Sunteți pe pagina 1din 100

Nr.

5 mai 1977

EVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

I n acest n u i n n r : RAGl'L D E TAINA jics i n c i n c i acte de A l e x a n d r u Sever

eapta : V a s i l e N i u l c s , D i n u l a n c u l e s c u i a Marincscu i n Dou e de pace" de D . R. ipescu I a T c a l r u l M i c . s : scen d i n C u r c a -

d e G r i g o r c Ventura

TV.

www.cimec.ro

N r . 5 (anul X X I I ) mai 1977

Revist lunar editat do Consiliul C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor d i n Republica Socialist Ro* mnia.

* * * Substana patrietic a scrisului nostru . Centenarul Independenei

p.

SPECTACOLUL JUBILIAR C O N S T A N T I N R A D U - M A R I A : Curcubeu

peste Dunre"

p. p.

4 7

Caiete de spectacol : Curcanii" de Grigore Ventura la T V _

Redactor ef RADU POPESCU Colegiul de redacie AUREL BARANGA MIIINEA GHEOR G H I U , G. IOVESCU G I O N , H O R E A PO P E S C U , A L E C U PO POVICI, D I N U SRA R U , NATALIA STAN CU-ATANASIU, F L O R I N T O R N E A (redac tor-ef adjunct).

V I R G I L B R A D E A N U : Actualitatea u n u i t e x t centenar ANCA OVANEZ-DOROENCO : Conspect regizoral . . . . . . D I N A COCEA : U n personaj n cutarea adevrului . V A S I L E R O T A R U : Decorul, premis a spectacolului . EDWIGA A D E L M A N : D i n unglnul operatorului . . . D U M I T R U S O L O M O N : O restituire emoionant . F e s t i v a l u l naional Cintarea Romniei" TREPTELE AFIRMRII

p.

p. 10 p . 13 p. 13 p. 15 p. 16

V I C T O R P A R H O N : Iai, Braov p. 18 L E O N I D A T E O D O R E S C U : S a t u l Iacobeni, c o m u n a D i n geni p. 19 D . D . N E L E A N U : Craiova MIHAI VIRGIL CRIAN : Cluj-Napoca M U N T E A N U : Trgu Mure . . p. 21 P- 22 P- 22 p. 23 p. 25

S T A N V L A D : Constana V A L E R I A D U C E A : Studenii n faza republican .

TEFAN IURE : Sptmna d e b u t u r i l o r n t e a t r u l de ppui E x a m e n reuit p . 27 D O I N A M O G A : Dansul tematic Spre c o m u n i s m , n zbor" P- 29 Semnal VIRGIL MUNTEANU : O pine n Festival ). 30

CRONICA D R A M A T I C Semneaz : V A L E R I A D U CEA, M I R A I O S I F , V I R G I L M U N T E A N U , M I HAI N A D I N , C. P A R A S C H I V E S C U , FLOR1AN POTRA, P A U L T U T U N G I U Viitorul rol M A R I A M A R I N : tefan Bnic i V i r g i l Oganu

- 31

p. 51

P A U L T U T U N G I U : A u t o r u l ndrznelii" la 50 de a n i P A U L C O R N E L - C H I T I C : U n m i m , p e n t r u o z i , la B u c u reti H e l f r i d F o r o n S T A N V L A D : Stagiunea estival pe l i t o r a l www.cimec.ro . . . .

p. 52 p. 53 p. 54

Conferina naionala a scriitorilor

28-29 mai
Din cuvntarea tovarului N I C O L A E CEAUESCU

uind n centrul operelor lor realitatea, lupta poporului romn pentru progres i o via mai bun, participnd activ la mreaa ' oper de edificare a socialismului i comunismului pe pmintul Romniei, scriitorii notri nu trebuie i n u pot rmne n afara marilor confruntri care au loc n lumea contemporan, n lupta ce se desfoar pe plan mondial ntre forele progresului i pcii, i forele reacionare imperialiste, colonialiste i nocolonialiste. Scriitorii trebuie s se situeze ferm alturi de toi cei care militeaz pentru cauza libertii, independen ei i progresului, pentru destindere i colaborare internaional. Acum, cnd pe plan internaional unii ncearc s utilizeze mijloa cele nobile ale artei drept instrumente de nvrjbire ntre naiuni, de pro pagare a obscurantismului, a neofascismului, misiunea de cinste a scriito rilor notri este de a lupta prin operele lor pentru realizarea n via a principiilor noului umanism, ale deplinei egaliti i respectului reciproc ntre naiuni, pentru nfptuirea aspiraiilor tuturor popoarelor de a tri libere, nestnjenite, ntr-un climat de pace i destindere. Partidul i statul nostru se pronun pentru o larg colaborare cultural-artistic internaional, pentru un intens schimb de valori spirituale ntre popoare, care s contribuie l a mai buna cunoatere reciproc i apro pierea intre naiuni, l a ntrirea ncrederii i prieteniei dintre ele. Scriito rii din ara noastr trebuie s desfoare largi contacte cu creatorii de art progresiti din toate rile, participnd activ la viaa cultural internaio nal, la circulaia valorilor artistice autentice, naintate, cu caracter pro fund umanist, care servesc omului, prieteniei dintre popoare, cauzei destin derii i pcii. V a trebui ca n viitor Uniunea scriitorilor, Consiliul Culturii i Educaiei Socialiste, celelalte foruri culturale, s acioneze mai energic pentru ca literatura noastr s ptrund ct mai larg n lume, ducind pre tutindeni mesajul muncii creatoare a poporului nostru, al aspiraiilor sale de pace, prietenie i colaborare cu toate' popoarele lumii. (Aplauze puternice, ndelungate.) Pentru ndeplinirea acestor mari rspunderi sociale, ale slujitorilor scrisului din ara noastr, importante ndatoriri revin Uniunii scriitorilor care trebuie s-i mbunteasc munca. Punnd pe primul plan dezba terea aprofundat i exigent a problemelor creaiei, a lucrrilor literare furite de membrii ei, Uniunea trebuie s joace un rol tot mai activ n orientarea muncii scriitorilor spre problematica central a etapei istorice
www.cimec.ro

pc care o parcurge astzi Romnia socialist, n organizarea participrii lor la ntreaga via social-politic a rii, la eforturile poporului pentru nfptuirea programului partidului de edificare a societii socialiste multi lateral dezvoltate i naintare a patriei noastre spre comunism." (Aplauze ndelungate.)

S u b s t a n a patriotic a scrisului nostru


Q
truie nc p u t e r n i c , i d u p f e s t i v a e i desfurare, e c o u l aniversrii u n u i secof d e l a p r o c l a m a r e a I n d e p e n d e n e i d e s t a t a R o m n i e i . C u v n t u l d e r i g u r o s tiin ific analiz, r o s t i t d e tovarul N i c o l a e Ceauescu, p e n t r u slvirea z i l e i srb t o r i t e i p e n t r u d e s c i f r a r e a m a r i l o r e i semnificaii n viaa d e a c u m i de m i n c a p o p o r u l u i , a rscolit i e m e n i t p e n t r u m u l t t i m p s l u m i n e z e c u g e t e l e . Fiindc nceast a n i v e r s a r e , p e n t r u a crei ntmpinare s-a pregtit, d i n v r e m e , toat s u f l a r e a activ a rii, c u t o t ce e x p r i m m a i d e p l i n n ea h a r u l v r e d n i c e i c i n s t i r i , - a f o s t d o a r p r i l e j u l Tinor pioase a d u c e r i - a m i n t e . Cei czui a t u n c i , a c u m u n veac, a u czut ca s nale i s lase, n u r m a l o r i p e n t r u u r m a i , f a l n i c nlate, n u m e l e i faa naiunii r o m n e neatrnat i liber de o r i c e i n t e r e s e i constrngeri strine, stpn pe sine, n d e m n i t a t e , i pe existena, pe d r u m u r i l e i d e s t i n e l e e i i s t o r i c e . F i i i i nepoii celor czui m u n c i t o r i , rani, crturari pleendu-si (frunile, n r e c u l e g e r e a d n c , s-au simit, n acelai t i m p , chemai s m s o a r e Sn distana v e a c u l u i ce-i desparte de neuitaii naintai ce i c t a fost f r u c t i f i c a t d i n motenirea primit i n o r i z o n t u l de c o m p l e x e p r o b l e m e ale p r e z e n t u l u i s cntreasc i s v a d ce i ct m a i e d e nsmnat i d e c l d i t p e n t r u v i i t o r i m e , d i n r o a d e l e acestei m o t e n i r i . A n i v e r s a r e a C e n t e n a r u l u i s-a desenat, s u b acest r a p o r t , ca u n nsufleit a c t de r e g r u p a r e a conti inelor i a disponibilitilor z i d i t o a r e a l e p o p o r u l u i , ca u n gest u n a n i m , de mprosptat i f e r m coeziune n j u r u l f o c a r u l u i d e n e l e p c i u n e , d e energie d i n a m i z a t o a r e , care e p a r t i d u l ; ca o n n o i t mrturisire militant a d e c i z i e i o a m e n i l o r m u n c i i , de a - i asculta n d r u m a r e a i d e a nainta, p e d r u m u l p r o g r a m a t i c s t a t o r n i c i t de e l , ntr-o R o m n i e care, l a i n d e p e n d e n i s u v e r a n i t a t e , i-a a d u g a t m u l u m i t p a r t i d u l u i recunoate r e a , n l u m e , a u n e i personaliti d e p r e s t i g i u . A u n e i personaliti a crei experien istoric, bogat n g r e l e l u p t e p e n t r u d r e p t a t e i l i b e r t a t e naional i social, i c o n f i gureaz prezena n c o n t e m p o r a n e i t a t e i p r o c e s u l d e v e n i r i i e i r e v o l u i o n a r e ; p e r s o n a l i t a t e n care s-a c r i s t a l i z a t c o n v i n g e r e a n necesitatea i ndreptirea de a m i l i t a p e n t r u i n s t a u r a r e a n l u m e a u n u i c l i m a t d e pace, de justiie, d e o m e n i e , d e nelegere i cooperare ntre p o p o a r e .

. . .

r a n o r d i n e a fireasc a l u c r u r i l o r c a prznuirea z i l e i I n d e p e n d e n e i , a e r o i l o r \ -J e i i a l e g a t u l u i acestora, s soheite, c u p r e c d e r e , s e n s i b i l i t a t e a , efervescena i e l a n u l c r e a t o r a l o m u l u i d e ant, a l p o e t u l u i . N i c i o d a t , creaia artistic n-a c u n o s c u t o m a i v a s t c u p r i n z t o a r e , m a i tumultuoas i m a i solidar deschidere spre e x p l o r a r e a t r e c u t u l u i , s p r e descoperirea i nelegerea tlcurilor l u i c o n t e m p o r a n e , spre v a l o r i f i c a r e a f e r m e n t u l u i su p a t r i o t i c , nesecat i n e a l t e r a t . i, n p l i n deszgzuirc a 2

www.cimec.ro

acestui e l a n c r e a t o r d e f r u m o s (pe c a r e , c u deosebire, 1-a strnit i 1-a ncurajat, ntr-o nobil i entuziast e m u l a i e , F e s t i v a l u l ..Cntarea R o m n i e i " ) , p o a t e c -a czut cu t o t u l ntimpllor, i n p r a g u l c o n c u r s u l u i i a l seleoiunilor f i n a l e ale a c e s t u i F e s t i v a l , Conferina naional a s c r i i t o r i l o r , d i n 2 6 2 7 m a i . D i n c o l o d e p r o b l e m e l e specifice a l e b r e s l e i , aceast ntlnire a s l u j i t o r i l o r , p r i n c o n d e i , a i contiinelor, a fost, p r i n n a t u r a i p r i n r o s t u l e i esenial, destinat e e x a m i neze, s stabileasc p o n d e r e a s c r i s u l u i a r t i s t i c n viaa spiritual de a z i a cetii. S-au p u t u t recunoate, i n c o d a t , c u acest p r i l e j , m a r e l e r o l ce r e v i n e s c r i i t o r i l o r , d a r i m a r e a l o r r s p u n d e r e , de meteri mnuitori a i cuvntului, fa d e c e i crora l i s e adreseaz. V a l o a r e a e x p r e s i v a a c e s t u i cuvnt este funcional legat d e v a l o a r e a i u i r e v e l a t o a r e d e e e n s u r i , d e semnificaii, d e a d e v r . A c e a s t a p r e s u p u n e , ns, aplecarea c o n tient i contiincioas a s c r i i t o r u l u i a s u p r a realitilor i p r o b l e m e l o r l u m i i c a r e - l n c o n j o a r , d i n care e l nsui face p a r t e , p e care e l l e triete n e m i j l o c i t i pe care e l s e s i m t e c h e m a t , d a t o r , n u d o a r s l e v a d i s le e x p u n , ca a t a r e , v e d e r i i , c i i s l e p t r u n d , s le neleag, s l e descopere, d a c n u neaprat dezlegarea, m c a r m i e z u l f i e r b i n t e , de n n o i r e , d e m b o g i r e existenial p e c a r e - l p r e s u p u n . P r i n r e s o r t u r i l e e i cele m a i s u b t i l e , l i t e r a t u r a este, i n genere, u n a c t de construcie, u n a c t de p a r t i c i p a r e l a u n a d i n t r e cele m a i a n e v o i o a s e , d a r i m a i n o b i l e opere d e e d i f i c a r e spiritual a o m u l u i . Trstura aceasta iese cu att m a i p u t e r n i c n eviden n viaa i n ambiana de construcie revoluionar a z i l e l o r n o a s t r e . I n aceast a m b i a n , s c r i s u l n o s t r u a r t i s t i c se v r e a m b i b a t d e t o a t e sevele d e e l a n t r a n s f o r m a t o r i z i d i t o r , , care caracterizeaz a n i i acetia, a i z i d i r i i , n ara noastr, a societii socialiste m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t e i a i d e s c h i d e r i i d r u m u l u i s p r e c o m u n i s m ; a n d e mplinire a c e l o r m a i avntate v i s u r i hrnite, i n lupt i o b i d , - d e naintai. J e r t f e l e i e x e m p l u l l o r v i z i o n a r , , experiena i c h e m r i l e i s t o r i e i de m i l e n i i a p o p o r u l u i freamt s t i m u l a t o r i n t o t ce e f r u m o s i m r e i n construcia z i l e l o r n o a s t r e . N u p u t e m , d e aceea, evoca trecu I u l , fr a a v e a i n fa perspectivele, dup cum nu putem cnta f a p t e l e i realitile dea z i , fr a g h i c i , i n iniiativele i n resursele c r e a t o a r e a l e c o n t e m p o r a n i l o r , c h i p u l i strdaniile c t i t o r i l o r d e i e r i . T r e c u t i p r e z e n t i v i i t o r se ncheag i n t r - o inefabil u n i tate dialectic, u n i t a t e c a r e , l a p i d a r i fr i n u t i l a p a r a t o r n a m e n t a l , se nchide ia> nelesul i n semnificaiile s u p r e m e ale p a t r i o t i s m u l u i .

ste c o n c l u z i a l a c a r e , n esen, a u a j u n s s c r i i t o r i i , n d e z b a t e r d e r e c e n t e i l o r conferine. C o n c l u z i e i, totodat, legmnt. Pe oare i l - a u rennoit, ntrii de prezena, i n m i j l o c u l l o r , a tovarului N i c o l a e Ceauescu, eecretaiDul g e n e r a l a l p a r t i d u l u i , i a celorlali tovari d i n conducerea d e p a r t i d i d e s t a t ; ntrii, m a i ales, de b o g a t a i cuprinztoarea c u v i n t a r e a tovarului N i c o l a e Ceauescu. naltele i preioasele sale indicaii a u aezat l i t e r a t u r a i s a r c i n i l e s c r i i t o r i l o r nu> n u m a i n m i e z u l s o c i a l - p o l i t i c a l rii, a l v i i t o r u l u i e i , d a r a u i e x t i n s graniele f u n c i i l o r e i f o r m a t i v e , a s t f e l nct s-i dobndeasc l o c u l c u v e n i t n l u m e a c o n t e m p o r a n . Sintcm n cincinalul revoluiei tehnico-tiinifice. Oamenii de tiin s-au angajat deja rezultate valoroase n acest domeniu. A dori ca i n s realizeze i au realizat domeniul scrisului s realizm un cincinal al revoluiei umaniste, al revoluiei pentru o nostru, de mreaa epoc pc literatur nou, cu adevrat uman, demn de poporul care o trim". C i n c i n a l a l revoluiei u m a n i s t e ! Ce c h e m a r e m a i p l i n de grele rspunderi, d a r i m a i grea de preuire, a r f i p u t u t nclzi i n i m i l e s c r i i t o r i l o r i l u m i n a d r u m u l l i t e r a t u r i i noastre ?

www.cimec.ro

C e n t e n a r u l Independenei

Spectacolul j u b i l i a r
//} seara de 9 mai, cnd (ara ntreaga tria aceeai srbtoare, pe cel mai ncptor stadion al Capitalei, s-a desfurat un grandios spec tacol evocator, consacrat Centenarului Independenei de stat a Romniei. n tribuna oficial au luat loc tovarul Nicolae Ceauescu, tovara Elena Ceauescu, ceilali tovari din conducerea partidului i statului, membri ai CC. al P.C.R., ai Consiliului de Stat i ai guvernului, vechi militani ai micrii muncitoreti din ara noastr. Au fost prezeni, de asemenea, in tribuna central, activiti de partid i de stat, conductori ai unor instituii centrale, pei sonaliti ale vieii cultural-tiinifice. Au fost de fa numeroi oaspei de peste hotare, precum i efii misiunilor diplomatice acreditai n ara noastr. Fanfara a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste Romnia. Au defilat apoi detaamente de militari ai forelor noastre armate, for maiuni ale grzilor patriotice i de pregtire a tineretului pentru ap rarea patriei, detaamente de pionieri.

Deasupra s t a d i o n u l u i se nla, ncadrat de drapele roii i tricolore, p o r t r e t u l secretaru l u i general a l p a r t i d u l u i , preedintele r e p u b l i c i i , tovarul N I C O L A E CEAUESCU. 0 inscripie uria marca dou <late glo rioase ale istoriei p o p o r u l u i nostru : 1877 1977. Urri izvorte d i n i n i m i l e t u t u r o r p u teau f i citite de-a l u n g u l stadionului : Tr iasc Partidul Comunist Romn, n frunte cu secretarul su general, tovarul Nicolae Ceauescu !", Triasc i nfloreasc scumpa 4

noastr patrie, Republica Socialist Rom nia !". Dou uriae oorane, situate, simetric, la extremitile arenei, ne nfiau c h i p u r i l e l u i T r a i a n i Decebal, i m a g i n i - s i m b o l a l luptelor de la nceputul acelui m i l e n i u n care s-a zmislit p o p o r u l romn. Fil cu fil, au fost parcurse etapele principale ale istoriei patriei noastre ; l recunoatem pc Mareea cel B trn, mare voievod i domn stpnind i dom nind peste toat ara Ungro-vlahiei i al pri-

www.cimec.ro

lor de peste muni, inc i spre plaiurile tt reti i AmJaului i Fgraului hereg i domn al Banatului, Severinului i de amindou prile pe toat Dunrea, nc i pn la marea cea mare..." V a l u r i de ovaii subliniau momentele evo cate. Pe latura d i n faa t r i b u n e i oficiale, sute de t i n e r i mnuiau cu dibcie p a n o u r i m u l t i colore, ntr-o micare v i e , care nsoea n treaga desfurare de alegorii istorice. Prindea contur c h i p u l l u i tefan cel Mare, erau

amintite locurile glorioaselor btlii de la Vaslui, Baia, Neam i Suceava ; n faa o c h i l o r notri apreau M i h a i V i t e a z u l , T u d o r d i n V l a d i m i r i , Nicolae Blcescu, A v r a m Iamcu, A l e x a n d r u l o a n Cuza... Imensa mas de interprei, cea m a i numeroas participare la u n spectacol d i n ntreaga istorie a specta colelor evocatoare, sugera unitatea ntregului popor, contribuia maselor la furirea celor m a i i m p o r t a n t e momente ale istoriei p a t r i e i . Peste marea de oameni, glasuri tuntoare 5

www.cimec.ro

www.cimec.ro

rosteau v e r s u r i l e : Sntem romni de mii de ani. statornici n rotundul carpatin R c i n v i a u n faa o c h i l o r notri p a g i n i l e g l o rioase ale revoluiei de l a 1848 ; rsuna, e v o cnd a l t m o m e n t hotritor, H o r a U n i r i i ; intr- emoionant, v i e r e c o n s t i t u i r e , a m fost m a r t o r i i a s a l t u r i l o r roiorilor i dorobanilor, pe cmpurile d e lupt de l a Grivia, P l e v n a , S m i r d a n i R a h o v a , care a u hotrt, c u v i t e jia l o r , d o b i n d i r e a Independenei d e stat a Romniei. Dup A l b a l u l i a a n u l u i 1918, dal care marcheaz f o r m a r e a s t a t u l u i u n i t a r r o mn, o nou fil d i n c a l e n d a r u l i s t o r i e i : 8 m a i 1921, crearea P a r t i d u l u i C o m u n i s t R o mn. I m a g i n i gritoare nfiau m o m e n t e d i n l u p t a comunitilor, n a n i i crnceni a i ilegalitii, pin la episoadele insureciei n a ionale a r m a t e antifasciste i a n t i i m p e r i a l i s t e d i n august 1944, nfptuit i condus de p a r t i d , care a deschis calea p r o f u n d e l o r t r a n s formri sociale i revoluionare d i n ara noastr. i, iat, a n i i construciei panice, p r o f u n d t r a n s f o r m a t o a r e , p e care-i triete ara, sub conducerea neleapt a tovarului Nicolae Ceauescu. 0 srbtoare a cntului i m u n c i i , a b u c u r i e i . nsufleit d e oimii p a t r i e i , d e p i o n i e r i , d e t i n e r i , prini n d a n s u r i nmeitoare, o parad a o b i c e i u r i l o r p o p u l a r e , a |>ortului, cntecului i j o c u l u i , a t u t u r o r care triesc, e g a l i , n v a t r a strbun. G r u p u r i d e interprei nfiau, n scene ritoare, a m p l a a c t i v i t a t e constructiv ce se desfoar p e toate m e l e a g u r i l e rii. Pe p r i m a

fil a u n e i imense cri deschise n c e n t r u l s t a d i o n u l u i sttea scris Spre comunism, n zbor". I m a g i n i l e d e pe ecrane evocau v i z i t e l e de l u c r u a l e tovarului Nicolae Ceauescu n d i f e r i t e localiti i judee a l e rii, soliile de pace i prietenie i n d i f e r i t e pri ale l u m i i . A u fost evocate, de asemenea, grelele n cercri p r i n care a t r e c u t p o p o r u l n o s t r u , dezlnuirea oarb a forelor n a t u r i i ; i drzenia, e r o i s m u l , u n i t a t e a de n e z d r u n c i n a t cu care, sub conducerea p r i m u l u i brbat a l rii, i-a regsit ara s u f l u l i c h i p u l , c o n t i n u ndu-i opera de construcie a s o c i a l i s m u l u i i c o m u n i s m u l u i . Ca o expresie a simmintel o r ntregii naiuni, a rsunat, s o l e m n i g r a v , legmntul : Noi, ara, pe-al nostru erou l urmm ! Jurm s-l urmm ! Jurm ! In frunte cu omul n toate uman. De Independen legai pe vecie. Noi, fiii pmntului daco-roman. Jurm s rmi pentru veci. Romnie, Un liber, ferice popor suveran, Popor suveran ! Jurm !". Jerbe d e a r t i f i c i i brzdau corul. I n t r - u n s i n g u r glas, m i i d e o a m e n i i n t o n a u i m n u l E scris pe tricolor unire !" I n a c o r d u r i l e acestui s i m b o l i c i m n , sub l u m i n i l e m i i l o r de tore, s-a ncheiat m a r e l e spectacol festiv de dicat mplinirii u n u i veac de l a cucerirea Independenei de stat a Romniei.

T e a t r u l B u l a n d r a " a p r e z e n t a t , n sala de festiviti a ntreprinderii T r i c o d a v a " , spec t a c o l u l Curcubeu peste Dunre, pe u n scena r i u e l a b o r a t d e a r t i s t a emerit I r i n a Rchieamu. A u t o a r e a a mbinat c u inteligen spre evocarea a n u l u i eroic a l rzboiului p e n t r u Independen p a g i n i emoionante a l e s c r i i t o r i l o r notri c l a s i c i i c o n t e m p o r a n i , d e la A l e c s a n d r i i Cobuc l a Demostene Botez, Geo Bogza, M i h u D r a g o m i r , A l Andrioiu. S-a realizat, astfel, d i n t r - o subtil ntreesere a p r e z e n t u l u i evocator i a t r e c u t u l u i eroic, n e m i j l o c i t trit, o puternic i m p r e s i e d e m e morie vie. Spectacolul, conceput d e r e g i z o r u l Petre Popes cu, a a v u t c a r a c t e r u l u n u i c e r e m o n i a l care ' las i s t o r i a s se a u t o e x p u n , p e n t r u a l u a cunotin d e sine. A c t o r i i care a u c i t i t

p a g i n i l e d e r e p o r t a j aezai n faa a r f e c h i n i l o r a u nchipuit, m e t a f o r i c , coperile u n e i cri, ntre care erau nchise t e x t e l e l i r i c e i d e elan p o e t i c r o s t i t e d e ceilali a c t o r i . N u p u t e m retri m i e z u l v i u a l i s t o r i e i a s cuns n nveliul evocrii dect p r i n c m tec i poezie, iat ideea plastic a ordonrii r e g i zorale. A c t o r i i G i n a Petrin, R o d i c a S u c i u , I o a M a tache, George Oancea, Cornel Co m a n . M i r c e a Bata, D i n u D u m i t r e s c u i Jean R e d e r s-au druit cu cldur p o e m e l o r , b a l a d e l o r i e v o crilor recitate, comunicndu-le f i e ou sobrie tate, f i e , cnd e r a c a z u l , cu t e n s i u n e a pe care o p r e t i n d e a ncrctura l o r emoional. Cunoaterea p r i n cuvnt a fost completat de u n f i l m d e m o n t a j prezentnd i m a g i n i ale eroicelor btlii d e l a P l e v n a , Grivia i Smrdan, u n b o g a t m a t e r i a l i c o n o g r a f i c a l acelor l o c u r i bogate n r e l i c v e scumpe n o u . I m a g i n i l e s-au p e r i n d a t p e u n ecran f l a n c a t de c u l o r i l e d r a p e l u l u i romnesc, p e care se a l u n g e a u , compuse d i n l u m i n i i u m b r e , c o n t u r u r i l e e m b l e m a t i c e a l e e r o i s m u l u i i b i r u inei : penele Curcanilor". U n c a d r u decora t i v i n g e n i o s , semnat d e scenografa Doris Jurgea.

Constantin Radu-Marla
7

www.cimec.ro

CAIETE DE SPECTACOL
n ca firul tradiionalelor noastre caiete de spectacol", ne fixam, n acest numr, asupra Curcanilor, montare realizata in studiourile televiziunii, cu piesa centenar a lui Grigore Ventura eveniment artistic cu multiple semnificaii istorice, patriotice i profesionale.

Curcanii"
de Qrigore Ventura la

TV

D a t a o m i s i u n i i : 20 a p r i l i e 1977. Adaptarea pentru televiziune : V I R G I L B R A D A E A N U si A N C A O V A NEZ-DOROENCO. Regia : ANCA OVANEZ-DOROENCO. Regia de m o n t a j : D O I N A A N A S T A S I U . Decoruri : V A S I L E ROT A R U i I O N O L A R U . Costume : D U MITRU G E O R G E S C U . Opera tor-scf : E D W I G A A D E L M A N . Muzica : TE F A N ZORZOR. Operator f i l m : CON S T A N T I N C H E L B A . Redactor : I O A N A PRODAN. Distribuia : D I N A C O C E A , V A L E R I A S E C I U , C A R M E N GA L I N , J O R J VOICU, T R A I A N STANESCU, D A N NUU, VASILE NIULESCU, SE BASTIAN PAPAIANI, MIIIAI MEREUA, J E A N L O R I N FLORESCU, D U M I T R U ONOFREI, I L E A N A POPOVICI, A D R I A N PINTEA.

VIRGIL BRADAEANU

Actualitatea unui text centenar


G r i g o r e V e n t u r a (18401909), c r i t i c d r a m a t i c r e p u t a t , m u z i c i a n i d r a m a t u r g , a scris p r o l o g u l i p r i m e l e dou acte ale d r a m e i naionale Curcanii c h i a r pe f r o n t . L a o mas tic l u c r u improvizat, n c o r t u l cpitanilor de a r t i l e r i e Grmticescu i Tomescu, r e p o r t e r u l de rzboi V e n t u r a a simit nevoia i a gsit t i m p ca, p r i n t r e relatrile destinate gazetelor, s conceap i s atearn pe h i r t i e o anipl l u c r a r e dramatic. Scris cu f e r v o a r e , c o n t a minat de atmosfera de druire specific acelor z i l e , nclzit d e faptele eroice crora d r a m a t u r g u l le era m a r t o r , nseninat de s i m p l i t a t e a pe care o mbrca a u t e n t i c u l patetism a l l u p t e i i a l j e r t f e i , piesa Curcanii avea s f i e terminat i definitivat de a u t o r l a Galai, oraul su n a t a l , u n d e , n acelai a n 1877, l a 9 d e c e m b r i e , a fost reprezentat, cu m a r e succes, de c o m p a n i a condus de F a n i T a r d i n i i d e A l e x a n d r u Vldiccscu. Curcanii l u i V e n t u r a a u fcut s bat n u n u m a i i n i m i l e glenilor ; peste puin, piesa avea s f i e jucat, t o t c u succes, l a Teatrele Naionale d i n Bucureti i d i n Iai. Succesul a u t e n t i f i c a valoarea piesei, capacitatea ei de a r e d a v e r i d i c i i m p r e s i o n a n t o stare d e f a p t , ntr-o perioad istoric incandescent. Aa a u fost v r e m u r i l e i o a m e n i i care le-au furit, c u m st nscris, v i u , n p a g i n i l e piesei l u i V e n t u r a ; c este aa, o arat p r i m i r e a

www.cimec.ro

' -

4 IM M

I . NAIONALI'
KOMv s l

CURCANII
t>ru.

UISOLftla PEN LV
*taft V ' * " 1 <

Hom Orvi>i
* ' '
;

* '

* * '<'->

-MU,

iAWTO. <* W f*

J P K H S O A M I.| S

Aii** ** te imn** Omit, Of** * 4


MIM. A * * M <i< ft****

KM MPM tlfcwt,

* - u . i' - -

i>Sl t >S:
;

4 ** n---r*

.
. . . .

. . . . . . . ftwstop

...
, . .

M * . &**. fi-** ! }.

m mm>

r :<-.,<,
KN*4i
g.ii, >...>

, r
.

'

jW * . . . . . . . . . . .
iMhrKto.
MrtMMril

I . , '

, ]

* Wif,

9tf ABgg^

t.

i**ir**,!i

I , 1* Tter s l * Orri*. Actt H. S U|f. $*ais a D o* Afc***a. M, n T<t4f# J s I * Saswh. < A<fal f f . > Ambiani, !* 2* Jf.eivw, ; Jpt K O I U L. 11X51*,
***** U S . >~ *> IH t fc, !*t> ! few.

Sting, afiul s p e c t a c o l u l u i C u r c a n i i " , p r e z e n t a t l a T e a t r u l Naional d i n Bucureti, l a 12 m a r t i e 1878.

i*0t}M&tt i * $ i r Hr*. *** i * m iimif


*>M**J!. ft. I * * * * * f i * * * .

Sus, C u r c a n i i " l a T e a t r u l Naional d i n Bucureti. D e l a sting l a d r e a p ta : I . Dumitrescu-Coloni, Vasile T o n e a n u i A u r e l A l h a n a s e s c u . de t e a t r u alctuit Jos, A n s a m b l u l d i n soldaii r e g i m e n t u l u i I de G e n i u , care a i n t e r p r e t a t piesa; C u r c a n i i " n a n u l 1902. I n p r i m - p l a n , a c t o r u l Con s t a n t i n Tnasc, conductorul ansam blului.

www.cimec.ro

de care s-au 'bucurat spectacolele n faa u n u i p u b l i c 'din r i a d u l cruia n u p u t i n i p a r t i c i paser l a lupt, pe f r o n t , l a ambulane, i n spitale. E c o u l a rmas s t a t o r n i c ond piesa a fost reluat ; a fost f i e r b i n t e aplaudat i n 1883, l a Bucureti, i a reprezentat p r i n c i p a l u l e v e n i m e n t a l s t a g i u n i i 1897>18'J8 a Naionalului d i n Capital, cnd a nregistrat n u m a i puin de 18 spectacole (ceea ce este f o a r t e m u l t , dac se ine seama de numrul de r e p r e zentaii la care a j u n g e a , a l u n e i , i n t r - o stagiune, o m o n t a r e remarcabil). Aadar, d u p trecerea a douzeci de a n i de la premier, piesa nu n u m a i rezista, d n r nregistra u n deosebit rsunet, pe care nu-1 p i e r d e n i c i n stagiunea 19071908. Publicul n u m a i era acelai, alii erau a c t o r i i ; d a r aceeai era piesa, aceeai, p r i m i r e a de care se b u c u r a ceea ce presupune a n u m e caliti, c o n f i r m a t e de v r e m e . ntr-adevr, p r o f u n d i m p r e s i o n a t de e r o i s m u l c o l e c t i v , de m e m o r a b i l e l e aciuni v i t e jeti, de ononeni i de fapte, G r i g o r e V e n t u r a a cutat ca. p r i n Curcanii, s omagieze ostaii romnii, pe cei care a u dus g r e u l , a u cucerit r e d u t e , a u inscris v i c t o r i i i le-au pltit cu viaa, intrnd, p r i n fapta l o r , n u n u m a i i n istorie, c i i i n plmada sufleteasc a fiecruia d i n t r e cei care a u rmas i n via, ca i a celor ce se nteau i n t r - o ar independent. E r o i i l u i sint ostaii r o m a n i , muli, m a r e a m a j o r i t a t e , piu m a i i e r i . rani, c u d r a g de ar i d o r de sat, c u speran n zile m a i b u n e p e n t r u cei ce s-ar ntoarce acas : c r o i snt ar Lung, Stan, Serbian i eii' alii, eroi s i n i cpitanii C o r o i u i L u p i i , oameni do a r m e , o a m e n i obinuii ; eroine snt f e m e i l e caro, pe f r o n t sau i n spatele f r o n t u l u i , slujesc l u p t a , ngrijesc rniii l a ambulane, nfrunt gloanele, lucreaz i n spitale. Aceti brbai c r o i si aceste f e m e i t a r i , n specifica l o r gingie, a u aezat pe fgaul i s t o r i e i u n d r e p t a l n e a m u l u i , condiie vital a existenei p o p o r u l u i romn : Independena de stat. Prelund starea l o r de s p i r i t , piesa este stenic ; c a r a c t e r u l ei a n g a j a t , m e s a j u l p a t r i o t i c , a u t e n t i c i t a t e a personajelor i a situaiilor, credina i n dreptatea cauzei, contiina d a t o r i e i de a p a r t i c i p a la mplinirea u n u i f a p t de importan crucial explic succesul de care s-a b u c u r a t , la v r e m e a p r e m i e r e l o r i dup aceea. Acestea snt, d e a l t f e l , i calitile care ne-au dus, autzi, l a alegerea i l a adaptarea p e n t r u t e l e v i z i u n e a d r a m e i naionale Curcanii i care i - a u c o n f i r m a t efec t u l a s u p r a p u b l i c u l u i de a z i , d u p u n veac de existen literar. A d a p t a r e a a urmrit is pun n valoare d o m i n a n t e l e piesei l u i V e n t u r a , t o t ceea .ce a m artat m a i sus c face m e r i t u l ei deosebit, p r o c e d i n d la reliefare p r i n redueiuni, trecnd peste scene m a i puin elaborate de ctre s c r i i t o r , peste m o m e n t e crora le lipsete a d i n e i inea, ntr-o lucrare oare s n u uitm are virtui, d a r i l i m i t e l e r e p o r t a j u l u i d r a m a t i c , i care se r e s i m t e , n s t r u c t u r a sa literar, de pe u r m a p r o m p t i t u d i n i i Cu care a fost scris. Hotrtoare rmn, ns, calitile, pe care adaptarea p e n t r u t e l e v i z i u n e a a v u t p r i l e j u l i a cutat s le pun n lumin.

ANCA OVANEZDOROSENCO

Conspect regizoral
Adaptarea
D e l a p r i m a lectur, piesa Curcanii m-a impresionat p r i n caldul, v i b r a n t u l ei patrio tism. O c h i de r e p o r t e r , G r i g o r e V e n t u r a , m a r t o r al evenimentelor, a surprins m o m e n t u l isto r i c d i n d i f e r i t e u n g h i u r i : al soldailor (Ion, ar Lung, S t a n ) , acei soldai venii de

la p l u g ' , care, aa c u m tiu s-i verse s u doarea i n pmntul strmoesc, tiu s-i verse i sngele p e n t r u a-1 apra*' ( C o r o i u ) , care, n m o m e n t e l e de rgaz, viseaz c snt acas i v o r f i scutii de b i r pe zece a n i " (ar Lung) ; al ofierilor (cpitanii Coroiu i L u p u ) , care i-au prsii m a m a sau i u b i t a , c o n f o r t u l cminelor, p e n t r u a apra, c u a r m a n min, independena rii ; al femeilor ro mne care s-au d e d i c a t ngrijirii rniilor la ambulanele de pe f r o n t (Tinca B a d i a n u ) , m a m e crora le pleac f i i i l a lupt (doamna A l b e a n u ) i fete care-i urmeaz l o g o d n i c i i (Adela) ; al negustorilor, p e n t r u care rzboiul nseamn n u m a i s c u m p i r e a vieii i scderea p r o f i t u r i l o r (Baoalovici) ; al reporterilor str ini,, care, impresionai d e v i t e j i a u n u i att de ,^brav p o p o r " , a u lsat, peste a n i , mrturii scrise despre faptele de e r o i s m ale soldailor notri i despre m a r e l e l o r a p o r t l a ctigarea rzboiului. Desigur, inteniile r e p o r t e r u l u i G r i g o r e V e n t u r a snt l i m p e d e creionate, d a r integrarea l o r ntr-un v i g u r o s c o n f l i c t d r a m a t i c este m a i puin realizat. mprirea piesei n acte care se petrec n acelai loc de joc n u m i t , ge neric, i,,Tabra r o m n " , fr alte d e t e r m i -

www.cimec.ro

nri , simpla sugerare a atmosferei frontu l u i p r i n dialog i p r i n intercalarea unor povestiri retrospective n u snt suficiente pen tru a dimensiona o realitate complex. Prima sarcin a adaptrii pentru televiziune a lost plasarea dialogurilor n contextul unor secvene care sa oglindeasc, fiecare, u n alt aspect a l vieii de front prin spaiu de joc. atmosfer, aciuni, relaii. Pentru aceasta fost necesar o documentare ampl, pe baza unor cri de m e m o r i i i a unor albume cu desene ale martorilor oculari.

Imaginea
Dac, n teatru, relaia regizor-scenograf este doar una dintre componentele actului de creaie, n spectacolul de televiziune ea de vine primordial i se ntregete i n relaia regizor-scenograf-operator. Acest trio colabo reaz la realizarea imaginii, veritabil celul v i f a teatrului la televiziune. Imaginea poate fi u n prim-plan a l personajului, u n plan paierai sau un detaliu : dou mini care frmint un bo de mmlig ; degete subiri de fat, care ntind fese splate ; cizme mr luind n noroi ; picturi de ploaie pe faa obosit a u n u i soldat. ncadrat de paiele unui adpost improvizat, care trezesc aducerioiminte d i n v r e m u r i de pace ; u n vals ntr-im parc, u n vals ireal, simbol a l unei i u b i r i d i n a h timp (scena Lupu-Adela-Bacalovici, sec ven filmat) ; sau privirea tulbure a u n u i rnit, care, n ultima clip a vieii, i a m i n tete imaginea nceoat de ploaie a femeii iubite (scena Coroiu-Tjnca Radianu, secven filmat) d i n nou, u n memento simbolic, dedicat i u b i r i i nscute pe front, p r i n t r e gloane, maruri, plecri fr certitudinea n toarcerii. Ca regizor de teatru aflat la p r i m u l con tact cu camera de luat vederi, a m fost fasci nat de posibilitile de investigaie n psiho logia personajelor i de creare a atmosferei, ie care aceasta le ofer ; ntr-un cuvnt, de puterea ei de a nsuflei, p r i n detalii, u n text dramatic. Imaginea, operind p r i n selec ie ei esenializare, semnific ; materialitatea ci este o revelaie pentru cel obinuit s lucreze, n p r i m u l rnd, cu ajutorul cuvntului. Pe de alt parte, privirea" camerei de luat vederi apare, cumva, limitativ, ea f i i n d efectul u n u i proces de descompunere a ntre gului. I n p r i m a zi de decupaj, am simit camora ca f i i n d rigid, u n a u x i l i a r tehnic care, fragimentnd, risc s distrug relaia v i e dintre actor i spectator i chiar dintre perso naje, ca i relaia acestora cu spaiul de joc, aa cum eram deprins s-o utilizez n scen. I n continuare, a m descoperit deosebirile elementare i a m nceput s le exploatez : privirea spectatorului de teatru (i, i m p l i c i t , a regizorului de teatru) este frontal i gene ral ; n schimb, ochiul camerei (cu care e l se identific) se afl peste tot, privete d i n

...Am cutat s mbogim perso najele, oferindu-Ie aciuni fizice con crete, care s dea veridicitate dialo g u l u i . . . " (in p r i m - p l a n , sus, Valeria Seciu i Trai.ui Stnescu). ...Am ncercat s f i m reporteri de front, scond n eviden atmosfera traneelor..." (n imaginea de jos. Vasile Niulescu, M i h a i Mereu, Sebasti an Papaiani). orice u n g h i , d i n interior spre exterior i i n vers, decorul de platou sitund actorul ntr-un spaiu complex. I n adaptare, am cutat, deci, s realizm o variaie a ambianei n care se petrec diferitele secvene, pentru a ouprinde ct m a i complet aspectele vieii de front : adpostul soldailor, bordeiul u n u i ofier, traneele, somnul d i n j u r u l focului de b i vuac, tulburat de glasul santinelei, soldaii, n pauza dintre atacuri, fcnd scri i pari pentru salt, femeile, n faa ambulanelor, splnd fee, doctorul pansnd rniii n cortul sanitar etc. La rndul su. scenograful trebuia s ofere, p r i n decor, posibilitatea unor cadre n care o creang, o bm, o streain pe care se pre linge apa, o ngrmdire de saci. o mpleti tur de nuiele, o mas de sondur cu u n 11.

www.cimec.ro

f e l i n a r s creeze sugestia spaiului de d i n c o l o de c a d r u . Vasle R o t a r u s-a d o v e d i t u n co l a b o r a t o r desvrit ; spaiul creat de el este o l u m e real, expresiv, poetic, i n care acto r u l poale f i pus i n relaie c u m e d i u l , i a r acesta poate i i p r i v i t n adncime. D e c u p a j u l conceput pe hrtie este c o n firmt sau m o d i f i c a t i n l u c r u l cu o p e r a t o r u l , pe p l a t o u . Amu a v u t n o r o c u l s gsesc n Edwiga A d e l m a n u n artist echilibrai, dublat de u n profesionist e x i g e n t , cnre refuz f r u museea gratuit i efectul n sine, tratnd i m a g i n e a ca pe u n m i j l o c de cunoatere, nc de la nceput, a m s t a b i l i t c n u v o m urmri o compoziie geometric, estetizant, a c a d r e l o r ; a m ncercat s obinem s e n t i m e n t u l f i r e s c u l u i , s s u r p r i n d e m personajele n a t i t u d i n i c i t m a i n a t u r a l e .

