Sunteți pe pagina 1din 24

ANUL XXII--NR.

259
UMAR
........... pag.
Proiectare de calculator
INITIERE N
........... pag.
Dialog
Continuu-alternativ
CQ-YO ... ...... , .............. pag. 6"-7
Repetoare pentru radioamator;
Amplificator de
LABORATOR.. . . ... .. .. .. .. . . pag. 8-11
AutQl1)at pt;!ntw expunere
Sonerie
Semne pentru scheme elec-
trice
SERVICE ......... " . . . . . . . .. pag. 12-13
ELTRA CS202
...... ....... pag. 14-15
TV ili
cu cifru
. Simulator de diac
ATELIER , .. : '.' '" . . . ... . .. . .. pag. 16-17
Starter electronic.universal
Furtun pentru ..
Regenerarea tuburilor cinescop
Termometru cu
CITITORII .... pag. 18-19.
Amplificator
Cbmandamotoarelor sincrone
Desen 'de ansamblu


.':............. pag. 20.'-:21
televizorul SPORT
autohtone TV cu tele-
rVzoarf3 vast::-ejJropene .
'REVISTARl;VISTElOR ...... ; . . .. pag. 22
AmpHficator
Irldicator de
Reflectometru
Generator
6/1992
Ilr-. ing. IONESCU, Y03AVO
. Tinnd seama de faptul tranzistorul are co-
lectorul conectat direct la intrarea filtrului (nodul
3), trebuie de
a modulului tensiunii dintre colector emitor
(deci dintre nodurile 3 2), pentru a prentm-
pina distorsionarea semnalului prin limitare. Fi-
gura 5.16-c reia circuitul, completndu-I n vede-
rea acestui scop cu un generator de tensiune.
Noua de a circuitului este
n mod fictiv ntre nodurie 6 2. Lista-exemplu
5.5 circuitul la cteva De
data aceasta, modulul de tensiune Au
este ciliar .modulul raportului dintre tensiunea co-
lector-emitor (Un = U62) cea a sursei de sem-
nal (E).
Rezultate' mai snt trecute n co-
loana a treia a tabelului 5.2. lor
iese n faptul modulul tensiunii colec-
tor-emitor are o cu mult mai
dect tensiunea la bornele sarcinii fil-
trului, atingnd un maxim de 5,6 dB (n raport cu
E) n jurul de 29 MHz.
5.4.1 Parametrii (Y)
"'" Se ntlnesc destul de des n care com-
portarea n domeniul a
nente (mai ales active) ale circuitulUi a caruI
dorim o sau chiar a yn<?r
anumite subcircuite ale sale, este cunoscuta din
foi de catalog sau studii anterioare prin interme-
yrU
jm
YfUim
m
@=@
diul de' scurtcircuit Astfel
nevoia de a include n .
deIe el nostru modelul
cu parametri . ._
Figura 5.17-a modell;J1
al unei componente sau ai unUi subclrcUit cu trei
borne, n care apar" Yi, Yr, YI Yo,
l complet (conform
uzuale, indicii snt cuvinte-,
lor din limba ihput, reverse, forward,
output). '
. principali care 1n tripol! at!-lnci
cnd acesta din este incius ntr-un CircUit cu
n noduri, cum figura/5.17-b, snt
de nodurilor la care este co-
nectat prin (5.8). ."
Pentru cvadripol, modelul cu
pentru este cel din figura 5.18-a.
Trebuie modului. n care se de-
'" ,.' .
2
Lista exemplu 5.5 (figura 5.16-0)
ANALIZA CIRCUITELOR LINIARE
IN REGIM SINUSOIDAL
il( MODELE: RLCUVDIETFOYS
il( NUlViARUL DE NODURI: 6
il(
ELEMENTE: CLRIE
*
UNITATEA DE
FRECVENTA ( G/M/K/H) : M
:li Fa (MHz): 10
il( ELElVIENT Ee: 2
NR VAL. (pF) K
C1
33 3
C2
39 4
il( ELEIVIEWI:E L: 2
NR VAL .. (uH/Qo) K
LI 2.1/75
3
L2 1.2/63 4
il( ELEMENTE R: 1
NR VAL. (kOhm) K
ItI 0.2
5
il( ELEMENTE 1: 1
K
,2
,2
K
,4
,5
K
,2
il(
NODURI INTRARE: 1, 2
*
NODURI IESIRE: 6, 2
:lE Rg (kOhm) : 1
il( Rs (kOhm) : 1
*
BALEIERE (D/N): D
*
Fmin (MHz
.
1
* "Fmax
(MHz) : 41
*
Fpas (MHz): 10
-* PARMlI.ETRU (YUPIET): U
1 MHz
Au=1.0056E+OO (005 dB)
PH= 0.,72 grd
F= 11 MHz
Au=1.3087E+OO (2.34 dB)
PH!:: -10.58 grd
F: 21 MHz
AU=!.1485E+OO (1.2 dB)
PH= -26.19 grd
NR VAL. (mA/V) C+ C- G+ G-
F= 31 MHz
Au=1.7280E+OO . (4.75 dB)
PH= -66.85 grd
Il 5 1 ,2
* ELEMENTE E: 1
Nil A Hi(kOhm) c+ C-
El 2 1
3
* CON1rINUARE (C/p/ A/R/S): A
j
5.17
1:
1.
i
3
G+
6
,2
G-
,2
F= 41 MHz
Au=8.1703E-01 (-l.76 dB)
PH= -88.35 grd
* CONTINUARE (CjP/A/R/S):
limIteaza elementul de circuit sau
subcircuit) pentru a nu exista o
dintre bornele cvadripoJului. Cu alte
cuvinte, modelul din figura 5.18-b este acceptat
numai este de curent
nul (1 = O) n toate descrise n figura
S.18-b (Cnd bornele la care nu este conectat ge-
neratorul sint n gol).
la bornele cvadripolului intro-
dus ntr-un circuit, reprezentat ca n figura 5.18-c,
snt de nodurilor la care acesta
este conectat prin (5.9).
cu care se
membrului drept, att al (5.8), ct (5.9),
Y
U,
'r Jm
m
u. =V.-V
Jm J m
TEHNIUM 6/1992
(5.8) V.-(y.+y )V
r J r m
V .-(y +Yf)V
J o m
1'=-( )V.-( )
ro
se includ cu semn prin adunare n
circuitului complet sistemului (2.2)),
care au ca indici toate posibile cu i,
i. m pentru tripol respectiv, cu i, j, m, p pentru
cvadripol.
Lista 5.10 ntruneste din program
i
m
j
p
y.V.-y.V +y V.-y V
1 1 1 fi r J r p

I'- ' V
. j- Y f i
il9 STEP :3:
(P--;2,;j,)/::::.l: LET \{(K
r
LET Y(K,P+2)=O: NEXT P:
8876
\1 ;: 1 NPUT Y ( K F 19) :
l,V ";Ft: LET P=18: 00
BUB 8876
TIERE i
OI. Alexandru din jud. Pra-
hova, ne - da, cum anume
.- poate fi folosit un rnilivoltmetru existent, n-
tr-un montaj conceput a lucra cu un miliamper-
metru, deci cu de intensitate a curen-
tului, nu de tensiune. Desi referirile dnsului' snt
particulare (de la montajul de "capacime-
tru" din Suplimentul Tehnium/1991, "Laborato-
rul electronistului amator", pag. 6), cred pro-
blema ar putea prezenta un interes mai general,
existnd numeroase alte similare unde
substituirea este Motiv pentru
care i pe .
Cazul concret din articolul poate fi
sintetizat ca n figura 1, unde sursa de t9d:1siune
U are amplitudinea con-
stante pentru fiecare n parte. Cu
aceste intensitatea I a curentului ce
condensatorul. de Cx, este,
evident, cu capacitatea Cx a aces-
tuia, iar mil1ampermetrului mA, prin
care trece o din curentul 1, este
ea direct cu Cx.
Pentru' ca fie mai vom
presupune, n plus tensiunea U este suficient
de mare, astfel nct putem neglija practic
de tensiune n direct pe diode mi-
liampermetrul are o
n cu a lui Cx.
DIALOG
Expresia acesteia din fiind
X
Cx
= (1)'
2 . 7r f C
x
legea lui Ohm poate fi aici -
cont de de mai sus - sub forma:
U U
I =- = - = U . 2 . 'Ii . f C = k . C (2)
Z X
Cx
x x'
Chiar prin instrument nu trece dect o
din curentul 1, liniaritatea indi-
sale n' de Cx (aproximativ)
cu datorate
pragului de deschidere a diodelor.
Lucrurile ar fi stat mult mai simplu n locul
miliampermetrului de curent continuu (c.c.) s-ar
fi folosit unul de curent alternativ (c.a.). Schema
s-ar fi redus la cea din figura 2, nemaifiind n
acest caz redresarea a cu-
rentului
Dar, revenim la ntrebarea n pen-
, tru este mai simplu, presupunem am
avea la un milivoltmetru c.a., care nu
trebuie fie etalonat, dar pe care l

I" C
x
(XCx )
mA
( ca.)
CONTINUU-
ALTERNATIV
vom considera liniar suficient "de sensibil. De-
sigur, nu vom putea pur simplu SUf:)stjtui mi-
liampermetrul din figura 2 prin ac"est
tru, avem toate apara-
tul, tensiunea U fiind foarte mare n raport 'cu in-
acestuia la cap. de (zeci, cel mult
sute de oricum, nu ne-ar servi la ni'-
mic, intensitatea curentului prin circuit n-ar
mai fi practic exclusiv de lui Cx:
intervine n serie a mili- .
voltmetrului, pe care nu o mai putem presupune
,.ntotdeauna n raport cu X
Cx
.
Pentru a face substituirea- -
trebuie introducem n prealabil, n circuitul se-
rie U-Cx, un element traductor curent/tensiune
cu n o adi-
Ra, ca n figura 3. Conform de
mai sus, va trebui alegem valoarea lui Ra sufi-
cient de pentru, a o putea neglija practic n
cu lui Cx, dar n
timp nu prea pentru ca la bornele ei curen-
tul I determine o de tensiune
cumilivoltmetruJ existent.
n aceste instrumentului va
cu 1,
U
a
= Ra' I (3)
deci implicit cu Cx, conform re-
2
(
de voltmetrul
c.c. "Polaritatea" acestei tensiuni
este o chestiune de
ea poate fi la fel de bine
sau n de
borna s.ursei (mil),us, respectiv plus)
pe ca're o drept
nul, zero).
Constructorii care se
pe cont propriu cu fo-
losirea AVO-metrelor
(avnd instrument indicator cu ac
mobil), anumite
nii" deosebiri
aparent inexplicabile - atunci cnd
trec de la n curent con-
tinuu (c.c.) la n curent
alternativ (c.a.).
Prospectul aparatului,
face unele' generale referi-
toare la valorile maxime de curenti
tensiune permise pentru fiecare do-
meniu, la gama de a sem-
nalelor de pentru care
eroarea este sub. o anu-
la forma de
a semnalelor alternative - de
obicei - pentru care a
fost eta/onarea, mai rar, chiar
la indicate. De-
sigur, nerespectarea acestor limite
valorice - dintre care unele au ca-
racter imperativ - poate duce la
c0mpromiterea a preciziei
de la confuzii inadver-
nereproductibilitate etc. n in-
terpretarea compararea rezulta,te-
lor, ba chiar la deteriorarea apara-
tului.
unor chestiuni de princIpIu,
ai dobndi manevrn-
du-I, ... teorie.
-.,.. natura semnalelar electrice al-
ternative, parametrii ca-
racteristice;
In general, "tensiunea elec-
este o n
timp, ce poate fi prin
sau prin graficul

