Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

PROMOIA 7 8

SCAUNUL c o m e d i e n d o u pri de T U D O R POPESCU

A u r e l B a r a n g a vzut d i n p r o f i l C r o n i c a l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e Cronica spectacolelor Stagiunea estival M e r i d i a n e Cartea d e t e a t r u C e n a c l u r i Cronica invers Retrospectiv Specta colul sportiv

O c o m e d i e radiofonic : D O A G A de D O R U M O O C

Moartea I u i V l a d cpe" de D a n Trchil, n interpretarea artitilor a matori d i n G i u r g i u : Cor nelia Sceanu, elevii [Drusa) i Pelric B r c z o i , iudor (Vlad epe)

Scen d i n piesa scriito rului sovietic I o n Dru, .Psrile tinereii noa stre", in montarea Tea trului Dramatic d i n B r a -

www.cimec.ro

Revist lunar editat de Consiliul C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de U n i unea S c r i i t o r i l o r d i n Re publica. Socialista Rom nia

* * * Angajare,

calitate,

eficien

p.

S T A G I U N E A 7 7 7 8 (I) V A L E N T I N S I L V E S T R U : D i n perspectiva manifestrilor de cultur teatral p. N A T A L I A STANCU : Pn n u de m u l t , m i n i m a l i z a t a soli daritate GEORGE GENOU! : Cteva consideraii 3 7

P- 10 D R A M A T I C A (HI) p. 12 - W

COLOCVIUL VALERIU MIKO

NAIONAL RAPEANU

DE LITERATURA

ERVIN

SEMNAL V I R G I L M U N T E A N U : Avei salutri de pe l i t o r a l . CRONICA L I T E R A T U R I I D R A M A T I C E LAURENIU U L I C I : secund"? Teatrul Mriei Banu, u n joc p. 17 . p. 16

Redactor-ef RADU POPESCU Redactori-efi adjunci

V . P. : B r e v i a r A . T . M V A L E N T I N S I L V E S T R U : A u r e l Baranga profil F E S T I V A L U L NAIONAL C l N T A R E A R O M N I E I " V . D . : O premier i u n creator schimb de o p i n i i . . p . 20 - 18 vzut d i n P- 19

FLORIN TORNEA T I I E O D O R MNESCU

CRONICA S P E C T A C O L E L O R semneaz C O N S T A N T I N CUBLEAN, M I R A I O S I F , V I R G I L M U N T E A N U , IONU N I C U L E S C U , C O N S T A N T I N PARASCH1VESCU, V I C T O R P A R D O N , P A U L T U T U N G I U . p. 2 1 VIITORUL ROL MARIA MARIN : Romei Stnciugel p. 38

TH. MNESCU : tefan Berciu, 50 p. 39

CONTRAPUNCT IIORIA D E L E A N U : Eliberarea spectatorului . . . . p. 39

STAGIUNEA ESTIVALA C A R M E N T U D O R A : Spectacole. Dar ce spectacole ? . . p. 4 1

www.cimec.ro

angajare calitate eficienta


ulie. Sliiii d c stagiune, moment de tradiional cumpnire a s u p r a realizrilor artistice de peste a n , asupra strii actuale a micrii tea trale, d e stabilire a trsturilor care o definesc n momentul d c fa i a locului pe care l ocup, a orientrii ei n viaa cetii, n a n s a m b l u l procesului d c dezvoltare a societii noastre. Coloanele i paginile feluritelor publicaii de literatur i art aadar, i paginile revistei noastre snt generos puse l a dispoziia comentariului actului artistic teatral, a l rsu netului su n contiina p u b l i c u l u i . S u b acest rapforl a l confruntrilor i s c h i m b u r i l o r de preri i de experien dezbaterile i lurile de poziie de a c u m , sintetizatoare, n u fac dect s aduc la u n punct culminant n u m e roasele discuii organizate s a u spontane care a u nsoit, m a i m u l t i m a i substanial dect altdat, faptele dc art consumate pe scenele rii, pe tot p a r c u r s u l stagiunii. Acestea, discuiile, a u conferii, dealtfel, stagiunii, m a i evident dect n ali a n i , u n caracter distinctiv, larg cuprinztor, de sporit animaie i de responsabilitate, sub aspectul judecilor de valoare, d a r m a i c u seam sub raportul integrrii creaiei artistice p r o p r i u - z i s c n actul general d c creaie n care este angajat tot omul m u n c i i , de la orae i sale, d i n ara noastr. M u i subliniat i m a i decis dect altdat, ideea de art politic angajat, dc art actual aadar, activ prezent n pro cesul de redimensionare continu i revoluionar a vieii i realitilor noastre a ncrcat aceste discuii c u o semnificaie cc tinde s depeasc hotarele teoriei, pentru a ptrunde n practic i pentru a fertiliza c u ger meni specifici i a grbi edificarea l u m i i noi i a omului n o u pc pmntul rii noastre.

acest context de dezbaleri care, n fond, se deschid spre noi cutri de prielnice d r u m u r i i orizonturi slujitorii artelor afl, ca n toate momentele d c rscruce cc i-au nlmpinal d c - a l u n g u l anilor notri de construire socialist, busola i cluza sigur, n p a r t i d , n cuvnlul tovarului Nicolac Ceauescu. Recent, n c u v i n l u l de deschidere Conferinei Naionale a U n i u n i i Artitilor P l a s t i c i , i. m a i recent, n c o n cluziile c u care tovarul Nicolae Ceauescu a ncheiat lucrrile plenarei C C . al P . C . R . d i n aceast lun. C u adres direct la problemele dc creaie ale minuitorilor p e n e l u l u i i l u t u l u i ; apoi. l a oamenii m u n c i i , n genere, rspunztori dc problemele economice i industriale, de creterea bogiei materiale a rii, bogat s u b stanialele directive ale secretarului general al partidului a u rsunat, i de ast dat, c u u n v i u i stimulator ecou, i n lumea oamenilor de teatru. L u c r u firesc. Fiindc teatrul se revendic, p r i n nsi natura l u i , de l a www.cimec.ro
1

oale genurile i formele d c manifestare artistic ; fiindc, p r i n nsi funcia l u i primordial, t e a t r u l u i n u - i poate fi strin, n u trebuie e-i fie strin, dac ine l a p r o p r i a l u i demnitate, n i m i c d i n ceea ce e omenesc, d i n ceea ce ine de viaa, de preocuprile, de aspiraiile o m u l u i , de problemele c o n vieuirii, ale dezvoltrii sociale. Fiindc, p r i n excelen, m a t e r i a prim a teatrului este existena, m o d u l d e a f i i efortul d e a d e v e n i a l o m u l u i . Aa f i i n d deopotriv c u m u n c i t o r i i angrenai n procesul de producie industrial s a u agricol, n trebile b u n e i gospodriri i dezvoltri a avuiei naionale s c r i i t o r u l de teatru i, alturi de e l , p l a s t i c i e n i i d i n a m i c i i tea trale, care snt regizorii, a c t o r i i , scenografii, t e h n i c i e n i i de lumin, reflecteaz, n acest ceas a l bilanurilor i a l pregtirii v i i t o a r e i s t a g i u n i , l a preioasele n o i ndrumri i chemri ale p a r t i d u l u i . E i reflecteaz l a relaia de interferen d i n t r e economic i artistic, relaie care trece, c a u n f i r rou, p r i n cele dou magistrale cuvntri ale tovarului N i c o l a c Ceauescu. E i reflecteaz l a r o l u l creaiei populare n a n s a m b l u l creaiei artistice, r o l d i n t o t d e a u n a m a r c a t , astzi, ns, n plin a f i r m a r e i solicitnd o maxim l u a r e n seam ; e i reflecteaz I a necesitatea a p r o p i e r i i d i n ce i n ce m a i calde a creaiei p r o fesioniste de creaia amatoare. Gndul l o r se ptrunde de r e c i p r o c a deter m i n a r e d i n t r e procesul de m o d e r n i z a r e a vieii m a t e r i a l e i d e z v o l t a r e a c u l t u r i i , de m o d u l n care se c u v i n e neleas n c o n t e x t u l d i n a m i c i i i a l cerinelor de cretere a g r a d u l u i nostru de civilizaie libertatea de creaie, ca o libertate l u c i d oriental i dominat d c aceast dinamic, de aceste cerine. E i se s i m t ptruni, n aceeai ordine d c i d e i , de necesitatea d e a t y e , i n d o m e n i u l creaiei artistice c a i n celelalte d o m e n i i de a c l i vWate ziditoare de I a satisfaciile, d e m u l t e o r i neltoare i nelate, fa de cantitatea realizrilor, l a satisfaciile reale, de r e a l folos g e n e r a l , pe care l e isc v a l o r i l e autentice, calitatea realizrilor. nelesul i m e d i a t p e care calitatea nou, superioar, spre care sntem chemai, l mprumut, li se arat d i n c l i p a n care aceasta se incorporeaz n lucrri de nalt utilitate social, de deosebit pregnan istoric i artistic. C h e i n i n d p c s l u j i t o r i i artelor s se ptrund d e problemele i per spectivele creaiei l o r , tovarul Nicolae Ceauescu a struit a s u p r a strnsei legturi existente ntre eficiena i rentabilitatea economic i rezultatele eficiente artistice i ideologice ale creaiei. Fr o activitate economic eficient i rentabil ne arat tovarul N i c o l a e Ceauescu n u p u t e m desfura n i c i activitatea de creaie ; d a r , l a rndul l o r , creaia, activitatea politico-eduoativ, a u u n r o l foarte i m p o r t a n t n creterea eficienei econo m i c e , n r i d i c a r e a n i v e l u l u i general a l ntregii noastre activiti s o c i a l e " . S e precizeaz, astfel, nsui conceptul funciei formative a a c t u l u i a r t i s t i c .

~"\n perspectiva acestor m a r i l i n i i directoare, se nvedereaz, c a factor j i J d e hotrtoare rspundere, i r o l u l c r i t i c i i artistice n statornicirea i promovarea u n e i estetici revoluionare luminat, n esena c i , cluzit, i n normele e i , de concepia materialist-dialectic despre via , n a p l i c a r e a p r o g r a m u l u i i n s l u j i r e a p o l i t i c i i i n t e r n e i externe a p a r t i d u l u i , n m o d u l i n s p i r i t u l c u m continuator i purttor d c cuvnt a l celor m a i nobile i naripate v i s u r i d e m i l e n i i ale p o p o r u l u i p a r t i d u l ndrum i nal naiunea, viaa rii, spre cea m a i uman a f i r m a r e . i n u e, poate, s e m n m a i gritor, n aceast privin, dect faptul c u n a n i m u l i nsufleitul efort a l oamenilor m u n c i i d i n ara noastr, fr deosebire de naionalitate, de a nfptui p l a n u l c i n c i n a l elaborat d e C o n g r e s u l a l X I - l e a a l P . C . R . i p r o g r a m u l s u p l i m e n t a r stabilit de Conferina Naional p e n t r u r e a l i z a r e a , n acest c i n c i n a l , a u n e i producii sporite c u c e l puin o sut d e m i l i a r d e l e i , se ngemneaz indefectibil c u e l a n u l spre frumos a l ntregului popor, c u a f i r m a r e a i i n t r a r e a tot m a i puternic n lumin a vocaiilor i virtuilor artistice ale p o p o r u l u i , c u p u t e r n i c a manifestare spiritual, cuprinznd toat ara F e s t i v a l u l naional Cntarea Romniei". O a m e n i i a r t e i v o r ti s d e a via, n tot m a i valoroase fapte de art, acestor ndrumri v e n i t e n a j u t o r u l lor n toiul febrilelor pregtiri p e n t r u a n u l teatral a l crui gong de i n a u g u r a r e v a fi a u z i t n toamn.

I II
.-vis**' *>,:** .*'' !

. ' ^ ! * * ' ^ V ' V i ' i v . ,

f.!'.. r >-).'..

www.cimec.ro

7 7 - 7 8

VALENTIN SILVESTRU

D i n perspectiva manifestrilor de cultur teatral


n u l 19771978 a fost r e p r e z e n t a t i v sub r a p o r t u l micrii i d e i l o r , n c o n t e x t u l bogatelor manifestri de cultur teatral. Urmrind p a l m a r e s u r i l e f e s t i v a l u r i l o r d i n ar i p r o b l e m a t i c a fiecrui c o l o c v i u , v o m cpta i u n conspect real asupra s t a giunii. A u c o n t r i b u i t aceste fecunde r e u n i u n i Ia a f i r m a r e a i c o n f i r m a r e a d r a m a t u r g i e i r o m neti valoroase ? (Folosesc t e r m e n i i de afir mare i confirmare, i n u cel de promovare, deoarece l i t e r a t u r a dramatic original e azi o r e a l i t a t e cuprinztoare, care se cere, p u r i s i m p l u , pus n d r e p t u r i l e ei fireti, p r i n nscenarea celor m a i edificatoare scrieri, n u a ncercrilor nevoiae, ce a u , adic, nevoie de a j u t o r , nainte de premier, i m e d i a t dup i pe t o t p a r c u r s u l prea modestelor l o r e x i stene.) Rspunsul e p o z i t i v . L a F e s t i v a l u l de t e a t r u c o n t e m p o r a n de la Braov (nte meiat n i a n u a r i e ) , u n d e c e n t r u l de atenie a fost r e p e r t o r i u l , s-au aflat n p r i m - p l a n d r a m a Noaptea cabotinilor de R o m u l u s Guga i comedia Bocet vesel pentru un fir de praf rtcitor de Siit A n d r s , o diplom a r e vistei Teatrul" consemnnd contribuia deo sebit a T e a t r u l u i d i n T g . Mure, cel ce a prezentat n F e s t i v a l aceste d o u p r e m i e r e absolute cu piese romneti de actualitate. P r i n p r e m i i l e acordate celei m a i b u n e i n t e r pretri a u n u i r o l f e m i n i n , c e l u i m a i b u n rol episodic, scenografiei, a fost subliniat nc o dat ca reuit piesa Interviu de Ecaterina O p r o i n . L a F e s t i v a l u l spectacolelor p e n t r u t i n e r e t i c o p i i de l a P i a t r a Neam s-a i m p u s , c u proeminen, Muntele de D u m i t r u R a d u Popescu. L a C o l o c v i u l t e a t r a l '78 de l a Sf. Gheorghe, M a r e l e P r e m i u 1-a obi n u t spectacolul cu piesa I u i Siit Andrs Floriile unui geamba, aici relevndu-sc, de asemeni, p r i n premiul acordat i n t e r p r e t e i p r i n c i p a l e i s c e n o g r a f u l u i , Matca de M a r i n Sorescu . (n v e r s i u n e a seciei m a g h i a r e a Tea t r u l u i d i n Oradea). L a Sptmna t e a t r u l u i

scurt de la Oradea s-au evideniat, p r i n p r e m i i i meniuni, piese-parabol de D u m i t r u S o l o m o n (reunite sub t i t l u l in ceasul al 13-lea), O srbtoare princiar dc Teodor M a z i l u , Rochia de R o m u l u s V u l p e s c u . Dup c u m se vede, a u fost puse n l u min, o r i r a t i f i c a t e de micarea teatral, l u crri r e m a r c a b i l e i s-a v a l i d a t d i n n o u m a i ales importana acelor s c r i i t o r i d i n generaia nou, pe care critica teatral i - a susinut, p r i n a n i , cu neclintit c o n v i n g e r e . Desigur, prezenele evocate n u epuizeaz scrierile de nsemntate care au aprut, o r i s-nu j u c a t , n sezonul e x p i r a t . Piese n o i treia \cap de M a r i n Sorescu, Autobiogra fie de I l o r i a L o v i n e s c u , Rugciune pentru un disc-jockey de D u m i t r u R a d u Popescu, Alibi d e I o n Rieu, Piatr la rinichi de P a u l E v e rnc, Cain i Abel de Siit Andrs, Scene din viaa unui bdran de D u m i t r u S o l o m o n , Avram Iancu de M i r c e a M i c u , Noaptea pe asfalt de T h e o d o r Mnescu, Clipa de V i r g i l Sloenescu (dup r o m a n u l o m o n i m a l l u i D i n u Sraru), Schimbarea la fa de P a u l Cornel Chitic i altele, printre care ctcva ale u n o r debutani, se insereaz i ele, pe t r e p t e d i v e r s e , n momentul drama t u r g i e . Cine v a ntocmi bilanul c r i t i c a l l i t e r a t u r i i destinate scenei va m a i avea a nre-

www.cimec.ro

gistru i strinsur, formaii fr nici

a p a r i j i i l e ntmpltoare, piesele de lucrrile nevertebrate sau cu m a l d i n natere, p r e c u m i d e b u t u r i l e o perspectiv.

D a r n distinciile f e s t i v a l u r i l o r snt conseniinile creaii v e r i t a b i l e , ceea ce d e m o n streaz o orientare n d o m e n i u l d r a m a t u r g i e i nntiopule actuale i o exigent cluzit de c r i t e r i i d i n ce n ce m a i statornice. Dezbaterile i simpozioanele de la Braov, Oradea, Galai, Piatra Neam au investigat m i n u s u r i l e u n o r capitole repertoriale, sesiznd carena comediei satirice actuale, i m p r o vizaiile care domin d r a m a t u r g i a p e n t r u co p i i , ndesirea t e x t e l o r mediocre o r i a l i t c r a r c n zona piesei ntr-un act, m i m a r e a a c t u a l i tii i n lucrri de conjunctur, irevelante n c o n t e x t u l d r a m a t u r g i e i actuale, ns p r o l i f c rnd pe m a i m u l t e scene dect lucrrile dc anvergur i c o m p l e x i t a t e , care rmn, n u o dal, s u p o r t u r i ale cte u n u i spectacol s i n gular. N u s-a discutat, ns, ndeajuns asupra pieselor originale deficitare i n i c i asupra m i n u s u r i l o r de substan i de construcie d i n d r a m e , a l t f e l , merituoase. A i c i se nve dereaz o a n u m e sfial a c r i t i c i i teatrale, care n u vede prea ptrunztor r a p o r t u r i l e de c o n t i g u i t a t e d i n t r e d r a m a t u r g i e i literatur, n i c i obligaiile sinalagmatice d i n t r e litera t u r a dramatic i arta teatral. Critica are i f e l u r i t e reineri fa de a u t o r i i m a i nver unai n asigurarea posteritii l o r nc d i n t i m p u l vieii, ba c h i a r i de la p r i m a l u crare. D a r c r i t i c u l n u rspunde n u m a i de integritatea sa, ci i de judecata general, care transcende clipa. o calitate i n d i s c u tabil a c r i t i c i i noastre teatrale, c se de dic, a zice cu ndrtnicie, actualitii i m e diate, d a r o a n u m e extensie a p r i v i r i i spre v i i l o r e i ea necesar ; mpotmolirea n p r o poziiuni r u t i n i e r e , referitoare doar la ce cade dendat sub ochi, nnmolete posi bilitile de ierarhizare sub specie istoric. A i c i e i capcana u n e i zdrnicii. Cnd vd pe u n i i a u t o r i zice George Clincscu vnnd cu atta ndrjire t i t l u l de maestru ' alturi de nc dou sute de maetri, sau roind de plcere la cea m a i nensemnat laud, m c u p r i n d e u n gol b i b l i c . A n u l glo riei noastre face parte d i n t r - u n veac care se v a t o p i . . . A p o i v o r v e n i n i s i p u r i peste m i l e n i i . Pmntul o s se lipseasc de soare i soarele are s ard ca u n scrum. i a t u n c i , m ntreb, ce nseamn mulumirea l u i P r o topopescu i l u i Vasilescu ? Firete c ntr-o astfel dc stare de s p i r i t n u m a i e loc p e n t r u s e n t i m e n t u l de valoare. nct c r i t i c u l arc a ine seam i de i z b i n z i l e de o z i , d a r va t r e b u i totdeauna s Ie proiecteze pe d r u m u l ipotetic al infinitii, p e n t r u ca s tie s se rup de v a l o r i l e prea efemere". T o t astfel c u m , a t u n c i cnd descoper m e t a l u l preios, are ndatorirea, c h i a r dac stingherit de i n comoditi v r e m e l n i c e , s raporteze valoarea inedit la ntreg i la seria continu, ne istovit, artnd c u m att de exact zice

Eugen Lovinescu ..o deosebit ndrzneal de cuget, p e n t r u a nchega cel dinti o p rere i a o apra cu nverunare naintea tuturor". Acestea snt responsabilitile esen iale i i n d i v i z i b i l e ale oricrui c r i t i c . P e n t r u u n i i d i n t r e n o i e nc deschis p r o blema asumrii l o r d e p l i n e .

e s t i v a l u r i l e i colocviile a n u l u i au u r mrit, ntructva, f e l u l n care e r e cuperat i reintrodus n c i r c u i t u l v i u al scenei vechea d r a m a t u r g i e naional. Rea lizarea principal, pe acest fga, a constit u i t - 0 emoionantul spectacol ordean .Ucide rea lui Grigove Ghica Vod, n regia l u i I o n O l t e a n u , conceput ca u n r i t u a l scenic, v dind surprinztoare conjuncii cu modul nostru de a gndi, a z i , i s t o r i a . n i m a g i n i tea trale (a fost distins cu M a r e l e P r e m i u ) . D i n relatrile presei rezult c u n tnr actor brileon, M a r i n Bcnen. a strlucit (i a fost distins) la Gala r e c i t a l u r i l o r d r a m a t i c e de la Bacu, p r i n modalitatea de reinterpretare a u n o r cnticelc de Vasile A l e c s a n d r i . S-a npreciat, la F e s t i v a l u l a r t e i a c t o r u l u i de la Satu M a r e . reprezentaia caragialean de la Sf. Ghcorghe cu D-ale carnavalului. Dezertorul de S o r b u l (Botoani), aa c u m s-a nfiat l a C o l o c v i u l regizorilor (BrladV a s l u i ) . Dracul de Sorinii (Botoani), come die concurent la F e s t i v a l u l de la Galai, Confrafii de G i b Mihescu (premier abso lut a piesei, realizat de t r u p a bimrcan, vzut t o t l a Galai), Gaiele de Kiriescu, de la T e a t r u l Naional (de asemeni, la G a lai), au convins doar p a r t i a l sau deloc. A fost pus n discuie, l a u n m o m e n t d a t , gestul v a l o r i f i c a t o r . ndoielile viznd p o s i b i l i tatea u n o r piese v e c h i de a m a i aciona azi asupra cugetelor noastre. E v i d e n t c aici montrile aduc ( o r i n u aduc) argumentul holrtor. D a r ezitarea principial n-are te m e i . N u fusese D-ale carnavalului socotit ..cea m a i slab lucrare a l u i Caragiale", pn la vestita reprezentaie regizat de L u c i a n P i h t i l i e ? N u fuseser nmormntate IlagiTudose de Delavrancea. Ciuta de V i c t o r I o n Popa, d r a m a t u r g i a l u i L u c i a n Blaga, come d i i l e ciudate ale l u i G. C i p r i a n , i a r unele, chiar nainte de a se f i nscut pe scen ca Jocul ielelor i Danton de Camil Pctrescu ? S n u se f i adus la ramp t e a t r u l l u i E m i nescu ? O r i piesele l u i orga, Bogdan A m a r u . A n t o n H o l b a n , H o r t e n s i a Papadat-Bengescu ? S n u se f i d a t l a t e l e v i z i u n e Ludovic al XIX-lca de George Clinescu. i la r a d i o , savuroasele sale piese scurte ? D c a l t m i n t o r i , i n alte t a r i , teatre i regizori i-au ctigat m a r i m e r i t e , n u n u m a i fat de specialiti, ci i fat de p u b l i c i fa de c u l t u r a tea tral naional, redescoperind creaia d r a m a t u r g u l u i B a l z a c c u m a fcut Jean V i l a r , re in legrndu-1 n viaa artei actuale pe u i t a t u l Angelo Beolco l B u z z a n t o opera l u i G i o r gio Strehler. n I t a l i a , punndu-sc p u ternic n valoare poemele d r a m a t i c e ale I u i

www.cimec.ro

W i t k i e w i c z (n P o l o n i a ) , scrierile l u i B u c h n e r (n numeroase teatre g e r m a n e ) . I n A n g l i a , Frana, U n i u n e a Sovietic, aceast a t i t u d i n e creatoare e curent i indiscutabil. I s t o r i c i i notri l i t e r a r i , c r i t i c i i t e a t r a l i i muli o a m e n i de teatru manifest a z i u n interes susinut, cu roade e v i d e n t e , fa de ceea ce n u m i m motenire dramaturgic, i n u o dat s-au obinut revalorificri senzaionale, n sensul detectrii, n f a p t u l dc creaie, a c o n t i n u i tii eseniale i a actualitii perene a d r a maturgiei nationale, pe d i s t a n t a a dou secole. A n u l t r e c u t n-n fost, pis, c o n c l u d e n t d i n acest p u n c t de vedere, poate i p e n t r u c reiterarea are loc adeseori fr s t u d i u prea l a b i l i fr motivaie stringent, c u o n elegere l i m i t a t i v cultural, n cel m a i b u n caz. I n lips de idee contemporan i c u refacerea condiiilor scenice dc l a v r e m e a piesei v e c h i , se a j u n g e , f a t a l , l a exerciii g r a t u i t e , le u n d e m o n s t r a t i v i s m pslos. A i c i e necesar o operaie spectacologic, n u u n a arheologic, cu integrarea l i t e r a t u r i i de o d i nioar n c o n c e p t u l de t c a t r a l i t a l e modern, cu proiectarea i d e i i d r a m a t i c e pe f o n d u l gnd i r i i netunlc. utem reconstitui itinerarul artei tea trale dup reperele c a l i t a t i v e oferite de competiiile r e p u b l i c a n e d i n ar ? Cred c d a . Cel puin, n l i n i e general. Muntele (Piatra Neam), apreciat i d r e p t cel m a i h u n spectacol p e n t r u t i n e r e t , La L i lieci, dup Marin Sorescu (Teatrul B n l a n d r a " ) , consacrat la Gala de la Bacu, Romulus cel Mare ( T e a t r u l Naional d i n Bucureti), p r e m i a t l a Galai, Emigranii de Mrozek ( T e a t r u l d i n O r a d e a ) , socotit cea mai interesant m o n t a r e l a C o l o c v i u l regizo r i l o r , Efectul razelor gamma asupra anemo nelor de P a u l Z i n d e l ( T e a t r u l M i c ) , c u c e r i n d Marele P r e m i u l a Braov, Floriile unui geamba ( T e a t r u l M a g h i a r de Stat d i n C l u j - N a poca), distins In Sf. Gheorghe, Arden din Kent, interesant metafor scenic realizat de A u r e l i u Manea la Ploieti, preuit d r e p t cel m a i b u n spectacol a l F e s t i v a l u l u i de l a Salu M a r e , snt p r i n t r e operele scenice care configureaz stagiunea i d n u satisfacii nalte t u t u r o r . Snt, deopotriv, spectacole de i d e i , ilustrnd concepii teatrale i m e t o d i c i ale organizrii scenice, iscnd meditaii p r i n i n t e r m e d i u l u n o r stri poetice. N u e v o r b a de succese ntmpltonre. Tea t r u l d i n P i a t r a Neam se gsete, n c o n t i nuare, n ascensiune ; l a F e s t i v a l u l ce a a v u t loc aici a fost premiat i regia s p e c t a c o l u l u i Rfuiala Ie Massinger (semnat le foarte tnrul A l e x a i x l r u D a b i j a ) . I n a d o u a p a r t e a s t a g i u n i i , aceeai scen a p r o d u s d>u fapte de art care a u strnit u n interes deo sebit : Nevestele vesele din Windsor (regizor, A l e x a n d r u Tocilescu) i Somnoroasa aventur le Teodor M n z i l u (regizor, Nicolae Scarlat). T r u p a , tnr, e omogen i efervescent, c l i m a t u l de creaie, f e r t i l . T e a t r u l Bulantlra"

continu s strluceasc p r i n a d m i r a b i l u l su colectiv, r e l e v a t , ca g r u p u r i i ca i n d i v i d u a liti, i p r i n Anecdote provinciale de V a m p i l o v (la Satu M a r e a u obinut p r e m i i de i n t e r p r e t a r e O c t a v i a n Cotescu i V i r g i l Oganu). T e a t r u l d i n Oradea a dobndit d i stincii l a toate competiiile u n d e s-a p r e zentat ( r e g i z o r u l u i A l e x a n d r u Colpacci i s-a decernat i p r e m i u l Seciei de critic a A . T . M . pe a n u l 1977), i-a regsit p u b l i c u l , l a ambele secii, i a r d i r e c t o r u l su, s c r i i t o r u l M i r c e a B r a d u . a ntocmit u n substanial p r o g r a m le perspectiv. T e a t r u l M i c se afl, de ase m e n i , ntr-o zodie nou, s-a p r o f i l a t cu temei n i c i e pe r e p e r t o r i u l secolului X X , a oferit spectacole prestigioase, a angajat regizori t i n e r i , i a r d i r e c t o r u l su, c r i t i c u l i s c r i i t o r u l D i n u Sram, a pus n practic, c h i a r d i n p r i m u l an de d i r e c t o r a t , u n nmbiios i c o m p l e x p r o g r a m de aciuni extrascenice, m e n i t e s redimensioneze instituia, ca pondere n viata artistic a Capitalei. L a T e a t r u l d i n T g . M u re u n d e , alturi de Noaptea cabotinilor i Bocet vesel..,, s-au m a i p r o d u s excelente montri cu Moartea lui Tarelhin de S u h o v o Koblin, la secia roman (regia, Gheorghe H a r a g ) , i Don Carlos de Schiller, l a secia maghiar (regia, Kineses E l e m e r ) d i r e c t o r u l (i regizorul) D a n Alesandrcscu i-a ales c o l a b o r a t o r i eficieni, a d a t d i n n o u via s t u d i o u l u i , a i n v i t a t artiti bucureteni n r e c i t a l u r i de poezie, a pus (i pune) n scen piese romneti autentice. L a Braov s-a p e t r e c u t o s c h i m b a r e binefctoare ; n afar dc Interviu (regia, Anca Ovanez) s-a dat n premier europan piesa argentinian Maria fi copiii ei de Osvaldo Dragn. ntr-un spectacol somptuos, a a v u t loc cea m a i i n t e resant reevaluare Caragiale a a n u l u i . 0 scri soare pierdut, i s-a prezentat n premier romneasc Eduard al IJ-lea de M a r l o w e toate, semnate de M i r c e a M a r i n , regizor se rios i i n v e n t i v , cutnd n e c o n t e n i t soluii scenice n o i . D i r e c t o r u l (i regizorul) E u g e n M e r c u s a fost p r i n t r e iniiatorii F e s t i v a l u l u i de teatru c o n t e m p o r a n , e el nsui a u t o r a l u n u i b u n spectacol cehovian i vdete^ r e c e p t i v i t a t e generoas fa de colegii m a i t i n e r i . T e a t r u l d i n Galai, a crui reprezentaie cu Domnul Puntila i sluga sa Matti le B r e c h t a fost remarcat i premiat f p e n t r u regie, \<lrian L u p u , i p e n t r u i n t e r p r e t a r e , M i h a i Mihal, Mitic Tancu i L i l i a n a L u p a n ) , a o p t a t , u l t e r i o r , p e n t r u atrgtoarea comedie satiric nou a l u i D u m i t r u Solo m o n , Scene din viaa unui bdran (regizat de A l e x a n d r u Colpacci) i d i alte semne de r e v i r i m e n t , p r i n t r e care foarte m e r i t u o s u l final de stagiune c u Rugciune pentru un disc-fochey. Cu T e a t r u l Naional d i n Bucureti, l u c r u r i l e snt ceva m a i c o m p l i c a t e , a i c i , creaii impuntoare alterneaz c u ges t u r i r e p e r t o r i a l e i spectaculare fr n i c i o nsemntate, p e n t r u care i cldirea, i e m b l e m a , i disponibilitile t r u p e i snt. cate goric, prea m a r i . Totui, cnd densa parabol a l u i D u r r e n m a t t s-a ntlnit c u r e g i z o r u l -

www.cimec.ro

artist care e Sanda M a n u si cu e x t r a o r d i n a r u l actor care e R a d u Beligan, nconjurat de civa colegi r e d u t a b i l i , slujii, toi, de sce n o g r a f u l att de sensibil i de personal care e I o n Popescu-Udrite, s-a realizat o per formana ce i-a adus (i p r o t a g o n i s t u l u i ) M a rele P r e m i u la F e s t i v a l u l de comedie. B a cul prezint i el unele s i m p t o m e de re v e n i r e la o via teatral normal, cci att experiena de studio cu Domnioara lulia de S t r i n d b e r g , n regia l u i Cristian Pepino (discutat cu p a r t i c i p a r e la Colocviul regi z o r i l o r ) , ct i d i p l o m a obinut la Oradea (unde a fost premiat i Leiiia Popa. pen t r u regia spectacolului In ceasul al 13-lea), p r e c u m i distinciile conferite u n o r a c t o r i , la Braov ( L i v i u M a n o l i u , p e n t r u u n r o l d i n Emigranii) i la Gala r e c i t a l u r i l o r , v o r besc; despre u n tonus m a i r i d i c a t al a c t i v i tii i despre o tendin m a i ambiioas dc i m p l a n t a r e n actualitatea artistic. A r p u t e a f i citate i alte p a t r u - c i n c i tea tre (Constana, de pild, care a organizat u n m o m e n t a l t e a t r u l u i p o l i t i c i pregtete, p e n t r u l u n a august, Serile de teatru antic ; Brila, u n d e r e g i z o r u l Gheorghe M i l e t i n e a n u a fcut u n neateptat Don Carlos, a p o i u n Rosmersholm, i a r toi a c t o r i i trimii Ia Gala r e c i t a l u r i l o r s-au ntors acas cu d i p l o m e ; Ploieti, Reia), dup c u m alte cteva, d i n Bucureti i d i n ar, n - a r putea f i citate n n i c i u n c h i p , ele aflndu-sc ntr-o nde lungat hibernare, propunnd spectatorilor d e p l o r a b i l e subproduse literare i m a n u f a c t u r i scenice. Dac spectacolelor p r e m i a t e le adugm ntors din singurtate de P a u l Cornel Chitic ( T e a t r u l Ion Vasilescu"), Timon din Atena ( T e a t r u l Nottara"), Romeo i Julieta (Stu d i o u l I n s t i t u t u l u i de t e a t r u ) , Dealul cu flntn artezian de Y . Ritsos (Sibiu)", Fata din Andros de Tereniu ( T e a t r u l Naional d i n Bucureti), Tango de M r o z c k i m a i ales Aceti nebuni farnici de Teodor M a z i l u (la Iai), poate i alte dou-trei t i t l u r i , a v e m i o i m a g i n e a f r o n t u l u i regizoral, d o m i n a t a c u m de v a l o r i i n d i s c u t a b i l e , m a i ales ale generaiilor m a i n o i , i a f r o n t u l u i scenografic, nglobnd t i n e r i talentai i cuteztori. Despre e i s-a discutat n amnunime i cu aplicaie Ia Colocviul r e g i z o r i l o r i, m a i m u l t n gene raliti i abstraciuni, u n e o r i chiar n flec real de p o n c i f e p r o " i contra", n alte cteva circumstane. Procesul de creaie r e gizoral, arta regiei teatrale, personalitile regizorale n u snt analizate aa c u m s-ar c u v e n i , i a r apostrofele j u r n a l i s t i c e adresate, l a a n u m i t e i n t e r v a l e , u n o r i d e i regizorale, sau c h i a r profesiei nsi, n e x a m e n pretins isto ric i teoretic, c u note descalificante p e n t r u pcate f i c t i v e , p r o d u c i blocaje m e n t a l e u n o r oameni m a i slabi de nger i de c o n v i n g e r i . Cum contribuia teoretic a r e g i z o r i l o r d i n generaia matur i cu experien p r e s t i g i oas ( L i v i u Ciulei, Lucian Pintilie. Dinu Cernescu. Gheorghe H a r a g , H o r e a Popescu, L u c i a n Giurchescu i alii) s-a redus simi

tor, t a l u n g i perioade f i i n d ntru t o t u l ne sesizabil, i a r a p o r t u l t i n e r i l o r (Alexa Visar i o n , D a n M i c u , A u r e l i u Manea, Ctlina B u z o i a n u , Anca Ovauez, A l e x a n d r u Colpacci, A l e x a n d r u Tocilescu, l o a n I e r e m i a , Kineses Kleiner, M i r c e a Corniteanu, Letiia Popa, O l i m p i a A r g h i r i numeroi alii) n u gsete dect arareori spaiu p u b l i c i s t i c (iar spaiu e d i t o r i a l nc n u s-n pus problema...), e de la sine neles c, n afara u n o r onora bile excepii, cinpul rmne o r i v i r a n , o r i npdit de buruieuiul a f e l u r i t e aproximaii. O latur pozitiv a manifestrilor de c u l tur teatral c s t i m u l a r e a , t o c m a i , a t i n e r i lor r e g i z o r i , scenografi i a c t o r i , a cror munc se verific i n dezbatere, n a m p l u l conclav de specialiti. Elena A l b u (Ploieti), M i r c e a Constnntinescu i R a d u Vaida (Ora dea), Horaiu Mlele i B o z i n n Cambos (foti actori a i T e a t r u l u i T i n e r e t u l u i d i n Pia t r a Neam), B a n y a i Irn (Oradea), Paula l o nescu (Braov), M a r i n Benea, R u x a n d r a Pe t r u i E m i l S c h m i d t (Brila), Gheorghe Dnil (Piatra Neam), Anca Alecsnndre (Ba cu), Despina M a r c u i Sebastian Comnici (Botoani), Adele R a d i n (Teatrul G e r m a n de Stat d i n Timioara), M c l a n i a Crje (Notta ra"), Cristina Deleanu (Ion Vasilescu"), i nu n u m a i e i , snt p r i n t r e a c t o r i i e v i d e n iai, care s-au gsit n c o n f r u n t a r e (i pe listele de p r e m i i , o r i n agreabil i e m u l a torie alturare) cu R a d u B e l i g a n , George Constantin, Olga T u d o r a c h e , S i l v i a P o p o v i c i , G i l d a M a r i n eseu, tefan I o r d a c h e , L o h i n s z k y Lornd, n f o r m u l a fireasc n care se afl, n f o n d , mpreun i n viaa artistic dc toat serile. I n aceleai p r i l e j u r i au fost sub l i n i a t e unele d e b u t u r i : r e g i z o r i i A l e x a n d r u Dabija (Piatra Neam), Irina Niculescu (ndric"), a c t o r i i Rodca Negrea (stu dent, n reprezentaie la T e a t r u l M i c ) , A n d r e i Ralea (Satu M a r e ) , M i r e l a Gorea (stu dent ntr-un, spectacol a l S t u d i o u l u i I n s t i t u t u l u i ) , scenografa A n a Puchil (..nd ric"). Cteva d i n t r e competiii a u i n s t i t u i t i u n p r e m i u special, p e n t r u d e b u t . U n f e n o m e n caracteristic 1-a c o n s t i t u i t a deziunea p u b l i c u l u i (n unele l o c u r i , i m p r e sionant), cu participarea v i e i stenic a spectatorilor l a lucrrile j u r i i l o r , cu i n t e r f e renele efective ntre profesioniti i a m a t o r i . S e m i n a r u l aferent F e s t i v a l u l u i de l a Satu M a r e a p r o p u s , p e n t r u p r i m a oar, o iniiere metodic a s p e c t a t o r u l u i , pe p a r a m e t r i i e d u caiei estetice specializate, n u n edine, c i n g r u p e m i c i de l u c r u . Experiena s-ar cere continuat i ameliorat. Organizate, n cea m a i mare parte, d i n iniiativa Asociaiei o a m e n i l o r de art, m preun cu comitetele jtideene de cultur i educaie socialist, cu teatrele locale i cu revistele de cultur, sub egida i cu s p r i j i n u l real a l C o n s i l i u l u i C u l t u r i i i Educaiei Socia liste, manifestrile de cultur teatral d i n ar s-au c o m p l e t a t f e r i c i t , n acest a n , cu C o l o c v i u l naional de d r a m a t u r g i e (organi-

www.cimec.ro

z a l de U n i u n e a Scriitorilor, la C l u j - N a p o c a ) , eu j u b i l e e l e . nsoite de r e u n i n i tealrologice, ale T e a t r u l u i Naional d i n Iai i teatrelor d i n Brila, Baia M a r e . G e r n i a n d i n Timioa r a , a p o i , c u Zilele S o r b u l , la Botoani, c u Zilele Cnragiale (la Craiova, sub egida Socie tii Caragiale"), astfel c pulsaia i d e i l o r teatrale s-a p u t u t simi n m u l t e . centre, n t r - o ambian de c o n l u c r a r e i seriozitate. I a r dac, u n e o r i , aceast ambian a fost stinjenit de veleiti surde i de mrginiri i n d i v i d u a l e , dc b l a j i n i logoreici i r e m e d i a b i l i o r i dc r e t o r i fnoi, c u p a r a p o n p r e a l a b i l , v e n i t d i n insatisfacii cronicizate, ca i de carene o r g a n i z a t o r i c e , de imperfeciuni ale seleciei festivalire, decizii ale j u r i i l o r p-

rnd, o r i poate f i i n d , neconforme p e n t r u u n i i etc., e de netgduit c m u n c a uria* care a dus la nchegarea acestei experiene romneti, u n i c e , n f e l u l e i n desfu rare continu, cu manifestri de o r d i n r e p u blican instituionalizate i n r i t m m e n s u a l s-a f r u c t i f i c a t pe d e p l i n , nscriind o seci une teatral individualizat n marele F e s t i v a l naional Cn tarea Romniei". Stagiunea 19771978 a c u p r i n s , dup p rerea m e a , aceast ntreag experien a l crei suflet a fost critica teatral ntr-un c h i p e m b l e m a t i c , i a r presa, r a d i o u l i tele v i z i u n e a au fcut d i n rezultatele e i preioa se, m a i m u l t ca niciodat, u n n o t o r i u b u n public.
1

NATALIA

STANCU

Pn n u demult, minimalizata solidaritate...

care f o r m a u m a j o r i t a t e a participanilor, a u discutat, c u fora analitic a p r o f e s i o n i s t u l u i i c u ndrzneala realei stime reciproce, cteva spectacole-problem. Sintetiznd l u c i d , fr s e n t i m e n t a l i s m e , d r u m u l n teatru parcurs de e i (adevraii pai nainte, d a r i cei greii, i cei pe loc, i cei napoi), A l e x a V i s a r i o n , Dan Micu, A I . Colpacci i-au f i x a t coordonatele p r o f e siei l a cel m a i nalt n i v e l de exigen. S-au declarat p a r t i z a n i categorici a i u n e i arte a n gajate p o l i t i c . A u susinut valoarea de semn a inveniei teatrale, v o r b i n d despre bicele i frnele Pegasului fanteziei. A u susinut prcvalena i d e i i , a m e s a j u l u i , asupra m i j l o a c e l o r , a e v e n t u a l e i l o r frumusei g r a t u i t e . A u pledat p e n t r u o relaie m a i evident, nece sar, m a i b i n e motivat, ntre v i z i u n e a r e g i zoral i deschiderile posibile ale t e x t u l u i . S-au r e f e r i t l a a p o r t u l interpreilor, i n s u f i cient f r u c t i f i c a t , l a colaborarea c u acetia ; la necesitatea u n e i m e t o d o l o g i i de l u c r u cu a c t o r i i , de natur s le i d e n t i f i c e i s le stimuleze posibilitile, contribuia fr de care n u exist adevrat spectacol i ade vrat a f i r m a r e regizoral. Stagiunea 19771978 a reconfirmat o aseriune lansat c u cinci-ase a n i n ' urm i suspectat, poate, a t u n c i (cel puin, n cazul n care c r i t i c i i care o susineau erau de aceeai vrst c u c r e a t o r i i ) , de o subiec7

P e n t r u m i n e , cel m a i i m p o r t a n t e v e n i m e n t al acestei s t a g i u n i n u este u n spectacol. Dei au fost i unele, destule ? montri care m i - a u p r o d u s o i m p r e s i e deosebit. 0 impresie n u foarte deprtat de aceea, rar, pe care i-o d adevratul t e a t r u . P e n t r u m i n e , cel m a i i m p o r t a n t e v e n i ment a l acestei s t a g i u n i rmne C o l o c v i u l r e g i z o r i l o r d c la Brlad ( u n a d i n t r e cele m a i vechi aciuni iniiate de ...). i n u p e n t r u c acolo a m vzut Emigranii de M r o z e k , j u c a t de ordeni, spectacol care continu s se situeze n p r i m a l i n i e a cla s a m e n t u l u i acestei s t a g i u n i . C i p e n t r u c acolo, l a acea ntlnire, t i n e r i i notri r e g i z o r i ,

www.cimec.ro

tiv solidaritate de generaie. Stagiunea r e cent ncheiat a ntrit, m a i inti, f a p t u l c ponderea t i n e r i l o r regizori n t e a t r u l rom nesc e foarte important ; c e n t r u l de g r e u tate a l vieii noastre teatrale se situeaz n activitatea l o r . T i n e r i i regizori realizeaz m a j o r i t a t e a spectacolelor, c o n t r i b u i n d substantial Ia diversificarea stagiunii i, sub n i t u n g h i , la omogenizarea ei (omogenizare care, a z i , nseamn c p r o v i n c i a n u n u m a i c se ridic la n i v e l u l Capitalei, ci chiar o concureaz, cu m a r i anse de izbnd). Regizorii fac evenimentul. I n actuala stagiune, evenimente au fost Efectul razelor gamma..., Ia T e a t r u l M i c , n regia Ctlinei B u z o i a n u , Coana de P a u l l o a c h i m , la Tea t r u l Ciuleti, n regia l u i A l e x a V i s a r i o n , Ardcn din Kent, la T e a t r u l D r a m a t i c d i n Ploieti, n regia l u i A u r e l i u Manea, a m i n t i t u l spectacol al l u i A l . Colpacci, de la O r a dea, montarea Somnoroasei aventuri dc Teo dor M a z i l i i , la Piatra Neam, de ctre Nicolae Scarlat, Scrisoarea pierdut, alturi de Ma ria i copiii ci, realizate de Mircea M a r i n , la Braov, Domnul Puntila... de Brecht, pus n scen de A d r i a n L u p u , Ia Galai. U n e v e n i m e n t , dei d i s c u t a b i l i parial, a fost llomeo i Julieta l a S t u d i o u l I.A.T.C., n regia Ctlinei B u z o i a n u . Chiar dac, dup m i n e , contestabil, d a r , o r i c u m , e v e n i m e n t , p r i n i m p a c t u l excepional cu p u b l i c u l , Ne vestele vesele din Windsor, realizat, la P i a t r a "Neam, de A L Tocilescu, autor i a l altei montri de referin (Amurgul unui cocor, la Piteti). P r i n t r e spectacolele cele m a i r a f i nate sub r a p o r t u l explorrii u n o r efecte estetice se afl montrile l u i S i l v i u Purcrete, la T e a t r u l ndric" i la T e a t r u l M i c . Cele m a i interesante montri de la T i m i oara, T g . Mure, Iai, Brila, S i b i u , Baia M a r e snt semnate de l o a n I e r e m i a , Kineses Elemr, Cristian H a d j i - C u l e a , Nicoleta T o i a , G h . M i l e t i n e a n u i de foarte tnrul Bogdan B e r c i u . R e v i r i m e n t u l T e a t r u l u i d i n Petroani e legat de e f o r t u l celor m a i t i n e r i regizori. A n g a j a r e a r e g i z o r i l o r m a i t i n e r i n cristaliza rea i i n valorificarea piesei romneti n u este de n e g l i j a t , strdaniile l o r f i i n d solidaje cu e f o r t u r i l e de p r o m o v a r e a u n o r lucrri o r i g i n a l e n o i , fcute de D a n Alecsandrescu, C D i n i s c b i o t u , G h . H a r a g , Sanda M a n u , E u gen M e r c u s , V a l e r i u Moisescu. A s t f e l , A l e x a V i s a r i o n a p r o p u s ateniei, p r i n Goana, vo caia dramaturgic a l u i P a u l l o a c h i m , A I . Colpacci, N . Scarlat i C. H a d j i - C u l e a au con t r i b u i t l a a f i r m a r e a comediei romneti p r i m u l , p r i n t r - o premier absolut ( D u m i t r u S o l o m o n ) , u l t i m i i relund b u n e i foarte b u n e texte de Teodor M a z i l u . M i r c e a Corniteanu a preferat Excursia de T h e o d o r Mnescu (pus n scen l a Naionalul craiovean) Emigranilor l u i Mrozek. Olimpia Arghir a readus n atenia bucuretenilor inte resanta pies a l u i P a u l Cornel Chitic con sacrat l u i V l a d cpe ( T e a t r u l I o n V a s i lescu"), Anca Ovanez i Cristian M u n t e a n u 8

au m o n t a t Interviu de Ecaterina O p r o i u On Braov i la Ploieti). Ca s f i u sincer, este i n u este destul. Dar, tiu cu dac, dup c l i m a t u l de s u f i cient i de i n g r a t i t u d i n e fa de t e a t r u , manifestnt la C o l o c v i u l dc d r a m a t u r g i e de In Cluj-Napoca, s continum a cere, cu atta indrjire, r e g i z o r i l o r i a c t o r i l o r , s stimuleze, s perfecioneze, completeze, s trans f o r m e etc. lucrrile eminenilor d r a m a t u r g i , sau s cerem, totui, d r a m a t u r g i l o r , m a i categoric, piese cu adevrat b u n e , pe cnre o a m e n i i de teatru s Ie valorifice p r i n c h i n u r i l e fireti ale u n e i nateri n o r m a l e , d i n prini deopotriv n o r m a l i , v i t a l i ? M a i nclinat snt s reproez acestei (a cestor) generaii de r e g i z o r i , pe care i m a i n u m i m t i n e r i , altceva : c, lucrnd, nc, p u in, ei n u susin, n suficient msur, att de necesnra v a r i e t a t e a speciilor abordate, diversificarea m i j l o a c e l o r de expresie : m o d a litile t e a t r u l u i p o l i t i c , deschiderile spre tea t r u l poetic, diversele posibiliti de a con cepe metafora scenic ; p r e c u m i spectacolele de g r u p , tentativele de i m p l i c a r e la n i v e l u r i d i f e r i t e a p u b l i c u l u i n joc etc. D e asemeni, c n i c i ei n u sprijin corespunztor deschiderea spre u n i v e r s a l a r e p e r t o r i u l u i nostru. / . A u g u r i i cei m a i b u n i , rostii la C o l o c v i u l do la Brlad, anunnd u n preios progres a l stagiunii (dei d o a r n parte int atins, i m a i m u l t direcie), se refer la reconside rarea i la stpnirea funciei a c t o r u l u i (n sensul u n e i relaii de colaborare, i n u de subordonare), ntr-un proces de creaie tea tral cu adevrat i n t e g r a t o r (regsindu-se i rentrindu-sc acea calc m a j o r " a t e a t r u l u i romnesc d i n u l t i m i i cincisprezece a n i , m a r cat dc Livada dc viini, Nepotul lui Rameau, Lonce i Lena, Baltagul, Danton, Hamlet, apoi de Procurorul, Peer Gynt, Prinesa Turandot i, poate, Rosmersholm). lat-i, aadar, pe aceti t i n e r i r e g i z o r i , i m hlnzind t a l e n t u l p u t e r n i c , d a r greu de m u l a t , al u n o r montri sacri. I a t - o pe Ctlina B u z o i a n u , colabornd perfect cu Olga T u d o raehc, spre marele succes a l montrii Razele gamma, i iat-o pe Olga T u d o r a c h c , ntr-un proces dc r e e x a m i n a r e a p r o p r i i l o r ei p o s i biliti i de prefacere a u n o r m i j l o a c e care tindeau spre manier. Iat-le, t o t l a T e a t r u l M i c , dup o foarte util d i n acest p u n c t de vedere colaborare cu Laureniu A z i mioar, pe Rodica Tapalag, L e o p o l d i n a Bl nu, T a t i a n a I e k e l , lucrnd r o d n i c , cu neo binuit s o l i c i t u d i n e , cu S i l v i u Purcrete. Iat-1 pe A d r i a n L u p u , c u c e r i n d p r e m i u l F e s t i v a l u l u i de comedie de l a Galai, cu u n spectacol n care protagonitii erau ncercaii a c t o r i Mitic Tancu i M i h a i M i h a i l . Iat-1 pe Colpacci, ntr-un spectacol gndit p o l i f o n i c i a d m i r a b i l filat" pe scene, ctignd c o m petiii, la Brlad i l a Piatra Neam, s o l i d a r

www.cimec.ro

cu d u i actori t i n e r i necunoscui, devenii, subit, faimoi : M i r c e a Constantinescu i R a d u Vaida. Att Nicolae Scarlat ct i A l . T o c i lescu, care a u l u c r a t la P i a t r a Neam, m e r i t u l de a f i citigat, parc, p e via i pe m o a r t e " , aceast trup care, la viaa c i , a vfizut i a fcut m u l t e . Pe t e r e n u l att de c i u d a t , neobinuit, accidentat i s u b l i m , a l scrisului l u i Sorescu, reuita Rcelii, n regia l u i D a n M i c u , st t o c m a i n a c o r d u l d e p l i n (vi/.nd j o c u l mtilor, sensurile, dozajele c o m poziiilor) d i n t r e d i r e c t o r u l dc scen i i n t e r prei dc talia l u i V i r g i l Uganu, I o n Caram i t r u , Ileana Pred eseu, M i r c e a D i a c o n i i , D a n Nuu. Ascultndu-1 i c i t i n d declaraiile p r o gramatice ale l u i M a n c a , c o n t i n u i s cred c n u att v i z i u n e a l u i , ntotdeauna neobi nuit, nsupra unei piese sau a u n e i p a r t i t u r i e aceea care poate fascina (nu obsesia ru l u i " etc.), c i o a n u m e m o d a l i t a t e de a-i cuceri, h i p n o t i z a i conduce pe a c t o r i , dc a-i ine sub tensiune i in credin".
a u

tizat, p r i n speare

transformarea scenariu cu

operei multe

l u i Shake elemente

ntr-un

de dj v u " , pltete u n t r i b u t n acest sens. R e g i z o r u l cel m a i consecvent cu ideea u n u i teatru nnoitor, teatru care t r e b u i e s-i i n t e greze m a r i l e noastre v a l o r i actoriceti, rmne A l e x a V i s a r i o n . Dup ntlnirile d e l u c r u " c u George stantin deplin o (n Constantin, Victor Rebcngiuc, Seciu, Con A d a m o v i c i , Valeria niciodat

ncheiate p r i n c o n f l i c t , d a r n u ntotdeauna pe finalizate, sau de u n succes a l e a t o r i u , fructificnd, la treptat, Giuleti durat, desfurat la Pasrea Goana). sau Nu, iat-1 pe A l e x a V i s a r i o n aciune de timpul Da lucrului

Shakespeare,

Npasta,

Problemele de i n t e r p r e t a r e care-1 preocup pe A l e x a V i s a r i o n snt concentrarea, i n t e r i o r i zarea, al al Un de tensiunea, adevrul reaciei celei m a i mrunte, d e c u p a j u l f i n , cu valoare dc semn, gesturilor, ritmurilor al grimaselor, al inflexiunilor, aceste respiraiei, care exprim

Prin tantei

ce

au ctigat t i n e r i i de

regizori a de

aceast aportului ctre ei

(desigur, prim rund) a tcutei, d a r i m p o r btlii reconsiderare fcut actorului punsul cel (reconsiderare

reacii i ceea ce se ascunde d i n c o l o de ele. decupaj atent a l d e t a l i i l o r , selectate att e x i g e n t i ntr-att reduse la necesar, se trece d i n c o l o dc ntre tcea, la convenia de a n

i de ctre actor nsui, c o n c o m i t e n t ) ? Rs m a i cuprinztor Prin armtura este autoritatea prin spec lor prin fan (Ctlina argumentului. Buzoianu tacole, artistic fantezia cative ci teoretic, nu numai cultura calitate,

esenial, nct p u r realist. Luptndu-se, vorbi i

l u c i d i t a l c u l o r , p r i n c u l t u r a teatral ar putea s fac i cronica multilateral i lor), prin de

parc, de a

nevoia

aceea

personajele,

montrile nificativ). nfruntri

l u i Alexa Visarion, Dialogul dc la om lor are

sparg m e r e u , tensiunea i efectul unei unei

cu g r e u , tcerea

(o tcere dens, i ea sem la o m

i, m a i ales, p r i n ale teatrului ale i prpastia dintre i

l u p t a l o r cu mai

tezia, sacrificat semnificaii rena rerea

pe a l t a r u l v a l o r i l o r ni cit de spectacolului. A i c i talentul

semnifi denselor este dife p Micu sub

fascinaii reciproce, ntre h i p n o t i z a t o r i o clip, izbnda argumentaiei, nu transmit adevrul n la o pentru

dotai, a o

care se incit i se paralizeaz, care cedeaz, cliga, n clipa urmtoare. Interpreii zaia c Goanei decizii l u chiar actul ate, adevruri tiute, cristalizate, ci d a u sen descoper c, comunicrii, afl, n rspunznd e singurul a ntrebare, ei nii. o

n e l r e c u t , dup l u i Dan (steril,

mea

i m u n i c r i s m u l

l u i A l . Tocilcscu

r a p o r t u l i d e i i , i pretenios, pe deasupra, d a r soldat cu montri cuceritoare p r i n r i t m i, mai prin


a

ales, p r i n libertate

ritmuri fr

pop

prin

culoare,

sfirit, u n rspuns

pentru

margini,

gratuit b u c u r i e

Alex V i s a r i o n raiei sale.

care a creat

jocului).

echip ; n p l u s , dominat dc actori a i gene autoritate a argumentului presu proprie, aici, mi Romeo nesem Spunnd c r e a t " , m gndesc (Cnd, c v a crea (o v a crea) n c o n t i n u a r e . oare

Aceast

p u n e profesionalizare, d a r i rzboiul cu r u tina, n u numai rzboi i ce sc se pare c Julicta, a a l t o r a , c i i cea intensificat. dc i, B u z o i a n u , n imagini cere

i e r i ? , mi spunea c i n e v a , c u n u l i, totui... S-i urm l u i Alexa, mi

d i n t r e greii" acestei echipe v a pleca l a B u l a n d r a " ?) In se i colegilor l u i , succes. privina l o r , stagiunea 19771978 dect una dc pare mai mult fclabilizare tranziie :

i Ctlina prin balastul

n i f i c a t i v e , ce bruiaz s u b l i m u l teatral a l u n o r scene, p r i n deplasarea, exagerat, de la senti m e n t i natur ctre sex i civilizaie degra dat o r i dc la idealitate ctre realitate d e m i -

u n a de

de direcii m a j o r e . Pasul a

fost fcut.

www.cimec.ro

G E O R G E GENOfU

Cteva consideraii

0 stagiune a crei producie obinuit de p r e m i e r e alterneaz cu f e s t i v a l u r i i c o l o c v i i , cu tematic distinct, n u e uor de aflat, n alt p a r t e a l u m i i . Experiena romneasc, n acest sens, v a interesa, snt sigur, pe muli teoreticieni i p r a c t i c i e n i ai scenei. F e s t i v a l u l naional Cntarea R o m n i e i " ex prim m o d u l consecvent n care o a m e n i i de t e a l r u neleg s rspund sarcinilor trasate de secretnd general a l p a r t i d u l u i , c u d o i a n i n urm, la Congresul educaiei p o l i t i c e i a l c u l t u r i i socialiste. M a j o r i t a t e a acestor f e s t i v a l u r i i c o l o c v i i snt r o d u l iniiativei Asociaiei o a m e n i l o r de t e a t r u ( A . T . M . ) , a seciei sale de critic. ndrznesc s a f i r m c i acest a n t e a t r a l a d e m o n s t r a t c n u a v e m o critic de cabinet, prezen ntmpltoare i capricioas l a a c t u l a r t i s t i c , c i u n c o n c l a v de breasl omogen, a c t i v , p a r t i c i p a n t l a micarea de i d e i , p r e o c u p a t s n registreze, l a z i . t e m p e r a t u r a t e a t r u l u i i s-o comenteze cu o b i e c t i v i t a t e . Dup c u m era i firesc, s-au i m p u s ateniei r e p e r t o r i u l , t e x t u l - m e s a j u l i v a l o a r e a este tic a acestora. Piesa romneasc de a c t u a l i t a t e i poezia noastr de a z i au cptat pondere pe afie. T r e b u i e s relevm i p r e zentarea n premier absolut, dup dou secole, a u n u i t e x t d i n a n u l 1780, p r i n t r e p r i m e l e n l i m b a romn, i n t i t u l a t Uciderea lui Grigore Vod n Moldova, expus tragic... (Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa). C h i a r n zilele C o l o c v i u l u i de d r a m a t u r g i e dc la C l u j - N a p o c a , revista Tri b u n a " , p r i n George F r a n g a . ne semnala p r i m a pies pstrat n m a n u s c r i s , c u t i t l u l A sco lasticilor de la Blaj, datat 1 7 6 1 . ncercm, ns, u n regret c t e a t r u l l u i E m i n e s c u este adus pe scen a b i a dup u n secol, i a r aceste t e x t e ale nceputurilor l i t e r a t u r i i noastre d r a m a t i c e , de a c u m dou v e a c u r i , a u rmas necunoscute pn n zilele noastre. P r o b l e m a ..piesei u i t a t e " formul consacrat de u n c o n f r a t e rmne deschis p e n t r u u n festi v a l ce urmeaz s debuteze n stagiunea viitoare. Referitor la v a l o r i f i c a r e a dramaturgiei i n t e r b e l i c e , s n u t r e c e m cu vederea c pe afiul a dou Teatre Naionale (Iai i T i m i oara) a r e v e n i t Jocul ielelor de C a m i l Petrescu, n spectacole semnate de regizorii T u d o r F l o r i a n i I o n I e r e m i a .

Aa c u m s p u n e a m , stagiunea teatral a o f e r i t p u b l i c u l u i piese dc P a u l Everac i, I l o r i a L o v i n e s c u (pe m a i m u l t e scene), de Teodor l a / i Iu (Craiova, Iai i P i a t r a Neam), R o m u l u s Guga (Tg. Mure), T h . Mnescu (Brlad), Siit Andrs (Cluj-Napoca i T g . M u re), P a u l Cornel Chitic (la T e a t r u l I o n V a silescu"), I o n Bieu (la t r e i teatre d i n Capi tal), D u m i t r u S o l o m o n (Botoani i Galai), O v i d i u G e n a r u (Piatra Neam) i alii. Dac piesa p e n t r u c o p i i i t i n e r e t cunoate o criz, comedia, n s c h i m b , a cptat o oarecare pondere n r e p e r t o r i u , o contribuie n acest sens avnd i C o l o c v i u l de la Galai. T e a t r u l p o l i t i c a ctigat de pe u r m a d e z b a t e r i l o r de la Constana, i a r spectacolul cu d r a m a t i z a r e a l u i V i r g i l Stoenescu, dup r o m a n u l " Clipa" de D i n u Sraru, n regia l u i Constantin D i n i s c h i o t u , a fost u n a r g u m e n t r e v e l a t o r . A m a i meniona, ca v a l o a r e deosebit, r e c i t a l u l T e a t r u l u i B u l a n d r a " , ba Lilieci de M a r i n Sorescu, i cel a l T e a t r u l u i M i c , i n t i t u l a t Omul continuai s punei ntrebri. D i n pcate, n u p u t e m spune c d e b u t u r i l e n d r a m a t u r g i e a u fost n o t a b i l e . De pe afie au l i p s i t i m u l t e n u m e de d r a m a t u r g i care ne obinuiser cu o prezen activ. A n u l t e a t r a l romnesc a a v u t deschidere spre u n i v e r s a l i t a t e , i a r d r a m a t u r g i a rilor socialiste a fost m a i b i n e reprezentat dect altdat. Spectacolele valoroase ale s t a g i u n i i atest, i m p l i c i t , creaia r e g i z o r i l o r . V r e a u s-1 m e n ionez, n m o d special, pe H a r a g Gyrjry, autorul montrilor Floriile unui geambas ( T e a t r u l M a g h i a r d i n Cluj-Napoca) i Bocet vesel pentru un fir de praf rtcitor (secia maghiar a T e a t r u l u i d i n T g . Mure), ambele piese de Siit Andrs. U n regizor d i n gene raia m a i tnr, care i confirm m a i v e chiul succes (Martin Luther i Thomas

www.cimec.ro

Mntzer de Dieter F o r t e . Ia Satu M a r e ) , este M i r c e a M a r i n . E l semneaz, l a Braov, dou spectacole dc referin O scrisoare pier dut de I . L . Garagiale i Eduard al II-lea de M a r l o w e . Interesant evolueaz r e g i z o r i i Nicolac Scarlat (Somnoroasa aventur de Teodor Mazilu P i a t r a Neam), Lctiin Popa (Ceasul al 13-lea de D u m i t r u Solo mon Bacu), Cristian H a d j i - C u l e a (Tango de M r o z e k i Aceti nebuni farnici de Teo dor M a z i l u Iai), A n c a Ovanez (Interviu d e E c a t e r i n a , O p r o i u Braov) i M a g d a B o r d e i a n u (dou e x p e r i m e n t e , la Botoani i la Brlad, d i n pcate, nefinisate). Cu toate c n u au fost spectacole, excep ionale, se remarc u n interes s p o r i t p e n t r u potenarea m i j l o a c e l o r de creaie n d o m e n i u l a r t e i s p e c t a c o l u l u i , coala de regie r o mfincnsc tinznd s-i recapete fora de ex presie, o r i g i n a l i t a t e a , discernmntul n a f i r marea v a l o r i l o r autentice. Tnra generaie de regizori se dovedete ceva m a i ataat de destinul dramaturgiei originale. P a r t i c i p a r e a celor 75 de a c t o r i , d i n 22 de teatre, l a Gala naional a r e c i t a l u r i l o r d r a matice de l a Bacu, ne ndeamn s con c h i d e m c i coala noastr de i n t e r p r e t a r e scenic triete o emulaie, c a c t o r u l romn de azi ncearc s se autodepeasc. E l simte n e v o i a ca, n afara prestaiei n distribuiile pieselor d i n r e p e r t o r i u , s-i controleze dispo nibilitile latente, s-i mobilizeze potenia

l u l , p e n t r u a putea face fa solicitrilor a r tistice n o v a t o a r e , exigenelor d i f e r i t e l o r o r i entri stilistice ale d r a m a t u r g i e i i v i z i u n i i regizorale, e x p e r i m e n t e l o r legate de e x p r e s i v i t a t e , de c o m u n i c a r e , d a r , m a i ales, p e n t r u a p u t e a aborda marele r e p e r t o r i u . N u p u t e m o m i t e d i n acest t u r de o r i z o n t cartea de t e a t r u , i n s t r u m e n t u t i l att p e n t r u p r a c t i c i a n u l , ct i p e n t r u t e o r e t i c i a n u l scenei. Aa c u m s-a r e m a r c a t i la C o l o c v i u l naional de literatur dramatic, piesa de teatru con tinu s lipseasc d i n activitatea editorial, n ce privete teoria teatral, l u c r u r i l e stau ceva m a i b i n e ; E d i t u r a E m i n e s c u a pus n circulaie (sub ngrijirea V i o l e i Vancea i a l u i V i r g i l P c t r o v i c i ) scrierile l u i T u d o r V i a n u i Micul ndreptar de t e a t r u " de V . I . Popa. M a i remarcm, d i n producia aceleiai e d i t u r i , Clio i M e l p o m e n a " de V a l e n t i n S i l v e s t r u i M o m e n t e d i n istoria t e a t r u l u i r o mnesc" de Nicolae B a r b u . I o n Cocora a p u b l i c a t v o l u m u l I I d i n Privitor ca la tea t r u " . Colecia Arlechin" a E d i t u r i i J u n i m e a " d i n Iai a lansat, recent, s c r i e r i despre tea t r u de P e t r u Comarnescu, O t i l i a C a z i m i r i Carol Isac. Totui, cartea dc t e a t r u este nc departe de a reflecta potenialul p u b l i c i s t i c real, ea n u concord cu preocuprile d r a m a t u r g i l o r , ale teoreticienilor i i s t o r i c i l o r , n u exprim micarea de i d e i existent n viaa noastr teatral.

