Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

www.cimec.ro

Nr. 6 (anul X X I I ) i u n i e 1977

Revist Consiliul caiei Uniunea

lunar

editat i i

de de din Ro

FESTIVALUL

NAIONAL

CtNTAREA

ROMNIEI"

Culturii

Edu * * * Festivalul Laureaii MIRA I O S I F : Teatrele dramatice I U R E : Arta la ora bilanului . s-a ncheiat. Festivalul continu . . p. p. . p. p. masa . juriului . . n . . . . . . p. . p. . p. p. talentelor . . . p. . p. 1 2 3 14 17 18 20 20 22 23 25 26 29

Socialiste

Scriitorilor Socialist

Republica mnia.

TEFAN

rostirii poemelor nsemnri la

Redactor-ef RADU POPESCU Colegiul de redacie : AUREL RARANGA, MIHNEA GHEOR G H I U , G. I O N E S C U GION, H O R E A PO P E S C U , A L E C U PO POVICI, DINU SRA R U , NATALIA STAN CU-ATANASIU, F L O R I N T O R N E A (redac tor-ef adjunct).

LEONIDA MIHAI MIHAI ANCA

TEODORESCU :

D I M I U : 2.000.000 de artiti a m a t o r i C R I A N : Prilej de GIURCHESCU : descoperire a unor stimulent Criteriul

t a l e n t e r e n i n p. planul

autenticitii

O C T A V I A N C O S M A : U n puternic c r e a i e i i i n t e r p r e t r i i VALENTIN AUREL VALERIA MIHAI Pe T E O D O R I A N : Bogia Departajare In limitele la

STORIN : DUCEA :

fotografie" ale

nelimitate" i

g e n u l u i p. . p.

CRIAN :

Forme

accesibile

convingtoare

urmele

laureailor Teatrul nescris din EUROPEAN AL dirijori, Mru . . . p. 30

VICTOR

PARHON :

FESTIVALUL RADU STAN :

PRIETENIEI . . . . . . . p. . p. 31 35

Orchestre,

soliti i balet

LUMINIA

V A R T O L O M E I : Oper

DAN T A R C I I I L : De glorii" BOGDAN U L M U : Hem Lupescu : Un spectacol patriotic p. la M a r e l e Soldat" la D r u m u l spre P-37 37

M A R I A N P O P E S C U : T e a t r u i e v e n i m e n t tile teatrului istoric (II) Posibili p. 39

D. M. : Afi estival p. 41

PAUL TUTUNGIU : O convorbire cu Iosif Naghiu . . p. 42

C R O N I C A D R A M A T I C A Semneaz : V A L E R I A D U C E A , MIRA IOSIF, VIRGIL MUNTEANU, FLORIAN POTRA p. Scenografie PAUL CORNEL C H I T I C : T . T h . Ciupe : Decor pentru M rwww.cimec.ro e i " ( T e a t r u l D r a m a t i c d i n B r a o v ) p . i a i c o p i i i

45

57

Festivalul s-a ncheiat. Festivalul continual


Tu s-au stins nc ecourile celei mai ample competiii a muncii i creaiei libere din ir.loria patriei, Festivalul naional al educaiei politice i al culturii socialiste Cntarea Romniei". Slnt nc vii, proaspete, in memoria noastr, imaginile grandioasei srbtori a cntului i jocului care a nsemnat Festivalul, parada celor mai buni, mai talentai i mai harnici dintre toi, spectacolul festiv al laureailor, desfurat pe cel mai mare stadion al Capitalei, n prezena tovarului Nicolae Ceauescu, a tovarei Elena Ceauescu, a celorlali conductori de partid i de stat, sub privirile zecilor de mii de spectatori i milioanelor de telespectatori. A fost momentul de virf al unei competiii fr precedent, pornit in octombrie trecut, de la nivelul celui mai modest ctun, i desfurat pe toat ntinderea trii. Ne amintim cuvintele cu care, de la tribuna Congresului educaiei politice fi al culturii socialiste, tovarul Nicolae Ceauescu formula ideea unui Festival naional Cntarea Romniei", care s constituie c e l m a i l a r g c a d r u d e intensificare a a c t i v i tii cultural-educative, a participrii m a s e l o r largi populare l a dezvoltarea valorilor spirituale noi ale patriei o f o r m n o u d e a f d n n a r e a t a l e n t u l u i , s e n s i b i l i t i i i geniului creator al poporului nostru". J y ~\

ceasta idee generoas a animat ntreaga micare artistic din cuprinsul rii. Nu exist localitate care s nu fi cunoscut, n etapa de mas, atmosfera srb toreasc a concursului. Statisticienii estimeaz participarea n Festival a unui numr de peste dou milioane de artiti amatori i profesioniti, creatori i interprei. Practic, fiecare al zecelea cetean al rii s-a numrat printre participani. Fiecare al zecelea cetean romn, maghiar, german, srb, de alt naionalitate a putut, n mod egal, s intre n competiie. Din orice punct al cuprinsului rii, de orice vrst, din toate profesiile, iat care a fost baza, cu adevrat democratic, a acestei ntreceri fr precedent. Cele mai tinere vlstare, oimii patriei, pionierii i elevii, precum i studenii, militarii, s-au ntlnit, pe marea scen a Festivalului, cu munci' torii i ranii, cu intelectualii i cu artitii de profesie. Sigur, prin selecia impus de caracterul competitiv al manifestrii, etapele superioare judeean, interjude ean i republican au sporit mereu n calitate, dintre cei buni rmtnnd s reprezinte comuna, judeul, zona, cu adevrat cei mai buni. Nu a fost cel mai lesnicios lucru, departajarea valoric n condiiile maximei exigene i ale crite riilor de selecie dintre cele mai ferme fcndu-se dup ndelungi dezbateri ale juriilor. Dar, milioanele de spectatori, juriile, oamenii de specialitate, noi, gazetarii, stm mrturie c, nc de la etapa de mas, Festivalul s-a desfurat sub semnul calitii, adic, al muncii struitoare, al fanteziei creatoare, al dragostei pentru tra diiile strvechi, al talentului.

A\

J T area ntrecere a artat c aceast srbtoare a muncii i a creaiei libere a ntrecut cu mull ateptrile, prin calitatea excepional a manifestrilor, dar, mai cu seam, prin semnificaiile adinei, de dragoste pentru patrie,^ pentru oameni, pentru societatea socialist, pe care ei, artitii, o edific. de ajuns s rememorm zilele fierbini ale ntrecerii finale, s ncercm cuprinderea, ntr-un tablou de sintez, a manifestrilor etapei republicane la care (nu se poate uita !) au fost prezeni patrusprezece mii de artiti amatori ! pentru a nelege i mai

~T Pyji

www.cimec.ro

adine ce l>un de pre a dobndit viaa spiritual a rii noastre, prin intrarea in tradiie a acestei competiii a muncii i a creaiei. Pe bun dreptate, ntr-un editorial consacrat Festivalului, ziarul Scnteia" arta c n R o m n i a S o c i a l i s t , n u s c p r e c u peete n i m i c p e n t r u f o r m a r e a i a f i r m a r e a m u l t i l a t e r a l a o m u l u i , a d r e p t u r i l o r l u i l a m u n c i c r e a i e , p e n t r u c a f i e c a r e v o c a i e s se m p l i n e a s c i o r i c e t a l e n t s rodeasc n folosul su, a] ntregii societi".

sntem,

spre

marele

nostru

regret,

ubicui,

nu simultan, c de

am

putut n mai

cuprinde multe celor de la poezie c, colective prezeni cu cu cele sli mai

toate de buni

manifestrile spectacole, sute care de la i s sute nu se la de in

etapei

republicane, in c nu librrii. a

consumate, Dar tim

expoziii,

s-au

acordat sau

distincii, n

fost

domeniu de S de au la ne

creaie i dans cu

interpretare i in film, etapa ppu reci mai

reflecte ceramic prezente de

premiile i pictur

acordate, pe sticl.

etntec

teatru au fost

mndrim

faptul

final, reti, taluri. bune S de-a a

aptesprezece ai teatrului

colective nostru cu un nalt printre i s

teatru fost, mesaj la

i unsprezece rndul lor,

c actori S ale ne

frunte

bucurm

c spectacole pe

patriotic,

educativ rspltite

stagiunii cu ediii i nu

teatrale cldur a

se numr cei laureai Cntarea o asemenea

manifestrile ne pregtim Fiindc a vigorii

distincii. celei ntrecere poporului permanena

felicitm doua

pentru o

inaugurarea asemenea talentului n

Festivalului libere, sub

Romniei". demonstraie ci se

muncii

a creaiei poate sta

nostru, vieii

semnul

efemerului,

nscrie,

hotrt,

spirituale

a Romniei

Socialiste. T " ii
1

Laureaii
CONCURSUL D E DRAMATURGIE urmtorilor tovari : Premii pentru regie Se acord d i p l o m Mihnea Gheorghiu Patetica 7 7 " . H o r i a Lovinescu Sngele". Dumitru Radu Popescu D o u ore pace". Premiul I Gyrgy Harag Pateti ca 7 7 " de M i h n e a Gheorghiu (Teatrul M a ghiar de Stat d i n Cluj-Napoca). Premiul I I Tudor Mrscu Descpnarea" de A l . Sever (Teatrul Giuleti). Premiul I I I D a n Alecsandrescu Pro cesul H o r i a " de A l . V o i t i n (Teatrul de Stat din Tg. Mure secia rompn) ; Dan Micu Rceala" de M a r i n Sorescu (Tea trul L. S. B u l a n d r a " ) . Premii pentru scenografie

de

TEATRE

DRAMATICE

Premii

pentru

spectacole

Premiul I T e a t r u l iGiuleti Descp n a r e a " de A l . S e v e r ; T e a t r u l de Stat din Tg. Mure (secia romn) Procesul H o r i a " de A l . V o i t i n . Premiul II Teatrul Lucia Sturdza Bul a n d r a " R c e a l a " de M a r i n Sorescu ; T e a trul Naional din Craiova Patetica '77" de M i h n e a G h e o r g h i u ; T e a t r u l M a g h i a r de Stat din Cluj-Napoca Patetica 7 7 " de Mihnea Gheorghiu. P r e m i u l I I I T e a t r u l de Stat d i n T g . M u re (secia m a g h i a r ) D o u o r e d e p a c e " de D. R. Popescu ; Teatrul M i c Dou ore de p a c e " de D . R . P o p e s c u ; T e a t r u l N a i o n a l din Cluj-Napoca D o u orc de p a c e " de D. R. Popescu ; Teatrul Naional din Bucureti M a r e l e Soldat" de D a n Trchil.

Premiul I Octavian Dibrov Desc(Teatrul Giuleti). p n a r e a " de A l . S e v e r Premiul II R o m u l u s Pene Dou ore de p a c e " de D . R . P o p e s c u ( T e a t r u l de S t a t d i n T g . M u r e secia m a g h i a r ) . P r e m i u l I I I Trai. N i e s c u Procesul H o r i a " de A I . V o i t i n ( T e a t r u l de Stat din T g . M u r e secia r o m n ) . Premii pentru interpretare masculin

Premiul I Mircea Diaconu Rceala" de M a r i n Sorescu (Teatrul L. S. B u l a n d r a " ) ; Constantin Anatol Procesul Horia" de A l . V o i t i n ( T e a t r u l d e S t a t d i n Tg. M u r e secia r o m n ) . Premiul I I Ion Cocieru Iarna lupu l u i c e n u i u " de I. D . S r b u CTeatrul N a i o n a l d i n T i m i o a r a ) ; C o r a d o N e g r e a n u Descpnarea" de A l . S e v e r (Teatrul Giuleti).

www.cimec.ro

P r e m i u l I I I B a c s F e r e n c z D o u ore de p a c e " de D . R . P o p e s c u ( T e a t r u l de Stat d i n T g . M u r e s secia m a g h i a r ) ; D i n u I a n culescu D o u ore de p a c e " de D . R . P o pescu (Teatrul Mic) ; D u m i t r u Pelade De cte o r i a m p o r n i t " de M . B r a d u (Teatrul Municipal din Ploieti). Premii pentru interpretare feminin

Premiul I I Ion Caramitru Reverie" (Teatrul L. S. Bulandra") ; T u d o r Gheorghe Pmntul" (Teatrul Naional din Cra iova) ; L i v i u Steciuc Omagiu" (Teatrul de p p u i d i n B r a o v ) . Premiul III Varga Vilmos i Ildiko Trk Kiss E m i n e s c u " (Teatrul de Stat d i n O r a d e a secia m a g h i a r ) . T E A T R E D E PPUI

P r e m i u l I T a n a i B e l l a D o u ore de pace" de D . R . P o p e s c u ( T e a t r u l de Stat din T g . M u r e secia m a g h i a r ) . Premiul II Olga Tudorache Doua ore de p a c e " de D. R. Popescu (Teatrul Mic) ; S i l v i a G h e l a n D o u ore de p a c e " de D . R . P o p e s c u ( T e a t r u l N a i o n a l d i n C l u j Napoca). Premiul I I I Mariana Millier Patima fr sfrit" de H o r i a L o v i n e s c u (Teatrul de Stat din A r a d ) . Premii pentru recitaluri ,,Me-

P r e m i u l I T e a t r u l de p p u i din T g . M u re (secia r o m n ) P u i d e o m " d e V i c t o r E f t i m i u ; T e a t r u l de p p u i din Constana Clina F t F r u m o s " , d u p Victor Eftimiu, dramatizare de A g r i p i n a F o r e a n u i Lidia Ionescu. Premiul Teatrul d e a (secia m a g h i a r ) aur" de Radu Stanca, Anghel Stanca ; Teatrul i o v a I a n c u J i a n u " de de ppui din Ora Legenda secerii de adaptare de Zoe de p p u i din Cra A l . M i t r u i A . T i t a .

Premiul I Leopoldina Blnu terul M a n o l e " (Teatrul M i c ) .

P r e m i u l Teatrul ndric" din Bucureti Legenda celor trei frai Cri" de A l . M i t r u .

Teatrele dramatice la o r a bilanului


Ampla Romniei", creatoare, rii, ne manifestare artistic, deci, i amatoare eforturile i profesionist, a Festivalului responsabil, de pe utile, toate atit Cntarea gndirea scenele pentru care a nsumat, i nentrerupte, notri de munca teatru, imaginaia prilejuiete, talentul la tuturor ora oamenilor

acum,

bilanului,

cdteva

concluzii,

evident,

a f a c e p u n c t u l " , c t i p e n t r u *

a ntrezri direciile de perspectiv.

Observm, spectacole, cu 12 n primul rlnd, numrul prezentate din mare de de 16 reprezentaii colective din aduse n final : avnd 17

titluri

originale, patru

teatrale restul

(unul,

dou

secii, a m b e l e , nat, nou seam la rindul

selecionate), ei, cu dou

Capital, trei

celelalte premii

r i i ; selecie trei

ncunu n total, i o

premii

Snti, de

doi, de i

platou

premii

premii de

pentru

spectacole, u r m a t e druite

patru

premii

regie, trei de feminine. Acest

scenografie palmares

alte

cununi

interpretrilor

masculine

bogat

confirm noastr

i r s p l t e t e p l a n u l v a s t d e a c i u n i , p r o g r a m u l d e suflare teatral, un program al crui ax al an direcional simului de care de

lucru care a

antrenat semnul cu oare

ntreaga Cntrii oamenii politide de

s-a p r e c i z a t s u b responsabilitate ori jubiliar, un de

Romniei". de teatru s-au

palmares de

demonstrativ cerinele artistice a de a unui

ptruns

cteva a

exigenele

co-ideologice larg

ale

comenzii

cetii,

rodit

repertoriu ca

dramaturgie i o neepus

mbriare i

evocatoare palet

marilor imagini

momente scenice, pe

istorice msura

srbtorite, faptelor

divers

expresiv sub

resuscitate. Festivalul, nu oare numai s-au poten s

iniiat ndeosebi ialul creator al

arcul Centenarului artelor

Independenei, a dar i

scos n

lumin cu

slujitorilor

noastre,

promptitudinea

decis

www.cimec.ro

PREMIUL

Teatrul Giuleti : Doscpjinar e a " d e A l . S e v e r . S t i n g , Corado N e g r c a n u (premiul II. pen tru interpretarea rolului Miron Cosi in). J o s , G e l u N i u ( D i m i t r i c Cantemir), Ion Pavlescu (Ruset), t. Mihilescu-Brila (Constantin C a n t e m i r ) i A d r i a n V i a n ( H a t manul Lupu)

www.cimec.ro

PREMIUL

T e a t r u l d e S t a t d i n T g . M u r e , secia r o m n : Procesul H o r i a " de A l . V o i tin. S u s , I o n F i s c u t e a n u ( C l o c a ) , I o n Riiu (Illeshazy), Constantin Doljan (Papilla) i T e o d o r D a n e t t i (Melynados). D r e a p t a , C o n s t a n t i n A n a t o l (pre miul I, pentru interpretarea rolului Jancovich)

www.cimec.ro

rspund socialisto. iunie, gm n

la

chemarea

lansat,

acum

un prin

an,

de

Congresul

educaiei

politice

al

culturii 1 i 6

Notaiile Bucureti,

noastre crora din

privesc,

urmare,

reprezentaiile nu ne

desfurate putem opri

intre s le

acum,

retrospectiv repertoriu

adu

m u l t e alte

montri

rama

aceluiai

(al d r a m e i

istorice).

Spectacolele aduse n final


au fost, nendoios, rezultatul unei prealabile judeci selective. Ni s-a prut, ns, c, pentru un examen de exigen maxim, cum este o competiie final, ele au fost prea numeroase, pentru a nu dsa impresia c n actul acelei prealabile selecii au aprut i c r i t e r i i i c o n s i d e r e n t e paralele celor v i z i n d valorile strict artistice (considerente teri torial-geograf ice, criterii sentimentale etc). Fiindc, n aceast etap final, a l t u r i de reprezentaii excelente, c h i a r excepionale, c u u n carac ter de e v e n i m e n t (Rceala, Descpinarea, Procesul Horia), a u f o s t p r o m o v a t e i m o n -

Reduta de M. R. Iacoban TRUL NAIONAL VASILE SANDRI" DIN IAI ; regia : Manu ; decorurile : Paul novschi ; costumele : George enco).

(TEA ALECSanda BortDoro-

D o u o r e d e p a c e de D. R. Popescu (TEATRUL NAIONAL DIN CLUJNAPOCA ; regia : Alexa Visarion ; scenografia : Mircea Matcaboji. TEA TRUL MIC; regia: Sorana Coroam ; scenografia : Adriana Leoncscu. TEATRUL DE STAT DIN TG. MU RE, secia maghiar ; regia : Kin eses Elemer ; scenografia : Romulus Pene). M r i a - S a , P o p o r u l de Peter Tmry (TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN TIMIOARA; regia: Matray Laszlo ; decorurile : Winterfeld Sondor ; costumele : Virgil Miloia). Hotrrea (De cte ori am pornit) de Mircea Bradu (TEATRUL MU NICIPAL DIN PLOIETI ; regia: Magda Bordeianu ; scenografia : Vittorio Holer. TEATRUL DE STAT DIN ORADEA, secia ro mn ; regia : Alexandru Colpacci ; scenografia : T. Th. Ciupe).

P a t e t i c a ' 7 7 de Mihnea Gheorghiu (TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN CLUJ-NAPOCA ; regia : Harag Gydrgy ; scenografia : Constantin Russu. TEATRUL NAIONAL DIN CRAIOVA ; regia : Getta Tomescu ; scenografia : V. Penioar-Stegaru). I a r n a l u p u l u i c e n u i u de I. D. Slrbu (TEATRUL NAIONAL DIN TI MIOARA ; regia : Emil Reus ; sce nografia : Doina Alman-Popa). P a t i m a f r s f r i t ( S n g e l e ) de Ho ria Lovinescu (TEATRUL DE STAT DIN ARAD ; regia : Cost in Marinescu ; scenografia : Petre Pdure. TEATRUL DRAMATIC DIN GA LAI ; regia : Zoe Anghel-Stanca ; scenografia : Victor Creulescu). Rceala de Marin Sorescu (TEA TRUL BULANDRA" ; regia : Dan Micu ; scenografia : Dan Jitia nu). Marele (TEATRUL RETI ; scenografia Soldat de Dan Trchil NAIONAL regia : Mihai : Elena DIN BUCU Berechet ; Ptrcanu-Vea-

P r o c e s u l H o r i a de Al. Voitin (TEA TRUL DE STAT DIN TG. MURE, secia romn ; regia : Dan Alecsandrescu ; scenografia : Troian Nies cu).

o i m i i de Petru V. I. POPA" gia : Cristian Safta erbu).

Vintil (TEATRUL DIN BIRLAD; re Nacu ; scenografia : (TEA Tudor Oclavian

D e s c p i n a r e a de Al. Sever TRUL GIULETI; regia: Mrscu ; scenografia : Dibrov).

ri lipsite de o real v i b r a i e artistic, b a , u n e l e , c h i a r lipsite total de caliti. Am spune, pe de alt parte, i n n d s e a m a de prezena realizrilor ndoielnice, despre care v o r b e a m , c a u lipsit de l a etapa f i n a l u n e l e spectacole merituoase din stagiune (in o r i c e c a z , de egale v i r t u i , d a c n u s u p e r i o a r e ) , n c a r e e f o r t u l s e s i m t e d u b l a t de i n s p i raie, n n t r u p a r e a scenic a m a t e r i a l u l u i literar, n cutarea i a f l a r e a u n o r soluii sau m o d a l i t i n o i i e f i c i e n t e . A m c i t a , c a e x e m p l u , Marele Soldat de D a n T r c h i l ( T e a t r u l Dramatic din C o n s t a n a ) , Iarna lupului cenuiu d e I. D . S r b u (Teatrul Dramatic din Braov) s a u Patima fr sfirit de H o r i a Lovinescu (Teatrul Nottara"). Oricum, prin cele m a i b u n e i m a t interesante spectacole, finala a demonstrat capacitatea teatrelor de a p u n e n v a l o a r e n o i l e t e x t e d r a m a t i c e i d r u i r e a l o r n e f o r t u l de a f i x a , n i m a -

www.cimec.ro

PREMIUL

II

Teatrul B u l a n d r a " : Rceala" dc Ma r i n Sorescu. S u s , V i r g i l O g a n u (Ma homed) i I o n C a r a m i t r u (Paa d i u V i d i n ) . D r e a p t a , M i r c e a D i a c o n u (pre m i u l I, pentru interpretarea rolului P i n z a r u ) . J o s , scen de a n s a m b l u .

www.cimec.ro

pini diferit-revelatoare, materialul faptic, adesea asemntor. Variatele versiuni scenice, lucrate p e c a n a v a u a aceleiai piese, ne-au c o n v i n s c, in genere, d i s p u n e m dc o gam stiliistic d e s t u l d e l a r g , d a c n u s t r l u c i t o a r e , n o r i c e c a z , c o l o r a t i p e r s o n a l i z a t , c n regizorii din t o a t e ' g e n e r a i i l e , p r e z e n i i n a c e a s t c o m p e t i i e , s-au s t r d u i t s d e a r e l i e f i p u t e r e d e a t r a c i e l u c r r i l o r d r a m a t i c e r e s p e c t i v e . M e d i a s p e c t a c o l e l o r s-a r i d i c a t l a i c o t p r o f e s i o n a l d e n e t g d u i t r i g o a r e . O r i g i n a l a p i e s a l u i D . R . P o p e s c u Dou orc de pace a p r o d u s , de p i l d , trei m o n t r i substanial diferite (ctei t r e i , p r e m i a t e ) , n funcie de u n g h i u l regizoral : u n a , trecut printr-un subtil filtru poetic, de l u m i n o z i t a t e r o m a n t i c ( S o r a n a C o r o a m ) ; alta, v i o l e n t p t r u n s de e x a s p e r a r e a strii de r z b o i , demitiznd poezia redutei i impunnd, concomitent, cu autenticitate, exaltarea patriotic ( A l c x a V i s a r i o n ) ; n sfrit, a treia, m e d i t n d l u c i d a s u p r a istoriei, p r o p u n n d o d e z b a tere de idei, tensionat, la nalt temperatur intelectual, desfurat intr-o tratare realist-poetic i n t e n s ( K i n e s e s E l c m e r ) . F o r m u l e opuse, n d e m e r s u r i a n t i n o m i c e , a gene r a t i a m p l a f r e s c t e a t r a l - c i n e m a t o g r a f i c Patetica '77 d e M i h n e a G h e o r g h i u ; d e o p a r t e , splendida construcie a lui Harag Gyrgy, exemplar, prin impecabila cultur a ima ginii, prin unitatea cuvnt-gest-personaj, prin soluiile scenotehnice, investite ou funcie e m o i o n a l - d r a m a t i c , n t r - o s c r u p u l o a s i r a f i n a t r e c o n s t i t u i r e p l a s t i c a e p o c i i ; d e a l t p a r t e , m o n t a r e a G e t t e i T o m e s c u , a t e n t , m a i a l e s , l a d e t a l i u i d a t e p o r t r e t i s t i c e , l a p e r sonalizarea marilor sentimente, a marilor idei, a climatului istoric. Scrierea dramatic a l u i D a n T r c h i l , Marele Soldat, ne-a a p r u t , d e a s e m e n i , n d o u e d i i i ; u n a , datorat lui Ion M a x i m i l i a n ( m o n t a r e s t r b t u t de c a l d i s i n c e r p a t e t i s m i b i n e s p r i j i n i t pe u m e r i i a c t o r i l o r ) , i a d o u a , d e f a p t , o m a r e ediie de l u x " , t i p r i t " , pe p r i m a noastr scen, de ctre M i h a i Berechet, c u l u x u r i a n t f a n t e z i e n i l u s t r a i e i m u z i c i c u o i n s p i r a t f o l o s i r e a c a p e l e l o r d e a f i a l e t r u p e i . Iarna lupului cenuiu, d r a m a l u i 1. D . S r b u , 1-a n d e m n a t p e E m i l R e u s s p r e o m o n t a r e c a r e , f r a e l u d a s u b s t a n a l i v r e s c a t r a m e i , l a s a c t o r i l o r u n l a r g c m p d e a c i u n e i d e r e l i e f a r e a d a r u r i l o r l o r compozi ionale. Aceeai pies, n tratarea l u i T u d o r F l o r i a n , ntr-o f o r m u l , m a i d e g r a b , i n t e r i o r i z a t (i, s c e n o g r a f i c , d e s p o v r a t de a m n u n t e de a t m o s f e r , i n u t i l o r n a n t e ) , e u r m r i t pe d o u p l a n u r i , u n u l , p u r i d e a t i c , a l t u l , d e s c h i s a c i u n i i p r o p r i u - z i s e , d a r comuniend. stilistic, unitar, mesajul patriotic i u m a n a l l u c r r i i . D e o d u b l punere n scen a b e n e f i c i a t i s c r i e r e a d r a m a t i c a l u i M i r c e a B r a d u , llotrrea (De cite ori am pornit). R o d a l u n e i scrupuloase cercetri a a r h i v e i diplomatice a epocii, scris, ns, cu p r i v i r i l e f i x a t e a s u p r a a c t u a l i t i i n o a s t r e , p i e s a l u i B r a d u a fost v a l o r i f i c a t de Alexandru Colpacci ntr-o m o n t a r e laconic, u r m r i n d , n secvene dinamice, dialectica ideilor i jocul relaiilor diplomatice (pcat c simbolurile vizuale ce a u nconjurat interpreii au fost c o n f u z e i m e d i o c r e o scenografie neadecvat afectnd, fundamental, finalitatea demersului regizoral). Paralel, montarea Magdei Bordeianu s-a v r u t dominat de suflu e r o i c , d e s e n t i m e n t u l m a r i i i s t o r i i , i s t r b t u t d e o n f i o r a t u n d o m a g i a l - p o e t i c ; i e a , n s , a fost h a n d i c a p a t de u n d e c o r r e b a r b a t i v c a s t r u c t u r , dei n z u i a i, p e a l o c u r i , reuea s fie f u n c i o n a l . I n r n d u l v a l o r i l o r de m i j l o c a u i n t r a t i alte s p e c t a c o l e , c a r e o u d o v e d i t u n m a r c a t e f o r t s p r e a c u r a t e e p r o f e s i o n a l . N e g n d i m l a Reduta de M. R. Iacoban ( r e g i a . S a n d a M a n u ) , oimii d e P e t r u V i n t i l i ( r e g i a , C r i s t i a n N a c u ) , Mria-Sa, Poporul de P e t e r T m r y ( r e g i a , L a s z l o M a t r a y ) , s a u l a m o n t r i l e c u Patima fr sfrit de H o r i a L o v i n e s c M ( r e g i a , G e o r g e R a f a e l i Z o e A n g h e l S t a n c a ) .

Montri exemplare, strlucite,


in acest context, al profesionalismului, s-au i m p u s , i z b i t o r : Rceala, Procesul Horia. Descpnarea. Pe temeiul unor opere dramatice majore, ele au rescrie scenic pagini antologice ale literaturii noastre dramatice de inspiraie istoric. Pro cesul Horia de Al. Voitin, oper gritoare, ndeosebi, pentru noutatea viziunii dramaturgnee a s u p r a istoriei, a a p r u t c a o a m p l punere n l u m i n a documentelor i a figurilor din trecutul nostru eroic i, n acelai timp, ca o lectur contemporan, lucid-ptrunztoare, n subtextele acelor documente, n m o n u m e n t a l u l spectacol realizat d e D a n A l e o s a n d r e s c u . Rceala, originala incursiune a lui M a r i n Sorescu n epoca lui epes V o d , pentru a desprinde din ea, c u i n i m i t a b i l pecete stilistic, sensurile ineluctabile a l e istoriei p o p o r u l u i n o s t r u , a d e v e n i t , n direcia de scen a l u i D a n M i c u , u n spectacole v e n i m e n t a l stagiunii. A l t u r i de aceste reprezentaii, n ,prim-plan s e aaz, n sfrit, Descpnarea, dramo prin care A l . Sever, nfind conflictul dintre Constantin Cantemir i M i r o n C o s t i n , d e z b a t e , n f o n d , f u n c i a n a l t p a t r i o t i c i u m a n i r o l u l intelectualului B v i a a cetii. Pies p r o f u n d ideatic, ea a fost t r a n s p u s , c u p u t e r n i c i m p a c t e m o i o n a l , n t r - u n spectacol d e caracteristic a t m o s f e r tragic, d e ctre T u d o r M r s c u i, s u b raport s c e n o g r a f i c , de c t r e O c t a v i a n D i b r o v . Dispunem, dup cum se v e d e , d e o m a r e v a r i e t a t e s t i l i s t i c n tratarea pieselor istorice ; texte aparent ngemnate, prin alctuirea lor circumstanial la eveniment,

www.cimec.ro

PREMIUL

II din Craiova.

Patetica ' 7 7 " de M i h n e a G h e o r g h i u . S u s , l a T e a t r u l N a i o n a l J o s , la T e a t r u l M a g h i a r de Stat d i n Cluj-Napoca.

www.cimec.ro

incitnd n a sfera

resursele expresive ni le-au dat generalizrilor, c e l e b r a t , ee romnesc. a

ale

creatorilor, circul opere in care,

haine de viziuni

teatrale felurite. E v i d e n t , circumstanelor, care, ale au spectaculare

marile intrat de actuale

satisfacii

acele

dincolo acele

limitele

semnificaiilor ;

dincolo

evenimentul teatrului

plaseaz

domeniul

valorilor

reprezentative

culturii

M o m e n t e l e c e se p o t n s c r i e n r i n d u l u n o r a t a r e v a l o r i s-au r e a l i z a t , n d e o b t e , acolo u n d e a n i v z u t f u z i o n n d toi factorii scenici, acolo u n d e v i z i u n e a , n c o r p o r a t n j o c u l c r e a t o r a l a c t o r i l o r , s-a d e s e n a t c u p l a s t i c i t a t e v i z u a l , u n d e imaginea teatral a p o t e n a t m e s a j u l i s p i r i t u l o p e r e i l i t e r a r e . A l t e n e n u m r a t e r e a l i z r i p a r i a l e ( p e plan r e g i z o r a l , s c e n o g r a f i c i, n p r i m u l r n d , a c t o r i c e s c ) se c u v i n , n s , n u m a i p u i n , luate n s e a m , f i i n d c e l e v o r b e s c , c h i a r d a c s n t l u a t e n p a r t e , d e s p r e b o g i a r e s u r s e l o r i latenelor noastre creatoare. ...Spectacolul Bulandra", cauzele dintre dinea Dan scen snt Micu a cderii i trupei bizantine", dintre Mahomed snt devin transpus dozajul n colorat-histrionica (Oganu) care subtil pe n i care Paa definesc interpretare a din Vidin echipei noi Marin Teutrului despre istorie, i atitu cele n Sorescu. bizantin, gestul a i-o i

discuia sal,

(Caramitru) comentariul lui

Bizanului i a

momente

raporturile istoric, Rcelii cuvinte, a

dintre

respectnd i

faptul

amestecate intuit ale dramei,

coordonat expresiv

fundamental scen

deosebirile

fundamentale decadena

dintre

trei p l a n u r i p r i n parodie, cu care

fcnd

pregnant

tabra

otoman prin Ritualul

s p i r i t u a l i t a t e a a u t o h t o n , p r i n gest. Toma (Dan Nuu) terge

tierii m m l i g i i , c u sfoara, felul de lemn de brad, Horia ducnd de In pentru este

care ranii-oteni ai lui epe m b u c , i n tcere reculeas, pregtindu-se de l u p t , s a u cpitanul masa lung, von face n s l i e , se n s c r i u Anatol n i descoper c a efigii scoate a l e a c e s t u i a n t o l o g i c s p e c t a c o l . Procesul Janeovich in relief complexitatea trsturilor,

dominat spre apa

d e s t a t u r a i d e i n t e l i g e n a j u d e l u i ^ c o n t e i-i arhetip ; ntregul sistem judiciar fptura, mai degrab, renelor, a ceremonialului mrava

Darubar, personaj cruia

Constantin ncarnat iluminism Descpnarea, Moldovei siluete uneltindoial, i de n Dou fireasc

caracterul respectarea de

al Imperiului numele pe

habsiburgic, C o d u l T h e r e s i a n u m , este cruia, roat a ou luciditate cptuit

firav, golit Justiiei, n crim a

de snge, a j u d e c t o r u l u i o b s e d a t tribunilor iobagi.

voltairean, comite

tragerii

decorurile lui O c t a v i a n Ddbrov, splendide n r a f i n a m e n t u l secolului respectiv, decupnd, n bizantine tori, raport Corado ore de pmnt din strana cadrul 0 unei compun tensionatei marile armonioas Mure), devine unde un simbolice rnnstiri-cetate dintre domn decor actoriceti ntre

c u oare s u g e r e a z c u l t u r a i temni pentru i i cu

savant clar-obscur, fpturi relaii creaii i

sfinte i l u m e t i , alungite putere gsim

domneasc de

crturaT, idintre tefan actorilor se care i jocul n

demonstrat Negreanu. pace (Tirgu bttorit

prin

realizate Romulus

Mihilescu-Brila reduta, fortificaia

fuziune adevrat

scenografia lui Ferencz,

Pene

cadru-sentiment,

dezvolt, Bella.

i p u t e r n i c

personalitate, actorii : Bacs

Lohinszky Lorand, Tanai

Nenumrate creaii actoriceti


au jalonat ceasurile Festivalului, impunnd, n aceast privire final, numirea lor. (Ordinea este n afara oricror criterii clasificatoare : ine de arbitrariul i de omisiunile memoriei i, ca atare, n-are nici o importan ierarhic.) Ne gndim, de p i l d , l a I u l i a n Neoulescu i S a n d u Simionic, protagonitii din cele d o u spec t a c o l e o u Marele Soldat, p r i m u l , c i o p l i n d u n e r o u d i n 'drzenie i p t i m i r i , c e a u rupt z g a z u l r b d r i i , c e l de-al d o i l e a , c o m p u n n d simplitatea, adnca omenie, patriotismul trsturi distinctive ale e r o u l u i necunoscut, aici n u m i t V i s a r i o n . N e g n d i m , apoi, l a c h i p u l d i p l o m a t u l u i i p a t r i o t u l u i B l c e a n u , d e s e n a t ou p o n d e r e i s o b r i e t a t e , n l i n i i g r a v e i culori oalde, de D u m i t r u Pallade, l a faconda lui K o g l n i c e a n u , c o m p u s de Corneliu Revent, la cinismul gazetarului cosmopolit Blowitz (Eusebiu tefnescu), convertit n a d m i r a i e p e n t r u r o m n i , d i n s p e c t a c o l u l p l o i e t e a n ou p i e s a l u i M i r c e a B r a d u . N e mai a m i n t i m de distincia i demnitatea intelectualului patriot A n d r e i R u d e a n u (Iarna lupului cenuiu), nchise i n portretul realizat de I o n Cocieru ; de personajul pitoresc-dramatic al l u t a r u l u i t r a n s f u g " d i n Rceala, p l m d i t de M i r c e a D i a c o n u l a h o t a r u l fragil dintre c o m i c i t r a g i c ; d e m a s i v i t a t e a b a r o n u l u i M a i l a t , d e t r u f i a s e n i o r i a l i d e o b o s i t a m a s c a s f i d r i i , a d u s e d e M i r c e a A l b u l e s c u n Patima fr sfrit. Ne apare n fa magistralul i n e a t e p t a t u l c h i p a l l u i t . M i h i l e s c u - B r i l a , n p o r t r e t u l ' l u i C o n s t a n t i n V o d C a n t e m i r (Descpnarea), c u trsturile senectuii nelepte, muiate n neltoare m i r r i , c u m i n toasa tiin a conducerii politice, p r e c u m p n i n d a s u p r a cldurii n v a l n i c e a inimii. A p o i , f e m e i l e . . . m a m e l e oe-i n f r i n g d r a g o s t e a o a r b , a c c e p t i n d n e c e s i t i l e i s t o r i e i i cauza r z b o i u l u i : S i l v i a G h e l a n , T a n a i B e l l a , O l g a T u d o r a c h e (Dou ore de pace) ; Eva din Procesul Horia, s i m b o l u l nevestei de iobag, cu c h i p u l cioplit de durere i o b i d a l M e l a n i e i

10

www.cimec.ro

PREMIUL

III

D o u ore de p a c e " de D . R . P o pescu. D r e a p t a , l a T e a t r u l N a i o n a l d i n Cluj-Napoca : S i l v i a G h c l a n (premiul I I , p e n t r u i n terpretarea r o l u l u i C r i n a ) , R o meo P o p (Constantin) i C h . Nuescu ( A n d r e i D u n r i n u ) . Jos, Ia T e a t r u l de S t a t d i n T g . M u re, secia m a g h i a r : F e r e n c z y I s t v n ( A i i ) , Bcs F e r e n c (pre miul I I I , pentru interpretarea rolului Andrei Dunrinu) i Lohinszky Lornd (Kahir).

www.cimec.ro

U r s u ; n e v e s t e l e d e o t e n i - r a n i , d i n Rceala, g n d i m la o n t r e a g g a l e r i e de i n t e r p r e t r i e n u m e r a r e a lor.

D a n a D o g a r u i L u m i n i a G h e o r g h i u . N e m a i m e m o r a b i l e , d a r n u a i c i e l o c u l s e p u i z m

Alturi de ctiguri i realizri,


ediia s final cu a Festivalului a conturat uurin. Unele (firesc) s i neajunsuri, recunoatem, i mai peste c a r e n u i gsesc parte, ne este ngduit chiar n trecem nemulumiri, n cea m a i rdcinile

repertoriul rilor

propus.

Incontestabil, literatur a

mare n

bun

dramaturgia

evoc

i s t o r i c e este o dc

semnificaiilor, de nnoire putem

care

fapta i

rmne

element

declanator ; dc clasica lucruri : anumit adesea, personaje. variatele

incontestabil, noastr vzute

asemenea, romantic. piesele

efortul Dar nu

stilistic s eludm

compoziional, nici o alt

fa de

dram laolalt, a

stare

dedicate

Centenarului Apelul la

Independenei aceleai surse

seamn

prinlr-o citate i la

monotonie i prea

inspiraiei

d r a m a tu r g i c e . a lsat,

documentare, unor toate sub situaii scrierile,

puin tem

prelucrate, istoric cte la a au o

uneori,

impresia -a

repetrii dits, n

Marea drame cum

cuceririi fost

Independenei i de cte

omeneti, dus a

trite

s-au

consumat dramatice. multe n

imperiul aici, poale,

evenimentului, i o n anume direcia cu sim

-a

nici

profuziune

formule

De

stereotipie

soluiilor o

scenice,

abundena spre rigorile

clieelor,

rezolvri sine, a

facile, jocului,

iar,

interpretrilor, plismul

anume

nclinare

spontaneitatea, profesiei.

vecin

i n o r i c e c a z , c e r t a t c u imperioas artei care

Concluzia compartimentelor culturii unele mirea. plantri simplu,

se d e s p r i n d e spre pe

este necesitatea

efortului

spre

omogenizarea spre cizelarea pe

spectacolului, Pndesc,

lichidarea alocuri,

decalajelor

existente,

mijloacelor din

teatrale.

provincialismul minima

(manifestat, rezisten,

adesea,

scene Am

Capital), n

corectitudinea spectacole schematice,

plat, (e

duntoare, care

automulujuriului) pur i

ntlnit,

unele relaii

drept,

n-au

ntrunit naive,

sufragiile kitseh sau, se

convenionale,

formule

scenografice

urte. S le exemplificm ? A m dar n care atacul sub redutei

vzut, de pild, un printre

decor ale crui eemne (aluzie la saloanele puterii

doreau care

sugestive, au

se f c e a

voaluri rococo

din

purces unii voluntari),

luminile unui

candelabru

(evocare a

habsburposta

gice ! ) , i a r discuia mentul unui nul eroului

d i n t r e u n m a r e d i p l o m a t r o m n i c o n s u l u l a u s t r i a c se d e s f u r a pe In alt montare, o confesiune important un imaginar duel, aciune simbolic, cu pentru descendena

felinar...

i d e s t i n

se fcea m i m n d u - s e

fizic c u rezultate caraghioase evidente la Luceafrul

context... T o t aici, u n

personaj cu aur

trimiteri

poeziei

n a i o n a l e , se n f i a n t r - u n rdcinil actorilor cadril prea i n de a pmntul cuceri ntr-un

soi d e c u i b a r s a u iesle m e t a f o r i c , p e n t r u a scoate n Nencrederea dus, intr-o n dramatismul la n unui text cu sau

eviden... in de puterea epoc, i

strbun. a

publicul

montare,

ncrcarea spaiul unui

dansuri prea

pole,

simulacru

coregrafic nghesuit

decor pe

strmt

ticsit p e n t r u

a-i n g d u i , f r a c r o c u r i , d e s f u r a r e a . M o d i f i c a r e a ntins schimb

parcurs a registru subtile, moment preia mesa lupt unitii abulic

lui d e j o c a d u s , ntr-o reprezentaie, n oare are loc u n ntre u n dat, ofier r o m n se i u n ca demnitar un

de argumente

turc, la i n v e r s a r e a comportamentului : la u n caragialean, de ca un Mitic, iar

turcul

manifest a ce celui

personaj i n a

romnul este de

demnitatea jul tori, unui ari

trist

nfrnt

contient mari iubirii

cauzele dramatice,

nfrngerii... destinul de

Care ir

spectacol de

desfoar, fr sfrit" pe

spirale de

unui

patima

patrie,

mistuii

visul

realizrii i

naionale, fptur, o

cnd fat n

personajul btrn

care cade n

accentul

reprezentaiei

este o din

pitoreasc urm

topit

reverii

somnambule ?

(Aceast

interpretare,

dealtminteri, Sintem va

sine, excelent.) c, la

E x e m p l e l e ar putea continua... doua ediie, finala Festivalului Cntarea Romniei" cum | sntem

convini de

c e a de-a ctigat

ine seama c

experiena

l a aceast vor rodi

prim succese

ediie, ncheiat ; d u p i mai strlucitoare.

convini

realizrile

dobindite a c u m

Mira losif
12

www.cimec.ro

PREMIUL III Teatrul Mic : Dou orc dc pace" de D. R. Popescu. Olga Tudoraclic vpreniiul II, pentru interpretarea rolului Crina), Dan Condurache (Constantin) i Ion Marinescu (Andrei Dunrinu). Teatrul Naional din Bucureti : Marele Soldat" de Dan Trchil. Toma Vasile (Baciu), Alexandru Drgan (Alexandru), Carmen Stnescu (Lcni), Ion Fintcteanu (Strunga) i Geo Barton (Bulu).

www.cimec.ro

Recitalurile

STEFAN fURES

me|ilelor turle nfipte n cerul r o m a n e s c . F i r e sublim patetic, Leopoldina B l n u a valo rificat c u excelen trirea unora dintre cele m a i patetice stihuri din literatura noastr. i I o n C a r a m i t r u se c u n o a t e t e m e i n i c p e sine nsui. L u i i c o n v i n acordurile d e I a polul opus : ironia, detaarea, pasiunile epu r a t e , g e o m e t r i z a t e . A c r o b a i a l u i c e r e b r a l ee folosete, p e n t r u meninerea echilibrului pe sinma emoiei, de u n evantai larg, d a r fragil, esut d i n s u r s u r i tolerante i d i n n g n d u r r i n e n c r i n c e n a t e . I a o t a b l e t " de G e o B o g z a i o f l u t u r d e d o u o r i , c a d o u d e s c h i d e r i do c o r t i n ; d i n E m i n e s c u , a l e g e G l o s s a " ; d i n Ion B a r b u , O u l dogmatic" ; dintre contem porani, poetul predilect e lucidul Sorescu ; c i n d se oprete l a v e r s u r i s e m n a t e d e A r g h e z i i B a c o v i a , s e a m u z e e l e c t n d , n c r u c i , s t a n e s c r i s e d e u n u l s u b n r u r i r e a e v i d e n t a c e l u i l a l t . R e c i t a l u l C a r a m i t r u , u o r i r c o r o s ca o p l r i e conic d i n p a i de o r e z , p u r t a t pe c a n i c u l , a s c u n d e v e d e r i i , cu grij, m u n c a m i g l o a s necesar l a obinerea oricrui l u c r u de finee. Cu Tudor Gheorghe, de la Teatrul Naional craiovean, ori c u R o m e i Stnciugel, de la Teatrul Dramatic din Constana, ptrundem n ateliere d e creaie i n t e r p r e t a t i v u n d e efor tul s e les surprins, c u bun-tiin, subor d o n a t u n e i c h e i c o n c e p t u a l e s a t u l i u n i v e r s u l rnesc tradiional, l a c e l dinti, l u crarea brbailor ce a u furit istoria n e a m u l u i , n c a z u l c e l u i de-al d o i l e a . O l t e a n u l , n vemntat n straie de c e a m a i veche noblee rustic, gsete, n c o b z a l u t a r u l u i Barbu, aliatul c e l m a i potrivit pentru a cnta do r u l , dragostea n f i r i p a t , i c e a p t i m a , i cea m u l t tirzie, crugul anotimpurilor, m u n c a i u n e l t e l e m u n c i i , u r a f a d c c i o c o i , i m p r e c a i a i r e v o l t a , c n t e c u l d e n a t e r e , d e d r a g o s t e i d e m o a r t e , n t o t u l o a d e v r a t enciclopedie a p m n t u l u i natal. Dobrogeanul, n i n u t a n e u t r a c o t i d i a n u l u i , rsfoiete car t e a c e a m a r e a b t l i i l o r p e n t r u l i b e r t a t e i neatrnare, duse d i n a d n c u l veacurilor p n n zilele noastre ; el a c o r d c u v n t u l u i rostit virtui d e dalt, c a s dezghioace sonor, din piatra Carpailor, profilurile eroice ale p r i n ilor patriei, l a uriaele lor dimensiuni meri tate. T u d o r G h e o r g h e u t i l i z e a z c u a u t e n t i citate melosul popular, viersul, balada cu parfum multisecular ; Stnciugel ne propune o lectur brbteasc a inscripiilor lsate, din generaii, ntru venicirea anilor m e m o r a b i l i . U n u l ee v r e a r a p s o d , c e l l a l t , c r o n i c a r . Alte m o d a l i t i de recital a u sporit diver sitatea F e s t i v a l u l u i . Prezeni s u b egida A . T . M . , Varga V i l m o i I l d i k o Trk-Kiss, de l a T e a t r u l d e S t a t d i n O r a d e a , secia m a g h i a r , ne^au prezentat o or eminescian, dens, i n teresant, ntructva surprinztoare. U n colaj ingenios, a l c t u i t d i n v e r s u r i , fragmente de p r o z , p u b l i c i s t i c , scrisori i d o c u m e n t e , a r e c o m p u s o epoc, o societate, u n destin, o incandescen. Ne-a fost r e l e v a t , astfel, u n M i h a i E m i n e s c u impetuos, negnd, cu superi oar v e h e m e n , urtul i m i n c i u n a l u m i i , tul b u r t o r tragic n cosmica a v e n t u r a l u i H y -

Arta .rostirii poemelor


Etapa republican a profesionitilor a i n clus u n n u m r de apte recitaluri. Dac ne a m i n t i m d e l o c u l tot m a i n s e m n a t deinut de poezie intre m a n i f e s t r i l e de cea m a i l a r g audien, dac a v e m n vedere masiva pre z e n a v e r s u l u i p e toate scenele d i n a r , p l u s m i c u l e c r a n , T I C p u t e m m i r a c l a c o n fruntarea final n u o m regsit m a i multe t a l e n t e d i s p u s e s-i v e r i f i c e v o c a i a n l u m i n a r a m p e i , p e treapta c e a m a i de s u s a F e s t i v a l u l u i Cntarea R o m n i e i " . Poate c, dincolo de motivaiile strict organizatorice, v a m a i fi i n t e r v e n i t i o a n u m e sfial. U n recital de poezie apare, dintru nceput, ca o o p i u n e d e t e r m i n a t de n a t u r a instru mentului, n spe, temperamentul actorului. Implicaiile tematice, regizorale, interpre tative se i m p u n c u f o r a e v i d e n e i : d a c selecia n u a fost r i g u r o a s , u v o i u l l i r i c n u u m p l e b i n e v a s i d " c a r e i s-a o f e r i t , se s o l i d i fic m a i n a i n t e d e a l u a f o r m a acestuia, d m p n e neplcut n recipientul prea m a r e , strin, agitat inutil. Ce delectare, ns, alunei c n d m u l a r e a perfect d e m o n s t r e a z c poe z i a a f o s t f e r i c i t a d u s l a t e m p e r a t u r a d e to pire ! A a a fost n c a z u l r e c i t a l u l u i s u s i n u t de L e o p o l d i n a B l n u , m p r e u n cu A n d a Clugreanu, pe scena Teatrului Mic. Piesa de r e z i s t e n : B a l a d a M e t e r u l u i Manole". Capodopera p o p u l a r a fost articulat e x c e p ional c u poezia lui Nicolae Labi, Meterul", comentariu d i n perspectiva urmaului tnr, ndrgostit de cutezana venicei n n o i r i , ob sedat de dramatica ntrecere c u sine a crea t o r u l u i d e f r u m o s i p e r m a n e n ; i a r a c e s t d i p t i c i-a p r e l u n g i t r e v e r b e r a i i l e p r i n m u z i c . C c i c h i t a r a i v o c e a A n d e i C l u g r e a n u , departe d e a sluji d o a r ca intermezzo agre abil, a u amplificat, prin interpolri subtile, m e s a j u l lsat posteritii de cei n o u meteri m a r i / calfe i z i d a r i / cu M a n o l e zece / care i-i n t r e c e " , p r e c u m i d e c o n t e m p o r a n u l n o s tru comunist, Labi : ardena visului, accep tarea jertfei necesare, micarea n nemurire c a n t r - u n i z v o r s u b t e r a n d e fntn, c u r g n d ,.fr o d i h n , f r u i t a r e , f r s o m n " . L e o p o l d i n a B l n u a zidit, d i n silabe a s p r e i din tceri c u m p l i t e , b r u l dureros diinprejurul A n e i ; fantasma monastirii albe a crescut ncletnd n m i j l o c u n trupor ndumnezeit prin iubire ; despotul o s n d i t o r a fost, l a r n d u - i , osndit, c u glas n a l t , d i n v r f u l se-

14

www.cimec.ro

Sus, sting : Leopoldina B l n u (premiul I) ; dreapta, I o n Caramitru (premiul I I ) . Jos, sting : T u d o r Gheorghe (pre m i u l I I ) ; dreapta : V a r g a V i l m o s i lld iii o Trk K i s s (premiul I I I ) .

www.cimec.ro

p e r i o n , i m a i p u i n , p o a t e p r e a p u i n d r u i t oaptei fierbini, miresmei de tea, p l o p i l o r f r so, l a c u l u i c u n u f e r i , l e g n a t u l u i c o d r u . . . dei o graioas floare albastr, s i m b o l c u p r i n z t o r , f i x a caidrul evocrii. Soli a i T e a t r u lui A. Davila" din Piteti, Ileana Foca, I l e a n a Z r n e s o u i P e t r e D u m i t r e s c u a u g s i t n poemul 1907" de D o m i n i c Stanca suportul literar-dramatic p e n t r u o d e m o n s t r a i e d e co e z i u n e i f o r . A i c i , v a l e n e l e t e x t u l u i s-au v a l o r i f i c a t p r i n m i c a r e ; e x p l o a t a r e a i s i l a , o b i d a i r e v o l t a , l e n t e l e a c u m u l r i d e ur, s o r t i t e s e x p l o d e z e n r e b e l i e " , a u d o b n d i t e c h i v a l e n t plastic n m e r s u l ceior trei r e c i tatori p r i n t r e spiele u n e i roi de m o a r ( m a c i n , m o a r , m a c i n " ) ; or, v a r i a i a de r i t m a acestei micri circulare, n j u r u l u u u i obi ect att de n r u d i t c u p i n e a , cu satul, cu viaa pe T e r r a , c u orbitele u n i v e r s a l e chiar, a p o t e n a t u n j o c n a d n c i m e a scenei i c u foarte v a r i a t e registre. I a t c u m un singur element scenografic devine suficient ca s transforme recitalul literar n teatru propriu-

z i s , tot a a c u m vrf n de deget cu ppu cu

simpl In

bil

niipl

ntr-un ConBaia de din brb nara

poate preface suflet. la Teatrul lui cu

mina

omeneasc Vasile din stil n

sfrit, Pintea",

stantinescu, de Mare, sftos iei recitator, adus

Dramatic

Balada

inflexiunile vechimii

tiute i a l

btrni", a

fiorul

haiduceti,

mpreunnd descriptive.

cursivitatea

tiv c u elemente

In Dicionarul explicativ al limbii romne, a recita se s p r i j i n p e s i n o n i m u l s u , a de clama. I a r a d e c l a m a , n a f a r de sensul c u n o s c u t , p r i m i s t i m a t , m a i a r e i u n a l doilea sens, p e i o r a t i v : a v o r b i c u ton d e c l a mator, emfatic, retoric". V o m mrturisi, n n cheiere, credina noastr, oonform creia n u m a i o r g a n i z a r e a g e n e r o a s a tot m a i m u l t e i m a i b i n e p r e g t i t e r e c i t a l u r i d e p o u z i e v a o pera, n timp, m p u i n a r e a prilejurilor de a a u z i , c u stnjeneal i neplcere, actori (pro fesioniti o r i ba) c e i d e b i t e a z textele l i r i c e pe u n ton u m f l a t , c u t o t u l i n a d e c v a t .

Poemul 1907" de Domi nic Stanca n interpretarea actorilor Petre Dumitrescu. I l e a n a F o c a i I l e a n a Zrnesen de la Teatrul A. D a v i l a " d i n Piteti. R e g i a , I o n Foca

www.cimec.ro

LEONID A TEODORESCU

nsemnri la masa juriului

a doua concluzie privete efectul social a l s p e c t a c o l u l u i de a m a t o r i . Mai ales c n d n e a f l m , c u m ne a f l m astzi. n faa u n u i f e n o m e n d e m a s . D a c s p e c t a c o l u l de amatori este u n fenomen accidental, atunci i e f e c t u l s o c i a l e s t e a c c i d e n t a l , d e c i , d e o i m p o r t a n social redus. C n d , ns, spec tacolul de a m a t o r i t i a d e s d e v i n u n feno men permanent, de m a r e amploare, c u m e cazul, astzi, la noi, atunci efectul social a l s p e c t a c o l u l u i n u m a i este d e l o c n e g l i j a b i l . O r , m i p a r e r u c t r e b u i e s-o s p u n , a d e s e a , c e i investii cu responsabilitatea publicrii pie selor pentru actorii-amatori p u b l i c , pe lng lucrri de real valoare, i texte de un prost-gust s t r i g t o r , d e p i n d limita penibi l u l u i . i , s n u u i t m c o r i c e t e x t p u b l i c a t p e n t r u actorii-amatori este, implicit, r e c o m a n d a t p e n t r u r e p r e z e n t a r e . E c h i p e l e de a m a t o r i n u snt alctuite, n e a p r a t , d i n o a m e n i spe c i a l i z a i n d r a m a t u r g i e , n i c i n-au n t o t d e a u n a fora de a r e a c i o n a p u t e r n i c ; dimpotriv, de cele m a i multe ori, artitii-amatori snt convini de autoritatea elovei recomandate, n d e o s e b i , l o r . i , a a , e i a j u n g s c a d i n plasa vulgaritii, uneori, extreme. Este re g r e t a b i l c s c r i e r i l e d r a m a t i c e d e s t i n a t e a m a t o r i l o r n u c i r c u l i p r i n l i b r r i i , c a s se r e a l i z e z e , c t de c i t , o o p i n i e a v i z a t , p u b l i c, privitoare la ele. n c o observaie : textele pentru amatori n u a r t r e b u i s p r e t i n d m o n t r i p r e a c o m plicate o r i u n n u m r exagerat de interprei. Cu asta, ins, cerinele limitative ee cam e p u i z e a z . I n rest, n i c i u n fel de considerente (tematice sau de alt ordin) nu trebuie s funcioneze mpotriva valorii artistice i a bunului-gust. N-am neles niciodat de ce n u se r e e d i t e a z n c o l e c i i l e p e n t r u amatori (de f a p t , e u n a s i n g u r ) p i e s e l e n t r - u n a c t (o p a r t e d i n t r e e l e , m c a r ) p u b l i c a t e i n v o l u m e , r e p r e z e n t a t e l a r a d i o i l a televiziune. D e ce a c e a s t a t i t u d i n e , i n f o n d , n e n c r e z t o a r e , f a d e r e c e p t i v i t a t e a i p u t e r e a d e i n terpretare a amatorilor ?

m u r m r i t , i n e t a p a c o m p e t i i i l o r interjudeene, spectacolele nfiate la I a i , B r a o v i T i m i o a r a d e o eam de f o r m a i i r e p r e z e n t n d 13 j u d e e . C i t e v a c o n c l u z i i , p r i n u r m a r e , se pot trage. 0 telor De la (de a o prim de parte, concluzie, vzute : nivelul tiut s cele de privind valoarea fap

art

inegalitatea performan unele de Iacobeni, parte de

acestora. artistic Lu fa une s-au fi toate depus asupra vedere, laud, lor pasiunea oame liber ; descope unei faze repre com pere. sau pro ansambluri

care au

ajung din

exemplu, la

Braov, cealalt sczut, ce n tindeau,

goj, Petroani) ; de alt medaliei unor nivelul faza ori, al resc,

extrem

formaii, care, final.

vreme

prezentat spre

interjudeean,

faza

Trebuie, mai de m u n c unghi de exact, aplicaia

cazurile, disociate cantitatea i r e z u l t a t u l actului mai chiar oare de 8-0 rim toate de le sau, mai artistic. D i n formaiile primul snt

vrednice ales pentru de mai din n

de

admiraie, mai guverneaz. mai bogat i lor. cror dat echip de jude trebuie o

Indiferent sau

zestrea

talent,

srac, timpul s ne

nii acetia pentru n

s-au a t a a t d e a r t , o t r i e s c i , c a sacrific puteam Dar nu n dect

practice, faa al Nu c a girul

asta n u

cadrul ee

interjudeene, zentaii foarte petitiv. Pentru tant porii rat, ridicat,

deci, n u nivel

cadrul

unor lor

calitativ

pretinde i o u l t i m , dar nu cea din u r m , con cluzie. L a m a r e a final r e p u b l i c a n a t ,',Cntrii R o m n i e i " adevrat regal a l a r t i t i l o r a m a t o r i ne-a f o s t d a t s n tlnim m a r i talente, oare, n u r m a u n u i c o n c u r s d e m p r e j u r r i , n-au d e v e n i t a c t o r i ( s a u cintrei, s a u p p u a r i ) de profesie, ci au de venit altceva. U n e o r i , acest altceva" repre zint adevrata lor vocaie, n ciuda unor r e m a r c a b i l e c a l i t i a c t o r i c e t i , de p i l d . D a r c e se n t m p l n c a z u r i l e c e l e l a l t e , c n d v o c a i a i t a l e n t u l se m p a c ? N-ar f i p o s i b i l c a m c a r u n e l e d i n t r e a c e s t e t a l e n t e s f i e a t r a s e n s f e r a i n t e r e s u l u i p u b l i c ? A d i c , s fie angajate (talentele) l a teatrele profesio n i s t e , s fie i n v i t a t e ( c u r a n g d e a c t o r i ) l a r a d i o i la t e l e v i z i u n e ? P e n t r u c a r fi p c a t c a a c e a s t u r i a s e l e c i e s n u s e s o l d e z e i cu asemenea rezultate, la care u n i i amatori aspir pe merit.

fiind

caracterul (de

s a d u n m artistic la o dans),

mere c u teatru, ca de

de c i n tec, s a u unui

trimis s

reprezen neap de aces de

competiie aib, s riscim

cvasinaionale, n cauz pot

trebuie

valorii ; altfel, false crea

inoculm

actorilor tea, n

judeci, ierarhii de

imagini ubede, care

formate despre propria viitor, natur s e u e z e n

lor realizare, iar

complexe

nimeni

n-arc n e v o i e . Cred judeean gente sei parte c, ar n viitor, Poate, de confruntrile unei n-ar fi ar ru fi pe mai la s plan exi n ia

trebui

s f i e r o d u l selecie

selecii. operaiile de

dac

invitai

oameni avizai, buourndu-se, n autoritate netgduit.

aceast

.calitate,

www.cimec.ro

17

MIHAI

DIMIU

2.000.000 de artiti amatori


F i n a l a primei ediii a Cintrii Romniei" a n m n u n c h e a t o serie d e m a n i f e s t r i b o gate n n v m i n t e , n u n u m a i p e n t r u artitii a m a t o r i , c i i p e n t r u o a m e n i i d e t e a t r u . Se c u v i n e a fi s u b l i n i a t e interesul i s p r i j i n u l p e c a r e p r o f e s i o n i t i i s c e n e i l-au a c o r d a t p r e gtirii formaiilor neprofesioniste. U n i i dintre e i c o l a b o r e a z , d e a n i i a n i , n d e o s e b i c u t e a t r e l e p o p u l a r e c a r e i-au d o b n d i t u n a n u m e prestigiu. A m ntlnit, n etape preli minare finalei, m u l t e n u m e cunoscute de pe afiele teatrelor de stat, g i r n d spectacole m e ritorii la Dolhasca, Trgovite, Suceava, Tg. L p u , Satu Mare, Bucureti. Majoritatea pieselor ajunse n final denot s i m a l c o n t e m p o r a n e i t i i s a u , c u t e m isto de ric f i i n d , n s u i r i patriotice (Curcanii G r . V e n t u r a , Rspntia cea mare d e V . I . P o p a , Eroina de pe Jii d e N . T u t u , Reduta d e M . R . I a c o b a n ) . L a n i v e l u l de s u s a l d r a m a t u r g i e i f i n a l e i Singele de H o r i a L o vinescu. T e m bine aleas pentru spectacolul lugojean obriile teatrului nostru n B a n a t , ntr-o strns l e g t u r c u s p i r i t u a l i t a t e a romneasc de pretutindeni, evocare aparte a m o m e n t u l u i 1 8 7 7 1 8 7 8 Un om, o scen, un steag de D a n Radu Ionescu. Merite n depistarea unor puncte fierbini ale actuali tii l a I. D . erban, Victor Moldovan, G h . Apostu, d a r fr btaie de aripi m a r i . Preuim fondul d e reflexivitate d i n Oameni n jur, a g e r m a n u l u i H a n s K e h r e r , i v e r v a d i n Tocilarul, a maghiarului Kteles Pal. A t e p t m alte pagini a l e tinerilor scriitori bucur e t e n i C . D u i c i M i h a i I s p i r e s c u , a f l a i l a n c e p u t u r i , i a l e s i g h e t e a n u l u i I . A r d e l e a n u P r u n c u . A m i n t i m i Oaia mea... berbec era d e I . C o c a i Mobilizarea de loan Iacob. U n e l e d i n t r e a c e s t e p i e s e a u fost s c r i s e a n u m e n vederea Festivalului-concurs, adugndu-li-se c e l o r c a r e , datorate lui Michael Holzinger, P a v e l Ciobanu, V a l . Srbu, I. Florian Panduru, Ferenczi Istvan, St. Raicu, menite aceluiai p r i l e j , a u fost d i s t i n s e l a concursul d e dramaturgie. D e b u n s a u c h i a r de foarte b u n calitate s-au d o v e d i t t e x t e l e r e c i t a l u r i l o r d e p o e z i e i ale montajelor literar-muzicale, hibrid artistic putnd deveni o veritabil bijuterie atunci cnd c e l care ntocmete colajul a r e spirit selectiv. P r i n t r e acestea, n o t a b i l e m i se p a r a fi florilegiul A n s a m b l u l u i artistic a l U . T . C . , din versurile regretatului Dominic Stanca, versurile populare, pline de farmec, interpre tate d e C m i n u l c u l t u r a l d i n V r c i o r o g (se lecia, C r c i u n P a r a s c a ) , de Casa de c u l t u r d i n D r o b e t a - T r . S e v e r i n (selecia. C . F u g a i n ) , de Casa de c u l t u r d i n J i b o u . M e r i t o r i i , m o n t a j e l e Acolo, la Dunre, n 1877 ( v e r s u r i d e C. Cojocaru), de l a C m i n u l cultural din
t

M o l d o v i a , Culorile fundamentale (versuri de Dan Rotaru), de l a Palatul culturii din P i t e t i , Efigii (selecia, l o a n U r s u ) , d e l a c o a l a m i l i t a r N i c o l a e Blcescu*'. I n t e r e s a n t , i d e e a recitalului (I. Singereanu) de la ntreprinde rea porelan-menaj d i n A l b a Iulia. U n e l e montaje a u ncercat interferene te matice ntre poezia p o p u l a r i c e a cult. Astfel, c e l a l ostailor d e l a Argeul", pre c u m i c e l e a l e c m i n e l o r c u l t u r a l e d i n B i c a l a t (eelecia, K o z m a E l z a ) i M i e r c u r e a N i r u jului (Kiss Hajnal), ambele, n limba m a ghiar. O structur aparte a u avut monta j e l e Fr lege i judecat (Mihai Georgescu) i eztoare la Slite n 1877, f r a g m e n t e l e d e folclor m b i n n d u - s e c u documente a l e epocii (1907 i, r e s p e c t i v , 1877). D e aleas inut crturreasc, v e r s u r i l e selectate d e c e n a c l u l bibliotecii V . A . U r e c h i a " d i n Galai. P e n t r u p u b l i c u l l a r g , c a i p e n t r u specia liti, o m a r e b u c u r i e a constituit-o prezena u n o r grupuri care practic u n teatru d e i m provizaie, esut d i n r e p l i c i spontane, pe o c a n a v a prestabilit. Colectivul i alege o tem util dezbaterii etice, v r e u n c a z de aba tere d e l a n o r m e l e c o n v i e u i r i i c o m u n i t a r e , i a r s p e c t a c o l u l i p r o p u n e s-1 s a n c i o n e z e p u blic, p u n n d , totodat, ntrebarea, v o r b a l u i C. l u g a n , c u m l-ar p u t e a n t u r n a s p r e m a i bine ? " o d e p r i n d e r e p e c a r e istoria teatrului o constat, n l u m e a mediteranean, n a n t i c h i t a t e c a i n p e r i o a d a r e n a t e r i i , i a r , n perimetrul romnesc, i gsim elemente a r h e t i p a l e n o b i c e i u l Strigrii peste sat i , p e a l t p l a n , n Cucii, atestai nc d i n e v u l de m i j l o c . U n a s e m e n e a s p e c t a c o l , d e o v i v a citate extrem, necrutor i, totui, c a n d i d , scutit de oprelitile textului, i prilejuiete ncntarea intens a u n u i a c t creator inte g r a l , n c a r e te s i m i i m p l i c a t , a u n e i s t r i de g r a i e " colective. S t e n i i d i n a n - N s u d ne-au d r u i t o ase m e n e a d e s f t a r e . Btrnul i mparte averea e r a p o v e s t e a u n u i r e g e L e a r c o n t e m p o r a n i rustic ( u n fel de socru c u trei n u r o r i " , c u v a l o r i m o r a l e inverse fa d e C r e a n g ) , czut v i c t i m u r m a i l o r , d u p c e le m p a r t e b r u m a de a g o n i s e a l ; o c o n s o l a r e f i n a l i ofer o b t e a , c a r e i a c u z p e c e i n e s i o i i n e r e c u n o s c t o r i i i n l e s n e t e b t r n u l u i n g r i j i r e i ^ a d p o s t . P r o b a b i l c n i m e n i n u m a i tie a z i c , a c u m 4 2 d e a n i , u n o m d e t e a t r u de v a l o a r e a l u i V i c t o r I o n P o p a i arta a d m i r a i a fa d e teatrul de i m p r o v i z a i e d i n a n ( O veche cale n o u " , n C m i n u l cul t u r a l " , sept.-oct. 1 9 3 5 ) ii-1 p r o p u n e a c a m o d e l pentru f i e c a r e s n t ... c c i o r i u n d e sunt o a m e n i i n t m p l r i c a r e s n g d u i e ar tarea s u b aceast f o r m d e scenete i m p r o v i z a t e . T a l e n t e i o a m e n i c u h a z i a r i n u

