Sunteți pe pagina 1din 24

Ai EDITATA/DE C.C.AL U.T.C .. ANUL XVI -NR.

>188 7/86
OTARE-
....., ;c .... :., ...... -LAaE , .......... . ... pag. 2-3
rotat i
'."ffIERE itf. ,
RAOIOELECTRONICA .......... pag. 4-5
Alimentatoare stabi lizate
Amplificator 15 W
ULN;.2283B
'" .
CQ.;.yo ................ ...... , .. pag. 6-7
--

Amplificator RF
tii-FI .F.i ...................... pag. 8-9
.
pasetofonuh.li EM2001 .
hibrid
$1-1125 HD . .{
... ........ ;.; ..... pagi1.p+J1
'Iluminat ."< .
... < ... :\;,
TEHNICA, '.: . ' .. ;:S:'.:;'.
Mic.rocalcul.atorulL/B881
AlJTO--:NlOTO .. ;.; .. ; ,.i ... U<:ILl. . , ...,-
.


ATELIER. ;.,.i;; .... pag . .16-17
Amplificator in Jjunte
CITITORII REC(.lMANDA' . ..... ;. pag.18..,..19
, TV", ... "
canal 4
AI.imentatormultiplu
Depanare' cinescop
............... pag. 20-21
de
REVISTA>REVISTELOR ........ pag. 22
Amplificator \.F
Simulator
Detector de mE;ltale
Sonerie multiton
Vitezom etru
PUBLICITATE .................. pat}. 23
I.A.E.I.-Titu
SERVICE ;...................... pag. 24
Radiocasetofonul auto
BLAUPUNKT CR
PENTRU' AMATORI
N PAG.
este
n atelierele mecanice, de
de precum n ate-
lierele de modelism. Se poate fixa n
orice loc al mesei de lucru, de blatul
acesteia.
a de masa de lucru, se
poate roti prin 13
n jurul axei, fixndu-se n
prin strngerea 13.
De se prin
prghiei 10, care 8.
Falca 1 a menghinei se
des.chide prin tijei 3,
care de strngere
special 4.
Materialele din care. se
reperele menghinei snt de
VASILE CEACONU
procurat, putnd . fi
n orice dotat
cu un strung, o o de

Reperul 1 se va executa din
prin mecanice. se
va executa ntr-un mai mare,
se poate realiza un model din lemn
cu adaos de prelucrare pentru su-
ce a fi prelucrate
prtn turna n nisip.
In lipsa fontei, avnd de executat
o aceasta se poate
realiza din al 60 prin prelucrare. Se
va vopsi cu
Reperul 2, se. va executa
din al 37. asamblare cu repe-
rul3, se va croma.
Reperul 3, de se va
executa din al 37. asamblare
cu reperul 2 reperul 4, se cro-

Reperul 4, de strngere
special, se va executa din al 60. Se
va croma cu reperele 2
3, care filetul se va corecta cu
filiera.
Reperul 5, M6x13, se va exe-
cuta din al 60, care se va
bruna chimic.
Reperul 6, special M8 x 13,
se va executa din alC 45 si se va
brun a chimic. '
Reperul 7, de prin-
dere, se va executa din Fc 200
prin prin sau
prin turnare la nisip, procednd
identic ca la reperul 1. Se va vopsi
cu "
Reperul 8, special M10, cu
cap frezat, se va executa din alC
45 se vacroma.
Reperul 9, se va executa di n
alC 45 si se va la 52 -:- 55 HRC.
Reperul 10, prghie, se va executa
din al 37 gros de 3 mm se va
Ilo
croma.
Reperul 11, se va
executa din al 37 se va croma.
Reperul 12, filetat, se va exe-
cuta din al 60 se va bruna chi-
mic.
Reperul 13, special M8 cu
cap frezat, se va executa din ale
45 se va croma.
Reperul 14, se va exe-
cuta din Fc 200, identic ca
reperul 1, Se va vopsi
cu
Reperul 15, bac, se va executa
din C 120, se se va re-
veni la 55 -:- 58 HRC. se
va rectifica.
Reperul 15, M4 x 10 cu cap
cilindriccrestat, se va procura din
se 'va zinca.
La . reperele care se vopsesc,
nainte de supra-
yare vin n contact cu alte re'"
pere se vor proteja pentru a nu fi
vopsite.
Cursa de deschidere n-
tre cele este de aproxi-
mativ 40 mm.
!><I;r'
05

2.
3


I
"-
II
,......
I

._-- .
"-
IT
.,
2..5" f,S:
-
-
18
-

2.."

""
I
"-
. ----
--'--'

&a
b w:I -

-
89
/3
/2.5 :to,2..

t---.

-
._-
. -I


-
-
-


TEHNIUM .7/191
,p A
(0:1)
A A"
1/ -
TEHNIUM 7/1986
3
ALIMENTATOARE
STABILI.ZATE
Nu asupra celorlalte
componente, cu rol cunoscut din
montajele precedente.
este mperecherea tranzistoarelor
T,-T
2
, factorul beta
comportarea a tensiunilor
USEcu temperatura (prin sortare
Pentru un bun con-
tact termic, cele tranzistoare
vor fi montate ntr-un radiator co-
mun, de care vor fi bine
izolate din punct de vedere electric.
Rezultate foarte bune se folo-
sind tranzistoare mperecheate prin
n
Schema din, figura 15 este
cu reglaj continuu al tensiunii
de prin introducerea poten-
P n paralel cu dioda Ze-
ner. Cu valorile indicate, pentru
U
i
= 35 V se o orienta-
U
s
de 14-20 V, mai
dect n cazul figurii 13, dar cu o sta-
bilitate net
Atunci cnd se
unei tensiuni unice de este
preferabil se sorteze o Ze-
ner cu coeficient minim de tempe-
se valoarea
U
s
prin asu-
pra divizorului Rs-R6 asupra lui
P (nlocuit n final tot prin divizor
fix).
n ncheiere vom prezenta cteva
artificii simple care se dovedesc
foarte utile n experimentarea stabi-
lizatoarelor de tensiune.
O care
constructorilor amatori
o constituie procurarea
de reglaj, atunci
cnd sursa este cu conti-
Acest de va-
loare relativ (tipic
1 kH), trebuie fie de putere, pen-
tru a suporta riscuri de supra-
ntrerupere
rile din circuitul de Se folo-
sesc aproape exclusiv
tre bobinate (2-5 W), cele
R2
R1
2,2kA
2,2kA
* (2
10nF
ite - cu de carbon - avnd
puteri maxime de reduse,
de 0,25-0,5 W. Pe de
parte, valoarea
a zicem la
5-10 kn, curentul prin divizorul
respectiv scade apreciabil, cu
efecte negative asupra
conform celor discutate anterior.
a divizo-
rului din care se tensiunea
de este cea din figura 16. Re-
R1' R2' cu valori mici n
cu P, servesc la stabili-
rea domeniului U
s
dorit.
n lipsa unui P
bobinat se poate utiliza o com-
paralel P'-R (fig. 17), unde
P' este un
(cu de carbon) de valoare
mai mare, iar R
se astfel ca rezul-
tanta P'II R fie aproxi-
mativ cu valoarea
pentru P. De exemplu, n
schema se P
1 kn/2 W, iar constructorul dis-
pune de un
(liniar) P' = 10 k!l/0,25 W, l poate
utiliza pe acesta montnd n paralel
cu el o R = P'P/(P'-P).
Pentru valorile din exemplu
R = 1,11 kn, dar se poate lua foarte
bine R 1 kn, cu eventuale mici
uri ale de limitare
R1' R2' pentru a
dorite ale plajei U
s
. Se
de data aceasta rezistorul R 'va
trebui fie cu puterea de
mai mare (aici 2 W), el prelund cea
mai l}1are parte a curentului prin divi-
zor. In general, se alege P' 2:
10P, se poate lua R = P, alte

O cu care se con-
constructorii este
dimensionarea traduc-
toare de curent n cazul stabiliza-
toarelor autoprqteiate pentru scurt-
R3
2,2kJl.
T4
2N3055
(rad.)
T3
2N2219
5
(! 10pF
10nF
100pF
circuit la in figura 18 este
reamintit principiul metodei clasice
de cu traductor de curent
tranzistor (R
p
, respectiv T p)'
Atunci cnd curentul de ies ire I
o I
M
,
caderea de tensiune pe traductor,
U
p
Rp'I
M
, devine pentru
intrarea n co a tranzistoru-
lui T p' care, la rndul
.n sensul amplifica-
torului de curent. Imediat
valorii de prag I
M
, tensiu-
nea de scade spre
zero, o de forma, celei
din figura 19.
Pentru a un anumit prag
dorit, I
M
, se face un calcul elemen-
tar cont de tensiunea U
BE
de
deschidere a lui T p (cca 0,6-0,7 V
n cazul tranzistoarelor cu siliciu),
rezultnd Rp(fl) = 0,65 (V)/I
M
(A).
"Problema" la care ne referim
mai multe aspecte de!i-
cate, ncepnd cu dimensionarea
a R
p

nerea prin repetate a valo-
rii din calcul), continund
cu - uneori foarte pronun-
- a valorii ohmice n de
ncheind cu incon-
venientul pragului fix rezultat, aGle-
seori imprecis
de multitudinea practice
n care este utilizat stabilizatorul.
Toate aspectele se
nlocuim pragul fix
cu unul reglabil, evident ntre anu-
mite limite. Dar cum R
p
este de putere n
de curentul maxim dorit), vom re-
.1a ideea de a o face pe ea re-
ca la -mai com-
- de 'a realiza un set de va-
lori R
p
diferite, selectabile printr-un
comutator. Mult mai simplu este
prin intermediul unui po-
tensiunea de

emitor a tranzistorului de
De exemplu, din figura 20
permite reglarea a pragu-
lui de a ntre
limite prestabilite, 'Mmin
'Mmax' R
p
se dimensio-
astfel nct asigure pragul
minim '
Mmin
, de
grupul P+R. presupu-
nem am ales I
Mmin
= 0,5 A; Vom
lua acoperitor (pentru T p cu siliciu)
R
p
= 0,7 V/o, 5 A = 1,4 n.
trul P nu are valoare nici nu
trebuie fie de putere (uzual 1-10
kn, liniar). Putem lua P 5 kn. Se
prin deplasarea curso-
+us
1000
pF
ov
La A.E.
+
rului lui P
(pe

valoarea
la
de
P. n
rul spre
se va
"mai greu", respectiv pragul 'M de
anclanS<'lre a va fi din ce
n ce mai mare. Pentru exemplul
numeric considerat 1,4 il; P
5 k.o; 'Mmin nu ne mai
dect
maxm dorit, I
Mmax
'
acesta stabilim valoarea rezisten-
de limitare R. Fie I
Mmax
cec: 2,5 A
,(se ia sub limita care o
admite stabilizatorul n
'in conditii de securitate
Intuitiv, am de
n = lMmaxllMmin 5 ori pragul curen-
tului de va trebui re-
ducem de tot attea ori tensiunea
U
BE
tranzistoru-
lui, prin urmare va trebui avem
n 5 UBEmax/UBEmin =
RUp = (P+R)/R. R
= 5 kn/4 1,25 kn.
rezistorul R
p
va fi
dimensionat la o putere corespun-
curentului maxim de prag,
la o putere mai mare dect R
p
.
. (n exemplul ales, mai mare
ca 1,4' (2,5 A)2 = 8,75 W, de de
10,-15 W).
In figura 20 s-a reprezentat d j-
vizorul de (care
semnal amplificatorului de eroare,
AE), pentru a preciza el se pla-
de
R
p
. este de-
oarece prin nerespectarea acestei
de
cu valoare este
la iesire n serie cu rezis-
'a n-
drastic stabilizarea.
o valoare de 0,5 il pentru
Rp' nu este prin
bucla amplificatorului de eroare,
conduce la ale tensiunii de
de ordinul pentru cu-
mari V la A), anulnd
toate pe calea
unei ct mai
bune.
Ajustarea a pragului de
a se poate
realiza aranJamentul indicat
n figura Pentru cursoru-
lui lui P n extremitatea de sus, pra-
TEHNIUM 1/1986
gul este maxim, I
Mmax
' prin
dimensionarea a lui R
p
.
Deplasnd cursorul n' jos,
nea ,BE a fui T p cu o
tensiune ce reprezinta suma alge- .
dintre U
p
U'p din
tensiunea de prin
intermediul divizorului P-R, de
data aceasta pragul I
M
poate fi sta-
bilit ntre limite dorite, calcu-
lele fiind la fel de simple, dar o even-
gradare (etalonare) a
o
Amplif.
de curent
1
lor cursorului n de prag va fi
numai pentru o va-
loare a tensiunii de Prin ur-
mare, procedeul este recomandat
numai n cazul stabilizatoarelor cu
tensiuni fixe de pe
seama cititorului deducerea
lor simple ce stau la baza
circuitului.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
1
+Us
ov
n figura de mai jos este prezen-
o de amplifica-
tor AF de putere utiliznd ca finale
tranzistoare identice, npn, cu
siliciu, n cu simetrie
Schema, pre-
Sesco-
sem, unei puteri
maxime la decca 15 W pe un
difuzor cu de 15n, n
cu 50 V (ten-
siune bine pentru
un consum maxim de cca 0,5 A),
Tranzistoarele pot fi nlocuite astfel:
T, = BC107-109, BC171-173; T2 =
= 2N2219, 2N1711; T3 = 2N2905; TJ.
T.; 2N3055, cu
mperecherii aproximative, fac-
torul beta, a grupurilor T 2-T 3 T.\
-T".
In.
(2
22 pF
Prepolarizarea etajului final cu
dublete se din grupul D"
D2' D 1, RlJ, valoarea Rq
alegndu-se experimental astfel n-
ct curentul pe repaus prin tranzis";
toarele T ..- T, fie de cca- 20 mA
(R9 orientativ ntre 1200 infinit).
Diodele pot fi 1N4148, 1N4002 etc.
Simetria punctului median, res-
pectiv asigurarea n punctul A a po-
U/2 = 25 V, se din
. se!TIireglabilul Rl. . .
In de p'e-
selor utilizate, se pot optimiza ex-
perimental valorile lui R'7
C3 n
Conden'satoarele C2 bo-
otstrap) Cs (cuplaj vor
avea tensiunea de lucru
de cel 63 V,
+SOV
1S.n.
o

