Sunteți pe pagina 1din 100

DICIONAR TEATRAL MERIDIANE

www.cimec.ro

REVIST LUNAR EDITAT DE CONSILIUL CULTURII l EDUCAIEI S O C I A L I S T E l DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R E P U B L I C A SOCIALIST ROMNIA

* Spre

noile

treple : A

ale

civilizaiei azi, lecie o

socialiste epopee de naional

p. p. p. p.

1 3 3 7

VALERIU MIHCEA TRAL4JX Dou

RPEANU RADU

scrie, O

IACOBAN : : Pietre

patriotism

ELMARU despre

preioase"

colocvii

ACTUALITATEA Rspund : Vasile Crbis i Ion Ciocan

PIESEI

ISTORICE p. 8

SILVIAN Semnal VIRGIL

I0S1FESCU

Epic,

teatru,

film

p.

11

M I N E A M :

Biat

hun

p.

15

Teatrul n judeul I n acest n u m r : PAUL

dumneavoastr IALOMIA : Cinci interviuri i un portret p. 1G

TUTUNGIU

Ancheta revistei Teatrul" LOCUL SECRETARULUI Rspund : Doina Popa, LITERAR IN VIAA T E A T R U L U I Cyongyosi Gahor i (III) Carol Isac . . . . p. 23

Elisabela Pop,

Direcii in MARIAN

dramaturgie POPESCU : Comedia romneasc : Bieu i Mazilii p. 32

P A L L MIIIAI TUTUNGIU NADIN : : O convorbire i cu Petru Vintil p. p. 34 39

Critic (VI) :

valoare

Sensul unei evoluii LEONIDA

TEODORESCU

Dramaturgia

foilelonislica

(2)

p.

41

Puncte de suspensie.., AL. MIRODAN : Mizerabilismul p. 43

Interferene FLORI AN POTRA : Universul afiului p. 4'i

CRONICA CEA, DRAMATICA MIRA C. Semneaz V. : M A R G A R E T A VIRGIL BRBU, VALERIA IONU MIIIAI DU NICUVASIp. 45

10SIF,

MlNDRA,

MUNTEANU,

LESCU, LIU

PARASCHIVESCU,

CONSTANTIN RADU-MARIA,

Viitorul M A Pil A rol MARIN : Ileana Stana I o n e s c u i F l o r i n P i e r s i c www.cimec.ro p. G8

TV DUMITRU Teatrul dc CRISTINA T e a t r u l de VALERIA Muzica LUMINIA DOINA VARTOLOMEI : : De vorb ou 25 de stagiuni Paul Popescu p. p. 76 78 SOLOMON amatori CONSTANI.MU ppui DUCEA : Ppuarii ordeni la un sfert de veac p. 73 : Prezent i viitor p. 71 : Doua premiere p. 70

MOCA

dirijorul

*
tTKFAN Meridiane CTLINA Dicionar MIIIAI Antract VALENTIN M U N T EA NU : Scrierile Anei Mana ctre Ana Mana p. 80 BUZOIANU : Peter Cheeseman i teatrul in comunitate" . . p. 82 IURE : Lumea ntr-o replic p. 80

teatral MORARU : Bucolic p. 85

*
Indice bibliografic p. 87

Coperta

noastr

Rebengiuc, Clody Bertola i Sting : Victor Toma Caragiu n Lungul drum al zilei ct re noapte" de E. O'Neill, Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra". Dreapta : Radu Beligan i Marcela Rusii, n Viaa utiei femei" de Aurel Bar an ga, Teatrul Naional din Bucureti.

Foto : Ileana R e d a c i a i

Muncaciu Bucureti

administraia 14.35.58

str. Const. M i i l e , nr. 5 7 9 , T e l . 14.35.88 R e d a c t o r ef R A D U POPESCU

Colegiul de redacie : A U R E L BARANGA, MIHNEA GIIEORGHIU, G. IONESCU-GION, H O R E A POPFSCU, ALECU POPOVICI, DINU S R A R U , N A T A L I A S T A N C U - A T A N A S I U . F L O R I N T O R N E A (redac t o r ef a d j u n c t ) .

www.cimec.ro

Spre noile trepte ale civilizaiei socialiste

n Mesajul adresat ntregului Nicolae Ceaueseu a subliniat

popor, faptul,

cu prilejul deosebit de

Anului Nou, tovarul i m p o r t a n t i de semni-

1 fieativ, c ne a f l m ntr-un a rii, a n u m e la nlarea pe o n o u societii.

m o m e n t strategic p e n t r u dezvoltarea socialist t r e a p t , l a t r e c e r e a ntr-o e t a p s u p e r i o a r a

Avem deplina convingere c a n u l 1976, c a ntregul cincinal viitor a spus s e c r e t a r u l g e n e r a l a l C C . a l P . C . R . , v a a d u c e p o p o r u l u i n o s t r u n o i satisfacii n an/unc i v i a , v a aduga noi i n s e m n a t e v a l o r i t e z a u r u l u i avuiei noastre naionale, va r i d i c a p e o t r e a p t s u p e r i o a r b u n s t a r e a m a t e r i a l i s p i r i t u a l , g r a d u l d e civilizaie a l ntregii n a i u n i socialiste". I u consecin, alt in a n u l a c e s t a , c i t i n lot c i n c i n a l u l 19761980, forele c r e a t o a r e a l e p o p o r u l u i romn s e o r i e n t e a z , o m o g e n , c t r e e x t i n d e r e a i modernizarea b a z e i tehnico-matcriale a rii. A c e s t efort de progres pe t r m u l m i j l o a c e l o r de p r o d u c i e este p o s i b i l p r i n i n c o r p o r a r e a celor m a i n a i n t a t e c u c e r i r i ale revoluiei tehnico-tiinifice, p r i n s t i m u l a r e a c o n t i n u a s p i r i t u l u i d c c e r c e t a r e i i n v e n t i v i t a t e , c a r a c t e r i s t i c p o p o r u l u i n o s t i m . T o t u i , r e a l i z a r e a obiecli\"ului m a i s u s f o r m u l a t n u p o a l e f i c o n c e p u t , n i c i n-ar fi p o s i b i l , f r p e r f e c i o n a r e a p e r m a n e n t a r e l a i i l o r s o c i a l e n g e n e r a l . i n t a noastr s u p r e m e s t e f o r m a r e a o m u l u i n o u , c a p a b i l s t r i a s c i s c r e e z e n n o i r e l a i i s o c i a l e , ovind n formaia sa spiritual trsturile f u n d a m e n t a l e ale u m a n i s m u l u i socialist, iar ca n d r e p t a r m o r a l , i n v i a a de f i e c a r e z i , n a c t i v i t a t e a p e r s o n a l , p r o f e s i o n a l i social, p r i n c i p i i l e e t i c i i i e c h i t i i socialiste.

_
| nfpfcuirca u n o r a s e m e n e a c o m a n d a m e n t e n u are n i m i c utopic. St n puterea ,| f i e c r u i a d i n t r e n o i i , c u a t t m a i m u l t , n s o l i d a i e f i c i e n t a f o r s o l i d a r I a colectivelor noastre de m u n c i c r e a i e , s determinm pe ling ..modul d e p r o d u c i e " , d i n ce n ce m a i b u n u n m o d de r e v o l u i o n a r e " , de n n o i r e , de schimbare, cunoscut n domeniile creaiei tehnico-tiinifice i, m a i ales, posibil, chiar necesar, n sectoarele creaiei artistice.

social. pun reaz

T
viaa

eatrul din ce

contemporan de n snt ce oameni mai

este vin

conceput la n ei lor lor, i nu

ca se cel cu

tribun prin

de acest de

art act mai viaa i de cu ca

i lor

de

.educaie. obinuit, i le i verifii ee^ c o l o

Milioane

spectacole, modul

dar, mai

firesc, plcut,

frecvent, propriile

desprind

personal ce

Dimpotriv, cu

impresionai artistic, i c u

profund semnele i teatrului,

cind," n n

transfigurarea raport de toate

probleme, valoare a

ntrebare speranele tribun

existena zilele.

aspiraiile funcie

dezamgirile

Dubla

artistic

educativ, explica adnca lui implantare n

actualitate.

www.cimec.ro

Prin de gere. aduce de in in ale mele fiind.

acest

termen i dramatic trsturi

nu elice pe ale

se

nelege zilei o

numai ci i

tratarea fora se

literar-arlistic dc cere mereu gndirii acest a ale. confrunt marilor noastre se a

temelor i

legate convin fiindc perene,

problemele Literatura pe scen ori, i

sociale

ale care

actual

comunicare i

numim i

clasic dc

valorificat, sociale i i actuale viaa

personalitii clar problemele i

umane, nespus cu

conflicte utile In se

psihologice sens,

multe care fond.

nu

numai i linia

apropiate,

spiritului este, rii, aa parte devenirea ale i, fi Proble

sini

vzute suma i i se in ca

rezolvate istoric

prezentului. care dc dc continu

actualitatea idealuri

problemelor elanurile, neleg, matca

rezolvrilor necurmat,

(nnului

modern,

naiunii,

eforturile, aadar, isloriei, n

izbnzile funcie

minc

poporului

nostru. istorice ; cere se a

actualitii mplintat din

orizonturile bogat artistic nostru.

dramaturgia realizarea

irealitilor

actuale

Integrant

epopeea

naional,

spre

creia

strduiete

lot c e e s l e m a i

v a l o r o s p r i n t r e c o n d e i e l e i a r t i t i i t e a t r u l u i

J I luionare dului, a stri mele da un pe

n ca, fie,

toate fr le

coleclivele n ncetare, parcurge prioritar i de

din

teatre, autorilor

din c

redaciile In n sub

legate critica

dc

aelivilalea

teatral,, s revo parti Pentru acestei de for

dealtfel,

creaia

dramatici,

dramatic, i

trebuie
a

prezent societatea

ideea

procesul

marilor ferm a la

transformri lucid nou.

care prin

noastr, arta

ndrumarea naintate

obiectiv de de

este

formarea prin

contiinei un

omului nsuirea plan, dc

ccmtrihui

art

anume, civic,

spectacolului imperaliv pune de pe

cristalizarea alturi spiritul

superioare Acest superioare

contiin munc

socialist,

este primul

Programului pentru

partidului. roadele

document

nsemntate s fie, mai

istoric nainte

productiv,

activitatea

ideologico-educalv. orice, ptruns

Aceasta,

ateptate,

trebuie

umanist

a l c o n c e p i e i r e v o l u i o n a r e a p a r t i d u l u i i s p u n n c e n t r u l ei o m u l !

dc

modul In

um ce

vom

putea din

rspunde, teatre, Ia la arta

substanial, i

limpede i de

creator, criticii

de de

modul teatru, de

n toi

care cei i

colectivele care

precum

autorii

dramatici, activitate i

colaboreaz contribuie rnd,

spectacolului general

ndeplinesc

programul ideologic, cu de

propriu,

programul obiectiv, n

realizare, critic n tendin n via Creaia socialiste.

din ce n ce m a i responsabil, activitatea programul artistic, substanial

b u n , a s a r c i n i l o r trasate de GongTCsiil a l X l - l e a ? examinnd practice n amnunit toate trebuie s competent, i sub snt strile dc i spirit fapt, obinute, modul sectoarele toate aspectele,

primul

rezultatele teatrelor. de a

Aceast

examinare sintez, i vor

critic

cuprind cu care aceste

ele, p e r s p e c t i v e l e , a d i c , munc vie a vieii arta

i c o n s e c v e n a ideologic numai n

transpuse partid. la

practic

orientarea contribui, n

formulate eticii

spectacolului oamenilor

condiii,

mbogirea

muncii,

lumina

normelor

echitii

i c i o d a t , n s p l e n d i d a l u i t r a i e c t o r i e i s t o r i c , t e a t r u l n-a a v u t o f u n c i e mai f r u m o a s i o responsabilitate m o r a l m a i puternic dect n zilele noastre i n s o c i e t a t e a n o a s t r s o c i a l i s t . A a c u m s p u n e a u n o m d e t i i n d e s p r e m u n c a l u i . p u t e m s p u n e i n o i , o a m e n i i d i n t e a t r u , d e s p r e p r o p r i a n o a s t r a c t i v i t a t e : crem pentru ar, l e a g n u l vieii noastre, c r e a m pentru noi nine, crem pentru u r m a i i n o t r i !" F i e c a r e r i d i c a r e d e c o r t i n v a a v e a m e n i r e a d e a c o n t r i b u i la m b o g i r e a i m o d e l a r e a p a t r i m o n i u l u i a r t i s t i c , c a i l a f o r m a r e a i m a t u r i z a r e a j u d e c i i e s t e tice a m i l i o a n e l o r de s p e c t a t o r i . A c e s t p r o c e s de m a t u r i z a r e a j u d e c i i estetice n u poate fi n e l e s n a f a r a p o t e n i a l u l u i s o c i a l - p o l i t i c , a n c r c t u r i i m i l i t a n t e a m e s a j u l u i transmis de o p e r a de a r t .

spiritual, m e r s u l n a i n t e a l societii In* acest al Romniei de pe astfel, ritm scenele a viguros noastre, n s socialiste, trebuie valorilor

rivind direct

ctre i

orizonturile a la

largi

ale

vieii care cu noi, dc

sociale i

politice, progresul

iluminate material

de i

concepia

tiinific unanim

materialismului toate s-a aciunile integrat i romneti.

istoric

dialectic,

masele

particip

determin

care ne

fierbinte oamenii artistice, pe ale

entuziasm de teatru. prin cror

ntregul Vom

popor noastre, cu

integrm toate i

transmite,

prin

manifestrile spirituale

publicaiile temelii

expresia

artistic

materiale

partidul,

n s u f l e i t o r u l i n e l e p t u l l u i P r o g r a m , n e n d r u m c a z

spre viilor.

TEATRUL
2
www.cimec.ro

VALERIU RPEANU

A scrie, azi,

o epopee naional
A scrie azi o epopee naional nseamn a gndi istoria ca o compo nent a prezentului. Dar nu numai ca o component de date i fapte, dc nume de locuri i de personaje. Aceasta nc ar fi prea puin, ar necesita doar un efort de simpl rememorare i nu ar duce decl la un spor dc cunotine, necesar totdeauna, dc o mare utilitate pe toate planurile vieii noastre. Este o condiie necesar, dar nu i suficient, deoarece epopeea naional presupune o trire a istoriei, care odat cunoscut, trebuie ne leas n sensurile ei spirituale, n dominantele ei morale, n perspectivele ei de evoluie. Dar aceast trire a istoriei nu poale nlocui cunoaterea istoriei. Nimic nu e mai periculos dect empirismul, superficialitatea, abordarea prin amnunt, prin faptul anodin, colportat de contemporani sau inventat de urmai. Fr ndoial, epopeea naional nu nseamn i nu poate nsemna transcrierea paginii de istorie n versuri, n replici de teatru, n capitole de roman. E a nu capt o stare civil estetic dect n momentul n care inter preteaz i transfigureaz istoria, i i afl echivalene emoionale. nsui trecutul culturii noastre ne demonstreaz c ideea epopeii i gsete o per manen n contiina i n inima cititorului sau spectatorului. Pentru c, la noi i acest fapt cred c ar trebui s-1 reinem nzuina spre epopeea naional a fost intrinsec literaturii i s-a afirmat de la nceputurile ei. I n epoca pionieratului eliadesc, rezultatele au fost modeste i neconcludente ; ceea ce mi se pare semnificativ e ns faptul c artitii au avut contiina c istoria noastr conine, prin dimensiunea moral a faptelor i prin sensu rile acestora, fora epopeii. Ceea ce nu nseamn c istoria poate s fie transcris ca atare ; nici unul dintre marii creatori de teatru din trecut n-a procedat astfel. E i au cutat i au descoperit adevrurile perene coninute de fiecare gest istoric, de fiecare moment, i au cutat s-1 proiecteze n eternitate, pstrndu-i acele atribute care l individualizeaz n timp i n spaiu, carc-i confer unicitatea. Farmecul i mreia istoriei naionale rezid n faptul c ca se compune dintr-o suit de fapte unice, nerepetabile n desfurarea lor, dar legate ntre ele de un gnd i de un suflu director, care a trecut dc la o generaie la alta, de la un reprezentant al neamului la altul, de la un evewww.cimec.ro

nimeni, la altul. A descifra modul n care acest gnd director al istoriei naio nale este coninut de fiecare fapt mi se pare a constitui momentul descifrrii adevrului i n acelai timp al realizrii acelei uniti ntr-o infinit diver sitate. Aici rezid de fapt i frumuseea chemrii de a elabora epopeea naio nal, i perspectivele pe care aceasta le deschide scrisului. Faptele istoriei nu snt repetabile, eroii istoriei nu snt aceiai, deciziile lor, modul de a aciona, viaa, lupta, victoriile i nfrngerile lor snt mereu i mereu altele. Din aceast infinitate dc fapte, privirea atent descifreaz acel gnd pe care toi l-au trit, fcnd din ei eroii epopeii pe care noi o scriem astzi ; acest gnd nu este altul dect iubirea de patrie, dragostea de pmntul natal, ideea c el trebuie aprat cu orice pre, nici o jertf nefiind prea mare. Cu ani in urm, s-a cutat s sc demonstreze i chiar s-au scris (in acest sens) piese de teatru n care istoria era privit pe gaura cheii", cu un interes de subret ce spioneaz volupluos mica istorie" cotidian ; cu un termen pre tenios, acest refugiu pe scara dc serviciu a istoriei s-a numit demitizare", i era considerai ca o reacie la adresa dramaturgiei noastre istorice de inspi raie romantic. E adevrat, drama noastr istoric c o dram romantic n expresie, dar ea nu a fost receptat nici de critic i nici dc public, n cursul succesivelor ei reluri, ca fiind vetust, prfuit, ci dimpotriv. Fiecare gene raie a avut sentimentul acut al unei revelaii i a trit-o ca pe o component esenial a vieii sale spirituale, unul din atributele culturii i ale spirituali tii romneti fiind acela c ideea epopeii naionale nu a aparinut unui curent literar i nu s-a legat dc o anume epoc artistic, ci a reprezentat un gnd permanent, o nzuin care a traversat toate epocile literare i a fost comun tuturor autorilor reprezentativi. De accefu marile piese romantice au rmas n repertoriu cu valoarea unor permanene emoionale mereu rennoite. A demiliza, n concepia promovat cu civa ani n urm de unii scriitori, nsemna a aboli ceea ce constituie esenialul, n favoarea perifericului ; prin aceasta, personalitatea istoric nceta s mai existe. Mi se pare semnificativ faptul c publicul a respins o asemenea viziune simplist, meschin, sub zodia efemerului. E l a intuit c a redescoperi istoria nseamn a redescoperi sensuri noi, a merge mai departe n nelegerea ei, a afla puni spirituale ntre noi, cei de astzi, i cei de ieri ; niciodat, ns, asemenea direcii spirituale nu snt cuprinse n faptele mrunte, meschine, ci tocmai in cele reprezentative, de mare anvergur. Vor spune unii, fr ndoial, c rndurile acestea snt o pledoarie pentru eroul statuar. Dimpotriv, cred c epopeea naional, nsumare a unor opere de mare valoare artistic, trebuie s ne aduc eroul complex, creat la dimensiunile adevrului epocii i al istoriei, eroul care s triasc n pagini de art adevrat, ca s poat deveni, apoi, simbol de via, mai veridic dect starea sa civil. Pentru c idealul dramaturgiei noastre care se v a inspira din aceast unic i nepie ritoare epopee care este istoria poporului romn este de a crea eroi care s devin, din realiti istorice, realiti ale zilei de astzi, s vin de departe, cu contiina c ne snt contemporani, c snt printre noi i alturi de noi.
www.cimec.ro

MIRCEA R A D U IACOBAN

O lecie de patriotism
[n p e r s p e c t i v a a n u l u i a n i v e r s a r 1977, discuiile p r i v i n d epopeea naional capt o r e z o n a n a p a r t e : se m p l i n e t e u n s e c o l d c l a l u a r e a P l e v n e i i d r a m a t u r g i a a r m a s c u d a t o r i i l a f e l d e v e c h i , n e i z b u t i n d s o f e r e , de-a l u n g u l u n u i n t r e g v e a c , piesa mare lui lizboi pentru cucerirea independenei. F a p t u l a p a r e c u a t t m a i c i u d a t c u c i t literalura dramatic pe t e m e i s t o r i c e o s l o , la n o i , r e p r e z e n t a t copios i, alctuindu-se un t a b l o u c r o n o l o g i c a l t e m e l o r i m o m e n t e l o r f u n d a m e n t a l e , s-ar p u t e a l e s n e o b s e r v a c p u i n e l e ..spaii a l b e " c o r e s p u n d tocmai perioadei n care statul r o m n a parcurs att de a n e v o i o s u l i dramaticul drum al smulgerii de s u b suzeranitatea otoman, intrnd cu d e m n i t a t e n f a m i l i a statelor e u r o p e n e . E x i s t e n a u n e i posibile liste de titluri, o n o r a t d e c t e v a n u m e m a r i i i l u s t r a t , n c o n t i n u a r e , d e a u t o r i u i t a i i p i e s e l a f e l d e u i t a t e , n u n s e a m n , i n f o n d , n i m i c , i n t r u c t dramaturgia lui 1877 n-a i z b u t i t s i m p u n , din uvoiul de d r a m e i s t o r i c o - p a t r i o t i c o - n a i o n a l e " , b a r e m un singur text c a r e s rmn. A e x i s t a t , la n c e p u t , u n p r i m v a l " de reprezentaii entuziaste, izvorte d i n cele mai b u n e i n t e n i i i s o r t i t e din pricina tratrii grbite, superficiale grabnicei uitri. F i e au r s p u n s , poate, u n e i reale nevoi de a l m u r i , artificii i euforie, a t u n c i c n d c u m p l i t e i n c o r d r i i n t r e g u l u i i r d e p r i v a i u n i i-nu u r m a t o n t o a r c e r e v i c t o r i o a s i o d e f i l a r e p e s u b a r c u r i d e f l o r i . S n t t e x t e l e u b r e d e i n a i v - a v n t a t c c a r e a v e a u s c o n stituie obiectul u n e i cunoscute dispute G h e r e a - M a i o r e s c u , cei doi critici c z n d de acord a s u p r a u n u i s i n g u r p u n c t : ...toate aceste tipuri n u s n t o a m e n i v i i , s n t m a i n i vorbi t o a r e , i d i s c u r s u r i l e p a t r i o t i c e m i - s c e r u t e d c c a r a c t e r u l l o r . A c e s t e d i s c u r s u r i o r f i t o t aa de b u n e d a c a r fi rostite de fonografe. E o a r e de v i n p a t r i o t i z m u l ? F i r e t e c n u , c i t r a t a r e a c t se p o a t e d e n e a r t i s t i c , d c p r o a s t , a s u b i e c t u l u i " ( C . D . G h e r o a , S t u d i i c r i t i c e " , v o i . I I , p a g . ()8). D e a l t f e l , p r e s a v r e m i i n r e g i s t r a , a l t u r i de c r o n i c i exterior e n t u z i a s t e , i p r o t e s t e d e z a m g i t e , s e m n a t e d e c e i c a r e s-au a f l a t n t r a n e e i n u s e m a i recunoteau pe scen c a m aa c u m a v e a s se n t m p l e , peste a n i , c u e r o u l arjei de la R o b n e t i " ' d i n p r i m u l r z b o i m o n d i a l . L i p s e a , i m e d i a t d u p 1 8 7 7 , c u v e n i t a d i s t a n are : d i n c a u z a c o p a c i l o r , p o a t e c s e d i s t i n g e a g r e u p d u r e a . I a r tinereea t e a t r u l u i n o s t r u c u l t n - a v e a c u m s s u s i n n c h e g a r e a a c e l u i s e r i o s e f o r t p e care-1 p r e t i n d e a u organi z a r e a i c o n s t r u c i a d r a m a t i c p r o p r i u - z i s , d a r , m a i a l e s , aslncirea, temei i p r e c i z a r e a unei idei f u n d a m e n t a l e : c u m u l t e secole n a i n t e a R z b o i u l u i pentru c u c e r i r e a indepen d e n e i , E u r o p a n e l e s e s e r o l u l i l o c u l r o m n i l o r c a u n i t a t e e t n i c s t a b i l , p r e z e n t d i n t o t d e a u n a p e p m n t u l v e c h i i D a c i i . 1877 o d o v e d i t n c o d a t c istoria a r e legile ei inexorabile", independena o b i n u t c u a t t e a j e r t f e i s a c r i f i c i i i n c o r o n n d a s p i r a i i i struine pe c i l de v e c h i , pe att de s c u m p e u n u i ntreg popor. Intr-un fel s a u a l t u l , orice l u c r a r e l i t e r a r t i n d e s s e s t r u c t u r e z e n j u r u l u n u i (sau unor) asemenea momentelirnil", extrgnd sensurile revelate att de generos de c o n f r u n t a r e a contiinelor cu dinamica fierbinte a r e a l i t i i . Epopeea naional, propunindu-i s reliefeze liniile de for ale dezvoltrii n t i m p a societii u n i t a r e r o m n e t i , v a nregistra obligatoriu, n

www.cimec.ro

dreptul 1877 acas

anului

1877, un

un

expresiv prin extrem de

vrf de la

pe

curba zonei, n la

desfurrii dect de i i i sensuri druire, romnesc. Culegerea altceva masa n cu ori,

accentelor In

emoionale epopeea aproape unei plan de

iar

dramaturgia eveniment,

n-ar mare

avea, sau

investigarea arja

ctigat. pn la

naionala, fiecare scrieri .supe incom redactat conturate mai n mult ciumei pod i de au noroaie

nseamn depunnd

capitol

bogat

semnificaii ; vorbind. (din

mrunt,

baionet

expedierea ntr-un att

-mrturie snt

despre pur i

drzenie, simplu anii

eroism, i d e s t i n nu

rior, despre continuitate, Documentele plet !), editat telegrame, in cel m a i de orice, la situaii dect pn de

unitate naional prin

copleitoare. '50, faice din ei bine,

pcate, s

Academie

dect

ordoneze, snt

cronologic,

rezoluii, rapoarte, sec limbaj de excepie, msura,

tabele de un s-au era

acestui material se i m p u n sine". i au zile i (la Pn (...). fi mai

eterogen,

cancelarie, ncse" virtui ferm de rupt i rzboi hrnit, mereu s lor ntr-o cu tonul i

personaje, aezat.

psihologii, nu o

purttoare modestia, au purtat

dramatice nclai multe de

impresioneaz, notat simit aceia pe care i fr se

Oamenii opinci, la trei parte

aceia

genunchi, vuietul de drz tiau peste

rsuflarea (unicul au alta luptat vorl>e

nsoind pontoane murit simplu, ar fi decorare firilor turi" de cu

rapnelelor, Dunre hotrrc, dreptatea lovituri de cu

dat

furtun), pe-o

ostaii

ferindu-se de partea aceeai de berbece

rsuceasc frazele u mult ^arg mai i

mari : Gherea) pentru i ges stare pe ade de i defi spu a ei i

sforitoare deschis. simplu nu ctre celui pe va att mai

referea

nsemnat snt va s tari.

propunerile fraze i

formulate s-a spune

modest la

luare-aminte, peste cu

proprie decenii,

cauzelor evpriinnd

adevrate fr aceeai ot

Totul izvort pun

petrecut,

astfel,

comandantul dintr-o n cronic el ecuaie" de

Robneti,

lucruri,

situaie o

asemntoare. anume aflarea acelui de i

uor

dramaturgiei cu Realizarea care a sensurilor strduit naional" legai in , oa


y

contem unei vine vieii -1 ntre atare"

porane teme vrate departe cursului neasc nea majoritii datorit de aduse i va de a

eroisinul-fr-tirad, alunecare tonului concept intensitate, de de 1877, oameni,

mult

textele

istorice epopei i i de n-au

sufer

discursiv. nelegere muli i snt, care pot

naionale totdeauna, izbutit

impune din dect adic unei de i dalele s ...gradul

adevrat s-au

izvornd propun

dintr-o

superioar

evenimentelor, Petrescu, membrilor unui principiu publicate i

care ntindere care

sintagme

aproximative.

(..Suflet se fi simt

Camil

tonalitate Kxisl, luate

sufleteasc

colectiviti polarizare dup

afinitate personaje (la de

creatoare".) de la

sumedenia Popescu; general, desclcind nimp" simpatie, uneori rom i mai ime de face toate cu nsemnrile

documente pe

imediat

scen : ciudatul curajosul memoriile complicatul care afar", la

contradictoriul colonel Nu-i volume

republican Gotru de lipsit memorii pe i s care i

Ploieti",

Gandiano ajuns i s-1 cu dar

impulsivul, tipri tului ceas spro dar mult nesc.

norocosul Galai). cele ca 17 stat pienjeni priveau postur ncrcate

vrsta

pensionrii,

deloc

interes Romnia

personalitatea cxpilicnd a trebuit snt, apoi, puin,

comandan

trupelor ceas obine

romno-rusc, recunoaterea din

nfimd, Mni

diplomatic teatrul ce de i-a

independent fcut

suveran. neleag din care ce poate

ofierilor mai Cit i

finlandezi, mult, despre mai au

rzboiului speciale care.

destinul

Romniei

oarecum

adeseori analizau mai ajuni morgana, n fi

tocmai situaiile gritor c

datorit dect

perspectivei ostailor cercetare ctre

fenomenul faa clin pe se un mai Pa

dramatism,

impresionant de

cumplit inamice, diat cer,

soarta de

crezndu-se ca era de o fata foc. i

fortificaiilor vale alt din nrc putea dialoga

constatat muchia romni

trupele

ignoraser

existena trziu.

unui nu

dup ostaii de

orizontului. coborau clip

ntri tura trezit

fugea" moarte,

panta s-au

prea

nimic, gurile

biruitorii tun...

de-o Ori

ntr-un n care

iad

fortreaa

bobotea

momentul

nltor

marele

invincibilul"

c o l o n e l u l C h e r c h e z , c e l c r u i a , d e f a p t , i s-a p r e d a t . . . 1877 n s e a m n , prin tot i t o a t e , o www.cimec.ro l e c i e d e formidabil patriotism.

TRAIAN ELMARU

Pietrele preioase"...
C u riscul s m repet pentru a nu tiu cita ar, mi-e i m p o s i b i l s n u - m i e x p r i m nedu m e r i r e a c , n i c i n a c t u a l a s t a g i u n e , pe sce nele b u c u r e l e n e n u figureaz operele d r a m a turgiei noastre clasice, inspirate din istoria r i i , a d i c d i n marea epopee naional, des p r e c a r e se d i s c u t e u a t l a a r d o a r e , i n s i s t i n du-se c u n d r e p t i r e pe n e c e s i t a t e a m b o g irii ci necontenite c u noi opere de ampl r e z o n a n p a t r i o t i c , d e c t r e s c r i i t o r i i i a r titii z i l e l o r d e a z i . F r p r e z e n a permanent a clasicilor, aceast m b o g i r e nu ini se pare n s r e a l i z a b i l . A r fi c a i o n d n e - a m p r o p u n e s r i d i c m u n e d i f i c i u m o n u m e n t a l , lipsindu-1 d e t e m e l i i l e s a l e f i r e t i . I n a l t e do m e n i i a l e a r t e i , e l e snt v i i . (n p r i m u l r n d , i n l i t e r a t u r . O v a s t a c t i v i t a t e e d i t o r i a l , de a n i i a n i , a p u s l a d i s p o z i i a c i t i t o r i l o r a p r o a p e tot c e s-a s c r i s de v a l o a r e d e s p r e i s toria noastr trecut. \ A \ fel, pnzele vechilor p i c t o r i , e v o c a t o a r e a l e m a r i l o r n a i n t a i , alo u n o r m o m e n t e din lupta eroic pentru liber t a t e i i n d e p e n d e n , f i g u r e a z n g a l e r i a n a i o n a l i n a l t e m u z e e a l e r i i . D a r n teatru ? D r a m a istoric e u n a dintre direciile f u n d a m e n t a l e ale tezaurului nostru clasic. E a a fiicut p a r t e fn mod permanent din reperto r i i l e p r i n c i p a l e l o r n o a s t r e s c e n e . D e c e n i i de-a r n d u l . g e n e r a i i n t r e g i a u p u t u t v e d e a aceste p i e s e , c a r e s e s t u d i a u n c d e pe b n c i l e c o l i i , l-ar fi t r e c u t c u i v a p r i n m i n t e o s t a g i u n e f r Apus de soare, f r Viforul sau Vlatcit Vod ? D i m p o t r i v . A l t u r i d e p r i m i i c r e a t o r i a i r o l u r i l o r , m e r e u a l i i a l i a e t o r i intrau n d u b l u r , iar cei mai buni preluau t a f e t a . A a s-a n t m p l a t c u Cvalboreanu n t e f a n , c u V r a c a n V l a i c u . n O v i d i u etc. P r i m a p i e s p e c a r e a m v z u t-o. o n d a v e a m z e c e a n i , a f o s t Fintna Blanduziei, cu N o t t a m i l a n c u P e t r e s c u . Mi-i a m i n t e s c i a c u m . E r a u destul de b t r n i annindoi. A p a r i ia l o r constituia u n eveniment. Dar Luca Arl>ore, tot a l l u i N o i t a r a ? D a r V l a i c u a l l u i Aristide Demetriade ? M opresc n u m a i la aceste cteva e x e m p l e . Asta nu n s e a m n ns c n-am v z u t , n l a fel d e glorioase d i s t r i buii, de n e n u m r a t e ori, toate d r a m e l e is t o r i c e c l a s i c e . E l e s-au i m p r i m a t n mintea i s u f l e t u l n o s t r u n c d i n a d o l e s c e n , c a o a m p l fresc, o a d e v r a t epopee naional, c o n t r i b u i n d e n o r m l a m o d u l n o s t r u d e a gnd i i a s i m i . R e p r e z e n t a r e a l o r n e n t r e r u p t c r e a un climat fertil pentru mbogirea mo t e n i r i i c u a l t e o p e r e , i n a c e s t c l i m a t s-au n s c u t , f i r e t e , n t r - o o p t i c n o u i c u d a t e l e specifice fiecrei personaliti literare, d r a m e l e lui L u c i a n R l a g a , a l e l u i Nioolae l o r g a , ale lud M i b a i l S o r b u l i a l e a t t o r s c r i i t o r i , i n s p i rate de e v e n i m e n t e m a i v e c h i s a u m a i r e c e n t e a l e i s t o r i e i , d e l e g e n d e i m i t u r i , a l c t u i n d o p a l e t d i v e r s i o r i g i n a l . N u e de loc n e g l i j a b i l nici creaia d r a m a t u r g i l o r din anii notri. De alt factur, deschiznd noi c i , filele c r o n i c a r i l o r a u d a t v i a u n o r lu crri de incontestabil v a l o a r e , c a r e a u adus p u n c t e d e v e d e r e inedite n i n t e r p r e t a r e a eve n i m e n t e l o r i a u a d u g a t p a t r i m o n i u l u i e x i s tent noile faete a l e luptei r e v o l u i o n a r e a poporului, c u l m i n n d cu Insurecia armat d i n A u g u s t 1 9 4 4 . I a t , d a r , epopeea naional in continu desfurare. D e aici trebuie pornit mai departe. Dar, p e n t r u a s t a , e n e v o i e s e x i s l e climatul po menit, mcninndu-se permanent pe afie, n montri mereu m p r o s p t a t e , pietrele prei oase ale acestei epopei. C u m e posibil c a d i n a c t u a l a g e n e r a i e d e a c t o r i , a t t d e l>ogat i de capabila, s n u a v e m un nou V l a i c u , un nou tefni, u n nou O v i d i u s a u H o r a iu ? C u m e p o s i b i l s n u se j o a c e t e a t r u l l u i L u cian R l a g a ? A fost excelent iniiativa R a d i o d i f u z i u n i i d e a i m p r i m a Zamol.ve. dar ne pu tem m u l u m i cu att ? D e ce nu se reiau i n u s e p s t r e a z p e a f i p i e s e c a Blcesru de C a m i i P e t r e s c u , Cuza Vod <le M i m - a tef n e s c u , Petru Bare de lloria Lovinescu, Sptmna patimilor de P a u l Angliei sau Procesul lloria d e A l . V o i ti n ? D e c e s e nlrzie reprezentarea unor lucrri existente (unele c h i a r tiprite) ale altor d r a m a t u r g i ? Snt ntrebri crora, dac nu le vom rs punde prin fapte, cerina m b o g i r i i epopeii n a i o n a l e v a fi n e l e a s c a o c a z i o n a l , a d i c exact c o n t r a r i u l a ceea c e p r e s u p u n e ideea de e d u c a i e p a t r i o t i c . A t u n c i , o c a z i o n a l e a r fi i r e z u l t a t e l e , c e e a c e n u t r e b u i e . n n i c i u n c a z , s se n t m p l e .

www.cimec.ro

D O U COLOCVII despre

Actualitatea piesei istorice


VASILE CRBIS lector universitar

Pot fi scrise piese inspirate din toata istoria Romniei"

P l e d a i i p e n t r u despre crturarii autori patriotice ?

o dramaturgie de m a r i opere

Tovare profesor, d u p o via consacrat istorici naionale, d u p n u meroase studii privind cultura po porului nostru (sintei folclorist i etnograf), putei preciza sentimentul trezit de arta actorului cind asistai la o pies istoric romneasc ? Sentimentul mindrici patriotice. Opera literar care reine spiritul d o c u m e n t u l u i d c arhiv, care cldete pe o realitate pstrat n m e m o r i a c r i l o r , p r e l u n d creator toate virtuile personajelor de epopee naional, a a v u t i v a a v e a m a r e l e r o l de m o b i l i z a r e a spiritelor. A v e m o viguroas tradiie a literaturii patriotice. S ne g i n d i m n u m a i l a coala latinist d i n A r d e a l , care a cimentat, pe Ung sentimentul latinitii, i senti mentul v e c h i m i i noastre c a popor, aici, n v a t r a C a r p a i l o r . S-au scris, d i n p c a t e , p r e a puine piese despre crturarii acelei gene raii.

