Sunteți pe pagina 1din 24

REVI

F OTOTEHNICA .................. pag.


Expono.metre de laborator
Dispozitiv pentru probe
expunere
REVISTA REVISTELOR ............. pag. 22
Pionier SH80

Mu Itivi brator
SERVICE ................. d .......... pag.24
Radioreceptoru!
.,CONCERT" 8-591 A
I
"Doresc, de asemenea, adresez cu acest prilej tineretului, sale
- Uniunea Tinere,tului Comunist - cu chemarea de a fi permanent la
drumului glorios parcurs de partidul nostru, de a intotdeauna ca revo-
de cele mai noi cuceriri ale tehnicii, ale umane,
de a munci, de a se pentru a fi demni ai patriei noastre,
constructori ai socialismului comunismului! dragi prieteni tineri, ge-
tinere, revine misiunea de a dezvolta cuceririle
de a asigura mersul inainte, de a face totul ca poporul nostru ca un popor li-
ber, independent, in societatea in rindul libere independente ale
lumii!"
NICOLAE
(Din Cuvintarea la Adunarea cu prilejul a 65 de
ani de la Partidului Comunist Romn)
Am n un
eveniment cu profunde deosebite
n istoria devenirea
a poporului romn,
a noastre, mplinirea a de-
cenii de la Parti-
dului Comunist Romn, continua-
tor pe un pian superior al luptelor
de eliberare
care a nscris drept suprem cu-
cerirea de clasa mun-
citoare edificarea ornduirii so-
cialiste comuniste pe teritoriul
patriei noastre.
Cu adnci. n miscarea
lupta' Parti-
dului Comunist Romn a fost mar-
de momente de mobilizare a
maselor largi populare n procesul
de cucerire a drepturilor
lor democratice, mpotriva exploa-
asupririi, pentru o

Un asemenea moment memorabil
l-a constituit marea

de la 1 Mai 1939 n care un rol
organizatoric determinant l-a avut
NICOLAE
patriot
profund devotat cauzei poporului
romn, minunat exemplu de curaj
fermitate de
pentru idealurile de libertate
fericire, pentru indepen-
Un
rol de n organizarea acestei
l-a avut
ELENA care,
de ai
nare de tineret, a adus o
la mobilizarea tineretu-
lui antifascist, la imprimarea unui
puternic spirit de angajare revolu-
de la 1 Mai
1939.
Un alt moment memorabil din is-
toria Partidului Comunist Romn l
constituie,
anului 1944, Cnd poli-
tice ale au dus la n-
TEHNnJM 5/1986
chegarea unei largi de
democratice care au asigurat
cita victorie a actului istoric de la
23 August 1944, dicta-
turii militaro-fasciste si declansa-
rea de eliberare
antiimpe-

al noului destin al patriei,
Partidul Comunist Romn mobili-
n jurul ntregul po-
por pentru realizarea obiectivelor
fundamentale ale orndui-
rii socialiste multilateral dezvoltate,
Centrul vital, <,:\1 'intregii
partidul a istoricul
Congres al IX-lea energiile crea-
toare ale poponJlui, imprimnd dez-
economico-sociale a o
I
PROMO f
PROG ES
PE V I
PlAI" I
DE lEGENO
Nivelul ridicat al
romnesc, n anul a 65
de ani de la Partidului Co-
munist Romn, este de

cu n anii de cnd n frun-
tea partidului statului se to-
NICOLAE
ctitorul genial al Romniei socia-
liste. procesul de
constituie una dintre cele mai fertile
dintre cele mai origi-
nale generoase teze de
ale secretarului ge-
neral al partidului,
NICOLAE
avnd n vedere con-
a
profesionale, mplinirea
creatoare, sporirea gradului de in-
TEHNIUM 5/1986


atributele
cisiv la formarea
pentru
O ilustrare
a
romnesc o constituie
nu de o

insonorizat, n
leviziune,

cabinetele de
efortu ri le m ateri i
a
iubit fiu al poporului
mereu vie

care 'ia
de electrotehnice
reper In anul 1980 -
- 216%, iar pentru 1990
de 375%. Nu-
din R.P. Bulgaria,
;enIOSIO\l'aCa, R.P.D.
R.F.
Grecia etc.
realizate
de muncitori,
ai ntreprin-
j::1"",...tr'l"\nii"'''' Elec-
al
Romn
notabile, semnate si de
,",ono,",tll,Q ntr-una dintre' cele
reprezentative ra-
pentru progresul
valoare de 20 000 de IeI.
au fost uti I izate pentru
realizarea nou cabinet de ma-
s-au reamenajat cu mobi-
cabinetele de biologie
I'IC""I'I"!:Ifit:> Cele 29 de cercuri de
ale elevilor la care par-
rn<:,if"lr'it,;,to<: celor 200 de ute-
500 de
clasele a a VIlI-a si
o activitate ritmica,
strins' de etapele programe-
de Locurile
sector Capi-
de
POlleSCIJ. din clasa
1Iornn":"'I'" de
procesului
materializat aici
competent colectiv
tului energetic al montajului,
mo-

Ge.neratorul de tensiune
de la intrare va fi, desigur, o
a tensiune U,
poate varia n timp ntr-un interval
UliI/III + UliI/II" de dorit ct
mic. Pentru a efectul de
stabilizare, este obligatoriu ca ten-
de intrare fie n perma-
mai mare ca U1, deci ne vom
ca U/IIiIIl va-
u.\ U1, de exemplu
cu cel 1 +3 V, garantnd astfel
montajului n
cele mai nefavorabile.
dimensionarea rezisten-
IimitareR, care Cl!-
rentul tbtal prin grupul
D/-Rs. Avnd n vedere tot
cea mai cnd tensiunea
de intrare ia valoarea LJllllm,
calcula pe R astfel nct per-
accesul unui curen! total! egal
Ilil/ i " + 11"'/11 Rezu Ita:
R (3)
o ultima este
aceea de a ne asigura pentru va-
loarea a tensiunii de ali-
mentare, UIIII'." pentru 1" = O, cu-
rentul prin nu va-
fomea hl/lll" Tre-
buie deci ca:
(4)
n caz contrar fiind necesar redu-
cem plaja de a lui U.
In anumite mai preten-
cnd tensiunea U
s
trebuie
He foarte bine (qe exem-
plu, pentru alimentarea unor instru-
mente de cu consum redus).
se poate apela la montarea n cas-
a celule R-D
z
, cum
,se n figura 5.
3. PRINCiPIUL REGULATORUlUI
SERIE
Structura de principiu a unu sta-
bilizator de tensiune cu element re-
Ui
P891"1 realizate de fiz. A. MRCULES
RE
E
1
o
unde a b snt constante. iar
este logaritmul valorii numerice
(absolute) a lui Uj ntr-o oare-
care (baza n care este exprimat lo-
garitmul nu are calita-
fiind faptul trecerea de
la o la alta se face prin simpla
multiplicare cu 6
Amplificatoarele Iqgaritmice folo-
sesc cel mai frecvent caracteristica
tensiune-curent a jonc-
semiconductoare. Astfel se
printr-o pn, pentru
o de (acope-
rind I,Jneori chiar decade), cu-
rentul direct I
F
este o expo-
de tensiunea apli-
U
F
. Inversnd formal variabi-
lele, se poate spune tensiunea
la bornele este o
logaritmica de intensitatea
curentului direct ce jonc-
Mai precis, se demon-

poate fi foarte bine prin

kT
-In (2)
e '
R
unde k este constanta lui Boltz-
mann, T temperatura a
e sarcina ele-
I R curentul invers al

Pentru temperatura de
20 25(; C (respectiv T = 300 K),
coeficientul kT/e ia valoarea de
aproximativ 26 mV, pe care
au mai ntlnit-o citito-
de teoria dispozitivelor
sem iconductoare.
Cea mai de am-
plificator logaritmic se din
amplificatorului inver-
sor cu nlocuind
de printr-o semicon-
ductoare, .o, cum se n f.i-
gura 1. Montajul nu poate
dect cu polarizarea a dio-
dei, numai pentru tensiuni de
intrare pozitive, Uj > O (pentru U
i
< O,
bucla de este iar ie-
o
n starea de satu-
. fiind
inversoare, pentru Uj > O va rezulta
o tensiune de U
Q
O.
Mai mult, deoarece intrarea Inver-
soare a (nodul I'J)
este un punct de ten-
siunea de va fi n modul
TEHNIUM 5/1986
tensiunii U
s
, prin kU
s
,
comandnd amplificatorul de curent
n sensul contrar. De exemplu,
la un moment dat U
s
tinde
frac-

semnalul de la
intrarea lUi AE scade, ceea ce are ca
rezultat i 1,
compensnd astfel
Desigur, cele amplificatoare
au viteze mari de tensiunea
de practic
de aceste
Stabilizarea se teoretic
atunci cnd tensiunea de ie-
U
s
este absolut
de intensitatea curentului debitat,
ceea ce revine la a spune monta-
jul are o (de ie-
nu ne ntlnim.
desigur, cu acest rezultat ideal, dar
ne putem apropia foarte mult de el
prin reducerea a rezisten-
interne.
Prin (dina-
de a stabilizatorului este
(5)
unde putem nlocui aproximativ pe
I
s
prin 1, curentul absorbit de divizo-
rul R
1
-R
2
fiind foarte mic n com-
cu I s.
Cu de mai sus
succesiv:
dU;
R
dU.I
::::::::; ----
dl G di dl.\

G . (skdUI)
de semn:
1
R = --- (6)
skG
Coeficientii G = amplifica-
torului de curent, s = panta amplifi-
catorului de eroare k i-am presu-
pus
Deducem din expresia de mai sus
a lui Ri pentru unei
bu ne de tensiu ne, I
amplificatorului de curent trebuie
fie ct mai mare, panta amplificato-
rului de eroare fie si ea ct mai
mare, iar raportul subu nitar k fie
cu de tensiune n direct pe
care nu cca 0,7 V
pentru diodele cu siliciu.
Tensiunea de intrare U
i
> O deter-
prin R( un curent li U/R
i
(no-
dul N trebUie privit ca o De-
oarece intrarea AO nu absoarbe
(teoretic) curent, curent va
dioda n direct, deci
putem scrie:
IF li:= U/Rj (3)
nlocuind expresie n re-
(2) cont de egalitatea
U
o
-U
F
, deducem carac-
teristicii de transfer a montajului:
kT
In
e RilR
(4)
care, pentru o con-
a o va-
a tensiunii de ie-
n de tensiunea de in-
trare, o de forma: (1).
Pentru ca montajul func-
cu tensiuni de intrare nega-
tive, este suficient po-
laritatea diodei, iar' vrem
T
alSJs ct mai apropiat de valoarea 1.
In exemplele care vom
analiza cteva clasice de
realizare a stabilizatoarelor cu ele-
ment regulator serie du modelul
general din figura 6.
Un prim exemplu, deosebit de
simplu, este dat n figura 7. Amplifi-
catorul de eroare este realizat aici
cu tranzistorul TI, care n
tensiunea de furni-
de dioda Zener O, iar n emi-
tor, prin intermediul divizorului re-
zistiv R o ne din tensiu-
nea de
Amplificatorul de curent I repre-
zinta tranzistorul de putere T, aici
(n modul) tensiuni
de intrare alternative, nu avem dect
n bucla de n
antiparalel, diode identice, DI
O, (fig. 2). Evident, fiecare
va "lucra" pe corespun-
sens ului ei de
n acest
interval deci ca inexis-
Condensatorul de intrare
poate fi util pentru separarea even-
tualei componente continue din
semnalul Forma a
caracteristicii de transfer depinde
att de diodele folosite, ct de va-
loarea de intrare, RI' De
pentru RI = 1 kO CI de
la de
lucru), orientativ U
o
= 600 mV
pentru U
i
= 10 V; U
o
= 330 mV pen-
tru U
i
= 10 mV etc. Montajul este
astfel deosebit de util ca detector
de echilibru n RLC, nemai-
fiind ajustarea sensibili-
instrumentului indicator (de
exemplu, de 600 pe
apropierii de echilibru.
de tip pnp. "Alegerea" tipului de
pentru T, este de fapt im-
de sensul al) cu-
rentului i, care, intrnd n colectorul
lui T, trebuie n baza lui T.
G al amplificatorului de cu-
rent este tocmai factorul beta al
tranzistorului T, (/3;), cum
gul s al amplificatorului de eroare
este panta lui T:. Cum aceasta din
este direct
curentul de colector al lui TI (i), iar
final aproximativ cu
curentul 1, deducem stabilizarea
montajului va fi mai pentru
mai mari de
Un neajuns al acestei
simple l constituie faptul
R a divizorului de
se nchide circuitul curentului
emitor-colector al lui TI. Pentru a
minimaliza curentului i
asupra kU, avem la
anume fo-
losim valori foarte mici pentru re-
RI' R, (curentul prin divi-
zor mult mai mare ca i) respectiv,
valoarea curentului i,
nlocuind tranzistorul T., printr-un
dublet T ,-T, global n cu-
rent practic egal cu /3, . /3J. Cea de-a
doua din alte
considerente, se poate materializa
utiliznd o Darlington
pnp pnp (fig. 8) sau un "tranzis-
tor" compus npn pnp (fig. 9), n
DZ
Valoarea relativ a tensiu-
nii U
o
(maximum 0,7 V,
pentru diodele cu siliciu) poate
constitui un impediment din punc-
tul de vedere al circuitului pe
dorim la ampli-
ficatorului logaritmic. Nimic nu ne
liniar
tensiune la nivelul ne-
cesar, conversia
prin
In locul diodei O din figura 1 pu-
tem introduce la fel de bine
nea a unui tranzistor
npn cu siliciu, cum se n
gura 3. Tranzistorul are baza scurt-
la colector, motiv pentru
care el se aici n "co-
nexiune Pentru tensiuni ne-
gative de intrare pozitive de ie-
se va folosi un tranzistor de tip
pnp.
Se teoretic - noi
nu o vom face aici - practic se
plaja tensiunilor Uj cu
logaritmic este considera-
bil tranzistorul Teste
montat n "conexiunea
o
4.2. PLACA
nelipite
R4, C6,
R3?, R2'7,
R29, SRF1,
- se fac toate conexiunile
mentare cu tensiu ne
rii 2;
se
conform
vederea
goritmul de mai jos.
a) osciloscopul se la
cosa 11 a
b) volumul se
tate;
c) de la un
soidal se
d) se
e) pe osciloscop se
un semnal de ordinul
de
poate fi auzit n
f) prin modificarea ,1".0,","''''''''+0,
dio n limitele 300-4
semnalul trebuie
treze forma
g) se ntrerupe alimentarea.
pe
c) la cosele 16-17 se
BFO-ul (placa B) conform
rii 2;
d) la pihul 16
un
g}
6
4.2.6. PREAMPLIFICATORUL
MiCROFON A2
a) se
b) se un generat
audio la bornele 9-10; se'
nalul furnizat are >\1
circa 1 kHz, amplitudinea de;'
iar generat:
circa 200 O;
c) osciloscopul se ':,
cosa 7; . \11
d) se montajul
cnd butonul B (fig. 2) pe
emisie (E); ]1
e) din R33 se amplitudi!
nea pe osciloscopj
care trebuie fie de circa 30(
-;- 500 mV;
f) se alimentarea
generatorul;
g) ntre cosele 7 8 se face

h) se alimentareaCL
butonul B pe E;
i) din R32 se amplitudi:
nea semnalului generat, carE
trebuie fie de circa 500 mV
iar forma
j) se alimentarea
butonul B pe
emisie (E);
k) se desface 7-8.
4.2.7. MIXERUl M2
a) se R 18;
b) osciloscopul se le
10 a circuitului integral
_ CI-3 (ROB025);
c) la cosele 4-5 se
semnalul BFO conform figurii
2'
d) la cosele 7-8 se
manipulatorul sau un comuta-
tor;
e) se montajul;
f) se manipulatoru!;
g) cuplajul L9-L 11 (placa B) se
astfel nct semnalul
vizualizat pe osciloscop
amplitudinea iar
audio fie ne-

h) elibernd manipulator.ul tre-
buie ca reziduul de
(BFO) fie cu circa 30 dB mai
mic dect semnalul; n caz con-
trar se cuplajul
L9-L 11;
i) se alimentarea.
4.2.8. AMPlIFICATORUl A3
a) se R23
R24;
b) osciloscopul se n
3 4
8
I
1
I
I
1