Circuitul integrat ULN-22838,
amplificator audio de putere,
este destinat n aparaturii
portabile cu de la bate-
rii. Marele l constituie
apre-
ciabile n gama de ali-
mentare cuprinse ntre 3 V 15 V.
Exemplare seilectiona1te care ac-
tensiunea de 18 V
snt marcate indicativul ULN-
2283B-1, n rest cu cel e din
clasa
Prin modul de
lui final, n
curent de repaus
lui, factor util pentru
TEHNIUM 1/1986
duratei de a bateriilor.
Circuitul este realizat ntr-o
de plastic cu 8 pini (DIL-2x4), dis-
punerea terminalelor fiind
n figura 1. Pentru puterea
de n datele de cata-
log, el nu are nevoie de radiator.
Desigur, unui mic radia-
tor extern (sau cositori rea aripioa-
relor ce unesc terminalele 2-3 6-7
pe o de cupru din cablajul im-
primat, cu aria de cca 16 cm
2
)
mult per-
unei puteri de cca

VALORI
DE TESTARE
Tensiunea de alimentare (V)
Curentul de repaus (mA)
n tensiune (dB)
Puterea de ire (W)
(THD = 10%)
de intrare (kfl)
Decuplare


Iesire
.
ULN-22838
ULN-22838-1
V,,=6V
V" = 12 V
Pour OW
V" = 6 V, RL = 8n
V"
9 V, RL = 8n
V" = 12 V, RL = 16n
Pin 8
ULN-22838
Min.
3
3
\
-
-
39
0,25
0,80
0,80
-
Intrare

Masa
Vedere din partea terminaleLor
TiP: Max.
- 15
- 18
12 16
24 28
42 46
0,35 -
1,1 -
1,2 -
250 -
2 W la 12 V.
Domeniul maxim admis al tempe-
raturilor de lucru este ntre --40' C
-l-85C.
n tabel snt prezentate principa-
lele caracteristici electrice ale cir-
cuitului pentru TI = 25C fin =
400 Hz, iar n figura 2 esta
schema de testare n ace-
timp de utilizare ca amplificator
AF. Se foarte mic
de componente externe, ale
valori nici nu snt critice. Pentru
condensatorul de decuplare se re-
500 J-LF, de
volum poate fi de maximum 200 kn
(preferabil sub 100 kn), iar difuzo-
rul de 3 W, cu de 16 O
(eventual 8 n sau chiar 4 n, dar cu
distorsiuni totale mai mari n aceste
cazuri). .
La experimentare nu snt nece-
sare deosebite, circuitul
fiind suficient de stabil autopro-
tejat mpotriva scurtcircuitului n al-
ternativ la Se vor respecta re-
gulile generale de proiectare a ca-
blajelor pentru C.1. cu amplificare
mare n special se vor evita bu-
clele de nedorite
pe modul comun); intrarea va fi se-
bine de
Cu reducerea a
puterii, dar cu distorsiuni accepta-
bile, circuitul ULN-2283B poate
chiar la tensiuni' de ali-
mentare de 2V.
Se cunosc comoditatea preci-
zia lucrului n traficul de radioama-
tori atunci cnd aparatura
este cu) o cu nu-
meric pentru controlul precis al
de lucru. In acest sens
s-a a se realiza un
metru care un
minim de circuite integrate care
acordarea cu o precizie
a dorite de lucru.
Aparatul prezentat 20 de
circuite integrate realizate n tehno-
logia CMOS, 6 cifre, fapt
. care permite o precizie de lucru de
10 Hz, precizie suficient de
pentru traficul de radioamatori. De-
oarece se folosesc circuite integrate
CMOS, consumul de energie elec-,
al este foarte
redus, de ordinul 50 mA, cu excep-
cu diode LED care con-
circa 5 mA pentru fiecare seg-
ment. Astfel, cele 6 care con-
n total 42 de segmente distincte,
n cazul reproducerii cifrei 8 de
toate vor avea consumul
maxim de curent de 210 mA.
Pentru n con-
de amator a suport cu cir-
cuitul imprimat, cablajul a fost rea-
lizat pe o parte a acesteia.
Acest lucru a condus la folosirea
unor suplimentare con-
ductor exterior ntre diferite puncte
din circuit (15 fapt care nu
realizarea aparatului.
Descrierea
Semnalul de su-
pus trebuie o
de ordinul a 50 mV. Acesta
Ing. GEORGE PINTILIE,
V03AVE
se pe o a CI-13, unde
este adus la valoarea
reversibile
CI-7 ... CI-12. Semnalul astfel for-
mat se pe intrarea de nu-
a CI-7, de tipul
40192. In continuare, de la
a lui CI-7, se ur-
divizor cu zece la CI-8
la CI-12.
Baza de timp a fost por-
nind de la un cristal cu de
de 100 kHz. Oscilatorul s-a
realizat folosind o a Ci-13 .
Semnalul cu de 100000
Hz este aplicat la o a doua a
CI-13, care rol de separator.
n continuare, semnalul este aplicat
la patru divizoare cu 10 legate n
CI-14 ... CI-17 adus la
de 10' Hz. Din CI-i8 se
numai Jjrimul divizor cu 2
A). Citirea de lu-
cru se face cu o de 5 Hz
de 0,2 s). pro-
se face pe o perioada de
0,1 s (vezi fig. 2), iar pe o
tot de 0,1 s.
A 1 (fig. 2) se la
una din unei .din cir-
cuitul integrat de tipul "NAND" -
CI-i3 (pin 13); pe intrare
se semnalul supus
torii (pin 12). Astfel se la
rea respective (pin 11) o
de semnale cu de 0,1 s cu
tot de 0,1 s .. In perioada Ti
(fig. 2) -:-
CI-12 numara. In acest tImp,
CI-1...6 snt blocate deoarece pri-
mesc un semnal 1 pe intrarea "LEI
STROBE"*).
6 CU LED-URI CU CATODUL COMUN
n perioada T2, cnd
rele de snt blocate, dar au
de la ultima nu-
(perioada T1), circuitele
CI-1 --:- CI-6 snt deblocate pe o
de 0,02 s (B.C.A 1), timp n
care preiau de la
de ABCD). In
continuare, tot pe durata perioadei
T2, se un al doilea impuls cu
durata de 0,02 s (B.C.Ai), dar de
data aceasta pe intrarea "PRESET
ENABLE" a fapt
care aduce la zero
sau la o valoare cum se va
n continuare, folosind in-
J1-J4 ale
(CI-7 --:- CI-13). A fost folosit
acest artificiu pentru a putea
direct de lucru de emisie
sau de dintr-un transceiver
nu cea a oscilatorului local cu
de
semnalul supus masuratofll
(VFO)." "
Exemplu. Sa presupunem ca
n banda de 7 MHz. De ase-
menea, presupunem oscilato-
rul local are n li-
mitele 5-5,5 MHz. toate in-
Jale snt co-
nectate la zero
va
VFO-ului, o valoare
n limitele MHz. In transcel-
verul folosit, pentru de lu-
cru de 7,00 MHz corespunde valoa-
rea de 5,00 MHz a VFO-
ului. Pentru a citi direct
A
B
CI---..........
010-----.....de lucru, la care cores-
punde de MHz (CI-12),
folosind tabelul de al
CI-40192, vom programa ca nce-
perea n!:l se de la
zero, ci de la cifra 2. In cazul nostru,
intrarea J2 se va conecta la +V
oo
,
iar J1, J3 J4 la Astfel vom
citi direct de lucru a trans-
ceiverului.
Exemplul prezentat este foarte
simplist. Se pot rezolva alte va-
riante. presupunem VFO-ul
n limitele 2,174-2,474
MHz, iar de lucru a trans-
ceiverului este de 3,500-3,800
MHz. Programarea Jale
se va face astfel.
Pentru a valoarea 3,500 MHz
atunci cnd VFO-ul are valoarea de
2,174 MHz, trebuie ca
rea de la o valoare ini-
de J 326 MHz (3500-2174 ==
1 326). In acest caz, programarea
se face astfel: CI-12 pentru cifra 1
(J1 la +V 00' iar celelalte la
CI-11 pentru cifra 3 (J1 J2 la
+V
oo
. iar J3 J4 la zero); CI-10
pentru cifra 2, iar CI-9 pentru cifra
6.
Ca memorii tampon (LATCH)
decodor BCDI? segmente au fost fo-
losite circuitele integrate speciali-
zate realizate n tehnologie CMOS
de tipul M MC4511. n acest caz snt
necesare cu LED-uri de tipul
cu catodul comun. se co-
cu a, b ... g ale lui
MMC4511 n serie cu rezistoare cu

B.C.A11-------_I--...,
B.C.A11--------+-----,
DATELOR
DE (1-1...6
SETAREA
T1 =0,1 S
CI -7 ... CI-12
valoarea de 2-2,2 kn.

n montaj, n anumite puncte ale
traseelor de alimentare (V 00) au fost
conectate condensatoare de decu-
plare cu valoarea de 0,1-0,33 ,uF,
de tipul multistrat. Acestea snt n-
semnate pe desenul de implantare
a pieselor. Semnalul supus
torii se folosind un cablu
ecranat de RF (cablu coaxial).
Q = 100,00 KHz
C3=100+1000 pF
R1 = Rl= 3,3 MA
Alimentarea se face de la o
cu tensiunea de 12-13 V.
La tensiune, ma-
de este de ordinul a
10 MHz, n de
primului divizor (CI-7), care se re-
a fi selectat din cele 11 de
acest tip folosit (MMC40192).
La baza de timp, ca divizoare cu
10, au fost folosite tot
MMC40192, n scopul reducerii
de tipuri de circuite inte-
grate. Desenul cablajului imprimat
este prezentat la scara de 1:1. Va-
loarea condensatorului C3 nsem-
nat cu asterisc se alege n limitele
100-1 000 pF, pentru a frec-
de 100 000 Hz a osci-
latorului cu cristal.
A fost terminologia din cata-
logul "MOS AND OPTOELECTRONIC
DEVICES" produs de ntreprinderea
"Microelectronica", ed. 1985.
TEHNIUM 7/1986
Amplificator:.J1 de.
destinat radioamatorilor de emisie
este echipat cu tu-
buri EL84 lucrnd n AB. Am-
plificatorul poate fi excitat de un
transceiver de 2+5 W are o pu-
tere de 25 W.
Prin contactele releelor R1 R2
(fig. 1), semnalul de
poate trece direct spre (po-
sau, prin transforma-
torul Tr1, n grila tuburilor EL84. Tot
pe grila 1 se o tensiune de ne-
gativare de -27 V pe recep-.
(pentru blocarea tuburi lor) sau
de cca -10 V pentru de emi-
sie. Valoarea a acestei
tensiuni se cu
trul de 10 k.o astfel nct, n lipsa
semnalului de se
nregistreze un curent anodic de
10-15 mA. Cuplajul etajului final
cu transceiverul se prin
transformatorul Tr1, executat pe un
tor de cu dimensiunile de
20 x 10 x 5 aceasta pentru a
o de de
cca 75 n pentru filtrul rr al transcei-
TEHNIUM 7/1986
Ing. SERGIU V03SF
verului. circuitului de in-
trare este:
1
Zi = 2rrfL1 - 2rrfC = 75 il;
C = 1 000 pF; f = 3,5 MHz, de unde
'
L
1
=( Zi + 2;fC)
nlocuind cu valorile date,
nem: L
1
= 5,48 p.H.
Pe torul de se vor bobina 4
spire cu de cupru (diametrul
7 x 0,1 mm) n PVC, care
se va cu o punte
31
33333335
SRF3

SRF1
Corp de
Tr, 4,7nF
-(
Hn
1::f
Ll II LZ
1,
\1
+1SOV
7MHz
3,SMHz

RLC ajustnd de spire
se valoarea de 5,5 p.H.
Bobina L
2
are de patru ori mai
multe spire dect Ll' executate cu
de cupru (diametrul 0,3 mm)
n PVC.
de SRF1
snt pe de
(fig. 2) avnd spire, iar
de SRF2 este
de 1 mH, cu de CuEm cu dia-
metrul de 0,1 mm, pe o lungime de
70 mm, avnd 585 de spire, ultimele
15 spire executndu-se cu un pas de
O,5mm.
I de SRF3 are
2,5 mH se pe o
conform figurii 2, avnd bobinate
250, 250, 200 150 de spire cu
de CuEm 0,1 mm.
Fittrul rr al etajului final pentru va-
lorile U
a
= 250 V la = 100 mA se de-
utiliznd for-
mule:
-
Re = = 1 250 O;
- de Rs = 75 .o;
- ___ __
Rm = t Re . Rs = V 1 75 = 306 il;
- capacltlva
X = Rm+Re = 306+1 250 =103730'
c1 Q 15 "
- factorul de calitate al circuitu-
lui Q = 15;
-
- Rm+Rs = 306+75 =2 4 n',
Xc2- Q 15 5,
- XL = X
C1
+
+ X
C2
= 103,73+25,4 = 129,13 il;
(CONTINUARE N PAG. 9)
.lIIII :::tM? 2

PER.FORMANT'ELOR
n timpul folosirii casetofonului
deck EM2001 au fost cteva
de ameliorare a
accesibile amatori.
Acestea snt expuse n cele ce ur-
cu pot fi n-
cercate la alte tipuri de caseto-
foane care au scheme

1. PREAMPLIFICATORUL
DE REDARE
Compara:tiv, n figura 1 a a fost
varianta iar n
figura 1b varianta
chestiune este
pentru amplificatorul de nregis-
trare (fig. 2).
Preamplificatorul de redare folo-
un montaj clasic, realizat cu
tranzistoarele T\III T\II2.