A l t u r i d c voievozi, d c eroii p o p u l a r i , s n t i e r o i i c r i i u n M i r o n C o s t i n , u n incai, un Gh. Lazr , a cror via exemplar nseamn, implicit, istorie naio nal. D e e x e m p l u , monograful lui M i h a i V i t e a z u l , B l c e s c u , i-a i d e n t i f i c a t v i a a c u p e rioada paoptist. N u p u t e m fi n d e a j u n s d e recunosctori lui C a m i l Petrescu pentru fru moasa sa pies despre Blcescu. A s t z i , c u precdere, ce n s e m n e teatrul istoric ? trebuie

C u nermurit m n d r i e patriotic, citim n Programul Partidului Comunist Romn a m p l u l capitol, dc magistral sintez, con sacrat istoriei n a i o n a l e . S n t aici f u n d a m e n tale tiinific, marxist-leninist, etapele isto r i e i n o a s t r e , a a c u m se n f i e a z e l e , p o t r i vit legilor obiective ale dezvoltrii. Pentru un scriitor interesat de tematica istoric, acest capitol este u n n d r e p t a r f u n d a m e n t a l . S u b i e c t e l e pot fi e x t r a s e d i n o r i c a r e f a z a istoriei r o m n e t i , d e la viteazul Decebal l a martirul Mihai Viteazul, de la furtunatioul T u d o r la inimosul Cuza... A v e m o istorie e x t r a o r d i n a r d e b o g a t n f a p t e i o a m e n i , o r i c n d a f o s t n e v o i e s-au i v i t conductorii d e v o t a i i n t e r e s e l o r p o p o r u l u i , o r i c n d a fost n e v o i e p o p o r u l a t i u t s-i d e a j e r t f a pentru

www.cimec.ro

.'Im strbunii. I n teatru, i n n d s c a m a dc fora c u v n t u l u i pe scen, istoria trebuie rnd, dimensiunea s-i pstreze, n p r i m u l Ic f r ^ c , trcbui<' s nfieze sugestiv ca racteristici p c r m a n c i i l r ale (toporului r o m n apriga sete dc libertate, l u p t a c o n t i n u pentru dreptate social i i n d e p e n d e n na(ional. Istoria, pentru a fi neleas pe sce n, trebuie s fie renviat cu mijloace ar tistice, s fie e m o i o n a n t i grandioas prin a d e v r u r i l e ce emite. C c momente dramatizate '.' istorice Ic-ni dori

Ai cmumcral unor stiluri diferite.

piese

aparinind

N u stilul intereseaz, ci realizarea a r tistic i fora m e s a j u l u i . R e p e r t o r i u l n a i o nal se constituie! din piese gritoare pentru felul romnesc de a g n d i politic, social, c u l tural. Diversitatea stilurilor nu poate dect s bucure. Stabilii, v piesa patriotic i rog. relaia dintre p u b l i c u l tinr.

Pot fi scrise piese inspirate din toat istoria R o m n i e i , indiferent de timp. Se pol imagina scene din viaa lui R u r c b i s l a . cel d h i t i rege unificator al p o p u l a i i l o r s t r b u n e <le pe meleagurile noastre, sau d i n viaa lui Decebal, d u p cum se pot reprezenta epi soade a v n d ca eroi pe M i r c c a cel Ht r i n , \ Iad epe, loan de H u n e d o a r a . S fie aduse ,pe scen marile rscoale de Ia Bob l n a , a lui Doja, a lui J [oria, Cloca i (Irian. V o m srbtori centenarul Indepen denei... Permitei-mi s doresc, m p r e u n cu d u m n e a v o a s t r , o pies care s nale i n i m i l e p r e c u m , in epoc, piesa lui Grigoro V c n l u r a , ( l u i r a n i i . . . Desigur. A m a i dori, apoi, o d r a m 0 e r o i s m u l u i de la Mr.rli. Tot de interes naional ar fi lucrri inspirate din marile micri greviste din perioada .19291933, lucrri mai numeroase i mai bogate n semnificaie, inspirate din Insurecia de la 23 August. Iar din c o n t r i b u i a armatei noastre ia zdrobirea liit.lerismului, a d o r i nfiate pe scen cel p u i n d o u rnomriente u n u l , i n s p i r a t din dezrobirea A r d e a l u l u i , altul, d i n participarea noastr la luptele pentru eliberare din T a t r a . Este impresionant catalogul a cestor sugestii. ntr-adevr, practic, nu exist in istoria noastr seciune care s i u i stea i n faa c o n t e m p o r a n e i t i i cu o ncrctur ideatic dc mare elocven. Consider c teatralul i revine un rol foarte i m p o r t a n t in educaia patriotic, mai ales a tinerelor generaii. Politica p a r t i d u l u i nostru, identificat cu cele m a i nobile aspi raii ale n a i u n i i , acord o decisiv impor tan educaiei patriotice. T e a t r u l are resurse uriae pentru a r s p u n d e aicesfeui deziderat. R o a d e l e snt deja n s e m n a t e . A p r e c i e z deo sebit pe A l . V o i t i n cu P r o c e s u l H o r i a , pe Mihnea GheoTghiu eu Zodia Taurului i C a p u l , pe P a u l Angliei c u V i t e a z u l i Sptm n a p a t i m i l o r . A v r e a s r e v d DcspotV o d de A l e c s a n d r i , ntr-o regie de calitate. Cred m u l t n aceast pies.

S n t fericit cnd tineretul aplaud o pies patriotic, cnd linitea lui respectuoas dovedete interes pentru text i actori. S u fletul t n r v i b r e a z la e r o i s m , la iubire de ar, i depinde n u m a i dc d r a m a t u r g i , ac tori i regizori ca i m p r e s i a s fie puternic i s se t r a n s m i t din om n o m . Snt foarte ncreztor n i n f l u e n a pe care teatrul romnesc o va a v e a i de aici n a i n t e n formarea contiinei c i v i c e .

ION C I O C A N
linotipist

Actele muncii noostre in de istorie"


Ca tural. Mergei des la teatru ? om interesat de viaa cul

orice

Ctre c c spectacole v atenia ?

ndreptai

www.cimec.ro

Ctre piesa r o m n e a s c , f i i n d c trateaz s u b i e c t e f o a r t e f a m i l i a r e anie ; a u u n ade v r care m pasioneaz. V referii dramaturgie ? la ntreaga noastr

Ai

observat

cum

reacioneaz

tinerii

d i n generaia

d v . l a piesa

istoric ? Totdeauna, piesa istoric atrage prin precizia c o m u n i c r i i unor mari idei. Tinerii iau contact pe o cale artistic, sensibil, cu lucrurile tiute d i n m a n u a l e . I n f l u e n a istoriei este m a i d i r e c t , p o i t r i . m p r e u n c u a c t o r u l , a n u m i t e m o m e n t e p l i n e de n v m i n t e . N o i , t i n e r i i , t r e b u i e s c u n o a t e m n t r e g u l trecut d c glorie a l p o p o r u l u i n o s t r u , dintr-o datorie de ceteni i a p o i p e n t r u c a faptele noastre demne d c prestigiul ctigat s fie m e r e u de R o m n i a , prin jertfa attor eroi p o p u l a r i , n n u m e l e c e l o r m a i s f i n t e i d e a l u r i .

Sigur. M gndesc, n p r i m u l r n d , l a Alecsandri, Caragiale, Delavrancea, Davila, clasicii notri. A i e n u m e r a t trei autori d c piese istorice. Vrei s discutm despre aceast specie a s c r i s u l u i p e n t r u scen ? T e a t r u l istorie... I n p r i m u l r n d , Apus d e s o a r e . . . R e c e n t a m v z u l la T Y s e r i a l u l M u a t i n i i , tot d u p D e l a v r a n c e a . M i - a p l c u t seria inspirat de V i f o r u l . Ce v-a impresionat A p u s de soare ? la piesa

Astzi, cnd f u r i m rii istorie, c c i m p o r t a n eapl tatea pe scen ?

o nou actuali

M fascineaz n t o t d e a u n a oamenii dc neam, conductorii care ne-au dus spre i n d e p e n d e n , spre libertate, dorite m e r e u de r o m n i . Piesa istoric, n general, m i tre zete un sentiment de adine patriotism; Recent, ce maturgia istoric ai v z u t din contemporan ? dra

Zodia laurului de M i b n e a Gheorgbiu. Mi-a p l c u i f i i n d c s-a c o m u n i c a t , c a i l a clasicul D e l a v r a n c e a , faptul eroic ncrcat de mari semnificaii. buie P e n t r u astfel d e piese, c u m tre s f i e a l e i a c t o r i i p r o t a g o n i t i ?

. A c e t i p a i f e r m i s p r e s o c i e t a t e a sociul i s t m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t , p e care-i f a c e m cu loii, m u n c i n d cu entuziasmul propriu unui popor cinstit, in d e istorie. Actele m u n c i i n o a s t r e i n d e i s t o r i e . i t e a t r u l tre b u i e s le n f i e z e i n o a l i m p o r t a n a l o r , fiindc ele n e reprezint i n faa v i i t o r i m i i . De a c e e a , c r e d e u . pe l i n g u n teatru t r a d i ional, a l piesei istorice, tinerii a u nevoie de m u l t , floarle mult teatru al actualitii ; nsla, p e n t r u foarte m u l t e l u c r u r i , poate, in p r i m u l r n d , pentru f o r m a r e a u n u i i d e a l de via. E x e m p l u l unor c o m u n i t i de a z i , per s o n a j e d e t e a t r u , p o a t e fi b o l r i l o r pentru cei ce i n t r n v i a .

i relaia diional ?

cu

piesa

istoric

tra

a a

S a i b c l d u r a s u f l e t e a s c i d a r u l d e te c o n v i n g e c i s t o r i a e s t e v i e . a a c u m fcut marele actor George Calboreanu. vrea Ce s figur istoric preferat inspire u n dramaturg ? ai

S vedem, prin aceast pies, pentru ce a u l u p t a t s t r b u n i i , c e d a l o r i i s t a u m faa n o a s t r , d i n p u n c t d e v e d e r e a l e x e m p l u lui istoric. Ce \ -ai dori, ca spectator ?

V l a d T e p e . E-is v e d e a pe scen c a e x p o n e n t a l m a s e l o r . E l a fost o m u l c a r e a vzut tot. m i p l a c l a el i d e i l e naintate acea vreme, dorina l u i de a face pentru dreptate, de a scutura jugul turcesc... Ci a n i avei ?

A v r e a s v d V l a i c u - V o d c u A l . R e p u n , a c t o r p e c a r e l-am a d m i r a t n f i l m u l Cantemir. Snt sigur c-1 v a c o n t i n u a n m r e i e scenic, pentru rolurile de d o m n i t o r i patrioi, pe George Calboreanu.

D o u z e c i i p a t r u .

www.cimec.ro

lonu Niculescu

PPIPA

SILVIAN
, M

TEATRU, FILM

nfluenele reciproce ntre proz i f i l m i . n m a i m i c m s u r , n t r e t e a t r u i f i l m s n t e n u n a t e ou f r e c v e n d e a b l o n i, n g e n e r a l , s u p r a e v a l u a t e . N e g a i i l e i a f i r m a i i l e n u a u aceeai p o n d e r e , p r i m e l e s n t rzlee fa d e efortul dc u descoperi raporturi tot m a i i n t i m e n t r e p r o z a eventual dramaturgia con temporan i film. Totui, e do remarcat coexistena atitudinilor opuse. Claude-Edmonde Ivlagny a p u s c e a d i n t i i n m o d categoric era r o m a n u l u i a m e r i c a n ' " s u b s e m n u l cinematografului, a cutat influena filmului asupra u n o r m o d u r i d e scriitur diverse, l a D o s P u s s o s , u n d e e g r e u c o n t e s t a b i l , l a F a u l k n e r , H e m i n g w a y i S t e i n b e c k . C a r t e a e i *) a a p r u i n 1 9 4 8 . C u d o i a n i n a i n t e , Mimesis a l u i A u e r b a c b s c r i s i n t r e 1 9 4 2 i 1945 ddea u n rspuns opus. U l t i m u l capitol Ciorapul brun pornete de la Yirginia Woolf pentru ncercarea dificil de a schia stadiul contemporan n reprezen tarea realitii". Exist acum romane care ncearc s r e c o n s t r u i a s c u n mediu din frinturi d e fapte, c u personaje c e s e s c h i m b m e r e u s a u r e v i n d i n c n d n cnd. I n cazul d i n u r m , eti n c l i n a t s p r e s u p u i c s c r i i t o r u l a i n t e n i o n a t s r e c u r g i n r o m a n la modaliti structurale proprii ceea ce o r fi o eroare. 0 astfel de concentrare a s p a i u l u i i t i m p u l u i , p o s i b i l n f i l m , d e p i l d , xm g r u p d e o a m e n i m p r t i a i n m a i m u l t e locuri, u n m a r e ora, o a r m a t , u n rzboi, o ar, prezentate prin cteva imagini n t i m p do c t e v a s e c u n d e i a t c e e a c e c u v n t u l rostit s a u scris n u p o a t e r e a l i z a , p r i n sine nsui, niciodat. Desigur, epica dispune de mult libertate n m b i n a r e a spaiului i t i m p u l u i m u l t m a i m u l t d e c t d r a m a t u r g i a n a i n t e d e a p a r i i a f i l m u l u i , c h i a r d a c n u .se respect s e v e r e l e reguli clasice a l e u n i t i i . " ) S e m n a l n d creterea acestei liberti n r o m a nul modern, ntr-o m s u r necunoscut n alte epoci literare, A u e r b a c h c o n c h i d e , tot a t t d e c a t e g o r i c c u m a v e a s-o f o c C l a u d e - E d m o n d e Magny peste p u i n vreme, n s e n s i n v e r s : n u r i n a a p a r i i e i f i l m u l u i , r o m a n u l i-a c u n o s c u t i n s t o t o d a t , m a i c l a r ca nicicnd nainte, graniele libertii sale n spaiu i t i m p , c e i - a u f o s t i m p u s e de instrumentul s u specific, l i m b a : a a c r a p o r t u l e i n v e r s c e l u i d i n a i n t e i dramaturgia cinematografic dispune d e posibiliti m u l t m a i m a r i dect e l n structurarea temporalKpaial a s u b i e c t e l o r . " )
2 3

Redus in a n ale cuvintelor msura

la

instrumentul modern se

specific,

limba", a in

argumentarea fotogramelor realului. timp nu

eliptica.

Se

descifreaz succesiv se susine, citat, de chiar nceput Cnd uor nara decor, fi a

ea o variant n

o. o p o z i i e i la n

d i n Laocoon.

Discursivitatea Dealtfel, a ,

i o r g a n i z a r e a Opoziia textul texte pe n unor ins. n

a r fi opuse care

capacitii refer seam

de sintez micare a

filmului.

reprezentarea de Germania, de sintez

Auerbach reerirea inversat. iunii

menionase se face Chiar la fr

libertatea teritoriul suplee

i s p a i u sau n u de

romanului,

mai cu

care

se sprijin, micarea

r e a l . " *) poate de

imaginarului superioar

mimetic legate

opoziia

capacitatea

fotogramei,

imaginar realului,

verbale

arc o i

celei

fotografierea

') C l a u d e - E d m o n d e
2

M a g n y , L'ge

du roman

americain,

Seuil, 1948. 1967, p. 6 0 7 .

E r i c h A u e r b a c h , Mimesis

ftrad. I. Negoiescu), E . L . U .

> . <) I d e m , p . 6 0 8 .

www.cimec.ro

11

reclc

de

trucaj

i lui

de

filmri

combinate, snt

obligat n

sensibilizeze i, m a i de

chiar

flou-ul, o

incomplet ierarhizare influenele de luat c

r o s t i t u l i s u g e r a t u l . Obieciile ubred. este vederi, clin ns filmului Reacia n Auerbach fa Se lui, de S.U.A. de discutabile i la detalii ales, n a i o propun proza lui exagerarea impactului Era o destul de produs Dos de dei film dc ca contemporan

explicabil. trilogia gen de

nregistreaz

scriitori. inutil. la fel

Passos clar

recunoscut Camera montajul Interesant scriitur unei

Tipurile dintr-ol

capitole

Jurnalul

cinematografic capitole, se n dei mparte micare, balast,

mrturisesc regie i

de

impresii

primul la

informaii ntre la n

i t i t l u r i , scris, a

doilea.

este ns

Robbe-Grillet, atent identificri.

practic

vizualizant, simpliste mpotriva

formele Snt

perceptibil, genere

protestat

mpotriva propriu

prea

cunoscute devenite

reaciile

cineatilor

contemporani filmului.

literaturizrii"

insistena

asupra

limbajului

R
insolit decalc in apsate lare par sabile. ceptele cu nou chiar

eacia n

nsi

detecteaz, Filmul o logic tmei dc

ca

un

contor efortul Dar n

Geiger, nrudirile capitole se s elibereze pictur intr filmului In de c n

estetice axa doar

sau

stilistice. termeni, s c nu

Opor

tunitatea, acelai cadrele, este

justificarea unor sens. dup

concepte,

xinor

teoretice

i u n o r

vorbesc asocieze doar un iar mai simi istoric, con oare

face

narativ, parial

proprie. receptri tipul

naraiunea" ori (Nu

cinematografic discuie la

terminologic. de

Uzul

termenului

grafic primitive.

justificat, concepte datate

muzic celei

produsul

a s o c i e r i l e tot fapte a

convenional,

operei.) n

Stilistica

manipuleaz film, propriu

literare. Metafora, stilistic n ori

alegoria, desuete retoric

simbolul caut,

se refer, n modul

plastic,

c u p u i n e excepii Demersul i amputri discuia reprezint cu i n se care al termenii cazul

arta contemporan. justificat, ; refuz Este din filmul mai comun snt Ct

snt categorii de Nu se pot

indispen contesta teatrului anecdotic un deci, a raio cnd unor unor s se opo o le a filmat, i,

manipula confuzia citat un

cinematografiei

identificrile. de notat c

fr

partizane despre un

nrudirile. T o c m a i din reciproce. i a ntmpinat cineast Dei i i i nu-i au filmul pitoresc un uitat

aceste n r u d i r i istoria pune prea

se nate E n

slpncte filmul entuziasmul dac

influenele moment Nici Pagnol

identificarea ca de pe

filmului. sperane diferite relaia trece la 1

Marcel

vorbitor caracterul privete mai Se cel

auxiliar, teatrul

instrument

teatrului.

ntmpl i i care lor,

s-1 de

practice.

spectacol estetic

limitarea stimula vorbesc relaii multiple, opreasc ziie c u estetic identific najul eseului tatea separa toare se ievski cu i i namentul

timpul

reprezentaiei, cutri limbajul pot fi

teatrul

pentru

exagerri analogic viziune de

influene metaforic

reciproce.

film-epic, din planul Fr film, s n

trdeaz

direct analitic,

vulnerabilitatea constatarea de

cinematografic

naintea istoric ntre

cinematografului. identificate epic a i registrul cnd

reciproce, dar asupra teatrul. Cartea snt de lui

situate Je-a

aproximative

asemnri

filmului.

Auerbach

menionat Magny i

apropiat n

romanul ei

Claude-Edmonde a romanului E vorba i sfera

propune, la care du ntr-un

prima

parte, de

schieze pe cu n care i

comparat din

cinematografului. se refer transferul Puissances

Singularitile se aici ar creeaz, o dc

paralele" identificarea sociologic, de dc

receptrii, de

psihologia

cititorului

romane

spectatorului central. Iui pe

filme.

perso spiritul intensi i le-ar seduc comun Dostodin De a vedem

Estetica

relaiei

roman-film

devine

sintez

Caillois, citat de amndou pentru o de art,

Magny

roman. soi de

Funcia drog. n cu

evaziune, film e

finalitile hazardat,

extraartistice, c o n s u m u l _ enorm, le-ar t r a n s f o r m a avnd epice i chiar ubred eticheta tehnic , ori a pe ..roman" captaiei

apropia

romanul Dac filiaie ori la dc d o de de

Generalizarea msura n

aproximaia i a e

cunoscut.

numitorul care Ii

justific de

Dumas-tatl

pentru cnd

Dostoicvski vorba de

practic pe

enigmisticii, droguri pornete Cci

mrturisit Musil. larg de a att e consum. cnptaie c, de citat

literatura fapt,

mistere" Butor aceasta,

devine

Kafka de

greutate

Robbe-Grillet pentru epopeii este inegal Orson istoria actorul i

procurnd roman, i

epice alt

condiia de ale

particularizat vremuri, Magny rezistat a lui o in de au

fora latur tot

povestirii, ncercate cu filme acoperire pasaj scria

comun, epocii,

peste care

basmului.

comparaiei opernd inegal cu un Kane, Dar i despre o nara care tehno roman. estetice Ct

Claude-Edmonde de

tocmai pe

povestirea. care le

Este

remarcat Sartre din a

timpului, Welles :

capitolul

formelor despre Kane in a the

epicizare" cu o

filmului

descifreaz. cadre stilistice ales

subtil Sartre.

racursturile fixat Lake, dal

anumite funciei mai

Ceteanul imperfectului. inovaii

generalizeaz

tehnic Cea mai

similar cunoscut Robert

Cet\eanul stilistice filmul iune nu la Lady

filmului,

pentru

specific cinematografice. regizat prima la persoan obiect n

este p r o f u n z i m e a Montffomery, fiind din i vzute de

cmpului. un

care a

ncercat

(personajele laturile n romanul

evenimentele

povestitor spre i

apare niciodat), acesta a r m a s u n Mai snt discutate Tehnica celelalte capitole

e x p e r i m e n t b i z a r i u i t a t . propriu-zis ale primei american, estetice pri elipsa restrngndu-se volumul decupajul lui n Claude-Edmonde film

logie

Magny :

obiectiv

12

www.cimec.ro

Observaiile, ns se pe justific la

luate pe

parte, prin

snt

ptrunztoare n profund unui

i de

se care cu

susin. a am

Argumentarea procedeelor E a are

construit rezultat de filmului, Aceste de Al n

acelai

fond deplin

analogic : Transpunerea nrudirea a scriitorului puin n

literatur arsenal mult Balzac,

cinematografice... drept extrem

vorbit. nou de

punerea dei mai

dispoziia i fi fi mai

ntreg folosite ctre o

mijloace sau pn

eficace dintre procedee narare, Faptele doilea roman a pot oare vor grup

oare, dealtfel, unele grupate descrise jurul din

fuseser a dou de

nainte de Stendhal mpins una

inventarea privete la

timid

sistematic, de obiectiv, afar, de


5

naturaliti.

inovaii

principale : nici crui

modul

devine comport

absolut doar

obiectivitate comentariu, tehnice, principiu a

behaviorism... psihologic. extinderea a

fr plan,

interpretare posibile prin descoperire

inovaii

mai

specific

devenite

principiului

schimbrilor

transformat

cinematograful

i a f c u t d i n

el o a r t . " )

e s c o p e r i r e a o b i e c t i v i t i i n l i t e r a t u r p o a l e fi c u g r e u d a t a t . D a r F l a u b e r t ne trimite spre era precinematografic. Dac e implicat i viziunea din afar", refuzul p i a n u l u i interior, raportul cu psihologia behaviorist a lui W a t s o n , dealtfel d e v e n i t l o c c o m u n , e m a i c o n v i n g t o r . C a i n c a z u l i n f l u e n e i f i l m u l u i a s u p r a r o m a n u l u i , relaia d i r e c t dintre b e h a v i o r i s m u l p s i h o l o g i c i e p i c e g r e u de s u s i n u t f r u n mediu intermediar de comunicare, indiferent cum l d e n u m i m , m a i v a g ori cu aparene de rigoare atmosfer cultural ori structur cultural. Este puin probabil c Erskine C a h h v e l l o r i H e m i n g w a y s se fi i n s p i r a t d i r e c t d i n p s i h o l o g i a l u i W a t s o n . I a r m e n i n e r e a la nregistrarea c o m p o r t a m e n t e l o r se situeaz l a a n t i p o z i i esteticii l u i F a u l k n e r , i n t e g r a l de Claude-Edinonde Magny n era romanului american" i n constelaia filmului.

I n c e r t i t u d i n e a disocierii i n f l u e n e i de a n a l o g i e s e regsete n z o n a , l a p r i m a v e d e r e m a i b i n e d e l i m i t a t , a p r o c e d e e l o r t e h n i c e . E l i p s a n u n s e n s u l ei strvechi, de f i g u r retorico-gramatical, ci c a u n m o d de a organiza naraiunea, ca omisiune a u n o r verigi i a u n e i p e r i o a d e d e l i m p e dalat n film, strveche n literatur. C h a p l i n a reven d i c a t m e r i t u l d c a fi f c u t p r i m u l - n Opinia publica un salt de civa ani n naraiune. 0 istorie a artei de a ntrerupe povestirea pentru a p o t e n a u n segment ori pentru efecte d e contrast ntre t i m p u l a s t r o n o m i c i t i m p u l u m a n ar presupune largi p a r a n t e z e i m u l t e s e m n e d e n t r e b a r e . S - a r s i t u a , n s , n n t r e g i m e i n e r a p r e c i n e m a t o grafic. S n u mai revenim la spaiul alb" din Educaia sentimental. Cu un secol naintea lui Flaubert, ntlnim elipsa teoretizat de Fielding. Stendhal ofer exemple m e m o r a b i l e , fie de c o m p r i m a r e a e v e n i m e n t e l o r , e x p e d i a t e ntr-o f r a z i i n t e n i o n a t d r a matizate e x e c u i a l u i J u l i e n . m o a r t e a l u i F a b r i c e , fie d c e l i m i n a r e a u n e i n t r e g i perioade : Fabrice d u p Waterloo. D e c u p a j u l este, pentru C l a u d e - E d m o n d e M a g n y , a d o u a z o n principal de inter f e r e n e . A r g u m e n t a r e a a r e s t r l u c i r e i s e s t r d u i e t e s p e a s c p e u n t e r e n m a i s o l i d . Funcioneaz, totui, nelegerea binar, e construit o opoziie ntre r o m a n u l centrat a s u p r a i n u i i n d i v i d " i c e l c e n z u i e t e n p r i m u l r n d s semnifice". A l doilea tip de r o m a n o n e v o i t s r e c u r g l a s u c c e s i u n e a p l a n u r i l o r c a l a s i n g u r u l a r t i f i c i u t e h n i c c a r e ii n g d u i e , pe d e o p a r t e , s o b i n c o m p l e x i t a t e a d o r i t n c a d r u l u n e i p o v e s t i r i c o n t i n u e , p e d e a l t p a r t e , p s t r n d o o b i e c t i v i t a t e a s e m n t o a r e c u c e a a c i n e m a t o g r a f u l u i , s transforme n d e a j u n s scenele nfiate pentru a le a d a p t a l a elul u r m r i t i a le face s e x p r i m e s e n s u l p r o f u n d 1 o p e r e i " ) . E p i c a d e a c e s t l i p a r p a r t i c i p a , a s t f e l , l a . . e s e n a d u b l " a f i l m u l u i : o b i e c t i v i t a t e a m p i n s p n l a a m b i i a hiperrealitii devine libertate de interpretare, datorit m a i ales m o b i l i t i i c a m e r e i de l u a t v e d e r i , c a r e e o contra pondere a metodei hiperobiective. R o m a n u l c o n t e m p o r a n tinde d i n ce n ce m a i m u l t l a aceeai duplicitate a e s e n e i " ) .
6 7

esizarea

jocului

ntre

transcriere

libertatea

interpretativ

este

estetic

fertil.

Dar

d e c u p a j u l " aplicat epicii e u n concept echivoc, iar opoziia ntre r o m a n u l unei i n d i v i d u a l i t i i c e l a l s e m n i f i c a i e i f o r e a z f a p t e l e d e l i t e r a t u r . E p i c a d e c u p a t n s e a m n n p r i m u l r n d m u l t i p l i c a r e a punctelor de vedere. Situaia c s i m i l a r c u aceea a elipsei. Multiplicarea u n g h i u r i l o r se a c c e n t u e a z n era cinematografic i influena direct a f i l m u l u i a s u p r a u n u i m o d n a r a t i v poate fi destul d e des identificat. 0 indic a n a l i z a d e t e x t , o c o n f i r m n s e m n r i i m r t u r i s i r i s c r i i t o r i c e t i . P e n t r u Les faux monnayeurs s n t c o n v i n g t o a r e d a t e l e d i n Journal des Faux monnayeurs pe care le desprinde

) )>

Claude-Edmonde
7

M a g n y , op. cit., p. 49. M a g n y , op. cit., p. 84.

Claude-Edmonde

www.cimec.ro

13

M a g n y . D a r nelegerea b i n a r s i m p l i f i c . i a c i n t l n i m capitole de istorie literar care situeaz multiplicarea u n g h i u r i l o r narative n e r a precinematografic, nainte d e ipotetica trecere d e l a r o m a n u l u n e i i n d i v i d u a b t i " l a cel al semnificaiei''. O p o z i i a e i n f i r m a t d e c e a m a i m a r e p a r t e a l i t e r a t u r i i e p i s t o l a r e d i n s e c o l u l a l X V I 11-lea. obiect Cnd decupajul, aplicat la perceput iu ansamblu sau epic, se refer l a a p r o p i e r e a sau n d e p r t a r e a de un in detaliu, vagul se accentueaz. Flexibilitatea aparine

e p i c i i i o r i c i n e s-ar p u t e a a m u z a s descopere n texte strvechi travelling-uri, pano r a m i c e , o a i g r o p l a n u r i . 0 p u t e m face p e n t r u Odiseea, r e l u n d din aceast perspectiv cile u n f r a g m e n t , c u m este furirea s c u t u l u i l u i A c h i l e . P u t e m p r a c t i c a exerciiul pentru texte m a i p u i n cunoscute, lipsite c h i a r d c o direct finalitate literar. I a t u n fragment disitr-o s c r i s o a r e a l u i B e n j a m i n C o n s t a n t ctre D o a m n a de C h n r r i e r e : M - a m d u s ieri, n serviciu c o m a n d a t (d'office). l a u n bal, u n d e m-am plictisit n d e a j u n s . P a r t i c i p a toat c u r t e a , a t r e b u i t s m e r g i c u . V r e m e d e a s e o r e u c i g t o a r e , m b r c a t c u u n domino, c u o m a s c p e f a i c u o p l r i e n o s t i m , c u c o a r d , p e c a p , m - a m a e z a t , m - a m n t i n s , p l i m b a t . V o u s n e t a n z e p a s , m o n s i c u r le b a r o n ? Nu, doamn. m-am nclzit, m-am Dcr Herr Kammerjunker tanzen nicht ? Nein, Eure Excellenz. Altea voastr s e r e n i s s i m a d a n s a t m u l t . A l t e e i v o a s t r e s e r e n i s s i m e i p l a c e m u l t d a n s u l . " ) Putem vorbi metaforic de calitatea cinematografic a textului lui Constant, putem recunoate travelling-ul i, c u o a r e c a r e b u n v o i n , d e s c o p e r i c h i a r v o c e a off". D a r n i c i a i c i analo giile n u clarific p r e a m u l t .
8

D e acelai tip snt analogiile stilistice care funcioneaz In a m b e l e sensuri, dinspre epic spre film, de la film l a epic. P e n t r u u n critic italian, travelling-ul e e c h i v a l e n t u l naraiunii la imperfect, panoramicul e x p r i m n d viitorul. Se pot da destule exemple in care travelling-ul n u traduce continuitatea unei aciuni o r i stri, c i tensiunea ori imobili tatea. P e de alt parte, n a r a i u n e a l a prezent considerat ca specific f i l m u l u i este clasat drept o form de influen cinematografic asupra epicii con tempo rane, ond textul se m e n i n e c u insisten la aceast modalitate. A p r o x i m a i a e aici d u b l . E con f u n d a t capacitatea do a sensibiliza a f i l m u l u i c u m e n i n e r e a l a prezent. R a p o r t a r e a expli cit l a trecut n atitea f r a g m e n t e de film nu mai cere e x e m p l i f i c r i . Iar naraiuncu instalat n prezent poate fi ilustrat n p r i m u l r n d c u H o m e r .

a i justificat, a c i u n e a f i l m u l u i a s u p r a p r o z e i a fost c u t a t n o p e r a i a esenial a m o n t a j u l u i . R o m a n e l e construite ir.ai programatic n m o d cinematografic practic aproape agresiv procedeul. L a Dos Passos, alternarea capitolelor i 'confruntarea f r a g m e n t e l o r n u n t r u l u n u i t i p d e c a p i t o l a s t f e l . n Newsreel u r m r e s c efecte evi dente d c m o n t a j , aa cum ie-a c a r a c t e r i z a t E i s e n s t e i n : d o u fragmente alturate se unesc, dind o reprezentare n o u " ' ) .
1

Procedeele montajului pot fi r e c u n o s c u t e i c m a i m u l t doat o aproximare a n a l o g i c l a t e x t e c o n t e m p o r a n e f o a r t e d i f e r i t e , l a S a r t r e , d a r i l a C a l v i n o , l a T h o m a s M a n i i , B o r g c s s a u M a r q u e z . D a r t e x t u l l u i E i s e n s t e i n . Montaj 1938 text c u scopuri didactice, posednd o a n v e r g u r asociativ cu m u l t deasupra u n o r atari rosturi por n e t e d e l a u n f r a g m e n t d i n Bel-Ami : Imbinndu-se n perceperea noastr, aceste dou sprezece lovituri, repetate d e d i f e r i t e o r o l o g i i , s-au s u d a t n t r - o r e p r e z e n t a r e g e n e r a l a m i e z u l u i n o p i i . Diferitele reprezentri individuale s-au sudat nlr-o imagine. A c e a s t a s-a realizat printr-un procedeu de strict m o n t a j " ) .
1 0

Epica contemporan montat are u n d e m e r s c a r a c t e r i s t i c i r e f e r i n e l e cinemato grafice snt m a i uor detectabile. F r reluri ostentative de procedee, epica precinemato grafic cunoate forme multiple, mai convingtoare chiar dect textul din Bel-Ami : m o n t a r e a scrisorilor i u p r o z a epistolar a lui L a e l o s ori M e r i m e c , a l t e r n r i l e din Kater Murr al l u i H o f f m a n n . F a p t e l e e n u m e r a t e n u v o r s n e g e i n f l u e n a f f l m u l u i a s u p r a p r o z e i m o d e r n e . Pun in g a r d m p o t r i v a u n e i relaii simplificate. Reco<moscibil n texte c a r e revendic, pro g r a m a t i c , lecia c i n e m a t o g r a f u l u i , i n f l u e n a se topete ntr-o s t r u c t u r g e n e r a l a prozei contemporane, n u se poate reduce la cteva procedee : elips, m o n t a j , cadratur. Incon testabil, r e l a i a d i n t r e e p i c i f i l m e, n s e n s u l a c t u a l , d o a r o l a t u r d i n t r - u n meta bolism complex.

) Apud

Sainte-Beuve,

Portraits Articole

litteraires alese

III, (Cartea

Garnier Rus,

1864, 1958).

p.

2233. I. Suchianu i

) E. M. Eisenstein, G h . Ciocler, p. 188.


9 1 0

trad.

I b i d . , p.

199.

14

www.cimec.ro

l
insul e prezent, elegant, proaspt, zlmbitor, curteni tor, atent cu toat lumea, nainte de ridicarea cortinei, In pmize i mai ales la sfrit, cind se apropie tie el de cine i, cu surisul acela blnd, optete, sint cu Sko difa, tiu c stai departe, eu, mi-e n drum, v-a duce nu-i o problem, chestie de minute, dar tiu c mine avei o zi dat naibii, ca toate dealtfel, la rspunde rile dumneavoastr ! Dac nu e premier, insul e prezent la Berlin, la Cma, la Ambasador n braserie, m rog, cam pe unde-i beau cafeaua oamenii. mparte din u cteva saluturi n di recii vagi, pe urm te ghi cete i se apropie, tot nu mai un zmbei. Eram n tre cere, zice el, i-am promis diminea lui Sergiu c m vd cu el, dei nu cred s de la posl-sincron mai apar, l-am lsat la Privighetori, o fi pulbere, cum e el fr msur... nu stau dect o clip, ct iau un pepsi, ni mic altceva, c mine am imprimare, v-am vzut alalt ieri la premier, nu m-ai observat c nu erai singur, nu tiam c doamna e ple cat, nu prea v-a plcut, m rog, o s citim, o s ci tim, fug, v las pachetul, c eu mai am, tot Kent, ce s fac, nravul meu ! i fuge. Dincolo ! A, face, v tiam la Paris, chiar m miram c nu v-am vzut alaltieri la premier, nimic, nu stau n-ai pierdut dect o clip, cit beau un pepsi, c snt cu maina, vin de la Berlin, erau i nea Titi i ucu, i-am lsat acolo, nu pot ine pasul cu ei, i pe urm mine am un post-sincron, ce-i de plat, fac eu cinste, v rog, am luat banii pe film, nu m jignii, v pup, am fugit... i fuge, dincolo, fuge mereu, buruiana ! i scap ne smuls !