7
TEHNIUM 5/1986
o
3
(
O
o
CI
"o
0/
0-0
PLACA C
C12
il"---11r----<
.-@
PLACA C
o
,05
o
O
CI

C
;/ O


O
colectorul tranzistorului T6
prin intermediul unei rezis-
de circa 2 k!l;
c) un generator de se cu-
n baza tranzistorului
T5 prin intermediul unei capa-
de 10 pF; amplitudinea
semnalului se la circa
100 mV;
d) se tensiunea de
alimentare;
e) reglarea L9
L1 O se astfel nct
se un maxim de semnal
indicat de osciloscop la 10,7
MHz;
f) se ntrerupe alimentarea;
g) se generatorul;
h) se condensatorul
C38;
i) se alimentarea;
j) se manipulatorul;
k) din L9 L 10 se
acordul;
1) osciloscopul se trece la
filtrului SSB (FTB) ntre C24
C61;
m) se din nou acordul
circuitelor L9C40 L 10C43;
n) se manipulatorul;
o) se ntrerupealimentarea.
4.2.9. MIXERUL M3
a) se R7;
b) osciloscopul se la
TEHNIUM 5/1986
O
14 a circuitului integrat
CI-2 (TAA661);
c) la cosele 23-24 se conec-
semnalul VFX conform
figurii 2;
d) se montajul;
e) se manipulatorul;
f) L5 se pen-
tru maxim de semnal vizuali-
zat, condensatorul variabil fi-
ind fixat n mijlocul benzii;
g) se ntrerupe alimentarea.
4.2.10. AMPllFICATORUL A4
a} se le R10,

b) osciloscopul se la
cosele 19-20;
c) se tensiunea de
alimentare;
d) se manipulatorul;
e) reglarea L6, L7
din L5 se
astfel nct se o am-
plificare n banda
28-29,5 MHz.
4.3. PLACA C
Ordinea de plantare a pieselor
de la placa A.
montarea pieselor cu gaba-
rit mare (radiator T1, soclu T2, se-
mireglabil R2) se trece la plantarea
condensa-
toarelor a bobinei L.
plantarea pieselor se trece
la testarea conform algorit-
mului (butonul B pe emisie,
E):
a} cursorul semire-
glabile se la
dinspre
b) tubul electronic T2 este scos
din soclu;
c) se dintre
cosele 1-2 placa A conform
figurii 2;
d) osciloscopul se n
emitorul tranzistorului T1;
e) se tensiunea la bor-
nele 10-11, conform figurii 2;
f) n serie cu firul conectat la
borna 10 se un
miliampermetru;
g} se manipulatorul;
h) se ncet cursorul rezis-
R2 cnd se
un semnal maxim, dar curen-
tul prin T1 nu a valoa-
rea de 25-30 mA; n cazul n
care radiatorul se
exagerat circa 10 'mi-
nute, se reduce curentul de
colector;
i) se ntrerup alimentarea
sarea manipulatorului;
j) osciloscopul se la
bornele 6-7;
k) la bornele 6-7 se o
de 75 !l;
1) se tensiunea de fila-
ment la bornele 3-4;
m) se introduce tubul T2 n so-
clu;
n) se tensiunea la
cosele 8-9, iar. miliamperme-
trul se conform fi-
gurii 2;
o) se manipulatorul;
p) acordul bobinei. L trebuie
un maxim de semnal
pe sarcina
q) se curentul absor-
bit;
Optimizarea n traficul
de radioamatori se poate uti-
liznd preamplificatoare cu perfor-
ridicate, acestea
cu totul utile n special n benzile
supraaglomerate.
Astfel pentru faptul
circuite acordate att la intrare ct
la snt mult eliminate toate
semnalele situate n afara benzii de
trecere, eliminndu-se
de tot felul.
Preamplificatorul prezentat este
destinat n banda de 14
MHz, aproape tot
timpul, zi-noapte, aglo-
din ea crend multor radio-
amatori n stabilirea unor
aSO-uri n special cnd o apa-
mai
cum se din schema
elementul principal l
constituie un tranzistor MOSFET
tip 40673 care, pe
faptul are zgomot propriu
mic, mari la
intrare In cir-
r) prin mutarea prizei 2 pe spirele
bobinei L se poate depista un
loc n care transferul de putere
este maxim la un consum mi-
nim indicat de instrument (a
nu se 60-80 mA);
s} se acordul inductan-
L5, L6, L7 al cuplajului
L7-L8 n vederea
unei puteri maxime a unei
minime n banda
28-29,5 MHz;
t) se ntrerup alimentarea
sarea manipulatorului;
u) se antena n locul
sarcinii artificiale;
v) se trece pe se
o
x) ntre se cu-
un reflectometru;
y) se trece pe emisie se
manipulatorul;
z) se acordul din bo-
bina L din adaptorul 7r

Cu n-
se poate trece la efectuarea
prlmei
In final cteva
- toate punctele n al-
goritmul de testare trebuie respec-
tate cu nerespectarea
unuia are ca efect o de re-
glaje eronate, care duc n final la cu
totul alte rezultate;
- radioamatorii este
bine fie de un radioama-
tor cu n .ra-
dio;
- nainte de testare se
cu o n scopul de-
unor structuri cu
de fh1'dor;
- ntre placa A B-C
fie un ecran metalic;
- testarea se pe trans-
celver n forma cu fi-
xate pe locurile
Y03CO
cuitele oscilante cuplate nu . snt
amortizate, selectivitatea ntregului
montaj fiind
Circuitul de intrare este confec-
pe un tor de I a care
pentru de se bo-
spire, iar pentru cir-
cuitul oscilant 28 de spire, ambele
cu CuEm 0 0,3 mm.
mod de are
bobina din pe un tor se
30 de spire din CuEm 0
0,3. Acordul celor circuite este
asigurat cu trimere 10":"-40 pF.
Acordarea acestor circuite se
face n mijlocul benzii
O trebuie atri-
mecanice. Pie-
sele componente se pe un
circuit imprimat, care, la rndul
se introduce ntr-o cutie
din
Intrarea semnalului se
fac prin mufe coaxiale. n-
tre preamplificator intrarea re-
ceptorului se cu cablu
coaxial.
,; -', .... '11-4...-...,
I I
------ ',-,,'
t
+12V
N
Aceste pot fi trecute din sis-
temul binar n sistemul zecimal de
. n urma
la
lui E, F, G) 1
13 -
ntre 1 si 11 snt exact 10
Impulsuri de timp, n
care se trecerea lui Fx n
de
la
1 decodi-
prin O logic.
Acest nivel logic
lui CBB
1
, care
la cele ale sale, Q
aplicarea de nivel logic O
pe cele R
astfel nct Q a bis-
va 1.
Pentru poarta P
2
permite
negat spre
du ce a fost
blocul de in-
ramine n
I a cel de-al ii-lea
si decodifi-
tI"WI'Y'IO<l"'''' n E un O .
nivel aplicat lui la in-
Il
S logica
1 la Q = O. Zero n
blocarea semnalului
poarta P
2

Impulsul 12 readuce
punctul E starea
Frontul al impulsului
n F starea O,
trecerea lui CBM din
rea de repaus n starea
Pentru QC8M = O, poarta P1
trecerea semnalului
de timp Ace
are ca efect alungirea
pulsului 14 pe tot i
lui de activitate a lui CBM.
Sistemul de autoblocare res
tiv face observarea
de cnd semnal,ul
are o de 1 ms sa
10 ms.
acest sistem nu ar exista,
reluarea s-ar face cu o
foarte mare.
De exemplu, pentru F8T 1 ms
reluarea 16
impulsuri, va rezulta pentru o frec-
o modificare a re-
zultatului n timp de o de
1 000
m = 62 ori.
16
Timpul de blocare T este dat de o
RC poate varia de la
0.5 s la 5 s.
10KHz
+
TEHNIUM 5/1986
n acest caz, reluarea
se va face pe timpul a 16 impulsuri
BT + T, lucru care face pe deplin po-
observarea frecven-

Cnd se timpul 1, CBM re-
vine la starea determinnd
deblocarea sistemului de
prin intrarea de impulsuri de
timp n N
n la o

Frontul al impulsului 15
produce n G logice O,
care la infor-
din blocul
Pentru a comanda terminalele de
ale tre-
buie un impuls scurt cu nivel logic 1.
Acesta este prin negarea
semnalului G cu o (P
3
).
impulsul 15, N
trece n starea O, moment n care
blocul de se pe po-
de a relua
La un ciclu complet al blocului de
se n timp
procesul de a impulsu-
rilor date de poarta P
2

este de de
(N
1
-N
6
); din blocul
care n de
repaus du blocarea (P
2
),
avnd, pe rnd, la fiecare A, B,
C, O starea pentru fie-
care
se memo
riei tampon de 4 pentru fiecare
INTRARE
t::
BNC
Z::1Mn/
1
30p
---
2x1 N4148
cu pc t.
galben
SV


(jJ
MEMORIE
astfel nct va prezenta
la A', B', C', O'
dar
Memorarea, reme-
morarea snt realizate aproape in-
stantaneu de semnalul F, astfel nct
pe display va o
cursiv, modificndu-si valoarea nu-
mai n limita de
Procesul de memorare poate
lipsi, dar n acest caz se rec:!uce tim-
pul util de observare a rezultatului.
Alte impun lipsa memo-
riei, aceasta putnd fi prin
aplicarea pe F a unei de
ce! 10 kHz.
In acest caz, memorarea se face
pe intervale de timp extrem de
scurte, insesizabile PE?ntru ochiul
uman.
De fiecare schimbarea logi-
cii din memorie conduce la o
decodificare de decodi-
ficator 0
1
-0
6
, La decodifi-
catoarelor se termina-
lele displayului cu anod comun.
SCHEMA ELECTRiCA
Baza de timp (fig. 3). Oscilatorul
este stabilizat n de un
cristal de de 1 MHz. din
care este format pot fi de tipul
CDB404 sau CDB400 (P1 P
2
). Cea
de-a treia (P
3
) este
la o separare ct mai ntre divi-
zoare si oscilator.
Sem'nalul furnizat de separator
R9
100
este preluat de un cu 5 divi-
zoare prin 10, astfel nct de la
1 MHz se ajunge la' de
10 Hz.
Blocul de (fig. 4) con-
un Circuit integrat cu 4
NU executat n Schotky
(lCd de tipul SN74S00N sau
K531LA3.
Acest integrat poate fi nlocuit cu
unul de tip normal, dar cu o
a domeniului de sub
20 MHz.
Capsula CBM poate fi de tipul
CDB4121N, iar constanta sa RC
poate fi cu formula I =
= 0,69 RC. Practic este recoman-
o valoare a condensatorului de
220 jJ.F, iar a de 25
kn (liniar).
N este din-
tr-o CDB493.
Decodificatorul este unul de tip
CDB442E binar-zecimal, iar <circui-
tul basculant bistabil este un
CDB474.
bistabile; primul este CBB1.,
folosit modificare, iar al doilea
este transformat din tip O n T pen-
tru T.T.L. prin 2 de uz gene-
ral (CBB
2
).
Blocul (fig. 5)
5 (N
2
-N
6
) de tipul
CD8490, 6xCDB495 'folosite ca me-
morii (M
1
-M
6
L de tip serie para!el,
cu deplasare la stnga 6 decodifi-
catoare (0
1
-0
6
) binar 7 seg-
mente de tipul 0147 sau CD8447.
(CONTINUARE N PAG. 23)
Primul N
1
din acest
bloc este un SN7490N sau, daca
este posibil, un SN49705N
ridica de lucru a
respectiv la 50 MHz.
IBlocul de intrare FI (fi g. 6)
Parametrii electrici:
- domeniul de
O - 30 MHz pentru DC
2 Hz - 30 MHz pentru AC;
- de intrare 1 Mfl/30 pF;
sensibilitate pentru un semnal
sinusoidal max. 20 mV/30 MHz;
- tensiunea .RF pentru
intrare vrf la vrf max. 150 .
- durata unui puls 7 ns;
durata intervalului dintre
pulsuri min. 17 ns.
Semnalul care trebuie studiat
este plasat atenuatoruiui compen-
sat n cu 3 trepte, 1,5; 5
150 Yv.v.' executat de comutatorul
. In continuare semnalul trece
condensatorul C
3
pentru ra-
mura AC si scurtcircuitat
mura 'cnd frecventa
ncepe de O Hz. .
pe aici semnalul n poarta
lUi T1. Condensatorul C
4

de
ale
Diodele D
1
O
2
tran-
zistorul cu efect de cmp T
1
de su-
pratensiuni periculoase, limitnd ni-
velul la 5 V.
Tranzistorul T
2
ca ge-
nerator de curent constant. Conec-
n sursa lui T
2
, dioda 0
3
stabi-
compensarea n
tensiunea de iesire.
De aici semnalut 'trece prin tran-
zistorul T
3
, n montaj de repetor pe
emitor, la amplificatorul ope-
de IC
1
,
care la intrare si semnal
DC. .
Nivelul triger este reglat din P
2
.
etajului este stabilit de re-
R
1s
.
ic 6 In continuare semnalul trece prin
convertorul de nivel T.T:L. (tranzis-
TTL torul T4 ) trigerul realizat cu inte-
.. gratul IC
2