Actorul
A m urmrit, n p r i m u l r i n d , autenticitatea comportrii a c t o r u l u i ; o c o m p o r t a r e e l i b e rat de corsetul construciei m o m e n t u l u i " , fireasc, pe care camera de l u a t v e d e r i s-o poat s u r p r i n d e i n d i f e r i t e ipostaze. De m u l t e o r i , n procesul repetiiei de tea t r u , reluarea, fixarea m o m e n t u l u i duc la p i e r derea f i r e s c u l u i , a spontaneitii reaciei i n i iale. Pe p l a t o u , o situaie scenic, odat creat, rmne irepetabil, f i i n d nregistrat; televiziunea ofer, astfel, interpretrii neb n u i t e posibiliti de descoperire a p r o p r i u l u i su adevr. D i n p u n c t de vedere r e g i z o r a l , cel m a i i m p o r t a n t l u c r u , n m u n c a c u a c t o r u l , pe pla t o u , este p u n e r e a acestuia n situaie. A m fcut, c u distribuia, n u m a i l e c t u r i la mas ; a m a n a l i z a t t e x t u l , l - a m c i t i t logic, fr a cuta nuane a n u m e , i a m analizat r e l a iile d i n t r e personaje. Cunoscnd sarcinile per s o n a j u l u i i r e p l i c i l e sale, a c t o r i i au v e n i t d i r e c t i n decor, mbrcai n costume i a v n d la dispoziie recuzita. A m e x p l i c a t situaia, a m fcut o schi d e micare i a m nceput s d e c u p m . A u fost scene pe care le-am nregistrat i m e d i a t dup d e c u p a j , p r e f e r i n d repetiiilor oteva v a r i a n t e posibile nregistrate. i, m i ntotdeauna v a r i a n t a ultim a fost cea m a i bun... R o l u r i l e n u ofer p a r t i t u r i prea d e z v o l t a t e i n u snt prea d a r n i c e n ce privete s u b t i l i tatea i adncimea investigaiei luntrice; d i m potriv, t e x t u l sufer de o anumit artificioz.itate a d i a l o g u l u i . A m d i s c u t a t cu interpreii acest aspect i a m cutat s mbogim per sonajele punndu-le n d i f e r i t e situaii, ofer i n d u - l e aciuni fizice concrete, care s dea v e r i d i c i t a t e d i a l o g u l u i . Aceste exerciii de i m provizaie reprezint o bun cale de acces n abordarea relaiei c u p a r t e n e r u l , n descifra rea u n o r p o s i b i l e m e a n d r e sufleteti ; cci a c t o r u l de t e l e v i z i u n e , ca i a c t o r u l de f i l m . trebuie is f i e i n v e n t i v i att de firesc nct, stpn pe m i j l o a c e l e sale de expresie, s l e poat i g n o r a n faa camerei de l u a t v e d e r i ; a i c i , o situaie fals, o relaie artificial pot f i fatale interpretrii, camera amplificnd, p r i n d e t a l i i i p r i m - p l a n u r i , t o t ceea ce este c o n fecionat sau g r a t u i t . n condiii ideale dc l u c r u , p l a t o u l de tele v i z i u n e poate d e v e n i u n l a b o r a t o r de creaie a i m a g i n i i adevrate, d e o e x p r e s i v i t a t e m a x i m , n slujba t r a n s m i t e r i i m e s a j u l u i operei de art. I n c a z u l m e u , l a Curcanii, n u poate f i v o r b a , nc, de performane pc acest d r u m ; deocamdat, a fost u n p r i m c o n t a c t cu o nou m o d a l i t a t e de expresie a r t i s t i c a , desco perirea fascinant a u n u i i n s t r u m e n t a crui vibraie specific mi place s cred c o s i m t .

Echipa
T r e p t a t , d e c u p a j u l regizoral se transform d i n idee i n i m a g i n e , p r i n t r - u n efort colectiv care rmne necunoscut p u b l i c u l u i i, de cele m a i m u l t e o r i , i c r o n i c a r u l u i . Ca r e g i z o r , ns, ncepi s-i sinii" pe cei ce se afl n spatele camerelor, s le cunoti p e r s o n a l i t a tea, s-i i d e n t i f i c i dup compoziia c a d r e l o r , dup subtilitatea micrii a p a r a t u l u i , dup ndrzneala u n o r u n g h i u r i neateptate. n m u n c a pe p l a t o u , echipa este u n ade vrat o r g a n i s m , n care fiecare element poate reprezenta u n s t i m u l sau, dimpotriv, o frn : d e r e g i z o r u l de m o n t a j de precizia minilor sale, de atenia sa ncordat de p i n d e nlnuirea c a d r e l o r ; p i c t o r u l de decor verific i m a g i n e a n m o n i t o r ( t e l e v i z o r u l de c o n t r o l de pe p l a t o u ) , completeaz, schimb, retueaz ; p i c t o r u l de costume este p r e z e n t peste t o t , murdrete o m a n t a , prfuiete ciz m e l e ; r e g i z o r u l de p l a t o u ine m i n t e fiecare indicaie, conduce micrile figuraiei, efectele de p i r o t e h n i e , dozeaz . ceaa, f u m u l , p l o a i a , are grij s fiarb mmliga, menine treaz atenia t u t u r o r i ntreine... c h e f u l de l u c r u . Aceast echip, tensionat de i m p r e v i z i b i l a dinamic luntric a oricrui act de creaie i, i n acelai t i m p , obligat s se ncadreze, cu precizie d e proces i n d u s t r i a l , n l i m i t e l e stricte ale u n u i t i m p de nregistrare f i x , dr m u i t l a secund ceea ce interzice eroarea, aproximaia, c a p r i c i i l e inspiraiei m-a i m presionat p r i n s e n t i m e n t u l responsabilitii c u care a susinut e f o r t u l , atta ct a fost ne v o i e , o p t , zece ore pe z i , pin ce l o t u l a fost aa c u m n e - a m p r o p u s s fie.

12

www.cimec.ro

, . . . . I n adaptare, o variaie a a m b i anei, pentru a cuprinde ct m a i com plet aspectele vieii de front..." (in p r i m - p l a n . Dina Cocea i D u m i t r u O- nofrei).

'*4

DINA COCEA

Un personaj n cutarea adevrului

VASILE ROTARU

Decorul, premisa . a spectacolului

-,

A m p r i m i t cu interes i cu plcere invitaia regizoarei Anca Ovanez-Doroemo, de a cola bora la realizarea spectacolului Curcanii la televiziune. Mrturisesc, n u eram prea ncre ztoare n virtuile t e x t u l u i , m a i ales dup trecerea atitor ani de la premier : un secol poate arunca o pies i n desuetudine. Primele lecturi, primele repetiii m-au convins de tine reea, de prospeimea acestui text scris, cum se stie, n chiar zilele luptelor pentru nea trnare, pe front. R o l u l pe care-l interpretez n u e p r i n t r e cele m a i importante n economia ntregului, d a r e interesant p r i n evoluie. Doamna Albeanu e mam. Ca orice mam, e ngrijorat p e n t r u f i i i ei i n-are c u m s neleag de la nceput c soarta lor este legat t r a i n i c i pentru totdeauna de soarta patriei, l i urmeaz pe front, i abia acolo nelege rostul ei suprem, m a i nsemnat dect acela de mam : rostul ei de ectean a unei ri angajate n lupta pentru neatrnare. D i n vorbe puine, d i n scene scurte i n u ntot deauna argumentate psihologic pn la ca pt a trebuit s compun u n personaj ale crui trsturi eseniale snt buntatea, d r a gostea i nelepciunea : buntatea mamei care dorete binele c o p i i l o r ei ; dragostea o m u l u i pentru pmntul pe care s-a nscut i nelepciunea de a trece peste p r o p r i i l e simminte i de a accepta u n adevr m a i mare, m a i cuprinztor, m a i adine. M-a pasionat munca n aceast echip, n care Anca Ovancz-Doroenco, la p r i m u l c i contact cu televiziunea, a tiut s nvee ime diat secretele profesiunii i s ne transmit t u t u r o r pasiunea pentru acest text, lucrat n zilele cnd srbtorim cu toii marea aniver sare, Centenarul Independenei.

Rolul scenografului n echipa care rreeaz un spectacol de televiziune este, ntructva, a l t u l dect i n teatru ; pe scen, cu toat i m portana pe care decorul o ponte dobndi, n funcie de datele montrii, el nu este n u are voie s fie determinant (n ultim instan, poate s i lipseasc) ; pe platou, dimpotriv, scenograful este cel care pe baza decupajului regizoral i a posibilitilor tehnice de care dispune ofer premisele spectacolului. N u n u m a i concepnd i con struind ansamblul concret care reprezint o ambian, eman o atmosfer etc., ci fapt esenial organiznd spaiul de aa manier nct s permit plantaia celor patru ca mere de luat vederi, care lucreaz conco m i t e n t , astfel nct acestea s poal avansa i s se poat retrage, surprinznd aciunea d i n cele m a i interesante u n g h i u r i , fr s se jeneze una pe cealalt ; aceasta nseamn, totodat, a f i x a coordonatele micrii actorilor n decor. Cu alte cuvinte, gndind i definind cadrul plastic, scenograful ofer suportul m a terial a l i m a g i n i i ; operatorul este ochiul sen s i b i l care o capteaz, dndu-i indispensabila coloratur afectiv. Firete, existnd o mare varietate de e m i siuni, decorurile televiziunii snt i ele extrem de diferite. Montarea piesei Curcanii presu-

www.cimec.ro

13

fost

L u m i n a de contrast, clar-obscur, folosit l a scenele d i n tranee, a nlocuit, i n scena s u r o r i l o r de caritate, cu it gam larg de g r i u r i . . . "

www.cimec.ro

punea u n decor le atmosfer, multifuncio n a l . A m mprit l u c r u l n p l a t o u i n dou etape, i n funcie de cele apte d e c o r u r i ne cesare (dou i n t e r i o a r e i c i n c i exterioare) ; mpreun c u c o l a b o r a t o r u l m e u , I o n O l a r u , le-am r e z o l v a t , grupndu-le dup gen, i n plantaie c o m u n , p r i n f u n d a l u r i d e .perspec tiv i p r i n alegerea u n o r elemente c o n s t r u i t e realist, dozate i dispuse astfel nct s p e r mit v a l o r i f i c a r e a t u t u r o r valenelor t e x t u l u i . I n t e r i o a r e l e n u p u n e a u p r o b l e m e deose b i t e ; i n s c h i m b , exterioarele se anunau m a i pretenioase dect de obicei. T o t ceea ce este scen de f r o n t s-ar f i r e z o l v a t , n l i m i t e l e conveniei teatrale, p r i n t r - u n s i n g u r decor ; l u c r u nepermis la T V , cci s p e c t a t o r u l u i aflat n faa m i c u l u i ecran t r e b u i e s-i o f e r i , p e n t r u a - i c a p t a atenia i a i-o menine treaz, o continu defilare de i m a g i n i n o i . A c e l u n i c decor, f r o n t u l , s-a d i v e r s i f i c a t , deci, d e v e n i n d adpost, b o r d e i , tranee, tabr etc. Pe u n spaiu r e l a t i v restrins circa 500 de m e t r i p trai ca o insul nconjurat de traseul erpuit a l traneei, s-au g r u p a t cele c i n c i d e c o r u r i d e e x t e r i o r , n dou m a r i ambiane care, p r i n s i m p l a micare a camerei sau schimbare a u n g h i u l u i d e vedere, s poat suporta sarcinUe tu,turor l o c u r i l o r de joc i m puse d e d e c u p a j u l r e g i z o r a l ( d e c o r u r i aan u r n i te c u dubl v e d e r e " ) . I n rest, soluia particular gsit fiecrei secvene ine de posibilitile aproape n e l i m i t a t e ale acestui i n s t r u m e n t s u p l u care este televiziunea i de secretele" m e s e r i e i . Obiec t i v u l a p a r a t u l u i de t e l e v i z i u n e creeaz perspec tiv m a i m a r e d e o i t n cinematograf. tiind c se lucreaz la scar" (ceea ce micoreaz a n s a m b l u l i-1 epureaz de accidentele" greu p e r c e p t i b i l e ) , u n d e a l care apare pc m i c u l ecran nalt, ndeprtat, cu a r b o r i i cu gar d u r i , este, n r e a l i t a t e , o m o v i l aflat l a ciiva m e t r i , c u grduuri i c u pomiori s u b dimensionai ; senzaia adncimii se obine aeznd o b i e c t u l o creang, de pild pe u n s t a t i v a f l a t n a p r o p i e r e a o b i e c t i v u l u i , l a o a n u m e distan d e f u n d a l . Cu elemente s i m p l e i necostisitoare (copaci adevrai, ndui d i n pdure, c i u l i n i , iarb, g a r d u r i de nuiele mpletite aflate n zestrea noastr de recuzit), alese c u grij, p e n t r u semnificaia l o r cci aglomerarea sufoc asemenea u n i v e r s u r i l i l i p u t a n e , n v r e m e ce u n d e t a l i u i n s p i r a t poate f i i n v e s t i t cu for de s u gestie i proiectate pe f u n d a l u l d e pnz pictat, a m r e a l i z a t , d e s t u l de uor, scene de efect. Toate acestea, e c h i p a de o p e r a t o r i le-a e x p l o a t a t c u a j u t o r u l l u m i n i i : ca n pictur, o l i n i e desparte cerul" de p m n t " : l u m i n a d e jos, n c o n t r e - j o u r , c o m u n i c emoie. T r e b u i e precizat : dei i m a g i n e a i apare p r i v i t o r u l u i n a l b - n e g r u , p e n t r u ca g r i u r i l e s fie strlucitoare, sensibile, p e n t r u ca ntreaga gam a efectelor d e lumin s se poat des fura, d e c o r u r i l e se realizeaz color. (Am n u n t interesant, d i n p u n c t u l de vedere a l psihologiei p r o c e s u l u i d e creaie : i n t e r p r e tarea n decor a l b - n e g r u ncercat, d i n considerente d e economie n u d rezultate

artistice ; n i c i a c t o r i i , n i c i echipa tehnic n u izbutesc, orict s-ar strdui, s nlture a p a t i a , reaciile m o n o c o r d e , d e p r i m a r e a ce se i n s t a leaz...) A v n d l a a c t i v experiena a a p r o x i m a t i v 170 d e d e c o r u r i T V , mi p o t ngdui s a p r e ciez Curcanii ca u n m o m e n t de l u c r u nsufle it i creator p e n t r u ntreaga echip, bazat pe colaborarea f a c t o r i l o r c u s a r c i n i precis de terminate. L a p r i m a ei m o n t a r e de t e l e v i z i u n e , r e g i zoarea A n c a Ovanez-Doroenco a d e m o n s t r a t m u l t e caliti d e realizator de e m i s i u n e , p r e c u m i pricepere n a o r g a n i z a m u n c a n c a d r u l s i s t e m u l u i de l u c r u n p l a t o u ; ea n-a l u a t de-a gata p r o p u n e r i l e scenografiei, c i a v e n i t c u un d e c u p a j reprezentnd u n p u n c t de vedere c o n t u r a t ; mpreun i cu operaloarea-ef, E d w i g a A d e l m a n , a m discutat, a m reconsiderat, a m adugat i a m e l i m i n a t , att n faza de concepie ct i n t i m p u l repetiiilor, ajungnd la u n r e z u l t a t care, cred, a c o n t r i b u i t l a realizarea u n u i spectacol i z b u tit-

H EDWIGA ADELMAN

Din u n g h i u l operatorului
M o n t a r e a piesei Curcanii a l u i Grigore V e n t u r a s-a Tealizat p r i n colaborarea i t u t u r o r fac torilor creatori a i T V . P e n t r u echipa d e i m a g i n e , piesa a p u s d o u p r o b l e m e m a i grele. n p r i m u l rind, f i i n d scris a c u m o sut de a n i , este, stilistic, o a r e c u m depit. D i s c u tnd acest aspect cu regizoarea A n c a Ova nez, coautoarea s c e n a r i u l u i , a m hotrt s r e a l i zm o compoziie a cadrelor m a i puin c l a sic, s f o l o s i m c h i a r cadre gen r e p o r t a j , s n u evitm amorsele neclare sau p o r t r e t e l e m a i puin l u m i n a t e . A m ncercat s f i m r e p o r t e r i de f r o n t " , scond n eviden a t mosfera traneelor. Camera a adus n p r i m p l a n soldaii, c u preocuprile l o r c u r e n t e , e v i deniind s p i r i t u l l o r d e s a c r i f i c i u , d e l a s o l d a t l a ofier. Figuraia, adus i ea n p r i m p l a n i c h i a r n g r o s - p l a n , sugereaz c r o l u l p r i n c i p a l n aceast pies 1-a j u c a t , de f a p t , poporul. De asemenea, panoramrile l u n g i pe d e t a l i i snt m e n i t e .s introduc spectatorul n a t mosfera d e f r o n t . Transfocatoarcle s u r p r i n d i rein o c h i i care vorbesc, u n e o r i , m a i gritor dect c u v i n t e l e . A d o u a d i f i c u l t a t e a fost localizarea ; cea m a i m a r e p a r t e a aciunii se petrece n e x t e r i o r , i a r n o i t r e b u i a s realizm t o t u l n studio ; n consecin, att p e n t r u scenograf

www.cimec.ro

15

r i t si p e n t r u r e a l i z a t o r i i i m a g i n i i s-au pus serioase probleme profesionale. A m ncercat ca, p r i n lumin, s creez atmosfera de z o r i , noapte sau / i ploioas. L u m i n a do contrast, clar-obsout, pe caro a m folosit-o la scenele d i n tranee, a m ulocuil-o in scena s u r o r i l o r de c a r i t a t e , ca i i n .scena, ntructva comic, a v e n i r i i l u i liacal o v i c i pe front cu o lumin m a i cald, cu o g.wn larg de g r i u r i . La i n t e r i o a r e , a m folosit d i f e r i t e f o r m u l e de i l u m i n a r e . Scena ntunecat, cu puine pete de lumin, d i n b o r d e i u l ofierilor (ntuneric m o t i v a t , pe do o parte, de l u m i n a lmpii de gaz, i a r , pe do a l t a , de d r a m a t i s m u l m o m e n t u l u i respectiv), este i n contrast c u atmosfera cald a salo n u l u i d o a m n e i A l b e a n u , c u o lumin ce c u p r i n d e o bogat gam de g r i u r i . Doresc s amintesc c reuita i m a g i n i i . n general, i n m o d special la aceast pies, se datoreaz fiecrui echipier i n parte i, n acelai timp. unitii de creaie a e c h i p e i , ca ntreg. M e m b r i i e i snt adevrai artiti, aa c u m n u o dat a u fost numii i alturi de care aim obinut m u l t e succese. E i snt : Constantin Lungii, Alexandru Conduraeho, Nicolae M o d r c a n u i A l e x a n d r u Neme. Schi de l u m i n i p e n t r u scen n deco r u l Salonul d o a m n e i A l b e a n u " : s u p r a feele haurate reprezint plantaia m o b i l i e r u l u i , i a r sgeile, direcia fasciculelor de lumin, de la surs (proiector) la ele m e n t u l de l u m i n a t (actor aflat, c o n f o r m d e c u p a j u l u i , ntr-un p u n c t d a t al deco r u l u i , sau obiect i n v e s t i t cu o a n u m e semnificaie dramatic). Cifra indic n u mrul p r i z e i conectate la o org de l u m i n i cu m e m o r i e , care. n m o m e n t u l n registrrii, execut p r o g r a m u l d a t de ope rator.

I DUMITRU SOLOMON

O restituire emoionanta

N i c i idecu de actualitate n literatur, n i c i ideea dc i m p e r a t i v social sau p o l i t i c i n url n u snt invenii de dat recent. De la Cant e m i r la Blcescu, de la A l e o s a n d f i i Ghica la E m i n e s c u i Caragiale, B o l i n t i n e a n u i Gobuc i. m a i departe, la Cuinii l'ctrescu i A r g h e z i , Rebreanu i Bogza, n e v o i a de pre zen i n a c t u a l i t a t e a fost o permanen a s p i r i t u l u i creator. Confesiunea i a t i t u d i n e a , meditaia i' observaia n u s-au exclus, c i au dat, aproape ntotdeauna, d i m e n s i u n e a real, culoarea personal i v i t a l i t a t e a operei l i t e rare. Simul participrii este, aadar, o mote n i r e literar. Iat c, n zilele care au premers a n i v e r srii u n u i secol de la cucerirea I n d e p e n d e n ei, televiziunea a pus n valoare o pies scris a t u n c i , i n plin a c t u a l i t a t e a l u p t e i . Curcanii de Grigore V e n t u r a (adaptat p e n t r u televiziune de V i r g i l Brdeanu, profesor u n i versitar, istoric l i t e r a r i b u n cunosctor a l evoluiei t e a t r u l u i romnesc, i de A n c a O v a nez-DoroenCO, regizoare do talent, autoarea u n o r interesante spectacole de teatru) este o pies din e p o c " ; ea pstreaz ceva d i n cldura i e n t u z i a s m u l m o m e n t u l u i istoric, d i n e l a n u l p a t r i o t i c , d i n druirea i e r o i s m u l ce a u nsufleit, deopotriv, m i l i t a r i i c i v i l i , n l u p t a p e n t r u mplinirea i d e a l u l u i de secole al p o p o r u l u i romn. Fr ndoial c f o r m a pe care a prezentat-o t e l e v i z i u n e a este i r e z u l t a t u l operaiei de mprosptare" a t e x t u l u i , realizat dc V i r g i l Brdeanu i de A n c a Ovanez-Dorocnco ; ceea ce a d e t e r m i n a t u n limbaj contemporan apt pentru televiziune, o a n u m e rigoare a succesiunii secvenelor, fr s f i fost depite, firete, senzaia de consemnare jurnalistic i caracterizarea s u mar a personajelor. Este b i n e c a u t o r i i adaptrii n-au i n t e r v e n i t prea v i g u r o s n t e x t , p r i n c o r e c t u r i de esen aduse personajelor sau aciunii, lusnd astfel s joace n faa noastr n u n u m a i p u r i t a t e a suav a perso n a j e l o r , d a r i i n g e n u i t a t e a nduiotoare a a u t o r u l u i nsui. I n regia Anci Ovanez-Dorocnco (dac n u m-nel, debutant l a t e l e v i z i u n e ) , piesa l u i Grigore Ventura i-a pstrat simplitatea transparent a comunicrii, amestecul de p a -

www.cimec.ro

tos eroic ce nsoete faptele de a r m e ale osta ilor i ofierilor romni ; intrig amoroas naiv, cnd dragostea domnioarei A l b e a n u p e n t r u cpitanul L u p u este ncercat p r i n t r - o scrisoare ce anun dispariia acestuia, c a r i catur caragialean, cnd e ridiculizat poza gunoas a n e g u s t o r u l u i ambuseat, cpitan p r e c u m Jupn D u m i t r a c h e n garda c i vic. Calitile piesei a u fost v a l o r i f i c a t e ou a p l o m b i n spectacol, astfel c prezentarea f r o n t u l u i , a atmosferei d i n tranee, p o r t r e t i zarea tranilor-ostai. cu acea scen m e m o rabil a mpririi mmligii, sau c u scena j w i n d e r i i s p i o n u l u i " , care este, de f a p t . u n r e p o r t e r englez, a p o i m o m e n t u l a d u c e r i i r niilor, sau anunarea v i c t o r i e i i m o a r t e a u n u i a d i n t r e personaje, a u generat i m a g i n i p l i n e de relief i culoare, n u o dat e m o ionante. A c o l o u n d e p a n a a u t o r u l u i a fost m a i ezitant, frinat de scheme sau de f o r m u l e gazetreti, regizoarea i interpreii a u pus o surdin necesar, trecnd c u discreie peste inabiUtile, scuzabile, ale t e x t u l u i . V a loarea u n o r a c t o r i ca D i n a Cocea, D a n Nuu, V a l e r i a Seciu. T r a i a n Stnescu, Carmen G a l i n a salvat. n bun msur, e c h i l i b r u l d r a m a tic a l s p e c t a c o l u l u i , m i n a t de stingcia u n o r m o m e n t e , c u m a r f i t i c l u i r e a , expedierea i reoepionarea s c r i s o r i i care anuna dispariia

cpitanului L u p u sau decizia f a m i l i e i A l beanu de a pleca i n corpore/pe f r o n t : mam, fiic i f i u . (Acea msur pe care b u n i i notri a c t o r i tiu s o pun n apariiile l o r scenice i care. adeseori, acoper sau suplinete neimplinirile textelor...) A c t o r i i au tiut s t r a n s f o r m e i n t r i g a uor bulevardier i r e p l i c i l e sau gesturile emfatice n f a p t a r t i s t i c , p r i n t r - o bun stpnire a semnificaiilor i a nuanelor. Ct privete r o l u r i l e ostailor r a n i , d e m a i mic ntindere, d a r lucrate c u m a i m u l t sim realist, ele au p r i l e j u i t l u i M i h a i Mereu, Vasile Niulescu i Sebastian P a p a i a n i m o m e n t e de m a r e adevr omenesc. Portrete b u n e n cheie comic au realizat J o r j V o i c u i Jean L o r i n F l o r e s c u , n r o l u l n e g u s t o r u l u i i, respectiv, a l r e p o r t e r u l u i englez. I n l i n i a curat, serioas, a ntregului specta col a u fost i ceilali interprei : D u m i t r u O n o f r e i , Ileana P o p o v i c i i tnrul A d r i a n Pi tea. Spectacolul c u piesa Curcanii de G r i g o r e V e n t u r a ne ntrete c o n v i n g e r e a c t e l e v i ziunea poate i t r e b u i e s aib u n r o l i m p o r t a n t n r e s t i t u i r e a ctre p u b l i c u l c o n t e m p o r a n a u n o r v a l o r i ale t r e c u t u l u i , c o n t r i b u i n d , astfel, alturi de e d i t u r i , teatre i pres, la realizarea u n e i continuiti d e p l i n e a c u l t u r i i noastre naionale.

Marul romnilor spre N i c o p o l e , gravur de epoc

www.cimec.ro

FESTIVALUL NAIONAL CNTAREA ROMNIEI

Treptele afirmrii
Etapele judeene ale Festivalului Cintarea Romniei" s-au ncheiat. Criterii severe au ales pe cei mai talentai, dar i mai vrednici la locul lor de munc, s reprezinte judeele, n urmtoarea etap. Ce a artat Festivalul pin acum ? Participarea fr precedent, greu de expri mat in statistici, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, la aceast impresionant cintare a rii, la glorificarea trecutului ei de lupt, a prezentului eroic al construe' iei i a viitorului ei comunist ; prezena tuturor elevi, pionieri, <studeni, militari, reprezentani ai tuturor profesiilor ; deschiderea ctre toate categoriile sociale, ctre toate generaiile : cuprinderea tuturor genurilor. n care talentul cu care este att de druit acest popor al nostru s se poat afirma plenar. Odat cu ntiia zi a lunii mai, cea mai ampl, mai cuprinztoare manifestare artistic din ntreaga istorie spiritual a rii noastre a intrat ntr-o nou etap. Este etapa interjudeean, programat s se desfoare Za sfiritul fiecreia dintre splmnile lunii mai. In zilele cnd ncredinm tiparului aceste rnduri, au loc, pe categorii. ntrecerile acestei etape. Jurii alctuite din oameni de cultur i de art, muncii, vor selecta valorile ce vor intra n specialiti, reprezentani ai oamenilor ntrecerea republican. Numrul viitor al revistei noastre va fi n msur s ofere o imagine complet a acestei mari ntreceri, care cunoate momentul ei de vrf n primele zile ale lunii iunie. Pin atunci, facem loc unor impresii, notaii, reportaje, de la etapele care s-au desfurat in centrele Iai. Craiova, Cluj-Napoca, Braov, Tg. Mure, Constana.

Iasi
*

I n btrnul trg a l Iailor, care, de o bun bucat d e v r e m e , n u se m a i mndrete doar cu m o n u m e n t e l e sale istorice i c u l t u r a l e , ci i c u tnra sa zon industrial, aveau s-i dea ntlnire c i n c i d i n t r e judeele M o l d o v e i : Bacu, Botoani, Neam, V a s l u i i Iai. Toate judeele p a r t i c i p a n t e cunoscuser, n etapa d e mas, o puternic emulaie creatoare, care-i gsise e x p r e s i a n creterea numrului de formaii i n intensificarea activitii l o r . Luaser fiin nenumrate formaii n o i , fuse ser descoperite n o i talente a u t e n t i c e n rnd u l m a s e l o r de o a m e n i a i m u n c i i , se c o n t u raser personaliti d i s t i n c t e , att n r i n d u l interpreilor ct i a l c r e a t o r i l o r de texte d r a matice. J u r i i l e judeene avuseser, l a rndul l o r , d i f i c i l e p r o b l e m e de selecie, p e n t r u c a c u m , n etapa interjudeean, se ntlneau sau t r e b u i a u s se ntlneasc cele m a i b u n e formaii, cu cele m a i b u n e spectacole i c u cea m a i merituoas a c t i v i t a t e , formaii repre

z e n t a t i v e p e n t r u potenialul a r t i s t i c a l fiec r u i jude. Judeul Botoani, de pild, m a i puin strlucit l a trecutele c o n c u r s u r i i festivaJuri, a fcut, l a aceast etap, cea m a i bun i m presie, att p r i n selecia cu care s-a p r e z e n t a t , ct i p r i n v a l o a r e a fiecrei formaii i n pirte. M e n i o n m , n p r i m u l rnd, spectacolul Cminului c u l t u r a l d i n I a c o b e n i , p e n t r u a u tenticitatea i sinceritatea c u care a fost i n terpretat piesa Cnd apune soarele d e Con s t a n t i n Duic. Evitnd t i c u r i l e profesionitilor i l o c u r i l e c o m u n e , interpreii a u sesizat exact v a l o r i l e poetice a l e t e x t u l u i i semnificaia acestuia, crend u n spectacol d e atmosfer, cu t o t u l r e m a r c a b i l p r i n discreia l i r i s m u l u i su. 0 bun i m p r e s i e a fcut i formaia de ppuari a colii p o p u l a r e dc art d i n B o t o ani, p r i n i n v e n t i v i t a t e a i fantezia ou care nu fost concepute i p r i n a b i l i t a t e a cu care au fost mnuite ppuile piesei La grdina zoologic de A l e c u P o p o v i c i . Judeul V a s l u i s-a p r e z e n t a t cu o bun i n t e r p r e t a r e a piesei Pragul contiinei civice de I . J3. erban, de ctre formaia de teatru a ntreprinderii de m a t e r i a l e izolatoare, i m presionant f i i n d , n p r i m u l rnd, compoziia

18

www.cimec.ro

Satul Iacobeni, comuna Dngeni


; Pin la faza interjudeean de la lai a Festivalului Cintarea Romniei" n-am tiut c exist dou sate Ia cobeni, unul in judeul Su ceava i unul in judeul Bo toani. Cel la care m voi referi se afl in judeul Bo toani. materialele documentare care-i stau la dispoziie capei tot felul de informaii inte resante, n afara de una sin gur cit snt de buni ar titii amatori pe care urmea z s-i vizionezi.

D i r t punctul meu de vede re, micarea de amatori are un dublu sens. Primul din tre ele ar fi acela de a cuta s apropii cit mai muli oa meni de cunoaterea artei prin practicarea eu Un pro ces oarecum asemntor cu orele de desen i de muzic de la coal, unde copiii n va s descifreze o partitur sau s deseneze un contur, nu att ca s fie transfor mai, toi, in muzicieni i n pictori, ct ca s neleag o muzic bun i un tablou de valoare. Sub acest aspect, ele mentul de baz pentru acto rii amatori este repertoriul. O problem care rmine, din pcate, mereu n suspensie. Piesele tiprite special pen tru amatori snt, n multe

In ceea ce privete teatrul, faza interjudeean se desf oar aproximativ aa : fie care jude vine cu o echip complet, deci, cu toate ge nurile pe care amatorii le au n programul lor reci tri, teatru de ppui, mon taje, cnd i cnd, teatru fol cloric, i, bineneles, teatru cidt. Programul este destul de ncrcat i destul de obo sitor, pentru c vizwnrile se ntind adesea pn spre miezul nopii. Iar. a doua zi, totul se ia de la capt. i totul trebuie fcut cu o ma xim atenie i concentrare, pentru c niciodat nu tii cc anume reprezint acea for maie de amatori, iar din

cazuri, de o valoare literar extrem de sczut i faptul c unele dintre ele se joac frecvent ar trebuit s fie un foarte serios motiv de alar m i nu un prilej de pro movare. Cred c, uneori, este vorba i de o deficien in ndrumarea la faa locului. Se pare c, avind n vedere amploarea micrii de ama tori din ara noastr, formele de ndrumare practicate as tzi snt, n bun msur, perimate. In orice caz, ele permit cu greu realizarea unei asistene de indiscuta bil profesionalitate. Pentru c, dac artitii snt amatori, cei care i ndrum de obicei, artiti profesioniti ar trebui s fie oameni i de o cert autoritate n mate rie. Cum ar putea s rezol ve aceast problem (a dona, n ordinea importanei, dup repertoriu) colectivul de tea tru din satul Iacobeni, co muna Dngeni, judeul Boto ani, dac problema ndru mrii se rezolv cu mult dificultate chiar i n Bucu reti ? Mi-am pus ntrebarea nu fr gndul la necesitatea unui studiu special i a unei rezolvri aparte.

Un al doilea sens al mi crii de amatori mi se pare a fi cel al depistrii valori lor i al lansrii lor ntr-un * circuit de interes public. Avem actori de nalt clas, vedete autentice, care au pro venit din micarea de ama tori, snt sigur bine ntemeiate s fiu si-

n r o l u l btrnei m a m e . Menionm, la ace iai jude, m o n t a j u l l i t e r a r - m u z i c a l Nemuri torii, susinut de C l u b u l Gloria" d i n B i r l a d , precum i valoroasa recitare a poeziei Rug mintea din urm de George Cobuc, datorat l u i l o a n Sinescu. A m m a i reinut, de la j u d e ul Iai, interpretarea Baladei despre Pintea Viteazul, de ctre recitatoarea Petronela Gr gun. Pe a n s a m b l u , ns, etapa interjudeean de la Iai, c h i a r dac a a v u t cteva p u n c t e de vrf, s-a s i t u a t s u b posibilitile reale ale judeelor p a r t i c i p a n t e , o g l i n d i n d m a i puin c o n c l u d e n t rezultatele b u n e obinute n etapa de mas. Cunoscut i recunoscut p e n t r u rezultatele obinute n c o n c u r s u r i l e anterioare ale a r t e i

teatrale ide a m a t o r i , n care se situase, n u o dat, pe p r i m u l loc, Bacul, de ast dat, ne-a dezamgit. i n u cu u n u l sau a l t u l d i n tre spectacolele sale, cu u n a sau a l t a d i n t r e formaii, c i c u ntreaga selecie fcut de j u r i u l judeean (cu excepia Casei A r m a t e i d i n Bacu, a l crei m o n t a j l i t e r a r - m u z i c a l , Oma giu Independenei, s-a i m p u s p r i n sobrietatea i solemnitatea inutei, p r i n patosul pa triotic al mesajului artistic). In rest, spectacole neateptat de slabe, p e t e x t e vdit deficitare sub r a p o r t u l realizrii artistice, fie c este v o r b a de a u t o r i ca I o n G h e l u Destelnica sau V i o r e l S a v i n , f i e de regia u n o r ac t o r i profesioniti, i n s t r u c t o r i de formaii, ca

www.cimec.ro

19

gur c vom avea i de acum ncolo. Aceste dou sensuri nu trebuie, n nici un caz, con fundate. Confuzia de acest gen ar nate tot felul de fe nomene regretabile, cum ar fi veleitarismul, falsa senza ie a valorii etc., etc. Pe de alt parte, sub aspectul de pistrii valorilor, o nivelare deliberat a amatorilor ar anula o foarte important surs de mbogire a artei noastre profesioniste. Mai ales c apar n rndul mi crii amatorilor i momente senzaionale. La unul dintre aceste momente am avut pl cerea s asist i eu. Este vorba de echipa de teatru din satul Iacobeni, comuna Dngeni, judeul Botoani,

Eram la Iai ; asistam la spectacolele a dou judee Bacu i Iai. Cteva dintre reprezentaiile vzute erau notabile. De pild, colectivul de teatru din Slnic Moldo va. Acesta ncearc s-i g seasc un drum original spre o art autentic; nu l-a gsit ntru totul i ceea ce este nu este gsit, deocamdat, ntotdeauna stpnit, dar n cercarea i eforturile snt pro mitoare. Oamenii snt tineri, chiar tineri de tot, i le urez mult succes n ntreprinderea lor temerar. Notabil a fost i spectacolul dat de Casa ar matei din Iai, cu R e d u t a lui lacoban. Ceva mai sigur, cu o mai bun stpnire a mijloacelor de expresie, cu, poate, inevitabile stngcii, in interpretare. Le-au urmat

Botoanii. Trebuie s spun c, n general, programul ju deului Botoani a fost de un foarte bun nivel. Mglndesc i la montaje, i la re prezentaiile teatrului de p pui, dar m gndesc, mai ales, la recitatorul loan Sinescu (a recitat Rugmintea din urm"), care ar putea orietnd s fac bun fa la recitalurile de poezie ale Radioteleviziunii. Dar, nainte de a trece la Iacobeni, a vrea s menio nez o alt echip de teatru: cea a Casei de cultur din Braov, care a prezentat, ca o adevrat trup profesio nist. P a t i m a fr sfrit de Horia Lovinescu. N-ar fi ru ca Teatrul din Braov (bine neles, cel profesionist) s urmreasc atent (i cu in tenii concrete) colectivul Ca sei de cultur. Cred c Tea trul din Braov n-ar avea dect de profitat din asta. i, acum, s ne ntoarcem la Iacobeni.

Cei din Iacobeni au jucat o pies contemporan, cu un titlu frumos Cnd a p u n e soarele, scris de un drama turg debutant, Constantin Duic, pe care nu trebuie s-l uitm. In pies este vor ba despre satul contemporan, despre oamenii lui i despre problemele lor de via. Dia logul este, pe alocuri, exce lent ; pe alocuri, de un pate tism puin forat. Scenele de gen snt, in general, bine construite, scrise ntr-un lim baj cursiv i simplu. Ceea ce nu-i chiar de colo. Deci,

Cnd a p u n e soarele de Con stantin Duic. Spectacolul a fost ns vrednic de toat ad miraia. O mizanscen sim pl, dar nespus de bine pus la punct. Atit de bine, nct uneori senzaia de mizansce pur i sim n se spulbera, plu, atit de firesc se mica grupul celor ase actori dis tribuii Doi dintre interprei dau realmente impresia c snt vedete formate : Rodica Ciaco o actri de o im pecabil discreie, al crei joc cu olwctele a fost o ve ritabil demonstraie de Con servator i loan Dsclcscu, a crui prezen scenic um ple, realmente, scena. (Un actor excepional, dup p rerea mea i nu numai a mea.) A face o mare ne dreptate dac n-a aminti i numele celorlali actori : A lexandru Mihalache, Mihai Roi-Ionescu, Dumitru Chiriae i Aurora Lupacu. Ab solut remarcabil, la aceti oameni, este nu numai faptul c au interpretat textul aa cum l-au interpretat, dar c au transmis i biografia scris sau doar sugerat a relaiilor dintre personaje ; lu;:ru care merit subliniat, cu atit mai mult cu ct regia (i scenografia) le aparin tot lor (lui loan Dsclescu i lui Alexandru Mihalache). inu til s spun c spectacolul din Iacobeni a ocupat locul I . M voi duce oricnd cu plcere s vd un spectacol de teatru n satul Iacobeni, comuna Dngeni. i v invit i pe dumneavoastr s fa cei la fel.

Leonida Teodorescu

M i r e e a Creii. N e - a m a m i n t i t c u nostalgie de performanele artistice d i n a n i i trecui, a m neles c i j u r i u l judeean a trecut p r i n t r - o oarecare derut, d m m o m e n t ce a t r i m i s u n numr d u b l u de formaii fa de cel a d m i s p r i n r e g u l a m e n t u l F e s t i v a l u l u i ; d a r n - a m n eles c u m a u p u t u t f i p r o m o v a t e n etapa interjudeean spectacole c u care acelai j u de Bacu s-ar f i j e n a t s apar, n a n i i trecui. Formaii d e cert valoare, p r e c u m cea a Casei d e cultur a s i n d i c a t e l o r d i n B a cu sau aceea T e a t r u l u i p o p u l a r d i n Slnic M o l d o v a , a u fost aproape d e nerecunoscut, irosindu-i e f o r t u r i l e pe texte greoaie, amorfe, lipsite de f i o r emoional.