V I R G I L MUNTE A NU

Biat bun
Insul, umbl printre noi sub mai multe nfiri. Cel mai des se arat aa : fru muel i zvelt ine la siluet, fapt pentru care i orice tentaie ctre reprim exces ngrijit, dac nu chiar elegant, cu unghiile ntotdeauna lcuite, cu prul ondulat. CU un ghiul pe ar ttorul dreptei, vag parfu mat. Biat bine, insul e ac tor de vreo douzeci de ani, timp n care n-a fcut marc lucru, mai bine spus, n-a fcut nimic. i pentru c pe scen nu prea are treab, i-a conceput i cizelat cu migal personajul pe carc-l joac n via, cu nfiarea mai sus artat i cu nra vuri greu de ghicii ndrtul manierelor impecabile. Insul i-a propus un ideal (ideal, sta e cuvntul pe care-l folosete cel mai des) care, n timp, s-a modificat mereu, dar n substan a acelai. Nu vreau rmas mare lucru, zicea el, un colior al meu n Bucureti, nu zic la Naional, m cu nosc, ce naiba, dar, acolo, un Municipal, un Nottara", adic de ce alii da i eu nu ? ce mare lucru vreau ? i-a mplinit idealul. pe urm a rvnit la o csu, pe urin a vrut o mainu, pe urm... Pe urm a descoperit acrul acela dc om resemnat, carc-i accept destinul, mulumiridu-sc cu puin. Cnd i vd pe alii cum se zbat pentru un rol, zice el, cit sufer dac nu joac Hamlet, sau mai tiu ce, mi se face aa, un fel de mil. Eu, zice, m mulumesc cu ce mi se cuvine, snt fericit s trec o dat pe sptmn prin scen, s-i simt mirosul, nu vrecui mai mult, jur pe ce am mai sfint. tie el de ce jur. Are allea alte treburi ! Ziua i-o ncepe la opt fi.r. in hol la radio. Primul, de fiecare dat, acolo, i nlirnpin pe regizori : s ne trii, maestre, artai absolut ncinttor, ce-i drept cam obosit, n-ai ce face, la greu tot dumneavoastr, asta-i si tuaia ; s-or gsi i pentru mine dou vorbe ? atcjit, sint aici. De regul, se g sesc i pentru el vreo dou vorbe. Dou vorbe ici, dou vorbe colo, se adun. Pe la vreo zece jumtate apare hi televiziune. Are aerul unui om grbit, niel obosit, dar gala s-o ia de la capt. Vin de la radio, zice, am avut nite imprimri, trag dc mine toi, e o brambureal acolo, m rog, treaba lor, n ce m privete m-am sturat, snt al vostru ! Ce bine c v ntlnesc, ma estre, v-am luat Aspro, le am n main, vi le dau ilup emisie, v atept, poate-mi dai i mie un brnci n cadru... Ctre prinz staioneaz ca din ntmplare la Grdina Icoanei. Ling autobuzul pentru Buftea e vreun regizor care ateapt ora plecrii ? Ce bucurie, sare insul, i ce potriveal, v reped eu, snt cu Skodifa, oricum voiam s trag o rait pn acolo, m-au gsit la televiziune, e vorba de nite probe, nu tiu dac c ceva serios, dar am promis, aa c poftii ; avei postsincron, nu-i aa ? murmur i eu ceva ? Ce asta, Pe dac zi, doamne, zi de zi ! urm, are loc vine vreo ce zi ! i

seara. i premier,

www.cimec.ro

15

ANCHETA

REVISTEI

TEATRUL N JUDEUL DUMNEAVOASTR


n acest numr: Prolog de reporter
Iniiind itinerarii intitulate, ad-hoc, teatrul n ju delui dumneavoastr", desigur c nu ne-am propus s ccncurm demersurile unui sociolog al culturii. Apelnd care uit de sta la arsenalul obinuit al reporterului, tistic n favoarea unei exclamaii lirice, dar tot att de fidel faptei, prin interviu, not i chiar informaie necomentat, intenia noastr este s relevm i s sltmulm i pe aceast cale largul proces de consolidare a artei teatrului, profesionist sau de amatori, fenomen care este azi o realitate in toate judeele rii. Am nceput cu judelui Ialomia, pentru c, paradoxal dei nu are. inc, un teatru profesionist, lumea teatrului se afl aici la ea acas; in satele i n oraele acestui linul inconfundabil se nasc nc o dat, din dragostea pentru frumos, replicile unor Caragiale sau Victor Ion Popa, actorul descoper cu uimire. n spectatorul ialomiean. nc timid, o real ..capacitate de rezonant". Ceea cc se ntmpl rezultat firesc al politicii azi In judeul culturale a Ialomia partidului. este un

Cinci interviuri i un portret de


Paul Tutungiu

GHEORGHE

GLODEANU

secretar al Comitetului judeean al P C R-

DRUMUL ARTEI C T R E INIMILE S P E C T A T O R I L O R

D e la o v r e m e ncoace, stimate t o v a r e secretar, judelui I a l o m i a este d i n ce n c e m a i p r e z e n t n a g e n d e l e c u l t u r a l e a l e z i a r e l o r i revistelor c e n trale. F a p t u l este e x p l i c a b i l , c r e d e m , printr-o tentativ dc omogenizare a eforturilor n vederea materializrii fructuoase a directivelor Congresului al Xl-lea al P.C.R., din dorina oamenilor m u n c i i nii de a d a a m p l o a r e m i c r i i p o l i t i c o - e d u c a t i v e i c u l t u r a l e n a ceast parte a C m p i e i r o m n e . Ce loc acordai teatrului, n c a d r u l complexu lui de m a n i f e s t r i artistice judeene ? Ne surprinde plcut aprecierea dv. Nu m a i c prerea noastr este alta. E s t e a d e v

r a t , n e - a i v i z i t a t n a c e s t a n o t i m p do i a r n cnd, d u p d a t i n , i o l o m i c n i i , n cea mai mare parte agricultori, au mai mult timp pentru c e e a c e , n v r e m u r i l e b t r n i l o r , se n u m e a u eztori. Ai participat, n decembrie, la I a r n a i a l o m i e a n , f e s t i v a l s p e c i f i c , c a r e a i i n t r a t n t r a d i i a j u d e u l u i . I n primvara a n u l u i t r e c u t ne-ai v i z i t a t , d e a s e m e n e a , c u ocazia Centenarului presei ialomiene. Ai aflat i a t u n c i m a i m u l t e d e s p r e c e e a c e d o r i m s r e a l i z m p e acest m e l e a g , n v e d e r e a creterii bunstrii spirituale a oamenilor muncii. N u s n t e m a l t u r i de p l c u t a d v . opinie, p e n t r u c n u s o c o t i m m u l u m i t o r m o d u l n c a r e r e u i m s n e i m p u n e m , p r i n a c t i v i t a t e a pe c a r e o d e s f u r m , n l e g t u r c u subiectul n discuie. Poate aceasta este u n a dintre

16

www.cimec.ro

cauzele p o n l r u care teatrului, alturi de cele l a l t e f o r m e a l e m u n c i i c u l t u r a l - a r t i s t i c e , i a c o r d m o a t e n i e d e o s e b i t . t i i , d e s i g u r , c populai* Ialomia are cel m a i vechi teatru din ar...

ntr-adevr, vei srbtori n t o a m n .'10 d c a n i Ic e x i s t e n a T e a trului popular din Clrai, al crui s u f l e t a fost i e s t e n c n u l d c c u l tur Aurel Eleflercscu...

Se poate r e m a r c a , aadar, existena unei tradiii bune. Activitatea Teatrului popular d i n C l r a i e s t e c u n o s c u t i p e s t e hotare, f u Btele i o r a e l e lin j u d e , n c e l e l a l t e localiti din ar, actorii amatori clreni uu prezentat piese d i n dramaturgia rom n e a s c i u n i v e r s a l : A l e c s a n d r i , C a r a g i a l e , G o l d o n i , M o l ic*re, G n g o l , C e h o v . L u c i a D e i n e Irius, A u r e l Maranga. Titus Po|M)\'ici, Dan T r C h i l , V i r g i l S t o e n e s e u , G h e o r g h e V l a d .a. C u c o m e d i a lui A l . K i r i e s c u , G a i e l e , la pri m a ediie a F e s t i v a l u l u i n a i o n a l de teatru dc amatori I. L. Caragialc", clrenii au obi nut premiul 1 i t i t l u l d e l a u r e a t . A u r m a t u n p r e m i u I I . n 1 9 0 0 , c n d A u r e l E l c f t c r e s c u p r i m e t e i p r e m i u l p e n t r u r e g i e l a s p e c t a c o lul Ni la d e S a l n s k i ; a p o i p r e m i u l I I I , n 1962, m e n i u n e . n 1965... S e e s t i m e a z c p n a c u m T e a t r u l p o p u l a r din Clrai a pre zentat p e s t e 1 7 0 0 d e s p e c t a c o l * ' , c e e a ce n seamn ceva. Dar. in j u d e , o importan distinct o a c o r d m spectacolelor realizate cu Tore p r o p r i i , l a c m i n e l e c u l t u r a l e i l a 'elel a l t e c a s e d e c u l t u r . C a s v r s p u n d l a n trebare, a c o r d m teatrului u n loc i m p o r t a n t , socolindu-l ceea ce este : o i m p o r t a n t e x p r e sie artistic a c i v i s m u l u i , o t r i b u n a eticii i i d e o l o g i e i p r o g r e s i s t e , u m a n i s t e .

Educarea publicului p r i n teatru este de a s e m e n e a u n d e z i d e r a t al soci etii socialiste multilateral dezvoltate. Cum apreciai eforturile activitilor c u l t u r a l i i a l o m i c u i in aceast direcie ?

j u d e u l u i I a l o m i a . F i e c a r e spectacol n o u tre b u i e s d e v i n , n f e l u l l u i , u n d r u m a l a r tei c t r e i n i m i l e s p e c t a t o r i l o r , d a r , n a c e l a i t i m p , s c r e e z e m o m e n t e i n t i m e d e d e z b a t e r i e t i c e i i d e o l o g i c e n c o n t i i n a p u b l i c u l u i . Nendoios, succesul teatrelor populare din I a l o m i a arc la b a z un repertoriu bine ales. D a r a c e s t s u c c e s se d a t o r e a z n p r i m u l r n d i n i m o i l o r notri artiti amatori, o a m e n i care s-au d o v e d i t n s t a r e , l i n i u b i r e p e n t r u t e a t r u , s-i d e d i c e s c e n e i n t r e g t i m p u l liber, r e n u n n d le m u l t e o r i l a c e e a c e , n mod n g u s t , se n e l e g e p r i n v i a p e r s o n a l . De popu asemenea, prezena teatrelor noastre l a r e e s t e m e r i t o r i e i d a t o r i t c o n l u c r r i i s t r i n se c u p r a c t i c i e n i a i t e a t r u l u i de ndelung experien, p r e c u m M i r c e a A v r a m , C l i n Flolian, X i c u Simion, K d u a r d C o v a l i , cunoscui i c a o a m e n i de o real probitate sufle teasc ; e i c o n s t i t u i e l i a n t u l i n t i m , c a r e g a r a n teaz c o e z i u n e a f o r m a i i l o r noastre de teatru. S p e c t a c o l e l e r e a l i z a t e de aceti r e g i z o r i , pre c u m i d e z b a t e r i l e pe t e m e le t e a t r u orga n i z a t e d e e i i n d i v e r s e c o l e c t i v e le o a m e n i ai m u n c i i d i n j u d e la casele de c u l t u r i l a c m i n e l e c u l t u r a l e a u c o n t r i b u i t s u b stanial la f o r m a r e a u n u i p u b l i c ; le t e a t r u s i n c e r , r e p r e z e n t n d toate vrstele. l)a n n t r e b a r e a dv., n ceea ce privete ..activitii c u l t u r a l i " , ai a v u t n v e d e r e i a c t o r i i a m a t o r i , a v r e a s s u b l i n i e z n c o d a l c ei n t r - a d e v r d e p u n e f o r t u r i , n n elesul d e p l i n al c u v n t u l u i , m u n c a l o r ducnd implicit la e d u c a r e a o a m e n i l o r muncii n s p i r i t u l dragostei f a le a r t a teatrului. A m reluat i d e e a p e n t r u c, n ceea cc p r i vete e f o r t u r i l e a c t i v i t i l o r c u l t u r a l i s a l a r i a i , n u v d c u m a r fi de r o d n i c e l a u n i i c a r e doar vorbesc despre teatru, foiul mai mult . t e a t r u " , la f i g u r a t , d e c t o m u n c 'oncret. L e g a l de e m u l a i a c u l t u r a l , a v r e a s a m i n t e s c necesitatea de a v a l o r i f i c a n c o n t i n u a r e lot ceea ce t r a d i i i l e a c e s t u i m e l e a g au pstrat : d i v e r s e f o r m e de teatru folcloric, folclor poetic, d a t i n i ele. A d r e s m , pe aceast cale, nc o dat, o invitaie tuturor forurilor c e n t r a l e d e s p e c i a l i t a t e , p e n t r u a ne a j u t a m a i m u l t n c u n o a t e r e a i v a l o r i f i c a r e a l o r . i i

D a t o r i a de a m u n c i , de a m a t e r i a l i z a o idee v a l o r o a s , c h i a r n u m a i n p l a n u l de care v i n t e r e s a i , n u p o a t e fi s i m i t < * u n e f o r t . \i D e s i g u r c ai s u b l i n i a t s e n s u l c o n s t r u c t i v al c u v n t u l u i , a l s t r d a n i e i i t e n a c i t i i . P r a c t i c , a c e s t e f o r t a Ins l a n f i i n a r e a T e a t r u l u i p o p u lar al Casei de c u l t u r din S l o b o z i a , unul d i n t r e ele m a i noi d i n ar. I n ceea ce p r i vete e d u c a r e a p u b l i c u l u i p r i n t e a t r u , s i g u r c ne i n t e r e s m n d e a p r o a p e d e repertoriu. Cum tii, repertoriile t u t u r o r f o r m a i i l o r de teatru snt d e f i n i t i v a t e la n c e p u t u l fiecrei stagiuni, icinndu-se acele lucrri care corespund ct mai deplin, prin valoare artistic i prin mesaj, intereselor legitime ale spectatorilor p o t e n i a l i . A l e g e r e a r e p e r t o r i u l u i este u n act i m p o r t a n t ; e l r e p r e z i n t o f e r t a c u l t u r a l ce t r e b u i e s i n s e a m a d e o a m e n i i i r e a l i t i l e

t i m c v-ai o c u p a t p e r s o n a l d c debutul unui tnr dramaturg ialomi e a n : e s t e v o r b a le p r o f e s o r u l d e l i t e ratur romn crban Cod r i n . care, ntre alte l u c r r i de teatru, a scris u n a inspirat de construirea p o d u l u i peste D u n r e , le l a V a d u l O i i . G r e i m d a c i n t u i m i n a c e s t c a z ( p i e s a l u i C o ji r i n v a f i j u c a t l a T e a t r u l popular d i n S l o b o z i a , d a r i l a m a i m u l t e t e a tre p r o f e s i o n i s t e d i n ar) o preocu p a r e a d v . i a c o l e c t i v u l u i pe care-l c o n d u c e i , de a cren o bogat p e p i n i e r lc a u t o r i n j u d e u l I a l o m i a ? E s l e , d u p prerea n o a s t r , Ireplul ce l o r c a r e t r i e s c i m u n c e s c a c u m , n a c e s t e l o c u r i , s se b u c u r e d e t o a t a t e n i a . L e sti-

www.cimec.ro

17

mulm l a i c u l u i cu mijloace locale, binene les, d a r s i c u s p r i j i n u l u n o r r e v i s t e c e n t r a l e , ntre care, n p r i m u l rnd. v o m m e n i o n a re vista tinerilor scriitori, Luceafrul", condus do p o e t u l N i c o l a c D r n g o i d e c r i t i c u l l i t e r a r Mihai Ungheanu. I n felul acesta, activitatea c e n a c l u r i l o r l i t e r a r e lin j u d e s e p o a t e f i n a liza prin debuturi i c h i a r c o n s a c r r i . N e i n t e r e s m do f i e c a r e c o m p a r t i m e n t a l a c e s t o r cenacluri : poei, prozatori, d r a m a t u r g i ; bine n e l e s , i <lc e r b a n Cod rin, care, credem, a c u m , d u p d e b u t , v a t r e b u i s fi*' m a i m u l t a j u t a t le s p e c i a l i t i i g e n u l u i , d e r e v i s t a T e a trul". N e - a m p r o p u s s c u l t i v m c u m u l t g r i j i a t e n i e p o s i b i l i t i l e l i t e r a r e a l e t i n e r i l o r ; ( s i c ns a d e v r a t c . fa d e c e i p r e a t i n e r i , n u n e g r b i m , p e n t r u c graba a r strica t rcaba".

I n actuala etap, dale fiind mutaiile ce s e p e t r e c n s t r u c t u r a s o c i a l - d e m o g r a f i c a judeului nostru, prin industrializarea agri c u l t u r i i s i c r e a r e a d e n o i c e n t r i ' u r b a n e i industriale, eforturile noastre sini de u n t i p s p e c i a l . N e g n d i i n i l a p u b l i c u l a v i z a t . n m a t e r i e d e t e a t r u i -n o t e m e i n i c e d u c a i e e s t e t i c , d a r i la a c e l p u b l i c p c u l r u c a r e t e a t r u l r e p r e z i n t o n o u t a t e . V a t r e b u i s m u n c i m n t r - u n m o d S p e c i f i c i u t i l , s c o n t r i buim eu toate forele noastre la formarea c o n t i i n e i p o l i t i c e , c e t e n e t i i c u l t u r a l e a t u t u r o r o a m e n i l o r m u n c i i , t i n e r i i v r s t n i c i . Va trebui s m i l i t m pentru reale criterii estetice n gustul artistic a l p u b l i c u l u i , pen tru arta c u profumlc implicaii sociale, a n corat n realitatea zilelor noastre.

F o r m a r e a u n u i p u b l i c i u b i t o r le t e a t r u este o p r o b l e m c a r e p r e o c u p in ntreaga l u m e a t t c r e a t o r i i d c tea t r u c i t i t e o r e t i c i e n i i l u i . Alctuit i din dustrial deului direcie actuala spiritual privete d i n cooperatori prin < d e f i n e t e Ialomia, o atenie astfel agricoli, d a r in ju muncitori, amploarea a z i profilul deosebit. s nct

Gnd v a a v e a B r g a n u l un tea t r u c u a c t o r i p r o f e s i o n i t i ? N u i-ar gsi e l oare locul firesc a l t u r i de C o m b i n a t u l siderurgic d c la Clrai,, are v a fi r e a l i z a t n a c e s t c i n c i n a l ?

publicul

acestui meI n ce in ce acionai n ceea

leatr i m p u n e

intenionai etap, a

bunstarea nevoilor

ialomienilor,

t e a t r u l , s c o r e s p u n d

si c e r i n e l o r r e a l e ?

A c e s t colos a l i n d u s t r i e i i a l o m i e n e Combinatul siderurgic pe ling mutaiil n s t r u c t u r a social-demografic, va aduce i n g u s t u l publicului pentru transformri teatru. E s t e perfect posibil s a v e m i n Brgan u n teatru cu actori profesioniti ; acesta v a deschide d r u m s p r e n o i a b s o l v e n ilor I . A . T . C . , c u talentul i e n t u z i a s m u l lor, pentru a m u n c i n slujba tuturor categoriilor de o a m e n i d e p e m e l e a g u r i l e a c e s t u i j u d e

GRIGORE

RADU

prim-secretar al Comitetului orenesc P.CR. Slobozia, primarul oraului Slobozia

PERSONALITATEA UNUI ORA

V o i ncepe, stimate tovare prims e c r e t a r . p r i n a-mi e x p r i m a admiraia p e n t r u felul n c a r e a u i n c e p u t s se manifeste a i c i e l e m e n t e l e c a r e definesc, viaa cultural a oraului. Dac leg aceste i m p r e s i i <Ic i n u t a urbanistic d e a z i i d e v i i t o r a S l o b o z i e i , g i n d u l c v o m p u t e a v o r b i , printr-o m e t a f o r , !< , , P e r l a B r g a n u l u i " , a a c u m d e Piatra Neam se v o r b e t e ca de o

Perl a M d d o v e i " , n u m i se p a r e o exagerare. Alai ales c, venind s m i n t e r e s e z d e s o a r t a t e a t r u l u i i n jude, a m descoperit c u plcere c avei n Slobozia o stagiune teatral. O r , m a i a c u m d o i a n i n u se p u i c a vorbi dc aa ceva... E s t e a d e v r a t c i c u l t u r a , i u n e o r i ai ales e a , definete p e r s o n a l i t a t e a u n u i ora.

18

www.cimec.ro

L a fel de a d e v r a t este e S l o b o z i a v a f i , ntr-un viitor n u prea n d e p r t a t , u n u l dintre oraele cele m a i c u t a t e , p r i n p o z i i a lui pe h a r t , la egal d i s t a n d c B u c u r e t i , Con s t a n a i z o n e l e m o n t a n e , o r a u l n s u i b e n e ficiind de o interesant staiune balnear. A m a r a . S p u n i n t e r e s a n t , p e n t r u c v a c o n stitui u n u l d i n t r e cele m a i pitoreti ansam bluri i n s t r u c t u r a de v i i t o r a o r a u l u i , atunci cnd j u d e u l nostru nu va mai avea un pro fil p r e d o m i n a n t a g r a r , ci industrial-agrar. In a c e s t c o n t e x t , d e s i g u r c t e a t r u l d e v i n e una d i n t r e p r i n c i p a l e l e c o m p o n e n t e ah* s p i r i t u a l i tii acestei c a p i t a l e de j u d e . n t r - a d e v r , c u m a i s e s i z a t i d v . , n u r m c u d o i a n i n u se p u t e a v o r b i d e o s t a g i u n e t e a t r a l la S l o l i o z i a . E r a i f i r e s c , p e n t r u c a i c i , n i n i m a B r g a n u l u i , noi a m pornit-o a p r o a p e de la z e r o , a m c o n s t r u i t , d i n t e m e l i i , un oYa i o i n d u s t r i e . .Nu e x i s t a , aadar, e f e c t i v , c e e a c e se n u m e t e o b a z m a t e r i a l . Casa de c u l t u r era a m e n a j a t ntr-o fost m o a r , cu o singur sal. m i c u . Intre timp, prin activitatea voluntar a t i n e r e t u l u i , s-a c o n s t r u i t o cas de c u l t u r . Mici a c e a s t a n u crea ns posibilitatea iniierii unui teatru n s t a r e s s u s i n o s t a g i u n e ntreag. In 1974 s-a c o n s t r u i t funcional unei de activiti al spectacole noastre C a s a de c u l t u r pentru de 050 toate de a de culturale procesului culturale, o serie asta a sin cu Ele s o n un n dicatelor, mentele o .sal a mentul dare ti comparti

S t u d i e m a c u m posibilitatea constituirii u n u i teatru d e e s t r a d , e m i p r o f e s i o n i s t , c a r e s debuteze c h i a r n acest a n . Legitimitatea u n u i asemenea teatru o creeaz existena unui binecunoscut taraf orchestra popular care urineaz n-i mplini Brganul" funciile prin binevoitoarea colaborare a lui Ionel Buditeanu, a instituiilor specializate din Bucureti, a unor talente v e r i f i c a t e n muzica uoar i a unor actori amatori c h e m a i s d e a e x p r e s i e c u d e o s e b i r e u m o r u l u i i s a t i r e i . S t a g i u n e a d e t e a t r u d e l a S l o b o z i a este a s i g u r a t ele c o l a b o r a r e a sptmnal (lunca, c n d la B u c u r e t i este r e l a ) C U t e a t r e l e N o l l a r a " i N a i o n a l . E s t e o f o r m d e o s e b i t d e p r o m o v a r e a teatrului profesionist n jude, teatrele o n o r n d u - i de cele m a i multe ori contractele cu spectacole fidele celor desf u r a t e pe s c e n e l e b u c u r e t e n c .

Dar

publicul ? C u m

a i r e u i t s-1

c u c e r i i , s-1 a d u c e i l a t e a t r u ? la Cunoatem o bun la cu parte din de dialogul teatru, etc. Slobozia popular Ne-am la un Tea lo La n

specialitilor Este cu dat foarte

CU p r i v i r e teatrului adevrat c Cu

publicul din

concurena

televiziunea

normale, locuri. de vrea

publicul

s-a a p r o p i a t d e s p e c t a c o l e l e T e a t r u l u i timiditate. seama de nencredere, i am 0 vreme, poate. apelat In aceasta erau s-a

catalizator vieii

consoli personali Glodeanu,

subliniez, primul adevrat semna gii

1-a c o n s t i t u i t Ia tovarul de

truc" trului cnd cale, dv., ora

psihologic. popular

spectacolele

ale j u d e u l u i ; spun rnd

ndindu-m de p a r t i d , ce poate care, la

gratuite. scris

momentul n i dat revista asta, n i

Gheorghe tot i ceea pe

publicul despre actual, n pe nou

a descoperit virtuile echipei care ele chiar bilete de intrare.

secretar al Comitetului ndrgostit fapt de cultur Datorit am a

judeean

s-a t r o c u l , f i r e s c , l a snt se canalul care

dealtfel, ener materiali culturale simite aceast prim Slobozia, din ar, parte din popular catego ct a i intelectu afirma per fericit expre

insuficiente. pot I i urmri am

l-ai c u n o s c u t . subiective n zarea ta o obiectiv nevoie a lui care rii.

acestor frumoase ajunge de deziderate partid, din n muncii natere, noi

condiiile televiziunii sin un

omisiunile folo fru

putut unor

cinematograf,

modern

nscrise parte vara dar

documentele de oamenii a luat Aa

mos n c a d r a t n arhitectura de a z i a Dar, a s-a fiindc cu veni vorba, aici, n ale

Sloboziei. sala nou nostru cu film lng a ac inima de pe n

cinematografului, ntlnit prezentrii Astfel, teatre au cei oferite de a i

publicul dou pe

oraului premiere cale, aici, fi ai

1975, T e a t r u l a i d e v e n i t al

p o p u l a r d e la un

personaliti

teatrului,

c a r e se n u m r ner de jude. numr riile ali rea i dialog

printre cele mai celuilalt ni muncii att a pe teatru din

ocazia ocaziile celor tori tin, turi i

semnificativ teatru toate zonei

romnesc. dou dintre Ion de

aceast

popular

prezena pot

contractual ascultai

Ansamblul oameni reflect sociale

acestui tnr rani,

bucuretenc, p u t u t i mai

Brganului, noastre

muncitori, specificul toate dc

prestigioi Alexandru care

scenelor Constan al Slo numele la

ca B a d u tineri

Beligan, George i c o n s a c r evolueaz

esena

umanist

societii

noastre : valenele, a mbina

Einteteanu, actori

Giugaru,

deplin, fizic

larg,

sonalitii, munca sia In cu nut artistic. anul pe

posibilitatea cu m u n c a

prin

spectacolele n c a r e

intelectual, c u

bozia. V invitm, v rugm, peste n civa ani, din s timp, la o nu n discuie ocolii popu aceeai

1975,

Teatrul oraului

popular, peste 200

mpreun a de susi spec de

de a n s a m b l u dar lar. niciodat msur

asupra

teatrului

acest ora ;

stagiunea

teatral

bucuretean, peste

acelai

scenele

premierele i a r t a

Teatrului

nostru

tacole, la caTe a u spectatori.

participat

100 000

Cronica

dramatic

nvioreaz

amatorilor.

www.cimec.ro

19

Prof. P E T R E

DOBRESCU

preedintele Comitetului judeean de cultur i educaie socialist

CULTIVAREA

INTERESULUI

PENTRU TEATRU

tovare preedinte, ce Stimate ntreprindei dv. pentru a coordona, n judeul Ialomia. manifestrile A . R . I . A . i a l e t e a t r e l o r p r o f e s i o n i s t e ? T r e b u i e s v s p u n c n a t e n i a C o m i tetului j u d e e a n pentru c u l t u r i e d u c a i e socialist a stat, a l t u r i d e alte numeroase p r o b l e m e , i c u l t i v a r e a n m a s e a i n t e r e s u l u i pentru teatru, pe de o parte amplificnd acti vitatea teatrelor de amatori, i a r p e de alt parte promovnd spectacolele valoroase ale teatrelor profesioniste, att p e n t r u m a t u r i ct i p e n t r u c e i m i c i . I n cursul anului 1975, n localitile judeu l u i n o s t r u a u fost p r e z e n t a t e peste 6 0 de spectacole, prin A.R.I.A. sau la invitaia noastr. Prezena pe scenele i a l o m i e n e a unor spec tacole de teatru de nalt inut artistic, realizate de colective valoroase, c u m snt cele de la T e a t r u l N a i o n a l d i n B u c u r e t i , T e a t r u l C. I. N o t t a r a " , T e a t r u l de C o m e d i e , T e a t r u l Giuleti, O p e r a B o m n , T e a t r u l de Operet, p r e c u m i de l a teatrele d i n judeele n v e cinate ( C o n s t a n a , G a l a i , B r i l a , P i t e t i i I l f o v T e a t r u l I o n V a s i l e s c u " ) , se nscrie c a o v a l o r o a s i p r e s t i g i o a s . a c i u n e d e s e n sibibzare u m a n , de cultivare a u n o r senti mente, stri sufleteti, a t i t u d i n i , c e intr n statutul moral al omului contemporan. A m m a i a v u t i u n e l e m i c i n e p l c e r i , c n d , la unele spectacole, ateptate n special pentru d i s t r i b u i a l o r , a u fost p r e z e n t e , n m o d n e justificat, dublurile, i a r scenografia n u era aceeai c u c e a a spectacolului de la B u c u r e t i , pentru provincie apelndu-se l a o i m p r o v i z a i e . S p e r m c a n a c e s t a n s f i m i e r t a i de a s e m e n e a accidente''. M e n i o n m , de asemenea, manifestrile ar tistice organizate cu sprijinul Badioteleviziunii, Uniunii Compozitorilor, Uniunii Scri itorilor d i n B . S . B .

Dorim s a n g a j m c o l a b o r r i i c u a l t e t e a t r e p r o f e s i o n i s t e , i n v i t n d u - l e s i n t r e p r i n d t u r n e e n toate localitile d i n j u d e u l n o s t r u , i n c a r e s e p o l a s i g u r a c o n d i i i m a t e r i a l e co i espunztoare desfurrii spectacolului. S p e r m c a , n acest a n , reprezentaiile or g a n i z a t e p r i n A . B . l . A . s se r i d i c e l a e x i g e n ele s p e c t a t o r u l u i n o s t r u , c a r e , c u b u n - s i m , primete eu m u l t dragoste spectacolul v a l o ros i p e s l u j i t o r u l s c e n e i a c t o r u l .

A m aflat c in jude

avei

autori

dc teatru. C u m ii sprijinii ? ntr-adevr, sint m a i m u l i autori, desi gur, d e b u t a n i , care a u scris piese d e teatru ntr-un act s a u c h i a r n trei acte : George Grigorescu, Dine erban Codrin, E u g e n Rom e c i .a. E i a c t i v e a z n c e n a c l u r i l e l i t e r a r e din localitile de d o m i c i l i u , la S l o b o z i a , la F e t e t i , la T n d r e i s a u C l r a i , a l t u r i d e prozatori i p o e i . O s t a g i u n e a teatrelor p o p u l a r e c o n s a c r a t a u t o r i l o r l o c a l i a r fi s e m nificativ pentru s a l t u l r e a l i z a t , i n p l a n c u l t u r a l , n a c e s t j u d e ; s-ar p u t e a c a a c e a s t s u r p r i z s ne-o o f e r e v i i t o r u l a p r o p i a t . O r i c u m , r m n c ca o sarcin p e r m a n e n t a Comi tetului j u d e e a n de c u l t u r i e d u c a i e soci a l i s t c r e t e r e a i c u l t i v a r e a d e n o i t a l e n t e literare, implicit ale virtualilor dramaturgi.

Cum ia teatru tori ?

se m a n i f e s t n j u d e profesionist-lcatru de

rela ama

C u m v a fi organizat

oferta

tea

Printr-un transfer reciproc de i m p u l s u r i . M a i nti, a m e n i o n a a j u t o r u l competent de care teatrul de a m a t o r i a r e nevoie, m a i ales p r i n i n t e r v e n i a r e g i z o r u l u i i a c t o r u l u i pro fesionist, tocmai p e n t r u a sedimenta ceea ce a u c o m u n p r o f e s i o n i t i i i a m a t o r i i : p a s i u n e a pentru teatru, dragostea pentru frumos. T e a t r u l d e a m a t o r i a fost t o t d e a u n a l a b o r a t o r u l teatrului profesionist, rmnnd izvorul lui nesecat de rezerve. D u p civa a n i de ucenicie pe scena T e a trului p o p u l a r d i n Clrai, iat ctevn n u m e de prestigiu n teatrul profesionist : C o n s t a n tin D i n u l e s c u , C i c e r o n e l o n e s c u , l o l a n d a D a i n , Ctlina Popescu-Vornic.

tral n jude. n 1976 ? A m stabilit, nc de la sfritul a n u l u i 1975, stagiuni p e r m a n e n t e c u teatre profe sioniste d i n Bucureti i j u d e e l e limitrofe.

20

www.cimec.ro

ION COMAN
directorul Casei de cultura din Clrai

S u r p r i z a stagiunii v a fi, c r e d e m , S a t u l ou fele f r u m o a s e , despre care a m amintit, n regia lui A u r e l E l e f t e r e s c u , o m de cultur i a d e v r a t u l p r i n t e s p i r i t u a l a l T e a t r u l u i populai din Clrai. I n regia lui, n 194b, a fost j u c a t p i e s a . . . E s e u d e T u d o r M u a tescu, n sala P a r c u l u i c o m u n a l de atunci. S r b t o r i n d n t o a m n .'10 d e a n i d e a c t i v i tate, d e s i g u r c l v o m s r b t o r i i p e a c e s t neostenit animator cultural al Clraiului. De a s e m e n e a , v o m relua spectacolele oc la m e z a n i n d e I. I ) . e r b a n i A d o u a f a a m e d a l i e i de I. D . S r b u .
-

MAI MULTE S P E C T A C O L E PENTRU SATE


In legtur c u m a i huna funcio nare a T e a t r u l u i p o p u l a r in stagiunea 19751976, re obiective u r m r i i ? In p r i m u l r n d , o mai puternic anco rare a repertoriului in p r o b l e m a t i c a i r e a l i t i l e n o a s t r e ; ne g i n d i m l a a c e l e p i e s e d e teatru care a d u c n l u m i n dezbateri etice legale de v i a a tineretului, de consolidarea familiei. Un deziderat p e r m a n e n t : s prezentam mai m u l t e s p e c t a c o l e la s a t e , n celelalte orae d i n jude, n combinate i fabrici. I n c e p i n d din septembrie' 1975, p e n t r u n atrage publicul s p r e m a n i f e s t r i l e Casei do cultur n g e n e r a l i a l e T e a t r u l u i p o p u l a r n s p e cial, pe l i n g m o d a l i t i l e de publicitate fo losite c u r e n t , a m a e z a t p a n o u r i de afiaj n p u n c t e l e a g l o m e r a t e a l e o r a u l u i i, m a i ales, n incinta marilor uniti economice. C o l a b o r a r e a c u a u t o r i i l o c a l i i p r o m o v a r e a lor n stagiunile teatrului, atunci cnd va loarea textelor o justific, r m i n de aseme nea p r e o c u p r i ale noastre. I n acest sens, a v e m n v e d e r e p u n e r e a n s c e n , ct mai repede posibil, a unei t o n i c e i d e n s e c o medii S a t u l c u fele f r u m o a s e de G e o r g e G r i g o r e s c u i V a s i l c E u l g e a n u , i a l o m i e n i d c incontestabil talent. V o m c o n t i n u a a c i u n e a de testare o o p i u tot nilor intcloctuaUlor oraului, u r m r i n d o d a t i r s p u n s u r i l e l a c h e s t i o n a r u l lansat ile C o m i t e t u l municipal de partid privind propuneri pentru preocupri actuale i de perspectiv n viaa cultural a Clraiului. P e n t r u edificarea cititorilor notri, v r u g m s n e c i t a i r e p e r t o r i u l p r o pus pentru actuala stagiune. C h i a r n acest i a n u a r i e v a vedea lu mina rampei R s p i n t i a cea m a r e de Victor Ion P o p a , n regia n o u l u i nostru colaborator, d r a m a t u r g u l i r e g i z o r u l E d u a r d C o v a l i . T o t el p u n e n scen P a h a r u l c u a p d e E u g e n e Soribe. I n colaborare c u coala p o p u l a r de art, se v a monta un spectacol-coup6 ou piesele M a n s a r d a de D a n T r c b i l i N e p o trivire de caracter de I o n Bieu.

Am citit, la C o m i t e l u i judeean p e n t r u c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t , o informare a dv., relativ la stagiunea 1 9 7 4 1 9 7 5 , n care m e n i o n a i o serie de greuti generate de o b a z materiul nccorespunzloare, cu efecte directe a s u p r a c o n d i i i l o r de m o n t a r e i de a c u s t i c " , fapt care ndeprta de scena c l r c a n teatrele profesio niste... Lucrurile au luat o ntorstur fru moas. Prin grija Comitetului executiv al Consiliului p o p u l a r m u n i c i p a l , interiorul slii T e a t r u l u i p o p u l a r u r m e a z s p r i m e a s c s u b staniale a m e n a j r i din punct de vedere func ional. Aceasta, chiar m ianuarie 1976. A m e najat d u p criterii m a i moderne, cu staluri n amfiteatru, c u c l e m e n t e n s t a r e s g a r a n t e z e o h u n a c u s t i c i v i z i b i l i t a t e , sala v a p e r m i t e s p e c t a c o l e i v i z i o n r i d e c a l i t a t e .

Prof. FLORICA TUDOR


instructor pentru biblioteci

TEATRUL

BIBLIOTEC

A i f o s t c u r i o a s s a f l a i c t t e a tru avei n fondul dc carte al biblio tecilor i a l o m i e n e ? R s p i m s u l este dificil, n legtur cu ntreg f o n d u l j u d e u l u i . I n schimb, d a c ne referim n u m a i la zestrea bibliotecii din Slo bozia, ei bine : d i n cele 15.000 de lucrri d i n t o a t e d o m e n i i l e ( s o c i a l - p o l i t i c , t i i n i f i c i b e letristic), 1 500 de v o l u m e snt d c teatru. A r p u t e a fi i m a i m u l t e , d a t f i i n d c e r e r e a c i t i t o r i l o r , d a r . d i n p c a t e , se p u b l i c p r e a p u i n t e a t r u . E d i t u r i l e n u p r e a s n t t e n t a t e s m a n i f e s t e p r e o c u p r i reale p e n t r u o colecie d e t e a t r u d e l a r g a c c e s i b i l i t a t e , c a r e s re-

www.cimec.ro

21

flecte p r o b l e m a t i c a vieii contemporane. Un M a r i n Soresou sau Alexandru M i rodau n B i b l i o t e c a p e n t r u toi a r v e n i in n t m p i n a r e a m i i l o r d e c i t i t o r i . V a s i g u r c v o l u m e l e s-ar e p u i z a l a f e l d e f u l g e r t o r c a i c e l a l l u i Nichita Stnescu. Poate n felul acesta vor m a i v e n i n a r i a l t e p r e m i i l l e r d e r . . . l ) e a s e m e n e a , piesele ntr-un act cer u n tiraj mai m a r e , m u l t m a i m a r e dect c e l ce se a c o r d in prezent. Ce vei i n i i a in l e g t u r c u cre terea f o n d u l u i crii d c teatru in biblio tecile j u d e u l u i ? A v n d n v e d e r e solicitrile colii popu\ ire de a r t , n f i i n a t de o u r n d , c a r e are o s a c i e d e regie d e t e a t r u , no-am p r o p u s m b o girea f o n d u l u i de carte de t e a t r u , clasic i c o n t e m p o r a n , i n c l u s i v a f o n d u l u i d e p i e s e pentru teatrul de amatori, care se vor

p r o c u r a p r i n u n i t i l e d e a p r o v i z i o n a r e , col e c t u r a b i b l i o t e c i l o r i l i b r r i i . i n p l a n u l d e a p r o v i z i o n a r e pe 1 9 7 5 , a u f o s t c o m a n d a t e , din colecia R a m p a " , circa 1500 de e x e m p l a r e din v o l u m e l e u n o r dramaturgi contemporani cunoscui : lloria Lovinesou, Aurel Baranga, I). H. Popescu, Lucia DemcIrius, A l e x a n d r u Mirodan i a l i i . D e ase menea, v o m c o n t i n u a achiziionarea de piese pentru amatori, in vederea diversificrii re pertoriului artitilor amatori din comunele i o r a e l e j u d e u l u i n o s t r u . I n t e n i o n m s c r e m u n c a d r u v i a b i l de emulaie a iubirii pentru teatru, prin orga nizarea unor ntlniri ale publicului din ju de c u d r a m a t u r g i i . Sperm c v o m primi n c o n t i n u a r e , i i n a c e a s t d i r e c i e , s p r i j i n u l Lniunii Scriitorilor. Pentru nceput, ne-am propus o ntlnire c u dramaturgul Gheorghe V l a d , n cadrul unor consftuiri cu artitii amatori din jude.