Premiul pentru dramaturgie al Academiei Republicii Socialiste Romnia

Premiul I. L . Caragiale" al Academiei Republicii Socialiste Romnia, pentru anul 1976, a fost atribuit uneia dintre cele mai interesante i mai viguroase lucrri dramatice aprute la noi In ultimul timp. Preuim dintotdeauna scrisul nervos, btios, inteligent, polemic, acid, ptima al colegei Ecaterina Oproiu, ne-a bucu rat s-o vedem, cu ani n urm, lsndu-se ispitit de scen, pentru care a scris N u snt T u r n u l E i f f e l ce intrare trium fal n lumea teatrului ! nc-am grbit, ncreztori i ncrederea noastr s-a dovedit a fi ntemeiat ! s-i cunoa tem i s facem cunoscut cititorilor notri noua pies, I n t e r v i u , ale crei reprezentaii toate, excelente ! le-am consemnat; Este i marea noastr bucurie, s-i adresm felicitri pentru meritata recunoatere, pentru cuvenita rsplat. ' i s-i urm, ce altceva ? ... dect s mai scrie i alte piese vrddnice de premii. T"
1

www.cimec.ro

11

La Cluj-Napoca

C o l o c v i u l naional de literatur dramatic (III)


VALERIU RPEANU
spune n p r i m u l rnd de calitatea l i t e r a t u r i i pe care n o i o o f e r i m p u b l i c u l u i . Ceea ce s-a ntinplnt n proza noastr, n u l t i m i i a n i , este foarte elocvent. 0 literatur curajoas, o literatur politic, p r o f u n d a n g a jat, d a r i b i n e scris, o literatur apnrinnd u n o r n u m e , d a r i u n o r o a m e n i care abia a t u n c i i fceau u n n u m e , o literatur, deci, nparinnd t u t u r o r generaiilor care a u a v u t posibilitatea, s spun adevrul despre istoria recent i despre istoria m a i v c c l i e este validat dc p u b l i c , ntr-o msur pen t r u care n u exist t e r m e n de comparaie, n u n u m a i n t r e c u t u l a p r o p i a t , d a r n i c i n t r e c u t u l m a i ndeprtat a l c u l t u r i i noastre.
T

Desfurarea C o l o c v i u l u i naional de lite ratur dramatic, la n u m a i cteva l u n i de cnd, n Capital, c r i t i c i i i i s t o r i c i i l i t e r a r i s-au a d u n a t s dezbat p r o b l e m e l e specifice breslei, atest instaurarea u n u i s p i r i t n o u , sntos, n U n i u n e a S c r i i t o r i l o r . M refer, a n u m e , la trecerea de la p o l e m i c i mrunte, u n e o r i n e p r i n c i p i a l e , l a convocarea pe g e n u r i a breslei noastre scriitoriceti, p e n t r u a dez bate p r o b l e m e l e de f o n d ale creaiei l i t e r a r e , p r o b l e m e l e care ne preocup pe toi i care s n u ne amgim nu-i p o t gsi r e zolvarea astzi, a i c i , a c u m , clar care, p r i n ecoul pe care l v o r avea, sperm s joace u n r o l a c t i v n mbuntirea, pe de o p a r t e , a creaiei l i t e r a r e , pe dc alt p a r t e , a m o d a litilor dc p r o m o v a r e a creaiei literare, p r i n toate f o r m e l e existente astzi n ara noastr. R e f e r a t u l att de i n c i t a n t , att de bogat, pe care 1-a prezentat aici P a u l E v e r a c , con s t i t u i e , dup prerea m e a , u n a d i n t r e cele m a i interesante i m a i v i i sinteze care s-au scris despre u n gen a l l i t e r a t u r i i noastre, n u l t i m a v r e m e . R e f e r a t u l acesta a nceput p r i n a discuta relaia t e a t r u l u i eu p u b l i c u l . N i c i n u se putea a l t f e l . Fr ndoial, p u b l i c u l este acela care a apreciat, de-a l u n g u l a 33 de a n i , operele majore ale l i t e r a t u r i i noastre c o n t e m p o r a n e , ale d r a m a t u r g i e i noastre c o n t e m p o r a n e , p u b l i c u l este acela care s-a i nelat. V a v a l i d a el, n c o n t i n u a r e , operele m a j o r e ? V a v a l i d a , v a i , n c o n t i n u a r e , i operele m i n o r e ! N u a v e m u n p u b l i c o m o g e n , u n p u b l i c omogen n i c i n u exist i n u v a exista. N u a v e m u n p u b l i c i d e a l , i a r u n p u b l i c ideal n u se v a putea f o r m a la comand. A v e m categorii ale p u b l i c u l u i , c u g u s t u r i l e , c u formaia l o r i n telectual, categorii ale p u b l i c u l u i pe care n o i , n special c r i t i c i i , d a r i c r e a t o r i i , cu tm s le ridicm l a o nelegere m a i nalt i de ce n u ? m a i subtil a a r t e i . Acesta este, ns, u n proces care n u ine n u m a i de d r a m a t u r g sau de s c r i i t o r , i n i c i n u m a i de c r i t i c ; acest proces ine a Vezi ..Teatrul" nr. 5 fi 6/1978.

Acelai l u c r u se ntmpl i cu d r a m a t u r gia noastr. D a r n u t r e b u i e s ne amgim, t r e b u i e s v e d e m i m o d u l n care se formeaz p u b l i c u l de mine. N o i t r e b u i e s v e d e m i ceea ce se poate nlmpla, sau ceea ce s-a ntmplat n a n u m i t e d o m e n i i ale vieii noastre s p i r i t u a l e , cnd, d i n p r i cina osificrii, d i n p r i c i n a r u p e r i i punilor cu t i n e r e t u l , u n gen care n u este prea n deprtat de t e a t r u , opera, a ncetat s aib influena pe care t r e b u i e s-o aib i l o c u l pe care t r e b u i e s-1 aib n vian spiritual a unei ri. i f e n o m e n u l acesta se prelungete s u b o c h i i notri. P u b l i c u l se rennoiete, d a r r e nnoirea p u b l i c u l u i t r e b u i e realizat n u aa c u m se nelege astzi, p r i n o b l i g a t i v i t a t e a , p e n t r u elevi i p e n t r u t i n e r e t n general, d e a merge In t e a t r u . Dimpotriv, n m o d u l n care se procedeaz a c u m a v e m toate an sele s p i e r d e m aceast generaie p e n t r u d r a m a t u r g i a noastr, i a r l u c r u l acesta n u ne poate f i i n d i f e r e n t . A v e m toate ansele s o p i e r d e m , i d i n cauz c nvmntul r o mnesc ndeprteaz d i n ce n ce m a i m u l t t i n e r e t u l de literatur. N u snt u n u l d i n t r e nceia care, p r i n n a tura profesiei, s aib veleiti de a f i g u r a n p r o g r a m a analitic. V r o g s m credei. D a r o spun fiindc t r e b u i e s ajung l a cunotina f a c t o r i l o r responsabili d i n M i n i s terul lnvmntului ; n u e v o r b a de dorina s c r i i t o r u l u i de a f i g u r a n p r o g r a m a a n a l i t i c, de a-i vedea fotografia ntr-un m a n u a l d i d a c t i c , c i de dorina noastr, a t u t u r o r , dc a n u l i p s i t i n e r e t u l de astzi de prghia cea m a i important p e n t r u educarea patriotic, p e n t r u educarea ceteneasc, p e n t r u rtfru-

www.cimec.ro

i n u so area sufletului prghie care este, v a fi, i a fost d i n t o t d e n u n a . literatura. Dar, trecnd m a i d e p a r t e , s ne ntrebam, uni s-a ntrebat i P a u l Everae. c u m s-au ntrebat i alii : ce spune d r a m a t u r g i a noas tr t i n e r e l u l u i de azi. I n c a d r u l ntlnirilor pe care le organizm eu s c r i i t o r i i , t i n e r i i ne ntreab acest l u c r u . T i n e r e t u l , vrstn lnr dureaz pnft pe la 30 dc a n i , poate i m a i m u l t . Cc spune d r a m a t u r g i a de astzi, ce spune l i t e r a t u r a de astzi, despre succesiunea generaiilor ? m m a i a v u t ocazia s spun c la n o i au existat t e o r e t i c i e n i , sociologi, care au m e r s . pn la a susine ideea abe rant a inexistenei generaiilor n socialism. Unitatea, n socialism, n u este o u n i t a t e a r tificial. Ea nseamn" d i a l o g , nseamn dis cuie, nseamn dezbntere, i nseamn con tradicie, i lupt, p e n t r u rezolvarea acestor contradicii. Cum nc-am nchipui c fiecare generaie nou primete de la n o i , cei care sntem m a i n vrst, cu bunvoin i fr n i c i u n spirit c r i t i c , l o t ceea ce n i n fcut, c ac cept t o t ce.ca ce a m acceptnt, c aceast generaie n u ne ntreab dc ce a m fcut aa i n u i n v e r s , de ce a m greit, de cc mergem pe u n a n u m e d r u m i n u pe a l t u l , c aceast generaie n u ne p u n e ntrebri nou i nu-i p u n e ntrebri e i , c aceast generaie n u are u n s p i r i t c r i t i c m a i n drzne, m a i curajos dect n o i ? Foarte puine asemenea teme. apar n d r a m a t u r g i a noastr. A a m i n t i aici doar Simple coincidene de P a u l E v e r a c . Deci, t i n e r e t u l ateapt u n teatru al dez b a t e r i i , bineneles, n u n u m a i al fenomene lor secundare, d a r i al realitilor de care se iz'jete n viaa de fiecare z i , n u n sen sul dramatizrii u n o r nlmplri curente, ci n sensul m a r i l o r p a s i u n i dc via, care i m plic c u r a j , rspundere, care p u n p r o b l e m a laitii, a c o n f o r m i s m u l u i . Este o generaie tinr de l a care se cere foarte m u l t , care este supus u n e i exigene m a x i m e . i, n u o dat, ea i d seama c generaia d i n a i n t e a ci n u a fost supus aceleiai exigene ; l a u n m o m e n t d a t , aceasta o mpiedic s dea tot ce a r p u t e a da, dc team s n u se vad c u n i i n u p o t s in p a s u l cu p r o gresul. Iat cteva p r o b l e m e p r i n a cror dezba tere d r a m a t u r g i a , noastr v a ajunge, ntr-ade vr, la t i n e r e t . S-a v o r b i t despre dragoste, despre i n s t i n c t ; cred c p u t e m i m p u t a i m e d i c i n e i , i f i l o zofiei noastre, f a p t u l c nU se ocup n i c i a c u m , sau se ocup foarte puin, de p r o blemele subcontientului. V o m discuta foarte m u l t i despre t e a t r u l istoric ; d a r , n acelai t i m p , este i de d a t o r i a i s t o r i c i l o r s c l a r i fice (au fcu t-o i pn a c u m , d a r n u n toate cazurile) nspcetele contradictorii i complicate ale a p o r t u l u i u n o r personaliti,

despre care generaiile m a i tinere a u nvat n u m a i i n u m a i l u c r u r i negative, i a r a c u m descoperim c prezena l o r n istorie n u a fost n u m a i , sau n u a fost n p r i m u l rnd, de o r d i n n e g a t i v . Va t r e b u i s a v e m tria s recunoatem c s-au comis e r o r i , s r e s t a b i l i m l o c u l u n o r a n u m i t e personaliti, l o c u l l o r adevrat, n istoria Romniei de i e r i i de astzi. Snt p r o b l e m e care n u in n u m a i dc d r a m a t u r g i e , snt p r o b l e m e care se reflect n d r a m a t u r g i e , n l i t e r a t u r a noastr. Drama t u r g i a , l i t e r a t u r a o p o t l u a , ns, naintea tiinei. Se spune c istoria e u n r o m a n care a fost. pe cnd r o m a n u l este istoria care ar putea s fie. i nc u n cu vnt, tovari, despre c h e s t i u n i practice. cteva

S-a v o r b i t aici despre editarea t e a t r u l u i . Fr ndoial, t e a t r u l t r e b u i e s-i aib, n p o l i t i c a de editare, l o c u l pe care-1 a u cele lalte g e n u r i . Snt cteva iniiative, n u l t i m a v r e m e , care atest c p u b l i c u l dorete cartea de t e a t r u . Dac vrei s v convingei, l a s t a n d u l pe care C e n t r u l de librrii C l u j - N a poca 1-a o r g a n i z a t a i c i , n u exist n i c i o carte de teatru : ele snt epuizate. F a p t u l ca o colecie p r e c u m R a m p a " va srbtori n carina al patruzecilea numr, dei a aprut n u m a i de t r e i a n i ; f a p t u l u n i c n isto ria e d i t u r i l o r noastre c o colecie p r e c u m Masca", nchinat c r i t i c i i d r a m a t i c e , v a a prea n cel de-al douzecilea numr, pe cnd iniiativele foarte generoase d i n trecut n u au reuit s treac de a l cincilea n u m r ; f a p t u l c, de curnd, lund-o, poate, naintea prozei i a poeziei, s-a iniiat colecia Teatru c o m e n t a t " , n care, dup D a n Trchil , A u r e l Baranga, H o r i a L o v i n e s c u , v o r aprea M i r c e a tcfnescu, Corneliu L e u , I o n Bieu etc.. continundu-se ntr-un r i t m de c i n c i a u t o r i pe an ; f a p t u l , deci, c t e a t r u l i ocup l o c u l n viaa noastr editorial atest n crederea pe care i e d i t u r i l e i p u b l i c u l o arat. Fr ndoial, este loc de m a i b i n e . S-au d a t aici cteva cifre, luate chiar d i n anuare p u b l i c a t e de n o i , n legtur cu n u mrul de t i t l u r i aprute. Sigur, cifrele snt cifre, n i m e n i n u le poate contesta. A v r e a s aduc, ns, u n corectiv ; a n u m e , c o r e c t i v u l calitii. Se tipresc 3 000 sau 4 000 de t i t l u r i pe an. Dac a m spune : se tipreau 3 000 sau \ 000 dc t i t l u r i pe a n , n a n i i '50, i ne-am ntreba ce aprea, a m vedea c apreau i cri foarte b u n e (atunci a aprut i Clinescu), d a r c m e d i a era foarte sczut ; dar. cnd, p r i n t r e cele t r e i sau p a t r u m i i de t i t l u r i pe a n . snt crile l u i B a r b u , ale l u i Preda, ale l u i oiu, ale l u i D . R. Popescu, T i t u s P o p o v i c i , A u g u s t i n B u z u r a , D i n u Sram, ale t u t u r o r s c r i i t o r i l o r notri, p r i m a ntrebare (pe care eu, personal, m i - o p u n ) este ce ex prim aceast cifr. Dac exprim o nalt calitate a l i t e r a t u r i i noastre, c u m este n proz i c u m este n t e a t r u , a c u m . a t u n c i n u e

www.cimec.ro

13

cazul s ne ngrijorm c nu apar 5 000 sau 0 000 sau 7 000 de cri. A r t r e b u i s n e ngrijorm dac a n u m i t e cri foarte b u n e , b u n e , a n u m i t e cri ale a u t o r i l o r t i n e r i , n u apar, ntrzie s apar ; ceea ce n u este cazul. S i g u r c e r o r i v o r f i oricnd ; d a r s meditm asupra p r o g r e s u l u i n calitate pe care 1-a fcut l i t e r a t u r a noastr n u l t i m i i a n i ; or, acest progres, i n d i f e r e n t de gen, este o r e a l i t a t e care n u poate f i negat de n i m e n i . Aceasta se datoreaz i celor care domeniul culturii, unui spi lucreaz n rit nou, care s-a instaurat, de ctva t i m p , f a p t u l u i c exist m u l t m a i mult operativitate, c erorile pot fi repede nlturate ; esenial este i cu aceasta a v r e a s nchei c, n u l t i m i i a n i , c a l i t a t i v , l i t e r a t u r a romn, n toate d o m e n i i l e ei, a fcut u n adevrat salt, triete u n u l d i n t r e m o m e n t e l e cele m a i f a v o r a b i l e . De p i n d e de n o i , toi, ca, n s p i r i t u l u n o r discuii tovreti, colegiale, p l i n e de grij i de respect p e n t r u fiecare d i n t r e confraii notri, s fructificm acest m o m e n t ; i, cnd ne v o m ntlni d i n n o u , l a u n c o l o c v i u n a ional de literatur dramatic, s p u t e m spune c a m d a t m a i m u l t e opere, i m a i b u n e , care au l u a t - o naintea celorlalte g e n u r i , aa c u m potenialul d r a m a t u r g i e i noastre actuale ne ndreptete s sperm.

P o p o v i c i , S i l v i a G h c l a n , A n a Szeles, Sebk. K l a r a , Senkalszky E n d r e , Lszlo Gcr, Csiky Andrs, L i v i u C i u l e i , H a r a g G y r g y . Desigur, l i t e r a t u r a , s c r i i t o r i i ofer u n t e x t a c t u l u i t e a t r a l ; d a r , nainte de a v o r b i des pre asta, s n u - i uitm n i c i pe cei ce s l u jesc textele, pe acei s l u j i t o r i a i t e a t r u l u i care l - a u nlat pe treapta pe care se afl,, p r e c u m i pe aceia care i - a u c o n s t r u i t m o derne lcauri, spre mndria c u l t u r i i , spre mndria a r h i t e c t u r i i noastre, druindu-i a cestei ri, acestei l i t e r a t u r i teatrale, acestor a c t o r i , nite sli ca T e a t r u l Naional d i n Bucureti, T e a t r u l d i n Trgu Mure, attea alte scene d i n orae i d i n sate, casele de cultur i cminele noastre c u l t u r a l e . Cu v r e o t r e i sptmni n urm, l a B u c u reti, l a Casa s c r i i t o r i l o r , am vorbit cu M a r i n Sorescu despre p r e m i e r a piesei I u i , Matca, l a Oradea, el spunndu-mi ct d e bine s-a simit acolo, ce spectacol f r u m o s i s-a o f e r i t de ctre secia maghiar a Tea t r u l u i d i n Oradea, ce interpret deosebit a a v u t n B a H v a i Irn, care poate f i pus al t u r i de L e o p o l d i n a Blnu i de i n t e r p r e tele l u i d i n ri strine ; l a rndul m e u , a m evocat ambiana oraului dc pe Cri, u n d e marele A d y E n d r e a fcui cronic teatral, la nceputul carierei sale ; i - a m p o v e s t i t c u m A d y mergea n fiecare sear l a t e a t r u , i a r imediat dup spectacol, l a crciuma de vis--vis, scria c r o n i c a , o ddea l a t i p o g r a f i a de alturi, i dimineaa aprea cronica sem nat de A d y E n d r e . M a r i n Sorescu a epus : ce f e r i c i t este acel a u t o r de t e a t r u care se bucur de u n asemenea c r o n i c a r ! L - a m c i t a t p e n t r u a v a m i n t i c i a i c i , n C l u j - N a p o c a , exist u n c o l " ce poart a m p r e n t a u n e i relaii de o deosebit t e n siune spiritual, i n v e s t i t c u o nalt sem nificaie ; m refer l a Ciucea, u n d e d o i m a r i s c r i i t o r i , s p i r i t e creatoare, au vegheat asupra l i t e r a t u r i i : p o e t u l m a g h i a r A d y E n d r e i p o e t u l romn O c t a v i a n Goga, care a u sfinit l o c u r i l e i c u p r i e t e n i a l o r , predndu-ne u n mesaj n privina cultivrii acestei p r i e t e n i i , cu rdcini adnci n t r e c u t . A v r e a s amintesc c Goga este m a r e l e traductor a l p o e m u l u i d r a m a t i c a l l u i M a d a c h , Tragedia omului. T o c m a i a c u m a ap r u t l a n o i traducerea l u i Goga. M a d a c h scri sese aceast tragedie sub i m p r e s i a nfrngerii Revoluiei d i n 1848, i a r Goga a simit am rciunea l u i , aa c u m simea, l a rndul su, o amrciunea nedreptii sociale. Tragedia mului, att de f r u m o s tlmcit de Goga, a r t r e b u i s-i aib l o c u l n t e a t r u l romnesc, i a f i foarte bucuros dac d i r e c t o r i i d e teatre s-ar gndi l a punerea c i n scen. L a acest s p i r i t a l friei i a vrea s insist a s u p r a i d e i i o contribuie de sea m i aduce i t e a t r u l d i n oraul n o s t r u ; personaliti dc scam ale t e a t r u l u i au s e r v i t i servesc ideea friei. L u c i a n B l a g a , K s K r o l y , N a g y Istvn, D u m i t r u R a d u Po pescu, M i r c e a Z a c i u , Vasile R e b r e a n u , Siit Andrs, A l e x a n d r u Cprariu, V i o r c l Cacovca-

MIK E R V I N
A v r e a s s p u n c l a n o i , l a C l u j - N a p o c a , ca i n alte orae ale rii noastre, c o p i i i m e r g dimineaa n u n u m a i l a coal, c i i Ia t e a t r u , l a t e a t r u l de ppui, u n d e spectaco lele ncep l a ora zece i continu toat z i u a . Acest c u l t a l t e a t r u l u i , cruia i se p u n b a zele de la c i n c i sau c h i a r de l a t r e i a n i , este d e m n de a m i n t i t aici, ca u n o m a g i u adus acelora care, n teatrele p e n t r u cei m i c i , pregtesc spectatorii teatrelor p e n t r u cei m a r i . D i n perspectiva mea, a u n u i spectator c u o v e c h i m e de o jumtate de veac, v mr turisesc c t e a t r u l romnesc c o n t e m p o r a n , p r i v i t n a n s a m b l u l l u i , reprezint u n u l d i n tre cele m a i naintate d o m e n i i ale c u l t u r i i , ale spiritualitii romneti, f a p t c o n f i r m a t de succesele m e m o r a b i l e despre care s-a v o r b i t i n ar, i n strintate. Permitei-mi, n p r i m u l rnd, s evoc c teva d i n t r e m a r i l e personaliti care a u tiut s slujeasc, c u atta d e v o t a m e n t , acest tea t r u : L u c i a Sturdza B u l a n d r a , George V r a c a , B i r l i c , tefan B r a b o r e s c u , K o v a c s G y r g y , A n d r a s i . M a r t o n , i a r d i n t r e cei care ne ncnt i a z i , s-i amintesc mcar pe aceia despre care a m a v u t p r i l e j u l s scriu : F o r y E t e r i c , F l o r i n . Piersic, George M o t o i , S i l v i a

14

www.cimec.ro

n u , Deiik Tamils, Kocsis Istvn, M a r l o n L i l i , Csvossy G y r g y , Mhes G y r g y , Veress D a n i e l , au folosit t r i b u n a t e a t r u l u i p e n t r u a c o n t r i b u i la adincirea p r i e t e n i e i d i n t r e naio naliti. S n u uitm c pe scena clujean a j u c a t n e u i t a t u l actor K o v a c s G y r g y ; e l a tiut s duc departe, peste hotare, n l i m b a maghiar, m e s a j u l piesei Moartea unui artist de H o r i a L o v i n e s c u , i, ntr-adevr, moartea sa a fost moartea u n u i a r t i s t , n a j u n u l u n e i premiere. P e n t r u n o i , aceti o a m e n i reprezint t r a d i ii scumpe, e x e m p l e pe care t r e b u i e s le urmm i pe care le c i n s t i m . Vreau s s p u n c C l u j u l c o n t r i b u i e i p r i n c r i t i c a dramatic l a p r o g r e s u l c u l t u r i i teatrale. I o n Cocora, Marosi Peter, Rcz G y z , Kntor Lajos, Pll A r p a d , Krizsn Zoltn, . L i v i u Clian, snt merituoii c r o n i c a r i care, z i de z i , sptmn de sptmn, se strduiesc p e n t r u propagarea c u l t u r i i tea trale, p e n t r u ctigarea p u b l i c u l u i . Cronica susinut de ei ne implic n u n u m a i n fe n o m e n u l t e a t r a l d i n C l u j - N a p o c a , c i i n f e n o m e n u l t e a t r a l d i n ara ntreag. A v r e a s aduc mulumiri i acelor c r i t i c i d i n Bucureti N a t a l i a S t a n c u , V a l e n t i n Silvestru .a. care scriu despre m u n c a teatrelor d i n C l u j - N a p o c a , i n c l u s i v a teatre l o r m a g h i a r e , s e r v i n d aceeai idee a p r i e teniei. ...A v r e a s s p u n dou-trei c u v i n t e despre p r o b l e m a t i c a piesei istorice. N u p o t dect s-l f e l i c i t pe M i r c e a Micu, pentru strdaniile sale de a aduce pe scena t e a t r u l u i pe acest mare lupttor i erou a l p o p o r u l u i romn, A v r a m I a n c u . Chiar a i c i , l a C l u j , A v r a m I a n c u i-a fcut coala, mpreun cu S i m i o n Brnuiu i cu remarcabilii revoluionari m a g h i a r i , c u m a r f i M i k c s K e l e m c n , care a a v u t aceeai soart ca i ali lupttori p e n t r u p o p o r i a m u r i t n s u r g h i u n . (...) S v s p u n u n epilog l a aceast pies, n legtur cu B u t e a n u , cu care snt copmn-

tean d i n ara C h i o a r u l u i ; B u t e a n u , cel omort pe scen, este b u n i c u l l u i A u r e l B u t e a n u , fost d i r e c t o r a l T e a t r u l u i Naional d i n Cluj-Napoca, i care este u n u l d i n t r e cei m a i strlucii traductori romni a i l i t e r a turii maghiare. Vznd aceast pies i admirnd f i g u r a Pelaghiei Rou i pe actria L u c i a M o g a , care a j u c a t - o foarte b i n e , n u p u t e a m s n u m gndesc la acea doamn a moilor care a fost Ecaterina Varga, care i-a d a t viaa p e n t r u dreptatea social i naional a m o ilor ; n treact fie spus, sper s apar n curnd o carte a mea dedicat m e m o r i e i E caterinei V a r g a i E c a t c r i n e i T e o d o r o i u . (...) L a u n m o m e n t d a t , s-a v e h i c u l a t ideea c l i t e r a t u r a dramatic ar avea u n r o l de avangard, fa dc alte g e n u r i . Dup m i n e , n acest t r e n a l l i t e r a t u r i i romne n u snt bilete c u l o c u r i , c i se circul foarte lejer, p r o z a t o r i i se duc la d r a m a t u r g i , d r a m a t u r g i i se duc l a p r o z a t o r i , n c o m p a r t i m e n t e l e l o r , i-i m a i fur reciproc ideile. Aa c, fr proz, fr poezia romneasc, desigur, n u p u t e a m s a j u n g e m n i c i l a d r a m a t u r g i e . (...) Cred c U n i u n e a S c r i i t o r i l o r a r t r e b u i s iniieze u n cenaclu i n t e r d i s c i p U n a r , la care s i n v i t e i p r o z a t o r i , i d r a m a t u r g i , i o a m e n i de t e a t r u , i r e g i z o r i , i u n d e s se discute cri, n u v e l e , oare a r p u t e a s dea subiectul u n o r d r a m e ; s f i e ajutai s c r i i t o r i i , aa c u m au fost ajutai i n alt parte. De pild, s c r i i t o r u l Kocsis Istvn n u a r exista ca d r a m a t u r g fr T e a t r u l de Stat d i n Satu M a r e , fr d i r e c t o r u l Acs A l a j o s , fr r e g i z o r u l G y n g y s s y Gbor, care l - a u i m p u l s i o n a t s fac, d i n n u v e l e l e sale, nite d r a m e . Acelai l u c r u s-a petrecut, t o t l a Satu M a r e , i cu tnrul s c r i i t o r Soltsz J szef, i a r l a T e a t r u l M a g h i a r de Stat d i n Cluj-Napoca, c u Csiki Laszlo ; ei au p o r n i t de la p r o p r i a l o r proz i a u fost ndemnai s decanteze m a t e r i a l u l d r a m a t i c , s pun n eviden c o n f l i c t u l .

L u c e a f r u l " ^ l a 20 d e a n i
Revista tinerilor scriitori a mplinit In aceast var douzeci de ani de apariie. Faptul este un eveniment n u numai pentru istoria i publicistica literar, ci i, mai ales, pentru politica de afirmare i de desvlrire a culturii noastre socialiste, pe care partidul o susine i o ndrum cu strlucire. Ceea ce nseamn astzi nume nou, reprezentativ, In literatura romn contemporan, a colaborat sau a debutat I n revista tinerilor. In ciuda faptului c revista Luceafrul" i-a primenit colectivul de redacie de mai multe ori (ceea ce, In ultim instan, oglindete chiar necesitatea de a fi fidel spiritului publicaiei, fidel, adic, menirii ei) exist o linie directoare unic a acestui hebdomadar : lansarea unui numr impresionant de ,.stele fr nume", care au sfirit prin a strluci tot mai original, n u numai In poezie, c i l i n proz, critic literar l dramaturgie. Marin Sorescu, Radu Dumitru, losif Nagbiu, c a s alegem l a intlmplare trei exemple din teritoriul dramaturgiei, > a u debutat In revista Luceafrul" n u doar ca poei, ci si c a autori de teatru. Promovlnd cu consecven umanismul revoluionar, pe baza politicii culturale a partidului, colegii notri de Ia Luceafrul" au contribuit nemijlocit, c a redactori i, in acelai timp. c a autori, Ia apariia acelor opere reprezentative ale literaturii noastre de azi, la meninerea unui climat de real emulaie creatoare In viaa public a scrii torilor. Ne face plcere s salutm acum, cu ocazia aniversrii Luceafrului", aceast r e vist prestigioas, de literatur i |de cultur, (tribun cu acut sim politic a Uniunii Scriitorilor. (l l i furm, cu acest prilej, tradiionalul l, desigur, caldul La muli a n i !"
II II
1

www.cimec.ro

15

VIRGL MUNTEANU

Avei stutri de pe titorat...


Ce bine e cnd pionii ! Diminea a fost soare, acum plou. Diminea eram rsti gnit pe plaj, cu epilc soa relui nfipte n piele, acum stau la Popasul pescarilor" i-mi refac viaa cu o blond. destul dc rece, blonda, i are guler bogat, ca Maria Stuart, de Schiller. Ce mi-o fi venit ? Snt in vacan, m prjesc la soare, beau bere i roni guvizi, ce mi-o fi venit cu M a r i a S l u a r t . cu Schiller, cu tea trul clasic, doar am jurat s-mi terg din minte orice preocupare legat dc... Dar. poi ? Bmi i n vacanl robul patimii tale. preuite interlocutor, V. M. ! Ara t-mi omul care s nu fie robul patimii sale i-l voi purta n inima mea, n inima inimii mele"... Asta-i din Hamlet. Iar ? Gata, jur. Uite-l pe Matei Alexandru, cu barb i caniche, dac vine la masa mea, i torn blonda pe frumosul lui ort, nu vine, se uit fix la mine, se face c nu m cunoate, detept biat i drgu, ce mai, i talentat, pcat c joac aa de rar, parc cc, numai el ? Ci i irosesc talentul acolo... Iar ? S-a nclzit blonda, nu mai e bun, ia s cer eu alta. s cer, dar cui ? Fata asta apare rar de tot, ca premi erele la Teatrul de Comedie... doamne pzete, c urt n rav am... Uite-i pe ia doi, cum se privesc prin Murfatlar, ce i-or fi tcnd, unul altuia, de atta timp ? i de ce snt ncruntai.. doar snt n vacan, sntem cu toii in vacanf, sntem Copiii soarelui... Nu, c-i un ble stem ! Gata... Tipul cu sfri jita, la dc colo, cu must cioar, e hruit de mute, toate s-au slrns la el i l atac n valuri succesive, ca eriniile n piesa lui Sartre... Pliu !... Dumnezeule, ce pi cioare, pi, cu picioarele astea, s stai la Soveja i s atepi troleibuzul de centru, nu-i pcat de Dum nezeu ? S mearg i ca la Neplun, la Jupiter, la Venus, poate-o vede Sergiu Nicolaescu, sau Mircea Drgan, s fac din ea actri, c destule ca ea uindu pelicula, de nu mai ncape una de meserie in filmele noastre, na, c tot acolo am ajuns... Blonda e cald bine. trebuie s-o schimb cu alta de la ghea, dar unde o fi umblind fata aia care opia adineauri cu halbele pe tav, ca un can gur... Marele premiu al cri ticii ! i aici las lotul vraite, c, de vreo dou sta giuni. -a fcut mai nimic, la el acas... Uite, s-mi piar setea, dac mai pome nesc o vorbuli despre... Ajunge. Snt stul. snt obosit, am nghiit de stule, am vzut pe s turate, mi-o fi i mie, am venit s m odihnesc, s uit, s ascult muzic, s visez, s m bronzez la soare... S m bronzez, nu s m pr jesc, nu s m rumenesc n halul sta, c m frige c maa, iau foc ca Jeanne d'Arc... chiar, de cnd nu s-a mai jucat Sfiita Ioana ? i cite nu s-au jucat, i cite zac uitate, i actriele se trec, i actorii imbtrinesc, n vre me cc dumnealor plng c au greuti cu repertoriul ! Dac nu citesc, dac nu scormonesc, dac nu... dac nu ncetez odat cu aiurelile astea. mi trag singur palme ! ...Parc a mai stat ploaia, se face iar frumos, norii s-au mai rzbunat spre ams asta am voie, e poezie ! dar stau grmad peste sat. Peste satul dc vacan,' unde b team planul s merg desear cu bieii s bem_un vin, s mncm un grtar, pe urm nite plcinte de-alea gro zave, nu, fr plcinte, c m fac ct George Constan tin... chiar, de ce n-or fi venit cu Ti mon pe litoral, de cc nu aduc, domnule, cele mai bune spectacole, de ce trimit toate uanelele, c-i piere omului pofta de... hotrt lucru, nu-s ntreg la minte. Va s zic, plec n va can, predau toate materialele la timp i fr pierderi, jur, pe peronul Grii de Nord, s uit cc fac unsj>rczcce luni pe an i... poftim ! Fac ce [ac i tot cu gndul la... In condiiile astea, nu mai vreau nici o blond, trei ajung, m mbrac mai ca lumea i m duc la Teatrul de var din Mamaia, s vd un spectacol. Poate-mi trece, mai salutri tii ? de

Aa c, avei pe litoral !

16

www.cimec.ro

CRONICA LITERATURII DRAMATICE


LAURENIU UUCI
I

Teatrul Mriei

Banu, un joc secund"?


perficial n motivaii, cu m u l t e r e p l i c i i n t e ligente la m o d u l c u l t u r a l " , piesa, (Iei scris n 194445, aduce a m i n t e , p r i n s t i l i v i ziune, dc m o d u l l i t e r a r caracteristic a n i l o r '50'55. Este, deci, n f e l u l e i , o lucrare dc avangard. Revelion aduce n scen, sub p r e t e x t u l t r a diionalei agape de l a cumpna a n i l o r , u n numr de personaje interesante, n p r i m u l rnd, ca v o c i " ale u n o r teze i concepii curente n viaa social-politic a anilor '46'47. Se schimb r e p l i c i inteligente, ee fac observaii subtile, se discut m u l t i b i n e , se consum d r a m e v o r b i t e , d a r v o r b e l e snt pe ct de frumoase, pe att de p a l i d e , n u curge snge p r i n arterele l o r . aspectul de s i m p o z i o n domin. Cadrul social e asemn t o r cu cel d i n piesa precedent, n u m a i c, de, dota aceasta, i n t e l e c t u a l u l m i c - b u r g h e z se afl n p l i n efort de adaptare la noua r e a l i tate ; c a d r u l d r a m a t i c i cel c o n f l i c t u a l snt, acum. inseparabile i conin, iari ca n piesa anterioar, d i s p u t a e r o t i c u l u i cu p o l i t i c u l , consolidarea opiunii p o l i t i c e p r i n a r gumente sentimentale. Scris n 1947 i r e v i z u i t n 197G. t e x t u l acesta, dac n u e m a i d r a m a t i c dect cel a n t e r i o r , e m u l t m a i puin schematic, i. n orice caz, rezistent sub r a p o r t u l s t i l u l u i i a l v i z i u n i i . Ziua cea mare este o pies aproape ratat, p r i n abundena l o c u r i l o r comune, falsitatea situaiilor, a r a p o r t u r i l o r u m a n e , ba chiar a prezenelor u m a n e , i n u neleg de ce a u toarea, dei contient de imperfeciunile t e x t u l u i , 1-a p u b l i c a t , totui, l n t r - u n avertis m e n t " , n e anun c a operat serioase m o d i ficri n v a r i a n t a iniial, fr folos. ns. de v r e m e ce impresia general rmne aceea de a r t i f i c i a l i de ultraschematic. Aciunea e plasat n m e d i u l rnesc, l a nceputul co operativizrii (1949), i, n afar de i n t e r f e rena e r o t i c - p o l i t i c (se pare, o tem preferat a Mriei Banu), n i m i c n u poate f i reinut : ceea ce este adevrat n pies ine de l o c u l c o m u n , i a r ceea ce v r e a s f i e o r i g i n a l n u reuete s fie i a u t e n t i c . Magie interzis, l u c r a r e despre care se precizeaz c* este o c o m e d i e n dou acte", scris n 1968, rezist cu succes e x a m e n u l u i

A l treilea v o l u m d i n ..opere d e f i n i t i v e " de M a r i n Banu, c u p r i n s e n seria ediiilor de autor a E d i t u r i i M i n e r v a , este dedicat d r a m a t u r g i e i . Mrturisesc a-1 f i deschis cu sen t i m e n t u l decurgnd, p r o b a b i l , d i n t r - o p r e judecat c reprezint u n j o c secund", o form de manifestare a i s p i t e i totalitii, a tendinei s c r i i t o r u l u i r o m A n de a f i total", de a se a f i r m a n ct m a i m u l t e g e n u r i l i t e rare, de a face. c u alte c u v i n t e , literatur. Pn l a u n p u n c t , s e n t i m e n t u l acesta s-a con f i r m a t n lectur, semn c prejudecile a u , uneori, puterea a x i o m e i i v a l i d i t a t e a teo remei. S p u n pn l a u n p u n c t " , fiindc. n ciuda evidenelor de totalitate", t e a t r u l M riei Banu trece d i n c o l o dc ispita p o l i m o r f i e i literare, nmhiionnd s f i e n u n u m a i f o r m n l . dar i substanial, a l t c e v a dect o adaptare (la r i g o r i l e r o s t i r i i dialogate) a m a t e r i e i afec tive i intelectuale cc domin n g e n u l care a consacrat-o pe autoare : poezia. D e p a r t e , deci, de a f i teatru poetic, piesele d i n acest v o l u m (patru l a numr) snt departe i de temele, i m p l i c i t , de v i z i u n i l e , ce nu caracterizat, suc cesiv, excepionala creaie a poetei, de la ara f e t e l o r " , p r i n ie-i vorbesc, Americ", la Portretul d i n F n y u m " . Caracterul de j o c secund" a l t e a t r u l u i , n r a p o r t cu poezia, se conserv, ns, ntr-un neles ct se poate de p r o p r i u , i m e d i a t ce aducem n discuie vnlonrea. Fa n fn cu poezia, d r a m a t u r g i a Mriei Banu are u n aer o a r e c u m ocazional. S v e d e m despre ce este v o r b a n piese. Oaspeii de la mansard evoc u n m o ment istoric t u l b u r e (decembrie 1942), p r i v i t din perspectiva l u p t e i antifasciste. n condiii dc ilegalitate. C a d r u l social : f a m i l i a m i c burghez ; c a d r u l d r a m a t i c : trecerea treptat la sting" a c a p u l u i d e f a m i l i e , sub i n f l u ena f i i c e i sale, student l a B e l l e - A r t e , a ceasta, l a rndu-i, intrat n micarea a n t i fascist m a i puin d i n m o t i v e p o l i t i c o - i d e o logice, i m a i m u l t d i n considerente de amor, p e n t r u u n n p r i g i d e v o t a t v i z i o n a r al unei l u m i m a i b u n e ; c a d r u l c o n f l i c t u a l : disputa e r o t i c u l u i cu p o l i t i c u l ; c a d r u l i d e i l o r for : dezorientarea politic a i n t e l e c t u a l u l u i niic-burghez n a n i i rzboiului, a p t i t u d i n e a aceluiai de a f i c o n v e r t i t p r i n a r g u m e n t e sentimentale. Cam schematic, destul de su

www.cimec.ro

17

c r i t i c . U n decor spaio-lcmporal specific l i t e r a t u r i i de science-fiction gzduiete o dram a incomunicrii i, totodat, o comedie a a t r o f i e r i i afective. Personajele a u m a i mult via, p a r a d o x a l , ntr-o l u m e a v i i t o r u l u i h i p e r t e h n i c i z a t pn la apariia roboilor u m a n o i z i ; o lectur la n i v e l u l s i m b o l u r i l o r presupuse n recuzita S. F . ar deconspira ac t u a l i t a t e a , aa-zis etern, a t e m e l o r pe care le dezvolt, m a i m u l t sau m a i puin rele v a n t , d i s c u r s u l d r a m a t u r g i e . n ntregul e i , piesa c o meditaie, i grav i ironic, despre i l u z i i l e i d e z i l u z i i l e libertii u m a n e ; d i a l o g u r i l e au p r o f u n z i m e , eroii p r i n d c o n t u r u r i caracterologice p r i n ceea ce rostesc, conflic t u l p r i v i n d categorii etern d i s j u n c t i v e nu pretinde morivaiuni detailate, efectul b r e c h t i a n al distanrii face ca o r d i n e a c o n veniei teatrale s n u sufere de pe u r m a

presiunii subiectivitii autoarei. 0 pies hun, tot t i m p u l interesant. De o factur, n general, modest, t e a t r u l Mriei Banu, dac n u rezist l a o compa raie cu poezia, are, totui, o interesant semnificaie istorico-literar : fiecare pies este (exceptnd m i c i l e retuuri) o oglind f i del a mentalitii l i t e r a r e d i n epoca n care a fost scris, p r i m e l e t r e i , p e n t r u a n i i '50, a p a t r a , p e n t r u d e c e n i u l apte. Puhlicndu-le, m a i cu seam pe cele dinii, fr a le re v i z u i r a d i c a l , M a r i o Banu a d o v e d i t n u s p i r i t c r i t i c , desigur, d a r , cu siguran, o desvrit onestitate n r a p o r t cu p r o p r i a - i evo luie literar. I i preuim aceast calitate m o ral, dei tim c judecata t i m p u l u i n u poate l u a n considerare, ca a r g u m e n t a x i o l o g i c , onestitatea. M a r i a Banu, cunoscnd, fr ndoial, acest l u c r u , i-a a s u m a t r i s c u l .

Breviar A. T. M.
14 iunie : se discut turneul Teatrului Dramatic d i n Constana, cu Clipa de V i r g i l Stoenescu, dup r o m a n u l l u i D i n u Sram, i u n spectacol de s t u d i o , cu dou piese ntr-un act de constneanul H r i s t u L i m o n a . Iau cuvntul Constantin Dinischiotu, Rodica Sanda uuianu, M a r g a r e t a Brbu, Theodor Mneseu, Victor P a r h o n , Ileana Ploscaru, V i r g i l Stoenescu i coordonato r u l discuiilor, V a l e n t i n S i l v e s t r u . I n privina pieselor l u i H r i s t u L i m o n a i a s t i mulrii a u t o r i l o r l o c a l i , c r i t i c u l V a l e n t i n Silvestru atrage atenia c localismul" n u este specific c u l t u r i i rom neti, considernd c asistm prea des la investiii de efort n piese l i p s i t e de per spectiv. P r i n s i m p l i t a t e , ele gan i esenializare, Clipa este, ns, u n u l d i n t r e cele m a i b u n e spectacole ale l u i Constantin D i n i s c h i o t u . M o m e n t u l b u n al teatrului constnean se datoreaz i co laborrilor regizorale din afara c o l e c t i v u l u i , care au r o l u l de a mprospta a t m o sfera de l u c r u . 18

22 iunie : arc loc, la P l o ieti, discuia pe marginea p r e m i e r e i europene a piesei Ce a lsat furtuna de a u t o r u l venezuelean Cesar B e n gifo. Particip a c t o r i a i Tea t r u l u i M u n i c i p a l d i n Ploieti, d i r e c t o r u l instituiei, Corneliu R e v e n t , r e g i z o r u l spectacolu l u i , H a r y E l i a d , traductorul piesei, p r o f . u n i v . d r . P a u l A l e x a n d r u Gcorgescu, p r e c u m i, d i n partea A . T . M . , u n n u meros g r u p , clin care fac p a r t e artista emerit Dina Cocea, vicepreedinte al A . T . M . , regizoarea Sorana Coroam, p r o f . u n i v . d r . I o n Margareta Toboarii, c r i t i c i i Brbu (coordonator al dis cuiei), Natalia Stancu i Victor Parhon, autorii dra m a t i c i P a u l Cornel Chitic i R a d u F . A l e x a n d r u . S-n r e levat continuitatea u n u i pro g r a m de larg deschidere r e pertorial (atent i l a zo nele geografice m a i puin prezente pe scenele noastre), precum i realizarea u n u i spectacol de cert calitate artistic, r e m a r c a b i l , deopo triv, p r i n p a t o s u l revoluio n a r , p r i n p a t e t i s m u l i v i b r a ia poetic a -expresiei sce nice i, n u n u l t i m u l rnd, p r i n v a l o r i l e plastice deose b i t e ale scenografiei l u i V i t t o rio Holtier. Intre creaiile actoriceti ale reprezentaiei \t fost apreciat n m o d spe cial aceea a S i l v i e i Nstase,

n r o l u l Brusca ; de aseme nea, au fost menionate rea lizrile Olgi D u m i t r e s c u i Eugeniei Laza, ale lui Nicolae P r a i d a , A n d r e i B u r saci, D u m i t r u Pelade i F a b i a n Gavriluiu. 1 iulie : p r e m i e r a pe ar a piesei Rugciune pentru un disc-jockey de D u m i t r u R a d u Popescu, n i n t e r p r e tarea T e a t r u l u i D r a m a t i c d i n Galai, este urmat i ea de o dezbatere, animal de o numeroas p a r t i c i p a r e a c r i t i c i l o r d r a m a t i c i i a o a m e n i l o r de t e a t r u . Reprezentaia e apreciate ca u n e v e n i m e n t a l s t a g i u n i i dc ctre D i n a Cocea, M i r a Iosif, Margareta Brbu, I o n Lazr, tefan Ture, R a d u F . A l e x a n d r u i V i c t o r P a r h o n . Snt reliefate valoarea i importana piesei, pregnana scenic a i d e i l o r ei, n spectacolul, de m a t u ritate artistic, a l r e g i z o r u l u i Nicolac Scarlat. ; se formuleaz aprecieri p o z i t i v e l a adresa c a d r u l u i plastic a l reprezen taiei i observaii critice v i znd realizarea costumelor. Coordonatorul dezbaterii, Va lentin Silvestru, subliniaz calitatea de t e a t r u p o l i t i c a reprezentaiei, acuitatea i actualitatea d e z b a t e r i i ideolo gice pe care o p r o p u n e noua pies a l u i D . R. Popescu.

www.cimec.ro

r u l c o n v i n g e r i l o r l o r indic t e m p e r a t u r a temporaneitii romne, p r i n avut nevoie n r a p o r t cu o oper

con dat.

A i n t r a t aceast oper n i s t o r i a l i t e r a t u r i i efectul v a l o r i i s-i denune e i ; a u t o r u l n-a n scris confraii potopea-

ca nlturabili, p e n t r u a-i face loc m a i l a r g p r i n t r e e i i naintea l o r , n i c i s-i ci in se n scris c r o n i c a r i i c u mscri, p e n t r u ca s-i dea, de fric, note b u n e c u parcel pe aleea universal Vito principal. a Pandolfi, A intrai i con abil, istoria teatrului contempo biografic

ran ; domnul mai

de pild,

sider, n cartea l u i italian avnd ne a

c u n u m e l e de

sus, c opera e de o t e a t r a l i t a t e

c u precdere u n caracter satiric i a autorului la natura personajelor pe a timpurilor

gresiv, t e m p e r a t u n e o r i de o sincer a d e z i u care l e prezint. ntr-adevr, t aceast comedie i noastre e escnialmente satiric, adic nscu d i n indignare deoarece veritabil, vede fundamental tristelor vesel, ral gul friabilitatea

m i z e r i i ale existenei. F a p t u l c e a r h i t e c t u dup u n plan clasic n u se m a i cere dramatur d e m o n s t r a t . Cu toate acestea, dei

a m a n i f e s t a t alert teoretic o r i de cte pies a sa e o vizibil

o r i i s-a prut c scena v r e a s se m o d e r n i zeze, n m a i fiecare aspiraia nou de dialog cu constructorului ctre modalitate Sentimentul

publicul.

Aurel Barangavzut din profil


A u ncepui s apar c o p i i d u p s c r i e r i de ale sale. Cc s e m n m a i b u n p e n t r u c o n f i r m a rea originalitii l o r ? Piesele snt n p e r m a nen pe scen. Ce s i m p t o m m a i e d i f i c a t o r , de p o p u l a r i t a t e ? L a 6 5 de a n i , s c r i i t o r u l merge pe strada notorietii c u d o u v o l u m e de c o m e d i i s u b bra, aproape o p t sute dc p a g i n i , a d n o t a t e de t e o r e t i c i e n i i p r a c t i c i e n i teatrali, p r o z a t o r i i poei c e l e b r i , a c t o r i i regizori ilutri, c h i a r i c r i t i c i , niciodat a d j c c l i v a b i l i p o z i t i v , d a r certificnd, p r i n ce spun, aderena o p i n i e i p u b l i c e ; cci m e r c u

su n o v a t o r n literatur e c a p i t a l . A inlnipinat, n u o dat, i rezerve. U n e l e , p o l i t i c e m a i d c d e m u l t ; rmne de vzul ce politic a n u m e fceau cei i n chestiune. A l t e l e , c r i t i c e , c u p r i v i r e l a nemplinirile v r e u n e i piese ndreptite ; o r i p o s i b i l e ; n o r m a l e . A a v u t p a r t e , cndva, i de o c a m p a n i e de desfiinare ; s-a desfiinat, dei n u c h i a r de l a sine, c a m p a n i a n cauz. Ca orice satiric, c u i r o n i a ascuit n bandulier, ca orice a u t e n t i c p a m f l e t a r , n a crui climar c cerneala fluid a i d e i l o r , n u zaul gros al autoafirmrii, a a v u t i v a avea de nlmpinat reacii piezie o r i fie. E l scrie ns m e r e u , c u for comic i ndrzneal civic, c u contiin critic f i e r b i n t e i v o i o ie natural. I n faa hrtiei albe mna n u - i tremur, d e c i z i i l e snt t o t d e a u n a l u a t e i coala scris se face scut. L a 65 d c a n i , A u r e l B a r a n g a c o perso n a l i t a t e a c u l t u r i i noastre socialiste, u n reper al r i s u l u i romnesc, m e m b r u m a r c a n t a l aca d e m i e i i n e f a b i l e a s p i r i t u l u i , n care, dac eti ales, rmi i r e v o c a b i l .

Valentin Silvestru
19

www.cimec.ro

FESTIVALUL

NATIONAL C N T A R E A R O M N I E I "

premier

i u n creator schimb de opinii


Premiera piesei Moartea lui Vlad epc de D a n Trchil, realizat dc c o l e c t i v u l de teatru i de c i n e c l u b u l Casei de cultur a m u n i c i p i u l u i G i u r g i u , reprezint u n m o m e n t i m p o r t a n t n istoria acestei echipe artistice de a m a t o r i , cu v e c h i state de a c t i v i t a t e , m prosptat mereu cu o a m e n i talentai d i n ' ntreprinderile i instituiile oraului. D i s t r i buia spectacolului reunete s u d o r i i econo miti, pensionari i t i n e r i s t r u n g a r i , nv t o r i i telcfoniti, e l e v i i profesori, muzeo g r a f i i s u b i n g i n c r i . Dup u n r e p e r t o r i u axat, ndeosebi, pe actualitate (Cititorul de contor de P a u l Everac. O zi dc odihn de V a l e n t i n K a t a e v , Comedie cu olteni dc G h . V l a d , Arta comediei de E d u a r d o de F i l i p p o ) , co l e c t i v u l a o p t a t p e n t r u o pagin dramatic inspirat d i n istorie, rspunznd p r o m p t che mrii adresate, deopotriv, profesionitilor i a m a t o r i l o r , de a c o n t r i b u i ct m a i direct i m a i cuprinztor l a opera de educare p a t r i o t i c a p u b l i c u l u i , ntiprind n m e m o r i a gene raiilor contemporane o i m a g i n e v i e a fapte l o r de glorie ale t r e c u t u l u i . Piesa l u i D a n Trchil n u e uor de m o n t a t . Dificulti de reprezentare s-au i v i t n montrile anterioare, datorit m u l t i p l e l o r p l a n u r i ale aciunii, vastei g a l e r i i dc perso naje, n care se ntlnesc f i g u r i istorice : tefan cel M a r e , M a t e i C o r v i n , H a m z a Paa etc. Spectacolul artitilor a m a t o r i d i n G i u r g i u , pus n scen de r e g i z o r u l profesionist I o n Simionescu, se c u v i n e s u b l i n i a t cu laude : n m o d e v i d e n t , aceste dificulti nu fost n v i n s e , l u m e a piesei i ideile care o anim au fost traduse ntr-o i m a g i n e scenic expre siv i convingtoare. Datorit u n u i proce deu de tehnic combinat. mpletind mij

loacele de expresie teatral cu cele cinema tografice, s-a obinut o a p r o f u n d a r e i o sporire a d r a m a t i s m u l u i aciunii, o sugestiv perspectiv asupra c o n j u n c t u r i i istorice. Sec venele f i l m a t e cu talent de ctre o p e r a t o r u l Gabriel Gebil, tehnician la Combinatul c h i m i c d i n G i u r g i u , au c o n s t i t u i t u n l i a n t n stare s pun n valoare e f o r t u l regizo r u l u i i a l interpreilor. adevrat c exist i u n oarecare exces de tehnic, i a r unele f o r m u l e pleonastice snt stnjenitoarc, d a r , dincolo de nsemenea n e a j u n s u r i , reprezenta ia se desfoar sobru i e c h i l i b r a t , cu patos reinut, demonstreaz m a t u r i t a t e n e x e r c i iul artistic. I n p r i m - p l a n s-a i m p u s , aa c u m se i c u venea, V l a d epe, ntruchipat de s u d o r u l Petric B r e z o i cu o emoionant s i m p l i t a t e . V i i i convingtoare au fost portretele sce nice nfiate de M a r g a Constantinescu (Voica), A n c u D a m i a n (Prelatul), Viorica Moise (Prinesa), Cornelia Sceanu ( D r u s a ) , Camelia Popescu (Doica), Stelian Berbec (tefan cel M a r e ) . C h i p u r i expresive de bo i e r i , de clugri i oteni, de cpitani, au realizat firesc i cu sinceritate : Jean CIon a r u , D o r n Popescu, D a n V a l e n t i n , F l o r i a n Btrnache. A d r i a n Psepolschi, I l i c Clement, T r i f u Constantin, M a r i n C r o i t o r i i , I o n M a n d u . Se c u v i n e s menionm n m o d special, p e n t r u calitatea contribuiei i p e n t r u zelul lor, pe t e h n i c i e n i i , mninitii. r e a l i z a t o r i i de c o r u l u i , u n i i d i n t r e e i , i interprei talentai: E m i l M i h a i (coordonator t e h n i c ) , I o n Rot a r u ( l u m i n i ) , D i n u F l o r i a n (regizor t e h n i c ) , C. Constantinescu i I l i e Gogoa (executani decor), A l e x a n d r u D a n Gomoescu (ilustraie muzical, scenariu i regie de f i l m ) . D i n iniiativa C o m i t e t u l u i judeean de c u l tur i educaie socialist I l f o v i a Asocia iei o a m e n i l o r de art d i n instituiile teatrale i muzicale ( A . T . M . ) , dup spectacol a a v u t loc o ntlnire ntre a m a t o r i i artitii p r o fesioniti. A r t i s t a emerit D i n a Cocea, acto rul D i n u I a n c u l e s c u , a u t o r u l piesei, D a n Trchil, c r i t i c i i N a t a l i a Stancu i Valeria Ducea, ziarista D o r i n a Bdescu a u fcut un creator s c h i m b de o p i n i i cu interpreii.

20

www.cimec.ro

CRONICA SPECTACOLELOR
i

PIESA R O M N E A S C PE S C E N

TEATRUL N A I O N A L VASILE ALECSANDRI" DIN IAI

ACETI NEBUNI FARNICI


d Teodor Mazilu
D a t a p r e m i e r e i : 2 2 i u n i e 1078. Regia : C R I S T I A N HADJI-CULEA. Scenografia : D O I N A S P I E R U . Distribuia : P E T R U CIUBOTARU (lordache) ; C O R N E L I A G H E O R G I I I U (Camelia) ; LIANA MRGINEANU (Silvia) ; F L O R I N M I R C E A ( A d a m ) ; IOAJV C H E L A R U (Dobrior) ; G H E O R GHE MARINCA (Sublimul) ; V A L E RIU R O R U (Brbatul c u c a p u l i n n o r i ) ; G E L U Z A H A R I A (O lichea n trziat).

z i l u , d r a m a t u r g i e , o v r e m e , evitat, i a r cndva interpretat u n i l a t e r a l , pe filiaia t e a t r u l u i a b s u r d u l u i , i n j u r u l cruia s-au fcut m u l t e speculaii. 0 etichet care p u n e o amprent convenional asupra u n e i opere i o poate ine, o bucat de v r e m e , departe de cuve nita aprofundare. L a u n m o m e n t d a t , c a m p r i n partea a doua a spectacolului, a m a v u t impresia c se dezvluie adevrata natur a p a r t i t u r i i i n terpretate : u n t e x t p o l i t i c , u n p a m f l e t p o l i tic de o virulen actual extraordinar ! lat cheia c i t i r i i exacte a t e x t u l u i , ntr-un c o n t e x t schimbat, c o n t e x t u l z i l e l o r noastre, cnd n u ecourile u n o r curente i ale u n o r tendine catalogheaz u n f a p t de art, c i realitatea, n c o m p l e x i t a t e a i n devenirea ei dialectic. D a , Aceti nebuni farnici e n p r i m u l rnd u n t e x t p o l i t i c , p e n t r u c n u modalitatea parabolic i paradoxal n care e scris d cheia nelegerii sale, c i esena r e g i s t r u l u i comic. ntreaga poveste a nebuni lor farnici" e o expresie a neintegrrii, caracterul d e p a m f l e t privete t o c m a i rupe rea intenionat a condiiei individuale de condiia social i t o t u l v r e a s spun, s p u ne, de f a p t , ct de jalnic i dezumanizatoare o o asemenea inadverten, p e n t r u c o m u l se mplinete n u m a i cu condiia integrrii, n c o n t e x t u l realizrii vocaiei sale sociale. A l t f e l , e exclus d i n real, i a calea aristofanesc, a norilor" sau a psrilor" groteti, de care rdem i pe care le satirizm c u p o r n i r e a sntoas a ndreptrii l u c r u r i l o r . A n a t u r i i l u c r u r i l o r . S-a discutat prea m u l t

N c - a m deplasat Ia Iai p e n t r u a vodca r e editarea scenic a u n e i a d i n t r e lucrrile r e prezentative ale d r a m a t u r g i e i l u i Teodor M a

www.cimec.ro

21

despre apartenena d r a m a t u r g i e i l u i Teodor M a z i l u la t e a t r u l a b s u r d u l u i ; d a r n u asta e p r o b l e m a d r a m a t u r g i e i sale i n u doar att trebuie vzut d i n ea, p e n t r u c a t u n c i n u m a i p u t e m face distincia d i n t r e expresia grotesc-parabolic a pieselor sale i cea a pieselor blrnului A r i s l o f n n . care se folosea de aceleai m i j l o a c e , fr a avea de u n d e s tie de curentele secolului '20. U n pamflet p o l i t i c , deci. Exagerm, c u m v a ? n partea a doua a spectacolului, cnd aciunea (cu m u l t e t r i m i t e r i la realitate) se desfoar n b i r o u l l u i I o r d a e h e " , la l o c u l dc munc, a m a v u t rezerve fa de t o n u l interpretrii, n e p o t r i v i t cu f o n d u l c o n f r u n trii d i n t r e cele dou personaje, Iordaehe i Dobrior, eu sensul c u v i n t e l o r i a t i t u d i n i l o r l o r . M o m e n t i m p o r t a n t n s t r u c t u r a p i e sei, m o m e n t care implic i explic meca n i s m u l r u p e r i i , a l despririi, pies cu pies, a i n s u l u i de n a t u r a sa, de esena sa. M o ment revelatoriu dramatic i estetic. Dac-1 j o c i urmrind logica acestei d e m o n tri, obii i t o n u l i elocina semnificaiilor p a m f l e t u l u i . Cu o anumit detaare i m o r g. Cu a u t o r i t a t e a celui ce, incontient, e m i t e aberaii, convins c exprim o poziie intransigent fa de d e s t i n , d e s t i n u l pe care i-1 semneaz singur. Dac j o c i n u m a i efectele acestei demontri, motivaia persona j e l o r rmne ascuns, neneleas, n e e x p l i c a t, i a r d r u m u l l o r pn aici, ca i de aici ncolo, echivoc. Semnificaiile, multiplele semnificaii p o l i t i c e contemporane, se p i e r d . C o m i c u l oscileaz ntre a f o r i s m i aluzia cu ..blaie scurt". ceea ce s-a ntmplat, d i n pcate, n partea a doua a spectacolu l u i ieean, cu interpreii P e t r u C i u b o t a r u i l o a n C h e l a r u , care a u euat ntr-un r e g i s t r u i e f t i n , b a n a l , fr nuane, fr a i e r a r h i z a i d e i l e , ntr-un joc zgomotos, nelinitit, i n cert, care -a p u t u t s le defineasc p o z i ia. De a i c i , t o n u l i l i m i t e l e s p e c t a c o l u l u i . R e g i z o r u l Cristian H a d j i - C u l e a -a urmrit esena, att de actual, a piesei, c i a rmas la s t r a t u l ei aforistic, viznd i m a g i n i i sem n e care schieaz o l i n i e caricatural, d a r n u se integreaz ntr-un a n s a m b l u decis, d i r i j a t , n c a d r u l cruia ar c o n t u r a ceva co erent. E l -a c i t i t piesa n c o n t e x t a c t u a l ; a interpretat-o p r i n prisma ecourilor altui context. Aciunea scenic se petrece ntr-un o u . Lsm l a v o i a fiecruia s desprind nele s u r i l e s e m n u l u i , p e n t r u c, n ceea ce ne privete, e l ne-a s t i m u l a t efectiv fantezia (so c o t i n d u-1 p r o p r i u s t r u c t u r i i comice a piesei, ca i vzduhul p e n t r u psrile l u i A r i s t o f a n sati crengile c o p a c u l u i p e n t r u roii" l u i C i p r i a n ) , d a r ne-ar f i i m p o s i b i l s alegem

o explicaie a n u m e . I n i n t e r i o r u l acestui ou se afl i i n t e r i o r u l real a l l u i Iordaehe, sau, s-i zicem n o i , i n t e r i o r u l m o r a l , nghesuit i uuapoda, i c e r u l cu stele, i perspectiva citadin .a.m.d. Coaja o u l u i se desprinde, ca ntr-un balet, cnd protagonitii o i a u pe calea absolutului", i imaginea plastic a oazei paxadisince c u n a d i n t r e cele m a i sa vuroase d i n cte se p o t i m a g i n a , cu p o r t o cali care se apleac graios peste u n i v e r s u l fad a l personajelor, fad i p u s t i u , ca i a l b u l cearafului dc sub cnre apar i pe care se mic. n aceast zon de i m p o n d e r a b i l i t a t e uman. D e a l t f e l , aici i j o c u l a c t o r i l o r e s a v u ros, crend. ponte, cel m a i e x p r e s i v m o m e n t al p a r a b o l e i i cel m a i a p r o p i a t de sensurile piesei, p r i n tonalitatea r o s t i r i i i p r i n gestu r i l e ncetinite ale t u t u r o r Cornelia Ghcorg h i u . L i a n a Mrginennu, loan Chelaru. Petru C i u b o t a r u i b u b u i t u l dc t u n e t al apariiei l u i V a l e r i u B o b u , brbatul cu c a p u l n n o r i " , care caut m e r e u Cmpina, ca u n l e i t - m o t i v a l desincronizrii. I n celelalte m o m e n t e , de interior", se pedaleaz prea m u l t pe mes chinria spaiului ; Cornelia G h e o r g h i u i L i a n a Mrgineanu izbutesc s creeze dou p r o t o t i p u r i ale f e m e i i fatale, u n a care dis truge m o r a l u l brbailor, alta care reface m o r a l u l , pe l i n i i caricaturale i n s p i r a t alese i cu o bun tiin a efectelor scenice. D a r nvala l o r n u n i v e r s u l ngust a l e r o u l u i , insinuant i fatal, n-are i c o r e s p o n d e n t u l de efect d i n partea v i c t i m e i , P e t r u C i u b o t a r u desfurnd m a i m u l t u n joc a l aparenelor, ngroat i e x t r a v a g a n t , dect a l esenelor s u b t i l e . o victim care se zbate asemeni u n e i insecte ntr-o plas de pianjen, n e m a i lsndu-ne nou t i m p s nelegem c, de f a p t , zbaterea l u i n u e expresia avntului spre eliberare, spre zbor, c i a nrobirii c o n tiente, dat f i i n d lipsa total a u n u i ase menea avnt. I n t e r p r e t u l se mic m u l t , se agit m u l t , se urc pe scaune i pe d u l a p u r i , d a r n u izbutete s creeze personalitatea e r o u l u i , care s-1 defineasc n r a p o r t u r i l e cu cei lali i cu sine nsui. D i n p r i c i n a acestei ned e f i n i r i scenice, n i c i m o r a l a spectacolului n u se definete clar. O ncercare, deci. Cu reuite pariale, ac toriceti i plastice ( d i n ncest p u n c t de v e dere, e foarte sugestiv scenografia D o i n e i Spieru), c u accente caricaturale savuroase, cnd r e g i z o r u l a fost m a i aproape de coni n u t u l scenelor ( p a r a d i s u l , de e x e m p l u ) , d a r care n u se ncadreaz, n cele d i n urm, ntr-o concepie artistic actual.

