Sunteți pe pagina 1din 100

Sui, Occisio Grcgorii...

" po scena Teatrului do Slat din Oradea, Secia romna Jos, Ion Marinescu i Traian SlAnescu In Auto biografic* de Horia Lovincscu Teatrul Naional din Bucureti
4

I n acest n u m r : RADU BELIGAN Ziua Mondial a Teatrului Braov : F e s t i v a l u l de t e a t r u c o n t e m p o r a n ' 7 8 O convorbire cu H E N R I W A L D A L E X A N D R U G I U G A R U , 80 DUMITRU SOLOMON: Spaiul d r a m a t u r g i e i R E G E L E RSTRITEI B U R E B I S T A d r a m istoric n t r e i acte de G H E O R G H E M U U

www.cimec.ro

Cronica dramatic f i l m u l romnesc A meridiane

note

Nr. 3 (anul XX1U) martie 1978

Revist lunar editat de Consiliul C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor d i n Republica Socialist Ro mnia.

RADU

B E L I G A N : Ziua

Mondial

Teatrului

. p.

ClNTAREA BRAOV: FESTIVALUL DE

ROMNIEI" TEATRU CONTEMPORAN P78 2 4 8

M . I . : Spectacolele prezentate

V A L E N T I N S I L V E S T R U : Conspect oe-i d r e p t , sumar asupra f e s t i v a l u l u i braovean ; ne, dinuntrul su . p. C O N S T A N T I N MCIUCA : Modaliti artistice ale d r a m a t u r g i e i contemporane P * * Premiile Festivalului M A R G A R E T A BRBUA : Eroicul gorie estetic LEONIDA TEODORESCU : Eterna

p. 10 c o n v e r t i t n cate p i l d i n t r e clasici p. 12

lupt

i m o d e r n i MIRCEA RADU I A C O B A N : De cine n e temem ? .

. p. 12 . p. 15 . p. 16

T R A L Y N E L M A R U : D i n a m i c a m a r i i scene a rii .

Redactor ef RADU POPESCU Redactor ef-adjunct FLORIN TORNEA

G E O R G E G E N O I U : Z i u a de azi a t e a t r u l u i n o s t r u . CRAIOVA : Z I L E L E I . L. CARAGIALE

C R I S T I N A D U M I T R E S C U : N o i exegeze l i t e r a r e i scenice, p . 18

I . N . : Nicolao Iorga, biobibliografie*

p. 20

PAUL

T U T U N G I U : T e a t r u l p o p u l a r d i n Urgovite . IN INTIMPINAREA DE COLOCVIULUI

. p. 21

NAIONAL

DRAMATURGIE . . . p. 24

D U M I T R U S O L O M O N : Spaiul d r a m a t u r g i e i . SEMNAL VIRGIL MUNTEANU : Cu zurgli

p. 27

INTERVIURI H E N R I W A L D despre : dialectica d i a l o g u l u i ; concept i metafor n teatru ; f i l o z o f u l Shakespeare ; i m p o s i bilitatea originalitii absolute ; semnificaia polemic O convorbire de P A U L T U T U N G I U . . . . p. 28 M I I I A I CRIAN : A V-a ediie a F e s t i v a l u l u i de teatru scurt. p. 35 IONU NICULESCU : A L E X A N D R U www.cimec.ro GIUGARU, 80 . . p. 36

2 7

m a r t i e

1 9 7 8

Ziua Mondial

Teatrului

ac este adevrat c teatrul se impune prin capacitatea sa de a nelege, de a ncorpora i de a transmite experienele umanitii, inspirnd curiozitate i vitaliznd gndirea ; dac csle adevrat c teatrul se nutrete dintr-un neobosit dialog cu existena, iar acest dialog csle viu numai alta vreme cl ia aminte la durerile i la nzuinele lumii, dnd putere aciunii i creaiei revoluionare ; dac este adevrat c teatrul este dator s-i asume toate ntre brile contiinei i ale realitii sociale, pentru a propune imagini exem plare ale omului, pentru a defini adevratele sale dimensiuni morale, resursele sale de a construi viitorul', n acord cu nzuinele de mai bine i de mai frumos ; dac este adevrat c teatrul se contureaz ca unul dintre cei mai luminai i mai fascinani nsufleitori ai spiritului, i ai inimii, conlucrnd la realizarea unei ornduiri sociale superioare ; dac este adevrat c teatrul implic o lecie, o lecie despre via, o lecie specific, inimitabil, o lecie demonstrnd c frumosul artistic nu se nva, nu se pred de la catedr, c el se dobndete printr-o con tinu perfecionare spiritual, printr-o neistovit aspiraie spre nsuirea acelor valori care dau sens trecerii noastre prin lume ; dac este adevrat c teatrul constituie un sediu n care, odat ptruns, omul nva s se nale pn la sine, s se cunoasc, s dobndeasc ncredere n posibilitile sale de comunicare i s se pun n contact cu ceilali semeni, indiferent dac ei se afl n aceeai sal ori pe alte meridiane ; dac este adevrat c teatrul contribuie, prin mijloacele ale dis tincte, la edificarea socialismului, la eforturile umanitii, de a dura pe planet o lume mai bun i mai dreapt ; atunci, e tot att de adevrat c teatrul este dator s vegheze i sa se druiasc. vegheze ca orice nclcare a aspiraiilor de libertate i de progres s fie sancionat, prin opere reamintind umanitii misiunea sa etic i social. S vegheze ca maturitatea de azi s nu mblrneasc mine valo rile care i-au legnat tinereea i care i-au legiferat independena i personalitatea n cmpul artelor ; s vegheze pentru a nu deveni simpli ficator ori brutal, pentru a nu rmne pecetluit n experiene istovite prin repetiie. S se druiasc n folosul generaiilor de azi i spre nvtura generaiilor de minc ; s se druiasc, ndrumnd, n primul rnd tine retul, la pstrarea, crearea i continuitatea tuturor v a l o r i l o r care i-au asigurat ascensiunea i i gireaz devenirea.
www.cimec.ro

RADU BELIGAN

FESTIVALUL NATIONAL CNTAREA ROMNIEI"

Braov

Festivalul de teatru contemporan 78

P r o g r a m u l calendaristic a l a n u l u i teatral a fost marcat, n l u n a ianuarie, d e F e s t i v a l u l t e a t r u l u i c o n t e m p o r a n , l a ntia ea ediie, desfurat l a Braov. Cele apte z i l e de spectacole i d e z b a t e r i a u d e t e r m i n a t ca r e u n i u n e a d e l a B r a o v p r i m a d e acest f e l (i c u p r o m i s i u n e a periodizrii) s se a r a t e c a u n a d i n t r e cele m a i i n t e r e s a n t e i m a i c u p r i n z t o a r e manifestri d e c u l t u r teatral. Interesant p r i n a r c u l l a r g a l p r o b l e m e l o r a t i n s e , i m p o r t a n t p r i n a c t u a l i t a t e a t e m e i i c u p r i n ztoare p r i n p a s i o n a t e l e n f r u n t r i d e o p i n i i , ca i p r i n p o l e m i c i l e g e n e r a t e . P a r t i c i p a r e a t e a t r e l o r a f o s t m a s i v i p r e s t i g i o s reprezentativ : zece scene ( d i n t r e c a r e t r e i , a l e T e a t r e l o r N a i o n a l e ) , c u .12 spectacole r e c e n t e , a d u c n d pieise s e m n a t e d e s c r i i t o r i d e f r u n t e a i d r a m a t u r g i e i n o a s t r e iD. TA. Popesou, Ecaiterina O p r o i u , S u t A n d r a s , R o m u l u s G u g a , T h e o d o r M n e s c u , L e o n i d a T e o d o r e s c u etc. i t i t l u r i i m p o r t a n t e d i n b i b l i o t e c a t e a t r u l u i m o n d i a l , ca Emigranii d e MroiEek, Efectul razelor gamma.., d e Z i n d e l , ntoarcerea fiului risipitor de Vampilov... U n n u m r c o n s i d e r a b i l d e p a r t i c i p a n i c a d e o b i c e i , r e g i z o r i , a c t o r i , c r i t i c i , activiti c u l t u r a l i , t e a t r o l o g i , c a d r e d i d a c t i c e d i n n v m n t u l a r t i s t i c , d a r i , p e n t r u p r i m a oar, u n ealon d e d r a m a t u r g i ( 2 6 ) , c u o prezen v i e i a c t i v l a lucrrile C o l o c v i u l u i , polariznd ideile dezbaterilor. P r o g r a m u l ( e x t r e m d e ncrcat, nct p r i n exces s-a p i e r d u t , p e a l o c u r i , d i n eficien) a c u p r i n s , z i l n i c , n a d d e n d a l a reprezentaii, d i a l o g u r i n t r e a u t o r i , r e a l i z a t o r i d e spectacole i c r i t i c i , p r e c u m i, firete, discuii. A u f o s t seriate cteva p r e ioase m r t u r i i d e creaie, relevndu-se, m a i ou seam, i n t e r v i u r i l e " isui-generis c u D . R. P o p e s c u , E c a t c r i n a O p r o i u , R o m u l u s G u g a , ce ne-au d e z v l u i t aspecte i n e d i t e d i n l a b o r a t o r u l l o r d e creaie. C o l o c v i u l f i n a l , d e d i c a t Sarcinilor eseniale p r i v i n d creterea calitii p o l i t i c e i a r t i s t i c e a r e p e r t o r i u l u i c o n t e m p o r a n " , a p r o d u s u n e l e comunicri d e m n e d e interes, p r i v i n d f o r m e de expresie ale d r a m e i contemporane ( L e o n i d a T e o d o r e s c u ) , relaia r e g i z o r u l u i c u t e x t u l , n c o n t e x t u l s p e c t a c o l o g i e i c o n temporane (Mircea M a r i n ) , peisajul dramaturgiei mondiale contemporane (Natalia Stancu) i a C e n t r a t discuiile la nceput, oarecum difuze n jurul, temei principale. O r g a n i z a t , ca t o a t e c e l e l a l t e m a n i f e s t r i d e c u l t u r teatral, p r i n tripl i n i iativ, s p r i j i n i n d r u m a r e d a t o r a t e C o n s i l i u l u i C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e , . T . M . i C o m i t e t u l u i j u d e e a n d e c u l t u r i educaie socialist F e s t i v a l u l brao v e a n i-^a p r o p u s (i, n p a r t e , a r e a l i z a t ) o a n a l i z a l i n i i l o r m a j o r e a l e r e p e r t o r i u l u i c o n t e m p o r a i n ; o t r e c e r e n revist a u n o r spectacole d i n d r a m a t u r g i a n o a s t r , r e a l i z a t e n u l t i m u l d e c e n i u ; o p u n c t a r e a t e m e l o r i a p r i o r i t i l o r p o l i t i c i i tea-

www.cimec.ro

t r a i e actuale. T o a t e aceste c a p i t o l e eseniale a u fost c u c l a r i t a t e expuse n con c l u z i i l e o r g a n i z a t o r i l o r i r e s p o n s a b i l i l o r aciunii : D i n a Cocea (vicepreedint a A . T . M . ) , V a l e n t i n S i l v e s t r u (organizator a l C o l o c v i u l u i , d i n partea b i r o u l u i de c r i tic a l A . T . M . ) , C o n s t a n t i n M c i u c ( d i r e c t o r a l Direciei a r t e l o r i instituiilor d e spectacole d i n C.CE.S.) i T a m a r a D o b r i n (vicepreedint a C o n s i l i u l u i C u l t u r i i i Educaiei Socialiste). S i m p o z i o n u l i F e s t i v a l u l de t e a t r u c o n t e m p o r a n au c o n t r i b u i t l a trasarea hrH noastre r e p e r t o r i a l e , atrgnd atenia c r e a t o r i l o r , c o m e n t a t o r i l o r i m a r e l u i p u b l i c ( a c t i v p a r t i c i p a n t la aciune) a s u p r a l i n i i l o r d e for i n c o m p u n e r e a afiului s t a g i u n i i . D e c e n i u l a f o s t c a r a c t e r i z a t p r i n efloresccna d r a m a t u r g i e i naionale, a crei principal trstur s-a d o v e d i t a f i ancorarea n t e m a t i c a social, Sn p r o b l e m a t i c a construciei s o c i a l i s m u l u i , i ale crei tendine estetice m a j o r e c o r e s p u n d m u t a i i l o r s u r v e n i t e n s t r u c t u r a noastr social. S-a considerat, ns, c v a l o r i l e t e a t r u l u i romnesc c o n t e m p o r a n snt i n s u f i c i e n t a n a l i z a t e i c o m p a r a t e , n c o n t e x t u l d r a m a t u r g i e i m o n d i a l e ; s-a i n s i s t a t a s u p r a apariiei u n e i generaii de d r a m a t u r g i , afirmai CAI ndrzneal n u l t i m i i a n i , i care caut, i n cele m a i b u n e s c r i e r i ale l o r , f o r m e de expresie n o i , p e m s u r a investigaiei t e m a t i c e . S-a constatat a f i r marea u n o r modaliti d r a m a t i c e : t e a t r u l p o l i t i c romnesc, t e a t r u l d o c u m e n t a r , d r a m a t u r g i a poetic. Observaiile a u v i z a t i r e f l u x u l u n o r g e n u r i , avertiznd a s u p r a scderii preocuprii a u t o r i l o r fa de c o m e d i e i de satir, fa de p a m f l e t i de fars. D e z b a t e r i l e a u c o n t u r a t , d e a s e m e n i , o contiin critic a d r a m a t u r g i e i , p r e f i gurnd direcia confruntrilor i a e x p u n e r i l o r de l a C o l o c v i u l naional de d r a m a t u r g i e ce se v a desfura l a Cluj-iNapoca. A l t e coordonate ale lucrrilor a u f o s t m e t o d o l o g i a investigrii globale a r e p e r t o r i u l u i , prospectarea produciei strine i f i x a r e a c o e f i c i e n t u l u i ei v a l o r i c , n r a p o r t c u exigenele i cu n e v o i l e c u l t u r a l e ale p u b l i c u l u i i ale c r e a t o r i l o r notri. S-a p r o p u s o i n t e n s i f i c a r e a circulaiei v a l o r i l o r reale, o deschidere m a i ferm spre n o i zone geografice d i n t e a t r u l l u m i i , p e n e d r e p t i g n o r a t e , s-a c e r u t o d o c u m e n t a r e m a i riguroas, condus de c r i t e r i i l e exigenei. P r o b l e m e l e dezbtute l a Braov r m n n c o n t i n u a r e pe agenda d e z b a t e r i l o r n o a s t r e , confruntrile d e spectacole i de o p i n i i realizate a i c i nscriindu-se, ns, ca surse de i d e i i de a t i t u d i n i , de p r o i e c t e i d e aciuni p e n t r u v i i t o r . Aciune n m e r s " , F e s t i v a l u l de t e a t r u c o n t e m p o r a n d e l a Braov i-a dobndit, d e l a p r i m a sa ediie, u n s t a t u t i m p o r t a n t n c a t a l o g u l f a p t e l o r de c u l t u r teatral care mbog esc, a z i , substanial, p e i s a j u l t e a t r u l u i n o s t r u .