08

220
T5
Acest triger tensiunea
de zgomot a etajului de intrare.
Tranzistorul T
s
cu
dioda LED
semnalului T.T.l.
SC 237A
150'{,y 15'Q,5'<v __ [7 I :r C
8
K1 DC 10}J iOn 10p
Acest bloc de intrare
corect numai la o iluminare
a diodei LED.
realizarea se trece
la reglaj, care n:
C1 C2C3C4/ t AC I(1).lA 733( ROB733)
I I , /SOOV T1,T2 2 BF245C
O
B
BF 245C S E@ BY90
M GNO
SN74S04N
TEHNIUM 5/1986
- alegerea valorii R
7
astfel nct n emitorul lui T
3

nem o tensiune ntre 300 mV;
- alegerea valorii R
20
astfel ca trigerul formeze un
semnal ct mai dreptunghiular posi-
bil; acest lucru se cu un os-
ciloscop la de 30
MHz:
9
ANAL:OGItJ sAuDIGITAL .
limbii romne defi-
de analogic drept
ntre sau mai
multe iar digital o
care sau poate fi
prin cifre sau numere.
a su-
netului de fidelitate (HI-Fl)
este strns de aceste
Cele mai tehnologii
actuale aula metoda analo-
.......mecanice pe
discuri, magnetice pe
benzi de magnetofon de caseto-
fon, emisiunile radiofonice.
Tehnologii de prin fo-
losirea circuitelor integrate logice
pe fo-
losirea metodelor numerice (digi-
tale) de reproducere a programelor
audio de fidelitate."
Metoda n preluarea unui
semnal audio de la o
codarea a acestuia, nre-
gistrarea acestuia pe un suport de
stocare disc),
citirea lui, decodarea reproduce-
rea printr-un audio clasic.
amatori pe
banda . inte-
fiind larg .
Inregistrarea semnalelor audio
prin metoda are la
de curent prin bobina capu-
lui magnetic ce produce
analogice ale cmpului magnetic n
capul de nregistrare.
Ing. ALF-XANCIClU HARBIC
Banda pe care se face
nregistrarea este dintr-un
material cu permeabilitate magne-
foarte mare, cum ar fi fierul,
oxidul de fier, fericromul, cromdio-
xidul, sub forma unei pulberi foarte
fine, ct mai uniform ternute ,
peste care se un strat de pro-

Curentul din capul de inregis-
trare produce puternice cmpuri
magnetice n acesta, care n con-
tact cu banda o magne-
mai slab sau mai puternic, n
de amplitudinea semnalului
programului audio de nregistrat.
La redare micii de pe
banda defileze
prin unui cap magnetic de re-
dare, ar trebui teoretic n
capul magnetic de redare
replici fidele ale celor de la nregis-
trare. In realitate nu este
liniar. Semnalul, la nregistrare,
este pentru compensa-
rea capului de nregis-
trare a benzii.
nare ia forma unui ton ultrasonor
nsumat . semnalului (amplificare ar-
a nalte), pen-
tru reducerea distorsiunilor o
egalizare, pentru unui
liniar a unui zgomot
aceste nu snt
pentru fiecare tip de
reproducerea
. O o constitllie c'a-
Sistem
pcitatea a benzii magne-
tice, o "saturare" a benzii, peste
care distorsiunile cresc foarte mult.
Pentru eliminarea acestui neaJuns
se semnalul de intrare
n de ceea ce duce
la de IR. pasa-
jele muzica.le cu semnal
(pianissimo).
Acest neajuns se prin
sisteme..le de zgomot
Dolby, d.b.x. Acestea prin
reducerea ntre semna-
lele puternice cele slabe, prin
comprimarea semnalelor sub nive-
lul zgomotului benzii la nregistrare
expandarea lor de redare. Din
aceste sisteme au nea-
junsurilelor, producnd efecte so-
nore mai ales cnd
n nu este
foarte liniar.
Sistemul
modularea n amplitudite, AM
(fig. 1). n amplitudine
are ca parametru variabil amplitudi-
nea.
este o
are
de 4--5 ori mai mare dect frecventa
a semnalului modulator pe
care I
Pentru a reproduce o au-
dio de 20 Hz la 20 kHz,
trebuie de 80 kHz
la 100 kHz. Sem.nalul astfel modulat
se apoi capului magnetic.
modulare distor-
siuni o reproducere
a benzii audio de
,.
O de nregistrare CI
semnalului audio modulat este cea
n AFM (audio frecvency
mOduJation), la video-
casetofoanele VHS ,B-max HI-FL
MOdularea semnaluilli n frec-
MF, este mai para-
metrul variabil fiind (fig.
2). Orice a amplitudinii
semnalului modulator are ca rezul-
tat o schimbare a pur-

Acest sistem de modulare a sem-
nalului audio are marea calitate a
sunetului nregistrat
de caracteristica benzii.
Att timp ct semnalul este nre-
gistrat la un nivel suficient de puter-
nic, n raportul
semnal-zgomot distorsiunile snt
determinate aproape integral de
sistemului de nregistrare.
Sistemul nu este afectat de varia-
n amplitudine.
de semnal, att de
la AM, practic nu
deoarece vrfurile snt pre-
luate de de nu
mai depind de viteza de derulare a
FIG. 1: a) semnalul audio mo-
julator este un semnal de ampli-
tudine A. cu o
b) semnalul sau modulat
este un semnal produs de oscila-
tor, fiind o c)
semnalul modulat frec-
(F) CII
amplitudinea
amplitudinea ,,8nllelo-
care este semnalul modula-
TEHNIUM

0
3
M
1
benzii. de n AFM,
care n AM se prin fluc-
de amplitudine, acum apar ca
de care la demo-
dulare se prin mici modi-
ale amplitudinii, deci o
tere a zgomotului. Din
raportul semnal-zgomot
(SIN) la AFM este de 55-:..-60 dB, ceea
ce de zgomot
n func-
cu cele cunoscute la AM.
Aceste de "zgomot nu
snt ca la sistemele cla-
sice, ci snt ncorporate.
Efectele cele mai n
zul AFM le produc defectele de
golurile, lipsa a con-
stratului magnetic, care n
AM practic erau insesizabile.
Luat per total, sistemul AFM este
superior la' toate capitolele siste-
mului clasic AM, att calitativ ct si
ca de nregistrare repro-
ducere, vitezei mici de de-
rulare a benzii (vezi l1Tehnium" 8/85,
VHS f3-max HI-FD.
Sistemul digital (numeric) de re-
producere a sunetului este total di-
ferit; semnalul care se
pe nu cu cel origi-
nal. Programul audio ce a
fi nregistrat este codificat con-
vertit ntr-un cod bi nar de 16, 14 sau
8 Cuvntul bit vne din limba en-
fiind o a cu-
vinte, binary (binar) digit
Astfel, 14 pot repre-
zenta mai mult de 16000 intervale
discrete n care a fost m-
un semnal audio original, iar
16 mai mult de 64 000 de inter-
vale.
Acest codat de numere este
nregistrat ca o serie de de-
rulate de un disc sau de o

La redare, procesul este invers;
semnalele digitale nregistrate
"citite" se printr-un tra-
ductor digital-analog, rezultnd un
semnal audio semna-
lului original care devine semna-
lul excitant al unui amplificator de
redare clasic.
Pentru a mai bine modul
cum modulare n
cod pulsator PCM (pulse code mo-
dulation), presupunem ur-
mersul unei persoane folo-
sind tehnica PCM. Pentru a putea
descrie este necesar
la inter-
vale diferite de timp, a persoanei,
pentru a outea stabili un cod, algo-
TEHNIUM 5/1986
FIG. 3: Sinusoida semnalului
audio este n de
16 (de semnale binare),
creind un cod pulsatoriu modula-
tor.
fiG. 4: Cifra ,,1"
rea semnalului de la A la M apoi
de la mia B.
Cifra "O" sem-
nalului de la M la m.
Astfel, cu un singur bit (0, 1)
poate fi sinusoida sem-
nalului audio, t
B
ritm de descriere a Teh-
nica se foarte mult cu
tehnica de compunere cadru cu ca-
dru a unui film de desene animate.
Forn1a reproducerii este
cu o codul folosit pen-
tru descrierea semnalului este
compus din serii de 16 numere bi-
nare fiecare descriind ampli-
tudinea instantanee a semnalului
(sinusoidei, fig. 3). Ct de dese tre-
buie fie elementele din care
se descrierea sinusoidei
este de superi-
De exem-
plu, pentru o vorbind, de-
terminarea semnalului la un
interval de o este
pentru o reconstituire
toare. Pentru a reproduce al
spectru de este ntre
20 Hz si 20 000 Hz" trebuie avem
minimum de ori mai multe date
dect ceea ce im-
pune o a datelor de 40 000 sem-
nale pe (40 kHz).
Folosind n modularea n cod bi-
nr 16 cod digital o a da-
telor de 40 kHz, necesitatea
de a vehicula 640 (16' 40 000 =
640 000) pe pentru va-
rianta mono i 280 n va-
rianta stereo. Astfel, pentru un mi-
nut de nregistrare
snt necesare 75 milioane de
date. Cum n procesul
unor factori dife-
se pot pierde unele date, este
o suplimentare a acestora
pentru a asigura o sufi-
n vederea ul1ei reproduceri
de mare In se
folosesc 44 066-50 000 Hz.
O de stocare
reproducere a programelor audio
modulate digital este mo-
dulare Delta (Delta modulation),
DM, ale baze teoretice au fost
puse mai demult. _ Firmele Dolby
d.b.x. au reluat ideea n noile lor au-
dio-procesoare digitale.
Spre deosebire de PCM, DM folo-
un singur bit, lucru posibil de-
oarece acest sistem
de nivel al elementelor
succesive nu valoarea
rata elementelor de des-
compunere este suficient de cres-
ntre elementele
succesive snt att de mici nct este
numai o
pentru a o descrie.
Codul simplificat astfel este de 1
O, primul pentru a indica
rea semnalului, pentru a de-
sefl1na lui (fig. 3).
Folosind o a semna-
lului de 640000 elemente pe se-
(640 kHz), cu un bit la un
semnal monotonic, nu este sufi-
cient pentru redarea la
valoare a dinamicii semnalului a
ntregii benzi de
rea de elemente pe se-
(> 640 kHz) face ca stocarea
datelor fie foarte costisitoare.
Pentru problemei,
cele firme, n modulele pro-
iectate, au plecat pe diferite.
Astfel, d.b.x. foloseste un semnal
analogic al semnalului di-
gital. drasticei
a semnalului, semnalul digital ne-
de mai mare
amplitudine dect pe cele pe care le
poate purta, este necesar un echi-
pament de comprimare apoi de
expandare a semnalului. La intrare
semnalul este comprimat la 55 dB,
iar la redare este expandat la 100
dB. De asemenea, un alt echipa.;.
ment, numit de filtru
liniar de mai
un plus de 10 dB raportului
SIN.
Laboratoarele Dolby de aseme-
nea semnalul nainte
de codificarea dar aceasta
duce la o de ru-
lare a semnalului de 200-300 kHz,
ceea ce circuitul digital se
adapteze la n amplitu-
dine ale semnalului audio.
Bazat pe din
,c:;emnalul audio, modulatorul Delta
alege constant pasului n-
tre elementele succesive care de-
cel mai bine semnalul.
La programul
audio este reconstituit sub
rea a. semnale de control care
totul despre ceea ce a fost" la
codare.
Care este motivul pentru care au-
dio DM a necesitat eforturile de
creare adaptare, cnd PCM pare
mai simplu campionul
HI-FI? Costul este cel
ce adoptarea sistemului
DM.
Sistemul PCM o tole-
de la un nivel de cali-
tate foarte ridicat. Pentru un con::
vertor analog-digital (AlO) de 16
care este capabil ruleze
chiar 65 536 semnale discrete cu o
qe 99,9985%, este foarte
costisitor. In contrast, ADM, care
cu o de 95%, este
mult mai ieftin.
De asemenea, se filtrul de
separare necesar echipamentelor
PCM pentru prevenirea distorsiuni-
lor.
Sistemul PCM este larg
n audio-discuri compacte CDP
(compact disc player), citite cu
diode laser, precum n nre-
codificate digital n echipa-
mente profesionale SONY.
PCM, prin promotorii Dolby
d.b.x., posibilitatea
extinderii sistemului n transmisiu-
nile de fidelitate prin satelit
cablu, de a trans-
mite cu 50% mai multe si-
multane dect ADM, demodulatorul
la receptor fiind mai ieftin, deci
foarte accesibil. De asemenea, snt
n CD-uri DM, copii ale
PCM-urilor, la un mult mai

Sistemul analogic care la
baza actualelor re-
produceri HI-FI ale sunetului
pierderilor de
prin comprimarea semnalului n
procesul tehnologic de nregis-
trare, echipamente de re-
ducere a zgomotului, ceea ce duce
la incompatibilitate nu se dis-
pune de expandoare de tip
Dolby B, C; d.b.x.; CX etc.,
de precizie
electronic.
Pentru benzii frec-
reproduse se folosesc benzi
magnetice cu strat magnetic m-
care au cost ridicat. Avan-
tajele acestui sistem le constituie
larga sa diversitate
precum compatibilitatea lor cva-

Sistemul analogic AFM introdus
prin videocasetofoanele VHS BE-
TAMAX HI-FI, puse la punct de fir-
mele JVC SONY, are avantajul
unei a sunetului net superi-
casetofoanelor clasice. Re-
zgomot ncorporate
cqmpatibile de la un model la al-
tui, precum durata a
le fac foarte atrac-
tive. De asemenea, cum am
nu de de