Pe de parte, este foarte
greu ceea ce nu
nu natura com-
a semnalelor alternative nu
este ntotdeauna .a priori
(mai ales de constructorul n-
de tensiune/
curent fiind adeseori un prim pas
spre Iar numai
aparatul - chiar cu prospectul
cu tot - nu te poate asupra
, u(t) ,.
Printre la care m-am
referit mai sus putea
- neliniaritatea "pe al-
ternativ", se
instrument indicator, spre deosebire
de gradarea a domeniilor "pe
continuu";
- valoarea mai "pe alterna-
tiv" dect "pe continuu" a
interne a vOltmetrului, pentru
cap de refer la
adeseori "sensibilitate" si ex-
n kiloohmi pro voit);'
- erorile de
n cazul unor semnale alternative de
(ncsinusoidale), eventual
chiar nesimetrice;
- interpretarea a rezul-
tatelor frecvent, unor
rezultate semnificativ diferite la
surarea aceleiasi cu mai
multe aparate s'imultan sau succe-
siv.
O parte dintre aceste pro-
bleme (ca multe alte "surprize"
aici) se de la
sine.. amatorul
chiar sumar, cum i propunem n
cele ce cteva elemente te-
oretice privind:
1 Tensiune
u
o t
- asupra
acestor
- natura a
instrumentului, factorii de
si modurile de etalonare.
. 1. Tensiunea sinusoi-
.
Tensiunea la bornele
unei surse (generator) este rareori
- si numai teoretic vorbind, cu un
coeficient acceptat de eroare -
n timp. Spunem atunci
avem de a face. cu o tensiune
pe care o repre-
grafic ca n figura 1, printr-o
la axa timpului t pe care
o putem caracteriza prin valoarea U
u( t)
o
u = u (t) (1 )
pentru intervalul de timp care ne in-
Valoarea ei la un anumit
moment dat, t, o numim valoare in-
stantanee o tot cu u(t).
Atunci cnd n timp nu
polaritatea tensiunii (n ra-
port cu spunem
avem de a face cu o tensiune conti-
ca n exemplele din fi-
gura 2. Cnd ele au, ca efect
modificarea respectiv in-
versarea a acesteia, la
anumite momente date, sau - pe
neperiodic
t
Tensiune
u( t)
periodic
o t
TEHNIUM 6/1992
(2).
pare. extrem de teoretic, dar
procurarea/construirea unui milivoltmetru c.a.
liniar si suficient de sensibil nu este chiar la nt:le-
mna oricui. presupunem, am avea
unul, de cu de 100 mV la cap de
Tensiunea de alimentare U (n valoare
eficace) o vom lua mult mai mare, pentru a putea
negjija ereare
de 0,1 V pe Ra, de de peste 4-5 V.
Pen.tru- a dimensiona pe Ra trebuie
cont simultan de de
tensiune de a lui Cx
n plaja de dar de intensi-
tatea curentului determinat prin alegerea tensiu-
nii U a plajei Cx (Xc). Putem pleca, mai sim-
plu, de la o valoare eficace a lui 1, de
I =3 mA, pe care o presupunem ca ma-
n toate gamele de
spre exemplu, tot n valoare eficace, U 6 V, re-
X
Cx
.va trebui fie, n toate
gamele Cx, de cel 6 V /3 mA = 2 000 O.
Acest lucru l putem "aranja" pe baza re-
(1), selectnd adecvat al-
ternative pentru fiecare n parte. In fine, va-
loarea lui Ra astfel-de la sine, aproximativ
de 0,1 V/3 mA = 33 O, suficient de n com-
cu Xc de 2 kO.
Un aspect de care nu ne aici, dar care
este foarte important, l constituie obli-
gatorii de protejare a instrumentului, ge ?u
diode n paralel-antiparale!. Intr-adevar,
pentru un condensator Cx scurtcircuitat sau de
5
capacitate sensibil mai mare dect limita plajei de
lucru (pentru care am f), cu-
rentul I va excesiv, implicit de
tensiune Ua. Mai mult, sursa U nu este ea
intern, se pune problema
externe a curentului maxim debitat. De
n cazul surselor ce de
la 40-50 mA, putem intercala n serie un bec cu
de tip "telefonic" sau similar.
trecem, n fine, la mult mai proba-
cnd amatorul dispune de un milivoltmetru
c.c., pe care l poate dintr-un microamper-
metru c.c. sensibil (10-50 prin simpla nse-
riere a unei adecvate.
Ideea de a pleca tot de la figura 3, urmnd se
redreseze tensiunea Ua, cade de la nceput:
tensiune fiind foarte nu o putem
redresa prin mijloace simple (cu diode), iar intro-
ducerea unui redresor prag (cu amplifica-
toare de ar complica exage-
rat inutil aparatul, n raport cu uzu-
ale de precizie.
Vom trage, deci, cu ochiul tot la figura 1, unde
redresarea prin D2, de
filtrarea cu condensatorul. C (dioda D1 are rolul
de a scurtcircuita negative,
lui Cx) o putem cu
o dar modificare: anume,de a
nu mi "nchide" curentul redresat prin instru-
ment (acolo de ci prin-
tr-o Ra, ca n figura 4.
spus, tot la un traductor curent-tensiune,
de data aceasta amplasat redresor, cu
inconvenientul el va "beneficia" numai de
din curentul ce
Cx.
Nimic nu ne trecem de
ntreg curentul I prin Ra, de ,.nlocuind
redresarea cu cea
ca n figura 5 (aici Ra a fost de tip po::'
pentru o adaptare mai la
sensibilitatea milivoltmetrului). Neajunsul l-ar
constitui intercalarea n serie
cu Cx a diode, n loc de una, ceea ce ar im-
pune a tensiunii U, pen-
tru minimalizarea efectelor de prag neliniari-
tate.
n figura 6 este cu redres'tue
cu trei importante:
- a fost o D3,
cu rolul de protejare a instrumentului; pentru mi-
livoltmetre sensibile, D3 va fi cu germaniu;
- s-a explicitat milivoltmetrului
c.c. dintr-un microampermetru c.c. nseriat cu o
P;
- s-a sursa U trebuie fie obli-
gatoriu (intern sau extern) prin limita-
,c:' rea curentului maxim debitat la o valoare neperi-
pentru ea diodele D1-03.
p
pA
(c.C. )
* Sursa U intern prin limitarQa
curentului maX'm debitat
scurt - alternar'ea ei, spunem
este vorba despre o tensiune alter-
varia-
atribut de la sine (vezi
exemplele din figura 3).
Un caz particular important al ten-
siunilor variabile este acela n care
legea de (1) se caracteri-
prin periodicitate. Foarte .pe
scurt, aceasta
un anumit interval constant de timp,
notat T numit astfel n-
ct valoarea instantanee u(t) se
repete identic, inclusiv ca pOlaritate,
la momentul t+ T, oricare ar fi t:
Pagini realizate de fiz. ALEX. MARCULESCU
cele ilustrate n figurile 2b
3b, spunem avem de a face cu
tensiuni (continue sau alternative)
variabile periodic sau, pe scurt,
tensiuni periodice. Proprietatea de
periodicitate mult analiza
(implicit ne pu-
tem limita la studiul intervalului de
timp (t+ t+T), n particular (O+T),
lucrurile decurgnd similar n oricare

Cu aceste ajun-
gem la subiectul prezentului para-
graf, ne n cazul ten-
siunilor alternative periodice, pentru
care legea de (1) este de
bile", "periodice") de legea sinusQi-
(4). Nuo vom face, toc-
mai pentru a nu din vedere
faptul ne de tensiuni al-
ternative, n particular de acelea si-
nusoidale, care au cea mai mare
pentru care au
fost concepute etalonate
majoritatea aparatelor de
Tensiunea
se grafic ca n figura 4.
w (omega) din (4) se
are expresiile:
w = 27Tf = 27T/T (5)
se
n fine, U se
amplitudine sau valoare din
motive evidente.
deci, tensiunea al-
poate fi defini-
cpmplet prin numai
dir:ttre care una este
obligatoriu amplitudinea U, iar cea-
alegere, poate fi
perioada sau
u(t) = u (t + T) (2)
de unde imediat generali-
zarea
. forma:
u = u(t) = Usin (wt) (4)
unde T este tocmai perioada la care
ne-am referit anterior, iar
ei,
Din considerente practice, ...
legate de efectele energetice ale cu::.-
rentului alternativ, ca de tehnica
de s-a convenit "
se mai asocieze unei tensiuni sinu ..
soidale de forma (4) alte cteva
auxiliare, de care ne vom
ocupa pe scurt n paragraful
tor.
u(t) = u(t + T) = u(t + 2T) = ... = u(t +
+ nT). (3)
n astfel de cum sint de
u( t)
o
Tensiune
u( t)
TEHNIUM 6/1992
pe care le vom numi tensiuni al-
ternative sinusoidale.
La o mai am
constata putem omite atributul
"alternative", implicat (ca "varia-
t
f = 1/T
u(t
(6)
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
5
REPETOARE pentru RADIOAMATORI
Ing. VASilE Y03APG
tl trecut al revistei, prezentndu-se ac-
tivitatea radioamatorilor, se vorbea si de traficul
radio prin repetoare. Repetoarele, n'deosebi cele
utiliznd de au cunoscut o
n ultimii 1S-20 de ani, ntruct
mijloace ideale pentru razei
de a mobile, portabile sau cu pu-
teri reduse, Repetoarele, de des-
a unor QSO-uri regionale, permit organi-
zarea unor eficace_ de conectarea
unor amplasate n zone izolate cu relief
complex, precum transmiterea unor
de interes deosebit. Lucrnd pe fixe este
deosebit de traficului radio
prin aceste mijloace de
In principiu, un repetor este format dintr-un re-
ceptor (ce este permanent n
care va prelucra semnalele primite pe o anu-
tPansformndu-Ie prin n
semnale de un conec-
tat prin intermediul unor anumite circuite de co-