C. Paraschivescu

22

www.cimec.ro

TEATRUL DE NORD DIN SATU MARE - SECIA ROMN

SCENE DIN VIAA UNUI BDRAN


de I). Solomon
Dala premierei : 11 mai 1978. Regia : M I H A I RAICU. Scenografia : DELIA IOANIU. Distribuia : A N D R E I R A L E A (Al) ; CAROL. ERDUS (Filip) ; CAZIMIR TANASE (Osman) ; ORTANSA PANAMARENCO (Ema) ; V I O L E T A HER RI UC (Cela).

Carol Erds (Filip), Cazimir (Osman), Andrei Ralea (.11)

Tnasc

Cu expediia n nord" (cum o numete autorul), nregistrm a treia variant scenic a comediei l u i Dumitru Solomon, ntr-o singur stagiune, i cine a avut prilejul s le vad pe toate are posibilitatea s verifice cteva aseriuni p r i v i n d factura particular a textului i modalitatea de o fructifica mai bine. Ceea ce n i s-a prut se confirma, I n p r i m u l rnd, este caracterul aparte al piesei, faptul c ca nu se poate ncadra rigid i alegoric n specia satirei, ci atinge aceast specie p r i n cteva ascuite elemente satirice, dar, n ntregul ei, este altceva, este mai mult, sau mai puin, m a i degrab u n para dox al genului, n manier eseistic ; de aici deriv faptul c nu situaiile, n u personajele snt importante, ci ideile, opiunile, atitu dinile fundamentale fa de via i de societate. ceva voltairean n aceast scriere, simi tot timpul c scenele i aciunea snt dirijate dc un filozof ; dac; dup voia lucrurilor, ele ar f i putut s se desfoare ntr-un fel sau n altul, ele se desfoar, ns, numai ntr-un fel, cu intenia, precis, a parabolei, pilduitoare pentru unele ati tudini anacronice n comportamentul oame nilor, dar, mai ales, pentru efectele pgubi toare ale fanatismului, ale lipsei de msur mai bine zis, ale nesocotirii msurii i nlr-o direcie, i n cealalt : exacerbarea condiiei sociale, n dauna integritii condi iei umane (ca n cazul l u i Osman) ; i exa cerbarea condiiei umane, i n dauna integri tii condiiei sociale (ca n cazul l u i A l ) . Fiecare dintre ei e, n acest fel, un prototip dc neconcordan. Msura e condiia devenirii.

S rememorm : la Botoani a fost un spectacol incert, la Galai, o reprezentaie inteligent (la premier !), cu subtiliti afo ristice, care prelungeau, inspirat, imaginea oferit de text. La Satu Mare se joac, p u r i simplu, o variant cert, care ncadreaz exact datele piesei i le transmite tot exact, fr tendine de re-ncadrare ntr-o viziune original, personal, dar trezind rezerve n ce privete monotonia, sau livrescul, sau inexpresivitatea unor momente. Regizorul Mihai Raicu a lucrat cu o msur realist verificat, a dat spectacolului partea l u i de sobrietate, dc lirism i de satir, obinut u n efect sigur i corect, d i n pcate, n u integral i nu cu ecouri, pentru c n Yitmul ascuns al acestei partituri e ceva ce se cere valo rificat printr-o verv fanteziei, care, aici, -a constituit obiectiv principal. Echili brat am zice noi. Cu suficiente momente dc joc bun i de expresivitate artistic, i cu suficiente momente dc joc tern i lipsit dc expresivitate, n funcie de valoarea mai mult sau mai puin scenic a respectivei pri din text. i, totui, u n element de fantezie existat n spectacol : decorul (o bibliotec uria, cu perei pn la cer), imaginat de Delia Ioaniu. S tot priveti, aa, u n cadru care depete dimensiunile obinuite i o evoluie actoriceasc n dimensiuni obinuite, c ceva ce stingherete i nu se leag. Aici, dac -a fost s fie o ncpere obinuit, e de ntrebat : cc simbol a vrut s fie ? Pentru c pereii aceia, care se prelungesc ca nite stnci, nchid perspectiva, sufoc i dau o imagine cam persiflant preocup rilor protagonistului, care nu snt de persiflat. Turnul de filde ? o idee. Dar, atunci, tot spectacolul ar f i trebuit axat pe ideea 23

www.cimec.ro

existcn(ci t u r n u l u i de filde, n a l t t o n i l a alte d i m e n s i u n i dect acelea n a t u r a l e , c u rente, obinuite, n care a fost conceput. D i n t r e protagoniti, a m reinut-o pe O r tansa Panamarenco (dealtfel, a reinut-o i j u r i u l F e s t i v a l u l u i de la Satu M a r e , care i-a a t r i b u i t u n p r e m i u de interpretare). Ea a j u c a t foarte expresiv i cu m u l t e nuane com plementare p e r s o n a j u l E m a , ferind-o de f r i v o l i t a t e sau de cochetrie, sugernd o i n t e grare m a i franc, i a u n o r asemenea tr sturi, ntr-o a t i t u d i n e voluntar, m a i pe p o t r i v a cerinelor f i r i i . A j u c a t ntr-un r e gistru studiat A n d r e i Ralea, i n t e r p r e t u l l u i A l , i a d o v e d i t stpnire a mijloacelor de expresie i destul m a t u r i t a t e n definirea precis a personajului su. A a v u t o evo luie bun i Violeta Berbiuc, n r o l u l Celei, cu prestan i cu treceri abile de la u n registru la a l t u l . Cam r i g i d n i s-a prut, n r o l u l l u i F i l i p , Carol Erds, prezen corect, dar neintegrat ; i a r n ceea ce-1 privete pe Cazimir Tnasc, v o m spune c apariiile l u i , n Osman, d i n p r i m a parte, au priz l a p u blic, datorit m o d u l u i i n e d i t n care se i n s i nueaz personajul, d a r c n partea a doua efectul ncepe s scad, d i n p r i c i n a u n o r t i c u r i verbale i de micare. Ce teatru v a j u c a , oare, piesa, la toamn ?

i Abel (1978) pare s ncheie o trilogie, n care Siit Andrs abordeaz polemic, u t i l i zind schema u n o r parabole istorice i m i t o logice, nsi condiia existenei umane: n toarcerea sa spre epoca medieval a Refor mei i Contrareformei (n p r i m e l e dou) i spre u n m o m e n t de nchegare a p r i m e l o r s t r u c t u r i caracterologice umane, d i n mitologia biblic (n cea de-a treia) n care f i g u r i l e u n o r Calvin, M i c h a e l Kolhaas sau Cain pot dobndi, p r i n e x e m p l u l p r o t e s t u l u i l o r , valene simbolice, general valabile pentru ideen dialectic a angajrii o m u l u i d i n t o t deauna, n r a p o r t cu probleme v i t a l e , ca sen sul dreptii, a l p u t e r i i , a l libertii sociale etc. spun, deci, aceast ntoarcere se face n favoarea unei dezbateri ide atice a p r o f u n d a t e , cu o r i z o n t u r i de des chidere filosofic a m p l e , generoase. A u torul ne propune, aadar, o rcinterpretare, dintr-un p u n c t de vedere n o u , o reevaluare polemic a datelor isto rice sau m i t o l o g i c e , s u b l i n i i n d , i n c o n t e x t u l a n s a m b l u l u i l o r , acele semnificaii c o n f l i c t u ale f u n d a m e n t a l dramatice care p u n n e v i den, i n p r i m u l rnd, o marcat rezonan de o r d i n p o l i t i c . Tratat astfel, confruntarea tragic d i n t r e Cain i A b e l , d i n t r e rul i binele u m a n , pe care nc-o furnizeaz m i t o logia biblic, i a , n d r a m a l u i Siit And ras, proporiile unei autentice parabole pe terna p u t e r i i , a dominrii i a s u p u n e r i i . A d a m i E v a , copleii de culpa i z g o n i r i i . d i n r a i , triesc, mpreun cu f i i i l o r , Cain i A b e l , r u d i m e n t a r i frust, u n d e v a pe pmnt, ntr-o l u m e a elementelor materiale p r i m o r d i a l e , m u n c i n d d i n greu p e n t r u a-i putea asigura existena. A d a m pare blazat ; el caut s uite t o t u l , mblndu-se zilnic i acuznd-o c o n t i n u u pe E v a p e n t r u soarta ingrat ce le-a fost hrzit. E v a s-a resem nat, d a r n a t i t u d i n e a c i o veghe matern asupra l u m i i nconjurtoare se desluete .mai m u l t nevoia de c a l m i dc e c h i l i b r u v i t a l . I n t r e aceti p o l i , oarecum p a s i v i , ca s n u spun a m o r f i , existena celor d o i f i i , Cain i A b e l , se consum, n schimb, cu adevrat activ i plenar. Abel i pstorete eu hrnicie animalele, mulumindu-sc cu p u inul agonisit i aducnd p e n t r u aceasta jertfe de laud l u i D u m n e z e u ; Cain, care n u este mai puin destoinic n a-i m u n c i pmntul, nu dobndete, totui, roadele pe care le sconteaz, i a r jertfele l u i n u snt p r i m i t e la cer. Pn aici, punerea in scena n u se deo sebete aproape cu n i m i c dc ceea ce ne ofe r, esenial, m i t u l n sine. D a r , cteva n trebri tulburtoare v i n s dinamiteze a ceast relaie primordial. De ce, dac amndoi aceti oameni erau egali i u faa for ei supreme, u n u l d i n t r e ei era i u b i t de aceasta, i a r cellalt, n u ? N u m a i p e n t r u c A b e l era b u n , i a r Cain era ru ? D a r , ce nseamn buntatea i ce nseamn rutatea, la acest n i v e l de csentializare a datelor existeniale, a strilor sufleteti, a a t i t u d i n i lor umane ? I n piesa l u i Siit Andr.'ts, Abel

TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN CLUJ-NAPOCA

CAIN l ABEL
de S urci Andrs

Premier absolut. D a l a p r e m i e r e i : 16 i u n i e 1978. Regia : H A R A G G Y O R G Y . Decoru rile : NAGY ENDRE. Costumele : EDIT SCIIRANZ-KUNOVITS. Distribuia : CSIKY AJVDRAS (Cab.) : HEX!A SANDOR (Abel) ; DORIAN ILONA (Eva) ; SEROK LARA (Arabella) ; V A D A S Z Z O L TAN (Adam).

Dup Floriile unui geamba i O stea pe rug, aprute ntr-un v o l u m de teatru n a n u l 1973 i preluate imediat de scen, Cain

24

www.cimec.ro

apare c a tip a l o m u l u i docil, a l o m u l u i n genuncheat, care accept condiia umil a s u p u s u l u i , care este mulumit c poate, c este lsat s triasc, i a r pentru aceast fa voare el ridic osanale l u i D u m n e z e u . C a i n , dimpotriv. E l este o m u l rscolit de ntre bri, de setea de cunoatere, de nevoia d c a se manifesta liber n toate, de a fi n toate el nsui ; mereu nemulumit d c p r o p r i a - i soart, de propria-i conditio existenial. Do aici, divergentele dintre oi, conflictul dintre cei doi frai; de a i c i , atitudinea difereniat a Atotstpnitorului fa de e i . Cci, dac i i place s fie ludat i linguit de p r i m u l , n u poate suporta protestele i nfruntarea celui <lc-al doilea. Siito Andrs aduce nc u n element nou n aceast confruntare : A r a b e l l a , trimis de Atotputernicul, urmeaz a fi soie a c e l u i a dintre frai pe care c a singur i-1 v a alege. C a i n refuz competiia aceasta, c u m i n d r i c trufa ; A b e l , n s c h i m b , o implor pe A r a b e l l a s-i fie soie. Aceasta primete, d a r curnd v a fi dezamgit de soul e i , care ii nchin viaa, c u umilin, n u m a i Atot p u t e r n i c u l u i . P e acest fond nou d c tensiune, confruntarea dintre frai crete, raportat l a atitudinea l o r fat de D u m n e z e u . Cain se revolt c i n d fratele su il ndeamn l a s u punere. Toate a u fost ale L u i i E l n i l c - a dat nou", spune A b e l , l a care Cain rspun de tios, fcnd o trimitere" l a r a i u l celor dinii oameni : Dac n i l e - a d a t , de ce e r a interzis s te atingi de ele ? " D a r C a i n nu-i pune n u m a i ntrebri ; el caut i rspun suri. Nu pe line te iubete D u m n e z e u i replic e l l u i A b e l c i umilina t a " . M a r tor acestei nfruntri, A r a b e l l a v a ajunge s-1 iubeasc c u adevrat pe C a i n . Cunoscnd dragostea, C a i n se v a simi m a i bogat, i a r c i m p i i l e l u i v o r d e v e n i , n sfrit, fertile. D a r dragostea aceasta era neltoare, v i c i oas ; cnd pcatul este d a t n v i l e a g , Cain dispare. C u toii l v o r crede mort ; n faa acestei nedrepti, pe care o p u n e pe seama A t o t p u t e r n i c u l u i , care ngduit-o, Adam strig spre c e r u r i , c u p r i n s d c mnie i de i n d i g n a r e : Fiul m e u n u dorea s-i i a locul. N u v o i a s-i u z u r p e existena, ci doar s fie el nsui. T r e b u i a s T c gindeti l a asta, n c l i p a cnd ne-ai ridicat d i n rndul dobi toacelor incontiente, cnd a i p u s gnduri i n minile noastre i sentimente uneori f r u moase n i n i m i . (...) Sntem fiecare fcui altfel. C h i a r i i e r b u r i l e , psrile i cedrii Ti dovedesc frumuseea acestei diversiti a l u m i i . Ce m a i s p u i , a t u n c i , despre o a m e n i ? (...) Ce rost a i hrzit picioarelor noastre ? S stea tot timpul n g e n u n c h i ? D e ce ai dut oamenilor g r a i u l ? N u m a i pentru c a s sc roage ie ? D a r capetele noastre ? S l e inem plecate ? (...) Niciodat, f i u l m e u n - a dorit sngele v r e u n e i vieti, ct de m i c i , i a r dac mocnea n el u r a , aceasta e r a ndrep tat n u m a i a s u p r a propriei fiine, cci n u

Hejja (Eva)

Sandor (Abel), Dorian i Csiky Andrs (Cain)

Ilona

dc Tine e r a scirbit, ci d c umilina pe care T u o brzisei neamului nostru ! " Cnin, ns, nu este mort. E l revine d i n lunga sa cl torie, i n care cutase d r u m u l ntoarcerii spre P a r a d i s , fr a-i pierde, totui, ncrederea c acesta trebuie s existe. 0 , n u l v a dezamgi E v a , cnd Cain va ntreba ncotro s-o apuce. P a r a d i s u l n u exist. P u r i s i m p l u , n u exist P a r a d i s " . i-atunci n treab Coin unde se afl ceea ce n u exist ? " In n o i i rspunde E v a . T o t u l c n n o i . "
:

I n acest timp, Abel ajunge l a concluzia c tunai A r a b e l l a c vinovat pentru dezbina rea dintre e i i hotrte s-o ucid, pentru e l i m i n a , astfel, m o t i v u l discordiei, neinnd seama c A r a b e l l a p u r t a n pntece vlstar de via nou. Aezndu-i soia pe lesnezi de piatr, c a pe-un adevrat eafod, Abel oficiaz u n autentic r i t u a l de sacr jertfire. Cnd ridic, ns, cuitul, s loveasc, Cuin intervine prompt. E l n u poate ngdui o asemenea crim. I n t r e c e i d o i frai se d o lupt scurt, d i n care A b e l cade nfrnt. C r i m a l u i Cain n u este, deci, premeditat ; ca v i n e s mpiedice c r i m a odioas, pe care Abel e r a pe cale s-o svreasc, n umilina ngenuncherii sale fanatice ; ea v i n e s apere viata Arabellei i a ftului e i ; ea v i n e c

www.cimec.ro

25

t u i net de suprem rzvrtire mpotriva lai tii. Finalul piesei este memorabil. P r i v i n d n sus, spre cel A t o t p u t e r n i c . Cain se rostete d e m n , copleit de responsabilita tea existenial ce i-a asumat-o p r i n fapta sa : D e - a c u m , blestemul m e u v a f i s-1 p o r t n m i n e pe cel cc-a fost A b e l . i n u - m i va f i uor. D a r . D o a m n e , c h i a r dac n o i a m fost zmislii d i n rn. s lii. n o i n u p u t e m rmnc mereu t o t n rn !" A m insistat intenionat asupra factologici piesei, ntruct elementele n o i pe care d r a m a t u r g u l le aduce n dezbaterea ideatic a m i t u l u i b i b l i c m i se p a r a da o nou d i m e n siune i n o i sensuri s i m b o l u l u i vieii i a l morii, ce st la baza acestei parnbole. D r a m a l u i Siit Andrs. Cain i Abel, i l u s treaz p o l e m i c ideea necesitii afirmrii p l e n a r e a o m u l u i ca O M , l i b e r i supus doar p r o p r i e i sale contiine, d e m n i tranant n toate relaiile sale cu forele ce-1 nconjoar. A i c i , n aceast sugestie uor de sesizat, a flm nsi angajarea politic, de actualitate, a piesei. Spectacolul clujean, realizat de Harag G y o r g y , arc atmosfera misterioas i fasci nant a u n e i descinderi autentice n u n i v e r s u l p u r a l p a g i n i l o r de m i t o l o g i e . D a r el n u aduce n i c i o clip rezonane evocatoare o r i baladeti. 0 m o n t a r e conceput n l i n i i l e sobre ale u n e i d u r e confruntri de a t i t u d i n i , ntr-un vast proces de decantare a contiin elor. R i t m u l sever, n l i m i t e l e u n e i l a r g i respiraii a sensurilor s u b t e x t u a l e , p u n e n eviden, l i m p e d e , ntreaga ncrctur dc i d e i a t e x t u l u i l i t e r a r . R e g i z o r u l a accen t u a t l a t u r a polemic a d r a m e i , care se de taeaz astfel d i n canoane, d e v e n i n d o c o l i z i u n e modern, esenializat, o lupt de i d e i angajate, contemporane. D e c o r u l l u i N a g y E n d r e exploateaz plastic, s t i l i z a t , austeritatea ; u n p l a t o u cu l u m i n i i u m b r e , p a r d o s i t cu lespezi m a r i de piatr, d p r i m e i pri a spectacolului c a d r u l p r o pice nfruntrilor msurate, reci, d i n t r e p r o tagoniti. V a l u r i nvolburate ba m a l u l mrii i o ploaie fertil nvluie a p o i , sugestiv, c l i p a u n i r i i p r i n dragoste a l u i Cain cu A r a bella ; n u l t i m a p a r t e , u n cmp r o d i t o r , cu h o l d e n prg, t r a n s m i t e u n c a l m p r o f u n d deznodmntului tragic a l acestui c u m p l i t c o n f l i c t , dc via i de m o a r t e . I n distribuia pe care H a r a g G y r g y a ales-o p e n t r u spectacolul su figureaz c i n c i d i n t r e cei m a i b u n i a c t o r i a i T e a t r u l u i M a g h i a r de Stat d i n Cluj-Napoca. A b e l , n i n terpretarea l u i H e j j a Sandor, are tristeea u n e i umiline d e l i b e r a t acceptate ; d a r , e l tie s f i e ptima i cald n dragoste, n r o s t u l m u n c i i sale ; f i d e l i b u n , d a r slab i temtor n faa c e l u i p u t e r n i c . Aceast de dublat personalitate este jucat s u b t i l , n v a r i a t e faete, de-a l u n g u l ntregului specta c o l . Cain i-a gsit, n persoana l u i Csiky Andrs, u n i n t e r p r e t ideal p e n t r u f o r m u l a de spectacol propus de H a r a g . U n Cain l u c i d i cenzurat n toate p o r n i r i l e sale ;

capabil s transmit emoia unei c o n t i n u e neliniti iscoditoare. Csiky face u n r o l i n c i t a n t i d u r , protestul su dobndind for i convingere deplin. I n A r a b e l l a . Sebk Klra izbutete u n r o l f r u m o s nuanat, t r e c i n d f i resc i d r a m a t i c de l a candoarea i puritatea fetei netiutoare la perfidia adulterin i. a p o i . la resemnarea demn n faa pietrei eafodalc, u n d e i ateapt pedeapsa p e n t r u v i n a de cnrc n i c i mcar n u ncearc s se disculpe. D o r i a n Uona, n E v a , i Vadsz Zoltn, n A d a m snt prezene scenice z b u c i u m a t e de p u t e r n i c e frmntri luntrice, bine puse n valoare de o expresiv p l a s t i citate. C u p l u l u i l o r i se rezerv funcia de m a r t o r . n toate momentele i m p o r t a n t e ale spectacolului ; ei snt. ca atare, minai de u n d r a m a t i s m bine stpnit, dozat cu i n t e l i g e n , alt n scenele tensionate c i t i n cele n care nfruntarea c latent. Cain i Abel de Siit H a r a g G y r g y , poate f i de vrf a l scenei clujene tre cele m a i interesante Andrs, n regia l u i socotit u n spectacol i, poate, u n u l d i n ale ntregii s t a g i u n i .

Constantin Cublean

TEATRUL I O N C R E A N G "

BIATUL CU FLOAREA
de Tudor Popescu
N u m e l e l u i T u d o r Popescu se i m p u n e t o t m a i m u l t n l u m e a t e a t r u l u i , aa c u m s-a i m p u s i, nc, dc destul v r e m e n literatur, c u cele vreo dousprezece r o m a n e , de f o a r t e larg circulaie p r i n t r e t i n e r i . Co a u t o r a l comediei Nunt cu dar, reprezen tat l a Braov, a u t o r a l d r a m e i Uneori lili acul nflorete i toamna, reprezentat l a Baia M a r e , a u t o r a l piesei d e anticipaie Terra 2, pe care o joac T e a t r u l T i n e r e t u l u i d i n P i a t r a Neam, n sfirit, a u t o r u l co mediei Scaunul, care se public, t o c m a i a c u m , n revista noastr, T u d o r Popescu nu-i d e z m i n t e preocuprile p r i v i n d t i n e r i i , cu aceast lucrare plin de sinceritate, avnt j u v e n i l i poezie, pe care o prezint p u b l i c u l u i T e a t r u l I o n Creang".

26

www.cimec.ro

Premiere nhsolut. Dala premierei : 24 mai 1978. Regia : C O R N E L T O D E A . Scenogra fia : E L E N A SIMIRAD-MUNTEANU. Muzica : N I C U A L I F A N T I S . Distribuia : SIBYLLA OARCEA (Valy) ; JEANINE STAVARACHE (Ncly) ; N I C U SIMION (Grigore) ; I O N G H . A R C U D E A N U (Duca) : N A TALIA LEFESCU (Voica) ; P A U L A F R U N Z E T T I (Iulia) ; ANCA Z A M F I RESCU (leii) : VICTOR R A D O V I C I (Tiri) ; G A B R I E L IENCEC (Vlad) ; R A Z V A N TEFANESCU (Mihu) ; L U C I A N M U S C U R E L (Tedy) ; N I C O L A E SPUDERCA (Vitez).

Biatul cu floarea este o pies care vor bete despre integrarea sau reintegrarea n munc, n via, n societate, a unor t i n e r i aflai, o vreme, n deriv, cum se spune. Este povestea unor psri dc noapte", fete amatoare de distracii ieftine, i a unor biei dornici s duc u n t r a i uor, care snt ndrumai pe u n antier, s-i redobn<leasc demnitatea ceteneasc i s-i citige piinea cinstit. N u le va f i uor, se arat, vechile deprinderi n u se las lesne smulse d i n rdcini, m a i cu seam c pe antier ei n u ntlnesc n u m a i oameni exem p l a r i , ci i lichele, procesul readaptrii este anevoios, i a r tentaia vieii de c h i u l e prea mare, u n i i v o r eua d i n n o u , alii, ns, vor nelege care e adevratul lor d r u m . A u t o r u l evit schematismul i cile bttorite, el ncearc s surprind m a i adnc realitatea i, de aceea, situaiile, personajele snt m a i con vingtoare dect n alte piese consacrate a cestei teme. Celor deprini cu lenea, viaa pe antier l i se arat aspr, dur, oamenii sint, ca peste tot, felurii, uneori, sub masca p r i n cipialitii, se ascunde u n carierist, aa c munca de recuperare a celor rtcii n u d, nu poate da rezultate' imediate, dar mediul i spune cuvntul i ce e m o i b u n n tineri dobindete ctig de cauz. Dramaturgia noastr e nc datoare tinerilor, piesele care s reflecte viaa, preocuprile, problemele l o r snt puine i n u ntotdeauna izbutite, ntilnim personaje tinere n cele m a i valo roase scrieri ale dramaturgilor de azi, dar n u avem destule, n u v o r f i niciodat destule opere nchinate generaiei care acum se for meaz, se maturizeaz, i dobndete per sonalitatea, na c salutm apariia acestei piese, care, fr s ating parametrii exigen elor maxime, investigheaz o zon pe ct de goneroas, pe att de puin explorat. T e x t u l are i stngcii, m a i cu seam de construcie (i m gndesc la rezolvarea f i n a l u l u i , n u tocmai limpede, n u tocmai i n s p i r a t ) , dar arc u n patos tineresc convin gtor, l i r i s m de foarte bun calitate, are personaje veridice, cu psihologie complex,

Sibylla Oarcea varache (Nely)

(Valy)

i Jeanine Sta-

caliti care-1 situeaz printre cele mai reu ite de acest gen i justific pe deplin n scrierea sa n repertoriul u n u i teatru. Regizorul Cornel Todea a realizat un spectacol b u n , cu excelente momente, u n spectacol luminos i tonic, valorificnd poe zia, d a r expediind unele scene de nfrun tare dramatic. N u i-au reuit unele scene d i n partea a doua, n u i-a reuit nici f i n a l u l , dar reprezentaia are r i t m , vioiciune, tine ree. Scenografa Elena Simirad-Munteanu a propus u n cadru suplu, cu u n fundal n u pe deplin exploatat, poate, i peptru c pro ieciile au fost realizate fr dibcie. Muzica l u i icu Alifantis este melodioas i vivace. Dintre interprei, am remarcat-o, n p r i m u l rnd, pe Sibylla Oarcea, care a compus u n personaj afectat, marcat de vulgaritate, i n stabil, blazat, obosit, t o t u l realizat cu m i j loace sigure, convingtoare, ntr-o not de subtilitate i bun-gust demn a f i subliniat. O fat care duce d o r u l dragostei adevrate, pure, det s-a lsat uor prins n mrejele atmosferei de bar, interpreteaz, cu exce-

www.cimec.ro

27

lente rezultate, Jeanine Stavarache. L u c i a n M u s c u r e l este i e l foarte b u n , ntr-un per sonaj greu r e c u p e r a b i l , G a b r i e l Iencec nf ieaz cu discreie i cu farmec u n tnr t i m i d i simitor, V i c t o r R a d o v i c i este e x u berant i produce bun-dispoziie (cu m i j loace, u n e o r i , forate), N a t a l i a Lefescu, n r o l u l u n e i f e m e i cumsecade, e buntatea n truchipat, N i c u S i m i o n i I o n G h . A r c u deanu se cantoneaz n l i m i t e l e c o r e c t i t u d i n i i . Realizri m a i p a l i d e , m a i anemice, m a i terse, au Anca Z a m f i r e s c u , Paula So rescu, Rzvan tcfnescu. D i n c u t o t u l a l t spectacol pare a sc f i rtcit Nicolae S p u derc, n dezacord stilistic cu ceilali i n t e r prei.

I n p r e l u n g i r e a prozei sale, cu m o t i v e o b sesive, cu exacerbri analitice, G i b Mihescu a scris, n 1926, p e n t r u M a r i a V e n t u r a , d r a ma Pavilionul cu umbre, d e b u t i n d , astfel, ca d r a m a t u r g , n e n t u z i a s m u l m u l t o r o a m e n i d e t e a t r u . D a r producia ulterioar a d r a m a t u r g u l u i v a atepta cteva decenii, n cartoanele a r h i v e i f a m i l i a l e , l u m i n a t i p a r u l u i ; piesele sale, restituite p r i n t i p a r n 1973, n - a u sur p r i n s . P r o z a t o r u l a transferat n d i a l o g gama tipologic tiut d i n n u v e l e , eu struitoare portretizri p r i n cu vnt, cu aciuni n e r v o a se, m e n i t e s trdeze f i r i a p r i g e , c u n e l i niti secrete. C a r i c a t u r a l u l i grotescul snt infuzate d r a m a t i c u l u i . Piesa Confraii (scris n 19271928), care a generat, i m e d i a t dup moartea a u t o r u l u i , i u n conflict dc pres, este u n d i b a c i exer ciiu de t i p o l o g i e avoceasc i monden, d i n l u m e a b a r o u r i l o r de altdat. Retras la Drgani, u n d e practica a v o c a t u r a , G i b M i hescu, avnd v i e n m e m o r i e schema d r a maturgic a Scrisorii pierdute, investigheaz o l u m e ce-i este familiar i creioneaz cu uurin siluete p l i n e dc v i g o a r e , ades m a lefic. O l u m e rapace i mercantil, fcntl d i n lege u n p r e t e x t p e n t r u speculaii trdnd o etic suspect, t r i m i t e i l a excelenta l u i nuvel, L a G r a n d i f l o r a " ; d a r , ceea ce frapeaz este s t r u c t u r a caleidoscopic a pie sei, e c h i v a l e n t t e h n i c a l mobilitii m o r a l e a e r o i l o r . Aceast subtil plcere de d r a m a t u r g a fost neleas perfect de r e g i z o r u l p i tetean M i h a i Radoslavescu. Spectacolul su, realizat c u m i j l o a c e l e v o d e v i l u l u i , evidenia z p o r t r e t e l e piesei. ntr-un decor a l u z i v , m a r c a t , i c u p i d i t a t e a i de setea arivist a realizat c u fantezie de M u g u r Pascu, au d o v e d i t c lecia v o d e v i l u l u i n u e c acest g e n , neles i n t e l i g e n t , implic m i j l o a c e satirice. e l , de eroilor, actorii uitat, fertile

Virgil Munteanu

TEATRUL A . DAVILA' DIN PITETI

CONFRAII
de Gib Mihaescu

D a t a p r e m i e r e i : 9 i u n i e 1978. Regia : M I H A I R A D O S L A V E S C U . Scenografia : M U G U R P A S C U . D i s t r i buia : I O N FOC (Stroe Vlceanu) ; P E T R E D U M I T R E S C U (Scarlat V e n i a m i n ) ; I O N R O X I N (Muoiu) ; P E T R E T A N A S I E V I C I (Gapar) ; M A R I N A L E X A N D R E S C U (Aprodul) ; P E T R E DINULIU (Puiu) ; A N G E L A R A D O S L A V E S C U (Caliopi Vlceanu) ; C A R MEN ROXIN (Micunica) ; E L E N A UULAJV ( N e t t v ) ; M A R G A D R U G A (Clienta I , Clienta I I ) ; G I G I I O N E SCU, PAUL ROMANO (Dcus ex machina").

G i b Mihaescu a fost u n s c r i i t o r de succes i continu s f i e , salvndu-se de pecetea a u t o r u l u i de ediii de serie p r i n d r a m a p r o fund a personajelor d i n n u v e l e l e sale, p r i n i n s o l i t u l u n o r proiecii n i d e a l , p r i n s i m bolistica de semnificaie universal (m gndesc la Rusoaica") i, n f i n e , p r i n r o m a n u l calcidoscopic a l intelectualitii mrunte, Zi lele i nopile u n u i student ntrziat."

Stroe Vlceanu, personaj cu ireteniile u n u i T r a h a n a c h e , a fost i n t e r p r e t a t dc I o n Eocn. N i s-a dezvluit o pruden avoc easc, mbcsit, d a r nc activ, esnd i n t r i g i cu sursul b o n o m a l p e n s i o n a r u l u i r e semnat ; o masc inofensiv ascunde d i a b o l i c u l s t i g m a t ale p e r f i d i e i . A c t o r u l , gndind ndelung i l a T r a h a n a c h e , a reuit s fie I n s p i r i t u l p e r s o n a j u l u i . Scarlat V e n i a m i n , u n p a l i d Tiptcscu, c u suferine de n e r e a l i zare pus pe seama confrailor" i afiate zgomotos, a fost p o r t r e t i z a t a d m i r a b i l d c Petre D u m i t r e s c u . Setea ascensiunii sociale a l u i Muoiu a fost interpretat, cu crisparea cerut de r o l , de I o n R o x i n . Angela R a doslavescu, n C a l i o p i Vlceanu, o suav Joiic, risipete graia u n e i prezene inge-

28

www.cimec.ro

H U P . Pclre T a n a s i e v i c i , n r o l u l f o s t u l u i a p r o d , deczut, cu funcie de i n t r i g a n t n t r i b u l a iile amoroase i de afaceri, a gsit e x p r e sive accente groteti p e n t r u caricatura l u i Gapar. Carmen R o x i n , P e t r u D i n u l i u i Elena uulan a u e v o l u a t corect, ntregind fauna care 1-a pasionat pe G i b . Spectacolul pitetean nfiat confraii" de bar a i u n u i mare p r o z a t o r i d i b a c i d r a m a t u r g , f i i n d u - i f i d e l n intenia de a sur p r i n d e t i p u r i u m a n e marcate de agresivitate arivist.

Ion

Roxin

(Muoiu)

lonu Niculescu

ALTE PREMIERE
TEATRUL N O T T A R A
p r i n Familia Tot, oper scris n urm c u dou d e c e n i i , care i - a adus s c r i i t o r u l u i r e p u t a t p r o z a t o r o nou notorietate. A ceast tragicomedie neagr", pe care, n sfrit, u n teatru bucuretean a nscris-o n r e p e r t o r i u , ne reamintete de c u r e n t u l l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e postbelice, n u m i t , g l o b a l , farsa tragic" sau farsa absurd", c u r e n t teatral n care a u excelat D u r r e n m a t t i F r i s c h i a l crui m o t i v central este lumea rsturnat, u n i v e r s u l degradat, u n d e abera ia c considerat normal. Comedie, l a p r i m u l n i v e l , dram, n s u b t e x t , fars tragic, p r i n deznodmnt, aceast pies a l u i D r k e n y condenseaz n fabul experiena fas cismului, a dictaturii, surs inepuizabil p e n t r u t r a n s p u n e r i l e d r a m a t i c e dedicate r a portului dintre individ i putere, ntr-un u n i v e r s t o t a l i t a r . I n csua p o m p i e r u l u i T o t , e c h i l i b r u l casnic se modific, viaa d e v i n e comar, odat c u instalarea ntr-un c o n cediu a M a i o r u l u i , s u p e r i o r u l f i u l u i ce se afl pe f r o n t . U n comar, iniial, i l a r , ce se transform, insidios, ntr-unui t e r i f i a n t , de nesuportat. F a m i l i a p o m p i e r u l u i accept c u stoicism c a p r i c i i l e i d e p r i n d e r i l e t i r a n i c e ale m i l i t a r u l u i , d e z e c h i l i b r a t m e n t a l (insomniac, obsedat de a t a c u r i l e p a r t i z a n i l o r ) . n spe rana de a obine uurarea t r a i u l u i f i u l u i , fr s tie c, ntre t i m p , tnrul soldat a czut eroic l a d a t o r i e " . Potria s a t u l u i , personaj c u funcie simbolic, refuz s transmit vetile triste, asumndu-i rolul d e s t i n u l u i . C h i n u i t de M a i o r , ce n u las pe n i m e n i s doarm i p r e t i n d e activitate" nentrerupt ( p e n t r u ca, n t i m p u l liber, o a m e n i i s n u fie furai de i d e i ) , p o m p i e r u l

FAMILIA TOT
de Orkeny Ishian
Data p r e m i e r e i : 28 i u n i e 1978. Regia : VALERIU PARASCIIIV. D e c o r u r i l e : D O R I N A O R T A N . Cos t u m e l e : L I D I A R A D I A N . Versiunea romneasc : C O N S T A N T I N OLARIU. Distribuia : I I O R A I U MALAELE (Maiorul) ; M A R G A R E T A P O G O N A T (Marika); M E L A N I A C l I V I E (Agika) ; V A L E N T I N TEODOSIU (Tot) : D A N N A S T A (Cipriani) ; A N D A C A R O P O L (Potria) ; R U X A N D R A SIRETEANU (Gizi Rezane) ; V A S I L E LUPU (Tomaji) : L U C I A N D I N U (Proprieta rul) ; I O N POPA (Lorinckc).

U r k e n y I s t v a n , d r a m a t u r g m a g h i a r de f a i m european, destul de m u l t j u c a t pe scene occidentale, s-a i m p u s p u b l i c u l u i romnesc ntr-o cronologie invers : m a i nti c u Joc <le pisici, pies remarcabil p r i n f i n a ana liz a p s i h o l o g i e i celei de-a treia vrste", ii abia a c u m , l a u l t i m u l gong a l s t a g i u n i i ,

www.cimec.ro

29

T o t , ntr-un m o m e n t dc p a r o x i s m , i i taie n p a t r u ; maina de tiat cartoane, unealta de munc i de tortur a f a m i l i e i T o t , l n g h i t e " pe m i c u l t i r a n n uniform, i a r f a m i lia, eliberat, i reia panicul t r a i c o t i d i a n i ateptarea vetilor b u n e de la f i u l plecat. I l i z i b i l u l , a b s u r d u l situaiilor au o f i n a l i tate p u t e r n i c i n c r i m i n a t o r i e , s t r a t u l de faptq mrunte e rvit de vntul de n e b u n i e a l ordinii" fasciste. Privit ca o alegorie, f a m i lia T o t reprezint s t r u c t u r a obinuit, ano din, care, i n contact cu reprezentau t u l u n u i sistem a n o r m a l , i preschimb calitatea i funciile. S c r i i t o r u l denun, n p r i m u l rnd, nu demena d i c t a t u r i i i a r b i t r n r i u l p u t e r i i (formele l o r snt groteti), c i m e c a n i s m u l ineriei, acceptarea, care transform sensul t u t u r o r l u c r u r i l o r . L u m e a se ntoarce pe dos, gesturile fireti, obinuitul, p a r s t r a n i i , do neneles, n t i m p ce i n s o l i t u l , aciunea biza r, a n o r m a l u l sc instaureaz t r a i n i c i intr i n firea l u c r u r i l o r . F i n a l u l c r i m a , de fapt apare ca o consecin fireasc, ca u n i c u l gest raional ntr-o l u m e absurd. Familia Tot conine u n m a t e r i a l d r a m a t i c d i f i c i l dc nscenat, esenialul f i i n d gsirea c h e i i , a tonalitii p a r t i t u r i i . Jucat n urm cu zece a n i de t r u p a maghiar d i n Trgu Mure, cu marele i r e g r e t a t u l actor K o v a c s G y o r g y (Cipriani) i c u L o r a n d L o h i n s z k y ( M a i o r u l ) , m o n t a r e a nfia personaliti ac toriceti, pe v e c t o r u l c o m e d i e i . I n spectacolul T e a t r u l u i Nottara", piesa ctig, a c u m , n organizare regizoral, n coerena d e m o n s t r a iei teatrale, d a r n-are suficient s t i l , n u e ncadrat ntr-o viziune. Tnrul regizor V a l c r i u P a r a s c h i v , n v i z i b i l progres p r o f e sional fa de m o n t a r e a cu piesa l u i V a m p i l o v (ntoarcerea fiului risipitor), a tratat pie sa ca pe o satir, adugndu-i, ns, suaviti l i r i c e . T o n u l tranant a l piesei trece n deg r a d e u r i , l i n i a grotesc-tragic erpuiete i n cert, a p e l i n d u - s e cnd l a caricatura naiv, cnd l a m e l o d r a m a colorat... Caracterul d u r , atroce, a l farsei tragice e c o n v e r t i t n b u fonad amuzant. Piesa neagr" a d e v e n i t r o z " , comedia scrnit", agreabil, d e m o n straia neplcut", plcut. Ca atare, spec t a c o l u l c r e c o n f o r t a n t i b l a j i n , a o come die uor bizar. Distribuia c u p r i n d e capete de afi ale T e a t r u l u i i civa actori foarte t i n e r i , d a r de pe a c u m cunoscui, i c h i a r dac omogenitatea stilistic n u s-a obinut, u n j o c u n i t a r c, totui, ctigat. R o l u r i l e cheie ale piesei, P o m p i e r u l T o t i M a i o r u l , au fost ncredinate t i n e r i l o r : proasptului absolvent V a l e n t i n Teodosiu i s t a g i a r u l u i lloraiu Mlelc. Cel dinti se achit conti incios i trece b i n e e x a m e n u l d e b u t u l u i , r e a liznd u n T o t m a s i v i i n o c e n t , u n o m de rnd cu panice t a b i e t u r i ; d a r exasperarea l u i n-are destul gradaie i n i c i suficient relief, i a r declicul" d r a m a t i c carc-1 m o d i fic pe eapnul p o m p i e r n u se aude dis t i n c t . Mlele s-a d o r i t u n v i r t u o z n repre zentaie ; dei pitoreasc i elaborat, c o m poziia l u i n-arc adncimc i e prea srac

n semnificaii ; h i p e r b o l a r c a p a t o l o g i c u l u i scade d i n acuitatea tezei i a demonstraiei artistice. Rolul potriei^ a l mesagerei", decupat c u grij regizoral, r o l ce alctu iete coperile" s p e c t a c o l u l u i , e i n t e r p r e t a t de A n d a Caropol ntr-un registru s i n g u l a r , prea patetic i n e c l a r ; ntr-un s t i l p e r s o n a l , e x t r e m de elegant, d a r desprins de j o c u l celorlali, creeaz D a n Nasta r o l u l d o c t o r u l u i C i p r i a n i , a l p s i h i a t r u l u i care simuleaz n e b u n i a , d c f a p t , adevratul r a i s o n n e u r a l piesei. Margareta Pogonnt este o corect doamn T o t , i a r M e l a n i n Crje, o fermec toare feti T o t , care, d i n pcate, n u apas pe clapa ce face p e r s o n a j u l a n t i p a t i c p r i n supunerea fascinat la m a g n e t i s m u l o r d i n e lor. I n spectacol circul o ntreag l u m e a Rtului, pitoreasc i totodat, grotesc, d i n care se reine silueta creionat de R u x a n d r a Sireteanu ; h a z u l i i r o n i a inteligent d a u subirime u n u i personaj grosier, de v o d e v i l i e f t i n . Ceilali utilizeaz prea m u l t c u l o r i l e pastelate, a m i n t i n d de operet, ceea ce, p r o b a b i l , r e g i z o r u l -a d o r i t . Poate c, dup o premier care a t r a s u l t i m a cortin peste stagiunea 19771978, n toamn, m o n t a r e a i v a consolida stlpii de rezisten i i v a preciza s t i l u l .

Mira losif

TEATRUL GIULETI

0 FAMILIE NDOLIATA
de Branislau Nuici
Tema constant a comediilor clasicului d r a m a t u r g i e i iugoslave d i n v e a c u l n o s t r u , 13ranislav Nuici, este p r o c e s u l i n t e n t a t f a m i l i e i burgheze. Comedia sa este satiric, de o virulen p r o p r i e s c r i i t o r i l o r d i n coala rea l i s m u l u i c r i t i c , interesai, c u precdere, d e aspectul m o r a l a l societii. Personajele l u i Nuici, b u r g h e z i preocupai d e o n o r a b i l i t a t e , au caractere p u t e r n i c e ; f i r e a l o r este a r i vist i mercantil. Este o b u r g h e z i e n u n ascensiune, c i n consolidare, ntr-o a c u m u lare grotesc visnd a v e r i i o n o r u r i . Aceste p a s i u n i d e v o r a t o a r e se dezlnuie n c l a n u l f a m i l i a l , p e n t r u a se adnci perspectiva i p e n t r u a se d o v e d i c n i c i sentimentele, n i c i legtura de snge, n u p o t o p r i escalada v e nalitii. Alturi de Un individ suspect, R-

30

www.cimec.ro

posatul. Doctor in filosofic, Doamna mini stru, piesa O familie ndoliat reia, de data aceasta, e x c l u s i v cu mijloacele satirei, p o r t r e t u l n aqua forte al u n e i f a m i l i i , asemn toare, n manifestrile e i colective, hienei ce devoreaz u n c a d a v r u . N u m a i c, aici, oa m e n i i ncearc, zadarnic s pstreze apa rene u m a n e , j e l i n d p a r o d i c u n m o r t , n f o n d , detestat, repezindu-sc, o r i de ctc o r i se ivete p r i l e j u l , s doseasc obiecte de pre d i n rvnita somptuoas vil a rposa tului. I n frumoasa i draga nou, t u t u r o r , sal Majestic, cortina s*a r i d i c a t ntr-o sear ca nicular, puin propice t e a t r u l u i , p e n t r u a marca u n fapt ludabil ntia premier estival, datorat T e a t r u l u i Ciuleti. Decorul Eugenei Bassa-Crmaru a f i x a t riguros, d i n t r u nceput, c a d r u l aciunii : u n salon c u e t a j , m o b i l a t cu r a f i n a m e n t , sugernd c rposatul" avea gust, n dezacord cu v u l g a r i t a t e a f a m i l i e i hrpree. Regizoarea Letiia Popa a urmrit s e v i denieze decderea moral a personajelor. Ea a accentuat, aadar, caracterul d o c u m e n t a r al t e x t u l u i d o c u m e n t despre o l u m e stig matizat de istorie. A u ajutat-o d i n p l i n ex celenii actori a i t r u p e i . T r e b u i e citat n p r i m u l rnd . Mihilescu-Brila, care, p r i n p e r sonajul su, conduce aciunea. F o s t u l p r e t o r Agaton, alternnd laitatea cu violena, vena litatea, cu duioia suspect, d e v i n e a r b i t r u l situaiei, fornd toate notele, pe ntreaga gam a p e r f i d i e i . Sebastian P a p a i a n i , ntr-un rol de compoziie ( M i c i a , u n amorez i l a r ) , i-a studiat atent detaliile interpretrii, desfurind cu verv gestica desuet a perso n a j u l u i . U n a r h i v a r cu violene de compor tament, n goan dup h i m e r a motenirii, creioneaz Corado Negreanu. I n r o l u l Sarci, vduva ahtiat dup mondeniti pe care condiia ei i le refuz, Olga Buctaru i z b u tete s dea msura u n u i talent d e m n dc apreciere. A n a T r o f i n o nfieaz cu i n t e ligen pe D a n i t n , u n suflet cinstit, rtcit, v r e m e l n i c , n j u n g l a familiei". I n rest, ga

leria motenitorilor este animat, cu for portretistic, de cunoscuii actori giuleteni veterani" a i a n s a m b l u l u i M i r c e a C r u ceanu, Ileana Codarcea, L u i z a Derderian, p r e c u m i de t i n e r i i Nicolae Ivnescu, erban Celea, L u c i a Cristian. o reprezentaie echilibrat, cu i d e i l i m pezi, n care satira i c o m i c u l conlucreaz eficient la potenarea m e s a j u l u i piesei bine aleas p e n t r u o destindere, ntr-o sear de var.

I. N.

TEATRUL I O N VASILESCU

POVESTE DE IUBIRE
de Aleksei Arbuzov
Data p r e m i e r e i : 14 i u n i e 1978. Regia : N I C O L A E F R U N Z E T T I . Sce nografia : E V A O R B A N . Versiunea romneasc : STELA NICOLAU i A L E X A N D R A CONSTANTINOV. Distribuia: C O N S T A N T I N RSCHIT O R (Baliasnikov) ; A D I N A P O P E S C U (Viktoa) ; SORIN POSTELNICU (Kuzma) ; I O N HIDIAN (Hristofor Blohin) ; D A N I E L TOMESCU (Liovuka) ; n J L I A N M A R I N E S C U ( D u r duliul).

D a l a p r e m i e r e i : 2 i u l i e 1978. Regia : LETIIA P O P A . D e c o r u r i l e : E U G E N I A B A S S A - C R I M A R U . Costu mele : D A N I E L A C O D A R C E A . Distribuia : . M I H A I L E S C U - B R A I L A (Agaton Arsici) ; C O R A D O N E G R E A N U , I O N CHIOIU (Proca P u rici) ; S E B A S T I A N P A P A I A N I (Micia S t a n i m i r o v i c i ) ; N I C O L A E IVNESCU (Tanasie Dimitrievici) ; MIRCEA CRUCEANU ( T r i f u n Spasici) ; ERB A N C E L E A (Dr. Petrovici) ; L U C I A CRISTIAN (Simca) ; ILEANA CO D A R C E A (Vida) ; L U I Z A D E R D E R I AN (Ghma) ; OLGA BUCTARU (Sarea) ; A N A T R O F I N ( D a n i t a ) .

Povestiri din vechiul Arbat, jucat de T e a t r u l Ion Vasilescu" n premier pe ar, cu t i t l u l zice-se, m a i comercial ! Po veste de iubire, c departe de a f i u n s i m p l u love-story, supus canoanelor piesei l a c r i m o gene, c u succes de cas. Sigur, exist o po veste de dragoste, mereu aceeai i de fie care dat alta, d a r A r b u z o v , aa c u m n-a scris Poveste de dragoste, c i Poveste din Irkutsk, -a scris n i c i Poveste sau Povestiri de iubire, ci Povestiri din vechiul Arbat, tocmai p e n t r u c personajele sale snt p u ternic marcate dc u n a n u m e spaiu s p i r i t u a l , iar povestea n u e doar de dragoste, c i de via, ca i n Tania sau n Bietul meu Mar at, ca s ne r e f e r i m n u m a i la cele m a i cunoscute piese ale acestui a u t o r de notorie tate mondial.

www.cimec.ro

31

U n artist (aici, creator de ppui ntr-un t e a t r u , d a r i l a o fabric dc jucrii) i-a pstrat intact d i s p o n i b i l i t a t e a fizic i s u fleteasc, dei se afl n p r a g u l btrnoii. Viaa i scoate nainte, d i n n o u . dragostea i tinereea, n persoana Viktoei. de care se n drgostete, ns. i f i u l su K u z m a , la rndul su, plastician talentat, d o r i n d s-i depeasc profesional tatl. Realiznd c nmndoi snt n drgostii de ea, Viktoa n u are posibilitatea alegerii ; dei l iubete pe tnrul Balianik o v , i d seama c acceptarea dragostei l u i l - a r face nefericit pe tatl acestuia, p e n t r u care are o nermurit admiraie. N e p u lnd s-1 sacrifice pe u n u l n favoarea celui l a l t . Viktoa are tria s renune la p r o p r i a ei dragoste, lsndu-le deschis celor d o i p o sibilitatea nelegerii i a colaborrii artistice. A r b u z o v -a scris, ns, o dram, c i o sa vuroas comedie liric, destul de amar, pn la urm. o comedie ce n u se las povestit schematic i s i m p l i f i c a t o r , aa c u m dragostea de via a personajelor piesei e m a i presus de vrst i de recunoaterea e i . Spectacolul T e a t r u l u i Ion Vasilescu" c c u r a t , demonstrnd o lectur regizoral a p l i cat, atent l a nunnele psihologice ale r a p o r t u r i l o r d i n t r e personaje, chiar dac l u c r u l acesta se face, u n e o r i , n d e t r i m e n t u l r i t m u l u i pretins de o comedie de situaie. Regia, semnat de Nicolae F r u n z e t t i , las, deci, t e x t u l s curg, fr s-i permit i m i x t i u n i ostentative, d a r i fr s se i m p l i c e decis n sublinierea reliefului comic. D e c o r u r i l e E v e i orban p a r s fie c a m ceea ce trebuie, ppuile snt chiar frumoase i a u haz, n s c h i m b costumele snt. u n e o r i , de o i n e x p l i cabil lips de fantezie, c o n t r a v e n i n d , astfel, identitii personajelor. I n d i f i c i l u l , d a r generosul r o l a l l u i B a lianikov, Constantin Rchitor trece pe lng o veritabil creaie, interpretarea sa rinnnd onorabil i de bun-sim. d a r fr strlucire artistic. P e r s o n a j u l este. fr n doial, puin c a b o t i n , d a r n u p r i n ngrori se poate ajunge la f a r m e c u l l u i i r e z i s t i b i l , fr de care n u poate f i neleas reacia Viktoei. A d i n a Popescu convinge p r i n s i n ceritatea i p r i n naturaleea pe care tie s le confere p e r s o n a j u l u i . n cele m a i neatep tate situaii. F o a r t e b u n . i dc aceast dat, n r o l u l l u i K u z m a . Sorin Postelnicii se d o vedete u n u l d i n t r e a c t o r i i dotai a i colec t i v u l u i , i a r I o n Ilidian ne ofer surpriza u n o r bogate resurse compoziionale. n r o l u l l u i I l r i s t o f o r B l o h i n . I u l i a n Marineseu ( D u r d u l i u l ) i D a n i e l Tomescu (Liovuka) ntre gesc distribuia acestei reprezentaii reuite, n l i m i t e l e n i v e l u l u i scenic curent.

TEATRUL N A I O N A L VASILE ALECSANDRI" DIN IAI

TANGO
de Slawomir Mrozek

D a l a p r e m i e r e i : 12 i a n u a r i e 1978. Regia : C R I S T I A N HADJI-CULEA. Scenografia : D A N J I T I A N U . T r a d u c e rea : I R I N A P I S L A R I U - L U K A S I K . Distribuia : A N N Y B R A E S K Y ( E u genia) ; S E R G I U T U D O S E (Edek) ; MARCEL FINCHELESCU (Eugen) ; EMIL COERU (Arthur) ; LIANA MARGINEANU (Eleonora) : T E O F I L V A L C U (Sioniil) ; C O R N E L I A G I I E O R G I I I U (Ala).

Victor Parhon

I n t r - o stagiune n care s-a j u c a t mult Emigranii, Naionalul ieean ne p r o p u n e u n M r o z e k i m a i v e c h i , piesa Tango, jucat, odinioar, ntr-o singur v e r s i u n e , cc-i d r e p t , strlucit. Tnrul regizor Cristian HadjiCulea s-a angajat, aadar, ntr-o antrepriz dificil i n u m a i puin ambiioas, c o n v i n gndu-ne c are talent i personalitate. T e x t d i f i c i l , acest Tango, e x t r e m dc specific spa iului c u l t u r a l polonez, u n e i a n t r o p o l o g i i f i lozofice i istorice marcate decisiv de expe riena f a s c i s m u l u i i a celui de-al doilea rz b o i m o n d i a l . Piesa e x p u n e , d i n perspectiva a u t o r u l u i - m a r t o r , unele idei-for v e h i c u l a t e n societatea burghez n p r i m a jumtate a secolului n o s t r u . I d e i ncorporate n carac tere, abstracii ntrupate n personaje, c o l i z i u n i ntre a t i t u d i n i estetice i curente socio c u l t u r a l e , ntre diverse modaliti de ne legere a libertii n art : dc l a accepia ei nietzchean l a n o n c o n f o r m i s m u l suprarea list, dc la p r o c l a m a r e a h a o s u l u i f o r m e l o r artistice l a desctuarea extaziat a iraio n a l u l u i . Concluzia s c r i i t o r u l u i c tranant i Tr d r e p t de apel : aliana s u p e r i n t e l e c t u a l u lui (Arthur) cu b r u t a ( E d e k ) , supunerea n o n c o n f o r m i s t u l u i estetizant d i c t a t u r i i oarbe, p u t e r i i p r i m i t i v e , d u c l a uciderea c u l t u r i i , la dezlnuirea o r o r i l o r mpotriva o m e n i r i i . T a n g o u l d i n f i n a l , d a n s u l nfricotor, bez metic, d i n t r e u n c h i u l E u g e n , i n t e l e c t u a l a b u l i c , r e p r e z e n t a n t a l v a l o r i l o r tradiionale ale v e c h i i E u r o p e , santinel a i d e i l o r " , ncarna-

www.cimec.ro

rea ..toleranei monslruonse", i E d e k , n gerul negru ai abstraciei", simptom ; i ! dege nerrii l u l u r o r valorilor, reprezint, c u m bine c tie, i> imagine-cheic a dramaturgiei conleniporane, o metafor atotcuprinztoare, re marcabil ca putere dc sintez i de demon straie. Piesa c m u l t m a i bogat i a idei i n trimiteri dect ar rezulta d i n acest sche matic rezumat, iar scriitura ei, ntr-o p a r licular fuziune dc modaliti ale teatrului absurdului (cu rdcini n dramaturgia lui W i l k i c w i c z - W i t k a c y ) , cu replic de tip giralducinn i cu situaii de tragicomedie groICSCM, pretinde o lectur familiarizat cu for mele dramaturgiei mdderne occidentale, o ilire trecut prin experienele artistice vizate.
f

[fadji-Culea s-n luptai eu complexitatea materialului dramatic i a cutat s ordo neze inlmplrilc i dezbaterea pe un singur sens, director, propunndu-nc s meditm a supra u n u i rzboi al formelor", montarea fiind centrat pc raporturile personajelor fa de Art (personificat p r i n t r - u n Shakespeare nrmat, faimoasa litografie), semn teatral cu care eroii intr i n continue relaii, n felu rite momente botrtoarc pentru evoluia lor. V i z i u n e a c a m u z a n t simplist, evident restrictiv, d a r are a v a n t a j u l de a oferi unui p u b l i c neavizat, strin dc implicaiile piesei, puncte d c s p r i j i n ntru nelegere. Hcpcre ofer i scenografia (Dnn J i t i a n u ) . n caro sc recunosc, dc asemenea, cteva obiecle-scmn, ce trimit la istoria i n d i v i d u l u i (cruciorul noului nscut, hainele de nunt catafalcul etc.) i a u n o r relaii stratificat rafinai burgheze. D e c o r u l , frumos desenat, umplut cu recuzit, sufer, ns, de o a n u me fixitate atcatral, ne avertizeaz a s u p r a unei realiti groteti, d a r c rezistent la pre lungirea sensurilor dincolo d c imediat, l a subtila metamorfoz ciudatelor personaje can? populeaz ncperea. O distribuie bine gndit echilibreaz judicios reprezentaia, lsind ca l u m i n a reflectoarelor s cad egal pc toi interpreii, unii n efortul dc a juca ntr-un slil omogen. Actorii compun m i nuios personajele, ateni la caracterologic i la motivaia gesturilor, chior celor e x t r a vagante. Cei m a i apropiai de s p i r i t u l i de atmosfera l u i Mrozek n i s-au prut M a r c e l Fiichelescu (Eugen) i Cornelia Gheorghiu (Ala). E a , m a i ales. n r o l u l unei adolescen te perverse, c u o tineree sfidtor impudic, eman o und de mister, creeaz tensiune. Anny Urncsky ( E u g e n i a ) , veteran a sce nei ieene, aduce nota cnndid-grotesc nece sar, trnnsmind o spaim ilar n faa a cestei reprezentante ginga-decrepite a unei ..permissive society", a u n c i l u m i nspimnltoare, tocmai fiindc totul este p e r m i s " . Liana Mrgineanu (Elconora) compune fe meia fatal a b u l e v a r d u l u i occidental de alt dat, cu m u l t aplomb i farmec copt, dar se rezum la aceast ipostaz, n c i u d a m tii albe cu care este nzestrat n partea a doua. Teofil Valeu (Stomil) ncarneaz u n personaj emfatic i r i d i c o l , faimosul artist ..liber i g r a s " , folosind mijloace comice v e r i

ficate, dar atinse, d i n pcate, de rutin. E m i l Coeru (Arthur) -a neles exact p a radoxul rolului su i i-a rmas cu m u l t dator. Serein T u d o s c ( E d e k ) creeaz u n per sonaj interesant. n limitele v i z i u n i i regizo rale, care plaseaz rolul pe o direcie este tic, eslompndu- pericolul social. U n E d e k cu destule nuane n portretul fcut groso lniei, imbecilitii agresive, turpitudinii mi-: nate de instincte primare, dar cruia i l i p sete culoarea sinistr i, m a i ales, perspec tiva dezastrului istorie provocat dc specia sa. lVnie articulat scenic, minuios elaborat ieean ridic, ins. la profesional. Tangbul suprafa anecdotica piesei, deseneaz botrt realitatea ei figurativ, dar pierde din idei, sau n u le atinge, rarefiaz satira suav-feroce o l u i Mrozek i scade din adncimea medi taiei sale asupra destinelor c u l t u r i i i artei, ntr-un context istoric dat.

Mira losif

Personajele

ean

Tangoului"

pc

scena

ie

www.cimec.ro

33

TEATRUL N A I O N A L DIN CRAIOVA

FILFIZONUL PEDEPSIT
de John Uanbrugh

Data p r e m i e r e i : 22 a p r i l i e 1978. Regia : M I R C E A CORNITEANU. Scenografia: VIOREL PENIOARSTEGARU. M u z i c a : IOSIF HEREA. Versiunea romneasc : ANDREI BANTA. Distribuia : T U D O R G H E O R G H E ( L o r d Filfisonson) ; V A L E N T I N M I HAU ( T o m , fratele l u i ) ; V A S I L E COSMA (Sir B u r d u h a n Dintopor) ; PAVEL CISU (Sir J o h n A m i c u s ) ; L U C I A D A R A C (Domnioara Zbengy) ; JOSEFINA STOIA (Doica) ; CON S T A N T I N SASSU (Mediator, Peitor); REMUS MRGINEANU (Taurin) ; EMIL ROZDOGESCU (Cap) ; C O N STANTIN FUGAIN ( L a Vrole) ; EMIL BOROGHIN (Pantofarul) ; A N G H E L P O P E S C U (Croitorul) ; P E TRE GHEORGHIU-DOLJ (Peruchier u l ) ; CONSTANA N I C O L A U (Lenjcreasa) ; M I R C E A H A D I R C (Barca giul) ; PETRE ILIESCU-ANATIN (Servitorul l u i Burduhan) ; DUDU T U D O R ( U n scamator).

N - a r f i n i m i c de obiectat, dimpotriv, ne-am b u c u r a cu toii, dac, alturi de m a rele r e p e r t o r i u u n i v e r s a l , alturi de cele m a i i m p o r t a n t e , m a i semnificative opere ale l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e clasice, teatrele noastre s-ar ntrece n a aduce piese u i t a t e , neglijate, n e tiute, mbogind neobosit zestrea de spec tacole. N e bucurm doar pe jumtate, cnd a v e m de-a face c u o pies netiut nc l a n o i , ne bucurm doar pe jumtate, cl v r e m e Shakespeare, Shaw, Molire, B e a u m a r chais, T o l s t o i , Schiller, Racine, E s c h i l , P l a u t , L o p e de Vega snt, v a i , att de r a r repre zentai. N e bucurm, totui, s m a i cunoa tem u n d r a m a t u r g englez, c o n t e m p o r a n c u W i l l i a m Congreve i c u J o h n F a r q u h a r ; u n d r a m a t u r g d i n epoca Restauraiei, p r e n u m e l e l u i J o h n V a n b r u g h , f l a m a n d de o r i gine, arhitect de profesie, fost m i l i t a r , i m p l i c a t n afaceri de s p i o n a j , a u t o r a l u n u i oarecare numr de c o m e d i i , reprezentate cu

s u c c e s , la vremea l o r , cunoscut i n teatrul englez m a i cu seam p r i n polemicile p u r t a t e cu J e r e m y Collier, care, se tie, a a v u t u n r o l hotrtor n stagnarea vieii teatrale d i n A n g l i a sfritului de secol 17 i nceputului de secol 18, p r i n broura sa Scurt pre zentare a imoralitii i a impietii t e a t r u l u i englez". Acesta este J o h n V a n b r u g h . Comedia sa, o comedie de m o r a v u r i eu m o m e n t e senteietoare, i a n dcrdere, deo potriv, pe n o b i l i i scpai, ca i pe ranii navuii, pc p o p i i f u s t a n g i i i pe tinerele n bdioase. M o d a , nebunia m o d e i " , c u m < > numesc c o n t e m p o r a n i i a u t o r u l u i , moda vesti mentaiei i a c o m p o r t a m e n t u l u i , a fost o b i ectul m u l t o r c o m e d i i ale v r e m i i , f i l f i z o n i i i apucturile l o r f i i n d neierttor ridiculizai. Dealtfel, pe u n u l d i n t r e p r i n c i p a l e l e perso naje ale comediei Filfizonul pedepsit iat c, n sfrit, a m n u m i t - o ! l cheam L o r d Filfisonson, celelalte chemndu-se, de asemenea fr echivoc, S i r B u r d u h a n D i n topor, Domnioara Zbengy, capelanul T a u r i n , ca s se tie despre ce e v o r b a . intind de aproape, J o h n V a n b r u g h lovete n p l i n , d a r n u ucide, sgeile l u i n u provoac rni, ci u s t u r i m e . oarecare superficialitate n ce scrie, d a r mult i n v e n t i v i t a t e , mult verv i destul, destul grosolnie, destule s i t u aii deucheate, destule v o r b e fr perdea, de care s se f i p u t u t aga n u m i t u l J e r e m y Collier, fcndu-se c n u vede ncotro bate John Vanbrugh. Mircea Corniteanu, r e g i z o r u l spectacolului, a a v u t o stagiune bun. Dup 0 srbtoare princiar, spectacol m u l t apreciat n Spt mn t e a t r u l u i scurt de la Oradea, realizeaz, cu aceast pies inedit, u n spectacol i n cint t o r , p l i n de fantezie i de culoare ca u n foc de a r t i f i c i i , ameitor n v e r v a l u i ne obosit, proaspt i v i u , s p r i n t e n i voios. R e g i z o r u l a m u n c i t serios, d a r las impresia c s-a j u c a t , senzaia mereu prezent c c toat t r u p a a mprtit b u c u r i a j o c u l u i . I n decorurile cldite pe vertical, d i n lemn c r u d , d e c o r u r i datorate l u i V i o r e l PenioirStegaru, a cror schimbare nsi, de l a u n t a b l o u la a l t u l , se urmrete cu real pl cere, se ntrec, n pofta l o r de joc, excelent condui i armonizai de regizor, T u d o r Gheorghe i Vasile Cosma, L u c i a Darac i Constantin Sassu, Josefina Stoia i Remus Mrgineanu, E m i l Bozdogescu i Constantin Fugain, fiecare portretiznd r a p i d i precis, p e n t r u a se arunca n vrtejul aciunii gl gioase, d a r deloc zgomotoase, cuceritori i n exuberana l o r tinereasc.