Sistemele digitale snt de de-
parte cele mai performante. PCM,
utiliznd numai 14 are un raport
sem nal-zgomot foarte mare, a
utiliza nici un fel de sistem redu-
de zgomot, iar la 16 au-
mai 12 dB.
Distorsiunile snt foarte
n practic liniar
pe ntreaga audio la fel ca
la AFM, este lipsit de
Trecerea la de a
echipamentelor digitale, citirea cu
laser a discurilor digitale DAO (di-
gital audio disc), sau compact
discurile, CD, cum mai snt numite,
cu un de casetofon mediu, fac
din PCM campionul naltei
audio.
sistem, DM, este abia la
nceput, dar
lor precum
la tehnologiile mo-
derne, cablu, fibre optice
etc., pare a avea un viitor asigurat.
CROSSOVER
Ing. AURELIAN MATEESCU
Distorsiunile 'de tip "crossover"
(racordare) ce apar n
amplificatoarelor ce au
etajul de n S
sau AS cresc o cu frec-
semnalului amplificat. Valoa-
rea acestor distorsiuni nu poate fi
atunci cnd sem-
nalului amplificat 10 kHz,
iar de a A.O. are o
valoare Pentru reducerea va-
lorii acestor distorsiuni se poate uti-
liza un generator de curent con-
stant, conform schemei din figura 1.
Curentul de colector al tranzisto-
rului TI (tip SC107, 2N2222 etc.)
este dat de leTi = O,6/R,
este de 2-3 ori mai mic dect cu-
rentul de maxim admis de
Pentru 741, Ion ,I/AX = 16 mA.
In cazul schemei din figura
1, I (iLT = 4 -:..- 8 mA.
Pentru tranzistorul TI al etajului fi-
nal al A.O. (fig. 2), curentul de re-
paus stabilit de generatorul de cu-
rent i punctul de
nare n clasa A cu I,<pilll' = I(il = O,6/R.
Aceasta conduce la reducerea dis-
torsiunilor neliniare ale A.O. la
benzii de repro-
cu distorsiuni minime.
Reducerea coeficientului de dis-
torsiuni armonice pentru lucrul A.O,
cu o R300 n este prezen-
grafic n figura 3. Curbele 1 ,2
A.O. n
regim la de 10
kHz 20 kHz, iar curbele 3 4 func-
AO. conform
schemei din figura 1.
(CONTINUARE N PAG.17)
. II
MICROCALCULATO
NZCOARA PAULZAN
Z ONRUSOVI C\%
GHeORGHe CH%TA
LZVIU IONescu
Pentru a putea fi utilizat, un
calculator are nevoie de un sistem
oarecare de operare care
asigura compatibilitatea progra-
melor; acesta este de moni-
torul, care o 'prelun-
gire" a hardware-u.lui in software.
Este complicat inut Hca fiecare
utilizator constru-
propriile lui rutine de in-
1claviaturl, display)
de exemplu, cnd acestea pot fi
inglobate intr-un program rezident,
standardizat. apelate ori de cHe
ori este necesar. Pentru L/Beei a
fost elaborat un monitor
tind minimul de absolut
necesar, dar care poate fi extins
cu un editor de texte un asam-
blor,pentru mnemonicele microproce-
sorului eoeo. Monitorul minim
3 (versiunea 2.4) iar cel
extins 8 (881/Sys
Vl.6l. Cele versiuni sint
perfect compatibile intre ele din
punct de vedere al programelor
aplicative. In continuare referi-
rile se vor face la versiunea mini:"
care va fi. publicaU sub
de l1st1ng hex Incepind din
viitor.
, Monitorul
importanteI
cu
rul (claviatura prin soft
pe portul paralel 8255 termina'!
video display ocupind o parte
memod.a procesorului);
cu suportul
de memorie externl magneti-
el) i .
. - serie
'traductorulacustic (beU) i
- aSigurl ceasului de
"timp real;
-realizeazl minime de
examfnare/modificare il memoriei
registrelor procesorului;
- per-mi te tnssrana .de programe
dlr:-ect in memorie , in format hex i
-asi.gurl lansarea ashU ex!-
,cu a.l or AU,III.;Z al OI'
- facil Heazl depanarea programe-
implantarea de puncte de
Uire4lbf>hlt'

rlspunsurilor
monitorului pe un terminal CRT, fie
In forma unui mesaj fie
sub forma inceperii unei activi-
Ut i. La pornire sau in urma ac-
butonului RESEr, monitorul
un mesaj de identificare,
intrind in modul de a
comenzilor.
Comenzile sint sub forma unui
caracter alfabetic care
tipul comenzii I urmat de o 11 sUl de
parametri alfanumerici. Parametd i
numeriCi sint in general sub
pot avea de la 1 la
4 1. Numere. mai lungi pot fi
introduse, dar nU vor fi luate in
considerare 'dect 4 ca-
ractere. Caracterele alfabetice pot
fi atit cu litere mari, ct
mici.
80ni torul va caracterele
introduse de la claviaturI pe prima
linie a ecranului, care este con-
intr-un buffer de comenzi
numit DISPLAY.' Pot fi introduse mai
multe comenzi. separate prin termi-
natorui ai". Ultima comandl intro-
trebuie itl<::heiaU prin
rea tastei RETURN
t
ceea ce va de-
termina t:recerea la anaHza
comenzi de pe
DISPLAY n ordinea introducerii.
in timpul introducerii, uti-
lizatorul corectarea unor
caractere deJa introduse, el' are la
fie cele doul taste
CURSOR STINGA CURSOR DREAPTA cu
ajutorul se poate manevra
cursorul pe DISPLAY pentru a opera
necesare, fie tasta
CANCEL (CTRL X) care va anula toate
datele de pe DISPLAY. Introducerea,
in cimpul comenzilor sau
al parametrilor este opiionall,
monitorul ignorlndu-le in timpul
analizei. Delimitatorul valid \1
parametrilor este .,., Daci litera
ce o este
urmaU de virgule consecutive I pa-
rametrii respectivi vor fi conside-
nuU,
In cazul uneia sau mai multor
comenzi eronate, monitorul va afi-
mesajul AError
a
concomitent
va scoate in 'comanda (sau
comenzile) prin video-
reversare.
Monitorul a doua Uni.e
a ecranului, STATUS
pentru uz propriu unor
mesaje, a orei curente
l
,:a,'.
COHSIZILS HONITOIULUI
Permi te
lucru (BAU a
Tactul de
este
trei numlrltoare
circuitului 1.51
d (fe 1200 Bd, ut il izatorul va
trebui si execute comnda FB72(cr>
aceasta tactul necesar.
b. format; PChhmm(cr)
Comanda Pc permite
ceasului de timp real, in
extrema dreaptl a zonei STATUS.
Parametrul care o repre-
zinti ora fhh) minutul (mm)
curent. De exemplu, comanda
FC7f5(cr) va determina
orei 07:1'5:00. La pornire, ceasul
este adus automat la zero in cadrul
monitorului,
c. Pormat: FI<cr>
IIU PInnn<cr)
II
Are ca efect tiplrirea unui
header MLixco 881/Mon" pe linia
curenti a imprimantei considera-
rea acestuia ca Jnc.put de
In forma a doua, cele trei caracte-
re (obligatoriu trei!) reprezintl
numlrul p,ginii curente, va
In La fiecare paginI
noul acesf
apoi incrementat.
Exemplu: FI 3<cr>
Lungimea unei pagini este de 72
rinduri, utile fiind numai 64,
restul fi ind folosi te ast fel: 3
pentru header pentru separarea
paginilor, doul valori (64
5> snt implici te la init ializare I
dar pentru cazul cnd se
utilizarea altui format, existl
posibilitatea modificlrii unor lo-
de RAM, la adresele FF61
FF62, cu noile valori (valori ce
trebuie date in hel(). Hodi ficarea
se va face cu comanda 8 va fi
urmaU de un FI.
Comanda FO, realizeazl setarea
vectorului OVECT la aaaa.
Aceasta va determina trimiterea
datelor pe ecran spre unul
sau mai multe periferice conectate
la microcalculator, ai clror
driver! software se glsesc in memo-
rie la adresaaaaa. Pentru aceasta,
se pot folosi porturile sistemului
(paralel serie). In acest
scOP rut
posibi canalului
de Ea face pe
ecran a caraclerului,d1n registrul
cheam! o subrutin! numit!
a cire! adresl de intrare
esie in RAM, Folosind comanda
FOaaaa izatorul va
vectorul de output
adresa aau, unde a
tat programul (driverul
ional (serie sau paralel).
Intrerupere.
prin OVECT a datelor pe
ecran spre porturile auxi
comandl FO(cr)
portul serie, n moni
Resetarea se face printr-o
FO<cr) (firi parametru). De
lat faptul ci comen,..
zii FP, comanda 8 cu doi parametri .'
va la Zona
memorie lucru
se va intimpla cu comanda R.
f. PermitI PXalll(cr)
ComandafX este ut iU' in cazul
unor extensii de comenzi la monitor
scrise executate in RAM. Comanda
,s'?teul VKtOY-lI1 XViCT le aGl"iHl..1
aaaa, ceea ce va determina .un salt
al monitorului la
adresa specificatl in in
cazul comenzii X.
Comanda G controlul
procesorului din mon.ttor in progra-
mul utilizator. Parametrul ssss
trebuie fie o din memo-
rie, care prima
une a programului ce se a
se se ca la
ruUrii programului uti-
lizator si se efectueze o rentoar-
cere in monitor I se poate executa o
RST7, prin care se
asigur! salvarea registrelor CfU
pentru o eventuall ulteri-
oara.
Programul in curs de rulare poate
fi Intrerupt n orice moment de
utilizator clapei
ESCAPE <eTiL [), controlul sistemu-
lui fiind trecut monitorului, care
va pe STATUS mesajul -Monitor
control, va trece in modul de
a comenzilor. Ulterior .se
poate relua ia programului
care a fost intrerupt l din locul
respectiv, prin 'unei co-
menzi G(cr) Cf!rl parametru}.
Parametrii <,bbbb,cccc) snt op-
tionali se utllizeazl in- 'aza
punere la punct a programelor
scrise in limbajul de asamblare .Ei
reprezint! puncte de intreru-
pere (breakpoint), care pot fi
introduse in in. de
se
'impreun! cu procesoru-
lui, monitorul preluind apoi con-
trolul. Programul poale fi reluat
d(n locul In care a fost Intrerupt
printr-o nou! comandl G cu sau
Dac! cursul unui
program poate lua la un moment dat
cli distincte (ca urmare
unei de salt cbndl
/lat I se insera cele
breakpointuri pe iecare
astfel drumul
B8l/Test V2.1 (C) 1986 Lixco Software MACRO-SO 3.36 17-t1ar-80 PAGE HO
Hardware Test
0369 CD 0315 caH ootput
036C FI pop psw ; ... valoarea
0360 CD 0306 caB prnum
0370 3E 00 !Ivi a,cr
0372 C30315 jmp output
0375
0375 20 2A 20 53 db I li: Stack memory okay ... ' r cr , O
0379 74 61 6368
037D 20 60 65 6D
0381 6F 72 79 20
0335 6F 6B 61 79
0389 2E 2E 2E 00
03B0 00
038E scrok:
038E 20 2A 20 53 db ' li Screen memory okay, .. ',cr,O
0392 6372 65 65
0396 6E 20 60 65
039A 606F 72 79
039E 20 6F 68 61
03A2 79 2E 2E 2E
03A6 0000
03118 patmsg:
03118 00 00 00 on db cr,cr,cr,cr,cr,'
03AC 00 20 20 20
0380 20 20 20
0384 20 20
0386 28 42 65 20 db '(!le patient, it may take a while ... RAI't
03BA 70 61 74 69
03BE 65 6E 74 2C
03C2 20 69 74 20
03C6 60 61 79 20
03CA 74 61 6B 65
03CE 20 61 20 77
0302 68 69 6C 65
0306 20 2E 2E 2E
030A 2052 41 40
03DE 20
03DF 74 65 73 74 db 'testing)' ,0
03E3 69 6E 67 29
03E7 00
03EB bnklok:
03E8 20 2A 20 52 db I * RAM bank COOO-FFFF okay." 1, cr , O
03EC 41 40 20 62
03F0 61 6E 68 20
03F4 43 30 30 30
03F8 2D 46 46 46
03FC 46 20 6F 6B
0400 61 79 2E 2E
0404 2E 00 00
0407 ermsg:
0407 20 3F 3F 3F db ' ??? Memory error at 1,0
0408 20 40 65 60
040F 6F 72 79 20
6413 -65 72 72 6F
0417 72 20 61 74
0418 2000
041D bnk2ok:
0410 20 2A 20 52 db I !f RAI'! bank 8000-llFFF okay ... ', cr 1 O
0421 41 4D 20 62
0425 61 6E 68 20
0429 3B 30 30 30
042D 20 42 46 46
B8l/Test V2.1 (C) 1986 Software MACRO-80 3.36 17-l1ar-80 PAGE 1-12
Hard\,are Test
04FO 65 OD 00 00
0501 00 00 00
0504
0504 20 2A 20 55
0508 53 41 52 54
050C 20 38 32 35
0510 31 20 6F 6B
0514 61 79 2E 00
OSUl 00 00 00 00
051C 00
0511)
0510 20 2A 2A 2A
0521 20 45 .sE 64
0525 20 6F 66 20
0529 74 65 73 74
0520 20 2A 2A 2A
0531 00 00 00 00
0535 4C 69 78 6.3
0539 6F 20 :38 33
053[1 31 2F 54 65
0541 73 74 20 56
0545 32 2E 31 20
0549 20
054A 28 43 29 20
0541: 31 39 :38 36
0552 20 4(: 78
0556 63 6F 20 53
055A 6F 66 74 77
055E .S1 72 65 00
db
oklllsg:
db
db
db
hue equ
equ
equ
equ
equ
l * USART 3251 okay.',cr,cr,cr,cr,cr,O
, Hli End of test **e,cr,cr,cr,cr
'Lhco 831/Test V2.1
8B1!Test V2.1 (C) 1986 lixco Software HACRO-B(l 3.36 lH1ar-80 PAGE 1-11
Hardware Test
0431 46206F6B
0435 61 79 2E 2E
0439 2E 00 00
043C bnk30k:
043C 20 21\ 20 52 db 1 !f RAM bank 4000-7FFF okay ... 1, cr ,O
0440 41 40 20 62
0444 61 6E 6B 20
0449 34 30 30 30
044C 20 37 46 46
0450 4:;. 20 <6F 68
0454 61 79 2E 2E
045B 2E 00 00
0458 interr:
045B 20 3F 3F 3F db I ??? PIC 8259 defedive' ,cr ,O
045F 20 50 49 43
0463 20 3B 32 35
0467 39 20 64 65
046B 66 65 6374
046F 69 76 65 00
0473 00
0474 irlok:
0474 20 2A 20 50 db I * fIe 8259 okay ... I rcr,O
0478 49 43 20 3B
047C 32 35 39 20
0480 6F 68 61 79
0484 2E 2E 2E on
0488 00
0489 ppiok:
0489 20 2A 20 50 db .' * PPI 825S okay ... ' ,cr,O
0480 50 49 20 3B
0491 32 35 35 20
0495 6F 68 61 79
0499 2E 2E 2E 00
0490 00
049E ppibad:
049E 203F3F3F db .' '?? P?I 8255 defective',cr,O
04A2 20 50 50 49
04M 20 38 32 35
04AA 35 20 64 65
04AE 66 65 63 74
0482 69 76 65 00
04B6 00
0487 hmok:
0487 20 2A 20 50 db ' li PIT 8253 okay ... ',cr,O
0488 49 54 20 38
04llF 32 35 33 20
04C3 6F 68 61 79
04C7 2E 2E 2E 00
04C8 00
04CC timbad:
04CC 20 3F 3F 3F db I ???PIT 8253 defeCtive',cr,O
04DO 20 50 49 54
0404 20 38 32 35
0408 33 20 64 65
040C 66 65 63 74
04EO 69 76 65 00
04E4 00
04E5 serbad:
04E5 20 3F 3F 3F db I ??? USART 8251 defedive' ,cr,cr,cr,cr,cr,O
04E9 20555341
04EO 52 54 20 38
04Fl 32 35 31 20
04F5 64 65 66 65
04F9 63 74 69 76
SSI/Test V2.1 (e) 1986 lixco Software MACRO-80 3.36 17-l1ar-30
Hardware Test
PAGE 1-13
0030 serdat equ 3011 ; Adresa date USART
0040 equ 64 ; LIJngimea unui rind in bytes
001A nrows equ 26 ; de rinduri ale ecranului
4000 bank3 equ 4000h ; Inceput RAM
8000 bank2 equ 8000h ; Inceput banc dIn miJ loc
COOO bankl equ, OCOOOI1 ; Inceput primul banc de RAM
F800 rowA E'qu OFOOOh ; Inceput memorie ecran
F840 rowB equ rowA+rowlnx j Al doilea rind al ecranului
FAOO row7 equ OFAOOh 1 1 t rind .
FE40 lastrw equ OFE40h 1 Uit ima linie a ecranului
FEBO endscr equ lastrw+rowlng ; Primul byle liber ecran
FOCO row22 equ lastrw-(2*rowlng) ; Un alt rind
FFOO stack equ OFFOOh ; Stiva de lucru
FF04 irl equ OFF04h ; Vector pentru intreruperi nivel 1
FF35 mcurs equ OFf35h ; Pointerul de cursor
FFFO tesloc equ OFFFOh ; de test pentru intreruperi
FFFF hot ram equ OFFFFh 1 Uit ima locat ie de RAI'!
.dephase
end
Ni)
AUIOIUHISIIII "OtICII"
Reglajul grupului conic al diferen-
coroana diferen-
pinionul de atac snt mpe-
recheate reperate pe Fi
F3 (fig. 13), ceea ce impune a nu fi
desperecheate. Pe flancul F3 mai
snt gravate cote: L 1
ntre spate a pinionului de atac
la "o" a axelor gru-
pului conic) L2 de la su-
de reazem a coroanei dife-
pe la punctul "o"
de Reglajul grupului co-
nic n coroanei
n raport cu axa pi-
nionului de atac a pinionului de
atac n raport cu axa
pentru a asigura o angrenare co-
a pinionului cu coroana.
Reglarea conice l1 (fig.
13). Mai nti se comparato-
ruf L pe dispozitivul A al trusei (pre-
zentate anterior), care se eta-
ansamblul pe o
reperndu-se acului
totalizator. Se ansamblul
arbore secundar n semicarterul
stnga, fixnd,u-se capacul spate prin
3 In continuare, se mon-
cala etalon C (fig. 14) pe pi-
nionul de atac dispozitivul A,
echipat cu comparatorul etalonat, n
alezajul rulmentului
(ansamblul C dispozitivul A
cu comparatorul, la de etalo-
oare, corespunde unei K1
+ K2 = 78 mm, pe dis-
pozitiv). Apoi se dispoziti-
vul A, imobilizndu-se n momentul
n care acul comparatorului
sensul de
Se readuce acul comparatorului
n de etalonare se elibe-
ncet, frac-
respective. Cota (E) +
cota pe suport .
Apoi se
dintre cota pe pinion dis-
se sau
se - n de si-
- grosimea (E) a cotei de re-
glaj 1 cu Se nlo-
cala de reglaj cu o cu
grosimea care se
strnge. arborelui secundar la
cuplul de 23,5 daN.m.
Reglarea coroanei diferen-
tialului (fig. 15). montarea ine-
fului exterior 1 al rulmentului stnga n
alezaj - de reglaj - se in-
troduce inelul exterior 2 al rulmentu-
lui n semicarterul dreapta, aproxima-
tiv 3/4 din alezaj. Se introduce caseta
pe axul fals D (cu ex-
tremitatea "c" n care
se semicarterul dreapta
capacul 'spate. Apoi se ca ine-
lul exterior 1 fie sprijinit n semicar-
terul stnga inelul exterior 2 fie n
contact cu rolele rulmentului. Se fi-
comparatorul L pe suportul B al
trusei A,' etalonndu-se ansamblul
astfel ca acul totalizator indice
8-9 mm (ansamblul ax fals O - fig.
16 suportul cu comparatorul eta-
14
Dr. ing. TRAIAN CANTA
lonat B corespund unei K
R = 35 mm, pe su-
portul comparator B). In continuare
se suportul B pe de
contact a casetei cu
coroana, se ansamblul,
imobilizndu-se n momentul n
care acul comparator
sensul de metodolo-
gia se readuce acul n
de etalonare se

