Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

REVOLUIA D E L A 1848 IN DRAMATURGIE COLOCVIUL LITERATURA ECOURI

DE

NAIONAL DRAMATICA

(II)

F E S T I V A L U L NAIONAL CINTAREA ROMNIEI"

N U P O T SA D O R M pies n t r e i acle i u n e p i l o g de ION BRAD

Cronica dramatic c o l o c v i i f e s t i v a l u r i muzic m e r i d i a n e note s p e c t a c o l u l spor tiv carnet I . A . T . C . agenda I . T . I . v i i t o r u l r o l

Sus : Drago Pslaru (Gherman) i Carmen Pclresc.u (Gabrela) n Somnoroasa aventur" de Teodor Mazilii, Teatrul Tineretului d i n Piatra Neam. Sting : Zalnyi G y u l a (Marchizul de Posa) i I l l y c s K i n g a (Elisabeta de Valois) n Don Carlos" de Schiller, Teatrul de Stat d i n T i r g u Mure, secia maghiar.

www.cimec.ro

Nr. G (anul XI11) iunie 1078

Revist lunar editat d Consiliul C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de U n i * unea S c r i i t o r i l o r d i n Re p u b l i c a Socialist Roma nia

130 D E A N I D E L A REVOLUIA TREI DECENII DE LA m a r i l o r mpliniri

D I N 1848

NAIONALIZARE p. 1

* * * Sub semnul

*
Mesajul adresat de tovarul N I COLA CEAUESCU T e a t r u l u i German de Stat d i n Timioara cu p r i l e j u l mplinirii a 25 de a n i do existen . . . . p. 3

*
M I R C E A MANCA : dramaturgie IONU N1CULESCU : Revoluia Actorii din pe 1848 Ecouri . n p. scena Revoluiei . p. 3 8

COLOCVIUL DE LITERATURA

NAIONAL DRAMATICA (II) TEODOR p. 10

Redacter-ef RADU POPESCU adjunci

R O M U L U S GUGA, MAZILU

NIKOLAUS BERWANGER,

Redaclori-efi FLORIN

INTERFERENE FLORIAN P O T R A : Piesa care a f u g i t p r i n NAIONAL CINTAREA tablou . . p. 1G

TORNEA

THEODOR MANESCU

FESTIVALUL

ROMNIEI" p. 17 politic la p. 18

R E P . : Constana-Tulcea : T e a t r u l p o l i t i c V I C T O R E R N E S T MAEK : De la angajarea a n g a j a r e a estetic

V A L E R I A DUCEA : La Bacu Gala naional a reci t a l u r i l o r i Colocviul republican a l c r i t i c i l o r d r a m a tici p. 21 P A U L T U T U N G I U : L a Satu M a r e u n festival a l a r t e i actorului p. 24

I . N . : A t e n e u l Romn SEMNAL VIRGIL M U N T E A N U : Gaudeamus p. 27 p. 26

CRONICA D R A M A T I C A Semneaz : R A D U A L B A L A , MARGARETA BRBU, VICTOR BIBICIOIU, CRISTINA DUMITRESCU, M I R A IOSIF, V I R G I L MUNTEANU, CONSTANTIN PARASCIIIVESCU, CONSTANTIN R A D U - M A R I A , P A U L T U T U N G I U p. 28 www.cimec.ro

130 D E A N I D E L A R E V O L U I A D I N 1848 TREI D E C E N I I D E L A NAIONALIZARE


vocnd revoluia de l a 1 8 4 8 i a c t u l revoluionar a l naionalizrii m i j l o a c e l o r de producie d i n 1 9 4 8 , luptele d u s e p e n t r u transfor m a r e a revoluionar a societii i m a r i l e realizri obinute i n e d i f i c a r e a s o c i a l i s m u l u i n p a t r i a noastr, a v e m d a t o r i a s f a c e m lotul p e n t r u a a s i g u r a nfptuirea neabtut a P r o g r a m u l u i e l a b o r a t d e C o n g r e s u l a l X I - l e a , a p l a n u l u i c i n c i n a l . T r e b u i e s intensificm eforturile p e n t r u nfptuirea tuturor p r e v e d e r i l o r c i n c i n a l u l u i , p e n t r u a f i r m a r e a puternic a revoluiei lehnico-tiinifice, p e n t r u r e a l i z a r e a hotrrilor P l e n a r e i C o m i t e t u l u i C e n t r a l d i n m a r t i e p r i v i n d perfecionarea c o n d u c e r i i i planificrii e c o n o m i e i , trecerea l a a c c e n t u a r e a a u t o c o n d u c e r i i m u n c i toreti i l a autogestiunea unitilor c c o n o m i c o - s o c i a l c . S f a c e m tolui p e n t r u a f i r m a r e a n o u l u i n toate d o m e n i i l e de activitate, p e n t r u a a s i g u r a m e r s u l f e r m nainte a l patriei noastre i r i d i c a r e a rii p e o treapt tot m a i nalt d e civilizaie, creterea bunstrii p o p o r u l u i ! " riaele realizri p e c a l e a furirii societii socialiste m u l t i l a t e r a l dezvoltate snt r o d u l m u n c i i unite a tuturor o a m e n i l o r m u n c i i , fr deosebire d e naionalitate. D e a c e e a trebuie s pzim c a pe o c h i i d i n c a p fria i u n i t a t e a tuturor celor ce m u n c e s c , fr deosebire de naionalitate, n l u p t a p e n t r u s o c i a l i s m i c o m u n i s m n Romnia. E s t e n e c e s a r s r e s p i n g e m c u fermitate orice manifestare de ovi n i s m i naionalism, toate ncercrile c e r c u r i l o r reacionare, strine, de a d e n i g r a p o l i t i c a naional a p a r t i d u l u i i statului n o s t r u , construcia s o c i a l i s m u l u i n R o m n i a . " ste n e c e s a r , totodat, s intensificm i m a i m u l t activitatea p o l i tico-educativ d e f o r m a r e a o m u l u i n o u , constructor contient a l s o c i a l i s m u l u i , d e e d u c a r e a o a m e n i l o r m u n c i i n s p i r i t u l p a t r i o t i s m u l u i revoluionar, a l hotrrii d e a face totul p e n t r u v i c t o r i a s o c i a l i s m u l u i , p e n t r u ntrirea independenei i suveranitii R e p u b l i c i i S o c i a liste R o m n i a " .

NICOLAE

CEAUESCU

Sub semnul marilor mpliniri


'uita poporului nostru se desfoar viguros, sub semnul i stimulul mplinirii marilor aspiraii i visuri ce i-au animat i modelat, ue-a lungul veacurilor, istoria i personalitatea aspiraia spre afirmar i libertatea fiinei naionale, spre asigurarea unitii i nealrnrii ei, dorul de dreptate n structurarea societii, de omenie n convieuirea social. Orizonturile ce se deschid azi, largi i luminoase, poporului, nsufleindu-i elanul i eforturile, creatoare i nnoitoare, trezindu-i tot mai puternic senti mentul i gestul participrii nemijlocite la furirea propriului su destin, sini, n esenial msur, rod al acestor mpliniri, al contiinei regsirii cu sine, dobndit odat cu ele. Privim, de aceea, adesea, nspre zrile trecutului i-i preamrim eroii i martirii ; dar nu n virtutea unui paseist i steril cuit al celor dui i al celor depite ; ci, dimpotriv, pentru a descoperi fapta i www.cimec.ro

experiena de via i de lupt a naintailor, motenirea lsat de ei spn fructificare, ca pe nite nalte i dinamizatoare lecii, ca pe nite supreme ale prezentului. Realizm, astfel, msura continuitii istorice i argumente n tot ceea ce, acum, se fpluiete i se pro demonstrm aceast continuitate iecteaz spre mine revoluionar i mre. n ara i n viaa noastr. Aceasta a fost i semnificaia numeroaselor i naripatelor manifestri evocatoare, desfurate, de-a lungul citorva sptmni, pe tot cuprinsul rii i n toate domeniile de activitate, menite s ntmpine aniversarea crucialu lui an 1848 deschiztor al erei dezvoltrii moderne a Romniei i ani versarea celuilalt an crucial. 1948, care dup scurgerea unui secol de la chemrile Islazului i Blajului, dup mplinirea marilor lor comandamente i ha chiar depirea, perspectivelor deschise de ele inaugura, dup atingerea, la ndemnul Partidului Comunist Romn, prin actul naionalizrii principale lor mijloace de producie, noua er istoric, a construciei i a dezvoltrii revoluionare socialiste n ara noastr. Puternic gritor n aceast privin este legmntul solemn pe care de naionalitate, l-au nnoit, cu prilejul gran oamenii muncii, fr deosebire dioasei adunri populare din Capital i n urma magistralei expuneri a tova rului Nicolae Ceauescu, secretarul general al partidului, consacrate acestei nostru se mrturisete slpin duble aniversri. legmntul prin care poporul pe sine, contient de puterea lui creatoare, de funcia lui furitoare de istoric. legmntul prin care el vede, prin determinrile istoriei, drumul, deschis glorios de ctre marii naintai, continuat de partid, de conducerea lui. De partid i de conducerea lui, poporul se mrturisete nedefectibil ataat, hotrl s-i urmeze, ferm i neabtut, chemarea : de a aciona n deplin unitate, dezvoltate i al comunismului n Rom pentru triumful societii multilateral nia ; pentru afirmarea cu putere, n via, a eticii i a echitii socialiste, a umanismului nostru nou, revoluionar; pentru continua ntrire a forei eco nomice i a unitii poporului, a independenei i suveranitii patriei, a prestigiului ei crescnd, n lume. icicnd, n adevr, prezena Romniei socialiste n viaa internaional i n problemele contemporaneitii nu a fost mai larg i mai viu pre uit, mai ncreztor mbriat, decit in aceste zile ; nu exist cauz major a lumii de la aceea a pcii la aceea a schimburilor culturale pentru a crei aprare s nu fie luate n seam punctele de vedere poli tice, morale, umane ale statului nostru, ale conducerii noastre de stat i de partid. Din aceast perspectiv se las, mai cu scam, neleas i semni ficaia recentelor cltorii i vizite ntreprinse de tovarul Nicolae Ceauescu, in Statele Unite ale Americii, n ri ale Asiei, n Marea Britanie, ca i str lucitele lor rezultate, deopotriv, n domeniul economiei rii noastre i iu climatul de bun nelegere i convieuire a popoarelor. ~A endoios, legmntul poporului, la cea de-a 130-a aniversare a Revo1 V luiei din 1848 i la mplinirea a trei decenii de la actul naionalizrii principalelor mijloace de producie, legmnl care integreaz veacurile de lupt, nzuinele trecutului, n elanul ziditor de via nou al prezentului, este ptruns, n implicaiile lui cele mai profunde i mai bogate, de stegarii, de tlmcitorii i de slujitorii, prin art, ai acestor nzuine i ai acestui elan. i, nendoios, dac, prin osrdia oamenilor muncii, acest legmnt c destinat s se transforme n fapte de via, n realitate, el e, n acelai timp, destinat s se transforme, n cmpul artelor, n mrturii i n valori artistice.

www.cimec.ro

Mesajul
adresat de tovarul NICOLAE C E A U E S C U Teatrului German de Stat din Timioara cu prilejul mplinirii a 25 de ani de existent
Dragi tovari, u prilejul mplinirii a 2 5 de a n i de existen a T e a t r u l u i G e r m a n de S t a l d i n Timioara, mi face o deosebit plcere s adresez u n salut cordial i cele m a i calde felicitri membrilor colectivului artistic, tuturor slujitorilor acestei scene, care aduc o preioas contribuie l a dezvoltarea culturii n o i socialiste n patria noastr. Creaie a regimului socialist. T e a t r u l G e r m a n de Stat d i n Timioara este expresie a grijii i preocuprii societii noastre de a crea u n c a d r u tot m a i larg de manifestare a naionalitii germane d i n Romnia, o v i e ilustrare a politicii naionale juste a P a r t i d u l u i Comunist R o m a n , care face totul pentru a asigura tuturor celor c e muncesc d i n patria noastr romni, m a g h i a r i , ger mani i d e alte naionaliti c a d r u l c e l m a i favorabil pentru afirmarea l o r plenar, n condiii d e deplin egalitate n drepturi n toate domeniile de acti vitate. Constituie o realitate de necontestat a Romniei socialiste faptul c, mpreun c u ntregul popor, oamenii m u n c i i de naionalitate german d i n ara noastr ee bucur de posibiliti depline d e a m u n c i , de a nva i a crea n l i m b a proprie, de a se afirma n toate sferele vieii politico-sociale, inclusiv i n d o m e n i u l artei i culturii. I n ara noastr funcioneaz astzi 14 teatre d e stat n limbile naionalitilor conlocuitoare, d i n care trei i n limba german. I n decursul celor 25 de a n i de existen, T e a t r u l G e r m a n d e Stat d i n Timioara a desfurat o activitate meritorie, propagnd n mase att creaia clasic german i romn, ct i creaia contemporan, contribuind l a lrgirea orizontului d e cultur i nelegere a l maselor, l a nlesnirea contactului oame nilor m u n c i i de naionalitate german d i n Romnia c u m a r i l e comori ale c u l turii i a r i c i . P r i n repertoriul su, teatrul a contribuit l a educarea socialist a

La Teatrul German de Stat din Timioara a avut loc, la 11 iunie a.c., o adu nare festiv, cu prilejul m plinirii a 25 de ani de acti vitate a acestei prestigioase instituii de art din ara noastr. Salutnd pe cei prezeni, Hans Linder, directorul tea trului, a evocat drumul par curs de instituia srbtorita, contribuia adus de slujito rii ei la nfptuirea politicii partidului nostru n dome niul creaiei spirituale, al

procesului de educare i for mare a omului nou, profund devotat triumfului cauzei so cialismului i comunismului, prieteniei freti cu toi cei ce muncesc i triesc in pa tria noastr. Tovarul Mihai Telescu, membru supleant al Comite tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeean Timi al P.C.R., preedintele Consi liului popular judeean, a dat citire mesajului adresai

de tovarul Nicolae Ceauescu Teatrului German de Stat din Timioara, cu prilejul jubileului. Mesajul a fost primit cu vii aplauze, cu deosebit nsufleire, da participanii la adunare. Inmnnd Ordinul Meritul cultural" clasa I, conferii Teatrului prin Decret prezi denial, primul secretar al Comitetului judeean de partid a felicitat apoi cldu ros colectivul instituiei sr-'blorite. 3

www.cimec.ro

maselor, l a p r o m o v a r e a nobilelor idealuri ale societii noastre n o i , a c o n cepiei partidului despre l u m e i via. E l a militat i i-a adus contribuia l a ntrirea prieteniei i friei dintre oamenii m u n c i i r o m a n i i g e r m a n i , l a nt rirea colaborrii i unitii lor n m u n c a i lupta pentru progresul i nflorirea patriei comune Romnia socialist. A p r e c i i n d activitatea de pn a c u m , v adresez, dragi tovari, c h e m a r e a de a aciona i m a i hotrtor n v i i l o r pentru c a teatrul dumneavoastr s devin u n focar tot m a i puternic de cultur i art socialist, de educare n spirit n o u a oamenilor m u n c i i , de ridicare a contiinei lor socialiste. Mililnd c u pasiune i druire pentru rspndirca ideilor naintate, p e n t r u p r o m o v a r e a ferm a politicii profund umaniste a partidului i statului n o s t r u , de unitate, egalitate deplin, solidaritate i frie ntre toi oamenii m u n c i i , colectivul teatrului d u m neavoastr s-i fac u n titlu de onoare d i n a aduce p e r m a n e n t n faa m a s e l o r p r i n piesele pe care le interpreteaz e x e m p l u l oamenilor avansai d i n ara noastr, fie ei romni, germani, m a g h i a r i s a u de alte naionaliti, c a r e , n strins unitate, muncesc i creeaz c a adevrai stpni n p a t r i a l o r liber i independent, furesc toate minunatele realizri c u care se mndrete ornduirea noastr nou, socialist. E s t e de neles c, odat c u aceasta, teatrul trebuie s militeze ferm, p r i n ntregul su repertoriu, p e n t r u combaterea c o n cepiilor reacionare, a mentalitilor individualiste, egoiste, motenite d i n trecut. Cea m a i nobil misiune a teatrului dumneavoastr trebuie s fie aceea de a sdi i nrdcina puternic n inimile tuturor oamenilor m u n c i i , fr deosebire de naionalitate, dragostea p e n t r u pmntul n a t a l , p e n t r u ara i n care s-au nscut i a u trit c i i prinii l o r , dorina de a face totul pentru progresul i nflorirea patriei noastre socialiste, care asigur tuturor fiilor si romni, m a g h i a r i , germani, sirbi i de alte naionaliti demn, de bunstare i fericire. o via liber i

Sint ncredinat, dragi tovari, c aceast a n i v e r s a r e a t e a t r u l u i d u m n e a voastr v a constitui pentru ntregul colectiv u n i m b o l d de a-i p u n e i m a i \ternie n valoare talentul i capacitatea sa de creaie p e n t r u a obine n o i i tot m a i m a r i succese n activitatea minunat pe care o desfurai pe trmul artei i culturii socialiste. C u aceast convingere, v urez tuturor succese i satisfacii i m a i m a r i iu munc i n via, mult sntate i fericire. N I C O L A E CEAUESCU

ntr-o atmosfer de puter nic entuziasm, participanii la adunarea festiv au adre sat Comitetului Central al Partidului Comunist Romn, tovarului Nicolae Ceaucscu, o telegram, n care, printre altele, se spune : Alturi de toi oamenii muncii de naionalitate ger man din judeul Timi, noi vedem n aceast cinstire nc o expresie a preuirii pe care conducerea partidu lui i statului nostru, dum neavoastr personal, mult iubite i stimate tovare 4

Nicolae Ceaucscu, o avei pentru contribuia oamenilor muncii, fr deosebire de naionalitate, la nfptuirea programului de construire a socialismului i comunismu lui n patria comun Re publica Socialist Romnia. nalta cinstire cu care ne onorai este nc o dovad gritoare a consecvenei cu care Partidul Comunist Ro mn, sub conducerea dum neavoastr, aplic politica marxist-lcninist n problema naional, crend condiii op time pentru afirmarea liber

i plenar a spiritualitii naionalitilor conlocuitoare n ansamblul complexului proces de furire a omului nou, constructor contient i devotat al celei mai drepte ornduiri sociale comu nismul". Scara, colectivul Teatrului German de Stat din Timi oara a prezentat un specta col jubiliar cu piesa Mete r u l J a k o b i f i i i si, de scri itorul timiorean Hans Kc'irer, dup romanul cu acelai titlu al lui Adam MillierGutcnbrunn.

www.cimec.ro

130 de a n i de la Revoluia d i n 1848

Ecouri
.

in dramaturgie

N u este, desigur, inedit constatarea c evenimentele politice de rezonan istoric au constituit ntotdeauna o surs de i n s p i r a ie p e n t r u creaia artistic i literar. Departe de a rmne simple p r i l e j u r i de comemorare, ele triesc n contiina maselor, oferind u-se interpretrii, n c o n f o r m i t a t e c u dialectica dezvoltrii sociale, cu s p i r i t u l epocii, pe te meiul cunoaterii condiiilor social-istoricc d i n trecut. Ca i U n i r e a , ea i epopeea I n dependenei, Revoluia de la 1 8 4 8 a crei grandioas uvertur" o remarcase M a r x a reprezentat u n m o m e n t c r u c i a l n l u p t a popoarelor p e n t r u recunoaterea dreptului lor la libertate. Exprimnd sensul l u p t e i de eliberare naional i social n p l a n u l l a r g al micrii revoluionare europene, m o m e n tul paoptist n rile romne a marcat, n epoca modern, o etap nou, ntreinnd flacra e r o i s m u l u i p o p o r u l u i romn. U n e v e n i m e n t do asemenea proporii, cu o semnificaie fundamental p e n t r u nele gerea ntregii dezvoltri ulterioare a R o m niei m o d e m e , n u putea rmne fr ecou n literatur. E l a i n s p i r a t pana scriitorilor v r e m i i (Blcescu, Alecu Russo, A l e c s a n d r i ) , dar ecoul i s-a p r e l u n g i t pn n zilele noa stre, cnd s p i r i t u l revoluionar st la baza construciei socialismului i constituie una dintre coordonatele eseniale ale u m a n i s m u l u i socialist. Poczin, proza epic i d r a m a t u r g i a au dat curs l i b e r inspiraiei literare. Poemele nebinate l u i Blcescu, r o m a n u l Un om ntre oa meni, d a r m a i ales l i t e r a t u r a dramatic, au subliniat nsemntatea micrii, a aciunii lupttorilor paoptiti. Istoricul l i t e r a r poate nregistra o prim lucrare dramatic, aprut chiar n a n u l 1848, datorat u n u i modest autor do d r a m e

i v o d e v i l u r i naionale, I . D u r n i t r c s c u - M o v i leanu, intitulat Dou sute de galbeni sau phrnicia de trei zile. Fr a avea o deo sebit valoare literar, m i c a pies i p r o pune s ridiculizeze, n s p i r i t u l satirei p o p u lare, paniile u n u i boier care i dobndisc t i t l u l de paharnic contra unei sume de gal b e n i , deloc neglijabile, spre a-1 pierde dup n u m a i t r e i zile, odat cu izbucnirea R e v o l u iei. i, n u fr i r nie, accentul cade asupra rapidei schimbri a a t i t u d i n i i clasei aristo crate, cnd moierii cer servitorilor s l i se adreseze eu d o m n u l e " n locul ndtinatelor boierule" sau cucoane". In d r a m a t u r g i a contemporan, nceputul preocuprii p e n t r u e v e n i m e n t l face piesa l u i Mircea tefncscu, Rapsodia iganilor (1948). N u este nc v o r b a de u n conflict datorat c i o c n i r i i d i n t r e n o i l e i d e i i v e c h i u l s p i r i t f e u d a l , dar, ntr-o atmosfer cvasisrbtoTeasc, n f i n a l u l n care are loc c storia u n o r t i n e r i d i n c i n u l boieresc, gene rozitatea acestora i m p u n e moierului (Fauaehe) eliberarea u n e i perechi de igani r o b i , care, astfel, i vd i e i realizat v i s u l liber tii i a l i u b i r i i . E v i d e n t , n s p i r i t u l vodcviiesc a l tratrii n u se resimte dect o vag frmntare, care doar anun apropiata izbuc nire. D r a m a t u r g fecund i talentat, Mircea tefnescu v a relua douzeci de a n i m a i lrziu evocarea aciunii paoptiste, c u p r e zena fruntailor revoluionari : Blcescu. Costache N e g r i , Alecu Russo i Vasile Alec sandri dup eecul Revoluiei d i n M o l dova n piesa Romana (1967). O ued liric, ce caracterizeaz r o m a n u l de dragoste d i n t r e Alecsandri i Elena N e g r i , cu sumbra presimire a sfritului apropiat, strbate piesa. D a r ntlnirilc d i n t r e conductorii Rc-

www.cimec.ro

voluiei, s c h i m b u l de o p i n i i , tipologia perso najelor, d i n care se d e s p r i n d e intransigena si pasionata credin a l u i Blcescu n juste ea cauzei, ataamentul l u i Russo, C . N e g r i si A l e c s a n d r i fa dc i d e a l u r i l e generoase ale libertii i dreptii, se detaeaz cu c l a r i tate, n p r i m - p l a n . i, totui, n o t a dominant a piesei rmne l i r i s m u l nefericitei i u b i r i a b a r d u I n i de la Mirceti. L a o sumar p r i v i r e asupra acelei pri d i n d r a m a t u r g i a contemporan care i p r o p u n e a nfia m o m e n t u l paoptist, se i m p u n e o con statare. Scrierile respective snt axate pe evocarea a dou personaliti p r o e m i n e n t e : Nicolae Blcescu, t e o r e t i c i a n u l , a n i m a t o r u l i o r g a n i z a t o r u l Revoluiei d i n M u n t e n i a , i A v r a m l a n c u , e r o u l Revoluiei d i n T r a n s i l vania. 0 prim ncercare le caracterizare a l u i Blcescu a fost fcut de D . Corbea, n piesa Blcetii, m a i m u l t o ncadrare n epoc, eu elocvente date biografice, dect o c o n t u r a r e dramatic a e v e n i m e n t e l o r . Piesa care a m a r c a t u n m o m e n t dc nnoire a d r a m e i istorice, concentrnd n j u r u l e r o u l u i toate datele d e f i n i t o r i i ale epocii, a fost Blcescu de C a m i l Petrescu (1948). P e n t r u p r i m a oar, e r o u l d r a m a t i c n u m a i era p r i v i t ca u n personaj nzestrat cu p u t e r i supra u m a n e , ca n d r a m a istoric clasic, n u m a i descindea d i n legend sau d i n m i t o l o g i e , c i era u n o m a l v r e m i i sale, u n e x p o n e n t al l u m i i ce, se ridica p e n t r u libertatea n a i o m l i p e n t r u instaurarea dreptii n relaiile sociale. Blcescu apare ca o fiin c o m p l e x , frmntal de p r o b l e m e personale i de p r o bleme sociale, u n o m cu ndoieli i cu spe rane, j u d e c i n d o b i e c t i v i avnd geniale s c l i p i r i n nelegerea mprejurrilor istorice, nsuirea care l detaeaz de semenii si i l singularizeaz sub r a p o r t etic este aceea de a-i sacrifica scopurile, i m p u l s u r i l e , d o r i n ele personale, m a r e l u i el a l ridicrii oame n i l o r , p r i n s u p r i m a r e a inegalitii civice i a injustiiei sociale. T o t u l , c u o d e m n i t a t e i cu o c o n v i n g e r e att de autentic i dc ne zdruncinat, nct eroul crete, n ochii notri, 'pln l a d i m e n s i u n i uriae. Capacitatea l u i d e a s u f e r i este imens, d a r e o sufe rin care t r a n s m i t e v i i t o r u l u i a p r o p i a t ger menii aciunii p e n t r u d r e p t a t e i pentru ideile nnoitoare. I n lupt cu b o i e r i m e a re acionar ( F i l i p e s c u - V u l p e , Baul-Ceauroscu .a.), care uneltete peste hotare i n opo ziie cu a r i p a moderat a g u v e r n u l u i r e v o l u ionar (Hehade-Rdulescu, T. G h i c a , I . Brl i a n u , N . Golescu) , Blcescu este s i n g u r u l care ncearc a duce l a b u n sfrit r e f o r m a agrar, constituirea miliiei naionale p a vz mpotriva dumanilor d i n afar i t e n t a t i v e l o r contrarevoluionare d i n i n t e r i o r , singurul care urmrete unitatea mic r i i d i n toate t e r i t o r i i l e l o c u i t e de r o m a n i (entnd a realiza o nelegere ntre c o n d u etorii Revoluiei romne i a i celei m a g h i a re) i care consider c Revoluia n u s-a n cheiat, c i a fost doar oprit, p e n t r u m o m e n t ,

d u r i va c o n t i n u a d r u m u l . T i p o l o g i a piesei poate prea, pe a l o c u r i , schematic, aciunea, dens i concentrat, lipsit d o o tont liric, d o r d r a m a Blcescu marebeaz hotrtor dez voltarea n o i i d r a m a t u r g i i istorice o r i g i n a ' e . Cu v a r i a t e c l e m e n t e de d r a m a t i s m , n r a port eu modalitile specifice de tratare, lucrrile d r a m a t i c e d i n u l t i m e l e dou decenii referitoare la desfurarea Revoluiei n T r a n s i l v a n i a respect, n l i n i i l e generale, adevrul istoric : hotrrea l u i A v r a m l a n c u de a apra, cu toat p u t e r e a de rezisten a m >ilor. recunoaterea romnilor d i n T r a n s i l v a n i a ca naiune liber n I m p e r i u l a u s l r o u n g a r i s u p r i m a r e a d i j m e l o r , l a care erau obligai m i n e r i i ; nfiarea c o n d a m n a b i l e i comportri a mpratului F r a n z l o s e p h , care departe dc a-i ine p r o m i s i u n e a fa de romni le cere d e p u n e r e a necondiionat a a r m e l o r , dup nfrngerea revoluionarilor u n g u r i , i refuz a satisface cererile d r e p t e ale delegaiei moilor l a V i c n a . I n aceste m p r e j u rri, j e r t f a eroic a lupttorilor romni, n cheiat cu r u i n a fizic i cu sfritul ntune cat a l l u i A v r a m l a n c u , apare tragic i ncheie s u m b r u opera. Cel care deschis scria pieselor nchinate f i g u r i i de lupttor u l u i A v r a m l a n c u a fost L u c i a n B l a g a , n d r a m a cu acest t i t l u , scris n 1934. I n t r - o atmosfer de m i s t e r , p r o l o g u l sugereaz apariia e r o u l u i , d i n t r - o alt existen, prin t r o n s f o r m a r e a pisrii vrji t e " , care zboar n Munii A p u s e n i ; erou p r e d e s t i n a t s c h i m b a soarta i o b a g i l o r r o mni, oare dei p r e s i m t e f i n a l u l R e v o l u iei, datorit rivalitilor i i n t e r e s e l o r p o l i tice m e s c h i n e i duce pn l a capt, cu contiina iluminat a d a t o r i e i , l u p t a p e n t r u face d r e p t a t e moilor, sraci, n c i u d a b o giei munilor a u r i f e r i . l a n c u e tnr, sedu ctor, n msur o c a p t i v a pn i pe tnra maghiar E r j i , a l crei d e v o t a m e n t l v a salva. E l izbutete c h i a r s d e t e r m i n e la o hotrrc energic pe moderaii m e m b r i a i C o m i t e t u l u i naional r o m n , care i n faa n e l e g i u i r i l o r grzilor m a g h i a r e ne leg necesitatea aciunii a r m a t e . E r o i s m n lupt, generozitate i nobleo n c o m p o r t a r e (a se vedea episodul sosirii deputatului I . Drago, m i j l o c i t o r nsrcinat de K o s s u l h s trateze pacea cu cpeteniile moilor, pe care l las s-i susin p r o p u n e r i l e n faa p o p o r u l u i ) , modestie (cnd i se spune c3 i n t r a t n legend, r e p l i c a l u i e : Legendele snt m o r m i n t e . . . U n d e p r i n d o legend, o calc i o deschid ca u n m o r m n t , s ias cel v i u " ) , p a t r i o t i s m , hotrre de s a c r i f i c i u p e n t r u cauza libertii iat trsturile l u i de f i n i t o r i i . D e m n i t a t e a l face s resping de coraia oferit de F r a n z l o s e p h , d r e p t r e compens p e n t r u ncrederea acordat p r o m i s i u n i l o r Cnrii de l a V i e n a , cernd s f i e de c o r a t p o p o r u l su, cu d r e p t u r i l e u n e i naiuni l i b e r e i prospere. A r e s t a t p e n t r u insult a dus" mpratului, j u d e c a t , tracasat, l a n c u i v a sfri zilele ntr-o resemnare vecin cu nceoarea contiinei.

www.cimec.ro

Aproape loaie piesele c o n t e m p o r a n e ce n fieaz e r o i s m u l i d r a m a l u i A v r a m l a n c u se v o r r e f e r i c u d i f e r i t e nuane s t i l i s t i ce l a aceleai e v e n i m e n t e sau episoade. T a b l o u l istoric a l l u i P a u l E v e r a c , lancu In lllmagiu, s u r p r i n d e sfritul e r o u l u i , c i a d obosit i d i s t r u s sufletete l a n c u peregrineaz p r i n satele moeti, l a douzeci de a n i dup ncetarea l u p t e l o r . o umbr a e r o u l u i de altdat, care predic, amesteenilu-i gndurile cu a m i n t i r i l e , ntr-un l i m b a j le parabol, c u u n a n u m e f o n d m i s t i c . P r i m i t , nconjurat dc dragostea celor u m i l i , e mulimii. aproape sanctificat n contiina Mici slujbaii i m p e r i a l i n u l p o t e v i t a , i a r d i n cnd n cnd flacra recunotinei i z b u c nete i n sufletele celor t i n e r i (nvtorul Cmpeanu). 0 tratare ampl, r i g u r o s conceput i rea lizat, care ne reamintete de Procesul Horia, distinge piesa l u i A l . V o i t i n , Avram lancu sau Calvarul biruinei (1970). P r i m u l tablou e e p i l o g u l aciunii l u i l a n c u , m a r c i n d s f i r s i t u l l u i , l a B a i a de Cri, n casa u n u i b r u t a r p r i e t e n , u n d e mbtrnit, srccios mbrcat, necat de tuse e r o u l i gsete linitea etern, dup u n m o m e n t dc d e l i r . Celelalte t a b l o u r i r e i a u , r e t r o s p e c t i v , m o m e n tele Revoluiei. I I r e v e d e m , astfel, pe l a n c u l a T i r g u M u re,' ntr-un c a b i n e t a l instanei s u p r e m e , cernd ca radical nverunat" d e s f i i n area r o b o t c l o r " i asistm l a nereuita n cercare a autoritilor de a-1 aresta. A p o i , ntr-un t a b l o u i n t i t u l a t , s e m n i f i c a t i v , Venit-a ceasul !, l a B l a j , u n d e mpreun cu A l e c u R u ' s o . A l e x a n d r u l o a n Cuza, G h . Bariiu. S i m i o u Brnuiu .n. A v r a m l a n c u i t r i b u n u l ardelean I . B u t c o n u c o m b a t rezervele e p i s c o p u l u i L e m c n i , nclinat ctre moderaie, afirrnnd necesitatea susinerii celor dou de ziderate f o r m u l a t e do Brnuiu : recunoate rea naiunii romne libere i torgeren iobgiei. P l e d o a r i a l u i l a n c u p e n t r u r e s t i t u i r e a pmnlurilor moilor i p e n t r u s u p r i m a r e a d i j m e i m i n e r i l o r se nebeic cu bptrirea de a enuna, n Proclamaia m a r i i Adunri d i n Cmpin Libertii, cererea dc e m a n c i p a r e a iobagilor i a f i r m a r e a entuziast a voinei rorrtanilor a r d e l e n i , de a se uni c u ara". I n Continuare, aciunea se mut l a V i d r a dc Sus, n casa printeasc a I a n c u l u i , n care acesta se ntreine cu p r i e t e n u l su V a s v a r y , tnr m a g h i a r cu i d e i l i b e r a l e , asupra s o l u ionrii c o n f l i c t u l u i d i n t r e romni i u n g u r i . La a l t e r n a t i v a exprimat de V a s v a r y , n l a p i dara formul : o nun prieteneasc sau c u m p l i t a rzbunare armat", A v r a m l a n c u d o replic magistral : N e e i n d i f e r e n t dac a b s o l u t i s m u l este austriac sau m a g h i a r . T i r a n i a c aceeai (...) D i c t a dc l a C l u j a refuzat recunoaterea d r e p t u r i l o r romnilor. De aceea, narmarea romnilor e justificat". T o t a t u n c i , hotrte nfiinarea l e g i u n i i m i l i tare Aurria G e m i n a " . N u lipsete n i c i epi sodul tragic a l interveniei d e p u t a t u l u i D m go la A b r u d , n i c i a t a c u l , p r i n s u r p r i n d e r e ,

al l u i H a t v a n y . I n fine, n u l t i m u l t a b l o u . Cel care venise noaptea, l a n c u i triete u l t i m e l e zile ntr-o cas srac, de mo, la Cmpeni. I n u l t i m a i cea m a i recent lucrare d r a matic referitoare la Revoluia de L i 1)348 Transilvania, piesa l u i Mircea Micu, n Avram lancu, apar, alturi de e r o u l t i t u l a r , p r i n c i p a l e l e personaje ale t i m p u l u i B u teanu i D o b r a ( t r i b u n i moi, ucii de u n g u r i ) . A x c n t c Sever, Blcescu, Popa Vlduiu, Pelaghia R o u , F a n y uluiu. Drago, H a t v a n y .n. Cu e p i s o d u l a t a c u l u i p r i n sur priz a l m a i o r u l u i H a t v a n y , n t i m p ce d e p u tatul Drago trata cu Avram lancu propunerile lui Kossuth ; cu ncerca rea l u i Blcescu dc a r e s t a b i l i c o m u n i t a t e a de aciune revoluionar d i n t r e m a g h i a r i i romni (Idealurile voastre u n a snt") ; c u r e f u z u l l u i l a n c u de a accepta decoraia d i n partea mpratului, pn ce v o r f i r e c u noscute d r e p t u r i l e naiunii romne, i dc a-1 p r i m i el nsui, cnd acesta i viziteaz casc, aciunea piesei se a p r o p i e de m o m e n t u l n oare A v r a m l a n c u , c u m i n t e a ntunecat de v i z i u n i m i s t i c e i dc reminiscene d i n lupta revoluionar, m o o r c , n d e c o r u l munilor. Ca i d r a m a l u i Blaga, piesa l u i M i r c e a M i c u aduce o adiere de l i r i s m , o nuanat a l t e r n a r e a situaiilor d r a m a t i c e , imbinnd prezentarea virtuilor rzboinice ale moilor i d e m n i t a t e a e r o u l u i , cu delicata atenie p e n t r u i u b i r e a celei ce u r m a s-i fie logodnic ( F a n y uluiu) sau c u stenica ncredere n d e v o t a m e n t u l eroic a l P e l a g h i e i R o u . U n u m o r de s o r g i n t e popular, d a r concentrat i e x p r e s i v , strbate r e p l i c i l e t r i b u n i l o r l u i l a n c u , evideniind fora moral a robulilor lupttori ce i d a u viaa p e n t r u cucerirea d r e p t u l u i u n u i p o p o r de a d e v e n i o naiune liber, stpn pe destinele p r o p r i i . D r a m a t u r g i a a n u l u i revoluionar 1848 r e prezint o contribuie la a f i r m a r e a contiin ei istorice a p o p o r u l u i romn, n l u p t a p e n t r u l i b e r t a t e , i la r e m e m o r a r e a i l u s t r e l o r f i g u r i ce a u pregtit p r i n i d e i l e i p r i n l u p t a l o r realizrile epocii noastre.

Mircea Manca

www.cimec.ro

DOCUMENTAR Actorii pe scena Revoluiei


Notele istoriografice de m a i j o s , omagiale n intenia l o r , reiau date m a i puin c u noscute p r i v i n d contribuia u n o r actori b u c u reteni l a Revoluia d i n ara Romneasc. A m d o r i t ca, ajutai dc d o c u m e n t , s accen tum ideea c actorii i-au d a t , i l a 1848, p r i n o s u l de sacrificiu p a t r i o t i c , cei m a i muli concret, n viitoarea evenimentelor.

Costacbe Caragiale a c o n t r i b u i t , ntre 1844 i 1848, la crearea u n e i atmosfere p r o p i c e cauzei. I n p r i m u l rnd, nsufleind instituia teatral, consolidndu-i r e p e r t o r i u l , eduend a c t o r i . R o m n i , romni ! se adreseaz e l , cu dojan abia reinut, c i t i t o r i l o r v o i n u cunoatei a g o n i i l e t e a t r u l u i ce v - a m d a t , v o i nu cunoatei d u r e r i l e i rnile dc m o a r t e ale acestui p r u n c pe care l - a m inut strns la p i e p t u l m e u . . . " Inlr-adcvr, puini cuno teau sacrificiile m o r a l e i m a t e r i a l e ale t r u pei d i n sala Sltincanu. Acelai I'anlazi ( i b i c a vorbete despre con tribuia l u i Costache la nsufleirea maselor revoluionare. A c t o r u l a r f i pregtit i m n u l La revoluiunea de la 1848", r o s t i t de e l , nfurat n t r i c o l o r , n sala M o m u l o . D a r , cum holera fcea iari v i c t i m e n s u b u r b i i l e Bucuretilor, Costacbe se refugiaz, cu cele 12 suflete" ale f a m i l i e i sale, la Budcli, pe moia l u i l a n c u M a n u , p r o t e c t o r u l su. E r a d e p r i m a t , cci t i m p u r i l e n u erau deosebii de p r i e l n i c e a r t e i . ( I s t o r i c u l I . l l o r i a R dulescu n e ncredineaz c abia n 1850 viaa t e a t r u l u i reintr n n o r m a l . ) Costache se repezea" deseori l a Bucureti. A v e a , dup c u m mrturisete, l u n g i ntrevederi c u C. A . R o s c t t i . G r i j i l e sale f a m i l i a l e snt i n t e r p r e t a t e , ns, greit. George Clinescu descifrenz, n t r - u n a r t i c o l d i n Pruncul r o m n " , acuzaii voalate. A c t o r u l , n m a r e strmtorare bneas c, a c u m b o l n a v , t r i m i t e z i u r u l u i o emoio nant scrisoare de adeziune. M a i era nevoie? Aflindu-ni a z i n lips dc b a n i , trimit P r u n c u l u i u n i n e l a l m e u d c d i a m a n t i o podoab de granate a soiei mele. Binevoii a l e p u n e spre vn/.are i preul l o r l vei d e p u n e la casa adunrii... Sacrifiiul este m i c ; dar i p u t e r i l e mele de /.i snt m i c i , dea D o m n u l s m nsntoesc, s p o c i l u c r a i zeci ii ia la m u n c i i melc o d e p u i l a casa colec ii..." N - a apucat s-i pun n p r a c t i c a ge nerosul plan... Urmeaz cel m a i c o n t r o v e r s a i episod d i n biografia sa. A p o r n i t - o spre Cra i o v a , nsoit de Costache Mihileanu, l a sfatul revoluionarilor ? A u nceput acolo, nc d i n toamn, p r i m e l e spectacole ale t e a t r u l u i c r a iovean ? Cert rmne u n l u c r u : p a t e t i s m u l i cqndoarea brourii p r i n care fragii Caragiale se mrturisesc n p u b l i c , ntr-o v r e m e cnd prigoana mpotriva Revoluiei n u se stinsese, snt pe d e p l i n j u s t i f i c a t e . Sntatea ubred i g r i j i l e f a m i l i a l e l - a u mpiedicat p e Costache s reacioneze t u m u l t u o s . U n o m de t e a t r u dc o cinste exemplar, tefan V e l l e s c u , a f i r m c t e a t r u l -a funcionat n Revoluie, a c t o r i i f i i n d chemai dc A r i s t i a n Garda n a ional. Sntein s i g u r i c s u f e r i n d u l Costache s-a aflat cu i n i m a alturi de cauzai...

Dreptatea poporului judece pe frafii Caragiale"


Gel e n u m e r a t , ndeobte, p r i n t r e c t i t o r i i t e a t r u l u i nostru profesionist (strlucise i n conservatorul Filarmonicii") a a v u t o e x i sten zbuciumat, ca a m a i t u t u r o r a c t o r i l o r d i n secolul trecut. Costache Caragiale -a fost, ns, u n nvins. 0 dovedete t o n u l mndru al a r t i c o l e l o r sale j u s t i f i c a t i v e . E r a ptruns dc m i s i u n e a sa de c t i t o r . P a n t a z i Gbica l va evoca c u admiraie : ...era o coal tea t r u l l u i Caragiale, o coal mrea i util i frumoas". adevrat, l - a u s p r i j i n i t E l i a d e , Cmpineanu, l a n c u Vcrescu. Trupa de d i letani romni", organizat n 1844, v a duce mai departe i d e a l u r i l e Societii F i l a r m o n i c e , i n a n s a m b l u l su se c o n s t i t u i e n u c l e u l a r tistic a l v i i t o r u l u i T e a t r u Naional d i n 1852 : Costache Mihileanu, C. D i m i t r i a d e , I o r g u Caragiale, M i h a i l Pascaly, M a r i a Constantine,scu, M a l y Cronibace, tefan Vellescu. V a face legtura, p e r m a n e n t , ntre Bucureti, Iai i Craiova, v a colabora c u M i l l o . . . A t u n c i , dac o m u l era nzestrat c u energii creatoare, de ce m e m o r i a c o n t e m p o r a n i l o r , activ, i n alte mprejurri biografice, e ceoas cnd se refer la participarea l u i Costache l a e v e n i mentele d i n vara l u i 1848 ? P r e s t i g i u l su artistic nu-1 destina p r i m e i l i n i i , ea pe p r o f e sorul su de declamaie, A r i s t i a ? Fraii Caragiale Costache, I o r g u , L u c a au fost inta a numeroase a t a c u r i c a l o m n i oase. M a i ales Costacbe, cruia i s-au suspec tat chiar i sentimentele naionale, l u i , pti maului lupttor p e n t r u teatru romnesc ! liste m e r i t u l e x c e l e n t u l u i su m o n o g r a f , F l o r i n T o r n ea, de a discuta i reliefa o scriere ignorat Dreptatea p o p o r u l u i judece pe fraii Caragiale", aprut n 1849, ca o p r e c i zare de poziii. 8

www.cimec.ro

Confesiunea" domnului . Halepliu


n z i a r u l R e f o r m a " d i n 3 decembrie 1859, se tiprete, d i n f o n d u r i a r b i v i s t i c e n e d i v u l gatc, o depoziie ce t r e b u i e s f i fcut sen zaie, cel puin n l u m e a t e a t r u l u i (depoziie tiprit i n brour). Se p u n e u n t i t l u o cant : U n a c t d c trdare sau confesiunea d o m n u l u i K . H a l e p l i u naintea comisiei dc anchet instituit p e n t r u cercetarea revoluio n a r i l o r de l a 1848". Depoziia, datnd d i n toamna l u i 1848, c u p r i n d e justificrile p e n i bile ale u n u i nfricoat. Dup u n ncleit istorie a l f a p t e l o r cunoscute p u b l i c . H a l e p l i u citeaz n o m i n a l i precizeaz r o l u l n R e v o luie a l cunoscuilor si. Se tie puin despre m e d i o c r u l actor, u t i l t r u p e l o r conduse dc C. Caragiale i C. A r i s t i a . Trecea d r e p t u n soi d c secretar p a r t i c u l a r a l l u i A r i s t i a i cunotea o a m e n i importani, de v r e m e ce A . Golescu i P a n t a z i Ghicn l - a u iniiat n micare. A fost i u n v e l e i t a r a l s c r i s u l u i . L n B i b l i o t e c a A c a d e m i e i se p o t c o n s u l t n nou piese, scrise ntre 1847 i 1871 ( u n a , parc-se, p r i m a despre M i h a i V i t e a z u l Moartea lui Mihai Viteazu la Torda, 1854). Ce a c t o r i denun H a l e p l i u agiei ? Inti. pe tefan Mihileanu, fratele l u i Costache i a l Raliei, fost elev a l colii So cietii F i l a r m o n i c e , a c t o r l a Bucureti i la Craiova. E l a r i d i c a t s t i n d a r d u l nti de la Grigore Grditeanu (...) p e l a toate c l u b u r i l e era n e l i p s i t povuindu-i l a a r m e n c o n t r a b o i e r i l o r , ca s n u m a i f i e b o i e r , cpitan de g v a r d i c i care a i d a t u n a r t i c o l n c o n t r a aristocrailor d r e p t r i d i c h i u l (!) n Pruncul romn". N i c i Costache Serghic n u c cruat. Cel ce se v a s t a b i l i , dup Revoluie, l a C r a i o v a , nfiinnd, c u p r i e t e n i i si dc-o via, t e a t r u l , a r i d i c a t nti s t i n d n r d u l n G i u r g i u , n u n i r e cu s u b t p r o f e s o r u l (!) D o m i a n " . Serghic s f i d a t s e m n a l u l Revoluiei l a G i u r g i u ? M a i departe. N i c u Andronescu, interpret n p r i m u l spectacol p r o f e s i o n i s t d i n B u c u reti, spectacol de producie a l conservato r u l u i F i l a r m o n i c i i (Fanatismul de V o l t a i r e , n 1834, 29 a u g u s t ) , v e n i n d de l a Pari.s, r u i d e i d e m o c r a t i c e , comisar d c v e r d e , i c e l ce nrangie c l u b u l dc l a M a v r o m a t i " (Mavrom a t i m a i o r n gard, secretar a l c l u b u h j i democratic adpostit n casa sa n.n.). i, d e s i g u r , I . D i m i t r e s c u , a u t o r u l satirei n c o n t r a Prinului" (Bibescu ! ) .

liadc, a l u i l a n c u Vereseu. i-a legat n u mele de provideniala Societate Filarmonic" (1833), creatoarea t e a t r u l u i romnesc p r o f e sionist. Tritor n a n t u r a j u l btrnilor p r o gresiti i a l t i n e r e t u l u i revoluionar, e l , s u p r a vieuitor a l m a s a c r u l u i m a v r o f o r i l o r d c l a Drgani (1821), se v a afla n p r i m e l e f i n d u r i ale Revoluiei. P r o f e s o r u l ntilor notri n c t o r i profesioniti avea 48 dc a n i cnd i n t r a , l n 1 1 i u n i e 1848, n m i j l o c u l p o p o r u l u i , n curtea p a l a t u l u i , alturi de N . Golescu, d e C. B o l l i a c , de I . Brtianu i d c alii, p e n t r u a i m p u n e Constituia. A j u t a t de f o s t u l su olev, a c t o r u l Costache Mihileanu, l elibe reaz, la 19 i u n i e , pe g e n e r a l u l Cristian T e l l , p r i n s de contrarevoluionari. i, c u m i n v a z i a turceasc prea iminent, v e c h i u l m a v r o f o r s-a d e d i c a t frenetic organizrii Grzii naio nale d i n Bucureti, n care cheam i a c t o r i i . G u v e r n u l P r o v i z o r i u d , l a 25 i u n i e 1848, rlecretul de n u m i r e a sa ca ef a l Grzii naionale. I n ziua urmtoare, i n i m o s u l lupt tor nainta o adres G u v e r n u l u i , cernd f o n d u r i p e n t r u confecionarea a 500 de lnci, repnrarea a 180 de puti, facerea a 12 t o b e " i ase s t i n d a r d e . L a 5 i u l i e i se nmneaz, spre a d m i n i s t r a r e , 500 de g a l b e n i . E v e n i m e n tele se precipit. L u n a august l afl n plin reorganizare a Grzii naionale, fiindc este garania cea m a i tare a mninerii c o n s t i tuiei". I n p r i m a sptmn a l u i septembrie, p b p o r l l l Capitalei cere arderea B e g u l n m e n t u l u i Organic i a A r h o n d o l o g i c i , s i m b o l u r i l e v e c h i u l u i r e g i m , l n darea de scam d i n P r u n c u l r o m n " se precizeaz c, n t i m p ce o deputie t r a t a , c u m i t r o p o l i t u l , arderea, ,.c fcu n m i j l o c u l curii o clditur de l e m n e i toate pregtirile p e n t r u a r d e r e s u b p r i v e gherea d - l o r C. B o l l i a c , C. A r i s t i a i a ctorva garditi naionali". V a f i u n u l d i n t r e p r i n c i palele capete de acuzare, cnd i se v a hotr e x i l u l . C o r e s p o n d e n t u l Gazetei de T r a n s i l v a n i a " l citeaz, ba 19 septembrie, p r i n t r e arestaii de l a Cotroceni. l n d e c r e t u l p e n t r u e x p u l z a r e a c a p i l o r Revoluiei, a l c o m i s a r u l u i mprtesc F u a d E f e n d i i a l c a i m a c a m u l u i C. Cantacuzino, se precizeaz c aflarea l o r n ar n u se poate mpca c u o d i h n a sigurana p u b l i c " . a l 22-lea pe lista p r o scriilor. A r i s t i a a a v u t onoarea u n e i c o m p a n i i i l u s t r e n s u r g h i u n u l pe Dunre, pe corbiile turceti : Nicolae Blcescu. I o n Br t i a n u , Cezar B o l l i a c . D i m i t r i e B o l i n t i n e a n u , Golctii, C. A . R o s e t t i , Zanc. Pe p u n t e a vadu l u i , n d r u m spre Orova, recita c u nfocare, p e n t r u r a f i n a t u l a u d i t o r i u d c exilai, t i r a d e d i n tragedia Saul de A l f i e r i . R e t o r i c a a c t o r u l u i dezlnuit a smuls strigtul ngrijorat a l u n u i soldat t u r c : A i nnebunit t u , d r a g o m a n e ?" M a i norocos dect fraii si de cauz, p r i begete d o a r t r e i a n i . I n t r a , n 1 8 5 1 , n B u c u retii d o m n i i l o r d e l a B a l t a - L i m a n " . P r i n C. A r i s t i a , a c t o r i i notri a u d a t Revoluiei cel m a i strlucit osta r i d i c a t d i n m i j l o c u l lor.

Mndrul palicar

O r i g i n a r d i n nsorita Elad, creia i-a nchinat viaa i n t r i n d n batalionul s a c r u " al E t e r i c i , Costache A r i s t i a a fost u n actor d e p l i n , d c v a l o a r e european. S-a b u c u r a t de p r i e t e n i a l u i D i n i e u Golescu, a l u iwww.cimec.ro lic-

lonu Niculescu

Cluj-Napoca

C o l o c v i u l naional de literatur dramatic ( I I ) *


ROMULUS GUGA
dohndit g i r u l scenei, a l t u t u r o r forurilor administrative. n aceast problem, E d i t u r a E m i u e s c u " a d a t u n e x e m p l u , publicnd piese j u c a t e n u l t i m i i a n i , dac n u c h i a r pe toate, d a r t o t ceea ce s-a p u t u t face, n colecia R a m p a " , Valeria Rpeanu a fcut, prezentnd piesa, comentat de c r i t i c i , prefaat dc a u t o r , n t r - o ediie elegant i interesant. Dac a r f i s r e z u m m , l i t e r a t u r a d r a m a tic existent a r f i aceea tiprit n aceast colecie, p e n t r u c aici se aplic, m a i m u l t dect n alte situaii, d i c t o n u l V e r b a v o l a n t , scripta m a n e n t " . I n c a z u l de fa, a u t o r u l i p u n e , firesc, ntrebarea : ct l a sut d i n ceea ce a scris este literatur, ct Ia sut este conjunctur i c i t la sut este ndrumare p e n t r u c. spre deosebire de alte g e n u r i l i t e rare, J I l i t e r a t u r a dramatic, aceasta exist. Conducerea d c p a r t i d a l u a t o msur sn toas, d o v e d i n d ncredere n p u t e r i l e noastre, a t u n c i cnd a desfiinat acel C o m i t e t p e n t r u pres i tiprituri, considcrnd, deci, c snt e m formai, c a v e m o ideologic clar, c d o r i m s c o n s t r u i m o societate cinstit, d e m n i curajoas, aduendu-ne contribuia, s u b toate aspectele, i m p l i c i t p r i n l i t e r a t u r a p o care o s c r i e m , l a construcia acestei societi. P r i m a problem este, deci, n ce m o d c u vntul tiprit, l i t e r a t u r i i dramatic, p o t f i separate de spectacol ?

Consider c , de l a b u n nceput, t r e b u i e s s u b l i n i e m caracterul de l u c r u a l C o l o c v i u l u i n o s t r u , n ce privete l i t e r a t u r a dramatic, dar, a c o n t i n u a e u , i n ce privete m o d u l n care ea ajunge s ndeplineasc ceea ce d o r i m n o i . toi. d e l a l i t e r a t u r a romn, n acest m o m e n t . Cel puin de zece a n i , exist i n l i t e r a tura dramatic o m a i atent, o m a i curajoas abordare a p r o b l e m a t i c i i reale a t i m p u l u i n o s t r u . ntrebarea care se p u n e vizeaz m o d u l practic n care l i t e r a t u r a dramatic, cea scris de s c r i i t o r i conceput ca o p r o p u nere de discuie sau de d i a l o g c o l e c t i v , ajurtge n posesia b e n e f i c i a r u l u i . L i t e r a t u r a dramatic n u se prea tiprete. Chiai* e u , n calitatea pe care o a m , a m p u b l i c a t destul de puin literatur dramatic n revista pe care o conduc. De ce n u se public literatur dramatic ? h p r i m u l rnd, p e n t r u c exist (sau exista) o o p i n i e c o n f o r m creia se poate t i pri' n u m a i acea literatur dramatic care a * Referatul principal al Colocviului publipat n nr. 5/1978. Continum cu din'stenograma unor intervenii. a fost extrase

10

www.cimec.ro

l i n i snt cunoscute foarte m u l t e d i n t r e p i e sele u l t i m u l u i deceniu, m a i ales c a m a v u t putina s lucrez n diversele sectoare legate dc l i t e r a t u r a dramatic. I n perioada 1 9 6 3 1967, a m scris cronic ( p r i n t r e altele, despre d e b u t u l u n u i d r a m a t u r g , astzi s i t u a t n f r u n t e a listei D . R . Popescu) ; a m a v u t p r i l e j u l s f i u , aproape c i n c i a n i , secretar l i t e r a r a l u n u i t e a t r u , participnd, alturi de un coleg s t i m a b i l a l m e u , c r i t i c u l G a l f a l v y Zoi L i n , d i r e c t o r a l t e a t r u l u i , la succesul real al u n e i opiuni r e p e r t o r i a l e : Accli ngeri trite. P r i n t r e diverse dificulti p r i n care trece l i t e r a t u r a s c r i i t o r u l u i pn a a j u n g e pc scen, apar acele p i e d i c i dc care judecata c r i t i c u l u i i a i s t o r i c u l u i l i t e r a r , de a z i i de m a i l i r z i u , n u v a ine seama, p e n t r u c n u se poate face o istoric a l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e d i n ceea ce a u t o r u l a fost de acord s se omit, d i n ceea ce t e x t u l n u m a i c u p r i n d e , d i n ceea ce spectacolul -a m a i spus ; i iat c m re ntorc la colecia R a m p a " , u n d e t e x t u l apare aa c u m s-a j u c a t . Exis-t, deci, o fisur ntre teorie i prac tic, ntre ceea ce discutm n o i a c u m m o d u l n care l i t e r a t u r a dramatic s-a o c u p a i de m a i m u l t e p r o b l e m e i m o d u l n care ca, n totalitatea c i , reflect poziia real a autorilor. Consider c n u ponte s fie v r e o s i m i l i t u d i n e i n t r e sistemul c a p i t a l i s t de receptare a operei i sistemul n o s t r u ; n u m a i c exist nite s t r u c t u r i a d m i n i s t r a t i v e care n u fac aecast difereniere. Aceast difereniere n u i-a fcut loc n acest n o u a n g r e n a j a l res ponsabilitilor, responsabiliti pc care att p a r t i d u l , ct i p r o p r i a noastr contiin, le i m p u n l i t e r a t u r i i , s c r i s u l u i n o s t r u . Iat, a m s d a u dou t i t l u r i . P a u l Everac a scris cineca lebd, cea m a i bun pies u sai I ) . R. Popescu a scris Omul de cenu, la f e l , cea m a i bun pies a a u t o r u l u i . Cnd i n ce m o d aceste piese v o r p u t e a s vad l u m i n a r a m p e i ? N u p e n t r u c n u tiu cine n-ar f i dc acord cu ele. c i p e n t r u s i m p l u l fapt c cei care rspund de l i t e r a t u r a d r a matic consider c t r e b u i e s existe ntot deauna u n precedent a l p r o b l e m a t i c i i , n m a terie de t e a t r u , p e n t r u ca p r o b l e m a t i c a s-i fac, firesc, loc n preocuprile noastre. S u b i ectele sau p r o b l e m e l e despre care este v o r b a , d i n pcate, au a j u n s dc foarte mult v r e m e s p u n din pcate", cu b u c u r i e s fie teme c u r e n t e , ba c h i a r abloane ale r o m a n e lor, ale crilor de eseuri. I n ceea ce privete d r a m a t u r g i a , ele snt nc foarte departe de a d e v e n i o realitate. Tat dc ce o serie de teme enunate n i c i snt d o a r teme, n u snt o rea litate a d r a m a t u r g i e i de astzi. N u p o t s cred >c c i n e v a este ru intenionat, a t u n c i cnd abordeaz o problematic curent i f i reasc. Cred c n u exist o lips de p a t r i o t i s m o a u t o r u l u i c o n t e m p o r a n ; dimpotriv, cleodat (i, aceasta, m a i ales n aspectele demagogice), patriotismul prisosete ; dar contiina clar si patriotic a a u l o r u l u i d e

t e a t r u , de literatur, d i n ziua de astzi, este mai m u l t dect l i m p e d e , i n u este a d m i s i b i l s fie pus la ndoial. D i n pcate, m a i este pus la ndoial. Snt u n u l d i n t r e acei a u t o r i dramatici care m - a m a p r o p i a t dc teatru n intenia de aduce pe scen cteva d i a l o g u r i ale c o n t e m p o r a n i l o r m e i ; n u a m pretenia de a fi f o r m u l a t o oper dramatic. De m u l t e o r i , r e v e n i n d asupra l o r , n diverse f o r m e , dup ce spectacolul a nceput, de m u l t , s se j o a ce, m ntreb n ce msur a u t o r u l m a i r spunde de l i t e r a t u r a pc care a scris-o, i a j u n g la concluzia, d e s t u l dc ncinteresant, c l i t e r a t u r a dramatic t r e b u i e , n p r i m u l rnd, s fie tiprit. Este nevoie s r e n u n m l a aceast idee a rentabilitii ; s a v e m o revist de t e a t r u , o revist de spectacol, s p r o d u c e m critic de t e a t r u , cci ntreba rea este u n d e i n ce msur se poate face critic. M a i exist, l a u n i i conductori de reviste, i n u n u m a i de reviste, prerea c e v o r b a de u n gen a u x i l i a r dc critic, i a r n d o m e n i u l acesta, i n altele, o p i n i i l e critice t r e buie s in cont, vrnd, nevrnd, i de o p i n i a celui care conduce o p i n i a . De m u l t e o r i , n critica dramatic eueaz diveri a u t o r i de alte g e n u r i , care consider ca o preocupare plcut petrecerea t i m p u l u i l i b e r n slile dc t e a t r u . A d o r i foarte m u l t s se neleag c ob servaiile mele n u vizeaz o stare a l a r m a n t, dramatic, a l i t e r a t u r i i . D a r , considernd c sntem l a o edin de l u c r u , ar t r e b u i s prsim zona t e o r e t i c u l u i i s v e d e m c u m se petrec l u c r u r i l e n realitate. La ora actual, n ar au Ioc 1015 fe s t i v a l u r i de t e a t r u organizate de A . T . M . Ele snt foarte b u n e , atta t i m p ct n toate oca ziile n u fac altceva dect s propun a u t o r i c o n t e m p o r a n i , romni, m a g h i a r i , g e r m a n i sau de a l t e naionaliti ; u n f e s t i v a l de t e a t r u istoric, u n f e s t i v a l de teatru a l naionaliti lor, u n f e s t i v a l de t e a t r u de comedie, u n festival de t e a t r u de satir snt, totui, civa pai nainte. P r e m i e r a c u Somnoroasa aven tur d e Teodor M a z i l u a u t o r care a l i p sit, n u l t i m a v r e m e , de pe scen l a P i a t r a Neam i n u orice f e l de premier este u n pas care-1 urmeaz pc acela a l Festi v a l u l u i de comedie i satir dc la Galai. Ceea ce lipsete, ns i aici ar t r e b u i s v e d e m i partea slab e prezena a u t o r u l u i c o n t e m p o r a n l a aceste f e s t i v a l u r i , re spectul p u n c t u l u i su de vedere asupra tex t u l u i ; s n u ateptm a c e s t . l u c r u n u m a i de la c r i t i c i i dc l a cei care se strduiesc s promoveze l i t e r a t u r a romn p e n t r u c . aceste f o r u r i i aceti o a m e n i promoveaz, de f a p t , l i t e r a t u r a noastr. A doua chestiune asupra creia m-a o p r i ar f i f a p t u l c l a o r a actual exist o respon sabilitate local n ce privete p r o m o v a r e a l i t e r a t u r i i . A r t r e b u i ca U n i u n e a S c r i i t o r i l o r (i m gindesc, a i c i , i l a C o n s i l i u l U n i u n i i ) s fie o prezen m n i activ n viaa c u l t u -

www.cimec.ro

11

George

ftfacoveecu

Galfqlvy

Zoitaii

Dumitru

(hie

Mihai

Davidoglu

ral a fiecrei localiti, pentru c m i se pare aberant ca premiera mondial a unei lucrri romneti, scris n romnete, n maghiar, n german sau in alt limb, s nu beneficieze de prezena reprezentanilor Consiliului U n i u n i i Scriitorilor. 0 alt problem este modul n care litera tura dramatic, literatura, n general, i g sete un corespondent n literatura altor ri, i J I ce inod literatura altor ri c prezent pc scenele noastre. M ntreb, dac u n a u tor romn a r fi scris Emigranii (de Slavomr M r o z e k ) , dac aceast pies s-ar fi jucat in opt teatre d i n Romnia. M ndoiesc. S - a r fi j u c a t , e v e n t u a l , u n d e v a , c i n e v a a r fi spus c este u n dialog plicticos, neinteresnnt, b a n a l , i cc ne intereseaz p c n o i , i c u asta subiectul s-ar fi ncheiat. N u - m i amintesc de mult v r e m e s fi existat o pies romneasc jucat, ntr-o stagiune, n opl-zccc teatre d i n ara noastr. F o a r t e puine piese d i n ceea ce au scris L e o n i d a Teodorescu. losif Nagbiu, Bieu. Mazilii (Paul E v e r a c , n u l t i m a v r e m e , face excepie) a u fost vzute n provincie ; i a r dintre scriitorii d i n p r o v i n c i e , n Bucureti, se ptrunde doar p r i n excepie (1411a dintre ele este I ) . R . P o p e s c u ) . Iat c exist o litera tur dramatic a p r o v i n c i e i (despre care u n i i critici s p u n c poate m a i mult dect se poale la Bucureti) i o literatur dramatic a Bucuretiului (despre care noi s p u n e m c ine" m a i m u l t dect cea d i n p r o v i n c i e , tine" m gndesc l a afi). Aceste chesti uni i a u , toate, sursa n inexistena unei publicaii a U n i u n i i S c r j i t o r i l o r specializaii n problemele literaturii dramatice, ale c r i ticii, aa c u m exist i n d o m e n i u l criticii literare. N u exist n i c i o editur specializat, i m ntreb de ce n u exist. S - a spus c n u se comand, c n u se v i n d e . U n p r i n c i p i u v e c h i i sntos spune c, a t u n c i cnd v r e i s formezi i s i m p u i , n u te intereseaz cit investeti. I n c a z u l de fa, n u ne intere seaz ci b a n i ne v a aduce cartea de teatru, d a r ne v a aduce i spectatori ; i snt colegi de-oi notri care a u dovedit c se poale, utt p r i n tiraje, ct i p r i n modalitile pe care le-au propus p u b l i c u l u i . i p r i n traducerile p c care le facem d i n literatura noastr, literatura dramatic este puin cunoscut. N o i , l a T g . Mure, a n i fcut o experien foarte interesant, practicnd c a o metod permanent traducerea b t e r a l u r j i romne n l i m b a maghiar, i v i c e v e r s a , i a r m a i n o u , i n l i m b a sub. N u este u n fapt ntmpllor c, c u o pies d c Sulf Andrs, tradus d c u n tnr scriitor romn, se v a deschide stagiunea seciei romne, c, n acelai timp, u n tnr scriitor romn v a t r a duce o pies srb, i a r autorii romni v o r fi tradui, n continuare, n l i m b a maghiar. Exist, n acel ora a l n o s t r u , n asociaia noastr, u n c l i m a t stimulator d i n care a u rezultat zeci d c cri, piese, articole, u n s c h i m b permanent de v a l o r i , care denot u n

12

www.cimec.ro

m o d de fiinai. D a r , m i - a fost ( i a l s con stat, n cteva ri socialiste n care ara fost n u l t i m a v r e m e , lipsa total a m i j l o a c e l o r do i n f o r m a r e asupra l i t e r a t u r i i romne, n general, i a l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e , n m o d special. I n R e p u b l i c a Popular Ungar m i s-au cerut piese ; n R e p u b l i c a Socialist Ceho slovac, m i -nu cerut piese p e n t r u s t u d i u , cri de teatru ; la secia romn U n i v e r sitii d i n IVaga, ln f e l . I n R e p u b l i c a D e m o crat German, n afar de ceea ce a r c i a t a t s t i m a t u l m e u coleg M i r c e a R a d u I a c o b a n , nu exist o i m a g i n e exact a t e a t r u l u i rom nesc* O r , ca s d a u u n s i m p l u e x e m p l u , l'utcrca i Adevrul de T i t u s P o p o v i c i c u n t e x t care ar p u t e a f i j u c a t n toate rile socialiste, fiindc reprezint u n p u n c t de v e dere asupra u n e i ntregi epoci. Se cere comedie, se cerc satir, d a r , c u m se spunea a i c i , ntrebarea este : ntre ce categorii sociale exist aceste contradicii, c u m se manifest ele i c u m p o t f i deznodate ? Teama dc c u v i n t e i duce pc u n i i l a gene ralizri. A m v r u t s d a u d o a r cteva e x e m p l e , cure n u vizeaz activitatea u n u i a sau a l t u i a . S n u ncercm s a t r i b u i m erorile d r a m a t u r g i e i sau ale spectacolului c o n t e m p o r a n c x c l u s i v C o n s i l i u l u i C u l t u r i i . M i se pare u n p u n c t de vedere eronat. A m cunoscut i c u nosc foarte muli a u t o r i care vorbesc dc l i t e r a t u r a care n u poate f i publicat sau n u poate f i jucat. A m solicitat s p u b l i c aceste texte. A t u n c i a m constatat c n u exist, sau, dac m i s-au d a t , a u aprut i n u s-n ntmplat absolut n i m i c . Dac exist o l i t e r a tur de calitate i dac facem abstracie de speculaiile u n o r o a m e n i lipsii de h a r i de cele scornite pe seama s c r i s u l u i n o s t r u con t e m p o r a n , a t u n c i sc poate.