Portretul unui regizor:


Aurel Elefterescu
Dac a fi dramaturg, mi-a dori o pies pus n scen de Aurel Elefterescu. Aurel Elefterescu nu este director de scen la vreun teatru de anvergur. Este regizor numai n timpul li ber, in provincie, la Clrai. ndrgostit de profesia sa de jurist, el a descoperit i le gile teatrului i le slujete cu egal seriozitate, aprnd, i aici i acolo, cu talent, adevrul. Acolo, n oraul i de pe malul Borcei, unde anul a cesta am putea consemna 75 de ani, prin atestare do cumentar, de la nfiinarea primelor formafii de teatru pentru amatori. Aurel Elefte rescu este btinaul care i cunoate att de bine conce tenii, nct ar fi n msur s-i distribuie, pe rnd, aevea sau n imaginaie, ntr-o pies de un act sau de trei acte. In adevr, miznd pe expresia diurn a tipului uman, ca regizor, Aurel Elefte rescu nu risc, cel puin la
f

pruna distribuie, cnd i % alctuiete formaia unui vi itor spectacol la Teatrul popttlar. Conta<tul cu scena nu mai nseamn, in felul acest/4, penfU tinrul dornic s joace, o mutaie psiholo gic Jtf el nu trebuie s aib n vedere dgeit comunicarea unui'" mesaj ^dramatic, expre sia personajului izvornd de la sine, ' din nsi viaa sa personal. Pe urm, dac exist, se afirm i talentul.
f

lid cultur teatral, o ne legere plastic a jocului sce nic in toate ipostazele lui Lucid i bine funcionale. ancorat in problematica se colului, dar romantic, tot odat, i entuziast, att cit s nu rstoarne echilibrul unei idei, al unei situaii, acest regizor face parte din familia celor ce folosesc o lucrare dramatic nu pentru a-i aroga, pe seama ei. virtui particulare de n scenare, ei, dimpotriv, pen tru a-i lumina i, dac inspi raia i-o permite, pentru a-i adinei mesajul. A fost apreciat i ncurajat pentru darurile pe care le-a dovedit. A primit premii de republicane. Oricnd la jurii ar fi putut figura pe statul de salarii al unui teatru profesionist. S-a fcut-o. i-a iubit prea mult aezarea na tal, a crezut n destinul ei, a vrut s fie o smin a spiritualitii ei. A rmas in Clrai, s-a realizat n C lrai. Altfel, dintr-o altfel de nelegere a vieii, a di mensiunilor ei. Aurel Elefterescu este, in felul i prin pasiunea lui creatoare, tipul unui uma nist din, zilele acestea fier bini. Iat dc ce, dac a fi dramaturg, mi-a dori o pies pus in scen de el, regizor care, nainte de toate i mai presus de toate, ex ploreaz, citind i punnd n scen, adevrul.

Vreau s spun, simj)li[icnd lucrurile, c Aurel Elefterescu a promovat di rect, pe scen, trectorul de pe strad, c, dac mul(i clreni au devenit actori (sau actori amatori), asta se datorete acelei se cunde n care s-a intmplat s fie surprini i observai, n comportarea lor fireasc, de privirea reflexiv a regi zorului neprofesionalizat.
(

Aceast metod, Elefterescu i-a cptuit-o un gust pentru esenial, trat, bineneles, printr-o

Aurel cu fil so

22

www.cimec.ro

ANCHETA R E V I S T E I TEATRUL"

Loeul secretarului litera in viaa teatrului (III)


l n l u m i n a r s p u n d e r i l o r m a j o r e ce r e v i n teatrelor n o a s t r e , care snt, d u p o p i n i a d u m n e a v o a s t r , n d a t o r i r i l e scere' t a r u l u i l i t e r a r ? V r u g m , r s p u n / i n d la aceast n t r e b a r e , s f a c e i r e f e r i r i c o n c r e t e l a e x p e r i e n a i a c t i v i t a t e a d u m n e a v o a s t r p e rs o n a l . * Actuala form organizatoric a teatrelor, d e c u r g i n d din exercitarea conducerii colective n instituiile artistice dc spectacole, a produs schimbri n statutul secretariatului literar ? C o n d i i a vieii teatrale c o n t e m p o r a n e , sub .multiplele ei aspecte, a determinat m o d i f i c r i i m p o r t a n t e , m u l a i i vizibile n activitatea dumneavoastr ? Dac da. cum apreciai aceste schimbri ? C > i i . . . Caiv este i n teatrul d u m n e a v o a s t r n a t u r a relaiilor dintre s e c r e t a r i a t u l l i t e r a r i c r e a t o r i ( d r a m a t u r g i , r e g i z o r i , i n t e r prei) ? C u m coiicepei o r g a n i z a r e a relaiilor d i n t r e secre t a r i a t u l l i t e r a r i p u b l i c ? . < '

P r e s u p u n i n d c n activitatea d u m n e a v o a s t r de cercetare a fondului m o t e n i r i i culturale ai descoperii (sau redesco p e r i t ) i c o n s i d e r a i d e m n e d e a fi r e v a l o r i f i c a t e l u c r r i din l i t e r a t u r a d r a m a t i c c l a s i c i i n t e r b e l i c , ' v r u g m s le mprtii colegilor d u m n e a v o a s t r prin intermediul, paginilor (revistei n o a s t r e .

DOINA POPA
Teatrul
din , A l C a t U i r e a 3 _. . limioara
1

n b u i t e " : lipsa
/Cm
e x , u c l a l r n ,

unui

statut

oare

s-i

preci-

m.

Cine

' ' l i i l e si s le s c o a t d i n d i l e eti ? P r i n c i p a l u l a u t o r a l p r o g r a i

Naional

P * * lor al autorilor celor n via, mereu la

. ;. / '\ ? ; d r a m a t i c i d e f u n c i i a m i c a l d a r i p e r s o a n a c a r e a l e a r g
o s t e t i < a l e a t r u l l s c f

tipografie

pentru

ca

obin

un

Lil*" r e S p 0 n S a b l l 3

r O P e r f O r U l U i :

C o n s i d e r i n i i a t i v a r e v i s t e i n o a s t r e deos o b i t d e u t i l . A c e s t e x a m e n c r i t i c i autocritic, l a care s n t e m invitai, v a W f L c c t a , d e s i g u r , u n e l e d e f i c i e n e c a r e s-au c r o n i c i z a t dc-a l u n g u l a n i l o r , c a i u n e l e d u r e r i

z e a r m a i c a l i f i c a t s a u u n t e r m e n m a i rezon a b i l d e a p a r i i e a p r o g r a m u l u i i a f i u l u i ? Membru al comitetului oamenilor muncii, c e r c e t t o r , e s t e t i c i a n , d a r i n t o c m i t o r d e procese v e r b a l e ? < D a r s n u f i m f u r i o i " i s n u a n t i c i p m . Teoretic, lucrurile snt bine cunoscute de toat l u m e a . S e c r e t a r i a t u l l i t e r a r este s e r v i c i u l .de specialitate a l crui rol n instituia profesio n i s t d e s p e c t a c o l e e s t e d e a p r o s p e c t a i susine politica repertorial a instituiei. Implicat direct n p r o d u c i a artistic, secretariatul h t e r a r c o n s t i t u i e u n e l e m e n t i n d i s p e n s a b i l con-

www.cimec.ro

23

d u c e r i i ; e s t e , d e f a p t , k a u t r e b u i e s f i e , u n proiectant de politic c u l t u r a l , a v n d datoria de a v e g h e a a t t l a p u r i t a t e a ideologic a literaturii dramatice promovate, ct i , p r i n consecin, a operelor scenice, a spectacolelor rezultate. I n l u m i n a cunoscutelor documente de par tid, t e a t r u l este c h e m a t c a , i n n d s e a m a d c c e r i n e l e e t a p e i a c t u a l e , s c o n t r i b u i e ' c u i m a i m u l t c o m b a t i v i t a t e r e v o l u i o n a r i p a r tinitate c o m u n i s t l a alctuirea responsabil a u n u i r e p e r t o r i u ' d c o ct m a i b o g a t s u b s t a n e d u c a t i v , idoologico-artistic. Un repertoriu p o a t e fi a l c t u i t c o n f o r m t i n e i m u l t i t u d i n i d e c r i t e r i i s a u , d e c e n - a m s p u n e - o , o t o o d a t i fr nici u n criteriu. Intr n joc progranrnl teatrului, c o m p o n e n a ansamblului, publicul, existena unei singure instituii teatrale n localitate sau coexistena m a i m u l t o r a (cum e cazul nostru), dorinele unuia sau altuia din a m i n t i t cele de tre regizori etc., etc. A m mai sus pentru c este i m p o s i b i l a vorbi d e s p r e r e p e r t o r i u l m a j o r a t t a t i m p ct i g n o r m , v o i t s a u n u , p r i m u l a d e v r , i a n u m e a c e l a c t e a t r u l p o r n e t e de l a l i t e r a t u r , de la o bteratur specific, d a r literatur. In ntocmirea propunerilor de repertoriu, pie original, cutezana de afi. azi El

d i r e c t , fie p r i n , r e c o m a i u l r i corespunztoare, sau traductorului (munc fcute a u t o r u l u i ndeobte frumoas, reeompensind alte m u l t e n e p l c e r i , i n e r e n t e , d u p c u m se t i e , a c t i v i t i i n o a s t r e ) . R e d a c t e a z p r o g r a m u l d e s a l , rsp u n z n d personal de c o n i n u t u l lui. (In ultima perioad, a m realizat cteva caiete bine apre ciate, totui, nu ne pirtcm declara deplin m u l umii. Se poate m a i mult.) Ia c a p i t o l u l p o p u l a r i z r i i a c t i v i t i i t e a t r u lui, secretarul literar ntiineaz cu regulari tate p r e s a l o c a l i c e a c e n t r a l ( a r f i t r e b u i t s p s t r m legtura cu.,. Dar...-!). Se ngrijete 3 o b i n fotografii 'din spectacole : pentru popularizare, pentru arhiv, pentru diverse alte m p r e j u r r i . I n atribuiile secretarilor literari m a i intr ntreinerea legturilor cu p u b b c u l (ntreba rea 3 ) , c o n s e r v a r e a a r h i v e i destinate istoriogra fiei i n s t i t u i e i (colecie d e a f i e , programe, a l b u m e , dosare, articole din pres e t c ) . M a i se c e r a v u t e n s e a m d i v e r s e a c t i v i t i ideol o g i c o - c d u c a t i v c , p r e c u m i n e n u m r a t e a c t i v i t i e x t r a t e a t r a l e . P e s t e h o t a r e , este p u r t torul de c u v n t a l teatrului, responsabil u n i c cu p r o b l e m e d c protocol i p r o p a g a n d .

secretariatul e chemat de a care nal pot i s

literar studiaz aib bun mine pauz, clasic prin ar fi

i selecteaz i de

se n o i , c u p r e c d e r e d i n d r a m a t u r g i a intenie capete i sprijini debuturile, fr

neounoscuii dramaturgia cu de

deveni universal, i

Nu. Fiindc nu exist secretarului literar. Da vezi m a i sus.

un i

statut al nu. Dar

prospecteaz, ntreine romni contacte rialelor zeaz selor i de

naio autorii i spus, mate Organi R e l a i i l e s n t , n g e n e r a l , b u n e i p r i elnice u n e i a c t i v i t i susinute i, a zice (fr s forez nelesurile mari a l e c u v n t u l u i ) c r e a t o a r e . R e l a i i l e ou d r a maturgii timioreni a u m o m e n t e d c b u n cali tate, m a t e r i a l i z a t p r i n m o n t a r e a u n o r piese ( n u l t i m a p e r i o a d : Coroan pentru Doja de A . G h e o r g h e A r d e l e a n a , Poate acesta c secre tul de S c r g i u L e v i n ) , p r e c u m i p r i n n f i i n area, n u r m cu c i v a ani, a u n u i cerc d c dramaturgie pe lng Asociaia Scriitorilor din Timioara . Bineneles, a p a r m u l t e divergene ntre se c r e t a r u l l i t e r a r , r e g i z o r i a c t o r . S e s c h i m b (se n t m p l i a s t a ) r e p l i c i l i p s i t e d e calmul n e c e s a r , c u u n a n u m e t a c t , n s , t o a t e p o t fi a d u s e p e c a l e a c e a b u n . S e tie c , m a i n t o t d e a u n a , c r e a t o r i i snt f i r i d i f i c i l e , p o e i n felul lor... (vezi H o r a i u ) . i, p e n t r u c l a p r i m a ntrebare a m rs puns oarecum ntrebrilor c c j u c m i c u m j u c m " , v o m n c e r c a s r s p u n d e m i i n e v i tabilei n t r e b r i p e n t r u c i n e j u c m " . Pentru trul blicul. numim a exista, pentru un dialog comunitate (alctuit dc uzine) a se dezvolta, cu pe tea pu o presupune Aceast public i permanent uman din elevi,

contemporan,

lrgete (aici

colaborrile multe

contemporani, directe

coresponden

m a i ales n ceea ce privete insuficiena documentare ctre .i informative).

s t i m u l e a z s t u d i e r e a i d i s c u t a r e a p i e r e g i z o r , d i r e c t o r i (i numai un comitetul n muncii secretar Ete(i, doam eu a pe im pro de

oamenilor min ne, spune aduga scriitorii posturii iectul de necesare piese In

r a r tie ce n s e a m n a s t a ) . Citete c u c r e i o n u l toate piesele sosite l a multe c i snt, moare pentru c, romnul talentai, literare. (chiar n repertoriu teatru dac

proverbul

s-a n s c u t dramaturg"), nchiznd

poet",

stimulnd calea referate, e convins

ferm

Susine,

prin nu

a d o p t a t , l a toate cnd sau de calitatea

nivelele vreunei

atunci

necesitatea includerii incluse

respectiva list realizarea este inut

repertorial). spectacolelor, 6 nainteze o dal, nu-i, tea n fie

ceea c e p r i v e t e literar

secretariatul documentarea lui artistic, a s mai trebuie trului, textele

necesar, la solicitarea regizoru actorilor nu etc. c (dei, n u de amintim unde

ne

nici D u m n e z e u

cere" : vezi biblioteca Definitiveaz, care urmeaz aceasta cnd s are intre loc

care

ales).

e cazul,

studeni din (in-

lucrrilor

i d i f e r i t e C a t e g o r i i ntreprinderi

oameni ai trebuie

muncii

repetiii ;

definitivarea

cunoscut

24

www.cimec.ro

l e n o n m s f a c e m , n c o l a b o r a r e c u c e n t r u l d e c e r c e t r i , o a n c h e t s o c i o l o g i c ) i b o m b a r d a t zi d e z i , s p t m n d e s p t m n , pe (Kii-eurstd n t r e g i i s t a g i u n i , c u m a t e r i a l e i n f o r m a i o n a l e de diferite t i p u r i : m a t e r i a l e tip rite afie, programe, f l u t u r a i , propa g a n d vi'zuul-artistic (fotografii, construcii t r i u n g h i u l a r e , p a n o u r i pe f a a d a t e a t r u l u i etc.) i, m a i ales. n t l n i r i directe cu spectatorii. S t a g i u n e a t r e c u t a fost, poate, c e a m a i b o g a t n a s e m e n e a n t l n i r i . C e l e m a i m u l t e i-au realizat scopurile educative, culturale. A m tr it n s i c a z u r i (e d r e p t , e x c e p i i ) rizibile. Invitai de c o o p e r a i a meteugreasc, care v i z i o n a s e n c o l e c t i v u n s p e c t a c o l c u Un flu ture pe lamp, a c t o r i i t e a t r u l u i , r e g i z o r u l i s u b s e m n a t a a n i p a r t i c i p a i la o n t l n i r e cu spectatorii prezumtivi. Dup o jumtate de o r d e n c l z i r e " a c l i m a t u l u i , d u p c e se m r t u r i s i s e r " tov. L e a h i i G h e o r g h e i tov. l e r e m i a l o a n , ne-am dat s c a m a , s p r e s t u p o a r e a t u t u r o r , c n i c i u n u l d i n c o i p r e z e n i , r e s p e c t i v n i c i u n a ( p e n t r u c e r a u n m a j o ritate coafeze) nu vzuse spectacolul. De f a p t , s p e c t a t o r i i care-1 v i z i o n a s e r s e a f l a u n tura cealalt ! Ca o aciune inedit a teatrului nostru, cred c p o n t e fi s o c o t i t o r g a n i z a r e a i p s t r a r e a unoT legturi profunde i serioase cu ntreprinderi prietene. Adaug la tonte acestea aa-numitele stagiuni permanente pe o a r e le. a l c t u i m c u 3 4 s p e c t a c o l e p e a n , n 12 l o c a l i t i a l e j u d e u l u i . P e n t r u a t r a g e r e a tineretului colar i u n i v e r s i t a r , a m organizat u n t r a d i i o n a l c i c l u T e a t r u l i C a t e d r a " , l a c a r e a n i i n v i t a t s i a p a r t e i a u b i n e v o i t s ne cinsteasc personaliti d c m a r c ale vieii noastre culturale : R a d u Boligan, A u r e l Daranga, Serbau Cioculescu, V a l e r i u R'ipeanu .a. A r t r e b u i s v v o r b i m i d e s p r e t e a t r u l c o l a r patronat d e t e a t r u l n o s t r u primul teatru colar cu repertoriu permanent. A r trebui s v v o r b i m de n e n u m r a t e l e for m a i i de a m a t o r i i n s t r u i t e d e a c t o r i i n o t r i . Toate acestea, n s e r v i c i u l unei strategii c u l t u r a l e c a r e u r m r e t e c u l t u r a l i z a r e a i f o r m a m i spectatorului n o u . n dorina de a-1 n v a s v a d i s n e l e a g m a i m u l t i m a i b i n e , p e n t r u a r e u i s fie n u n u m a i consumator,

EL1SABETA
din Oradea

POP

T e a t r u l dc Stat

O gndire politic matur, plin de rspundere"

Le-a e n u m e r a i n o r d i n e a importanei l o r : a) I n o r i e n t a r e a r e p e r t o r i u l u i , b ) Urmrirea materializrii textului n spectacol, c) R e l a i a c u p u b l i c u l . a) n d a t o r i r e a cea m a i i m p o r t a n t a secre t a r u l u i literar este, f r n d o i a l , aceea a ori entrii repertoriale. Aceasta presupune o suit de n d a t o r i r i , toate, legato d e o i n t e n s a c t i vitate dc cercetare a fondului motenirii cul turale, d c o l e g t u r p e r m a n e n t , de l u c r u , c u d r a m a t u r g i i i t r a d u c t o r i i , d e i n f o r m a r e a la zi p r i n c o n s u l t a r e a v o l u m e l o r de teatru aprute, a revistelor de specialitate, r o m n e t i i s t r i n e e t c . i , f i r e t e , d e o c o n t i n u i b u n pregtire politico-ideologic, de studierea cu atenie a tuturor documentelor de partid. E m a n a i e colectiv, repertoriul poart, to t u i , a m p r e n t a g u s t u l u i i a c u l t u r i i s e c r e t a rului literar. b) S e c r e t a r u l l i t e r a r a r e d a t o r i a s v e g h e z e ca spectacolul, potennd artistic mesajul edu c a t i v a l p i e s e i , s c l a r i f i c e i n i c i d e c u m s d e natureze sensurile acesteia. Aceasta presupune relaii de l u c r u c u c r e a t o r i i s p e c t a c o l u l u i : regizori, scenografi, actori ; ntlniri n c a r e s s e d i s c u t e n a m n u n t p i e s a , m e s a j u l a c e s teia, m o d a l i t i l e cele m a i fericite p r i n c a r e ar putea ajunge, prin spectacol, la public. c) I n s f i r i t , p u b l i c u l p r e s u p u n e , p e n t r u o b u n cunoatere, u n secretar literar-sociolog. G r i j a p e n t r u creterea g r a d u l u i d e r e c e p t i v i t a t e a publicului n s e a m n o intens activitate dc c e r c e t a r e ( d i n n o u c e r c e t a r e !) a g u s t u l u i pu blicului, a preferinelor sale, dar, m a i ales, a necesitilor sale. I n vederea .realizrii unui public receptiv, teatrul n afara spectaco lelor de calitate pe care i le ofer organi zeaz n t l n i r i n coli, u z i n e , n t r e p r i n d e r i , or ganizaii U . T . C . Teatrul din Oradea viziteaz deseori spectatorii la locul l o r de munca (Uzina de a l u m i n . F a b r i c a n f r i r e a " , F a b r i c a de b l n u r i , F a b r i c a de m o b i l . F a b r i c a S o l i d a r i t a t e a " , licee, coli p e d a g o g i c e , Casa Armatei). D e obicei, la a s e m e n e a n t l n i r i , particip u n g r u p de a c t o r i , r e g i z o r i , s c e n o g r a f i , s e c r e t a r u l l i t e r a r , e l e d e b u t i n d fie p r i n p r e z e n t a rea u n o r fragmente d i n spectacolele n pre gtire, u r m a t e dc discuii, fie p r i n prezenta-

c i i coautor l a c r o a i a c u l t u r a l .

Desigur. A m ' redescoperit unele texte nejucate p n n prezent. U n e o r i , a m r e u i t s le i n t r o d u c e m n repertoriul teatrului nostru, vnd premiere absolute (Anton Pann d e L u c i a n B l a g a , Pdurea spnzwailor d e L i v u R e b r c a n u ) , a l t e l e n-au v zut n c l u m i n a r a m p e i . Desigur, c foarte d i f i c i l s a r i n ce m s u r a s e m e n e a t e x t e p o t fi v a l o r i f i c a t e , f r o c o l a b o r a r e s u s i n u t c u u n regizor interesat n valorificarea dramatur giei r o m n e t i i n t e r b e l i c e . F r u c t i f i c a r e a m u n c i i noastre de cercetare, p e acest t r m , d e p i n d e , deci, d c b u n a dispoziie creatoare a u n o r re gizori c r o r a le i n e m l a dispoziie, aa c u m se c u v i n e , a f l r i l e n o a s t r e .

www.cimec.ro

25

rea u n u i

r e c i t a l de p o e z i e , de a s e m e n e a i s i m p l u , din

urmai au sau

tru nu cea

i m

la c e n a c l u . s s e a r a t e uita i Damaschin

Rodul

eolal>orrii din drac n pdurea de

cu

ei aurie

nu de ; Mir-

de discuii ; sau, pur ncheindu-sc De nostru din de eu

ntlnirile spectacole ai

ntrzie Nicolae alb cit

( V . A v r i g e a n u : Floare : l'n fat: i la ne fine. un in

o t e m s t a b i l i t de g a z d e sau de noi, fragmente actori i cu scurte recitaluri de asemenea, i poezie. regizori

discuiile

Poveste epe

B r a d u : Vla<l ; Stelian preri s cu

ianuarie ne

Noapte Viena). soli n

teatrului amatori grupurile durabile. de spun vizio din acum, prezen Paras-

V a s i l e s c u : Emineseu ( n c !) la cnd privire piese, e cazul, i au

instruiesc formaii jude, notri n crend. relaii sini amatori,

artistice de astfel, cu de lucru prietenii invitai sau

A u lorii cercm Cu

necunoscui stabilim,

scriu,

ora artiti

dialog. relaiile sau fur regi cu obicei, expre ct mai mbu

Spectatorii cuvintul neze, codrul n

notri ; s-i s

regizorii, snt, de muncii

scenografii la caz ins.

actorii, ca scop

aceea, ci snt gratuit,

ntotdeauna toate al

noastre tunoase, ntirea zorii mult sie

la c a z , c a l m e

caietele-program. nostru.

ntotdeauna,

s p e c t a c o l e l e de foaierului, au

poezie fost

noastre.

Colaborarea cu S i n i . de de

Cnfe-tlieatre-ului intim Baudelaire,

(Pn M. H.

i s c e n o g r a f i i naintea

n c e p e , de repetiii.

fiecare dat,

cadrul

primei

tate r e c i t a l u r i

Labi.

discuii p r i v i n d scenic, bun pn pot

textul, modalitile

cbivoscu, Goga, Sintem pentru apropiere descoperim

B a c o v i a , F m i n c s c u etc.) c nc c de nu am fcut totul de le s

mesajul ; apoi, sarcinile Aceste n

utilizarea

<x>nvini a

a colectivului la costul

actoricesc, funcionalitatea vederea i snt de deplasrilor, cc se de pe tot urmate discuii pe economiile

publicul

nostru,

m u l le

forme

decorului,

acestuia

teatru

rmne

montrii de de

pe p a r c u r s .

realiza.

ntlniri decor, lucru regizorale

discutarea marginea colului, parcursul Ar fi trebuii c s produc, Dar in fr ndoial, au nc a a de n onea, din regizori, secretarul propunerile de rea n colectiv dv., aceti oarecari schimbri. Pentru In literare, munca actuala cteva toate puin, mai oare s t a t u t ? a secretaria colective) A avea legate luate girul

schitelor concepiei

asupra De

specta aseme a c t Ori, cit piese, acest

ntlnirile pregtirii colectivul scenografi. literar, n

continu fac parte mare fapl, revin lilerar sa de la a de

2
un telor produs, n s

spectacolului. de lectur Iii parcurg. numr de

mpreun

secretarii literari n u propriu-zis form conducerii schimbri. problemele a hotrrile ntotdeauna,

un

statut.

vederea alctuirii pornind, Dar, c n c a s

repertoriului la ntreba ctigat, de activitate mature

organizatoric

perspectiv cred din

teatrelor cadru

(exercitarea desigur, mai larg mai

restrns.

discuta ansa

secretarul teatru, unei

urm

ani, calitatea ntreaga gndiri

esenial

activitatea greeti colectiv

noastr

nseamn

factor purtnd

politic

purtnd,

pecetea

politice

bieetivitii. Exist nc o distan certitudine, foarte mare de ntre fcut

i p l i n e d e

rspundere.

ceea ce t i m , ou

c a v e m facem. anilor, cu

i c e e a c e p u t e m , n f a p t , s Am urmrit, de-a lungul

toate

in au pc i

terviurile, timp

anchetele pentru

realizate

secretarii

l i t e r a r i . T o i se p l n g d e a c e l a i l u c r u : n u suficient i problemele eseniale ndatoriri mari i mrunte c a r e a r I r e b u i , s l e r e z o l v e . N u m e r o a s e , sitoare tracasante de mpiedic inciozitate care s se o c u p e c u s e r i o z i t a t e i problemele din firesc ndatoririle lor.

4
pentru s le

Din limp chiar

pcate, pentru aa

ne

rmne i ct

foarte studiu. l

puin Dar, utilizm Manuca Ilolhan, piese piese

cercetare excelentei

puin

este,

cercetarea

reviste Anton

obo

seriptum", Hortensia

a pieselor unor actori cunoscui Papadat-Bengescu, Sava, N. D. lumin. cu De Cocea asemenea, din

conti

Felix Aderca, Ion pe c a r e o a m e n i de scoat la publicate de De

importante

t e a t r u s e r i o i se

strduiesc

decurg

losif V u l c a n urmrim

( a r fi i n t e r e s a n t \m piesele d e ) . lui Valentin Familia". de sens, M. n N. odi'.de Zampatru D.. rubrica

spectacol-coupe asemenea, de A Silvestru,

fragmente

P i e s a u i t a t " , n asemenea, recomanda la ppua, n trei .. de interes f, n a

revista acest lui un acte i G.

3
merg cru Ion tru

Gu

dramaturgii

cunoscui

din

Capital, tele lu Pe Dan tea

Recitim, mioar.

vechi

succese

contacte rare, de fonice solicitrile ntreinem Bieu, noastre cu

obicei convorbiri (relaii losif bune Paul de

sau schimburi

epistolare. S p r e ei Everae,

asemenea, (Lada, coluri N-tar fi A

piesa excelent murit

f i r e s c u , Schimbarea sau piesa

spectacol S a v a Preedintele).

dramaturgii Baranga,

Triunghiul

Aurel

Naghiu, la

Vintil,

A l . Popescu, D. autorii

B . Popese.u, vedem

Epsit

u n . spectacol

Trehil),

Cu

locali, ne

C o c e a (Canalia).

2G

www.cimec.ro

Inlr-un revedea leseu poezie Sau, Sava

ciclu piesele

Teatrul

poeilor", Mau iu,

am

putea

Dar, secretar fiind, om trebui

s n c e r c m Sini

da, lotui, a r trebui

rspuns

Ia

lui Adrian funigeilor altura, Guti Popa

V . Voicu-

ntrebare.

d e prere

c s a r c i n i l e

unui

ele. S a u . poale, e u Legenda cine tie, i-am p u t e a Teatrul

t u i s p e c t a c o l - l e c i e <le d e losif-Anghel. Lui Ton in acest caz, pe nchi sau regi/orilor".

literar d e teatru dup

s r e z u l t e singurul

d i n c a l i t a t e a s a i m e d i a t , de-sine-stttoare ; e l n general,
1

specialitate,

d e l i t e r e ' d i n teatru. A c e a s t s s e a f i r m e n a l teatrului. directorul actorul, dinamic conturarea

calitate a r de per

S o a r e Z. Soare, P a u l spectacol-coupe nate satului aa Din cu l'.liade, ceva...). biblioteca pe care V . I. (Deteapt

s n u , d e ce n u , u n e u piesele Celul

n alctuirea re planului factori a i teatru i e l a c t o r s a u ( d a r i publi prea

pertoriului, spectiv lui regizor), cul) snt

pmtnlului,

Ceilali
regizorul prea

(de regul

Teatrului .sperm

.Naional, Ifigenia

urm Mircea

zece

a n i , a n i scos"

lui

, n genere dispui Pentru

subiectivi, n u al unui lui i este buni.

s-o j u c m

ntr-o z i .

s ia n considerare bunul mers a activitii

problemele
teatru, pentru totui Sar lite '

Dar, a d a u g , care secretar literar d i n provin cie a fost trimis la Bucureti o sptmn, cu destinaia biblioteci ? Un t, cunoscut citete critic spunea puin". odat c ..lumea nicioda

altora. pentru o just

consecvena

proporionare literari

acesteia,

nevoie, mcar, i i n p r i m u l cretari rar, m i c i n a cea m a i i m p o r t a n t s e pare,

rnd, pe ling se secretar

teatral

Nimeni,

ns,

b u n i , i d e d i r e c t o r i a unui d e altfel,

n-a a v u t

curiozitatea

s n t r e b e : de ce ?

a fi s t a b i l i r e a adecvat

pstrarea acestor proporii. Pentru cere : o orientare rilor (i sociale, a instituiei politice, unui educative, repertoriu

a c e a s t a s-a scopu artistice a l e propunerea s respectarea

teatrului
rspund

n g e n e r e ; n aoost s e n s , sarcinilor nemijlocite,

alctuirea)

de n a t u r

GYONGYOSI
Teatrul Salu Mare

GABOR

strict a liniei d e c o n d u i t . T o a t e celelalte a c t i v i t i , d e z i c u z i , s n t m e n i t e a u r m r i a tingerea scopurilor sale propuse la cel m a i nalt depuse, m su i c o n t i gustul, altele, cunoate ndatoririle nivel artistic. afirmrii Cantitatea muncii

d c Nord

sura
ina

sau anonimatul

toate a c e s t e a

privesc, p e r s o n a l i t a t e a

secretarului literar. D e orientarea, su dramaturgie, de intuiia, precum c u m sint modul mplinite colectivului, i d e m u l t e

Teatrul de azi cu piese de azi"

simul rea depinde legate toriu

de scopurile la a l t u l .

propuse,

de la u n reper

1
lui la s-a lui mai jurul m n t u l

ntr-adevr, c a r e snt oare sarcinile u n u i secretar literar ? tie, oare, c i n e v a snt a n u m e ? F i i n d c se arat acestei care a c t i v i t a t e a i r a z a depinznd ori de

2
auzit unei Sintem de Beothy poate tru

Epoca ca firete, viziuni

noastr

se manifest

i n t e a t r u Exist, rodul

o epoc

a muncii

colective. a fi

o conducere colective unui

colectiv ; d a r a m unui de arte regizor. colective ; ntrebrii maghiar, i p a l a trei

de aciune

m a i p e s t e tot f e l u r i t e , parte cucerit care m i tenoru curier m i se

i d e s p e c t a c o l e martorii

pretinznd i n u a proces unei

dimensiunile prestana locul plns

activiti

adus c locul

d i n alt Cunosc

rspundere

respectiv.

u n coleg,

colectiv

la ntreinerea director Acesta linitit

su n mecanismul sarcinile o frunz cred unui dimpotriv, i nu e

acest proces a fost p u s s u b s e m n u l un cunoscut Lszl6. conduce de teatru trei, afirma dou, simultan

n u ntrece iste ;

cu mult c nici fr

u n a l t coleg,

c u n director chiar director

luda,

afirmnd
teatrului

n u cade n consimtimp ct definit soluiile sarcinile d e toate,

cunotina literar

teatre

(el a fost

su. A a fiind, de secretar cazurile Oricum literar

c att

teatre), d a r nici u n teatru n u poate fi condus de d o i d i r e c t o r i " . A f i r m n d cele c i t a t e , e l v o i a , n fond, s sublinieze trebuie c , n teatru, s s e s u p u n a r fi plurali uneia impo tatea voinelor

activitatea amndou de de mijloc.

ntr-un r e g u l a m e n t bine l m u r i t , pot c o n v i e u i extreme, depind, inclusiv i nainte a r fi, locul

predominante, care aparinnd sibil unuia s se fac

s s e a f i r m e

e a atare, c a personal,

secretarului

singur ; altfel teatru

Belul c u m e s t e t r a t a t ,

respectat.

b u n . Socot,

www.cimec.ro

27

ne

putem

nsui

p r e r e a ; cu efort

i> c o n d i i e : unic, al de baz s fie soli ale celor

financiare cului, cu

ale

teatrului, i

cu

cerinele i cu

publi nevoile i

ea a c e a s t rodul, lalte

voin

predominaul. unui dintre acestui

virtuile teatrului.

ambiiile cuvnt,

exponentul voine. este u n a

solidar efort cu pe toi

actorilor,

ntr-un

programul

nchegarea literar. mcar

orientam

darizare

s a r c i n i l e de nu In

secretarului el t r e b u i e consiliului gur o colectivului,

mpreun adeziunea

directorul, membrii a tea sin nici ai oa de a con

s ctige, d a c de conducere. aceea, el nu

majoritar conducerea do u n ctiga membri funcia

t r u l u i , s e c r e t a r u l l i t e r a r se b u c u r vot ; de cauz, fr In muncii, poate sprijinul aceast celorlali privin, puin

3
s-i msur muri mai lor

Secretarul caut mul s i tot

literar caut

al dc

teatrului ani de provinciale unui cerinele c, din putea

nostru zile dru date, n dru cel fore asigur mo el teatrului fiind,

c a r e , n c o n d i i i l e conturarea toate este ne-ar mea care satisfac cel o

nlesneasc Prerea la

teatru cte duce a

teatrului

consiliului. menilor iniia, cred simite pentru n

comitetul

modern. sigur

avnd m a i

exist,

c e c h e m a i comun. K

s s u p r a v e g h e z e ctig

calificare superioar cnrc

cretizarea punctelor

d e v e d e r e s t a b i l i t e i c o n un toi. oarecum ace considerabil,

noastre

a r t i s t i c e este d r u m u l dramaturgiei de de vrst a de 3040

prioritatea derne. nostru este c u du-se cele acestei tocmai avem Radu chil este pe mai

contemporane, publicului ani ; aa s mai vad cele

t e a t r u , s-i v a d , a s t f e l , d e c i z i i l e d e v e pentru

Media

n i n d obligatorii Din

aceast perspectiv, a v e m

deosebire scen

interesat problemele cele Dar mai Sndor,

dezbtnacute, ale fac care

lai r o l o u c o m i s i i l e de s p e c i a l i t a t e d i n ori uzine. R e z u l t a t e l e n fiecare La fel membru Ia al lor i producie

fabrica n

mai

p r i v e s c pe obinute. aprecierea asu ns, o Se fi ne

dureroase,

arztoare probleme cu cu Dan

fiecare se simte succesele

generaii. substana noi relaii

asemenea strnse Iosif

d r i t u i t s-i a r o g e c e v a d i n sfiritul unui repertoriu ea m e r i t u o s i

operelor

scriitorilor Naghiu, mai le-am

stagiunii

Kocsis Mircea Tr-

se r s f r n g e amintesc,

Istvn, K n y d i Iacoban, alturi ale

p r a c e l o r c e l-au r e a l i z a t : a c t o r i , r e g i z o r i , s c e nografi. c Foarte puini preuire nc de mai aceast doar secretarul literar s

Francisc de Paul

Munteanu,

maetrii scrieri

..vrstnici", onorat n

ea A u r e l Burungn, vinescu, cror u l t i m i i a n i ou Nu s c la Am aeznd regizorii tisfacii astzi an la i an n vreau noi piese vrut n i

E v e r a c sau l l o r i a Lo-

ntrevzuse poate, fost reuite, srace (m

la nceputul decorurile s fi

stagiunii. s fi fost

ns, ntmpla reprezentaiile n bune

i a l t f e l . S t a g i u n e a fost

succes. nici un pn fuc teatru i nici ai c, auto sa c la ale o pe

nesatisfctoare,

s b l a m e z a u ' debutat de valoare s din numai centrul

plictisitoare, individuale cade

exagerez c u m v a

meritele

noastre, acum

spunnd autori

realizri

artistice

gndesc

la actori). A t u n c i ,

verdictul

unor

reprezentativ. demonstraia promovarea avut s i i

a s p r u a s u p r a s e c r e t a r u l u i l i t e r a r . E l este v i n o v a t c a ales u n r e p e r t o r i u n e r e a l i z a b i l , refrac tar posibilitilor de a f i r m a r e tnd ale actorilor, re Fiindc aceast c botmpre iureul nerbdpro ale minime a regi se afl pe ase gizorilor, scenografilor. D e atare verdict, secre l i t e r a r s-ar c u v e n i s s e b u c u r e . muncii la lui lui iese tocmai cu un In n rol i v e a l ; i-i d este investit un el importana mprejurare activitatea ritor n rile pentru i jurri, alte

ateniei am

rilor contemporani

a r , a t t t e a t r u l , c t i avem spune de nu valori i local mult : putem noi pe noi

interpreii,

deosebite. M a i publicul i s n t prim

e bucuros oferite

tie c

sentimentul alic n cu

dramaturgiei dat care o

noastre

contemporane, scenn

ntroaga stagiune.

versiune,

este r e f u z a t mprejurri,

astfel de este p r i n s

sentiment,

frecventeaz.

ntmplrilor blemele ce i

uniforme, cotidiene, le ridic

fireti, d a r insistente, a l e a u t o r i l o r , ou posibilitile locale, c u cerinele moderne de documentare anului, n

ale tipografiei

publicitii, c u nevoia Deasupra marea, lor, tot

zorilor, c u lipsurile centrelor de timpul fundamentala oare pe a n , totul pieselor lor se de ou

documentare.