nile respective. (Cota pe
suport + cota X dis-
de la de a coroa-
nei la axa de simetrie.
dintre cota pe
astfel repre-
mea a calei de
reglaj.) In continuare se proce-
la fel pentru partea
asigurndu-se ca .inelul exterior al
rulmentului dreapta fie n sprijin
pe " semicarter inelul exterior al
rulmentului stnga fie n contact
cu rolele. Se rulmen-
se cu
prestrngere de 0,025 mm pentru
fiecare. Grosimea calelor: stnga =
grosimea a calei stnga
0,025 mm; dreapta grosimea to-
a calelor - grosimea calei
stnga (grosimea a calelor =
grosimea a calei stnga +
grosimea a calei dreapta
+ 0,05 mm).
Montarea Se mon-
mai nti coroana (cu
filetul unse), strngndu-se
burile la cuplul de 8,5 daN- m, pinioa-
nele planetare cu
cei doi arbori de pinioanele
satelit (asigurndu-se alinierea lor
cu axul axul
(se
satelitilor prin rotirea pinioanelor
planetare). Montarea arborilor cu
pinioane. Se n sem icar-
terul stnga: ansam-
blul arbore secundar, ansamblul ar-
bore primar, rotind rulmentul cu
ace pentru ca intre n dega-
jarea din rulment, bila de
sub axul de al furcii
c
vitezelor III-IV. Verificarea jocului
intre grupului conic. Chiar
a fost executat anterior, este
indicat a se verifica jocul astfel:
ce se semicarterul
dreapta capacul spate, cu ajutorul
suportului F al trusei al comparq-
torului L se jocul ntre
care trebuie se afle n domeniul
0,13-0,27 mm. Montarea semicar-
terului dreapta. Se placa
portresorturi, ansamblul levier de
rotula, pana de re.
Pe semicarterul dreapta se
cu bila de se mon-
resortul ghidul rotulei, se
unge planul de separare al celor
semicartere cu de etan-
care se cele
semicartere. Apoi se
a fi strnse), capacul
spate cu planul de uns cu
a fi
strnse). Se strng semi-
carterelor, n ordinea din figura 16, la
cuplul de '1,6 daN'm, apoi cele 6
ale capacului spate la cu-
plu! de 2,7 daNm. Pe cutia de viteze
a motorului cu cilindreea de 1 129
cm' se suportul spate,
pentru fixarea pe caroserie a an-
samblului motor-cutie de viteze.
Apoi se carterul de am-
breiaj (cu de
cu strng[1-
du-se la cuplul de 1,5 daNm. In
continuare se (fig. 17):
bila de 1, resortul 2, pastila
4, cuiul spintecat 3 obturatorul
respectiv.
Montarea arborilor de din
ce s-a verificat po-
a pinioanelor pla-
netare de nct cu pleze
canelurile arborilor n cele ale
pinioanelor planetare - moment n
care, rotind n sens cei doi ar-
bori de iesire, are loc antrenarea co-
roanei -, se mon-
arborii cu pentru a se
introduce se strng se
la cuplul de
6,7 daNm, care se
de golire nivel la cuplul
de 4 daNm.
3. Arborii de transmisie.
cum s-a prezentat anterior (vezi
"Tehnium" nr. 10/1983), la
motoare ale autoturis-
melor Oltcit se prin inter-
mediul a doi arbori de transmisie
identici stnga-dreapta, care snt
la arborii de din dife-
1). La
este
cu, bile tip RZEPPA, 2 (fig. 18).
In normale de exploatare
a autoturismului, arborii de trans-
misie incidente.
Uneori, din vina
1 2 4 5
\
TEHNIUM 5/1986
6
1.
pectate cuplurile de strngere (38
daNm la de fixare a arbore-
lui n butuc si 4 daN'm fa fixarea ar-
auto, se pot (sparge) o.J ...
furile arborilor, fapt care conducE 7
la pierderea vaselinei molibdenate
(tip GL245 Mo). Aceasta impune
demontarea arborelui .si nlocuirea
burdufului cu unul nou. Uneori, n
cazul automobilului (a
cu solul) - unor
socuri violente -, are loc deforma-
rea unuia sau a ambilor arbori de
transmisie. n la
pornirea de pe loc, cnd are loc cu-
plarea motorului cu transmisia,
apare un zgomot tipic de neunifor-
mitate De asemenea, In
acest caz trebuie demontat arbo-
rele respectiv nlocuit cu unul
nou. se n atelie-
rele service deoarece trebuie res-
ECONOMIZOR
EUGEN TARA$ OITUZ.
str. Stoica Ludascu "r. se/s,
sectorul '1,
REZERVOR
.;f CARBURANT
:: :: .---------,
1. AC INDICATOR
2. CADRAN
3. TAHOMETRU INDICATOR AL
CONSUMUWI DE CARBURANT
4. ANGRENAJ DE ANTRENARE
AL TAHOMETRULUI
5/1986
l'
I-r-----
B
II
II
II
1
12
III
POZIl'A DE
MONTAJ A
"
, I POMPA
'\5 DE BENZINA
5 ANSAMBLU DE ANTRENARE 11 RACORD CAUCIUC
AL VrTEZOMETRULUI 12.
6 SUPORT DE MONTAJ
;.MULTIPlICATOr
8 tABUJ FLEXIBIL DE LEGATURA
9
10 REZERVOR
bori/or pe aruorii de din dife-
precum de
montare a rondelei "a" arbore
"b"
RZEPPA.
Repararea unui arbore de trans-
a
fi
/
h
.. demontarea ae pt:: ",u-
totunsm, se arborele n
(cu pe bacu-
riie de stringere), se
cofierele 3, se burduful
de 4 se an-
treno.rui 5. Apoi se 6, cu
pentru a nu. pierde acele (35
pe fiecare galet). Piesele trebuie re-
perate n vederea refolosirii lor. n
continuare se
2, cu ajutorul unui dis-
cu A (cod 000-601),
prevazut un extractor B (cod
000-414).' melul de de pe
de. Se
se venflca toate piesele, n
general nlocuindu-se burdufurile
de vaselina
3
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Dupa cum Se una din principalele de reducere a consumurilor spe-
cifice de carburant o conslituie reglarea a sistemelor de aprindere de car-
buratie. Printre multiplele dispozitive accesorii care aceste reglaje se
debitmetrele auto.
"Debitmetrul-economizor" descris
are la un element traductor pen-
tru nregistrarea de carburant consu-
mat instantaneu. Acesta dintr-
u n subansamblu ce
este montat n circuitul de alimentare
al carburatorului.
are rolul de a
converti debitul de carburant nece-
sar motorului n
al n de
consumul instantaneu.
Pentru a putea sesiza un debit
de carburant (sub 7 11100
km), la care corespunde o rotire
a turbinei, se un sis-
tem de multiplicare bazat pe

rotorului astfel multipli-
poate fi de un vitezo-
metru.
n de diametrul
conductei de alimentare (de la re-
zervor la pompa de gaba-
ritul turbinei factorul de multipli-
care al angrenajului mecanic, se
poate trece la cadranu-
lui-vitezometru. In desenul din fi-
gura 2 se modul de etalo-
nare, unde pentru o vizualizare in-
stantanee consumului se
vor n sectoare colorate n
verde, portocaliu
Prin compararea consumului de
carburant instantaneu (indicat de
economizor) cu motorului
de un turometru) se poate
stabili consumul economic. Moto-
rul fiind reglat conform normelor
din cartea sa n subsidiar
pot fi relevate eventualele
ale sistemului de aprindere sau car-

PIESE ACCESORII
va fi
din bronz echipat cu simeringuri
la cele capete ale axului turbi-
nei; el mai poate fi pr:ocurat din in-
dustria (folosind ca debit-
metru).
Multiplicatorul mecanic poate fi
procurat de la pentru repa-
rarea contoarelor electrice tip
"Electromagnetica" .
Vitezometrul echipat cu contor
numeric poate fi procurat de la ma-
gazinele cu piese de schimb pentru
motoreta "Mobra".
Ca element de ntre eco-
nomizor multiplicatorul mecanic
poate fi folosit cablul de kilometraj
de la orice autoturism.
Constructorii amatori care doresc
abordeze experimentarea debit-
metrului-economizor pot in-
suplimentare lund
cu autorul, la adresa
5
II