Braov

Superioar etapei interjudeene de l a Iai, cea de la Braov s-a i m p u s , n p r i m u l rnd, p r i n valoarea spectacolelor de t e a t r u . Patima fr sfirit de H o r i a L o v i n e s c u , n interpretarea c o l e c t i v u l u i Casei de cultur d i n Braov, a d e m o n s t r a t seriozitatea c u care a ceast formaie nelege s joace t e a t r u , r e p r e zentaia dovedind, deopotriv, omogenitate stilistic, r i t m i tensiune interioar c a l i ti care mediaz transmiterea generoaselor i d e i ale piesei. U n spectacol de inut, pe care

20

www.cimec.ro

l v o m revedea, p r o b a b i l , n f i n a l a pe ar, u n d e i v o r d i s p u t a intietatea cele m a i b u n e reprezentaii a l e F e s t i v a l u l u i naional CintaHomniei". 0 plcut surpriz ne-a o f e r i t i formaia de t e a t r u i n l i m b a maghiar a Cminului c u l t u r a l d i n Boroneul M a r e , judeul Covasna, cu piesa A kosznrus {Tocilarul) d e Koteles Pal. E t a p a de l a Braov s-a d o v e d i t superioar i l a seciunea teatrelor de ppui, u n d e au reinut atenia dou excelente colective a r t i s tice : Casa de cultur d i n C i m p i n a , judeul P r a h o v a , care a prezentat piesa Pe cai, pe cai. pe cai d e V i o r i c a l l u b e r Rogoz, i Casa de cultur d i n Media, judeul S i b i u , cu p i e sa Dnil Prepeleac, d u p I o n Creang. M a i puin i z b u t i t a fost c o m p a r t i m e n t u l m o n t a j e l o r l i t e r a r - m u z i c a l e , prezena obsesiv a folk-itilor n e f i i n d ntotdeauna o r g a n i c i n tegrat s t r u c t u r i i a n s a m b l u l u i . Este, i n t r e a l tele, i c a z u l m o n t a j u l u i l i t e r a r - m u z i c a l 1877, simbol al milenarei lupte, p r e z e n t a t de Cmi n u l c u l t u r a l a l c o m u n e i B r e b u , judeul P r a h o v a . I n ciuda u n o r l u n g i m i i discursiviti a m a i reinut atenia, p r i n specificul c u l o r i i locale i p r i n f i o r u l p a t r i o t i c , m o n t a j u l l i t e r a r eztoare la Slite in 1877. p r e z e n t a t de f o r maia Cminului c u l t u r a l d i n Slite, judeul Sibiu. T o t d i n S i b i u , a lsat o bun impresie j u r i u l u i r e c i t a l u l susinut d e g r u p u l d e r e c i t a t o r i a l colii d e ofieri Nicolae Blcescu", selecia judicioas a p o e z i i l o r b e n e f i c i i n d de o i n t e r p r e t a r e sobr i demn, adecvat c o n inutului. Ghi B a c i u d i n I n t o r s u r a Buzului, r a p sod excepional, care a recitat p o e z i i l e p r o p r i i Eroilor din 1907 i Neatirnare, i V i r g i n i a Socaciu, care a r e c i t a t poezia 7 m n de I o n B r a d , a m b i i d i n judeul Covasna, a r putea ncheia succinta trecere n revist celor m a i b u n e m o m e n t e de spectacol oferite d e etapa interjudeean d e l a Braov. 0 etap bogat i n spectacole d e c a l i t a t e , c u u n p u t e r n i c caracter e d u c a t i v , p a t r i o t i c , o etap demn d e n o i l e d i m e n s i u n i s p i r i t u a l e n care a fost conceput F e s t i v a l u l naional ..Cntnrea R o m n i e i " .

a r t i s t i c a l m o n t a j u l u i l i t e r a r - m u z i c a l , vznd spectacolul nchinat rscoalei d i n 1907 p r e zentat d e artitii a m a t o r i d i n c o m u n a Costeti, judeul Vilcea, spectacol n care fora i pate t i s m u l interpretrii se mbin c u plasticitatea, p r o f u n d impresionant, a micrii maselor. i-a fcut apariia, cerindu-i d r e p t u l l a via de-sine-stttoare, t i n n o u gen d e m o n t a j , pe care a ncerca s-1 denumesc grup de r e c i t a t o r i mbinat cu muzic f o l k i m i care plastic", care demonstreaz p u t e r n i c a influen exercitat de c e n a c l u l Flacra". C u mult m a t u r i t a t e i ndrzneal d e concepie s-au a f i r m a t , n acest g e n , colective r e p r e zentative a l e judeelor Galai i Buzu. F e s t i v a l u l Cintarea R o m n i e i " are m e r i t u l de a f i d e t e r m i n a t i r e v i t a l i z a r e a a r t e i p pureti. Dup a n i de zile de echps, a m vzut c u plcere c u m t e a t r u l de ppui i reoitig poziiile abandonate i se afirm cu mult tineree i i n v e n t i v i t a t e . F e s t i v a l u l Cintarea R o m n i e i " a d e m o n strat i c o n f i r m a t d i n n o u f a p t u l c teatrele p o p u l a r e reprezint f o r m a cea m a i evoluat a t e a t r u l u i d e a m a t o r i d i n ara noastr. Cu admiraie i satisfacie a m p u t u t urmri spec tacolele u n o r astfel de teatre, cele d i n Clrai, Drobeta-Turnu Severin, Caracal, R m . V i l c e a , Focani. D i n t r e echipele d e teatru ale sindicatelor muncitoreti, u n loc d e f r u n t e l ocup cele ale G r u p u l u i d e antiere de construcii d i n Galai. Caracteristic p e n t r u aceast categorie d e colective este, n p r i m u l rnd, puterea de nelegere a u n u i t e x t i e f o r t u l ncoronat de succes, n crearea u n o r personaje c o m p l e x e , interesante, n c a d r u l u n o r spectacole repre zentative p e n t r u e f o r t u r i l e depuse. M - a iirip'res i o n a t n m o d deosebit u n i t a t e a tematicei' a acestui F e s t i v a l , n care a m vzut, alturi de texte clasice, piese scrise d e a u t o r i c o n t e m p o r a n i , nchinate m a r i l o r e v e n i m e n t e d i n 1877 i 1907.
:

Victor Parhon

Craiova

Desigur c , p e n t r u desfurarea v i i t o a r e a Festivalului Cintarea Romniei", se v o r aduce completri i perfecionri r e g u l a m e n t u l u i i organizrii acestui f e s t i v a l a l m u n c i i i creaiei, care s permit s t i m u l a r e a i p r o m o v a r e a m a i larg a cminelor c u l t u r a l e i a c l u b u r i l o r muncitoreti. A r f i de d o r i t c a , n ceea ce privete t e a t r u l , s se prevad dou g r u p e m a r i d e concurs : p r i m a , alctuit d i n echipele cminelor c u l t u r a l e steti i a l e c l u b u r i l o r muncitoreti d i n ntreprinderi, i a r a d o u a , d i n cele ale caselor d e cultur i a l e teatrelor p o p u l a r e . 0 astfel d e msur a r c o n s t i t u i u n p u t e r n i c m i j l o c de s t i m u l a r e a m i i l o r de echipe d e t e a t r u d e l a sate i orae baza de mase a t e a t r u l u i d e a m a t o r i .

Cu emoie mrturisesc c a m vzut i m - a m Ca m e m b r u a l j u r i u l u i d e t e a t r u i m o n t a j e b u c u r a t , simind, cu m i n t e a i c u s u f l e t u l , l i t e r a r - m u z i c a l e , a m p u t u t constata, n m o d ce m i n u n a t p o p o r a v e m , ce talente p u t e r n i c e n e m i j l o c i t , g r a d u l d e d e z v o l t a r e a micrii i o r i g i n a l e se nasc m e r e u , ducnd m a i de teatrale de a m a t o r i i m a r e a p a s i u n e crea p a r t e c u l t u r a i a r t a socialist. toare ce anim t a l e n t u l a n e n u m ^ i a c t o r i i r e g i z o r i d i n rndurile p o p o r u l u i . A m sesizat c u b u c u r i e s a l t u l c a l i t a t i v nregistrat d e gwww.cimec.ro enul

D. D. Neleanu

Cluj-Napoca
O p t piese de t e a t r u , l a etapa interjudeean de l a C l u j - N a p o c a , la oare a u p a r t i c i p a t for maii d i n judeele A l b a , B i h o r , C l u j i Slaj. P r i n t r e acestea, dou au ca e r o u c e n t r a l pe A v r a m l a n c u (lancu la Hlmagiu de P a u l E v e r a c i Legenda lui Avram laneu de D a n TTchil) ; u n a e o satir la adresa m i s t i cismului (Mntule n paradis de Sutei A n d r a s ) , a l t a , o pies de actualitate (Schimbul de A u r e l S t o r i n ) . A m p r i v i t c u interes i piesa .dramaturgului local tefan Mihu, Umbre in plin soare, pus n scen de colec t i v u l teatral al Casei de cultur d i n D e j . D i n pcate, o anumit reinere a a u t o r u l u i , care ptutea f i depit d o a r la s t i m u l e n t u l realizatorillor s p e c t a c o l u l u i , se rsfrnge asupra c u r s i vitii aciunii ; a u t o r u l dovedete, totui, c tie construi teatru i c stpnete c u ndeminare verbul. Modalitate de expresie existent d o a r n ara noastr, t e a t r u l nescris s-a nfiat la e t a p a clujean Cu dou spectacole : Comoara din lad (Cminul c u l t u r a l d i n Ciumfaia, j u deul Cluj) i Dracul era chiar vecina (C m i n u l c u l t u r a l d i n H o l o d , judeul B i h o r ) . Scena m a r e , c u l u m i n i savant plasate i c u instalaii tehnice c o m p l i c a t e , dezavantajeaz t e a t r u l n a i v , i a r m i c i l e moraliti i p i e r d savoarea i autenticitatea pe care le au pe scena simpl a cminului c u l t u r a l stesc. D a r d i a l o g u l v i u , colorat, n u plete n i c i n aceste condiii, spectacolele impresionnd p r i n inedit, p r i n mesajul direct. Despre cele o p t femei d i n Ciumfaia a m scris n numrul precedent a l r e v i s t e i , aa c-i v o m p r e z e n t a foarte succint doar pe cei d i n H o l o d . Dup ce a u obinut u n p r e m i u i m p o r t a n t la F e s t i v a l u l Zilele t e a t r u l u i de a m a t o r i , n 1976, ei particip l a Festi v a l u l naional Gntarea Romniei", ou o nou creaie, oare satirizeaz n a i v i t a t e a celor ce m a i cred n eresuri. M a i puin l i m p e d e dect spectacolul a n t e r i o r ( i n t i t u l a t Cine poart vina ?), cel de fa pctuiete p r i n f a p t u l c t o t u l este p r e v i z i b i l , d i n a i n t e descoperit. R mn t a l e n t u l conturrii u n o r caractere, l i m b a j u l c o l o r a t , v o r b e l e de d u h presrate, fr economie, n fiecare scen. Merit s fie reinut, de asemenea, i n t e r pretarea dat piesei Schimbul de A u r e l Sto r i n , de ctre formaia de teatru n l i m b a m a ghiar d e l a Casa de cultur d i n C l u j - N a p o c a . -Aciunile fizice a u u n sens precis, t r a n s m i t i d e i i sentimente. A c t o r u l Dehel Gabor (de .la T e a t r u l M a g h i a r de Stat d i n Cluj-Napoca) a tiut s i m p r i m e r i t m , s pun accente acolo .unde era necesar, s v a l o r i f i c e gesturile m i c i , amnuntul, n aparen, n e s e m n i f i c a t i v . S o b r u i emoionant, m o n t a j u l l i t e r a r - m u z i cal Independeni, i demni, i suverani de M i h a i Ispirescu, realizat de formaia C l u b u l u i T.C.L.-Oradea, asooiindu-i, p e n t r u partea m u

zical, c o r u l Ililaria". Reliefnd m o m e n t e l e cele .mai i m p o r t a n t e ale rzboiului p e n t r u c u cerirea Independenei de stat a rii noastre, t e x t u l , strbtut de cald p a t r i o t i s m , a fost rostit c u patetism reinut ; iar cntecele a u a f i r m a t v i g u r o s b u c u r i a fireasc a u n u i popor care i-a dobndit neatrnarea priai lupt i care triete, astzi, n deplin libertate. Re m a r c a b i l , p r i n bogia c o s t u m u l u i , p r i n recu zita v i u colorat, m o n t a j u l l i t e r a r ara mea do K o z m a E l z a (formaia Cminului c u l t u r a l d i n Biealat, judeul Cluj) a d e m o n s t r a t o p t i m i s m u l i hrnicia ranilor m u n c i t o r i d i n acest col de ar, creaia cult inpletindu-se cu cea folcloric n v e r s u r i inspirate, rostite cu for. De u n deosebit succes s-au b u c u r a t recita l u r i l e de poezie. Sensibil apropiate ca n i v e l , seleciile celor p a t r u judee a u pus j u r i u l u i grele p r o b l e m e de departajare. R e c i t a l u l de v e r s u r i aparinnd poeilor c o n t e m p o r a n i , n interpretarea g r u p u l u i de r e c i t a t o r i de la ntreprinderea de porelan-menaj d i n A l b a I u l i a , a i m p r e s i o n a t p r i n decena, c h i a r p r i n elegana r o s t i r i i ; r e c i t a l u l de v e r s u r i p o p u lare, adus p e scena F e s t i v a l u l u i de ctre Casa de cultur d i n Jibou-Slaj, a a v u t rezo nane de cor de tragedie antic, i a r cel a l Cminului c u l t u r a l d i n Vrciorog-Bihor, i n t i t u l a t De munc i omenie, a ncadrat o c u l e gere d e valoroase v e r s u r i p o p u l a r e ntr-o form de prezentare scenic inedit, cu o micare a g r u p u r i l o r de o plastic fermec toare. Adugind reprezentaiile formaiilor ppu reti (ntre care, o interesant d r a m a t i z a r e a Caprei cu trei iezi, semnat de Stanca P o n t a , p r e c u m i Poveste despre pmntul rii, de Mireea V a i d a Casa de cultur d i n Sal o n t a - B i h o r i, respootiv, Casa de cultur d i n G b e r l a ) , perindarea u n o r r e c i t a t o r i , a e c h i p e l o r satirice i a brigzilor artistice de a g i taie, obinem o i m a g i n e de a n s a m b l u a for elor artistice d i n cele p a t r u judee, p a r t i c i p a n t e l a aceast etap a F e s t i v a l u l u i naional ..(antarea Romniei".

Mihai Crian

Trgu Mure
T g . Mure u n u l d i n t r e centrele etapei interjudeene. A i c i se ntrec artitii a m a t o r i d i n judeele Mure, Bistria-Nsud i H a r g h i t a . Cu cteva zile n urm, s-a desfurat a i c i etapa republican formaiilor artistice studeneti. A c u m , e rundul a m a t o r i l o r d i n ntreprinderii i d e l a sate. Cobori d i n a u t o c a r u l care ne aduce dc la Trgovite, cei pes te p a t r u z e c i de m e m b r i a i j u r i i l o r sntem nlmpinai Qe u n ora mbrcat n haine de srbtoare. G r u p u r i , g r u p u r i , zeci de g r u p u r i d e t i n e r i nvestmntai n costume pitoreti

22

www.cimec.ro

ee plimb pe strzi. Toate afiele i p a n o u r i l e care "mpnzesc oraul n u strnesc a t i t a interes cit perechile de t i n e r i d a n s a t o r i care ateapt s i n t r e n competiie. Formaide m u z i c a l - c o regrafiee se v o r intlni i n sala m a r e a Pala t u l u i C u l t u r i i . N o i ne ndreptm ctre sala S t u d i o a I n s t i t u t u l u i d e teatru Szentgydrgyi I s t v a n " . A i c i se ntrec f o r m a p U e de t e a t r u , m o n t a j e i brigzi artistice. Sada d e spectacole esU- excelent, o veritabil b i j u t e r i e . Gazdele sint ndatoritoare. Revedem formaia de t e a t r u nescris d i n co m u n a San. Aceeai pies, a m i n t i n d u i m i t o r de povestea btrnului Rig Lear. A u t o r u l , o c t o g e n a r u l Constantin J u g a n , n-avea c u m s-l cunoasc pe Shakespeare. Gnd a con ceput piesa Btrinul i mparte averea, a n i m a t o r u l acestui t e a t r u era a n a l f a b e t . Urm r i m , e m o i o n a p . acest f e n o m e n att d e r a r . i n e d i t i n micarea artistic d e a m a t o r i t e a t r u l nescris ; cit spontaneitate, c i t firesc, ce sim a l t r a g i c u l u i i ce msur a u aceti rani, care improvizeaz replic de replic, dup r e g u l i care l e aparin i cu u n r e m a r cabH talent. M o n t a j e l e snt a n i m a t e d e b u n e intenii, d a r inegale. Se s i m t e influena spectacolelor vzute l a t e l e v i z o r . U n e l e s i n t chiar n a i v e , dar, fr n i c i o ndoial, sincere. D i n M i e r c u r e a - N i r a j u l u i , Cminul c u l t u r a l prezint u n m o n t a j l i t e r a r - m u z i c a l r e m a r c a b i l , In numele poporului. R e c i t a t o r i i a u o elegan sobr i m u z i c a puncteaz d i s c r e t m o m e n t e l e d r a m a tice. Rein n u m e l e i n s t r u c t o r u l u i : K i s s H a j n a l . P r o b a b i l , i v o m revedea n faza r e p u blican. Se prezint i o pies d e t e a t r u . Zo rile la patru cincizeci i patru d e I o n e l H r i s toa ; formaia aparine Casei de cultur a s i n d i c a t e l o r d i n T g . Mure, c u u n i n s t r u c t o r profesionist : M i r c e a Chirvsu. Corect, d a r fr strlucire. M a i interesant, dei n u egal, r e c i t a l u l d e balade 1 aceleiai formaii. V e r s u l p o p u l a r este u m b r i t de efecte cutate. Interpreii snt b u n i , a u t a l e n t , d a r n u au deprinderea micrilor s a v a n t elaborate, snt stingherii d e preocuparea i n s t r u c t o r u l u i p e n t r u plastica scenic, i supr s p o t u r i l e de lumin. Fiecare n p a r t e a r f i i z b u t i t m a i m u l t . Aa c u m a i z b u t i t S m a r a n d a M u n t e a n u d i n Bistria, o u b a l a d a popular Minstirea Argeului". Ce f r u m o s spune v e r s u l p o p u l a r aceast tnr m u n c i t o a r e ! Formaiile ppureti snt slabe. Aceleai texte banale, dramatizri stngace, d u p bas m e p r e l u a t e d e l a teatrele profesioniste, ace leai ppui urte, stngaci mnuite ! Pcat. n pauze, stau de v o r b c u participanii l a concurs. Snt mndri c a u depit faza j u deean, c i a u p a r t e l a etapa interjudeean, mi cer s l e art pe P a u l E v e r a c , p e I o n Bieu, m ntreab, fr sfial', dac s-au prezentat h i n e . L e a d m i r costumele, snt m i n u n a t e . A u c h i p u r i sntoase, arse d e soare, i p r i v i r i l u m i n o a s e . Cunosc sau n u cunosc v o r b e l e l u i Pierre de C o u b e r t i n , e i l e repet struitor : Important e s p a r t i c i p i !" S i g u r , n u toi participanii p o t f i l a f e l d e b u n i , ei tiu asta, d a r i m p o r t a n t e s p a r t i c i p i .

U n n o u m o m e n t de strlucire : c r e a t o r u l p o p u l a r F e h e r Iosif, d i n c o m u n a Bogata ; r e cit i n l i m b a maghiar o poezie p r o p r i e . N u neleg, d a r spune f r u m o s , s i m p l u , firesc, g r a v . Pe urm, s u r p r i z a . Aceeai poezie, reci tat de e l i n l i m b a romn : Sraci m u n c i t o r i d i n t i m p u r i " . Feher i o s i f , d e d o u o r i creator : n l i m b a naionalitii l u i i n l i m ba rii i n care triete. Ce f r u m o s o m a g i u , ce pild d e p a t r i o t i s m ! Se ncheie u n m o m e n t a l etapei i n t e r j u d e ene. Hotrt l u c r u , u n j u r i u de profesioniti are, l a rndul l u i , m u l t e d e nvat. o e x perien unic. M e r g e m s v e d e m expoziia interjudeean d e art popular i expoziia artitilor p l a s t i c i a m a t o r i ; pe urm, d i n n o u acas i, peste eiteva zile, d i n n o u p r i n ar...

Virgil Munteanu

Constanta
T i m p d e d o u zile, pe scenele a d o u tea tre constnene ('Dramatic i F a n t a s i o " ) , pes te o m i e de artiti a m a t o r i i creatori d e art d i n judeele Tuleea, Ialomia i Constana s-au ntrecut n faza interjudeean a F e s t i v a l u l u i naional Cintarea R o m n i e i " . A c t o r i i r e g i z o r i , cntrei i d a n s a t o r i , creatori d i n rondul maselor, fiecare d i n t r e reprezentanii celor t r e i judee a d a t , c u talent i nsufle ire, expresie v a l o r i l o r artistice a u t e n t i c e , ca racteristice l o c u r i l o r u n d e triesc i muncesc. l-am urmrit n aceste dou zile pe cei mai buni dintre artitii amatori cei mai buni ai celor trei judee ne-a declarat r e g i z o r u l Constantin M o r u z a n , a r t i s t e m e r i t . Snt, toi, oameni minunai, de la Dunre i de la mare, fruntai la locurile lor de munc n fabrici, pe ogoare, pe navele ce poart, peste mri i ri. gloria tricolorului rom nesc i, toi, hotri s fie fruntai i aici, n imateriala lume a creaiei i a inter pretrii, ntr-o manifestare de o asemenea amploare, locul ocupat de fiecare formaie are o importan tnai mic. Esenial, semnificativ, rmne faptul c aceste ntreceri au pus n lumin nebnuite vocaii artistice, viguroase talente, numeroase resurse creatoare". Potenialul a r t i s t i c a l fiecruia d i n t r e cele t r e i judee a fost c u pregnan caracterizat p r i n n i v e l u l formaiilor d e t e a t r u calificate p e n t r u faza interjudeean. Aceste formaii aparin Caselor d e cultur d i n B a b a d a g ( T u l cea), Clrai '(Ialomia) i M e d g i d i a (Con stana). L e - a m e n u m e r a t n o r d i n e a intrrii n concurs, cu spectacolele Mama de D . R . Popescu. Dezertorul de M i h a i l S o r b u l i Io, Mircea Voievod d e D a n Trchil.

www.cimec.ro

23

S facem abstracie dc concuirs i de crite r i i l e d e selecie ale j u r i u l u i , s ne o p r i m m a i m u l t asupra t e a t r u l u i de a m a t o r i d i n Cl rai, u n u l d i n t r e cele m a i v e c h i d i n ar. E r a p r i n 1937, cnd u n g r u p de inimoi i u b i t o r i a i a r t e i d r a m a t i c e a pus bazele u n u i t e a t r u de a m a t o r i n oraul de pe Dunre. D e - a t u n c i a u trecut a n i , s-au p e t r e c u t e v e n i m e n t e peste e v e n i m e n t e , t e a t r u l clrean a dinuit, ns. I n a n i i s o c i a l i s m u l u i , a cunos cut o continu a f i r m a r e i d e z v o l t a r e , dato rit s p r i j i n u l u i p e r m a n e n t p r i m i t d i n partea f o r u r i l o r de p a r t i d i de stat. U n m o m e n t s t i m u l a t o r a fost n 1963, cnd i s-a a t r i b u i t u n sediu i i s-a conferit s t a t u t u l de teatru p o p u l a r . S i n t date pe care n i le comunic, fugar, i n s t r u c t o r u l m e t o d i s t B o g d a n Isroiu, care rspunde de t e a t r u . Din acel an, putem vorbi despre stagiuni teatrale permanente n Clrai i despre turnee n judeul nostru i n judeele Buzu i Teleorman". Adugm f a p t u l c, n urm cu p a t r u a n i , m a i precis, n 1973, T e a t r u l p o p u l a r d i n C lrai a p a r t i c i p a t l a cel de- V - l e a F e s t i v a l a l teatrelor de a m a t o r i , desfurat l a M o n t e Carlo, u n d e a obinut u n succes deose b i t c u spectacolul Piatra din cas, comedia l u i Vasile A l e c s a n d r i . E l o g i i l e aduse, a t u n c i , artitilor romni a u fost nc o d o v a d i noatere internaional a b u n e l o r ce i s-au creat i a s p r i j i n u l u i pe cunoate micarea artistic de a m a t o r i noastr. amatori o recu condiii care l n ara

i n c o m u n e d i n mprejurimi i c h i a r la T u l eea i l a Isaccea. Sufletul echipei noastre Elisabeta Mihil mrturi este profesoara sete N i c o l a e Strat. E i i se altur, cu nsu elevii din clasele mai fleire, muli dintre mari ale colilor din Babadag, precum i muncitori din ntreprinderile industriei locale. Am jucat chiar i piese grele, n trei acte, ca N u sntem ngeri de Paul Ioachim. in faza interjudeean, precum ai vzut, am prezentat spectacolul cu piesa Mama de D. Pi. Popcscu, n regia lui Nicolae Moldovan". Aceeai dragoste p e n t r u t e a t r u , aceeai n sufleire a v e a m s-o ntlnim i l a o echip m a i tnr, t o t d i n t r - u n ora u n d e , pe v r e m u r i , nu se ntmpla niciodat n i m i c " : M e d gidia. Colectivul dramatic d i n Medgidia a prezentat, la faza interjudeean, piesa l u i D a n Trchil, Io, Mircea Voievod. O pies dificil p e n t r u u n colectiv d r a m a t i c a b i a creat. D a r t i n e r i i i talentaii a c t o r i a m a t o r i d i n M e d g i d i a s-au b u c u r a t de s p r i j i n u l p i c t o r u l u i D a n Sachelarde, care semneaz sceno grafia, i a l l u i H . S a d y , d i r e c t o r u l colii p o p u l a r e d e art d i n Constana, care semnea z regia.

Stan Vlad

Dup ce, n stagiunea 19761977, a p r e zentat Rspntia cea mare de V . I . Popa, A doua fa a medaliei de I . D . Srbu i oc la mezanin de I . D . erban, T e a t r u l p o p u l a r d i n Clrai a v e n i t l a Constana, l a faza i n t e r judeean a F e s t i v a l u l u i , c u Dezertorul de M i h a i l S o r b u l , n regia l u i N i c u S i m i o n . P r i n t r e interprei s-au a f l a t att artiti a m a t o r i d i n garda veche", cu state de a c t i v i t a t e de cteva decenii n aceast formaie, c i t i m a i t i n e r i i l o r colegi. N u m i m d o a r civa d i n t r e ei A l e x a n d r u Oprescu, A n a Negrean u , Sofia Susan, A u r e l erbnescu, I l i n c a Nstase, Constantin Caraion, Ion Vochia, P u i u Georgescu. Toi snt, n viaa d e toate zilele, m u n c i t o r i , p r o f e s o r i , funcionari. ...Nicolae Strat este profesor de i s t o r i e la L i c e u l teoretic d i n Babadag. A v e n i t de p r i n prile Brladului, p e n t r u a i n s t r u i , a i c i , pe pmnturile d i n t r e Dunre i m a r e , generaii de copii d o b r o g e n i . A v e n i t i cu vechea l u i pasiune p e n t r u t e a t r u , afirmat nc de pe v r e m e a cnd j u c a n echipa l i c e u l u i d i n o r a ul n a t a l . L a B a b a d a g a gsit o echip de a m a t o r i ce fiina d i n a n u l 1958. I n t r - u n ora a crui populaie n u trece de zece m i i de suflete, cei 30 de artiti a m a t o r i , grupai n j u r u l u n o r inimoi p r o f e s o r i de l i c e u , p r e z i n t spectacole, n fiecare stagiune, l a B a b a d a g ,

www.cimec.ro

FESTIVALUL NATIONAL CINTAREA ROMNIEI'

Studenii in faza republican


A m ateptat ou m u l t interes concursul pe ar a l tineretului universitar. De vreo p a t r u , cinci a n i , a m participat, i n j u r i i , la diversele forme de ntrecere a studenilor : festivaluri zonale, primveri teatrale, competiii naio nale. A m a v u t , deci, p r i l e j u l s observ u r mtoarele : zcmnt bogat, foarte bogat, de talente, i n toate centrele universitare ; spec tacole proaspete, originale ; contribuii valo roase, p r i n efortul de realizare a u n u i teatru cu caracter deschis politic, agitatoric ; atitu dine creatoare n cercetarea i n restituirea folclorului ; fructuoase ncercri de a valo rifica, n forme n o i , moderne, elemente ale teatrului popular. Marea srbtoare a s p i r i t u l u i creator r o mnesc, ntrecerea n munc i art a popo r u l u i nostru, Festivalul Cntarea Romniei", a stimulat, n proporii nemaintlnite, i en tuziasmul, i puterea de creaie, i resursele artistice ale studenimii. F a p t u l a fost de monstrat categoric, cu strlucire, l a etapa f i nal, de la Tg. Mure, unde au evoluat for maiile de teatru i montaj literar. Cei m a i b u n i peste 600 de studeni, amatori de teatru, creatori i interprei (gru pai n 35 de echipe d i n 16 centre universi tare) dintre cei b u n i (peste 15.000, ci s-au ntlnit n cele 800 de echipe ce s-au ntrecut n fazele anterioare) au marcat, n frumosul ora de pe Mure, competiia cea m a i disputat, cea m a i sugestiv luminoas i m a i viguroas d i n cte a m vzut, pn acum, n lumea universitar. M e m b r i i j u r i u l u i , ca i numerosul, t u m u l tuosul, generosul public al tinerilor, au asis tat, t i m p de trei zile (pre de vreo 17 ore zilnic), la defilarea unor manifestri artistice studeneti, puse, toate, absolut toate, sub semnul evocrii i a l cinstirii momente lor de adnc semnificaie istoric i politic pe oare le triete, a n u l acesta, poporul ntreg.

Sus, Tineree fr btrnee" de E d u a r d Covali, Casa de cultur a s tu denilor d i n Braov. Jos, 1907 n n o r d u l M o l d o v e i " , e chipa de teatru a I n s t i t u t u l u i pedago gic d i n Suceava.

www.cimec.ro

25

U n numr m a r e , copleitor, de m o n t a j e . Zeci i zeci d e studeni, grupai sub f l a m u r i tricolore, sub s i m b o l i c a earf singerie c u secera i c i o c a n u l , a u adus, n v e r s u r i nari|Kte, p r i n o s de recunotin t r e c u t u l u i nostru de lupt de la strbuni piu n c o n t e m poraneitate , a u s u b l i n i a t , cu patetic v i braie, eroiisjnul de i e r i i de a z i a l celor m a i b u n i 'dintre f i i i p o p o r u l u i , a u a f i r m a t , cu v o c i p u t e r n i c e i a r m o n i o a s e , naltele v a l o r i ale s o c i a l i s m u l u i , p r i n c i p i i l e u m a n i s m u l u i revoluionar, au cntat c l i m a t u l de pace i fericire n care se formeaz tnra noastr generaie. C o n c u r s u l , n a n s a m b l u l su, d e d i cat, deopotriv, srbtoririi a 55 de a n i de l a crearea U.T.C. i a 20 de a n i de l a crearea U.A.S.CiR., a relevat citeva i d e i excelente n selectarea textelor ( v e r s u r i sau proz), i n stare s reflecte angajarea t i n e r e t u l u i de pe bncile a m f i t e a t r e l o r i n ndeplinirea e x e m plar a s a r c i n i l o r pe care p a t r i a , p o p o r u l , p a r t i d u l , le p u n n faa studeniinii. D i n t r e formaiile care s-au d i s t i n s , att p r i n discernmntul i b u n u l - g u s t d o v e d i t e , ct, m a i ales, p r i n v a l o r i f i c a r e a scenic a m a t e r i a l u l u i d r a m a t i c , p r i n o r i g i n a l i t a t e a , dublat de s i m p l i t a t e , a m i j l o a c e l o r artistice, p r i n c o n v i n gtoarea e x p r e s i v i t a t e a acestora, a m i n t i m pe cele crora j u r i u l le-a c o n f e r i t , n una nimitate, distincii : Casa de cultur a s t u denilor d i n T g . Mure (Portrete contempo rane), formaia P o d u l " , a Casei d e cultur a pentru In studenilor d i n Bucureti (Simbol dependen), Facultatea finane-contabilitate A . S . E . d i n Capital (Cntec de mplinire). M a i e v r e d n i c de menionat m o n t a j u l o r i g i n a l d e d o c u m e n t e istorice i n e d i t e 1907 n nordul Moldovei, oferit de studenii I n s t i t u t u l u i pedagogic d i n Suceava, ntr-o m o d a l i tate scenic sugestiv, n s t i l u l teatrului popular.

I n sfera inspiraiei folclorice, cel m a i d r a m a t i c i m a i adnc emoionant spectacol u fost Z o r i t robilor (Casa de cultur a studenilor d i n C l u j - N a p o c a ) . Distins i a n u l trecut c u p r e m i u l I , p e n t r u concepia i realizarea u n u i spectacol asemntor, formaia clujean a fost, i do d a t a aceasta, i n c e n t r u l i n t e r e s u l u i . E f o r t u l de cerectare i de r e s t i t u i r e a u n o r nestemate de poeziei p o p u l a r e a fost ntregit p r i n s u b l i n i e r e a concepiei filozofice i a a t i tudinii proprii poporului nostru i n momen tele f u n d a m e n t a l e ale existenei : Viaa i Moartea, preeuim i n faa m a r i l o r s e n t i m e n te, a l u p t e i eroice, a nfrngerii i a biruinei dezndejdii i a speranei. Suit do tulbur toare metafore i s i m b o l u r i , c u semnificaii n a c t u a l i t a t e , Zorii robilor s-au i m p u s i p r i n tiparele m c l o p e e i p o p u l a r e , a u t e n t i c pre luate de interprei.

S-au strecurat, desigur, p r i n t r e n u m e r o a sele realizri m e r i t u o a s e , i o seam de r e prezentaii a n i m a t e de b u n e intenii, d a r i n e gale, improvizaii h i b r i d e , ilustraii folclorice a p r o x i m a t i v e , c a l c h i e r i dup f o r m u l e l e f o l o site pe e c r a n u l T V , f o r m u l e i m a n i e r e p r e luate fr g r i j a de a ptrimile i n substana v i e a t e x t e l o r , fr preocuparea de a l e r e leva semnificaiile ideologice i filozofice, m e s a j u l l o r . Acestor colaje m a n i e r i s t e l i s-au al tura/t altele, p r e t i n s n o v a t o a r e , l i p s i t e , i ele, de i d e i , nbuite dc efecte tehnice e x t e r i oare, g r a t u i t e , de lumin i d e s u n e t (excese n folosirea d i a p o z i t i v e l o r , a coloanei sonore, a obiectelor a r t i z a n a l e luminri, Toi. f u r c i i coase etc.), n e p o t r i v i t e cu textele respec tive. Portrete c o n t e m p o r a n e " . Casa de Cultur a studenilor d i n T g . Mure.

www.cimec.ro

Acestor ncercri f o r m a l i s t e , .prezentate sub o fals aureol do teatru m o d e r n , e x p e r i m e n t a l , le-an idat o replic gritoare att m o n t a jele i n s p i r a t e (care a u d a t , d e f a p t , t o n u l adevrat a l F e s t i v a l u l u i ) , ct i suita specta colelor d e teatru d r a m a t i c . I n r i a d u l acestor spectacole, l a cea m a i nalt cot a calitii, s-au s i t u a t Tineree fr btrinee de E d u a r d ( o v a l i (Casa dc cultur a studenilor d i n B r a o v ) , Atentat la independen, teatru-documcjvt d e R a d u Basarab ( I n s t i t u t u l de nv mnt s u p e r i o r d i n S i b i u ) , Dou ore de pace de D . R. Popcscu (Casa dc cultur a s t u denilor d i n T g . Mure), Istoria ieroglijir. dup D i m i t r i e C a n t e m i r (Facultatea de l i m b i germanice d i n Bucureti). S p r i j i n i t e pe texte dc v a l o a r e , reprezentaiile respective a u exce lat p r i n prospeime, p r i n fantezie, p r i n u m o r sau g r a v i t a t e liric. E l e a u i m p u s , odat cu varietatea i soliditatea concepiilor regizorale (aparinnd f i e u n o r h a r n i c i i talentai p r o fesioniti, fie u n o r inimoi i pricepui a m a t o r i ) , o ntreag a r m a t a de t a l e n t e , i n d i v i d u aliti d i s t i n c t e , dotate c u inteligen i c u farmec, c a p a b i l e s ntruchipeze f r u m o s i s i m p l u , c u g r a v i t a t e sau cu sprinar uu rin, caractere v i g u r o a s e , personaje de tea tru v i i , colorate, autentice. Ne v o m a m i n t i , astfel, c u plcere, mult v r e m e , d e R o m u l u s Mihleanu. E l a i n t e r p r e t a t c u sensibilitate, (reopotriv n accentele de u m o r , ca i n cele sobre, p e e r o u l D o r d e d i n Tineree fr

btrinee. N u - l v o m u i t a n i c i pe R a d u erb a n , p e n t r u desenul sugestiv c u care a cre ionat c h i p u l cameleonului l u i Cantemir, nici pe A n c a Priscaru, care a d a t via, cu atta sinceritate, Corimei d i n piesa i u i D . R. Popescu, n i c i pe G a b r i e l a Smcrian, ce ne-a c o n v i n s c poate l u a , ntr-un t i m p r e c o r d , nfiri nespus d e d i f e r i t e . Bucuroi s descoperim t a l e n t u l i capaci tatea j)ortretistic a studenilor i i n cele l a l t e piese ale a u t o r i l o r notri c o n t e m p o r a n i ( M . R. Iacol>an, I o n Bieu, L e o n i d a Teodorescu), n u n e - a m p u t u t ascunde r e g r e t u l fa de absena lucrrilor c u problematic speci fic vieii t i n e r e t u l u i i m o d u l u i p r o p r i u de g i n d i r c a l studenimii. Alturi d e studenii a m a t o r i , s-au ntrecut, la etapa republican a Cntrii R o m n i e i " , i studenii ce se specializeaz n t e a t r u , de la cele dou instituite, I . L . Caragiale" d i n Bucureti i ..Szentgyorgyi I s t v a n " d i n T g . M u re. A u .fost ncununate c u p r e m i i spectaco lele Oedip salvat de R a d u Stanca ( B u c u reti), Npasta de I . L . Caragiale i 1907, i n d o u l i m b i , romn i maghiar ( T g . Mure). A m a i fost distins c u u n p r e m i u s t u d e n t u l M i h a i Mniuiu, r e g i z o r u l montrii Oedip salvat. D a r , despre l o c u l i valoarea acestora n c o n t e x t u l t e a t r a l a c t u a l , ntr-un numr viitor.