Ing. BARBU POPESCU
Raportul semnal-zgomot este in-
n cea mai mare de
punctul de a tranzisto-
rului Tlol.
n varianta curentul de
colector al lui Tioi era de cca 230
pA; valoare nu permite
unui raport semnal-zgo-
mot ridicat (=-43 dB).
curentului de colec-
tor de la 230 MA la 75 MA se
prin nlocuirea RIII.J de 68
kn cu o de 220 k!l.
se
fie cu zgomot redus

De asemenea,
este pentru R
l
o
2
:
aceasta este n paralel cu
sursa de semnal (capul de redare),
prin urmare, zgomotul se va su-
prapune peste semnalul util. Se va
nlocui deci R 102 cu o de
valoare, dar cu zgomotul re-
dus.
Se nlocuirea conden-
satorului electrolitic CIOc cu unul cu
tantal de capacitate (con-
densatoarele electrolitice "umede"
un zgomot de
de ridicat).
In locul tranzistorului TIOI , de tip
BC173C, se monteaza un tranzistor
BC413C (sau B), iar tranzistorul
BC173C astfel disponibil se
n locul lui T11I2, de tip
BC171B.
Prin valorii RJI(,
de la 4,7 kn la 10 kn (sau 18 kn,
cum se va vedea mai jos), se
n
iar n distor-
siuni zgomote mai reduse.
Conectarea n paralel cu R IOX a
condensatoruJui CI limita-
rea benzii preamplificatorului de
redare, ncepnd cu o
(mai mare ca limita
a benzii audiQ a preamplificatoru-
lui), astfel rapor-
tul semnal-zgomot,
distorsiunile de etc.
Valoarea sa se astfel:
1
CI= ------
27T R IiIX . f '"I'
, unde LIII' =
cu cel de pe se
factorul de calitate al circuitului
oscilant LW/I CIIII, rezultnd deci o
a caracteristicjj de
n zona
nalte.
Valoarea lui CJlil a fost
avnd n vedere cele de mai sus, de
la 560 pF la 1 nF.
2. AMPLIFICATORUL DE NRE-
GISTRARE
caracteristicii de
mai jos se poate
aplica la alte tipuri de casetofoane
(magnetofoane) care de ace-
o netiniaritate
n zona 5 -;- 9 kHz.
Schema amplificatorului de nre-
gistrare este simplificat,
n "NORMAL".,
se
prin R 1)7 din
circuitul de emitor al lui T
III
cu gru-
pul R2-Cl , ale valori se calcu-
astfel:
1
e, = , unde
. 2 7T (RI57I1R,q) . fi
fi = 5 kHz; Cl = 16 nF (se
alege C, = 15 nF).
Re limitarea ca-
racteristicii de ncepnd
= 18 kHz; CI = 1 073 pF (se cu h = 10 kHz:
alege CI = 1 nF). 1
se n paralel cu R2 = 2 . 7T C.' . f:; Rc =
RIO.J = 220 kn grupul RI = 10 kn, Ce = , c
= 10 MF/35 V se RIOn la 18 = 1 kn.
kn, se n plus plasarea tran- Rlhl = 12 kn
zistorului T\IIe n regiunea de cu condensatorul C.J
mot, zgomotul cu curentului de nregistrare
1-2 dB. .. Ia nalte.
Condensatorul CIIJ.l = 560 pF 1
a C4 = 2 R f; C4
tranzistorului Tlol , mpiedicnd de- 7T' 1(,1 3
tectarea n de =. 1. nF (f, = 12 kHz se alege apro-
amplificare a semnalelor perturba- plata de pe
toare. "NORMAL").
Cliil mai are un alt rol: R2-C, nu
aduce o din semnalul au- caractenstlca de pe pozi-
dio (cules prin difuzorul Rl o7, C10 7, "CrO/' "Me".
RloX, CI, RJ(I3) n circuitul de al In "REDARE"
lui Tlol ; cum acest semnal este n riie prezentate au perm'is
0/0/1 ,el/O Tic/-::: 6CV/3C.
1f?1='. G,S"Jl.- T
8
"JiD/ '::: ac, .
7(02. "" ee 1:1/ D.
... -----.... ---L_J.---__fj ZJtv T/cz. J:r3C.
R 10?' 330".12-
.... ---..... ---4 + 2..11\1
/(6-2..
toolt..n.
Cr
----.... --. +
TEHNIUM 7/1986
circuitul
integrat hibrid
4 ""'R6"A:--"-
Ing. AURELIAN MATEESCU I"'Pur
n prezent, multe amplificatoare
de ce se
n clasa HI-FI
STEREO INTEGRATED AMPU-
FIER snt executate n totalitate
cu circuite integrate hibride spe-
cializate.
Printre circuitele hibride de pu-
tere des utilizate se si hibri-
dul propus de firma japoneza SAN-
KEN, notat SI-1125HD.
Caracteristicile tehnice ale cir-
cuitului snt .
- tensiunea de alimentare 25 V
( 22,5 V);
r:- curentul absorbit de la
1,6A (2,3 A);
- puterea la pe o
de 8n (40) este de 2 x 25 W;
- banda de
pentru puterea de 25 W la
neliniaritate de -1 dB este de
10-20000 Hz;
- banda de
pentru puterea de de 1 W
(neliniaritate -1 dB) este de
10-:-100000 Hz;
- bobinei pentru
f = 7 MHz,
L = = 129,13 = 2,93 ftH;
27Tf 27To 7
- bobinei pentru
f = 3,5 MHz,
L = 129,13 = 87 H
27Tf 2rro3,5 ' ft,
- capacitatea condensatorului
C
V1
pentru f = 3,5 MHz,
159000
C
v
= = 437 95 pF
1 f ' ,
- capacitatea condensatorului
C
V2
pentru f 3,5 MHz,
raportului semnal-zgomot
cu 4-:-5 dB; se modifi-
carea unui canal, compararea au-
canalului modificat cu canalul
original, apoi modificarea celuilalt
canal.
n cazul folbsirii unor casete mo-
derne "dublu strat", de tipul AGFA-
Fe IS, AGFA-Cr II, se o
aceasta
se valorii reduse a ntre-
fierului capului de
Problema se poate rezolva nlo"
cuind capul cu unul cu parametri
3.C. 124, K12 - 103
etc.
Un ultim cuvnt n ceea ce pri-
motorul stabilizatorul
pentru reducerea (practic an ula-
rea) de motor se
separarea a
circuitului de al stabilizatoru-
lui motorului introducerea unei
/edresoare de putere
(1PM05) pentru redresarea tensiu-
nii necesare blocului motor.
Aceasta se poate realiza conform
schemei publicate n revista "Teh-
nium" nr. 9/1984.
TEHNIUM 7/1986
- amplificarea n tensiune 40 dB;
de intrare 56 kO;
- nivelul tensiunii de zgomot 1 mV;
- curentul de repaus 50 mA;
- . a capsulei
(-) = 3,3
- coeficient de distorsiuni neli-
niare 0,2%.
Valorile din paranteze snt date
pentru sarcina de cu impe-
de 40.
Schema de utilizare a cir-
cuitului este n figura 1.
Figura 2 modelul cabla-
jului imprimat plantarea compo-
nentelor. Circuitul se n
cu 16 terminale n
linie. circuitului impri-
mat montarea circuitului
hibrid pe un radiator adecvat avnd
n vedere mare" a
degajate n
Electronika (R.P.B.),
nI'. 9/1985.
159000
C
V2
= --- = 1 788 pF
X
c2
f
capacitate se din
de 800 pF la un
condensator variabil de 2 x 500 pF);
- de spire al. bobinei
n3,5 = 10 V100. L ( + 0,44) -1, = .
. O O rv30
= 20 de spire (1 - lungimea bobi-
najului, 2 cm O - diametrul bo-
binei, 2 cm), iar pentru f 7 MHz,
n7 = 10 VlO'2,93( + 0,44) -} =
= 14,5 spire (bobinajul se
cu d.e 1 mm
diametru, CuEm).
Filtrul de S se
pe o de bobinnd si-
multan cu srme de 0 0,8. cu- .
pru izolat cu PVC, pe o de fe-
0 8 xi 00, 24 de spi re.
Transformatorul de va avea
n secundar: 250 VI O, 15 A tensiunea
30 V/O,01 A tensiunea de
negativare; 12 V 10,8 A alimentarea
releelor; 6,3 V li ,5 A alimentarea 1ila-
mentelor.
Miezul transformatoruiui va fi de
12 cm
2
. Pe de strngere a
tolelor se va monta (fig. 3)
redresoare (fig. 4) ce toate
componentele redresorului.
tura cu placa etajului final (fig. 5) se
cu cablu flexibil 10 x 0,7 cu-
pru izolat n PVC cu cablu ecranat
de la tensiunea de negati-
vare la grila de a tuburilor
EL84.
Punerea la punct a etajului final
nu probleme deosebite. Se
tensiunea de negr+ivare,
se etajul final la un trans-'
mach cu ROS-metru si se face
acordul filtrului IT pentru a un
maxim de unde reflectate.
tJ

,...------------tF +lIa
fl.51/(22,.5V)
2$V(2.Z.$V)
'-------'--------;( - (/0'
OLT/.
100 }-lF
3S0V
l)urJ(
'1000IJ.F /
/40V
100
350V

{10 K;Q. "
: @
\ I
\ I
" /'
' ....... --"
PLACA REDRESOR
8


8
eV1
1-
PLACA ETAJ FINAL
o o
B12V

25V
G
--
CV2
-
9
ILUMINAT
de SIGURANTA
..
Conectarea a ilumina-
tului de ce un
acumulator ca .de energie
este n multe n
care luminii poate duce la
acCidente sau pierderi materiale.
cu releul alimen-
tat de la ale contacte
normal nchise iluminatul
de n momentul
are o serie de dezavantaje:
consum destul de mare din
conectarea iluminatului n mod inu-
til n timpul zilei, epuizarea acumu-
latorului n cazul cnd ntreruperea
este nu deco-
nimeni manual iluminatul
de
Automatul a
este n figura 1 aceste
dezavantaje. EI
rele
1. iluminatul de si-
la un acumulator de. 12 V
atunci cnd ntreruperea este
mai mare de 2 secunde;
2. iluminatul de si-
circa 2 minute,
n acest interval nu se intervine ma-
nual pentru lui (deci
nu este nimeni n
3. iluminatul de si-
n momentul !en-
siunii n chiar daca s-a facut

mai sus;
4. atunci cnd nivelul n
este suficient de mare, in-
tervalul de conectare a iluminatului
de scade de la 2 minute la
circa 5 secunde,
fotoelectrice a la deco-
nectare.
Consumul montajului din
baterie este redus: mai de 0,05
W de la 0,01 W din baterie.
monta-
10
Fiz. GH.
fiz. E. seu
jului pe schema-bloc din figura 1
cea din figura 2.
n tensiunii de din
aceasta se o
(circa 25 V), care este
condensatorului C
3
. EI sto-
o energie care va folosi la
realizarea de circa 2
secunde la aprinderea iluminatului
de cum vom vedea
ulterior.
Att timp ct tensiune de
T
4
este n
tensiunea pe colectorul este
practic _ de
cauza, T
s
este blocat, decI
poarta din T
6
T
s
este
n T
7
nu con-
duce, iar iluminatul de
(becul L) nu arde. Pe de parte,
tensiunii nule de pe colec-
torul lui T
4
, prin intermediul lui 1
2
TEMPORrzARE
LA STINGERE
DlVIZOR+
REDRESOR
(nchis) R
2
, condensatorul C1
este iar T 2 blo-
cat. Ca urmare, T
3
conduce,
nnd deschis tranzistorul T6
ncepnd din momentul cnd ten-
siunea dispare, C
3
se des-
n 2 secunde, care T4 se
Pentru motivul pfe-
stabile
blocare cum
sau nu tensiune de T
4
a fost
desemnat n schema-bloc prin tfjr-
menul "bistabil". n colectorul
apar 12 V, ceea ce are efecte.
Pe de o parte, se produce deschide-
rea lui T
s
. ntruct T
6
era deja n
de la "plus" trece pnn
aceste tranzistoare un curent
suficient spre baza lui T
7
, pentru a-I
aduce n a aprinde ilu:-
minatul de Pe de alta
parte, de la de 12 V al co-
lectorului lui T
4
ncepe
lui C
1
prin R
2
R1-T1
fotodioda FD nu lumina
(noaptea), T
1
este blocat P?ate fi
neglijat n procesul de ncarcare.
circa 2 minute, tensiunea pe
TRIGER SCHMITT
(Tl,T3)
TEMPORIZARE
LA APRINDERE
"BISTABIL"
(T 4)
St
B
L
C
1
atinge 1/2 din tensiunea acumu-
latorului, suficient pentru a des-
chide pe T
2
Trigerul Schmitt for-
mat de T
2
T
3
brusc
T
3
se Ca urmare, se blo-
T
6
T
7
, iar l se stinge.
Cnd a fo-
todiodei - spre cer -
(circa 1
klux), fotocurentul care
dispozitivul deschiderea
lui T
1
a lui C1,
numai de R1' se face n
aproximativ 5 secunde. Deci inter-
valul de conectare a lui l la
[l timpl:!1 zilei este redus
drastic. Intrerupatorul 1
1
la
scoaterea din a acestei'
fotoelectrice" n
deosebite.
n intervalul de timp cnd l
..
(TS,T6)
este aprins temporizat se deschide
1
2
, este
lui C
1
temporizarea nu
mai l aprins
la revenirea tensiunii de
Aceasta este deci manevra Cvare in-
omului n
deci utilitatea iluminatului de sigu-
Nu trebuie nchi-
derea lui 1
2
la
astfel ca automatul reia func-
de _
Un ntrerupator 13 este prevazut
pentru aprinderea a
l, montajul.
becul l n
(5 W/12 V) poate fi nlocuit
cu un releu ale contacte n-
chid circuitul de alimentare a unui
sistem de iluminat de cu o
putere mult mai mare.
Dioda O
2
montajul
contra inverse la baterie,
iar Si previne deteriora-
rea lui T
7
n cazul unui scurtcircuil
accidental n soclul becului. Dioda
0
1
cu R3 constituie o cale
de a lui C
1
n mo-
mentul revenirii tensiunii de
lui T
4
n pre
astfel montajul pentru c

TEHNIUM 7/1986
AUTOMAT
t)!SCARA
Ing. GRIGORE ODOBESCU
A B C
A
n vederea economisirii energiei
electrice la i1uminatul blocu-
rilor se folosesc automatele de
ce lumina un
timp limitat de la pe bu-
ton.
G
Automatele bazate pe de
mecanism de ceas
dovedit slaba fiabilitate
sC!Jrta de
In articolul de se un
automat de bazat pe comu-
a dispozitivelor semi-
conductoare, eliminndu-se orice
contact mecanic.
Automatul se compune din

- o parte de temporizare, prece-
de un sistem de
de un sistem de
- o parte de contactor static ce
becurile. ,
Partea de temporizare este con-
n jurul condensatorului C
1
(fig. 1).
triva ce pot pe fir.
a condensatorul el
va schimba starea tranzistoarelor
T
1t
T
2
. Astfel T
1
se va satura, iar T
2
Th1
automatului se rea-
prin pe butonul de
pe prin care se faza re-
de 220 V prin grupul R
1t
R2' 0
1
,
Acest lucru va' duce la
a condensatorului C
1t
dato;..
valorii mici a R
2
= 7,5
kn, la o tensiune de dioda
Zener OZ1 la 15 V. R
1
are
rolul de a proteja automatul mpo- se va Acest lucru va perl""ite D11N4004
de a celui
care atinge circuitul de ten-
siuneeste de
, mari (R
12
, R
1S
, R
16
) care cu-
cele circuite.
ar fi
TEHNiUM
rect lumina de ia cer. Trebuie
ca ea nu lu-
mina de la becul L, este
privitoare' la ni-
velul de iluminare Un tub
05 x mm n care se intro-
constitui un
evitarea feno-
alimentarea tranzistorului T
3
prin
Re tensiunii pe
emitorul tensiune este
la 27 V prin intermediul dio-
dei Zener DZ
3
n vederea prote-
tranzistorului T
4

in cadrul pozi-
tive a tensiunii de 220 V, n-
emitorul lui T
3
vom avea o tensiune
de 27 V -= EA- ten-
siune va incarca rapid condensato-
rul C
2
prin Rs la valoarea. de
a unijonc-
T
4
, .In dec!an-
A
Th 2
A