Vreau s fuc o parantez. Pe scena T e a t r u l u i G e r m a n dc Stat d i n Timioara au fost jucai, n d e c u r s u l a n i l o r , peste 40 de a u t o r i romni, ncepnd cu A l e c s a n d r i , continund cu A l . V o i t i n , P a u l EveraC, i pn l a M . R. Iacoban i O v i d i u G e n a r u , ca s n u m a i vorbesc de Caragiale, care s-a b u c u r a t de t i n mare succes. M - t t m ocupat dc istoric i a m scris istoria acestui teatru i cunosc foarte b i n e cc i m portan a a v u t t r a n s p u n e r e a n scen, i n l i m b a german, a acestor opere i capodopere ale l i t e r a t u r i i romne c o n t e m p o r a n e i clasice. R e v o n i n d l a l i t e r a t u r a german, a v r e a s spun c H a n s K e h r e r , care este cel m a i i m portai t a u t o r d r a m a t i c g e r m a n de l a n o i , 0 tradus n l i m b a german zece piese rom neti ; i a r pc scena T e a t r u l u i d i n Timioara, au fost j u c a t e i dou piese d i n l i t e r a t u r a maghiar d i n ara noastr, de Mches G y o r g y i L a s z l o f f y Csaba. U n c i e d i n t r e piesele scri i t o r i l o r g e r m a n i a u a v u t u n succes deosebit. D i n p u n c t de vedere t e m a t i c , d r a m a t u r g i a noastr n l i m b a german n u difer dc cea n l i m b a romn. P r o b l e m e l e expuse aici dc tovarul P a u l Everac snt v a l a b i l e i p e n t r u n o i ; exist d o a r u n a n u m i t specific, n sensul c, n cazul n o s t r u , t a b u u r i l e snt i m a i complicate, avnd n vedere t r e c u t u l nefericit nl G e r m a n i e i h i t l e r i s t e , care s-a rsfrnt i asupra populaiei germane d i n Romnia, t a b u u r i care pornesc de la fapte a p a r e n t m r u n t e : n '45, comunitii g e r m a n i d i n R o mnia, v e n i n d d i n lagrele anlonescicne, au fost dui n alte lagre ; alii, n ' 5 1 , au fost dui, fr excepie, n u m a i p e n t r u f a p t u l c au fost nemi (dealtfel, n u n u m a i nemi, ci i romni i srbi). E u n u a m spus a c u m altceva dect ceea ce a spus tovarul secretar general a l p a r t i d u l u i , Nicolae Cenuescu, la Conferina Naional a p a r t i d u l u i ; ns, n l i t e r a t u r a noastr n l i m b a german, n u a m p u t u t s ptrundem c u aceste p r o b l e m e , i a r f i foarte necesar. S-au scris, n t o t a l , 16 piese, d i n t r e care unele c o m e d i i foarte reuite d i n actualitatea noastr. Piesele a u t o r i l o r g e r m a n i d i n B a n a t au fost j u c a t e de 850 de o r i , f i i n d v i z i o n a t e de 260 000 dc spectatori. Succesul cel m a i m a r c 1-a obinut Hans K e h r e r , cu comedia vorba de csnicie, care s-a j u c a t de 152 de o r i . A v r e a s m a i r e l e v c acelai H a n s K e h r e r a scris i o pies politic deosebit de important, i a sugera colegilor romni c aceast pies a r p u t e a f i jucat pe u n a d i n t r e scenele romneti d i n p a t r i a noastr. Este v o r b a de piesa politic Pinea ncbunilQr. Aciunea se desfoar n a n u l 1944, n or elul bnean J i m b o l i a , u n d e au fost exe cutai, p e n t r u c o n v i n g e r i l e l o r socialiste, apte socialiti g e r m a n i , care au fost trdai t o t de g e r m a n i d i n B a n a t , o tragedie deosebit, care trece graniele B a n a t u l u i i trece chiar g r a niele p a t r i e i noastre.

NIKOLAUS BERW A N G E R
F i i n d v o r b a de p r i m u l Colocviu naional p r i v i n d d r a m a t u r g i a , a v r e a s foc unele r e f e r i r i la l i t e r a t u r a dramatic n limba^ ger man, care face parte integrant d i n l i t e r a t u r a dramatic socialist d i n p a t r i a noastr. L i t e r a t u r a dramatic german d i n p a t r i a noastr este o literatur nou, creat, p r a c t i c , n u l t i m i i 25 de a n i ; m a i b i n e zis, ea a nceput s existe dup zece a n i de existen a T e a t r u l u i G e r m a n d i n Timioara i, a p o i , a seciei germane a T e a t r u l u i d i n S i b i u . Amndou scenele snt creaii ale Romniei socialiste. Populaia german d i n aceast ar -a a v u t niciodat scene subvenionate de ctre stat ; n 1 9 6 1 , dup m a i m u l t e ndercri cu piese ntr-un act, s-a nscut p r i m a pies n m a i m u l t e acte. Este v o r b a de d r a m a Ogoare scufundate, autorului Hans Kchrcr.

www.cimec.ro

13

Lin a l t a u t o r avem u n g r u p , pe ling Pea I r u l G e r m a n de Stat d i n Timioara L u d w i g Schwartz, are dou piese dc m a r e succes : Mafia stil, o dram rneasc nchi o co nat a n u l u i 1907, i Camera husarilor, medie foarte reuit, de u n nalt n i v e l ar tistic, care a a v u t u n succes deosebit. N u p o t s nu-1 amintesc i pc Peter Hies, cu piesele l u i , i pc alii, care dovedesc, ntr-un m o d poate m a i modest, c i n o i , cei dc naio nalitate german, care scriem p e n t r u t e a t r u , ne-am d a t contribuia la l i t e r a t u r a dramatic pc care o discutm astzi.

arc nevoie i de bolta nstelat c e r u l u i , i de legea moral interioar. O m u l e m a i m u l t dect suma u n o r dorine, e l arc n e v o i e ile tandree, de ncredere, de d e m n i t a t e , de libertate, i n u n u m a i de libertatea l u i , ci a tuturora. Shakespeare -a fost deloc u n p u d i c sau u n t i m o r a t ; la e l , i u b i r e a , care n u excludea mplinirile t r u p u l u i , avea u n nalt sens poetic. Paul Everac are perfect d r e p t a t e , susin i n d c u n i i d r a m a t u r g i nu i g n o r a t viaa personal, i n u n u m a i c nu i g n o r a t - o , d a r , ceea ce este s u p r e m u l ru, au pus-o u n e o r i n contradicie cu sensurile revoluiei ; a t l t cei cu concepie materialist, ct i cei cu una idealist, snt sortii morii, t r e b u i e s a d m i t e m aceast realitate. Revoluia -a fost fcut dc sfini, de ve getarieni, de h a b o t n i c i , dc e u n u c i , dc a c r o inodeliti, de fecioare f a n d o s i t e , c i dc oa m e n i v i i , n carne i oase ; ntre intensitatea tririi vieii totale, p l e n a r e , d e m n e , i c o n v i n g e r i l e m a r x i s t e , exist o strns legtur. A u fost u n i i colegi care s-au plns c prea teoretizm, n loc s ne r e p e z i m i m e d i a t n direcia t e a t r e l o r , de care, firete, n u m leag a m i n t i r i p r e u f r u m o a s e . Recunosc c a m a v u t n via a m i n t i r i m u l t m a i plcute. D a r de ce s n u teoretizm ? Ce este ruinos, n asta ? A teoretiza n u nseamn a bate cmpii. A v e m o experien bogat, a v e m succese r e m a r c a b i l e , l i p s u r i , l a f e l de r e m a r cabile, t r e b u i e s t r a g e m c o n c l u z i i i s m e r gem m a i departe. Colegul Everac a fcut u n reuit e x a m e n sociologic a l l i t e r a t u r i i noastre, foarte u t i l , dei a l u z i i l e l a pre de cost, r e n t a b i l i t a t e , fericire pe cap de l o c u i t o r m i s-au prut u n e o r i excesive ; d a r a r t a i, firete, i d r a m a t u r g i a n u se preocup de fenomene e v i d e n t e , n u t r e b u i e s se c o n f u n d e sarcinile a r i c i c u cele ale miliiei. Cineva mi spunea s scriu o satir u s t u rtoare l a adresa hoilor de b u z u n a r e , ca i cnd nite hoi s-ar teme de i r o n i a mea. Co m e d i a nalt critic t o c m a i acele f e n o m e n e ascunse, deghizate, n u cele l i m p e z i ca l u mina zilei. Ce c r i t i c a Caragiale ? P r o g r e s u l . Ce v o i a u personajele l u i Caragiale ? P r o g r e s u l , cu orice pre ! D a r e l , c u g e n i u l l u i , a i n t u i t c acestea, cnd v o r b e a u de progres, era n u m a i o metod de conservare a u n o r p r i v i l e g i i . E r o r i e v i d e n t e se manifest i n d r a m a t u r g i a istoric, personajele d i n t r e c u t e l e se cole ( X I V , X V I , X V I I ) a u o psihologie prea contemporan i u n l i m b a j d e m n de epoca b o m b a r d a m e n t u l u i informaional. N u tiu care domni se temea c t r e b u i e s i a m i c u l d e j u n , i a r u n d o m n i t o r era gata s dea i n t e r v i u r i . Exagerez, bineneles, ns n u p r e a m u l t . M u l t e d i n t r e piesele istorice d a u i m presia c v e c h i i d o m n i t o r i v o r b e a u l a telc^ f o n . ncercarea de a c o n t e m p o r a n e i z a exce siv i s t o r i a , de a o b l i g a d o m n i t o r i a i v e a c u r i l o r trecute s gndcasc p r e c u m u n a b o n a t

TEODOR

MAZILII

U n a u t o r d r a m a t i c a l crui n u m e nu-1 r e in ne-a t r i m i s aici o scrisoare n care ne sftuia, n n u m e l e u n e i autoriti i l u z o r i i , s n u m a i facem ce-a fcut dnsul, s n u m a i cdem n schematism, s n u m a i facem con cesii. C acest schematism i-a adus u n r i d i c a t n i v e l de t r a i , d r a m a t u r g u l cu p r i c i n a trece uor cu vederea, i, astfel, monstruoasa coa liie d i n t r e o i p o c r i z i e profesionist i o s i n ceritate diletant s-a i realizat. N u toi d r a m a t u r g i i a u fcut concesii, n u toi d r a m a t u r g i i a u mbriat s c h e m a t i s m u l i maina l a scar, i aceti d r a m a t u r g i n-au fost puini. A m ascultat, v mrturisesc, e u , care a m vzut m u l t e la viaa mea, cu u n sentiment dc u i m i r e , aceast scrisoare, cu tristee i d u r e r e , cu o d u r e r e att de m a r e nct i i r o n i a ar prea, n c a z u l de fa, u n o m a g i u . S trecem peste aceast ntmplare nepl cut i s ncercm s ne ocupm de p r o blemele p e n t r u care n e - a m a d u n a t . Ca o d o v a d a i n v i d i e i galbene care b n t u i e p r i n t r e d r a m a t u r g i , v mrturisesc c mi-a plcut referatul c o l e g u l u i meu P a u l Everac, dei, c u m este legea f i r i i , n u - i mpr tesc toate o p i n i i l e ; ns referatul a a v u t d a r u l de a n u f i plicticos i de a f i fost scris cu o nobil i u b i r e p e n t r u t e a t r u . Chiar cnd se autocita c u prea mult l u a r e - a m i n t e i prea n u se i g n o r a n n i c i o latur a d r a maturgiei. profund, i o mprtesc, observaia l u i P a u l Everac p o t r i v i t creia ignorarea v i e ii personale, i n c l u s i v a celei sexuale bat-o D u m n e z e u s-o bat ! a mpins p u b l i c u l n braele m a i v i c l e n e ale u n o r d r a m a t u r g i occidentali. D a r a face d i n obsesia sexual singura obsesie demn de u n o m m i se p a r e o idee spectaculoas, ns, orict a r prea de c i u d a t , lipsit de realism. E u n u snt u n a d m i r a t o r a l l u i Tennessee W i l l i a m s , i cred c n i c i e l n u este u n a d m i r a t o r a l meu... Dac fericirea a r f i legat n u m a i de m p l i n i r e a sexual, ea ar f i uor de a t i n s , ar f i l a ndemna o r i c u i . E u cred, ca i Shake speare, dealtfel, c relaiile d i n t r e brbai i f e m e i snt de o r d i n m o r a l , n u senzorial. S n u f i u acuzat de i d e a l i s m cnd amintesc de fraza l u i K a n t , p o t r i v i t creia fiina uman

www.cimec.ro

la Magazin istoric", pus la curent cu toalc datele, duce la paraginii artistic. S nvm de la Delvrancea, care i nelege eroii in condiiile date, n timpul lor. Spuneam c arta, dramaturgia, n u se ocup de ceea cc este evident, ci dc fenomene ascunse, pe care ncearc s le scoat la iveal. Prostia i ticloia nu bat pasul pc loc. l ' n u l era idiotul de pe timpul locomo tivei cu nburi i altul este idiotul din cel al zborurilor interplanetare. Trebuie s urmrim aspecte noi nlc i m posturii, n u s criticm carieritii care l u creaz cu metode din comuna primitiv. E u citesc cu atenie documentele de partid i gsesc acolo examinarea lucid, tiinific, a fenomenelor care a p a r in societatea noastr, i a m s v dau un exemplu de asemenea fenomen, pe care documentele de partid m - a u ajutat s-I neleg i m m bine. Exist oameni care v o r s aib i avan tajele socialismului i pe cele ale capita lismului, oameni care, in acelai timp, snt i m a r t i r i i salariai, ei v o r i cltorii l a Paris, i aere de venic nemulumire. Omul n u - i att de ticlos pe ct sper el s fie" spunea Dostoevski ; d a r u n i i n cearc s se nnobileze, s aib i idei nalte, i piscin. N u m a i c u idei nobile, e plicticos, n u m a i c u piscin, tot aa. M a i trebuie i ceva mre. S-a acreditat, l a u n moment dat, ideea c opera dramatic trebuie s fie oper colec tiv, u n fel de colect, o plrie de ceretor, unde fiecare m a i arunc u n bnu. Trebuie s acordm artistului ntreaga rs pundere. V dai seama c u m a r fi artat Scrisoarea pierduta, scris de Margareta Br bu n colaborare c u Caragiale... n i c i n u vreau s m gndesc. Exist u n climat b u n , condiii pentru o art autentic i uncie msuri democratice. D i n iniiativa preedin telui rii s-a nscut ideea c de treburile noastre trebuie s ne ocupm n o i , artitii, c operele s fie discutate i judecate pubbc de colegii notri. E u , c a u n n a i v denat c c snt, m - a n i comportat ca atare : a m dat u n scenariu de-al m e u s fie citit l a A C I N i a fost apro bat, n unanimitate, de u n j u r i u alctuit din regizori celebri, scriitori celebri, scenariti celebri ; a fost aprobat i de consiliul Casei dc filme numrul trei ; d a r f i l m u l -a intrat n producie. F a p t u l c u n om a anulat o aprobare pe care i-au manifestat-o 30 dc oameni, cel puin l a fel de competeni, mi se p a r c periculos. Intr des n producie filme care n-aveau aprobarea A C I N , care n u trecuser probele

M i r c e a H o r i a S i m i o n c s c u , Constantin Stncscu i N a t a l i a S t a n c u , ntr-o pauz

Nina Cussian www.cimec.ro

acord u n i n t e r v i u

unci zau

confruntri

democratice ; toi m

ironi

c eu a m l u a t l u c r u r i l e prea n serios, i n t r o d u c e o metod democratic i a o

i le v o i l u a n c o n t i n u a r e . nclca e u n l u c r u periculos.

A m s nchei, n m o d l i v r e s c , cu u n citat d i n t r - o pies de-n mea. U n personaj spune : D c cc s lichidm l i p s u r i l e , dac nvam d i n ele ?" Se poate nva d i n l i p s u r i , d a r p u t e m nva i d i n succese. A v e m tonte c o n diiile, spre g l o r i a l i t e r a t u r i i romne !

I n t e r f e r e n e
FLORIAN POTRA

Piesa care a fugit prin tablou


tiina i critica literar, muzical, teatral, cinemato invidie grafic se pot uita cu la '.iinla si la critica arte lor figu itive. Dac nu din alte raiuni majore", cel pufin pentru fecunda capacita te de a lansa categorii i termeni noi. S-a mai pome nit vreodat n istoria operelor spiritului s se vorbeasc despre j)oei sau dramaturgi amatori, despre compozitori i cineati nivi? Pictorii, n schimb, pot s fie i amatori, i naivi. Dc exemplu, Petru Vinlil : pro fesionist ca gazetar, poet i dramaturg, el e i amator, i naiv, ca pictor. Amator n toat puterea cuvnlului, naiv" doar ntre ghilimele, fiindc n imaginile desenate Vintil, i colorate de Petru cu toat candoarea lor, nai vitatea este elaborat, savant preconceput i distribuit pe centimetrul ptrat de carton. Altfel spus, Vintil e un detept care face pe prostul, voluptatea acestei o peraiuni rezultnd, pentru el i pentru noi, din graia inofensiv i din abilitatea lipsit dc agresivitate cu care-i repovestete visurile i visrile. Cltorie imaginar n S.U.A." Se intituleaz recenta expoziie personal a celor 31 de tablouri, la Biblioteca American. Cum era de a teptat, viziunile lui Petru Vintil se bazeaz pe memo ria cinematografic a copi lului din el, cu preponde ren de amprent western". Dar i pe o memorie foto grafic : seria Central Park din New York i cele dou muzee Guggenheim, ca i sediul O.N.U., au folosit, de bun seam, reproduceri de fotografii, poate chiar cri potale ilustrate. Dar nu iz vorul documentar e impor tant i determinant, ci, aa cum o numete nsui artis tul, psihanalizindu-te, .,marea i permanenta stare d vis i de fericire secret", sub semnul creia acesta picteaz, cu o defulanl au toironie amuzat i cu o perfect dezinvoltur a pu nerii n cadru i, mai ales. n culoare, cu o dominant alb-albastr dal de cer, de nourai i de aripioare de ngeri sau de porumbei. i. a aduga, cu o abia per ceptibil tensiune dramatic, dialogat, insinuat n es tura liniilor i a tentelor : ceea ce face din aproatc fiecare tablou o posibil si tuaie teatral, nceputul unei piese, care parafrazndu-l pe autorul nostru fuge, chicotind uor, prin i maginea pictural i se pier de dincolo de scenografia naturii texane sau a urba nismului de metropol. Unul dintre riscuri ale unei ntreprinderi este, puinele asemenea fr ndo

ial, idilismul, plutirea prin tre aburii unei iluzii ginga e. Petru Vintil i-l asum din plin, la persoana I de-a dreptul, pri%'indu-se galnic ca big cow-boy", ntr-o lin i trandafirie regresiune spre timpul optimist al cu ttorilor de Eldorado. Singu rul regret care apas, totui, arareori, atmosfera, este a cela al exterminrii bizoni lor, ln rest, o Americ bu colic, panic i robust provincial, dac nu chiar rural, ' mereu simpatic, " me reu ataant prin naivitatea ei autentic, grefat pe cea mimat cu o grcco-latin bucurie european de Petru Vintil. Acestuia din urm ii urm o cltorie real, e fectiv, n S.U.A. i-i atep plastice, epicatm roadele dramatice, ntr-o nou expo ziie, la hotarul dintre ima ginaie i adevr, dup o necesar confruntare dialec tic topit n sinteza (poeti c) de creativitate fantastic i experien trit. P.S. De dragul exactitii, m vd nevoit s corectez o informaie furnizat de Pe tru Vintil n catalogul ex poziiei sale : Pat i Pataon nu se numr printre cei dinii americani", ci snt da nezi (se chemau Schenstrom i Madsen), iar filmele lor, proiectate i la noi n anii '20 i '30, erau, n majori tatea lor, dac nu m-nel, variante vorbite n limba german. i, nc ceva : dac ar f i s fur, n semn de amiciie, o pictur de Petru Vintil aa cum ne amintete el nsui c s-a ntmplat la prima sa expoziie a a lege, fr s stau prea mult pe gnduri, Staiune de iar n in New Hampshire".

16

www.cimec.ro

FESTIVALUL NATIONAL CNTAREA ROMNIEI


ConstanaTulcea

Teatrul politic
Sub accsl generic s-a desfurat, in cele dou judele dobrogene, o manifestare dc deosebit interes si de larg ecou n rtndurile publicului. Manifestarea care face parte din irul de aciuni nscrise sub semnul Festivalului naional Cintarea Romniei', ediia u ll-a a fost organizat de Comitetele judeene de cultur i educaie socialist Constana i Tulcea i de Teatrul Dramatic din Constana, n colaborare cu secia de critic a ..., suit egida Consiliului Culturii i Educaiei Socialiste. Vreme dc apte zile. in cele dou centre judeene au fost prezentate urmtoarele spectacole (n ordinea programrii) : R o m u l u s c e l M a r e de Fr. Diirrenmalt (Teatrul Naio nal din Bucureti), ntors lin singurtate de Paul Cornel Chitic (Teatrul ,, Vasilescu" din Bucureti), E x c u r s i a de Thcodor Mncscu (Teatrul pictor Ion Popa" din Birlad), Tango de Slawomir Mroiek (Teatrul Naional Vasile Alecsandri" din lai), Clipa de Virgil Stoenescu, dup romanul lui Dinu Sraru (Teatrul Dramatic din Constana) i D a sau N u de Al. Ghelman (Teatrul Ciuleti din Bucureti). Alturi de spectatorii eonslneni i tulceni, participani, n foarte marc numr, la fiecare dintre spectacolele nscrise n program, au fost prezeni regizori, critici, esteti cieni, oameni de teatru din ntreaga ar. Oaspeilor li s-a oferit prilejul s cunoasc nemijlocit realitile din cele dou judee dobrogene, aflate n plin avnt construcii'. Au fost vizitate antierul naval i Portul comercial Constana, marele antier al Canalului Dunre-Marca Neagr, obiective turistice de la Constana i de la Tulcea. Au avut loc dialoguri ntre invitai i activiti culturali, la Medgidia i la Tulcea. La Casa de Cultur din Medgidia, unde fiineaz o echip de teatru cu frumoase rezultate, i la Teatrul popular din Tulcea, care se numr printre cele mai bune colective neprofesionisle, oamenii de teatru i artitii amatori au schimbai opinii despre rezultatele i despre perspectivele activitii teatrale amatoare din Dobrogca, ln penultima zi a nlilnirii, s-a desfurat un amplu i interesant colocviu, in care 4iu fost analizate, din unghiuri de vedere nuanat diferite, dar de pe aceeai poziie filo zofic i estetic, funcia social a teatrului, conceptul naional i contemporan de teatru politic. Au fost prezentate referatele : Substan i structur n teatrul politic" (prof, dr. Iloria Deleanu), Angajare politicangajare estetic" (dr. Victor Ernest Maek), Post fa la un spectacol politic C l i p a " (regizorul Constantin Dinischiotu) i Angajarea actorului n teatrul politic" (actria Ileana Ploscaru). Dezbaterile colocviului au fost deschise dc tovarul Tudor Ion, prim-secretar al Comitetului judeean de partid Constana, care a scos in eviden rolul teatrului n opera de modelare a contiinei oamenilor societii noastre, subliniind, n substaniala sa inter venie, necesitatea sporirii eficienei teatrului, a forei sale de inriurire a maselor. Salulnd iniiativa de a organiza aceast manifestare la Constana i la Tulcea. vorbitorul a apreciat in termeni elogioi calitatea pieselor prezentate, ale cror orizont tematic i realizare scenic au pledai gritor pentru calitatea politic a teatrului, ca o trstur fundamentala a acestei forme dc activitate cultural-arlistic. Dup ce a fcut o incursiune n istoria teatrului contemporan, scoind n evidentf trsturile sale declarat politice, Iloria Deleanu a artat, n referatul su, c ...teatrul epic, tealrul-dczbntere, teatrul-document, teatrul agitatoric, nu acoper integral sfera ampla a teatrului politic, dar modalitile dale rmn, pn acum, cele fundamentale n zona teatrului politie". Victor Ernest Maek a analizat i argumentat legtura organic dintre angajarea politic a teatrului i calitatea sa artistic, condiionarea eficienei teatrului de valoarea aslelic a spectacolului. Regizorul Constantin Dinischiotu, nfind munca de pregtire a spectacolului cu dramatizarea romanului Clipa de Dinu Sraru, a spus : Contieni dc faptul c activitatea noastr de artiti-ecteni nseamn, in fond, angajarea slujitorilor artei teatrale, do:im din toat inima ca, i prin spectacolul C l i p a , Teatrul constnean s se ncadreze, cu toate forele, cu toat capacitatea lui creatoare, n ampla activitate polilico-educativ de formare a omului nou, naintat, cu nalte trsturi morale".

www.cimec.ro

17

Actria Ileana Ploscaru a pledat cu cldur pentru pregtirea politic a artistuluiinterpret, argumenttnd, cu exemple din propria-i activitate, necesitatea autoeducrii, a continuei perfecionri, care trebuie s caracterizeze pc orice artist-cetean. ln cadrul dezbaterilor au mai avut interesante intervenii, menite s precizeze i s ideile nscrise pc ordinea de zi, tovarul Dinu Ion, secretar al Comitetului completeze judeean de partid Constanta, profesorii Y asile Nclea, Ion Zamfir eseu, Ion Toboarii, Ileana licrlogca, cercettorul Simian Alterescu, dramaturgul Paul Cornel Chitic i alii. ln ncheierea dezbaterilor, a luat cuvintul tovarul Constantin Mciuc, directoiul Direciei artelor i a instituiilor de spectacole din Consiliul Culturii i Educaiei Socialiste, care a ntreprins o cuprinztoare sintez a discuiilor, subliniind c in mod firesc, ca o prefa la Colocviul naional de dramaturgie dc la Cluj-Napoca, in centrul dezbaterilor s-a situat dramaturgia original, relevindu-se finalitatea ei politic, mili tant, evideniindu-sc necesitatea de a determina creterea continu a substanei ideologice, educative i artistice, amplificarea i intensificarea contribuiei piesei originale la educarea maselor, la formarea i la dezvoltarea contiinei socialiste." Vorbitorul a artat, prezcnttnd cifre elocvente, c o politic teatral consecvent a favorizat debutul unor talentate condeie. Subliniind c dramaturgia original a cunoscut o puternic dezvoltare, tovarul Constantin Mciuc a nfiat un tablou al realizrilor in acest domeniu, din care rezult c n ultimele cinci stagiuni, de pild, au fost reali zate 733 de premiere cu piese originale (din totalul de 1238 de premiere), '223 fiind scrisn chiar n aceast perioad. n ncheierea cuvntului su, vorbitorul a spus, printre altee : ..Opiunea politic, transformat n act artistic, este cea care. n ultim instan, confer piesei actualitate, identificabil nu in date exterioare ale realitii, ci in capacitatea de. a incorpora n dram contextualitatea momentului istoric, dcscifrnd n coliziunile lui inte rioare perspectiva transformrii sociale".

Rep.

VICTOR E R N E S T MASEK politic estetic

D e la angajarea la angajarea

N i se p a r e u t i l , de aceea, s s u p u n e m discuiei cteva reflecii p r i v i n d cile i ne cesitatea de a c o n v e r t i angajarea politic a a u t o r u l u i n angajare estetic a operei d r a matice ; i, totodat, c r i t e r i i l e distinciei tritre cele dou t i p u r i dc angajare. De obicei, cnd sc discut despre aspectele angajrii a r t i s t u l u i , ne limitm la p l a n u l ge neral social, p o l i t i c i f i l o z o f i c a l p r o b l e m e i . D a r , p r i n analiza d o a r a aspectului e l i c o - p o l i t i c a l angajrii, a r t i s t u l este sur p r i n s n u att n ipostaza sa de creator, ct, m a i ides, n cea de cetean, de persoan moral, angajat social, istoric, p r i n t r - u n act de opiune i de adeziune. A n a l i z a privete, n ncest caz, d o a r perioada deliberativ, ante rioar a c t u l u i de creaie p r o p r i u - z i s . M o m e n t u l acestei angajri v a t r e b u i , ns, r e d e m o n t a t i a n a l i z a t n c b i a r p l a n u l estetic, p e n t r u a se evidenia m o d u l n care opiunea social, acceptarea u n e i finaliti s o c i a l - p o l i tice transcendnd a c t u l de creaie, se poate t r a n s p u n e n v a l o a r e i n expresio artistic fr a prejudicia specificitatea acestora i fr a anihila libertatea de alegere a artistului. Esena angajrii p o l i t i c e a fost cel m a i p r e g n a n t exprimat n c o n f e s i u n i l e c u v a loare de m a n i f e s t teoretic ale l u i E r w i n Piscator, r e p r e z e n t a n t de f r u n t e a l t e a t r u l u i p o l i t i c : N o i sntem socialiti... P e n t r u n o i , cartea, z i a r u l , f i l m u l i c b i a r t e a t r u l r e p r e zint n u m a i u n m i j l o c , u n i n s t r u m e n t de c r i t i c a r e a l u m i i de azi i de pregtire a celei d c mine... N o i cunoatem, n f o n d , o singur tendin : aceea de a spune ade vrul ; orice alt tendin plete. Dc aceea, c o n s t i t u i e o eroare ncercarea de a judeca activitatea t e a t r u l u i n o s t r u doar d i n p u n c t

T e a t r u l p o l i t i c este u n instrument ! Ca orice i n s t r u m e n t , ca orice m i j l o c u t i l i z a t n vederea a t i n g e r i i u n u i scop n c a z u l de fa, sensibilizarea fa de u n a n u m i t i d e a l social-politic c l se justific p r i n eficien. De asemenea, spre a-i p u t e a asocia a t r i b u t u l de p o l i t i c , el t r e b u i e s f i e , nainte de toate, teatru, adic art. N u m a i p r i n sa tisfacerea a m b e l o r condiii, are rost s p u n e m n discuie substana i s t r u c t u r a spe cific a t e a t r u l u i p o l i t i c , l e g i t i m i t a t e a l u i n p e r i m e t r u l v a l o r i l o r estetice. P r i m u l aspect vizeaz angajarea p o l i t i c o ideologic a autorului dramatic. Cel de-al doilea, angajarea estetic a operei. Parc l i m p e d e i de l a sine neles. I n practic, ns, ne l o v i m , adesea, de texte i dc spectacole ce n u ndeplinesc dect p r i m a condiie, necesar, d a r insuficient, a anga jrii politice. Ceea ce anuleaz eficiena l o r n p l a n u l contiinei sociale. N u i n p l a n u l tematic-repertorial. Dar u n instrument inefi cient este u n nonsens, o n i c i mcar n o bil g r a t u i t a t e , c b i a r dac ncercm s-1 utilizm n cele m a i nalte s c o p u r i .

18

www.cimec.ro

Ic vedere artistic. Pe ct dc p u ( i n d o r i m s facem art, pe ntt dc puin c o n v e r g efor t u r i l e noastre spre cristalizarea u n u i s t i l " . Desigur, u n t e a t r u cc-i p r o p u n e s spun' iu m o d consecvent adevrul, t o t adevrul, s critice p r e z e n t u l , m a i exact, fenomenele dc stagnare i cele r e v o l u t e , ineriale, d i n instituiile p r e z e n t u l u i , n scopul de a netezi culca societii v i i t o a r e , poate f i , p e n t r u mult lume, incomod. U n autentic teatru politic a fost t o t d e a u n a i n c o m o d . D a r a f i i n c o m o d nu nseamn, a u t o m a t , a f i i eficient sub r a p o r t u l forei f o r m a t i v - c o n s t r u c t i v e pe care t r e b u i e , s-o degaje u n fdeal i o ideologie revoluionar. P e n t r u s t a d i u l acut i d l u p t e i de clas d i n Crcrmnnia a n u l u i 1927, cnd Piscotor p u blica m a n i f e s t u l c i t a t , u n nsemenea t i p de angajare e x c l u s i v incomod p e n t r u o f i cialiti putea s pnr suficient, cu att m a i m u l t cu ct, n spectacolele m o n t a t e pc scena T e a t r u l u i Piscator", efectul artistic n u era niciodat cu adevrat neglijat. P r o b l e m a t e a t r u l u i p o l i t i c se p u n e , ns, n m o d sensibil d i f e r i t n condiiile concrete ale u n e i ri n care n u m a i exist clase antagoniste i, respectiv, lupt de clas, i in cnrc o societate omogen sub r a p o r t u l elurilor p o l i t i c e i n l p l a t f o r m e i ideologice se afl n p l i n efort c o l e c t i v de edificare a socialismului multilateral dezvoltat. I n focul btliei ideologice, Piscator i p u t e a p e r m i t e s n f i r m e c pentru m o m e n t e f o r t u l de a face art nc intereseaz l a f e l de puin ca pe u n b o x e r inuta sa estetic n t i m p u l n care i aplic a d v e r s a r u l u i u n u p e r c u t " . Pentru n o i , ns, v r e m e a upercuturilor" po litice t r e c u t , eficiena i fora de c o n v i n g e r e a i d e i l o r etice, p o l i t i c e i ideologice pe curo d o r i m s le p r o m o v m t r e b u i n d s fie asi gurate cu m i j l o a c e m a i subtile i, cnd e vorba dc art, specifice. A s t f e l , acceptarea angajrii, ca atitudine i ca decizie social, constituie n u m a i nceputul, necesar, d a r i n s u f i c i e n t , a l u n u i proces n cheiat i concretizat n p l a n a r t i s t i c abia p r i n angajarea estetic, concept pe care v o m ncerca s-1 explicitm n cele ce u r meaz. P o r n i m , aadar, de l a p r e m i s a c, n c o n diiile i n etapa dezvoltrii s o c i a l i s m u l u i n ara noastr, recunoaterea i acceptarea res ponsabilitii social-politice, n c a d r u l u n e i ideologii l a care a r t i s t u l a aderat n m o d liber, n u se transfer, dc l a sine, i asupra g r a d u l u i dc angajare a operei i n u - i c o n fer acesteia, n e m i j l o c i t , valenele p o l i t i c e dorite. Dc aceea, attea d i n t r e piesele p r e z e n tate, m a i ales, l a T V izvorte, e v i d e n t , d i n t r - o ferm angajare politic a a u t o r u lui rmn i n e f i c i e n t e sub aspect i d e o l o gic, compromind i d e i . i adevruri de m a r c importan i a c t u a l i t a t e , p r i n aceea c n u Ie ajut s treac r a m p a . Aceste spectacole, n c i u d a inteniei sincere a a u t o r i l o r , n u snt teatru politic, p e n t r u c n u snt, m a i nti

dc

toate, teatru,

n sensul artistic a l cuvn-

tului. P e n t r u a f i i, a rmne fapt de art, angajarea politic n u se poate t r a n s p u n e n oper e x p l i c i t i d e c l a r a t i v , c i n u m a i i m p l i c i t , transfigurat p r i n m i j l o a c e l e angajrii estetice. Spro deosebire dc angajarea exprimat p r i n alte f o r m e de a c t i v i t a t e spiritual (filo zofic, tiin, politic etc.), n sfera a r t e i , concretizarea acestei angajri este asigurat n u n u m a i dc coninut, ci i de forma operei. Considerm c exist dou condiii esen iale p e n t r u realizarea angajrii estetice : 1) T r a n s p u n e r e a i d e i l o r , meditaiilor, opi u n i l o r p o l i t i c e i ideologice n coninuturi specific artistice, respectiv n stri dc spirit corespunztoare. Aceostn, p e n t r u c, spre deosebire de toate celelalte f o r m e de a c t i v i tate spiritual, p e n t r u care ideea reprezint, n genere, coninutul p r o p r i u - z i s , coninutul a r t e i l c o n s t i t u i e starea de spirit a c r e a t o r u l u i i a r e c e p t o r u l u i , n r a p o r t cu aceast idee. M e n t a l i t a t e a politico-ideologic, m e d i t a ia filozofic reprezint d o a r m e d i u l amniotic ce genereaz starea de spirit, respectiv con inutul operei. Acesta este m e c a n i s m u l p r i n care coninuturile politice explicite devin s u b s t r a t u l implicit a l operei. Realizarea a cestei p r i m e condiii, i n d i s p e n s a b i l e , b i u este ns suficient, ea presupunnd aciunea c o m plementar a celei de-a d o u a , i a n u m e : 2) Angajarea estetic a operei p r i n i n t e r m e d i u l u n e i forme artistice corespunztoare, adic n stare s asigure receptarea optim ( = nelegere -f- interes + satisfacie este tic), de ctre p u b l i c , a coninutului e i , respectiv s declaneze n receptor starea de s p i r i t dorit de a u t o r . I n acest sens, angajare nseamn, n sfera artei, i recunoaterea i acceptarea de ctre a u t o r a condiiilor formale ce asigur accesi b i l i t a t e a semantic a o p e r e i , c o m u n i c a b i l i t a t c a m e s a j u l u i , astfel nct angajarea politic s n u rmn u n act n sine, i a r coninutul o perei s poat f i adus l a cunotin p u b l i c u l u i , p r i n i n t e r m e d i u l l i m b a j u l u i specific a l a r t e i . Condiia ultim a angajrii estetice este, deci, angajarea formei, respectiv asigurarea p r i n m i j l o a c e specifice, exclusiv artistice, a c o n t a c t u l u i o p t i m ( o p t i m nseamn, a i c i , n u n u m a i nelegerea, c i i p o s i b i l i t a t e a recept r i i operei ca v a l o a r e artistic) d i n t r e oper i p u b l i c . Cnd -a fost satisfcut aceast condiie esenial, a tririi operei ca v a l o a r e artistic, deci, ca stare de s p i r i t specific, nu p u t e m v o r b i de angajarea e i estetic i, cu att m a i puin, de eficiena n p l a n u l a r t e i a angajrii p o l i t i c e a a u t o r u l u i . P r i n a c t u l angajrii estetice, opera trece d i n sta d i u l de art n sine" d e c i , de posibili tate n cel de art p e n t r u ceilali' deci, d e realitate dobndindu-i con f i r m a r e a ca v a l o a r e . D i n p u n c t de vedere so c i a l , n u m a i u l t i m u l caz poate f i omologat ca prezen artistic real. 19

www.cimec.ro

Concluzia care se i m p u n e cslc c, accepUnd, p r i n angajarea politica, raportarea crea iei sale la o finalitate practic, viznd pro gresul revoluionar n l societii, a r t i s t u l n u poate nceta, totui, s se manifeste ca ar tist ( n u m a i astfel puind s aduc o c o n t r i buie personal i u n spor l a realizarea idea l u l u i pe care i l-a nsuit). Cu alte c u v i n t e , arta i poate e x p r i m a potenialitatea ei revo luionar n u m a i ca arta. n l i m b a j u l i n u n i v e r s u l ei de i m a g i n i specifice. Neglijarea acestei condiii a d u s . i m a i duce nc, la ratarea a l i t o r bune intenii, la perpetuarea u n o r opere lozincarde, lipsite de orice valoare artistic i de for dc convingere. Eecul lor n u s-a datorat, ns, c u m afirm adepii estetismului autonomist, ngrdirii libertii artistului prin subordonarea creaiei unui ideal cxtraestelic. Eroarea p r o v i n e d i n t r - i vulgarizatoare nelegere a c o n c e p t u l u i de realism, respectiv d i n credina c realitatea revoluionar trebuie, transpus direct n ope r. A r t a cea m a i angajat nu-i poate p r o pune, ns, dect s semnalizeze (n sens

semiotic) idealurile i l i n i i l e dc for ale r e voluiei, inlr-un alt mediu existenial, ntr-o form artistic, i n care coninutul p o l i t i c de vine melapolitic, f i i n d d e t e r m i n a t de necesi tatea intern a a r t e i . R a p o r t u r i l e d i n t r e revoluie i art, d i n t r e angajarea politic i cea estetic constituie o unitate a c o n t r a r i i l o r , o u n i t a t e dialectic ! Arta urmeaz o necesitate i posed 0 liber tate p r o p r i e , care n u snt direct, cele ale r e voluiei sociale. D a r A r t a i Revoluia snt reunite n e f o r t u l dc t r a n s f o r m a r e a l u m i i , ambele acioneaz n sensul eliberrii o m u l u i . Ceea ce n u nseamn c a r t a renun, n practic, la determinrile c i specifice, l a p r o p r i a ei d i m e n s i u n e existenial. I n art, scopul p o l i t i c n u poate transpare dect trans figurat, p r i n m i j l o c i r e a formei estetice. De aceea, aa c u m ne-a d o v e d i t - o d r a m a t u r g i a l u i Brecht, de pild, a n g a j a m e n t u l politic trebuie s devin i o problem a tehnicii artistice. Este t o c m a i f e n o m e n u l pe care arn ncercat s-l caracterizm ca angajare este tic.

NOTE

Tot despre reeditri necesare


Leduri repetate dintr-o mult preuit Istoria folclo risticii romneti", datorat lui Ovidiu Brlea, ne-au pri lejuit deseori reflecii asu pra unui destin tiinific, cel al folcloristului moldovean Tudor Pamfile (de la a crui natere se mplinesc, in aecast lun, 95 dc ani). Ori ginar din prile Tecuciului, ofier de carier, ridicat din lumea satelor, cl s-a dedicat, cu o rar pasiune, culegerii i . interpretrii folclorului. S-a bucurat de sprijinul A cademiei Romne i al mul tor crturari ai vremii, in frunte cu Nicolae Iorga i loan Bianu. A editat, cu sa crificii considerabile, revista dc folclor Ion Creang" (19081921). Aparine unei 20

generaii eroice tic folclo riti, provenii sau tritori in mediul stesc (nvtori, preoi etc.), care au dat ma rile corpusuri ale folclorului nostru in primele decenii ale veacului. E l continu, programatic, opera altui nsemnat folclo rist i etnograf, Simeon Vio rea Marian, aspirnd s cu prind, monografic, cele mai importante aspecte ale vieii ranului romn. In bun msur, a reuit, n cele aproximaliv 30 dc volume ale sale. Dar, dei e citat elo gios de specialiti, opera sa e ca i necunoscut marelui public (o selecie din Cintece de ar", ntocmit acum dou decenii, e nesem nificativ). Ct privete istoria forme lor populare dc spectacol, crile lui Tudor Pamfile snt dc nepreuit. Rare, focr te rare, n coleciile marilor biblioteci, multe dintre cr ile lui ar trebui retiprite.

Citm cteva, utile i istori cului dc teatru : Srhlorilc de var la romni" stu diu etnografic (1910) ; Po vestea lumii de demult dup poporului romn" credinele ( 1913) ; Cerul i podoabele lui dup credinele poporu lui romn" (1915) ; cele trei volume din seria Mitologie romneasc" (1916, 1910, 1924). Aceste studii (i al lele) ntregesc fericit imagi nea complexei viei sufle teti i artistice a poporului nostru, aa nct aprecierea folcloristului Artur Gorovei i afl pe deplin ndrepti rea : Tudor Pamfile a scris mult i a dat la iveal o co moar nepreuit dc cuno tine despre sufletul popo rului nostru, care poale c ar fi rmas pc veci pierdute dac nu ar fi rscolit cl toa te ungherele rii ca s-o des copere .

I. N.

www.cimec.ro

La

Bacu

Gala naional a recitalurilor


i

C o l o c v i u l republican al criticilor dramatici


Cala naional a recitalurilor dramaticeediia a V-a i Colocviul republican al criticilor dramaticiediia a Vl-a, desfurate, sub egida Consiliului Culturii i Educaiei Socialiste, n prima jumtate a lunii mai, perioada suprancrcat de aciuni cullural-artisticc. s-au nscris ca momente de interes major n viaa teatral. i la aceast edific, ca i la ediiile precedente, s-a afirmat, cu rezultate demne de laud, rolul organizatorilor, contribuia substan ial adus de Comitetul judeean dc cultur i educaie socialist Bacu, de Asociaia oamenilor dc art (...), de Teatrul Dramatic Bacovia" i de revista Ateneu", pentru a asigura celor dou mani festri condiii optime de desfurare.

Constatri, i m p r e s i i , opinii
Prima constatare : Gain recitalurilor do Iu Bacu continu s-i consolideze, r o s t u l i faima. Dac, la cdi|in anterioar, au p a r t i c i p a t .'18 dc a c t o r i d i n \\ teatre, la actuala r e u n i u n e au e v o l u a t , n fa(a j u r i u l u i i a publicului bcuan, 75 dc actori d i n >'.', dc teatre. Dac n - n r f i a v u t loc o binevenit ^clocie prealabil, a f l u x u l Concurenilor ur f i l u a t asemenea proporii, nct experiena (i nsi existena) o r g a n i z a t o r i l o r ar fi fr.v;l puse In grea ncercare. I a r dac organizato r i i ar f i acceptat tonte cererile do nscriere ide a c t o r i l o r ( e x p r i m a t e , dup prerea mea, cam anarhic i destul do nepoliticos, pn n u l t i m e l e clipe ale desfurrii ( l a i c i ) , progra m u l ar f i t r e b u i t s se ntind pe cel puill apte zile, n u pe t r e i , C U m prevedea regula mentul. A doua constatare : Gala bcuan n i l a nregistrat b u n e rezultate d o a r la c a p i l d u l numrului do participani : p r o g r a m u l actua lei ediii, alctuit lup c r i t e r i u l calitii, a d e m o n s t r a t i o binevenit exigen opiu n i l o r concurenilor. F a p t u l a d e t e r m i n a t , n a n s a m h l u , o cretere a calitii politico i ar tistice a r e p e r t o r i u l u i (aloi. Selecia liter.ir, curajoas, d i n poezie, d i n proz i d i n p u blicistic, o f e r i t , nlr-o fericit alturare, n u m e de a u t o r i romni consacrai .i n u m e celebre d i n l i t e r a t u r a universal, ucurnj'idu-sc astfel, p r o g r a m a t i c , v a l o r i l e i r e s p i n gndu-so, t o t programatic, bijbiala sau prefe rina p e n t r u falsele v a l o r i , zgomotoase. Cei Civa interprei caro i-au alctuit r e c i t a l u r i

d i n texte dc folclor ou nalitate i d i s c c m m n t .

dovedit

i ei o r i g i

Impresia cea mai luminoas au lsat-o acl o r i i do la T e a t r u l Ilulandra", cu r e c i t a l u l La Lilieci de M a r i n Soroscu. O splendid demonstraie a m o d u l u i c u m poezia poato dobudi. p r i n t r - o i n t e r p r e t a r e inteligent i original, v a l o r i de a u t e n t i c i t a t e teatral, o demonstraie a m o d u l u i c u m sc poato a f i r m a v i r t u o z i t a t e a individual, n c a d r u l v i r t u o z i tii colective. 0 impresie excelent, caro s-a t r a n s f o r m a t ntr-un statornic sentiment de satisfacie p r o fesional, p r o d u s r e c i t a l u l Omul, continua'' s punei ntrebri, susinut do u n gr.*:, de a c t o r i do Ia T e a t r u l M i c . fost, d e a l t f e l , s e m n i f i c a t i v c r e c i t a l u l de echip a ctigat teren o tit i n teatrele Capitalei, ct i n teatrele d i n restul (rrit, dovedindu-se o formul de natur s nles neasc afirmarea t a l e n t ' i ' u i i s impun aUmiei nespus dc vri tie modaliti do intlnire a poeziei cu muzicii i coregrafia, . l o r i u l (avtrd ca preedint pe actria {rina I V Ircscu) i-a vzut, do aceea, puternic solici tate competena i obiectivitatea, n alegerea Creaiilor autentice, n aprecierea destoiniciei profesionalei tn ierarhizarea v a l o r i l o r i n evidenierea noutii, originalitii, n m sur s e x p r i m e ct m o i pregnant t a l e n t u l interpretativ al participanilor. Pc lista pre m i i l o r i a distinciilor au ajuns astfel s fi gureze acolo realizri oare ou ntrunit apre cierile colective l a toi sau Ia ct m a i muli i n d i c i d i n r e g u l a m e n t u l competiiei. Opinia general a fost c, n u n u m a i >ub r a p o r t u l seleciei l i t e r a r e , ci i sub r a p o r t u l calitii interpretrilor, ediia aceasta o fost u n a d i n t r e cele m a i b u n e . Opinia mea oslo c a c t o r i i care s-au pre zentat cu r e c i t a l u r i i n d i v i d u a l e n-au fcut 21

www.cimec.ro

dovada maximei l o r capaciti creatoare. Chiar u n c i e creaii p r e m i a t e p o t f i amendate la c a p i t o l u l mbinrii armonioase d i n t r e ideea t e x t u l u i i e x p r i m a r e a e i cu m i j l o a c e l e cele m a i adecvate i m a i expresive. N - a m vzut aci n i c i o creaie ca s zic aa e v e n i m e n t , m e r i t i n d s fie dat ca etalon a l p r o f e s i o n a l i s m u l u i actoricesc. Dei pe scena Galei s-au p e r i n d a t a c t o r i d i n t r e cei m a i b u n i d i n ar i d i n B u c u reti, dei o r g a n i z a t o r i i au folosit d i n p l i n i ingenios m i j l o a c e de p o p u l a r i z a r e d i n t r e

cele m a i b u n e (de e x e m p l u , imensa reclam luminoas situat n vrful h o t e l u l u i D e c e b a l " ) , p u b l i c u l bcuan n u s-n lsat i m p r e sionat de aceste e f o r t u r i . De foarte m u l t e o r i , c h i a r l a u n c i e d i n t r e interesantele evo luii scenice, j u r i u l a asistat, stingher, la c i o r t u r i l c u n u i actor, la rndul l u i , destul dc dezamgit i de descumpnit dc absena s u f l u l u i cald a l p u b l i c u l u i , a a p l a u z e l o r l u i ncurajatoare. F i e ca l a ediia v i i t o a r e s v e d e m Gala r e c i t a l u r i l o r bcuane prospcrnd i n aceast privin !

Premiile
M A R E L E P R E M I U I P R E M I U L C R I T I C I I Recitalului d i n Bucureti. LA LILIECI de Marin Sorescu, Ia Teatrul Bulundra"

PREMIUL I Actriei S I L V I A P O P O V I C I , de l a T e a t r u l Naional d i n Bucureti, p e n t r u r e c i t a l u l T r e p t e l e i u b i r i i , prezentat sub egida M u z e u l u i l i t e r a t u r i i romne. PREMIUL I I ex aequo, a c t o r i l o r : # G H E O R G H E D A N I L , de l a T e a t r u l T i n e r e t u l u i p e n t r u r e c i t a l u l P a r o d i i de M i r c e a M i c u ; # M A R I N B E N E A , de l a T e a t r u l D r a m a t i c Mria p e n t r u r e c i t a l u l O n t i c e l e comice de Vasile A l e c s a n d r i . PREMIUL III

din

Piatra din

Neam, Brila,

Filotti"

ex aequo, actrielor : A N C A A L E C S A N D R A , de l a T e a t r u l D r a m a t i c B a c o v i a " d i n Bacu, p e n t r u r o l u l p r i n c i p a l d i n Cea m a i puternic de A u g u s t S t r i n d b e r g ; D E S P I N A M A R C U , de l a T e a t r u l M i h a i E m i n e s c u " d i n Botoani, p e n t r u r e c i t a l u l alctuit d i n f r a g m e n t e d i n Viaa u n e i f e m e i de A u r e l B a r a n g a . MENIUNI ;\

actorilor : # B O R I S P E T R O F F i G A B R I E L I E N C E C , dc l a T e a t r u l I o n Creang" d i n Bucureti, p e n t r u i n t e r p r e t a r e a celor d o u r o l u r i d i n Dansen de B e r t o l t B r e c h t ; R U X A N D R A P E T R U , de l a T e a t r u l D r a m a t i c Mria F i l o t t i " d i n Brila, p e n t r u r e c i t a l u l Spectacol n aer l i b e r de N i n a Cassian i A n a B l a n d i a n a ; S E B A S T I A N COMNIGI, de l a T e a t r u l M i h a i E m i n e s c u " d i n Botoani, p e n t r u i n t e r p r e t a r e a m o n o l o g u l u i Despre efectul duntor al t u t u n u l u i de A . P. Cehov ; # I L E A N A ' Z R N E S C U , I L E A N A FOCA, P E T R E D U M I T R E S C U , dc la T e a t r u l A . D a v i l a " d i n Piteti, p e n t r u r e c i t a l u l 1907 de D o m i n i c Stanca.
1

A u fost acordate i urmtoarele d i p l o m e : D I P L O M A C O M I T E T U L U I J U D E E A N D E C U L T U R A I E D U C A I E S O C I A L I S T A BACU recitalului 1907 de D o m i n i c Stanca, l a T e a t r u l A. Davila" d i n Piteti.

D I P L O M A T E A T R U L U I D R A M A T I C BACOVIA" D I N BACU # r e c i t a l u l u i de p o e z i i i cntece p o p u l a r e C R E A N G A R O D I T O A R E , susinut de a c t o r i i M a r t o n Elisabeta, Bath I d a i F l o r i n Chelu, de l a T e a t r u l de Stat d i n Oradea, secia maghiar.

www.cimec.ro

D I P L O M A REVISTEI ORIZONT" a c t o r u l u i E M I L S C H M I D T , dc Brila, p e n t r u r e c i t a l u l E u , t u i ceilali. DIPLOMA REVISTEI ATENEU" r e c i t a l u l u i V I S A M M P R E U N A de M a r i n Sorescu, susinut dc P a l i I l o n a i P e t e r f f y L a j o s , de l a T e a t r u l M a g h i a r de Stat d i n Timioara. D I P L O M A R E V I S T E I FAMILIA" r e c i t a l u l u i S P A I U L D E C L E M E N A , d r a m a t i z a r e d u p v e r s u r i l e lu M i h a i l S a b i n , susinut de a c t o r i i M i r c e a B c l u , I r e n e F l a m a n , E u g e n Crislca, C r e t e A v r a m , L u c i a D o r o f t c i , R o d i c a M u r g u , de Ia T e a t r u l Naional d i n Timioara. DIPLOMA REVISTEI VATRA" a c t o r u l u i M A R I N B E N E A , dc l a T e a t r u l D r a m a t i c Brila, p e n t r u r e c i t a l u l Cnticele comice de \ a s i l e A l e c s a n d r i . DIPLOMA STUDIOULUI DE RADIOIAI actriei C R I S T I N A D E L E A N U , de l a T e a t r u l I o n reti, p e n t r u r e c i t a l u l dc poezie popular Cine stric dragostea. Vasilescu" d i n Bucu ..Maria Filotti" din actorii la T e a t r u l Dramatic Mria Filotti" din

Contribuia criticii
S i m u l t a n cu Gala r e c i t a l u r i l o r d r a m a t i c e , a a v u t loc, l a Bacu, i C o l o c v i u l r e p u b l i c a n a l c r i t i c i l o r de t e a t r u , a x a t pe t e m a Contri buia c r i t i c i i d r a m a t i c e l a dezvoltarea capa citii t e a t r u l u i de educare politic, etic i estetic a maselor". A f l a t l a cea de-a asea ediie, C o l o c v i u l s-a b u c u r a t (fapt i n e d i t ) do a n g a j a m e n t u l p r e a l a b i l a l u n o r c r i t i c i , de a face o critic a c r i t i c i i , de a r e f e r i con cret a s u p r a m o d u l u i c u m se realizeaz critica dramatic n p a g i n i l e m a i m u l t o r publicaii. N - a u fost ns prezeni l a Bacu c h i a r toi c r i t i c i i care i-au a s u m a t aceast obligaie. I n s c h i m b , cei care a u v e n i t i au susinut asemenea referate i-au fcut d i n p l i n d a t o ria, n m o d p r o f e s i o n a l , responsabil, eficient. V i c u Mndra a a n a l i z a t p r o f u n d i cu o bo gie de e x e m p l e r u b r i c a destinat c u l t u r i i teatrale d i n Scnteia t i n e r e t u l u i " . V o r b i t o r u l a p l e d a t p e n t r u o atenie sporit i ct m a i calificat acordat f e n o m e n u l u i t e a t r a l , n a n s a m b l u l su, relaiei d i n t r e d r a m a t u r g i e i spectacol, urmririi consecvente a aciunii dc iniiere i de o r i e n t a r e a p u b l i c u l u i , p r i n l r - o cronic angajat, de nalt n i v e l ideologic i l i t e r a r . Stelian Vasilescu s-a o c u p a t de cronicn, de articolele i de informaiile teatrale d i n z i a r u l judeean Criana". C r i t i c u l a ri dicat p r o b l e m a profesionalizrii, a speciali zrii celor care se ncumet s i a c o n d e i u l i s scrie despre m u n c a d r a m a t u r g u l u i , a a c t o r i l o r i a r e g i z o r i l o r , viznd att f o n d u l , ct i m o d a l i t a t e a de expresie a scrierilor despre t e a t r u , i n c o m p a t i b i l e c u lipsa dc c u l

tur i, cu att m a i m u l t , de cunoatere a limbii. A n t o a n e t a I o r d a c h c , urmrind r u b r i c i l e re v i s t e i Teatrul", s-a r e f e r i t l a d i v e r s i t a t e a o p i n i i l o r , d a r i l a inegalitatea competenelor. I n legtur c u c r i t e r i i l e de apreciere a feno m e n u l u i t e a t r a l , referenta a s u b l i n i a t nece sitatea fermitii n susinerea p u n c t e l o r de vedere, a armonizrii l o r judicioase ; v o r b i toarea a accentuat, de asemenea, cerina rea lizrii u n o r c r o n i c i de direcie, a u n o r s t u d i i i sinteze de istorie i de estetic teatral, cu funcie d i r e c t o a r e i de a n i m a r e a vieii tea trale d i n ntreaga ar, cu r o l ofensiv, de a f i r mare a piesei i a s p e c t a c o l u l u i dc calitate, de respingere a mediocritii i a r u t i n e i . I n alt o r d i n e dc i d e i , necesitatea integrrii c r i t i c i i n viaa de z i cu z i a teatrelor a fost i ea semnalat. O p r i n d u - s e la a c t i v i t a t e a revistei T o m i s " , D u m i t r u Chiril supus ateniei aspecte ale Condiiei c r i t i c u l u i la revistele d i n ara, p o sibilitile dc a f i r m a r e a personalitii i a individualitii creatoare a c r o n i c a r u l u i de t e a t r u , n r a p o r t cu sarcinile dc a n s a m b l u ale r e v i s t e i , cu o p i n i a c o n d u c e r i i colective. Dup u n t u r de o r i z o n t n l u m e a c r i t i c i i dc peste hotare, I l e a n a Berlogea s-a o p r i t aMipra celei a u t o h t o n e , ccrnd, i p e n t r u c r i t i c i i d r a m a t i c i , condiiile f a v o r a b i l e de care beneficiaz c r i t i c i i l i t e r a r i , luarea n connideraie a acestei r a m u r i a c r i t i c i i a r t i s t i c n crile de istorie i n s t u d i i l e consacrate f e n o m e n u l u i c u l t u r a l romnesc. I n cuvntul su, v o r b i t o a r e a s-a r e f e r i t , a p o i , l a revistele de cultur d i n Bucureti, afirmnd n e v o i a ca acestea s-i lrgeasc u n g h i u l dc vedere, 23

www.cimec.ro

cuprinznd t e a t r u l de v a l o a r e d i n ntreaga ar, n u n u m a i activitatea teatrelor b u ~ u retene. Aceste referate a u o f e r i t dezbaterii de la Bacu i m p o r t a n t e subiecte de discuie. M a i puin numeroase dect l a ediiile precedente, participrile l a actuala dezbatere a u fost v i i i aplicate, a n i m a t e dc s p i r i t c r i t i c . A u luat cuvntul : actria I r i n a Petrescu, c r i t i c i i D a n Culcer i M i r u n a Ionescu, secretarii l i t e r a r i Zeno F o d o r i Jana Morrescu, a c t i v i s t u l c u l t u r a l V a l Mnescu. Cu p r i v i r e l n temn pro pusa, cu r e f e r i r i concrete la publicaii i la personaliti, ou aproeieri vdind exigena i contiina profesional i civic, v o r b i t o r i i au reclamat, i n u n a n i m i t a t e , angajarea, prezena, eficiena i competena c r i t i c i i teatrale ; a m reinut, ca idei m a i i m p o r t a n t e , colo p r i v i n d d e s t i n u l profesional a l c r o n i c a r u l u i , dc la repartizarea ntr-o redacie i pn l a a f i r mare ; condiia scrisului despre t e a t r u , r a portat l a p r i n c i p i i l e ideologici i ale este t i c i i m a r x i s t e ; necesitatea legrii m a i strinse a c r i t i c u l u i do realitatea vieii teatrale ; n e voia nviorrii stilistice, o c o l i r i i clieelor ; afirmarea individualitii creatoare, n spaii m a i generos sau m a i cu zgreeuie acordate do ctre a n u m i t e publicaii : relaia c r i t i c u l u i de teatru cu creatorii i c u p u b l i c u l . Nota dominant actualei r e u n i u n i (ale crei lucrri a u fost d i r i j a t e , p r i n N a t a l i a Stancu, dc b i r o u l seciei de critic a A . T . M ) a fost, ca i .n ediiile precedente, responsa bilitatea comun, pc care i semnatarii a r t i colelor dc critic, i publicaiile, ca atare, trebuie s i-o asume, n opera de f o r m a r e

a contiinei socialiste a o a m e n i l o r m u m i i d i n ara noastr, de educare a acestora, n s p i r i t u l ideologiei c o m u n i s t o . Pentru a-i putea d o v e d i eficiena n ceea ce privete r o l u l a c t i v a l a c t u l u i c r i t i c i participarea direct c r i t i c i i d r a m a t i c e la orientarea activitii formaiilor artistice a m a toare, la ridicarea n i v e l u l u i i n t e r p r e t a t i v n i acestora o b i e c t i v stabilit n P r o g r a m u l d o msuri o l p a r t i d u l u i , p r i v i n d d o m e n i u l m u n cii ideologice, p o l i t i c e i c u l l u r n l - e d u c a t i v e si i n actuala ediie o C o l o c v i u l u i bcuan, p r o g r a m u l prevzut o deplasare o p a r t i c i panilor la Teatrul p o p u l a r d i n M u n i c i p i u l Ghcorghc G b e o r g h i u - D e j . Dezbaterea caro a u r i n a t prezentrii de ctre artitii a m a t o r i a unui fragment d i n spectacolul c u drarnn istoric Moartea lui Vlad epe de D a n Trchil a evideniat necesitatea instaurrii u n u i d i a l o g p e r m a n e n t ntre c r i t i c i i e c h i pele ' do a m a t o r i . N u m a i aa, acest d i u l o g ponte d e v e n i u t i l i creator. ntre profesio niti i a m a t o r i s-a realizat, l a Oneti, u n schimb de idei f e r t i l . D u r r a p o r t u r i l e t e a t r u l u i de a m a t o r i cu critico reprezint o p r o blem deschis. P e n t r u stabilirea u n e i cola borri m a i strinse i m o i eficiente ntre p r o fesioniti i a m a t o r i , se cere ca acest aspect s f i e a p r o f u n d a t ; critico are ndatorirea d o a-i e x t i n d e o c t i v i t a t e a , de urinri consec v e n t producia echipelor do a m a t o r i . Iot u n capitol do seam pe agenda lucrrilor v i i t o a relor ediii alo C o l o c v i u l u i bcuan.

Valeria Ducea

la Satu More

U n festival al artei actorului


Ca niciodat, poate, o a m e n i i de t e a t r u au fost pui, p e p a r c u r s u l u n e i perioade dc o lun i oeva sfrsitul l u i a p r i l i e , toat luna m a i i p r i m e l e zile d i n i u n i e n faa u n u i ir de manifestri care i p r i v e a u direct, fiecare c u importana e i , toate, solicilnd grabnica l o r prezen, i, de data aceasta, n u n Capital, c i , c u m s-ar spune, n i o c u r i aflate n u prea l a ndemn, adic n u l a d o i pai u n u l de cellalt, c i l a Bacu (Colocviul c r i t i c i l o r d r a m a t i c i i Gala r e c i t a l u r i l o r dra matice), l a Constana (Sptmna t e a t r u l u i p o l i t i c ) , l a Cluj-Napoca (Colocviul naional do literatur dramatic), l a S f i n t u Ghcorghe (Colocviul t e a t r a l '78), l a Iai ( F e s t i v a l u l tea t r e l o r p e n t r u c o p i i i tineret) i, desigur, Ia Satu M a r e p r i l e j p e n t r u prezentele n semnri. T i t l u l acestei d i n urm r e u n i u n i teatrale este Arta a c t o r u l u i c o n t e m p o r a n n 24 d i a l o g cu p u b l i c u l " . L - u m c i t a t n ntregime, p e n t r u a ne m a i ntreba, nc o dat, do ce a fost nevoie do e p i t e t u l contemporan, cit v r e m e actorul c u v o i a sau fr v o i a l u i n u poato i n t r a p o s t - n i o r t o i n n d i a l o g c u p u b l i c u l . D u r s trecem peste acest, totui, n e s e m n i f i c a t i v i n c i d e n t l i n g v i s t i c , p e n t r u c ceea ce s- ntmplat, t i m p de ase zile, la Satu Mart c o n s t i t u i e o important c o n t r i b u ie l a f e n o m e n u l de ptrundere t e a t r u l u i n rndurile maselor l a r g i de o a m e n i a i m u n c i i , i n u n u m a i att. Conceput i ca u n d i a l o g cu i u b i t o r i i de t e a t r u d i n Satu M a t e (ca o confruntare a expresiei actori ceti c u g u s t u l e v o l u a t a l p u b l i c u l u i d e a z i , ca u n p r i l e j f e r t i l d c ncurajare a j u d e cii c r i t i c e a s p e c t a t o r u l u i fa de reprezen taia teatral., vizndu-se, n f e l u l acesta, i lrgirea o r i z o n t u l u i estetic a l o m u l u i d i n stal).

www.cimec.ro

manifestarea lin nordul Transilvaniei a avut, incontestabil, originalitate. M a i m u l t e grupe dc spectatori (alctuite c o n f o r m meto dei eantionului r e p r e z e n t a t i v ) s-au f n l f l n i t , dc cteva o r i , cu c r i t i c i dc t e a t r u , r e g i z o r i , a c t o r i , profesori do la I n s t i t u t u l de art tea tral i cinematografic, p e n t r u a c o m e n t a , sub toate aspectele, spectacolele d i n dupa m i c z i l c i serile precedente. F e n o m e n u l ca s-1 n u m i m na ar (ine dc sociologie, d a r i do procesul dc instruire. Cum spunea, i n fonia editat ad-hoc, u n u l d i n t r e o r g a n i z a t o r i , pentru p r i m a dal In noi. i ea o experien original pe u n p l a n m a i l a r g , so organizeaz u n s e m i n a r dc c u l tur teatral, cu spectatorii" i, aceasta, p o n t r u c a v e m d a t o r i a s c o n t r i b u i m i la

o calificare m a i nalt a p u b l i c u l u i consu m a t o r do literatur dramatic i dc art teatral". I n faa j u r i u l u i au e v o l u a t a c t o r i de la T e a t r u l Bulandra", T e a t r u l dc N o r d (sec ile maghiar i r o m a n ) , T e a t r u l M a g h i a r de Stat lin S f i n t u G h c o r g h c , T e a t r u l M u n i c i p a l d i n Ploieti, T e a t r u l Naional d i n Timioara, T e a t r u l dc Stat d i n Oradea (secia r o m n ) , p r e c u m i n afara c o n c u r s u l u i civa actori laureai a i Galei r e c i t a l u r i l o r dramatice do la Bacu. Despre u n c l o lintrc spectacolele prezentate n F e s t i v a l , au aprut c r o n i c i n revista noastr. Despre p r e m i e r a slmrcan Scene din viaa unui bdran, n numrul viitor.
;

A u fost acordate p r e m i i :

P R E M I U L P E N T R U C E L M A I B U N SPECTACOL spectacolului A R D E N DIN KENT, de l a T e a t r u l M u n i c i p a l d i n Ploieti.