Valeria Ducea

Sptmna d e b u t u r i l o r n t e a t r u l d e ppui

Examen reuit
Ca s n u scrie prea ru n proza a r t i cier, comparaiile snt, adesea, plasate p e o plac rotund, p i v o t a u t i b i n e lustruit : expresia mutatis mutandis. N u v o m face e x cepie .de l a aceast regul nescris i v o m ncepe p r i n a susine c recenta Sptrnn a d e b u t u r i l o r n teatrele de ppui (2529 a p r i l i e a.c.) a p r i l e j u i t manifestri v r e d n i c e a fi a s e m u i t e , mutatis mutandis, cu d i f i c i l e l e examene practice l a care, c i n d v a , se s u p u neau calfele, s u b o c h i i c a l z i , ns deloc nce oai d e duioie, a i fruntailor breslei. 0 a n u m e s e v e r i t a t e critic e r a , p e a t u n c i , i este i n v r e m u r i l e noastre, d e d o r i t , m u l t superioar bunvoinei f o r m a l e , n e a n g a j a n t e , n esen, fa d e t i n e r i i confrai hotri ,.s preia tafeta". A r t a ppureasc a a v u t n u m a i de ctigat d e pe u r m a acestei p u n e r i n eviden a situaiei l a z i d i n d o m e n i u l res pectiv i, c h i a r dac n u toate cele o p t spec tacole v i z i o n a t e a u d a t satisfacie, bilanul, consemnat i ntr-o dezbatere final, este p o z i t i v : n o i d r a m a t u r g i i n o i r e g i z o r i , n o i sce nografi i n o i c o m p o z i t o r i , n o i actori-mnuit o r i rspund prezent l a s t a r t u l b u n e i spe rane. Cei d o i p a r a m e t r i p r i n c i p a l i , observai pe parcursul manifestrilor acestei Sptmni t a l e n t u l i profesionalitatea n o i l o r venii a u o f e r i t , firete, d i a g r a m e sinuoase. M a i nti, p e n t r u c n u totdeauna distinciile n e cesare a u fost lesne d e operat : d e pild, aplaudnd reuita u n u i spectacol ca Sufleel, delicat i elegant ca u n desen f i l i g r a n a t i s p r i j i n i t p e n e r v u r i l e u n u i u m o r f o a r t e sub ire, spectacolul r e a l i z a t d e T e a t r u l d i n B a i a M a r e , sub bagheta e x p e r i m e n t a t e i regizoare I'ldiko K o v a c s . c u m s separi l a u r i i cuvenii l u i E m a n o i l Enghel, debutant n d r a m a t u r gia ppureasc, a u t o r u l prelucrrii unui basm (greoi) de Clemens B r e n t a n o ? I n v e r s , c u m s apreciezi g r a d u l d e pregtire actorilor-mnuitori (i s u b l i n i e m jumtatea a d o u a a sintagmei) L i d i a Creu, M i h a i Brum

www.cimec.ro

27

U z e a n u , Rodica D i m i t r e s c u , Rodica T u d o r o i u , Teodor Ispas, toi, recent calificai i angajai de T e a t r u l de ppui d i n Craiova, cnd cele dou spectacole prezentate de acest colectiv (Prinesa Majolenka i Culorile) a u fost a proape n ntregime puse n scen c u m i j l o a cele t e a t r u l u i de dram, elementele ppu reti f i i n d puine, m a r g i n a l e , irelevante ? Spe cificitatea, invenia sensibil i n t r u dezvoltarea u n e i arte n e c o n i u n d a b i l e , rezolvrile fericite ale b i n o m u l u i oon-materie, cunoaterea tot m a i aprofundat a ceea ce obinuim a n u m i sufletul ppuii, t e r i t o r i i p e n t r u a cror de l i m i t a r e i stpinire n o i i venii trebuie s fac e f o r t u r i serioase, cer organizarea a l t o r confruntri serioase ale forelor tinere. P r o x i m a ntlnire a fost, dealtfel, anunat p e n t r u t o a m n a acestui an i v a f i gzduit de Con stana. I n a l doilea rnd, r a p o r t u l d i n t r e intenie i realizare necesit precizri, nuane, m a i ales acolo u n d e u n hiatus v i z i b i l a r risca s ne conduc spre c o n c l u z i i p r i p i t e . Punnd i n scen Biatul i raza, pies de Mircea l o nescu i Constantin Vremule. debutani n d r a m a t u r g i e , T e a t r u l de ppui d i n Calai a fcut, onest i c u temeritate, ncercarea de a f a m i l i a r i z a c o p i i i v i r s t e i precolare cu u n e v e n i m e n t istoric de prim mrime, i n spe, E l i b e r a r e a . Implicaiile teoretice (viznd ntre barea dac alturi do registrele clasice : poe tic, grotesc, fantastic, m a i c loc, n t e a t r u l ppuresc, i p e n t r u u n r e a l i s m eroic) n u p a r a f i fost, deocamdat, elucidate. Ambiia i n acest sens e lesne detectabil, d a r rezulta t u l concret n e ofer \\n h i b r i d de s i m b o l u r i perfect neconvingtor. S.S.-istul H e r r R a p - R a p i poliaiul Ctu au fost stnjenii de v e c i ntatea u n o r vegetale v o r b i t o a r e , n calitate de... victixne ale f a s c i s m u l u i , i a r aciunile, a m i n t i r i l e i p r i n c i p i i l e m u n c i t o r u l u i , fetei i s o l d a t u l u i , siluete de insurgeni, s-au vzut serios concurate, n atenia p u b l i c u l u i , de micrile v i o i u l u i . . . B o m b o n e l , u n celu. S nsemne aceasta c pista trebuie, negreit, prsit, i a r tematica mare", aminat p e n t r u alte vrste, e v e n t u a l , c h i a r recuzat de tea t r u l ppuresc, n favoarea a l t o r modaliti scenice ? Continum a crede c n u ; cu condiia u n u i efort d r a m a t u r g i e neconcesiv l a faciliti i dulcegrii. Deci : temelor m a r i , condeie pe msur ! T o t notabil a fost i p r i m a i n t r a r e n arena ppuarilor a r e g i z o r u l u i S i l v i u Purcrete. C, dup semnarea direciei de scen n e n t m Bo rneo i Julieta, Jurnalul unui nebun, Soldatul fanfaron ele., m o n t a r e a l a T e a t r u l de ppui d i n Constana a b a s m u l u i Clina Ft-Frumos (dramatizare dup V i c t o r E f t i m i u ) , de A g r i p i n a F o r e a n u Hulic i L i d i a Ionescu, n u a fost, n n i c i u n caz, privit ca s i m p l u d i v e r t i s m e n t , c u r a b a t de exigen, a dovedit-o d i n p l i n acest spectacol de cert inut i n t e lectual. E l a fost, totui, disputat ; de cc ? Pe de o p a r t e , feerie c u ppui graioase (Clina. Mghiran) a m i n t i n d de ilustraiile o r i g i n a l e ale Micului prin sain t - e x u p e r y - a n ,

o coloan sonor excelent s e r v i n d b a l a d a i bocetul, stilizate i n t r - o ambian i n c a n t a t o r i e , m o m e n t e l e intens d r a m a t i c e s u b l i n i a t e cu meteug ; pe de alt parte, ns, numeroase greeli d e ecleraj, mnuitorii, i n v o l u n t a r v i z i b i l i pe f u n d a l (noir a l t e r a t de gris), anu m i t e p r o b l e m e de joc ou ppua purtat, l e h nioete, c a m stngaci soluionate. Dei n e h u p l i n i r i l e p r o v i n , poate, c u m s-a sugerat, d i n t r - u n numr i n s u f i c i e n t de repetiii p e n t r u spectacolul n deplasare, rmne deschis p r o blema familiarizrii r e g i z o r u l u i de dram cu t e a t r u l de ppui, p r i n m u l t i p l i c a r e a o c a z i i l o r Io colaborare. Transgresarea g e n u l u i i de p r i n d e r e a ou n o i l e unelte se v o r d o v e d i , cate goric, f e r t i l e , o r i de c i t e o r i t a l e n t u l este, i e l , categoric i, la S i l v i u Purcrete, credem c este cazul. U n d e b u t r e g i z o r a l I r i n a Niculescu i u n u l scenografic A n t o n i o A l b i e i au fost notate pe fia sprinarului spectacol O poveste oarecare, joaca-ncepe la intrare, dup u n basim polonez, tnra regizoare f i i n d i coautoarea t e x t u l u i (cu Alecu P o p o v i c i ) . P r o m i s i u n e a coninut n t i t l u l - d i s t i h a fost res pectat ; povestea e u n p r e t e x t p e n t r u o joac antrenant, fantezie la trap n j u r u l u n u i p a r a v a n , u n d e u n biet croitora lupt c u u n b a l a u r i sfirete p r i n e-1 coase... p a r d o n , a-1 nvinge. A l b i e i amuz, amuzndu-se : b a l a u r u l l u i a r e , d r e p t cap, o uria plnie de t r o m b o n , pisica vrjitoarei e alc tuit d i n d o u sfere v e r z i , r o t i t e a u t o n o m , cluul e foarte m i c i a l b a s t r u , d a r cu p i cioare uriae p a t r u p a n g l i c i fluturtoare. Prezent i n manifestrile Sptmnii i cu u n p r o g r a m e x p e r i m e n t a l p e n t r u precolari (desfurat n f o y e r - u l de la s t u d i o u l Casandra", cu naturaleea i prospeimea tea t r u l u i adus i j u c a t n grdinie), I r i n a N i culescu se dovedete u n b u n p s i h o l o g a l c o p i l u l u i , u n e x i g e n t cuttor de texte (selectate d i n Antologia inocenei"), u n a l i a t credincios al simplitii bogate n sugestii. adevrat c, dup ce i-a p e t r e c u t copilria i ado lescena p r i n t r e sforile l u i ndric", ea a a b s o l v i t c u r s u r i l e A c a d e m i e i de A r t e , d i n Praga. Pn u n d e merge e f o r t u l de e m a n c i pare artistic ? V o m tri i v o m vedea dac, intr-adevr, n v r e m e ce capra sare masa, iada sare casa. A d n o t a r e a performanelor de d e b u t n u se poate ncheia fr u n cuvnt despre m e r i tuoasa idee a Gabrielei Giorgia Cerchez de a o m a g i a , p r i n t r - u n b a s m o r i g i n a l , frumuseea pdurii argeene T r i v a l e ; idee slujit, d i n pcate, d e u n spectacol modest la T e a t r u l d i n Piteti (regia i scenografia, Constantin Russu) ; despre micrile caligrafiate, cu mult haz, n spaiul scenic, de ctre m i r o b o l a n t u l personaj Psril, nsufleit de A d r i a n a P r i cope, n Harap Alb, l a T e a t r u l de animaie Licurici" d i n Bacu, n regia l u i P e t r u V a l ter i n scenografia I d e i G r u m a z , p r e c u m i despre agreabilele m i n i a t u r i m u z i c a l e c o m puse de Cristian M i s i e v i c i p e n t r u acelai spec tacol ; n sfrit, despre colaborarea d i n t r e

28

www.cimec.ro

un poet, M i h a i Duoscu, i u n regizor, M i r oea Corniteartu, unii n e f o r t u l de a sensi biliza c o p i l u l la f a r m e c u l a d i n e a l c u l o r i l o r , ntr-o formul dornic s e v i t e d i d a c t i c i s m u l , ns i z b u t i n d d o a r n p a r t e (Culorii,-', la T e a t r u l (1 ppui d i n C r a i o v a ) . Exist, p r i n u r i n a r e , fore numeroase i proaspete, despre care manifestrile Sptm i n i i au o f e r i t m o s t r e elocvente. D a r m e r i t u l cel m a i de seam a l m i n i - f e e t i v a l u l u i orga nizat de . . . n colaborare c u T e a t r u l ndric" este acela de a f i ..detonat" n trebri c u raz lung de aciune. S d e s p r i n dem t r e i . Ce t r e b u i e fcut p e n t r u s t i m u l a r e a d r a m a t u r g i e i de c a l i t a t e , sector aflat nc i n

suferin ? A j u c a t o t m a i m u l t n faa p a r a v a n u l u i i t o t m a i puin ndrtul l u i este o m o d sau o necesitate n t e a t r u l ppuresc? Actualele f o r m u l e de calificare a n o i l o r a c t o r i mnuitori n s t u d i o u r i l e teatrelor c o r e s p u n d , o r i n u , necesitilor nvm'nlului profesi onal ? Elaborarea colectiv a u n o r rspunsuri j u dicioase, ntemeiate pe s t u d i u l temeinic a l rea litilor i a l mutaiilor o p t i m i z a t o a r c , p r e figureaz, fr doar i poate, trecerea treptat a fotilor u c e n i c i , actuale calfe, n rndurile v i i t o r i l o r meteri-ppuari.

tefan Iure

D a n s u l

t e m a t i c

Spre comunism, n zbor


Muzica : T 1 B E R I U O L A H . Coregra fia i scenariul : A M A T O CHECHIL E S C U . Realizatori : ansamblul Operei Romne i ansamblul L i c e u l u i de co regrafie. Soliti : M A G D A L E N A P O P A , P E T R E CIORTEA, CARMEN LANGA (cl. X I ) , C R I S T I A N L O G H I N (cl. X I I ) . Coregraful A m a t o Checiulescu a conceput, sub s e m n u l t e m a t i c a l z b o r u l u i spre c o m u n i s m , o suit de imagini n micare" i n s p i rate d i n realitile noastre c o n t e m p o r a n e , d i n abnegaia c u oare p o p o r u l rspunde c h e m r i l o r p a r t i d u l u i , n opera de c o n s t r u i r e a unei l u m i n o i , m a i b u n e i m a i d r e p t e . T o t el le-a pus n scen, lucrnd, p a r a l e l , cu d o u echipe d i f e r i t e : n c a d r u l F e s t i v a l u l u i naio nal Cintarea R o m n i e i " , c u e l e v i i L i c e u l u i de coregrafie (care a u c u c e r i t , pe ling a d m i raia s p e c t a t o r i l o r , i b i n e m e r i t a t u l loc I n finala pe ar a e l e v i l o r i p i o n i e r i l o r ) i cu c o m p a r t i m e n t u l de dans a l Operei R o m n e , care s-a p r o d u s , n z i u a de 1 m a i , La tele viziune. L i n i a coregrafic a s p e c t a c o l u l u i se r e marc p r i n t r - o deosebit o r i g i n a l i t a t e , p r i n bogia micrii i p r i n e l a n u l tineresc ; de asemenea, p r i n folosirea u n u i l i m b a j s i m p l u , perfect adecvat l i n i e i m u z i c a l e trasate de T i b e r i u O l a h , iniial, p e n t r u f i l m , d a r care i dezvluie i reale virtui scenice i dansante, p r i n m e l o d i c i t a t e a e i expresiv i p r i n r i t m i c a rafinat. P r i m a p a r t e , nfind u n a n s a m b l u de t i neri i t i n e r e mbrcai n salopete albastre, simbolizeaz e l a n u l de edificare a societii. Bieii execut cu v i g o a r e u n a d i n t r e cele m a i d i f i c i l e p a r t i t u r i tehnice ale d a n s u l u i (s r i t u r i l u n g i , nalte, c u schimbarea n aer a poziiilor braelor i p i c i o a r e l o r , cu c a m br-uri r e p e z i , n u m i t e , n l i m b a j coregrafic, a r a besque-uri, enfrelas-uri, saut-de-basque-uri) ; j o c u l l o r se pstreaz, ns, firesc i vesel, nchipuind u n z b o r , d e psri, parc, m b tate de l i b e r t a t e i d e lumin. I n contrast, cteva s top-cadre mbogesc i d a u substan dansului p r i n a t i t u d i n i de grup statuar sugernd i m a g i n e a t i n e r i l o r m u n c i t o r i a i rii, cu l u m i n a v i i t o r u l u i ntiprit pe fee. D o i soliti, ntr-un d u e t p l i n de f a r m e c i delicatee, c u micT serafice, curgtoare, d a r energice, reprezint desvrirea u n u i v i s de d e m u l t , sintetizeaz sentimentele n o b i l e ce-i nsufleesc p e t i n e r i i p a t r i e i noastre. C a r m e n L a n g a (cl. X I ) i Cristian L o g h i n (cl. X I I ) , v i r t u a l i soliti a i p r i m e i noastre scene l i r i c e , au d e m o n s t r a t frumoase posibiliti t e h n i c e i artistice, suplee, gingie. I n ncheiere, soliti i c o r p - a n s a m b l u a p a r ntr-un tutti o r c h e s t r a l " . ndreptndu-se l i b e r , cu micri de factur clasic, d a r vdit s u puse exigenelor d a n s u l u i m o d e r n cu tem, spre apoteoz t r i u m f u l libertii i a l f r u museii. Spectacolul o f e r i t de c o l e c t i v u l Operei R o mne, n ziua de 1 m a i , a d a t p a r t i t u r i i concepute d e "coregraf, p r i n evoluia M a g d a lenei Popa i a l u i Petre Ciortea, desvrire.

Doina M g oa
29

www.cimec.ro

l
tit nalt, e nflorat, cu crestturi care arat o de prindere veche. Corbenii spun versuri i cint, au o fermectoare stinjeneal, nu le e prea la nde mn pe scen, vezi bine, ei bat munii, ei cint peste p dure, nu ntr-o sal. i niic naivitate n tot re spun i cint pc scen, pe semne c le st mult mai bine hulind pe tpan, la smbra oilor, sau cnd do i-i slobod pe boar brazii Bistria. Ni-s ochii la pine. Programul lor s-a ncheiat. Dou femei iau plinea i co boar cu ea spre noi. Una o ine pe braele ntinse, o ine ca pe un prunc, cealalt fringe buci mari i ni le mparte. Cptm fiecare dte o bucat zdravn, pe ndes tulate. Miroase frumos. Coaja trosnete, miezul e dulce i moale. Mestecm rar i n ghiim dumicai mari. De pe scen, ochii ne privesc, eu blndee i curiozitate. Ne place plinea lor ? Ne place. Snt mulumii, ne-au omenit frumos.

V I R G I L MUNTEANU

O pine n Festival
Juriul, dup opinia de necluilit a gazdelor, trebuia s aib o situaie privilegiat. Juriul, strins unit in jurul lui Paul Everac, trebuia s stea laolalt, cu tot ce-i este necesar, cil mai la ndemn. Necesar nseamn : un dosar, cuprinzind un teanc de fie in care s vor face compli cate notaii ; un carneel, cu rostul de a -iscunde impresii foarte personale ; programele de concurs ale fiecrui jude ; pe urm, un pumn dc cre ioane bine ascuite (pas de mai (rne din pix !) ; cite o lmpi cu plria tras adine pe ochi, s nu bat lumina ei galben decit pe coala de hiriie ; prospecte, care ne ndeamn insistent i convingtor s consumm nu mai ap mineral. (Bieii suride. Surd i eu. Toi su-' ridem.) Cei din Harghita ne-au druit cite un album ilustrat cu pori de lemn i cu garduri de prin prile locului. (Ne pzim fiecare darul cu strnicie. Se cam fur. printre noi. Adinei Ce zar i-a disprut o oal de ceramic neagr, care e la mine.) Toate astea se afl pe masa juriului, aezat de-a latul slii, pe un rtnd ntreg de fotolii : mas au ster, mas de lucru. Urmrim echipele, ansam blurile, formaiile, deseori cu plcere, uneori cu ncinlare, ntotdeauna cu interes. Se schimb i n oapt, peste umr, la ureche pri mele impresii. (Intre Elena Sereda i Paul Stratilat au i aprut divergene de opinie.) 30 Pe scen intr im grup numeros, toi se nvlmesc, i caut locul, sint de toate vlr stele, copii, brbai in toat puterea, fete, virstnici, femei oapte, parc s-ar fi strins tot salul. Au costume frumoase, de-a dreptul inenttoare, e o risip de flori pc mbrcmintea lor ! Flori pe ii, flori pe catrine, flori pe dimineuri, flori pe cojocele, flori pe briie i birnee ! Cit ndemnare, cl migal, cit fantezie, cte mi riade de mpunsturi de ac, cte seri de iarn, cte ierni s fi lucrat fetele, ca s se iveasc, din miinile lor, mi nunea asta ? ! De unde sint ? Se interfe reaz arta popular de pe Valea Bistricioarei cu speci ficul maramureean, ne l murete Mihai Dimiu. care se pricepe la toate. Cutm n programe : Cminul cultu ral din Capu Corbului, ae zare care ine de comuna Corbu, de la Borsec, ht, in sus, pe eaua munilor. Sat de oieri i pdurari, risipit la poalele codrului, megieindu-se cu cerbii, ciulele i urii... S-au aezat, fiecare la locul lui, tot'i strjuii de doi vlj gani cu tulnice. In mijlocul scenei, se aduce o mas joas. Pe mas se aterne un lepedeu nflorat. Peste lepedeu, \se ntinde un tergar. Pc tergar, dou femei aaz, cu grij, o pline. O pine mare. cum n-am mai vzut, o pline rumen i mare, mama pinilor. Coaja ei, bol

Masa juriului, mas auste r, de lucru, parc a ftrins via. Printre fiele cu nota car ii complwate, pe filele netelor de impresii, stau tol nii, nepstori, bulgri mari de aur... Corbenii au plecat. Alte formaii, alte echipe... Ochii notri intesc scena, miinile noastre caut ultimele firi/ni turi de pine. Cei din Capu Corbului ne-au adus aminte, dac vom fi uitat, c Festivalul nostru festivalul la care au coborit din pdurile lor i dc pe punile lor e un festival al cntecului, dar i al mun cii, i al roadelor muncii. Pinea lor, dulce i moale, pinea Zor, mare ca mama pinilor, iat, primete marele premiu al evlaviei mele pen tru hrnicia i priceperea miinilor care au frminlal-o.

www.cimec.ro

CRONICA DR A MA TI C
Dramaturgia Independenei pe scen
TEATRUL NAIONAL DIN BUCURETI

MARELE SOLDAT
de Dan Trchil

4 m a i 1977. Dala premierei Regia : M I H A I B E R E C H E T . Scenografia : E L E N A PATRACANU-VEA IS Distribuia: I U L I A N NECULESCU (Visarion) ; IRINA A C H I T EA N U (Tudosia) ; CONSTANTIN RAUCH1 (Cosma) ; G A B R I E L OSECIUC (Ghcorghe) ; V A L E R I A SECIU (Iulia) ; T R A I A N STNESCU (Lnzr) ; CONSTAN TIN STANESCU (Limb ul) ; A L E X A N D R U HASNA (Bara) ; ERB A N I A M A N D I (Aii) ; A L E X A N D R U LINESCU (Soldatul turc) ; I O N F I N TETEANU (Strunga) ; GEO B A R T O N (Buu) ; ALEXANDRU DRAGAN (Alexandru) ; T O M A V A S I L E (Ba riu) ; C A R M E N STANESCU (Leni) ; G H E O R G H E CRISTESCU (Aroneanu) ; M I R C E A COJAN (Nebunul) ; A L F R E D DEMETRIU (Maiorul) ; GRIGORE NAGACEVSCHI (Pipirig) ; A N D R E I IONESCU (Andrei) ; O V I D 1 U M O L D O V A N (Ion). Recit : D R A G A OLTEANU-ATEI

Traian Slnescu, Valeria Scciu i Ga briel Oseciuc ,

S-au scris, n evocarea momentelor care au dus, acum o sut de a n i , la dobndirea inde pendenei, cteva piese vrednice de cel m a i mare interes. Printre acestea se numr i Marele soldat, poem pe care D a n Trchil l nchin eroului anonim, unuia dintre cei muli, plecai s l u p t e pentru neatrnarea patriei, pe redutele Plevnei. nfiind soarta grea a ranului romn, supus dublei asu31

www.cimec.ro

Gabriel Oseciuc, Constantin Stnescu, I u l i a n i I r i n a Rchieanu p r i r i a strinilor i a moierilor a u t o h t o n i , a u t o r u l arat legtura o m u l u i s i m p l u c u p m i n t u l rii, dragostea l u i p e n t r u meleagurile natale, de u n d e v a izvor e r o i s m u l c u oare se v a bate p e n t r u d o b m d i r e a libertii care, n acele z i l e , ee c h e m a neatrnare. Cu sinceritatea patetic proprie tuturor s c r i e r i l o r sale, D a n Trchil ne p r o p u n e o idee a s u p r a creia se r e v i n e , oricnd, cu d e plin ndreptire : i n zilele rzboiului p e n t r u independen, ca i n l u n g u l ir de secole de pn a t u n c i , ca i dup aceea, n f r u n t e a l u p t e i p e n t r u l i b e r t a t e naional i social s-au aflat o a m e n i i s i m p l i , cei care muncesc i p r o d u c ; i a r c o n c l u z i a (i n d e m n u l ) a u t o r u l u i este s-i glorificm pe acetia, p e n t r u sngele vrsat, p e n t r u suferinele n d u r a t e , p e n t r u t o t ce a u dobndit, p r i n sacri f i c i u l i p r i n e r o i s m u l l o r . V i s a r k m , ran srac d e p r i n prile D o b r o g e i , pleac, m preun c u a i si, s l u p t e , pleac i z g o n i t de srcie i d e ameninarea nvlirii vrjmae, d a r i ndemnat de chemarea rii, a n i m a t de s e n t i m e n t u l p a t r i o t i s m u l u i . i pierde b r u m a de a v e r e , i las u n i c u l f i u pe c m p u l de btaie, d a r se ntoarce pe pmntul u n e i p a t r i i oare, de a c i ncolo, v a f i liber i i n dependent. Aceasta e povestea simpl, dar plin de emoionante semnificaii, a l u i V i sa r i o n i a l o r si. Inegal n cele dou pri c o n s t i t u t i v e , n u ndeajuns de r i g u r o s e c h i l i brat de l a t a b l o u l a t a b l o u , piesa este, n a n s a m b l u , o reuit a a u t o r u l u i i u n c.;tig c e r t p e n t r u m o m e n t u l a c t u a l al d r a m a t u r g i e i noastre. Unele nempliniri a u fost, n bun msur, depite de o p u n e r e n scen care lumineaz p u t e r n i c prile b u n e ; prile b u n e semnificnd acurateea s c r i i t u r i i , sinceritatea m e s a j u l u i , numeroase m o m e n t e de a u t e n t i c d r a m a t i s m i, n u n u l t i m u l rnd, sigurana,

Neculescu, Constantin

Rauchi

culoarea, r e l i e f u l m u l t o r portrete de e r o i , care populeaz u n i v e r s u l piesei. Aleas d e T e a t r u l Naional d i n Bucureti, piesa a fost pus n scen de M i h a i B e r e chet, n scenografia E l e n e i Ptrcanu-VeakLs. I i numesc alturi, fiindc, m a i m u l t ca o r i cnd, colaborarea celor d o i c r e a t o r i m i se p a r e rodnic. Vasta scen a Slii m a r i , d i s p u nnd de posibiliti care, dc fiecare dat, ne uimesc, i arat, i dc ast dat, virtuile : a v e m sugestia u n e i ntinderi de pmnt rocat ca l u t u l d o b r o g e a n , frnt, prbuit, nlat d e micri tectonice care l - a u a d u s l a nfiarea de a c u m , frmntat ca i d e s t i n u l o a m e n i l o r tritori a i c i . Zrile snt s u m b r e , zdrene de n o r i murdresc a l b a s t r u l c e r u l u i , c o p a c i i snt noduroi, c u f r u n z e puine i arse de secet, aezrile snt srace, o lumin prfoas se aterne... a p o i , o banc alb-alb, p r i n t r e p l o p i i nali i t i n e r i d i n p a r c u l moieresc... a p o i , traneele spate n pmntul uscat i ntrite ou mpletituri de n u i e l e , d i n c o l o de care se nal povrniul ctre redute... a p o i , zrile de lumin d i n f i n a l , c e r u l de izbnd, t r a n s p a r e n t , tiat de z b o r u l pescruilor. u n decor ou virtui patetice, cadru excelent p e n t r u evoluia personajelor piesei. M i h a i Berechet a gndit u n spectacol g r a n dios, desfurat n spaii l a r g i , deschis, a v i n tat, tulburtor n cea m a i m a r c parte a l u i i, iari s p u n , patetic, de u n p a t e t i s m v i b r a n t . Poate e p r e a l u n g , nc, poate n u e destul d e r i t m a t , d a r are o trstur d o m i nant, de sinceritate, care e, hotrt, .conving toare. A p r o c e d a t cu mult chibzuin l a a l ctuirea distribuiei, alegnd, n r o l u r i l e i m p o r t a n t e , a c t o r i de baz a i t e a t r u l u i . I u l i a n Neculescu e ranul V i s a r i o n . A m f i fost ndemnai s v e d e m n acest personaj u n actor r o b u s t , de for, a b r u p t . Curajos d i s t r i -

32

www.cimec.ro

b u i t , i n t e r p r e t u l realizeaz u n i e i de a n l i c r o u , u n o m c u nfiare modest, aproape tears, u n i n s a n o n i m , cu m e r s u l g r e u , ap sat, c u gesturi puine i stngace, zgrcit la vorb ; d a r nelept, e c h i l i b r a t , cuteztor, h o lrt. U n p o r t r e t alctuit d i n l i n i i d u r e , d i n c u l o r i ntunecate, aa c u m cerca t e x t u l , f i indc V i s a r i o n e m e r e u apsut de d e s t i n u l l u i , l o v i t fr cruare, greu ncercat, acas, i pe f r o n t , i i a r acas, fiindc ranul V i s a r i o n , m a r e l e soldat, este u n lupttor, u n v i teaz lupttor, d a r oare poart, pe ling l a u r i i g l o r i e i , i p o v a r a u n o r dureroase p i e r d e r i . Excelent realizare, n a n s a m b l u l e i , c u m o mente r e m a r c a b i l e , c u m este .li seu i a c u A l e x a n d r u , d i n tranee, veghea la cptiul bia t u l u i ucis n lupt, plnsul scrnit, paii r a r i i grei n u r m a b r a n c a r d e i care-i poart f i u l spre mormnt, sau ntoarcerea acas, pe pm i n t u l p u s t i i t i sterp, u n d e avea s ia viaa dc la capt. Nevasta l u i V i s a r i o n , T u d o s i a , este Trina R chioanu, care, d i n puinele v o r b e c u care a druit-o t e x t u l , portretizeaz sigur, nfind o ranc asprit de trud i de g r i j i , o fe meie di r/, care, pierznd b u n u l ei cel m a i dc pre o vit care-i hrnea f a m i l i a se prbuete, nlndu-se ; adic, se f r i n g e de disperare, d a r dobndete tria s nfrunte i aceast grea ncercare. I r i n a Rohieanu a r e , a i c i , u n m o n o l o g , u n f e l d e rfuial c u D u m nezeu, m o n o l o g pe care, pe f o n d u l unei imense tristei, l rostete scrnit, gfit, vorb ou v o r b , c u u n f e l de ur i ou u n fel de revolt surd mpotriva soartei, m p o t r i v a u n u i D u m n e z e u n e d r e p t i i n d i f e r e n t . Constantin Rauchi c o m p u n e , cu m i j l o a c e s i m p l e , d a r de m a r e for dramatic, >erson a j u l u n u i bbrn nelept i b u n , mpovrat dc a n i , ns c u m i n t e a l i m p e d e , u n btrn care tie c n u m a i poate s fie de folos i care merge s moar p e m o r m i n t e l e a l o r si. Personaje episodice, totui, cu semnificaie bine conturat, realizeaz I o n Finteteanu, Geo B a r t o n i C a r m e n Stnoseu, n g r u p u l de b o i e r i ; A l e x a n d r u Hasna (Bala), erban I a m a n d i ( A i i ) , G r i g o r e Nagacevschi ( P i p i r i g ) , A n d r e i Ionescu ( A n d r e i ) i Constantin Stnescu (Limbul) fiecare d i n t r e e i , n l i mitele o f e r i t e de t e x t . A l e x a n d r u Drgan, sigur pe sine, cu elegan i c u cldur, n fieaz u n ofier. U n nvtor alturat r a n i l o r , c o n t o p i t c u existena l o r , realizeaz T r a i a n Stnescu. Snt, n economia t e x t u l u i , r o l u r i alctuite d i n t r - o singur culoare, m a i d i f i c i l e , n u p r e a n msur s ofere perspec t i v a u n o r creaii. Ca i r o l u l , destul de l i n i a r , a l V a l e r i e i Seciu, o pribeag care nso ete n bejenie f a m i l i a l u i V i s a r i o n i a j u n g e infirmier pe f r o n t . D a r I o n , ranul ardelean trecut peste muni, s l u p t e , alturi de fraii l u i , p e n t r u neatrnare, ran tnr, purces d i n balade, erou czut n lupt, prilejuiete l u i O v i d i u M o l d ov a n u n m o m e n t de puternic emoie, de u n tulburtor t r a g i s m .

I n sfrit, pe Gheorghe, f i u l l u i V i s a r i o n , l interpreteaz G a b r i e l Osociuc, tnr p l i n de farmec, sensibil, a c t o r de certe p o s i b i l i ti, aa c u m demonstreaz n acest spectacol n care i r e v i n e partea de l i r i s m , de visare i d e e n t u z i a s m j u v e n i l . S n u nchei fr a a m i n t i ilustraia m u zical, c o m e n t a t o r s u b t i l a l s p e c t a c o l u l u i , n care u n r o l de seam l a r e n a i u l vrjit a l l u i Gheorghe Z a m f i r , i pe Draga O l t e a n u M a t e i , care recit a d m i r a b i l l a nceputul fie crei pri a s p e c t a c o l u l u i .

Virgil Munteanu

DOUA ORE DE PACE


de D. R. Popescu

Piesa l u i D . R . Popescu se definete, t e m a t i c i estetic, p r i n t i t l u . M a i e x a c t , p r i n t i t l u i s u b t i t l u (Cine trece prin Aulis...). Cele dou ore d e pace, p e oare c r o n i c a l u p t e l o r de l a P l e v n a l e consemneaz ca u n f a p t a u tentic este v o r b a d e ncetarea l u p t e l o r , pe data de 29 septembrie 1877, n vederea scoa t e r i i rniilor i a evacurii morilor d i n t r e l i n i i l e ce despreau a r m a t e l e n lupt in de s t r a t u l d o c u m e n t a r a l piesei. I n p r e l u n girea acestuia, a v e r t i s m e n t u l : Cine trece p r i n A i i l i s . . . " t r i m i t e , direct, l a tragedia antic. D u b l a d e f i n i r e , pe care o complic f a p t u l c piesa aduce fin p r i m - p l a n u l e i f a m i l i a Dunrinu a s u p r a creia se centreaz c i c l u l r o m a n e l o r l u i D . R . Popescu este de n a tur s e x p l i c e opiunile p o s i b i l e a l e i n t e r pretrii t e x t u l u i , d a r i n i v e l u l d e d i f i c u l t a t e a acestuia. Piesa n u este, defel, ocazional (n nelesul u n e i circumstaniali li i e f t i n e ) , concreteea istoric, pe care o subliniaz n cteva r f i n d u r i , i mplinete m e n i r e a de a f a c i l i t a accesul spre generalitatea meditaiei a s u p r a i s t o r i e i . D r a m a t u r g u l persevereaz n i n v e s t i g a r e a moral a i s t o r i e i . Ceea ce r e a l i zeaz, p r i n aceast n o u pies, este t r a n s p u nerea n r e g i s t r u d r a m a t i c a u n e i n o b i l e m e ditaii, d e substan filosofic, asupra sensu l u i i s t o r i e i . Pare, l a u n m o m e n t d a t , c cele d o u ore de pace snt u n soi de lup p r i n care e v e n i m e n t e l e ne a p a r e n o r m mrite, toc m a i datorit strii-limit pe care ele o r e -

www.cimec.ro

33

prezint. Rziboiul n u s-a sfrit, prezena l u i n u se m a i face simit, ns, p r i n gloane i obuze, n i c i p r i n o r d i n e i atacri, c i p r i n morii ce snt scoi de pe cmpul de lupt, p r i n rniii crora l i se r e s t i t u i e o clip de speran, p r i n o a m e n i i care i-au d e v e n i t p r o p r i a l o r msur i neleg, o dat n p l u s , i preul vieii, i cel a l morii. Istoria ca fapt istoria ca idee, iat u n d e se "plaseaz piesa, m a i exact, u n d e se d e f i nete c o n f l i c t u l e i . N u tiam, n m o m e n t u l n care c i t e a m , n R o m n i a literar", eseul l u i D . R. Popescu despre Hamlet, c citesc r e p l i c i ale u n e i piese dedicate m o m e n t u l u i i s t o r i c a l c u c e r i r i i Independenei, i n i c i n u bnuiam c a n a l i z a a s u p r a l u i Polon lus i a prinului danez poate p r i l e j u i , n f a p t , o c o n f r u n t a r e p r i v i n d i s t o r i a vzut dintr-o perspectiv care este, s i m u l t a n , contemporan i peren. I s t o r i a ca parabol, aa c u m apare ea n t e x t u l l u i Shakespeare, c i t i t i c i t a t de a u t o r , i t r e b u i e s s p u n e m c d i s c u r s u l d r a m a t i c cu r e p l i c i d i n tragedia d i v i n " n u sun strin acolo, n spaiul de linite de dup nceputul m a r c a t astfel : Plevna. 1877. U n dmp de lupt. F u m . anuri. B u b u i t u r i de t u n . Strigte. uierul gloanelor... Deo dat, o trfmbi sun a c o p e r i n d t o t u l . . . i a l t e goarne se a u d . . . " Este e v i d e n t c traneea de l a P l e v n a este ridicat, astfel, l a r a n g u l u n e i tranee s i m b o l i c e i c, discutndu-se despre marele b o l n a v " care era, a t u n c i , I m p e r i u l O t o m a n , se discut despre boala i m p e r i U o r " : Toate i m p e r i i l e snt p u t r e d e , i a r cele care n u snt nc, v o r p u t r e z i " , spune A i i , p o r e c l i t H a m l e t , p e n t r u c recunoscuse, l u c i d , c Imperiul O t o m a n este p u t r e d !" Pacea d e n u m a i d o u ore adun laolalt, ntr-o Aulid a u n u i t i m p nc proaspt, pe fotii colegi d e s t u d i i A n d r e i Dunrinu, ofier a l a r m a t e i r o m n e , C a h i r i A i i , ofieri n s l u j b a l u i Osman Paa, pe Crina Dunrinu, m a m a venit s-i regseasc f i u l , C o n s t a n t i n , plecat v o l u n t a r pe f r o n t a c u m , ostatic a l t u r c i l o r , ostaii traneelor de fiecare z i , persoane (evocate) p r e c u m p i c t o r u l I o n G r i gorescu, tnrul erou I o n Pastia p r i m a victim a rzboiului , c o l o n e l u l George Rosn o v a n u , ba i pe M a r e l e Duce N i c o l a e (citat p r i n t e x t u l t e l e g r a m e i sale ctre Carol), p o p u laia d i n Braov i Brila ; R o m n i a , adic, i c h i a r E u r o p a , surprins n i n t e r e s u l c i pentru evenimentele d i n Balcani. F u n d a l u l este a m p l u , att d e a m p l u nct, l a limit, el d e v i n e , p e n t r u m o m e n t , l u m e a , i e v e n i m e n tele p u n n cumpn n u u n asediu ntre attea altele, c i u n u l a l crui r e z u l t a t este n p r i m u l rnd m o r a l , i a b i a pe urm i m i l i t a r sau de a l t t i p . D e l a spaiul i t i m p u l i s t o r i c concret concret pn l a d e t a l i u l de cronic de epoc l a spaiul i t i m p u l existenei u m a n e , ale libertii i ale d r e p t u l u i l a i s t o r i e , d r a m a se ridic p r o g r e s i v . L e gea progresiei n u este n u m a i estetic, ea implic revelaia c a r a c t e r u l u i r e c i p r o c deter m i n a t a l relaiilor u m a n e . i, astfel, cele dou ore de pace snt u n t i m p a l u n e i numr

t o r i i n v e r s e ; cine i c n d nelege i s t o r i a i cine, nenelegnd-o, se c o n d a m n p e sine p e n t r u a n u o f i neles, d i n c o l o de interesele u n u i m o m e n t , ale u n e i persoane sau ale u n u i i m p e r i u . D . R. Popescu uzeaz de u n ablon al d r a m a t u r g i e i , motenit de la t r a g i c i i greci i m e r e u r e l u a t d e a t u n c i : f i u l presupus m o r t n u este m o r t , Cahir este gata s-1 redea ipe Constantin f a m i l i e i , m a m e i sale, m a i ales cea care d expresie disperrii de a-i p i e r d e s i n g u r u l f i u , d a r preul este r e c u noaterea legitimitii I m p e r i u l u i , f i e i sub f o r m a acceptrii u n e i r e t r a g e r i a a r m a t e i l u i Osman Paa spre Sofia, abandonnd a r m e l e . Cernd c a p i t u l a r e a necondiionat, A n d r e i D u nrinu n u exprim o r g o l i u l lupttorului de aren, care v r e a neaprat s-i p u n p i c i o r u l pe g r u m a z u l c e l u i nvins, c i contiina nece sitii istorice. A i i , m a t e m a t i c i a n u l a s t r o l o g , c l o v n tragic a l s e c o l u l u i prbuirii I m p e r i u l u i a l crui cetean l u c i d este, n u poate f i dect d e partea l u i A n d r e i . F a n a t i s m u l u i l u i Cahir, cel care vede o ofens pn i n f a p t u l c u n d e l f i n salveaz d e l a nec civa c o p i i , i l mpuc, i se o p u n e n u u n a l t t i p de f a n a t i s m , oi vocea contient a i s t o r i e i : T e ascunzi dup ntmplri, ca btrnul P o l o n i u s , ce se credea i n t e l i g e n t i se ascundea dup perdele... Adevrul e a l t u l , accept-1 : p o poarele l u m i i n u m a i p o t tri sub p a p u c u l v o s t r u . . . Fiecare v r e a s aib i s t o r i a ea, cci, fr i s t o r i e , ntr-adevr n u exiti... eti m o r t " , i spune A n d r e i . Cahir m a i crede c , dac P o l o n i u s l - a r f i ucis p e H a m l e t , Danemarca m a i p u t e a f i salvat. i l u c i d e , s i m b o l i c , firete, pe A i i . A n d r e i definete, d i n n o u s u b specia universalului, momentul : Hamlet vede p u t r e g a i u l i se mntuiete, i p r i n e l l u m e a toat se purific, a e r u l D a n e m a r c e i se cur d e d u h o r i i d e v i n e l i b e r . . . " Numrtoarea invers s-a a p r o p i a t de sfr it. I s t o r i a n u poate f i oprit. A f i pregtit nseamn a nelege necesitatea, i astfel i n t e r v a l u l d e pace se ncheie cu o ntrebare retoric, aceeai pe care ne-o p o t p u n e nou e v e n i m e n t e l e i i s t o r i a : Sntei gata, b iei ?", ceea ce n u nseamn, p u r i s i m p l u , a avea b a i o n e t a l a arm i ncrctoarele p l i n e , c i , m a i ales, a nelege c u r s u l necesar a l i s t o r i e i i a f i gata s i te d e v o t e z i . J e r t f a intereseaz, n msura n care rspunde n e v o i i istorice, a l t f e l ea este, dac n u i m o ral, amoral. In aceste condiii, n u este ntmpltor f a p t u l c cele d o u spectacole p r i n care acest n o u t e x t 'dramatic a l l u i D . R. Popescu a j u n g e l a p u b l i c p a r a se c o n s t i t u i , c u m v a , 'Complementar, lsndu-se nelese i e x p l i c a t e reciproc. iNu a m intenionat, n n i c i u n caz, o i e r a r h i z a r e , i dac, dat f i i n d aceast m p r e j u r a r e , v o m proceda, totui, l a c i t e v a c o m paraii, m o t i v u l n u e dect acela de a e x p l i c a , o dat n p l u s , soluiile f o l o s i t e , i m o d u l c u m rspund ele condiiei t e x t u l u i . Spectacolul p u s n scen de ctre A l e x a V i s a r i o n a r e o a n u m e tendin spre i m a g i n e a

34

www.cimec.ro

frust. Poeticul e convertit n situaia-limit pe oare momentul o presupune, pacea d personajelor o anume nebunie, le descoper straturile profunde i le nfieaz sub specia realismului (aici, crud) a l situaiei. Se moare i n disperare (Stelic n u face d i n moarte u n act de frumusee, c i de adevr : Simt o team, mam, parc a pierde tot ce am... tot ce tiu..."), se triete la f e l , traneea tresare ca u n o m bolnav i-i bate, uneori slbatic, r i t m u l ndrjirii, incerend oamenii. Fundalul omenesc este nespus de puternic, venind, parc, d i n t i m p u r i strvechi, consti tuind u n element de contrast n raport ou prezena stilat a eroilor principali, foti stu deni la Paris. Sigur, solidaritatea ostailor fa de comandant, dc soia l u i , de f i u l care a luptat cot la cot cu ei, este clar. Dar, cnd discuia dintre A n d r e i , Cahir i A l i v a vo lua spre rafinamente verbale, ei i v o r pier de, oarecum, stpnirea de sine. Gndirea lor este m a i tranant, hohotul de rs c neiert tor. i, astfel, finalul actului I , cu Hi iul dez lnuit slbatic, v a marca u n moment nalt al dramei ; la Cluj-Napoca, acesta este m o mentul de culme a l spectacolului. Sorana Coroam, autoarea spectacolului dc Ia Teatrul M i c , s-a concentrat, cu sensibili tate, asupra nucleelor poetice i a cutat s imprime cursivitate ntregului, p r i n stil. De cupajul este preUos, viaa de tranee e nf iat sub specia romantismului, l u m i n i l e caut i descoper dialogurile, restul st n umbr sau este dincolo de privirea noastr. Se moare aceeai moarte frumos, so triete l a f e l , traneea pare o gravur de epoc nsxifleit, fr ndueala, sngele, su dalma i mizeria de-atunci, istoria e citit direct n cartea de pilde a neamului, cu emo ie i respect. F u n d a l u l e estompat, dei figu raia i d veridicitate, eroii se detaeaz n prim-plan i a u , parc, facultatea de o da via, pentru o clip, oricui s-ar adresa d i n rndul celor care le-au fost camarazi de arme. Finalul actului I I , pe care D . R. Popescu 1-a scris cu pana muiat n cerneala unei meta fore plastice (se ridic o imens coTtin t r i color, ce poate f i ce-a fost atunci, cortina ce ne-a r u p t de o lume, steagul ce ne-a dat nume i o ar independent"), v a marca ncheierea emoionant a dramei, constituind, la Bucureti, o ncheiere n progresia ideii. limpede c Alexa Visarion a p r i v i t m o mentul color dou ore de pace d i n perspeo tiva istoriei de dinainte de Plevna i n des furarea e i , dar Sorana Coroam, de dup acest reper. Soluia estetic a fiecruia se ex plic p r i n perspectiva asupra evenimentelor. Neimplinirile, cte rmn i aici n u v o m mai propune comparaii de asemeni.

TEATRUL NAIONAL DIN CLUJ-NAPOCA

Data premierei : 5 m a i 1977. Regia : A L E X A V I S A R I O N . Sceno grafia : M I R C E A M A T C A B O J I . I l u straia muzical : A L E X A V I S A R I O N . Distribuia : G H E O R G H E M . N I J ESCU (Andrei) ; S I L V I A G H E L A N (Crina) ; CONSTANTIN A D A M O V I C I (Ali) ; G E L U B O G D A N IVACU (Ca hir) ; D O R E L VIAN (Stan) ; A N T O N T A U F (Mitru) ; O C T A V I A N TEUCA (Costaiche) ; R O M E O POP (Constant tin) ; I O N M A R I A N (Grigore) ; E U G E N N A G Y (Stelic) ; G H E O R G H E JURCA (Ion).