01 m t-
Posesorii de acvarii pun de
multe ori problema
atunci cnd trebuie plece n con-
cediu sau apelnd de cele
mai multe ori la vecini sau la rude.
Eu posed un acvariu de 50 I cu n-
vibrator, termometru
dispozitivul automat de ca-
re-I folosesc cnd plec
mai multe zile. in de
l-am folosit 35 de zile,. timp n care
dispozitivul a perfect
Am un transformator cu mai multe
tensiuni la care snt puse
torul si vi bratorul.
ncalzitorul este alimentat vara la
o tensiune mai deoarece
temperatura camerei este mai
mare. Vibratorul alimentat la 220 V
este pornit oprit automat
unei celule fotoelectrice
Deci
numai ziua sa\!ll numai noaptea, de-
pinde de posesorului de ac-
variu., Schema pornirii opririi au-
tomate a vibratoru!ui este cea din fi-
gura 1.
automat este compus
dintr-un ceas electronic de cu
un temporizator, un
soienoid o plnie cu tub pentru
hrana Schema-bloc
este n figura 2.
Dispozitivul astfel:
ceasul are o
pentru sonerie; pe
am lipit .cu scotch un con-
EBev ANDREI

de cca 3 mm. Miezul solenoi-
dului are la un o care n-
chide deschide tubul prin care
curge hrana, iar la
printr-un orificiu n are un
cu care se cursa
miezului. Tot acest nchide
deschide un contact (cu lame de
care este conectat n circuitul
de alimentare a solenoidului.
Solenoidul astfel:
cnd este excitat, se atinge miezul
se deschide orificiul tubului de
miezului ntrerupe
circuitul de alimentare a solenoidu-
lui, astfel miezul este adus n po-
(deci nchide -tubul de
alimentare}" de arcul n ju-
rul miezulUI (cteva spire de
de Astfel contactul
ca spun se n-
chide, completnd din nou circuitul
solenoidului, care se atrage iar.
acestea o "vi-
brare'" a lamei care nchide des-
chide tubul. cu repeziciune timp de
cca 3 minute, ct este sub curent bo-
bina soneriei ceasului. cum
am mai spus, timpul de vibrare este
intermitent, cu pauze care snt mai
scurte sau mai lungi, cum am
reglat temporizatorul de la
metru. Aparatul permite
de ori pe zi cum
ora de "sunat" a ceasului) nu-
mai cu
Se ca hrana fie
nainte de fie
printr-o pentru uniformizarea suficient de pentru ca lama sa
granulelor. Tubui de este avea un joc lejer.
din plastic, din acelea folosite n Fixarea tubului cu plnia, a sole-
electrice, cu un diametru noidului ct a circuitelor, transfor-
de 5 mm cu lungimea de 35- matorului etc. se face pe o
40 cm. de 30/20 cm, cu o grosime de 2-
Plnia de mine este din 3 cm.
celuloid de 17 cm Schema temporizatorului este
cu diametrul la partea de 10 n figura 3, iar n figura 4 snt
cm. Partea a plnie am in- date solenoidul cu lamela de nchi-
trodus-o n tubul de even- dere deschidere, cu tubul plnia
tual la cald. Tubul de de
va avea o vor fi de reali-
acolo unde lama solenoiduluL zarea lor nu vor risca pierde-
Forma se tubului cald, rea sau
presndu-I pe o de aproxi- acvariul pe mna
mativ 4 cm, iar se taie cu o priceput.
ov
t= ac 10Z 108,109
171,172
72=
av
. tact n vid (tub de normal
deschis. Acest tip de contact se n-
chide cnd'se apropie de el un mag-
net, deci el se va nchide cnd prin
va trece un curent. Contac-
tul, nchizndu-se, cir-
cuitul de alimentare cu 12 V c.c. a
temporizatorulu. Cu ajutorul po-
temporizatorului se
debitul de (timpul
de Contactul normal des-
chis al releulLii de la temporizator
este folosit pentru completarea cir-
cuitului de alimentare cu 24 V c.a. a
solenoidului. Am folosit 24 V deoa-
rece solenoidul de care dispun
la tensiune,
dar se poate folosi orice fel de sole-
noid sau electromagnetcu
un miez sau cu o
1ZVc.c.
Contact nr. 2
al releului R
+
t 2; Ve.a.
sonerie R (releu)
Contact nr.1
al releului R
1
K.o
12Vc.c.
Kl
+
INTRERUPATOR
,1...--__ ..... LA ALIMENTARE SOLENOID
16
fixare
Arc revenire
selenoid

reglaj miez
Miez
+SOlenoid re revenire

TEHNIUM 5/1986
Ing. PAUL ANCREESCU
- filtre active realizate cu
2xCDB4121, (;08474 CDB486
pentru gamele de mai
mare de 35'C ntre 13 C 35 C;
- selector pentru gama de tem-
mai de 1 realizat
cu 1/2 CDB440 1/4 'LJLtLJ..,.t.;,u.
- avertizor acustic
din gama de
35 C, realizat cu
CDB440, tranzistorul BD135 (137,
139) casca de 75 il;
- trei LED-uri pentru semnali-
zarea celor trei game de tempera-

n practica se ntlnesc si-
cnd nu se poate "umbla" n
interiorul stupului a perturba
sau chiar a nimici albinele. Aceste
se ntlnesc n special cnd
vremea este albinelor
ploaie, vnt etc.). Aparatul
propus vine n ajutorul stuparului,
dndu-i despre tempera-
tura din stup n in-
teriorul stupului. Pentru aceasta
este plasarea pe o
(de obicei a unui sesizor
de ce este conectat la
montate prin perfora-
rea peretelui din spate al stupului.
Cu
a
familiei de albine, un ajutor n plus
pentru stupar, pe cele cunos-
cute din practica
C./J!3 C'.()(3 y.7!,t., C.{)!3 t',<86
0'(/ O'/mf!!'>t7JrY/,jeo /0' -III:.
f/ /77O'$ele h ;O/l?ul 7.
Deoarece numai si-
cnd stuparul trebuie
aparatul a fost conceput
semnalizeze optic acustic
temperaturii din interiorul ghemului
(iarna) sub 13 C sau tem-
peraturii de 35 C (vara).
Aparatul se compune din:
- un generator cu va-
n de
realizat cu un circuit /3 E555 i'J;
(URMARE N PAG. 11)
/171n:,,-e.
I
1--
1_-.:.. -------+--t-:--
+ (2V
R 5 = 3tJ/Lt2.
-/2\/
Utiliznd datele de catalog pentru
A.O., schema din figura 1 se poate
aplica pentru orice
avnd etajul de n B sau
AB.
Bibliografie:
revistei "Radio" (U.R.S.S.),
1985
Electronics & Wireless World m.
1 579, voI. 90/1984
% t
It
-1
___
:- =----.
8

------
NI
------- ,
O 2. 3
TEHNIUM 5/1986
de tipul ROL07 ROL09 (pen-
tru gama 13C-:- 35 C);
- cordon cu pentru co-
nectarea la cele bucse mon-
tate pe peretele din spate al stupu-
lui;
- sursa de alimentare, o baterie
de 4,5 V, ce autonomie aparatu-
lui.
CALIBRAREA APARATULUI
nainte de a descrie calibrarea,
sesizoarele de tem-
(termistoarele) trebuie se-
a avea caracteris-
ticile R (t C) ct mai apro-
piate.
Se unul din termis-
toare n punctele a b ale montaju-
lui se trece la calibrarea aparatu-
lui.
n de
constructor, aceasta se poate face
fie industrial, n camere climat/ce,
fie cu ajytorul unui termometru de
In cel de-al doilea caz se
ntr-un vas, la o tem-
cu cteva grade mai mult
de 35C, unde se introduce termis-
torul. Cnd apa ajunge la 35
P1
valoarea
gamei mai mare de
35
G
C se stinge (manevra se va exe-
cuta foarte fin), iar LED-ul gamei 13
-:- 35
c
'C se aprinde. Se n
continuare temperaturii
apei la 13C se poten-
P2 la valoarea ma-
cnd LED-ul
gamei 13-:- 35' C se stinge
aprinde LED-ul ga-
mei de mai de
13C.
calibrarea aparatului se n-
cu alte
termistoare pentru o mai bu veri-
ficare a si a observa tole-
de ale aparatu-
lui.
- se ntre punctele
a b unul din termistoare;
- se introduce
mediu climatic (ca acela
sus), avnd la
metru de este cu
coeficient negativ de temperatura).
- generatorul de va-
va genera un semnal cu frec-
direct cu tem-
peratura la cele filtre digitale
care selectarea celor trei
game de
-variind temperatura mediulUI
climatic n care se termistorul de
la peste C la sub 13 C, se
aprinderea . 'a
LED-urilor Acest
lucru se la termometrul
de introdus n mediu
climatic cu termistorul.
Aparatul are un aver-
x
flROLO?
Gomcy <: (3 ce
'?OO.f2..
g1
/II ROt. 07
y
tizor acustlc, care semna-
lizarea
Schema este numai cu
piese componente din Reali-
zarea att a montajului ct a cutiei
aparatului se la aprecierea
constructor amator.
UTILIZAREA' APARATULUI
Se la fiecare stup un
termistor pe una din ramele din
centrul stupului (sau mijlocul ghe-
mului), conectat la cele bucse
de pe peretele stupului (se alege
peretele din spate, pentru a nu
bloca n timpul
aparatului).
Cu aparatul n se introduce
n cele bucse si se
pe butonul B, care'
alimentarea montajului. Se
aprinderea unuia din cele trei LED-uri
(n cazul aprinderi; LED-urilor pen-
tru gamele mai mari de 35' C mai
mici de 13 C n
avertizorul sonor). In continuare se
butonul B se scoate
din
cteva secunde, ceea ce
face ca ntr-un timp foarte scurt
stupii, ducnd ast-
fel la mun-
cii n cum am
utilizarea aparatului nu ve-
rificarea a stupi lor; el ne
numai o care, "prelu-
ne spune foarte mult. De
exemplu, n timpul iernii, se
aprinde LED-ul ga-
mei de mai
l
de
13 e, atunci ghemui se ntr-o si-
grea de depopu-
!are, etc.), ce presupul)e
urgenta a stuparului. In
timpul verii, semnalizarea LED-ului
gamei de tempera-
mai mare de 35 C o ven-
a stupului,
cu directe asupra
puietului. Aceasta presupune luarea
a ce se impun
("umbrirea" stupului, urdi-
etc.).
Piesele componentele ce
n aparatului reies din
nu probleme deo-
sebite.
Utilizarea aparatului nu necesita
nici un reglaj n timpul
fiind accesibil stuparilor indiferent
de Consumul aparatului
este 0,5 W (110 mA).
17

S1111llI11
PIIIII l.lIGIIIIIIIJ
Ing. CORNEL DELICOSTEA,
Bucureflltl
Prin stimularea a celule-
lor s-a studiat se
comportarea acestora sub
unor tensiuni de
diverse forme de
etc., n vederea a tra-
tamentului sau a anumi-
tor fu nctii sau organe.
Activitatea unei celule poate fi ur-
la nivelul membranei prin
schimburile de ioni care au loc ntre
exteriorul ei.
Atunci cnd celula este
mecanic, electric, chimic etc., ca-
racteristicile membranei se modi-
n sensul permeabi-
de ionii n
proces. Astfel ea se poate polariza
sau. depolariza.
S-au imediate ca
electromasajul, s-a
completat
cu electroacupunctura.
Cine nu un ten
frumos? Cine fie
obez? Ce sportiv nu ca du-
rerile, de exemplu, din talpa picio-
rului, un antrenament intens,
i ct mai repede? La
aceste la multe alte o
este electromasajul.
S-au studiat diverse forme de
semnale s-a ajuns la concluzia
unul dintre ele, cu rezultate foarte
bune, este cel din figura 4
ci .. cuite integ ... te
pe'ntru .p. ... tu .. .
de la .. , consum
PerformanJe electrice
2
Amplitudine semnal: 0-60 V
Trei game de 0-10 Hz
0-100 Hz
0-1 000 Hz
impuls:
0,5 ms pe gama 0-10 Hz
0,5 ms pe gama 0-100 Hz
50 fJ.s pe gama 0-1 000 Hz
Factor de umplere: 1/2
Consum maxim: 35 mA
alimentare: 9 Vcc
DESCRIEREA APARATULUI
Aparatul n sine este un genera-
tor de impulsuri de amplitudine va-
comandat manual, format
dintr-un oscilator astabil cu frec-
4 8
3
CI

Ra
2
6
1.

(S
LED

1
Ing. MIHAI FLORESCU. Titu
=
etaje de am-
plificare de (fig. 1). Pentru
control avem un indicator optic rea-
lizat cu ajutorul unui LED.
Oscilatorul astabil l-am realizat
cu ajutorul circuitului integrat
,BE555. Am ales acest circuit inte-
grat deoarece corespunde apli-
dorite prin posibilitatea de a-I
comanda cu doar cteva compo-
nente electronice.
Comanda acestui circuit integrat
se face n curent cu ajutorul unei
oglinzi de curent. Oglinda de curent
este din T
2
, T
3
, R
2
R3' Ea
este prin curentul prove-
nit de la T
1
, R
1
P
1

4
ON
41C\1

R10 04 o
OUT
2
T6
MAA 115
3 MAA 125
MAA 145
Sub acest titlu vom pre- zenta familia de circuite inte-
zenta diferite circuite integrate grate pentru preamplificatoare
pe care le ntlnim n aparatele audio produse de firma TESLA.
-6$12
,..---,.......---+-<1
de radio, electroacustice te- de snt
levizoarele din import. Multe prezentate n figurile 1 2,
din aceste circuite se n cu conexiunile
ca piese de schimb, dar Ambele variante snt utilizate n
din de date constructorii schema din figura 3. Circuitul
amatori nu le pot utiliza. Evi- se poate nlocui n caz de ne-
dent, nu vom insista asupra voie cu o
acelor tipuri care snt direct cu tranzistoare cu zgomot mic.
compatibile cu produsele LP.R.S. (RIII /(III = 3,5 k!l).
deci cunoscute. Principalii parametri snt re-
Pentru nceput vom pre- n tabel.