Virgil Munteanu

34

www.cimec.ro

TEATRUL DRAMATIC DIN BRAOV

s i m b o l i s m u l nendoios a l faptelor, i c h i a r a l personajelor d r a m a t u r g i e i sale. M i se pare c aceast p a r t i c u l a r i t a t e este, la I o n Dru, c o n t i n u i t a t e a , n liter i n s p i r i t , a u n e i comuniti c u l t u r a l e o r i g i n a l e , aceea a s a t u l u i . Personajele l u i I o n Dru snt caractere ferme i i pstreaz netirbit f o n d u l s p i r i t u a l specific. E l e evolueaz n n o i condiii, pe alte coordonate ale v e a c u l u i , d a r snt de v o t a t e geografiei l o r sufleteti, rmn aceiai o a m e n i f i d e l i pmntului pe care s-au nscut i au crescut. Naterea, viaa i m o a r t e a snt integrate, n t e a t r u l l u i I o n Dru, n t r - u n substrat a l permanenelor. Mtua Rua n u este n i c i pe departe o biat bab napoiat, rmas la d a t i n i l e ei obscure, incapabil s neleag r o s t u l v r e m u r i l o r ; ea este ca matca a l b i n e l o r , se strd u i e nc s polarizeze (i se p a r e c s a t u l n u este i n d i f e r e n t la o p i n i i l e e i , la p r i c e perea ei tmduitoare i c h i a r la tlcul t i z i culu cu care-i nclzete c u p t o r u l , dup u n r i t u a l strvechi) viaa comunitii, neacceptnd ideca c niciodat n u se v o r m a i n toarce cocoarelc, n i c i gndul c s-ar putea ca psrile s nu-i m a i recunoasc aezarea. Dei casele snt a c u m d i n crmid n loca litatea rural Valea cocoarelor, btrna Rua nu se nduplec s-i drme locuina ei d i n l u t pe s t i l v e c h i " . N u este aici o c o n t r a dicie factice, ci u n c a d r u realist i, totodat, s i m b o l i c , m e n i t s sublinieze mreia u n o r caractere. Pavel R u s u , preedintele c o o p e r a t i v e i a g r i cole, trage s moar. Pc t e r e n u l acestei s i luaii-limit, I o n Dru schieaz c h i p u l t r a gic a l transformrilor u m a n e , l u m i n a spe ranei, sugereaz a r o m a p e r p e t u u inedit a rememorrilor. Intmplrile d i n sat, t r a v e r snd l u n g a agonie a l u i P a v e l R u s u , i dez vluie sensul, m a i m u l t sau m a i puin a c t u a l , d a r t o t ce se petrece n c o m u n i t a t e n u m o d i fic opiunea mtuii Rua, ateptarea cocoa r e l o r , care, poale, c u m repet ea insistent, se v o r m a i ntoarce, vreodat, l a aceast veche vatr omeneasc. Psrile tinereii noastre este, n ultim instan, u n p o e m i, totodat, o sublim lecie de istorie : dragostea p e n t r u obrie, ncrederea ntr-o l u m e m e r e u m a i bun, per fectibil. I n t u i n d adevrul artistic a l operei, r e g i z o r u l M i r c e a M a r i n a socotit c aflndu-se n u n faa u n u i t e x t clasic, e v e n t u a l u z a t , ca formul, c i , dimpotriv, n faa u n u i t e x t cu mesaj nc proaspt, cu u n semnal u m a n , p r i n excelen, i n e d i t ideea s p e c t a c o l u l u i , adic a d i r e c t o r u l u i de scen, n u trebuie s pun n umbr ideca d r a m a t u r g u l u i . nzestrat cu simul l e c t u r i i , M i r c e a M a r i n a t r a n s p u s n scen l u m e a profund a s a t u l u i , aplicnd o tehnic a dilatrii t i m p u l u i , astfel nct moartea i naterea, e v e n i m e n t e l e nsei, s dea impresia stranie de nesfrit, de e t e r n i -

PASRILE TINEREII NOASTRE


Je Ion Dru

Data p r e m i e r e i : 13 m a i 1978. Regia : M I R C E A M A R I N . Scenogra fia : I O N C R I S T U D O L O . Distribuia : G E T A G R A P A (mtua Rua) ; D A N D O B R E (Pavel R u s u ) ; M A R I A R U C S A N D R A D O B R E (Mama l u i Pavel) ; C O S T A C H E A B U (Un osta) ; G E O R G E F E R R A ( M e d i c u l ) ; CRISTOLOVEANU (Andron) ; P A U L A I O N E S C U (Paulina) ; M A Y A INDRIE (Axlina) ; D O N A C O T R U B A - B R E A Z U (Dochia) ; C. V O I N E A D E L A S T ( U n o m c u ochelari) ; P E T R E L U N G U ( U n lutar) ; L U L I CRCIUN (O femeie m a i n vrst) ; G H E O R G H E B R A T U (oferul) ; I . S C H O N W E T T E R (Profesorul).

O nou premier p e ar, ntre m u l t e l e , ale acestei s t a g i u n i i, n acelai t i m p , o surpriz ne-a o f e r i t , n a p r o p i e r e a v a c a n elor dc var, T e a t r u l D r a m a t i c d i n Braov. Este v o r b a dc piesa u n u i a d i n t r e cei m a i nzestrai s c r i i t o r i c o n t e m p o r a n i s o v i e t i c i , p r o zatorul i d r a m a t u r g u l I o n Dru. Alturi de regretatul V a m p i l o v , de n e o s t e n i t u l A r b u z o v , numele l u i I o n Dru a mplinit n m o d fericit selecia o p e r e l o r de teatru sovietic, in aceast stagiune, pe scenele romneti. Ion Dru este u n a u t o r c u biografic". Acest f i u dc rani m o l d o v e n i , astzi s c r i i t o r cu notorietate european, a fost t r a c t o r i s t i pdurar. Piesele Casa mare, Psrile tine reii noastre i Sfnta sfintelor (aceasta d i n urm, publicat, f r a g m e n t a r , i n revista Tribuna" de la Cluj-Napoca) au o p a r t i c u laritate a n u m e , pe care u n i i c r i t i c i au considcral-o ca dcrivnd d i n c a r a c t e r u l p o l i t e m a t i c al t e a t r u l u i practicat dc I o n Dru, alii, d i n

www.cimec.ro

35

Scen d i n spectacol

tale. Acea ..venicie care s-a nscut la sat", c u m sun u n vers de L u c i a n Blaga, capt, n spectacolul l u i M i r c e a M a r i n , o ntru p a r e " . Dei s-a f e r i t s-1 nscrie ntr-un p e r i m e t r u strict d e l i m i t a t (spectacolul e n m o d firesc traversat de rul de sunete a l Baladei l u i C i p r i a n P o r u m b e s c u p r e z e n t , dealtfel, i n montarea-premier dc la M o s c o v a ) , r e gizorul -a a n u l a t , p r i n expresia scenic, identitatea textului. I n ntreprinderea sa, M i r c e a M a r i n a fost a c o m p a n i a t , ntr-o manier de h u n a u g u r , dc scenograful I . Cristodulo ; pc imensul soare care domin f u n d a l u l , trecerea t i m p u l u i e marcat cu m i j l o a c e regizorale pe ct de interesante, pe att de ..rupte d i n via". Acest uria soare, apunnd i rsrind, i-a p e r m i s s actualizeze plastic r i t u a l u l str v e c h i a l strigrilor d i n deal n d e a l . acea form arhaic de c o m u n i c a r e a vetilor, accentund, n f e l u l acesta, f a p t u l c l u m e a evocat de I o n Dru, dei este a z i l e l o r noastre, i pstreaz rdcinile, specificitatea. A m m a i remarcat, i cu alte ocazii, acele ntmplri fericite (dac. totui, este v o r b a de o ntmplare, i n u dc opiunea savant a r e g i z o r u l u i ) , cnd u n actor este d i s t r i b u i t ntr-un r o l pe care n i m e n i a l t c i n e v a n u l - a r putea v a l o r i f i c a m a i b i n e . Aceasta este, a c u m , i situaia actriei Geta Grap : n seara p r e m i e r e i , a fost o mtu Hua c u m , p r o b a b i l , a u t o r u l nsui a gndit-o. Avantajat de d a tele p e r s o n a j u l u i . Geta Grap are i e x p e r i ena necesar u n e i creaii. P e r i c o l u l , p e n t r u aceast interpret, este arja, tendina de a s u p r a l i c i t a . I n spectacolul pe care l - a m v z u t , ntr-un r o l d i f i c i l , Geta Grap a i m p u s u n personaj d o m i n a n t , cel m a i i m p o r t a n t , d i n t r - u n a n u m i t p u n c t de vedere pe m

tua Rua, cocoarelor.

matca

datinilor

d i n satul

Valea

N e p o t r i v i t n i s-a prut a c t o r u l Dan Dobre, d i s t r i b u i t , parc-se, n grab. I n r o l u l m u r i b u n d u l u i Pavel R u s u . I n l o c u l geometric al t e x t u l u i , i a l s p e c t a c o l u l u i , desigur, Pavel R u s u n u este u n s i m p l u m a n e c h i n , ci un personaj de e c h i l i b r u a x i o l o g i c , u n . . r i v a l " , o for dc opoziie", c h i a r Ia n i v e l u l apa renelor, n r a p o r t cu mtua Rua. E l tre b u i e s devin energic, aa c u m o i m p u n e Contextul, innd p i e p t suprasolicitrilor de sus", luptnd ca grul s m a i rmn i n sat, la productorii l u i ; el n u reneag satul, ci este a d e p t u l modernizrii vieii n ae zarea natal. N u p u t e m spune c D a n Dobre -a depus e f o r t u r i , d a r i n e x p r o s i v i t a t c a evo luiei l u i i n scen -a s l u j i t spectacolul. O a n u m e prezen a a v u t , n p r i m e l e scene, Nae C r i s t o l o v e a n u . P a u l a Ionescu i-a lunt p e r s o n a j u l n serios i, ajutat de partenera de replic, Geta Grap, a desenat o rncu sincer i n b u c u r i i i n dezam g i r i . L u i Costache B a b i i i sttea b i n e cu casca aceea de osta n col de-al doilea rzboi m o n d i a l . Petre L u n g u a exe c u t a t cu vibraie p a r t i t u r a antologic a lut C i p r i a n P o r u m b c s c u , ca u n adevrat lutar, d i n breasl. N u p u t e m ncheia fr a aduce o laud celor care au p r o p u s i s p r i j i n i t i n t r a r e a i n r e p e r t o r i u l s t a g i u n i i a piesei l u i I o n Dru.

Paul Tutungiu

36

www.cimec.ro

TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIETI

ilustreaz tendinele cele m a i i n a j n t a t c ale literaturii d r a m a t i c e sudamericane i, n m u l t e privine, st alturi dc a d m i r a b i l u l poem d r a m a t i c a l c h i l i a n u l u i Pablo N e r u d a , Gloria i moartea lui Joaquin Mureta. Cesar R e n g i f o este u n o m cu m u l t i p l e valene artistice, cunoscut n ara l u i , i, d e a l t f e l , pc ntreg c o n t i n e n t u l s u d a m e r i c a n , ca un f e r v e n t z i a r i s t , ca u n r e m a r c a b i l p i c t o r , s c u l p t o r i a r h i t e c t . Opera l u i dramatic n u mr peste treizeci dc piese, n m a j o r i t a t e a lor, i n s p i r a t e d i n istoria m a i ndeprtat sau m a i apropiat de zilele noastre a Venezuelei. Despre nceast oper, criticul L e o n a r d o C i m e n c z scria : U n t e a t r u istoric ca cel al l u i R e n g i f o este, nainte de toate, o ncercare dc a redescoperi Venezuela p r i n p r o p r i a sa istorie, singura m o d a l i t a t e p e n t r u ca istoria s fie viabil, t r e c u t u l retrind p r i n prezent". Ce a lsat furtuna face parte d i n t r - o t r i logie intitulat Fresca rzboiului federal i vorbete despre l u p t a p o p o r u l u i venezuelcan mpotriva exploatrii, despre r e v o l t a maselor rneti conduse de E z c q u i c l Z a m o r a . S t r u c tura ei este poematic ; aciunea penduleaz ntre m o m e n t e l e urmtoare nbuirii, r e v o l tei p o p u l a r e i evocarea l u p t e l o r n care a fost asasinat Z a m o r a , i a r revoltaii nu. fost reprimai sngeros. N e este, astfel, nfiat btlia p o p o r u l u i venezuelcan p e n t r u l i b e r tate i d r e p t a t e social, ideea care sc des p r i n d e f i i n d c aceast lupt este o stare permanent a claselor a s u p r i t e , i a r u n c o n ductor de f e l u l l u i Z a m o r a , s i m b o l u l c e l u i mai scump ideal a l maselor. D e c o r u r i l e l u i V i t t o r i o I l o l t i e r sugereaz atmosfera sumbr a ncletrii i au s i m p l i tatea monumental corespunztoare caracte r u l u i poematic al piesei, de o v i g o a r e m pletit cu cel m o i nflcrat p a t e t i s m . Sce nografia hotrte s t i l u l s p e c t a c o l u l u i , care este n e r v o s , tensionat, f i e r b i n t e , foarte p o t r i v i t ncestui t e x t , caracterizat p r i n a t i t u d i n e deschis politic, a m i n t i n d , fr u r m e de i n fluen, tragediile o p t i m i s t e ale t e a t r u l u i so v i e t i c d i n p r i m i i a n i de dup revoluie i spectacolele l u i Piscator. R e g i z o r u l I l a r r y E l i a d a neles s p i r i t u l piesei i 1-a pstrat ntocmai, a j u t a t f i i n d i de a c t o r i , d i n t r e care am reinut c u t o t u l deosebita realizare a S i l v i e i Nslase, i n t e r p r e t a u n e i femei care i-a p i e r d u t minile p e n t r u c brbatul i c o p i i i i - a u fost ucii. I se altur Olga D u nitrescu i E u g e n i a L a z a , n r o l u r i l e u n o r femei l o v i t e , la rndul l o r , de r e p r e s a l i i , A n d r e i B u r s a c i , care retriete convingtor o alt dram, a p o i N i c o l a e P r a i d a , F a b i a n G a vriluiu, H o r i a Georgescu, E f t i m i e P o p o v i c i ; o impresionant apariie face D u m i t r u P a lade ( Z a m o r a ) .

CE A LSAT FURTUNA
Je Cesar RengiFo

DnIn p r e m i e r e i : 20 i u n i e 1978. Regia : H A R R Y E L I A D . Scenogra fia : V I T T O R I O H O L T I E R . Versiunea romneasca : PAUL ALEXANDRU CEORCESCU. Distribuia : O L G A DUMITRESCU (Teresa) ; E U G E N I A L A Z A (Begona) ; MANLELA MARINESCU-CODRAT ( R o s a l i a ) ; S I L V I A N A S T A S E (Rrusca) : N I C O L A E P R A I D A ( E l Perro) ; A N DREI BURSACI (Maiorul federal) ; EFTIMIE POPOVICI (Ofierul fede ral) ; T RFA P I S O S C H I (Ofierul oligarh) ; F A B I A N G A V R I L U I U (Ne cunoscutul) ; HOBIA GEORGESCU ( O l e g a r i o ) ; M A R I U S IONESCU (Fran cisco) ; CORNELIU CIUPERCESCU (Vicente) ; C H . MIRCEA ARAMA (Comisarul) ; MIRCEA HENDRICH (Soldatul I ) : M I R C E A C I R L 1 G (Sol datul I I ) ; VICTOR BUCUBESCU ( A l t ofier federal) ; D U M I T R U PALADE (Zamora).

0 iniiativa ludabilii a T e a t r u l u i M u n i cipal d i n Ploieti a p r i l e j u i t s p e c t a t o r i l o r acestuia intlniren cu d r a m a t u r g i a u n e i ri prietene Venezuela i, i m p l i c i t , c u dramaturgia c o n t i n e n t u l u i s u d a m e r i c a n . Este vorba de recenta premier c u piesa Ce a lsat furtuna d c Cesar R e n g i f o , publicat anul trecut n r e v i s t a Secolul 2 0 " , d i n i n i iativa* i n v e r s i u n e a romneasc dc o aleas distincie a e m i n e n t u l u i hispanist Paul A l e x a n d r u Ceorgescu. tim nc prea puin despre l i t e r a t u r a p o p o a r e l o r s u d a m e r i canc, cele m a i t r a i n i c e cunotine le a v e m despre proz i poezie. D r a m a t u r g i a , m a i cu <eam cea eliberat de influene europene sau necontaminat de s p i r i t u l c o m e r c i a l , ne cte m a i puin cunoscut. Ce a lsat furtuna www.cimec.ro
x

V. M.

stanta, s-a produs n cariera l u i u n i n t e r l u d i u liric (a fost solist a l Teatrului muzical, unde a deinut p a r t i t u r i p r i n c i p a l e n M y Fair Lady, Soarele Londrei etc.).

Premiat la F e s t i v a l u l de poezie ..Eminescu" de la Botoani i la Gala r e c i t a l u r i l o r dra matice de l a Bacu, a z i , dup 18 a n i de la debut, R o m e i Stncingel a dobndit o real m a t u r i t a t e artistic, f i i n d u n frunta a l tea t r u l u i su, o vedet iubit de p u b l i c . ,,Dup ce, n u l t i m i i a n i , a m jucat mult comedie i a m cntat n spectacole de ope ret, prndu-mi-se, la u n m o m e n t d a t . c m - a m specializat n arta divertismentului, ntilnirea cu r o l u l u n u i secretar de comitet judeean de p a r t i d D u m i t r u D u m i t r u , n Clipa de V i r g i l Stoenescu, dup r o m a n u l l u i D i n u Sram -a fost deloc uoar. n crederea pe care m i - a acordat-o regizorul Constantin D i n i s c h i o t u , s p i r i t u l de echip cu care s-a l u c r a t , au strnit n m i n e o nen trecut rvn de a i z b u t i ; venit ntr-un m o m e n t cu adevrat crucial a l carierei, reu ita a nsemnat, poate, cea m a i mare bucu rie artistic pe care a m ncercat-o pn acum. A da via scenic u n u i o m de ome nie, c u m l caracterizeaz tovarul Nicolae Ceauescu pe comunist, a ntruchipa modelul pc care l ntlneti adeseori i v r e i s-1 nllneti la fiecare pas nseamn, p e n t r u ac tor, o adevrat regenerare, n s p i r i t u l crea tor a l epocii noastre. De la Clipa a m trecut la a l t r o l ntr-o pies original. Simbt In Veritas de Mircea R a d u l a c o b a n " . Pentru spectacolul de deschidere a Serilor dc teatru antic ce se v o r i n a u g u r a l a Con stana, la sfritul l u n i i august, i s-a ncre Blanduziei dinat r o l u l Horaiu d i n Fntna de Vasile Alecsandri, montare a t c a t r u l u i gazd. Dup ce l - a m i n t e r p r e t a t pe O v i d i u s din piesa cu acelai t i t l u a p o e t u l u i constnean Grigore Slceanu, m i se pare o evoluie f i reasc d i s t r i b u i r e a mea n Fntna Blandu ziei. Cred c Horaiu este u n personaj cruia m a t u r i t a t e a i senintatea i d a u o aur aparte, nlndu-1 pc acea treapt pe care poale renuna la p r o p r i i l e satisfacii, n fa voarea b i n e l u i pc care-1 druiete altora i a poeziei pe care este contient c o lat posteritii. U n o l i m p i a n , n viziunea lui Alecsandri, Horaiu i-a gsit n istoria tea t r u l u i nostru interpretri ilustre, d i n t r e care pstrez i a c u m imaginea m a r e l u i George Vraca. De aceea, snt ndreptite emoiile cu care pornesc la d r u m ntr-un spectacol ce ne v a confrunta d i n n o u c u viaa artisti c a rii, prefand Serile dc teatru antic, cc se v o r desfura aici, pe m a l u l mrii'.

VIITORUL ROL ROMEL STANC1UGEL


R o m e i Stncingel i-a fcut d e b u t u l Ia T e a t r u l Mibai E m i n e s c u " d i n Botoani, i n t e r p r e t i n d d i n p r i m u l a n r o l u r i grele p e n t r u u n absolvent, ca : Higgins (Pygmalion de G. B . S h a w ) , Petrucchio (Femeia ndrtnic de Shakespeare), Tiptescu (0 scrisoare pier dut), Ric V e n t u r i a n o (0 noapte furtunoas de I . L . CaragiaJe). D i n 1961, joac pe scena T e a t r u l u i D r a m a t i c d i n Constana, cultivndu-i calitile ntr-o munc de echip, h o trt l a u n a n t r e n a m e n t complex i de d u rat. A c i , e l s-a i m p u s p r i n m o d u l o r i g i n a l de abordare a u n o r personaje, d i n t r e care a m i n t i m : M a r c h i z u l de Posa (Don Carlos de Schiller), M a t B u r k e (Anna Christie de Eugen O ' N e i l l ) , U n strin (Femeia mrii) i K r o l l (Hosmersholm de Ibsen), Horace-Fr dric (Invitaie la castel de A n o u i l h ) , Satin (Azilul de noapte de G o r k i ) , Ulise (Nu va fi rzboi n Troia de G i r a u d o u x ) , Necunoscu t u l (Mascarada de L e r m o n t o v ) . T o t la Con

Maria Marin

38

www.cimec.ro

tefan Berciu, 5 0
dup Avarul a r f i disprut arghirofilii ! Influena l i t e r a t u r i i i a a r t e i . n ru i n b i n e , e uria. D a r n u aa. A l t f e l . La toate acestea m - a m gudit, a m i n t i n d u - m i , c u afeciune, c tefan Rerciu mpli nete 50 de a n i . A scris 14 piese. A m i n t e s c aici cteva d i n tre ele. Cele m a i bune : Cine a ucis P, Acu zarea apr, Hipnoza, Oameni i umbre. Pisica slbatic. Merit s fie reluate. I n c l u siv p e n t r u virtuile l o r educative. Ca s n u m a i vorbesc dc fora l o r de c a p t i v a r e . A scris i cteva acte". Jucate pe zeci de sce ne ale a m a t o r i l o r . A p u b l i c a t i r o m a n e p o l i iste : Jos masca, domnule Dib, Insula spio nilor, Ipoteze judiciare. P e n t r u Fantastica a ventur 2101 a fost distins cu p r e m i u l ..Pana de a u r " i cu D i p l o m a C o n s i l i u l u i Naional al Organizaiei P i o n i e r i l o r . 0 dat a pctuit, s c r i i n d o pies de evo care a rscoalei d i n 1907. O pies i m p o r t a n t : Rfuiala. D a r g e n u l l u i , vocaia l u i , e poliistul". Cteva condeie de t a l e n t b a t l a ua acestui gen. U n i i a u i trecut-o. D a r , cel puin pn a c u m , n i m e n i -a scris teatru poliist m a i b u n dect tefan B e r e i u . I i doresc, de-aici, dc la oarecare deprtare, dar cu i n i m a aproape dc e l , ea a doua j u mtate de veac a vieii l u i s-i fie i m a i rodnic.

Circul n j u r u l l i t e r a t u r i i poliiste o pre re p o t r i v i t ereia infhienn ei n p l a n e d u cational a r f i , m a i degrab, n o c i v a . U n lnr infractor, ntrebat f i i n d c u m de i - n v e n i t ..ideca", rspunde : aa a m vzut la f i l m " sau aa a m c i t i t " . Aa s fie ? N u c u m v a u n ele mentar i n s t i n c t dc conservare i dicteaz s arunce o p a r t e d i n p r o p r i a - i rspundere asu pra altcuiva ? M a i exact, c h i a r asupra socie tii care p r o d u c e i difuzeaz t e a t r u , f i l m i literatur poliist, izvoare, c h i p u r i l e , ale tehnicii" infracionale sau, cel puin, factori dc facilitare a acesteia. E, p r o b a b i l , ceva adevrat n aceast opinie. Totui, i n f l u e n t a l i t e r a t u r i i , a artei nu poate f i supraapreciat. i. c u att m a i ptiin, neleas s i m p l i s t . Dac l i t e r a t u r a p o l i ist or f a v o r i z a , neaprat, infraciunea, al u n c i , la p o l u l opus, dup Othello ar f i disprut gelozia, dup llarnlct n-nr m a i f i a v u t loc n i c i o crim nscut d i n a d u l t e r .

Julie, 1978

Th. Mnescu
ale micrii teatrale rom neti, ale teatrului vremii noastre. A fost un simplu exercifiu de testare a publicului, a vocaiilor sale critice, a pre dileciilor sale ? A fost o tentativ dc studiu, pe un spaiu relativ reslrns, a unei teme destul de ample i im partante de sociologie a tea trului ? A fost o ncercare de fixare, n instantaneu elocvent, a raporturilor reale stabilite astzi ntre scen i spectator ? Desigur c toate acestea, dar i mai mult de ct att. Prin fora mprejurrilor create, au fost implicate n dezbatere, ntr-o dezbatere care, fr ndoial, nu s-a sfrit acolo, raiunea peren i actual a teatrului, esen ele sale fundamentale.

experien interesant, la Satu Mare. S-a ima ginat urmrindu-ne n paralel o suit de spec tacole valoroase i diverse din ntreaga (ar un co locviu s u i generis pe tema : Arta actorului contemporan n dialog direct cu publicul". S-au constituit mai multe grupe de spectatori, cu o pre meditat compoziie etero gen : muncitori, intelectuali de formaie umanist i teh nic, artiti amatori i pro fesioniti. Cu aceste grupe s-au purtat mai multe discu ii, pornindu-se de la repre zentaiile urmrite i ajun gindu-se la probleme generale, de inifiere n tainele artei teairale. In ultima zi, toi cei care conduseser, separai, dis cuiile pe grupe, s-au adu-

CONTRAPUNCT

HORIA DELEANU

Eliberarea spectatorului
nat i, mpreun cu publi cul, au ncercat, fr mari pretenii, dar cu o mare dra goste pentru arta de la lu minile rampei, s schieze cteva idei de sintez referi toare la aspecte semnificative

www.cimec.ro

39

pcclalorul se gsete in Ir-o dubl relaie cu miorul. ntr-un prim sistem de legturi, directe, el se ntlnetc cu interpretul care evolueaz la luminile rampei, i identific existena artistica, cutnd totodat i gsind de multe ori afiniti temperamentale, sensibiliti nrudite. In al doilea sistem de relaii, indirecte, actorul i mediaz spectatorului i ntilnirea cu regizorul, care a desenat subordonndu-se creator geniului propriu al interpretului linia expre siv a prczen(ei i evoluiei acestuia n scen. In acest dublu i productiv sistem dc relaii, actorul, i regizorul contracteaz imense, splendide obligaii fa( de spectator. Unii vor s cread c interpreii inspirai ai textului dramatic trebuie nu mai s emoioneze publicul, sau numai s-l incite la re flecii profunde. Teatrul mo dern, teatrul autentic nu rmne cantonat, de cele mai multe ori, n exclusivitatea obsedat a uneia dintre cele dou alternative ; el prefer s alterneze numai clementele lor predominante, intnd sca ma de o serie de parametri variabili, de aptitudinile, n clinaiile specifice ale autoru lui, actorului, regizorului. De aceea, pare valabil nu 0 specializare de prestaii, ci un cumul de obligaii ale celor de pe scen, care ar trebui, n acelai timp, s-i plac spectatorului, s-l tul bure, s-l conving, s-l elec trizeze, s-l instruiasc. In acest chip, publicului 1 se nlesnete intrarea ntr-o sublim plas dc pianjen, n sistemul de bun compli citate al realitii unice a teatrului, n care se ntlncsc, nemijlocit, actorul cu specta torul, mediind i contactul joarte apropiat cu autorul i cu regizorul. Jacques Copeau, n 1930, n Revue des Vivants" scria : Invenia dramatic i punerea n scen nu snt dect dou momente ale unui act unic. ' exist, deci, un con flict, sau mcar o diferen ntre ideile poetului, acelea ale actorului i acelea ale 40

regizorului. Mai mull dect att, exist ntre ele o iden titate de expresie." n mod logic, necesar, teatrul se str duiete, i izbutete de cele mai multe ori, s includ pe spectator n acest circuit armonios al identitii de expresie", al unitii n pre uirea frumuseii i a adev rului. In spiritul acestei identi ti dc expresie, pe calea care duce la realizarea ei desvrit, se poale distinge o gam nuanat de fertile nruriri reciproce ntre actor, teatru i spectator. Istoria teatrului i amin tete mai multe ntmpln sens. elocvente n acest Aa, se relateaz c n Anglia vremii lui Shake speare, dup reprezentarea unei piese n care era vorba despre un asasinat, un spec tator i-a fcut loc n pri mele rnduri, a mrturisit svirirea unei crime ne identificate nc i s-a pocit cu sinceritate n fafa lumii. In nsemnri din casa mor ilor", Dostoevski iovestclc cum un spectacol de teatru improvizai, n pragul srb torilor Crciunului, i trans figureaz pe actorii i spec tatorii prizonieri n nchi soare, transformndu-i parc n cu totul ali oameni. In ambele situaii i se mai pot cita multe, descoperindu-se mereu allele nai este confirmat leza brechtian, care opune tristei inerii a unui teatru mortificai (..Omul este imuabil") ade vrul teatrului vitalitii i al speranei : .,Omul se schimb i poale fi schimbai". Rezult, in mod simplu, c spectatorul este puternic influenat de actor, de tea tru. Dar i reciproca este perfect valabil. Meyerhold i Grotowski consider c o reprezentaie devine relativ finit abia dup douzecitreizeci de ntlniri cu pu blicul, timp n care se veri fic, se perfecioneaz. Dar i dup acest termen conventio nal, reprezentaia teatral, componentele ei se modific, adesea imperceptibil, innd seam de continua comuni care sensibil dintre actoi

(acelai, dar n stri de spi rit uneori diferite) i specta tor, mereu nou n sala dc spectacol. In general, spectatorul doo bndete n mod justificat nsemntate din ce in cc mai mare in teatrul contemporan. Este adevrat c spectatorul de teatru reprezint o mino ritate fa dc consumatorii mijloacelor de mass media. dar aceast minoritate este foarte influent, pstrnd o esenial greul ale specific n viafa societii moderne.

xperienfa dc la Satu Marc, ntreprinznd un dialog direct al acto rului cu publicul, reconfirmtnd pc viu acest dialog, care a devenit un adevr axiomatic al teatrului de azi, a reamintit existena, nece sitatea funciei active a spec tatorului. Ea a contribuit la spulberarea unei prejudeci desuete, care situeaz, cu totul nemotivat, publicul nu mai n zonele unor contem plaii de searbd, inutil pasivitate. Ea ne-a ajutat pc tofi, a ajulat teatrul rom nesc s nu uite nici o clip s trudeasc c este dator necontenit pentru eliberarea spectatorului de condiia sa de spectator" (cum se ex prima att de sugestiv Rcrtolt Brecht).

~y t~[

www.cimec.ro

STAGIUNEA

ESTIVAL

Spectacole. Dar ce spectacole?


De zece a n i ncoace, noiunea dc stagiune estival s-a d e f i n i t cu tot m a i mult f e r m i tate. Dar, daca, n m a r e , tim cam ce a n u m e c u p r i n d e , ce semnific, care i snt elu riIc p r o g r a m a t i c e , n u - i m a i puin adevrat c, de la an la a n , ca s-a mbogit c o n t i n u u cu n o i nuane, p o t r i v i t s p o r i t e l o r e x i gene ale a r t e i i p u b l i c u l u i , tinznd a-i cuceri u n statut p r o p r i u i reprezcntnd, astfel, u n c a p i t o l d i s t i n c t , n ceea ce n u m i m , ndeobte, c u l t u r a romneasc contemporan. Spectatorilor romni i strini lc snt nf iate, pe scenele l i t o r a l u l u i , spectacole de tot m a i aleas inut artistic, i n t e r p r e t a t e de reprezentani prestigioi a i scenei rom neti. Prezena u n o r colective i a u n o r perso naliti artistice, care neleg s fac d i n fiecare ntlnire eu p u b l i c u l o srbtoare, u n e v e n i m e n t m e m o r a b i l , r i d i c a t i ridic sta giunea estival dc pe l i t o r a l la n i v e l u l c a l i tii. i, de fapt, acesta ar t r e b u i s fie n permanen n i v e l u l s t a g i u n i i , dac a d m i tem, n u n u m a i ca pc u n n o b i l deziderat, ideea c ea este o oglind a ceea ce are mai b u n i m a i r e p r e z e n t a t i v arta rom neasc, In u n m o m e n t d a t . D i n acest p u n c t dc vedere, stagiunea trecut s-a i m p u s p r i n manifestri de real interes i m gndesc la Zilele m u z i c i i romneti, la F e s t i v a l u l i n l e r b a l c a n i c de f o l c l o r , la F e s t i v a l u l naional de f o l c l p r etc. i a i m p u s un c r i t e r i u de calitate, de la care stagiunile urmtoare nu p o t , n n i c i u n c h i p , abdica. Stagiunea estival n c u r s , cu u n d e m a r a j cam c h i n u i t , cu nenumrate spectacole suspendate (snt invocate o serie de m o t i v e . . . o b i e c t i v e , p r i n t r e care, n p r i m u l rnd, C a m p i o n a t u l m o n d i a l de f o t b a l ) , n u m a i arc, ns, ca p u n c t e dc susinere, aciuni de a n v e r g u r a celor a m i n t i t e (primele dou manifestri dc care v o r b e a m au loc, c u m se tie, d i n d o i n d o i a n i ) . Ct despre unele f e s t i v a l u r i i c o n c u r s u r i , cc-i cuceriser, la t i m p u l l o r , o binemeritat faim, u n p u b l i c i u n loc a p a r t e pc afi, nu se m a i aude n i m i c (c v o r b a dc f e s t i v a l u l concurs de muzic uoar, de f e s t i v a l u l f i l m u l u i de animaie etc.). O r , att cntecul ct i desenul a n i m a t a u u n l i m b a j u n i v e r s a l , merg d i r e c t la inim, n-au nevoie de trans l a t o r i ar f i p u t u t atrage, n c o n t i n u a r e , m i i dc turiti d i n ar i de peste hotare... Dar, poate c i este d a t s t a g i u n i i estivale curente s demonstreze c, fie i n lipsa montrilor sacri", contnd m a i ales pe f i l mele, concertele, revistele i spectacolele p r o gramate, se poate realiza u n l u c r u b u n . ntr-adevr, p r i n spectacole ca Efectul ra zelor gamma asupra anemonelor (Teatrul M i c ' l i n Bucureti), Homulus cel Mare (Teatrul Naional d i n Bucureti), Nevestele vesele din Windsor (Teatrul Tineretului din Piatra Neam), Clipa (Teatrul D r a m a t i c d i n Con stana), stagiunea estival cunoate m o m e n t e dc autentic trire artistic. S m a i adugm concertele i spectacolele susinute de a n s a m b l u r i l e folclorice Ciprian P o r u m b e s c u " d i n Suceava, Cluul" d i n Scorniceti, arina" din A l b a I u l i a sau nenttoarea Fiesta de Espnfia", spectacolele unei formaii budapestane o r i cele prezentate dc ansamblul Ambasadorii p r i e t e n i e i " d i n S.U.A. i dc Ansamblul folcloric al pionierilor din R. P. Chinez etc. De o bun p r i m i r e se bucur i spectacolele m u z i c a l e i de revist. A i c i , poate, e l o c u l , s p u n e m ntrebarea : de ce, dac t o t evolueaz, n acest i n t e r v a l , n spectacole, pe l i t o r a l , toate colectivele tea t r e l o r de revist d i n ar (cu o singur excepie : T e a t r u l m u z i c a l d i n Ploieti), n u s-ar f i realizat i acel m u l t d o r i t f e s t i v a l al instituiilor de acest p r o f i l , nsoit i de u n c o l o c v i u , care s ia n discuie p r o b l e m e specifice ale artei revuistice ? Dar, fiindc a m atins coarda att de g i n ga a nemplinirilor, n e a j u n s u r i l o r i n o s t a l g i i l o r , s a m i n t i m i cteva d i n t r e acestea. N u v o m m a i v o r b i despre imperioasa necesitate de a sc mbunti i mbogi baza material a l i t o r a l u l u i , n u fiindc a c t o r i i i p u b l i c u l s-ar f i mpcat, n sfrit, cu condiiile i m p r o p r i i n care este gzduit, pe unele scene, T h a l i a , ci fiindc, de zece a n i ncoace, se discut att de m u l t pe aceast tem, nct n u se poate s n u se fac, n sfrit, ceva... Nu p u t e m trece cu vederea, ns, reapariia, cu v i o a i e ncapnare, a u n o r creaii a r t i z a nale m a i m u l t dect ndoielnice, a u n o r specta-

www.cimec.ro

41

cole-concerl n caro improvizaia isi d bucuros Bunica mna cu sfidarea b u n u l u i - g u s t ca se mrit, Nic-Nic, Sracii' Gic sau Ciripii de psrele lipsa de structur a u n o r expoziii d i u h o l u r i l e h o t e l u r i l o r sau medio c r i t a t e a nucitoare a u n o r programe de bar... Dar, despre spectacolele d i n b a r u r i v o m m a i d i s c u t a . F o r u r i l e locale constnene n u p o t . orict s-ar strdui (i se strduiesc, ducnd, u n e o r i , m a i m u l t singure, l o t g r e u l stagiunii estivale), s cuprind, cu egal p r o m p t i t u d i n e , l o t ce nseamn spectacol, concert, ex punere artizanal. E l e ncearc, deocamdat, ca, alturi de o bun coordonare a progra m u l u i ntocmit, p r i n editarea, l u n a r , a unei Agende c u l t u r a l e a l i t o r a l u l u i , s fac, spre e x e m p l u , i d i n Serbrile mrii" o srbtoare artistic a ntregului l i t o r a l i, m a i cu seam, s pregteasc temeinic, pn la d e t a l i u . Festi v a l u l dc teatru antic, p r o g r a m a t p e n t r u sfritul l u n i i august (i care v a f i , fr ndo ial, u n reper l u m i n o s a l actualei s t a g i u n i ) . N u v r e m , bineneles, p r i n aceasta, s scu zm unele jumti de msur, c i doar s

r e a m i n t i m ceea ec s-a fcut b u n . spre investi stagiunea estival a l i t o r a l u l u i cu a t r i butele unei stagiuni nationale : dac v r e m ca aceasta s devin u n b u n ctigat al c u l t u r i i i artei noastre, implicarea t u t u r o r facto r i l o r interesai trebuie s devin ns m a i profund, m a i serioas, vdznd permanena. i ne gndim a u n u m a i la A . T . M . sau la ..... d a r i la Centrala O.N.T., care are datoria de a asigura o i m a i bun, m a i operativ p o p u l a r i z a r e a manifestrilor sta g i u n i i estivale ; i, m a i ales, la instituiile do spectacol programate, care trebuie s vad toate, n u doar unele , n aceast aci une, n u n u m a i u n t u r n e u obinuit, c i o posibilitate de a realiza e v e n i m e n t u l artistic ; n u m a i p r i n t r - o colaborare armonioas, e x i gent, responsabil, se v a ajunge ca, ntr-ade vr, stagiunea estival a l i t o r a l u l u i s fie o stagiune a v a l o r i l o r , o sintez de f r u m o s , b u n gust i autenticitate.

Carmen Tidora

Bucuretii snt iar ncini de clduri dropicale" ! Re dactorii Rampei" au plecat n vacan. Cei mai muli. Totui, dou semnturi frec Froda i Nivente : Scarlat cuor Constantinescu Prin tre anunuri estivale i spor tive (multe gale de box ! ) , reclama noii cri a lui Tu dor ic Muatescu Nudul lui Gogu" Tnase nu are nici o grij. Totui, Cr buul" repet I n t r e ciocan i nicoval de A. dc Hers i N. Vldoianu. Cine tie... nc mai putem vedea tea tru sub castanii seculari dc la Parcul Otcteleanu. G. Timic, Al. Ghibericon, Elena Zamora, Marietta Ueculescu joac n fiecare sear F l o retle i P a t a p o n Teatrul Naional se grbete s a nune premiera noii stagiuni: V i f o r u l de Delavrancea. De ocamdat, actorii snt la bi... Nu toi ! Marioara Zimniceanu se ntoarce de la Karlsbad, pentru repetiii.

Are roluri principale n Turandot i M u l t zgomot p e n t r u n i m i c . Dei cldurile snt dc nesuportat, va repeta cu regizorul... Soare Z. Soa re ! Gazeta caut cu in sistent corespondeni har-

, Ramp'
acum 50 de ani iulie 1928
nici n staiunile climaterice din ar i strintate". Se dau lungi liste de vilegiaturili. Unde eti, nene lancule ? Sintem n 1928 i N. Kanner istorisete amin tiri, lui Nicuor Constanti

nescu, pentru Rampa". De unzi, parc, ne istorisea i nou, la Capa"... Deci, cinci decenii, regretatul au tor de revist a tot povestii, n stilul su inimitabil, marea i mica btlie tea Elvira tral" La toamn, Popescu va fi foarte ocu pat. A semnat contracte pentru Londra, Paris, Ber lin, Nisa... Se anun pentru toamn reluarea co mediei Pcal de IIoria Fur tun. S-au operat modificri! Mnslirea de var a deve nit... geamie La lai, Mi lu Gheorghiu i VernescuVlcea repet n R e v i z o r u l dc Gogol Dramaturgul Valjean pleac la Predeal, special pentru a definitiva comedia Generaia de sacri f i c i u , la care lucreaz de vreo patru ani". O termin pn n septembrie ?

I. N.

42

www.cimec.ro

TUDOR P O P E S C U

c a u n u

Comedie n doua p r i

Personajele:
ONIRA BLNDA AVRAM TUDOR SANDU GROZU IRINA MINA ZAMFIRA DIMA

P A R T E A

I n Cimigiu. U n semicerc delimitat de restul parcului p r i n t r - u n gard v i u . Bnci de piatr. Cteva mese, t o t de piatr, la care se joac ah, table, intar. U n loc a l pensio narilor. Semicercul bncilor de piatr e ntrerupt de u n scaun de lemn, cu brae, comod, pe care cade soarele. Restul, n umbra copacilor. Pe aleea d i n spatele gardului v i u trec, uneori, oameni care se plimb. Se aud, n afara scenei, copiii, jucndu-se. I n scen snt Tudor, care citete ziarul, Sandu, care st pe scaunul de lemn i gust plcerea soarelui, Grozu, retras ntr-un col, cu u n craniu n mn. Irina picteaz n faa u n u i evalet n u prea nalt, Onira, n mijloc, vorbete, adresndu-se tuturor, dei nimeni n u pare s-I asculte. crezi nefericit, eti nefericit. Depinde de acidul dezoxiribonucleic d i n celula ta. Ca litatea I u i hotrte totul. GROZU : Toi oamenii snt la f e l , pe dinuntru. Intreab-m pe mine, c am tiat... O N I R A : La prima vedere, par la fel. GROZU : Soarta ne face fericii sau neferi cii ! Dac mi-ar f i spus u n u ' m, t u ai s tai zece m i i de oameni" l-a f i ere-

Scena 1
Tudor, Sandu, Grozu, Irina, Onira. O N I R A (cabotin) : Fericirea depinde de n o i . n sufletele noastre. Te consideri feri cit, eti fericit. Vrei s te jeluieti, s te

www.cimec.ro

43

zut ? i a m tiat m a i muli. O N I R A : Cu cpna a i a , ce d r a c u l u i faci ? G R O Z U : A m o nepoic. I i fac o veioz. tii ce f r u m o s lumineaz ? I R I N A (nfiorat) : S p e r i i c o p i l u l ! C u m poi s o f e r i u n u i c o p i l u n c r a n i u o r i b i l ? ! G R O Z U : Ea m-a r u g a t . M - a m dus special, de i - a m ales u n u l f r u m o s . N u - m i plac alea uguiate n spate. O N I R A : Asta zic i eu jucrie ! S A N D U : Lsai discuiile ! Una-dou, vorbii dc m o a r t e . O N I R A : E u v o r b e a m despre fericire. S A N D U : I i d a i , ntruna, cu a c i d u l la ! O N I R A : Dac aa e ! l n a c i d u l n o s t r u d e z o x i r i b o n u c l e i c se decide t o t u l . Spune t u . G r o zule, m - a i vzut vreodat suprat ? Spune, m ! Cnd m m a r d e a i t u , acolo, cc s p u neam eu ? Cnd m i - a i scos d i n t e l e sta, ce-am zis ? D o m n sergent, l - a i n i m e r i t tocmai pe-la gunos. Mulumesc ! N u m a i t r e b u i e s m duc la d e n t i s t " . i t u erai t o t aa posac ca a c u m . I n a c i d u l tu d e z o x i r i b o n u c l e i c e ceva t r i s t . S A N D U (enervat) : M scoi d i n srite ! O N I R A : N - a m dreptate ? S A N D U : O i f i avnd, d a ' m - a i p l i c t i s i t . O N I R A : Te-nv s trieti. S A N D U : Dup c a p u l tu. E u a m neles a l t f e l s triesc. O N I R A : tiu eu c u m . . . S A N D U (sare) : Ce v r e i s s p u i ? O N I R A : De ce sri ? i-e team c s p u n cine tie cc ? S A N D U : M amenini ? (Lui Tudor.) Eti m a r t o r c m amenin. O N I R A : E u ? N u aveam de gnd s s p u n ce crezi. S A N D U (lui Tudor) : Ce zici de insinurile I u i ? (Tudor face un semn linititor.) Dc ce s-l las s m jigneasc ? T U D O R : Lsai discuiile astea. f L u i Sandu.) V i n o s jucm u n ah. S A N D I I : S spun ce a i n s i n u a t . O N I R A : N-am insinuat nimic. S A N D U : A i spus : tiu eu c u m . . . " C u m ? O N I R A : N e cunoatem de atia a n i . A v e m prieteni c o m u n i . S A N D U : E u n - a m a v u t i n - a m n i m i c co m u n cu t i n e . O N I R A : Dect l o c u l n care stm a c u m . (Arat.) Sntem ca pe u n v a p o r . A s t a - i copastia, d i n c o l o de care se-ntinde marea fr sfrit a l u m i i . Navigm pc acelai v a p o r , cu direcie precis : moartea ! I n l i n i e dreapt, fr escale i cu vitez constant : tic-tac, tic-tac ! I R I N A : V r e i s ne sperii ? Ziceai c f e r i cirea d e p i n d e de n o i . O N I R A : Exact ! I R T N A : A t u n c i , de ce pomeneti de... O N I R A : De m o a r t e ? N u v r e i s-i pronuni numele... I R I N A : Te fric. rog s nu mai continui. Mi-e

tic-tac, tic-tac ! Bun ziua ! Bun ziua t A m sosit. I R I N A (fire sensibil) : N u - m i place cnd eti m a c a b r u . N u m a i pot s pictez ! O N I R A : Educaie ! V r e a u s scpm de spaima ei. Repet, repet, ne obinuim. n cepe s par o persoan interesant, pe care merit s-o cunoti. I n c l i p a aceea, am cligat marea btlie a vieii Moartea d e v i n e o mic afacere. S A N D U : Asta m-nnebunete ! (Lui Tudor.) Spune-i i t u ceva ! T U D O R : Se-nmuz ! Doar n u i-c fric d e moarte ? SANDU : Nu. O N I R A : Mini. S A N D U : N u a d m i t s m jigneti ! O N I R A : i-e fric. Pn a c u m n u le-ai gnd i t la ea i tc-ai t r e z i t , deodat, cu per soana" pe-aproape. I i auzi paii. S A N D U : Clbvnule ! Mina, (Intr, eu o earf neagr pe cap. fost gencrleas, care i-a trit din plin viafa, pn acum, n jurul vrstei de 60 de ani.)

Scena 2
Cei dinainte, plus Mina.

O N I R A : Greeal ! M a r e greeal ! (Cabotin.) Direcia precis, fr gre, cu vitez egal :

M I N A (teatral) : L - a m p i e r d u t pe Crciun ! O N I R A (lui Sandu) : V e z i ncotro se ducea ..persoana" ? A t r e c u t pe ling n o i i i-a fcut o vizit l u i Crciun. M I N A : L-n-nmormntat ! A fost atta l u m e . . . G R O Z U : Cine-i la ? N u l - a m vzut pe-aici. O N I R A : U n u l s o l i d , n vrst ! L - a i c u noscut m a i d e m u l t . G R O Z U : U n u ' gras, care gfia. O N I R A : I - a p l e s n i t o vin l a cap i... G R O Z U : l tiu. M u i t a m ntr-o z i i m gndeam c l-o f i costat ceva osnza d e pe el ! De cte o r i tiam cte u n u ' gras, m ntrebam : ct l-o f i costat b u r d i h a n u l sta mare ? L a u n i i , s t r a t u l e gros de-o palm. N i c i cu zece m i i nu-1 f a c i . S A N D U : n fiecare z i povesteti o grozvie. G R O Z U : De ce, grozvie ? ! S A N D U : I n afar de s t a i cadavre, m a i tii s faci ceva ? G R O Z U : A s t a - i meseria mea : autopsier. i, s tii d u m n e a t a c a m fost apreciat. M rugau d o c t o r i i s lucrez cu ei. (Artnd.) T a i , m a i nti, de-a l u n g u l p i e p t u l u i . . . S A N D U (url) : T a c i d i n gur ! N u v r e a u s-aud aa ceva ! G R O Z U (calm) : N u m a i povestesc. D a ' s tii c snt as n meserie. Dac i-e fric... sau nu-i place, m r o g , te p r e v i n s lai scris, c, a l t f e l , te taie.

44

www.cimec.ro

S A N D U (astupindu-i urechile): nceteaz! nceteaz ! G R O Z U (mirat, celorlali): s u p r a t ? (Lui Sandu.) Ii ddeam u n sfat. lii, orice mort... S A N D I " : nceteaz ! (Url.) nceteaz ! N u v r e a u s-aud aa ceva ! pc Sandu, aflai n pragul (Toi il privesc apoplexiei. In afara scenei cnl un lutar, acompaniindu-se cu vioara sau cu ambalul ) VOCEA LUTARULUI : F i r - a r s fio de via, C-i subire ca o a, Tragi de ea i zici c ine, i s-a r u p t cnd i-e*mai bine... O N I R A : Crciun e cel m a i f e r i c i t ! A luat-o d i n loc ! A t e r m i n a t cu teama. Ce-o f i , ee-o f i ? C u m o f i ? A c u m tie. M I N A : L-o l u a t cu c a m i o n u l i 1-a aezat bine. O N I R A (cnl popete) : U n d e n u - i n i c i ne caz, n i c i d u r e r e , c i via fr de prihan. M I N A : T u de ce n - a i v e n i t l a n m o r m n tare ? Ai fost p r i e t e n i . O N I R A : Cc s caut ? E l , eapn, c u , c u p m d u l la f e m e i ! M I N A : S-i fie ruine ! O N I R A : U i t e , c n u m i - e ! M i c mi place s triesc ! G R O Z U : Pe spinarea altora... O N I R A : N - n m l u a t , dc la n i m e n i , n i m i c . G R O Z U : Nici n-ai dat. O N I R A : Nici n-am dat. Dar n-am luat. Stri gai In m i n e : Explontatorule ! A i but i te-ai distrat pe spinarea o a m e n i l o r !" i-aduci a m i n t e ? G R O Z U : N - a i fcut nimic toat viaa. O N I R A : T u n u m bteai p e n t r u c n - a m fcut n i m i c . Cnd ddeai n m i n e , l a cc te g i n d e a i , G r o z u l e ? Ddeai cu plcere. G R O Z U : N u - m i plcea. O N I R A : Ii plcea. V e d e a m e u , n o c h i i ti, c-i plcea. E r a m gras i, cnd l o v e a i , se lipea. De ce ddeai ? GROZU : Trebuia. O N I R A : Nu-i plcea m u t r a mea, te enerva. M m a r d e a i m a i m u l t dect pc ceilali. E r a o btaie subiectiv. G R O Z U : O r d i n u l se execut. O N I R A : Mini, G r o z u l e ! De-aia te-au d a t afar. C u m a i a j u n s , d i n sergent-major, autopsier ? Incepusei s-o faci dc oaie. A i p r i m i t t u o r d i n , a t u n c i , noaptea, s v i i beat la barac i s nc scoli, i s ne ii dezbrcai n ploaie ? A fost distracia t a . N - a v e n i t e l e v i z o r , h a i s-i vd pe-tia tremurnd n ploaie. V e z i c n - a m de getul mic ? G R O Z U : i ment. l-ai prins la m a l a x o r u l de c i

fi vzut n mna ta. Te u i t a i Ia el ca la o igar de f o i . Ai ceva de zis ?" ai ipat la m i n e . Nu a m , d o m n ' sergent. Era n plus i p u t u r o s . N u l - a m folosit niciodat. V mulumesc c m-ai scpat dc el !" (Intr Blnda, nalt, prul alb. n jur de G~t de ani. cu o carte n mn. Prezena lui impune respect, prin echilibru i prin inteli gen. Odat cu el apare i Zamfira, femeie de la. (ar. cam de aceeai vlrst. Ea arc in mn o ppu mare. Vorbesc ])r'telencte. Irina 60 dc ani, femeie care a mbtrnit frumos i i-a pstrat o candoare de la lnr naiv-exuberant i las lucrul tablou i ateapt ca Blnda s i se adreseze. Intrarea acestuia este un mic eveniment. Sandu ntoarce ostentativ spatele i se fixeaz mai bine n scaun.)

Scena 3
Cei dinainte, plus Blnda i Zamfira. Z A M F I R A : M - a u ameninat c m arunc-n foc i termin cu m i n e . B L N D A : i-e team de foc, Zamfir ? Z A M F I R A : N u de team, d a ' m-ateapt pmntu'. Pmnt a m fost, n pmnt t r e b u i e s n c - n t o a r c e m , aa-i d a t i n a . B L N D A : Snt m a i m u l t e d a t i n i . Strmoii notri obinuiau s-i ard morii. i a l i c popoare fceau l a f e l . Z A M F I R A : Poate, cnd erau pgni. E u n u v r e a u s m ard. B L N D A (glumind) : A c u m , t o t u l t i n d e s devin igienic. M a i v o r b i m n o i . Z A M F I B A : Dac o s avei t i m p . . . Tare m frmnt u n gnd. B L N D A : V o r b i m . Bun z i u a , d o m n i l o r ! S A N D U : Bun z i u a , cetene ! I R I N A (bucuroas) : B i n e - a i v e n i t , L u c i a n . B L N D A : Srut mna, I r i n a . (Vine Ung ea, i srut mna, privete tabloul care l reprezint pe el, stnd pe scaunul de lemn.) I R I N A : Ii place ? M i - e fric de v c r d i c l u i tu. B L N D A : Snt rutcios ? I R I N A : Sincer. C u m i se pare ? BLNDA : Mi se pare exagerat grija n e u t r u frumuseea l u i . I R I N A : scopul m e u , n u ? M - a m strduit s d a u c u l o r i i u n r a f i n a m e n t care s b u c u r e o c h i u l . Nu-i place ? BLNDA : Foarte m u l t . I R I N A : Ceva te nemulumete. B L N D A : A f i d o r i t ca t a b l o u l s fie u n m i c discurs despre persoana mea. T R I N A : Obsesia i d e i i ! B L N D A : L a t u r a ei sensibil. Orice idee

ONIRA (rde) : Aa m - a i pus s zic, a doua z i . A i ipat : Scularea !" E u d o r m e a m g r e u . Cnd m - a m t r e z i t , e r a i cu degetul m e u n min. Culmea c c n i c i n-a f i tiut c m i l - a i r u p t , dac n u l-a

www.cimec.ro

45

are un aspect n f c c l i v , pc care arta l exploateaz. IRTN : V r e a u s fie u n tablou de o anumit for... B L N D A : Fora u n u i t a b l o u n u v i n e d i n afar, d i n m o d e l u l p i c t a t , ci d i n s u f l e t u l tu. Acolo t r e b u i e s-o caui. A i p i c t a t u n brbat f r u m o s , mgulitor de f r u m o s . Asta m bucur ca brbat, n u ca p r i v i t o r de art. I R I N A : V r e i s-i ,,oblig" f i g u r a s triasc starea mea afectiv, gndurile mele ? BLNDA : Te rog s ncerci. I R I N A : Aaz-te pe scaunul de tortur ! (Se creeaz un moment penibil. Blnda vrea s se aeze. Scaunul e ocupat de Sandu, care se ntoarce n aa fel de parc nu l-ar vedea. Tudor ncearc s pun capt situaiei, chemndu-l pe Sandu.) T U D O R : Sandule, h a i s jucm o partid ! S A N D U : N-am chef ! T U D O R (aranjtnd piesele) : Stai a i c i , n faa mea. A m o restan. N u v i i ? Sau i-e fric ? (Sandu pricepe de ce este invitat. Se ri dic, furios, i vine n faa lui Tudor, trntind piesele pe tabl. Blnda se aaz i pozeaz.) S A N D U (furios, lui Tudor) : De ce m - a i chemat ? T U D O R : tii c e scaunul pe care obi nuiete s stea el. S A N D U : E u n - a m voie ? Scrie u n d e v a c-i al l u i ? T U D O R : l i place soarele ! S A N D U : u l t i m a dat cnd m ridic. (Joac.) M i - e grea cnd vd c u m v ploconii n faa l u i . T U D O R : Linitete-te ! ah ! S A N D U : A i atins m a i nti c a l u l . Joac, deci. c a l u l ! T U D O R : N u l - a m atins. S A N D U (explodeaz) : L - a i atins ! I R I N A (pictnd) : C u m merge l u c r u l , L u cian ? B L N D A (artindu-i cartea) : Snt d i n ce n ce m a i cucerit. Traducerea m oblig s meditez p r o f u n d asupra fiecrui cuvnt. L a fiecare pagin, fac n o i descoperiri. M simt tin explorator. I R I N A : U n cltor p r i n b i b l i o t e c i . B L N D A : A v e n t u r i l e s p i r i t u l u i snt cele m a i pasionante. Ii d a u ansa de a te b u c u r a de ideile m a r i i de l u c r u r i l e mrunte. I R I N A : Te m a i bucur luerurile mrunte ? B L N D A : Cnd p i e r d e m puterea de a ne b u c u r a de l u c r u r i l e m i c i , n u ne m a i bucur n i m i c . I n c l i p a aceea, a m m u r i t . A m m u r i t de t o t . S A N D U : Astzi, toat l u m e a vorbete despre moarte ? B L N D A : Dimpotriv, eu v o r b e a m despre via. (Intr Avram, but, frcdonnd aria lui Rigoletto, cnd vine la palat s-i caute fiica rpit. Cnl ncet, absent, straniu pentru toi

ceilali, care R un brbat alb, mbrcat Se aaz i cuiva. Blnda

acum. nu l-au mai vzut piu trecui dc (10 de ani, cu prul n haine de culoare nchis. va vorbi fr s se adreseze a tresrit.)

Scena 4
Toi cei dinainte, plus Avram. A V R A M : Snt o epav. (Reia melodia, obse dant.) L a , la... la... la... l a , la... l a . la... O zdrean ! Se ndoiete cineva ? N i m e n i ! B i n e c recunoatei. (Reia melodia ) S A N D U (lui Tudor) : I l cunoti ? T U D O R : N u l - a m m a i vzut pe-aici l O N I R A : T o t u l e n a c i d u l n o s t r u d e z o x i ribonucleic ! S A N D U (lui Onira) : tii cine e ? O N I R A : U n t i p b i n e dispus ! A V R A M : Ascultnd m e l o d i a asta, poi s te o m o r i cu cea m a i m a r e uurin. (Cnt.) Pac, i gata ! D a ' de u n d e u n r e v o l v e r ? Dac n - a i arm, t r e b u i e s r e c u r g i la u n procedeu p e n i b i l . L i p s i t de orice urm de c a v a l e r i s m . I R I N A : I I cunoti ? B L N D A : D i n pcate, da. I R I N A : Cine ie ? B L N D A : A c u m , u n o m nefericit. A V B A M : Poi s te azvrli de l a etaj ! Pe n i b i l ! Mcar moartea s aib ceva eroic l E i , a r m a ! C u r a j u l de a ine n mn o arm, c u r a j u l de a n u te speria de c u vntul arm i de a o ndrepta spre t i n e are n el ceva mre ! S A N D U : Cctene ! lAici eti ntr-un loc p u b l i c ! N u s p u i t o t ce-i trece p r i n cap Puin decen ! A V B A M : Decen ? O N I R A : V r e a s spun c n u e c a z u l s vorbeti d e f u n i e n casa spnzuratului. S A N D U : I a r i n s i n u e z i c m i - e fric de m o a r t e ? N u m i - e fric, dar... O N I R A (ironic) : N u u u . . . B L N D A : D o a r cei care cred fr m a r g i n i n viaa de a p o i , i cei care n u cred, la fel de convini, n existena e i , n u sc t e m de m o a r t e . s e n t i m e n t u l n caro se-ntlnesc ateii sinceri i credincioii ade vrai. D i n m o t i v e opuse, dobndesc ace lai efect : senintatea. S A N D U (sentenios) : V r e i s spui c m a t e rialitii i idealitii snt o ap i-un p mnt ? BLNDA : Vulgarizezi... S A N D U : S n u - m i rspunzi cu s u p e r i o r i t a t e . Snt u n o m s i m p l u . i ce dac, m mndresc cu asta ! A e r u l d u m i t a l c d i s t a n t n u m impresioneaz.

46

www.cimec.ro

A V R A M (lui Sandu) : D u m n e a t a faci u n p r o ces de intenie. S A N D U : D u m n e a t a , n u te bga n v o r b . N u tiu cine eti i n u m intereseaz. A V R A M : D u m n e a l u i a emis u n p u n c t de vedere, cu care poi s f i i sau n u de acord. Dac n u . . . S A N D U (agresiv) : Dac n u ? A V R A M : Argumenteaz c o n t r a r i u l . D u m n e a t a doreti ctig de cauz, obligndu-1 s dea napoi d i n alte m o t i v e dect cele care in de discuia respectiv. S A N D U : Cine eti d u m n e a t a ? A V R A M : U n cetean. N i c i eu n u tiu cine eti. A m a s c u l t a t o discuie i m i - a m d a t seama c n u a i d r e p t a t e . S A N D U : P e n t r u c a m o a t i t u d i n e ferm ? T a t a a fost h a m a l i m a m a spltoreas. Cine eti i de ce te b a g i n v o r b ? A V R A M : A s t a e ! Cine snt ?... Cine a m fost... N u m a i snt n i m i c . S A N D U : Cine a i fost ? A V R A M : A m fost ! A m fost. Cnd eram, t r e m u r a i de teama mea ! N u m i - a i f i v o r b i t aa. S A N D U : i, a c u m , ce eti ? A V R A M (rde amar) : U n pensionar ! U n s i m p l u p e n s i o n a r ! De c i n c i zile ! N i c i u n u l n u m-a m a i salutat. i sc plecau pn l a pmnt. Astzi, a c u m dou ore, m - a m ntlnit cu u n p r i e t e n . . . Prieten ! E r a p r i m a dat cnd m vedea cobornd d i n a u t o b u z u l 3 1 . Parc s-a speriat. A n tors spatele, n e d u m e r i t . tia c t r e b u i e s cobor d i n t r - o main neagr ! G R O Z U (l recunoate) A V R A M (tresare) AVRAM G R O Z U : C u m s n u ? ! (circumspect) : A i a v u t u n proces ? G R O Z U : N u . A m l u c r a t cu d u m n e a t a , cnd e r a i m a i m i c . Judector. E r a m sergentm a j o r . I i a d u c e a m , i l u a m . . . AVRAM (linitit) : N u te m a i cunosc. G R O Z U : Te u i t a i d u m n e a t a l a u n g a r d i a n ? ! B i n e - a i v e n i t ! O s te simi b i n e . Toi a j u n g e m a i c i , n Cimigiu, l a p e n s i o n a r i . O s ne mprietenim. O tabl, u n ah, u n intar ! nc m a i oftezi dup ce-ai fost, d a ' o s-i treac. A V R A M : E u oftez dup ce n - a m Poate c snt beat i s p u n p r o s t i i . . . fost ! : Tovare judector ! : M cunoti ?

S A N D U (sare, dorind s-l ncurajeze) : D u m neata treci p r i n t r - u n m o m e n t g r e u ! S tii c j u d e c i greit. Bnuiesc ce s-a n tmplat. L - a i bgat n nchisoare. F o a r t e bine. De ce te simi v i n o v a t ? A i j u d e c a t i n n u m e l e p o p o r u l u i . Adu-i a m i n t e , cnd stteai d r e p t , i a bar, i el t r e m u r a n b o x . A c u m , cnd l salui, te-apleci pn la pmnt... (Vorbele lui Sandu produc stupoare. T cerea jenant din scen se prelungete. In afara scenei, se aude iar lutarul, cntnd i acompaniindu-se.) VOCEA LUTARULUI : Aa cnd s-a r u p t n dou, Faci u n n o d i zici c-i nou. D-api viaa, cnd se duce, Salutare, i-i p u i cruce. Geaba a u r i palate, T o t aici le lai pe toate. Z A M F I R A (ling Irina, mai mult pentru ea) : B i n e m a i zice Jutaru' sta ! N u se m a i satur o m u ' , toat viaa, s aib, s aib, s strng ! L a c o m . ru, se d u mnete, i pn la urm tot acolo ajunge. O N I R A : E u am optat pentru iad, Zamfiro (Privind n sus.) Anun o f i c i a l c e r u l c am optat pentru pierzanie. G R O Z U : Dac a i p u t e a s-alegi... O N I R A : E u m prefac d o a r c aleg. i aici c o mecherie. S alegi ceea ce tii c o s i se cuvin. D o a r n u crezi c v o i ajunge pe t r a n d a f i r u l preafericiilor. M i r o s u l de v i n l - a r o f i l i . (Rde gros.) Cnd voi ajunge la poarta r a i u l u i , sfntul Petru o s-i astupe n a s u l : La i a d c u t i n e !" Prea b i n e , sfinte Petre, a m c u noscut n tinereea mea o femeie superb, pe care snt sigur c o-ntlnesc a c o l o . M I N A (scuip) : P t i u , n u te m a i potoleti 0 s moteneti pmntul ! Toat viaa, n u m a i de-asta a i fost b u n . O N I R A : Spune-i i l u i . V e z i , G r o z u l e , c n - a m fcut ceea ce m acuzai ? N - a m a v u t t i m p dc exploatare. E u a m fost d i p l o m a t . A . . . a m d o r i t , a m aspirat, a m fost, a m strns... a m a v u t ! e u , a m i c e dar n-am asuprit.
r

MINA :

Femeile

i-au

ppat

averea.

G R O Z U : A v e a i r e n u m e l e c n u guti bu tura. A V R A M : U n r e n u m e b u n ! A t u n c i , de cc-a v e n i t biatul m e u plngnd, de la coal ? Pn a c u m c i n c i z i l e , l p r o t e j a u . . . De c i n c i zile, l njosesc... i, e l se rzbun pe m i n e ! n e m i l o s ! I - a m aprut, de odat, a l t f e l . G R O Z U : A a snt c o p i i i , nerecunosctori. Te sacrifici p e n t r u c i , i... A V R A M : A r e g h i n i o n u l s fie n clas cu biatul u n u i a . . . D a r , ce importan m a i are ? (Reia melodia.)