4
rilor vin, m nei lui de

Cred

reiese d i n nostru

cele n

dc m a i

sus

teatrul

repertoriul anual al teatru c , n

cruia pre

este nscris i mai puin vrea oferit, Rpirea dup cte Rebreanu ncercrii

aproape este u n unul de-a Iat

cte o

mier absolut Ceea ce n u n-am

al descoperi aceast o redat pri sea sce Plicul vreme, numai

sarcin : repertoriul, ns, pretinde i se cu

revalorificrilor.

care-1 p r e g t e t i versiuni, premiere s ncepi recitirea

i-1 p r i t o c e t i epuizeaz, a-i cap. la pentru vechi,

nenumrate imediat ncepe : noi, i

s s p u n

lungul anilor, cteva : a m de

revelaii".

piesa Liviu

sabinelor avem a unei fost, n

Schonthan-

cutarea

altora artistice

Keller ; subiectul

cunotin, ultima revalorificri

cumpnirea

capacitile

28

www.cimec.ro

la n o i ; j u o n d Soldatul fanfaron, a m repus in circulaie, n listele noastre repertoriale, p e P l a u t ; a m gndit pentru scen genuri literare m a i p u i n obinuite n teatru. ( A m ncercat, de p i l d , u n E m i n e s c u d r a m a t i z a t ; a m p u s i n scen monodrame d e tipul Amurgul lui Bolyai Jnos d e K o o s i s I s t v n , Cuvtnt de ap rare a lui Socrale d u p Platon.) Consider c p r e o c u p r i d e t i p u l a c e s t a m e rit o atenie m a i mnre n activitatea noastr.

CAROL
Teatrul

ISAC

Dramatic Bacovia" din B a c u

Un teatru activ, care s contribuie la formarea contiinelor"

l n viaa u n u i teatru, confruntat astzi cu i m p o r t a n t e r s p u n d e r i civice, secre tarul l i t e r a r n u poale f i , desigur, totul, dar poate n s e m n a foarte m u l t . E v o r b a de lista n d a t o r i r i l o r sale, o list l u n g i m e r e u l u n g i t , p e oare p r i m u l l o c l o c u p , n s , repertoriul contemporan, piesa de actualitate. Imperativul m o m e n t u l u i a c t u a l a l societii noastre este c e l ol u n u i teatru a c t i v , capabil s contribuie l a formarea contiinelor. U n astfel d e repertoriu, asemenea spectacole, deci, n stare s J I U lase p e n i m e n i indiferent, invitnd l a meditaie, ehemnd I a aciune, unind voinele ctre aceleai scopuri nobile, a l e c o m u n i s m u l u i , p r e s u p u n o n a l t calitate ideolo gic i artistic a textelor d r a m a t i c e . Certifi c a t u l de identitate a l s e c r e t a r u l u i literar este piesa de valoare, actual, a d u s p e scen. Instrument de lucru, Programul adoptat de col d e a l Xl-lea C o n g r e s a l P a r t i d u l u i , a m p l u t a b l o u a l p e r s p e c t i v e i n a i o n a l e i s i n t e z a g n d i r i i c o n t e m p o r a n e p r i v i n d toate ramurile de activitate i c e r c e t a r e , e s t e i o s u r s tematic repertorial, a crei bogie d c idei i m o t i v e d e i n s p i r a i e s e r e l e v l a f i e c a r e n o u lectur. Desigur, secretarul literar poate p v e a o contribuie diferit, de la c a z l a c a z , n lansarea unei piese, d a r participarea l u i calificat i pasionat l a v i a a t e a t r u l u i p o a t e conferi programului instituiei echilibru i

tii poate fi luat i n s e a m . E s t e i m p o r t a n t n u m r u l l u c r r i l o r ce a j u n g s f i e r e p r e z e n tate ; i, d e a s e m e n e a , e a d e v r a t c pe treptele aezate de scrierile a n u m e r o i d r a maturgi se v a ridica capodopera timpului a c e s t u i a ; d a r t e a t r u l n u - i m a i p e r m i t e s cocheteze c u scrierile minore, c u platitudinile i c u c p i g o n i s m u l . A s p i r a i a s a f u n d a m e n t a l e s t e p i e s a c u u n b o g a t c o n i n u t i d e o l o g i c i o b u n construcie a r t i s t i c . U n u l d i n o b i e c t i vele teatrului, p r i n s e c r e t a r u l s u literar, este dc a p r o v o c a o astfel de dramaturgie. Atrage r e a c t r e t e a t r u a u n o r p o e i i p r o z a t o r i , descoperirea debutanilor, duc la surprize dintre cele m a i a g r e a b i l e . P o e t u l O v i d i u Gen a r u n e - a n c r e d i n a t , a s t f e l , O p i e s c a r e va marca, sperm, u n u l dintre cele mai substan iale debuturi n teatru consemnate in ultima v r e m e . E s t e u n ctig evident pentru drama turgia d e actualitate. C h i a r d a c n u a fost reprezentat la teatrul nostru, inginerul Con stantin Munteanu i d a t o r e a z d e m a r a j u l n dramaturgie discuiilor purtate pe marginea manuscriselor m i c . Dealtfel, a debutat prin publicarea unor fragmente, nsoite de o prezentare, n caietul-program a l Teatrului Bacovia'". Cenaclul nostru de dramaturgie e s t e locul u n d e s e d e z b a t l u c r r i l e p r o p u s e d e dramaturgi consacrai s a u d e n c e p t o r i ; i p a r e s f i e u n l o c p r i e l n i c , d i n m o m e n t c c d c a i c i i-au l u a t z b o r u l c t e v a n u m e , r e n t l n i t e , apoi, frecvent p e afiele de spectacol. D a r dramaturgul r e c u n o a t e m a i r a r ct d e p i n d e el de climatul stimulativ a l teatrului c u care v i n e n contact (excepie face, poate, D u m i t r u R a d u Popescu, de l a care a m auzit adesea c u v i n t e s i n c e r e l a a d r e s a u n o r s e c r e t a r i lite r a r i ) ; i , i n g e n e r a l , c u toate s c h i m b r i l e n bine survenite recent, anonimatul creator pe o a r e , c u b u n t i i n , i-1 a r o g s e c r e t a r u l literar n procesul de realizare a u n u i n o u spectacol n u este p r e a b i n e neles : de aici, discuiile purtate, c u diferite ocazii. n j u r u l ..statutului" su. Dac acest statut a fost definit prin actele normative i n vigoare, apli carea l u i depinde, ns, d e fiecare n parte, d e s t i l u l m u n c i i , d e p e r s o n a l i t a t e a i n i v e l u l su profesional. C a n orice r a m u r a crea iei t e a t r a l e , d e a l t f e l . S n t a p r o a p e 8 0 d e a n i d c c n d a fost n f i i n a t , l a T e a t r u l N a i o n a l , n t i m p u l directoratului Soalat G b c a , postul de secretar literar, n locul celui d e s u b director, socotit m a i p u i n n e c e s a r . S i tot a t t i a "ani s n t d e l a p r i m a d e m i s i e a u n u i secretar literar (Ilaralamb Lecca). indignat c funcia i-a fost prost neleas de u n director...

utilitate.
D r a m a t u r g i a noastr a a j u n s la u n momentcheie a l m a t u r i z r i i , cnd n u m a i criteriul cali

I n c a d r u l o r g a n i s m u l u i c a r e exerc i t c o n d u c e r e a c o l e c t i v n teaI t r u , r o l u l s e c r e t a r u l u i l i t e r a r este i m p o r t a n t . E l p a r t i c i p a c u m l a toate deciziile privind viaa instituiei, asumndu-i respon s a b i l i t a t e a , o d a t c u c o l e c t i v u l , f a d e an-

t\ j

www.cimec.ro

29

samblul activitilor. A r c , n acelai timp, p r i l e j u l s f a c c u n o s c u t e p r o b l e m e l e speci f i c e a l e r e s o r t u l u i s u , s i m p u n o b i e c t i v e l e m a j o r e ale t e a t r u l u i n a t e n i a t u t u r o r e f i l o r dc compartimente. E o m u t a i e oare se pro duce, mai a l e s . n a p r e c i e r e a p o z i i e i c c o o c u p secretariatul literar ea redacie-laborator de creaie al instituiei. Discutarea i a v i z a r e a r e p e r t o r i u l u i i a l u c r r i l o r p c c a r e t e a t r u l i n t e n i o n e a z s l e p r o m o v e z e se f a c ntr-un cadru larg, democratic i, desigur, propuse posibilitile de a atinge scopurile i a e v i t a e r o r i l e c r e s c p r o p o r i o n a l c u c a d r u l democratic al organismului colectiv. D a r aici p o l a p r e a i i p o t f a c e l o c u n e l e p r e j u d e c i i u n e l e p u n c t e d e v e d e r e s t r i c i s u b i e c tive, c a r e d u n e a z intereselor superioare ale teatrului. Unii actori s-au specializat" n a n u m i t e r o l u r i c e Je-au d e v e n i i confortabile i v o r p r o p r i u l l o r r e p e r t o r i u . E v a l u a r e a ct m a i e x a c t a f o r e l o r c o l e c t i v u l u i este nece sar ; totui, n u cred c repertoriul trebuie strict condiionat numai de anumite afir m r i anterioare ; r e l a n s a r e a u n o r fore inter p r e t a t i v e , v a l o r i f i c a r e a a l t o r a mai p u i n uliU z a t c s n t f a c t o r i c a r e se c e r l u a i n s c a m . Or, strinsa colaborare c u regizorii teatrului, c u c e i p e r m a n e n i i c u c o l a b o r a t o r i i , c u a c t o r i i c e i m a i r e c e p t i v i i m a i o b i e c t i v i , e s t e absolut necesar. Secretarul literar nu poale s-i a b s o l u t i z e z e p r o p u n e r i l e d e r e p e r t o r i u ; e l e pot f i o b a z d c p l e c a r e , e v i d e n t , n t o c m i t ou d i s c e r n m n t i d e o l o g i c i p r o f e s i o n o l i tate, p e n t r u dezbateri eficiente. Planul de r e p e r t o r i u t r e b u i e s d e v i n e x p r e s i a c o m u n a opiunilor r e g i z o r i l o r , a c t o r i l o r i s p e c t a torilor teatrului. Conducerea colectiv asigur mediul cel m a i prielnic posibil pentru atin g e r e a a c e s t u i el. N u e s t e d e c o n c e p u t un r e p e r t o r i u c a r e s n u i n s e a m a de toate aceste o p i u n i : de a c e e a , s e c r e t a r i a t u l l i t e r a r osie n c p e r e a n c a r e i d a u ntlnire cl niiii d e s toi a r t i t i i t e a t r u l u i ; r e p e r t o r i u l n u este d o a r o p r e o c u p a r e d e c a m p a n i e , ci u n a constant i. bineneles, principal, creia t r e b u r i l e c o t i d i e n e a r t r e b u i s-i a c o r d e p r i oritate. O a s t f e l do r e l a i e c o n s t a n t s-a c r e a t i l a t e a t r u l n o s t r u i p r o c e s u l ei d e p e r f e c i o nare s e desfoar c u r s i v , dei lent. c u coro l a r u l ei d e i n a m i c i i i i a m i c i i i , d e o p o t r i v t e m p o r a r e , c u s u c c e s e i e r o r i , d a r . c r e d . c u c o n v i n g e r e a c n u m a i a s t f e l se p o a t e a j u n g e la m u l t r v n i t a o m o g e n i z a r e a e f o r t u l u i u n u i c o l e c t i v . C e l m a i g r e u e s t e , n s , s a i p e r s p i c a c i t a t e a i p o s i b i l i t a t e a n e c e s a r c a o p i e s i un a u t o r s a j t i n g p e s c e n g r a i e a c e l u i r e g i z o r i a c e l o r a c t o r i n s t a r e s le v a l o r i f i c e c a l i t i l e , i n u s f a c d i n t r - u n d r a m a t u r g ..un a u t o r d e d o u p a r a l e " .

cu

cea a

nevzlorului De , fapt, care nu i toate s clasic e a ar de nu i au din

pus

discute cunosc

despre aceast i E la care ntre avea de dra din strns necesi bi a o ea

culori. tagm se pasionai refer vorba, orae, acces. cri aceste aciuni dosi tii unor torii treab una n din citit din din

oile

unor fi

oameni prea

harnici

cred c

specimenele

criticul

numeroase. obiective putem un in fond

ins, ntre Nu care

diferene la

bibliotecile permit

care

conservat interbelic cunoscut iar

redescoperiri cndva

maturgia de

(multe lor,

biblioteci lungul nu

funeste

subierc a anilor) : in a intrat do literari). ale deosebit un teatru amintesc ani a i i din de obligaiile

patrimoniului acest scop poate la n nici

nelegerea

deplasrilor foruri uitate de din

marile n cea este

blioteci

pn (i

acum

deprinderea teri

resort

secretarilor

Redescoperirea unor romnesc putea ale Ia fi nsemntate i de ar patriotice largul

teatrului

cultural,

onoreaz noastre. urm

socotit scenelor strnil teatrul de Am tem

mi cu

interes Neamului

reprezentarea, Cetatea Liviu pe ciclul de oiles lui

Bacu, cu

pieselor Plicul mai

Alecsandri reviste

Rebroanu. aceast dc

interes

articolele

semnale" Silvestru, multe din interbelici, manuscrise Victor Ion toate s util astfel le s de

Familia", nejucate lui

datorat ale un

Valentin

restituirile piesele am

Mnnuscriptuin", dramaturgilor interes Snt, avem c Muatescu, deosebit

parcurs cu Mircea scrieri la efectua, preri eu

apartnnd Popa, aducem putem buri dc lecturi, printre iune cluzia, c este, trului de n acestea,

Tudor pe noi, pe

tefnescu. oare Cred

printre datoria ar fi literari,

lumin.

secretarii marginea n

schim insti Ia ac con

unor

efect

concret

activitatea de am vreme ajuns tunde

tuiilor. A m nobil,

m e d i t a i la a c i u n e a de nglbenite s i putea cure firete

scormonire

volume care ar do n totui, scris

irite

persoane, nedreptit tea

fondul

dramaturgie cel mai cel constituie trei cel util, ultimele mai in XIX. amintesc moi, lloria dect

istoria

decenii. al din aici. ca unor

Procesul radical modeti revistei ce din sfrfruntea fie; mine

uitare acest

s-a p r o d u s caz este secolul s

rapi-.l i m o i ntrebarea

autori mi i d

din

..Teatrul" pentru do

foarte

moment pentru Omul

prilejul

colegii Mihail de

titluri

Ceatal mat unei

Davidoglu, continua,

Citadela cu i

si Febre a

Lovinescu, in

l i s t e oe-ur p u t e a Cineva nu de mai acei tnr ar pot ani s^ar

contribuia c E mai In aceste vorba, care multe orice

memoriei, cruia. piese

discernnintului putea interesa cuveni

gustului

obiecta astzi. s tie

4
de

A m citit, stupefiat, s u b s e m n t u r a u n u i reputat critic, c snt secretari literari c e ..n 1 a u p a t i m a b i b l i o t e c i i " . 0 a s t f e l 1 i n f i r m i t a t e la u n secretar literar aduce

lotui, publicul i

frmntai teatrului.

despre

prin

intermediul

30

www.cimec.ro

caz. aceste piese i n i m a i aproape d c publi cul nostru docil o pies d i n v e a c u l trecut (printre titlurile copios nirate i n amintitele a r t i c o l e s n t i a s e m e n e a s c r i e r i , a l c r o r i n t e res n u ponte trece d e p r a g u l slii de l e c t u r ) . Inii amintesc c u m , mai demult, l a o consf a artitilor ppuari, Alecu Popovici tuire s p u n e a c f i u l l u i n-a v z u t n i c i o d a t , p e s c e n a p p u i l o r , Capra cu trei iezi. Afirma
.

ia s t i r i l i s e r u m o a r e , p e n t r u c t o c m a i C r e a n g era m a i p u i n j u c a t la v r e m e a aceea. Continundu-1 p e a c t u a l u l director al Teatrului . . C r e a n g " ' , a s p u n e , a c u m , c f i u l m e u n-a v z u t n c Ziaritii. M gndesc c u invidie

la

rsunetul

do

atunci

al

interveniei

lui

Alecu

Popovici...

'*

NOTA REDACIEI
Paginile literari in este chiar timpul din revistei teatre. Nu stagiunii noastre Intlmpllor teatrale. cu vin; aceste au stat, aceste Este trei trei perioada la in numere numere in consecutiv, se situeaz, care germineaz programului literari la dispoziia calendaristic stagiunea secretarilor vorbind, viitoare ; al maxim cea mai

miezul cind pentru pentru a mesei constatm ritul, subliniem eliminind

se lucreaz anii c care in

rspundere sint zile zilele

elaborarea care

politic-educativ triesc in cu

teatrelor intensitate, important S in turi. primul S

secretarii

ei, secretarii propunerilor 'ntrebrilor lor i abia pasiunea,

literari,

se exercit ! fr ultimul

direcia

iei lor : alctuirea c. rspunzind

de repertoriu noastre, apoi,

opinenii. abia in

excepie, rnd,

au despre

vorbii, drep aceast

despre

ndatoririle i-au

c toi din capul

exprimat ideea

devotamentul, de

druirea rutin. lucru, rspunderi se definesc ..aparatul ironie, definiii c

pentru

profesie, S vd in In tehnic", al

locului eviden,

de funcionarism, cel mai

mai

scoatem pe

in care

ca pe

important dc nalt literari

secretarii politic. a fi de editorul dispoziia

literari

activitatea rspunsurile creierul

o desfoar le-am

o activitate publicat, secretarii

pe. care electronic'',

cabinetul recepie ef". pe

constructorul omul de cu ar de

arhitecturii litere" sau,

teatrale". cu in uoar aceste

teatrului", biroului o au

eminena de pres", sintez aceste

cenuie", ..eful i, mai definiii

...eful care

protocol", seam, avea c

insumnd gradul prioritate secretarul

pentru din

de responsabilitate in ochii lor (i

asumat. ai i notri preia al ieri ; a mai ). dou

Oricare sini concluziile

care de factor

se desprind decizional inectind spaiul teatrului

: prima, pe s nchis i care

literar calitatea

nelege lui de

asupr-i comite doua. activ teatru

rspunderea tului c n oamenilor munca viaa

o presupune

de membru oin mai

muncii, iese din a

fie. elementul al cabinetului principalul

consultativ de lucru,

lui

inlegrindu al

se lot punii

complex su.

devenind

constructor

dintre

i publicul

Atribuiile in un cum lor. ar de teatre statut nici i in

lor afar va statut ar fi

silit

mult

extinse exclusiv

i, aa din gradul

cum de

ei

nii

o subliniaz, pe care-l secretar revin

autoritatea dovedesc. literar,

lor Nici dup

eman

competent vreunui care-i

nu un

putea nu

vreodat va putea greu statut

temeinici limita de

personalitatea tic sarcini oricror ? ale romnesc

numrul

i nici din teatru.

prioritatea Cum

Dealtfel, putea fi

foarte n

alctuit

slalutul

profesiuni

definite ?

sarcinile

directorului teatrului

regizorului contemporan

? ale ar cere

organizatorului continua n dispa pregtirii n

spectacole

Dialectica statute.

dezvoltrii Continua unor

amendare ara riia lor viaa noastr altora. politice,

a acestor duce Nu

perfecionare atribute literari lor,

a sistemului ale muncii

de organizare din teatru

a teatrului i la

la dezvoltarea rmne secretarilor creator, vieii

fiecruia

dect vocalici a trii

se manifeste enciclopedice,

corespunztor pentru

spiritului

culturii spirituale

a-i dobndi

teatrelor

i in climatul

locul

cuvenit.

www.cimec.ro

31

Direcii n dramaturgie

COMEDIA ROMANEASCA: BIEU l MAZILU


k l P

^l ian
r

POPESCU

1. AI ml ii 1 c o m i c a c u n o s c u t , n t i m p , v a r i a t e d i s p u t e t e o r e t i c e , e s t e t i c i e n i i i c r i t i c i i l i t e r a r i , r e g i / o r i i i a c t o r i i r e l e v n d f a e t e i n e d i t e , c o r e l a i i i d e o s e b i r i eseniale f a d e c e l l a l t m o d t e a t r a l m o d u l t r a g i c . I n a ceast direcie, este i n t e r e s a n t d e r e m a r c a t f a p t u l c d e l i m i t a r e a t e o r e t i c a c o m i c u l u i se face adesea prin raportare direct la modul tragic, judecile estetice fiind fcute prin opoziie, aa c u m s e p r e c e d a (v. Clinescu) i n l e g t u r c u a l t e d o u c o n c e p t e c l a s i c i romantic. Teodor Mazilii (n A n d r e i Strihan 0 aventur estetic cu Teodor Mazilii, ed. ti inific. I!)?^) considera comicul c a expresia libertii interioare a individului", comicul, ca a t i t u d i n e necesar", fiind nevoia i n d i v i d u l u i d e a se a u t o c u n o a t e " . . . i n t e l i g e n a l u i p r i n care i m s o a r p r o p r i i l e l i m i t e " . O a l t dis tincie pe care o face T e o d o r M a z i l i i este a c e e a n t r e m o d u r i l e t e a t r a l e f u n d a m e n t a l e i poziia fa de realitate. D a c n tragic perso n a j e l e ..refuz s accepte r e a l i t a t e a " , p e r s o n a j u l c o m i c , p r i n a c c e p t a r e a legilor n a t u r i i , r e u e t e s n e l e a g r e a l i t a t e a n s t a r e a e i c o n tradictorie.

la c o m i c u l l a c a r e s e a j u n g e trocnd obliga toriu p r i n tragic. ( T r a g i c u l este o t r e a p t a c o m i c u l u i i c r e d c n u s e p o a t e a j u n g e l a c o m i c a d i n e f r c a a c e s t a s n u f i p l t i t u n t r i b u t t r a g i c u l u i " . ) I n t r - o c o m e d i e c a Fru mos e n septembrie la Veneia, personajele Doamna, o femeie normal, cu inebnaii metafizice, D o m n u l , c a m acelai l u c r u

se d e f i n e s c printr-0 p r o f u n d incapacitate d e
adaptare la datele prezentului. Aflai l a V e neia, cei d o i tnjesc tragic" d u p Veneia v i s u r i l o r l o r . D O M N U L : Nenorocirea e c, uneori, idealurile noastre se mplinesc. Uite, am vrut s ajungem la Veneia, ei, bine, am ajuns, acuma s vedem pe unde scoatem cmaa..." A s c o a t e c m a a p e u n d e v a a ceasta este u n a d i n p r o b l e m e l e " o m u l u i m o d e r n . E r o i i l u i M a z i l i i , d u p u n efort r e m a r c a b i l d e e d i f i c a r e m o r a l - i n t e l e c t u a l , se a f l n t o t d e a u n a n s i t u a i a d c a-i c o n s t a t a s u p e r f i c i a l i t a t e a , e e c u r i l e , i n c o n s t a n a a f e c t i v i intelectual. O b i n u i n e l e mental-verbale, de larg r e p u taie pentru eroii l u i Caragiale, se constituie n n i t e n e c a ni s i n e a u t o m a t e p e n t r u e r o i i l u i M a z i l i i , r e g l n d u - l e v i a a s p i r i t u a l i a f e c t i v . Veneia eroilor lui M a z i l u trebuie n p e r m a n e n visat, idealizat, niciodat, ns, cuce r i t . C a i i u b i r e a : D O M N U L : (...) D a c a setea mea de iubire se realizeaz, nu pot s aspir la iubire. Pi, ce m fac, doamn, fr aspiraia spre iubire ? Te ctig pe dumneata n carne i oase si pierd n schimb sperana divin c odat i odat te-a putea nllni..." Bergsoniana delimitare a comicului du mecanique plaque sur le vivant este p e r fect c o m p a t i b i l c u n e l e g e r e a d e c t r e p e r s o n a j a i d e a l u l u i " u m a n : s te c o n s u m i n trirea ideii d e speran, fr a spera c u ade vrat. 3. I n Don Juan moare ca toi ceilali sau Inundaia o r i Impiai-v iubiii, Teodor M a z i l u recurge l a alte f o r m u l e c o m i c e , eroii

2. A c e s t e p r e c i z r i t e o r e t i c e coordonate antologice a l e operei c o m i c e a p a r ntr-o l u m i n m a i v i e a n a l i z n d cteva trsturi ale teatrului comic al lui Teodor Mazilii. Comedia lui Teodor Mazilii presupune, pen tru fiecare pies a s a , u n m o m e n t d e t e n s i u n e n c a r e c o m i c u l a p a r e n i p o s t a z a s a serioa s", o clip n care o ntrebare esenial des pre existena u m a n strbate ca u n c u t r e m u r contiina personajelor i r e s t r u c t u r e a z r a porturile dintre ele. I n cazul lui Mazilii, o fraz a l u i T u d o r V i a n u este perfect v a l a b i l : Exist un serios a l c o m i c u l u i fr d e care n-am r d e " . S e r i o s u l a c e s t a e s t e d e t e c t a b i l n o r i c e c o m e d i e a l u i M a z i l i i i c o n f i r m u n a din precizrile sale teoretice care s e referea

32

www.cimec.ro

s i , v i z i b i l d e m o r a l i z a i d e p r e s i u n e a pe c a r e o e x e r c i t a s u p r a l o r c o t i d i a n a e x i s t e n i m i t u l lor personal, pstrind cu eroism o m i c u r m d i n o n e s t i t a t e a i d e a l u l u i u m a n . O l g a i E m i l , d i n Inundaia, d o u tipuri comice, cre ate de l u m e a m o d e r n modernista femi nist, i n e v i d e n t d e f i c i t tic f e m i n i t a t e , i i n t e l e c t u a l u l a s a l t a t d e s u c c e s , pe toate p l a n u r i l e , c a r e n c e a r c s-i s a l v e z e s i m u l r e a l i t i i se constituie ntr-un cuplu a n t i n o m i c revela tor. M o d u l c o m i c a l l u i M a z i l u r e u e t e s creeze aici o r e m a r c a b i l schematizare a u n u i tip de relaii u m a n e prin excelen m o d e r n " . L I , p r i n c o m p r o m i s u r i , i p e r p e t u e a z m e d i o c r i t a t e a . E a , n p e r m a n e n t e m u l a i e , i do rete z e c e p e r e c h i d e m n u i i s u c c e s p e d r u m u l p r o g r e s u l u i m a t e r i a l i s p i r i t u a l " . A s a l t a t do b u n u r i d e c o n s u m . O l g a r a i o n e a z :A fi o lmpit dac mi-a pierde gin gia (...) Am s-mi pstrez i gingia i vila de la Buteni". L o v i i c r u n t de . . m o d e r n i s m " , cei doi n a u f r a g i a z fr n i c i o veste departe de r m u l o m e n i e i . Don Juan i M r i a Magdalena din Don .luun moare ea toi ceilali s i n i i ei p u i n s i t u a i i p e r i c u l o a s e do c t r e m i t u r i l e p e c a r e o m e n i r e a le-a c o n s t r u i t c u m i g a l p e n t r u e i . Silii s s e c o n f o r m e z e acestor mituri, cei doi nu mai pot s f i e e i . D O N JUAN : Grea meserie ne-am ales. Mria Magdalena Imaginea asta, de amant dcsviril, de brbat venic ndrgostit, pe care i-au fcut-o feme ile despre mine, ne-a adus la sap de lemn". M R I A M A G D A L E N A : Biblia spune c eu mi-atn regretai viaa de curtezan, dar eu, drcia dracului, vd c n-o regret deloc..." . .Vii sint cu Mria Magdalena care l-a vzul pe Cristos ? Atunci dac eu sint Mria Magda lena, de ce n-apare odat tristeea despre care vorbete Biblia ? Cine m-a amgit cu aceast durere ? tiju cumva am inventat eu aceast durere ?" S o l i c i t a i s u p r a o m e n e t e " d e ctre r e s p e c t i v e l e lor m i t u r i , cei doi n u r e u esc s e v a d e z e d i n r a c l e l e l o r . M a z i l u , p r i n tr-o p a r a b o l i n g e n i o s c o n c e p u t , e d i f i c din omului modern care trsturi sigure mitul anihileaz omul.

Lipsa unui criteriu de apreciere a valorilor f a c e c a t o t u l s d e v i n m a l e a b i l , a p t a fi d r e s a t , n t o r s , m o d i f i c a t . D R E S O A R E A : Pi nu i-am spus c sint specialist ? S])Ccialist cu diplom. Plus experiena. Am o asemenea experien c dac mi-l dai i pe dracu' pe min, in cinci minute, fac nger din el. A devrul e c orice se poate dresa in ziua de astzi. A progresat, lumea formidabil". Comic oslo d i s p r o p o r i a n t r e m i j l o a c e i s c o p . D a r , pentru c s c o p u l scuz mijloacele, spiritele c a s t e l u l u i v o r fi d r e s a t e lot cai anacronicul b i c i do n d e j d e . S a l a r i a t a c o o p e r a t i v e i D r e s a j u l la d o m i c i l i u " , a l c r e i t a t d e m o n s t r a s e ge nial teoria primatului oului asupra ginii ' . . g i n a a a p r u t d u p a c e e a " ) , v a n c e r c a s d r e s e z e s p i r i t e l e s s e r v e a s c m a s a turitilor. M a i g r e u o s Io f a c s a i b h a z i s d a n seze d a n s u l s p e c i f i c I l o p a - h o p a , v i n e popa"... F a n t o m e l e , toate d c v i n o b i l , n u m a i s u p o r t i e x p e r i e n a a c e a s t a , i i u c i d mentorul. P r o c e d e u l c o m i c f o l o s i t d e R i e u c o n s t n tr-o i n n d c c v a r c a m e t o d e i l a o b i e c t s a u , p e n t r u e r o i i d i n In cutarea sensului pierdut, ntr-o i n a d e c v a r c a c u t r i i (aici a s e n s u l u i ) la finalitatea acestei tentative. Boxerul, Fecioara, I n f i r m u l , S p i o n u l c a u t s e n s u l , f i e c a r e d i n a l t e m o t i v e . B O X E R U L : Eu nu vreau dect un sens pentru mine (...) Vreau s-1 simt in mine i aioi s m privesc n oglind i s mii admir". S p i o n u l este t r i m i s dc patronul su cu misiune special : Am auzit vorbiudu-se prin lrg c exist un tip care se numete Aldesus, slpnul ntimplrilor i proprietarul sensurilor (...) Du-te la el i ciupete-i cileva sensuri. Pe urm des chid un magazin i ncep s le vnd ca piinea cald" etc. D a r p n la Aldesus mai e x i s t i f o r m u l a r e d e c o m p l e t a t , m a i t r e b u i e rbdare (c A l d e s u s se m a i s c o b e t e i el n nas, casc, s t r n u t ) , c a n final Iui A l d e s u s s i s e c o n s t a t e i n e x i s t e n i i , a t t a s a , c i t i a s e n s u l u i . 0. A b o r d a r e a c o m i c a u n o r p r o b l e m e d e cunoatere este o modalitate de sugera r e a g r a v i t i i l o r , B i e u o p e r n d . c a i M a zilii, n registre comice diverse (limbaj, situ a i i , repetiii a b s u r d e e t c ) , c a r e c o n f e r co micului soliditatea e s t e t i c n e c e s a r o p e r e i . Comedia lui Ion Bieu, original, att n pri v i n a c o n s t r u c i e i c t i n d i r e c i a c a r a c t e r i zrii u n o r situaii-tip de nelegere m e c a n i c i d e s i m i r e a u t o m a t i z a t " , r e p r e z i n t , c a i opera c o m i c a lui Teodor M a z i l u , o tenta t i v de reconsiderare a e x p r e s i i l o r c o m i c u l u i , de d e p l a s a r e a r e g i s t r u l u i c o m i c s p r e zona s u b s t a n e i i n u a f a c i l u l u i . M o d u l comic n teatrul romnesc contem poran are, n comediile lui T e o d o r Mazilu i I o n B i e u , d o u n c e r c r i v a l o r o a s e de modernizare a posibilitilor comicului de substan, de orientare a comediei spre u n s p a i u n c a r e p e r s o n a j u l c o m i c s s e a f l e ntr-o p e r m a n e n t stare conflictual-comic c u s i n e i c u l u m e a .

\. M o d u l c o m i c n t e a t r u l l u i Teodor M a zilu ofer o p a n o r a m de valoroase expresii ale comicului, piesele sale, unele la limita c o m i c u l u i , se c o n s t i t u i e n t r - o p l e d o a r i e p e n tru u n c o m i c c a p o s i b i l i t a t e d e a ne p r i v i existena c u luciditate, de a nu ne lsa copleii de realitate".

5. O alt modalitate comic dc prospec t a r e a l u m i i m o d e r n e este c e a p r o p u s de Ion Bieu. Dac Teodor Mazilu aduce comi cul n mod permanent n zona seriosului, Rieu evideniaz condiia Indic a dinamicii c u t r i i a d e v r u l u i , s e n s u l u i . I n Dresoarea de fantome s a u In cutared sensului pierdui. e r o i i s i n c e a r c fie o c o n c e p e r e p r o c u s t i a n a relaiilor u m a n e , fie o ieire, r a t a t , de a l t f e l , d i n s t a r t , d e gsire, de e x e m p l u , a sensului.

www.cimec.ro

33

V-am cunoscut, stimate tovare P e t r u V i n t i l , c a pe u n scriitor care a i u b i t i i u b e t e i n s p e c i a l faptul d e v i a , i n t m p l a r e a i n e c e s i t a t e a i n c o n e x i u n e a lor. D i n acest p u n c t d c v e d e r e , s-ar p u t e a s p u n e c a i r e a l i z a t u n a d e v r a t p a l m a r e s i n r e g i s t r i n d so c i e t a t e a r o m n e a s c d i n H K i 4 i p i u l a z i , i n foaTtc m u l t e v o l u m e . Odat recu venit n dramaturgie, aa e m u noatei ntr-o prefa la v o l u m u l r e cent a p r u t n colecia R a m p a " , ai fi u n r e a l i z a t o r d c t i p c l a s i c . A d i c , intii gindii aciunea i a p o i o tur nai n forme. N u tiu dac aceasta este cauza maturitii, spontaneitii replicii dv. dramatice. printr-o digresiune ; eu m-am ncep grbit s m nasc, n sensul c m-am nscut la apte luni. D u p ce m-am nscut, a trebuit s stau luni de zile n c o n d i i i de pui, ntr-o c l d u r de cloc, n vat, i cele m a i vechi amintiri ale melc snt de fapt a m i n t i r i l e acestea, cnd m pregteam s p t r u n d n v i a p r i v i n d i m e n s u l s p e c t a col care este v i a a . P e n t r u m i n e , n t o t d e a u n a , de l a p r i m e l e i m p r e s i i , v i a a a fost n e n c e t a t dramatic : spectacolul dramatic al supravie uirii g r a b e i m e l e d e a v e n i pe l u m e i insaietii m e l e de a vieui, c u o maturitate, pentru mine, extraordinar. A m avut norocul s p a r c u r g f o a r t e m u l t e m o m e n t e dramatice n v i a . N u v r e a u s b a m l e t i z e z , d a r a m s v spun u n lucru : c h i a r u n u l dintre titlu rile m e l e de p r o z c m P e s c e n a vieii. I a t , n acest t i t l u , o p r o f e s i u n e de c r e d i n , o formul prin care m declar cu ostentaie i p l c e r e p a r t i z a n u l ideii n u n u m a i de a v e d e a l u m e a c a u n s p e c t a t o r , d a r i d e a vedea m o d u l c u m viaa m nfieaz oame nilor. tlnit Titlul acesta undeva... parc l-am mai n

PETRU VINTIL
despre arta dialogului reabilitarea faptului banal opiunea pentru un teatru verile" actorul, ca miracol istoria, ca materie prima a teatrului
O convorbire de

In materie de scris, exist peste tot aceast m o d a l i t a t e d e a v e d e a l u m e a la m o dul dramatic. A d i c , n t o t d e a u n a are loc u n d i a l o g n t r e t i n e i t o t c e e a c e te n c o n j o a r . Tu p u i n t r e b r i i a t e p i r s p u n s u r i , s a u i se p u n ntrebri i d a i rspunsuri. In p r o z a m e a , n n u v e l e i r o m a n e , c e e a c e m-a c o n d u s este n u p a r t e a d e s c r i p t i v , a d i c o descriere a naturii, a sunetelor, culorilor, ci, n mod deosebit, cum erau ntrebrile i care e r a u r s p u n s u r i l e . D e c i , partea de dia l o g d i n p r o z a m e a m-a a t r a s n t o t d e a u n a i am privit-o c a pe u n dialog dramatic, de teatru. Deci, ai avut ntotdeauna contiin de dramaturg... o

Paul Tufungiu

In privina aceasta, consider c Hem i n g w a y e s t e u n m a r e m e t e r i e u l r e citesc n special pentru dialogurile lui. B i n e neles, nu este numai Ilcmingway ; a

34

www.cimec.ro

p u t e a d a o nesfrit/i list de tdasici de u n d e se poate n v a arta dialogului. D a r pn a c u m n u m i s-a n t m p l a t s s c r i u o p i e s de teatru pe u n subiect v i r g i n , p r e g t i t a n u m e pentru teatru. Cele trei piese Casa care a f u g i t p r i n u , C i n e u c i d e d r a g o s t e a i V i kingii reprezint, de fapt, nite v a r i a i u n i d r a m a t i c e a l e mior p o v e s t i r i m a i v e c h i . Nu mi-ai rspuns la ntrebare.

dat. Nu v r e a u s m golesc dintr-o Snt un om prevztor. Nu v r e a u s m n f u n d ntr-o s t r a d c a r e a r c , la u n m o m e n t dat, u n c a p t . N u m r u l pieselor de teatru date de d v . p u b l i c u l u i n u este covritor... D a r n u m r u l o p e r e l o r m i este n i c i o d a t un criteriu. Scriind reportaje, nuvele, romane, poe zie (eu n u v o r b e s c do calitatea l o r ) , ntl n e s c tot f e l u l d e m p r e j u r r i c a r e a d n c e s c v a l o a r e a i c o n i n u t u l l u c r u r i l o r l a c a r e m gndesc. N u a m a v u t n viaa m e a norocul unei critici favorabile. L u c r u r i l e de laud la a d r e s a m e a snt aa de rare, ele consti tuie nite evenunente, nct, tocmai din c a u z a caracterului lor ntmpltor, le uit. Critica nu s-a a p r o p i a t c u s i m p a t i e de lucrrile mele. T o c m a i d i n c a u z a aceasta, m-am g n d i t la o formul salvatoare pentru contiina mea dc scriitor, aceea de a scrie teatru. L a toate c e l e trei piese a m a v u t p r i l e j u l de a m confrunta, fr intermediar, cu publicul. A m p u t u t s-mi d a u s e a m a , d e la u n spec tacol la altul, de reacia i m e d i a t i spon tan a publicului. Mrturisesc c pentru m i n e a fost a d o u a r e v e l a i e . A m d e s c o p e r i t lipsa de substan a acelei critici, care con s i d e r c f r e a n u se p o a t e f a c e l i t e r a t u r , care consider publicul fr personalitate, i n c a p a b i l de a n e l e g e , f r a j u t o r u l e i , c e v a . Poate v u i m e t e acest l u c r u , dar acest v i c i u al unei a n u m i t e critici v i n e de acolo c ea este p r e a s u b i e c t i v i p a r t i z a n . Partizan cu cu ea nsi ? ei. este i

Pentru mine, pcatul cel m a i mare al c r i t i c i i l a c a r e m r e f e r e a m este c e o r o a b a modei. D e p i l d , a fost o v r e m e moda teatrului absurd. I n perioada de strlucire a absurdului, critica n u nelegea s a u se f c e a c n u m a i n e l e g e teatrul clasic. Aceste e x e m p l e snt la n d e m n a oricui. Critica t r e b u i e s f i e o b i e c t i v , t r e b u i e s p r i m e a s c cu egal nelegere toate modalitile de c r e a i e . N u t r e b u i e s e x i s t e d i n p a r t e a c r i t i c i i o r o b i e m a n i f e s t f a de m o d . C r i t i c a tre buie s nregistreze totul. A v i n d n vedere c snt foarte puini critici de teatru, pentru cine avei dv. stim ? P e n t r u dactilografa care m i bale pie sele d c t e a t r u i m i s p u n e d a c p i e s a este b u n . Dactilografa este p e n t r u m i n e aa c u m este u n m u n c i t o r tipograf, i eu c r e d c tipografii snt o a m e n i foarte cultivai. Care sint maetrii dv. n teatru ?