Decorul l u i Mircea Matcaboji configureaz dou spaii distincte de joc u n u l pe ver tical, ctre fundal, reprezentnd fortificaia traneei. romne, i a l t u l orizontal, ctre

Silvia Ghelan i Gheorghe M . Nuescu.

www.cimec.ro

p r L m - p l a n u l scenei. I m a g i n e a plastic n u e n t r u t o t u l revelant, v a l o r i l e scenografiei p a r ticip i n s u f i c i e n t l a desfurarea scenic. N i c i costumele n u n i se p a r m u l t m a i i z b u t i t e , dei accentul pus pe starea de fapt a c o m b a tanilor e p o t r i v i t . Dac v r e u n scenograf i-ar m a i a m e l i o r a d e c o r u r i l e dup premier, iat u n caz n care S asemenea a m e l i o r a r e n u a r necesita prea m u l t e schimbri ( i n general, o c l a r i f i c a r e ) . Izbutit, n e v i d e n t a c o r d ou i n tenia regizoral, ilustraia muzical selectat de A l e x a V i s a r i o n . A t u n c i c n d r e g i z o r u l n u gsete accentul, i l u s t r a t o r u l e prezent i ajut ca spectacolul s ajung la p u b l i c , l nclzete p r i n unele t o n u r i bine gsite. (Ce pcat, totui, c sonorizarea este, tehnic, de fectuoas ; astfel, p l o a i a p a r e , m a i degrab, u n accident acustic.) Sub r a p o r t u l esenial, al /ea li/rii actoriceti, dou meniuni trebuie fcute de l a nceput : ntregul f u n d a l (ostaii S t a n , M i t r u , Costaiche, G r i g o r e , Stelic, i o n , respectiv D o r e l Vian, A n t o n T a u f , O c t a v i a n T c u c a , I o n M a r i a n , Exigen N a g y i Gheorghe J u r c a , citai n o r d i n e a n care se i i m p u n ) este, n c i u d a u n o r stridene, b i n e caracte rizat. Cel m a i b u n actor a l spectacolului a fost C o n s t a n t i n A d a m o v i c i . Sigur, e de vzut i n ce msur aceast distribuie valoric n u dezechilibreaz, c u m v a , sub r a p o r t u l s e m n i f i caiilor e x p r i m a t e , ntregul i d e i i , care e re d u c t i b i l la f i n a l u l deja a m i n t i t , a l asumrii contiente a i s t o r i e i . A m artat, v o r b i n d des p r e concepia regizoral, ce r o l r e v i n e a m bianei omeneti pe oare personajele dc f u n d a l o constituie. Este, d e c i , m o m e n t u l s de finim j o c u l l u i C. A d a m o v i c i , i n r o l u l , d i f i c i l , al u n u i H a m l e t btrn, ce a nvat e n o r m de l a g r o p a m l - c l o v n d i n c i m i t i r u l de l a E l s i nore. A i i dobndete o nelepciune tragic p r i n j o c u l i n t e r p r e t u l u i su, i n i m i c n u sur p r i n d e n m o m e n t u l n oare acesta v a recita b a l a d a , cndva nvat de l a A n d r e i Dun rinu : Cine m-a dat d o r u l u i / Aib casa c u c u l u i / i o d i h n a vntului". M o m e n t u l este a l u n e i revelaii, a l u n u i capt de d r u m , p e n t r u c p e r s o n a j u l v a disprea curnd. Premoniia nsi este impresionant. I n d i a l o g u l ou Cahir, A i i este tios ; c u A n d r e i , d i m p o triv, parc v r e a s c o n t i n u e d i a l o g u l nceput l a Paris. I n t o n u l t e x t u l u i , d a r i contrastnd, i n s p i r a t , c u n o t a general a distribuiei, este S i l v i a G h e l a n . Succesiunea rapid de stri s u fleteti este disimulat de intonaia egal : fr&mntarea, u n e o r i dus l a e x t r e m , e e x t e riorizat n acel m o d specific actriei, adic p r i n aflarea, n micare i n i n t e n s i t a t e , a echivalenelor combustiei interioare. Silvia G h e l a n realizeaz d i m e n s i u n e a nobil, n s p i r i t u l tragediei a n t i c e , a p e r s o n a j u l u i . Gheor ghe M . Nuescu, cruia r o l u l i-a fost foarte aproape, i p e n t r u realizarea cruia s-a i strduit m u l t , p a r e , totui, r e l a t i v r i g i d . E l i confer prestan, d a r parc insuficient r e f l e x i v i t a t e . R o l u l e d i f i c i l , n u peste p o s i

bilitile sale, dar n alt gam dect aceea pe care o cunoate a t i t de b i n e . Romeo Pop (Constantin) are o e x a l t a r e potrivit r o l u l u i . Este clar, ns, revznd spectacolul aa c u m s-a pstrat n m e m o r i e , c a c t u l I I e de-abia r i d i c a t pe scen. Aceasta se simte m a i ales n d i a l o g u l esenial, d i n t r e Cahir i A n d r e i D u nrinu. I n p r i m a p a r t e , G e l u B o g d a n Ivacu intrase mulumitor n convenia r o l u l u i , sesizfnd p l a n u l i m e d i a t , ca i p l a n u l m e t a f o r i c ( P o l o n i u s ) , schimbnd t o n u l n trecerea de la A n d r e i la A i i . E l intuise nuanele (i de ce v-ai a l i a t c u e i ? 0 s fie m a i b u n i ca n o i ?..." m o n o l o g ascuit, pe care A n d r e i a r f i t r e b u i t , totui, s-1 d o m i n e ) , ceea ce n u se m a i ntmpl i n d i a l o g u l ce urmeaz u c i d e r i i l u i A i i . J o c u l su d e v i n e , a i c i , e x t e r i o r i senzaia e de a r t i f i c i a l . I n fine, spectacolul n u are f i n a l , pare nencheiat (ceea ce n u e acelai l u c r u c u a fi deschis).

TEATRUL

MIC

D a t a p r e m i e r e i : 5 m a i 1977. Regia : S O R A N A C O R O A M . Sceno grafia : A D R I A N A L E O N E S C U . M u zica : T E F A N Z O R Z O R . Coregrafia : SULTNICA N I C U L E S C U - B A C I U . Distribuia : I O N M A R I N E S C U ( A n d r e i Dunrinu) ; O L G A T U D O R A C H E (Crina Dunrinu) ; D A N C O N D U R A C H E (Constantin Dunrinu) ; D I N U I A N C U L E S C U (Cahir) ; V A S I L E N I U LESCU (AH) ; V I S T R I A N ROMAN (Stan) ; N I C O L A E P O M O J E ( M i t r u ) ; PAPIL PANDURU (Radu) ; P E T R E M O R A R U (Costaiche) ; A N D I T E F A N E S C U (Grigore) ; M I T I C A P O P E S C U (Stelic) ; I O N C I P R I A N (Vasile) ; M I H A I VASILESCU, G E O R G E OFRAG, A U G U S T I N BRANZA, D O R U A N A , I O N F I L I P E S C U (Soldai).

Pe scena T e a t r u l u i M i c , distribuia e d o m i nat de I o n M a r i n e s c u . D i n p l a n u l d o i , n care a c t o r i i n u 'izbutesc s dea relief perso n a j e l o r , se detaeaz doar D a n Conduraehe (exaltat, f r u m o s , n e r o i s m u l su de adolesoent) i Mitic Popescu (o apariie p r e g n a n t). R m n , aadar, alturi de i n t e r p r e t u l l u i A n d r e i oare conduce aciunea, este ele m e n t u l de p o l a r i z a r e a c o n f l i c t u l u i i sursa de i d e i i accente a d r a m e i Olga T u d o r a c h e (Crina), D i n u Ianculescu (Cahir) i Vasile Niulescu ( A i i ) . D i n t r e toi, l a valoarea p r o tagonistului se ridic, n a n u m i t e scene, D i n u Ianculescu. I n rest, c i u d a t , fiecare face u n soi de r e c i t a l , u n e o r i , funcional ce altceva e b o c e t u l Olgi T u d o r a c h e , n m o m e n t u l n care afl de m o a r t e a ( u l t e r i o r , dez-

36

www.cimec.ro

i-o justific p r i n t r - u n j o c de atent p a r t i c i pare, concretizat n gesturi, n p r i v i r i . A c t o r u l p u n e surdin pe accentele retorice, d a r tie, de asemeni, s pun n lumin r e t o r i c a acoperit d c idee, susinut de g i n d i r e a c e l u i oare afirm. Creterea s p e c t a c o l u l u i este, r m a r e msur, expresia f e l u l u i n care p r o t a g o n i s t u l n u apare ca d a t , c i 'devine. I a r acest proces dc d e v e n i r e se petrece m o i ales s u b r a p o r t u l gndirii l u i A n d r e i . E l este afectat de soarta f i u l u i su, d a r este o b l i g a t s se controleze i, fcnd-o, controleaz ntreaga desfurare dramatic. Se joac sub l u m i n i l e l u i T i t i Constantinescu scena ca de cea, s u b l u m i n a r i v a l t e l o r , este u n e x e m p l u de i m p l i c a r e a l u m i n i i i n c a d r u l plastic s t i l i z a t p r o p u s d e A d r i a n a Leonescu. Este o sceuograifie adaptat s t i l u l u i de r e c i t a l d r a m a t i c , o p u n n d neutralitii (voite) a f u n d a l u l u i c o l o r i t u l costumelor, l i n i a l o r . Dei < a ajuns trziu pe scena T e a t r u l u i M i c , d r a m a t u r g i a l u i D . Pi. Popescu i-a aflat a i c i o c u t i e de rezonan potrivit.

Mihai Nadir* TEATRUL VALEA JIULUI" DIN PETROANI

Vistrian R o m a n , A u d i tefnescu, Petre Moraru i Nicolae Pomoje minit) f i u l u i ei ? a l t e o r i , d o a r f r u m o s n sine, i n s p i r a t (sau c u m s-i m a i s p u n e m ? ) , ca acela a l l u i Vasile Niulescu, d e z o r i e n t a t , totui, de r o l u l su. S i g u r , att Olga T u d o rache ct i Vasile Niulescu izbutesc i alte m o m e n t e , d a r , i n a n s a m b l u , c i n u d a u acea necesar i d e n t i t a t e uman t i p u r i l o r pe care le ntruchipeaz. Olga T u d o r a c h e e uor tea tral, comunic m a i puin ca de o b i c e i ou p a r t e n e r i i i realizeaz doar l a t u r a exaltat a mamei. D i n u Ianculescu profileaz, m a i ales n p a r tea a doua a s p e c t a c o l u l u i , u n personaj c o m p l e x , p u t e r n i c , i n c l i p e l e de dezorientare pe care i le provoac p a r t e n e r u l de d i a l o g . N i l e n u m a i vocea aceea care imprim l i n i a p e r s o n a j u l u i , e m a i m u l t , m a i m u l t ca de obicei, i e l i m p e d e c a c t o r u l face ainul d i n tre cele m a i b u n e r o l u r i a l e sale. Scena c o n fruntrii, aproape corp l a corp, d a r stpinit, cu A n d r e i , este c u t o t u l remarcabil. D a r , s r e v e n i m l a c e l care, c u m a f i r m a m , domin spectacolul. I o n M a r i n e s c u a i m p l i c a t n evoluia p e r s o n a j u l u i b i o g r a f i a acestuia. Informaiile ce se p r o p u n ici-colo confirm o condiie, n u adaug, p r i n c u v i n t e , o tent sau a l t a . A n d r e i Dunrinu a r e a u t o r i t a t e a n u n u m a i a g r a d u l u i su, c i i a nelegerii superioare a e v e n i m e n t e l o r . P e n t r u a realiza aceasta, I o n M a r i n e s c u se arat foarte rei n u t , u n e o r i pn la crisparea expresiv (ca n scena morii l u i Stelic). Comentnd t e x t u l l u i Shakespeare, a c t o r u l l interpreteaz ast fel nct sensul pe c a r e - l v a susine s p r e cead explicaiei. Cnd, datorit t e x t u l u i , p r e zena sa scenic e o a r e c u m de prisos, el

RAPSODIE TRANSILVANA
de L D. Srbu
D a t a p r e m i e r e i : 24 a p r i l i e 1977. Regia : V A L E N T I N A B A L O G H . Sce nografia : V A S I L E B U Z . Distribuia : V A L E R D O N C A (Oclav i a n Medrea) ; E L I S A B E T A BELBA (Maria Kendeffy) ; M A R I A N A D R CEA (Mathildc Kendeffy) ; R O S M A R I N D E L I C A ( M i h a i Mrscu) ; D U MITRU DRCEA (Bura Brutus) ; MIRCEA ZABALON (Tirea Gaius) ; ALEXANDRU CODREANU (Oancea I e r o n i m ) ; Z I Z I ILIE ( L a u r a Priu) ; ALEXANDRU ANGHELESCU (Dr. K u n t z ) ; M I R C E A P A N I O A R A (Hans von Oheim) ; M I H A I C L I T A , F E L I X A N T O N R I Z E A ( l a n d a v o n Opatz) ; I L I E T E F A N (eful grii).

I n s p i r a t i d o c u m e n t a t , I o n D . Srbu c o n sacr C e n t e n a r u l u i Independenei d o u l u crri valoroase, s o l i d c o n s t r u i t e , interesante p r i n o r i g i n a l i t a t e tematic i ecou p o l i t i c , d e pind c a d r u l evocrilor ocazionale. Piese d e problematic, Iarna lupului cenuiu (publi-

www.cimec.ro

37

cal recent n paginile revistei) i Rapsodic transilvan elucideaz cte u n caz p a r t i c u l a r , cte o aciune, d i n t r e m i i l e ile fapte p i l d u i toare petrecute n f o c u l c e l o r zile fierbini ; s u b f o r m a , uor deghizat, a unei anchete poliiste sau a u n u i proces, se dezbat d i n u n g h i u r i n o i , aproape surprinztoare i m plicaiile majore ale u n u i asemenea e v e n i m e n t , pe d i m e n s i u n i l e sale politice, ideolo gice, istorice, filozofice, sociale, m o r a l e . Dez batere m a i ampl, n Iarna lupului cenuiu, u n d e tensiunea atinge u n n i v e l r e m a r c a b i l , p r i n ascuimea a r g u m e n t e l o r c u care se n frunt p a r t e n e r i i ; dezbatere m a i strins, n Rapsodie transilvan, u n d e se desfoar u n proces i n e d i t , s i t u a t ntr-un loc cu rezonan istoric, n ara Haegului vatr a rii. Aciunea se petrece n l u n a i u n i e 1877. N e aflm ntr-o poian u n loc, a i c i , u n d e l o c a l n i c i i i judec p r i c i n i l e i n e c a z u r i l e " ; tot aici, de Snzione, se ine nedeea cioba n i l o r " . L o c u l se cheam la Cerime". Ca u n b u n cunosctor a l spaiilor evocate, a u t o r u l ncearc i o explicaie a d e n u m i r i i : v a f i fost, cndva, u n l o c a l c e r u l u i ( t e m p l u , loc de jertf), sau fiindc a i c i v i n c e i d i n v a t r a Haegului s-i cear d r e p t u r i l e ?". I n acest loc cu semnificaii de m i t , e l imagineaz u n proces neobinuit, c u p a r t i c i p a r e a u n o r r e prezentani a i celor m a i v a r i a t e s t r a t u r i so c i a l e : u n nvtor ht r i n . o contes tpna l o c u r i l o r , u n i n t e l e c t u a l o l t e a n , u n f i e r a r , u n t o p i t o r , o paznic d e vntoare, direc t o r u l general a l cilor ferate Simeria-Petroani, u n c o n s i l i e r secret a l t a b l e i judectoreti d i n S i b i u , u n locotenent d i n a r m a t a a u s t r o ungar etc. Ce se judec ? Ce se ancheteaz, d e f a p t ? T e n t a t i v a de trecere peste grani, n ara Romneasc, a u n e i imense cantiti de p o t c o a v e tanate, caiele i alte fierrii", ct p e n t r u trei r e g i m e n t e d e c a v a l e r i e " , n dou vagoane care se ntorceau, goale, l a P e t r o ani ; ntr-un p u n c t s t a b i l i t , t r a n s p o r t u l e ateptat d e o a m e n i d e p r i n partea l o c u l u i , gata s-1 transfere n samarele a peste o sut de c a i ascuni n muni. Dup c u m se vede, o aciune organizat d e a j u t o r a r e a a r m a t e i romne, intrat n rzboi ; i, dup c u m se v a vedea, o aciune l a r g sprijinit de l o c a l n i c i , care s-au simit, n aceste m o m e n t e , s o l i d a r i cu fraii l o r d e dincoace d e Carpai. I n d i f e r e n t d e n u m e , i n d i f e r e n t c h i a r de o r i g i n e , acetia a u a v u t p e r s p e c t i v a clar a apartenenei l a u n a i aceeai naiune, v i brnd l a glasurile acelorai strmoi i rspunznd aceleiai chemri. Aadar, ce se a n cheteaz ? T o c m a i t e n t a t i v a de a te simi romn ! Piesa s u r p r i n d e c u abiUtate, cu elocven i, u n e o r i , c u p a t e t i s m aceast stare de s p i r i t , servindu-se d e nenumrate a r g u m e n t e i f i liaii istorice. nfruntarea n u c lipsit de

tensiune i d e u n oarecare senzaional. Cine s-ar f i ateptat, de pild, ca t o c m a i stpna l o c u r i l o r , contesa K e n d e f f y , s fie o nfocat aprtoare a intereselor o a m e n i l o r e i ? Cine a r f i bnuit c u n tnr locotenent a l poliiei i m p e r i a l e , ]>ornit n urmrirea celor d i n muni, i v a a r u n c a c e n t u r a i sabia . . f i indc m gndeam, intens m gndeam : cine snt e u i c u m m cheam ? Ce caut a i c i , c u m a m a j u n s j a n d a r m i c o p o i i p o r c dc cine ? Ce aim eu cu acele potcoave, ce a m eu cu u n a n u m e Pas a l V u l c a n u l u i , ce a m eu cu romnii care se b a t cu t u r c i i ?" De f a p t , c h i a r de I a l o c u l a n c h e t e i , nvtorul M e d r e a care reprezint, a i c i , interesele j u r i d i c e ale arestailor conduce ntreaga operaiune ; la u n s e m n a l su, sun b u c i u m e l e i oame n i i d i n muni blocheaz, c u m i i de b o l o v a n i , l i n i a ferat. nvtorul M e d r e a este, deci, i n s p i r a t o r u l i o r g a n i z a t o r u l aciunii. D a r aceast latur a personalitii sale n u este dezvoltat n pies ; ca i desfurarea ope raiunii p r o p r i u - z i s e , oare se petrece c a m e n i g m a t i c . A i c i este, poate, p u n c t u l c r i t i c a l lucrrii, care n u deschide u n g h i u l ctre p a r t i - ; cipanii e f e c t i v i l a operaiune, c i se rezum Ia protagonitii a n c h e t e i , p e n t r u o c o n f r u n t a r e de a r g u m e n t e . Micarea o a m e n i l o r i scap a u t o r u l u i , c h i a r ntr-un m o m e n t de a m p l o a r e , spectaculos i d r a m a t i c , ca acela l a care se refer. Spectacolul r e a l i z a t de V a l e n t i n a B a l o g h ngusteaz i m a i m u l t perspectiva. U n decor n e f e r i c i t , c u fii d e copaci, ne ntoarce p r i v i r e a spre l o c u l mrginit d i n m i j l o c u l scenei, u n d e se afl 'Contesa i nvtorul, prtai l a anchet (scenograf, Vasile B u z ) . Ceilali, p e m a r g i n i n g r u p u r i i m o b i l e , c u r a r e zmbete i reacii d e figurani. I m o b i l i t a t e a i-o reprom, d e c i , regizoarei ; p r e c u m i l i p s a de legtur d i n t r e participani, exact ntr-o situaie cnd s-iar f i c e r u t exploatarea subtil a u n e i micri p e r m a n e n t e , care s sugereze ceva d i n a m p l o a r e a micrii desfu r a t e pe-aproape, n muni. A p o i , s i m p l i f i c a r e a d a t e l o r d e c o m p o r t a m e n t ; e urmrit a n cheta, snt puse n v a l o a r e d u e l u r i l e d e a t i t u d i n e i m o n o l o g u r i l e r e v e l a t o a r e , e respectat c a d r u l f a p t i c , d a r n u se dezvluie n i m i c d i n c o m p l e x i t a t e a situaiei, n u se simte tensiunea, n u se marcheaz creterea i descreterea autoritii t a b e r e l o r . I n acest o o n t e x t , c a m operetistic, a c t o r i i n u a u creaii, c i p a r t i c i pri. Elisabeta B e l b a (contesa K e n d e f f y ) , V a i e r Donoa (Ootavian Medrea) i M i h a i Clita (locotenentul Opatz) a u contribuii m a i eloc vente, p u n n d n v a l o a r e cu miestrie i cu siguran p r o f i l u l personajelor i m e s a j u l acestora. Participri exacte : R o s m a r i n D c l i c a ( M i h a i Mrscu), M i r c e a Pnioar (Hans von Oheim), Alexandru Anghelescu ( D r . Kuntz).

C. Paraschivescu

38

www.cimec.ro

TEATRUL DE STAT DIN TG. MURE

Sptmna dramaturgiei romneti


Teatrul din Tg. Mure a organizat, ntre 27 aprilie i 3 mai ,o Sptmn a drama turgiei romneti. ncununat, semnificativ, cu premiera Procesului H o r i a de Al. Voitin, re pertoriul Sptmnii a fost alctuit din lu crri romneti ale actualei stagiuni, montate de ambele secii : Balconul de D. R. Popescu, Rtcire de Tudor Negoi, 1907 dup I . L . Caragiale, I d o l u l i I o n Anapoda de G. M. Zamfirescu (secia romn) ; N u sntem n geri de Paul ioachim i Fidelitate de Szabo hajos (secia maghiar). Prin direcia politic, ideologic, literar i artistic, Sptmna tirgumureean s-a dovedit o iniiativ lu eficiena ei in rindul dabil, nti, pentru spectatorilor. Apoi, pentru creatorii spectaco lelor, care, i cu acest prilej, i-au dovedit dragostea i respectul pentru valorile drama turgiei autohtone i convingerea c ele re prezint miezul viu al activitii teatrului fapt confirmat i de frumoasele i bogat do cumentatele caiete de spectacol, redactate de secretarul literar, Zeno Fodor. Directorul Teatrului din Tg. Mure, regizo rul Dan Alecsandrescu, se dovedete i aici ca i la Arad, unde a desfurat, timp de douzeci de ani, o activitate merituoas consecvent n ncurajarea i n promovarea dramaturgiei originale.

I o n Fiscutennu (Cloca), tefan M o i sescu (Horia) i R a d u Ncag (Crian)

PROCESUL HORIA
de Al. l/oi ti
La zece a n i de l a premiera absolut, Pro cesul Horia pies care exprim brbtete, convingtor, ntr-o viziune filozofic i p o l i tic contemporan, t r i u m f u l contiinei naio nale i sociale a capilor rscoalei iobagilor, de la sfritul secolului al X V I I I - l e a , d i n Transilvania se arat, n confruntare ou evenimentele politice ale actualitii, tnr i viguroas, capabil s nfrunte t i m p u l . A m urmrit t e x t u l l u i A l . V o i t i n cu emoia dinti i ou aceeai curiozitate ca la ediia-princeps" de l a Teatrul , 3 u l a n d r a " . A m regretat c o asemenea oper, c u o problematic com plex, c u semnificaii i cu rsunet n lume, animat de u n suflu eroic-patriotic autentic, vu-i gsete (alturi de alte lucrri, l a fel <lc valoroase, d i n f o n d u l dramaturgiei noastre

Data premierei : 28 aprilie 1977. Regia: D A N ALECSANDRESCU. De coruri i costume : T R A I A N NIESCU. Distribuia : TEFAN MOISESCU (Horia) ; I O N F I S C U T E A N U (Cloca) ; R A D U N E A G (Crian) ; A L E X A N D R U FGRA A N (Crinuu) ; CONSTAN T I N A N A T O L (Jancovich) ; CONSTAN TIN D O L JA N (Papilla) ; T E O D O R DANETTI (Melynados) ; GEORGE CUSTURA (Barkoczy) ; I O N RIR7 (Illshazy) ; CORNEL POPESCU (Knaabe) ; C R I S T I A N I O A N (Alexan d r u Bota) ; L I V I A D O L J A N (Rebeka) ; M A R I N E L A POPESCU (Edith) ; M E L A N I A U R S U (Eva l u i A d a m G i u r giu) ; D O R I N A PAUNESCU (Eva I u i M i h a i Turciu) ; M A R C E L A A N D R E I (Eva l u i M a r c u Giurgiu) ; D A N G L A SU (Eckhard) ; M I R C E A CHIRVASL% A (Steinwald).

socialiste) u n loc permanent n repertoriu. Spectacolul semnat de Dan Alecsandrescu desfurat n decorul auster, creator de atmosfer, i n costumele frumoase ale l u i Traian Niescu monumental, armonios, de nalt inut, valorific plenar acest text, care, dealtfel, n u e p e n t r u ntia oar luat n seam 00

www.cimec.ro

de regizor i de scenograf ; n aceeai forma ie, n urm cu nou a n i , cei doi au montat Procesul Horia i la A r a d . Cu experiena i cu nvmintele ctigate atunci, au reluat, astzi, piesa, cu intenia vdit de a demon stra permanenta oportunitate a lucrrii. Epurat de detalii scenice de prisos, cen trat pe aprofundarea conflictului dintre cele dou l u m i pe de o parte, reprezentanii cezaro-crieti, pe de alta, cei ai poporului asuprit versiunea de la Tg. Mure reuete s impun mesajul patriotic a l operei, confer i n d u - i proporii i o simplitate clasice. M o n tarea urmrete, ntr-un r i t m tensionat, des furarea pasionantului proces, nfruntarea dintre anchetator i capii rsculailor. E c h i l i b r i n d legenda i datele documentelor, spec tacolul ridic ambele tabere la dimensiunile lor istorice reale. Definii n plenitudinea per sonalitii l o r , n complexitatea relaiilor d i n tre e i , eroii piesei l u i V o i t i n poart aureola semnificaiilor conferite de autor. M e r i t u l a cestei versiuni l constituie t o n u l sincer i sobru, adevrat, lipsit de emfaz, folosit n luminarea ideii fundamentale t r i u m f u l f i nal a l luptei pentru libertate a poporului nostru, dreptatea l u i i ireversibilitatea acestui triumf. Accentul principal a l spectacolului e pus pe actori ; fiecare dintre interprei a realizat I n p r i m - p l a n , Constantin Ssrcanu (Arendaul) i Vasile Vasiliu (ranul)

momente de nalt art. Impresionant p r i n concentrare, p r i n calm i sobrietate, este c h i pul l u i H o r i a , ntruchipat de tefan Moisescu. Cu demnitate, cu rigoare a gestului i a a t i t u d i n i i , cu intens trire interioar, actorul a subliniat contiina responsabilitii istorice a ursului" d i n Albac. S p r i j i n i t pe v i a sa inte ligen i pe temperamentul su vulcanic, Ion Fiscuteanu a individualizat, cu vigoare ner voas, pe Cloca. Caracterul m a i domol, dei zbuciumat, a l l u i Crian, animat, ins, de aceeai dirz voin i de aceeai credin n victorie, a fost relevat firesc, cu autenticitate, de Radu Neag. 0 compoziie plin de for, desfurat cu virtuozitate profesional, reali zeaz Constantin Anatol, n contele Jamcovich amestec de trie i slbiciune, de i n t e l i gen i viclenie, de morg i cinism, dc derut i fric. Foarte b u n i au fost i Con stantin Doljan, n Papilla, i Teodor Danetti, n Melynados ; ca, dealtfel, toi ceilali actori distribuii n acest spectacol de anvergur. De o rar intensitate emoional este tabloul celor trei Eve, susinut, ntr-o admirabil for mul de r i t u a l folcloric, de Melania U r s i i , Dorina Punescu i Marcela A n d r e i .

1907,

DIN PRIMAI/ARA PNA-N TOAMNA


U n colaj realizat de Bogdan U b n u d i n scri eri ale l u i I . L . Caragiale, cu inserturi de texte folclorice, a fost nfiat pe scena Teatrului de Stat d i n Trgu Mure ; ntreg colectivul Teatrului, mpreun cu studeni de la secia romn a I n s t i t u t u l u i de teatru Szentgyorgyi I s t v a n " i cu studeni-actori amatori d i n Tg. Mure, realizeaz, n regia inspirat i aplicat a l u i Nicolae Scarlat, o vibrant demonstraie dc patriotism. I n imagini scenice de izbitoare teatralitate, m o n tarea acuz cu vehemen monarhia, c l i m a t u l corupt a l politicianismului v r e m i i l u i Caragiale, chipul monstruos a l stpnitorilor, att de sugestiv evocate de marele scriitor, n memorabila i dramatica pagin Din prim var pn-n toamn, n Scrisoarea pierdut, n Arendaul romn i n altele. I n contrast, montarea dezvluie, sugestiv, n accente de tulburtoare inspiraie folcloric, revolta i durerea rnimii asuprite. ncadrat n scenografia stilizat cu rafina ment i bun-gust, cu cteva elemente de efect, aparinnd tinerei i talentatei artiste Anna Tamas, spectacolul se distinge p r i n armoniza rea i echilibrarea accentelor de satir cu cele dramatice. A m reinut, n m o d deosebit, momentele n care evolueaz ranii, ntr-o emoionant unitate de gnd i fapt, rug ciunea l o r , n genunchi, evocarea morilor,

40

www.cimec.ro

pornirea Ia rscoal etc. ; aci se evideniaz s p i r i t u l de echip, e x p r e s i v a t o p i r e a i n d i v i dualitilor n f l u x u l exprimrii colective. Despre celelalte spectacole a l e Sptmnii de li {? Mure, n numrul urmtor.

Valeria Ducea TEATRUL DE STAT DIN REIA

SE ADUNA VREMI LE
de Mihai l/asiliu i Remus Nastu
D a t a p r e m i e r e i : 27 a p r i l i e 1977. Regia : E U G E N V A N C E A . Scenogra fia : M I H A I M D E S C U . Distribuia : C O R N E L M A N O L E S C U ( V l a d epe) ; F L O R I N M I H A I M I R O N (Stan a l l u i Negrea) ; V A S I L E BLU (Manea Udrite) ; OVIDIU CRISTEA (Dragomir) ; F L O R I N T I M PU (Herman Siegel) ; VALENTIN IVANCIUC (Gherghina) ; CRISTIAN DRAGULANESCU (Hassan Paa) ; E U G E N MOAEANU (Ruda) ; L U C I A N S 1 M I O N ( V o i c u Dobria) ; D A N IVNESEI (Pantelimon) ; G R I G O R E ALEXANDRESCU (Ilic Dmbovieanu) ; G H E O R G H E D R A G U L E S C U ( U n ran sptos) ; G E O R G E U R L I C ( U n pribeag) ; TEODORA VASILESCU (Domnia I r i n a ) ; O V I D I U C R I S T E A (Cazan a l l u i Sahac) ; G H E O R G H E V1LCEANU (Iova) ; I O N A N E S T I N (Stoica) ; L E L I A C O L U M B (Elena S z i lagyi) ; T A N A L A C H E (Frederika) ; ZENO B A L I N T (Erminold) ; V A L E N TIN RUSMIR (Cpitanul Jahos) ; M I R C E A H O H O I U (Menestrelul).

neti, botrit s apere, la n o r d u l Dunrii, f i ina u n u i n e a m i s a n i h i l e z e c l i m a t u l de trdri odioase, b i n e d i s i m u l a t e i a r t i c u l a t e dup legile i p o c r i z i e i , care otrvea viaa p o p o r u l u i . Se adun vremile este u n t e x t apoteotic, p o l e m i z n d , n s u b t e x t , c u toat seria d i f a m a t o a r e i m i s t i f i c a t o a r e , d e s u b p r o ducii romaneti, teatrale i , m a i ales, cine matografice, cte a u npdit slile d e specta col, n m u l t e centre de peste h o t a i e i c h i a r de d i n c o l o de ocean. O anume ambiguitate a replicilor n u n sensul c a r c o m u n i c a u n mesaj obscur, c i , d i m p o t r i v , c a r nlesni descifrarea u n o r nelesuri p a r a l e l e , cel de-al doilea neles viznd r a p o r t u r i v i i c u c o n t e m p o r a n e i t a t e a ofer u n s u p o r t , v r e d n i c de r e m a r c a t , t e x t u l u i celor d o i a u t o r i . D a r , dac piesa Se adun vremile are i n contestabile caliti d e construcie scenic, m a i anevoie realizezi, n spectacolul reiean, valoarea e i s t r i c t literar. P r e m i e r a de l a Rei a ambiioneaz s stea sub s e m n u l construciei regizorale (Eugen Vancea) i scenografice ( M i h a i Mdescu). Aspirnd s mprumute n tmplrilor a u r a de e r o i s m potrivit, sceno grafia a lrgit l a m a x i m u m spaiile, n aa fel nct elementele de decor s capete, m a i degrab, o valoare d e s i m b o l , dect u n a con cret. L a rndul l u i , r e g i z o r u l E u g e n Vancea a tiut s pun n lumin actualitatea t e x t u l u i , pstrnd, cu rigoare, e c h i l i b r u l d i n t r e cele dou p l a n u r i a l e e v e n i m e n t e l o r evocate, p e trecute n p l i n ev m e d i u romnesc. R a p o r t a r e a ba c o n t e m p o r a n e i t a t e se v r e a , d e a l t m i n t e r i , ideea d e baz a r e g i z o r u l u i . M i j l o a c e ? Co existena s i m b o l u l u i cu f a p t u l real trit. D i f i Teodora Vasilescu (Domnia I r i n a ) Cornel M a n o l e s c u ( V l a d epe) i

Acest d e b u t i n teatru ( p r e m i e r a pe ar, la Brila) p u n e fa n fa experiena d e o m de teatru a confereniarului d e l a I n s t i t u t u l de art teatral i cinematografic M i h a i V a siliu i experiena l u i R e m u s N a s t u , citigat i n s t u d i o u r i l e c i n e m a t o g r a f i c e de l a B u f t e a . Scepticismul cu care, a p r i o r i c , te narmezi la u n d e b u t o a r e c u m t a r d i v se destram dup p r i m e l e t a b l o u r i a l e s p e c t a c o l u l u i . M a i ntii, p e n t r u c t e x t u l , i n s p i r a t de epoca i d e per sonalitatea fabuloas a l u i V l a d epe, i-a d o v e d i t personalitatea, v a l o a r e a l u i ntemeindu-se n u p e elemente d e cronic mrunt, c i pe semnificaiile f a p t e l o r d e d o m n i e neleapt i de p a t r i o t i s m a l e p r i n c i p e l u i rii R o m

www.cimec.ro

41

c u l ta tea mplinirii acestei tentative de a realiza u n spectacol de rezonan actual p r i n relevarea m a r i l o r fapte ale t r e c u t u l u i const n aflarea i n folosirea adecvat a a c t o r i l o r b u n i i foarte b u n i de care dispune t e a t r u l . L u i E u g e n Vancea i t r e b u i a u n V l a d epe a n u m e . L-a gsit n persoana l u i Cornel M a n o l e s c u , care realizeaz, n acest r o l , o adevrat creaie, trecnd, c u excep ional miestrie, d e l a r e g i s t r u l l i r i c l a cel g r a v , acordindu-i gestul c u p r i v i r e a i c u vocea. R e g i z o r u l s-a m a i b u c u r a t i dc a p o r t u l o n o r a b i l a l l u i F l o r i n Tmpu ( r o l u l u n u i negutor sas braovean), a l l u i Zeno B a l i n t (n ipostaza u n u i clugr catobc), a l l u i F l o r i n M i h a i M i r o n (n m a r e l e v o r n i c Stan). D i n pcate, n u ntreaga trup s-a p u t u t r i d i c a l a nlimea expresivitii artistice solicitate. Totui, p r e m i e r a d e l a Reia reprezint o r e u it, c h i a r dac necesit unele retuuri. De p i l d, acel m e n e s t r e l , l i p s i t , deocamdat, d e f a r mec, dei e c h e m a t s devin element de leg tur ntre t a b l o u r i l e piesei, i-ar putea gsi u n i n t e r p r e t i c h i a r u n t e x t m a i adecvat ; f o l clor, slav d o m n u l u i , este ! I a r scenele ndr gostiilor d i n t r e c o m i s u l G h e r g h i n a i sora l u i epe p o t f i m a i puin m e l o d r a m a t i c e . I n sfrit, r i t m u l , aceast venic problem a spectacolelor, poate f i nviorat.

Paul Tutungiu TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN TIMIOARA

avangardiste, o efectiv s o l i d i t a t e dc expresie, o rigoare i o senintate de amprent c l a sic. O clasicitate" transmis, m e d i a t , p r i n tijele c u r e n t e l o r postromantice ale s e c o l u l u i , cu u n plus de accentuare expresionist (suge rat, e v e n t u a l , d e sublimrile l u i Blnga, ca d r a m a t u r g ) , n oare primeaz, ns, nesaul cunoaterii att a realitii nconjurtoare, l a ndemina simurilor, ot, m a i ales, a adevru r i l o r p r i m o r d i a l e , ancestrale. M a r i n Sorescu nlesneti! ptrunderea spre ..izvorni", dnd la o parte scoara Ide foleloriism superficial si "elibernd uvoiul retririlor autentice. Vechea, marea ambiie a c r e a t o r i l o r de art, i a n u m e , aceea de a c u p r i n d e totalitatea", global i tatea" l u c r u r i l o r , ntregul r e a l u l u i , neleas, dc o b i c e i , n e x t e n s i u n e , o r i z o n t a l , este p r o pus d e Sorescu m a i curnd n p r o f u n z i m e , v e r t i c a l , pc s t r a t u r i d c istorie (i p r e i s t o r i e ) , cu n a t u r a l e soluii de stilizare i a b s t r a c t i zare, ntr-o v i z i u n e oare a r p u t e a f i definit ca simultaneist". N u m a i c o asemenea s i m u l t a n e i t a t e spaio-4/emporal e p r o p r i e poe ziei l i r i c e i m a i puin celei d r a m a t i c e (con jugat, aceasta d i n urm, totdeauna l a p r e zent). De aceea, l i r i c i r e f l e x i v , t e x t u l c o n ceput p e n t r u scen d e Sorescu se a p r o p i e v d i t d e poemele teatrale ale tradiiei o r i e n t a l e , n spe, i n d i e n e (sau indo-ponsane), cu care este c o m p a r a b i l i sub u n g h i u l renvierii u n o r o b i c e i u r i p o p u l a r e , al u n o r r i t u a l u r i exorcizante. L o c u l aciunii d r a m a t i c e p r o p r i u -

Lacz Gusztv i Bnyi Irn

a MATCA
Je Marin Sorescu
D a t a p r e m i e r e i : 16 decembrie 1976. Regia : G A L L E R N O . D e c o r u r i l e i costumele : V I R G I L M I L O I A . V e r s i u nea maghiar : K O C Z K A G Y O R G Y . Distribuia : B A N Y A I I R E N ( I r i n a , nvtoare) ; L A C Z O G U S Z T A V (Btrnul tat, Masca I V ) ; K A T O S A N DOR ( M i r e l e , Masca I ) ; P U S Z T A I EDIT (Mireasa) ; SIMON GABOR (Masca II); MATRAY LASZLO (Masca I I I ) .

Poet s c o r m o n i t o r d e sensuri secunde (dac se poate, tere i q u a r t e ) , M a r i n Sorescu rm i n e i n t e a t r u u n consecvent c u r a t o r a l cuvntului, poate, m a i m u l t sub f o r m a m o n o l o g u l u i dect sub aceea a d i a l o g u l u i , d a r a s i gurnd m e r e u construciilor sale, a p a r e n t

42

www.cimec.ro

zif*e este l u a t , n consecin, de o micare coregrafic stilizabil, simbolic, dictat i dominat, n d e f i n i t i v , de c u v i n t u l poelic suveran. Se c u v i n e , d e aceea, s ncepem recenzarea spectacohihii d e l a Timioara ou u n elogiu a l t r a d u c e r i i l u i K o c z k a G y o r g y , care a depit cu finee greutile r i d i c a t e , n p r i m u l rnd, de specificitatea etno-istoric a o r i g i n a l u l u i i a gsit echivalene viguroase, demonstrnd, i m p l i c i t , u n i v e r s a l i t a t e a m e s a j u l u i ideologicoestetic d i n Matca ( t i t l u tlmcit a t e n t p r i n Osiuuja, adic, ,ymam p r i m o r d i a l " ) . Cu m i nime, inevitabile pierderi de valori metaforice ale r e p l i c i l o r , p o e m u l l u i Sorescu a fost r o s t i t c u o patetic noblee uman de Bnyai Irn, o I r i n a cnd hieratic i misterioas, cnd concret, c u o f e m i n i t a t e descoperit, n con t i n u u l , nvolburatul e i c o l o c v i u c u viaa : c u viaa care se nate i c u viaa care se s binge. Lotfcz Gusztv i - a s e r v i t , n descrierea acestei parabole scenico-metonirnice, d r e p t r e p l i c a n t u t i l , o p o r t u n i p r i n c o n t r a s t , n r o l u l Btr n u l u i , opac, neatins d e h a r u l t a i n i c a l crea tivitii. Cele p a t r u mti Kto Sndor, S i m o n Gbor, Mtray Laszlo i, d i n n o u , Laczo Gusztv a u d e z v o l t a t o previzibil tripl funcie : imiiatdc", scenografic i coregrafic, p u t e r n i c scoas n r e l i e f de p i c t o r u l V i r g i l M i l o i a , p r i c e p u t n obinerea u n i tii cromatice d i n v a r i e t a t e , b a c h i a r d i n t r - u n a n u m i t z b u c i u m d e c u l o r i i v o l u m e ; p r e c u m i de b a l e r i n u l l o a n Grba, de l a Opera Rontn, a u t o r a l u n u i desen de micare m e n i t s acopere, cu elocven, spaiul scenic i, ndeosebi, s deschid sau s nchid, p e rnd, sinuoasa l i n i e existenial pe care o des4-rie, cu o chinuit, sfiietoare senintate, Irina. nchegarea armonic a acestor elemente cuvnt t r a d u s i d e c l a m a t , micare, c a d r u decorativ este supravegheat, c u severi tate meditativ, d e r e g i z o r u l Gll E r n o , p r e ocupat n special d e i m a g i n e a audiovizual a I r i n e i , d e ecloziunea semnificaiilor adnci, exponeniale, p u r t a t e d e acest personaj s i n g u l a r n l i t e r a t u r a noastr dramatic i, poate, n cea european. A f l a t , c o n f o r m u n e i decla rate formulri f e l l i n i e n e , l a cea. d e a p a t r a i jumtate" regizare a sa, nc tnrul Gll E r n o se dovedete u n o m de t e a t r u serios, sensibil, n stare s citeasc i s e x p r i m e n i m a g i n i scenice t e x t e c u o preponderent vibraie lirico-filozofic, aa c u m este Matca l u i Sorescu, m o m e n t , d e b u n seam, r e m a r cabil n a c t i v i t a t e a T e a t r u l u i M a g h i a r d e Stat d i n Timioara.

Bnyai Irn i Pterffy

Lajos

FIDELITATE
de Szabo Lajos
D a t a p r e m i e r e i : 18 o c t o m b r i e 1977. Regia : S I N K A K A R O L Y . Deeortf*' rile i costumele : WINTERFELD SANDOR. Distribuia : PTERFFY LAJOS ( D r . Tms Istvn, medic) ; B A N Y A I IREN (Klra, soia I u i ) ; M A T R A Y L A S Z L O (Zoltn, f i u l l o r , student) : F A L L I L O N A (Agnes, asistent m e d i cal) ; L A C Z O G U S Z T A V (Bla, i n g i ner) ; P U S Z T A I E D I T (Angela, i n g i ner, soia l u i Bla) ; S Z A B O K A R O L Y (Fbin Jska, u n c h i u l K l a r e i ) ; S Z K E L Y R O Z S A , S A R O S S Y E V A (Berta. o gospodin) ; BOGDAN ISTVAN (Nagy Janos, m i n e r ) ; E B E R G E N Y I T I B O R (Forintos bacsi).