M. I.

Spectacole
T e a t r u l Naional d i n Bucureti : C I N E A F O S T A D A M ? de L e o n i d a T e o d o r e s c u . T e a t r u l Naional d i n C r a i o v a : E X C U R S I A de T h e o d o r Mnescu. T e a t r u l D r a m a t i c B a c o v i a " d i n Bacu : E M I G R A N I I D E Slawomir Mrozek. T e a t r u l de Stat d i n Trgu M u r e , sec ia r o m n : N O A P T E A CABOTINILOR de Romulus G u g a ; secia maghiar : BOCET V E S E L P E N T R U U N F I R D E P R A F R T C I T O R de S i i t T Andrs. T e a t r u l M i c d i n Bucureti : E F E C T U L RAZELOR GAMMA ASUPRA ANEMO N E L O R de P a u l Z i n d e l .

prezentate
T e a t r u l de S t a t d i n S i b i u , secia ger man : PROCESUL LUI STEPHAN L U D W I G R O T I I de C h r i s t i a n M a u r e r i H a n s iSchuschnig. Teatrul Naional din Cluj-Napoca : D O U A O R E D E P A C E de D . R. Popescu. Teatrul Dramatic d i n Baia Mare : SOLO P E N T R U O R O L O G I U de O s v a l d Z a h r a d nik. T e a t r i d N o t t a r a " d i n Bucureti : TOARCEREA FIULUI RISIPITOR Aleksandr Vampilov. N de

T e a t r u l D r a m a t i c d i n Braov : I N T E R V I U de E c a t e r i n a O p r o i u ; 0 S C R I S O A R E P I E R D U T A de I . L . Caragale.

www.cimec.ro

VALENTIN SILVESTRU

Conspect ce-i drept, sumar asupra festivalului braovean; ns, dinuntrul su


S-a propus, deci, micrii teatrale s ia pulsul propriei ei activiti, in privina contemporaneitii. S examineze, la Braov, timp de o sptmn, cil repertoriu modern propulseaz scenele noastre, dac exist orientri ferme in lansarea pieselor romneti i n alegerea pieselor strine ; n puine cuvinte, dac lumea de azi e cuprins concludent n imagini teatrale. Deoarece era i competiie, s-a decis, drept condiie de participare, ca lucrrile nfiate s fi fost scrise n ultimul deceniu, care, n do meniul politicii generale, ca i al politicii culturale, ca i al politicii teatrale, a avut o nsemntate esenial n existena noastr.

u rspuns invitaiei m a i m u l t e teatre deot se prevzuse. S-au ngrmdit unsprezece spectacole n ase zile ; totui, au rmas pe dinafar cteva, i direc t o r i i respectiv i au protestat c u i n d i g n a r e sau cu politee. Pe u r m , a u nceput s se a nune schimbri d e t i t l u r i , r e t r a g e r i , nlo c u i r i f o r t u i t e sau forate... Reeta de ntoc m i r e a u n e i atare manifestri d e anvergur, ou aproape trei sute de participani t r u p e , invitai d i n 1<ate ealoanele micrii teatrale i d i n toat ara n u e deloc simpl. Pof teti la isindrofia artistic o pies b u n , i te trezeti c u u n spectacol prost. I n v i i u n spectacol reuit, d a r piesa n u e ntru t o t u l semnificativ. C h e m i u n teatru reprezenta t i v , i el rspunde c e nedeplasabil. Faci apel la a l t teatru r e p r e z e n t a t i v , i el ripos teaz c nu-l intereseaz. C h e m i nc u n teatru r e p r e z e n t a t i v . i e l n u rspunde. M a i chemi te m i r i p e cine, i rspunde la tele fon c n u nelege despre ce e v o r b a i c, d e a l t f e l , n-ar avea n i m i c de ctigat p r i n 4

p a r t i c i p a r e , b a c h i a r t u r n e u l i-ar p r o d u c e pagub. Cineva se scuz c ntruchiparea scenic a u n e i fruiinoase buci l i t e r a r e n u i-a reui't, v e n i m alt dat zice de ce s n u f i n i s i n c e r i " ; a l t c i n e v a e gata s a jung la destinaia propus, cu condiia s i se asigure d i n a i n t e " u n p r e m i u ; u n a l treilea n-are n i c i o rezerv, particip cu cea m a i m a r e plcere", atta, d o a r , roag s i se obin dezlegare scris d i n partea f o r u l u i lobai, care i- i n t e r z i s s ias ou a u t o b u z u l d i n raza judeului. Cnd, n sfjrit, se ntocmete afiul d e f i n i t i v , u n n u m r de a u t o r i se supr c n-au fost considerai r e p r e z e n t a t i v i ('i, ntr-un f e l , au d r e p t a t e ) , u n numT d e r e g i z o r i , de ase m e n i , u n nu/mr de c r i t i c i apreciaz c n-au existat c r i t e r i i d e selecie clare. N u era m a i b i n e s n u f i fcut F e s t i v a l u l acesta ? ntreab, dezolat, unul dintre iniiatorii l u i . N u , n u era m a i b i n e . N u v o m putea niciodat prezenta ntr-un s i n g u r l o o

www.cimec.ro

t o t coca r e a v e m ea valoare e x p l i c a , n deplin justee, in cu v i n t u l .su d i n f i n a l u l d e z b a t e r i i , tovara Tamara D n b r i n , vicepreotlint a C o n s i l i u l u i C u l t u r i i i Educaiei Socialiste. Dimpotriv, trebuie s coulinuiin a face f e s t i v a l u r i i c o l o c v i i , p e n t r u a con s t i t u i o s o l i d a r i t a t e efectiv a o a m e n i l o r de teatru pe ideile directoare n-Ie acestui sector c u l t u r a l , p e n t r u rezolvarea n c o m u n a sar c i n i l o r p r i o r i t a r e p r i v i n d orientarea reperto rial, v a l o r i f i c a r e a optim a potenialului creator, asigurarea) condiiilor de adaptare continu, p r i n ncercri i experiene, a tea t r u l u i actual Ia n e v o i l e i g u s t u l p u b l i c u l u i . N u , n u era l>ine s n u f i organizat acest Festival, fiindc el a f a v o r i z a t o trecere n revist util a situaiei reale din cimpul teatral, ajutnd la decelarea reuitelor i ne reuitelor, poate, i a u n o r cauze ale izbnz i l o r , ca i a u n o r m o t i v e ale mediocrizrii p e i s a j u l u i , ntr-un m o m e n t d a t i n a n u m i t e r e g i u n i ale sale. Cunoaterea autentic a situaiei face parte d i n metoda- curent de lucru a oricrui n n p a r t i u i e n t de via m a terial i spiritual. Cunoaterea reciproc este i ea u n a r g u m e n t a l unei atare ntln i r i a m p l e . L > Braov, o m u l us Guga s-a cunoscut personal ou L e o n i d a Teodorescu, Horea Popesfcu 1-a descoperit pe Mircea M a r i n , M i r c c n A l b u l e s c u 1-a v z u t p e n t r u p r i m a oar p e colegul su m a i tinr L i v i u M o n o l i u , d e la Bacu, u n i i c r i t i c i i a u desco p e r i t , c u s u r p r i n d e r e , c exist o trup la Braov, u n regizor tinr capabil la Baia Marc i u n scenograf a d m i r a b i l la T g . Mure. Muli artiti d i n ar i-eu v z u t colegii de la Bucureti, observnd c u n i i snt pe o c u l m e , d a r c alii aiu se nil m a i presus decSt ei i c, d e c i , ntrecerea e posibil, e dreapt. U n i i s c r i i t o r i a u v z u t p e n t r u p r i ma oar teatrele care le-au j u c a t o r i le joac piesele, u n i i activiti c u l t u r a l i a u sesi zat m a i c l a r , a i c i , ce a m p l i divers e micarea teatral, c i t de c o m p l e x e snt p r o blemele ei i ot adeziune poate obine u n spectacol b u n . Cci p u b l i c u l o fost s p r i j i n i t o r u l fr r e zerve nil F e s t i v a l u l u i . I a r p u b l i c u l braovean merita o m a n i f e s t a r e teatral de asemenea proporii. E u g e n M erou s, d i r e c t o r u l T e a t r u l u i D r a m a t i c , u n u l d i n t r e iniiatorii Festiva l u l u i , avea, n t i m p u l desfurrii l u i , n u ntt p r o b l e m e d e creaie, c i t p r o b l e m e de l o curi. S gseasc l o c u r i p e n t r u toi cei dor nici s-i vad i s-i a u d pe artiti. A p r e c i i n d c organizarea Festivalului a fost o iniiativ foarte bun* i oportun i c se i m p u n e periodizarea M n ediii a n u a l e , tovarul Gheorghe D u m i t r a c h e , prim-secretar al C o m i t e t u l u i judeean de p a r t i d , a e x p r i mat, desigur, s e n t i m e n t u l u n a n i m a l brao venilor i a Consacrat ideea programatic cc a condus la ntemeierea n o i i instituii. Palmaresul s t a b i l i t de j u r i u reprezint, i cl, o p o s i b i l i t a t e de a ncuraja programatic tendinele naintate n arta teatral, selecia

repertorial optim, i de a descuraja ceea ce e stagnant, l i p s i t de ambiie creatoare, a t e m p o r a l , nfptuit meteugrete. O c o m p e t i ie e, totdeauna, u n p r i l e j p u b l i c de eta'Ionare. P e n t r u p r i m a oar, a i c i , au fost p r e m i a t e i opiunile repertoriale, adic cea m a i b u n alegere i lansare, n premier absolut, a u n e i piese romneti, cea m a i b u n alegere i lansare, n premier absolut, a unei piese strine. A fost distins T e a t r u l d i n T g . Mure, p e n t r u c a v e n i t la F e s t i v a l ou dou p r e m i e r e ale u n o r a u t o r i r o m n i , a m bele, valoroase. U n i i au neles c a i c i , l a Braov, au fost puso s sc nfrunte piesa romneasc i cea strin, deplngnd f a p t u l c a fost p r e m i a t un spectacol strin". E , desigur, o c o n f u zie n cel m a i b u n caz. U n spectacol rea lizat de artiti r o m n i , pe o scen rom neasc, p e n t r u puilrticul romnesc, este u n spectacol romnesc i n-are c u m s n u f i e l u a t n consideraie la u n F e s t i v a l de t e a t r u con t e m p e r a u , care ine seama de realitatea teatral, de ceea ce se joac i c u m se joac. Alii nu regretat c -a e x i s t a t u n mare spectacol c u o pies romneasc de a c t u a l i t a t e , regret care n u poate s n u f i e ntru t o t u l mprtit i oare, ndjduiesc i c u , n u v a m a i a v e a obiect la ediia d i n 1979. J u r i u l alctuit d i n M i r c e a Albulescu f preedinte), d r a m a t u r g i i A n d i Andrie i Cieorge G e n o i u , r e g i z o r u l M i r c e a M a r i n , isto r i c u l teatral M i h a i V a s i l i u , i n s t r u c t o r p r i n cipal i n Direcia' a r t e l o r i instituiilor de spec tacole a C.C.E.S., V i c t o r i a Negrea, preedinta C o m i t e t u l u i judeean de cultur i educaie socialist, c r i t i c i i N a t a l i a Stancu (Scnteia"), Margareta Brbu (secretar a l C e n t n d u i r o m n al I . T . I . ) , V a l e n t i n S i l v e s t r u (Romnia literar"), D u m i t r u Chiril (Familia"), V i r g i l Muntean*] (Teatrul"), Ermil Bdulescu ( D r u m nou"-Braov), A n d r e i Sipo (Brassoi ivapok"), W o l f g a n g W i t t s t o c k (Karpatenmndschan"), A d r i a n Stan, actor a m a t o r , s t r u n g a r l a Tractorul", Florea D e l i u , economist Ia ,jCarpatcx", A l e x a n d r u A l c x e , actor a m a t o r , m u n c i t o r l a ntreprinderea de autocamioane a decernat p r e m i i l e d u p o chibzuin serioas i cu responsabilitate, exprimndu-i preferinele sale. Aceste preferine snt, d e sigur. dileu l a b i l e , i istoria t u t u r o r ntreceri l o r d i n l u m e de la cea a* F u r o v i z i u n i i " i pn l a cea de la M a m a i a a nregistrat i rezervele u n o r a care u-au fcut parte d i n j u r i i , au a v u t a l t e p u n c t e de vedere etc. Aa a fost i la- Braov n u putea f i a l t f e l . Ini, ns, c u n coleg a l n o s t r u , gazetar, i exprim ndoiala, n scris, asupra onestitii ierarhizrilor, pe m o t i v c j u r i u l -a vzut, deliberat, actria pe care a vzut-o e l , c r i t i c u l , -a sesizat, anume, cutare reprezentaie d i n oraul su de reedin, i a r n ce p r i vete premierea opiunilor repertoriale (Noaptea cabotinilor i ntoarcerea fiului risipitor), a a v u t criterii confuze". O a r e .

www.cimec.ro

n u erau i a l i c piese h u n e sau m a i bune ? ntreab c r i t i c u l d r a m a t i c , d i n d u n c e r t i f i c a t r a p i d , g l o b a l i i r e f u t a b i l , tie i n c o m p e ten i impoten funcional, u n u i c o l e c t i v care a l u c r a t u n i t a r , cu toat cinstea i c o n v i n g e r e a . C u m era posibili ca oameni att de felurii, care s-ou ntlnit p e n t r u p r i m a oar, 6 se p u n , toi, de a c o r d asupra u n o r maiversaiuni tenebroase, s refuze, toi, cu p r e m e d i t a r e culpabil, evidenele semnalate do c r i t i c u l n chestiune, s se dedea la opera iuni obscure, n stare d e confuzie total a c r i t e r i i l o r aceasta n u m a i aflm d i n ar t i c o l u l a m i n t i t , d e o urenie singular n toat l i t e r a t u r a critic ce a fost consacrat, n u l t i m i i a n i , f e s t i v a l u r i l o r r e p u b l i c a n e , i c o l o c v i i l o r de teatrologie, lat c u m s-a rea lizat i o distincie n o u , auxiliar i ne prevzut, determinat de cine tie ce afecte t u l b u r a t e sau n e m u l u m i r i secrete ale per soanei n c h e s t i e D r e p t u l c r i t i c i i n conside rarea liber a r e z u l t a t e l o r F e s t i v a l u l u i e i n a l i e n a b i l . D a r n u despre critic era v o r b a , n cazul a m i n t i t , ci despre a l t c e v a . ntr-ade vr, att d e confuz, nct nu-i poi da sea ma exact de u n d e , adic, s f i ieit i ce a n u m e s f i v i z a t , n f o n d .

vesel pentru un fir de praf rtcitor ( T e a t r u l de Stat d i n Trgu Mure, secia maghiar) ; Stelian Vasilescu. c u Eoaterina O p r o i u , des pre Interviu ( T e a t r u l D r a m a t i c d i n Braov). D i n enumerarea aceasta se poate observa i calitatea prezenelor. Fiecare c r i t i c i-a e x p u s , n interogaii sau n p r e a m b u l u l i n terogaiilor, p u n c t u l de vedere asupra spec t a c o l u l u i analizat. I a r ntrebrile au fost, de fertile, cu regul, i n c i t a n t e i interesante. sens m a i e u t i c , genernd c o n f e s i u n i c a p t i v a n t e i o p i n i i de p r i n c i p i u . Rspunsurile auto r i l o r i ale r e g i z o r i l o r a u f u r n i z a t , d e regul, preioase d a t e asupra p r o c e s u l u i de creaie, asupra a t i t u d i n i l o r creatoare eseniale. Sau a i n t e r d e p e n d e n t e l o r d e f i n i t o r i i , n a r t a te:iitral. f)c remarcat, i a i c i , c m a j o r i t a t e a i n t e r l o c u t o r i l o r s-au ntlnit n d i a l o g pentru pri ma oar, dei snt u n i i care scriu despre ceilali do zece-cincisprezece a n i , i a r ceilali i citesc p e u n i i (se presupune) de c a m t o t atita vreme. C o l o c v i u l d i n u l t i m e l e dou zile a reuit m a i puin dect n alte mprejurri de aceeai natur. N-au fost prezeni toi referenii ce acceptaser invitaia. Comunicrile susinute de L e o n i d a Teodorescu, M i r c e a M a r i n , N a t a l i a Stancu n-au fost receptate cu atenia ee l i se cuvenea. D r a m a t u r g u l a ncercat e configureze a r t a teatral modern, dezvolt i n d consideraii p r o p r i i asupra metaforiz r i i ca m o d de esenializare. Regizorul n expus o r i g i n a l e preri p r i v i n d dialectica tea t r u l u i de a z i , ca stare de veghe, i r a p o r t u r i l e directe d i n t r e d a m a t u r g i a nou i a r t a a c t o r u l u i . C r i t i c u l s-a o c u p a t , pe l a r g , de tendinele i curentele actuale d i n d r a m a t u r gia universal, accentund a s u p r a faptului c, studiindu-le precar, ne l i p s i m de p o s i b i l i tatea u n e i /selecii a v i z a t e . D i n t r e cei ce a u l u a t c u v i n t u l , puini s-au artat preocupai d e problematica- propus. adevrat c n u era n i c i prea uor s te pregteti dezbate, n cte o intervenie succint, r e p e r t o r i u l m o d e r n a l t e a t r u l u i nos t r u n u l t i m i i zece a n i . D a r p r o b a b i l c n u c prea uor n i c i s discui despre altceva, cu t o t u l n a f a r a c h e s t i u n i i , sau s-i e x p u i n u m a i p r o p r i a ta chestiune, ofu'l tu, necazul personal, incotomnat n h a i n a prea larg a u n u i p r i n c i p i u e l a b o r a t ad-hoc. ncet-nect, t o t participnd la f e l d e f e l de discuii, parc ncepem a n v a e preuim m a i m u l t sinceritatea brutal a o r g o l i u l u i v e x a t sau a n e m u l u m i r i i p a r t i c u l a r e , p u r i s i m p l u , dect d r a p a r e a abil a ofuscrii v e l e i tare i n p r i n c i p i i nalte, c u extensii fals n g r i j o r a t e spre generalitate i afectri ale preo cuprii i n t e n s i v responsabile p e n t r u soarta ameninat a ntregului. Desigur, cnd v o m asculta c u luare-aminte i v o m preui c u m se c u v i n e propoziiile realmente i m p o r t a n t e , p r o v e n i t e d i n s t u d i u serios i perspectivare obiectiv a l u c r u r i l o r , d i n responsabilitate autentic i interes e f e c t i v p e n t r u c o l e c t i v i tate, se v a ngusta corespunztor c m p u l de .

