Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE 0.0. AL U.T.C. ANUL XVI NR.

182
CONSTRUCTII PENTRU AMAT
!II
SUMAR
N

AO
R.R.R.
2--3
pag.4-5
ca-vo ........ ;'e ............. pag.6-7
VFX de mare si: rilitate
ATELIER ......... ............. pag. 8-9
Aparat de fotografiat stereo
din "Smena" 8
HI-FI .......................... pag. 10-11
Am pl ificator 25 W
Amplificatoare audio: Calcu-
lul puterii
........... pag. 12-13
Microcalculatorul LIS 881
AUTO-:,MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele "OLTCIT":
Service
Cum se poate economisi
combustibil la autoturismele
"Oltcit"
LABORATOR ................... pag.16- 17
Circuite integrate drivere
pentru LED-uri
.......... pag. 18- 19
Condensul n
preventive de remediere
Captator solar
FOTOTEHNICA ................. pag. 20-21
Prinderea a hhtiei
fotografice
REVISTA REVISTELOR . . . . . . . . .. pag. 22
Calibrator
Cuc electronic
Convertor
SERVICE ....................... png 24
Radiocasetofonul MAJA
I
N PAG. 12)

I
"Urez tineretului patriei noastre, studentilor noi noi ridicarea'
lui de n toate domeniile, n a celor noi cuceriri ale
tehnicii, asigurarea unei bune profesionale tehnice, pentru numai vor
ndeplini misiunea de a asigura ridicarea patriei noastre pe noi de
gres, comuniste!'"
generatie a patriei noastre aduce
,un fierbinte omagiu cele mai ese gnduri
NICOLAE CU,
ELENA CE
zilelor de
2
TEHNIUM 1/1
n de mate-
rializare a istoricelor ale Con-
gresului al XIII-lea al partidului, ale
documentelor adoptate la
Forumul al tineretului,
ntregul tineret al patriei -'
muncitori elevi in-
telectuali militari - se milioa-
nelor de oameni tuturor
pentru a exprima secreta-
rului general al partidului,
rul iubit al NICOLAE
de feri-
cire spre binele
cu prilejul zilei de

Din perspectiva magistralelor
rri aie Congresului al XI! !-lea al
dului acest an
unei noi etape construite
unei strategii riguros
rate, n care accentul se va pune pe
realizarea unei noi a muncii
ntregului nostru popor, pe dez-
voltarea a tuturor ramurilor
materiale, cu asigurarea
unui echilibru mai bun ntre diferitele
sectoare. care va
pe noi culmi de progres
este urmarea a
eforturilor creatoare ale unui popor
harnic care, mai ales n cei peste 20 de
ani de cnd n fruntea partidului a
se NICOLAE
ctitorul Romniei so-
cialiste, a in
toate domeniile economico-so-
ciale, ncepnd cu temelia
cu produsului social a ve-
nitului cu sporirea
lului productiv pe ansamblul econo-
miei
Sentimente de gratitu-
dine, de se n-
dreapta spre academician
Dintotdeauna oamenii
nostru au luptat pentru libertate, pen-
tru pentru
o mai dar
mai deplin, mai profund dect n zilele
noastre nu s-au bucurat de rodul mun-
cii 10f, de libertate, de pro-
gres ca n anii socialismului.
Orice om de care a
ntr-un fel sau altul drumurile
orice om care a pus ceva din
sa pentru scumpa patrie, orice
om care se pe drumul devenirii
noastre, care nu a fost care nu
este, de ce nu
rat peste tot cu flori, poate avea adnca
ce gindul
n libertate, ntr-o patrie
pe propriul ei destin. Anii de ai
poporului romn s-au ivit n decursul
istoriei o cu alegerea ca secretar
general al Partidului Comunist Romn
a NICOLAE
a gndire lumi-
s-a ca un fluviu n
poporului
sa despre !ume s-a
materializat n poli-
a contribuind decisiv la
naintarea Romniei pe noi culmi de
progres Avnd n fruntea
sa un astfel de cu
TEHNIUM 1/1986
doctor inginer ELENA
prim-viceprim-ministru al Guvernu-
lui, Consiliului
al proemi-
personalitate poli-
a activitate a ridi-
cat continuu chim ia
crend o de mare va-
loare militnd trans-
formarea n instrument al pro-
gresului social.
a secre-
tarului al partidului,
n
a poporului nostru se traduce prin
ia
rea a patriei, la elabora-
rea politicii partidului
a statului, de dezvoltare n ritmuri
nalte a economiei a
tehnicii de sus-
a nivelului de trai material
spiritual al ntregii de
a su"era-
Romniei socialiste, de intensi-
ficare a de colaborare inter-
a noastre. un
incontestabil faptul secre-
tarul general al partidului este un
mare prieten al tineretului, i-a
adresat 'in repetate rnduri
ndemnuri de a se
cu responsabilitate pentru a
deveni ai timpurilor
pe care le pentru a fi capabili
oricnd preia, n industrie, agricul-
n cercetare, n n
importante
pentru a fi gata mai departe
ale poporului nos-
tru, Romnia pe noi culmi de
progres Este o realitate
de necontestat faptul aceste
ndemnuri au
mereu un entuziast
clarviziune
Romnia a un
salt gigantic peste n toate ramu-
rile sale.
Prin umaniste, prin
viziunea a
secretarului general al partidului,
Romnia are azi locul de presti-
giu n rndul lumii, avnd
prieteni pe toate meridianele. Valorile
poporului din trecutul istoric, ct
acelea din prezentul contemporan
au locul lor de cinstire n cartea
Slujind cu re-
interesele idealurile
poporului romn, cauza socialismu-
lui pe Romniei, secretarul
al s-a afirmat tot-
ca un promotor neobosit al celor
mai nobile idealuri de
colaborare pace ntre ca un
militant pentru
fundamentale ale popoa-
relor la la
la suveranitate, la pace.
Aniversarea zilelor de
a ndelungatei
a ELENA
membru al Comitetului Politic Execu-
tiv al C.C. al P.C.R., prim-viceprim-
ministru al Guvernului, al
Consiliului al
din partea tineretului studios. Preo-
privind
a unei profesii sau alteia, imensa do-
de de per-
a orizontului cultural, de
afirmare pe terenul n
al muncii
snt moduri de a fi ale elevilor
starea de prin
care ei se direct la marile
ale prezentului viitorului.
Vibrantele ale
NICOLAE la
la identificarea
valorificarea tuturor resurselor de
dialog, de tratative, la lupta a po-
poarelor pentru oprirea cursei ab-
surde a pentru edificarea
unui climat de destindere pace n
conformitate cu ale
lumii dau ntreaga a
umaniste a politicii
nalta pentru viitorul t1'nerei gene-
pentru nobila misiune a acesteia
de a a munci, avnd asigurate
drepturile supreme la
pace.
La aniversarea zilei sale de
n acest nceput de an de cincinal,
ntregul tineret al cu n-
mindrie incredere spre
NICOLAE
care pe umeri
prezentului viitorului nostru, n-
gndurile de
spre academician
doctor inginer ELENA
le din adncurile inimilor,
putere de
asigurndu-i de
respectul pe care le deplin,
ntruct inima lor bate la unison cu
inima Romniei de de
mine.
a NICOLAE
secretarul general al
partidului, Republicii So-
cialiste Romnia, coincide cu o mare
n inima con-
fiu al acestui
Nu putem vorbi de marile noas-
tre izbnzi a le uni ntr-un tot cu
numele marilor ctitori ai Romniei
socialiste.
Luminoasele perspective ale sarcini-
lor lor stabilite de Congresul
al XIII-lea constituie azi temeiul unei
puternice exemplare al unei
energice pe calea
viitorului luminos al patriei, a
spre comunism.
zilele de a
NICOLAE
iubitul stimatul al
a academician doctor ingi-
ner ELENA proem i-
personalitate savant
de renume mondial, ne la uni-
son cu oamenii patriei, n aleasa
a unui moment definitoriu pen-
tru ntregului popor, ale
sentimente durabile
efigii.
DUMITRU
muncitor constructor
3
API.
Un domeniu de utilizare a
amplificatoarelor l con-
stituie cel al corectoarelor de ton
(egalizoare etc.), intercalate n
rile de de obicei
ntre preamplificator amplificatorul
de putere, avnd rolul de a com-
pensa caracteristicile neliniare ale
unor componente din sau de a
"colora", gusturile
lui, anumite fragmente de program,
prin accentuarea sau atenuarea
a unor benzi de
se foarte
bine la astfel de
n 8/1985 al revistei a
fost prezentat la un
convertor pentru alimentarea de la
baterii a tuburi lor fluorescente mici.
La solicitarea mai multor cititori in-
revenim asupra acestui
montaj (fig. 1), cu unele
pe.ntru a face cteva utile.
In primul rnd, ali-
mentarea de la baterii nu este avan-
din cauza consumului rela-
tiv mare de curent, dect n cazul
unor cnd sacrifi-
un de baterii pentru
ne-o
n cort sau n acestuia
lumina tubului. Mult mai convena-
este de la un
acumulator auto, chiar iesit din uz
(capacitate mult un element
scurtcircuitat etc.), pen-
tru cei care un astfel de ac-
cesoriu implicit un redresor
adecvat pentru de la
Figura 1 varianta
jului n cazul de la un
acumulator auto cu tensiunea nomi-
de 12 V. Experimental s-a
nut o pentru varia-
tensiunii la bornele acumulatoru-
a P b
3+SJl
12W
Acumulator
U::::7-:-13V
*
(2
33nF

4
1
Fiz. A.
lor imens n tensiune n
care permite Jongla-
rea cu elementele bu-
clei de de asemenea, contri-
buie celelalte
caracteristici ale AO
mare de intrare, proprietatea de
nod sumator" a inversoare,
de etc.).
La ora numeroase
tipuri de amplificatoare
simple sau multiple, realizate n
tehnologii moderne (cu intrare de
J-FET sau MOS-FET). concepute
special pentru de
lui aproximativ ntre 7 V 13 V, cu-
rentul consumat variind ntre 1 A
1,5 A, n cazul unui tub flu-
orescent "Electrofar" cu puterea no-
de 14 W. Chiar tublJI nu
la ntreaga sa disponi bil-
tate, lumina de el este mult
mai dect s-ar de la un
bec (sau grup de becuri) cu incan-
de consum, aii-
mentat direct de la acumulator.
O modificare a mon-
tajului, de citi-
tori, n realizarea transforma-
torului Tr. pe un pachet de tole
fier-siliciu, n locul miezului de
tip care, mai eficient, este
mai greu de procurat
pentru constructor;; amatori. Astfel,
n varianta din figura 1 s-a utilizat
miezul transformatorului ncorporat
n difuzoarele de radioficare (tole E+
fier-siliciu), cu de
cm
2
; practic se poate folosi
pachet de tole E+I cu
zului central de cca 2 cm
2

a ferestrei pentru a
pea p.e bobinajele respec-
tive. (tatonate experi-
mental, unui calcul
1'1
2N3055
fidelitate n Cu toate
acestea, constructorii pot re-
zultate de la clasi-
cele 741 sau 709, utilizate n
simple, cu permanenta a opti-
experimentale n de
calitatea pieselor disponibile, uneori
chiar n de exemplarul de AO
disponibil.
prealabil de optimizare, care ar pre-
supune
magnetice a miezului a
centrale de lucru) au fost realizate
astfel: n
1
= 25 spire CuEm 0,3 mm;
n2 = 25 spire CuEm 0,8 mm; n3 =
360 spire CuEM 0,2 mm.
Folosirea miezului de fier n locul
feritei impune reducerea
de lucru a oscilatorului n jurul a 3-6
kHz (Ia valoarea "medie" a tensiunii
de alimentare). lucru ce se
prin tatonarea a valo-
rii c6ndensatorului C
2
Practic au
rezultat valori optime pentru C
1
n
gama 10-47 nF, n n care
R
1
de factorul de
amplificare al tranzistorului) era de
ordinul sutelor de ohmi (240-820 O).
Din exploatarea a
montajului a mai o observa-
la stabili-
tatea n mai precis la
unele de instabilitate
(transforrnatorui sau tubul
"plpie" constatate n
anumite domenii nguste ale tensiu-
nii de alimentare. tensiunii
la bornele acumulatorului, pe
ce acesta se este
n acest fel oscilatorul
a
b
1
in figura 3 este schema
a unui corector de ton de tip
Baxendall, pe care o propunem
spre experimentare cu
un operational f3A741. J.lA741 etc.
Numerotarea pinilor corespunde
capsulei DIL cu 2x7 terminale. Nu
asupra modului de
nare, principiul corectorului Baxen-
parametrii de lucru
randament de transfer),
putndu-se ajunge n anumite
puncte critice n care
montajului devine
Pe gradului de ilumi-
nare a tubului, de efectele
s-au depistat anumite
"puncte" de tensune la care consu-
mul de curent si-
neeconomice chiar pericu-
loase pentru componentele monta-
jului. este faptul aceste
puncte critice nu snt situate la ex-
plajei totale a tensiunii de
alimentare (mai de evitat), ci
undeva n interiorul ei,
repeta (intervin aici, n-
valorilor R
1
Ci cu
temperatura, temperatura a
BE a tranzistorului etc.).
Ideea de a stabiliza tensiunea de
alimentare a montajului cu
rezultate optime, de altfel) am res-
pins-o de la bun nceput pentru
stabilizatorul, la intensitate
de curent, ar fi mai complicat mai
costisitor dect convertorul,
implicnd o im-
de energie atunci cnd acu-
mulatorul este complet (de
exemplu, a stabiliza la 9 V o ten-
b
b
n x RA120
TEHNIUM 1/1986
dall fiind recent prezentat pe larg n
(de exemplu n
4/1985, pag. 8-9). Cele trei poten-
C3 30nF
RS16k.Q.
A01,A02=2x
snt liniare, eventual chiar
cu deplasare a cursorului, iar ilustra posibilitatea de aplicare si- amplificatorului. Pe ce frec-
condensatoarele din buclele de n cazul unui amplificator semnalului de intrare se nde-
(C
2
-C
5
) vor fi sortate pentru cu AO, a negative a celei de fa, dezechilibrul
valori ct mai apropiate de cele pozitive. schema, obser- lor se avnd ca efect
indicate. Tensiunea de n a
alimentare nu este (intre 9 V inversoare, are o de n fine, mai un tip de
si 18 V), cu C6 C7 din amplificator selectiv cu AO (fig. 5),
(22-68 nF) fiind ct ma!. Wien R1' C
1
, R2' C
2
, dar un circuit reprezentnd un preamplificator pen-
aproape de pinii de alimentare. al de pe intrarea neinversoare, tru de picup, reali-
tenslu- dozat din divizorul R3' P, R4 Monta- zat cu doua 709.
nile vor fi foarte bine filtrate, prefe- jul de fapt, un amplifica- de de tip RIAA
rabil chiar stabilizate. tor selectiv n de care se foloseste n astfel de cazuri
Condensatoarele de intrare (C1) mai precis filtru acordat este primului
de (C
2
) vor avea pOlaritatea n pe a Wien. (C
3
, C
4
, R
4
, R
5
), n de
de natura AF n care cele semnale de amplificator neinversor. Tot aici au
se corectorul (cu minu- cu efecte contrare se echil;- fost celule R-C
sul sau cu plusul la n Jurul centrale (R,-C
1
R
3
-C
2
), care o
Montajul din figura 4 este prezen- f" = 1/2"RC R=RI=R), atenuare de 12 pentru
un preampllfl
cator liniar cu mare n ten-
siune (ajustabil din Rg), care asigura
o de
(600 O), la
amplificatorul de putere.
Dintre acestui mon-
taj (propus de revista "Le Hau!
Parleur" nr. 1201, martie 1969)