O N I R A : D i p l o m a t u l , pe t i m p u l m e u , era u n fel de f u s t a n g i u o f i c i a l . O m de l u m e . E r a o b l i g a t s Iac i m p r e s i e p r i n t r e cucoane. A m a v u t succese d i p l o m a t i c e m a r i , p l i m bndu-m p r i n t r e fuste. S A N D U (lui Tudor, cu repro) : N - a i n i m i c dc spus ? T U D O R : I n legtur c u ce ? S A N D U : Cu ce-ai a u z i t a d i n e a u r i . T u elV m u n c i t o r . i-ai p e t r e c u t viaa n uzin, a i tras l a aib. N u i-e i n d i f e r e n t ce se ntmpl. T U D O R : C u m s-mi fie ? S A N D U (confidenial) : V r e i s tii prerea mea ? S-a c o n s t i t u i t u n g r u p , pus p e calomnii.

www.cimec.ro

47

T U D O R : N u exagera ! Civa pensionari, rare v i n n i c i s caulc puin linite. S A N D U : Se fac afirmaii calomnioase. i b a n c u r i . A i a u z i i , i e r i , g l u m a tendenioas a l u i Blnda ? T U D O R : N - a m fost n parc. Cc glum ? S A N D U : Zice c nite vaci dansau, f e r i cite, pe i z l a z u l c o m u n e i . U n bou le vede i le spune : ..Proastelor, dansai i v bucurai, i mine v duc la abator'*. ..Da, rspunde o vac. d a r a j u n g e m n R . F . G . " . ( T u d o r rde.) de rs ? T U D O R : T u n - a i ntlnit vaci de-astea ? Cine a spus g l u m a ? S A N D U : Blnda, cu morga l u i de o m su p e r i o r . i s-a fcut haz. T U D O R : bun. S A N D U : Discuiile au d e v i a t . O n i r a , care face pe u m b l a t u l p r i n l u m e . a a f i r m a t c n R . F . G . se ctig m a i b i n e dect la n o i . Blnda i-a cntat n strun, c o d u c de dou o r i m a i b i n e . Dac o s f i i ntrebat, s c o n f i r m i . T U D O R : Cine o s m-nlrebe ? S A N D U : Cineva. T U D O R : Cine ? S A N D U : Cine t r e b u i e s-ntrebe. N - a m de gnd s-o las balt ! T U D O R : Ascult, Sandule, s n u u m b l i cu p r o s t i i . Cine se ocup de f l e a c u r i de-as tea ? S A N D U : Prostii ? T U D O R : Prostii ! S A N D U : P r o s t i i , odat ce afirm n i c i . ntr-un Ioc p u b l i c , c n R . F . G . se triete m a i b i n e dect la n o i ? ! C u m apare R . F . G . - u I . p e n t r u v a c i ? Discuia fost d e n i g r a t o a r e p e n t r u ara noastr. T U D O R : De ce ? S A N D U : j u s t s a f i r m i c nemii ctig m a i b i n e dect n o i ? T U D O R : Afirmm, n-afirmm, ei t o t tr iesc m a i b i n e . T u ce crezi ? S A N D U : N u tiu. N i c i afirmaii n u fac. T U D O R : Mini. tii c triesc m a i b i n e . S A N D U : N u t r e b u i a s-o spun ! T U D O R : Snt evidene pe care n-are rost s le negm. Sau d e v e n i m r i d i c o l i . (Lui Blnda.) Tovare profesor, cnd ai fost u l t i m a dat n G e r m a n i a ? B L N D A : A c u m t r e i sau p a t r u a n i . S A N D U (lui Tudor) : Las discuia cu el ! T U D O R : C u m triau nemii, tovare p r o fesor ? E u a m fost s t r u n g a r . tii ct ctig u n s t r u n g a r . n G e r m a n i a ? B L N D A : De dou-trei o r i m a i m u l t dect Ia n o i . Astzi, cred c diferena e m a i mic. S-a s c u m p i t viaa i la ei. T U D O B : A u z i . Sandule ? 0 duc b i n e nemii, m ! B r a v o l o r ! S A N D U (lui Blnda) : Dac se ctig de b i n e . de ce n - a i rmas acolo ? T U D O B : Dumneata simplifici la l i n i a dreapt. lucrurile aa pn

Co mic c lumea ! Prea mir ! O g leat ! S A N D U : A i v e n i t n ar ca s ne priveti de sus. BLNDA : A m v e n i t s lucrez. TUDOR : Ai stat. totui, deoparte ! N u v suprai c v reproez, d a r cu intenii frumoase n u se reconstruiete o ar. BLNDA : ntrebarea d u m i t a l e m oblig s-mi reamintesc nlmplri pe care ncerc de m u l t s Ie u i t . T U D O R (uor ironie) : N u v-a plcui ceva i v-ai retras, d e m n . n t u r n u l duinneavoast r. BLNDA : Fr voia d u m i t a l e . eti n e d r e p t . T U D O R : Poate, cam d u r . d a r n o i , m u n c i t o r i i , nu prea tim s v o r b i m pc ocolite. R U A N D A : Te r o g s-l ntrebi pc d u m n e a l u i ce s-a ntmplat... A V R A M (rstit) : Cc v r e i s le s p u n ? B L N D A : Cc crezi. A V R A M : S m-ntrebe. (Furios.) Intreab-m. Cnd a r e v e n i t , a fost arestat ! ( L u i Blnda.) Asta v o i a i s tie ? T U D O R (lui Blnda) : Cc ai fcut ? B L N D A : N u tiu. A V R A M (rstit) : N i m i c ! P o f t i m , recunosc ! (Lui Blnda.) V r e i s recunosc p u b l i c ? V r e i aceast satisfacie ? (Ctre ceilali.) E r a m judector. N - n fcut n i m i c . (Lui Blnda.) A c u i n , m u lai n pace ? (Tac top, n timp ce Avram fredoneaz, obsedat, aria din R i g o l e t t o . ) I R I N A : N u m a i pictez azi. (i strnge eva letul.) u n comar, ziua asta ! AVRAM (lui Blnda) : De ce le-ai spus ? B L N D A : Scuz-m ! Regret i n c i d e n t u l ! A V R A M : Credeam c e u n loc u n d e o s m linitesc ! (Lui Blnda.) V r e i s plec de-aici ? Ce m a i v r e i dc l a m i n e ? B L N D A : N u caut satisfacii mrunte. E r a m ntr-o situaie penibil, n faa u n u i o m pe earc-1 stimez. N u p u t e a m s-i e x p l i c a l t f e l a t i t u d i n e a mea. A V B A M (se pleac, mplcticindu-se) l u t , p l i n de umilin ! SANDU (revoltat) A V R A M : V r e a u s mea, m a i nti. S A N D U : N u - i nimic A V R A M : Ce tii t u ! S A N D U : E r a i judector ! B L N D A : D a r -a j u d e c a t ! Asta i r e T r e b u i e s uitm ! proeaz. (Lui Avram.) N u p u t e m tri sufocai de ur. S A N D U : Orice judector t r i m i t e la nchisoare pe cei vinovai n faa legii ! A V B A M : N u era v i n o v a t ! (Tofi nmrmurii.) N u era v i n o v a t ! l prives?, m de umilesc ! : T e sa

: De ce te umileti ? n faa

rscumprat !

A V R A M (speriat) : D u m n e a t a eti profeso r u l Blnda ? Te-ai s c h i m b a t ! M u l t te-ai s c h i m b a t , profesore ! (Nu i se rspunde.)

S A N D U : E r a ! (Lui Blnda.) N u erai cu n o i . Cine n u era c u n o i , era mpotriva noastr. B L N D A (indignat) : Nu P r i v e a m cu s i m p a t i e . eram mpotriv !

48

www.cimec.ro

S A N D U (ironic) : Priveai ! Dac susin u n butean, gata s m striveasc, p r i e t e n i sint n u m a i cei care p u n mna i m-ajut. E r a nevoie de o a m e n i care s fac. (Gest spre Tudor.) E l fcea. BLNDA : L u i i-a fost m a i uor s-neleag. E r a . u n m u n c i t o r care suferise. D a r r e voluia l u i se fcea n n u m e l e b i n e l u i . S A N D U : i ? Ca s fie b i n e , t r e b u i a s fie m a i nti ru ? BLNDA : Rul n u precede niciodat binele. Revoluia l u i , era firesc s fie dreapt i plin de omenie ! S A N D U : Revoluia e lupt aprig ! I n treab-m pe m i n e . N u a v e a m t i m p s discernem ! A V R A M : Ct ru a fcut ideca asta ! Cit c o m o d i t a t e de gndire a adus ! Ct i n d i feren ! S A N D U : I n lupt cad i crengi sntoase ! A V R A M : Nefast idee ! N u exist lupt dreapt care s cear v i c t i m e n e v i n o v a t e . S A N D U : E r a pe via i pe moarte ! A V R A M : O m o a r t e fr vin se numete crim ! Poate c i n e v a s j u s t i f i c e o crim ? I a r cnd se-ntmpl, s f i m zguduii ! A l t f e l , se repet. T u , n loc s te c u t r e m u r i , s regrei, j u s t i f i c i . T U D O R : A t u n c i , de ce ai l u a t parte l a ea ? De ce a i fost n e d r e p t ? A V R A M : I n v i d i a , p r o s t i a , rutatea, setea de p u t e r e , teama, rzbunarea ! Toate i z b u c nesc i cer v i c t i m e ! T U D O R : De ce a i fost care-i satisfceau astfel mniile personale ? de partea celor ambiiile i du

S A N D U : E r a i ndreptit. A v e a i probe. A V R A M : A v e a m declaraii... S A N D U : Declaraiile n-au valoare ? A V R A M : N u , dac snt s i m p l e afirmaii. Faptele lipseau cu desvrire. T U D O R (ngrozit): novat ? i, t u tiai c e nevi

A V R A M : N u e r a m sigur c e

vinovat.

T U D O R : i ai p u t u t s trimii pe cineva la nchisoare. ndoindu-te de vinovia lui ? A V R A M : E u nsumi t r e b u i a s f i u aprat ! Cine s m apere ? T U D O R : Legea ! E r a a noastr ! Cu ea p u t e a i s te a p e r i ! i cu contiina t a . A V R A M : Snt m o m e n t e , n istorie, cnd faptele noastre n u p o t f i p r i v i t e prin p r i s m a m o r a l e i . Ideea de a nvinge trece naintea m o r a l e i . B L N D A : I n afara m o r a l e i , n u poate exista n i c i o aciune omeneasc dreapt ! T U D O R : L u p t a clasei afara m o r a l e i ? AVRAM : Nu. T U D O R : Asta a i spus, scuzndu-te ! aceea n u te c h i n u i a n i c i u n gnd. De muncitoare era n

A V R A M : P e n t r u m i n e , cel m a i apstor gnd, n t o t acest t i m p , a fost acela c s-ar f i p u t u t i a l t f e l ! T U D O R : E r a m nclinat s te neleg. A c u m tiu de ce a i procedat aa. (Justi\iar.) N u credeai ! L u p t a noastr n u nsemna m a i n i m i c p e n t r u t i n e . Fceai c u m i se cerca, n u c u m i d i c t a contiina t a . A V R A M : M i - a m d i s t r u s linitea, i a r t u m acuzi de lips de contiin ? T U D O R : Cnd crezi cu adevrat, p u i m a i presus de ceea ce se ntmpl cu t i n e , adevrul credinei tale. N u credeai n ideile n n u m e l e crora a i comis n e d r e p ti. N u p e n t r u c o m u n i s m a i fcut ce-ai fcut ! P e n t r u t i n e te-ai zbtut ! AVRAM vrei ? urti (lese, (ip): Ce v r e i de l a m i n e ? Ce N-o s v m a i stau n fa ! M ! M urti ! alergnd.) el) : A v r a m ! A v r a m ! stare de orice !

A V R A M : P r i m e a m dosare, dosare, dosare, ntocmite n grab. S dovedeasc, clac poate, c e n e v i n o v a t ! Dac n u , pe deapsa !" TUDOR : Erai surd ncercau s se i o r b ? Cred c dezvinoveasc. toi

A V R A M : Dovedete-mi c, n urm c u n u tiu ci a n i , ntr-o dup-amiaz, l a u n p a h a r de v i n , n - a i a f i r m a t c e i m p o s i b i l s c o n s t r u i m s o c i a l i s m u l la n o i , p e n t r u c sntem o ar agricol. Dovedete-mi c n-ai spus c s e n t i m e n t u l naional t r e b u i e pus naintea c e l u i internaional ! Dove dete-mi c n u a i a f i r m a t c l u p t a de clas se stinge, n u se ascute. Dovcdcte-mi, cnd n dosar snt douzeci de declaraii care confirm toate astea, i a r c u n - a m t i m p i n i c i n u se consider necesar s v e r i f i c ceva, p e n t r u c cele douzeci de persoane snt d e m n e dc toat ncrederea! Dezvinovcte-te ! A d u - m i ali douzeci care s-i asume rspunderea i s de clare c, exact n acelai t i m p i n acelai loc, erau i ei de fa i n-au auzit nimic.

B L N D A (strig dup Nu-1 lsai ! n

T U D O R : N u n ceea ce-1 privete ! F i i l i nitit ! Nu-1 tortureaz contiina, c i o r goliul ! (Cortin de lumin. Ct timp sala este in ntuneric, se aude lutarul btrn cntnd i acompaniindu-se.) VOCEA LUTARULUI : Foaie v e r d e mrcine, D r a g mi e s triesc b i n e , Fric m i - e c m o r ca mine. C-aa-i l u m e a , trectoare, De v o i n i c i amgitoare, Ca o ap curgtoare ; U n u l nate, -altul moare...

www.cimec.ro

49

BLNDA : A c u m snt detaat. S tii c e uor s vorbeti n p r i n c i p i u , n n u m e l e u n o r n o b i l e deziderate m o r a l e . m u l t m a i greu s j u d e c i n c o n t e x t u l u n u i t i m p i al u n u i spaiu. Crezi c este u n t i p congenital ru ? TUDOB : Nu. BLNDA : Cnd u n o m cu o sensibilitate uman normal nfptuiete l u c r u r i re Acelai decor. Se nsereaz. In scen snt gretabile, trebuie s caui jrul dincolo toi, in afar de Zamfira i de Avram. Tudor de el. st de vorb, linitit, cu Blnda. Grozu fini T U D O B (oftind, ceva mai tare) : E h . o m u l seaz veioza-craniu. Irina citete o carte. sta ! Pcat c n u snt m a i detept, m a i Mina st de vorb, destul dc intim, cu c i t i t , s-neleg ce-i n el. Onira. " BLNDA : N-ai nelege m a i m u l t e , crede-m ! T U D O R : Parc a f i greit eu fa de d u m G R O Z U (plictisit) : A l t c e v a n u m a i avei de neata... v o r b i t ? Toat ziua discutai despre o m ! BLNDA : N i m e n i -a greit... la n i v e l u l C moare, c triete, c-i fericit, c-i nostru. nefericit... T U D O R : ornduirea noastr, a m u n c i t o O N I B A : Despre ce v r e i s v o r b i m ? r i l o r , m simt solidar cu ea. i n ce G R O Z U : Prea mult importan ! A m u r i t , a realizat, i n greeli. mi v i n e s-i s-a dus. V i n e n l t u ' . N - a i auzit i cntecu' ? cer scuze i s-i spun c snt ndurerat U n u * nate, a l t u ' moare. Ce-i o m u ' sta, p i e r d u t n dumneata o valoare. c a m s m e r i t e atta discuie ? U n ma. BLNDA : Dumneavoastr, m u n c i t o r i i , t r e O N I B A (rde) : Dou ! U n u l subire, a l t u l buie s v ferii ornduirea de excesele gros. celor care mimeaz ataamentul. G B O Z U : Toat viaa, pc-o parte bag-n el, T U D O R : V preuiesc foarte m u l t !... V pe alta .scoate. U n ma ! cunosc viaa. Ai fost u n c o p i l de l a S A N D U : I a r ncepi cu grozviile tale ! ar, d i n t r - o f a m i l i e n u prea nstrit. G R O Z U : Pi, aa e. De ce n-ai v e n i t d i n p r i m a clip lng S A N D U : N - a v e m toi chef s te-ascultm ! noi ? G R O Z U : D a ' fric i-e de m o a r t e BLNDA : N u e r a m convins. S A N D U : N u v r e a u s v o r b i m t o t t i m p u l T U D O R : A ncercat cineva s v con despre acelai l u c r u . ving ?

Scena 5

B L N D A : A ncercat s m foreze s a f i r m c snt convins. Nu-1 interesa ceea ce cred, ci ceea ce a f i r m . M i s-a prut ne d e m n s i n t r u n j o c u l l u i . T U D O B : V-a v o r b i t deschis ? B L N D A : Chiar aa. i a ajuns d i n ce n ce m a i m a r e . T U D O R : D i n cauza l u i , ai fost ca i m o r t , p e n t r u aceast ar. BLNDA : N u , dragul meu, eu n u mai p u team s m o r . Cnd s-a ntmplat ce s-a ntmplat, scrisesem u n r a f t de cri : opera mea. De m o a r t e i de u i t a r e se teme A v r a m . O a m e n i i se v o r strdui s-l u i t e , c u m te strduieti s uii u n comar. i pe G r o z u v o r ncerca s-l u i t e . E i snt ca o pat neagr pe a m i n t i r e a acelui timp. T U D O R : Uitarea o s se atearn peste toi. B L N D A : Peste d u m n e a t a , n u . M u n c a d u m i t a l e este nmagazinat n giganii de oel la care ai l u c r a t . Ea va trece n alii, perfecionai i, m e r e u aa, te v o r duce n t i m p , dup c u m supersonicul poart n istorie a e r o p l a n u l l u i V l a i c u . (Dup o scurt pauz.) A m fost prea aspru cu el. N u - m i gsesc linitea ! M - a m interesat u n d e st. I - a m lsat o scrisoare. L - a m chemat aici. Dac n u apare, i m a i fac o vizit. T U D O B : Tocmai dumneata ! >o

G R O Z U : N - a i fost pe f r o n t ? Acolo tc-nvei cu toate. Cnd a m plecat, e r a m u n f r i cos. Pe urm, cte a m vzut ! (Ride.) S v povestesc u n a bun. S A N D U : T o t o grozvie !

G R O Z U : N u , ceva a m u z a n t . E r a m n atac. Alergam, din toate puterile, nainte. M u n t e . greu... A i fost n T a t r a ? N u . trreu. Lng m i n e , alerga u n p r i e t e n , un biat b u n . V d , deodat, c e m a i mic. Alerga, d a ' parc alerga n g e n u n c h i . M u i t la el i... (Rde cu poft.) i, ce crezi ? i retezase cizmele, cu picioare cu tot ! Alerga pe c i o t u r i i h a b a r n-avea. (Rde. ceilali ascult, nmrmurii.) U r l a , da' n u de d u r e r e , se ncuraja. E r a aa de caraghios ! S A N D U : Eti o r i b i l ! O r i b i l ! N - a i n dect poveti macabre. cap

G R O Z U : N - a i fost pe f r o n t ? N - a i fost. Dac te duceai... I R I N A : Toate ntmplrile pe care le tii d u m n e a t a snt aa de triste ? G R O Z U (sincer) : Pi, asta cu picioarele n-a a v u t haz ? S v s p u n u n a cu u n igan, tot de pe f r o n t . I R I N A : V r o g s n-o m a i spunei. M I N A : M i e n u - m i displace. 0 s stm, Grozule, ntr-o z i , s-mi spui toate po vetile pe care le tii. Cred c eti un sac cu ntmplri de groaz.

www.cimec.ro

G R O Z U : i m a i vesele, i m a i triste. O N I R A : A r e p e n t r u toate g u s t u r i l e . i n u n u m a i de pe f r o n t . De u n d e ai i n e l u l la d i n deget, G r o z u l e ? u n b r i l i a n t e n o r m . Dc u n d e a i a v u t b a n i s-l c u m peri ? G R O Z U : Asta ? f r u m o s ? O N I R A : tii ct vnloreaz ? 0 mic avere. De m u l t m u i t la el i v r e a u s le-ntreb. G R O Z U : Aa s c u m p e ? ! O N I R A : Pe ce l - a i l u a t ? Ce-ai i e r t a t , ca s-l capei ? Pe cine-ai speriat ? G R O Z U : tiu eu u n d e bai, d a ' te-neli. O N I R A : De unde-1 ai ? G R O Z U : Ce te privete ? E u t e - n t r e b de u n d e ai lanul de n u r de Ia cens ? O N I R A : Poi s m-ntrebi. G R O Z U : N u te-ntreb. O N I R A : Dc u n d e ai i n e l u l ? S A N D U (sare, furios) : I a r ncep insinurile ? A i ce n i cu e l ! O N I R A : N u m a i a m n i m i c cu c l . Cnd fcea el ce fcea, credea c v a f i toat viaa acolo. Aa-i o m u l , n u se gndcte mai departe. S A N D U : tii u n d e - a fost, i insinuezi... Poate e i n e l u l tu ? O N I R A : N u m a i eu a m a v u t inele ? S A N D U : I n t r e c i orice msur ! Snt u n i i care i-au p r o p u s s acuze u n judector ! N u v intereseaz ! I n n u m e l e c u i a judecat ? Poi s-mi spui, cetenc Blnda ? N u rspunzi. A m s fac eu o r d i n e ! Limpezesc eu atmosfera ! (Pleac.) T r e b u i e s fac o r d i n e a i c i ! T U D O R (alarmat) : S a n d u l e ! Sandule ! V i n o napoi ! N u u m b l a cu p r o s t i i ! Sandule ! (Sandu iese, grbit.)

piu la atia, pipie ? ! Fiecare, ct l in curelele. ase-doi, n u f u r a ! M, i l a table neli ? G R O Z U : ase-trei a fost ! O N I R A : Joac ce v r e i ! E u a m i u b i t f e m e i a , m ! i o iubesc ! Chiar dac u n i i cred c snt cam... p u r i u . Asta a fost profesia mea dc baz : amorez. A m a v u t i suc cese de p r e s t i g i u ! G R O Z U : J o c i , odat ? O N I R A (se ridic n picioare) : Fustangiu, d o m ' l e ! tiu s apreciez o femeie s u i srut mna, perb. (Se duce la Irina, o privete admirativ.) O vedei ? Aa-mi place femeia, cu o c h i i m e l a n c o l i c i , de madon ndurerat. (Irina e stingherit, Blnda, amuzat.) C h i p u l ei se s p i r i t u a l i zeaz, sub p r i v i r e a u n u i brbat. B L N D A : A i fost n O r i e n t ? O N I B A : H e , u n d e n - a m cutat eu femeia ? (D o mic reprezentaie ; cabotin, dar amuzant.) De m u l t mi m a i doresc o frumusee oriental, plin de m i s t e r . L a suprafa, ocean p l a c i d , dedesubt, v u l c a n nestins. B L N D A (prins de joc) : A c u m , te m u l u meti eu frumuseile noastre rustice. O N I R A : N u snt de dispreuit. E u iubesc femeia, d o m ' l e ! M a i c n p i e p t u l m e u u n colior n care nflorete, d i n cnd n cnd, o viorea... Snt u n s e n t i m e n t a l i n c o r i j i h i l . Toat viaa a m u m b l a t pe u r m e l e lor. G R O Z U : Dac i-a d a t mna ! Ta s f i m u n cit... H a b a r n - n i ce-i t r a i u l g r e u . Pe f r o n t ni fost ? O N I R A : N u f i v u l g a r ! E u vorbesc a c u m despre femeie ! Oficiez u n c u l t , i t u . . . Ascult i m n u l pc care i l - a m nchinat. L e - a m cntat n v e r s u r i ptimae. A m a v u t o gazet, n p r o v i n c i e . I n p a g i n i l e ei a m p u b l i c a t n u m a i p e r l e de literatur ! Ascultai ! (Recit, cu lirism apsat.) Cntai f e m e i l o r p i e r d u t e , Dai c h i o t e de b u c u r i e , i-n urm, fiecare, v i e Cu patim s v srute. D u r e r i l e rmie m u t e I n a desfrului beie, Cntai f e m e i l o r p i e r d u t e . Dai c h i o t e dc b u c u r i e . Este ? Perl dc literatur ! M I N A : T o t interesant ONIRA mi vin, Aa Este n i rmas, f i l o z o f u l e ! : Srut mna ! (Celorlali.) Prietenii spuneau f i l o z o f u l ! L a u n p a h a r de dac notezi cc s p u n , scrii u n r o m a n v o i rmne pn n u l t i m a clip. scris n a c i d u l m e u dezoxiribonucleic.

Scena 6
Onira, Blnda, Irina, Mina, Tudor, Grozu. O N I R A : H a i , G r o z u l e , s j u c m o partid de table. G R O Z U : N u joc. O N I R A : H a i , m , c trece m a i uor t i m p u l . N u j o c i , n u vorbeti, n u te d u c i l a c i nema... G R O Z U : Dc c i n e m a mi arde m i e ? O N I R A : Aa m u r i m , ncet-ncet. N u ne m a i d u c e m l a c i n e m a , n u m a i jucm t a b l e , n u m a i a v e m chef d e - u n p r i e t e n . D e f a p t , a m nceput s m u r i m . G R O Z U (aranjeaz tablele) ; Poate, v r e i s m duc i la b a l u r i , s dansez, s pipi vreo... O N I R A : A h a ! A h a ! De ce s n u pipi ? Arunc t u , p r i m u l . A d e l i m i t a t c i n e v a , precis : pn la atia a n i , o m u l danseaz,

M I N A (rutcioas) : V i n z i t u u l t i m e l e b i j u t e r i i , i s v e z i c u m i se schimb a c i d u l , cnd n-o s m a i a i ce ppa. O N I R A : Niciodat ! Niciodat ! GROZU : 0 d a i pe m u n c , n-ai ncotro. tuturor.) O N I R A : Niciodat ! Niciodat ! (Intr Zamfira i se adreseaz

www.cimec.ro

51

Scena 7
Cei dinainte, plus Zamfira. Z A M F I R A : A adus brnz de cinpe i carne proaspt ! O N I R A : Fr coad ? Z A M F I R A : A c u m a adus, nc n u - i coad ! Venii repede ! (Ies Onira, Tudor, Zamfira, Mina, Grozu.)

BLNDA : Aa gnd i m n e u m , cnd moartea ne nspimnt. A r t r e b u i ca ea s devin un adevr f a m i l i a r ! I R I N A : A m tri u n comar. BLNDA : A m deveni r e z o n a b i l i . Ne-am regla aspiraiile, meschinriile i generozitile n funcie dc acest adevr i n e x o r a b i l ! singura mea speran de tnblnzire a acestui a n i m a l lacom. : L u c i a n ! D a r o m u l . . . BLNDA : N u - m i spune vorbe frumoase despre el ! A m ncercat s-l definesc n trsturile l u i eseniale. A i n f i r m a t t o t u l . Singura constant, pe care -a d e z m i n i t a niciodat, a fost absurda dorin de a avea, d i n c o l o dc orice necesitate. M - a n trebat a d i n e a u r i T u d o r de ce n - a m rmas n strintate. De asta n - a m rmas : a f i a j u n s i cu u n r o b o t , slrngtor de b u n u r i m a t e r i a l e . M-a f i dispreuit ! I R T N A : ru, c d o r i m n ce m a i b i n e ? s trim d i n ce

Scena 8
7 r m n i Blnda. (In afara scenei se aude lutarul, cntnd cu glasul lui dogit, acompaniindu-se.) VOCEA LUTARULUI : Foaie v e r d e t r e i cline, L u m e , l u m e , soro l u m e , Cnd s m satur de t i n e ? L u m e , l u m e , soro l u m e , De t i n e m - o i stura, Cnd m i - o suna sendura, Cnd m i - o face c o l i v a , Cnd m i - o curge rn. i popa m i - o desenta L a cap c u cdelnia. B L N D A : Cine e lutarul sta ? I R I N A : U n orb. B L N D A : A fost ran pn de curnd. I R I N A : Poi s tii de cnd e p r i n B u c u reti ? B L N D A : Substana rneasc. l u i uman a rmas

B L N D A : A v e m d i n cc n ce m a i m u l t i gndim d i n ce n ce m a i puin. Sntem dominai de u n p r a g m a t i s m fr sperane i fr i l u z i i , I r i n a . marca tragedie a t i m p u l u i nostru. I R I N A : B i n e c l a n o i c altfel. B L N D A : Dorinele snt aceleai, p o s i b i l i tile snt m a i modeste. I n strfundul n o s t r u , sntem nc nite m i c - b u r g h e z i ne fericii. I R I N A : De cc, nefericii ? B L N D A : P e n t r u c fericirea noastr e meschin, condiionat de b u n u r i mate r i a l e . i, c u m m a t e r i a l nc n u se p o l realiza foarte m u l t e , m i c u l burghez d i n n o i sufer. I R I N A : i T u d o r ? B L N D A : E l c sperana mea de v i i t o r . D a r ceilali ? I B I N A : T r e b u i e s n c salveze ceva d i n con diia asta ! B L N D A : M u n c a i dragostea p e n t r u se m e n i i notri. D a r de s e n t i m e n t e a m n ceput s ne t e m e m , i a r m u n c a l i se pnre u n o r a , d i n cc n cc m a i m u l t , o ruine. (Intr Grozu, cu un pachet n mn.)

I R I N A : L - a m ntrebat, ntr-o z i , dac n u tie i altceva. M i - a mrturisit c n u - i plac alte enteec. Parc e c h i a r moartea. N u v r e a s-o uitm. B L N D A : Dac n - a m u i t a - o , ntr-adevr, m u l t e a r f i a l t f e l n existena noastr. I R I N A : N u te neleg. B L N D A : Cred c n u m a i gndul l a ea a r m a i ine i n d i v i d u l n fru, i - a r d a oare care inut moral. D i n pcate, n u a v e m , de m i c i , contiina acestui adevr f u n d a m e n t a l ! Poate c a r t r e b u i s scriem nc dc pe abecedarele c o p i i l o r : omul este muritor ! I R I N A : Trit c u obsesia asta, viaa a r f i ngrozitoare, L u c i a n ! A m d e v e n i nite disperai !

Scena 9
Irina, Blnda, Grozu.

G B O Z U : N u vrei brnz de cinpe ? I R I N A : M i - a m cumprat. A i l u a t aa re pede ?

52

www.cimec.ro

G R ' ' Z I ' : Eu n u stau niciodat la rnd. T r e buie s lii c u m s procedezi. Cind c i r tete v r e u n u l , m u i t odat la e l , c u m tiu eu, i-i piere glasul. N u - m i place s stau la coad ! M bag i... 1 Ce z i c i , p r o fesore ? BLNDA : N u m a i trece rzboiul sta ! G R O Z U (nedumerit) : Ce spui ? V o r b e a m de coad. E u n u stau. BLNDA : N u m a i trece rzboiul sta ! G R O Z U : Ciudat o m m a i eti i d u m n c a l a . Rzboiul a trecut. BLNDA : N-a trecut de t o t . Doar s-a sfr it... (Grozu ridic din umeri.'Irina se infioar. Dincolo de gardul viu, pe alee, trec o pe reche de tineri, nlnuii. Se opresc, se s rut, pornesc mai departe.) BLNDA : Ce frumoi snt ! Tinereea e cel m a i f r u m o s d a r a l vieii. G R O Z U : Una-dou, se srul ! I n col, la m i n e , t o t aa. o cas de cultur. Toat seara, dans i muzic. i url m u z i c a ! BLNDA : Snt foarte frumoi ! (Fr s-i dea seama, o prinde pe Irina de umr i o trage lng el.) N i m i c n u m nent m a i m u l t dect s privesc d o i t i n e r i care se srut. (0 mngie pe Irina, surprins de gestul lui.) Cresc f r u m o s ! M a i f r u m o s dect n o i ! Eliberai de m i t u r i l e noastre. (i d seama c o mngie pe Irina.) Te rog s m scuzi. G R O Z U : A l t c e v a m a i tiu, dect s se pupe ? La vrsta l o r , e r a m pe f r o n t . E h e , cte a m vzut i cte a m ndurat ! Pe urm, a fost foametea d i n ' 4 5 ' 4 6 , pc urm m - a u l u a t n armat, la M . A . I . E r a m nrit dc via. Degeaba se plnge O n i r a . P e n t r u m i n e a fost uor ? Pe urm, l a morg. M - a m nvat s t a i . T a i , t a i , te saturi. V r e i s m a i i r i d i c i o c h i i . Toat viaa a m a v u t meserii la care ceilali s-au u i t a t urt. A m sperat t o t t i m p u l : e ru, o s fie bine. BLNDA : Eti u n o m t r i s t ! G R O Z U : Aa e firea mea. i viaa pe care a m dus-o. De dumnie. BLNDA : Nu-i d a i seama, poate, d a r ne fericirea d u m i t a l e p r o v i n e d i n aceea c tnjeti dup puin stim. GROZU : N-am avut stimeze ? prieteni... Cine s m

Scena 10
Cei dinainte, plus Mina. G R O Z U : A i i l u a t ? M I N A : A m t r u c u l m e u , cu n e p o t u l . M duc n fa i cer voie s cumpr p r i m a . V rog, a m lsat nepoelul singur, ncuiat n cas". Dac m a i spun i c dat era s-i dea foc, n i m e n i n u zice n i c i ps. G R O Z U : A i u n nepoel ? M I N A : E i , a m ! De unde s a m ! tii ce proti snt o a m e n i i ? M a i ales femeile, cnd a u d de-un copil... G R O Z U : N - a i nepot... M I N A : Drac pe cap mi trebuie ? A i c o p i i ? G R O Z U : N - a m fost nsurat. M I N A : E u n-a suporta s a m u n u l pe cap. Ce, triesc de apte o r i ? (Se aaz lng el. Irina i Blnda vorbesc din ce in ce mai apropiai.) A m o prieten, n u m a i tie n i m i c altceva dect s calce, s spele i s dea de mncare u n u i drac de nepot obraznic. Dac n u - i face o poft, arunc n ea cu ce-i cade- mn ! G R O Z U : N u 1-a btut de mic. S m i - 1 dea m i e o sptmn, s v e z i ce cuminte-1 fac ! M I N A : Zice c-i e mil s dea-n el. G R O Z U : Mil ! Mil s-i fie d e - u n cine, dc-o pisic ! (Mina se apropie de el, vorbesc din ce n ce mai intim.) BLNDA : M s i m t att de b i n e , c u m n u m - a m simit de m u l t . Poate, d i n cauza soarelui. (O raz cade chiar pe el, restul scenei e n umbra copacilor.) A m tnjit ntotdeauna dup soare. I R I N A : A m observat c-i place soarele. B L N D A : A r f i o z i minunat, dac n u m-ar obseda... U n d e poate s fie ? I R I N A : Cine ? B L N D A : A v r a m ! I - a m cerut scuze p r i n t r - u n b i l e t i l - a m r u g a t s treac neap r a t pe-aici. I B I N A : i-e team ? BLNDA : A r f i ngrozitor. A i vzut n ce h a l era ! U n o m n starea aceea poate s fac orice. ngrozitor gndul c a i p r o v o c a t o suferin u n u i semen ! N - a m d o r m i t toat noaptea. I R I N A : Exagerezi. Cred c T u d o r l c u noate m a i b i n e . B L N D A : T u d o r are i el prejudecile l u i . De ce s n u cred c i A v r a m e n stare de-o depresiune ? A m fost ngrozitori. IRINA : atunci BLNDA mult mine. Crezi c e ru ? A fost v i n o v a t , ? : Dup ct regret... Cred c e m a i u n o m slab. Snt nemulumit de M antrenasem i urmream a r g u -

BLNDA : Snt o a m e n i care cred c se poate tri i fr asta, ha c h i a r trebuie s renunm, u n t i m p , l a d e m n i t a t e , ca s f i e , a p o i , b i n e . S suportm rul, c o s fie bine. D a r n u m a i binele precede binele. G R O Z U : tii ce-i ru ? N u te-nva n i m e n i c u m s trieti. De m i c , s-i arate. BLNDA : A i dreptate. A m ajuns n lun m a i nainte de a nva dou l u c r u r i ele mentare p e n t r u fericirea noastr : s trim i s m u r i m f r u m o s . (Intr Mina, cu un pachet n mn.)

www.cimec.ro

53

meittele, nu m m a i gndeam c el. dc fapt, i discuta viaa. H U N A : l l a i s v o r b i m despre altceva. Tot ce s p u i t u e f r u m o s . S trim b u c u r i a acestei zile i fericirea c o petrecem mpreun. S p u n e - m i ceva frumos. B L N D A : tii ce e c i u d a t ? Prezena ta mi evoc ntmplri d i n tineree. RINA : Sper c amintiri frumoase. Po vestete-mi ceva ! B L N D A (amuzinduse) : E r a m student la Viena. ntr-o z i , p r i n t r e n o i . a aprut o nou coleg. O pat de lumin n colul ntunecat al a m f i t e a t r u l u i . Stteam lng profesor, i n v i t a t s in u n referat despre monadologia l u i L e i b n i z . Cnd a m d a t cu o c h i i de ea, a m a v u t senzaia c a p l u t i t i s-a aezat l i n , ea s-o vd n u m a i e u . P r i v i r i l e noastre s-au mngiat i a m a v u t convingerea, n c l i p a aceea, c vd nsi imaginea poeziei. i a m fost c u p r i n s de o exuberan intelectual extraordinar. A m lsat de o p a r t e foile scrise i m - a m abandonat s u b i e c t u l u i . La sfrit. p r o f e s o r u l m i - a optit : Paysan d u D a n u b e . Aa mi spunea n u m a i cnd era nentat d e m i n e i credea c-i v o i u r m a la ca tedr, (nsufleit.) M iubea, i eu e r a m mndru de dragostea l u i i dc f a p t u l c u n ran, v e n i t d i n nr cu o valiz veche, era a d m i r a t de u n i l u s t r u profesor. n elegi cc m o m e n t uria a fost acela p e n t r u mine ? I B T N A : I u b e a i . n clipa aceea i u b e a i , L u cian. B L N D A : I u b e a m , I r i n a . A m simit fizic dragostea care a nvlit n m i n e ! I R I N A : Ea a neles ce s-a p e t r e c u t ? B L N D A : A ateptat pn cnd a m rmas n a m f i t e a t r u n u m a i n o i d o i . Credeam c o s-mi spun ceva. d a r m-a p r i v i t doar, i a plecat. A m neles c t r e b u i e s-o u r m e z . N c - a m t r e z i t n strad, u n u l lng a l t u l , mergnd, tcui. i. cred c a fi fost n stare s c o n t i n u i Ia i n f i n i t p l i m barea aceea, fr o vorb. S-a o p r i t i m i - a spus, fr n i c i o i n f l e x i u n e a gla s u l u i : Aici locuiesc e u " . A i n t r a t . A m i n t r a t . A m v r u t s-i spun ceva, d a r i-a l i p i t p a l m a de buzele mele, oprindu-m. . Cnd m i - a m d a t seama c n u m a i c u noscuse a l t brbat. ntmplarea a cpt'it proporii fantastice. A m ncercat, totui, s-i vorbesc. T e r o g , taci ! Las-m s te-ascult. Sntem nc n amfiteatru..." Aa a d e b u t a t p r i m a mea m a r e dragoste. (Grozu i scoate din deget frumosul ine! i i-l d Minei, care-l privete cu admiraie.) M I N A : Foarte f r u m o s !
14 1

M I N A : V r e i s mergem mpreun ? G R O Z U : A vrea, d a r n-am parale. M I N A : V i n d e u n i n e l . Sau cerceii. Sper c nu snt imitaii ieftine ! G R O Z U : C u m o s fie i e f t i n i ? M I N A : Te p r i c e p i ? G R O Z U : N u , d a ' tiu n cine i - a m gsit. M I N A (corectindu-l) : l - a i gsit la cineva ! G R O Z U : In cineva. (Confidenial.) Era u n u ' bogat i-al d r a c u l u i , zgrcit. i u r a c o p i i i i -a v r u t s le lase motenire. Cnd a simit c i se-apropie sfritul, a nghiit tot ce-avea : inele, lan de n u r , cercei. S-l ngroape cu ele. S caute moteni t o r i i , nnebunii, i s n u gseasc n i m i c , iimni c a d a t o r t u ' p o p i i la s p i t a l t a t r e b u i t s-l t a i . B u r t a l u i , parc era o cutie cu b i j u t e r i i . M I N A : A i cutat b i n e ? G R O Z U : Sigur. Poate, ceva pietre, singure, s m a i f i rmas... M I N A (cu regret) : T r e b u i a s caui bine. (Privete inelul.) Foarte f r u m o s ! Facem o cltorie minunat ! V r e i s m e r g e m ? G R O Z U (prinznd-o dc bra) : De cnd atept i eu s m p l i m b p r i n ar, fr n i c i o grij. N e nelegem b i n e amndoi. I M I N A : Ne nelegem... (Intr Onira, cu o pung de plastic n mn. li vede pe cei doi intr-o atitudine de intimitate.)

Scena 11
Cei patru dinainte, plus Onira.

O N I R A (Minei) : M i n a . M i n a ! i-ai pstrat pasiunea p e n t r u m i l i t a r i . M I N A : M plictiseti, (li ntoarce spatele.) U n tmpit ! Toat viaa -a tiut dect s bea, s mnnce i s u m b l e dup femei. G R O Z U : Las, c i-a p r i m i t el pedeapsa ! ONIRA (aparte, lui Blnda, artnd-o pe Mina) : Dac a i ti cc femeie a fost ! 0 p l i m b a r e cu generleasa te costa o avere. B L N D A : N u parc s f i fost o frumusee. O N I R A : Interesant ! Femeie urt n u exist ! Toate snt frumoase, p r i n noutate. (Irinci.) A m dreptate ? IRINA : Pentru dumnenta, femeile nu mai au n i c i o tain. O N I R A : Dimpotriv. Toate au o tain i, de aceea, n i m i c n u m s u r p r i n d e . Fiecare femeie are arta e i . (0 arat pe Mina.) 0 v e z i ? E r a celebr p e n t r u viteza cu

G B O Z U : M a i a m u n u l . m a i m i c . i d o i cercei cu pietre, la fel de frumoase. M I N A : Aa m a r i ? A m a v u t i eu... Cl t o r e a m , strluceam, e r a m admirat... G R O Z U : E u n - a m fost niciodat ntr-o cl torie. S m p l i m b . A m escortat d i n t r - u n loc n a l t u l , d a r aa. fr treab, n u m - a m dus nicieri.

54

www.cimec.ro

care tc-aducea la sap de l e m n . foarte instruii. A m ntlnit-o la Misa, la nite p r i e t e n i . G e n e r a l u l era c a m copt, i a r ea, floare de lotus. A m plecat a m l n d o i ntr-o cltorie pe Sena. Ador cltoriile. Fie i pn l a Slobozia, n u m a i s plece. tii, snt unele femei umblree, cu greu le ii ntr-un loc. (Irina i Blnda se amuz. Intr Sandu i Zamfira, eu o plas n min. In eare se afl i o ppu.)

Scena 12
Blnda, Zamfira. Irina, Grozu, Mina, Onira, Sandu,

Z A M F I R A : Mulumesc ! Dac n u erai d u m neata... S A N D U : T r e b u i a s fac c i n e v a o r d i n e . I R I N A : A i cumprat, mtu Z a m f i r a ? Z A M F I R A : M - a a j u t a t d u m n e a l u i ! S-a d u s n fa, a fcut o r d i n e , i, cnd i-a d a t l u i , m i - a l u a t i m i e . ntotdeauna face o r d i n e , p u n e l u m e a l a rnd i i a . greu i p e n t r u m i n e . I R I N A : N u te m a i odihneti, mtu Z a m fira. Z A M F I R A : Cnd s m odihnesc ? D i m i neaa, m scol p r i m a , s fuc ceaiul p e n t r u conau', s nclzesc laptele p e n t r u c o p i l , s fac p a t u r i l e . . . S A N D U : i c u c o a n a " ? Cucoana" tovar ului, ce face ? Z A M F I R A : Pleac i ea l a s e r v i c i u , odat cu e l , s n u vin maina de dou o r i . Pe urm, d u - t e l a pia, gtete, gata o r a prnzului. Dup-masa, conau* se culc i trebuie s plec n parc, s n u - l trezeasc fetia. C o p i l , m a i face glgie. Seara, pn spl vasele, pn u n a - a l t a , se termin e m i siunea l a televizor. M culc 'i e u . (Frcdonind tot but. l ateapt.) aria cunoscut, Blnda se ridic intr Avram. n picioare i

B L N D A : N u i n t e r p r e t a greit. E r a m ngri jorat. A V R A M : Ii pas ie de m i n e ! Ii c o n v i n e s m ii aproape. Eti u n g h i m p e pentru memoria mea : n-o lai s adoarm. (Bstit.) N u ncerca s m faci s cred altceva ! B L N D A : De f a p t , poi crede ce v r e i . B i n e c i-ai r e v e n i t , c n - a i fcut o prostie. A V B A M : A m fcut attea... Toat viaa m e a , a m fost d o m i n a t de team. N - a m p u t u t s scap de s e n t i m e n t u l sta o r i b i l . F r i c a ! De ea a m ascultat. Gesturile mele a u p o r n i t d i n a n i m a l u l nfricoat ! G l a s u l speciei e prea p u t e r n i c n m i n e . BLNDA : T r e b u i e s-i r e v i i ! A V R A M : Specia se conserv ! F r i c a este glasul e i ! I n d i v i d u l se teme, specia s u p r a vieuiete ! B L N D A : S n u m a i b e i ! S u b influena alcoolului... A V R A M : N i m e n i n u m m a i cunoate ! (Se aaz i reia, pe cu totul alt ton, calm.) Ce s-a m a i ntmplat a t u n c i , profesore ? M e r e u , m e r e u m i aduceam a m i n t e de d u m n e a t a . Cnd aveam p r i l e j u l , m i n t e resam u n d e m a i eti. N - a i stat dect v r e o cinci a n i . : Dect c i n c i a n i ! ? Nu B L N D A (revoltat) mai c i n c i a n i ! A i msurat vreodat ct de l u n g este u n a n ? A V R A M : Iart-m ! Iart-m ! Ddeam att de muli !... M gndeam l a soia d u m i tale. A v e n i t de cteva o r i la m i n e , d i n ce n ce m a i . . . S-a nsntoit ? B L N D A : N - a m m a i gsit-o n via. (Tac un timp ndelungat.) A fost o femeie m i nunat ! M - a m b u c u r a t de biat ! Tnr, a rezistat. A V R A M : Filologul ? BLNDA : A c u m e filolog. A t u n c i , lucra la u n o f i c i u de coletrie. A V B A M : V r e i s m linitesc, profesore ? ! (Rstit.) De c e - m i s p u i toate astea, dac v r e i , ntr-adevr, s m linitesc ? (Blnda tace. Intr Dima, un brbat de aproximativ 35 de ani, purtnd costum i cravat. Se duce drept la Blnda.)

Scena 14
Toi ceilali, plus Dima. D I M A : P r o f e s o r u l Blnda ? B L N D A : E u snt. DIMA (i arat o legitimaie) : Procurorul Dima. B L N D A : V r o g . D I M A : A m inut s v cunosc V - a m c i t i t aproape toat opera. personal.

Scena 13
Cei dinainte i Avram. BLNDA : A i p r i m i t b i l e t u l m e u ? A V R A M : V r e i s m umileti ?

www.cimec.ro

55

B L N D A : M b u c u r . D a r n u neleg cu cc p r i l e j ai v e n i t s-mi facei aceast v i zit. D I M A : V - a m mrturisit profesia i ai de v e n i t circumspect... De f a p t , v o i a m s v cunosc personal. Chiar dac p r i l e j u l n u este cel m a i fericit. I n sensul c cineva a fcut u n denun mpotriva d u m n e a voastr. B L N D A : A t u n c i neleg dorina de a m cunoate personal. D I M A (uor derutat) : N u m nelegei. D e nunul n u conine fapte care s i n t r e sub incidena legii. P e n t r u m i n e c u n p r i l e j . . . B L N D A : P o t s tiu ce conine denunul ? D I M A : E v i d e n t . Acuzaiile in dc o p i n i e , v s p u n . Cel care a fcut denunul pare u n t i p versat. A a v u t grij s adauge : i alte acuzaii calomnioase l a adresa rii". BLNDA : E u n u mi-am calomniat nici odat ara. D I M A : M refeream l a denun. Conine a ceast formul, care d temei prezenei mele aici. i, repet, dorina m e a de a v cunoate. V - a m c i t i t aproape toate crile. A u a v u t asupra m e a oarecare i n fluen. E r a u n b u n p r i l e j s v c u nosc m a i de-aproape. B L N D A : N u v o r b i m a i c i , sper. (Privind n jur.) A prefera s n u v o r b i m a i c i . D I M A : M e r g e m l a n o i . foarte BLNDA (ezit) : Mergem. aproape.

G R O Z U : E h e , a m vzut de-astea. AVRAM : Cineva tia

eu m u l t e bucata. tia

discuii

i-a fcut

I R I N A : N u poate s f i e adevrat. sntem ! sntem ! N-ai suflat u n cuvnt. N u v-a ntrebat ?

Ai tcut ca petele- bor. N u 1-ni a j u tat pe p r o c u r o r . . . tia sntem ! G R O Z U : E u nu-1 cunosc. L - a m vzut pe-aici de cteva o r i . Profesore-n sus, profesorc-n jos, d a ' tiu cu ce-a fcut ? ONIRA mic, (ca i cnd se adreseaz curs o nu s-ar fi ntmplat tuturor) : tii ce ni e

viaa ? 0 fugim Deasupra -a fata mina

dc f o n d ! U n m a r a t o n . lumin misterioas. Acolo

Soarta trage cu p i s t o l u l , d s t a r t u l ! Toi ctre intei, scrie : Fericire" ! Alergm, orbi, e

ajuns n i m e n i . morgana ! care

N - a v e m suflu ! Sau e spre l u d i n ce

ne-atrage. D r u m u l

i n ce m a i ngust, nghesuiala, m a i mare ! Ca s te menii n curs, t r e b u i e s l o veti n d r e a p t a i-n stnga, s d a i d i n coate, s a l e r g i , s alergi. Ca u n c a l care i-a fcut vnt ! (Zamfira n. auzit Toi Zamfira i ncepe rmn Tudor, s plng tcui. Peste alarmat i iese puin de ceea din srereintri ce a

de la blrn.)

D I M A : P r o f o r m a , a d o r i s i a u o decla raie sau dou. (Se adreseaz celorlali.) 11 cunoate cineva m a i b i n e pe p r o f e s o r u l Blnda ? (Toi tac.) A r f i necesare cteva relaii. (Lui Avram.) 11 cunoatei b i n e ! (Avram neag, dnd din cap.) A v r e a s stau de vorb cu cineva care v i n e m a i des a i c i , n Cimigiu. I R I N A : E u v i n foarte des. I I cunosc foarte b i n e pe profesor. D I M A : m i spunei n u m e l e i adresa ? I R I N A : I r i n a Foca, strada Mrului 15. D I M A : Mulumesc ! A l t c i n e v a ? P u t e m ca ? B L N D A : Desigur. (Cei doi ies.) ple Cei dinainte

Scena 16
i Tudor. ncepe s Sandule ?

T U D O R : U n d e - i p r o f e s o r u l ? (Irina plng.) Sandu.) (Sandu pe Unde-i Unde-i tace.) profesorul ? profesorul,

(In faa lui

U n d e e p r o f e s o r u l ? i v o i ,

cc-ai fcut ? Ce-ai spus ? (II ia de piept Sandu.) Ce-ai spus ? Ce-ai spus ? sntem ! tia sntem !

Scena 15
Cei dinainte, minus Blnda i Dima.

A V R A M : tia

T U D O R : C u m putei sta aa ? (Iese nemicai. din scen, alergind. C e'dali rmn

Irina

plinge

molcom.)

C R O Z U : L-a umflat. I R I N A : D a r v o r b e a u aproape prietenete.

CORTINA

56

www.cimec.ro

P A R T E A

ll-a

Acelai decor. M i e z u l z i l e i . 0 raz de soare cade p e s c a u n u l de l e m n . S a n d u st pc e l , moleit dc cldur. Se s i m t e b i n e . G r o z u a t e r m i n a t veioza i i-o arat M i n e i , o p r i n z f n d i stingnd u n bec cc lumineaz o c h i i c r a n i u l u i . I r i n a picteaz p o r t r e t u l I u i Blnda. Z a m f i r a croeteaz. O n i r a se plimb de colo-colo. D i n afara scenei se aude lutarul, clntnd i a c o m p a n i i n d u - s e . Cntecul l u i ncepe c u puin nainte de a se trage c o r t i n a .

Scena 1
Onira, fira. Sandu, Grozu, Mina, Irina, Zam

Z A M F I R A (croetnd, adresndu-se Acolo ne d u c e m toi. S A N D U : tiu i eu asta. ZAMFIRA (mai ales Irinei) :

tuturor)

Tare m - a m

p l i c t i s i t , singur pe-aici ! I R I N A : D e ce n u p l e c i l a d u m n e a t a , l a ar ? Z A M F I R A : N u m a i a m pe n i m e n i acolo. A u v e n i t l a ora. L a ora, ca l a ora : camere puine, c o p i i , u n d e s stau ? Dac ar f i rmas l a ar... I R I N A : Pleac muli, l a ora... Z A M F I R A : M - a u i t a t D u m n e z e u pe-aici ! Gheorghe, la, n u i-o m a i f i a m i n t i n d deloc de m i n e ? I R I N A : Cine-i Gheorghe ? Z A M F I R A : Brbatu' m e u ! S-o f i sturat, de cnd m-ateapt... Ce m a i c a u t e u , pe-aici ? Nenea e d i n c o l o , aa, sor'mea m a i m a r c , c d i n c o l o , P r o f i r a , a m a i mic, e d i n c o l o , nenea Vasile e d i n c o l o . A m rmas stingher, pe-aici ! S A N D U :i d u m n e a t a ncepi, Z A M F I R A : V - a m suprat ? S A N D U (nelegtor) : N u m a i v o r b i i d u m neata despre toate astea ! Z A M F I R A : B i n e , n u m a i vorbesc. Ziceam i e u , aa... Seara, cnd m culc, m 8 J D o a m n e , poate n u m m a i . trezeti ! " i a d o r m mulumit. 0 v e n i i z i u a a i a d e duminic...
r o

VOCEA LUTARULUI : Poate, snt vmile grele, De n u poi trece p r i n ele, O r i porile snt t a r i , Ori dealurile mari, De pe t i n e n u te las S m a i v i i l a n o i acas ? S A N D U (enervat) : N u m a i tace sta, odat ! 0 s-i s p u n s-i s c h i m b e l o c u l 1 G R O Z U : A i c i st, d c cnd l tiu. S A N D U : I I fnc e u s plece ! N u - i btut n cuie ! Stric linitea o a m e n i l o r ! VOCEA LUTARULUI : O r i crrile-s spinoase, O r i d r u m u r i prginoase, N i m e ' c se ntoarce, I n cea l u m e cnd se duce... S A N D U (rstit) : Pleac de-aici ! nceteaz cu bocetele tale ! (iMUtarul tace.) S n u t e m a i p r i n d c-ncepi i a r ! G R O Z U : Ctig i e l o bucat de pine. S A N D U : S-o ctige a l t f e l ! M I N A : foarte btrn. Cred c are o m i e de a n i . S A N D U (reaezndu-se comod la soare) : S n u - m i strice e l m i e z i u a , c u tnguielile l u i . (Toi tac. Dup un timp, lutarul ncepe iar s cnte, scondu-l din srite pe Sandu, ntr-un fel, scena seamn cu cea de li nceputul primei pri, numai c acum pare c se ceart cu nsui gndul morii.) V O C E A L U T A R U L U I (trgnat) : Of ! mnca-te-ar f o c u ' , m o a r t e , C u m m a i faci i t u d r e p t a t e ! N u m e r g i u n d e - m i eti rugat, Ci-ai v e n i t i nechemat. N u m e r g i u n d e - m i eti poftit, V e n i t - a i netrebuit ! S A N D U (strig la el) : N - o i a u z i t ce i-am spus ? V r e i s te i a u de mn i sfi te d a u afar d i n parc ? T a c i d i n gur !
1

acum ?

VOCEA LUTARULUI : D i n faa t a cea frumoas 0 crete i a r b a de coas... Cine-o p u n e coasa- ea, Rupe-i-s-ar i n i m a ! S A N D U (url, pur i simplu) : Pleac d e - a colo ! T a c i d i n gur i pleac ! Iei afar d i n parc ! V r e i s c h e m Miliia ? (Se las o tcere grea, pe care o sparge, cabotin, Onira.) O N I R A : E i , dac a m a i p u t e a pleca n I t a l i a ! S m a i u r c o dat treptele... S vedei ce enciclopedic snt : e r a , n I t a l i a , o biseric. N u - m i m a i amintesc n u m e l e ei. Parc, biserica L o t e r a n a . E i b i n e , cine

www.cimec.ro

57

urca i n g e n u n c h i douzeci si ase de trepte i le cobora, ctig de la D u m n e z e u opt a n i de indulgent. B i n e mi- mers, dup ce m - a m ntors de-acolo ! (Avram a intrai in timp ce Onira vorbea. S-a aezat, deoparte.)

Scena 2
Cei dinainte, plus Avram. A V R A M : F u g i ' i ! V facei c n u v g n dii la acelai l u c r u . S A N D U : Unde-ai fost ? A V R A M (dispreuitor) : U n d e a m fost ! (Fre doneaz aria din Rigoletto.) tii ce n ghesuial e n a u t o b u z ? A b i a m - a m u r c a t . Z A M F I R A : Aa e m e r e u , l a o r a asta. A V R A M : Da ? ! N - a m m a i mers de m u l t cu a u t o b u z u l , n u tiu orele m a i libere. Z A M F I R A : De f a p t , m a i m e r e u e a g l o m e r a t . A V R A M : A m v r u t s m u r c p r i n fa i u n u l solid m i - a p u s p a l m a - n p i e p t i m-a a r u n c a t afar. GROZU : E u m u r c n u m a i p r i n fa. N u crtele nici unul. Eti but. de-aia te-a-mpins. Dac ridic mna, arde-1 ! S A N D U (cu cldur, lui Axvam) : A r t r e b u i s n u m a i b e i . A V R A M : A l c o o l u l dezinfecteaz. Pe mini te d a i cu s p i r t , pe contiin, c u coniac. (Scoale o sticl din buzunar i bea.) Arde ! S A N D U : N u eti nvat. A V R A M : Dezinfecteaz ! (Lui Sandu.) Vrei ? S A N D U : E u n u beau. A V R A M : Nici nu fumezi. S A N D U : N u . M i - a plcut s f i u corect, sobru. A V R A M (izbucnete n rs) : Corect ! N u bei, n u f u m e z i , u n o m i d e a l ! (E din ce n ce mai beat.) 0 s-i p u n e m f o t o g r a fia a i c i , ntr-un p a r , s a v e m ce a d m i r a . S A N D U (cu ton sever) : N u - m i plac t i p i i slabi ! A V R A M ((ace un gest de lehamite, se duce la Mina) : V r e i s b e m mpreun ? GROZU : Bem. A V R A M : A m ntrebat-o p e ea. (Minei.) Te declar muza Parnasului nostru. (Lui Onira.) O n i r a , eti u n poet care i-ai nchinat t a l e n t u l f e m e i i . O N I R A : N u m a i pe ea a m cntat-o. A V R A M (o arat pe Mina) : Cnt aceast ruin realizat nainte de v r e m e ! G R O Z U (sare) : Ascult ! (II mbrincete.) S n u faci pe n e b u n u l ! Crezi c m a i eti cine-ai fost ? N u m a i stau drepi n faa t a ! A V R A M : Cu ea a m v o r b i t . G R O Z U : Nu-i m a i merge, s tii ! A c u m eti de-al n o s t r u .

A V R A M : Bumerangul ! Bumerangul ! G R O Z U : Ce z i c e ? n e b u n , a nceput s vorbeasc n l i m b i strine. A V R A M : M - a i s l u j i t , te-am f o r m a t ! B u m e rangul ! G R O Z U C/7 mbrincete) : Pleac de-aici ! A V R A M (cade, se ridic i t'ip la ei) : V facei c ai u i t a t ! tiu la ce v gndii ! S A N D U : I n treci msura, ntr-adevr. A V R A M : U n d e - i Blnda ? D e ce -a v e n i t Blnda ? (Lui Onira.) U n d e - i Blnda ? (Onira tace ; se duce la Sandu.) tii u n d e - i Blnda ? (Sandu tace ; se duce la Grozu.) U n d e - i Blnda. G r o z u l e ? (Grozu vrea s-l imbrinceasc, dar Mina l oprete.) Unde-i Blnda, M i n a ? Rspunde-mi ! (Irinei.) Pe t i n e n u t e - n t r e b , c o s plngi. i n u - m i place, n u m a i s u p o r t s v d u n o m plngnd. (Se aaz ling Irina.) Snt u n mrnv ! Dac u m p l i u n b a l o n c u a e r u l d i n camera m e a , n u se-nal. Se aude lutarul.) (Tcere prelungit. VOCEA LUTARULUI : Cum e moarten-n lume mare, Ea pe n i m e n i p r i e t e n n-are. N i c i pe c r a i , n i c i pe-mprai, De t a b e r i nconjurai. N i c i pe n o i , pe cetilali. M o a r t e a cu coasa cosete i pe nime* n u ferete. S A N D U (url) : Alungai-1 ! Dai-1 afar ! (Lutarului.) Pleac ! Chemai Miliia, s-l ia de-aici ! A V R A M : Pe e l n u - 1 poate l u a Miliia. S A N D U : I I d a u eu afar ! I i art eu ! (Iese, furios.)

Scena 3
Cei dinainte, fr Sandu. G R O Z U (mirat, nenfelegnd mai nimic) : Ce fric de m o a r t e ! Cnt, i e l ! R u o m , i S a n d u sta ! A V R A M (rde) : T u vorbeti ? (Rde, vor bete incoerent.) f r u m o s c o s p u i ! D a v i d -a p u t u t , i n i c i S o l o m o n , pn n - a u spus adevrul. G R O Z U : L u c r a m c u u n d o c t o r tnr. m i zicea : S nu-i f i e fric de m o a r t e , G r o zule. Viaa este u n f e n o m e n biologic care ncepe i nceteaz l a ore cunoscute." A V R A M : V o r b a se duce ! (Sufl n palm.) S-a d u s ! U r m a v u l t u r u l u i , n v z d u h , a arpelui, pe stne. a corbiei, pe m a r e , a brbatului, n femeie ! Pri-v. m i n ii, optii, strecurai v e n i n n u r e c h i l e altora... (Intr Tudor, se duce drept la Irina, se aaz lng ea. Imediat dup el intr i Sandu, care se aaz pe scaunul de lemn, la soare.)

58

www.cimec.ro

Scena 4
Cei dinainte, Tudor i Sandu. T U D O R : N u l-am gsit. A V R A M : A r t r e i m i s ne nulem mui. S d e p r i n d e m m a i hili o b i c e i u l de a m e d i t a si tie a asculta, i dup aceea s cptm darul vorbirii. I R I N A : K u n u tiu ce s fac, u n d e s m duc. Roi s-mi d a i u n fnt ? T U D O R : E l t r e b u i e s tie. (Lui Sandu.) U n d c - a i fost ? U n d e te-ai dus ? N u tiu de u n d e s-ncep. A m u m b l a t pe i c i , pe colo, n u c nicieri. S A N D U : Des pre ce c v o r b n ? T U D O R (rstit) : T u a i r e c l a m a t ! S A N D U (privind la ceilali) : E u ? T o c m a i t u faci afirmaii de-astea ? V r e i s m discreditezi ? T U D O R : U n d e l - a i reclamat pc profesor ? S A N D U : M i e s n u - m i vorbeti aa ! Te chem s d a i socoteal. T U D O R : I n faa c u i ? E u te c h e m s d a i socoteal ! (Alt ton, aparte.) De ce a i fcut asta, S a n d u l e ?! C u i folosete ? S A N D U : Cauzei. T U D O R : N u - i poate folosi o n e d r e p t a t e . S A N D U : A i a u z i t ce-a spus. T U D O R : Ce-a spus ? i, m a i ales, ce-ai spus c a spus ? S A N D U : Justiia o s fac d r e p t a t e . T U D O R : C u m s fac, dac t u o i n d u c i i n eroare ? (l arat pe Avram.) N u tiu dac el era de v i n , sau cei douzeci, care ii strecurau declaraiile p e r f i d e n dosar. Cnd se-ntmpl o n e d r e p t a t e , n o i toi t r e b u i e s ne simim vinovai. Toi lum p a r t e la ea ! SANDU : Eu ? T U D O R : Fr a j u t o r u l tu, i a l m e u (spre sal), i a l l o r , ea n u se poate c o m i t e . Ce-ai spus, S a n d u l e ? U n d e te-ai dus ? Nu-1 gsesc. S A N D U : Ca s te d u c i i s m faci m i n c i nos ? T U D O R : S s p u n i eu ce cred. A f i r m i ceva, ntr-un m o m e n t de f u r i e , sau de i n v i d i e , sau de m i c i m e omeneasc, i pe urm n u m a i poi s scapi. Te p r i n z i n p r o p r i a ta capcan, t r e b u i e s c o n t i n u i , s u m f l i , s j u s t i f i c i , p e n t r u c n u poi a d m i t e c ni i n d u s n eronre. S A N D U : A m procedat d u p contiina mea. T U D O R ! E a i-a d i c t a t ? S A N D U : E a ! T r e b u i e s-mi apr ornduirea mea. T U D O R : Ornduirea ta e i a mea ! E a n u are nevoie dc aa ceva. N u p e n t r u ea ni fcut-o ! S A N D U : D a r . p e n t r u cine ? T U D O R : V o i a i s stai linitit pe scaunul ftta comod i nsorit. E r a a l l u i , nu-i plcea c toi l socoteau a l l u i . I l merit.

S A N D U : N u m intereseaz scaunul ! TUDOR : D i n cauza l u i . a i nceput s-l urti. D i n i n v i d i e a i fcut-o ! S V N D U : Dac v r e i , nu m a i stau pe el. T U D O R : Dar te-ai aezat i m e d i a t ! SWDU (renun): Poftim, nu mai s t a u ! TUDOR : Prea trziu ! S A N D U : Te hazardezi. T u d o r e . Ii place s gndeti url despre m i n e . Sntem amndoi comuniti. DOR : I n p a r t i d , o a m e n i i s-au nscris d i n dou m o t i v e : cei m a i muli, d i n a l t r u i s m i druire p e n t r u semeni ; u n i i , ns. d i n i n v i d i e i ur. Cred c pe n o i ne-au adus raiuni d i f e r i t e . S A N D U : Care e diferena ? T U D O R : P r i m i i a j u n g la ideile c o m u n i s m u l u i d i n dorina de a-1 vedea pe fiecare o m fericit. Ceilali, d i n i n v i d i a c n-au i ei ct cei pe care-i ursc. S A N D U : N u te neleg. T U D O R : A doua categorie, dac se vede l a putere, d e v i n e periculoas, hrprea. Ne stui, v o r s aib i ei a c u m , aa c u m au a v u t i ceilali. V o r case, maini, via uoar, fac ceafa groas ! P r i m i i rmn nite druii, luptnd m a i departe, pn la sacrificiu, p e n t r u o a m e n i . S A N D U : Bine-neles c t u eti u n a l t r u i s t . T U D O R : E u a m ajuns l a c o m u n i s m d i n dorina de a-i vedea pe toi o a m e n i i , fe ricii. Odat cu e i , a f i i eu. A V R A M (izbucnete iari n ris) : Nevasta m-a prsit, soacra m iubete ! (Rde.) Ce gnduri caraghioase mi trec p r i n cap ! T U D O R : A r f i cazul s te trezeti, odat ! A V R A M : A c u m nu-s treaz ? Vd foarte l i m pede. Prea l i m p e d e . P o t s-i s p u n , cu cea m a i mare precizie, p u n c t u l p e n i b i l n care m gsesc. T U D O R : A t u n c i , ar t r e b u i s tii ce a i de fcut. Te p r i c e p i m a i b i n e dect m i n e de u n d e s ncepi. A V R A M : N u m a i a m p u t e r e s fac n i m i c . N u m a i a m n m i n e n i c i o dorin. T U D O R : T r e b u i e s faci ceva ! v o r b a despre u n o m . A V R A M : T o t u l e de prisos. Mi-eti foarte drag... Te stimez. neleg i m b o l d u r i l e care te anim... T U D O R : A t u n c i , d-mi o mn (Avram tace.) T e dispreuiesc ! A V R A M : N u - m i m a i pas ! G R O Z U : De ce te agii atta ? A fcut ceva, o s rspund, n-n fcut, o s-i dea d r u m u l . Pe f r o n t , m u r e a u cu zecile, i n i m e n i nu fcea caz. L a u n atac... T U D O R : T a c i d i n gur ! G R O Z U (insist) : . . . d i n t r - o sut. a m cinci. T U D O R : N u sntem pc f r o n t . rmas de ajutor.