Fiind amplasate pe sau n locuri vizibile
de la chiar cu puteri reduse
pot produce la receptorului de pe repetor
semnale care deschiderea
lui.
semnalele utilizate snt de nume-
(RTTY, Packet Radio etc.), demodulare,
pot fi stocate retransmise, apoi' n
salve, un anumit interval de timp. In acest
caz receptorul de pe repetor lu-
alternativ, deci se poate folosi
pentru emisie,' cee,a ce deter- .
multe constructive. In limbajul
curent, acest tip de repetor lucrnd cu separare n
timp memorare a de frec-
se repetor numeric sau digipeater.
In cazul transmiterii unor semnale analogice
(semnale vocale, SST\!, etc.) nu mai poate fi
vorba qe o memorare a semnalelor de frec-
In acest caz, receptorul lu-
simultan (full-duplex). Deci, de
emisie trebuie fie de de re.-
Acesta este, -n fond, principiul clasic de
lucru al tuturor radioreleelor. Cnd se cu
semnale vocale vorbim de "repetoare vocale".
La radioamatori se curent
de avantajelor pe care aceasta
le de SSB anume:
- sensibilitate mai de zgomotele
industriale atmosferice;
- captarea canalului de un singur sem-
nal (cel mai puternic); aceasta reduce ntr-o oare-
care
- posibilitatea de utilizare a circuitelor de apel
selectiv Squelch;
:- simplitate n realizarea
In cazul concret al de radioamator,
benzile de acordate de Uniunea Inter-
de (lTU), snt, n gene- .
raI, foarte nguste, iar de se
poate utiliza numai pe benzile avnd
mai mari de 28 MHz. De aici decurg o serie de
a rezolvare a dus la
unor de sisteme. .
Astfel, cel mai ntlnit este cazul n care
torul receptorul (ce un repetor) snt
amplasate n loc, dar snt cazuri cnd
acestea snt montate la interconectarea
fiind prin linii telefonice sau printr-o li-
nie radio, lucrnd pe alte
Noi cazul unui amplasament un
de emisie fiind d
Cnd se spune diferite", trebuie men-
acestei ntruct nti.,
nim cazuri:
- de emisie diferite, dar
situate n de radioamatori, ad
28, SO, 144, 220, 43S, 902 sau 1296 MHz;
- emisie n benzi de radioamatori
diferite.
Trebuie din punct de vedere al
de globul terestru este
n trei regiuni, Europa Africa constitu-
ind regiunea 1, cele continente americane -
regiunea a II-a, iar ASia Australia re-
giunea a III-a. Desigur, radioamatorii snt su-
ceea ce a condus la
unor ndeosebi n ceea ce pri-
benzile de acordate, mai ales a
celor de SO, 220 902 MHz.
In prezent aceste ultime trei benzi nu snt folo-
site de radioamatorii YO (din Romnia),
n cazul n care emisia se face n
benzi de radroamatori diferite, se poate evita ope-
de demodulare printr-un procedeu de mi-
xare, un anumit spectru de dintr-o anu-
este translatat ntr-o de
n acest caz distorsiunile snt mult mai
reduse, iar denumirea este de "retran..;
slator". La radioamatori, procedeul este foarte
utilizat ndeosebi la de dar,
prin retranslatoarele liniare montate pe.
snt denumite "transpondere".
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
AMPLIFICATOR DE
tng. Y03SF
Amplificatorul cu grila la
este realizat cu tubu I electronic
811A (r811) se radio-
amatorilor de cate-
goria a II-a.
Caracteristicile tehnice:
- putere 2S0 W;
- putere RF de 80 -100 W;
- gama de de lucru:
3,S MHz-30 MHz;
- alimentare: 220 V c.a.;
- greutate: 9 kg.
Descrierea ampliflcat'orului.
Semnalul de de la
un transceiver cu o putere de
de 12-:-1S W17S0 este aplicat unui
circuit acordat pe
care, la rndui este legat la c?-
todul tubului 811A (figura 1). In
anodultubului va apare un semnal
cu o amplitudine de 8-:-10 ori mai
mare dect amplitudinea semnalu-
lui de intrare, semnal care, prin fil-
trul Tr de este aplicat antenei.
Comutarea de pe pe emi-
sie se face cu ajutorul releelor R6
R7.
Blocul de alimentare
toate tensiunile necesare amplifi-
catorului.
De remarcat la selectarea ben-
zilor de s-a adoptat so-
din comutato-
rul dublu K'-K cu 2xS contacte ale
filtrului 7r,CU ajutorul snt
pe rnd releele R1-:-RS
cu cte rnduri de
contacte normal deschise.
6
1
Detalii constructive.
(pF)
1 1
----=-;::;:-+-,
v Ci
tor. se capacitatea con-
densatoruiui ce va pe bo-
binele
6/1992
10nF
DIS NTIER
!DO
I
.. "
,
v
"
150
L
miezului acestor bobine se va face
un retus
De "' ....'" ,,..,fi,,,,,,,,.
25
-'"
J
I
I I 1
~
~
I
i
".
Asadar, la sfrsitul ciclu
de presetate n nu-
BCD patru ci-
fre care sutele, zecile, uni-
zecimile de ale tim-
pului de expunere

Pentru n afara domeniu-
lui de (prea mari sau prea
mici), binar se
la o valoare foarte a lui N (c-
teva sau la N = O, ce a
atins capacitatea n = 1 023.
La adresele 0-10
1 024-1 034, n EPROM snt n-
scrise cifrele 00 astfel nct expune-
rea nu este
Pe durata O a iesirii oscilato-
rului 1 au loc conden-
satorului C si resetarea
lui binar, procese care ci-
clul de
Cnd operatorul trece comutatorul
K pe "Memorie", termi-
narea pulsului cu durata T, bascula
1 starea n "Me-
morie". Acest lucru pe de
o parte, resetarea bi-
nar, iar pe de parte - prin nen-
deplinirea B -
accesul altor impulsuri n
tor, acestuia
la valoarea N.
Acum se din partea ope-
ratorului comanda "Expunere", care
produce schimbarea basculei
2. Releul Re aprinde becul aparatu-
lui de iar impulsurile de la os-
cilatorul 3 (normal 10 Hz) ajung la
cascada BCD, care
(nu-
invers) de la valoarea prese-
la zero. Trecerea prin zero
este de o OR care
aduce bascula 2 n starea "Stop".
Becul se stinge, pulsurile de 10 Hz
nu mai au acces spre
si are loc declansarea a
Celor monostabile care efectu-
presetarea n
BCD a celor patru cifre Au-
tomatul este astfel pentru o
expunere.
Schema a montajului
este n figura 3.
ANO, inversoarele, oscilatoa-
rele 2 3, basculele monostabi-
lele snt toate realizate din
NAND n circuitele MMC
4 011 atunci cnd este nevoie de
triggere-Schmitt la intrare, MMC
4093.
binar cu 12 etaje,
MMC 4 040, poate fi substituit prin
trei circuite MMC 4516 sau
circuite MMC 4 520.
Comutatorul K, printr-un contact
suplimentar,
expunerii atunci cnd se pe po-
. ,
LED-uri starea bas-
culei 2. Amplasate n imediata apro-
piere a butoanelor "Expunere"
(LED-ulverde) "Stop" (cel
acestea au rolul de semnalizare,
n ntunericul camerei obscure, a
butoanelor respective.
Comanda "Expunere" se
printr-un circuit de ast-
fel este realizarea
lor de expunere chiar
pe' buton este de

Condensatoarele de 1 ,uF n para-
lel pe contactele lui K bas-
necontrolate, provocate de
tensiunea de mna operato-
(Ului. Capacitatea de 0,1 ,uF de laie-
OR introduce o ntrziere
ce face ca, la fiecare conectare a
bascula 2 fie n pozi-
,;Stop". O capacitate pe in-
trarea adresei Ai0 a EPROM-ului
starea 1 pe intra-
rea astfel pre-
setarea a cifrelor din
(N + 1 024).
Decodoarele, draiverele
rele - nefigurate n - pot
fi de orice tip: LEp-uri sau de
culoare, cu anod sau catod co-
LABORATOR
AUTOMAT
pentru expunere
FiZ. GH. eALUTA
(URMARE DIN NR. TRECUT)
mun sau chiar afisoare cu cristale li-
chide. Intensitatea se va
, alege astfel nct r.:1U deranjeze ve-
derea n de ntuneric. din
laborator si nu voaleze hrtia fo-
ntre cifrele 3 4 se asi-
virgulei.
Diafragma


binar
Timp de
expunere
(secunde)
W

=
-\
sive la unei
apropiate de cea Un re-
glaj fin al se",poate fqce
prin mici ale apaiatulut':de
n sus sau n jos pe
Filmul cu rol de filtru trebuie'
densitatea pe supra-
el se n locul
n aparatul de
TABELUL 1
Date nscrise n EPROM
Adresa binar
zecimal
D76543210
Releul Re trebuie posede cel
un contact normal deschis
pentru becul aparatului de
care suporte tensiunea
un curent de 4 A. Un contact nor-
mal nchis este util pentru stingerea
de laborator pe timpul' ct
este aprins becul aparatului. Acest
luCru de la-
borator asupra citite de
Pentru aprinderea
a becului aparatului de
rit se va prevedea un
montat n paralel pe contactul nor-
mal deschis al releului.
4 12 0,5
[ 12
05 00000101
12+1024 00 00000000
poate fi n principiu
de orice tip, dar trebuie ndepli-
o sensibilitate
pe domeniul vizi-
bil o a rezis-
pe domeniul de care
trebuie Practic s-au experi-
mentat care echi-
exponometrele Lunex (cehos-
lovac, fabricat n anii '80) Sver-
dlovsk 6 (rusesc, n n pre-
zent). se
ntr-o cutie izolatoare de cu-
loare cu fotosensi-
n sus. Cuplajul cu
restul montajului se face printr-un
fir ecranat de cca 50 cm lungime.
de 0,5 Mn care re-
oscilatorului 3 (co-
de sensibilitate a hrtiei) tre-
buie o pentru
a se repera diferite corespun-
sorturilor de hrtie folosite.
O de 15 kn este
pentru a nu bloca oscilato-
rul. ntr-o mai preten-
se poate folosi un comutator
rotativ cu 24 de care conec-
diverse rezistente fixe. Valorile
acestora se determina experimental
astfel nct ntre trepte succe-
sive timpul realizat
(pentru valori presetate),
se cu coeficientul 1,19
care 1/4 dintr-o
de expunere. Notarea co-
mutatorului se va face n trepte de
expunere n plus sau n minus
de O de etalonare, de exem-
plu: -2, -1 3/4, -1 1/2, -1 1/4,
-1, -3/4, "':""1/2, -1/4, O, +1/4, +1/2
etc.
Sursa de alimentare trebuie
asigure 5 V tensiune pen-
tru montaj 9 V pen-'
tru releu. Consumul motajului este
de cca 50 mA, la care se.
consumul decodoarelor, draiverelor
folosite (orientativ
50-100 mA, se inte-
grate MOS). Cte un condensator de
47 nF, conectat n paralel pe fiecare
a redresorului, reduce riscul
unor tranzito-
rii din
Redresorul pentru releu se dimen-
n de curentul ab-
sorbit de acesta.
Etalonarea automatului si scrierea
memoriei EPROM snt rela-
tiv laborioase si trebuie abord.ate cu
o rabdare deosebite.
Mai nti se montajul din
figura 3 pentru ca
BCD fie conectate n paralel cu
binar, pentru ca opera..:.
torul pe care
este binar
la sfrsitul ciclu de
n acest scop:
- intrarea 5 a lui CI9 se deconec-
5,6 18 1,0
8 27 2,0
11 40 4,0
16 61 8,0
4 + filtru 1 61
5,6+ filtru 1 91 16,0
[ 134
20 00100000
8 + filtru 1 134 32,0
134+ 1024 03 00000001
11 + filtru 1 203 64,0
16+ filtru 1 308 128,0
4 + filtru 2 308
5,6+ filtru 2 460 256,0
[ 730
20 O 01 O O O O O
8 + filtru 2 730 512,0
'130+1024 5 1 01010001
de la +5 V se la intra-
rea 10 a circuitului C17;
- 12 a lui CI9 se la
intrarea 5 a lui Cli0, ce
aceasta din a fost
de la +5 V. n mod similar se proce-
cu iesirile 12 ale CI10 si CI11,
care se la 5' ale lui
CI11, respectiv CI12;
. - pinii 14 (reset) de la C19, 10,
11 si 12 se de la
se la pinul 11 al lui C17.
Etalonarea n aplicarea pe
a unor niveluri de ilu-
minare cunoscute si notarea
rului N de impulsu'ri de
binar pentru fiecare ni-
vel de iluminare. Apoi se
experimental timpul de expunere
- optim se nscriu n EPROM cifrele
Gare acest timp, cores-,
nivel de iluminare.
Este completarea unui
tabel de felul celui prezentat
(tabelul 1). n prima este in-
dicat indirect nivelul de iluminare,
prin valoarea' diafragmei obiectivu-
lui. Se la ntuneric complet,
singura de fiind apara-
tul de film n el, situat la
o medie de
avnd obiectivuldiafragmat la o va-
loare
Se ncepe iiilonarea reglnd dia-
fragma la prffiia standard.
Nu se va folosi deschiderea
a obiectivului, care, chiar are o
valoare standard, este adesea "for-
de constructor la o valoare mai
De exemplu, la un
obiectiv cu deschidere 2,8
sau 3,5 vom alege ca
diafragma 4. Cu
pe se
de impulsuri contorizate de
torul binar; fie, de 12 im-
pulsuri. Astfel se co-
loanele 1 2ale tabelului, nchiznd
diafragma din n
la maxim (16 n exemplul nostru,
unde se citesc, de 61 de im-
pulsuri).
Pentru a continua etalonarea la
valori mai reduse de iluminare, se
revine la deschiderea 4 a
diafragmei, dar se fluxul
luminos cu un filtru gri, numit filtrul
1. EI trebuie micsoreze de 2
4
= 16
ori intensitatea lu'minii transmise
(pentru intervin patru trepte de
astfel nct la diafragma
4 cu filtru se tot indica-
61 pe Practic. un ase-
menea filtru se din
film alb-negru, uniform expus la lu-
Se vor face succe-
. Se etalonarea din
n o la nchi-
derea 16, se introduce un
alt filtru gri (nr. 2), cu densitate mai
mare, care atenueze de 16x16 =
= 256 de ori fluxul luminos Se
de etalonare
la atingerea valorii maxime (1 023)
. care poate fi
Atragem la
foarte reduse trebuie influ-
luminii ului a
de (eventual' reflectate) din
aparatul de De asemenea,
la citirea rezultatului, fotorezis-
trebuie un timp relativ
mare (chiar 1 minut) pentru ca foto-
cUrE:mtul valoarea
Aceste snt neglijabile la
mari medii ale luminii.
In continuare se face completarea
coloanei a III-a a tabelului, cu valori
ale timpului de -expunere optim de-
terminat experimental pentru fi-ecare
nivel de iluminare din tabel. Se fac
probe pe hrtie cu un pro: ... "
ces normal de developare la tem-
'peratura de lucru, deter-
minndu-se timpul de expunere ne-
cesar pentru a o de gri
mediu. Se poate proceda, mai rapid
dar mai precis, prin extrapo-
lare: se o valoare
a timpului (de exemplu, 2, O s n ta-
belul nostru) apoi se
coloana a III-a cu valori aflate suc-
n raportul 2:1.
In continuare se trece la comple-
tarea n tabel a dalelor ce a
fi scrise n EPROM. Pentru fiecare
timp de expunere, cele patru cifre
se scriu astfel: cifre,. reprezen-
tnd secunaele si zecimile de :se-
se scriu la adresa avnd nu-
egal cu de impulsuri
contorizat de binar (fie
el N), iar celelalte cifre, care
sutele zecile de se-
9unde, se scriu la adresa (N +1 024).
In ultimele coloane ale tabelu-
lui s-au exemplificat pentru trei ca-
zuri, modurile de scriere n zecimal
n binar a acestor date.
Etapa n ntoc-
mirea unei liste complete care
datele nscrise n toate cele
2048 de de memorie ale
EPROM-ului (pe scheletul constituit
de ultimele trei coloane ale tabelu-
lui). care poate con-
cteva zeci de pagini, se com-
prin interpolare ntre
valorile determinate experimental n
tabel, modelul
Adresei 18 i corespunde. timpul
de 1,0 s.
TEHNIUM 6/1992
Adresei 27 i corespunde timpul
de 2,0 s,
Deci unui interval de 27-J8=9
adrese i corespunde un interval de
2, 0-1 , 0= 1 ,O s,
Deci unei diferente de o
corespunde timpul de ,019 =
111 s,
lista pentru intervalul
de adrese (18-27), conform tabeiu-
lui 2.
Asemenea calcule simple se re-
>
+ "O