18

www.cimec.ro

lipsesc de n i c i e r i . S fie n u m a i p u t i n e i n c u r a j a i i r o a d e l e se v o r v e d e a m a i curind dect se c r e d e " . A n i m a t o r i p r o t a g o n i s t a l nenilor e octogenarul C. I u g a n , el nsui, In viaa cotidian, u n personaj pitoresc, ne l e p t i h t r u . I se a l t u r , c u o vioiciune c o n t a m i n a n t , u n i r e z i s t i b i l t r i o a g r e s t d e fe m e i : R e g h i n a O l a r , S a b i n a H o s u i O c t a v i a M e z e i , u r m a t e f n d e a p r o a p e , d e ri v a b r b a i . A l t f o r m a i e d e m n de i n t e r e s a fost c e a d i n s a t u l M r u ( c o m u n a Z v o i , j u d e u l CaraSeverin). T e m a : despotismul soacrelor tra t a t c u h a z i u n d e o s e b i t s i m a l c a r a c t e r i z r i i ; d a c p a r t e a a d o u a n u a r fi p i e r d u t p e r s o n a j e l e i s i t u a i a c o n f l i c t u a l , i n u ar fi a l u n e c a t s p r e d e c o r a t i v i s m e t n o g r a f i c (re darea, n ritual l a i c , a u n u i o b i c e i ) , a r fi fost m a i b i n e . . . R e g r e t m c u n e i e c h i p e a l t de p a r t i ou l a r i z a te c u m e s t e c e a d i n C i u m faiaCluj nu i s-a a c o r d a t nici o distincie ; manifestarea ei, i n c i s i v critic, susinut ex clusiv de ctre femei (unele, n travesti), n u era lipsit de o p a r t i c u l a r gingie. U n colectiv deosebit de dotat actoricete (din care n o t m pe C. V a e i l i u , C. Bra, V. Stoica) era cel a l Casei de cultur a Ministerului de I n t e r n e , c a r e , n r e g i a lui V i c t o r M o l d o v a n , a n f i a t Dosarul cazului Ralu. Strlucite, celelalte spectacole, distinse ou p r e m i u l I : r e c i t a l u l nchinare lui Pintea cel viteaz, a l A n s a m b l u l u i U . T . C . ( r e g i a , G r . P o p a i Y v o n n e P o d o l e a n u ) , i m o n t a j u l Fr lege i judecat, a l C m i n u l u i c u l t u r a l d i n GostetiVlcea ( r e g i a , G h . M a r i n e s c u ) . C e l d i n t i s-a d i s t i n s p r i n m a r i l e l u i v i r t u i c i n e t i c e i p r i n personajele concepute, psihologic, sub s e m n u l unei continue deveniri. S e c u n d u l nfieaz contiine liniare, ferme ; ca expresie, trecea, sacadat, c u u n i n s t i n c t p u r a l a l t e r n a n e i , de la p r e z e n a u n u i solist l a s c e n e de m a s , i a r aglomerarea treptat a ranilor n e m u l u m i i i a m e n i n t o r i ntr-o interpretare dens, tensionat traducea impecabil cantitatea n calitate. (Dintre interprei, amintim pe tnra A d a G r o m a n . ) P a u z e grele succedau p r i l o r v o r b i t e (solo s a u c o r a l ) . C a n t r e g i r e a l i m b a j u l u i teatral, u n element de contrast, fascinanta m e l o d i e a C i u l e a n d r e i " , drept co mentariu la unele dintre momentele drama tice. I n s p i r a t e e f e c t e s o n o r e o b i n e a , p r i n m i j loace s i m p l e ( b t i d i n p a l m e , r p i t u r i de tobe), g r u p u l de l a C m i n u l cultural din Vrciorog (regia, E l i s a b e t a M a l i a ) . U n rafinat comentariu m u z i c a l nsoea spectacolul cena clului glean (regia, M a r c e l I o n e s c u ) . A l t u r i d e a c e s t e m a n i f e s t r i c o m p l e x e i c o m p l e t e , c a m i j l o a c e , ee p o t c i t a a l t e e c h i p e merituoase. C o l e c t i v e de actori b u n i , bine n d r u m a i , p o t fi c o n s i d e r a t e T e a t r u l p o p u l a r din C l r a i (regizor, D a n Puican), echipa Casei a r m a t e i D u n r e a " , cea a Cminului cultural din Iacobeni. U n deosebit firesc al dialogurilor, la Brsa. S p r e deosebire de f i n a l a teatrului studen esc ( c a r e a f o l o s i t , a d e s e a , s c e n a - a r e n s a u alte s p a i i d e j o c d e c t c e l e c u c a r e ne-a obinuit teatrul-iluzie), spectacolele de ama

tori au evoluat, stereotip, n scena-cutie. I n m u l t e m o n t a j e , se o b s e r v d i s p u n e r e a s t a t i c a interpreilor, adesea, d u p criterii corale, cu oarecare, ludabile, excepii (ntreprinde r e a d e c a l c u l a t o a r e e l e c t r o n i c e , r e g i a , C . Mot r e a n u i N a t a l i a A r s n e ; C m i n u l c u l t u r a l din B r e b u , regia, R. Dumitrescu). In ce p r i v e t e a s p e c t e l e s c e n o g r a f i c e , d e cultur d e c o r i d e c o s t u m a i e , l a C a s a d e M i h a i E m i n e s c u " (regia, H . E l i a d ; sceno grafia, I r i n a B o r o v s c h i ) , sugestive fundaluri n c h i p d e p i c t u r i r n e t i p e sticl ; c l r e i i a u c l u i de l e m n , a c o p e r i i c u s c o a r e nflorate, c a l a Cluii" folclorici din Mol d o v a ; p o t e r e l e p o a r t istraie d e j a n d a r m i , c o n form incnttoarelor anacronisme din teatrul stesc t r a d i i o n a l . F e r i c i t , i d e e a d e c o r u r i l o r , la V r c i o r o g : c n d se trage c o r t i n a , pe scen s e a f l , d i s p u s e ritmic, f u r c i i s c u n e l e r neti. L a P a l a t u l C u l t u r i i d i n Piteti (regia, V a l . Dobrin), decorul era, stilistic, conform textului Uric : u n copac metamorfic, ntru c h i p a t d i n o a m e n i . C o s t u m e f r u m o a s e etraie rneti autentice, particularizate l a Slite, J i b o u , B i c a l a t , M r u i r u c o n t r a f c u t e , tip a n s a m b l u p r o f e s i o n i s t de entece i d a n s u r i " , l a Curcanii de la FrumoasaTeleorman. L a spectacolul omonim, dar pe t e x t u l l u i G r . V e n t u r a , d e I a G a l a i ( r e g i a i scenografia, L . Temelie), o rnduit dispunere i n s p a i u , c u u n f u n d a l i n g e n i o s , u m b r e de o a m e n i , siluete de t u n u r i , n c o n t i n u m i c a r e . I n s c h i m b , l a Stngele de l a B r a o v , u n d e c o r n g h e s u i t i d e z a g r e a b i l , l i p s i t d e ritm. Neajunsul ritmic intervenea, uneori, n u nu mai p l a s t i c , c i i n d e s f u r a r e a aciunii. C h i a r unele spectacole care au p r i m i t distinc ii le-ar fi d o b n d i t m a i m a r i d a c n-ar f i a v u t c d e r i d e ritm, ceea c e , d e l a u n mo m e n t dat, c r e a o n e p l c u t senzaie de l u n g i m e (cele d e l a S l i t e , d e l a T . C . L . O r a d e a , de la V a s l u i ) . 0 accentuat monotonie rit m i c p r e j u d i c i a i s p e c t a c o l u l Rspintia cea mare. A m apreciat, n schimb, ritmul strins, v e r v a u n o r spectacole rmase fr distincii (Teatrul popular din Clrai, C m i n u l c u l tural d i n o ro (Mil ' M a r e spectacol in l i m b a m a g h i a r ) i, c u a t t m a i m u l t , c o n t i n u a infuzie de tineree a recitalului Casei de c u l t u r din Drobeta-Tr. Severin (regia, C. F u g a i n ) sau alternana armonioas de patetism i d e t a a r e d e l a I . S . P . E . (regia, E l e n a Popescu Galgoiu). Aspectele c o m p o z i i o n a l e snt n u m a i cteva dintre n e n u m r a t e l e aspecte ale finalei. Ceea c e , d i n c o l o de ele, v o r b e t e , n p r o f u n z i m e , s i m i r i i , c o n t i i n e l o r , i c e e a c e s e c u v i n e , n m o d s u b l i n i a t , r e i n u t , a u fost d r u i r e a i autenticitatea vibraiei artistice. Autenticitate p u s n s l u j b a f r u m o s u l u i i a a d e v r u r i l o r acestei vibraii : noastre ; apoi, amploarea p n l a 2.000.000 de artiti a m a t o r i , l a un p o p o r de 21.500.000 de r o m n i . Cele dorite d e V i c t o r I o n P o p a , n 1 9 3 5 , s-au m p l i n i t mult mai t i r z i u d e c t s p e r a e l ; d a r s-au m p l i n i t l a d i m e n s i u n i p e c a r e n u le-ar f i visat, nici el, vreodat.

www.cimec.ro

19

Dramaturgia amatorilor MIHAI CRISAN

Prilej de descoperire a unor talente reale


Creaia teatral a autorilor neprofesioniti n d u c e o n o t d e s i n c e r i t a t e i a u t e n t i c i t a t e i n peisajul literaturii dramatice destinate ar titilor amatori, mulumit nemijlocitei c u n o a t e r i a v i e i i , a m e d i u l u i i a o a m e n i l o r p r i n t r e c a r e t r i e t e i m u n c e t e a u t o r u l res pectiv. Cercetarea l u c r r i l o r scrise de aceti a u t o r i e s t e , a d e s e a , i u n p r i l e j d c d e s c o p e r i r e a u n o r t a l e n t e r e a l e , care-i c u c e r e s c , n cadrul spectacolelor amatoreti, audiena u n u i public larg. Festivalul a stimulat scrierea unui numr de lucrri d r a m a t i c e de acest l i p . J u r i u l c h e mat s l e a p r e c i e z e a s a l u t a t i premiat unsprezece dintre acestea, pentru calitatea lor literar. P i e s a Un om, o scen, un steag de D a n Radu Ionescu evoc figura lui George A u gustin Petculescu, actor, p r i m u l director d e t e a t r u r o m n e s c d i n T r a n s i l v a n i a i B a n a t , p r o v i n c i i aflate, n acea v r e m e , s u b d o m i naia habsburgic. Fostul ucenic cizmar n va arta teatral n trupele lui Matei M i H o , M i h a i l P a s c a l y i n cteva t r u p e c r a i o v e n e , lup care, rentors pe plaiurile natale, n fiineaz, l a L u g o j , p r i m a societate d r a m a t i c n l i m b a r o m n . A u t o r u l parcurge, c u u n cald l i r i s m , c u accente de incontestabil u m o r sau de veritabil dramatism, d r u m u l acestui m o d e s t i e n t u z i a s t o m d e c u l t u r , m i l i t a n t pentru impunerea unei dramaturgii naionale p e s c e n e l e s a t e l o r i a l e o r a e l o r d i n T r a n s i l v a n i a i B a n a t , r e c o m p u n n d dramatic o v i a c a r e , n c i u d a p r i v a i u n i l o r i a p i e d i cilor impuse de obtuzitatea autoritilor din a c e a e p o c , a r d e c a o f l a c r ce l u m i n e a z contiina spectatorilor. P i e s a Uns'r Hansi (Hansi al nostru) de M i c h a e l Holzinger are c a tem grija prinilor fa d e copii, r s p u n d e r e a l o r pentru meseria pe care o v o r m b r i a u r m a i i , pentru valo r i f i c a r e a d e p l i n a t a l e n t e l o r i a p t i t u d i n i l o r le c a r e a c e t i a d i n u r m d a u d o v a d . A u t o r u l este r a n cooperator, triete i muncete ntr-un s a t d i n B a n a t , l a C o m l o u l M i c . dovedindu-se u n atent i f i n observator a l o a m e n i l o r i a l f a p t e l o r l o r ; p i e s a e s t e s c r i s c u n e r v i c u u m o r , i a r personajele, conturate c u incontestabil talent. Ion Ardeleanu-Pruncu. din Sighetul Ma i n a i e i , e v o c . n p i e s a Firul viefii, eroii d e la Moiset-Maramure. cei care au pltit cu pre

ul vieii l i o l r i r e a de a l u p t a m p o t r i v a o c u paiei fasciste. C o n c e p u t c a o b a l a d , aduc n d in scen elemente d c folclor, piesa a r a t drumul de la realitate l a l e g e n d , ntr-un mod convinglor. emoionant. m p l e t i n d versurile inspirate ale lui T u d o r Arghezi c u scene de u n zguduitor d r a m a t i s m , Pavel Ciobanii ne ofer, n piesa Rscoala, imagini sugestive d i n sngerosul an 1907. I n s f r i t , p i e s e c a Rochia de mireas de V a l e rian Srbu, Povestea lui Fulgerin de Ion Florian Panduru d i n Cara-Severin, Limpe zirea de Ferenczi I s t v a n din j u d e u l Mure (aceasta, n l i m b a m a g h i a r ) i Au nflorit snzienele de t e f a n R a i c u d i n C o n s t a n a , fie c evoc file a l e istoriei p o p o r u l u i nostru, fie c n f i e a z a s p e c t e a l e v i e i i contem p o r a n e , m b r i e a z c u f a n t e z i e i i n v e n t i v i tate o l a r g a r i e t e m a t i c . Nici literatura dramatic pentru copii n u a fost n e g l i j a t . A t t n t e a t r u l c o l a r c i t i n teatrul de p p u i , piesele premiate i pro pun interesante dezbateri pe tema educrii tinerei generaii, fiind remarcabil realizate, din punct d e vedere literar. A m i n t i m , dintre a c e s t e a , O poveste... cu poveti de I o n r e n u i Comoara de D u m i t r u Vcariu, a m b i i din I a i , p r e c u m i L V t i / Greieraul s-a cuminit de L i a Z m e u d i n A i u d , a l crei vers sprinten este c u c e r i t o r . Iat veritabile izbnzi ntr-un a t e a p t tot m a i m u l t e c o n d e i e . domeniu care

Folclorul coregrafic ANCA GIURCHESCU

Criteriul autenticitii
Rostring sfera observaiilor mele dup ce a m asistat la diversele manifestri din cadrul Festivalului l a modul n care a fost v a l o r i f i c a t , n c o n t e x t s p e c t a c u l a r , fol c l o r u l coregrafic. S u b acest raport, Cntarea R o m n i e i " s-a i m p u s c a u n m o m e n t d e v r f a l m o d u r i l o r de e x p r i m a r e artistic. E x p r e s i i ale unei creativiti m e r e u efervescente, pro d u c i i l e artitilor a m a t o r i se U v n s c u greu ordonate n c a d r u l destul de rigid a l regula mentelor corn periionale. Iat unul dintre aspecte, a s u p r a cruia a strui n r n d u r i l e ce urmeaz. ,.Cntarea R o m n i e i " a a v u t , m a i ales n etapele sale finale, c a r a c t e r u l de c o m p e t i i e (pe p r i n c i p i u l : c e i m a i b u n i d i n t r e c e i b u n i ) . P r i n r e g u l a m e n t , a u fost a l t u r a t e , n b a z a

20

www.cimec.ro

Echipele dc dansuri populare

o g a m larg a modalitilor de v a l o r i f i c a r e a tradiiei

folclorice

acestui p r i n c i p i u , f r n i c i o n u a n a r e , de monstraii scenice ale unor echipe apari n n d u n o r n i v e l u r i total diferite de p r a c t i care a dansului popular. De o parte, formaii din m e d i u l r u r a l ( c m i n e c u l t u r a l e ) , oi c r o r i n t e r p r e i s n t ei n i i p u r t t o r i n a t i v i a i t r a diiei folclorice locale, tradiie p c care o r e p r o d u c n c o n d i i i l e date de c a d r u l cpectacol u l u i s c e n i c , de a l t p a r t e , f o r m a i i l e o r e n e t i , a i c r o r i n t e r p r e i ( s a u m a r e a 1er m a joritate) i nsuesc p r i n n v a r e d a n s u l s a u m u z i c a p o p u l a r i a l e c r o r p e r f o r m a n e sce nice, create sau aranjate de u n instructor, u r m r e s c s s e a p r o p i e d c m o d e l u l f o l c l o r i c propus. Este incontestabil c alturarea, n con textul u n u i festival, a celor d o u niveluri (respectiv, tipuri) de formaii, i a s u m o important funcie politico-educativ i ilu streaz, n acelai t i m p , g a m a l a r g a m o d a litilor de valorificare a .tradiiei folclorice. Intr-un c a d r u o o m p e t i i o n a l , n s , j u d e c a r e a celor d o u tipuri de f o r m a i i se cere fcut difereniat, foarte subtil nuanat, inndu-se seama n u n u m a i d e caracteristicile do c o n i n u t , c i i d e funciile culturale specifice p e c a r e le n d e p l i n e s c . F u n c i a f o r m a i i l o r d c c m i n c u l t u r a l c r e d e m c e s t e cel puin n m o m e n t u l de fa de a m e n i n e v i e tradiia folcloric local, n forme ct mai a u t e n t i c e , c a i d e a r e a d u c e n c i r c u i t u l c u l tural piese v a l o r o a s e pe cale de dispariie. Aa fiind, sistemul oompetiional, de natur s s t i m u l e z e o l a r g p a r t i c i p a r e a c m i n e l o r c u l t u r a l e , a r t r e b u i s u r m r e a s c , n p r i n c i pal, promovarea ineditului, a originalitii, a acelor producii care, p r i n autentioitatea i bogia c o n i n u t u l u i lor, pot constitui docu mente artistice ale vieii spirituale tradiio nale sau contemporane. F r ndoial, n faza final a actualului Festival, cluarii din Vlcele sau Coneti,

d a n s u r i l e b r b t e t i d i n I a a l o v , c e l e d e fe m e i d i n B i l c a s a u C p l n a , c a i e c h i p e l e d i n Flmnzi, Giurtelec, Dioara, Negreti au m a r c a t tot a t t e a m o m e n t e d e r e a l i a d n c emoie artistic. Cadrul regulamentar prea r e s t r i n s a m p i e d i c a t , n s , de m u l t e o r i , p r o movarea in etape superioare pe lng aceste formaii d e m a r e prestigiu i ou o ndelungat tradiie i a u n o r formaii n o i , c u m a t e r i a l i n e d i t i v a l o r o s , n m s u r s ilustreze m a r e a diversitate z o n a l a c r e a iei p o p u l a r e . A a se e x p l i c d e c e , n e t a p a f i n a l , d o a r e c h i p e l e c m i n e l o r c u l t u r a l e d i n S r m a , Petreti i F e l m e r a u p u t u t s a d u c n c o n c u r s , n demonstraii scenice cu nalte virtui ar tistice, acest m u l t a t e p t a t element de origi n a l i t a t e i i n e d i t . A l t e f o r m a i i , c u m s n t c e l e d i n S l t r u c , M i t r e n i i O b r i a - C l o a n i , s-au artat valoroase, ndeosebi, ca documente etno-coregrafice. D a r , f a de p o t e n i a l u l e x i stent, n u m r u l f o r m a i i l o r de dans v a l o r o a s e , d i n m e d i u l s t e s c , a f o s t r e d u s i p u i n s e m nificativ. 0 p r e z e n m a s i v (i u n s a l t c a l i t a t i v c e r t ) au marcat, n schimb, formaiile din mediul o r e n e s c . A c e s t e a e-au e v i d e n i a t p r i n c o l e c tive puternice, stabile, cu activitate artistic i n t e n s i p e r m a n e n t . F a p t u l c u n numr m a r e de tineri, m a i m u l t sau m a i p u i n legai d e t r a d i i a f o l c l o r i c , se d e d i c c u pasiune d a n s u l u i p o p u l a r este, n p r i m u l r n d , un ctig pe p l a n e d u c a t i v . Cit p r i v e t e latura artistic, aceasta se nscrie n seria a c i u n i l o r de valorificare a tradiiei folclorice p r i n m i j locirea u n o r prelucrri sau creaii scenice care se i n s p i r d i n f o l c l o r u l v i u . Un aspect d e z b t u t pe larg n legtur cu r e a l i z r i l e a c e s t o r f o r m a i i a fost i este, n continuare, cel al respectrii criteriului autenticitii. mbucurtor c, n cadrul a c e s t u i f e s t i v a l , s-a r e m a r c a t , c a o t r s t u r general ( f r n d o i a l , i c u u n e l e regre-

www.cimec.ro

21

tabile excepii), j u s t a nelegere a autentici tii n cadrul u n u i spectacol scenic. E a a a p r u t c u claritate n alctuirea repertoriilor i n s t r u c t u r a d a n s u r i l o r ( m a i p u i n , n c e e a c e p r i v e t e p o r t u l p o p u l a r i a c o m p a n i a m e n tul muzical). u n p r i m pas r e a l i z a t de form a i i prestigioase ( A n s a m b l u l S e m e n i c u l " din Reia, cel a l Casei de cultur a sindi catelor din Piatra Neam, cel al ntre prinderii Sticla" din T u r d a sau al Combi n a t u l u i s i d e r u r g i c H u n e d o a r a ) , d e i se a t i n g e , d e o c a m d a t , d o a r n i v e l u l de s u p r a f a a l c o n c e p t u l u i d e a u t e n t i c i t a t e . C e e a ce s-ar i m p u n e c a u n o b i e c t i v de v i i t o r , n m o d s p e c i a l for m a i i l o r a j u n s e l a u n n a l t g r a d de t e h n i c i tate, a r f i , a a d a r , o p t r u n d e r e m a i n a d n c , spre elementele d e substan ale dansului, c a r e s l e d i v e r s i f i c e i s l e r e d e a p e r s o nalitatea i v i r t u t e a e m o i o n a l specific. n prezent, trstura p r e d o m i n a n t a performan elor scenice este spectaculozitatea ; n te m e i u l a c e s t e i a , m a i toate d a n s u r i l e s n t t r a tate c a p i e s e de v i r t u o z i t a t e , de for, imprimndu-li-se o vitez excesiv, o d i n a m i c i o i n t e n s i t a t e l i p s i t d e n u a n e i o e x u b e ran formal, exteriorizat uneori p r i n chiui turi i u i e r t u r i o b s e d a n t e . O r , a u t e n t i c i t a t e a are n vedere n u n u m a i execuia, c i , n esen , n e l e g e r e a , t r i r e a c u s i n c e r i t a t e i e m o i e artistic a fiecrui d a n s n parte, reliefarea

personalitii" fiecruia, prin adecvarea m a nierei de interpretare. R e n u n n d l a succesul facil, l a a b l o a n e i virtuozitate f o r m a l , acest n i v e l a l a u t e n t i c i t i i a fost a t i n s d c dou din f o r m a i i : n t r e p r i n d e r e a de p i e s e a u t o Sibiu i C a s a municipal de cultur din Oradea. Diferenele existente, actualmente, ntre for m a i i l e d e s a t i c e l e o r e n e t i , d e s i g u r , se v o r e s t o m p a , c u t i m p u l . D i n c o l o d e e l e , se c o n t u r e a z tot m a i c l a r i n s t a u r a r e a u n e i g a m e l a r g i a m o d a l i t i l o r de t r a n s p u n e r e scenic a folclorului. A c e a s t a pornete de l a n i v e l u l translaiei care a d a p t e a z f e n o m e n u l v i u c o n diiilor spectacolului scenic, pentru a ajunge l a n i v e l u l creaiilor de inspiraie folcloric, n c a r e e l e m e n t e l e o r i g i n a l e s n t r e g r u p a t e i reinterpretate pentru a servi o idee, o t e m precis. S n t m o d a l i t i c a r e i-au dovedit v i a b i l i ta t I M n s p e c i a l n p u n e r e a n s c e n a obiceiurilor tradiionale. Iat, aadar, nc u n aspect care r e c l a m u n plus de precizie n sistemul oompetiional. S n tem convini c o dezbatere larg pe marginea primei ediii a F e s t i v a l u l u i n a i o n a l C n t a r e a R o m n i e i " v a f i n m s u r s a d u c metodo substaniale mbuntiri de o r d i n l o g i c i o r g a n i z a t o r i c i s j a l o n e z e astfel, pentru viitor, m e r s u l mereu ascendent a l m i crii artistice de amatori.

TEATRELE LIRICEMUZICALE
memorie, ne putem pune ntrebarea : care este n i v e l u l m i c r i i l i r i c e d i n a r a n o a s t r , d e c e p o t e n i a l a r t i s t i c d i s p u n e e a i c u m s e nfieaz creaia n acest d o m e n i u ? F r n d o i a l , instituiile m u z i c a l e cu profil teatral au aci n u n lat o experien care-i spune cuvntul n v a l o a r e a artistic a spec tacolului, n sensul unei m a t u r i z r i ce se evi d e n i a z m a i pretutindeni. Dei ntre teatrele d e o p e r , n t r e t e a t r e l e m u z i c a l e , n g e n e r e , se pot r e m a r c a deosebiri n potenialul forelor eoliste, c o r u l u i , o r c h e s t r e i s a u c o r p u l u i de b a let, totui, fiecare c o l e c t i v reuete o j u d i c i oas etalare a cadrelor artistice pe care le posed, solicitndu-le c u eficacitate. E s t e greu de emis preri concluzive, general v a l a b i l e , d a r , n m o d s i g u r , n u v o m grei r e m a r cnd vocile colii noastre de canto, gene r o a s e , c u t i m b r u d e c a l i t a t e s u p e r i o a r i c u o t e h n i c a d m i r a b i l l u c r a t . o n c n t a r e s asiti l a spectacolele n care o voce e m a i f r u m o a s c a a l t a ! E , n a c e l a i t i m p , i u n p r i v i l e g i u de c a r e noi n e b u c u r m !

Opera i opereta H O C T AVIAN COSMA

Un puternic stimulent n planu creaiei i al interpretrii


Oferind cadrul unei ample confruntri ar tistice a colectivelor l i r i c e profesioniste, p r i m a ediie a F e s t i v a l u l u i Cntarea R o m n i e i " a constituit u n succes de rsunet. S c r i i n d aceste r n d u r i n m o m e n t u l cnd s e r i l e d e oper, operet i b a l e t a l e F e s t i v a l u l u i a u i n t r a t n

A r t a s p e c t a c o l u l u i d e o p e r , b a l e t i ope ret se r e c o m a n d printr-un caracter m o d e r n ,

22

www.cimec.ro

dinamic, cinematografic, tot m a i debarasat de r e t o r i s m , d e efecte e x t e r i o a r e , de c o n v e n ionalism. Bazndu-se pe o concepie scenografic, n general, de n a t u r s serveasc, cu elementele e i , d r e p t p i v o t f i e c r e i s e c v e n e , pe e f e c t e l e de l u m i n i d e s u g e s t i e , m i e s t r i a regizo ral, n d o m e n i u l liric, a fcut pai consi d e r a b i l i p e l i n i a s i m p l i t i i i a r e l e v r i i , n prim-plan, a ontreului-actor, a resurselor vocale canalizate spre o rafinat transmitere a mesajului. Probabil, c o m p a r t i m e n t u l c e l m a i deficitar, n unele teatre lirice, r m n e , n momentul actual, orchestra. Aceasta n u susine colorat, n u a n a t i sclipitor partitura, devine, adesea, un s i m p l u f u n d a l , destul de p a l i d , a l c o m p a r timentului v o c a l soliti i cor. C h e s t i u n e a ce s e m n a l e z n u e o n o u t a t e ; t i m c e a p r e o c u p de m a i m u l t t i m p c o n d u c e r i l e i n s t i t u i i l o r . R e z u l t a t e m b u c u r t o a r e n-au n t r z i a t , dealtfel, s se a r a t e . O r c h e s t r a O p e r e i R o m n e din Iai, ndeosebi, c e a a Operei R o m n e din C l u j - N a p o c a i c e a a O p e r e i M a g h i a r e din C l u j - N a p o c a ee r i d i c l a n i v e l u l exigenelor partiturilor complexe. Nu acelai lucru ee poate s p u n e , n s , d e s p r e o r c h e s t r a O p e r e i R o m n e d i n Bucureti, c a r e c o n t i n u s lase o impresie, n u o d a t , penibil, discordnd v d i t c u c e e a c e ee p o a t e a u z i s u s , p e s c e n : c n trei a d m i r a b i l i , cor m i r a c u l o s , d a r o r c h e s t r ovielnic... I n aceste condiii, spectacolul e anga c o m p r o m i s . S o l u i a n u p o a t e fi d e o t j a r e a u n o r d i r i j o r i - p e d a g o g i , c a r e s f a c o r dine n acest sector, deoarece i n fosa O p e r e i d i n B u c u r e t i se a f l d e s t u l de m u l i m u z i cieni de v a l o a r e .

porane i demonstreaz cu i m a i mult acuitate absena din preocuprile creatorilor.

N e g n d i m ou n e r b d a r e l a v i i t o a r e a e d i i e a Cntrii R o m n i e i " , cutnd sugestii pentru p e r f e c i o n a r e a c a d r u l u i o r g a n i z a t o r i c . N e gindim d a c n u s-ar p u t e a g s i o m o d a l i t a t e a p t s p e r m i t o m a i o b i e c t i v confruntare i a p r e c i e r e . F e s t i v a l u l n c h e i a t a a d m i s n scrierea c u orice lucrare original, a x a t pe 0 tematic romneasc, de idei, montat d u p 1 ianuarie 1976. Spectacolele e r a u , ns, prea diverse p e n t r u a putea fi riguros a l t u r a t e . I d e a l u l , g r e u de r e a l i z a t , a r fi c a u n n u m r foarte r e d u s d e titluri e fie recomandate p e n t r u F e s t i v a l u l C n t a r e a R o m n i e i " . A fost e x t r e m de u t i l , c a t e r m e n de c o m p a r a i e , prezena operei Interogatoriul din zori de D o r u P o p o v i c i , j u c a t d e trei colective : O p e r a din Timioara, Opera Maghiar din ClujN a p o c a i T e a t r u l M u z i c a l d i n G a l a i . A s t f e l , s^a p u t u t c o n s t a t a c u u u r i n n i v e l u l a r t i s t i c , b a c h i a r i p e r s o n a l i t a t e a c o l e c t i v u l u i , cele trei v e r s i u n i fiind diferite, d i n m u l t e p u n c t e de vedere. C h i a r i n e v e n t u a l i t a t e a n i c i u n e i m o d i f i c r i a r e g u l a m e n t u l u i d e p n a c u m , s n t e m convini c viitorul v a aduce noi izbnzi n arta liric romneasc. F e s t i v a l u l Cntarea R o m n i e i " este u n p u t e r n i c s t i m u l e n t n p l a n u l creaiei i a l interpretrii, d e m o n s t r n d c o p e r a i b a l e t u l n u s n t f o r m e a r t i s t i c e p e r i mate, c i perfect viabile atunci cnd talentul i p a s i u n e a s e n t l n e s c n t r - u n e f o r t a u t e n t i c de creaie, p u s n s l u j b a i d e a l u r i l o r patriotice i u m a n i s t e m i l i t a n t e .

Referitor l a creaia p r e z e n t a t , e m b u c u r tor s c o n s t a i c n d o m e n i u l o p e r e t e i i o p e r e i s-a p r o d u s , n u l t i m a v r e m e , u n r e v i r i ment. G e n u r i , a l t d a t , n s u f e r i n dispun, astzi, de titluri m a r c a n t e , a x a t e pe o t e m a tic m a j o r . M a i puin e ndreptit ase menea constatare pentru balet, u n d e , , ne e x i s t n d d e o t u n n u m r r e d u s d e l u c r r i , se apeleaz l a d i v e r s e partituri simfonice, crora li s e c o n f e c i o n e a z l i b r e t e a d - h o c . R e z u l t a t e l e n u s n t n e g l i j a b i l e , d a r , a d e s e o r i , ee o b s e r v o neconcordan flagrant intre muzic i pasul coregrafic, n t r e r i t m u l acesteia i cel al dansului. Se m a i resimte n o p e r n e v o i a u n e i m a i mari diversificri tematice i, n d e o s e b i , ne voia u n o r lucrri pe teme contemporane. Probabil, v o r trebui n d r u m a i m a i mult tinerii creatori s p r e f o r m e l e m u z i c i i teatrale. Prea mult predomin, n spectacolele de oper i balet, c u l o r i l e s u m b r e , ntunecate, prea m u l t s e n f i e a z t e r o a r e a , j a l e a , r e volta, n e m u l u m i r e a desigur, justificate d e aciunea ce se p l a s e a z n r a m e l e o r n d u i r i i burgheze. S p e c t a t o r u l a r e n e v o i e de m a i m u l t lumin, de bucurie, expansivitate, optimism, ncredere, iar, n acest sens, subiectele c o n t e m

Teatrele de revist i estrad


VALENTIN TEODORIAN

Bogia talentelor
N u s p u n o noutate, tiu : F e s t i v a l u l Cn tarea R o m n i e i " a p u s n l u m i n o n e b n u i t de m a r e b o g i e d e t a l e n t e a r t i s t i c e , a f i r m a t e tn v n d u l m a s e l o r ; d u p c u m a d e m o n s t r a t , nu m a i p u i n , m a r e a dragoste c u care e m b r i a t d e p u b l i c a r t a t e a t r u l u i . N-a f c u t excepie, n aceast p r i v i n , n i c i domeniul teatrului de estrad-revist. Au dovedit-o miile de spectatori prezeni l a reprezentaiile de a c e s t g e n p e c a r e n u r a r e o r i l t r e cusem, personal, l a capitolul divertismentului m r u n t . Constat, a s t z i , c u satisfacie (i-mi

www.cimec.ro

23

retrag, penitent, ouvintul) c m-am nelat. I n serile de c o n c u r s , j u r i u l a t r e b u i t , p e n t r u H-i o c u p a l o c u r i l e i n s a l , s f o l o s e a s c i n trarea artitilor, pentru c intrarea publicului e r a b l o c a t d e s u t e d e c u m p r t o r i de b i l e t e ; e c o u r i l e c e l o r a p r o a p e 15 s e r i ( p l u s n i t e d i minei) in care s-au desfurat spectacole f o a r t e b u n e , b u n e i m a i puin bune, snt inc puternice. D e s i g u r , j u d e c i l e de v a l o a r e p r i v e s c spec t a c o l u l , n a n s a m b l u ; c e e a ce n u m p o a t e ns o p r i de a i n t r a n detalii. T e a t r u l de r e v i s t n s e a m n d i n c o l o de e l e m e n t e l e t e m a t i c e f a s t , l u x de c o s t u m a ie, c o m i c d e b u n c a l i t a t e , balet antrenant, voci c u t i m b r u m c a r s i m p a t i c (dac n u ei cultivate), orchestr ; ntr-un cuvint, farmec. E i bine, dac j u r i u l , c o m p u s din reprezentani de f r u n t e a i a r t e l o r l i r i c e , a a j u n s l a c o n c l u z i i l e c u n o s c u t e , t r e b u i e s t i i c i-a f o s t e x t r e m d e g r e u , i i-au f o s t n e c e s a r e n d e lungi deliberri. Am s n c e r c vaii nscrise i n s s i n t e t i z e z notiele mele unele obser zilnice.

d e r a i e . T e n o r u l F a l t i s k a , d e Ia f o r m a i a de estrad a a n u a l e i din Cluj-Napoca, de p i l d , c i n t r c m o d e s t i, f r d o a r i poate, a u t o didact, amintete, prin virtuile iui vocale (formidabile supra-acute) de acei cntr^i r a r i c a r e ies d i n c a d r u l o b i n u i t e l o r c l a s i f i cri. D a c m g n d e s c la p e n u r i a de tenori chiar (sau m a i ales) n t e a t r e l e d e re- , v i s t r n s i m t o b l i g a t s d e c l a r , f r s ovi, c ne g s i m n prezena u n u i s u p e r b f e n o m e n v o c a l , d e s p r e c a r e se v a m a i v o r b i . C u o c o n d i i e : s c t i g e u n e l e v a l e n e i i n domeniul interpretativ. D i n p c a t e , n i v e l u l coregrafiei este, c a l i t a tiv, m a i puin nalt. S n u u i t m , ins, c c e l e d o u f o r m a i i , p r i n s p e c i f i c u l l o r , se a f l n situaia de a v e n i , ele, la p u b l i c u l c r u i a i se a d r e s e a z ; d e s e o r i , s n t o b l i g a t e d e m prejurri s-i desfoare reprezentaiile pe platformele unite a d o u camioane. Poate a r fi n i m e r i t c a , p e v i i t o r , s p e c i a e s t r a d e i m i l i tare s p u n n c o m p e t i i e n u m a i echipe de f o r m a i e i c u f u n c i e s i m i l a r e .

T e a t r u l de estrad din Ploieti se b u c u r , la o r a a c t u a l , de c o n t r i b u i a u n u i a c t o r co m i c cu n s u i r i deosebite, de u n profesiona lism marcat : Titi Dumitrescu. In ceea c e privete, ins, substana tematic a spectaco lului prezentat, P l o i e t i u ! s-a s i t u a t p e un p l a n m e d i o c r u ; p e a c e l a i p l a n , i B r a o v u l , A m o b s e r v a t (i n u n u m a i c u p r i l e j u l F e s t i v a l u l u i ) c g u s t u l p u b l i c u l u i n o s t r u d i n toato oraele rii a e v o l u a t e n o r m ; el v r e a , ne n d o i o s , s se r e l a x e z e , s r d , l a t e a t r u l do r e v i s t . D a r n u o r i c u m . S i g u r c n u v o i s u s ine absurditatea c publicul de azi ride n u m a i la poante t e m a t i c e " ; el simte n a b s e n a lor, sesizeaz concesiile fcute prostiil u i - g u s t ; i a t u n c i r e a c i o n e a z civilizat^ reinut, dar reacioneaz.

In mod surprinztor, colective cu balet e x c e p i o n a l i c o m i c i d e b u n c a l i t a t e a u f o s t . de d a t a a c e a s t a , d i n p c a t e , v d u v i t e de texte corespunztoare. E s t e cazul Teatrelor Con s t a n t i n T n a e e " d i n B u c u r e t i i F a n t a s i o ' ' d i n C o n s t a n a d e i c l a s a t e p e l o c u r i l e 1 i 2. P l c u t a p r e z e n a l u i A l . L u l e s c u , i n s c e n e de c o m p o z i i e , s a v u r o s u l filon c o m i c a l lui Alexandru Arinel, precum i c e l melodra matic, de b u n calitate, a l Cristinei Stamate, irezistibilul Jean C o n s t a n t i n i e x p e r i m e n t a tul, dar prea p u i n preuitul, G e l u Manolache, toate aceste n e t g d u i t e v a l o r i a u fost, dese o r i , s t n j e n i t e , n m a n i f e s t a r e a lor, de c a r e n ele u n o r t e x t e c e l p u i n n e i n s p i r a t e . Z u c ne-am sturat de t e m a " cu dentitii care i-au c o n s t r u i t l o c u i n e d i n t r a f i c u l c u a u r u l p e n t r u d i n i . Z u c ne-am sturat de ..tema" proaspeilor absolveni ai facultilor de l i m b i s t r i n e s a u d e t i i n e j u r i d i c e , c a r e p r e f e r s r m n v n z t o r i ntr-o cofetrie din Bucu reti, d e c t s^i i a n p r i m i r e p o s t u r i l e n care a u fost repartizai. Z u c ne-am stu rat s m a i v i z i o n m (cci a s t z i n i m e n i nu m a i vede, c i tot o m u l vizioneaz) scenete cu g e s t i o n a r i d e aprozare necinstii, cu osptari devenii proprietari de automobile Toyota", de pe u r m a b a c i u r i l o r . . .

R e v e n i n d la clasament : Cele d o u t e a t r e f r u n t a e n c l a s a m e n t ut f i n a l . . C o n s t a n t i n T n a s e " i F a n l a s i o " . a u pus j u r i u l u i grele probleme, m a i ales prin f e l u l c u m s-au n f i a t l a c o m p e t i i a d i n c e a de-a d o u a e t a p , c n d a m b e l e a n s a m b l u r i au a p r u t sensibil apropiate c a valoare. P n la u r m , a n v i n s , cred eu. cel m a i bun. i, iat d e ce : p e s t e e x c e l e n i i comici constneni, p e s t e e x c e l e n t u l ( d a r n g r o z i t o r d e l u n g u l i obositorul) balet de la F a n t a s i o " , estrada bucuretean a adus, totui, ndrzneal n t e x t ( c u e x c e p i i l e a r t a t e ) , f a s t i c o s t u m a i e , o a n u m e vaporozitate coregrafic, experien n d e l u n g a c u m u l a t i u n i t a t e s p e c t a c u l a r t c a r e , p u s e fin b a l a n , s e p a r a t i elemente mpreun, au apropiat mereu nivelul notei 9 ( n o u ) i, d e s e o r i , u n n i v e l s u p e r i o r . Regret c Teatrul Ion Vasilescu" din Bucureti, dei c u u n admirabil scenariu, sem nat de nu mai puin admirabilul George. Sbrcea, cu o orchestr, cred e u , cea m a i b u n i

D o u teatre a u atins d u p prerea m e a probleme mai puin ,btute" personal (dar, i acestea, e n u n n d u - J e n u m a i ) : cele dou ansambluri ale armatei din Bucureti i d i n C l u j - N a p o c a . A r f i f o s t b i n e , d e s i g u r , c a p r o b l e m e l e a t a c a t e d e e l e s fi f o s t r e z o v a t e i c u m e t e u g a r t i s t i c i, mai a l e s , ideile s f i f o s t d u s e p n l a c a p t . . . T e x t u l p r o mitea... Dealtfel, ansamblurile armatei din B u c u r e t i i d i n C l u j - N a p o c a , d e i n u e-an putut situa pe locuri fruntae, a u prezentat n c o n c u r s fore artistice v r e d n i c e de c o n s i
1

24

www.cimec.ro

din cite a m a s c u l t a t , cu cntrei c a Doina Stnescu i Cornel Constantiniu, ne-a pre z e n t a t , m a i d e g r a b , u n concert d e c t tin spec tacol d e r e v i s t .

A r m a i fi d e f c u t u n e l e o b s e r v a i i i n l e g tur cu profesionalismul participanilor la concurs. Regulamentul d e f u n c i o n a r e a fost, in e d i i a a c e a s t a a C i r r t r i i R o m n i e i " , d e s t u l de c o n c e s i v n aceast privin. Cntarea R o m n i e i " , festival c o n t i n u u ferment con tinuu a l nzestrrilor artistice ale poporului n o s t r u v a a s i g u r a , s n t c o n v i n s , pe v i i t o r , i c o n d i i i l e u n e i c o n t i n u e c r e t e r i c a l i t a t i v e a miestriei slujitorilor artelor noastre.

C e e a ce n u a p u t u t s c p a , n s , a t e n i e i noastre este s e m n i f i c a i a f a p t u l u i c m i c a r e a artistic de a m a t o r i a anului 1077 poart a m p r e n t a u n u i entuziasm filtrat p r i n conti i n a m a t u r a r o l u l u i , a l o c u l u i i a r s p u n derii sale in societatea noastr c o n t e m p o r a n . A m v z u t , de p i l d , o b r i g a d n c a r e s i m e a i de la p r i m a apariie, de la ntia replic, fora, o p t i m i s m u l , intransigena u n u i m a r e c o lectiv m u n c i t o r e s c : brigada artistic a n t r e prinderii de autoturisme D a c i a " din Piteti. C u v i n t u l , c i n tecul, micarea, totul contribuie aici la impresia de vigoare, de cntrire lucid i r e s p o n s a b i l a lipsurilor, de n credere n viitor. mi amintesc c acolo, la Piteti, unde cam bombneam m poate potriva organizatorilor c nu se face satir i umor pe o scen a tit de m i c i d e n t u n e c o a s , c n d a a p r u t b r i gada artietic a n t r e p r i n d e r i i de a u t o t u r i s m e s-a f c u t , p a r c , d i n t r - o d a t , l u m i n , i n i c i s c e n a n u m i s-a m a i p r u t a fi a t t d e m i c pe cit e r a n r e a l i t a t e . A m v z u t m u l t e c o l e c t i v e a r t i s t i c e c a r e s-au d i s t i n s p r i n autenticitate. D e fapt, d a c m g i n d e s c bine, n m a t e r i e d e u m o r , a fi a u t e n t i c este o c o n d i i e e s e n i a l p e n t r u a f i " . A i c i , d a c n u eti a u t e n t i c n-ai umor. C a l e d e m i j l o c , c u m s-ar s p u n e , n u exist. Ceea ce a imprimat, ns, autenticitii ar titilor a m a t o r i unele trsturi inedite a fost cutarea unor mijloace de expresie originale, c a r e s p u n ct m a i d e p l i n n v a l o a r e i n tenia satiric, g i n d u l de spirit, c u v n t u l de Aceste trsturi le-am ntilnit, bogat haz. reprezentate, n programul brigzii artistice a cooperativei meteugreti A r t i pre cizie" din Bucureti. Brigada funcioneaz, ntr-adevr, c a un ceasornic, este lucrat" c u m i n u i o z i t a t e d e f i l i g r a n . i , tot n a c e s t c o n t e x t , mi-a r m a s n m e m o r i e f o r m a i a d e s a t i r i u m o r a P a l a t u l u i culturii din Pi teti de fapt, trei actori amatori, care c o m p u n o galerie nesfrit de tipuri i d e personaje, legate printr-un p r e t e x t inteligent i o r i g i n a l . N u mi-am p u t u t a s c u n d e , pe p a r c u r s u l f a zei i n t e r j u d e e n e , b u c u r i a d e a asista la u n e l e spectacole d e estrad de cel m a i b u n n i v e l . N u m a i constituie, c r e d , u n secret f a p t u l c acest fel de spectacole u o a r e " i e realizeaz foarte greu ; ele p r e s u p u n o m b i n a r e a r m o nioas ntre arte att de diferite i, u n e o r i , att de dificil de armonizat n personalitatea unui singur interpret, c u m snt teatrul, m u z i c a , d a n s u l . A m a p l a u d a t , de a c e e a , cu d e plin satisfacie, m u n c a depus de compo zitorul H o r i a Moculescu. cel care a reuit, cu artitii a m a t o r i ai Casei de c u l t u r a sindicatelor din R m n i c u Vlcea, performana u n u i spectacol inteligent, spiritual, de n a l t inut muzical. i. de asemenea, a m struit n d e l u n g cu aplauzele la spectacolul de estra d a l I . A . S . O g r a d e - J a l o m i a , c a r e i-a c u c e r i t galonul de onoare a l u n o r interpretri pline de sev i d e s a v o a r e c o m i c . D u p c u m n u pot s n u r e m a r c f a p t u l c d o r i n a u n o r c o l e c t i v e d e e s t r a d d e a f a c e c a l a - T n a s e " a eu-

Brigzile artistice AUREL STORIN

Departajare la fotograf ie"


Sigur c faza interjudeean Romniei" a Festivalului ecen satisf fost la un cul

naional Cntarea cut exigenele cu

a adus pe A

n u m a i acele colective artistice care a u etapelor anterioare. finalelor de proces c o n t i n u u de minat reti.

selecie v a l o r i c , c e a

desfurarea

Bucu

C e e a c e m-a i m p r e s i o n a t , i n s , c a m e m b r u ntr-unui d i n t r e cele trei j u r i i interjudeene pentru brigzi artistice, f o r m a i i de estrad, de s a t i r , d e u m o r , o r c h e s t r e i s o l i t i de m u z i c u o a r , este s e n t i m e n t u l creterii n i v e l u l u i general d e n e l e g e r e , d e a b o r d a r e i de i n t e r p r e t a r e a g e n u l u i , de ctre artitii a m a t o r i . P o t e m r t u r i s e s c , a c u m , c n u m a i necesitatea d e a respecta ntocmai regula m e n t u l c o n c u r s u l u i m-n f c u t s o p t e z p e n t r u calificarea n final a unei singure brigzi artistice p e n t r u fiecare z o n , cu senzaia c c e l e l a l t e d o u s a u t r e i , c a r e n u s-au p u t u t c a l i f i c a , se a f l a t t d e a p r o a p e , n c t a r fi t r e b u i t s se d e p a r t a j e z e , c u m a r s p u n e V i n til O r n a m , la fotografie". t i u c m u l t e a s e m e n e a d i f i c u l t i " de selecie a u intervenit i n f a z e l e j u d e e n e . C o n c u r s u l e s t e , d e s i g u r , c o n c u r s , i p o a t e c n i c i j u r i i l e n u s n t c o n stituite, n c , d i n creiere electronice. N u pot s g a r a n t e z c n-au m a i f o s t , p e i c i , p e c o l o , unele scpri din vedere.

www.cimec.ro

25

at, n p r i m u l r n d p e n t r u c e g r e u , i n a l d o i l e a p e n t r u c mu a c e a s t a e s t e m e n i r e a l o r . D a r rezultatele excelente ale celor m a i m u l t e dintre formaiile d e estrad ale amatorilor au c o m p e n s a t pe d e p l i n i n t e n i a e r o n a t i grand o m a n a unor instructori prea grbii s urce culmile c u ascensorul, ntr-un gen n c a r e , d e o b i c e i , s e c i r c u l p e scri...

A c e s t e cteva a s p e c t e , p e c a r e i e - a m c u l e s dintr-o e n t u z i a s m a n t ntrecere artistic, au sporit ncrederea mea n vigoarea mereu crescnd cu c a r e artitii a m a t o r i i a s u m responsabilitatea u n o r spectacole atit de iubite de p u b l i c , c u m snt cele ale brigzilor a r tistice, a l e e s t r a d e l o r , a l e f o r m a i i l o r de s a t i r i u m o r .

T E A T R U L D E PPUI

Ppuarii profesioniti
A

VALERIA DUCEA

In limitele nelimitate" ale genului


In arta ppuarilor, unde mintea e ndem n a t s s c o r n e a s c tot f e l u l d e m i n u n i , s u r prizele, neprevzutul, fac parte, nemijlocit, d i n legile (nescrise) ale m u n c i i . J u r i u l c h e m a t s decid a s u p r a celor m a i b u n e dintre cele unsprezece manifestri de art ppureasc ( z e c e s p e c t a c o l e i u n r e c i t a l ) a a v u t n o r o c u l s v e r i f i c e d i n p l i n a c e s t b a n a l a d e v r . D u p c e , t i m p d e p a t r u zale, s-au p e r i n d a t zece dintre spectacolele propuse pentru ma r e a ntrecere d i n Capital, d u p ce fiecare dintre membrii juriului i i fcuse, in m i n t e s a u p e c a r n e t u l c u note, u n clasa ment, ultima echip care se prezint n con c u r s artitii p p u a r i de l a secia r o m n a T e a t r u l u i de p p u i din T g . M u r e , cu P u t de om de Victor E f t i m i u d peste cap toat ordinea, abia njghebat, a palmaresu lui. D o u a r f i , d u p m i n e (poate, i d u p a l ii), motivele care a u nfptuit, precum n basme, m i n u n e a trecerii celor din u r m pe l o c u l c e l d i n i i . U n u : a p a v i e , l i m p e d e i curat, a textului l u i V i c t o r E f t i m i u , d i n care ppuarii din T g . M u r e au b u t cu ncre d e r e . A m s c r i s , d e m u l t e o r i , i n u v o i o b o s i s s c r i u , ce i n f l u e n poate a v e a a s u p r a tine r i l o r s p e c t a t o r i i c o n i n u t u l , d a r , m a i ales, forma, calitatea literar a u n e i scrieri desti n a t e c o p i i l o r . i n e t a p a f i n a l , c a i n e t a p e l e i n t e r j u d e e n e , a u fost l u c r r i m e r i t u o a s e , n c e r c r i n d r z n e e d i n p u n c t d e v e d e r e te

matic. T e m a eroic, tema e d u c r i i i n spirit pa t r i o t i c , a p r e d o m i n a t , a a c u m e r a i f i r e s c , i n m a r e a ntrecere a ppuarilor. O d a t c u c a litile, c u ideile valoroase, c u iniiativele ce t r e z e a u a t e n i e i s t i m , s-au p u t u t o b s e r v a , n s , i s l b i c i u n i l e i d i f i c u l t i l e ( m a r i l e d i f i c u l t i ) , i n p r e l u c r a r e a a r t i s t i c a a c e s t e i te m e . S-au r e c e p t a t n c h i p n e p l c u t s u p e r f i c i a litatea i n e g l i j e n e l e n transmiterea unor n o i u n i de istorie v e c h e s a u contemporan, m u l t e dintre ele inaccesibile capacitii reale de nelegere a copiilor ; contemporaneizri forate, arbitrare, ilogice, uneori ; limbajul madecvat f i e p r e a a b s t r a c t i p r e a p r e tenios!, f i e p r e a s r a c , s i m p l i f i c a t p n la simplism, mpins pn la vulgarizri. Pui de om a a v u t d a r u l de a a d u c e in finalul competiiei pilda generoas a u n e i literaturi cu vibraie eroic, destinat celor m a i milei dintre cei m i c i , caracterizat p r i n puritate, c u a b s o l u t tot oe-i t r e b u i e p e n t r u a cuceri total i n i m i l e acestora (i a l e n o a s t r e ) : p o e z i e i u m o r , l i r i s m i s a t i r , m o r a l , m e s a j patriotic, remarcabile p r i n claritate, p r i n for de c o n v i n g e r e . Doi : transplantul pe trunchiul viguros al artei tradiionale ppureti a u n o r mijloace d e t e a t r a l i t a te m o d e r n , specifice genului. Specific ppuresc, deci ! E i , da ! i a c u m , c a i n a l t e d i , v i c t o r i a a f o s t a c e l o r c a r e i-au n c a d r a t j o c u l m i n i i i a l i m a g i n a i e i creatoare n , J i m i t e l e n e l i m i t a t e " ale ge n u l u i , a c e l o r c a r e n - a u n c e r c a t s e p a t e z e , nclcind (cu m a i m u l t s a u m a i p u i n p r i c e p e r e ) g r a n i e l e altor arte, ulili/.nd n m o d arbitrar, insuficient asimilate, mijloacele aces tora.

# P u i de om a c u c e r i t p r i n c a n d o a r e i sinceritate, p r i n f a r m e c u l n a i v (nu lipsit de rafinament) a l m i j l o a c e l o r de i n s p i r a i e fol cloric. S e m n a t de M a r i a M i e r l u , s p e c t a c o l u l 6-a i m p u s p r i n d i n a m i s m u l i p r i n v i g o a r e a a c i u n i i , p r i n i n e f a b i l a p o e z i e a n a t u r i i i m e d i u l u i rurali, p r i n u m o r u l robust a l situa i i l o r d e l a C u r t e , p r i n p r e z e n a p u t e r n i c i s u g e s t i v a e r o u l u i , a d m i r a b i l m n u i t i i n t e r pretat d e E u g e n i a Ciotlu. M e m o r a b i l e , s e v a popular, expresivitatea, exemplara simpli tate, c u c a r e a u fost i m a g i n a t e contrastul dintre cele d o u l u m i adverse a oamenilor

26

www.cimec.ro

d i n p o p o r i a s t p n i t o r i l o r . B o g a t n f a n tezie, colorat i a m u z a n t , s c e n o g r a f i a lui Iozsef H a l l e r ; ingenioase i f o a r t e comice, ppuile. Ceii, mgarul, oile a u alctuit, m p r e u n cu v i t e a z u l p u i de o m , u n mediu p a s t o r a l , t o n i c i f e r m e c t o r . n c n t t o a r e , d e u n h a z i r e z i s t i b i l , a u fost, n v i z i u n e a folclo ric a c r e a t o r i l o r , f o r e l e s u p r a n a t u r a l e . T a t i - Z m e u : u n c a p m a r e (ca de c a p r , s t i l i z a t ) , de -culoare roie-viinie, c u d i n i rari, n f i p t n t r - u n p a r ; u n p n t e c e c a o l a d de zestre, acoperit cu o cerg d u n g a t . I n mo m e n t e l e d e n f r u n t a r e , de f u r i e , de a n a n g h i e , i e e a u , s p e c t a c u l o s , c u f o r de oc, n s e r i e , din pntecele... patern, zmeiorii, artri iden tice, d a r l a p r o p o r i i d i n ce n ce m a i m i c i i c u g l a s u r i d i n c e n ce m a i p i i g i a t e . C u capetele o t o v a , n f o r m e p l a t e de crose p e n t r u hobkey, distini doar printr-un sumar, dar c a r a c t e r i z a t, a m n u n t v e s t i m e n t a - , r e p r e z e n t a n i i l u m i i m p r t e t i a u a p r u t , i e i . u n u l mai hazliu dect altul, pe toi nrrecudu-. ns, M s c r i c i u l : u n s o i de sfrleaz-scrcov m p o d o b i t ou f l o r i d e i p l c o l o n : t , r o t i n du-ee n e b u n e t e , d e l a u n c a p t l a a l t u l a l scenei. Toi m i n u i t o r i i , ntr-o s p l e n d i d uni tate d e e c h i p , i-au d a t o b o l u l l a r e a l i z a r e a a c e s t e i d e m o n s t r a i i d e t a l e n t i v i r t u o z i tate p r o f e s i o n a l . # Clina Ft-Frumos, dramatizare de Ag r i p i n a F o r e a n u - H u l i c i L i d i a I o n e s c u , d u p Victor E f t i m i u , spectacol prezentat de p p u a r i i c o n s t n e n i (decretat de u n i i m e m b r i a i j u r i u l u i , s p e c t a c o l p e n t r u a d u l i " ) , -a eit u a t i e l , p r i n n a l t u l p r o f e s i o n a l i e m , p e p r i m u l l o c a l p a l m a r e s u l u i . S-a s c r i s i n n u m r u l trecut a l revistei noastre despre acest s p e c t a c o l . A m i n t i m ou a c e e a i p l c e r e c r e g i zorul S i l v i u Purerete a izbutit o montare c u p p u i d i n t r e c e l e m a i o r i g i n a l e i mai interesante, elegant i rafinat, sprijinindu-se p e u l t i m e l e cuceriri ale teatrului mo dern de a n i m a i e . A c c e n t u n d trimiterile s p r e fabulos ale b a s m u l u i o r i g i n a l , spre j o c u l s t r a niu al fantasmelor, bucurndu-se de sceno grafia i n s p i r a t i, m a i alee, de p r e a f r u m o a s e l e i s u g e s t i v e l e p p u i a l e E u g e n i e i T r escu-Jianu, regizorul a i m p u s o realizare de zle m a r i , sugernld u n u n i v e r s f a n t a s t i c i Fastuos, atinjgftnd o n a l t tehnic!, n toate domeniile, d a r m a i ales n acela a l u n e i com plicate m n u i r i (cte d o i s a u trei mnuitori p e n t r u cte o p p u ) . # Iancu Jianu d e A l . M i t r u i A . T i t a , a l c r a i o v e n i l o r , m i s-a p r u t a f i c e l m a i b u n i c e l m a i u n i t a r s p e c t a c o l , d i n p u n c t u l d e vedere al valorificrii autentice, depline, a unui text c u specific d e l e g e n d p o p u l a r , de b a l a d e r o i c . U n r o l efit s e p o a t e d e e x p r e s i v i d e f u n c i o n a l a j u c a t a i c i c n t e c u l b t r f n e s c (conceput c a u n l i a n t a l tuturor m o m e n t e l o r ) , pe c a r e p o p u l a r u l actor-rapsod T u d o r G h e o r g h e , ele l a N a i o n a l u l c r a i o v e a n , 1-a i n t e r p r e t a t c u d r a m a t i s m i f i o r e m o i o n a l i p e c a r e p p u arii e r a i o v e n i s-au s p r i j i n i t n m o d creator.

nc o dat a c t a o a r ? v e t e r a n u l i reputatul scenograf Eustaiu Gregorian a fcut dovada inepuizabilului su talent, a inimitabilei sale nsuiri, de a recrea, printr-o s t i l i z a r e o r i g i n a l , v a l o r i ale artei populare olteneti. Caii naripai, chipurile splendide, uscive, ale b r b a i l o r ou plete l u n g i i a l e f e m e i l o r c u f a a p e r f e c t o v a l , cu ochi m a r i , verzi, migdalai, a u captivat i a u e m o i o n a t i d e a c e a s t d a t , n a c o r d c u s o l u i i l e r e g i z o r a l e s i m p l e i e f i c i e n t e a l e lui Horia Davidesou. Legenda secerii de aur d e R a d u S t a n c a , s e m n a t de t n r a V e r a Szele (realizat tot n c u l o a r e i t o n a l i t a t e f o l c l o r i c ) , a r e i n u t atentia prin elegana, fineea i echilibrul m o n t r i i , p r i n n o b l e e a d e s e n u l u i r e g i z o r a l i prin cteva ppui frumoase, concepute de W i l h e l m B o l n i , d u p ilustre modele ale ce r a m i c i i ardeleneti. C o l e c t i v u l seciei m a g h i a re a T e a t r u l u i de p p u i d i n O r a d e a a de modul monstrat, cu aceast reprezentaie, oum a neles s slujeasc s c o p u l e d u c r i i ce t e n e t i i p a t r i o t i c e a m i c i l o r e i s p e c t a t o r i , s c o t i n d n l u m i n , p u t e r n i c i v e r i d i c , p i l d a de d e m n i t a t e a n a i n t a i l o r , v i r t u i l e n e p i e r i toare ale p o p o r u l u i nostru : h r n i c i a , s i m u l d r e p t i i , a t a a m e n t u l fa de obte. Fraii Cris de A l . M i t r u , p r e m i e r abso lut a r e p u t a t u l u i c o l e c t i v de f a i m n a i o n a l i i n t e r n a i o n a l ndric", s-a d e t a a t p r i n cteva ingenioase soluii regizorale ale lui t e f a n L e n k i s c h (nscrise tot n z o n a r e p r e z e n t a i i l o r de i n s p i r a i e f o l c l o r i c ) , c u i n s e r iutni d e r i t u a l , c u i n t e r e s a n t e n c e r c r i de a p r o m o v a , de p e s c e n a m i c , i n c a n t a i a , b o c e t u l , cn t o c u l v i t e j e s c . C o n c e p u t e de reputate a r t i s t e , E l l a C o n o v i c i i M i o a r a Buefeou, p p u i l e n-ou exprimat, ns, fora talentului a c e s t o r c r e a t o a r e , m u l u m i n d u - s e s s l u j e a s c onest ideea piesei. Montarea a impresionat i prin p a t o s u l a u t e n t i c cu c a r e a fost s u s i n u t ideea luptei pentru libertate, a solidari tii n f a a p r i m e j d i e i i a s a c r i f i c i u l u i p e n t r u a r . P u r t a i de cei t r e i f r a i eroi, d a r mai ales de Criul Repede (pe care Brnduea Z a i a - S i l v e s t r u 1-a n t r u c h i p a t c u s t r l u c i r e ) , m e s a j u l s p e c t a c o l u l u i a fost r e c e p t a t c u e m o -

# Omagiu, i n g e n i o s , i n t e r e s a n t i d e l i c a t microspectoml-recital, oferit de L i v i u Steciuc, de l a T e a t r u l de p p u i din B r a o v , a n f i a t , p r i n i n t e r m e d i u l u n u i i n s p i r a t i s e n s i b i l j o c d e u m b r e i l u m i n i , m u n c a d e c o n s t r u c i e r e c o n s t r u c i e . D e m n e d e r e i n u t , i s o l u i i l e r e g i z o r a l e i n e d i t e , i s c e n o g r a f i a , n l i n i i s i m p l e i g r a i o a s e , a l u i S i m o E n i k o .

Selecionate ou obiectivitate i ou sim de rspundere, spectacolele teatrelor de p p u i p r e z e n t e n e t a p a f i n a l a u fost, n m a joritate, reprezentative, de n a l t i n u t . F i e -

www.cimec.ro

27

I a n c u J i a n u " n interpretarea p p u arilor craioveni. R e g i a : H o r i a Davidescu ; scenografia : E u s t a i u Grego-

situat spre sfSrjtul trecut aprecierile i ia p p u a r i l o r din tare kitsch, ce nu

netei

in

care j u r i u ]

i-a

calificativele. Cu B a c u , care au cu o

excep manifes aspect,

dezamgit

n unanimitate, prezentindu-ee n rigorile genului : un

intra, sub nici un

soi de montaj muzila col (ca p-

cal-literar, de v e r s u r i patriotice, recitate, tingaci i fr patosul c u v e n i t , dc m n u i t o r i i vedere, pe care le urmreau, dintr-un i o sau altul a l scenei, destul de n e d u m e r i i i noi, dealtfel), u n poca, din prezenta bine, Sibiu la cal n z d r v a n din s-au n Botoani tiut) aducind pu-copil. Celelalte colective sau din lor fiecare nivelul

Cluj-Naafirmat reprezen

(fr a ee

onorabil,

taie c e v a demn de interes. Intr-o diversitate stilistic, ntr-o a l t e r n a n de tonaliti ntr-un Legenda seceri de a u r " T e a t r u l de p p u i d i n Oradea Secia ma ghiar. R e g i a : Szele V e r a . Scenogra fia : B o l o n i V i l m o s cnd grave, c n d amuzante confecionate, de chi amestec de p p u i

liberat, n stiluri diferite, unele realiste, altele supradimensionate nezeti ppuari sub lenyi care montare in parte de mai a a dezvluit o canti dorina prim Svinu, Am i cu din i caricatural, cu u m b r e diapozitive Cluj-Napoca regizoral n de colorate, au a art lui lui artitii CseVirgil

dezvluit,,

ndrumarea Laszlo cteva

scenografia

momente

autentic.

tate de m u n c fiecrui ediie a colectiv celei

i de n o b i l a m b i i e , marca aceast mari dintre

reinut suita de diapozitive color c u b de l a Curtea lui Baiazid, al crui m-

tliile lui M i r c e a c e l B t r i n ou turcii i cteva momente chip a fost prezentat, printr-o excelent

ntrecerile

creatoare cunoscute la noi, prihtr-o demonstra ie a capacitii de gindire, a forei de i n v e n ie i a abilitii profesionale. ale i Unnl mare dintre a decalaj e-au aspectele ntre mbucurtoare de etapei cele finale care

nuire i interpretare, de Peter lanos. Pe tate, un din text viaa propriu, inspirat (destul din de actuali precar, munc uni-

colarilor

fiost i acela

c -a existat u n virf

ns, ca invenie literar), n d e m n l a

spectacolele

i n v t u r , la... a v e n t u r , la cucerirea

28

www.cimec.ro

versului

(limitat, din

p c a t e , la o b i a t peter pe u n riuani

i l a o c l t o r i e g r e o a i e , n f u n d a t |e), L i l l y Krauss, veterana

Ppuarii amatori MIHAI CRISAN

i e n t u z i a s t a

m a t o a r e a seciei g e r m a n e a T e a t r u l u i d e p p u i din Sibiu, a i u t i l . realizat In un spectacol tradiional, se poate

onest

aceleai

coordonate

n s c r i e i r e p r e z e n t a i a celai t e a t r u , c u Pui de

seciei r o m n e d c l a a doroban de T o m a Biov z u t , pe con inter

Forme accesibile i convingtoare


A u ajuns n finala Festivalului douspre z e c e e c h i p e de p p u a r i a m a t o r i i u n r e c i tal de marionete. P r e o c u p a r e a p e n t r u u n re pertoriu major este prezent i aici, fie prin adaptarea clasicilor literaturii noastre p e n t r u s c e n a m i c , fie p r i n n c e r c r i d e a nfia n forme sugestive, originale, mo mente importante din istoria patriei s a u din v i a a c o p i i l o r de a z i . I n p r i m a c a t e g o r i e , u n loc important l ocup povestirile lui Ion C r e a n g , Prostia omeneasc i Dnil Prepe leac. apoi marele culegtor al folclorului se cuiesc Bonedek E l e k , cu povestirea satiric Pisica e de vin, p r e c u m i b a s m u l p o p u l a r Aude, vede, uurelul vntului i greul tului, o u l e s i a d a p t a t d e D o r i n a Bdescu. D i n c e a de-a d o u a c a t e g o r i e , a m i n t i m e v o c a rea eroului l e g e n d a r Pintea Viteazul, apoi p i e s a Bondarii de E l e n a B a r d , n c e r c a r e d e a e v o c a m o m e n t e ale rscoalei de l a . 1907, Poveste despre pmlntul rii d e M i r c e a V a i da, a v n d ca tem rzboiul pentru cucerirea independenei de stat a rii n o a s t r e , dar, m a i a l e s , p i e s e l e ce p o a r t i s c l i t u r a u n o r v e r i f i c a i s c r i i t o r i c o n t e m p o r a n i , c a r e s-au a p r o p i a t ou r e s p e c t i d r a g o s t e d c a c e s t g e n p l i n d e f a r m e c i de g i n g i e : A l e c u Popovici, cu p i e s a La grdina zoologic, i Viorica IIuber-Rogoz, ou p i e s e l e Pe cai, pe cai, pe cai i Porumbia alb. Realizatorii spectacolelor au ncercat o serie de s o l u i i t e h n i c e m o d e r n e i s u g e s t i v e , m e nite s t r a n s m i t m e s a j u l textelor respective c u m a i m u l t c l a r i t a t e , n f o r m e a c c e s i b i l e i convingtoare. Astfel, formaia de ppuari ce a p a r i n e c o l i i p o p u l a r e d e a r t d i n C o n s t a n a (eu Prostia omeneasc de I o n C r e a n g ) a a d u s u n g r u p de a c t o r i t o t a l i , caTe c n t, danseaz, m n u i e s c p p u i s a u interpre t e a z s c e n e d i n s p e c t a c o l , ou m t i p o p u l a r e . P l i n de d i n a m i s m , c o n d u s n t r - u n r i t m n d r c i t , r e p r e z e n t a i a s-a d o v e d i t c e a m a i n o h o g n t d i n t r e toate c e l e p r e z e n t e n f i n a l , o b i n n d lauslii F e s t i v a l u l u i . E s t e , d e o p o t r i v , meritul entuziatilor interprei (printre care, z i d a r i , m e c a n i c i , s a n i t a r i , n v t o a r e i e d u c a t o a r e e t c . ) , p r e c u m i a l i n s t r u c t o r u l u i V a sile H a r i t o n . Concepnd decorul i p p u i l e d e o s e b i t de s u g e s t i v e , r e a l i z a t e d i n n forme couri de

lan, regizat de Petre S u c i u . A i c i a m un text mediocru, o foarte

cu serioase carene de i expresiv

cepie,

frumoas

pretare a eroului : Ilie an-vooe, M a r i a Dac ar fi

(lcrimioara

Sevestri-

StreJciuc-minuire). manifestat o mai mare grij i a d e al

fa d e a c u r a t e e a sea vulgar, Cele ar a

l i m b a j u l u i , neglijent cu termeni de mai

ncrcat trei fi domnie lucrat

argotici,

piesei i

Dumitru atent cu

Vcariu autorul, s cele

dac

pentru

conferi din

celor trei

flci pornii pe

elibereze,

domnia

ntunericului, profil fi mai

trei f i i c e d e colectivul din

mprat un Botoani ansamblu, vzut, ar

veridic, probabil,

reuit,

s r i d i c e , n n care am

nivelul i

reprezentaiei, momente

totui,

cteva

reuite.