ezbaterile asupra spectacolelor au fost, ca d e obicei, v i i i- aplicate. S p i r i t u l eritic p r e z e n t . P a r t i c i p a r e a m a siv. Raportarea l a tema propus m a i vag. P r i n d i a l o g u r i l e p r e a l a b i l e d i n t r e c r i t i c i i d r a m a t u r g i sau d i n t r e c r i t i c i i r e g i z o r i , a u fost o f e r i t e discuiei i m p o r t a n t e mr t u r i i de croaie i p u n c t e de vedere. C r i t i c i i rugai s susin aceste d i a l o g u r i i-au fcut nc o dat d a t o r i a , n m o d profesio n a l i c u inteligen creatoare. M a r i u s Robescu a d i s c u t a t c u L e o n i d a Teodorescu despre Cine a fost Adam ? ( T e a t r u l Naional d i n B u c u reti) ; George G e n o i u , cu T h e o d o r Mnescu i c u r e g i z o r u l M i r c e a Cornitoanu, despre Excursia ( T e a t r u l Naional d i n Craiova) ; Constantin Pani, cu Letiia Popa i cu Triau Valeriu. directorul Teatrului Dra m a t i c Bacovia" d i n Bacu, despre Emi granii ; Romulus Diaconescu, cu Ro mulus Guga. despre Noaptea cabotinilor ( T e a t r u l de Stat d i n Trgu M u r e , secia r o m n ) ; V a l e n t i n Tncu. cu Ctlina Buzoian u , despre Efectul razelor gamma asupra anemonelor ( T e a t r u l M i c ) ; Carmen K e h i a i a n , eu r e g i z o r u l H a n s Schusehnig. despre Pro cesul lui Stephan iLudwig Roth ( T e a t r u l de Stat d i n S i b i u , secia german) ; M i r a I o s i f , cu D u m i t r u R a d u Popescu, despre Dou orc de pace ( T e a t r u l Naional d i n Cluj-tNapoca) ; V i r g i l M u n t e n n u . c u r e g i z o r u l Bogdan B e r c i u . despre Solo pentru orologiu (Teatrul Drama t i c d i n B a i a M a r e ) ; D u m i t r u Chiril, cu r e g i z o r u l V a l e r i u Paraschiv. despre ntoarcerea fiului risipitor ( T e a t r u l ..Nottara") : I o n Calion. cu r e g i z o r u l A n d r e i I u n y a d i , despre Bocet 6

www.cimec.ro

manifestare a i n d i v i d u a l i s m u l u i exacerbat, ntors totdeauna d o a r asupra l u i nsui, cu expresie p l e t o r i c clanioroas, o r i b a t j o c o r i tor v i n d i c a t i v a , o r i , p u r i s i m p l u , logoreic. I n ce m privete, a m reinut, d i n i n t e r veniile p r o d u s e i n zilele C o l o c v i u l u i , o p i n i a r e g i z o r u l u i l o a n I e r e m i a despre valoarea ac tuala a t e a t r u l u i p o l i t i c ; ceea ce a spus profesoara Ileana Berlogea cu p r i v i r e la p r o b l e m a t i z a r e i m e t a f o r i z a r e , ca trsturi ale artei teatrale (moderne ; p l e d o a r i a A n t o a n e t c i lordacho p e n t r u o d r a m a t u r g i e de dezbatere, de aren, d e f o r p u b l i c ; sugestia l u i R o m u lus Guga, de a se o f e r i pe v i u , n v i i t o a r e l e f e s t i v a l u r i , i exemplele negative d i n viaa scenei, p r e c u m i a d o u a sugestie a aceluiai, de m b u n t i r e a p o l i t i c i i de t r a d u c e r i , p e n t r u strintate, ale pieselor romneti ; c e r i n a l u i M i r c e a A l b u l e s c u , ca, n alctuirea u n u i r e p e r t o r i u , s se in seama i de ac t o r i i u n e i t r u p e ; observaia critic a p r o f e s o r u l u i I l o r i a D e l e a n u cu p r i v i r e l a repre zentarea excesiv a cite u n e i piese strine, pe prea m u l t e scene, n d e t r i m e n t u l d i v e r s i ficrii r e p e r t o r i a l e ; propunerea original, judicioas, a l u i TheodoT Mnescu, de a se organiza la n o i u n f e s t i v a l a l t e a t r e l o r stri ne care joac piese romneti ; consideraiile l u i P a u l Cornel Chitic n legtur c u atenia special i s p r i j i n u l special ce t r e b u i e acor date n o v a t o r i s m u l u i v e r i t a b i l n d r a m a t u r l u i Paul Everac gia naional ; sesizarea p r i v i n d l i p s a d e convergen a discuiilor pe tema propus d e C o l o c v i u ; s t u d i u l ana l i t i c a l d i r e c t o r u l u i Direciei a r t e l o r i i n s t i tuiilor d e spectacole, C o n s t a n t i n Mciuc, asupra dina m i c i i piesei romneti n u l t i m u l deceniu, p r o p u n e r i l e , b i n e v e n i t e , de tiprire, de ctre teatre, a pieselor alese i reprezen tate, nfiinarea u n u i concurs r e p u b l i c a n de comedie ; tot ce a spus, n ncheierea Coloc v i u l u i , tovara vicepreedint a C o n s i l i u l u i C u l t u r i i i Educaiei Socialiste, T a m a r a Dob r i n , c u s u b l i n i e r e a clar a elementelor no vatoare ce se cer i n t r o d u s e n conceperea p r o g r a m e l o r teatrale i n r c f o r m u l a r e a s a r c i n i l o r d i r e c t o r i l o r , secretarilor l i t e r a r i , activiti l o r c u l t u r a l i de resort.

m crezut c m a i ales noi, criticii, t e o r e t i c i e n i i , v o m dezbate m a i c u p r i n ztor i m a i a p r o p r i a t n u n u m a i reper t o r i u l romnesc i strin d i n u l t i m i i zece a n i , oi i m e t o d o l o g i a repertorial, c o n c e p t u l a c t u a l d e r e p e r t o r i u , modalitile de i n v e s t i gare i de catagrafiere, f e l u l c u m se folosesc sursele existente de i n f o r m a r e i posibilitile de a descoperi a l t e l e . M i - a m nchipuit c v o m r a d i o g r a f i a mpreun situaia f o n d u l u i d r a m a t u r g i e i naionale i a t r a d u c e r i l o r , cir culaia real a v a l o r i l o r i inseria prea ap stoare, n unele perioade, a n o n - v a l o r i l o r , e c h i l i b r u l i d e z e c h i l i b r u l g e n u r i l o r , evoluia c r i t e r i i l o r de selecie, e t a l o n u l p r o f i l u l u i tea t r a l n m a t e r i e de p r o g r a m a r e , c o n c e p t u l de funcionalitate politic, i cultural, i este tic a r e p e r t o r i u l u i , ca celul germinativ a aciunii t e a t r u l u i asupra p u b l i c u l u i . m i i m a ginasem o c o n f r u n t a r e a r e z u l t a t e l o r m u n c i i tiinifice i o cercetare prospectiv svrit n c o l e c t i v . ... Poate, la ediia a d o u a . Dac existena u n u i Cenaclu a l d r a m a t u r g i l o r debutani (la T e a t r u l Nottara"), a u n u i Cenaclu de co medie (Ia T e a t r u l de Comedie), iniierea, de ctre U n i u n e a S c r i i t o r i l o r , a u n u i Colocviu naional d e d r a m a t u r g i e , se v o r nsoi cu reactualizarea Comisiei de r e p e r t o r i i de p e ling Direcia a r t e l o r i instituiilor de spec tacole d i n C o n s i l i u l C u l t u r i i i Educaiei So cialiste i c u u n S e m i n a r a n u a l de reper t o r i u (organizat, e v e n t u a l , la Bucureti, de C o m i t e t u l m u n i c i p a l de cultur i educaie socialist) ; i dac v o m c u p r i n d e n Festi v a l u l de t e a t r u c o n t e m p o r a n de la Braov, manifestare valoroas, u n a t e l i e r de lectur i de i n f o r m a r e , e p o s i b i l s obinem r e z u l tate superioare celor dobndite, sau n u m a i i n v e n t a r i a t e , l a p r i m a ediie a r e u n i u n i i b r a ovene, rezultate f r u c t i f i c a b i l e n micarea, att d e sensibil la circumstanele istoriei c o n t e m p o r a n e , a t e a t r u l u i romnesc.

www.cimec.ro

CONSTANTIN MCIUC

Modaliti artistice ale dramaturgiei contemporane


D r a m a t u r g i a i-a a s u m a t o declarat f i n a l i t a t e politic, i m p l i c i n d u - s c i n d e z b a t e r e a p r o b l e m e l o r contemporaneitii, e x p l o r n d , n m o d a l i t i a r t i s t i c e d i v e r s i f i c a t e , contradiciile ce propulseaz d e z v o l t a r e a societii n o a s t r e . Deschis spre r e a l i t a t e , orientat spre perspec t i v e l e d e v e n i r i i sale, Jegitimindu-i m e s a j u l p r i n r a p o r t a r e l a i s t o r i e , susinut de o ncre dere tonic n d e s t i n u l n a i u n i i socialiste, d r a m a t u r g i a noastr se dimensioneaz p r i n apetena p e n t r u p r o b l e m a t i c a specific p r e z e n t u l u i socialist i p r i n e v a l u a r e a politic a s i t u a iilor c o n f l i c t u a l e ( I n t e r e s u l g e n e r a l de A u r e l B a r a n g a , U n f l u t u r e pe l a m p de l ' a u f E v e r a c , A u t o b i o g r a f i e de H o r i a L o v i n e s c u , P u t e r e a i A d e v r u l de T i t u s P o p o v i c i e t c . ) . Constituindu-se ntr-o dezbatere dialectic, i n d i f e r e n t dac a d o p t p e r s p e c t i v a c a t e g o r i a l u l u i sau a s i n g u l a r u l u i , aceast d r a m a t u r g i e vizeaz procesele d e esen ale societii, cele c a r e poart ntr-nsele, ca ntr-un lan genetic, s e n s u r i l e d i r e c t o a r e ale i s t o r i e i . Vocaia politic, i m p l i c a r e a partizan n dezbaterea p r o b l e m e l o r , au d e t e r m i n a t i o r e e v a l u a r e a m o d a l i t i l o r i c h i a r a s t r u c t u r i l o r d r a m a t i c e , f a p t f i r e s c , p e n t r u c ele snt r e z u l t a n t e ale intercondiionrii d i n t r e art i r e a l i t a t e , d i n t r e art i celelalte f o r m e ale contiinei sociale. Cercetrile de t e o r i a a r t e i a u r e l e v a t c fiecare m a r e perioad artistic i creeaz sau asimileaz m o d a l i t i i s t r u c t u r i consonante c u m o d e l u l de g i n d i r e care- prezideaz i integreaz manifestrile s p i r i t u a l e , nct iconologii" p u r c e d l a reconstituire c a d r u l u i de i d e i a l u n e i e p o c i pe baza a n a l i z e i s t r u c t u r i l o r a r t i s t i c e c a r a c t e r i s t i c e , t o t aai c u m aceast relaie poate f i pus n eviden d i n p e r s p e c t i v a sociologic. D i n t r e tendinele decelate n operele care ntregesc t a b l o u l d r a m a t u r g i e i c o n t e m p o r a n e , u n i f i c a t e p r i n f i n a l i t a t e a e i politic, d a r c o m p l e x diversificat ca m o d a l i t i de c o m u n i c a r e i ea f a c t u r i s t i l i s t i c e , d o u m i se p a r a necesita o e x a m i n a r e m a i struitoare i m a i n u a n a t . P r i m a tendin consemneaz e x p a n s i u n e a u n u i l i p a l d r a m e i de i d e i care d i m i nueaz p o n d e r e a i n t r i g i i n f a v o a r e a confruntrii p u n c t e l o r d e v e d e r e ; o d r a m c a r e refuz a d e v r u l nchis, coninut n p r e m i s e l e p r i m u l u i act, i l caut p r i n c o n f r u n t a r e a d u r , necrutoare a poziiilor i i d e i l o r , u n e o r i c u u n f i n a l deschis, incitnd p a r t i c i p a r e a s p e c t a t o r i l o r Ia e l a b o r a r e a c o n c l u z i i l o r d e z b a t e r i i . T e n s i u n e a d r a m a t i c n u m a i este r e z u l t a t u l i m p r c v i z i b i l i t i i i n t r i g i i , dei u n i t a t e a d i n t r e caractere i c o n f l i c t r m n e intact, c i i r u m p e d i n c o l i z i u n e a violent a i d e i l o r . Este o d r a m d e dezbatere deliberat, cataliznd p r o f u n d e i generoase s e n s u r i f i l o z o f i c e , p o l i t i c e , e t i c e , o d r a m a demonstraiilor i n s i s t e n t e , a a n a l i z e l o r atente p e n t r u descoperirea a d e v r u l u i . B e r n a r d S h a w s e m n a l a n t e a t r u l m o d e m ascensiunea d r a m e i care estompeaz i n t r i g a n f a v o a r e a situaiei d r a m a t i c e , i a r discuia"' prevaleaz a s u p r a d e z n o d m n t u l u i , d r a m a slructurndii-se d u p schema e x p r i m a r e , s i t u a ie i discuie". O asemenea m o d a l i t a t e m i se pare a f i caracteristic u n o r d r a m e care a u suscitat u n v i u interes p r i n g r a v i t a t e a i p r i n a m p l i t u d i n e a d e z b a t e r i i , p r i n fora de p e r c u ie a i d e i l o r , p r i n g e n e r o z i t a t e a a n g a j r i i sociale i f i l o z o f i c e . C i t e v a d i n t r e recentele piese ale l u i D . R. Popescu aparin acestei m o d a l i t i ce favorizeaz gndiren analitic, exercitat a s u p r a proceselor care p r o d u c i condiioneaz a t i t u d i n i l e p e r s o n a j e l o r . S u b o r d o n a t e p r o b l e m a t i c i i c o m p l e x e a responsabilitii i n d i v i d u l u i fa de societate, d a r i a societii 8

www.cimec.ro

fa do i n d i v i d , T i m p u l n d o i , Pasrea Shakespeare, Cltite e u u r d se c o n s t i t u i e n r a d i o g r a f i i m e t i c u l o a s e ale strilor de contiin, u r m r i n d n m e a n d r e l e acestora i m p u l s u r i l e declanatoare i e x a m i n n d c u r i g o a r e critic t e m e i u r i l e pe care s-au e d i f i c a t . Sesizabil n Sperana n u m o a r e n z o i i . f o r m u l a d r a m e i dezbatere este d e p l i n nsuit de R o m u l u s (liga i n N o a p t e a c a b o t i n i l o r . R. F . A l e x a n d r u evolueaz spre acelai t i p d e d r a m , S a l t i m b a n c i i , d e p i l d , f i i n d sever epurat de e l e m e n t e l e n a r a t i v e , s u p l i n i n d u - l c n u ins c u d e p l i n succes p r i n pertinena discuiei. D i n e p i c e n t r u l d r a m e i p o l i t i c e iradiaz o a d o u a t e n d i n , a d r a m e i epice, c a r e dezvolt a n e c d o t i c a c u s c o p u l de a p r o d u c e a r g u m e n t e n f a v o a r e a i d e i i d e m o n s t r a t e . D e s i g u r , l a t u r a c v e n i m e n i a l -a fost niciodat e l i m i n a t d i n d r a m , c i n u m a i supus u n e i d r a s t i c e reducii. H e g e l subliniaz c epica se particularizeaz p r i n r e l i e f a r e a f a c t o r u l u i d r a m a t i c . . i n t o t a l i t a t e a o b i e c t e l o r " (a e v e n i m e n t e l o r ) , n t i m p ce d r a m a se c a r a c t e r i zeaz p r i n totalitatea m i c r i i " , condensarea c o n f l i c t u l u i ntr-un m i n i m u m de i n t m p l r i . Penetraia e p i c u l u i n d r a m s-ar e x p l i c a , d u p o p i n i a l u i G e o r g L u k a c s , p r i n f a p t u l c epica este m a i p r e g n a n t social i istoric : R o m a n u l este m a i i s t o r i c dect d r a m a . Adic manifestrile de via p l s m u i t e n r o m a n t r e b u i e s f i e m u l t m a i p r o f u n d i m a i c u p r i n ztor m b i b a t e de i s t o r i e dect d r a m a . R o m a n u l o p u n e i s t o r i s m u l u i g e n e r a l a l esenei c o n f l i c t u l u i u n i s t o r i s m c o n c r e t a l totalitii d e t a l i i l o r " . R e i n n d s t r u c t u r i l e specifice c e l o r d o u g e n u r i , n u t r e b u i e s ierarhizm ns posibilitile l o r de a t r a n s c r i e esena social i istoric a f e n o m e n e l o r , g r a d u l d e relevan a l u n e i opere f i i n d d e t e r m i n a t , i n u n s u b s i d i a r , i d c ali f a c t o r i , p r e c u m v i z i u n e a artistic, t a l e n t u l , experiena c r e a t o r u l u i . Aceeai problematic a i n s p i r a t d r a m e c u o m a i bogat i m a i semnificativ ncrctur istoric dect u n e l e r o m a n e , d u p c u m , e v i d e n t , s-au nregistrat i e x e m p l e f a v o r a b i l e e p i c i i . Cort csle ns c, i n l r - o a n u m i t direcie a c i , d r a m n contemporan s i m t e n e v o i a s recurg la e l e m e n t e n a r a t i v e spre a u r m r i i s t o r i a intern a o p i u n i l o r , a i d e i l o r i a t i t u d i n i l o r . Posibilitile m a i l a r g i ale t e h n i c i i de scen nlesnesc, pe de alt p a r t e , i n t r u z i u n e a c l e m e n t e l o r n a r a t i v e n spectacol, a d o p t a r e a u n e i s t r u c t u r i d r a m a t i c e p e r m e a b i l e l a u n e l e procedee specifice e x p r e s i e i epice. P r i n ce se caracterizeaz d r a m a epic ? C o n f l i c t u l d o m i n a n t colecteaz o seric de c o n f l i c t e secundare p r i n i n t e r m e d i u l crora snt u r m r i t e geneza i evoluia c a r a c t e r e l o r i a i d e i l o r . Aciunea este fragmentat, n l n uitul episoade d r a m a t i c e , c u o relativ u n i t a t e interioar, d a r care-i valorific s e m n i f i caiile n c a d r u l c o n f l i c t u l u i c e n t r a l . O a t a r e structur este posibil p r i n a d o p t a r e a u n u i u n g h i d e observaie m o b i l , care urmrete evoluia c a r a c t e r e l o r ntr-un n u m r a m p l i f i c a t de situaii d r a m a t i c e , n r a p o r t c u d r a m n tradiional. M o b i l i t a t e a observaiei se r e a l i zeaz, d e o b i c e i , p r i n l r - u n p o v e s t i t o r care-i a s u m , de cele m a i m u l t e o r i , i r o l u l d c c o m e n t a t o r , n P a t i m a fr sfrit de I f o r i a L o v i n e s c u aceast funcie r e v i n e l e c t o r u l u i nsemnrilor l u i A n d r e i D u m a , care investigheaz circumstanele n care s-a p r o d u s d r a m a f a m i l i e i M a i l a t , i a r n A u t o b i o g r a f i e , pies n p a r i n n d aceluiai d r a m a t u r g , p e r s o n a j u l p r i n c i p a l , G a l e r i u P o p , este n a r a t o r u l i c o m e n t a t o r u l p r o p r i e i d r a m e . 0 compoziie s i m i lar regsim i n piesa Viaa u n e i f e m e i d e A u r e l B a r a n g a , F e m e i a c u m u l i n d funciile de p o v e s t i t o r a l p r o p r i e i viei i d c judector a l mprejurrilor i a l o a m e n i l o r care i-air m a r c a t d e s t i n u l . N u a l t f e l procedeaz P a u l E v e r a c n C i t i t o r u l de c o n t o r . A n a l i z a c a u z e l o r care a u g e n e r a l c r i z a spiritual a a r h i t e c t u l u i J i n g a . sugerarea p o s i b i l e i evoluii a a c e s t u i redreseze e t i c , este bazat pe a g l u t i n a r e a u n o r e p i p e r s o n a j , dac n-ar f i reuit s sc soade d r a m a t i c e pe o t r a i e c t o r i e sinuoas, rccurgnd d e z i n v o l t cnd l a r e a c t i v a r e a u n o r i n t m p l r i r e v o l u t e , cnd l a schiarea u n o r p o s i b i l e situaii d r a m a t i c e n v i i t o r , C i t i t o r u l de c o n t o r ipostaz a contiinei a r h i t e c t u l u i , d a r i contiinei colectivitii p r o v o c i n d a l t e r n a r e a , c u funcie conlrapunctic, a p l a n u r i l o r . A n a l i z a retrospectiv i ipoteza p r o s p e c tiv concur Ia s u b l i n i e r e a p r e z e n t u l u i d r a m a t i c , d e m o n s t r n d c distincia goethean p o t r i v i t creia, d r a m a prezint f a p t e l e ca absolut p r e z e n t e " , , i a r e p i c a , absolut t r e c u t e " , n u m a i acoper toate f o r m u l e l e d r a m e i m o d e r n e . Procednd c u u b i c u i t a t e a u n u i r o m a n c i e r , i n m o d i n e r e n t , d r a m a t u r g u l este o b l i g a t s d i v e r s i f i c e spaiile n care se p r o d u c e v e n i m e n t e l e , s le foloseasc, u n e o r i , c o n c o m i t e n t . P u t e r e a i A d e v r u l r e c u r g e l a aceeai m o d a l i t a t e , i n g e n i o s rezolvat i n scenografia s p e c t a c o l u l u i de l a T e a t r u l B u l a n d r a " , p u r t i n d semntura l u i L i v i u Ciulei. Ca o v a r i a n t a dramei e p i c e " se dezvolt d r a m n d o c u m e n t a r " , d r a m a f a p t u l u i " , c u m a m a i f o s t n u m i t , care apeleaz l a i n t m p l r i reale, l a d o c u m e n t e a u t e n t i c e a d e s e o r i , selecionate d e s i g u r d u p v a l o a r e a l o r semnificativ i pe d e s e n u l f e r m a l u n e i i n t r i g i m i n u i o s e l a b o r a t e . M i h n e a G h c o r g h i u a r e m e r i t u l de a f i i m p u s n t e a t r u l n o s t r u d r a m a d o c u m e n t a r , ca o m o d a l i t a t e c u m a r e for expresiv de evocare a i s t o r i e i n a i o n a l e , p r i n Z o d i a t a u r u l u i , C a p u l , Patetica ' 7 7 , f o r m u l a d o p t a t c u b u n e r e z u l t a t e i d c P a u l C o r n e l C h i t i c n Sntem i r m n e m , pies inspirat d i n l u p t a clasei m u n c i t o a r e p e n t r u c o n s t i t u i r e a p r i m u l u i e i p a r t i d p o l i t i c . F r n d o i a l , d r a m a d o c u m e n t a r n u se c i r c u m s c r i e n u m a i t e a t r u l u i i s t o r i c , ea p u i n d f i utilizat i p e n t r u i n v e s t i g a r e a p r e z e n t u l u i s o c i a l i s t , aa c u m a p r o c e d a t , d e a l t f e l , E c a t e r i n a O p r o i u , n I n t e r v i u .