-.:. intrare 6 mV la 1 000 Hz pentru
4 dBm (4 dB peste nivelul de
de 1 mW);
zgomot cu 80 dB sub nivelul de

- distorsiuni armonice totale sub
0,25% la 1 000 Hz.
tat cu titlu informativ, pentru a rezultind un foarte mare al sub 20 Hz. AI doilea
J .......................................................................................................... ..
sune n jur de 13 V, la un
curent consumat de cca 1,2 A, n-
a risipi o putere de
cca 4,8 W). Am ncercat n schimb,
cu rezultate bune, o "corec-
tare" a tensiunii prin nserierea pe
unul din firele de alimentare a unui
de wattaj, de valoare
foarte (3-5 O), care se mane-
adecvat n punc-
telor critice, la feno-
menului care rezis-
sa poate fi
practic la zero. Astfel de
metre nu se n mod curent,
dar pot fi realizate prin rebobi-
narea, cu conductor rezistiv adec-
vat, a unor de uz cu-
(1
100
25 V
Ac ulllJlalur
12V
(2
R1
820.0.
4,7nF
1/1986
rent (de exemplu, cel de la difuzoa-
rele de radioficare, rebobinat cu
constantan emailat (2) 0,6-8 mm).
Desigur, nu este nici unica, nici cea
mai probabil, con-
structorul amator putnd imagina di-
verse alte metode, n de pie-
sele disponibile, ca de
de timp pe care este do-
ritor o De exemplu, se
poate ncerca introducerea unui re-
gulator de tensiune de tip serie pe
unul din firele de alimentare (ntre
punctele a b din n locul
PL avnd configu-
din figura 2. In de ne-
tranzistorul T
2
va fi montat
pe un radiator termic cu
Tub

T3
KT802A
(rad)
de ordinul zecilor de centimetri
n folosi-
rea unor rezistoare de putere de 0,5
n, 1 n, 2 n. 3 il etc., eventual a unor
becuri sau diode de putere nseriate
(figurile 3 4), al este
selectat necesitate prin inter-
mediul unui comutator rotativ K.
de montajul din nr. 8/1985,
schema din figura 1 mai n
plus condensato., il C
l
(220-1 000
V), care contribuie la reduce-
rea interne a sursei de
alimentare (pentru componenta al-
mai ales n cazul
unor elemente regulatoare de ten-
siune.
suplimentare pentru
realizarea a acestui montaj,
inclusiv a suportului pentru tub, snt
comentarii de prisos
n fotografiile Astfel, n fi-
gura 5 se o vedere de an-
samblu a montajului (convertor +
suport tub), n figura 6 o vedere
a casetei convertorului,
varianta transformatorului pe
de iar n figura 7 o de
realizare cu transformator clasic.
Cele ale
filament vor fi scurtcircuitate ntre
ele, la efec-
tundu-se ntre capetele
n figura 1. De
folosite cu rezultate de bune
tuburile fluorescente ale fila-
mente au fost arse n cla-
si ce de alimentare.
n ncheiere propunem spre expe-
rimentare constructorilor amatori o
de convertor
pentru alimentarea tuburilor fluores-
cente cu puterea de la 40 W de
la un acumulator auto de 12 V
Schema (fig. 8) a fost cu
mici revista "Radio-
technika", nr. 8/1983, unde se reco-
realizarea transformatorului
Tr. pe un miez de tip .0
34 mm x 28 mm, AL = 1 000. In
acest caz n, = 22
spire CuEm 0,8 mm n2 = 450 spire
CuEm 0,18 mm. de lucru
a oscilatorului, aici de tip multivi-
brator, este de valorile com-
ponentelor R2' R3' C
3
, C4, fiind de
ordinul a 25-30 kHz pentru piesele
indicate. Regimul de lucru al tran-
zistorului final (KT802A, KD607,
eventual 2N3055) se opti-
miznd experimental di-
vizorului R
4
-R
s
.
Nu mai constituie pentru dumnea-
o faptul
acest montaj poate fi realizat cu
transformator pe tole
fier-siliciu, cu de a reduce
adecvat oscilatorului (cca
3-5 kHz). n acest sens
log.
pe miez de E + E) au
efectuate cu rezultate bune, ele
constitui, eventual, la solici-
dv., subiectul unui viitor dia-
F
DEMARES
I ,
Ing. ANDRIAN NICOLAE, V03DKM
O mare parte din echipamentele trebuie fie apare
de trafic radio n blocul problema a la
de al recepto- benzile superioare. Numai o
rului, filtre SSB de 10,7 sau 9 MHz.
Avantajele acestei snt bine
cunoscute:
a. selectivitate
b. la intermodu-

VFO M1
extrem de ate-
dezavantajul. Dar n acest
caz trecerea de la o la alta
impune calibrarea, lucru destul de
incomod nesigur n timp. Alte
probleme snt calcularea realiza-
rea unui factor de acoperire corect.
Chiar se realizarea
VFO
i
FTB1
M
...........
-......"
.........
XO
M2
c. eliminarea a
imagine;
d. pentru receptor,
care poate fi cu o schimbare
de

dezavantaje care
pun n de mai sus:
a. este greu de utilizat o
(0 ... 500 kHz), pentru
toate benzile;
b. VFO-ul trebuie realizat pe frec-
mari, ceea ce stabili-
tatea de
Aceste dezavantaje snt le-
gate unul de Deoarece frec-
3 S ... 4M Hz
XO 1
Banda de 2 m intre radioamatori ncepe
la 144,000 MHz se nchide la 146,000 MHz. Spre o utilizare ct
mai n trafic, au fost unele
ale acestei benzi de IARU, recomandnd chiar n
interiorul unei subgame modul de lucru.
Radioamatorii YO care n 2 m snt a
respecta repartizare a numai
modurile de lucru indicate.
lAJIU BA.NOPLAN
144.000
144.150
144.500
144.845
144.990
- 1-15.000
145.225
145.250
145.575
145.600
145.825
145.850
CW
SSB
..
CW
ALL MODES
BEACONS
,
: R!:PEATER
.,
r,o INPUT (NBFI<!)
,
Y
R9
SfO
SIMPLU
CHANNELS
(li BFI.!)

to OUTPUT
: (NBFItI)
t
R9
SATELLITE
SERVICE
]
ALL
MODES
RECOM,MENDED USAGE
-- .. _-
144.000 MOONBOUNCE
144.015 ::r: MooNBOUNCE
144..050 -i> CW CALLING
144.100 RANDQY MS REF.FREQUENCV
cw
144.300
-Ii> SSB CALLING
144.400 -li> RANDO!.! MS REF. FREQUEIiC'i
SSB
144.500
-+ SSTV CALLING
144.600 -li> RTTi' CALLING
144.675
-+ DATA TRANSMISSIO.'
144.700 -+ FAX CALLING
144.750 -+ ATV CALLING/TALK-BACK
145.300'-+ RTTY LO;:AL
145.500 --f> (MOBILE) CALLrNG
unei acoperiri globale (500 kHz) pe
fiecare din interva-
lul vor fi imposibil de
corelat. Pentru citiri precise apare
necesitatea unor scale separate pe
fiecare
\1 utilizarea unui
VFX cu mixare. In acest caz schema
(fig. 1) n principal un osci-
lator variabil (VFO) cu o acoperire
de 500 kHz, un oscilator cu
comutabile si un mixer. La mixerul
M se 'un semnal cu
VFO-ului, care are o acoperire de
500 kHz [Fo ... (Fo + 500 kHz)]. Este
recomandabil ca Fo nu fie mai
mare de 5 MHz, dar nu mai de
2 ... 2,5 MHz. n acest fel se
avantajul la
se posibilitatea eli-
a produselor de mi-
xare neutilizate. La
se Fx de XO, care
trebuie Fx
- [Fo ... (Fo+500 kHz)] - Fs ::: F.I.,
unde:
F.1. = 10,7 sau 9 MHz;
F B ::: din banda

Este necesar ca filtrul
(FTB) prezinte o mai mare
de 500 kHz, dar mai dect Fo,
pentru a elimina att restul de
tor (Fx) care trece prin mixer, ct
produsul Fx + [Fo ... (Fo+500 kHz)] .
cristalelor a
avea- valori foarte mar la benzile
Astfel, pentru banda de
o valoare:
Fx = 28 MHz + 10,7(9) MHz +
[Fo ... (Fo+500 kHz)]
greu de De asemenea, n cazul
intermediare,
valoarea crista!ului trebuie schim-
Pe de parte, n urma
snt foarte greu de eliminat
produsele nedorite ale din
cauza frecventei foarte
mari (> 35 MHz) a
foarte mici de benzile laterale.
Pentru rezolvarea acestui impedi-
ment s-a recurs la un artificiu uti-
liznd succesive, con-
form formulei:
(Fx' + F.I.) + [Fo ... (Fo + 500)] -
F.1. ::: Fs (1)
FTB

>
"v
;:;t:
'"'-'
FYF
1")0
Fx
unde: F'x ;= Fx + F.1. (s-a ales
Fx + [Fo ... (Fo + 500)] = F 8
Aiegndu-se Fo ::: 3,5 MHz cu-
noscnd
Fs = n x 3,5 MHz ... (n i 3,5 MHz +
500 kHz)
se n final Fx = (n-1) x 3,5
MHz. Pentru benzile de radioamatori
valorile lui Fx n
tabelul
Aceaste valori snt generale pentru
orice valoare a interme-
diare. se pot de
la un oscilator de 3,5 MHz prin
multiplicare, cu ultimelor
trei subbenzi. Ar mai fi
unui oscilator cu
comutabile (8 cristale conform tabe-
lului), dar acestea snt greu procura-
bile, iar realizarea unui asemenea
oscilator nu ar pune probleme deo-
sebite.
Cu aceste schema-
bloc a VFX-ului este cea din figura
2. Pentru a
formula (1) sub
forma: I
[F.1. + (Fo ... Fo + 500 kHz)] + Fx -
- rs = F.1.
Luind ca exemplu inter-
de 10,7 MHz (valoare cu
care s-a experimentat schema), re-
datele marcate pe schema
bloc. Paranteza este rezol-
prin intermediul mixerului M
1
, la
se
VFO-ului chiar
dela oscilatorui din receptor sau
transceiver (X01). rezolvare
conduce la utilizarea unor
de simple pentru FTB 1.
Produsele de mixare reziduu! de
se foarte deoa-
rece banda
este mare. Cu acest produs
se a doua mixare
(M
2
). Cu toate
este destul de mare (cea 40 MHz
TEHNIUM 1/1986
pentru banda de 28 MHz),
de 14 MHz 'intre (24.5 MHz)
produsul util mult sar-
cina filtrelor. La lui FTB 2
VFX-ulu.
Schema se n figura 3.
Oscilatorul X01 se cu
cristalul de filtrului
SSB sau cu altul de valoare.
Schema trei tranzistoare (T
1
,
T
2
T
3
). La se o
L
1
pe
Bobinele L2' l3 l4
semnalele necesare transceiverului
generatorului de Fx.
Bobina Li 8 spire din CuEm
o = 0,6 mm, miez, cu
diametrul interior de 7 mm. l2' L3
L
4
cte 3 spire din
snt realizate n acelasi
ca l1' .
Oscilatorul variabil
3 tranzistoare (T
4
, T 5>
se pe un
utilizat n partea de FI -
la receptoarele industriale.
10 spire din CuEm cu diametrul de
0,2 mm. Cuplajul ntre cele
oscilatoare mixerul M
1
se reali-
prin divizoare rezistive. Mixe-
ruf s-a realizat cu un circuit
Bobinele la
filtrul de 1. Ls
la cte 6 spire din CuEm 0 =
0,6 mm, bobinate n aer, cu diame-
tru/ interior de 7 mm. Bobina L7
8 spire se n
mod cu La. Similar se
Lg LlO' care
cte
Mixerul un TAA661. La
una din semnalul de
la 1, iar la
intrare provenite de la
generatorul comutabil X02. Filtrul
de comutabil, FTB 2,
bobinele L
l1
-l
25
. Trecerea de la o
la se prin
schimbarea bobinelor cu ajutorul
unui comutator electronic cu diode.
Amplificatorul tranzistoarele
Ta, Tg T
lO
. Polarizarea acestora n
curent continuu se prin
intermediul tensiunii furnizate de
mixerul M
2
, care
din baza tranzistorului Ta. O
din tensiunea de emitor a
acestuia ajut la polarizarea tran-
zistoarelor T
9
T
10
. Bobinele ll1-
l25 se miez, din
CuEm 0 = 0,6 ... 0,8 mm, avnd dia-
metrul interior de 7 mm. l11' L12' L1S1
l18' l211 L22' L23 cte 6 spire,
l13' l19 L24 cte 5 spire, iar L14' L20
L
25
cte 4 spire. Bobinele L
2
& L27
L
28
la realizarea cuplajului
ntre VFX mixerele transceiverului.
Miezul folosit este un tor de
cu diametrul mediu de 7 ... 8 mm, pe
care se primarul (L
2S
) ce
20 de spire din CuEm +
cele secundare, L27
l28 (cte 4 spire din
de co-
20 de spire din CuEm 0 = 0,2
mm, bobinate pe un mic miez de
(0 = 2 ... 8 mm).
Punere in Reglaje. Mai
nti se corectitudinea mon-
tuturor pieselor, care se
cte un al rezis-
tentelor R21' R23I R24, R27, R39
cursorul comutatorului K, de la +12
V. Se un osciloscop
un n emitorul tran-
zistorului T
3
se tensiunea
de alimentare. Se
de 10,7 Mt-Iz se forma
care trebuie fie ct
.:.n .. ",y\i,;,ih:' de o Se
osciloscopui pe una din
L
21
l3 sau L4 se
valoarea l1,
la unui maxim de
semnal. In continuare se
osciloscopu! n
emitorul tranzistorului Te se co-
n montaj R21 Se
nchide complet condensatorul va-
riabil se Se
din bobinei
valoarea se cu-
ntre limitele 3,45 ... 3,48 MHz.
aceea se deschide complet
,.."',..,r!""'"''''.:.! ......... , variabil se
(CONTINUARE N PAG. 15)
TEHNIUM 1/1986
>
ro
N
Q
:

LL e--- r:JJ
aC N N @
LOO ....J-.J
u..- ,
I I 2 j
!J.)
N
....J
w
..-
t.D
..o
,."
<t
...-

l-
N
0r-
I
I-f
u
'"
LI-
LI-
.....:c
p.
If)o
u ..-
o
l-i
N
..-
II
d)
If)
u
<
il
c!)
....:t
r-c,
U

0:::0
N
LI-
LL
I.L
C
0
0
o-
C:.
jU'")
o o
o LI">
1-1
M
II II
!J.)
t"-
U'")
Ln
U U
II
\1
....:t
!J.)
....:t .....:
U U
..-
N
U
I
A'ARAT

cum se realizarea dia-
pozitivelor stereo aparatura
greu
amatorilor. Diapozitivele stereo se
pot realiza cu aparate de fo-
tografiat identice, montate pe un su-
port, dar n nu se
poate asigura baza de fotografiere
de 65 mm, pentru
realizarea diapozitivului stereosco-
2
OI
OQREL VOINEA,
pic. Pentru a acest neajuns
am folosit aparate foto
"Smena" 8 asamblate ntre ele, dupa
ce am prin cele
aparate, asigurnd de 65
mm ntre axele optice ale obiective-
lor.
MODUL DE ASAMBLARE
asamblarea celor
6
7
\
Il 12
14
2021 22 G
5 23 22
32
27 28 '21 29
30 28 3/
32 24
aparate se vor face conform
desenului AFS 00-00. Se demon-
de pe cele aparate
obiectivele, capacele din spate
cele de sus, care se demon-
prghiile
ce carcasele 1 7 (AFS 00-00) au
nici o pe ele, se
vor de la carcasa (poz.
1) partea de la carcasa
(poz. 7) partea astfel
5
AFS 00-00
nct din centrul camerelor obscure
la linia de avem 32
mm.
Asamblarea celor carcase se
va face pe liniile de cu ajuto-
rul a trei din de dur-
aluminiu. Carcasele se vor prinde cu
un luft de 1 mm
ntre ele, care se va umple cu
epoxi. De asemenea, ntre carcase
n interior se va umple cu
6
29
35

5ECr A -A rora copoccJl
d/I?. spate
CO'1turvl /I'/./ho/ oi
p,"'Jhi ..
Con,turul
dupa 0lvsfo re
Modul de 0Justare CI pr9hl1' 34
de
c05itor/l'e.
v (;//sc c() come
.
I v-
I rootO cI/rtfolo
/

. I
J,sc cu come
TEHNIUM 1/1986
epoxila nivelulindic'af n desenul
AfiS 00-00, A--:A, poz.
35. Prin se va
executa o trecere ntrecet.e
carcase prin care se va intr.odllce
tija de ... 4 (AFS
00--:03). . ' ............
un paralelism, . ct
mai bun ntre axele optice ale celor
o l:>lectl ve, Jnainte.de asambla-
rea carcaseler prn . aces-
tea . se .. vor' prinde. pe un dispozitiv
conform desenului AFS 00-01.
.la < dispozitivul.' de .. fixare 4 (A FS
0.0--:01) care vin n con-
tact cu carcasele (cele indicate n
fie plane pentru o
ot. mai a carcaselor.
1 7
(AFSOO--:OO).pe dispozitivul 4 (AFS
Oq--:61) cu ajutorul
l:>ei. de' prindere, poz. 1 2 (AFS
oo-01} , se va trece la
pe carcase.
Ranforsarea poz. 5 AFS
oo-:-OO,este din
de dural cu grosimea de 1 mm se
.,. va executa astfel nct intre n
adnciturile din carcase, existente
ntre. cele obiective. n
ranforsare se vor executa 4 cu
diametrul de 3 mm, iar n carcase se
vor executa 4 filetate M3, n
cu cele din ranforsare.
Ranforsarea .se va prinde de carcase
cu epoxi cu cele 4
M3, cap bombat, pOZ., 6 (AFS
00-00).
Ranforsarea de jos, poz. 3 (AFS
00-00), se din
de duralumiriiu cu grosimea de 2
mm. se va executa' forma
scobiturii dintre cele
de prindere pe trepied. Se va prinde
de carcase tot cu epoxi n
cele' cap zenc M3, poz. 4
(AFSOO-OO).
Ranforsarea de sus, poi. 29 (AFS
00-00), va avea de 10 mm
lungimea de 22 mm se va con-
din de duraluminiu cu
grosimea de 2 mm. Pentru' a putea
monta ranforsare astfel nct
ea nu fie deasupra nervurilor de
a vizorului, poz. 22 (AFS
00-00), se va executa ntre ce.le
nervuri o frezare cu adincimea
cu' grosimea
A-A,poz. 29 .. AFS
00-00) ..
3 zencuirealor n
fiietateM3 n carcas.e, ran-
forsarea se va prinde de carqasecu
.. cu. cele'
burM3, capzenc, poz. 30. (AFS
00 ...... 00).
car-
casele vor prinse pe dispozi- .
tivul de fixare cnd epoxi
se va complet.
TEHNIUM 1/1986
Capacele din spate, poz. 11 14
(AFS 00-00), se vor mbina ntre
ele, ce au fost cu
epoxi cu ajutorul a
din tabla de duraluminiu.
Ranforsarea pe spate,
poz. 1.3 (AFS 00-00), va avea grosi-
mea de 0,8-1 mm, de. 30
mm lungimea de 53 mm. Aceasta
se va prinde de capace cu 6 nituri
de aluminiu 02 mm.
Ranforsarea n partea de
jos a capacelor, poz. 8 (AFS
00-00), va avea grosimea de 2 mm,
de 8 mm lungimea de
aproximativ 145 mm. Aceasta se va
prirT'de de capace cu epoxi
cu cele' 4 cap bombat M3,
poz. 9 (AFS 00.,....00), ce n ca:'
pace s-au dat s-a filet
M3 ..
O trebuie acor-
la capacelor din
spate. asamblare acestea tre-
buie lungimea n concor-
cu cele carcase asam-
blate, pentru a asigura o mbinare
ct mai De asemenea trebuie
de nituire
a 13 (AFS 00-:-00) pentru
a evita spargerea capacelor.
Capacele de sus ale aparatului se
vor lipi ntre ele numai cu
epoxi, iar mbinarea se va face n
stnga vizorului de la capacul din
dreapta, astfel nct vizorului
intact.
Se va avea ca lungimea
asamblare a celor capace
fie cu cea a carcasei asam-
blate astfel prinderea n punctele
28 tAFS 00-00) se, pro-
bleme. .
Deoarece asamblarea carca-
selor dintre centrele came-
relor obscure ale aparatului este de
65 mm, iar formatul imaginii la apa-
ratul "Smen a" 8 este de 24/36, ntre
cele imagini care se vor ex,,:
pune n timp ne pe
film un. liber de 29 mm. Pen-
tru a. folosi acest film vom
formatul imaginii, de la 24/36 la
24/30, prin .obturarea.
raleale camerelor obscure,lipind
cte un poz. 25 (AFSOO--:OO),
cu. grosimea de3
h:Jngimea24mm,dinbache-
sau material. plastic de cu/oare
. . .
formatuluiima-
giniine n.treimagini un
liber de 35 mm, din se
vorre.cupera .30. mm la
expunere, 5mm se mpart
egat, o de 2,5 mm
ntre imagini.
MECANISMUL DE DIVIZARE
LIMITARE A FILMULUI
formatul i
140
65
J
d'f! ,,01.2..
DISPOZITIVUL DE ASAMBLARE CARCASE
AFS Op..01
1.
2. prindere
3. aparat
4. fixare
5.
1. ax
2.
3. disc cu
4. de
5. de
6.
7.
8. cu 8
9.
24/36 la 24/30, acesta nu se va mai
nscrie de-a lungul a 8 r'\or't,..,V<ltll
fUm, ci de-a a
etc.
acestui mod de formare a
imaginilor pe film trebuie modificat
si mecanismul de transportat, divizat
si limitat filmul de la "Smen a" 8
nu corespunde mod de for-'
mare a imaginilor).
Mecanismul se .. va modifica astfel:
se va scoate prin de pe
axul antrenat de
poz .. 1 (AFS 00.-02), cam a, poz. 3
(AFS 00-02), care
limitatoare 34 (AFS 00-00),
de pOZ. 4 (AFS 00.-:-02),
roata poz. 2 (AFS 00-02),
care contorul pentru
film. n locul acestora se vor monta
2 buc. Ol 35 M4 sau M5
2 buc. duraluminiu # 1,5 - 2mm
2 buc..
1
2 M5
8
1
1>e'lo1t'v1A
"corb
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc,
2 buc.
2 buc,
1 buc.
1 buc.
1 buc.
35
37
5mm
n ordine:
care are ,.,,.,.,,,,,,,,,0<>
3
roata
care se va i't'""fof'ti, .. nJ:l
care are 8
de fund 4 mm, rli ... """t ... , d
cercului de 5 mm
metrul de vrf de mm. mon-
tarea 8 se va monta piu-
poz. 9 (AFS 00-02),
care va avea lungimea mai mare cu
aproximativ 0,5 mm dect lungimea
filetului n exces
barea cu 8 (vezi
detaliul A, AFS 00-0.2), De
se va sprijini vrful prghiei
limitatoare, poz. 34 (AFS 00-00.),
Ansamblul redat n
desenul AFS 00-02 se va monta pe
AFS 00-00 poz. 21 va antrena.
(CONTINUARE iN PAG. 21)
9
IIPllflClllR 25 W
Schema pe care o propun con-
structorilor amatori se prin
foarte bune, care n-
scriu montajul n clasa HI-FI. Ea
este cu un minimum de
componente accesibile.
montajului snt ur-

- puterea de 25
W pe o cu nomi-
de 4 O, pentru un coeficient de
distorsiuni armonice sub valoarea
de 0,3%. Pentru un coeficient de
distorsiuni de maximum 1%, puterea
la amplificatorului este
de cca 30 W pe o de 4 O;
- banda de
20 Hz - 32 000 Hz, cu o neliniari-
tate de maximum 1,5 dB;
- raportul semnal-zgomot mai
bun de 90 dB;
- separarea ntre canale (va-
rianta stereo) este mai de 55
dB la de 1 000 Hz;
- tensiunea de alimentare: Ua =
+ 55 V.
Schema a amplificatoru-
lui este n figura 1. Ea
cuprinde un etaj de intrare cu
ridicat n tensiune, realizat cu tran-
zistorul T1 cu pnp, urmat
de tranzistorul T?, care este cuplat
galvanic cu T1. In colectorul aces-
tuia se un circuit
realizat cu tranzistorul T3.
10
Ing. AURELIAN MATEESCU
perechea defazoare T4, T5,
de tranzistoarele finale T7, T8.
Tranzistorul T6, dioda 01 divi-
zorul rezistiv de 330 0/220 n for-
un circuit clasic de
a amplificatorului, asigurnd bloca-
rea acestuia prin blocarea bazei
tranzistorului T2. Pe linia de
este un filtru de tip Bou-
cherot, pentru a se reduce riscul
la
foarte nalte. La amplificato-
rului se poate monta divizorul rezis-
tiv figurat pe pentru conec-
tarea lor, cu un co-
mutator pentru deconectarea incin-
tei acustice.
. Sem icond uctoarele uti I izate
snt:T1=BC177B, BC252B, BC251B;
T2=BD139, BD137; T3=BC171 A, B,
BC107 A, B; T4=BD137, BD139; T5=
BD138, BD140; T6=BC172 A, B; T7,
T8=2N3055; D1=1N4148.
Realizarea Pentru a
realizarea montajului, n figu-
rile 2 3 este la scara
1: 1 vederea de pe de
pe a circuitului impri-
mat. Placa va avea dimensiunile de
210 x 70 mm.
Pentru a avea o
pentru a evita distrugerea unor
componente scumpe, se vor res-
pecta
- se vor folosi numai compo-
nente verificate n prealabil de
calitate; se utiliza-
rea rezistoarelor cu meta-
condensatoarele electrolitice
vor avea tensiunea de lucru conform
schemei sau mai mare, tranzistoa-
rele se vor verifica atent, iar pere-
chile T4-T5 T7-T8 vor avea co-
de amplificare pe ct posi-
bil egali;
- tranzistorul T3 va fi montat pe
radiatorul tranzistoarelor finale prin
intermediul unei bride din de
aluminiu cu grosimea de 0,5 mm, n
cazul I} care este n de
plastic. In cazul n care se va utiliza
un tranzistor n se
impune izolarea acesteia radiato-
rul tranzistoarelor finale, avnd n
vedere are colectorul conectat la

- tranzistoarele T2, T 4, T5 vor fi
cu mici radiatoare din ta-
de aluminiu cu grosimea de 1
mm dimensiunile de 30 x 50 mm,
ndoite n de U;
- tranzistoarele finale T7, T8 vor
fi montate pe un radiator comun de
cca 500 cm
2
(vor fi izolate de radia-
tor prin de izola-
toare), sau pe radiatoare sepa-
rate, izolate ntre ele, nsumnd a<t,e-
(n acest caz,
. T3 se va monta pe unul din radia-
toare).
Alimentarea amplificatorului se va
face dintr-un alimentator compus
dintr-un transformator de 220
VI 40 V C.a., o punte redresoare de
tip 3MP2, iar filtrarea tensiunii de
alimentare se va ffice cu un conden-
sator de minimum 4700 j..LF la ten-
siunea de 63 V.
Reglarea amplificatorului.
montajului, acesta va fi ve-
rificat cu pentru a se elimina
eventualele aceasta, la
amplificatorului se va co-
. necta o de 4 0/30 W
va fi alimentat cu tensiunea de ali-
mentare Ua = +55 V.
Din trimerul cu valoarea de 100 k!!
se va regla tensiunea pe plusul
densatorului de la Ua/2.
Se scoate din soclu sigu
de 2 A se co
locul ei un ampermetru. Din
cu valoarea de 2,5 kn se
curentul de repaus al ampli
lui n limitele 30 '- 50 mA.
Se la ampl
catorului o de mi
mum 30 W de 40,
de o de 2A,
poate introduce la intrarea amp
catorului semnal provenind de la
preamplificator ce la
maximum 1 V.
In cazul n care la redarea u
program muzical se
de distorsiuni datorate nl'>limru:m=
cherii corecte a parametrilor
toarelor defazoare finale, s
ncerca eliminarea lor prin c
curentului de repaus. Nu se
valorii
mA. Se va prefera nlocuirea
ponentelor cu altele sortate.
Executat cu reglat,
plificatorul va da satisf
constructorului.
BIBLIOGRAFIE:
revistei RTE (R.P.B.), 1
revistei RADIO (U.R
1982-1984.
TEHNIUM 1/
POWER AMP.
I

nominal power:
. 2SW into 4.rt
.. ___ ........u
8 o
Element
musical powUer:

THD=O,31c
AMPLIFICATOAR'E AUDIO:
0,01
beton '0,015
CALCULUL PUTERII

platon
lambriu lemn tare
Puterea amplificatoarelor audio
trebuie din puncte de
vedere: cel al constructorului (fabri-
cant) cel al consumatorului (cum-

produ-
sele avnd 1n vedere, printre altele,
raportul dintre de ofe-
pentru o de bani.
De aici interesul
unei puteri ct mai mari,' lucru nu
tocmai greu de realizat, neexistind o
standardizare n acest sens.
de exprimare eu-
,ropene, japoneze, americane, pro-
movnd "puterea de vrf". "puterea
de virf < .. puterea muzi-
etc.
face alegerea,. de
obicei, pentru" o

sfaturile prietenilor .bi-

Articolul de
adauge un nou criteriu, anume.'
acela al puterii nece,sare in
n care se face
Puterea din calcule este
.,puterea . de vrf" a am pHfic.atorufui;
teoretic de 1.414. ori


practic de 2 or'mal
mare dect'
rate pentru unsemnaf., sinusoidat
"Dimensionarea"
se face folosind una din
Ing. DAN'DIEA
(1). (2), cont de
ipoteze: '
- se .. sonorizarea"
unei nu o muzi-
sacrificarea unei ca-
mere numai pentru echipamentul
HI-FI, fotoliile amatorilor .de
tratamente acustice);
- se folosesc incinte acustice de
sau construite
'de un amator cu mate-
riale de calitate;
- cnd este departe de
surse perturbatoare necircu-
curte mare. cu ziduri
linoleum
covoare
draperii, tapet
mobile diverse
public
unde: Fecou - factor de ecou,
rime
fiind n de volumul acesteia,
de prin factorul
de amort.isment total.
Volum [m
3
]
Fecou =
6 x Amortisment total
solide de se for- n
mula (1); . . s x f
_ cnd n se percep pu- Amortlsment total = i I
ternic zgomote exterioare cu 1 = 1
trafic greu, tramvaie, locuri de unde S - n m
2
a ele-
pentru copii, vecini etc.) se folo- mentului "i" fi - coeficientul
formula (2). de amortizare al elementului "i"
__ ___
Deoarece ran amentu unuI I u-
zor sau al unei incinte nu este dat
de nici un fabricant. nici nu se
poate determina in amatori-
tinnd: cont de a doua ipo-
el se egal cu 5%.
Formula devine:
w
Volum
O,4x Fecou
Observatie. Pentru vOI.ume ::;: 5. O
m
3
(uzua./), Fecou= 0,7 + 0,9 s
W= 6 x Volum [W] (2)'
::ie am.beleformule,
sint empirice, sint cele care dau
o estimare cit mai.
speqificate. 1n
ipoteze.

0,03
0,08
0,1
0,2
0,25
0,3
0,9
De asemenea. au fost aduse la
forma cea mai ele incluzind
o serie de (n de
natura semnalului redat:
film, vorbire,
de dans, timp de reverbera,..
nivel zgomot perturbator).
Valoarea puterii repre-
puterea unui amplificator
mono, sau suma puterilor canalelor
unui amplificator stereo.
Amplificatoarele astfel
nate
redarea muzicii rock'
"Tehnium" nr. 7/1985, Intl'oduCE.re
n proiectarea incintelor
n cazul construirii
judicios pot satisfillce.
cel. mai exigent meloman.
MICROCALCULATOR
N:ICOARA PAULIAN
ION RUSOVICI
STEFAN BORDEANU
Y03NP
Y03..JF
Y03DP
nalele exteyne.
- J6 J7 cu-
plarea USART-ului
fie pe nivel TTL fie pe
nivel RS232c, prin circuite-
le de HC1488
HC1489. se
utilizarea USART-ului in
ambele se recoman-
montarea unui mic comuta-
tor pe spatele cutiei care
realizeze trecerea
de la un mod la
CLAVIATURA
In acest snt tra-
tate citeva probleme legate
de cu lumea exte-
a principale a
microcalculatorului L/B8et
anume claviatura, caseto-
fonul sursa de alimen-
tare.
INTERFATA CONECTORULUI KB
conectorul KB este' fi-
o de circuit
. imprimat (de fapt placa este
in co-
nectorului>, care
circuitele de formare a sem-
nalului provenit din ,caseto-
fon, un repetor pentru BeII
(clopot>, un
pentru reglaJul nivelului
video standard
serie 1).
Pentru partea de caseto-
fon, semnalele culese de la
mufa de line-out sint
ficate cu un 741 apoi
aplicate pe de o parte unui
monostabil cu perioada de
aprox. 0,3 ms din care se
un semnal de intreru-
peri pentru 8259, nivelul 4
pe de parte direct
unei (PCO) a PPI
8255. ,Analizarea recon-
L/B BBi
stituirea datelor de Pe ban-
da magnet icI se fac prin
software de cltre monitorul
rezident e81/Hon (care va fi
descris in numlrul viitor),
la fiecare intrerupere gene-
ratl de un front
provenit din inregistrare.
Jumperilor de
pe se face
astfel:
- J1,J2 J3 se
Ele tactul nece-
sar celor trei timere din
cadrul 8253, din FI2. In
cazul in care este necesarI
utilizarea la unul din aces-
te timere a unei
de tact se desface
Jumperul corespunzltor 11 se
aplicl semnalul pe intrarea
(CLKO, CLKl sau
CLK2)
- J4 1i J5 se
Ele semnalele de
RXRDY TXEHPTY ale USART-
ului care sint n mod normal
cuplate pe nivelele de
intreruperi 2 3. DacI nu
se modul de lucru
cu USART-ul pe intreruperi
sau este utilizarea
nivelelor respective de
intreruperi in alte scopuri,
atunci jumperii nu se mai
se sem-
255
\j
'ce
PBRf
.PR1
.PR?

.PRL..
_PBS

... PR7
PA""
.PA1
_PA2
.R\ i
_, Rt>.4-
_PAS
.PA6

L/"O Y \ N\E.R'fM .. E. 1'>oA'R.1>
@ c..TS "RTS
TxD
----1
L/B 881 Y
I
.-1--+----+---------&111 'R x D
,....4--------4111 C T S
o------4II!T)( 1)
10-----R T S
f
__
I
I
[
DS"R.

il!
1
3
5
1
9
=
A
Claviatura in-
cu utilizatorul a
fost prin codifi-
care prin program folosind o

"')
;
..

t
2 o W A S Z X
4 E R D F r v
6 T Y G H B N
8 U i
j
K M
g
o
p
L ; . ,;
:
@
J [ OFI .... TAB
,
4-
-
[R
rTRI [<}JIFf
UN t,JORMAL
DESCHIS
Ljs SS1
SUBJE(T: KEY BOARD SEcnON -SCHEMATIC OiAGR.AM
DEC1983
CC\TT -y 24
(RS-23'2.c.)
taste cuplate intre
ele sub forma unei matrice.
1 n fi gur i 1 e 2 , 3 4 sin t
date detaliile de amplasare
a tastelor, schema
schema de interconectare.
Se plstrarea di-
mensiunilor date. intruct
acestea sint standardizate
dupl de
scris. Dupl realizarea fix!-
rii mecanice, se execut3
cablajul folosind fire sub-
I [K"Bl CONN6C.TOR.
sau realizind o plac!
de circuit special in acest
scop. a cu Il Iaca de
se va face printr-un
de 16 fire care va
avea la ceillalt capAt
nectorul ce se va infige
TEHNIUM
(lf
7/tOO
(KC). Tot pe a,.cest
conector se pot cupla ?i
cele 8 Pentru
marcarea clape lor se pot
folosi diferite ca
pantograful,
rondele de plastic adeziv
etc.
SURSA De ALIMeNTARe
Un aspect deosebit de im-
portant (?i critic> al mi-
crocalculatorului este sursa
de alimentare. Hai Jos este
dat consumul total al
L/Be81 :
1,6 A la 5 Vi
0,7 A la 12v;
0,1 A 1 a -5 v.
Rezolvarea problemei ali-
poate fi n
moduri:
sau in Descriem
in continuare o de
in Randa-
mentul sursei prezentate nu
este foarte mare, in Jur de '
577., de tensiunea de
alimentare asta
sistemului de in
a impulsuri lor, care
este realizat cu trei cir-
cuite integrate TTL?i care
trebuie alimentate la 5v.
Dezavantajul este compensat
TEHNIUM 1/1986
-.... - --- - ----- - ---- - -- --- ------- ---...,....
DI.AURAM
T6111
seR.
Pl {;V2
LiS 881
SUBIECt' SECTION - SWITCH
DEC 1983
6bRRt,
7
2to
..
L
2

______ ..../ '--.....--+-.g + 42. \
de simplitatea schemei ?i
ei de a lucra
la tensiuni de alimentare
ntre 9 ?i 18
Principiu1 de
este semnalul
preluat de la oscilalorul
local pe aprox. 64 kHz rea-
lizat cu NAND
este divizat pe de o parte
de un bistabil tip D
pe de alta este aplicat
monostabilului U3. Perioada
de a monostabilu-
lui este de re-
a Jonc-
CE a tranzistorului
Ti din etajul
format din Tl-T2?i conden-
satorul C2. Etajuldiferen-
este tocmai amplifica-
torui de eroare prin care se
inchide bucla de reglaJ a
convertorului. Prin
HAND, semnalele din
i e? iri 1 e b i s t ab i 1 u 1 u isi n t
modulate in propor-
cu sarcinii
,t aplicate etajului prefi-
nal apoi final in push-
pull. S-a ales cu
elaJ final/in, contrat imp
tocmai pentru a putea asigu-
ra o a
sursei la tensiuni de ali-
mentare reduse. In colectoa-
rele tranzistoarelor finale

"';'6
se un transformator pe
miez de al
secundar este proiectat de
incit se
obtinA toate tensiunile ne-
cesare microcalculatorului.
Se de fil-
traJ cu bobine ca ?i grupul
de deparazitaye format din
C6 R13. Sursa este prote-
JatA la scurtcircuit prin
tranzistorul T7 care monito-
rizeazA curentul etajului
final bistabi-
luI D in cazul unei
exagerate (peste 3 amperi)i
la supratensiune
este prin tiristo-
rul SCR dioda Zenner din
poartA care pun in
scurtcircuit urmnd si ac-
in continuare fie
la
fie fuzibilA.
Se faptul
acest convertor nu
spike-uri la pornire sau
opr(re pe nici una din ali-
iar riplul nu
100 mV. Din punct de
vedere mecanic, piesele sint
montate pe doul plAcute de
circuit imprimat cu dimensi-
unile de aprox. 120x70 mm
a,ezate sandwich- cu ni,te
de intte
doul table de aluminiu ce
L/8881PSPY-2
SWITCH MODE POWER SUPLY
@ Aug. J985
servesc de radiatoare pentru
tranzistoarele finale ?i
respectiv diodele redresoare
de pe ramura de Sv.
Transformatorul este bobi-
nat pe un tor de feriti (de
tipul T34x23x12,7 A5
ICSITE) are 2xl1 spire n
primar cu sirma de O,9mm
CuS. j iar secundarul are
2xll spire cu sirmA de O,9mm
CuEm pentru 5v la care sint
inseriate infA,urArlle pen-
tru 12v care au cte 13
spire cu srml de O,6mm
CuEm. LI ,1 L2 sint bobinate
pe oale de feritI (de
tipul 025x16A1400, AS
IeSITE) la umplere, LI
cu sirma de O,9mm CuEm iar
L2 cu sirma de 0,5 - O,6mm
CuEm.
Reglarea se face cu o
sarcinA cuplatl pe 5v ,i una
pe 12v care sI fie ct mai
apropiate de
reale de lucru (respectiv
2,5 ohmi/5U pe 5v 24
ohmi/5U pe 12v), ca
umplerea
din P2) fie de 451.. Ten-
siunea de 5v se regleazA din
Pl, iar cea de 12v rezulU
automat. la supra-
curent se din po-
P3 pentru un
curent de 3 Amperi.
(CONTI.NUARE fN NR. VIITOR)
13
L .....,l
f
I
I
Montarea chiulaselor.
zarea n locasurile din carter a con-
ductelor de retur ulei (garniturile to-
rice se ung cu ulei nainte de mon-
tare), se arborele cotit pen-
tru a aduce canalul de n jos n
planul median al motorului
se la montarea
curelelor de n continu-
are se chiulasele respec-
tnd ordinea de strngere din figura
5 la cuplul de 2,1 daN.m.
Monfarea arborilor cu ca-
me. fiind identice, se mon-
pe extremitatea arbore
care are un de imo-
bilizndu-Ie cu cheia "L", pentru a le
strnge la cuplul de 8,2 daN.m. Apoi
se alternato-
rului, conductele de ungere se
strng racord pe chiulase
la cuplul de 1,9 daN.m manocon-
tactul la 2,2 daN.m. (Este obligatoriu
a se verifica de minimum 5
mm dintre conductele de ungere
arborilor cu carne.)
In continuare se rolele
(identice) pinioanele
de de pe arborele cotit
(gulerele pinioanelor trebuie fie
motorului).
curelelor de
(fig.7). Inainte de montare trebuie
se verifice starea de a cu-
relelor, rolelor pinioa-
nelor (nu se admit urme de ulei sau
ambele curele trebuie
fabricant. ce
se a reperu-
lui "a", situat pe gulerele pinioane-
lor, care trebuie fie dirijate corect
n sus, n planul median al motoru-
lui, se reperele "b"
"d" ale arborilor cu carne.
Apoi se rolele
toare n sensul S1 S2'
care se strng "c"
"e". In continuare se cu-
reaua plasnd reperele de
pe curea pe reperele "a" "d", de
ca ad=43 cureaua
stinga cu reperele peste cele ale ro-
n "a" "b" ab= 33
Apoi se rolele ntin-
strngnd "c" "e".
Pentru a avea o ntindere a
curelelor se astfel:
ce se arborele cotit cu 90 n
sensul normal de mers, se desface
"e" a rolei stnga
pentru a o elibera se strnge la
cuplul de 1,8 daN.m. Se ar-
borele cotit cu o n sensul
normal de mers se face
la roIa dreapta
"c").
Inainte de a monta capacele de
este necesar a efectua re-
glarea jocului culbutoarelor (se re-
succesiv fiecare culbutor -
jocul fiind identic pentru admisiune
evacuare: 0,20-0,25 mm).
rotirea arborelui cotit cnd talo-
nul culbutoarelor ce se
este opus vrfului camei corespun-
14
"
I
Ora ing- TRAIAN
(supapa complet
se jocul ntre talonul culbu-
torului partea camei cores-