P R E M I U L P E N T R U CEA M A I O M O G E N A E C H I P A T E A T R U L U I D E NORD din SATU M A R E , t r u spectacolul A z i l u l do noapte dc M a x i m G o r k i . MARELE PREMII' AL JURIULUI * a c t o r u l u i O C T A V I A N C O T E S C U , dc Iu T e a t r u l B u l o n d r a " , p e n t r u r o l u r i l e I l o m i i l n v i Kaloin d i n spectacolul Anecdote p r o v i n c i a l e dc A l c k s a n d r V u m p i l o v . PREMIUL I PENTRU INTERPRETAREA UNUI ROL FEMININ uctriei E L E N A A l , I M . de l a T e a t r u l M u n i c i p a l d i n Ploi>li, n i l u l A l i c o d i n spectacolul A r d e n d i n K e n t . PREMIUL I I PENTRU INTERPRETAREA UNUI ROL FEMININ SECIA MAGHIARA, pen

pentru

(cx aequo)

ailriei N A S 2 T A K A T A L I N , le h i T e a t r u l M a g h i a r de Stat d i n S f i n t u G h c o r g h c , p e n t r u r o l u l Mia B a s t o n d i n spectacolul D-nle c a r n a v a l u l u i de I . I * . Caragiale ; actriei S I M O N A C O N S T A N T I N E S C U , dc Iu T e a t r u l de Stat d i n Oradea, secia romn, p e n t r u r o l u l R o z u l i n d i n spectacolul B a l c o n u l dc D . R . Popescu. PREMIUL I I I PENTRU INTERPRETAREA UNUI ROL FEMININ

actriei O B T A J N S A P A N A M A R E N C O , dc l a T e a t r u l de N o r d d i n Satu Mare, secia romn, p e n t r u r o l u l E m a d i n spectacolul Scene d i n viaa u n u i b d ran do D u m i t r u S o l o m o n . P R E M I U L 1 P E N T R U I N T E R P R E T A R E A U N U I R O L M A S C U L I N (ex aequo) a c t o r u l u i V I R G I L O G A A N U , de la T e a t r u l B u l a n d r a " d i n Bucureti, pentru r o l u r i l e U g a r o v i K a u i a c v d i n spoctucolul Anecdote p r o v i n c i a l e dc A l c k sandr V a m p i l o v ; a c t o r u l u i B O E R F E R E N C de l u T e a t r u l do N o r d d i n S a t u M a r e , secia maghiar, p e n t r u r o l u l A c t o r u l d i n spectacolul A z i l u l Io noapte dc M a x i m G o r k i . PREMIUL I I PENTRU INTERPRETAREA UNUI ROL MASCULIN

a c t o r u l T U R O K I S T V A N tie In T e a t r u l de N o r d d i n Satu M a r e , secia maghiar, p e n t r u r o l u l L u k u d i n spectacolul A z i l u l do noapte dc M a x i m G o r k i . PREMIUL 111 P E N T R U INTERPRETAREA UNUI ROL MASCULIN

a c t o r u l u i M I R C E A C O N S T A N T I N E S C U , dc la T e a t r u l de Stat d i n Oradea, secia romn, p e n t r u r o l u l A d r i a n d i n spectacolul B a l c o n u l de D . R . Popescu. * Pc parcurs, Premiul Premiu al juriului ! special al juriului s-a transformat in Marele

www.cimec.ro

25

PREMIUL

PENTRU

CEL M A I B U N R O L EPISODIC F E M I N I N d i n Timioara, pentru

actriei G E T A I A N C U , de l a T e a t r u l Naional r o l u l N o r a d i n spectacolul J o c u l ielelor de C a m i l Pelrcscu. PREMIUL PENTRU

CEL M A I B U N B O L EPISODIC MASCULIN

a c t o r u l u i K I R A L Y J O Z S E F , de l a T e a t r u l M a g h i a r d c Stat d i n S f i n t u Ghcorghc, p e n t r u r o l u l C h e l n e r u l d i n spectacolul D-ale c a r n a v a l u l u i d e I . L . Caragiale. I n t r e categoriile de p r e m i i , cel aa nmiit pentru cea m e i omogen echip actoriceasc" a strnit interes. Evoluia a c t o r i l o r d i n colec t i v u l distins c u acest p r e m i u ne-a convins c l m e r i t a u c u prisosin, dei t i t u l a t u r a p r e m i u l u i pare insuficient de clar. Unele p r e m i i i n d i v i d u a l e sufer, ns i n u i n tenionez u n c a l a m b u r d c u n a n u m e e goism a l j u r i u l u i . N u n i s-a prut, de pild, c V i r g i l Oganu d o m i n a t sptmna stmrean, orict de v i r t u o z a fost el n cele dou r o l u r i d i n piesele r e g r e t a t u l u i V a m p i l o v . Desigur, exprimnd o o p i n i e personal, n u p u n l a ndoial ndtinata competen i s u veranitatea j u r i u l u i . D e a l t f e l , c u m accentul F e s t i v a l u l u i a c z u t , do f a p t , pe c o l o c v i i l e p c g r u p e , adic pe c o m e n t a r i i l e c u l o c u i t o r i a i m u n i c i p i u l u i Satu M a r c , pe vocaia dc a i n s t r u i i de a cultiva iubirea pentru teatru a unora dintre n o i , v o m spune c u plcere c experiena dc la Satu M a r e t r e b u i e reluat c u consoli drile necesare i n a n i i v i i t o r i , dac se poate, c h i a r n acele reedine de jude u n d e , deocamdat, n u a v e m teatre profesioniste. P e n t r u c ideea d i a l o g u l u i c u p u b l i c u l este prea important ca s rmn doar n zona de a c t i v i t a t e a generoilor notri conceteni din nord.

Paul Tutungiu

NOTE
locul Ateneului Romn n viaa spiritual a rii, locul unui aezmnt care i pro pune s cultive : binele, fru mosul, adevrul, iar pe sl M gul su i-a scris : dragostea de neam i de ar, lumi narea poporului i creterea lui". Snt cuvintele unui .itemeietor, V. A. Ureche, care, alturi de C. Esarcu i de Petre S. Aurelian, a fost su fletul instituiei. De peste o sut de ani, toate mingile strlucite ale spiritualitii ro mneti au confereniat sub cupola Ateneului, conferindu-i prestigiul de neegalat. Rostul acestor nsemnri este de a semnala cu Vinovaii nlrziere aportul unor oameni de teatru la viaa Ateneului, Printre mem brii fondatori, n ultimele decenii ale veacului trecut, i aflm pe tefan Vellescu (actor i profesor), pe Eduard Wachmann (profesor la Con servator) i pe Matei Millo. 1. Heliade Rdulescu este, n I860, preedintele Ateneului (era i preedintele Acade miei Romne). Au conferen iat, de-a lungul vremii, l. L . Caragiale, Victor Eftimiu, Paul Prodan, Haralamb Lecca, Ion Livescu (cel mai activ), Ion Manolescu. Au mai fost membri ai Ateneului Zaharia Brsan, Mihail Sorbid, Al. Mavrodi, Matei Millo, C. I . Nottara, fr con ns a urca pe podiumul fereniarilor, duminica, la ora 21, cum intrase n tradiia ateneist... Istoricul ntocmit ritate Ateneul de o datorie Ateneului din surse (Fondul Romn" fa dc Romn, auto documentar 18651949, Statului), de acest era ae

Ateneul Romn
Cu doi ani n urm, irei cercettori ai culturii noastre, I . Zamfirescu, Virgil Cndca i Vasile Moga, au tiprit, la Editura tiinific i Enciclo pedic, monografia Ateneul Romn". Din pcate, croni cile consacrate crii au fost puine. Monografia este un verita bil capitol de istorie cultu ral, scris din convingerea c a sosit momentul potri vit ca istoria acestei insti tuii s fie adus la cu notina lumii romneti" (I. Zamfirescu). Este tiut

la Arhivele

zmnt.

i. N .

20

www.cimec.ro

VIRGIL MUNTEANU

Gtideamus...
Solemnitatea urma s aib loc la dousprezece. Ins, odat cu primele ore ale dimineii, cnd eu m ndreptam spre rectorat, am bgat de seam c se pe trece ceva cu totul neobi nuit in Institut. Era o for fot vesel pe scri, n ho luri i n slile de curs. Studenii ambelor secii, studeni din toi anii, cu mic-cu mare, fete i biei, veneau cu braele ncrcate de crengi nflorite sau nu mai nfrunzite, pur i sim plu ngropascr glicreta por tarului n verdea i flori. Pe urm, i-am vzut mple tind ghirlande i mbrcnd cu ele balustradele scrilor, mpodobind intrrile slilot de curs, micile scene din s lile de studiu, rectoratul, birourile administrative, ho lul i sala de spectacole. Nu v putei nchipui cte flori i cite crengi nflorite pu tuser s siring, m gindcam c au devaslat o p dure ntreag i toate flor riile din Tirgu Mure, p eai pe un covor de ramuri nverzite, atingeai cu crete tul ghirlandele atrnate de candelabre, era frumos ! Ce se pregtete, am ntrebai, e ziua cuiva, are loc o nun t ? O fat a rs i mi-a spus c e srbtoarea ulti mului clopoel". Am ridicai din umeri, nu tiam ce poa le fi srbtoarea ultimului clopoel ntr-un institut de teatru, prea s semene cu carnavalurile bacalaureailor, oricum, la I.A.T.C. nu pome nisem aa ceva, m rog, a veam s vd peste cteva clipe. La dousprezece punct, orice activitate, inclusiv con vorbirea mea cu rectorul, s-a ntrerupt. Soneriile care vestesc recreaiile au pornit s sune, toi am ieit n hol, cu eram nc nedumerit, ceilali aveau privirile vese le, de la intrare pn sus. la ultimul etaj, aezai pe dou iruri, slrjuiau stu denii, toi studenii, romni i maghiari. i, toi, absolut toi, au nceput s cnte Gaudeamus..." Cintau stu denii, cintau profesorii, cnta btrnul contabil i dacti lografa blond, cintau toi, n vreme cc pc ua princi pal i-a fcut apariia un cortegiu solemn : patru b iei i trei fete, absolvenii din acest an, ase tineri frumoi, elegani i gravi, Gaudeamus i g i t u r . . . In frun te, unul dintre ci purta un gong n care lovea rar, o dal la trei pai, bang, i gongul rsuna pn departe, acoperind soneriile i corul de voci, Gaudeamus i g i t u r . . . Urma o fat care purta pe braele ntinse o pern de catifea singerie, iar pe cati fea am vzut o cheie mare, cheia Institutului, mi-a op tit cineva, dou fete i trei biei ncheiau cortegiul... Gaudeamus i g i t u r . . . Treceau printre cele dou iruri i studenii se nclinau, salu tndu-i i aruncndu-le flori, juvenes dam sumus... Au strbtut fiecare sal de curs, fiecare sal de studiu, lundu-i, astfel, rmas bun, Gaudeamus igitur... Pind la fel de rar i de solemn, au dat ocol slii de specta cole i s-au urcat pe scen... Din difuzoare rsuna, sonor, juvenes d u m sumus, sala s-a umplut, erau de fa i p rinii studenilor, i priete nii, i bieii dragi, i fetele iubite, pe scen a plouat cu flori, era ceva nemaipomenit, muli pllngeau i, n-o s m credei, dar pn i mgar btrn ca mine dat lacrimile... unui i-au S-au rostit scurlc alocui uni. Rectorul i-a felicitat pentru talentul dovedit in anii de studii, le-a mulumit pentru hrnicia artat i le-a urat succes, l-au sahttat preedintele Asociaiei stu denilor comuniti din Insti tut, un student din anul trei al seciei maghiare, un stu dent din anul doi al seciei romne. A vorbit unul din tre ei, eful promoiei, gluit de emoie, blbindu-se fer mector, i a spus c anii de studenie le-au lsat o a mintire de neters, c le snt recunosctori profesori lor, asistenilor, personalului de scen, femeilor de servi ciu i portarului, pentru toate cte au fcut, fiecare in parte, ca ei s poat n va, a spus c ei pesc acum n teatre hotri s slujeasc arta i cultura so cialist i patria n care triesc, i a mai spus c triesc clipa cea mai nl toare din viaa lor i c a cesta este jurmntul lor de credin ! Pe urm, de grupul lor s-a apropiat cineva, era un student din anul I I I , i ab solvenii au ncredinat cheia Institutului celor mai mici, celor ce vin, celor ce, peste un an, vor pi, la fel de emoionai i de gravi, prin tre flori i crengi nflorite... Eu v-am povestit cum a fost srbtoarea ultimului clopoel al Institutului de teatru din Tg. Mure, cum s-au desprit cei mai tineri actori de acolo dc coala lor. rndul dumneavoastr s-mi spunei n ce fel s-au petrecut lucrurile la I.A.T.C.

www.cimec.ro

27

torii de decizie fiind, totodat, i cei de exe cuie, c u toii, deopotriv, proprietari i benoficiari a i m u n c i i lor.

SOMNOROASA AUENTURA
de Teodor Mazilii

M i h a i Cafria i C a r m e n ..Somnoroasa aventur"

Petrescu in

TURNEE N CAPITALA
TEATRUL TINERETULUI DIN PIATRA N E A M
Graficul activitii teatrelor noastre variaz n fiecare stagiune, cotele colectivelor urc si coboar n funcie d c nenumrai factori, u n teatru, ns, se dovedete constant : scena Tineretului din IHatra Neam. Acest colectiv restrns, considerat echip, dei coechipierii se schimb necontenit, ee confrunt deschis cu ntreaga noastr micare teatral, pnv.cntndu-se, a n u a l , Capitalei. i in acest a n , tur neul a fost u n autentic moment do bucurie artistic, o srbtoare teatral, convingndu-ne dac mai era nevoie c T e a t r u l T i n e retului reprezint u n a dintre bogiile solu lui nostru teatral. Diferite prin opiune r e pertorial, prin demers regizoral, p r i n for mul de j o c , cele dou reprezentaii s-au arlat ngemnate, tulpini crescute diferit d i n lr- rdcin comun, p c care ne-am obinuit s-o n u m i m concepie, program teatral. Ce anume l caracterizeaz ? Printre multe altele, exigen repertorial, apel la certe valori literare, preluarea clasi cilor ntr-o lectur Lilier i, adesea, creatoare, cultivarea atent a piesei originale, lansarea unor titluri n premier absolut, repunerea n circulaie a unor scrieri de mult n e j u eate ; modelarea u n u i stil specific, d c o v i guroas teatralitate, spectacolele (cele m a i r e prezentative !) fiind, ndeobte, rezultanta gndului regizoral i a profesionalismului a c toricesc. Originalitatea este trstura domi nant 0 originalitate de substan, care a devenit marca de fabricaie a celor m a i bune montri ..made i n Piatra Neam", dei pater nitatea regizoral difer del u n titlu Ia altul. S e fac simite aici, cu valoare exem plar, u n vritabil spirit animator, o gndirc colectiv si o responsabilitate mprit, fac 28

nseamn, in primul r i n d , in Uluirea unei noi generaii de interprei i de spccUUori c u dramaturgia n cheie major a l u i Teodor Mazilii, iniiativ, principial, valoroas. Nicolae Scarlut, regizor c u o personalitate din ce n ce m a i marcat, tenace i n f i n a l i zarea opiunilor sale repertoriale, i n v i t a i l a Piatra Neam, a realizat aici o montare r e marcabil ; el a nscris n p r o p r i u - i p a l m a res o performan, i a r p u b l i c u l u i , i m a i ales tinerilor spectatori, l e - a oferit bucuri i cunoaterii unei pagini enre-i a r e impor tana ci n literatura dramatic a deceniului ase.

Data premierei : 7 aprilie 1978. Regia : N I C O L A 14 S C A R L A T . Sceno grafia : V A S I L E J U R J E . Distribuia : DRCOS PASLARll (C.hcrinnn) : CARMEN PETRESCU (Gabriela) ; EUGENIA BALAURK (Chu.) ; G H E O R G H E D A N I L A (Oga rii) : M I H A I CAFRIA (Manolc).

Piesa n u c dintre cele m a i bune scrieri teatrale ale l u i Teodor M a z i l i i , el nsui de clara c i n d v a ...ceea c e - i lipsete Somnoroase' aventuri, n ciuda temei importante, este tocmai melodia c i unic'', i a r a l t u n d e v a mr turisea c obsesia procedeelor" folosite aici constituie un pcat de tineree". Montarea ne convinge, ins, d c viabilitatea atacului satiric l a adresa imposturii, o v i d u l u i moral, a ticloiei s i n c e r e " . ntr-un CUvtnt, d c n e tirbita actualitate tematic a piesei, izbutind s o valorizeze ntr-0 nou structur tea tral. Nicolae S e a r l a l a gsit melodia u n i c", aceea care trece prin toate comparti mentele operei. L e - a reunit savant ntr-o supratem, urmrit meticulos i cu fervoa re, a stabilit u n c o d , spre satisfacia Specta torilor, avizai d c semnele propuse. U n j o c distanat i l u c i d , intr-o complicitate cresend c u s a l a , u n j o c c u actori i c u b u r i (de corul, s p i r i t u a l , e semnat de Vasile J u r j e ) , o reprezentaie pretins naiv, n care tipurile i abloanele birocraiei, ale minilor funcio nreti, c a i a v i n t u r i l e unei pasionaliti r i dicole, se amestec, rece i calculat. Ilam.i montrii i toate accentele e i , matematic

www.cimec.ro

distribuite, trimit In o inteligent lecie dc moriil. O lecie de inortil ]>e msura dis e ursi ii ui dramatic sever i trist, cc denun frenezia buimac a personajelor maziliene in cutarea absolutului" ; i o prelegere, n tr-o superioar inut regizoral, despre cu>va modaliti Indice. Aparent cu uurtate*, n ag. cu ironie subire, viclean, ce pre supun' referiri implicite la un fond de c u notine familiare p u b l i c u l u i , la ticurile de intMM-fncdiu asimilate n comun, se persiflea z prostul-gust, kitsch-til ca mod de via : parc n glum. n joac, ilar extrem de g r a v , , de serios i d c adine, se incrimineaz tririle icautenlicc. Rubcultura existent n perimetrul vieii noastre, se denun falsele relaii cu natura i c u l t u r a " , frnicia sen timentelor. Vdite sini seriozitatea muncii cu actorul, pedagogia subtil in obinerea rezultatelor cantate, dei distribuia n u corespunde pe de-a ntregul cerinelor complicate i sarci nilor dificile, impuse interpreilor de factura special a dramaturgiei l u i Mazilii. Poate i de aceea, marile momente ale montrii nu stau p e umerii v r e u n u i actor anume, ci se gsesc in jocul i n joaca tuturor interpre ilor, in relaiile polisemantice pe care le stabilesc ntre oi, i cu mediul ambiant", croind i dislrugnd. cu bucurii' feroce, con struciile d i n cartoane, cutiile, ambalajele, aparonelc care acoper, care ascund adevrul, esenele adic metafora integratoare a acestui pamflet. Nevestele vesele : Kugcnin Balaure Virginia Kogin i

NEVESTELE VESELE DIN WINDSOR


de Shakespeare
reprezint u n m a r c show, un splendid d i vertisment, realizat ntr-o stare de graie co lectiv. Un spectacol de grup, unde culoa rea, muzica i d a n s u l , c u v i n tul i micarea, actorul i decorul, fuzioneaz pentru a trans mite, cu m a x i m impact v i z u a l i impuls emoional, senzaia unei participri frenetice la un joc special, l a un mister teatral mo dern. C a n a v a u a dramatic, literatura acestui frumos spectacol, care seamn c u un m u sical, d a r este altceva, ii aparine lui S h a k e speare. N u e, oare, firesc ? Pedanii crtesc, tradiionalitii s-au suprat, exegeii a u obi ecii, dar, n ciuda lor, foarte talentatul, i n ventivul i cultivatul regizor care se n u mete A l e x a n d r u Tocilescu a luat Nevestele vesele din Windsor, a citit aceast oper cu ochii generaiei sale, i a construit m preun cu pictorul Franois P a m f i l , compozi torul Nicu Alifnntis, coregrafa Doina Andronache Mihcscu i creatorul colectiv actori cesc o reprezentaie exemplar pentru p u terea teatrului de a aduce oamenilor b u c u rie. Pledoaria pentru libertatea de interpre tare a operei shakcspcarccne au fcut-o, dc mult. nii compatrioii marelui W i l l ; c h i a r aa se intituleaz un studiu, din anul 1030, semnat de Lascclles Abercrombie, i a m aiiiinli altul, foarte recent, publicat n mar tie 1078, s u b semntura lui Charles Marow i l z . cu titlul, semnificativ, Flibcnii-I pe Sbakespeare. nchidei-i pe belferi". Aceast libertate are in spei tacol semnul plus, convingndu-ne c r a l a noastr de regie a produs u n nou s' iimh, care altur talentu lui, cultur teatral, criterii, idei i fantezie i aduce scenei o binevenit infuzie d c v i l ' i l i 1

Falsluff (Cornel Nicoar), nconjurat de slujitorii si (Ion Musc, F i o r i n Mcelarii i, i n plan secund, Mircea Bibac)

www.cimec.ro

tate. C u m arat, deci, Nevestele vesele din Windsor, singura L u i comedie scris n proz, r a p i d , inspirat d i n realitatea imediat, la comanda ferm a Elisabetei, dornic s ara te Curii n o i isprvi <de-ale l u i S i r J o h n Falstaff ? Afirmnd, cu ndreptit d e z i n v o l tur, c o comedie shukcspcarecan se poate j u c a n orice spaiu, dac arc culoare i l u min, A l e x a n d r u Tocilcscu i Franois P a m f i l fericit alian dc fantezie sclipitoare i dc gndire plastic ne-au p r o p u s u n spectacol total, aducnd l a ramp, n l i m b a j u l acestui sfrit de secol X X , u n eantion d i n societatea de consuni a zilelor noastre. C a d r u l e m o b i l , se moduleaz i e m o d e l a t de a c t o r i , care, sub o c h i i notri, l creeaz i l metamorfozeaz ; u n c a d r u , parc, f l u i d , alunecos, schimbtor, n care f i x e se menin d o a r d o u semne, dou metafore, u n a liric, alta grotesc, p r e c u m e i comedia shakespercean.

D a t a p r e m i e r e i : 8 a p r i l i e 1978. Regia: A L E X A N D R U TOCILESCU Scenografia : FRANOIS PAMFIL. Muzica : N I C U A L I F A N T I S . Distribuia : CORNEL NICOARA ( F a l s t a f f ) ; M I H A I C A F R I A (Fenton) ; C O R N E L I U D A N RORCIA (Shallow); C O N S T A N T I N G H E N E S C U (Slender); VALENTIN URITESCU (Ford) ; G H E O R G H E D A N I L (Page) ; P A U L CIIIRIRUA (Caius) ; E U G E N A P O STOL (Evans) ; E U G E N CRISTIAN MOTRIUC (Hangiul) ; G H E O R G H E B I R A U (Bardolph) ; F L O R I N M A C E I A R U (Pistol) ; I O N M U S C A ( N y m ) j MIRCEA BIBAC (Robin) ; D R A G O PASLARU (Simple) ; RADU VOI; CESCU ( R u g b y ) ; V I R G I N I A R O G I N (Doamna Ford) ; C A R M E N P E T R E SCU ( D o a m n a Page) ; R A L U C A Z A M FIRESCU ( A n n e Page) ; EUGENIA B A L A U R E ( D o a m n a Q u i c k l y ) ; T A IONESI, G E O R G E T A CACEVS C I I I (Fetele vesele de l a h a n ) .

vedetelor t o p u r i l o r internaionale, snobis m u l u i e l i t a r , a s p o r t u l u i de parad, s t u piditii p u b l i c i t a r e etc. mpnat cu referine c u l t u r a l e (excelente, p a r o d i i l e u n o r t a b l o u r i celebre), plin de aluzii ironice, prin costumele ce merit o analiz semiotic, spectacolul i citig, ns, substana printr-un gnd mai p r o f u n d , un giiul shakespereean, p r i n t r - o ntorstur dramatic neateptat. Fiindc, dup cascada ntmplr i l o r vesele i dup nstruniciile cntntc i dansate i n partea nti, brusc, r e g i s t r u l m o n trii se schimb. Partea a d o u a , trist, grav ca u n sonet de Shakespeare (de f a p t , sone tele deschid i nchid reprezentaia), dezv l u i e grozvia c r u d u l u i j o c c o n s u m a t i n fioar p r i n u m a n i t a t e o o m u l u i Falstaff. Odat czut masca b u f o n u l u i , m o n u m e n t a l u l c a v a l e r a l p o f t e l o r lumeti, senex i parasilus Falstaff, pedepsit la s i m b o l i c u l stejar a i l u i l l c r n e , n e nspimnt. P r i n o c h i i l u i , a l o i nelegtori i mhnii, realizm i n o i c u m p l i t a , nepstoarea c r u z i m e l u m i i . Cornel Nicoar d deplin adncime dramatic a cestui o n t o l o g i c m o m e n t , ehemndu-ne spreu n f i n a l ngndural, n tcerea adnc, d e spre care d u l c e l e prin spunea c exprim Restul... un Nevestele vesele din Windsor n u este d o a r m u s i c a l , ei u n spectacol shakespearcean.

O ntrebare ; uitm, oare, ce r o l covrsitor are m u z i c a n opera l u i Shakespeare ? M u z i ca evocat, chemat n cele m a i f e l u r i t e m prejurri, prezent n cole m a i m u l t e piese, invocat p e n t r u a n e r e v e l a o l u m e magic?" T i n e r i i c r e a t o r i d i n P i a t r a Neam a u i n t u i t aceast funcie catalizator dramatic, c a i h a r ctic, i n u s-au nelat. n e d r e p t s-i n u m i m pe interprei, pccei ce-au d a t d e p l i n a strlucire reprezentaiei, abia n f i n a l u l rndurilor noastre. A d j e c t i v e l e nu-i a u l o c u l i n i c i r o s t u l . D i n n o u s-au i m p u s talentele cunoscute, de attea o r i c o n f i r m a t e , ale l u i Cornel Nicoar, E u g e n i a B a laure, Valentin Uritescu, Ghcorghc Dnil, E u g e n A p o s t o l , C o r n e l i u D a n B o r c i a , Car men Petroscu, F l o r i n Mcelarii, Constantin Ghenescu, P a u l Chiribu, I o n Musc, Gheorghe Biru, M i h a i Cafria, R a d u Voicescu. E i s-au d o v e d i t aceiai serioi profesioniti, ac t o r i t o t a l i , p r o t e i c i n mti, r e c e p t i v i i a i d e i i m p u n n d p r i n tiina d a n s u l u i , a c h i t u l u i , adiciei, a improvizaiei, a p a n t o m i m e i , p r i n (uurina c u care se t r a n s p u n n personaj r se distaneaz d c e l , c o n f o r m t u t u r o r c e r i n elor colii de l a P i a t r a Neam. L i s-au al t u r a t a c u m ali t i n e r i , ali ubsolveni, v a l o r i fiendu-i d i n p l i n t a l e n t u l i formaia : D r a go Pslaru ( r e m a r c a b i l n ambele montri, purtnd cu dezinvoltur i m p e r t u r b a b i l a m a s c a m n z i l i a n u l u i G h e r m a n i obrzarul c a n d i d o l c l o v n u l u i a l b Shakespearean), V i r ginia Rogin, Raluca Zamfirescu, Eugen Cristian M o t r i u c .

P r e l u L i i d u - i , amuzai, personajele, a c t o r i i le-au gsit t u t u r o r corespondene. S a t i r i z a rea m u l t o r nravuri, ntreprins pe l a 1590, i-a aflat u n p r e l u n g i t ecou ntr-o spiritual parodie a ctorva d i n t r e m i t u r i l e i m i t o l o giile O c c i d e n t u l u i . I n acest blci a l deert c i u n i l o r , c u i n d i v i z i a i d o m a celor ce p o t f i ntlnii a z i n P i o a d i l l y Circus, se vetejete cu veselie, d a r i cu u n usturtor sarcasm, c a i p c v r e m e a elisabetanilor, neruinarea m o r a v u r i l o r , se persifleaz m i n c i u n i l e i c o n veniile u n u i sistem p e r i m a t . Translaia s i tuaiilor, adaptarea l o r d e v i n o permanent i fertil surs d c haz. R e a l i z a t o r i i n e c o n v i n g c, p r i n i n t e r m e d i u l c u p l u r i l o r F o r d i Page, p r i n m i j l o c i r e a l u i S h a l l o w , Slender i a faimoasei doamne Q u i c k l y , p u t e m s r e c u noatem p o r t r e t e l e - r o b o t a l e civilizaiei s u peri ml us triale i s ne a m u z m pe s c a m a

Mira losif

30

www.cimec.ro

ALTE PREMIERE
TEATRUL MIC
Teatrul M i c fruntaul s t a g i u n i i care se n cheie, i a r meritele laie a r iei m a i p u t e r n i c n eviden, dac i celelalte teatre b u c u relene, altdat, la n u d u l l o r , fruntae, se rioase i harnice, altdat ambiioase, i-ar fi respectat tradiiile, reputaia i angaja mentele asumate. Acestea snt, ins, p r o b l e m e care depesc c a d r u l strict a l u n e i c r o n i c i , i, dac le-am pomenit, a m fcu t-O p e n t r u a d a glas, in continuare, unei nemulumiri m a i v e c h i , i > nc nou : cc, ct i c u m jucm d i n reper t o r i u l Universal ? C u m asimilm c u l t u r a a l t o r popoare ? Ct iniiativ a v e m . ct cutezan a v e m . ct exigen a v e m i, la u r m a u r m e i , ct cultur a v e m ?

NEBUNA DIN CHAILLOT


de Jean Giraudoux
D a l a p r e m i e r e i : 9 i u n i e 1978. Regia : S I L V I U P U R C A R E T E . Sce nografia : ADRIANA LEONESCU. Versiunea romneasc : F . B R U N E A FOX. Distribuia : O L G A TUDORACHE (Aurelie); L E O P O L D I N A BLNUA (Constance) ; T A T I A N A I E K E L (Gabriellc) ; R O D I C A T A P A L A G A (Jos phine) ; C A R M E N GALIN (Irmu) ; M I H A I D I N V A L E (Pierre) ; N I C O L A E P O M O J E (Preedintele) ; A N D I S T E FANESCU (Baronul) ; VISTRIAN R O M A N (Remizierul) ; J E A N L 0 R 1 N F L O R E S C U (Prospectorul) ; N I C O L A E ILIESCU (Surdo-mutul) ; VASILE N I T U L E S C U (Conalagiul) ; D A N C O N DURACHE (Cntreul i j o n g l e r u l ) ; M I T I C A POPESCU (Gunoierul) ; SO RIN MEDELENI (Martial) ; CON S T A N T I N D I N E S C U (Sergentul) ; P E T R E M O R A R U (Comisionarul) ; I O N CIPRIAN (Negustorul d e ireturi) ; N I C O L A E I F R I M (Salvatorul) ; F L O R I N V A S I L I U ( A g e n t u l sanitar) ; A N D R E I C O D A R C E A ( D o m n u l scrbos) ; V A S I L E PUPEZA (Un domn aiurit).

lat, t e a t r u l francez, parte nsemnat a t e a t r u l u i u n i v e r s a l , ct l cunoatem i p r i n ce reprezentani a i si ? 11 jucm pc M o lire, n e r e a m i n t i m , n sfrit, d e R a c i n e , r a r dc t o t apare u n M a r i v a u x , Jean Cocteau e i el p r e z e n t , cnd i cnd lista se ncheie. U n d e e Corneille, u n d e e V i c t o r H u g o , u n d e c Musset ? U n d e snt Balzac, A n a t o l e France. .Iules R e n a n i , R o m a i n R o l l a n d , Jules R o m a i n s , A l f r e d J a r r y s a u , m a i spre zilele noastre, Camus, Sartre, B e c k e t t ? ca s pomenesc doar n u m e care stau n c a p u l l i s tei i pe care teatrele Ic ignor de a n i i uni, subslituindu-le u n Labiche, u n Fcydeau, u n . . . Pierre Chcsnot. C u m s n u a p l a u z i alcgcrca i reprezentarea u n e i piese dc G i r n u d o u x . f i e ea i Nebuna din Chaillot, cruia, d i n pcate, generaiile t i n e r e n u - i cunosc dect ( d a r ct ?) Ondine i Rzboiul Troici nu va avea loc ? ! P e n t r u c Nebuna din Chaillot s-a p r e z e n t a t u l t i m a oar acum m a i bine de douzeci dc a n i , Amphitryon a czut rsuntor, i a r Intermezzo, Siegfried, Tessa, Electra, Judith snt ignorate. C u m s n u adugm m e r i t e l o r recunoscute acestui teatru i p e acela d e a f i ales n r e p e r t o r i u l su o pies nenttoare, de o nobil f r u musee, a crei v e r s i u n e romneasc r i v a lizeaz cu o r i g i n a l u l , ntr-att nent r e p l i Teatrul M i c pune punct programului re cile tlmcite cu s u b t i l i t a t e , s p i r i t , suplee, p e r t o r i a l a l acestei s t a g i u n i c u o premier strlucire, elegan i c u l o a r e , de F . B r u n e a le u n interes deosebit : Nebuna din Chaillol. F o x ? o r e s t i t u i r e ateptat, c h i a r dac Fiindc n e aflm l a sfritul s e z o n u l u i t e a t r a l filozofic n e ndeamn s i fiindc v o r b i m despre T e a t r u l M i c , s poziia noastr s t a b i l i m l i m i t e l e concepiei l u i J e a n G i r a u s u b l i n i e m c acest c o l e c t i v s-a i m p u s p r i n d o u x despre l u m e . S i g u r c n u form l u cel puin tred m e r i t e . Iat-lc : numrul m a r e c r u r i l e i, deci, c n u p r e t i n d e m l u i G i r a u de p r e m i e r e ( m a i m a r e ca a l m u l t o r teatre, d o u x m a i c u scam c u aceast pies crora n u forele artistice le lipsesc), c a l i t a s n c dezvluie calea spre nlturarea o a tea ridicat a r e p e r t o r i u l u i ( u l t i m a premier menilor capitalului de pe poziiile unui Ia care a m asistat e nc u n a r g u m e n t ) , v a gnditor revoluionar, sigur c nelegem loarea spectacolelor prezentate (i, i m p l i c i t , prea b i n e c n u l u m e a trzniilor necjii valorificarea optim a m a r i l o r talente de care dispune acest t e a t r u ) . Toate acestea fac d i n d i n vechile cartiere C h a i l l o t , Passy i

www.cimec.ro

31

S n i n t - S u l p i c c cslc cea care va stvili ac iunile distrugtoare ale o a m e n i l o r de afa c e r i . G i r a u d o u x a riscat, aventurndu-sc pe t e r i t o r i i l e u n e i realiti prea d u r e p e n t r u a fi tratat d o a r cu m i j l o a c e l e blndci i s u p e r i o a r c i l u i i r o n i i . A r f i n e d r e p t s p r e t i n d e m operei sale alt structur dect aceea <*are ne-a rmas, a r f i stngaci, d i n partea noastr, s v e d e m n Nebuna din Chaillot altceva dect o metafor, p r i n care G i r a u d o u x exalt fiina uman, puritatea ei f u n ciar, dorina oi de a tri l i b e r , puterea ei d e a nvinge p r i n dragoste, d r e p t u l ei de a visa. D a r n i c i n u n e p u t e m o p r i s desci frm sursa insatisfaciei noastre n imaginea nebuloas, care n i se p r o p u n e , a societii m o d e r n e , n r e v o l t a anarhic, demenial, p r i n care s e consum actul de asanare social. Cu acestea, s r e v e n i m la ideea iniial, s a h i t i n d apariia pe afi a acestei piese, p r i n spectacolul c u care T e a t r u l M i c lanseaz u n regizor S i l v i u Purcrete i relanseaz cteva d i n t r e vedetele sale Olga T u d o r a <he, I.eopoldina Blnu, T a t i a n a I e k e l i Rodica Tapalag. Tnrul regizor a descifrat cu inteligen piesa i este evident dorina l u i de a dez v o l t a direciile satirice coninute, n f e l u l c u m nchipuie g r u p u l de afaceriti. n felul c u m d i s t r i b u i e accentele groteti, n f e l u l c u m privete u n i v e r s u l fantast, h a l u c i n a n t , a l nebunilor". F a v o r i z a t de excelentele de c o r u r i ale A d r i a n e i Leonescu i de s u b t i l i tatea cu care lumineaz t o t u l T i t i Constantinescu, S i l v i u Purcrete creeaz o i m a g i n e de a n s a m b l u cu t o t u l remarcabil, lin care reinem cu satisfacie scene de o mare for de sugestie, ntr-un j o c nuanat a l clar o b s c u r u l u i , c u m a r f i s f a t u l de tain a l comunitii subh'rane. R e g i z o r u l pare m a i puin c o n v i n s de puterea de fascinaie a euvntului, el d o m a i redus importan r e p l i c i l o r , a l cror aparent j o c g r a t u i t as cunde ascuimea gndirii a u t o r u l u i , nentre c u t n a f i l t r a , n a d i s t i l a v e r b u l , astfel c o parte d i n poezie se p i e r d e , c u m s-a i Fntmplat cu a d m i r a b i l u l m o n o l o g al I r i n e i . Har aceasta este o stngcie a debutului, dei tnrul regizor a r f i t r e b u i t s tie, s t u d i i n d epoca, opera, a u t o r u l , c G i r a u d o u x a n semnat, p e n t r u t e a t r u l francez. ncununarea tendinei de a d a supremaie cuvntului pe se.on, de a reconcilia, p r i n dramaturgi*', l i t e r a t u r a cu t e a t r u l . A m a d m i r a t , nc o dat. c o l e c t i v u l acestui t e a t r u , omogen n s t r u c t u r a l u i i d i v e r s p r i n personalitile artistice. Olga T u d o r a c h e face o adevrat creaie n r o l u l nebunei ndlepte i nefericite, depindu-i condiia obinuit, renunnd la unele d i n t r e m i j l o a cele sale i rifiiul-o pe Aurelie nimbat

de o poezie stranie. l.eopoldina Blnu este admirabil n Constance, nebuna h u l pav cu glas d o g i i . N u m a i puin le a d m i rat snt T a t i a n a l-kel i l l o d i c n Tapalag, pentru compoziiile pe care le realizeaz. Carmen G a l i n are candoare, p u r i t a t e i g r a ie, d a r n u arc destul g r a v i t a t e i p r o f u n zime. Remarcabile portrete realizeaz Mitic Popescu, Mihai D i n v a l e . .lean Lorin Florescu, Vasilo Niulescu i D a n Condu roche, portrete n l i n i i sigure, cu u m o r i eu o precis d i s t r i b u i r e a a e c c n U ' l o r groteti. O liotrtoarc contribuie l a portretizarea personajelor, la lefinirea l o r . o au costu mele concepute de A d r i a n a Leonescu. M u zica l u i A d r i a n Enescu subliniaz CU r a f i n a ment ideile.

Virgil Munteanu

TEATRUL NAIONAL DIN BUCURETI

EE I L GE
de l\ Paiflovslci

D a l a p r e m i e r e i : 8 a p r i l i e 1978. Regia : M I H A I R E R E C H E T . D e c o r u rile : MIHAI TOFAN. Costumele : C O N S T A N T I N R U S S U . Versiunea r o mneasc : T U D O R S T E R I A D E i C A LIN FLORIAN. Distribuia : G E O R G E M O T O I ( I v a n Scrgheevici Turgheniev) ; CEZARA DAFINESCU ( M a r i a G a v r i l o v n a Savina).

Dac motoarele n - n u rpus, n cele lin urm, caii, dac televiziunea -a rpus (nc !) spectacolul teatral i c i n e m a t o g r a f i c , t e l e f o n u l a rpus, fr putin de btviere, strvechiul gen l i t e r a r care c cel epistolar. Dezvluind uneori (precum corespondena lui Cicero sau A l e c s a m l r i ) o personalitate surprinztor diferit de -ea ndeobte c u noscut d i n activitatea literar sau politic, sau. dimpotriv (precum corespondena I n i Prousl sau a -clor d o i Caragiale), 'mnd-o n t o t cc n r c ca m a i i n t i m i o r i g i n a l , scrisorile s c r i i t o r i l o r au c o n s t i t u i t ntot deauna, pentru c i t i t o r i i l o r le m a i trziu,

32

www.cimec.ro

Ccznra D a f i n e s c u i George Motoi

surse n u n u m a i dc cunoatere, d a r i dc sa vuroase d e l i c i i , nrudite cu cele ale l e c t u r i i istoriei arcane. D u p nflorirea, d i n t i m p i i m a i v e c h i , a r o m a n u l u i epistolar, iot c, do la o v r e m e , specificitatea de d i a l o g a acestui gen a nceput a-i i s p i t i m e r e u m a i struitor i pe d r a m a t u r g i ; aa se face c, v o r b i n d n u m a i dc scenele noastre, a m p u t u t asista l n piese c u dou personaje, p r e c u m Drag min cinosule (corespondena l u i B e r n a r d S h a w ) , ba c h i a r cu u n s i n g u r p e r s o n a j , p r e c u m Conversaie in casa v o n Stein... (corespon dena l u i G o e t h e ) , spre a f i poftii, a c u m , la o nou d r a m a t i z a r e a u n u i s c h i m b dc scri sori. Corespondenii snt, de n u d u l acesta, T u r gheniev i ,o actri, M a r i a S a v i n a , u n T u r kmen iev pind n a l aptelea d e c e n i u de via i o frumoas, sensibil, n e p e r m i s de tnr M a r i a S a v i n a . D i n s p r e partea e i , j o c u l " ncepe c u u n s e n t i m e n t dc udmiraie aproape filial, p r o p i c e a p r o p i e r i i sufleteti i confidenelor, care a u c o n s t i t u i t , adesea, terenul f e r t i l u n d e a ncolit, m a i trziu, d r a

gostea ; e ceea cc francezii au n u m i t cnd va amilic a m o u r e u s e " . D i n s p r e p a r t e a l u i , a c e l u i m a i e c h i l i b r a t , a c e l u i m a i clasicist d i n t r e m a r i i clasici a i l i t e r a t u r i i ruse, toate aceste s e n t i m e n t e , gata-gata s evolueze spre o i u b i r e imposibil i absurd, i gsesc u n fga, ntr-o splendid estompare d e fac tur romantic, ntr-o bemoliznt tandree, s u b l i m l n d u - s c n ipostaza pe care u n Paul Graldy a f i x a t - o ca pc o exerg la v o l u m u l su de v e r s u r i : D e m - a i i u b i i de te-a i u b i , c u m le-a m a i i u b i !" D i a l o g u l d i n t r e el i e a t o t t i m p u l ncununat de o aur dc lilial delicatee, de discret l i r i s m , ntr-atta nct, n f i n a l u l p r i m u l u i act, care c i m o m e n t u l de v i r f a l acestor nsuiri ale s p e c t a c o l u l u i , a t e p t a m parc blndul acela f l u t u r e care, p r e c u m n G a l s w o r t h y , s vin s i se neze pc umr s c r i i t o r u l u i n o s t r u , acolo, sub u n copac, n aceast Var trzic a u n u i T u r gheniev". R i s c u r i l e dramatizrii u n u i s c h i m b de s c r i sori snt i m p o r t a n t e , att p e n t r u a u t o r u l t e x t u l u i , ct i p e n t r u echipa de interprei :

www.cimec.ro

33

lipsa, de pc scndurilc scenei, a f a p t u l u i d r a matic, s u b s t i t u i t , p r e c u m n prliturile m e sagerilor d i n t e a t r u l a n t i c , de povestirea f a p t u l u i , dup ce acesta s-a consumat, ! o blig p c a u t o r (regizor, actori) l a o supe rioar miestrie, dac superioar t r e b u i e s fie miestria oricrui evocator, fa dc cel care, c a l a t e a t r u " , i d i l u z i a c p a r t i c i p i nemijlocit l a desfurarea aciunii. Bunul profesionalism a l l u i M i h a i Berechet a I l i m i t , n m a r e p a r t e , aceast d i f i c u l t a t e , i z b u t i n d s ne in treaz interesul aproape t o t t i m p u l spectacolului i i z b u t i n d , m a i ales, s creeze acea atmosfer general de nalt inut artistic, de care v o r b e a m m a i sus. Dac, elegant i c u o nobil economie dc mijloace ncadrat n aceste coordonate, k m reproa, totui, l u i George M o t o i o anumit m o n o - l o n i e , l a m o d u l lamentoso", n u - i d a torm n i c i c h i a r toate elogiile Cezarei D a f i nescu, n ncercrile e i d e crea o M a r i a Savina dulce ca u n nostalgic v i s d c t i n e reii. D a r ce f r u m o s a mbrcat-o Constantin Russu ! S se f i gndit e l , oare, l a m a r e l e M a t e i u, cnd a i m a g i n a t superba plrie Savinci dinspre finalul actului d o i , acel chapeau V i r o t embaum de roses roses" ?

p r o l i f i c u l u i d r a m a t u r g sovietic, binecunoscuta Serenad t i r z i c , care a interesat, d c l a i n ceput, n u n u m a i p u b l i c u l m o s c o v i t .

Radu Albala

TEATRUL GIULETI

S R N D TRZIE EEAA
de Aleksei Arbuzou
Data premierei : 6 aprilie 1978. Regia : G E T A V L A D . D e c o r u r i l e : a r h . P E T R E P D U R E . Costumele : D A N I E L A CODARCEA. Versiunea r o mneasc : S O N I A F I L I P . Distribuia : P A U L I O A C H I M ( G u siatnikovKonstantin) ; D A N A COMNEA (Iulia Nikolaevna) ; A T E N A DEMET R I A D (Nina Leonidovna) ; A S T R A DAN, IARODARA NIGRIM (Raisa Alecsandrovna) ; T R A I A N D A N C E ANU, I O N PAVLESCU (Erast P e t r o v i c i ) ; A N D R E I F I N I , G E L U FOU (Frederik) ; T A T I A N A O L I E R (Saenka) ; C O N S T A N T I N C O J O C A R U ( M a ker) ; M U G U R A R V U N E S C U (Mitea Hrustikov) ; RODICA M A N D A C I I , A N A T R O F I N (Alia). T e a t r u l Giuleti n e p r o p u n e o piesa de A r b u z o v , n u n premier mondial c u m s-a ncumetat Naionalul bucuretean. n 1976 c i apelnd l a u n t e x t b i n e r o d a t rd

Ct de actual este, n 1978, Serenada tirzic ? S i g u r c ntrebarea pare nu-i avea r o s t u l , f i e i n u m a i p e n t r u s i m p l u l fapt c piesa a fost scris dup 1900. O r i c u m , A r b u z o v n u scrie niciodat doar despre i pen tru adevrurile etern u m a n e , n sine. Tan gena pieselor side la expresia social t i m p u l u i n care triete n u este n u m a i u n p r e t e x t . Dei n u - i este strin recuzita tea tral t u t u r o r t i m p u r i l o r , reeditnd, u n e o r i , situaii comice i m e l o d r a m a t i c e consacrate, A r b u z o v este interesat de p r o b l e m e l e o m u l u i care construiete c o m u n i s m u l i, e v i d e n t , d i n societatea sovietic. M a i m u l t , e l a n u l perso n a j e l o r sale, i r e v e r s i b i l i m o l i p s i t o r , defi nete u n m o d d c existen concret, bine c o n t u r a t i de alte condeie viguroase alo l i t e r a t u r i i sovietice c o n t e m p o r a n e . Stepa r u seasc n u uparc n Serenada ' tirzic, d a r at mosfera c i specific, i n f i n i t u l generos n l c m p i e i , ca i l i r i s m u l f o l c l o r u l u i r u s p a r s strbat, ca izvoarele subpmntene, sufle tele i caracterele personajelor sale. Aceast amprent d m e l o d r a m e l o r l u i A r b u z o v o a n u m e culoare, n care poi recunoate n u n u m a i o epoc i u n s t i l , c i i, m a i ales, u n p o p o r . Pe scen evolueaz i n t e l e c t u a l i s o v i e t i c i d e a z i , e i snt foarte t i n e r i sau, dimpotriv, a u t r a v e r s a t experienele cele m a i grele, ntre care a l d o i l e a rzboi m o n d i a l , c u t o t ceea ce a nsemnat e l . Iat o f a m i l i e excentric, d e m u z i c i e n i , u n f e l de insul", care, d u m i n i c a , ridic punile de legtur c u r e s t u l l u m i i , d a r n care func ioneaz r i t u a l u r i l e strict c o n t e m p o r a n e ale edinelor, lurilor d e cuvnt etc. Conta minrile sociale a u p e n t r u A r b u z o v v a l o r i r e l e v a n t e : socialul a ptruns d e f i n i t i v n viaa intim a i n d i v i d u l u i , c h i a r dac el trage zvoarele locuinei p a r t i c u l a r e i scoate d i n priz r a d i o u l i t e l e v i z o r u l , cdictnd o z i a linitii t o t a l e " . D a r m o d a l i t a t e a melodramatic estompeaz c o l i z i u n i l e g r a v e , acestea rmnnd n sub t e x t . Personajele snt capabile d e reacii r o m a n t i c e ; situaiile a u u m o r . Iat d e ce Serenada trzie poate strni i rsul, d a r u m b r i t de i z b u c n i r i l e d r a m a t i c e ale realitii. Sesiznd toate aceste particulariti a l e tex t u l u i , regizoarea Geta V h u l a procedat c u i n teligen, viznd u n spectacol A r b u z o v p a r l u i m m e " , o m o n t a r e fr re-interpretri i intervenii n s t r u c t u r a literar. D c nici, i m e r i t u l deosebit o l direciei de scen, care, readucnd n discuie respectul fa de cre aia a u t o r u l u i , polemizeaz, i m p l i c i t , c u moda adaptrilor. Orice abatere d e l a acest p r i n c i p i u coninea r i s c u l d e a prezenta povestea, e v e n t u a l lacrimogen, a u n e i f e m e i care des coper prea trziu greeala grea a u n u i pas a v e n t u r o s , fcut cndva, i v a l o a r e a nepre uit a soului, p e care I-a prsit n favoa rea a l t u i brbat, m a i afirmat" n societate. Spectacolul Getei V l a d pstreaz, ns, echi-

34

www.cimec.ro

Scen d i n spectacolul Serenad U r z i c "

l i h r u l ntre densitatea s e n s u r i l o r piesei i l e gile, n e p e r i m a t e , ale m e l o d r a m e i . i, aceasta, cu o distribuie, r e a l m e n t e , meritorii*. S u b l i n i e m v a l o a r e a distribuiei, n u p e n t r u n ira n u m e prestigioase, c i p e n t r u a e v i d e n ia c u m se cucerete a r m o n i a s p e c t a c o l u l u i , dac p r i m u l pas, distribuia, este fcut n cunotin dc cauz. Fr n i c i u n actor ne p o t r i v i t , Serenada trzie de l a T e a t r u l C i u leti se definete, m a i nti de tonte, ca u n spectacol p r o f e s i o n a l . T r i u n g h i u l Dana Comnca-Atenn DemetriadPuul Ioachim ar putea f i verificat printr-o teorem l u i P i t a g o r a " actoriceasc. Cele t r e i p a r t i t u r i snt atent coordonate, fiecare d i n t r e ele, executat c u e n t u z i a s m u l i cu tristeea necesare, c u n a i v i t a t e a i c u ne lepciunea pc care le p r e t i n d e t e x t u l . D a n a Comnea i asum, c u m a t u r i t a t e , p e r s o n a j u l (actria I u l i a N i k o l a c v n a mascheaz dezam girea a v e n t u r i i e i c u s a v a n t u l ce i - a d e v e n i t a l doilea so i sper recucerirea p r i m e i i u b i r i ; eund, rmne, totui, c u b u c u r i a de a f i descoperit c viaa n u i - a refuzat r o l u l de m a m ) . Este u n r o l d i f i c i l , s i n gurul d i s c o n t i n u u , este adevratul r o l a l serenadei". I n t i m p ce toate celelalte p e r sonaje i pstreaz neschimbate caracterele, I u l i a N i k o l a e v n a triete u n f e l dc mutaie; n gndirea e i se petrece o idtim, trzie, d a r fundamental s c h i m b a r e , care nseamn negarea u n u i d r u m i descoperirea a l t u i a . D a n a Comnea se druie p e r s o n a j u l u i c u o f i d e l i t a t e aparte, ncepnd c u a e r u l de r u soaic discret sentimental, convins de d r e p t u l fiecrui o m de a ntlni fericirea, evocnd, cu o a n u m e maiestate, p a r t i c i p a r e a la rzboiul p e n t r u aprarea p a t r i e i , spernd, n fine, n p r o p r i a sa recuperare.

A t e n a D e m c t r i a d , prezentndu-ne o fat pe cale de a d e v e n i btrn", a arjat c u o spontaneitate demn dc i n v i d i a t , ca, dealt fel, i P a u l I o a c h i m , n r o l u l vistorului tatm i r e G u s i a t n i k o v K a n s t a n t i n . Constantin Cojo carii se dovedete n c o n t i n u a r e u n actor c u contiina profesionalitii, M a k a r a l su i n tegrndu-sc n c o n t e x t u l s p e c t a c o l u l u i . Serenada trzie de l a Giuleti pledeaz p e n t r u vigoarea i n s t r u m e n t e l o r clasice alo regiei.

Paul Tutungiu TEATRUL I O N CREANG"

DUBLU
doua pise de Bertolr Brecht
D a t a p r e m i e r e i : 10 m a i 1978. Regia : Y A N N I S VEAKIS. Sceno grafia : A N D R E I B O T H , L I A M A N OC. M u z i c a : J O H N N Y R A D U C A N U . Versiunea romneasc: F L O R I N T O R NEA. Dei c a m neateptat, opiunea T e a t r u l u i Ion Creang" p e n t r u dou piese m a i puin cunoscute ale l u i B e r t o l t B r e c h t se nscrie ntr-o preocupare m a i veche, de d i v e r s i f i care a s t r u c t u r i i r e p e r t o r i a l e i a r e g i s t r u l u i i n t e r p r e t a t i v , care a d a t pn a c u m unele rezultate. Alegerea e judicioas, p e n t r u c o n -

www.cimec.ro

35

l i n u l u i p o l i t i c a l lucrrilor i p e n t r u carac t e r u l de sintez a l tratrii, ambele reprezentind capitole-cheie d i n d r a m a t u r g i a a u t o r u l u i , cnd problemele social-politice acute i contradiciile ideologice l solicitau cu precdere n compunerea u n o r eseuri" d r a matice (Versuche), u n m o d dc a i l u s t r a , p r i n f o r m u l e diverse i succinte, o tez cu pre cis adres politic. Este epoca frmntat i contradictorie de dup primul rzboi m o n d i a l , cnd n G e r m a n i a capitalist sc produceau rsturnri i c i o c n i r i de tendine premergtoare apariiei n a z i s m u l u i , cnd i n luptele p e n t r u putere i p e n t r u orientarea politic a societii se nfruntau fraciuni i n capabile s zdrniceasc ascensiunea funest a m i l i t a r i s m u l u i , care a dus la eecul isto ric i la d r a m a uman d i n p r i m u l mcel m o n d i a l . I n aceste condiii, se dezvolt mi carea muncitoreasc german, l u p t a prole t a r i a t u l u i capt sens i m a t u r i t a t e p r i n ac iunile d i r i j a t e de P a r t i d u l Comunist, se propag ideile revoluionare m a r x i s t e . De.;i, n p r i m i i a n i , n u a fost legal direct de ac iunile micrii comuniste, Brecht c legat ideologicete, p r i n obiectivitatea critic i n terpretrii fenomenelor, i, i n d i r e c t , p r i n par ticiparea sa la realizarea u n u i teatru de o ferm expresivitate militant.

E X C E P I A l REGULA
Distribuia : BORIS PETROFF ( O m u l de afaceri) ; MIU ANDREE S C U (Cluza) ; G A B R I E L I E N C E C (Hamalul) ; T U D O R HE1CA (Han giul) ; N I C O L A E S P U D E R C A Judcrtorul) ; A N C A Z A M F I R E S C U (Ne vasta hamalului) ; CONST. BlRLIBA (eiul caravanei) ; G H E O R G H E CRCIUN (Poliistul A , Asesorul I I ) ; M A R I U S T O M A (Poliistul B , Aseso rul I ) .

conduite generale. U n net n dou m o m e n t e , p r i m u l m o m e n t ilustrnd d r u m u l care poate duce la crim. U n negustor se grbete s ajung naintea altora l n U r g n , u n loc unde au fost descoperite m a r i zcminte de pe t r o l , pe care dorete s Ic exploateze. n soit, pe acest d r u m p r i n deert, dc u n ha m a l i tie u n g h i d . C u m d r u m u l n necu noscut d e v i n e p r i m e j d i o s , datorit s o l i d a r i tii care se ponte nate. ntre cei d o i nso itori, n e g u s t o r u l l nltur pe g h i d , r e n u n nd la serviciile l u i , i pornete m a i departe n u m a i cu h a m a l u l . D a r i de h a m a l i e fric, tie c acesta nu-1 simpatizeaz, d i n pricina e f o r t u r i l o r la caro o fost supus, i, tiind toate astea, l suspecteaz, l terori zeaz. I n t r - u n m o m e n t de solidaritate s i n cer d i n partea h a m a l u l u i , cnd acesta i n tinde u n b i d o n c u ap p e n t r u a-i p o t o l i setea care-1 m i s t u i e , negustorul se sperie, crede c b i d o n u l c o piatr cu care cellalt ar v r e a s-1 ucid i trage n bietul o m , socotindu-se n legitim aprare. Ce tu* f i deci, p r i m u l m o m e n t ? 0 demonstraie simpl a d r u m u l u i ctre alienare, i m p u s dc i n t e resul i de poziia dc clas. 1 doilea m o ment se petrece l a t r i b u n a l i const n j u decarea n e g u s t o r u l u i . Nevasta h a m a l u l u i l acuz, g h i d u l dovedete, eu b i d o n u l gsit la l o c u l f a p t e i , c inteniile h a m a l u l u i erau d e parte de a f i c r i m i n a l e , u n judector atent nregistreaz motivaiile prilor i p r o b e l e . S-ar prea c v a da o sentin dreapt, p r o ba f i i n d convingtoare n aceast privin. Dar Brecht generalizeaz, n u p u n e n d i s cuie f a p t u l , c i sistemul, i d o dovad eloc vent a f e l u l u i c u m se p o t rstlmci cele: m o i s i m p l e gesturi omeneti ntr-un contox! social anacronic, unde o m u l l exploateaz pe o m . N e g u s t o r u l e achitat, c r i m a l u i e socotit legitim, deoarece n condiiile deo sebirilor de clas n i m i c n u a r prea m a i firesc dect intenia de rzbunare pe care ar t r e b u i s-o aib cei ca h a m a l u l , p e n t r u f e l u l c u m a u fost exploatai.

Ceea ce v i z a , ndeosebi, acest teatru a l a u t o r u l u i care n u mplinise n i c i treizeci de a n i . era necesitatea obiectiv de a nelege feno m e n u l alienrii u m a n e n condiiile capita l i s m u l u i . I n acest sens, scrie, n 1919, Tobe in noapte, evideniind diferenele i antago nismele sociale, d o i a n i m a i trziu, In jungla oraelor, ilustrnd s e n t i m e n t u l nstrinrii n t r - o societate a b a n u l u i i a inegalitilor, n 1928, Opera de trei parale i Un om = un om, aceasta d i n urm marend, ntr-o satir la adresa c o l o n i a l i s m u l u i , procesul demontrii m e c a n i s m u l u i u m a n p o t r i v i t i n t e r e s u l u i dc clas i a l transformrii i n d i v i d u l u i n con t r a r i u l su, ntr-un a l t e u , care-1 neag pc p r i m u l . I n 1930, scrie Excepia i regula. Care e demonstraia ? l n t r - o societate care ncurajeaz c r i m a , c r i m a e o regul, i a r excepia, o expresie a nerespectrii acestei 36

DANSEN
Distribuia : B O R I S P E T R O F F (Ne g u s t o r u l de porci) ; G A B R I E L I E N C E C (Strinul).

Dac p r i m a l u c r a r e m a i pstreaz c o n t u rai geometric a l demonstraiei, cea de-a d o u a , prezentat a c u m n premier pe ar, Dansen, scris n 1938, e o expresie sinte tic, pe u n f o n d de fars tragic, a i n s i n u rii despotice f a s c i s m u l u i , a invadrii de ctre bitlcriti u n o r ri panice, ca A u s t r i a i Cehoslovacia. incriminat cre d u l i t a t e a , c vizat n a i v i t a t e a oarb acelor popoare, i a ncclor fore, care a u m a i p u l u l acredita ideea u n u i pact c u n a z i s m u l , a u n u i

www.cimec.ro

contract dc vieuire i supravieuire. re levat p a r a b o l i c , p r i n relaia d i n t r e u n pa nic Negustor d e , porci i Strinul, aservirea, subjugarea total a acestor naiuni, i a acestor fiine, dc ctre cercurile expansioniste fasciste, p e n t r u rare c r i m n favorizat de o interpretare juridic tendenioas, d u p a c u m a m vzut d e v i n e u n i n s t r u m e n t n c o r p o r a t p o l i t i c , u n c l e m e n t oficial de ac iune. D i n acest p u n c t de vedere, cele dou lucrri se completeaz ca d r u m u l de la cauz la efect, dc la demonstraie l a i m p l i caie, virulena celei d i n urm f i i n d sever concentrat pc efectul anihilrii u m a n e dc ctre o asemenea for oarb, barbar, care nu m a i nstrineaz, p u r i s i m p l u , ci des fiineaz. Cum spuneam, alegerea c bun. p e n t r u coninutul politic, a l lucrrilor i p e n t r u ca racterul m a i succint, sintetic, a l tratrii d r a matice, versiunea romaneasc oferit de Flo r i n T o n i c a punnd e x p r e s i v n valoare ca denele severe ale v e r b u l u i b r e c h l i a n , t o n u l i adresa l u i agitatoric. de presupus c orice alt l u c r a r e , cu desfurare m a i c o m plex, n - a r f i s e r v i t inteniile, ndreptite, de e x p l o r a r e a u n o r registre diverse. Cel puin deocamdat. N i c i aceste dou p a r t i t u r i m a i s i m p l e n u prilejuiesc u n examen reve l a t o r i u , dei c a d r u l i c o n t e x t u l montrii, asigurate d c r e g i z o r u l Y n n n i s V c n k i s , sceno g r a f i i A n d r e i B o t h i L i n Munoc, m u z i c a l u i J o h n n y Rducanu creau premise p o t r i v i te. I n l i u i i m a r i , spectacolul orc c l a r i t o t o i concizie. Pe scena goal, cteva elemente sugereaz l o c u r i l e de j o c i d a u fluen a c iunii. A c t o r i i a u intervenii corecte n m o mentele de c o m u n i c a r e colectiv, j o c u l l o r e economicos, n celelalte m o m e n t e . n scena procesului, se obine o semleie de tensiune p r i n f o n d u l confruntrii, se creenz acel m o m e n t de suspens care poate, deruta, naintea v e r d i c t u l u i , p r i n s o l i c i t u d i n e a cu care este primit p r o b a de adevr omenesc n balana dreptii. Poale c a i c i , n special a i c i , B o r i s P e t r o l ! ( O m u l de a f a c e r i ) , Miu Andrcescu (Cluza), A n c a Zamfirescu (Nevasta h a m a l u l u i ) i Nicolae Spuderc (Judectorul) au fost. cel m a i aproape de t o n u l relatrii, a u transmis ceva d i n sensurile grave ale ntmplrii d r a m a t i c e . D a r n u i n celelalte m o mente, cnd n i c i B o r i s P c t r o f f , actor nzestrat p e n t r u registre v a r i a t e , n i c i tnrul G a b r i e l Icnccc, n general, a p t p e n t r u u n joc n u a n at, n u au gsit t o n u l i msura care s mbine e x p r e s i v i t a t e a simpl cu l u c i d i t a t e a strict demonstraiei. E . n evoluia l o r . u n s t i l nc greoi, comunicarea n u se sta bilete precis, i n r pnii sugestiei n u dobndese ecou. Ponte c n i c i regia -a insistat prea m u l t asupra acestui aspect, poate c u n cuvnt i-o spus i graba ; d a r , dac e cert c aceste iniiative snt necesare, e t o t . att dc cert c necesar e i valorificarea exigent a resurselor profesionale ale a n samblului.