www.cimec.ro

Se i m p u n e p r e c i z a r e a c m o d a l i t i l e i s t r u c t u r i l e d r a m a t i c e n u a u o v a l o a r e n sine i se refuz ierarhizrilor s u b a s p e c t u l a p t i t u d i n i i de s e m n i f i c a r e , d u p c u m n u se e x c l u d n c a d r u l manifestrilor a r t i s t i c e c o n c r e t e , c i funcioneaz ca f a c t o r i de c o m p l e t i t u d i n e , n u de p u i n e o r i conjugindu-i posibilitile de c o m u n i c a r e . Dac u n i i d r a m a t u r g i r m n f i d e l i , cel p u i n d e o c a m d a t , u n e i s i n g u r e s t r u c t u r i , alii, cei m a i n u m e r o i , a b o r deaz c u egal interes i succes o d i v e r s i t a t e de f o r m u l e . D i n r i n d u l acestora fac p a r t e , p r i n t r e alii, P a u l E v e r a c , H o r i a L o v i n e s c u , D . R. P o p e s c u , M a r i n Sorescu e t c . , a cror polivalen s-a v e r i f i c a t p r i n capacitatea de f o l o s i , c u incontestabil i n g e n i o z i t a t e , a l t e m o d a l i t i d r a m a t i c e dect cele s e m n a l a t e .

Premiile

Festivalului
ANEMONELOR de Paul Zindel,

P r e m i u l p e n t u cel m a i b u n spectacol p r e z e n t a t n F e s t i v a l : EFECTUL RAZELOR G A M M A ASUPRA p r e z e n t a t de T e a t r u l M i c d i n Bucureti. P r e m i u l p e n t r u cea m a i b u n

o p i u n e repertorial d i n d r a m a t u r g i a MURE (secia romn),

original : piesa

T E A T R U L D E STAT D I N TIRGU N o a p t e a c a b o t i n i l o r de R o m u l u s G u g a . Premiul p e n t r u cea m a i b u n

pentru

o p i u n e repertorial d i n d r a m a t u r g i a piesa ntoarcerea

strin : risi

T E A T R U L NOTTARA" p i t o r de A . P . V a m p i l o v . P r e m i u l p e n t r u regie : CTLINA B U Z O I A N U , asupra anemonelor.

d i n Bucureti, p e n t r u

fiului

p e n t r u realizarea s p e c t a c o l u l u i E f e c t u l r a z e l o r g a m m a

P r e m i u l p e n t r u scenografie : A f o s t a c o r d a t ex-aequo s c e n o g r a f i l o r : R O M U L U S P E N E , p e n t r u scenografia s p e c t a c o l u l u i N o a p t e a c a b o t i n i l o r , i G E O R G E D O R O E N C O , p e n t r u s c e n o g r a f i a s p e c t a c o l u l u i I n t e r v i u de E c a t e r i n a O p r o i u , p r e z e n t a t d e T e a t r u l D r a m a t i c d i n Braov. Premiul p e n t r u cea m a i b u n interpretare a unui r o l masculin :

A fost a c o r d a t ex-aequo a c t o r i l o r : L I V I U M A N O L I U , d e l a T e a t r u l B a c o v i a " d i n Bacu, p e n t r u realizarea p e r s o n a j u l u i X X d i n Emigranii de S l a w o m i r M r o z e k , i T A R R L A S Z L O , p e n t r u r e a l i z a r e a r o l u l u i Ffigedes d i n s p e c t a c o l u l B o c e t vesel p e n t r u u n f i r de p r a f rtcitor d e S t A n d r s , p r e z e n t a t d e T e a t r u l d e stat d i n Trgu M u r e (secia m a g h i a r ) . P r e m i u l p e n t r u cea m a i b u n i n t e r p r e t a r e a u n u i r o l f e m i n i n : P A U L A I O N E S C U de l a T e a t r u l D r a m a t i c d i n Braov, p e n t r u r e a l i z a r e a r o l u l u i Reportera d i n spectacolul I n t e r v i u . P r e m i u l p e n t r u c e l m a i b u n r o l episodic : COSTACHE A B U de la T e a t r u l Dramatic p e r s o n a j u l u i Slngaciu d i n s p e c t a c o l u l I n t e r v i u . Premiul pentru debut : R O D I C A N E G R E A , i n t e r p r e t a p e r s o n a j u l u i T i l l i e d i n s p e c t a c o l u l E f e c t u l raze lor g a m m a asupra anemonelor. P r e m i u l s p e c i a l a l j u r i u l u i , p e n t r u contribuie artistic i pedagogic deosebit la realizarea spectacolului Efectul razelor gamma asupra anemonelor : din Braov, pentru realizarea

A fost a c o r d a t actriei O L G A D i p l o m a revistei Teatrul" :

TUDORACHE.

A f o s t acordat T E A T R U L U I D E S T A T D I N T R G U M U R E , p e n t r u p r e z e n tarea n F e s t i v a l a d o u p r e m i e r e a b s o l u t e c u piese o r i g i n a l e .

10

www.cimec.ro

MARGARETA BRBU

propice. Grotescul are l a temelie u n a n u m e m o d , dezabuzat, de a p r i v i l u m e a , o con cepie fatalist despre existen, care n u poate rezista m u l t v r e m e a s a l t u r i l o r r e a l i tii, necesitii o m u l u i de a tri i de a aciona. L a n o i , n s c h i m b , a m i m p r e s i a c se afirm, d i n ce n ce m a i p u t e r n i c , u n a l t element caracteristic, o trstur a realitii care, transpus n art n d r a m a t u r g i e , ndeosebi i m p r u m u t acesteia o p a r t i cularitate. v o r b a de e l e m e n t u l eroic, de dimensiunea eroic, dac vrei. Realitatea noastr contemporan implic e r o i c u l , i n u n u m a i n procesul ncorporrii i s t o r i e i n actualitate. (Acesta a r f i u n adevr de do meniul evidenei.) De aci, i prezena e r o i c u l u i n dramaturgia noastr d e i n spiraie istoric, e r o i s m u l f i i n d o condiie a existenei i a continuitii, p r i n secole, a p o p o r u l u i r o m n . Realitatea p r e s u p u n e eroi c u l i l a n i v e l u l vieii c o t i d i e n e . E r o i c u l este consubstanial p r o c e s u l u i revoluionar d i n so cietatea noastr, proces l a care i n d i v i d u l par ticip ca subiect i, n acelai t i m p , ca obiect, Acest element eroic d e v i n e resort d r a m a t i c n piesele care investigheaz n p r o f u n z i m e condiia u m a n , n c o n t e x t u l c o n t e m p o r a n . S trim aa ca i c u m a m f i n e m u r i t o r i " spune u n personaj din Interviul Ecaterinei O p r o i u ; r e p l i c a m i se p a r e revela t o r i e p e n t r u ntregul sens al piesei, p e n t r u tensiunea dramatic a acestei construcii neortodoxer", moza'icate, moleculare", c u m o n u m e a c i n e v a , tensiune potenat tocmai de f i l o n u l eroic, care alimenteaz trirea n d e m n i t a t e a u n o r personaje ca R e p o r t e r a , Primria, Sudoria, M i c a (personaj nevzut, d a r de o prezen scenic tulburtoare, a d m i r a b i l , p r i n e r o i s m u l c o t i d i a n pe care-l r e prezint). I n Matca d e M a r i n Sorescu, eroicul se manifest p l e n a r ntr-un m o m e n t c r u c i a l a l existenei, n r a p o r t u l d i n t r e o m i n a t u r a dezlnuit. I n Acord de P a u l E v e r a c , e r o i c u l se ascunde s u b aparenele modeste ale u n u i t r a i a n o d i n , f i i n d c o n f u n d a t , d e u n e l e per sonaje, c u aceste aparene, f i i n d l u a t d r e p t laitate sau c h i a r d r e p t abdicare de l a p r i n c i p i i l e e t i c i i revoluionare ; n r e a l i t a t e , el este a x u l d r a m a t i c a l p e r s o n a j u l u i tatlui. A f i r m a rea a d e v r u l u i p r e s u p u n e , u n e o r i , o ncordare rezolvat p r i n gestul eroic a l u n u i per sonaj . (Coriolan din Noaptea cabotinilor de Romulus Guga sau f i u l din Balco nul de D . R .Popescu). Snt doar cteva e x e m p l e d i n t r e numeroasele p o s i b i l e , oare demonstreaz c, n dramaturgia noastr, e r o i c u l d e v i n e d i n ce n ce m a i m u l t u n element c o n s t i t u t i v a l c o n f l i c t u l u i d r a m a t i c conifigurnd, poate, o nou categorie es tetic, alturi de f r u m o s , tragic, c o m i c , gro tesc etc. o simpl i m p r e s i e , o sugestie, o ipotez vag, n ncercarea de a desprinde unele coordonate ale u n e i d r a m a t u r g i i m i l i tante. I n orice caz, o invitaie l a meditaie.

Eroiculconvertit n categorie estetic

U n u l d i n t r e m e r i t e l e i m p o r t a n t e ale Fes t i v a l u l u i i C o l o c v i u l u i de t e a t r u contempo r a n d e l a Braov m i se pare a f i fost ncer carea d e a d e f i n i l i n i i l e de for ale p r o f i l u l u i t e a t r u l u i romnesc contemporan. A u fost sesizate, astfel, pe b u n d r e p t a t e , i m plicarea t e a t r u l u i n realitatea social, anga jarea c r e a t o r u l u i , a d r a m a t u r g u l u i , n p r i m u l r n d , n dezbaterea p r o b l e m a t i c i i a c t u a l i tii, creterea responsabilitii o m u l u i de t e a t r u , a t e a t r u l u i , ca instituie, n a n s a m b l u l vieii sociale. P o r n i n d de Ia adevrul c, n societatea noastr contemporan, p o l i t i c u l este i m p l i c a t n existena cotidian, s-a a r g u m e n t a t cu temei n favoarea u n e i m a i p r o f u n d e implicri a p o l i t i c u l u i i n dramaturgie, pentru reliefarea hotrt a contradiciilor Teale, caracteristice d i a l e c t i c i i dezvoltrii r e voluionare a societii socialiste. I n t e r e s a n t i d i s c u t a b i l , totodat, m i s-a p r u t a f i p u n c t u l de vedere p o t r i v i t cruia epoca noastr a r avea d r e p t semn d i s t i n c t i v , n art, r e l a t i v 4 s m u l ; spre .deosebire de a l t e e p o c i , anterioare, n care dominaia, l a u n m o m e n t dat, a u n e i singure coli artistice vestitelor i r e p e t a t e l o r f a v o r i z a naterea querelles entre les anciens e t les m o dernes". A r t a modern a r f i o art metaforic, polisemantic, realitatea nsi a r i m p u n e concomitena t r a g i c u l u i i a c o m i c u l u i , con cretizat n expresia' grotesc. De f a p t , concomitena t r a g i c u l u i i a co m i c u l u i a fost remarcat nc de ctre r o m a n t i c i , l a nceputul secolului trecut,- i a r g r o t e s c u l e departe de a reprezenta p r i n c i p a l a m o d a l i t a t e de expresie artistic a t e a t r u l u i e p o c i i noastre ; cu a t i t m a i p u i n , a t e a t r u l u i romnesc c o n t e m p o r a n . Cred c h i a r c aceast m o d a l i t a t e i-a avut m o m e n t u l de g l o r i e n p e r i o a d a d e nflorire a t e a t r u l u i a b s u r d u l u i , i a r a c u m ee afl n regres, c h i a r acolo u n d e a a v u t u n teren de dezvoltare

www.cimec.ro

11

LEONIDA TEODORESCU

Eterna lupt dintre clasici i moderni


n trecut, a n t i n o m i a d i n t r e clasici si m o d e r n i reprezenta una dintre, ideile f u n d a m e n t a l e ale vieii l i t e r a r e i ar tistice, iar n u r a r e o r i , nsi raiunea c i de a f i . Astzi, cnd p r i v i m cu un c a l m , dac nu suveran, cel puin c u r e n t , frmntrile trecute, l u c r u r i l e ne a p a r l i m p e z i i, poate, oarecum linititoare. Pe vremea ..zpezilor de altdat", procesele se d e r u l a u m a i l e n t , erau nvingtori glorioi i nvini glorioi, colile l i t e r a r e i artistice ineau o venicie, apariia unei n o i colii era ntotdeauna t u l burtoare, un eveniment, ntotdeauna o cant, i a r ocul era resimit, ntotdeauna, pe o durat, u n e o r i , att de lung, nct te n

trebi dac t e r m e n u l ,.oc", lansat relativ rccnt, poale d e f i n i situaia i u cauz. Privit m a i calm i m a i rece, starea de l u c r u r i se poate transforma chiar ntr-o schem : n decursul v r e m i i , piu spre nceputul secolu l u i X X , gustul p u b l i c era d o m i n a t de o singur coal literar sau artistic. Aceast dominaie ncepea p r i n alungarea (practic), de pe scena vieii publice, a colii precedente i se sfrea p r i n dispariia, d i n sfera inte resului p u b l i c , a colii d o m i n a t o a r e . Aa s-a ntimplal cu clasicismul, care a i z g o n i t anarhia estetic renascentist, aa s-a ntm plat cu r o m a n t i s m u l , care a izgonit raiona l i s m u l , dus pn la aberant, al c l a s i c i s m u l u i ,