Multe crri i legende, multe cu poveti, multe prelu toate, unde

dramatizri

caracter istoric,

n e n d o i e l n i c , n e c e s a r e i i n s t r u c t i v e . D a r e piesa de actualitate ? Unde snt

preocup marile de s o care tea

r i l e d e z i ou z i a l e c o p i i l o r , m i c i l e s a u p r o b l e m e r i d i c o l e de c o a l , d c f a m i l i e , cietate ? C u o s i n g u r a ouprins-o trului de repertoriul de i f i r a v finalei, e,

floare pe primvara acest

nostru

ppui

din

unghi a

vedere, c a m a

ndeprtat... evideniat dintre de

Etapa

final

Festivalului gent dintre nile mai ran ia dac ar de a

necesitatea teatre i

strin autori, uniu fond

colaborrii i

acetia

forurile pentru dc

ndrumare, unui

creaie,

realizarea

substanial destinat fi fost, fi

dramaturgie de ppui. mai ou

contempo Competi mplinit, de ac

teatrului fr

ndoial, i texte msura

am

ntilnit

teme

tualitate,

realizate pe

stadiului

actual mies i n

al d e z v o l t r i i artei spectacolului. n a l t a trie a p p u a r i l o r , drznee din propunerile regiei originale i,

domeniul

ndeosebi, ou prio ar pro

al scenografiei, al ritate, n s c o p u l monioase a

minunii,

reclam, unei

asigurrii

dezvoltri

micrii

noastre

ppureti probleme. s ne

fesioniste, r e z o l v a r e a acestei viitoarea i bucuria ediie unei a

F i e ca aduc

Festivalului

asemenea

mpliniri !

www.cimec.ro

2 9

nuiele mpletite, ppuarii de la Casa de c u l t u r d i n C m p i n a ( c u Pe cai, pe cai, pe cai d e V i o r i c a H u b e r - R o g o z ) a u d e c o n s p i r a t " modalitatea m n u i r i i p p u i l o r , f r a tirbi farmecul atmosferei de b a s m . Instructoarea Cristina Popovici a imprimat spectacolului r i t m i c u r s i v i t a t e , l e g n d s c e n e l e p r i n c n tece i n s p i r a t e , t i n e r e t i . 0 e x p l o z i e d e c u l o a r e i f o r m e , p r i n e l e mente de a u t e n t i c folclor, ne-au prezentat p p u a r i i d e l a c o o p e r a t i v e l e D e s e r v i r e a " i .,Afara" d i n Sighetul Marmaiei (cu Pintea Viteazul, balad adaptat de I o n Berciu), in c a r e o m i p p u se c o n t o p e a u n t r ^ u n tot u n i t a r . I n s t r u c t o r i i A l e x a n d r u B i l i n s c h i i I o n Berciu a u avut buna inspiraie de a aduce comentariul m u z i c a l p e v i u " , ou o orchestr p o p u l a r , a d u c n d reprezentaiei u n plus de autenticitate. F o r m a i a de p p u a r i de l a C m i n u l cultu ral din comuna Dumbrava, judeul Timi (care a prezentat, n l i m b a m a g h i a r , p i e s a Pisica e de vin, prelucrare de M o h o r a y L o r a n d d u p o poveste de Benedek E l e k ) , a a p e l a t l a o a l t s o l u i e t e h n i c , ce etirvete bino textul : ppui de m a r i dimensiuni, f i x a t e p e c a p u l m i n u i l o r i l o r , m i i il e a c e s t o r a devenind minile v i i ale ppuii. Este meri

t u l e o i l o r T e r e z a i l o a n N a g y , i n s t r u c t o r i i formaiei, pasionai ai genului, care a u , de muli a n i , o activitate meritorie i p e r m a nent. T o t o f o r m a i e d e t r a d i i e este i c e a a S i n d i c a t u l u i n v m n t d i n Piteti (cu Aude, vede, uurelul vntului i greul pmntului de D o r i n a B d e s c u ) , c u u n spectacol ngrijit, m i n u i t c u m i n u i e , n care gestul, orict de mic, este s e m n i f i c a t i v , plin de ncrctur d r a m a t i c . F i n e e a i c u r s i v i t a t e a r e p r e z e n t a iei se d a t o r e s c , n p r i m u l r n d , i n s t r u c t o a r e i Silvia Constantinesou. S-au r e m a r c a t o s e r i e d e i n t e r p r e i i n d i v i d u a l i , p r i n t r e c a r e s o l d a t u l T . R . P a u l Io neseul, c u r e c i t a l u l s u d e m a r i o n e t e , p r e c u m i c e i d e l a c o a l a p o p u l a r d e a r t d i n B o toani (La grdina zoologic de Alecu P o p o v i c i ) , d e l a C a s a d e c u l t u r d i n M e d i a (Dnil Prepeleac, d u p I o n Creang), de la coa la p o p u l a r de art d i n Trgovite (Comoara de D u m i t r u V c a r i u ) . A fost o reuit din ara de a micrii noastr, n ppureti variat bogat de n n amatori foarte

modaliti spectacole

expresie

artistic, care

atractive,

pasiunea

i t a

l e n t u l s-au r e m a r c a t c u p r i s o s i n .

Pe urmele laureailor

Teatrul nescris din M r u


Fr s fi fost printre for maiile teatrale codae ale judeului Cara-Severin, for maia teatral din Mru, sat aparinnd comunei Zvoi, nu se remarcase totui prin spectacole de o factur artis tic deosebit, care s le im pun ateniei generale. Nu mai c artitii amatori din Mru auziser de teatrul nescris, de performanele ar tistice ale unor formaii de acest gen, cea din comuna San a judeului Bistria-Nsud, de pild, ajungind s fie cunoscut i recunoscut nu numai n ar, ci i peste hotare. Iar cei din Mru mai erau i pstrtorii unor da tini i obiceiuri tradiionale, menite s asigure perpetua rea calitilor morale pentru care era recunoscut salul lor . hrnicia, cinstea. respectul fa de munc, fa de oam eni. Pornind oraii care de la datinile se practicau cu aici din timpuri strvechi, de la obiceiurile lor specifice, unul dintre ele fiind i Marea vaselor", artitii amatori din Mru s-au hotrl s fac i ei un t e a t r u n e s c r i s , in care s aduc pe scen aceste da tini i obiceiuri, valorificnd totodat comorile graiului i costumului popular. S-a gsit i un adevrat animator de teatru, Nicu Simion, care a dat tonul" vi itorului spectacol, venind s joace pe scena cminului cultural cu ntreaga familie. Soia sa, nana Simion, joac n piesa" imaginat de ei rolul soacrei, uit rol e deinut de nora sa i aa mai departe, pn la cel mai tnr membru al familiei, nepotul lui Nicu Simion, Iosim, de numai un an i ju mtate Cei care dorm mult, uilnd c cine se scoal de dimi nea departe ajunge", risc s fie luai cu ursul", n v

zul ntregului sat, mai ales ntr-o zi ca Marea vaselor, cnd totul trebuie s fie pri menit, iar casa s strlu ceasc de ordine i curenie. Colectivitatea sancioneaz le nea i nepsarea, e intere sat in pstrarea bunului ei renume, de oameni harnici, iar copiii trebuie la rindul lor nvai de mici cu res pectul fa de munc, pro priu ntregului sai. Dincolo de aceste cuvinte care s-ar putea snune despre conimitul educativ al spec tacolului de teatru nescris din Mru, care a obinut Premiul II n finala Festivahdui naional Cntarea Romniei", trebuie s subli niem valoarea deosebit a realizrii sale artistice, im presionante fiind spontaneita tea replicii improvizate, au tenticitatea i naturaleea in terpretrii. Exemplul formaiei de tea tru nescris din comuna an a dat roade bune. Nu ne n doim c i cel al formaiei din Mru i va vdi influ ena pozitiv in celelalte edi ii ale Festivalului naional Cntarea Romniei".

Victor Parhon

30

www.cimec.ro

Iniiativ

romneasc:

Festiou

european

al

prieteniei

In numele Festivalului european al prieteniei, slile de concert i de spectacol din Capitala rii au oferit zilnic, la concuren, manifestri muzicale, cu cel mai variat profil i de nedezminit valoare internaio nal. Au concurat soliti i ansambluri din 25 de ri de pe continent i de peste ocean, unii, cu toii, sub semnul apropierii i al cunoaterii reciproce, al pcii i colaborrii intre popoare. L a afirmarea valorii nalte a aceluiai specta c o l i-au m a i a d u s c o n t r i b u i a cteva i n d i v i dualiti de frunte d i n teatrul liric autohton, c a balerina M a g d a l e n a P o p a i cntreii M r i a S l t i n a r u i G h e o r g h e C r e n a r u , precum i O r c h e s t r a d e c a m e r B u c u r e t i " , c o n d u s de Ion V o i c u .

Orchestre, dirijori, soliti


Definitoriu pentru caracterul Festivalului european a l p r i e t e n i e i deschie t u t u r o r r a murilor m u z i c i i , considerind c a r t a elevat se p o a t e c u l t i v a f r p r e j u d e c a t f a d e v r e un gen a n u m e a f o s t c o n c e r t u l i n a u g u r a l de l a S a l a m a r e a P a l a t u l u i . Dealtminteri, prea a p r o a p e d e c e a m a i m a r e s c e n a r i i se a f l a u e c h i p e l e a r t i s t i c e d e a m a t o r i , c a r e , numai c u o sear n u r m , susinuser concer tul l a u r e a i l o r d i n F e s t i v a l u l n a i o n a l C n t a rea R o m n i e i " , p e n t r u c a a c e a s t apropiere s n u d e v i n s i m b o l u l u n e i m a i l a r g i p a r t i c i pri. A a s e face c , a l t u r i d e u n a n s a m b l u cameral recunoscut, azi, n toat lumea, ca o p e r f e c i u n e a g e n u l u i c u m e s t e c o r u l M a d r i g a l " , c o n d u s de M a r i n C o n s t a n t i n , a u sporit b e n e f i c d i m e n s i u n i l e s p e c t a c o l u l u i : r o tirea s o l e m n p e u n i s o n u l v o c i l o r i a l p a i lor r i t m a i e x e c u t a t d e e c h i p a d e f e m e i a Cminului cultural din Cplna de Jos (Alba), jocul n d r c i t a l C l u u l u i " d i n V l c e l e ( O l t ) , cu n o t a d e p i t o r e s c i n t r o d u s d e s e r i o z i t a t e a copiilor, l a n t r e c e r e c u f e c i o r i i , n execuia figurilor d i f i c i l e ( c o n f i r m n d c virtuozitatea cluarilor este a c h i z i i a u n u i n d e l u n g a t sta giu), o r i m o n t a j u l f o l c l o r i c a l C a s e i d e c u l t u r din T i m i o a r a , c a r e a r e u n i t , n t r - o f o r m u l cursiv i a r m o n i o a s , a r t a p o p u l a r rom neasc c u c e a a n a i o n a l i t i l o r c o n l o c u i t o a r e .

*
I n acelai m o m e n t n c a r e O p e r a Romn, S t u d i o u l de concerte a l Radioteleviziunii sau S a l a m i c a P a l a t u l u i atrseser n u m e r o i a m a tori de e v e n i m e n t e m u z i c a l e , Ateneului R o m n nu-i m a i a j u n g e a u l o c u r i l e s p r e a p r i m i p u b l i c u l v e n i t s-1 a s c u l t e p e d i r i j o r u l italian Carlo M a r i a Giulini, conduond orchestra une i a dintre cele m a i v e c h i instituii muzicale din lume : A c a d e m i a Naional Santa Ceci lia" din R o m a . 0 asemenea ntlnire a avut d a r u l s n e z d r u n c i n e c e r t i t u d i n i l e n m a t e r i e de estetic a s u n e t u l u i . t i a m c f r u m u s e e a , la o orchestr, e s i n o n i m u l p u r i t i i absolute, a l s i m u l t a n e i t i i i u n i f o r m i t i i n emisia grupurilor, d u p u n standard o b i n u t i a p o i multiplicat prin cteva orchestre americane, adevrate uzine simfonice. Iat-ne, aadar, redescoperind frumosul n uoarele neregular i t i i a s i m e t r i i , n v a g a i m p e r f e c i u n e c a r e contureaz unicatul n produsul artizan. Pa-' chetele sufltorilor a v e a u , n S i m f o n i a a V H - a de B e e t h o v e n , f a r m e c u l orgilor v e c h i , pe care l a f l m a z i , d i n n o u , c u a j u t o r u l d i s c u r i l o r . Vioaie, dar fr excesul vitezei, captivnd p r i n f r a z a r e a i n c i s i v , f u l g e r a t de a c c e n t e , de sforzandi i staceati, copleitoare prin

www.cimec.ro

Sus : H o v a n c i n a " dc Modest Musorgski in interpretarea T e a t r u l u i A c a d e m i c d e O p e r i B a let T. G . S e v c e n c o " d i n K i e v S t i n g : M u z i c i a n a i d a n s a t o a r e a s p a n i o l L u c c r o T c n a : con c e r t u l de c a s t a n i e t e , d a n s s p a n i o l i f l a m e n c o .

Dreapta : Baletul Teatrului din A t e n a cele m a i d i v e r s e sti l u r i i o r i e n t r i ale baletului contemporan.

www.cimec.ro

t r e p i d a i a v i t a l a r i t m u l u i i p r i n tonusul r i d i c a t al o l a n u l u i , e x e c u i a a p u s i n e v i d e n i n c a n t a i a , n u d r a m a t u r g i a simfoniei'. A IV-a ,|o B r a h m s a a v u t , d i m p o t r i v , a s p e c t u l u n u i edificiu r e o h i b z u i t c u m i n u i e , spre a scoate in l u m i n ct m a i n u a n a t t o a t e c o n t u r u r i l e p o l i f o n i c e . A i c i , a c e l e a b i a p e r c e p t i b i l e nenezri individuale In matca uniformitii, motivate de trirea separat a fiecrei linii melodice, a u d a t polifoniei s e n s u l ei originar. P o r n i n d c a o m a r c de linite, S i m f o n i a a I V - a a l u i B r a h m s s-a r i d i c a t , c u r e s p i r a i i i gesturi a m p l e , s p r e m r e i e , p l e n i t u d i n e a so nor fiind, de fiecare d a t , starea d o b t n d i t jirintr-o i n t i m , d a r e f e m e r f u z i u n e a v o c i lor. A m a v u t , p a r c , m a i c o m p l e t . n a c e a s t simfonie, imaginea personalitii lui Carlo M a r i a C i u l i n i , c a a u n u i ef de orchestr important din zilele noastre. bagheta care t r a n s f o r m o r i c e s t r u c t u r n c i n toc i c o m u nic, i r e z i s t i b i l , aceast d i s p o z i i e a sa orches trei i , d e o p o t r i v , s l i i .

R u h l i o v . d a r a v e a i o f u n c i e s i m b o l i c , Care s p r e f i g u r e z e p r j o l u l d i n f i n a l u l zbuciuma tului episod. ( r e l a i e d e s p r e u n i t a t e a v a l o r i c a n t r e g u l u i s p e c t a c o l , e s e m n i f i c a t i v c n u a m p u tut d e s p r i n d e vedetele, c u m se o b i n u i e t e . 0 r e a l i z a r e s c e n i c m e m o r a b i l a fost, b u n o a r , a p a r i i a e p i s o d i c a S c r i b u l u i , n t r u c h i p a t de tenorul V . S k u b a k . V o m c o n s e m n a , totui, pe A. Zagrebclnii, pentru frumuseea vocii de b a s i p e n t r u p r e s t a n a s a n r o l u l l u i D o s i t e i , p e L . I u r c e n k o , o v o c e d e n s i e x p r e s i v de m e z z o - s o p r a n . tncarnnd-o pe M a r f a , p r e c u m i pe V . G r i i u k . p e n t r u aptitudinile s a l e a c t o r i c e t i i p e n t r u v i r t u i l e d e a u t e n t i c b a s cantabil, evoluind n partitura btrnului c n e a z I v a n Hovenski.

*
Pe al planul componistic, a fost i compoziii oratoriu Festivalul de a noi european face cu evopremi de Cen ante prieteniei prilejul noscute cnd cteva romneti neatirnrii nchinat istoria neamului. amplului Dumitrescu Rzboiului accentuat urmrind In i acest prin L a Filarmonic, Soarele a ca fost pentru era

P c scena Operei do Oper i Balet pitala celebru Hovancina devoiune luia


s

R o m n e . Teatrul T. G. evcenco", cu

Academic din ca numeroa un model cu naional. n i evo att na

Gheorghe tenarului Poate, rioare, n cri gini Pe mai

Ucrainei sovietice, a prilejuit a ceea lui de ce numim oper

Independen. i eficient comuni ima i

sei a s i s t e n e c o n t a c t u l n e m i j l o c i t Modest

in compoziiile economic unei

autorul

este. a i c i ,

Musorgski, finisat recitativul oar, complet cadenelor profund tradiii la i

mijloace, imediate.

cerinele proprie melodice

R i m s k i - K o r s a k o v , este, locul pe att unde prima

scop, contureaz

operei,

melodic

verificate fondul

experien i al pe la

-a m u l a t , p e n t r u semnificativ unde fost marcat corul

printr-o

ndelungat simplitii modale de al

tradiie a

simfonismului. adresei pitores colori Bizet, anu pe al lui zi procedee

je a

muzicalismul de

graiului de

tural,

respiraia propriilor particip colectiv. cu

armonice variat folclorice, desfu ideea Hovancina a forelor Petru vechi Kiev con di con lui un pro corul acu cor, prin prin de

directe. n spiritul baladei populare, le armonice cul tul dup mite unui blului, cem. cului nale unei ita se n t e m e i a z Modest pe de inaugurat meridional cum timbruri

de a m p r e n t a undo

Musorgski,

substanial concretiznd Ca tem, a

orchestrei trimite

rarea e v e n i m e n t e l o r , personajului este o care s-au cel ale Mare rii. nchipuire nfruntat i n unei

felurit

relieful

care l dobnde3C optim de

(corn, trompet)

se b a z e a z sonoritate restul Britten, ale prin

cutremurtoare patim,

folosirea printr-o

registrului tonalitate n maniera realizeaz i discursului, a

sacrificiilor

anume instrument

i p e c o n t r a s t a r e a s

implicate n consolidarea puterii nlturarea Spectacolul

arului din

diferit

ansam tragi aceast to al reu solis din Lamcorul

rinduielilor

Benjamin n n

ansamblului de S.

Dealtfel, se a

resorturile interioare oratoriu a contextul, de lui tensionare

a fost p i l d a cepia rijorul unei

fericite conlucrri ntre semnat Turceak, n excelent i scenografia vizual un n nalt care gre n conduc La spre

muzical

accentuare

instabilitii tocmai, La tonalitate.

orchestre aflate I. M o l o s t o v a s i s-1

diie, r e g i a l u i naia

rspicate a f i r m r i prezentare trebuie

F. Nirod, capabile asculttorului de s-a ir a p r e c i a b i l fesionalism ratee i n cipal al

stimuleze

imagi

compoziiei amintit

Gheorghe

Dumitrescu Mariana i

prestaia

conotaii. situat muzical, sonor

tic excelent a c v a r t e t u l u i Stoica, Martha b r a c h e i G h e o r g h e orchestra de dirijorul M i h a i

vocal compus de

modul

Kessler, George conduse

funciona c a agent

fr

Crsnaru, alturi Brediceanu.

eficien

(maestru

Filarmonicii,

competent

L . Y e n e d i k t o v ) , i, s i m u l t a n , plasticii n vivante, grupajul La scen, p r i n simboluri imaginii de rou

c a element compunnd, de

gesturi, prin deosebit

coloritul sugestive. recu ru 0 a l t p r e m i e r a fost i n c l u s n c o n c e r t u l c o n d u s , l a S t u d i o u l R a d i o t e l e v i z i u n i i , de d i r i jorul spaniol E n r i q u e Garcia Asensio. Argu m e n t u l p o e m u l u i s i m f o n i c s e m n a t de L i v i u G l o d e a n u este b a l a d a m a r a m u r e e a n Pintea

costumelor, originea

vizuale, a m din aprins,

putut

noate l e s n e c a d r e s. N u a n a in scen pe mele calea

clasice

iconografia sau prin

aprnd

periodic costu lui

luminilor

streliilor,

purta,

desigur,

amprenta

www.cimec.ro

33

Viteazul, e v o c a r e a u n u i m o m e n t de r e v o l t romneasc m p o t r i v a stpnirii habsburgice. Muzica are darul autenticitii elementelor f o l c l o r i c e i n c l u s e i a l p r i v i r i i a s c u i t e a s u p r a i n e d i t u l u i lor. E s t e n o t a b i l capacitatea c o m p o z i t o r u l u i d e a f i x a o i m a g i n e c a r e s c o m u n i c e o stare, u n p e i s a j , o a c i u n e , pe cte un singur element, dedus din nsi m u z i c a locului. Dincolo de aceste ilustrate sonore, a m s i m i t c a u t o r u l n u i- p r o p u s s i n t r o d u c a l t e e l e m e n t e de c o m p o z i i * c o n t n d p e e f e c t u l d e p i t o r e s c a l a c e s t e i m u z i c i . Ne-a im presionat, n execuia Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii, profesionalismul dirijorului o a s p e t e , c a r e n e - a l s a t o i m p r e s i e d i n ce n ee m a i b u n , o d a t c u f i e c a r e c h e m a r e a s a Ia p u p i t r u l u n e i o r c h e s t r e r o m n e t i . I n a c e lai c o n c e r t , a m constatat p r o g r e s u l n e n t r e rupt al tinerei violoniste S i l v i a M a r c o viei. n trunete toate virtuile u n e i violonistici soli de : arcu f e r m , sunet m a r e , p u r i egal, n toate registrele, u n c o n t r o l a l r e f l e x e l o r m i nii stingi, p r i n care acurateea pasajelor difi cile este t o t a l , c a , d e p i l d , f i n a l u l C o n c e r t u l u i n R e m a j o r de C e a i k o v s k i . I m p r e s i o neaz, la aceast artist, m o d e l a t la coala e m i n e n t u l u i pedagog c a r e este tefan G h e o r ghiu, tensiunea extraordinar a sunetului i vibratoul f o a r t e i n t e n s . E s t e c e e a c e d o m a r e v a r i e t a t e de n u a n e j o c u l u i s u , c a l i t a t e deplin p u s n valoare n superba execuie a Concertului lui Ceaikovski. Locul unde a r m a i a v e a d e insistat exerciiul su n u mai i n e de t e h n i c , c i d e s t p n i r e a f o c u l u i i n t e rior, de d e p r i n d e r e a i n f i n i t i i de m o d u r i i de trepte p r i n c a r e m u z i c a trece de l a aci u n e la m e d i t a i e .

c r e i a p o e t i c i p u r i t a t e a s-au n l a t , c u cuul Lolei B o b e s c u , n sferele supreme.

ar

F a a s t r l u c i t o a r e a m u z i c i i a fost p r e z e n t c o n t i n u u , indiferent dac era v o r b a de mu zica l u i Beethoven, Brahms, Mozart sau Saint-Sans, m u l u m i t concertului dat, la Sala mic, de grupul canadian Camerala", c a r e a p s t r a t , de-a l u n g u l n t r e g u l u i pro g r a m , aceeai b u n - d i s p o z i i e c u c a r e a v e a s Que p r e z i n t e , l a s f r i t , Suita folchric din bec, a r a n j a t d e J a m e s C a m p b e l l , u n u l d i n t r e componenii grupului. A m b i i a acestui cvintet de v i r t u o z i e s t e d e a e x p u n e m u z i c a numai l a s o a r e i d e a d e s c o p e r i f r u m u s e e a c u p r i o ritate n d o m e n i u l l i m p e z i m i i i a l p u r i t i i timbrale. i, ntr-adevr, continuu superbe a u fost s o n o r i t i l e f l a u t u l u i i a l e clarinetului. Intre certelor cvartetele poca", reate al ale formaiile de de care a u mai dat prestigiu al i con Con Na lau Ro

camer, coarde Ciprian

trebuie

amintite

Academica", Porumbescu", clujene, naional

servatorului

Filarmonicii Festivalului europene, premiul,

recentele Cntarea de au i a

m n i e i " . E l e a u reeditat, la A t e n e u , n prieteniei litate dobndit romneti In fine, festrile treinut din de u n diie, a performana sonor pentru cu care i d e c o e z i u n e

numele muzica servit colii mani fost n coarde vorba tra mai grav i 7), to dis i in (Cvar

c a r e i-au

caliti

muzica lui Beethoven, a lui Enescu contemporane. interesul publicului

pentru a de

camerale

ale

Festivalului Cvartetului stabil i acustice n

i d e c o n c e r t u l ansamblu cu o virtui ast

Berlin, la Sala mic a ale crui de In 11)

Palatului. au fost

reputat

pregnante, iscrii 5 violoncelul. tetele tal mai n i ansamblul

dat, unde

jumtatea Beethoven

muzicale, i

acioneaz

viola

*
0 n o t d i s t i n c t a F e s t i v a l u l u i a produs-o v a l o a r e a a n s a m b l u r i l o r c a m e r a l e . 0 sear de m a r e m u z i c a fost realizat l a A t e n e u , c u concursul ansamblului belgian de coarde Eugene Y s a y e " din Valonia. Snt doispre zece, m e m b r i i acestui a n s a m b l u , u n d e violo n i s t a L o l a B o b e s c u a r e f u n c i a de solist i d e d i r i j o r , i a r t r s t u r a m a j o r p e c a r e o atest fiecare c o m p o n e n t este o n a l t cultur a sunetului. M u l t i p l i c a t i m p r t i t forma i e i e s t e c h i a r n s u i r e a p r i n c a r e s-a a f i r m a t stilul Lolei Bobescu. Aceast nsuire a mers min in anin cu o considerabil varietate o varietate cutat a repertoriului, aco p e r i n d d o m e n i i d e m u z i c v a s t e , peste v e a c u r i , de la preclasicul italian G i u s e p p e T o r e l l i p n la americanul S a m u e l B a r b e r , d i n zilele noas t r e . A u o n o r a t r e p u t a i a i n t e r n a i o n a l a a cestei f o r m a i i fineea de d o z a r e a timbrurilor, a r c u i r e a inteligent a frazelor, supleea c u c a r e se s u p u n e c e l o r m a i v a r i a t e d i s p o z i i i , n t r e d r a m i u m o r , i a r s t i l i s t i c p r e f i g u r e a z , c u a c e e a i a u t e n t i c i t a t e , c o n v u l s i i l e i r e v e rena. Peste toate piesele, piatra de ncercare a fost i a i c i , e v i d e n t , M o z a r t , u n A d a g i o n m i m a j o r p e n t r u v i o l i n i c o a r d e , u n d e d i s

muzica

lui

ostakovici ca un sale A nlesnit

(Cvartetul mecanism urmrirea urmrirea un pe drum

s-a c o m p o r t a t care a articulaiile dect s cu detaliilor. i

disciplinat, n degrab luminarea

cursului

macrostructurale, fost

struie n pus

unghiuri narea,

drepte,

accentul viteza

ndem

regularitatea

execuiei.

Nu s-ar c u v e n i ncheiat aceast fugar consemnare fr a n u m i c e l p u i n d o u pre zene i n d i v i d u a l e , d i n r n d u l oaspeilor, care au contribuit l a inuta nalt a recitalurilor. v o r b a , n p r i m u l r n d , d e H e i n r i o h Schiff. Tnrul violoncelist din A u s t r i a ne impresio nase m a i demult, c n d a prezentat, l a Ate neu, n p r i m audiie, Concertul pentru vio l o n c e l i o r c h e s t r de Witold Lutoslawski, sub conducerea compozitorului nsui. Reci t a l u l d e l a S a l a m i c i-a c o n f i r m a t faima i n t e r n a i o n a l , c a r e , l a t i n e r e e a i l a p r o d i gioasa lui carier, i gsete pereche, n d r z n e s c s s p u n , d o a r n t a l e n t u l u n u i Pablo Casals. N u e vorba n u m a i de o ndemnare t e h n i c f r l i m i t e . D a r i c a l i t i l e sale de

34

www.cimec.ro

muzician n i s-au r e v e l a t c o n c l u d e n t , c i n d a interpretat Sonata scris de Csar Franck pentru v i o l i n i p i a n . T r e b u i e d e s v i r i r e i n arta de a m i n u i v i o l o n c e l u l p e n t r u c a aceas t s e m n i f i c a t i v p a g i n s s u n e , p e l o t p a r c u r s u l e i , l a f e l d e n u a n a t , i n u c a l a mentaie pe tonurile nalte ale violoncelului. O r , i n m i n a l u i H e i n r i c h S c h i f f , e l o c i n a a cestei m u z i c a a a t i n s sublimul. T a l e n t u l i maturitatea m u z i c a l a celuilalt oaspete, p i a n i s t u l f r a n c e z O l i v i e r G a r d o n , n u s-a r i d i c a t l a a c e l a i n i v e l . I l r e c o m a n d , d e sigur, u n bogat p a l m a r e s i n t e r n a i o n a l , i n t r e care i i M a r e l e premiu Margucrite LongJacquee Tbibaud. D a r n u m a i d u p ce a t r e c u i de V a r i a i u n i l e o p . 2 4 d e B r a h m s i a a b o r dat s u i t e l e l u i D e b u s s y , Colul copiilor i Pen tru pian, O l i v i e r G a r d o n s-a d e z v l u i t a fi un p i a n i s t ieit d i n c o m u n , p r i n delicateea nuanelor i prin debitul constant a l m u z i c i i , in c i u d a p a s a j e l o r redutabile. A p r e c i e r e a c u c a r e a fost r s p l t i t n u l t i ma z i a F e s t i v a l u l u i e u r o p e a n a l p r i e t e n i e i ne-a c o n f i r m a t , p r i n n s i e x i g e n a e i , f a p tul c a c e a s t a m p l m a n i f e s t a r e internaio nal, organizat l a Bucureti, v a r m n e n amintirea noastr c a o reuniune important n d o m e n i u l artelor, c a u n a c t eficient de circulaie i n t e r n a i o n a l a valorilor culturii.

D a r , dincolo de interesul artistic a l parti turilor interpretate, spectacolele T e a t r u l u i d i n K i e v au revelat calitatea deosebit a unei ochipe de m a x i m omogenitate. Soliti cu voci ample i strlucitoare (L. Iurcenko, A. Zagrebelni, A . Mokrenko, V . L i u b i m o v a , G. Tipola, y . Tretiak, D. Gnatiuk, V. Skubak i, m a i c u s e a m , V . G r i i u k , deosebit de e x p r e s i v , d e o p o t r i v , n r o l u l tragic i n cel comic) i u n c o r d e excepional rafina ment (cutremurtor n momentele de explo zie sonor, c a i n acelea de s u p r e m inte riorizare a discursului) evolueaz cu for de convingere actoriceasc ; regia Irinei Molostova, sobr, tradiional, d a r inspirat elabo r a t i s e n s i b i l g i n d i t , este s e r v i t i d e o scenografie c o n c e p u t , n acelai spirit, de F . A ' i r o d ; o r c h e s t r a d e d i m e n s i u n i i v a l o a r e simfonice, dirijat c u autoritate, c u rigoare t (fantezie, d e S . T u r c e a k , a r e a l i z a t , i n s p e c tacol, o v e r s i u n e d e perfeciune discografic. Baletul prin grafice n al de scen Teatrului (chiar din Atena a cnd la se distinge core adus de

marea

austeritate atunci

expresiei drama nivelul Insula

se c o n s u m dup n

paroxistic cu capre" snt

tensiunii

c a n Strinul, piesa transpunerea d e ostentaie din i

pe m u z i c lui

Frank

Martin, i

Ugo Betti,

Andreas elemente plastice greac lui de care repre ( n Va-

Radu Stan

Rikakis) integrate

lipsa deduse sacre

c u care

organic, n limbajul

clasic,

novatoare, (n Dansuri pe

atitudinile antic pe

pstrate d e pictura

i s c u l p t u r a profane, cntec aici, folclorul unui

Opera i
f 1

muzica popular

Debussy) riaiuni unei

sau d i n tema

naional

Skalkottas).

Se manifest, colaborat Marie

originalitatea coli

personaliti ce a

artistice

puternice,

balet

(dup Martha stiluri

c u cteva Rambert,

zentative i

Balanchinc, contempo de de n ales

Graham)

stpnete ale prin

cele m a i d i v e r s e i d i n c o l o

orientri drum Yannis

baletului acestea

Prezena colectivului artistic al Tealrului Academic de Stat de Oper i B a let T. G . S e v c e n k o " , a l R e p u b l i c i i S o c i a l i s t e Sovietice U c r a i n i e n e , pe s c e n a Festivalului european a l prieteniei, a prilejuit publicului nostru contactul c u o l u c r a r e fundamental pentru capitolul d r a m m u z i c a l " , a l genu lui liric, c a r e n u figureaz n repertoriul O p e r e i R o m n e (Hovancina de Musorgski), i c u o a l t p a r t i t u r d e a s e m e n i i n e d i t pentru iubitorii r o m n i a i operei , defini torie p e n t r u n c e p u t u r i l e creaiei ucrainiene de g e n (Zaporojanul dincolo de Dunre de Semion Gulok-Artemovski). D a c Hovancina nu a v e n i t d e c t s ntregeasc ( d a r c i t de util a r t i s t i c e t e !) imaginea spectatorului nostru a s u p r a a r t e i m u s o r g s k i e n e ( n aceeai viziune orchestral a lui R i m s k i - K o r s a k o v ; c u n o s c u t d i n m a r e a s a c r e a i e , Boris Godunov, Zaporojanul dincolo de Dunre a consti tuit o v e r i t a b i l s u r p r i z , p r i n meteugul componistic r e m a r c a b i l a l scriiturii orchestrale i v o c a l e , d e t i p r o s s i n i a n ( p u t e r n i c i m p r e g nat cu v a l o r i f o l c l o r i c e n a i o n a l e ) .

r a n , d a r i c a u t , acestea, i, caro ner linia loase un coregraful

propriu. Meteis, ei Zami

Drumul fondatorul i este

trupei parte

totodat, atent este

primul Lisa i

dansator intuind traseele la

(drum o

scenografa i c u l o a r e a ce

sensibil, departe de de

admirabil spiritului spectacu vedere, vehe spre pn

cea mai potrivit prima

creaiei), admiratori pid, acum zare nit n a

dobndesc, entuziati

s a u contestatari Metsis su personal evident pe ntr-un intete de de

meni ; c u preul rsuntor, Iar este o esene.

renunrii

l a u n succes r a ctig

Yannis

principalul manier muzicii,

vizuali

m u z i c i i ; e l face prezeni

fluiditatea noastre ne sin i

caracteristic ultimii

m o d r a r ntlscenele

la coregrafii simetria n

ani : sprgnd diacronism,

i r e c o m p u n n d transform mi cu o subtilitate

contenit cronismul cu un

micrii,

rafinament

ce desemneaz,

nendoiel

nic, u n artist excepional.

www.cimec.ro

35

Est categorii de

foarte i

greu aparine i Mai

de

stabilit arta

crei

i, totui. ndrznesc ticat de Lucero c sale

s a f i r m este,

c a r t a

prac

practicat spaniol c n spec

Tena

esenialmente, a perso reali i in

muziciana Tona. su

dansatoarea nti, trei pentru

muzical, nalitii zarea

principala este cea

dimensiune muzical.

Lucero tacolul cu

Cci, unic

figureaz egale i

capitole de iar

distincte, castaniete,

artistic a

fundamental artistei a crui o

drepturi

(concertul flamenco),

imitabil de

reprezint

concertul Tena prin-

dansul

spaniol

virtuozitatea pretutindeni. deci, deine ele

castaniete, Pare.

creatoare de

Lucero ca,

i e x p r e s i v i t a t e a ei s n t Apoi. pentru c acolo a

aceleai, unde

este. tr-un

ntr-adevr, ce

necrezut doar

muzica

instrument

ofer i

posibilitatea (celelalte armonia, Jose

componenta hegemonia mentele nenta de

sonor (n

spectacolului de

diferenierii dimensiuni timbrul Vives s cu o fi

ritmului ale muzicii

dinamicii melodia, de

concertul

castaniete), deci,

micare a

plastic

compo

fiind voit

susinute

pianista rece,

vizual

spectacolului

desvresc acolo

perfeciune cu mare

detaat), i

sensurile expresive ale m o m e n t u l u i ; iar unde efectul nietele, lele micarea sonor ori de de dans este

poat

redat, ntreaga

sensibilitate a

primordial, cu casta spanio palme,

inteligen, turii. S m a i gerea plet 1-a celui De

emoie

artistic

parti

percuie, att de i

realizat

prin de la pe

caracteristic bti din

menionm i

gustul avea pe

desvrit imaginea Lucero la

ale com Tena

lovituri

tocuri rndu-i,

muzicii a

vom

completeaz, Se remarc,

imaginea la

ntregului. Tena, o

programului, ca pe un

care

deasupra,

Lucero

gndit mai

omagiu

centenarul Manuel

pronunat resursele de artist

disponibilitate ale

pentru fiind

pantomim, exploatate al prizei

mare

creator

spaniol,

comice cu un

acesteia

Falia.

indiscutabil

sim

asupra

publicului.

Luminia Vartolomei

Ansamblul

folcloric K o l o " d i n

R. S. F . Iugoslavia

www.cimec.ro

O oper liric dedicat aniversrii Independenei DAN TRCHIL

pozitorului, recunosc c scrierea u n u i libret este u n l u c r u c o m p l e x i d e l o c u o r , d a r c i d o s a t i s f a c i e d e o s e b i t . A c e a s t prim e x p e r i e n de l i b r e t i s t m n d e a m n s m gindesc, p e n t r u v i i t o r , l a o n o u c o l a b o r a r e cu u n compozitor. D e s p r e s u b i e c t u l o p e r e i Drumul spre glo rii, pot s p u n e , d i n c a p u l l o c u l u i , c a r e c a erou principal poporul roman, care, acum o s u t d c a n i , s-a r i d i c a t s-i c t i g e , p r i n l u p t , i n d e p e n d e n a . F i g u r a r a n u l u i o b i d i t i s r a c , n p s t u i t d e m o i e r i m e i l i p s i t d e prnnt, s t r b a t e l i b r e t u l de l a u n c a p t la c e llalt, consfinind marele a d e v r al rzboiu l u i d e l a 1 8 7 7 . i a n u m e c e l , r a n u l r o m n , a dus greul ntregului rzboi, c el, ranul r o m n , i-a d a t v i a a p e d e a l u r i l e G r i v i e i i ale P l e v n e i , c l u i , r a n u l u i r o m n , trebuie s-i f i m r e c u n o s c t o r i p e n t r u j e r t f e l e fcute in n u m e l e patriei. S o l d a i sau ofieri, m a j o r i tatea c o v r i t o a r e a l u p t t o r i l o r d i n 1877 pro v e n e a d i n r n i m e i m u n c i t o r i m e . A m a v u t i conductori m a r i , patrioi nflcrai c u m a fost, p r i n t r e a l i i . M i h a i l K o g l n i c e a n u c a n ; a u t i u t s c u m p n e a s c m o m e n t u l hotrtor al i n t r r i i n o a s t r e n r z b o i , c a r e a u tiut s apere, c u a r g u m e n t e , dreptatea Romniei, i n fata u n e i E u r o p e p e j u m t a t e o s t i l c a u z e i r o m n e t i . D a r , s n u u i t m n i c i o d a t c i n d e p e n d e n i i d e s t a t n u ne-a fost d a l n d a r d e n i m e n i , c e a este c o n s e c i n a d i r e c t a v i c t o r i e i a r m a t e i r o m n e p " c i m p u l de l u p t , u n d e a contribuit esenial la nfrngerea u n u i i m p e r i u . E r o u l a c e l a a n o n i m , c z u t r p u s de g l o a n e s a u de i a t a g a n , r a n u l acela necunos c u t , c a r e se l u p t a c u f r i g u l i c u f o a m e a i n fata r e d u t e l o r , iat e l i b e r a t o r u l n o s t r u de s u b o d o m i n a i e de sute d e a n i . L i b r e t u l m e u po vestete despre el.

De la Marele Soldat" Drumul spre glorii"

Secretariatul literar al Operei R o m n e , cut i n d u n t e x t d e l a c a r e s p o r n e a s c s c r i e r e a unui libret pentru o oper, dedicat aniversa rii I n d e p e n d e n t e i , s-a o p r i t la piesa mea, Marele Soldat. A a se face c , inlr-o dimi nea, p r i m e s c u n telefon d i n partea condu c e r i i O p e r e i i s n t i n v i t a t l a o d i s c u i e . M r turisesc c, la n c e p u t , scrierea u n u i libret m i s-a p r u t u n l u c r u u o r . P i e s a e r a s c r i s , s u b i e c t u l , a c c e p t a t , n u - m i r m n e a d e c t s c o n centrez totul ntr-un libret ne care compozi t o r u l s-i c o m p u n m u z i c a , l n c e p i n d s c o l a b o r e z c u c o m p o z i t o r u l , c u r e g i z o r u l i c u scenograful, a m aflat repede o m u l i m e de lucruri in legtur cu m u n c a ce m atepta, p r i n t r e c a r e i a c e l a c l a b a z a i z b n z i i u n e i o p e r e st l i b r e t u l ; c u a l t e c u v i n t e , c d e l i bretul m e u a t r n eficacitatea m u n c i i c o m p o z i t o r u l u i . C u r n d , n s , a m d e s c o p e r i t i a l t e relaii n t r e l i b r e t i m u z i c . D e p i l d , nu numai muzica depinde de libret, dar, n aceeai m s u r , l i b r e t u l t r e b u i e s se s u p u n unor cerine ale c o m p o z i i e i m u z i c a l e , . n afa ra c r o r a n u se p o a t e n c h e g a . P e s c u r t , p r i m u l l i b r e t -a fost... f o a r t e b u n . M - a m gsit, dintr-o d a t , i n f a a u n e i m u z i c i n c n e c o m p u s e , d a r , c a r e , i n c e p u s e s-i e x e r c i t e r i g o r i l e e i , c u a t t a p u t e r e i l o g i c , n c t m-a convins c trebuie s s c r i u a l t libret. Am pstrat, din pies, d o a r ideea p r i n c i p a l i a m t r e c u t l a s c r i e r e a u n u i text n o u , n c a r e personajele e r a u i n alte relaii dect i n pies, i n c a r e e p i s o a d e l e a v e a u a l t p o n d e r e u n e l e fa d e a l t e l e . E x c e l e n t u l c o m p o z i t o r C o r n e l Trilescu m i c e r e a , p e n t r u m u z i c a l u i , o sce n c u u n a n u m e c o n f l i c t , i m e p i s o d c u o nnumit lungime, o arie pentru cutare per sonaj, un c o r pentru c u t a r e m o m e n t etc., etc. A l d o i l e a l i b r e t p r e z e n t a t a fost c e l b u n , d a r a v e a m s c o n t i n u i , p e tot t i m p u l c o m p u n e r i i muzicii, s fac intervenii i c i i c o l o , n funcie de s t r u c t u r a m e l o d i e i , de ansamblul compoziiei m u z i c a l e . A c u m , la sfiritul m u n cii m e l e , n c h e i a t odat cu aceea a com

Cuvmtnl regizorului HERO LUPESCU :

Un spectacol patriotic
Stimate Hero Lupescu, nu de m u l t , ai n c e p u t repetiiile cu opera D r u m u l spre glorii de Cornel Trilescu, pe u n libret de D a n Trchil. V-a r u g a s n e s p u n e i c e I o c o c u p a c e s t spectacol* pe a f i u l stagiunii primului teatru l i r i c al rii. i u n l u c r u c a re intereseaz n m o d special revista noastr c u m s-a o p r i t opiunea

www.cimec.ro

37

dumneavoastr asupra unui debutant", in gen. cunoscutul dramaturg Dan Trchil ? toriul mei cu toria In primul Drumul teatrului pn un bogat rnd, nostru, numr a pe att vrea nu un eu, s v reamin reper Am colegii lucrri din is Fata Rs firesc, datoria srb aniversa gol. i

g h e ; d) i este aiul n un pensabil mentul

la

un

moment opere ei dc

dat,

aciunea captivant, iar,

capt indis Iulia n mo se

aspect oricrei dc

antrenant, moierul

tradiionale : Strunga, ctre

rpit btnd Capital, de

t e s c c realizat

spre glorii

vine, n teren ct de

eliberrii n

Gheorghe, se

clopotele fine, Mihail prin

care partea

vestesc nti cuvinte

nceperea termin a rostite

acum

rzboiului ; tunci

nsemnat Vod

celebrele

coninut Apus

patriotic,

inspirate

ctre

Koglniceanu...

Romniei : loan Dreptul an, lui la i

cel Cumplit, Decebal, le Este s opiune

cu garoafe, Chiajna, coala, n acest

de soare, Blcescu, dragoste, altele. act i a de Lor

Doamna urmeaz,

Primvara

ntr-un Cornel ca

lucrarea Operei toreasc Piesa

Trilescu.

Romne,

teatrelor,

i , n n c h e i e r e , v-a s o l i c i t a confesiune de atelier : c u ce g n d u r i regizorale pornii la d r u m ? Sub ce auspicii ncep repetiiile, la acest im portant spectacol patriotic, realizatorii Iui ?

Centenarul anului. Dan foarte lui

Independenei, Marele mai orice genul dedicate c de nu nu

rea m a j o r a

Soldat, multe text liric. piesa vreau i a mo dra Am lui s au dat,

Att fost nici

libretul,

ct

partitura timp nu va

muzical toto atepta mon de o

Trchil, bine c

elaborate

ntr-un

record ;

interesat instituia tive : tii matic citit 1877. i

noastr din pentru

spectacolul s v a d cu

nostru n

prea m u l t p n ntregul trii mare pentru sonalul este Pentru populat eroi, fond am i n prin este muncete 19

luminile rampei. Deci, realizarea dublat c tot

este c o n v e r t i b i l majoritatea Dintre ar toate, fi c mi

colectiv

antrenat

pieselor

anului specificul Dru

seriozitate, v dai

s-a p r u t aproape cu asta,

responsabilitate. august, i n avem oameni form), artistic c de

Premiera fiind seama al Operei cu o

stabilit per Romne naraie ulterior, (n re

Trt-bil spun, mul i n

cea m a i operei ; ntre nu a ar

exigenele ns, ceea cu

tehnic de-a un

Marele fi o naraia,

Soldat i i n

implicat

construirea face simpli,

spectacolului.

spre glorii sau totul

imens

deosebire. privina (care de majori-

ce p r i v e t e alte

devenii,

structurii capt rostul tate, de

conflictului valene), care

dramatic devin, n

conceput

spectacol

realist

vis--vis

subliniind

sinceritatea iar cu

personajelor

laiilor Aciunea lescu

simplitatea precis univoce. compus i din Hristofeniei (n asemenea nu

mijloacelor

artistice. reaciile drama

nerecunoscut.

localizat, Muzica din

personajelor, M i se p a r e u n l u c r u firesc, deo a r e c e , p e c t v r e m e t e a t r u l e s t e cuv n t c o m e n t a t de i m a g i n e , o p e r a este sunet comentat de c u v n t . F i i n d c , tex tul este, probabil, cunoscut citi torilor notri, d i n cele d o u spectacole cu Marele Soldat (de la Bucureti i d c l a C o n s t a n a ) v-a r u g a s n o m i nalizai cteva din schimbrile interve nite n libret... ...care, spre bucuria dispus s mea, aparine i tot cu tismul, tragice, fi fiind dar

lui Cornel Tri arii rscolitoare, copleitoare. se p a r e din de a unui nu pres

alterneaz

inteligent duete

lirismul calde, ei

Scenografia adecvat dc spectacol meroasa tigiu Spiess, nu, ghin, alii. cum ale Viorel Ion Ne

Cazacu mi factur, iar

varianta

actual)

distribuie scenei Ban, Stoian, strduim Eugenia

lipsesc n u m e precum Iulia Gabor repede

noastre, Moldovanu, loan s Constantin

Ludovic BuciuceaLomuli bine, dup i i

Hvorov, lucrm n

Valentin

autorului, instituia Care sublinia tatea ar pe

foarte noastr. fi

colaboreze dintre cele

totul_ t r a n s f o r m n d u - s e ,

jurul

nostru,

vedei, ntr-un vast antier. multe aflm cum i amnunte abia tii, la de nu v pol cu o da, multe deoa ori,

deosebirile cale afar fiindc ns,

dou poi spre a) erou figur ape pe este i n o majori

texte ? E s t e d i n

d e g r e u s l e ele vizeaz ;

Mai rece i, ntre ne

toate, voi da,

nceput cele

repetiiile mulime

compartimentelor se pe concentreaz nume justiiar Dunrii)

dramaturgice cteva n jurul

dup

mai

elucidare, aciunea principal, dc e, u b i c u u , treg m a l u l strin ghe c) lari, tesc apar

exemple : unui pe de mai lui eroi care (haiduc,

intenie

realizare intervin

de factori

imprevizibili...

Gheorghe cu

legend,

care clrete moierii nu la doi mireasa pies ; b) Iulia

rzboindu-se

adoptat, n plus, i

ci chiar fa de ale

Gheor ei) ; popu poves Gheor

(dealtfel, Tric

libretul Lir.

ncepe

nunta

. . . I n t e r v i u l a fost r e a l i z a t i n p r i m a zi de repetiie a spectacolului Drumul spre glorii. L a o r a l a c a r e a p a r aceste m u l u r i , snt c o n v i n s c i n t e n i a i rea lizarea regizoral a u n c e p u t s coin cid...

pescari

htri

isprvile

mitice

haiducului

Bogdan Ulmu

38

www.cimec.ro

MARIAN POPESCU

Teatru i eveniment (II) *

Posibilitile

teatrului

istoric

O r i c e l i p de teatru i s t o r i c este determinat de o c o n d i i e esenial : o meditaie p r o f u n d i, mai ales, original, asupra trecutului. Gindul personal este m u l t mai profitabil pentru t e a t r u d e o t i m i t a r e a , orict de p e r fect, a u n e i c o n s t r u c i i m o d e l , c l a s i c e . A c t u l comunicrii unei experiene istorice funda mentale, cum este Independena, lupta i m o a r t e a i v i a a p e n t r u c u c e r i r e a e i , n u p o a t e Ii t r a t a t p r i n t r - o teatralizare e x c e s i v . S-ar pierde, n m a r e p a r t e , b o g i a de semnifi caii a c o n i n u t u l u i uman-dramatic care a constituit esena e v e n i m e n t u l u i . M u l t m a i i m portant, ntr-o a s t f e l de c o m u n i c a r e , este a concepe n profunzime rolul oamenilor n nfptuirea evenimentului, deci, o meditaie a s u p r a u n u i v a s t u n i v e r s de fapte i d e o a meni, asupra necesitii evenimentului, n care ne s i m i m , c a popor, implicai.

nilor, construirea contient a propriei istorii, pe d e alta, p r i n Cahir-iAli, d e s t i n u l Imperiu l u i o t o m a n . Avem nevoie de sbii, de iata gane, de tunuri, numai aa nalta Poart va deveni din nou centrul lumii !" s p u n e Cah i r . A i i , m a i sceptic, d a r i n c a p a b i l de a acio n a c o n f o r m ideologiei sale, i n t e r v i n e contraimpe p u n c t i c : C A H . I R : Sntem totui un riu... AIA : Sntem umbra unui imperiu. Ne-am ntins n Asia, muezinii cntau la Bu dapesta, n Africa... dar nu putem, in al vari i cu turban, domina lumea, sntem in secolul nousprezece !". P e fondul acestui senimb alt i cuplu al cit marcat de durere, Crina Fiul de i d e i , a p a r e trite i de o ce n de s-a pe un

convingerilor dar

nemijlo credin fiul ce urm ei mai se pen mienexprim comple pentru che

tulburtoare : al lui Andrei. de care alturi i dou ideea n de

i C o n s t a n t i n , este d i n supreme : mai care btut

cuprins e acela

druirii cea cu cei

Fericit

clipa

DUMITRU RADU POPESCU


P i e s a i u i D . R . P o p e s c u , Dou ore de pace, insist, n special, p e ideea acestei m a r i nece s i t i , a c r e i a s u m a r e c o n t i e n t se n u m e t e sacrificiu. C r i n a D u n r i n u , a l crei fiu, C o n stantin, a p l e c a t s l u p t e a l t u r i de t a t l s u , rostete c u v i n t e m e m o r a b i l e p r i n m r e i a d u rerii p e c a r e o a s c u n d , u n t i m b r u de cor a n tic f i i n d a i c i p e r c e p t i b i l : . , O R I N A : Doamne, el ni s-arat att de plpnd si att de fr aprare In faa marului unui timp care nu e pe msura lui...". Spre deosebire d e celelalte scrieri drama tice ( v e z i T e a t r u l " , n r . 4 / 1 9 7 7 ) , l u c r a r e a l u i D. R . P o p e s c u lrgete c o n f r u n t a r e a ideolo gic p r i n i n t r o d u c e r e a n c o n t e x t u l dramatic central a u n u i cuplu a n t i n o m i c (Cahir-Ali). aa f e l n c t , p e d u r a t a c e l o r d o u o r e d e pace", se p u n n e v i d e n , pe de o p a r t e ( p r i n Andrei), sensul progresist a l luptei rom*) Vezi revista Teatrul" nr. 4/1977

gsete tru

binele Aceste

adevrul grupuri

patriei..." de p e r s o n a j e , dramatic, care. dei

du-se n dou mentare,

aceeai s t r u c t u r ideologice, fiecare, simte din snt.

contexte

reprezentative patrie"

alt registru afectiv. Constantin mare izvort propria n pies, Marea dar prin i ca o el nsui. B l i contempl asupra credinei de rz Rzbo este

contiin, domin

acioneaz

ei. Astfel, personajul, dei apare, relativ p u i n , sinceritatea c sale, tatl su, A n d r e i , i m p u n n d u - s e , m a i grab, iul boiul cerebral, ntregului lui D. prin popor R. convingerea romn". are, astfel, calita construcie funda Independen Crina matern ; exemplar. dra trei de stadii Independenei, adevratul rzboi,

Piesa

Popescu

tea r e m a r c a b i l dramatic mentale : stadiul Toate bine n ale

de a

a r t a , ntr-o ideii

echilibrat, stadiul prin stadiul

cristalizrii

Andrei

intelectual ; afectivitate patosului

nelegerii acestea,

Constantin matice a

condiiile

reprezentrii

evenimentului.

www.cimec.ro

39

MIRCEA BRADU
llotrirea, piesa in apte tablouri a l u i M i r cea B r a d u , n f i e a z evenimentul dintr-o perspectiv, n general, cunoscut : elaborarea p a r l a m e n t a r a c o n c e p t u l u i de i n d e p e n d e n . D i p l o m a i a r o m n , r e p r e z e n t a t de K o g l n i c e a n u i B i c e a n u , d e p u n e e f o r t u r i e p r e a hotr marile puteri s n o l e a g l u p t a p o porului r o m n pentru i n d e p e n d e n , ca un pas d e c i s i v p e n t r u istoria s a . T o t o d a t , aceste e f o r t u r i t i n d e d e t e r m i n e a c e l e a i m a r i pu t e r i d e a i n e s e a m , i n m s u r i l e ce v o r I m , d e c a r a c t e r u l de c o l a b o r a r e , f i r e s c , a l r e l a i i l o r d i n t r e n a i u n i l e l i b e r e , i n d e p e n d e n t e . ,.BL C E A N U : Tocmai, domnule lgnatiev ! Re pet : vrem un front precis, cu drepturi egale de beligeran. n istoria celor dou popoare, colaborrile fructuoase au fost numai de ge nul acesta". P i e s a l u i M i r c e a B r a d u o f e r i o a d o u a f a a h o t r r i i " : cea l e g a l d ' convinge r e a n j u s t e e a p u n c t u l u i de v e d e r e a d o p t a t i i n p u t e r e a d e a t r e c e l a t r a n s f o r m a r e a a c e e a ce a c o n s t i t u i t e s e n a l u p t e i inteligenei d i p l o m a t i c e n c e e a ce v a c o n s t i t u i e s e n a n o i i cotituri i n istorie. R a p o r t u l n t r e cele d o u fee a l e h o t r r i i " e s t e , n s , n p a r t e , d e z e chilibrat, datorit excesivei lungimi a expu nerii.
1

s n t o b s t r u c i o n a l e d e u n aa-zis z i a r i s t , R . C. L a n d o n (trimis al z i a r u l u i D a i l y N e w s " , n realitate, u n m i s t e r i o s colaborator nl co mandamentului otoman). Grupul Codalbul" reuete, ins, s a n i h i l e z e p l a n u l nfierbnt a t u l u i e n g l e z ( g i i n l i t d e M i d h a t P a a i d e l o r d u l D e r b y ) , de a d e z o r g a n i z a spatele f r o n t u l u i r u s o - r o m m p r i n t r - o n o i u n e de diver s i u n e , i a j u n g e i n u r m a u n o r i s p r v i n u l i p s i t e d e e f e c t t e a t r a l , d a r , a r t i s t i c e t e , for ate la P l e v n a . A i c i , ncercarea C o d a l b u l ui de a face s p i o n a j c h i a r l a c a r t i e r u l g e n e r a l a l l u i O s m a n P a s a sfrete c u m o a r t e a e r o u l u i . Apogeul eforturilor g r u p u l u i coincide cu mo m e n t u l c u l m i n a n t nl r z b o i u l u i . D e s t i n u l Codalbuilui este e x e m p l a r , n t r e a g a l u i a t i t u d i n e include, caracteristic, curajul tuturor luptto rilor r o m n i n rzboiul pentru independent. Procedee ale serialului poliist, uor iden t i f i c a b i l e , a u d a r u l , p n l a u n p u n c t , s e s t o m p e z e s e n s u l l u p t e i g r u p u l u i . C o d a l b u l , nn d e c u r a j h a i d u c e s c , e x p r i m , n cteva r e p l i c i , acest sens, dealtfel, declarat nc dc la n c e p u t u l p i e s e i . C O D A L B U L : N-am dorit acest rzboi... Nu l-am provocat noi... Dar. odat ce am fost nevoii s-l primim, l vom purta eu virtute".

T e a t r u l de tip i s t o r i c a a v u t d n t o t d e a u n a , i a r e i a z i , o m i s i u n e f o a r t e d i f i c i l : t e x t u l d r a m a t i c (cel v a l o r o s , s e n e l e g e ) t r e b u i e s suporte d o u serii de s e m n i f i c a i i u n a , c a r s se refer la e v e n i m e n t (care poate fi, deopo t r i v , o actjimne i o p e r s o n a l i t a t e ) , c e a l a l t , c a r e se r e f e r l a c o n t e m p o r a n e i t a t e . Aceast d u b l s e m n i f i c a r e s e r e a l i z e a z m ti g r e u in t e a t r u l m o d e r n , n c a r e i d e e a de implicare apare spectatorului (lectorului) ca o necesi tate. D i n a m i c a v i e i i sufleteti, c o m p l e x , este dispus spre o interpretare plurisemantic a o p e r e i d e a r t ( a i c i , p i e s a d e t e a t r u ) i. n consecin, spre o micorare, p n la dispa riie, a distanei dintre contemporaneitate i e v e n i m e n t . U r m a r e a direct a acestei dispari ii este ideea de i m p l i c a r e , a m i n t i t m a i s u s . A j u n g e m , astfel, la m u l t discutata p r o b l e m a relaiei teatru-public, care, pentru teatrul d e t i p i s t o r i c , are o i m p o r t a n v i t a l . T r e c e r e a de l a n i v e l u l c o t i d i a n al faptului de via la n i v e l u l lui istoric presupune o s c h i m b a r e de perspectiv r e m a r c a b i l . U n text d r a m a t i c d e t i p i s t o r i c r e p r e z i n t ( a r t r e b u i s reprezinte) manifestarea unei concepii perso n a l e (estetic v o r b i n d ) a s u p r a conflictului so c i a l - i s t o r i c . C e l ce a s i s t l a m a n i f e s t a r e a d r a m a t i c este i m p l i c a t de acest c a r a c t e r perso nal ; i . n f u n c i e d e a c e s t c a r a c t e r p e r s o n a l , spectatorul v a reaciona, v a reflecta asupri v a l a b i l i t i i , a u t e n t i c i t i i (estetice) a netului dramatic prezentat. V e c h i u l teatru istoric r o m n e s c , muzeificat, n m a r e p a r t e , -a p u s u n p r e d e o s e b i t p e ideea implicrii publicului. Retorismul, una d i n t r e s u r s e l e l u i a r t i s t i c e f u n d a m e n t a l e , n-a e u s i n u t t o t d e a u n a d e l a n c e p u t p n la

llotrirea este m u l t m a i a p r o a p e de c o n d i ia e s t e t i c a d o c u m e n t a r u l u i d r a m a t i c . A p a r i i a u n o " n o i l i n i i e o n f l i c t u a l e ( c u m a r fi d e s t i n u l lui A l e x a n d r u Biceanu sau episodul Nehoda etc.) tulbur oarecum unitatea dramatic a tablourilor, dei trec pe u n p l a n secundar, p r i n l i p s de i n s i s t e n . P i e s a r e u e t e . n s , l a f e l c a Patetica '77 ( M i h n e a G h e o r g h i u ) , s e v i d e n i e z e u n n t r e g l a n de s e c v e n e (mai ales cele p r i v i n d tensiunea nfruntrilor la n i v e l d i p l o m a t i c ) i s le c o n f e r e o l i n i e d e n e n t r e r u p t cretere. S e s u s i n e , a s t f e l , d r a matic, o construcie, predominant expozitiv. E s t e o n s u i r e c o m p l i n i t d e n c e r c a r e a i e a . n b u n parte, i z b u t i t de a a r t a m eura n care marile personaliti (Koglniceanu. B i c e a n u ) dobndesc cu att m a i n r i l t f u n c i e d r a m a t i c c u ct s e a f l m a i aproape de m i e z u l c o n f l i c t u l u i social-istoric.

ION OCHINCIUC
C o n s t r u i t n r e g i s t r u p o l i i s t , Aciunea Co dalbul, piesa lui Ion Ochinciuc, ne pune n f a a u n u i g r u p d e t i n e r i n t r e 2 0 i 2 5 d e a n i ( c o n d u i d e D i n u P t r a c u , z i s C o d a l b u l . fost c p i t a n n a r m a t a lui G a r i b a l d i ) , a n g a j a i n lupta pentru independen. Modalitatea de a c i u n e a g r u p u l u i const n e x e c u t a r e a u n o r m i s i u n i d e s p i o n a j i d e d i v e r s i u n e m p o t r i v a dumanilor t u r c i i n e t u r c i . A c e s t e misiuni

40

www.cimec.ro

s f r i t o p i e s (ie t e a t r u i s t o r i c , p e n t r u c o replic strlucitoare moare repede dac n u a r e un p u t e r n i c s u p o r t a f e c t i v . T e a t r u l i s t o r i c care apeleaz p r e a m u l t l a spectacular, care nfieaz mreia evenimentului doar prin intermediul unor personaje care rostesc, d a r n u p t r u n d i n u s n t p t r u n s e de vorbele m a r i rostite, este u n teatru l i p s i t de a d e v rata substan d r a m a t i c . Majoritatea d r a m a t u r g i l o r n o t r i n u n e l e s c e s t e t i c a m o d e r n a t e a t r u l u i d e t i p i s t o r i c cere o corelare afectiv a implicaii lor e v e n i m e n t u l u i c u cele ale i n d i v i d u a l i t i i dramatice, ale personnjului. Multe dintre textele analizate realizeaz in terpretri i reprezentri interesante, bine g n d i t e , a l e e v e n i m e n t u l u i , i n d i r e c i a acestei d u b l e semnificaii d e s p r e c a r e v o r b e a m . E s t e s u b n e l e s , f i r e t e , c . l a c o n s t r u i r e a fiecrei interpretri, documentul istoric a jucat un

rol p r i m o r d i a l . m b u c u r t o r este, ins, faptul c l a t u r a d o c u m e n t a r a c o n f l i c t u l u i nu a subminat,In majoritatea izurilor, dramaticul. D o c u m e n t u l , c a a t a r e , a fost l s a t s v o r b e a s c d o a r a t u n c i c n d e v o l u i a p e r s o n a j u l u i o ce rea cu necesitate. Astfel, dac M i h n e a G h e o r g h i u , n Patetica '77, d e p i n d c u s u c c e s d i ficultile reconstruciei u n u i conflict dramatic dintr-unul romanesc, realizeaz o excelent reprezentare dramatic (i d i d a c t i c , d a r nu d i d a c t i c i s t ) a I n d e p e n d e n e i , D . 11. P o p e s c u , n Dou ore de pace, introdu cnd ideea sa crificiului, reprezint fr ostentaie, dar p trunztor, evenimentul, din perspectiva morii e x e m p l a r e . Celelalte l u c r r i p o m e n i t e se p l a seaz ntre aceste d o u procedee literare, m u l t diferite stilistic. D r a m a t u r g i a a n u l u i ' 7 7 se n f i e a z , a s t fel, c a rezultatul semnificativ al implicrii contemporaneitii n eveniment.

Afi e s t i v a l
Stagiunea estival bucuretean se anun mult deo sebit fa de afiul de var al altor ani, mai ales din punct dc vedere repertorial. Publicul va avea astfel pri lejul (i satisfacia) de a pu tea a l e g e , potrivit gustului i dispoziiei, nu doar titluri, dar i genuri variate de spectacol, de la cele de tea tru liric, la cele de diver tisment uor, de la cele de folclor la cele dc teatru dra matic cult. Prima scen liric a rii, pe Ung cteva reprezentaii, de oper i balet, existente mai de mult n repertoriid ei i n care i vor da concursul o seam de soliti venii de peste hotare, va prezenta evenimetit ma jor premiera operei ero ice D r u m u l s p r e g l o r i i de Cor nel Trilescu, pe libretul tealizat de Dan Trchil, n re gia lui Hero Lupescu, avlnd n distribuie, printre alii, pe solitii Cornel Pneanu, Constantin llieseu, Ludovic Spiess. Tot chide Teatrul ba tei. piese dul tea de cu de Prima din Contesa s o premier de var Este des i vor opere mprindc clasic. Voievo vienez, par din 7 mi Vio Chi Fair ft al Liviu vede. florilegiu prin genului. ale Teodor Vali Constana Ghe.oru,hin, Mija, Eugen Constau ibuleac) operetei Melidoeseu, CmNae Da Sativor Niculescu,

stagiunea Operet. parte colajul

Stelele repertoriul Maritzn, Singe cnt fragmente

iganilor, a doua,

fi f)rezente att pe scenele grdinilor de var din Bucu reti, cit i n oraele Piteti, Buzu i Ploieti. Teatrul satiric musical Constantin Tnase" prezint bucuretenilor. pe tot par cursul stagiunii, sear de sear, la grdina Boema", premiera Camping Boema (muzica de V asile Veselovschi, texte de Mihai Ma cu Stela Popescu, ximilian) tefan Bnic. Margareta Pislaru, Ana Maria Dominie i orchestra condus de Ho ria Moeulescu. Spectacole de substan i ((dorit folcloric, n care se ntilnesc cntcctd, dansul i portul popular, vor fi ofe rite de ansamblul Rapsodia Romn" cu dou recente montri : B u c u r o i de oaspei i, 0 cunun de frumusei, in care se vor produce Stefania Rare, Gheorghe Turda, Maria Apostol, Elisabeta Ticu, Aurelia Ni, Aneta Stan, Maria Cornescu, Pua Poenaru, Dumitru Constantin, orchestra condus de artistul emerit Victor Popa, precum i Ionel Ruditeanu, Paraschiv Oprea, Traian Tir colea, Czako Adam, Mihai Muche i echipa de dansuri a an samblului, n coregrafia lui tefan Gheorghe.