LJup c u m exist, d e m u l t , o poezie (sau, cel puin, o versificaie) a c r i t i c i l o r , se pare c exist i u n teatru a l profesorilor (de t e a t r u ) , iscat m a i puin d i n t r - o vocaie organic i m a i

www.cimec.ro

43

m u l t d i n t r - o necesitate de a t r i b u i t c o n t a c t u l u i repetat cu fascinanta l u m e a scenei. Acestei c a t e g o r i i i aparine i Fidelitate (Husg), pies n p a t r u acte de Szab L a j o s , v e c h i dascl l a I n s t i t u t u l de art teatral d i n T g . Mure. D e s i g u r , aceast a c t i v i t a t e ter iar" n u poate interesa doar ca atare, ca exerciiu d e digitaie dramaturgic : m a i i m p o r t a n t e s i n t i d e i l e i u n i v e r s u l evocat. P r o b l e m a t i c a piesei l u i Szab L a j o s , ca i coefi c i e n t u l e i de d r a m a t i s m , r e z i d a n a n a l i z a u n u i fenomen m o d e r n de amor de lonh d o r de duc, aa c u m a r f i spus cntreii p r o v e n s a l i d i n e v u l cel d e m i j l o c . v o r b o de nzuina pasager a u n e i j u r i s c o n s u l t e (de ce chiar jurisconsult, o m a l legalitii i a l l e g i i : caz-lknit ? ! ) , soia u n u i doctor h a r n i c i m a m a u n u i s t u d e n t , de a se strmuta ntr-o alt ar, pe u n a l t c o n t i n e n t . ncotro ? Bineneles, nspre A m e r i c a , u n d e , crede cu n a i v i t a t e K l a r a aa se numete e r o i n a c u r g d i n abunden laptele ?i m i e r e a , u n d e umbl cinii cu c o v r i g i n coad, ntr-un E l d o r a d o a l vieii uoare i ndestulate A c o l o a r e K l a r a u n u n c h i n u S a m , c i , p u r i s i m p l u , Jska bogat i generos, gata s-i asigure existena (a e i , d a r i a f i u l u i e i , pe care z a d a r n i c se strduiete s-1 conving s-o nsoeasc n nesbuita aventur). Lecia pe care i-o v a s e r v i , ns, viaa, p r i n a u t o r u l Szab, i acesta, p r i n Jska bcsi, este de-a d r e p t u l usturtoare : '"chiar n c l i p a c n d , - ^ bagajele fcute, j u r i s c o n s u l t a noastr cedeaz a p a r t a m e n t u l (complicaie de second story : chiar f o s t u l u i e i c u r t e z a n , i n g i n e r u l u i Bla, grbit s ocupe locuine g o l i t e ) , sosete, pe nepus mas, u n c h i u l Sam-Jska, sub nfi area u n u i o m sfrit", rpus de rapacitatea capitalist i a v i n d d r e p t avere d o a r 6 l a met de gum d e mestecat, r e a m i n t i n d u - n e , astfel, c omerii a u a t i n s , n S.U.A., c i f r a de peste ase m i l i o a n e de uniti. Visele t r a n d a f i r i i ale Klrei se spulber, i a r spectatorul rmne satisfcut de ntorstur, tocmai p e n t r u c i d repede seama i e inconsistena veleitilor i a r e v e r i i l o r dearte ale e r o i n e i . Piesa are u n strveziu caracter d i s c u r s i v , cu n i m e r i t e accente p a t r i o t i c e , nviorat f i i n d de apariiile, i n partea a d o u a , a l e l u i F o r i n t o s bcsi, u n h i t r u fost a m i c a l l u i Jska nsui, i n t e r p r e t a t c u b r i o , cu o v i o i c i u n e contagioas, d e Ebergnyi T i b o r . Cu sau fr asemenea intervenii ,.de culoare", Szab L a jos a a v u t l a dispoziie, de f a p t , m a t e r i a l p e n t r u o pies ntr-un a c t , i n c l u s i v poanta" final : e l a d i l a t a t , ns, aciunea, care risc, deseori, s lncezeasc, n c i u d a ramificai i l o r colaterale i n c i u d a e f o r t u r i l o r de regie ale l u i S i n k a K r o l y , concentrate, c u prec dere, asupra omogenitii de atmosfer i de t i m b r u , d e diciune, a interpreilor, n deco r u l t e r n i t r i s t a l l u i W i n t e r f e l d Sndor. 0 brum d e c o n f l i c t i de coeren d r a m a tic se depoziteaz, pn l a urm, n specta c o l , bineneles, c u c o n c u r s u l a c t o r i l o r Bnyai Irn (Klra), Pterffy L a j o s ( d r . Tams, so ul), Mtray Lszl ( f i u l s t u d e n t ) , Lczo Gusztv ( i n g i n e r u l Bla) i a l l u i Szabo K

r o l y ( u n u n c h i Jska a i u r i t i predestinat,, parc, eecului). Spectacolul e f l u e n t , chiar dac d i a l o g u r i l e t i n d , pe a l o c u r i , s se leneveasc, i a r ideea nobil p e n t r u care se pledeaz rzbate pn. l a contiina p u b l i c u l u i , c h i a r dac n u p c m a r i l e ci de acces l a a r t a drumatic, m a i exact, dramaturgic, a s c r i s u l u i p e n t r u t e a t r u -

DINU
de Radu l\ Alexandru
D a t a p r e m i e r e i : 24 m a r t i e 1977. Regia : S I N K A K A R O L Y . D e c o r u r i l e i costumele : V I R G I L M L O I A . V e r siunea maghiar : S A R O S S Y E V A i SINKA KAROLY. Distribuia : J A N O J A N O S ( T u d o r Moldovan) ; BERTALAN MAGDA ( A n n a , soia l u i ) ; M A K R A L A J O S (Dinu, fiul lor) ; KISS ERZSBET (Silvia, i u b i t a l u i Dinu) ; F E R E N C Z Y ANNAMARIA (Ilona, o vecin) ; PUSZTAI EDIT (Reporterul TV) ; S Z A B O K A R O L Y ( U n operator) ; B A LAZS ANTAL (Un electrician) ; K R I S A N A N D R A S ( U n tehnician).

Cu piesa n dou pri Dinu (Az oroktis, Motenitorul), a tinrului R a d u F . A l e x a n d r u , , scena timiorean d e expresie maghiar i rotunjete d i s c u r s u l m o r a l - e s t e t i c dedicat c o n temporaneitii p r i n t r - u n p a s i o n a t i r.ecesar d i a l o g ntre generaii. Fr s se toceasc i n v o r b e m a r i , d a r b o l n a v e , sau n p o l e m i c i stridente i sterile, acest d i a l o g n i se ofer p l i n d e m i e z pedagogic, fie ca n o d p r o b l e m a t i c r e a l , a b i l pus n pagina dramatic, m a i ales n partea a d o u a , fie ca m o d e l " de c i v i lizat relaie ntre prini i c o p i i . D i n t r e cele dou f u n d a m e n t a l e prejudeci, nc n circulaie adolescenii care i consider p e aduli neaprat depii de epoc, a n a c r o n i c i , matusalemi" i r e c u p e r a b i l i , p e de o parte,, i btrnii care i consider pe t i n e r i neaprat ignorani, nesbuii, i n c a p a b i l i s judece i s opteze just" ntr-o situaie dat , d r a m a t u r g u l A l e x a n d r u a ales-o, spre i l u s t r a r e i combatere, pe cea de-a d o u a , p o t r i v i n d u - i t e r m e n i i aproape de u n caz e x t r e m . T u d o r M o l d o v a n , tatl, este srbtorit p e n t r u p r o d i gioasa l u i carier d e m u n c i t o r n uzin, d a r , c h i a r n a j u n u l agapei l a care n u lipsete specifica agitaie a e c h i p e i d e r e p o r t a j T V f i u l su, D i n u , a fugit" de-acas, ndreptndu-se, dup c u m se v a a f l a , cu u n m r f a r ,

44

www.cimec.ro

spre Constanta. De ce fuge de acas u n tnr <le 19 a n i ? E v i d e n t , m o t i v e l e p o t f i m u l t i p l e , d i n t r e cele m a i v a r i a t e . D i n u , ns, pleac I a m a r e p e n t r u c vrea s devin... scafandru. Este meseria, d i n t r e toate, pe care el. D i n u M o l d o v a n , a ndrgit-o n imod abso l u t ei d e f i n i t i v . Tatlui su, ideea i se parc nstrunic : btrnul ine mori ca f i u l s-i calce ntru t o t u l pe u r m e , ncepnd cu p r o fesiunea aleas. D a r tinrul tie ce vrea i, dup o brbteasc i, n acelai t i m p , de cent explicaie cu prinii, i va cuta cu perseverent adevratul su d r u m , n f i n a l u l deopotriv i m p e t u o s i d e l i c a t a l u n e i piese care a r f i p u t u t s se i n t i t u l e / . e , prea b i n e , i i n f e l u l urmtor : Cci exist, tovare Moldovan, i meseria de scafandru ! R a d u F. A l e x a n d r u pledeaz, convins i conving tor, n fnvoarea acordrii, dac n u a u n u i statut de m a t u r i t a t e , n orice caz, a u n e i ndreptite ncrederi n capacitatea de a n a liz i i n opiunile t i n e r i l o r , de cele m a i m u l t e o r i acetia dovedindu-se surprinztor de nelepi, de clarvztori. M a i m u l t : p l e doaria aceasta se face fr ifose, fr i n t e r jecii, fr iritri, cu modestie i seriozitate, d e t e r m i n i n d spectatorii s acorde u n m e r i t a t vot de ncredere t i n e r e i generaii, acelor a d o lesceni crora l e place s asculte m u z i c a l a cea m a i nalt i n t e n s i t a t e , d a r care n u n treab dac posmagii-s muiei i n i c i n u e x clam e m f a t i c : dac prinii notri f i t u r n a t fundaii t r a i n i c e , ce a c o p e r i t u r i str lucitoare a m m a i r i d i c a n o i ! D i n n o u , acelai Sinka Kroly s-a aplecat cu bgare de seam asupra u n u i t e x t o r i g i nal (tradus de e l nsui, n colaborare cu Srossy E v a ) , d o b i n d i n d rezultate spectacologice satisfctoare. Fr ndoial, dificultatea cea niai important a fost gsirea, n l i s t a actorilor, a u n u i D i n u corespunztor : M a k r a Lajos s-n artat a f i u n t e m p e r a m e n t adecvat, modelindu-i i n t e r p r e t a r e a pe registre e x p r e sive diverse i compensndu-i uorul exces de virwt, n r a p o r t cu p e r s o n a j u l , p r i n t r - u n a v e n i t plus d e m a t u r i t a t e . I a r dac Jno Jnos (Tudor M o l d o v a n ) s-a c o n s t i t u i t ntr-un v a j n i c i nuanat partener, antagonist, de polemic, restul distribuiei, n f r u n t e c u B e r t a l a n Magda ( A n n a , m a m a ) , s-a meninut m a i m u l t la o funcie d c f u n d a l , d e m a r t o r , c i n d discret (Kiss Erzsbet-Silvia), cnd profesional-vivace (Pusztai E d i t Reportera T V ) , l a u n e v e n i m e n t festiv, t r a n s f o r m a t , n noapte, dup p l e carea oaspeilor, n m u r m u r u l confesiunii sau n strigtul a m o r u l u i - p r o p r i u lezat a l tatlui. Toate acestea, n d e c o r u l reproduend, m o d e rat, realitatea, conceput de V i r g i l M i l o i a , i n direcia de scen, repetm, a l u i S i n k a Kroly, l a f e l d e prezent n descrierea m o m e n t e l o r de b a n a l i t a t e cotidian ca i n sublinierea semnificaiei de baz : s c h i m b u l sincer d e i d e i i de i d e a l u r i , c h i a r sau m a i ales ntre prini i c o p i i , duce, cu necesi tate, l a o l i m p e z i r e cu efecte faste n u n u m a i p e n t r u cercul s t r i c t a l f a m i l i e i , c i i p e n t r u aria m a i larg a u n u i g r u p social, a socie

tii nsei. Iat d e ce m a m a d i n piesa l u i R a d u F . A l e x a n d r u , l a solicitarea soului e i , i aduce a m i n t e c tie s cnle, i cnt : Trei pstori", o colind ermeic t r i m i tere, de data aceasta, a a u t o r u l u i , la c n i i unei copilrii care, d i n fericire p e n t r u e l , n u a fost a sa.

Florian Potra TEATRUL DRAMATIC DIN BRAOV

MARIA l COPIII El
de Osvaldo Dragun
D a t a p r e m i e r e i : 2 a p r i l i e 1977. Regia : M I R C E A M A R I N . Scenogra fia : T . T H . C I U P E . Versiunea rom neasc : V A L E N T I N S I L V E S T R U . I l u straia muzical : D U M I T R U S T A N 1 CEL. Distribuia : G E T A G R A P A (Maria) ; DAN S A N D U L E S C U (Adolfo) : COCA B L O O S (Ada) ; M A Y A I N D R I E ( l o sefina) ; O C T A V I A N C R I S T O L O VEANU (Carlos) ; M I H A I BALAJ U J U C A , G E O R G E F E R R A (Negrul) ; C O S T A C H E B A B I I (Caporalul I , Vaga bondul I) ; FLAVIU CONSTANTIN E S C U (Soldatul I , Zdrenrosul I , M a s c a t u l I , O m u l gras) ; G E O R G E M . G R I D A N U U ( S e r v i t o r u l I , Vaga b o n d u l I I I ) ; V I C T O R I O N E S C U (Ca p o r a l u l I I , O m u l I , I n s p e c t o r u l mas cat) ; M I H A I P O P E S C U (Soldatul I I , S e r v i t o r u l I I , Zdrenrosul I I , Masca tul II) ; GABRIEL SANDULESCU (Studentul I , O m u l I I , Vagabondul I I ) ; TEFAN D E D U F A R C A (Studentul I I , O m u l I I , eful v a g a b o n z i l o r ) .

Semnat de tnrul r e g i z o r M i r c e a M a r i n , spectacolul n premier european pe scena T e a t r u l u i D r a m a t i c d i n Braov cu piesa r e p u t a t u l u i o m d e teatru i d r a m a t u r g a r g e n t i n i a n Osvaldo D r a g u n , Maria i copiii ei (Eroica de Buenos-Air es), ntr-o b u n , ac cesibil i expresiv v e r s i u n e romneasc a l u i V a l e n t i n S i l v e s t r u , relev l a d i m e n s i u n i l e teatralitii specifice s c r i e r i i , d e o ntindere i o p r o f u n z i m e oceanic" , v a loarea d e adevr a i d e i i i a realitii ce o inspir. M o n t a r e a de l a Braov a r e m e r i t u l de a dezvlui, c u v i g o a r e realist i c u e x a l t a r e

www.cimec.ro

45

M a y a Tndrie, Nae M i l i u i Bla-Jujuc

Octavian

Crisloloveanu,

Coca Bloos, Geta

Grap,

metaforic, degradarea existenei, d e c l i n u l i a b r u t i z a r e a o m u l u i d e rnd, a n i h i l a r e a senti m e n t e l o r sale, n l u m e a de i n u m a n i t a i c a c a p i t a l u l u i . Intenia a u t o r u l u i de a demasca o societate subminat de v i o l e n t e i complexe contradicii fa d e care o soluie r a d i cal, menit s le pun capt, se arat, deo camdat, incert i confuz, i n care cei pui s iicid n u tiu, p r a c t i c , de partea c u i snt, i n n u m e l e crei i d e i i n n u m e l e crui p a r t i d acioneaz" dobindete, pe scen, o m a t e r i a l i t a t e v i e , pregnant. Substana p o litic a piesei, c l i m a t u l de permanent n e linite i team, generat de frecvena p u t s c h - u r i l o r m i l i t a r e , d e crizele de g u v e r n i d e prelinsele revoluii, care se succed cu ilar repeziciune d a r care se reperouteaiz, a m a r , asupra vieii o a m e n i l o r a n o n i m i d i n m a r i l e orae, nevoii s alunece n m i z e r i e , snt p u t e r n i c i sugestiv evideniate. Regizo r u l a t r a t a t c a r i c a t u r a l , c u a m o r m a c a b r u , n tue groteti, t r i m i t e r i l e a u t o r u l u i l a sistemul social o l i g a r h i c . G r u p u l de soldai oare alearg bezmetic p r i n scen, a n i m a t de u n a n i m a l i c a p e t i t rzboinic n m i j l o c u l cruia evo lueaz, c u o masc de i m b e c i l a b s o l u t , cu i z b u c n i r i d e fiar dezlnuit, u n c a p o r a l p r i m e j d i o s i r i d i c o l (excelent i n t e r p r e t a t , pe m u c h i a t r a g i c o m i c u l u i , de Costache Babii.) ilustreaz strlucit, n reprezentaia braovean, ideea fundamental a a u t o r u l u i . M i r c e a M a r i n a i n t u i t i a s u b l i n i a t , eu r a f i n a t e i ingenioase soluii scenice, de m a r e spectaculozitate, t i m b r u l specific, m o d u l p r o p r i u , o r i g i n a l , de e x p r i m a r e a l a u t o r u l u i , care a mbrcat i a mbogit, c u v a l o r i caracte ristice c o n t i n e n t u l u i su, schema s u b i e c t u l u i

p r e l u a t d e l a B e r t o l t B r e c h t (Anna Fierling i copiii ei). M o n t a r e a dezvluie s p i r i t u l f a n tast, c a r a c t e r u l s t r a n i u a l artei l u i Osvaldo D r a g u n , care reunete, ntr-o multicolor, a r monioas i fermectoare nvlmeal, r e a l u l cu i m a g i n a r u l , u t i l i z t n d d e z i n v o l t elemente ale t e a t r u l u i r e a l i s t , a l e t e a t r u l u i a b s u r d u l u i , ale r i t u a l u l u i m a g i c , ale f o l c l o r u l u i a r g e n t i n i a n . I n f a r m e c u l p i c t u r a l , n amestecul s o m p t u o s de t o n u r i i de tue c r o m a t i c e cu care s i n t desenate i m a g i n i l e reprezentaiei braovene, n l i r i s m u l c o l o r a t , n fantezia dezlnuit, n e x p l o z i i l e de senzualitate, n acumulrile de o m e n i e , n resursele d e poezie i de u m o r , prun care snt nfiate t i p u r i l e , att de d i verse, ale piesei, a m ntlnit influena b i n e fctoare a u n o r l e c t u r i d i n m a r i i s c r i i t o r i i poei s u d - a m e r i c a n i , f i l t r a t e p r i n p e r s o n a l i tatea r e g i z o r u l u i . M o n t a r e a i m p u n e , p e p a r c u r s u l desfu rrii aciunii, m u l t e scene spectaouloase, de o expresiv teatralitate ; acest c a r n a v a l g r o tesc i t r a g i c culmineaz. n f i n a l , cu u n m o m e n t poetic d e real for demascatoare. Peste d r a m e l e i a v a t a r u r i l e e r o i l o r , peste l u m e a l o r d e r i z o r i e , nspimntal i derutat, peste c r a h u l f i n a n c i a r , cade, ucis, o uria pasre alb ; ntr-o ultim zvcnire de via, ea i ntinde, ca o mngdierc, a r i p i l e frnte. peste ntreaga n e n o r o c i r e omeneasc. S i m b o l a l speranelor prbuite, a l vieii inocente, curmat, iraional, d e glonul caporalului, aceast i m a g i n e patetic, c u admirabil p u tere d e sintez artistic, n e indic u m a n i s m u l i poezia a t i t u d i n i i regizorale. S e n t i m e n t u l de dragoste i d e c o m p a s i u n e p e n t r u l u m e a dez ndjduit, care nu^i poate afla, deocamdat,

46

www.cimec.ro

o calc spre mplinire, spre f e r i c i r e , c l i m p e d e i convingtor. N u m a i c, vdit atras de ele mentele pitoreti, de coloratura liric a t e x t u l u i , m i is-a prut c r e g i z o r u l a trecut prea uor peste unele date a l e c o n f l i c t u l u i , peste sarcasmul i violena c u care sint evocate i dezbtute de a u t o r unele p r o b l e m e ; t e x t u l acuz c u vehemen, s i m u l t a n cu r a c i l e l e so ciale ( c l i m a t u l s o r d i d , p r o m i s c u i t a t e a relaiilor s u b u m a n e ) , i racilele omeneti : indiferena, egoismul, pasivitatea, goarna dun mbogire, m i n c i u n a , ticloia. Odat c u d i l a t a r e a d i m e n s i u n i l o r d r a m e i , se cuvenea ntreprins i u n foraj n p s i h o l o g i a personajelor i n relaiile d i n t r e ele. Parial, spectacolul realizeaz ase menea i n c u r s i u n i . Evoluia A d e i , de e x e m p l u , destinul adolescentei care a j u n g e s-i vnd dragostea (personaj a d m i r a b i l ntruchipat de Coca Bloos) ; relaia ei c u n e g r u l ticlos, a r i vist i c r u d (cruia M i h a i Bla-.Tujuc i - a desenat. n l i n i i viguroase, c a r a c t e r u l ) ; rt cirea p r i n t r e i d e o l o g i i confuze i afacerile d u bioase ale l u i Carlos (compus a u t e n t i c , cu fidelitate, de Nae O c t a v i a n Cristoloveanu) a i i m a r c a t ceva d i n accentele v i t r i o l a n t e ale a u t o r u l u i . Compoziia M a y e i Indrie, c u accente de pitoresc i d e s t r a n i u , n e - a reinut atenia i ne-a emoionat ; d a r ne-au l i p s i t , i a i c i , nuane ale satirizrii acide. D a n Sndulescu a sesizat i a scos n eviden, firesc, c u s i n ceritate, b o n o m i a i generozitatea c a v a l e r u l u i btrior, rtcitor n l u m e a larg. Uznd de palete v a r i a t e , a c t o r i i George Gridnuu, V i c tor Ionescu, F l a v i u s Constantinescu, M i h a i Popescu, G a b r i e l Sndulescu, tefan D e d u Farca a u p i c t a t , n c u l o r i v i i , c h i p u r i l e hoi lor, vagabonzilor, mascailor, servitorilor, zdrenroilor, soldailor care populeaz u n i versul fabulos a l piesei. I n r o l u l t i t u l a r , Geta Grap a i z b u t i t s sugereze, p r i n cteva m o mente d r a m a t i c e , d e c l i n u l p e r s o n a j u l u i ; i n terpreta a rmas, ns, d a t o a r e c a r a c t e r u l u i c o m p l e x a l e r o i n e i , dezvluirii raportului d i n t r e o m e n i e i n e o m e n i e , d i n t r e s e n t i m e n tele m o r a l e i p o r n i r i l e rapace. Decorul l u i T . T h . G u p e i las admirat c i u d a t a - i frumusee. U n i m e n s f u n d a l de srm neagr, p e care snt p l a n t a t e , n m a niera l u i Orozco, c h i p u r i de aristocrai, p o cite, monstruoase ; u n p a r a v a n uria, c i r c u l a r , d e dantel grea, u n s o i d e h o t a r ntre dou l u m i , ascunde u n trm m i s t e r i o s , care n u se deschide niciodat p r i v i r i l o r noastre, spre care pleac i d e u n d e v i n , atrase ca de u n m i r a j , personajele. Ieind, ele se g r u peaz n j u r u l tonetei Mriei, mpopoonat cu umbrelu i c u sertrae, c u panglicue colorate, care v o r disprea, p e rnd, nlocuite de gunoaie, de v e c h i t u r i , d e f l o r i de hrtie. 0 contribuie d e seam n r e a l i z a r e a a t mosferei s p e c t a c o l u l u i , n s u b l i n i e r e a m o m e n telor d e veselie i de e x a l t a r e , ca i a celor de p r o f u n d d r a m a t i s m , o aduce p a r t i t u r a muzical semnat d e D u m i t r u Stanicei.

TEATRUL J O N VASILESCU"

CMTAI, PRIVIGHETORI!
U n spectacol de poezie patriotic i de m u z i c se poate t r a n s f o r m a , c u uurin, n t r - o m o n t a r e festivist, alctuit d u p u n c a n o n , dac i i lipsete vibraia etic i poe tic autentic, dac n u e g u v e r n a t de r i goarea u n e i v i z i u n i a r t i s t i c e globale. O m a g i u l l i r i c adus d e c o l e c t i v u l T e a t r u l u i I o n V a s i lescu" acestui m a i srbtoresc, a l Centenaru l u i Independenei Romniei, se nscrie, ns, n sfera manifestrilor nnobilate artisticete, p r i n gndul zmislitor i p r i n expresia scenic dobndit. Regizoarea O l i m p i a A r g h i r a c o m p u s u n r e c i t a l curgtor, n care elementele se ncor poreaz d e s t u l d e e x p r e s i v n substana co m u n . Substan dat d e ideea s c u m p a n e atrnrii, a demnitii fiinei acestui p o p o r , de-a l u n g u l v e a c u r i l o r d e restrite, a f i e r b i n t e i i u b i r i de ar. T o p i n d ntr-o unic m a g m poetic v e r s u l clasic, c u n o s c u t d i n cartea de c i t i r e , i poezia contemporan, d o i n a , sune t u l f l u i e r u l u i i compoziia de t i p f o l k , t o n u l firesc, v o r b i t , i declamaia patetic-so'lemn, reprezentaia a cptat o amprent stilistic, consecvent pstrat d e l a r i d i c a r e a pn l a cderea c o r t i n e i . Plantaia sugereaz u n t r a v e l l i n g d e - a l u n g u l u n u i basorelief v i u , g r u p u r i statuare plsmuindu-se i metamorfozndu-se n poziii sugestive. Dei, fin reprezentaie, a u p r e d o m i n a t i s-au i m p u s femeile. T e a t r u l Ion V a s i l e s c u " d i s p u n e d e o remarcabil echip feminin, apt s ntruchipeze m a r e l e r e p e r t o r i u clasic i c o n t e m p o r a n ; i , firete, a p o r t u l e i s-a fcut a c u m simit c u vibraie. Sanda M a r i a D a n d u cioplete, cu for i rezonan, cuvn t u l , potenndu-i d r a m a t i s m u l ; M a r i e t a L u c a e o prezen vibrant i n tceri ; tnra I l e a n a M a v r o d i n e a n u pete c u auster s i m p l i t a t e pe terfriile poeziei ; n sfrit, D o i n a Tama, M a r i a C h i r a , M a r i a n a Cercel se c o m pleteaz a r m o n i o s i, m a i ales, realizeaz ceea ce e cel m a i d i f i c i l ntr-un asemenea t i p d e spectacol relaia dramatic. B o r i s Olinescu i A d r i a n Petrache contrapuncteaz nuanat a n s a m b l u l , a p o r t u l l o r de sufltori", n a r m o n i z a r e a orchestral, f i i n d e v i d e n t . R o l u l instrumentelor d e coarde" l - a u a v u t D o r i n A n a s t a s i u , cntre sfios i c a m l i p s i t d e p e r s o n a l i ta/te, i A u r e l i u Comnescu, o voce b u n . Acesta d i n urm e i s e m n a t a r u l i l u s traiei m u z i c a l e , adecvat, n a c o r d c u sce n o g r a f i a simpl, d a r sugestiv p r i n c o n t u r u r i i v o l u m e , a l u i S o r i n Popa. Cintai, privighetori! este u n spectacol care, d i n c o l o de m o m e n t u l a n i v e r s a r , poate r mne p e afiul t e a t r u l u i , m u n c a investit a i c i f i i n d c u adevrat creatoare.

Valeria" Ducea

M. I.
47

www.cimec.ro

Turnee de peste hotare


TEATRUL M A D C H " DIN BUDAPESTA
filtrat, de manier liric, n stil secolul al nousprezecelea", n care, dealtfel, piesa a fost, atta vreme tratat n teatrul european. Decorurile, frumoase (semnate de Szinte Gbor), compun o Veneie inspirat d i n Canaletto, cu u n cer de C i p r u " , lucrat n nuane rafinate, cu u n f u n d a l de covoare somptu oase, ce amintesc enluminure-ele orientale. Cos tumele, splendide (Mialkovszky Erzsbet), i n t o n u r i de purpur i a u r stins, n a l b u r i a r g i n t i i , suave, potennd cromatic toate con trastele dintre Veneia dogilor i a patricie nilor i lumea aspr, rigid pnz, piele i sfoar a m i l i t a r i l o r i a mercenarilor, a l ctuiesc o ambian de elegant i solemn teatralitate. I n acest cadru convenional, cu i m a i mare for de sugestie, se deseneaz, n opoziie, j o c u l modern, neconlrafout, a l actorilor, joc ptruns de adevr i de i n t u i ie psihologic, n viziunea ferm i inte resant a directorului de scen, reputatul om de teatru Adm Ott. Lumea luntric a ero i l o r devine nsi substana reprezentaiei. O lume bogat n sentimente, cu m o b i l u r i as cunse n relaii, o lume n care dragostea e fragil, u r a e ptima, goana dup putere, frenetic, ticloia, cumplit. Montarea ope reaz o lucid analiz psihologic a caracte relor i accentele snt puse puternic pe des coperirea unor n o i trsturi ale personajelor. M a i puin beneficiaz de inovare interpreta tiv Othello : Bessenyei Fcrenc, actor de for dramatic (care ne-a mrturisit c joac acest r o l de u n sfert dc veac), a construit tragedia generalului maur pe coordonatele fer t i l iniiate de Laurence Olivier i de N i k o l a i M o r d v i n o v , adic pc relevarea imensei erori tragice svrite pe t e r i t o r i u l inocenei sufle teti, pe reliefarea cinstei, onoarei brbatului candid, structural incapabil s detecteze rul. Bessenyei a lefuit marele personaj n nenu mrate nuane, impunnd fora copleitoare a sentimentului de dragoste, iubirea care or bete, ntr-o nestvilit revrsare. u n Othello grandios i patetic, bogat n afecte, dar srac n raiune, care expiaz, n final, cumplita sa vin p r i n superbul gest ou care se pedepsete. I n schimb, n v i z i u n i inedite, ne-au aprut ceilali eroi : o Desdemon scoas d i n rama clieelor ne-a nfiat, cu admirabil simplitate, Piros Ildik, o tnr fat matur i voluntar, o leal i inteligent camarad a bieilor" d i n garnizoan, p r i e ten bun cu Cassio i cu Iago, cu E m i l i a ,

Bessenyei Fereiic (Othello) i Piros I l d i k o (Desdemona)

Prestigioas instituie scenic budapcstan, Teatrul Madch" ne-a p r i l e j u i t , p r i n cele dou reprezentaii aduse, recent, n turneu, o meditaie pe tema fascinaiei jocului tea tral ; o invitaie la analiza, niciond demo dat, a raporturilor umane, o chemare la descifrarea complexitii relaiilor individ-societate-istorie. Spectacolele Teatrului Madch" ne-au convine c elementul p r i m o r d i a l a l ac t u l u i scenic este actorul, i a r temeiul demon straiei sale, t e x t u l d r a m a t i c N u t r i t de sevele tradiiei, dar v i z i b i l r e v i gorat p r i n t r - o infuzie de tineree (majoritatea interpreilor i u n numr nsemnat de regi zori f i i n d t i n e r i , chiar foarte t i n e r i ) , res pectabilul colectiv a reinut atenia noastr, m a i nti, p r i n t i t l u r i l e de pe afi : opera u n u i mare clasic i scrierea, n stil clasic, a u n u i contemporan.

OTHELLO
de Shakespeare,
montare de permanen repertorial (aflat la a 120-a reprezentaie), bneur p r i n t r - o s u b s t a n i a l lectur a acestei foarte cunoscute opere shakespeareene. I n atmosfer, n c u loare, spectacolul respect tradiia nscenri l o r fastuoase, aduce chiar o sugestie, subtil

48

www.cimec.ro

cu cei d i n generaia e i . O Desdemon care iubete cu d e m n i t a t e i n p r o f u n z i m e , r a d i oas i n nfruntarea printelui su, n n u m e l e i u b i r i i , neclintit i n aprarea l u i Cassio, n numele p r i e t e n i e i , resemnat n faa o p r o b r i u l u i a r u n c a t asupr-i, convins c-i o trec toare nedreptate. Kalocsay Mikls (Cassio) contureaz c u finee i c u aceeai laconic, cenzurat e x p r i m a r e silueta l e a l u l u i locote nent, a tinrului oarecare, o m cu nsuiri m e d i i , onest, d a r fr strlucire, pus ntr-o situaie de excepie, creia i face fa c u hun-sim. S u r p r i z a spectacolului o constituie, ns, interpretarea l u i Iago. H u s z t i Pter este u n Iago oare deplaseaz c e n t r u l de greutate al reprezentaiei de p e u m e r i i l u i O t h e l l o pe cei a i s t e g a r u l u i su, Iransformnd t r a diionala tragedie a ncrederii nelate, d r a m a prbuirii i u b i r i i p r i n c a l o m n i e , ntr-o specta culoas demonstraie a v i c t o r i e i rului, u n e i odioase ascensiuni. Ascensiunea social, d o m i n a r e psihologic, satisfacia reuitei u n u i plan ! E x c e l e n t u l , a d m i r a b i l u l a c t o r d e teatru i f i l m care este H u s z t i Peter a i m p u s , p r i n acest tnr i fermector Iago, fascinant scu tier p l e b e u , demonstraia u n e i i d e i cinice' i o concluzie ce o contrazice : ideea t r i u m f u l u i a r i v i s m u l u i , a l ticloiei, a l corupiei, a l ego i s m u l u i p r a g m a t i c , cci l u m e a este r e a i o m u l este ru...", capacitatea malefic, n caz de izbnd, a celor nsetai d e p u t e r e i n zestrai ou inteligena necesar ; i c o n c l u z i a , fireasc : necesitatea l u p t e i , spre a mpiedica proliferarea fiinelor d i n specia Iago... L u m e a psihologic a s p e c t a c o l u l u i , bogat, nuanat, a fost m o z a i c a t ntregit i de p o r tretul unei Emilii senzuale i inteligente (Almsi E v a ) , d e f i g u r a u n u i B r a b a n t i o l u c i d i clarvztor ( H o r e s n y i Lszl), de p r e zena u n u i R o d r i g o ( T i m a r B l a ) , unealt complezent, i de respiraia Bianci (Szalay E d i t ) , p i o n incontient p e t a b l a d e s t i n u l u i , c h i p u r i i fpturi consistente, ce-i poart cu credin, n scen, s e n t i m e n t e l e , ndoielile, i u b i r i l e i dezamgirile.

ne spune c l a r i t i t l u l , despre d o m n i a acelei Isabelle numit i Catolica, a Isabelei de Cas t i l i a , care, p r i n cstoria cu F e r d i n a n d de A r a g o n , realizeaz u n i f i c a r e a Spaniei ; este vorba despre d o m n i a acestor d o i regi cato l i c i , n t i m p u l crora s-a prbuit r e g a t u l m a u r a l G r a n a d e i , s-a f o r m a t i s-a ntins peste toat p e n i n s u l a iberic Inchiziia i a u a v u t loc expediiile l u i Cristofor C o l u m b . Piesa ne prezint, n p r i m a parte, confesi u n e a inteligenei i ambiioasei regine, a d r e sat d u h o v n i c u l u i su, T a l a v e r a ; ea i p u n e n discuie, r e t r o s p e c t i v , ascensiunea i v a l a bilitatea etic a faptelor petrecute. R a p o r t u r i l e p u t e r i i ou v a l o r i l e m o r a l e snt n u m a i atinse, n p a r t e a a d o i i e , nluire de e p i soade d r a m a t i c e ilustrnd intolerana fanatic a Inchiziiei, persecuiile religioase i, n u m b r a l o r , i u b i r i l e i trdrile c u p l u l u i regal. Spectacolul, l a f e l de c o l o r a t i de g r a v , de pitoresc i d e r e f l e x i v , e ntru t o t u l f i d e l t e x t u l u i d r a m a t i c , luminnd cu elegan sem nele d e ntrebare adresate i s t o r i e i , estompnd cu discreie parantezele micii i s t o r i i " . Regizorul Lengyel G y o r g y a construit o re prezentaie scenic cursiv i atracioas, n oare regsim aceeai ambian scenografic, marcat d e influena t e a t r u l u i d e oper (de cor, Szinte Gbor, costume, Mialkovszky Erzsbet), d a r i sugestive, expresive fixri d e . l o c u r i istorice, p r i n proiectarea u n o r s i m p l e d i a p o z i t i v e . Ca i n Othello, n c o n t r a s t c u c a r a c t e r u l e x p o z i t i v , ngheat, solemn i elegant a l c a d r u l u i , j o c u l a c t o r i l o r s-a d o v e d i t m o d e r n , bogat n t r i m i t e r i s e m n i f i c a t i v e . F o l o s i n d procedee ale distanrii, interpreji p r i n c i p a l i m a i c u seam, H u s z t i P e t e r - F e r d i n a n d a u mbogit replica i relaia c u u n s u b t i l i elocvent c o m e n t a r i u i m p l i c i t , lrgind, astfel, aria d e semnificaii a piesei i s p o r i n d i n t e r e s u l s p e c t a t o r i l o r . Abnsi E v a contureaz sinuoasa evoluie biologic, d a r , m a i ales, p s i hologic a Isabelei, desennd, odat c u p e r s o n a j u l d r a m a t i c - l i t e r a r , i u m b r a sa istoric, care invit l a reflecie. H u s z t i Peter p o l e m i zeaz f i n c u p e r s o n a j u l su, care d e v i n e , ast f e l , i m a i p r o e m i n e n t ; n conseoin, F e r d i n a n d d e A r a g o n d o m i n scena. I n j u r u l c u p l u l u i se rein p o r t r e t e l e , de m a r e p o n d e r e dramatic, a l l u i Torcruemada, desenat i n sobre l i n i i ascuite d e H a u m a n n Pter, i a l l u i Cristofor C o l u m b , c o l o r a t patetic d e Dzsa Lszl. Fresca e ntregit de m u l t i p l e alte apariii, fastuoase, tenebroase, pitoreti sau d r a m a t i c e , n care a m a p r e c i a t a p o r t u l l u i H o r e s n y i Lszl, S u n y o v s z k y S z i l v i a , B o d o r T i b o r , P a p p Jnos, Blint A n d r a s , Ujlaky Lszl. Remarcabil este o m o g e n i t a t e a a n s a m b l u l u i , n care, alturi de reputai a c t o r i , joac i studeni a i I n s t i t u t u l u i d e t e a t r u , demonsrndu-ue c T e a t r u l M a d c h " cultiv u n s t i l i n t e r p r e t a t i v a crui principal tr stur pare a f i s i m p l i t a t e a e x p r e s i e i , dublat de o implicit comentare a personajelor, s u b o r d o n a t e , toate, u n e i v i z i u n i globale.

ISA Bl: IA REGINA SPANIEI


de llls Endre,
premier recent a T e a t r u l u i M a d c h " , a fost scris d e u n . . a u t o r a l casei", v e n e r a b i l u l d r a m a t u r g i p r o z a t o r IUes E n d r e . 0 pies istoric, i n u o parabol p e m a r g i n e a istoriei, o evocare colorat i fr s u b t e x t a u n e i epoci frmntate i bogate n e v e n i m e n te, ce-au a v u t , n p e r s p e c t i v a t i m p u l u i , m a r i repercusiuni a s u p r a i s t o r i e i : este v o r b a , c u m

Mira Iosif
49

www.cimec.ro

VIITORUL ROL
TEFAN BNIC
Dac, astzi, tefan Bnic este u n a d i n t r e cele m a i p o p u l a r e vedete ale noastre, l a n sat i cotat de T e l e v i z i u n e , dac voga l u i de c o m i c , armul l u i de c o m p e r , e l a n u l l u i de ansonetist d i l e t a n t strnesc, fr gre, entuziasmu p u b l i c u l u i , s-ar putea crede c n u m a i e nevoie de o prezentare a acestui actor. E r o a r e : p e n t r u c adevratele l u i d a r u r i d e i n t e r p r e t snt m a i p u (in cunoscute. F i l o n u l p r i n c i p a l , bogat i strlucitor, a l t a l e n t u l u i su, apare, se ascunde, reapare, u r mnd u n r i t m i m p r e v i z i b i l . Bnic e n t u z i a s meaz n r o l u r i grele i decepioneaz n a l tele, uoare, pe care le trateaz n joac ; de parte d e a se f i f i x a t ntr-o categorie, el e nc d u p douzeci de a n i de teatru ! a p t s renceap m e r e u a l t c e v a , m o b i l , ca p r i c i o s , c a b o t i n , sincer i uuratic... Poate c , de f a p t , n i c i e l nu-i cunoate prea b i n e r e sursele, de aceea n u se grbete s se ajung pe sine d i n urm... Aceast carier greu clasabil a nceput i n 1955, l a T e a t r u l d i n Galai, ntr-o echip de t i n e r i (poate, l a v r e m e a aceea, cea m a i bun d i n ar) format de r e g i z o r u l C r i n Teodorescu i cuprinznd debutani devenii, a z i , stele : G i n a P a t r i c h i , D a n a Contenea, M i l i a i Pldescu, M a t e i A l e x a n d r u . . . Dup u n p r i m , b i n e m e r i t a t , succes, tefan Bnic se transfer l a T e a t r u l Tineretului d i n Bucureti, p e n t r u ca, dup d o a r o sta g i u n e , s plece l a Ploieti, u n d e avea s i n terpreteze r o l u l t i t u l a r d i n Vicleniile lui Scapin de Molire... E r a m atras, ca de u n m a g n e t , d e personalitatea l u i T o m a C a r a g i u ; a m plecat d i n Bucureti ca s f i u n p r e a j m a c e l u i pe c a r e - l socoteam u n u l d i n t r e cei m a i m a r i a c t o r i a i notri. I n '69, a m plecat amn d o i ; eu a m jucait civa a n i l a Giuloti i, dup o perioad, n e - a m regsit l a T e a t r u l B u l a n d r a . A t u n c i , l a d e b u t u l m e u pe aceas t scen, cu I o r d a c h e d i n D'ale carnavalului, s-a p e t r e c u t ceva esenial p e n t r u viaa mea de actor : integrarea ntr-o echip de maetri, coala pe care ntreaga distribuie a fcut-o, sub conducerea l u i L u c i a n P i n t i l i e , n preg t i r e a spectacolului... E r a ceea ce-mi d o r e a m de a n i d e zile n meseria m e a : s a m de u n d e nva. Dup ce a m fost angajat d e f i n i t i v l a T e a t r u l B u l a n d r a , m - a m ntlnit d i n n o u c u Caragiale i cu T o m a , de data aceasta cu r e g i z o r u l L i v i u C i u l e i , n Ghi P r i s t a n d a d i n 0 scrisoare pierdut. Apoi..."
,

prezentaie l a T e a t r u l I o n Vasilescu". L a , 3 u l a n d r a " , regretatul regizor Crin Tcodorescu ne-a artat u n c h i p n o u , necunoscut a l a c t o r u l u i , d i s t r i b u i n d u - l n Victimele da toriei. A p o i a reaprut, c u c h i p u l su f a m i l i a r , n Casa de mode de Teodor Mnescu i, d i n n o u , ntr-o pies d e T u d o r Muatescu (Spirache d i n Titanic vals) .a. In v i i t o a r e a premier a T e a t r u l u i B u landra, r e p e t n e spunea tefan Bnic ntr-o excelent distribuie de a c t o r i foarte t i n e r i i m a i puin t i n e r i , n piesa u n u i de asemenea tnr, d r a m a t u r g , d e b u t a n t u l D o r u M o o c . Piesa se numete Undeva, o lumin. V o i f i Gic Bimboac, u n u l d i n t r e personojele<;heie. Gic este u n s t r u n g a r destoinic, apreciat l a l o c u l de m u n c ; d a r d i n m o t i v e f a m i l i a l e , se ntoarce n sat i face cruie. Gest care se preteaz la c o m e n t a r i i ; de f a p t , el face pe cruaul p e n t r u c are m o t i v e foarte serioase : v r e a s-i a j u t e m a m a , i m o r a l , i m a t e r i a l . Aadar, u n biat de l a ar, u n biat b u n , m u n c i t o r , ghta oricnd s sar l a nevoie ceea ce i face u n suflet generos, cu o s i m p l i t a t e caracteristic, d a r , totodat, c u o m a r e capacitate de druire. Sper s-1 fac aa c u m 1-a vzut a u t o r u l , c u m l vede r e g i z o r u l V a l e r i u Moisescu i c u m l v d , d e a l t f e l , i eu : u n personaj cald, drgu, s i m p a t i c , a crui apariie s aduc zmbetul pe buzele spectatorilor, s le descreeasc frunile. P e n t r u c piesa este o comedie. Sigur, n u e r o l u l visat ; d a r orice r o l n o u e o nou dragoste n cariera u n u i actor ; i, n p l u s , e o experien. V o m j u c a , d e c i , o comedie inspirat d i n c o n t e m p o r a n e i t a t e , care v i n e s ntregeasc p o l i t i c a repertorial a t e a t r u l u i n o s t r u , n m o d deosebit axat pe p r o m o v a r e a d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e . S sperm c d r a m a t u r g u l D o r u M o o c n u v a disprea de pe f i r m a m e n t u l scenei, aa c u m a u disprut ali debutani i n care s-au i n v e s t i t sperane. M a i r e p e t , mpreun c u Stela Popescu, Camping la Boema u n spectacol e s t i v a l de revist. T e x t u l i aparine l u i P u i u M a x i m i l i a n . Experiena r e v i s t e i este foarte util meseriei noastre ; n ce m privete, n u a m j u c a t nc ntr-un asemenea spectacol, pe scena u n u i t e a t r u ; p l a t o u l T V este c u t o t u l altceva". ..