Primul Festival de teatru contemporan, de la Braov, a determinat i stimulat dis cuii dintre cele mai fertile privind starea teatrului, n general, i a teatrului rom nesc, in special. Reprezenta tiv... chiar i prin ceea ce s-a considerat a avea nereprezena nsemnat o taliv. Festivalul ^.repede ochire" asupra celui mai discutat fenomen artis tic de astzi teatrul. Dis cutat, dar nu numaidect i controversat, ntruct, n pofida unor anumite diver de opinii, platformagente program pe care s-au si tuat criticii i (mai ales) dramaturgii s-a dovedit aceeai : creterea teatrului romnesc, necesitatea efortu lui comun, utilitatea confrun trilor sincere. Am rmas, dup zilele Festivalului, cu citeva certitudini, dar i cu unele ndoieli ; le voi evoca i enumera mai jos, ntr-o vag ordine a importanei relative : 1. Teatrul romnesc a par curs, in ultimii ani, un drum evident ascendent. 32

2. mai

Este (mult) bine.

loc

pentru

MIRCEA RADU IACOBAN

3. Oamenii de teatru (pre zeni la Braov in numr re torii) simt, mai mult ca orietnd, necesitatea comunicrii directe. Comunicarea mediat este acul insuficient. 4. Nu-i ru s avem un Festival de teatru contem poran. Extrem de bine ve nit ar fi, ns. un Festival de teatru romnesc. Nu n eleg de ce. teatrul nostru nti-i propune s ating. n aceast privin, barem con diia muzicii uoare. 5. Mai avem, in 1!)78. dra maturgi ce consider impli carea direct a teatrului Ut actualitatea politic major drept o chestiune... exlraarlislic. 0. Aceiai dramaturgi, dine preocupai de. revelarea etern umanului n faa imor sli goale (goale, nu din pri cina elevaiei tentativei, ci a precaritfii realizrii vezi cazul unui anumit spectacol de la Timioara), pun la in-

De cine ne temem ?

www.cimec.ro

na s-a ntmplat cu r e a l i s m u l i cu n a t u r a l i s m u l , care au i z g o n i i e m p i r i c u l r o m a n t i c , aa s-a ntmplat cu s i m b o l i s m u l , care a v r u t s izgoneasc <lin teatru i r e a l i s m u l i r o m a n t i s m u l . i. n i c i , p u n e m punct. Pentru c, d c a i c i , ideea dc coal a r t i s tic d o m i n a t o a r e dispare i apare ideea de coli artistice c o n c o m i t e n t e . ntreg secolul X X , d e sfiritu'l cruia ne a p r o p i e m att de repede, este un secuii a l concomitentei coli l o r literare i artistice. N o i l e coli, grupri, curente, tendine ele. snt luate n seam nu in u r i n a v i c t o r i e i l o r absolute, ci n u r m a v i c t o r i e i l o r r e l a t i v e , deci, n u n u r m a i z g o n i r i i v e c h i i coli l i t e r a r e i a proclam r i i unei n o i d o m n i i asupra g u s t u l u i p u b l i c , p e n t r u c nu p o l i s izgoneti. n acelai t i m p , i d a d a i w n u l i c o n s t r u c t i v i s m u l , i e x p r e s i o n i s m u l i l e t r i s m u l , i s u p r a r e a l i s m u l i imagimnuil. N u poi dect s te i m p u i , i n diferent de aceste KMIH i c u r e n t e , adic, s te i m p u i , n p r i m u l rnd, ca valoare insolit, in al doilea r n d , ca procedeu i n s o l i t , i n a l treilea rnd, cu reacie de intolerant fa de o intenie de d o m i n a r e absolut. Secolul n o s t r u , 'din eare a unai rmas al l de puin, poart, d i n c o l o d e toate celelalte semne ale sale, semnul r e i a t i v i s n i u l u i . O r , r e l a t i v i s m u l

este m i j l o c u l cert de realizare a unei democra tizri eficiente a f o r m e l o r de art, de antiLiranie asupra g u s t u l u i p u b l i c , de a n t i a u l o craie artistic. Relativismul nu este, ns, numai un semn, este i u n m o t l de a gindi i u n m o d este i u n de a i m a g i n a ; n consecin, m o d de a a b o r d a , d e c i , de a scrie, d e a face, de a crea. R e l a t i v i s m u l , excluznd ideea, n sine, a oricrei dominaii, a singurei soluii aa-zis j u s t e , a singurei idei rezonabile, p u n e sub somnull ntrebrii orice idee. orice soluie, orice concluzie, n u p e n t r u c pleac de la premisa c orice soluie, orice idee. orice concluzie a r f i . sau ar putea f i . false, c i p e n t r u c pleac de Ia ideea c orice situa ie, orice conflict p o t f i judecate, concomi tent, d i n m a i m u l t e puncte de vedere. A s t f e l , arta a renunat, cu dezinvoltur i ou pl cere, la r o l u l de judector, oare d sentine care p u n e i i-a asumat r o l u l u n u i chairman, n discuie faptele, e v e n i m e n t e l e , conflictele i personajele. P e n t r u aceasta, ns, arta a a v u t nevoie de u n nou stW, care s rspund n u att n o i l o r realiti, ct n o u l u i m o d de a gndi.

*
doial, nici mai mull, nici mai puin, dect sinceritatea demersului artistic. Ceea ce mi se parc oribil i, n pa rantez fie spus, imposibil de demonstrat. 7. Condiia intelectual a dramaturgului fr barb pare a putea fi pus oricnd sub semnul ndoielii. Invers, deocamdat, imposibil. 8. O seciune prin starea teatrului nostru, la un mo ment dat., justifie, desigur, i referirea la piesa strin. Unde sntem mai supui mo delor dect oriunde. Anul acesta se poart MroZek i Vampilov (evazat). Jnc-i bine. In alfi ani, am nttlnU pe afie dramaturgi mai cu noscui n Romnia dect pe ulia lor din... Snt (ri n care statul subvenioneaz n u m a i d r a m a t u r g i a naional. Noi, generoi, investim i n piesa strin, care ar trebui s< nsemne totdeauna certi t u d i n e fi ml cutare. Poate c-i bine. poale c nu-i chiar aa de bine. 9. Unde-i comedia rom neasc ? Cine o caut ? Cul mea ar fi s o afle zcnd chiar ntre achiziiile i re comandrile C.C.E.S. S-o l sm, oare, n etern rezer v", ntru susinerea demon straiei protocronitilor anilor 2 000 ? 10. nc comedia ? temem ? 11. cuveni etern o dat, unde-i De cine ne ngdui s propun un crite riu oarecum mai constructiv: regia romneasc s fie apredat (i) n funcie de spectacolele cu piese rom neti. cazul s punem umrul cu toii, nu s apli cm reeta ori toi s m u rii, o r i toi s scpm". 14. Juriile snt jurii, oa menii snt oameni. Criteriile snt criterii, premiile rmn individuale. In unele pri vine subscriu, dar n altele m despart net de opiunile juriului de la Braov. In spectacolul braovean (de pild), au existat cleva cre aii actoriceti excepti'male Geta Grap. Virginia lilaMarcu. Premiul l-a obinut o a treia persoan. De ! ! 15. M-am convins c sin gura postur avantajoas n care s-ar putea afla un au tor, la oricare Festival de teatru, rmne aceea de neim plica re. Mulumesc cldu ros, n consecin, luluror teatrelor. Care nu m-au ju cat. Rmn, al lor,

ExUt teatre descalificate noncombat".

ce s-ar pentru

12; Cam lot pe acolo s-a instaurai un climat cldu, fie automulumirc bleag. Fiecare premier mediocr esle considerat o nou lo vitur dal capitalismului''. Vinovat este numai i numai critica. A.T.M. ar trebui s mai lase feslivismul i s organizeze expediii de pe depsire a valorilor calpe, a medioerilii (agresive). 13. In competifia (fals din plecare) dramaturgic-re gie, autorilor li s-a rezervat, cu gentilee, locul I. Mi-a

M. R. I.
13

www.cimec.ro

Destul de m u l t v r e m e , s-a crezut c a ceast problem crucial, problema noului s t i l , se rezolv p r i n opoziia d i n t r e f i g u r a t i v i n o n f i g u r a t i v , d i n t r e mimesis i nonmimeeis. Cu t i m p u l , s-a observat c expresiile opuse reprezentau, n egal m s u r , aceeai tendin. A r t a proletcultist, de exemplu, care e r a , n mare, de factur nonfigurativ i antimimetic, e r a , n esena e i , o art conservatoare, i a r r o m a n u l generaiei pier d u t e " , de factur mimetic, a fost aproape un m o d e l dc art modern. N o u l s t i l a l a r t e i n u reclama, n m o d ne cesar, o expresie, p e n t r u c n u expresia ge nereaz s t i l u l , c i s t i l u l genereaz expresia. Dar, n aceast situaie, s t i l u l nsui t r e b u i e 5 se bazeze p e nite elemente generatoare, p e n t r u c s t i l u l u n e i arte t r e b u i e s v i n de u n d e v a , i acest u n d e v a t r e b u i e s r e p r e zinte esenializarea m o d u l u i de a gndi. I n materie de art, acest deziderat i afl, cre dem, u n d u b l u rspuns, p e n t r u c este v o r b a , in acelai t i m p , de o structur s t r u c t u r a operei i d e u n procedeu procedeul care st l a baza operei. A r t a modern, p r i n ceea ce are ea m o d e r n , deosebit, d e f o r m e l e de art prece dente, este o art de structur metaforic ; este v o r b a , deci, n u de o art cu metafore, cu v o r b e frumoase, c u situaii frumoase, ci de o art oare, n s t r u c t u r a e i , se bazeaz pe m a t e r i a l i t a t e a , pe concreteea i chiar pe stricteea p r i m u l u i t e r m e n a l comparaiei i pe posibilitile diverse, u n e o r i , aproape i n f i n i t e , ale celui de-al doilea- t e r m e n a l com paraiei. A s t f e l , se realizeaz o relaie aproa pe matematic, e l e m e n t u l f u n d a m e n t a l al operei are d r e p t corespondent b m a r e v a r i e t a t e de semnificaii ; v e c h i u l r a p o r t d i n tre ntrebare i rspuns se transform n raportul dintre obiect i dezbaterea i n j u r u l obiectului. U n i i esteticieni n a i v i au considerat c acest tip de art n u face dect s lase la dispoziia c o n s u m a t o r u l u i de art d r e p t u l i l a t i t u d i n e a de a-i alege rspunsul ; cu alte c u v i n t e , a u judecat a r t a modern p r i n p r i s ma a r t e i anterioare. Exoeptnd capodoperele, arta secolelor trecute a fost o art monosemantic sau, n orice caz, se strduia s fie aa. P e n t r u fiecare problem pus n discu ie, arta se strduia s dea u n rspuns l i m pede, fr echivoc. U n e o r i , rspunsul era i n s p i r a t , a l t e o r i , era s t u p i d , d a r , n toate ca z u r i l e , a n u l a p o s i b i l i t a t e a dezbaterii. Acest mod de a p r i v i arta decurgea, oarecum, d i n caracterul colilor l i t e r a r e i a r t i s t i c e , care ie succedau l e n t , care d o m i n a u g u s t u l p u b l i c i care se p r o c l a m a u d r e p t cea m a i b u n , cea m a i exact reprezentare a vieii. Odat desfiinar t i r a n i a colilor l i t e r a r e , a disprut i necesitatea justificrii ascendentului pre supus. I n secolul n o s t r u , colile l i t e r a r e n u

-au i m p u s p e n t r u c au presupus c snt mai bune, m a i \-eridice, m a i exacte etc., ci p e n t r u c au presupus c snt altceva. D i n acest p u n c t de vedere, s t r u c t u r a m e taforic a a r t e i moderne n u eueaz n v a r i a n t a rspunsului l a alegere, o i implic u n a n u m e g r a d de contientizare a posibilitii diverselor rspunsuri concomitente la aceeai ntrebare sau, .altfel spus, implic dezbaterea In j u r u l o b i e c t u l u i p r o p u s . Tendina regiei contemporane de a vedea altfel m a r i l e opere ale t r e c u t u l u i , de a le i n t e r p r e t a u n e o r i n eus opus, n r a p o r t c u modelele clasice, rspunde, n f o n d , i m p e r a t i v u l u i d e z b a t e r i i , p e n t r u c chiar n c i u d a u n o r naiviti, naivitile poate, m a i m u l t dect orice dezvluie o tendin natural, c h i a r In absena u n o r m i j l o a c e corespunztoare. Aceast structur metaforic, ns, p e n t r u a se realiza, ca a t a r e , a a v u t nevoie de u n procedeu. Acest procedeu este grotescul, ii> accepia contemporan a t e r m e n u l u i . P e n t r u a se putea realiza ideea de dezba tere, deci, p e n t r u a se putea realiza pre zena concomitent a diverselor p u n c t e de vedere asupra o b i e c t u l u i supus discuiei, este necesar ca strile f u n d a m e n t a l e , t r a g i c u l i coinicul, s coexiste. D a r n u ca o alternan, c u m se ntmpl in t r a g e d i i l e l u i Shakespeare, ci ca o concomitena. Se realizeaz, astfel, o d i h o t o m i e , d a r n u n sensul r i g u r o s exact a l t e r m e n u l u i , p e n t r u c n u este v o r b a n u m a i de o prezen concomitent a unor t e r m e n i opui i c o n t r a d i c t o r i i . I n a r t a m o dern, i, poate, m a i ales n d r a m a t u r g i e t n t e a t r u , t r a g i c u l i c o m i c u l n u snt n u m a i prezente, n acelai t i m p , n ntreaga evoluie a lucrrii, d a r se i exprim, n permanen, u n u l p r i n cellalt t r a g i c u l p r i n comic i c o m i c u l p r i n tragic. Fiecare d i n t r e cei d o i t e r m e n i este, n acelai t i m p , i substana, i expresia lucrrii. M i Is-at putea r e p l i c a , l a aceasta, c grotescul duce la o contradicie ntre substan i expre sie ; a n d r z n i s .rspund c aa este, c arta modern se caracterizeaz p r i n acest t i p de contradicie, d a r c n u se reduce l a asta. P e n t r u c opoziia d i n t r e expresie i sub stan este m a i m u l t dect o stare de l u c r u r i , este u n p r i n c i p i u care guverneaz opera l i t e rar sau teatral, i p e n t r u c relaia d i n t r e comic i tragic se schimb .permanent, fiecare d i n t r e ele f i i n d , pe r n d , substan i e x p r e sie ; i a r n momentele de vrf, c o m i c u l i t r a g i c u l snt, totodat, substan i expresie ; fie degaj, c r e d , d e s t u l d e l i m p e d e , ideea c starea esenial a acestui t i p de l u c r a r e este cea a instabilitii stabile. Aceasta este, p r o b a b i l , r e p l i c a p e care o d arta secolului X X t u t u r o r colilor l i t e r a r e i artistice ante r i o a r e , n a n s a m b l u l l o r .