Lsai-m operetele Victoria lonistul tind Lady. tele, mai istoria Capetele noastre neanu, Cornel Ch. peanu, Roman, niela vopol, nescu, n mult i Cavassi. operetistic, n

etc. ;

moderne 7 frai, al pe ei i de

rese p e n t r u

Lisistrata,

husar. My lui se un

acoperi, muzicii cum excursie

ploaie, tlmcirea Va fi, dect o de

Sunetul

stilurile afi (Cleopatra Dorin

Busu, Ilazgan. Gobi

Mihaela Diaconeseu, Mireille Lucia

D. M.
41

www.cimec.ro

losif Naghiu
despre drumul de la poezie la teatru dramaturgul profesionist bucuriile estetice ale publicului

p u s p c g n d u r i ; a m n c e r c a t s le v d c i pe n i t e p i e s e n t r - u n a c t i , n t r - a d e v r , a s t a e r a u . M o t i v e l e c a r e m-au d e t e r m i n a t s t r e c b i n e h o t a r u l n d r a m a t u r g i e n u fost s e d u c t o a r e . O n c e r c a r e d e a a b o r d a s o c i a l id m u l t mai direct, m a i curajos, o tentativ de a m apropia de realitatea care ine m a i p u i n de imaginaie, n sine, de realitatea palpabil, care cere u n r s p u n s imediat problemelor o m u l u i , ceteanului de pe strad, u n rs puns pe care spectacolul de teatru l poate d a , d e l a sear l a s c a r . I n p o e z i e , s e n t m p l altfel. O r , a m s i m i t n e v o i a s a u d r s p u n s u l i m e d i a t , d e l a spectator, l a toate problemele pe care c u i le a d r e s a m , m i le a d r e s a m . U n v o l u m de v e r s u r i , citit, r m n e , parial, fr un rspuns direct. U n e o r i , rs p u n s u l se realizeaz ntr-un t i m p foarte l u n g . D u p debutul c u piesa ntr-un act Celuloid (Teatrul N o t t a r a " ) , a m scris piesa n trei acte Absena, care a n s e m n a t intrarea m e a cate goric, contient, n dramaturgie a c t cer t i f i c a t i d c p u b l i c i d c c r i t i c a t e a t r a l ; i, m a i n a i n t e , d e r e g i z o r u l D i n u C e r n e s c u , c a r e s-a a p r o p i a t c u m u l t c l d u r d e t e x t u l meu, montndu-1 pe scena Teatrului Giuleti, astfel nct spectacolul a o b i n u t cteva pre mii.

A m i m p r e s i a c n u n u m a i d u m neavoastr, d i n proprie iniiativ, ai v e n i t p c t e r i t o r i u l d r a m a t u r g i e i , c i i l u m e a t e a t r u l u i , l a r n d u l c i , s-a s t r d u i t s v atrag... n t r - a d e v r , f e n o m e n u l a c e s t a s-a p e t r e cut n u n u m a i c u mine. I n acea perioad, teatrul nsui a manifestat o tendin de m p r o s p t a r e a forelor dramaturgice, pregt i n d u - i u n n o u p l u t o n d e d r a m a t u r g i . S-a a d r e s a t f r e d i c t e , d a r s-a a d r e s a t t i nerilor scriitori ; cei care a u rspuns, cei care a u venit, ntr-adevr, n u veneau de pe bncile colii, c i d u p experiene serioase n poezie, p r o z , eseu : M a r i n S o r e s c u , M i r c e a Radu Iacoban, Teodor Mazilu, I o n Bieu, Radu Dumitru, Dumitru Solomon, Leonida T e o d o r e s c u , P a u l C o r n e l C h i t i c i a l i i . A t r a g e r e a ncc.stor s c r i i t o r i s p r e t e a t r u , m p r e u n cu viguroasa expresie a l u i D . R . Popescu, a nsemnat u n fenomen literar. Acest grup de n o i d r a m a t u r g i (ntre c a r e trebuie n u m i i i R o m u l u s G u g a i ieeanul tefan Oprea f i i n d c n i c i c i n-au s c r i s d e l a n c e p u t teatru) a putut fi chemat ctre teatru p e n t r u c s c r i s u l teatral p r e e x i s t a n s t r u c tura lor i n t i m , de creatori.

O convorbire de Paul Tutungiu


V - a m cunoscut m a i ntii c a poet. C e a n u m e v-a a d u s p e t r i n u l d r a m a turgiei ? M a i n a i n t e d e a f i p o e t , a m fost g r a fician. D u p a p r o x i m a t i v zece u n i d c grafic, a m abordat teritoriul poeziei (unde, iari, a m l o c u i t v r e o z e c e a n i i a m a p r u t c u u n volum de versuri intitulat Teama de p s r i " ) . P e g a s u l , c u care d e v e n i s e m frate b u n , m-a a d u s i p e t r m u l d r a m a t u r g i e i . P o e z i a m-a p r e g t i t p e n t r u t e a t r u , f r s - m i s p u n i m i e c e p u n e l a c a l e . N-a f i c r e z u t c , s c r i i n d p o e z i e , o s a j u n g dramaturg. E u e r a m c o n v i n s c v o i r m n e totdeauna poet. Nici a c u m n u m-am vindecat de ideea asta, nc scriu versuri. S e pare c expresia con c e n t r a t a p o e z i e i m-a o b l i g a t s g n d e s c t e a tral. Primele mele ncercri de dramaturgie a u fost nite p o e m e , n i t e p o e m e c a r e a u cptat, pe nesimite, structur dramatic. E u le-am c o n s i d e r a t , n c o n t i n u a r e , poeme, p n c n d civa prieteni mi-au atras atenia c ele snt m a i m u l t piese ntr-un act dect p o e m e monologate. A c e s t e observaii m-au

D e c i , a fost d e a j u n s c a t e a t r u l s ntind mina acestor scriitori, pentru ca legtura s d e v i n definitiv. D a . i, n plus, n u eram stimulai n a scrie piese n u m a i d e ctre teatru, s a u n u m a i de talentul d e care d i s p u n e a m pentru dra m a t u r g i e , c i i d e u n foarte f r u m o s senti ment d e stim i respect, Intre noi, tinerii

www.cimec.ro

tio a t u n c i . R e v i s t a L u c e a f r u l " , c o n d u i i , i n perioada aceea, de Eugen Barbu, ncepuse publice piesele scurte ale tinerilor dra maturgi. N e n t l n e n m m u l t m a i des. i re v i s t a T e a t r u l " , i c e l e l a l t e f o r u r i c a r e se o c u pau d e t e a t r u , e r a u i n t e r e s a t e d c activitatea noastr ; ne-am simit stimulai nu numai de a c e a s t c o n j u n c t u r e m u l a t i v , c i i de dorina noastr loial de a ne confrunta. A s p u n e c a t u n c i p i e s e l e n o i se n t e a u d e l a sptmn la sptmn.
8

A i sugerat c D i n u C e r n e s o u a marcat o coordonat important in destinul d u m n e a v o a s t r de dramaturg. D e c i , i r e g i z o r i i se a r t a u interesai contribuie la naterea unui lot s proaspt de autori de piese... . D i n u C e r n e s c u s e i n t e r e s a n u n u m a i d e activitatea m e a , ci de toi tinerii scriitori, chiar d a c n u d o v e d i s e r n c stof" de d r a m a t u r g i . D o r e a s-i n d e m n e s s c r i e t e a t r u . I n a c e l a i t i m p , i L i v i u C i u l e i , i r e g r e t a t u l Crin T e o d o r e s c u , se i n t e r e s a u de aceast a c tivitate, p e n t r u c i i s p i t e a i d e e a u n u i teatru m p r o s p t a t , a p t s s u r p r i n d transformrile

tacolului t e a t r a l , i a m n c e p u t s s c r i u i n raport c u legile spectacolului, n u numai cu cele ale lecturii. D a r ntrebarea d u m n e a voastr nu v a avea niciodat un rspuns c a tegoric, alb s a u n e g r u , negativ s a u a f i r m a t i v . Totdeauna v a exista actul scrierii, ca act in d e p e n d e n t , i s p e c t a c o l u l , n c a r e a u t o r u l t e x tului devine doar parte c o m p o n e n t . Desigur ideal c, p e n t r u orice d r a m a t u r g , formula e s t e a c e e a c a r e r e u e t e s c o m u n i c e , i p r i n spectacol, ideile, v i z i u n e a s a . n t r e b a r e a pe c a r e mi-o^ p u n , a z i , e s t e d a c m a r i i d r a m a t u r g i a i l u m i i m a i gndesc piesele lor de teatru c a nite acte p u r literare, d a c replicile teatru lui scris de ei n u snt, c u m v a , gindite de la n c e p u t , p e n t r u a se s u b s u m a , contient s a u subcontient, legilor r e g i z o r a l e i c e l o r ale interpretrii, dac nu cumva acele replici slnt gndite pentru a n u m i i regizori, pentru anumii interprei, ntr-un anume context temporal.

trecute, i ispitea i nu

dup nu un m

1960, n un

societatea teatru dea al De

socialist, metafore fapt, nici care ca

numai teatru pot

lor, ci acum au ter.

c a r e s plnge.

posibilitatea piesele Moni

unor v a l o r i f i c r i urmat mi-au

scenice inedite. Toate fost montate Manu,

de

regizori

Valeriu

Moisescu, Sanda

Ghelet-

C n d scriei, p e r s o n a j e l e d u m n e a voastr mbrac datele unor anume a c t o r i , pe c a r e i c u n o a t e i d i n l u m e a teatral romneasc ? V ntreb, pentru c sntei u n u l dintre d r a m a t u r g i i pre* z e n i n v i a a de z i c u z i a a c t o r i l o r , urmrii naterea spectacolului pe textul dumneavoastr de la repetiie l a repetiie, i c h i a r d u p premier... C n d se n a t e u n p e r s o n a j d i n t r - o p i e s n o u , l auzii c u vocea u n u i actor cunoscut sau, dimpotriv, lucrai cu nite voci d i n eter" ? In momentul cnd scriu, n u m preo c u p a c t o r i i c a r e a r p u t e a s-mi interpre teze p e r s o n a j e l e s a u r e g i z o r i i c a r e a r p u t e a s dea v i a i d e i l o r m e l e . D a r e x p e r i e n a pe c a r e a m acumulat-o, d u p a asea s a u a a p t e a p r e m i e r , m o b l i g s g n d e s c p i e s a i c a o m de teatru, n u n u m a i ca scriitor. F a p t u l m d e z a v a n t a j e a z , dar, n acelai t i m p , m i a v a n t a j e a z . M p r e o c u p actul de c o m u n i care a scrisului meu. E u n u scriu cu vocile actorilor, ci gndesc n funcie de spectatori, scontnd o anume reacie a acestora. T i seama de legile receptrii n stal. Exist c h i a r u n reetar clasic a l teatrului de l u n g d u r a t . S e p a r e c t r e b u i e s t i i s t e n s i o n e z i i p o t e z e l e d r a m a t i c e , a p o i s le d e s t i n z i " , i a a m a i d e p a r t e C n d a m n c e p u t s s c r i u teatru, l u c r u l acesta nu m interesa. Intlnirea c u spectatorii, ntlnirea c u spectacolul m-a o b l i g a t s d e v i n o m d e m e s e r i e . i a m n c e p u t s s c r i u c a u n p r o f e s i o n i s t a l t e a t r u l u i : n u p u t e a m s f a c a b s t r a c i e d e f e n o m e n u l colectiv al spectacolului.
n

Dup Absena i d u p primele reprezentri ale pieselor d u m n e a v o a s t r n t r - u n a c t , l u m e a t e a t r u l u i v i s-a p rut, probabil, u n teritoriu definit. Care e s t e d e f i n i i a p e c a r e i-o d a i dum neavoastr ? Am venit n lumea n c e r c a-1 d e f i n i , f r s dicionar. teatrului propun o fr fi s de

M interesa, de fapt, dac, pentru dumneavoastr, teatrul este o art distinct de literatur. Ai nceput a s c r i e t e a t r u n u m a i c a l i t e r a t u r i c o n tinuai a scrie teatru n u m a i ca litera t u r , f r s avei n vedere e x p r e s i a spectacolului, pe scen, actorii, specta torii, orga de l u m i n i ? ntr-adevr, n perioada 19081972 m consideram m a i m u l t a u t o r de literatur, p u r i s i m p l u , m i n t e r e s a m a i m u l t c e v r e a u s scriu, ce vreau s spun, dect ce poate s a p a r n s p e c t a c o l , c a p r e l u a r e p r i n formele spectacolului. A t u n c i a v e a m o m a r e i n o c e n t , o c a n d o a r e a s c r i s u l u i , i n u m interesa dect actul meu personal. Pe parcursul timpului, a m fost, vrnd-nevrnd, t r e z i t " d e r e a l i t a t e a l o g i c i l e g i c a s p e c

A m observat c, de la p r e m i e r la premier, interesul dumneavoastr pentru problematica politic, pentru n t r e b r i l e de o r d i n s o c i a l , c r e t e . D a c u n critic se v a a p l e c a a s u p r a tea trului m e u de p n a c u m , v a descoperi d o u

www.cimec.ro

43

m o d a l i t i distincte : un teatru metaforic, de structur poematic, nparinnd perioadei de nceput, i u n teatru s o c i a l i psihologic. Ponte c n t r e a c e s t e d o u modaliti snt p u n c t e tic i n t e r f e r e n , p o a t e c activitatea m e a de d r a m a t u r g are, de fapt, continuitate. Am n c e r c a t s p r o v o c r e a c i a spectatorului i , c a a t a r e , a t r e b u i t s m a p r o p i i d e te mele sociale. Snlei un militanilor ? tr-o tant. reacii men ie, Dar din Nu tiu dramaturg din familia ci s faci parte dinPoale mili feno a o de reac la

s p e c t a c o l u l . C a s n u v m a i aminte-c de regizorii c a r e (plinind in scen n u autori d i n e v u l m e d i u , care, ai spune, nu mai a u p r e t e n i a s p a r t i c i p e la p r o b l e m e l e z i l e i d e a z i . ci c h i a r a u t o r i d i n a n t i c h i t a t e ) v o r s p a r t i c i p e l a r e a l i t a t e a i m e d i a t , a v n d a m b i i a s co munice ceva anume. Nu m refeream de la conteinpormiei/orea regizorii care ale ndrznei, caut ; cu s dar

textelor rspund

clasice unor artistic

ctre

munca

dramaturgului, cerine i ntrzie,

prezentului uneori,

ce n s e a m n de ntr-adevr, un

travaliul ani,

civa

familie" este, El a

dramaturgi un teatru

militani. dramaturg care a unui lui

inteniile. - N u ntietatea timpului n zile vd, totui, n n ce la ar ce consta privete cerinelor msura de spec gndit azi scen fi i i mai

Brecht

scris o care dup singur, scriu

provocat

directe, n d r e p t a t nociv n i ntreaga asta ncerc

mpotriva Teatrul nu a acestui

fascismul. lume, c un cunoatere s-o

filmului nostru. nu chiar A

ceea

terminat, dar nu pe ca, un de

numai acum. cred M

promptitudinea prezentului sau elaborare tacol. N u de un

reaciei

problemele

fenomen. Drama c s cere aib prile teatrul al per m gen sociale pentru intere

rspunde n un ani

despre

vorba scriu

nseamn

turgia seaz mcar juri pe unor sonaje situaii logic,

procesul

partea

publicului

rspuns. nu un mai

a unui scriitor n

text s a u a u n u i spectacol scris pus azi, tot n ar azi,

spectacol, dac Din este

publicul aceasta, teatru i via nu se

tiu dac

multe

meditaie. nu i

cauza

printr-o m i n u n e premier

care-1

epic,

prezentat viu... Din de

aciuni sau n

directe, n modaliti

c a r e se n f r u n t de opuse ; se

pozitive mai care

negative

confrunt pcate, noi gen n-am se prea ncercat acest la Din nu evenimente n alte spun, aa-zi folosite. dra ime tra al lui pcate, cu sli snt practic psiho adncul ale spectacol-nVptins care

intereseaz

m u l t t e a t r u l de f a c t u r confruntarea

realizeaz

acute, c

ntre indivizi aceluiai personalitii su particular imediat, lup gur Tipul ci ci ce

i s o c i e t i d i f e r i t e , c i n Contradiciile individului. nu ntre

ri : spectncolul-eveniment. avem destule dar experimentale, Am care...

individ.

luntrice

teatre

caracterul rspuns sub sin m-am

i c e l s o c i a l , n t r e b r i l e p e c a r e le gsete u n prin apar s m-a neles c a v e i n o s t a l g i a mplntat la a noi n Un n realitatea eveniment ar, acela reacia un rspuns poate pe teatru el punere dintr-o unui maturgului gic petrecut

i le p u n e i c r o r a nu ci

diat, n eveniment. inundaiilor, Marin text plica lui Nu

replic,

parcursul fr s m

proces.

acesta de ctre curs

i n t e r e s a t , i mele.

provocat care a o

ndreptat dnd

programez,

Sorescu,

ncercat, replic...

ntr-un

liber

nclinaiilor

poetic, s d e a

A p r o p o : d i n ce f a m i l i e considerai c facei parte ? rinii (i n i a N-a putea s spun sper mele Eu c cine-mi m-nu c s-a

spiritual

cred c este a a avut fost

fost o r e p l i c imediat. loc al la

direct. ani

Re dup n fost din

direct

Premiera doi-trei i a de fost

piesei

Sorescu

snt

tragicul Ape mai suit cauza lui elor buie alt i pe

eveniment oglinzi ; scen cu

inundaiilor. su o

Dealtfel, replic nu

literari. cror Dar al mi dintre

Lecturile influen ultimele

care

captivat resimit Cehov gustu pasiune cinemato Cinema s fie teatrul.

fenomenul

surprins textul

Evcrac, i

unele Ibsen. i

piese) : am i o

apropiat

de tragicul destule Nu

eveniment dificulti, nostalgia

fiecare autor sale. i cred

este r o b u l

rilor graful

pasiunilor

inundaiilor. ziiei. Cred un form este ca s c

om

autoru cerin i tre de o

pentru tografia mai

cinematograf caut i de

care nu

p o n t e s oarecare dect formula

rspund timp de da

prompt dramatic,

influeneaz

dramaturgia. n zilei general, dect

autorului

reuete, pulsul

meditaie, a

aproape

distanare, (care tru buie

poat

evenimentului lectur

aceea de s

ziarului Dra pen tre | nu

Aici, v contrazic. Dac un dra m a t u r g a r crede c v i n e , c u a d e v r u rile sale, prea tirziu. atunci, p u r i s i m p l u , n-ar m a i scrie, iar regizorul, t r i n d a c e l a i c o m p l e x , n-ar m a i s e m n a

teatrului-eveniment). gndeasc, n nu numai dac ideile, perspectiv ; el

maturgul s

trebuie cuprind

eternitate,

mcar

faptele

c a r e l p r e o c u p , c i i r e v e r b e r a i i l e l o r .

44

www.cimec.ro

CRONICA DR A I C
PATETICA '77
Je Mihnea Gheorghiu TEATRUL NATIONAL DIN CRAIOVA

S n t , i a t , d o u d e c e n i i de c n d a dcibutat n draimaturgiie a u t o r u l Pateticii '77. D e a t u n c i , de l a p r e m i e r a c r a i o v e a n Tudor din Vladimiri M i h n e a G h e o r g h i u s-a a r t a t , d a c nu s t r u i t o r cama o l u c r a r e ! ram a ti c de fiecare l u s t r u , s t a t o r n i c n i u b i r e a s a p e n tru t e a t r u , c a i n i u b i r e a s a p e n t r u istorie ; Tudor din Vhdimiri, m a i apoi Zodia Tauru lui, n u de m u l t , Capul, a z i , Patetica '77. I u bire p e n t r u t e a t r u , deloc v l g u i t de celelalte iubiri : p e n t r u poezie, p r o z , e s e u , gazetrie i, m a i f r e n e t i c , p e n t r u c i n e m a ; i u b i r e p e n tru istoria i o a m e n i i p m n t u l u i o l t e a n , n i c i decum r e g i o n a l i s t , m a i d e g r a b m e n i t s arate a d n c i m e a s e n t i m e n t u l u i s u , aa c u m Muchetarul romn, ou eroi m o l d o v e n i , i , mai m u l t , Patetica '77, c u p e r s o n a j e i d e d i n colo de C r p a i, i a r a t n t i n d e r e a , astfel c s i m p l i f i c n d , firete p u t e m s p u n e c Mihnea G h e o r g h i u e u n d r a m a t u r g patriot. Simplificnd, firete, p e n t r u c e l e i u n d r a maturg filozof, i u n d r a m a t u r g poet. i tot n-am s p u s destul. D a r a m s p u s att ct s ne ajute s n e l e g e m ntoarcerea s a p r e d i lect ctre i s t o r i e , n e v o i a s a , m e r e u r e n n o i t , de a citi, i de a n e n d e m n a s c i t i m , p r e zentul i, m a i ales, v i i t o r u l p a t r i e i , cunoeond i nelegnd ct m a i a d i n e t r e c u t u l e i . Piesele

M i h a i Constantinescu (C. A . R o s c t t i ) , Vladimir J u r a v l e (Mihail Koglniceanu) i I a n c u Goan (I. Brtianu) sale s n t , astfel, n egal m s u r , d r a m e isto r i c e i m e d i t a i i p r o f u n d e , n v o l b u r a t e de p u ternice s e n t i m e n t e , a s u p r a d e s t i n u l u i r i i , n t o t d e a u n a p r i v i t i n c o n t e x t u l c o m p l e x de ceea ce a z i n u m i m r a p o r t u r i i n t e r n a ionale. Patetica '77 o c o n f i r m . E s t e o pies despre r z b o i u l p e n t r u i n d e p e n d e n . A r e u n p u n c t de p o r n i r e n r o m a n u l n rzboi de D u i l i u Z a m f i r e s c u . S r e m e m o r m , acest r o m a n , a l treilea d i n c i c l u Istoria Comnctenilor, a a o r u t l a d o u de cenii d u p g l o r i o s u l a n 1877. S e v o i a i a i fost, la v r e m e a l u i o e v o c a r e a e v e n i m e n t e l o r d i n a i n t e a i d i n t i m p u l l u p t e l o r de l a G r i v i a . v z u t e p r i n o c h i i f a m i l i e i Com n e t e a n u . o parte dintr-o cronic de fa-

www.cimec.ro

45

milie, un r o m a n c u virtui analitice, dar, ine v i t a b i l , s r a c s u b r a p o r t u l c a p a c i t i i de s i n t e z i nl p e r s p e c t i v e i p o l i t i c o - f i l o z o f i c e . M i h n e a G h e o r g h i u a fost, fr n d o i a l , a t r a s de a t m o s f e r a e p o c i i e v o c a t e i a u t i l i z a t , a t t ot a a v u t nevoie, cteva personaje (din familia Comneteniilor), cteva fapte, cteva detalii. D a r , categorie, n u p u t e m v o r b i de o d r a m a tizare a r o m a n u l u i , de o a d a p t a r e scenic, ci

D a t a premierei : 24 mai 1977. Regia : G E O R G E T A T O M E S C U . De coruri : V. PENIOAR-STEGARU. Costume : I U L I A N A P R E D U . Distribuia : VALER1U DOGAR U (Mihai Cerntescu) ; P E T R E GHEORGHIU-DOLJ (Dr. D i n u Cernat) ; R E MUS MARGINEANU (Dr. Matei Damian) ; V I O R I C A P O P E S C U - M I H A I L (Alexa Damian) ; .VNCA LEDUNCA (Miss S h a r p ) ; GH. MAZILU (Amza Rizescu) ; G E O R G E T A I.UCHIAN (Vicky) ; LUCIAN ALBANEZU (Cpitanul Dudescu) ; M I I L V E L A ARSENESCU (Mary) ; L E N Y PINEAH O M E A G (Natalia Ipsilanti) ; I L E A N A S A N D U (Ana Golescu) ; I L I E G H E O R G H E (Nicolae Poenaru) ; S M A R A G D A OLTEANU (Elena Poenaru) ; VLADI MIR JURAVLE (Mihail Koglniceanu) ; I A N C U G O A N (I. B r t i a n u ) ; M I H A I C O N S T A N T I N E S C U (C. A . Rosetti, C o l o n e l u l A r i o n ) ; D O R E L S T O IA (Lefter) ; P E T R E ILIESCU-ANAT I N (Fran) : M I R C E A H A D I R C (Ion Ion) ; ELENA GHEORGHIU (Floarea) ; V A L E R DRLLAKEZA (Dobrog e a n u- G h e r e a ) ; RADU NEGOESCU (Zubcu Codreanu) ; D A M I A N O A N C E A (Vintil Rosetti) : C O N S T A N T I N F U G A I N (Mircea Rosetti) ; E M I L B O Z DOGESCU (nvtorul) ; E M I L BOR O G H I N (Moise Titus. Moise Valeri an) ; A N G H E L P O P E S C U (Nicolae Grigorescu) ; MIHAI ISTRATE (Carol P o p p de S*athmry) : D. AUR ELIU (Colonelul Cerchez) ; D A N W E R N E R (Valter Mrcineanu) ; TUDOR GHEORGHE (Maiorul Sonu) ; V I R GIL BDESCU (Generalul Cernea) ; BARBU MORCOVESCU (Deputatul Fleva) ; C O N S T A N T I N SASSU (Prinul Carol) ; M A R I N A BATA (Princi pesa ElLsabeta) ; M A R I A N F I R A (Cnea zul Sergiu) ; V A S I L E C O S M A (Marele duce Nicolae) ; COSTICA IONESCU (Baronul Stuart) ; A U R E L R O D E A N U (Generalul Krdner) ; PAVEL CISU (Generalul Zotov) ; C O N S T A N T A NICOLAU (Doamna Ghica) : IONELA STTVATIS (Domnioara Alecsandri) ; GEORGE BULEANDRA (Consulul Franei) : S T E F A N I O N E S C U (Consu l u l austriac) ; C O R N E L D O G A R U (Stu dentul miop).

d o a r de o aezare, ntr-un c o n t e x t m u l t m a i c u p r i n z t o r , a c t o r v a e l e m e n t e , i e l e m u l t d e z v o l t a t e , m u l t a d n o i t e . T r u i e c t u l l u i .Mihai Coinnctoanu ( d e v e n i t , i n pies, M i h a i Cerjullcscu) se nsoete cu a l altor eroi ai vre m i i , c a r e au jucat un rol p r i m o r d i a l in viaa politic (Milhail Kjosrlniceanu. I. Brtianu. p r i n u l C a r o l i a l i i ) s a u n v i a a d e f r o n t ( V a l t e r M r c i n e a n u , o n u ) . O p e r de f i c i u n e . Patetica '77 e s t e . t o t o d a t , o r e m a r c a b i l ilustrare ideii de teatru-doeumeut. Iscusina a u t o r u l u i de u m b i n a s c e n e l e transfigurate d e i m a g i n a i a s a ou c e l e f a d e c a r e p s t r e a z c e a m a i s e v e r d e t a a r e , r o d i n d u-tie a a c u m n u f o s t i s-au n s c r i s n d o c u m e n t e l e v r e m i i , face i n e d i t u l a c e s t e i v a l o r o a s e piese. N u pot g s i o m a i (precis e x p l i c a r e a c e s t u i d e m e r s , ddt citind d i n nsemnrile lui M i h n e a Gheor g h i u n s u i : D o r i n d s r s p u n d dt m a i d i rect curiozitii dramatice" a publicului... f o r m a aleas (pentru u n a s t f e l de s p e c t a c o l . . . n u prsete b u n e l e tradiii ale d r a m e i isto r i c e d e o t s p r e a-i o f e r i o t m a i s i m p l u a d e v rurile simple ce stau l a temelia oricrei aci u n i . . . i p e n t r u a p e r m i t e s p e c t a t o r u l u i , de p r i n s m a i de m u l t c u t e h n i c a m o n t a j u l u i c i n e m a t o g r a f i c , s-i i a r g a z u l d e a m e d i t a t delibera a s u p r a p r o c e s u l u i politic de p e scen, c a s tra|g s i n g u r , n l u m i n a b a g a j u l u i s u de experien p u b l i c , concluziile corespun ztoare epocii sale. ( D i n Scrisori din ime diata apropiere") I d e e a d o m i n a t o a r e a p i e s e i e s t e a c e e a a oontinuittii luptei pentru neatirnarea naional, e a o consecin a aspiraiei dintobdeauna pen tru libertate, p e n t r u i n d e p e n d e n , a poporu l u i nostru. I n l u m i n a acestei i d e i . n fericit sintez a tuturor elementelor care c o m p u n lu c r a r e a c u d e s c h i d e r e de fresc Mihnea Ghetorgliiu o m a g i a z eroicele e v e n i m e n t e ale anului 1877, afirmind adevrul participrii p l e n a r e a n a i u n i i la m p l i n i r e a a c e s t u i fier binte deziderat. C u m e r a i d e a t e p t a t , p r e m i e r a p i e s e i a a v u t l o c p e s c e n a T e a t r u l u i N a i o n a l craiov e a n . M o n t a r e a r i d i c d i f i c u l t i n flaa o r i crei trupe, d i f i c u l t i izvorte d i n numrul m a r e d e personaje, d i n r a p i d a succesiune (dar i d i n s i m u l t a n e i t a t e a ) t a b l o u r i l o r , d i n d i v e r s i t a t e a t o n u r i l o r (de I n c o n v e r s a i a i n t i m , de sado , l a a m p l e l e m i c r i d e m a s e , l a d i s c u r s u rile rostite de l a n l i m e a (tribunei). D i f i c u l t i realei, s o l i c i t i n d m u l t d i b c i e r e g i z o r a l i i n v e n t i v i t a t e s c e n o g r a f i c . R e g i z o a r e a G e o r geta T o m e s e u i s c e n o g r a f u l V . P e n i o a r -Ste g a r u iau r e a l i z a t u n s p e c t a c o l a m p l u , Cu l a r g desfurare, ou o participare numeroas, s p e c t a c o l pe d e p l i n i z b u t i t n m o m e n t e l e sale eseniale, ritmat, c u r s i v , patetic, astfel nct substana piesei n i s e transmite nealterat. D a r n i c i m b o g i t d e soluii care s ng d u i e o m a i decis c o n t u r a r e a p e r s o n a j e l o r . a d e v r a t c a u t o r u l p o r t r e t i z e a z ou t r s t u r i p u i n e i a p s a t e , n i c i n u s e p u t e a a l t f e l n tr-o pies cu a t t d e n u m e r o a s e personaje (dintre care n u p u i n e cunoscute din istorie), d a r aceste linii, aceste trsturi care vorbesc

46

www.cimec.ro

despre esena p e r s o n a j e l o r , a u r m a s secrete color m a i m u l i d i n t r e i n t e r p r e i . A l c t u i n d un univers', o l u m e pestri, divers, c a r e s e desface i s e r e c o m p u n e p e o c o o r d o n a t p r e * cje, p e r s o n a j e l e , n s p e c t a c o l u l c r a i o v e a n , n u d o b n d e s c r e l i e f u l p e r s o n a l i t i i . S e r e i n , to tui) V a l e r i u D o g a r u , Petre Ghcorghiu-Dolj, George ta L u o h i a n , I l e a n a S a n d u , L e n a PineaHomeag, dintre interpreii personajelor d c ficiune", i Vasile C o s m a , Constantin Sassu, Dan Werner, V l a d i m i r J u ravie, dintre inter preii p e r s o n a j e l o r istorice". N u p o t ncheia e v o c a r e a r e a l i z a t o r i l o r aces tui m e r i t u o s s p e c t a c o l f r a-1 a m i n t i p e V dim L e v i n s c b i , n e n t r e c u t i n c o m p u n e r e a l u m i n i l o r de scen.

Virgil Munteanu

TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN CLUJ-NAPOCA

C o n t a m i n a r e a d i n t r e t e a t r u i f i l m s a u , c a p u n c t e d e p l e c a r e , d i n t r e t e x t u l d r a m a t i c i s c e n a r i u l ' C i n e m a t o g r a f i c , e s t e u n f a p t p e oare |-a c o n s a c r a t n s i p r a c t i c a a r t i s t i c , d o b n dindu-i i m p l i c i t i u n s t a t u t teoretic, i o carism estetic. I n c u l t u r a spectacolului d e la n o i , a u t o r u l c e l m a i o r g a n i c o r i e n t a t s p r e o asemenea f e c u n d c o n t a m i n a t i o " este, de s i g u r , M i h n e a G h e o r g h i u , care-i m p a r t e a c tivitatea creatoare, n j u m t i egale, ntre ecran i s c e n . i , d a c o m u l d e teatru m prumut cineastului o -anumit gravitate a v i z i u n i i i a t o n u l u i , p r e c u m i o f r u m o a s inut intelectual, acesta d i n u r m l influ eneaz p e c e l d i n t i n t e h n i c a elaborrii, n structurarea caracteristic d e secvene r a p i d e i i n c i s i v e . R e z u l t , a s t f e l ^ u n s c e n a r i u teatral" d e o cert eficacitate a u d i o - v i z u a l , spectaculoas, oare p r e t i n d e n e a p r a t o regie sensibil i a p l i c a t l a s p e c i f i c i t a t e a n o u l u i g e n " . n t l n i r e a a c e a s t a s-a p r o d u s n m o d fericit l a C l u j - N a p o c a , f i i n d c H a r a g G y o r g y , regizor d e t e a t r u , p r i n e x c e l e n , e s t e u n mare maestru a l rezolvrilor spaio-temporale c u a m p r e n t filmic, n tablourile cu persoane numeroase i c u s c h i m b r i dese i fluide d e c a d r u s c e n o g r a f i c . C e e a c e s e t i a mai p u i n n l e g t u r c u H a r a g i c e e a c e , de d a t a a c e a s t a , s-a r e l e v a t d i n p l i n e s t e r i goarea s t u d i u l u i p l a s t i c , r o d n i c i a u n e i cul turi p i c t u r a l e severe : n u doar n sensul compoziiei n c a d r u ( a d m i r a t de attea o r i n r e g i i l e a c u t e a l e l u i H a r a g ) , c i , m a i c u seam, n s e n s u l strictei r e c o m p u n e r i a a t m o sferei d e e p o c , Sn s e n s u l r e s t i t u i r i i f i d e l e , documentate, dar depind documentul, a aerului" i a s p i r i t u l u i " v r e m i i (Zeitgeist), d i n : c u l o r i , g e s t u r i , m i c r i , m o d e l r i etatu-

Data premierei : 9 m a i 1977. Regia : H A R A G G Y O R G Y . Decoru rile i costumele : CONSTANTIN R U S S U . Versiunea maghiar: V E R E S S ZOLTAN. Distribuia : H J J A S A N D O R (Mi hai) ; S E B O K K L A R A (Natalia) ; C Z I KLI LASZLO (Nicolae Poenaru) ; L A S Z L O G E R O (Mihail Koglniceanu) ; S E N K A L S Z K Y E N D R E (I. Brtianu) ; HORVATH BLA, KONTS BLA (C. A . R o s e t t i ) ; B I S Z T R A I MARIA (Alexa) ; V A D A S Z Z O L T A N (Matei) ; KRASZNAI PAULA (Vicky) : BIRO LEVENTE (Rizescu) ; B O R B A T H J U LIA (Mary) ; D E H E L G A B O R (Dudescu) ; SATA ARPAD (Moise) ; LASZLO ZOLTAN (V. Rosetti) ; J A N C S O M I K L O S ( M . Rosetti) ; V A L I Z I T A ( A n a Golescu) ; T A M S SIMON (V. M r c i n e a n u ) ; K A K U T S AGNES (Elena Poenaru) ; P A S Z T O R JANOS (Dinu Cernt) ; G N A N D J A N O S (Pri mul negustor) ; B O T A GYULA (Al doilea negustor) ; KOLLO BLA (. Grigorescu) ; M A R T O N JANOS (Szatmry Papp Kroly) ; SZABO GYORGY ( U n student) ; ANDRSY GABOR (D. Stuart) ; MIHALY PAL (Colonelul Cerchez) ; LAZAR ERZSBET (Floarea) ; A L B E R T J U L I A (MissSharp); B A L O G H G Y O R G Y (Taft) ; B A R K O G Y O R G Y ( I o n I o n ) : JAKAB LAJOS (Lefter) ; TODUCZ G Y U L A (nvtorul) ; I L L E FERENC (Firan) : K O Z M A L A J O S (Codrcami) ; SCHAASER RICHARD (DobrogeanuGhcrea) ; V E R E S S Z O L T A N (Tipogra ful) ; KATONA K A R O L Y (Fle.va) ; PTERFFY GYULA (Aghiotantul lui Carol I) ; A . T O S Z T O I L O N A (Elisabeta) ; S Z E I B E R T I S T V A N (Davila) ; HIGYED IMRE (Fialla Lajos) ; KONTZ GABOR (Ing. Veress) ; GYORGY LASZLO (Ks); GALFFY A T T I L A (Consulul francez) ; S Z K E L Y ISTVAN (Consulul austriac) ; N A G Y DEZSO (onu) ; M A R I N D. AURELIAN (Prinul rus) ; D R A G O V I L H E L M (Tvirdsz) ; K O V A C S A T T I L A (Cernea) ; A M B R U S V I L M O S ( A r i o n ) ; B O R B A T H A N D R A S (Zamfir) ; M E TER ANDRAS (Marele duce rus) ; SZANTO ANDRAS (Imaritnszkv) ; N A G Y F E R E N C (Szkobner) ; K A C S U R GYORGY (Zotov) ; B O D I FERENC (Krdner) ; L E I T N E R EMIL (Hangiul) ; B A K I Z S U Z S A (Hangia) ; I R I M I E D A N I E L A (Florreasa) ; B O D A ARPAD (Neamul) ; A J T A Y ANDOR (Sanitarul) ; K A N T O R L A S Z L O (Uce nicul) ; V A G H A Z O L T A N (Alexandru) ; SIMON GYULA (Plutonierul).

www.cimec.ro

47

Patetica

' 7 7 " de

Mihnea

Gheorghiu

Teatrul

Maghiar

de Stat

din

Cluj-Napoca.

are, pe linii din cuvinte, aici, .uimite, a

dc fug muzic

inspirate, i, bineneles, i z g o m o t e filmului a adecvate. Ilcnric. lui artei Se observaiei din partea transcrise V ei Lau mini ce o

repetarea minuioase, secolele Harag i

Bisztrai Mria, Pasztor Jnos, Kollo Bla, p r i m i i i n t e r p a r e s " , ntr-o p e r f o r m a n tea t r a l c a r e este o c a p o d o p e r d e v i r t u o z i t a t e .

le c r i t i c rence aturale l

pc marginea

cunoaterii Olivier, din

Florian Potra

autorul-interpret, Gyorgy ou

X I I I X I V ; n stampele, cu al

ceea

privete, pnzele

demonstreaz

dezinvolt rile, ducerile fului sute zate, unui neral a

familiaritate fotografice din

gravu repro XIX-lea dou reali i al g( din semnul

de c e n u ? secolul cu cele

r o m n e s c . B e n e f i c i i n d de c o n t r i b u i a scenogra Constantin de ca costume i Russu, a l e sale, de a peste i sub concepute decor,

TEATRUL DE STAT DIN T G . M U R E Secfia maghiara

sugestiile echilibru Harag

preios

sceno-cromalic sunat

bunului-gust, colectivului

mobilizarea de la sine de Stat i a

termenul

se i m p u n e

DOUA ORE DE PACE


de D, R* Popescu
Acest excelent spectacol al prestigioasei echipe maghiare din Tirgu Mure fixeaz piesa l u i D . R . Popescu in r a m a autenticit ii e i , conferindu-i, dincolo de circumstana evenimentului, valorile adinei a l e refleciei. Spectacolul are intuiia exact a scriiturii d r a m a t i c e d e r e p i s t e " , c u m u l t i p l e s t r a t u r i de fapte i s e m n i f i c a i i , scsiznd c o n f l u e n a sub-

Teatrului a

Maghiar datorit dar estetic un

Cluj-Napoca i a lidare, de lara, fect, i devotate, de capaciti joc, u n n fr

obinut,

m u n c i i so propriei spaiului spectacu un per fel.

actorilor,

organizare

spectacol gre, i de graia fr

genuin roman de nici s de a

accepia foarte att

originar, fisuri,

este

greu

recenzentului compact, pasiunii att i

opere/e discurs omo trudei rostit c u a

diferenieri scenic gen, un tim prin plus pe de

nuanri

ntr-un

colective. poetului

Totui, Veress Lszlo

dintre Zoltn, Gor,

cei care a u excelenta se c u v i n e

strlucire

traducere

s-i a m i n Endre,

Senklszky

48

www.cimec.ro

Data

premierei : 15

niai

1977.

Regia : K I N C S E S E L K M E R . Sceno grafia : R O M U L U S P E N E . Distribuia : G Y U R F F Y ANDRAS (Stan) ; M A G Y A R ! GE R G E L Y (Grigore) ; NAGY .IOZSEF (Costache) ; AGY LASZLO (Mitru) ; B A C S F E RENC (Andrei Dunrinu) ; BODO ZOLTAN (Stelic) ; TANAI BELLA (Crina D u n r i n u ) ; L O H T N S Z K Y LORAND (Kahir) ; F E R E N C Z Y ISTVAN (Ali) ; H U N Y A O I LASZLO (Constan tin D u n r i n u ) .

til a p r o z a i c u l u i i p o e t i c u l u i , s i m b i o z a a p a r Xc d i n t r e c o t i d i a n i i n s o l i t u l f a b u l o s , t e n s i unea n e e x p r i m a t in c u v i n t e , rar m a r c a t n gesturi, d a r prezent, ou obstinaie, n rela iile d i n t r e p e r s o n a j e l e d r a m e i . C u a t t mai m u l t c u ot a c e a s t a e d r a m a u n o r foti p r i e teni, d e v e n i i , fi, d u m a n i . 0 d r a m a s i tuaiei istorice i istoria c a f a p t i s t o r i a c a idee" cum analizat, c u pertinen, un critic, aceast d i n u r m pies a l u i D. R. Popescu, dedicat Centennrului Independen ei devine nsi substana montrii. Is toria v z u t p r i n t r - u n o c h e a n p r i n s n o c h i u l pre zent ului i n d r e p t a t nici spre trecut, nici spre v i i t o r , d o a r s p r e t i m p u l f i l o z o f i c i poe tic, acolo u m d e se p o t ntlni Euripide i S h a k e s p e a r e , a c o l o u n d e m i t u r i l e i a r h e t i p u rile n e f u r n i z e a z , n e s e c a t , i d e i , f a p t e i c o n cluzii stimulatoare pentru analiza pe care b o p e r m a s u p r a istoriei. Dialectica vie a acestui spectacol (regie, K i n e s e s E l e m e r ; scenogra fic. Romulus Pene) conine o medi taie aplicat asupra sensului evenimen t e l o r i a s u p r a s e n s u l u i m a j o r a l o p i u n i i , dem o n s t r i n d u - n c c f a p t e l e i p s t r e a z o r e verberaie n istoria-durat doar n msura n c a r e le p s t r e a z c o n t i i n a c a r o l c - a m o delat n e l e s u l . R e d u t a i n c a r e se l a s c e l e doifi o r e d e p a c e " a r e a d e v r u l decorurilor c r e a t e d e R o m u l u s P e n e (Piticul din grdina dc var, pe aceeai scen). U n decor realist i p o e t i c , o f o r t i f i c a i e de p m n t , un sol sterp i t r i s t , u n p m n t p e s t e c a r e a u t r e c u t n e n u m r a t e r z b o a i e i a f o s t b t t o r i t de copitele t u t u r o r c a i l o r . 0 r e d u t c a r e , d i n p r i m u l m o m e n t , p r i n d e v i a i sens al eveni mentelor. C o r t i n a se r i d i c p e a t a c . p e n vala e n t u z i a s t a d o r o b a n i l o r , c u l m i n n d c u nfigerea s t e a g u l u i , c l i p c a r e l a n s e a z ostaii n v i i t o r , n c u n u n n d u - i c u a u r a e r o i l o r ; d a r . bucuriei zgomotoase, trepidante, ii urmeaz, ca i n o r i c e a t a c , n t o a r c e r e a n imediat, ridi carea morilor... I n spectacol s i m i m neconte nitul puls a l vieii, n c a r e , firete, intr m o a r t e a , n i se r e c o m p u n e , cu simplitate i firesc d e s p u i a t de patetic, d a r u n firesc g r a v . emoionant, palpitul minutelor intens dila tate a l e c e l o r d o u o r e " . T i m p u l e s t e a i c i u n m a r e p e r s o n a j , t i m p u l o a r e se s c u r g e g r b i t pentru tnrul Constantin Dunrinu, ostati cul turcilor, lent, insuportabil, p e n t r u Crina, m a m a d i s p e r a t c-i p i e r d e f i u l , t i m p u l m -

Hunyadi

u)

Laszlo (Constantin Dunrin i T a n a i Bella ( C r i n a )

s u r a l c u l u c i d i t a t e de A n d r e i D u n r i n u , n rgazul nfrigurat a l polemicii, n ceasul du r e r o a s e i c o n f r u n t r i c u i o t i i p r i e t e n i i a c t u alii d u m a n i , timpul nghiit c u lcomie, c a u n d a r n e a t e p t a t , d e o t e n i i - r a n i , i c o n templat, c u filozoficeasc detaare, de Aii, bufon cu tumbe hamieliene, comentator lucid al evenimentelor i i n t e r p r e t u l unui tragic happening... T n r u l i t a l e n t a t u l regizor Kineses Ele m e r a construit viaa acestui spectacol din i n tensitatea interpretrilor actoriceti, infuzndu-lc c u s u b t i l i t a t e n s p a i u : a d m i r a b i l e s n t discreia prezenelor din fundal, viaa n penumbra redutei, cu murmurul indistinct, a l v o c i l o r , c n t e c u l toropit s a u v o r b e l e ing n a l c , n d r e p t n d a s u p r a lor. din cnd n c n d . p r o i e c t o a r e l e a t e n i e i n o a s t r e , i d n d u - n e senzaia fluxului nervos al gndirii nentre rupte, att de caracteristic p e n t r u eroii pie sei. 0 distribuie magistral reunete actorii de f r u n t e ai acestei scene, ntr-o c o n f r u n t a r e l u c i d i p t i m a , f i i n d c p e t a l g e r e l e b a l a n ei s n t i d e i i v i e i , i d e a l u r i s c u m p e i f i i n e dragi. B a c s Ferertc, protagonistul, este gene ratorul de idei a l dramei, u n strlucit ilu minist", un intelectual cu solide studii Ia Paris, un s p a d a s i n a l s p i r i t u l u i , care-i n v i n g e a d v e r s a r u l a l i i n d u - i i s t o r i a i a d e v r u l de necontestat a l c l i p e i . A c e s t a d v e r s a r , l a fel de s t r l u c i t n m n u i r e a r e t o r i c a a r g u m e n t e l o r , d a r l i p s i t de a f e c t e , f a n a t i c a l e x pansionismului i i d e o l o g a i colonialismului, a fost l u m i n a t d i n toate u n g h i u r i l e de L o r a n d L o h i n s z k y , i p o r t r e t u l l u i se v a r e i n e mult vreme pe retina spectatorului. Fer e n e z y I s t v a n c o m p u n e , cu sobrietate de miiloace, pe h a m l e t i a n u l A i i , rol-argument, rol-

www.cimec.ro

49

simbol, jucat, c a atare, imperceptibil, n d u biu plan. Prezena, ideatic, destul de precar, a C r i n e i D u n r i n u a foit m b o g i t s u b s t a n ial ile m i n u n a t a a c t r i c a r e este T a n a i B e l l a , lia duce personajul s p r e p r o t o t i p , e a este m a n i a d i n r e d u t , m a m a c a r e i c a u t fiul o p i l a n d r t i p r i n tranee i, descoperindu-1 v i u , n l o c s-1 m b r i e z e , n c e p e s-1 l o v e a s c cu p u m n i i , s-1 b a t f r e n e t i c , f i i n d c a d o l e s c e n t u l f u g i s e d e a c a s .. E a e s t e m a m a t n r i f e r i c i t , c a r e , n ..cele d o u o r e d e p a c e " , st l a n e v i n o v a t e t a c l a l e c u f i u l i u b i t , r z n d si g l u m i n d , e i a t u n c i , n t r - a d e v r , ee c r e e a z un spaiu d e pace (in ce s a v a n t c o n t r a t i m p ii sfie, c u u n u r l e t b r u t a l , Kahir-Lohint>zk y ) , i a r e a este m i c u a b t r i n / c u b r i u l de ln", bocind moartea turcului Aii, m o a r t e a u n u i t n r fecior... N u p u t e m n c h e i a a c e s t e n s e m n r i f r s m e n i o n m prezena att de p r e g n a n t a m a sei soldailor, expresiv individualizai G y o r f f y A n d r a s , M a g y a r i G e r g e l y , N a g y Jozsef, B o d o Z o l t a n (unul dintre frumoasele m o m e n t e d e j o c c o l e c t i v este i m a g i n a r a p a r a d a V i c t o r i e i " , p e c a r e ei .> a n t i c i p e a z , c u e n t u z i a s m s p o n t a n i n a i v ) c a j i j o c u l r e i n u t , d e a d o l e s c e n t g r a v i a r s d e n e l i n i t i , al lui Iliniyadi Laszlo.

S e m n a t de Z o e S t a n c a A n g l i e i , spectacolul Sngele de H o r i a L o v i n e s c u , prezentat de c o lectivul glean n faza republican a F e s t i valului naional Cntarea R o m n i e i " , a atras a t e n i a p r i n a t m o s f e r i p r i n l r - o c u r s i v i t a t e a a c i u n i i , i u n a i c e a l a l t i z v o r i n d d i n s p i r i t u l ( e v o c a t o r ) n oare a fost c o n c e p u t piesa. In tim, ordinea realizrilor, rnd, se cuvine s a m i n Aezat familiei nesate am infloral mpodo faa in primul inspiratul decor, c u p a si in a m u r g ,

tin d e epoc, a l 'lui V i c t o r Creulcscu. intr-o l i v a d de de ciripitul mobil, Mailat, nunte ciucurii bind de mas invadat, dimineaa psrelelor, atrage privirea conacul prin

c u ncperile pitoresc grelelor

lui apstoare, tapetul

cteva

gritoare : draperii uilor

de catifea pendul

canaturile

i a l e f e r e s t r e l o r ,

de plu, uriaa

de m a h o n . picioarele etc. Prin plastic a a

portretele de familie n r a m e aurite, i s p e t e z e l e c u r b a t e acestea, linia o nuna cu panglici i d e s e n u l intenia unei i ciucurai cadrul

a l e f o t o l i i l o r , d e c o r a t e , i

su realist, dublate, ns, d e metaforic, realizatorilor : vechi maniere prin transfera unei idealul timbrul patim prin Mol len i

ncrctur

mijloacele politic impuse

(teatrale) i

Mira losif
P. S. In cronica spectacolului oimii, aprut in nr. 4/1977, pag. 53. coloa na I, rlndul 7, n loc de Florin Predun se va citi Gheorghe Doroftei.

modaliti moderne, a pune in lumin a l scrierii tonalitatea de text. P e r m a n e n pentru

a c o n t i i n e i (na

ionale, lupta fr dova til cipate

independen Muntenia

de sfrit a r o m n i l o r surori : uor Ardealul, de a a fost f i l t r a t idilic, glenilor n chip e

d i n c e l e trei printr-o

de a u t o r fost,

melodramatism vdit, fr spre Privirea de a

desuet.

S N G E L E (PATIMA FARA SFRIT)


de Horia Lovinescu TEATRUL DRAMATIC DIN G A L A I
~ . 1

Intenia poraneiza altdat, cu mese

de a e x lucid a de

trage s e m n i f i c a i i l e spectatorilor

scrierii, forai.

a le contcnivreinilc

ndrumat

c u micile date

l o r petreceri

faanilie, cadrilul, lumi neferi

i n c a r e se o n t a l a c l a v i r i se d a n s a la lumina mbietoare nfiorate ce f r n a u destinele nrilor, cu aur drept, cu misterioase, poetic-romantic, mijloacele acestui climat (i

cite) i u b i r i , c u d u e l u r i l e

tragic, d a r omeneti. pentru pre-

scenice

folosite

punctarea

a u fost, u n e o r i ,

care ; totui, premisa spectacolului

(de a c o n Duma autentice CU laude.

feri putere

d e oc deciziei l u i A n d r e i vieii

Data premierei : 1 m a i 1977. Regia : ZOE ANGHEL STANCA. Scenografia : V I C T O R CRETULESCU. Ilustraia muzical : LUCIAN IO N E S C U . Coregrafia : T R I X Y C H E C A I S . Distribuia : L E O N A R D C A L E A (Po vestitorul) : S 4 N D A M A R I A ULMENI (Rati) ; D I M I T R 1 E B I T A N G (Mailat) ; TEFAN IIAGIM, VLAD VAS1LIU (Andrei) ; A U R E L I A N GCORGESCU (Haller) ; C A R M E N M A R I A STRUJAC (Irene) ; V I C T O R I A S L C H I C I CODRTCEL (Klara) ; LILIANA LUPAN (Mara) ; E R B A N B O G D A N vKendv) ; M I H A I M I H A I L (Hoinarul) ; A L . NAS T A S E (Subofierul).

de a s e d e s p r i n d e d e m e d i u a piesei), Montarea a pilonului merit a fi

i d e a o d i m e n

siona revoluionar, pe m s u r a d e la Galai principal lumi.

subliniat suficient

n u s-a b u c u r a t , d i n dc expresiv

pcate, d e o prezen

a l conflictului : baronul n u e, d e c e e a . n u numai re structur n noastr inter ideolo valo ntregi

Mailat. Personajul e investit, simbolic, c u tr sturile unei scutit Partitura d e dificulti ; e a cere actoriceasc, capabil unui alte s o

zisten i virtuozitate personalitate pretativ gic, rile prin fora unei sine,

tehnic, c i i o a n u m e impun, universul

nostru d e gndire, n a m b i a n a a l t sistem ideologii

de gndire, unei

i e t i c i ,

s d e s e n e z e .

traiectul

i a m b i a n a

.50

www.cimec.ro

Scen

din

spectacol

cronici d e f a m i l i e ,
r e

comportamentul feudali, seniibil, firesc domine. i de n

manie* i in

bunie

(prezentat blinda i

fr i

tue

patologice, i cu drama

cu

le

semeiei ale

aristocratice, gesturile stpinilor bun a gam s fost i n attea palid fericire, i jucat

ample

senintate cu sibil inut,

sobr)

real,

categorice vincibili. Dimitrie

aparent

concret, a personajului demnitate A m al Marei, marcat. reinut de

(susinut

interiorizat, i sen re melo tandr, cnd tine StruKendy. n Georei, n de a

Actor Bitang

inteligent, sinceri n sem

gravitate)

s-a f c u t r e demn dramatism

i c u srac

i c h i p u l

tate, d a r n t r - o Spectacolul Hoinarului, mensiuni aduc suflu n de a

minor, vduvit lupttor

ntruchipat dulcegrie Liliana

nificaii, n e i z b u t i n d poet

neatins

s a u ieiri lupan.

prezena ide d i stare s

dramatice, cnd reasc Irene. gescu De un

de ctre

Colorat,

vizionar sale

graioas, c n d f r i v o l , cirid serioas i r e a i ambiioas, cnd blnd, a fost cind cu insinuant, sclipiri

romantie-revoluionare, scen, mister. stat glean, scurtele Mihai apare, Mihail, de asin a

viclean, de Maria au

a p a r i i i , un pe dat, umerii prea totui,

candoare, Prezene (Ha'ller) patetism

Carmen

cruia a u teatrului

valoroase

spectacole ale reprezen

jac, n vlstarul versiunea

emancipat a l familiei convingtoare i tinerii degrab Suehici clieistic, cu Kendy, n i tefan mni Aurnlian sonor

avut,

firav i p r e a taiei ; d i n

n 'problematica actorul

glean,

evitat,

llagim

(Andrei).

accentele f a l s - p a t e t i c e . Regizoarea grij, leasc nuanat najelor. cu relaii E a a a lucrat, actorii, scenice i unor izbutit, n general, preocupat complexe, astfel, Sanda rolul ntre s s b i n e i c u s stabi perso con care Kati prin* ne reliefeze

general, Leonard pus cu de lui vat. prea prea

monoton, Calea. mult mult

povestitorul

nfiat Codricel a In

toi

Victoria culoare agitaie, baronesei

ncrcat hohote timp ce

psihologia

comportamentul creeze interprei,

exagerate

rs, desenul acestei erban

diii d e a f i r m a r e a crei

dintre

capul

ilustre

familii,

interpretarea neobser

amintim, n d e o s e b i , p e compoziie, n caracterizat p r i n tt-un j o c s u b t i l ,

Maria

Ulmeni,

Bogdan,

a trecut aproape

mtuii aparenta

finee i simplitate,

evolund

Valeria Ducea
51

www.cimec.ro

TEATRUL DE STAT DIN ARAD


Data premierei : W m a i 1977. Regia : COST1N M A R I N E S C U . Deco r u r i : A r h . P E T R E P D U R E . Costu me : E M I L I A JIVANOV. Distribuia : R A D U C A Z A N (Povesti torul) ; E L E N A D R A G O I (Kati) ; E U G E N T A N A S E (Baronul Mailat) : I U LIAN COPACEA (Andrei) : VIRGIL M U L L E R (Contele H a l l c r ) ; M A R I A N A MULLER (Mara) : GABI DAICU (Irene K e n d v ) : E M I L I A D I M A J U R C A (Clara K e n d v ) : S E B A S T I A N COMAN I C I (Colonelul K e n d y ) ; I O N C O S T E A (Hoinarul) : I O N V A R A N (Subofierul de j a n d a r m i ) .

p l a t n Surorile Boga i n Moartea unui ar tist, aa se n t m p l i n r e c e n t e l a b o r a t a pies n t r e i acte, Patima fr sfrit, u n d e P o v e s t i t o r u l ( t i n i n d l o c u l a u t o r u l u i ) mprtote cu satisfacie a p r o a p e tiinific, de i s t o r i o g r a f , o d e s c o p e r i r e d o c u m e n t a r personal : p e r i n d a r e a , i n a r c u l u n u i secol de la j u m tatea c e l u i t r e c u t p n l a j u m t a t e a c e l u i i n care t r i m p a t r u A n d r e i Duma, cu destinele implicate n acelea ale naiunii. P r i m u l , a l t r e i l e a i a l p a t r u l e a snt doar p o m e n i i , n d r e p t u l u n o r a n i de f o c 188, 1 9 1 6 1 8 , 19V , nelesurilor crora Ic i j e r t f e s c p r o p r i a l o r v i a ; c e l de a l d o i l e a d e v i n e p r o t a g o n i s t u l evocrii d r a m a t i c e n ac i u n e , Patima fr sfrit. S i n g e l e a p n u face, aceast strveche l o o u i u n c , reluat ca r e p l i c a ntr-un f i n a l d c t a b l o u , c o n s t i t u i e a x u l t e m e i alese de d r a m a t u r g : i u b i r e a de n e a m
s e

p a t i m fr sfrit , t r a n s m i t e r e a acestui s e n t i m e n t d i n tat i n f i u . c a zestre esenial de c u l t u r i civilizaie. I j o v i n e s o u a r e v o l u p tatea de a c o m p l i c a v i z i u n e a i micrile pie sei sale, e l se consider u n a u t o r n e t antii l u s t r a t i v i s t i de aceea prefer a l u z i a , s u gestia, i n t e r s e c t a r e a nesilit d c p l a n u r i ideo logice i p o l i t i c e , e t i c e i estetice, a p a r e n t n d e p r t a t e . Aa se face c despre I n d e p e n d e n i d e s p r e m a s a dc g i n d u r i i de s e n t i m e n t e p o p u l a r e ce a u precedat-o i a u nso it-o, L o v i n e s c u n e povestete o a r e c u m n r i coeu, plasndu-i c e n t r u l d e observaie n Ardeal, arcuind u n curcubeu a l speranei peste Carpai : demonstraie pertinent a o m o g e n i t i i de crez i de simire a inutu r i l o r i s t o r i c e l o c u i t e de R o m n i . I n aceast construcie c o n c e p t u a l i stilis tic, L o v i n e s c u a c o r d totui o prezent prea a m p l , prea arborescent, P o v e s t i t o r u l u i p e care-1 p r e s u p u n e persoan ncorporat d r a m e i , i a r n u u n s i m p l u c r a i n i c . s l b i n d astfel v l a g a p m p r i u - z i s d r a m a t i c a p i e s e i , n fa v o a r e a u n e i i n c a n t a i i epice a evocrii. Pe de alt p a r t e , ceea ce e atrgtor, desigur, m e s a j u l se m p a r t e ntre caracterele p r i n c i p a l e , fiecare d i n t r e ele p u r t n d ' c u s i n e , firesc, u n destin, dar, prins n meandrele documen trii i f a s c i n a t de p a r f u m u l a p a r t e a l vea c u l u i , a u t o r u l m u t m e r e u , ca pe o suveic, c e n t r u l d e g r e u t a t e a l Aciunii, de l a u n c h i p l a a l t u l , cu r e z u l t a t u l fluidifierii ca i n v i a , p o a t e ?. d a r o p e r a d e a r t n u este viaa n s i " ! j a i e r a r h i e i de v a l o r i d r a m a t i c e , sociale, m o r a l e : b a r o n u l M a i l a t i K a t i d e v i n , n f e l u l acesta, m a i captivani dect A n d r e i i M a r a , n t i m p ce Zburtorul d u p c u m l a r a t i n u m e l e a r f i abstraciune, u n s i m b o l n l P o e t u l u i naional sau a l Poeziei u n i f i c a t o a r e de contiine. I n faa situaiei propuse de d r a m a t u r g , o r i c e regizor a r a v e a d e ales ntre cel puin d o u ci : c o n s e r v a r e a integral, d o g m a t i c , a t e x t u l u i sau i n t e r p r e t a r e a a c e s t u i a . ncepml, c h i a r , d i n lectur, cu d e g a j a r e a p r i s o s u r i l o r i n e t e z i r e a caracterizrilor t i p o l o g i c e i oonflictuale. Aceast d e a d o u a soluie a fost preferat de r e g i z o r u l a r d e a n C o s t i n Marinescu : e l a r e d u s s e n s i b i l p a r t i t u r a Povesti-

I u l i a n Copacca ( A n d r e i ) . E u g e n Tnase ( B a r o n u l M a i l a t ) i E l e n a D r g o i (Kati)

U n m o t i v d a c n u de-a d r e p t u l o c a t e g o r i e a p r o a p e constant n t e a l r u l l u i H o r i a L o v i n e s o u este f a m i l i a : o catgorie a fectiv, social, m o r a l i m a i ales p o l i t i c , d i n u n g h i u l creia d r a m a t u r g u l v e d e i j u dec l u m e a , relaia societii c u t i m p u l , c u scurgerea c u l t u r a l a a c e s t u i a , adic i n r e g i s t r n d intervenia omului asupra datelor n a t u r a l e , m o d i f i c a t e n sensul transformrii l o r n f a p t e sociale. I n a l t i t e r m e n i . L o v i n e s c u consider n u i n d i v i d u l ( i z o l a t ) d r e p t n u c l e u a n t r o p o l o g i c de c u l t u r , c i f a m i l i a , u r m r i t n m s u r a p e r m i s de sinteza scenic pe t r e p t e l e m a i m u l t o r generaii. Aa s-a nt m p l a t n Citadela sfrimat. aa s-a ntiin-

52

www.cimec.ro

torului cai ;

pstrnd-o, intre a

functional, timpul

ca i

diafragm cel evo prea dis sem

transparent apoi,

nostru pasajele

desfrunzit

cursive s a u retorice ; i n sfrit. a dilatat nificaia gocial. insu tile


?

HOTARREA
sau

Zburtorului Dar, mai cu

in direcie seama, n

revoluionarconlucrarea de s c r i s u l disponibili Nu a n ba

cu i n t e r p r e i i , s-a l s a t m b o l d i t a t t nl l u i L o v i n e s c u , (latente) Mailat, actor sui prin Eugen astfel, n fata n c i t i d c ale colectivului cel de nase origine genere, obine de un

de actori. romaneasc,

DE C T E ORI AM PORNIT
de Mircea Bradu
D e s p r e a r t a f i l m u l u i s-a s c r i s , p e d e o p a r t e , ca nsui c a r a c t e r u l d e nregistrare fotogranca, de reproducere a imaginilor, sugereaz cu t a n c e v o c i n d - o , o a c i u n e trecut ; pe de a l t p a r t e , s-a s t a b i l i t , c u a c e e a i autoritate, c f o t o g r a m e l e m o n t a t e s e c o n j u g l a timpul prezent , <lm,d i m p r e s i a u n u i e p i s o d d e v i a ce se n . f i n p Joc, s u b ochii s p e c t a t o r u l u i . D a r imaginea teatral ? A v n d n vedere c a c i u n e a s c e n i c n u e s t e r e p r o d u s , oi f p t u i t d e p e r s o a n e n c a r n e i o a s e " , c u p a l pitul cald a l vodii, a l gesturilor, a l ntregii lor vitaliti u m a n e deci, cu att m a i m u l t , conjugal la prezent se exclud oare com plet, n u n u m a i p a t i n a " , a u r a " caracteris t i c , d e a l b u m , c i de-a d r e p t u l o r i c e s u g e s t i e a u n e i i n t i m p l r i t r e c u t e ? A u n o r f i g u r i i evenimente m a i demult s a u m a i recent apu se ! A p a r t e , d e f i n i i a clasic, aristotelic, a tragediei (care i m p l i c , m i m e t i c , reconstitui rea unor ntmplri dinainte ncheiate n e x i s t e n a r e a l s a u m i t i c d e u n d e . i e c h i v a l a r e a de l i m b a j c u r e n t : povestire-iston e ) , p a r e l i m p e d e c , p r i n f a c t u r a ga e l a b o rat, pe temeiul u n u i text scris n p r e a l a b i l , c u r o l u r i n v a t e i r e p r o d u s e " , r e t r i t e " , n t r - u n l a b o r i o s p r o c e s d e p r e g t i r e , i i m a ginile scenice reflect, desigur, u n timp ce n i i m n i este. A s t f e l , att n s p e c t a c o l u l c i n e m a t o g r a f i c , c t i n c e l t e a t r a l , s e p o a t e a f i r m a , m p c n d termeni doar aparent contradictorii, c S P conjug trecutul la prezent. Concluzie cu att m a i e v i d e n t , c u c i t n e a p r o p i e m de e v o c a r e a istoric, a a c u m este i Hotrrea lui Mircea B r a d u .
p e

-a

ezitat,

distribuirii,

ronul unui roluri. ziie plex

deprins,

c u a l t soi d c o compo com im gro can caracter uneori de cord, i de

astfel

generis, cu

alctuind mldieri

adugare

trsturi, atacului

previzibile, negativ doare. in Kati nesc. ,| tesc), i u discuie n

neateptate

(excepie

face m o m e n t u l alternri un faa

de a s p r i m e nc

L a rndul creia

ei, Elena

Drgoi, mai plus

aducnd straniu, de l u ome s ne i in

caracter nebunia o

i d un interpret

ciditate prefac
e

ascunziurilor n subtile

sufletului stri

dezvluie obsesiile ncordat s le

capabil

dramatice, zbuciu

o fragilitate

exasperat n faa afirme.

de solitudine, unei lumi

putincios mate, g a t a binele, terpretri, Daicu gant gica chipul, (otea.

m a i Curnd li

s a s c u n d pregnana

dreptatea dou

dect

Acestor galnic) Kendy ; Dima

se adaug

mprumu de G a b i apariia ele nostal lui Ion asprn ei spre din Copemasc de o msur, ca n i d e De al s o c u

tat c u u m o r i s m

(gravitate Irene

capricioasei i n o s t i m trecere glasul a i

rurt. d a r eficace a E m i l i e i n Clara statura

Jnrcn,

K e n d y ; i adecvat i a

H o i n a r u l u i - Z b u r t o r , ri v i n d Andrei-<Mara lui Lovinescu, central, nu interpreilor, beneficiind iMiiller, c i , n textuale

Perechea piesei

poveste d e d r a g o s t e , c n r e a r fi t r e b u i t pe m i e z u l o zon pricina cea, inedit, din a mai puin inndecvrii vibrant, Mariana rigid, scriiturii i

alunec neaprat Iulian de o

uneori

delicat, oarecare i,

feminitate pricina

ntructva, a

superioritii intr-o

celorlali artistic.

interprei, Regizorul de micare

individualitate cercat rostire, altfel, brul, p r i n nwmentole

msur,

s r e s t a b i l e a s c eubliniindu-se angajare de strbtut

echili

speciale

indicaii

avantajoase, spectacolul e

ndeosebi liric. un fior

de accentuat

iubirii d e p a t r i e , sui a u t o r u l tat giac n s nnti-naturaliste, includ (dirijat (doar o a locale

transmis aa c u m v o i a n c u mijloace n seria volumul viu anli-dustiativiste, r e g i a -a e z i Filarmonicii ele ori un banal), soi d e ni crora

PIESA Acest tnr autor dezvluie, de l a o lucrare la alta, o v i v i f i a n t capacitate d e a face s triasc trecutul i n prezent, n prezentul sce nei, a l artei, c u o vizibil spontaneitate a de senului d e caractere, c u a n u m i t putere de i n v e n i e d r a m a t u r g i c i, n consecin, c u o p r e i o a s o r i g i n a l i l a t e n s e l e c i a , t r a t a r e a i a t r i b u i r e a d e t l c u r i ( p o e t i c e i p o l i t i c e , c e e a ce e aproape totuna) u n o r evenimente rigu ros documentate, transfigurate d i n paginile de istoriografie. A i d o m a altor confrai ( L o v i n e s c u , I . D . Sirtbu, T o m o r y ) , M i r c e a B r a d u n u s e apropie frontal, , cronicrete", d e Rzboiul I n d e p e n d e n e i , adic n u reface, etap c u cta-

de D o m e r b a n ) , c a fond dat celor sau de apte dou ceti" a linia scenografic

timp

ce f o n d u l

simbolizare lului de fiind

ale Ardea conceput Emilia vestimentar de

(medieval, arh. Petre propus,

f e u d a l ?) Pdure, cu

fost

corectitudine,

.Tivanov.