G R O Z U : U n igan, care cnta d i n vioar, a rmas fr p a l m a dreapt. I - a m legat arcuul de ciot i ne cnta. E r a lutar ; n u putea s se culce pn n u cnta puin.

www.cimec.ro

59

AVRAM (izbucnete ntr-un ris nefiresc) : N i m i c n - a m adus, n i m i c n u i a u cu m i n e . Ce gnduri aiurea m fulger ! (Lui Onira.) Ce z i c i , f i l o z o f u l e ? ONIRA : Nimic. A V R A M : N - a i neles. O N I R A : N - a m ce s-neleg. i m i e mi plcea s e m i t fraze care ddeau de gnd i t . Prea ceva p r o f u n d . Orice fraz ambigu i creeaz o reputaie. A V R A M : N u eti n s t a r e ! O N I R A : I n spatele fiecrui D u m n e z e u st u n nger, n spatele fiecrui nger, u n drac ! E i , ce-am spus ? A V R A M : N - a i spus-o t u . prea deteapt. O N I R A : A i u r e a ! Nu-nseamn n i m i c ! N - a i ce s p r i c e p i . P r o s t u l , cnd n u pricepe ceva, declar c e genial ! Sun i n t e r e sant, i att ! Citete m a i mult poezie, ca s-nelegi ce v r e a u s s p u n ! A V R A M : interesant ! O N I R A : Dac n u te gndeti b i n e , poi l u a o prostie fr sens d r e p t o idee adnc. A V R A M (sare i l prinde pe Tudor de piept) : Ce v r e i de l a m i n e ? Spune c l a r , ce v r e i ? T U D O R : A i o obligaie moral fa de p r o fesor. A V R A M : Ce s fac ? T U D O R : S faci ceva. Ce tii c t r e b u i e . P e n t r u r e a b i l i t a r e . D i n o r g o l i u , -a c e r u t reabilitarea. A V R A M : treaba l u i . T U D O R : U n o m ca e l , cu cazier ? A V R A M : S v e d e m c u m iese a c u m . T U D O R : R e a b i l i t a r e a l - a r a j u t a . Cazierul o s atrne g r e u . A V R A M : mi ceri s recunosc c l - a m pe depsit fr vin ? T U D O R : Gsete o cale ! R e a b i l i t a r e a c o n teaz. (Intr Dima. Privirile tuturor se ndreapt spre el. Se duce la Grozu, atras, probabil, de veioza lui.)

Scena 5
Cei dinainte, plus Dima. D I M A : Bun ziua ! G R O Z U : Bun z i u a ! D I M A : P r o c u r o r u l D i m a . (li arat o legiti maie.) Venii des a i c i ? G R O Z U : De cnd a m ieit l a pensie, aproape zilnic. D T M A : l i cunoatei pe cei care frecventeaz l o c u l sta ? G R O Z U (circumspect) : Pe u n i i d a , pe alii nu. D I M A : Pe p r o f e s o r u l Blnda, l cunoatei ? G R O Z U : Blnda ? V i n e pe-aici.

D I M A : I I cunoatei m a i bine ? GROZU : Nu. D I M A : N u stai de vorb ? G R O Z U : R a r . Bun z i u a , i-att. D I M A : Cu cine e p r i e t e n p r o f e s o r u l ? G B O Z U : Cu n i m e n i . O v o r b , dou, schimb cu toi. D I M A : Cc prere a i d u m n e a t a despre el ? G B O Z U : Pi, ce prere s a m ? N - a m n i c i o prere. D I M A : Totui, v ntlnii n i c i , auzii ce spune. G R O Z U (repede) : N - a u d cc spune. E l st pe scaunul la, vorbete m a i ales cu t o v a ra aceea. D I M A : N u spune i el o glum, n u po vestete cte ceva ? o m u m b l a t , arc ce povesti. G R O Z U : N-am auzit nimic. D I M A : Totui, ce prere a i despre el ? G R O Z U : N u tiu n i m i c . D I M A (ctre Mina) : D u m n e a t a tii mai m u l t e despre profesor ? V r e a u s-mi fac o prere despre e l . M I N A : N u tiu n i m i c . D I M A : Te r o g s m ajui. C u m s tiu ce-i cu o m u l sta, dac n u - m i spunei nimic ? M I N A : N u tiu. D I M A : Dac ar f i acuzat de ceva i ar t r e b u i s fie d i s c u l p a t , ce-ai spune ? M I N A : N u tiu n i m i c . D I M A (uor enervat) : Ajut-1, mcar ! Cel m a i nefiresc este s t r e c i u n o m sub t cere, s-i f i e att de i n d i f e r e n t nct s n u poi spune n i m i c despre e l . M I N A : Atta tiu. D I M A : Nimic ? M I N A : N o i nu-1 cunoatem. tiu eu ce-o f i fcut ? S intrm i n o i , p e n t r u e l ? D I M A : N u e v o r b a de d u m n e a t a . V ntreb despre el. M I N A : i, dac tiu ? Dac tiu, nseamn c a m a u z i t , dac a m a u z i t , de ce n - a m spus, dac n - a m spus, snt vinovat. N u tiu n i m i c . Poate, ceilali. (Dima, dezamgit, rmne pe gnduri, urma.) asistnd la scena care va A V R A M Ciut Onira) : S p u n e ceva vesel ! Eti mereu bine dispus. O N I R A : A h a ! A i a j u n s l a filozofia mea ! A V R A M : A i u m b l a t destul ca s nscoceti la comand o poveste hazlie. M I N A : B u n a dispoziie ridic t o n u s u l v i t a l ! E a influeneaz asupra h o r m o n i l o r i m e n ine sntatea. V r e i s f i i f e r i c i t ? A V R A M : V r e a u ! F-m f e r i c i t , O n i r a ! ONIRA : Imagineaz-i... imagineaz-i c sntem l a M o n t e Carlo. I n t r i l a bra c u M i n a . M i n a , ptrunzi, n c l i p a asta, n c a z i n o u l de la M o n t e Carlo. Strluceti, brbaii roiesc n j u r u l tu ! A l e g i , alegi... Cointreau, Lacrima Christi, T o k a y , Chianti vecehio ! M I N A (intr in joc) : A m a l f i , A l i c a n t e . . . O N I R A : L a s t r i d i i , Sauternes. M I N A : L a friptur, B o r d e a u x rouge.

www.cimec.ro

O N I R A : A h ! E r a s u i t ! A s t i s p u m a n t e . N u tiu de c e - m i plcea atta ! M I N A : Azureca, Capri, Bourgogne. ONIRA : Sup de wisky, p o r u m b e l cu msline, fazan nbuit. M I N A : N i s e t r u n aspic. Curcan cu castane. O N I B A : Cotlete de cprioar. i ceva dulce : o crem cu fistic. M I N A : B a v a r r o i s de ciocolat ! (ncep s rd. Avram i aplaud. Irina privete, consternat, iar Zamfira i face cruce.) G R O Z U (Minei) : A i mnent toate astea ? A i mncat ? (Mina rde.) C u m dc le m a i ii minte ? M I N A : O via, G r o z u l e ! Poi s uii o via ? O N I R A : T r e b u i e s disprem ! L u m e a toat t r e b u i e s dispar. M I N A : N u ncepe i a r ! E r a aa dc f r u m o s ! O N I R A : Gndesc ! O m u l t r e b u i e s piar. A renunat la toate astea, p e n t r u o h i mer ! Umbl n e b u n p r i n cosmos, n loc s triasc ! S A N D U : O scen mizerabil ! O scen m i zerabil ! (Lui Onira.) Atta tii ! O N I R A : A m trit i a m gndit. A c u m , tiu sigur c v o m p i e r i , toi, pn la u n u l ! S A N D U : Cine i-a optit, aa de sigur ? A i a v u t o c o n v o r b i r e cu D u m n e z e u , sau a i citit Apocalipsa ? O N I R A : Sntem prea detepi. Niciodat, cioara -a d o r i t s fie v u l t u r i n i c i o b o l a n u l -a ncercat s zboare ca cioara. N i c i o fiin nu-i dorete m a i m u l t dect i este d a t de firea c i . N u m u i o m u l vrea s fie m a i m u l t dect i este d a t . S A N D U : Jigneti fiina uman ! O N I R A : Inteligena l p i e r d e ! I i trezete l o r i u l i peste firea l u i ! Cinele v r e a s l a t r e , b o u l , s trag la j u g . N u m a i o m u l v r e a s fie i b o u , i cine, i v u l t u r , la u n loc. A V R A M (rde, grotesc, ca mai nainte) : U n o m i cu u n b o u fac t r e i b o i ! O N I R A : A d n c ! F o a r t e adnc 1 V e z i ce p r o f u n d eti, dac a i but ? E u , cnd snt beat, d e v i n g e n i a l . (Dima a asistat, interesat, la tot ce i-a petrecut. Se adreseaz lui Sandu.) D I M A (i arat legitimaia) : A v r e a s stm puin de v o r b . Snt p r o c u r o r u l Dima. S A N D U : Despre ce ? D I M A : Despre p r o f e s o r u l Blnda, pc care cred c-1 cunoatei ! S A N D U : cunosc, da* n u m bag. D I M A : C u m s neleg asta ? S A N D U : E u n - a m n i m i c cu e l . D I M A : Cu att m a i b i n e . Putei f i o b i e c t i v . S A N D U (discret) : De cc v interesai de e l ? D I M A : A m p r i m i t o sesizare. anonim, d a r afirmaiile snt d e s t u l de g r a v e . S A N D U : Eu n-am nimic cu el.

S A N D U (ferit de ceilali, ii d un bilet) : Citete i d u m n e a t a . D I M A (citete) : Sfntul A n t o n . Cine v a gsi acest b i l e t i-1 v a c i t i , i-1 v a scrie 13 zile cte 9 buci pe z i i le v a mpri a l t o r o a m e n i , acela m a r e b u c u r i e v a avea. I a r cine nu-1 v a scrie, m a r e n e n o r o c i r e v a avea. Sfntul A n t o n . " S A N D U : A i neles ? DIMA : Nu. S A N D U : L - a m gsit pe banc, a c u m cteva zile. N - a m spus nimnui. Snt sigur c el 1-a scris. D I M A : Ce m o t i v e avei ? S A N D U : Cnd a m v e n i t , e l t o c m a i pleca. N u m a i era n i m e n i a i c i . A m v e n i t m a i de diminea. D I M A : o p r e s u p u n e r e . Ceva m a i sigur ? S A N D U : A m vzut l a el u n b i l e t care se mna foarte m u l t cu sta. Ce zic, semna... E r a la f e l . Face propagand. N u tiu ce spune sesizarea aceea, d a r face afirmaii periculoase. DIMA (interesat) : Putei s-mi dai u n exemplu ? SANDU : Cte v r e i . I n general, pledeaz p e n t r u i d e a l i s m . E l a pus b i l e t u l . Snt absolut sigur. D I M A : V a t r a g atenia c absolut sigur putei f i n u m a i dac l-ai vzut punndu-1. Bnuii, datorit f a p t u l u i c ai vzut l a el u n b i l e t asemntor, i p e n t r u c f u sese n acest loc n u m a i cu puin m a i nainte. S A N D U : E u snt sigur. (Enervat.) Dumneata, n loc s cercetezi, v d c v r e i s-l aperi. D I M A : N i c i s-l apr, n i c i s-l acuz. V r e a u s a f l u adevrul. S A N D U (furios) : V r e i s tii ce gndete ? lntrcab-1 i pe e l . Dac s p u n d o i , poate crezi. D I M A : Bugai-1 s vin a i c i , e m a i discret. (Sandu se duce lng Avram i discut cu el, destul de mult, uneori n contradictoriu, pn cnd l hotrte s vin la Dima. ntre timp, Mina izbucnete, fericit, adrcsndu-se lui Onira.) M I N A : N e cstorim ! Sntem amndoi s i n g u r i , plecm n cltorie de nunt ! I r i n a , v i n o s m felicii. (Irina nu reacioneaz n nici un fel, l urmrete pe Dima.) M - a m sturat de singurtate. O N I R A : F e m e i a e x t r e m e l o r ! De l a general, l a sergent ! M I N A : N u m a i e m i l i t a r . pensionar. P l e cm ntr-o cltorie. Asta e cel m a i i m p o r t a n t ! A m s-i s p u n uu. G r o z u n u - m i place. O N I R A : Schimb-i mcar n u m e l e ! Sau v r e i s a i i m p r e s i a c eti t o t c u g e n e r a l u l ? M I N A (amuzat) : Aa e, i g e n e r a l u l u i t o t uu i s p u n e a m . N u tiu ce a m c u n u mele sta. O N I R A : i m i e t o t uu mi-ai spus.

D I M A : Avei v r e u n m o t i v s credei c ar putea c o m p l o t a mpotriva s t a t u l u i ?

www.cimec.ro

01

M I N A : Da ? ! Cred c pe toi brbaii d i n viaa mea i - a m n u m i t aa. mi place c u m sun. (Lui Grozu.) Sptmn v i i t o a r e ple cm, uule ! V r e i ? G R O Z U : Plecm. MINA (il mingiic) : Aa-mi place, s i i i asculttor, uulc ! O N I R A (lui Grozu) : A i pus mna pe o bucic bun, m, rabl ! G R O Z U : T u ce f aci acuma, m felicii ? O N I R A (ii pipie, fruntea) : S tii c deja ai cucuie. Cu gndul, a i greit. Cnd lc-ntorci d i n cltorie, cucuiele astea se v o r n u m i coarne. G R O Z U (enervai) : Ascult ! A i p i e r d u t civa b a n i la curse i te crezi cineva ? Pe m i n e s n u m i c i aa ! MINA (drgstos) : uule, mam. nu te enerva. Aa-i el, glume. H a i , mpcai-v ! G R O Z U : M i e n u - m i plac g l u m e de-astea. M I N A : Nici mie. G R O Z U : Face pe grozavu*. A fost cineva ! Dac-i dezbraci pe oameni de ce-au fost, snt toi la f e l . General, d i p l o m a t , profe sor, muncitor... acum sntem aici ! O N I R A : Aa e ! .Mina, te mrii c-un f i l o zof. Credeam c-i m i l i t a r . Felicitri ! (Intre timp, Sandu l-a convins pc Avram i l-a adus Ung Dima.) D I M A : Dup cte spunei, a m a i suferit o condamnare. A V R A M (se uit la Sandu, care l ncura jeaz) : M a i d e m u l t . S A N D U : De m u l t , dc curnd, a fost con d a m n a t . Clar, n u ? D I M A : Considerai c propag o filozofie idealist ? S A N D U : Spune, tovare A v r a m . P e n t r u ce afirmaii a fost scos de la catedr ? A V R A M (marcat de prezena lui Sandu, tre zit din beie) : A a f i r m a t . S-a constatat, n u r m a u n o r declaraii, c a afirmat... S A N D U : Spune, spune ! D u m n e a l u i c re prezentantul legii. A V R A M (transpirat) : A a f i r m a t c ar fi dezamgit dac ar crede c n univers exist n u m a i ceea ce poate f i msurat... S A N D U : Ideea de suflet ! i dc D u m n e z e u ! (Dima noteaz.) A V R A M : C este real i ..altceva", nemsu r a b i l . Ceva de dincolo dc materie. D I M A : Continuai. A V R A M : S-a constatat, tot pe baz de de claraii, c a ndemnat... A propagat agnosticismul. A ndemnat studenii s cread m a i m u l t n intuiie, dect n r a iune. A a f i r m a t c viaa n-ar merita s fie trit, dac ar f i raional. S A N D U : Se mpotriva struim o pe raiune ridic mpotriva raiunii, deci, tiinei, a c u m , cnd n o i con l u m e nou. bazndu-ne tocmai i pe tiin !

A V R A M : Pentru asemenea afirmaii a fost condamnat. D I M A : Deci, u n capitol ncheiat. N u poate s primeasc dou pedepse p e n t r u aceeai vin. S A N D U : Gndete la fel ca a t u n c i ! E u l - a m auzit, cu urechile mele, spunnd c raio n a l i s m u l lipsit dc intuiie, de transcen dent, c p l a t i u n i f o r m i z a t o r , .modeleaz suflete seci i standardizate. Oricine ponte s c o n f i r m e . Suflete standardizate. Adic, n ara noastr snt suflete standardizate. D I M A : A precizat c n ara noastr sau numai n ara noastr ? S A N D U : Are vreo importan ? D I M A : Cred c da. Dac a fcut afirmaii pe plan filozofic, ar f i u n punct de ve dere p r o p r i u asupra unei probleme c o n t r o versate. Dac ar f i a f i r m a t c n u m a i Ia noi snt modelate, p r i n diferite m i j l o a c e , suflete standardizate, arc alt valoare, d i n p u n c t u l de vedere a l legii. S A N D U : A spus c sufletul c u r a t al ra n u l u i se distruge n contact cu oraul. Eu a m auzit. (Dima noteaz.) C ranul v e n i t la ora devine u n dezrdcinat. A mers pn acolo nct a deplns u r b a n i z a rea, tovare... S rmnem, deci, o ar agricol. Recunoti p u n c t u l de vedere burghez : Romnia e o ar agricol. S-a r i d i c a t mpotriva industrializrii. D I M A : A a f i r m a t acest l u c r u ? S A N D U : I n d i r e c t . Ce altceva nseamn ? A fcut propagand mpotriva l i n i e i p a r t i d u l u i . N u ne p u t e m i n d u s t r i a l i z a , fr urbanizare. D a r , zice e l , urbanizarea alte reaz substana uman. P i e r d e m speci f i c u l nostru afectiv. Deci, s renunm la urbanizare. Pn cnd o s ascultm toate astea ? D I M A : L-ai auzit fcnd aceste afirmaii ? A V R A M : A c u m , n u . A t u n c i , da. S A N D U : i a c u m . v i n o v a t , tovare p r o curor. D I M A : Snlei prea categoric. nc n u tiu. SANDU : vinovat ! D I M A : mi cerei s-l socotesc v i n o v a t , d i n premis, aa c u m o m u l e marcat d i n natere de pcatul strmoesc. I R I N A (lui Tudor) : D u m n e a t a , n u spui n i mic ? T U D O R : T r e b u i e s las o m u l s-i fac da toria. I R I N A : Cine tie ce s p u n ! Te rog... T U D O R : E u n u p o t i n t e r v e n i ca u n apr tor. E u nu-1 apr pe profesor. E u a m s spun adevrul. Concluziile n u - m i aparin. I R I N A (dezamgit) de el ? : i d u m n e a t a te dezici

T U D O R : Eti nedreapt. (Se duce lng cei trei.) Vreau s spun i eu ceva, tovare procuror. D I M A : I n aceeai problem ? T U D O R : Da. E r a m aici, cnd profesorul a fcut acele afirmaii despre sufletul r a n u l u i . A m ascultat cu mare atenie i-mi amintesc t o i u l , cuvnt cu cuvnt.

D I M A : Iertai-m, d a r folosii t i m p u r i dife r i t e . D u m n e a l u i vorbea despre ceea ce a spus i a gndit profesorul, n urm cu civa a n i . S A N D U : i azi gndete Ia fel.

62

www.cimec.ro

D I M A : M - u r interesa s tiu exact c u m a fost. T U D O R (grav) : Tovare p r o c u r o r , n u tiu dac t o t cc a a f i r m a t p r o f e s o r u l este ade vrat. Snt m u n c i t o r i neleg i eu unele c h e s t i u n i ct Ie neleg. Exist, ns, ceva de care n u m ndoiesc : b u n a l u i credin. D I M A : Vrei s spunei c fcea acele a f i r maii fr intenii defimtoare ? T U D O R : E r a o discuie, aa c u m se-ntmpl ntre o a m e n i i care se-ntlnesc i stau de vorb i schimb u n gnd. D I M A : E x i s t a o intenie dc agitaie ? T U D O R : Tristee exist ! P r o f e s o r u l era foarte t r i s t . s i n g u r u l s e n t i m e n t care-1 d o m i n a . Poate c n u avea d r e p t a t e s fie t r i s t , poate c l u c r u r i l e n u stau aa, d a r el era t r i s t i ngrijorat. 0 ngrijorare i o tristee p r o v e n i n d d i n marea dragoste a l u i fa dc acest p o p o r . S A N D U : ,Dc aceea l defimeaz ? ! T U D O R : Tovare p r o c u r o r , vorbesc cu mna pe c a r n e t u l m e u de p a r t i d . R I M A (grav) : Te ascult, tovare T u d o r . T U D O R : P r o f e s o r u l n u este c o m u n i s t i poate c n u /nelege ntotdeauna p u n c t u l n o s t r u de vedere. S A N D U : I n sfrit, recunoti ! Noteaz, t o vare p r o c u r o r ! T U D O R : D a r este u n cetean c i n s t i t . A f i d o r i t s fie c o m u n i s t . S-i pun m a r e a l u i cultur, i p r e s t i g i u l , i inteligena, n slujba cauzei noastre. De l a nceput, d e - a t u n c i , d i n '45. D a r , cu mna pe inim i jurnd pc contiina mea de m u n c i t o r care m i - a m druit viaa p a r t i d u l u i m e u , n-a p u t e a s spun ct este el de vin i ct sntem n o j . . . c p r o f e s o r u l -a v e n i t d e - a t u n c i s-i slujeasc p o p o r u l . D I M A : Tovare T u d o r , poale, prea categorice. T U D O R : prerea mea. S A N D U (revoltat) : T o t n o i sntem de vin ? T U D O R : N o i a v e m i m e r i t e , i greeli. Ca m u n c i t o r , cred d i n toat i n i m a c m e r i tele noastre snt i n f i n i t m a i m a r i . U u m c a d i n j u r u l m e u , soarta mea, t o t cc s-a pe t r e c u t cu m i n e i cu cei de seama mea, m fac s s p u n , cu f r u n t e a sus : m e r i t e l e noastre au fost i n f i n i t m a i m a r i . . . De cnd l - a m cunoscut pe profesor, pe care-1 stimez i-mi face plcere s-l ascult, m frmnt acest g r e u gnd. N u c u m v a a m greit n o i ? Poate c n u i - a m creat c l i m a t u l sufletesc p o t r i v i t , poate c n u l - a m neles i n o i pe e l , pretinzndu-i s ne-neleag n u m a i el pe n o i , poate c n - a m a v u t ntotdeauna a r g u m e n t e , poate c mprejurrile l - a u pus fa-n fa m a i m u l t cu greelile noastre i n u i - a m lsat i m p r e s i a cea m a i bun. S A N D U : I a seama urm, ne p u i pc D I M A : V r o g s-l S A N D U : Orice ? ce vorbeti ! Pn n o i sub acuzare. lsai s vorbeasc. la facei afirmaii...

D I M A : N u orice, l i n i rspunde la o ntre bare... S A N D U : i asum o grea rspundere. I i d c e r t i f i c a t de cetean onest. T U D O R : Ce a fost, altceva ? De ce n u a fost u n cetean onest ? i-a crescut c o p i l u l , l-a educat l a cel m a i nalt n i v e l , a d a t rii u n m a r e f i l o l o g . puin ? A m u n c i t toat viaa, a tradus m a r i opere, pe care datorit l u i a m a v u t i eu p r i l e j u l s le cunosc. puin ? Crile t r a duse de el snt studiate n coli, fac e d u caie c o p i i l o r notri. puin ? Chiar e l a educat generaii ntregi de o a m e n i . puin ? De ce n u a fost u n cetean onest ? S A N D U (exasperat) : Foarte b i n e ! P r o p u n e - I s i n t r e i n p a r t i d ! T U D O R : Asta este altceva ! Dac d u m n e a l u i m-ar f i ntrebat aa ceva, a f i rspuns : n u . Acolo snt alte c r i t e r i i . D a r m-a n trebat dac este u n o m p o r n i t s fac ru. S A N D U : Este c a p a b i l . T U D O R : N u este, poate, p r i e t e n u l n o s t r u . T u eti p r i e t e n cu G r o z u ? N u . G r o z i r este dumanul tu ? Este ? S A N D U : De ce s fie ? T U D O R : N u este. V acceptai. I n t r - o z i poate d e v e n i p r i e t e n . D i n pcate, m tem c pe profesor l - a m p i e r d u t d e f i n i t i v . SAND : L - a m p i e r d u t d e f i n i t i v , de m u l t . D i n '45, cnd -a v e n i t alturi de n o i . T U D O R : F a p t u l c u n o m se lmurete m a i greu n u este ntotdeauna u n semn ru S A N D U : Tudore ! T U D O R : tiu b i n e cc s p u n ! Poate c asta nseamn g r a v i t a t e , responsabilitate, since r i t a t e . Cei care se c o n v i n g surprinztor de repede n u - m i inspir ntotdeauna ncre dere. S A N D U : Pe m i n e , care a m aderat i m e d i a t , m suspectezi ? T U D O R : i eu a m aderat i m e d i a t . E r a m m u n c i t o r i , ne-a v e n i t uor. A spune c ar f i fost nefiresc s n u ne alturm i m e d i a t p a r t i d u l u i . Cu e l , era altceva. E I avea c o n v i n g e r i l e l u i . Cine renun uor la o c o n v i n g e r e , p e n t r u a l t a , v a renuna uor i l a a d o u a , p e n t r u a t r e i a , i aa m a i d e p a r t e . Poate c u n e o r i a m p r i v i t cu nencredere t o c m a i o a m e n i i g r a v i , so b r i , solizi, pe care, dac a m f i a v u t rb d a r e i t a c t , i - a m f i a v u t alturi...
T

S A N D U : Ce are asta c u afirmaiile l u i d e s p r e distrugerea s u f l e t u l u i rnesc ? A fcu l-o d i n gravitate ? T U D O R : Da... (Lui Dima.) A spus c epoca noastr asist c u m ranul d i s p a r e ca ptur social i, ceea ce i se prea m a i t r i s t , dispare ca v a l o a r e uman. Profeso r u l e de l a ar. I se pare c ranul este atras ntr-un ora nc nepregtit s-I primeasc, s-i conserve i c h i a r s-i c u l t i v e virtuile strmoeti. Oraul n u p o a t e nlocui c l i m a t u l u m a n care a d a t , n m i l e n i i , acest m i n u n a t p r o d u s : ranul. Spa-

www.cimec.ro

63

i u l sufletesc n care s-n nscut Mioria" se risipete i u n a l t u l la fel de bogat nu-1 nlocuiete. Dac l - a i f i vzut c u m vorbea despre marea noastr responsabili tate, despre obligaia de a m e d i t a la toate astea... S A N D U : Mediteaz el ! T U D O R : N u tiu dac are dreptate, t o v a re p r o c u r o r , d a r ngrijorat sincer era... D I M A : Mulumesc, tovare T u d o r . Poate, o s m a i stm de vorb. La revedere ! (Vrea s plece. Tudor l oprete.) T U D O R : Tovare p r o c u r o r !... I i dai d r u mul ? D I M A : De u n d e ? T U D O R : V - a m ntrebat, spernd ntr-un rspuns sincer. D I M A : N u este la n o i . A m stat de vorb o jumtate de or... T U D O R : Pe cuvnt ? D I M A : Pe cuvnt, tovare T u d o r . N u cru n i c i u n m o t i v temeinic. T U D O R : A t u n c i , de cc ai v e n i t ? D I M A : Profesorul a fcut cerere de rea bilitare. (Dima iese.)

Scena 6
Ceilali, fr Dima. Urmeaz un lung mo ment n care fiecare i examineaz conti ina. Sandu st comod n scaun. Tudor se aaz ling Irina. Onira se plimb i izbuc nete, aparent, cu totul n afara celor pe trecute, ntr-un acces de filozofare banal, expus cabotin. O N I R A : Fericirea depinde dc i n d i v i d . Cum s-a pstrat e l . T o t u l e n funcie de zestrea ancestral, de protoplasma i de altele. G R O Z U : A i u i t a t a c i d u l ? A i o nou reet ? O N I R A : P e n t r u fericire n - a i nevoie de re et, c i de credin. S crezi n fericire. S te gndeti. s crezi. Asta e secretul. O m u l se agit, se zbate, cade, face, aspir, strnge i toate astea scurteaz e n o r m viaa... H a i , Grozule, s jucm table. Cu t i n e joc cel m a i b i n e . G R O Z U : De t a b l e - m i arde ! ONIRA : Iar nu vrei ? G R O Z U : Oamen i i . cu problemele l o r , i t u . . . O N I R A : Oamenii ! Oamenii ! I R I N A (izbucnete, uluindu-i pe toi, dar mai ales pe Tudor) : T o t t i m p u l vorbii despre oameni ! O N I R A : firesc, doamn ! Despre cine s vorbim ? I R I N A : Despre un o m . Oamenii" n u n seamn n i m i c , o categorie impersonal. Omul este t o t u l . O m u l concret ! A m

cunoscut muli care filozofau s u b l i m , ge neros, despre oameni i despre o m e n i r e i nu erau n stare s-i dea 15 b a n i ca s nu m e r g i zece staii pe jos. O N I R A (cabotin, grav) : Accept ! m a i d i f i c i l s f i i generos cu u n om dect cu omenirea ntreag. I R I N A : M i - c ruine ! (Plinge.) M i - c ruine 1 O N I R A : N u tiu c u m s rspund. A r t r e b u i u n rspuns m a i p r o f u n d dect pot da eu. E u snt u n filozof de fiecare z i . Practic filozofia vieii mrunte ! N u m a i profe sorul vorbete f r u m o s despre o m . S A N D U : U n i i vorbesc frumos despre o m . alii fac tot ce pot p e n t r u fericirea l u i . E u m i - a m nchinat viaa acestei lupte ! I R I N A : Dac d u m n e a t a crezi asta, c u m ai p u t u t s... ngrozitor ct de d i f e r i t p u t e m concepe l u p t a asta p e n t r u fericirea omului. S A N D U : E u cred c a m fcut t o t ce m i s-a cerut i ce m i - a d i c t a t contiina mea. i n - a m greit ! I R I N A : D u m n e a t a , cred c te-ai gndit m u l t i, poate, sincer la fericirea o a m e n i l o r , d a r n - a i m e d i t a t ndeajuns la fiecare d i n t r e reprezentanii acestei noiuni. E u n u snt o m p o l i t i c , m i - a m petrecut viaa n faa evaletului, d a r cnd m i s-a cerut o prere, u n gest de care depindea soarta, viaa... fericirea u n u i a n u m e o m , a m fost copleit de gndul c m refer la capodopera u n i v e r s u l u i " . A V R A M : Capodoper ? ! Scrba asta ? I R I N A : Te-ai gndit vreodat, domnule Sandu, c acest o m a creat R o n d u l de n o a p t e " , i pe Moise", i pe Sfntul L u c a " , i pe Ft-Frumos, i s-a n u m i t R e m b r a n d t , M i c h e l a n g e l o , E l Greco, o r i u n a n o n i m de geniu ? A V R A M : A i u i t a t M a i d a n e k u l , i t r e n u r i l e morii, i L i d i c e , i A f r i c a de S u d , i celulele de p a t r u m e t r i ptrai, n care au trit zeci de o a m e n i , zile, i nopi, i l u n i , i a n i ? cam m u l t , p e n t r u o capo doper a n a t u r i i ! I R I N A : D u m n e a t a a i a v u t nefericirea, p r i n profesie, s trieti m a i m u l t p r i n t r e e x e m plarele nereuite. E u judec u n p i c t o r dup t a b l o u l l u i cel m a i b u n . L a fel m gndesc i la o m . N u m i - i amintesc pe D i l l i n g e r i pe A l Capone, ci pe Shakespeare, pc Goethe, pe E m i n e s c u . A l t f e l , n u ne p u t e m stima. i, fr stim, t o t u l se pr buete ! G R O Z U : Cine s ne stimeze ? Pe m i n e n u m-a s t i m a t n i m e n i , niciodat ! Toi m-au njurat ! I R I N A : i a i s u f e r i t i suferi. GROZU : Nu-mi pas ! A m trit i-aa. I R I N A : N - a i trit. T r e b u i e s ne respectm ! T r e b u i e s ne stimm ! Incepnd cu ba nalul bun dimineaa". Societile n care s-a p i e r d u t stima p e n t r u semeni s-au prbuit sufocate. D i n ele au disprut valorile... D i n pcate, asta se observ n t i m p , i a r cnd se capt contiina acestei

64

www.cimec.ro

realiti triste. ndreptarea rului c aproape i m p o s i b i l a . T o t ce s-a ntmplat n Ger m a n i a d i n a i n t e a rzboiului confirm asta... (Se oprete brusc, contrariat de propria ei izbucnire.) D o a m n e , ce-i c u m i n e ! N - a m m a i v o r b i t atta, niciodat. T U D O R : P r o b a b i l , cea m a i frumoas izbuc n i r e d i n viaa d u m i t a l e . I R I N A : A m fost ridicol ! T U D O R : Sublim ! I R I N A : Dumneata... crezi ntr-adevr ce spui ? T U D O R : i. d i n t r - u n m o t i v care o s te m i r e p r o f u n d . N-a f i crezut niciodat c poi v o r b i ca u n c o m u n i s t . IRINA : Eu ? T U D O R : D u m n e a t a . A v o r b i despre d e m n i tatea o m u l u i nseamn, dup m i n e , s vorbeti despre c o m u n i s m . A v o r b i despre necesitatea s t i m e i fa de o m , a s t i m e i reale, adevrate, p o r n i t e d i n ideea nobil a egalitii noastre, a t u t u r o r , n c a d r u l societii, nseamn s vorbeti despre co munism. I R I N A (uluit) : D o m n u l e T u d o r ! T U D O R : A a f i r m a , de f a p t , c lipsa de stim cerne n t i m p o a m e n i de proast calitate, mruni, limitai, executani, l i p sii de capacitatea de a gndi superior despre o m , cred c nseamn s v o r b i m despre comunism. Despre comunismul p e n t r u care n e - a m d a t n o i viaa, care v a p r o m o v a o a m e n i i dup c r i t e r i u l v a l o r i i , i n u dup capacitatea de a suporta lipsa de stim. (Intr Blnda. Toi tresar. O salut pe Irina i pe Tudor i se duce s se aeze Ung Zamfira.)

BLNDA :

Despre

ce

este

vorba,

Zamfir ?

Z A M F I R A : Nenea, D u m n e z e u s-l ierte, s-a prpdit a c u m vreo zece a n i . E r a m u l t m a i n vrst ca m i n e . A n u l t r e c u t , a m p i e r d u t - o pe sor-mea m a i mic, i a m pus-o n aceeai groap. E i b i n e , cnd l - a m dezgropat pe nenea, ce crezi, d o m n ' profesor : b a n i i p e n t r u v m i erau acolo, n cociug, pe o e b i i l u i . E u i - a m p u s b a n i i , cu mna mea. Cnd i - a m vzut acolo, m - a m speriat. D o a m n e , nenea n u i-a pltit vmile ! N u l-o f i p r i m i t n cer. Ce crezi d u m n e a t a ? Snt tare ngri' joTat... B L N D A (i ia mna) : N u f i ngrijorat, Zamfir. U n i i pltesc vmile, alii n u . Dac zici c era o m b u n i cumsecade, cred c l-a lsat s treac d i n c o l o fr plat. Z A M F I R A (nseninat) b u n . Ne-a inut pe fane, de m i c i . N-a s n u primeasc o : D a ? E r a o m tare toate, c a m fost o r i n t r a t o m , n casa l u i , bucat de pine.

B L N D A : F i i linitit, a fost p r i m i t fr vmi... O a m e n i i b u n i trec d i n c o l o senini i fr n i c i o plat... T U D O R (vine alturi ? ling Blnda) : Pot s stau

B L N D A : Te r o g . Dumneata mi face plcere s stai lng m i n e . Eti u n o m reconfor t a n t . A c u m , n starea mea sufleteasc d i n aceast clip, i fac mrturisirea c dac te-a f i ntlnit cu 30 de a n i n urm, cred c a l t f e l ar f i fost u l t i m a parte a vieii mele... ( D i n culise se aude, iari, lutarul.) VOCEA LUTARULUI : Rogu-te la cel pmnt, Cnd t e - i duce n mormnt, S nu-nceap-n feioar C-i frumoas, blioar, i n i c i de la sprncenele, C snt tare frumuele, D a ' n i c i de la ochiori, Care snt ca nite f l o r i . i-apoi n i c i de la guri, Cci ea tare m i - i drgu... S A N D U (url) : I a r a i v e n i t ? Afar ! Pleac de-acolo ! Pleac ! Afar ! Chem Miliia ! (Cortina strigtele s-a lsat cade ncet. Cntecul lutarului lui Sandu se mai aud i dup cortina.) i ce

Scena 7
Ceilali, plus Blnda. BLNDA : Bun z i u a , Zamfir. Z A M F I R A : Bun z i u a , d o m n ' profesor ! Ai fost plecat ? BLNDA : V o i a i s-mi s p u i ceva... Z A M F I B A : M frmnt u n gnd, i n u m a i d u m n e a t a , poate, o s m l u m i n e z i .

S F R I T

www.cimec.ro

65

La lai

Zilele teatrului pentru copii


ntmpltor sau n u , n fiecare a n , cam n j u r u l datei de 1 i u n i e , au loc, n mod... s p o n t a n , d i f e r i t e aciuni n do m e n i u l artei i c u l t u r i i consacrate specificu l u i vrslolor m i c i . E bun la ceva i me m o r i a " , i spun creatorii p e n t r u c o p i i (uitai sau ignorai, cu voie sau fr de v o i e , trei a n o t i m p u r i ) i se ndreapt spre dulcele l i r g al Ieilor, unde au loc Zilele t e a t r u l u i p e n tru copii. Ne-am ntlnit, deci, la lai d r a m a t u r g i , actori (de teatru p e n t r u oameni m a r i " ) i ppuari, regizori, scenografi, c r i t i c i (ca de obicei, cnd e v o r b a de acest d o m e n i u , foar te p u t i n i ) , activiti ai Organizaiei p i o n i e r i l o r , a d m i n i s t r a t o r i de t e a t r u . Gazd a fost T e a t r u l p e n t r u c o p i i i tineret d i n Iai, i a r oaspei. T e a t r u l de animaie d i n Bacu, tea trele de ppui d i n S i b i u , Brila, Constana, A l b a l u l i a , Craiova, T e a t r u l T i n e r e t u l u i d i n P i a t r a Neam. D i n t r e spectacole, unele au fost m a i n o i , m a i puin cunoscute (Jucriile au inim dc Francisca R i c i n s k i , Cnd voi crete mare de Mircea Petre Suciu. Undeva pe pmnt de A u r e l Crciun i I o n Sngcreanu), altele, afla te m a i dc m u l t n r e p e r t o r i u (Pinocchio, B iatul i vintul, Fata babei i fala moneagu lui, Povestea porcului. Harap Alb. Dumbrava minunat), unele. n n o i f o r m u l e literare sau de reprezentare (ca, de pild. Povestea porcului, la T e a t r u l de ppui d i n Constanta). Spectacolele ieene nu fost apreciate n u doar d i n politeea cuvenit gazdelor, ci p e n t r u t ' i o t o 1 p e n t r u cutri novatoare. n treg c o l e c t i v u l este u n laborator ( a n i m a t o r , Natalia Dnil), ale crui rezultate, c h i a r a t u n c i cnd p o t f i discutate, impresioneaz p r i n tensiune i p r i n obiective ambiioase. Teatrul de ppui d i n Craiova (director, H o r e a D a v i d e s c u . excelent i v r e d n i c ppu ar) ne-a p r i l e j u i t o nlilnire cu o balad popular. Ion Talion t a i n i c ceas de ve ghe al poeziei ntr-un decor conceput de un b i j u t i e r al scenografiei. Eustaiu Grego r i a n . La Teatrul de animaie d i n Bacu, P e t r u W a l t e r se dovedete nstrunic i n o v a t o r i a u t o r de surprize. L a Galai. Triau Ghiescu Ciurea. regizor serios i t e m e i n i c , construiete spectacole cu a j u t o r u l u n u i sce n o g r a f a l l u m i n i i . M i r c e a N i c o l a u . L a Con stana ( a n i m a t o r , M i r c e a Iordchescu) fun cioneaz o ramp de l a n s a r e " a u n o r de butani inteligeni i ingenioi : Trina N i c u lescu (regizoare i autoare) i A n t o n i o A l bicica (scenograf). S nu-1 uitm n i c i pc

A.

I o n Siugereanu, de la T e a t r u l d i n A l b a l u l i a . De m u n c a , e n t u z i a s m u l , riscul" a n i m a t o r u l u i d e p i n d ntotdeauna m a r i l e v i c t o r i i ale m i c i l o r scene. Confruntarea a i m p u s personalitatea a doi scenografi Eustaiu Gregorian i Mircea Nicolau i a u n u i c o m p o z i t o r , Sabin Putza. Fr ndoial, F e s t i v a l u l de la lai a scos n eviden i ncmpliniri, m a i vechi d a r i azi persistente : fluctuaii i impuriti sti listice, discrepane ntre intenia modern i unele f o r m e , desuete d e c o r u r i ce se vor feerice, ppui de vitrin, voci fr relief. A u fost i m o m e n t e plicticoase, n care m i eii spectatori se d i s t r a u dup c u m puteau n ...sal. D a r n u aceasta a fost caracte ristica F e s t i v a l u l u i . S i m p o z i o n u l , inut cu acest p r i l e j , a n cercat s pun n ecuaie teoretic materia concret spectacolelor. Iat cteva d i n t r e ideile enunate, m a i clar sau m a i puin clar : Lipsete o d r a m a t u r g i e constituit, care s n u fac n i c i u n fel de concesii impe d i m e n t e l o r " tehnice ale ppuii. T e x l e l e s devin piese adic lite ra tur, sau, c u m spunea u n ppuar, s fac parte dintre-O dramaturgie f r u m o s scris". S fie m a i m u l t stimulat i p o p u l a r i zat aceast d r a m a t u r g i e , p e n t r u a spori fat de ea atenia c r i t i c i i . (Deoarece, dup c u m s-a r e m a r c a t , cu excepia r e v i s t e i Tea t r u l " , care public, p e r i o d i c , c r o n i c i asupra rem icrelor teatrelor de ppui, alte p u b l i caii sau condeie le cam las prad nepsrii i uitrii. Chiar la C o l o c v i u l naional de d r a m a t u r g i e de l a C l u j - N a p o c a , s-a tcut a supra zecilor dc a u t o r i i a sutelor de piese p e n t r u copii.) Se nregistreaz un b i n e v e n i t interes p e n t r u p r o m o v a r e a a u t o r i l o r l o c a l i , d a r se i m p u n e o condiie s n u se fac rabat la calitate. I n t e a t r u l de ppui trebuie s ptrund ct m a i muli a u t o r i t i n e r i . Preocupnrea p e n t r u reflectarea istorici n t e a t r u l de ppui, vrednic de salutat, s n u se traduc n simpl acoperire tematic, ci s-i gseasc o expresie scenic adecvat, n msur s transmit vibraia i patosul patriotic. Piesa n care apare c o p i l u l epocii noas tre p r e t i n d e o cunoatere aprofundat a psi hologiei c o p i l u l u i c o n t e m p o r a n . Foarte des, n discuiile p r i v i n d d r a m a t u r g i a , a fost ex primat cerina ca ea s fie ct m a i ..sin cer" ; s nelegem, p r i n aceasta, spontanei tate i prospeime, prsirea abloanelor, a cordarea c r e a t o r u l u i la d i a p a z o n u l sufletului copilului nostru ! Se simte nevoia u n e i f o r m e de nvftmnt s u p e r i o r , p e n t r u calificarea ppuarilor. Am reinut. n sfrit. o p r o p u n e r e : s se iniieze u n concurs na'tonal de dramaturgie pentru teatrul de ppui,

Alecu Popovici

66

www.cimec.ro

nvmntul teatral

78
INSTITUTUL DE ART TEATRAL l CINEMATOGRAFIC I O N LUCA CARAGIALE"

Romeo i Julieta
de Shakespeare
Sfrit de stagiune, sfrit tie nn u n i v e r s i tar. L a studioul I . A . T . C . , p r i n t r e e x a m e n e l e tie d i p l o m a spectacolul Romeo i Julieta, un spectacol care a mprit p u b l i c u l de specialiti n cele doua tabere necesare unei dispute : emoionaii entuziasmai i reticenii ncruntai pn la suprare. Mrturisesc, fat: parte din p r i m a categorie, nc dinainte d c a fi prezent i p u b l i c u l , e v e n t u a l pltitor, Ia acest spectacol, adic d i n a i n t e a plecrii trupei l a F e s t i v a l u l d i n M a r e a B r i t a n i c Acestei u l t i m e montri a capodoperei s h a k c speareene n u i sc poate refuza recunoaterea valorii, c h i a r dac n e ofer o imagine sce nic m a i puin obinuit. D a r , ntruct montarea piesei s-a fcut p c scena u n u i institut de art teatral, sc i m -

In clieul de s u s , A d r i a n Pintea ( R o m e o ) , ntre D i n u Manolache (Balthazar) i R z van Vasilescu (Bcnvolio) ; in dreapta. A d r i a n a T r a n d a fir (Doica), Mircla (nrea (Lady C a p u l c l ) i M a r i a n a Buruian (Julieta)

www.cimec.ro

p u n e rspunsul la ntrebarea : eslc acest spec tacol o ultim i exemplar lecie de solici tri regizorale i dc exigene de i n t e r p r e t a r e actoriceasc, p e n t r u absolveni ? U n u i nstfel dc spectacol-examen, nepretinzndu-i-se n u m a i valoare artistic, c i i v a l o a r e pedago gic, i se poate cerceta c o m p a t i b i l i t a t e a v i z i u n i i regizorale cu cerinele didactice : sc poa te analiza, de asemenea, g r a d u l de compe ten profesional al interpreilor-absolveni. S ncercm desluirea spectacolului de la .... n u m a i p r i n aceast lentil. Iat i t i p u l de marcare a t e n s i u n i l o r d r a matice d i n aceast reprezentaie : n loc de cortin t i n e r i i a c t o r i sc mic pe scena goal, ca n culise, p r i n t r e grmezile de r e cuzit. M o m e n t u l solemn a l nceputului i ngrmdete la ramp, u n d e recit i cnt versuri d i n text. Recitative-songuri v o r si m u l a ridicri i cderi de cortin, mprind t e x t u l n u n acte sau scene, c i n cele dou pri p e r m a n e n t distincte : conflictele i st r i l e de contemplaie, dc d o r , de i u b i r e etc., c o m e n t a r i u n u att a l ntmplrilor, ct a l sentimentelor. nc d i n p r i m e l e m i n u t e poate f i consta tat surprinztoarea calitate a spectacolului Ctlinei B u z o i a n u : aceea de a f i p r i v i t t e x t u l shakespeareean d i n u n g h i u l special a l acelei categorii sociale p e r m a n e n t e i att de specifice n societile t u t u r o r t i m p u r i l o r tineretul. Piesa Romeo i Julieta este adus pe scena I n s t i t u t u l u i de u n g r u p de t i n e r i care i p r o p u n s joace tragica ntmplare d i n p u n c t u l l o r de vedere, prezentnd-o n raccourci ; cuvntul care definete a t i t u d i n e a regiei i, i m p l i c i t , a interpreilor n u t r e b u i e l u a t n u m a i n sens literal (dei scurtarea t e x t u l u i este inerent fa de o a n u m e , o b l i g a t o r i e , durat a s p e c t a c o l u l u i ) . Raccourci-u\ sur p r i n d e cel m a i b i n e a t i t u d i n e a tinereii fa de ierarhie" i de autoritate", luate i n neles social, i n neles m o r a l : poliaiul e u n l i p c u sabie", ca i e i , t i n e r i i d i n V e r o n a , i n i m i c m a i m u l t ; ducele e i n d i v i d u l care ip n loc s vorbeasc, de obicei, crat pe ceva a f l a t ct m a i l a nlime, i care sufer n u d i n p r i c i n a dumniei d i n t r e Capulet i M o n t a g u , c i n u m a i n u r m a morii u n o r m e m b r i a i f a m i l i e i sale ; l a d y Capulet i arc i ea d u r e r i l e ei de cap n csnicie, cci prea a plns, prbuit peste c a d a v r u l l u i T y b a l t ; Doica oricte s e r v i c i i ar face i u b i r i i c u r a t e d i n t r e R o m e o i J u l i e t a t o t o intermediar" este, i merit pe d e p l i n s fie jecmnit de nite s l u j i t o r i analfabei i aproape c r i m i n a l i etc. Aceast optic-atitudine este realizat con secvent i e x e m p l a r de ctre regizoare, n d u b l a sa a c t i v i t a t e : de reducere cantitativ a textului i de reevaluare a rolurilor; repli cile personajelor a u fost debarasate de ncr ctura de r o s t i r i care a r f i ascuns sau ar f i estompat ceea ce p u t e a f i l u a t n derdere de ctre t i n e r i i d i n V e r o n a i, deci, de ctre t r u p a de t i n e r i a c t o r i .

Raccourci'vd micoreaz distanele sociale, pn aproape de dispariie, i. p r i n aceasta, i adjudec i funcia i n c r i m i n a t o r i e : ceea cc m a t u r i i cei g r a v i , obedieni, prudeni i temtori svresc n pies ntr-un drastic i ndrjit c e r e m o n i a l , t i n e r i l o r d i n Verona i g r u p u l u i de interprei le apare de-a d r e p t u l i l a r . ehinr caraghios, n orice caz, a m u z a n t i dc o u t i l i t a t e ndoielnic. S ne a m i n t i m scena petrecut n j u r u l sutanei l u i Lorenzo, n care rivalitatea d i n t r e f a m i l i i sc contract pn l a r i d i c o l a d i m e n s i u n e a ameninrilor copilreti. uierate printre dini n bncile colii. .i, ntr-adevr, spoliate dc putere, cele dou c l a n u r i i-ar desfura r i v a l i t a t e a sub m u l t m a i puin g r a v a nfi are a s c n n d n l u r i l o r de m a h a l a . Scena, ca atare, n u exist n t e x t , ea a fost inventat, tocmai d i n necesitile r n c c o u r c t - u l u i , p r i n alturarea u n o r r e p l i c i rzlee i p r i n p r o iectarea l o r n i n t e r i o r u l altei scene, u n d e , reduse Ia esena l o r i n s u l t a s m u l g masca politeii i acuz societatea V e r o n e i . Ct de lipsit de m o b i l , de sens i de l o gic apare, n neest spectacol, s u m b r a n cletare, privit p r i n l e n t i l a indiferenei i a revolttoarei" lipse dc respect a . l u l i e t e i i a l u i Romeo fa de serioasele" p r o b l e m e i g r i j i printeti ! S ne a m i n t i m alt scen, b a l u l , care n u este n u m a i u n m i j l o c de etalare a p r o s p e r i tii i u n p r i l e j de a crea i n s o m n i i i de a zgndri i n v i d i i l e ambiioilor r i v a l i , c i , n p r i m u l rnd, o parad a u n o r defecte, v i c i i , manii alo aristocrailor aduli. Dumnia d i n t r e Capulet i M o n t a g u este, p e n t r u t i n e r i i oraului, u n nesfrit lan dc ocazii de a maimuri provocrile s l u g i l o r , de a le aa. n joac, nepstori d a r n u inconti eni fa dc r e p e r c u s i u n i ; cci p e n t r u ei funcioneaz n u m a i c r i t e r i u l d i c t a t de p rini : ..asia n - a i v o i e s f a c i " ; a l t m i n t e r i , ei bagatelizeaz interesele, p r i n c i p i i l e , vanitile i o r g o l i i l e prinilor. I n acest sens vorbete scena d u e l u l u i d i n t r e T y b a l t i Mercuio : adolescenii aflai cel m a i aproape, ca m i n t e , de vrsta matur, n u se nfrunt n n u m e l e f a m i l i i l o r , c i ntr-un joc agonal, n care competiia, lipsit dc a r m e albe, n - a r f i dus la crim. Raccourci-u\ n u - i scutete pc t i n e r i de j u decata autocritic : toate scenele d i n t r e ei snt, d e f a p t , p r i l e j u r i dc a dezgoli aceleai defecte pc oare le a u m a t u r i i , aflate, ns, n c a z u l l o r , n e m b r i o n . P r i n scurtarea d i stanei d i n t r e inteniile, s c o p u r i l e , m o b i l u r i l e i r a n g u r i l e personajelor, pe de o p a r t e , i r o s t i r i l e (replicile) l o r , pe de a l t a , se _ p r o duce n spectacol a t i t u d i n e a critic, d i s t a n area. ' A t i t u d i n e crirc cc n u duce niciodat la contorsionri psihologiste sau l a mutilri ex presioniste, groteti, i n u se transform n i c i o clip n protest : p r i n aceast a t i t u d i n e , tinereea n u batjocorete, c i mustr, n u n frunt o s t e n t a t i v , c i se retrage stingherit, u n e o r i umilit i njosit de c u r i o z i t a t e a l a -

68

www.cimec.ro

com cu care este urmrita, suspectata dc a f i la c h e r e m u l i n s t i n c t u l u i . O emoionant lecie de p u d o a r e i de suspinat renunare ne-o d scena nopii nupiale : t i n e r i i , aezai pe m a r g i n e a p a t u l u i , cu spatele la p u b l i c , nfiorai naintea c l i p e i cnd se v o r cunoate a p r o p i i n d u - s e d i n d o rin, a u u n m o m e n t de crispare : amndoi ntorc capelele spre spectatori, t r i s t i m u t , J o j e n i n d u - i p e n t r u i n v o l u n t a r a indecen de a asista la spectacolul intimitii l o r ; i r e nun, nlinzndu-se, tcui, ntr-o slnguce mbriare. Recitnlivele-songuri i z v o r u l probabil al reticenelor i acuzaiilor de iconoclastie fa de Shakespeare snt repetate reformulri ale u n g h i u l u i de vedere special : t i m p u l se oprete sau fuge besmetic, a t u n c i cnd t i n e r i i intlncsc, tulburai i dezarmai de stupoare in faa p r o p r i i l o r l o r d e s c o p e r i r i , s e n t i m e n t u l carc-i mpinge s lege, c r e d i b i l , c o n t r a r i i l e : sntate bolnav ; care le deschide a p e t i t u l tristelor c r i t i c i , n a i v f o r m u l a t e p r i n nsce narea" c o m p o r t a m e n t u l u i a d u l t , i care i face, s p o n t a n , m e l o m a n i i cntrei : i u b i r e a . Pn a c u m , toate c o m e n t a r i i l e asupra spec tacolului au urmrit p u n c t e l e n o d a l e , dc m a x i m interes actoricesc, teme de i n t e r p r e t a r e i lercn a l m a r i l o r competiii d i n t r e talentele reunite n trup. Ne aflm, p r i n spectacolul Ctlinei B u z o ianu, n faa u n e i alte l e c t u r i a t e x t u l u i , n faa u n e i l e c t u r i de u n c o n s t a n t i p a t e t i c ataament fa dc o p t i c a , p u b e r - a n t i c o n v e n ional, a t i n e r e t u l u i . Ca spectatori, sntem, ile f a p t , m a r t o r i i u n e i r e s t i t u i r i : capodopera este nmnat celor destinai, p r i n vrst, s o retriasc p r o f u n d , c u patim. M a r e a lecie de pedagogie artistic rezid t o c m a i n c o n secvena creaiei regizorale : t i n e r i i a c t o r i , n drumai s-i asume r o l u r i l e , I n t l i n calitate de t i n e r i i m a i a p o i n cea de a c t o r i , n u snt obligai s c o m p u n " c u virtuoziti imitate c u stngcie sau f u r a t e de l a m a i marii l o r n vrst i c u experien per sonaje m a t u r e , i n f a t u a t e de r a n g u r i , mrgi nite de prejudeci i o r b i t e de o r g o l i i i d c convenii. T r u p a de a c t o r i a d a t u n excelent rezultat a r t i s t i c t o c m a i p e n t r u c n u a fost obligat s p o a r t e brbi false, n i c i s-i n chipuie mentaliti i n i c i s maimureasc, cu p e d a n t e r i e i c u seriozitate, g r a v i t a t e a c o m p o r t a m e n t u l u i a d u l t . B e n e f i c i u l l o r de experien reamintesc este distanarea, i n u aplicat d o a r relaiei i n t e r p r e t - p e r s o n a j , ci coninut de v i z i u n e a regizoral. T i n e r i i , de-acum a c t o r i , a u nvat s lucreze c u u n excelent regizor ! T a l e n t u l l o r merit spaiul tipografic n care s l i se nscrie n u m e l e : Oswald G a y e r , Cristian Tu, I o n Colan, V a lentin T e o d o s i u , A d r i a n P i n t e a , R z v a n V a s i lescu, C o n s t a n t i n Brnzea, D i n u M a n o l a c h e , erban I o n e s c u , F l o r i n Clinescu, N i c o l a e U r s , Micaela Caraca, M i r e l a Gorea, M a r i a n a B u ruian, A d r i a n a T r a n d a f i r .

Tobe n noapte
de Bertolt Brecht
I n t r - u n c a d r u deloc p o t r i v i t (fr p o d i u m , fr cortin, fr culise, fr distan ntre a c t o r i i spectatori) i cu o aparatur t e h nic ocant modest (dac n u chiar i m p r o vizat), studenii-actori a i seciei germane (anii I I i I V , respectiv e l e v i i maetrilor I o n O l t e a n u i I o n T a u b , asistent B a i m u n d B i n der) a u prezentat (ndrumai de I o n T a u b ) , la c l u b u l Casei de cultur Friedrich S c h i l l e r " , comedia de tineree a l u i B e r t o l t Brecht, Tobe n noapte. M i se pare u n act de ndrzneal r e p e r t o rial i artistic ; u n p r i m a r g u m e n t p e n t r u atenia cu care a m urmrit spectacolul. F i i n d c, d i n m u l t e p u n c t e de vedere, lucrarea aceasta poart c u sine n u n u m a i d i f i c u l t a t e , d n r i g e r m e n i i u n o r capcane a r t i s t i c - t e m a tice. I n adevr, e x p l o z i v d e b u t t e a t r a l sfrind p r i n a-1 consacra, cu u n prestigios p r e m i u , p r i n t r e fruntaii s c r i i t o r i de teatru ai ^ G e r m a n i e i primilor a n i de republic wei marian aceast comedie mrturisea, cu violen, nclinarea spre excentricitate, trsturile t u r b u l e n t polemice ale a u t o r u l u i e i , d a r n u anuna, parc, pe acela ce avea s devin, peste a n i , de-a l u n g u l frmntatei perioade i n t e r b e l i c e i, a p o i , dup cel de-al doilea rzboi m o n d i a l , iniiatorul i teoreticianul teatrului epic-dialectic, re d u t a b i l u l deschiztor de d r u m a l t e a t r u l u i militant politic. Sntem, aadar, cu Tobe n noapte, n faa unei lucrri a p a r e n t puin r e p r e z e n t a t i v e a l u i B e r t o l t B r e c h t , ba c h i a r , d i n t r - u n a n u m e u n g h i de vedere acela a l nelegerii m e canismelor sociale sntem, parc, n faa u n e i lucrri opuse u n i v e r s u l u i de c o n v i n g e r i ce-i definesc creaia. E c o u proaspt a l d e r u telor i sectuirii de sperane lsate n urm de marea nfrngere, pe care a suferit-o B e i c h u l w i l h e l m i a n , i de sngeros s u g r u m a t a micare revoluionar a spartakitilor, Tobe n noapte se v o i a o chemare l a l u c i d i tate, u n act de denunare a acelora ce lai, ambuscai, corupi, lipsii dc s c r u p u l e scoteau p r o f i t d i n prbuirea, m i z e r i i l e i dezarmarea moral a e p o c i i . In acelai timp, comedia inea s denune, ca false, soluiile" momentu lui, soluii care, pe planul artei (ca, d e a l t f e l , i p e cel a l p r a c t i c i i sociale), se traduceau p r i n tnguioase apeluri la u n u m a n i t a r i s m abstract i s t e r i l , s c u t i t de p t r u n d e r e a i de e f o r t u l de nlturare a c a u zelor concret-istorice ale realitilor. Aceste soluii i a r t a acestor soluii art v a i uman", c u m o numete B r e c h t l a m o d , pe a t u n c i , sfreau, astfel, d i v e r s i o n i s t - m e l o d r a m a t i c , p r i n a d e t e r m i n a pe o m l a t r i s t a satisfacie a contemplrii i acceptrii, ca i n -

Paul Cornel Chitic

www.cimec.ro

69

ebrnnlubil, a p r o p r i e i l u i degradri. "Numr c aa c u m avea s recunoasc, liy.iu. insu.i Brecht, la recitirea lucrrilor l u i de nceput intenia de a rsturna asemenea c o n d a m n a b i l e convenii (i soluii) artistice se afla ambigu, pe m u c h i e de cuit, ga n fiata s c o n d a m n e i marele m o m e n t de rs t u r n a r e social, ncercat de g r u p a r e a sparlakist, pe f u n d a l u l i n c l i m a t u l eroic a l creia este aezat i p r o p u l s a t a c t u l dc de nunare al comediei, i u adevr, departe de a scoate n relief zcmintele de viguroas i nsufleit p o r n i r e spre nnoire, a l u m i i acestui m o m e n t , comedia miun de a n i i e r o i , de oportuniti, de croi scandalagii"', strini de orice alt nzuin, n participarea lor la revoluie, n afara aceleia de a scoale repede i lesne beneficii de pe u r m a e i . Pn i p e r s o n a j u l central soldatul (pre supus m o r t ) rentors, d i n nesfritele m i z e r i i ale f r o n t u l u i , la d e z i l u z i i l e v e t r e i i ale i u b i r i i e p r i n s , i el o p o r t u n i s t , de iureul justiiar i-1 prsete, n u fr c i n i s m , d i n c l i p a n care simte c-i poale redobndi d r e p t u r i l e , v r e m e l n i c u z u r p a t e , la t i h n a u n u i cmin cldicel i Ia i n i m a , c h i a r dac trfuit, a i u b i t e i . . . Totul e tratat cu m i j l o a c e scoase d i n arsenalul artistic al v r e m i i ex presionist, p r i n u r m a r e d a r d i l a t a t e n grotesc. n caricatur, muind t r a g i c u l pe r e g i s l r u l u n e i necrutoare, d a r atotcuprinz toare, arje... B r e c h t n u d i s p u n e a , l a ora Tobelor in noapte, de cunoaterea v a l o r i i i dc tehnica e f e c t u l u i de distanare. (Cu toate c-i i n v i t a , i a i c i , spectatorii s n u holbeze att de r o m a n t i c ochii".) D a r l e c t u r a , astzi, a come d i e i , n u poate s n u in seam, m a i ales cnd c s f i e pus n scen, de aflrile, de. marca experien artistic i filozofic acu mulat, creaie dup creaie, dc a u t o r u l M i c u l u i O r g a n o n . . . " ceea ce, c u serios i responsabil s p i r i t pedagogie, dei n d u h u l u n e i a p a r e n t e predispoziii p u r i s i m p l u l u d i c e , a i fcut, d e a l t f e l . I o n T a u b , cu elevii l u i . P r i m e j d i o s a m b i g u a comedie a Tobelor n noapte' (fa dc care, adesea, pn i ezita rea e. n c a z u l u n e i selecii r e p e r t o r i a l e , u n act de cutezan, i n m o n t a r e a creia, mrturisesc, n u t r e a m slabe ndejdi) ne-a a prut, astfel, ca o puternic, neateptat dc elocvent demonstraie p r e m o n i t o r i e , i n u d o a r ca o t r i m i t e r e arjat l a o ilar-tragic epoc revolut. Pe spaiul reslrns i inco mod a l u n e i sli nepropiec. c u u n m i n i m u m de instrumentaie scenic i scenografic, d a r ntr-un s u f l u d c netgduit clan i n v e n t i v , actorii-studeni au e v o l u a t n compoziii i mti dc i r e z i s t i b i l efect, d a r i de o nebnuit pregnan caracterologic, au ptruns i descoperii, n acelai t i m p . trsturile per sonajelor i, p r i n ele laolalt, ale u n e i epoci grotesc d e v i a t e (evocat l a p i d a r n costume.

n ( i n t e r e , u inut) ; i a r p r i n f o r j a , a zice, p r i n agresivitatea expresiei, g e s t u l u i i a t i t u d i n i i l o r * libere dc a p a r e n t a constrngere nuanelor au t r i m i s personajele i epoca evocate spre c e e a cc avea cu necesi tate s nsemne i a nsemnat devenirea l o r istoric de m a i lrziu... N-m asistat l a spectacolul u n e i echipe ce-i atepta d i p l o m a de a b s o l v i r e . Ci l a u n a u t e n t i c fapt dc art. P e n t r u care repetm aici n u m e l e pedagogilor : I o n T a u b i B a i m u n d B i n d e r . i p e n t r u care pomenesc n i c i , i n corporc fiindc n u a m simit, n d i n a mica a n s a m b l u l u i , stridene sau stngcii s u prtoare n u m e l e interpreilor de p r i m plan : M i c h a e l Blei/.iffer, Estera Neacu, H e r b e r t S c h m i d t , Cristina H o f f m a n n . Dinu Neagoe, Baimund Binder, Roland Binder. A d a u g , pe lng felicitri, regretul c specta c o l u l de a b s o l v i r e are. de data aceasta, i d e s t i n u l unei efemeride.