Montarea capacelor de
este foarte de-
oarece motorului.
O montare a garnituri;, cu un
centraj incorect sau o strngere ne-
(cuplul 0,9 daN.m) poate
antrena pierderea a uleiului
motor. Este de garnitura
de se poate lipi cu "Bostik
1400" sau cu prenadez, capacele de
chiulase inferioare snt diferite de
capacele de chiulase superioare
(trebuie respectat sensul de mon-
taj), iar pe partea capacul de
superior are pe el
gUJa de umplere.
In continuare se fi Itru I
de ulei (folosind cheia "C"), con-
ductele de ghidul jojei de ulei
(se partea a ghi-
dului cutia de viteze, pentru a
se de 225 mm ntre
planul de separare a semicarterelor
extremitatea ghidului), conductele
de volantul motor (se 'folo-
sesc de fixare noi, se pun
trei puncte de de
ntre arborele cotit volant, se
strng la cuplul de 6,6
daN.m).
La montarea reniflardului (fig.
16-fig. 17, n care: 1- deflector; 2
- de 3 - resort;
4 - corp reniflard; 5 - 6 -
7 - semicarter motor).
verificarea de
de pe semicarterul 7, se li-
garnitura 9 pe reniflardul 7,
apoi se deflectoru I 1,
garnitura 6 pe 5. Se strnge
n continuare ansamblul reniflard pe
semicarter la cuplul <;ie 0,6 daN.m,
respectnd ca tubul reniflar-
dului nu conductele de
cire. Se succesiv: pompa
de (cuplul 2,1 daN.m). rup-
tor-distribuitorul, colectoarele de
evacuare (cuplul de 1,5), manocon-
tactul de ulei (cuplul de 2,2), radia-
torul de ulei (cuplul de 1,8), dema-
rorul (cuplul de 1,8), ansamblul tu-
cutia de admisiune car-
burator (se gar-
niturilor astfel ca orificiile trecerii
amestecului carburant cores-
cu cele ale chiulaselor; cu-
plul 1,8 - alternatorul, colectorul de
aer,' ventilatorul - cuplul 23 daN.m;
se racul de
4-5 mm de filet liber la strngerea
ntinderea cu-
relei alternatorului (se strng
burile palierului se
bujiile (cheia A), se face
plinul de ulei se scoate motorul
din suportul "J".
n final se ambreiajul
(centrarea discului mecanismului
se face cu ajutorul dornului M. cu-
plul 1,8 daN.m) suporturile elas-
tice, care trebuie acelu-
furnizor (Ia cuplul de 5,5
daN.m).
Repararea unei chiulase (motor
M-036). motorului are
chiulase stn-
ga-dreapta identice. Ca urmare a
unei ndelungate, a gri-
unor piese (de exemplu
de admisiune sau la evacuare), pre-
cum un'or ano-
malii avnd drept de exemplu
un defect de turnare (Ia se
impune repararea ei.
Pentru repararea chiulasei snt ne-
cesare S.D.V.-uri speci-
fice: dispozitiv clasic de rodat su-
pape (A), dispozitiv de montare a si-
meringului arborelui cu carne
ruptor-distribuitor (B-cod:
0.20-172/2), cheie pentru imobili-
zare art"ore cu carne (C-cod:
S. 20-174), pozitiv de montare a
simeringului arborelui cu came
(O-cod: 0.20-174/4), dispozitiv cla-
sic de comprimare a resoartelor de
. supape, extractor pentru axul culbu-
toarelor -(F-cod: D. 20-179) su-
port de fixare a chiulasei n men-
(G-cod: D. 20-180).
La efectuarea construc-
torul impune folosirea
cupluri de strngere, n (daN.m):
rub de obturare a axului culbutoare-
lor (1,5), de fixare a ar-
borelui cu came (8,2), prezon de fi-
xare a palierului spate al arborelui
cu carne (0,4), prezon de fixare a ro-
arborelui cu carne (2,8) la piu-
de fixare a palierului arborelui
cu came (1,7).
Demontarea chiulasei. fixa-
rea chiulasei n folosind
dispozitivul "G':, se
roata arborelui cu came, utiliznd
cheia "C", pentru imobilizarea
Apoi se axele culbutoa-
relor astfel:
lor de reglaj peculbutoare (prin
desfacerea de la
capetele axelor se
rubul obturator,
sau garnitura prezoanele,
ruburile cu vrf conic (folosind o
cheie pentru cu hexagon
interior de 3 mm), axele (cu ajutorul
extractorului F), culbutoarele re-
soartele.
arborelui
de;3facel
c
ea de
a spate, cu ajutorul unui
ciocan din metal moale se loveste
arborelui, ast'fel
ntregul ansamblu (se
spate arborele cu carne
un ansamblu nedemonta-
bit). n final se simerin-
gul al arborelui cu carne. Pentru
demontarea supapelor se proce-
astfel: demontarea chiu-
iasei din suportul "G", se
resoartele de supape (cu ajutorul
dispozitivului E) se n
ordine: semiconuriie de oprire, tale-
reie superioare, resoartele, taierele
inferioare, garniturile supapele.
prin demontarea arbo-
relui cu came nu trebuie
zona de a supapei din
a arborelui pe care se si-
meringul. Pe
o de micro-
canale ce nu se disting cu ochiul li-
ber, care "mping" uleiul motor
tre interior o cu rotirea arbore-
lui.)
., demontarea pieselor de mai
sus se riguros toate pie-
sele pentru a corespunde cu docu-
a uzinei construc-
toare, urmnd a executa apoi o serie
de de a
chiulaselor.
chiulasei motorului
M-036. se nlocuiesc chiula-
sele cu altele noi, prezoanele de fi-
xare a spate al arborelui
cu carne se vor monta cu de
se vor strnge la
cuplu de 0,4 daNm. Rectlficarea
supapelor. este necesar,
scaunele supapelor trebuie rectifi-
cate conform figurii 18, respectnd
parametrii: unghiurile (120 - ad-
misiune, 90 - evacuare), diame-
TEHNIUM 1/1986
trul talerului (39 mm - admisiune,
34 mm - evacuare), diametrul tijei su-
papei (8 _ mm - admisiune,
8,5 - mm - evacuare) lungi-
mea tijei (97, 4 mm - admisiune
96,3 mm - evacuare).
rectificarea de
contact ale talerelor supapelor con-
form valorilor unghiurilor prezentate
n figura 18, pe talerele supapelor se
face un n "a",
care se supapele (folosind
dispozitivul "Au), respectnd
ile: pe scaunele supapelor
"b
u
a de contact cu su-
papa fie de 1 la 1,4 mm la admi-
siune de 1,4 la 1,8 mm la evacu-
are); pe supape (diametrul mare al
de lucru al talerului fie
egal cu cel mai mare diametru al ta-
lerului). efectuarea
de rodaj este necesar a se executa o
pentru a
elimina pasta de prin suflare
cu aer comprimat (uneori este indi-
cat a se introduce o
chiui asa ntr-o baie cu diluant celu-
lozic pentru a desfunda canalele de
ungere, care se din nou
cu aer comprimat). Supele' se n-
sub la valorile: F
1
=
25,42,5 kgf (L
1
=32 mm) F
2
=59,6
2 kgf (L
2
=24 mm). nu se
valorile respective, resoartele de su-
trebuie nlocuite cu altele noi.
arborelui cu came al
chiulasei stnga. Se un si-
mering nou (cu ajutorul dispozitivu-
lui "B") la spate, iar la extre-
mitatea - este necesar -
se elastic de an-
trenare a (orientndu-i fanta
tre exteriorul arborelui cu came). Se
poate nlocui prezonul din
arborelui cu carne, de fixare a
folosind de
cuplul de 2,8 daN.m.
Montarea supapelor. unge-
rea tijelor supapelor ghiduri lor, se
introduc supapele n ghiduri, mon-
tndu-se garniturile de noi
(diametrul interior al garniturii fiind
de 8,5 mm la evacuare de 8 mm la
admisiune) ajung n
ghidului (se poate folosi o qu
diametrul interior de 8,5 mm). In
continuare se talerul infe-
rior, resortul, talerul superior, com-
primndu-se apoi resoartele cu dis-
pozitivul "E" pentru a se introduce
semiconurile de oprire. Montarea ar-
borelui cu came. Cei doi arbori cu
carne se astfel:
rul suport (stnga pentru ruptor-dis-
tribuitor sau dreapta pentru pompa
de sau cana-
lului "a" (mai larg la arborele
dreapta - fig. 19 a). montarea
garniturii de ntre
spate al arborelui cu carne chiu-
se introduce cte o pe
fiecare prezon de fixare. (ObserVa-
se impune ca garnitura fie
cu de
ungerea de lucru a arbo-
relui cu carne, pentru simeringul
respectiv, se introduce arborele cu
carne n (Ia la-
spate, canalul pen-
tru returul de ulei trebuie cores-
cu a
chiulasei, dirijndu-I astfel ori-
ficiul de evacuare). La montarea
chiulasei dreapta, orientarea prezoa-
nelor de fixare a pompei de
trebuie fie orificiile de ad-
misiune. n final se strng
de fixare la cuplul de 1,7 daN.m.
Montarea simeringului arborelui cu
came. Se dispozitivul "O"
respectnd ca arborele
fie introdus complet n chiu
pentru a nu deteriora simeringul.
Montarea axelor de culbutoare. Fi-
xnd 4 axe, acestea se ast-
fel: axele de admisiune stnga de
evacuare dreapta snt identice. Cele-
lalte snt de asemenea iden-
tice, dar au un orificiu nfundat n
"k" (fig. 19 b), necesar pentru
orientarea a oriticiilor de
ungere. Se toate re-
soartele si toate culbutoarele snt
identice. ungerea cu ulei a
axelor, se introduc n chiulase cu
TEHNIUM 1/1986
,,1" dirijat al
arborelui cu carne (fig. 19 b). Apoi
se provizoriu un de
obturare n capul arborelui cu came,
pentru a se putea orienta axa de a
corespunde gaura de blo-
care cu respectiv, al
filet se unge cu de
re-frnare. In continuare, mon-
tarea unei garnituri torice pe fiecare
extremitate a axului, se introduc o
cu mai
mare pe extremitatea cu ,,'"
de obturare cu garnitura
din cupru, strns la cuplul
de 1,5 daN.m. Se cu par-
tea mai n
prezoanele de fixare. Montarea
arborelui cu came. Roata
pe arbore de
nare) se cu cheia "C"
se strnge la cuplul de 8,2
daN.m, care chiu-
lasa din suportul "G".
Concluzii. a. Cu ocazia
de reparare a motoare-
lor este necesar a se respecta strict
tehnice impuse de con-
structor cuplurile de
strngere. Obiceiul de a strnge
este incorect.
Avnd multe piese din aluminiu, este
de strngnd
sau prezoanele la cupluri superioare
celor recomandate, se distruge file-
tul se compromite piesa. b. Pe
parcursul s-au diferite
privind folosirea de
piese noi simeringuri, garni-
turi de Aceste reco-
snt obligatorii avnd n ve-
dere ct de este pro-
blema motorului. c. Varia-
presiunii n carter impune a se
acorda o
motorului. Din acest motiv,
efectuarea unor de
nere se impune a se
porni motorul a se verifica vizual
zORele pe unde ar putea pete
de ulei. d; Poate cea mai impor-
este aceea de a fo-
losi o solutie deA co-
In caz contrar, pot
scurgeri de ulei, desfaceri de
piese prin pe scurt,
tipurile de "Loctite" folosite curent
la montarea motoarelor: 573 (contur
semicartere,
conducte de ungere, alterna-
tor); 648 (tub retur ulei, cu diame-
trul de 10 mm, sorb; montare
cutie de admisiune); 549
(montare volant, hrtie pe
palier); 542 (prezoa-
ne-chiu cutie de viteze, sorb,
filtru de ulei, dema-
ror, prezon colector de aer,
ulei, ax culbutoare): e. Chiar
s-a trecut de termenul de ga-
. pe parcurs se impune a se
executa o de
parare a motorului, nu este indicat a
se executa la motor n orice
ci numai !n ateliere SER-
VICE specializate. In tabel se pre-
impuse de ntre-
prinderea constructoare la efectua-
rea unor de a or-
ganelor principale ale motoarelor
autoturismelor OLTCIT.
(URMARE DIN PAG. 7)
valoarea este cu-
ntre 4,02 .. .4,05 MHz. nu
se limitele se mo-
valoarea condensatorului C
7
,
reglajul bobinei L
5
la rezultatului dorit.
Cu ajutorul unui grid-dip-metru se
circuitul rezonant L
6
C18
pe 14,5 MHz, L
6
C
22
pe 10,7 MHz, iar
L
8
C
25
pe 14,3 MHz. Se
osciloscopul n colectorul tranzisto-
rului T
7
, prin intermediul unei rezis-
de 2 kO, iar R23
R
24
se lipesc n montaj. Se corec-
acordul astfel nct prin rotirea
condensatorului variabil de la un
la o
amplitudine ct mai a
semnalului n banda 14.2 ... 14,7 MHz.
Tot cu dip-metrul se
CUM SE POATE ECONOMISI COMBUSTIBILUL LA AUTOTURISMELE OLTCIT
EV ITND:
- transportarea bagajelor pe pavil ion;
- transportarea bagajelor centrate;
- lor inuti le n
portbagai;
- c n pe autoturism
a: portbaoajului demontabi 1, supor-
tul ui de schi uri, suportul ui de bici-
- e.loWO'i1OC. boJlilo.,1 "oc I
tactelor la ruotor-distribuitor; 1
- avansul la apri ndere; ,
- periodic: carburatorul de mers
gol) ;
- jocul culbutoarelor:
sau a deflectorului pentru r,,- PERIODIC:
- fi 1 trul de aer;
- n timpul mersului: - fi Itrele de
cu oeamurile laterale deschise; - filtrul (sita) traductorului nivel
cu tras; montat n rezervor.
montarea inuti a ogl inzi lor re-
trovi zoare a faruri lor supl i- EXECUT No:
men ta re;
- pe timp de efectuarea de par-
cursuri scurte (sub 5 km) deoarece
creste consumul cu la 300%;
- golirea nlocuirea (ulei
motor ulei cutie viteze) numai cu cei in-
de constructor la periodicitatea
15\440 motor - 80/851,.,1 cutie viteze;
- accelerarea a autorobi 1 u1 ui.
- a vehicululu; ctv7nd
RESPECTND:
- dimensiuni le, cal itatea presiu-
nile pneurilor recomandate de con-
structor;
- echilibrarea
- .veri ficarea a uzuri i pne-
uri lor;
- echiparea pavi I ionului cu un deflec-
tor aerodinamic n cazul i
unei rulote.
n vedere:
verificarea compresiei motorului;
reglarea culbutoarefor;
reglarea ambreiaiului nu patineze);
verificarea sistemului de frnare (frnele
fie eficace nu n
[le rmanen ;
nlocuirea filtrelor la periodicitatea im-
..
nlocuirea buji ilor la periodicitatea im-