I n fia de creaie a l u i tefan Bnic se nscriu foarte m u l t e r o l u r i . P r i n t r e cele care l-au a f i r m a t pe scena T e a t r u l u i Giuleti snt : Speed (Doi tineri din Verona de Shakespeare), Figaro (Nunta lui Figaro de B e a u m a r c h a i s ) , V a g a b o n d u l (Omul care a vzut moartea de V i c t o r E f t i m i u ) , Decebal Neculescu (...Eseu de T u d o r Muatescu). Firete, n u p u t e a s Upseasc de aici u n erou ca Mitic Popescu ( d i n piesa l u i C a m i l Petrescu), j u c a t n r e

50

www.cimec.ro

VIITORUL ROL
VIRGIL O G A N U
Dei nc tinr, V i r g i l Oganu a i n t r a t , parc, d e foarte mult v r e m e n contiina s p e c t a t o r i l o r : c h i a r d e l a d e b u t u l pe scena s t u d i o u l u i Casandra", c n d n e ncntase, des(perindu-ne ntr-o nou lumin c h i p u l vis t o r u l u i cuttor de adevr M a r i n M i r o i u d i n Steaua fr nume a l u i Sebastian. Persona litatea l u i s-a c o n t u r a t n e t de l a nceputul carierei, impunndu-se p r i u acel e x a m e n care d msura t a l e n t u l u i u n u i a c t o r : lansarea i afirmarea u n u i p e r s o n a j s o r t i t s se ^ i n s t a leze f e r m n t e r i t o r i u l d r a m a t u r g i e i c o n t e m porane romneti E l d i n Nu sint turnul Eiffel de E c a t e r i n a O p r o i u , n m o n t a r e a Tea t r u l u i T i n e r e t u l u i d i n P i a t r a Neam. L a n u m a i u n a n dup a b s o l v i r e , V i r g i l Oganu se i n tegreaz n c o l e c t i v u l T e a t r u l u i Bulandra" ; r o l u r i l e sale, a i c i , snt, toate, m a r c a t e de o amprent distinctiv aliaj de finee, de subtilitate, de sim a l msurii : Camille Des m o u l i n s (Moartea lui Danton) i Lonce (Lonce i Lena de B i i c h n e r ) ; E p i h o d o v (Li vada cu viini de Cehov) ; M a l v o l i o (A 12-a noapte d e Shakespeare) ; Cerchez (Ziaritii de A l . M i r o d a n ) ; W e r t h e r (Noile suferine ale tinrului Werther d e U . Plenzdorf) ; B a r o n u l (Azilul de noapte d e G o r k i ) ; George (Ferma de D a v i d Storey) ; M a h o m e d (Rceala d M a r i n Sorescu) i m u l t e altele. Ca i n v i t a t l a T e a t r u l de Comedie, a creat u n r o m a n t i c Nie N i c ; i a r , n Nocturnele de l a T e a t r u l ..ndric", alturi de M i r i a m Rducanu, a oferit spectatorilor srbtoarea participrii l a

peregrinarea intelectual a u n u i s p i r i t p o e t i c l i b e r , fantast, p r o f u n d , o r i g i n a l . Capacitatea de a c o m u n i c a direct cu p u b l i c u l este u n secret personal a l l u i V i r g i l Og anu. I u b i t de t i n e r e t , a crui coard s i m itoare" tie s-o pun n vibraie, b u c u r i n dii-se r e respectul celor m a i avizai a m a t o r i de t e a t r u , Oganu este, a z i , u n a c t o r - g a r a n ie pe afiul oricrui spectacol. Bineneles, i n ateptarea r o l u r i l o r pe care le merit, se m a i joac i e l , n e m i s i u n i l e d e smbt seara ale t e l e v i z i u n i i . . . Undeva, o lumin este o metafor. ntr-o singur n o a p t e , pe p a r c u r s u l otorva o r e , a proape toate personajele piesei, r e u n i t e sub s e m n u l ratmplrii, pornesc n cutarea ade vrului ; fiecare c o n t r i b u i e Ja descoperirea' c e l u i l a l t i se descoper pe sine nsui. Aa d a r , n aceste cteva o r e de confruntri, se face lumin n viaa u n o r o a m e n i ; m a i ales n viaa I u i B e n e r o u l m e u i a S i l v i e i (personaj care amintete de M o n a l u i Se bastian) ; ei rmn mpreun, p e n t r u c a u ceva c o m u n i se completeaz u n u l p e ce llalt. B e n (Benedict Preda) este u n tnr v n z t o r l a o staie d e benzin, u n d e v a , pe u n d r u m naional. Intlnirea c u o doctori, care, traneportnd u n accidentat, se oprete a i c i , dezvluie u n caracter i u n destin. Este u n o m foarte c a p a b i l , care muncete c u p a s i u n e , tie ce v r e a i, m a i ales, tie s l u p t e . Cndv a , pe cnd era s t u d e n t l a medicin, a v r u t s l u p t e d e u n u l s i n g u r mpotriva u n o r m prejurri p o t r i v n i c e i a fost, p e n t r u m o m e n t , nfrnt. Dup ce l - a m cunoscut m a i b i n e , a m a j u n s l a convingerea c , de f a p t , este m a i 'bogat sufletete dect aprea l a p r i m a lectur : d i n c o l o d e prezentarea puin schematic e x i s t a u , nc, resurse, aa c a m czut de acord c u a u t o r u l spre a-1 mbogi, a - i drui credin, a - i i n o c u l a sev. A s t f e l descifrate, b i o g r a f i a l u i i b i o g r a f i i l e celor l a l t e personaje alctuiesc o reea v i e , reuesc s dobndeasc semnificaie. Piesa se adreseaz t i n e r e t u l u i i c r e d c e binevenit att n p e i s a j u l t e a t r a l , ct i n r e p e r t o r i u l T e a t r u l u i Bulandra-. Distribuia alctuit d e r e g i z o r u l V a l e r i u Moiseseu, m i se pare potrivit, unitar ; snt ntrunite cele m a i b u n e condiii p e n t r u a lansa u n n o u d r a m a t u r g . Ceea ce e u n a d i n t r e satisfaciile m a j o r e p e n t r u u n colectiv ca a l n o s t r u , care, setar d e sear, se bucur d e sli nesate de t i n e r i l a spectacole ca Rceala, Tineri cs torii caut camer, Noile suferine ale tin rului Werther etc... A d a u g c ne ateapt u n t u r n e u peste h o tare, a p o i , n toamn, v o i j u c a Iona de M a r i n Sorescu, n viziunea l u i Dan Micu. i, n perspectiv, nc u n M a r i n Sorescu d e data asta, o pies pe care a u t o r u l u r meaz s o predea t e a t r u l u i i p e care n o i , v i i t o r i i interprei, o cunoatem d e j a " .

Maria Marin
ol

www.cimec.ro

C u p l u l M i t u - N a t e e v i d e n t , nscui d i n sursa mitic a l u i Pcal i Tndal p r e zent nc clin 1962, n ndrzneala, reluat n Punctul culminant, n Fctorii de minuni, ca i n cea m a i proaspt pies a sa, Doi olteni in cosmos, a dobndit g i r u l u n e i ne tgduite populariti i m i se pare r e l e v a n t i d e f i n i t o r i u p e n t r u m o d a l i t a t e a creaiei l u i Glieorglie V l a d . M i t u i Nate snt o l t e n i getbeget, Limbajul l o r specific, c h i a r i gesturile l o r exprim farmecul... p e r f e c t u l u i s i m p l u . N u tiu dac p u t e m a t r i b u i irisului l u i Gheorghe V l a d o savoare lingvistic n msur s ating c u l m i l e v e r b u l u i , aa c u m , n M o l d o v a , a reuit n u m a i Creang. Poate c n i c i n u i-a propus o asemenea int trufa, n ciuda abundenei u n e o r i , oioase de t e r m e n i r e g i o n a l i . D a r g r a i u l oltenesc este, n u m a i puin dect cel m o l d a v , terenul u n o r sucu lente, dei nc prea puin exploatate, zc m i n t e literare, i n u se poate s n u semna lm, n aceast o r d i n e de i d e i , m e r i t u l l u i V l a d dc a f i c u l t i v a t i de a c u l t i v a cu i n sisten, n d r a m a t u r g i e , aceste resurse d i a lectale. M i t u i N a l e n u snt n u m a i o l t e n i . E i snt purttorii unei sntoase f i l o z o f i i . r o m n u l u i s i m p l u i d r e p t , i n c a p a b i l s coabiteze cu m i n c i u n a , refuzat, p r i n s t r u c t u r a sa sn toas, l u m i i rului. E i snt n a i v i i, totodat, nelepi, ndrgostii de m a r i l e m i n u n i ale n a t u r i i i ale forei omeneti, d a r i ngrozii de dezastrele pe care o m u l le poate declana. Sensul aparentei l o r ingenuiti se v r e a , de aceea, plasat n a v a n g a r d a aciunii b u n e , se v r e a declanator a l l u c r u l u i b i n e fcut, s t i m u l a t o r a l f a p t e i creatoare i descurajator a l pasivitii nefaste. Firete, d r a m a t u r g i a l u i Gheorghe V l a d e populat i de o seam de alte personaje ca, de pild, Pun Cioclteu (ndrzneala, Punctul culminant), A n d r e i Goace (Tronul) i altele. A fost i este treaba c r i t i c i l o r l i t e r a r i s ntrzie, a n a l i t i c , a s u p r a l o r . de a j u n s , a i c i , s semnalm c, mulumit l o r , personajelor, nsuirile l i t e r a r e i teatrale ale acestui d r a m a t u r g a u fost recunoscute i rs pltite c u p r e m i i de ctre j u r i i l e U n i u n i i S c r i i t o r i l o r i ale F e s t i v a l u r i l o r de t e a t r u de amatori. Structura popular, nesofisticat, prin ca re-i comunic m e s a j u l , explic i ansa l u i Gheorghe V l a d de a atrage, n s t a l u r i , l a r g i categorii d e spectatori. Cocoul cu dou creste, u n a d i n t r e piesele l u i destinate artitilor a m a t o r i , a d e v e n i t aproape u n b u n f o l c l o r i c . N a cela n care s-a a m b a r c a t acest d r a m a t u r g a nceput s i a nlime. M a i snt de a r u n c a t u l t i m i i saci de lest ; dac n u c u m v a , ndr gostit de peisaj, nsui V l a d refuz s-i arunce. L a i n t r a r e a n cel d e - a l aselea d e c e n i u , t i m p a l fixrii c r i s t a l e l o r de gnd, i adresm s a l u t u l i bunele noastre urri i sperane.

Autorul

ndrznelii"

la 50 de ani
Tat c Gheorghe V l a d a gustat, deunzi, din semicercul u n u i veac. ndrzneala" l u i de a v e n i n d r a m a t u r g i e cu i m a g i n e a vieii rneti d i n O l t e n i a , cu t i p o l o g i a i d u h u l caracteristice o m u l u i d i n satele olteneti, a fost d i n p l i n rspltit p r i n recunoaterea u n u i a l t fel de ndrzneal, esenial aceea de a f i p r i n t r e puinii a u t o r i de d r a m a t u r g i e dedicat ranului, l a n o i . Gheorghe V l a d detest ipostaza elitar. Ca u n a r b o r e p l i n d e seve i frunze care n u tie s moar, e l rmne c r e d i n c i o s , la rmure de Dunre, u n u i crez d i n t o t d e a u n a , a l m i l i tantismului : devenirea o m u l u i d i n popor. G h e o r g h e V l a d crede n m a i binele t u t u r o r , n p e r f e c t i b i l i t a t e , n d i z o l v a r e a rului p r i n cea m a i teribil arm spiritual d i n cte tim : rsul. Gheorghe V l a d n u este u n oomediograf s u b t i l . N u p e n t r u c detest subirimea g l u m e i d i s t i l a t e , s p i r i t u l r a f i n a t . Ci p e n t r u c se s i m t e m a i la ndemn n mnuirea u n u i s t i l de efect n e m i j l o c i t i a cuvntului frust, d a r m u s t o s , b o g a t n sensuri. S i g u r c l i m i t e l e ce i s-au s e m n a l a t pe p a r c u r s u l celor 15 a n i de l a d e b u t u l n d r a m a t u r g i e n u snt l i p s i t e de j u s t i f i c a r e . D a r n u m a i puin ndreptit n i se p a r e preuirea p e n t r u f a p t u l c a reuit s aduc n r e spec t i v u l c o m p a r t i m e n t a l l i t e r a t u r i i noastre d r a matice cteva personaje m e m o r a b i l e .
J

Paul Tutungiu

52

www.cimec.ro

U n m i m , pentru o zi, la Bucureti

H elf rid F orori

Foron un actor singu'atic, pe o scen. Nu scoate nici un sunet, dar gura ii umbl spre nite oameni i maginari, cu care se ceart, sau spre obiecte. Nu conteaz ce spune, dar se v e d e c oameni i obiecte 11 contra zic. Tcere de film mut, in care neauzite rpituri vocale provoac riposta unor nev zui parteneri. Iar Foron se apr, se mic, rspunde cu gesturi sugestive, abrupte, finalizate, uneori, ilar, tiovnesc ; motiv pentru care ii spun a c t o r j u c u . mim, Aezat n faa unui ochiul vede micrile, gestu rile, dar micrile au un punct de repaos, iar gestu rile au o referin obiec tele, absente, dar necesare. Gesturile snt. micri le actorul, gate de obiecte : iar atunci, cete j u c a t de obiecte; spunindu-le pe nume, trupul pete, 3 apleac, tresalt, parcurge spaiul, exprim fr pantorecuzit. Aceasta este mi ma : micarea, ca obiect ; pentru citeva clipe, uitnd de obiecte, actorul sc joac, *c joac de-a biatul fr obi ecte, i joac unicul (d)iect, numit trup. Ridam, rdem ca poft, cnd acest joc e ntre rupt de o prezen imagina r : bufonad. Foron traverseaz aceste parliluri-subicct fr s ne lase, ns, posibilitatea de a afla ce prefer : micarea, ca sintez a emoiei transmise spectatorului, sau gestul, ca impuls aluziv spre hazul colectiv. Jean-Louis Barrault, ntr-o^ scrisoare de recomandare des chis, adresai] publicului, n cepe prin a spune : . , H e l f r i d Foron est u n v r a i mime. Sos gestes s o n t denses et h a bits..." i sfirete prin a-t descrie : M i m e a u t h e n t i q u e , l a fois s c u l p t u r a l e t t h t r a l , est u n p o t e muscl'*. Dou teme snt excelent expuse. n cea dinii, mimul, ngenuncheat pe un posta ment, exprim destinul fiin ei . zburtoare, invidiat de omul ce i urmrete, cu ca pul dat pe spate, zborul pe cer ; este condamnarea de a

www.cimec.ro

privi inotdeaiina n jos i n pri. O condamnare fr graiere: cnd aripile nu mai pot purta ochii L vanitoa sele nlimi de rotire vultu reasc, fiina cu aripi cade n neputin. Strbtnd cerul doar pentru a-i urmri \<ictimele de pe pinint, ea sfirete prin a fi o victim a pmintului, acoperit de lin oliul invizibilelor traiectorii aeriene ; aripile chircite sint deznodmntul ngheat al unui triumf trit in neti in. A doua tem privete omul i libertile lui, o istorioar despre un tnr care traver seaz vrstele, cu iluziile lor, ca pe un lung coridor, ne sat de grilaje. Metaforele gesturilor dense i viu popu late" ale mimului deruleaz succint existena tnrului, pin la incorporare : milita rul n termen braveaz, se flete cu imaginare glorii mariale ; ajuns, ns, n tu rela unui tanc recrutul ia startul spre agonie, spaiul, triumfal zdrobit sub enile, devine o strimtoare ; dou blocuri compacte de bezn se apropie, strivind Janta de lu minan care plpiie, speriat, via ' tnrului. Cele dou 'zdiri de ntuneric nu pot fi dislocate, strpunse, oprite, in cumplita lor micare de apropiere. Trupul tnrului mpietrete n poziia drepi, pentru onor", Funest-ironic atitudine, n faa lcaului venicei repauzri.
x

Descifrezi n aceast par titur a mimului vest-german Helfrid Foron un apel pen tru pace, la care publicul subscrie prin aplauze pre lungi.

Paul Cornel Chitic

Dup cum prea bine se tie, n perioada estivala, cnd pe litoralul romnesc al Mrii Negre vin peste dou milioane de turiti din n treaga ar, precum i muli din strintate, n staiunile maritime se desfoar o am pl i variat stagiune. Sint cuprinse toate genurile de creaie artistic teatru, muzic, film, art plastic, dans. Anul trecut, bunoar, n cadrul stagiunii estivale, au fost prezentate, n staiu nile de odihn, peste 7,~)0 de spectacole, urmrite de a proape jumtate de milion de spectatori. Pentru vara acestui an. stagiuriea a fost, n linii mari. conturat. Ca de obicei, tea trele de dram vor constitui o prezen permanent. Nai onalul din Bucureti va de ine capul de afi. Vor fi prezentate n cadrul unor turnee ce v o r strbate toate litoral: cele 13 staiuni de pe O a m e n i i oareci. Comoara d i n deal, S n u - l i faci pr vlie cu sear, Cstoria i Peripeiile bravului soldat Svejk. Celelalte colective bucuretene Teatrul Bu landra", Teatrul Mic, Teatrul de Comedie, Teatrul Giuleti. Teatrul Nottara". Teatrul Ion Vasilescu" vor veni, la rndul lor, cu cele mai re prezentative realizri ale lor. Din ar, vor completa i sus ine stagiunea de pe litoral Teatrele Naionale din Iai i Craiova, precum i Teatrul Tineretului din Piatra Neam, Teatrul George Bacovia" din Bacu, Teatrul A. Davila" din Piteti, Teatrele de Stat din Reia, Oradea, Ploieti, Satu-Mare (secia maghiar), Sibiu (secia german). Pen tru prima oar, n acest an, va susine spectacole, aici. i Studioul de teatru al I.A.T.C. In sfrit, dar nu n cele din urm, sint de notat, n acest context, cele trei teatre con-

stnene Dramatic, Liric i de revist. Aceste teatre fr vacan de var se vor produce i ele, scar de scar, cu spectacolele va riatului lor repertoriu. Integrat in marele Festi val national Cintarea Ro mniei", stagiunea litora lului va dobndi amploare i culoare semnificativ i prin alte manifestri artistice : Festivalul de folclor (11 iu lie28 august), Festivalul balcanic de folclor (714 au gust), la care vor participa formaii reprezentative din R.S.F. Jugoslavia, din R. P. Bulgaria, din Turcia i. bine neles, din (ara noastr. Tra diionalul spectacol ..Serbri le mrii" vu cuprinde, de a semenea. numeroase i felu rite momente atrgtoare. Se poate deduce, din chiar aceast sumar niru ire, ct de bogat n forme i n coninut se proiecteaz, in acest an, vacana la mare. Desigur, e o consecin a exigenei, vdit crescute, manifestat de public. De aici, rspunderea sporit a teatrelor n ce privete cali tatea artistic i educativ a spectacolelor pe care le vor prezenta. Concepia potrivit creia pe litoral merge ori ce, c tot snt oamenii in vacan" se arat, de mult, depit : de multe ori, renumele unei trupe sporete sau se depreciaz aici cci spectacolele sint oferite publi cului venit din ntreaga ar. precum i oaspeilor de peste hotare, iar unii dintre acetia iau contact pentru prima oar, cu aceast ocazie, cu fenomenul cultural romnesc.

www.cimec.ro

Importana real a stagiu nii artistice estivale -a fost dintotdeauna bine neleas. Chiar anul trecut, unele spec tacole slabe (ale teatrelor din Botoani, Reia) au fost refuzate pe litoral unele, de ctre factorii rspunztori,

altele, de ctre public. Regre tabil a fost i faptul c unii actori, apreciai i ndrgii de public (tefan Bnic, Stela Popescu, Amza Pellea, Jean Constantin), au accep tat s colaboreze la repre zentaii ale unor ansambluri, care, pentru a-i salva nca srile, au fcut apel la nume

sonore, fr, ns, a le plasa ntr-un context demn de ele. Dintr-o astfel de colaborare au ieit spectacole hibride, de calitate mediocr i de un gust ndoielnic. Stagiunea artistic estival pe litoral impune teatrelor obligaii morale cu att mai mari cu ct ea se desfoar,

cum artam, sub semnul Fes tivalului Cintarea Rom niei" ; aadar, sub semnul lrgirii orizontului cultural al oamenilor ntuncii, al dezvol trii, i n planul spiritual, a Romniei contemporane.

Stan Vlad

esenial capitol, v o m n o t a b u n a funcionare a i n s t r u m e n t e l o r de evitare a l u i acelai l u c r u " : de la Muntele cu 77 de inimi de Pavel B e l l u la Flcii maiorului Sonu de -Mihail Joldea sau Redutele gloriei de George A n t o n i l a n c u T o m a (aceasta, ca s n e l i mitm la cteva texte de necelebri pe scene, d a r meteri de calitate a i t e a t r u l u i r a d i o ) , r e p e r t o r i u l Independenei s-a c o n s t i t u i t d i n tr-o v a r i e t a t e surprinztoare de subiecte i t o n u r i . E d i t o r u l care, nfrngnd cteva (zeci de) prejudeci, s-ar ambiiona s a d u n e - n v o l u m aceste scenarii, v a o f e r i c i t i t o r u l u i i c u l t u r i i teatrale o revelatoare culegere de inedit.

A regsi A gsi
Ciclul de scenarii consacrate C e n t e n a r u l u i Independenei ne-a atras n u n u m a i p r i n f i rescul interes a r t i s t i c i d o c u m e n t a r , c i t r e buie s-o mrturisim a i c i p r i n m o d u l n care aveau s rspund t e x t e l e n cauz l a o ntrebare special (i, n aceti a n i , cvasipermanent) : c u m a n u m e se p r i c e p e u n o r ganism c u l t u r a l (n, spe, t e a t r o - f i l i i i - l o g i i radio) s comande (sau, dac v c o n v i n e m a i m u l t , s stimuleze) scrierile necesare u n u i e v e n i m e n t de a m p l o a r e . Fr a cdea, fatalist, n d e s e r v i c i u " . Fr a i n t r a n panic generatoare d e receptri i acceptri sub cerinele bunului-sim. Fr a d e v e n i p r i z o n i e r u l u n i f o r m u l u i i repetrilor. O r , d i n acest p u n c t d e vedere, r e p e r t o r i u l Centena r u l u i Independenei nseamn u n rspuns b u n lia o ntrebare c u valene d m o d e l (necesar m u l t i m u l t o r a ) . P e n t r u c _ s t u d i o u l a e x p l o r a t c a m toate zonele p o s i b i l e , e x t r a g i n d s c e n a r i i att d i n lucrri v e c h i (i uitate) sau d i n i m p o r t a n t e proze (In rzboi de D u i l i u Zamfirescu sau Povestiri din rz boi de M i h a i l S a d o v e a n u ) , ct i firete d i n condeiele z i l e i . L a acest d i n urm i Exist o tiin a regsirilor. Cine s-ar f i gimdit l a Curcanii l u i Grigore Ventura, fai moi odinioar, pe urm, uitai, graie acelei t e r i b i l e fore, cnd i n t e l e c t u a l e , cnd pseudoi n t e l e c t u a l e , care pronun sentine d e c o n d a m n a r e l a m o a r t e estetic. O h , i m b e c i l i t a t e a inteligenei !... ncadrat l a d e s u e t - n a i v - i m p o s i b i l de j u c a t astzi, piesa l u i V e n t u r a sufe rea, mpreun c u m a i toate s u r o r i l e sale d e sfrit d e veac 19, pedeapsa cea m a i crunt p e care-o d i s t r i b u i e estetul social operelor czute n dizgraie : sursul. Sursul de sus, condescendent i a m a b i l - p r o t e c t o r . i s f i m drepi e nevoie de o t e r i bil doz d e c u r a j (dac n u c h i a r de s p i r i t ntr-adevr c o n tes ta tar) p e n t r u a re-cerce ta asemenea lucrri, a m n i s t i i n d u - l e i punndu-le d i n n o u n circulaie : judectorii-esteticieni de la R a d i o a u posedat c u r a j u l de cuviin. M a i e nevoie t o t ca s f i m . drepi i de o pricepere real ntru descifrarea i r e p u n e rea pe picioare a o p e r e l o r n cauz : o r , V i r g i l Brdeanu, care isclete adaptarea r a d i o fonic, s-a d o v e d i t u n excelent r e s t a u r a t o r de dram veche, s u b l i n i i n d d u r a b i l u l i s o l i d u l d i n Curcanii i estompnd, c u grij de o r f e v r u , retorismele. I n sfrit, aciunea de re-gsire necesit u n regizor cu ureche p e n t r u s t a b i l i r e a t o n u l u i j u s t , adic a n t i p a r o d i c : slav D o m n u l u i , u r e chea l u i P a u l S t r a t i l a t a a u z i t ceea ce t r e -

www.cimec.ro

55

b u i a s aud, ndiuimnd a c t o r i cu stofa I u i T r a i a n Stnescu, Siimona Bondoc, Cornel Com a n , T u d o r e l Popa, M a t e i G b e o r g h i u sau R o dica Suciu p e o cale ce n u s-a ndeprtat n i c i o clip de l i m i t e l e d r a m e i .

Dar actorii de dincolo de Chitila?


P r o p u n e r e : s lum o sptmn r a d i o fonic de Centenar i, u i t i n d u - n e l a a c t o r i i interprei a i s c e n a r i i l o r p e n t r u i despre I n dependen, s cutm o caracterizare. V o m gsi (experien ntlnit o r i de cte o r i a l e r g i dup trstura unic) d o u . a) T e a t r u l r a d i o f o n i c a solicitat e x i gent fore de mna-nti, respingnd, i pe aceast cale, cderea n d e s e r v i c i u " . 0
1

sptmn, u n a singur, n i i - a adus n spec tacole n o i pe V i c t o r Rebengiuc i pe I r i u a Rchieanu, p e M i r c e a eptiliei i pe M a r i a n a Mihu, pe Oganu, p e T o m a D i m i t r i u , pe I o n M a r i n es c u , p e Gheorghe Cozorici, pe M i r cea A l b u l e s c u (ca e n e mrginim l a v r e o jumtate, doar, d i n staruri") sau pe G h . Oancea, Mitic Popescu, M i h a i D o b r e , B o r i s P e t r o l (ca s ne mrginim l a v r e o jumtate, d o a r , d i n v a l o r i l e nc n u ndestul de lansate pe o r b i t a p r o t a g o n i s m u l u i ) . b i n e . b) Toi a c t o r i i sus-citai ( p r e c u m i ceilali) joac n Bucureti. m a i puin b i n e . N u p e n t r u e i . N i c i p e n t r u teatrele l o r . Ci p e n t r u aceast sptmn-radio, astfel sondat. i, se-nelege, p e n t r u toi a c t o r i i de d i n c o l o de C h i t i l a , care, tiui, preuii i, adeseori, l a n sai p r i n g r i j a celor d e p e N u f e r i l o r , a u fost, de ast dat, nengduit d e abseni. tiu. Toat l u m e a tie. m a i uor s l u c r e z i c u actori aflai l a u n telefon i la d o i pai de s t u d i o . g r e u , foarte greu s te ncurci" cu a c t o r i d e l a G u j - N a p o c a sau Botoani (deplasri, t i m p u l , t i m p u l . . . ) tiu. D a r , dup ce spun c tiu, t r e b u i e s a d a u g : c u toate acestea...

M. Alexandru

P u n c t e de s u s p e n s i e . . .
AL MIRODAN

Intenii de proces
Cunoscutul actor de vari eti, animator de show-uri televizate i cintre de mu zic, uneori, uoar, Michel Sardou se pUngea, descum pnit, nu de mult, c a fost mpiedicat s urce pe scen la Bruxelles, c, pe temeiul cuvintelor de ordine ale unui grup de pe o extrem s-a organizat boicotarea turneu lui su belgian, c prim pas ntru boicot automo bilul i-a fost atacat cu pie tre i c pasul al doilea, destul de apsat adversa rii si pe linie de idei au plasat o bomb n sala unde urma s aib loc spectacolul. Din fericire, bomba -a ucis pe nimeni. Dar, din neferi cire, a aruncat n aer spec tacolul. Informaiile mele despre Sardou snt destul de limita te (spre deosebire de grupa rea amintit, nu posed do sarele social-estetice ale ar titilor contemporani) ; din cte am neles, adversarii ti reproeaz lui Sardou un cintee prea (dup ei) sever la adresa citorva rpitori i a sasini de copii, recent jude cai n Frana.

Nu m gndesc a aborda, n aceste pagini, chestiunea de fond : polemica n jurul pedepsei capitale a fost ieri i va nsemna mine (dac nu chiar pn-n vecii vecilor) subiect de nesfrite contra dicii i sfiiere. Dar, de ce s nu spun lu crurilor pe nume ? A face proces unui artist pentru c acesta s-a'pronunat pe mar ginea unui proces mi se pare dac e s judecm drept pur i simplu, con damnabil. In acelai timp, trebuie s recunosc c, angajndu-se n dezbatere, Sardou i-a cutat-o ; un cintre cu experien i cunosctor n tr-ale terorismului cultural de astzi era dator s tie c, nainte de a-i alctui reper toriul, trebuie s se concer teze cu gruprile posesoare de bombe i mai ales s se fose dirijat de acestea. Cntndu-le n strun.

56

www.cimec.ro

MUZIC
Succese romneti peste hotare
Despre succesele m o n d i a l e ale scolii m u z i cale romneti ec poate v o r b i n m a i m u l t e chipuri. n a i n t e de toate, p r i n glasul o b i e c t i v , rece, sec d a r ct de elocvent 1 a l cifrelor : n competiiile internaionale ale a n u l u i t r e cut, Romnia a cucerit 30 de p r e m i i i cinci meniuni, ocupnd l o c u l al patrulea n cla samentul m o n d i a l , dup U.R.S.S., S.U.A. i Frana, situndu-se, deci, alturi de dou ri cu o populaie de 1 1 1 2 o r i m a i m a r e i de o a t r e i a , cu o tradiie muzical cult ou cteva v e a c u r i m a i veche. Sau : n u m a i n d o m e n i u l m u z i c i i c u l t e , participarea arti tilor romna l a viaa internaional de con certe i spectacole c u p r i n d e , l u n a r , n m e d i e , 25 de t u r n e e peste hotare. n a p r i l i e , de pild, 38 de interprei a u p a r t i c i p a t l a 5 6 de manifestri ; dac adugm, a i c i , cele 80 de spectacole de muzic uoar i p o p u lar, t a b l o u l circulaiei internaionale a a r titilor romni capt proporii considerabile. A p o i , se poate v o r b i p r i n glasul s u b i e c t i v , v i u i c o l o r a t , a l i m p r e s i i l o r ncercate de a r titii nii, n c u r s u l c o n t a c t u l u i c u p u b l i c u l gazd ; se poate evoca p r i m i r e a entuziast fcut de m e l o m a n i interpreilor notri, deo potriv n m o r i l e sli de concerte sau de spectacole d i n capitalele l u m i i i n acelea, m a i modeste ca d i m e n s i u n i , dar, adesea, chiar m a i bogate ca tradiie, d i n v e c h i l e centre m u zicale europene ; se poate evoca t u m u l t u l ovaiilor ce omagiaz, p r e t u t i n d e n i , arta i n terpreilor romni, o r i , cu aceeai adnc semnificaie, m o m e n t u l de tcere nfiorat ce separ u l t i m u l acord de i z b u c n i r e a a p l a u z e lor, p r e l u n g i n d vibraia emoional c o m u n , acea p u n t e p r i n care a c t u l i n t e r p r e t a t i v unete p o d i u m u l c u sala, sub s e m n u l a u t e n t i c e i tr iri a muzicii. i, n sfrit, se m a i poate v o r b i p r i n g l a sul c r o n i c i l o r p u b l i c a t e n presa strin. Se poate vedea, astfel, d i n ecourile m a n i festrilor actualei s t a g i u n i , c u m p u b l i c u l i critica de peste h o t a r e apreciaz naltul n i vel de pregtire tehnic-muzical a artitilor notri : Pianistul Dan Grigore cint cu o miestrie uluitoare, demonstrnd un tueu admirabil i cea mai clar concepie a planurilor sonore" (COURRIER D E G A N D , Belgia). Nu este o hiperbol a afirma despre AureHan Octav Popa c el emite sunete nemai auzite. Clarinetul su cint cu rezonane de org, cu chemri de trompet, cu inflexiuni cantabile de violoncel i pizzicati de viol.

lntr-un cuvlnt, artistul este un autentic ge niu instrumental" ( N O R T E D E L CAST1LLA, Spania). . . tefan Ruha cint Concertul pentru vioar de Ccaikovski la un nivel pe care tl ating doar virtuozii emineni" (HERSFELDER Z E I T U N G , R.F.G.). D a r i f a p t u l c p r o f e s i o n a l i s m u l solid ser vete d r e p t postament u n e i interpretri care depete calitatea de meteug, dobndind-o pe aceea d e art : Dan Grigore este dotat cu un temperament artistic debordant, ce domin tulburtoarea lui tehnic, de un dina mism strlucitor." Pentru a emoiona plenar auditoriul, virtuozitatea instrumental nu este de ajuns : interpretul trebuie s simt i s comunice mesajul spiritual al muzicii, cu ac profunde i sincere. Nu tim cente i efuziuni ce s apreciem mai nti la Aurelian Octav Popa : sensul muzical al versiunilor sale sau rezolvarea magistral a problemelor tehnicinstrumentale." Se constat, astfel, i n t e r e s u l pe care l sus cit evoluia n u n u m a i a solitilor romni, ci i aceea a formaiilor noastre m u z i c a l e . T u r n e u l n A u s t r i a i R . F . G . a l F i l a r m o n i c i i d i n C l u j - N a p o c a , sub bagheta d i r i j o r i l o r E m i l S i m o n i I o n B a c i u , a p r i l e j u i t e x p r i m a r e a u n o r o p i n i i e x t r e m de f a v o r a b i l e a s u p r a i n terpretrii de-a dreptul captivante" pe care o realizeaz acest a n s a m b l u , d e f i n i t n t i t l u l a r t i c o l u l u i d r e p t o excelent or chestr din Romnia" (OBEROSTERREICHISCHES S T A D T B L A T T , A u s t r i a ) , remarcndu-se amplele sonoriti ale formaiei, care a imprimat o inut internaional concerte lor" (FRANKFURTER U E PRESSE, R.F.G.). I n S.U.A., concertele c v a r t e t u l u i A c a d e m i c a " a u i m p r e s i o n a t p r i n neateptata vir tuozitate, coordonarea ntre cei patru instru mentiti i izbucnirile de abilitate tehnic in dividual, sunetul ce curge lin ca o ap' (A R E V I E W ) , sensibilitatea stilistic, impe cabila intonaie i magnificul ton care re zult dintr-o culme a omogenizrii instru mentale" (SCENE G A I N S V I L L E S U N ) , apropierea lor suav, liric de muzic" ( T H E D A L L A S M O R N I N G N E W S ) , fonul cald, fluid niciodat crispat , puternicul lirhm i viziunea atrgtoare" (DALLAS TIMES HERALD). I n R . F . G . , formaia Ars N o v a " , condus de Cornel Tranu, a lsat dup spusele c r i t i c i l o r ' o impresie excelent. Interpre tarea lor, lipsit de cusururi tehnice, cuprinzind un vast diapazon expresiv de la erupia energic i tioas, pin la dozarea timbral echilibrat a reuit s serveasc att calculul rigid, ct i pasajul liric dc am ploare" (MANNHEIMER MORGEN). N u r a r e o r i , prestigioase distincii i n t e r n a ionale v i n s r e c o n f i r m e preuirea de care se bucur, peste hotare, ca i n ar, m u z i c i e n i i romni. D a r despre acestea ntr-unui dintre numerele viitoare.

Luminia Vartolomei
57

www.cimec.ro

MERIDIANE

Critica teatral n lumea de azi


anchet de Valentin Silvestru
Holul criticii n viaa social e acela de a contribui atit la orientarea crea iei, cil i la educarea gustului public, ca avind, deci, o funcie social i una estetic, integrndu-se cu o misiune proprie n ansamblul activitii culturale. Aceast situare programatic a criticii literare i artistice corespunde pc deplin realitilor noastre i e de un efect puternic stimulativ. In acelai timp, acest principiu al funcionalitii se vdete a fi n consonan cu cele mai naintate atitudini in domeniu, demonstrndu-se nc o dat ct de cuprinztoare este perspectiva politic romneasc n materie cultural, ct de fertil e concepia umanist care o cluzete. Ancheta internaional pe care am ntreprins-o. printre colegii din nuii multe ri, cu privire la posibilitatea de definire a profesiei, atest i valabilitatea univer sal a poziiei noastre. Statutul criticii dramatice difer de la o ar la alta i e mar cat, evident, de condiiile specifice ale presei n paginile creia profesionistul i evercil meseria. In acelai timp, unele trsturi, aspiraii i necesiti snt comune ; cum teatrul nsui exprim o tendin de universalizare prin conexiuni repertoriale, prin metodologii creatoare i limbaj artistic, e firesc ca i critica s manifeste un interes esenial pentru ceea ce, fiind propriu fiecrei micri teatrale, e i un posibU bun comun, ca idee i fapt artistic, al tuturor. i, n acelai timp, s-i caute o identitate n cmpul activitilor spirituale, n cadrid unui efort de autodefinire. In acest sens, am adresat ctorva colegi ntrebrile :

1, Ce este u n c r i t i c t e a t r a l ? 2. Ce influen a r e c r i t i c a n micarea teatral d i n ara dumneavoastr ? Dei unii s-au plns, zmbind, c ntrebrile snt prea grele", iar civa au opinat c e mai uor s scrii despre alii dect despre tine, pn la urm au rspuns toi, mai fiecare dnd, de fapt, i cte o idee despre activitatea teatral din ara sa in raport cu gndirea critic implicat. Consensul realizat, n anumite privine, n aceast anchet de pild, in aprecierea ndatoririlor culturale, civice, sociale ale criticii e real i s-a vdit i n mprejurrile internaionale n care criticii tea trali s-au aflat, nu o dat, mpreun.