14

www.cimec.ro

TRAIAN ELMARU

Dinamica marii s c e n e a trii


N u m ncumet s m p r o n u n , dac cen t r u l d e greutate a l micrii noastre teatrale 6-a m u t a t sau n u , d i n Capital, pe scenele d i n ar, dei u n i i snt de prere c aa stau l u c r u r i l e n m o m e n t u l d e fa. P e n t r u c, dac m-a p r o n u n a , a r f i n o r m a l s ntreb : 1 d e ce p r i n c i p a l e l e distincii, marile p r e m i i " ale f e s t i v a l u r i l o r de l a Galai i de l a Braov a u fost acordate Naionalului bucuretean (Romulus cel Mare) i T e a t r u l u i M i c (Efectul razelor gamma asupra anemo nelor) ; 2 de ce l a Galai, d i n t o t a l u l p r e m i i l o r i n d i v i d u a l e , n n u m r de ase, c i n c i au fost decernate u n o r a c t o r i i u n u i r e g i z o r d i n Bucureti, cte o j u m t a t e a celui de-al aselea f i i n d oferit Domnului Puntila $i slugii sale Matti, d i n spectacolul orauluigazd ? (La c a p i t o l u l m e n i u n i " , t r e i d i n p a t r u le-au l u a t a c t o r i d i n Galai, Satu M a r e i B a i a Mare.)
1

L a Braov, d i n zece p r e m i i i o diplom r e v i s t e i Teatrul", p a t r u a u fost l u a t e de T e a t r u l M i c , p e n t r u cel m a i b u n spectacol, p e n t r u contribuia artistic i pedagogic deo sebit a i n t e r p r e t e i p r i n c i p a l e , p e n t r u regie, p e n t r u debut (personal, cred c t r e b u i a s i se dea i u n p r e m i u p e n t r u scenografie i s se nfiineze u n u l , special, p e n t r u i n t e r pretarea u n u i r o l m u t , c u att m a i m u l t c u ct p e n t r u cel m a i b u n r o l episodic" exist)... A u m a i rmas, d e c i , apte. D i n t r e acestea, u n u l a fost acordat T e a t r u l u i Nottara". A u rmas -ase p e n t r u teatrele d i n ar, d i n t r e care p a t r u a u fost acordate i n t e g r a l , i a r d i n t r e celelalte dou, o u a p u c a t , cte o j u m t a t e , d o i scenografi i d o i a c t o r i . (i a i c i , cred c m a i m e r i t a u cel puin p a t r u actori i u n regizor.) Cuan r m n e , a t u n c i , c u m u tarea c e n t r u l u i de g r e u t a t e " ? Adevrul e c nite p r e m i i n u oglindesc totdeauna situaia real, n u p o t reprezenta, c u m se spune, foaia d e temperatur" a m o m e n t u l u i . Spectacole b u n e snt i l a B u c u reti, i n m u l t e teatre d i n ar. Deosebirea e c, d i n c o l o d e Capital, dinamica fenome nului e a l t a . i s p i r i t u l de .iniiativ. n p r i m u l r n d , n privina d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e contemporane. N u e o simpl ntmplare c, l a F e s t i v a l u l d e l a Braov, Tea

t r u l d i n T g . Mure e-a prezentat cu dou p r e m i e r e absolute de cert valoare : Noaptea cabotinilor d e R o m u l u s Guga (secia r o mn) i Bocet vesel pentru un fir de praf rtcitor (secia m a g h i a r ) . P e n t r u asta, le-a f i d a t u n p r e m i u de onoare. ( I n parantez fie zis, onoare r e v i s t e i Teatrul", c le-a acordat d i p l o m a . ) D a r n u e v o r b a d o a r despre piesele j u c a t e n t i m p u l F e s t i v a l u l u i . N u p u ine d i n t r e s c r i e r i l e p e n t r u t e a t r u ale l u i D u m i t r u R a d u Popescu a u v z u t lumina r a m p e i , p e n t r u ntia oar, n aa-zisa p r o v i n c i e , i a r d i n t r e acestea, u n e l e n i c i n-au fost reprezentate n Bucureti. Cazul n u e izolat. L a Cluj-Napoca a a v u t loc, n u de m u l t , p r e m i e r a piesei Avram Iancu de M i r c e a M i c u , l a Botoani, cea a c o m e d i e i satirice Scene din viaa unui bdran de D u m i t r u Solo m o n . A s t a , p e n t r u a da doar cteva e x e m p l e care s demonstreze i n t e r e s u l teatrelor respec t i v e p e n t r u a u t o r i i c o n t e m p o r a n i i legtura care s-a creat ntre s c r i i t o r i i c r e a t o r i i d e spectacole. i n u e v o r b a despre orice f e l de piese, ci despre o problematic de cea m a i strict a c t u a l i t a t e , tratat l a u n n i v e l a r tistic s u p e r i o r . Reprezentaiile realizate pe aceste texte snt, n general, d e m n e d e interes, p e n t r u e f o r t u l de transpunere scenic original, d e v a l o r i f i c a r e a ntregii ncrcturi de i d e i . i , c h i a r dac reuita n u e total, fiecare caut s aduc ceva i n e d i t , ca gndire teatral. Se creeaz, a s t f e l , ntre r e g i z o r i ( d i n t r e c a r e , m u l i t i n e r i i nc p u i n cunoscui n B u c u reti), a u t o r i d r a m a t i c i i interprei, o comu niune, un climat de colaborare, total opus a r t i f i c i a l e i contradicii d i n t r e t e x t i specta c o l , pe care se b a t e , nc, o moned r u g i nit. Adesea, aceeai pies e montat d e ctre diferii r e g i z o r i . V e r s i u n i l e scenice n u seamn ntre ele, ceea ce e n o r m a l , cci d u p c u m spunea D . R. Popescu, l a C o l o c v i u l braovean autorul spectacolului e regizorul. Acest p u n c t de vedere, m p r tit i d e ali d r a m a t u r g i , i demonstreaz pe d e p l i n f e r t i l i t a t e a . S p o r u l de piese rom neti, atracia d i n ce n ce m a i m a r e a u n o r a u t o r i p e n t r u t e a t r u snt d a t o r a t e , n m a r e msur, d i r e c t o r i l o r , d a r i r e g i z o r i l o r , care 15

www.cimec.ro

vdesc aceeai m a t u r i t a t e de gndire i n folosirea a c t o r i l o r . A m rentlnit, la Braov, a c t r i l e i a d o r i , cunoscui nc d i n I n s t i t u t , a z i , n plin nflorire a m i j l o a c e l o r l o r a r tistice. [Nici nu e de .mirare. A u j u c a t i joac m u l t , r o l u r i de prim-plan d i n reper t o r i u l c o n t e m p o r a n , d i n cel clasic, naional i u n i v e r s a l . .i m-am gndit, cu o imens prere de ru, la o seam de colegi a i l o r , venii n Bucureti, u n d e , de ani de zile. vegeteaz. i acesta, un e x e m p l u de dinamic a feno menului, despre care v o r b e a m . i, a c u m , un cu vnt despre nsemntatea f e s t i v a l u r i l o r i a c o l o c v i i l o r ce se l i n l u n a r . E l e c o n t r i b u i e e n o r m la s t i m u l a r e a acestei d i n a m i c i . Competiia, dezbaterile, controversele colegiale ce au loc. n u n u m a i n t i m p u l edinelor, d a r i n ntlnirile d i n orele l i b e r e , fac ca legturile d i n t r e toi cei ce slujesc u n i c a , m a r e a scen a rii, s ss siring, ca i n f u z i a i d e i l o r novatoare s ca pete o eficien d i n ee n ce m a i mare. Par ticiparea cresend a o a m e n i l o r de teatru d r a m a t u r g i , r e g i z o r i , scenografi, c r i t i c i d i n Bucureti i d i n alte pri ale rii e cea m a i gritoare dovad a necesitii u n e i asemenea activiti. n acest sens, c e n t r u l de gravitaie al micrii teatrale n u i n c l u d e , aa

c u m -ar c u v e n i , i scenele Capitalei. De-a l u n g u l a n i l o r , n m u l t e orae, s-au i n d i c i a ! echipe care a u c o n t r i b u i t botrtor la dez v o l t a r e a t e a t r u l u i romnesc c o n t e m p o r a n . A u a v u t loc i c o l o c v i i , de necontestat valoare teoretic i practic (s ne a m i n t i m d o a r do r o l u l jucat de T e a t r u l T i n e r e t u l u i d i n Piatra Neam). Ceea ce e n o u , a c u m , e c a r a c t e r u l sistematic al ntlnirilor, metodologia, f i n a l i tatea fiecrui f e s t i v a l , ntr-o perspectiv dc a n s a m b l u . Dc ani de zile, se discut despre nfiinarea, la Bucureti, a T e a t r u l u i Teatre l o r . La u n m o m e n t dat, d e z i d e r a t u l era pe cale s se mplineasc. Sala Comedia d i n Calea V i c t o r i e i , ncredinat Teatrului Ciu leti, u r m a s aib i aceast destinaie. Cu t r e m u r u l d i n m a r t i e trecut, aduend a v a r i i elii proaspt amenajate, a ntrziat realiza rea d o r i t u l u i proiect. ntr-o bun zi f i o ca ea s nu ntrzie prea m u l t v o m putea avea. n aceast sal, m i c r o s t a g i u n i ale teatrelor d i n ar, la ale cror spectacole asistm ncutm ca invitai. Cu acest p r i l e j , Bcuretiul va d e v e n i , i e l , u n ora al f e s t i v a l u r i l o r , a l d e z b a t e r i l o r creatoare, intrnd ta competiia real ; teatrele bucuretene v o r f s t i m u l a t e , la ele acas, de dinamica marii scene a larii.

GEORGE GENOIU

Teodorescu, Cine a fost Adam ?, prilejuiete u n proces d e contiin, ntr-un spaiu al me m o r i e i d e d i c a t insurgenilor. Cele t r e i piese evoc, d i n perspectiv contemporan, a n u l revoluionar 1818. Rzboiul de Independen i a c t u l Insureciei de la 2. A u g u s t 1944. Cu a l t e c u v i n t e , r e p e r t o r i u l sptmnii tea t r a l e respective a cptat. n p r i m u l rnd, rezonan patriotic, s e n t i m e n t p r o f u n d i p e r m a n e n t ce se cere c u l t i v a t cu f e r v o a r e . Ideea d e p a t r i o t i s m este abordat, ntr-o m o d a l i t a t e inedit, i n piesa l u i Theodor Mnescu, Excursia, o dezbatere despre opi unea contient a i n d i v i d u l u i . n disputa d i n t r e tat i f i u , n c a d r u l creia i u b i r e a de ar d o m i n existena i i d e a l u l tnru l u i , ies l a iveal i trsturi m o r a l e n de riv. Mentaliti retrograde, r e t a r d a t a r e , care au pus stpnire pe viaa u n o r o a m e n i , snt i n c r i m i n a t e i n piesele Interviu de Ecat e r i n a O p r o i u , Bocet vesel pentru un fir de praf rtcitor d e S i i t o A n d rs sau Noapt ea cabotinilor de R o m u l u s Guga. Procesul contiinelor, dezvluirea e r o r i l o r , descoperirea adevrului, i n c r i m i n a r e a v i c i i l o r i a a l t o r tare m o r a l e care sufoc viaa, snt cteva d i n t r e ideile-atitudine a f i r m a t e n piesele menionate. J u d e c i n d cele apte t i t l u r i nscrise pe afiul F e s t i v a l u l u i de Ia Braov p r i n p r i s m a criteriilor formulate, p u t e m spune c d r a m a t u r g i a contemporan romneasc i-a c o n f i r m a t , i la aceast c o n f r u n t a r e teatral, preocuparea p e n t r u o pro-

Ziua de azi a teatrului nostru


S p t m n a teatral de l a Braov a nscris n bogata sa agend de l u c r u i S i m p o z i o n u l p r i v i n d creterea calitii p o l i t i c e i artistice a repertoriului contemporan. Reamintindu-ne acest o b i e c t i v , astfel f o r m u l a t , ncercm s a f l m n ce msur cele 11 reprezentaii s-au i m p u s ca o demonstraie n acest sens. Piesa romneasc a fost preponderent. Cele apte t i t l u r i a u reuit s n e sugereze cteva d i n t r e direciile tematice ale d r a m a t u r g i e i noastre c o n t e m p o r a n e . Dou ore de pace de D . R. Popescu i Procesul lui Stephan Ludwig Roth de C h r i s t i a n M a u r e r i l a n s S c h u s c h n i g evoc p a g i n i d e istorie na ional strbtute d e ideile de l i b e r t a t e , i n dependen i s u v e r a n i t a t e . Piesa l u i L e o n i d a 16

www.cimec.ro

fclemalic major. Dar judecm obiectiv situaia s c r i s u l u i nostru d r a m a t i c , n u p u t e m spune e r e p e r t o r i u l sptinnn teatrale res pective a fost n disonan c u realitatea scenic, in a n s a m b l u . I n aceste lucrri se |>ot observa, ns, n u n u m a i mplinirile, c i i carenele d r a m a t ur giei noastre o r i g i n a l e . De pild, ele ca i altele, reprezentate c u a n i i n urm sau r mase iu paginile v o l u m e l o r de teatru su fer de m i m e t i s m sau de ostentaie. R e p l i c i l e s i n i prea e x p l i c i t e sau ncrcate de a f o r i s m e , care mping n m o n o t o n i e aciunea dramatic i personajele. Situaii neverosimile, u n verbiaj preios, aparinnd m a i degrab a u t o r u l u i dect e r o i l o r , s i n i deseori v i z i b i l e i n pie sele noastre de t e a t r u . .Puterea" i Ade v r u l " au d e v e n i t t e r m e n i e o n f l i e t u a l i , n tr-o ecuaie care ncepe s i n t r e n desue t u d i n e . A vrea s Jiu c l a r neles : n u p r o blema, n sine, o p u n n discuie, c i m a n i e r a de tratare drc.maturgic. Schematismul este o m a l a d i e de care a s u f e r i t i continu s sufere d r a m a t u r g i a noastr. Exist a c u m u n schematism in maniera n care se s c r i i despre istorie sau i n m o d u l c u m se scrie despre t i n e r i : taii nu-i m a i judec c o p i i i , c i i n v e r s . Toate acestea cred c se n t m p l deoarece u n i i d r a m a t u r g i mu dezvolt per sonaje i n aciune, ci licluiesc o schem, cu r e p l i c i scrise nainte ca acestea s aparin u n u i a n u m e e r o u , aa nct o transmutaie a d i a l o g u l u i de l a un personaj la a l t u l se poate face fr p r e a mult btaie de cap. Firete c aceste deficiene n a r t a c o m poziiei caracterelor i a construciei aciunii d r a m a t i c e snt i n c o n v e n i e n t e c u care se con frunt regizorii r a c t o r i i , p r i n c i p a l i c r e a t o r i a i spectacolului. Dac a m a p r e c i a t n mod deosebit ceva a n u m e . n sptmna teatral de la Braov, a fost m o d u l e x e m p l a r n care regizorii Harag Gyorgy, I l u n y a d i Andras. Dam Alccsaudreseu i Anca Ova nez a u n eles s conlucreze cu toi f a c t o r i i dc creaie are s-au pus n slujba- pieselor Bocet vesel..., Noaptea cabotinilor i interviu. E i au a j u t a t t e x t u l , l-au red i m ens io nat scenic, relevndu-i valenele ideatice, p r e c u m i nuanele de u m o r , de i r o n i e sau de d u r i t a t e . A u fost i spectacole nemplinite, nu d i n v i n a r e g i z o r i l o r , c i l . mai ales. d i n cauza umor carene e v i d e n t e n construcia dramatic. Calitatea artistic nevoia de Originali tate n expresia dramatic, lrgirea ariei de investigaie, c o m p l e x i t a t e a caracterelor i ponderea ideii p o l i t i c e snt p r o b l e m e p r i n c i pale pe care snt sigur c le v a a b o r d a p r i m u l Colocviu n a t i o n a l de d r a m a t u r g i e de la Cluj-Napoca. O chestiune rmas deschis este cea a p e r s o n a j u l u i d r a m a t i c , a deter minrilor sale socialo, m o r a l e i f i l o z o f i c e . E r o i i z i l e l o r noastre v i n d i n t i m p u r i m i t i c e i poart CU ei o zestre de suflet i de cuget, de sensibilitate t de omenie, d a r t o po

var de i l u z i i i de prejudeci. A v e m rd c i n i adine nfipte n istorie i ne regsim, u n i i n ceilali, generaie d u p generaie. C o p i i i notri seamn cu strbunicii l o r . T r e b u i e s-i cunoti temeinic p r o p r i a semin ie. Dac sufer de ceva, a n u m e , e r o i i d r a m e l o r noastre, a t u n c i sufer tocmai dc lipsa de specificitate etnic. Kxist o trire .spe cific nou, romnilor, i acest dev r ome nesc trebuie r e l e v a i . A v e m u n spaiu de via i o f i l o z o f i e , u n f e l a l nostru de a f i : cumptai i s i m p l i , h a r n i c i i v i t e j i , omenoi i direci n m o d u l de a comunica cu semenii. N e respectm m o r m i n t e l e , p e n t r u c acolo se afl ngropat i s t o r i a , d a r i p e n t r u c acesta e p a r a f a t u l d i n care i trag fora generaiile, n succesiunea l o r . nelep ciunea i nelegerea exact a vieii ne-au fcut rb<ltori i optimiti. D a r personajul d r a m a t u r g i e i noastre m a i sufer i de boala vorbelor. Orict de convenional ar f i , d u p u n i i , a r i a t e a t r u l u i , exist, totui, o inflaie de e r o i logoreici, detepi" i ironici", per sonaje contrafcute, ca>re n u c o n v i n g . Din repertoriul dramaturgiei universale c o n t e m p o r a n e , scena F e s t i v a l u l u i de la B r a ov a gzduit piesele Emigranii de Slaw o m i r M r o z e k , Efectul razelor gamma asupra anemonelor dc Paul Zindel, Solo pentru orologiu de Osvald Z a h r a d n i k i ntoarcerea fiului risipitor de A.P. Vampilov. Misterul vieii, degradarea condiiei u m a n e , d a r i i d e a l u r i poteniale, mevoia strii de veghe, snt temele acestor p a r t i t u r i d r a m a t i c e . n vluite n tristee i n compasiune. Eroii parcurg o existen a nfrngerii posibile, cluzii, ns, dc o stea a isperanei. V i z i u nea contemporan asupra realitii este dur, d a r ea ajut la p u r i f i c a r e a vieii, la o m a i b u n alctuire a acesteia, p e n t r u ziua de mline. T e a t r u l c o n t e m p o r a n este u n t e a t r u a l ac tualitii, n u , ns, a l unei relatri serbede p r o b l e m e l o r care i-au gsit o rezolvare. E l trebuie s dezvluie contradiciile existente, s sesizeze mutaiile bio-sociale. s ajute la nfptuirea unei noi o r d i n i p o l i t i c e i m o r a l e . E r o u l t i m p u l u i n o s t r u trebuie s se c o n f r u n t e eu aspectele cele m a i d u r e , c u mentaliti agresive i dubioase, p e n t r u a putea d e v e n i u n model a u t e n t i c , c r e d i b i l . Aceast l u p t nverunat cu t r e c u t u l este plin d e n e p r e v z u t i poate s lase n u r m i comba tani nvini, mutilai fizic i sufletete. N u ntotdeauna la srbtoarea v i c t o r i e i petrec e r o i i , cei care au l u p t a t n l i n i a nti a f r o n t u l u i ; ei a u czut acolo. P e n t r u Cit t e a t r u l s p a r t i c i p e l a v i i l o r , s construiasc o a m e n i , s influeneze spre o viat m a i b u n i m a i dreapt, t r e b u i e s acioneze cu talent, cu sensibilitate i cura>j c i v i c , n actualitate. Z i u a de mine d e p i n d e i de m o d u l c u m nelegem s facem t e a t r u azi, a i c i , la n o i .
;

www.cimec.ro

17

FESTIVALUL NAIONAL CNTAREA ROMNIEI Craiova :

Zilele I. L.