MAA115 MAA125 MAA145 MAA225 MAA245
PARAMETRUL
Amplificare 50 70 70 80 80 dB minim.
la
intrare 0,5 3 2 1,0 1,0 kn
Distorsiuni 10 1,5 1,5 10 10 % maxim
Alimentare 4 7 12 7 12 V maxim
18
5
... 5
A
c
2 MAA 225
MAA 245
+U
R2
TEHNIUM 5/1986
inox
--...-:;;- su da re
Scara' 1:.1


cordon
De la cursorul
P
1
se o tensiune n-
tre 0,6 V 5,6 V. Tensiunea varia-
ce cade pe R
1
va face
un curent variabil prin
tranzistorul T
1

Oglinda de curent are raportul de
1 :1.
Schema de are ur-
valori:
CI, C3 - 25 ,uF; C2 - 10 ,uF;
Cl - 1 000 ,uF (tensiunile cores-
pund variantei de circuit); RI -
12 kf1; R2 - 1-2 kn; Rl -
470 n; P - 1 Mn.
Regimurile nominale de func-
snt n domeniul de
dar modelele
MAA125 MAA145 se pot uti-
liza, la 1-10 MHz. Circui-
tul MAA115 poate- lucra la
tensiunea de 1,3 V.
6
TEHNIUM 5/1986
MAA325
MAA3
MAA43
MAA 52
Pentru ca aparatul fie util
tuturor dorite vom folosi
3 game de Comutarea de
pe o pe alta se va face manual
cu ajutorul unui comutator cu trei
Condensatoarele C
1
, C
2
, C
3
ne dau iar R4' Rs, R6 dau
durata impulsurilor.
Tranzistorul intern al
de la pinul 7 va face ca, prin curen-
tul variabil introdus, circuitele bas-
culante ale CI basculeze
cu o a impulsurilor n func-
de curentul injectat. Condensa-
torul C
4
de pe pinul 8, "alimentare",
la eliminarea unor osci-
parazite.
Etajul de al CI poate co-
manda maximum patru etaje nece-
sare pentru electromasaj, pen-
tru a ne ncadra ntr-un consum ac-
ceptabil de curent pentru baterii a
fj siguri nu acest
etaj am ales de a folosi nu-
mai canale de
P
2
P
3
co-
tensiunea pentru
Tr. 1 Tr. 2 (transformatoare ri-
de tensiune). Practic
le-am realizat din transforma-
toare defazoare de la radiorecepto-
rul "Mamaia". Transformatoarele
snt identice, avnd n primar 90 de
spire CuEm cu 0 0,2 mm, iar n se-
cundar 1 SOO de spire de
CuEm 0 0,15 mm.
tensiunii autoinduse a
transformatoarelor vom avea la ie-
din acestea un semnal cu
forma din figura 2. Pentru a ajunge
n schema din figura 2 se asi-
o de de la
40 Hz la 15 kHz.
Curentul maxim este de 50
mA, di" care 40 mA corespund
ultimului tranzistor.
Pentru
posibile, plecnd de la
de dar crend di-
ferite versiuni de acces la cone-
xiunile interne, au fost realizate
modelele din figura 4.
Principalii parametri ai aces-
tor versiuni snt:
Amplificare = 70 dB la 1 kHz
sau 60 dB la 1 MHz (minim)
U alimentare = 7V respec-
tiv 12 V (maxim)
Distorsiuni sub 10%.
h21 E = 30 (minim) pentru pri-
mul tranzistor
UH la = 0,2 V
UI--2 la = 0,6 V
Variantele MAA435 au para-
metrii de cei ai tranzistoare-
lor din compunere. Astfel avem
(pentru Uh-4 = UH = 6V, 1)= h =
0,2 mA, UX-I = 3,5 V, 12 = 15 mA):
h21E = minim 40; UBl: = 0,55 -
0,8 V; fmal 100 MHz.
Similar, circuitul MAA525 are
h21E minim de 20.
Tensiunile de snt
pentru MAA435: Un:" = UH =
= maxim 7 V; UX-2 = maxim 9 V;
Un-.; = UX- I = maxim 15 V; UH =
UH = U2'-1 = maxim 6 V; b = ma-
xim 40 mA; 1) = h = maxim 20
mA; II = 14 = 10 mA, iar pentru
varianta MAA525 avem UCEO =
maxim 7 V; UtlJO = maxim 5 V; le E
maxim 10 mA; le, = maxim
mA; le, = maxim 40 mA.
Toate variantele au puterea
de 300 mW, la o
de 150C.
ICi semnalul dorit vom compo-
nenta cu ajutorul unei
diode. Dioda trebuie fie
de suporte tensiu-
nea de 100 V. Tranzistoarele T
6
T
5
n curent pentru a fi si-
guri nu se n timpul
puterii disipate
am ales 8D136.
Indicatorul optic pentru
a aparatul
bateriile nu s-au sub
tensiunea de 7 V. Dioda Zener va-
loarea tensiunii sub care noi consi-
bateria Sub ten-
siunea de 7 V, LED-ul indicatorului
vizual este stins.
T
4
n curent pentru ca
valoarea a curentului ce
trece prin LED fie ca
acesta normal. Am
ales curentul de 8 mA.
MONTAREA. PUNEREA N

Personal am folosit ntre-
cu pentru ca
atunci cnd se numai un
canal nu se consume un curent
inutil de la baterii.
Componentele snt rezistoare cu
condensatoare
cu tanta!. Am folosit astfel de com-
ponente nu att pentru precizia
semnalului ct pentru a
dimensiuni ct mai mici ale
montajului.
Semnalele de la etajele de
snt aplicate de la electrostimulator
pe piele cu ajutorul unor electrozi.
Cei de mine snt din inox
au dimensiunile din figura 3. Snt
necesari patru astfel de electrozi de

Cordonul folosit este cablu tele-
fonic ce are n interior S fire (nece-
sare doar patru). Am utilizat jack-
uri de casetofon ca mufe de cu-

Intre electrozi piele, pentru un
contact electric bun, trebuie
existe un strat de cu
(prin Iqcului masat cu

Montajul nu nici uh re-
glaj deosebit. La punerea n func-
LED-ul va ilumina.
Trebuie verificat prin vizualizare
pe osciloscop avem ntr-a-
semnalul din figura 4.
P
1
de la care
nem l vom eta-
lona de la 1 la 10 cu multiplicare de
10 de 100 de ori, iar cele de ampli-
tudine cu valori intermediare de la O
la60V.
La nceput vom aplica electrozi
pentru verificare pe Trebuie ca
"vibreze" ntocmai ca
la un masaj
manual. Se va porni de la tensiuni
mici spre valori mari. O va
dura maximum 15-20 minute.
Electrozii se vor doi cte
doi, la 10-30 mm unul de
altul, pe ce vrem o

Utilizatorul va folosi o
o valoare a tensiunii pe care le
simte snt cele mai bune pentru
el.
LISTA DE PIESE:
R
1
= 4,7kn, R
2
= R3 = 1,Skn,
= Rs = 3300, R
6
= 330, R
7
= 1,2kn,
Rs 18 n, Rg = AlO = 47 n, R
11

= 16 kn, C
l
= 22 J-LF, C
2
= 2,2 J-LF,
C
3
= 0,22 J-LF, C
4
= 10 J-LF, C
s
= 10 nF,
P
1
= 1160 kn liniar, P
2
= P
3
= 1 kn li-
niar, T
1
= 8C107, T
2
= T
3
= T
4
=
= 8C177, T
s
= T
6
= 8D136, 0
1
=-
= orice O
2
= SV6, CI =
=
ILUMINARE TEMPORIZATA
ROMEO BOARIU,
GeneralA Panaitoaia, Jud.
Circuitul din figura 1 permite
aprinderea, pentru un timp limitat, a
unui bec alimentat la 220 V, co-
manda prin simpla atin-
gere a sesizorului S.
Cu ajutorul de 1
MH se nivelul tensiunii n
punctul E la aproximativ 1,S-1,6 V.
tensiune deschide amplifi-
catorul de curent continuu realizat
cu tranzistoarele T4 TS, releul
este deschiznd contac-
tele de alimentare a becului. Ten-
siunea pe emitorul lui T4 se aduce
la ,0,7 V cu ajutorul diodei 01.
Intre baza tranzistorului T2 di-
vizorul rezistiv format din R1 R2
se tranzistorul Ti. Intre
baza colectorul acestuia se
sesizorul S; R3
curentul bazei n cazul unui scurt-
circuit.
Prin atingerea sesizorului baza
este echiva-
a lui T1 scade aduce un cu-
rentsuplimentar pe baza lui T1.
Tranzistorul T2 se iar T3

se tensiunea n E scade
bl.ocnd amplificatorul de curent
continuu releul, care
prin contactele sale
becul. Releul se
la condensatoru-
lui C. Acest timp depinde de capa-
cftatea condensatorului. Pentru
C = 500 J-LF se un timp de
20 s. Pentru
a becului se poate monta n paralel
cu tranzistorul T1 un
n serie cu o de 200-300
kn.
Tranzistorul T1 este
pentru curent rezidual minim. Tran-
zistoarele T1, T2, T3, T4 snt de tipul
8C177, 8C178, 8C25S, iar TS
AC181, 8D135. Oiodele 01, 02 snt
de tipul F407, 1N4001, 1N4005,
DC1. Alimentarea montajului se
face la 9V, iar releul la
30-60 mA. Dioda D2'
tranzistorul T5.
BIBLIOGRAFIE: Revista "Tehnium"
19
n sprijinul de laborator
a fotografilor nu numai a
acestora, industria de profil din di-
verse sortimentul de
cu numeroase modele de
exponometre de laborator. n acest
sens aparatele FOTON
(U.R.S.S.), MEOSIX (R.S.C.), FOTO-
LUX (R.D.G.), GOSSEN (R.F.G.) etc.
densitatea negativului
(punctual sau integral), exponome-
trul de laborator n prin-
cipal determinarea timpului de ex-
punere a materialului fotosensibil
pozitiv, att n progedeul alb-negru,
ct si n cel color. In tehnica alb-ne-
gru,' cu ajutorul unei scale de refe-
exponometrul este utilizabil
pentru definirea materia-
lelor fotosensibile.
se face plasnd sonda
de pe aparatului
de astfel nct fereastra foto-
senzorului zonei de
interes maxim. Introducnd un
ecran difuzor n obiectivului
aparatului de se o

atunci cnd imaginea nu are zone
de contrast extrem subiectul
principal nu o de
(fig. 1).
exponometrului de la-
borator fi pe un in-
ca la unele mo-
dele FOTON" de exemplu, sau digi-
ing. V ASHLE
cu LED-uri, ca la majoritatea
celorlalte modele. De fapt,
de LED-uri este unui
punct de
cu care snt echipate respectivele
exponometre fiind gradate repre-
zentnd implicit o analo-

Se poate utiliza exponometrul de
laborator pentru determinarea tim-
pului de expunere n feluri:
1. Plecnd de la un de refe-
se exponometric o
densitate convenabil Pentru
celelalte se dia-
fragma astfel nct se
de fiecare corespun-
Timpul de
expunere constant.
2. Se de asemenea de la
un de Pentru cele-
lalte se Ufl alt timp
de expunere, n de
torile care se fac de modul de lu-
cru al exponometrului folosit.
Primul procedeu este mai rapid
mai comod se prepon-
derent. Cel de-al doilea se
atunci cnd prin manevrarea dia-
fragmei la nu se
punctul de ini-

Pentru determinarea gradului de
contrast al unui se fac
n zonele de densitate
n
CONSTANTIN ALEXANDRESCU
Pentru realizarea probelor de ex-
punere la pe hrtie alb-ne-
gru sau color este util un dispozitiv
ca acela din fotografie, care per-
mite realizarea mai multor
pe
Probele se cu timpi de
expunere progresivi (de exemplu
2-4-6-8-10 sau 2--4-8--16-32
etc.), cla-
pete care se succesiv. Se pot
face, de asemenea, probe de cu-
loare utiliznd filtraje diferite pentru
fiecare
Acest mod de efectua re a probe-
lor trei mari avantaje:
- developarea probelor se face
o
- probele snt analizate compa-
rativ;
- probele n ansam-
blu imaginea
posibilitatea ca prin trans-
latarea a dispozitivului
se probe succesive,
de imagine.
Desenul serveste confec-
unui asemenea' disDozitiv.
Avnd n vedere simplitatea construg-
nu snt date cote detaliate. In
principiu se o (1)
cu trei laterali de cca 5 mm
din de aluminiu,
sau (grosime 0,5-0,8 mm).
Clapetele (2) se fac din ma-
terial, n de 5 sau 6. La ca-
posterior clapetele se mon-
gen balama pe un ax de cca
2 mm (3). Se lucruri,
an ume ca fiecare se
roti a le antrena pe
celelalte ca ntre de jos a cla-
un inter-
de cca 1 mm, astfel nct
se i ntrod uce cu uri
coala de hrtie (format
9x12 mm), cum
din desen.
Dispozitivul poate fi cu 2 cm
pe lungime pentru a ,se face probe
pe formatul 9x14 cm. In acest caz se
mai o
Caseta va fi cu cteva
de 20-25 mm n partea de jos
pentru a facilita evacuarea hrtiei
expuse, Dispozitivul este gndit ast-
trepte de expunere va permite sa
tragem concluzii privind gradul de
contrast.
Vom ilustra cele spuse prin de-
scrierea mai a unuia din
exponometrele a mo-
dului de utilizare, respectiva mode-
lului FOTOLUX (figurile 2 3).
Fotosenzorul fo:osit este o 10to-
foarte Un bu-
ton de reglare dis-
pune de o gradare n trepte de ex--
punere. Pentru definirea unui punct
de exponometrul dispune
de LED-uri. de refe-
este determinat cele
LED-uri snt concomitent aprinse,
fel ca din coala de hrtie
n partea din spate o
de milimetri pentru extragere.
Caseta se negru mat
(sau gri nchis). Clapetele se vop-
sesc, cel pe partea superi-
n alb pentru a facilita
gerea imaginii proiectate.
121 (14i)
1
N
j
r
--- r---
Principalele baracteristici ale
aparatului snt:
domeniu de
0,05 ...... 6,4 Ix;
de
lucru +5 ...... +35 C;
greutate
alimentare R6);
curent de lucru
ntr-o de lucru se
o care furnizeze
imaginea de ima-
gine se la de lucru
sau ceva mai mare, o bu
a ei. alege o ima-
gine contraste pe ct
posibil, un subiect prin-
cipal, acesta ocupe o

Timpul de expunere folosit se no-
recomandabil, chiar pe pa-
chetul de hrtie
Se de asemenea dia-
fragma la obiectivul apara-
tului de
diafragma, se ncepe
lucrul cu exponometrul pe
imagine. Se expono-
metrul cu fereastra fotosenzorului
pe zona de interes maxim (de
exemplu, personajului princi-
pal). Cnd nu o de inte-
Pentru de cu
obturator de
a luminii, pose- -
sori care doresc macrofoto-
gratii, n tabelul snt pre-
zentate valorile ale distan-
de ale coefi-
cientului de a expunerii
pentru cu setul
de inele PENTACON de
7, 14 28 mm (procurabildi n co-
la un obiectiv cu dis-
de 50 mm. Valorile din
tabel reprezentnd snt n
mm si obiectivu-
lui pe
pectiv,
.se
faptului obiectivul de
planul prin folosirea inele-
lor imaginea se va
forma pe un cerc cu diametrul mai
mare dect de
24 x
TEHNIUM
r
4 1 .. , 2
4
....
,/,1
5
,61
8 I
71
61
51
,;"" J 8 I
....
8
....
....
.....
/ ,
; ;'
l' ;' I 11 I
/ /'
..