- un curent prin R3 P1' curent
ce poate fi reglat din P
1
n vederea
unei durate variabile de
temporizare.
Condensatorul e
1
se de
la 15 V, n momentul la
5,1 + 0,5 = 5,6 V. Dioda DZ
2
s-a pus
n vederea unei tempo-
mai stabile, deoarece tranzis-
torul T, poate trece de la starea sa-
turat !a starea blocat' la o
avea
de
Il
MICROCALCULATO

IONESCU
ION
GHEORGHE
1.6. Comanda liS"
Pormat: Stttluissss,eeee(cr>
Comanda S salvarea unei
zone de memorie pe caseta magneti-
Casetofonul trebuie fie
conectat pornit pe NRE-
GISTRARE. Comanda este
imediat, '-mon i torul af i ind mesajul
System busy pe STATUS. Datele
sint transferate cu o de
aprox. 2000 Bd, inceputul
un preambul
de 256 de OFFH, care se
poate tonul
constant de 1000Hz.
Parametrii comenzii snt:
- titlu, care numele
dat de' utilizator
respective, nume va fi
ulterior la
n memorie. Lungimea a ti-
tlului este de 16 caractere alfanu-
merice. De semnalat titlurile cu
li tere mari mici sint echivalen-
te.
- ssss eeee sint adresele de
inceput, respectiv de sfif$it ale
zonei de memorie ce va fi
Preambulul de 1000Hz este trans-
mis indiferent sau nu o
eroare n lista Co-
manda va calcula CRC-ul, care va
fi depus pe la
n timpul inregis-
pe STATUS va apare un indi-
cator clipitor, care
faptul datele sint in curs de
transferare. La inregis-
se va mesajul
Saved", iar controlul va fi dat
interpretorului de comenzi al moni-
torului.
1 .7. Comanda tiV '1
Format: lJ<cr)
Comanda V permite verificarea
corectitudinii unei
Verificarea se face asupra datelor
pe nefiind
lor in memo-
rie (nu se face nici un transfer
sau cu memoria). Comanda
se imediat, se
System busy, iar microcalculato-
rul inceputul unei inre-
881/l'Ion (C) 1985 lixco Software tW:RO-8O 3.36 17-11ar-80 PAIE 1-2
User low level I10ni tor Routines
0063

0066
0068
0069
006A
006C
006D
006E
0070
0072
0073
0073
0015
oon
0079
007A
007C
oom
007D
007E
0081
0082
0085
0086
0087
0087
0088
008e
OOBA
OOBC
008F
0090
0092
0093
0093
0094
0097
0099
oo9C
009E
12
D630
D8
FE 17

D8
fEOA

DO
D6 07
fEOA
C9
E6 OF
C630
FE3A
D8
C6 07
C9
C5
01 0518
78
CD.0390
C1
C9
F5
DB 31
E601
CA ooes
'Fi
D330
C9
OD
C200At
Ot OA
3A Fe7e
EE 00
32 F876
;aschex Converts ASCII character to hex digit.
; Inpul: fi = 8 bit data. ASCII chir.
; Outpuh CY = 1 hex error.
; A = 8 bit hex digit.
; Destroys: li.
uchex:
sui '0'
re
cpi 17h
cmc
re
cpi 0Ah
CliC
rnc
sui 7
cpi OAII
ret
;hexasc Converh a hex digit to corre5POllding ASCII cha,
; Inpuh A = 8 bit hex digit.
I Output: It = 8 bit data. ASCII chir.
; Destroys: li. .'
'hexasc:
ani
adi
cpi
re
adi
ret
0Fh
'0'
'9'+1
7
;bell Sends a 2.6 J<Hz signal to a loudspQaker.
Destroys: li.

push
lxi
lIIOV
call
PQP
rel
b
b,valOO
a.b
beep
b
;serdrv Soft driver for serial port.
I Input: A = 8 bit data \0 be send.
serdrv:
serdr5:
blink:
push
in
ani
jz
POlI
out
ret
pS!J
sersta
1
serdr5
PSII
serdat
dcr c
jnz hilo
'fiVi c.tO
lda row1+118
xri eOh
sta row1+118
gistdri{preambulul). acesta
se corecl, monitorul
va verificarea
va activa indicatorul clipitor
de pe STATUS, care va fi afi-
un mesaj ce exis-
sau nu erori pe banda
Verificarea are loc prin CRC.
1.8. Comanda "X"
Format: X<cr>
Comanda X este ca o
extensie la lista de comenzi accep-
tate de monitor. Exetularea ei
dintr-un salt
la adresa XVECT, unde incepe
sia,' adresi\ anterior prin
comanda FX. ATENTIE!
butonului de va reseta
vectorul XVECT. In cazul utilizArii
unei extensii se recomandi\ reintra-
rea in monitor prin vectorii RETURN
(in caz de succes) sau ERROR. Toto-
trebuie conservate stiva
sistemului de intreru-
peri al monitorului.
pentru vectori:
RE TURN = 0003; ERROR = 0006.
2.
Organizarea moni torului a fost
astfel incit o s.erie de
subrutine cu caracter general sl
fi utilizate de programele
externe. Hai jos sint scoase in
citeva ale
unor subrut ine iale; vom reve-
ni mai pe larg in viitor.
Rutina OUTPUT urm1-
toare le coduri:
- 09h (tab) deplasarea
cursorului la pozi-
de tabulare, .in tabe-
lul de la adresa OFF66h (max. 16
se
l cu valori particulare la
fiecare intrare intr-un program
(ex. editor, asamblor), deci utili-
zatorul dator in
programul o astfel de
zare. De exemplu, editorul din
cadrul sistemului de operare extins
881/Sys tabulatorii
din 8 in 8.
- ODh (return) este automat
de un line feed (OAh).
- OCh (form feed) atit
ecranului
j
ct .saltul
la pe
vectorul OIJECT este setat n acest
sens)
A ...
(CONTINUARE IN NUKARUL VIITOR)
SSI/Mon (C) 1985 Lixco Software I1ACRO-80 3.36 17-l1ar-80 PAGE 1-3
Use!' low level I1onitor Routines
ooAI
00A1
00A2
00A3
ooA4
OOAS
00A6
ooA7
00A7
OOA9
OMA
ooAC
OOAD
ooAE
ooB1
0083
ooB4
0085
0088
OOBe
00B8
OOBC
OOBe
ooBF
OOCO
OOC2
00C3
OOC5
O0C6
OOC9
OOCA
ooca
OOCC
OOCD
OOCE
OOCF
0000
7C
BA
CO
7D
BB
C9
3E3F
BB
3E 3B
D8
IA
CD 021B
FE 20
CO
13
C3 ooA7
21 0000
44
CD ooA7
13
FE 2C
ca
FE 38
ca
CD 0063
Da
29
29
29
29
4f
09
C3 OOBe
;hilo Two bytes comparison (tI.. &: DE).
()Jtpuh CY = 1 DE>1l.
CY = O DE<=It.
Z = 1 DE=Il..
Destroys: Af.
hilo:
mov
cmp
rnz
a.h
d
mov ar 1
;:f e
1ge1ch Gets a char. frem Disp and converts ft to capitals.
Input: DE = pointer on Display.
Output! Cy = 1 if end of Disp}ay line,
A = a bit char. or ';; if CY = 1.
Destroys: AF, DE!/,
getch:
Ivi
cmp
IIIvi
re
a,63
e
a,terl
ldax d
caB conv
cpi ' I
rnz
inx d
jmp getch
1gethx Takes a parameter frOIII Display line.
Inpuh DE = !lointer on param's first digit.
Oulput: CY = 1 hex error,
Hl = .16 bit data, parameter,
DE = 16 bit addr, pointer on Display after
separator,
A = a bit dah, paralll's separator.
Destroys: alI.
gethx:
,!xi h,O
mov b,h
geth05:
call
.
inx
cpi ,
rz
cpi term
rz
caU asehex
re
dad ti
dad h
dad h
dad h
mov era
dad b
jmp geth05
;locrt Handles CRT-controller.
I Writes a char. in Main area at cursor eRT p05ition.
TEHNIUM 7/1986
001/l'Ion (C) 1985 lixco Software 1'IACRO-80 3.36 17-t1ar-80 PAGE 1-4
User Low Level Monitor Routines
0003
00D3
a 0004
00D5
0006
00D7
88BH
oonD
OOEO
00E2
00E5
00E7
OOEA
OOEC
OOEF
OOFl
OOF4
OOF6
OOF9
OOFB
OOFE
0100
0103
0105
0108
010A
010D
010D
OlOE
0110
0113
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0118
011B
OUC
011D
011D
OltE
OltE
0121
0124
0127
0128
0128
012E
0131
F5
C5
05
E5
47

D2 0118
FE IF
CA 0110
FE lE
CA 0148
FE 08
CA 016C
FE OA
('.fi 0165
FE 00
CA 015C
FE OC
ce 01AC
FE 07
CC 0070
FE OF
CA OIOE
FE OE
C2 0113
2f
E680
32 FF37
El
01
CI
FI
C9
3A FF37
80
77
23
11 FE80
CD OOAt
OA 0156
E5
01 F880
.11 Feeo
21 oseo
0131 IA
0132 02
0133. 13
; Interprets following control codes:
lE arrows (up, down, right and left).
lE FF - Farm Feed, clear screen code.
r lE &11.
; lE SI and $O for video reverse and normal vide3.
; Other ASCII eodes lower then 20h 'are ignored.
; Input: A = 8 bit char.
Ioed:
revon:
ex.it:
print:
htcmd:
pr10:
pr2O:
push
push
push
push
!L1OV
lhld
cpi
jnc
cpi
jz
cpi
jz
cpi
jz
cpi
jz
cpi
jz
cpi
cz
cpi
ez
cpi
jz
cpi
jnz
CIIa
anL
sta
POlI
POlI
pop
pop
rei
lda
add
mov
inx
hi
call
jc


Xl
Ixi
Ixi
ldax
stax
inx
psw

d
h
b,a

print
rar
htcmd
uar
vtcmd
bs
bscmd
It
lfcmd
cr
crcmd
ff
clsc
bel
bell
si
revon+!
so
exil
80h
revsw
h
d
b
psw
revsw
b
m,a
h
d,OFE80h
hilo
pr40
h
b,row1tl28
d,rowl+l92
h,I600-128
d
b
d
Fl81/Moh (C)' 1985 Lb:co Soft\'arc "",.cRO 80 3.36 17 Mar-'80
User LO!I L(!&/Ql I'Ionitor f!':tUtines
Pr.GE 1-6
OlEr
0110
0190
0193
0196
0196
0197
0198
019B
019E
019E
01Al
OMI
01A2
01M
01A7
01M
01AS
OIAC
OU.c
OIAD
OU.E
01AF
0100
0183
0186
0186
01B8
01B9
01BA
01BB
OIOC
OIBF
01C2
01C5
01C6
01C6
01C3
01C8
Olea
01CD
22 fT33
C3 0184
ro
87
CA 0190
C3 018F
21 F840
2D
3620
C2 01 Al
22 FF33
EB
C9
F5
C5
OS
E5
21 F880
OI 0600
36 20.
23
OB
79
BO
C2 0186
21 F880
C3 0156
FF
3E2O
C3 01CO
3E OD
01CD CD 0003
0100 FE OII
TEHNIUM 7/1986
drrlO:
dex h
shld
jmp
bsdcmd:

dexit
mov
ora
jz
jmp
a,l
a
dpr10
dprlO-1
;c1dis Clears Disp}ay line and resets DCURS pointer.
; Destroys: H1., DE, F.
c1dis:
cldisl:
!xi h,rowl+64
1 dcr
mvi

xchg
ret
m ' I
cidisl
dcurs
;clsc Clears screen (Main area) and resets l'fCmS pointer home
c1sc:
cls05:
uic:
push psw
push b
push d
push h
!xi h,row1+128
Ixi b,1664-128
mvi
inx
dcx
!IOV
ora
jnz
hi

I
r
/ .1
h
b
C,c
cls05
h,rowl+t28
pr40
OFFh
;spout Sends a blank to console via out put routine.
; Destroys: AF.
spout:
IIlvi a,' ,
jmp output
;crout Sends a CR to console via output routine.
Destroys: AF.
crout:
rnvi a,cr
loutput Sends a char. from Alo Ioed and ovect. Doubles CR
; with LF. Interprets TAB code. Pages listing on printer.
; Inpui: A = 8 bit char. to send.
; Destroys: F (and A if CR).
ouiput:
call locrt
ePl lf
88!lItm (C) 1985 Lbco Software tIACRO-SO 3.36 17-1'1.11'-00
User 'Low Level Monitor Routines
PAGE 1-5
0134
0135
0136
0137
0138
013B
013E
0141
0141
0142
0143
0144
0147
0148
0148
014B
014C
014C
014F
0152
0155
0156
-0156
0159
01SC
OISC
015E
015F
0160
0163
0165
0165
0168
0169
016C
016C
016D
0170
0170
0171
0172
0175
0177
017A
017e
017F
0181
0184
0184
8lfi
0187
0187
0188
01ee
0189
018B
010C
03
2B
7C
as
C2 0131
01 2040
21 FE40
70
23
00
C2 0141
El
11 FFCO
19
11 F880
CD OOAI
D2 0156
EB
22 FF35
C3 0113
3E CO
AS
6F
C3 0156
1001
11 0040
19
C3 OUE
2B
C3 014C
E5
FS
2A FF33
FE20
D20187
FE IF
CA 0188
FE 08
CA 0196
FI
8
77
23
3E4O
BD
C2 0190
pr30:
inx
dcx
IOV
ora