DRIVERE PENTRU LED-uri
Ust
O ..... 6 .. v-+-____ l-+-______ --;:-+ __

circuitele rezonante din FTB 2, ast-
fel: L
16
C
42
L
21
C
55
pe 14,5 MHz;
L
11
C23.' L
17
C
44
L22C56 pe 17,9 MHz;
L
12
C
331
L
18
C
46
L
23
C
57
pe 24,9 MHz;
L
13
C
34
, L
19
C
48
L
24
C
58
pe 31,9 MHz,
iar L
14
C
35
, L
20
C
50
L
25
C
59
pe 38,9
MHz.
Se osciloscopul la ter-
minalele L
27
sau L2& iar
R
27
, R39 cursorul co-
mutatorului K se la + 12
V. La intrarea mixerului M
2
(pinul
12) se F'x de la
generatorul X02. Pe fiecare a
comutatorului K se regla-
jul filtrului FTB 2 astfel nct, prin
rotirea condensatorului variabil de la
un la se o
amplitudine ct mai a
semnalului VFX.
Redactia TEHNIUM
tuturor colaboratorilor
cititorilor care au avut amabilita-
tea cu ocazia
a 15 ani de activitate
a revistei cu ocazia Anului
Nou 1986.
15
DRIVERE PENTRU LED-uri
Circuitul integrat UAA 180 (Sie-
mens, RFT), prezentat n
OI L 18, 12 LED-uri este
de tipul indicator Figura 7 cu-
prinde schema pentru verificarea
circuitului integrat. Schema se
.poate utiliza ca indicator de
sau (prin transmi-
sie pentru axul
metrului) sau ca indicator de nivel
pentru lichide. Figura 8 cuprinde
schema unui indicator pentru nivelul
cmpului (S-metru), pentru care
semnalul se culege din amplificato-
rul FI al radioreceptorului.
Figura 9 un in'dicator de
nivel cu cu pasul
de 5 dB/LED. Tranzistorul BC308
(BC250, BC251), cu cele
diode din .bazasa,
un stabilizator de tensiune de 2 V ca
pentru circuitul integrat.
Pentru constructorii amatori .ce lu-
n domeniul HI-FI este util un
indicator de nivel pentru
puterii Iaamplificatoarele audi.o, .a
nivelului de nregistrare la magneto-
foane sau a nivelului la
distorsiuni n preamplificatoare. 1.0
acest scop se poate utiliza schema
n fguJ'a10. Nivelul sem-
nalului de intrare lapinul 17 se sta-
din semireglabilul de 100 kO,
Punn.dla pinul 16 ten-
siuneade = O V, iar
cu se
tensiunea de n
domeniul ,0-6 V (pin 3). Primul
LED, alimentat direct din ser-
ca indicator de
se poate monta .cu cele-
lalte LED-uri sau separat. In figura
11 este o ce in-
ndeosebi pe automobi-
Este vorba de un indicator de
nivel pentru lichide care se poate
utiliza pentru indicarea nivelului n
rezervorul de Tranzistorul
BC250 si LED-ul 13 un
circuit de avertizare pentru o
(rezerva de Rezis-
R1, R2 P se
aleg p.entru cuprinderea a
domeniului de lucru.
n figura 12 este prezentat modul
de conectare n a cir-
cuite UAA180. se pot
cupla la 17 circuite.
Firma AEG - Telefunken produce
o familie de, circuite integrate n
cu 8 pini care pot co-
manda 5 fiecare, avnd pa-
sul de a comparatoarelor
liniar sau logaritmic. Valorile de
deschidere ale comparatoarelor snt
astfel alese nct circuitele
lucra n perechi a
10 LED-uri. bloc a unul cir-
cuit integrat este n fi-
gura 13. deose-
bite a schemelor de utilizare nu vom
face comentarii privind
rea. .
n figura 14 este prezentat un
VU-metru pentru semnale audio cu
domeniul de cuprins ntre
-20 dB +3 dB, iar n figura 15 Uri
circuit integrat U237B este utilizat
ca indicator al nivelului unui lichid
dintr-un rezervor. Figura 16
VU-metru cu domeniul de indica-
intre -20 dB si +6 dB.
particulari'tatea uti-
cir::::uite din fa-
U267B, ale
(URMARE DIN NR. TRECUT)
praguri de deschidere a compara-
toarelor se (prin con-
Pentru n
domeniul afisat se va utiliza pere-
chea U237B si U247B. Aceste circu-
ite integrate permit utilizarea
LED-urilorde culoare sau
de culori diferite. Pentru calculul
tensiunii de alimentare se vor adun#<1.<2.
tensiunile directe ale LED-uri lor, iar
la valoarea se vor 2
V p.entru sursa de curent din circu-
itul integrat.
Figura 12 se in
I
Pentru indica-
toareloranalogice cu LED-uri s-au
construit circuite integrate care
comande un mai mare de
LED-uri, crescut al
acestora
lui de linii de si un
sporit de pini pentru circuitul inte-
grat (cu Folo-
sind o matrice de conexiuni pentru
""" "" .. ...,. firma Telefun-
de a comanda 30
cu numai 9 linii de cone-
utliznd un circuit
cu 18
bloc a circuitului este n
figura 17, pnilor
n figura 18, n modul
de conectare a celor de LED-uri.
cum se vede din schema
bloc (fig. 17), circuitul integrat cu-
prinde
un convertor analog-digital for-
mat din 31 de comparatoare. cu his-
terezis ce semnalulafl.alo-
gic aplicat pe- pinu! 16. Tensiunile
de ale comparatoarelor snt
determinate de divizorul rezistiv in-
tern R1-R30. Tensiunile de refe-
pot fi modificate extern prin
accesul la divizorul intern prin pinii
12 15, necesar la n
a mal multe circuite. sau
prin pinii 13 14 (intrare cu impe-
dt!' k
.
.. 2t1e18
mare). Curentul de. intrare
pentru pinii 13, 14, 16 este mai mic
de 1 ].lA. Tensiunea de re.:
(pin 13) poate fi
nevoie ntre 3 V U
s
-'-1 V, iar ten-
siunea de poate
fi ntre O U
s
4 V. Aceasta
. posibilitatea varierii ten-
siunii de deschidere a
relor comparatoare ve-
limitele de 100 mV la 500
semnalul
fie atunci cnd se
tensiunea de deschidere a ""' ...... .."",,..,"-
torului
semnalul
30 atunci
de este
Comparatoarele
controlate din exterior prin
11 17, necesari la functionarea
n
- circuitul mai .cuprinde un bloc
logic care folosind sem-
nalul provenit de convertorul ana-
log-digital, cele 9 etaje de
Etajele de au un genertor co-
mun de curent constant cu valoarea
de 15 mA. Circuitul integrat U1096B
poate lucra n la 5 bu-
ceea ce controlul a
TEHNIUM 1/1986
12 11
13
16
V1f'1
11.
15 17
A
1
8
2
3
aco 1.
5
6
7
0
8
9
10
11
E 12
13
14
15
OF 16
17
18
19
G
20
21
22
23
H
21.
25
26
27
0, 28
29
30
TEHNIUM 1/1986
10VS
18
R2
1
A
2
oe
3
c
1.
00
5
E
6
OF
7
G
8
H
9
OI
U 1096 B
V ref. lnf. ::> O
150 de LED-uri.
n figurile 20 21 snt prezentate
divizoarele externe pentru Uret. min.
mai mare ca O V Uret. min. = O V.
n figura 22 se modul de
cuplare a circuite n
iar n figura 23 o de 5 cir-
cuite pentru comanda a 150 de
LED-uri. n figura 24 se
schema bloc a unui turometru de
bord pentru autovehicule ce
motorului n domeniul 250 la
750 rot/min cu pas de 250 rot/min.
Tot n cadrul practiC/:-'
ale driverelor cu intrare analogica
n figura 25 un indicator
de nivel pentru audio (VU-metru)
Vs 16V
--
.
r---

U 1096 ao___
U 10968

intr are

U 10968
j"' .....
U 10968
..L"\.
U 10968
...L"'!.
U 10968
"
U 10969
.f'"\

:>-0
:>-0
1'-0
rO
rO
r-O
1'-0
rO
)-0
C
8
A
>-0

r
r
;>--

>--
>--
E
)0-
f--
r-
r-
>-
r-
>--
>--i
r-
r-
>--

r-
>--
>-
:>-
>--
-
!r-
)-
;>-
:>-
?-
Vs
}
}
}
}
}
R R
U 1096 B
v lIIIl O
Oe la disjunctor
0A Os
c
LE Os 121. .. 150
LE Os 91.. ..120
LEDs 61...90
L EOs 31..60
LElis 1 .. 30

U 1096 B
0
0 E
OF
G H
0,
+IN
1J'';4

t>eAt.I/-I' Ai
1'6..18
q-:J.v

realizat cu circuitul integrat TL480C
(Texas Instruments) ce poate co-
manda 10 LED-uri. Circuitul aprinde
toate LED-urile atunci cnd la intrare
i se o tensiune de 2 V.
Circuitul integrat LM3914, produs
de National Semiconductor, poate fi
utilizat ca indicator de sau
indicator prin controlul asupra
pinului 9.
Schema din figura 26 un
semnal cuprins ntre O 5 V. Limita
se prin modifi-
carea tensiunii la pin 7. Circuitul ne-
o tensiune de 1,25 V ntre pi-
nii 7 8, tensiune prin R1.
Cnd tensiunea este un
curent constant trece prin R1, astfel
tensiunea la pinul 7 este de

Upin7 = 1,25 V (1+R2/R1) + I
ADJ
(R2)
Valoarea lui R1 curentul
ce trece prin LED-uri conform rela-

IL.ED = 1,25 V/R1x 10
(CONTINUARE N PAG. 23)
17
sid
"
MU:U::EA CIl:Jlil'\,S'T MUNTEANU!
Condensul este un fenomen care
apare n ca urmare a umidi-
excesive a aerului interior. Tem-
peratura din temperatura
cantitatea de vapori de
din aer snt factorii principali
care sau nu
condensului.
Fenomenul de condens apare n
n special iarna, atunci
cnd cantitatea de vapori de din
interior un
numit de
Cantitatea de vapori de ab-
n aer este n
de temperatura acestuia. Cu
ct temperatura aerului este mai
mare, cu att el poate o canti-
tate mai mare de vapori de Ast-
fel, la temperatura de +6C, un me-
tru cub de aer poate absorbi 7,26 g
vapori de n timp ce la tempe-
ratura de +20C poate absorbi 17,30
9 vapori de Aerul ajunge la ii--
mita de atunci cnd nu mai
poate absorbi vapori de
Surplusul de vapori de care
limita de nepu-
tndu-se absorbi n aerul
se depune pe elementele interioare
etc.) mai
reci, sub de numite
generic condens. ntr-o locu-
temperatura aerului interior este
18
tante

tlmiditatea este

metru cub de aer va con-
de
aerului din interior, n
sau pe
unui aer
umed n exteriorul
Acest fenomen se petrece n perioa-
deie anului cnd atmo-
sferice snt intense;
- la bur-
lane, jgheaburi, la conductele de

- introducerea de combustibili
solizi (lemne, n
pentru a se usca; n sprijinul acestei
amintim bradul prin us-
care pierde 60% din greutate, iar 1a-
gul 30%, pierderi care se fac n prin-
cipal pe seama apei din
lemn;
- folosirea a apara-
telor cu (aragaze)
n care se arde gaz metan sau gaz
petrolier lichefiat (aragaz).
riie de vapori de la arderea ga-
zelor n aparatele de snt
destul de mari, ajungnd la 1,61
kg/m
3
de gaz metan ars la 4,00
kg/m
3
de gaz petrolier lichefiat ars.
Aparatele cu nefi-
ind racordate prin burlane la
aerul din locu-
cu vapori de cu dioxid
de carbon;
- vapo-
de de diverse activi-
(preparare mn-
care, vase, uscat
rufe, igiena
etc.) ntr-o familie de
patru persoane un total
de 22 kg. sub de
vapori, este n
ca locatarii fie de
prezenta ei;
- refolosirea in extremis a
rii gazelor de ardere, evacuate la
pe traseul de evacuare a
gazelor de ardere se un
recuperator de tempera-
tura gazelor ajunse n este sub
125
0
C, vaporii de vor con densa,
degradnd tencuiala,
uneori chiar (fig. 1).
Problema este cea a
condensului excesiv continuu, im-
potriva trebuie luate toate
n principal asu-
pra reducerii de vapori
de a temperaturii aeru-
lui interior a
Condensul, ca fenomen explicat
fizic prin depunerile de pe ele-
mentele interioare ale este
un lucru deosebit de deoa-
rece atrage sine:
- de sub pardoseli;
- ale
uneori chiar aie tencuielilor;
- posibile ale mobilie-
rului (exfolierea furnirului), ale ta-
blourilor, aie covoarelor, ale pardo-
selilor etc.;
- ale aparatelor elec-
trice din (televizoare, frigi-
dere, aparate de radio, de
etc.) ruginirii ox;-

- din
punct de vedere al umezelii prea
mari al mirosului degajat de mu-
cegaiul dezvoltat n acest mediu
umed;
- pericol de pentru
persoanele care locuiesc mai
ales, dorm n mediul cu
sporii mucegaiului.
Cele mai efecte ale
condensului snt petele de mucegai,
deoarece acesta este foarte nociv, n
primul rnd pentru oame-
nilor apoi pentru elementele con-
ale (fig. 2).
impotriva condensului se poate
prin luarea unor
care mpiedice degajarea
depu nerea de vapori de sau
combativ, prin aplicarea unor me-
tode care la
gradului de a va-
porilor de n elementele de
la strpi rea mucegaiu-
lui.
MASURI PREVENTIVE
Cea mai pre-
este reducerea la a
din aerul
Pentru prevenirea con-
densului mucegaiului trebuie evi-
tate practici:
- folosirea in extremis a aparate-
lor cu (aragaze);
- introducerea n a prea
multor lemne verzi pentru a le usca;
- fierberea a apei
a altor lichide n vase deschise;
- n
mari a rufelor n interiorul
- uscarea rufelor n n
baie sau n
- unei temperaturi
prea mici n care atrage
sine o mult mai
a conden-
vaporilor de
- cu vlnarom la inte-
rior n unde de
vapori de snt mari;
- folosirea, pentru remedieri in-
terioare ale tencuielilor, a produsu-
lui Apastop;
- crearea de izolante
(vopsirea aplicarea de
de sau melami-
nate din de lemn etc.) n zo-
nele predispuse la condens;
-:-:- de ipsos pentru repa-
man ale tencuielii din
rile
- mobilierului (dula-
puri, paturi, etajere
etc.) aproape lipit de perete de
obicei picioare de rezemare'
- neaerisirea ,
- cu a n-

- unei cu
rosturi pe unde
mult aer rece n
Se vor realiza mereu aerisiri ale
atunci cnd se
Jn ele snt prea
vapori de apa.
In zonele predispuse la con dens
mai reci sau exterior;
spre vest nord etc.) se
vor fungicide ca:
de sulfat de cupru dizolvat n
de var solu-