Florian Potra

www.cimec.ro

p, la u n nivel omnologic-ilustrntiv, m o m e n tele i m p o r t a n t e a l e a c e s t u i e v e n i m e n t a l isto riei naionale : oi, m a i p u i n aluziv, totui, (i e v a z i v ) docSt l o v i n e s c u ( i n Patima fr sfrit), Bradu urmrete mecanismul ascuns, fin cel d i p l o m a t i c al ntreeserii c u m i g a l i t e n a c i t a t e a e p o p e i i n e a t r n r i i . Abil < Iii t o r i i n t e r p r e t a l d o c u m e n t e l o r s c r i s e i figurate, B r a d u l e confer o v i a n o u , capti vant, avantajat de luminile anului 1977,ale contemporaneitii, care asigur n u n u m a i o n e c e s a r p e r s p e c t i v i d e t a a r e t e m p o r a l , c i i r i g o a r e a i m i p o s ' t n i o i t i i n i f i c e a d i s c u r s u l u i its t o r iloo-d r a m a t u r g i c llotrirea maii t), puri, lent r.ti,tuiri nu te laj, relativ scoate n eviden (pentru dou pri n aj>roape d i s t i n c t e : c e a d i n i i , inedite micat, o parte inventiv bogat infor i a r de

TEATRUL DE STAT DIN ORADEA


Secfla r o m n
D a t a p r e m i e r e i : 17 a p r i l i e 1 9 7 7 , Regia : A L E X A N D B U COLPACCI. Scenografia : T H . CIUPE. Ilustraia muzical : C O R N E L P O P . Distribuia : NICOLAE BAROSAN (Alexandru) ; EUGENIA PAPAIANI (Maria) ; MIBCEA CONSTANINESCU (Russel) ; SIMONA CONSTANTINESCU (Anca) ; E U G E N UG U L E A (Ion Biceanu) : I O N MIINEA (M. Knglniceanu) ; R A D U V A I D A (Hans. Petru) ; J E A N SANDULESCU ( B L O W I T Z ) ; G R I G S C H I T C U (A taatul austriac, Tache) : VALENTIN A V R I G E A N U (Ataatul german, Popes cu) ; M A R C E L P O P A (Ataatul francez. I . B r t i a n u ) ; C O R N E L I U G H E B A , (A taatul englez, Gliica) ; N I C O L A E T 0 MA (Murad) ; M A R C E L SEGRCEANU ( I g n a t i e v ) ; I O N A B R U D A N (Nehoda, Stuart) ; L A U R I A N J I V A N (Ro setti) ; D O R E L U R L A E A N U (Andrassy) ; I O N M A R T I N (Pavel) ; D I M I T R I OS STEFANIDIS (Soldat I) ; M A R I N MONOC (Soldat I I ) . I n alte roluri : GIL CIMPEANU, G H . MEGLEA, GALL TIBERIU, PETRU 0PR1, S I L A G Y IOSF.

literatur

ca soluii

teatrale,

punere

n r e l a i e a d i v e r s e l o r c a r a c t e r e i t i ce s-ar p u t e a discursiv, episoade mergic intitula Preg reoona Independenei" ; a doua, m a i eu interesante patetice, i p r o a s p t , Btlia, dintre pe dar cu un din care par deca mai Inde tea inter doar oonosceno vzut, cele

ti r e a n e v z u t i m a i

ale unor

dialog m a i puin ce s-ar p u t e a

lipsesc sloganurile, Independen". este cte un din s-iau

locurile comune, o In ciuda acestui tema pentru i

intitula : text

pentru viabile tru,

Hotrrea

elaborat

pendenei. grafilor

U n text sensibil gndit regizorilor, reale ocazii denotative!,

propunnd

actorilor

de expresivitate

p r e t a t i v , p o s i b i l ide c u t a t i d e g s i t n u Ln p a s a j e tntiive, ci i n sublinieri multiple. ncrcate de sensuri

TEATRUL MUNICIPAL DIN P L O I E T I


Data premierei : 16 m a i 1977. Regia : M A G D A B O R D E I A N U . De coruri : V r T T O R I O H O L T 1 E R . Costu me : V I N T I L FCIANU. Ilustraia muzical : S I M I DUMITRESCU. Distribuia : CORNELIU R E V E N T (Koglniceanu) ; D U M I T R U P A L A D E (Biceanu) ; OLGA DUMITRESCU (Anca) ; CONSTANTIN, DRGNESCU (Alexandru) ; E L E N A ALBU (Maria) : I. ANGELESCU M0RENI (Brtianu) ; G E O R G E GEORGESCU (Anghel) ; TEFAN CHIV U (Costache) ; V I C T O R BUCURESC U (Tache) ; C O R N E L CIUPERCESCU ( M . Rosetti) : A N D R E I B U R S A C I (Andrassy) ; F A B I A N G A V R I L U I U (Rus sel) ; T E F A N CRISTIAN P1S0SCHI (Stuart) ; N I C O L A E P R A I D A (Murad) ; E F T I M I E P O P O V I C I (Ignatiev) ; G H . MIRCEA ARAMA (Ghica) ; HORIA GEORGESCU (Ataatul f r a n c e z ) ; A L E X A N D R U P N D E L E (Ataatul aus triac) ; A N G H E L B R A T U (Ataatul en glez) ; S E B A S T I A N N I S T O R (Ataatul german) ; N I C O L A E ILIESCU (Nehoda) ; M O N E G O E S C U (Hans) ; E U S E B I U TEFANESCU (Blowitz) ; R A D U DUMITRESCU (Petru) ; M A R I U S IONESCU (Pavel) ; L U P U BUZNEA (Atilla) ; I O N C I O C R L A N (Janacek).

DOU

VARIANTE

: L A O R A D E A I L A

PLOIETI

P a r a l e l a speotacologic O r a d e a / P l o i e t i este i p e r f e c t p o s i b i l , i i n t e r e s a n t , deoarece pune n c u m p n fore o a r e c u m echivalente, naetpnd de l a c e i doi directori de scen, a m n d o i t i n e r i , a p a r i n n d aceleiai generaii : Magida B o r d e i a n u , l a Ploieti, i Alexandru Go<lpaooi, l a O r a d e a . A l e x a n d r u C o l p a o c d a asignrat o p r i m parte de o evident rigoare i o m o g e n i t a t e a r a p o r t u l u i c u v n t - a c i u n e - c a d r u p l a s t i c , r e z o l v n d ou n d r z n e a e l e g a n c o l a b o r a r e a - c l u i z i r e p r i n c a r e s-a l e g a t pe plan intelectual i afectiv de actori. E l m a i a r e i m e r i t u l d e a n u fi s u p r a l i c i t a t t e x t u l , ovtalundu-i i stabilindu-i m e r e u n diverseJle s c e n e i t a b l o u r i , l u a t e c a u n i t i m a i m u l t s a u m a i puin de sine stttoare m s u r a , p o n d e r e a ideologico-estetic e x a c t , ls n d c a p a t o s u l Urioo-patriotic s s e degaje firesc d i n s c a n d a r e a f e r m a nsui r i t m u l u i d e t r i r e ( s a u retrire) isoenic, o b i n u t . Dincoace, l a Ploieti, Magda Bordeianu a czut n c a p c a n a aforistic s a u parial reto ric a u n o r replici-cheie : p e temeiul acestora, persoanele istorice a u devenit aproape ceea cc detesta M a i a k o v s k i , adic propriile lor

54

www.cimec.ro

(ita!ui'". n c o p i n d cu K u g m i c c a n u , pe cit de a s e m n t o r cu o r i g i n a l u l fotografici, ca m a s c , pe aUit de a s e m n t o r cu statuia din p i a a ce-i p o a r t n u m e l e , ca p o z , m e r e u c l a r e " pe fiece c u v i n t , contient c rostete c u m o l doveneasc solemnitate p r o p o z i i u i i i defi n i t i v e , epocale : f e n o m e n u l a a p r u t de o p r e g n a n deosebit, d a t o r i t t a l e n t u l u i l u i Cornel R e v e n t , i n t e r p r e t u l , c a r e a dat m a x i m strlucire l i n i e i gimdite de regizoare. Dei femeie, aceasta a neles, t o t u i , c u riscurile de rigoare s monteze un spectacol v i r i l " , b r btesc, c a r e p r e s u p u n i-a violentat n t r u d i t v a p r o p r i a , autentica, sensibilitate. Aa i n t m p l c regia s a a b u n d n t i c u r i mililreti (cazone, u n e o r i ) , c u s a l u t u r i i exe cuii d e m i c r i care m a i de oare m a i con forme cu r e g u l a m e n t u l (din 1877, o a r e ? ) , ui tind m a i alee in p r i m a parte d o m i nanta jocului mai fin, al diplomaiei, al cu liselor de c a n c e l a r i e european, dominant transmis apoi, n linii frnte, e x c e l e n t u l u i tablou a l ,. auto v e r i f i c r f i " lui N e h o d a , irep r e n s i b i l u l ofier a u s t r i a c , de origine slovac, d e z m i n i t d c propriii si s u b a l t e r n i , dornici dc libertate. C o n l u c r a r e a ou piotorii-snogrcd se e c h i v a leaz : Colpacoi a tiut s o b i n de l a T h . Ciwpe u n deoor f e r m s t r u c t u r a t , de o e x p r e sivitate osenializnt, n c i u d a u n o r s i m b o l u r i jienvenite, i n t i m p ce d o c o r u r i l e foarte talen tatului Vittorio H o l t i e r , l a Ploieti, a p a r , la r i a d u l lor, ca r e z u l t a t a l u n e i a n a l i z e plaetieo neduse p n la c a p t (bineneles, cu s c l i p i r i de excepie). I n sfrit, j o c u l notoricesc, con dus strict n .partea n t i , m a i ales, de Colpacci, lsat la Ploieti m a i m u l t p e seama instinctului, oii a m e l i o r r i n partea a doua. d i v e r s i f i c a r e a produdindu-Ke d a t o r i t , n p r i m u l r n d , g n d i r i i i n d r u m r i i regizorale. D i n d i s t r i b u i a o r d e a n , s e c u v i n e s fie remarcate cu precdere i n t e r p r e t r i l e cu totul expresive, n o r d i n e a n t i n d e r i i r o l u r i l o r , a l e Iun M i r c e a Constantincseu (un R u s s e l v i v a c e , plin de o mteldgenl p r o s p e i m e ) , E u g e n ugulea (un B i c e a n u m s u r a t , p t r u n s de gra vitatea m o m e n t u l u i i, totodat, c o r d i a l ) , I o n Miinea (cald, u m a n , s i m p l u n e r u d i i e , suger n d , i a r n u ostentndu-$i m e n i r e a , n Kogli n c e a m i ) . I o n A b r u d a n (fr c u s u r n exterio rizarea ingustamii l o i a l i s t e " a o f i e r i m i i de origine , j n i n o r i t a r " d i n i m p e r i u l h a b s b u r g i c , prin figura aproape h a l u c i n a n t a l u i Nehode), D o r e l U r l e a n u (un A n d r s s y s u b t i l , ngreabil p a r t e n e r de c o l o c v i u , v i e u x g a r o n " , dar vigilent n t r u a p r a r e a intereselor p e care le servete), J e a n Sndiulesou (tipul gazeta rului i n t e r n a i o n a l , b l a z a t , ou c a n d o r i d i s i m u late, c u m este B l o w i t z ) , L a u r i a n J i v a n un p a tetic i a r d e n t Rosetti i, n sfrit, M a r c e l Segrceanu (Ignatiev) i N i c o l a e T o m a ( M u rad), r e p r e z e n t a n i i c e l o r d o u m a r i puteri ncletate n 1 8 7 7 7 8 , (De reliefat este, l a

Hotrrea" de M i r c e a B r a d u n i c i p a l d i n Piteti

Teatrul M u

H o t r u $ f e l a T e a t r u l d e Stat d i n O r a d e a . Sus : Ion Minea (M. Koglniceanu), Eugen u g u l e a (Biceanu) i S i m o n a Constantinescu ( A n c a ) . J o s , n prim-plan : E u g e n i a P a p a i a n i (Maria) i I o n M a r t i n (Pavel)

www.cimec.ro

aproape gizorului, figurii La iceanu (siluet in in

Ionic

aceste

realizri, n

contribuia re impecabil Data premierei : 12 m a i 1977.

culminat lui Nehoda.)

finisarea Palade

Ploieti,

Dumitru i

(i e l u n B Dumitrescu fr repro, i elegant

de sever agreabil Nicolae i

ponder."), Praida

Olfta

afectuoas, Popovici Bursaoi la

Anca),

(Murad,

umanist islamic), Eftimie Ignatiev) Andrei Nestingheritori, rolurilor : colae Petru Iliescu

(fals fioros (Andrssy). clasa" de frai, Du

promovnd i

limit

Eusebiu

tefnescu

(Blowitz), Nilui'Radu

(Nehoda)

perechea Ioneseu.

i P a v e l , s u b n f i a r e a respectiv, Marins

mitrescu,

TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN T I M I O A R A

MARIA SA, POPORUL


de Tmry Pe fer
I

Regia : M A T R A Y L A S Z L O . Decoru rile : W I N T E R F E L D S A N D O R . Costu mele : V I R G I L M I L O I A . Distribuia : FABIAN FERENC (Szathmry Papp Karolv) ; B A N Y A I IREN (Hahn E l i z a , soia l u i ) ; V E R T E S . I O Z S E F (Mihai Eminescu) ; C Z E GO TERZ (Maricica Vcresru) : SINKA KAROLY (Gheorghe Hibescu) ; LACZO GUSZTAV (I. H o l i a d e - R d u lescu) ; PUHALA ERNO (Petrache P o e n a r u ) ; E B E R G N Y I T I B O R (VVnllenstein Kroly) ; S Z A B O KAROLY (Ply Elek) ; KOFALVY ISTVAN (Tatl lui Ieremia) ; B O G D A N IST VAN (Sptarul Ghica) ; M A K R A L A JOS (Nicolae Golescu) ; R APPERT KAROLY (Al. Dumitru Ghica) : 1 Z S 0 JOHANNA ( M a m a pictorului) ; C A S P A R M A R I E T T A ( P r i m a soie a picto rului) ; B A L A Z S A N T A L (Predescu) ; M A T R A Y L A S Z L O (David Rosenthal): KATO SANDOR (I. D . N e g u l i r i , I o n ) ; SZLYES IMRE (Nicolae Blceecu) ; P T E R F F Y L A J O S (Al. loan Cuza) ; LACZO GUSZTAV ( U n ran btrn) ; JANO JANOS (Mihail Koglniceanu) ; SIMON GABOR (Nicolae Grigorescu). In alte roluri : FALL I L O N V, W. PETER AGNES, KA.ITAR AR PAD. GHEORGHE MOOARCA, ROBERT STRUMBERGER.

Individualitatea m a t u r g , n spe s din evoce trecutul

unui

scriitor, a cnd sau o figur

unui

dra

atunci a

intenioneaz d c relief i prin per

un moment patriei temei, bazat

m a t i z a t ) , termeni acceptai n m o d panic de critic, m a i ales d u p premiera Danfo/i-ului c a m i l p e l r e s c i a n . A p r o a p e n t o t d e a u n a , n s , o a t a r e d e f i n i i e i n v o c c i r c u m s t a n e ateiiuante, s u b raportul strict a l elaborrii dra m a t u r g i c e , a d i c e m e n i t s-1 s o u z e p c a u t o r c n u a a d n c i t c o n f l i c t u l i a n a l i z a psiho logic s a u c n u a furit adevrate perso n a j e , c i n u m a i t i p u r i i c a r a c t e r e . N i c i T mry, la drept vorbind, n u face excepie : Mria Sa, Poporul este o construcie c r o n i c r e a s c " , n c a r e faptele se n r e g i s t r e a z i s e p u n c t e a z c u f i d e l i t a t e documenta rist, deseori c u o p r e o c u p a r e e v i d e n t pen* tru alctuirea plastic a i m a g i n i i de trans m i s s c e n e i , f r a se a j u n g e , n s , I n m a r i l e adncimi ale sufletului omenesc. Nici chiar la acelea ale protagonistului, C a r o l P o p p de S z a t l u m r y , f i g u r f a s c i n a n t , d e artist-lupttor, a u n u i v e a c r o m a n t i c . E f o r t u r i l e regizo rului M t r a y Lezl d e a revela frumuseea m o r a l i intelectual a eroului n c a d r u l scenografic a l l u i Winterfeld Sndor, care i m a g i n a t l o c u l a c i u n i i c a p e u n b u r d u f " do a p a r a t f o t o g r a f i c , a m i n tin d u - n e , l a t o t p a s u l , c S z a t h m r y a p r e z e n t a t , c e l d i n t i , dngher o t i p u l n a r a R o m n e a s c >i, a p o i , a f u n c ionat c a fotograf a l c u r i i " a u d u s , fr ndoial, la o succesiune, adesea emoionant, de c o n f r u n t r i ntre mentalitatea principilor

se m a n i f e s t surselor

alegerea sonal, i rul n

pe u n fel a n u m e ,

de investigare

documentare c a ocazie", n sce i leg a lup 1-a Tmry pictorului parti i ro dravia diverse

de tratare-interpretare Independenei sens goethean

a acestorjeCentena-

s-a d o v e d i t

o aniversare fecund cele mai

m o t i v e a p t e s trezeasc l a o n o u nic tur ajuns ale lui, ttori ntmplri c u rzboiul bunoar familii pe s dintre chiar neateptate, n direct vinescu, unei dac ( c u Patima de cele

sau mediat fr trei

d e l a 1877. Dac

Horia L o sfirit), generaii neamu

se intereseze

de intelectuali Bradu a

ardeleni, (llotrirea)

pentru

neatrnarea Mircea

i u n i t a t e a

inspirat, c u precdere, plomatice Pter te, Carol cipant sociale mn, finete de

consultarea

arhivei di scrupulozita-

i p a r l a m e n t a r e

vremii, a

s-a a p r o p i a t , c u p a s i o n a t biografia, semnificativ,

Popp de Szathmry, nscut l a Cluj, dar d i n 1813, n Muntenia, progres activ care l a . toate e v e n i m e n t e l e a u d u s la politice

naturalizat, nc

naiunea (sau

n secolul a l X I X - l e a . Autorul lucrarea cronic dramatic"

i d e

56

www.cimec.ro

i c r e z u l a r t i s t u l u i , p r e c u m i l a m o m e n t e <le l i i l a r i ta te u m a n i n a i o n a l pc redutele Griviei, a l c r o r m a r t o r s e n s i b i l , a l t u r i de N i c o l a e G r i g o r e e c u i d e a l i p l a s t i c i e n i , C n d Popp d e S z a t h m r y a f o s t , i n c a l i t a t e d e corespondent de pres. D a r , aceste efori uri susinute, i n p r i m u l r i n d , de interpretarea cald, b r b t e t o n o b i l , a l u i F b i n F e r e n c , actor c u n o t e p e r s o n a l e c u c e r i t o a r e n - a u -ooe, totui, eroul din b i d i m e n s i o n a l i ta t e a , pontat, a cronicii' sau, dac preferm, a f r e s c e i " i s t o r i c e , n u n t r u l c r e i a se p e r i n d a m p l galerie d c c h i p u r i , m a i m u l t ori m a i puin ilustre, a l e epocii, d e la p r i n u l B i bescu l a B l c e s c u i l a N i c o l a e G o l e s c u , d e Ja A l . 1. C u z a i M i h a i l Koglnioeanu la Mihai E m i n e s c u , care a gsit n S z a t h m r y o gazd afectuoas, in 1881. Interesul nostru, l spectatorilor, n d r u m a t tocmai n aceast direcie d e c t r e a u t o r i c o l a b o r a t o r i i s i , p-a c o n c e n t r a t , d e a c e e a , a s u p r a i n f o r m i i e i , restituirii" d o c u m e n t a r e , c o m u n i c a t e gene ros d e T m r y (pe t e m e i u l c e r c e t r i l o r l u i A r v a y A r p d ) , poate, cu excepia scenelor in c a r e p r o t a g o n i s t u l i g r a v e a z m a i a d i n e
R 0 1 n fl

p o r t r e t u l , a f i r m n d u - i c r c d o - u l a r t i s t i c t p o - , l i t i c , p r i e t e n i a i h o t r r e a d e a m i l i t a p e n t r u cauza adevrului i a d r e p t i i poporului romn. D i n a b u n d e n t a list de interprei c e p o p u l e a z , rind p e r i n d , s c e n a , a m r e i n u t s i l u e t a elegant, subtil, a l u i S i n k a K r o l y (Bibcsc u j , f e m i n i t a t e a v o l i t i v i p o l e m i c a Tcrz e i C z e g ( M a r i c i c a V c r e s c u ) i a c e e a , m a i c a l m , m a i ginga, iMariettci G s p r (prim a soie a p i c t o r u l u i ) , i n c i s i v i t a t e a a p a r i i i l o r lui Makra Lajos (Golescu), Pterffy Lajo ( A l . I. C u z a ) , L a c z G u e z t v ( r a n u l b t r i n ) . E l i b e r a t de p o v a r a d o c u m e n t r i i , Tmry P t e r , v o i n d , a r p u t e a s-i p r e l u n g e a s c slrd a n i i l e i n r - u n r e n n o i t i a p r o f u n d a t s t u d i u d r a m a t u r g i e , spre d e f i n i r e a estetic m a i c o m plet a personalitii lui Carol Popp de Szathmry, a s u p r a v a l o r i i i s e m n i f i c a i i l o r c r e i a s c r i i t o r u l ne-a a t r a s c u n d r e p t i r e a tenia, prin Mria Sa, Poporul, currieuJ u m v i t a e " i n t e r e s a n t i d e n s a l u n u i a r t i s t i patriot autentic.

Florian Potra

SCENOGRAFIE

. Th. Gupe: Decor penfru M r i a i copiii e i " de Osvaldo Dragun la


TEATRUL DRAMATIC DIN B R A O V
Eroica din Buenos Aires ( c u m se m a i n u mete p i e s a ) i n d i c c i t i t o r u l u i de l i t e r a t u r latino-american a p a r t e n e n a sa la r e a l i s m u l fantastic. A c e s t a este i p u n c t u l d c p l e c a r e a l s c e n o grafiei s e m n a t e d e T . T h . C i u p e l a s p e c t a c o l u l braovean. S c e n o g r a f i a s p e c t a c o l u l u i este u n simulacru", figurarea u n u i spaiu social ne familiar, exotic, p r i n i n t e r m e d i u l reprezent rilor p l a s t i c e d e s p r e a c e l s p a i u . F u n d a l u l e s t e dominat de o i m a g i n e c a r e a m i n t e t e pictura muralitilor m e x i c a n i Orozco, Siqueiros, R i vera. In m i j l o c u l scenei, n faa cortine: de f u n dal, se r i d i c u n eort-baldachin, n genul celor p l a n t a t e n c i r c u r i , l a i n t r a r e a n a r e n , pentru a a'scunde p r e p a r a t i v e l e , d e l o c s p e c t a culoase, d i n a i n t e a a p a r i i i l o r . A a d a r , d e c o r u l a fost regizor i s c e n o g r a f c a o conceput de ctre cutie eu m i n u n i " ,

in Ce e

care este vorba,

participanii dincolo aici,

intr,

reprezint

i i e s . nu de ; nu

de poalele dc o

baldachinului subtilitate scen o

p r i v e t e s p e c t a c o l u l , d e s f u r a t la vedere cutat ntr-o interpretare atribuit zit intrarea portic vil parte in cutie acestui element fie, aceasta,

de r e c u italian, u, u n (mo face n

scenografic ; dac, sau o din

particularitate natural de Buenos al

topografic a l e i etc.)

de p m n t , copacii unei cadrul Eroicei

conflictului, Aires,

decorul haldachin

intraren-

nu mimeaz

naturalul,

ei n a t u r a l i

zeaz" artificiul n lor alb, sfnt" final, cu

conveniei. strlucirea larg nemaipomenite pasre Duh Mriei un

peste

ntmplri

pogoar,

ncet, o uria desfcute : n sufletul

aripile

dc m u c a v a , ce aduce

o f a l s 'pace <i l i n i t e .

Aceast
un

ultim

imagine, impresionant, de p r o c e d u r literar.

este gro

procedeu

regizoral de d e m a s c a r e , prin

tesc, a a r t i f i c i u l u i

Semnalm o inconsecven scenografic : r e c u z i t a de c a r n a v a l , c u c a r e i n t r clienii c u m p r t o r i de confeli d e l a dugheana M r i e i , e s t e i i n e x p r e s i v , i l i p s i t d e p l a s t i c i tate ; ceea ee face c a n t r e g m o m e n t u l s coboare, ca valoare, mult sub linia, de nalt inut artistic, a spectacolului.

Paul Cornel Chitic


r>7

www.cimec.ro

un c u r a j artistic d e m n de a d m i r a i e , aceasta a c t r i a t i n r , p l c u t , g r a i o a s , -a d a t n i c i o d a t n a p o i n f a a r o l u r i l o r aa-zis d u r e , antipatice, n faa a c e l o r p e r s o n a j e c a r e nu ngduie interpretului ansa farmecului, a simpatiei, d a r ale cror semnificaii merit s fie e x p l o r a t e . R o l u r i dragi ? Abigail (Vrjitoarele din Salem de A. Miller) ; Gwendolyn (Ce nseamn s fii Onest de Oscar VVilde) ; V i o l a (A 12-a noapte de S h a k e s p e a r e ) ; M a a (Pescruul de Cehov) ; K a t t r i n (Mutter Courage), I o a n a D a r k S/in/a Ioana a Abatoarelor) i V i r g i n i a (Galileo Gali lei d e B r e c h t ) ; D o n a U o s i t a d i n p i e s a i u ace l a i t i t l u d e F ; G . I x > r c a . F i e c a r e r o l m i - a fosl drag, l a r n d u l l u i , fiecare mi-a m a r c a t , ntr-un f e l , c a r i e r a . . . A c t a o a r s r e c u n o s c c e a n s e m n a t p e n t r u m i n e I l r e c h t , i c t a d o r i s mai nsemne...". Partiturile citate contureaz profilul artistic nl Corneliei G h e o r g h i u . nclinarea ei spre un joc a l distanrii lucide, spre o distincie a i n t e r p r e t r i i p r e c i s e , e p u r a t e d e b a l a s t u l ges tului m r u n t , a l intonaiei melodramatice... Pregtindu-se pentru nceputul viitoarei stagiuni teatrale, u n grup dc actori ai Tea t r u l u i N a i o n a l d i n I a i r e p e t o p e r a s c r i i to r u l u i p o l o n e z S l a v o m i r M r o z e k , Tango (cunoso u t p u b l i c u l u i n o s t r u d i n s p e c t a c o l u l d e la T e a t r u l M i c ) . C o r n e l i a G h e o r g h i u v a interpre ta r o l u l adolescentei A l a . , A c e a s t d i s t r i b u i r e m-a l u a t p r i n surprin dere : n - a m visat-o- pe A l a c u m se s p u n e p o a t e i p e n t r u c r o l u l m i se p a r e f o a r t e n d e p r t a t d e m i n e i d e c e e a ce am r e a l i z a t p n a c u m . D a r ' a m m a i fost p u s Cn f a a u n o r r o l u r i l a c a r e n u m - a f i a t e p t a t , a a c , p r o b a b i l , a s e m e n e a s i t u a i i snt . s t i m u l e n t u l m e u s e c r e t . . . S i m t c m a f l u n faa u n u i d r u m l u n g , ntortocheat, presrat cu c h i n u r i i c u b u c u r i i : mblnzirea Alei, m o d e l a r e a e i . . . T r e b u i e s o c a u t , s o des goluri l u n t r i c e ; trebuie c o p r , s-i u m p l u s m b l n z e s c c h i p u l r v i t a l u n e i a d o l e s cente f r el ; t r e b u i e s o gsesc n acea d e z o r d i n e i d e c d e r e f a m i l i a l n c a r e tr i e t e , n a c e a v i a a n a r h i c , l i p s i t d e for m, do r i t u a l u r i , de credin... Abulia ei p r o v i n e d i n a e r u l p e c a r e l r e s p i r n acea lume lnced, depravat, n descompunere spiritual, l u m e att de savant radiografiat dc Mrozek. D a c a putea spune m a i multe, dac a reui s f a c o e x p u n e r e teoretic a r o l u l u i , a r n s e m n a c m a f l u n t r - o stare de linite, d e s i g u r a n i de e c h i l i b r u artis tic ; ceea c e a r fi, d e o c a m d a t , n e a d e v r a t . , i p o a t e c a r p e r i c l i t a e x i s t e n a scenic a p e r s o n a j u l u i . P r e f e r s v p r e z i n t c o l e g i i de distribuie : L i a n a Mrgineanu, Marcel Finchclescu, T e o f i l V a l e u , E m i l Coeru, Sergiu T u d o s e . i s c o n s e m n e z b u c u r i a t u t u r o r c r o l u l B u n i c i i v a fi i n t e r p r e t a t de A n n y Broe s k y , artist e m e r i t . I u b i m c u toii piese, n e s i m i m u n b u n c o l e c t i v d e l u c r u i spe rm s p t r u n d e m n aceast l u m e a lui M r o z e k , s n e i n s t a l m i s-o s t p n i m , m preun c u r e g i z o r u l C r i s t i a n H a d j i - C u l e a i cu scenograful D a n J i t i a n u . "

VIITORUL ROL
CORNELIA GHEORGHIU

Cteva dintre teatrele noastre d i n ar c e l e c a r e se d e f i n e s c p r i n t r - o t r a d i i e a r t i s t i c i p r i n t r - o a t m o s f e r c r e a t o a r e a p a r t e : N a i o n a l e l e d i n I a i i d i n C l u j - N a p o c a , c o l e c tivele d i n T g . M u r e , d i n Piatra-Neam, d i n Brila a u reuit u n lucru r a r , pentru care pot f i i n v i d i a t e i d e a n u m i t e teatre b u c u retene : i a n u m e , faptul de a fi f i x a t " n structura de echip civa actori excepionali, a cror strlucire, asemenea pietrelor pre i o a s e n m o n t u r a u n e i b i j u t e r i i , a j u n g e s se i d e n t i f i c e c u p e r s o n a l i t a t e a i n s t i t u i e i , s-o reprezinte. C o r n e l i a G h e o r g h i u c u n astfel de c a p de afi a l N a i o n a l u l u i ieean, u n d e joac de 15 a n i , d i n m o m e n t u l a b s o l v i r i i I . A . T . C . D e la d e b u t i p n a z i , e a a i n t e r p r e t a t a p r o a p e 40 de r o l u r i v a r i a t e , dificile, de la u n u l la c e l l a l t , m e r e u n u r c u . C o r n e l i a G h e o r g h i u s-a i n t e g r a t c u n o s c u t e i t r a d i i i i n t e r p r e tative ieene, u r m i n d u - i , totodat, discret, dar ferm, linia propriei personaliti. Con t i i n a i c o n t i i n c i o z i t a t e a p r o f e s i o n a l a u n d e m n a t - o s s e m o d e l e z e d u p c e r i n e l e r e pertoriale a l e teatrului ; n l u n t r u l acestora, n s , C o r n e l i a G h e o r g h i u a i z b u t i t s-i d e s c o p e r e u n d r u m o r i g i n a l , p e c a r e 1-a u r m a t consecvent, c h i a r i n etapele ealc aride. C u

58

www.cimec.ro

noas d e Garagialc) ; P a m e l a (Vijelie n crengile de sassafras de R e n d e O b a l d i a ; ; C r i s t i n a (Ultima curs) i, recent, Irene K e n d y (Patima fr sfrit) ambele, de H o r i a L o v i n e s c u ; M a g d a M i n u (Ultima or d e M i bail Sebastian) ; Naidenova (N-am ncredere n brbai d e S o f r o n o v ) . C u m e r a i f i r e s c , -a l i p s i t d i n d i s t r i b u i a n i c i u n u i a dintre musicalurile intrate n tradiia T e a t r u l u i Nott a r a " ( r e l u a t e i l a t e l e v i z i u n e ) : C e c i l y (Bu n scara, domnule Wilde !) i J o y c e (Lady X). Dealtfel, T e l e v i z i u n e a o solicit m u l t , fie pentru roluri de teatru, fie pentru emisiunile de d i v e r t i s m e n t . A c t r i a e a c i o g a z d p e r fect, tie s surd i s g l u m e a s c s u b i r e , ee p r i c e p e l a c o m p e r a j , n t r - u n c u v n t , u m p l e , cu p r e z e n a e i , d r e p t u n g h i u l de l u m i n . I n schimb... I n cinematografie mrturisete M e l a n i a Crje s i n g u r u l r o l care mi-a pro dus oarecare satisfacie a fost c e l de compo z i i e d i n Elixirul tinereii..." I n rest, doar c t e v a a p a r i i i n Politic cu delicatese, Un su ris in plin var... Pe scena Teatrului ,,Nottara", v a juca i u spectacolul-coup, alctuit d i n Juctorii de cri d e G o g o l i Ursul de Cehov. Melania Crje v a f i Popova, ursoaica". Regizor : Geor ge R a f a e l . Cunosc bine lucrarea l u i Cehov ; a m r mas, de aceea, o a r e c u m surprins de hotrrca regizorului George iRafael d c a m distribui. S i g u r , o m a r e b u c u r i e s te n t l n e t i c u u n a s e m e n e a r o l i, m a i a l e s , c u u n a s e m e n e a a u t o r . n d o i e l i l e m e l e a u p o r n i t d e ba f a p t u l c datele f i z i c e a l e e r o i n e i , d e s c r i s e n a m n u n t de ctre Cehov, n u c o r e s p u n d c u a l e mele. V o i f i , totui, v d u v a P o p o v a cci este v o r b a d e o t n r m o i e r e a s vduv. E s t e o femeie r u m e n , d u r d u l i e , c u g r o p i e n obraji, plesnind de sntate, a v i d de v i a i d o b u c u r i i l e e i . D a r , n c i u d a t i n e reii i a p o f t e i d e v i a , d u p m o a r t e a s o u lui e i , P o p o v a hotrte, c u foarte mult s e r i o z i t a t e , s s e r e t r a g d i n l u m e i e triasc singuT, r e f u z n d o r i c e c o n t a c t c u ceilali o a m e n i ; g n d u l e i e s intre l a m n s t i r e . Bineneles c aceast t o a n d u r e a z exact pn n clipa n care apare un... urs. u n brbat care o smulge, cu destul g r o s o l n i e , d i n l u m e a n c a r e s-a n c h i s , ob l i g n d - o s c o b o a r e p e p m n t , s i a a c t de n i t e p r e o c u p r i c o n c r e t e , m a t e r i a l e , s s e z b u c i u m e , s l u p t e ; i e att d e n c p n a t , de r o b u s t n ncpnarea l u i , n c t n u se las p n n u o c u c e r e t e , p n n u o m b l n z e t e , f i e c h i a r provocSnd-o... l a d u e l . Piesa, cu cu o dei scurt, pare o e o bijuterie. tarantel. Mi Construit ce ine se de pare

VIITORUL ROL
MELANIA CRJE

C a ef d c p r o m o i e a a n u l u i '(, M e l o n i e i Crjc i s-a p r o p u s s d e v i n a s i s t e n t l a I n utilului d e teatru. N-a fi a v u t , desigur, c a liti de pedagog..." a p r e c i a z actria, cu o luciditate d u b l a t d e modestie. Debutul meu p e scena Teatrului Nottara-, cu rolul L o u i s e d i n n i u s i c a l u l Cele dou orfeline (text de E u g e n M i r e a , m u z i c d e H . M l i n e a n u ) , mi-a s c h i m b a t d e s t i n u l s a u , p o a t e , m-a T C dat a d e v r a t u l u i m e u destin. Dealtfel, L o u i s e rmne rolul cel m a i drag d i n cariera mea..." M e l a n i n C r j e este u n a d i n t r e a c e l e a c t r i e hrzite s u c c e s u l u i i a f l a t e n t r - u n raport privilegiat c u p u b l i c u l : apariia ei declan eaz e f l u v i i d e s i m p a t i e . T i p d e i n g e n u d e comedie, pstrndu-i nealterat prospeimea, s p o n t a n , c o m u n i c a t i v , s u p l i i n t e l i g e n t , cu u n a d m i r a b i l s i m a l m s u r i i , a c t r i a i-a demonstrat calitile, p n a c u m , m a i aies n tr-un r e g i s t r u m i n o r . P u i n e l e r o l u r i c a r e i-nr fi d a t d r e p t u l l a n c e r c r i m a i a m b i i o a s e n u s-au a f l a t , d i n p c a t e , s u b o b a g h e t r e g i z o r a l n m s u r s-i d e s c o p e r e , siei i p u b l i c u l u i , vibraiile l u n t r i c e p r o f u n d e c e se g h i c e s c n emoia i c o n v i n g e r e a c u care j o a c orice... C h i a r i P a t t y O ' N e i l d i n Cnd luna e albastr de H u g h H e r b e r t ( a u f o s t s u t e d e r e p r e z e n t a ii...). D a r a u f o s t i Z i a (O noapte furtu

exactitate,

cu u n meteug

virtuozitate,

t o t u l i o u t o t u l d e o s e b i t d e c e l e l a l t e p i e I a r n rolul credinciosului servitor,

se a l e l u i C e h o v . P a r t e n e r u l m e u v a fi t e f a n Iordache. George Negoiescu."

Maria Marin
59

www.cimec.ro

Monica Ergas: O tnr speran


Printre piesele nchinate Centenarului Independentei, primite la redac ie, ne-au atras atenia, prin cursivitatea i firescul scrierii, paginile semnate dc MO.MCA ERGAS din Piteti. Autoarea esle, evident, o nceptoare cu har: este nc foarte restrins, dar I n cei ciiva ani producia ei dramaturgic care au trecut de cnd, adolescent}, a luat condeiul n min, pentru a participa la concursurile literare deschise amatorilor a acumulat premii i meniuni, acordate att unor piese ct i unor povestiri ; s citm doar dou scena riul radiofonic R e g i n a Z a r g i d a v e i i scenariul TV D a p y x , ncercri ambiioase de teatru poematic, ambele, distinse la concursurile de creaie ale Radiolele viziunii Romne, din 197') i 1976. Facem loc, in paginile revistei, cttorva fragmente din piesa P r i n g l o n i sabie, care surprinde scene de pe frontul rzboiului pentru Independenii. Eroii, ofi(eri i soldai unii, cunoscui din documente istorice asediaz i cuce resc reduta Grivia. Prin limbajul lor concis i simplu se realizeaz autentici tatea psihologic a soldatului-om din popor, ale crui trsturi caracte ristice patriotismul, curajul, solidaritatea, omenia sini, deopotriv, cali ti morale i triri spontane, elanuri ale sentimentului.

Cuvnt de recepie
l n l r - o v r e m e le r o c k - a r t d - r o l l i f o l k OU c h i t a r , areasl f a l l i n r i n g d u i e c a d e n a a m p l a v e r s u l u i c l a s i c , n c a r e t o a r n v e c h i i e m b l e m a t i c e l e g e n d e d i n s p r e curile regeti a f l a t e n t r e D a n u h i u i P o n t u l E n x i n , d i n t r - o l u m e a b i a n c h i p u i t , p a l i d atestat, d a r iri/.at f a b u l o s i e r o i c . M o n i c a E r g a s , d e care tiu c -a t r e c u t m u l t d e a d o l e s c e n , se m i c n acea l u m e c u o s u r p r i n z t o a r e s i g u r a n , c u o a m p l o a r e m a t u r , c u o noblee m a i M MI l i dect a n a c r o n i c . T r o p i i e i , u n e o r i d c o i n a j c s t u o a s s i m p l i t a t e , t r i m i t , fr pasti, l a u n soi d e R a c i n e r o m n e s c , m a i m u l t , c h i a r , dect l a A l e c s a n d r i . E a e g r a v n s e n t i m e n t e , d a r d e l o c p e d a n t , clasic n g e s t u r i , f r s o l e m n i t a t e , c u r s i v n versificaie, fr faciliti i c o p i l r i i . T e nclzete f a p t u l c l a Piteti ( n i c i m a i m u l t n i c i m a i p u i n ! ) , p r i n t r e c l o r u r i , clorai i c i a n b i d r i i p r i n t r e a t t d e d i b a c i l u t a r i a i u n u i o f ! i a i u n e i f r u n z u l i v e r d e , ce creeaz spaiul n o s t r u f o l c l o r i c , o fat p u i n desprit d e via p r i n t r - o p e r d e a d i a f a n , v z i n d m a i m u l t n l u n t r u l e i dect n a f a r , g sete p u t e r e a d e a e d i f i c a o l u m e d e u m b r e , c o e r e n t , i d e a o i n v e s t i , d i n i n t e r i o r u l c i , c u o gestic a t t d e n o b i l c a d e n a t . Ceea ce n s e a m n c r e z e r v e l e d e s u r p r i z e d i n t i n e r e t u l n o s t r u snt nesfritc. V a interesa M o n i c a Ergas actualitatea ? V a a j u n g e ca, p r i n d e c a n t a r e a aleas a t r e c u t u l u i t r a c i s c i t , l a i m p a c t u l c a r e s z g n d r c (i a l t f e l dect p r i n a l t i c i s m u l c o m p o z i i e i ) v i a a c o n t e m p o r a n ? * O r i v a r m n e o o a z neateplal-clasicizant ntr-o l u m e g r b i t - m o d e r n ? O r i c u m , c r e d c t o n u l e i t r e b u i e a u z i t , d a c n-ar f i d e c t p e n t r u a r e i n s t a l a n n o i d e p r i n d e r e a r i t m u r i l o r a m p l e i a g n d u r i l o r n l t o a r e .

Paul Everac
* R n d n r i l e c a l d e a l e d r a m a t u r g u l u i P a u l E v e r a c snt i n s p i rate de scrieri ale t i n e r e i autoare, distinse l a c o n c u r s u r i l e de creaie a l e R a d i o t c l e v i z i u n i i . P a g i n i l e d e fa p a r s r e p r e z i n t e u n n c e p u t d e r s p u n s l a n t r e b a r e a sa ( N . R . ) .

www.cimec.ro

MONICA ERGAS

Prin g l o n i s a b i e
pies n dou ( fragmente prfi )

PARTEA I
Scena 6
Candiano, lescu (La vorb, ridicarea cortinei, aezai pe trunchiuri (nchiznd Lahovary. realitatea, Ce este, un Ct cei cinci stau de copac.) uu-neel) de : de Maican, Cuco, Gcorgescu, Nico-

M A I C A N : C r e d c-ar f i r i s c a n t s trimitem cercetai a c u m s a u l a noapte. U n o m de ncredere mi-a a d u s v e s t e a c, l a G r i v i a , paza s a dublat. C A N D I A N O : Asta dovedete c O s m a n Paa se a t e a p t l a a s e d i u l d e m i n e . (Pe ginduri.) M d a . . . F r e l e m e n t u l s u r p r i z , se pot n t m p l a m u l t e . G E O R G E S C U : D e ce i n ruii, n e a p r a t , c a z i u a a t a c u l u i s fie 30 august ? CUCO : Fiindc e aniversarea mpratului lor, Georges cu le. N I C O L E S C U : A m putea presupune c Os m a n P a a n u b n u i e t e n i m i c i c d u b l a rea corpului de g a r d are alt semnifi caie. C U C O : G r e u de p r e s u p u s u n a c a a s t a , b iete drag. vulpe btrin, generalul o t o m a n . n u face n i m i c l a - n l m p l a r e . C A N D I A N O : S s t a b i l i m p l a n u l de l u p t . n f u n c i e d e i n f o r m a i i l e p r i m i t e i d e p r o priile noastre observaii. P r o p u n s m prim batalionul n trei pri. Avan garda... MAICAN : n c r e d in ai-mi domnule maior. C A N D I A N O : N u , cpitane ! mic comanda, se v a

CANDIANO iorului ele cu

Acestea ma snt tie.

snt informaiile

furnizate numai

de o a m e n i i conforme Dumnezeu

NICOLESCU : CANDIANO :

Iertai-m,

domnule

maior...

locotenent

Nicolescu ?

N I C O L E S C U : I n t r e n o i i r e d u t e s t e o v a l e admc, m e m e n i o n u t n i c i d e h r i , n i c i de cercetai. A m observat-o o n d c u n t m plarea aceea c u turcii, care a u ncercat s n e f u r e c a i i . CANDIANO : NICOLESCU Dumneata : D a r pentru chiar orezi c pen tru c a i veniser ? ce a l t c e v a ?

Avangarda

CANDIANO : Erau cercetai, dragul meu, spioni. C p i t a n u l M a i c a n a greit, renun i n d s-i u r m r e a s c i s-i c a p t u r e z e . M A I C A N : T r e b u i a s f i u s a n c i o n a t n c o n secin. CANDIANO : S continum. C U C O : E r o n a t e m i s e p a r i i n f o r m a i i l e privitoare l a dimensiunile redutei. C A N D I A N O : M a i limpede, cpitane Cuco. CUCO : I n t i m p u l a t a c u l u i de alaltieri, efec tuat d e d i v i z i a noastr asupra poziiei inamice oare a p r a G r i v i a , a m profitat de n v l m e a l a creat i, m p r e u n c u locotenentul Georges ou, m-am a p r o p i a t de redut. N u tiu, d a r , parc, era m a i mare. G E O R G E S C U : i a m p b j s a m e n t u l m i s-n p rut altul dect cel indicat de hri. C U C O : S p l e c i l a l u p t f r s t i i d a c d r u m u l pe care mergi e c e l adevrat sau nu m i se pare o crim de neiertat. I n felul acesta, i c o n d u c i o a m e n i i ctre o moarte sigur. CANDIANO : Ce propunei ?

afla sub comanda m e a . M A I C A N : Insist... CANDIANO : Nu. M A I C A N : V rog, domnule maior. C A N D I A N O : Poi s-mi explici motivul ? M A I C A N : L a trecerea D u n r i i , a m jurat c a , l a p r i m u l a t a c , s f i u n frunte, i... C A N D I A N O : Cui a i jurat ? M A I C A N : Mie. C A N D I A N O : N u te c r e d , dar... fie. MAICAN : V mulumesc,

domnule

maior.

C A N D I A N O : G r o s u l v a v e n i c a m l a o sut de m e t r i mi asum responsabilitatea c o n d u c e r i i sale. I n sfrit. a r i e r g a r d . M i s i u n e a s a v a f i a c e e a de a s p r i j i n i fie p e cei d i n fa, fie p e c e i d i n m i j l o c . C p i tane Cuco, d u m i t a l e i ncredinez c o manda. CUCO : A m CANDIANO : neles, Restul domnule v este maior. cunoscut.

M A I C A N : Poate c n-ar fi lipsit de interes s-1 i n f o r m a i p e d o m n u l m i n i s t r u c u p r i vire la dublarea grzii l a Grivia. C A N D I A N O : D a . m - a m g n d i t i e u l a a s t a . Am s v d c e p o t f a c e . S n t n t r e b r i ?

www.cimec.ro

61

TOI : Nu. C A N D I A N O : V

putei

duce.

(Inlr

cori.)

G R I G O R E : Chiar, m i mine ?

frailor, c u m

o s

fie

(Ceilali ies prin dreapta, cu Maican, care rmne. ginditor, scenei, apoi se ndreapt incet

excepia lui n mijlocul spre sting.)

N I C A : I a d u l p e p m i n t , G r i g o r e . O r s n e p r i m e a s c t u r c i i t o t c u g l o a n e i s b i i . GRIGORE : A vrea s l u m un steag. iei...

N I C A : la-1, c i n e te i n e s nu-l

Scena 14
Grigore, Nica, Stan, apoi Candiano se aaz pe un cinte din frun (Grigore intr prin dreapta, trunchi de copac i ncepe s z o doin de jale.)

S T A N (intrnd, cu N i c a , prin dreapta) : Ce-i cu tine, G r i g o r e ? Ce doineti a jale ? G R I G O R E (abtut) : C e s f i e , d o n ' s e r g e n t ? Mi-e d o r de-acas i , c a s u i t , smai z i c i e u d i n f r u n z . NICA (aezndu-se) : i u i i , m ? G R I G O R E : D a ' d e u n d e , m i se f a c e i m a i d o r . (Dup o scurt pauz.) C u m o s f i e cnd nc-om n t o a r c e a c a s , m i f r a i l o r ? N I C A : P i , c u m s f i e ? C a i c u m a m v e n i d e l a p l i v i t o r i d e l a c o a s . N e v a s t a o s n e toarne s ne s p l m de colb, a p o i o s n e p u n p e m a s s t r a c h i n a c u c i o r b d e u r z i c i i c o d r u l d e m m l i g r e c e . G R I G O R E : B a s f a c p i n e , c g r u o s avem de-acu' i p e n t r u noi. Da', pn u n a - a l t a , s l e p r e g t i m n i t e p i l a f d r g u i l o r de turci. N I C A (dup o scurt pauz) : Se stric v r e mea. GRIGORE (rznd) : i-a s p u s p i c i o r u l , V a sile ? N I G \ : D e i e D o m n u ' s-i s p u n i i e , ct d e curnd. G R I G O R E : F r u m o a s urare, cprare. N I C A : C u m e m a r f a , i m o n e d a . S T A N : I a tcei, biei ! Ascultat, cnt p r i vighetoarea... N I C A (artnd spre sting) : D a ' c o l o ce s e zrete ? j GRIGORE {amuzat) : O umbr.

STAN (dup o scurt pauz) : Vom intra p e s t e O s m a n P a a l a G r i v i a i-i v o m s p u ne : A m v e n i t , P a , s n e d a i florile c e n-au c r e s c u t c n d v o i n e t r e e c a t i a r a p r i n s a b i e i f o c ; s n e d a i r o d u l n e r o J i t a l l i v e z i l o r i a u r u l g r i u l u i n e s e m n a t tot din pricina voastr, vitejia feciorilor pe c a r e - i f c e a i r o b i i s u r i s u l n e n m u g u r i t a l felelor batjocorite de s p a h i i i ieniceri. Am v e n i t s ni-i d a i , P a , p c m o i i i strmoii notri p e l o a n V o d i pe B r i n c o v e a n u , i p e i a u m a i c z u t s u b iataganul urii voastre. A m v e n i t s ne d a i n a p o i , P a , t r e c u t u l , i i s t o r i a , i l i b e r t a t e a !"

P A R T E A a ll-a
Scena 2
Grigore, Nica, Stan (La ridicarea cortinei, b. In plan ndeprtat redutei.) GRIGORE i noi, : Asfinete dincoace cei trei stau se zrete pe iar parapetul

soarele, de

mi

frailor,

tot

ziduri... rbdare. don'

S T A N : Rbdare, Grigore,

G R I G O R E : Pi ce treab mai a v e m , sergent, dect s-avem r b d a r e ? N I C A : I a m a i taci, dracului, c a i m i n c r i c a p e l i m b . G R I G O R E (dup o scurt te m a i t r e c u r m , m i j u n g e m aici... N I C A : Don' rtcit. cpitan din

gur ! Par

pauz) : Prin mul f r a i l o r , p n s a c r e d e a c ne-am

NICA (ndreptnd arma spre culise) : Hei, care eti acolo ? N-auzi, m ? S t a i ! C, de n u , trag... CANDIANO (intrnd prin sting) : Mai c e v a g l o a n e i p e n t r u m i n e , c a p o r a l . N I C A : Aoleo, don' tai. maior, v rog s m las ier

Maican

G R I G O R E : Pi, dup pctoasele h r i p u t e a m s n i m e r i m i n ma' la redut, nu.

alea de i a d , nu-

C A N D I A N O : Ce facei ? S T A N : Mai vorbim, ne m a i cnt Grigore din frunz... CANDIANO : D a , c n t foarte frumos. Dar m a i b i n e culcai-v, n e ateapt o zi grea. N o a p t e b u n . (Intr n cort.) NICA : abtut. G R I G O R E : Pi ce, m i n e ne ducem l a tiat coceni ? N I C A : M a i tii ?

N I C A : B a a m m a i (mers i c u u n kilometru m a i m u l t . i a f u r i s i t a a i a de vale... Sfint F e c i o a r , c e a d n c i p l i n d e m r c i n i e r a ! A i n o t r i se c a m speriaser. N o r o c c d o n ' m a i o r a i n t e r v e n i t i m e d i a t , c altfel... S T A N : A i dreptate, Vasile, cuvintele coman d a n t u l u i a u r e d a t b a t a l i o n u l u i c u r a j u l i n c r e d e r e a . V i le a m i n t i i ? O t e n i ! N e a f l m n faa u n u i obstacol n a t u r a l o v a l e c u m a l u r i a b r u p t e i l u n e c o a s e . V a

02

www.cimec.ro

trebui de

no

dm S

drumul nu dai

n un

iure, strat

pn gros deci ! vitejii

jos, i a r acolo... s n f r u n t m mrcini. i s !" .i, foc sus, alt nu mei, v lemei.

MAICAN sez ?

Nu

tiu.

Ordonai nu c e

intere

napoi, nainte,

C A N D I A N O : Nu, Georgescu ? MAICAN : nit.

nevoie.

Nicolescu ? r

Inainteee GRIGORE : \ "


e x

plonc... puternice, care uncia pot reci sin aprndu-sc

Nioolescu

mort,

Georgescu,

: Du,

dou

redute

ecuta

ncruciat, tiam

proc. i , noi gure.

de existena

G R I G O R E : S e u i t a u o a m e n i i ca la p a g u b , u a a . P e u r m . . . tot d o n ' m a i o r n e - a scos d i n n c u r c t u r . O m b r a v , c e m a i l a deal, la v a l e . . . l, c n d ne-am r e p e z i t a s u pra redutei, micula... S e c u t r e m u r a puintu', n u alta. Vrsau lunurile turcilor pe o m i e d e g u r i i v u i a W i z d u h u ' d e u r letu' g h i u l e l e l o r . . . A u c z u t m u l i , i de-ai lor, i de-ai n o t r i . N u m a ' p a c o s t e a a s t a e r e d u t nu cade. Dc ce-o fi innd Dumnezeu cu necredincioii ia drocu' s-i i a n u p r i c e p .
z l(

C A N D I A N O : Mda... I m p r i m batalionul n dou. (Ctre Maican.) Ataci prin partea e s t i c , e u (artnd spre redut), pe aici, p r i n d r e a p t a . N u c r e d s n t i r n p i n m c i n e tie c e r e z i s t e n . T u r c i i s n t p r e a o c u p a i c u r e t r a g e r e a , c a s a c o r d e v r e o a t e n i e d e o s e b i t c e l o r c c se p e t r e c n anuri. N e f a v o r i z e a z p u i n i v r e m e a m o h o r t . . . Cnd ajungi ling parapet, ridici o ba tist a l b . T r e b u i e s a t a c m n acelai t i m p i f u l g e r t o r . C u t a i s f a c e i cit m a i p u i n z g o m o t . H a i , du-te ! i . . . f i i c u b g a r e de s e a m , T o n y . Ii d o r e s c noroe. M A I C A N : V mulumesc, (lese prin sting.) CANDIANO oamenii ! STAN : prin (ctre Stan) : domnule Sergent, maior. e, maior. adun (Iese

{Pauz

prelungit.) de steagu' t u , zidul redutei) tu. s-1 n Grigore. : Ba,

NICA : Se-alese p r a f u ' GRIGORE (arlind uite-1 c o l o . N u GRIGORE : ghii. STAN : Nu se poate, Dup

Am neles, dreapta.) (ctre

domnule : Ce

spre

CANDIANO

Grigore)

Grigore ?

v e z i ce f r u m o s flfie ? ce-1 i a u , te pun

D e c e eti a b t u t ? GRIGORE : Nu snt, don' maior... steagul Stan.)

N I C A : D a ' , da-1 p z e s c t u r c i i , n u

C A N D I A N O : N u te n e c j i , c d o a r d c c o l o p e t i n e te a t e a p t . (Reintr G a t a , sergent ? S T A N : Gata, domnule maior.

Grigore, don' dc

trofeu

de

rzboi. GRIGORE : Mare NICA (dup cteva suri s fie ? STAN : A p r o a p e opt. pcat, clipe sergent. : Cte cea tcere)

C A N D I A N O : Atunci, NICA pe (artnd parapet. spre

pornim. :

i,

linite ! un turc

redut)

Uite

S T A N : Las-1, c a p o r a l , m i NICA : Dracu' s-1 ia, l

trage ! las, da' m doare

sufletu' c-o f a c .

Scena 3
Aceiai, Candiano, (intrnd

STAN

(artnd

spre

sting)

: Privii,

domnule

maior, batista CANDIANO dreapta.) :

alb. inainteee ! parapet, (Dispare (Iese Nica) prin : de

Batalion, pe

apoi, prin

Maican dreapta) : Sntei

GRIGORE Hai, parapet,

(srind d cu

ctre

Vasile,

mina.

dincolo

CANDIANO
.

caporalul.)

teferi, b i e i ? STAN : D a , d o m n u l e m a m r . CANDIANO (privind spre redut) presia c turcii se pregtesc s de m, ce cscm beleaua spre prin culise) : din G r i v i a . G R I G O R E : i, noi maior ? NICA : eti... CANDIANO Maican ! MAICAN (intrnd sting) atacul. La ordin, Cuco ? Silvadomnule m a i o r . CANDIANO : MAICAN : Relum rnit, Unde-i ngrijirile (mergind : Cpitane Mai taci, dracului ce gura, don'

: Am se

im

S T A N (urend si el) : A a , b i e i , l o v i i ! L a stnga, Grigore. Bine, Soldat ! (Coboar dincolo de parapet.)

retrag

Scena 4

Maican,

Candiano,

Silvana,

Grigore

Apoi Face

(Pentru moment, scena rmne goal. Maican intr prin sting, cltinndu-se. civa pai i se prbuete.) i se apropie m-auzi ? Dac

primete

mei.
CANDIANO : grav ?

C A N D I A N O (intr prin dreapta n grab) : Tony ! Tony, trieti, rspunde-mi...

www.cimec.ro

63

MAICAN : maior ?

Ai

vzut

drac

mort,

domnule

CANDIANO tului) :

(luind Steagul

steagul acesta

din

mina de

solda fapt,

semnific, Imperiului

C A N D I A N O (slrigind)

: Silvana !

nceputul Am pieptul, dar, tul

capitulrii

Otoman.

M A I C A N : Lsai, nu e grav. CANDIANO : Glontele i-a 3tr|>uns

cucerit o redut, nainte propriei d e toate, noastre

v o m c u c e r i i a l t e l e , v o m cuceri ri, care pmiu.

i s e p a r e f l e a c ? SILVANA (intrnd n fug prin dreapta) :

se v a n

toarce astfel l a e t p n i i l u i legiuii. C doar noi am fost aceia aprins care ntiia am pus ntiia acolo, astzi bate i i

Ce-i, A l e e ? CANDIANO tine. SILVANA (dup ee a nevoie examinat rana) : Are. : Cpitanul Maican a r e nevoie de

piatr intre i,

i-am Carpai va

vatr,

>i D u n r e . fi nevoie,

Ne batem ue vom

dac

ntr-adevr, die. GRIGORE steag

de asistena

unui me

mine,

i o r i d e cte

ori glonul noastr. ar cu

sabia

se v o r r i d i c a m p o t r i v a (venind : dinspre parapet cu un uite n i m e n i ne turcilor, Stan. eu, vom c p e n t r u pururi, otoman) D o n ' maior !

i , s n u

i l i b e r t a t e a ei trecutul, nostru, robit pre

ridica

CANDIANO GRIGORE cprarii' :

: C e e, G r i g o r e ? Am Nioa luat i steagu'

zentul fost

i v i i t o r u l niciodat

neamului i -a

c e n-a alii.

d o n ' sergent

rob

pe

Producia de
Scena fost, i absolvenilor regrafie ztori si in n

77

d : Adaggio delor, Drago nu numai

din

Lacul de

lebe Doina Zaharia i ci i din

peramentul cu de de care a

i executat Pas

exprcsivilalfa dansul de ;

interpretat i Constantin

a Liceului coregrafie
Operei in acest Liceului bucuretean. forele lor acestui o de costume a a Xlf-a Liceului), i-au lor Romne an, de a gazda co ncre artistice profesional, <u> au o minunat graie. n

asemenea, Donizzetti,

deux de Con de un teh

eu sensibilitatea necesare, (mai ales o real Quijote, Mihescu acesta, ani snt al dc ;

executat Cristuldi i

cursivitatea mrturisind partea sonalitate etul zentat Miha'd gajat Romne. tit vdind lor 32 cu lor.) partitur Alice lei. sia din de

Florentina stantin nalt nic Ion, grad

partitur de dificultate (in Alexa

Odelte-Oddlci) artistic Don Leda

per du pre i an Operei amin

i artistic

coregrafia MezinAdom i de

prim-solistei cescu). Andrei deux ales s-a graie re), i

Madelena Puiu din Madelena fcut dublat n

Tugearu, de doi (Aici

Pas

viitorul

Frumoasa Adom, remarcat de Langa n

(mai carz prin

absolvenii ferit

publicului

sriturile temperamentul

spectaculoase, ambi cele

demonstraie splendide proprie clasei cu

convinge (cl. Xl-n) Diana i in

(producie elevii susinut, att a re nou ct i sce mu de la ac

parteneri, de

i, evident,

Carmen Puiu

foult-u."t, supl sfrit, liric Gman, In J

cjiv.hinate brae splendida

Andrei, din eleva

micarea n

Actcon sfiril. gea gia in pas n-au cui

Esmeralda, Gtorgeta pentru

acelai de

spectacol, absolvire

Giurgin-

citalul ani eel nele zicale toamn, tivitatea Dintre au velul cabil

realizat rolul *inl a

dc Giselexpre primpro

(clasa i

-), tehnica foarte al

de coal de admitere

de balet, pentru

demonstrate dificilului, lai Aubcr, tre

Toate

acestea

execuia classique" putut cu

operelor din i ea

i teatrelor ar, vor unde, desfura profesioniti.

concepiei Cristina celor

plastice

solistei fesoara iminlile.