TEATRUL NOTTARA"

PAGINI DIN CRAII D E C RE U C E U T A E M"


de Mateiu Caragiale Spectacol de AL Repan

C. Paraschivescu

Pornit, dc l a nceput, de la apogeu, dc acolo, u n d e , numaidect dup apariia Cra i l o r . . . " , a u situat-o, aproape fr excepie, toate condeiele critice ale v r e m i i , n f r u n t e cu Pcrpessicius, Cioculcscu, S t r e i n u , (n cele d i n urm) L o v i n c s c u , G . Clinescu, ca s n u m a i v o r b i m dc p o e t u l i o n B a r b u ; cunoscnd, a p o i , l a u n m o m e n t d a t , u n scurt, d a r brusc d e c l i n , cnd slova matein c n e v r e d n i c intu it l a acelai sllp n l i n f a m i e i cu poezia I u i A r g h c z i , cariera operei l u i M a t e i u I o n Cara giale suie curnd. d i n n o u , n s t i m a Cetii: u n u i t i m i d t i r a j d c cteva m i i dc e x e m plare d i n Craii...", n 1957, i urmeaz, I n 1965, t i r a j u l le a r t i l e r i e grea (100 000 cx.) a l valoroasei colecii B.P.T. i a p o i , u n a dup alta (iat-1, d a r , pe M a t e i u , fcnd succes de cas" 0 , ediiile d i n 1908 (aceasta, n C y c o u m " , destinat t i n e r e t u l u i colar ! ) , d i n 1970, d i n 1972 ; o ediie n l i m b a srb (1967) i u n a n l i m b a german (1968), aprutc l a Bucureti, l p u n l a ndemina unei b u n e pri naionalitilor c o n l o c u i t o a r e , i a r o scriitoare francez d e origine romn face s apar, n 1969, l a Lausanne, o v e r s i une n l i m b a francez a aceluiai r o m a n . A r t i c o l e l e , eseurile, r e f e r i r i l e critice se n mulesc i ele, direct proporional, fiecare c r i t i c d i n generaia tnr sau d i n cea care se poate, d e j a , n u m i astzi d e m i j l o c " soco t i n d de a sa d a t o r i e , parc spre a compensa, c h i a r c u asupr de msur, eclipsa de care vorbirm m a i sus, s-i adauge, c u m a i mult sau m a i puin chemare, c u m a i m u l t sau m a i puin cucernic" osrdie, p r i n o s u l l a . . m i n u n a t a tmpl dc icoane ce o miglise, n tineree" nc, vechea generaie de exe gei m a t e i n i , s i n g u r i cuteztori a se nde prta oarecum de l a obtescul e n c o m i o n rinnnd, alturi de nsui crban Cioculescu, (sau nprasnic mpotriva l u i ! ) , A l e x a n d r u George, sau (mpotriva m a i t u t u r o r ) regreta t u l O v i d i u Cotru, fr a crui m o n o g r a f i e n u m a i este ngduit astzi rostirea n i c i u n u i cuvnt cu p r i v i r e l a M a t e i u Cara giale". Astzi, fr ndoial, s e poart" M a t e i u , i n i c i u n i n t e l e c t u a l care a t r e c u t , mcar 0 dat. n zbor p l a n a t , mcar peste

www.cimec.ro

37

tor care n e - a lsat o bun impresie n Regele d i n t r - u n p r e a puin elogiat i prea puin j u c a t Hamlet, cruia i - a izbutit u n interesant C a n t e m i r , ntr-un f i l m m a i degrab d i s c u t a b i l , u n recital M a t e i u Caragiale, aadar, p r e c u m u n r e c i t a l E m i n e s c u , s a u A r g h e z i , sus inut d c cutare m a e s t r u a l artei scenice, p r e c u m u n r e c i t a l C h o p i n , B e e t h o v e n , susi n u t d e cutare v i r t u o z solist. D i n pcate, ns, b u c u r i a s u r p r i z e l o r pl cute s - a oprit a c i , fcnd degrab l o c u n e i imense, copleitoare tristei. P r i n c i p a l u l m i j loc de c o m u n i c a r e (dac n u i unealta d e s e d u c e r e " !) f i i n d , de bun-seam, limba, n e - a u izbit dureros n u m e r o a s e l e , g r a v e l e , i n advertene fa d c text. i, dac, innd sea m a de efortul c o n s i d e r a b i l , v r e d n i c de toat l a u d a , fcut de actor p e n t r u a m e m o r i z a u n att d c ntins text d e proz (mult m a i d i f i c i l dc reinut, se tie, c a i v e r s u r i l e albe, dect u n text d c poezie), nerezemat de n i c i o r e plic, dac, z i c , innd s c a m a d c acest efort aproape eroic, a m fi trecut c u v e d e r e a u n e l e i n e v i t a b i l e (la p r i m u l spectacol !) blbe", c a Sambaucu" (n loc de Sumbasacu tatl l u i Goric), unele inevitabile memorizri greite, c a ostai" (n loc d e utai a i l u i Domiian i D e c i e ) , n u n e - a u p u t u t , n s c h i m b , lsa indifereni denaturri ale t e x t u l u i , p r o v e n i n d fie d i n necunoaterea u n o r z i c e r i (bea c e - i d a d e " gur, n loc d e la gur ; c u b a n i i cc-i" inea, n loc de ce-l inea) s a u o b i c e i u r i uitate ( h u i d u m e i n a mile rupnd cntarul de l a Sfntu-Gheorghe",

Alexandru Repan

o pagin, dou d i n Craii de C u r t c a - V e c l i e " n u se v a ncumeta s n u proclame c oriict, M a t e i u Caragiale e drgu, a r e prile l u i . Aa stnd l u c r u r i l e , n u e de m i r a r e c a d m i r a t o r i i si actuali n - a u ntrziat s bat l a poarta c e l u i m a i acaparator, c e l u i m a i t i r a n i c , c e l u i m a i contemporan masscontemporan : t e l e v i z i u n e a . R e m a r medium cabil, a t u n c i , n 1970, m i se p a r c , a fost c l a tnrul regizor Stere G u l e a biruit-au gndul s lase nescris", s lase, adic, n e materializat, neconcretizat n i m a g i n i , fic iunea Crailor..." : Sub pecetea tainei s - a n u m i t spectacolul T V i, astfel, sub pecetea t a i n e i " , c a o ginga, d a r penetrant sugestie, a rmas evocarea unei l u m i ce n u se las vzut, ce n u se las pipit altfel dect c u ocliiul minii. Mrturisesc c, atunci cnd T e a t r u l Nott a r a " n e - a i n v i t a t l a u n spectacol Mateiu Caragiale, a m a v u t o strngere de inim : n u v e d e a m deloc ntruchipate n fiin per sonajele m a t e i n e , cci, pe ct d c lesne e d c ecranizat, d e transpus p e scen (atunci cnd n u e, d e - a d r e p t u l , o scenet n proz) ope r a tatlui, p e att se mpotrivete, n c i u d a uriaei e i fore d r a m a t i c e , comedia uman" a f i u l u i , e x p u n e r i i l a lumina crud a u n e i lmpi", m a i ales cnd aceasta a r c w a t t a j u l luminilor r a m p e i " s a u ale e c r a n u l u i . 0 a doua, plcut, surpriz ( p r i m a f i i n d nsi ntlnirea n u m e l u i l u i M a t e i u Caragiale n actuala stagiune bucuretean) a m ncercat-o ghicind d i n p r o g r a m u l de sal c dramati z a r e a " n u v a fi o dramatizare", c u intrig, personaje, costume, ostai, c u r t e n i , popor, c i m a i degrab u n recital M a t e i u C a r a g i a l e " , susinut de actorul A l . R e p a n , elegantul a c 38

n l o c de cntarul

la Sfintu

Ghcorghc,

fi

ridei

indc n u c v o r b a de piaa bucuretean c u acest n u m e , c i d c o v e c h e datin c a , d e z i u a cnd se prznuiete acest sfnt 2."1 n p r i lie s se mpodobeasc cntarele c u r a m u r i de salcie i o a m e n i i s se cntreasc), fie d i n nenelegerea t e x t u l u i nsui, p r e c u m cel m a i frumos d i n t r e v e a c u r i a v e a s a s f i n easc... a v e a s striveasc i s cad prad nimicirii" (n l o c d e s strveasc s moar, adic), s a u : Marea... V e r d e i v a j nic, avntndu-se spumegnd ctre cerul cruia i e r a fric" (n l o c d c cruia ti c fiic ! !), i, m a i c u seam, a strlucitoarei sale eufonii, cci dac tot blb" poate fi rostirea fiar c a p i e " (n l o c de cpie e d . l'erpessicius c h i a r tiprete a c c e n t u l , d a r a c torul a r e , p r e c u m o dovedete i selectarea nesemnificativ a textelor critice d i n rebar b a t i v a conferin" preliminar i/.vornd d i n megafoane, o cunoatere recent a t e x t u l u i , i n u d i n cele m a i b u n e ediii), ce m a i poate fi stlcirea a c e l u i cel m a i frumos i m a i sugestiv d i n v e r s u r i l e n proz c u m l numete acelai editor p c care-1 d e s p r i n d e m c a pe u n b l a z o n de noblee, o emblem gritoare, purtnd n silabele l u i e c o u r i i m i r a g i i p e n t r u ntreaga atmosfer a r o m a n u l u i - p o e m , nvoall floare de tropice, d i n care aromete tot t i m p u l visul gale al Flo

i-al

ostroavelor

Antile",

e i bine, cc

poate f i , dect m u t i l a r e a s u p e r b u l u i octonar troheic, rostirea mpiedicat, degradant : v i -

www.cimec.ro

sul gale a l Floridei..." Attca i cte a l t c l r , care ne-au i z b i t a u z u l , c d o a r n - a m urmrit lectura c u partitura" n mn... Cu u n asemenea b a g a j " m a t e i n , cc p u tea r e z u l t a d i n operaia d e antologare a t e x t u l u i cci orice lectur d e pagini d i n " implic o l u c r a r e d c selectare, d e p r o f u n d iliscernmnt, astfel nct acel raallarman ne ft-ce q u e p o u r v o u s e n d o n n e r l'ide", s f i e u n u l ntr-adevr r e p r e z e n t a t i v , c u o r ganice semnificaii ? C e cunoate, aadar, spectatorul, c i t i t o r u l neavi/.at, d i n e r o i i l u i M a t e i u , la spectacolul c u p r i c i n a ? I n afar de biografia l u i P i r g u , ntr-adevr generos antologat i t r u c u l e n t rostit, strnind ho hotele de rs ale g a l e r i e i , n i m i c d i n perso nalitatea ntr-adevr luciferic" a l u i Paadia i P a n t a z i , n i m i c d i n congruentele l o r ieiri d i n scen (care se ncrusteaz i n d e l e b i l n acea simfonic a t a r a x i e final, c u Pena zcnd, ntins c u v i i n c i o s p e o rogojin", i cu craii pierzndu-se n p u r p u r a asfinitu l u i " ) , n i m i c d i n caldele acolade d e s i m p a t i e pc care a u t o r u l le acord, totui, M i m e i i T i t c i , prezentate aici d o a r n prile l o r negre", n i m i c d i n toate acestea i d i n m u l t e altele n u rzbate pn l a n o i . I a r srmana Pena Corcodua, aa c u m o afl o m u l d i n stal, e d o a r o biat h a r p i e etiloman, care, dup ce rostete nite c u v i n t e murdare, moare p c rogojin, c u o l u m i n a r e l a cpti. Nefericit Pena, c u f c r m e c u l " c i de fiin mai m u l t ciudat dect frumoas", care i st n o c h i , nite o c h i m a r i , v e r z i - t u l b u r i , lturi d e pete, c u m l e zice romnul, genai i sprncenai, c u p r i v i r e a c a m rtcit", i - a fost d a t c a , d u p ce a fost o dot t r a u m a t i zat i ucis m o r a l d e istoria e i de d r a goste, i n u d e toate zilele... c u L e u c h t e n b e r g Beauharnais, f r u m o s u l Serghic, n e p o t u l m pratului... n fiina cruia se rsfrngcau, ntrunite, strlucirile a d o u c u n u n i mpr teti", s f i e nc o dat ucis, p r i n sngeroasa e x t r a p o l a r e a acestui ntreg, o p u l e n t , p r o f u n d s e m n i f i c a t i v episod, s f i e nc o dat ucis, n efigie, d e u n a l t a d o r a t o r , ara zice m a i degrab u n mal-amant", deopotriv de falnic, deopotriv d e chipe, deopotriv de bine intenionat, d a r deopotriv prefcut n trista unealt a u n e i s u m b r e u r s i t e , care n loc s slujeasc, pauperizeaz, opcete, p o cltcte i strlucirea cea fr d e pre a giuvaerului matein. i, astfel, u n a p r e c i a t a c t o r ca A l e x a n d r u Repan s-a lsat i s p i t i t de m i r e s m e l e t a r i i amgitoare ale luxurianei Crailor..." i, uce nic destoinic i ptima, d a r i n s u f i c i e n t de iscusit, d e clit, d e m i t r i d a t i z a t , a czut rpus dc otrvurile e i insidioase i necrutoare. I n t r - o lupt att d e inegal, laud c e l u i n vins. Ce m a i p u t e m spune altceva n chestia unei aberaii" ?

TEATRUL NATIONAL DIN CRAIOVA


Dou p r e m i e r e p e afiele Naionalului c r a i o v e a n : piesa Ecaterina Teodoroiu d e Nicolae Tutu a vzut l u m i n a r a m p e i a i c i , i n sta giunea 1 9 5 8 1 9 5 9 , i a fost montat, ca i a c u m , d c V a l e n t i n a H a l o g h , i a r Fulgerul negru le Nicolae F l o r i n Ionescu c o n s t i t u i e p r e t e x t u l u n u i spectacol-leetur lestinat c a d r u l u i resirius d c reprezentare i... receptare. N u i n i t o r u l c o m u n este f o r m u l a adoptal d c a u l o r i . i a n u m e , aceea le r e c o n s t i t u i r e a b i o g r a f i e i ; biografia eroinei de l a J i u " , a l crei n u m e se raporteaz i m e d i a t l a v i c t o r i a ostailor romni n p r i m u l rzboi m o n d i a l , p r e c u m i aceea a v o i e v o d u l u i V l a d a l I l I - l e a , zis epo o r i D r a c u l a , figur proeminent a istoriei noastre, n c u p r i n s u l ntunecatului E v M e d i u , p e r s o n a l i t a t e n j u r u l creia s-au esut, n c o n t e m p o r a n e i t a t e i, c u deosebire, n poste r i t a t e , legende c u u n coninut, cel m a i ade sea, m i s t i f i c a t o r .

ECATERINA TEODOROIU
de Nicolae Tutu
Z v e l t , s u b l o c o t e n e n t u l d e p e J i u / i as cundea i e r i prul s u b c h i p i u , / N-avea p mnt, n i c i v i i i n i c i grdini... / D e ar o legau t a r i rdcini. / Simeam d e - a t u n c i , d i n crncenul rzboi / C v a tri alturi, lug n o i , / C v a tri l a n o i n r e g i m e n t / Acest tovar sublocotenent !" E p i t a f u l caligrafiat dc Nicolae Tutu sintetizeaz s p i r i t u l evocrii d r a m a t i c e ; acumulnd date eseniale d i n b i o g r a f i a Ctlinei, fiic d e rani nenstrii d i n Vdeni-Gorj, a u t o r u l ncearc o d e s p r i n d e r e dc m o d e l u l i m p u s d e d o c u m e n t u l scris i d c tradiia oral, p r i n proiectarea acestui destin de excepie n l u m i n i l e mritoare a l e e t e r n i tii. Exponent a generaiei de sacrificiu (ingrat, A t r o p o s i - a o p r i t f i r u l vieii h i 23 d e a n i ) , E c a t e r i n a T e o d o r o i u trece n istoria naional d r e p t u n u l d i n t r e s i m b o l u r i l e l u p t e i p e n t r u neatrnare. I n i n t i m i t a t e a aceleiai fiine se armonizeaz virtui m o r a l e de cea m a i pur extracie, p e care perso n a j u l d r a m a t i c l e descoper (i l e s u p r a l i c i teaz, u n e o r i c u i n a b i l i ta te). D e reinui, d i n suma p r o p r i i l o r sale adevruri, acela care lefinete convingerile eroului, creator de istorie : Moartea ine u n m i n u t , d a r r u inea, o via-ntreag", erou c a p a b i l s-i asume, n m o d absolut, d e s t i n u l p a t r i e i . 3i>

Radu Albala

www.cimec.ro

I n r o l u l Ctlinei, M i h a e l a Arsenescu depii, scderile de tensiune ale t e x t u l u i , mplinind, p r i n t r - u n joc nuanat, u n perso naj c o m p l e x , c u o i d e n t i t a t e artistic d i stinct ; fr s e v i t e ntlnirea" c u p r o t o t i p u l , actria i-a propus s mbine d r a m a t i s m u l strii de f r o n t " eu poc/.ia rscoli toare a ntrebrilor i rspunsurilor vrslci, lund, pc rnd, c h i p de diavoli", nenfri coat i n faa p l u m b u l u i , d c ..sor*' mprt ind durerea rniilor, de logodnic a sublo c o t e n e n t u l u i Pnoiu (Dan W e r n e r ) . La conflictul i r e d u c t i b i l , care angajeaz fore m i l i t a r e , se adaug acela d i n t r e adev raii aprtori a i libertii pmntului C tlina, Colonelul D o b r c V l a d ( l a n c u Goan), c a p o r a l u l Drgbici ( L u c i a n Albanezii) etc. i patriotarzii" care accept ideca ocupaiei maiorul Moruzi Raul (Valcriu Dogarii), soia sa ( M a r i a Ciocbin-Gonn). Prinesa Ohica ( M a r i n a Bata), Prinesa Mavrodin (Loni Pinea-Homeag), conflict soluionat n favoarea celor ce gndesc c singurul pmnt i singurele v i l e snt braele" l o r i se n treab d e c c - i t r e b u i e c a l i c u l u i rzboi ?" Fiocare d i n t r e interprei s-a achitat c u m se spune de sarcinile rolului.

F L E U NG U UG R L E R
de iccilae Florin lonescu
D a l a premierei : 1 1 m a i 1978. Regia : G E T A T O M E S C U . Scenogra fia : V I O R E L P E N I O A R A - S T E G A R U . Distribuia : V A S I L E C O S M A (Jude ctorul) ; C O N S T A N T I N S A S S U (Pro fesorul) ; P A V E L C I S U (Cronicarul) ; D A M I A N O A N C E A (Vlad) ; V A L E N TIN MIIIALI (Oprea) ; ILEANA S A N D U (Tudora) ; M I N E R V A D . A I J RELTU (Mama Tudorei) ; T A X A N I COLAU ( 0 femeie) ; E M I L R0R0GHINA (Ologul Ciomag) ; PETRE GHEORGHIU-DOLJ (Albu) ; ILIE GHEORGHE (Cazan) ; M I H A I CON STANTINESCU (Datcu) ; REMUS M R G I N E A N U (Braiu) ; L U C I A N A L BANEZU (Calavolinos) ; MIRCEA H A D I R C (Cpitanul B o l d u r ) ; P E T R E I L I E S C U - A N A T I N ( U n trgove) ; A X C H E L P O P E S C U ( U n bresla. S o l u l , .tafeta, U n lurc) ; V A L E R I U D E L A K E Z A (Tlharul) ; C O N S T A N T I N F U GAIN ( U n p o v o A l i l o r ) .

D a l a p r e m i e r e i : 27 m a i 1978. Regia : V A L E N T I N A B A L O G I L Sce nografia : V A S I L E B U Z . Distribuia : M I H A E L A A R S E N E S C U (Eeaterina Teodoroiu-Ctlina) ; I A N C U GO A N T A (Colonelul D o b r c Vlad) ; D A N W E R N E R (Sublocotenentul P n o i u Gheorghe) ; V A L E R I U D O G A R U (Maiorul M o r u z i Raul) ; M A R I A CIOC H I N A - G O A N A (Alice M o r u z i ) ; G H . M A Z I L U ( M a j u r u l S t a v r a t Vasile) ; C O N S T A N T I N F U G A I N ( T u d o r Sta v r a t ) ; R A D U N E G O E S C U (Sergentul Nicolae T e o d o r o i u ) : A N C A L E D U N C A (Sabina) ; MIHAELA ARSENESCU (Mioara) : M A R I N A B A T A (Prinesa Ghica) ; LENI PINEA-HOMEAG (Prinesa M a v r o d i n ) ; L U C I A N A L B A N E Z I I (Caporalul Drghici) ; D A M I A X OANCEA (Fruntaul Nichita) : A N GHEL POPESCU (Caporalul Tase) ; V L A D I M I R J U R A V L E (Soldatul B a laban) ; ILIE GHEORGHE (Otto Wcib) ; E M I L BOZDOGESCU, M I R CEA HADIRC, V A L E N T I N M I H A L 1 (Johann, K a r l , Peter) ; M I H A I C O N S T A N T I N E S C U (Soldatul Ion) ; P E T R E I L I E S C U - A N A T I N (Un soldat).

Autorul Logodnicilor .Succret pies aflat cteva s t a g i u n i pe afiul Teatrului V . I . P o p a " d i n Brlad imagineaz u n proces d c r e a b i l i t a r e , n ideea c acei care ascund adevrul istoric neag n u m e l e v i i t o r u l u i " . O b i e c t u l p r o c e s u l u i c u personaje numeroase, plasate n secolul a l X V - l c a , cteva i n v e n t a t e , c o n t e m p o r a n e nou l constituie cazul D r a c u l a " , att d e v i u d i s p u t a i n cercu r i l e tiinifice, d a r i d e a m a t o r i i de senza ional, dispui s den c r e d i t basmelor i p o v e s t i r i l o r " t i c h i i l e d c u n (Kirecare c r o n i c a r neam, i n f o r m a t d u p ureche". M o b i l u l r e c u r s u l u i gravele vicii de form i de f o n d " p r i v i n d persoana v o i e v o d u l u i rii R o mneti, V l a d cpe, a crui b i o g r a f i e este, p r i n p r o g r e s u l cercetrilor, p e cale de a f i reconstituit, n l i n i i l e c i reale. Pe scurt : i P o v e s t i t o r u l , i P r o f e s o r u l , i Judectorul, alturi de T u d o r a , l o g o d n i c a , de Oprea, mnn dreapt a D o m n u l u i .a. sus in, p r i n t r - u n raionament c o m p l e x , p u r t a t n s p i r i t u l l o g i c i i nospooulative, f a p t u l c V l a d al I l I - I e a era. pe ling u n nenfricat lupttor (pentru ar i p o p o r " ) , u n f e r m aprtor al cinstei i a l dreptii, i n i c i d e c u m d i a v o l " , mnal d c plcerea de a nla ..p d u r i d e epi", de a organiza genocide, d e a i n s t a u r a , p r i n cohorta nelegiuirilor", u n c l i mat de suspiciune i de teroare. V a m p i r u l "

40

www.cimec.ro

*e sprijin p c c e i muli, ncreztor n viaa l w n " meritat le ara care astzi cerc s a c r i f i c i i " ; le aceea, apcliaz l a u n i r e a tuturor frailor de l a m a r c pn l a m i c " . E l se d o vedete, ns, a f i u n ..vistor" ; i-o spune, lealifel. A l b i i , c a p u l boierimii crcotne. r e voltate de n e s u p u n e r e a v o i e v o d u l u i fat d c nalta Poart. U n vistor care caut n j u r u n p i c d c d e m n i t a t e " , d o r i n d s ntemeieze o vatr a cinstei i a m u n c i i rodnice, n m i n e e d u r e r e a " replic d o m n i t o r u l .clor ee-i reproeaz uciderea a sule de m i i d c i n d i v i z i ; nu o a m e n i , c i llbari" adaug < a u c u n o s c u t judecatn epii, preciznd trdtorilor c diavolul" trebuie cutat nu n afar", c i n ei nii etc., ct<\ Spcctacolul-lectur semnat de G e t a T o m e s e u (cu o scenografie sumar i costume d e Ktratl) a r e d a r u l s trezeasc interes, m a i -des pentru subiectul dezvoltat. T e a l r u - d o c n m e n t . Fulgerul negru a r fi putut, c u o m a i subtil ntrebuinare a spaiilor d e j o c , s treac r a m p a l a p u b l i c u l l a r g .

Victor Bibicioiu
Gina N i c o l a e i D u m i t r u Pslaru

TEATRUL MUNICIPAL M R I A FILOTTI" DIN BRILA

ROSMERSHOLM
de Ibsen
Dala premierei : 6 m a i 1978. Regia : G H E O R G H E M I L E T I N E A N U . Decorurile i costumele : D A N J I T I A N U i D A N I E L A CODARCEA. Distribuia : D U M I T R U PSLARU (Johannes Rosmcr) ; G I N A NICOLAE (Rcbekka West) ; M U I A T STOICESCU (Kroll) ; CRISTIAN PIRVULESCU (Ulrik Brendel) ; G H E O R G H E M O L D O V A N (Pedcr Mortensgard) ; E L E NA A C I U , A N A CRISTI (Madam H e l eeth).

mentale snt decupate CU grij, urmrite n dezvoltarea l o r , dcznodmntul decurge f i resc, l a captul u n e i demonstraii coerente. Spectacolul n e propune n u o redimensionare, ci o exact limensionare, o ordonare a pro b l e m a t i c i i piesei ; p c aceasta se bazeaz m e ritele montrii, d c nici v i n e i u n defect a l su e x p l i c i t a r e a u n e o r i excesiv, uor didacticist. O contribuie substanial n realizarea t r a n s p u n e r i i scenice r e v i n e c a d r u l u i sceno grafic s e m n a t d e D a n J i t i a n u i D a n i e l a Codarcea. Casa R o s m e r i l o r este u n spaiu perfect d e l i m i t a t , r u p t parc d e b i m e a d i n j u r , totul este nici ordonat, prea ordonat, totul arat b i n e " , d a r lipsete a m p r e n t a v i e ii reale. Mobilele, podeaua, tablourile a u un luciu stins, o patin, nimic n u trdeaz, l a suprafa, zbuciumul unor existene ; florile d i n glastre n u reuesc, n i c i ele, s t u l b u r e o r d i n e a , s nsufleeasc a e r u f dc l a R o s m c r s h o l m . Dumitru Pslaru construiete personajul principal c u l u c i d i t a t e , fr c o m p a s i u n e n c o n s i d e r a r e a slbiciunii, a labilitii sale s u fleteti ; a c t o r u l reuete s reliefeze e x p r e siv mbinarea d e generozitate i cgoUm, s u p e r f i c i a l a nsufleire a u n e i fiine adnc m i n a t e d e p a s i v i t a t e . Aceeai citire atent, distanat, datelor eroinei, este definitorie i p e n t r u l i n i a interpretativ aleas d e G i n a Nicolae. E s t e m e r i t o r i u r e f u z u l d e a c o n s t r u i p e r s o n a j u l n c h e i a m a l e f i c u l u i , efortul de a a r m o n i z a trsturi c o n t r a r i i , mplinirea unei

sarcin d c ludabil ambiie profesional i asum T e a t r u l D r a m a t i c Mria F i l o t t i " , nscriind n r e p e r t o r i u l su Rosmcrsholm, pagin lefinitoric p e n t r u creaia ibsenian, tulburtoare dram n care p o l i t i c u l , s o c i a l u l , eticul, psihologicul compun, c u egal p o n d e r e , o construcie dramatic dens, tensio nal. P c scena brilean, G h e o r g h e Milctineanu a imaginat u n spectacol e c h i l i b r a t , lecturii l i m p e d e i exact a t e x t u l u i . Ideile fundft-

www.cimec.ro

41

personaliti. Laconic, d a r precis f n caracte rizare, este M i h a i Stoiccscu ; m u l t prea n c l i n a i spre arj, Cristian Prvulescu ; Elena A c i u si Gheorghe Moldovan realizeaz dou r o l u r i ncadrate t o n u l u i general a l spectaco l u l u i , fr a depi, ns, figurarea dalelor p r i m e , cele m a i e v i d e n t e , ale personajelor.

Cristina Dumitrescu

TEATRUL DE NORD DIN SATU MARE - S E C I A MAGHIAR

AZILUL D NOAPTE E
de Maxim Gorki
Data p r e m i e r e i : 22 f e b r u a r i e 1978. Regia : F E R E N C K O V C S . Sceno grafia : A R P A D F M E N Y . Distribuia : ANDRAS VANDOR (Kostliov) ; 1 L D I K O B O K O K (Vasilisa K a r p o v n a ) ; Z S O K A D A L N O K Y (Nataa) ; I V A N D I S Z E G H Y ( M e d v c dev) ; S A N D O R BENCZD1 (Vaska Pepel) ; I V A N DENGYEL, ANTAL K O C S I S (Kleci A n d r e i M i t r i c i ) ; P I R O S K A N Y I R E D I ( A n n a , soia l u i ; ; E M M A E L E K E S (Nastia) ; I Z A N A G Y (Kvania) ; BALINT KISFALUSSY (Bubnov) ; M I K L O S TOTH-PLL (Ba r o n u l ) ; A L A J O S A C S (Satin) ; F E R E N C R O R (Actorul) ; I S T V N T O R D K (Luka) ; J O Z S E F C Z I N T O S (Gtsucit) ; G Y U L A A N D R A S (Ttarul) ; F E R E N C S Z L Y E S (Alioka) ; I S T V A N SZUGYICZKY (Ofierul d e poliie) ; ISTVN B A L O G H (Poliaiul) ; D O B O , Z O L T A N F U L O P , I M R E KISS, A T T I L A T O M P A (pensionari a i azilu lui).

ine l u i Arpd K e m n y ) 1-a ajutat n m a r c msur. T e x t u l sun clar, este rostit cu atenia cuvenit p e n t r u reliefarea amnuntu l u i s e m n i f i c a t i v , g r u p u r i l e snt aranjate c u v i z i b i l interes p e n t r u compoziie. A n u m i t e alunecri spre n a t u r a l i s m reprezint d e v i e r i de l a l i n i a sobr propus (de pild, scena de dragoste Vosilisa-Vaska Pepel). Actri E m m a Elekes (Nastio) i experimentat, pregtete, t i m p de t r e i nete. m a r e a scen l i n u l t i m a parte a piesei, adugind gesturi i aciuni semnificative p e n t r u definirea per s o n a j u l u i ; d a r n u poate e v i t a , n cele d i n urm, a n u m i t e accente stridente. Asemenea note umbresc, pe a l o c u r i , i compoziiile, a l t m i n t e r i , interesante, ale l u i Fcrenc Bor (Ac torul) i Mikls Tth-Pll (Baronul). I u sebimb, A l a j o s Acs (Satin) rostete replica direct, s i m p l u , c h i a r cu o anumit sobrie tate, i a r I z a N a g y (Kvania) este de u n firesc e x e m p l a r . Precizia cu care Blint Kisfalussv i c o m p u n e p e r s o n a j u l ( B u b n n v ) , l i n i a dur imprimat de A n t a l Kocsis r o l u l u i Klosci snt certe reuite n i n t e r p r e t a r e . Se m a i r e marc, n numeroasa distribuie, Andrs Vndor (Kostliov), Piroska N y i r e d i ( A n n a ) , Itvn T o r o k ( L u k a ) . G y u l a Andrs (Ttarul). M a i puin nuanat, evolund doar pe dou coordonate, senzualitatea i a s p r i m e a , Ildiki B o k o r (Vasilisu) ; Sndor Benczdi (Voska), l i n i a r ntr-un r o l ce ofer a c t o r u l u i reale posi biliti. Unilateral este i interpretarea Zsokfii Dlnoky. Spectacolul d e inut, Azilul de noapte semnaleaz, totui, ctevo b i a t u s u r i n s t i l u l u n i t a r ce caracteriza altdat c o l e c t i v u l st mrean.

Mihai Crian

C o l e c t i v u l stmrean n e p r o p u n e o nou lectur scenic a Azilului de noapte. Este cert c t e x t u l -a p i e r d u t n i m i c d i n ceea ce poate trezi i n t e r e s u l s p e c t a t o r u l u i c o n t e m p o r a n ; dimpotriv, montri recente i - a u desco p e r i t p r o f u n z i m i nebnuite i i n e d i t e v a lene teatrale. R e g i z o r u l Fcrenc K o v c s avea suficiente m o d e l e " p e n t r u a-i cuta u n d r u m p r o p r i u , evitnd ceea ce s-a m a i fcut i ceea ce este depit ; n bun p a r t e , ncercarea l u i a reuit. U n spaiu d c j o c generos, cu elemente f r u m o s construite (scenografia apar

42

www.cimec.ro

VIITORUL ROL
VASIL1CA TASTAMAN
Dc la d e b u t , Vusilica Trtstaman s-a instalat, c a m se spune, n p l u t o n u l frunta : r o l u l n Slug la doi stplni n u n u m a i c i-a adus p r i m a distincie l a Concursul t i n e r i l o r a c t o r i , dar a i atras asupra ei atenia m a r i l o r des coperitori dc talente. Remarcat i angajat do nsi L u c i a Sturdza B u l a n d r a , joac, n Nu se tie niciodat, alturi de v e n e r a b i l a actri ( r o l u l D o l l y ) . A u u r m a t Rodica Rare (Dac vei fi ntrebat de D o r c l Dorian) i l i z a (Pine i trandafiri de Salnski), ambele ncununate cu distincii, la Decada d r a m a turgiei originale i l a u n n o u Concurs a l t i n e r i l o r a c t o r i d i n teatrele dramatice. Odat cu nfiinarea T e a t r u l u i de Comedie, Vasilica T a s t a m a n parc s-i f i gsit l ^ c u l ce-i era destinat ; ntr-o echip care inmnunchea personaliti difereniate dup c r i terii dc o neobinuit finee, era firesc s-o atepte p a r t i t u r i l e cele m a i p o t r i v i t e spre a-i p u n e n valoare n a t u r a artistic gene roas. O v r e m e i d i n cnd n cnd ua a i fost. A j u c a t : N i c o l l c (Burghezul genti lom de Molire), M i h a e l a - P i x (Prietena mea Pix de V . E m . Calau ali l a u r i : P r e m i u l nti la Decada d r a m a t u r g i e i originale con temporane d i n 1961), Annuniata (Umbra de E v g h e n i i var), E l e n a (Troilus i Cresida primul i u l t i m u l m e u Shakespeare !" comenteaz actria), Efimia (Capul de rd(oi dc G h . C i p r i a n ) , Getua (Preul do I o n Beu), V o m (O noapte furtunoas n sfrit, a m ajuns s m ntlnesc pe scen cu autorul preferat ; n f i l m , purtasem o masc ta l)-alc carnavalului".

Totui, lista r o l u r i l o r n u d adevrata m sur a p u t e r i l o r acestei, n f o n d , prea puin cunoscute vedete p o p u l a r e . Sprinara i d e z i n v o l t a ingenu dc comedie, ntotdeauna gata s descreeasc frunile obosite p r i n l r - o ncnttonre apariie ntr-o e m i s i u n e televizat dc d i v e r t i s m e n t , surztoarea blond d i n d i ferite f i l m e fr pretenii, s-a d o v e d i t , cu Maggie (Dup cdere de A r t h u r M i l l e r , T e a t r u l M i c ) , o revelaie. Contagioasa e i co municativitate, h a n d firescului, simplitatea s-nu ncrcat, n acest r o l , cu o pasiune electrizant ; o f e m i n i t a t e tulburtoare, r e acii i m p r e v i z i b i l e , sensibilitate acut, a n u n au, parc, o alt Vasilica T a s t a m a n . de necrezut c scena n u i - a m a i oferit, de n l u n c i , vreo ocazie asemntoare, cci t i m p u l trece... O r i c u m , rmne u n f a p t d e m o n strat c actria, cantonat l a h o t a r u l incert d i n t r e dram i comedie, poate j u c a orice, CU superb degajare. O ciudenie : n ntrea ga e i carier, n i c i u n v e r i t a b i l r o l de tea t r u la televiziune... Premiera T e a t r u l u i de Comedie cu piesa scriitorului donez L u d v i g Holberg, N-am timp, i ofer Vasilici T a s t a m a n r o l u l subre tei. Regia : U l f S t e n b j o r n . Scenografia : I o n Popescu-Udrite. V a f i o plcut surpriz, p e n t r u i u b i t o r i i de t e a t r u , s descopere u n n u m e d i n galeria a u t o r i l o r de comedie clasic, n g e n u l l u i Molire, totui a l t f e l . I n t r i g a acestei piese, ca orice intrig de gen, ncurc i descurc iele capricioilor ndrgostii. Pernille (aa se numete eroina mea), subret tipic, este personajul-cheie i, n acelai t i m p , r a i s o n n e u r - u l piesei. A u t o r u l i ncredineaz u n m o n o l o g - p r e l u d i u , care n u se refer l a aciune, c i are o funcie e v i d e n t moralizatoare ; u n a d i n t r e sarcinile i n t e r p r e trii este de a respecta aceste intenii, fr a prsi tonalitatea comediei. P e r n i l l e e o fat harnic, deteapt, p r i ceput l a toate i, bineneles, nenttoarc ; suflet b u n , generos, gata oricnd s r c z o V e t o t u l , n aceast poveste ea n u face, n apa ren, n i m i c ; de f a p t , face t o t u l , f i i n d , pc d r e p t , preferata stpnului. Meseria i cere s priceap i cc-i place, i cc n u . . . Este u n r o l g r e u , care solicit efort, con sum mult energie i p r e t i n d e u n t e m p e r a m e n t ndrcit ; P e r n i l l e vorbete i alearg, alearg i vorbete, ore ntregi. Este o b l i g a t o r i u c ea s captiveze p u b l i c u l de l a p r i m a i n t r a r e n scen i s-i impun ritmul ei... M a i a m u n proiect, pe care a d o r i m u l t s-1 realizez, dac t i m p u l m i - o v a p e r m i t e : Cclimne, n capodopera l u i Molire, Mizan tropul, l a T e a t r u l Nottara, n regia l u i D a n Nasta. Pentru stagiunea estival, mpreun cu Stela Popescu i cu Margareta Pslaru, p r e gtim spectacolul Nevestele vesele din Bosma dc P u n i M a x i m i l i a n i V . Veselovski''. 43

www.cimec.ro

VIITORUL ROL ION B E S O I U


Spre deosebire d c muli colegi a i si. aflai m e r e u n dilem ntre teatru i f i l m , I o n Besoiu a tiut s mpace aceste arte, s u r o r i r i v a l e , spre p r o f i t u l carierei sale de actor ; cnd scena i i m p u n e a u n efort de adncire i cizelare, ecranul i oferea, n c o m pensaie, p r i l e j u r i de a-i manifesta energia i f a r m e c u l , punndu-1 n plcuta situaie de a-i cuceri p o p u l a r i t a t e a cu spada, c u pisto l u l i cu... sursul. De f a p t , s i m p a t i a p u b l i c u l u i l nsoete de l a p r i m e l e r o l u r i , jucate la T e a t r u l d e Stat d i n S i b i u ; a i c i , i n t e r p r e tarea viguroas, ndrznea, dat persona j u l u i Stelic Fotca d i n piesa Ferestre des chise d e P a u l Everac i - a adus u n p r e m i u l a Decada d r a m a t u r g i e i originale contemporane d i n 19ft. Peste u n a n , l a Concursul r e p u b l i can a l t i n e r i l o r artiti d i n teatrele d r a m a t i c e , este ncununat c u o alt distincie, p e n t r u r o l u l J a n d i n Prima zi de libertate de Leon K m c z k o w s k i . T o t l a S i b i u , I o n Besoiu a a v u t ansa s descifreze cteva p a r t i t u r i d r a matice cu v a l o a r e de roluri-coal, suficient d e d i f i c i l e i de deosebite ntre ele spre a - i solicita toate resursele creatoare : M o r t i m e r (Maria Stuart dc S c h i l l e r ) . Gante (Bolnavul nchipuit de Molire). T u z e n b a h (Trei surori de Cehov), Despot-Vod (eroul t i t u l a r a l pie sei l u i Vasile A l e c s a n d r i ) . M a r i n Miroiu (Steaua fr nume de M i h a i l Sebastian). P e t r u (Citadela sfrmat de I l o r i a L o v i n e s c u ) . Nae Caavencu (0 scrisoare pierdut de I . L . Ca

ragiale). Fupl do care actorul c contient : ..Dc Sibiu m leag m u l t e l e , variatele i f r u moasele r o b i r i interpretate pe scen, p r e c u m i nostalgia a n i l o r dc tineree ; d a r , m a i ales, a m i n t i r e a celui care a fost ndrumtorul .i profesorul m e u . Radu Stanca". Aceast etap de acumulri lente, de u r cu c a l m , se ncheie n m o m e n t u l n care tnrul actor de teatru parc s fie p u s n umbr de cellalt c h i p a l su : stea de f i l m i vedet de televiziune, erou d e cap i spad" i comper dc e m i s i u n i d i s t r a c t i v e , cap de afi suprasolicitat. D i n fericire, t a l e n t u l su c destul de robust i dc suplu p e n t r u a-i regsi e c h i l i b r u l i a se modela i u c o n t i nuare : maturizndu-se, I o n Besoiu se c o n t u reaz ca o personalitate armonioas, carc-i pstreaz elanul j u v e n i l , d a r l tempereaz p r i n t r - o l u c i d i t a t e plin de u m o r ; spontanei tatea i firescul j o c u l u i su se sprijin, a / i , pe a r g u m e n t u l u n e i bogate experiene p r o fesionale, consolidate, d i n 1007. n c o l e c t i v u l T e a t r u l u i Bulandra". A i c i . alturi de exce leni parteneri i sub direcia de scen a celor mai b u n i regizori a i t r u p e i , a j u c a t Stanley Fwovalski (Un tramvai numit dorin dc Tennessee W i l l i a m s ) . Clocu (Procesul florin le A l . V o i t i n ) , Kurt (Dunsul morii de S l r i n d b c r g ) , T o u r n o i (Puriccle in ureche de G. Feydeau), V a l e n t i n e (iubire pentru iubim de W . Congrcve). Dobrior (Aceti nebuni farnici de Teodor M a z i l i i ) . I n g i n e r u l V l a d (Intre noi doi -a fost dect tcere de L i a Crinn), laa (Livada de viini), Trigorin (Pescruul de A . P. Cehov). I n f i b n o g r a f i a sa, se nscriu vreo patruzeci de r o l u r i , d i n t r e care cele d i n Cartierul veseliei i Neamul nimretilor i-au adus p r e m i i de i n t e r p r e t a r e la F e s t i v a l u l f i l m u l u i dc l a M a m a i a . I n actualitate : repetiiile l a Regele desctd sau Burebista, noua l u c r a r e dramatic a l u i P a u l A n g h c l , n pregtire l a T e a t r u l B u l a n d r a " , n regia l u i M i r c e a D a n c l i u c . Sce nografia, M i h a i Mdescu. Premiera v a avea loc n toamn, l a des chiderea s t a g i u n i i ; ea este dedicat srb t o r i r i i a 2050 de a n i de l a constituirea p r i m u l u i stat dac centralizat i i n d e p e n d e n t . Servindu-se de o metafor, a u t o r u l susine teza permanenei noastre, ca p o p o r , pc t e r i t o r i u l Romniei d c a z i . E u v o i interpreta personajul J u x t u s , u n senator r o m a n , care. n e m a i f i i n d de acord eu p o l i t i c a l u i Cezar, fuge n Dacia. A i c i o n tlnete pe fiica l u i B u r e b i s t a . Deci, aciunea politic se mpletete cu o poveste d c d r a goste. D i n c o l o d e dragoste, ns, este con f r u n t a t cu o a m e n i , cu fapte, c u situaii, pe care. c u optica sa dc r o m a n , n u l e v a putea nelege niciodat. Ca cetean crescut n s p i r i t u l i n atmosfera R o m e i , el rmne strin de aceast l u m e frust, dur, g u v e r nat de c u t o t u l alte tradiii i legi m o r a l e . C u m sntem abia l a nceputul d o a r att despre acest erou..." repetiiilor,

Maria Marin

44

www.cimec.ro

PRIN TEATRELE DIN AR


Dup deschiderea, intru total meritorie, stagiunii tirgumureene, n i premierele absolute Noaptea cabotinilor dc Romulus Gaga i Bocet vesel pentru u n fir de praf rtcitor de Stlii Andrs, grupajul, de spectacole oferit de teatru, iu aceast primvar, ne-a ntregit imaginea unei instituii serioase, in care se muncete eu trguin, cu simul responsabilitii, i unde iubitorul de teatru poare gsi nu online satisfacii. bl mod firesc, premierelor inaugurale cu piese originale conteniporane le-au urmat altele, cu piese clasice universale i cu piese din dramaturgia naional. Dou dintre, aceste spectacole, remarcabile, pot sluji drept etalon al calitii ln acest teatru : A murit T o r e l k i n l de A. Suhovo-Kobilin. la secia romn, in regia lui Gh. Harag, i Don Carlos de Schiller, la secia maghiar, in regia lui Kineses Elcmcr,

TEATRUL
_ _ U t

STAT
DIN TPOI I ' i i i ID c c /VVUKty

A MURIT TARELKIN !
Je A. Suhouo-Koblin

F a r s a atroce a d r a m a t u r g u l u i r u s A . Suhovo-Koblin, puin jucat, n general, situndn-se pe a doua treapt valoric, n raport cu capodoperele dramaturgiei clasice ruse, se dovedete a f i , n spectacolul T e a t r u l u i din T g . Mure, o virulent satir l a adresa regimului autocrat arist, trimind ecouri semnificanlc spre regimurile d c teroare a n t i m a i apropiate d c zilele noastre. umane, Ghcorghc H a r a g a conceput i a realizat spectacolul ntr-o v i z i u n e grotesc-fantastio, fcnd s renvie n faa noastr, c a d i n t r - u n tablou de epoc, o lume ntunecat, d e z u m a nizat, o lume n care setea d c putere celor de sus se folosete d c ntreaga a p a r a tur a birocratismului inexpugnabil, d c ob scurantismul d i r i j a t , c a i de s e r v i l i s m u l ie rarhic ncurajat, pentru a-i ntri dominaia asupra celor de jos. Aceast v i z i u n e i-a gsit o expresie pla stic sugestiv n scenografia l u i D a n J i t i a n u , o alctuire d i n zdrene i linolii ce nuii, luminat att ct s n e lase s ghicim r u i n a unei l u m i apuse, o lume d c ceuri i eresuri, n care strigoii nii d e v i n obiect a l anchetelor poliieneti. G r u p u l grotesc i s i nistru a l funcionarilor venii l a ninormnl a r c , miendu-se sacadat, n r i t m u l unui mecanism dereglat ; d i s c u r s u l funebru a l l u i T a r c l k i n l a propria s a nmormntaro ; masa pantagruelic a subcomisarului d c poliie R a s p l i u e v (magistral interpretare a l u i I o n F i s c u t c a n u , ntr-o compoziie bogat, s u c u lent, rcprezcntnd fora oarb a aparatului poliienesc ntr-un regim autocrat) ; grupul creditorilor aprui n chip de ciocli ; inte rogatoriul martorilor, trimind att de dure ros de limpede l a amintirea interogatoriilor absurde i crude d i n perioada dominaiei

fasciste iat cteva dintre momentele n o dale ale spectacolului. E l e snt realizate prin colaborarea regizorului c u actorii, printr-o munc de ansamblu, disciplinat i exact, i prin crearea unor personaje puternic rebefate. Straniu i lunecos n c o n t u r u r i , T a r e l k i n K o p i l o v a gsit n A u r e l tefnescu u n inter pret suplu ; m a s i v i amenintor, cn o p r i mejdie nedesluit, M a x i m K u z n i i c i V a r r a v i n , care e u n a i aceeai persoan" c u cpitanul Polutatarinov, a dominat scena p r i n persoa na i c u vocea l u i M i h a i Gingulescu. U n comisar-ef obsedat d c putere, i n f i r m , d c o paloare cadaveric, d a r inflexibil, a realizat A m u r i t T n r e l k i n " p c scena T e a t r u l u i do Stat d i n Trgu Mure o vizunie grotesc-f antus tic

www.cimec.ro

45

D a l a p r e m i e r e i : 26 n o i e m b r i e 1977. Regia : G H E O R G H E H A R A G . Sce n o g r a f i a : D A N J I T I A N U . M u z i c a de scen : S I L V I A C U L C E R . Distribuia : M I H A I GINGULESCU (Maxim Kuzinici Varravin-Cpitanul Polutatarinov) ; A U R E L TEFANESGU (Kandid Kastorovici Tarelkin-Siln Silici Koplov) ; C O R N E L POPESCU ( A n t i o h E l p i d i f o r o v i c i Oh) ; I O N F I S C U T E A N U (Ivan Anlonovici Raspliue v ) ; A D R I A N M A Z A R A C H E (Cibisov, Vanicika) ; D A N GLASU (Ibisov) ; G E O R G E C U S T U R A (Omega) ; C O N STANTIN SASAREANU (Flcgmonl Egorci P o p u g a i c i k o v ) ; C O N S T A N T I N D O U A N (Moierul C i v a n k i n ) ; R A D U NEA G (Kristian Kristianovici Unmoglichkeit) ; LIVIA GINGULESCU (Liudmila Spiridonovna Brandahlistova) ; I O L A N D A DAIN (Mavruca) ; DAN CIOBANU (Pahomov) ; VLAD RADESCU (Kaciala) ; A L . P E R G H E (alala). I n alte r o l u r i : F R A N C I S C R E D O . I O N RUSCU, E R N E S T K A N TOR. D E Z I D E R I U MIRCSE, A R P A D VARADI, GH. ULEA, NICOLAE NAGY, IOSIF JANOSI. Cornel Popescu, prefigurnd u n clu a l l a grelor naziste. Alturi de cei p a t r u i n t e r prei a i r o l u r i l o r p r i n c i p a l e , scurtele apariii ale u n o r a c t o r i dotai, devotai scenei trgumureene p r i n t r e care D a n Glasu, Con stau l i n Ssrcanu, Constantin D o l j a n , L i v i a G i n g u l e s c u , I o l a n d a D a i n , V l a d Rdescu. D a n Ciobanii a u c o m p l e t a t i m a g i n e a u n e i l u m i de comar, creia r e g i z o r u l n u i-a acordat dect r a r e o r i p r i v i l e g i u l dc a ne strni r i s u l , i a t u n c i , nghendu-ne zmbetul pe buze. T a l e n t a t u l regizor G h . H a r a g a l u c r a t cu rigoarea sa binecunoscut, demonstrnd d i n nou capacitatea de a crea metafore sce nice expresive, r e v e l a t o r i i . F i n a l u l specta c o l u l u i , n care, de sub g i u l g i u l cenuiu l sat peste aceast l u m e , ncep s se aud zgomote nbuite, bocnituri ce se t r a n s form, t r e p t a t , n tropitul cadenat a l u n e i a r m a t e , v e n i n d parc d i n deprtri, este de-a d r e p t u l i m p r e s i o n a n t , semnalnd pericole po sibile n l u m e a dc a z i , chemnd l a vigilen.

i, i n a i ales, capcanele sentimentalismului. Kineses fcut d i n Don Carlos n p r i m u l rnd o dram politic, structurat n j u r u l ncercrii m a r c h i z u l u i de Posa de a e l i b e r a rile de Jos de sub t i r a n i a spaniol. Scenografia simpl, laconic, d a r sugestiv, a A n n e i Tamas avnd d r e p t element p e r m a n e n t u n ir de a r m u r i , ale cror poziii n spaiu, v a r i a b i l e , i n d i c a schimbarea l o c u r i l o r de joc i o cror prezen semnific lipsa de l i b e r t a t e , ntr-un stat d o m i n a t de puterea a r m a t e i i a Inchiziiei ofer a m biana adecvat desfurrii aciunii, o a m bian sumbr, de s u s p i c i u n e i de team. I n l u m i n a i d e i i f u n d a m e n t a l e a spectaco l u l u i , r e g i z o r u l construiete aciuni scenice, micri, g e s t u r i , situaii, care dinamizeaz t e x t u l , s p o r i n d u - i semnificaiile, cu o c o n secven i o logic a d m i r a b i l e . U n gest a parent ntmpltor d i n t r - o scen i gsete altundeva ecoul, consecina, ntregindu-i sensul. J o c u l cu m i n g e a , de pild, pe care regina i d o a m n e l e dc onoare l practic pe furi, cu team, nfrngnd legile severe ale p r o t o c o l u l u i , se continu n m o m e n t u l n care, descoperindu-se m i n g e a , aceasta d e v i n e obiect dc spaim i nelinite n suita rege l u i n-o f i v r e o b o m b ascuns ? p o n t r u ca, dup ce m i n g e a a fost dezumflat, uitat ling t r o n u l r e g e l u i , ca s devin o b i ect de d e r i z i u n e , expresie a umilinei duce l u i do A l b a i a c o n f o r m i s m u l u i l u i Do m i n g o . I n v e n t i v i t a t e a r e g i z o r u l u i este, parc, inepuizabil i, c u rare excepii, ea s l u jete dezvluirii sau s u b l i n i e r i i i d e i l o r , ntr-o concepie care mbin claritatea cu p r o f u n zimea... Optnd p e n t r u s u b l i n i e r e a sensului p o l i t i c a l d r a m e i , r e g i z o r u l a d i s t r i b u i t n consecin i accentele. E r o u l p r i n c i p a l pare s f i d e v e n i t m o r c h i z u l de Posa, pe care

DON CARLOS
de Schiller
U n spectacol de o m a r e e x p r e s i v i t a t e , b o gat n sugestii, este Don Carlos, n regia tnrului Kineses E l e m c r . L a u r e a t a l p r i m e i ediii a F e s t i v a l u l u i Cntarea Romniei", Kineses i afirm a i c i nsuirile creatoare bogata imaginaie, gndirea artistic r i g u roas, puterea de a m a t e r i a l i z a plastic i d e ile. Evitnd p a t o s u l r o m a n t i c , d i s c u r s i v i t a t e a

D a t a p r e m i e r e i : 30 d e c e m b r i e 1977. Regia : K I N C S E S E L E M E R . Sceno grafia : TAMAS ANNA. Versiunea maghiar : V A S I S T V N . Distribuia: L O H I N S Z K I LORAND (Filip a l II-lea) ; I L L Y E S KINGA (Elisabeta de Valois) ; HUNYADI L A S Z L O ( D o n Carlos) ; M E N D E G A R Y (Ducesa de Olivarez) ; SZEKELY M . E V A (Marchiza de Mondecar) ; F A R K A S I B O L Y A (Ducesa de E b o l i ) ; D E B R E C Z E N I G A B Y (Contesa de F u entes) ; Z A L A N Y I G Y U L A ( M a r c h i z u l de Posa) ; F E R E N C Z Y I S T V N ( D u cele dc A l b a ) ; M A G Y A R I G E R G E L Y (Contele de L e r m o ) ; T O I I T A M A S (Domingo, duhovnicul regelui) ; G Y U R F F Y A N D R A S (Ducele d e F c ria) ; K A R P G Y O R G Y ( R u y G o m e z ) ; Z O N G O R ISTVN, CSORBA A N D R A S (Alessandro Farnese, duce de P a r m a ) ; G Y A R M A T I ISTVN (Marele i n c h i z i tor) ; N A G Y L A S Z L O ( A p r o d u l p r i n ului) ; MENDEL GYORGY (Un curtean) ; K O V A C S A N D R A S ( P a j u l ) .

46

www.cimec.ro

/ a l n v i G y u l a l interpreteaz c u f a r m e c , c u vigoare i c u energic, fr emfaz. F a i moasa tirad a libertii d c gndire, n d i a logul c u F i l i p , e rostit s i m p l u , c u o s o n \ ngere adnc, ntr-o scen bogat n m i s c a r e , regizorul imnginnd-o n c u r s u l unor exerciii d e scrim pe care F i l i p le face, m a i nti, c u o m u l su d e paz i apoi c u l'osa nsui (aici, parc, e totui u n exces de micare). F i l i p nsui a cptat 0 m a i m a r c complexitate, datorit j o c u l u i s u b t i l , nuanat, a l l u i L o h i n s z k y L o r a n d , sugernd ideea subordonrii regelui nsui fa de I n chiziie, momente de ndoial, de nelinite, d c team alternnd c u accese de despotism. In s c h i m b , Carlos c u n personaj ters i n tenionat, s a u n u ? att nfiarea, ct i j o c u l c a m otova a l l u i H u n y a d i L a s z l o tp i n d u - i aureola e r o u l u i r o m a n t i c . I n r o l u l reginei. I l l y e s K i n g a a adus o inut m a i e s t u oas, d r a m a t i s m sobru i elegan, toate a cestea topindu-se, parc, n u l t i m a scen, nLr-un v i b r a n t l i r i s m . F a r k a s I b o l y a (o p r i n es E b o l i plin d e temperament, senzual, ateptndu-i a l e s u l p e u n p a t uria, pre srat c u petale d e flori), T o t h T a m a s ( D o m i n g o ) , F e r e n c z y I s t v a n (ducele d c A l b a ) , Csorba A n d r a s ( u n c a r d i n a l - i n c h i z i t o r c u o figur d c cear alb, nspimnttor p r i n insensibilitate inuman, evocnd u n meca (contele nism a l puterii), Magyari Gergely l.ermn), c a i ali interprei d i n c o l e c t i v u l seciei m a g h i a r e , a u colaborat c u succes l a realizarea u n u i spectacol valoros, care r e a d u ce n atenin p u b l i c u l u i aceast pies r e m a r cabil a c l a s i c i s m u l u i g e r m a n .

de Molire intenionat s revigoreze s t i l u l spectacolului v e c h i , d c blci, a l reprezentaiei populare, de larg accesibilitate, tinznd s provoace rsul. S e rdc, c e - i drept, l a acest spectacol, d a r n u fr u n crcscnd sentiment de jen. P e n t r u c, dup nceputul care v r e a s ren vie unele m i j l o a c e a l e c o m m e d i e i dcl'arle ( M a r i n e l a P o p e s c u e c e a care reuete c e l mai bine n aceast ncercare, c u graie frust i cu dezinvoltur), montarea alunec, treptat, spre clovneria facil, amestecnd stilurile. Sigur, actorii au haz. V a s i l c V a s i l i u c u n b u n actor-acrobat. tefan Moisescu i A l e x a n d r u M o r a r i u se strduiesc, u n e o r i , c u succes, s fie d o i c l o v n i ntflei, T e o d o r D a n e t t i , A d r i a n M a z a r a e h e , Smara Marcu manifestnd, Ia rndul l o r , mult bunvoin. D a r asta n u - i destul. C o m e d i a clasic, fie c a i popular, a r c rigorile ei, care se rzbun Cnd snt neglijate.

DOCTOR F M VOII:
de M o l i r e
I n l u m i n a exigenelor i m p u s e de aceste dou spectacole, devenite fireti pentru s o m a <Kn Trgu Mure, comedia l u i Molire, Doctor fr voie, pus n scen d c Andrs H u n y a d i l a secia romn (n scenografia l u i Gyrgy Szakcs, adecvat slii S t u d i o ; , apare dezavantajat. R e g i z o r u l i actorii n u

D a t a premierei : 3 0 decembrie 1 9 7 7 . Regia : A N D R A S H U N Y A D I . Sce nografia : G Y O R G Y S Z A K A C S . M u z i ca d e scen : S I L V I A C U L C E R . Distribuia : VASILE VASILIU (Sganarclle) ; M A R I N E L A POPESCU (Martine) ; I O N R I I U (Robert, P e r rin) ; T E O D O R D A N E T T I (Gronte) ; ADRIANA GADLEAN (Lucindc) ; ADRIAN MAZARACHE (Landre) ; TEFAN MOISESCU (Valre) ; A LEXANDRU MORARIU (Lucas) ; SMARA MARCU (Jacqueline) ; A L E X A N D R U FGRA A N (Thibaut).

PIATRA LA RINICHI
de Paul Euerac
P r e o c u p a r e a pentru d r a m a t u r g i a contempo ran romneasc -a fost abandonat d e T e a t r u l d i n T g . Mure, c a materializndu-se n prezentarea comediei lui Paul Everac, Piatr la rinichi. Fr a f i r o d u l u n o r a m biii m a x i m e d i n partea a u t o n d u i , care s - a mulumit s gseasc o idee comic i s-o parafrazeze n situaii aflate l a ndemn, CU U J I modest efort de invenie, Via-

www.cimec.ro

17

Data p r e m i e r e i : 5 m a r t i e l ! ) 7 8 Regia : CONSTANTIN A N ATOL. Scenografia : V L A D I M I R P O P O V i D I A N A POPOV. Distribuia : CORNEL POPESCU (Virgil U r e c h i a t u ) : TEFAN M O I SESCU (Farfuz) ; C O N S T A N T I N S A S A R E A N U (Hrbaie) ; M I H A I GIN GULESCU (Strung) ; C O N S T A N T I N DOUAN (Ranehi) ; ALEXANDRU F A G A R A A N (Dicuoiu) ; D A N C I O B A N I I (Scurtule) ; V A S I L E V A S I L I U (Pecbeanu) ; A U R E L TEFANESCU (Rocov) ; V A L E N T I N A I A N C U (Ca m e l i a Strcincanu) ; I O L A N D A D A I N (Mardare) ; M E L A N I A URSII (Geta Plcint) ; L 1 V I A G I N G U L E S C U (Sora medical) ; MARINELA POPESCU (Pica) ; L1VIA DOUAN (Costi) : M A R I A C E C I L I A H O P P E (Odobc) : L 1 D I A ROCA M A R I N E S C U (Doam na Bodolea) ; A L E X A N D R U P E R G H E (Sandu) ; D A N C I O B A N I I , A D R I A N A ( P a r t i c i p a n l i l a edina). GADALEAN

EE T L R ZL R F CU A E O GAMMA...

Tomndu-se, p r o b a b i l , de ..efectul" unui spectacol n e x c l u s i v i t a t e ' f e m i n i n , r e g i z o r u l Szabo Jozsef a c o m p l e t a t distribuia c u u n brbat, fcnd s apar n scen p r o f e s o r u l G o o d m a n , cel despre care se vorbete att de m u l t n pies. Spectacolul se deschide, aadar, p r i n t r - u n scurt c o m e n t a r i u a l susnumitului, n persoana, simpatic, a i u i Z a l a n y i G y u l a , nchizlndu-se aijderea, p r i n prezena acestuia p c o platform, alturi d e p r e m i a t a T i l l i e , pe alt platform. Ce s-i faci ? A u i brbaii mijloacele l o r de a p rare, n faa p r i m e j d i e i m a t r i a r h a t u l u i . Spectacolul este l u c r a t c u seriozitate, c u o bun dozare a m o m e n t e l o r de p a r o x i s m i a celor de a c a l m i e , r e p r e z e n t i n d d r a m a n e realizrii ntr-o l u m e haotic, dezechilibrat. D e c o r u l l u i Paulovics Laszlo, alctuit d i n p a n o u r i nalte, vopsite, i d i n m o b i l e despe recheate, ofer c a d r u l scenic adecvat u n o r destine nsingurate, asupra crora plutete u m b r a demenei. O demen real, c u aspecte c l i n i c e , u n e o r i , aa c u m uparc n i n t e r p r e tarea B c a t r i c e i de ctre M c n d e G a b y , n partea a doua a s p e c t a c o l u l u i (dealtfel, ac tria demonstreaz o gam larg d c m i j l o a c e , folosite c u sobrietate i c u msur, d a r toa leta iptor ridicol pe care o arboreaz p e n t r u p a r t i c i p a r e a l a conferina l u i T i l l i e elimin orice urin de t r a g i s m a l p e r s o n a j u l u i ) , ca i n accesele d c isterie ale l u i R u t h . Fora interpretativ a actriei K o v a c s K a t i , n acest r o l , mut accentul s p e c t a c o l u l u i , lsnd-o pe b l i n d a , b u n a i vistoarea T i l l i e interpretat corect i nuanat de B o r b a t h O t t i l i a n p l a n u l secund. Crezusem, v znd-0 pe I o a n a C i o m i r t a n , la T e a t r u l M i c , c n r o l u l l u i N a n n y n u se m a i p o a l e aduce nimic n o u . i, iat, admirabila B. Kszegi M a r g i t dovedete c oricnd se poate face i a l t c e v a , v a l o r o s , excepional, cu t a l e n t i c u munc migloas. R o l u l l u i N a n n y , b r o d a t d i n g e s t u r i , d i n p r i v i r i i scurte sunete, c o preioas b i j u t e r i e , slrninif admiraie p e n t r u n r t a sa dcsvrit i, t o t odat, emoie p e n t r u p r o f u n d a u m a n i t a t e p e care o exprim.

tr la rinichi a r e totui meritul de a combate, c u m i j l o a c e l e satirei, racile m o r a l e nc tenace n societatea noastr, l i c h e l i s m u l i demagogia, n p r i m u l rnd, mobiliznd contiina colectiv, n scopul eradicrii l o r . Spectacolul, pus i n secn dc Constantin A n n t o i (e curios c , n cele m a i m u l t e teatre u n d e s-a j u c a t aceast comedie, ea -a fost pus n scen de ctre r e g i z o r i , c i d c clre a c t o r i , scenografi i ali v o i t o r i de b i n e ) , pune n v a l o a r e c u acurateo m e s a j u l m i l i t a n t i situaiile comice, conturnd, c u m i j loace c o n c r c t - i n d i v i d u a l i z a n t c , personajele, realiznd o bogat galerie de p o r t r e t e satirice. U n decor ingenios, d i n p a n o u r i s e m i c i r c u lare glisante, realizat de a r h . V l a d i m i r P o p o v , ofer p o s i b i l i t a t e a schimbrii cinematogra fice" a l o c u l u i de j o c , m e l o d i i l e a n t r e n a n t e care nsoesc schimbrile punclnd c u v o i o ie r i t m u l a l e r t a l reprezentaiei. I n r o l u l l u i U r e c h i a t u , Cornel Popescu realizeaz, c u naturalee i c u u m o r , c h i p u l bolnavului" i n t o l e r a n t fa de necinste, p r e gtind m o m e n t e l e d e criz", marend n m o d neostentativ culminaia i r e l a x a r e a i c u c e r i n d c o m p l i c i t a t e a p u b l i c u l u i n procesul de e l i m i n a r e a pietrelor". I I secondeaz, c u bune rezultate, c u modestie i eficien, V a l e n t i n a l a n c u , n r o l u l Cameliei Strcincanu, i tefan Moisescu ( D i r e c t o r u l F a r f u z ) , care contureaz n l i n i i clare i precise u n t i p de lichea c u aparene de j o v i a l i t a t e i cumsecdenic ; l i se altur Constantin Ssrennu (Hrbaie), M i h a i Gingulescu (Preedintele Strung), Constantin D o l j a n , Vasilc V a s i l i u , A l e x a n d r u Fguranu, p r e c u m i L i v i a D o l j a n , I o l a n d a D a i n , M e l a n i a U r s u ( i n t r - o schi caricatural savuroas). O meniune separat p e n t r u M a r i n c l a Popescu, miniatur reuit a u n e i secretare c u mutr d e oricel speriat, n curs d e redobndirc a demnitii Umane.

D a t a p r e m i e r e i : .1 m a r t i e 1978 R e g i a : S Z A B O J O Z S E F . Scenogra fia : P A U L O V I C S L A S Z L O . V e r s i u n e a maghiar : I G N A C Z R O Z S A . Distribuia : M E N D E G A R Y (Bea trice) ; B O R R A T I I O T T I L I A (Tillie) ; K O V A C S K A T I (Ruth) ; R. K O S Z E G I M A R G I T (Nanny) ; M E I S Z T E R E V A (Janice V i c k e r y ) ; Z A L A N Y I G Y U L A (Goodman).

48

www.cimec.ro

Inegale ca v a l o a r e , d a r tinznd ctre cotele cele m a i nalte, v a r i a t e ca problematic i ca m o d a l i t a t e artistic, spectacolele T e a t r u l u i d i n T g . Mure exprim l a r g i l e d i s p o n i b i l i ti a l e celor d o u colective, compuse d i n fore actoriceti d c p r i m a categorie. Sigur, c a p i t o l u l regie a r m a i putea f i c o m p l e t a t p r i n i n v i t a r e a u n o r c r e a t o r i valoroi d i n alte teatre. I m p o r t a n t e, ns, f a p t u l c t e a t r u l i-a ctigat u n p u b l i c f i d e l , interesat, n continu cretere, u n p u b l i c de toate vrstelc si cu g u s t u r i d i f e r i t e . U n p u b l i c d c a crui m a t u r i z a r e cultural t e a t r u l se preocup i pe alte ci dect cele a l e prezentrii u n o r spectacole. Tribuna literar-arlistic, progra mat o dut pc lun, constnd d i n t r - o bogat alctuire d e v e r s u r i i muzic, p e o tem dat, i l a care i d a u c o n c u r s u l , deopotriv, actori a i celor dou secii i, u n e o r i , artiti a m a t o r i , s u b ndrumarea atent a d i r e c t o r u

l u i t e a t r u l u i , r e g i z o r u l D a n Alccsandrcscu, are, fr ndoial, b u n e efecte c u l t u r a l e i frumoase perspective de d e z v o l t a r e , dat f i i n d afluena p u b l i c u l u i interesat. La fel, b u n u l obicei d e a o r g n n i z a , d u p spectacole, discuii c u p u b l i c u l tnr, asupra celor v zute, poate avea o influen reciproc p o z i tiv, m a i ales dac discuiile v o r f i m a i v i o i conduse, m a i puin ncorsetate, m a i s t i mulatoare. O r i c u m , c u o a c t i v i t a t e bogat, c u u n r e p e r t o r i u interesant, v a r i a t , o r i e n t a t spre v a l o r i m a j o r e , c u spectacole e x p r e s i v e , atrg toare i i n c i t a n t e p e n t r u c u g e t u l spectatori l o r , T e a t r u l d e Stat d i n Trgu Mure se d o vedete a f i u n a d i n t r e instituiile de a p r e ciabil importan cultural, n viaa s p i r i tual a rii.