P r i m u l e s t e C a r a g i a l e . A m o b s e r v a t i la E u g e n l o n e s c u c e l i trage s e v a din teatrul lui Caragiale. Caragiale este u n u l din m a r i i d r a m a t u r g i a i l u m i i . D i n p c a t e , este prea p u i n cunoscut... U n a d i n marile piese ale l u m i i este P a t i m a roie. 0 p i e s e x c e p i o n a l este D o m n i o a r a Nastasia. Teatrul lui S e b a s t i a n l s i m t n m o d u l c e l m a i d u r e r o s . C i p r i a n , c u O m u l c u m i r o a g a , de a s e m e n e a . D u p prerea mea, dac ar exista nite tra duceri n limba francez, n limba german, r e u i t e , e x a c t e i p l i n e d e c u l o a r e , c r e d c C i p r i a n a r fi descoperit de p u b l i c u l interna ional ca un foarte m a r e dramaturg. Din pcate, el a m u r i t , iar noi l m o t e n i m fr s n e d m seama de valoarea lui. Cc impresie zorului ? v face munca regi

Partizan

prejudecile dar

Bine, bine, el u n critic.

publicul

A v e m o coal a regiei de o valoare e u r o p e a n , a zice. N u a m s i m i t niciodat nevoia, ca ali colegi d r a m a t u r g i , de a face regia unei piese p r o p r i i , p e n t r u c este o m e s e r i e aa de b o g a t n n u a n e i plin de r e s p o n s a b i l i t i , p l i n d e m e a n d r e , plin de n e c u n o s c u t e , n c t u n a m a t o r i n t r a t a c o l o sc p i e r d e . A m v z u t o p i e s l a T i m i o a r a , p u s n scen d e P a u l E v e r a c . N u a fost nimic de reinut. , Pledai nist ? Regia este u n pentru regizorul profesio

Nu ai neles ce a m spus adineauri. Unii critici consider publicul ca pe u n consu m a t o r d e s t u l d c p a u p e r , i n c a p a b i l s a l e a g spectacolul cel mai potrivit pentru el. E u n u c r e d . P e n t r u m i n e p u b l i c u l cititor este mai a l e s l a n o i , p o p o r tnr, c u o c u l t u r a f l a t n a v n t creator un . public extrem de avizat. A i v z u t i d v . sli de spectacole g o a l e i c r i f r c i t i t o r i . tru. S delimitm fenomenul la tea

talent

specific

regizorului.

- U n e o r i , a u t o r i i n u s n t m u l u m i i de felul c u m r e g i z o r i i le p u n n scen p i e s e l e i , d i n a c e a s t c a u z , se a p u c s-i p u n s i n g u r i n s c e n p i e s e l e d e t e a t r u . I n ceea ce v p r i v e t e , a v e i deja o experien. Credei c regizorii a u acceptat viziunea dv. a s u p r a l u m i i ?

www.cimec.ro

35

N u . D a c m r e f e r l a Casa c a r e a f u g i i p r i n u, nici u n speclacol n u a s e m n a t ou cellalt. Sigur, este a d e v r a t , n fiecare spec tacol a m p u t u t regsi cle c e v a d i n mine, cere unui regizor s tc neleag dar a sut la sut este o o p e r a i e grea. N u exist d o i o a m e n i c a r e s s e a s e m e n e .

convonionalitatea, l i t e r a t u r a este o este o c o n v e n i e .

dei sc spune c toat convenie. Fiecare roman

Pentru c iar au aprut d i c i i , b a i s t e o r e t i z m . C u m c s-ar p u t e a a j u n g e l a a c e s t verite ? Avem n fa f i l m u l italian. scriei un

contra credei teatru-

Chiar nu scen viziunea

dorii s vedei dv. proprie ?

pe

N u m-am gindit la aceast treab. E a d e v r a t c, a t u n c i c n d i v e z i p i e s a c u zeci de r e p l i c i tiate d c regizori, c u scene ntoarse pe dos, ai pe u n d e v a u n sentiment d e f r u s t r a r e ; d a r , c a s f i u d r e p t , numai la u n t e a t r u d e a m a t o r i p o i a v e a a m b i i a n e b u n s v e z i p i e s a j u c a t r e p l i c c u r e p l i c , a a c u m a i scris-o.

V-ai p r o p u s s de teatru... v e r i l e ?

astfel

I n o c r c s m e r g p e a c e a s t l i n i e . A c e s t a este t e a t r u l p e c a r e , d a c n u l-am s c r i s n c , v r e a u s a j u n g s-1 s c r i u . Conceptul de teatru-verite por n e t e , p r o b a b i l , de l a f a p t u l c n t m plrile din t e a t r u l d v . s-au petrecut, sint reale. Chiar dac nu snt m i l e . T r e b u i e s c r e z i c un asemenea lucru. reale, snl verosi s-a p u l u l n t m p l a

D v . sntei u n scriitor binevoitor : acceptai regizorului dreptul de Cesar... M i s-a u t m p l a t s a m u n f e l d c c o n flict c u D i n u C e r n e s c u . A m a v u t d e s t u l e n t l n i r i c u c l , n c e r c n d s-1 c o n v i n g c nu are dreptate. Pn la urm, m-am lsat n v i n s i c r e d c, n foarte m a r e msur, el a a v u t d r e p t a t e . C r e d c n t o t d e a u n a un regizor e x c e l e n t a r c d r e p t a t e f a de s c r i i t o r .

de

V rog s d e f i n i i t e a t r u p e c a r e vi-1

m a i clar genul propunei. care noi l

V i a a e c a u n s p e c t a c o l , pe trim nu numai cu convingere

Cam

hazardat,

aceast

opinie...

C u m se p o a l e d e o s e b i u n t e a t r u verite dc u n teatru non-verite ? Lucrurile simple snt foarte greu de definit. E s t e l a fel c u ntrebarea : c i n e are droplul la prioritate ? O u l s a u g i n a ? R s p u n s u l l l a s c o p i i l o r i... filosofilor. este i l o t u i : c a r e e s t e o u l " ' i n teatrul-verite ? care

ntr-adevr, uneori, d u p prerea mea, luat o libertate prea mare regizorii i-au fa dc autor, care, n c a z u l lui C e h o v s a u Blaga, nu mai poate reaciona. Fa de Shakespeare, fa de Caragiale, o a m e n i care nu-i mai pot exprima opinia, se simte influena demonic a regizorului.

gina"

n Aceste ultime observaii m dreptesc s c r e d c i nelegei totui pe Baranga, Everar, Sorescu, c a r e i-au p u s s i n g u r i p i e s e l e n s c e n , d i n d o r i n a de a le v e d e a fidele v i ziunii proprii, C u m i n e , p r e c i z e z , se n t m p l u n l u c r u foarte firesc. S n t u n scriitor care a debutat trziu n d r a m a t u r g i e . M consider, c a atare, n c o n t i n u a r e , u n a m a t o r , i n u p o t s e m i t pretenia de a regiza spectacolul conform v i z i u n i i m e l e de scriitor. P r e f e r r i s c u l de a mi-o v e d e a a l t e r a t d e a l t c i n e v a , c e l u i d e a o vedea alterat de mine. Sigur, a m sufi ciente n e m u l u m i r i c u regia. Cred c v a v e n i o z i cnd, d u p ce toate e x p e r i m e n t e l e i modele convenionale vor cdea n desuetu d i n e , c a p r o c e d e u i c a o b i c e i , v a rmne n picioare adevrul, c u reabtatea lui dra matic, dei, n teorie, teatrul este consi derat o convenie. Cred c u ardoare n ideea unui teatru-verite, teatru care s anuleze

Nu snt eseist. Nu pot s formulez r a p i d i c o n c l u d e n t n i t e i d e i , n i t e c o n c e p t e n l e g t u r c u t e a t r u l d e t i p v e r i te, d a r p o t s d a u n i t e e x e m p l e i , d i n a c e s t e e x e m p l e , s-ar p u t e a v e d e a c t r e c e m e r g . D c p i l d , n Casa care a fugit p r i n u, a v e a m la un m o m e n t dat tin disc d c g r a m o f o n . T a n g o u l se n u m e a Z a r a z a " . A f i v r u t c a n s p e c t a c o l u l l u i D i n u C e r n e s c u s a s c u l t acest disc. Tangoul este p l i n de parfumul epocii i, dintr-o d a t , acest p e r s o n a j care e r a p e n t r u m i n e d i s c u l e r a c a p a b i l s i n t r o d u c s p e c t a t o r u l n e p o c a i n t e r b e l i c . A c e s t a este n u m a i unul dintre mijloacele simple de sugestie adresate de s c r i i t o r p u b l i c u l u i spectator. E , p o a t e , a d e v r a t c m e l o d i a a m i n t i t n-ar Ti p u t u t s t r e z e a s c e m o i a n t r - u n t n r de 2 0 d e a n i , d a r e u snt u n o m d e 5 4 d e a n i i Z a r a z a " m i s p u n e c e v a , i c r e d c t u t u r o r spectatorilor de l a aceast vrst n sus a c e a s t m e l o d i e c c a p a b i l s l e t r a n s m i t e m o i o n a l o sugestie a atmosferei respective. S n u credei c p l e d e z p e n t r u o v u l g a r i zare a realului. A l t e x e m p l u : n montarea

36

www.cimec.ro

dc la B r l a d a aceleiai piese, a m n i n s o a r e de v a t . . . m i v e n e a s-mi capul ! C h i a r i p r i n niia solicitat lot plet...

vzut o bandajez

cea mai mare banalitate. Dv. tii c la teatru se bea l i m o n a d n loc d e v i n , se a t e r n m e s e , i n u p o i f r e l e , a c e s t a e s t e s o s u l n c a r e t r e b u i e s-i p l a s e z i friptura. D a c tot a m a j u n s l a b u c t r i e , b a i s i n t r m p e c e a l a l t u . P r e z e n a dv. in societate ca scriitor n u este r a r . A s p u n e c a i s c o s u n numr f o a r t e m a r e d e c r i i f o a r t e d i v e r s e . De la volumele dc reportaje i p n la acel m o n s t r u " editorial d e s p r e v i a a I u i E m i m e s c u , c a r e este c e l p u i n o n t r e p r i n d e r e f o a r t e g r e a i f o a r t e serioas. Interesant ar li, acum, de cnd hrnii" dv. ideea dc a scrie teatru ( o b s e r v a i c a m i n t r a t totui in buctrie). Este o chestiune veche, este o c h e s t i u n e nou ? Credei c teatrul e x p r i m concepia dv. despre via ? inei m a i m u l t la teatru de ct l a . . . r e p o r t a j '.' N u snt u n vanitos, dei serile la tea t r u mi-au p r o d u s o p l c e r e o m e n e a s c f o a r t e e g o i s t . S-a n s c u t n m i n e u n a n i m a l f o a r t e f e r o c e , c a r e s-a s i m i t a d u l a t , m n g i a t , d a r , ajuns a c a s , m-a apucat un sentiment de descurajare, de zdrnicie p r o f u n d , u n sen

aceste pilde, nu devine

defi com

N u m adiucesc in definiii. Dac v r e m 0 d e f i n i i e s i m p l i e x a c t , s m e r g e m la u n d i c i o n a r . E u n u m-a f e r i , In l e a l n d - v e r i te, momente banale. Viaa de aa-numilele n o a s t r n u este f c u t n u m a i d i n n i t e vr furi, viaa este a d e s e a u n fluviu plin de n m o l , u n e o r i te u i i l a e l c u p l i c t i s e a l , i a r apoi i descoperi frumusei nebnuile i a d n c i m i abisale. E s t e foarte i n t e r e s a n t o p i n i a c a u d r e p t d e c e t a t e i n t e a t r u i mo m e n t e l e b a n a l e , i n l r u c i l ele s i n i luate din via. Totui, reporterul Petru V i n t i l a fost u n n d r g o s t i t al f a p t u lui .semnificativ, tentat poale c h i a r de s e n z a i o n a l , d a c n e r e f e r i m la cele brul exemplu Egon Erwin Kisch... Deci, in contradicie cu banalul. E u n u a m a v u t n o r o c u l s f a c r e p o r taje e x c e p i o n a l e . U n n e n o r o c e c a m avut m u l i r e d a c t o r i - e f i i m u l t e l u c r u r i i n t e r e s a n t e a u fost terse. N u d o r e s c aceast i m i x tiune n scrisul altora, m a i ales c n d ea r m n e u n l u c r u a r b i t r a r i s c i t o r . S faptului ne n t o a r c e m banal. la legitimitatea

t i m e n t d e nemulumire.
De nemulumire tisfacie ? sau de insa

T r e b u i e s a t r a g a t e n i a asupra unui lucru. Dac c i n e v a ar ncerca s scrie o pies de la nceput pn la sfirit banal TIU ar avea spectatori, chiar dac ar spune lucruri adevrate. E u spun c viaa e fcut nu n u m a i d i n v r f u r i , c i i din l u c r u r i dc

D c n e m u l u m i r e i de insatisfacie, dato r i t f a p t u l u i c g s e a m l u c r u r i c a r e nu-mi plceau. A m aceast p o r n i r e de a l u a l u c r u l de la n c e p u t ; d a r , d a c a m relua mereu totul de la i z v o a r e , n u a m m a i p u t e a face nimic. Toi, d a c sntem cinstii c u noi n ine, vom recunoate c nu ceea ce am scris n e reprezint, ci ceea c e a v e m de scris. E u a m , n ceea ce privete d r a m a t u r gia, cteva piese care n u ou ntrunit nici

Fi provizorie
Nscut n 12 iunie 1922, la Orova. coala elementar i liceul, la Caran sebe. Liceniat in Litere i Filozofic la Universitatea din Bucureti. 0 lung peri oad a lucrat n pres, la : Lupttorul bnean" i Lupta patriotic" (Timioara), Frontul plugarilor", Contemporanul", Scnteia", Gazeta literar", Luceafrul", Romnia liber", Veac Nou", Colocvii", Satul socialist" (Bucureti), tura Vrerea"). Au urmat : C i n c i d i o p t r i i (versuri), O a m e n i i i f a p t e l e l o r (poezii), Debutul editorial n 1945, la Timioara, cu placheta de versuri Poeme (EdiC i o b a n u l c a r e i-a p i e r d u t o i l e (povestire), N e p o i i l u i H o r i a (roman), E r o u l necu n o s c u t (nuvele), L i n i a v i e i i (nuvele), O r a u l n c e r c u i t (roman), Vendeta (nuvele), H i f t n a i c i r c u l (povestiri), D a n s a t o a r e a i c i f r u l (nuvele), Numrtoare invers (ro man), E m i n e s c u (roman cronologic). Premiul Uniunii Scriitorilor, n i o s e a u a m i l i o n a r i l o r i, n 1975, pentru Piesa Casa care a fugit p r i n u Turda. Petroani, Piteti, Tg. Mure (n Bucureti. Aceeai pies a fost pus n (in limbile slovac i ceh). Alte piese 1961, pentru reportajele Dobrogea n mar cronologia Eminescu. s-a reprezentat la teatrele din Reia, Brlad. limba maghiar) i la Teatrul Giuleti din scen la teatrele din Homolouc i Bratislava : C i n e u c i d e d r a g o s t e a i V i k i n g i i .

www.cimec.ro

37

sufragiile revistei Teatrul", nici ale unor leal re ; lotui, continui s cred n cli t) i l c l o r . M refer l a c o m e d i a Doi regi iuti-o t e a c , l a M i s s R o m n i a , i n s p e c i a l l a Legtura cu punului. Din pcate, pn a c u m , a m gsit o ovasitotal inaderen ia aceste p a g i n i . Putei gsi o explicaie ?

N u aim g s i t n i c i o e x p l i c a i e . N u s c r i u pe b a z a u n u i c o n t r a c t ou e d i t u r a , s c r i u d e plcere. C o n t r a c t u l pe c a r e l fac este fa de m i n e i f a de c o n t i i n a m e a , acestea sint l u c r u r i rupte d i n m i n e . i C a s a c a r e a fugit p r i n u a ateptat destul de m u l t p n s-a j u c a t . D e v i n c r e d c s n t n p r i m u l r n d numeroasele prejudeci. Eu pledez pentru ideca c orice f o r m u l pe c a r e o ncearc u n d r a m a t u r g t r e b u i e s f i e l u a t c a o r e a litate, ca o i p o s t a z a realitii. T e a t r u l pe c a r e l este u n teatru p o l i t i c ? Nu Bineneles concep teatrul c esle un apolitic. profesai dv.

a artei care ine de cteva m i i de a n i de c o n t i i n a u m a n i t i i . E l se p o n t e m b o g i , poate p r e l u a , la r n d u l l u i , din a r t a cine matografului, din arta televiziunii, foarte multe l u c r u r i dc o r d i n tehnic, de l u m i n , dc decor. T e a t r u l este u n s p e c t a c o l , i i v a pstra c a r a c t e r u l su de joc. S e v a pierde, p o a t e , tot m a i m u l t , c a r a c t e r u l d e c o n v e n i e al teatrului, i nici ne v o r da ajutor teatrul n aer liber, teatrul-dezbatere, teatrul-eseu. A v e m p i e s e n c a r e tot t e x t u l p r o p u s e s t e u n m o n o l o g . C e este m a i p l i c t i s i t o r , l a p r i m a vedere, dect s a s i t i l a m o n o l o g u l unui actor, i totui ce este m a i interesant dect s p a r t i c i p i l a c h i n u r i l e l u i s u f l e t e t i ? D i n ce cei parte ? generaie dc scriitori fa

teatru

politic.

C n d a i n c e p u t s t r i i viaa de d r a m a t u r g jucat, ai i n t r a t ntr-o relaie direct sau indirect c u actorii. Ce p r e r e avei despre aceti profesio niti ai bucuriei, ai pluisului, ai sen timentelor umane ? Pentru mine, actorii snt nite copii teribili. ntrebarea d v . m i amintete de o n l m p l a r e c u C o r n e l D u m i t r a . M i 1-a a r tat, n r e s t a u r a n t u l Berlin (din Bucureti), Dinu Cernescu. M i s-a p r u t c a m puhav, cam btrn, cu burticic. D a r jocul lui a fost o a d e v r a t c r e a i e . L a M o s c o v a a a v u t un m a r e succes. Literalmente, m-am ndr gostit d c el. A r e u n suflet foarte bogat. L ^ a m v z u t i n alte r o l u r i ; mi-a p l c u t . C u n o s c foarte m u l i actori. S n t o a m e n i de o m a r e mobilitate psihologic. P e n t r u mine, actorul este u n m i r a c o l , a a c u m u n m i r a c o l e s t e i un regizor talentat. C r e d n necesitatea v o c a i e i l o r , c u m c r e d i n n e c e s i t a t e a v o c a iei r e g i z o r u l u i . Se n t m p l uneori c i actorii, probabil din prea plinul personali tii lor, i i a u libertatea d e a s c h i m b a re plicile. L i m b a v o r b i t este u n i z v o r , trebuie a i b o a n u m i t f l u e n . i m i s-a n i m p l a t s Tiu d c a c o r d n u n u m a i c u m i c a lor c e n z u r v e r b a l , c i i c u ceea ce a d u c ei n p l u s . P e n t r u c , p n l a u r m , i se pare c cele 20 de v o r b e snt ale tale. E i nduc o contribuie esenial piesei.
k

C u m i n e se n t m p l u n lucru ciudat. A m 5 4 d c a n i . A m t r i t p u i n i t o t u i l-am c u n o s c u t pe L i v i u R e b r e a n u , a m c u n o s c u t o generaie pe c a r e n o i a m aezat-o, a b s o l u t legitim, n raftul clasicilor. Generaia mea e s t e o g e n e r a i e d e s a c r i f i c i u , i t o t u i o g e neraie foarte norocoas. Snt contemporan cu Jebelcanu, Preda, Caraion, N i n a Cassian. N e - a m c u n o s c u t n a i n t e d e 2 3 A u g u s t i t r i m de a t u n c i n c o a c e ntr-o v i a care, p r o b a b i l , d a c a r f i s-o r e t r i m , a m r e t r i - o c u a c e l e a i s p e r a n e i e r o r i , d a r i c u aceleai trectoare bucurii. Am sentimentul, uneori, a l soiutimii vieii. Snt u n o m foarte echili b r a t , n u l a s s t r e a c o z i f r s s c r i u n jurnalul intim. i asta de pe cnd eram s t u d e n t . P o a t e c v a fi cea m a i surprinz toare l u c r a r e a m e a . P o s t u m . D i n d r a m a t u r g i a c a r e se a f i r m astzi pe scena romneasc, v rog s rostii cteva n u m e . Marin Sorescu, Paul Anghel, Teodor Mazilu, Ion Bieu (fa de c a r e a m avut o rezerv : Preul) ; apoi, merit amintii M i r o d a n , D . B . P o p e s c u i M . R . Iacoban. A p r o a p e p e t o i i v d f c n d p a r t e dintr-o g e n e r a i e foarte p u t e r n i c i, c h i a r d a c nu este s o l i d a r n e x p r e s i a artistic, t o c m a i di versitatea lor te atrage. Aceast generaie v a da un teatru p e care epoca noastr l merit cu prisosin. A m a u z i t c scriei o pies i n s p i rat din evenimentele rzboiului pen tru independen. D a . A m terminat o cronologie a acestui r z b o i , de peste 8 0 0 de p a g i n i , i d o c u m e n t a r e a mi-a folosit i p e n t r u i d e e a u n e i piese c u titlul M i c u l Doroban. E vorba de un adolescent, de 17 a n i , p l e c a t p e f r o n t c a v o l u n t a r i c a r e a m u r i t e r o i c l a Plevna. R v n e s c c a a c e a s t p i e s s a d u c u n s u n e t d e l i c a t , p u r i p r o f u n d , n o r c h e s t r a i a u r i a a epopeii noastre naionale, la care lucreaz, cu atta patos patriotic, scriitorimea r o m n contemporan.

Credei c teatrul, c a f o r m de expresie a artei, v a mai d i n u i m u l t v r e m e , s a u este i n c u r s de d i s p a r i i e ? T e a t r u l n u p o a t e s d i s p a r . O r i c e s-ar inventa n materie de art. teatrul v a d i nui. N u v d c u m ar disprea o modalitate

38

www.cimec.ro

CRITIC l VALOARE

MIHAI NADIN

Centrul absolut ol c e r c u l u i " c r i t i c este valoarea. De nici u r m e a z n s i problema cvadraturii acestui cerc", a c v a d r a t u r i i " cri ticii, adic. Deoarece nici u n alt concept n u este m a i p u i n d e t e r m i n a t dect a c e l a de v a loare. C r i l i c a n u produce ea nsi v a l o a r e a obi e c t u l u i l a c a r e se r a p o r t e a z ; e a e s t e m r t u r i a realizrii acestei valori, m r t u r i e cc poa exclamaia, le lua asemenea forme precum dialogul, prezentarea, analiza aceasta din u r m p u t u d recurge la cele m a i stricte ar gumente sau metode. Tendina spre asimi larea metodelor de a n a l i z tiinific, p e care m a r x i s m u l a manifestat-o n c d i n etapa de finirii sale, corespunde n u n u m a i eficacitii l o r s p o r i t e , c i i n e v o i i d e a p u n e c a p t a t i t s p e c u l a i i l o r de orice fel p r i v i n d d e t e r m i n a r e a v a l o r i i , c i t i c o n c e p i i l o r s u b i e c t i v e o a r e a u marcat domeniul. Criticul n u este d e c i t u n spectator ntre spectatori, deci u n critic ntre critici", pe c a r e 1-a c r e a t tot d i v i z i u n e a s o c i a l a m u n c i i , d e i l o c u l s u e s t e n t r e m u n c (de c r e a i e , n a c e s t c a z ) i c o n t e m p l a i e ( e s t e t i c ) . C r i t i c u l , c a p r o f e s i o n i s t , t r e b u i e s f i e a p t - d c s e n timentele i r e a c i i l e o m e n e t i fundamentale (de l a dragoste l a u r , de l a a c c e p t a r e la res pingere), dar trebuie, c a u r m a r e a pregtirii s a l e , s tie de ce o a n u m i t v a l o a r e i n u a l t a l soduce pe e l i se b u c u r d e r e c u n o a t e r e s o c i a l , s a u de ce p r e r e a l u i n u c o incide, n a n u m i t e c a z u r i , cu aceea a p u b l i cului (caz flagrant : divertismentul ieftin, k i t s c h - u l e t c ) , i c e se p o a l e n t r e p r i n d e p e n tru continua ameliorare a gustului i c r i t e riilor judecii de valoare a beneficiarilor ar t e i . C a r a c t e r u l contient al opiunii nu exclu d e ( s a u n u a r t r e b u i s e x c l u d ) c a r a c t e r u l ei fundamental uman. A s e m e n e a precizri p r e l i m i n a r e , de caracter mai general, se i m p u n din mai multe motive. I n p r i m u l r n d pentru a nelege n c o m p l e x i t a t e a s a c h e s t i u n e a f u n c i i l o r c r i t i c i i i a p u t e a r e s p i n g e e x a g e r r i l e , de orice n u a n a r fi ele (critica c u f u n c i e d e suporter, c u m este e a u n e o r i n e l e a s , n g u s t administra tiv, s a u c r i t i c a fetiizat, fie c h i a r de ctre critici, s a u de ctre unii dintre beneficiarii c i ) . T r e b u i e s o b s e r v m c n a c t u l j u d e c i i

critice dificultatea definirii v a l o r i i devine dese ori m o t i v u l evitrii judecii de valoare, ceea ce e c h i v a l e a z c u a u t o d e m i t e r e a a c e s t u i tip dc critic de l a f u n c i a p r i n care s e j u s t i f i c . C r i t i c a d e t e a t r u , d e i este o f o r m a c r i ticii n g e n e r a l , se distinge de toate c e l e l a l t e c a u r m a r e a o b i e c t u l u i e i , d e c o n f o r m a i e i f u n c i u n i a t t d e p a r t i c u l a r e i c o m p l e x e . I n general, valorificarea de l a aceea a forei de m u n c p n l a a c e e a a creaiei s p i r i t u a l e este un proces n timp. E p o c a moder n a a c c e l e r a t p r o c e s e l e , d a r n u le-a t r a n s f o r m a t n i n s t a n t a n e e . F a p t u l n i c i n u este obi ectiv posibil o m u l triete, c a i n d i v i d u a l i t a t e , o v i a d a t , d e d u r a t d e t e r m i n a t , i n c a d r u l acestei viei el nsui se transform, e v o l u e a z d i n toate p u n c t e l e d e v e d e r e . S i g u r , t i m p u l n c a r e s e v a l o r i f i c p r o d u s e l e crea-, iei u m a n e n u este u n u l u n i f o r m . N u m e r o a s e produse snt destinate u n e i valorificri rapi de : m u l t e trec ns printr-un ciclu m a i l u n g i d e v i n v a l o a r e a d o r i t a b i a d u p ce a u nglobat alte valori. D i n c u p r i n s u l creaiei a r t i s t i c e (a c e e a c e M a r x d e f i n e a nsuire practic spiritual a l u m i i " ) , a n u m i t e f o r m e se valorific m a i rapid, n v r e m e c c altele nece s i t a c i u n e a d e s e d i m e n t a r e i c o n f r u n t a r e a t i m p u l u i . Orict de g r b i t este c o n t e m p o r a neitatea, orice somaii adreseaz ea criticii, valoarea literaturii, de pild, n u ascult de r i t m u l a c e s t e i g r a b e i s e r e v e l e a z n t i m p . C h i a r c n d o statuie n b r o n z este a r t i f i c i a l imbtrnit" (prin procedee de coroziune c h i m i c ) , v a l o a r e a ei a u t e n t i c ( n u d e c i r c u m stan) se i m p u n e p r o c e s u a l . A m b i a n a n c a r e s e a f l a c u m , i a m b i a n a ei peste u n timp, deci c a d r u l contextual n care se afl (cadru i s t o r i c , s o c i a l , n a t u r a l , arhitectonic), variaz enorm. Valoarea ei n u decurge din c o n t e x t , d a r este scoas l a l u m i n p r i n c o n t e x t , p o t e n a t d e c t r e a c e s t a . D e a i c i i adagiul, c u valene de m e t a f o r : A lsa t i m p u l s c e a r n !" C e e a c e n u presupune, reamintim, inerie axiologic, d a r precizeaz c a c i u n e a n s i d e v a l o r i f i c a r e este u n a n timp. I n teatru, ns, t i m p u l cerne viei. A a m i n a c r i t i c a d e v a l o a r e i este c a z u l s n e r e a m i n t i m de s e m n i f i c a i a termenului d e c r i t i c : c e e a ce s p u n e m n o i d e s p r e l u c r u r i , c u c o n t i i n a c ele s n t s p u s e de n o i

www.cimec.ro

39

s a u a l s a v r e m e a s d e c i d . n s e a m n , iu cazul particular al teatrului, o c r i m axiolo g i c . S p e c t a c o l u l c c n u i-a d e z v l u i t i m p l i n i t v a l o a r e a n timpul fizic al producerii sale J I U mai are nici o ans ulterioar. Ne d r e p t i l e a x i o l o g i c e s n t i r e p a r a b i l e n t e a t r u . E l este o a r t d e e x p r e s i e i m a n e n t , p r i n e x celent. Transcendena (axiologic) a specta c o l u l u i este i n d i r e c t : i n f l u e n a n t i m p a s u p r a c o n t i i n e i , d a r i p r i n m r t u r i i , a n a l i z e de s p e c i a l i t a t e e t c . , s p r e d e o s e b i r e d e c a r t e , d e t a b l o u s a u s c u l p t u r , c a r e s u p r a v i e u i e s c i m a t e r i a l a u t o r i l o r i ii r e p r e z i n t d e p a r t e n timp, uneori din ce n ce m a i bine, a n u m e a t u n c i c n d a u t o r i i o u fost a u t e n t i c i v i z i o n a r i . N i m e n i n-a r e d e s c o p e r i t p e n t r u c n u se p o a t e ! u n a c t o r d u p m o a r t e , i n i c i T U I r e g i z o r ( u n d o c t r i n a r a l t e a t r u l u i , d a !, d a r a s t a e a l t c e v a ) , i m a i a l e s n i c i u n s p e c t a c o l . Scriitori a u fost redescoperii, pictori la fel, dramaturgi... E a d e v r a t , a u f o s t , a l i i , i . . i i i m o r m n t a i " , d u p c e se a s i g u r a s e r , p r i n jocul de burs a l u n e i p r i a criticii, l a o n e m u r i r e n c a r e a j u n s e s e r c h i a r s c r e a d , d a r p e c a r e o p e r a l o r n u o j u s t i f i c a . A s t a se n t m p l i n t e a t r u . i , u n e o r i , d e s t u l de flagrant, pentru c amgirile pe scena ilumi nat de reflectoare snt m a i m a r i , c h i a r dac mai trectoare. S a u poate tocmai de aceea... T e a t r u l este o f o r m de art inslituionnlizat p r i n nsi condiia s a . Critica, pentru a p u t e a n d e p l i n i f u n c i a d c reacie (feed-back) n l a n u l cibernetic al optimizrilor aciunii sociale, trebuie s se exercite l i b e r d c insti tuia teatral, adic s n u d e v i n o p r e l u n g i r e a e i , u n s o i d e secie d e p u b l i c i Uite. P e ricolul instituionalizrii n domeniul forme lor criticii v e z i m a i ales filosofia a fost s u b l i n i a t n c d e M a r x , c e v o r b e a de ne voia cadrului n care contiina critic s p o a t m p l i n i m i s i u n e a s o c i a l ce-i T e v i n e . n n s e m n r i l e s a l e d e s p r e l i b e r t a t e a p r e s e i (pe c a r e L e u i n le v a c o n s p e c t a p r e g t i n d p r o p r i u l s u a r t i c o l Despre literatura de partid), Marx nu se oprete n u m a i In e x p e r i e n a s a , c i privete p r o b l e m a n perspectiva istoriei, ceea ce face p u n c t u l su d e vedere cu att m a i a c t u a l . A fi l i b e r n u n s e a m n a f i l i b e r d c principii, nici liber de program nu mai v o r b e s c de b b e r t a t e a a m g i t o a r e , n materie d e c r i t i c , a l i p s e i d e c u l t u r , i n i c i d e s p o n taneitatea insolent a ignorrii cerinelor pro fesiunii , d a r nseamn, desigur, respingerea c o n s t r n g e r i i a r t i f i c i a l e i a s u m a r e a c o n s t r i n gerii necesare, eseniale, aceea a convingerilor, a idealurilor. A i c i n u este loc, ideea deeurgnd strict logic, dect n m i n t e a celor lipsii dc b u n credin, de sofism. Critica responsabil r e s p i r i t r i e t e n o x i g e n u l responsabilit ilor contient asumate. Altfel sucomb, devi ne m i n c i n o a s , l a , a s c u n z i n d u - s e n spatele o b i e c t u l u i s u , n l o c s-1 i l u m i n e z e , s-1 v a lorifice Necesitatea social a criticii libere este, n f o n d , e x p r e s i a necesitii c r i t i c i i res ponsabile. E a decurge din nevoia autentic a e v a l u r i i i a r e e v a l u r i i . C i n e n u o n e l e g e se a m g e t e , s a u v r e a s s e a m g e a s c , cer n d s i s e i n n f a o o g l i n d m i n c i n o a s .