Hamei, trei

fi cu uurin vederea. Liceului fcut scent le

absolvente

Absolvenii de Gabriela menionat Slegaru, din II), Don a n Qui tem regrafie intrarea niste. i-au pe

de co cu brio

dansurile atenia,

prezentate, pentru ni remar dova

Vrednic fost rolul jote i

reinut artistic de

profesio

i tehnic uu dat

Mercedes (actul

care

pentru

Doina M g oa

64

www.cimec.ro

Frunze care ard"


U n dramaturg serios, cu o sigur tiin m e t e u g u l u i t e a t r a l i o b u n c u n o a t e r e a luinii d e s p r e c a r o s c r i e , u n d r a m a t u r g i n e x p l i cabil o m i s d i n d i s c u i i l e c r i t i c i i , r e v i n e , d u p oiiva a n i , p o e c r a n u l t e l e v i z i u n i i , c u o p i e s minerilor inspirat d i n l u p t a a n t i f a s c i s t a <jin V a l e a J i u l u i . Frunze care ard se nscrie n a s c e n d e n a c h i a r d a c , s e p a r e , e s t e o creaie m a i recent altei piese a lui I. D . Srbu, ntoarcerea tatlui risipitor, t r a n s m i s c u s u c c e s l a t e l e v i z i u n e i r e l u a t , ntr-o v e r s i u n e m a i p u i n i n s p i r a t , i n t r - u n spectacol p l a t , d e c t r e T e a t r u l N a i o n a l d i n C r a i o v a . ntoarcerea tatlui risipitor era dez baterea s e v e r a u n u i c a z d e c o n t i i n . P i e s a de f a e s t e t a b l o u l n f i a t d i n a m i c al unei colonii d e m i n e r i , n t i m p u l r z b o i u lui.Conteaz aici a t m o s f e r a i p o r t r e t i s t i c a , fi indc n u a c i u n e a este, n a c e a s t p i e s , c e n trul de i n t e r e s d r a m a t i c , c i a t m o s f e r a a c e e a de c o l o n i e m i n i e r (atmosfer pe c a r e am niai nttflnit-o, i m p r e s i o n a n t descris, n ro manul recent a p r u t a l l u i Nicolae ie Rou pe alb), c u o a m e n i c a r e se tiu toi ntre e i , c u b t r n i s t n d p e l a p o r i i c o p i i pretimpuriu m a t u r i z a i , c u fanfara s t r b l i n d uliele t o a t e a s t e a , f o a r t e b i n e f i l m a t e d e regizorul L a u r e n i u A z i m i o a r , a s t f e l n c t s simim c este o l u m e a p a r t e , c a r e n u sea m n c u n i m i c d i n c e e a c e t i m i d i n c e e a c e ne i m a g i n m , o l u m e d e b r b a i t e n a c i , fr t e a m d e n t u n e r i c u l s u b p m n t u l u i s a u de n t u n e r i c u l m o r i i , o l u m e n c a r e r e v o l t a e h o t r t i d u s p n l a c a p t . I n a c e a s t lume b r b t e a s c i t r a n a n t , p e c a r e s c r i i torul o a n u n a nc din piesa ntoarcerea tatlui risipitor, i p e c a r e o o b s e r v i a c u m ou u n o c h i a t e n t , p t r u n z t o r , ou o mare

nelegere, c u j o m a r e dragoste, reuind s t r a n s m i t i s p e c t a t o r u l u i m a r e a l u i d r a g o s t e , n a c e a s t l u m e f o s t a c e l o r m a i s r a c i i . m a i npstuii dintre muncitori (vezi-i Sub stele, ecranizareaHserial d u p C r o n i n ) , autorul sculpteaz c u pricepere cteva portrete, dintre care cel a l l u i T o m a , excelent interpretat de A m z a Pellea, degaj o mare for drama tic ; i m e n s a disperare' a n e p u t i n e i , tristeea b r b a t u l u i pensionat, u r a i revolta acumu late, de-a l u n g u l a n i l o r , m p o t r i v a exploa trii, m p o t r i v a soartei, i z b u c n e s c s o l e m n i tragic. Beia lui Toma ascunde o nevoie sufocant d e a d e v r . I a r m o a r t e a sa este elibe r a r e a g e n e r o a s , b r a v i l u c i d , a u n e i c o n tiine, s a c r i f i c i u l p e n t r u v i a a altuia gest m r e i n o b i l , i n d i f e r e n t d e n f i a r e a c a r n a valesc pe c a r e o i a n aciunea piesei. n c o d a t trebuie s subliniez c A m z a Pellea este n n r e m a r c a b i l a c t o r de d r a m , i a r a c e i oare-1 c u n o s c e x c l u s i v d i n s n o a v e l e c u n e a M r i n " , d i n c o m e d i i l e ou Nic-Nio s a u din f i l m e l e d e c a p i s p a d c u n o s c d o a r o f a a actorului, i n u pe c e a m a i i m p o r t a n t . tn c i u d a evenimentelor tragice relatate, n ciuda jocului excepional prestat de Amza P e l l e a i d e . K m o s t M a f t e i , n c i u d a unei distribuii bune, n care F l o r i n ZamfirescH, A u r e l Cioranu, Gabriel Oseciuc, A d a d'Albon i M a r i o a r a S t e r i a n s-au c o m p o r t a t c t se poate de p r o f e s i o n a l , spectacolul n u a a v u t f i o r tragic, s a u , d a c v r e i , a a v u t , poate, fior t r a g i c , dar a c e s t f i o r -a p r i m i t f o r de t r a n s m i t e r e . H o h o t e l e d e p M n s a b u n d e n t e i s u s p i n e l e n-au v e h i c u l a t t r a g i s m . I n schimb, a fost foarte f r u m o a s i p o e t i c filmarea u n u i rsrit de soare...
(

Arborele genealogic"
P r i l e j f e r i c i t p e c a r e n i 1-a o f e r i t r e g i z o a r e a S o r a n a C o r o a m , d e a n e r e n t l n i ou unu dintre cele m a i bune piese ale L u c i e i D e m e trius (poate, c h i a r c e a m a i b u n ) , specta colul eu Arborele genealogic a fost bine v e n i t , fie i n u m a i p e n t r u a n e a m i n t i c a e x i s t a t d r a m a t u r g i e r o m n e a s c b u n i n a inte de a p a r i i a noii i p u t e r n i c e i generaii de dramaturgi, aa-numita generaie tlnr cu p r u l alb... Arborele genealogic e s t e , c a i Citadela sfrimat a lui H o r i a Lovinescu, metafora unei p r b u i r i . I a r ceea c e s e p r b u e t e n u este o familie, c i o l u m e . E s t e istorie ntre patru perei, este i m a g i n e a r e v o l u i e i reflectat n oglinzile veneieno ale u n u i salon burghez. N o i n - a m a v u t d r a m a t u r g i c a r e s f i s c r i s Trenul blindat s a u Tragedia optimist, dar a v e m d r a m a t u r g i oare pot face a n a l i z a unei revoluii prin destinul unui personaj sau al unei familii, aa c u m se poate dezvlui sta r e a s a u d e s t i n u l u n e i f i i n e v K intr-o p i c t u r d e snge.

www.cimec.ro

65

M e r i t u l acestei piese a L u c i e i Demetrius, pies c a r e , f r n d o i a l , se v a p s t r a i n fondul activ al dramaturgiei noastre contem p o r a n e , este de a fi o c o l i t d o u d i n t r e p r i m e j d i i l e m a r i a l e t e a t r u l u i : i l u s t r a l i v i s m u l i oonjuncturalisrnul, de a fi revelat n u apa r e n e l e , cd e s e n a u n u i p r o c e s , d e a f i u r m r i t s t r u c t u r a f i i n e l o r i n u a f u n c i i l o r s a u n d e l e t n i c i r i l o r s o c i a l e . De a c e e a , p i e s a e s t e a d e v r a t i n u s e a m n c u i m p r o v i z a i i l e i n care personaje-etalon, puse i n situaii false, d u e l e a z c u l o c u r i c o m u n e , ee n t r e c n s l o ganuri i c u r g previzibil spre final, c a nisipul n clepsidr. E x i s t i n aceast pies u n z b u cium autentic, o tensiune v i e , un motor psi hologic a c i o n a t d e u n resort social-istoric, m o t o r aflat n p e r m a n e n t i spectaculoas micare. 0 familie onorabil, c u tradiii i n telectuale impresionante n arborele ei genea logic, d a r degenerat p r i n cteva dintre ra m u r i l e " r e c e n t e , n c a r e l e n e v i a i l c o m i a boiereasc a u stins definitiv ecourile intelec tuale a l e strbunilor crturari, se c o n f r u n t cu o realitate i n e d i t , creat d e r e v o l u i e , i a r aceast c o n f r u n t a r e v a elibera cteva a d e v r u r i grele, a p s t o a r e , d e f i n i t i v e . A a se face c m a r e a d o a m n a familiei, Suzana MuneaV o i n e t i , c a r e i-a c l d i t autoritatea pe o imens m i n c i u n , o m i n c i u n cinstit, dac se p o a t e s p u n e aa, aceast doamn care spune : E u snt familia !", c u m a r spune : Statul snt e u !", v a fi n v i n s de a d e v r , v a t r e b u i s a c c e p t e l u p t a d e s c h i s c u o n o r din p o p o r " i s p i a r d , v a trebui s-i p i a r d , n c e l e d i n u r m , i f i u l , d e c i s , s e p a r e , s c o l a b o r e z e " c u n o u a s o c i e t a t e . D i n a Cocea, aceast a d m i r a b i l actri, c a r e , o r i de cite o r i se n t i l n e t e c u u n r o l s u b s t a n i a l , i a m p l i f i c s u b s t a n a p r i n i n t e l i g e n i f o r de j o c , a creat u n personaj m o n u m e n t a l , att n t r i e c i t i n c d e r e , o stpn, d a r i o m a m , o c o n t i i n c h i n u i t , i n c a p a b i l s-i neleag nfrngerea, d a r trind-o din plin,

cu demnitate, cu speran van, cu autoa m g i r e . D o u scene a l e ei snt formidabile : scena n care i d e z v l u i e a d e v r u l nefericitei D u k i B l e a n u , actria gsind in V a l i Yoiculescu-Pepino o partener de j o c remarcabil, eare-i p o a r t p e r s o n a j u l , c u u n e x t r a o r d i n a r s i m a l n u a n e l o r , n t r e r e v o l t n a i v i l c r i m o a s i r e s e m n a r e u m i l , i s c e n a n f r u n trii c u nora (Olga D e l i a Mateescu actri cu r e s u r s e d e d r a m d o m n e d e l u a t n c o n s i deraie), nfruntare dintre dou generaii,, < dou mentaliti, dou lumi. R e g i z o a r e a S o r a n a C o r o a m i-a l u c r a t s p e c tacolul c u foarte m u l t grij, pentru a^construi atmosfera acestei- f a m i l i i dezbinate de i m p a c t u l eu revoluia, a gradat subtil d r a m a , urcnd t e n s i u n e a d e lp u n n c e p u t ' l i n i t i t , panic, aproape. patriarhal, strbtut dc o uoar und ironic, p n lo e x p l o z i i l e iu l a n d i n final. T o t u l a fost lucrat cu mijloace cinematografice, n tieturi scurte, n montaj p a r a l e l , astfel c spectacolul se afl u n d e v a , la limita dintre teatru i film. N e v o i a de vizualizare a produs, ns, i excese, c u m nr fi, b u n o a r , apariia u n u i personaj din afara dramei, tatl L a u r e i Ciobanu, care h u face dect s rosteasc nite texte c e tre buiau s f i e , n spectacol, simple citate. O d a t c u bunul-gust a l scenografiei lui Vasile R o t a m i c u r a f i n a m e n t u l c o s t u m e l o r s e m n a t e de Doina L e v i n t a , v a trebui s remarcm c o n d u i t a perfect a i n t e r p r e i l o r , dintre care M i r c e a e p t i l i c i ( n r o l u l d e c r e p i t u l u i A l ecu Bleanu), Morga Barbu (in rolul Marianei, f i i c a r e a i r a p a c e a S u z a m e i ) , P e t r e M o r a r i i (Drogo) i Costel C o n s t a n t i n (soul M a r i a n e i } merit elogii sincere pentru creaiile lor, pentru contribuia a d u s l a realizarea u n u i a dintre cele m a i b u n e spectacole de televiziune ale stagiunii.

Dumitru Solomon

Un n

eveniment folcloristica

romneasc
Un eveniment editorial ol folcloristicii noastre este, f r ndoial, i volumul iui Adrian Fochi, D a t i n i i e r e suri p o p u l a r e de la sfiritul secolului a l X I X - l e a , aprut recent, cuprinzind rspunsu rile la chestionarele lui N. Densuianu. Negurosul sa vant, unchi al marelui Ovid, lansase, n 1893 i 1895. do u chestionare privind tradi

iile istorice ale poporului ro mn. Acestea luau drumul satelor, prin revizoratele co lare, la numai zece ani de la celelalte chestionare folclorice fundamentale, cele ale lui Hasdeu (rspunsurile la chestionarele lui Hasdeu au fost i ele publicate, in anii notri, de ctre Ion Mulca i O. Birlea, sub titlul Tipo l o g i a f o l c l o r u l u i , Editura Mi nerva, 1970). Rmase ca i necunoscute pn azi. in fondurile Acade miei, cele 17 volume manu scrise, insumind rspunsurile la chestionarele lui N. Den suianu. intereseaz o sfer larg de cercettori, dat fi ind varietatea materialului de

cultur popular. Astfel, istoricii teatrului popular ro mnesc citig, prin publica rea acestor rspunsuri, o surs fundamental de refe rin. Din cele 1139 de lo caliti s-au primit, la sfiritul secolului trecut, rspun suri care atest aria de rsptidire a unor vechi forme de spectacol popular (Clu arii, Capra, Colindele, Irozii, Paparudele, Turca, Vicleiul etc.), menionindu-se, n transcripia fidel informa torilor, desfurarea ritualu rilor, in condiiile sj)ecifice majoritii zonelor folclorice romneti.

(onu Niculescu

66

www.cimec.ro

m
VIRGIL

MUNTEANU

Triptic
le-a rupt existena fireasc, amgindu-ne cu prezena lor acum, amnindu-ne bucuria pentru peste citeva luni, nedumerindu-ne ? Hai s zicem c facem numrtoarea. Unde le numrm ? n stagiunea asta ? In stagiunea viitoare? Ce va fi in octombrie Acord? Reluare ? La fel cu U n flu t u r e p e l a m p , care se joac de vreo civa ani ? Sau pre mier, cu premiera in iulie?! Din ceoase raiuni adminis trative, iat c facem teatru bun, dar prost comer cu teatrul. Vindem, adic, tru fandalele, sub form de con serve.

, arest iulie fierbinte, rind doar pe litoral i prin staiuni montane" se mai vorbete despre teatru, am rgazul s scriu despre aetnri. n mersul grbit al sta giunii, n clocotul zilelor festivalului, orin fora lu crurilor, mai bine zis, din neputina noastr de a cu totul, am vorbit des prinde pre actori cam din fug. cam din vrful condeiului, ee e drept. ncerc acum, att ct mi st n puteri, s n drept o nedreptate, i s-i omagiez pe cei mai buni din tre cei buni, care, cu re citalurile lor, au dat i mai mult strlucire Festivalului i au sporit nobleea breslei lor. n zilele dc aproape de virf i n zilele de virf ale Festivalului, am fost hrnii cu poezie pe sturate. Meri tul este al actorilor notri, ai acestor vrednici continuatori ai unei viguroase tradiii, iniiatori, mai numeroi de ast dat, mai entuziati ca alt dat, ai unor recitaluri. A vrea s scriu despre chi purile lor strluminate de intlnirea cu poezia, despre ma iestatea gestului lor. care taie conul de aur al reflectorului, despre frumuseea statuar a siluetei singure pe podium... i despre cultura lor.

n circuit larg unor valori netiute sau chiar uitate. Tot acest proces, lung i deloc lesnicios, nu st la indemna oricui, pretinde o inteligen , o sensibilitate de na tur superioar, un artist care e i om de cultur, cum snt i cum s-au artat n Festival Poldi Blnu, Ion Caramitru, Varga Vilmos, Tudor Gheorghe, Romei Stnciugel. Nedreptatea (nu tiu pe seama cui s-o pun) e c recitalurile lor s-au consumat (situaie unic in Festival) ntr-un nemeritat anonimat, doar n prezena juriului i a citorva gazetari, ntr-o sal care ar fi putut primi nc vreo cteva sute de spectatori... dac s-ar fi gsit cineva s le populari zeze.
a

A ncetat din via artis tul emerit Gheorghe Aurelian. Admirabil actor, cu o ac tivitate de multe decenii pe scena Teatrului Naional din Cluj-Napoca, unde s-a nu mrat printre cei mai buni, alturi de tefan Braborescu, Ion Tilvan, Toma Dumitriu, Magda Tilvan i Maria Cupa ; cu muli ani i multe roluri pe scena Teatrului Bulandra", uiule a jucat al ternativ cu Jules Cazaftnn pe lanke, prelungind viaa spectacolului mult dup dis pariia lui Jules. Era pensi onar dc civa ani, dar l reintlneam mereu la specta cole, dornic s vad tot, s tie tot, s se simt legat de teatru, la fel de ndrgostit de meserie" ca in unii cnd debuta, in film, cu rolul principal din Ciuleandra. Era foarte iubit i nu cred c exist om care s-l fi cunos cut, s nu fie ndurerat 'de moartea lui. Am aflat c nu mai e printre noi acest ar tist, fr de care viaa tea trului nostru e mai srac, dintr-un anun modest al co locatarilor blocului n care i-a trit ultimii ani ai vieii. Uitare, stpn ! cum tii s te faci

Nu n mi aa dar cheiat, cu tre bine e o se c un pare s ceva aceast cel se in obicei c mai anii stagiune puin : urm promit se ? de prea Teatrul infern de la artat pe ni-l Ce timp ? pentru cu ? la vom Dar Acord Cu ? Giuleti la vedea ce e cu ? orfeline Cu ? in cileva fug l-au pentru ? N-a din doar fi din s-a prea nostru, prin vechi ba ac urm, n tea un pitit la Nu fost ruine mare iunie? Nala Capital, viaa teatrului

cident

ntmplat

ciudenie

nc-au i

spectacol, Despre faptul itiut, dar nu ndeajuns subliniat, c pre gtirea unui recital nseam n nu, pur i simplu, memo rizarea unor versuri i ros tirea lor corect, dup legile declamaiei i dup puterea talentului, ci mult mai mult, nseamn cercetarea minui oas a unui teritoriu vast de poezie, nseamn alegerea exigent a celor mai potrivi te versuri fi, nu de puine ori, descoperirea fi lansarea toamn. gata la gata cinste Ce-i ional rea o Le tiu. tacole

intmpl ?

spectacolul

spectacolul

luna Micul Cu la aceste Ce

Nottara"

Descpna Undeva, ? spec npast toamn, Bulandra"

lumin...

www.cimec.ro

67

MERIDIANE
CTLINA BUZOIANU

Nancy 1977: un Festival a l cutrilor


Martor activ al noilor tendine teatrale, spaiu al confruntrilor de ultim or, al cutrilor i al competiiilor, Festivalul internaional de teatru de la Nancy, nfiinat, n 1062, de Jack Lang, mpreun cu o echip de studeni i tbieri artiti, a cunoscut, n primvara lui '7 cea de-a 12-a ediie. Decada de la Nancy (28 aprilie8 mai), dei purtat pecetea unor frmntri ale organizatorilor, a avut, totui, acest an, o rezonan puin obinuit.
a

F e s t i v a l u l a fost m a r c a t de p a t r u m a r i c a tegorii de p r e o c u p r i : 1. P r e z e n a i p a r t i c i p a r e a c i t o r v a dintre trupele astzi celebre lansate o d i n i o a r pe s c e n e l e , t r a t e a u - u r i l e , n c i r c u r i l e s a u n n c n r o t o a r e l e piee i p a r c u r i a l e o r a u l u i , precum snt strlucita , J 3 d and Puppet" (sub conducerea neobositului Peter Schu mann), La Candelaria" din Bogota, li C u a d r a " din Sevilla, T e a t r u l Cricot 2 " d i n C r a c o v i a ( t r u p intr-o f o r m d e z i l e m a r i " , prezent a c u m i pe scena Tealttlni -Naiu n i l o r , c u s p e c t a c o l u l r e v e l a t o r i u Clasa moar t), T e a t r u l S T U " , t t d i n C r a c o v i a . . .
r e a

4. I n s f r i t , c o l o c v i i l e , e x p o z i i i l e , f i l m e l e p e t e m a : Europa-America latin : pentru un nou dialog a u s t r n i t , c a i t r u p e l e d e t e a t r u i d e d a n s a l e A m e r i ci i l a t i n e , p r e z e n t e pe scenele F e s t i v a l u l u i , u n interes deosebit in r i n d ui c r i t i c i l o r i a l s p e c t a t o r i l o r . Dialogul viu realizat pe teme politice contemporane a a f i r m a t < l r c p t u l p o p o a r e l o r d e a-i h o t r s i n gure soarta.

P r a c t i c , n e - a f o s t i m p o s i b i l s u r m r i m un p r o g r a m a t t d e a m p l u . V o i i n e c r o a s trec n revist doar cteva dintre spectacolele v z u t e , i a n u m e , c e l e p e c a r e l e - a m socotit m a i s e m n i f i c a t i v e i p c c a r e i c r i t i c a tea t r a l le-a p r e u i t d r e p t m p l i n i r i a l e c u t rilor creatoare". I n primele zile ale F e s t i v a l u l u i , circula o butad : mult lume caut, dar Kantor a gsit". Spectacolul su c u insolita lucrare Clasa moart d e s p r e c a r e c i t i s e m i a u z i s e m , i [xi c a r e l a t e p t a m c u e m o i e a n t r e c u t o r i c e a t e p t r i . N u a t l t p r i n c i n e tie c a s u r p r i n z t o a r e s o l u i i r e g i z o r a l e , ct p r i n s u b s t a n a l u i d r a m a t i c o sfietoare reve laie a morii, v z u t n u c a limita suprem a vieii, c i ca proces de u z u r , d c degradare f i z i c i m o r a l , c u t o a t e i m p l i c a i i l e e i tra g i c e i g r o t e t i . . . S p e c t a c o l v i b r a n t , cumplit In s e m n i f i c a i i , s l u j i t d e o e c h i p d e a c t o r i de o i n c r e d i b i l , p r o f c s i o n n l i t a l c , c o n d u s de un fanatic al spiritului. T r a v a l i u l v o c a l , c o r p o r a l i d c c o n c e n t r a r e la c a r e a u fost s u p u i i n t e r p r e i i s-a s o l d a t cu r e z u l t a t e ce n u pot f i a p r e c i a t e dect pla sate n zonele virtuozitii i conoretiznd, d u p p r o p r i a lui m r t u r i s i r e , teoria l u i Craig ( a l c r u i c o n t i n u a t o r p a r e a f i K a n t o r ) des-, pro a c l o r u l - m a r i o n c t .

2. C o n t i n u a r e a m u n c i i de cercetare a re c e n t e l o r c r e a i i t e a t r a l e i m p o r t a n t e , c a i r e descoperirea u n o r mijloace strvechi. Subli n i e m , n aceast p r i v i n , r e u n i r e a u n o r tru pe de teatru t r a d i i o n a l e de p e cinci conti nente : Teatrul de u m b r e Karaghiozis Vangos" din Grecia ; trupa Saint-Soleil" din Haiti ; trupa Buto-Sha" d i n J a p o n i a ; Tie 3" din Maiaezia ; ansamblul Chorea Bohem i c a " din Cehoslovacia : Teatrul M w r m d o " din Zair ; grupul Patra" din Bali ; ansam blul folcloric d i n B a e u - R o m n i a etc. 3. E d i i a d i n acest a n a c u n o s c u t i o direcie n o u , aceea a teatrului dansat. G r a nia dintre cele d o u arte a d e v e n i t a t t de labil, nct Opera chinez din Shanghai f u m a g i n e a p e r f e c i u n i i , n Fata cu prul c runt), O p e r a d i n W u p p c r t a L , ou d o u s p e c t a c o l e (Cele apte pcate capitale, dup Brecht, i i m p r e s i o n a n t a m o n t a r e ou t r e i p i e s e d e S t r a w i n s k i Vnt dc vest. A doua prim var i Srbtoarea primverii a m b e l e , n r e g i a i c o r e g r a f i a P i n e i B a u s c h ) , c a i B a l e t u l c e h a l l u i P a v e l S m o k (fost a c t o r a l l u i B u r i a n , actual coregraf a l T e a t r u l u i Munici pal d i n P r a g a ) , a u fost a p r e c i a t e , att de publicul l a r g c t i d e p r e s , c a s p e c t a c o l e teatrale excepionale.

68

www.cimec.ro

Puternic aplaudat, spectacolul Teatrului ' i a c e a s t Sfint Ioana m v z u t cel m a i auCricet 2 " a p u s o a r e c u m n u m b r c e l e l a l t e , tentad.spectacol B r e c h t . E m o i a se rcea n t r u p e p o l o n e z e , d i n t r e c a r e m e n i o n e z lb T e a * tr-o v o i t d i s t a n a r e , care trezea un u m o r torul S T U " d i n C r a c o v i a , precsenft, d e ase- . inocent, copilresc. m e n e a , e x c e p i o n a l . D u p Exodiu, prezentat ntrebat, ] c o l o c v i u , ce a v r u t s s p u n , anul trecut (spectacol d e carier internaio n F r a n a , c u Sfinta Ioana, Peter S c h u m a n n , nal), trupa S T U " a prezentat anul acesta, o p e r s o n a l i t a t e p e m s u r a f a i m e i s a l e , a rssub o c u p o l p r o p r i e , ntr-o a m b i a n tehni puafr ^ N u e un spectacol despre Sfinta c o - s c e n o g r a f i c v i z u a l l a u d i t i v d e o deoIoana s a u despre F r a n a , ci despre libertatea icnit eficacitate, o dramatizare dup Maes spjriiului". trul i Margareta de B u l g a k o v . A m apreciat A c e s t e a a u fost, d u p p r e r e a m e a , vrfujn m o d deosebit aceast t r a n s p u n e r e (nu i se rile F e s t i v a l u l u i . poate s p n n e s c e n i c " ) , c a i p o z i i a r e g i z o rului K r z y s z t o f J a s i n s k i fa de t e x t u l ro manului (adaptarea nu e fidel prozei lui B u l g a k o v , d a r e x p r i m c l a r u n p u n c t de v e I n concertul exuberant al naiunilor, rii dere i n t e r e s a n t i f e r m ) ; m i j l o a c e l e exube n o a s t r e i-a f o s t r e z e r v a t o p r i m i r e e x c e p i o rante ale c i r c u l u i t r a d u c s i m p l u , direct, l u m e a nal. Ziua de 5 mai, nchinat srbtoririi de v i e a e r o i l o r , s e n s u r i l e p r o f u n d e , g r a v e ale Independenei d e ' stat a R o m n i e i , a prile s p e c t a c o l u l u i c o m u n i c i ndu-ee n a t m o s f e r a a n j u i t o a v a l a n de m a n i f e s t r i (expoziie de trenant, liber, a teatrului studenesc. m t i , c n t r e i , i d a n s u r i p o p u l a r e ) ; n t r - u n Spectacolul Operei din Wuppertal, cu trei c a d r u e m o i o n a n t , s-a j u c a t p r i m u l s p e c t a c o l piese de S t r a w i n s k i , a fost, d e a s e m e n i , c a l i al Teatrului Tineretului din Piatra Neam, ficat d r e p t o r e a l i z a r e e x c e p i o n a l , s u b r a - j cu dramatizarea lui E d u a r d C o v a l i d u p b a s p o r t u l att a l g n d i r i i r e g i z o r a l e , ot i ol m u l Tineree fr btrnee i via fr de interpretrii. T r u p ampl (cu d o u prime moarte, n regia Subsemnatei. balerine r e m a r c a b i l e ) , baletul d i n Wuppertal
a

a impresionat, m a i ales, prin u l t i m a pies, Srbtoarea primverii, neleas ca u n stri gt a l p m n t u l u i , ca u n rensctor s a c r i f i c i u , celebrat p r i n riturile agrare de fecunditate ; Srbtoarea primverii a m a r c a t cota m a x i m a s u c c e s u l u i de p u b l i c . U n e v e n i m e n t ateptat a fost u l t i m a creaie a t r u p e i B r e a d a n d P u p p e t " , Sfnta Ioana. (n 1969, tot l a N a n c y , a m v z u t n e u i t a t u l Strigt al poporului pentru carne.) Aceast Sfint Ioana n u m-a c o p l e i t , d a r m-a n c n tat p r i n p u r i t a t e a e x p r e s i e i . S c h u m a n n a d e s coperit o f o r m u l , a c r e a t o s t r u c t u r t e a t r a l apt de o p e r p e t u d e v e n i r e ; P a r a d o x a l , n

Am fapt, scen, Opera de

jucat

de

patru

ori

la (noi

Nancy, am

sala de i att i

Teatrului

Mare

Municipal doar

nchis,

Festivalul ; naintea jucaser din Wuppertal). ecourile de succes nostru a

noastr, pe din

aceeai

Opera din

Shanghai au ca

Intr-o public

competiie pres a Ne

prestigioas,

excepionalul spectacolul inaccesibile", cutrii c am

plasat a

ntr-o

zon

puritii bucurm patriei al

..visului

ctre

perfeciune", omagiu

paradisului

pierdut". tnr,

putut aduce, astfel, u n venic nostru.

noastre, spiritului poporului

nemuritor,

Consemnm extrase din

mai

jos

cteva privind

iat, care albul mai

circul le i imaculat bune, de de

ca

pe l

rotile

(pe

din pres Neam la

posed, iluzia cu un atemporal. unei 0 de trec

dealtfel), costumelor lumi mul ru ncr ram i o transparent

prezena T e a t r u l u i T i n e r e t u l u i Piatra Nancy :

instaureaz entuziasm ime tiniere cate pa. Actorii personajele eternitate strbtut sigenei, dar zborului" din

Culoare alb, arztoare ; prevestire de tineree, de pu ritate, de inocen, refuz al corupiei, hain de lumin a actorilor Tineretului" i u nealt a gindirii lor, gndire, in acelai timp, temeinic i naiv, ndreptat spre cu noaterea lumii ; cutare a copilriei i a frumuseii eierne. Un entuziasm, o seni ntate romneasc, deindal echilibrat de cntecul unei sirene de legend, cintec de speran, de dragoste i de lupt i cintec al paradisului pierdut. Arborii, elementele solide ale unui decor despu

gesturi dar emoii

cotidiene, ct ! Piatra

Neam ctre 0 de i

lor ideal. de

aspir sgeata

L a antipodul unei explorri dureroasa i dificile in adincurile individualismului uman, munca actorilor romni de la Teatrul Tinerelului re prezint, dimpotriv, un joc colectiv, foarte proaspt, inspi rat de imposibilitatea omului de a se desprinde de condiia sa... Cci idealul nu aparine niciodat individului, ci spe ciei ! Noi lsm pentru eter nitate n u m a i ceea ce trans mitem celor care ne urmeaz. Minunat este modul n ca re actorii romni joac a ceast poveste cu zine. Ei sar, cnt, ne emoioneaz. Iar magia vechilor bocete folclo rice impune tonul cuvenit..." JACQUES GANDEBEUF LOR

aspiraie intran via, frngerea

purttoare

semnificnd

. (L'EST RPUBLICAIN M A N C H E , 8 m a i 1977)

B. DI-

(LE RPUBLICAIN R A I N , 8 m a i 1977)

www.cimec.ro

69

AUTOBIOGRAFIE
pies de HORIA L O V I N E S C U

Personajele
G A L E R I U POP DINA P O P RAHJCA POP R A D U COMA P R O C O P I U , director adjunct A L E X I U , inginer I O N E S C U , conlabil-ef 70 G E O R G E S C U , secretarul de partid IRINA, preedinta sindicatului D O G A R U , maistru G R E A V U , directorul antierului din Frcaa MADAM VATMANU Doi tineri, colegi ai Raluci
www.cimec.ro

G A L E 1 U U P O P (in mod obinuit, i se spune Gal) : C u m sa n c e p , c u m s t i u d e u n d e s n c e p , d i n m o m e n t c e h a b a r n - a m o a r e v a fi sfritul ? ! tiu c este i m i n e n t , c n u m a i poate fi aimnat, d a r c e nfiare va avea ? Cci posibiliti exist mai m u l t e . I n m o d logic, sfiritul trebuie s fie r e z u l t a t u l o r g a n i c , s i n g u r u l c u p u t i n , a c e e a c e 1-a p r e c e d a t , a a c u m mrul sau p o r t o c a l a s n t f r u c t e l e n e c e s a r e a l e c o p a c i l o r c a r e le-au z m i s l i t . D a r c i n e a fost p r o f e s o r u l G a l e r i u P o p , c i n e a u fost o a menii printre care a trit ? N u mai tiu scris nimic, nu mai pricep nimic. Am attea a u t o b i o g r a f i i , n viaa mea, nct nu pricep de unde vine nevoia asta chi n u i t o a r e d e a r e c o n s t i t u i f a p t e i s t r i , p e care a r trebui s le c u n o s c , deoarece a u fost trite d e m i n e n s u m i , n u de a l t u l . Doamne, cu ct senintate completm fel d e f e l d e fie : a n u l n a t e r i i , o r i g i n e social, studii, apartenen politic, cl torii i rude n strintate, decora ii etc., etc. N i c i o d a t n-am d a t r s p u n s u r i m i n c i n o a s e i, totui, totul e o a r e c u m fals i p u i n strmb. Cstorie ? D a . D a r c u D i n a , n u cu alt femeie. Copii ? D a , d a r e v o r b a d e R a l u c a , p e c a r e a m a v u t-o c u D i n a , i a s t a , d e , e foarte i m p o r t a n t , e altceva. Profesia ? Fost consilier tiinific la P a r i s , fost director a l I n s t i t u t u l u i de..., fost p r e e d i n t e a l A s o c i a i e i pentru..., fost director al fbricuei din..., actualmente f u n c i o n a r n m i n i s t e r . E i , i ? A s t e a , toate, nu spun nimic. Profesia adevrat ! Om de t i i n ? D e s i g u r , n n e c r o l o g u l meu, dac se v a publica, aa se v a spune. Studii ? Strlucite ! Doctor n... profesor doctor... m e m b r u c o r e s p o n d e n t a l A c a d e m i e i din... D e s i g u r , toate s n t a d e v r a t e . D a r a n i i de studenie, c n d m n c a m un covrig la dou zile, apoi ntlnirea cu D i n a i c u b r b a t u l e i , p r o f e s o r u l H a r a latmbie, c r u i a i f c e a m lucrrile, apoi . succesul, beia triumfului, divorul Dinei ? D e l a 15 a n i , de c n d m b r b i e r e s c , m - a m uitat cel p u i n o dat pe zi n oglind, ceea ce n s e a m n multe m i i de ntlniri eu propria-mi persoan, devenit, ns, att de f a m i l i a r n c t a p r o a p e c n i c i n u observi primele riduri, firele albe din p r , pungile de s u b o c h i . Ce s i m b o l m a i c o m p l e t a l m o d u l u i a u t o m a t i a r t i f i c i a l n care trim ? Uneori, trebuie s treac z e c i d e a n i l i n i t i i i b u n i p n s c o n stai, ntr-o z i , u l u i t , c f e m e i a c u care dormi n acelai pat, cu care a i fcut dragoste i copii, a devenit sau, i m a i g r a v , a fost, de fapt, t o t d e a u n a o str

i n d e s p r e c a r e n u t i i i n u te i n t e r e s e a z n i m i c , p e c a r e n i c i n-o i u b e t i , n i c i n-o u r t i , p e n t r u simplul m o t i v c n-o c u n o t i , c n u e x i s t . A a , i c u n t m ri p l a r e a a c e e a d e a c u m c i v a a n i . . . (Se dic i privete tn sal, ea printr-o fe reastr.) I a r a u v e n i t z o r i l e . T u l b u r i i cu ceaa l i p i t d e g e a m , c a o ventuz vsooas. i acelai f u m rece n c a m e r , aceleai s c r u m i e r e pline (se pipie pe obraz) i aceeai b a r b crescut c a la m o r i . A m a i t r e c u t o n o a p t e i v a m a i v e n i , p o a t e , u n a . . . D u c o v i a de s t r i g o i . (Cu un rictus.) D e strigoi p e r p l e x i p s i h a n a l i t i c . D a , n t i m p Iar ea a c e e a a fost, n adevr, nfiortoare i, dei atunci n-am tras nici u n n v m n t , mi-am dat seama de oroarea e i , d i n m o m e n t c e n-am po v e s t i t - o , n i c i o d a t , n i m n u i i n - a m uitat-o. B a , a spune chiar c incontientul m e u a pstrat-o c u grij, p e n t r u c a , de cteva n o p i , s mi-o a d u c d i a b o l i c n m i n t e , ca p e u n m e m e n t o . (Cu curajul sinceritii) D e fapt, a m ngropat-o n m i n e d i n lai t a t e . (Delirind.) S i n g u r u l m e u act de lai tate ? S a u , poate, laitatea e o t r s t u r fundamental a caracterului m e u ? (Bufonnd.) That is the question, asta e ntre b a r e a , i-a s p u s s t r i g o i u l , h a m l e t i z n d . S te p o r i o v i a n t r e a g c a u n o m t a r e , s f a c i p e p u n u l , o r b i n d u - i p e t o i c u c u l o r i l e s t r l u c i t o a r e ale p e r s o n a l i t i i tale p u t e r n i c e i c h i a r d e c e n u ? a g r e s i v e i b r u t a l e , c c i a s t a i m p u n e , i s r e c u n o t i c- f o n d e t i , p o a t e , u n l a , n u e p l c u t . N u , n u e d e l o c p l c u t . D a r te p u n e p e g n d u r i i e, t o t u i , u n a c t c i n s t i t . (Ironiztndu-se.) Modesta, obscura i sfinta satisfacie a cinstei ! Triasc Ar m a t a S a l v r i i i c u c e r n i c i i p r i n i e v a n gheliti ! N u , nu-i c h i a r a a . C i n s t e a f a de tine n s u i e c e a m a i grea d i n t r e toate, infinit m a i grea dect cinstea n cadrul n o r m e l o r legale, fa d e alii, de colecti vitate. A m spus n c a d r u l normelor le gale", pentru c necinstea fa de tine n s u i este, p n l a u r m , c e a m a i mur d a r c a e i a l m a p e c a r e p o i s-o t r a g i s e menilor ti. D a . cred c a m comis, In a d e v r , unele laiti. D a c m gndesc bine, c h i a r foarte multe. P e care, bine neles, le-am n f u n d a t zdravn n hru bele contiinei mele. Desigur, nu era vorba de lucruri grave, penale, dar nici frumoase n u erau. Mi-aduc aminte, prin '40, stteam ntr-un parc, p e o banc, alturi d e o fat, o evreic care-mi plcea mult. O band de energumeni, care vin deau o fiuic antisemit imund, s-au

www.cimec.ro

71

oprit n faa n o a s t r , privind-o ou in sisten pe fat i oferindu-mi ziarul. L - a m c u m p r a t i l-am d e s c h i s , c u f a l s i n t e r e s , p n c e d e r b e d e i i s-au n d e p r t a t . Dar mbolnvirea mea brusc, naintea e d i n e i n c a r e a fost d e m a s c a t P o p e s c u , p e care-1 t i a m , c u c e r t i t u d i n e , n e v i n o v a t ? Cuinoate-te pe tine nsui". Uor de spus, ns operaia e dezgusttoare. (Din fund apare Dina, care traverseaz scena. Galeriu, fr s se ntoarc.) E a e Dina. E z i t n c , d a c s ee p r e f a c s a u s m n t r e b e , f a l s n g r i j o r a t , c e se n t m p l c u n o p i l e a s t e a n e d o r m i t e . (In adevr, Dina s-a oprit o clip, l privete, apoi iese n vrful picioarelor.) Slav Domnu l u i ! C u e a e r a m , c n d s-a p e t r e c u t n t m p l a r e a a c e e a o r i b i l . T r e b u i e e f i e v r e o zece a n i d e a t u n c i . E r a m pentru prima o a r ntr-o m a r e capital s t r i n . H o i n r i s e m v e s e l i toat d i m i n e a a i i n t r a s e m apoi ntr-o c a f e n e a , s b e m u n filtru. D i n cnd n c n d , c a pentru a ne confirma b u c u r i a de a ne gsi n o r a u l a c e l a m i nunat, ne strngeam minile pe sub mas. A p o i n e - a m r i d i c a t s p l e c m i t o c m a i n e n d r e p t a m spre ieire, c n d a a p r u t , v e n i n d spre noi, o pereche. A m a v u t ime d i a t s e n z a i a c-i c u n o s c , d e i m i spu n e a m c e cu n e p u t i n s cunosc pe c i neva n capitala aceea strin. Cu att m a i de neneles e r a v a l u l d e sil care m necase, dintr-odat, l a v e d e r e a lor. F e m e i i i-am d a t m a i p u i n importan. 0 g s e a m neinteresant. I n s pe brbat s i m e a m n e v o i a i r e z i s t i b i l d e a-1 l u a l a palme. I l p r i v e a m n u n u m a i c u antipatie, 01 i c u u n f e l d e u r b e s t i a l , c a r e cretea pe m s u r ce se apropiau de noi. M-a strfulgerat, o clip, ideea c a m nne bunit. N u poi ur, fr nici un temei, u n n e c u n o s c u t . A t u n c i , D i n a m-a a p u c a t de b r a i mi-a s p u s , r z n d : n c o t r o a i luat-o, n u v e z i c i n t r m n o g l i n d ? " I n a d e v r , tot peretele e r a acoperit d e o i m e n s o g l i n d , care crea o perspectiv derutant. L u a t p r i n surprindere, m des coperisem, dintr-odat, pe m i n e nsumi. P a n i c a m-a p a r a l i z a t o clip, n u i-am spus D i n e i n i m i c i a m ncercat, c u n v e r u n a r e , s u i t ntmplarea. Dar, iat c, dup atia ani, revine n fiecare noapte i mi se aaz ca o cucu vea pe creier. Trebuie cu orice pre s n am ot nu Snt un ies fa cu din i criza lund asta, o privind adevrul definitiv ! Toat viaa de le Dac eroice. nu n Ii nu

b a t i c e a s u l a l d o i s p r e z e c e l e a , v i r n d u - i d e g e t e l e n u r e c h i , eti s i n i s t r s e c t u r . (ntuneric)

(Holul

casei

Pop.

Dina

[ace

unghiile.)

GAL (tot ctre public) : A s t a se n t m p l a a c u m ase l u n i . 0 s e a r c a m u l t e a l t e l e , in care tceam a m n d o i , pentru c nu a v e a m ce ne spune. S a u pentru c nu a v e a m c u r a j u l s n e m r t u r i s i m , t a r e , g n durile adevrate. D i n a r e f u z a s i a n serios intrigile esute n j u r u l m e u , d e i , d e c t e v a z i l e , e u s i m e a m , tot m a i s u f o c a t , c f u r t u n a o s i z b u c n e a s c . (Telefonul sun.)

D I N A (excedat) : I a r ? D e a z i - d i m i n e a , n-a incetnt o clip. G A L : 0 e f i e m u l t m a i r u c n d n-o s m a i s u n e d e l o c . (La telefon.) Alo ? 1 Da, eu s n t . t i u , i-am r e c u n o s c u t v o c e a . i , atunci, de ce n u urci ? N u pricep deloc, dureaz m a i m u l t p n v i n eu acolo. B i n e , cobor. D a , n j u m t a t e de or. (nchide.) D I N A : Cine era ? G A L : Protopopescu. D I N A : Unde p n aici ? te cheam ? De ce -a venit

G A L : A s t a l-am n t r e b a t i e u . B i g u i a c n-are t i m p , c e m a i b i n e s n e n t l n i m pe strad, n col la Patria. D I N A : i , te d u c i ? G A L : Spunea important. c e vorba de ceva foarte

D I N A : C e i m p e r t i n e n ! D a c i a d j u n c i i t i a u a j u n s s t e c o n v o a c e p e s t r a d l G A L : P r o t o p o p e s c u a fost i c u v i i n c i o e c u mine. C r e d . . . c-i este f r i c . D I N A : Fric ? De ce ? G A L : t i u i eu ? S n u fie v z u t i n t r n d aici, s poat, n cel m a i prost caz, spune c m-a n t l n i t n t m p l t o r . . . D I N A : G a l , i-ai pierdut total cumptul. Pentru nite dezgusttoare scrisori ano n i m e ? S a u n u mi-ai m r t u r i s i t totul ? G A L : N-am furat b a n i i statului, n u m-am a p u c a t d e c h e f u r i i de c r i i n-am n i c i mcar o amant. D I N A : Atunci, pentru numele lui D u m n e z e u , c e i se r e p r o e a z ? G A L : A , s n u - i n c h i p u i c n u m i se r e p r o e a z i a s t e a . C n d m-a c h e m a t Stnescu l a el, a fcut aluzie c n v r a f u l (face un semn cu mna, sugerind un ade vrat vraf de hrtii) sta a fost gestul l u i de m e m o r i i i scrisori, semnate sau n u , e x i s t i a c u z a i i ba a d r e s a v i e i i m e l e p e r s o n a l e . E t i c a i e c h i t a t e a s n t n o i u n i foarte n c p t o a r e . C n d c i n e v a e r u i n t e n i o n a t , te p o a t e a c u z a i p e n t r u c u l o a rea cravatei pe care o pori. totdeauna (Cu o corect ezitare.)

hotrre mai c mea iei ca

Dar,

adevrat

definitiv.

luat hotrri, una cealalt, eti erou, pentru cu fiina degeaba

superficial niciodat intim. hotrri eti, atare,

confruntam

derizorii... ratat,

Iar, dac

iremediabil,

comport-te i ct pori,

c u r c a i n u n e l a o a m e n i i . Cine pui c a m eti Galeriu Pop ? trziu n t r e b a r e a , d a r , d a c l a i s

72

www.cimec.ro

D I N A : B i n e , d a r o c a l o m n i e r m n e o' calomnie. Adic, o m i n c i u n m u r d n r , pe c a r e n i m e n i n-o p o a t e l u a n s e a m . G A L : O c a l o m n i e orict d e e v i d e n t , d r a g a m e a , las totdeauna o u r m , c a o pat de g r s i m e p e o p a g i n d e c a r t e . i, c n d aceste pete snt n u m e r o a s e , t e x t u l d e v i n e i l i z i b i l i c a r t e a , g r e o a s . D I N A : A t u n c i , de ce stai c u braele ncru c i a t e ? C e r e t u o a n c h e t , du-te l a . m i n i s t r u . A i fost, d o a r , colegi. G A L : D e t r e i z i l e l c a u t , f r s. p o t da de el. M i se r s p u n d e t o t d e a u n a c e plecat sau, m a i r u , c u m s-a n t m p l a t a z i , c e ocupat. A l t d a t , e r a de a j u n s s t i e c l-am c u t a t , p e n t r u c a s m cheme el, imediat. B I N A : C i n e v a t r e b u i e s f i e n s p a t e l e a c e s t e i m a i n a i i , p e n t r u c e, p r e c i s , v o r b a de o mainaie. G A L : C u d u m a n i i p e care-i a m , e greu d e ghicit c i n e trage sforile. P o i fi sigur c a c e l a -a s e m n a t n i c i u n r n d m p o triva mea. I-a p u s pe a l i i s-o fac, amestecnd diabolic de bine m i n c i u n a cu adevrurile.
1

DIuXA : Care a d e v r u r i ? G A L : Stnescu n-avea a e r u l c a c o r d im portan chestiunilor mrunte. Dar m-a n t r e b a t , de p i l d , d e c e l-am recomandat att de insistent pentru b u r s a n strin t a t e p e P e t r e a n u , i n u pe altul, mai merituos. D I N A : G i g i a fost u n s t u d e n t e m i n e n t . G A L : N u c h i a r att d e e m i n e n t c u m pre t i n z i t u , i l a I n s t i t u t a f c u t i n i t e boacne. Ascult, D i n a , c e rost a r e s te p r e f a c i ? T u tii, m a i b i n e d e c t o r i c i n e d e c e l-am r e c o m a n d a t pe P e t r e a n u . N-am uitat c mi-ai transformat v i a a n i n f e r n c a s obii asta. B I N A : G i g i n u c r u d c u tine, ci cu m i n e . i , a s t a n-au d e u n d e s-o a f l e . N u p o i fi acuzat de nepotism.
!

G A L : D r g u ! A l t d a t , c n d d o r e a i s o b i i ceva de la mine, n u gseai destui ter m e n i d e l a u d ca s m montezi. D I N A : D a c te r e f e r i l a r o c h i i l e m e l e i l a cltoriile n strintate, eti grosolan. Acestea snt gesturi pe care orice b r b a t le face, n chip firesc, p e n t r u nevasta lui, fr s i le scoat pc nas. D e fapt, singu r u l l u c r u pe care a m vrut, n adevr, 6-l o b i n d e l a t i n e a f o s t s d e v i i c i n e v a . Pentru asta, ai dreptate, nu mi-am precupett l a u d e l e . N i c i fa d e tine, c a s te stimulez, nici, mai ales, fa de alii. C r e z i c e u o r s c o n t r i b u i l a c a r i e r a unui brbat ? G A L : A i c o n t r i b u i t att d e b i n e n c t , n t r e altele, a z i s n t a c u z a t i d e c a r i e r i s m . D I N A : Asta ce mai e ? GAL : Inlreab-1 pe Stnescu. Carierism, despotism, trafic de influen, persecuia c a d r e l o r t i n e r e . . . n u s-a j e n a t d e l o c s - m i fluture pe la n a s aceste acuzaii drg lae. D I N A : V o r b e goale... C i n e p o a t e fi a c u z a t c v r e a s r e a l i z e z e o c a r i e r p r i n m e r i t ? G A L : D a r n u i p r i n a l t e m i j l o a c e . D I N A : N u c u m v a i d a i dreptate l u i St nescu ? Asta a r m a i lipsi. G A L : Nu-i d a u d r e p t a t e , d a r o m u l se r e ferea i l a a n u m i t e fapte c o n c r e t e . D I N A : T o t de G i g i e v o r b a ? D a c b i a t u l a r fi fost l i p s i t d e o r i c e c a l i t i , a i p u t e a s-i p u i c e n u n c a p . P e c n d a a , p o i fi n v i n u i t , cel m u l t , d e o a r e c a r e b u n voin, do s i m p a t i e . Cine nu are ase menea slbiciuni inofensive ? GAL : Pe dracu', simpatie ! Pe lichelua a c e e a n-am suferit-o n i c i o d a t . D a r S t n e s c u mi-a p o m e n i t , aa, n trecere tiu eu ce n s e a m n aceast n trecere" i de cazul Algiu. D I N A : T i c l o s u l a c e l a , c a r e te d e f i m a p r e t u t i n d e n i i a s c r i s i u n a r t i c o l m p o triva ta ? G A L ; P o a t e c t i c l o s u l n u e r a t o t a l d e r e a c r e d i n . P o a t e c s e n e l a . P u t e a m s a m c u el o explicaie orict de v i o l e n t , f r S-1 d a u afar, p u n n d condiii aa c u m m-ai o b l i g a t tu : o r i e l , o r i e u . D I N A : E r a n joc prestigiul tu. C n d ajungi s te l a i c l c a t n p i c i o a r e d e o r i c e m u cos de 25 de a n i , nu m a i p o i pretinde s c o n d u c i o instituie. N-am e regret n i c i o d a t c i - a m c e r u t s d a i ultima t u m u l acela. i , c e a m a i b u n d o v a d c a m a v u t d r e p t a t e e f a p t u l c i s-a d a t
satisfacie. ,

G A L : U i t e c s-a a f l a t . D I N A : Pentru Raluca, cnd a czut la exa m e n u l d e a d m i t e r e l a f a c u l t a t e , n-ai m i cat u n deget. i, asta o tiu, n schimb, toi prietenii notri. G A L : D a , a i a v u t g r i j s te j e l u i e t i n tot o r a u l . i , c e v r e i ? S c h e m c a m a r t o r i p e a c e t i p r i e t e n i , c a s d e p u n n favoarea p r i n c i p i a l i t i i m e l e ? N-am inter v e n i t a t u n c i , pentru c R a l u c a e fata m e a . P r e a a r fi f o s t g o g o n a t . D I N A : D a c e v o r b a s f i m c i n s t i i , n-ai intervenit, p e n t r u c i i m a g i n a i c n u mele tu e o recomandare suficient. M a rele G a l e r i u P o p , celebrul G a l e r i u P o p ! Ce s spun, grozav autoritate ! i-au t r n t i t f a t a l a e x a m e n i a c u m t r e m u r i n faa unor brfe ridicole. G A L : N i c i m c n r ie nu-i d a u v o i e s-mi pui la ndoial autoritatea profesional. DINA : 0 autoritate lipsit de influen i de putere n u e o autoritate. u n balon de spun.

G A L : Mai

exact

spus, mi-am

luat-o tiu,

singur.

D I N A : i, dealtfel, d u p cte -a r m a s p e d r u m u r i .

individul

G A L : I n s c h i m b , d o s a r u l m e u s-a m a i n crcat c u o pagin. i nici contiina m e a n u e chiar linitit. D I N A : P r e f e r s r d , G a l , d e c t s m n grijorez. Dac pentru cteva fleacuri ai a j u n s s d a i d r e p t a t e d u m a n i l o r t i , e

www.cimec.ro

73

s o m n c mbtrneti. C a u n c u v n t m a i tare. V i a a un parc c u trandafiri.

s n u f o l o s e s c c o jungl, nu

D I N A : Numele tu ! N u vezi cte parale face ? S e c l a t i n la p r i m a a d i e r e de v n t . D i n f e r i c i r e , a m i e u r e l a i i l e m e l e . G A L : Zahariade ? D I N A : Intre alii. G A L : C n d l-ai p r s i t p c I l a r a l a m b i c , p e n t r u c e r a stors c a o c r p , i a i m i z a t pe m i n e , ca pe u n cal mai tnr, cu anse s citige c u r s a , a v e a i 25 de a n i . Pe c n d acum... D I N A : E x i s t o l i m i t n toate g r o s o l n i i l e . Tc-am iubit i, d a c nu m nal m e m o ria, p e v r e m e a aceea ii petreceai toate nopile n parc, sub fereastra m e a . A f l a ser i r d e a u t o i v e c i n i i . (Cu sinceritate.) Asta e tot ce-a r m a s din dragostea n o a s t r p t i m a ? P e n t r u c a fost p t i m a ! A s t a nu-i o m i n c i u n . G a l , nu-i d a i s e a m a , c t e de d e z o l a n t , de o r i b i l de dezolant ? G A L : E . n adevr, dezolant. ce s facem, e ndevrat. (optit.) Dar,

(Intr Raluca, val-vrtej, nsoit de tineri foarte moderni", dintre care unul nu d bun ziua, iar cellalt duce doar deget la cozorocul epcii, fr s-o scoal pe cap.)

doi nici un de

R A L U C A : H e l l o , boss, hello, maxni ! A v e m c e v a p r i n frigider ? Mi-am adus doi prie teni noi. G A L : Care nici nu tiu s dea bun seara. PRIMUL T I N A R : Noi am venit n vizit l a R a l u c a , n u l a d u m n e a v o a s t r . E a ne-a invitat. DOILEA T N R : I a r eu a m salutat. Probabil c n-ai o b s e r v a t prima oar. (Duce din nou mna la cozoroc, izbucnind n rs ca dup o glum bun.) G A L (sufocat) : Ieii i m e d i a t afar ! R A L U C A (tios) : T a t , i i n t e r z i c , s n t m u s a f i r i i m e i ! H a i , b i e i , trecei n c a m e r a m e a . Tatei i place s fac spirite, dar n-are h a z n i c i d e d o i b a n i . P R I M U L T I N R (btnd-o pe spate): Mor tal, R a l u c a ! , (Dispar toi trei.) AL

D I N A : Poi s-mi reproezi c e v a ? Te-am nelat v r e o d a t ? N u m-am devotat, cu t r u p i s u f l e t , n u m a i caisei n o a s t r e , c a r i e r e i tale, copilului nostru ? Poi nega asta ? R s p u n d e cinstit. GAL (obosit) : Nu, nu pot nega. Ambiia i v a n i t a t e a ta feroce a u fost m a i tari dect toate celelalte ispite s a u slbiciuni f e m i n i n e . A i fost o soie i r e p r o a b i l i o m a m i r e p r o a b i l . Ca o l u p o a i c ce-i p zete b r l o g u l . DINA : o nou insult ? G A L : D u m n e z e u m a i t i e ! S - a r p u t e a s f i e i o l a u d . D a r . . . (In clipa aceea, sun telefonul ; in timp ce se ndreapt spre telefon, comenteaz.) D u i o a s scen de fa m i l i e , n u ? N u - i a a c n u v v i n e s credei ? D a r v asigur c se n t m p l i n m u l t e f a m i l i i , d u p 2 0 de a n i de c s n i cie. C u l m e a e c, n a d e v r , a m fost n e bun d u p Dina, c c a a pus casa nainte d e o r i c e i c-i i u b e t e f e t i a , c a o f i a r , p u i u l . P o a t e c i pe m i n e . N u , n u pe m i n e , c i c e e a ce a r t r e b u i s r e p r e z i n t e u , n n c h i p u i r e a e i . (Rspunzind la telefon.) D a , e u . T e r o g s m i e r i , a i n t e r v e n i t o chestiune neateptat. Plec chiar acum. N u , a i r b d a r e , te r o g . n z e c e m i n u t e s n t acolo. i, nc o dat, scuz-m. D I N A : T e d u c i , t o t u i ! Nu-i d a i s e a m a c te u m i l e t i ? G a l . d e cte o r i n u m-ai ascultat, a i greit. A s c u l t - m i de d a t a asta. tii c eu j u d e c m a i p r a c t i c dect tine. G A L : i dac Protopopescu are, n adevr, s-mi comunice ceva important ? D I N A : T o t a i a f l a . I n sfrit, f c u m vrei. D a r n u uita c i ateptm la m a s pe C e r c h e z i i e l n u e o m u l c a r e s c o m i t o impolitee. (Din stridente getele in izbucnesc camera Rauci ale unui casetofon. Gal i urechi i pleac.) sunetele vr de

D I N A : G a l , eti i n s u p o r t a b i l . G A L : A v e a i d r e p t a t e c n d v o r b e a i de-o j u n gl. 0 jungl, cu maimuoi i m a i m u oaiec... R A L U C A (reintrnd) : M a m i , u n d e snt cheile d e l a b a r ? (Lui Gcd.) N o r o c c s n t b i e i de c o m i t e t , c a l t f e l te p u t e a i trezi c u u n r s p u n s g r e u d e d i g e r a t . (Dinei.) Urcios t a t m i - a i g s i t . tNu p u t e a i s a i mai mult imaginaie ? Unde snt cheile, maim ? Dl'NA : I n sertarul barului, fetlo, ncepi o sticl n o u d e w h i s k y . dar nu

R A L U C A : Of, i tu a i d e v e n i t m o r a l i s t ! (Alintindu-se ; probabil c e felul ci de a se alinta fa de maic-sa.) A m o m a m mo r a l i s t i z g i r c i o a b . (O srut.) 0 mam i n f e c t ! A a m-a p e d e p s i t p e m i n e D u m nezeu. (Iese.) D I N A (pentru a nu-i da limp lui Gal s vor beasc) : T e r o g s n u r e n c e p i u n a d i n t r e eternele tale scene n l e g t u r c u R a l u c a . N u n e l e g i n i m i c d i n g e n e r a i a t n r i biata fetit e i a c u m traumatizat din cauza examenului aceluia, la care a czut d i n c a u z a t a . O b r z n i c i a e i e, d e f a p t , u n complex de timiditate. G A L : Bineneles. D a r a c u m a m consolarea c s e s u r m e n e a z nvnd pentru noul examen. D I N A : D e d a t a a s t a , p o i fi s i g u r c o ' s m agit e u , d a c tu refuzi s m i t i un deget pentru u n i c u l tu copil. G A L : Folosindu-te de n u m e l e m e u ! A s t a m a i l i p s i , n m p r e j u r r i l e d e - a c u m ! ar

74

www.cimec.ro

RALUCA \in l r i m l ) : M ami. mi mprumui c a p a ta d e v i z o n , p e n t r u c e a i u l d e aste e a r ? L e - a m s p u s ei b i e i l o r s v i n si vreau s l o r u p gura. N u m-au vzut dect n rochia asta. D I N A : A p r o p o de biei, rine snt ? R A L U C A : N u t i u e x a c t , i-am c u n o s c u t a z i ia Cici. D a r eint foarte bine. U n u l dintre ei a r e i m a i n . D I N A : A r p u t e a f i m a i c i v i l i z a i . S-au p u r tat, t o t u i , i m p e r t i n e n t c u t a i c - t u . RALUCA : Gseti ? Snt glumei. i, pe u r m , o relaie n o u n u stric n i c i o d a t . N u m-ai n v a t tu a s t a ? D I N A : Crezi c lui E n r i c o i-ar f a c e pl cere s afle c te ii n u m a i de distracii i f l i r t u r i ? R A L U C A : Ce t i u e u ce face el a c o l o , n I t a l i a l u i ! C n d o e v i n , o s i e s n u mai cu el. Acum, m a m u z i e u , c de a c e e a s n t t n r . C t d e s p r e f l i r t u r i l e m e l e , tii b i n e c snt inofensive. D I N A : T u i n c h i p u i c, dac n-a ti, te-a lsa aa liber, zvpiat mic ? RALUCA (srutind-o) : Mami are o feti c a m n e b u n , d a r e d u l c e i c u m i n t e . D I N A (rznd) : B i n e , bine, poi l u a capa. Ins p u n e m a i n c e t m u z i c a a c e e a . D a c a r auzi-o C e r c h e z i i , a r rupe-o l a f u g n c de pe scri. R A L U C A : I a r v i n p l i c t i c o i i i a ! T u e a i c u j u n g h i u l , u n i i p r i n sfinta tain a cs toriei. D I N A : D a , d a r j u n g h i u l a fost ministru. R A L U C A : O . K . Muzica v a nceta. Dealtfel, pe b i e i i e x p e d i e z c h i a r a c u m , c a s m pot m b r c a . Ii scot pe ua de din dos, e n u m a i fac vreo b o a c n . C e z i c i , s-mi p u n i c e r c e i i c u b r i l i a n t e ? DINA : vrsta i vizon ta. Ai i cercei, o e prea mult, la cea prea parvenit.

D u , o s-i t r a n s m i t , d e i a p r e f e r a s n u tie de d e m e r s u l m e u . n c o d u t , m u l t e m u l u m i r i . B u n scara. (Mai rmne o pin cnd sun telefonul.) clip pe ginduri, Alo ? D a . Cine ? Tovara Cerchez ? (Se uit la ceasul de la min.) Sper c n-a intervenit nimic, v ateptam. Poftim ? 0 edin n e p r e v z u t ? i trebuie numaidecit s participe ? D a , desigur, n c a z u l sta neleg, neleg. i bietul G a l , oare s e d d u s e p e s t e c a p s g s e a s c n i t e c a v i a r i ee b u c u r a a t t d c i n t l n i r e a n o a s t r . N e f c e a a t t a p l c e r e s n e v e d e m ! S i gur, d a c tiam d i n timp era mai simplu. D a r n u e c a z u l s te s c u z i , d r a g t o v a r Cerchez, obligaiile politice snt obligaii m a j o r e . P o a t e f i x m a l t s e a r , tot s p t m n a s t a . A , d a , n t e i p r i n i . A t u n c i , pe s p t m n viitoare. Sigur, m a i vorbim ia telefon. N u , n u face n i m i c . D o a r c re g r e t m . L a r e v e d e r e , i salutri t o v a r u l u i C e r c h e z . (nchide i explodeaz.) Por cii ! Se eschiveaz.

(Iese. Scena rmne o clip goal, o sonerie repetat, apoi, din camera Raluca, pe jumtate mbrcat.)

se audeei, iese

R A L U C A : H o , c n u d a u t u r c i i ! (Se duce s deschid i se ntoarce cu Radu Coma. un tnr frumos, prematur sever. Ra luca, volubil i dezinvolt.) Ce surpriz i c e o n o a r e ! Cred c n-ai m a i d a t p e l a n o i d e doi-trei a n i . S t i i c o s t r e b u i a s c s a t e p i , t a t a a i e i t p u i n . 0 s-o a n u n p e m a m a . E u , d u p c t v e z i , s a u trebuie s te faci c n u vezi, snt n u m a i pe j u m t a t e m b r c a t . RADU (cu sincer admiraie) : D a r ce f r u m o a s te-ai f c u t ! RALUCA : Un compliment d e la domnul Rladu... C o m a m i se p a r e c a a te cheam acum e un adevrat eveni m e n t , snt c o p l e i t . (Examinindu-l.) i t u a r i b i n e , R a d u l e . C a m gen erou po z i t i v " , ns d u n g a a c e e a d i n t r e s p r n c e n e n u - i st r u d e l o c . R A D U : i, ce mare ai crescut ! 0 adevrat jeune fille e n f l e u r " , c r e d c-ai s u c i t c a p u l l a tot B u c u r e t i u l . RALUCA (rznd i srutindu-l. n fug) : D a , c r e d c a r fi t i m p u l s m o c u p i de p r o v i n c i e . V d c se gsesc ti pi inte r e s a n i i pe-acolo. D i n p c a t e , m i eti u n s o i d e f r a t e , c u t o a t e c i-ai s c h i m b a t n u m e l e . (Cu importan.) A f l c, n curnd, voi m p l i n i optsprezece ani, dom n u l e , i m s o c o t e s c d e p e a c u m m a j o r , dac vrei s m rpeti. R A D U : D o a m n e , c u m trece t i m p u l ! R A L U C A : P e m i n e . scuz-m. Ti-o pe m a m a . T o t a r m a s n criz de firi. RADU : Nu, trimit musa singur.

R A L U C A (srutind-o din nou) : C i n e a r e m a i deteapt m o m i din lume ? (Iese. Rmas singur, Dina igar. foarte ngrijorat i acum se vede asta, nemaiavnd ascunde. Apoi, face un numr

i aprinde o preocupat i de cine se de telefon.)

D I N A : Cosa Z a h a r i a d e ? D o m n u l e acas ? Doamna Dina Pop. Mulumesc, atept. (Dup o pauz.) D a , eu snt. Scuz-m c te d e r a n j e z l a o r n e p o t r i v i t , p o a t e . (Rde.) A m a b i l i c u r t e n i t o r , c a totdea una. Din nefericire, a i dreptate, trebuie s m r t u r i s e s c c u u m i l i n c e v o r b a d e u n telefon interesat, c u toate c orice c o n versaie c u d u m n e a t a e o plcere. N u co chetez deloc, o prietenie ca a d u m i t a l e e deasupra micilor trucuri feminine. (Rde.) D e s i g u r , d e s i g u r ! (Foarte serioas.) Cea m a i b u n d o v a d e c-o s-i v o r b e s c de-a d r e p t u l . V r e a u s-i c e r u n s f a t . N u , n u mod m privete p e m i n e , cel p u i n , n direct. vorba de Galeriu. Cum, ce-ai auzit ? B i n e , atunci m i n e . la biroul d u m i t a l e . L a c e o r ? S p e r s n u m obligi s f a c a n t i c a m e r p r e a m u l t . E t i d r g u .

n-o d e r a n j a . A t e p t

aici,

R A L U C A : Adevrat, m i se pare c niciodat n u v - a i i u b i t p r e a m u l t . n t r - o z i . o e trebuiasc s-mi povesteti totul. Cnd a i plecat d i n cas. e r a m prea m i c . o b i a t

www.cimec.ro

75

sectur. D a r a d o r povetile scandaloase, (lese.) d e fiamilie. P a . RADU {singur, uitindu-se in jur) : I a te u i t , ee c u r i o s . . . S n t e m o i o n a t . M s o c o team total nstrinat. nstrinat, chiar, p n l a U r . i , t o t u i , c a s a a s t a a fost, n t r - u n f e l , i a m e a . D u p p e r d e a u a a c e e a , m a s c u n d e a m d e andina. m i era f r i c d e e a , d e i n u m-a l o v i t n i c i o d a t . D a r , c u toate c n f i e c a r e s e a r venelu f e m e i a s-mi f a c b a i e i s m f r e c e c u p i a t r a p o n c e , s i m e a m c , n o c h i i e i , tot r a n i d i n e d e p r i p a s r m n e a m . C o p i l u l . l u c r u l d r a c u l u i , n i m i c nu-i s c a p . B n u i e s c c i e u a v e a m o p r i v i r e p i e z i i a s c u n s p e s u b s p r n c e n e , d e l o c s i m p a t i c . D o a m n e , ct te-am u r t , T a n d i n a , i c e b i n e te n e l e g a c u m ! C e p u t e a i a v e a c o m u n c u m i n e ? B i e t u l profesor dorea u n copil c u tine. Credea c , d a c a d o p t u n u l , totul v a merge strun. A i acceptat, p e n t r u c e r a l a m o d , a a se p u r t a " , pe v r e m e a aceea. Poate, i pentru c l i u b e a i . D a r s-a n s c u t p u t o a i c a i , a t u n c i , la b u c t r i e cu r n u u l ! D a c n u a p r e a p p u a asta drgu, m n u m e a m , poate, i a c u m R a d u P o p . F i u l p r o f e s o r u l u i P o p , p e c a r e , a z i , t r e b u i e s-1 l o v e s c . R u m a i poate u r u n copil... i, ceea c e e m a i jalnic,, e c u r a , ca a n u m i t e boli, las stigmate. I d i o a t situaie !

DINA : M ateptam s te s l b t i c e t i , I n pustiul acela, d a r v d c a r i foarte bine. A e t a - m i s p u n e a i R a l u c a . RADU (ca s ntrein conversaia, ce d semne de lncezeal) : S-a f c u t foarte drgu. D I N A : Te^ai nsurat ? R A D U : N-am a v u t t i m p . D I N A : T o t d e a u n a a i fost u n singuratic. R A D U : A m m u l i prieteni; D a r , e drept, de munc. D I N A : A a e r a i G a l , n tineree. U n r o b s a u u n m u c e n i c a l m u n c i i , c u m v r e i s-i s p u i . (Rznd.) D a r tot a a v u t t i m p s s e ndrgosteasc de m i n e . (Pauz. Pe alt ton, puin ngrijorat.) i, cum d e te-ai n d u r a t s n e f a c i o v i z i t ? R A D U : T r e b u i e s s t a u de v o r b cu Prof. D I N A : L u i i v i n e m a i u o r e-i s p u i c a odinioar... (Pauz.) 0 discuie oficial, dac n u snt indiscret ? R A D U : Oarecum. D I N A : m i n c h i p u i a m e u c n u p o a t e fi vorba de un acces de sentimentalism. Dei G a l a r a v e a a c u m nevoie, probabil, d e p u i n c l d u r o m e n e a s c (Pauz.) B n u i e s c c a r e p l i c t i s e l i ba i n s t i t u t u l l i i i . R A D U (alb) : D a ? D I N A : T u n-ai a f l a t n i m i c ? R A D U : A prefera s v o r b e s c n u m a i c u el. D I N A : P r i n u r m a r e , tii c e v a . A i a u z i t de m r v i a scrisorilor anonime ? R A D U : Anonime ? D I N A : Pline de calomnii murdare : imora litate, relaii c u f e m d , a t i t u d i n i despo tice, carierism... R A D U : Astea snt prostii. S a u , cel p u i n , a a s p e r . N i m e n i n u s c a p de ele. D I N A : i altele : a b u z de p u t e r e , t r a f i c de influen, nbuirea criticii, favoritism... R A D U : Asta-i m a i grav. D I N A : tii ot de interpretabile snt l u c r u r i l e i fit d e u o r s e p o a t e f a c e , c u r e a voin, d i n nar, armsar. R A D U : D a , d a r u n ef d e i n s t i t u i e e, n a inte de orice, u n c o n d u c t o r p o l i t i c i trebuie s s e p z e a s c chiar de nar. D I N A : I n o r i c e c a z , G a l e ntr-o stare d e n e r v i n g r o z i t o a r e . I n l o c s b r a v e z e , a ajuns s-i fac procese de contiin d o s t o i e v s k i e n e , i c u l m e a e c a n c e p u t s le f a c i a l t o r a . R A D U : Cui ? D I N A : Chiar taci ? R A D U : Pentru i c mie. n-am (Radu nimic tace.) de De , spus. ce

(Intr

Dina.)

D I N A : Ce surpriz, R a d u ! RADU : Nu prea plcut, bnuiesc ! D I N A : N i d d u p a t t a t i m p n-ai n c e t a t s fii, n m o d sistematic, antipatic ? R A D U : R e c u n o s c c snt antipatic. D a r n u d i n s p i r i t d e s i s t e m . A s t a e firoia mea nenorocit... T a n d i n a . DINA (emoionat, realmente, vine i-l s : N i c i n u tii ct plcere rut pe frunte) rni-ai f c u t , n u m i n d u - m a a . U l t i m a d a t dnd ne-am ntlnit, n u m-ai scos din doamna Pop". RADU (rznd) ; Cte n o p i nedormite tre b u i e s-i fi d a t g s i r e a n u m e l o r a s t e a 1 C n d m - a i a d o p t a t a v e a m ase a n i i v ddeai s e a m a c nu-mi putei cere i, dealtfel, n i d v o i n-o d o r e a i s v s p u n t a t i m a m . D I N A : G a l a r fi dorit. R A D U : T r e b u i e s m r t u r i s e s c c a i dat dovad de un fel d e geniu onomastic. S f a d , d i n tanti D i n a T a n d i n a , i d i n p r o f e s o r P r o f , n s e m n a s c r e e z i d o u n u m e noi, care nu angajau pe nimeni. DINA (rznd) : A i d r e p t a t e , -a f o s t u o r . M a i ales c n u pot suferi apelativul de tanti. P e cnd T a n d i n a e a m u z a n t , a r tre bui omologat n calendar. tii c, l a nce p u t , i G a l m i s p u n e a , d i n c a u z a t a , u n e . ori, aa ? M a i n g l u m , m a i n serios. (Pauz.) i, tu, ce f a d ? T o t pe antierul acela' grandios ? R A D U : Da-, a l u a t o d e z v o l t a r e nebnuit i s n t c h i a r u n fel d e ef a c o l o .

D I N A : C u m , n u i se p a r e a b s u r d ? A i t r i t atia a n i c u n o i i t i i f o a r t e b i n e c nimic nu m-a i n t e r e s a t m a i m u l t deot cariera lui G a l . R A D U : Poate, prea mult. DINA : RADU : . o o moral ? Nu mi-a mi-am permite. luat Dar, dac nu se ns-ai con dreptul Cariera putut s-i exprim

ntrebat, prere

personal. nu

fund, totdeauna, c u profesia. DINA : Nidodat mHai suferi.