Margareta Brbu

TEATRUL DE STAT DIN SIBIU

catrul din Sibiu este inimoasa trup de actori care-i practic nobila ari la sediu i nu numai la sediu cci cele dou secii, romn i german, fac dese deplasri n orae i comune, pe o ntins zon a rii. Agnita, Media, Copa Mic, Dumbrveni, Cisndie. Sebe, Cugir, Blaj, Alba Iulia, Fgra, iat cteva orae din jude i din judeele nvecinate care se bucur de spectacolele acestui teatru, ca s nu mai pomenim comunele, peste o sut, pe care actorii sibieni, ca nite vrednici urmai ai iluminitilor ardeleni ce snt, le frecventeaz cu mult osirdie, ducnd lumina i culoa rea unor spectacole ce invit la reflecie i incit la dezbateri, formnd astfel, dintr-un public nlimpllor, un public iubitor dc teatru, de valorile culturii i civilizaiei con temporane. Aceasta nc-o spune i bogatul i variatul repertoriu al Teatrului din Sibiu, cu certe caliti urlistice, de o consecvent orientare politic. Mai nti, la secia romn, se cuvine s amintim, alturi de cteva spectacole pe care le vom analiza ( O a m e n i i oareci, J o c d o p i s i c i , Peripeiile b r a v u l u i soldat S v c j k , Viei p a r a l e l e ) , i comediile Fetele D i d i n e i de Victor Eftimiu (regia. Avram Besoiu ; scenografia, Vasile Rotaru) Piatr l a r i n i c h i dc Paul Everac (regia i scenografia, Erwin Kutller), Comedie cu o l t e n i de Ghcoighe Vlad (regia, Avram Besoin ; scenografia, Erwin Kutller), feeria Sinziana Alecsandri (regia, Scrgiu Savin ; scenografia, Petru Voichescu) i i Pepelea dc Vasilc drama D e a l u l c u fin lin artezian de Yannis Ritsos (regia, Nicoleta Toia). L a secia german, ntlnim de. asemenea un repertoriu de calitate, compus din piesele : Open* do t r e i p a r a l e de Bertolt Brecht (regia, Pict Drescher), D i s c i p o l u l d i a v o l u l u i de G. B. Shaw (regia, I farms Schuschnig ; scenografia, Erwin Kuttler), N a t h a n neleptul d e Lcssing (regia, Henry Simon, regizor din Hamburg), S nu-i f a c i prvlie c u scar de Eugen Barbu (regia Harms Schuschnig ; scenografia, Maria Bodor), Maina de scris de Jean Cocleau (regia, Hanr>s Scfwtcfmig ; scenografia, H. Fabini), N o i l e suferine a l e tnrului W . de Uhich Plcnzdorf (regia, llanns Scfiuschnig ; scenografia, Constantin Rusu) i A n e c d o t e p r o v i n c i a l e de A. Vampilov (regia, Christian Maurer ; scenografia Erwin Kutller). Harnicele trupe, att cea romn cil i cea german, i fac pe deplin datoria, atacnd ndrzne i cu succes piese, dup cum vedem, dc valori diferite, scrise n diverse registre ale dramaticului, piese clasice i contemporane, universale i naionale, ntr-un echilibru care vdete dorina nu numai de a atrage publicul, dar i de a-l reine i a-l ridica la noi cote de exigen. Recunoatem aici buna politic repertorial a direciei

www.cimec.ro

49

teatrului i, deopotriv, posibilitfilc reale ale eclor dou trape in c'uuia numrului re.strins de actori de a acoperi genuri varii. Atit actorii romni, eh i cei germani vdesc bogate disponibiliti de joc, aproape fiecare stptnind un larg registru de inter pretare. J)e. aci, mobilitatea spiritual i ndrzneala de a aborda orice text, de aci, refuzul rutinei, vitalitatea, tinereea, a spune, care caracterizeaz Teatrul din Sibiu. Am avut ocazia s vd, in cteva zile de primvar, unele spectacole, mai noi i mai vechi, care au demonstrat calitatea profesional a trupei i, nc, acele citeva carac teristici ale teatrului de care am pomenit.

VIEI P R L L A AEE
de Ovidiu Genaru

D a t a p r e m i e r e ! : 2 1 i a n u a r i e 1978. Regia : S E R G I U S A V I N . Decoruri : K R W I N K U T T L E R . Costume : I U D 1 T -. Muzica : N I C O L A E MORANCIU. Distribuia : M A R I U S NIA (De mos ten e Fcnisan) : KITTY STROESCU (Mery) ; N I C O L A E CLUG RIA (Alexandru) ; I O N B U L E A N D R (Bazil) ; G E R A L D I N A B A S A R A B ( L i / . ) .

I n florilegiul pe care n i l - a nfiat Tea trul d i n S i l i i u . a m a v u t ocazia s vd i o pies contemporan romneasc, c u subiect actual. vorba do Viei paralele de O v i d i u G e n a r u . P i e s a , meteugit scris, c u o replic deseori v i o a i e , este o a r e c u m t r i b u tar tematic altor texte m a i v e c h i i m o i noi. Cite c e v a d i n Siciliana l u i Aurel B a ranga (ntrezrim i o intenie polemic), cte c e v a d i n preocuprile m a i recente a l e lui P a u l E v e r a c s a u TIoria L o v i n e s c u t r a n s pare i a c i . U n f i u care se rupe d e viaa de h u z u r a u n e i f a m i l i i bine situate n i e r a r h i a social, o mam ngrijorat de soarta odraslei, u n tat-director d e uzin p r i n c i p i a l , o tnr fat care l iubete p e f i u , a p a r e n t uuratic, d a r vdind, pn l a urm, u n fond sufletesc sntos, u n r a i s o n n e u r a n e m i c ( u n c h i u l , actor ratat i pensionar a l familiei, personaj d i n filiaia teatrului bulevardier dintre cele dou rzboaie) constituie n o d u r i l e acestei, totui, m i n o r e d r a m e de familie.

R e g i z o r u l Sergiu S a v i n a operat a s u p r a t e x t u l u i , p e n t r u a - i a c o r d a o m u i bun sime trie a faptelor, elibcrndu-1 totodat i de unele t r i m i t e r i n afara d r a m e i , aa c spec t a c o l u l a a v u t rigoare i u n b u n e c h i l i b r u , n c e privete t i m p u l scenic. A c t o r i i a u d a t piesei u n p l u s d e vitalitate i d c adevr a l vieii. M a r i n s Ni nchipuie u n tat nchis n s i n e , f e r m n uonra-i plictiseal c u care ntmpin lamentaiile i ngrijorrile soiei i m a m e i , interpretat c u mult naturalee de Kitty Stroescu. I n Alexandru (Fiul), Nicolae Clugria a r e a p l o m b ; l a f e l , G e r a l d i n a B a s a r a b , n L i z . I o n Buleandr n u arjeaz, c u m a r fi trebuit, n r o l u l u n c h i u l u i B a z i l , i pierde, astfel, u n p o s i b i l r o l de conipozjie.

K i t t y Stroescu i I o n Buleandr i u Viei p a r a l e l e " Ic O v i d i u G e n a r u

50

www.cimec.ro

JOC DE PISICI
eny Ishfn

Data premierei : 25 februarie 1978. Regia : N I C O L E T A T O I A . Scenogra fia : M A R I A BODOR. Ilustraia muzi cal : W O L F G A N G W E B E R . Distribuia : KITTY STROESCU (Doamna Orban) ; M A R I A MAGDA (Gizela) ; E U G E N I A D I M I T R I U - B A B CAN (Paula) ; ANIOARA POPA (o ricel) ; G E R A L D I N A B A S A R A B (lia na) ; E M I L I A P O R O J A N (Adelaide Bruckner) ; M I R C E A H I N D O R E A N U (Victor Csermlenyi) ; R A D U B A S A R A B (losif) ; M I R C E A B1RLEA (Garsonul).

Prin spectacolul Nicolctci Toia, comedia puin nostalgic, puin amar, Joc de pisici dc Orkeny Istvan degaj o impresie de v i talitate ncintlnit in alte montri ; teama dc singurtate i de mbtrnirc este estom pat de pasiunea cu care protagonitii ii disput propriile lor existene. La necasl not mai robust a spectacolului a contribuit din p l i n jocul actriei K i t t y Stroescu, cure face o doomn Orban sangvin, cu o puter nic voin de tri, oarecum imperioas, in ordine sentimental. Ea nu se las prad

tristeii cnd este nelat, ci mai degrab nccesolor dc mnie, repede mpcate de re venirea pasional temperament care tra duce, pentru noi, o fire, poate, mai frust, colorat mai v i u , astfel nct doamna Orban ni s-a prut mai de-a noastr, mai autohto n. I n schimb, Cizela, btrna sor parali tic, e conceput dc Marin Magdo n tonuri aristocratic-citodine. friznd cosmopolitismul. Vocea, egalii in tonalitate, are uri t i m b r u ce inculc ideea de migren perpetu i de fra gilitate elitar. O voce asemntoare, in ace lai r o l , avea, la Teatrul Bulandra", Beate Fredanov. Imitaie '! Egal intuiie ? nclinm pentru a doua ipotez. I n Victor Csermlcnyi, Mircea JIndorcanu are u n aer superior-bluzal. gesturi largi n intenie i niciodat terminate, dintr-o lene monden, de brbat obosit de succese. Paula (Eugenia D i m i t r i u Barcan), cu talie nc de viespe i comporta ment convenional, foarte p o t r i v i t n r o l u l su, oricel, umila modist (Anioara Popa), tiind s miorlie cu zel cnd i se cere, altfel timid pn la nfricoare, Bona i losif, fiica i ginerele doamnei Orban, tineri absorbii, piu la alienare, de procesul dc producie (interpretai dc Gerald ina i Radu Basarab), n sfrit, Adelaide Bruckner (Emi lia Porojan), btrn doamn cu monoclu, siluet nepenit de vanitate i dc reuma tisme, constituie galeria personajelor acestei piese, surprinse cu naturalee. Spaiul dc joc n care se mic actorii e conceput de Maria Bodor n manier natu ralist, oarecum ncrcat de recuzit. Cen t r u l scenei, m a i funcional, nfieaz ca mera doamnei Orban ; laturile retrase, ca mera l u i Victor Csermlcnyi i aceea a Paulei. Se realizeaz, astfel, u n triptic, l n fundal, nlat pe u n p o d i u m , se afl fotoliul para liticei Gizela. Cteva m i c i cortine acoper, dup necesiti, laturile i fundalul, tind ns prea convenional spaiul de joc.

Geraldina Basarab. Radu Basarab i (in prim-plan)| K i t t y Stroescu

www.cimec.ro

51

OAMENI l OARECI
d John Steinbeck

Data premierei : 9 februarie 1978. Rcfia : Y A N N I S V E A K I S . D e c o r u r i : VITTORIO HOLTIER. Costume : G E O R G E T A C A R A . Traducerea : P R O F I R A S A D O V E A N U i S I M A ZAM FIR. Distribuia : I O N BULEANDR, B E N E D I C T D U M I T R E S C U (George) ; I O N G i n E (Lcnnie) ; A V R A M B E SOIU (eful) : N I C O L A E CLUG RIA (Curlcv) ; R O D I C A T U R B A T U (So|ia l u i Curley) ; S A N D U POPA (Slim) : N 1 C U N I C U L E S C U (Candy) ; MARIUS NIA (Crocks) : D A N TURBATU (Whit) ; ALEXANDRI? B L A N (Carlson).

acestora, care se datoreaz srciei de sub stan psihic. I o n Ghic ne-a fcut expre siv devoiunea ntng, fermectoare n pu ritatea i n incontiena s a , a l u i L c n n i e u n u l dintre personajele foarte dificile, n sensul amintit, ale dramaturgiei universale fa de prietenul su George. Inflexiunile vocii actorului vdesc atta credin, atta nerbdtoare rugminte, atta entuziasm copi lresc i atta cuminte ascultare, nct n e emoioneaz d c parc a m asista l a u n m i r a col a l i u b i r i i , c a trire p r i n cellalt. I o n fihie realizeaz, poate, rolul carierei sale. Il pondereaz I o n Buleandr (George), cu un j o c brbtesc, egal, linitit, ntrerupt d c scurte iluminri, cnd vorbete despre v i s u l att de drag l u i I n i m i c (ferma ce. o vor cumpra pentru a crete iepuri albatri), stinse repede s u b apsarea grijilor zilnice, .i m a i ales de teama c a n u c u m v a tovarul su cel slab d c minte s-i fac v r e u n necaz. Cuplul acestor actori este tulburtor prin autenticitatea c u care n e prezint simbioza sufleteasc dintre brbat i copil, dintre v o in i afeciune, cnd voina pare a porni dintr-o afeciune ascuns i cnd afeciunea este n u slbiciune, c i voin de druire. Intre personajele n care evolueaz cei doi protagoniti se remarc figura soiei l u i C u r l e y , n interpretarea actriei R o d i c a T u r batu. Actria tie s dea expresie att v u l g a ritii provocatoare, ct i u n e i sensibiliti copilresc-comunicative. pn l a limitele p u ritii ingenue. I n C u r l e y , soul i r a s c i b i l , circumspect fa de purtrile soiei, Nicolae Clugria s - a artat c a u n ins fragil, febril, cu i z b u c n i r i colerice, eliberri ale nervilor vibrnd d c atta pnd. Ireproabili, d a r s l u j i n d r o l u r i m a i puin colorate, ceilali inter prei : A v r a m Besoiu (eful), S a n d u Popa ( S l i m ) , Nicu N i c u l c s c u (Candy), Marins i (Crocks). D a n T u r b a t u 'WU'i Alexandru Blan (Carlson). Spectacolul se nscrie printre cele m a i bune realizri a l e acestei stagiuni, prin sobrieta tea mijloacelor actoriceti utilizate, prin r i t m , care e foarte aproape de c e l al vieii (se pstreaz spiritul naturalist al piesei), prin echilibrul interpretrii nici u n actor nu-i greete locul (rangul rolului su) n acest mecanism a l spectacolului, care reuete s ne iluzioneze c u atta intensitate. nct parc ilustrarea capt adevrata temeinicie a vieii. Desigur, l a aceasta contribuie i deco r u l , constituit d i n practicabile de scuduri, ce pot nchipui cnd o ntindere n pant, ou cteva tufiuri stilizate, cnd un interior frust, Ic dormitor pentru muncitori agricoli, cnd o magazie. L u m i n a a r c ceva nelinititor i n u este niciodat prea clar. E s t e l u m i n a de crepuscul, d a r ntre aceste strluminri se las sugerat n u z i u a , c i noaptea.

I o n Ghic (George)

(Lennic)

i I o n Buleandr

l n Oameni i oareci regsim predilecia, cunoscut de l a romantici, pentru valorifi carea deeului u m a n . D a r , dac romanticii procedau l a salvarea tarailor m o r a b , aici, n bun tradiie naturalist, n e este relevat puritatea moral a u n u i tarat psihic, a debi l u l u i mintal. Dificultatea actorului n a aborda astfel de personaje st n puintatea expresivitii 52

www.cimec.ro

PERIPEIILE BRAVULUI SOLDAT SVEJK


Je Jean Grosu dupa Hasek
D a t a prciri icrei : 1 2 iunie 1977. Regia : C O N S T A N T I N D I N I S C H I O T U . Scenografia : E R W I N K U T T L E R . Muzica : C A M I L GEORGESCU. Ilu straia muzical : W O L F G A N G W E BER. Distribuia : C O N S T A N T I N S T A N E SCU (Svejk) ; EMIUA PROJAN (Doamna Mllerova) ; O V I D I U S T O I CIIIA (Bretschneider, B l a n i k ) ; M I R CEA IIINDOREANU (Palivec) : A VRAM BESOIU (Comisarul) ; I O N GIIIE (Judectorul, S l a v i k ) ; S A N D U P O P A (Medicul I , J a n d a r m u l ) ; N I C O L A E C L U G R I T A (Medicul > I I , M a rek) ; M A R I U S N I A ( S i m u l a n t u l I . Maiorul) ; TEODOR PORTRESCU (Simulantul ) ; D A N TURBATU (Simulantul I I I , L t . Lukas) ; P A U L M O C A N U (Simulantul I V ) ; I O N B U LEANDR (Griinstein) ; BENEDICT DUMITRESCU (Subofierul sanitar, Cpitanul) ; A N I O A R A P O P A (Ba roneasa v o n Botzenheim) ; A L E X A N D R U B L A N (Otto K a t z ) ; G E R A L DINA BASARAB (Doamna Kati) ; FLOCA-ACILENI (Wendlcr) ; C O S T E L R A D U L E S C U (Colonelul v o n Ziliergut) ; N I C U N I C U L E S C U (eful d c post) ; E U G E N I A D I M I T R I U - B A B C A N (Pezlerka). Constantin Slnescu Hindoreanu (Palivec) chi (Bretschneider) (Svejk), Mircea i O v i d i u Stoidc care personajul n u c (oare ?) contient, dar funcioiind pentru spectator, cci, dup c u m se tie, ntr-o l u m e bntuit de fric, adevrul se las rostit doar d c copii i de nebuni. Actorul Constantin Stnescu i-a neles personajul n c h i p u l relevat m a i sus. N i m i c arjat, n sensul c a r i c a t u r i i . U m o r u l se des prinde d i n situaiile comice n oare protagonistul este prins c a ntr-un carusel. M a i degrab, lumea scenei e populat de per sonaje caricaturale (Griinstein, medicul m i l i tar, OttO K a t z , preotul, colonelul v o n Zilier gut ele.) U n contrast comic se realizeaz i din supunerea aparent a soldatului S v e j k , fa c u libertatea sa de reflecie. Cuvintele snt rostite c u sftoenie uor lbrat. Iro n i a involuntar a l u i S v e j k i, i m p l i c i t , cea voluntar a l u i I l a s c k este relevat politice, p r i n n micorarea evenimentelor comparaii, p r i n analogii d i n meschinul u n i vers cotidian burghez. Ideea este . c n u proporia evenimentelor sociale import n schimbarea l u m i i , c i calitatea l o r existen ial. S v e j k le poate reduce, le poate m i n i m a l i z a , spre stupefacia celor d i n j u r .

D i n numeroasa distribuie, se i m p u n c teva r o l u r i . A l l u i M i r c e a llndoreanu (Crc i u m a r u l P a l i v e c ) pndind de l a tejghea primejdioasa disput politic" dintre i n c o n tientul sftos S v e j k i agentul Bretschneider (Ovidiu Stoichi) i aprndu-se vehement, Dramatizarea lui Jean Grosu respect modalitatea picaresc a r o m a n u l u i l u i H a - cu braele, d c orice implicare n discuie. A l ek. P e r s o n a j u l p r i n c i p a l trece ctre u n dez- lui A v r a m Besoiu (Comisarul), de o pedante rie bufon, mpins ctre truculen. A l nodmnt necunoscut, p r i n situaii care n u - l l u i I o n Buleandr (Griinstein. m e d i c u l m i l i schimb, d a r c a r e - i relev c a r a c t e r u l . S i t u tar), c u i z b u c n i r i cazone teribile, ntre bufon aiile, dup c u m se tie, aparin c o m i c i d u i i grotesc, mrluind printre bolnavii s i m u e n o r m s a u grotesc, registre care alterneaz, lani. A l l u i Otto K a t z ( A l e x a n d r u Blani, ilustrnd blciul l u m i i p r i m u l u i rzboi mon preot m i l i t a r c u inut deucheat-bahic, a d i a l , ntr-un i m p e r i u n destrmare. I n t r e crui uniform d c - a b i a m a i poate frna mi pericol i fantoa l u i , rtcete impenetrabi crile haotice ale u n u i trup ce-i caut, to l u l soldat S v e j k , c u disciplinata sa supue tui, u n e c h i l i b r u precar, c u redresri aproape nie, rostind, c u enorm candoare, adevruri incredibile. I n D o a m n a K a t i , G e r a l d i n a B a crude despre soarta u n u i i m p e r i u sclerozat, sarab face, mpreun c u S v e j k , u n b u n m o despre stlpii gunoi pe care acesta se spri ment comic. I n locotentul L u k a s , D a n T u r jin : a r m a t a , judectorii i preoii. Desigur, batu realizeaz t i p u l ofierului m o n d e n a l n m e d i u l militarist n care intr, S v e j k g armatei imperiale. I n sfr.it, colonelul v o n sete d i n abunden ilustrri, aadar, reflec Ziliergut, interpretat de Costel Rdulescu n iile l u i se f a c p e v i u . S v e j k este, totodat, aceeai manier bufon-grotesc, e o siluet ap ispitor i raisonneur ironic ironie

www.cimec.ro

53

crispata pn la r i g i d i t a t e , cu tceri tensio nate i strigte de mnie suite pn l a acu tele s t r a n i i ale u n e i t r o m p e t e de c l o v n . N u m a i citez. R o l u r i l e celorlali actori fac parte d i n eategoria celor episodice, susintoare ale ' prezenelor scenice enumerate. A c t o r i i i-au fcut d a t o r i a , jucnd cu disciplin profesio nal, aa nct spectacolul ne-a aprut v i u i u n i t a r . Desigur, nici vedeai i m e r i t u l r e g i z o r u l u i Constantin D i n i s c h i o t u , care a tiut s ncadreze ntr-o gam stabil m u l t i p l e l e faete ale spectacolului. Scenografia nchi p u i e pereii de crmid aparent a i unei cazrmi, s u b l i n i i n d , astfel, m e d i u l cazon, d a r crmiziul e nmuiat n t o n u r i dukeag-roze pe u n f r o n t o n snt pictai, discret, a m o rai inculcnd ideea de slbiciune i m o l e eal a i m p e r i u l u i .

gerul, u n i t e ntr-un spectacol d a t o r i t a c o m u nitii de cadru au fost puse n scen de regizorul Christian M a u r e r . Spectacolul * n remarc p r i n acuratee i p r i n ritm. L u m i n a n scen este egal, puternic, aa nct gestu r i l e a c t o r i l o r , mimica l o r , se deseneaz olar. D e t a l i i l e de j o c capt pregnan ; greelile

Data p r e m i e r e i : 15 m a r t i e 1978. Regiu : C H R I S T I A N M A U R E R . Sce nografia : E R W I N K U T T L E R . O ISTORIE PAGE CU U N METTEUR E X

ANECDOTE PROVINCIALE
de Alelcsandr Vampilov
Anecdotele provinciale ale V a m p i l o v aa c u m snt cele dou piese ntr-un act : un metteur en page i 20 de l u i Aleksundr supraintitulate O istorie ca minute cu n-

Distribuia : S I G R I D Z A C H A R I A S (Victoria) ; C H R I S T I A N T I I E I L (Potapov) ; H E I N R I C I I M I L D N E R ( K a loin) ; R E A T R I C E G U T T ( M a r i n a ) ; SIEGFRIED SIEGMUND (Olcg) ; K A R L H E I N Z M A U R E R (Boris). 20 D E M I N U T E C U N G E R U L Distribuia : H E I N R I C H M I L D N E I t (Ugarov) : S I E G F R I E D SIEGMUND (Anciughin) ; R E A T R I C E G U T T ( V n siuta) ; C H R I S T I A N TIIEIL (Basiliski) ; K A R L H E I N Z M A U R E R ( H o mutov) ; K L A U S HIHN (Stupak) ; TRAUTE ROTII, SIGRID ZACHA R I A S (Faina).

dac a r f i fost a r f i p u t u t f i repede remarcate. Cnd u n spectacol este l u c r a t c u atenie i c u siguran, compus i recompus pn l a minuie, n u m a i are nevoie de clar obscur. D e c o r u l n care evolueaz a c t o r i i e o n nost camer d c h o t e l , d i n care n u lipsete

Hcinrieh Mildncr i Siegfried Sicgm u n d n 2 0 de m i n u t e c u ngerul*'

www.cimec.ro

nici l i t o g r a f i a de deasupra p n t u l u i . U n s i m u lacru de fereastra, m o n t a t n m a r g i n e a p a n o u l u i d i n slnga. taie invizibilul perete p r i n care privesc spectatorii. M i - a fcut pl cere aceast subtil sugestie, scenografic a l u i E r w i n K u t l l e r p r i v i n d cutia c u i l u z u a teatrului. Remarcabile snt apariiile l u i l l e i n r i c b M i l d n c r . Cea dinti, ntr-un K.aloin ( a d m i n i s t r a t o r u l de hotel) p l i n de d e m nitatea funciei pn la t r u f i e , care se topete, t r e p t a t , n nesiguran i panic, pn la r i d i cola ipostaz a n e b u n i e i s i m u l a t e , r e v e n i n d n postura morocnoas, d a r n u m a i puin r i d i col, a celui ce, c b i a r n u r m a u n u i g r a v proces de contiin, n u e n t a re s-i do* bndensc autenticitatea (O istoric cu un met teur en ftage). Cea de-a d o u a , n U g a r o v beivan ndrtnic, eu gesturi de u n comic gros, p r i n care transpare nesigurana u n u i s u flet l a b i l . P a n d n n t la j o c u l su este cel a l l u i Siegfried S i a g m u n d , care c o m p u n e u n A u c i u g h i n grosolan, n u t r i n d o mnic greoaie, de rinocer, care sfrete, i n v a r i a b i l , n d e r u t i n stupefacie. M a i reinem j o c u l l u i Christian T h c i l , n R n s i l i s k i , siluet eapn, cu gesturi pedant r i d i c o l e i i z b u c n i r i cole rice (20 tic minute CU ngerul).

NOILE SUFERINE ALE TIN ARULUI W.


de Ulrich PlenidorF
Data p r e m i e r e i : 29 m a r t i e 1978. Regia : H A N N S S C H U S C H N I G . De coruri : C O N S T A N T I N RUSSU. M u z i ca : W O L F G A N G W E R E R . Distribuia : K U R T C O N R A D T ( T a tl) ; M A R I E T T A LISSAI (Mama) ; KLAUS Z E Y (Edgar) ; WERNER J A I N E K (Willi) ; H E I D R U N K A I N T ZEL (Charlotte) ; E R H A R D G R A E F (Dieter); W O L F G A N G E R N S T (Addi) ; S I E G F R I E D S I E G M U N D (Zaremba) ; HANS POMARIUS (Profesorul) ; A N N E M A R I E S C H U N N (efa) ; T R A U TE ROTH (Fata) ; A L F R E D SOM M E R B U R G E R (Jonas); n multe r o luri, GERT BROTSCHI.

S i g r i d Zacharias, H e i n r i c h M i l d n c r i (n p r i m - p l a n ) B e a t r i c e G u t t n 0 i s t o r i e c u u n m e t t e u r e n page" www.cimec.ro

Un speetueol-dezbatere face, d i n iVotie suferine ale ttnrului I V , , r e g i z o r u l l l a n n s Schuschnig. A c t o r i i se ridic firesc de pe scaunele aezate l a m a r g i n i l e scenei, p e n t r u a i n t r a n r o l . R e c u z i t a scenic este mutat, dus i adus n c o n f o r m i t a t e c u cerinele s p e c t a c o l u l u i , d a r fr s rup r i t m u l . S-a renunat, c d r e p t , l a i l u z i e , spectacolul u r c ceva d e m o n s t r a t i v , e l se face montndu-sc i demontndu-se, n faa p u b l i c u l u i , p e n t r u a s u b l i n i a c existena tnrului E d g a r este u n a exemplar i, deci, p o s i b i l echivalent cu cea a t i n e r i l o r s p e c t a t o r i ; p e n t r u a se a u t o a n a l i z a , acetia t r e b u i e s judece deta at acest j o c , care se c o m p u n e n faa l o r . D e s p r i n d e m , dc a i c i , voina didactic, de t e a tru-coal, a concepiei regizorale. n E d g a r , tnrul actor K l a u s Z e y face o splendid risip de v i t a l i t a t e . ntrebrile i meditaiile sale patetice trec r a m p a ctre u n p u b l i c neles ca p a r t i c i p a n t , c h i a r dac tcut, l a p r o b l e m e l e dc contiin cc se e x p u n n faa I u i . 0 nporiic de plcut i cald f e m i n i t a t e este, n C h a r l o t t e , H e i d r u n K a i n t z e l , nlr-alt de linititoare atmosfer creeaz aceast ac tri, pondernd frenezia patetic, u n e o r i a proape agitaia turbulent, a l u i K l a u s Z e y . D e c o r u l l u i Constantin Russu este funcio n a l , d a r i s e m n i f i c a t i v . E l e m e n t u l p r i n c i p a l , f i x , a l scenei, e u n p a n o u mprit n ca sete cuprinznd diverse f o r m e plastice. O b i ectele snt colorate n g r i - v i o l e t , f o n d oare c u m n e u t r u , p e care se detaeaz, ca nite pete de culoare, siluetele a c t o r i l o r .

Constantin Radu-Maria

TEATRUL DE STAT VALEA JIULUI" DIN PETROANI

Vaier Donca, D u m i t r u Ilie ndat dup t u r n e u l T e a t r u l u i de Comedie, care, vreme de o sptmn, a nveselit afiul de spectacole pe Valea J i u l u i , Teatrul d i n Petroani a organizat, l a rndul l u i , o suit de spectacole, programnd t o t ceea ce reali zase n cursul acestei stagiuni. Intenia i n i iatorilor i organizatorilor a fost s ofere p u b l i c u l u i i invitailor o imagine edifica toare asupra activitii T e a t r u l u i Valea J i u l u i " . ... a s p r i j i n i t substanial aceast iniiativ, astfel c, vreme de cteva zile, s-au aflat invitai, l a o adevrat consftuire dc l u c r u , oameni de teatru, c r i t i c i , regizori. Cu acelai p r i l e j , fost constituit F i l i a l a A . T . M . , cuprinznd pe m e m b r i i colectivelor T e a t r u l u i Valea J i u l u i " d i n Petroani i Tea t r u l u i de estrad d i n Deva, ca preedinte a l filialei f i i n d ales actorul Nicolae Gherghe, directorul T e a t r u l u i Valea J i u l u i " , i a r ca secretar, regizorul M i h a i Lungeanu. A u fost prezentate spectacole cu piesele
Autobiografie de H o r i a Lovinescu, Viafa ticular dc O v i d i u G e n a r u , O anecdot par pro

Drcea i Z i z i

Data premierei : 6 noiembrie 1977. Regia : M A R C E L OMA. Scenogra fia : E L E N A BUZDUGAN. Distribuia : DUMITRU DRACEA (Galeriu Pop) ; V I K Y A N D R O N E S C U (Dina Pop) ; M A R I L E N A CTLIN (Raluca Pop) M I H A I C U T A (Radu Coma) ; NCOLAE G H E R G H E (Procopiu) ; A L E X A N D R U CODREANU (Alexiu) ; M I R C E A PENIOARA ( I o nescu) ; F L O R I N P L A U R (Gcorgescu) ; P A U L I N A C O D R E A N U (Irina) ; I L I E TEFAN (Dogaru) ; V A L E R DONCA (Greavu) ; Z I Z I ILIE (Madam Vtmanu) ; R O S M A R I N D E L I C A , F E L I X A N T O N R I Z E A (Doi t i n e r i ) .

vincial de . V . V a m p i l o v i Alegefi-l sin guri de I v a n B u k o v c a n . Discuiile care au u r m a t acestor spectacole i care s-au desfurat ntr-un spirit deschis, critic, constructiv, au pus n eviden mplini rile, d a r i neajunsurile, au ncercat s des prind concluzii utile i s contureze perspec tivele care se deschid, cile pe care urmeaz s se nscrie activitatea viitoare a acestui colectiv ambiios i harnic.

AUTOBIOGRAFIE
de Hio n j Louinexcu
Cel dinti spectacol prezentat n u a produs satisfacie. Piesa Autobiografie de I l o r i a L o vinescu, pies care, c u m se tie, urmrete s

nfieze destinul u n u i o m de tiin care a renunat prea devreme l a idealurile l u i , pentru a-i furi i consolida o poziie p r i v i legiat n societate, o situaie avantajoas, confortabil, p e n t r u e l i a i l u i , o fost pus n scen dc m a i vechiul slujitor al t e a t r u l u i , regizorul Marcel oma, fr o idee clar, fr u n gnd precis, n decorurile total l i p site de inspiraie ale Elenei Buzdugan i ovnd ca protagonist pe u n u l d i n t r e cei m a i b u n i actori a i colectivului, D u m i t r u Drcea, aici neinspirat i marcat de tendine manie riste. Drama savantului Galeriu Pop n u con vinge, indiferena i monotonia plutesc peste spectacol. N i c i ceilali interprei n u izbutesc s ias d i n amoreala general, V i k y A n d r o nescu, Nicolae Gherghe, Paulina Codrcanu, Vaier Donca, sau t i n e r i i M a r i n c l a Ctlin i M i h a i Clita practic u n joc obosit, uscat, fr suflu. Rspunztor de aceast nereuit se face, desigur, regizorul Marcel oma, cruia, de ast dat, i-au lipsit o concepie despre pies i clanul nsuflcitor care s o nso easc. N u e de m i r a r e c spectacolul n u arat s aib v r e u n ecou l a p u b l i c .

56

www.cimec.ro

VIAA PARTICULARA
de Ovidiu Genaru
D a t a p r e m i e r e i : 1 a p r i l i e 1978. Regia : M A R C E L O M A . Scenogra fia : E L E N A B U Z D U G A N . Distribuia : V A L E R D O N C A (Dcmostene Fenean) ; Z I Z I I L I I S (Meri) ; F E L I X A N T O N R I Z E A (Alexandru) ; D U M I T R U D R A C E A (Unchiul Bazil) ; A N A M A R I A CRISTEA (Liz).

t r u l u i ? l n n i c i u n caz. A c t o r i c u o bogat experien, cu realizri anterioare n o t a b i l e , ca V a i e r Donca, D u m i t r u Drcea, Nicolae Gherghe, F l o r i n P l a u r , ne a p a r aici d e r u tai, nepenii, manicrizai, a c t o r i t i n e r i i c b i a r foarte t i n e r i , c u m snt P a u l i n a Co il r c a n u i M i h a i Clita sau M a r i n c l a Ct l i n , F e l i x A n t o n B i z c a , A n a m a r i a Ciistea, gndesc g r e o i i p l a t . Cred, m a i degrab, c cele dou spectacole a u fost realizate ntr-un m o m e n t n care M a r c e l oma traverseaz o etap de criz profesional. E x p e r i m e n t a t u l regizor, care s-a d o v e d i t de attea o r i u t i l t e a t r u l u i , are resurse m a i m a r i , gndete m a i ndrzne dect a artat-o a c u m i poate, fr ndoial, m a i m u l t .

N i c i a l doilea spectacol n u s-a r i d i c a t l a n i v e l u l posibilitilor acestui c o l e c t i v . Ace eai lectur placid a t e x t u l u i , aceeai i n d i feren fa d o p r o b l e m e l e p e care le p u n e particularii, piesa l u i O v i d i u G e n a r u , Viaa l u c r a r e n u neaprat strlucit, d a r izbutit sub r a p o r t u l dezvluirii u n o r realiti so c i a l e , d c p c poziii critice i c u m i j l o a c e sa t i r i c e b u n e . Valenele satirice s-au p i e r d u t n spectacol, reprezentaia c posomorit, t i n e r i i F e l i x A n t o n R i z c n i A n a m a r i a Cristea n - a u exuberan, m a i v i r s t n i c i i V a i e r D o n c a , Z i z i llie i D u m i t r u Drcea n - a u m a t u r i t a t e , f i c care interpreteaz aa c u m l taie c a p u l , f i e care izbutete, ici-colo, m o m e n t e m a i c u relief, m a i c u h a z , fr s se ntlneasc, p e t o t t i m p u l s p e c t a c o l u l u i , n v r e o scen nchegat. Iari, d e c o r u r i l e i costumele E l e nei B u z d u g a n snt n e i n s p i r a t e , scenografa a v n d o ciudat predilecie p e n t r u obiecte k i t s c h i stofe urte. S f i e aceste dou spec tacole c o n c l u d e n t e p e n t r u posibilitile tea

0 ANECDOTA PROVINCIALA
de Alelisandr Vampilov
0 nlare aproape l a n i v e l u l adevratelor posibiliti ale c o l e c t i v u l u i s-a p u t u t constata vznd spectacolul i n t i t u l a t O anecdot pro vincial, c u piesa l u i . V . V a m p i l o v , Dou zeci de minute cu ngerul. Veritabil b i j u t e r i e a g e n u l u i , aparinnd speciei t e a t r u l u i scurt, piesa comedie, foarte comedie, d a r amar, foarte amar n u e, n i c i d e c u m , o glum simpl, c i o metafor plin d e s e m n i ficaii m o r a l e , situaiile comice a b u n d e n t e d c u n comic d u s pn l a t e r i t o r i u l g r o tescului purtnd ncrctura grea a a v e r t i s m e n t u l u i serios c ceva n contiina o m u l u i are tendina s se altereze : lipsa dc n -

A l e x a n d r u Anghclescu, M i h a i Cliln i V i r g i l F l o n d a n 0 anecdot provincial'*

www.cimec.ro

57

credere n semeni o nceputul u n e i nstri nri, nsingurri, slbticiri, abrutizri. a v e r t i s m e n t u l u n u i d r a m a t u r g sovietic ncre ztor n fora moral a o a m e n i l o r c o n t e m p o r a n i , d a r necrutor c u semnele dinti ale degradrii contiinei l o r . Tnrul regizor M i h a i L u n g c a n u , care a p u s n scen aceast pies, nscrie anecdota ntr-un u n i v e r s m a i l a r g . P e n t r u aceasta, e l realizeaz u n colaj de tiri, informaii cotidiene d i n l u m e a larg, toate, referitoare l a p e r i c o l u l alienrii o m u l u i n orice condiie social, sitund, astfel, anec dota l u i V a m p i l o v ntr-un c o n t e x t u n i v e r sal, cu nefaste consecine asupra nelesului exact a l piesei. Iniiativa, consumat n p r o log i n e p i l o g , deruteaz. Desprins de aceste dou m o m e n t e neinspirate, spectacolul e a m biios, are o tensiune ridicat, pulseaz r i t mic, n cretere, f i i n d b i n e susinut dc i n terprei : A l e x a n d r u Anghelescu ( H o m u t o V , ngerul), are o spaim de biet a n i m a l n colit, d a r i o v i c l e n i e b i n e mascat, n u ncape ndoial c e l e l a f e l cu c e i d o i beivi prpdii i i n c a p a b i l i s neleag u n gest generos, singura l u i m i r a r e e c i sc n tmpl, l u i , ceea ce sc poate ntmpla o r i c u i a l t u i a . M i h a i Clita i V i r g i l F l o n d a nfi eaz dou h a i m a n a l e a b r u t i z a t e de alcool, doi ini proti i violeni, l a rndul l o r , spimoi, o a m e n i de n i m i c , d a r cu o frm de omenie, care, pn l a urm, v a s c l i p i ncu rajator, promitor, dttor de speran. A m spus de u n d e v i n e insatisfacia fa d e acest spectacol. E l i b e r a t , ns, dc n e f e r i c i t u l c o l a j , spectacolul a r c profesionalitate cert, M i h a i L u n g c a n u artnd, p r i n e l , dou l u c r u r i : c gndete, c h i a r dac n u c u destul m a t u r i tate, nc, i c tie s lucreze c u a c t o r i i , s-i i m p u l s i o n e z e , s-i dezbare d e unele d e p r i n d e r i nvechite, s-i scoat d i n t i p a r e t o cite i s-i stimuleze n direcia u n o r creaii autentice. A d a u g c d e c o r u l l u i R a d u Cor d o v a (foarte f r u m o s , sugernd i o p a r t e d i n culisele t e a t r u l u i , n care interpreii se p r e gtesc solemn s i n t r e n scen, nfind cu m i j l o a c e foarte expresive ponosita ca

mer de hotel, n care sc consum cele d o u zeci d c m i n u t e c u ngerul) ajut m u l t spec t a c o l u l , tnlndu-1, c u m s p u n e a m , l a u n n i vel valoros, de calitate artistic incontesta bil.

ALEGEI-L SINGURI
Je Ivan Bulcovcan
Data p r e m i e r e i : 9 f e b r u a r i e 1 9 7 8 . Regia : F L O R I N FTULESCU. Sce nografia : T E F A N B A R A T H . Distribuia : CORNELIA ALEXOI (Faulta) ; V I R G I L F L O N D A (Ondrej) ; MIRCEA PENIOARA (Tcrczcak) ; S M A R A N D A P E T R E S C U (Rabjakova) ; FLORIN PLAUR ( D r . Sustek) ; NICOLAE G H E R G H E ( U h r i n ) ; A V R A M R I R U ( U n vagabond) ; A L E XANDRU ANGHELESCU (Tonko) ; T E F A N I A D O N C A (Doamna) ; P A U LINA CODREANU (Marika) ; D U M I T R U P E T R E S C U (Fischl).

Data p r e m i e r e i : 22 m a r t i e 1978. Regia : M I H A I L U N G E A N U . Sceno grafia : R A D U C O R C I O V A . Distribuia : A L E X A N D R U A N G H E LESCU (Homutov) ; M I H A I CLITA (Anciughin) ; V I R G I L F L O N D A (Ugarov) ; M I R C E A P E N I O A R A (Razilski) ; R O Z M A R I N D E L I C A (Stupak) ; M A R I L E N A CTLIN (Faina) ; T E F A N I A D O N C A (Vasiuta) ; G H E O R G H E D O C E A ( U n regizor de culise) ; F L O A REA P R E C U P (O cabinier) ; C H I R I L A E N A C H E (Un recuziter).

A l t tnr regizor dac n u socotim l u crarea l u i de d i p l o m , spectacolul cu Omul invizibil, l a T e a t r u l D r a m a t i c d i n Rraov, este c h i a r d e b u t a n t a m o n t a t a l patrulea i u l t i m u l spectacol care ne-a fost prezentat : Alegci-l singuri de d r a m a t u r g u l slovac I v a n Bukovcan (pies prezentat, c u u n a n i n urm, l a P i a t r a Neam, sub t i t l u l Mai nainte de a cnta cocoul). Tnrul regizor sc n u mete F l o r i n Ftulcscu i, l a p r i m a l u i m o n tare, se arat foarte serios, foarte l a b o r i o s , i, p r i n alegerea acestei piese, foarte atent h* semnalele g r a v e ale contemporaneitii. D r a maturgul slovac p r o p u n e o situaie-limit, cum ne-am deprins s n u m i m astfel d c s i tuaii. U n g r u p d e ostatici t r e b u i e s aleag pe u n u l d i n g r u p , care s plteasc firete, cu viaa eliberarea celorlali. O noapte do tensiune se consum, pn l a doznodmnt, i, succesiv, m e m b r i i g r u p u l u i se definesc, n r a p o r t c u aceast problem de a t i t u d i n e , d e contiin. Piesa n u e foarte interesant, n i c i foarte original (dc pild. Oameni care tac e, s u b m u l t e raporturi, niai izbutit), d a r F l o r i n Ftulcscu gsete soluii spectaculoase p e n t r u a o susine, a j u t a t f i i n d i de c a d r u l scenografic inspirat al I u i .tefan Barath. Desfurarea aciunii c nervoas, r a p o r t u r i l e

58

www.cimec.ro

dintre personaje, exacte, personajele definindu-sc clar i nuanat. Fr a r t i f i c i i p r i Boselnice, d a r cu rezolvri simbolice n o t a b i l e cn m o a r t e a V a g a b o n d u l u i , dc pild, c r u cificat I n c a p u l scrii care duce spre l i b e r tate spectacolul arat u n regizor p l i n de p r o m i s i u n i , d a r , m a i eu scam, reunete ntr-o cebip unitar, b i n e pus n v a l o a r e , de ast dat, pe cei m a i b u n i a c t o r i ai t r u pei : Mircea A n g h c l o s c u , Nicolae Gbergbe, tcfania Donca, F l o r i n Plaur, d i n t r e m a t u r i , Paulina Codreanu, V i r g i l F l o n d a , A v r a m B i ru, Cornelia A l e x o i , d i n t r e cei t i n e r i , arat alt fa a c o l e c t i v u l u i , alt v a l o a r e , deschid alte perspective.

P o r n i n d dc la realitatea care nc-a fost n fiat p r i n spectacolele prezentate, ce c o n statri se p o t face, ce c o n c l u z i i se d e s p r i n d , cc deziderate se cer mplinite ? T e a t r u l Valea J i u l u i " d i n Petroani este, aa c u m arat n u m e l e acestei instituii, u n teatru a l irului de localiti m i n e r e de pc toat Valea J i u l u i , i n p r i m u l rnd, este s i n g u r a instituie cu acest p r o f i l d i n judeul H u n e d o a r a . Dc a i c i decurg rspunderi m a r i p e n t r u acest c o l e c t i v , care este m e n i t s s l u jeasc u n p u b l i c cu o structur deosebit, un p u b l i c eu u n p r o f i l s t a t o r n i c , d i s t i n c t fa de alte judee, u n p u b l i c despre care p u t e m spune, n cteva c u v i n t e , c este alctuit d i n oameni a i adncimilor : m i n e r i c u f a m i l i i l e lor, i n g i n e r i dc min, studeni a i i n s t i t u t u l u i dc specialitate. A l t a este s t r u c t u r a p u b l i c u l u i , a l t u l este p r o f i l u l l u i s o c i o - c u l t u r a l , la C l u j - N o p o c a , la Iai sau l a Timioara, o r i l a Galai sau la Constana. Plocnd de l a aceast realitate specific, teatrul i alctuiete sau ar t r e b u i s-i alctuiasc u n p r o g r a m p o l i t i c - c u l t u r a l ct m a i a p r o p i a t dc ne voile i de exigenele acestui p u b l i c . D i n cele vzute, n u p u t e m accepta n ntregime r e p e r t o r i u l p r o p u s n aceast stagiune. Dac fiecare pies d i n t r e cele pe care l e - a m vzut la Petroani, luat n p a r t e , sc justific n r e p e r t o r i u , judecate n a n s a m b l u , d a u o i m a gine mohort, prea sobr, prea crispat. Spec t a t o r i i d i n Valea J i u l u i cer u n r e p e r t o r i u vesel, l u m i n o s ; succesele T e a t r u l u i dc Co medie care a j u c a t , n toate localitile, cu sli a r h i p l i n e stau chezie acestei afirmaii. d c m e d i t a t dac pe v i i t o r n u a r fi c a z i d s se alctuiasc u n afi c u a l t tonus v i t a l , m a i l u m i n o s , m a i e x u b e r a n t cu att m a i m u l t c u ct t r u p a , n s t r u c t u r a ei, pare a f i m a i potrivit u n o r asemenea montri. A m a f l a t , n zilele ederii noastre la Petroani, c, peste puin v r e m e , poate peste u n a n , t e a t r u l v a beneficia d e u n se diu n o u . o cerin legitim, c h i a r s t r i n gent. A c t u a l a cldire, fost c i n e m a t o g r a f , este

n e p r i m i t o a r e , situat u n d e v a la marginea oraului, d i n c o l o dc l i n i a ferat, p r i n t r e m a gazii i cotee. I n t r e t i m p , oraul s-n nlat superb, b l o c u r i m a r i dc locuine bucur o c h i u l , o Cas de cultur de toat f r u m u seea gzduiete alte manifestri c u l t u r a l - a r tislicc. A m vzut l o c u l dc amplasare a v i i t o r u l u i e d i f i c i u . Este c u m n u sc poate m a i p o t r i v i t , n c h i a r i n i m a oraului Petroani. Darea n folosin a n o u l u i teatru v a nl-. t u r a una d i n t r e cele m a i nsemnate bariere care desparte, nc, v r e d n i c u l colectiv de p u b l i c u l su. Deocamdat, a m asistat la seri de spectacole, l a p r e m i e r e c h i a r , cu sli pc j u mtate goale. N u p u t e m trece t o t u l pe seama cauzelor obiective. Exist mult i n c e r t i t u d i n e n alctuirea p r o g r a m u l u i sptmnal, se face simit absena u n e i popularizri eusinutc i p e r m a n e n t e a activitii t e a t r u l u i . Secre tariatul literar a l teatrului (alctuit d i n dou cadre t i n e r e , b i n e pregtite, c u l t i v a t e , entuziaste), n u a r c n suficient msur conti ina rspunderii ce-i r e v i n e n relaiile c u spec t a t o r i i . L a rndul l u i , d i r e c t o r u l , nzestratul actor N i c o l a e G h e r g h e , se las copleit de obligaii a d m i n i s t r a t i v e i p i e r d e perspec t i v a activitii, d i n u n g h i u l dc vedere p o l i t i c cultural. Toate aceste observaii s-au r o s t i t p r i e t e nete, d a r deschis, rspicat, n discuiile care au a v u t loc. C o l e c t i v u l , conducerea t e a t r u l u i , organele judeene de ndrumare i c o n t r o l au socotit, c u m socotim i n o i , c o asemenen ntlnire de l u c r u a fost binevenit. Cu spe rana c ceea ce s-a dobndit n aceast sta g i u n e n u sc va p i e r d e , cu ncrederea c acest colectiv, a c u m ntrit cu r e g i z o r i i cu ac t o r i t i n e r i , se v u consolida i pc v i i t o r , a teptm o ntlnire de l u c r u , la T e a t r u l Valea J i u l u i " d i n Petroani, care v a p r i l e j u i , fr ndoial, constatri mbucurtoare pentru toat Iu tura.

Virgil Munteanu

www.cimec.ro

59

Pierre Brisson, Eisa Triolet sau Gabriel B o i s s y a u salutat-o c a pe un foc de arti ficii care lumineaz teatrul f r a n c e z " , s c r i i n d c ea u m p l e i domin scena, cnd e c a pe scen, e n u m a i e a , n u se m a i aude dect vocea e i . . . " , s a u c aceast romnc posed geniul micrii, n sensul teatral a l cuvntul u i " ; La P o p e s c o " , legal p r i n trainice prie tenii artistice, bazate pe stim reciproc, cu (eorges Courteline, J e a n B i c h e p i n , B o b e r l de F l e r s s a u C h a r l i e C h a p l i n , cea care, lungi perioade, a strlucit pe f i r m a m e n t u l c i n e m a tografiei franceze, urend scrile casei l u i M o lire, ca s joace Demi-monde, piesa l u i A l e x a n d r e D u m a s - f i u l , d a r permindu-i, n acelai t i m p , i fantezia de a cobor scrile lucioase ale teatrului de revist, u n d e s p u nea cuplete de H e n r y J o a n s o n ; La P o pesco", v i v a c i t a t e a nsi, talentul viguros, temperamentul f u l m i n a n t , care, de peste o jumtate d c secol, domin s c e n a francez prin d a r u r i pe care specialitii le a p r e c i a u ca depindu-le pe cele ale celebrei Rjane, a fost i a rmas, p e n t r u n o i , c e i d e a i c i , d i n Romnia, Popeasca". 0 Popeasc" autentic, o valah neao, bucureteanc, nscut pe strada Ghiocei, dus de mn l a teatru d c marele actor c a r a gialean l a n c u N i c u l e s c u , c u m n a t u l e i , nv at l a coli romneti, diriguit de A r i s t i z z a l l o m a n e s c u i de meterul Nottara, care, htru, i scria p c ua c a b i n e i : molipsii-v de l a l e n t " , pionier a f i l m u l u i romnesc (n ,.Bzboiul Independenei"), interpreta lui Delav r o n c e a , E f t i m i u i S o r b u l , societar clasa nti a T e a t r u l u i Naional l a n i c i 20 de a n i , directoare de teatru, alturi d c I a n c o v e s c u i de M i h a l e s c u , emisar, pentru p r i m a oar, a literaturii, a artei teatrale i a cuvntului r o mnesc pe scena parizian, n i u n i e 1923, cu ocazia t u r n o u l u i - e v e n i m e n t c u Patima roie de M i h a i l S o r b u l , t u r n e u n care p l e c a nso it de I a n c o v e s c u , S t o r i n , M i h a l e s c u i Nui St.ncscu... Romnc pn n mduva oaselor, pslrndu-i c u drzenie g r a i u l , m a i m u l t , t r a n s i o r mndu-i accentul n v e h i c u l d e larg c i r c u laie artistic, E l v i r a Popescu d e c l a r a , n 1925, u n u i j u r n a l i s t belgian : elogiile care m i se adreseaz astzi sc rsfrng, de bun seam, i a s u p r a rii n a l crei m e d i u a m crescut, p e n t r u a ajunge l a situaia prezent, ar de care m s i m t legat i p e n t r u care, n m a r e msur, m u n c e s c , z i de z i , n str intate". Despre m a r c a E l v i r a , despre Popea.sca" noastr, a u z i s e m p r i n ceea ce n l u m e a tea t r u l u i se numete tradiie oral. Profesoara mea de neuitat, M a r i o a r a V o i c u l c s c u , n e vor bea despre ea l a c u r s , m a e s t r u l S t o r i n , n . culisele t e a t r u l u i , l a repetiiile c u Regele L e a r . scprtorul I o n M a n o l e s c u , n tronul care, n 195(5. d u c e a spre P a r i s t u r n e u l T e a t r u l u i Naional, S c a r l a t F r o d a i Sic A l e x a n d r c s c u , n lungi conversaii n j u r u l mesei, n casa d i n Batitci s a u n cea d i n strada P r e c u peii V e c h i .

O srbtorire ia Paris

La Popesco..."
Srbtorirea Klvirci Popescu artist francez de origine romn l a P a r i s , n saloanele primriei, unde Jacques Chirac, n calitatea sa de primar, i-a nmnat uluitoarei actrie ..Ordinul Naional al M e r i t u l u i " , c u g r a d u l de M a r c ofier, a fost, i n d i s c u t a b i l , o srbtoare a Franei, u n omagiu adus celei care a reprezentat, pentru spectatorul p a r i z i a n , m i t u l , m o n s t r u l s a c r u , nvluindu-1 i n v r a j a h a r u l u i , a m i r a c u l o s u l u i ei temperament, a nesecatei sale inventiviti profesionale. D i n decembrie 1923, cnd E l v i r a P o p c i c u a debutat pe scena parizian, c u c e r i n d , intr-o singur sear, Frana, p u b l i c u l francez i-a apropriat-o, considernd-o b u n naional i de numind-o t a n d r u , a m i c a l , Ivi P o p e s c o " . La P o p e s c o " , cea care i - a i n s p i r a t pe d r a m a t u r g i i J e a n Cocteau, L o u i s V e r n c u i l , Henry Bernstein, Andr R o u s s i n , Jacques D e v a l . M a u r i c e D r u o n s a u Frdric D a r d , fcndu-i s scrie pe msura t a l e n t u l u i ei ; La P o p e s c o " , pe care critici de talia l u i

<30

www.cimec.ro

Ca spectator, o vzusem n m u l t e f i l m e , m cucerise n Paradisul p i e r d u t " , a l l u i Abel Gence, i n Regele", dup piesa l u i Robert de Flers i Cnillavot... Dc vzut, ns, au o vzusem niciodat. Pentru m i n e , era u n personaj dc legond, n i m b a t de faima t a l e n t u l u i i succeselor. A p r o p i e r e a de Paris, n t r e n u l t u r n e u l u i d i n 1956, nsemna, p e n t r u m i n e , frenezia de a vedea, p e n t r u p r i m a oar, oraul-lumin, m o n u m e n t e l e l u i de art ; d a r i dorina, t o t att d e , frenetic, de a o vedea pc celebra Elvir, jucnd sau. cel puin. n carne i oase ! Dorina, ca n basme, s-a mplinii. A n i Bernvzut-0 ! I n h o l u l T e a t r u l u i Saroh h a r d t " , nconjurat de I o n M a n o l e s c u , M a r i a F i l o t t i , M o n i G h c l e r l e r . I o n Finleteanu, Sic A l e x a n d r c s c u i H u b e r t de M u l l e t (admi n i s t r a t o r u l t e a t r u l u i e i ) , sttea legenda m e a . O p r i v e a m , c u m p r i v i s e m , cu cteva zile .iainte, splendidele proporii ale V i c t o r i e i de la Samotrace, n m u z e u l L o u v r e , c u aceeai emoie, c u acelai respect. nalt, c u o splendid siluot, drapat somptuos de taftaua verde-smaragd a u n u i imons m a n t o u de sear, cu f e l u l e i a t i t dc personal dc a-i p u r t a c a p u l , cu acel zmbet u n i c , c u o strlucire n ochi care fcea s pleasc strlucirea c o l i e r u l u i dc smaragde, legenda mea tria, rdea, d i s c u t a prietenete cu fotii e i c a m a r a z i , sruta, tandr, c a p u l nlh i d i s t i n s a l n i n c s t r u l u i M a n o l e s c u . M a etrii Manolescu i Finteteanu n u o v u l de licata atenie, m i - a u fcut onoarea de a m prezenta. A m rmas n preajm, tcut, u l u i t , fascinat do frumuseea i de personalitatea e i . Abia pesle o p t a n i a m o v u t fericirea s-o vd jucnd. i a m neles a t u n c i , n acel Kfril de sezon teatral d i n i u n i e 1964, cnd asistam. n sala T e a t r u l u i M a d c l c i n c " , la spectacolul Clarvztoarea de Andr R o u s s i n , ce nsemna f e n o m e n u l teatral E l v i r a Popescu. A r t i s t a i provoca rsul p r i n l r - u n s i n g u r gest, te supunea, pe t i n e , speetntor, p r i n t r - o p r i v i r e precis, i ngenunchea sensibilitatea p r i n t r - u n s e m i t o n , artista de comedie dove d i n d , n d e c u r s u l u l t i m u l u i act ol piesei, i o spectaculoas v i g o a r e dramatic. Dup ce m - a m anunat p r i n t r - o plasatoare, am fost ndrumat, l a sfritul reprezentaiei, spre cabina e i , p e n t r u n - m i depune o m a g i i l e . A m fcut coad. U n ir l u n g de spectatori, cei m a i muli, m a i n vrst, d o m n i c u l e giunea de Onoare l a butonier i doamne elegante, cu plrii nflorate. i ateptau rndul. M-n primit, mrea, sprijinit ntr-un elegant baston i vorbind o splendid limb romneasc. M i - a oferit un autograf pe p r o g r a m u l de sal i bilete la u n spectacol l a T h e a t r e de Paris, a crui proprietar era. Peste ali c i n c i a n i , n i n n u a r i e 1969, ae zat pe treptele de la b a l c o n u l T e a t r u l u i des Ambassadeurs", a m revzut-o n Doamna din Chicago, comedie l u i Frdric D a r d . U n matineu <le duminic. U l t i m a reprezentaie. I l n t r i u m f , cu toate c piesa... E l v i r a noastr.

E l v i r a Popescu, n d u b l u r o l , n f i l m u l Dora N e l s o n " (1935)

pe cc punea m i n a , t r a n s f o r m a n a u r . A m ateptal-o, l a ieirea artitilor. N u e r a m s i n g u r , erau sute de o a m e n i , de toate vrstele. A ieit precedat de eubinicro care p u r tau uriae couri c u v i o l e t e de P a r m a m brcat ntr-un l u n g v i z o n n e g r u . nainta ncet, g r e o i , spre l i m u z i n a care o atepta, p r i n t r e irurile dc spectatori care o a p l a u d a u frenetic. M i t u l E l v i r a Popescu, m o n s t r u l sa c r u , ora prezent, tria, i trgea fora, sn tatea, vigourco, d i n succes, d i n s i m p a t i a i d i n d e v o t a m e n t u l p u b l i c u l u i , care se m a n i festa, carc-i e x p r i m a dragostea fa de ea, fa dc v e n e r a b i l a e i art. M - a i n u i t a t nc o dat, cu acelai p r o f u n d respect, eu aceeai c u t r e m u r a r e , la legenda mea, care, d i n c o l o de mode, d i n c o l o de s c h i m brile g u s t u l u i , a tiut ntotdeauna s-i pstreze, s-i d o m i n e i s se fac iubiii dc p u b l i c , care, l a rndul l u i , n u a ncetai o clip s se lase c u c e r i t de ca. P r i v i n d p u b l i c u l francez, care, n plin strad, i d e m o n s t r a respectul i s i m p a t i a p e n t r u bucureteanca nscut pe strada G h i o cei, simeam c acele aplauze sc rsfring i asupra rii u n d e s-a nscut ea, i p r i v i n d - o att p c ca ct i pc cei care o a p l a u d a u , a m fost, nc o dat, f e r i c i t c snt romn. S-i urm sntate i, p e n t r u c E l v i r a Popescu este u n v e r i t a b i l fenomen t o i l r a l . s-i urm n o i succese !

Mihai Berechet
61

www.cimec.ro

MERIDIANE
O pies despre Shakespeare...
Relund o pies mai veche a sa, intitulat Viaa l u i Shakespeare, jucat n 1971, pe scena unui teatru din Torino, Guglielmo Dellagiacoma a pus n scen, la Roma, W i l l i a m Shakespeare. In 1601, revolta condus de Essex este nbuit, i a cesta, decapitat. Contele de Southampton, susintorul su i al lui Shakespeare, este nevoit s fug. Marele dramaturg tocmai terminase R i c h a r d a l I I - l e a i ncepuse TTamlet. Autond ncearc s prezinte cutrile creatoare ale dramaturgului i conflic tul cu protectorul su. eroinele piesei nu snt nite preioase ridicole". In pies este vorba de o dram familial, spune n continu are regizorul, care nu trebuie fie tratat superficial. s Toate acestea declar un comentator > ne fac s cre dem c tendina actual a Comediei Franceze este de a demonstra c fondatorul ci nu a fost un autor de co medie.

Premiul Stanis'avski
pe 1977 a fost decernat spectacolelor i actorilor : Pena (Spuma) de Serghei Mihalkov, la Teatrul Satiric din Moscova. Pesni v a i n a h o v (Cfiitoccle v a i n n h i l o r ) de Ruslan Hakicv, la Teatrul Drama tic Ceccn II. Nuradilov". Actorului Mihail Ivanovici Jarcv, pentru rolid Famusov din piesa Pron mult m i n t e stric de Griboedov, n spectacolul Tea trului Mic Academic dc Stal (Molii Tcatr).

Garcia Lorca, azi


Marco Ferreri va realiza, pentru Radiotelcviziunea ita lian, un film dup celebra pies Y e r m a a lui Federico Garcia Lorca. Piesa scris dc Fcdeiico Garcia Lorca la New York. n 1930, E l P u h l i c o , care, dup cum declara autorul a tunci, nu putea fi reprezen tat fiindc nu cred c exist o companie care s ndrzneasc s o pun n scen i nici un public care a vzut, s o poat tolera", recent, luminile rampei, la Teatrul Universitii din Porto RU-o. Piesa, o medita ie asupra vieii, a libertii i a dragostei, reprezint, dup unii comentatori, un prim episod din istoria tea- * irului absurdului.

Fotii combatani
Asociaia oamenilor dc teatru din Uniunea Sovieti c a editat, de curind, sub ndrumarea redactorului M. Rogacevski, un interesant vo lum intitulat Despre timp i despre noi nine". Volu mul este, dc fapt, o culegere de povestiri, eseuri, frag mente de jurnal, scrisori ale unor renumii oameni dc tea tru, foti combatani n cel de-al doilea rzboi mondial. Printre acetia, numele dra maturgilor L . Leonov, A. Stein, K. Simonoi', V. Rozov, precum i ale unor ac tori i regizori (Iurii Nikulin i A. Gonccarov). Culegerea este un omagiu adus nu nu mai acelor artiti care au luptat direct pc front, ci i acelora care, prin teatru, au reuit s nsenineze, mcar pentru o clip, viaa dur a soldatului din tranee. Paginile acestui volum vorbesc, cu mult emoie, mai ales despre teatrul tic front", care a dat spectacole pentru soldaii Armatei roii.

...i un film despre Molire


N-am vrut s povestesc viaa unui mit ne spune Ariane Mnouchkine, realiza toarea filmului ci a unui om care aparine unei peri oade de tranziie : sfritul Evului Mediu i nceputul epocii lui Ludovic al XIV-lea i a centralismului. Nu am avut de gnd s explic geneza tuturor pieselor lui Molire. Am ales numai coala n e vestelor i T a r t u f f e , ntruct. pentru a le reprezenta, auto rul a avut dc nfruntat opo ziia celor din jur. D o n Juan ? Prea mult mister n jurul acestei opere. Am vrut s evit analiza literar .i didacticismul".

anse, tinerilor
Criticul Jean-Jacques Gjiutier, in cronica sa la Esther de Racine montat la Thea tre d'Orsay din Paris : ln teatru trebuie s se acorde ntotdeauna anse tinerilor, entuziatilor, celor care au puritate, cldur"... Dar scrie n continuare criticul, nemulumit de viziunea re gizoral a lui Jacques Bil lon, semnatarul direciei de scen de ce oare aceti oameni cu o imaginaie att de bogat nu ajung s scrie ei nii o oper original, n loc s se serveasc de o perele altora pentru a da form gusturilor i ideilor lor ?"

0 dram familial
Viitorul spectacol cu F e meile savante de Molire, la Comedia Francez afirm regizorul Paul Rousillon va fi o reprezentaie auster, i nu va urmri ridiculizarea oamenilor care vor s se in struiasc ; femeile savante 62

0 pies inedit de Cline


Manuscrisul unei piese in edite de L . F. Cline, inti tulat Progres, n trei tablo uri, scris n 1927, a fost de curind predat spre pu blicare, la Mcrcurc tic France."

www.cimec.ro

Teatrele vieneze la ora economiilor


O sear la unul dintre tea trele vieneze subvenionate risc s devin tn curind un lux pe care nu si-l v o r mai putea oferi cei cu veni turi mici si mijlocii, oricil de mare ar fi dragostea lor pentru oper sau pentru tea tru. Autoritile, trebuind s fac fa unui deficit bugetar din ce n cc mai mare, vor reduce simitor subvenia n cursul tuiului viitor. Preu rile locurilor vor cunoate, de aceea, o majorare de pn la 60/n. Dup cifrele publi cate in presa vienez, ama torii de oper vor trebui s plteasc locurile lor de dou ori mai scump dect miinchenezii i de cinci ori mai scump dect londonezii. Unii spectatori propun ca teatrele s fac economii folosind ar titi mai puin reputai n locul acelora cu mare renu me. Dar acesta nu este, sc pare, i punctul de vedere al oficialitilor.

(Cadavrul v i u de IA-V Tol stoi), Verocika (O lun l a ar de Turghenicv), abunina ( P e n t r u cei dc pc m a r e dc iMvrcniev), Raisa (Casa aceea veche i drag de Ar buzov), ioana d'Arc (Sfinta Ioana de G. B. Shaw), Katlina ( T i l , adaptare dup Charles De Cosier), Regina Giddens ( V u l p i l e de Lilian Helman). Regizorul de film Mark Donskoi a ales-o pen tru rolul Mriei Aleksandrovna Ulianov in dilogia sa cinematografic consacrat lui Vladimir llici Lcnin.

acesl triptic, Clarisse Vcntrou.r. o femeie excentric care se plimb intr-o costu maie cam bizar cu p lria pe cap i n cma dc noapte cu dantele , spre marca disperare a soului ei, va fi interpretat de Danielle Darieux.

Centru dramatic naional la Madrid


IM Madrid a fost creat, recent, Centrul dramatic na ional, sub conducerea regi zorului i actorului Adolfo Marsillach. Centrul dispune de un studio pentru perfec ionarea actorilor i de dou sli de spectacol ; in cadrul su i desfoar activitatea dou companii teatrale. Una dintre trupe va da reprezanlaii numai cu piese clasice universale, iar cealalt va juca numai piese spaniole. A fost nfiinat, de aseme nea, un teatru permanent pentru copii.