Ixl
lxi
mov
inx
dcr
jnz
b
h
a,h
1
pr20
b,204Oh
h,rOloll+1600
m,b
h
e
vtcmd: POP
h
r30
pr35:
pr4O:
crclld:
mic:
lfcmd:
bscllld:
bi
dad
lxi
ca 11
jnc
xchg
g,-64
d, rowl +128
hilo
pr40
shld IIcurs
jlllP exit
mvi
ana
mov
jmp
dw
a,OCOb
1
l,a
pr40
loolh
lxi d,64
dad d
jll'f prlO
h
Jmp pr35
:disp Writes a char. in Oisplay line, at cursor ert. pOsition
J Interprets folowing control codes:
: * arrows <left and righO.
, Inpul: A = 8 bit char.
disp:
dexit:
dprint:
htdcmd:
push
push
lhld
cpi
jnc
cpi
jz
cpi
jz
pop

mov
h
psw
dcurs
, ,
dprint
rar
htctcmd
bs
bsdcmd

m,a
inx h
mvi a,64
ClIP 1
jnz dprl0
aSl/Mon (C) 1985 Lixco Software I'IACRO-SO 3.36 17-Har-SO
lIser Low Level I'Ionitor Routines
PAGE 1-7
01D2
0105
0108
OIOB
01DB
OIOC
01DF
OIEO
01E3
01E6
01E7
OIEA
01ED
01FO
()lF3
01F3
0lF4
01F6
01F9
OlFA
01FC
01FD
0200
0202
0203
0204
0207
020A
020D
020E
()211
0214
'(l215
0216
0217
0218
0218
021B
021B
021D
021E
0220
0221
0223
C2 0000lE
CD FF4A
C3 0000*
E5
2A FF35
lE
32 FF13
2A FF33
7E
32 FF17
3A FFOB
32 FF44
21 FFl8
7E
E620
CA 01F3
7E
E6 Ll=
77
3A FF32
E67F
F5
AF
32 FF44
.3A FF17
2A FF33
77
3A FFI3
2A FF35
77
FI
El
C9
CD 010B
FE 61
re
FE 78
00
0620
C9
jnz out05
calI oved
jmp pagrut
; input Takes brte from keyboard buffer, it kstat bit 5 is set.
I both C1Jrsors.
Output: A = 8 bit data from keyboard.
Destroys: AF.
input:
inlO:
push
lhld mcurs
IOV
sta
lhld
!IOV
sta
lda
sta
!xi
IOV
ani
j z
IIOV
ani
mov
lda
ani
push
xra
sta
lda
lhld
IOV
lda
lhld
mov
PoP
PoP
ret
a, II!
cschar
.dcurs
a,.
dschar
curs..,
cursw2
h,kstat
a,.
20h
inlO

.,a
kbuff
7Fh
p:;w
a
cursw2
dschar
dcurs
.,a
cschar
;curs
m,a

iinputc Reads a char. via input routine and eonverh it to
: caeitals. . .
; Destroys: AF.
inputc:
caB input
iconv Converh to capitah character from A register.
; Destroys: AF.
conv:
cpi 'a'
rc
cpi 'Z/+!
rnc
sui 20h
ref
Jcnvn. Dispatches brte from A in two ASCII char's.
; Input: A = 8 bit, two hex digits.
Output: Be = 16 bit ASCII corresponding two bytes.
Destroys: AF, Be.
13
AUIOIUHISIIII "OlIGII"
Apoi se succesiv:
capacul de plastic de sub volan.
de fixare a car-
danice superioare, volanul,
de fixare a inferioare
n final arborele cu cardane.
demontarea "A" se
poate executa decuplarea carteru-
lui de astfel: se
de fixare a rotulei, care
se rotula cu
ajutorul extractorului "B". Ulterior,
se "a" (fig.
8) se scoate carterul prin pasajul
dreapta. Se reco-
a se repera calele de regla)
"c" in vederea refolosirli lor la mon-
tare.)
La montarea carterului de direc-
se seama de faptul
acesta a fost nlocuit cu unul nou,
este obligatoriu se ope-
de calare a ve-
rificarea "b" (n
partea se introduce carte-
rul prin pasaj, se cele 4
"a", calele "c" (reperatp. Ia
demontare), iar n final se strng
,,a" )a--cuplul de daN.
m. rotulelor bielete-
lor de se strng de
fixare a rotulelor la cuplul de 2,1
daN.m. Se calajul car-
terului In continuare se
arborele cu cardanele
restul de piese prezentate anterior,
n ordine a de
demontare.
3.2. La repararea carterului direc-
snt necesare dispo-
zitive: A - cheie pentru rotulele bie-
letei de conexiune pe
(cod: S.00-301); B - dorn pentru
demontare montare rulment pi-
nion (cod: 0.00 - 302); C -'-
dispozitiv pentru controlul cuplului
de din:
cheie de
17, cu 12 laturi cu de 3/8", re-
3/8" cu 1/4" cap de cu-
plare cu de 1/4".
La demontarea pieselor compo-
nente ale carterului de., se
n ordine: bieletele de
conexiune ale pinionul di-.
cremaliera rulmentul cu
ace al pinionului.
rea bieletelor de cone:IUUine
mai nti
cu
continu-
carterului,
de blocare bucselor
av,rC"""lt."t"'O excentrice.'
demontarea pinionului di-
n ordine se de-
piese: con-
exeentric,
bul de fixare, brida cu garnitura de
14
Dr. ing. TRAIAN CANTA
pinionul. Apo;' se scoate
cremaliera, reperndu-se sensul de
montare n cazul refolosirii ei, se de-
excentric. Pentru
demontarea rulmentului cu ace al
pinionulul se extrage inelul rulmen-
tului cu ajutorul domului "B",
du-se prin interiorul. carterului. In
continuare se piesele, se
se pentru a
le nlocui cu piese noi pe cele n
afara tehnice.
La montarea carterului de direc-
se cum ur-
Mai nti se rul-
mentul cu ace al pillionului astfel:
se inelui rulment ului n
(uns cu
GL270Y), cu ajutorul dornului "B".
Se inelul rulmentului cu ace
prin chernere ntre inel car-
terul Se dor-
nul n inele se dau chernerele.)
Se faptul la an-
samblul trebuie
. una din piese, automat se
va monta un-
gerea cu a cremalierei
pinionului se cremaliera
n carter, seama de reperarea
la demontare, nu se fo-
La montarea
excentric de reglaj (fig. 9)
se adncimea de '
bare P = 44,25O,7 mm,
du-se
Montarea pinionului. Se intro-
duce pinionul n carter prin lovituri
(pentru a fi introdus n
fund); pentru fixarea lui se mon-
brida de a pinionu-
lui cu garnitura de (obser-
garnituni se orien-
exterior), de fi-
xare la cuplul de 2 daN'm contra-
excentric a o
strnge).
Pentru montarea
centrice se astfel:
ce se introduc la nive-
lui carterului, se cres
a perpen-
dicular pe axa pinionului (pentru a
avea un joc maxim alcremalierei),
apoi se rotesc cele ex
centrjce n jur de 9CJ', a le
n sensul (fig. 10),
se strIng de blo-
care. In continuare se
cu piui de al pinionului care
trebu ie fie, pentru toate
cremalierei, de la 0,1 la 0,15 daN-m,
folosind pentru control ansamblul
"C". Se pe pinion cheia tu
de 17 cu se con-
cu ajutorul cheii dinamo-
metrice. Este obligatoriu a se face
pentru cursa cre-
malierei. este necesar, se vor
roti cele excentrice n
ambele sensuri, pentru a se
cupl!:J1 cerut pentru rotirea pinionu-
lui. In final se strng la
cuplul de 1 daNm.
Reglarea urubului excentric se
face astfel nct se valoa-
rea de 0,03-0,08 mm (fig. 7), obli-
"gatoriu pe cursa
(cuplul de strngere al contrapiu-
este de 2,8 daN-m).
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
ANALIZA PROCESE LOR
de APRINDERE
Dr. ing. M. STRATULAT
amplitudinea
lor depind de starea elementelor
circuitului oscilant din primar,
de starea condensatorului, de
primare a bo-
binei de din acest cir-
cuit. Durata prin arc
(faza 1) depinde de energia acumu-
n parametru care este
de timpul n care stau n-
chise contactele ruptorului,
de unghiul Dwell (faza III).
deci, aspectul primei taze in-
asupra din n-
a bobinei de in,;,
a condensatorului. .
CA
posesorii de automobile snt
parametrii tehnici ai
snt puternic de
starea de aprindere. Da-
acesteia dras-
ticelor norme de consum polu-
are, stabiHrea a de-
aprinderii nu se mai
poate face cu mijloacele
nale. Implementarea electronicii n
tehnica ansambluri-
lor face ca pentru con-
trolul aprinderii se n volum
complet cu precizie doar
n cteva minute, care
nu se poate realiza artizanal. Se
pentru aceasta se cere o
n stare ... un ope-
rator priceput. In astfel de
n cteva minute pot fi depistate de-
fectele ruptorului, ale condensato-
rului, bobinei de conduc-
toarelor conexiunilor, defe.ctele
bujiilor, ale distribuitorului, ale
lor de tensiune, ba se pot sta-
bili starea bateriei de acumula-
t9are, precum gradul d,e
a cilindrilor.
O cu ncetarea arcului elec-
tric dintre electrozii bujiei, curentul
secundar iar tensiunea
scade brusc (intervalul
II, fig. 2c); lucru se
cu tensiunea (fig. 2b), os-
parametri
nndu-se des-
condensatorului ntr-ur
proces amortizat. n final tensiunet
se nivelu
tensiunii bateriei de acumulatoan
U
b
(fig. 2b) iar cea tind_
la zero.
LINIA DESCHIDERII CONTACTELO R

10
5
I
Up
II
RUPTORUlUI
IA NCHIDERII
CONTACTELOR
RUPTORULUI
III
Ca elemente de, diagnosticare
testerul nregis-
trate grafic ale tensiunii primare
ale celei secundare: Pentru
a lor
de orice amator este necesar
se fenomenologia pro-
cesului de formare a scnteii. Pre-
cum se nchiderea con-
tactelor ruptorului, n circuitul pri-
mar (compus din bateria de acumu-
latoare A, contactul aprinderii CA,
rea 1.12 a bobinei de
B, ruptorul H condensa-
torul C - fig. 1) apare un curent.
tensiunea bateriei de acumu-
latoare este valoarea cu-
rentului din circuitul primar se mo-
efectului de autoin-
(fig. 2a). O cu deschide-
rea contactelor, curentul primar
scade brusc, iar electromo-
toare de care
acum energia n fl-
a bobinei produc
n 'circuitul primar, transformat n
circuit oscilant, o de
de tensiune n jurul unei valQri me-
dii U' p (intervalul 1, fig. 2b). In ace-
timp a curentului
primar induce n secun-
o tensiune U,
disruptiv dintre
electrozii bujiei ntr-un fenomen de.
arc electric n I (fig. 2c),
care corespunde timpului de des-
prin arcul bujiei; tensiunea
ea ca ur-
mare a variatiilor curentului primar.
Cind contactele ruptorului se n
chid, tensiunea din circuitul primar
se punerii la
a acestuia, dar curentul primar in-
cepe ntr-un proces ex-
cum s-a Din
acest motiv in circuitul secundar se
induce o tensiune
care tinde se anuleze
pe ce curba de a cu-
rentului primar se

UNGHIUL b

.
3
Valoarea a tensiunii se-
cundare este de ener-
gia n (deci de
unghiul Dwell). de din
circuitul secundar de
dintre electrozii bujiei; dia-
grama tensiunii secundare
poate servi pentru diagnosticarea
distribuitorului, a de
tensiune, a secundare.a
bobinei a. bujiilor.
Fiecare din defectele
de aprindere ntr-un mod
specific cele diagrame.
Deoarece memorarea
lor de este ane-
pentru
este bine existe un set de dia-
grame n care se exemplifice
. efectele de
aprindere, cum vor fi prezen-
n
In figura 3 se ecranul
osciloscopului unui tester pe care
snt nscrise diagrame etalon
reale ale tensiunii primare (a) se-

30
28
26
21.
22
20
20
10
cundare (b). Ecranul cuprinde
scale de tensiune; cea din
stnga, la 12 sau 15 kV,
pentru aprecierea cantita-
a tensiunii primare; cea din
dreapta, cu la 24 sau
30 kV, este citirii tensiuni-
lor secundare. Axa este
n intervale unghiulare cu
pentru motoare cu 4 res-
pectiv, 6 cilindri, pe care se poate
citi direct unghiul Dwell.

Desc I erea .
30
28
26

1S
14
1
12
11
10
1Skv
nct1loereil contacteLor n r I
1 r;
15
14
13
12
11
10
contac elo r
ruporului __
20
8
16
14
12
Z
S

2
1
O
II
.1
" II
1111
UUV\A
"
\
TEHNIUM 7/1986
'"
DesclllC1erea
contactelor
rUlltorului "-
.......
',Il c;n I.n
"-
4C1 mori '\,
UnghiuL cor e s p u nllz
tnchiderii contactelo r
rupto rului (Dwe Ll)
--------/
16 30k
V
11.
12
10
B
6
4
2
o
. 9
8
l
1SkV
3
2
1
o
j1
i j
/III 'y,
'H rVp
--
-..
.IncnlQ.erea
/C(Jntattel.or ruptoru ui
/
/
IUV
4cilindri-
:v.:. 6 c'iII'ndri
Unghiul

"chide"ii r
,,/
,

1
10 30 KV
l
3
II
It:
1
DE TNCHIDERE
A CONTACTELOR
RUPTORULUI
III
Testerul se la insta-
de aprindere n 1 (fig. 1)
pentru vizualizarea diagramei de
tensiune n 2 pen-
tru reprezentarea tensiunii
secundare. Pe acestea, comu-
tnd sesizorul S de pe unei bujii
pe pe ecranul oscilo-
scopului se
tensiunii secundare ale tuturor ci-
lindrilor ntr-o
"serie" sau (fig. 4), care
permite se aprecieze comparativ
tuturor cilindrilor mo-
torului, cum se va vedea.
r--
"


I
I
I
L
1111. 1/1, III,
U"lar, I '
I V, Y I
26: ",(
"
T 'r
"(
I I I I I
15
presupus tensiunea Vi
Exprimat altfel, circuitul din figura 1
a o n
locul celei clasice, cu sarcina la