.y
.....
OJ
Vl
.:x:
::::
w
c:r
u
.9
L)
o
"7
u

L
L
>1089
TEHNIUM 6/1992
Adresa
o
-:t
L
r-
u
18
19
20
21
Btl
LO
9'0
5 f.l

E 'O
lO
O
\Il
\Il
>
IlO
.:--
"l"'"-
a
-:t
u
L
L
;:t

rn
-:t
<'J
rn
lf1
-.o
1,0:- 0,88 =
O'-
'-O
<'J
<'J
ca
rn
N
r--

Z
-.a
L N
lf1
':E
rn
-:t
-:t
ro
rn
lf1
N U
-.o
pentru toate intervalele, i ar lista
se prin rotunjire la ze-
cimi de pentru timpul pna
!a 30 s. Apoi, a afecta precizia,
rotunjirea se va face la
pentru cuprinsi ntre si 300
s, iar valori 'mai '
face la zeci de
O
care s-au
W
Ul
>
-:t

o-

>

LrI
rn
+
Scrierea EPROM-ului se
un programator special ,-1""., ,,,..,i
acestui scop, care permite nscrie-
rea datelor bit cu bit sau n
hexagonal. n acest din nu
mai este completarea
telor n. n ultima a
tabelului si de date; deoarece
codificarea n binar
programatorul. .
numai tastele O,
C, D, E, F.
ro
r-
o
-:t
n revista I,Tehnium", numerele
12/1991, 1/1992 2/1992, a fost
o serie de circuite inte-
gratE} specializate n sinteza sunetu-
lui. In cele ce voi descrie
circuitul MMC334, un cir-
cuit ce fi inclus n
de a sunetului, cu
n cazul nu se
controla dect tactul (viteza de
muzicale Ce a
fost de constructor
nu natura sunetului emis.
Circuitul MMC334, produs al fir-
mei MICROELECTRONICA, este un
circuit destinat lucreze la
furniznd la o
melodie din 64 de note. La
schemei o memorie RAM n
este n procesul de fa-

este
o de Un
osci/ant, a
poate fi extern intr-un
larg, memoria,
I'\h,tiniinrl,,_c,,::> la melodia
disponibile
una din
ele - MMC334/2 - nscrlsa
melodia genericului filmelor cu Stan
Bran.
Amplificatorul fina! a fost conce-
put lucreze pe o - difu-
zor -- de de tip
1
L_
10
b
IC
8
5
RI
I
TO-116 MP-48, 'precum confi-
pinilor n cele cazuci.
ALEXANDRU ZANCA
Montajul se "de la',o
de tensiune ce poate fi 'cu-
n domeniul 1,5 V-:-5,5 V (n
cazul figurii 1a, Vcc = 4,5 V), curen-
tul de repaus fiind infim, n jur de 20
fJ.A, iar cel de lucru fiind de maxi-
mum 0,8 mA, la cu difu-
zor piezoelectric.
n figura 1a-numerotarea p-
nilor corespunde capsu!ei MP-48.
piezoceramic, similar cu cel existent
n ceasurile de sau n unele ju-
muzicale. In cazul unui difuzor
de este necesar un
amplificator-adaptor.
in figura 1 este o aplica-
a acestui circuit integrat,
anume ca sonerie de apartament. La
butonului B - chiar de
- se ncepe derularea
muzicale. De la pinul 6,
care constituie una se cu-
lege semnalul pentru ampliflcato-
rul-adaptor, capabil lucreze cu
un difuzor de 0,5 W n-
tre son. n cazul altor aplicatii -
ca exemplU cutie muzicala - n-
tre pinii 6 7 se poate lega o cap-
(fig. 1 b).
Pinul 5 este o de tip BUSY,
n starea "low" si deru-
muzicale. Semnalele
2
3
4
5
6
la acest pot fi "vizualizate" le-
gnd la 5 o LED, ca n fi-
gura 1c.
Cu ajutorul' r,2 se re-
osciiatorului, deci
melodiei, cu alte cuvinte, vi-
teza de derulare a melodiei, cu im-
asupra timbrului. La
fi un oscilator
aria circui-
montaju! este utilizat ca
pentru ceas, grupul R1, Ci
lipsi, melodia derulndu-se att
ct pinul 1 este la un
ntre 1 + Vcc.
este cabla-
jul la scara 1:1, iar figura 2b, dis-
punerea componentelor. Cu linie n-
ilustrat cazul capsulei
TO-116. In figura 3 snt ilustrate
cele tipuri de capsule n care
este disponibil circuitul, anume
2b
1
LISTA DE COMPONENTE
Ri 100 kfL
R2 200 kil. semireglabil;
R3 30 kn;
R4 3 kO;
RS 470 O:
R6 - 2 kH:
Ci 10 nF, ceramic;
C2 47 fJ.F/ 15 V;
01 .- 1 N4001;
02 MDE1101V;
Ti, - aCi0?, BC1"T2;
T2 - 80135, 80137, 80139;
l. C. - MMC334 ..
Bibliografie
"Catalog "MICROELECTRONICA",
1991
2
o
8 ... Ri' .. - ..'-!
-1"\ Of" J.C,1 ...
,,'vi . ..... ' "r(B. GIt .. .
4
2
3
..r;;;;;-fi C,t
... :
]
3
7 4
NC
2
GND
3
4-
5
6
oscilator
oseilator BUSY
2
NC 1
8 Ne
9
10
11
12
13
14
NC
TEHNIUM 6/1992
ncepem cu materialul de mal JOs
un serial de articole, n cadrul
ruia vom prezenta semnele conven'"
(simboluri grafice) pentru
cele mai uzuale componente elec-
tronice.
Necesitatea i acestor
materiale n faptul n ma-
nualele revistele de specialitate
snt publicate scheme electrice care
o diversitate de semne
(simboluri grafice)
pentru componentele dispozitivele
electronice. Deoarece toate dispozi-
tivele componentele electronice,
precum toate echipamentele, apa-
ratele, dispozitivele din
alte domenii telecomu-
telegrafie au semnele
standardizate, att la
noi n ct pe plan
nal, este recomandabil ca acestea
fie cunoscute utilizate pentru a
se o unificare a "limbajului"
n aceste domenii,
n toate standardele
de stat snt elaborate de
INSTITUTUL ROMN DE STAN-
DARDIZARE, n colaborare cu ntre-
prinderile benefi-
ciare ale se stan-
institutele de cerce-
de profil, diver-
selor Semnele
nale pentru scheme electrice snt
standardizate n STAS 11381 (care
cuprinde 44 de
Componentele pasive (rezistoare,
condensatoare bObine) au sem-
nele standardizate n
STAS 11381/6-88, STAS 11381/
7-88 respectiv' STAS
11381/8-88, care corespund cu pu-
CEI 617-4 (1983)' "Simboluri
grafice pentru scheme. Partea a
IV-a; Componente pasive", standard
elaborat de
COMMISSION ELECTROTECH-
NIQUE INTERNATIONALE.
SEMNE NALE PENTRU REllS TOARE
Semn (simbol) Denumire
Formi
-I1ib ....... __ :wlfJl-- Rezlster, simbol general
formi
Sem n co
preferati
TEHNIUM 6/'1992
-I/FI-
J
u
--{
-1---...... 1--

Rezlstor dependent de ten-
siune
Varlstor
(Rezlstor cu variabilitate In-
dependent
de tensiune)
U poate fi inlocuit cu
V.
Rezlsto!' cu contact gUsant
(cursor)
Rezlster cu contact gUsa"t,
cu pozitie de intrerupere
cu contact
glls8nt
Potentlometru cu ajustare

Rezlster cu prlze fixe
prlze figurate)

Rezlstor cu terminale sepa-
raie de curent de tensiune
variabil cu discuri
Element de
Denumire
SEMNE
..
PENTRU
SCHEME
ELECTRICE
Ing. NAICU
T
- in ca-
zul unui condensator variabil
sau ajustabil;
- cu
..... cel mal mic, n
condensator de trecere.
Condel'lsator
Condensator variabil
Condensator ajustabil
Condensator cu ajustare pr
:"
Condensalor varia-
bil
cu
(CONTINUARE
12
C12 R-TAPE
2,7mV L
PHONO
R
G 11 L-TAPE
ELTRA
'" " -. - ".,- - -- "
LEFT CHANNEL
__
'1
I 1
L ________ L._-_-_-_-..... ...... ______ J
RIGHr CHAMIIEL
CS202
LINE L
",,160mV/,,7k
LlNER
TEHNIUM 6/1992
-::222
=1fl
I
R227
61<8
n 4 din acest an am prezentat schema a de receptor; de schema elec-
a preamplificatoarelor cu sistemele de ale caracteristicii de amplificatoarele de putere siste-
mul de alimentare de la radiocasetofonul EL TRA CS-202.
Se modurile de cuplare a semnalelor audio de diverse (magnetofon, picup, radio), ct
ile, electrice ce se
In montajul neavnd circuite integrate specializate se poate descifra facil interschimbarea unor
componente din cu altele echivalente. Pentru nivelurile de intrare indicate, puterea la este de
2x 15 W/8n. prezentarea schemei casetofonului.
Pout .. 1SW L z., an
UOIJt .. 77V I'"V
I
. r------
I '
I I
I I
I I
GSM"':'J -5 A.2 I
I
03+06
8Y P-611J-100
I ' . I
.L ________________ .J
W2 ._._,
2 I 8601
PHONES