Menirea fundamental
M e n i r e a fundamental a c r i t i c u l u i este s ptrund ct m a i a d i n e n p r o p r i a sa expe rien cu p r i v i r e l a t e a t r u , s transmit a < - c a s t experien ot m a i v i u , s-o explice n

t e r m e n i ot m a i s i m p l i i, totodat, cei m a i specifici cu putin, s-o foloseasc p e n t r u a proiecta asupra a r t e i teatrale i asupra unei l u m i m a i l a r g i , d i n care f a c p a r t e att c r i t i c u l ct i t e a t r u l , ntreaga lumin de care este c a p a b i l . N u conteaz msura n care i ndepli nete e l aceast m e n i r e solemn, foarte puini o v o r observa, p r o b a b i l . Cei m a i muli l v o r c i t i s u p e r f i c i a l , n grab sau c h i a r deloc. I l v o r folosi ca pe o surs ntmapltoaro de informaii i a m u z a m e n t s a u , p u r i s i m p l u , ca p e u n g h i d de l a r g c o n s u m . I n Statele

58

www.cimec.ro

Unite, civa critici (ndeosebi cei de la ,,Ncw Y o r k Times") sint urmai f i d e l , m a j o ritatea celorlali f i i n d , n general, ignorai. Dar u n c r i t i c adevrat v a f i , cu toate aces tea, c a p a b i l , d i n cnd n cnd, s-i preg teasc c i t i t o r i i p e n t r u o experien estetic nou, s r i d i c e n i v e l u l d e z b a t e r i l o r artistice i, u n e o r i , i a l e u - l u i p r o p r i u , p r i n nele gerea t e a t r u l u i . . . a l u m i i . OBITER DICTA :

Idealul socratic
Critica de teatru ure, dup o p i n i a mea, o funcie s i m p l a i clar : informeaz o a m e n i i (de la profesionitii de tot f e l u l , la p u b l i c u l p r o f a n i la v i r t u a l i i a m a t o r i de spectacole) despre diversele piese puse n scen. Dac o face c u m se c u v i n e , ea asigur, i n acelai t i m p , i transmiterea e v e n i m e n t u l u i i n poste ritate. C r i t i c u l este u n lucrtor i n d o m e n i u l tea t r u l u i , ca i d r a m a t u r g u l , a c t o r i i , r e g i z o r u l , d e c o r a t o r u l etc., i trebuie s se dovedeasc Ia fel de u t i l i de necesar. Este o parte a ntregului f l u x de c o m u n i c a r e d i n t r e pies i p u b l i c . Personal, detest ncercrile de a face o critic pseudo-acadomic, afectat i inaccesibil, i de a-i u m f l a pe c r i t i c i , de a le acorda o importan olimpian. S c r i i n d despTe pies i a u t o r , despre contingenele is torice, sociale, p o l i t i c e , estetice, despre toate elementele c o n s t i t u t i v e ale p u n e r i i n scen, c r i t i c u l trebuie s ne" ofere o i m a g i n e descrip tiv, analitic i apreciativ. P e n t r u a-i ndeplini m e n i r e a aa c u m se c u v i n e , c r i t i c u l d r a m a t i c t r e b u i e s fie c u l t i v a t , fr ndoial, s aib o sensibilitate nnscut i s fie el nsui u n a r t i s t . Dac a l t u n d e v a poi ntlni, fie i foarte rar, o critic i nite c r i t i c i asemenea celor de m a i sus, n A n g l i a l u c r u l acesta m i se pare i m p o s i b i l . i n u p e n t r u c s-ar cere c r i t i c u l u i s fie u n . . s u p r a o m " , ci p e n t r u c n-o permit condiiile de munc. John M c G r a t h , d r a m a t u r g b r i t a n i c i regizor l a 7.84 T h e a t r e C o m p a n y , a f i r m a , ntr-un i n t e r v i u d i n ..Theatre Q u a r t e r l y " , c funcia spec t a c o l u l u i este u n a politic". L a f e l , i f u n c ia p r e s e i " . C r i t i c i i scriu p e n t r u ziare p a t r o nate de persoane (ori de c o m p a n i i conduse de persoane) care hotrsc p o l i t i c a ziarelor respective i, p r i n u r m a r e , i p u n c t u l dc vedere a l a r t i c o l e l o r i a l c o l a b o r a t o r i l o r , i n clusiv a l c r i t i c i l o r d r a m a t i c i (e v o r b a despre ceea ce scriu acetia, dac n u c h i a r i despre cum scriu). A r f i n a i v s ne nchipuim l u c r u r i l e a l t f e l , dei pretenia u n e i c r i t i c i o b i e c t i v e " i, b i n e neles, adevrate se m a i pstreaz nc. Exist n A n g l i a i citeva publicaii i n d e p e n dente, n care c r i t i c a n u este influenat (cel puin, n u n f e l u l de m a i sus) de ctre interesele economice. D a r , dat f i i n d n a t u r a societii engleze, aceste publicaii snt n m o d i n v a r i a b i l srace, au o circulaie r e strns i o influen public nensemnat n comparaie ou influena de mas a presei de pe Fleet StTeet. E u , p e r s o n a l , semnez l a T r i b u n e " , sptmnal i n d e p e n d e n t a l P a r t i -

a) C r i t i c u l are d a t o r i a de a f i o b i e c t i v J U p r i v i r e la p r o p r i a - i s u b i e c t i v i t a t e , dei < re simte m a i p u t e r n i c 'dect m a j o r i t a t e a oame nilor. Ca orice s c r i i t o r , el are o responsabil i tate : e chemat s descopere n experiena sa ceea ce se potrivete i experienei a l t o r a . b) Deoarece t e a t r u l este o component a l u m i i reale i exprim l u m e a real, a n u - I p r i v i n c o n t e x t u l l u m i i reale e o dovad de evaziune. JULIUS NOVICK (Village V o i c e " , N e w Y o r k )

O nou generaie
nendoielnic c trebuie s fie u n i n f o r mator o b i e c t i v despre activitile teatrale d i n ara sa. D a r , n p r i m u l rnd, t r e b u i e s fie capabil a d e p i s t a noutatea n m o m e n t u l cnd aceasta poate p r o d u c e u n oc benefic n u n i versul teatral i m e t a m o r f o z a geografia cul tural a u n e i societi sau a u n e i ri ; el trebuie s fie u n f r a n c t i r o r , gata a i n t e r v e n i in favoarea artitilor i, m a i cu seam, nelomtor a nscrie aciunea sa n e v e n i m e n t e l e socio-economico-politice d i n ara p r o p r i e . I n acest f e l , interveniile sole v o r s l u j i ca ele mente de reflecie, att p e n t r u p u b l i c , ct i pentru artiti. Trebuie s s u b l i n i e m c aproape toi c r i ticii lucreaz p e n t r u ziare. C r i t i c u l teatral de radio, t e l e v i z i u n e , reviste e, l a n o i , n m i n o ritate. I n general, e l e c i t i t , ascultat i res pectat de m a r e l e p u b l i c i de cercurile o f i ciale. Pe d e alt p a r t e , el e, adesea, contestat de artiti. Civa c r i t i c i de ntins experien snt, n acelai t i m p , i i s t o r i c i ; de lucrrile lor beneficiaz studenii i o a m e n i i de t e a t r u , n general. De otva t i m p , s-a a f i r m a t i o nou generaie de c r i t i c i , care se afl ntr-un schimb m a i i n t e n s de i d e i cu artitii, avnd un r o l m a i i m p o r t a n t n nnoirea t e a t r u l u i nostru. E v i d e n t , m refer, n cele de m a i sus, la situaia d i n zona Quebec, de limb f r a n cez. CLAUDE DES L A N D E S (Jeu", Montral)

www.cimec.ro

59

d u l u i l a b u r i s t ; p o t scrie ce v r e a u , dar, p r a c t i c , n u p r i m e s c m a i n i m i c , ntruct publicaia se zbate i n m o d independent" i, astfel, a m u n p u b l i c d e 15.000 i n u de 150.000 de c i t i t o r i , eau c h i a r m a i m u l t . Dat f i i n d aceast realitate, c r i t i c u l b u n i alege doar u n aspect a l p r o c e s u l u i de producie (dictat de o combinaie ntre l a t u r a cea m a i semnificativ i l a t u r a care a trezit cel m a i m u l t interesul r e s p e c t i v u l u i critic) i i concentreaz atenia asupra l u i . C r i t i c i i slabi comenteaz superficial t o t u l , spunhd foarte puin sau c h i a r n i m i c . I n T r i b u n e " , eu ncerc s scriu m a i n n d i n c i m e despre t e a t r u l cu r e p e r t o r i u a l t e r n a t i v , s e r v i n d , c r e d , dezvoltrii t e a t r u l u i . CATHERINE ITZIN

Critica la modul american


O r i c u m a m d e f i n i critica, ea poate f i m a i departe submprit, pn l a b u n " i 'ru". R i s c i n d acest l u c r u , v o m spune c exist critic i exist foiletonistic. U l t i m a a n a l i zeaz spectacolele i m e d i a t dup prezentarea l o r . E a ine de mass-media. Ajut la vnzarea biletelor. Cei ce o practic i, asta, p r o b a b i l , p r e t u t i n d e n i sint r a r e o r i instruii i n d o m e n i u l t e a t r u l u i , d i s p u n rareori de o varietate de c r i t e r i i i de o estetic ; ins e d i t o r i i care-i angajeaz msoar efectul p r o dus asupra c i t i t o r i l o r dup alte c r i t e r i i , le gate d e p o l i t i c a z i a r u l u i , a revistei o r i a companiei de radiodifuziune. Exist, a p o i , c r i t i c a . E u o v d ca pe o ndeletnicire a s c r i i t o r i l o r cultivai i n ale tea t r u l u i , c a p a b i l i s trateze despre spectacole, despre m u n c a nentrerupt d i n teatru i des pre aceea a a c t o r i l o r de t e a t r u , despre i m p l i caiile sociale ale t e a t r u l u i , despre teatru ca instituie cultural. Bineneles, asemenea c r i t i c i scriii i p e n t r u p u b l i c u l noprofesionist. Civa snt p r e a literai, u n i i , prea politizani, alii, prea m e t o d o l o g i p e n t r u a ajunge la o a m e n i i de teatru pe care a r vrea s-i i n flueneze. P r o b a b i l c f o l o s i t o r i n cel m a i nalt grad sint acei c r i t i c i care prezint o pies i m p o r tant, neremareat i m e d i a t de ctre o a m e n i i de t e a t r u , care explic o tehnic i o teorie nou. I n A m e r i c a , o asemenea critic rz bete pn la artitii c u imaginaie, m a i ales la cei t i n e r i . i t o t ce se experimenteaz cu succes n t e a t r u l a m e r i c a n este a s i m i l a t , a p o i , dc t e a t r u l instiluionaliznt. Critica trebuie s influeneze teatrul. Tea t r u l i are p r o p r i u l l u i l i m b a j , p r o p r i i l e l u i t e h n i c i , procese d c l u c r u . Adevrata l u i c r i ttc este netiprit, nedifuzat p r i n r a d i o . E a este oral, public, p r o d u s a l discuiilor i n terne d i n t e a t r u , discuii p u r t a t e d e . o a m e n i i care-l practic i de acei c r i t i c i care i pot tipri articolele, d a r snt c a p a b i l i s i co m u n i c e cu o a m e n i i de t e a t r u . TED HOFFMAN

(The T r i b u n e " , L o n d r a )

Profilul omului de meserie


Trstura d e f i n i t o r i e a p r o f i l u l u i c r i t i c i l o r d r a m a t i c i a fost, d i n t o t d e a u n a , orientarea l o r p r e p o n d e r e n t literar, i n u teatral. V r e a u s s p u n c acetia dezbat t e x t u l d r a m a t i c cu m a i mult tiin i t a l e n t dect analizeaz particularitile d e s t i l ale a r t e i spectacolului. 0 asemenea a t i t u d i n e deranjeaz m a i puin cnd este v o r b a despre prezentarea p e n t r u p r i m a dat a u n e i piese d i n d r a m a t u r g i a original contemporan sau d i n cea u n i v e r sal, d a r m i se pare deplasat cnd este v o r b a despre piesele l u i Shakespeare, Molire sau Schiller, despre care s-au scris t o m u r i ntregi de s t u d i i i eseuri. Snt convins c aceast situaie v a d u r a pn c n d c r i t i c i i d r a m a t i c i d i n I u g o s l a v i a se v o r f o r m a s t u d i i n d l i t e r a t u r a universal l a u n i v e r s i t a t e i n u ntr-o practic teatral nemijlocit. D i n rspunsul l a cea de-a doua ntrebare cred c ai p u t u t deduce prerea mea cu privire la menirea criticului dramatic. E l t r e b u i e s fie i u n c o l a b o r a t o r a l t e a t r u l u i , i o cluz a l u i , i cel m a i nenduplecat judector, i u n c r o n i c a r d e v o t a t . D i n scrie r i l e l u i trebuie s se vad c u m s-a desfurat o reprezentaie de t e a t r u , i a r a p r e c i e r i l e t r e b u i e s f i e susinute de fora u n o r a r g u m e n t e concrete. PETAR MARJANOVICI

(Scena", Belgrad)

(Alternative T h e a t r e " , N e w Y o r k )

60

www.cimec.ro

Responsabilitatea social
T e a t r u l este o parte integrant a societii i la fel este i c r i t i c u l de t e a t r u . C r i t i c u l trebuie, aadar, s acioneze cu mult res ponsabilitate, att i n ceea ce privete socie tatea, c i t i n ceea ce iprivete p r o p r i i l e sale idei i sentimente. L u c r u l acesta duce u n e o r i , le bun seam, l a conflicte n activitatea de zi cu z i a c r i t i c u l u i , c h i a r i a t u n c i cnd ideile societii n u s i n t cu n i m i c contrazise. l i m p e d e f a p t u l c u n c r i t i c t r e b u i e s fie mereu contient de p e r i c o l u l care-l amenin. Ori i ignor s e n t i m e n t e l e personale, d i n p r i cina e f o r t u l u i de a ndeplini r o l u l de f a c t o r conductor n dezvoltarea t e a t r u l u i , o r i se angajeaz prea m u l t , d i n p u n c t de vedere emoional. ntr-o anumit problem, i a t u n c i opera l u i sufer de lips d e r e s p o n s a b i l i t a t e fa de cei crora le e destinat : p u b l i c u l , lucrtorii d i n teatru i aa m a i departe. necesar s a v e m m a i m u l t e f e l u r i de critic. A s t a nseamn m a i m u l t e f e l u r i de a o p u n e i n aplicare : n cotidiene, i n diverse reviste, l a r a d i o i t e l e v i z i u n e . Ca s poat aborda p r o b l e m e d i f e r i t e , p e n t r u u n p u b l i c la f e l de d i f e r i t , ea t r e b u i e s-i fac a u z i t glasul d i n surse d i f e r i t e . I n acest sens, n u snt mulumit de posibilitile pe care le a v e m n Suedia. U n e l e cotidiene i-eu redus spa iul a c o r d a t c r i t i c i i d r a m a t i c e , revistele snt prea puine. N u se ine seama de f a p t u l c televiziunea t r e b u i e s f i e cea m a i important i m a i influent surs de informaii. Se uit prea des c , l a . u r m a u r m e i , c r i t i c a nseamn i j u r n a l i s m , i n f o r m a r e , n u n u m a i (fapt care se uit m a i r a r ) p r i l e j p e n t r u d e z b a t e r i i n t e lectuale, fr de care arta n societate a r disprea sau a r d e v e n i , p u r i s i m p l u , p o p u list i a r a j u n g e , p r o b a b i l , o unealt n mina u n o r fore cu interese deosebite fa de acelea c a r e - i anim pe o a m e n i i de teatru serioi. Dei a r e prea puine posibiliti de a se e x p r i m a , c r i t i c a dramatic d i n Suedia (m refer l a u l t i m u l deceniu) a reuit, n bun msur, s-i ctige u n l o c d e f r u n t e . Descen tralizarea t e a t r u l u i , s p r i j i n i r e a t r u p e l o r cu repertoriu alternativ", tendina de a s e . p u n e n scen d i n ce n ce m a i m u l t e piese, pe baza i d e i i c t e a t r u l este u n b u n oare apar ine t u t u r o r , n u n u m a i pturii o u l t i v a t e a populaiei, toate acestea d u c , p r i n t r e altele, i la crearea u n e i c r i t i c i d r a m a t i c e a c t i v e i majore. CLAES ENGLUND

Un cruciat...
1. C r i t i c u l d r a m a t i c este u n c r u c i a t adeseori neneles, d a r ntru t o t u l d e v o t a t , care, p r i n pana l u i amenintoare ca o lance, se lupt cu m o r i l e de vnt ale t e a t r u l u i i, p r i n ne ntrerupte i u n e o r i ncinse rafale de aer, perpetueaz nvrtirea roilor . acestora. Cri t i c u l i folosete fr rezerve calitile, i n t e ligena, g u s t u l i informaia, p e n t r u a stabili deosebirea d i n t r e i n t e g r i t a t e a artistic i arl a t a n i a artistic, d i n t r e imaginaie i scama t o r i e , inteligen i prostie, p r o z a curat : proza bombastic, operele rezistente a r t i s t i cete i operele efemere. I n acest scop, c r i t i c u l profeseaz o art unic, rafinat i ex t r e m d e personal. 2. R o l u l deosebit a l C r i t i c u l u i d r a m a t i c n Statele U n i t e este d e t e r m i n a t de c l i m a t u l naional, c u l t u r a l i f i n a n c i a r . T e a t r u l e n u m i t , pe bun d r e p t a t e , c o p i l u l v i t r e g a l c u l t u r i i americane. Odat c u actuala stagnare economic, t e a t r u l c o m e r c i a l trece, n A m e r i c a , p r i n t r - u n d e c l i n . Cresc, n s c h i m b , p o p u l a r i t a t e a i importana t e a t r u l u i profesionist necomercial. A u aprut n u m e r o a s e c o m p a n i i teatrale i numeroi d r a m a t u r g i n o i , care. p r i n energia l o r , p o t r e v i t a l i z e , n bun m sur, t e a t r u l a m e r i c a n . A c t i v i t a t e a l o r m i se pare f o a r t e adesea interesant i , m a i ales, i n o v a t o a r e . D a r , n t e a t r u , acest l u c r u poate, u n e o r i , duna. Pus n faa u n e i asemenea s i tuaii, c r i t i c u l se strduiete s promoveze t e a t r u l p r i n analiza produciilor curente. E l t r e b u i e , n acelai t i m p , s d i r i j e z e atenia publicului ctre spectacolele d i s t r a c t i v e i ctre cele c u efect e d u c a t i v i s e x p l i c e eventualilor cititori noile curente. Astfel, cri t i c u l acioneaz i ca s u p r a v e g h e t o r a r t i s t i c , i ca agent d e p u b l i c i t a t e n d o m e n i u l tea t r u l u i . U n i i c r i t i c i a u a j u n s s-i neleag d i n ce n ce m a i b i n e funcia activ-creatoare. JENNIFER MERIN Weekly", New York)

(Soho

Un om care pune ntrebri


P e n t r u m i n e , c r i t i c d e t e a t r u este acela care ncearc s sfarme barierele, s deschid d r u m u r i i s a r u n c e puni ntre c r e a t o r i i c r e a t o r i , ntre spectatori i spectatori, de la o r e g i u n e l a a l t a , d e l a o ar l a a l t a . E l n u e u n judector, c i u n o m care ntreab i

(Entree", S t o c k h o l m )

www.cimec.ro

61

se ntre? b punnd p r o b l e m e . u n m e d i a t o r , u n catalizator. E l n u se mulumete dour cu recenzarea u n u i spectacol, ci face relatri asupra ntregii m u n c i teatrale, asupra c o n d i iilor acestei m u n c i , t r e b u i n d , deci, s cu noasc aceast m u n c d i n i n t e r i o r u l e i , s fi p a r t i c i p a t la ea. ntr-un fel sau a l t u l , s f i asistat la numeroase repetiii. C r i t i c u l n u e n u m a i u n o m dc condei, ci i u n o m de aciune, u n a n i m a t o r . N u se mulumete doar c u ceea ce p u n e pc b i r l i c , are contacte directe c u p u b l i c u l , particip la discuii i dezbateri. E l t r e b u i e s aib, n afara experienei p r a c t i c e , cunotine teore tice, istorice, cu p r i v i r e la t e a t r u , difuznd, ns, aceste cunotine n u ca u n o m dc ti in, ci c u e n t u z i a s m , ou dragoste p e n t r u tea t r u s a u , m a i exact, p e n t r u acel teatru pe care-l iubete, pe care-l socotete ..frumos i u t i l " (dup c r i t e r i i de el nsui explicitate) i pe care e hotrit s-1 apere, d i n aceleai m o t i v e . Cci, a z i , u n c r i t i c n u poate f i n e u t r u , deasupra l u m i i , el e p a r t i z a n , ins pe baze olare, cu crile p e fa. D i n acest p u n c t de vedere, g r u p u l de c r i t i c i de la r e v i s t a ./Thtre P o p u l a i r e " ( d i n care fac i eu parte) a j u c a t u n a n u m i t r o l n dezvoltarea t e a t r u l u i p o p u l a r n Frana, r o l pe care, deocamdat, e d i f i c i l s-1 deter minm cu precizie. R e v i s t a Thetre P o p u l a i r e " avea u n t i r a j de 3 0 0 0 de e x e m p l a r e , L e N o u v e l O b s e r v a t e u r " , h e b d o m a d a r u l la care a m c o l a b o r a t , a p o i , t i m p de m a i muli a n i , avea 4 0 0 . 0 0 0 de e x e m p l a r e ; cu toate a cestea, n u c r e d c a m realizat aici u n i m pact m a i i m p o r t a n t cu p u b l i c u l ; dect, poate, n msura i n care a m s p r i j i n i t activitatea cutrui sau eutrui teatru, c u m fost Thetre d u S o l e i l " . D a r , poate c e v o r b a de o situaie caracteristic evoluiei generale a t e a t r u l u i francez. R o l u l pe care-l a v e m a c u m , l a r e v i s t a Travail Thtral", nteme iat n 1 9 7 0 , p a r e , d e a s e m e n i , m a i puin e v i d e n t dect acela pe care 1-a a v u t revista Thtre P o p u l a i r e " , ce i-a ncetat apariia n 1 9 6 4 . ncotro se ndreapt t e a t r u l ? D a r n o i ni ne ? ncotro a m d o r i s m e r g e m ? t i m p u l ntrebrilor. P e n t r u m i n e , l u c r u r i l e n u sint deloc l i m p e z i , ceea ce n u - m i uureaz m u n c a de gazetar ; p o a t e , ns. s m ndrepte m a i m u l t ctre aciune direct. FRANOISE K O U R I L S K Y (Travail Thtral", Paris)

aceast reacie, pe c i t e omenete cu putin, ntr-o manier onest i inteligibil. P r i n u r m a r e , c r i t i c a dramatic este deosebit de complex i de subtil. C u m p r i n c i p a l a u n e a l t a c r i t i c u l u i o constituie p r o p r i a i u i sensi b i l i t a t e , este i m p e r i o s necesar oa sensibilitatea aceasta s f i e u n a inteligent. Cu ct c r i t i c u l v a da m a i m u l t t e a t r u l u i , cu att v a capabil s obin m a i m u l t de la teatru i, p r i n u r m a r e , s mprteasc m a i m u l t e c i t i t o r i l o r . Firete, c r i t i o u l t r e b u i e s posede o desvrit cunoatere i nelegere a tea t r u l u i . E l t r e b u i e s fie i d i a g n o s t i c i a n u l i contiina acestuia, i n u m a i o total f a m i l i a r i z a r e (teoretic i practic, n egal m sur) cu t e a t r u l ( d i n trecut i d i n prezent) i v a p e r m i t e s-i ndeplineasc r o l u l ou succes. i ar f i b i n e s m a i .adugm c tre b u i e s i-1 ndeplineasc pe dou p l a n u r i , evalund n u n u m a i sntatea fiecrui spec tacol n p a r t e , ci i, l u c r u la fel de i m p o r t a n t , sntatea comunitii teatrale luate ca ntreg, n orice m o m e n t . D a r , u n c r i t i c n u ncepe, dc f a p t , s e x i s t e , ca atare, pn n u trece d i n c o l o d e c o m u n i t a t e a teatral i n u raporteaz t e a t r u l l a c o m u n i t a t e a social, cultural, politic, n care t e a t r u l e, l a u r m a u r m e i , doar o mic p a r t e . F a c t o r i i care se o p u n acestei c r i t i c i , f n Canada, snt numeroi, att de numeroi nct a r f i a b s u r d (cu u n e l e excepii) s-o j u d e c m , in termenii u n u i model dinainte stabilit. Chiar i a t u n c i cnd se manifest n toat p l e n i t u d i n e a e i , n reviste p r e c u m Canadian T h e a t r e R e v i e w " , ea n-are, p r o b a b i l , influen dect asupra t e o r e t i c i e n i l o r i a celor carepractic t e a t r u l . C a n a d i a n u l de rnd n u c i tete dect c r i t i c a ntlnit n c o t i d i e n e , u n d e n i v e l u l ei este foarte sczut. M a j o r i t a t e a zia r e l o r recunosc, astzi, necesitatea u n e i c r i t i c i c u l t i v a t e , scrise de o a m e n i calificai n do m e n i u l t e a t r u l u i , a l a r t e l o r . Ins, c h i a r i acetia d i n urm (n bun p a r t e , inteligeni i culi, ou interes p e n t r u meserie) snt stnjenii de interesele c o m e r c i a l e ale' m e d i u l u i i n oare acioneaz. S c r i i n d s u b constrngerea u n o r l i m i t e absurde de spaiu i de t i m p (majoritatea c r i t i c i l o r d i n T o r o n t o trebuie s se l i m i t e z e l a 5 0 0 de c u v i n t e i l a redactarea a r t i c o l u l u i ntr-o singur or, f i i n d obligai de ctre p a t r o n i i l o r s subestimeze i n t e l i gena c i t i t o r u l u i ) , p n i c r i t i c i i cu cele m a i b u n e intenii a j u n g s fac l u c r u r i de m n tuial. S sperm c, odat cu t i m p u l i c u schimbrile sociale, c r i t i c a i v ocupa n Canada l o c u l ei d e d r e p t , ca o component v i e a u n e i c u l t u r i l a f e l de v i i .

Ci sntoase i capcane
I n d i f e r e n t de celelalte funcii pe care le-ar m a i avea, c r i t i c u l d r a m a t i c este u n inS care reacioneaz la t e a t r u i care i exprim

FREED FORSTER (Canadian T h e a t r e R e v i e w " , T o r o n t o )

62

www.cimec.ro

Influena moral
Pe c r i t i c u l d r a m a t i c l v d ca pe u n a u t o r care ofer c i t i t o r n l u i articole bine scrise, limpezi, spirituale (G. B . Shaw spunea : dac v r e i s nvei, t r e b u i e s a m u z i " ) i care t r a n s m i t e aceluiai c i t i t o r p r o p r i a l u i dragoste p e n t r u t e a t r u , d e t c m n i n i n d u - l s-i mprteasc b u c u r i a , plictiseala sau i n d i g narea n faa u n u i spectacol. E l t r e b u i e s fie foarte p e r s o n a l , s u b i e c t i v , c h i a r , i s dea limpede de neles, ntotdeauna, c exprim prerile i v e r d i c t e l e p r o p r i i , n u nite ade vruri o b i e c t i v e . i n ara m e a , c r i t i c i i n - a u o m a r e i n f l u en, i n sensul c n u determin succesul sau cderea u n u i spectacol. R e p e r t o r i u l teatrelor funcioneaz m a i m u l t pe baz de s u b s c r i p ie, aa c p u b l i c u l vede piesa, fie c-d place, fie c n u ; n ce privete produciile c o m e r ciale, acestea snt d e s t i n a t e u n o r o a m e n i care nu citesc revistele i care se d u c l a t e a t r u de d r a g u l s t a r - u l u i , sau atrai de reclame senzaionale. C r i t i c i i a u , totui, o influen moral considerabil. Snt citii i luai n consideraie de ctre r e g i z o r i i de ctre p e r soanele o f i c i a l e care acord subvenii i rcvistdlc influeneaz deciziile acestora. M E N D E L KOIANSKY (Ierusalom Post", I e r u s a l i m )

concepte p e care ea l e ntruchipeaz. N e g h i o b u l narcisist care se crede atottiutor i ac ioneaz n c a l i t a t e de c r i t i c , avnd i acces la mass-media, este u n p e r i c o l p e n t r u art. a r t i s t i p u b l i c . N u v d n i c i u n m o t i v ca s i tuaia d i n P o l o n i a s se deosebeasc d e s i t u aia d i n alte ri. MARGORZATA SEMIL (Dialog", Varovia)

A scrie, a analiza, a descoperi


I n Drama R e v i e w " eu p o t scrie despre u n a n u m i t a n s a m b l u d r a m a t i c sau despre o a n u mit producie, d a r m u l t m a i o b i e c t i v dect o face d e obicei c r i t i c a . N o i credem c p r i n cipala sarcin a c r i t i c u l u i este aceea de a descrie i de a analiza o o p e r , astfel nct s ofere o mrturie despre ceea ce a fost fcut i n u despre ceea ce eu sau a l t c r i t i c a m simit n faa u n u i a n u m i t spectacol o r i a u n e i a n u m i t e opere. Selectarea m a t e r i a l u l u i p e n t r u revist, care n u intr n atribuiile m e l e , este, fr n d o ial, important ; ea nlesnete cunoaterea, ntr-un f o r u m i ntr-un c o n t e x t s e m n i f i c a t i v , a m u n c i i depuse n t e a t r u , c u ocazia m o n t r i l o r despre care se scrie. Dei, p e r s o n a l , n u a m u l t i m u l cu vnt n acest d o m e n i u , p o t s descopr" opere n o i , care s f i e pe urm analizate" d e m i n e sau d e a l t s c r i i t o r i cred c, ntr-adevr, asta a r p u t e a f i u n a d i n t r e n d a t o r i r i < m e l e d e baz : s scriu despre operele n o i ale u n o r a u t o r i cunoscui i, astfel, s l e m e n i n , i n e v i t a b i l , ca p u n c t e dc reper n c o n t e x t u l c o n t e m p o r a n . E. T. K I R B Y (The D r a m a R e v i e w " , N e w Y o r k )

Relaia sinuoas cu artitii


C r i t i c u l ? U n a r t i s t , u n e r u d i t , u n e o r i , vtn j u r n a l i s t care-i folosete inteligenii, puterea de judecat, cunotinele, experiena, sensi bilitatea, p u t e r e a de percepie i alte nsuiri, ea s e x p r i m e cu a j u t o r u l c u v i n t e l o r i s explice l o g i c reacia ' l u i n faa unei opere de art, ncercnd, totodat, s se obiectiveze. C r i t i c i i , asemenea t u t u r o r celorlali o a m e n i de art, se i m p u n p r i n calitile personale i prin i n t e r e s u l pe carc-1 trezesc n r i n d u l p u b l i c u l u i , ca i n rndul p r o p r i i l o r l o r c r i tici (adic, artitii pe care-i j u d e c ) . I n f l u ena l o r este m u l t m a i mic dect ii i m a g i neaz, d a r m a i m a r e dect le-ar plcea a r titilor s fie. Totui, n g e n e r a l , u n c r i t i c inteligent i ptrunztor este p e n t r u u n a r t i s t o adevrat man cereasc. E l interpreteaz opera de art, informeaz cu p r i v i r e l a ea, trezete i n t e r e s u l p e n t r u ca, nelege n o i l e

*
Dup cum se poate vedea, aproape toi colegii notri neleg s priveasc actul critic ca un act de angajare de partea forelor vii i actuale ale teatrului. n general, a fost p rsit conceptul criticii de cabinet, optindu-se pentru critica-aciune ntr-un larg cmp social. Micarea teatral romneasc a abilitat, de mai muli ani ncoace, acest concept nou, critica fiind un factor dinamic, de iniiativ,^ n proiectarea i desfurarea unor festivaluri zonale, a unor manifestri teoretice, a unor colocvii profesionale. Ea contribuie i n acest fel la intensificarea schimbului de valori cu alte culturi, la amplificarea circuitului mon dial al ideilor artistice, pentru realizarea i cu ajutorul artei, a unei lumi a pcii i colaborrii internaionale.

www.cimec.ro

63

Pragul de tain
Pies n cinci acte de

Alexandru Sever

Soiei mele,

Alexandra.

Personajele
C O N S T A N T I N VOD C A N T E M I R , zis cel Btrn, D o m n u l Moldovei DUMITRACO (la optsprezece a n i ) , beiza deaua, fiul l u i Constantin M I R O N C O S T I N , marele logoft VELICO C O S T I N , fratele l u i M i r o n , vornic de ara de Sus PATRACU, mezinul l u i Miron I O R D A C H E R U S E T , marele vistiernic, omul de tain a l D o m n u l u i L U P U B O G D A N , ginerele D o m n u l u i , hatman TEFAN C E R C H E Z , comis APOSTOL V A S I L E GAVRILIA C O N S T A N T I N R A Z U , cumnatul I u i Vasile ANTOHIJORA PAUL BUJOREANU 1 L I E E N A C H E , zis ifescu, zis Frigc-Vac M A C R I , vtaf de phrnicei A R M A U L l u i Vod CAMARAUL l u i Vod CPITANUL S T R A J E I U N BTRIN UN GIDE COPII D E CAS, PREOI, CLUGRI, L E F E G I I , T E M N I C E R I , ARGAI

D E C E M B R I E 1691

64

www.cimec.ro

ACTUL
Scena 1
lai. Biserica Sfintul Nicolae Domnesc. Constantin Vod Cantemir se roag, nge nuncheat. ndrtul lui, mai n umbr, n Iordache Ruset i Miron Costin. genuncheai, O U M B R A (cu reflexul metalic al unui o tean nzuat, strecurat n spatele lui Costin, a ngenuncheat. optit) : Ascult i n u n t o a r c e c a p u l !... VOD (rugndu-se) : Mulumescu-i ie, D o a m n e , c m i l-iad adus pe Dumitruco ndrt, teafr i sntos... U M B R A ; V r e i t u , M i r o n Costin, s i i i D o m n u l M o l d o v e i ? Gndete repede i gr iete hotrit. M I R O N (fr s ntoarc capul) : Cine eti, t u , acela oare ntrebi ? U M B R A : N u ntreba cine snt. G gndate-te cine a i putea f i . .MIRON : De u n de-i tiu eu g l a s u l acesta ? U M B R A : N u - m i pipi g l a s u l , o i v o r b e l e : v r e i s f i i d o m n , o r i b a ? M J R O N : Eti t u att de m a r e s d a i d o m n i a Moldovei ? U M B R A : Cu j u n g h e r u l n m n , snt ase m e n i S u l t a n u l u i . Spune da i te fac D o m nul Moldovei. M I R O N : V r e i s s p u r c i biserica c u leul h i i Vod ? U M B R A : Se v a sfini c u n u m e l e tu. M I R O N : V o d se roag l u i D u m n e z e u i t u v r o i s-l o m o r i ? U M B R A : Att t i m p ct se roag e n p u terea noastr. Gndete-te repede, cci r u gciunile l u i C o n s t a n t i n Cantemir sint scurte. M I R O N : A r t r e b u i , a t u n c i , s-l o m o r i i pe Ruset. U M B R A : J u n g h e r u l n u m i - i zgrcit. Inti l .omor pe R u s e t , a p o i p e V o d . M I R O N : i, dc u n d e p o t iti c n u eti pus do Vod s m ispiteti ? U M B R A : ntr-adevr, n u poi td i ncre dinare nu-i p o t d a . A s t a - i p a r t e a c u m p e n e i tale. M I R O N : Dc ce nu-i v i n z i j u n g h e r u l v e c i nului meu ? U M B R A : N u - m i alege t u stpnul. E u pe t i n e t e - a m ales, n u p e Ruset. V r e i , o r i ba ?

MIRON : Nu. U M B R A : Ci eu a doua oar te ntreb : eti s i g u r c n u v r e i ? MIRON : Nu. U M B R A : N i c i a treia oar n u ostenesc s te ntreb : ce te leag, cinstea sau frica ? MIRON : Nu ! ! V O D A (tot rugindu-se) ; i, a c u m , D o a m n e , c m i l - a i napoiat pe Dumitraco, a i b i grij de A n t i o h , oare s-a d u s s-l n l o cuiasc l a Poart, i mntuie-1, p r i n t r e pgni, i pzete-1 de i s p i t e l e i de ru tile l o c u l u i , i d - m i zile s-d v z pe a m i l u l u i laolalt... A m i n . U M B R A : M i n u t u l dominiei-tale s-a d u s . N i c i acel ce-ai fost, n u m a i eti, n i c i acel ce-ai f i p u t u t f i , n u v e i fii. (Oteanul umbrit se ridic i dispare.) V O D A (se ridic greu. Ruset i Miron se grbesc s-l ajute) : V o i sntei ? ...Nu-' oe-a fost... Pe c n d m r u g a m , m i s-a fcut, deodat, f r i g . . . Parc m - e r f i a d u n a t D u m n e z e u n m i n a l u i , s m nbue... M I R O N (blind) : S te ocroteasc, D o a m n e , s te ocroteasc.

Scena 2
Bcani, mai sus de Birlad. Nunt, la mo ia lui Palade. Se aude muzic. In pas dan sat, cu pocalele n min, intr, rnd pe rnd, Vasile Gavrili ; cumnatu-su, Constantin Razu ; Antohi Jora, Paul Bujoreanu. Gheorghe al lui Apostol. G A V R I L I 5 D o a m n e , iartA-m ! N i c i c b nuiesc m i r i i i nuntaii ce f e l d e nunt se joac a i c i ! (Lui Apostol.) S trieti (in oapt), postelnice ! A P O S T O L : Bun s-i f i e i n i m a (in oapt), hatmane ! J O R A (ctre Razu) : N o r o c (n oapt), cin stite comise ! R A Z U (ctre Jora) : L a mad m a r e (n oapt), vdstiernice ! (Toi izbucnesc in ris.)

G A V R I L I : N u m a i V o d m a i lipsete !

www.cimec.ro

65

A P O S T O L : Ci iact-1 (Inlr Velico

i |)c Mraa-Sa !

Costin.)

' G A V R I L I : Inchinmu-ne, Mria-Ta ! VELICO (aspru) : Corn s l o b o d , c a p u l p l u tete !... S i n t e m toi ? G A V R I L I : N u chiar toi :! p a r t e a cea m o l de soi. VELICO : nchide ua, B u j o r e n e , i f-lc c s t a i de straj pe dinafar ! (Bujoreanu iese. Tcere.) Ci iact-ne u n D i v a n n treg ! N u m a i , n u uitai : n i c i eu nc n u - s Vodi n i c i v o i nc n u sntei sfetnicii med. V r e i s f i i h a t m a n , Govnili ? D a r Ixweria ta u m b l pe c a p u l L u p u l u i , g i n e rele l m a r e a l l u i V o d . d c u m n a t u - t u v r e a s fie comis ? A p o i afl, Raaule, ca s l u j b a t a o ine Cerchez. i t u , A p o s l o l e , te gndeti la postelnicie ? D a r n u u i t a c postelnicia o poart A l e x a n d r u ! i t u , A n t o h i , v r e i s f i v i s t i e r n i c ? D a r v i s t e r i a e li m i n a lud Ruset. J O R A : L a ce no s p u i l u c r u r i de toi tiute ? VELICO : tiute, d a , d a r n u ndeajuns p r i cepute. De vrei a m u t a b o i e r i i l e dc pe c a p u l l o r pe c a p u l v o s t r u , a p o i , c u cap cu t o t t r e b u i e m u t a t e . G A V R I L I : d acestea tim, Velico. VELICO : i pn a s svri asemenea m u t a r e , d e l a u n cap l a a l t u l , e u n drum lung. J O R A : Orict a f i de l u n g d r u m u l , t o t n cepe u n d e v a . VELICO : A t u n c i , ce-mi rminc a v zice ? GAVRILI : Unde ? ! A P O S T O L : Cnd ? ! VELICO : E i , b i n e , p r i e t e n i , de vrei asta s auzii, asta vei a u z i . J O R A : Oare s f i v e n i t t i m p u l , Velico ? VELICO : T i m p u l a v e n i t , A n t o h i , n u r n a i ceasul nc -a btut. G A V R I L I : i cnd v a bate ? A P O S T O L : E u zic s botrm a c u m . . . A l t p r i l e j s c u t i t de bnuial d e a n e afla iaolalt n u n i se v a m a i d a aa repede. VELICO : N i se v a d a , Gheorghe ! D a r n u na s n e sftuim, o i ca s scoatem sabia. GAVRILI : Unde ? A P O S T O L : Cnd ? VELICO (cu un zmbel) : Slav D o m n u l u i , n u - i asta u l t i m a nunt pe pmntul M o l dovei. J O R A : 0 nunt v a f i , Velico ? VELICO : O ni/nt, A n t o h i ! 0 nunt ne-o a d u n a t l a sfat, o nunt n e v a a d u n a la fapt. G A V R I L I : d a c u i nunt v a f i ? VELICO : M i r i i v o r fd Ptracu, n e p o t u - m i u , f e c i o r u l l u i M i r o n , i... I l i s a i t a , fata a m a i mic a lud C o n s t a n t i n V o d Cantemir. J O R A : V a s zic, s-a. hotrt. VELICO ; Hotrt. i, d e ne v a a j u t a D u m nezeu, n u n u m a i o nunt v a f i , c i dou-.. F i i c a se v a nsoi c u Ptracu, i a r tatl, c u m o a r t e a cea venic. nct n u n t a pe oare Cantemdr a c h i b z u i t - o ca s-i nt

reasc d o m n i a cu n u m e l e i ou f a i m a Costinilor va sfiri cu p r o h o d u l l u i . G A V R I L I : Cnd ? VELICO : Pin n Crciun. A t u n c i , v o m spune c inate-nc-vom i n o i , odat cu D o m n u l n o s t r u Iisus H r i s t o s . A P O S T O L : S-a hotrt i ziua ? VELICO : Asta n u - i treaba noastr ! A s t a - i treaba l u i Vod. Mcar atta grij s aib i e l , s hotrasc z i u a n care i v a ploea s moar. J 0 1 L \ : Ci tc-ai gndit c u m v o m mplini ghidul ? VELICO : L a mase d e nunt se v a s vri, cnd v o m f i toi laolalt i v i n u l i v a f i fcut l u c r a r e a l u i viclean. A t u n c i , v o m tbr asupra l u i Vod i a alor si, ca fiecare 'dintre v o i s-i i a boieria dc pe c a p u l cc-i v a f i l a nde mn. T u , Vasile, dc pc c a p u l l u i B o g d a n ; t u , A n t o h i , de pe c a p u l l u i I o r d a c h c R u set ; tm, Gheorghe, dc pe c a p u l l u i A l e x a n d r u , i a r B u j o r e a n u l , de pc c a p u l l u i Panait. I n ce m privete, n - a m ide ales : eu mi-od l u a puterea de pe c a p u l l u i C a n t e m i r l btrn. J O R A : i f m t e - t u . . . M i r o n ? VELICO (aspru) : Oare n u v - a m spus o dat c s i n t n u m e ce n u sc cade a f i pomenite ? J O R A : E i , b i n e , cel n e n u m i t . . . e l ne va apuca ? VELICO : De ce m ntrebi, A n t o h i ? J O R A : P e n t r u c m mdr !... M e r e u n e spui c este d e - a i notri. iDar p r i n t r e n o i n u l - a m vzut niciodat, i d e l a e l n i c i o vorb n u a v e m . VELICO : Aa de m a r e i-e g r i j a , d i n s p r e partea l u i ? J O R A : N u de el m i - i grij, oi de n o i . C, d r e p t s-i s p u n : m a i linitit m-a simi de l-a ti de partea noastr... N u m e l e , i cinstea, i nvtura l u i a r atrna greu n ziua cnd n i se v a judeca f a p t a i v a t r e b u i s dm sama... VELICO : Cui s dm sama, l u i D u m n e zeu ?... N - a i b i grij, l a j u d e c a t a d i n u r m , n u m e l e C o s t i n i l o r v o r sta pe c i n t a r . i gndurile l o r cele b u n e , de a d e z r o b i biata ar a M o l d o v e i , v o r obozui D o m n u l u i iertarea noastr, a t u t u r o r a . R A Z U : A s t a , aa-i... D a r , pin l a D u m n e zeu... te mnnc t u r c u l . VELICO : Ct privete t u r c u l . . . Pe cntarul l u i , n i c i u n n u m e n u trage att de greu ca o pung c u g a l b e n i . Odat nscunai, p r i n v o i a noastr i c u a j u t o r u l l u i Brnc o v e a n u , v o m i z g o n i pgnul i v o m cta ctre ara leilor, p r i e t e n i a C r a i u l u i i p u t e r e a cretintii. J O R A : B i n e , aa s fie... t i m p u l mprtia, s n u d m d e bnuit. a ne

VELICO : De ce aa gTbit, A n t o h i ? Oare -<ii u i t a t n i m i c ? J O R A : Ce s u i t ? VELICO : Jurmntul. J O R A : A m m a i j u r a t o dat !

66

www.cimec.ro

VELICO : A m . j u r a t s no legm... A c u m , s jurm a fptui ! C i , v a i de v n / t o r !... Trupu-d s putrezeasc n c i n g r o p a t i nep r o h o d i l , ncaimui l u i s se risipeasc fie la faa pni i n t u i n d , i n u m e l e l u i s se piard, de veci ! TOI : Aa s ne a j u t e (Dumnezeu ! (Boierii i fac cruce. Tcere adinc.)

G A V R I L I : Stai, c se trezete... V o i , fa ce i-v a boa... C u m snt beivii, de v o r besc s i n g u r i , p o a t e , t o t d m c e v a ! (Care, pe covor, cum se nimerete, se aaz cu pocalul in min.) turcete,

G A V R I L I : Ce-a fost asta ? (Tcere.) R A Z U : Ce s f i e ? G A V R I L I : A o f t a t careva ? R A Z U : i s- n