'J ........ , ,... Este important de observat n
.... .. .... ::.al-figura 1 b tensiunile snt referite la
Ing. MIRCEA DRAGUt
ing. IOAN
realizare pe care o propunem cititorilor poate.fi abor-
ca lucrare de bacalaureat de liceelor industriale,
ea constituind n timp o ce poate ca de
n diferite de de asemenea,
fi folosit n tabere nemaifiind nevoie de montarea unUl Inver-
sau a altor costisitoare, deoarece poate fi alimentat de la un
acumulator de 2 V. subliniat acest montaj poate!i utilizat
ca amplificator de bord pentru
Circuitul de amplificare
este realizat numai cu amplilficclto,:lre
integrate
temperaturilor de pentru
AO utilizate (-25 C --:-- +70" C) estI" in-
pentru pe auto-
turisme.
Subliniem
mari a sursei de tensiune (bateria),
la semnale audio de amplitudine
circuitul amplificator nu va
intra limitare.
Este necesar
nainte de montarea circuitului, tre-
buie antiparazitarea au-
toturismului, eliminnd astfel toate
sursele perturbatoare. Pentru auto-
vehiculele dotate cu elec-
de aprindere se
ecranarea montarea circuitului
ct mai departe de aceasta.
O alimentarea
montajului .Ia tensiunea de +14,4 V
10 m Vef
(1 KHz )
s-a n .ipoteza autotu-
rismelor cu un releu electronic (re-
gulator de tensiune), a va-
loare a tensiunii de a ba-
teriei este 14,4 V.
pe care o au
AO de a fi atacate att pe intrarea in-
versoare, ct pe cea neinversoare,
s-a realizat amplificatorul de
o spectacu-
a puterii de
Schema de
plificator n
n 'figura 1 a. de a
astfel de amplificator este atacarea
a preamplificatoare n
moduri diferite la cele
a tensiuni defazate
la 180". se sarcina (difu-
zorul) ntre cele se va
putea pe aceasta o dublare a
"tensiunii. Acest lucru se
mai clar n figurile 1 b, c, unde s-a
2 x 100 K
I
I
SOO'I-'F
200 " 1100,uF .
m Vef I
jOI/JF 1. 7
2 -
iar n figura 1 c ele snt refe-
rite una la Aceasta din
este tocmai tensiunea
pe masa devenind flo-

Nu este gr:eu de observat orice
abatere de la egalitatea dintre cele
sau dela defazajul
de 1800 conduce la micsorarea
avantajului circuitului n punte. Mai
mult, la semnale mai complexe de-
ctsinusoida, se introduc distor-
siuni. De aceea se impune o respec-
tare a acestor
Pentru a nu modifica
amplificatoarelor, deci pentru a nu
schimba curentul prin sarcini -de-
oarece tensiunea de iesire se du-
-, va trebui si
sarcina (fig. 1 a): = 2RL De aici
ca, atunci Cnd se
va construi un amplificator n
punte, se seama de faptul
de este
dublul celei indicate de catalog. Bi-
puterea de se
poate oblignd AO finale di-
sipe mai mult (montndu-Ie pe ra-
diatoare adecvate). De asemenea,
monHnd radiatoare se folosi re-
mai mici, dar
apare dezavantajul unei a
puterii utile.
ETAJUL DEFAZOR
xiuni neinversoare,
fig. 1 a) este
de uz. general,
separate.
defazoare
pr.eluat de
comandate
Ai (fig. 2) este
conexiune neinver-
soare, al la mijlocul ben-
zii (f1 kHz) este dat de formula
Av = 1+R
2
/R
i
. Rezis-
R
5
de intrare
a circuitului n conexiune neinver
soare. Pentru ca erorile date de cu-
de polarizare fie minime,
este necesar a avea egale
Vcc= + lh,4V
r8A 810
2,7 ().
0,1 1-' F
500fJFj 40V
15W
8n
Vi
vo ..,
'.i..
Vcc
! B 3
6
T
9 10 820pF
f3A 741 . 27 I 4nF
' 500 flF
16
pe cele ale AO : R
3
U
R
2
. Condensatorul C
4
se m
pentru o filtrare supliment
a sursei de alimentare, lucru ab
lut necesar deoarece polarizar
se face de la
Amplificatorul A2' n conexiu
inversoare, are dat de
Av = -R
2
/R
1
. Anularea tens
nii de offset impune rezisten
egale pe AO.
intrare este de R
Condensatoarele de 0,1 JJ.F
10 ,uF pe borna de alimentare s
pentru eliminarea
ilor de IF prin bornele de alime
tare, respectiv pentru eliminare
componentelor de J F ale
tensiunii de alimentare (inerente I
bateriei).
AMPlIFICATORUl DE PUTERE
La o tensiune de alimentare Veci
= 14,4 V, fiecare am plificator vaj
debita, pe o de 4 n, o putere,!
de 6 W. Aceasta pentru'!
amplificatorui n punte, debitareaJ
unei puteri de 12 W pe o de
8 .o, cu distorsiuni de maximum
.10/0. La o putere mai (7 W'J,
coeficientul de distorsiuni se re-
duce la 0,3%.
Banda. de este determi7
de valorile de
co.mpensare pe terminalele 12 5.
Pentru valorile indicate, banda de:
lucru atinge 20 kHz.
Tensiunea de zgomot la intrare
nu nivelul de 2 uV.
Cele amplificatoare defa-
A
2
) trebu ie realizeze
constant egal. De aceea,
se vor alege
de precizie. vor utiliza
rezistoare cu cu
de 0,5%, acestea
mai indicate pentru stabi-
litatea lor si coeficientul de
redus. '
realizarea circuitului pe ca-
blaj imprimat montarea radiatoa-
relor, conectarea sarcinii, este
necesar a se stabili un egal pe
ambele defazoare si un nivel al ten-
siunii de egal cu din
tensiunea de alimentare (V o == +7,2 V).
Snt necesan'3, deci, un osciloscop
>-----0- ---,
/
I
O R
L
I
/VOZ
TEHNIUM 7/1986
n ansamblul coordonatelor fun-
damentale ale actuale
de a Romniei socia-
liste stabilite de, documentele Con-
gresului, al XIII-lea al partidului, .de
Congresului In-
-
de - un loc
central, determinat de transfor-
de un dinamism spectaculos
pe care le economice
sociale, cercetarea
avnd un rol
n realizarea intensive, n
ritm accelerat, a industriei, a ntre':'
gii economii n ridicarea
acesteia la nivelul celor mai avan-
sate cuceriri ale tehnicii
co.ntemporane.,
In sarcinilor mobiliza-
toare din documentele de
partid de stat, din
NICOLAE
secretar general al
Partidului Comunist Romn, actua-
lul concurs de tehnice cu
tema: ELECTRO-
NICE", organizat de revista "Teh-
nium" cu Comisia pentru
a tinere-
tului din cadrul ComHetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist
cu sprijir:lUl Institutului Central de
cu scopul de a stimula
creativitatea tehn a
tineretului, propune pol ari-
zeze constructorilor ama-
tori spre un domeniu cu largi posi-
de aplicare n
Dedicat a 65 de ani de
la crearea Partidului Comunist
Romn, concursul va
tinerei la solu-
unor probleme tehnice
n procesul de la
ndeplinirea obiectivelor de dezvol-
tare ridicare a pa-
triei pe noi culmi de progres civili-

ART. 1 -- propuse pen-
tru concurs trebuie fie originale
Sf;;F
5mV P o---{t R1
0
',
100mV
si realizate n afara sarcinilor de
serviciu; n acest s'ens se va anexa o
din partea ntreprinderii sau a
unde participan-
tul (acolo unde este cazul).
ART. 2 - La concurs pot parti-
cipa tineri muncitori, tehn icieni,
subingineri ingineri,
elevi, cadre didactice,
precum colective cercuri de
comisii profesionale pen-
tru din
sistemul Uniunii Tineretului Comu-
nist de la nivelul ntreprinderilor,
municipiilor
ART. 3 -
lor la concurs trebuie se nca-
dreze ntr-unul din do-
menii:
1. electronice cu apli-
cabilitate n economie;
II. electronice cu
aplicabilitate n procesul instructiv-
educativ;
III. electronice cu
aplicabilitate n practicarea edu-
fizice sportului, n moderni-
zarea n petrecerea n
mod util a timpului liber.
Se pot aborda do-
menii tematice:
a) optimi-
sau proceselor
industriale sau procesului de n-

b) electronice afe-
rente de surse de energie
sau
nale;
c.) prin rtlfo-
losirea unor materiale sau compo-
nente din industriile
etc.;
d) de testare a
lor parametri ,n practicarea sportu-
lui'
electronice
cate jocurilor, altor forme
de divertisment;
f)
n
\ ART. 4 - Concursul se va des-
n etape. Prima
O,fSJ.lF R2
R3----,... ....... -+-.....:....t
Vi
cu spoturi pentru egafizarea
celor tensiuni de - la o
valoare a tensiunii de in-
trare - un voltmetru de precizie
pentru stabilirea nivelului la
Acesta din este absolut nece-
sar pentru stabilirea unei excursii
maxime a semnalului. Egalizarea
celor se
din semireglabilele R2' du care
acestea se vor fixa mpotriva vi-
Mai indicate snt
rea valorii acestora nlocuirea cu
fixe.
Deoarece sensibilitatea etajului
de putere este n jur de 40 mVef, o
valoare de 200 mVef a tensiunii de
a etajelor defazoare este sufi-
acoperitoare.
Valorile circuitului au fost calcu-
late n ipoteza folosirii unei surse de
semiiirde tensiune
Pentru tensiuni mai mari, deci la fo-!
preamplificatoarelor
de la casetofoane, radio, picupuri
etc., este mixe-
rului din figura 3 (circuit de intrare),
TEHNIUM 7/1986
RS
n acest caz mixerul se
numai In de intrare di-
reprezentnd de fapt un
amplificator sumator. .
Un avantaj deosebit al mixerelor
cu AO este faptul intrarea de
semnal a AO avnd un
practic nul, semnalele de intrare
snt bine izolate ntre ele orict de
multe ar fi, nu se unele pe
altele. Singura este pola-
rizarea a
neinversoare.
Pentru a avea egale pe
cele ale AO este nece-
.J sar ca: As II R5, = R1 II R2 II R3 II.
O de amplificator n
punte este n figura 4.
de nscriere a lu-
seva n perioada
1.07.1986 - 15.09.1986. A doua
etapa va consta n realizarea unei
jurizarea
acordarea premiilor. Scrisorile de
nscriere n concurs vor fi tri-
mise la data de
15.08.1986, pe adresa: ReVista
"Tehnium", Scnteii nr. 1 cod
79 784, of. 33, cu
Pentru concursul elec-
tronice".
ART. 5 - Scrisorile de nscriere
la concurs trebuie ur-
domeniu-
lui abordat, descrierea rea-
lizate, prezentarea schemei elec-
tronice a aparatu-
lui, numele prenumele autorului
sau autorilor, vrsta, adresa, nu-'
de telefon,
sau ntreprinderea/insti-
unde ,
ART. 6 - Autorii selec-
pentru etapa a lI.:..a vor fi
n scris la data de 15
septembrie a.c., iar n-
de o calculul teh-
nico-economic fotografii, vor fi
prezentate n cadrul unei
organizate la Institutul, Central de
n luna no-
iembrie a.c.
ART. 7 - La o ulte-
rior prin intermediul
revistei "Tehnium", la
faza a concursului vor fi invi-
la pentru vernisajul
festivitatea de pre-
miere.
ART. 8 - n vederea
finale a se vor lua n con-
siderare originalitatea acest'ora,
aplicabilitatea de per-
precum eco-
a prezentate.
n urma juriul
va acorda premii:
Premiul special al juriului, con-
stnd dintr-un instrument de
MF 35 acordat de LA.E.M,
-
Vi
10m Vef
C3
Pentru simplificare s-a reprezentat
numai etajul defazor, realizat cu
(3M381. Prin folosirea acestor AO
ca preamplificatoare defazoare,
(3M381 AO n
circuitul se simpli-
destul de mult Punctele A si B
se vor cupla n cu
cele din figura 2.
Se vor
de montaj reglare.
Premiul special al revistei "Teh-
nium" n valoare de 3 500 de lei.
1. PENTRU,
lIZRI CU APLICABILlTA,TE IN
ECONOMIE:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei
Premiul II n valoare de 2500 de
lei
Premiul III n valoare de 2000 de
lei '
n valoare de cte
1 000 de lei. '
II. PENTRU
CU APLICABILITATE IN
PROCESUL INSTRUCTIV-EDU-
CATIV:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei
Premiul II n valoare de 2 500 de
lei
Premiul III n valoare de 2000 de
lei
n valoare de cte
1 000 de lei.
III. PENTRU
CU APLICABILITATE IN
DOMENIUL SPORTULUI, AL MO-
DI-
VERTISMENT:
Premiul I n valoare de 3000 de lei
Premiul II n valoare de 2500 de
lei
Premiul III n valoare de2 000 de
lei
n valoare de cte
1 000 de lei.
O serie de jntreprinderi insti-
de profil vor acorda premii n
obiecte. In de participare, se
vor acorda, n limita sumelor pre-
premii speciale.
ART. 9 - Juriul va fi format din
al C.C. ai U.T.C., In-
stitutului Central de
O.S.I.M ai
ART. 10 - Concursul va fi popu-
larizat prin intermediul presei ra-
dioteleviziunii.
Cele mai bu ne vor fi trans-
mise ntreprinderilor
interesate, iar cele cu aplica-
bilitate vor fi pu blicate n revista
almanahul "Tehnium" pentru gene-
ralizare.
.... 1414 V
R2 R1
Il0fJ F