-2SV
I C : 250ITmA
r-t-+-+-I+o-" 3 . Lt.
j!
F9" f
A 83

r- '>00 mA
,.--1--+------

I
& rs 120/26
originale,
promptitudine, atelierul spe-
str. Pri-
1 Prahova,
TEHNIUM 6/1992
,,..
SI1;O.&AT
PROTECTIE
.,
.. "'II
TV
,1
,....... _____ A
L603
Este cunoscut faptul la televi-
zoarele alb-negru de indi-
. tranzistorizate sau cu circuite
integrate, tubului cines-
cop ncepe cu foarte
naltei tensiuni de 13-18 kV pe
anodul de accelerare a fasciculului
de electroni. Aceasta conduce la
uzarea a cinescopului
prin "smulgerea" de particule din
catodul suficient n pri-
mele momente de conectarea
la


Televizoarele cu tuburi electronice
nu un astfel de fenomen
deoarece filamentelor se
face concomitent la tpqte dispoziti
vele active, iar intrarea n
a blocului de baleiaj orizontal a
redresofului de foarte ten-
siune are loc 10-20 de se-
cunde de la alimentarea aparatului.
la
De aceea, multe dintre receptoarele
de televiziune mai vechi, din ultima
categorie anterior, au tubu-
rile cinescop n stare de lucru,
chiar 5-10 ani de exploatare.
n continuare se o moda-
litate de protejare prelun-
gire a componentei celei mai
scumpe dintr-un televizor, tubul vi-
recep-
toaralor de televiziune portabile tip
"SPORT 209", "SPORT 232",
"SPORT 262", "SPORT 272" etc.
Figura 1 schema blocului
de alimentare, bloc care are
valori de com-
ponente pentru toate de te-
levizoare enumerate
Modificarea, care trebuie execu-
n desfacerea traseului
deconectabil de '6 a stabi-
f
r
OI7i!:/.sforu/ :E' Se monfeai!.o cu rr/ea..
mei:;.lctcY a )y .;sosivl 10',,6107

u
Un montaj simplu eficace
de cu este prezentat
figura 1. Schema bloc con-
form figurii 2, trei circuite
rizare cu
o
ce mai intrare
de asemenea tempo-
acestei
mare dect a /"'""I!",,.II,,,ll,,,,
diagrama de timp din
3 se poate observa la
",ni,,,,,,,,.,,,;::! butoanelor 81-;'-83, ntr-o
ordine cunos-
numai de utilizator, cele trei
monostabile realizate cu ampiifica-
1 , A2 A3

cerc) intercala-
rea, ntre cele borne, a monta-
jului din figura 2, respectnd specifi-
date,
Se montajui propus
este un amplificator de curent conti-
nuu ce ca o "cheie" de
comutare Elementul
principal care astfel este
tranzistorul de putere T3. EI este co-
mandat n curent de tranzis-
toarele Ti T2 legate n
care, la punerea sub tensiune a tele-
vizorului, pentru o de
15-20 de secunde,
lul bazei lui T3 la o valoare
n raport cu masa, blocndu-1. n
acest interval de timp, tensiunea'
de alimentare a ntregului
televizor pune n stare de
nare blocurile sale componente, cu
etajului de baleiaj orizontal
a redresorului de foarte ten-
siune. Alimentarea filamentului tu-
bului cinescop este, de asemenea,
de la pornirea la
oprirea aparatului. Tot n acest in-
terval de timp, stabilizatorul ar tinde
nu mai n parametrii
normaJ;, faptului cel
mai important consumator, blocul
de baleiaj orizontal, nu
S-ar ajunge la o a valorii
de la
tarea modulelor, inclusiv la
rea catodului cinescopului. Aceasta
ar putea conduce n tubului
.. catodic la
prin
celelalte componente ar putea
corect .Ia o tensiune mai
de 13-15 V. Pentru a evita
o astfel de posibilitate montajul este
cu o Zener de pu-
tere, n cazul de prin
grupul 02, 03, T 4. Ea n con-
la unei tensiuni de
aproximativ 11,2 V, la
valoare stabilizatoru-
lui la pornirea blocului de ba-
leiaj orizontal un interval de
timp de aproximativ 15-20 de se-
cunde), care "dioda" iese
din "rol".
Temporizarea este de gru-
pul R1, C1 valoarea tensiunii Ze-
ner a diode; 01 se poate modi-
fica, fie prin nlocuirea acestei diode
cu o alta, a tensiune fie cu-
ntre 5 V' 10 V, fie din "jo-
cul" constantei de timp a grupului

Valoarea R 1 nu trebuie
fie mai de 1 kO, nici mai
mare de 500 kn, iar condensatorul
C1 nu va 1 OOOJJF.
TEHNIUM 6/1992
A2.
+
D iacul (Diode Allernaling
Current) este un dispozitiv multi-
o cu cinci straturi,
ce are de n
ambele sensuri.
Reprezentarea a unei
astfel de structuri este n fi-
gura 1. Simbolul electronic al dis-
pozitivului este prezentat n figura
2. Caracteristica 'A(U
A
) din figura 3
faptul peste o va-
loare a tensiunii aplicate la bornel<;',l
mis numai
TEHNIUM 6/1992
SIMULATOR
sale, U
A1
respectiv U
A2
, diacul se
curentul 9are l
foarte mult. In gene-
ral este de dorit ca = U
A
2> iar
tehnologic se realizeaza acest dezi-
derat cu o precizie de 10%. Valoa-
rea tensiunii de se si-
n de tipul de diac. n
jurul ctorva zeci de (20 V -:-
50 V). caracteristicii bidi-
diacul se n
circuite de curent alternativ, la co-
manda tiristoarelor triacelor.
posibilitatea ca la un mo-
ment dat constructorul amator,
pentru o nu
un astfel de dispozitiv. Ve-
nind n ntmpinarea
acestei probleme, propun un mon-
taj (figura 4) ce
narea diacului. Avantajul schemei
n faptul are posibilitatea
de a lucra de la tensiuni mici de
la valori ridicate
ale acestora, n de tipul de
componente folosite. Intrarea n
a simulatorului este dic-
de de pe
cele diode nseriate ale
redresoare,
a tranzistorului npn tensiunea de
a diodei Zener. Acest ul-
tim dispozitiv semiconductor se va
cu Uz < iar dio-
din punte suporte,
65/8
8C/77
65i 8
rl!.liEliiz,ate de ing. MIHAI CODRNAI
trei vor fi utilizate ca taste de
iar celelalte ca taste 1alse. Cu
butoanelor false va
gradul de al
ci1rului.
Realizarea electromagnetului de
las pe seama imaginatiei
constructor. Oricum, rezis-
bobinei acestuia nu trebuie
fie mai de 30 n,
DE D
teoretic, o tensune mai
mare dect din
de anterior Prac-
tic, eie se vor alege cu o tensiune in-
admisi de cel n 1,5 ori
mai mare dect amplitudinea ten-
siunii alternative aplicate.
O realizare cu acest si-
mulator e.l:.e n figura 5. n
este vorba de un variator de
putere pe rezistiva avnd ca
element de un tiristor. Bine-
att dispozitivul coman-
dat ct puntea redresoare se vor
alege n de de ten-
siunea de alimentare a variatorului.
n configu-
a grupului de tranzistoare, 'a
diodei Zener a afe-
rente este cu cea a unei
diode Shockley (numai ntr-un sin-
gur sens de
65/8
N220V
de componente
04 ==
R2 == R3 ==
47 kH; R4 == R5 == == 47 H; R7
= RS == 10 1<0;. R10 = 100 k.o; R11 = .1
kO; R12 == 470 H; C1 == C2 = C5 = 100 .
tantal; .C3 = 68 V,
tanta/; = 220 V, tantal.
...
realizat cu
(eventual recuperate)
cu succes o
demonstrnd
din ameliorate.
realizat o
imprimat

de
cele
de 30/18 mm, se nchide n tubul de
plastic al unui starter de-
fect. Fiabilitatea, celei a
clasic avantajul
pe timp practic nelimi-
tat,
eiectromecanic n vid. acest mod
se considerabil
orelor de a tubului
rescent, plpirea"
pe semenea scur-
a/
nece-
nchiderea