Orfeu cntnd la acordeon


ln versiunea sa despre Orfeu, la Open Space din Londra, scriitorul i regizorul englez Steven Rumhelow prezint pe Hermes ca pc un clovn i Moartea ca pe un androgin infirm, sprijinit n tr-o umbrel. Judecind dup costum, Euridice juire s fie o acrobat. Divinul Orfeu nu mai ciut la harf, ci la acordeon. C interpretul a cestuia nu mnuietc sufici ent de bine clapele acordeo nului ca s incinte pe vre unul dintre spectatori nu re prezint dect o mic eroare dc ordin telmic tntr-o pro ducie al crui potpourri de imagini nu reuete s dea via vreunei poveti i nici vreunei emoii,

Motenirea clasic n Evul Mediu


La Viterbo a avut loc cel de-al treilea Congres al Cen trului de sluti ii pentru tea trul medieval i renascentist. Tema dezbtut a fost Mo tenirea clasic in Evul me diu", cu reprezentarea i studierea comediei elegiace", nscut in scholae" medie vale. Pentru exemplificare s-a recurs la Soia c r o i t o r u l u i , comedie elegiac din se colul al Xlll-lea.

Misterele Parisului "...


IM Thetre de l'Etincelle" din Paris, Eugne Suc pre zint el nsui (pe scen) romanul i personajele sale. Interminabilele i platele sale intervenii deregleaz complet mecanismul melo dramei, a crei adaptare e neglijat. Pe scen se face orice, se vorbete oricum i se joac prost, fr ca ac torii, dezorientai i pendulind ntre Guignol i Grand Guignol, s aib vreo vin.

Danielle Darieux i Feydeau


Se precizeaz c nu e nici decum vorba dc o fars : bulevardul Montmartre a n ceput s se numeasc i Bu levardul Feydeau, cel puin dac e s ne lum dup pa noul publicitar care mpodo de va bete faada Teatrului rieti. Sub titlul de mai sus snt reunite trei comedii ntr-un act (Feu l a mre de M a d a m e , O n p u r g e Bb ! i M a i s n ' t c promne donc pas toute n u e 0 tablouri de moravuri ale burgheziei de la nceputul secolului. Eroina celei de-a treia piese din

40 de ani pe scen
Actriei Elena Alekseevna Fadeeva tie la Lencomsomol Teatr din Moscova i-a fost acordat naltul titlu dc Ar tist al poporului. In cei 40 de ani de activitate pe scena aceluiai teatru, ea a ntruchipat o diversitate de personaje, deosebite ca struc tur sufleteasc i deprtate n timp : Liza Protasova

Dario Fo n R. F. 6.
n R. F. Germania se bu cur de mult succes piesele scriitorului-actor italian Da rio Fo U n u l p e n t r u toi, toi pentru unul, Scuzai, cine este stpnul a i c i ? i N u pltim, bogate n refe rine istorice i actuale, ade vrate mostre de teatru po litic.

www.cimec.ro

63

OASPEI DE PESTE HOTARE

Mizantropul" ele Molire n i n t e r p r e t a r e a T e a t r u l u i Naional d i n Strasbourg (Frana) Am neles c sntei, la Strasbourg, o trup restrns : unsprezece actori, doi regizori, patru consilieri literari permaneni. Si, 1 > plus, sntei o trup stabil. Care snt regulile acestei sta biliti ? Libera opiune. Apoi, ne cunoteam b i n e nainte de a ne f i nchegat ntr-un colectiv profesionist. i, m a i avem foarte mult ncredere u n i i n alii. Dup c u m v e dei, c foarte s i m p l u . 0 condiie esenial pentru nnoire, evoluie, o reprezint un punct fix de plecare. De unde pornii i ncotro v ndreptai ? Plecm de l a B r e c h t asta e sigur. D a r ncotro mergem sau u n d e v o m a j u n ge, n u tim niciodat prea sigur.

Cu PHILIPPE CLEVENOT, director adjunct al Teatrului National din Strasbourg


Ai menionat, n tim pul conferinei de pres, ./> criz artistic" pe care o traverseaz Frana. Dac vrei, v rog, s precizai ter menul... A n u l 1968 a nsemnat, p e n t r u n o i . francezii, i p e n t r u o a m e n i i d e cultur n special, o sum de ntrebri brutale, d e partea c u i sntei ?", cui servii ?", n trebri care au bulversat ntreaga o p i n i e public i au sensibilizat e x t r e m oame n i i de art. t i n e r e t u l , n p r i m u l rnd. N o i ca o a m e n i de teatru ne p u n e m n trebarea ee l i p de teatru t r e b u i e s cultivm : u n tea t r u pedagogic, d i d a c t i c ? U n teatru de mesaj, e d u c a t i v , sau u n teatru al culturii asumate ca premis ? Cred c a m o p t a t p e n t r u ideea l u i Croce, c o art d i d a c tic n u poate educa, atta v r e m e ct n u este, n p r i m u l rnd, art. Care ar fi soluiile concrete pe care le vedei pentru ieirea din criz ? I n p r i m u l rnd, s n e punem p e r m a n e n t n p r i m e j d i e . S riscm t o t u l de fiecare dat, c u fiecare spec tacol. S ne riscm succesul, respectul p u b l i c u l u i , pn i contractul...

Paul Silvestru

64

www.cimec.ro

MERIDIANE
Succesul unui experiment m u z i c a l romnesc
I n i n y n a P a r i s u l u i , pe m a l u l d r e p t a l Se n e i , o ciudat rafinrie colosal sfideaz, cu tinereea ei ostentativ, p a t i n a v e c h i l o r z i d u r i cc o nconjoar, d o m i n a t e de nlimea celor 500 de a n i a i T u r n u l u i Saint-Jacques ; p r i n imensele ei conducte, transparente i m u l t i c o l o r e , circul, d i n z o r i i pn trziu, n n o a p t e , m i i de o a m e n i angrenai ntr-un proces c o m p l e x de d i s t i l a r e spiritual, de nnobilare a inteligenei i c u l t u r i i , a g u s t u l u i i sensibilitii, a contiinei estetice. I n trarea acestei gigantice rafinrii dc suflete care este C e n t r a i c u l t u r a l Georges P o m p i d o u " c strjuit, ntr-o latur, de a t e l i e r u l ( r e c o n s t i t u i t cu tiinific s c r a p u l o z i t a t c ) c e l u i m a i m a r e d i n t r e meterii romni care au cio p l i t l e m n u l i p i a t r a , a u m o d e l a t l u t u l i a u t u r n a t b r o n z u l . S c u l p t u r i l e l u i Brncui, a d u n a t e , a i c i , ntr-o aglomerare de capodope re, pe m e t r u ptrat, ce taie respiraia, p o l a rizeaz i d i n c o l o , n spaiul m a i l a r g d i n slile celor dou etaje consacrate expoziiei de art modern, i n t e r e s u l c a l d a l u n u i p u blic eare afl n ele linitea i c e r t i t u d i n e a , e c h i l i b r u l i l u m i n a , att de necesare, dup contactul c u f o r m e l e contorsionate, d u r e r o s agitate, ale l u i R a y m o n d D u c h a m p - V i l l o n , G i a c o m c t t i , M o o r e sau c h i a r ale c o n s t r u c t i v i s t u l u i A n t o i n e Pevsner. Ridicndu-se m a iestuoas deasupra celorlalte, Miastr" de schide d r u m u l ctre u n i v e r s u l misterios a l Psrii care n u exist", ingenioas colecie de 108 desene i n s p i r a t e , n j u r u l a n u l u i '60, dc p o e m u l l u i Claude A v e l i n e (ntr-o vitrin, alturi do alte v r e o 40 dc t r a d u c e r i ale a cestuia, st cea n l i m b a romn, semnata de V e r o n i c a P o r a m b a c u ) , completat a c u m cu o selecie de lucrri pe aceeai tem, realiznto n A t e l i e r u l c o p i i l o r de l a C e n t r u l P o m p i d o u " i acompaniat de l a ipetele cocorilor l a t r i l u l p r i v i g h e t o r i i de g l a s u rile t u t u r o r psrilor, care, ele... exist. {Fascinant, aceast opoziie ntre f a n t a s t i c u l v i z u a l i t e r i b i l de c o n c r e t u l sonor ; i, t o tui, Messiaen, c u ale sale t r a n s f i g u r a t e cntece de psri, n u s-ar f i nscris oare m a i bine n s p i r i t u l i d e i i l u i A v e l i n e ?) F i l m e i conferine, concerte, reprezentaii de t e a t r u sau de b a l e t ntrgesc activitatea cotidian a C e n t r u l u i P o m p i d o u " , pregtind fr odihn n o i c o n t i n g e n t e de participani receptivi l a faptele de art prezente pe sce nele, pe ecranele i n muzeele P a r i s u l u i . Receptivi, m a i nti, l a acel spectacol pe care l ofer strada i staia de m e t r o , d e m o n strnd r e v i r i m e n t u l u n o r g e n u r i de art, n f l o r i t e n Renatere : t r u b a d u r i i s a l t i m b a n c i , i n i m i i o r a t o r i se ntrec n a capta atenia trectorilor. A p o i , l a ceea ce reprezint v a l o r i l e acestei s t a g i u n i . L a Oper, sub bagheta l u i R o l f R e u t e r , Walkyria, ntr-o v e r s i u n e interpretativ d e m n a f i gravat pe disc (impresionani, A r iene Saunders, n r o l u l S i e g l i n d e i , i R o b e r t S c h u n k , n cel a l l u i S i e g m u n d , d a r m a i cu seam orchestra de o c u t o t u l excepio nal perfeciune, m o b i l i t a t e , calitate a sono ritii, n a m p l o a r e a difuzrii ei stereofonice); Walkyria, ntr-o m o n t a r e u n d e ncrcturii simbolice a p l a s t i c i i c o s t u m e l o r , semnate dc M o i d e l e B i c k e l , i i n e d i t u l u i ocant a l deco r u r i l o r l u i E d u a r d o A r r o y o (cine i-ar f i p u t u t nchipui W a l h a l l a d r e p t o cazemat n care se nal muni cldii d i n saci cu n i s i p , d a r populai de c e r b i i de cprioare? O r i locuina l u i H u n d i n g , avnd pereii t a petai cu vestoane m i l i t a r e scoase d i n u z ?), regia l u i K l a u s M i c h a e l G r u b e r le rspunde, ns, p r i n t r - o singur ndrzneal : aceea de a face s treac p r i n scen, n p l i n galop, o p t cai ! La Theatre de la Viile", trupa de balet a l u i F e l i x B l a s k a , ntr-o spectaculoas evoluie, n u n u m a i ctre s t a t u t u l artistului total" a i c i (n Povestea soldatului de S t r a v i n s k i ) , dansator, m i m , r e c i t a t o r , actor i cntre , c i i (n Patru piese de A l b a n Bcrg) ctre o nou manier de p u n e r e n valoare a frumuseii c o r p u l u i omenesc, co relat cu nlocuirea, n spaiul de desfu rare a d a n s u l u i , a tradiionalei p l a t f o r m e ri gide, cu suprafee elastice, care p e r m i t o mutaie categoric n nsui specificul mi crii coregrafice. P e n t r u receptarea t u t u r o r acestor fenomene artistice, C e n t r u l cultural Pompidou" se v r e a o coal. E l este, ns, m a i m u l t dect ntt : u n l a b o r a t o r de cercetare i de expe r i m e n t a r e , fiindc n u o dat n retortele sale sc elaboreaz n o i modaliti de e x p r i mare artistic. Sau se lanseaz a i c i , pe p o d i u m u l Slii M a r i . c u m s-a ntmplat a c u m cu ceea ce gazetele au n u m i t (desemnnd P o l i t e m p ia structural a l u i M i h a i Brediecanu) o experien foarte original" (Le Q u o t i d i e n de P a r i s " ) , tentativ intelectual seductoare", ( F i g a r o " ) , ncercare i n t e resant de rennoire ritmic a m u z i c i i : (...) m u z i c i a n u l romn a i m a g i n a t u n m o d e l ge n e r a l de lucrri bazate pe u n t e m p o f u n d a m e n t a l l a r g , n i n t e r i o r u l cruia d i f e r i t e l e g r u p u r i de executani a u , fiecare, t e m p o - u l l o r p a r t i c u l a r . Acest a n s a m b l u foarte c o m p l e x este condus dc u n o r d i n a t o r , p o l i m e t r o n o m u l . care t r a n s m i t e interpreilor semnalele cores-

www.cimec.ro

65

punztoare prii care Ic este atribuiii"' (Le M o n d e " ) . Cele dou spectacole d e m o n strative ale artitilor romni au c o n s t i t u i t , c u m era i firesc, c e n t r u l dc greutate a l F e s t i v a l u l u i Primvara muzical a P a r i s u l u i " . C u m firesc era, graie noutii pc caro o m a r c a , n c i c l u l acesta dc apte manifestri, de f a c t u r i foarte diverse dc la clasicul concert simfonic (cu Orchestra d i n Paris i eu F i l a r m o n i c a d i n Strasbourg) la r e c i t a l u l de chitar (Jean-Pierre J u m c z ) i org (Jacques Charpentier, interprctnd b l u n u l d i n t r e r e n u m i t e l e i n s t r u m e n t e ale P a r i s u l u i a sa Corfe a orgii, plmdit la u m b r a i l u strului m o d e l al creaiei m a e s t r u l u i su, Messiaen, d a r suficient de modern, totui, p e n t r u a i n t r a n rezonan cu t o n u r i l e crude i cu desenul n o n f i g u r a t i v d i n v i t r a l i i l e , dc dat recent, ce mpodobesc biserica S a i n t S e v c r i n , ntr-o violent opoziie cu stilul celor autentice, pstrate a i c i ) , l a Grupul v o c a l Marcel Couraud i, n sfrit, la Sexte t u l Jeanne L o r i o d , concertnd n onoarea celei de-a 50-a aniversri a crerii u n u i a d i n t r e p r i m e l e i n s t r u m e n t e electronice : U n dele M a r t e n o t . Manifestri dedicate creaiilor secolului 20 ( m u l t e d i n t r e acestea, scrise special p e n t r u interpreii r e s p e c t i v i ) , lucr r i l o r m a i puin entate, d a r n u neaprat i n e d i t e (n afara compoziiilor l u i M i h a i B r e d i ceanu, H o w a r d B o t w r i g h t , E a r l c George i M a r i n s P o p p , prezentate d e interprei romni, d o a r dou piese scurte dc A k i r a T a m b a i Robert Lusc m a i c o n s t i t u i a u p r i m e audiii) ; lucrri, c u m declara c u n o s c u t u l c r i t i c A n toine Golea, d i r e c t o r u l artistic a l F e s t i v a l u l u i , alese l a adpost de t e n t a t i v e l e mereu rennoite de a t r a n s f o r m a m u z i c a ntr-o co lecie dc gag-uri al cror u m o r e s i n i s t r u i care, toate, se dovedesc repede fr v i i t o r . Ceea ce n u nseamn c -Primvara m u z i cal n u i-a l u a t r i s c u r i l e c i : astfel au fost concertele cu opere ascultnd de legile p o l i t e m p i e i s t r u c t u r a l e , a crei n o u t a t e ne-a aprut n acelai t i m p revoluionar i con structiv, fecund n sensul u n e i v e r i t a b i l e m u n c i de creaie, garantnd c o m p o z i t o r i l o r soliditatea le factur, indispensabil p e n t n i supravieuirea l o r d i n c o l o de c a p r i c i i l e m o dei". lnlr-alevr, este o aciune curajoas aceea de a v e n i cu ceva att de n o u ( P o l i t e m p i a structural a m a i fost prezentat p u b l i c d o a r de dou o r i : n 1975, Ia Syracuse N e w Y o r k U n i v e r s i t y , i n 1977, la Bucureti), de n e obinuit, a i c i , l a Paris, u n d e c b i a r astzi, dup 65 dc a n i de la c e l e b r u l scandal p r o vocat de Srbtoarea primverii a l u i Stra v i n s k i controversele asupra v a l o r i i feno menelor artistice snt adesea la f e l de aprige. M i h a i Brediceanu i-a m a i a s u m a t o dat riscul acesta, l a F e s t i v a l u l internaional de balet d i n 1965, cnd Opera R o m n , al crei d i r e c t o r era, a strnit, eu p r e m i e r a mondial, n ipostaz coregrafic, a Ciocanului fr

stpin de Boulez. ..btlia p e n t r u 1 I e r n a u i a d a n s u l u i " (Paul B o u r c i e r , Nouvelles Litt raires"). Considerat, a t u n c i , dc ctre critica le specialitate, d r e p t revelaia F e s t i v a l u l u i , n pofida ..manifestaiilor i emtramanifestaiilor d i n sal, care snt, n d e f i n i t i v , s e m n u l v e r i t a b i l al t r i u m f u l u i " (Jacques Bourgeois. Arte"), citat u l t e r i o r , n L e Courrier M u sical de F r a n c e " , printre: evenimentele a r t i s t i ce ale s t a g i u n i i , versiuneu Operei R o m n e avea s rmn singura pn a n u l t r e c u i , mi Rjart a a b o r d a t , la rndul su, j m r t i tura l u i Boulez. Do ast dnt, r i s c u l era i m a i m a r e . nef i i n d v o r b a doar de o n o u t a t e de l i m b a j , ci le o fundamental n o u t a t e de gndirc m u zical i coregrafic. Diversitatea d e m o n s t r a iilor (spectacolul de la Bucureti a fost mbogit, ntre t i m p , cuprmznd a c u m a p l i caii ale p o l i t e m p i e i n m u z i c a tonal. n>>dal, politonal, atonal, serial i n j a z z ) , calitatea coregrafiilor concepute de A m a t i o Checiulescu, Vera Proca i A l e x a n d r u Schnei der, n perfect acord cu s t i l u l fiecrei piese, fora captivant a c o m e n t a r i u l u i l u i M i h a i Brediceanu, au nvins, ns, obstacolele o r i ror a t i t u d i n i conservatoare. Bineneles, i-a spus cuvntul, a i c i , valoarea interpretrii, ca i aceea a dirijrii ei de ctre p o l i m c l r o n o n t (Eficacitatea tehnic a acestui d i s p o z i t i v 'ste indiscutabil : m e m b r i i Operei i ai F i l a r m o n i c i i lin Bucureti, care au prezentat strlucit aceast experien, n u ncearc n i c i o lifieultute n a e v o l u a n t e m p i diferii i se regsesc m e r e u i m p e c a b i l la ntlnirile pe -are le fixeaz pulsaiile t c m p o - u l u i f u n d a m e n t a l " ) i, n p r i m u l rnd, valoarea c o m poziiilor muzicale : Cnd o p r i r i l e r i t m i c e snt m a i f l u e n t e , efecte subtile se dezvluie, a n f r u m o s u l Coral interpolat dc B r e d i c e a n u , unde p a t r u g r u p u r i de coriti mpletesc cntri gregoriene i b i z a n t i n e ; urechea este m a i puin surprins de diferenele de t e m p o lect de c i o c n i r i l e de s t i l , care c o m p u n t m l i m b a j savuros. I a r cu o mic cantat de Brediceanu (A different drummer) se ntre zresc perspectivele u n e i veritabile gndiri polifonice n politempic" (Jacques 1/>i'hampt, Le M o n d e " ) . Aa se face " artitii romni au i z b u t i t , nc de l a u n p r i m contact, s intereseze p u b l i c u l i s-1 conving d* fertilitatea do m e n i u l u i spre care intete acest c u m l definea c r e a t o r u l l u i , M i h a i B r e d i c e a n u posibil n o u d r u m p e n t r u v i i t o r u l m u z i c i i i a l d a n s u l u i " . i, n u ntmpltor, f e r i c i t u l acord ntre c r e a t o r i , interprei i p u b l i c s-a petrecut n M a r e a Sal a C e n t r u l u i P o m p i d o u " , acolo unde reprezentani ai t u t u r o r a r t e l o r se ntlnesc n e f o r t u l c o m u n de a r i d i c a n e c o n t e n i t modalitile de expresie la n i v e l u l n e v o i l o r s p i r i t u a l e ale o m u l u i con temporan.

Luminia Vartolomei

66

www.cimec.ro

BREVIAR A.T.M. n dezbatere.Turneul Teatrului Dramatic din Galai

Dezbaterile organizate i gzduite de ..., ntre c r o n i c a r i i colective teatrale d i n ar sau de peste h o tare, aflate n t u r n e u l a Bucureti, K - U I I d o v e d i t , de cele m a i m u l t e o r i , r o d n i c e , bogate n i d e i valoroase i, ca atare, v r e d n i c e a f i , de la caz l a caz, consemnate n p a g i n i l e noastre. 0 asemenea dezbatere a fost prilejuit d e recentul turneu al Teatrului Drama tic lin Calai (cu Scene din viaa unui bdran de D u m i t r u Solomon regia, A l e v a n t i n i Colpacci i Groapa de E u g e n B a r b u musical semnat de A r i a n a Kunner Stoica), dezbatere axat pc p r o b l e m a relaiei d i n t r e sntir i comedie, n a c t u l d r a m a t u r g i e i n cel scenic. Remarcnd opiunea reper torial, d r a m a t u r g u l T h c o d o r Mncseu p o l e m i z a t c u ide ea p o t r i v i t creia satira a r fi simplu divertisment, iar funcia i , d c f u l a r e a , r o s t u l tonic d e netgduit a l satirei nopulnd f i dezlegai dc vocaia oi reparatoare, dc v i r t u t e a c i de a c o n t r i b u i l a ameliorarea, l a perfeciona rea societii noastre. P o r n i n d de a c i , p r o f e s o r u l u n i v e r s i t a r I o n Toboaru a subliniat distincia d i n t r e sa

lir i comedie satirica, araceast premier, m - a m a l i a t tnd c spectacolul glcan n faa u n e i piese pe care, s-a nfiat, l a Bucureti, parc, n-o scrisesem e u . E x i m a i degrab ca o comedie sta o und de tristee ce cu accente satirice, dect reaeza personajele, o l u m i aa c u m se v r e a t e a t r u l l u i n dc u m a n i t a t e , care m i - a Solomon ca o satir scri plcut foarte m u l t " ) , a des s c u m i j l o a c e l e comediei. prins dou mprejurri : Dup relatarea fcut de .1 A r t a sc face n per Miruna Ioncscu, c r i t i c do manent stare de tensiune ; teatru a l z i a r u l u i Scnlcia ceea ce s-a ntmplat I a pre tineretului", premiera spec mier, n u s-a ntmplat aici, t a c o l u l u i arta c u t o t u l a l t la Bucureti. Degajarea ru fel : exista o i r o n i e p e r m a stpnit implic riscul u z u nent, a c t o r i i j u c a u i, tot rii, n l r u t i n e i ; 2 Dorina odat, sc j u c a u , se disociau, cte u n u i actor de c o m u cu finee, de personaje, a veau o deosebit p u t e r e de nica p r i n p o n c i f e . Cu ct u n persuasiune, depeau u n a m e c a n i s m este iniial , n u m e i n t e l e c t u a l i s m rece, a l m o i f i n reglat, c u att este caracterelor piesei, aveau m a i uoar dereglarea, p r i n carne i snge i puterea orice adaos sau e l i m i n a r e , de a se detaa dc p r o p r i a aa c u m u n ceasornic per l o r fptura". i, m a i presus fect poate f i dereglat dc u n de toate, se simea o stare s i n g u r f i r de n i s i p " . dc extrem concenlrure. Acestor dou observaii ale A c u m , Ia Bucureti, declara M i r u n a Ioncscu, m i a m m a i d r a m a t u r g u l u i m i - a m p e r m i s p u t u t vedea, d i n nefericire, s Ie a d a u g a l t a , m i n o r a , de nimic d i n toate acestea : sigur, n r a p o r t cu acestea, personajele n u m a i c o m u n i d a r , poate, c i n e tie, util, c, ncearc d o u r s stoarc n p l a n u l i m e d i a t a l p r a c t i rsul ; s-a aezat u n perete cii spectacolului : contactul ntre personaje, d e v e n i t e i n cu p u b l i c u l att dc nece c r e d i b i l e , i n o i " . sar a c t o r u l u i t r e b u i e rea l i z a t ca echip, reprezentat Fa c u asemenea decalaj p r i n concepia regizoral, i a r ntre spectacolul de premier nu individual ; or, la Bucu i cel de t u r n e u , artista e reti, fiecare sau aproape fie merit D i n a Cocea, care care actor glean a ncercat condus dezbaterea, a inut s fac u n n u m r " aparte. s constate, d i n p u n c t u l d c vedere a l a c t o r u l u i , c p r o Despre Groapa a vorbit v i n c i a l i s m u l aproape dis E l i sa be ta Munteanu, lectoi prut ea termen geografic universitar l a I n s t i t u t u l de d i n c o d u l teatral romnesc art teatral i c i n e m a t o g r a c o n t e m p o r a n i rmas doar fic I . L . Caragiale", a n a ca p o s i b i b t a t e ( i n ) e s t c t i c " liznd p e r t i n e n t i sugestiv reprezint o p r i m e j d i e gata spectacolul, i apreciindu-1 s reapar tftunci cnd u n ca o reuit ; de asemenea, spectacol e lsat s cad n c r i t i c u l I o n Cocora a v o r b i t p l a t i t u d i n e , n f a c i l . I n adespre dimensiunea s i m b o ceost o r d i n e de i d e i , d i a lic" r o m a n u l u i l u i Eugen maturgul Dumitru Solomon B a r b u , relevat de v a r i a n t a a ncercat s e x p l i c e , ntr-un dramatic, n spectacolul g fel, scderea spectacolului lean, i a considerat t u r n e u l prezentat l a Bucureti. Dup T e a t r u l u i d i n Galai l a B u c u ce v o r b i t despre b u c u r i a reti, n a n s a m b l u , d r e p t simit l a premier (Col onorabil. pacci a p u l v e r i z a t piesa mea, n sensul b u n a l cuvntului. Iubesc t e a t r u l m a i m u l t d e ct ceea ce scriu eu i, l a

www.cimec.ro

Paul Silvestru

AGEND I. T. I.
Cteva date recapitulative Teatralizarea dansului folcloric Arta debutantului Rolul social al teatrului n Africa
A c u m treizeci de a n i ntre 28 i u n i e i 3 i u l i e 1 9 4 8 sc ntrunea, l a Praga, Congresul d c c o n s t i t u i r e a I n s t i t u t u l u i Internaional de T e a t r u , sub preedinia d r a m a t u r g u l u i englez J . B . P r i e s t l e y . Fusese o iniiativa' a U N E S C O , u r m a r e a Conferinei generale d i n 1 0 4 0 . O p t ari trimiseser delegai l a acel p r i m Congres, n care s-a v o t a t s t a t u t u l , s-a d i s c u t a t despre elurile i metodele de l u c r u ale organizaiei. D c a t u n c i , numrul rilor i n care s-au creat centre naionale ale I n s t i t u t u l u i a crescut a n de a n . I n 1 9 7 7 , n a j u n u l Congresului de l a S t o c k h o l m , I . T . I , se compunea d i n : p a t r u z e c i i p a t r u d e centre naio nale, treisprezece centre asociate i o p t corespondente. P e n t r u c e i care n u tiu prea b i n e ce nseamn I . T . I . , s e x t r a g e m d i n p r i m e l e paragrafe ale S t a t u t u l u i : A v n d n vedere c arta teatral este u n m o d de expresie, c u caracter u n i v e r s a l , a l umanitii i c ea creeaz legturi ntre g r u p u r i l a r g i d c popoare d i n toate prile l u m i i , s-a c o n s t i t u i t o organizaie internai mal profesional autonom denumit I n s t i t u t u l Internaional de T e a t r u . I n s t i t u t u l are s c o p u l d e a ncuraja s c h i m b u r i l e internaionale n d o m e n i u l cunoaterii i p r a c t i c i i a l t e l o r t e a t r u l u i , urmrind s ntreasc pacea i p r i e t e n i a ntre popoare, s adnccasc nelegerea reciproc, s lrgeasc cooperarea creatoare i n t r e toi o a m e n i i d e t e a t r u . I n acest scop, I n s t i t u t u l v a c o n s t i t u i u n B i r o u i n t e r n a ional care v a avea ndeosebi sarcina d e a a d u n a i d i f u z a informaiile de orice natur d i n d o m e n i u l t e a t r u l u i , de a p r o m o v a orice iniiativ n vederea l i b e r e i sale d e z v o l tri n l u m e , d e a s p r i j i n i ct m a i m u l t p o s i b i l s c h i m b u r i l e d e opere i d e persoane, de a coopera a c t i v l a dez voltarea T e a t r u l u i Naiunilor, n f i n e , d e a face s apar orice publicaie n stare a - i f a c i l i t a a c t i v i t a t e a " . Organizaie internaional nonguvernamental, c u carac ter p r o f e s i o n a l , I n s t i t u t u l Internaional d e T e a t r u este c o n s t i t u i t d i n centre naionale, reprezentnd micarea teatral d i n rile respective, n ntregul su ( d r a m a t u r g i , a c t o r i , r e g i z o r i , scenografi, d i r e c t o r i de t e a t r u , c r i t i c i , c o m p o z i t o r i care creeaz p e n t r u teatru etc.). Spre deosebire d e alte organizaii internaionale, I . T . I . n u accept m e m b r i i n d i v i d u a l i . Congresele statutare a u loc d i n d o i n d o i a n i , n acele ri ale cror centre naionale se ofer d r e p t gazde i, bineneles, d r e p t o r g a n i z a t o r iwww.cimec.ro l a . Congresele,

ln luna martie a avut loc la Rennes (Frana) al cincilea Festival internaional al artelor tradiionale, ln ca drul cruia Comitetul tea trului muzical din cadrul I . T J . a organizat un coloc viu cu tema Teatralizarea d a n s u l u i f o l c l o r i c " . Din par tea Centrului romn a parti cipat coregrafa Mihaela Atanasiu de. la Teatrul de Ope ret din Bucureti, care a prezentat o expunere despre experiena ei tn realizarea spectacolului Nesfrit, z b o r u l Miastrei. Centrul polonez al I . T . I . a organizat, la ncepu tul lunii iunie, un simpo zion internaional cu tema Arta debutantului", ale c rui dezbateri s-au axat n deosebi pc dou proble me : pregtirea profesio nal a artistului de teatru i permanena debutului. Lu crrile au fost conduse de Ren Ilainaux din Bruxelles, preedintele Biroului de le gtur internaional a co lilor de teatru, i de Jerzy Grotowski. directorul Institutului-teatru Laborator" din Wroclaw. Experiena rom neasc, att n ceea ce pri vete pregtirea profesional, preocuparea pentru debutul in teatru al tinerilor absol vent i, cit i reciclarea i per manenta perfecionare profe sional, a fost expus de re gizoarea Sanda Manu. La Lagos (Nigeria) a avut loc un Atelier dedicat temei Rolul social al tea trului n Africa". Au partici pat delegaii din Botswana, Ghana, Guineea, Liberia, Ni geria, Senegal, Tanzania, Zair. Ateptm amnunte. Printre preocuprile re cente ale I . T . I , se afl si ac tivitatea Teatrului surzilor", descoperit cu ocazia Congre sului Federaiei mondiale a surzilor, care a avut loc la Washington n 1975. Exist, n mai multe ri ale lumii, trupe de teatru vizual", ai cror artiti, deosebit de ta lentai, suplinesc lipsa auzu lui prin explorarea i exploa tarea la maximum a mijloa celor de expresie vizual. A luat natere, de curind, Or ganizaia internaional de

cercetri n domeniul teatru lui vizual (I.V.T.Intctnational Visual Theatre), sprijinit de UNESCO. O prim reuniune interna ional dc mare nsem ntate a teatrului surzi lor a avut loc la Stockholm, n 197,7* cu prilejul Congre sului J . T . J . , unde s-a confir mat, prin spectacolele pre zentate de trupe din mai multe ri (S.U.A., Frana, Suedia, intre altele), cil i prin dezbateri, ct dc impor tant este contribuia pe care o pot aduce cercetrile i experienele n acest dome niu, la mbogirea culturii teatrale i nu numai tea trale mondiale. n pre zent, o vast activitate de cercetare i de creaie snt chemate s ndeplineasc, arta mimului, fr ndoial, pantomima modern, experi animatori ena unor regizori ai teatrului contemporan, ca Peter Brook, Grotowski, Jo Chaikin etc. Dealtfel, un se minar internaional organizat n 1977 de ctre Centrul po lonez al I.T.., in cadrul Tea trului de pantomimi din Olsztyn, a artat bogatele perspective existente, pe baza solidei experiene acumulate.

care particip delegai a i centrelor naionale, dezbat p r o blemele organizaiei, analizeaz a c t i v i t a t e a , proiecteaz aci u n i , aleg n o u l C o m i t e t e x e c u t i v , a l crui m a n d a t dureaz pn Ia congresul urmtor, l n C o m i t e t u l e x e c u t i v snt alese centre naionale, n u persoane. C r i t e r i i l e snt acelea ale reprezentativitii, att p e p l a n geografic, ct i pc p l a n p o l i t i c . P r e s t i g i u l micrii teatrale d i n R o m o i a d e t e r m i n a t ' alegerea C e n t r u l u i naional romn, dc m a i m u l t e o r i l a " r n d , ' ca m e m b r u a l C o m i t e t u l u i e x e c u t i v . I a r R a d u B c l i g a n , desemnat de C e n t r u l romn ca r e p r e zentant a l su n C o m i t e t u l e x e c u t i v , a fost ales de t r e i o r i l a rnd preedinte a l I . T . I . , ceea ce c fr precedent. La u l t i m u l Congres, desfurat l a S t o c k h o l m , n m a i - i u n i e 1977, C e n t r u l romn a fost reales n C o m i t e t u l e x e c u t i v , preedinte a l acestui organ de conducere f i i n d ales repre z e n t a n t u l C e n t r u l u i naional d i n R . F . G . Cc face I . T . I . ? M u l t e . D i n cc n ce m a i m u l t e . Dac n p r i m i i a n i activitatea a constat ndeosebi d i n c o l o c v i i , mese r o t u n d e , anchete i r a p o a r t e , t r e p t a t , coninutul i metodele d e l u c r u s-au d i v e r s i f i c a t , rspunznd n m o d m a i adecvat o b i e c t i v e l o r statutare. S c h i m b u r i l e d c informaii ntre cen trele n a t i o n a l e i B i r o u l c e n t r a l , d c l a P a r i s , ca i cele directe, ntre centrele naionale, snt d o a r u n aspect a l acestei vaste activiti, care, n p r e z e n t , t i n d e s se n d r e p t e , d i n ce' n ce m a i m u l t , spre cercetarea r a p o r t u r i l o r t e a t r u l u i c u s o c i e t a t e a contemporan i, n acelai t i m p , spre prospectarea u n o r ci n o i d e r e v i g o r a r e a a r t e i teatrale, acolo u n d e izvoarele creatoare ale acesteia p a r s dea semne d e sectuire. Dar, despre temele i orientrile activitii I . T . I . , ca i despre organizaiile i comitetele d c specialitate create l n u l t i m i i a n i , l n vederea aprofundrii u n o r cercetri, n t r - u n u I dintre numerele viitoare.

Margareta Brbu

REVISTA REVISTELOR
Teatr" nr. 4 i 5/1978
Editat in excelente condi ii grafice, mensualul sovie tic (nr. 4 i 5/1978) ofer un sumar variat, cu o des chidere ampl spre fenome nul scenic, vzut pc multi plele meridiane geografice i

naionale ale teatrului tic contemporan.

sovie

Cronica spectacolelor, com pletat cu o bogat informa ie la zi privind premierele din vasta reea teatral, por trete ale unor personaliti actoriceti, incursiuni n la boratoare de creaie regizo ral, memorii, recenzii ale unor cri de teatru, relatri despre festivaluri teatrale in ternaionale, dezbateri de dramaturgie (drama cazah), impreun cu un bogat ma

terial iconografic, compun substana acestor numere. La capitolul piese noi, se pu blic ultima dram a lui Alexei Arbuzov, Jocuri crude (nr. 4) pies inspirat de raporturile, adesea ncordate, dintre generaii , comedia liric L u n a plin, a drama turgului Iulius Edliss, un debut ntr-un act datorat lui Piotr Gradov i, ca mostr de literatur strin, tradu cerea piesei lui Neil Simon, Prizonierul d i n Manhattan.

www.cimec.ro

69

ION BRAD

Nu pot s dorm
p i e s n trei a c t e i u n epilog

TIMOTEI ANA TIPOGRAFUL POTAUL PEDELUL FATA ARON MUNILOR ENIGMATICA PUMNUL FEMEIA

VASILE MOLDO VAN POPA DIN PETRIFALAU PAP1U-ILARIAN AVRAM BALINT BRNUIU P E R S O N A J E L E (n o r d i n e a intrrii n scen) DUNCA BUTEANU TREBONIU LAURIAN ANDREI BARIIU BATRINUL STEFAN LUDWIG CREDINERUL ROTII MUREANU IANCU

ACTUL I
Aciunea se petrece n p r e a j m a a n u l u i 1 8 4 0 , n casa l u i T i m o t e i , d i n piaa m a r e a B l a j u l u i . O ncpere c u m u l t m a i larg dect c e l e l a l t e c h i l i i ale acestei caseb i b l i o t e c i . Pereii, n u p r e a nali, zidii n d u l a p u r i d e cri. Sc p o t v e d e a t i t l u r i i n r o m n a veche i n o u , n latin, greac, s l a v o n , ebraic, arab, francez, ger man, maghiar, italian, turc, persan, englez, spaniol, sirian... Atmosfer faustian. Pe m a s a larg, m a n u s c r i s e r a r e , p e r g a m e n t e , hri a d u n a t e s u l , z i a r e , c u t i i c u m o n e d e v e c h i , f r a g m e n t e d e m a r m u r c u inscripii r o m a n e , hrtii i cri f e l u r i t e , toate, ntr-o o r d i n e desvrit. D e asemenea, u n o c h e a n . I n t r e d o u d u l a p u r i v e c h i , c o p i a r o m a n a u n e i s t a t u i care seamn c u A t h c n a P r o m a c h o s a l u i

www.cimec.ro

Phidias. I n t r - u n colt. a l ncperii, u n pat ngust, ca de campanie. Pe msua de alturi, o luminare nalta i sticlue de medicamente. Tabachera de tutun, deschis. I n tiuip cc Timotei (35 d c a n i , barb i musti negre) i a ocheanul i se ndreapt cu el spre geamul ce d spre grdin, d i n ncperea alturat, ncrcat de ace leai d u l a p u r i , intr A n a , o ranc btrn, moaa care 1-a adus pe lume. d i m i nea dc var. Lumin mult. Linitea e ntrerupt de clopotele catedralei, ameste cai* c u cucurigul cocoilor d i n curte.

A N A : D i n o . luminiile, c-ai stins i t u l u minarea aia ! O s-i a f u m e i s u f l e t u l ! T I MOTET (obosit, dar bine dispus) : Sper. ti A n , c n u d i n p r i c i n a e i mi zici a c u m lumlnatule". Altdat, mi ziceai ..butuc <le l e m n " . . . NA (speriat) : E u ? B u t u c de l e m n ? T I M O T E I : D a , d u m n e a t a ! I a ad-i a m i n t e r e - m i povestea m a m a . Cnd m nscu, dup ce m i - a i tiat b u r i c u l , ea plngon i eu tceam ca m o r t . An-i ? A N A : Aa-i ! T I M O T E I : Bravo, Salomie ! i - a i zis. A i adus i Iu pe l u m e u n b u t u c de l e m n ! A N A (ncepe s tearg praful dc pc cri) . V o r b a asta a m u i t a t - o . . . T I M O T E I : i. pc urm, tii ce-ai iutii zis ? A N A : N u m a i tiu, c eu s povcsUirnic, spui cam multe... T I M O T E I : Uite, t u S a l o m i e , i^nm vrt stuia dcbiul n gur i e l , hoomanul, rdc, n loc s plng ! A N A : Adevrat, i pc asta a m spus-o ! D a r a c u m , luminiile, n u m a i tii rdc ! T e scoli de zece o r i pc noapte i s c r i i , s c r i i , ntorci pe dos toate crile-astca... T I M O T E I : Ba, s-mi fie cu i e r t a r e , d u m neata le ntorci pe dos, cnd le tergi de p r a f ! Cu toate c t e - o m r u g a t s n u le clinteti d i n loc, c m ncurci l n . . . A N A : B i n e . o s le bis aa, s te neci i de praf, n u n u m a de f u m u ' luminrilor ! N u vezi e i-ai t o p i t o c h i i n slove i c e r n e l u r i ? Ce t o t caui i n u gseti ? T I M O T E I : C u v i n t e btrncti... A N A : Pcat dc t i n e , o m tnr ! Nu-i ajunge C-ai tiut pc de rost Alixndrin". nc de la apte a n i , i toate cntecele i g h i c i t u r i l e d i n Panade ? ! T I M O T E I (pune ocheanul pc mas,- ia hrtic i o pan de scris) : L e - a m tiut, d a r le-am u i t a t . i-acum, ti, mi pare ru. A avea m a r e nevoie de ele. H a i , cnt-mi d u m n e a t a ceva, povestete, s p u n e - m i ce v r e i , ca s trec eu v o r b e l e pc hrtie... A N A (sc uit lung la el, cu nencredere) : Ii cnt, dac-mi rspunzi i t u 0 ntrebare. T I M O T E I : Ce ntrebare ? A N A : i-o s p u n l a sfirit. A c u m , (ncepe s cnte.) Insoar-te, bade, 'nsoar, c i barba tc-mpresoar ; i mustaa-i r u m p e faa, stricatele-i mnc viaa. Insoar-te, ia-i m u i e r e , n u u m b l a n sat a cere..." ascult !

(Tcere, btrna e ngrijorat.) E i , nu-i place ? T c - a m suprat c u m v a ? ' T I M O T E I (ln timp cc noteaz) : N u , a m scris n u m a i f o r m a c u v i n t e l o r . Cu sufletul lor, o s mai stm de vorb. D a r , dac a f i ru, i-a p u t e a spune i eu : Bun z i u a , bab, castravei pc ap !" A N A : S p u n e , c n u m supr ! Aa, i-a puteft-0 ntoarce i eu : Unde- m i n t e , n u - i noroc !" T I M O T E I (pe gnduri) : Poate c a i d r e p tate... i-acum, p u n e - m i , te r o g , ntrebarea. A N A : Ce ntrebare ? A , d a , cap u i t u c ce snt ! Pi, i-am pus-o... T I M O T E I : N - a m neles... A N A : Dc ce n u te-ai nsurat ? T I P O G R A F U L (bate puternic n u, apoi intr cu un maldr dc hrtii slrinse ntre pereii de carton ai unei mape groase) : M - a m ncurcat, l u m i n a t u l c , i n-a v r e a s ias v r e o sminteal n c a p u l studeni lor. C c i le d u c , d c - a i c i , pe toate satele romneti d i n A r d e a l . i, orice slov c u leas poate f i i gru c u r a t , i neghin otrvit... A N A (rea) : Vorbeti ca u n rcovnic... (Se ei din col i se uit aaz pe scaunul ndelung la statuia dintre dulapuri.) T I M O T E I : Las-1 n pace, c a z i eti pus pe har ! H a i , Toadere, s v e d e m de ce b u c l u c a i m a i d a t ! Cu cartea... T I P O G R A F U L (grbit) : Cu toate, d o m n u l e director... C, de cnd ne-ai adus l i t e r e l e astea l a t i n e , ucenicii m e i parc s-or f i m u t a t c u toii la Roma... T I M O T E I : Snt t i n e r i . . . T I P O G R A F U L : T i n e r i , d a r i p i e r d repede rbdarea... i, d i n p r i c i n a asta... (Se oprete din vorb, se uit la btrn, la statuie, apoi n cele patru coluri ale ca sei, ca speriat.) T I M O T E I : Cc ? T I P O G R A F U L (n timp ce desface mapa) : O s ne bage pe toi n b u c l u c . Uitai, c i t a t u l sta d i n p r e d o s l o v i a P a l i e i de la Ortie, n u m a i cu l i t e r e m a r i latineti l - a u cules : ...CA VADZUM CUM TOATE L I M B I L E A U I N F L O R E S C INTRU C U V I N T E SLVITE... P E N T R U ACEIA, CU MARE MUNCA SCOASEM D E N LIMBA JIDOVEASCA I G R E C E A S C A I S1RBEASCA P R E LIMBA ROMA NEASC C I N C I CRI A L E L U I M O I S I PROROCUL... I LE-AM SCRIS IN C H E L T U I A L MULT... I L E - A M D R U I T VOU, FRAI ROMNILOR..."

www.cimec.ro

71

T I M O T E I : A u z i , Toadere, cc f r u m o s sun ! i, cnd te gndeti c v o r b e l e astea o u fost scrise l a 1582, i c le-a tiprit crb a n , f i u l d i a c o n u l u i Coresi... (Cu entuzi asm.) U i t e - a i c i (arat spre dulapul din dreapta), eu toate crile d i a c o n u l u i le strnsei. i cte altele, d i n t o t A r d e a l u l , d i n M o l d o v a i ara Romneasc. B a , nc, i de l a Constantinopole... T I P O G R A F U L (rece) : tiu, n u m a i c t i n e r i i tia... ' T I M O T E I (i revine, se uit iar la hrtii) : B i n e c n u m i - a u u i t a t c i t a t u l d i n E n c i clica l u i M i h a i Torda : ...in linguam romanam vertimus, et eos vobis fratribus Romanis ita legendas donamus..." (Pauz.) Ce ziceai, de t i n e r i i u c e n i c i ? T I P O G R A F U L : i d a u p r e a uor gndurile pe fa... i-acum n u - i p o t r i v i t , c doar ai c e r u t mpriei tiprirea u n o r f o i n l i m b a romn. (Ofteaz.) I a r a n i i , vz c trec i, de a p r o b a t , n u v i le aprob !... N u - i sptmn s n u ne cerceteze iscoa dele... T I M O T E I (surprins) ; Ce iscoade ? (Tresare i btrn, e numai ochi i urechi.) T I P O G R A F U L : i azi-diminea a fost o doamn tnr, mbrcat n n e g r u . Zicea c e f a t a l i b r a r u l u i a n t i c a r d i n C l u j . . . T I M O T E I : A l u i S a m u i l Neme L i t e r a t i ? T I P O G R A F U L : 0 cunoatei ? T I M O T E I : Poate, m i - o f i adus crile cerute tatlui su... Poate, d a r n u , n u c r e d c-o m a i f i gsit nc v r e o tabl cerat ! D a r u n d e ziceai c-i f a t a ? T I P O G R A F U L : N u tiu... A m c r e z u l c-a v e n i t . . . (Se uit la Timotei.) N u mi-a plcut c u m i edeau o c h i i n cap... I a r t i n e r i i tia... T I M O T E I (preocupat) : B i n e , las probele crilor a i c i , c v i u eu dup-amiaz s le-aduc, o s m a i stau de v o r b i c u t i n e r i i . . . Pn a t u n c i , d u - t e , te r o g , l a p e d e l u l colii i s p u n e - i s fac ce-o ti i s gseasc f a t a ! T I P O G R A F U L : Bine, domnule director, dar s n u schimbai i a r toate m a n u s c r i s e l e , c l a toamn n - o r avea studenii d i n cc nva... N u ne p r i m i m n i c i n o i leafa i... (Iese, privind ciudat la btrn i la sta tuie.) T I M O T E I (ctre btrn) : V e z i cte-mi stau pe cap, i d u m n e a t a m-ntrebi de-nsurtoare ! A N A (iar pus pe har) : N u m a ' d i n p r i c i n a singurtii vorbeti t u , n o a p t e a , s i n gur ! T I M O T E I (indispus) : N u vorbesc s i n g u r . i se p a r e ! N u m a i c n u p o t s d o r m . . . (Ca ntr-un acces de tuse sau de furie, repet, n aproape toate limbile pe care le cu Somnum capere non possum ! noate.) U diname cathfdin ! Non posso dormire ! Ani lo yahol lison ! Ne mojam daspiam ! Je ne peux pas dormir ! Nem tudok aludni ! No puedo dormir ! Ich kann nicht scldafen ! Uyuymyorum ! Nemit-

hava menbaham ! I can not slep ! La'astalya al nam ! Nu pot s dorm ! Nu... A N A (i face cruce) : tiam cu c, de m i c , o i n t r a t d u h u l l i m b i l o r n t i n e ! D a r , ca s te liniteasc, nu s te t u l b u r e ! i-acuma, u i t e , vorbeti singur... T I M O T E I (linitit, ca prin farmec, ia ochea nul de pe mas i ncepe s se uite cu el prin geamul larg deschis) : N u vorbesc singur... A N A : N u vorbeti, n u vorbeti, d a r eu t c - a u d ! Ii intr c i n e v a pe geam ? T I M O T E I (misterios) : D a , u n e o r i o p r i n d n ocheanul sta pe Clio... A N A : A m bnuit eu c a i o drgu... Cmp u - i eu o c h i , pdurea, c u u r e c h i . . . ' T I M O T E I : N u - i cc, crezi d u m n e a t a , ti Clio n u - i dect o zei ! Seamn, u i t e , c u statuia asta d i n t r e d u l a p u r i . N u m a i c n u - i aa dc neleapt ! Clio, zeia i s t o r i e i ! O fat btrn, seamn cu m i n e . . . n e l i nitit, n u poate n i c i eu d o r i n i . . . A N A (cu privirile pe statuie) : Chiar, l u m i n n t u l e , de cc ii t u n cas c h i p u ' sta c i o p l i t ? M i - e i fric s m - a p r o p i i , s-o terg de praf... Cnd m u i t l a ca, c-i frumoas, n u - i btrn, c u m z i c i , mi n c h i p u i c-i Sfnta V i n c r c . i, de, p e n t r u pcatele t i n e r e l e l o r , m p r i n d f r i g u r i l e . . . T I M O T E I (pune ocheanul din nou pe mas) : m i p a r e b i n e c recunoti... A N A : i, c u m ziceai c-o cheam ? T I M O T E I : Clio, zeia i s t o r i e i ! A N A (ncurcat) : Ce tel de zei o m a i f i i asta, c vorbesc de ca pn i c o p i i i d e p c sate ? ! (Cnd se pregtete s rspund, se aude o emoionat, crezind btaie in u ; Timotei, c e pedelul, trimis dup femeia enigmatic, se grbete s deschid.) P O T A U L : B u - b u n z i u a , m-mria-ta. i ia-iart-m c-s bl-bit... N u . . . n u tiu c u m se fa...face, c n u m a ' cnd v i u a i c i cu... cu... A N A (maliioas, dar i ca s-l scoat din emoie) : C u - c u - r i g u ! P O T A U L (eliberat) : Curierul de a m b e l e secii", a d o m n u l u i E l i a d . . . T I M O T E I (rznd) : Sexe, n u secii, blbil! i, a l t c e v a , n i m i c ? POTAUL : Ba-ba, Spe-sperez s v d plicurile.) nc d o u v aduc I b u c u r e amndou... (ti

T I M O T E I (tot n glum) : Spe-sperez i eu... (7a grbit plicurile.) D-i, ti, l u i B a z i l i u , u n p a h a r d e v i n rece, s-i treac blbiala. (In timp ce ei intr alturi, Ti motei desface plicurile.) D a , mi scrie i a r f r a t e l e Bari d i n Braov. N u i - a m m a i t r i m e s de m u l t a r t i c o l i p e n t r u Gazeta de T r a n s i l v a n i a " i Foaia p e n t r u m i n t e , inim i literatur". (Citete.) Domnule i f r a t e , te-ai d e d a t , pesemne, c u t r a i u l t i h n i t i f o i l e noastre d u c d o r u l p e n e i tale. F ce f a c i i ncalec u n c a l b u n , c ne ateapt excursul de var ! I n c-

72

www.cimec.ro

leva zile, s f i i a i c i !... Vale ! Gheorghe mai citete o dat fraza Bari" (Contrariat, cu calul i excursul" de var.) Ce-o f i c u e n i g m a asta ? ! (Pe ginduri.) D a , te pomeneti c... t r e b u i e s t r e c e m i a r Carpaii, c u m a m fcut-o a c u m p a t r u a n i . . . N u m a i c... e u , paaport de l a vldic i de l a g u b e r n i u l chezaro-criesc n-o s primesc, n i c i n p a t r u l u n i !... 0 s t r e cem i a r pe l a v a m a C u c u l u i " . . . (Deschide a doua scrisoare i exclam.) De cnd te ateptam c u veti, l o s i f R o m a n o , l i b r a r u l c ! l a s te v e d e m , cc-ai m a i gsit i cite p a r a l e v r e i ! (Citete.) Luminate d o m n i a m i c , a m gsit toate crile d o r i t e . Dac a v e m b a n i destui i ne in p u t e r i l e pn la Constantinopolc i I e r u s a l i m , ne u m p l e m sacii cu ele. T a r e n c - o r f i b u n i nite cai mruni de m u n t e , ca s n u c h e l t u i m prea m u l t c u potalioanele. Catrii m e r g prea ncet i mgarii ne-ar face c a p r i c i i . . . I n l o c u l u n e i epistole sau a l b a n i l o r , te atept n persoan..." (Iar contrariat.) Alt enigm ! Ceva se ntmpl, n ara Romneasc !... N u m cheam e i degeaba... Poate, d o m n u l Cmp i n e a n u l , poate Hcliad, vrjitorul, o r i Chezar B o l l i a c , o r i A r o n F l o r i a n i E f t i m i o M u r g u . . . D a , m a i ales E f t i m i e M u r gu... (Intre timp, reintr Ana i potaul.) N A : I a r vorbeti s i n g u r !... T I M O T E I (nu o bag n scam, c concentrat, se hotrte) : B a z i l e , o s d u c i m i s i v a aceasta (ia un plic de pc birou) popii d i n Pctrifalu... A N A : I - a i scris s mearg ' l a b a r o n ? S-i lase pe o a m e n i m a i cu d o m o l u l , c, a l t f e l , p u n mna pe f u r c i ! Poate c ascult, cel puin, dc p o p a l o r unguresc... T I M O T E I (scurt) : I - a m scris... i-apoi, B a sile, t r e c i n Sncel, l a u n c h i u l Fril, i-i c e r i s-mi mprumute c a l u l , p e n t r u cteva zile... A i neles ? POTAUL (iar n emoie) : Am-am... pui deoparte... T I M O T E I : A i criarii ti, (Potaul iese, grbit.)

T I M O T E I : Snt, ci nice n u le tim n u m r u l ! Oare, n u dup g r a i u r i l e i dup crile l o r u m b l u eu p r i n l u m e ?! A N A : U m b l i , n u zic, i m i l e - a d u c i pe toate m i e , p l i n e d e praf... T I M O T E I : P r a f u l sta e m a i cutat astzi, p e n t r u n o i , romnii, dect p r a f u l de p u c... D a (o observ pe btrn cu privi rile int n ochii statuii), curi i a r g u m e n t e l u m i n a t e t r e b u i e s-i p u n e m n o i n min l u i Clio ! A r m e , gsete ca m a i uor... Dac n u de foc, cel puin f u r c i i t o poare I A N A (speriat) : D o a m n e , l u m i n a t u l e , c u m vorbeti ! Ca u n haiduc... T I M O T E I : Vorbesc aproape c u m scriu. i tare m i - a r plcea s p o t i fptui c u m vorbesc ! Ca H o r e a R e x D a c o r u m , des p r e care, nc l a 1826, a m decopiat, l a b i b l i o t e c a T e l e k i d i n rgu-Murc... A N A (ca obosit i asta n - a m tiut... uimit de toate) : De

T I M O T E I : C u m ? N - a i a u z i t d u m n e a t a de H o r e a , cel tras pe roat ? A N A : B a , dc el a m a u z i t , ca t o t r o m n u ' ! C ne povestea t a t a , c u m a fost el dus s-i vaz sfrmarea oaselor, n A l b a - I u l i a . . . D e H o r i a tiu, d a ' de cellalt, dc rc-dac-toru la... T I M O T E I (izbucnete in ris) : Redactorii' snt c u , ti, cnd scriu crile p e n t r u studeni. Pe cnd rex nsemna rege n l i m b a r o m a n i l o r . . . d a , cred c i-n a d a c i l o r , strmoii notri... A N A (i revine) : Pi, c u m ? N o i a m a v u t strmoi n u m a i de p a r t e brbteasc ? T e pomeneti c de-aia n u v r e i t u s t c - n s o r i , l u m i n a t u l e , s n u se prseasc prea muli romhi necjii, ca n o i ! D a ' g r e eti, afl de l a m i n e , tare greeti ! Dac te-ai nsura, s-ar l u m i n a pmntul, de c o p i i i ti ! (Se aude iar o btaie n u, btrn sare i deschide, dar cu o team vdit.) P E D E L U L : A m cutat-o, d o m n u l e d i r e c t o r , cu tipografu' mpreun, peste t o t !... N u m a ' n t u r n u ' c a t e d r a l e i , n u . . . Fiecare zice c-ar f i vzut-o, d a r unde-o f i a c u m , n u tie n i m e . Poate c era d o a r v r e o vedenie de-a t i p o g r a f i l o r , c c i nghit atta p r a f de p l u m b de l i se umfl ochii... Pe ea, taie-m, omoar-m, n - a m gsit-o ! I n s c h i m b , ateapt a i c i l a poart o fat de m o c a n . Tat-su i-a tras crua m a i deoparte. Zice f a t a c t r e b u i e s i n t r e n e aprat l a d o m n i a - t a . i-i frumoas, ca M a i c a Precist ! T I M O T E I (plin de curiozitate) ; Bine, spun e - i s vin ! i-apoi, d u - t e l a coal. S m-atepte p r o f e s o r i i , c a m p o r u n c i p e n t r u ei... (Pedelul iese.) A z i e ziua m i s t e r e l o r ! Ce fat o m a i f i i asta ?! i, nc, t o c m a i d i n Munii A p u s e n i ! F A T A M U N I L O R (dup ce bate in u de cteva ori, intr, cu desagii n spate) : Bun z i u a , l u m i n a t u l e !

A N A (memorie bun, ncpnat) : A c u m te-ai l u a t cu c a l u l , n u tiu de ce, i n u m i - a i rspuns, l u m i n a t u l e , cc-i cu zeia asta, cu i s t o r i a ? (Se uit la statuie, i se pare c mic din gene.) T I M O T E I : I s t o r i a ? M b a g i i a r l a ncurc tur, ti ! N u tiu c u m s-i spun... I s t o r i a e u n f e l de prieten, d a r i u n f e l de duman a noastr... A noastr, adic a romnilor d i n A r d e a l , d i n B a n a t , d i n Criana i d i n Maramure... A celor d i n toat M o l d o v a i ara Romneasc, d i n B u c o v i n a i d i n celelalte pri ale l u m i i , u n d e se vorbete l i m b a strbunilor... A N A (foarte mirat) : De u n d e s tiu e u , m u i e r e fr coal, c snt atia romni pe faa pmntului ?!

www.cimec.ro

73

VNA (surprinsa) : D a ' de u n d e tii / i e i aa ? De undc-1 cunoti ?

t u s-i

F A T A M U N I L O R (intimidat): Pi... i zic ca printelui B a l i n t , c el m-o t r i m i s aici, de sub m u n t e l e Cminu Marc... T I M O T E I (se uit, admirativ, cnd la fat, de marmur) : l)-i jos cnd la statuia desagii d i n spate ! D u - t e , ti. cheam-1 in cas i pe ttne-su ! F A T A M U N I L O R : N u , c tata n u vine... l - i fric s n u - i fure cineva calu'... Se uit la coli i se-ncbin. ca dc alto alea... A N A (mai mult pentru sine) : De m o c a n u l care face m u l t e mtnii, ferote-i calu'!*' T I M O T E I : D a r ce comoar ai i n desagi, fat frumoas, de n u v r e i s-i lai jos ? Ce. m i - o t r i m i s B a l i n t , fostul meu coleg i confrate ? F A T A M U N I L O R : N u tiu. l u m i n a t u l e ! M i - o p o r u n c i t n u m a i c. dac m - o r o p r i jndarii pe d r u m . o r i solgbirii, o r i is coadele mprteti, eu s le spui c am donie i teocuri de rin... C-s t a r i de sagii, u i t e , ca doniele... (li aaz in miinile lui Timotci, care ncepe s-i dezba tere.) N u m a ' ceva t o t a m bnuit eu c-o pus nuntru... T I M O T E I : Cc ? F A T A M U N I L O R : Nite brtii. pe cure-o scris toate cntecelc d i n sat. i pe cele spuse de mine... A N A (acid) : D a ' ce, t u tii s i cni ? N u i-i destul c eti frumoas ? ! F A T A M U N I L O R (se mbujoreaz) : Vocea a m motenit-o de l a tata... I a r cntecelc le-am nvat p r i n toate satele... M a i m u l te snt dc jele, c pe l a n o i . . . T I M O T E I (care, intre timp, scoind doniele din desagi, gsete, n una dintre ele, hrliile) : I a te uit. o Culegere m a i mare dect a l u i Paulete, de pc Seca ! (Rs foiete cteva. precipitat, sc ncrunt, n cepe s murmure.) A plecat moul la ar Cu donii i 0 1 ciubar i cu teocuri de rin S le dcie pe frin, lini, b a i . b a i m u r g u l e . b a i !*' (Fata ncepe s murmure i ea : hai, hai..." Btrn, cu o voce tremurat, intr n ritmul cntecului, sc vede c-l mai auzise de la mocanii cltori.) Munii notri a u r poart, N o i cerim d i n poart-n poart..." (In timp ce femeile cnt mai departe, Timotci caut, nfrigurat. n doniele nc necercetate. ntr-un tirziu, gsete, nvelit n dou tergare, o tabl cerat. Sare, ca un copil.) 0 tabl cerat ! 0 tabl cerat ! Asta nseamn, d r n g i l c mele, l i m b a seco l u l u i d o i ! Maica l i m b i i noastre ! Uite... (i apropie ocfiii de literele mrunte ale documentului.) Alexandrei secondo auctor

segnai... I n loc de secundus, ca la i t a l i e n i : secondit ! i segnai, ca la n o i , n loc de signavi ! tii t u . fato, ev m i - a i adus ? ! (O ia n brae i o srut rte amndoi obrajii.) FATA MUNILOR (dup ce se dezmeti cete): M t u l b u r i , l u m i n a t u l e , i-i pcat! ANA (nedezminit) : Las' s te t u l b u r e , c-aa-i st b i n e u n e i fete frumoase ! D o a r n u - i rmne eapn, ca d o a m n a Q i o , asta, d i n t r e d u l a p u r i ! (Arat statuia.) F A T A M U N I L O R (se uit lung la statuie): E u , l u m i n a t u l e . a m v e n i t aici i c-o rusjare d i n partea mea... T I M O T E I (i ridic mrunte, greu de rate) : O rugare ? FATA MUNILOR : B l a j , i-o coal i n o i nvturile A N A (mirat) : D a r nvturile astea p r u n c i romnilor, privirile descifrat, de pe literele ale tablei ce

Da... s deschizi aici, la de fete... S d e p r i n d e m timpului... ce s nlegei v o i d i n ? M a i bine le-ai face s n u ne piar neamu'.'

F A T A M U N I L O R (nroindu-se, grijulie s nu ntlneasc privirile lui Timotci) : n vtura asta, mtu, e cea m a i uoar ! Numa c, fr carte, pe la n o i , n u m a i are cine scrie jalbele, de p o v a r a fiscului i dc robotele iobgici... Popii-s m a i m u l t pc Ia nmormntri, i a r Ca arina Varga, doamna noastr, n u m a i prididete...
1

T I M O T E I (ascult nlemnit, dar, cnd vrea s rspund, se aude iari blind cineva in u, se grbete s deschid) : H a i , o m u l e , c m - a i spriat ! POTAUL (iar sc blbie) : Poa-poate Calul bra-breazu s te sp-sprie, nu-nu c u ! -badea Fril de-iabia o v r u t s-s m i - I dcie ! C... T I M O T E I (l imit) : B i - b i n e ! Mulumesc ! Uite cri-criarii ! (Apoi, grbit.) Ia hrtiilc astea i d u - l e Ia tiparni. S p u n c - i I u i Toader s le bage- teascuri aa c u m sunt, c-s b u n e ! A p o i , d u - t e la coal i z i - i p e d e l u l u i s-anune profesorii c, de azi ncolo, a u vacan, pn l a toamn ! S mearg p c sate, tiu ei de cc ! (Po taul iese, numrindu-i criarii, cam ne mulumit.) P u n e - m i , ti A n , ceva n strai, c pornesc c h i a r a c u m la S i b i u . . . FATA MUNILOR cu ceva ? (speriat) : V - a m suprat

T I M O T E I : N u , f a t o , f i i binecuvntat ! I a r cnd m ntorc, o s v i n eu l a v o i , in muni. L u i B a l i n t , spune-i doar att, c-s f e r i c i t ! i deviza noastr : D r e p t a t e i Frie ! A N A (foarte ngrijorat) : Numa' muierea aia, pe carc-ai pus s-o caute p r i n t o t t i r g u ' , n u m a ' ea i-o sucit minile ! (n cepe s-i aeze cte ceva dc-ale gurii, n tr-o traist ; albiturile, ntr-o serviet marc dc piele.) S n u poi t u d o r m i d i n

74

www.cimec.ro

p r i c i n a e i , sa vorbeti noaptea cu morii, in toate l i m b i l e pmintului ! T I M O T E I (amuzat, dar i ncurcat) : V e z i , cc puin m nelegi ! E u ii lmuresc d u m i t a l e r o s t u l zeielor (arat spre statuie), iar d u m n e a t a m bnuieti c mi-am ncurcat iele cu d i a v o l u l ! (Se ntoarce ctre Fata munilor.) S tii, f a t o , c n-o s u i t de rugarca ta ! coala aceea, daca n u a c u m , t o t o s-o facem n o i . m a i trziu ! FATA M U N I L O R (cu lacrimi in ochi) : Pcat... Poate, p e n t r u m i n e , va f i prea lrziu !