TEHNIUM 1/1986
de amoniac n (1 :50 n
volume).
COMBATEREA CONDENSULUI
Condensul se combate n lunile
calde ale anului prin luarea
toarelor
- uscarea zonelor afectate de
de
zuirea straturilor de
- folosind
lapte de var cu
fungicide;
- verificarea
riei n zonele: dintre perete toc,
dintre la nchiderea
ferestrelor, dintre geam
se se vor lua
de remediere cum ur-

" se introduc materiale termoizo-
lante ntre toc La supra-
n interiorul se
va lipi cu aracet o de hrtie de
2-3 cm Peste hrtie se va
fixa, prin batere n cuie sau lipire,
un pervaz din lemn;
n intrnd al tocu-
lui se va pune purfix sau bur-
din material textil;
geamurile se vor lipi n cu
aracet sau cu vopsea de ulei, iar
se va fixa ct mai bine n cuie.
- mucegaiului
pe prin pensularea
lor cu lapte de var, cu o de
hipoclorit de sodiu. Alcalinitatea so-
distruge mucegaiul, nepermi-
tnd dezvoltarea a altuia;
- aplicarea unor tencuieli folo-
sind produsul MODILIT - termoizo-
lant, biocid fungicid;
- constructive prin
tel)nologii umede sau uscate.
Intr-o tehnologie de lucru
straturilor de zu-
tratarea cu
fungicide, pe perete se pot aplica
de ipsos, de carton-ipsos, de
stabilit, de rumbeton etc. sau se
o cu
pe muchie. Pentru
se mortar de
var-nisip-ciment sau var-nisip-ipsos.
Rezultate bune se atunci
cnd se o cu mor-
tar n se includ
materiale ce permit difuzia vapori-
lor de Cele mai cunoscute ma-
teriale difuzive ce se includ n mor-
tare snt: gramelitul, gra-
nuiele din puzde-
ria de etc.
Pe aceste (placate sau
tencuite) se vor executa cu predilec-
cu lapte de var
Se vor evita cu
Arhitect DAN ATANASE POPESCU,
re-
o de preparare a
apei calde menajere ntr-un sistem
mixt din captator solar
boiler electric. Acest sistem a fost
dat n n aprilie 1983,
intervalul de timp scurs a ,n("'tlnn<:>T

Perioada de folosire a captatorului
este 15 aprilie - 1 noiembrie.
In perioada de captatorul este
de de la iar rezervorul
de stocaj golit. In intervalul 1
noiembrie - 15 aprilie apa
este prin intermediul boi/e-
rului electric.
n timpul sistemului
mixt se poate ntlni cnd
TEHNIUM 1/1986

temperatura apei n rezervorul de
stocaj nu este pentru a
putea fi atunci, prin ma-
nevrarea robinetului, apa este tre-
n boilerul electric, unde i se ri-
temperatura.
In zilele de
sau ct n zilele nnorate
de boilerul electric
apa de captatorul solar
pe care o la temperatura
de butonul termostatu-
lui.
Vara, n zilele nsorite calde,
captatorul solar n ex-
clusivitate, furniznd la
SOC.
Analiznd pe
cu tapet lavabil
semilavabil, vopsirile cu vopsea de
ulei sau cu vinarom, deoarece toate
acestea conden-
sului dezvoltarea mucegaiului.
Aplicarea unei tehnologii uscate
presupune lipirea pe afec-
de condens a unor straturi de
hrtie carton tip fagure, tratate
fungicid. Grosimea acestor straturi
poate la 15-20 mm.
Pentru lipire se va folosi aracetul
mai cleiul de oase sau de
piele.
Rezultate bune se prin Ii-
pire de aglomerate tip P.A.F.
- poros, groase de 50 mm, finisate
cu calcio, produse de C.P.L.-Foc-

Se va evita folosirea de materiale
termoizolante (polistiren, folii de
PVC, cu Apastop etc.),
care nu permit inglobarea de vapori
de favoriznd formarea conden-
sutui prin mpiedicarea
din
acum ne-am referit la
condensul din vom men-
n continuare cteva metode de
prevenire combatere a condensu-
lui de pe de evacuare a ga-
zelor arse:
- se vor realiza din
perioada de a sistemului
mixt, am constatat o reducere cu
30-35% a costului facturii energiei
electrice pentru apei me-
najere.
Intreaga - boiler, capta-
tor solar, vas de nmagazinare -
la presiunea din
Conductele snt de 1 din
zincat, de Racordarea con-
ductelor la captatorului so-
lar se face prin furtunuri de
/
()
'li
t
w
!

I

&1
...a
')-
O
dJ
produse ceramice arse;
- n podurile reci, se vor
placa la exterior cu materiale izofa-
toare de azbest, de mine-
etc.), pentru a nu se pierde
dura;
- n urile cu condens excesiv
se vor monta burlane la
partea de jos, la de cu
un rezervor (o cutie) de colectare a
apelor provenite din con dens. Vasul
de colectare se poate prevedea cu o
de prea-plin care eva-
cuarea a apei din el. In lo-
curile unde nu se poate monta
de prea-plin, apa din vasul de colec-
tare se va arunca periodic, n
de cantitatea
Surlanele montate n cu
condens, snt protejate la inte-
rior exterior contra ruginirii, snt
eficiente timp de 6-7 ani;
- astuparea orificii, la
de la punctul de ra-
cord al burlanului n prin care
se poate infiltra aer fals cu
.
cauciuc cu
Montarea manometrului s-a
pentru a controla presiunea n con-
ducte eventualele de pre-
siune d'in cauza unor pierderi de
avariilor.
anexez o fotografie a an-
samblului captator solar rezervor
de nmagazinare montat pe acoperi-
casei mele o de
nare a
AP"!' f'<+<\1S '<'i
tl'i.
CAI"\1'.."iOR !::>ol..)o..,'f<!.
ll. !S.()Yl..SIt. =l.EC-
"T'l'Z-iC

1

/ I I ' ,
., I I \ ,
,/ I \ ..
19
$
PRIII II P II IIC -
..
I IIII fIII RflCil
Fixarea hrtiei fotografi ce pe plan-
aparatului de se face de
prin intermediul unei rame de
Printr-un sistem mecanic oa-
recare, rama de
coala de hrtie pe contur,
asigurndu-i att ca
de imaginea
ct o planeitate
utilizarea ramei de pare
practic din, toate
punctele de vedere, si
dezavantaje:
- hrtia nu este utili-
integral ca Marginea
care se nu este un
deziderat estetic, cum s-ar pu-
tea crede la prima vedere;
n fotografia este de a pre-
zenta fotografii magini. O even-
punere n valoare a fotografiei
prin sau
estetic necesitatea
rimea unui eventual contur, fie el
alb sau de culoare;
- pentru formatele mai mari de
18x24 cm, ramele de devin
mai greoaie mai scumpe. Toto-
marginii albe devine
mai
- fotografiile de format mare,
30x40 cm SOx60 cm, nu
din principiu margini, ele urmnd
fie prezentate n marea majoritate a
cazurilor sau pe
un suport adecvat.
Unii fotografi problema
marginii albe prin
rea hrtiei sub un geam de ca-
litate, care nu defor-
ale imaginii. este
la formate relativ
mici, la 18x24 cm, manevrarea
geamului devenind la dimen-
siuni mari. se impune o
a geamului
pentru prafului altor
cu efect negativ asupra
acu fotografiei.
Atelierele fotografice profesionale
GSO
20
Ing. VASILE
precum fotoamatorii foarte bine
folosesc mese de cu fi-
xarea a hrtiei. Acest
sistem avantaje importante:
- prinderea n orice pozi-
a hrtiei fotografi ce;
- eliminarea unor ma-
nuale a Hrtiei implicit a riscului
OJ emulsia 10-
tosensi bi
Sistemul este cunoscut de
vreme nu ca de
principiu nici o noutate. ama-
tori construit n diverse va-
riante mese de cu fixare pneu-

n cadrul materialului de vom
prezenta modul de realizare a unui
asemenea dispozitiv, limitndu-ne la
indicarea unor date generale. Reali-
zarea a este re-
lativ probleme deose-
bite privitoare la materiale, prelucra-
rea lor sau asamblare.
Principiul de lucru n utili-
zarea unei de pre-
cu oriticii prin care aerul este
aspirat cu o Presiu-
nea va fixa pe ntreaga
coala de hrtie
pe aceste oriticii, sub care
se prin o sub-
presiune.
Practic este realizarea
unei rame sau a unei a
aparatului de care
aplicarea principiului descris. Solu-
n
nlocuirea aparatului de
cu o cu o
cavitate cu in-
Aspirarea aerului
se ca principiu cu un as-
piratoF de praf.
Propunem analiza figurilor 1, 2, 3.
Aparatul de cu o
cu fixare se
pe o de lucru, ca
orice alt aparat de Masa de
lucru va fi cu un ori-
2
3
4
5
ficiu central prin care trece un tub
ele continuat de un furtun
flexibil la un aspirator de praf.
Comanda aspiratorului se face cu
un la picior (tip
eventual) sau cu un la
ntr-o convena-
Fixarea hrtiei n
se face prin pornirea aspiratorului,
iar eliberar,ea hrtiei prin oprirea
aparatului. In cazul construirii unui
asemenea dispozitiv de fixare a hr-
tiei la dimensiuni mai mici se poate
folosi un aparat de uscat pen-
tru Indiferent se folo-
un aspirator sau un aparat de
uscat cu
se va face printr-un fur-
tun elastic, flexibil, care nu trans-

cu caracter constructiv
date n continuare au n vedere o
cea figu-
practic putndu-se realiza dis-
pozitivul propus. ntr-o multitudine
de alte variante constructive.
a se face din
trei elemente principale, respectiv
un capac superior (1) cu
corpul de (2) ca-
pacul inferior (3).
Dimensiunile date corespund PQ-
de fixare a formatelor de
la SOx60 cm. Cota "A" se de-
n de tipul de aparat
de ea reprezentnd
de la axa la axa elementelor
de fixare a coloanei aparatului de
lanterna aparatului de marit
hirtie foto

)

racord aer
furtun
1
2
3
de Evident, noua
o va nlocui pe cea origi-
.
Capacul (1) se va face din placaj
sau carton melaminat, ca de altmin-
teri capacul (3). Corpul (2) se va
realiza dintr-o de panel sau
placaj gros. Decuparea este
de 6S0x650 mm de axul
optic al aparatului de Priza de
se face n capacul (3) tot n
dreptul axei optice.
Cele trei piese se de-
montabil sau nu. Capacele (1) (3)
se cu sau cuie
de corpul (2). In varianta nedemon-
se va folosi ncleierea cu
aracet. Se ca primul ca-
pac fie lipit cel de-al doilea fi-
xat n cuie pentru a-I putea scoate
n vederea unor ulte-
rioare.
Pentru efectuarea orificiilor de as-
(diametru 2,S - 3 mm) se
un ansamblu de linii din 4
n 4 cm, att pe ct pe
n zonele pozitive nega-
tive, considernd un sistem de coor-
donate plan, cu punctul de zero n
axa In toate punctele de in-
se fac ca-
rouri de 4x4 cm).
Pentru fixarea capului furtunului
de aspirator (5) se va executa o
(4) din metal sau ma-
terial plastic cu rol de racord,
care se presat n capacul in-
ferior (3). Forma dimensiunile
acestei piese se stabilesc de
capacul furtunului.
Pentru reglarea debitului de aer
1
TEHN!UM 1/1986
1. obiectiv stnga
2. reglabil al tijei
3. cu
1 buc.
1 buc. # 1 mm
1 buc. M2
4. de
5. splint
6. de prindere prghii
1 buc. # 1,2 mm
1 buc. 0 1 mm
3 buc.
7. prghie
8. cuiul declansator
9. prghie obturator
1 buc. OL. 37 # 1 mm
1 buc.
2 buc.
10. obiectiv dreapta
(URMARE DIN PAG. 9)
prin intermediul cu 8
ansamblul
cu came, poz. 19 (AFS 00-00).
Ansamblul 1.9 se compune dintr-o
cu 28 de avnd
diametrul cercului de fund de 17,5
mm, diametrul cercului de rostogo-
lire de 19 mm si diametrul cercului
de vrf de 20 mm; o si un disc
cu came 'una de
la 90. Asamblarea ntre
roata discul cu
came se va face prin sau
cositori re. componente
modul de asamblare ale poz. 19 snt
prezentate n desenul AFS 00-00.
Prinderea ansamblului 19 pe car-
se face cu ajutorul unui
cap bombat M3, poz. 20 (AFS
00-00), la o de 12,5 mm
ntre marginea din spate a carcasei
centrul de prindere,
M3. ntre cele
ale ansamblurilor 19 21
(AFS 00-00) se va fixa astfel nct
cele execute o
Sub
poz. 19 se vor monta, este ne-
cesar, de
Discul cu cele came are
rol pe care-I avea cama, poz.
3 (AFS 00-02), de a opri mecanis-
mul de antrenare al filmului, cu deo-
sebirea nu mai filmul
fiecare imagine, ci el blo-
transportul unei ima-
gini, apoi transportul a trei
imagini, acest ciclu repetndu-se att
timp ct n aparat este film. Prin
aceasta se imaginea
dintre camerele obscure se eli-
riscul suprapunerii imaginilor.
Pentru a asigura buna
a mecanismului a permite prghiei
34 (AFS 00-00),
discul cu came, sa alba o
sus-jos o cu butonul de de-
prghie se va
ajusta, conform desenului AFS
00-00, numai n locurile indicate.
n partea a aparatului se
vor monta contorul 31 ansamblul
poz. 32 (AFS
00-00), acesta din
nemodificat. Pentru contorul de film
aspirat la unele tipuri de aspira-
toare este pe tubul de ca-
al furtunului un inel prin. a
nvrtire se obtureaza
sau total un orificiu. Acest reglaj
este util n cazul dispozitivului
nostru pentru a
de aer prin orificii n cazul
lor mari. aspiratorul nu dis-
pune de acest reglaj (eventual pla-
sat pe un tub metalic intermedia\),
el poate fi pe. piesa (4), Win
unU! colier (6) rotltor
(fig. 4), o co-
de circa 10 mm n am-
bele repere. Colierul (6). se
pe piesa (4) cu un JOc minim
pentru a preveni pierderile de
Se din metal sau matenal
plastic, randalinat exterior, cu o lun-
gime de circa 35-50 mm.
Se introduce-
rea unei piese plate rotunde
tru circa 70 mm) din tabla fixata
central pe capacul superior la
10-15 mm de reperului (4), cu
rol de disipare a
a aerulUI pe

Un asemenea dispozitiv de prin-
dere a hrtiei fotografice are toto-
avantajul poate fi utilizat
n
TEHNIUM 1/1986
1 buc.
se impune o gradare pentru 20
de imagini, cte se pot pe un
film ngust de 36 de imagini cu
acest aparat stereoscop.
Tot pe carcasa 7 (AFS
00-00), se va monta mecanismul
de transportat napoi filmul. Pe
parte nu se vor mai monta
prghiile butonul de
dar se va avea se obtureze
prin care ar putea
lumina n camera
Vizarea printr-un sin-
gur vizor, se va la vizorul
din stnga (sau se va obtura), deoa-
rece o vizare mai se face
prin vizorul din dreapta, el fiind am-
plasat aproape la aparatu-
lui.
montarea tuturor mecanis-
melor n partea de sus, se vor monta
vizorul capacul; capacul se va
prinde de cu n
punctele 28 (AFS 00-00).
MECANISMUL DE