acestora.
emisia
la capetele tubului cu gaz
mult sub cea a
scade
la
vom
mai ( :::; 2 V), insufi-
situarea n zona de
('Anni ,\('TiA a diodei Zener. Cu poten-
practic zero pe de
catod, tiristorul se "autoexclude" din
circuit, n favoarea unei
normale.
Pentru puteri mai mari de 20 W,
este bine ca tiristorul fie de tip
Ti N4, T1 N6, preferate n special
a construc-
sistemului filament-catod al tu-
n tim-
pul reducerea emisie;
catodice nu se
volum a mesei catodice.
este, de obicei, formarea
cuie
lui,
punct de vedere al
ce
emisia a
TEHNIUM 6/1992
a capacitate qe
emisie este practic cea In
asemenea
de "regenerare" a tuburilor
cinescop cu emisie
(uzate), n
peliculei mai sus descrise,
astfel
va avea capacitatea de
emisie la parametrii
norm.ali de alimentare
a filamentului.
Desigur, din punct de vedere
practic se pune problema
n
interiorul tubului. In acest scop a
fost conceput experimentat pro-
cedeul ce n "dezintegrarea"
peliculei inerte de pe masa
prin aplicarea unei tensiuni de acce-
lerare exagerat. de mare ntre cato-
dul electrodul de al tu-
bului (g1).
Modul de lucru:
- se scoate soclul de pe tubul ci-
nescop;
- pe un soclu identic se reali-
montajul din
- se "gtul" tubului de
praf, astfel nct se
vizual fenomenul;
- se pune soclul cu montajul din
pe tub;
- se filamentul tubu-
lui prin nchiderea
K1;
- se 2-3 minute la
intrarea n regim termic normal a fi-
lamEmtului;
- se pentru o de
butonul de sonerie K2;
Contactul NU dureze
mai mult de 1/10-1/5 s, altfel se
compromite definitiv tubul)
- se vizual catodul, de
pe care, prin scntei eri intense, se
stratul inert;
- se deschide K 1 se demon-
TEHNIUM 6/1992
REGENERAREA
TUBURILOR
CINESCOP
Dr. ing. JOZSEF LINGVAY - Y05AVN, maestru al sportului
soclul cu montajul de regene-
rare;
- se pune soclul tubului la loc
se televizorul. ""
se ntocmai cele De
mai. sus, n cca 85-90% din cazuri,
tubui se reface complet Personal,
din 20 de tuburi am
avut succes deplin la 17
unele normal deja de
peste 3 ani regenerare. Cele 3
tuburi "rateu" au fost anterior "su-
pravoltate" la filament timp de 3-8
luni.
n mod similar am ncercat Ctl un
tub color. n acest caz, se
face pe fiecare pereche catod -
electro.d de n parte. Re-
zultatul a fost pozitiv.
Kf
J
900-:-IOQOV
IOmA
220Vac
,..,
A TOR
numesc Bogdan sint din cu mult in-
teres revista "Tehnium". Sint un vechi cititor al revistei, dar incepind cu
acesi articol vreau devin colaborator. {Spre dumneavoas-
a - a cititorilor - devenit deja colabo-
rator -
n acest este prezentat un amlpliificah:u' de (fig.
realizat CIJ circuitul integrat sau TDA 1512Q, de
0,
o
( v,(')
A MOTOA
Student ALIN SANDULACHiE
Motor 1
dere al LED esie stabilit din semireglabilele P2-P1. Tranzistorul
T1 are rolul de al stabiliza tensiunea de 5 V
CDB404. "
Tensi,unea de alimentare
Distorsiuni totaie (1 kHz)
Putere sinus
Vcc = 25V; Rs = 4 n
Vcc = 25 V; Rs = 8 .n
Putere
Vcc =32 Rs 4 n
Vcc = 32 V; Rs = 8 n
de intrare
6;( 82Q
Motor 2
15-35 Vcc
0,7%
13 W
7W
1,8Kn
Citind n paginile revistei un articol despre co-
manda n a motoarelor sincrone reali-
znd un dispozitiv de am observat o ne-
regularitate n acestora la
diferite de cele pentru care au fost concepute.
Spre exemplu, la motoarele de tip M303, M304
etc. este utilizarea unui alt condensaor
de defazare. Acesta are un rol decisiv n
narea motoru/ui sincron.
r--------
........-------1
I R L
Pe scurt, motorul sincron din seria M (resla)
este compus din motoare sincrone identice
cu rotoarele montate pe ax. Rotorul este
format dintr-un magnet multipolar cu
rechi de iar cele rotoare nu snt
zate ntre este de
axa fiind
axa de a
statoare defazate
z
de cteva
sistemului
este de
circuitului este n fi-
I R L
r-::--'--= 280 n pentru M303);
Z1 =
Astfel se
0,214 H
pentru ti'",,..\J,Qnl,,,
Defazarea
cmpuri H.,II'i .. 1i',frv,,'c
Introducnd valorile
tg<I> = 0,601
se
(
(2)
deoarece nu coincide cu
defazare dintre cele
Uimax= 2 V;
9900 CLEAR 35000: BORDER 5: PAPER 1: INK 7
9901 DATA 33,0,64,74,185,136,1,0,27,237,176,201
9902 DATA 33,185,136,17,0,64,1,0,27,237,176,201
9903 DATA 8,24,56,127,56,24,8,0
9904 DATA 16,16,16,254,124,56,16 VIOREL OPREA
9905 DATA 0,8,28,62,127,8,8,8
9906 DATA 0,16,24,28,254,28,24,16,0
9907 DATA 0,127,127,127,127,127,127,127
9908 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
9909 DATA" INCARCA "
9910 DATA" AFISEAZA"
9911 DATA" TIPARESTE"
9912 PRINT AT 8.14;"OK !";AT 10.11; "UN MOMENT"
9913 LET 4=2: LET 0=2: LET DIMa(h,o)
9914 LET 1=1: LET c=l: LET b=109: LET ci=27
9915 LET a=6551Z: FOR i=a TO a+23: READ d: POKE i,d: NEXT i
9916 FOR i=USR .. A" TO USR "F": READ d: POKE i, d: NEXT i
9917 FOR i=l TO 2: FOR j=l Ta 2
9918 LET x=x+l: LET a<i.j)=b+ci*x
9919 NEXT j: NEXT i
9920 LET inv=l: LET f=9909: LET fl=f: LET f2=f+2
9921 CLS : RESTORE f: PRINT INK 6; BRIGHT 1; AT 5,13; "MENU"
9922 FOR i=O TO 2: LET f=fl+i: RESTORE f
9923 IF 1>0 THEN LET inv=O
9924 GO SUB 9933: NEXT i: LET f=fl
9.925 PRINT AT 20,6; "6-B 7-C ENTER-OK"
9926 LET b$= INKEY$: IF CODE b$= 13 THEN BEEP .. 3 ,3 O: GO TO 9935
IF b$="" OHb$<" 6" OR b$ >" 7" THEN GO TO 9926
9928 LET inv=O; GO SUB 9932: LET inv=l
9929 IF b$="7" THEN LET f=f-l: IF f<f1 THEN LET f=f2
9930 IF b$="6" THEN LET f=f+1: IF f)f2 THEN LET f=fl
9931 GO SUB 9932: GO TO 9926
9932 RESTOREf
9933 READ a$: PRINT PAPEH 1; 1;AT (f-fl)*2+9.9+(f-fl);
INVERSE invja$: RETURN
9934 PRINT rtO;AT 1,12;"EROARE !": BEEP .5,35: RE TURN
99'35 LET va=f-f 1
9936 IF va=l THEN PRINT AT 17,6; "Utilizati :";AT 19,9;
"5-A 6-B 7-C 8-D","printer-p tot ecranul-t menu-m":
PAUSE o: PAUSE o: GO 1'0 9992 .
9937 IF THEN LET b=a(l,l): GO TO 9994
9938 CLS : PRINT INVERSE 1iAT 1.9; "CE VARIANTA '?"; INVERSE o;
"TAB 8; "DISC";TAB 17; "CASETA"
9939 INPUT" D le? ";d$: IF d$<"c" OR d$>"d" THEN GO SUB
9934: GO 1'0 9939
9940 PR INT '" Pentru optimizare utilizati maxim 4 ecrane !"
9941 INPUT "Cite ecrane ?(max.4) ";d
9942 IF d>O AND d<5 THEN GO TO 9944
9943 GO SUB 9934: GO'TO 9941
9944 PRINT 'TAB d;"Utilizati "; INVERSE 1;d; INVERSE'O;" ecrane"
";TAB 3; "Incercati: ";
9945 FOR i=l TO d: LET o=d/i
9946 IF 0= INT o THEN LET h=d/o: PRINT o;" /"; h;" ";
9947 NEXT i: PRINT
9948 INPUT "pe orizontala? ";0: IF 0=0 THEN GO SUB 9934:
GO TO 9948
9949 IF d/o<>INT (d/o) THEN G0 SUB 9934: GO TO,9948
9950 LET h=d/o: DIM aCh,o)
9951 FOR i=l 1'0 o: FOR j=lTO h
9952 LET b=b+ci: LET a(j,i)=b
9953 NEXT j: NEXT i
9954 PRINT TAB 5; "Utilizati "; INVERSE 1;0; "1"; h
9955 FOR i=l TO o: FOR j=l TO h
9956 PRINT AT l1+j, 20+i; "E"
9957 NEXT j: NEXT i
9958 PRINT '''Incarcati totul odata ("; INVERSE lid;
II> INVERSE Oi") sau pe bucati (1)"
9959" INPUT" ";(d);" 11? ";d41
9960 IF d41<>1 AND d41<>d THEN GO SUB 9934: GO TO 9959
9961 IF d41=d THEN GO TO 9963
9962 FOR 3=1 TO d
9963 IF d$="c" THEN GO TO 9967
9964 INPUT "Discul ?(1-8) ";dc
9965 IF dc<l dc>8 THEN GO TO 9964
9966 CLS : CAT dc
9967 IF d41<>d THEN INPUT "linia? ";1;" coloana? "ic
9968 IF l>h OR c>o THEN GO SUB 9934: GO TO 9967
9969 INPUT "numele? ";n$
9970 IF n$="" AND d$="d" THEN GO TO 996'9
9971 IF n$="" THEN GO TO 9974
9972 IF LEN n$> THEN LET n$=n$( TO 10)
9973 IF d41=d GO T0 0078
raportul semnal/zgomot SIN 2::
65 dB;
- distorsiunile armonice totale
THD :::; 0,1%;
- distorsiunile de
TID :::; 0,03%. .
proprie semnalului audio uHL
Semnalul de este preluat din
emitorul tranzistorului T2 prin inter-
mediul condensatorului C4.
Montajul se pe o
de sticlotextolit placat cu folie
de cupru, n mono sau ste-
reo. La realizarea cablajului impri-
mat se iau toate de precau-
ce privesc montajele destinate a
n
anume structurii fizice de
Programul pe care l prezint
turat vine n ajutorul celor ce utili- de la un ecran la altul instantaneu
calculatorul SINCLAI RE sau - micului ce
compatibile (CIP. JET, COBRA, singur la -
HC90. rIM-S) care au utilizat eventual se poate trimite irn.:.'t
unul dintre programele de desen de pe ecran, bi':
existente pe ca de exemplu: daca n prealabil, naintea
ARTSTUDIO, THE ARTIST II. acestUi program s-a n ma-
cu ajutorul acestor pro- moria calculatorului unul dintre
grame (de desen) s-au executat programele de la
mai multe desene - compo'- de. exemplu ROBOTRON 13.
nente ale unui desen de ansamblu I.n cazul n care .se dispune de
- cu programul prezentat se poate de floppy-disk,
face o reconstituire instantanee a maxim de ecrane (patru, n cazul
desenului. avnd o imagine de an- nostru). limitat doar de memoria
samblu a ntregului desen. EI poate calculatorului, se poate extinde la
prelua un desen de ansamblu, de- maximumul pe care-I discul
senat pe maxir:num, patru ecrane. respectiv. De exemplu: un disc par-
" () n 4 x 127 Ko = 508 Ko iar
ntr-o "matrice" de forma X X sau 508/6,912 (ct are un ecran) "'" 72 de
(
X ) X X ecrane.
X trebu ie rezol-
(XXXX) sau . Se poate n cadrul programului.
9861 FUH i=1 TU o: FUH j=1 1U n
9952 LET b=b+ci: LET a(j,i)=b
9953 NEXT j: NEXT i
9954 PRINT TAB 5; "Utilizati "; INVERSE l;o;"I";h
9955 FOR i=1 TO o: FOR j=l TO h
9956 PR 1 NT AT 11 + j . 2 ci + i; "E"
9957 NEXT j: NEXT i
9958 PRINT '" Incarcati totul odata (" j INVERSE li di
INVERSE O;") sau pe bucati '< 1)"
9959 INPUT" "i(d)j" Il? ";d41..
9960 IF d41<>1 AND d41<>d THEN GO SUB 9934: GO TO 9959
9961 IF d41=d THEN GO TO 9963
9962 FOR s=l TO d
9963 IF d$="c" THEN GO TO 9967
9964 INPUT "Discul ?(1-8) ";dc
9965 IF dc<l OR dc>8 THEN GO TO 9964
9966 CLS : CAT dc .
9967 IF d41<>d THEN INPUT "linia? ";lj" coloana? "jO
9968 IF l>h OR, c>o THEN GO SUB 9934: GO TO 9967
9969 INPUT "numele? ";n$
997 O IF n$= .... AND d$=" d" TREN GO TO 9969
9971 IF n$= .... THEN GO Ta 9974
9972 IF LEN n$>lO THEN LET n$=n$( TO 10)
9973 lF. d4 THEN GO TO 9978
9974 IF d$="c" THEN LOllD n$SCREEN$ GO TO 9976
9975 LOAD *"m";dc;n$SCREEN$
9976 POKE a+5,a{l,c): RANDOMIZE USR a
9977 NEXT s: GO TO 9920
9978 lF d$="c" THEN LOAD n$CODE 35001: GO TO 9920
9979 LOAD *"m";dc;n$CODE 35001: GO TO 9920
9980 LET e$=INKEY$: IF e$="p" THEN GO TO 9995
9981 IF e$="t" THEN LET x=aO,c): POKE a+14,x: RANDOMIZE USR
(a+12): PAUSE o: GO TO 998'0, --
9982 IF e$="m" THEN GO TO 9920
9983 IF e$= ... , OR e$<" 5" OR e$ >" 8" THEN GO TO 9980
9984 IF 1=1 AND c=l AND (e$:::"5" OR e$="7") THEN GO TO 9980
9985 IF l=h AND c=1 AND (e$="5" aR e$=,"6") THEN GO TO 9980
9986 IF 1=1 AND c=o AND (e$="7" OR e$="8") THEN GO TO 9980 __
9987 IF l=h AND c=o !IND (e$="6" OR e$="8")- THEN GO TO 9980
9888 IF e$="5" THEN LET c=c-l
9989 IF e$="6" THEN LET 1=1+1
9990 IF e$='''7'' THEN LET 1= 1-1
9991 IF e$="8" TEHN LET c=c+l
9992 LET x=a(l,c): POKE a+14,x: RANDOMIZE USR (a+12)
9993 PRINT #0; BRIGHT LAT 1,0;1; INVERSE 1;c; INVERSE O;
II ABGD "; INVERSE.1;"'ptm": GOT09980
9994 POKE a+14,b+ci: RANDOMIZE USR (a+12)
9995 INPUT "Scara 1 I 4 ? "i8C: IF sc< >1 AND sc< >4 THEN
GO SUB 9934: GO TO 9995
9996 RANDOMIZE USR (a+12)
9997 IF sc=l THEN COPY
9998 IF sc=4 THEN OPEN #10, "G": LPRINT #10': CLOSE #10
9999 GO TO 9993
xiunile Ce privesc calea semnalului
audio util se obligatoriu
folosind conductoare ecranate.
CI
O,1.,pF
........ ----w'
BUFFER
Ing. EMIL MARIAN
VIt -;-'f 18V
Analiznd schema se ob-
montajul n ge-
neral, un repetor pe emitor la care
s-a amplasat un etaj adaptor
de Etajul adaptor ce
tranzistorul T1 o
conexiune de tip bootstrap care
avantajul unei de
Intrare foarte mari a montajului. Co-
nexiunea bootstrap este din
grupul R1, R2, R3, C2. Semnalul de
intrare se montajului prin in..,.
termediulcondensatorului C1. n
tranzistorului T1. Acesta pre-
zinta o amplificare n ceea'
ce tensiunea, iar cuplajul cu
etajul repetor pe emitor care
tranzistorul T2 este efectuat gal va-
nic n scopul unui transfer
optim al formei de
. cvadripol a montajului, traseu de
gros de minimum 4 mm, evita-
rea buclei de conexiuni ct
mai scurte ntre componente etc. Se
vor folosi componente electrice de
cea mai calitate, verificate
nainte de plantare pe de
cablaj imprimat. realizarea
montajului, acesta se fo-
losind o cutie din de .fier cu
de minimum 0,0 mm.
Alimentarea montajului se face de la
o de tenisune UA = 18 V,sta-
foarte Cone-
MIRE
iES/lee-
I
TEHNIUM 6/1992
19
MODUL,
SPORT
PENTRU TELE VIZORUL
Ing. NAICU
Majoritatea receptoarelor de tele-
viziune color modulul AU-
DIO-VIDEO, ceea cele posibili-
tatea de a fi utilizate ca monitoare
pentru
Avantajul receptorului
T. V. ca monitor ntr-o
tere a
imaginii Acest lucru se
faptului semnalul video
complex color furnizat de videoca-
setofon nu mai parcurge selectorul
si calea din televizor, apli-
cndu-se direct n etajul de video-
n modulul de
Televizoarele alb-negru nu poseda
acest modul., .'
n figura 1 se schema
a unui astfel de modul
A-V care se poate unui tele-
vizor alb-negru SPORT.
Rolul modulului AUDIO-VIDEO
este att de a permite intrarea n
T. V. a semnalelor videocomplex co-
lor si audio de la un videocasetofon
n scopul cit de la
T. V. a semnalelor video n sco-
pul acestora. Cuplarea
EMISIUNILOR
AUTOHTONE TV
CU ,TELEVIZOARE
VEST -EUROPENE
Ing. LUCIAN POPESCU
ntruct televiziunea
(prin unde) s-a dezvoltat a evoluat
independent n anumite cu' po-
tehnic ridicat, s-a ajuns n
prezent la ca n
lume coexiste mai multe moduri
de a transmite imaginile televizate,
grupate pe arii de interese comer-
ciale sau geopolitice.
Deosebirile dintre acestea se pot
grupa n principal crite-
rii:
<a> modul n care se
semnalul video sunet
<b> gama (undelor)
pe care semnalul video
audio se
Ansamblul de parametri tehnici
care de tele-
viziune de la emisie la
care strict compatibi-
litatea se consti-
tuie n norme de televiziune.
n prezent pe glob circa 13
norme de televiziune
de unificare n-au condus
la rezultate pozitive, n principal da-
financiare
ciabile (nlocuirea
studiouri
Cu n Romnia este
norma O pentru FIF (cana-
lele 1-12, n 3 benzi i, II,
III) norma K pentru UIF (canalele
21-69, n benzi IV
V), parametri
tehnici ai mai
norme de televiziune din Europa, n
conformitate cu ,criteriul <a>
(tabelul 1).
ai) Din analiza acestui tabel, re-
posibile eco-
nomic acceptate pentru
din Romnia snt nu-
mai pentru televizoarele fabricate
sub normele B/G, H, 1.
Pentru acestea, singurele in-
necesare snt pe calsa frec-
intermediare sunet (modifica-
rea acordului din 5,5 MHz n 6,5
MHz), pe care le vom ex-
plicita ulterior.
Se cuvine, facem men-
sunetul trebuie fie re-
zolvat (bistandard)
mare de video-uri n
n Romnia,
n de ca po-
emisiunilor
nvecinate la vest.
b1) Analiznd tabelul 2, care pre-