GONG
(Acelai decor. Aciunea sc petrece cu patru zile mai trziu.) A N A (deretic prin ncperi, terge iar praful dc pe cri, sc apropie dc statuie) : Sfint V i n e r e , dac eti t u ascuns n p i a t r a asta, f-mi u n s e m n , s n u - m i m a i t r e m u r e i n i m a de-atta fric. U i t e , a u t r e c u t p a t r u zile i T i m o t c i t o t n u s-n ntors... (Statuia rmne mut, neclintit, btrn i face cruce, cade in genunchi, tremurnd.) Iart-m, c-s o pctoas btrn... M poi i e r t a , p e n t r u c l - a m adus pe lurne, ca moa, pc T i m o t e i . . . D a ' n u tiu de cc m i - o spus c l c t u a i f i i prietena i dumanca noastr, romnilor... (Se uit, tot mai bnuitoare, n ochii statuii.) N u c u m v a tc-o cumprat t o t dc l a m u ierea asta, d u p care i-o p i e r d u t m i n ile ? A c u m l caut ea, de p a t r u zile... D a ' eu n-o las s se-apropie dc cas... C iscoadele astea, ea I u d a cel v n d u t p e n t r u treizeci de argini, l - a u pus l a p m n l i pc... (Se poticnete, pronun ncet i greu.) H o - r c u - R e x - D n - c o r u m . . . (Se aude o btaie insistent n u.) Dac-i ca, n u - i deschid ! (Strig tare.) Cine-i ? F A T A M U N I L O R : E u , mtu, fata d i n muni... (se sperie, e bnuitoare, dar deschide) : H a i , fato, c-am crezut c-i o l t c i n c v o . . . F A T A M U N I L O R : Cine ? L u m i n a t u l ? A N A : N u , c pc e l l cunosc dup pai... Credeam c-i ca, d o a m n a asta strin, curc-1 caut-n toat z i u a , de cnd o p l e cat... F A T A M U N I L O R (impresionat, neleglnd mai bine despre cc este vorba) : Iart-m, mtu, cu a m v r u t n u m n ' . . . da... n u m a ' s-i m a i s p u i u n cntec, u n u l pc care a u i t a t s-1 scrie popa B a l i n t . . . A N A : Ce cntec ? F A T A M U N I L O R (ncepe s cinic precipi tat, aproape gifiind) : Cretei f l o r i ct g a r d u r i l e . S v bat vnturilc, Ca pe m i n e , gndurile ! C m h a t gnduri n e b u n e , S plec cu-al m e u mndru-n l u m e . . .

i m bate g i n d u l iar S m d u c cu bndca-n ar..." A N A (bnuitoare) : T a c i , fato, c eu n u Ic tiu scrie ! I a r v o r b a usta, cu d u s u - n ar, ce v r e a s-nsemno ? Te pomeneti C t u tii ceva de d r u m u r i l e l u i T i m o tei ! ? F A T A M U N I L O R (nedumerit) : Ce s tiu, pcatele nude ? ! Cnd s-o ntoarce, s p u ne-i n u m a ' s n u m u i t e , cu coala ! C i-a scrie, d a r n i c i cu n u tiu. ca i d u m neata, mtu ! Iart-m, i s rmi sn toas ! (Deschide ua i d s fug.) A N A (oprind-o) : Stai, fato, stai c... F A T A M U N I L O R (sc ntoarce, emoionat) : Ce ? A N A : Stai, c m i - i fric s rmi singur... FATA M U N I L O R (cu ochii la statuie) : Rmi cu d o a m n a Clio, d i n t r e cri... A N A : T a c i , n u v o r b i aa, c-i zei... F A T A M U N I L O R : Ce zei ? A N A : Zicea luminaii' c-i zeia i s t o r i e i , c... F A T A M U N I L O R (o ntrerupe) : A t u n c i , stau, n u c u m v a s te omoare... A N A : D a ' de unde-o m a i tii i pe asta ? F A T A M U N I L O R : Ce ? A N A : C d o a m n a Clio este i prietena i dumanca romnilor... F A T A M U N I L O R : N-o tiu, c eu n - a m v o r b i t , ca d u m n e a t a , cu l u m i n a t u l , toat viaa... M i e m i - o spus t a t a c m u l t e d i n doarnnelc-ttstoo cu o b r a z u l ca laptele au minile ptate dc snge... A N A (se apropie dc statuie) : A noastr, n u ! Ba, eu crez c-i c h i a r Sfnta Vinere... F A T A M U N I L O R (speriat) : D o a r n u t e - i nchina, mtu, la c h i p c i o p l i t , ca pgnii ! A N A : N u m nchin, n-avea grij, c-i rea ! Nu-mi rspunde l a n i c i 0 ntrebare... Poatc-o f i i ea u n a dc-aia, care s-o n tins, D o a m n e , iart-m, cu toi conii t b a r o n i i , poate c h i a r i cu mpratul de la V i e n a ! F A T A M U N I L O R : l ) a c - a r f i aa, n - a r ine-o l u m i n a t u l n cas ! A N A : S-1 ateptm, s... F A T A M U N I L O R (emoionat) : Pe c i n e ? A N A : Pe e l , pe cine a l t u l ! ? F A T A M U N I L O R (tresare) : Pe el l a teapt i t a t a . l ) e - a i a v r e a s m trag spre cas. Zice c n-o s poat r n u r i pn n u v i n e cl, O m u l cu sabia, s ne scape n e a m u l de... A N A (grbit) : i tata, f i e i e r t a t , tot asta o zicea, d u p ce l-o vzut pe H o r i u rs tignit... FATA MUNILOR : Nu cumva cl o f i ?... A N A : Cine ? FATA MUNILOR : Luminatul... A N A (moa) : Dc-aia v r e i de T i m o t e i ? ! F A T A M U N I L O R (suprat, clana uii ; dinafar se ternice) : Cinc-o f i ? A N A : Dac n u - i el, o f i ea... 75 t u s te lipeti pe pu

pune mina aud bti

www.cimec.ro

F A T A M U N I L O R (n oapt) : i-atunci, ce facem ? A N A (pc ginduri, apoi decis) : S-i deschi d e m ! C t o t trbuie s m limpezesc odat... 0 f i iscoad, o r i n u m a ' o fat ndrgostit, ca... F A T A M U N I L O R (sc nroete, sc face c nu nelege) : D a r dac fur v r e o carte rar, o r i v r e u n p a p i r de pe mas ? ! A N A : Scurea-i ascuns dup scaunul l u i Timotci ! (Bti n u, tot mai insistente.) F A T A M U N I L O R : D a ' de m i n e cine-o s-i spui c snt ? A N A (in glum) : Drgua l u m i n a t u l u i . . . F A T A M U N I L O R (se fstcctc) : i, dac-i luminatul ? A N A : I i m a i d a i o srutare, c tiu eu b i n e , dup ea a i v e n i t !... I-o d a i i f u g i n munii votri, s n u se iveasc cellalt i s te dea lips... (La btile tot mai insistente, deschide, curioas, ua.) Pe cine cutai ? F E M E I A ENIGMATIC (30 de ani, brunet, frumoas, derutat de prezena celor dou femei) : Pe... pe... A N A : Pe e l , pe l u m i n a t u ' ! C d o a r n u pe m i n e , o tirb i-o hoac btrn ! (O vede pe fat albindu-se la fa, gata s sc ascund dup statuia dintre dulapuri.) i-acum, iertai-m, eu m a i a m ceva treab. N - a m d a t dc mncarc n i c i l a g i n i , n i c i l a . . . (Iese.) F A T A M U N I L O R (i revine) : Adic, pe d u m n e a l u i l cutai... F E M E I A ENIGMATIC (nc timid): Da, desigur, credem c... F A T A M U N I L O R : N u tia de venirea d u m neavoastr ? F E M E I A ENIGMATIC (precipitat) : Unde-a plecat ? F A T A M U N I L O R : Dac n u v - i cu sup rare, cine sntei ? F E M E I A E N I G M A T I C A (bnuitoare) : Dar eu, cu cine a m onoarea ? F A T A M U N I L O R (dup o ezitare calcu lat) : Snt, aa, p e n t r u o v r e m e , de a j u tor l u m i n a t u l u i . . . FEMETA E N I G M A T I C A : m i parc bine... Bnuiam eu c i d u m n e a l u i . . . F A T A M U N I L O R (pe ton grav) : Greii, d o a m n , o r i domnioar, c n u tiu ce sntei... F E M E I A E N I G M A T I C (d napoi): Am g l u m i t , scuz-m ! I a r ca s ne cunoatem, m r e c o m a n d : snt fiica l i b r a r u l u i a n t i c a r Samuil L i t e r a t i , d i n Cluj... F A T A M U N I L O R (procuror) : De ce naie ? F E M E I A E N I G M A T I C (surprins de cute zana ei) : De toate, ca toi l i b r a r i i . . . Tata se ine de romn, m a m a , de u n g u roaic... F A T A M U N I L O R : i, d u m n e a t a ? FEMEIA ENIGMATIC (tot mai enigma tic) : E u v o i l u a credina i naionali tatea soului... Cltoresc m u l t . . . FATA M U N I L O R : Aa, singur ?

FEMEIA ENIGMATIC (ezitare) : Cnd, c u m . . . i cu Uita, i singur... A c u m v i n d i n ara Romneasc... T a t a m i - a p o r u n c i t s m opresc la B l a j , s-1 caut pc... F A T A M U N I L O R (iscoditoare) : D a r la M o l d o v a n - a i fost ? C i ea e romneasc... FEMEIA ENIGMATICA (o nou ezitare) : Ba da. D u c cri p e n t r u t i n e r i i d i n toate p r o v i n c i i l e . . . L e cumprm Ia V i c n a , la Petersburg, l a C o n s t a n t i n o p l e , l a . . . A N A (apare dc alturi i o ntrerupe) : Adic, d u m n e a t a u m b l i d i n t r - o mprie n a l t a , ca ngerii p r i n c e r u r i ! F E M E I A E N I G M A T I C (indispus) : N u n eleg g l u m a d u m i t a l e . . . F A T A M U N I L O R : Las-o, mtu, c d u m neaei e slobod s u m b l e u n d e v r e a . A r e i snge romnesc i unguresc. N u m a ' c, dup cte mi spunea t a t a , n i c i romnii, n i c i u n g u r i i n u se s i m t fericii l a n i c i o c u r t e mprteasc... F E M E I A E N I G M A T I C (se ridic, parc in dignat, vrea s plece) : Vd c, n lipsa slpnului, ai nceput v o i s-i tlmcii p o l i t i c a . . . N u c u m v a l bnuii i pc el ? A N A : Dac a ti p e u n d e umbl, l-a bnui... (O prinde de min, o aaz pc scaun.) zi, c poate a v e m noroc s vin... F E M E I A E N I G M A T I C (foarte femeie) : Sper i eu... D a r dac n c nal pe amndou ? Adic (uitndu-se insinuant spre fata re tras Ung statuie), pc toate t r e i . . . A N A : Cu ce ? FEMEIA ENIGMATIC (n dubiu) : Pi, u i t e , v o u v ascunde ce face a i c i , n C o n s i s t o r iii I d i n B l a j , c o n t r a l e g i l o r m prteti... Parc s-ar pregti u n n o u Supplex L i b e l l u s V a l a c h o r u m " . . . F A T A M U N I L O R : N u neleg... ANA (mereu n rol) : i d u m i t a l e ce-i ascunde, domnioar-doamn ? F E M E I A ENIGMATIC : M u l t m a i m u l t e . . . Dac ai ti s citeti ce-a scris, dup c ltoria n ara Romneasc, a i vedea cu cine-a legat acolo p r i e t e n i i . . . ANA : Numa' cu brbai ! D i n pcate... F E M E I A E N I G M A T I C (se prinde iar): i cu ce brbai ! Tia I o n Cmpinennu fost acas. Deci, n u - i strin d u m n e a l u i de r e dactarea A c t u l u i de u n i r e i independen. ANA : Nu tiu, de-astea... n-am auzit de acturi

F E M E I A E N I G M A T I C A : Declar ilegale R e g u l a m e n t u l organic i n u m i r e a l u i Gliica... I a r despre u n i r e a romnilor... F A T A M U N I L O R (o ntrerupe) : V e z i , cine umbl m u l t , m u l t e afl ! N o i , de-aici, d i n h r u b a asta... F E M E I A E N I G M A T I C (trece la atac di rect) : N u c u m v a t o c m a i a i c i , n h r u b a asta, l ascundei pe... ? A N A (vznd-o c ovie asupra numelui) : N u cumva-i nchipui c T i m o t e i se sperie aa tare dc m u i e r i , c-i gata s s-ascund c h i a r n casa l u i ?

76

www.cimec.ro

F E M E I A E N I G M A T I C : N u l a el m gndeam, ci la... A N A (interesat) : Dac-mi s p u i n u m e l e , i s p u n i eu adevru'... F E M E I A ENIGMATIC : Eftimie M u r g u , d i n Banat... FATA MUNILOR (bnuitoare) : D a r cu sta ce m a i a i ? i-a fost c u m v a drgu ? F E M E I A E N I G M A T I C (efort de a mini convingtor) : M i - a fost... D a r , a c u m , ne m e r n i c u l , a pus toate t r e i mpriile pc u r m e l e mele... (Se smiorcie.) F A T A M U N I L O R (nu crede n spusele ei) : De ce ? F E M E I A E N I G M A T I C : Fiindc s-a nrolat i el n societatea secret a l u i Mitic F i lipescu... S-a l u a t pe u r m e l e u n u i a , Bl cescu, i-a unui franuz cu numele Vaillant... A N A (ireal) : D a r ce n a i b a , D o a m n e , i a r t-m, m a i v o r toi tia, cu socicturile lor ? F E M E I A E N I G M A T I C : U n i r e naional ! Auzii ! V o r s sacrifice linitea lumii p e n t r u o l i b e r t a t e amgitoare 1 P e n t r u o U n i r e , care v a f i necat n snge... F A T A M U N I L O R : Pe l a n o i s-o vrsat d e s t u l snge p e n t r u dezbinare. A c u m , o f i v r e m e a s sc m a i verse i p e n t r u Unire ! A N A (vede uimirea de pe faa femeii) : D a ' cu brbatu' la, a m u i t a t c u m i zice, de ce te-ai ncredinat ? FEMEIA ENIGMATIC (obraznic) : Dar d u m n e a t a de ce i-ai m u t a t casa, cu fat cu t o t , n casa l u i T i m o t e i ? (Fata munilor rde i plinge, n acelai timp.) A N A (calm) : P e n t r u c de-aia l - a m adus pe l u m e , s fie a l n o s t r u , n u a l nimn u i a ! L - a m m u t a t a i c i , d i n t r - o cas n care n-avea dect u n ceaslov... F E M E I A E N I G M A T I C (nerbdtoare, agi tat) : i, ce-i c u ceaslovul sta ?

A N A : A fcut d i n e l , c u m zice l u m i n a t u ' , Orologiu' l m a r e " . . . A strns toate cr ile romneti... FEMEIA ENIGMATIC: Las-m cu p o vestea asta, c snt grbit I S p u n e - m i , u n d e l-ai ascuns pe E f t i m i e M u r g u ? F A T A M U N I L O R (fcndu-i cu ochiul btrnci) : U i t e - a c o l o , dup s c a u n u l l u m i n a tului I A N A (nelege, i convine rolul) : P o f t i m , caut-1 singur ! Pn-1 gseti, eu m duc dup o dulcea. (Iese n camera de al turi.) FEMEIA ENIGMATIC (nencreztoare, se apropie, lotui, cu mare interes dc biroul lui Timotci, i arunc privirile pc hrtii, pune mina pe ochean ; fata se aaz n spatele scaunului i-o supravegheaz a tent) : H a i , spune i u t e , u n d e l-ai ascuns, c a l t f e l te otrvesc ! Ii a r d faa cu ap tare... F A T A M U N I L O R (cu mna dreapt pe se curea din spatele scaunului nalt) : A i c i , u n d e i-a spus tia An... A N A (apare pe u, cu o alt secure n mn) : Ce-ai f u r a t , cocoan ? F E M E I A E N I G M A T I C A (ngrozit, cu ochii la btrn) : N i m i c , lele A n , ce s f u r ? ! A N A : A t u n c i , de ce m-o s t r i g a t ? F E M E I A E N I G M A T I C (nedumerit, se uit la fat) : Cine ? A N A (se apropie de statuie) : E a , d o a m n a Clio, zeia istoriei... F A T A M U N I L O R (scoate O r i el, Eftimie M u r g u , i pe ea securea) : care-1 caui...

F E M E I A E N I G M A T I C (nu mai nelege ni mic, i face cruce, pornind spre u) : A i c i e casa d i a v o l u l u i ! A N A (oprind-o din drum) : Dac m a i scoi o singur v o r b , i crp c a p u l ! Trfa d r a c u l u i , i-a mprailor ! i s n u te m a i a t i n g i de T i m o t e i i de o r t a c i i l u i , c, u i t e ! (li arat securea.)

A C T U L al ll-lea
S l n t e m t o t n casa-bibliotec a l u i T i m o t e i , l a 25 m a r t i e 1848. E l , l a 43 dc a n i , a ncrunit de-a b i n e l e a . Poart pe cap o t i c h i e roie. Aceeai semiet n loc de cravat. S i m p l i t a t e de o m a l crilor, aer de t i p o g r a f obosit. A n a , n s c h i m b , a mbtrnit tare, a b i a se m a i mic, trebluind p r i n cas, tergnd p r a f u l dc pe cri. N u m a i s t a t u i a , neclintit, l a l o c u l e i . Diminea c u soare, d a r rece. T I M O T E I : M a i astmpr-te, ti, c te oste neti prea tare ! ANA : vin Las' s fie frumos, de dac-ai zis c-i pe a z i oaspei seam I C, a l t f e l , (l observ c scrie, cufundat n lui, de pe mas, dar nu poale N u m a ' c-a zice s-acoperim o c h i i Vineri... T I M O T E I (cu atenia distribuit, scrie, ntreab) ; Care Sfnt V i n e r e ? hirtiile tcea.) Sfintei dar i

m i n e m judec, l u m i n a t u l e , c-s m u i e r e . . .

www.cimec.ro

77

: Statuia... T I M O T E I (ngrijorat, se ridic, sc apropie dc btrn i-i pune mina pc frunte) : A z i , i n r 'ii fierbineala...i, nc, m a r c de t o t !... A i ieit pe-afar, cu toate c i-am spus s lai n suprarea l o r ginile... A m che m a t p e d e l u l , s se ocupe el de gospod rie... A N A : N - a m n i c i o vedenie, c u m bnuieti t u , d i n p r i c i n a fierbinelii... N u m a " . le r o g , astup o c h i i zeiei, c a l t f e l intr n vorb cu oaspeii... T I M O T E I : B i n e , ti. o s-i aaz-te-n pat... (O petrece dc alturi.) astup... H a i , spre camera

T I P O G R A F U L (gsete repede colecia, semn c-i este familiar) : Ce s fac eu ea ? T I M O T E I (in timp ce corecteaz i adaug mereu pc marginea palturilor) : Cetctc-mi c u m ncepe a r t i c o l u l d i n sting... T I P O G R A F U L (ine foaia la distan marc de ochi, semn c ar avea nevoie de oche lari) : P e cnd toat l u m e a cu nsetat inim dorete i nteapt a pi pe calea adevrului, dreptii i a pcii, ctre m a i bun stare material i politic cine este oare acel romn, adevrat r o m n , care s n u caute cu d u r e r e i l a c r i m e n ochi..." T I M O T E I (il ntrerupe) : tiu, partea asta e bun... M a i d e p a r t e ! T I P O G R A F U L : R o m n u l , s i n g u r , d i n toate poponrcle A r d e a l u l u i , s n u zic alo E u r o p e i , e fr conlc, fr nvtori p o l i t i c i , fr f o i scrise ntru interesul l u i . . . ' ' T I M O T E I : Partea asta n u m a i e valabil !... M a i departe ! T I P O G R A F U L (contrariat) : D a r de ce m p u i s i-1 cetesc t o t , luminia-ta, c pe m i n e m d o r ochii... ' T I M O T E I : N u m a i fraza urmtoare m a i ce tete-o. S tim cc r e p r o d u c e m i cc n u , n numrul sta special... TIPOGRAFUL: Da' ce? - a v e m m a t e r i e destul ? N u s u n t l u c r u r i n o i p e n t r u sa tele romneti ? T o c m a i a c u m , cnd se umfl rurilc... TIMOTEI (plcut surprins) : B a , Toadere, snt destule 1 D a r , p r i n reproducerea asta, v o i a d e m o n s t r a c romnul poate s avanseze, ntr-un a n , ct alii, n zece... Cetete ! T I P O G R A F U L (se supune, innd ziarul tot mai departe de ochi) : I n A r d e a l , u n g u r i i , saii i scuii, toi au coale n l i m b e l c l o r , n u n u m a i la ceti, d a r i la sate n u n u m a i coale p e n t r u f e c i o r i , ci i p e n t r u fete. (Timotei, tresrind, ridic pri virile din hrtiile lui.) I n A r d e a l , d i n t r e i sute de m i i de sai, m a i n u este n i c i u n u l care s n u tie ceti. D a r , d i n cei u n m i l i o n i jumtate de romni, ci br bai tiu s ceteasc ? I a r d i n m u i e r i , s fie oare o m i e de cetitoare ?" (Se aude o btaie insistent n u ; tipo graful se oprete din lectur i merge s deschid.) F A T A M U N I L O R (in travesti, flcu mpli nit, cu undr lung, cioareci, cciul nalt i opinci ; numai faa smead o trdeaz) : Srut mna, l u m i n a t u l e ! N u te speria, c eu m i - s ! M - o trims printele B a l i n t . . . cu o hrtie secret p e n t r u . . . (Se oprete, cu privirile aintite asupra tipografului.) T I M O T E I (nu o recunoate in primul mo ment, apoi, emoionat, sc ridic i-i face semn tipografului) : Dac-i ceva secret, Toadere, t r e c i , te r o g , d i n c o l o , i vezi... (Omul iese repede, fr comentarii, uitndu-se n urm, bnuitor, la fata-flcu.)

A N A : D a ' s n-o acoperi cu reverenda ta, c-or crede oaspeii c-ai ascuns o clu gri... T I M O T E I : Dup rnduieli, btrnele i clu griele snt nvrednicite... A N A : Bine... A t u n c i , dup cc m o r eu, s i-aduci o clugri... T I M O T E I (ngrijorat, dar i grbit) : C u m , crezi e-o s m o r i ? ! A N A : Aa, b i n e ! N u m a ' c, s tii. pn n - o i vedea O m u l cu sabia, n u poci m u r i !... Poate v i n e i e l , azi... T I M O T E I : A i fierbineli m a r i , ti ! N u tiu la ce o m te gndeti... (Sc aude o btaie n u.) P E D E L U L : D o m n u l e d i r e c t o r , a l u m n i i fac larm, la facultate, c dc ce n u i-ai che mat i pe c i . . . T I M O T E I : Dar domnul Arunc Pumnul n u - i acolo ? P E D E L U L : Ba da, i slpnete, d a ' zice s v spu/ c-o s m a i ntrzie... T I M O T E I : B i n e , t r e c i d i n c o l o , tc r o g , i fierbe b u r u i e n i l e alea de tus. Tia An are fierbineli i aiureaz ! (ln timp ce pedelul sc strecoar, pe virfuri, pc ua dintre cele dou camere, se aud noi ciocnituri la intrarea principal. Timo tei deschide.) T I P O G B A F U L : Dac n i c i azi nu-i descre eti f r u n t e a , luminia-ta, eu i toi uce n i c i i d i n tiparni ne suprm... T I M O T E I (lutndu-i corecturile din mn) : De ce ? T I P O G B A F U L : Pi, a n i a u z i t c sc d e s f i i n eaz cenzura de l a g u b e r n i u ! I a r la 3 1 , n l u n a asta, aprem c u n u m e r i l i b e r i i speciali ! i l a Organul Luminrii", i la nvtorul P o p o r u l u i " . N u m a ' dac ne dai toate m a n u s c r i p t e l e azi... T I M O T E I (de la mas, cu ochii n corecturi) : S vin i A r u n e P u m n u l , c-i redactor. S p r o p u n e m i s hotrm mpreun... T I P O G R A F U L : I l atept trziu ? aici, o r i trec m a i

T I M O T E I : Ateapt-1, c t r e b u i e s vin... Pn a t u n c i , caut, uite-acolo ! (Face semn spre un col al bibliotecii.) Deschide la numrul p r i m d i n nvtorul" ! 78

www.cimec.ro

Cc-i cu t i n e , fata frumoas ? PATA M U N I L O R (fi ca foarte emoionala, vorbete ru sufletul la gur) : U i t e . l u m i n a t u l e , asta e scrisoarea p e n t r u d o m n u l A v r a m l a n e u . Zicea popa B a l i n t c-i ne voie j p - i ajung degrab n min, a i c i , la B l a j . . . I a r e u , pe a l t c i n e v a , dect pe luminia-ta, n u cunosc... T I M O T E I (tulburat, se uaz la birou) : B i n e . O sft vin i l a n c u , n cteva zile, de la Trgu-Mure... l - o d a u , f i i fr grij... (ln ce. scrie, grbit, o misiv, o fur cu ochii pe sub sprincenc.) Dar m i m a i pen t r u asta ai v e n i t ? F A T A M U N I L O R (ln cumpn) : Ha ! M a i a m ceva... m a i a m . . . T I M O T E I (nerbdtor) : Ce ? 0 m a i gsit c u m v a B a l i n t v r e o tabl cerat ? Ca s n u u i t (se ridic i s-apropic dc. fal), d u - i , te r o g , m i s i v a asta... (l-o pune in buzunarul de la piept.) FATA MUNILOR (micat) : Ba. Tablele-alea, zice c lc caut p r i n m i n e l e prsite, d a r nc n u le-or gsit... A l t ceva a m eu s v spun... T I M O T E I (sc-apropie iar de ca): Hai, nu le sfii !... tiu b i n e c n u i-am mplinit nc rugarea n i a , c u coala de fete... F A T A M U N I L O R (precipitat, trist) : D a , l u m i n a t u l e . . . i, ca s n u mbtrnesc ateplnd, m-arn ncredinat cu u n fecior lin satul n o s t r u . . . E l m-o adus a i c i , cu crua... M ateapt l a poart... (ncep s-i curg lacrimi mari pe obraz.) T I M O T E I (tulburat) : i, nu-i place de cl ? F A T A M U N I L O R (sare, l mbrieaz, l srut pe buze, apoi se desprinde ca ars) : A m v r u t s-i d a n srutul napoi, pn nu m p r i n d cu cstorie n faa alta r u l u i !... i, s tii, l u m i n a t u l e , c n u - i srutul pe care l - o r d a t p o p i i votri d o a m n e i noastre Catarina, ca I u d a l u i Cristos... (Prin ua care se ntredeschide apare cu pid pedelului, dar se aud i gemetele Anei i ntrebarea ei repetat : O sosit cumva () sosit ?" Fata i recunoate glasul, uit c e n travesti i d s intre n camera dc fdluri.) T I M O T E I (cu mina pe umrul ei) : N u i n tra ! Dac te vede mbrcat aa, crede c-i cl i c, d e - a c u m ncolo, p o a l e m u r i . . . F A T A M U N I L O R : Care, c l ? N u c u m v a ?... T I M O T E I : E i , O m u l cu sabia... Aa spune, cnd o p r i n d fierbinelile... M t e m c m o a r e i rmn singur... FATA MUNILOR : Pentru mine, lumina t u l e , e prea trziu ! T I M O T E I (nclcglnd) : I a r p e n t r u m i n e era t o t d e a u n a prea trziu... N u m a i dac-ai f i fost btrn o r i clugri... (Observnd ne dumerirea de pe faa fetei, repet.) B trn, o r i clugri !
:>

P E D E L U L (dcschiznd larg ua camerei de alturi, dc unde reintr i tipograful I : N u tiu de cine t o t ntreab btrn... i zice s-i mutm statuia dincolo... A c u m d o a r m e i sufl greu... T I M O T E I : Ducei-i s t a t u i a , d a r uor, s n-o spargei. A doua oar, n-o m a i cio plete n i m e n i . . . (.Sc uit lung dup statuie, apoi sc aa-Ji la masa de scris, tocmai cnd intr cineva fr s mai bat la u.) A R O N P U M N U L : Salve, mria-ta ! i, afl c snt suprat... T I M O T E I (ridiclndU'Se i strtnglndu-i mina) : Pe m i n e , toat l u m e a arc d r e p t u l s se supere ! N u m a i e u , n u ! D a r , i-aa-i bine... trebuin i de o a m e n i de-tia, n care fierbe sngclc m a i ncet... A R O N P U M N U L : Aa-i, d a r eti de neier t a t , c, pc v r e m e de revoluie, intr aici cine v r e a , ca la o moar pustie. Fr g v a r d i e , n u ne p u t e m strnge cu toii aici... Fr nrme... T I M O T E I (vzindu-l prea nflcrat, ca ntot deauna) : A r m a noastr e c o n d e i u l ! Cnd va v e n i t i m p u l , i nc n u este. a t u n c i , cei care tiu mnui sabia v o r f i aezai n fa !... A BON PUMNUL : toat pneiina... T I M O T E I : tiu... A R O N P U M N U L (bnuitor) : De u n d e ? S-au i i v i t iscoadele ? T I M O T E I : P e d e l u l , el m i - a spus... V a i de iscodirea l u i ! Este a i c i , alturi, n-o las pc tia An s moar... A R O N P U M N U L (impresionat, d s se n drepte spre camera de alturi) : S-i in eu l o c u l , s se duc el s-1 cbeme pe Todoran... S-1 mplntm, cu g v a r d i a l u i de studeni, l a poart... T I M O T E I (ii pune mina pe umr) : N u le duce, A r u n c , s n u cread tia An c eti el. i c, dc azi ncolo, poate m u r i linitit... A R O N P U M N U L (contrariat): Care el? T I M O T E I : Ateapt ca pe cineva... l i zice O m u l cu sabia... I a r t u , dei n-o ai dect n cap, eti gata s scoi sabia asta... (Trece n camera de alturi, de unde s-aude um i d instruciuni pedelului ; intre timp, tipograful revine in ncperea mare.) T I P O G R A F U L : D o m n u l e profesor, neleg c, la n u m e r i ! tia speciali, v o m ine des chis p a g i n a nti pn n u l t i m u l m o ment... A R O N P U M N U L : D a , T h e o d o r e , l a ambele gazeluri ! T I P O G R A F U L : Luminia-sa, d i r e c t o r u l , z i cea s culegem i r e p r o d u c e r i dc a n u l t r e c u t , p e n t r u lnvtoru"'. i zicea de unele citate... Studenii i-au pierdut

F A T A M U N I L O R : Btrn (lese, izbucnind n plins.) T I M O T E I (strig dup ne-i l u i B a l i n t . .

o r i clugri ! trziu) : S p u -

ea, prea

www.cimec.ro

79

A R O N P U M N U L : D a , aa ne-am neles. U i t e , a m strns i cu cteva, ca s m a i facem o dat n ciud c e n z u r i i ! M a i ales la c u v i n t e l e astea in, de h - a r o s t i t , n D i e t a de l a C l u j , l i b e r a l u l n o b i l K c m c n y D6ne : ranului, care d u p ce f u dez brcat de t o t d r e p t u l o m u l u i , de toat d e m n i t a t e a omeneasc, i s-au i m p u s sar c i n i c a r i n u n u m a i c ntrec v e n i t u l m o iei ce-o lucr, d a r ntrec c b i a r i p u t e r i l e dnsului..." (Se ntrerupe.) A u z i , Theodore, ce cuvnt u n c h i a r n o b i l m a g h i a r ! ? (Continu.) In t i m p u l cnd n o b i l u l i petrece n dolce f a r n i e n t e , ranul poart toate greutile rii : pltete s i n g u r c o n tribuia, pltete popa, j u d e l e , n o t a r u l , face d r u m u r i i p o d u r i grele, i t o t el pl tete v a m a cnd trece peste ele... i i u bete ara i o apr cu credin, dei e l tie c n i c i c h i a r acel pmnt de t r e i coi, care dup m o a r t e i v a acoperi t r u p u l , n u este proprietatea dnsului. Bgai de sea m , D u m n e z e u n u poate suferi ndelung o asemenea stare !" T I M O T E I (reintrnd) : b u n c i t a t u l , A r u n c , m a i ales c marea parte a ranilor d i n A r d e a l snt romni... i, oricte p r o m i s i u n i s-ar p r i m i de l a conii i b a r o n i i spimntai, a c u m , de revoluia ungu reasc, n o i , Marele o r o l o g i u " a l dreptii n u l - a m a u z i t nc sunnd... S-i d m d r u m u l l u i Toader, i s vin, peste u n ceas-dou, dup ali a r t i c o l i . . . (Ti]?ograful ia hirtiile i pleac.) A R O N P U M N U L : i-acum, s ne grbim ! T r e b u i e s apar c a n o n i c u l Raiu, cel fr m a r e ncredere naintea t i n e r i m i i . . . T I M O T E I : T i n e r i m e a i alege s i m p a t i i l e c u m i place ! D a r , h a i s-i art ce-am scris p e n t r u Organul Luminrii". U i t e , f r a t e , v r e a u s fac p u b l i c e , n frumoasa noastr limb, f a p t e l e b u n e ale revoluiei m a g h i a r e , m a i ales pe cele r i d i c a t e c o n t r a s p o l i e r i i i p r i v i l e g i i l o r , i zic : Geniul t i m p u l u i , au m a i b i n e violena e v e n i m e n t e l o r , sufl de pe calea libertii popoare l o r , ca p u l b e r e a , toate stavilele, toate ce tonele i ncuietorile cc-i conteneau paii nfierai de sute dc a n i . . . " ARON PUMNUL (mai puin nflcrat) : Cnd tii s-i faci frate d i n duman, n u m a i d i a v o l u l se supr ! D a r p r o b l e m a este c s-a p r o c l a m a t n Diet u n i u n e a T r a n s i l v a n i e i c u U n g a r i a . I a r n o i , u n a ca . asta n u p u t e m s u f e r i . M i - a v e n i t astzi tire de l a S i b i u . . . T I M O T E I : P r i n cine ? N u c u m v a o fe meie ?... A R O N P U M N U L : N u , c n - a m confian n discreia lor... M i - a v e n i t Proclamaia l u i Brnu, care, a u z i c u m se ncheie : n c o dat, frailor ! Fr naie, i r e p u b l i c a e n u m a i u n despotism a f u r i s i t ! tergerea iobgiei naiei romne, i a r ca naiune r o -

mn, congres naional, n care s ne ne legem m a i d i n a i n t e despre dobndirea u cestora ! N i c i m a i m u l t , n i c i m a i puin aceasta, m a i nti, celelalte se v o r aduga Fr aceasta, i r a i u l e i a d !" i eu cuge c t r e b u i e s chemm pe toi $ m n i i i n jurul principiului naional... T I M O T E I (ncurcat) : Aicea ne deosebim n u m o i n m e t o d , frate A r u n e ! E u , l a rn d u - m i , cuget c a r necesita u r g e n t o s u plic l a mpratul... (Moment de dubiu.) Cu toate c... A R O N P U M N U L : Dac a i ndoieli, fiindc p r i m u l a i fost d i n t r e n o i toi care-ai scris despre cc s-a ales dc s u p l i c i l e l u i H o r e a R e x D a c o r u m , a t u n c i este m a i c o n s u l t s n t i te pronuni n faa t i n e r i m i i despre chestiunea asta. M a i ales c-ai scris i art i c o l i i ia despre... I a r studenii i t i p o g r a f i i , ca t o t A r d e a l u l , ca toate celelalte ri romne, te venereaz ! A r f i pcat s... (Intre timp, se aude ua ntredeschis.) T I M O T E I (se repede vorbeti, ti ? Ana, bodognind : Cu prin cine

ntr-acolo)

A N A : Cu statuia zeiei... Zice c-o s-mi fac ea c u o c h i u l , cnd v a i n t r a pe u O m u l cu sabia. Dac n u s-o ine de cuvnt, s-mi s p u i t u . . . T I M O T E I : B i n e , f i i linitit, o s-i spun... A N A : Da-1 cunoti ? T I M O T E I : N u - 1 cunosc, d a r l bnuiesc. N u m a i c a z i n u v i n e , n i c i d e c u m ! (Ana se linitete, ncepe s sforie uor.) A R O N P U M N U L : V e z i , pn i btrfna s i m t e c, dac n-o apucm n o i pe d r u m u l b u n , v i n e cel c u sabia" i v a s taie U n i u n e a a i a , ca pe-o sfoar putred... T I M O T E I : N u de o a m e n i i t i n e r i , n i c i de v i t e j i i purttori de sabie m t e m e u , f r a t e , ci n u m a i de i n t r i g i !... ARON PUMNUL : Intrigile nfloresc la curile i m p e r i a l i l o r , n u n b i b l i o t e c i ca asta... Nice n u s-a micat b i n e Blcescu, la Paris... T I M O T E I : Cred c e l a scris, i Desprez n u m a i a semnat, a r t i c o l u l sta fulgertor d i n R e v u e des d e u x mondes"... (Caut printre hrtii, apoi, auzind zgomote, se oprete.) A R O N P U M N U L : ...N-au micat b i n e i, spimntate, cele t r e i i m p e r i i a u i nceput s-i scoat ghearele, ca ma d i n sac... U n u l i-a t r i m e s repede c o n s u l u l general S-anune Bucuretii c n u v a s u f e r i anar h i a " . A u z i , c u m i zic e i l a sfnta sete de libertate ? ! T I M O T E I (cu priviri nelinitite) : M m i r c -a aprut nc d i n n o u pe-aici fata f o s t u l u i m e u l i b r a r de la C l u j . . . Cea care s-a d a t logodnic a l u i E f t i m i e M u r g u . E a

www.cimec.ro

nc se culc n t r e i p a t u r i mprteti deodat... C n u n u m a i dc ctane au ne voie i m p e r i i l e , ci i de iscoade... (Sc aud l>ti repetate in geamul dinspre pia. Potaul face semne disperate s i sc des chid fereastra. Timotei, deschiztnd.) Ce-i, Bazile ? POTAUL (se bllbtie) : -nu-m las pepedelul s i n t r u c u ga-gazeturile. Zice c e-mi cer v o i e de l a d o - d o m n i i studeni... T I M O T E I : B i n e , d gazeturile. I a r dup c r i ari, s v i i mine, dac n u te m a i blbi. (nchide geamul.) A B O N ' P U M N U L (rsfoind precipitat mald rul de gazete adus de pota) : Eti abo n a t la toate, reverendissime, i b i n e faci ! (Se oprete, atent.) U i t e ce p u t e m s m a i d m , ca citaiune la Organul Luminrii"... F singur translaia, c tii m a i b i n e u n gurete, (li ntinde o gazet.) T I M O T E I : I n T r a n s i l v a n i a zice M r czius Tizentdike d i n Budapesta dou p u t e r i a u s hotrasc asupra soartei U n i u n i i : D i c t a i p o p o r u l romn. D i e t a n u reprezint dect cteva sute de o a m e n i , romnimea nseamn T r a n s i l v a n i a ntrea g... U n i u n e a T r a n s i l v a n i e i cu Ungaria fr consimmntul romnilor c u n l u c r u de care n i c i s n u ne apucm..." A B O N P U M N U L : b u n , frate ! S-l dm i pe sta n p a g i n a nti ! T I M O T E I (se aude glgie la poart; des chide geamul i strig la pedel) : S m i n . t i t u l c ! T u n u - 1 cunoti pe r e v e r e n d i s s i m u l frate Raiu ? ! V O C E A P E D E L U L U I : Cu m i n e n u - i dect r e v e r e n d i s s i m , n u i frate ! Fr porunc, n u - i dau voie ! T I M O T E I : A t u n c i , i poruncesc ! (nchide geamul i se ntoarce spre Aron Pumnul, care, contrar figurii din pozele trzii, tia nc s mai rd.) V e z i , A r u n e , a c u m poi ride de propria-i idee ! A R O N P U M N U L (rznd in continuare) : Rd, dac t e - a p u c i s faci revoluiunea, c u pedelul ! T I M O T E I : Dac t i n e r e t u l d i n g v a r d i n t a n trzie ! (Preocupat.) Ce-or f i delibernd ei acolo, de n u m o i v i n ? ! A u v o r s ploco pe sate, fr s f a t u l i p o r u n c a noastr ? ! A R O N P U M N U L : I a taci ! N-auzi nimic ? T I M O T E I : B a a u d c u m bate l a u cano n i c u l Raiu i eu stau de v o r b c u t i n e ! (Se grbete s deschid. ntre timp, Aron Pumnul a dat toate geamurile in lturi i n cas nvlete melodia clntat de stu denii care se apropie, traversnd marea pia.) CORUL STUDENILOR : Servilismul prsete, Mi romne, mi ! Alt soart i croiete, Mi romne, mi !" (Timotei i Aron Pumnul, emoionai, sc uit lung unul la altul.)

(Aceeai cas, nceputul lui aprilie 1848. Statuia lipsete, semn c Ana e n camera de alturi, tot bolnav. Vreme nnorat. Spre prinz.) TIMOTEI (cu dou ziare n-au scpat mit. Tresare Ana vorbind ti Anfi ? ediiile proaspete ale celor pe mas, controleaz dac multe greeli ; parc mulu doar cnd o aude iar pe singur) : Cu cine vorbeti,

A N A (inindu-sc dc rama uii ntredeschise): Cu statuia, c u cine a l t ? C, t u . . . T I M O T E I (indreptndu-se m a i spune zeia ? spre ea) : i, cc-i

A N A : C n i c i ca n u m a i poate d o r m i , ca i tine... Ca i m i n e . . . (Rostete cu greu.) Som-num-ca-pe-re-non-po-ssum... T I M O T E I (uimit, nu-i vine s cread ce-au de) : Fiindc pietrele n u vorbesc n i c i o dat, nseamn, ti, c d u m n e a t a ai inut m i n t e de l a m i n e . . . A N A : Ba n u , c-i prea m u l t M i - a spus statuia, azi-noapte. de-atunci !

T I M O T E I : i, ce altceva i-a m a i spue ? A N A (cu glas tremurat) : C, u n e o r i , t i n e r i i snt m a i nelepi dect cei cruni... T I M O T E I (i serios i n glum) : D u m n e a t a a i ascultat la u, a c u m cteva zile, t o t ce-am v o r b i t . . . A N A : D a ' t u ce credeai, c eu mi-otept moartea n p a t ? ! A m vzut zeia c trage cu urechea, i-am tras i eu... T I M O T E I : i, ce n u v - a plcut, de n u m a i putei d o r m i n i c i v o i ? A N A (ca altdat) : E a d o a r m e , c aa-s cocoanele... neleg repede i se ntorc p e partea aialalt. D a ' e u , cap prost, parc v o r b e l e m p u n p e j a r , pn s le pricep rostu'... T I M O T E I : T o t n u m i - a i spus : ce plcut d i n discuiile noastre ? nu i-a

A N A : Rugrile alea i l a Diet i l a m p r a t . O r b u l care cerete l a d o i deodat, n u capt de l a n i c i u n u l . . . T I M O T E I : D a r e i , ce n u i-a plcut ? A N A : M u l t e , c de-aia-i zeia i s t o r i e i , i - a i zis t u , l u m i n a t u l e ! cum

T I M O T E I (ca i etnd ar fi uitat) : H a i , aaz-te-n p a t , c dincoace mi v i n , astzi, oaspei nsemnai... (O ia in brae, ca pe-o ppu stricat.) i, c h i a r n i m i c n u i-a plcut d i n v o r b e l e noastre ? A N A : B a da. taur : Noi d e m , c i s crezut c-i Striga u n fecior, c u voce de n i c i s cerem, n i c i e p r e t i n l u m ce este-al n o s t r u " A m el... D a r n u era...

GONG

T I M O T E I : Adevrat... De u n d e - a i tiut ? (Ana nu mai rspunde, sforie uor, ca un copil n somn. Timotei tresare, ntors cu faa spre ua mare, prin care intr Aron Pumnul.) I a r n - a i btut l a u, A r u n e , ca s m sperii...

www.cimec.ro

81

A R O N P U M N U L : A trecut dc m u l t vremea s p e r i a t u l u i ! Studentele Vasile M o l d o v a n st la poarta t a , pzitoriu, ca u n cerber. Cine scap de e l , i se deschid toate uile... T I M O T E I : A c u m , se deschid ele i porile nchisorilor, n e c u m alo bietei mele casc ! A m p r i m i t tire do la Peta, c romnii de-acolo, cu a j u t o r unguresc, l-ou smuls din temni pe fratele E f t i m i e M u r g u , bneanul. S-1 chemm i pe e l , a i c i , A r u n c , p e n t r u adunare... A R O N P U M N U L (surprins) : D a r cine i-a adus vestea asta ? N u c u m v a muierea dracului" ? T I M O T E I : Dac-i M o l d o v a n Ia poart, c u m ora s i n t r e ?! Pe h o r n , ca vrjitoarele ? I n f u n d u l grdinii, spre castelul episcopal, miun, ziua i noaptea, iscoadele gubern i u l u i . Cu studenii nfocai i cu iscoa dele dezamgite nu-i p u n c a p u l n i c i zei ele, n e c u m trfele saloanelor ! A R O N P U M N U L (zmbind maliios) : N u de geaba a i nvat toate l i m b i l e pmntul u i . . . N u m a i d i n o c h i dac tc-ar m a i putea spiona cei dedai cu meteugul... T I M O T E I (suprat) : D a r , ce ? A i cetit ceva confuz n o c h i i m e i ? A R O N P U M N U L (grav): N u . . . N u m a i ntris tciune... T I M O T E I : D a , A r u n e , a m fost azi-diminea la episcop, s vz dac a p r i m i t v r e u n rspuns l a petiia cc-o dusei g u v e r n a t o r u l u i T e l e k i de l a consngenii notri d i n C l u j , B u t e a n u l i Mica. Mcar c r e vendicrile l o r naionale e r a u moderate, i c stpnii sesiilor* ar f i fost desp gubii p e n t r u pmntul r e t u r n a t i o b a g i l o r , rspunsul nc lipsete. De aceea, m i r o sind eu c u m v o r merge l u c r u r i l e , l a nunai pe B a l i n t s-1 c o n j u r e i pe B u t e a n u l i s... A R O N P U M N U L (curios) : P r i n cine-ai a nunat pe B a l i n t ? T I M O T E I (ironic) : P r i n t r - u n nger, frate, n u p r i n t r - o femeie ! Fiindc vz c te ndoieti m e r e u de m i n e ! A R O N P U M N U L : Iart-m, mria-ta, d a r m i n t e a mea fuge n zece pri deodat... M gndeam c, p e n t r u reuita adunrii de l a D u m i n e c a T o m i i , fiecare t r e b u i e sa aib misia l u i determinat. D u m n e a t a ne-ai putea f i s c u t u l p r o t e g u i t o r d i n s p r e u n g u r i i d i n s p r e sai... T I M O T E I : T u tii, f r a t e , c cu m a i n i c i odat n u p o t s d o r m . i-atunci, m gndesc, ca i t i n e . Dac n u ne asigurm, la a d u n a r e , i p a r t i c i p a r e a u n g u r u l u i dc jos, i a sasului nemulumit de d o m n i a Scaunelor, n i m i c n u ne v a succede... Aa c i - a m p o f t i t , p e n t r u ast-sear, a i c i , i pe popa unguresc d i n Petrifalu, i pe p a s t o r u l Stefan L u d w i g R o t h , adversa * Denumire medieval pentru partea de pmnt dintr-un domeniu nobiliar pe care ranul dependent o putea transmite ereditar, prin rent.

r u l p a t r i c i a t u l u i i a n i m a t o r u l publjeaiu n i i Sicbcnburgische YVochenblatt". Spcrez s vin... A R O N P U M N U L (pe gtnduri) : E r a d>ine s-mi f i spus d i n a i n t e . . . Poate c l a n c u I n u v suferi strini p r i n t r e n o i . . . T I M O T E I : Tancid, pe ctc-aud, n u pe strini n u - i sufer, frate, c i n u m a i pc dumanii d r e p t u r i l o r romneti. C i c l , ca i n o i , a z b e u t s p i r i t u l l u m i n i s m u l u i i a l tole ranei d i n t r e naii... A R O N P U M N U L : S vin m a i nti, i v o m cunoate de lo el cc sufer i ce n u . . . T I M O T E I : O r i c u m , prudena este m a m a n elepciunii. H a i , profesorule, pn v i n e i , s v e d e m ce le p r o p u n e m . . . E u , fr s stric c u ceva Proclamaia preparat de tine, a m scris azi-nonptc, p e n t r u numrul v i i t o r a l Organului Luminrii", u n a r t i c o l n dousprezece p u n c t e . I - a m gsit i t i t l u l : Cc este de l u c r a t " . Dup ce tc-aseult pe t i n e , i-1 e x p u n . . . A R O N P U M N U L : N u , n i c i n u v o i a m gndi ! Dac m - a i nvrednicit cu p r i e t e n i a ta dc profesor, n u p o c i s i-o i a u na inte... T I M O T E I (repetind vorbele Anei) : U n e o r i , t i n e r i i snt m a i nelepi dect cei cruni... (adaug) n Revoluie... D a , fiindc Re voluia este o nelepciune a tinereii. M a i trziu, dispare... , .. A R O N P U M N U L : M u i t l a f r u n t e a asta furtunoas i nu-i p o t crede v o r b e l e ! (Se aud bti n u, se ridic deodat amndoi.) POTAUL (jenat de prezena lui Pumriul): M-m-ria-ta, o - o m u l m e u s-a ntors... d a r zice c... ,
1 (

T I M O T E I (nelege) : H a i , spune fr fric ! Vine pastorul, o r i n u vine ? POTAUL : N u - n u - n u v i n e , d o r v - a t r i - m e s mes scrisoarea asta... (I-o nmneaz.) T I M O T E I : S-i c o n t r o l e z i toi o a m e n i i care umbl pe sate. i s-atepte, mine-diminea, p o r u n c i , c u m i cu cine se v o r nsoi... (Potaul se nclin i iese.) I a s v e d e m <Ic ce ne refuz Stefan R o t h . . . (Desface plicul i ncepe s citeasc,. traducnd din nemete.) Excelen i i u b i t e d o a m n e , cnd le vei avea toate or ganizate, mi dai dc tire. A t u n c i , toi cei nemulumii dc U n i v e r s i t a t e a sseasc d i n S i b i u i v o r t r i m e t e reprezentanii, cu fruntaii l o r d i n sate, b i n e organizai, la z i u a i l o c u l p r e s t a b i l i t . I a r d o m n iei talc, ca printe a l f i l o l o g i e i romneti..." (Se oprete.) U i t e , asta n u - m i place... Te menele, n t i m p u l revoluiei... M d a , m a i departe... ...pot s-i r e p r o d u c ceea ce v o i da curnd t i p a r u l u i : Dac m a j o r i t a tea D i e t e i d i n C l u j , adic u n g u r i i , . p r o clam U n i u n e a , a t u n c i naiunea romn va p r i v i l u c r u l acesta c u m i este, n realitate d r e p t u n refuz a l recunoaterii naionalitii sale... Ideea u n u i stat al romnilor triete n m i i i m i i dc i n i m i . M a t e r i a asta inflamabil n u poate s r-

82

www.cimec.ro

mn m u l t a v r e m e fr efect, c h i a r Iac va f i s curg snge..." (Cade pe ginduri.) Fiindc v i n e h* la u n p r i e t e n , p r e v e s t i rea asta n u - i a hun !... (i bag rapid prin ua ntredeschis): Ce n u - i bun, l u m i n a t u l e ? A R O N P U M N U L (grbit, spre btrn) : A z i . toate snt a bun, lele An ! Pn i popa unguresc d i n Pctrifalu o s ne vin oaspete ! A N A : Foarte b i n e , d o m n u l e profesor. T o t t r e b u i a s spovedeasc cineva i statuia asta... S<* plnge c arc s u f l e t u l ncrcat dc pcate, m a i ales c o n t r a naiei noastre. S i-1 cure c i n e v a i c i , c a nceput s put, ca Lazr d i n mormnt... T I M O T E I (speriat, fuge la ea, i pune mina pe fruntea fierbinte, o ia n brae i-o aaz iar pc pat ; btrn mai bolboro sete ceva neneles, apoi sforie iari, ca un copil) : V e z i , A r u n e , dac zeia Clio ar f i fost, ca tia An, o simpl ranc, n u m a i era trebuin s n e o m o rm n o i sufletele i m i n t e a , n cutarea adevrului i-a dreptii... A m f i s u p t , d i r e c t de la a e i , toat nelepciunea... A R O N P U M N U L : Dac... dac... S lsm ipotezele astea poeilor... S vin A n d r e i Mureanu, sau... (pe ginduri, profetic) a l t u l m a i druit ca e l , s le rosteasc ! l i a i , mria-ta, cetete-mi ceva d i n cele 12 p u n c t e , ca d i n cele 12 e v a n g h e l i i ale patimilor... T I M O T E I : B a , ale nvierii, c p e n t r u ea l u crm... Dup nviere, urmeaz D u m i n e c a Tomii... A R O N P U M N U L : Adevrat. i acesta este, pentru n o i , u n avantagiu... T r i m c t c m stu denii pc toate satele T r a n s i l v a n i e i , c romnilor le plac clopotele nvierii. I i gsim pregtii p e n t r u adunare... T I M O T E I : D a , dac v o m decopia n p a t r u sute de e x e m p l a r e , ci studeni a v e m , Chemarea adunrii, ce-ai redactat-o. C, de tiprit, n-o p o c i tipri... A R O N P U M N U L : De ce ? T I M O T E I : C a j u n g e prea repede l a episcop i la g u b e r n i u , n u l n p o p o r . I a r c i , t i n e r i i acetia nfocai, n u p o t f i a p o s t o l i dac n - a u o ndreptare... (Concentrat.) T o d o r a n s mearg spre A l b a - I u l i a , Brlea... A R O N P U M N U L : Pe Brlca l - a m t r i m e s dup canceliti, l a Trgu-Mures... T I M O T E I : I l i c M o l d o v a n s treac (Aron Pumnul noteaz atent) peste Pnadc i Alecu, spre U i o a r a , l a cei dc l a m i n e l e de sare... De-acolo, s poposeasc l a B o gata de Mure, fiindc p o p a Vlduiu n e va a<luce t o t p o p o r u l romnesc i u n g u resc, s ne fie la p r i m e j d i e . . . Spre C l u j , s plece... (Bti n u.) T I P O G B A F U L (intr, cu aer Am p r i n s - o , luminia-ta ! A B O N P U M N U L (nedumerit) T I M O T E I : Unde ? triumftor) :

T I P O G R A F U L : L a Birtul f i l o z o f i l o r " , sub H u r u c h i , spre Cmpie... A c o l o u n d e trbuie s se-adune romni... T I M O T E I (ngrijorat) : Dar de u n d e tii U i , Toadere, c sc v o r strnge acolo rom nii ? ! ' T I P O G R A F U L (mirat) : Doc n o i , t i p o g r a f i i , n u Ic-orn afla p r i m i i pe toate, cine a l t u l ? ! Da' cc credei dumneavoastr, c n o i n-avem p r i e t e n i la Iai, u n d c - o czut r e voluia, de i-o a r e s t u i t pe toi ? i l a Bucureti, u n d e l i - e fric s-o nceap ?! T I M O T E I (obsedat) : i, pc ca undc-ai Ius-o ? ' T I P O G R A F U L : L a mnstire, n beciurile tiparniei... T I M O T E I : S n u fie a l t c i n e v a , c ne punei stpnirea pe cap... Tocmai azi, cnd n - a v e m nevoie de bnuieli... TIPOGRAFUL dezlegm... (decepionat) : Dac zicei s-o

' T I M O T E I : N - a m zis n i c i s-o legai, n i c i s-o dezlegai... N u tim cine este. inei-o pn m i n c , c azi n - a v e m t i m p de iscoa de. N u se sperie fulgerele, dc z b o r u l l i liecilor ! (Tipograful iese, nemulumit.) V e z i , A r u n e , pc femeia aceasta n - a m v z u t - o niciodat... Poate-i n u m a i o f a n tom... A R O N P U M N U L : Poate. D a r f a n t o m e l e as tea c a m puiaz, cnd se ursc, n a m o a rca l o r , i m p e r i i l e . S n u le ntoarcem aa uor spatele... i-apoi, s v e d e m cc fac oamenii notri, p r i n capitalele l u m i i . . . Cum ne ajut... C u m organizeaz s i m p a t i a strinilor... Fiindc, nendoit, cauza n o a str c p r e t u t i n d e n e a simpatizat... T I M O T E I : Simpatizat, d a r n u p r e a c u n o scut !... A m tiri c fratele l o a n M a i o rescu a plecat, de l a F r a n k f u r t , l a V i c na... (Sc aud vociferri la poart ; deschi de repede geamul, se lmurete, ncepe s strige.) Vasile, las-1 pc d o m n u l M o l nr s i n t r e ! (S-aude vocea lui Vasile Moldovan : Nu-l las, c-i pop ungu resc !") B i n e , s rmie de straj T o d o r a n , i t u nsoete oaspetele nuntru ! A R O N P U M N U L : V e z i , i-am spus eu !... A c u m , i d i n n i m i c sar sentei... T I M O T E I : T o c m a i de-aceea, f r a t e , n o i t r e b u i e s o p r i m f o c u l l a t i m p , s lucrm n cteva zile, n cteva sptmni i l u n i , cc-au s t r i c a t zece v e a c u r i , ' de cnd Tu hu turn... (Pe vorbele lui, intr cei doi ; Aron Pum nul se retrage in camera de alturi, unde se-aude pedelul vorbind ceva cu Ana.) V A S I L E M O L D O V A N (intr, cu Molnr in fa) : L - a m adus, luminia-ta ! (sever) : Cine tc-a nvat pe t i n e s vorbeti aa cu p r i e t e n u l m e u , prin tele Molnr ? ! V A S I L E M O L D O V A N : Zece v e a c u r i dc g o n i r i , mria-ta !... TIMOTEI : D a r t u ci a n i a i , biete ? pri

: Pe cine ?

www.cimec.ro

83

VASILE MOLDOVAN i d o i ! T I M O T E I : i, ci vrei

(prompt)

Douzeci

s m a i trieti ? : O sut !

V A S I L E M O L D O V A N (derutat) T I M O T E I : i, toi, cu ur ?

V A S I L E M O L D O V A N : Dinte pentru dinte ! aude (Pauz prelungit ; dc alturi, se vocea Anei : O venit ? cl ?" li rspunde Pumnul : Nu, stai linitit. nc -a venit!") T I M O T E I (cu ochii n ochii studentului) : D i n t e p e n t r u d i n t e ! D a r , dac-ar f i l i b e r tate p e n t r u l i b e r t a t e ? ! Cc-ai z i c e ? V A S I L E M O L D O V A N : Fr s ne recu noasc naia, n - a v e m ce face cu l i b e r t a tea l o r ! Ne-ar scuipa n fa i D u m n e zeul p o p o a r e l o r ! TIMOTEI (ctre Molnr): Auzi, printe? nelegi, 1 D I N PETRIFALU : Aud... V A S I L E M O L D O V A N (cuteztor) : printe ?

POPA D I N P E T R I F A L U : neleg, fiam, n eleg... D a r , dac n - a m f i a i c i , ntre attea cri i m a n u s c r i p t e rare, ntre attea n vminte culese d i n toate l i m b i l e l u m i i . . . VASILE MOLDOVAN (iritat, pierzndu-i iar rbdarea) : Ce-ar f i ? P O P A D I N P E T R I F A L U : ...ca pop u n g u resc peste ranii d i n Petrifalu, care s t r o pesc, fiam, c u sudoarea frunii, aceeai brazd c u i o b a g i i d i n Snccl i Pnade, i^a spune o poveste cu tlc... VASILE MOLDOVAN mea povetilor ! (rezolut) : Nu-i vre

T I M O T E I : D a r a tlcurilor, este... d o m n u l e Molnr !

Spune-o,

P O P A D I N P E T R I F A L U : Zice c m e r geau, odat, pe-o cale, F r i g u l , C a l d u l i Vntul, sfdindu-se ntre e i , care-ar f i m a i p u t e r n i c . N o , u n u l zice u n n , a l t u l , a l t a , care m a i de care, c el e m a i tare dect ceilali, fietecare i aducea p r i c i nile l u i m a i n fa ! Intr-accea, se ntlnese ei n cale cu u n cortorar zdrnos. N o , b i n e , zic e i , s n e judece d u m n e a l u i : carc-i m a i p u t e r n i c d i n t r e n o i toi ? D-api, jupnul Vnt, zice c o r t o r a rul... V A S I L E M O L D O V A N (l testez ! Ce, n o i sntem ? ntrerupe) : Pro

T I M O T E I Cil admonesteaz) : Stai, biete, c -a t e r m i n a t , o m u l , povestea ! P r o t e steaz, d a r l a sfrit... P O P A D I N P E T R I F A L U : ...No, ateapt t u , zice C a l d u l , c-o v e n i ea, v a r a , i-o s te f r i g ca pe j a r ! N u m i - i fric, zice c o r t o r a r u l , c v i n e i s u f l jupnul Vnt ! D a ' F r i g u l , dc d i n c o l o : n o , ine m i n t e , c la iarn o s te-nghe, houle ! N i c i de tine n u m t e m , zise c o r t o r a r u l , dac n u sufl jupnul Vnt ! (Pauz.) N o , asta-i tot ! V A S I L E M O L D O V A N (decepionat, jignit) V o r b e de clac ! I n s u l t e fr tlc ! :

POPA D I N P E T R I F A L U : l i a , fiam, dac l - a i ntreba pc tat-tu, i-ar spune ce-i spun i eu a c u m a : dect s ne sfdim care-i m a i tare, m a i bine s-1 spnzurm pe jupnul Vnt ! V A S I L E M O L D O V A N : Las, n u n e - m b r o b o d i cu v o r b e , c tim n o i d i n c o t r o bate vntul v o s t r u ! P O P A D I N P E T R I F A L U : Tragedia, o r i co media noastr, fiam, este c i n o i tim! T I M O T E I (interesat, dar fi obosit de vorbele astea) : A c u m , M o l d o v e n e , d u - t e i-ateap t cancelitii ! A r f i v r e m e a s vin... (Tnrul iese, grbit.) I a r d u m n e a t a , p r i n t e , s te uii la suflet, n u la v o r b e l e acestui student... Dac ne las n pace jupnul Vnt, v o m simi, i u n i i i alii, c v a r a - i var i i a r n a - i iarn. V o m tri natural... P O P A D I N P E T R I F A L U : N o , c d o a r a m neles, luminia-ta ! N u m a ' c e u , a c u m , n u m a i stau, preoteasa m e a - i c a m bnui toare... i-apoi, n-a v r e a s m a i a u d i de l a ali j u n i romni c-a f i u n e a l t a j u pnului Vnt... D u m n e a t a s-mi faci n u m a ' semn, cnd hotri. C, ce hotri, vd eu b i n e , i v i n cu u n g u r i i m e i la adunare ! T I M O T E I : H a i , c te conduc pn i n pia, s n u m a i sar careva c u gura... (Ies mpreun.) ARON PUMNUL (venind dinspre camera Anei, face un semn din mn) : M u l t n-o m a i duce, btrn... Cnd se ceart oa m e n i i cu pietrele, n u - i a bun... Cine tie ce ne m o i ateapt ! (nainteaz prin camer, spre geamurile dinspre piafa larg. Dinlr-acolo vin voci amestecate, strigte de vivat", apoi, treptat-treptat, se nfirip i cuvintele din Hora Ardealului" : Ardelean, copil de munte f Iar nal a ta frunte / i te-nsful de mndrie / C eti fiu de Romnie lese i cl n fug, spre curte. ncperea rmne, o clip, goal, pn cnd, pe ua ntredeschis, i scoate iari capul btrn, ca o umbr cald.) A N A : P u s t i u . . . N u m a i v i n e . . . i c u , fr s-1 v z , n u p o c i m u r i !... (Sc retrage, n chide ua dup ea.) T I M O T E I : Poftii, multateptailor ! L a r n i n e - i c a m s t r i m t . . . M d a u afar crile... P A P I U - I L A R I A N (20 de ani) : M a i b i n e cr ile, d i n cas, r e v e r e n d i s s i m e , dect alii, afar d i n ara noastr ! I A N C U (24 de ani, n straie oreneti, pri vire ager, nelinitit, mare concentrare nervoas) : De-aia n e - a m strins, ca s n u ne deie n i m e n i afar ! (Se-aaz toi pc scaune, Timotei, la masa cu cri i manuscrise, Ung el, Aron Pum nul, ntr-un col, lipit de bibliotec, lancu, apoi, ceilali tineri.) T I M O T E I (decan de vrst) : i-acum, j u n i i m e i p r i e t e n i , n u m a i atta v-ntrel) : ne p u n e m fa n fa i d e i l e , o r i n u m a i sal varea naiei ?

84

www.cimec.ro

P A P I U - I L A R I A N : Fr i d e i , n u ne m a i p u t e m salva naia ! LANCU : Aristocraii p o t f i dobori n u m a i ca c o n d e i u l i r u sabia ! (Timotci, auzind cuvinlul acesta, tresare, sc uit lung spre camera Anei; de-acolo, nici o micare.) P U M N U L : La Trgu-Mure cc-ai dezbtut, cc-ai decis ? Adic, n privina colaborrii c u u n g u r i i . . . P A P I U - I L A R I A N (se uit spre lancu) : Ca s n u m a i nverunm u r a , a m semnat petiia... Cu toate c avea dreptate f r a tele Porniu, a l u n e i end a spus : Pen t r u cc s fie c b i a r i D u m n e z e u , u n g u r ? S jurm, m a i b i n e , \,e D u m n e z e u l po poarelor !" I A N C U : A v e m aceiai a m i c i i i n a m i c i . . . T r e b u i e s lum d i n mna aristocrailor si b i c i u l teroristic ! (Dc-afar se aud voci i o nou strof din Hora Ardealului", n surdin.) VOCILE : Ardeleni, l u m e a ne vede ! Romnia-j) n o i sc-ncrede, Cci d e - a c u m romnu-n l u m e Va f i v r e d n i c de-al su n u m e 1" ARON P U M N U L : Vrem s tim tactica voastr... I A N C U : N o i sntern o a m e n i i libertii, d o m n u l e profesor. L i b e r t a t e , egalitate, frie tate, snt c u v i n t e care mngie i n i m a n a

iei noastre m a i m u l t dect a oricreia d i n E u r o p a ! D a r n a r g u m e n t e filozof i ceti n u m a i a v e m ncredere ! Taction e una singur : lancea l u i H o r i o ! T I M O T E I (tot mai tulburat, palid, se ridic n picioare) : V cer iertare, frailor, d a r cred c t i n e r e t u l d i n pia i- p i e r d u t paciina. T r e b u i e s m e r g e m , s ne sf t u i m cu ei. N u m a i c cu m a i a m o d a t o rie de contiin... (Micare, tofi sc uit ateni.) T r e b u i e s-o anun c-a v e n i t el... A l t f e l , n u poate m u r i . . . (Rumoare; afar dc Pumnul, ceilali nu neleg nimic.) P A P I U - I L A R J A N : Care cl ? T I M O T E I : V i n o , l o n c u l o , s dai dezlegare u n u i suflet btrn... I A N C U (tulburat, ezit) : VAI I I I I - S pop, ca mria-ta... D a r , p e n t r u orice suflet de romn, snt gata s trec i apele S t y x u l u i !...* (Timotei l ia de min i, sub privirile uimite ale celorlali, se apropie dc camera deschide ncet ua i ncepe btrinei. Timotei s cheme.) T I M O T E I : Ti An ! Ti An ! (Tot nu rspunde nimeni ; intr singur i, dup cteva secunde, reapare.) A c u m , cel puin ea poate d o r m i n linite !... (n timp ce din strad rzbat tot mai clar Hora Ardealului" i strigte de vivat", toi brbaii acetia tineri ies, cu capetele desco perite, pe ua easei-bibliotec.)

CORTINA

A C T U L al lll-lea
Aciunea se petrece n seara zilei de 2/14 m a i , ntr-o sal a colilor din B l a j . U n geam dinspre marea pia, puternic luminat. Se vd portretul mpratului T r a ian, u n steag tricolor romnesc i u n u l c u negru i galben. D e jos, continu mur m u r u l tlzuit a l zecilor de m i i de oameni, strni acolo pentru Adunarea naional de a doua z i . D i n cnd n cnd, linitea e spart de strigtele vivat", da", nu", -.aa e", care ptrund pe fereastra deschis. Se aude, apoi, lmurit, vocea unui tri bun : L i b e r t a t e , egalitate, frie !" ..Vivat" rsun glasul mulimii. Pentru scopu rile acestea ne luptm noi I " Vivat I " Frailor, e liber a z i iobagul ? " Nu I " Tre buie eliberat ? " Da !" Naiunea noastr trebuie s aib aceleai drepturi cu cele lalte naiuni ? " Da !" I n timp ce vuietul se potolete, pe ua marc a slii (deasupra creia s-a ntins pnza u n u i tricolor, pc care scrie . . V i r t u s romana rediviva !") i fac apariia o parte dintre crturari i tribuni, marcai de entuziasmul poporului, dc febra pregtirilor, de concentrarea m a r i i lor rspunderi.

T I M O T E I (cel mai n vrst, i se d ntlietate) : Spune-mi, frate Balint, pe F a l a munilor n - a i adus-o ? B A L I N T (surprins) : Care fat ? T I M O T E I : tii t u , n u te preface ! Cea prin care mi-ai trimes cintecele i tablele ce rate...