C r i t i c u l de teatru este de d o u ori in a c t u a l i t a t e : p r i n c o n d i i a , la p r o p r i u s a u n u , d e g a z e t a r , i m a i a l e s p r i n f a p t u l c e s t e c r i t i c a l acestei a r t e . E l este d e c i d e d o u o r i p e r s o a n p u b l i c c e e a ce l f a c e , c u m se t i e , n u n u m a i obiect de a d m i r a i e . O b s e r v a i a n u discuia a fost p r o d u s a i c i p e n t r u a m u t a s p r e p r o b l e m e d o psihologie ( f o a r t e i m p o r t a n te, d e a l t f e l , c c i a c t o r u l n t r u c h i p e a z sensi b i l i t i i o r g o l i i l e s n e d e e x p l i c a t , c h i a r d a c n u t o t d e a u n a lesne de a d m i s n formele pe eare le i a ) , c i spre a i m p l i c a factorul r s p u n d e r e , n c o r e l a i e c u c e i l a l i f a c t o r i p r i n c a r e se r e a l i z e a z a c e a s t r s p u n d e r e . N e v o i a d e z b a t e r i l o r d e b r e a s l ( p n i c o l u m b o f i l i i , c a s n u m a i a m i n t i m d c p e s c a r i i v n t o r i , de c r e s c t o r i i de a l b i n e , s i m t n e v o i a l o r , n c a d r u l asociaiilor de profesie) se raporteaz la exigenele profesiei, exigene nemijlocit p u b l i c e . A c c e s u l l a s p e c t a c o l a l c r i t i c u l u i , n condiii d e m n e , cel p u i n la nivelul la care c r i t i c u l d e c a r t e n u r i s c s v a d u n tiraj e p u i z a t n a i n t e d e a-i fi p u t u t p r o c u r a e x e m p l a r u l s u d e lucru, este n u n u m a i o c o n d i ie l o g i c a m e s e r i e i , c i i d e f i n i t i v a e x p r e s i e o r e f u z u l u i n o s t r u d c a m a i c o n s i d e r a , fie c h i a r n u m a i p o s i b i l , s i t u a i a i n c a r e cineva a r p u t e a s s c r i e d e s p r e u n s p e c t a c o l fr s-1 fi v z u t . E x i s t a i c i i u n r e v e r s a l m e daliei : combaterea prerii d u p care o cro n i c de s p e c t a c o l a r fi d o a r o c o m p o z i i e p e o t e m d a t , a d i c d e s p r e o d i s t r i b u i e i u n a u t o r , c u c a l i f i c a t i v f i x a t dinainte. V a l o a r e a , chiar dac ranne, prin condiia ei, u n con c e p t a m b i g u u , s u p u s c l a r i f i c r i i i p r i n a p l i caia critic, e x c l u d e a r b i t r a r i u l , d c orice n a tur a r fi e l . C r i t i c a d c teatru este f u n c i o n a l . A r e l e v a aspectele sintactice ale u n u i spectacol (reper toriul mijloacelor sale), cele semantice (cmpul semnificaiilor) i p r a g m a t i c e efectul ar tistic, social, c u l t u r a l etc. ntr-o u n i t a t e , n s e a m n a aborda p r o f e s i o n a l i r e s p o n s a b i l a c e a s t u n i t a t e C i n e se s p e r i e d e o s i m p l r e p l i c n t r - u n t e x t n u tie c t e a t r u l este, p r i n c o n d i i a s a , o a r t d e context i subtext. C o n d i i e pe care n i m e n i d i n t r e noi n u o m a i poate s c h i m b a . T e a t r u l e s t e , c u m b i n e se t i e , o f o r m a c o n t i i n e i s o c i a l e i a p a r i n e c o n t i i n e i c r i tice. Ceea c e c r i t i c a , n j u d e c a t a de v a l o a r e , t r e b u i e n e g r e i t s n c e r c e s f a c e s t e d e g a j a r e a coninutului acestei contiine. i ap r a r e a i n t e g r i t i i s a l e . O c r i t i c ce n u este d e v o t a t o b i e c t u l u i p e carc-I reflect s e de m i t e ea n s i d e I a a n s a m b l u l d e funcii ce-i r e v i n e . O r i c e v a l o a r e n e r e a l i z a t n u e s t e numai un doliu al artei, c i i o trist n f r n g e r e a c r i t i c i i . (]eea c c n u se r e a l i z e a z astzi n t r - o i n i c a r e t e a t r a l , s-ar p u t e a c a m i n e s n u s e m a i p o a t , n m o d obiectiv, realiza. I m p l i c a i a patriotic a acestei observa ii e s t e e v i d e n t . Misiunea combativ concepe altfel dect n a c r i t i c i i n u se p o a t e ipostaz axiologic.

40

www.cimec.ro

Sensul unei evoluii (VI)

81 L E O N I D A TEODORESCU

DRAMATURGIA l FOILETONISTICA (2)


F o i l e t o n u l satiric a i m p u s , prin p r o p r i a a permanentizare, cteva revelaii s a u , ntr-un a l t p l a n , c t e v a c o n c l u z i i l e g a t e <le s u c c e s u l foiletonisticii i d e o r b i t e l e a l e axiologice. O p r i m concluzie a r p r i v i caracterul ei cvasiautonom. C u ct n e apropiem m a i m u l t de zilele noastre, ou att d e v i n e m a i clar c l i t e r a t u r a f o i l c t o n i s t i c t r e b u i e s S C s p r i jine p e o oarecare i n d e p e n d e n a episoadelor. A c e s t s o i d e i n d e p e n d e n p o a l e fi o b i n u t p e cteva ci : p r i n conjugarea cu permanena eroului, a povestitorului, a tonului povestirii, a locului naraiunii ele. Deci, mobil v a r mne subiectul, permanente v o r r m n e fie fabula, f i e u n u l d i n elementele eseniale a l e naraiunii. 0 foilctonistic m o d e r n J I U cerc f o i l e t o n u l u i s f i e o schi s a u o n u v e l , d a r l o b h g o a r e c u m s p o a t f i p r i v i t c a a t a r e , De aici, o a doua concluzie. D i n punct de v e d e r e teoretic, deci ntr-un p l a n foarte larg, foilctonistic n e poate p u n e n faa unei s e r i i i n f i n i t e , d a r i a u n e i a f i n i t e , a f o i l e tonului. D i n prima categorie, c e a a seriei i n f i n i t e , f a c p a r t e Momentele l u i Caragiale, a c r o r continuitate este d e t e r m i n a t d e t o n u l povestitorului i, doar parial, d e repetarea t i p u l u i d e e r o u , a tipului i nu a unei indi vidualiti nominalizate. Adic, ceea c c se i m p u n e a i c i oste m i t i c i s m u l , i n u M i t i c V croul, c a a t a r e Caragiale n u i m p u n e u n erou, ci u n t i p , p r o l i f e r n d n t r - o m u l t i t u d i n e d c personaje. Condiia serialitii foilctoanelor" esle ca n u m r u l l o r s n u f i e p r e a m i c (altfel, nce teaz de a m a i fi foiletoane) ; e l poate, ns, s f i e o r i c t d e m a r e . C a r a g i a l e a r f i p u t u t s scrie u n n n u m r suplimentar d e Mo mente, f r c a , p r i n a c e a s t a , s f i schimbat c e v a d i n n a t u r a l o r . P l a f o n u l m a x i m a l foiletoanelor n u este determinat dect d c capa c i t a t e a f o i l e t o n i s t i c a s c r i i t o r u l u i sau, m a i exact, de disponibilitatea foiletonistic a a u torului. Apare, l a TIU m o m e n t dat, o epuizare a acestei disponibiliti (psihologic, biologic, estetic e t c ) . A c e s t a este f a c t o r u l c a r e deter m i n s f r i t u l s e r i e i , i m i f a c t o r i i d e o r d i n pur literar epuizarea subiectului sau a fabulei, de exemplu. E x i s t , n s , d u p c u m a m s p u s , i o s c r i e f i n i t , d i n t r e c a r e c e a m a i e v i d e n t este c e a a r o m a n u l u i - f o i l e t o n . n a c e s t c a z , dimensiu nea s e r i e i v a fi d e t e r m i n a t d e r a p o r t u l d i n t r e f a b u l i s u b i e c t . K x e m p l u l , c l a s i c o a r e c u m , e s t e a c e l a a l Contelui de. Monte (risto. Eroul t r e b u i e s p e d e p s e a s c u n n u m r de p e r s o naje, n u i m p o r t c t c a n u m e . I n m o m e n t u l n c a r e s a n c i o n a r e a p e r s o n a j e l o r s-a i s p r v i t , s-a i s p r v i t i s e r i a f o i l c t o n i s t i c ; r e s t u l n u m a i oste d e c t u n e p i l o g , m a i m u l t s a u mai p u i n l u n g i t . Contele de Monte Cristo se deosebete n e t , d i n a c e s t p u n c t d e v e d e r e , d e Cei trei muchetari. A c e t i a a u fost c o n t i n u a i prin Dup douzeci de ani i p r i n ir-un fel d e . . d u p zeoe a n i * ' , c u r e e s t e Vicontele de Bragelona. D a r e i a r f i p u t u t f i continuai i p r i n . . . dup u n a n " , dup o lun" sau chiar d u p o z i " . S u b raport axiologic, opiunea l u i D u m a s a fost, e v i d e n t , i n s p i r a t , pentru c , p e p a r c u r s , i n t r n j o c i drama timpului consumat i ireversibil ; ceea c e , probabil, nir s-ar f i n t m p l a t , d a c t i m p u l d i n t r e cele trei p r i n u s-ar f i c o n s t i t u i t n t r - o absen func ional. Adic, dac c e i patru muchetari a r fi r m a s t o t t i m p u l t i n e r i i f r u m o i , s-ar f i eludat mecanismul dramatic al naraiunii. D e evoluat, a evoluat m a i ales foiletonul le. t i p u l s e r i e i i n f i n i t e , datorit, mai ales. c a u z e l o r p e c a r e a m ncercat s le e x p u n ntr-un studiu precedent, dei se poate v o r b i i d e o r e a b i l i t a r e a f o i l e t o n u l u i d e t i p u l s e riei f i n i t e ( d e d a t a a c e a s t a , n s , n u v a m a i fi vorba d e foiletonul literar). A m a r t a t c foiletonul, c a specie paraliteivir, n-a a p r u t n u r m a u n e i a n u m e e v o l u i i a literaturii, c i n u r m a u n o r f e n o m e n e extr.al i t e r a r e ; n s p e , n u r m a emanciprii i a maturizrii p r e s e i , c a i n s t r u m e n t a l i n f o r m a i e i . A i c i a v r e a s f a c d o u p r e c i z r i . Prima. Probabil c m a i toate fenomenele oare i n d e p a r a l i t e r a t u r a p a r n t r - u n f e l a s e m n t o r . Snt, adic, determinate s a u gene rate d e f a c t o r i i c o n s i d e r e n t e e x t r a l i t e r a r e P o e z i a d e a l b u m , d c p i l d , a fost d e t e r m i nat d e d e z v o l t a r e a s a l o a n e l o r ( d e s a l o a n e l e propriu-zise, b i n e n e l e s , i n u d e cele lite r a r e ) , i a f o s t , p e t o t p a r c u r s u l e i , u n f e l de j o c de societate. P a r a l i t e r a t u r revuistic a fost i e a d e t e r m i n a t , c e l p u i n n p a r t e de trecerea spectacolului d e cabaret p e scena slii de spectacole ; textele c l o v n i l o r i, m a i ales, ponderea acestor texte snt determinate de g r a d u l tot m a i r i d i c a t d e c o m p l e x i t a t e a

www.cimec.ro

41

. s p e c t a c o l u l u i <lc c i r c e t c . , e t c . A a f i i n d , p e n tru a putea defini cauzele c a r e a u tlus l a a p a r i i a u n u i f e n o m e n p a r a l i t e r a r , t r e b u i e s cercetezi nu contextul literar, ci contextul social a l vreunii. B a , n acest c a z , c o n t e x t u l literar r m n e n afara preocuprii. Concluzia la care v o m a j u n g e , n aceast m p r e j u r a r e , v a fi, ins, t u l b u r t o a r e : ea, p a r a l i t e r a t u r , reabzeaz contactul intim cu diversele forme ale existenei u m a n e . L i t e r a t u r a dezbate, cer ceteaz, descrie, a n a l i z e a z existena u m a n ; dar t r a n s f o r m a r e a u n o r forme ale existenei u m a n e n structuri literare, identificarea, une ori, a p r e o c u p r i l o r u m a n e c u m o d a l i t i lite r a r e , a u fost, n t o t d e a u n a , o p r e r o g a t i v i u n argument ale paraliteraturii. D i n aceast ca u z , p a r a l i t e r a t u r este u n o r g a n i s m c a r e p a l p i t d e v i a ; acolo se n a s c n o i l e f o r m e , i n u s e p o t n a t e d o c t acolo, pentru c acolo are loc n t l n i r e a dintre preocuparea care a m i n t e t e , u n e o r i destul de v a g , de o p r e o c u p a r e l i t e r a r , i p r e o c u p a r e a u m a n c o t i d i a n . D i n aceast c a u z , p a r a l i t e r a t u r a i d e v e n i t sursa noilor fenomene literare. Piesele lui Cehov se t r a g d e s t u l d e direct din farsa d e s e r v i c i u " , cele a l e lui M a i a k o v s k i , din s p e c t a c o l u l de c i r c ; s o n g u r i l e b r e c h t i e n e nu s i n t a l t c e v a dect nite texte p e n t r u clovni fcute pe invers. A doua. D a c foiletonul a a p r u t n u r m a e m a n c i p r i i i a d e z v o l t r i i p r e s e i , c a i n s t r u m e n t a l i n f o r m a i e i , a p a r i i a i maturizarea altor mijloace de i n f o r m a i e (fenomen att de caracteristic secolului X X ) v o r duce, la rndul lor, la proliferarea foilctonismului i l a g e neza unor forme noi, sau, mcar, aparent noi, de foiletoane. N e g n d i m , n p r i m u l rnd, ia nriuririle radioului i t e l e v i z i u n i i , d a r i ale cinematografiei. Toate acestea, n funcie de i m p e r a t i v e l e m i j l o a c e l o r de i n f o r m a i e , v o r complica i v o r d i v e r s i f i c a m u l t liniile i condiiile foiletonisticii. clasic dc infor Diferena dintre mijlocul maie (presa) i mijloacele mai recente cinematografia, radioul, televiziunea const, n primul rnd, i n f a p t u l c p r e s a a r e o l u n g i s t o r i e , o i s t o r i e c a r e a i dus-o ( c o n j u g a t , d e s i g u r , i c u a l t e f e n o m e n e ) la emanciparea din secolul X I X . Cinematografia, r a d i o u l i t e l e v i z i u n e a s n t , n s , n i t e copii {legitimi sau bastarzi) a i tehnicii. D i n aceast c a u z , lipsii f i i n d de istorie, s n t foarte agre s i v i . C u att m a i a g r e s i v i , c u c i t a b s e n a isto r i e i este m a i l i m p e d e : c a z u l c i n e m a t o g r a f i e i . D a c p r i v i m l u c r u r i l e , ct de ct, n perspec timpului, agresivitatea cinematografiei tiva e s t e , xineori, de o n a i v i t a t e a p r o a p e i n f a n t i l . O b u t a d s p u n e c, d a c o o p e r literar se a f l n c i r c u l a i e i d u p c i n c i z e c i d e a n i d e la moartea autorului ci, opera n cauz p o a t e fi s o c o t i t n e m u r i t o a r e . L a s l a o p a r t e f a p t u l c timpul de circulaie al u n u i film ( i n d i f e r e n t care) f i i n d r i d i c o l d e m i c (dei n u m r u l de consumatori este i m e n s ) , n t r e a g a cinematografie se afl n afara discuiei, n s e n s u l p r o p u s d e b u t a d a de m a i s u s . D u p cte t i u , i s t o r i c i i i e x e g e i i cinematografiei a u neglijat acest a s p e c t , c u toate c factorul

timp este n t o t d e a u n a d e t e r m i n a n t n proce s e l e d e d e v e n i r e i d e a u t o d e f i n i r e a a r t e l o r . O a r t se p o a t e i n v e n t a , i s e p o a l e inventa c h i a r ntr-un timp foarte scurt. D a r , pentru c a o a r t s e x i s t e c a a t a r e , e s t e n e v o i e s se c o n s u m e o anumit cantitate de timp, p e n t r u a s e p u t e a a j u n g e l a o c o n t i i n do sine a ariei date, la e l i m i n a r e a u n o r orga nisme strine, la cristalizarea unei psihologi caracteristice artei date etc. Cinematografia este o a r t n d e v e n i r e ; p r o b a b i l c a s i s t m l a u n fel de p r e i s t o r i e a e i , a d e v r a t a istorie urinnd a fi realizat c n d v a , ntr-un viito , mai mult sau mai p u i n ndeprtat, d u p con s u m u l de timp necesar. U n u l din aspectelu cele m a i e v i d e n t e a l e acestei stri este a p e l . d Ja d i v e r s e f o r m e paralilerare ( i n p a r a u tez' fie s p u s . s c e n a r i u l d e f i l m , c a a t a r e , e s t e , n f o n d , tot p a r a l i t e r a t u r ) . E a n s i i n s t r u m e n t al informaiei s a u , c e l p u i n . n cazul filmu lui artistic, u n produs a l instrumentelor de i n f o r m a i e , c i n e m a t o g r a f i a v a a p e l a i l a p a r a literatur p r o d u s de aceste instrumente, deci i m a i a l e s l a f o i l c t o n i s m . A s i s t m , a s t M , d i n ce i n ce m a i d e s , l a d o u t i p u r i u n u l etalat i u n u l d i s i m u l a t de foilctonism cinematografic ; n ultima vreme, i l a c e l T V . I n p r i m u l c a z , e s t e v o r b a d e s e r i a l e l e I n c a r e aceiai eroi, interpretai de aceiai a c t o r i , t r e c p r i n acelai tip d e a v e n turi, diferit fiind concretizarea peripeiilor. ( D e f o a r t e m a r e s u c c e s s-a b u c u r a t foiletonismul comic, nu n u m a i din motivul c in perioada interbelic a u fost m u l i c o m i c i m a r i , dar m a i ales d i n aceleai m o t i v e d i n care a p r o s p e r a t i f o i l e t o n u l satiric literar.) In ultimii ani, au cptat o mare rspndire f o i l e t o a n e l e p o l i i s t e i d e a v e n t u r i ( m a i p u in acestea d i n u r m ) ; ne referim, binene les, ndeosebi l a serialele T V . D e cele mai m u l t e o r i , este v o r b a d e serii infinite. Se b u c u r de succes n s i seriile finite, p e n t r u c t e l e v i z i u n e a f o r e a z e o n o o m i t e n a r e c e p trii, c e e a ce p r e s a n u p o a t e f a c e n t o t d e a u n a i p e n t r u f a p t u l (foarte i m p o r t a n t ) c l a b a z a f o i l e t o n u l u i T V se a f l u n s c e n a r i u , c h i a r d a c , e v e n t u a l , s u r s a s c e n a r i u l u i este u n r o m a n s a u o p i e s . A s t f e l , se r e a l i z e a z o organizare foiletonistic a materialului, care e p u s s a s c u l t e r i g u r o s d c r e g u l i l e genului.
r

E x i s t , n s , i u n foiletonism disimulat. E x e m p l u l c e l m a i e v i d e n t m i s e p a r e a fi cel a l westernului. Mai ales al aa-zisului western clasic. Aici, foiletonismul se reali zeaz n u n e a p r a t p r i n p e r m a n e n t i z a r e a erou lui, c i p r i n perpetuarea tonului naraiunii. I n g e n e r a l , a v e m de-a f a c e c u o e p i c a f l a t Ia g r a n i a f a b u l o s u l u i , u n f e l d e p o v e t i d e s p u s Ja g u r a s o b e i , d a r n m a n i e r a s e c o l u l u i XX, dei aciunea este p l a s a t n secolul trecut. W e s t e r n u l este, n t r - u n fel, f i l m u l de d u m i n i c , n care n t l n i m aceleai tipuri de a m b i a n e , aceleai t i p u r i de e r o i (aflai ntr-o nou individualitate s a u , d o a r , ntr-o nou n o m i n a l i z a r e ) . E s t e i n t e r e s a n t d e r e m a r c a t c w e s t e r n u l clasic, c a orice preocupare foile tonistic, transmite, indirect, o apreciabil cantitate i n f o r m a i o n a l , apreciabil, m a i ales,

42

www.cimec.ro

datorit f a p t u l u i , c, repetat cvnsipcriodic, el ne nfieaz seciuni existeniale identice. I n o r i c e c a z , w e s t e r n u r i l e ne-au t r a n s m i s m a i m u l t informaie despre un a n u m i t moment a l istorici A m e r i c i i , dect filmele istorice pro priu-zise. Astfel, dac nu asistm la o expansiune a f o i l e t o n u l u i propriu-zis l i t e r a r , a s i s t m , n chimb, la o expansiune a foiletonismului, mai ales n sfera spectacolului. L u c r u care devine din ce n ce m a i important pentru dramaturgie. Dramaturgia secolului XX, incomparabil m a i m u l t doot d r a m a t u r g u l secolelor prece

dente, de cel ba

fost,

n i

bun de de

msur, spectacol creat, i

influenat att de TV, n noi

variatele chiar de dar i

forme

teatral, ct

cel cinematografic, S-au pentru generate aadar, de tot dramaturgie,

radiofonic. evoluie, cu mai ales

nceste surse nale, siv noi gia. diu tacol,

mprejurri,

relaiile mai a ma unei spec stu

dramaturgiei mai

noile de de n

instituii prezena luat primul contact lucruri, n

informaio

demn intr

seam rnd cu

paraliteraturi ; n acestea Dar, viitor. despre

prin

dramatur

aceste

ntr-un

Puncte de suspensie...
AL. MIRODAN

)>romovat struitor rspunde i corespunde unor necesiti aflate n sal : dorina de a suferi e aliatul necesar al dorinei de a provoca sufe rina. Cu toate acestea, explica iilor de mai sus rezona bile, dar nendestultoare cred c s-ar cuveni s le adugm una de natur, s zicem (pentru c asa se zice), estet ico-social. Am n ve dere noiunea de evadare. Fugii binecunoscute i midt discutate de realita tea neacceplabil i-a urmat, prin intermediul mizerabilismului, o neofug sau o fug invers. Telefonului alb" hollywoodian de pe vremuri, care magneliza pornirile men talitii, s-o numim, conven ional, mic-burgheze (vreau s m simt om dou ceasuri i-un sfert), i-a urmat o pi sic moart pe scen. Piscinacu-cocktailuri-n-ezlong a fost nlocuit cu un hrdu. Blana de vizon, cu bluza rupt n coate i mnjit cu pcur. ampania de la Monte-Carlo, cu poirca dttoare, de vo mitat. Dormitorul tapisat (Cezanne plus mtase) cu anul (preferabil iarna, la minus 15 grade). ...Surprinztor (i oarecum dezolant) pentru mine e faptul c persoanele n discu ie nutresc, nu fr orgoliu, convingerea c, gustnd dez gustul, triesc momente de libertate, nonconformism i autenticitate. Ce eroare ! Schimbndu-i destinaia eva drii, mizerabililii snt, fr s tie, prizonierii nevoii de a evada.

Mizerabilismul
Uimit, interlocat, iritat, ex cedat de numrul din ce n ce mai mare de spectacole care, odat cu ridicarea cor tinei, ofer publicului, pe scen, cantiti copleitoare de moloz, zdrene, pivnie, igrasie, hale pustii, pduchi (sugerai) i rufe murdare, criticul Jean Jacques Gautier amintea, nu de mult, ntr-un cotidian francez, despre mi zerabilismul spectacolelor ac tuale, despre ai cror sceno grafi s-ar putea crede c n-au vzut la viaa lor dect uzine prbuite-n ruine, ate liere prsite sau rmie de-aziluri de noapte". S-ar putea crede, e-adevrat, ns nimeni dintre cei ct de ct informai nu crede, pentru c, dup cum reiese din statistici i bun sim, majoritatea artitilor n cauz au trit i triesc n locuine cu ap cald, electricitate, plus frigider (iar unii chiar beneficiaz prin natere i de la tata de spaii locative invidiabile), circul prin orae pline de contradicii, dar i dc blocuri civilizate i (cu excepiile de rigoare) folosesc spunul. Aa cum l folosesc, de altfel, cu frecven variabil, spec tatorii din slile n discuie. Atunci, se pune cam pe drept ntrebarea, de unde aceast nevoie de mizerabilism ? 0 prim explicaie ar fi, s zic, nendoios, sa dismul. Instinct pe care n-ar trebui s-l subestimm de fel n clipele cnd ncercm a nelege diferite fenomene de teatru i nu numai tea tru contemporan ; sadismul determin anume semnatari de spectacole s loveasc publicul, aruncndu-l n trei ceasuri rele de teatru, inndu-l vigilent dup zbre lele imaginilor nelinititornfricotoare (o injecie cu spaim le prinde bine peze venghilor...) i anulndu-le eventuala cvasisenintate pe seara cu pricina. P e de alt parte, ntruct sadismul acioneaz liber nu mai n msura-n care sc-nllnete, peste drum, cu maso chismul, sntem n drept a presupune c mizerabilismul

www.cimec.ro

43

Interferene
FLORIAN POTRA

Universul afiului

Conceperea, lansarea i di fuzarea unui mijloc publici tar de comunicare n mas cum e afiul tre buie s fi devenit un lucru foarte serios, de ndat ce a i nceput s circule terme

nul

specializat

dc Plakatwelt,

univers al afiului Intr-adcvr, dreptunghiul sau ptra tul (sau ovalul, sau rom bul etc), mai mare sau mai mic, colorat sau alb, ilustrat sau numai scris cu litere de tipar, prin care ni sc anun o manifestare cultural i artistic, un turneu, apariia unui produs nou ele, ajunge s ocupe spaii considerabile n contiina (sau subconti entul nostru) de trectori gri/iii. cu atenia solicitat i distribuit n nenumrate sensuri. Desigur, cea dinii nsuire a afiului este de a informa ntr-un mod atracios, plcut, prevestind pie tonului deliciile unor seri petrecute ..util i dulce" sau ale unor produse de neiidocuit. Dar afiul de teatru dramatic sau muzical, sau de concert, n spe, este i nu este o reclam stricto sensu : nici din text i nici din grafic nu reiese dinadins valoarea spectacolului curent sau a premierei anunate. Ceteanul cunosctor, averti zat, se orienteaz dup nu mele autorului i dup titlul piesei, dup actorii capete de afi" tocmai, i, eventual, mai rar, dup numele regi zorului. Mai mult unice de ct rare au fost i n

trecut afiele teatrale n care s se ilustreze coninu tul" textului. Unele afie dc turneu, ce-i drept, reproduc, de oare n fotografii destul care, scene din spectacol, fr pretenia, totui, de a convinge (pe fa sau o cult"). In general, compo nenta reclamistic"', publici tar a afiului dc teatru e mult mai firav dect aceea a afiului de film, care n cearc deseori s atrag lua rea aminte prin ilustraii di namice, n culori, i prin figurile protagonitilor n ac iune, n stilul benzilor dese nate (comics). Cele mai avantajate rmn. firete, afiele galeriilor i expoziiilor de art figura tiv, ele dobndind un ca racter imediat artistic" prin reproducerea unei opere re prezentative expuse, cum e cazul pentru a oferi exemple relativ recente al Salonului d e pictur i sculp tur al Municipiului Bucu r e t i sau al expoziiei Bes t i a u r a r e a , t i i n i a r t . La captul opus, cele mai mo deste snt afiele teatrelor de proz, dar nu i cele mai terne i banal-indifercnte, acestea din urm ini rnd n apanajul Operei Bomnc (programul sptminal. mai ales n varianta rou/vernil) i al Filarmonicii George E n e s c u " , recurgind la o pa ginaie i la o ornamentaie (tipo)grafic desuet, cu invrstri uor liberty". Acum, tiut este c o cas" bun

veche, cu marca nre i gistrat" i cu faima stabi lit", ine la emblemele ei, ndeosebi dac sint adine i de mult ptrunse n conti ina publicului. Filarmonica din Capital sint, i Opera fr doar i pdate, aseme nea instituii, dar factura afielor lor nu le reprezint in mic msur. In dect constante, n cutarea unei ..chei" proprii sini afiele Orchestrei Simfonice a Radiolelcvi/iunii. deocamdat e clectice", adic modifiendu-i aspectul <le la un concert la altul. Ca i afiele Teatru lui .Xollara", dcaltminteri, provinciale i nealracioase, pentru a nu mai pomeni de tradiionalul kitsch domi nant n fiiilc dc hrtic sau de pnz publicitare ale C i r c u l u i d e Stat. Teatrul de C o m e d i e i-a statornicit afiul cel mai simplu, fondul su galben i litera neagr sugernd pro babil umorul cnd galben", cnd negru". La ..rame fixe" s-au oprit T e a t r u l M i c . cu variaii de culoare, i mai ales Teatrul Naional din Bucureti, al crui joc de afie acoper, cu efect vi zual compensatoriu, faada in crmid a deocamdat edificiului su nsui. Dar. ca i n cazul Filarmonicii, afiul-tip al Naionalului me rit s fie studiat i perfec n continuare, pentru ionat a se obine o mai fericit sintez de tradiie i mo dern vitalitate, emblematic, definitorie ca o stem, ca o sigl glorioas. Exist, de bun seam, o heraldic" a afiului. a p o s t e r u l u i , a Plakal-u/iu', un ..cod" al lor, un limbaj grafie-scris cu o expresivitate proprie, care orice s-ar spune reflect nivelul de cultur, energia creativ i gustul celor dinuntrul tea trelor, de la director pn la plasatoare i garderobiere. Or, la ora actual, afiul teatral-muzical se afl n ge nere sub acest nivel dc cul tur i de gust, i oricum sub calitatea vdit superi oar a spectacolelor, pe care afiul e chemat, tocmai, s le aduc la cunotina pu blic i s le popularizeze.

44

www.cimec.ro

CRONICA DRAMA TIC A


P I E S A ROMNEASCA N
TEATRUL N A I O N A L DIN CRAIOVA

PREMIER

CAPUL
de Mihnea Gheorghiu
Srbtorindu-i o ascenden dc 125 dc ani, bogat n tradiii d e l u p t revoluio nar, Teatrul Naional din Craiova u inut s s u b l i n i e z e evenimentul i p r i n t r - o nou premier, menit s pun n lumin, o d a t m a i m u l t , a t t v o c a i a s a c i v i c i n a i o n a l , c t i v a l o a r e a l u i a r t i s t i c . i t r e buie spus de la b u n nceput, cu bucurie, c o p i u n e a t e a t r u l u i s-a d o v e d i t , m a i n t i , fericit prin alegerea celei m a i recente piese a lui Mihnea Gheorghiu, Capul. Pn aici t o t u l s-a d e s f u r a t n m o d o b i n u i t , fiind vorba de u n text ale crui valori snt bine cunoscute i r e l e v a t e n c r o n i c i l e s p e c t a c o lului realizat anterior la T e a t r u l Naional din Bucureti. Opiunea teatrului c r a i o v e a n s-a dovedit, n a l doilea r n d , fericit de data aceasta ntr-un mod mai puin obi nuit prin faptul c a ncredinat c u n d r z n e a l c o n d u c e r e a s p e c t a c o l u l u i u n u i cu-

D a t a premierei : 20 decembrie 1975. Regia : MIRCEA CORNITEANU, F L O R I C A M A L U R E A N U . Scenografia : F L O R I C A M A L U R E A N U . M u z i c a : 10SIF HEREA. Distribuia : P E T R E GHEORGHIU (Mihai Viteazul) ; ELENA GHEOR GHIU (Tudora) ; L E N I PINEA-HOMEAG (Stanca) ; M N U N E D E I A N U (Sultanul M u r a d I I I ) ; P A V E L CISU (Rudolf) ; I O N P A V L E S C U (Generalul B a s t a ) ; G E O R G E B U L A N D R A (Sigismund Bathorv) ; ANCA LEDUXCA (Elisabeta I) : MIIIAI CONST.VNTIN E S C U (Leca Racot) ; R E M U S M A R GINEANU (Stroc B u z e s c u ) ; VASILE COSMA (Banul MUialcea) ; VALER DELLAKEZA (Tandaler) ; VALERIU DOGARU (Turturea) ; R A D U NEG0ESCU (Csaky) ; D A N W E R N E R (Kiralv) ; C O N S T A N T I N S A S S U (Andrei Bathory) ; I A N C U G O A N A (Episco pul Napraghi) ; D. A U R E L I U (Pre<la Buzescu) ; L U C I A N A L B A N E Z U (Pintea). I n alte r o l u r i : B A R B U MORCOV E S C U , C. I O N E S C U , M I R C E A H A DIRCA, PETRE ILIESCU-ANOTIN, E M I L BOZDOGESCU, VLADIMIR JURAVLE, A N G H E L POPESCU, DAMIAN OANCEA, EMIL BOROGHINA, CONSTANTIN SASSU, CONSTANTIN FUGALN, I L I E G H E O R G H E .

www.cimec.ro

45

piu r e g i z o r a l t n r i , d a c se p o a l e spune aa, inedit : Mareea C o r n i t c a n u , s t a g i a r a l t e a t r u l u i , aflat de-abia la a treia sa m o n t a r e , i F l o r i c a M l u r e a n u , creator afirmat de m a i m u l i a n i , c u i m p e t u o z i t a t e , n s n domeniul scenografiei ! D a r c u m , adesea, n art, ndrzneala (firete, a t u n c i c n d n u o gratuit) i capt recompensa m u l t rvnit a succesului, acesta a surs larg teatrului c r a i o v e a n i u l t i m e i s a l e p r e m i e r e . M i r a c o l u l " i a r e , bineneles, explicaiile lui. I n p r i m u l r n d , tinerii creatori a u tiut s d e s c i f r e z e , c u i n t e l i g e n i f i n e e , o c a l i tate esenial a piesei lui M i h n e a Gheor ghiu subliniat, dealtfel, c h i a r de autor a t u n c i c n d i-a d e f i n i t o p e r a c a o dramspcctacol constnd n capacitatea textului de a oferi, p r i n c o n c i z i a , p u t e r e a de sugestie un i v a r i e t a t e a s i t u a i i l o r dramatice date, material scenic bogat, a p t s t r a n s m i t spec tatorului, prin imagini teatrale d e n s e , \in c o n i n u t de idei elevat, e x p r i m a t cu lucidi tate, d a r p t r u n s d e f i o r u l c a l d a l d r a g o s t e i de patrie. In al doilea r n d , cvitnd tentaia unei solemniti somptuoase, a ncrcturii pline de fast s a u n artificiilor tehnice pe care moderna scen craiovean le-o p u t e a s u gera ; cvitnd, de asemenea, tentaia posi scenic^ bil d e a se i n s p i r a d i n modalitatea utilizat la Teatrul Naional din Bucureti,

ori

de a risca

abstractizarea

situaiilor

i a

personajelor d u b l a direcie scenic a con ceput o desfurare spectacular e x t r e m de himpl, ncrcat ns de o tensiune emoio n a l rar n t l n i t , n u l t i m e l e stagiuni, n m o n t a r e a pieselor de inspiraie istoric n a i o n a l ; n t r e g s p e c t a c o l u l isc j o a c f r nici un fel de d e c o r , c u o r e c u z i t r e d u s l a m i n i m u m i c u o c o s t u m a i e care (cu o sin g u r i i n e x p l i c a b i l e x c e p i e : c m i l e stngaci nroite de sngelc btliei, l a care tocmai au participat cpitanii lui Mihai Viteazul) a r e i e a , d a c c i t i t o r u l n e n g d u i e e x p r e sia, somptuozitatea simplitii. Text nate colul rului ns, condus liza n de i sugestiv, care la iat, imagine aadar, specific cele trei conceptual, din teatral, coordo specta auto au, a fi simplitate

colo de c a r e s i m i n f i e c a r e c l i p patosul d r a m a t i c a l o i n u l u i - e r o u ) , a l e E l e n e i (ilieorg h i u (din a crei i n t e r p r e t a r e , n tonul gene ral a l spectacolului, r z b a t n m o d deosebit i n t e l i g e n a i f i o r u l t r a g i c , r m i n n d d e n e uitat, n t r e altoie, i n t o n a r e a bocetului care i lui I o n P a r i eseu deschide spectacolul) (oare a t i u t c c r e a s c , n r o l u l e x t r e m d e redus a l generalului Basla, o personalitate distructiv indispensabil pentru a pune n valoare d e p l i n tragicul sfirit a l V o i e v o d u lui). Sint notabile, n s e n s u l cel m a i b u n , realizrile actorilor Leni Pinea-Homeag (Stanca), M n u Nedeianu (Sultanul), Anca l^edunca (Elisabota 1), Vasile Cosma (Hanul Mihalcea), Badu Negocscu (Csaky), Dan Werner (Kiraly), Constantin Sassu (Andrei Bathory), la ucu Goan (Episcopul Napraghi). Aportul scenografiei, datorat corogizoarei s p e c t a c o l u l u i , F l o r i c a M l u r e a n u . p o a t e fi d e data aceasta foarte greu delimitat c u pre cizie, n raport cu contribuia direciei d e scen. A c e a s t a n u n s e a m n , n s , c poate fi t r e c u t m a i u o r c u v e d e r e a , c i d i m p o t r i v ; cci, jucndu-se, cuan s p u n e a m , fr decor, spectacolul are totui u n cadru scenic extrem de f u n c i o n a l , conslituindu-se p e r f o r m a n remarcabil exclusiv din lumini. Fantezia Bconografci-regizor, inteligena ei scenic i n u n u l t i m u l r n d t a l e n t u l i p r i c e perea maestrului de l u m i n i V d i m Levinechi, au creat d i n simple i, a m spune, sobre fascicule d c l u m i n , palate, catedrale, cmp u r i d c b t l i e i l u c r u f o a r t e i m p o r t a n t pentru r<"ceptarea m e s a j u l u i piesei pla nul scenic al comentariului, din punctul de vedere a l zilei d c astzi. T e x t actori l u m i n sunet (cci n u p u t e m o m i t e nici v a l o a r e a sugestiv-funcional a coloanei sonore), m n u i l e cu m s u r , f i e c a r e i t o a t e m p r e u n (avem sentimentul c s-a l u c r a t ntr-un excelent spirit dc echip), p e o scen imens, utilizat inte gral, sub bagheta unui duo regizoral care n tiut s realizeze d i n aceste elemente u n tot u n i t a r , p u s n s l u j b a m e s a j u l u i profund patriotic a l piesei iat n ce const spec tacolul T e a t r u l u i N a i o n a l d i n C r a i o v a . inti t u l a t Capul. U n spectacol eare (dincolo dc unele reprouri c c i le-am putea aduce : participarea inegal a u n o r actori la expre sivitatea ansamblului, insuficienta l u m i n n care apare pe alocuri Mihai) cultiv aproape e x e m p l a r m i j l o a c e l e s p e c i f i c e t e a t r u l u i i d i n care n u p u t e m uita n l u n t r u l imaginii Iui globale fora de sugestie a u n o r scene (ncoronarea de l a Ailba-Iulia, metafora luptei, simbolul unirii rilor r o m n e n faldurile tricolore, vibrantul final i a l t e l e ) , c a i vigoarea l u i militant-emoional. Teatrul Naional din Craiova merit feli citat p e n t r u jubileul s u i p e n t r u specta c o l u l c a r e i-a m p l i n i t s r b t o a r e a , c u d e m n i tate artistic i s u f l e t naional.

s-a n s c r i s , Craiova. n

E l e se datoreaz Acetia urm de i meritul

regizorilor. aproape n lucru, actorilor au fcut att

inevitabil,

plus,

ireproabil bineneles, efortul fiecare i, n de n

transformarea putut rea fr a se aportul adapta ex de re msur, ansamblu, nu numai ales, Petre fr din

conceptului acest al esenial Actorii exigenelor presive sursele s n n

spectacol.

N-ar fi

i a l s c e n o g r a f i e i . ale simplitii funcie n oarecare

de aspre

desigur,

lui creatoare o

de v a l o a r e a rolului configureze rigoarea permanena (un de o

, reuind, lume

autentic timpului Viteazul

timpului

ei istoric, c i , m a i n e t creaiile ardent, lui dar

istoriei Mihai

romnesc. sobru,

Firete,

se detaeaz

Gheorghiu ostentaie,

luciditate

Mihai Vasiliu

46

www.cimec.ro

TEATRUL DRAMATIC DIN GALAI

ACUM l N C L EE DIN URMA (UN P O E NCHIS) R CS


de Thcodor Manescu
D a l a premierei : 21 decembrie 1975. R e g i a : G E O R G E R A D A . Scenogra fia : G E O R G E N I C U L E S C U . Distribuia : EUGEN POPESCUOOSMIN (Magistratul) ; DIMITRIE B I T A N G , V L A D V A S I L 1 U (Maiorul) ; V I C T O R I A S U C I I I C I C O D R I C E L (So ia) ; L I B I A N A L U P A N (Fiica) ; G R I G DRISTARU, AIJRELIAN GEORGESC U (Columliofilul) ; M I I I A I MIHAIL (Iluzionistul) ; LEONARD CALEA (Adversarul) ; I O A N A C I T T A BACIU (Amanta).