A OBIECTIVELOR
Deoarece indepen-
a obiectivelor n timp
este foarte chiar cuajuto-
rul flexibil dublu, se
va modifica si mecanismul de de-
'
Astfel, pirghia 1 (AFS 00-04),
pe obiectiv, se va n-
se va o
pirghie, 7 (AFS 00-03), care se va
monta pe obiectivul din dreapta.
De montat pe prghia 7
(AFS 00-03) se va prinde, cu ajuto-
rul unui splint 5 (AFS 00-03), tija
de 4 (AFS 00-05), care va
intra prin n-
tre cele carcase ale aparatului
A-A, AFS 00-00)
care va prghia 9 (AFS
00-03) de la obiectivul din stnga.
Sincronizarea celor
obiective se va face reglnd
lungimea tijei 4 (AFS 00-03). Avem
posibilitate prin culisarea
reglabil 2 (AFS 00-03)
fixarea lui n cu
rubul 3 (AFS 00-03).
terminarea de
asamblare se vor cu vopsea
zonele de lipire pe unde ar
putea lumina. Astfel apara-
tul este gata pentru probele de film.
Se pentru primele
probe se film negativ
alb-negru. developarea
filmului, ntre imagini nu avem o
se va cu
4-5 unghiul de 90 dintre cele
came ale ansamblului 19 (AFS
00-00), iar pe film avem unele
zone voalate, se vor identifica locu-
rile pe unde lumina se
vor vopsi sau cu material
textil folosit la casetele pentru film.
efectuarea tuturor remedie-
rilor se va trece la fotografierea cu
diapozitiv alb-negru sau color.
developarea filmului diapozitiv
avea pentru
munca la realizarea acestui
aparat.
Diapozitivele stereo se vor monta
perechi n rame duble din carton,
avnd de 65 mm ntre cen-
trele imaginilor.
Vizionarea se face prin
cu aparate de stereosco-
pice sau prin vizare cu ajutorul dia-
vizoarelor stereo.
Unul din multiplele tipuri de diavi-
zoare stereo l procura din
trusele OPTIK CABINET, care se
n
j
1. prghie
2. prgie
3.
f'f'8ruo l f?.1:f'ioIO
f'I.<J :::,e mcu'
/0 nou! DfOI'CIT
1.
2.
1
3.
4. prindere
5. reglabil al
tijei
9
1 buc.
nu se mal foloseste
OL. 37 7'= 1 mm se monteaza in
1 buc. OL. 37
locul poz. 1
se nituieste sau
se pe
poz. 2
tJi::::=::z::17 :::t::=='!'O ::::::!::::c:!:rt:::r-'--
Detol/u/ A
5: I
1 buc, M2
se cu
poz. 3
1 buc, 0 5 mm se cu
1 buc. M2
poz. 1.
1 buc. # 1 mm
21
Plecnd de la un etaj osci/ator
pilotat cu de 10 MHz se pot
alte etalon utile
n tehnica
Astfel aparatul, prin suc-
001 M55f1AJ
Pentru simularea pe cale electro-
a sunetului ems de cunoscuta
se un montaj cu
mai multe circuite integrate.
modul cum este realizat,
toate componentele snt de produc-
R.D.G., din tehnologia MOS.
Circuitele integrate se alimen-
de la 5 V, iar etajul final audio
de la 7,5 V.
FUNKAMATEUR,10/1985
Montajul permite unei
tensiuni continue mai mari dintr-o
tensiune mai
Etajul cu 555 un oscila-
tor care un tranzistor
BC547 ce are ca un trans-
formator de tensiune.
Tensiunea din secundarul trans-
formatoruiui este stabi-
la valoarea
RADIOTECHNIKA, 9/1985
22
cesive cu 2 10, permite
de 5 MHz, 1 MHz, 500
kHz 100 kHz.
RADIO, 9/1985
500KHz
o
C2+
10)J
16V
R3271<.

Pl
50k
7
6
4 6
ICl
555
Tr
03
ca. ZOR
B
9 .. 12
01 ." 04 : lN4148
05: 9.J2V 500mW
TEHNIUM 1/1986
petelor de ploaie de
pe carosenUe vopsite
Chimist DAN SERACU
Se sub amestecare, n continuare, pe o cirpa oa-
la unui lichid omo- recare se de
gen, 48 de rufe, 160 9 Cnd fierul din nou
1 dm
3
La acest 1;- Se poate ncerca cu un
chid se 25 9 carbonat de amestec de sare
potasiu se
se pe caroserie, se se - mobilei lustruite se
usuce, care se cu poate face cu amestec:
sau o moale. 200 g ulei de in fiert se cu
petelor de pe pie- 20 9 iar acestuia i se
sele cromate ale se poate 5 g fulgi de 15 9
face frecndu-le cu o de albine 50 g
n petrol, apoi cu o care se bine. Cu
iar la cu una acest amestec se o se
lustrui rea pieselor clI'omate. Se stoarce se cu ea mobila. n
la cald, la continuare, mobilei se
unei paste omogene, 150 g pulbere cu un postav uscat, i se
d v luciu.
e creta, 60 9 lustruirea mobilei. tineri au
20 9 (sau Pasta se
ntinde pe ntr-un strat sub- n posesia lor veche, din

d vI' lemn masiv, dar cu lustrui deterio-


se cu o rat n acest caz, se poate re-
Un moloc.datelor media efectund o relustru-
demontarea lan- ire cu
acesta se bine cu petrol - suprafetei. Supra-
folosind o perie, se se trece mobilei se cu o hrtie
de cteva ori printr-o de 10 care porii se

s do v v d Ib' umplu cu un amestec de 100 g para-
leu, ua pa ! ceara e a me dizolvate n 300 cm31 de
o parte grafit coloidal. tre-
buie se complet cu (Inilamabm), folosind o
apoi se se perie sau un postav. 24
(URMARE DIN PAG. 17)
Alegnd valoarea lui R1 pentru
I
LED
dorit folosind IAD,) stabilit n
foaia de catalog a cirCUitului (tipic
75 se poate determina R2. Valo-
rile la I
LED
= 10
mA. Cnd se modul indi
cator cu tensiunea de ali
mentare de 6,7 de'
110 mW, iar ca indicator disi
atinge 720 m'vV cu toatE
LED-urile aprinse.
Pentru puterii
de integrat se va utiliza
figura 27. Circuitul
::onectat ca indicator
LED-urile snt alimentate n
J tensiune de 24 V.
pin 7 este
comande toate LED-urile pentru
+5 V la intrare. Pasul de deschidere
este de

acestea ca
cator circuitul este conec-
tat ca indicator de Puterea
a circuitilui scade la 380
mW.
excesul, care se la de ore se ncepe lustruirea.
loc. Prin ungere, nu - luslruirea, Se un tam- Multe ale indicatoarelor
mai nici o gresare uite- pon de invelit ntr-o electronice cu LED-uri se n
se n fiecare moale, n diluat cu alcool teh- sistemele digitale. De multe ori,
an, de la nceputul sau la nic. Cu acest tampon se bine semnalele ce trebuie
sezonului. n lungul ei, oprire. snt analogice, snt conver-
pentru pomul de iarni. Se primul strat se cteva tite n semnale digitale n vederea
13,2 9 azotat de bariu, de ulei de in fiert se conti- pe microprocesoare sau
1.2 9 1,55 g bronz de alu- frecarea. Se cu echipamente de calcul digital.
miniu, iar n acest amestec se 1nglo- ulei de cite ori, In acest scop au fost concepute teh-
7 g de fier. n paralel ia unui luciu perfect. nici pentru acestor date ca
se fierb, n 16 cm3 3 g de Ultima se mai o cu circuitele integrate specializate
cartofi sau amidon, care se di- dar de data aceasta a mai necesare. O cuprinznd aceste
cu 6 cm3 iar urma uleiul. circuite se n tabelul 4,
astfel se ameste- Lustruirea se poate efectua n sis-
cului de solide se astuparea porilor cu tem zecimal (BCD) este o modali-
n masa se introduc srme de Pentru aceasta se unge tate pentru codificarea
fier de diferite forme, care se cu ulei de in fiert se imediat semnalelor ce a fi
5 ore la 2SO C, se din nou, cu o hrtie care de sistemele digitale. n figurile 28
care se 10 ore la 45
0
C. se ncepe lustruirea cu 29 snt date schemele de circuite
Netezlrea fierulul de Se n- cum s-a descris mai sus. mai proiectate pentru siste-
fierul, cai'e pori o cu melor BCD cu un cu 10
sa se cu un de se praf de LED-uri. n ambele un circuit
in care s-au introdus resturi de lu- ponce. integrat de tipul 7442 este utilizat
pentru convertirea la ni-
811/'"

t'
/3
q
?+ii'2,
velul Circuitul din
28 ca indicator de
aceasta nsemnnd numai un
gur LED va
tor cu semnalul aflat la
rea integratului. Schema din figura
29 cuprinde componentele necesare

miAt4G
1'$

+5\1
;S-
.;'9
Q
;.,2
N
L./V,J'1'9

#
TEHN!UM 1/1986
pentru unei de tip

Figura 30 3 elemente afi-
de cte 10 LED-uri fiecare, ce
snt conduse de un circuit integrat
de tipul MM5450, produs de Natio-
nal Semiconductor. Integratul este
un registru serie-paralel avnd 34 de
pini de prin fiecare putnd li-
vra un curent de 15 mA maximum.
Curentul poate fi reglat extern cu
ajutorul dintre pinii
19 (Brightness Control) 20 (VDo).
Transferul de la micro-
procesor la sistemul de se
face pe pinii 21 22.
Figura 31 cuprinde schema de in-
ntre un microprocesor de
tipul 80aOA un element de
compus din 30 LED-uri utiliznd un
circuit integrat de tipul ICM7218A
de INTERSIl. Integratul
dispune de o memorie RAM
axa pentru stocarea pri-
mite, surse de curent circuite de
pentru a la
64 de LED-uri ia. microprocesor. De-
oarece circuitul LED-u-
rile la un curent de 20 mAvv, cu un
factorllOde umplere de 12%,
rea LED-urilor este la un nivel mult
prea Din acest motiv 8 pini
ai driverului snt n paralel
doi cte doi.
Ultima se va
microproce-
sorului cnd este mo-
dificarea
BIBliOGRAFIE
1, Circuite integrate de uz indus-
trial, Catalog SIEMENS, 1985-1986
2, Bar graph array applications,
note 1007 HEWLETT - PACKARD,
1981
3. U1096B - A new driver circuit
for displays AEG - TELEFUNKEN.
4. Control circuits for LED scales
wth linear and logaritmic behaviour
AEG - TELEFUNKEN
5. Schaltbeispiele SIEMENS,
1978-1979
6. Qptoelectronics Catalog GE-
NERAL INSTRUMENT, 1985
7. Qptoelectronics Catalog 1982
LlTRONIX
8. OPERMAN, 1981-1982
9. Amaterske Radio pro Konstruc-
tory, nr. 6/1984
ffIIV
23
PREDA CONSTANTIN -
Turometrul la care fiind
un produs industrial,
cu uzina construc-
toare.
DARlE LUCIAN - Vaslui
Se poate construi un nu-
mai pe baza unei elibe-
de M.T.Tc.
VALERIU - Galati
la intrarea receptorului
ntre si un circuit serie
pe postului perturbator
(o serie cu un condensator
variabil).
FRINCU DUMITRU -
L.a amplificatorul de mon-
4 spire la fiecare
un trimer 10-40 pF.
GH. - jud.
Este la iesirea bobi-
nei de inductie tensiu nea este
l'
1:
l'
I
1,
Il
li
1'L--+-+---+--__
1:
1:
l'
1:
l'
l'
1 ;
l'
I - -
I
1
1:
l'
1 '
1;
II
I!
1 ;
l'
II
1:
l'
1:
1,
1,
1,
I
1:
11
" :
1,
It: 11
l'
1:
1:
I
foarte mare, dar curentul este
foarte mic. Nu schema

ALEXANDRU - Aiud
de schema nu
datele bobinajelor trans-
formatorului.
GH. - Craiova
Nu datele solicitate des-
pre aparatura Philips.
DAN IULIAN - Motru
Zgomotul provine din redresor.
condensatoarele exis-
tente eventual montat; unele su-
plimentare (grin
CIUREA - Curtea de

Nu se pot conecta toate antenele
numai cu cabluri de 75 il ar
impune multe tehnice.
nu cOn-
unui a poseda

NASZODI GEZA - Hunedoara
Este dificil un amplifi-
cator pentru canalele 1-12 TV
a poseda de
Mai recomandabil este
un amplificator pentru
-, I Lx _1 1 El ci

r.

I
I ,
1 I
I ,
I
I
I
I
1,
l'
I
I
I
____ ...J I
1
I
,
I
____ " _____ -_...J
canalul ce La televI-
zor etajul oscilator linii.
CIUTINA SEVER - Hunedoara
Ca radioamator deci
construi o de emisie-
trebuie
tura cu radioclubul
FlliPOVIC. M. - jud.
Vom mai publica de pro-
ducere a din energia
vntului.
HONDOCA DAN -
programelor de televi-
ziune la mare (acolo unde
e cazul) se poate construind
antene de mare echipate cu
amplificatoare adecvate.
Aceste complexe meca-
noelectrice se pen-
tru fiecare canal TV. de te-
leviziune emit pe din
gama 10-12 GHz; de
convertoare de amatori n ca-
zul acestor
este deosebit de
TOCACIU DAN Tg.

Cu autorii microcalculatorului
puteti lua prin intermediul
NICHIFOR - Suceava
(prin scrisoare).
modifica bobinele
pentru acord n 2,8 MHz, Vom re-
veni asupra componentelor la care

ROSZ MIHAI -
Nu nevoie de un amplifica-
tor special semnalele
de la Circuitul STK-077 nu
are echivalent.
TOTH - jud.
Separarea canalelor se poate
face cu antene bine orientate.
LEMHENYI FRANCISC - jud. Co-
vasna
Nu datele necesare mo-
Morse.
GONGOIU C. - jud. Mehedinti
filtrajul tensiunii de ali-
mentare.
POPA GEORGEL -
La redresor o punte 1 PM05,
redresare se valoarea de
vrf a tensiunii.
La un amplificator de 15 W
monta. un difuzor de 20 W. Montajul
va la fel de bine cu un
condensator ce 50 V.
1. M.
Radiocasetofonul MAJA, produs n R.P. este construit cu com-
ponente discrete apt a emisiuni MF din gama - OIRT
a inregistra reproduce programe de pe casete magnetice. In vii-
tor a doua' parte a schemei electrice.