toare n gama FIF (criteriul <b
pentru normele analizate anterior,
se banda lll-FIF este
acceptabil pentru toate
normele; televizoarele care cores-
pund <ai>
de n toate zonele
unde se
mai exact
Mai norma B
(Italia) este cu
norma
II Jincomplet).
In schimb televizoarele fabricate
pe normele B (Europa), cea mai
I (Anglia) modi
n selectorul de canale pentru
extinderea cel la
canalul 4 n (ndeosebi
pentru televizoarele care
n blocuri cu antene colec-
tive) pentru progra-
mului II din canalul 2 a programu-
lui din canalul4 (R4).
Aceste snt cunoscute sI,Jb
denumirea de "tragere n
Tabelul 1
I

Parametru
O
Gama de
de IinU pe
cadru
cadre
linii
Durata impulsului
de sincronizare linII
benzii video
canalului
de R.F.
Ecartul dintre pur-
canalului
(imagine sunet)
Grad de
in R.F. a semnalu-
lui de sincronizare
Grad de modulaJie
R.F. a impulsulw
de stingere (negru)
Grad de
in R.F. a nivelului
de alb
TIpul
video
TIpul
sunet
de frec-
(MF sunet)
sumare
tate la
Din
lor , ..
dezvoftndu-se
Unitate
de

1
-
-
Hz
Hz
f1.S
MHz
MHz
MHZ
%
%
%
-
-
kHz
mele H, 1, K, L au
B/G C
(CCIR) (Bel-
gia)
2 3
FIFIUIF FIF
625 625
50 50
15625 15625
4,7 5
5 5
7(B)8(G 7
+5,5 +5,5
100 3
73 25
10 100
MA MA
negativ pozitiv
MF MA
50
-
acord ceea ce
de
lor de imagine, selectoarele de UIF
sau respective din selec-
torul FIF/UIF neavnd nevoie de nici
un fel de Pentru cei care
au sesizat n ceea ce pri-
banda interme-
diare alocate normelor analizate,
fiecare are
stricte asupra locurilor
DJK
(OIRT)
4
FIFtUlF
625
50
15625
4,7
6
8
+6,5
100
75
12,5
MA
negativ
MF
50
E H I L
(Fran- (Marea
ta) Brita-
nie)
5 6 7 8
FIF UIF AFIUIF FIFIUIF
819 625 625
50 50 50 50
20475 15625 15625 15625
2,5 4,7 4,7 4,7
10 5 5,5
"
'-'
14 8 8 8
11,15 +5,5 +6 +6,5
3 100 100 6
30 75 76 30
100 10 20 100
MA MA MA MA
pozitiv negativ negativ pozitiv
1
MA MF MF MA
- 50 50 -
ale
cazuri
totusi rezolvate interve-
caracteristicii AFI
de sunet,
sau cazul de selectivitate
cu de
prin schimbarea acestuia.
c) Din considerentele expuse an-
terior, tabelul normelor
de televiziune folosite n Euro-
a putea compatibi-
n raport cu tele-
vizoarelor, respectivi nea-
vnd obiceiul de a pe tele-
vizor nici un fel de date de indentifi-
care:
Televiziunea n culori, evolund ul-
terior, a cunoscut numeroase
sisteme, din motive de compatibili-
TEHNIUM 6/1992
1
La pn 2
modul FI
cale corn.
t6 rV __ AY
00=0
o
MODULAV
6 ' ...
Se atunci cnd comu-
tatorul este pe TV snt ali-
memtate cu tensiune doa.r tranzis-
toarele T04, T05, T08
celelalte fiind blocate. In si-
doar mufa de este"ac-
putndu-se furniza .semnale
pentru nregistrare pe
se trece comutatorul pe po-
AV vor fi alimentate cu. ten-
siune si tranzistoarele
T01, T02, T03, T07. n si-
T.V. ca monitor
de redare a semnalelor primite de la
videocasetofon, devenind
mufa de INTRARE.
electrice ale modulului
AUDIO-VIDEO cu restul televizoru-
lui ,snt
- pinul Z 12/2 se cu pinul
2 al modulului AFI-cale
- pinul Z 12/5 se prin in-
termediul R411 (1,5 kD)
cu pinul 5 al modulului sincroproce-
soro
pinul Z 13/1 se cu pinul
6 al modulului cale sunet;
- Z 12/4 se cu punct-
L
'a pin 5 t4V5 ZI'l/I,. P24007 10 ul Z de contrast)
prin R;514 (470 D) la
. - pinuf Z 13/3 se cu punct-
Modul __ ...:...R..::.Ip::..II_;:J..41.:::.:5k.:.:12'::""'___ ___ __ --.::. ____ tutZ 5/1 de volum).
, t In figura 2a se partea
sune iar n figura 2b partea pla-
l'/l
+
18/1
La potentiometrul de volum
a, cablajului. Cablajul este dat
la scara 1 :1.
Nu este necesar ca T.V. Sport
ffe echipat cu modul cale sunet bi-
standard (OIRT 6,5 MHz CCIR. 5,5
MHz) pentru a se putea
La de contras t
celor semnale se face prin in- semnalului sau intrare) se
termediul .unei singure (cablu) prin aplicarea unei tensiuni
pe care de parcurgere a , +B (+10,8 V) continue de
tate cu televiziunea alb-negru a
trat pentru cea doar
'sistemele PAL, SECAM NTSC,
grupate de asemenea pe arii geo-
gri,lfice distincte.
Tabelul 2
n ceea ce. bi-
multisistem, aceasta este o caracte-
a est-europene, n spe-
cial a Romniei PAL
-SECAM) pentru emisiuni-
Canal

(MHz)

imagine
(MHz)