Florin Tornea

Menajeria de sticl
de Tennessee Williams
Menajeria de sticl, piesa americanului Tennessee W i l l i a m s , jucat, l a n o i nc de p r i n a n i i 'GO, sc remarc p r i n bogia note lor psihologice ale personajelor i p r i n fi, rescul situaiilor de via. d e v e n i i , astfel, u n u l d i n t r e textele-test n pregtirea t i n e r i l o r talente actoriceti i regizorale. T e a m a de nsingurare, sensibilitatea rnit, neputina comunicrii, i l u z i a confundat c u sperana, durerea nbuit, care se ntrees pe cana vaua .acestei opere d r a m a t i c e , de o blnd i covritoaro tristee, snt n u m a i cteva d i n t r e tririle pe care n i le-au r e d a t , cu neateptat f i n e l e , studenii clasei confereniarului Petre Vasilescu : A d r i a n Nstase, L i a n a Ceterchi, Aristia D i a m a n d i i A u g u s t i n Brnza ( u l t i m u l , d i n a n u l I I , clasa p r o f . Olga T u d o r a c h e ) , sub ndrumarea, regizoral atent, inteligent, a l e c t o r u l u i Cornel V e n d e l . Firesc, l a a r l e c h i n apare p r o t a g o n i s t u l , care ia m a r t o r p u b l i c u l l a clipe trite, alturi de m a m a T de sora sa, u n d e v a departe (n t i m p i n spaiu). Nite c o r t i n e t e se ridic pe rnd, surprinznd celelalte personaje n situaii cotidiene caracteristice. (Scenografia Mihaclei Cirigorescu, n a t u r a l i s t conceput, e realizat n adncimca scenei, sugernd adncur i l c m e m o r i e i . ) i, iat, ptrundem n viaa

70

www.cimec.ro

s n

tfnrului T o m ( A d r i a n Nstasc). care a r vrea sparg cercul responsabilitii familiale, pentru o pleca s-si Intlmpine propriul destin. .,1 realizrii d c sine : asistm, c u ironic m u t Ic cald i duioas nelegere, la str duinele mamei (Aristia Dinmaudi) de a-i mrita fiica, si nfiorai de atta puritate i pulcrc de druire, sufocate d c suferina mod datorat defectului fizic, ale fiicei ( L i a n a Ccterchi). impresionat, n special, jocul L i a n e i Ceterchi, d c o plasticitate tulburtoare. E a a imprimat personajului su o excesiv timidi tate. I n u n i v e r s u l familial, claustrat, mic rile ci poart n ele o anume lenloare i leam. Parc mngie o aur a obiectelor i oamenilor. 1'] vorba de u n transfer d c sub stan psihic asupra lumii obiectelor ncon jurtoare. ..Menajeria de sticl'', micile obiecte casabilc. pc care le apuc cu nemrginit gingie i grij, snt materializri ale fragi litii ci sufleteti. Cuvintele snt rostite dup lungi ezitri i doar atunci cnd cat, t u l b u rat de surpriz. In fostul su coleg de scoal strlucitorul G i m (Augustin Hrnza) rostete precipitat. Cuvintele p a r na ripate d c dorina imperioas de a fi n acord c u c e l p c care l iubete n tain. i nelegem c n t r u p u l ce s c mic cu stnjrcic i team i in sufletul retractil, parc dezorientat, se poate aprinde o pasiune p u ternic i v i e ; i nelegem c timiditatea excesiv este doar vcinntul castitii i al iubirii.
a r;

dezinvolt, lsnd doar n cteva momente s sc strvad, prin multa limbuie, durerea soiei nrrcnliznlc. In fine, A d r i a n Nstasc (Tom) i Augustin Hrnza ( J i m ) i joac cu acuratee rolurile, poate, m a i puin gene roase, d a r cnrc s-ar fi cerut, parc, adncite.

In rolul mamei rol lurrnt n contrast cu cel a l fiicei, pentru u n b u n echilibru Aristia Diamandi se mic dramatic

Constantin Radu-Maria

Rezultat:
^^^^

P r i v i t prin p r i s m a calitii, posibiliti lor pc care l e - a oferit celor 29 de absolveni ai claselor de actorie i celor d o i absolveni ai clasei de regie, pentru a-i dezvlui ta lentul i n-i afirma vocaia, repertoriul d i n acest a n a l S t u d i o u l u i I . A . T . C . s-a artat c u prinztor, serios, responsabil. E l a cuprins partituri grele, de mare varietate tematic i stilistic, c u opere de Shakespeare, Ibsen, Musset, B r e c h t , Tennessee W i l l i a m s , D u m a s Sartre. N u m e l e a doi autori romni, L a u r e n |iu F u l g a i D . R . Popescu, s-au alturat clasicilor, piesele lor, vinovat Corina ?

Bune, foarte bune, inegale, discutabile, spcctacolelc-studiu ale actualei stagiuni au fost n msur s exprime i linia colii romneti d c interpretare, i experienele novatoare. cutrile stiUstice, deschiderile ctre direcii n o i . tendinele ctre u n joc modern, orchestrat dup gustul contempo ran. In modaliti diverse, n montri ndrz nee, chiar scprtoare, d a r i n altele m a i puin strlucitoare, toate, c u piese dificile, a m ncercat s-i descoperim pc viitorii no tri actori, talentele d c p e a c u m afirmate plenar, vdind maturitate profesional, ct i speranele nc incerte.

i Piticul

din grdina dc var, rspunznd


metodologice

exigenelor tistice.

a l e pedagogiei a r

www.cimec.ro

71

Aa c u m se arat i n cronica detaliat pe care o publicm i n acest numr, Romeo i Julieta, n regia Ctlinei B u z o i a n u , repre zint u n b u n spectacol-studiu, nmnunchind o ecbip-laborator, u n exerciiu artistic u t i l . Raportat la misiunea I n s t i t u t u l u i , conceput ca u n l a b o r a t o r de cercetri n arta t e a t r u l u i , creuzet de f o r m e n o i , ndrznee, n care s apar demonstraii de v i r t u o z i t a t e , a n t r e n a m e n t u l fizic, cutarea i aplicarea u n u i nou s t i l de joc, reprezentaia Ctlinei B u zoianu se c u v i n e apreciat. Spectacolul are, nendoios, caliti, v a l o r i dc teatralitatc m o dern, care p o t trezi chiar e n t u z i a s m . Per sonal, cred, ns, c se exagereaz foarte m u l t a t u n c i cnd u n i i ncearc s fac d i n acest spectacol u n etalon al cutrilor n o v a toare, considcrndu-1 ca u n pas nainte n exegeza noastr shakespearean. Spectacolul de la I n s t i t u t e deficitar sub r a p o r t u l r i g o r i l o r profesionale, d i s c u t a b i l n excesele sale de violen, n exacerbarea c i n i s m u l u i i a c r u z i m i i , n simplificarea vulgarizatoare a t e x t u l u i , deci, a l u m i i shakespearcene. M a r i sperane, t i n e r i de autentic i o r i g i n a l t a lent, p r e c u m A d r i a n P i n t e a , M a r i a n a B u r u ian, M i r e l a Gorea, A d r i a n a T r a n d a f i r , m i s-a prut c n u au d a t , n aceast v i z i u n e regizoral ce-i ncorseteaz, msura real a capacitii l o r . Bineneles, fiecare i-a de m o n s t r a t ntructva personalitatea, d a r efor t u l artistic de a c o m p u n e l u m e a luntric a e r o i l o r s-a soldat cu rezultate m i n i m e . O m o n t a r e de real interes, nscris n zona spectacolului p o l i t i c - a g i t a t o r i c , susinut cu mijloace de expresie m o d e r n e , a fost rea lizat de clasa german, cu piesa Tobe n noapte de B e r t o l t B r e c h t . Reprezentaia i p r o p u n e solicitarea maxim a t a l e n t u l u i i a inteligenei interpreilor (regia, l o a n T a u b ) , o f e r i n d u n cadru scenic p r o p i c e evidenierii calitilor absolvenilor-actori, destinai tea t r e l o r g e r m a n e d i n ara noastr. A s u p r a spectacolului Kean de Jean P a u l Sartre, pus n scen d e clasa conf. M a r i n M o r a r u (asistent, A d r i a n a P o p o v i c i ) a m r e f e r i t alt dat. * Kean este i el u n u l d i n t r e bunele spectacole-studiu ale s t a g i u n i i I n s t i t u t u l u i , u n t e m e i n i c i e c h i l i b r a t exerciiu artistic. A i c i , u n g r u p de absolveni d i n t r e cei m a i nzestrai a i promoiei actuale ( M a r cel Iure, Nicolae U r s , A r a Flmnzeanu) i afirm, c u s i m p l i t a t e , d a r n m o d p r o f u n d , resursele, n i v e l u l p r o f e s i o n a l . Cu aceeai favorabil impresie, ne o p r i m i asupra s p e c t a c o l u l u i jYora de I b s e n , p r e gtit de aceeai clas. Opera ibsenian c u prinde roluri-cheie pentru repertoriul cu care, sperm, tinerii se vor ntlni, n teatre. L i m p e d e i u n i t a r , cu accentele dramatice bine distribuite, spectacolul i-a o b l i g a t pe interprei s aduc n scen c o m poziii v i i , p o r t r e t e desenate n l i n i i epurate. A fost ocolit pastia, s-a o p t a t p e n t r u su gestie, s-a ncercat instalarea u n u i n o u t i p * Teatrul", nr. 1/1978.

de convenie cu p u b l i c u l ; valoarea i n t e r pretativ e conferit de esena p e r s o n a j u l u i , i n u de ntruchiparea I u i naturalist. Sus inut de o gndire matur, compoziia r e a lizat de M i h a e l a G a g i u , n r o l u l t i t u l a r , impresioneaz p r i n n i v e l p r o f e s i o n a l , p r i n siguran tehnic. Concludent p e n t r u citig u r i l e colii de actorie, p e n t r u bunele t r a diii realiste ale jucrii clasicilor, spectacolul i m p u n e , n a n s a m b l u l su, personaje c o m plexe, nuanate, n relaii scenice clare. I - a m reinut pe Constantin Brnzea ( T o r w a l d ) i pe M i h a e l a M i t r a c h c - L u p u (Doamna L i n d e ) . S-au a f i r m a t surprinztor i d o i studeni d i n a n i i m a i m i c i : Oswald G a y e r d i n a n u l I I I , , n D o c t o r u l B a n k , r o l susinut cu m a t u r i t a t e artistic i cu o bun stpnirc a t e h n i c i i teatrale, i Cristian I e r e m i a , tot d i n a n u l I I I , n K r o g s t a d t , i n t e r p r e t a t cu bogate resurse dc e x p r e s i v i t a t e . U n a d m i r a b i l exerciiu de s t i l , r a f i n a t i elegant, o manifestare de joc proaspt, b i n e v e n i t , a m i n t i n d u - n e cteva d i n t r e r e g u l i l e d e baz ale colii de teatru (nuanele p s i h o l o gice, a r m o n i z a r e a scenic a cuvntului c u gestul i cu micarea) a fost m i n i r e p r e z e n taia oferit de clasa conf. Sanda M a n u (lec tor, Geta Angholu), pu piesa Un capriciu de A l f r e d de Musset. Excelente a u aprut cele dou portrete feminine, ntruchipate sincer i i n t e l i g e n t , cu graie i cu deta are ironic, de ctre A n g e l a S p i r i d o n (con tesa de C h a v i g n y ) i R o d i c a Postelnicu (doamna de L r y ) . I n r o l u l i n g r a t a l conte l u i de C h a v i g n y , I o n tefan a schiat discret, cu u n s u b t i l sim a l u m o r u l u i , c a r a c t e r i s t i cile o m u l u i de l u m e , d i s t r a t , blazat n faa c a p r i c i i l o r i a cochetriilor femeieti. Piticul din grdina de var, clasa conf. Amza Pellea (asistent, A l e x a n d r u Lazr), mrturisete b u n a intenie de a da r e l i e f i d e i l o r i semnificaiilor piesei ; f o r m u l a sce nic e simpl, adecvat speciei t e a t r u l u i po l i t i c , eroic, p r o p i c e familiarizrii studenilor cu d r a m a actual, cu p r o b l e m a t i c a ei c o m plex, cu atmosfera de emoie dureroas. A t i t u d i n i l e etice se dezvolt n metafore i n s i m b o l u r i cu reale semnificaii p o l i t i c e i sociale. O m o n t a r e pe msura c a r a c t e r u l u i p r o g r a m a t i c a l preocuprilor pedagogice i artistice, m e n i t e s c u l t i v e d e v o t a m e n t u l p e n t r u d r a m a t u r g i a original, p e n t r u v a l o r i f i c a rea e i . I n c i u d a a r g u m e n t e l o r teoretice, expuse n caietu l - p r o g r a m , montarea piesei Avram Iancu, scris de s t u d e n t u l M i h a i Mnuiu, n u e, dup prerea m e a , o izbnd, n i c i o realizare semnificativ, capabil s releve t a l e n t u l , fantezia i pregtirea profesional a celor d o i r e g i z o r i t i n e r i , M i h a i Mnuiu i A l e x a n d r u D a b i j a , absolveni ai clasei de r e gie (condus de G h . V i t a n i d i s i de Ctlina B u z o i a n u ) . D e b u t u l scriitoricesc a l tnrului regizor M i h a i Mnuiu n u a r e l e v a t calitile l i t e r a r e n stare s ofere c o l e g u l u i su, A l c x a n d r u D a b i j a , premisele u n u i spectacol c o n c l u d e n t . Beprezentaia pctuiete (ca

72

www.cimec.ro

Mihaela M i t r a c h e - L u p u (Doamna Linde) i Mihaela G a g i u (Nora), n Nora" de Ibsen (sus) ; scen din Avram I a n c u " de M i h a i Mnuiu, c u E l y Mguleanu, Dinu Manolache i A d r i a n P i n lea (dreapla, sus) ; Un c a p r i c i u " de Musset, in interpretarea R o dic Postclnicu, a l u i I o n te fan i a Angclei Spiridon (dreapta, jos)

textul) prin schematism, prin simplificarea cadrului istoric, a conflictului i a persona jelor, printr-o expunere livresc, naiv-didaetic, prin exces de mitologizare, care nce oeaz poeticul. Dei schiat sumar, figura lui A v r a m I a n c u a cptat via, n spec tacol, prin interpretarea l u i A d r i a n Pinten, sugernd cteva elemente ale chipului sim bolic dorit de autor. N u Avram Iancu, ci cele dou montri originale i i n teresante, realizate n cursul anului trecut, comentate, la timpul potrivit, n revista noastr Oedip salvat de R a d u Stanca, n regia l u i M i h a i Mnuiu, i Rfu iala de P h . Massinger (Teatrul Tineretului din Piatra Nenm), n direcia de scen a Iui Al. D a b i j a reprezint atestatul profesional cu care cei doi regizori-absolveni i asigur intrarea pe scena mare. Cronicile care preced nsemnrile noastre, ca i sumara privire de ansamblu asupra sta giunii I . A . T . C . , ne confirm existena unei promoii dintre cele m a i bune. Catedrele de

actorie i pot defini, acum, activitatea drept mulumitoare ; procentul nereuitelor, a l n c rcalizrilor, al manifestrilor mediocre (n produciile de ansamblu, c a i n comporta mentul individual) a fost mult redus fa de anii precedeni. Enuinernd nc o dat numele tinerilor pe care i-am reinut i apreciat la examenele din acest an (Adrian Pintea, Marcel Iure, Mariana Buruian, Diana L u p e s c u , Mirela Gorea, Mihaela Gagiu, Valentin Teodosiu, Nicolae U r s , Angela Spiridon, Rodica Po:;teln i c u , A r a Flmnzeanu, Adriana Trandafir, Constantin Brnzea, P a u l Gheorghiu, Micaela Caraca,, I o n tefan, L i a n a Ceterchi, Aristia Dinmnndi, Viorica Mischilea, Magdalena Cer nt), alturi de absolvenii clasei germane (Michael Bleiziffer, Herbert Schmidt, Cristina Hoffmann, R a i m u n d B i n d e r ) , putem conchide c, iat, pleac spre scene, n teatrele rii, un bogat mnunchi de talente, crora le prevedem o frumoas carier profesional.

Valeria Ducea
73

www.cimec.ro

INSTITUTUL DE TEATRU S Z E N T G Y O R G Y I ISTVAN' DIN TRGU MURE

Promisiuni si certitudini
n s t i t u t u l de teatru Szentgyorgyi I s t v a n " , care a i n t r a t n cel de-al t r e i zecilea a n dc a c t i v i t a t e , funcioneaz, c u m se tie, cu dou secii : secia romn, care v a oferi teatrelor p r i m a promoie de absolveni n 1980, completnd astfel num rul actorilor tineri pe eare-i pregtete I.A.T.C., i secia maghiar, care mprosp teaz c o n t i n u u colectivele de interprei d i n cele ase t r u p e m a g h i a r e existente n ara noastr. A n u l acesta au a b s o l v i t ase actori. (Media absolvenilor este de apte p e n t r u fiecare promoie ; l a a n u l , v o r a b s o l v i opt.) Dup ce v o r nvea loc examenele de a d m i t e r e in I n s t i t u t , secia maghiar v a avea u n t o t a l de douzeci i o p t de studeni i c a m t o t altea cadre didactice. Merit s fie reinute aceste cifre, care ilustreaz nelepciunea i justeea unei p o l i t i c i de pregtire profesio nal, n l i m b a matern, a celor care triesc pe pmntul p a t r i e i noastre. D e m n de rei n u t e i f a p t u l c peste nouzeci i c i n c i la sut d i n t r e a c t o r i i colectivelor m a g h i a r e snt absolvenii acestui I n s t i t u t , cu tradiii exce lente, cu pedagogi strlucii, actori i regi zori dc f r u n t e a i micrii noastre teatrale. Promoia d i n acest a n este promoia l u i (vovcs G y r g y . M a r e l e o m de teatru i-a pregtit d i n a n u l 1 pn n a n u l I I I . U l t i m u l a n de pregtire l - a u parcurs sub ndru marea h a r n i c u l u i asistent N a g y I m r e . I n acest u l t i m an de s t u d i j n care, se n elege, au u r m a t i c u r s u r i l e catedrelor teo retice, cei ase stbdeni-actori au susinut i stagiunea S t u d i o u l u i , u n d e a u fost pre zentate p u b l i c u l u i p a t r u reinei: p a t r u premiere. lat-le : Ultima curs de Tloria Lovinescu (regia : Kineses Elemr), Casele tlomiiului Sarlorius de G. B . Shaw (regia : H a r a g G y o r g y i N a g y I m r e ) . Mtrguna de X. M a c h i a v e l i (regia : N a g y I m r e ) i Nunta insngerat de Federico Garcia Lorca ( r e g i a : Kineses Elemr). Ce observm ? M a i nti de toate, d i v e r s i tatea r e p e r t o r i u l u i , de l a d r a m a t u r g i a rom neasc la d r a m a t u r g i a universal clasic, de la comedie la tragedie ; d i f i c u l t a t e a l u i . par t i t u r i l e oferite interpreilor f i i n d ntinse i. totodat, generoase. M a i observm c, alturi de pedagogul care i-a asumat rspunderea acestei promoii dup dispariia r e g r e t a t u l u i 74

Kovcs G y o r g y , deci, alturi de Nagy I m r e , au l u c r a i cu sludenii-actori d o i regizori de nalt p r e s t i g i u , Harag G y o r g y i Kineses Elemr, invitai de conducerea Institutului s ndrume u l t i m i i pai a i v i i t o r i l o r actori n pregtirea l o r profesional. A m p u t u t vedea dou d i n t r e spectacolele S t u d i o u l u i . (Ultima curs a fost recenzat n nr. 5/78 al revistei noastre, i a r mprejurri p o t r i v n i c e dorinei mele. ca, d e a l t f e l , i d o rinei gazdelor, au d u s la suspendarea repre zentaiei cu Mandragora, programat n zilele cnd m a f l a m la T g . Mure.) A m vzut, aadar. Casele domnului Sarlorius i Nunta nsingeral. Spectacolul cu piesa l u i G. B. Shaw a fost regizat de H a r a g G y o r g y , care a lsat deplin l i b e r t a t e interpreilor, m n a " preuitului regizor fcndu-se simit doar n d i s t r i b u i r e a accentelor satirice i n p u n c t a rea m o m e n t e l o r de semnificaie ideatic. Ac t o r i i s-au j u c a t , jucnd, u n e o r i n u ntrecut msura, de cteva o r i au alunecat pc lng sensuri, 1 alergnd dup m i c i efecte, d a r i aici i n t e r v i n e partea izbutit a reprezenta iei au realizat personajele cu vdit m a t u r i t a t e i n cert s p i r i t profesional. U n actor interesant se arat a f i T o r i i k A n d r n s , i n t e r p r e t u l l u i T r e n c h , cu u n fizic plcut i cu farmec ; i m a i interesant, m a i p r o f u n d i m a i s u b t i l , n orice caz, m a i exigent cu sine, s-a artat Drko Tstvn, i n t e r p r e t u l l u i Cokan : Parszka M i k l o s izbutete o compo ziie colorat, n r o l u l l u i Lickcheese, a n u n ndu-se u n i n t e r p r e t cu l a r g i posibiliti ; Dukasz Peter se achit contiincios de u n rol m a i restrns (Pincer), n v r e m e ce T a l a i Sandor, student n a n u l 11, ncearc, n u de puine o r i cu succes, s acopere exigenele personajului Sartorius. Szilagyi E n i k o , n r o l u l nrvaei Blanche, arat t e m p e r a m e n t , d a r i o inteligen scenic, r e m a r c a b i l e . O prim observaie : interpreii dovedesc o so lid pregtire profesional, i a r i n c u r s i u n i l e personale pe t e r i t o r i u l c o m i c u l u i , fr s afecleze f u n d a m e n t a l spectacolul, arat i n v e n t i v i t a t e i mult poft de joc. O a doua observaie : fiecare d i n t r e cei care au absol v i t se arat a f i o personalitate distinct, un a n u m e t i p dc actor, n u n u m a i a p t s se integreze oricrui colectiv t e a t r a l , d a r i n msur s-l completeze f e r i c i t .

www.cimec.ro

www.cimec.ro

Nunta nsngerat, la care, n afara i n t e r preilor p r i n c i p a l i , i-au adus contribuia m a i toi studenii I n s t i t u t u l u i , este u n spectacol de regizor. L - a m revzut pe Duksz Peter, dcsfurnd m a i l a r g gama resurselor sale, a m revzut-o pe Szilagy E n i k o , de ast data sobr, grav, neclintit n d u r e r e a e i , a m vzut-o pe V a j d a Zsuzsa, care se anun o excelent interpret de r o l u r i tragice, dup c u m Trk A n d r a s arat for i t e m p e r a m e n t . D a r , m a i ales, a m vzut s p i r i t u l de echip, care domin, d i s c i p l i n a c o l e c t i v u l u i , precizia execuiei sub o ndrumare regizoral m a i sever, n care imaginea de a n s a m b l u este excelent, ntr-un spectacol strlucit, cu suflu tragic i cu poezie, n care a u t o r i t a t e a l u i Kineses Elemr se face simit. Cele dou spectacole, foarte d i f e r i t e ca s t i l r e g i z o r a l , prezint o promoie de actori de pe a c u m formai, temeinic pregtii, pe d e p l i n api s slujeasc scena profesionist.

A m p u t u t vedea i pri d i n examenele de fine de a n ale studenilor seciei romne. A n u l I I a c u m , a n u l I I I este pregtit de Elena B u r l a c u i St. Moiscscu. Pregtirea lor prevedea, p e n t r u a m i l care s-a scurs, s t u d i u l u n o r f r a g m e n t e d i n piese (sau d r a m a tizri dup romane) clasice. I n a n u l I I , au fost abordate f r a g m e n t e d i n Azilul de noapte, Pescruul, Hangia, Cerere n cstorie. Idiotul. i, e v i d e n t , Shakespeare. U n colaj d i n m a r i l e tragedii shakespeareene (scene d i n Hamlet, Richard al Ill-lca i Macbeth), ntr-o formul care putea c o n s t i t u i u n spectacol de sine stttor, au prezentat studenii M i r i a m Cuibu-Coman, George Custur, M a r c e l a A n d r e i , D a n Glasu i I o n Ruscu. N u au fost, de bun seam, creaii deosebite, profesorii n i c i n u i-au p r o p u s aa ceva, d a r merit reinut f a p t u l c studenii se exerseaz pe p a r t i t u r i d i f i c i l e , se familiarizeaz cu marca literatur dramatic, s t u d i u l aplicat nsoindu-se cu n e v o i a de a p r o f u n d a r e a t e x t e l o r , cu necesitatea de a lrgi o r i z o n t u l c u l t u r a l al studenilor. Personalitatea artistic a celor care au p r e z e n t a t s t u d i u l este nc n fa, mijloacele l o r snt n curs de lefuire, de punere n eviden, poate, c h i a r de descope rire, d a r , d i n cte m i - a fost d a t s v d , se anun o promoie interesant, cu elemente foarte dotate.

M a i c o n c l u d e n t p e n t r u m i n e , fiindc ansa mi-a o f e r i t u n o r i z o n t m a i cuprinztor, a fost contactul cu cei ce au a b s o l v i t a n u l I , s u b pregtirea p r o f e s o r i l o r Constantin Codrcscu i A l e x a n d r u Fgranu. P r o g r a m u l realizat d e a c t u a l i i studeni a i a n u l u i I I a p o r n i t de la premise foarte ambiioase. Etapele de preg tire au fost c o n s i d e r a b i l devansate, astfel c , la sfritul a n u l u i , cei apte studeni p a t r u biei i t r e i fete au p u t u t prezenta u n p r o g r a m de e x a m e n (cu o durat de peste p a t r u ore) cuprinznd observai aria re p e r t o r i u l u i l o r monoloage antice, apte \vt numr, cnlicelele comice ale l u i Vasile Alec s a n d r i , t o t apte la numr, dramatizri d i n l i t e r a t u r a contemporan (Henriette Yvonne S t a h l , D . R. Popescu, R o m u l u s Guga, D i n u Sraru etc.), zece la numr. S-a prezentat u n f r a g m e n t d i n Onofrei i cibernetica de H e n r i e t t e Y v o n n e S t a h l , n care resursele comice ale studenilor M i r e l a B u suioc i Gheorghe M a r i n nu fost foarte b i n e puse n eviden, u n f r a g m e n t d i n Viaa post mortem de R o m u l u s Guga, care servete n p r i m u l rnd valorificrii calitilor l u i Cornel Uilcanu i E l e n e i Talo, u n a l t f r a g m e n t , d i n Paradisul peste o mie de ani, t o t d e H a m u l u s Guga, n care studenii Gheorghe M a r i n , Cornel Rileanu, E m i l Sauciuc, E l e n a Talo, T i b e r i u K o v a c s , Cristina Ioncscu i M i r e l a Busuioc ncearc, i c h i a r izbutesc, d i f i c i l e compoziii, a m m a i vzut u n f r a g m e n t d i n Moromeii de M a r i n Preda, cel m a i d i f i c i l exerciiu d i n aceast categorie, n care atmosfera crii este excelent reconstituit i unde se face remarcat personalitatea l u i Cornel Rileanu, n p r i m u l rnd, d a r i a celorlali interprei, care creeaz t i p u r i c o n vingtoare. A m vzut, n sfrit, ntr-o foarte o r i g i nal, organic, b i n e structurat, curgtoare alctuire, care capt f o r m a u n e i reprezen taii f i n i t e , Cnticclele comice ale l u i V a s i l e A l e c s a n d r i , n care studenii se ntrec voios, d e z i n v o l t , degajat, stpni pe ei nii, n spune i cnta, sub ndrumarea muzical a Clarei A l e x a n d r e s c u monoloagele C h i r i ei, M a m e i Anghelua, ale l u i Sandu Napoil, Clevctici i ale celorlalte personaje d i n c n ticele". A m a v u t c e r t i t u d i n e a u n e i promoii a d m i r a b i l e , a crei pregtire se face t e m e i n i c , m u l t i l a t e r a l , i n t e n s i v , i care, nc de p e a c u m , arat c iniiativa renfiinrii seciei romne a I n s t i t u t u l u i de t e a t r u d i n T g . M u re se justific pe d e - a - n t r e g u l .

Virgil M tea nu u

76

www.cimec.ro

CARTEA DE TEATRU

zor-aclor), p r e c u m i d i n t r e teatru i alte zone ale vieii c u l t u r a l e (de pild, d i n t r e teatru i f i l m ) etc. D i n pcate, n ciuda f a p t u l u i c sc vrea i este, ntr-un f e l integratoare, raza de aciune a c r o n i c a r u l u i este, totui, geogra fic; limitat : snt alese, comentate, i n t e r p r e tate, evaluate i sintetizate, cu precdere, spectacolele teatrelor d i n T r a n s i l v a n i a i d i n Banat (Cluj-Napoca, Satu M a r e , Baia M a r e , Oradea, Timioara). E f o r t u l su este, ns, i m p o r t a n t tocmai p r i n ncercarea de dep ire a r e g i o n a l i s m u l u i l e a t r a l , p r i n i n t r o d u cerea acestor teatre i a acestor spectacole n c i r c u i t u l teatral n a t i o n a l ; d a r sinteza se realizeaz d o a r parial, p r i n t r - o relaie pe care acele teatre i acele spectacole o sta bilesc c u teatrele i cu spectacolele d i n Capital. O r i c u m , t e n t a t i v a e de reinut ; d i n suma sintezelor p a r t i a l e " , necesare, teatro logia v i i t o a r e v a putea c o m p u n e t a b l o u l ge n e r a l a l artei teatrale romneti d i n t r - o a n u mit perioad. I se poate reproa l u i I o n Cocora (cci n u exist critic, fr o critic a e i ! ) , t r a tarea fragmentar a u n o r aspecte ale vieii teatrale, n privina crora o p i n i a sa c o m plet ar f i fost binevenit ("relaia regizorr c t o r , t e a t r u l T V ) , p r e c u m i preluarea n t o c m a i a u n o r observaii d i n eseistica i d i n c r i t i c a contemporan ( N o r t h r o p F r y e , Jean S t a r o b i n s k i , T z v e t a n T o d o r o v , Peter B r o o k ) , fr c o m e n t a r i u c r i t i c , i n special fr a le v a l o r i f i c a p r i n aplicarea l a u n a l t con t e x t c u l t u r a l , dect cel care le-a d e t e r m i n a t . Interesant, dei n u neaprat p a r t i c u l a r i zatoare, este tehnica organizrii m a t e r i a l u l u i : n m o d p a r a d o x a l , nclinaia sa p e n t r u s i n teza integratoare apare m a i clar n cronic, n analiza spectacolului, dect n articolele ce-i p r o p u n acest scop. S p i r i t u l c r i t i c a u t e n t i c a l l u i I o n Cocora se sprijin i pe o bogat i selectiv cultur dc specialitate, a l crei r o d este u n l i m b a j adecvat, p r i n carc-i susine afirmaiile. 0 n e d u m e r i r e : de ce textele care definesc d r a m a t u r g i a i c o m p u n i fia spectacologic a l u i D u m i t r u B a d u Popescu snt aceleai d i n v o l u m u l I , doar a l t f e l g r u p a t e ? d r e p t c Ipostazele tragice ale adevrului" s t u d i u d i n v o l u m u l I I , p c care l discutm conin cheia n care t r e b u i e interpretate textele d r a m a t i c e ale l u i D . R . Popescu, c cercettorul i aprofundeaz analiza, desco p e r i n d interesante relaii (analogii referen iale") ntre accepia clasic a t r a g i c u l u i i accepia modern (Antigona i Piticul n gra dina de var), d a r aceast valoroas i n v e s t i gaie de f o n d n u are n i c i o legtur cu reaezarea t e x t e l o r d i n acest v o l u m .

ION

COCORA:

Privitor ca la teatru", v o l . I I

Dou m i se p a r calitile care anun, n Ion Cocora, u n u l d i n t r e merituoii c r i t i c i a i f e n o m e n u l u i t e a t r a l romnesc c o n t e m p o r a n : capacitatea analitic, aplicat l a u n m o d e l artistic real spectacolul, i depirea for maiei filologice, de care snt marcai cea m a i mare parte a c r o n i c a r i l o r i t e a t r o l o g i l o r notri. Privitor ca Ia teatru ( I I ) se structureaz pe t r e i seciuni : c r o n i c i p u b l i c a t e n p a g i n i l e revistei c l u j e n e T r i b u n a " ; sinteze ale u l t i melor s t a g i u n i , n care descoperindu-sc c a r a c t e r u l specific a l fiecreia se detec teaz, n m o d d i a l e c t i c , i perspectiva ; i, n sfrit, alte aspecte t e a t r a l e " scurte texte cu subiecte de politic, de cultur i dc estetic teatral. Kxist, pe t o t p a r c u r s u l v o l u m u l u i , d o m i nant, ideen c t e a t r u l este o art ale crei elemente de l i m b a j snt de natur diferit de aceea a l i t e r a t u r i i , chiar t e x t u l l i t e r a r aflat la baza s p e c t a c o l u l u i , i care determin n funcie de epoc f o r m a l u i dc e x i s t e n t, funcionud dup legi p r o p r i i n r t e i tea trale, n e c o n f u n d n b i l c cu ale prozei sau c u ale poeziei. Kxist, ns, implicat n aceast carte, i ideca c piesa d r a m a t u r g u l u i are valoare artistic n sine. c en deine coordonatele i fora s p e c t a c o l u l u i , c r e g i z o r u l t r e b u i e s aib fal dc t e x t a t i t u d i n e a u n u i c r i t i c , des coperind s t r u c t u r i l e i n t e r n e ale piesei i r e fcndu-le, a p o i , c u m i j l o a c e l e materiale ale spectacolului. O concepie i o metod de interpretare dialectice caracterizeaz gndirea critic a l u i I o n Cocora : u n spectacol e inclus ntr-o stagiune, o stagiune a u n u i teatru n stagiunea naional ; u n regizor sau u n d r a m a t u r g snt ncadrai ntr-o gene raie. S p i r i t u l de sintez a l a u t o r u l u i deriv, firesc, d i n s p i r i t u l su a n a l i t i c . A u t o r u l vdete u n interes a c t i v p e n t r u problemele reale ale t e a t r u l u i romnesc n etapa actual : piesa original, regia tnr, critica de t e a t r u , cartea de t e a t r u , relaiile dinluntrul t e a t r u l u i (relaia d r a m a t u r g - r e g i -

Mihaela Tonitza-fordache
77

www.cimec.ro

D O R U

M O T O C

Doaga
Comedie radiofonic
Aoertisment Cum nu are veleiti de estetician, i cum, n mintea lui, conceptul de mimesis i cel de invenie literar nu snt suficient clarificate, autorul ine s atrag respectuos atenia celor interesai c orice asemnare ntre cele n fiate n prezenta lucrare i fapte ori persoane din via este absolut... intenionat.

Personajele
C R A I N I C U L , fr vrst V I S A L O N , director l a B . G . L . D . S . , 55 dc ani TOVARUL CIUBOIC, din vinificaie, 45 de ani E V A i att 2 0 de ani S I L E , u n fel de antrenor, 28 dc ani B I L A , u n fel de campion, 22 de ani TRECTORUL Aciunea se petrece singurul care merit, de fapt, atenie 45 dc ani noastre.

(vai !) in zilele

D O R U MOOC Nscut la Sibiu, la 12 iunie 1939. Absolvent al Facultii de filologie a Universitii Bucureti. A debutat cu versuri, n revista ..Luceafrul" (I960). Ca autor dramatic, debuteaz la TV, cu scenariul i L a C o l o r a d o , a p r o a p e de stele (premiul III la concursul din 1973). Urmeaz A p e i stele (TV, 1974) ; nainte de revrsatul z o r i l o r (Teatrul Popular din Rmnicu Vilcea, 1975) ; U n d e v a , o lumin (Teatrul Bulandra", stagiunea 1976 1977) ; C a b l u l i v l n t u l (Teatrul radiofonic, 1978).

78

www.cimec.ro

Cortin

muzical.

C R A I N I C U L : Povestea noastr ncepe ntr-o frumoas diminea de s e p t e m b r i e , ntr-o staie de a u t o b u z de pc u n a d i n t r e strzile mrginae ale Capitalei. Peste gar d u l grdinii d i n spatele statici se aplea c f l o r i nalte, de toamn... (Sunete spe cifice unei asemenea strzi periferice : tclr[itul unei pori, undeva, ltratul unui ciute, cintecul rguit, somnoros, al unui coco.) A p a r e n t , o veritabil oaz de l i nite. D a r , n u ! S n u ne grbim ! N u departe de static, strada se intersectea z c u l i n i a ferat de centur... (In de prtare, fluierul unei locomotive de ma nevr, apoi o voce : Cuple", zgomot dc tampoane lovite, un fluier prelung, al unui acar, din nou vocea : Gata la urm !", in sfirit, zgomotul trenului, picrzndu-se.) D a r asta n u e tot... Trece rea peste calea ferat este nchis, n asemenea situaii, de o barier. A t u n c i . . . (Vacarm de maini, motoare gemind, pufnind, scrinind, din cauza deselor ambreieri i debraieri, claxoane stridente, de diferite tipuri. ntr-un trziu, acest in fern de decibeli ncepe s scad in in tensitate i s se deprteze, semn c fluxul stradal s-a normalizat. Dar, dup numai citeva secunde, alt claxon insis tent. 0 voce : Iar au lsat bariera. n toarce !" Zgomot dc motor, cc se nde prteaz.) I n statin noastr de a u t o b u z n u se afl, la aceast or matinal, dect o singur fiin : E v n . Tnr, drgu, trup a r m o n i o s , mbrcat ic, e v i d e n t , d i n pachet. Vorbete la s i n g u r u l telefon p u b l i c aflat acolo... E V A (urmnd o discuie nceput, se vede, mai demult) : V a i , T i n el, ct p o t i f i dc ru, zu aa ! D o a r asta-i e x p l i c , dc-o jumtate de or... N u , drag... I t a l i a n u l era i e l pe-acolo, aa... C u m o s fie cu m i n e ? N u , s i g u r c n u . tii c h a b a r n - a m de italian. D o a r c e a o " , m a m m a m i a " ...A, da ! i Campari". Att. C u m o s p o t p u r t a o conversaie ? C R A I N I C U L : D i n t r - o p a r t e , apare u n cet ean ntre dou vrste, c u o figur ano din, b o n o m . I l v o m n u m i Trectorul. Cteva elemente v e s t i m e n t a r e sugereaz c o ceferist. I n t r - o min, ine o saco p e n t r u cumprturi. n cealalt, o fis, cu earc-i face. cnd i cnd, dc l u c r u , n runcnd-0 n sus, ca i c u m ar j u c a , dc u n u l s i n g u r , ,.cnp sau pajur", i ateptnd rbdtor ca E v a s t e r m i n e c o n v o r birea. TRECTORUL: Bun dimineaa... EVA : N u , drag. E u te-ateptnm pe tine. Sigur. I t a l i a n u l se oprise, n u tiu de ce, pe acolo. Ieise, cred, dc l a L i d o " . P r o b a b i l , atepta i e l pe c i n e v a . i. toc m a i a t u n c i a i v e n i t t u i... (Excedat.)

Cum o s vorbeasc, drag, cu m i n e ? T u n - a u z i c eu... C u m vorbea ? Cu cine vorbea ? (Pauz.) 11 privete ! D i n partea mea... (Enervat.) Per diabolo... (Sesizind gafa.) Perdea... (Gsind.) Pierdea ! Pier dea i el v r e m e a . H a i , n u f i ru... (Alintindu-sc.) M i - e d o r de tine... T R E C A T U B U L (ironic) : Se muncete a i c i , se muncete ! (Pentru sine.) Ai l u a t - o tare de diminea... E V A (imperturbabil) : N - a m d o r m i t toat noaptea, zu. tii c n u p o t d o r m i s i n gur. (Insinuant.) V r e a u s v i n l a tine... Acum ! T R E C T O R U L : Cc v-a p u n e cu la munc... E V A (dup o pauz) : l n t r - o staie. T r e b u i e s fie p r i n Bucuretii N o i , cred. N u tiu precis. Cnd a m v e n i t , era noapte. T R E C T O R U L : E h e i , a i c i e poveste lung. I a s m e r g eu s cumpr pine, i m-ntorc pe urm. (Iese.) E V A : C u m s n u tiu, drag, unde snt ? C u m , ce caut ? A m fost l a . . . (Cutnd febril.) L a . . . l a o coleg... i-ain spus. I n Bucuretii N o i . D o a r n u v r e i s-mi n carc m e m o r i a cu n u m e l e t u t u r o r staiilor de a u t o b u z d i n Capital... tii c a m a v u t astenie. D o a r de aia m - a m retras de la I n s t i t u t . A z i e r a m actri m a r e , n u - t i bteai t u joc dc s u f l e t u l meu... (La cap tul puterilor.) N u tiu, drag, n u tiu c u m sc numete, f i r - n r a d r a c u l u i d c staie ! Stai puin, s m u i t . C R A I N I C U L : E v a las r e c e p t o r u l s atrne de f i r , v i n e piu l a captul t r o t u a r u l u i i caut cu p r i v i r e a tblia i n d i c a t o a r e , care e ascuns dc crengile u n u i salcm. plantat c h i a r lng ca. I n scen reintr Trectorul. A r c n saco o pine. N - o mai vede pe E v a i se duce ntins la telefon. s u r p r i n s c r e c e p t o r u l n u e n furc. A p o i l vede, l ridic, l duce l a ureche... T R E C T O R U L (la telefon) : A l o ! P o f t i m ? ('are Eva ? Aici e Adam. Tovarul A d a m . Pardon ! E V A (revenind) tei ? : U f ! (Trectorului.) Permi pc

T R E C T O R U L : Poftii... Vrei s stai banc ? (La telefon.) Alo ! Cum ? EVA : Domnu' ! Permitei ? T R E C T O R U L : Scuzai. (La telefon.) Vorbete f r u m o s , d o m n u l e !

E u vorbeam... Alo !

E V A (la telefon) : A l o ! T i n e l ! Drag, o chestie nemaipomenit. E u a m lsat r e c e p t o r u l atrnnd, ca s v d ce staie c, i u n d o m n , care t o c m a i trecea pe aici... Cum ? D a , n o s t i m ! Staia ? N u se n u mete n n i c i u n f e l , drag. Scrie Opri r e " . Att. C, i tntlii tia... n - a u pic dc imaginaie. A u z i : Oprire" ! Puteau s-o boteze ntr-un f e l . Demis Roussos, sau Celentano... (sesizind gafa) sau... m r o g . A u z i . t u ! Oprire" ! (Pauz.) C u m , ce am de gnd ? I a u o main, eare-o f i . pn-n c e n t r u , i pe urm v i n l a t i n e .

www.cimec.ro

79

(Oftlnd.) Cred c dou ore. Nu slin co i-a v e n i t , s-fi fnci garsonier loemai iu Berceni. M a i bine eumprai casa aia a verioar-ti, de la Fierbini. O r i c u m , dect n Berceni... Da, sigur... Bine. Pus. (Cu voluptate nedisimulat,) i cu. Dc-abia atept. S p u n e - m i c m iubeti. (Alinlindu-se.) M a i spune-mi o dat... B i n e . i eu. Gata, v i n acuma ! Sau, poa te, v i i t u , cu T r a b a n t u l . . . lng o ba rier... A t u n c i , atept a u t o b u z u l . Pa ! C R A I N I C U L : Zmbind mulumit, E v a aaz receptorul n furc, face c i t i v a pai. apoi se aaz pc banc, casc, se ntinde. Se ridic i a r . ncerend s-i ntind c i o r a p u l . D i n t r - o parte, apare Sile. T i p u l clasic al mecheraului de cartier. mbrcat cu u n t r i c o u bleu i cu p a n t a l o n i g r i cvaza|i. ine ntr-o mn u n c r o n o m e t r u . Face semn c u i v a aflat departe, a p o i , cu cealalt mn, scoate d i n b u z u n a r u n re v o l v e r , l ridic i... (Pocnet sec.) S I L E (dup ce a tras) : Start ! E V A (ngrozit) : A ! S I L E : Domnioar ! Domnioar, ce s-a-nlmp l a t ? V-ai speriat ? N u , domnioar, n u t r e b u i e s v speriai. u n pistol de start, atta tot. 0 jucrie... E V A : Jucrie ? S I L E : Sigur c da. 0 jucrie. E V A : D a r face . . b u m ! " S I L E : Face, d a r atta t o t . (Suav.) Bum ! i-att ! E V A (sideral) : . . B u m ! i-att ?" S I L E : Att. Vrei s v-art ? E V A : N u , v r o g ! N u ! S I L E : C u m dorii, domnioar, d a r s tii c n u . . . (Paii unui om care alearg. Gifit saca dat. Bil, prietenul lui Sile.) B I L A (blbit) : C-ct ? S I L E : Ce. ct, Bil ? B I L A : T - t i m p u l . C-ct a m f-fcut ? S I L E (cu glas sczut) : D r a c u ' tie ? ! N - a m cronometrat... B I L A (revoltat) : B - b i n e , m. m-m faci s f - f u g degeaba u n k i l o m - m - m . . . S I L E (retezndu-i-o) : Ce v r e i , d o m ' l e , dac-a leinat t i p a ? B I L A (curios) : D-de ce-a l-leinat ? S I L E : S-a speriat de bufnitur. BIL (logic) : 0 f i - f i s-sensibil... S I L E : E x t r e m de sensibil... B I L : 0 c-cunoti ? S I L E (evaziv) : Oarecum... s ne prezentm ! BIL (timid) : C-crezi c (Intrepid.) Hai

un v e r i t a b i l c a m p i o n . U n element cu... B I L A (nu mai are rbdare s asculte pre zentarea) : B-Bil... mi parc b-b-b... I n cntat... (Rsufl uurat.) E V A : Sntci... c a m p i o n ? B I L A (stlnjenit) : N - n u t-tocmai. o meta... metaf... metaf... S I L E (ca s-l scoat din ncurctur) : u n v e r i t a b i l c a m p i o n , domnioar, n u exa gerez. N-are treab cu n i m e n i , v spun eu. Asta e t i n Z n t o p c k . U n N u r m i . Talie mondial ! Pi, tii c i t face de-aici pn la fntna l u i Gogii Zpcitu' ? Cel m u l t , un m i n u t ! A r e stof, v spun eu. A m de gnd s-l prezint la Crosul t i n e r e t u l u i . O s-l vedei a t u n c i , l i rade pc toi, s n-am parte... E V A (curioas) : D a r , c u m l-ai descoperii ? Unde ? S I L E : 0 , c o poveste ntreag ! tii, pe strada Fnic B i r j a r u l , lng barier, era, pn a c u m cinci-ase l u n i , u n c l u b . A m lucrat o v r e m e ncolo, ca metodist. (Mo dest.) A m u n t e m p e r a m e n t artistic... E V A (acelai joc) : i c u , d a r degeaba... (Ofteaz.) S I L E : Ce s-i faci ? (Continund povestea.) Aaa. i, c u m v s p u n e a m , l u c r a m la c l u b . Bil terminase l i c e u l , dduse vreo d o i a n i la Comerul e x t e r i o r s f i m realiti, n u prea are fa m r o g , picase, nu-i gsea n i c i u n rost. Venea aproape z i l n i c pc Ia c l u b . Se pricepe la chestii. chitar. Do m a j o r , sol apte, Cnt b i n e . i are u n r e p e r t o r i u drgu... E V A : Da ? B I L A : D - d a . P-pe... P-pe... S I L E (ca s-l ajute) : N u e nevoie s-i d a i cuvntul. B I L A : N - n u . (Ilustrnd repertoriul.) P-Pcp i t o , m i coraon". E V A : A ! (Fredoneaz.) Pepito, m i coraon"... Foarte drgu. M i - a d u c a m i n t e dc-o sear Ia Perla"... B I L A : i-altelc... (Vrea s spun mai am n repertoriu i alte piese asemntoare".) S I L E (relund) : Aa... i, c u m v s p u n e a m , ntr-o sear, l a dans, nite derbedei au v r u t s-l bat... E V A : Pe d o m n u l Bil ? BIL (explicnd) : N - n u le p-plcea rep-pertoriul... S I L E : D i n f e r i c i r e , n i c i n-au apucat s se-ndrepte spre e l , c biatul i ajunsese l a colul strzii. E i , b i n e , m i - a m spus, u n u l cu viteza i reflexele stuia n u poa te f i dect u n mare c a m p i o n . Peste o sptmn, ncepeam a n t r e n a m e n t e l e . BIL : D - d a , c la c l u b sul se alesese praful".) p f u i t ! (Cu sen

m-m-merit ?

S I L E (expert) : C u m s n u m e r i t e , m ? T u n u v e z i cc-i acolo ? H a i ! (Pai ov ielnici.) Domnioar, v cerem scuze p e n t r u i n c i d e n t u l neplcut de a d i n e a u r i i v rugm s ne permitei s ne prezen tm. E V A : Cu plcere. E v a . . . SILE : Sile, antrenor. E l este elevul meu,

S I L E : D a , c l u b u l se nchisese. A v e a m a c u m m a i m u l t t i m p l i b e r , m rog... Dup o pregtire psihologic ' n c u r s u l creia l - a m c o n v i n s c d e s t i n u l l u i este s a j u n -

80

www.cimec.ro

g u n m a r c c a m p i o n iie-am apucat dc l u c r u . A m nceput cu r e g i m u l de viat. I - a m confiscat igrile, b a n i i dc pri... L a nceput, a mers d e s t u l de g r e u . Se inea de el o tip, o coafez, u n a , M i r e l a . I - a m spus s-l lasc-n pace, -a prea v r u t , . a m insistat (in trecere), m - a m m a i ocupat i eu de ea, n t i m p u l liber... B I L A : D-de t - t r e i o r i pe s-sptmn... S I L E : ...i, pn In urm, a neles. Ne m a i t r e b u i a u m a t e r i a l e de practic sportiv. P i s t o l u l de start l a v e a m m a i de m u l t . 11 foloseam, pn a t u n c i , ca obiect de r e cuzit, la echipa de t e a t r u a c l u b u l u i . M a i greu a fost cu cronomQtrul... D I L A : N - n u p - p u t e a m p - p r o c u r a dc n-nicieri. S I L E : Totui, a m gsit, pn la urm, o soluie. A m cntat la o chermez orga nizat de asociaia sportiv a c a r t i e r u l u i i ne-au d a t ia u n c r o n o m e t r u . BIL (dezolat) : D-da n u m-mergea... S I L E : l n t r - o z i , n c - a m dus pe la stadion. T o c m a i se desfurau nite ntreceri dc a t l e t i s m . F e m i n i n . U n t i p , d i n t r e orga n i z a t o r i , l-a vzut pe Bil m a i p r e z e n t a b i l i l-a r u g a t s duc o foaie la masa a r b i t r i l o r . A dus-o... B I L A :D-da p-pe mas era u n c - c r o n o m e t r u , r-rupere ! S I L E : sta ! EVA (amuzat) : V a s zic... BIL (explicndu-se) : D - d a ' l - a m l-lsat p-pe cellalt... S I L E (filozof) : S c o p u l scuz m i j l o a c e l e ! BIL (indicnd prompt sursa citatului) : G-Gambetta ! C R A I N I C U L : I n staie apare u n brbat oa che, s c u n d , cu mustcioar la E r o i F l y n n . Poart u n c o s t u m m a r o , elegant, indicnd o stare de indubitabil p r o s p e r i tate. Pe cap. o plrie la M a l c c . I n mn ine o valijoar t i p b u r d u f . uor g r i z a t . CIUBOIC (auzind ultima replic a lui Bil) : N u ! Asta n u e gambet. Malec. A i a u z i t de M a l e c ? BIL (derutat) : N-nu... CIUBOIC : Pi, v e z i ? B I L A : D - d a , eu n - n u dc... S I L E (important) : D o m n u l e , n u de plria d u m i t a l e era v o r b a . N o i conversam f i l o zofic... CIUBOIC (nostalgic) : E h e i ! Vasile Conta... STLE (alertat) : Ce-i c u e l ? CIUBOIC (miere") : Ce s fie ? N i m i c . . . S I L E (intrigat, devine, brusc, politicos) : Ai spus Vasile Conta"... CIUBOIC (amuzat) : D a , i ce-i c u asta ? filozof S I L E : V a s i l e Conta e filozof... CIUBOIC : Este... Vasile Conta romn, 18451882. S I L E : V ocupai cu f i l o z o f i a ? CIUBOTC : I n t r - u n fel... L u c r e z n caie.

S I L E : i, a t u n c i , de u n d e pn u n d e , Vasile Conta ? CIUBOIC : C u m , de unde ? De la a r b i t r i . . . S I L E (complet derutat) : Ce a r b i t r i ? CIUBOIC : v r o g ! Luai loc ! i dumneavoastr, ; M-mersi,

BIL (mgulit, d-da'...

dar

politicos)

CIUBOIC : V a i , domnioar, scuzai-m ! A b s o r b i t dc discuie, n i c i nu v - a m obser v a t . Iertare ! (Se apropie de ea, se reco mand.) Sru' mna. (ocit.) Ciuboic. V r o g s luai loc alturi de n o i . Aadar, de u n d e i pn u n d e . Vasile Conta ? H a , h a , ha ! Pi, eu trec n fiecare sptmn pe la Federaie. N u e pe strada Vasile Conta ? E V A : Ce federaie ? CIUBOIC : Dc E V A : N u prea... CIUBOIC : D r a g i i m e i , eu snt responsabil a l e c h i p e i de f o t b a l a D e p o z i t u l u i v i n alcool de pe strada Puul cu ap rece. Poate ai a u z i t de echipa noastr : Tram i n e r " . Joac n c a m p i o n a t u l Onoare". E V A : Traminer" ? CIUBOIC : E x a c t . N e - a m gndit m u l t i intens c u m s-o botezm. Riesling" n u mergea. S a u v i g n o n " n i c i att. F e teasc" a r f i crezut l u m e a c e f o t b a l f e m i n i n . Tmioas" nu cadreaz : demoralizeaz bieii. M e r l o t " i a r n u mergea. Aa c i - a m zis Traminer". Sun f r u m o s , galeria strig hai, m i n e r i i !" A i a l t p r e s t i g i u ! C h i a r n-ai a u z i t de echipa noastr ? S I L E : N u , n - a m a u z i t . M a i snt i l i p s u r i . . . BIL : B - b a , eu a m a u z i t . Av-vei un m - m i j - m . . . h a l f , u n u l , Oaie... CIUBOIC (nentat) pc Oaie ? : E x a c t ! I I cunoatei m-mi-a d a t cu chifotbal. Fe-re-fe ! Clar ?

BIL : L - l a u n b-bal, t a r a - n c-cap...

CIUBOIC : N u sc poate ! Oaie are o c o m p o r t a r e foarte sportiv, (lncercnd s-o dreag.) Poate, -a tiut cine sntei... BIL (conciliant) : P-poate... CIUBOIC (relund) : E c h i p a noastr, e d r e p t , sc afl pc p e n u l t i m u l loc. D a r acest loc este foarte departe de posibilitile ei reale. N e mnnc a r b i t r i i , d o m n u l e ! Asta e ! i, d-aia, c u m v s p u n e a m , eu trec sptmnal p r i n Vasile Conta, c u memorii... Degeaba ! i, contestaii, cu d o a r l u c r e z la o firm serioas. D a r a v e m ghinion... S I L E : l i m p e d e . i-acum ? Cu ce t r e b u r i , pe-aici ? CIUBOIC : T o t n p r o b l e m e . . . A m aflat c u n u l , P i g u l i c i , care o s fie tuier l a n o i , duminic, st pe-aci, pe u n d e v a . A m v r u t s-i art o m u l u i o atenie. Vedei ce^ a m a i c i , n valijoar ? (Clinchet de sticle.)

vinifi-

www.cimec.ro

Cnd oti atent, m a i nchide o m u l ochii la u n ofside, m a i te ajuta cu u n pe n a l t y , o r i c u m , conteaz. D a r n u i-am p u t u t afla adresa... B I L A : P-Pigulici ? CIUBOIC (cu speran): 11 cunoatei ? BIL : D-da ! v-veein eu m - m i n c . (Sec.) A m - m u r i t asear. CIUBOIC : A m u r i t ? ! Cum aa ? B I L A : L - l a l - l o v i t i-iapa... CIUBOIC : Ce iap ? B I L A : l-iapa l u ' fi-su, h - h i r j a r u l . I-a d-dat u n n - n c-cap i, p f u i t ! (Fluier.) CIUBOIC : Dumnezeu s-l ierte ! Ce v spuneam, d o m n i l o r ? N - a v e m noroc, asta e ! (Clinchet de sticle.) S hem u n pahar p e n t r u e l . sracul ! (Ctre Eva.) Ce p r e ferai, d u d u i e ? E V A : Mulumesc, cu n u beau dect Cam pari... CIUBOIC : Campari s fie ! P o f t i m ! (Clin chet. L u t Bil.) Dumneavoastr, d o m n u l e ? BIL (inghifind in sec) : E u n - n u , e-c... S I L E : E l o sportiv. Campion. C I U B O I C : Ce-arc a-face ? sta e v i n c u rat. De p r o t o c o l . (Lui Bil.) Chiar nu servii ? B I L A : N - n u , m-multumesc. CIUBOIC : Pcat ! V i n u l b u n i t i s m u l fortific o r g a n i s m u l . BIL (rde) : B-bun ! D - d a r , eu... roman

S I L E : Cu maina pn n centru i... E V A : Ce main ? S I L E : C u m , cc main ? O singur main trece pe-aici : 714 barat. V las la Brtianu... CIUBOIC : Fereasc D u m n e z e u ! S I L E : De ce ? CIUBOIC : C u m s-o lase la Brtianu, frate ? A l a e m o r t de m u l t . (Bate n lemnul bncii.) S I L E (agasat) : L a U n i v e r s i t a t e , d o m n u ' C i u boic... Acum CIUBOIC (rde) : A ! (Explicativ.) m i - a picat fisa. E V A : A p r o p o , avei o fis ? CIUBOIC : Regret, n - a m . SILE : Idem. (Pai care se apropie n fug. Cifiitul lui Bil.) B I L A (Evei) : P-poftii, do-domnioar ! E V A : V a i , ce drgu sntei, d o m n u ' Bil ! BILA : M-m-mul... Eh ! E V A (lui Bil) : N-avei c u m v a o fis. d o m nule Bil ? B I L A : N - n u , d - d n ' v fac rost. (Pai care se deprteaz n mare vitez.) S I L E : Domnioar... E V A : V a i , mersi ! Grazie ! CIUBOIC : Prosit ! K V A : Cin-cin ! (Zgomot dc pahare ciocnite.) B e p e l i r ! (Clinchet.) M e r s i ! Grazie ! Vrei s mi-1 inei puin ? C R A I N I C U L : E v a iese d i n n o u pc t r o t u a r , cutndu-1 cu p r i v i r e a pe Bil. Acolo se afl u n brbat nalt, mbrcat sobru i cu o cravat splendid. ntreaga sa i nut sugereaz morg i stil". Dup ce a a r u n c a t o p r i v i r e scurt, dispreuitoare, spre cei d o i brbai, care se cinstesc n tcere, face civa pai t i m i z i spre E v a . V I S A L O N : Srut minile... E V A : Ceao ! V I S A L O N : Fii, v e asta ? EVA (amabil") : VISALON : rios... r o g , amabil. Oprire". v-am ntrebat se Ce staie

E V A (pierdut) : U l u i t o r ! mi permitei, d o m n u l e c a m p i o n ? (Concluziv.) V a i , dar snteti f o r t i f i c a t la c u l m e . CIUBOIC : Dumneavoastr, d o m n u l e , i e r tai-m. n u tiu c u m v numii... S I L E : Sile. CIUBOIC : Dumneavoastr, ce dorii s servii ? S I L E : U n naps, orice... CIUBOIC : Poate, u n coniac Segarcea. zdra S I L E : O.K. ! (Clinchet. Trage un git vn. Zgomot adecvat.) Valabil ! CIUBOIC : Noroc ! S I L K (curios) rat ? : Dumneavoastr, ce-ati prefe (Evei.) domnu' Sile,

Staia

Domnioar,

CIUBOIC : C u m , ce ? T r a m i n e r ! N u servii, domnioar ? E V A : N u p o t s beau d i n sticl... CIUBOIC (dezolat)

E V A : i eu v - a m rspuns foarte serios. Presupun c tii s citii. N-avei dect s v convingei singur. Uitai-v la t bli. VISALON aici ? SILE (cult) (grbit) : Ce tramvai trece pe

: Begret, pahare n-am...

S I L E : Bil, f u g i r a p i d la bodeg i ia de la Vctua u n p a h a r . U r g e n t ! BIL : (Pai 0... care 0... se (Pauz hilometric.) n fug.) biatul sta ! ...K ! deprteaz

EVA : Tramvai ? : Un tramvai numit dorin... V I S A L O N : T r e b u i e s treac v r e u n t r a m v a i , n u ? (Logic.) A l t f e l , n - a r f i staie... E V A : T r a m v a i u l , dac n u m-nel, n u poate merge dect pe l i n i e . Vedei aici vreo linie ? S I L E (spiritual") : L i n i a vieii... (Pauz.) Sau a n o r o c u l u i . CIUBOIC : B i n e zici ! Noroc ! (Bea. Zgo mot adecvat.)

E V A : Alearg

formidabil,

S I L E : Ce v spuneam e u . domnioar E v a ? Zatopek ! i are o rezisten ! Poate s alerge aa pn-n Berceni... E V A (amintindu-i de telefon) : A p r o p o ! Cu ce se poate ajunge de aici pin-n Ber ceni ?

82

www.cimec.ro

V I S A L O N (trerind peste ce nu-i convine) : Tovari ! (Corectindu-se.) Pardon. Dom nioar i stimai tovari ! S I L E (lui Ciuboic) : V e z i ? A m i a j u n s stimai... VISALON (continund) : Icrtai-mi neli nitea i, poate, p r e c i p i t a r e a , d a r m a f l u ntr-o situaie delicat. (Emoionat, ca i cum le-ar aduce la cunotin o catastrof mondial.) Mainn men a rmas n pan. Dar. p o r m i t e t i - m i s m r e c o m a n d : Visak>n. D i r e c t o r la B . G . L . D . S . (A rostit ini ialele precipitat : bcgeledese.) Peste o or, ara o consftuire de l u c r u la ntreprindere. Tovarii m ateapt. C u m p o t s a j u n g ct m a i repede n c e n t r u ? S I L E : Cu maina... V I S A L O N : D a r v - a m spus c maina mea... S I L E : N u cu a dumneavoastr. Cu a u t o buzul... V I S A L O N : Cu ce a u t o b u z ? SILE : A l I.T.B.-ului. V I S A L O N : A l I . T . B . - u l u i , a l I . T . B . - u l u i , dar... S I L E : A , vrei s tii cu care a n u m e ? L i nia pe care ne aflm este... (Pai care se apropie in fug. Cifiit.) B I L A (intrind) : -am g-gsit ! Poftii fisa ! EVA : A , da ! SILI'(reia) Mersi ! I a s-ncerc ! este... lui Sile) ; apte : Linia pe care ne aflm fraza

CIUBOIC : Ce tovare" ? Ce d a r " ? De cnd atept eu ziua asta ? !... V I S A L O N : B i n e , d a r n u neleg ! Cu cine a m onoarea ? CIUBOIC : Ciuboic. V spune ceva n u mele sta ? V I S A L O N (dup o clip de gindire) : N u . . . CIUBOIC (teribil) : Nu? VISALON : N u . CIUBOIC : E i b i n e , aflai c eu snt eful D e p o z i t u l u i v i n - a l c o o l de pc strada Puul cu ap rece. i c, d i n cauza d u m n e a voastr, n n u ' sta a m p i e r d u t i p r i m a , i gratificaii, i t o t . Baca p l u s u r i l e Ia p e r i sabiliti, pe care a t r e b u i t s le dm In u n u ' i la a l t u ' , ca s facem rost de d o p u r i subiri. V I S A L O N : Regret, d a r n u . . . CIUBOIC : Begrctai ? De-aia m - a m n scris de unsprezece o r i auzii ? de unsprezece o r i , p e lista de audiene, i n u m-ai p r i m i t niciodat ? Regretai !... N-am nevoie de regretele dumneavoastr ! M i e - m i trebuie d o p u r i ! E u a m plan l a e x p o r t , d o m n u l e , i n u p o t s le t r i m i t nemilor i suedezilor v i n u - n d a m i g e n e , n i c i s mbuteliez sticlele c u d o p u r i de coceni. Pe toi i servii, n u m a i pe n o i ne ardei. Cerem 200.000 de buci, n e dai 500 de d o p u r i , ca l a c h i o r i ! D e ce, d o m n u l e ? Cc n u v place l a n o i , d o m n u l e ? C T r a m i n e r ca a l n o s t r u , m a l rar... VISALON : N-am avut ocazia... CIUBOIC : Pi, dac n u m-ai primit niciodat ? ! Ce, eu v e n e a m c u minile goale ? A d u c e a m , acolo, o mostr, u n eantion. Ca s nelegei specificul m u n c i i noastre... A l produciei... V I S A L O N (demn) : Tovaru' ! E u n - a m n e voie s neleg m a i m u l t . E u cunosc t o t ce t r e b u i e . i, n u ridicai t o n u l l a m i n e , c e i n u t i l . I a te uit, d o m n u l e ! Parc-ar fi Y m a Sumak ! CIUBOIC (inflexibil) : U i t e cc e, t o v a rii' ! (Nu-i amintete numele.) Tova rii'... V I S A L O N : N-are importan... CIUBOIC (pornit) : B a , are ! (Realiznd.) Adic, c h i a r aa, d o m ' l e ce importan arc ? (Relund.) U i t e ce e, tovaru', pe m i n e s n u m b a g i n aceeai oal cu j a p o n e z i i d u m i t a l e , S u k i , S u m a k i , sau c u m d r a c u ' a i zis, i aa m a i departe. ia au alte treburi, a l t sistem. Electronic, chestii... Pe m i n e m r e z o l v i clasic. D o p u r i de plut. L i m p e d e ? V I S A L O N : Avei repartiie ? CIUBOIC: Bepartiie? H ! A u z i ! Bepartiie ! Pi, dac a v e a m repartiie, m m a i m i l o g e a m eu de d u m n e a t a ? M e r geam d i r e c t l a A r b i t r a j . ( Aminlindu-i.) H i i ! Ce d r a c u ' fac e u , a c u m , cu a r b i t r i i ? i maina asta, f i r - a r m a m a e i a d r a c u l u i , n u m a i v i n e odat ! (Explicativ.) A c u ' t r e b u i e s m d u c i a r pe la colegiu,

CIUBOIC (prcluind sute paipe R...

B I L A (a sesizat despre ce e vorba) : B - b a rat ! V I S A L O N (care n-are memoria cifrelor) : i unde m duce 512 sta ? S I L E : L a Brt... versitate ! (Corectindu-se.) La Uni

V I S A L O N : Perfect ! De-acolo, m a i a m trei pai... (S-a mai linitit.) Credei c n tirzic m u l t autobuzul ? S I L E : Ca de obicei... VISALON : asta ? Ca de obicei ? Ce nseamn

SILE : Dumnonvoastr, ct ateptai, de o b i cei, dimineaa ? Pe l i n i a dumneavoastr, firete... V I S A L O N : E u ? N u atept deloc. V i n e o f e r u l i... P r o b a b i l , n-ai reinut. E u a m main n folosin exclusiv, dc l a ntre p r i n d e r e . De la B . G . L . D . S . CIUBOIC (tresrind) B.G.L.D.S. ? V I S A L O N (timorat) CIUBOIC spus ? (amenintor) : Cum ai spus ?

: B.G.L.D.S. : B.G.L.D.S., ai

V I S A L O N (alb) : Da... B.G.L... CIUBOIC : Adic, Baza general livrarea d o p u r i l o r subiri ? pentru

VISALON : Exact ! CIUBOIC (cu satisfacie mefistofelic) : In sfrit ! (Decret.) Dc aici, n u m a i ple cai ! M u r i m , de gt, amndoi, dar... V I S A L O N : Tovare, dar...

www.cimec.ro

83

d o m n u l e Sile, s vd care c llalt tuier, c, dup aia, degeaba ! Ce d r a c u ' o f i cu maina ? S I L E : Cred c n-au r i d i c a t ia bariera. Pe semne, fac manevre... (i, ntr-adevr, se-aude uier de locomotiv.) CIUBOIC : Fi-le-ar m a n e v r e l e ale d r a c u ' s le fie ! De m a n e v r e stm n o i , a c u m , cnd... (Finalul frazei nu se mai aude, din cauza zgomotului fcut dc un camion de mare to naj, care trece fulgertor prin fala staiei. Odat cu trecerea, zgomot sec fcut de un pe obiect de lemn, care a czut din camion caldarlm. Apoi, tcere.) BILA (nedumerit) : M - m , ce-ce a-f-fost asta ? V I S A L O N : Mister... S I L E : Mister ? E V A : M i s t e r ? Interesant ! B I L A : M-m d-duc eu... CIUBOIC (rvit) : N u ! Eti incontient ? (0 main trece din nou prin faa sta iei, clcind cu o roat obiectul de lemn. Acesta cade iari, hodorogind, pe caldarim.) EVA : A ! CIUBOIC : A i vzut ? E V A : B i n e , d a r e o doag... CIUBOIC (nu-i S I L E : 0 doag ! BIL : 0 doa... 0 doa... H, h, h ! 0 d-doag ! H, h, h ! V I S A L O N : 0 doag ! E x t r a o r d i n a r ! (Rde i el.) E x t r a o r d i n a r ! (Toi rid, veselia e general. Rsul dege nereaz n criz colectiv. Apoi, tcere. Pai rari.) E V A : Ce t o t vrea i ceteanul sta ? De azi-diminea se t o t nvrte pe-aici... CIUBOIC : Nene, n u b e i u n p a h a r cu noi ? T R E C T O B U L : N u , mulumesc. cald. i am treab. Fac r e v i z i a l i n i e i . (Pentru sine.) De u n d e - o r m a i f i aprut i tia ? C, dup ct se vede, snt specimene rare. M a r e e grdina l u i D u m n e z e u , mi frate ! Cortin muzical, vine s cread) : 0 doag ?