1',,;' 116 I
re
res deosebit, se face pe
zonele de din negativ.
Prin butonului de
nare si manevrarea butonului de re-
glare . se aduc ambele LED-uri n
stare de pe buto-
nul de reglare se de aseme-
nea. Acest este un echiva-
lent valoric relativ al
hrtiei l vom nota
prescurtat NSH sensibili-
tate hrtie).
Determinarea timpilor de expu-
nere pentru alte se face ple-
cnd de la valoarea NSH
timpul de expunere diafragma
utilizate.
Avnd n vedere de pe
butonul de reglare snt similare cu
diviziunile unei diafragme (trepte
de expunere), se poate modifica ul-
terior timpul de expunere sau va-
loarea diafragmei sau chiar amn-
concomitent.
Evident, cel mai simplu procedeu
n timpului de
expunere de modifica-
rea diafragmei de la un la al-
I
VIOREL OLTEANU
Aceasta va determina ex-
punerii cu valorile din tabel, calcu-
late pentru obiectivu-
lui la 0,33 m la infinit. Pentru va-
lori ntregi ale este
preferabil se tim-
7 228
14 169
7"'14 140
28 122
7+28 110
14"'28 100
7+")i,+28 95
1221
I I
I I
D
tu!.
1128
I
l(s)
n caz se diafragma se
face o n de
noua valoare 'JSH se
timpul de expunere.
Pentru o
exemplu:
prima determinare: NSH 5; timp
expunere 4 s; 5,6;
determinare' NSH 3;
noul timp de expunere: cores-
trecerii peste trepte
de expunere vom avea 4 s x 2 x 2 =
16 s (pentru NSH mic, timpii de ex-
punere snt mai lungi invers).
Modificnd diafragma,
alte valori. Considernd diafragma
4, timpul de expunere va fi de numai
8 s, deoarece o de expunere
s-a compensat prin deschiderea
diafragmei.
Altfel spus,
- NSH scade cu o unitate,
la timpul de
expunere se
- NSH creste cu o unitate
la timpul de
expunere se
pul de expunere (de exemplu: inel
de 14 mm; obiectiv fixat pe 0,33 m;
dlafragma 8; timp teoretic de expu-
nere 1/125; timp real de expunere de
1/60 s, de ori mai lung, conform
coeficientului). Pentru celelalte va-
lori ale este recoman-
dabil se reglarea dia-
fragmei (de exemplu: inele de
7 14 28 49 mm; obiectiv fixat
pe 0,33 m; timp de expunere 1/125;
diafragma 8; diafragma
8 : 4,5 1,8, conform coefi-
cientului). Din exemple se
pentru prelungirea timpului de
expunere, valoarea se va
cu coeficientul (n primul
exemplu 1/125 se cu 2,0
cca 1/60), iar pre-
lungirea expunerii prin modificarea
diafragmei valoarea se va
cu coeficientul al doilea
exemphJ 8 se imparte 4,5 re-
zulta cea 1,8) De asemenea, n ta-
228
169
140
122
110
100
- NSH i coms-
punde o de
cele spuse se
ct celor cu
4 este o schema
pentru facilitarea deter-
timpilor de expunere. Cu li-
nie s-a marcat prima de-
terminare din exemplul dat. Cu linie
snt marcate
ec hival ente.
n cazul n care diafragma des-
la maximum nu permite
aprinderea a celor
cazul formatelor
mari de la odeter-
minare pe mai mic),
se astfel: se trece pe
exponometru o valoare NSH mai
se reface
nu este suficient, se expo-
nometrul pe o valoare NSH mai
cnd cele
LED-uri se aprind concomitent.
Fiecare trecere peste o valoare
NSH duce la dublarea timpului de
li) prima determinare: NSH 5;
de expunere 4 s;
obiectivul are deschiderea
echivalente:
NSH 4; timp de expunere 4 s;
4;
NSH 3; timp de expunere 8 s;
4;
NSH 2; timp de expunere 16
s; 4.
Similar, dar n sens invers, se pro-
Cnd se de la un for-
mat mare la unul mai mic nchide-
diafragmei nu este
In cazul lor color
rie filtrajului de nu impun
calcule. suplimentare, deoarece ex-
ponometrul preia dE;
densitate rezultate din filtraj.
Valorile NSH snt diferite nu
trebuie confundate n cazul
rii punctuale, respectiv integrale.
bel snt de
de prelungire a expune-
rii n cazul folosirii acelorasi inele
unor obiective
de 35 mm respectiv, 135 mm, di-
mensiunile cmpului fotografiat
scara de nefiind indicate din
cauza de exis-
tente de la un la altul
(unele obiective de la
29 cm, altele, cu
de la 18 cm, ceea ce ar face
calculul foarte dificil).
se vor aplica identic ca mai sus, iar
valorile de se interpre-
n sensul de exemplu, va-
loarea 1,40 o imagine
formata pe de 1,4 ori mai
mare dect ei
1
1
Pionier SB 80
Sub acest titlu este construit un
receptor pentru banda de 80 IT) des-
tinat radioamatorilor. Selectivitatea
receptorului este de un
filtru piezoceramic de 455 kHz.
Tranzistorul VT1 este mixer, VT2
oscilator local, iar VT6 oscilator
pentru telegrafie. VT2 VT3 ampli-
semnalul IF de 455 kHz, iar VT4
snt construite astfel: LI = 8 spire,
Le = 75 spire 0,3 mm); L3 = 4
spire; = 67 spire, tot cu de
0,3 mm (bobinaj L3 peste - L
L, - Lx - filtre 455 kHz din radio-
receptoare; Lq = 54 spire, Llo = 8
spire dinCuEm 0,08 (pe corp de
transformatoare FI).
detector-amplificator AF. Bobinele fUNKAMATEUR,11/1985
--
TflfCOMANUA
el 02
... 5)0'<108 0.015
I I
: I el, C6: UKI''(-ur'(!nM'nI
1 I 7yp 1002.
I
I VT1,VTZ,VT4 ... VT6:
I I
I I U$W
I : *) Abgleichwerte
I L ______ _
I I
___ ----__ -----------J
H if140YJllA
019
semnalelor de teleco-
se poate face cu un aparat
de tipul prezentat Primul
etaj este detectorul al
semnal este amplificat de un
circuit integrat aplicat apoi filtre-
lor LC pentru fiecare canal n parte.
Tranzistorul din intrare este reco-
mandabil a fi de tip AF139, care,
pentru o mai stabilitate n func-
are tensiunea de alimen-
tare electronic ia valoa-
rea de 6 V.


Circuitul integrat este un amplifi-
0,25 MA
22
cator eventual 709 sau
741.
MODELIST KONSTRUKTOR,
3/1983
,... Xl
Acest multivibrator este destinat
aparaturii radio-TV. Im-
pulsurile de la cele pot fi
aplicate unui canal AF X1)
sau unui amplificator de IF-TV de
6,5 MHz (X2).
Bobina se pe o car-
0 5 mm din 23 spire CuEm 0,2,
la spira 7. Tranzistorul este de
tip BF173 - BF214, iar diodele
1N4001. Alimentarea se face dintr-o
baterie de 1,5 V.
AMATERSKE RADiO, 2/1984
TEHNIUM 5/1988
FRECVENT METRU
,
0+3001Hz
:- ajustarea celor semire-
glabile (P
1
P
3
) o
tensiune de O V pe cursorul lui P2
aflat la cursei.
Blocul de intrare F.I.F. (fig. 7)
Parametrii electrici:
- domeniul de 0,1
300 MHz;
- de intrare
750;
- sensibilitate pentru un semnal
sinusoidal max. 50 mV/300 MHz;
- tensiunea de intrare
vrf la vrf max. 15,0 V
v
v;
- durata unui puls' minim 1,7 ns;
- durata dintre pulsuri
succesive min. 1,7 ns.
Semnalul de F.I.F. de la IN
3
ajunge la IN
2
ce a fost atenuat
cu 20 dB de R
1
R
2
.
la acestui bloc.
La amplificatorului se
un divizor de un circuit
electric cu o tensiune de
care punctul de
nare al integratului IC
1

Divizorul 1/10 se compune dintr-un
circuit integrat MC1678L astfel nct
la sa apare numai o zecime
din de intrare. La
integratului (pinul 4) este cuplat
galvanic etajul amplificator adaptor
de realizat cu T
4
(BF272).
Acesta la o ten-
siune RF de cel 0,4 V
v
.
v
. o
de 75 n.
Singurele reglaje necesare pen-
tru acest bloc snt din C
2

Pl'
este cu un os-
ciloscop pe care se
nerea unui semnal ct mai nedistor-
sionat posibil la amplificato-
rului F.I.F.
Sursele snt realizate cu circuite
integrate de tip {3A723
o tensiune de +5 V
-5,2 V.
Integratul este folosit ca stabili-
zator de tensiune ntre 3 7
V. Din trimerul de reglaj al tensiunii
se o de 1 V n jurul
tensiunii de 5 V.
Circuitul integrat elementul se-
rie se vor alimenta cu o tensiune
de 12 V. Sursa astfel
este foarte bine n
raport cu curentului de sar-

Ramura de +5 V n jurul
a 1,7 A. Tensiunea de -5,2 Veste
cu Ul'1 stabilizator identic
cu cel descris. In plus, acest stabili-
zator trebuie o tensiune
de -1,2 V, cu o de 0,2 V n
jurul tensiunii centrale.
tensiune circuitului inte-
grat MC1678L ca tensiune de refe-
de tensiune se
din P
l
, care trebuie
scos pe panoul din al
metrului deoarece constituie sin-
gurul element de reglaj al sensibi-
blocului F.I.F.
Transformatorul va trebui de-
biteze tensiuni de 10,5 '-7- 11 V
Condensatorul C
l
un
cuplaj capacitiv cu etajul limitator
format din 0 1 , O2 , R4' R5' R6' Acest
(4 R8
10 n 470
3xBFY90
INT2 BN(
max 1,sV
vv
1
INT3 fx
l..J+---....
ma x15 \VvL R 1
Z = 75.rL 82
IN
limitator semnalul de intrare
. nemodificat la o anu-
amplitudine. Peste va-
loare diodele 0
1
O
2
se
limitnd semnalul la amplitudi-
nea amplificatorului de
intrare.
Semnalul F.I.F. ajunge la baza lui
T
1
, care parcurge amplifica-
torul format din trei tranzistoare
BF,Y90 (T
l
, T
2
, T
3
).
Valoarea mare a condensatoare-
lor C
l
, C1Q cuplajul galvanic ntre
tranzistoarele amplificatorului au
determinat plaja foarte mare de
TEHNIUM 5/1986
i
I
I
,
I
I
I
I
I
I
I
I
,
3PM05
J..---+----'
ca
10jJ
4700).1
16V'

+
12V

+SV -1,2V- 5,2V
{ UREFl
identic cu
stabil izatorul
12V de mai sus
.L--_ _8_-_e_--:=kr- 5, 2 V
9in izolate ntre ele.
In mod obligatoriu va avea ecran
electrostatic. Acesta se
cu un singur strat de spire 0 0,1 mm
ntre primar secundar, cu unul
din capete legat la masa aparatului.
DE
Aparatul descris posibilita-
tea de a n gama
O -;- 30 MHz cu o precizie de :L 1 Hz
(1 digit), iar n gama 0,1 -7- 300 MHz
cu o precizie de 10 Hz.
Precizia cu numai 6 cifre
este prin schimbarea pe-
rioadei semnalului de timp.
Pentru a o sub
30 MHz se n felul ur-

- se deschide comutatorul din-
tre cele blocuri de intrare;
- se trece comutatorul de nivel
pe treapta pentru
semnalul studiat;
- se trece comutatorul bazei de
timp pe T 1 ms;
- se semnalul necunos-
cut la IN
1
;
, - se nivelul triger din
P
2
cnd dioda L.ED (Os) are o
iluminare
- se pe display valoarea

Pentru a precizia de 1 Hz
se trece comutatorul bazei de tim p
pe T = 100 ms.
Pentru a o mai
mare de 30 MHz se blocul
mi n 0,4 V
vv
fx/10
ZIE=7'in..
BA
E'-JlM
BF272
BFY 90
F.I.F. pentru care trebuie efectuate

- se nchide comutatorul dintre
blocurile de intrare;
- se semnalul studiat n
de amplitudinea sa la IN
2
sau IN
3
;
- se trece comutatorul de nivel
pe treapta de 1,5 V
vv
. (cel de la blo-
cul de intrare FI);
- se P
2
din blocul FI
P
l
din blocul F.I.F. (U
flEF
) cind
dioda LED are o iluminare
- se pune comutatorul de
timp pe T = 1 ms;
- se valoarea

Amintim posibilitatea aparatului
de a perioada "T" a unui
. 1
semnal electriC, T =-f'
Aceasta se poate realiza prin in-
versarea semnalului de tir11P
cu cel al blocului de intrare FI. In
acest caz, poarta P
2
este coman-
de semnalul cu (pe-
rioada)
Din considerente tehnologice,
aparatul nu poate semnale
electrice cu perioada mai de
0,1 !J.s.
23
SlABO NICOLAE - jud. Maramu-
un produs industrial, ru-
gam sa cu
rul. ,
MATACHE VASilE - Buftea
Vom ncerca' trimitem
schema prin
PRUTEANU TITI - jud. Vaslui
Filtre pentru incinte acustice au
fost publicate am n ct 'in
almanahul 1986.
care tipuri de filtre se adap-
difuzoarelor ce le
MASTEORI MILAN -
Ca ar fi bine con-
untransceiver mai simplu.
sCrisoarea dv. a fost
autorilor. de la care primi infor-
suplimentare solicitate.
BUDEANU TEOeOR -
La VFO 12 spire pe un su-
port cu diametrul de 8 mm,
cu miez de
cu Intreprinderea
"Electronica".
APAPEI \ DAN -
CircuitulK140UD148 nu are
echivalent.
SilVIU -
Incercati de la
tranzistoare de putere.
BURCEA EDUARD -
Nu se pot descentra concomitent
ambele difuzoare, poate unele dis-
torsiuni din electric deter-
defectedifuzoa-
.13
[OILJII!
rele.
.ADRIAN - jud.
Cu receptorul RIC
posturile puternice din UM
Ca posturi
tate un radioreceptor
heterodina
BENTA PETRU -
montate. Ia. care
componente.
GHEORGHE - B

etajul final cu c
integrate T8A810.
IACOB SEBASTIAN -
Nu va se
din casetofon
zorului "Snagov", la o mic$
deteriora
Tranzistoarele la care snt
de
BACIU NICOLAE - Baia Mare
Osciloscopul la care referiti
este folosit numai n scopuri didac-
tice. In curnd vom prezenta un os,.
ciloscop, echipat cu tubul ce-I
neti, pentru gama audio.
FiliP ANDREI -
dv. privind modificarea afi-
la ceasul electronic este per-
fect trebuie

GARllTCHI - Suceava
Experimentat 6 V, montajul a
perfect.