76

www.cimec.ro

H A D U : Pe v r e m u r i , n u . A c u m . . . (Ridic din umeri) D I N A : A c u m , i snt indiferent, asta vroiai s s p u i ? i , t o t u i , a m n c e r c a t s m port corect c u tine. RADU : Reconstituind lucrurile, mi dau s e a m a c a a e. D a r , a t u n c i . . . Ge v r e i , sufletul unui copil e mult mai complicat dect a l u n u i o m m a t u r . C u ot m b t r i n i m . c u a t t n c s i m p l i f i c m , ne r e d u c e m la cteva trsturi eseniale. D I N A : Generalitile c u pretenie de filozo fie snt u n b u n m i j l o c de a e v i t a a n u m i t e discuii neplcute. R A D U : Atunci, s d i s c u t m cu crile pe fa. C e doreti, d e fapt, de l a m i n e ? D I N A : E u ? N u e u te-am c u t a t . T u a i v e n i t La n o i . R A D U : i, totui, hi un gnd ascuns n minte. DINA (ironic) : P e n t r u c eu n u pot fi, bineneles, dect a v i d i interesat, n u ? E i b i n e , a v r e a s t i u c e te a d u c e l a G a l i a d o r i , m a i a l e s , s te p o r i c u el prietenete. M c a r atita merit, din p a r t e a ta. R A D U : I n t e r m e n i j u r i d i c i , a s t a se n u m e t e captatio benevolentiae". D I N A : Se vede c, pentru mine, azi e ziua insultelor. R A D U : E r a o simpl glum. DINA : Nu i-au r e u i t n i c i o d a t glumele. I n o r i c e c a z , e t i i c o s-1 a p r pe G a l c u d i n i i . C h i a r f r v o i a l u i i m potriva oricui. RADU (surd) : N-am v e n i t c a duman. D I N A : D a r n i c i p r i e t e n i a n u te-a a d u s a i c i . (Rznd.) i ie i s-ar p u t e a i n t e n t a u n proces de ingratitudine. V e z i , la o adi ctelea, s n t e m v u l n e r a b i l i , c u toii. R A D U : D e l a 18 a n i , d e c n d a m p l e c a t d i n casa voastr, m-am n t r e i n u t singur. D I N A : Gndete-te, totui, l a ceea ce a f c u t G a l pentru tine. i, m a i ales, l a sinceri t a t e a i b u n - c r e d i n a l u i . P r o s t u l e ! O m u l s t a te-a i u b i t . S a u , m c a r , a n c e r c a t s te i u b e a s c . R A D U : D a r l-ai m p i e d i c a t d u m n e a t a . D I N A ; L a n c e p u t , a m n c e r c a t i c u s m ataez de tine, n s a a p r u t R a l u c a . R A D U (cltinat) : A d e v r a t , a i ncercat ? Ce v r e i , n u te p o i g n d i l a t o a t e , T a n d i n a , i n u le p o i nelege pe toate. N - a v e m timp. Crezi c viaa mea e . vesel ? (Pauz ; revenindu-i) E t i c u m p l i t de pe riculoas. M-ai n d u i o a t , o c l i p . Eram p e c a l e s-i f o c i m r t u r i s i r i . D I N A : C r e z i c i-ar f i s t r i c a t ? E u t i u c e n s e a m n s n-ai c u i te m r t u r i s i , s a u s n u v r e i , s a u e n u p o i . (Rznd.) T u , pro b a b i l , n u te m r t u r i s e t i d e c t n e d i n e de partid. R A D U : Nici nu tii ce b i n e ai nimerit.

RADU :

In

msura

in

care asta,

snt ar

bunurile , trebui s

dumitale, proprietatea dumitale. D I N A : Pentru te d a u RADU : i, pe afar. Nu pot pleca, nu te il atept pe Prof. obrznicia

urm,

judecam,

constatam.

D I N A : tii care-i d a c a f i d i n s RADU ntbicsc (eschivnd, un

c u h n e a ? M gndesc c, n o u t n r , mi-ar plcea brbat glume) : ca tine. c nu Ce n o r o c

sint vanitos... D I N A : D a r eti n g r o z i t o r de o r g o l i o s . i , ntr-o z i , a i s p l t e t i p e n t r u a s t a . Se p a r e c t o i p l t i m p e n t r u c e v a , o d a t i odat. RADU : Adevrat, e legea necrutoare a

vieii. i Prof pltete a c u m . D I N A : A p u t e a ti i e u c e ? R A D U : S l b i c i u n i l e i a m b i i a d u m i t a l e . DINA (cu adevrat indignat) : Ai rmas u n ran grosolan. R A D U : D u m n e a t a m-ai p r o v o c a t s v o r b e s c . L-ai distrus, Tandina, sta e adevrul. DINA (ridiendu-se, violent) : Mini, l-am f c u t o m . i , a c u m , p l e a c . I i o r d o n s pleci. RADU (ridiendu-se) : Bine. n strad, pentru c, d e s-i v o r b e s c . DINA : Ca RADU vr, c s m calomniezi umeri) asta am ; (ridicind din I l voi vorbit, pe atepta trebuie

mine ! n ade

Crezi, venit ?

pentru

(Se ndreapt spre ieire, dar se nete fa n fa cu Galeriu Pop, care Acesta e agitat, nervos.) GAL : T o c m a i tu ?

intlintr.

R A D U : De ce tocmai" ? G A L : Pentru c a m DINA : Ce-a v r u t aflat, c h i a r a c u m , totul.

Protopopescu ?

G A L : S m p u n l a curent, printre altele, cu frumoasa lui isprav. (7/ arat pe Radu.) S e p a r e c m i se p r e g t e t e o e d i n de z i l e m a r i . E x e c u i e , n toat legea, lichidare total. Profesorul G a l e r i u Pop, impostorul, v e r o s u l i incapabilul G a l e r i u P o p , v a fi p u s l a s t l p u l i n f a m i e i ' n piaa public. D I N A (speriat) : Ce-i c u tine, G a l , a i b u t ? N u te-am v z u t n i c i o d a t b e a t . G A L : U i t e c ai p r i l e j u l sta a c u m . D a , snt b e a t d e g r e a i d e f u r i e . (Apucndu-l pe Radu de reverul hainei) C u m ai avut c i n i s m u l s v i i la m i n e , tocmai a c u m ? A v e a dreptate D i n a c n d spunea despre tine c eti u n ipocrit primejdios, un p a r v e n i t m e s c h i n i l i p s i t de o r i c e s c r u p u l . 0 b r u t , oare, sub m a s c a principialitii, clocete d o a r u r i invidie... I a r e u , i m b e c i l u l , n c e r c a m s-i g s e s c s c u z e , s te apr !

D I N A : B a tiu. T e cunosc m a i bine dect i nchipui tu i pricep mai multe dect s-ar c r e d e . N u m a i c n-am r g a z s m o c u p i d e a l i i . D o a r de R a l u c a , de G a l . . .

www.cimec.ro

77

(Intr

Raluca,

vesel,

aproape

dansind.)

R A L U C A : E i , c e s p u n e i d c m i n e , nu-i a a c s i n t f r u m o a s ? (Lui Radu.) Nu snt f r u m o a s ? D a r c e se n t m p l a i c i , c u t r e m u r de gradul 9 ? G A L : l a m a i t e r m i n i t u c u s c l i f o s e l i l e ! I n I o c s te i i d e p e t r e c e r i , m a i b i n e i-ai vedea de n v t u r . R A L U C A : Cine vorbete ! A u t o r u l m o r a l al e e c u l u i m e u . D e a l t f e l , anul s t a n i c i n u m mai prezint la e x a m e n . A m alte pro iecte. GAL (blbiindu-se, aproape, de furie) : Ce... ce ? Cc proiecte, ce snt prostiile astea ? D I N A : G b l , s n t c h e s t i u n i c a r e n u se d i s c u t fa de s t r i n i . D u - t e , R a l u c a , i, v e z i , n c e a r c s n u n t r z i i p r e a m u l t . R A L U C A (ieind) : S i n t m a j o r i v a c c i n a t . (lese.) C A L (lsindu-se s cad pe un scaun) : Asta m a i l i p s e a ! T r e b u i e s fie c e v a n l e g t u r c u i t a l i a n u l e i . (Dinei.) Te-am pre v e n i t c , dac-i n c u r a j e z i g r g u n i i t i a , o t r i m i t intr-o c o a l d e c o r e c i e . D I N A : Eti ridicol. Nici nu mai tii ce vorbeti. R A D U : C r e d c a r fi m a i b i n e s p l e c . D I N A : D a c te-am n e l e s b i n e , eti d a t o r cu o explicaie. R A D I I : Pentru asta v e n i s e m . GAL : O infamie nu se e x p l i c . Se con s t a t , i g a t a . C e - m i p o i s p u n e ? C m-ai denunat la minister ? M A D U : A fi preferat s s t m de vorb ntre patru ochi. D I N A : Nu-i face iluzia asta. R A D U : Cum d o r e t i . N-ai s a u z i lucruri plcute. DINA : Dup c e l e p e c a r e m i le-ai s p u s ! (Lui Gal.) A avut neruinarea s m a c u z e c te-am d i s t r u s . R A D U : Pentru asta m i cer scuze. ntr-ade vr, n-aveam dreptul s m erijez n j u d e c t o r u l unei situaii care v privete d o a r pe v o i d o i . M-am n f u r i a t i nm greit. D I N A : Ce a u t o c r i t i c n l t o a r e ! GAL (dintr-odat obosit) : H a i , spune ce ai d e s p u s i p l e a c . R A D U : A m fost c h e m a t i e r i , u r g e n t , l a m i nister, pentru a completa o sesizare mai veche a antierului nostru. G A L : S e m n a t de tine. R A D U : D a , s e m n a t de mine. G A L : In legtur c u documentarea furni zat de institutul nostru. R A D U : Exact. neata, Prof. GAL : Spune-mi, i te semnat rog, chiar de dum

G A L : Asta e o afirmaie gratuit, atta timp oit documentarea -a fost controlat practic. R A D U : N u poate e x i s t a , din pcate, nici un dubiu. S-n p r o c e d a t la contraverificrile necesare. G A L : I a r eu voi pretinde experimentarea practic. Singura, concludent. R A D U : N-avei n i c i o a n s , d o m n u l e pro f e s o r . Cine-i p o a t e p e r m i t e a v e n t u r a i riscul unor cheltuieli, evident, inutile ? M a i a l e s c i n s t i t u t u l dumneavoastr nu e la prima greeal. V amintii cazul d e fu H a l m a u . . . G A L : A c o l o a fost v o r b a de o greeal fla g r a n t le e x e c u i e . R A D U : N u e r a deloc flagrant. D a r autori tatea d u m n e v o a s t r a fcut c a lucrurile s r m n c o n f u z e . D i r e c t o r u l d e a c o l o i n c v r e o d o i i n g i n e r i a u fost, n s , z b u rai. GAL : B i n e l i s-a f c u t .

R A D U : I n t r - u n a n u m i t s e n s , d a . S-au do vedit superficiali i n e p r e v z t o r i . Ins, vinovatul principal... GAL : Am fost e u , n u ?

R A D U : In orice caz, ai semnat orbete, ca i n cazul antierului nostru, lucrri f c u t e de c a d r e i n c o m p e t e n t e . G A L : N-am s e m n a t orbete. M-am ocupat p e r s o n a l . i i d e e a p r i n c i p a l a fost a m e a . Mi-o a s u m i m l a u d c u e a . R A D U : Atunci, totul e mult mai grav. (Pauz lung.) A z i , s e tie l a c e l mai n a l t n i v e l c i n s t i t u t u l d u m n e a v o a s t r s-a pierdut n cercetri sterile, oferind, deseori, s o l u i i c o s t i s i t o a r e i n u m a i a p a r e n t noi, l a p r o b l e m e d e m u l t r e z o l v a t e pe plan mondial. G A L : Institutul dria mea. acesta este creaia i mn-

R A D U : N u , Prof, e greeala d u m i t a l e cea m a i g r a v . D e a l t f e l , v a fi t o t a l r e s t r u c t u rat, d a c n u desfiinat. G A L : S - a i h o t r t ? N u edina de execuie ? RADU : edina nu va se ateapt Ioc. Nu nti

avea

G A L : E t i c h i a r att d e b i n e i n f o r m a t ? c u m v a ai p l e d a t tu p e n t r u m i n e ? !

R A D U : P o a t e , i e u , p o a t e , i a l i i , m a i i m p o r t a n i , p e c a r e n i c i m c a r nu-i c u n o a tei. M a i e n t o a m e n i c a r e n-au u i t a t a c t i vitatea dumitale trecut, Prof. GAL (dup un timp) : Ai venit la mine cu un mandat a n u m e ? R A D U : Oficial, nu. Am venit, n primul r n d , d i n d a t o r i a e l e m e n t a r d e a te a nuna c , o r i c t m-a costat, principalul referat negativ e u l-am f c u t . m i dau s e a m a c s-a p r o f i t a t d e o c a z i e c a , p e drept sau pe nedrept, d u m a n i i d u m i t a l e s-i s a r n s p a t e . D a r n u p u t e a m p r o ceda altfel. Exist chestiuni i interese generale care depesc sentimentele per sonale.

domnule

profesor.

R A D U : B i n e , d o m n u l e profesor. Documen tarea era fundamental greit i, dac n-ar f i f o s t v e r i f i c a t l a t i m p d e s e r v i c i i l e noastre... GAL : Adic, de de tine, mine... personal. ar fi dus la pagube

R A D U : Da, grave.

78

www.cimec.ro

DINA (intervenind, pentru prima dat, cu furie satisfcut) : I n sfrit ! D e cnd a teptam fraza asta ipocrit. A m pindit-o, c l i p d e c l i p , i n u - m i v e n e a s c r e d c n-o p r o n u n i n c . G A L : Las-1 s v o r b e a s c , D i n a . C e i m p o r tan m a i au frazele, a c u m , d u p ce ne-am blcrit n halul sta ? (Lui Radu.) Te-am ntrebat dac ai venit la m i n e c u u n m a n d a t o f i c i a l i d e ce i i e i r s punderea s afirmi c edina nu va avea loc ? R A D U : N u v a a v e a loc, cu o condiie. G A L : Care ? R A D U : Demisia. DINA (izbucnind) : A s t a , in nici u n caz 1 R A D U : Doreti, cu orice pre, u n scandal public, doamn Pop ? In care, n mod inevitabil, adevrul se v a amesteca cu d e f i m r i l e i c u r z b u n a r e a , murdrindu-v pe a m n d o i ? G A L (devenind, deodat, calm) : i catedra ? R A D U : Snt ani p a i de e a . de cnd nu v mai osu-

R A D U : Cine mai vede corespondena oiicial, nainte de a a j u n g e la dumnea voastr ? G A L : Protopopescu. N u , n u pot crede. D I N A : C a n a l i a ! i , a z i , a v r u t s te n s p i mnte, c u edina ! R A D U : F a p t e l e p o t fi v e r i f i c a t e d e s t u l de s i m p l u . D i n p c a t e , ele n u s c h i m b n i m i c . G A L (infrint) : Nu, nu schimb nimic. D L N A : C u m , asta ? ! Ticlosul acela trebuie constrns s s p u n adevrul. R A D U : D a c el a p u s totul la c a l e , v a pre t i n d e c a p r e d a t d i r e c t m a t e r i a l u l mai sus, ca n u c u m v a . . . G A L : ...ca n u cumva s m u a m a l i z e z eu totul. D a r scrisoarea ? RADU : 0 s c r i s o a r e se p o a t e d i s t r u g e . N-o s-mi iert n i c i o d a t c n-am v e n i t p e r s o n a l la d u m n e a t a . D a r , c u m p u t e a m s-mi imaginez asemenea mrvie ? G A L : N - a r e r o s t s-i f a c i m u s t r r i d e c o n t i i n . T o t n-a f i a c c e p t a t c a i d r e p t a t e . H u n seara. ( ntuneric.)

G A L : Deci, demisia i, Pe un motiv oarecare

apoi, pensionarea. de b o a l . G A L : N-au t r e b u i t s t r e a c m u l t e z i l e p e n t r u a-mi d a s e a m a c R a d u n u m minise i n u exagerase n i m i c N u aveam de a l e s d e c t n t r e o d e m i s i e pe m o t i v d e boal i o p e n s i o n a r e p r e m a t u r i u n s c a n d a l p e c a r e , l a s i t u a i a m e a , n u mi-1 p u t e a m p e r m i t e i c a r e s-ar fi t e r m i n a t , i n e v i t a b i l , printr-o demitere. Iele fuseser p r e a b i n e n c u r c a t e p e n t r u c a c i n e v a s Io p o a t d e s f a c e r e p e d e , a l e g n d a d e v r u l de p r o c e s u l d e i n t e n i e . D i n a a l e r g a s e c a o n e b u n , n z i l e l e a c e l e a , b t n d l a toate uile, punndu-i n micare toate rela iile. E r a , n s , p r e a prudent i prea lucid pentru a nu-i da s e a m a c o d e z b a t e r e p u b l i c s-ar fi r s f r n t a s u p r a ntregii noastre viei de familie, asupra e i i , p o a t e , i a s u p r a R a l u c i . E x i s t a a d o u a s o l u i e : c e a p r o p u s de R a d u . I d e e a plecrii ntr-un orel de provincie, n cine tie ce condiii precare, m speria, n s , i m i r n e a i o r g o l i u l . D a r m i - a r fi n g d u i t s m u n c e s c , s-mi dovedesc c v i a a n u m m t u r a s e d i n c a l e a ei i s-i o b l i g p e c e i c a r e m contestau s recunoasc c a m r m a s o capacitate. M a i ales gndul acestei revane m aa. A v e a u s v a d e i c u c i n e a u de-a f a c e t DINA (oprind din spate i continutnd o discuie) : A s t e a snt romantisme ieftine, d e a d o l e s c e n t . C e - a i s p o i r e a l i z a a c o l o , cind, aici, avnd la dispoziie institutul t u , 'ai e u a t a t t d e l a m e n t a b i l ? P e n t r u c s t a e a d e v r u l . A m s t a t i e u , z i l e l e astea, de v o r b c u o a m e n i care, n gene ral, snt binevoitori i a m a f l a t c de m u l t n u te m a i i a n i m e n i n s e r i o s . GAL (sufocat) : Adic, place s mi-arunci m mbt i tu cu n ap fa c snt u n ratat ? D I N A : Nu-mi rece.

R A D U : P e U n g a n t i e r u l n o s t r u s-au c r e a t o s e a m de instituii-anex. Intre altele, o fabric d e c i m e n t , nzestrat i c u un l a b o r a t o r . N-are d i r e c t o r . D I N A (cu un hohot de ris isteric) : Savantul Galeriu Pop, director al unei fbricue n provincie, prin graia tovarului Radu Coma, orfan nfiat, din m i l , de Pop, s a l v a t d e l a m i z e r i e i f o a m e i adus, j e g o s i r i i o s , i n p r o p r i a m e a c a s . . . D a , domnule, atunci cnd te-am luat aveai r i e i e u te-am c u r (it d e e a . R A D U (ridicindu-se. alb la fa) : 0 s m a i r o s t e s c o f r a z d i n cele pe c a r e d u m n e a t a l e socoteti ipocrite : peste d a t o r i a m e a n u pot trece, chiar dac mi s-ar d e s c h i d e pmintul sub picioare. (Indrepliiulu-se spre ieire.) E u a m s p u s tot c e a v e a m d e spus. GAL (din ce in ce mai obosii) : Ai uitat ceva. Dac documentarea s e m n a t dc m i n e era greit, d e ce a i s e s i z a t m i n i s t e r u l , fr s m p r e v i i , n acelai t i m p ? RADU (uluit): Cum? D a r v-am t r i m i s un dosar, c u o j u m t a t e d e l u n n a i n t e de a face v r e u n d e m e r s . n s o i t de o s c r i s o a r e n c a r e o r i c t s-ar m i r a d o a m n a P o p m i - a m n g d u i t s f i u c h i a r f o a r t e s e n t i m e n t a l . V i m p l o r a m , a p r o a p e , s r e v e dei m a t e r i a l u l . N-am p r i m i t n i c i u n rs puns. Am revenit cu o adres. Tot i n u t i l . A m t e l e f o n a t a i c i i a m v o r b i t c u R a l u c a , rugind-o s v c o m u n i c e c atept u n r s p u n s u r g e n t de l a dumneavoastr. N u l-am p r i m i t . C u m p u t e a m interpreta t c e r e a a s t a , d e c t c a d e l i b e r a t i o s t e n tativ ? G A L (foarte tulburat) : Raluca e o zpcit, n s n u n e l e g d e c e n-am p r i m i t co respondena la institut ?

www.cimec.ro

79

C A L : A s i a . d u p cc-ai p r e l i n s , t o a t v i a a , c n i c i o s a t i s f a c i e , n i c i o d i s t i n c i e n u sint prea mari pentru mine ? D I N A : T r e b u i a e te stimulez. N-aveam c h e f ,s te v d c z n d n a b u l i a n c a r e se s c u f u n d a s e I l a r a l a m b i e , n u l t i m i i a n i ai csniciei noastre. Mi-ajungea u n ratat. E l , m c a r , a v e a o s c u z , ee s e n i l i z a s e . G A L : Eti nspimnttoare. D I N A : M i n u t u l de adevr, dragul meu. adevrat c, o b u n bucat de vreme, eu a m c r e z u t i n m i t u l l u i G a l e r i u Pop. P r e a a t t d c v i r i l , de c u t e z t o r , d e h o t r t , g a t a s c u c e r e a s c l u m e a 1 M i - a tre I b u i t m u l t t i m p c a s n e l e g , p e n c e t u l , c , d e f a p t , eti u n o m s l a b i , m a i ou seam, lene. O m u l aparenelor artoase G A L : i a i c o n t i n u a t s t a c i i s-mi z m b e t i , t i m p d c d o u z e c i de a n i ? D I N A : D a c o a m e n i i i-ar s p u n e n f a tot e e gndesc u n i i despre alii, v i a a a r de veni imposibil. G A L : i , t o t u i , c n d m-ai c u n o s c u t , e r a m f g d u i t unei m a r i cariere tiinifice. D I N A (cu un rs ru) : i - a d u c i a m i n t e d e c o n g r e s u l d e l a B u e n o s - A i r e s ? A t u n c i s-a apropiat d e m i n e preedintele, profesorul Hiller, i mi-a spus : Soul dumnea v o a s t r , f r u m o a s d o a m n , este u n om f e r m e c t o r i se d e s c u r c f o a r t e b i n e c a ef d e d e l e g a i e . S e o c u p i d e t i i n ? " I-am r s p u n s : A i n u t o c o m u n i c a r e i m p o r t a n t , i e r i , n-ai a s c u l t a t - o ? " C u un surs i r o n i c , m i - a r i p o s t a t : S e v e d e c am nceput s m ramolesc. Uitasem." (Pauz.) A t u n c i a m neles multe. G A L : D a c m - a fi c o n s a c r a t c u adevrat cercetrii, a r fi trebuit s triesc m u l i a n i studenete. A i fi rezistat ? D I N A : S n t d e s t u l de s i n c e r s-i r s p u n d c nu. D a r speram s fac d i n tine u n o m p u b l i c d e m a r e s u p r a f a . C i n e te-a m p i n s , z i d e z i , s i e i c u v n t u l l a e d i n e , s i i d i s c u r s u r i , s d a i i n t e r v i u r i , s s c r i i d e c l a r a i i , s a p a r i l a t e l e v i z i u n e , s n u lipseti din prezidiu ? Crezi c a fost uor ? i, pn l a u r m , tot a i c l a c a t . N-ai s t o f , d r a g u l m e u , i p o a t e c i a c u m a f i t c u t , d a c n-a a v e a e u o r s p u n d e r e : pe* R a l u c a . V i a a m e a stri c a t , s z i c e m c n u m a i a r o i m p o r t a n . D a r p e n t r u v i i t o r u l >Raluci o s m b a t f r m i l , c u d i n i i , c h i a r i m p o t r i v a t a . bine s tii asta. G A L : L a u r m a u r m e i , ce-ai v r e a s f a c ? D I N A : N u t i u . N u m a i t i u . F ce v r e i . D a r s n u - i n c h i p u i c te v o i u r m a n trguorul acela m p u i t . G A L : Unde a p u t e a ctiga, t o t u i , mai m u l t dect pensia. D I N A : I a t , n sfrit, u n a r g u m e n t realist. R e c u n o s c c n u e o chestiune de neglijat. M a i a l e s c v i a a , a c o l o , trebuie s fie ieftin, pentru un om singur, c a r e face economii i m n n c la cantin, (fese.) (ntuneric.)

G A L (singur) : Scenele acestea atroce, pline d e u r i r a n c h i u n i , a u d u r a t z i l e i n o p i , n vreme ce eu simeam laul stringindu-mi-so n j u r u l g i t u l u i . U n e o r i , interv e n c a u p a u z e n c a r e n u ne v o r b e a m , iar a t u n c i t i a m c s u b t c e r e , s a u s u b f r a z e inofensive, c a azi e m a i frig" sau poftim l a m a s " , dialogul nostru d u m n o s con tinua, m a i ptima nc, ncrcat de nvi nuiri reciproce. Deseori m n t r e b a m , cnd o vedeam pe D i n a , ou f a a impasibil, p i l i n d u - i u n g l i i i l e , l a c e s e g n d e t e , ce p l a n u r i face, dac n u c u m v a m i dorete c h i a r m o a r t e a . F a de p u i n i i o a m e n i pe care i m a i v e d e a m , aparenele erau sal v a t e , n s i i n a c e l e c l i p e , p e c a r e toi l e t i a u g r e l e p e n t r u n o i , t r e b u i e s se fi gsit u n i i n a i v i care a d m i r a u demni tatea i soliditatea menajului nostru. C t e o d a t , c o m e d i a m i a p r e a p r e a groidiot. tesc i izbucneam ntr-un rs A t u n c i , D i n a , c u p r i v i r i c o m p l i c e i afec t u o a s e , n c e r c a s-i f a c s n e l e a g pe ceilali c a m n e r v i i z d r u n c i n a i . C e r u s e m u n r g a z n c a r e s m i se p u n l a d i s p o ziie d o s a r u l l u i Radu i cteva nopi n-am n c h i s o c h i i , f c n d c a l c u l e , v e r i f i cnd, luind totul de la nceput, cu u n soi de frenezie n c a r e s e a m e s t e c a u i p a n i c a , i n d e j d e a . A u fost s i n g u r e l e c l i p e c n d D i n a m-a l s a t i n p a c e , a r u n e n d u - m i doar din c n d n cnd o p r i v i r e , n care se n t r e z r e a o l u m i n de speran. Ii interzisese p n i R a l u c i s m a i lase s u r l e c a s e t o f o n u l . D a c , t o t u i , a p u t e a dovedi c n u g r e i s e m ! P n n t r - o z i , cnd...

(Se aaz la o mas, pe care snt planuri, hrtii, lucrnd febril. Apoi, gest de dezndejde, arunc totul.)

dosare, cu un

i s-a aezat pe un scaun, D I N A (care a intrat urmrindu-l) : T r e b u i e s-i p s t r e z i c a l m u l i l u c i d i t a t e a . E t i o b o s i t , a i l u c r a t t o a t n o a p t e a . N-ar f i m a i b i n e s d o r m i un c e a s - d o u ? (Gal nu rspunde.) Sau s-i f a c o c a f e a t a r e ? (Gal tace.) Trebuie, c u o r i c e p r e , s le d o v e d e t i c l u c r a r e a ta e c o r e c t , c e i a u g r e i t . G A L : Inutil. tate. Acum tiu c Radu are drep

D I N A : D a r n-ai l u c r a t s i n g u r ! T u a i a v u t doar ideea. Poi a r u n c a v i n a pe altcineva d i n colectiv. G A L (cu teribil disperare) : T o c m a i ideea e greit. N u m a i pot nega a d e v r u l . D a r , cumplit e altceva... DINA (dur) : Ce poate s recunoti s i n g u r c o tmpenie ? fi ai m a i grav dect f c u t i s e m n a t

G A L : M a i c u m p l i t e faptul c n u pot u r m r i contrapropunerea l u i R a d u . Folosete d a t e i c u n o t i n e c a r e - m i s c a p , c u c a r e n u m a i snt la curent. D I N A : Prin incapabil, urmare, u n fals e a d e v r a t c eti o m de t i i n ! un

www.cimec.ro

G A L (alb, ca In vis) : M a i b i n e m - a s i n u c i d e . (Dina l privete lung i iese, fr s rosteasc nici o vorb. Dup o pauz.) De fapt, cuvintele rostite in dimineaa aceea, cnd atinsesem credeam eu p r a g u l de j o s a l d e z n d e j d i i , n u izbuc n i s e r c h i a r a t t d e s p o n t a n p e c i t s-ar p u t e a c r e d e . G n d u l se s t r e c u r a s e n m i n e m a i d e m u l t i i n s i d i o s . L a n c e p u t , c a o fanfaronad. Cci s i n u c i d e r e a era c e a de-a t r e i a s o l u i e p o s i b i l , p e c a r e o n t r e v a u s c m . I n t r e o p e n s i o n a r e r u i n o a s i umilina plecrii, din mila lui R a d u , n tr-un orel d e provincie, gestul sinuci d e r i i r e p r e z e n t a o r e z o l v a r e o a r e c u m so lemn, nu lipsit de u n fel d e pana. E s t e u l u i t o r c i t de stupid d e copilroi r m n e m , chiar atunci cnd nu m a i a v e m nici d i n i n gur... Stteam ceasuri n t r e g i , c u o c h i i n c h i i , i m a g i n n d u - m i remucrile Dinei, lacrimile Raluci, pro cesele d e contiin ale lui Radu... Rolul de victim c m f a s c i n a n t i i d e e a sinu ciderii m i s e p r e a tot m a i ispititoare. \l s i m e a m , n c l i p e l e a c e l e a , e r o u , c r e d e a m n m i n e c a ntr-o m a r e p e r s o n a l i t a t e i g n o r a t i p e r s e c u t a t . A z i , c n d p o t c o n s i d e r a c u i r o n i e i d e t a a r e t r e c u t u l i c n d a p u t e a , n a d e v r , s m suprim c u s n g e r e c e i f r e z i t a r e , t r e b u i e s recunosc, totui, c exclamaia mea din d i m i n e a a c n d i-am s p u s D i n e i m a i b i n e m-e s i n u c i d e " e r a sincer. n u r u l drape r i e i l d e s c o p e r i s e m m a i d e m u l t . (Se duce i ia un nur.) D a r s-a n t m p l a t u n l u c r u c u totul idiot : n u m a i t i a m c u m s e face u n l a . (Realmente, se ncurc.) i, apoi, d e c e s a t r n n u r u l ? O a r e v a rezista crligul l m p i i ? D a c m trezesc pe jos, c u s f r m t u r i de tavan n cap ? Ce poate exista m a i ridicol, deot o sinucidere r a tat ? S m a r u n c d e l a etaj ? A m ieit pe balcon i m-am aplecat adine spre h u l strzii. A t e p t a m s se iveasc acea fascinaie a v i d u l u i , despre c a r e a u z i s e m v o r b i n d u - s c atta, p e r i n d c totul se v a petrece c a s u b efectul unei narcoze. D a r m-a n p d i t , d i m p o t r i v , o s p a i m ani m a l i c i a m srit a t t de v i o l e n t n a p o i nct m-am m p i e d i c a t i a m czut. Nu tiu ct a m stat n t i n s pe b a l c o n . D e s t u l , ns, c a laitatea mea s-mi p o a t sugera g i n d n l c s i n u c i d e r e a e o l a i t a t e . Pai t e a exista o recunoatere mai categoric a v i n o v i e i i a r a t r i i m e l e ? N u , a s t a n u ! L e v o i dovedi tuturor cine snt i ce pot. V o r s m e x i l e z e , ei b i n e , v o i t r a n s f o r m a e x i l u l m e u n t r - u n t r i u m f ! T-am t e l e g r a fiat lui R a d u i, a d o u a zi, a m plecat.

garu. Ei reprezint cii de la Fabrica

Comitetul oamenilor de ciment din

mun Frcaa.)

IONESCU (uitndu-se la ceas) : e d i n a e r a a n u n a t p e n t r u o r a n o u i e n o u i jumtate. G E O R G E S C U : Cu drumurile astea desfun d a t e , nu-i d e m i r a r e c c e i d e l a a n t i e r ntrzie. D O G A R U : Dac nu n c e t e a z p l o i l e , o s p u t r e z i m c u toii, aici. A L E X I U : C r e d e i c v i n e s-1 i n s t a l e z e c h i a r directorul general ? P R O C O P I U : Pe n a i b u ! Nu-i las el a n t i erul pentru o formalitate fr importan. M a i a l e s c n s e c t o r u l C s-au produs, se pare, nite alunecri de teren. I R I N A : D i n cte mi-a s p u s ieri, p r e a c nici nu pune la ndoial prezena tova rului Greavu. P R O C O P I U : L - a i i c u n o s c u t ? U n d e ? I R I N A : Ieri dup-mas, la laborator. M-am pomenit, dintr-odat, c u u n d o m n att de e l e g a n t i s o l e m n , n c t m - a m f i t i c i t . S-a p r e z e n t a t f o a r t e p o l i t i c o s i m i - a s p u s c e noul director. A L E X I U : D a r ce cuta l a laborator, cnd n c n i c i -a l u a t c o n t a c t c u n o i i c u fabrica ? I R I N A : Spunea, c u u n zmbet uor ironic, c -a a v u t r b d a r e i c v o i a e v i z i t e z e centrul nostru d e creaie", creierul nostru. P R O C O P I U : i-a i g s i t u n d e e-i p l a s e z e i r o n i i l e ! S-1 v d , d u p d o u sptmni de edere aici. A L E X I U : Cnd ai c o n d u s u n institut de cer cetri, bl Bucureti, nzestrat cu a p a r a t u r a cea m a i m o d e r n , e firesc s strimbi d i a n a s o n d te t r e z e t i l a F r c a a . P R O C O P I U : D u p informaiile mele, faimo sul institut v a sri, curnd, n aer. c o m p r o m i s pe toate l i n i i l e . I n o e p n d cu fostul lui director. G E O R G E S C U : M i e , toat chestia asta nu-mi miroase a bine. D a c e un o m de tiin att; d e r e p u t a t , d e c e n u l-au r e p a r t i a a t la Centrul de cercetri a l antierului ? A L E X I U : A c e l a e creaia l u i R a d u Coma, i i n e l a e l c a l a o c h i i d i n c a p . i , p e u r m , tii b i n e c acolo se fao i e x p e riene m a i discrete. P R O C O P I U (lui Georgescu) : Tovare secre tar, t o c m a i d u m n e a t a s fii a t t d e n a i v ? N-ai a u z i t n i c i o d a t d e m u n c a d e j o t ? C a z u l e clar. I O N E S C U : Parc fabrica noastr m a i avea nevoie de u n nou director I S l a v d o m n u l u i , p r o d u c i a merge r i t m i c i G r e a v u e mulumit. IRINA : bun. Mie mi-a fcut o impresie foarte

ntuneric.)

(0 mas cu cteva sticle de pepsi, doutrei flori ntr-un pahar i ctteva scaune. In picioare, directorul-adfunct Procopiu, inginerul Alexiu, contabilul-ef Ionesat, secretarul de partid Georgescu, o fat tinr i frumoas, preedinta sindicatului, Irina, maistrul Do-

A L E X I U : C r e d i e u ! C u m o r g a p e c a r e i-o d a u attea comitete i c o m i i i i n t e r n a i o n a l e , n u - i g r e u s-o e p a t e z i p e f a t a p d u r i l o r i p e n i t e slbatici c a n o i . P a r i e z c a r e o trus d e brbierit de a u r fi p i j a m a l e de m t a s e c u m p r a t e l a Paiis.

www.cimec.ro

81

(RINA {bufnind in rh) : D e o c a m d a t , i-a luat o c a m e r c u c h i r i e la m a d a m Vtm a n u i s e s p a l n t r - u n l i g h e a n d e t i nichea. P R O C O P I U : l a te u i t , i-a f c u t i c o n f i dene ? I R I N A : M i - a spus-o c u a e r u l c s i t u a i a i l amuz, dar prea destul de... perplex. D O G A R U : C u m prea ? I R I N A : A a c u m ai a r t a d u m n e a t a , m e t e r e , d a c i s-ar o f e r i , peste n o a p t e , u n M e r cedes i o vil cu piscin. D O G A R U : E u cred c bietul o m , dac o Ii a v u t n a d e v r v r e u n n e c a z , a r t r e b u i s g s e a s c a i c i p u i n c l d u r , i c a v e m d a t o r i a s-1 p r i m i m o m e n e t e . P R O C O P I U : Bineneles, dar fr temenele i f r s n e a r t m s p e r i a i d e n u m e l e lui. A L E X I U : Domnule, ce e viaa ! Galeriu Pop, directorul Fabricii de ciment din Frcaa ! I O N E S C U : M i e , s v s p u n drept, nu-mi d i s p l a c e s v d cte u n barosan d i n tia, b u i t c u f u n d u l de p m n t . I R I N A : V d c v-ai i f i x a t a t i t u d i n i l e f a d e e l , f r c a m c a r s-1 c u n o a t e i . N u m i se p a r e f o a r t e e c h i t a b i l . G E O R G E S C U : B a s a m iertare, tovar I r i n a , e t i c a i e c h i t a t e a s t a u l a b a z a v i e i i noastre i, c a s e c r e t a r d e partid, nu-i d a u v o i e s a r u n c i v o r b e l e a s t e a n v n t . P R O C O P I U : Las, nea Georgescule, nu le m a i l u a i d u m n e a t a toate n s e r i o s . F a t a , ca orice fat, e m a i i m p r e s i o n a t de cele b r i t i . C h i a r d a c sint foste. C e v r e i , sen sibilitatea f e m i n i n ! I R I N A : T o v a r e P r o c o p i u , i d u m n e a t a a i cltorit prin strintate mi-ai t r i m i s i i l u s t r a t e i, t o t u i , a s t a n u m i m presioneaz deloc. P R O C O P I U : I n u l t i m i i d o i a n i n-am fost dect p n la Budapesta, draga m e a . De aceea ! Dealtfel... (Intr Galeriu, Spre deosebire de de lucru, Galeriu ma alb.) nsoit ceilali, poart de Radu Coma. care sint n haine haine nchise, c

o r g a n i z a i e i d e b a z . (Uitindu-se la ceas.) C r e d c c e l m a i b u n l u c r u a r fi s t r e c e i la l o c u r i l e d u m n e a v o a s t r d e m u n c , i a r e u l v o i c o n d u c e peste tot p e t o v a r u l director, ca s vad birourile i fa brica. M scuzai, dar snt ngrozitor de grbit. G E O R G E S C U : T o v a r e C o m a , n o u ne-ar fi f c u t p l c e r e , n s , s p u t e m adresa c t e v a c u v i n t e de b u n - v e n i t n o u l u i n o s t r u d i r e c t o r i *>-l a s i g u r m c p o a t e c o n t a pe c o l a l m r a r e a n o a s t r . P R O C O P I U : C u a t t m a i m u l t c u ct t i m c p r e z e n a s a v a a d u g a m o d e s t e i n o a s t r e ntreprinderi o autoritate sporit. RADU : ceas.) Desigur, da... (Se uit din nou la

R A D U (cordial, dar grbit) : V s a l u t i v r o g s n e i e r t a i n t r z i e r e a . A t r e b u i t s p r s e s c m a i n a n t r - u n a n i s vin c u u n tractor. T o v a r u l G r e a v u e reinut p e a n t i e r i m-a d e l e g a t p e m i n e s vi-1 prezint pe noul dumneavoastr director. I n u t i l , n s , s v s p u n c i n e este t o v a rul Galeriu Pop. II cunoatei, mcar d i n a u z i t e . (Lui Galeriu.) D u m n e a l o r snt m e m b r i i C.O.M., c u care vei l u c r a ne m i j l o c i t , (li prezint.) Tovarul Procopiu, director-adjunct, tovara I r i n a V i d u , in g i n e r e h i m i s t i p r e e d i n t s u f l e t i s t a sindicatului, tovarul Dogaru, un exce lent m a i s t r u , care a lucrat p e m a i m u l t e antiere, tovarul Ionescu, contabilul-ef, tovarul Alexiu, u n bun inginer, i, n sfrit, t o v a r u l G e o r g e s c u secretarul

GAL (intervenind solemn i fr s reali zeze, pe parcurs, uorul ridicol al perora iei sale) : D r a g C o m a , n e l e g c eti chemat de treburi grabnice. neleg i faptul c G r e a v u , pe care a m avut pl c e r e a s-1 n t l n e s c n c t e v a m p r e j u r r i , e f o a r t e p r i n s d e n d a t o r i r i l e s a l e , dei prezena lui mi-er fi fout m u l t bucurie. R e g r e t , d a r n e l e g . I n s , te r o g i pe d u m n e a t a s n e l e g i c n u p o t c o n s i d e r a aceast instalare a m e a drept o simpl formalitate. Tovari, s n t e m c u toii sol d a i i a c e l e i a i i d e i i t i u c , u n e o r i , ge n e r a l i i t r e b u i e s v i n n p r i m e l e linii, c a i s i m p l i i ostai. C e r c e t a r e a d e z l i p i t de practic sia dovedit o eroare ; transfor m a t n sistem, ponte d e v e n i n u numai ineficient, ci c h i a r nefast. C u contiina deplin a acestui adevr, m aflu, astzi, a i c i , f r s reneg activitatea m e a , n c h i n a t , de-o v i a , t i i n e i p u r e , d a r dndu-mi s e a m a d e l i m i t e l e ei, i n c a d r u l u r i aei construcii ntreprinse de poporul nostru, sub conducerea partidului. Stiu, t o v a r i , c s e v o r g s i o a m e n i c a r e s r s p n d e a s c z v o n u l c a m fost t r i m i * l a . . m u n c a de j o s " , d a r s n t la aceast m u n c , pe care unii o n u m e s c de jos", pentru c e u a m v r u t , p e n t r u c e u a m r v n i t a cest l u c r u , c u toate puterile mele. C o n s i d e r c e u n g e s t c a r e m o n o r e a z i c a r e - i p o a t e d e z o n o r a d o a r p e c e i ce-1 i n t e r p r e t e a z ' a l t f e l . (Radu se uit din nou la ceas, dar ceilali snt oarecum impresio nai sau stingherii, inind seama de co mentariile anterioare.) D r a g R a d u l e i s p u n a a , p e n t r u c l c u n o s c de c n d e r a att nu-i m a i c e r dect u n pic do rbdare. Pentru c n u pot ncheia aceast scurt alocuiune n u m a i m u l u m i n d pentru felul n c a r e a m fost p r i m i t de c o l e c t i v u l dumneavoastr ; n-o pot ncheia dect p r e v e n i n d u - i p e v i i t o r i i m e i c o l a b o r a t o r i i despre exigenele mele. A m vizitat, ieri, aa-oisul d u m n e a v o a s t r l a b o r a t o r . de o primitivitate ruinoas. Am convingerea i a c e a s t a v a f i i d e e a m e a f i x , p r o g r a m u l de la c a r e n u v o i deroga nici cnd c p u t e m p r o d u c e u n c i m e n t n u numai mai ieftin, ci i m u l t superior p r o d u s e l o r e x i s t e n t e . N u v a fi u o r , to-

82

www.cimec.ro

vari, v p r e v i n c v o m m u n c i pe brinci, ins pentru realizarea acestei idei v asi gur c n u voi crua pe n i m e n i i, in primul rind, pc m i n e n s u m i . V mulu m e s c pentru atenie. i a c u m c r e d c , in a d e v r , e b i n e s trecei l a l o c u r i l e d u m n e a v o a s t r de m u n c , u n d e v voi v i z i t a , pe rind. i, c u m se pare c tovarul C o m a e foarte g r b i t , l v o i r u g a pe t o v a rul Procopiu, dup ce v o m schimba c t e v a p r e r i i n b i r o u l s u , s m nso easc p r i n fabric. Sintei liberi. (Moi mult sau mai puin nedumerii, dup cteva aplauze rare, ies toi, lsindu-l pe Galeriu cu Radu.) S p e r c a fost bine. T o t u l e s t a i s c u r t , d e l a n c e p u t , o r i c e comentnrii r u v o i t o a r e i s f i i totodat a m i c a l i a u t o r i t a r . C r e d c i-am p u s p e r o a t e . (Cu ranchiun.) D a r p c G r e a v u n-o s-1 i e r t n i c i o d a t c -a v e n i t s m instaleze.

tirguorul sta infect ? O r i n v i n g , ori s u comb. R A D U : I n t e n i a e, i n o r i c e c a z , a m b i i o a s i n o i o s-i a c o r d m tot s p r i j i n u l p o s i b i l . (Zmbind.) A m spus : posibil. A v e m , d e a l t f e l , pe a n t i e r o a m e n i c a p a b i l i , c a r e a r p u t e a fi c o n s u l t a i . G A L : M u l u m e s c , cnd v o i a v e a n e v o i e de a j u t o r l v o i c e r e . D e o c a m d a t , d - m i v o i e s m a i c r e d n d r e p t u l p e r s o n a l i t i i la o a r e c a r e i n d e p e n d e n . (lntinzindu-i mina i concediindu-l.) Salutri lui G r e a v u i s p u n e - i , te r o g , c a m fost cum s spun ? o a r e c u m n e d u m e r i t de a b s e n a lui.

(ntuneric.)

R A D U : u M u n c e t e m u l t m a i m u l t d e c t i-ar da voie sntatea. tii cum arta, un m u n t e d e o m ! N-a r m a s d i n e l d e c t o flacr. G A L : i , r e z u l t a t e l e ? M e r i t s a c r i f i c i u l .<ta ? R A D U : S n t m a i m u l t d e c t b u n e . A i s-i dai seama cnd vei cunoate antierul. D e o c a m d a t , p s t r m i n o i u n o a r e c a r e secret. A , d a , n l e g t u r c u c a s a . I n blo c u l n o u c a r e se t e r m i n a c u m , v e i a v e a u n a p a r t a m e n t . m i .pare r u c , d e o c a m d a t , n u s-a g s i t a l t soluie. G A L : A c e a s t m a d a m V t m a n u c a r e mi-a fost r e c o m a n d a t p a r e d e s t u l d e d e t r e a b . M-a p r i m i t c u c a f e l u i c u d u l c e a . i , pe u r m , d r a g u l m e u , snt n e x i l , neleg s a c c e p t toate rigorile e x i l u l u i . un punct de onoare pentru mine. R A D U : Noi, acolo, pe antier, a v e m condiii m u r t m a i v i t r e g e i, t o t u i , n u n e c o n s i derm in exil. G A L : C h e s t i u n e de o p t i c . R A D U (puin stingherit) : Prof, iart-m, dar v r o i a m s-i a t r a g a t e n i a i n l e g t u r c u inteniile dumitale privitoare In ciment. Producia fabricii acoper nevoile noastre i, la o r a a c t u a l , n c satisface. G A L : N u m a t e p t a m s te g s e s c r e d u s l a u n practicism att de ngust. A m rumegat t o a t n o a p t e a i d e e a m e a i s n t s i g u r c-i interesant. R A D U : A z i sint m i i de o a m e n i n l u m e care oaut soluii noi n d o m e n i u l sta. i, c u ce m i j l o a c e ! GAL : Vrei s m descurajezi ?

G E O R G E S C U : N-a v r e a s c r e a d c bee n roate cercetrilor sale. P R O C O P I U : C a r e n-au d u s l a n i c i z u l t a t . M u n c i b a n i r i s i p i i . G E O R G E S C U : T o t u i , se n o p i l e i l e p e t r e c e n strduiete. laborator.

punem un re ridicol. Toate

I O N E S C U : I n orice caz, b a n i n u m a i p u p . Mi-au tras ieri o p r a f t u r , l a c o n d u c e r e , c n u m a i n i m e r e a m u a c n d a m d a t s plec. P R O C O P I U : i, dealtfel, atmosfera din labo rator e plcut : cldur, l u m i n , agrea bil prezen feminin... G E O R G E S C U : C r e d c te c a m ntreci c u g l u m n . N u - i p r i m a d a t c n d te a u d fc i n d a l u z i i l a I r i n a , care e o fat serioas i c u m i n t e . P R O C O P I U : Nu f a c n i c i u n f e l do a l u z i i . Dar, pentru un brbat singur, la vlrsta l u i , p r e z e n a u n e i fete t i n e r e nu-i l i p s i t meu, de p r i m e j d i i . Vrsta critic, dragul n-ai a u z i t d e e a ? GEORGESCU el ! : Acum/
1

te-a

apucat

grija

de n-a

I O N E S C U : De cnd e aici, v e n i t o d a t s-1 v a d .

nevast-sa

P R O C O P I U : A m a u z i t c-i o c u c o a n f o a r t e d i s t i n s . C e e c a u t e n s l b t i c i a n o a s t r ? D o a r d a c i-am o f e r i u n d i n e u l a b u f e t u l L c r m i o a r a " , c u u i c i c u pastram. I O N E S C U : Aflai, tovare director, c au adus acum un vin pe cinste. U n roze u o r i c a r e pic puin, ca ampania. P R O C O P I U : L a s , c-i c u n o s c e u g u s t u r i l e . 0 s p t m n a m fost o t r v i t , d u p crnat u l p e c a r e m i l-ai r e c o m a n d a t . E r a s m b a t n e v a s t - m e a c l-am cumprat. (Intr ALEXIU : Alexiu

R A D U : Doamne fere'o ! E r a , din partea mea, doar u n apel l p r u d e n i r b d a r e . N u putem risca dezorganizarea produciei, pe temeiul u n e i idei a p r u t e peste noapte. G A L : A f o s t d e a j u n s c a u n m r s-i c a d lui Newton n cap, pentru a descoperi legea g r a v i t a i e i . V o i , e m p i r i c i i , nu-i v e i nelege n i c i o d a t pe v i z i o n a r i , pe oamenii i n t u i i i l o r f u l g u r a n t e . i , p e u r m , a m fost prea p r u d e n t , o v i a ntreag. Crezi c m voi mulumi s supravieuiesc, n

i n-a

Dogaru.) venit nc ?

eful

PROCOPIU : A fost c h e m a t la conducere. Dealtfel, edina asta de comitet, eu am convocat-o. D O G A R U : In lipsa lui ?

www.cimec.ro

83

P R O C O P I U : Nu-i v o r b a de n i c i o c o n s p i raie. D a r aa p n l e i n d i s c u t a m a i liber, i n f o l o s u l f a b r i c i i i c h i a r a l l u i , p e r s o n a l . Ah, iat-o i pe tovara Irina. (Intr Irina, tcut i preocupat, abtut.) S n t e m , d e c i , c u t o i i . A a d a r , n-am c o n vocat aceast edin n lipsa tovarului director dect pentru, a discuta anumite fenomene negative, aprute n ultimul t i m p , i p e n t r u a n e f a c e o o p i n i e , pe c a r e s n t e m o b l i g a i s i-o a d u c e m l a c u notin. Toi respectm personalitatea t o v a r u l u i P o p , d a r a v e m datoria s ne n t r e b m de ce, n ultimele d o u sptm n i , livrrile fcute d c noi a n t i e r u l u i a u f o s t n e r i t m i c e i i n f e r i o a r e c e l o r a n t e r i o a r e . C e a v e i de s p u s , t o v a r e Dogaru i t o v a r e A l e x i u ? DOGARU : foarte s i m p l u . T o v a r u l ingi n e r A l e x i u mi-a c e r u t s detaez o a m e n i l a l a b o r a t o r . S c a d e fora de m u n c , s c a d e i p r o d u c i a . A L E X I U : A c e s t a a fost o r d i n u l tovarului Pop. E u nu discut ordinele efilor. Le execut. G E O R G E S C U : N u le d i s c u i n i c i n C . O . M . ? P R O C O P I U : Ce prere a i , A l e x i u l e , despre a v a n t a j e l e s a u p i e r d e r i l e p e c a r e le p r o duce ntreprinderii n o a s t r e d e t a a r e a a cestor muncitori ? A L E X I U : E u snt un simplu inginer, un p r a c t i c i a n c a r e n c e a r c s-i f a c o t m a i b i n e m e s e r i a . S-ar p u t e a ca cercetrile laboratorului s a i b o i m p o r t a n caro m i scap. D a r , de m u n c i t o r i i a c e i a tre b u i e s v s p u n c a m nevoie. Poate, m a i a n g a j m alii. N u v d alt soluie. I O N E S C U : A, nu, asta, nu. N u ne putem ngdui cheltuieli suplimentare. De a c e e a a m i a d u s a i c i b u g e t u l n o s t r u , c a s d i s c u t m c o n c r e t , p e c a p i t o l e i c i f r e . L a a r t i c o l u l 2 5 , p a g i n a 17... P R O C O P I U : D r a g lonescule, s nu ne pier d e m n a m n u n t e . Dumneata, c n d ncepi s e n u m e r i a r t i c o l e i c i f r e , capitole bu getare i n u tiu cte zeci d e dispoziii, nu mai pricepem nimic, nu mai terminm nici la patele cailor. S c u r t : ci b a n i a u f o s t a f e c t a i l a b o r a t o r u l u i i ou c e r a n d a ment ? IONESCU: 0 sut de m i i , d i n c a r e cteva mii n lei-valut. o b i n u i d e tovarul P o p de la alte capitole. R a n d a m e n t ? P n la ora actual zero. I R I N A : Investiiile fcute n u reprezint, n n i c i u n c a z , p i e r d e r i . De-abia a c u m a v e m c e e a c e s-ar p u t e a , a p r o a p e , c h e m a un l a b o r a t o r s e r i o s , i n u u n s i m u l a c r u . i . asta, fr n i c i o risip d e bani. G E O R G E S C U : Centrul de cercetri de pe a n t i e r v a l o r e a z m i b ' o a n e i e, n felul I u i , u n i c p e ar. D e c e n u ne folosim de el ? I R I N A : P e n t r u c a r e c u totul N o i n e o c u p m de c i m e n t . alt profil.

n t r e p r i n d e r i i noastre. Tovarii de pe a n tier ne t r i m i t a p r o a p e z i l n i c p l i n g e r i . C e spui despre aceast situaie, tovare G e o r gescu. n calitatea dumitale. de secretar ? G E O R G E S C U : A m discutat c u tovarii din c o m i t e t u l a n t i e r u l u i i m i - a u r s p u n s c s t u d i a z c a z u l . P e r s o n a l , s i n g u r u l l u c r u pe c a r e a p u t e a , d e o c a m d a t , s-1 r e p r o e z t o v a r u l u i Pop sint relaiile lui cu m u n citorii. Trece p r e a rar prin fabric. adevrat c d m i n a cu oamenii, zmbete, m a i face c i t e o g l u m , n f e l u l d u m n e a l u i , c te n t r e b i ce-a v r u t s z i c . D a r a p u t e a j u r a c n u c u n o a t e p e n u m e pe nici u n u l dintre ci. O a m e n i i snt m u l u m i i c dau m i n a c u el, d a r sint sigur c-1 s o c o t e s c c a p e u n f e l d e d o m n " v e n i t n i n s p e c i e , i a s t a n u e b i n e . (Lui Procopiu.) D u m n e a t a , c n d l-ai n j u r a t p e M i t r a c h e i p e u r m l-ai b t u t p e u m r , n u s-a s u p r a t . t i a c a i d r e p t a t e . E u n u z i c s n j u r m o a m e n i i , d a r , u n e o r i , i o njurtur ine m a i de cald deot un bon jour". I R I N A : N u l-am a u z i t n i c i o d a t p e t o v a r ul Pop spunind cuiva bonjour". Dei,, n-ar fi o c r i m . G E O R G E S C U : N u l u a i d u m n e a t a c h i a r tot ce-mi i e s e p e g u r d r e p t l i t e r d e e v a n g h e l i e . V r o i a m s s p u n c p r e a se v e d e c se s i m t e p r i n t r e n o i o u m s z i c ? ca n exil. Ca Ovidiu la Tomis. P R O C O P I U : D e ce t a c i , A l e x i u l e ? C a r e e, n fond, prerea dumitale ? A L E X I U : D a r a m spus-o d e s t u l d e c l a r i n-am n i m i c d e a d u g a t . C r e d c I r i n a e c e a m a i i n d i c a t s n e i n f o r m e z e despre c e se n t m p l i a l a b o r a t o r i c e a n s e d e i z b n d exist. I R I N A : V r e i s m r e p e t ? A f i r m c a v e m , n sfrit, u n laborator, n c n u total pus la punct, d a r in c a r e se pot experimenta noi formule de ciment. Vrei s m a i a d a u g c t o v a r u l P o p a r e o idee foarte n drznea i c se e x t e n u e a z lucrnd, u n e o r i , p n in zorii zilei ? P R O C O P I U : i c neata ? te e x t e n u e a z i p e dum minte Oprea

I R I N A : A s t a m p r i v e t e , i n u i n s v fi a d r e s a t v r e o r e c l a m a i e . PROCOPIU : se p l i n g . Dar laboranii Muat i

IRINA : Pentru c snt O p t ore d e m u n c pe Dumnezeu, cu mila. PROCOPIU


o

prea funcionari. ceas i, r e s t u l dumneata


Nu te

(glumei)
o ent

: Pe cnd
ziost ?

eti

su flot i s t .

supra,

P R O C O P I U : n t r e b n c o d a t : c u ee re zultate ? D e o c a m d a t , s i n g u r u l fapt con cret r m n e o m a i p r o a s t f u n c i o n a r e a

g l u m e a m . D a r a c n u o s-i p u n o n t r e b a r e c a r e n u m a i e o g l u m . I n ct t i m p crezi c experienele voastre, att d e miste rioase, v o r da rezultate practice ? (Irina tace.) i c e v a l o a r e real v o r a v e a aceste r e z u l t a t e ? (Irina tace.) S tii c n u e ntrebare de administrator obtuz, pentru c de problemele c i m e n t u l u i m-am ocupat i e u . C e p e r s p e c t i v e eficiente, d e viitor, a u aceste cercetri ?

84

www.cimec.ro

I R I N A : D u p ct m p r i c e p , e n c i n f a z a unor sondaje preliminare, a cror inter d e p e n d e n t nici eu n u o sesizez, cteodat. I d e e a de b a z n u mi-a expus-o dect n termeni f o a r t e g e n e r a l i . A r fi m a i bine s-1 n t r e b a i c h i a r p e e l . P R O C O P I U : D a , tovari, o v o m face, pen t r u c e d e d a l o r t d n o a s t r s o f a c e m . C r e d c sintei c u toii de a c o r d . M a i ales c s p e c i a l i t a t e a t o v a r u l u i Pop ine do c u totul alte d o m e n i i . I R I N A : Nici Pasteur nu era medic. (Ua se descliidc i apare Galeriu Pap.)

n o a p t e a c u z i u a . M i - a m d a t s e a m a c p e G r e a v u . d i n c l i p a a c e e a i p n l a sfirit u l z i l e l o r m e l e , l v o i a d m i r a i u r c u aceeai i n t e n s i t a t e d e v o r a n t . I n f a a m e a s t t e a u n a d e v r a t creator, n care gndul i a c i u n e a f u z i o n e a z , t o p i t e l a c e a m a i n a l t t e m p e r a t u r , p n l a i d e n t i t a t e , i aceast revelaie orbitoare m u m i l e a , m f c e a s m s i m t m i c i r i z i b i l . (Reintr n spaiul scen, Pop, Greavu, de joc Radu.) retrospectiv ;

in

G A L : Bun ziua. 0 cdin-fulger ? P R O C O P I U : D a , era vorba de scderile ap r u t e n p r o d u c i e i d e i n v e s t i i i l e f c u t e n laborator. Oamenii detaai... GAL (intreruplndu-l glacial) : Inutil s-mi e x p l i c i . V i n a c u m de l a G r e a v u . N e v a detaa temporar civa muncitori, n locul c e l o r p e c a r e - i f o l o s e s c e u , i (ctre lonescu) a s t a te p r i v e t e m a i a l e s pe dumneata a acceptat suplimentarea c u n c d o u z e c i de m i i d e lei a fondului destinat laboratorului. Nemaiexistnd nici o p r o b l e m , v-a r u g a s m l s a i s i n g u r . (Consternai de pregtesc s ins, n tonul lui tcere.) . Pot Pop, toi ce

GAL (ntinzind mina, cu o convenional detaare) : Bun ziua, colega. A m mai avut prilejul s n e c u n o a t e m . Ce mai facei ? GREAVU (cu adevrat absent, dnd mina) : C u t r e b u r i l e . C h i a r v r o i a m s m s c u z c , d i n c a u z a l o r , n-nm i z b u t i t s v f a c o v i z i t . L u a i l o c . (Dup o pauz.) Spune, Coma. RADU : v o r b a de fabrica d u m i t a l e , Prof. P r o d u c i a a s c z u t i e neritmic. G A L : A m detaat civa oameni la laborator. RADU : tim. Dar trebuie luate msuri, a t t a t i m p ct l u c r u r i l e n u devin sup rtoare. G R E A V U : S nu facem un caz din asti. D a c o a m e n i i a c e i a snt, n a d e v r , nece- * s a r i , p u t e m d e t a a ci.iva d e l a n o i , p e n t r u un t i m p . (Detand cuvintele.) Depinde, i n s , ct t i m p . R A D U : Tocmai sta e miezul chestiunii. GAL : Snt nc ntr-o faz de tatonri. D e - a b i a a m i z b u t i t , p n a c u m , s n j g h e b un laborator m a i de d o a m n e - a j u t , c a r e s p e r m i t n i t e e x p e r i e n e c t d e ct c o n cludente. (Venind spre ramp, adic n timpul prezent. Spuneam adevrul i, totodat, m i n e a m . N u n privina labora torului, ci a m e a . Cu senzaia p a r a l i z a n t c G r e a v u c u tot a e r u l l u i a b s e n t citete n mine ca ntr-o radiografie. C e e a c e v e d e a n u e r a u n e s i g u r a n a i n d o i e l i l e m e l e n e m r t u r i s i t e , c i vidul meu. D o a m n e , ct l uram rentru c tia.. I d e e a m e a , c u n o u a f o r m u l de ciment, c u p r i n d e a , poate, o sclipire, d a r eu a j u n sesem, n adncul meu, la certitudinea nemrturisit, dar c u att mai cum plit c e r a v o r b a d o a r d e o s c l i p i r e , d e o i n t u i i e , p e c a r e n i c i o d a t n-o v o i p u t e a r e a l i z a i n i c i m c a r d e s c u r c a . (Re intr n joc.) G R E A V U : D o m n u l e P o p , c u n o s c i e u c h i nurile cercetrii, dar calitatea m e a m oblig s v c e r s f i x a i un termen pentru predarea primelor probe. D a c snt p r o m i t o a r e , fgduiesc s v susin pn n pnzele albe. GAL (aproape blbiindu-se) : Un D a r s n t de-abia la n c e p u t . . . certitudine absolut... t e r m e n ?... Nu am o

P R O C O P I U (oprindu-se) bare ? G A L (glacial) : T e rog. P R O C O P I U : In noul produs,

pune

ntre

privina s-a f i x a t

primelor probe vreun termen ?

cu

G A L : D a . 0 s vi-1 c o m u n i c , l a t i m p u l c u venit. (Toi ies. Galeriu, naintlnd spre ramp, e in situaia n care se gsea la nceputul piesei, adic in prezent.. De fapt, ntlnirea cu G r e a v u fusese catastro f i c . i t r e b u i e s r e o u n o s c c c e l c a r e m-a a j u t a t s i e s c u f a c u r a t a fost R a d u . I n b i r o u l l u i G r e a v u , i n s t a l a t ntr-o b a r a c , n u e r a u dect ei d o i . P e G r e a v u l n t l n i s e m , p e v r e m u r i , n t m p l t o r , i-i cunoteam solida, necontestata reputaie tiinific european. M speria puin i d e e a c o n f r u n t r i i cu acest o m , pe c a r e mi-1 i m a g i n a m c l o c o t i n d d e u n dinamism violent, copleitor. A m regsit, ns, un o m c u c h i p a p r o a p e ascetic, i n caro doar ochii plpiau din dnd n c n d , c a ari de o m a r e febr. I n rest, m a i degrab a b s e n t , d i s t r a t , c h i a r . A t r e b u i t s t r e a c u n t i m p c a s-mi dan s e a m a c a c e s t a e r absent ascundea o preocupare, o tensiune i n t e r i o a r a t t d e a b s o r b a n t n c t se p r e a c realitatea i m e d i a t dc-abia o nregistra. E r a p r i m a d a t c n 1 se n t m p l a ca p r e z e n a u n u i o m d d e t e r m i n e i n s t a n a n o u . n m i n e , u n s e n t i m e n t att de c o m p l e x i, t o t u i , att de net, de t r a n a n t . S e s p u n e c d e l a a d m i r a i e s a u d r a g o s t e i p n l a u r , n u este d e c t u n p a s . Nu-i a d e v r a t . C i n d sentimentele acestea snt cu. a d e v r a t profunde, ele coexist, cstorite ca

GREAVU (categoric) : Trei-patru sptmni, cel m u l t . nelegei, noi n u v p r e t i n d e m dect o p r o d u c i e n o r m a l , a a c u m avei fabrica p n acum. A m investit, ns, bani

www.cimec.ro

iu l a b o r a t o r u l dumneavoastr, li un lux pentru c a r e , i n caz de n e r e u i t , m i v o i a s u m a r s p u n d e r e a . I n s n u pot c o n t i n u a la i n f i n i t . GAL (revenind n prezent) : A s t a nsemna l o v i t u r a de graie. I n f o n d , i e r a m i l t o l e r a i de m i n e . M c o m p t i m e a , m m d i s p r e u i a , t o t o d a t . (Reintrind in joc. ca i cum s-ar arunca n ap.) In patru spttmini, voi preda primele probe. Dar v solicit o suplimentare de o sut de m i i de lei p e n t r u . i n a r a t a j . RADU (lui Greavu) : In orice caz, investi iile f c u t e n l a b o r a t o r u l f a b r i c i i n u r e prezint o pierdere. Le-am analizat. La n e v o i e , ele pot fi a s i m i l a t e i b i n e folo site d e C e n t r u l n o s t r u d e c e r c e t r i . GAL (in prezent, ; lutcrvenia lui R a d u a fost d e c i s i v i s a l v a t o a r e . D a r n u p u t e a m ignora ct dc umilitoare e r a , pentru mine, bunvoina lui. Cu alto cuvinte, chiar dac o l u a s e m r a z n a , c h i a r dac ideea m e a e r a o f u m i s t e r i e , r.u r e p r e z e n t a u n caz penal. Sun telefonul. Reintr n retrospectiv.)

t i i s s p u n totul ? V a i d c c e i m i n c i n o i i o r g o U o i . . . 'Jieintrind n retrospec tiv.) Mulumesc, Radule, n-am nevoie de nici u n a j u t o r Dac izbutesc singur, b i n e , d a c n u . . . (Ficn un gest evaziv L iese.) R A D U (singur) : i , t o t u i , p c b i e t u l P r o f (1 i u b e s c . M a r e s u c i t a i n fost, n a d o l e s c e n a m e a p l i n de r z v r t i r i , i m a r e s u c i t a m r m a s , n m a t u r i t a t e a m e a s t n g a c e , ne n s t a r e s g s e s c g e s t u l c a r e s m p a c e i s a l i n e . . . ^Pauz.) Cred c mi-ar trebui dragostea unei femei.

(ntuneric.)

GAL (sun, intr Irina) : V r o i a m s-i s p u n c d u p - m a s nu l u c r m . Toi oamenii detaai la l a b o r a t o r s treac n a p o i , l a m u n c a lor. I R I N A : S p u n e a i c n i s-au m a i a f e c t a t n i t e b a n i , p e n t r u a p a r a t a j . N-ar f i c a z u l r batem f i e r u l ct c a l d ? i s facem lista celor necesare ? G A L (privind-o lung, apoi rspicat) : Absolut necesar, n clipa c e fa, n u mi-ai fi dect dumneata, I r i n a . (Reintr n pre zent.) J u r c aceste c u v i n t e mi-au ieit d e pe b u z e f r n i c i u n f e l d e preme ditare. Vzusem din p r i m a noastr n tlnire c e o f a l f r u m o a s . P u r i s e n z u a l , n acelai t i m p . D a r n i c i o clip nu-mi trecuse prin cap g n d u l c a putea s-i f a c c u r t e . D e a l t f e l , d i f e r e n a de v r s t dintre noi era absurd d e m a r e . dropt c, uneori, s u r p r i n s e s e m n d r e p t a t a s u p r a m e a o p r i v i r e s t r a n i e , c u r i o a s i c a l d , t o t o d a t , i c d e s e o r i , n t i m p u l l u c r u l u i , c n d d e g e t e l e n o a s t r e se a t i n g e a u ntm p l t o r , nu-mi p u t e a m s t p n i o tresrire. D e p l c e r e , de b u c u r i e , d e j e n ? N u m analiza o p r i s e m a s u p r a f a p t u l u i i nu-1 sem. Dar, e adevrat, m simeam bine a l t u r i de e a , i i n i se n t m p l a s-o a t e p t la laborator c u oarecare nerbdare, pre fcut n plcere de n d a t c e a p r e a . T o t u i , n z i u a a c e e a , c n d i-am s p u s c a a v e a n e v o i e d e e a , a m fost rscolit c n d mi-a r s p u n s . . .