B A L I N T (ironic) : Dac i-i dor de ca, caut-o printre cei zece m i i adui de l a n c u ! BRNUIU (firav, scund, inspirat, ca de oel) : Ascult-i, D u n c a , pe cei d i n pia, i, pn mne, m a i gndete-te ! Cine nu ine cu poporul, rtcete ! D U N C A (solemn, ca orice funcionar regio-

www.cimec.ro

85

tezaurarial) : Cunoti cc gndcsc, nc li la Sibiu ! A i auzit ce-am spus i dupaniiaz, n catedral... U n i u n e a c u U n g a ria... H U T i E A N U (tnr, nfocat) : tii ce vrea s zic U n i u n e a ? C, pn a c u m , ne-au n clecat pe pr, i a r a c u m v o r s ne pun i aua i n spinare ! I A N C U (n portretul su binecunoscut) : Uitai-v afar, romnilor, sntem muli, ct c u c u r u z u l b r a z i l o r ! Sntem muli i tari ! A R O N P U M N U L : Vd, frailor, c n i c i n - a m i n t r a t b i n e aici i-am i nceput p o l e m i ca. Lum leile dc la capt ? RRIIl) (3(1 dc ani, slab, energic, barb i musti subiri) : Dac trebuie, le lum ! T R E B O N I U L A U R I A (38 dc ani, grav, se ver) : S le rdem c o m i s a r i l o r g u b e r n i a l i n fa ! Dacii rdeau i-n faa morii... A N D R E I M U R E A N U (32 de ani, posomorit, enigmatic) : S o m n u l fost, pn-ocum, moartea noastr ! T I M O T E I (pentru sine): Somnum capere non possum ! V A S I L E M O L D O V A N (mereu agitat, intran sigent, intr din urm, trntind ua n nasul cuiva) : N u - 1 las, luminia-ta ! T I M O T E I (nelege repede, sc ridic de pe scaun) : A v e n i t printele Molnr ? V A S I L E M O L D O V A N : N u m a i cl ne-ar m a i f i l i p s i t ! C jupnul Vnt e pe-afar, i asmute toate iscoadele ! T I M O T E I : A v e n i t ea ? ARON P U M N U L : Acum, diavolul nu mai are nevoie de fust, ca s sc poal as cunde ! (Toi se uit, nedumerii dc vor bele acestora.) Iscoadele au salvconduct gubernial ! R A R I I U : Snt corespondeni de pres ! B R N U I U : A u d c d o m n i i tia ne i n vinuiesc de trdare. S p u n c-am f i u m p l u t oraul de steagurile arului d i n Pe tersburg... I A N C U : Ca s ne pun n pr cu o a m e n i i lui Kossuth ! T I M O T E I : H a i , spune odat, M o l d o v e n e , c i n e - i ? N u c u m v a generalul Schurter ? VASILE MOLDOVAN : N u , Toadcr, t i p o g r a f u l ! D a r n u - 1 las I T I M O T E I : O s-1 lai, c l - a m chemat eu ! (Cu faa spre ceilali.) V r e a u s t r i m e t n tiparni o p a r t e d i n discursul l u i Brnu... P A P I U - I L A R I A N : De ce o parte i n u ntreg ? T I M O T E I : Problemele-s m u l t e , le v o m l i m p e z i , sper, pe toate... A c u m , uite... (scoate din buzunar o hrtie) v r e a u s v e r i f i c finalul, precum l-am notat. I A N C U (spre Vasile Moldovan) : Las o m u l s i n t r e !
M

dat, c aceast inie de a n i t i r a n i e i este n u m a i o zi n viaa naiunii noastre..." I A N C U : N u m a i o zi ! A N D R E I M U R E A N U (emoionat): Cetete! T R E B O N I U L A U R I A N : S-auzim ! B R N U I U (face un pas nainte i reia fi nalul celebrului su discurs, rostit la adu narea din diminea(a aceleiai zile, n cate dral) : Inchipuii-v c azi-diminca ne-au njugat, toat ziua nc-ou m i n a t , i a r a c u m , cnd sosi a m u r g u l , p e n t r u odihn, n c i a u j u g u l de pc g r u m a j i n u m a i p e n t r u a ne omor... D U N C A (singurul care ndrznete s-l n trerup) : i-a m m a i spus c exagerezi ! Eti o m u l u n e i singure idei... I A N C U : P e n t r u c, d o m n u l e concipist, orice o m , d i n cei muli care u m p l u piaa (se oprete, lsnd s nvleasc iar pc geam vuietul nfundat), simte <; viaa l u i i-a p o p o r u l u i de jos otrn, a c u m , dc-o s i n gur idee... B U T E A N U : A c u m , o r i niciodat ! B R N U I U (concentrat, cu ochii iluminai) : Care naiune dc pe pmnt n u s-or r i d i c a , de l a cel m a i m i c la cel m a i m a r e , v zndu-i numrate zilele vieii ? A N D R E I M U R E A N U (care noteaz, aezat Ung mas) : Oricare ! B A B N U I U (continu, dominndu-i firea) : Libertatea oricrui p o p o r c b u n u l l u i cel m a i nalt, i naionalitatea c libertatea l u i cea d i n urm ! Ce pre m a i are viaa, dup cc i- p i e r d u t t o t ce l face d e m n s existe pc pmnt ? B A L I N T : M u r i m , m a i b i n e , ' n lupt ! I A N C U : Las-1, popo, s t e r m i n e ! B R N U I U : I n mna Adunrii dc l a B l a j snt aezate viaa i m o a r t e a , p r e z e n t u l i viitorul, nu ol unui singur om, c i a l naiunii ntregi. Cc v a rspunde A d u n a r e a , n faa naiunii, a l u m i i i a posteritii, dac semneaz S sentina de > moarte a naionalitii sale ? I T I M O T E I (satisfcut, cu hrtia n mn) : A m u r m a t ntocmai, cuvnt dup cuvnt... (Spre tipograf.) Ia-o, Toadere, i f u g i la tiparni ! (Ii d Jirtia.) T I P O G R A F U L : i, dac m - o r o p r i ctanele ? S-o nghit, o r i ?... A R O N P U M N U L : Ctanele l u i S c h u r t e r n u se-amestec ! D U N C A : N u se-amestec, n u m a i ne a r e steaz... I A N C U : B a , c-au f r a t e r n i z a t , azi-diminca, cu p o p o r u l . . . B A R I I U : Cei m a i muli snt romni... D U N C A : Pn-i v d comisarii care ne-au o n o r a t adunarea... guberniali,

T I M O T E I : D o m n u l consilier Szab I.ajos i corniele s u p r e m Bnffy Mikls a u fost mulmii de o r d i n e a care domnete... B R N U I U : De u n d e tii ? i^au spus e p i scopii ? L e m e n i , o r i aguna ? B A B I I U : L a amndoi le d g u v e r n a t o r u l p o r u n c i , ca u n o r c o m i s a r i de poliie !

T I M O T E I (n timp ce intr tipograful, cu o cocard tricolor n piept, citete rspi cat) : Aa, frailor, nchipuii-v, nc o

86

www.cimec.ro

B A L I N T : Pe m i n e m-u certat L e m c n i , na inte dc D u m i n e c a T o m i i , s m ntorc cu moii acas, c a l t f e l m rspopete ! TIMOTEI (se aprinde) : Frailor, frailor, orice exagerare stric ! M a i ales n v r e m u r i ca astea. i cu a avea raiuni de-a m plngc... A B O N P U M N U L : De cine ? ' T I M O T E I : Dac L e m e n i l-a a l u n g a t pe Brnu d i n B l a j , pe m i n e m-a s i l i t s v o r besc cu jumtate de gur, m i - a cenzurat a r l i c o l i i . . . tii b i n e , A r u n e ! D a r , ia gndii-v l n mbriarea l u i , dc a z i - d i m i iiiea, cu nguna ! N - a u spus nmndui, i n faa mulimii, c snt frai, n u d i n v r e o frnicie, c i n u m a i ca romni ? ! : Adevrat, au spus... B A B N U I U (concesiv) T I P O G R A F U L (tot cu hrtia n min, ateptind instruefiutii, sc trezete vorbind) : Dac-i pe-aa, l u m i n a t u l e . a c u m , pn i stlpul aristocrailor, corniele cel a t o t p u ternic, Nopcca, se d romn... ' T I M O T E I : Poate c i dc e l a v e m nevoie, Toadere ! I a r t u , d u - t e l a tiparni, s nu-i ia foc hrtia asta n mn ! T I P O G R A F U L : De l a ce ? T I M O T E I : De ba c u v i n t e l e f r a t e l u i Brnu !... (Tipograful nelege i iese, strignd Li bertate i frie ) D U N C A : Toate b u n e , pn-i fac c o m i s a r i i g u b e r n i a l i rapoartele l o r secrete ! B A R I I U : 0 s le aflm i pe astea... I A N C U : Dc u n d e ? B A R I I U : De l a corespondenii dc pres"... aici Jkob E l e k , o s m d u c cu cl la o crm... (Animaie.) V A S I L E M O L D O V A N (intr iar, furios) : Pe sta, c h i a r n u - 1 m a i las ! T I M O T E I (cunoscnd lecia) : Pc care ? V A S I L E M O L D O V A N (imilnd) : Pe B a - b a - z i l , potaul luminici-tale ! A R O N P U M N U L : Las-1, c ne-aducc gazet u r i l c d i n toat l u m e a ! V A S I L E M O L D O V A N (cu ochii la lancu) : Prea mult l u m e tie u n d e ne inem sfatul... I A N C U (spre tnrul de seama lui) : A c u m , n u m a i a v e m cc-ascunde, frate ! I d e i l e snt afar, n pia... Se apr singure, i ne apr i pe n o i ! (Vuietul surd persist.) POTAUL (d nval, cu braul plin de gazete, se sperie, se blbie i mai tare) : Bu-bun seara, lu-lumi-nailor ! T I M O T E I (ia ziarele i i le trece lui Bariiu ; apoi, vznd c Bazil sc apropie, cu un aer de tain) : M a i v r e i s-mi s p u i ceva ? POTAUL : V-v ateapt o m u - m u - i e r c ! T I M O T E I (tresrind) TIMOTEI (emoionat) Nu-nu, : Unde ? : fata d i n muni ? POTAUL : In-n p o a r t a casei... POTAUL : talc ? c-i co-coan !

POTAUL : N u - n u tiu, c m i - o fost f r i fric de ea ! ' T I M O T E I : B i n e , fricosule ! D u - t e , caut-o, poftete-o la tine acas, i inc-o acolo, dc vorb, pn mine-diminea ! POTAUL : M-m bate ne-nevasta, c fac revoluie cu-cu-cu... (Timotci ride i-i face semn s ias.) BA IVII U (rsfoind precipitat gazetele) : Ascultai, frailor, c u m sntem vzui d i n strintate. Gazeta Budapcsti H i r a d o " p u blic o coresponden d i n T r a n s i l v a n i a : S fie oare adevrat c s-ar plnui o republic romn ?... De ce, oare, s n u viseze romnul o Dacie, p r e c u m i s l a v u l , u n stat slav ?" T R E B O N I U L A U R I A N : B i n e zice ! P A P I U - I L A R I A N : Cetete ! BARIIU (concentrat) : U n corespondent d i n Braov a u z i , i eu n u tiam n i m i c ! al z i a r u l u i AUgemeine Z c i t u n g " scrie : A m a v u t ocazia s vorbesc cu d o i r e v o luionari d i n lai, refugiai la Focani. Acetia erau f e r m convini c d i n haosul micrilor i rsturnrilor v a aprea r e p u b l i c a Dacia. Aceasta v a c u p r i n d e toate inuturile, de la Carpaii de n o r d pn la Dunre i M a r c a Neagr..." . T I M O T E I (oarecum speriat, mai mult pentru sine) : i, cnd te gndeti c l a m i n e acas snt adpostii Alecu Russo i A l e x a n d r u Cuza. d i n M o l d o v a , D i m i t r i e Brtianu, d i n Muntenia, Bercianu, d i n Ba nat... D U N C A (parc i-ar fi auzit gindurile) : Ce z i c i , reverendissime ? T I M O T E I (tresare) : S u f l e t u l m e u cutreier p r i n tonte gazetele l u m i i . . . V A S I L E M O L D O V A N (intr, de min cu un om btrin, crunt, copleit de tristee) : Tatl l u i F l o r i a n Mica, fratele n o s t r u , arestat l a C l u j . . . (Emoie, indignare.) B A R I I U (spre Dunca) : Iat c u m s-anun fgduinele U n i u n i i , p e n t r u care, t u . . . I A N C U : S protestm ! T I M O T E I : S facem petiie l a g u b e r n i u , s-i p u n e m pe episcopi s semneze... A R O N P U M N U L : bun ideea, frailor ! E i v o r f i mine preedinii Adunrii, dup lege constituit... 0 c e t i m acolo... P A P I U - I L A R I A N : S-o scrie Brnu ! B R N U I U : mpreun cu Bari, c-i mete r u l gazetelor. I a peana, i s-ncepem ! B A R I I U (se ndreapt spre mas, l d deo parte pe Andrei Mureanu, care i stringe hrtiile i ncepe s murmure singur, absorbit de ginduri, prin camer) : Atept... B R N U I U (spre btrin) : De cc i-au nchis feciorul ? BTR1NUL : A vorbit n duhul la libertii... Trgu-MuP A P I U - I L A R I A N : L - a u nchis re, p e n t r u n o i toi...

T I M O T E I : i n u s-o l u a t ncoace, pe u r m e l e

I A N C U : 0 s p o r n i m , c u cei p a t r u z e c i dc m i i (se oprete i ascult vuietul pieii), s-1 facem m a i l i b e r dect pasrea c e r u lui !

www.cimec.ro

87

B T R N U L : De z v o n u l sta, c venii poste ei, s-au spimntat g r o f i i d i n t o t A r d e a l u l . . . B R N U I U (dicteaz, plimbndu-sc nervos) : A d u n a r e a naional romn vede n aresta rea l u i Mica, n p u b l i c a r e a strii de ase d i u , n ridicarea spnzurtorilor adic n msurile o r d o n a t e de g u b e r n i u l r e gesc instaurarea u n u i sistem terorislic care e n desvrit contrazicere cu s p i r i t u l de l i b e r t a t e ce domnete azi n E u ropa... S c r i i , Bari ? BAB11U : Cu ap tare... BBNU1U : Aceste msuri n u se mpac n i c i d e c u m cu ideea egalitii i f r a t e r n i tii, idee care a r t r e b u i s domneasc n relaiile d i n t r e naiunile A r d e a l u l u i . . . B U T E A N U : N u le place t i r a n i l o r I B R N U I U : A r t r e b u i s se aib n vedere c naiunea romn, mpotriva legilor date de D u m n e z e u i de natur, fost asuprit v e a c u r i de-a rndul, i c ea a c u m sc deteapt A N D R E I MUREANU (i muc buzele, murmur pentru sine) : Dcteapt-te, r o mne ! B A B I I U (continu, scriind) : A d u n a r e a i exprim convingerea c procedeul g u b e r n i u l u i regesc fa de n o i , ntrebuinarea u n o r metode teroristice n u v o r da r e z u l tate n i c i n ce privete pstrarea linitii... I A N C U : Eti mulmit, btrinc ? B T R I N U L : Dac-1 i e i pe F l o r i a n cu t i n e , p o c i m u r i linitit ! i-acum, iertai-m, c avei treab... I A N C U : N u tc-arta mulimii, s n u dea n clocot, peste noapte... B T R 1 N U L : I n clocot, a d a t de m u l t ! N o roc c u t i n e , c-ai pus-o n ordine... (Iese.) T I M O T E I (lund hirtia de la Bariiu) : I n noaptea asta, t r e b u i e s-i c o n v i n g pc episcopi s-o semneze... A R O N P U M N U L : T o t n u poate mria-ta capere non possum! s doarm... Somnum S p u n e m a c u m o r d i n e i n desfurarea z i l e i de mine... S hotrm p r o g r a m a naiunii ! B A R I I U : D a r cine v a duce petiia de e l i berare a l u i Mica l a g u b e r n i u ? DUNCA (ironic) : S-o duc tinerii, c ei... I A N C U : B a n u I S sc trimeat deputai o a m e n i btrni i c u a u t o r i t a t e , i a r n u t i n e r i . Cci, de se v o r t r i m e t e deputai t i n e r i , e i n u v o r m a i atepta ca gubern a t o r u l s le deschid ua ! A R O N P U M N U L : A t u n c i , frailor, p e n t r u p r o g r a m a care t r e b u i e s-o hotrm mine, pe cmpia zis i B i t u l grecilor... T R E B O N I U L A U R I A N : S-i zicem, de mine ncolo, Cmpia Libertii ! TOI : S-i zicem ! I A N C U : I a r p e n t r u c, frailor, pe Cmpia asta, p u b o i u l o a m e n i l o r v a f i i m a i m a r e , grupele mele i-ale B u t e a n u l u i se v o r ocupa de ordine... S n-aib n i m e n i p r e t e x t a n e abate d i n calea i d e i l o r ! 0 s i a u asupr-mi consultarea p o p o r u l u i . S

grbim, deci, c unele repetiii t r e b u i e fcute de ast-sear... D U N C A : D o m n i l o r , dac n program r mne ideea independenei naionale t o tale, a t u n c i v o m avea rzboi c i v i l . . . P A P I U - I L A R I A N : De ce ? D U N C A (tot mai sigur pc cl, privind expresia dc pe feele lui Timotci, Laurian i Ba riiu) : Fiindc, frailor, o s ne lum pe cap n u n u m a i coroana de oel a U n g a r i e i , d a r i pe cea de a u r a V i e n e i . i-o s ne turteasc... Aa c, fidelitatea fa de m pratul... T I M O T E I (jenat, dar clar) : A s t a , ram aa-i... i prerea episcopilor, preedinii A d u nrii... tii b i n e c, pc lng a r m a t a ce ne-au trimes-o a i c i , m a i ateapt, Iu Sncel, escadronul dc d r a g o n i S a v o y e n " , i la Bucerdea Grnoas. o companie d i n r e g i m e n t u l de i n f a n t e r i e Bianchi", d o u c o m p a n i i d i n r e g i m e n t u l Ktirl F e r d i n a n d " , c u dou t u n u r i . Le-a t r i m e s , de rezerv, g e n e r a l u l Puchner... I A N C U (trist) : O m u l mpratului... T R E B O N I U L A U R I A N : S ne gndim bine... Dac-1 m n i c m pe mprat... B U T E A N U : Jos, c u toi mpraii ! B A L I N T : Jos, c u t i r a n i i ! A N D R E I M U R E A N U : Jos ! B A R I I U : Mnia n politic e n e b u n i e I Revoluia are n e v o i e i de diplomai... N u ne p u t e m scula mpotriv pe toi d u m a n i i independenei... B R N U I U (ntristat, nelegtor, om poli tic) : A t u n c i , p r o g r a m a s-o p r e z i n t e , c u modificri, T r e b o n i u L a u r i a n . . . TREBONIU BRNUIU : L A U R I A N : Ce modificri ? Laudele ctre mprat...

T R E B O N I U L A U R I A N : Primesc c i t i r e a , d u r laudele s le lsm p e n t r u rugciunile i


c u \ iritrile e p i s c o p i l o r . . .

T I M O T E I : Noaptea e u n sfetnic b u n . I a r acum, n u n u m a i eu, ci nimeni n u mai poate d o r m i . . . C u m rmne, i n text, c h e s t i u n e a naional ? B R N U I U (ferm) ; C u m a m pronunat-o eu ! T I M O T E I (cu hrtiile n min, ca s veri fice din nou exactitatea textului) : Adic... B R N U I U : Naiunea romn scutur j u g u l constituiunii care i n i m i c e a p e r s o n a l i t a tea... V A S I L E M O L D O V A N (de data asta, calm, intr cu un om mbrcat in negru) : Pe d o m n u l Stefan L u d w i g R o t h l cunoatei... (Acesta se nclin i sc aaz lng Timo tei.) B R N U I U (ca i cnd n-ar fi auzit nimic) : Naiunea romn declar srbtorete c, de-aici nainte, n u se v a cunoate o b l i gat dect p r i n legile care se v o r p u n e n D i e t a rii, u n d e v a f i reprezentat i eu, dup d r e p t a t e i cuviin, i sc v a ine datoare c u ascultare n u m a i dircgtorilor alei d i n s i n u l su...

88

www.cimec.ro

D U N C A : Deci, recunoti D i c t n va hotr i U n i u n e a . . . B A L I N T : T a c i odat, cobe !

care

sc

c h i p u r i f e l u r i t e . I n seara asta, s-o-mbrcat n ndragi, i se face c scrie... B A B I I U : Corespondenii d c pres" ! O s m ntlncsc e u , n noaptea asta, cu toi... C t o t n u - i v r e m e a s o m n u l u i . . . I A N C U : N u , e a jurmntului ! PAPIU-ILARIAN : Dar, pe ce s jurm ? BRNUIU (sec) : gata i jurmntul. Mine... I A N C U : N u mine, frailor, n scara asta ! Ca s n u se m a i schimbe, c u m v a , peste noapte... T B E B O N I U L A U R I A N : D a r jurmntul nu-1 d e p u n e m n o i , ci A d u n a r e a naiunii... I A N C U : T o c m a ' dc-aia ! E u v o i s-1 repet a c u m , c u p o p o r u l I S-1 zic, mine, m a i rspicat... D U N C A : D o m n i l o r , dac de prerile m e l e n-ai inut seama, dai-mi v o i e s m r e trag... B U T E A N U : N u , v o i a asta n u i-o dm l C, dac l u m i n a t u l T i m o t e i v a alerga Ia episcopii notri, t u f u g i de-a d r e p t u l la m a i m a r i i lor... D U N C A (foarte suprat) : D a r ce m crezi t u pe m i n e , t i n e r e ? ! N o b i l u l Nopcea, d a m a aristocraiei ? T I M O T E I (mpciuitor) : Frailor, v o r b e ca astea, n u se cade, ntre romni. I a r dac n u v nelegei, nseamn c-a v e n i t v r e mea s vorbeasc O m u l c u sabia... (Mur mure, nedumerire, micare ; mai multe voci : cine este acela ?" Timotei privete insistent spre lancu.) Ecce homo ! I A N C U (emoionat, dar franc) : Sabia d r e p tii n u - i l a m i n e , frailor, c i l a p o p o r u l de jos ! S fereasc sfntul, pe o r i c i n e , de sabia l u i ascuit ! D a r nc e v r e m e a g h i d u l u i , n u a sbiei... De-aceea, n i m e n i n u va j u r a cu sila. Cine v r e a s n e pr seasc, e l i b e r ! Dunca.) (Toi se uit spre D U N C A : N - a m v e n i t aici s v d a u srutul l u i I u d a . Ce-am a v u t de spus, a m spus deschis... T R E B O N I U L A U R I A N : i. c u m v r e i s r e pei, l a n c u l e , jurmntul ? I A N C U : F r a t e l e m a i m a r e , Brnu, s-1 strige d i n fereastra deschis... E u cobor n pia... Este l i b e r o r i c i n e v r e a s m u r m e z e !... (Papiu-Ilarian, Buteanu, Balint sc ridic ndat.) P O P A D I N P E T R I F A L U : i pe m i n e m ateapt u n g u r i i , care n u m a i v o r s f i e iobagi. Dac... I A N C U : H a i d e , d o m n u l e Molnr ! POPA din D I N P E T R I F A L U : i, s v ias cap nemcugul m e u c u jupnul Vnt

S T E F A N L U D W I G R O T I I (surprinzindu-i pe toi) : U n i u n e a , d o m n u l e D u n c a , d a r n u cu coroana ungar, ci cu prile d e z m e m brate ale Daciei... Aa bate vntul seco lului... VASILE MOLDOVAN (intr cu popa din spre Timotei) : Petrifalu ; apoi, privind i-am adus, l u m i n a t u l e , i unealta j u p n u l u i Vnt... P O P A D I N P E T R I F A L U : Vd, fiam, c n u l - a i ntrebat nc pc tat-to de tlcul povetii... (Vorbele lor nu snt nelese de ceilali.) T I M O T E I : S neboie Brnuiu, i pc n c lmurim d i n c o t r o bate vntul ! urm

B A B N U I U : Naiunea romn d dc tire naiunilor c o n l o c u i t o a r e c, v o i n d a se c o n s t i t u i i organiza pe t e m e i naional, n-are cuget duman n c o n t r a a l t o r naiuni i cunoate acelai d r e p t p e n t r u toate, v o iete a-1 respecta cu sinceritate, cernd respect mprumutat dup d r e p t a t e . P r i n u r m a r e , n i c i n u v a s u f e r i a f i supus a l t o r a , c i voiete d r e p t egal p e n t r u toate... I A N C U : S d e p u n e m jurmnt ! ANDREI M U R E A N U : S jurm ! B A R I I U : N u nainte de a-1 ntreba pc d o m n u l R o t h dac a vzut i d o m n i n - s a , pe cldirile B l a j u l u i , steagul arist... S T E F A N L U D W I G R O T H : N u neleg i n sinuarea... D a r bnuiesc d i n partea c u i v i n e . P o t s rspund. Azi-diminca, cnd am sosit, n f r u n t e a sailor m e i , n - a m vzut dect u n s i n g u r steag n o u : t r i c o l o r u l ! Pe care scria : Virtutea roman renviat". Cred c steagul sta, pus p r i m a oar n T r a n s i l v a n i a , a p r i c i n u i t bti de inim l a Iai i la Bucureti... ARON PUMNUL : noastre... i n toate provinciile

D U N C A : M u l t e p o t nelege, d o m n i l o r , d a r ca o c h i i s vad i p r i n stlnca munilor... B U T E A N U : i ! B A R I I U : E u n - a m neles povestea cu j u pnul Vnt... T I M O T E I : Poveste veche, frailor, i, d i n ^pcate, p u r u r e a n o u ! Jupnul Vnt, aa i-a zis p r i e t e n u l Molnr i n t r i g i i i m p e r i a l e , care n u n c las n pace... Ca i... A R O N P U M N U L : Cine ? T I M O T E I (ncurcat) : M u i e r e a aceea n ne g r u , care a u d c m ateapt n poart... BALINT : 0 f i m o a r t e a , frate T i m o t c i . . . P O P A D I N P E T R I F A L U : N u m a * fata j u pnului Vnt s n u fie !... C-i frumoas, d a - i m a i rea dect moartea... T I M O T E I : De unde-o tii ? POPA D I N P E T R I F A L U : D trcoalc u n g u r i l o r ce i - a m adus d i n toate satele i i - a m amestecat c u romnii. i i a , trfa,

S T E F A N L U D W I G R O T I I (sc ridic i el) : E u pot s j u r . cu o c h i i nchii, pe cinstea romnilor... I A N C U : N u te primesc dcet chii ! cu ochii des

www.cimec.ro

89

S T E F A N L U D W I G R O T I I : B i n e , neleg ! D o a r f i s m mpute cineva p e n t r u j u rmntul sta, eu t o t cu o c h i i deschii v o i rmne !... (Pleac, urmndu-l pe lancu, mpreun cu Papiu-Ilarian, Butcanu, Balint i popa din Petrifalu.) Dunca, TrcB R N U I U (rmas cu Timotei, boniu Laurian, Aron Pumnul i Andrei Mureanu, se adreseaz acestuia din urm) : F r a t e A n d r e i , t u eti suprat... A N D R E I M U R E A N U : De cc ? B R N U I U : N u tiu. Vd c taci. A N D R E I M U R E A N U : N u lac, scriu. B R N U I U : Ce ? A N D R E I M U R E A N U : U n f e l dc rsunet a l gndurilor voastre... B R N U I U : Ce gnduri ? A N D R E I M U R E A N U : Toate f u r t u n i l e astea de primvar... ; B R N U I U (se apropie de geamul deschis, prin care sc revars murmurul mulimi lor alturi, portretul luminat al mp ratului Traian scoate hrtiile i ncepe s citeasc) : Jurmnt... I A N C U (de jos, urmat de vocea mulimii) : Jur ! * B R N U I U : Ca romn, v o i susinea t o l deauna naiunea noastr romn pc calea dreapt i legiuit, i o v o i apra cu toate p u t e r i l e n c o n t r a oricrui atac i asiipriri ! I A N C U i M U L I M E A : J u r ! B R N U I U : N u v o i l u c r a niciodat n con t r a d r e p t u r i l o r i a intereselor naiunii romne, c i v o i inea i v o i apra legea i l i m b a noastr romn, p r e c u m i l i b e r tatea, egalitatea i frietatea ! I A N C U i M U L I M E A : J u r ! B R N U I U : Pc aceste p r i n c i p i i v o i respecta toate naiunile ardelene, p o f t i n d egal respectare de l a dnsele !
>

I A N C U i M U L I M E A : J u r ! B R N U I U : N u v o i ncerca s asupresc pe n i m e n e a , d a r n i c i n u v o i s u f e r i s nc asupreasc n i m e n e a ! I A N C U i M U L I M E A : J u r ! B R N U I U : V o i c o n l u c r a l n desfiinarea i o bgici, la emanciparea i n d u s t r i e i i a comerului, la pzirea dreptii, l a na i n t a r e a b i n e l u i umanitii ! I A N C U i M U L I M E A : J u r ! B R N U I U : Aa s n e - a j u t e D u m n e z e u l p o poarelor ! I A N C U i M U L I M E A : Aa s ne-ajute Dumnezeul popoarelor ! (Se creeaz un moment de linite, dc a teptare ncordat.) B R N U I U (se uit la cei din jur, care au repetat i ci, cu lancu, textul jurmintului) : Murcanule, e v r e m e a s t r e c i n l o c u l m e u i s ceteti ce-oi scris ! A N D R E I M U R E A N U (ncurcat) : Poale c-ar f i m a i b i n e s v citesc m a i nti vou... BRNUIU : A c u m , cuvintele ou judector : p o p o r u l ! TOI : Cetete ! u n singur

A N D R E I M U R E A N U (pune hrtiile n bu zunar i sc apropie dc fereastr) : Detcapt-te, romne, d i n s o m n u l cel de moarte I n care tc-adncir b a r b a r i i de t i r a n i . . . (Toi repet sacadat, fr melodic, versu rile poetului.) A c u m , o r i niciodat, croiete-i alt soarte L a care s se-nchinc i c r u z i i ti dumani ! (Toi ncep s cnte melodia Rsunetului", lancu i mulimea reiau, murmurind, cu vintele i melodia.) Pe v o i v nimicir a p i s m e i rutate i oarba n e u n i r e l a M i l c o v i Carpai ! D a r n o i , ptruni l a suflet de sfnta libertate, Jurm c v o m do mna, s f i m p u r u r e a frai ! TOI CEI D I N SALA, PRECUM I IANCU i M U L I M E A : Jurm ! Jurm ! Jurm !

* ln cazul unei montri speciale sau de televiziune, se pot folosi secvenele filmate la reconstituirea ce-a avut loc pe Cmpia Libertii din Blaj, n 1973.

CORTINA

D i n n o u n casa l u i Timotei. Sntem n anul 1860. Modificri doar n rndul bibliotecilor, care fuseser distruse, aproape n ntregime, l a 1849, c u cri c u tot. Rafturile snt iari pline. L a locul vechi, statuia zeiei de marmor, legat peste fa cu fii de pnz alb, i ascunde rnile primite n timpul Revoluiei. T i m o t c i , la 55 de a n i , evident m a i ncrunit, citete n u m a i c u ochelari. R i r o u l , cu aceeai ncrctur de manuscrise, cri, ziare, hri i, bineneles, ocheanul. L a poarta dinspre strad s-a instalat u n clopoel, care semnalizeaz, uneori chiar foarte des, cum se ntmpl n ziua de fa.

www.cimec.ro

C R E D I N E R U L (un elev n ultima clas de liceu, care, conform tradiiei, l ajut pc Timotci n gospodrie, fr a putea com pensa, ns, golul sufletesc lsat de moar tea Anei. Sun clopoelul) : S deschid, reverendissime ? T I M O T E I (fr s-i ridice privirile din hr tiile pc care le nnegrete, zorit) : Ce, i-c fric ? C R E D I N E R U L : N u , d a r credeam c... apoi revine nsoit.) POTAUL (acelai, mbtrinit, mare, dc piele ponosit) : lu-luminia-ta... (Iese,

cu geanta lui Bu-hun z i u a ,

T I M O T E I : ie, B a z i l c , ar t r e b u i s-i c u m pr nite ciobotc de fier. Vd c pe astea iar le-ai r u p t . . . H a i , scoate ! S v e d e m ce m i - a i adus azi... (Credinerul, curios, se apropie i el.) POTAUL : 0 dc-depe important... T I M O T E I : Mi, d a r t u n u respeci secretul corespondenei ? ! POTAUL (sincer) : Il-l-L. ca toa-toat l u mea... T I M O T E I (scriind mai departe) : I a i cetete-o tare, credinerulc ! depea

Altceva... (Se apuc iar dc scris.) POTAUL (care le scoate pc rnd) : M a i - a m am... d a r t o t - t o t u n pachet... i... C R E D I N E R U L (a nvat lecia, nu mai ateapt porunci, desface pachetul i citete scrisoarea nsoitoare) : A b r u d , la 20 sep t e m b r i e , 1860. Reverendissime D o m n u l e , cu pota trecut a m cptat de l a vrul m e u P a p i u - I l a r i a n d i n B e r l i n o epistol n c a r e - m i scrie c dc cnd sc afl dnsul acolo a descoperit la u n conte p o l o n o comoar dc d o c u m e n t e romne, a n u m e despre M i h a i V i t e a z u l . . . " T I M O T E I (ridic iar capul dintre hrtii i murmur trist) : Cam trziu... Acestea i - a r f i p r i n s bine Blcescului... Cetete ! C R E D I N E R U L : ...0 parte d i n aceste d o c u m e n t e zice c lc-a facsimilat, mi t r i m i t e i m i c t r e i e x e m p l a r e , cu acea r u gure, ns, ca s le t r i m e t Domnicivonstre, la B l a j . . . Dup care, r e c o m a n dndu-m. s u n t , cu t o t respectul, a l D o m niei-voastre u m i l l i s s i m D r . l o s i f Hodoiu." T I M O T E I (scriind mai departe) : Noteaz, s-i mulumim n scris... A l t c e v a ? POTAUL : N i - n i m i c . . . N u - n u m n i gn-gazet u r i l e ne-nemeti... (Le pune direct pe birou.) TIMOTEI (fire curioas, de redactor, i arunc ochii pe prima dintre ele, apoi exclam) : V i c l e a n u l e ! T o c m a i cc era m a i i m p o r t a n t ai lsat la urm ! U i t e , drgu ul nostru mprat F r a n z loseph ntiul a p r o m u l g a t aceast Diplom, p r i n care, n u - m i v i n e s cred... (citete i traduce simultan) suspend sistemul absolutist i trece la g u v e r n a r e constituional, ceea ce... d a , u i t e , frailor, nseamn c T r a n s i l v a n i a r e d e v i n e stat a u t o n o m a l I m p e r i u l u i . . . (Pauz.) D-i, credinerule, u n dei de v i n a r s ! C R E D I N ERUL : D a r I m p e r i u l rmne, r e verendissime ! (In timp ce Timotei face ochii mari la re marca elevului, sun clopoelul dc la intrare ; credinerul alearg s deschid.) POTAUL (htru) : De i m - p e r i u nu-nu-m speriu... D a ' eu r-rmn fr v i n a r s ! T I M O T E I (ca s-l mpace) : L a s ' c o s m a i v i i a z i , btrne, cel puin o dat ! i-o s b e i d o i dei ! P O T A U L : A m - a m rbdare... (Reintr credinerul, nsoit ; l ia pe po ta i-l duce n camera de alturi.) TIPOGRAFUL (acelai, mult mbtrinit) : Dac Bun z i u a , luminia-ta ! (Gfiind.) n u - m i dai toat m a t e r i a astzi, mine n u ieim c u gazetul ! T I M O T E I (credinerului) : A d u - i i l u i u n dei de v i n a r s , pn t e r m i n e u dc scris... (Biatul d s plece, dar ntre timp sun iar clopoelul. Observ dezamgirea dc pe faa tipografului, dar iese repede, apoi se n toarce cu pedelul.) P E D E L U L (n timp ce biatul i tipograful trec alturi) : V caut l a coal, d i n partea Excelenei-Sale d o m n u l u i Vldica...

C R E D I N E R U L : Iai, ora 1,45 m i n u t e dup mas, 28 a X - a 1860. D i r e c t o r u l u i G i m n a z i u l u i romn d i n B l a j , p r i n A l b a - I u l i a . I n 20 o c t o m b r i e v a avea loc inaugurarea universitii d i n Iai... (Timotei se oprete, din scris.) ... o srbtoare l a care toi romnii, d i n orice parte ar f i , au d r e p t u l de-a se interesa. S u b s e m n a t u l v r o g , D o m n u l e , s ne onorai cu prezena D o m niei-voastre. M i n i s t r u l instruciunii p u b l i ce, Koglniccanu". (Pauz, ateapt in struciuni.) T I M O T E I : Reine d a t a , p e n t r u ceva ? plecare. A l t

POTAUL : F-fr criari dc v i n a r s , n u - n u n u m a i am... T I M O T E I (scriind mai departe) ari, biete, i cetete. : D-i cri

C R E D I N E R U L : D a r sta e u n pachet, re ' verendissime... i-i tare ca o ghiulea... S n u fie vreo... T I M O T E I (desface, totui, repede, curios, i d la iveal o climar) : I a u i t e , ce m i Cetete nunie ! (Se ridic n picioare.) scrisoarea ! C R E D I N E R U L : L u g o j , l u n a l u i septem b r i e , 1860. Reverendissime D o m n u l e , aici . alturat t r i m e t a t r a m e n t a r i u l carele au fost cnd va p r o p r i e t a t e a n e m u r i t o r u l u i Gheorghe incai i d i n carele a u izvort Cronica Romnilor"... A t r a m e n t a r i u l acesta... l - a u cptat s i n g u r r e p a u s a t u l meu printe, cnd n e u i t a t u l incai, f i i n d n Oradea M a r e , p e n t r u unele a t a c u r i carele au a v u t cu sora e p i s c o p u l u i V u l c a n , a u fost s i l i t s prseasc..." (Pauz.) T I M O T E I : D e s t u l , povestea o cunoatem i O s-i mulumim d o n a t o r u l u i n scris...

www.cimec.ro

91

T I M O T E I (ridic privirile din htrtii) : S p u ne-le c pn la prnz snt beteag... P E D E L U L (fcind ochi mari) : A r f i pcat s-i rnmesc... T I M O T E I : De pcat te dezleg eu, i a r p e n t r u u n p a h a r dc v i n a r s treci i t u n camera de alturi... (Se oprete din scris, vede, prima oar, ocheanul ae parc pentru zat peste cri, l ia n mn ca pe-o jucrie de copil, apoi, cu ochii spre sta tuie.) U f , zei Clio, prietena i dumana mea de m o a r t e ! N i c i Ia stele n u m m a i lai s m u i t , cu o c h e a n u l sta... mi nfunzi, i a r , sub o c h i i slbii, toate eve nimentele ! (Intre timp, reapar credinerul i tipogra ful ; pedelul rmne s mai lucreze", singur. ) C R E D I N E R U L (calc in virful picioarelor, duce degetul la buze) : Psst, ca i a r v o r bete singur... Sc inspir... T I M O T E I (aude i vede totul, n timp ce-i reia scrisul) : N u vorbesc singur, biete, m cert cu zeii, c o a m e n i l o r trbuie s le art n u m a i buntatea... H a i , Toadere. i ia m a t e r i a p e n t r u gazet ! U i t e , Decre t u l mpratului l d a i c u l i t e r e m a r i , i m e d i a t sub f r o n t i s p i c i u ! I a r a r t i c l u l m e u , Popoarele c o n l o c u i t o a r e " , l ncepi pe-antia i-1 u r m e z i pe-a d o u a . i-acum, credinerule, pn m mbrac c u , v o i cilii-1. c a m nevoie dc-o cenzur c i n s t i t a . (Le d articolul i iese n camera dc alturi.) C R E D I N E R U L (tipografului) : Iat-ne i cen z o r i ! D a r snt f e r i c i t c are atta ncre dere n n o i . . . T I P O G R A F U L : I n minc-a a v u t totdeauna ! E u , c u luminia-sa, n e - a m u n i t ca M o l d o v a cu M u n t e n i a . . . Dac m a i v i i i t u . . . (Credinerul citete mut, lacom, numai pentru el.) Z i tare, ca s-1 p o c i cenzura m a i b i n e . (Ride i sc aaz, cu dichis, n scaunul lui Timotei.) C R E D I N E R U L : nceputul n u - 1 m a i repet, c-i b u n . Deci... N o i i m a i sus a m zis c n T r a n s i l v a n i a noastr, ca i n m a i m u l t e ri europene, este o partid m a r e dc p s e u d o - l i b e r a l i , ca i o fraciune de pseudo-naionali. Cu aceste p a r t i d e i frac iuni, romnul n u se v a mpca, ct l u m e a " . (Pauz.) Pn a i c i , n i m i c de cen zurat ! TIPOGRAFUL : Nimic ! C R E D I N E R U L : ...Romnul ntinde i p r i mete mna de frietate t u t u r o r naiuni l o r c o n l o c u i t o a r e , n u numai u n g u r u l u i i sasului, c a r i domniser pn a c u m a , c i i a r m e a n u l u i , e v r e u l u i , c h i a r i iganului..." T I P O G R A F U L : Chiar i" n u - i b u n ! C R E D I N E R U L (absorbit, ca i cnd nu l-ar fi auzit) : ... ns mn de frietate s i n cer, n u viclean. I a r mn de frietate viclean, cu s c o p u r i egoistice i de s u p r e maie sau d o m n i e , n u o primete i n u o v a p r i m i dect c u j u g u l n g r u m a z i !" (Pauz, ateapt reacia tipografului.) TIPOGRAFUL ohstal ! (solemn) : Merge ! Nihil

C R E D I N E R U L (admirativ) b i n e te m a i p r i c e p i !

Mnistore,

dar

T I P O G R A F U L : D a r t u cc c r e z i , biete, c de*treizeci de a n i , de cnd l a m d i r e c t o r pe d o m n u l T i m o t e i , n u m a i acuma m i - a c e r u t prerea ? ! CREDINERUL : I n scurt, nfrirea po p o r u l u i romn cu p o p o r u l unguresc se poate atepta, se poate face i sc poate inea n u m a i ca a u n u i p o p o r ctre a l t u i iar niciodat ca a u n u i p o p o r ctre o cast oligarchic-aristocratic, care n u m a i p e r abusum i-a arogat n u m e l e do nai une maghiar... (Pauz, se uit iar spre tipograf acesta nu reacioneaz, semn c aprob.) Ctr p o p o r u l unguresc, ntru adevratul neles a l cuvntului, romnul t r a n s i l v a n niciodat n u a fost n c a m i c , p r e c u m n i c i p o p o r u l m a g h i a r , ntru ace lai neles, romnului n u i - a d a t ocaz i u n e dc dumnie..." (Biatul se oprete, cade pe ginduri, apoi l ntreab pe tipo graf.) A t u n c i , de cc s-au m a i tiat u n g u r i i cu romnii ? C, pe la n o i , p r i n Munii Apuseni... T I P O G R A F U L : Treab complicat, biete ! mpraii i-au d a t mna peste c a p u l lor... i sngelc romnesc i unguresc a nroii Mureul, Criul, Aricul, A m p o a i o l e . . . N u m a i Trnavele noastre a u rmas m a i nensngerate, p e n t r u c a i c i , la B l a j , s-a ncruciat i d e i , n u sbii... Poveste c o m plicat, biete I D-i d r u m u l , m a i d e parte... O s nvei t u , pe rnd, i meseria usla, d e cenzor... C R E D I N E R U L : ...Noi n u d o r i m m a i m u l t n i m i c a dect aceste simminte u m a n e i n o b i l e de-a p u r u r e a s se conserve ntre aceste d o u popoare, carele, pe lng t o a t diferena o r i g i n i i l o r , aa m u l t e p u n c t e d e c o n t a c t a u ntre sine, fizice i m o r a l e , b u n e i rele, ct i s-ar prea c snt d o i frai, g e m o n i , de la u n tat i do l a o mum... D a r c u saii ? 0 , cu ei e nc de i m a i uor !" (Pauz, nici o reacie la tipograf ; i arunc privirile peste o nou pagin.) Ce scrie a i c i , cred c n - o s-i m o i plac... i, parc te v d , m a i s t o r e , c-o s m p u i pc m i n e s zic obstat! T I P O G R A F U L (curios, i pune pc nas oche larii lui Timotei) : I n d ncoace, s j u d e c m ! V a s zic... ...dac v r e u n r o m na, sau v r e o f a m i l i e romaneasc, M a i l a t , Becheiu, Ioica i alii sc deter cu t r u p i suflet n braele o l i g a r h i c i ungureti, in cuscrindu-se cu magnaii p e n t r u dregtorii p u b l i c e , cea m a i mic suspiciune era des tul ca s-i arunce ntru ndncul p i e i r i i . . . D a r o l i g a r h i a , n u n u m a i pe p o p o r u l d e snge unguresc nenobil l inu c h i a r aa sub j u g ca i pe r o m n , d a r i pc scu i-a despoiat dc d r e p t u r i l e lor... I a r cnd bieii scui ncercar a-i scutura j u g u l , a t u n c i v a i de e i , c i reduser l a pinon> cea amar a servituii !"

www.cimec.ro

C R E D I N E R U L (cenzor speriat degeaba) : \i d r e p t a t e , partea asta merge ! Grbete-te, c v i n e r c v e r c n d i s s i m u l i nc cere p rerea ! T I P O G R A F U L (micindu-se solemn in scau nul savantului) : Nihil obstat ! V a s MCii... Aa tratar u n g u r i i , sau m a i b i n e zis aristocraia ungureasc, c b i a r c u sngeJe l o r , f r a t e cu frate. A p o i , ce nfrire m a i poate s atepte c i n e v a de la c i cu a He popoare ?" C R E D I N E R U L (iar nflcrat) : Pi, b i n e neles ! T I P O G R A F U L : Bine-neles, a c u m . d u p ce-ai a u z i t ce s p u n e luminia-sa ! Ascult i las-m s t e r m i n ! V a s zic... Vezi D o a m n e , u n g u r i i se in foarte adnci p o l i t i c i , foarte m a t u r i politicete, aa nct doar n u m a i englezii a r m a i f i p e l u m e c a r i s l i se pont asemna, i a r pe cele l a l t e popoare d i n E u r o p a , pe g e r m a n i i c h i a r i pe f r a n c e z i , dac n u i pc i t a K e n i , p o l o n e z i etc. d u m n e a l o r i in cam n u m a i n a d o u a clas a maturitii p o l i t i c e . I a r pe n o i ? 0 , pe n o i n u ne soco tesc m a i m u l t dect pe m u s c a l i sau pe t u r c i , suma sumarum, egal zero !..." Nihil obstat ! F r a t e , poate v e n i linitit r e v e r e n d i s s i m u l ! N i c i m i e n-o s-mi taie n i m e n i capul ! C R E D I N E R U L (derutat) : Cine s i-1 taie ? T I P O G R A F U L : D o r t u cc c r e z i , c, odat cu o r t i k l u r i l c noastre, orict a r f i ele de ade vrate, se schimb i l u m e a ? ! Trec toate primejdiile ? ! C R E D I N E R U L : L u m e a se schimb, c h i a r dac n u trec p r i m e j d i i l e ! (Se aude clopoelul dc la poart, fuge re pede s deschid ; ntre timp, reapare Timo tei, n reverend nou, cu bru rou, de ca nonic metropolitan.) T I M O T E I : Eti mulumit, Toadere ? M e r g e ? T I P O G R A F U L (jenat c e prins cu ochelarii pe nas, in scaunul nvatului) : Prin o c h e l a r i i tia, t o t u l sc vede m a i l i m pede, luminia-ta ! (Apare credinerul, nsoit de o clugri.) F A T A M U N I L O R (mbrcat intr-o ras c lugreasc destul de. ponosit, aproape o ranc pc faa ci tlnr se vd zbtrcituri premature, dar e nc frumoas n spate are aceiai desagi, cu care-i adu sese lui Timotei, la 1840, prima tabl ce rat) : Binecuvnt, l u m i n a t u l e ! T I M O T E I (derutat, are mai intii impresia c e Ana, n tineree ; numai timbrul vocii l ajut s se descurce) : T u eti ? (Cei doi se uit mirai ; apoi, tipograful iese, cu mapa lui subioar, nsoit de crediner, care d din umeri, a nedumerire i, parc, a admiraie.) T u eti ? N - a i m u r i t ? FATA MUNILOR (cu vocea sugrumat) : N u , m a i triesc... T I M O T E I (abia i revine din emoie) : Cnd eon deschis coala de fete, i - a m fost scris l u i B a l i n t s te trimeat... D a r e l m i - a rspuns, ntr-un trziu, c eti moart... C-ai f i repausat n l u p t e , alturi de so...

F A T A M U N I L O R : Adevrat... E l a czut, la 24 a p r i l , n i9, sub sabia I u i H a t v a n i , la A b r u d . . . E u a m scpat... (ncepe s pltng) ...am scpat... a m u m b l a t d i n t a br-n tabr... d i n m u n t e n m u n t e . . . i - a m a j u t a t i p e cei de l a Fntnele... A m c o n dus i mooaicele... M i a u triims, a p o i , de lo-mpratul, o medalie... D a r l e - a m spus s-o svrle n apele A m p o i u l u i , s-o duc la v a l e , ca pe-o frunz moart. (Reintr credinerul ; situaie slnjenitoare.) T I M O T E I (ti ia desagii din spate i i-i d credinerului) : Cred c-i f i ostenit... flmnd... V e z i , biete, poftete-o pe micua noastr d i n c o l o i ospteaz-o c u t o t ce avem... Cnd o s m ntorc... (Cei doi trec n camera Anei ; el, ca zpcit, ia ocheanul i se uit pe geamul deschis, nspre curte.) H e i , zei Clio, acum e-aeum ! E u a m t o t cutat-o p r i n stele, i e a - m i btea m e r e u l a poarta... Ce s fac ? S-o p r i m e s c , o r i s-o ndeprtez ? (Se ntoarce brusc, parc statuia dintre du lapuri i-ar fi rspuns : primete-o V) Dnc-1 ntreb pe Vldica, o s-mi dea i c l dezlegarea ?... T o r c s i n g u r a m rmas... i, nc d i n tineree, n u p o t s d o r m . . . (l apuc iar vechea furie lingvistic.) Somnum caperc non possum ! U diname cathfdin ! Non posso dormirc ! Ani lo yahol lison ! Ne mojam daspiam ! Je ne peux pas dormir ! Nem tudok aludni ! No puedo dormir ! Ich kann nicht schlafen ! Uyuymyorum ! Nemithava menbaham ! I can not step ! La'astalya al nam ! Nu pot s dorm ! (Obosit, cade cu fruntea pe mas ; dar apoi, foarte repede, se ridic.) Oare, de ce m cheam ? Da... Poate, naltul g u v e r n o f i d a t aprobarea p e n t r u Coniisiunea filologic, s p u n e m bazele Asociaiunii p e n t r u rspndirea c u l t u r i i p o p o r u l u i i naintarea l i t e r a t u r i i r o mne... A S T R A ! B i n e c m i - a m scris c u vntul. A l t f e l , acuma... cu fata... c u t u l b u r a r e a asta... (Iese, ovind, n curte.)
J/

F A T A M U N I L O R (deschide uor ua din spre biblioteca mare) : U i t e c-a i plecat, l u m i n a t u l . . . I a r e u , cap u i t u c , n u i - a m spus d c t a b l a cerat... C R E D I N E R U L (vdit tulburat de prezena i dc comportarea ciudatei clugrie) : Las. micu, c se ntoarce repede... Dac i-i urt (ca s-i dea importan), pot s-i cetesc d i n scrierile l u i . . . plin masa d e ele... O r i v r e i s-i art crile astea r a r e , i n c u n a b u l e l e ? O r i m a n u s c r i p t e l e arabe i persane, nflorite ca penele p u n u l u i de l a m i t r o p o l i e ? O r i . . . F A T A M U N I L O R (intr greu n vraja vintelor) : E u , dac se poate... n u m a i v i n t e de-ale l u i . . . cu cu

C R E D I N E R U L (pune mna pe primul ma nuscris, cu cerneala nc proaspt) : U i t e , a i c i scrie... (Se oprete, ncurcat.) Excelen, d o m n i i frai..." V e z i ? (Se apropie de clugri, apoi, ca ars, se d la o parte.) 93

www.cimec.ro

F A T A M U N I L O R : Vz, d a r n u tiu r o t i . . . Z i , r o g u - t e , m a i departe... CRlEDINERUL (cu ochii cnd Ia text, cnd la ca) : ...Din aceast ruin a naiunii, n u m a i D u m n e z e u tie c u m aan scpat, n u m a i ca p r i n m i n u n e , i n u m a i cu pielea i cu viaa..." F A T A M U N I L O R (mai mult pentru sine) : A m tiut eu c el... C R E D I N E R U L : Ce ? F A T A M U N I L O R : N i m i c . . . Cetete m a i de parte. C R E D I N E R U L : ...dar ne-am conservat, nc n aceste d u r e r i c u m p l i t e , u n tezaur n e preuit, care n u n i l - a u p u t u t rpi n i c i sabia, nici c r u z i m e a t i r a n u l u i , n i c i puterea fizic, n i c i p o l i t i c a infernal, u n t e z a u r nscut cu n o i , de l a elc m a i c e i noastre, tezaur m a i scump dect viaa, tezaur care de I-am fi p i e r d u t , de l - a m p i e r d e , de v o m suferi vreodat ca cineva c u p u t e r e a , au cu armele s ni-1 rpeasc, d i n m o iile noastre..." F A T A M U N I L O R (url, ca speriat) : N u ! A fost destul ! N u m a i a v e m snge de vrsai ! C R E D I N E R U L (ii pune mna pe umr, dar iar i-o retrage, ca ars) : Nu-i m a i ce tesc ! Gata ! F A T A M U N I L O R (s-a linitit) : Rogu-te... C R E D I N E R U L (dup o pauz prelungit) : ...atunci, m a i b i n e , m a i b m o s ne n ghit pmntul, de v i i , s ne adunm la prinii notri, cu mngicrea c n u a m trdat cea m a i scump ereditate, fr de care n u a m f i d e m n i de-a ne n u m i f i i i l o r : l i m b a romneasc !" (Se aude clopoelul de la poart ; credin erul, ca eliberat de-o spaim, iese.) F A T A M U N I L O R (rmas singur, d cu ochii dc statuia bandajat ; se apropie de ca i se pare c-i mic genele i

vin pc buze cuvintele Anei) : Sffnt V i nere, dac eti t u , ascuns n p i a t r a asta. f-mi u n semn... (Firete, tcere.) Avea dreptate tia An. eti n u m a i doamna Clio, zeia i s t o r i e i , o m u i e r e rea !' Ce semne s-mi i n a i faci, cnd i n i - a i lsat (Con attea, i pe obraz, i i n suflet ! ? centrat, cu obrajii ncini de febr.) Ce zici ? A n i a v u t noroc c-am pus mna pe sabie ?... E u i n o r o c u l ! Co ? Semn cu el... Cu cine ? N u , n u - m i cere, n u m a i tiu s cnt ! D i n toate cntecelc, a n i r mas cu u n u l singur... N u , i pe sta I-am u i t a t . . . (Totui, printre lacrimi.) ...Astzi, cu b u c u r i e , romnilor, venii, Po I a n e u l , n cmpie. cu d r a g s-I nsoii..." (Sc oprete, plinge n hohote.) Amar, de b u c u r i a noastr ! i cl, O m u l cu sabia... i c l . cu f l u i e r a o etnt... (Pe ginduri.) Pcat c p e n t r u l u m i n a t u l n o s t r u n-o po t r i v i t n i m e n i n i c i u n cntec... C u m ? .Cine n-are sabie, n-are n i c i entece ? N u m a i e r o i i ?... (Cu nflcrare.) D a r i l u m i n a t u l e u n erou ! E l . . . (Elevul, auzind vorbindu-se nuntru, des chide brusc, ua i intr.) C R E D I N E R U L : Cu cine v o r b e a i , micuo ? F A T A M U N I L O R : N u m a i cu... cu m i n e . . . i c u munii notri de Apus... C R E D I N E R U L (se apropie de ea, temtor, i pune mna pe frunte) : A i fierbineli,, maic, a i rcit pe d r u m , eti b o l n a v a . . . Vino... (0 mpinge, uurel, spre camera Anei.) F A T A M U N I L O R : Cu munii notri d e A p u s . . . C pe-acolo, a l t O m cu sabia.. Dac-o f i s vin v r e o furtun, s m trezeti... A u z i , n u m a i eroii... C R E D I N E R U L (stpnit dc o mare emoie) : Te trezesc, c n i c i eu n u p o t s d o r m Ca l u m i n a t u l , ca O m u l c u sabia, ca toi cei care vegheaz...
1 v

www.cimec.ro C O R T I N A

CARNET I.A.T.C

Turneu n Marea Britanie Trup de teatru itinerant Schimb de experienf

att de n a t u r a l . . . fervoarea adolescentin J u l i c t e i , str l u c i t u l joe de a n s a m b l u , pe tot parcursul spectacolului, s p l e n d i d a folosire a m u z i c i i , p u t e r n i c a frumusee teatral e x p e r i m e n t u l u i " . D e ce, sc ntreba n c o n t i n u a r e Clive W o l f e , asemenea c u h n i dc v i r t u o z i t a t e , ale u n u i a n s a m b l u p l i n de druire, d e pesc posibilitile p r o p r i i l o r noastre coli dc t e a t r u ?". Rspunsul l gsim n o i . n condiiile o p t i m e create de societatea noastr socia list dezvoltrii libere i creatoare a nvinntului a r t i s t i c , afirmrii plenare a tinerelor talente.

soldai, elevi i studeni a u p r i m i t cu deosebit cldur acest spectacol antrenant, m o b i l i z a t o r i tineresc i a u urmrit cu interes f i l m e p e genericul crora f i g u r a u i n u m e ale u n o r studeni d e m a i i e r i a i I n s t i t u t u l u i , as tzi consacrate : D a n Pia, Mircea Vcroiu, Mircea D a neliuc.

P e n t r u a doua oar, a c u m , ca i n urm Cu peste u n deceniu, cnd, l n F e s t i v a l u l studenesc dc l a S o u t h a m pton, d i n 1965, spectacolul Nzdrvanul O c c i d e n t u l u i d c Synge (clasa prof. Moni Anghcl* r e m i u l special a l j u G h e l c r t e r Zoe Stanca) a obinut u n m a r e r i u l u i l a c e l dc a l 23-lea F e succes i p r e m i u l hors-con stival naional a l t e a t r u l u i cours, t e a t r u l romnesc, r e studenesc d i n M a r c a B r i t a nie desfurat, a n u l a prezentat p r i n cei m a i t i n e r i cesta, l a D u r h a m C i t y a a c t o r i , a fost elogiat h i p a fost acordat I . A . T . C . I . L . t r i a l u i Shakespeare. Caragiale" d i n Bucureti, p e n t r u spectacolul Romeo i J u l i c t a d e Shakespeare, n regia Ctlinei B u z o i a n u . A p l a u d a t douzeci d c m i e antierul naional a l nute n ir, spectacolul a t i n e r e l u l u i Canalul Dunrcnavut t o t p u b l i c u l l a picioare, M a r e a Neagr, n taberele ntr-o adevrat orgie d c e n dc munc ale e l e v i l o r i s t u t u z i a s m i aclamaii", r e m a r denilor, n m i j l o c u l m u n c i ca Clive W o l f e , directorul t o r i l o r , pe scene i m p r o v i z a t e Festivalului. Printre specta la cmine s a u Ia c a n t i n e , o t o r i se a f l a u prestigioii c r i trup d c t e a t r u i t i n e r a n t , a l tici dc t e a t r u J . W . L a m b e r t , ctuit d i n 1 5 studeni-acde l a S u n d a y T i m e s " , M a r t o r i d i n a n i i I , I I i I I I , a tin Jenkins, comentator l a prezentat spectacole de m u B.B.C., i K e n e t h Pearson. zic i poezie, nsoite d c Cei care n u a u vzut Romeo proiecii d e f i l m e realizate i J u l i e t s a l r o m a n i l o r a u de studeni a i I n s t i t u t u l u i . p i e r d u t u n a d i n t r e cele m a i Au fost recitate v e r s u r i de e x t r a o r d i n a r e producii i m a E m i n e s c u , Cobuc, Arghczi, ginabile", scria directorul Rlaga, M a r i n Sorescu i A Festivalului. ntr-un elogios d r i a n Puncscu, a u fost i n a r t i c o l aprut n r e v i s t a l o n terpretate schie d e Cara donez T h e Stage" (aprilie giale i monoloagc d i n piese 1978), d i n care r e p r o d u c e m de Shakespeare, s-a cntat u n f r a g m e n t : R m l n de n e muzic popular i muzic u i t a t acuitatea sfiicloarc a f o l k , romneasc i l a t i n o - a scenei d i n noaptea nunii, merican. Civa studeni caracterul c u adevrat festiv strini care studiaz la al b a l u l u i d i n casa C a p u l c t , I.A.T.C. a u fost mesageri s i m p l i t a t e a magic a evocrii sensibili a i artei d i n P e r u interiorului cavoului, duelul i d i n A r g e n t i n a . M u n c i t o r i ,

.,

* J fructuos s c h i m b dc experien, p r i v i n d pregti rea v i i t o r i l o r a c t o r i i regi z o r i , s-o realizat ntre cadre didactice ale I . A . T . C . si ca dre didactice ale colii s u perioare de art dramatic care funcioneaz pc lng T e a t r u l Naional d i n Stras b o u r g . Jean-Pierre V i n c e n t , d i r e c t o r u l t e a t r u l u i d i n Stras b o u r g , alturi de ali oaspei care au vizitat Institut ui, i-a e x p r i m a t interesul p e n t r u calitatea u n o r spectacole ale S t u d i o u l u i I.A.T.C. (Con versaii clasice, n regia eonf. Sanda M a n u , i Nora de I b s e n , clasa conf. M a r i n M o r a r u , lector A d r i a n a Pop o v i c i ) , p r e c u m i a u n o r filme studeneti vizionate la S t u d i o u l d e m i j l o a c e a u d i o-vizuale.

F
e s t i v a l u l naional Cntarea R o m n i e i " mobilizeaz i antreneaz majoritatea profesorilor i studenilor I . A . T . C , n calitate d c i n s t r u c t o r i i d e a n i m a t o r i a i formaiilor studeneti, de m e m b r i a i j u r i i l o r de specia l i t a t e sau de participani ac t i v i l a c o l o c v i i , simpozioane i d e z b a t e r i studeneti. N u meroase mrturii elogioase venite d i n partea u n o r i n stitute d c n v m i n i supe r i o r i a a l t o r instituii de cultur atest contribuia d e nalt p r o f e s i o n a l i ta te, de rspundere comunist u p r o fesorilor i studenilor I n s t i t u t u l u i d e art teatral i cinematografic I . L . Cara giale".

Elisabeta Munteanu
95

www.cimec.ro

TEODOR MAZILU

s p e c t a c o l u l sportiv

Cuonf nainte
Snt fericit c, dup ani de ntrerupere, prietenii mei dc la revista Teatrul" mi-au dat posibilitatea de a m ocupa din nou de sport, pasiunea mea cea mai constant. Multe pasiuni au btntuit sufletul meu fragil, de toate felurile, senti mentale, financiare, artistice. Toate s-au nlat, au pirjolit, s-au risipit in cele patru vinturi, dar pasiunea pentru sport n ciuda timpului a rmas intact, neclintit ca o vestal, o expresie a nevoii de a prelungi tinereea. Acum, la nceput de drum, cteva mrturisiri, unele precizri snt absolut indispensabile. La spectacolul tragicomic, feeric sau deprimant, mre sau deplo rabil, al planetei noastre, sportul i aduce, ca i teatrul, o contribuie funda mental. Spectacolul sportiv s-a integrat, cu timpul, binecuvntatei viei de fie care zi ; nu degeaba, regulamentele unor discipline sportive au devenit, n acelai timp, reguli de moral acceptate de toi oamenii, fie c fac, fie c nu fac exerciii de gimnastic. Cei lai, vicleni, obraznici, ru-fctori, nu snt avertizai s nu loveasc sub centur" ? Celor care cuceresc clandestin gloria nu li se aduce aminte c ar putea primi o lovitur de pedeaps ?" Actori, de valoare mai marc sau mai mic, nu se plng, pe drept sau pe nedrept, c snt inui pe tu ?" Am urt ntotdeauna similitudinile forate, tot aa cum am urt artitii care duceau n spate cruci de vinilin, actorii i delatorii fr dicie, ca i frivolele btrine care locuiesc cu mama, de aceea nu vom inventa asemnri forate intre spectacolul sportiv i cel artistic, i ne vom resemna, ca oameni nelepi ce tin dem a fi, la cele lsate de natur. Spuneam, mai de mult, ntr-un interviu, aprut tot n aceast revist, c teatrul nseamn, dup convingerea mea, justiie i srbtoare". Cu toat linitea, cred c aceast afirmaie se potrivete, n linii mari, bineneles puin pruden nu stric, la casa omului , i spectacolului sportiv. Spectacolul de teatru, ca i cel sportiv, au creat iluzia duminicii, a per manentei srbtori, au alungat pe luni, pe mari, pe miercuri i celelalte zile ale sptmnii. Este cea de-a doua duminic", cu sensul poetic de srbtoare perma nent. Fie ea miercuri din cap pn in picioare, fie ea o miercuri orictt dc plo ioas i de hd, cnd asist la o partid de fotbal frumoas, cnd vd i simt iarba gloriosului gazon, nimeni nu m poate convinge c nu e duminic. Atle tismul nu este i o form de justiie ? Orictte pile ai avea, oricte relaii binevoi toare ar juca tontoroiul n jurul tu, dac n-ai suflu, dac n-ai vitez, dac n-ai cap, nu vei ctiga, n vecii vecilor, o curs de 100 m. plat. A face aici, spectacolul sportiv cu slbticie. n aceste puine rinduri, o list i cel teatral ar fi o lips de a similitudinilor umor, lips de posibile care ne intre ferim

Am s nchei cu o intimplare al crei martor am fost, cu ani n urm, la Lisabona, cnd echipa noastr ncerca eroic s se califice pentru Mexic, ncercare, dup cum tii, pn la urm, reuit. Portarul naionalei", care primise trei goluri, i, vai, toate, parabile, contient de rspunderea lui, a venit spre mine i m-a ntrebat cu voce stins, vinovat : Nu crezi c sta e sfrsitul ? Cuvintele lui aveau sunetul de gong care prevestete nceputul unei drame adevrate : obligaia de a accepta i amurgul gloriei. Viaa e ca la teatru, dar uneori, dup cum ai vzut, e ca i in aren"... Nu degeaba se spune despre un om c se pregtete s intre n arena vieii".

96

www.cimec.ro

VIITORUL

ROL

MARIA MARIN : SOIU

VASILICA

TASTAMAN

ION BE P- 43

MERIDIANE MIHAI B E R E C H E T : O srbtorire la Paris pesco" Naional d i n Strasbourg Succesul unui experiment p. 65 La Po p. 60 p. 62 p. 64

* * * tiri teatrale dc peste hotare * * * Teatrul LUMINIA VARTOLOMEI : muzical romnesc

P A U L SILVESTRU : Breviar A.T.M MARGARETA B A R R U A : Agend I . T . I p. 67 p. 68

N U P O T S D O R M pies n t r e i acte i u n epilog de ION BRAD . Foto : Ileana M u n c a c i n REDACIA I ADMI NISTRAIA Str. Constantin Miile nr. 57 Tel: 14.35.88 i 14.35.58 E L I ARETA M U N T E A N U : Carnet I.A.T.C. SPECTACOLUL T E O D O R www.cimec.ro Cuvnt nainte MAZILU : SPORTIV P- 96 . . . p. p. 95

44 200 L P, Informat!" - c. 368

LEI 7

www.cimec.ro

S-ar putea să vă placă și