sunet
(MHz)
o
Standard B, C - Europa
FI
1\1
Standard B (Italia)
FI
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
F9
E10
E11
E12
A
B
II C
III O
Standard O (OIRT)
FI
II
1\1
TEHNIUM 6/1992
E
F
G
H
H1
H2
R1
R1
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
2
33, 15-40, 15
47-54
54-61
61-68
174-181
181-188
188-195
195-202
202-209
209-216
216-223
223-230
33, 15-40, 15
52,5-59,5
61 -68
81-88
174-181
182,5-189,5
191-198
200-207
209-216
216-223
223-230
31,25-39,26
48,5-56,5
58- 66
76-84
84-92
92-100
174-182
182-190
190-198
198-206
206-214
214-222
222-230
3
38,9
48,25
55,25
62,25
175,25
182,25
189,25
196,25
203,25
210,25
217,25
224,25
38,9
53,75
62,25
82,25
175,25
183,75
192,2
201,25
210,25
217,25
224,25
38
49, 75
59,25
77,25
85,25
93,25
175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
223,25
4
33,4
53,75
60,75
- 67,75
180,75
187,75
194, 75
201,75
208, 75
215, 75
222,75
- 229,75
33,4
59,25
67,75
87,75
180, 75
189,25
197,75
.206,75
215, 75
222,75
229,75
31,5
56,25
65,75
83,75
91,75
99,75
181,75
189, 75
197,75
205,75
213,75
221,75
229,75
furnizate prin intermediul comutato-
rului TV/AV montat pe panoul fron-
taI al T.V.
lor nvecinate care sis-
temul SECAM (Bulgaria, Moldova,
Ucraina, Ungaria), sau a aparatelor
de mare tehnicitate si rafinament
(multisistem, multistandard; de
exemplu Panasonic - 17 sisteme
norme).
Pentru aceasta' do-
receptoarele T.V. cu deco-
doare multisistem.
Concluzii
Televizoarele care pot fi luate n
considerare pentru cu un
nivel mediu de trebuie
fie n normele B (Italia
sau Europa), O I pentru FIF (VHF)
si oricare din normele G. H. 1. K. L
pentru UIF (UHF) sau din
Standard E
FI 26,3-39,45
semnalul de sunet furnizat de video-
casetofon.
Acest modul AUDIO-VIDEO este
montat pe un foarte mic de
televizoare de tip SPORT 208 B.
specificate la punctul "c".
Televizoarele trebuie fie con-
struite de pentru
sistemului color PAL, n felul acesta
ele putnd corect siste-
mul SECAM n alb-negru. Asupra
tehnice practice de
color bisistem PAL-SE-
CAM si a modului de comutare vom
reveni' ulterior.
Din expuse anterior
n:
- blocul intermediare
sunet;
- selectorul de canale
FIF (banda VHF 1);
- decodorul de culoare (even-
tual).
28,05 39,2
F2
F4
41,00-54, 15
54, 15-67,3
52,40
.65,55
41,25
54,40
III F5
F6
F7
F8A
F8
F9
F10
F11
F12
Standard I - Irlanda
FI
III
1A
1B
1C
10
lE
IF
IG
IH
IJ
162,25-175,40
162, 00-175,15
175,40-188,55
17 4, 00-188, 00
175, 15-188,30
188,55-201,70
188,30-201,45
201,70-214,85
201,45-214,60
31,15-40, 15
44,5-52,5
52,5-60,5
60,5-68,5
174-182
182-190
190-198
198-206
206-214
214-222
Standard L n dezvoltare
FI 31,45-39,45
III
A
B
C
C1
1
2
3
4
5
6
41-49
49-57
57-65
53, 75-61, 75
174, 75-182, 75
182, 75-190,75
190, 75-198,75
198, 75-206,75
206, 75-214, 75
214, 75-222, 75
164,00
173,40
177,15
185,25
186,55
190,30
199,70
203,45
221,85
38,9
45,75
53,75
61,75
175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
32,7 \
47,75
55,75
63,75
60,50
176,00
184,00
192,00
200,00
208,00
215,00
175,15
162,25
188,30
174,10
175,40
201,45
188,55
214,60
201,70
32,9
51,75
59,75
67,75
181,25
189,25
197,25
205,25
213,25
221,25
39,2
41,25
49,25
57,25
54,00
182,50
190,50
198,50
206,50
214,50
222,50
AMPLI 1 R
Multe aparate electrocasnice au plantate n amplificatorul de putere AF circuitul
i ntregrat K 148YH 1.
", .. " .,.ont6n"1 un mod de folosire a! acestuia, n felul acesta fiind un n-
drumar depanatori, de nlocuire a circuitului amintit.
RADIO, 12/1991
Ro 8,2/(
e7
50011f(x 108 +
BA!
,zr.olU-2-B
Ca +
5(J(} /'fI( x
__ __ ____ '
x/oe
..... -......,.'t1Dsa
L-___ _
MHz). Schema
foarte intere-
realizarea
cu
65/50 !TIm. Pe
de
u
care
se """ .... ",'"'''on1'010 respec-
tive. desenul este ab-
solut simetric. Acest reflectometru
este pentru de intrare
de 50 n. Se folosesc diode
cu germaniu.
3/";992
1,07
6/1992
legislati,a
a are
drept scop principal oame-
nilor a mediului mpbtriva efecte-
lor agresive ale automobilelor. Ea
creeze un cadru n
care securitatea fie ridi-
la nivelul cerut de actuala dez-
voltare iar oame-
nii mediul sufere ct mai
- ideal ar fi deloc - de
de gaze poluante, emisia de fum
zgomotele produse de mijloacele ru-
tiere. De aceea toate
rutiere,
cuprind un volum apreciabil de
tehnice le snt su-
puse vehiculele pentru a.lj se per-
mite evolueze pe drumurile pu-
blice. Aceste se la
gabarite mase, la pe
care trebuie le
componentele de securitate ale ve-
hiculului frne, caro-
serie, semnalizare iluminare, aver-
tizare vizibilitate), precum
la o motor sub raportul
ADMITEREA VEHICULELOR
PENTRU NMATRICULARE
In cele ce ca n nume-
rele viitoare, se vor prezenta n deta-
liu impuse. de actuala le-
din expl:imate prin Or-
dinul comun nr. 172 al Ministerului
Transporturilor nr. 4093 al Minis-
terului de Interne, ambele din
14.04.1992.
Dimensiuni. mase
Pentru a fi admise circule pe
drumurile publice, vehiculele trebuie
se nscrie, n primul rnd, n anu-
mite dimensiuni de gabarit, limitn-
du-se lungimea
lor prevenindu-se astfel di-
. ce s-ar putea crea n trafi-
cul n
din
Se conform ordinului
citat, vehiculele nu pot avea
mai mari de 2,50 m, cu
celor frigorifice cu avnd gro-
simea de cel 45 mm, care pot
atinge 2,60 m, a I?entru
care pot avea 3,00 m. In pri-
motocicletele nu pot
1,00 m, motocicletele cu
- 1,80 m, mototriciclurile - 2,00 m,
iar remorcile autoturismelor - 2,10
m. n ordine de idei, trebuie
se nu snt socotite ca
Dr. ing. MIHAI STRATULAT
ale
anvelopelor n punctul de contact
cu solul, ale valvelor, ale dispozitive-
lor antiderapante de la ale
oglinzilor exterioare rabatabile, ale
lanternelorde laterale de
gabarit, precum ale sigiliilor va-
male. O se face
n motocicletelor solo
motoretelor, ale componente
nu trebuie
ghidonului.
Privitor la autovehicule-
lor, inclusiv iar a trolei-
buzelor cu troleele introduse su-
porturi, aceasta nu trebuie fie
mai mare de 4 metri.
. Mai d,iverse s.nt
ntoare la lungimea vehiculelor. In
primul rnd se un ve-
hicul nu poate avea o lungime mai
mare de 12 m. De la aceasta fac ex-
autobuzele troleibuzele ar-
ticulate, care pot atinge maximum
18 m, autotrenurile cu
(maximum 16,5 m), precum auto-
trenurile cu o (maximum
18,35 m). Valori limitative mai snt
pentru lungimile maxime
ale remorcilor motocicletelor (2,5 m,
cu de a nu lungimea
motocicletei) 8,0 m pentru remor-
cile autoturismelor.
.tuturor acestor dimen-
siuni de gabarit trebuie se n
cu metodicile
de STAS 6689/2 din anul 1980.
Este. posibil ca la vehiculele
aflate deja n exploatare, ca urmare
a unor erori de a
rii unor sau di-
mensiunile de gabarit nominale fi
suferit abateri de la valorile
rate la omologare. n astfel de ca-
zuri, abateri n
limite: +5 cm pentru
vehiculelor, +10
cm pentru lungimi de la 12 m
+50 cm pentru lungimi de peste
15 m, ca lungimea
a 18,35 m.
Masele maxime admise pentru ve-
hiculele care pe drumurile
publice din Romnia depind de con- .
care pot fi simple,
cu axe (tandem) cu trei axe
(tridem), cu simple sau duble
(jumelate). n plus, masele maxime
pe axe depind de ntre
vecine, la com-
plexe. In suita de figuri 1, 2 3 snt
prezentate valorile maselor maxime
admise, repartizate pe axa
(1), axele duble (2) cele triple (3).
n de dintre axele
al Masele snt indicate n
tone, iar n metri; n pa-
ranteze snt date masele pentru con-
cu jumelate.
Trebuie se n cazul
cu mai multe axe este posi-
bil ca acestora din
1
10
Je
1(111)
1,01-1,30
12(13)
AUTOMOBILELOR
fie dar nu se admite ca
sarcina pe axa cea mai
10 tone.
cum pentru triple nu
se admite ca a axe
sarcina ma-
pentru puntea tandem
care are ntre axe.
Pe toate acestea,
prevede n ceea ce pri-
veste masele maxime totale admise
pentru vehicule. n figura 4 snt indi-
cate valorile respective pentru auto-
vehiculele cu 2, 3 4 axe, n figura
5 snt masele maxime to-
tale admise pentru remorci, iar fi-
gura 6 n ca-
zul autovehiculelor cu o
respectiv, ale autovehiculelor cu se-

(CONTINUARE N NR. VIITOR)
14(16) 16(17)

15(7) 18(22)
DE OCAZIE.
(URMARE DIN NR. TRECUT) cu 'multe va putea pune n
toate zgomotele caroseriei, ale transmi-
siei, aparatului de radio a nchide-
rii geamurilor.
cu viteze de maximum 10 km/h.
.. Pneurile UZ9te uniform pe ntreaga
n limite normale nu snt dar
profilul uzat lateral geometria
este se impune o reverifi-
care a ei, care poate certifica faptul nu este
vorba de o deformare a pieselor componente ale
ci numai de un reglaj.
Uzura a pneului este semnul unui
amortizor defect, cum uzura numai ntr-o
a roata 'este
dinamic.
PROBA DE RULAJ
\II Pentru proba de rulaj o de
drum pe care efectua o de
capacitatea de ur-
care a pante! maxime comportamentul n viraj.
O de drum de categorie
La cu pe
din la virajele n ambele sen-
suri; efectund virajele strnse, accelerind se
aud sunete sacadate, arborii planetari snt
brusc, a periclita traficul. Zgo-
mote puternice sub caroserie
unor defecte de oscilant, pi-
etc.).
,. La frnarea cu volanul eliberat pe un drum
nclin-are la 40 km/h automobilul tre-
buie nu se de la rectilinie.
lucrul acesta nu se iar este bine
pneurile snt umflate uniform,
vehiculul nu uniform pe toate
Frna de trebuie fi
blocheze cnd aceasta
n timpul rulajului volanul
trebuie ne gndim directoare cu
jante. deformate sau dezechilibrate.
In timpul rulajului cu cutia de viteze
(regim numit mers n gol explozi-
ile la pot fi produse de supape de eva-
cuare care. nu nchid ntreruperi ale aprin-
derii, amestec excesiv de bogat. Fum negru la
amestec bogat n
iar fum de albastruie unor
ghiduri de de admisie cu joc mare sau
.
cu printr-o cu dar
care are fundul rezistent ap.oi o
cu un fu rtun. astfel
caroseriei portbagajului, detectnd locurile prin
care. a apa.
In tot timpul probelor, atent corecta
a aparatelor de bord.
AdmInistratia: Editura. "Presa Natlona/i"$.A;
CITITORIIDIt-4 ..... StRAl-

.'
&,.fA." . -->SECTORUl El( ...
... PRESA
P.p.8,OX .12-:--201,TEt.EX
10376, . . PRSFIR BUCtJ.
ing. 1. MIHAESCU
Secretargenerat,de.redattle: fiz. ALEX . .MARCULESCU
Redactori: K.' FILIP, ing.M. CODRNAI
Secretariat:
1. I'VA$CU
TEHNIUM 6/1992
. Ti parut executat
fa . ,.C6r:esi"
Bu<?uresfi
....;. Copyright Tehnium1992
. CAlEA .GR.IVrTEI

23
relineli: "Registrul Auto Ro-
mn" R.A. este singura I
legal pentru a certifica ncadrarea
vehiculelor rutiere n normele de a
de a mediului.
R.A.R. un sprijin calificat au-
torizat pentru executarea de
legate de
gradul de poluare a mediului de vehi-
culele rutiere de orice categorie.
Un personal de calificare
la pentru efectuarea de n
vederea echipamentelor piese-
lor pentru autovehicule care sin-
sau mediului.
Numai R.A.R. poate certifica
nalitatea motoarelor de autovehicule care
combustibili dect benzina
motorina, documentele nece-
sare pentru admiterea lor n pe
drumurile publice.
R.A. R.' poate executa de con-
sulting privind:,
- de vehicule rutiere din
sau
- stabilirea unor vehicule
rutiere individuale sau de serie '
- de utilaje aparate de
garai
In laboratoarele ReA.R. supune
unor teste n vederea stabilirii con-
mu i de combustibil
de exploatare, precum' a gradului de con-
fort.
e R.A.R. poate organiza ce-
rere pe un de vehicule
vederea unor.tehnologii aparate
pentru tehnice.
de calificare com ..
R.A.R. stau la pentru
stabilirea termenelor de proiectare a utilaje-
lor, aparatelor dispozitivelor necesare n
proceseJe de verificare
periodice ale autovehiculelor.

S-ar putea să vă placă și