Mihai loana Citta B a c i u (Amanta), Mihai! (Iluzionistul), Leonard Calea (Adversarul) i (in plan secuiul) G f i g Di islam (Columbofilul)

Dei a m i n t e t e , p r i n cteva elemente, o l u crare (marcat poliist, c u m a fost Casa dc mode, a c t u a l a pies a l u i Theodor M n e s c u mi este o pies poliist. E s t e , m a i degrab, o m e d i t a s e d r a m a t i z a t a s u p r a u n o r sensuri de esen politic ale t i m p u l u i i a l e i n d i v i d u l u i i, pentru c eroul este u n judector, a l u r a d e proces indirect care i se i m p u n e p r e d o m i n i atribuie piesei u n accent sporit d e gravitate. E r o u l este p u s d c l a n c e p u t n sibuaia-Iimit core-l v a a n g a j a ntr-o con fruntare total cu alii i OU sine nsui ; ast fel, v o m a v e a m s u r a exact a actului i sen sului d r a m a t i c a l dublei sale c o n f r u n t r i . U n a n t a j , u n posibil atentat l a v i a a l u i , i jus tificarea, m o i m u l t dect j u r i d i c , m a i m u l t dect m o r a l , justificarea politic a u n e i sen tine p r o n u n a t e c u d o u z e c i de a n i n u r m . Sintem n 1966. R e g i m u l politic d i n R o m n i a i-a consolidat bazele sociale i econo mice i decide eliberarea tuturor deinuilor politici. U n fost d e i n u t , cndva i n s t r u m e n t n m i n a p t a t d e snge a legionarilor, e s u pus a c u m unei p r o v o c r i d i n partea u n u i soi de ideolog" a l fostei m i c r i , c u scopul de a s e r z b u n a pe c e i c e l-au c o n d a m n a t n 1946 anchetatorul, p r o c u r o r u l i judec torul. Moartea p r o c u r o r u l u i d e t e r m i n orga nele d e securitate s i a m s u r i de protecie p e n t r u viaa j u d e c t o r u l u i , i aa se de claneaz d r a m a s a u , m a i bine zis, pro cesul cu care este confruntat, pe de o parte, j u d e c t o r u l i, pe d c alta, fostul d e i n u t . U n oeas a l socotelilor". J u d e c t o r u l are contiin-

a curat, sentina pc care a dat-o atunci, foarte aspr, a fost n d r e p t i t , att j u r i d i c ct i istoric. Totui, a n u m i t e a f i r m a i i n ce privete legalitatea unor decizii luate n p r i m i i ani d u p cucerirea puterii politice de ctre proletariat p a r s vizeze i sentina judec torului, din 1946. N u , n u a fost u n abuz dar a f i r m a i a r m n e , p u n n d n cauz cre z u l politic a l eroului principal i contiina sa civic. Se face o distincie ntre cele d o u momente istorice i se a f i r m esena u m a n i s t a revoluiei socialiste nc de l a n c e p u t u l e i . i fostul d e i n u t se afl la u n ceas a l soco telilor ; ceas n care a neles c e v a din z drnicia d r u m u l u i su i caut u n mod de integrare. S u p u s unei presiuni aberante, de r z b u n a r e , pe care o respinge, i p u s n si tuaia c n d n u m a i nre dect s apese pe trgaci c a s-1 u c i d pe cel cc 1 a condam nat ond v a , personajul se sinucide, s e m n n d astfel propria I u i condamnare pentru greeala din trecut i pentru slbiciunea de a nu s e putea desprinde, a c u m , de antajid fostului su m e n t o r " . O posibilitate d r a m a t i c , e v i dent dei a r m a i fi existat i aceea de a n d r e p t a r e v o l v e r u l nspre a l treilea erou a l socotelilor. Iluzionistul. Rtrn personaj de circ, proxenet odios, alctuit parc n u m a i d i n c a r l i l a s i i , dominat do obsesii c r i m i n a l e , I l u z i onistul triete, de asemenea, u n ceas al so cotelilor, mai p u i n c u sine nsui, pentru c n-are c c p u n e n cele d o u talere ale balan ei. E l e expresia anacronic a vcndettei, o ripost a b s u r d i i n u t i l ; izolat de timp i c o n d a m n a t de istorie, obsesia l u i ine de pa-

www.cimec.ro

47

identitatea lor real. D a r prezena g r a v a J u d e c t o r u l u i d s e n s i c o m p l e x i t a t e proble m e l o r puse. A u t o r u l creeaz o real atmosfer d c interes n l e g t u r c u d e s t i n u l a c e s t u i e r o u i. e x c e p t i n d cteva date confuze, dezvolt a c i u n e a c u u n v e r i t a b i l s i m a l r i t m u l u i i al susponsului. P r e m i e r a p e a r d e l a G a l a i s i m p l i f i c i d oarecare robustee faptelor. Cu o singur excepie, r e a l i z a t o r i i s-au o r i e n t a l s p r e esena d r a m a t i c a a c i u n i i , i n u s p r e n v e l i u l c i . d e r u t a n t , d e b i z a r e r i i , i a u croat u n s p e c t a c o l care pune n valoare problemele de fond ale p i e s e i . E x i s t u n a n u m i t e c h i l i b r u i o n o t de autenticitate n dezbaterii cari certific ori e n t a r e a r e g i z o r u l u i G e o r g o R a d a ; p r e c u m i dou p r e z e n e a c t o r i c e t i c a r e d a u f o r i r e z o n a n n f r u n t r i i i n d i r e c t e E u g e n Pop o s e u - C o s m i n , n r o l u l J u d e c t o r u l u i , i M i h a i M i h a i l . in r o l u l I l u z i o n i s t u l u i . P r i m u l creeaz un personaj d e m n , m a r c a t d e g r a v i t a t e a rs p u n d e r i i s a l e , f i r e s c i o m e n e s c n r e l a i i l e c u cei a p r o p i a i ; a l doilea r e a l i z e a z o compozi ie r e m a r c a b i l n c o n t u r a r e a b t r n u l u i p e r s o n a j d e c i r c , c u z m b e t e i g e s t u r i a p r o a p e d e z a r t i c u l a t e , d c d i n c o l o d c l u m e , i ou m o mente care trdeaz o autoritate slbatic. Se mai rein contribuiile (dare i e x a c t e a l e Lilianei Lupan ( F i i c a ) i I o a n e i Citta-Bachi (Amanta). Excepia privete o a n u m i t bizar sugestie scenografic ; p e f u n d a l u l n e g r u a l s c e n e i s n t a m p l a s a t e n u n g h i ase u i , e x presie f i g u r a t a u n e i sli a pailor p i e r d u i " . Pe cine vizeaz sugestia ? Orict a m cuta, n u g s i m o j u s t i f i c a r e , i n i c i t e x t u l n u ne-o nlesnete.
1

Eugen Popcscu-Cosmin L i li am a L u p a n ( F i i c a )

(Magistratul)

si

tologic. P e r s o n a j u l a r e m a i m u l t u n sens fi gurat, idenlifieindu-so creatorului dc iluzii oarbe si c o n d i i e i groteti a p r o t a g o n i s t u l u i do c i r c . M a i p u i n poate fi i n v e s t i t c u o m o t i vaie reala ; dealtfel, nici datele dramatice n u l-au p u t u t f a c e m a i o o n c r e l i m a i v e r o s i m i l . E subliniat, n replic, tria puterii p o l i t i c e a r e g i m u l u i c o m u n i s t i l i p s a o r i c r u i f u n d a m e n t social de m p o t r i v i r e . J u d e c t o r u l v a sta fa n fa c u c e i doi, ntr-un m o ment c u l m i n a n t , d c tensiune tensiune spo r i t i d e a m e n i n a r e a c o n c r e t a u n u i r e v o l v e r , c a ntr-o v e r i t a b i l secven poliist. D e c e , totui ? N u pentru a se justifica pe sine, ci pentru a. m a i a c o r d a o ans fostu l u i i n c u l p a t i p e n t r u a d a p r o p r i e i s a l e fiice o c o n f i r m a r e a a c t u l u i d i n trecut. N o i l e ge neraii pun ntrebri, acuz uneori faptele p r i n i l o r i n u a c c e p t t o a t e e x p l i c a i i l e c a r e li se d a u . P r i n prezena fiicei, procesul mo r a l a l j u d e c t o r u l u i c a p t a c c e n t e n o i i r e lief actual. N u t o a t e a c i u n i l e c a r e se s u c c e d a i c i a u l i m p e z i m e i c u r s i v i t a t e . N u toate m o m e n t e l e i p s t r e a z tensiunea pe care o iniiaz c u m e m o m e n t u l final, c u apariia jude ctorului, cnd, n faa u n u i pistol ncrcat, n u s e petrec rsturnri de situaii, ci schim b u r i de m o t i v a i i i a r g u m e n t e . U n o r perso n a j e I e l i p s e t e c e v a " , p e n t r u a f i n t r u to tul v e r o s i m i l e , i d e a c e e a a p a r m a i d e g r a b c a i p o t e z e " , c u m s n t I l u z i o n i s t u l i F i i c a ; altele c u m e C o l u m b o f i l u l a u ceva n p l u s " , i n a c e s t c a z n u s e m a i e x p l i c

C. Paraschivescu

TEATRUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI DIN IAI

NOAPTEA
de M* R. lacoban
Cu o ntirziere pe care o datorm mpre j u r r i l o r , i n u d o r i n e i n o a s t r e , c u o n t i r ziere de cteva luni fa de seara premierei absolute, d a r c u u n interes sporit de atep tarea mereu a m i n a tei ntlniri cu aceast p i e s i c u a c e s t s p e c t a c o l , a m v z u t l a I a i , pe scena Teatrului Naional. Noaptea de Mircea Radu lacoban. Autorul ieean cu scrieri dramatice r s p n d i t e pe m u l t e s c e n e d i n ar n u a n u n a p r i n n i m i c aceast pies,

48

www.cimec.ro

Moment

din

spectacol. I n

centru, Teofil

Valeu

(Prodan,

starostele)

aplecarea sa ctre realitatea contemporan, e x a m i n a r e a critic i n u d c p u i n e o r i m u c t o r i r o n i c a c a r a c t e r e l o r i f a p t e l o r d e v i a din imediata apropiere p r n d a fi atitu d i n e a n z e s t r a t u l u i c o n d e i e r p r e d i l e c t i e x clusiv. Surpriza a venit dinspre Mircea R a d u l a c o b a n , c u m v e n i s e c u civa a n i n urm dinspre lloria Lovinescu i al su Petru Rare, ca o mustrare adus spiritului nostru e x c e s i v i r i g i d n clasificri i comparti mentri. Mircea Radu lacoban c tnr n raport cu abundenta i ntinsa lui pro d u c i e l i t e r a r , d e l a r e p o r t a j i c o m e n t a r i u

sportiv,

t r c c n d p r i n c o l o r a t e i s u b t i l e n s e m n r i de cltorie, p r i n comedie liric, p r i n roman, pn la tabloul de epoc destinat scenei care e Noaptea.

D a l a p r e m i e r e i : 3 0 m a i 1975Sce Regia : S O R A N A COROAMA. nografia : FLORICA MLUREANU. Distribuia : PETRU CIUBOTARI! (Gheorghe Sin Popa) : CONSTANTIN POPA (Miru Itigan) ; VALERIU BOBU (Enver) ; R E L L A GI1ITESCU (Ioana Ovanes) ; A D R I A N T U C A (Ion Rachiu) : S A U L TAILER (Aristarh Mcreacre) ; P A P I L PANDURII (lordache Buzatu) : LIANA MRGI N E A N ! ! (Ania Ciuculeas) ; V I O L E T A POPESCU (Mrina Papjemn) ; S E R G I U T U D O S E (Ncacu Rojni) ; DIONISIE VITCU (Pintilie Fulgeratu) : ION LAZU, VALENTIN IONESCU ( U r s u O r b u l ) : V I R G I L R A I C I U (Toader Ciuntu) ; S I L V I A POPA (Zmaragda Bula) ; V1RGILIU COST1N (Dumitracu Surdu) ; T E O F I L VALCU ( P r o d a n , starostele) ; F L O R I N M I R C E A (Mehmet Achim) ; G E O R G E MACOVEI (Manolaehc Rubescu) ; CON STANTA LERCA (Paraschiva).

Tnr fiind, e p r e a d e v r e m e s-i ghicim calea pc care talentul lui viguros se va de/volta cel m a i f e r t i l i m a i a p l i c a t , dar p u t e m crede c pe teritoriul teatrului s e v a exercita m a i insistent. Iat de cc, n activi t a t e a l u i , Noaptea, d e i n u e, n ansamblu, r e v e l a t o a r e , se c o n s t i t u i e n m o m e n t d e r e f e r i n . F r n d o i a l , Noaptea are meritul de a explora o epoc m a i neguroas din istoria patriei, u n veac scufundat n zbucium i suferine, fr momente de culme nspre partea Moldovei (veacul al optsprezecelea), i p i e s a i a r e i z v o a r e d o c u m e n t a r e sigure, c h i a r d a c n u relev fapte de m a r e rsunet. Dar s reinem c, vorbind despre Iaii capital a M o l d o v e i , trg aflat la rscruce d c d r u m u r i , autorul o face n s u f l e i t de u n c a l d . d e l o c a s c u n s p a t r i o t i s m , i de o m a r e dragoste de locuitor a l cetii. T r g u l Ieilor, deseori clcat d c ttari, a r s , pustiit, prdat, renate m e r e u , sub ochii u i m i i ai strinilor, d i n p r o p r i a - i c e n u , p e n t r u a-i a f i r m a p e r manena, aa c u m n e a m u l ntreg, nu o dat supus g r e l e l o r n c e r c r i , i-a p s t r a t fiina peste m i l e n i i . I a i i d i n Noaptea c trgul stpuit o noapte d e b r e a s l a c a l i c i l o r . S p u n e m s t p n i t i n e legem ocrotit, p e n t r u c t r g u l a r s p n la temelii, p r s i t de trgoveii ascuni prin satele n v e c i n a t e , p r s i t i d e d o m n el nsui a d p o s t i t n v r e o m n s t i r e c, d u p n v a l a pustiitoare a ttarilor, b n t u i t de o epidemie de cium, singurii rmai, ntre zidurile n r u i t e , s n f r u n t e b o a l a i s i n piept, j e f u i t o r i l o r d i n u n t r u f i i n d breslaii-cal i c i . I a r e i , c a l i c i i , se d o v e d e s c c i n s t i i i v r e d n i c i , p e d e p s i n d p e c e i c a r e n c e a r c s p-

www.cimec.ro

49

trunchi n v i s l e r i a d o f n h c a s c . U n act n l m p l tor de c u r a j ? N u , o a t i t u d i n e d e m a i a d i n c u s e m n i f i c a i e . ( A l i c i i , o a n i z a i i n b r e a s l , s i n t n majoritatea lor veterani ai marilor btlii p u r t a t e de m o l d o v e n i m p o t r i v a n v l i t o r i l o r , ci s i n i , c e e a ce a n i n u m i a z i , m a r i m u t i l a i d c r z b o i , c r o r a p e s t e v e a c u r i , de l a P e t r u lare, ba mai departe, de la tefan cel .Marc", l i se a c o r d a u drepturi i n c e t a t e i ajutoare bneti. E i n u sint n i c i d e c u m drojdia cetii, ci n p s t u i i ai soartei, d a r c r o i n f o n d . i a t i t u d i n e a l o r r e f l e c t o c o n t i i n patriotic nsufleilonrc. Piesa nu are o construcie d r a m a t i c ri guroas. Rsfirate pe mai multe tablouri, ntmplriie se s u c c e d n t r - o d e z o r d i n e nu n u m a i a p a r e n t , de u n d e c u r g e r e a lor gre oaie in s p e c t a c o l . D a r c e e a ce i z b u t e t e a u torul snt tipurile calicilor, d e un cuceritor pitoresc : Pintilie Fulgerat, interpretat cu s i m p l i t a t e i u m o r d e D i o n i s i e V i t c u , p o a t e cel m a i izbutit d i n t r e toate, apoi Starostele Prodan, interpretat cu vigoare de Teofil V l c u , crora l i se a l t u r Toader Ciuntu (Virgil Raiciu), Dumitracu Surdu (Virgiliu Costin), fiecare interpret gsind o not de culoare personajului su. 0 frumoas, cald interpretare d Sergiu Tudose personajului R o j n i , tipograful n d r g o s t i t de filele cr

i l o r s a l e ; u n s u f l u tragic, a d u c e Constantin Popa, interpretul nefericitului logodnic Miru. Clul trgului, j e f u i t o r i c r u d , c n fiat c u robustee, n linii decise, apsate, de P a p i i P a n d u r i i . D u n e i n t e r p r e t r i o u , n roluri mai puin ntinse, R c l l a Ghiescu, L i ana Mrgiiicnnu, Saul Tailcr i Gcorge Macovei. Se i m p u n e ateniei interpretarea mi nuios exact dat personajului Mehmet A c h i m de F l o r i n M i r c e a . Sorana Coroam a insistat asupra conturrii cit. m a i e x a c t e a p e r s o n a j e l o r i a i z b u t i t s n d r u m e interpreii pe direcia u n o r portreti z r i c o l o r a t e . C e e a ce n u i-a i z b u t i t r e g i z o a rei a f o s t a t m o s f e r a d e t i r g p r j o l i t p e s t e c a r e filfie a m e n i n t o r a r i p a m o r i i . D a r asta poa te s f i e i o u r i n a r e a d e c o r u r i l o r s e m n a t e de F l o r i c a M l u r e a n u , u n e l e admirabile, c u m snt cele care alctuiesc curtea d o m n e a s c , al tele d e l o c s u g e s t i v e . Spectacolul cu aceast pies, c h i a r dac n u a t i n g e v a l o r i n a l t e d e s t i l i u n i t a t e i c h i a r dac n u reprezint pentru Mircea R a d u laco ban m s u r a ntreag a talentului su, se n scrie, c u meritele sale evidente, printre mo mentele b u n e ale N a i o n a l u l u i ieean.

V. Munteanu

ALTE P R E M I E R E
TEATRUl DE COMEDIE

TREI SURORI
de L !\ Cehou
D a l a premierei : 1 1 d e c e m b r i e 1 9 7 5 . Regia : L U C I A N G I U R C I I E S C U . Scenografia : ION POPESCU-UDRITE. Ilustraia muzical : M I R C E A CIORT E A . Versiunea romneasc : L U C I A N G l l R C H E S C U i A N D R E I B A L E A N U . Distribuia : C O N S T A N T I N RALTAR E U (Prozorov) ; V A S I L I C A T A S T A MAN (Natalia Ivanovna) ; LILIANA TICAU (Olga) ; STELA POPESCU (Maa) : S A N D A T O M A (Irina) ; I O N LUCIAN (Kulighm) ; S I L V I U STNCULESCU (Verinin) ; VLADLMIR GITAN (Tuzcnbab) ; D U M I T R U R U CAREANU (Solionii) : C O R N E L VUL PE (Cebutkm) ; THEO COJOG1RU (Fedotik) : GIIEORGIIE IMONCA, EUGEN RACOI (Rode) ; A U R E L GIURUMIA, CANDID STOICA (Ferapont) ; D O R I N A D O N E (Anfisa).

Dtip o l u n g ateptare, presrat cu r a r e satisfacii artistice, c u rezultate m i n o r e sau lipsite de s e m n i f i c a i i , i a t , T e a t r u l de C o m e d i e se i m p u n e n p r i m - p l a n u l a t e n i e i c u u n spectacol de v a l o a r e m e n i t s mbogeasc e x e g e z a c l a s i c i l o r p e s c e n e l e n o a s t r e i s continue tradiia marilor spectacole marcate de creativitate regizoral. N o u l C e b o v ol T e a t r u l u i de C o m e d i e d e s c i n d e d i n v e c h i u l ir d e reprezentaii, faimoase pentru echipa consti t u i t a i c i , i d e r e f e r i n p e n t r u prestigiul teatrului r o m n e s c peste hotare. U n spectacol n c a r e s e m n t u r a l u i L u c i a n G i u r c h c s c u este vizibil, rccunoscndu-sc lesne creatorul u n o r viziuni comice cu sublext t r a g i c , d a r surprinzndu-ne n ipostaza unui analist do mare profunzime. Trei surori este, n p r i m u l r n d , o analiz, o prospectare ampl, serioas, n stra turile cele m a i adnci ale textului drama tic, r o d a t c i r c u i t u l u i p u b l i c c u u n s u n e t n o u i ntr-o l u m i n n o u . A m e x a g e r a s p u n n d c d e m e r s u l regizoral i, a s t f e l , u n g h i u l d e s c h i s a s u p r a piesei c e h o v i c n e este c o m p l e t i n e d i t ; d i m p o t r i v , e l se n s c r i e d e l i b e r a t n n c e r c r i l e d e r e c o n s i d e r a r e o p e r a t e a s u p r a l u i C e b o v i a c e h o v i s n u i l u i " , m a n i f e s tate s i m u l t a n , p e n u m e r o a s e m e r i d i a n e , att n c r i t i c a ct i n realizarea scenic. Specta c o l u l l u i G i u r c h e s c u se s i t u e a z p e l i n i a u n o r m o n t r i recente, de a n v e r g u r , care a u dat c e l o r Trei surori d i m e n s i u n i i v a l o r i z r i e s -

50

www.cimec.ro

teticc noi ; n acelai t i m p , i trage v d i t r d c i n i l e d i n solul t e a t r u l u i m o d e r n , p r o s pectat, n a n i i trecui, de regizor i d e e c h i p a T e a t r u l u i de C o m e d i e , c u a b i l i t a t e i c o m peten. ..Trei surori nu este n u m a i o pies, este chiar o declaraie despre pies" remarca s u b t i l a u n u i a v i z a t cercettor a l teatrului I u i C e h o v c a p t deosebit p r e g n a n n re p r e z e n t a i a T e a t r u l u i de C o m e d i e , c a r e de vine o declaraie" consistent, un manifest afiat despre Trei surori. P r i m a operaie a regiei p a r e a fi s m u l g e r e a p i e s e i d i n v e c h e a tradiie a atmosferei locale", a l i r i s m u l u i ' , a trncnelii n j u r u l p a h a r u l u i cu c e i ; ' , u r m r i n d cu p r e c d e r e actele p r i n care per s o n a j e l e se d e f i n e s c . D e s f u r a r e a c o n s e c v e n t a a aciunii, a faptelor, a e v e n i m e n t e l o r ore i m p n z e s c p i e s a ntr-o t e x t u r inextricabil, d i n c o l o de c u v i n t e s a u c h i a r n pofida lor. este o p e r a i a - m o t o r a r e p r e z e n t a i e i . Se ob serv u n d e c a l a j d e l i b e r a t , ba c h i a r o n f r u n t a r e , intre s t r a t u l c u v i n t e l o r i cel a! faptelor. R e z u l t a t u l se deseneaz revo: tio : a c i u n i l e p e r s o n a j e l o r , i m a i p u i n s p u s a lor, c h e a m n e m i j l o c i t c o n c l u z i i l e noastre. S t r u c t u r a s p e c t a c o l u l u i intete Ia o n e n t r e r u p t d e m o n s t r a i e , n s o i t , l a fiecare a r g u m e n t , de c o n c l u z i i . Piesa unor n l m p l r i banale din viaa unor p r o v i n c i a l i cu p r e t e n i i i n t e l e c t u a l e , progre siste i u m a n i s t e i p i e r d e treptat c o n t u r u r i l e concrete, r e p l i c i l e se disloc i n e t r e z i m pe n e s i m i t e pe u n soi de c i u d a t iceberg. B l o cul d e g h e a e s c u f u n d a i pe trei s f e r t u r i

Vasilica Tastaman (Na l a a ) , D u m i t r u Rucreanu (Solioni) i S a n d a Toma (Irina) Lumea piesei : v i e i irosite, necate in m l a t i n a b a n a l i t i i cotidiene

www.cimec.ro

intr-o c u m p l i t i c o m p a c t t r i v i a l i t a t e ; p e suprafaa lui, oamenii vorbesc, vorbesc, spun m a i a l e s v o r b e f r u m o a s e , se e x t a z i a z n f a a propriilor c u v i n t e , n c e a r c c h i a r s-i tr iasc c u v i n t e l e , s-i o r d o n e z e v i a a c o n f o r m d i s c u r s u r i l o r i s e n t i n e l o r p r o n u n a t e ; d a r , incet-ncet, d e s c o p e r i m uimii ct cruzime i n c o n t i e n t a s c u n d a c i u n i l e lor, c e josnic c o m p l i c i t a t e i u n e t e , i n e s u f o c m n a e r u l irespirabil al casei Prozorov. I n construirea spectacolului, L u c i a n Giur chescu a contopit organic procedeele teatrului epic, n u numai n modalitatea direct cu c a r e se r e z o l v s t a r t u l s p e c t a c o l u l u i (de p i l d, acel nceput brusc, iritant, declarativ, n care s u r o r i l e i n t r n s c e n c u detaare, i o c u p l o c u r i l e d i n a i n t e s t a b i l i t e " i n c e p piesa", ntretindu-i r e p l i c i l e i confundndu-i a m i n t i r i l e ) , ci i n a t i t u d i n e a g e n e r a l , n v i z i u n e a c a r e ne d e p r t e a z c o n t i n u u de aceast l u m e ; j o n g l n d u o r c u c o m i c u l de s i t u a i e i c u m o t i v e l e f a r s e i a b s u r d e , e x i s t e n i ale ; p e d a l n d grotescul p n l a m a r g i n e a tra gicului ; o p e r n d a n a l i z a de c a r a c t e r p n la stadiul diseciei ; d e m o n t n d c u nverunare toate m e c a n i s m e l e p i e s e i , p e n t r u a trage o concluzie rspicat, net. 0 concluzie rece despre lumea acestor trei surori, univers iremediabil condamnat, n care nite oameni egoiti, fr orizont, i irosesc vieile m r u n te, s f i i n d u - s e c u i n d i f e r e n , u c i g n d u - s e c u n e p s a r e i i n d o l e n , n e e n d u - s e , n c e l e d i n u r m , n m l a t i n a banalitii cotidiene. ntrea ga reprezentaie este scldat n v i d u l acestor existene, c a r e se choltuie n n e n u m r a t e aci uni mrunte, se zbucium n cuvinte mari, p r o m i t o a r e , i d e z e r t e a z d e l a r s p u n d e r e , se a b i n n f a a d e c i z i i l o r e s e n i a l e . I n c a s a Prozorov, creia excelentul decor cinetic creat de I o n Popescu-Udrite i confer d e o p o t r i v c o n c r e t i i n e f a b i l , m a t e r i a l i t a t e i i r e a l i t a t e , s i m p l i t a t e i m i s t e r , o a m e n i i se m i c fr

oprire, u n i i c h i a r automalizindu-se, ca A n drei Prozorov (Constantin Bltreii) ; aici se i n t r i s e i e s e , n t r - u n n e c o n t e n i t du-tcv i n o (dar, de fapt, ieirile snt a p a r e n t e , per s o n a j e l e n-au n i c i o i e i r e ) , c a t o a t a c e a s t m i c a r e s se p u l v e r i z e z e , n f i n a l u l brutal. M o a r t e a b a r o n u l u i , la c a r e toi c o n s i m t tacit, este u l t i m a f a p t d i n l a n u l d e n t m p l r i c u c a r a c t e r de f a p t d i v e r s , c a r e n n o a d , ntr-o s i n g u r v e r i g , cele trei m a r i direcii ale re p r e z e n t a i e i . D u e l u l - c r i m s-a n c a d r a i p e r f e c t n l e g i l e n e c r u t o a r e a l e formei Esenialul p e n t r u o r i c e fel d e v i a e s t e f o r m a . T o t ce-i pierde f o r m a nceteaz de a m a i exista". Beplica-cheic a l u i K u l i g l u n (Ion L u c i a n ) devine n spectacol u n u l dintre vectori. T u z e n b a h (Vladimir Gitan), dcmisionnd din armat, i n t e n i o n n d s n c e a p o v i a d o munc, d i s c u t n d sincer c u Solioni (Dumitru Rucr e a n u ) , a n c l c a t n i t e l e g i a l e formei i c o n v e n i e n e l o r sociale, deci pieide. D a r , aa c u m s p u n e C e b u t k i n ( C o r n e l Vulpe), E t o t u n a , e t o t u n a !... d e f a p t n o i n u s n t e m , n u e x i s t m . . . n i se p a r e n u m a i c t r i m . . . T a r a ra-bumbia... tarara-bumbia". Beplica-cheie a doctorului, c a r e n u m a i tie n i m i c , este alt v e c t o r , m a r c n d i n d i f e r e n a , o p a c i t a t e a i c r u zimea acestor oameni-purttori de cuvinte. D i s p a r i i a b a r o n u l u i , cel pe care n i m e n i n u 1-a i u b i t , p e n i m e n i n u a f e c t e a z , c e l m u l t ngreuiaz viitorul Irinei, oricum osndit. Ne putina ieirii din mlatin", scufundarea, mbtrnirea, uitarea, dezndejdea mpotmoli rii, d i s p e r a r e a pe care o d e n u n I r i n a (San d a T o m a ) n a c t u l I I I , n s i n g u r u l ei m o m e n t de l u c i d i t a t e , este, n sfrit, cel de-al t r e i l e a vector, principalul. Coerena d i s c u r s u l u i re gizoral transpare printr-o elaborat e x p r e s i v i tate teatral. Firete, d i n teatrul l u i C e b o v n u ]>ot f i e l u d a t e c u v i n t e l e ; e l e p o t f i n s f o l o site ca b u m e r a n g u r i , deci ca i n s t r u m e n t e de a c i u n e , n d e f i n i r e a p e r s o n a j e l o r i a t e m e i .

52

www.cimec.ro

r a r e a M a e i , n f a a p l e c r i i o f i e r i l o r , i justific atunci existena, luminnd-o prin suferin. S a n d a T o m a t r a v e r s e a z u n .'impiu r e g i s t r u dramatic pentru a demonstra uluitoarea trans f o r m a r e a fetei v e s e l e , r u t c i o a s e , p a l p i t n d d e v i a , v i s e i d o r i n i , n f i i n a r e c e , r e a , acrit de oboseal, i n c a p a b i l de sentimente, la n faa d e s t i n u l u i . I z b u c n i r e a c i d i n a c tul I I I m a r c h e a z u n m a r e m o m e n t al spec tacolului, e o rar c l i p de sinceritate nit pe n e a t e p t a t e d i n c o l o de p a r a v a n u l cuvinte l o r , i e a p r o i e c t e a z f u n d a l u l t r a g i c a l p i e s e i . Constantin Bltreii creeaz un excelent Prozorov, marcat de trsturile familiei : sub aerul su blajin, sub buntatea sa cuviincioa s , se a s c u n d a c e e a i m r g i n i r e egoist, o lehamite neputincioas, o alt iremediabil l a i t a t e . P o r t r e t u l c l a n u l u i P r o z o r o v este n tregit de j o c u l V a s i l i c i T a s t a m a n ; n v i z i unea incisiv a lui L u c i a n G i u r c h e s c u , Natalia n u este d o s p i t d i n alt a l u a t sufletesc de ct cel al surorilor ; deosebirea ine de edu c a i e ; c u m n a t a a r e c u r a j u l s-i d u c t r i r i l e , s e n t i m e n t e l e i p o r n i r i l e p n l a c a p t , nu-si m a s c h e a z e g o i s m u l , n u - i a s c u n d e p o f tele, e d o a r m a i prost crescut. Magistral este i n t e r p r e t a r e a l u i I o n L u c i a n n K u l g h i n . P u r t t o r u l d e c u v n t a l t e o r i e i f o r m e i " ce guverneaz existena se demasc atunci cnd tace. D a c , n r e p l i c i l e p r o f e s o r u l u i de l a t i n , I o n L u c i a n n u a n e a z n e n u m r a t e detalii ale c o n f o r m i s m u l u i social, n tcerile sale, n pri virile, n imperceptibilele sale gesturi, se d e z v l u i e o peter a resentimentelor, ur, gelozie, r z b u n a r e , rutate. Ceilali, sateliii care s e r o t e s c n j u r u l p l a n e t e i constituite de familia Prozorovilor, alctuiesc o galerie jal nic ; Cornel Vulpe, un Cebutkin cabotin, impostor n sentimente i n profesiune ; V l a d i m i r Gitan, un T u z e n b a h cu o neatins puritate n dragostea lui romanioas, singura fptur luminoas d i n aceast l u m e , p o a l e de aceea sortit m o r i i ; D u m i t r u R u c r e a n u , u n S o l i o n i a g r e s i v i a n t i p a t i c , r o s d e c o m p l e x e G h c o r g b c i m o n c a i T h e o C o j o c a r u de p r e f i g u r e a z c u subtilitate alte i p o s t a z e V c r i n i n i " ; m o d u l n care ei anticipeaz tiradele acestuia, n actul I, p i c u r u n haz trist, scldat n ironie ; S i l v i u Stnculescu re alizeaz cu exactitate personajul iubit de M a a , este e r o u l i d e a l a l g a r n i z o a n e i d e p r o v i n c i e , u n v i s j a l n i c i c a r a g h i o s . I n jocul colorat al lui A u r e l G i u r u m i a , F e r a p o n t u m ple scena, personajul, desenat realist, meta forizeaz absurdul, el este m e s a g e r u l care i m p u n e n scen copleitoarea p r e z e n a i n vizibilului Protopopov.

A u r e l G i u r u m i a ( F e r a p o n t ) C o n s t a n tin Bltreii (Prozorov), ntr-un dialog al surzilor D i a l o g u l se c o m p u n e , a s t f e l , l a G i u r c h c s c u , ntr-o p o l i f o n i e d i r i j a t , r e p l i c i l e se n t r e t a i e ntr-un s a v a n t contrapunct, c u rezultate inso lite, f r i z n d uneori a b s u r d u l ; z b u r n d peste clieele c o n v e r s a i e i d i u r n e , t r e c n d u o r p e s t e s p a i i l e t r a g i c e , n e o p r i t , d i a l o g u l ese o p l a s fin, dar rezistent ca o carapace, n j u r u l personajelor. M a i toi d e v i n p r i z o n i e r i i v o r belor : s u r d u l Fernpont (Aurel G i u r u m i a ) , cc v o r b e t e a i u r e a , i a n o u l V e r i n i n (Silviu S t n c u l e s c u ) , ce debiteaz ntr-una vorbi; m a r i , I r i n a , c u v o r b e l e - v i s e , i K u l g b i n , c u a f o r i s m e l e p l a t e , m e n i t e s m a s c h e z e r e a l i t a tea vieii sale conjugale. E f e c t e remarcabile se o b i n d i n a c e a s t o r c h e s t r a r e a v o c i l o r i a c u v i n t e l o r n a c t u l I i i n actul I I I ; ace lai act I I I n o a p t e a i n c e n d i u l u i a r e o m i c a r e e x t r e m do e l o c v e n t , c u s u r o r i l e c a r e , i s t o v i t e , se t r s c d e p e o c a n a p e a p e a l t a , c u T u z e n b a h , u m b r m p l e t i c i t a l r i n e i , c u ofi erul (Theo C o j o c a r u ) , care o p i e pe m e s e , v e s e l i n d u - s e i s t e r i c (i-a a r s t o t u l ) , c u d o i c a Anfisa (Dorina Done), prelingndu-se, tem t o a r e , dc-a l u n g u l m o b i l e l o r r v i t e , i c u plimbarea trufa a Nataliei (Vasilica Tastam a n ) , c u a e r u l e i d e p r o p r i e t r e a s peste toi i p e s t e t o a t e .

Remarcabilii a c t o r i a i T e a t r u l u i d e C o m e d i e i-au r e g s i t n a c e s t s p e c t a c o l v e c h e a c o n diie de echip ; dei, n cteva cazuri, distri b u i a n i se p a r e d i s c u t a b i l , r e p r e z e n t a i a , n a n s a m b l u , d e g a j o s o l i d o m o g e n i t a t e , i m a i ales corespunde n t r u totul lecturii regizorale. A r i a solistic, p e r f o r m a n a i n d i v i d u a l d i s p a r , p e n t r u a face loc u n u i n u a n a t joc dc re laie, u n o r i n t e r p r e t r i lucrate pe principiul funciei dependente". Surorile, interpretate de L i l i a n a icu (Olga), Stela Popescu (Maa), Credincioi viziunii regizorale, actorii, c u S a n d a T o m a ( I r i n a ) , d e v i n u n p e r s o n a j co foarte p u i n e excepii, a u i n t r a t f r r e z e r v e lectiv, ale c r u i trsturi d o m i n a n t e snt m r n b u n a f o r m u l a t l m c i r i i i n s t i l u l s p e ginirea, stupiditatea. 0 m r g i n i r e egoist, o cial a l acestui spectacol, stil m a r c a t de distan n e m u l u m i r e acr u r e s c c b i p u l acestor fe are epic i de un realism metaforic ; m e i t i n e r e i p r o a s t e . P a s i o n a l i v u l g a r , i z b n d a m o n t r i i Trei surori se a r a t mai M a a Stelei P o p e s c u cocheteaz c u u n Ver p u i n c a o r i c n d i n d i v i d u a l , ea este n p r i i n i n i n f a t u a t i m e d i o c r u , d a r i d i l a l o r b a m u l r n d colectiv. n a l , m i z e r a b i l a d u l t e r i n , se r s c u m p r p r i n finalul nemelodramatic ; rscolitoarea dwww.cimec.ro ispe

Mira losif

A MURIT

mm BAN SI
de Arho! Fugard, i Winsron

TEATRUL C I. NOTTARA"

a i c i , d i n R o m n i a socialist. P e alocuri, ins, acest decor-metafor d e v i n e stnjenitor, Iransf o r m n d u - s e ntr-o prezen a c t i v , c a r e p a r t i c i p l a a c i u n e a s c e n i c , ceea ce m p i e d i c , prin nsi materialitatea s a . c o m u n i c a r e a lim p e d e a s e n s u r i l o r