Zece i c i n c i ? Cred c n u m a i a j u n g n t i m p u t i l . O r i c u m , o r s se descurce i fr mine. Parc, cc ? Dac, doamne fe rete, mi srea doaga asta-n cap i gata ? I m m ? A t u n c i , ce fceau ? Dac... (Huruit de main. Clcat dc o roat, doaga execut din nou un salt spectaculos i cade iar pc caldarm, nsoit de hodo rogitul de rigoare.) P o f t i m ! Vedei ? BIL (impresionat) : B-bi, frate ! D-dac-i s-sare drc-co-venia asta-n cap p f u i t ! (Fluier.) A d i o I A d - d i o de-del p-pasando ! (Pauz.) A d - d i o ! EVA (oftind nostalgic) : Modugno... BIL : P - p o f t i m ? E V A (explicind) BIL : Domenico... : Cc-cc d-duminic ? la (nenelegnd)

S I L E : M o d u g n o , deteptule ! I t a l i a n u ' ! cu lontanana". BIL EVA (edificat) (ca s-l

: A - h a - h a ! D-da ! M - m i - a d u c ajute, fredoneaz) : Ad-dio,

aminte... adiooo..." BIL : I m m ! c-clar. S-sol -apte. S I L E : B, d a r greu i m a i cade fisa ! E V A (amintindu-i) : V a i , a m u i t a t ! Trebuie s telefonez ! (Se duce la telefon ; for meaz un numr i ateapt. Pauz. Se vede c numrul nu rspunde. Tcere.) Ciudat ! N u rspunde. Adineauri, era acas... V I S A L O N : Domnioar, iertai-m c ndrz nesc... N-avei c u m v a o fis n plus ? A v r e a s telefonez la ntreprindere... E V A : D i n pcate, n-o a m dect pe asta. De f a p t , c u n cadou. D a r , tii d u m n e a voastr, d a r d i n d a r se face r a i . V - o cedez. (Explicativ.) Dac t o t n u - i acas... V I S A L O N : V mulumesc ! V mulumesc d i n adncul i n i m i i , domnioar ! V r mn p r o f u n d ndatorat. Sper s a m cndva posibilitatea s m revanez... EVA (cochetnd) : i eu sper... V I S A L O N (ncurajat) : Poftii cartea mea de vizit. M putei cuta oricnd dorii. Dc preferin, l a telefonul de acas... L a ser v i c i u , tii, e m a i d i f i c i l . . . E V A : i, n-o s se supere d o a m n a ? V I S A L O N : A , n u ! tii, l o c u i m separat. Dup ce a m fost p r o m o v a t , a m observat c n u m a i corespunde n t o t a l i t a t e . Se crease o d e n i v e l a r e suprtoare. i, atunci... (Preciznd.) Bineneles, fr scandal... De cent... c i v i l i z a t . . . s o b r u . (Gsind termenul exact.) Cu inut ceteneasc ! EVA : neleg. i, ai rupt orice legtur ? V I S A L O N (dup o pauz) : U n e o r i , o mai vizitez. Cnd m i se face dor de chiflele.

V I S A L O N : Uitai-v, tovari ! Uitai-v i dumneavoastr cte b u n u r i , cte v a l o r i se irosesc d i n p r i c i n a neglijenei, a i n c a p a citii, a l u c r u l u i fcut de mntuial ! CIUBOIC VISALON VISALON CIUBOIC (sec): De u n d e t i i ? : : Ce s tiu ? spus... spus ? Ce-ai Ce-am (tresrind) (zmbet): (ngrijorat)

CIUBOIC : Neglijen... incapacitate... l u c r u fcut de mntuial... V I S A L O N (uurat) : O ! Se vede ct de colo ! Pi, s-o lum m e t o d i c . Ct e ceasul ?

84

www.cimec.ro

Chiftelele snt specialitatea e i , recunosc. I n rest... (Ofteaz.) Aa c, m putei cuta cnd dorii. Fr complicaii. Scuzai-m, o clip I V r e a u s d a u u n tele fon. (Pai.) S I L E (lui Ciuboic, apropo de Visalon) : . A u z i , d o m n u l e Ciuboic, n - a i treab cu t i p u ' ! (Admirativ.) V o r b i r e bogat, t r o m bon u l t r a ! T e - a i p r i n s , ce s-a lansat la fetia ? CIUBOIC (sceptic) : V a x ! Parc, cc ? E u n-am carte de vizit ? (Concluziv.) Rahat! (Mai trage un gtt.) Ce, m a m a d r a c u l u i , n u m a i v i n e odat a u t o b u z u l la ? B I L A : D - d a u c u o f-fug pn-la c-cap dc l i n i e . (Zgomotul binecunoscut al pailor care se deprteaz n marc vitez.) V I S A L O N (la telefon) : A l o , Tnica ? D a , eu. A m rmas n pan. D a , d a , b i n e c-au reparat-o... I i aranjez eu ! S-au strns tovarii ? Biliboanc a v e n i t ? N u ? e dina se contramandeaz ! C u m o s-o in fr Biliboanc ? Ce delegaie ? i, cc, dac l - a m t r i m i s ? T r e b u i a s vin l a e din ! S p u n e - i efului de g a r a j , mine, la p r i m a or, s fie l a m i n e . P r i m a or, n u . . . Ce prim ? I l d a u afar, a i a - i fac. Daca maina mea se defecteaz, ce-o f i cu celelalte... Da... Nu conteaz. M descurc eu. N u . N u , eti liber. N u , n u batem n i m i c . Desear ? (Ezit.) Desear... Desear, s-ar p u t e a s a m de l u c r u . . . Eti liber. Noroc ! (Aaz receptorul n vine napoi.) I a te uit ! A furc. Fisa v e n i t fisa napoi. (Evei.) Mi-ai dat-o cu inim bun, domnioar. Mulumesc 1 EVA : Pstrai-o ca a m i n t i r e de l a m i n e . s v p o a r t e noroc... V I S A L O N : Credei ? E V A : Snt convins... V I S A L O N : A t u n c i . . . Poate, c n d v a , cnd a m s m s i m t s i n g u r , a m s-o folosesc ca s v n u d iari g l a s u l c r i s t a l i n . L a ce numr de telefon v p o t gsi ? EVA : N - a m t e l e f o n . D a r notai-v adresa mea. E v a P i t p a l a c . A r i o n o a i e i 798 b i s , a p a r t a m e n t u l 7. (Explicind.) I n c u r t e , n dreapta, cmrua de dup buctria de var. P e n u l t i m a . inei b i n e m i n t e . P e n u l t i m a , n u u l t i m a . (Liric.) Ultima, e W.C.-ul... SILE : Bi, f r a t e , ce cldur a Ia s-mi scot eu t r i c o u l . (Evei.) mitei, domnioar ? EVA : Firete (Apoi, la m a r e ? SILE : N u . L a Cocioc. EVA (lui Visalon) n u l Sile ? VISALON (rece) : : L-ai cunoscut pe dom admirativ.) dracului ! mi per 0

V I S A L O N : Visalon ! S I L E : Sile T i m i c u . V I S A L O N (uluit) : Sile Dinicu ? Nu se poate... S I L E (silabisind) : Ti-mi-cu. Timicu, nu D i nicu. V I S A L O N (edificat) : A ! D a , desigur. M m i r a m i e u . Acela... arat altfel... S I L E : Evident... V I S A L O N : Stai puin ! Ai spus T i m i c u " ? S I L E : Exact. V I S A L O N : Sntei c u m v a rud cu P a m f i l Timicu ? S I L E (emoionat) : L-ai cunoscut ? V I S A L O N : Dac l - a m cunoscut... a m fost p r i e t e n i i n t i m i , colegi de coal primar. Bteam m i n g e a n groap, pn n u ne m a i simeam p i c i o a r e l e . Sntei r u d e ? S I L E : D a . tatl m e u . D i n pcate, n u l - a m cunoscut. S-a prpdit prea devreme... VISALON : Pamfil d u m n e a t a eti f i u l tatl d u m i t a l e ! D e c i , Corneliei. Vasilic.

S I L E : D a . E u snt f o s t u l Vasilic. A c t u a l u l Sile. Vd c tii toat povestea... V I S A L O N : M a i ncape vorb ? (Nostalgic.) D a , n o i a m a v u t o tineree zbuciumat, viforoas. A m fost o generaie de sacri f i c i u . . . Dumneavoastr, cei t i n e r i , n-avei p r o b l e m e l e noastre... S I L E : N u . A v e m altele. V I S A L O N (n alt ordine de idei, amical pe umr) : i, cu ce drag Sile ? U n d e l u c r e z i ? S I L E : Deocamdat... D a r sper c... V I S A L O N (are maini ? o idee) : S t a i ! Te p r i c e p i l a btndu-l te o c u p i ,

S I L E : D e s t u l de b i n e . A m fcut a r m a t a la tancuri. V I S A L O N : tii s c o n d u c i ? S I L E : D a , a m fost, ntr-o v r e m e , i de ofer l a o autobaz. V I S A L O N : Perfect. De mine, v i i la l a B . G . L . D . S . T e angajez ef de E-n ordine ? S I L E : M a i ntrebai ? O.K. ! V I S A L O N : Te atept... (Lipit de pai. Gfitul tr Bil.) BIL : N - n u se v-vede STLE : B a r i e r a e pus ? B I L : P-pus ! CIUBOIC (agitat): clar. S-a ales p r a f u ' ! A j u n g ia de l a A v n t u l " , naintea mea, la a r b i t r u . (Zgomot de main. Hodorogit de doag.) P t i u , f i r - a i t u a d r a c u l u i de doag ! (Ctre ceilali.) i, n u v i n e n i m e n i , d o m ' l e , s se intereseze de ea. Parc n u s-ar f i p i e r d u t n i m i c . V I S A L O N : Ce v s p u n e a m eu a d i n e a u r i , d o m n u ' Ciuboic ? Neglijen. I n c a p a c i tate. L u c r u fcut de mntuial. CIUBOIC : Neglijen ? de rigoare. Rein mine, garaj. ajutor

nici-o-m-main.

0 ! Ai fost

N-am avut

plcerea...

EVA : Facei cunotin.

www.cimec.ro

85

V I S A L O N : E v i d e n t . S-o lum metodic. De ce s-a p i e r d u t aceast doaga ? U n u : sau are un defect de fabricaie, ceea ce e m a i greu de crezut. D o i : sau c a m i o n u l d i n care a czut a fost ncrcat de nite i n c a p a b i l i ceea ce e m u l t m a i p r o b a b i l . Sau, t r e i : c a m i o n u l a fost ncrcat de nite c a p a b i l i , care, ns, d i n m o t i v e ce-mi scap, au lucrat de mntuial. Ceea ce e foarte, foarte p r o b a b i l ! Aa c. oricare a r f i adevrul, el se ncadreaz in f o r m u l a mea : neglijen, i n c a p a c i t a t e , l u c r u de mntuial. i, iat c, d i n acest m o t i v , se irosesc v a l o r i . . . CIUBOIC : Avei dreptate. Aa e... snt S I L E : E u cred c tia de l a d r u m u r i de vin. Vedei ceva, acolo ? V I S A L O N : Ce ? CIUBOIC : Ce ? S I L E : O groap... E V A : U n hrtop... S I L E : E x a c t ! U n hrtop ! (ntrebtor.) Ce spunei ? CIUBOIC : E h ! BIL : N - n u s-punem n i m i c . . . S I L E : N u t c - a m ntrebat pe t i n e ! E V A : Ce s s p u n e m ? U n hrtop, i-atta tot... S I L E : N u ! N u atta t o t " ! P e n t r u c, d i n cauza hrtopului stuia, a czut doaga. Aa c... (alt ton), iertai-m, tovare d i r e c t o r , d a r n u p o t f i de acord cu d u m neavoastr. De unde p u t e a u s tie bieii de la ncrcri-descrcri c, undeva, nite gur-casc au ngropat i dezgropat o conduct care, d e a l t f e l , n i c i n u era spart i c, pe urm, n - a u m a i a s t u p a t b i n e strada ? C a u lsat u n h o p ! i hop nseamn sritur. i sritura, n u tii niciodat ce efecte are. A i a e ! CIUBOIC: S n u zici h o p , p n ' n - a i srit! V I S A L O N : Ce-i cu asta ? CIUBOIC : N i m i c . . . E r a o lecie, n car tea de c i t i r e , u n f e l de pild, o parabol, care se t e r m i n a aa, cu c u v i n t e l e astea : s n u z i c i h o p , p n ' n - a i srit"... H o p ! care v a s zic, e cuvntul d r a c u l u i . T r e b u i e s f i i cu o c h i i - n p a t r u . VISALON : Tovaru' Ciuboic ! Acolo, h o p " era interjecie. A i c i , l a n o i , e sub s t a n t i v . U n h o p dou h o p u r i . N e u t r u . (Cu emfaz.) T r e b u i e privit p r o b l e m a n p r o f u n z i m e . S n u le amestecm ! CIUBOIC : C u m n e u t r u , d o m ' l e , c u m n e u t r u ? ! Cnd, d i n cauza h o p u l u i stuia, stm a c u m a i c i , cu f r i c a - n oase, s m f ne sar doaga- cap. s ne omoare ! C, asta c p r o b l e m a ! i. d u m n e a t a , n loc s priveti l u c r u r i l e n fa, m i e i cu interjecia i cu n e u t r u l . Crezi c viaa noastr e aa de lung, c a v e m o ve Ei ?

nicie de trit ? Pe dracu* ! C, dac e s ne ntrebm serios, o m u ' , ce e omu" dom'le ? B I L A (.serios) : O - o m u ' ? O m u e s - s u b s t a n t i v ' E V A : Daa ? G r o z a v ! H a . ha, ha ! CIUBOIC (scos din pepeni) : Ce v-a apu cat ? ncetai ! V I S A L O N (lui Ciuboic) : Calm, d o m n u l e Ciuboic. S n u ridicm tonul ! (Lui Sile.) Drag Sile, demonstraia d u m i t a l e n-o anuleaz pe a meu. T o t de negiijen, de incapacitate, de l u c r u fcut de mntuial este v o r b a . N u m a i c, n loc s fie vinovai ncrctorii, c u m presu p u n e a m e u , snt vinovai cei de la d r u m u r i , c u m a i d o v e d i t d u m n e a t a . Asta e tot ! (Pe strad trece alt main i, evident, trecerea ci c urmat de hodorogitul doagei ) (ruptnd tcerea) : D o m ' l e , ce CIUBOIC chestie ! S pleci teafr de la serviciu i s te trezeti la S p i t a l u l de urgent, izbit n cap de o doag idioat. pierdut de nite c r e t i n i ! Sau c h i a r s n u te m a i trezeti deloc. n e m a i p o m e n i t ! S I L E : N u se m a i poate. T r e b u i e msuri ! CIUBOIC (abtut) : Ce msuri, d o m ' l e ? Ce msuri ? Soarta ! Soarta, f i r - a r m a m a c i a d r a c u l u i , aia c ! LHte, e u , d r e p t s v s p u n , cnd a m p o r n i t ncoace, parc a v e a m o presimire. i n u m-a lsat n i c i a c u m . Precis c... (Emoia l neac.) Pre cis c o s m izbeasc drcia asta n cap. (E ameit bine. I i dau lacrimile.) S-a sfrit... E V A : Ce facei ? N u t r e b u i e s v necjii.

CIUBOIC : M i - c o mil de m i n e , d o m n i oar, nemaipomenit... (Smiorcindu-se.) Ce-o s zic biata P r a x i , cnd o afla ? E V A : Praxi ? CIUBOIC : Ncvast-mca. 0 cheam Prasc o v i a , d a r eu aa o a l i n t : P r a x i . Ce-o s zic scumpa de P r a x i , cnd o a u z i c snt rnit ? (Plnge.) VISALON De cc (linitindu-l) : N u v alarmai ! s anticipm ? Poate c, totui...

CIUBOIC : N u exist, d o m ' l e ! Pe mine, i n i m a n u m m i n t e niciodat ! m i spune m i e c se ntmpl ceva nasol. Aa a fost i cnd a m p i e r d u t m e c i u l de cup cu Atletico"-ndrei... V I S A L O N : Sntei f o t b a l i s t ? CIUBOIC : Fost... S I L E : D o m n u l Ciuboic este responsabilul echipei de f o t b a l a D e p o z i t u l u i v i n - a l eool... BIL : - d e pe s-strada P-Puu cu ap rece. V I S A L O N : A h a ! (Scurt pauz, pentru flecie.) Domnu' Ciuboic ! Ce-n\\ d e - u n transfer ? CIUBOIC (nc nedezmeticit) fer ? A l c u i ? U n d e ? VISALON : Al B.G.L.D.S. dumneavoastr. : Un La re zice trans

n o i . la

86

www.cimec.ro

CIUBOIC : De ce ? V I S A L O N : N i c i n u tii dc cnd v r e m s p u n e m i n o i pe route o echip de fot bal ! I n unitatea noastr, toi tovarii snt foarte pasionai de s p o r t u l cu b a l o n u l r o t u n d . Ca, dealtfel, ntreaga ar. n u ? (Cu cldur.) Zu ! Ce zicei ? Ai fi de acord ? CIUBOIC : D a ' de ce v-ai gndit tocmai la m i n e ? V I S A L O N : V - n m vzut capabil... Pasionat... ntreprinztor... Sensibil... Orice conduc tor de u n i t a t e i-ar d o r i u n asemenea element... CIUBOIC (nencreztor) : Vorbii V I S A L O N : E x t r e m de serios. CIUBOIC (nviorat) ar f i o soluie... : tiu ou ? serios ? c

E V A : Teribil de amatoare... V I S A L O N (dup o clip de reflecie) : I n f o n d , cu Tnica, i-aa n u m m a i n eleg, de la o vreme... (Evei.) Scump domnioar, s-a fcut ! Te angajez ! E V A . (insinuant) V I S A L O N (idem) : N-o s : Sper... regretai...

CIUBOIC : Trindo sperando"... N o roc ! (Bea.) I a s dau u n telefon la de pozit, s vorbesc cu eful ! (Amintindu-i.) D a r n - a m fis... V I S A I O N (Evei) : Ce spunei ? for major. Am E V A : Dni-i-o ! Caz de s v dau eu alta...

Poate

S I L E : M a i ezitai, d o m n u ' Ciuboic ? ! N u ezitai ! 0 s f i m colegi de ntreprindere. (I lum i pe Bil cu n o i . H a b a r n-avei cc h a l f e x t r a o r d i n a r este Bil ! Masopoust ! O v e r a t h ! M i i l l e r ! CIUBOIC (sec) : Ala e atacant central... S I L E : T o c m a i . Bil e u n mijloca de atac ! 0 s vedei... N u refuzai oferta ! CIUBOIC (nehotrt) : spunei, domnioar ? Dumneavoastr, ce

V I S A L O N : P o f t i m , tovaru' Ciuboic. Dei era o a m i n t i r e de familie... D a r , cnd e v o r b a de interesele ntreprinderii... CIUBOIC : S trii, tovaru' director ! S trii ! (Formeaz* un numr.) Alo ! Tovaru' Vic ? Ciuboic. N - a m rezol v a t n i m i c . O m u ' nostru a m u r i t i... De ce ? (Enervat.) C u m aa ? Ce p r e a v i z , mi frate ? I a m a i las-te dc t r o m boane ! (Pauz.) B a , plec cu ! Mine, dac v r e i ! Ce, crezi c m ine ceva la depozitul vostru nenorocit ? Ba snt foarte treaz. N - a m but n i m i c . M tii pe m i n e c-mi place butura ? D a ' m i - a ajuns cuitul la os. (Pauz.) N u m a i p o t ! N u m a i vreau s s u p o r t ! Plec ! A m o ferte serioase. M u n c i de rspundere, n u . . . Cum ? D a ' ce crezi t u , c d e p o z i t u ' e moia m-ti ? i s-a urcat efia la cap ? A u z i , s n u ipi l a m i n e . c a m s-i zic u n a , de-ai s m pomeneti. C a i putea s-mi f i i c o p i l . Mucosule ! Gata ! A m t e r m i n a t . F ce v r e i . (nchide.) Ei, comedia d r a c u l u i ! (Zgomotul fisei care revine.) Poftii fisa, tovaru' director. T o t l a dumneavoastr trage... V I S A L O N : Se pare c da... (Lui Ciuboic, admirativ.) M b u c u r c ntreprinderea noastr se v a mbogi cu u n element d i n a m i c , c o m b a t i v , care n u ocolete l i p surile, care spune l u c r u r i l o r pe n u m e . B r a v o ! Noroc ! (Clinchet. Beau. Zgomot de main, hodorogit de doag.) S I L E : D o m ' l e , doaga asta a nceput s m nnebuneasc ! A v e a dreptate Ionesco, pe onoarea mea ! CIUBOIC : Care Ionescu ? BIL (explicativ) Ciuboic nu Pfuit ! CIUBOIC ; S-scriitorul... reacioneaz.) (Pentru c C-cntreaa...

E V A : Ce s s p u n ? O p r o p u n e r e n u se r e fuz niciodat. D i n p r i n c i p i u . Pc urm, poi s te gndeti n linite. CIUBOIC : Avei dreptate. (Lui Visalon.) S-a fcut ! Batei p a l m a ! S vedei ce echip o s facem ! A j a x " ! Arsenal" ! B a y e r n " ! Benfica" ! 0 s aducem fceva clemente de perspectiv de la Viscoza", d e la Lnromct", de la Abatorul". Pi. ce, pe amrii tia de l a Traminer", cine i-a promovat, a c u m d o i a n i ? E u . Cu valijoar asta amrt. C juctori tmie. Cu cine s foci, d o m ' l e , sport dc performan, la Traminer" ? ! Cu Oaie. care c u n derbedeu i u n afemeiat c d o m n u l Bil l cunoate ? ! Sau cu Papalic ? Sau cu Muic ? N u ! Gata ! V i n la B.G.L.D.S. (Ctre ceilali.) S b e m a l dmaul ! (Lui Visalon.) Cc bei ? U n p a h a r dc T r a m i n e r ? S I L E (gata s-i cedeze lui Visalon sticla) : Poate, u n coniac Segarcea, d o m n u l e V i salon... EVA (pisicindu-se) : Sau puin C a m p a r i ? V I S A L O N : Cred c puin C a m p a r i ar f i foarte indicat... (Sunetul lichidului turnai n pahar.) Mulumesc ! (Clinchet.) Noroc! i, s fie ntr-un ceas b u n ! (Beau.) E V A : Tovare d i r e c t o r , tii, m gndeam dc l a nceput s v ntreb... U n post de secretar, n-avei ? V I S A L O N : De secretar E V A : Da... a m nvat versitatea popular. acord... V I S A L O N (nencreztor) ? dactilografia la U n i i, dac ai f i dc : Ai f i amatoare ?

(nedumerit)

: Ce cntrea ?

BIL : C-cheal ! 0 pies... N - a m neles n i m i c . . . D - d a ' d-dac nea S-Sile zice... E l e artist m-mare... N-n-are treab... S I L E : D o m ' l e , Ionesco sta le vede, a l d r a c u ' ! Viaa o m u l u i , zice e l . e absurd, mi frate. O m u ' c supus la f e l de f e l de p r i m e j d i i . . . i n u poate face n i m i c . . . i, u i t e aa, i intr o fric nelmurit n oase...

www.cimec.ro

87

E V A : Angoasa... S I L E (uimit) : De u n d e tii ? E V A : De la Podgoria"... D i s c u t a u scriitori tineri... S I L E : D a , domnioar... Absurdul ! Asta e.

Cortin nite

muzical.

CIUBOIC (lui Visalon, comptimitor) : Ce s-i f a c i , tovare V i s a l o n ?! D e s t i n u l ! V I S A L O N (tace ; formeaz un numr de telefon) : A l o ! Tnica ! Snt rnit, d r a g. D a . U n accident. C u m ? T o c m a i s-a t e r m i n a t ? Ce s-a t e r m i n a t ? Ce edin ? C u m aa ? Fr m i n e ? C u m ? A v e n i t d i r e c t o r u l general ? i... (Alb.) Destituit? P e n t r u l i p s u r i grave... (Aproape fr glas.) Bine... Te caut eu desear. D a . I-a re vedere. (Aaz telefonul n furc. Fisa nu mai revine.) CIUBOIC : Presimirea mea... Pe mine, presimirile n u m nal niciodat. V I S A L O N : Destituit... CIUBOIC : Cc s-i faci ? D e s t i n u l ! (Consolndu-l.) L a s ' c, poate, gsim ceva bi n o i , l a depozit... V I S A L O N : Ce s gsim ? Dup ce-ai v o r b i t cu eful, ca u n incontient, aa c u m ai v o r b i t ?! CIUBOIC : N u - i n i c i o nenorocire. p o t u l m e u . . . Se aranjeaz. S I L E : Nea mne ? CIUBOIC Ciuboic, (evaziv) main. da' cu noi cum ne r-

Angoasa.

E V A : Stai ! A c u m s i m t i eu... S I L E : Ce ? E V A : Angoasa... M i - e team s n u porcria asta de doag i s-mi ciorapii... S I L E : ntr-adevr, ar f i pcat... V I S A L O N : M a r e pcat... H o p a ! A i a n u e maina mea ? 0 f i reparat-o Tase ? (Tre cere vijelioas de main.) A u ! (Scrinct de frne, apoi oprire. Linite.) M - a neno rocit ! E V A : V a i de m i n e ! Ce s-a-ntmplat ? V I S A L O N : Doaga ! M - a i z b i t n cap ! M i - a spart c a p u l 1 CIUBOIC : sta e semn ru. V I S A L O N (cxplicnd) : M i s-a prut c z resc maina mea. D a r n u era. M i s-a prut. Fata m o r g a n a ! i, t o c m a i a t u n c i , a t r e c u t alt main i... A b s u r d u l . CIUBOIC : Ce v s p u n e a m e u , tovare director ? ! Destinul, fir-ar mama l u i a dracului ! E V A : S v pansez, cu batista asta. u n dezinfectant ? mai bun dezin V I S A L O N : Aa, fr n i c i CIUBOIC : Coniac ! Cel fectant ! Dai-o-ncoace ! sar rup

: S m a i analizm... s Vacarm.)

m a i vedem... (Huruit BIL : (Lui de A d-dat d - d r u m u l la b-baricr... Sile.) N - n u relum a n t - t r e n a m e n t u l ? De

V I S A L O N : N u ! (Dup o secund de re flecie.) Las-o pe domnioara. (Cutind o explicaie.) Femeile au mna mai uoar... S I L E : Ce main era aia care a clcat peste doag ? " V I S A L O N : Incbipuie-i, drag Sile : u n T r a b a n t . I r o n i a soartei ! SILE : U n Trabant ? BIL : D-da. A o p - r i t ac-colo. E V A : Bine... d a r e T r a b a n t u l l u i T i n e l . D a , el e. (Strignd.) Tinel ! Tinel ! VOCEA L U I T I N E L : Unde dracu' umbli, zpcito, de m faci s p i e r d dou cea suri cutndu-te ?! C-i crpesc acum v r e o dou... E V A (salvnd lizat ! aparenele) : F i i , drag, civi

S I L E : Las-1 d r a c u l u i de a n t r e n a m e n t ! asta i arde ie, a c u m ? BIL : Pi, n u ziceai c... S I L E : Termin, d o m n u l e , odat !

C R A I N I C U L : Coloana de maini trece. Br baii marcheaz, cu gesturi reflexe dc aprare, s a l t u r i l e pe care lc descrie doa ga pe caldarm. I n sfrit, linite. E p u i zai de tensiunea nervoas, cei p a t r u i terg, c u gesturi obosite, sudoarea de pe f r u n t e i rmn pironii l o c u l u i . Intr Trectorul, mbrcat de s e r v i c i u , c u o valijoar C.F.R. n mn. T R E C T O R U L (nedumerit) : Cc s-a ntm p l a t ? (Linite. Apoi trece o main i doaga hodorogete pe caldarm.) CIUBOIC : M a i ntrebi ? N u v e z i ? Doaga ! T R E C T O R U L : A , asta era ?! Stai, c-o a r u n c peste g a r d . (Ia doaga i o arunc dincolo de gard.) D u - t e , nvrtindu-tc ! (Explicnd.) S n u - i sar c u i v a n cap... (Apoi.) A i c i n u m a i e staie... V I S A L O N : Cum, n u m a i e ? T R E C T O R U L : N u m a i e ! S-a desfiinat de m u l t , cnd s-a c o n s t r u i t b u l e v a r d u l n o u . U n d e voiai s ajungei ?

V O C E A L U I T I N E L : Mic ! E V A : E i , dac vorbeti f r u m o s , e altceva... (Celorlali.) T r e b u i e s plec. 0 s ne r e v e d e m l a ntreprindere. Pa ! Ceao ! VOCEA L U I T I N E L : Eva ! E V A (spre Tinel) : Gata, drag. Gata ! (Pen tru sine.) Ce i-e i cu brbaii tia nerb dtori ! (Ctre cei din staie.) Ceao ! (Dup cteva clipe, se aude zgomot de main care demareaz.)

88

www.cimec.ro

V I S A I O N : I n centru. TRECTORUL : I n centru ? Pi, aa ? De aici, d i n fundtura asta ? N-avei n i c i o ans. A i c i sntei, c u m zicem n o i , l a C.F.R., pe l i n i e moart... Degeaba stai aici... Ca s ajungei n c e n t r u , mergei dincolo, l a fabric. Pe acolo trece auto b u z u l spre c e n t r u . (ndeprtndii-se.) Ie ii n b u l e v a r d u l n o u , ct m a i e t i m p . . . Scurta trecere muzical,

CIUBOIC (aproape de Trector, cu ur): Cretinul ! Aa se ntmpl, dom'le. Trece cte u n u l d-tia, insensibili, i, n loc* s mediteze la destinul o m u l u i , la... S I L E : L a angoas... CIUBOIC : E x a c t , l a angoas, ei se apuc s... M a r e pcat ! V I S A L O N : D o b i t o c u l ! Ce nevoie avea el s s-amestece ? Ne-a stricat t o t rostul. i era o discuie att de interesant... BIL : U-uit-tai-v ! M-maina ! V-vinc m-mnina ! VOCEA TRECTORULUI (de departe): Nu e a u t o b u z u l ! maina I . C . A . B . - u l u i . n cepe curenia. L a o parte ! (Zgomot regulat de motor nou, care se apropie implacabil. Mixat pe acest zgomot de fond, acordul muzical final.)

CIUBOIC : V a s zic, noi... S I L E : Da... V I S A L O N : Adic... CIUBOIC : Da. (Dup o pauz, lui Visa lon.) L a ce v gndii ? V I S A L O N : L a doag. Ii s p u n d r e p t , p a r c-mi lipsete. CIUBOIC (sincer) : i mie. HIL : L-Ia t-toi n-ne lipsete doa... doaga...

Cenaclu Radio-TV
Deschis n primvara a cestui an, Cenaclul de dra maturgie al Radiotcleviziunii ncearc s rspund unei sporite nevoi de clarificare teoretic a specificului genu lui i i propune s antre neze n jurul Redaciei de teatru un larg cerc de cola boratori. La primele edine au par ticipat scriitori, regizori, ac tori, directori de teatre, cri tici de art, printre care Dan Trchil, Leonida Teodor es eu, Theodor Mnescu, Dan asta, . D. erban, Natalia Stancu, Valentin Silvestru, Antoaneta Tnsescu, Con stantin Muntcanu, Doru Mooc, Valeriu Srbu i muli alii. Schimbul de idei, nceput n mod fructuos cu discuta rea scenariului Viaa n d i a gonal de Mihai Georgescu, a continuat dup audierea comediei Doaga de Doru Mooc. Comedie metaforic, in care absurdul existenei pa razitare este dezvluit prin

intermediul unor personaj eprololip, Doaga deschide seria manifestrilor cu public ale teatrului radiofonic. Doru Mooc s-a instalat cu plcere ntr-o zon de umor rom nesc autentic, amestec de ris cu plins ; el a scris cu verv o comedie tonic, n drznea, folosind modali ti proprii tehnicii radiofo nice. In lectura actorului Sorin Ghcorghiu, nuanele i efec tele de replic (completate i sprijinite sonor prin pro cedee specifice teatrului ra diofonic) au oferit membri lor cenaclului argumente n plus pentru necesitatea exis tenei unui laborator de cre aie radiofonic. Climatul de exigen in staurat de la deschidere s-a manifestat i cu ocazia au dierii scenariului de televi ziune Vasile i colegii si de Aurel Gheorghe Ardeleanu, a crui excesiv discursivi tate a ridicat probleme vechi, dar mereu actuale : corela ia dintre fond i form, co erena aciunii, motivaia ca racterologic a reaciilor per sonajelor ; de asemenea, cu prilejul dezbaterii consacra te scenariului radiofonic A devrul i m i n c i u n a de. Corneliu Vdim Tudor ; scris la mnie gazetreasc", dup

cum mrturisea tnrul au tor, textul a preluat cliee i stereotipuri strine de na tura talentului lui Corneliu Vdim Tudor, creator al unui interesant teatru poetic. Un cenaclu triete i prin atmosfera sa. Mai mult, poate, dect dezbaterile care au confirmat reuite, cele care au analizat cu lucidi tate critic nemplinirile au contribuit la instituirea unui climat capabil s genereze apariia unor lucrri de va loare, care s mbogeasc repertoriul de teatru difuzat pe calea undelor i a micu lui ecran. In septembrie, odat cu redeschiderea lucrrilor Ce naclul (preedinte Virgil Stoenescu, vicepreedinte Constantin Paraschivescu, se cretar Eugenia undrea) va organiza, in cadrul labo ratorului de creaie, i au dierea unor scenarii finite, nregistrate mono sau stereo. Firete, rosturile acestui laborator snt legate de for marea unor colaboratori care s-i nsueasc tehnica spe cific a scenariului de radio i televiziune.

Georgeta Rboj

www.cimec.ro

ntreprinderea de turism, hoteluri i restaurante Bucureti

Invitaie
C r p a i

M u n l e l c atrage pe toat l u m e a , indiferent d c vrst : t i n e r i i ndrgesc i e x c u r s i i l e dc var, i s p o r t u r i l e de iarn, i a r cei m a i n vrst pornesc n n u m i i c a s ias d i n mo notonia i d i n agitaia oraelor, s sc rela xeze, gsind c a l m i senintate n efortul urcuului. C i n e pleac Iu m u n t e rspunde u n e i i n v i l a | i i Ia neprevzut i Iu bucurie. ntreprinderea de t u r i s m , h o t e l u r i i restau rante Bucureti a acordat o deosebit atenfic drumeiilor n C a r p a t i . n s e z o n u l '78 : n u mrul traseelor i durata e x c u r s i i l o r au crescut, u sporit p r e o c u p a r e a p e n t r u deplina lor reuit. I n A p u s e n i s a u n Fgra, n Retezat sau o r i u n d e n Crpaci M e r i d i o n a l i , n Ceahlu s a u n B u c e g i p r e t u t i n d e n i , p c nlimi, frumuseile n a t u r i i , m e r e u altele, lumineaz, parc. nelesurile vieii.

www.cimec.ro

D i n p r o g r a m e l e oferite dc filialele r i s m bucurelcne, s r e i n e m :

de t u

P e n t r u o excursie I n B U C E G I au fost rezervate apte zile. Date de plecare : 16. 23 i 30 i u l i e : 6, 1.1, 20. 27 august : 3 septem b r i e ; l o c u l de p o r n i r e : gara S i n a i a . De la Cota 200 spre Vlrful D i c h i u , Cheile Znoag c i . Culmea S t r u n g i i , M u n t e l e Btrina, ca bana Babele, V l r f u l O m u l , U r i n a Caprelor, cabana Mleli, V l r f u l Scara, P i c h e t u l R o u . alea I a d u l u i . Predeal. Traseul strbate B u cegii, d i n Valea Ialomiei pn i n Valea P r a h o v e i . Poate, asemeni l u i D . Alma, v o m p r i n d e vpaia asfinitului" care mproac l u m i n i fantastice peste ntreaga privelite : S t r u n g a pare de fier, ( o s t i l a , de aram, Pa d i n a C r u c i i , dc cobalt, O m u l , de aur..." I n M U N I I A P U S E N I , datele de p l e care snt : 22 i 29 i u l i e ; 5, 12, 19, 26 a u g u s t ; 2 s e p t e m b r i e . E x c u r s i a ncepe d i n oraul T u r d a i dureaz nou zile. O l u m e d e contraste care pare s ascund o tain, aa sc nfieaz cetatea A p u s e n i l o r . V o r f i de a j u n s cele nou zile p e n t r u a ptrunde aceast tain ? P e n t r u mreia l o r unic, M U N I I F G R A snt numii, pe d r e p t , A l p i i T r a n s i l v a n i e i . Dcsfurndu-sc d i n d e f i l e u l O l t u l u i 31 pn n m a r g i n e a apusean a P i e t r e i Cra i u l u i , l i n i a dc creast a m a s i v u l u i Fgra msoar aproape 70 dc k i l o m e t r i . Vrfurilc S u r u (2282 m . ) , Ciortea (2426 i n . ) , N e g o i u l (2535 m . ) , Vntoarca l u i B u t e a n u (2505 m . ) , P o d r a g u l (2456 m.) i M o l d o v e a n u l (2543 m.) rmn p e n t r u t o t d e a u n a n a m i n t i r e a d r u m e ului. Invitaiile n acest m a s i v snt datate 13, 20. 27 i u l i e ; 3, 10, 18, 2 1 , 3 1 august ; 7 i 14 s e p t e m b r i e . D u r a t a e x c u r s i e i zece zile. P e n t r u a cunoate C A B P A I I MERI D I O N A L I de la Caransebe l a S i b i u

au fost rezervate 15 zile ; plecri, la datele de 17 i 3 1 i u l i e ; 13, 2 1 , 28 august. V o r f i strbtui munii : M i c , arcu, Retezat, Pa r i n g , L o t r u . P r i n t r e cabanele care v o r gz d u i turitii. G u r a Z l a t a , Pietrele, Baleia. R u s u , Obria L o t r u l u i i Gtul B e r b e c u l u i i d i s put onoarea ospitalitii. O I n B E T E Z A T , privelitea are ceva sl batic i fascinant ; uriaele ngrmdiri dc sluei pleuve, peste care alunec n o r i i , snt presrnte cu o g l i n z i l e strlucitoare ale celor 80 de l a c u r i : Tul Agat, lacurile Florica, V i o r i c a . A n a . L i a . Sub peretele m a s i v u l u i Pelegii se ntinde apa ulbastr a l a c u l u i B u c u r a ; a p o i , se niruie Tul G h i m p e l u i , Tul d i n B r a z i , Tul Galeului, Tul apului i Tul A d i n e . D a r , ca s iubeti l a c u r i l e R e t e z a t u l u i , t r e b u i e s le v e z i . Cele opt zile de drumeie p r i n acest m a s i v ncep lu 16, 23, 30 i u l i e ; 6, 13, 20, 27 august ; 3 sep tembrie. I n l o c u r i l e u n d e , spune legenda, ar f i trit, cndva. Zamolxes, z e u l d a c i l o r , n C E A H L U , n cea de-a d o u a duminic a l u i august, m i t de o a m e n i i d a u ntilnire la petrecerea empeneasc d i n poiana Durului, pentru o nfrire a o m u l u i cu natura. E x c u r s i a ncepe d i n Staia C.F.R. Bicaz, la datele de 14, 2 1 , 28 i u l i e ; 4, 1 1 , 18, 22 august ; 1 i 8 septembrie. I n o p t zile, p r o g r a m u l ne poart de l a S c h i t u Duru l a Cascada D u r u i t o a r c a , cabana D o c h i a , Polia cu C r i n i , Poiana M a i c i l o r , cabana Izvorul M u n t e l u i , B i c a z , L a c u R o u , cabana P i a t r a Singuratic. Prin t u r i s m ca i p r i n muzic, o m u l se modeleaz, se transform, se lefuiete cu a j u t o r u l emoiilor pe care le ncearc, se ntrete p r i n a s p r i m i l e ce le ndur, i mbogete s u f l e t u l cu lumin i frumusei nebnuite". ( D . Alma) S rspundem, deci, chemrii munilor !

Prof. V . Ioaniescu

n fiecare z i , nlre ora 8,00 i 20,00, filialele de turism bucurelene din U d . 1 8 4 8 n r . 4, B d . . Blcescu n r . 3 5 , B d . Republicii n r . 0 8 , i Calea Crtviei n r . ne ateapt... www.cimec.ro

MERIDIANE
30 de ani de teatru englez"
este titlul interesantului studiu semnat de Patrizia Monaco i Gianni Poli, ap rut la Milano. Este o adev rat istoric a teatrului en glez din 1945 pn aproa pe de zilele noastre. Volu mul, prezentat in cadrul co leciei II timone" a Editurii Pan, a fost precedat de ,,30 de ani de teatru fran cez" de Ugo Ronfani. imnunt al unui spectacol, dar a simi o adevrat alergie s-l reconstitui aa cum a fost. M-am schimbat, s-au schimbat i mprejur rile". Apoi, trecnd de la aceast simpl constatare, spre adevruri mai generale : Trebuie s admitem ideea c o oper dramatic poate s dureze timp de secole. Mo dul dc interpretare este, in schimb, provizoriu, valabil cel mult timp de trei sau patru stagiuni. Credina n tr-o tradiie a interpretrii este o eroare fundamental. Exist, desigur, o tradiie in terioar, demn de stim, care trebuie urmat ; ns ea se limiteaz la fidelitatea fa de gindirea autorului. Dar orice tradiie exterioar este duntoare : modul de a po vesti i de a vizualiza se modific fr ncetare. In aceast privin, doi factori joac un rol esenial : epoca i locul reprezentrii". Venind din partea acestui pap al regiei contemporane care este Peter Brook, poate c aceste reflecii ar merita oleac de atenie din partea multor regizori i critici de pretutindeni, deci i de la noi. sesiunile tiinifice, conferin ele i congresele, festivalu rile i concursurile naionale, turneele n strintate i ac tivitile teatrale n alte ri, ale creatorilor polonezi. Un loc important este acordai activitii didactice a celor trei institute de nvmnt artistic din Varovia, Craco via i Lodz. Ultimul capitol polo este consacrat autorilor nezi i strini cu prezena cea mai mare in repertoriu, pieselor cu cea mai mare afluen de public. Almana hul cuprinde i un index de autori ai pieselor dramatice, muzicale i de ppui.

Concursul Luigi Pirandello" *


A IH-a ediie a Concursu lui Luigi Pirandello", pentru piese ntr-un act, organizat la Agrigento, se va ncheia la 9 decembrie a.c., cnd se va atribui premiul pentru cea mai bun creaie teatra l. Cu acest prilej va avea loc i cel de-al V-lea Congres de studii pirandelliene, cu tema Luigi Pirandello i teatrul".

Noul teatru spaniol


La Madrid (Editura Villar, 1977) a aprut volumul Nuevo tcatro spafiol : una alternativa social" (Noul teatru spaniol : o alternativ social"), semnat de Alberto Miralles, profund cunosctor al micrii teatrale din ara sa. Se apreciaz c aceast lucrare este o inteligent va lorificare a noilor tendine, contrapunnd curajos noua orientare a autorilor, celei a aa-ziilor autori rea liti", pe care-i calific drept omogeniti" i exclusiviti", Volumul este scris cu vdit intenie polemic i va isca, dc bun seam, vii discuii.

Peter Brook: alergie la reconstituiri


Mult celebrul dar mult mai stabil i mult mai cre dincios, dect alii, teatrului pe care l conduce i n care lucreaz Peter Brook a nceput, n iulie, la Festivalul de la Saintes, repetiiile pu blice cu Msur p e n t r u m sur, a crei premier va avea loc, la 20 octombrie (de observat, precizia cu care se anun premierele), la tea trul parizian Bouffes du Nord". Cu aceast ocazie, el i amintete c a mai pus tn scen aceast dram, la Stratford, exact acum dou zeci i cinci de ani, cu John Gielgud n rolul principal. ,lmi amintesc. de fiecare

Almanahul scenei poloneze


Sub redacia lui K. A. Wysinski, ntr-un tiraj de 500 de exemplare, a aprut Al manahul scenei poloneze 1975/76" editat de Wydawnictwa Artystyczne i Flmowe din Varovia. Este al 17-lea volum, important material documentar privind activita tea scenelor profesioniste dramatice, muzicale i de ppui din Polonia. In afara repertoriului diferitelor an sambluri teatrale, a distri buiei, a numrului de re prezentaii i a frecvenei a cestora, almanahul noteaz

Tramoya"
Un eveniment important al activitii teatrale din Mexic l constituie apariia unei noi reviste de teatru (trimestrial), intitulat Tra moya". Revista, al crei di rector este prestigiosul dra maturg Emilio Carballido, este editat sub egida Insti tutului de Teatru i Cine matografie al Universitii din Veracruz.

92

www.cimec.ro

Fetita cu chibrituri" -balet


La Pekin au nceput, cu un succes deosebit, reprezentai ile unui balet original din punct de vedere coregrafic i muzical, creaie a realizato rilor chinezi, dup povestirea lui Andersen, Fetia c u c h i b r i t u r i . Compozitorii au folo sit ca teme cintece din folclo rul scandinav, iar autorii decorurilor i costumelor au studiat pentru spectacol arhi tectura danez din secolul trecut, precum i moda epocii. Dansatorii snt absolveni sau elevi ai prestigioasei coli de dans din Pekin.

miei Regale Spaniole) apre ciaz regia lui Manuel Col lado, scenografia i costu mele (Claudio Segox'ia i Hector Orezzoli), ca i jocul actorilor.

ii cotidiene, nedreptatea so cial i racilele societii burgheze.

Unchiul Vanea" la Roma


De un deosebit succes se bucur la Roma Unchiul Vanea de Cehov, pus n scen de Giancarlo Sepe, la Teatrul La Comunita". Tex tul, adaptat i prescurtat, este foarte bine servit de scenografia semnat de Ubc.rto Berlacca, considerat de presa italian, drept una dintre cele mai originale din ultimii ani.

Integrare, cooperare i prezentare


Comitetul organizatoric al Inllnirii internaionale a tea trului i artei deschise din Wroclaw, al crui birou. de organizare este Centrul tea trului deschis Kalambur" din Wroclaw, pregtete intilnirea internaional de art care se va desfura ntre 21 septembrie i 8 octombrie, cu participarea teatrelor, a poeilor, pictorilor, muzicie nilor, cineatilor i fotografi lor. __Manifestarea va avea trei seciuni : Integrare, Co operare i Prezentare. Orga nizatorii prevd participarea a circa 300 de persoane.

Hiperteatralizarea
Dup recenta montare a Fetei cpitanului (La h i j a d e l cpitan), regizorul spa niol Manuel Collado s-a oprit din nou la un text aparinnd marelui scriitor spaniol Ramon del ValleIncln. Este vorba de Las galas d e l d i f u n t o (Galele de f u n c t u l u i ) , punere n scen ce are la baz nuvela dia logat scris n 1926. Spec tacolul se nscrie in stilul teatrului esperpentic (divizi une a esperpentismului variant spaniol a natu ralismului lui Zola , in ventat de Valle-Inclan), caracterizndu-se prin ceea ce s-a numit hiperteatralizare", punctat de lungi momente de tcere. ntr-o recent carte asupra lui Valle-Incln, Manuel Bermejo consider c piesa reprezint un viru lent atac mpotriva lui Primo de Rivera, dictator spaniol de la nceputul secolului nostru. Cronica semnat de cu noscutul Fernando Lzaro Carreter (membru al Acade

Eschil i Euripide la Siracuza


La cel de-al 25-lea ciclu de spectacole clasice ce a avut loc intre 1 i 25 iunie a.c. la Siracusa, au fost pre zentate Choeforele de Eschil i E l e n a de Euripide, acea sta din urm, nc nejucat pe vreo scen italian. In cadrul acestui ciclu, care se desfoar o dat la doi ani, vor fi organizate i confe rine i dezbateri in legtur cu teatrul clasic.

Acting Therapy"
Acting Therapy" se inti tuleaz una dintre formele de activitate-stagiu la Institutul Laboratorium" din Wro claw. Aceast activitate este tratat ca un proces deschis al dezvoltrii psihofizice ge nerale a omului (nu numai a actorului) i la ea parti cip numeroi actori din dife rite ri. In 1976, n calitate de observatori, au participat cineati francezi de la socie tatea de filme Cinopsis", care au realizat un film cu durata de o or, nregistrnd pe pelicid formele Acting Therapy". Filmul poate fi considerat ca o exemplificare a tehnicilor de asimilare a plasticii corporale, a mani festrilor teatrale nscute din aciunile comune spontane ale grupurilor umane. Peli cula va fi prezentat n Po lonia i n numeroase centre teatrale din strintate.

Strindberg n interpretarea lui Ingmar Bergman


Cunoscutul regizor de film suedez Ingmar Bergman a pus in scen, la Munchen, piesa lui Strindberg Fantas m a g o r i e , ntr-o nou concep ie regizoral, n care predo min elementele realiste. E l a vrut s sublinieze, na inte de toate, monotonia vie

www.cimec.ro

Revista revistelor

Film szinhz muzsika"


S plaminului maghiar lulni-szinhaz-m u zsika se adreseaz, deopotriv, oame nilor de art i spectatorilor de teatru i oper, cinefili lor, amatorilor de concerte i telespectatorilor. Revista este bogat ilustrat i cu prinde scurte prezentri ale spectacolelor n premier, re latri despre munca de pre gtire a viitoarelor montri, note, reportaje, interviuri cu vedete de teatru i film. Ultimele trei numere sosite la redacie (2426/1978) au aprut dup ncheierea sta
a

giunii. Prilej pentru ample reportaje despre stagiunea estival, despre reprezentaii in aer liber : snt puse in valoare prin fotografii, vechi de cldiri, piee, monumente art care alctuiesc decoru rile naturale ale acestora. Repertoriul este extrem de divers : astfel, la Gyula se prezint un spectacol inspi rat de balada Soia z i d a r u l u i K e l e m e n , apropiat de moti vul baladei lui Manole. Rubricile fi.re, de real in teres pentru cititori (rspun suri la scrisori adresate re daciei, nouti muzicale, premierele sptminii, calen darul evenimentelor artistice din tar, tiri de pe alte meridiane, recenzii de cri i reviste de specialitate, programele de radio i tele

viziune, agenda cultural a Budapestei) i pstreaz con tinuitatea, adaptndu-se spiri tului de destindere al vacan elor. Mariai} ne Gach reali zeaz o serie de interviuri spirituale, dintre care citm Icnii Barecele cu actorul say i cu Andrs Mihaly. noul director al Operei din Budapesta. De asemenea, sint prezentate colectivele ar tistice din strintate care ntreprind, in cursul verii, turnee in diverse localiti din Ungaria (printre care Opera-Studio din Moscova). .Vu lipsete, ns, un do cumentat bilan al stagiunii ncheiate, in cadrul cruia sint analizate meritele scderile unor spectacole im portanta ale scenelor ma ghiare.

O p i n i i l o r e x p r i m a t e , l i se v a acorda toat consideraia c u venit i v o r f i citate cu toat obiectivitatea, chiar dac n u v o r f i c o n f o r m e cu cele ale s u b s e m n a t u l u i . Aa este corect, ntr-un climat de discuie i de dezbatere. nchei aici acest A.S. (Ante e obicei, cronicile d i n script uni. Dac este posibil tr-o revist teatral existena P . S . - u l u i , n u cred snt scrise d i n unghiul a face v r e o greeal prin slii, d u p a delectarea (sa\i aceast denumire) i mi invers) pe care o produce p e r m i t s trec la acele ntre c r o n i c a r u l u i u n spectacol. bri ce m frmnt m u l t i Spaiul acesta, tiprit, pe care s-au a c u m u l a t n toi care m i l-a acordat cu mult aceti a n i pe care m i i - a m bunvoin revista Teatrul", petrecut ca observator fr i p r o p u n e gsirea u n u i loc prtinire a l vieii teatrale. de observaie i meditaie Aadar : care s se afle d i n c o l o dc U n d e snt fostele spe freamtul slii, u n d e v a n rane, actori i regizori, care freamtul vieii teatrale. au strlucit, la u n m o m e n t P e n t r u c, trebuie s r e c u dat, pc f i r m a m e n t u l t e a t r a l , noatem, ea exist, p o m p i n d disprind a p o i n n e a n t u l m u l t snge proaspt n c u l u n o r r o l u r i i montri oare tura romneasc. care ? N-au a v u t , oare, destul Neavud intenii teoretiizvor Ic lumin ? Le-a fost zante, trec direct la subiect. c u m v a stins aceast lumin, I a r subiectul de a z i este c o m de ctre alii ? pus d i n cteva ntrebri care v o r sta la baza -urmtoarelor i cunosc b i n e teatrele cronici i n v e r s e " . ndrznesc p u b l i c u l ? S-au fcut ncer s fac apel la dumneavoastr, cri sociologice dc a da o stimai c i t i t o r i , u n apel la definiie acestui p u b l i c , i colaborare : dac avei rs definiii care s mearg d i n p u n s u r i la aceste ntrebri, colo de b i l e t u l cumprat ? sntei rugai s trimitei Cine i pregtete pe scrisorile pe adresa redaciei. oamenii d i n c u l i s e " ?

C R O N I C INVERS

Treisprezece ntrebri

Ce este asistena de r e gie ? U n loc pe schem ? U n m i j l o c de a nva ? A l cui asistent este asistentul ? C u m se explic longe v i t a t e a f e n o m e n u l u i " Piatra Neam, n ce const secre t u l " acelor energii care fac ea acest teatru s ocupe, de-atia a n i , u n loc d e frunte n c u l t u r a teatral romneasc ? Noi v e n i m , v o i p l e cai, ei privesc", aceasta a r f i , ntr-o definiie insolit, t u r n e u l . D a r c u m se desf oar turneele, snt ele t o t deauna o re-premier ? Ce a adus ecranul (mare o r i m i c ) t e a t r u l u i ? tim c t e a t r u l romnesc a d a t cine matografiei i t e l e v i z i u n i i pe Mria-Sa A c t o r u l . D a r vice versa ?

cestea a u fost ntre brile. Crele, uoare, d a r ntrebri. Dc o b i cei, n u ntrebrile snt grele, rspunsurile snt greu de d a t . Ateptm cu plcere i c u emoie scrisorile c u rspun surile de la care v o m p o r n i viitoarele cronici i n v e r s e " .

Alexandru Stark

94

www.cimec.ro

Imepind din acest numr, inaugurm o rubric dedicat istorici propriei noastre reviste. Este un sondaj in paginile primelor numere tiprite, un apel la documente preioase, o ncercare de a readuce in actualitate idei, fapte, personaliti confirmate de judecata imparial a timpului. Intenia noastr nu are un substrat sentimental, ci por nete din preocuparea de a oferi activitii publicistice de azi punctul dc sprijin ferm al valorii perene, de a utiliza creator un tezaur : memoria. Am ales, din primul numr al revistei (aprilie 10G), cteva extrase dintr-un articol semnal de. C a m i l P c t r e s c u , in acea perioad, statornic colaborator al revistei.

CAMll, Cc K! < II fT IX Despre uncie pron fente

CbkvUvtlaU' turtttvtm
- rMilUM fr firi* iMmlJir lrl.i */>' AulUi.i ' <.<

1
nfiate j u s t i cu toat c o m p l e x i t a t e a d i m e n s i u n i l o r , o concluzie a n u m e , final, de v i n e de prisos. I n asemenea c a z u r i , a t i t u dinea a u t o r u l u i apare evident, nemediat i lipsit de echivoc. (...) I n art, c r e a t o r u l nu t r e b u i e s-i arate i n u t i l , pe acest p a r curs, n i c i s i m p a t i a i n i c i r e p u l s i a . Firete c n practica vieii de toate zilele se ntlnesc c a z u r i cnd m o d e l u l p e r s o n a j u l u i sc demasc s i n g u r (ca u n erou de m e l o d r a m"), d a r n c a z u l acesta, e v o r b a de per sonaje care n u prezint dificulti de cate goric, snt e v i d e n t e p e n t r u toat l u m e a , deci demascarea e aproape inutil, cci se d e masc singure i e de prisos s l i se m a i dedice o oper de art, u n d e , n orice caz, n u se cere g e n i u a u t o r u l u i , i c h i a r dac el p r e t i n d e c are, n u i se poate r e c u noate acest l u c r u . Acolo u n d e ns m e a n drele f a p t e l o r snt cu deosebire ntortochiate, u n d e p r i m e j d i i l e snt ascunse, u n d e a p a r e n ele snt neltoare, o g l i n d a contiinei t r e buie s fie de cel m a i p u r c r i s t a l , nzestrat astfel ca s nregistreze asemenea r a d a r u l u i c h i a r n ntuneric i s fie n acelai t i m p apt s se orienteze s p o n t a n . (...) (...) Este interesant i precar c u m se rea lizeaz u n personaj p r e t i n s v i u " de ctre un a u t o r o b i e c t i v i s t . T o t ceea ce ar f i t r e b u i t s e x p r i m e o v i z i u n e i o cunoatere real, este nlocuit cu abloane, cu p o n c i f e uscate care se niruie n fraz ca mntrcile pc sfoar. (...) L a f e l de iscusit i a u t o mat v a f i c o n s t r u i t c a d r u l i v a f i artat succesiunea evenimentelor... Gseti ntr-o en semena oper toate aspectele vieii, d a r de dedesubt sun dezolarea n i m i c u l u i . (...) C a m i l Petrescu, Despre unele p r o b l e me ; O b i e c t i v i t a t e - o b i e c t i v i s m " , Tea t r u l " , n r . 1 , 1956, p p . 6 1 1 .

(...) O b i c c l i v i t a t o a este necesar nc i acolo, u n d e muli " i l de ca i se m p o t m o lesc fr soluie, n a c t u l de judecat, dc apreciere, n j u d e c a t a de v a l o a r e p u r i s i m p l u . nainte de a c o n d a m n a sau dc a luda, e necesar s cunoti cu adevrat o b i e c t u l judecii ca obiect. Este neaprat necesar ca, nainte de a osndi, s f a c i sforarea de a cunoate o b i e c t i v , a l t f e l osnda n u e nte meiat i, la f e l , n i c i l a u d a . De a i c i , greeala unor s c r i i t o r i care-i laud o r i i c o n d a m n personnjele nainte de a lc f i nfiat obiec tiv (nu o b i e c t i v i s t , dup c u m se v a vedea mai j o s ) , ntovrindu-le t o t t i m p u l dc osa nale o r i de i n s u l t e i ameninri. (...) n seamn oare cele de m a i sus c r e a l i s m u l poate f i a l t f e l dect c r i t i c n ambele accepii ale cuvntului, adic dc r e f u z o r i de ade ziune ? I n n i c i u n caz... A r t i s t u l arc o b l i g a ia de ptrundere a r e a l u l u i , c o m a n d a m e n t e monde i sociale, fr care opera l u i rmnc simplu n a t u r a l i s m o b i e c t i v i s t . (...) (...) A s t f e l , o b i e c t i v i t a t e a apare ca o i z bndt u n e o r i dup mult trud, a o g l i n z i i contiin i sincer v o r b i n d acenst izbnd se ntlnete destul de r a r , n genere n u m a i la m a r i i artiti, cci (mpotriva credinei co mune), de o b i c e i contiina c h i a r cnd sc dorete obiectiv mprumut i m a g i n i l o r r e flectate p r o p r i i l e ei defecte dc construcie, care astfel se t r a d u c p r i n strimbturi, a t r i buite ndeobte, n m o d n e j u s t i f i c a t , u n e i realiti ce n u e cu n i m i c vinovat aci. 0 glinda strmb vede strmb, a n u m e dup felul strmbtii c i , adic dup f e l u l s u b i ectivitii e i . (...) (...) I n general l a u d a sau osnda se j u s t i fic p r i n nsei f a p t e l e nfiate i supuse judecii, care t r e b u i e s vorbeasc d i r e c t , ele nsele, m a i b i n e dect orice calificare s u biectiv ; dc a l t f e l , dac aceste fapte au fost

www.cimec.ro

95

SPECTACOLUL SPORTIV
TEODOR MAZILU

Ce s*a ntmplt n ce s*a ntmplat n

realitate, amintire

ind vor aprea accsle rnduri, Campionatul mondial de fotbal, cruia i-am dedicat alitea nopi albe, va fi devenit o amintire ; sufletele noastre au ceva din nostalgia plajelor mrii, in septembrie ; vacana s-a sfirit ; edinele, unele, utile, altele, inutile, ncep s strluceasc la orizont. Adio, nopi albe ! Adio, loviturile lui Passarelli ! i. pn la Mondialul de la Madrid mai sint patru ani... Arta, ca i sportul, d omului i o bucurie egoist, el vrea s-o devore in linite, nu vrea s mai tie de nimic. mi amintesc c o femeie, altfel delicat, aprig cultural, s-a suprat pe mine fiindc i-am dat criminal sensibil, impruden un telefon, smbt seara, tocmai cnd vestitul Mannix se hrjonca cu bandiii. Asta e or la care sc d telefon ? Nu tii c e M a n n i x ?" De atunci, -a vrut s m mai vad. Dar, cum natura e obsedat de echilibru, femeia cu pricina a primit aceeai pedeaps aspr cnd a ncercat s rennoade amiciia noastr, tocmai eroare apocaliptic naivitate denat ? n timpul finalei dintre Argentina i Olanda. I-am nchis telefonul, fr s am mcar rbdarea unei impolitei. Aproape o lun dc zile, ne-am organizat timpul liber n raport cu transmi siunile Televiziunii, cursul vieii sc conjorma celui al Campionatului mondial : ne vedem la nu''iul BraziliAt gen ti na'', ne revedem, dac sntem sntoi, la semi final" ; ntrebri dintre cele mai diverse : ce-i mai face soia ?", i-ai reparat televizorul P" etc., etc. curgeau cu nemiluita. Finala, mai ales, cptase amploarea unui revelion ; invitaii, autoinvitaii : Nu vrei s vezi finala la noi ?", Pot s vin la tine s vd finala ? Sint singur, mi-e urit s-o vd singur, c neplcut s te nfurii sau s te bucuri de unul singur". Femeile, priveau partidele din punctul lor de vedere : Vai, doamne, cc frumoi snt italienii". Menotti fascina prin elegan i tragism, o spectatoare l comparase chiar cu lord Byron, Am impresia c fotbalul e un sport care aparine mai mult spectatorilor dect juctorilor. In mod paradoxal dup trecerea timpului Campionatul mondial, eliberat de fluierturi i crampoane, de lovituri n bar i arbitraje, uneori inexacte, devine, ttoastr, mai artistic, mai poetic. Timpul transform orice activitate n amintirea uman frnt cu pasiune ntr-O virtual surs de inspiraie artistic. Lui Kempes declarat, pe bun dreptate, cel mai bun juctor al turneului , i-am iertat c mai i faulta, din cnd n cnd, i i-am acordat, n amintirea noastr, dimensiunea unei statui. Am s uit, poale, frumosul gol al lui Bertoni, dar n-am s uit cum antrenorul Menotti i lepdasc expresia de poet tragic i enigmatic i-i mbria juctorii, care, cucerind finala, plngcau dc fericire. Carnavalurile s-au dezlnuit cu furie i antrenorul Menotti a devenit idolul Argentinei, ncrcat de triumfuri ca un mprat roman. Dar, ce s-ar fi ntmplat cu Menotti, dac ar fi pierdut aceast btlie ? Nici nu vreau s m gndesc... Ar fi trebuit s fug undeva departe i s triasc ntr-o colib. Entuziasmul victoriei m ajutase s neleg i amploarea unei eventuale infringer!. Vom uita pn i loviturile de pedeaps ratate, vom uita, poate, i grija patern cu care unii arbitri ineau de mnu juctorii argentinieni, ndreplindu-i spre careul advers, dc parc erau nite copii care uitaser drumul spre grdini, clar n-o s uitm lipsa de umor a unui spectator mexican, care s-a sinucis fiindc echipa lui favorit pierduse partida. 0 nfrngcre n fotbal nu merit sacrificiul suprem : tragicul, fr consimtmntul nostru, s-a preschimbai n ridicol. N-am s uit nici propunerea unor spectatori brazilieni, care, nfuriai pc arbitrul scoian care a anulat un gol nscris n ultimul minut, au cerut suspendarea acestuia pe o mie de ani. i. s fac aceast glum la adresa unor scoieni, celebri pentru spiritul lor de economie... Ceea ce, n timpul desfurrii, prea o lupt acerb, nemiloas, a devenit, in amintire, un basm cu desene animate.

www.cimec.ro

I. . : Rampa" acum 50 de a n i

SCAUNUL comedie i n dou pri de TUDOR POPESCU . ALECU P O P O V I C I : ZUcle teatrului pentru copil . . . p . 43 . p. 66

1NVAAM1NTUL T E A T R A L PROMOIA 7 8 Cronica produciilor dc diplom la l.A.T.C. I. L . Caragiale" semneaz P A U L C O R N E L C H I T I C , C O N STANTIN RADU-MARIA, F L O R I N TORNEA . . p. 67 VALERIA D U C E A : Rezultat : 29 + 2 p. 71 V I R G I L M U N T E A N U : Institutul de teatru Szentgyergyi I s t v a n " Promisiuni si certitudini CARTEA D E TEATRU M I H A E L A T O N I T Z A - I O R D A C H E : Privitor ca la teatru" de I o n Cocora (vol. I I ) p. 77 p. 74

DOAGA comedie radiofonic de D O R U MOOC

GEORGETA * * * Revista

RBOJ : Cenaclul R a d i o - T V revistelor

p. 89
2

* Meridiane

CRONICA I N V E R S A A L E X A N D R U S T A R K : Treisprezece ntrebri . Foto : Ileana M u n c a c m REDACIA SI ADMI NISTRAIA Constantin Miile Str. nr. Tel: 5-7 14.35.S8 fi 14.35.58 * * * Retrospectiv (1) . . . p. 9'* P9 3

SPECTACOLUL SPORTIV T E O D O R M A Z I L U : Cc s-a ntmplat I n realitate, ce e-a ntmplat n amintire p. 96

www.cimec.ro

44 2 0 0
I P . . . I n f o r m a i a " c . 436

LEI 7

www.cimec.ro