I
I
I
f3M 381 I
I
I
200m Ver I
li
500K . B
Vcc
BIBLIOGRAFIE:
1. A. - Circuite in-
tegrate liniare, voI. 1, Ed.
1979.
2. AN-64, Application no.te. Na-
tional semiconduetor, May
1972.
3. AN-69, Application note.
tional semiconductor,
cember 1972.
n activitatea se ntlnesc
multe n care se impune ve-
rificarea unui televizor a dis-
pune de un semnal de control. De
exemplu, n intervalul de timp n
care nu se emite program de la stu-
dioul de televiziune, n n
care nu avem o co-
sau pur simplu
atunci Cnd antena este sau
prost nu
semnalul
n aceste este foarte util
un generator de semnal de televi-
ziune ct mai
simplu mai sigur.
Plecnd de la acest deziderat, am
conceput experimentat un mon-
taj care a dat rezultate foarte bu ne,
avnd schema din
cum se vede n mon-
tajul se compune dintr-un oscilator
de realizat cu tran-
zistorul T
1
- P403, modulat pe co-
lector de un oseilator de cca
400 Hz (tranzistorul T
2
- P15) pe
emitor de un oscilator de cca 120
kHz, realizat cu tranzistorul T
3
-
P401.
Generatorul astfel realizat furni-
semnal de
modulat n amplitudine, n benzile
de televiziune OIRT pentru toate
canalele se din
condensatorul variabil C). Acest
semnal se introduce la intarea de
permite vizualizarea pe
ecranul televizorului a trei imagini
diferite:
a) din dungi ori-
zontale (prin comutarea
torului dublu K1 pe 2 de ali-
mentare a oscilatorului de 400 Hz);
b) din dungi ver-
ticale (pri n nchiderea
ruJui .K2, de alimentare a.oscilatoru-
lui de 120 kHz, K1 fi-
ind pe 1);
c) dintr-un ca-
roiaj (prin ambelor n-
K1 K2).
Semnalul de fur-
nizat de generator prin
n acest articol o'
an,tene de tip mai 'deosebit, antena
CUdlPOI n H (fig. 1).
Antena este pentru ca-
18
Ing. GH. GRIGORE
L
2
a transformatorului
Tr. 1 este de cca 100 mV,
prin de la
de 4-5 m, att la
borna de a televizorului ct
la borna de a generatorului se
un fir de cca 1 m lun-
gime ..
DETALII CONSTRUCTIVE
Pentru realizarea montajului s-au
ales tranzistoare care permit fune
cu tensiune de ali-
mentare (4,5 V).
se tipul tram::istoa-
relor este necesar se seama
de din catalog n
cu tensiunile de alimentare stabi-
lirea punctului de co-
a acestora.
Ing- MARINESCU
nalul 4 OIRT (banda II), cu fi = 85,25
MHz f
5
= 91,75 MHz.
Antena este din
de aluminiu cu 0 = 10 -;- 20 mm
Filet M6
piulite + saibe AL M6
I I
Valorile pieselor snt indicate pe care este bine fie cu mai
se vor alege cu gabarit ct se 250, respectiv
mai mic deoarece pentru rezistoare de spire.'t
puterile disipate pentru conden- Bobina de L se
satoare tensiunile de lucru nu snt 0 10 mm dintr-un mater'
critice. ct mai bun izolant
Transformatorul de RF. Tr. 1, se care n m .
. cu conductor de cupru 0 obligatoriu 4-5 pe careJ
1 mm izolat n email, n aer car- 200 de spire cu
miez). Pentru realizarea lui cupru 0 0,1 mm n
se un tub din plastic n mod egal n cei 4-!
cu 0 12 mm 7 respectiv 3 spire cu _ . . .
un pas ntre spire) de 1 Alte de neci
rnm: Se scot de pe tub, se se ref.era la
cosltoresc capetele se '1' (vanabll) C1 (fIX), care trebuie!
prin cositori re pe placa pe care se ! fie 9u_ foarte (calit, c,
montajul, astfel ca ramlca). .
iar ntre oscllatorului pent
ele fie de 1 mm. bare orizontale barele
Tr.2
SOOsp
(3-
30nF 1
Transformatorul de JF, Tr. 2, cu
raportul de transformare 1/2, se rea-
cu conductor de cu pru 0 0,1
mm, izolat n email, pe un miez din
tole de calitate mai cu
nea de 1 cm
2
, pe care se
1 000 respectiv 500 de spire.
Transformatorul Tr. 3, cu rapor-
tul de transformare de 1/5, se reali-
cu conductor de cupru 0 0,1 .
mm, izolat preferabil n pe
un miez de ferocart cu
de aluminiu cu 0 4 -;- 6 mm.
Trebuie o mare
dimensiunilor critice notate cu 17*
20*. Dimensiunile notate cu 17*
se ca n detaliul din figura
2. Se va avea ca
celor elemente care
dipolul nu se nu for-
-----SlS 1 i re
,...,

'-------t$ ",.w
se pr
schimbarea valorii condensatorul
C
4
(50 nF), iar oscilator
lui pentru bare verticale
de bare) prin reglajul miezului I
ferocart. '
Montajul se de la
baterie de 4,5 V are un consu
foarte mic.
meze scurtcircuit). DimensiunE
20* se ntre axele srmel1
de aluminiu.
terminarea strngerii pil
contactele se c
lac incolor.
Adaptarea antenei se face la f
ca la antenele Vagi.

I
1580
I
I 260

I
I
/zO' \
o
N
240-300n..

f/J 10720n

o
*
...:1'
t::t
N
/
I
270
,
I
1700
TEHNIUM 7/198
Snt dese n care snt ne-
cesare mai multe tensiuni de ali-
\ mentare. Astfel, Cnd un montaj con-
circuite integrate logice, circu-
ite integrate liniare tranzistoare,
snt necesare mai multe valori ale
tensiunii de alimentare (+5 V, + 12 V,
+15 ... +20 V). De asemenea, majori-
tatea etajelor liniare tranzistorizate
au nevoie de tensiuni de peste 20 V.
Pornind de la aceste s-a
conceput o ce co-
respunde de mai sus.
Astfel, plecnd de la o tensiune al-
de 24 V se pot mai
multe tensiuni stabi-
lizate, iar, exceptnd una, toate ce-
lelalte snt protejate la scurt-
circuit.
Tensiunea este redre-
cu ajutorul unei 3PM1
de un co ndensator (C
1
).
Elementul serie este constituit de
un tranzistor de putere (T
1
). Paralel
cu aceasta s-a montat o
(R
1
) care cu rentul nece-
sar n la o valoare de
cca 150 ... 300 mA. Peste va-
loare n elementul
de control, T
1
In acest fel puterea
Unul din deranjamentele tubului
cinescop la televizoarele cu circuite
integrate poate fiscurtcircuitul n-
tre filament
Acest defect se prin
imaginii pn ecran
luminos. Butonul pentru regiaJui
luminii, trecut n re-
duce lumina pe ecran.
Televizorul poate cu
acest tub se de
punctul 7 al secundarului pentru
filament de pe transformatorul de
linii TR 702 (fig. 1).
Semnalul necesar pentru compa-
ratorul de al sincroprocesoru-
lui se cu un transformator
suplimentar cu raport 1:1, cu n-
de minimum 4 mH fiecare,
bobinate n pentru a
realiza o capacitate ntre
primar secundar.
Oala de este de tip N28 sau
cu dimensiunile minime
018 x 11 AI.,. 500, fiecare .
re avnd 90 de spire CuEm 0,1 mm.
Transformatorul suplimentar se
pe partea a pere-
telui de aluminiu pe care este mon-
Ing. ANDRIAN NICOLAE
de tranzistorul T
1
este mult
ceea ce are ca efect utili-
zarea unui radiator cu
cu circa o treime.
Elementul de control este co-
mandat de tranzistorul T
2
Tensiu-
nea n baza acestuia este
cu o Zener, 0
4
, Exceptnd ie-
de +5 V, toate celelalte snt
protejate la scurtcircuit.
presupunem apare 4.n
i scurtcircuit la de +12 V. In
acest caz tranzistorul T
2
are baza la
se La rndui lui,
T
1
este blocat. Curentul absorbit
din redresor este determinat de re-
R
1
de tensiune
pe diodele 0
1
, O
2
,
devine n momen-
tul unui scurtcircuit pe
ramura de +27 V. n acest caz rezis-
R
1
apare la bornele redreso-
rului, ceea ce are ca efect absorbi-
rea unui curent de circa 1,5 A. Acest
fapt poate duce la arderea lui R
1
scurtcircuitul se un
timp ndelungat.
cum se tensiunile
furnizate din valorile cumu-
late ale unor diode Zener. Astfel,
RADU VASILE
tat tranzistorul T702 (BU205), n
dreptul bornelor 7-8 ale transfor-
matorului de linii (fig. 2). '
Se scot cu de pe placa cu
cablaj imprimat (P22521 VI) firul 7
al secundarului pentru filament
R709 care
merge la regleta IV - pinul 5 n
locul lor se secundarul trans-
formatorului suplimentar.
Se la primarul transTorma-
torului suplimentar R709
firul 7 de la transformatorul de li-
nii se prelungesc prin orificiul ar-
cului de care capacul
blindajului la filamentul tubu-
lui cinescop.
Se terminalele 1-8 ale
filamentului tubului cinescop se
lipesc firele 7-8 de la TR702.
Se scoate firul de la
pinul 5 al regletei IV.
Se la legarea co-
a transformato-
rului suplimentar, pentru a nu
defecta sincroprocesorul.
Modificarea se poate face pre-
ventiv, ca o
Simpo;EionUI"na'ionaf, al 'r.djo"matorllor,
de. ani. deradioamalorismorgari'zat in, .. ... f
nal
i
ona'de" crelilietehnici '
RomnieY',
sprijinul ....
perioada' .. ......... ...... ....... . ... ' ...; ... . .....
'. Radioamator" . ca.redoresQ .ji ...... ptezinte . . .. :
.. 'r'l cadrul .. ...
redaCila revistei ..
TEHNIUM 7/1986
+27V
D1
2ODZ6V8
+20V
e2
10fJ0r
F/
2SV...:r'
+12V ...
T1ASZ1S .... 18
tensiunea de +27"'\/ din nsu-
marea tensiunilor diodelor 0
1
,
0
3
04' Valorile tensiunilor indi-
cate pe snt aproximative,
avnd n vedere de cata-
log ale diodelor Zener.
De remarcat faptul pentru cu-
mari snt necesare
diode Zener de putere (10 W sau
SINCROPROCESOR 6
1:1
R120A/SW
R2
1OO.n..
C1
1000rF/40V
T2
BC107
04
PL SV6Z
24V-
2 .. 3A
20 W). Dioda 0
1
este cea mai solici-
deoarece pri n ea trec cu ii
la de +20 V, +12 V
+5 V.
C
2
, C
4
reali-
Q filtrare de-
cuplarea sarcini; de alimenta-
tor (din punct de vedere alternativ).
7
19
Pentru unui
este
nere
a timpului de
fragmei. Atunci nu
de un exponometru putem
la tabee de expunere sau la
calcul, care permit realizarea
tografii de calitate
phiar foarte
In cele ce se o
de calcul de mici dimensiuni
(de buzunar) care permite stabili-
Timp (T)
It
(O)
Id
o valoare a lE cuprinde
(indirect) o de perechi de va-
lori ale unor diafragme timpi de
expunere. care
minare a peliculei. De exemplu,
loarea lE 14 se poate din
T 1/15 1/30
D 32 22
lE 4+ 10=.14 5+9= 14
1/60
16

se va fotografia
biect cu oricare din
deduse di n aceeas i
exemplu, cu oric'are
T - D din tabelul 3), neclat\fele
fi identice, din punct ,de
tativ, la developare.
negative va consta numai n
zimea cmpului (zona de ,,1"",',"0>'0
imaginii), care este
Unei alte
corespunde o
exemplu,
stabilim valorile
valoarea lE
cehelal'te
Ing. DAN NEGRESCU, Breu,ov
rea de expunereln cazul
naturale care se ba-
pe utilizarea indicelui de ex-
punere.
\ Indicele de expunere (lE) este un
, prin nsumarea valo-
rilor unor indici tim-
pului de expunere (It) (jiafragmei
(Id), lE ,It + Id.
Valorile It Id snt redate n tabe-
lele 1 2, pentru timpii diafrag-
mele de expunere uzuale (vezi
"Tehnium" nr. 7/1974).
indicilor 4+10;
6+8 etc" pentru care
cu .ajutorul tabelelor 1 2, pere-
chile de valori T -- D indicate n ta-
belul3. .
1/125 1/250 1/500
11 8 5,6
7+1=14 8+6=14 9+5=14
Prn stabilirea parametrilor de ex-
punere (alegerea valorilor T D) se
de fapt, cantitatea ele lu-
tipului de pe-
din aparat Pentru . aceasta
trebuie se cont de sensibili-
tatea peliCulei. o este
mai va mai
la deci va necesita, pentru
fotografiere,' Q cantitate de
mai (lE mai mare). Peliculele
cu sensibilitate mai
valori mai mici ale lE.
Sensibilitatea filmului,
de n DIN, ASA sau
GOST, poate fi. n
anumite n valori ale lE.
Acest fapt este important
permite qa, utiliznd lE drept singur
parametru, se controleze inte-
graI. expunerea (sensibilitatea, tim-
pul diafragma).
Pentru transpunerea
peliculei n valori lE vom pleca de la
cantitatea de lu-
de care putem dis-
pune la fotografiere. .
La latitudine a
noastre dispunem de cantitatea
de
vom fotografia un peisaj larg (des-
chis), n luna iunie, ntre orele 8
16 (ora pe cer,
de Soarele care li-
ber, se nori albi,
care sporesc prin reflexie cantita-
tea de
n aceste se poate
tabelul 4, care permite exprimarea
filmului n valori ale lE.
Valorile lE din tabelul 4 snt vala-
bile pentru latitudinea
de 40 50. In cazul latitudinilor
mai nordice; lE. scade cu o unitate
pentru fiecare 10' latitudine.
Valorile lE din tabelul 4 snt ma-
xime pentru iluminarea, n
oricare alte s-ar fotografia
alte at ..
mosferice alt subiect), valoarea
IE'se va reduce.
Tabelul 4 la baza
riglei de calcul, al principiu de
utilizare este valoarea
a lE. de sensibilitatea
a peliculei, se va dimi-
nua cu un anumit. corespun-
naturale de ilumi-
nare existente 'n momentul exe-
fotografi ei , precum su-
biectului de fotografiat. Noua va-
loare a lE se va traduce n perechi
- timp de expunere,
dintre care fotograful o va _alege pe
cea mai
DESCRIEREA RIGLEI,
CONSTRUCTIA MODUL DE
UTILIZARE
Rigla de calcul are ambele
dispune, pentru fie-
care de cte o (fig. 1).
n.tii a riglei con,tine valorile
timpulUI de expunere, ale diafrag-
mei indicelui de expunere - care
se citesc de pe -; precum
o pentru. aflarea valorii
maxime a lE n de sensibili-
tatea filmului. Cu ajutorulrigletei
R1' care acestei se
poate fixa valoarea de lucru alE
care se citesc perechile D -- i

a doua a ri9'ei (F2) cuprinde
tabel.ele cu valorile de diminuare a
lE lunii din an
,orei la care se condi.,.
atmosferice, precum su-
biectului de fotografiat. Rigleta
a doua (R2) numai la
aflarea valorii de diminuare a IE.n
de luna ora de fotogra-
fiere.
Materialul. utilizat pentru confec-
poate fi carton sau orice alt
material suficient de rezistent ri-
gid, pe care se poate ,scrie cu
Dimensiunile riglei pot fi mai mici
dect cele din figura 1 depind de
scrisului.
rigler va ncepe cu
trasarea celor
arigletelor., Este bine ca
trsarea se efectueze o pen-
tru toate piesele n
acest fel se alinierea co-
a rigletelor
de cele ale Liniile cotate,
orizontale verticale, precum
marcajele suplimentare din figura 1
la desenarea caroiajului. No-
tarea cu "AU a celor
va servi la montare.
ale trebuie decu-
pate nainte de montare. Zonele
marcate punctat pe marginile late-
rale ale celor (F1 F2),
precum
se vor

rea cu cele
ale rigle; se vor
celor Pigletese

Se vor
decupajeJe
celor
Rigla se
d,e
snt necesare
ton ,cu rol de rlic,t!>."tj,,, .. ,,,,
se vederea
asamblate.
1 5 snt
(poz.3 are rol de separare acele
riglete). se ve
decupa la cote mai mari, lungim
dect aceast
va permite o lipire dup:
care su'rplusul de material de p'
margini se la finisare. Pen
tru a se asigura glisarea a ri
gletelor, poz. 1, 2, 4 :
vor fi mai groase. in acest scop Sj
va lipi pe una din
lor o foaie de hrtie sau o sub
Pentru 1ncleiere se pot folosi li,
pinol, stirocol sau clei ago.
* Asamblarea ncepe cu nt
(Fi). c
rigletei R1, astfel nct se asigure
citirea a valorilor lE D, se
limitele de a distan
1 2, care se lipesc pe spa-
tele F1. lipirea poz. 3.
Separat se lipesc poz,
4 5 pe spatele F2, asigurn-
du-se n prealabil co-
a rigl etei La se li-
F2 la astfel nct
rile marcate cu "A"
n figura se n
timpul cteiului va verifica
glisarea a prin
manevrarea
respective (sau
toane avnd ,rli rY"l""" ",illl nil
lor). uscare
decupajele de
terale ale F1
timp) ale rigletei
tor decupaje este de a
nevrarea a
glete, a se