Caragiale

Noi exegeze
, I ** l .*

literare i scenice

Cea de-a doua ediie a Zilelor 1. L . Caragiale, desfurat la Cra iova, intre 30 ianuarie i 1 februarie, semnificativ manifestare cultural i tiinific, organizat, in cadrul Festivalului naional Cntarea Romniei", de ctre Comitetul pentru cultur i educaie socialist al judeului Dolj, filiala ..., Teairid Naional din Craiova i Socie tatea I. L , Caragiale", i-a propus ca tem Noi exegeze literare i scenice ale operei lui /. L . Caragiale". Pe agenda ntlnirii au fost nscrise o sesiune tiinific, prezentarea unor spectacole cu texte din dramaturgia caragialean, vernisajul expoziiei documentare Teatrul lui 1. L , Caragiale pe scenele romneti", o gal de f'dme, discuii cu elevii Liceului pedagogic din Craiova i ai Liceului industrial Electropulere".

Comunicrile
Sesiunea de comunicri a fost consacrat p r o b l e m e l o r actuale a l e valorificrii operei caragialeene i a a n a l i z a t cile i metodele u n e i cit m a i a m p l e i m a i expresive exegeze literare i scenice. I n c u v n t u l su i n t r o d u c t i v , A l e x a n d r u Dinc, d i r e c t o r u l T e a t r u l u i Naional d i n C r a i o v a , a s u b l i n i a t semnificaia existenei u n e i Societi Literare I . L . Cara g i a l e " (aflat n cel de-al .doilea a n de f i i n are), i m p o r t a n t f o r tiinific i c u l t u r a l , po s i b i l n u c l e u a l u n e i sistematice i c u p r i n ztoare aciuni d e v a l o r i f i c a r e a motenirii ca-ragialeene. Despre naterea acestei societi l i t e r a r e continund o remarcabil tradiie a vieii c u l t u r a l e romneti, d a r unic, n acest m o m e n t , n ar despre direciile sale de d e z v o l t a r e i despre o b i e c t i v e l e con crete urmrite, a v o r b i t preedintele societ ii, c r i t i c u l l i t e r a r M i h a i U n g h e a n u . Ideea crerii acestui Hor s-a nscut d i n constatarea c d r a m a t u r g i a caragialean a fost repre zentat, cu t o t u l nesatisfctor p e scenele rii, r e a l i t a t e dovedit, o dat n p l u s , i de inconsistena c o m p a r t i m e n t u l u i spectaco l e " Ia actuala ediie a Z i l e l o r Caragiale. A r li de d o r i t , a r f i firesc c a , n orice m o m e n t , teatrele romneti e poat nchega o stagi une Caragiale complet, deziderat a crui

mplinire Societatea literar a nscris-o n p r o g r a m u l su, alturi de p r o i e c t u l u n o r Caiete Caragiale" ( p r i m a ediie v a aprea n acest a n , l a E d i t u r a Scrisul romnesc"), menite a r e u n i cele m a i s e m n i f i c a t i v e s t u d i i pe aceast tem, n o i interpretri c r i t i c e . So cietatea i p r o p u n e , de asemenea, nregistra rea pe f i l m p r i n a p o r t u l c i n e o l u b u r i l o r l o cale a u n o r m o m e n t e d i n spectacolele importante. Despre lacunele d i n cunoaterea i d i n interpretarea o p e r e i l u i Caragiale a v o r b i t i c r i t i c u l V a l e n t i n S i l v e s t r u (vicepreedinte at Societii), referindu-se m o i ales la a c t i v i t a t e a publicistic, l a o parte d i n coresponden, l a nenumrate, preioase m r t u r i i , d i n t r e care m u l t e se afl nc rspndite. Esenial, n acest m o m e n t observa c r i t i c u l este l u p t a mpotriva anchilozrii, a r u t i n e i n interpretarea scenic i literar a cehii m a i cunoscut, a c e l u i m a i j u c a t a u t o r r o m n , Exist o a m p l b i b l i o g r a f i e , d a r se simte nevoia u n e i exegeze scenice p e r t i n e n t e , a des cifrrii ot m a i n u a n a t e , p r i n modaliti de expresie d i f e r i t e , a m a r e l u i teatru caragialean. Este necesar, cu alte c u v i n t e , meni nerea acestei d r a m a t u r g i i i n u n u m a i a d r a m a t u r g i e i n c i r c u i t u l v i u , n pulsaia t i m p u l u i artistic actual. Despre prezena I u i Caragiale n spectaco l u l i n l i t e r a t u r a universal a vorbit p r o f . d r . Ileana Berlogea, s u b l i n i i n d , n d o c u sa c o m u n i c a r e , nenumratele, n e mentata ateptatele posibiliti d c i n t e r p r e t a r e p e c a r e

18

www.cimec.ro

creaia l u i lc-a o f e r i t , pe d i f e r i t e m e r i d i a n e . I n E u r o p a sau i n A s i a , n A m e r i c a Latin K H I n Statele U n i t e (unde d r a m a t u r g u l r o mn a fost j u c a t nc d i n 1965, de ctre t r u p a ..l.a M a m m a " ) , opera caragialean a reuit s intereseze i u cel m a i nalt g r a d , gsindu-i adnci rezonane n viaa social i politic a u n o r epoci i l o c u r i foarte d i verse. 0 comunicare deosebit de interesant, cea a conf. d r . I o n Cnnstantinescu t Corespon dena personajelor n piesele l u i Caragiale". P o r n i n d de la ideea c n d r a m a t u r g i a sa n u exist personaje a n t i n o m i c e , a fost u r mrit acest n o u t i p d e simetrie cores pondena iinalizndu-se m o d u l specific n care eroii snt rdluai (fr a f i v o r b a despre o repetiie), p o r t r e t u l amplificndu-se, cprnd n o i nuane, de la o pies la a l t a . Co respondena personajelor este privit ca o fertil m o d a l i t a t e de a accentua d i s c o n t i n u i tatea acestora, i m p o s i b i l i t a t e a l o r de c o m u n i care, dar i c o n t i n u i t a t e a , de la u n t e x t la a l t u l . E x p u n e r e a a prezentat, d e asemenea, fn m o d succint, puncte de vedere dezvoltate n s t u d i u l p u b l i c a t de I o n Constantinescu n u r m cu civa a n i , Caragiale i ncepu t u r i l e tea i m lui european m o d e r n " ; este v o r b a despre ideea spaiului nchis, despre pre zena m o t i v u l u i carnavalesc, a l lumii pe dos" etc. . Conf. d r . I o n Ptracu a adus n discuie u n c a p i t o l al exegezei caragialeene care, de obicei, n u intr n circulaie public, d a r care merit a f i cunoscut : tezele de licen existente n b i b l i o t e c i l e u n i v e r s i t a r e . D i n t r e lucrrile de acest f e l , susinute dc foti s t u deni a i Universitii craiovene, I o n Ptracu a selecionat cteva, pe care le-a analizat, propunndu-<le ateniei participanilor la seniune. Glose, notaii critice referitoare la p e r sonaje i situaii d i n t e a t r u l caragialean, a prezentat Bogdan U l m u . Despre v i i t o a r e l e Caiete Caragiale" a v o r b i t I l a r i e H i n o v e a n u , d i r e c t o r u l Scrisului romnesc", artnd c e d i t u r a consider aceast l u c r a r e ca u n act cultural de maxim nsemntate, ca u n p u n c t d e onoare n a c t i v i t a t e a sa. R e g i z o r u l Save! Sliopuil s-a r e f e r i t , n comunicarea sus inut, la concepia ce a stat l a baza spec t a c o l u l u i Npasta, p e care 1-a realizat la T e a t r u l d i n Piteti. P r o f . d r . Florea F i r a n , referindu-se l a p r i n c i p a l e l e direcii existente n exegeza caragialean, a s u b l i n i a t , o dat n p l u s , necesitatea u n o r n o i contribuii cri tice. Interesat de p r o b l e m e metodologice n .Analiza creaiei l u i Caragiale, c r i t i c u l M i r c e a Tomu constata u n r e v i r i m e n t d e m n de i n teres n acest d o m e n i u , r e l e v a b i l n u l t i m i i a n i , atrgnd ns atenia asupra u n o r defec iuni ce in de strategia d e m e r s u l u i . Reva lorificrile c r i t i c e an u n e o r i aspectul u n e i l u p t e de hruial i m a i puin a l u n u i f r o n t a m p l u , c u o strategie d e a n s a m b l u . Acest p u n c t de vedere a fost susinut p r i n a r g u m e n t e concrete, p r i n r e f e r i r i la s t u d i i ap r u t e n u l t i m a perioad.

Spectacolele
M a i slab reprezentat, i n aceste Zile Cara giale, c a p i t o l u l scenic a fost alctuit d i n O noapte furtunoas (un spectacol m a i v e c h i , m o n t a t la T e a t r u l Naional d i n Craiova, de M i r c e a Corniteanu, analizat i n r e v i s t a noa str * i, de care, d e aceea, n u ne v o m ocupa n aceste r i n d u r i ) , u n spectacol-coup a l T e a t r u l u i de ppui d i n Craiova, cu Domnul Goe i Vizita, i Npasta, i n versiunea sce nic a T e a t r u l u i d i n Piteti i n aceea a S t u d i o u l u i de t e a t r u de a m a t o r i de la Electroputcre"Oaiova. Relevabil, n spectacol ul-cou p (regia, I l o r i a DavMeecu, scenografia, Eustaiu Gre g o r i a n ) , este e f o r t u l dc c i t i r e n adncime, nuanat, a textelor, r e f u z u l de a le t r a t a ca pe nile istorioare a m u z a n t e , b u n e doar p e n t r u distracia celor m i c i . Domnul Goe i Vizita ne p r o p u n o foarte serioas meditaie asupra responsabilitilor e d u c a t o r u l u i , rs furile m i c i l o r t i r a n i snt p r i v i t e ca genera toare, n l i m p , de grave deformri caracte rologice. Spectacolul apeleaz l a o foarte sugestiv mbinare a j o c u l u i ppuii cu cel a l a c t o r u l u i , a crui siluet este ajustat, redimensionat p r i n folosirea u n o r costume i a u n o r mti speciale, n acord stilistic cu aspectul ppuii. M o d a l i t a t e a aceasta, u t i lizat n a m b e l e scenete, este urmrit n diversele posibiliti pe care le ofer, p o s i biliti de expresivitate plastic, dar, n p r i m u l r n d , de traducere a unei i d e i . I n Dom nul Goe, de e x e m p l u , personajele a d u l t e snt interpretate de a c t o r i , i a r c o p i l u l , de o p pu, p e n t r u ca, n f i n a l , cele trei d a m e " i n d u l g e n t e s devin m a r i o n e t e n m n a l u i Goe de data aceasta, j u c a t de u n actor. I n concepia l u i Savel S t i o p u l e x p r i mat i n c a d r u l s e s i u n i i de comunicri Npasta este tragedia u n o r brbai, v i c t i m e inocente a l e p e r s o n a j u l u i f e m i n i n fiin cu vocaia i c u v o l u p t a t e a r u l u i " , monstru setos d e snge", de o c r u z i m e rece, ce exer cit o atracie malefic asupra t u t u r o r , antrenndu-i n abis, n m o a r t e . Spectacolul pitetean (figurnd destul de s i m p l i s t ideea spaiului nchis, p r i n m i j l o c i r e a u n e i plase care (nconjoar l o c u l d e joc) se desfoar n c e r c u r i d i n ce I n ce m a i strinse, trasate de A n c a , c u o demonic nevoie destructiv. A r g u m e n t u l i u b i r i i p e n t r u D u m i t r u se a n u leaz, t e x t u l care se refer la nesfirita d r a goste p e care i-a purtat-o i care a m a r cat-o f i i n d r o s t i t a l b , parc n trecere ; n tr-un p e r m a n e n t d a r s u p e r f i c i a l joc al seduciei, e r o i n a i paralizeaz, p r i n a propierea ei fizic, p a r t e n e r i i ; pe Gheorghe, CUTC, Ia u n m o m e n t d a t , vrea s plece, s ee smulg d i n mrejele e i , l reine n u att * Teatrul", nr. U/1076. 19

www.cimec.ro

n i v o r b e , ct cu for de atracie m a n i festat la n i v e l p u r senzorial (traducerea scenic este, ns, destul de naiv ; actria i' scoate broboada, i a r l a vederea prului e i , b i e t u l Gheorgbe se pierde cu t o t u l ) . L a fel de acuzat, ca s n u spunem e x t e r i o r , este exprimat i fascinaia ce-1 intuiete pe Drug o m i r , n m o m e n t e l e cnd se afl n p r e a j m a e r o i n e i ; p e r s o n a j u l i pierde orice urm d e stpnire de sine, iminile ntinse orbete c tre t r u p u l ei ncep s t r e m u r e , o c h i i i snt dai peste cap. Gndii i srcii astfel e r o i i snt scutii, parc, de frmrttare lun tric, aceasta reducindu-se l a a se supune sau n u f e m e i i , i a r n cazul e i . la a reui sau n u s xicid. F i n a l u l este, d e a l t f e l , m o d i f i c a t i n acelai sens : c a d a v r u l I u i Dragom i r i cel a l l u i Gheorgbe (care s-au n j u n g h i a t reciproc, ntr-o lupt cu cuitele), alturi de c a d a v r u l l u i I o n , rmas i el n scen, snt p r i v i t e cu o bucurie patologic de ctre triumftoarea Anca, scldat n l u m i n roie. A c t o r i i care interpreteaz perso najele d r a m e i caragialeene snt Ileana Zrneseu (Anca), D u m i t r u Drgan ( D r a g o m i r ) . Cornel Poenaru (Gheorgbe). D i n dorina de a nu-i nedrepti, judectndu-le interpretarea d i n perspectiva unei v i z i u n i regizorale speciale, n u v o m face aprecieri c r i t i c e dect n p r i vina i n t e r p r e t u l u i l u i I o n . D e m Niculescu, care surprinztor, p e n t r u r o l u l cel mai gras", ca posibiliti de a f i g u r a p a t o l o g i

cul i construiete p a r t i t u r a scenic cu m u l t sim a l m s u r i i , cu cldur i cu ne legere. Suprtoare este n u m a i masca l u i , gen Frankenstein, dar... G r u p u l de a m a t o r i de la Electroputere"Craiova, sub conducerea actriei R o d i ca Radu de la T e a t r u l Naional, a o f e r i t o c i t i r e l i r n pede a t e x t u l u i , fr e f o r t u l de a gsi sen suri n o i . fr deosebite tlmciri, d a r i fr rstlmciri. M e r i t o r i e , p e n t r u acest colectiv, este preocuparea dovedit fa de cunoate rea i de reprezentarea u n o r opere capitule ale l i t e r a t u r i i noastre dramatice (este cel de-ol doilea Caragiale m o n t a t aici) ; ludabile snt i credina, seriozitatea cu care a m a t o r i i neleg s fac t e a t r u . Spectacolul are slngciile inerente, dar i prospeimea neprofesionistului ; s i n g u r u l r o l distonant, ntr-un ansamblu caracterizai, n p r i m u l rnd, p r i n simul m s u r i i , este cel a l l u i I o n , i n t e r p r e t u l su f i i n d s i n g u r u l care ncearc o imfmare a j o c u l u i profesionist, de la care m p r u m u t i reine, ns. doar, t i c u r i l e , poncifele. n montarea a m a t o r i l o r , d r a m a t i s m u l se nate d i n s i m p l i t a t e , d i n absena efectelor" deosebite. Interpreii ne prezint u n t e x t n eles n datele sale eseniale, ne p r o p u n i m a ginea pe care i-o furete c i t i t o r u l obinuit, spectatorul obinuit. i p u b l i c u l simte acest l u c r u , nct d i a l o g u l scen-sal se stabilete firesc i f o a r t e , f o a r t e s i m p l u .
r

Cristina Dumitrescu

NOTE

Nicolae lorga, Biobibliografie"


Exemplara carie Nicolae lorga. biobibliografie, dato rat fostului secretar al savntului, prof. Barbu Theodorescu. nsumeaz. n 1391 pozi ii bibliografice, toate volume le, brourile, extrasele din ope ra marelui om, cari a fost", n volumele urmtoare se voi bibliografia articolele i stu diile. Impresionanta munc de fiare prilejuiete i omu lui de teatru o lectur pa sionant, stimulat de seciu nea privind volumele de tea tru. Prima pies a istoricului, M i h a i V i t e a z u l , dateaz din

1911, iar ultima, Vaga b o n d u l , din 1940. lorga scrie iS de piese, n majoritate Iranic medievale. Traduce Hangia de Goldani (1914) i Prometeu nlnuit de Eschil, n patru perdele i dou talAouri" ( 1940). Majoritatea pieselor au fost jucate la Teatrul National, Teatrul Popular i Teatrul Ligii Cuiurale. n piesele sale au iprut mari actori : Gh. Ciir'um n T u d o r V l a d i m i r e s c u . leorge Calbnreanu n Fratele pgn. Maria Filotti n Ca snd r u . Ion Manolescu, G. Calboreanii: Al. Critico n Cata peteasma rupt-n d o u . liomuald Bulfinshi, Ion Mano lescu n Moartea l u i A s u r , N. Bleanu, Ana Luea, Ion Manolescu n U n biet mo neag i un doge. La Vlenii de Munte se ncurajeaz tea

trul de reconstituire istoric n aer liber prin scenariul Rzbunarea p m n t u l u i , cu subiectul tras din veacurile ceoase ale nvlirilor. Pi resc, cele mai multe drame, au fost tiprite n Datina romaneasc", tipografia aez mintelor culturale din V lenii de Munte. Nobila rvn a distinsului cercettor Barbu Theodorescu merit toate elogiile. Cu vo lumele urmtoare, vom afla, desigur, toate articolele i studiile lui larga despre tea tru. Va fi cel mai nimerit l>rilej pentru un studiu te meinic, de amploare, menit s precizeze locul nedrept itului dramaturg i teoreti cian n istoria teatrului ro mnesc.