G R E A V U (la telefon) : D a , eu. nc o alu necare de teren ? l ' c c e n t i n d e r e ? D a , v i n i m e d i a t . (Se ridic, grbit; lui Pop.) S-ar p u t e a c a z i l e l e a c e s t e a s a v e m n e voie dc c i m e n t suplimentar, de foarte t n u l t c i m e n t . D i n c e l v e c h i , d a r 3 o h d , i n m a r e c a n t i t a t e . T r e b u i e s p l e c , ir.rde ieire, ntorendu-se.) t - m . (Aproape D o u z e c i d e m i i d c l e i i t e r m e n pentru p r o b e p a t r u s p t m i n i . (Iese ca o fur tun. Se instaleaz o tcere lung i grea.) R A D U : P r o f , e t i s i g u r c n u te p o t a j u t a ? E u n u m pricep d o m e n i u l sta, dar la a v e m aici vreo doi biei exceleni, c a r e a i p u t e a face a p e l . (Foarte lunga t cere.) G A L (in p r e z e n t ) : t i a m c p a r t i d a c p i e r d u t . C a u n j u c t o r de cri c a r e p u n e m i z a , d e i a v z u t c n u a r e n i m i c i n m i n . D a c a i t i , d r a g R a d u l e , C2 d r a g m i - a i f o s t a t u n c i , i c u m a f i v r u t s te i a u n b r a e , s-mi l a s c a p u l pe u m r u l t u i s p l n g . . . i ) a . s p l n g . P e n t r u t o a t viaa mea stricat, pentru singurtatea m e a , c a r e m face, u n e o r i , s u r l u noap tea, n p e r n . (Violent.) Pentru nedrep t a t e a s o r i i c a r e m n p s t u i s e . Cci fu* fcesem o i n e v a . E r a m , p o a t e , c h i a r i n f a a lui G r e a v u , nc, cineva ! N u nelegea c o parte, m c a r o parte m i c , dar bun din mine supravieuia ? Gestul tu prietenesc pica c nelege lucrul sta. D a r nu era vorba c u m v a , c a ta G r e a v u , n u m a i d e m i l i c o m p t i m i r e ? Iat de ce, azi, n d i m i n e a a asta cenu ie, m pot gndi calm la sinucidere. P e n t r u c , o d a t i o d a t , l i n i a trebuie t r a s s u b a d u n r i i s c d e r i , i ^ s o c o t e a l a t r e b u i e n c h e i a t . C e m n d r i e i d i o a t m-a f c u t a t u n c i s n u m a g d e umerii

care

(Reintr Irina

n retrospectiv. Tcere privete concentrat,

lung, apoi.) m

in

I R I N A : t i a m a s t a m a i d e m u l t i t r e b a m c n d o s mi-o spunei. G A L (tulburat) neajutorat, : A m acrul unui om care implor sprijinul

a t t de cuiva ?

I R I N A : Dimpotriv. Dei, tiu eu c e se ascunde sub sigurana dumneavoastr agresiv ? D a r n u despre asta e v o r b a . t i a m c v plac. Aa c u m se spune n r o m n e l e p r o a s t e , s n t l u c r u r i pe c a r e o f e m e i e le s i m t e . GAL : Chiar seama ? cnd cellalt nici nu-i d

86

www.cimec.ro

IRINA: A l t f e l , c a r e a r fi m e r i t u l intuiiei f e m i n i n e ? A t e p t a m d o a r s v d c i r u l o -a v d a i s e a m a . CAL (in prezent, ; E r a uluitor ! Parc mi smulsese cineva un v l de pe o c l i i . 0 priveam i n e l e g e a m , s t r b t u t de un fior p i n n tlpi, c o plceam i o d o r e a m . D a c n u i n i - a r f i f o s t t e a m c i b a t e j o c d e m i n e , a fi luat-o n b r a e , a c o l o , s-i s i m t a p r o a p e t r u p u l c a l d , r suflarea gurii, p r i v i r e a aceea fr fund... i e n u m a i un seama dc nimic. (Re intr n retrospectiv, ncearc s ritl.) e-ei j u c a t , d e c i , c u m i n e de-a p i s i c a c u oarecele ? IRINA : Nu m-am jucat. Recunoatei c n-am fcut nici un gest de cochetrie. Ateptam. A t t a tot. C A L : i a c u m eti c o n v i n s c m i - a m d a t , i n s f r i t . s e a m a c n u - m i e t i c u m s spun ? indiferent ? I R I N A : A i spus-o s i n g u r , a d i n e a u r i ; c , n clipa d e fa, n u m a i eu v snt absolut n e c e s a r . (Surizind.) o mrturisire care n u se m p a c deloc cu indiferena. C A L (prudent) : Poate c m g n d e a m la u n sprijin moral, la puin cldur ome n e a s c . (Sincer.) S n t foarte singur, aici, i. c a s s p u n drept, foarte descurajat. I R I N A (intinzndu-i mina, b&rbtele) : Atunci, m - a m n e l a t e u i a m f o s t o c a r a g h i o a s . (Cu o umbr de ironie.) Putei conta, d o m n u l e director, pe s p r i j i n u l m e u m o r a l . C A L : I n f o n d , c e u r m r e t i ? S-i e x e r c i i i e-i experimentezi farmecele asupra mea ? I R I N A : Nu urmresc absolut nimic. Con statam. Sau crezusem c am constatat. C A L : E i b i n e , i d a c i-a s p u n e c , n adevr, mi p l a c i ? C mi placi chiar foarte m u l t ? Orgoliul d u m i t a l e a r fi s a tisfcut ? A s t a doreai ? S m a i adaugi o victim la palmaresul victoriilor dumitale f e m i n i n e ? S a u e te b u c u r i c a i d a r u l s faci c o n s t a t r i j u s t e ? I R I N A : N u m ateptam, din partea d u m n e a v o a s t r , l a i r o n i i att d e . . . g r e o a i e . GAL (grav) : i , ce-ai f a c e d a c a recunoate m a eu dau de c ai dreptate ? IRINA (dup o pauz) : N u tiu. Asta n t r e b a m i e u , c u f r i c , tot t i m p u l , t e p t n d s v destinuii. G A L : A putea deduce, atunci, nu-i snt total indiferent ? c nici

fac o m r t u r i s i r e pe c a r e n-am m a i fcut-o n i m n u i : u u s i n t c h i a r a t t d e ture c u m crede lumea. H U N A : A m bnuit. Dar nici un slbnog ! Mai degrub, un dezaxat. Nu psihic, d o a m n e ferete, c i u n o m ieit de pe a x u l l u i , d e pe o r b i t a l u i . G A L : C r e d c n i m e n i n u mi-a pus u n dia gnostic att de e x a c t . Ii m u l u m e s c , dei v i n e p r e a t i r z i u , n u m a i folosete la n i m i c . (Glumind forat, ncearc marea cu dege tul.) Doar d a c a i v r e a e d e v i i axul meu. I R I N A : A d i c , u n fel de f i l a n t r o p i e ? G A L : A t u n c i , ce rost a a v u t discuia asta ? I R I N A (sincer) : N u t i u , v-am s p u s c n u tiu. E u snt o spontan, nu m pot controla. G A L (ironic) : i, totui, ai ateptat cu rb d a r e d i a b o l i c s m d e z v l u i , s-i m r t u r i s e s c c te... (evit cuvintul iubesc")... c m i placi. I R I N A (simpl) : N-am v r u t s v provoc. A m spus ce credeam, cnd a venit timpul, de l a sine. GAL (tatonind, prudent) : Dar, dac nu-i s n t c h i a r i n d i f e r e n t , ce-ai gsit la m i n e ? I R I N A (ridicind din umeri) : A s t a n u se e x plic. Sintei u n b r b a t care poate plcea i c a r e a p l c u t , desigur, m u l t , l a v i a a l u i . O femeie, orict d e serioasa, n u este insensibil l a asta. Inteligent, cultivat, se d u c t o r c n d i d osteneala, cu mult e x p e r i e n i p r e s t i g i u , n s t a r e d e e n t u z i a s m e , d a r i d e . . . (ezitind) nu tiu exact, dar m simt bine ling dumneavoastr, atras. Asta e important. N u m m a i chi n u i i c u ntrebrile. G A L : tii ce vrst a m ? IRINA (glume) : primul lucru la care m-am uitat, n C a r t e a de m u n c . 'Dar n i c i e u n u snt o feti. GAL : o diferen e n o r m ntre noi. I R I N A : N - a m s p u s c v r e a u s m c u l c c u d u m nea voastr. G A L (revenind in prezent,) ; t i a m c i m a g i n e a p e c a r e i-o f c e a d e s p r e m i n e e r a c e l p u i n pe j u m t a t e f a l s , n s m m gulea. M convinsese, aproape, c e ade vrat. M vedeam cu ochii ci. L a u r m a u r m e i , a r t a m , n c , d e s t u l de b i n e . i, a p o i p r i c e a p cine poate se petre c u s e u n soi de r e v e l a i e . F a t a a c e e a , c r e i a nu-i d d u s e m n i c i o a t e n i e d e o s e b i t , c r e i a i u r m r e a m , c e l m u l t , c u p l c e r e , micrile armonioase, devenise, dintr-odat, pentru m i n e , d a t o r i t s i m p l u l u i f a p t c r o s t i s e c t e v a c u v i n t e , c e l m a i viu lucru din lume, izvorul cu ap al nsetatului din S a h a r a , fereastra c u cer d i n celula d e i n u t u l u i . M - a m a p r o p i a t d e c a i i-am p u s aniinile pe u m e r i . A m srutat-o u o r pe buze. A v e a buzele r e c i . (Reintr in retrospectiv i o srut.) Cnd ne mai vedem ? I R I N A : U n d e ? A i c i , u n d e poate intra ori cine ? L a cofetria din centru, sau la m a d a m V t m a nu ? P n dieear, a r u r l a tot t r g u l , i p n m i n e , tot antierul.

IRINA : Nu, dimpotriv. Dar nu-mi seama pn unde merge lipsa mea i n d i f e r e n i c e n s e a m n . G A L : Poate, compasiune.

IRINA : Un brbat ca d u m n e a v o a s t r nu inspir compasiune. I l poi detesta sau chiar dispreul. Dar, compasiune ! Nici n-o m e r i t . i , c r e d e i , d e a l t f e l , c m - a r p u t e a i n t e r e s a u n o m c a r e cerete m i l ? G A L : Totui, o m u l c e l m a i tare are u n e o r i nevoie d e sa s o e u r d e charit . (Amuztndu-se.) L - a i c i t i t p e R i m b a u d ? 0 s-i
1 4

www.cimec.ro

87

G A L : Dar acum trebuie s te v d . Am nevoie. IRINA : Eu stau singur, in fundul unei curi. L a B i s e r i c a V e c h e , l a nr. 17. S tii c nu-i pot oferi deot ceai. (Pleac repede.) (ntuneric.) G A L (la timpul prezentj : Astfel a nceput dragostea m e a c u I r i n a . Dac o a v e n t u r d e d o u s p t m n i , c h i n u i t i p l i n de ascunziuri, se poate c h e m a dragoste ! N u t i u p r i n c e m i n u n e , n u e-a a f l a t n i m i c . I n relaiile e i c u m i n e , c n d e r a u i a l i i d e f a , e r a i n u t i l s-i c a u t o privire. Nici u r m din acele mici compliciti care c o n f i r m n d r g o s t i i l o r c-i a u t a i n a l o r , c , fin g n d , r m n tot t i m p u l a l t u r i . D e altfel, c n d e r a m n u m a i noi doi, atunci cnd nu sporovia, povestind cu haz vrute i n e v r u t e nu-i b n u i s e m a c e s t a s p e c t copilresc cdea n lungi stri de ab sen, in tceri p e care n u ndrzneam s l e n t r e r u p , p e n t r u c a s t a o i r i t a p n l a violen. Se druise, ns t i a m c nu m i u b e t e i n u n d r z n e a m s-o n t r e b de ce fcuse, totui, lucrul acesta, pentru c v r o i a m s-o p s t r e z . C c i e u , n s c h i m b , e r a m c u a d e v r a t m p t i m a t , aa c u m poi fi n u m a i l a vrsta a s t a , e u n o p i n e d o r mite, c u gelozii demente, c u obsesii tortu rante. Nici acum, judecind lucrurile la rece, dei a m i n t i r e a ei m persecut nc, n u p o t p r i c e p e ce e r a n c a p u l e i . N u - m i cerea n i m i c , n u u r m r e a n i m i c i, o d a t , c n d a m n c e r c a t s-i f a c u n m i c d a r , o b r a r , m-a r e f u z a t b r u t a l . T o t u l a d u r a t , a a , p n n t r - o z i , c n d o c o n v i n s e s e m s m e r g e m , p e n t r u 24 d e o r e , l a o c a b a n n munte. Sttuse toat dup-anasa singur n c a m e r a ei i, spre sear, c n d 'mi-a btut la u, a a p r u t mbrcat de d r u m . n retrospectiv.) Ce-i c u t i n e , n i n u t a asta ? Vrei s ieim la plimbare ? aproape noapte.
(

G A L : Dar ce s-a n t m p l a t , Dumnezeule, f - m s n e l e g ? 1 I R I N A : Plec. G A L : A c u m , n o a p t e a '.' E t i n e b u n . . . I R I N A : S n t f o a r t e l u c i d . P l e c d e tot. M - a m g n d i t t o a t d u p - m a s a . A fost o g r e e a l . N u m a i v r e a u s fie n i m i c i n t r e n o i d o i . G A L : U n alt brbat ? I R I N A : N u . P u r i s i m p l u , a m neles c n-are r o s t , c e a b s u r d . G A L (vindicativ) : D a c n u m nel, de l a tine a pornit totul. I R I N A : adevrat. G A L : Atunci ? I R I N A : S zicem c sint o icnit, o aiurit. S n u - i n c h i p u i c n-am i n u t d e l o c l a t i n e , c n u i n n c . D a r , o r i c t a n c e r c a , n u m a i pot, n u m a i v r e a u . . . N u p o t g s i alt c u v n t , a l t explicate... N u m a i v r e a u . N u m c h i n u i , n u t i u c u m s-i e x p l i c , c h i a r d a c m-ai b a t e . N u p r i c e p n i c i e u . S n t c a o f i i n c a r e s-ar g s i , d i n t r - o dat, pe o alt p l a n e t . Poate, a m v i s a t l u c r u l s t a , n t r - o n o a p t e . D a r , c n d s-ar t r e z i a c o l o , s-ar n t r e b a c e c a u t i n - a r ti c u m s p l e c e . D a c l e g t u r a n o a s t r mi-ar fi o povar, chiar nesuferit, a suporta-o. A plti. Orict de grea, a duce-o n spate, p e n t r u c a m vrut-o i a r f i n o r m a l s p l t e s c D a r p o v a r a a s t a n u o s i m t i a s t a e c e l m a i ru. Nu s i m t d e o t u n gol. N-ai c e c u t a i n-ani ce c u t a n v i a a ta. ca atunci cnd, n a v i o n , c a z i ntr-un gol d e a e r , i pe u r m i dai s e a m a c aripile p r i n d din n o u s p r i j i n s u b e l e i c t o t u l n-a f o s t , n-a r e p r e z e n t a t n i m i c . O a b s e n . S i g u r c eu snt vinovat de situaia asta, d a r ce p o i f a c e , s - m i t a i c a p u l ? Taie-mi-1. G A L : I i c e r u n s i n g u r l u c r u . S te m a i in o d a t n brae. R&mi noaptea asta aici. Cel puin, toat povestea asta s a i b u n punct. N u nelegi ? A m nevoie m c a r de u n p u n c t . I R I N A : N u pot, G a l . M a i b i n e m-a s i n u c i d e . i , c a s n u te s i m i j i g n i t n d e m n i tatea ta b r b t e a s c , i m r t u r i s e s c c m i p l c e a s f a c d r a g o s t e c u t i n e . i sta u n u l dintre motivele pentru care plec. G A L : i , l a m i n e n u te g n d e t i d e l o c ? C e u te i u b e s c i c m c h i n u i e t i , a c u m , neomenete... I R I N A : n e l e g i-i c e r i e r t a r e , d a r n u pot face altfel. c a i c u m mi-ai p r e t i n d e s-mi p u n n a s u l l a ceaf. G A L : t i i c s p t m n v i i t o a r e t r e b u i e s p r e d m probele ? I R I N A : S n u m a i v o r b i m de asta. N i m e n i nu-i m a i face i l u z i i . T o a t l u m e a tie c e o experien ratat. G A L : Prin urmare, sta- m o t i v u l . T e - n m dezamgit, snt u n incapabil, n u corespund i m a g i n i i p e c a r e i-ai f c u t - o d e s p r e m i n e . IRINA (pentru prima dat cu un tneenut de tandree, l mtngie pe obraz) : Oh, G a l . c e p r o s t e t i , u n e o r i . D a c te-as i u b i , crezi c e e c u l sta a r conta ? Oricine p o a t e d a gre. E u tiu m a i b i n e dect ori-

IRINA : Vreau s-i spun ceva. (Tcere lung.) G A L (speriat) ; C e s-a n t m p l a t ? T e - a m s u prat cu c e v a ? (Irina neag din cap.) A t u n c i , ce-i c u t i n e , v o r b e t e . (Lundu-i faa n mini, cu tandree.) Ce-i n c p o r u l sta ? I R I N A (fr duritate, dimpotriv, cu o rug minte, dar sub care se simte o hotrre inflexibil) : T e rog, n u m atinge. Nu te s u p r a , d a r n u v r e a u s m atingi. G A L (iritat i descumpnit, retrgndu-i minile, pe un ton de scuz) : E r a un simplu gest d e t a n d r e e . I R I N A : tiu. Ins n u m a i a r e rost. V r e a u s-i p u n o n t r e b a r e . N - a r e n i c i o l e g t u r c u c e e a c e se n t m p l a c u m a . a d e v r a t c R a d u C o m a a f o s t f i u l d u m i tale a d o p t i v ? G A L : Da, dar I R I N A : Nu, la 18 a n i m-a vroiam prsit. De numai o ce ? nimic, confir

mare. L a revedere, Gal.

88

www.cimec.ro

c i n e c i t le-ni c h i n u i t . (Pauz.) D u r n u te i u b e s c . (Se ridic.) i, a c u m , las-m e plec. Dealtfel, peste o eptmin, plec definitiv i d i n b r c a a . T o t u l e de pe a c u m aranjat. G A L : U n d e te d u c i ? 1 H L N A : L a combinatul d e la Galai. D a r ce i m p o r t a n a r e a s t a ? T o t n-o s n e m a i vedem niciodat. Noapte b u n , G a l . (Iese.) GAL (in prezentj : Credeam c, peste un ceas, btindu-i i n u , o s-o g s e s c n camera ei. S a u c, ciudat c u m era, v a v e n i s i n g u r la m i n e . M n v a s e m c u capriciile ei. D a r plecase. I a r la Galai n-a p l e c a t d p o s p t m n , aa cum spusese, ci peste d o u zile. Deci, totul fusese, i n a d e v r , premeditat. Nu-mi ve n e a s c r e d , u m b l a m c a n u c p e s t r z i , d n d u - m i s e a m a c sufeream c a u n a n i m a l de l i p s a ei, d a r c, p e d e d e s u b t , e r a c e v a mai chinuitor nc : neputina de a pri c e p e . i , c u a s t a , s-a n c h e i a t episodul Irina. P e s t e c i t e v a z i l e , i-am cerut lui G r e a v u e m p r i m e a s c . A f o s t a d o u a i u l t i m a n o a s t r n t l n i r e . S c u r t , s a l v a toare i d i s t r u g t o a r e , totodat. (In retro spectiv, lui Greavu.) P r o b e l e d e cian e n t fcute de m i n e mi-au d a t convingerea c n-are n i c i u n r o s t s v i le p r e z i n t . N-au dat rezultate. G R E A V U : A m aflat. D a r p r o d u c i a fabricii a revenit la normal. i depete c h i a r n o r m e l e . A a n c t n-am d e c e m p'lnge. Regret, doar, o experien ratat. G A L : I n c e f e l t r e b u i e s-o p l t e s c ? G R E A V U : N-avei n i m i c d e p l t i t . A i r e a lizat u n laborator util. M a i mult : ideea d u m n e a v o a s t r m e r i t s f i e r e l u a t . D a c v s i m i i n s t a r e , a r fi perfect. D a c n u , v o m ncerca cu alii, cu biei m a i tineri. D a r niciodat n u v o m renega, n c a z de reuit, ceea c e v a p a r i n e . Restul v privete pe d u m n e a v o a s t r . E u , p e r s o n a l , n u v reproez n i m i c . D i n p u n c t u l nostru de v e d e r e , sntei u n director... b u n . G A L : Ce-ai s p u n e , c o l e g a , d a c , d u p e e c u l a c e s t a , m-a s i n u c i d e ? G R E A V U (nu e obinuit cu asemenea ntre bri directe i oarecum intime. Se gndete mult) : C e s v r s p u n d ? E e c u r i a m a v u t i e u . D a r , d e d a t a asta, m b g a i n t r - o e c u a i e c a r e v e att d e p e r s o n a l i f a d e c a r e n u a m d a t e l e n e c e s a r e . . . (Izbucnind, furios.) Sntei impudic, d o m n u l e P o p ! (i duce mina la ochi, ascunzndu-i privirea. Apoi, dup un timp.) I e r t a i - m , s n t n e r v o s i m s u p r l u m i n a . Ce d o r i i de l a m i n e ? G A L : S m p r i v i i drept n ochi. m i iau dreptul s v adresez rugmintea asta, p e n t r u c e u l t i m a . N-o s n e m a i v e d e m n i c i o d a t , v p r o m i t . (Greavu ridic mina de pe ochi i-l privete.) Nu, nu aa, convenional, in cadrul relaiilor obi nuite. Ci aa cum m vedei dum neavoastr. (Greavu l privete. Tcere lung.) Mulumesc, am neles. (Ridindu-se.) D e m u l t e o r i m - a m n t r e b a t ce e x

presie are omul c a r e privete nimicul. Acum t i u . P e n t r u a s t a v u r s c i v admir. G R E A V U (rece) : Cred c n u m a i a v e m ni m i c s n e ( p u n e m . G A L : N u . D o a r d a c vrei s-mi r s p u n d e i l a o n t r e b a r e . S n t e i b o l n a v de p l i n i n i ? A v e i i n o c h i o febrilitate ciudat. G R E A V U : N u snt ftizie. A m cancer pulmo nar. i m a i a m d o u l u n i d e trit. G A L : D e c i , -a p r i v i t u n m o r t . G R E A V U : H a i s s p u n e m , m a i c o r e c t , c te-a p r i v i t u n o m d e d i n c o l o d e m o a r t e . G A L (nolinlndu-se) : B u n ziua. G R E A V U (spre surprinderea lui Gal, vine la el i-i ntinde mina) : C e n-a d a s f i u n locul dumitale... (ntuneric.) GAL (In p r e z c n U ' D c la ntlnirea asta, m-am scufundat, cu voluptate, n cea m a i t r i v i a l v i a de m i c p r o v i n c i e . F a brica mergea. Laboratorul l preluase C e n t r u l c o n d u s d e R a d u . D a c e r a m sau nu acolo, n-avea nici o i m p o r t a n . Cu m i n e eau fr m i n e , oamenii i fceau datoria. i m i - a m d a t s e a m a c, d e fapt, toi e r a u o a m e n i d e t r e a b , c n u m uriser niciodat. Uriser d o a r morga m e a , nu pe mine. A c u m eram simpaticul to v a r director, care n i c i n u d p r e a de p e l a b i r o u . L a m a d a m V t m a n u se n cinseser nite pokere teribile. Ionescu a d u c e a ote o d a m i g e a n c u v i n , desco p e r i t n t r - o m i c p o d g o r i e , t i u t d o a r de tabii locali. A l e x i u era u n partener peri culos, juca c u precizia unei m a i n i de calculat. Procopiu trgea cacealmale, dar m a i ales d i n plcerea de a le a r t a . I a r eu, d u p c o p u n e a m de-o p a r t e banii p e care-i t r i m i t e a m la Bucureti, jucam p r o s t , d a r m d i s t r a m . n c e p u s e m s m eimt ca un pete n a p , m a i ales c m a d a m V t m a n u m r s f a c u c a f e l e i c u tot f e l u l d e d u l c e u r i . (n jurul unei mese de poker. vreo dou sticle de vin, o damigean, coif. Toi sint n cma, cu gulerele cute.) Pahare, ntr-uit desf

I O N E S C U : D e trei o r i . A L E X I U : De n o u ori. P R O C O P I U : I a r ai luat-o r a z n a ? Mergi, tovare Pop, c u n e b u n i i tia ? G A L (arunend crile) : N-am nici m c a r o pereche. P R O C O P I U : A t u n c i , bieai, m a i picai c u ote 54 d e lei. D a u c r i . I O N E S C U : Trei buci. A L E X I U : Una. PROCOPIU : Eu m fac servit. Vorbete, contabile. I O N E S C U : iPas-parol. A L E X I U a Pas. P R O C O P I U : A h a , v e fric ! E i bine nind n ris), p a s i e u . (izbuc

www.cimec.ro

89

l O N i E S C U : Fir-ar a dracului, fcusem pe r e c h i . (Arunc crile.) H a i s m a i bem u n p a h a r c u v i n . (Strigind.) Madam Vt m a n u , cafelele a l e a grozave n u m a i vin o d a t ? Nu-i l i p s i t d e n u r i g a z d a dum n e a v o a s t r , t o v a r e d i r e c t o r . E u , s f i u n locul dumneavoastr... P R O C O P I U : I n t i r g u l sta, p n i b a b e l e ti se p a r a p e t i s a n t e . A L E X I U : D e c n d a p l e c a t I r i n a , n-a m a i rmas nici o fat frumoas aici. I O N E S C U : D a , d o m n i l o r , cc-o f i a p u c a t - o pe n e b u n a a c e e a , s n e l a s e ? ! N u e r a n i m i c de fcut c u e a , d a r m c a r aveai pe ce e-i o d i h n e t i o c h i i . A m a u z i t c , n a i n t e de plecare, i-ar fi cerut mna Radu Coma. G A L (cutremurat) : Poftim ? P R O C O P I U : P r o s t i i ! C i c s-a l o g o d i t , s a u s-a m r i t a t c h i a r , c u u n s t o m a t o l o g , a c o l o , la G a l a i . tia ctig b a r o s a n , n u c a noi. Directore, faci cartea. G A L : Logodit sau mritat ? P R O C O P I U : N a i b a t i e . P o a t e , n-o fi a d e vrat. tii c u m u m b l vorbele. D a r , de C o m a a m a u z i t i e u . MADAM VTMANU (intrnd, agitat) : Domnule director, v caut o doamn. G A L (srind de pe scaun) : O d o a m n ? (i repede haina, i strnge cravata. pune Numele ti scap, fr s vrea.) Cine-i, Irina ? M A D A M V T M A N U : N u mi-a spus c u m o cheam, dar e elegant i parfumat... P R O C O P I U : A t u n c i , sigur c n u e localnic. i, ce m i z e r i e e a i c i ! N o i ce facem, e fule ? C a m e r a dumitale arat c a o cocin. M A D A M V T M A N U (lui Gal) : P u t e i t r e c e n c a m e r a m e a . S-i f a c i e i o c a f e a ? DINA (intrnd) : V r o g s m iertai c a m dat b u z n a , dar era frig n vestibul. Nu b n u i a m c d e r a n j e z o petrecere de ' b r b a i . (Venind spre Gal i srutndu-l pe obraz.) N-ai p r i m i t t e l e g r a m a m e a ? G A L (ncurcat) : A z i e d u m i n i c i-or f i l sat-o l a b i r o u . S n t d e - a d r e p t u l f s t c i t . N u m a t e p t a m s t e v d , D i n a . (Celor lali.) D a i - m i v o i e s v p r e z i n t soiei mele. (Face prezentrile : domnul... domnul... etc., n vreme ce brbaii nu tiu cum s-i aran jeze o inut corect ; i srut mina, pe rind.) PROCOPIU (artnd n jur) : P e t r e c e r e troglodii, d o a m n , d a r inofensiv. (Unul strnge crile, ceilali buzunar, Ionescu dosete v j e n a i , i eu snt de

vad cc-i f a c e s o u l , c h i a r d u c acesta p r e t i n d e c s-a e i h s t r i t . PROCOPIU (care e cel mai monden) : Ie privina asta, nu v-a nelat. Clugrii T h e b a i d e i e r a u nite destrblai, pe l i n g noi. IONESCU (uor but) : P o t s v o f e r uu pahar cu vin, doamn ? v i n de tabi. MADAM V T M A N U : E u cred c doamna a r p r e f e r a o c a f e a i-o d u l c e a . T r e b u i e s f i e o b o s i t d e d r u m . D e i a m v z u t 06 ai v e n i t c u m a i n a . Ce m a i n s p l e n d i d 1 American, nu ? D I N A : N u tiu, cred c da. A L E X I U : P e m i n e , v r o g s m scuzai. M i - a m a d u s a m i n t e c t r e b u i e s t r e c i pe l a fabric. P R O C O P I U (sesizind oportunitatea plecrii) : C b i n e z i c i , d r a g , t r e b u i e e n e mai v e d e m d e sala h o r i a n o a s t r , c h i a r i d u minica. Dealtfel, terminasem partida. La care, c u m era firesc, d o m n u l Pop trebuia s p i a r d , d i n m o m e n t ce d u m n e a v o a s t r erai n d r u m spre el. I O N E S C U : E u z i c c a r t r e b u i s n c h i n m , t o t u i , n c i n s t e a d o a m n e i . (Scoate dami geana din col.) D e cte ori a v e m p r i l e j u l s n e b u c u r m d e v e d e r e a u n e i a d e v r a t e doamne ? D I N A : Iertai-m, d a r nu beau. P R O C O P I U : A t u n c i ( l i face semn lui lenescu s se liniteasc, srut mina Dinei), n e v e d e m m i n e , d i r e c t o r e . (Dinei.) S v n c h i p u i i c d u c e m o v i a de b o e m i

deetfrmai.
A L E X I U : B u n seara, d o a m n . I O N E S C U : E u ridic, totui, acest p a h a r , cinstea f r u m u s e i i i a eleganei 1 (Ies, cu toii ; Vtmanu, cu mna pe cei doi.) rmne, n la gur, ta

u, madam contemplindu-i

M A D A M V T M A N U : S string, totui, p u i n p r i n c a m e r . N i c i n u t i i c t e, d e flapt, s o u l d u m n e a v o a s t r d e o r d o n a t . A z i , de, e d u m i n i c . . . G A L : Mulumesc, madam e nevoie s v t i e s f a c ironie.) MADAM lu VTMANU sau o dulcea : Nici de mcar o cafecireue amare ? ordine. (A Vtmanu, i spus-o cu dar nu ostenii. nevast-mea oarecare

D I N A : N u , z u , m u l u m e s c . (Madam Vt manu iese, deziluzionat ; Dina, privind in jur.) oribil. M a i ru : sordid. G A L : Camera mea ? D I N A : T o t u l . Prietenii t i , aceast cucoan. N u c u m v a a i a j u n s s i d o r m i n p a t u l ei ? i d u h o a r e a a s t a de v i n r s u f l a t ! G A L : P e n t r u c t te-a i n t e r e s a t s o a r t a m e a , gsesc c i r o n i i l e i d i s p r e u l tu snt deplasate. D e f a p t , c e te-a a d u s aici ? D I N A : Iart-mi ieirea d i n a i n t e , a fost reacie s p o n t a n , necontrolat. (Privindu-l.) A i slbit, d a r nu-i st r u . m i aduce a m i n t e d e tine, d i n tineree. Acelai a e r

i vr banii damigeana.) amatoare dc

DINA : Nu poker.

G A L : S-a n t m p l a t c e v a ? R a l u c a e b i n e ? D I N A : T o t u l e n r e g u l , n u te s p e r i a . i - a m a d u s c h i a r v e t i b u n e . (Celorlali.) i, pe u r m , o n e v a s t a r e d r e p t u l e v i n s

www.cimec.ro

patetic, de o m c a r e c a u t c e v a , cu n f r i gurare. G A L : Patetismul mizeriei... i, nu caut ni m i c , d e c t , c e l m u l t , pe d r a c u l . C e rost ure, D i n a , c o m e d i a asta cu amintirile ? D I N A : T o t u i , i - a m s c r i s i te-am i n u t l a curent cu toate demersurile mele. Crede-rn, a fost d e s t u l d e c o m p l i c a t . G A L : A m a u z i t c a i v e n i t c u o m a i n . A cui e ? D I N A : I i e x p l i c m a i t r z i u . A c u m , a m s-i comunic ceva m u l t m a i important. (Scoate o scrisoare din poet.) Ce crezi c e aici ? G A L : H a b a r n-am. O scrisoare. D I N A : N u , dragul m e u , o adres oficial. P e c a r e i n e a m s i-o n m i n e z p e r s o n a l . De aceea a m alergat aa p n aici. S p e r c , d u p ce-o s-o c i t e t i , a i s m s r u i , i n sfrit, d e bun-venit. G A L (ia hirtia, o citete, sub privirile atente ale Dinei, apoi o napoiaz) : N u accept. DINA : Gal ! G A L : Da. D I N A : N - a m spus : G a l ; a m strigat : Gal ! G A L : A m auzit, d a r strigi degeaba, n u a u d . (Reia scrisoarea, citete mormit.) V aducem l a c u n o t i n c v i s-a a p r o b a t transferul dumneavoastr, n interes de serviciu, n minister, cu ncadrarea de..." (Arunc hirtia pe scaun.) N u , ntr-adevr, n u m intereseaz.
-

D I N A : Eti n e b u n , a m alergat l u n i de zile s-o o b i n . . . G A L : Prin Zahariade, probabil. D I N A : N-are i m p o r t a n p r i n c i n e . C e e a ce c o n t e a z e c a m o b i n u t - o . G A L : Galeriu Pop, rechemat din surghiun, p e n t r u a o c u p a u n post oarecare n mi n i s t e r , u n p o s t d e of d e s e r v i c i u . P r e f e r s p u t r e z e s c a i c i . D I N A : E t i i r e s p o n s a b i l . S a u le-oi a b r u t i z a t d e tot. Nu-i d a i s e a m a c esenial e ntoarcerea ta la Bucureti ? Asta n s e a m n c poi p u n e d i n nou piciorul n s c a r . P e u r m , v o m v e d e a . T o a t e se u i t . I n s t i t u t u l a fost d e s f i i n a t , i a r o n l e m n i i l e i i n t r i g i l e s-au d e s t r m a t d e l a s i n e . I n m i n i s t e r s n t , s l a v d o m n u l u i , i p o s t u r i m a i importante. Intr-un n n , doi... G A L : M i se v a d e s c h i d e o n o u carier : birocraia. D I N A : i-nici, ce f a c i ? T e s c u f u n z i n mo cirl. G A L : A m m c a r v o l u p t a t e a r a t r i i . M flagel e z p e n t r u t o a t e n e g h i o b i i l e pe c a r e l e - a m fcut. D I N A : Eti pe p u n c t u l de a o face pe c e a m a i m a r e d i n l u m e . i, m a i este u n aspect, la c a r e o m i m p r e s i a c n u te-ai g n d i t d e l o c , c n-ai c a t a d i c s i t s te g n d e t i . C e d e v i n e viaa noastr ? GAL : V-am trimis regulat bani. D I N A : T r e i m i i d e lei p e l u n ! i situaia m e a social, asta n u conteaz m u l t mai mult, chiar, dect banii ? G A L : B n u i e s c c n-ai n c e t a t s i e i i s iei parte l a diferite p r i m i r i i mese.

D I N A : C a o tolerat ! Nici m c a r ca o v d u v . C u u n b r b a t c o m p r o m i s i e x p e diat, d i n m i l , ntr-un f u n d de p r o v i n c i e . G A L : N u i n s i s t a , D i n a . D a c v r e i , o s v i n d i n c n d n c n d l a B u c u r e t i , s f a c a c t dc prezen. D I N A : C r e z i c d e a s t f e l d e a c t e d e p r e z e n a m n e v o i e ? L o c u l n o s t r u tn s o c i e tate, a s t a m i n t e r e s e a z . G A L : V d c n u p r i c e p i n i m i c i trebuie s s p u n l u c r u r i l o r p e n u m e . DINA : preferabil, d i n toate punctele de vedere. G A L : P e n t r u c e x i s t m a i m u l t e p u n c t e de vedere ? D I N A : Bineneles. A l m e u , al Raluci, al o a m e n i l o r pe care-i f r e c v e n t m . . . G A L : A d e v r a t , m g n d i s e m n u m a i la m i n e . E i b i n e , c n d a m a c c e p t a t s v i n a i c i , -a fost d o a r de f r i c a s c a n d a l u l u i . M sooot ea m p e r s e c u t a t i m c r e d e a m n s t a r e s d o v e d e s c c s-a f c u t o c r i m m o r a l , c u m i n e . A t r e b u i t , n s , s r e c u n o s c i, sta a fost m o m e n t u l cel m a i c u m p l i t c s n t c o m p l e t scos d i n c i r c u l a i e , c n u m a i snt n stare de n i m i c b u n , c, p r a c tic v o r b i n d , n u m a i e x i s t dect c a i n d i v i d , n u i c a personalitate. C e l m u l t , u n s i m p l u f u n c i o n a r . O r , n t r e a fi u n o b s c u r f u n c i o n a r , n f u n d u l s t a d e a r , i a s i m u l a c snt u n important funcionar, la Bucureti, e necesar, e vital, pentru b r u m a d c d e m n i t a t e c a r e mi-a m a i r m a s , s aleg p r i m a soluie. N u tiu dac tu poi nelege asemenea lucruri. D I N A : N u s n t p r o a s t i n u e n e v o i e s m i se r e p e t e u n l u c r u d e z e c e o r i . P r i n urmare, i recunoti singur propria nuli t a t e i eti d e c i s s-o n g r o p i a i c i . I a r t - m i brutalitatea, dar asemenea chestiuni n u se pot d i s c u t a dect c u brutalitate. G A L : Snt tal. de acord i poi fi o r i c t de bru

D I N A (ridicindu-se, de plecare) ; A t u n c i , snt s i l i t s-i d a u u n u l t i m a t u m . S t i i c m-am gndit m u l t l a situaia noastr i n u m-ai g s i t c h i a r n e p r e g t i t . O r i te n t o r c i I a B u c u r e t i i n c e r c m m p r e u n s c r p i m i s s a l v m c e e a c e s e m a i poate s a l v a , o r i s n t h o t r t s ne d e s p r i m . S p e r c v e i a v e a e l e g a n a s n u te o p u i . N-o f a c a t t p e n t r u m i n e , c t p e n t r u Halu ca. G A L : Ce amestec a r e R a l u c a n chestiunea asta penibil ? de-abia l a nceputul vieii. V a n v a , i v a face o meserie, v a t r i p e p i c i o a r e l e e i , i n u n e l e g c u c e i-ar f i d e f o l o s , n c o n d i i i l e a s t e a , s a i b nite prini divorai. D I N A : Dac-i n c h i p u i c o v o i l s a pe R a l u c a s-i r a t e z e i e a v i a a , devenind o funcionar oarecare, u n d e v a pe la ar, nseamn c nu m cunoti. GAL : DINA cu din 0 s s e m r i t e , o s... : E x a c t . 0 s s e m r i t e . M-ai n t r e b a t ce m a i n a m venit, A lui E n r i c o . nou n ar.

www.cimec.ro

91

GAL

(Invit)

n-a

urcat

ea

cu

tine,

[hilunoric.)

s-mi s p u n b u n z i u a ? D I N A : N u v r e a s te v a d . t i e p r e a b i n e i a ee s c e n s e p o a t e a t e p t a d i n partea ta. I n s f r i t , c a s n u m a i l u n g i m v o r b a , te n t i i n e z c a m s o l i c i t a t f o r u r i l o r n d r e p t s n c u v i i n e z e c s t o r i a R a l u c i eu E n r i c o i, i m p l i c i t , p l e c a r e a ei d i n ar. GAL (ca lovit de apoplexie) : Fr aproba r e a m e a , f r m c a r s m c o n s u l i , f r s m n t i i n e z i ? D I N A : tiam GAL : Raluca care va e minor fi r s p u n s u l i pot tu. GAL fin prezent) : Zilele care a u u r m a t a u fost oribile. M z b u c i u m a m i n u t i l , p e n t r u c, n a d n c u l m e u , t i a m c v o i c e d a . Nu pentru c i d e e a d e s p r i r i i d e Dina m-nr fi a f e c t a t . i a a , v i a i i n o a s t r nu m a i e r a , d e m u l t , dect o c o m e d i e i p o c r i t. i n i c i B u c u r e t i u l n u m i s p i t e a . F u sesem s i n c e r a t u n c i cnd i s p u s e s e m D i nei c, d i n c l i p a c n d r e n u n a s e m l a orice ambiie, preferam viaa obscur a unui f u n c i o n a r de p r o v i n c i e . D a r n u puteam sta c u b r a e l e n c r u c i a t e n f a a p r o i e c telor de m a r i a j a l e R a l u c i . Dei m n t r e b a m d a c ai d r e p t u l s f a c i b i n e l e c u sila. Raluca era prea definitiv marcat de D i n a p e n t r u a-mi ierta vreodat in tervenia mea. Ins ideea vnzrii fetei u n u i o m s t r i n , c u a t t m a i n vrst de ct ea, m oripila. A c u m , pentru c nu mai era vorba de mine, a j u n s e s e m s-o neleg i pe Irina, care, totui, inuse l a m i n e . N , e r a m o b l i g a t s n c e r c tot ce era posibil de fcut. n seara cnd mi f c e a m v a l i z a , m-am p o m e n i t , n s , cu o v i z i t c a r e m-a r s c o l i t . RADU (intrnd) : B u n seara. A m aflat dc l a G r e a v u c te n t o r c i l a B u c u r e t i . N-a f i c r e z u t c n-ai s v r e i s m v e z i n a inte de plecare. A i c e v a s-mi reproezi ? G A L : N u , R a d u l e , te-ai p u r t a t ireproabil. D a r l u c r u r i l e s n t prea complicate i inti m e c a s i l e e x p l i c . R A D U : V r o i a m , n s , s t i i c , d e f a p t , a m i n u t t o t d e a u n a foarte m u l t la d u m n e a t a , P r o f . C h i a r c n d t c j u d e c a m . i t i u ce-i datorez. G A L : N u - m i d a t o r e z i n i m i c . i-ai c r o i t s i n tyur v i a a . (Emoionat.) Dar nu-i poi i n e b i p u i cit de b i n e m i fac, a c u m , cuvinieJe t a l e . N u m a i a m p e n i m e n i p e l u m e c a r e a r f i p u t u t s l e r o s t e a s c . R A D U : D e m u l t e o r i m - a m g n d i t c, d a c , pe v r e m u r i , n o i d o i n e - a m f i n t l n i t s i n 2 u r i , ne-<nm fi s i m i t g r o z a v d e b i n e m preun.

interveni.

D I N A : P e s t e c t e v a l u n i , v a fi m a j o r . i , d a c v e i i n t e r v e n i , n u n u m a i c n e v o m d e s p r i , v o m fi d u m a n i . i tot e u v o i ctiga p a r t i d a , tii b i n e . G A L : D i n a , d a r e o nebunie... O m u l acela e m a i n v i r s t dect m i n e . i n u e deoit u n soi d e c o m i s - v o i a j o r . M i - a m l u a t i e u informaiile mele, cnd a nceput toat povestea asta blestemat. D I N A : A r e bani, cltorete n toat l u m e a , e conte, p o s e d o cas p r o p r i e , u n mic palat in Sicilia... G A L : Unde o v a nchide, sub supravegherea u n e i m a m e b i g o t e , i o v a p u n e s f a c buctrie, n timp ce d o m n u l v a m p u c a f r a n c u l p e toate m e r i d i a n e l e . D I N A : N-o c u n o t i p e R a l u c a . . . drgostit nebunete de ea. GAL : D a r c a , de e l ? Iar el e n

D I N A : R a l u c a e f o a r t e i n t e l i g e n t . P u t e a i s tii m c a r atta l u c r u d e s p r e copilul t u . G A L : i prost. tu eti inteligent, i-ai nimerit-o

D I N A : P e n t r u R a l u c a v o i fi d e z e c e o r i m a i deteapt. (Deodat, cu tandree, punindu-i miinile pe dup umeri.) S nu ne s t r i c m v i a a d e tot, G a l ! GAL : Ia spune drept, gndul cltoriilor tale i n I t a l i a , ca m a m - s o a c r de c o n t e , aa-zisul p a l a t d i n S i c i l i a , i toate c e l e l a l t e , n u j o a c ndci u n r o l n socotelile talc cu R a l u c a ? D I N A : i c i o i n f l u e n n-a i z b u t i t s s c o a t mojicia din tine. congenital. G A L : C e v r e i , s n t b i a t de r a n . m i l i p sesc cteva generrii de ciocoi, n spate. D I N A : G a l , te m a i r o g o d a t , g n d e t e - t e b i n e . N u d i s t r u g e t o t u l . N-o f a c e p e f a t s te u r a s c . N u u i t a c i n o i ne-am iubit. G A L : N e - a m d o r i t . A s t a e a l t c e v a . I n aa-zisa n o a s t r dragoste, n u ne-am i u b i t , de f a p t , dect pe noi n i n e . n m o d u l cel m a i e g o i s t , m a i s l b a t i c i m a i c r a s c u p u t i n . Ca nite animale. D a r fiara din tine a fost m a i t a r e . D I N A : D u p toate a s t e a , n u - m i r m n e dect s p l e c . i d a u t e r m e n d e g n d i r e o s p t m n . D a c v i i , terg totul c u buretele. Dac n u . d u p o s p t m n , naintez aci u n e a de d i v o r .

[Cal

vine

la

el

i-l

mbrieaz.)

G A L : Poate. Ce v r e i , ticloasa asta i j o a c , u n e o r i , n i t e feste ! R A D U : Nici nu tii ce a d e v r a t sta, a c u m , pentru mine. GAL : De c e , i s-a n t m p l a t

de c

via lucrul

ceva ?

R A D U : D a , i e a p r o a p e d e n e c r e z u t . De ctva t i m p , l u c r e z , f r s tie n i m e n i , n afar de G r e a v u , n d o m e n i u l negentropiei. Cred c a m fcut unele progrese, chiar mici descoperiri. i , dintr-o dat, m-am m p o t m o l i t . m i lipsete cheia p r i n cipal. Pe lng caro a trecut, totui, un om, dei p r o b l e m a nu inea, strict, de d o m e n i u l l u i . D e a c e e a , p r o b a b i l , n i c i n-a urmrit-o.

92

www.cimec.ro

G A L : D a , e x i s t a o a m e n i d i n acetia, care-si risipesc ideile in vnt, ca semntorul, seminele. Pe cele m a i m u l t e , le m n n c c i o r i l e . Dc ce n u d caui ? R A D U : n faa m e a . GAL (stupefiat) : Poftim ? Ce snt glumele astea ? R A D U : N u e o g l u m , Prof. i-aduci a m i n te d c s t u d i u l d u m i t a l e , d c f a p t , o c o m u n i c a r e t i p r i t ntr-o b r o u r n l i m b a g e r m a n , l a G o t t i n g c n , d u p ce-ti d d n s e i doctoratul ? E r a o comunicare despre in f o r m a i a s e l e c t i v i d e s p r e e n t r o p i a n e g a t i v . A c o l o , intr-o s i m p l p a r a n t e z , l a n s a i o i p o t e z , c a r e , m i e , a z i , m i se p a r e senzaional. G A L (cercetndu-i memoria) : U n studiu des pre... da... p a r c , d a r t e m a n-avea nici o iegtur cu p r e o c u p r i l e tale. R A D U : i, totui, ipoteza aceea, strecurat acolo, care sugera posibilitatea extinderii teoriei d u m i t a l e i in a l t e d o m e n i i , dc p i l d , l a e n e r g e t i c a c u a n t i c , p o a t e fi s i n gura calc de ieire din impasul meu. singura soluie creatoare. G A L : t i i c u m e ou ipotezele... N o u z e c i l a sut snt nzbtii. D a r , pentru u n tnr s a v a n t , n u exist j o c m a i p l c u t i m a i fertil pentru inteligen. Astea snt juc riile noastre. Dei, d e fapt, orice ipotez dovedit negativ devine pozitiv prin simplul fapt c se autoanuleaz. Dur, c u m de-ai a f l a t d e s p r e b r o u r ? C r e d c n i c i e u n u m a i a m v r e u n exemplar n bibliotec. R A D U : Greavu, care are o memorie de-a dreptul fantastic, mi-a spus, azi-diminea : t i i c , n t r - u n s t u d i u d e - a c u m d o u zeci, d o u z e c i i c e v a de a n i , G a l e r i u Pop atingea p r o b l e m a c a r e te intereseaz ? i reamintea c h i a r i f o r m u l a : 1 bit este 0,7 K . GAL (trudindu-se in continuare) a d u c a m i n t e . T r e b u i e s f i aruncat la ntmplare. : N u , nu-mi fost o idee

R A D U : A r f i foarte dureros. Dar a m avea satisfacia c a m ncercat. i, pe urma muncii noastre, pe t e r e n u l defriat, v o r v e n i , poate, alii, m a i norocoi. L a b o r a t o r u l n o s t r u e e x c e l e n t i G r e a v u ne v a ajuta nelimitat. G A L : N u , R a d u l e , n u m a i a m ncredere n m i n e . i , d e a l t f e l , t r e b u i e e p l e c l a B u c u reti. S n t o b l i g a t . RADU (ridicindu-se dezamgit i, dintr-o dat, ru) : P e n t r u p o s t u l a c e l a d i n m i nister ! A i ajuns u n iremediabil birocrat, Prof. B u n seara. (Iese.) G A L (cu o pornire, (Dar acesta a (ntuneric.) n urma plecat.) lui) : Radule...

(Acest tablou gic a primului

e continuarea tablou.)

strict

cronolo

G A L : De dou sptmni, mi-am luat n p r i m i r e postul de la m i n i s t e r . A s i s t la n u meroase edine, m i s p u n c u regularitate prerea, semnez hirtii... Colegii m a i tineri se u r a t d i s p u i i b i n e c r e s c u i . N u fac n i c i o a l u z i e l a a v a t a r u r i l e m e l e i e x e cut un adevrat slalom printre titlurile ou c a r e m i se a d r e s e a z : d o m n u l e p r o f e sor, tovare profesor, i a r u n u l dintre ei a gsit o perl : m a e s t r e i, acas, linite. 0 linite care sperie. C h i a r a d o u a zi d u p sosirea m ; a , a m f cut u n lucru urt f a de D i n a . Adic, m a i d e g r a b la dect urit. A v e a m drep tate s c r e d c s n t la. A m d e p u s , f r tirea e i , u n m e m o r i u , n care m m p o triveam c u vehemen ncuviinrii cs toriei R a l u c i . D a r , c u m l u c r u l acesta n u ee t i e , n c a s d o m n e t e l i n i t e a . ntr-o sear, a m luat parte, m p r e u n c u 'Dina, la o recepie organizat de Zahariade. D i n a ee m i c p r i n c a s , n v r f u l p i c i o a r e l o r , f r e f a c n i c i c e a m a i m i c a l u z i e l a d i s c u i a n o a s t r d e l a F r c a a . Ba> c h i a r , g s i n d u - m p r e a slbit i s u f e r i n d de i n s o m n i i , m sftuiete insistent s consult un medic. La micul dejun, n afar de obinuitul ceai cu pine prjit i c u u n t , aa c u m m n n c d e douzeci d e a n i , a u a p r u t d o u o u l a p a l i a r i o felie d e u n c . U n e o r i , n o a p t e a s a u s p r e z o r i i z i l e i , v i n e i s e a a z p e b r a u l f o t o l i u l u i m e u , m mngie pe p r i s p u n e d o a r : o h . G a l , G a l . . . " A p o i se r e t r a g e n v r f u l picioarelor. R a l u c a iese, sear de s e a r , c u i t a l i a n u l e i , se n t o a r c e l a p a t r u cinci dimineaa, se strecoar tcut n o d a i a e i , d a r nu-1 a d u c e n c a s . M e v i t ct poate, i a r c n d n e ntlnim, m i surde i n v a r i a b i l i-mi s p u n e ceea ce n u i s-a m a i n t m p l a t d e c n d a v e a t r e i a n i : ,.Ce m a i f a c i , t t i c u ? ! " E u m g n d e s c , d i n efind n c n d , c u o t e r i b i l n o s t a l g i e , l a I r i n a , de la c a r e a m primit o ilustrata s e m n a t /. A t t : I. A p o i , i e s d i n c e n c e m a i des p e b a l c o n . A c u m , m-am obinuit

R A D U : D a r tocmai ideea aceasta trebuie re gsit. N u f o r m u l a , c i ideea general. Eti singurul om care m poate ajuta, Prof. GAL : prea tirziu, R a d u l e . C u m i nchi pui c a putea reconstitui, d u p atta timp, o ipotez c a r e mi-a trecut, probabil fugitiv, prin cap ? a b s u r d . T o t ce pot f a c e e s c a u t b r o u r a i s i-o t r i m i t . R A D U : D a r n u nelegi ? N u att broura m intereseaz, ct p r o c e s u l d e g n d i r e c a r e te-a d u s l a i p o t e z a a c e e a . (Cu cldur.) Prof, n u v r e i s l u c r m m p r e u n ? Ii v o i p u n e l a d i s p o z i i e tot ce tiu e u , iot e-am f c u t i gsit, i poate c a a i vei aduce aminte. G A L : m i pare ru, Radule, n stare. dar n u m simt

R A D U : A r fi o o c a z i e u n i c i p e n t r u dum neata, Prof. vorba de o descoperire e u a d e v r a t ieit d i n c o m u n . A r n s e m n a a doua d u m i t a l e tineree. G A L : i, dac nu reuim ?

www.cimec.ro

93

c u b a l c o n u l . M a p l e c clin c e n c e m a i m u l t p e s t e m a r g i n e a l u i i a b i s u l n u - m i m a i face fric. N u , n u n u t r e s c dect rare o r i g i n d u r i s i n i s t r e , i c h i a r m s u r p r i n d , d e s e o r i , a m u z n d u T m , u i t n d d c toate, l a spectacolul mainilor, care puncteaz, cu l u m i n i l e l o r roii, b u l e v a r d u l , p n la ca p t u l l u i , sau m distrez u r m r i n d cte u n g r u p de n o c t a m b u l i glgioi. S e n j u r d e m a m , s e p u p , u n e o r i s e b a t i apoi cnt. C a m llit. O dat, a m v z u t i u n a c c i d e n t . D i n c e l e d o u m a i n i sfr m a t e a u f o s t scoi c i n c i m o r i . C e l p u i n , aa p r e a u , c u m stteau ntini p e caldar i m . N u m - a e m o i o n a t d e l o c . E r a m stp n i t d o a r de-o i n t e n s c u r i o z i t a t e : n c t t i m p v o r v e n i M i l i i a i S a l v a r e a . N u n a i n t e , n s , s se a d u n e n j u r u l l o r v r e o dou sute de gur-casc, nghesuindu-se i c o m e n t n d . D u p m u l t e c e r c e t r i d e b i b l i o t e c i c h i a r p r i n p o d u l casei, a m gsit broura de c a r e m i v o r b i s e R a d u . A m g s i t i p a g i n a Ia c a r e se r e f e r e a , i n-am n e l e s nimic. Nebulos, c e v a se nvirtea n capul m e u , c o n t i n u s s e n v i r t e , d a r n u i z b u t e s c s i d e n t i f i c s m b u r e l e v i u , p u n c t u l de plecare a l ideii. Obosit, i-am trimis broura lui R a d u . D e la care, ieri, a m p r i m i t o telegram, doar de zece c u v i n t e : N u m lsa, Prof. A m nevoie absolut de tine. Ajut-m. mbriri. Radu". Aa-i s p u s e s e m i e u I r i n e i . P o r t t e l e g r a m a a i c i , n b u z u n a r (i pipie buzunarul), i n u m pot mpiedica, din cinci n cinci m i n u t e , s n-o p i p i . A a j u n s aproape f e r f e n i . D e ce-o f i s c r i s m b r i r i " ? Sentimentalismul nu-i g e n u l l u i , i n i c i ipocrizia. i nici n u pot uita t o n u l c u c a re mi-a spus, u l t i m a d a t : Ce bine ne-am fi s i m i t n o i d o i m p r e u n " . m i v i n e , d i n tr-o d a t , n a m i n t i r e p r i v i r e a l u i . a i n tit c u atta intensitate a s u p r a m e a , c n d era m i c i, ntonendu-m c u D i n a d e l a vreo petrecere, l gseam, treaz nc, n buctrie, chiar spre zorii zilei. A v e a ochii c o p i i l o r l u i T o n i t z a . A h , dac a p u t e a reface, m c a r fragmentar, procesul care m-a d u s l a i p o t e z a a c e e a d i n b r o u r ! D a r , c i n e tie c e c n e a l d e n e b u n i e s a u de geniu m l o v i s e a t u n c i ? ! . . . A c u m , mi-e creierul stors ca o l m i e . i , totui, R a d u crede n m i n e ! Uile balconului snt larg d e s c h i s e , mi-e p u i n f r i g , c r e d c t r e m u r c h i a r , d a r a e r u l d i m i n e i i , dei a m e s t e c a t cu cea, e att de p r o a s p t !

tocmai poanta. B e m u n w h i s k y , boss. c a doi b t r i n i prieteni ? G A L : E t i b e a t . Du-te i t c c u l c . RALUCA (incercind s-i recitige demnita tea) : S t a i , n u m l u a a a r e p e d e , c - m i pierd echilibrul. drept c E n r i c o c u n o a t e n i t e r e e t e d e c o c k t a i l c a r e a r dr i m a i m u n t e l e E v e r e s t . P c a t c , d e m o d a t c u m e t i , t u n-ai s te n e l e g i n i c i o d a t c u e l . (Izbucnind n rs.) A, da, m i - a m a d u s a m i n t e d e c e r d e a m , n lift, c a o n e b u n . E r a v o r b a d e o a n e c d o t pe c a r e mi-a povestit-o E n r i c o . Cic, u n a , care-i p i e r d u s e p a n t o f u l . . . d a r n u , e p r e a d e c o l t a t p e n t r u t i n e . (Se prpdete de rs.) G A L : Pleac imediat n c a m e r a ta. Eti dez gusttoare. I a r cu mascalonul tu voi a v e a , ct d e c u r i n d , o d i s c u i e . R A L U C A : N u m a i s p u n e ! S n u n c e r c i s f a c i p e b r b a t u l f o r t e c u e l , c te d jos c u u n bobrnac. c a m p i o n l a karate. C e l p u i n , a a p r e t i n d e . (Rufnete n rs.) Dei, a nceput s fac p u i n burt. S d v e z i c u m se m a i suge c n d intr cu m i n e n t r - u n l o c a l ! (Deodat sentimental.) Hai, b o s s , s n e m p c m . A i s f i i s o c r u d e c o n t e ! Z u , s b e m u n w h i s k y m p r e u n , a a c u m ee p r a c t i c n f a m i l i i l e f r p r e judeci. G A L (plmuind-o) : t e r g e - o , p n n u te c a l c n picioare ! R A L U C A (urlnd) : M a m , m a m ! M bate ! D I N A (apare, cu un halat pe ea, nevenindu-i s cread) : A i lovit-o ! RALUCA (plngnd isteric) : Cu pumnul ! M-a ameninat c m calc n picioare... 0 D I N A : Dac te m a i atingi nebun. : C e i c a r e a u citit o p u n la vnzarea geamba vntur-luprere. d e e a , te o m o r ! eti c u m i n e .

Linitete-te, fetio, a c u m s-1 i n t e r n m . G A L (dintr-o dat calm) memoriul prin care m acestei nevropate u n u i m e n u snt de aceeai G A L : i chiar D I N A : Eti buni o foarte brut,

D I N A : A i fcut u n memoriu ? argumentat. nu tii c u m s-i ! rz Neputinciosule Nepu-

neputinele !

tinciosule ! RALUCA (ntr-o adevrat criz de isterie, tropind din picioare) : un monstru, mam. Totdeauna l-am u r t . Niciodat n u m-a n e l e s . D a r , dae-i n c h i p u i e c m e m o r i u l l u i are vreo valoare, se nal. (Cu surprinztoare vulgaritate, lovindu-i pntecele cu palmele.) Snt nsrcinat, m auzi ? M credeai idioat ? Snt n s r c i n a t i n u m a i p o i f a c e n i m i c . DINA (uluit, .Adevrat ? asta o depete i pe ea) :

(Se ntoarce brusc, n ncpere a aprut Raluca. ine un pantof n mn, cellalt e nclat. mnjit cu ruj pe buze i rde. E, vizibil, beat.)

R A L U C A : C e faci l a o r a asta, boss ? La v r s t a t a , o a m e n i i a r t r e b u i s d o a r m . i a p a r i i a t a m-a f c u t s p i e r d i d e e a c a r e m d i s t r a a t t ! I n l i f t , e r a s m o r d e r s . D a r d e s p r e ce n a i b a e r a v o r b a ? A m u i t a t

R A L U C A : C r e d e a i c n u p o t s - m i v d i s i n g u r de interesele m e l e ? D a , v o i a v e a u n c o p i l c u E n r i c o i e l t i e . i-1 v r e a . m a i n e b u n d u p m i n e d e c t o r i c n d . (Lui Gal, cu nenchipuit trivialitate.) i, acum, f c e v a pe m e m o r i u l t u ! (Iese.)

94

www.cimec.ro

DINA : E u m ct rile (Din i GAL pe poi de s-i care s u.)

duc ai

n c a m e r a din in nevoie. La

fetiei. Aa dormitor prnz, l vom sfrit,

stringi gsim, nu la m a s . o

lucru ndj singure. invita

duiesc

ne Dac

cumva (lese.)

Enrico

(singur,

dup

lung

nemicare)

Da,

a v e a m dreptate, h o t r r e a n u mai poate fi a m n a t i t r e b u i e s f i e d e f i n i t i v i f i r e a s c . A a c u m c r e t e f r u c t u l lin c o p a c . (Iese pe balcon. Tcere lung. * A poi. optit, de undeva, se aude vocea lui Radu : n u m lsa, Prof, a m nevoie de t i n e , a j u t - m . . . " . Pe aceast voce, dup o lung tcere, se las, ncet

CORTINA*'
* Autorul propune i alt versiune finalului :

(Dup o lung tcere, Gal reintr n bi rou. Face un numr de telefon.) D-mi, le rog, antierul Frcaa. Pe inginerul
m

Radu C o m a . U r g e n t . (nchide rmne un timp nemicat, apoi t spre uile balconului i le

telefonul ; se ndreapnchide.)

C Owww.cimec.ro A RTIN

TURNEE
TEATRUL LES ZYGOMARS' DIN NAMUR-BELGIA

ase poveti cu A A A picele


I-am n t l n i t p e n t r u p r i m a d a t p e Z y g d m a r i " l a u n f e s t i v a l i n t e r n a i o n a l a l teatre lor de marionete d e l a G h r u d i m , n R e p u b l i c a Socialist Cehoslovac, u n d e spectacolul l o r c u Alb ca zpada, cei apte pitici i... cei cinci Zygomari a d o b n d i t u n deosebit succes. Calitile spectacolului erau conferite d e per m a n e n t a m p l e t i r e , de-a l u n g u l scenelor, dintre o m i p p u . O r , i n t e r p r e i i s i n t a c t o r i d e s v r i i ; j o c u l l o r e s u b t i l i d i r e c t , tot o d a t , plin d e h a z i d e e x p r e s i v i t a t e ; p p u i l e i d e c o r u r i l e snt d e o m a r e a c u r a t e e , lucrate n f o r m e accesibile, precis conturate i v i u c o l o r a t e . P r e t e x t u l s t r v e c l u u l u i b a s m a devenit, astfel, u n prilej de a demonstra fantezia bogat a creatorilor spectacolului, neateptai n trouvaille-uri", deloc ncorse tai d e c a d r u l povestirii, zbenguindu-se n voie, fr prejudeci i fr regretul c tr deaz clasica poveste. Intre timp, a u realizat u n interesant spec tacol n t e m e i a t p e v e r s u r i scrise, pentru copii, de v a l o r o i poep". c o n t e m p o r a n i din Belgia. C a d r u l d e deliberat improvizaie se potri vete v e r s u l u i s i m p l u , i m a g i n i l e p r i n d v i a p r i n r e p r e z e n t r i p l a s t i c e c l a r e i s u g e s t i v e , lirismul se mpletete ou unda unui cald umor. S p e c t a c o l u l p c c a r e Z y g o m a r i i l-au a d u s n a r a n o a s t r e e i n t i t u l e a z ase poveti cu... picele i dei m a i l a r g accesibil, a p r o a p e m i e r c i a l aceste poveti" n e ofer o i m a g i n e l i m p e d e a m o d a l i t i l o r i v a l o r i l o r e x presive a l e echipei i a l e actorilor e i . Acetia se i m p u n , m a i c u s e a m , p r i n c a l i t a t e a l o r s u p e r i o a r d e c o m e d i e n i , d u b l a i de n u m a i puin valoroi m i m i . . ^ P o v e t i l e " s n t s i m p l e . 0 c i o a r t u n a r i c i sint deranjai n conversaia lor onomatopeic de u n vehicul obraznic i ncrezut. Urmeaz o n t r e c e r e d i n c a r e c t i g t o r v a iei m i c u l automobil, modest i v e s e l , cellalt, plin de sine, n e p r e v z t o r , sfrind n t r - u n a c c i d e n t . E l o g i u l modestiei, a l corectitudinii i opti m i s m u l u i p r i n d e v i a , astfel, printr-o scurt m o r a l i t a t e c e u z e a z d e i m a g i n i f a m i l i a r e ooDoi zygoinari" i u n rinocer"

p i l u l u i c o n t e m p o r a n . Intr-o a l t p o v e s t e , o r i c e l u l istorisete m o t a n u l u i s o m n o r o s v i s u r i c e prind v i a ntr-un ool a l scenei. L i r i s m u l textului scald episoadele p o v e s t i r i i a ceasta, c a m static, d a r n v i o r a t de i m a g i n i sugestive. A p o i , u n i n s t r u c t o r de n o t care ncearc i r e u e t e s n v e e s a r d e l e l e s u m b l e p e uscat, spre disperarea unui pescar co-i v e d e c a p t u r a rentorcndu-se n u n d a a p e i , u n h i p o p o t a m f i o r o s oare se s p e r i e d e a c u l seringii, u n tigru care, gustind din se minele p e care i le aduce o psric, ajunge l a d i m e n s i u n i l e a c e s t e i a i , n v n d s z b o a r e , e v a d e a z d i n cuc, rectigndu-i libertatea, i , n sfrit, o p l r i e f e r m e c a t , c a r e a d u c e n u m a i b u c l u c u r i oelor c a r e o d o r e s c . S n t poveti clare, pe care m i c i i specta t o r i l e n e l e g f r e f o r t i c a r e p l a c , d e o p o triv, celor de vrst precolar i a d u l i lor. i aici, decorul pare improvizat, din u m b r e l e i s u r c e l e " , d i n scri i b u c i d e p n z c o l o r a t , p e oare f a n t e z i a c o p i l u l u i Io c o m p l e t e a z i l e ntregete d u p b u n u l su p l a c . i a i c i , c u l o a r e a este b o g a t , i a r l u m i n a i m u z i c a , d e f o a r t e b u n c a l i t a t e . V o m c i t a , dintre interprei, pe Hubert Roman (care s e m n e a z i r e g i a s p e c t a c o l u l u i ) , p e A r i e t t e Paris, excelent mnuitoare, c u u n dezvoltat s i m a l r i t m u l u i , p e S e r g e X a n i o t (n a c e l a i timp, creator a l tehnicii in s p e c t a c o l ) , pe J e a n - M a r i e E v r a r d ( c a r e a r e a l i z a t i c o l o a n a s o n o r ) , p r e c u m i po E d m o n d M e u r a , care a a v u t n g r i j d i f i c i l a t e h n i c i s o n o r i z a r e a spectacolului. D e c o r u r i l e s n t s e m n a t e de P o l D a n h e u x , m u z i c a , de Cari Orff, i a r costumele p p u i lor, de M i m i D a n h e u x . Desigur, copiii d i n oraele Constana, T u l c e a , S i b i u i B u c u r e t i i v o r a m i n t i c u p l cere d e spectacolul T e a t r u l u i Lee Z y g o m a r e " , oare a e f e c t u a t a c e s t t u r n e u i n c a d r u l . s c h i m b u r i l o r c u l t u r a l e r o m n o -belgiene.

Mihai Crian

06

www.cimec.ro

Viitorul rol MARIA MARIN : Cornelia Gheorghiu si Melania C r j e p. 58

P R I N G L O N I SARIE p i e s n d o u p r i de Monica Ergas (fragmente)

p.

61

DOINA

MOGA

Producia

'77

Liceului TV n

de

c o r e g r a f i e p. p.

64 65 66

DUMITRU IONU

SOLOMON :

Cronica

NICULESCU : Un

eveniment

folcloristica

romA p.

neasc Semnal VIRGIL MUNTEANU : Triptic

p.

67

Meridiane CTLINA B U Z O I A N U : cutrilor Nancy 1977 : Un festival al p. 68

AUTOBIOGRAFIE pies Horia Foto : Ileana Muncnciu. REDACIA i ADMI NISTRAIA Bui. N. Blcescu nr. 2, Bucureti, sect. 1.
t

de p. 70

Lovinescu

Turnee MIHAI C R I A N : T e a t r u l Le Z y g o m a r s " din Namur-Belg i a www.cimec.ro v e t i c u . . . p i c e l e " ase po . . . . p.

Tel.

14.35.88

si

14.3S.58

96

www.cimec.ro