Finisajul cu
rigletelor va
o
MODUL DE LUCRU CU RfGLA
La filmului n
se valoarea
pe ambalaj se
lizndu-se .... ,....'\'"\1"'0"''''''','"''''''
nti a riglei.
20 DIN se va
lE 16:)
Pentru fotografiere se proce-
Tabelul 4
8
9
10
11
12

14
15
16
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
16
17
dP;Rf
TEHNIUM 1/1986
cum
1. Rigla se ntoarce pe a
doua. Rigleta lunilor anului se po-
n dreptul lunii respective;
n dreptul orei la care fotografiem
se cifra de diminuare a lE.
(Pe apar n unele locuri
sau trei valori. Acestea corespund
intervalului lunii respec-
tive n intervale a cte 15 zile
sau n trei intervale a cte 10 zile. Se
va citi valoarea
perioadei respective.)
1
2. Cifra la punctul 1 se
cu cea
atmosferice, din ta-
belul al a doua.
3. Pentru subiectul fotografiat
s-au reprezentat, uneori prin sim-
boluri sau cazurile mai
importante. Se cifra cores-
subiectului la primele
cifre.
4. n cazul unui film color
se cifra 1.
5. totalul se ntoarce ri-
gla pe nti. Se scade din valoa-
rea a lE,
filmului de pe
totalul efec-
tuate pe a doua (punctele 1 -:- 4
de mai sus). Se n acest fel
valoarea lE de lucru pentru fotogra-
fia pe care dorim o
6. Se rigleta F1
la aducerea valorii lE calculate
la punctul 5 n dreptul unuia dintre
decupajele marcate 1 E al acestei
Rigla va indica perechile D - T
valorii lE calcu-
La aparatul de foto-
valoarea
oricare dintre valo-
rile de vor asigura
iluminare a peliculei.
OBSERVA
La calcularea valorii de diminu-
ora de executare a fo-
.L __ __ '::_' se ya cont de ora as'"
In perioada "orei de
se va o de cea
de ceas.

Snt cazuri cnd se va aproxima
A valoarea lE din nomograma F1
r-_____________ ....... _________________ .............. ____ ...
iY
sau cnd rigleta R1 nu "se pe
perechile D - T uzuale ori posibil
de reglat la aparatul de fotografiat.
Alegerea unei valori D sau T de
cea corespunde unei
abateri de 1/2 care nu influ-
semnificativ expunerea.
lE
\
\ DIN
l lE
1-Q.
4---'--rl
{) z. &, li' i .;./ ... 1'Y 15 1& 17 '18 2,0 2.2. 2.?l Z4 iS' U. 27
64 53 45 38 :'2 27 22 19 "6 11 8 4: 4 '2? 2
R'lGlETA i-a (R1)

I -
I I
I I
llf
I I .1
11"-1s 'Z.
"
'7 S HS 20 29
lUN.l\ SOARE
O
CU Ul1tiRE
4-
; it

NGU5TE;
I
5
I

1
FO'IOASE. O
* : suaitel cu zAPA"D
\
\
i xc; Ru; PORTRET iti

O: SUBiECT UJ1iNQS
io; 6\
PADURE FO\OASE.'
.:
2. 6
O PA-DURE BRAZi 12",--00 I
I
'6!OjSTRAi, LARGi GEAI'\
8 : 6 +12m
t
IN ,
\
Oe;ARHiTECTURi. 3
CAMERb. tn GEAM 10


\
PORTRET N SOARE;

iNTE.RIOR CAMERAO 11
o: 1,1+ m
POR'Ti<ET: 0,5+1.21'1'1
1
. COPAcilOR
(f2)
b t t 1
I
4
I

",le

. I
zt
tI,
I
S 22. u
lAN. FEBR. MARi. APR'IL I"\A\ 'IUNiE iUliE I\UGU 5EPl'. OCT. NOi[ DEC..
1 OS AS
o o o O O
Os Os
1 1
1 ' 1 - 0
5

o O O O
()
OS"
0
5

1 -1'5
l,S 0'5
0
5
O O O 0
5
'os 1'5 -2
1
5
1
0
5
OS-o
O
o -aS 0
5
1 1 -1
5
a
1 1 0
5
OS 0
5
-1 1 1-1
5
-2 3'5
-3 3.-2 2 -1
5
1 O' 1-1-2 2

--4-0 2
5
-2 2-1
5
-1 1
5
-2-l
RIGLETI:\ (1 2-q (R2)
Un exemp'lu asupra modului de
lucru cu rigla este dat n continuare:
- data: 12 martie, ora 16,30; se
de rigleta R2 valoarea 1,5;
acoperit, soarele
ia 6-7 m
luminos:
totalul de diminuare a lE:
1,5 -[ 1 1,5 4.
- se ntoarce rigla pe F1;
- filmul AZO-
PS 21, care are sensibilita-
stabilim cu ajutorul no-
valoarea a lE =
rigleta 'F1 pentru
valoarea lE 12,5, vom ur-
perechi D - T:
D... 13 11 9,4 8 6,6
T". 1/30 1/50 1/60 1/100 1/125
4,7
1/25.0 ...
Presupunem aparatul se poate
regla numai cu timpil diafragmele
uzuale (subliniate). In aceste con-
putem alege T 1/60 D = 11
T 1/30 D = 11, asigurnd o
profunzime cmpului, ori
putem lucra cu T 1/250 D = 5,6,
mai a su-
Ult;o."lUIU1, neglijnd fundalul etc.
SUPLIMENTARE
Detalierea de lucru,
care permite operarea cu 0,5
lE (1/2 de timp sau dia-
o precizie la
stabilirea parametrilor de expu-
nere.
Principiul riglet are la
luminii" care cade pe
subiect. In multe cazuri
este mai com-
cu pe obiect",
aceasta din este
cu un exponometru n-
Astfel, rigla se poate uti-
liza la stabilirea unor de
expunere n cazurile dificile de
- cu exponometrul.
In ncheiere trebuie precizat
la utilizarea riglei, se pot strecura
unele erori datorate
personale ale tabelelor sau chiar
unor abateri ale apara-,
tului de fotografiat. Din aceste mo- "
tive este indicat ca, la nceputul uti-
riglei, se noteze, pentru
mai multe fotografii, de
lucru valoarea lE
developarea filmului, interpretnd
rezultatele, se vor putea stabili
eventualele de care se va
seama n continuare.
Personal utilizez de peste 12 ani
pe care am realizat-o
la dimensiunile de 100 x 40 mm, ast-
fel nct n geanta apara-
tului de fotografiat sau apara-
tul de filmat.
21
I I
Acest montaj este recomandat
pentru lucrul n SS8 la radiorecep-
toarele cu schimbare de frec-

La intrarea tranzistorului VT1 se
semnalul de 455 kHz, iar la
terminalul 8 din circuitul A220 se
Montajul zgomotulaburului
ce iese de la pistoanele locomotive-
lor cu aburi, n ritmul dictat de tu-
(viteza) motorului electric al
modelului, respectiv fluieratul' n
mers n de Are
4x 1N 4148
22
componenta de audiofrec-
Oscilatorul local este con-
struit din tranzistoarele VT4 VT5.
Alimentarea se face cu 12 V.
FUNKAMATEUf;,6/1984
la un circuit integrat
MOS-TL084. Montajul este utiliza-
bilatt la modele n C.C.,
ct n c.a.
EZERMESTER
J
1/1984
Cu un circuit integrat C,08400 se
construiesc oscilatoare pe
de 465. kHz. 80bina L
1
este un transformator de
Bobina L
2
are un dia-
metru de 20 cm 30 de
Avnd la un os-
cilator cu .,555 cu ele-
mente RC, montajul
permite generarea a
trei distinc-
te, n de buto-
nul
La . unuia
din butoane, 'n- circuit
este introdus unul din
rezistoarele R1' R
4
sau
R5
Se poate monta un
tranzistor 8C107. Ali.
mentarea se face cu
4,5 V, din baterie.'
La pe o se con- C1
contact mecanic care
include periodic circuitul electric,
practic impulsuri electrice.
Aceste impulsuri snt integrate, iar
miliampermetrul va indica direct vi-
teza bicicletei.
Cele tranzistoare snt ,03
8C148, alimentate dintr-o baterie
de 1,5 V.
AMATERSKE RADIO, 10/1983
spire CuEm 0,4. C
2
10-150 pF
Cu acest detector se poate stabil
unor conducte sau AIi-
mentarea este de 4,5 V.
RADIOElECTRONIK,
3xKA262
KC!49
DOt lJCYllHJO
VDt, VOi ooG82
Br?
SF 126b.:.el 1
4,SV 1
KC!48
TEHNIUM 7/1986
ntreprinderea de
de Titu pune la
celor produse de cali-
tate dintre care prezen-
prizele de panou. cuple
industria.le" IP54, de 16 A 32 A,
care snt asimilate de ntrep'rindere
. se pot livra n mod curent.
Prizel,e de 16 A 32 A se fac cu
de contacte diferit, 3, 4 5
contacte, dar pentru tensiuni dife-
rite: de 42 V; 110-130 V; 220-240
42 V
V; 380 V 500 V. Unul dintre con-
tactele prizelor este destinat pentru
a face cu priza de pamnt,
. asigurnd astfel respectarea norme-
lor de tehnica muncii.
I.A.E.I.-Titu are n e\Jrs de asimi-
lare i de prize, de pa-
nou, cuple industriale, cu
grad de IP65.
De curnd s':'a omologat priza de
32 A naval) este n curs
de asimilare priza de 63 A.
Pentru informatii suplimentare privind produsele I.A.EJ.-
Titu conditiile de livrare, adresati-vi la ntreprinderea de
AparataJ Electric de Instalatii Titu, , Str. Girii nr. 79, jud. Dim-
bovita, telefon: (90) 14.79.55, telex 17228.
500 V
PUIUCONSTANTIN -
Ca un semnal modulat
trebuie un etaj modula-
tor - de amplitudine sau de frec-

Modificarea la receptoriJl "Alba-
tros" ca 3,5, MHz
n acordarea bobinelor n
mijlocul benzii (3,2 MHz) adapta-
rea unui condensator variabil de ca-
pacitate .
La casetofon o in-
semnal chiar prin cablu de
la microfon (care pe perioada nre-
trebuie ali-
mentarea).
MIRCEA - Cluj-Napoca
Experimental aparatul poate fi
realizat pentru alte domenii de lu-
cru.
TOADER CORNEL '- Siret
Vom continua alte
scheme pentrLi' telecomandarea
unor machete. chiar a manevrelor
n unele aparate, inclusiv televi-
zoare. .
Tv:-Dx la care
este de unele anomalii
in propagarea cmpului electromag-
netic.
nlocuirea 'iJnor componente n'
. montaj trebuie
Releul I comanda cu un
montaj de tip BD135 sau B0136, co,:,
nectat n colector sau emitor, dar cu
o n paralel (1N4001). Vom
publica modul de conect(lre a ante-
nelor la un singur cablu.
SAVA OVIDIU '-
montajul cum a
rut n carte nu satisface
(are precizie de control al tem-
peratur;i) cu autorul.
prin intermediul editurii. Nu reco-
diode n se-
rie cu tranzistoarele.'
SIMdN ...- jud. Hune-
doara
amplificatorul de
in "Tehnium" 6/86 ...
Piese componente procura
de la magazinul' Dioda -- Bd. 1 Mai
nr. 126, lucrarea
de la A la Z" sau
"Practi.ca electronistului amator",
n Editura Albatros.
BURCIN CRISTIAN -
la (n orice
joi) schema
HANGAN DAN" -
tipul
de antene n "Tehnium"
3/83 sau 4/86.
lUPU MARIUS -:- jud.
UL 1492 cu. lBA 790
alte Dioda nu
poate fi simplu cu un tub
electronic. .
IANCU ADRIAN - jud. ai
n magnetofon un contact
imperfect Modul de legare a 4 an-
tene este. descris n "Tehnium" 3/86.
La difuzoare bobina
cu un ohmmetru."
GHEORGHE .. jud. Arad
nsecundat spire pentru
a 160 V alternativ.
APOSTU DANUT - Tecuci
O chiar UIF, poate lucra
pe 4-5 canale adiacente; pentru ca-
nale mult snt necesare
antene separate.
n
aiba obstacole.
PURADIN MARI.N -
Module baleiaj vertical se
gata
FINARU FLORIN -
unor emisiuni
mare nu este
de antena ci
unor straturi ale atmo:;
PUICHILITA AUREL -
la Cooperativa
dio-Progres
BOD.O - Cug.r
La rotactor nu m
tuburi electronice.
Tirajul la care
fost epuizat.
VASILE -' BALAN
..;.. CURCA SORIN -
GENU OCTAV' -
NESCU VIOREl -
'.MRE - Tg.
DUMITRU -
ARPAD - Oradea; ILlESCU
TI AN - Sighet; ALBU TIBERIU
Sibiu.
experimentarea s,
radio, indii
rent de puterea de emisie sau gar
de snt permise numai
baza unei (
M.T.Tc: n prevederi int
aparatura de
1. "