I. N.

20

www.cimec.ro

FESTIVALUL NAIONAL CNTAREA ROMNIEI

A c a s la .. . Teatrul popular din Trgovite


<2

rgument

Cea de-a doua edific a Festivalului naional Cui tarea Romanici" constituie un ivulru fertil i generos pentru consolUlarea i pentru maturizarea artistic a teatrelor populare. Aceste lcauri de afirmare a chemrii artistice a omului muncii au reuit s impun valori autentice i, de multe ori, s ne conving prin harului, dar i prin munca asidu, ambiioas c amatorul poate puterea ajunge s stea alturi de actorul profesionist, s4 acompanieze i chiar s i se substituie, fr a i se face, prin aceasta, vreo favoare. De asemenea, trebuie lucru amintii, dealtfel, i n all ocazii c teatrele populare au remarcat un program sincronizat cu ritmul de producie al teatrelor profesioniste, au o sta giune pregtit din timp. cu un repertoriu bine cumpnii i profilat pe o Ierna tic original : lucreaz aici i cte un secretar literar amator, cte un regizor amator, ba chiar i mainiti i maitri de lumini amatori. Activitii culturali din judee au reuit s antreneze, n afirmarea marii pasiuni pentru teatru, ntreg personalul activ al instituiilor de cultur. Portarul de la Casa de cultur, de pild (dac nu cumva este actor), face parte neaprat din corpul de ansamblu, este, adic, figurant, pn ncepe s se deprind cu descntecul" replicilor. Turneele realizate n jude, n ar i chiar peste hotare au oferit cronica rilor de teatru, nu de puine ori, posibilitatea s evalueze la o cot ridicat spec tacolele teatrelor populare. Trofeele obinute de aceste teatre ale amatorilor, fi la prima ediie a Festivalului naional Cntarea Romniei", fie la festivaluri inter naionale, le-au impus ca viabile instituii artistice, capabile s descopere i s perfecioneze bogatele valori populare.

Fapte dintr-un breviar istoric


Cu ocazia t u r n e u l mi n Frana, c u piesa Pcal, aniiinatorii T e a t r u l u i popular din Trgovite i-au alctuit u n b r e v i a r i s t o r i c menit s-i p r e z i n t e tradiiile. Modeti, e i i-au r e v e n d i c a t nceputurile d i n 1836, cnd l a Trgovite -a j u c a t , n a e r l i b e r , o pies care, tradus a p o i n l i m b a francez, f i g u reaz c u t i t l u l Extremele se ating. DaT, fr fals modestie, c i ar f i p u t u t s aminteasc do spectacolele f o l c l o r i c e d e l a Curtea Veche Domneasc, atestate p e v r e m e a l u i M a t e i Basarab d e cltorul P a u l d i n A l e p . lntia stagiu ne .permanent a i u b i t o r i l o r d e t e a t r u d i n strvechea cetate de scaun a rii R o m

neti se p a r e c s-a i n a u g u r a t n 1948, cu 0 scrisoare pierdut d e I . L . Caragiale. A f i ul ce a n u n a aceast premier a d e v e n i t a c u m u n d o c u m e n t ; m e m b r i i t r u p e i trgovitene, muli, nscui chiar n 1948, l privesc cu o emoie explicabil. Acest afi a cptat valoarea t i m b r e l o r raTe, d a r , m a i ales, o valoare cultural, etic i civic, aa c u m o v a l o a r e simbolic a r e f a p t u l c B u l a n d r a , c e l e b r u l actor, este f i u l acelorai m e l e a g u r i dfenboviene. n a p r o a p e treizeci d e a n i , a c t o r i i a m a t o r i trgoviteni a u m o n t a t i prezentat p u b l i c u l u i peste 120 d e piese i a u d a t m i i de spec tacole, urmrite d e zeci d e m i i d e spectatori. R e p e r t o r i u l acestor s t a g i u n i , alctuit d i n l u crri aparinnd l i t e r a t u r i i naionale i u n i versale, clasice i c o n t e m p o r a n e , poate f i considerat, orict de preioas a r prea^ e x presia, u n curs de iniiere n d r a m a t u r g i e i n ara spectacolului,- l o c u i t o r i i Trgovitei nvnd n acelai t i m p c u r e a l i z a t o r i i p r o d u s u l u i t e a t r a l : c e i d e p e scen, a r t a acto21

www.cimec.ro

Scen clin

spectacolul

Pcal" de I o n L u c i a n

i V i r g i l

Puicea

r u l u i , cei d i n s t a l u r i , g u s t u l p e n t r u t e a t r u , exigenta de spectator. C l u c r u r i l e stau, n tr-adevr, a s t f e l , ne c o n v i n g e c h i a r reperto r i u l , i n care snt nscrise, u n e o r i , i texte fa cile, d a r , n icea m a i mare parte, lucrri de cert valoare, greu de reprezentat, presupunnd interprei c a p a b i l i de a ntrupa e x p r e s i v personaje i d e a f i stpni pe toat paleta de c u l o r i a sensibilitii uimane. Iat cteva d i n t r e t i t l u r i l e nfiate d e trgoviteni : O scrisoare pierdut i O noapte furtunoas de I . L . Caragiale, Piatra din cas de Vasile AJoexamdri, Domnioara Nastasia de George M i h a i l Z a m f i r e s e u . Titanic-Vals i ...Eseu de T u d o r Muatescu, Tache, Ianhe i Cadir de V i c t o r Jon Popa, Omul care a vzut moartea de V i c t o r E f t i m i u , Steaua fr nume i Jocul de-a vacana d e M i h a i l Sebastian, Patriotica romn de M i r c e a tefnescu, Serenada din trecut d e M i r c e a D e m . Rdulescu, Nota zero la purtare de O c t a v i n Sava i V i r g i l Stoenescu, Intlnire peste ani d e L u c i a D e m e t r i u s . Oameni care tac d c A l . V o i t i n , Passacaglia de T i t u s P o p o v i c i . Fata morgana de D u m i t r u S o l o m o n . George Dandin de Molire. Hangia de Carlo G o l d o n i , Nevasta pantofarului de F. G. L o r c a , Cererea n cstorie de A . P. Cehov. Un individ suspect d e B . Nuiei, Musafiri nepoftii de M i r o s l a v S t e h l i k . A m ades aceste t i t l u r i p e n t r u a s u b l i n i a v a r i e t a tea situaiilor scenice i p e r s o n a j e l o r ; t r e buie s m e n i o n m , lotui, c T e a t r u l p o p u l a r d i n Trgovite este p r o f i l a t . ndeosebi, pe d r a m a t u r g i a de inspiraie istoric. n a ceast direcie, s i m i m , d e s i g u r . nrurirea v e c h i i reedine v o i e v o d a l e a Trii Romneti, a v e s t i g i i l o r Curii (Domneti, d e v e n i t e , d e m a i m u l t v r e m e , cadru p e r m a n e n t p e n t r u spectacole n aer l i b e r , de sunet i l u m i n . Dup decizia d e nfiinare a T e a t r u l u i p o p u l a r . n a p r i l i e 1974, s-au fcut d e m e r s u r i i s-a obinut nominalizarea t e a t r u l u i : Tony B u l a n d r a " . Este i acesta s e m n u l i u b i r i i trgovitenilor p e n t r u i s t o r i e , p e n t r u m e m o r i a personalitilor c u l t u r a l e . 22

convorbire cu directorul teatrului


A m scris despre muli activiti c u l t u r a l i . U n e o r i , a m t u r n a t picturi m u l t e de a u r n cerneal, t o c m a i p e n t r u a s p o r i , c u o spe ran nou, n o b i l a m u n c de a f i r m a r e ia a r titilor a m a t o r i . N . H r i s t o d o r e s c u n u este actor. Este directorul Teatrului popular Tony B u l a n d r a " . L-am cunoscut mai de m u l t , pe cnd e r a m redactor l a z i a r u l D m bovia" ; se ocupa, p e a t u n c i , cu m u l t ta l e n t , de bunul-mers a l c u l t u r i i n jude. L-am rcntlnit deunzi, la f e l d e serios fa c u fapta cultural, la f e l de c o m p e t e n t i d e n treprinztor. Sntei teatru... acum ndrumtorul unui

Scurta

N i c i d e c i u n . T e a t r u l p o p u l a r Tony Bula<ndra" st sub ndrumarea u n u i c o n s i l i u a r t i s t i c . Acest c o n s i l i u decide asupra reper t o r i u l u i fiecrei s t a g i u n i (mpreun cu f o r u l superior, C o m i t e t u l judeean p e n t r u cultur i educaie socialist), p r e c u m i asupra p r e m i e r e i fiecrui spectacol. A m l u a t cunotin de ntreg re p e r t o r i u l ttrgovitean, pe u l t i m i i 29 de a n i . C o l e c t i v u l de interprei este, oare, la f e l de d i v e r s ? Depinde sub ce aspect privii acest colectiv. alctuit d i n o a m e n i a i m u n c i i , aparinnd u n o r p r o f e s i u n i d i f e r i t e : m u n c i t o r i , t e h n i c i e n i , funcionari, p r o f e s o r i , avocai, i n g i n e r i , m e d i c i , cei m a i m u l i d i n t r e e i , absolveni a i colii p o p u l a r e de art, secia actorie. D u p orele de producie, aceti oa m e n i particip a c t i v la viaa t e a t r u l u i , f i e

www.cimec.ro

repetnd sear de sear, fie jucnd i n pie sele n oare snt distribuii. I n prezent, co l e c t i v u l n o s t r u n u m r '1\ de m e m b r i , cu caro se acoper dou distribuii paralele. neleg c lucrai l a d o u spec tacole deodat... Stagiunea n u m r m a i m u l t e p r e m i e r e ; cte ? P o t r i v i t statutului teatrelor populare, t r e b u i e s p u n e m n scen, n fiecare sta g i u n e , t r e i piese n m a i m u l t e acte i t r e i piese ntr-un act. Piesele scurte se nregis treaz i pe b a n d de m a g n e t o f o n , d u p o prealabil adaptare, u i m i n d a f i transmise, p r i n staiile de r a d i o f i c a r e , att n oraul de reedin c i t t n jude, sub g e n e r i c u l Tea t r u la m i c r o f o n " . A vrea s menionez, c u aceast ocazie, c, pe ling T e a t r u l p o p u l a r , n actuala stagiune, a nceput s funcio neze u n s t u d i o de t e a t r u p e n t r u c o p i i i t i n e r e t , c u u n r e p e r t o r i u adecvat vrstelor respective. Att n t i m p u l rt a u a c t i v a t i n c a d r u l Casei de cultur, ct i de l a nfiinarea T e a t r u l u i p o p u l a r , a c t o r i i a m a t o r i trgoviteni a u obinut n u meroase p r e m i i , m e d a l i i , d i p l o m e , iar c o l e c t i v u l a fost d i s t i n s c u t i t l u l de l a u r e a t . N u m a i vorbesc de p r e m i i l e speciale de i n t e r p r e t a r e , acordate de j u r i i l e f e s t i v a l u r i l o r - c o n c u r s . Care este efectul p r i n c i p a l a l acestor trofee ? Trofeele nsei snt u n r o d a l t a l e n t u l u i i a l m u n c i i . Dac socotim c T e a t r u l p o p u l a r t r e b u i e s f i e , totodat, i o coal de ndrumare i de miestrie artistic, exist i u n a l t efect, e x p r i m a t p r i n satis facia e d i n m i j l o c u l trgovitenilor s-au r i d i c a t , consncrndu-se n t e a t r u l profesio n i s t , a c t o r i , scenografi, profesori l a I.A.T.C. M gndesc a c u m la D i d o n n Popescu, M i rella Ionescu, R a d u D u m i t r e s c u , P a u l N i colacscu, Nicolae Enache, tefan Moisescu, A l e x a n d r u Drgulescu, O v i d i u Schumacher, M i r c e a R b i n s k i ; i la m u l i alii. N-am c i t a t aceste n u m e n m o d f o r t u i t , c i pen t r u a s u b l i n i a c, o r i de cte o r i a v e m de fcut fa v r e u n u i spectacol m a i d i f i c i l , ape l m la aceti profesioniti a i t e a t r u l u i , care, neuitnd de u n d e n u plecat, n u preget s ne a j u t e . D e a l t f e l , colaborarea cu profesio nitii t e a t r u l u i este l a n o i de-a d r e p t u l o datin. 0 serie de spectacole c u Steaua fr n u m e de M i h n i l Sebastian s-au b u c u r a t de prezena n distribuie a t r e i Artiti a i Po p o r u l u i R a d u B e l i g a n , G r i g o r e VasiliuB i r l i c , M a r c e l Anghelescu. Acetia a u j u c a t alturi de a m a t o r i i trgoviteni, mrturisind, a p o i (n pres), c n-au simit d e c a l a j u l ce se presupune c ar exista ntre a c t o r i i p r o fesioniti i a m a t o r i . Cum francez ? v-a apreciat publicul

elogios de t u r n e u l n o s t r u , ntreprins l a i n vitaia Asociaiei solidaritii u m a n e pe ca lea a r t e l o r d i n Verneuil-sur-Avres. Ce r e p e r t o r i u avei actual ? n stagiunea

A m i n a u g u r a t stagiunea c u piesa Cteva nopi de m a r t i e de L i a Crian. I n reluare ee m a i joac Pcal de I o n L u c i a n i V i r g i l Puicea, i a r n repetiie se afl I n t e r e s u l ge neral de A u r e l Baranga. I n c a d r u l S t u d i o u l u i a m pus n repetiie piesa Diminea de toamn de T i t e l Constantinescu.

Pe cnd un cenaclu de dramaturgie ?


Desigur, se citesc piese de t e a t r u n cena c l u r i l e l i t e r a r e c u tradiie, care snt n u m e roase i care, p r i n seriozitatea c u care snt conduse, a t u n c i cnd snt s p r i j i n i t e de re vistele l i t e r a r e , a u d a t n u m e de p r e s t i g i u literaturii contemporane. Dar nu de dragul f o r m u l e i n sine, c i fiindc rea litatea nsi o i m p u n e , cel puin n cteva localiti c u o relativ tradiie literar ne g n d i m l a nfiinarea, acolo, a u n o r cena c l u r i c u p r o f i l d r a m a t u r g i e . F a p t u l este v a l a b i l i p e n t r u trgoviteni. E i a u d a t la iveal cteva certe vocaii de d r a m a t u r g i (nc n e c o n f i r m a t e pe p l a n naional), d r a m a t u r g i ce b a t p u t e r n i c la porile teatrelor, d u p ce a u debutat l a T e a t r u l p o p u l a r d i n localitate. I n z i a r u l local i n s u p l i m e n t e l e l i t e r a r e j u deene, s-au fcut remarcate i o seam de condeie c r i t i c e c u t a l e n t de cronicar d r a matic. N e p u t e m , aadar, p e r m i t e a scrie c judeul Dmbovia are toate condiiUe s p u n bazele u n u i cenaclu de d r a m a t u r g i e firete, sub auspiciile U n i u n i i Scriitorilor. De l a Bucureti l a Trgovite snt d o i pai, c h i a r dac k i l o m e t r a j u l arat aproape 80 de uniti. D a r , dac inem seama de distana cerinelor imediate... Se vorbete, n diverse referate ale Tea t r u l u i p o p u l a r , despre valorificarea creaiei dramaturgice a u t o h t o n e " ; pe stagiune se joac mcar o pies semnat de a u t o r i l o c a l i . Acetia I o n V a s i l i u , C o n s t a n t i n M a nolescu, Cornel Ionescu, I o n Coca, d a r f i ( n u tim de ce) nc n e j u c a t u l i nesolici t a t u l , ns, n m o d sigur, v i g u r o s u l p r o z a t o r George T o m a Veseliu (dac n u c u m v a m a i snt i alte n u m e pe care ne recunoa t e m vinovia nc n u l e cunoatem) acetia, deci, p o t c o n s t i t u i oricnd n u c l e u l c e n a c l u l u i n chestiune, n care m a i ales tinerele talente s-ar simi s t i m u l a t e i, poate, promovate.

Excelent. A m prezentat optsprezece spectacole. ( U n u l , l a Televiziune.) Ziarele franceze d i n localitile v i z i t a t e s-au ocupat

Paul Tutungiu
23

www.cimec.ro

IN INTIMPINAREA COLOCVIULUI NATIONAL DE DRAMATURGE

DUMITRU SOLOMON

Spaiul dramaturgiei
Lupta cu imposibilul
n pies, rostesc r e p l i c i l e p r i n g u r a actorilor,, i imagineaz gesturile personajelor prin gesturile a c t o r i l o r . Pare-se c t e a t r u l n u e literatur. Cel m u l t , e r a p o r t a t la literatur. Un i n g i n e r tinr, o m cult i atins dc m o r b u l scrisului, d u p ce a c i t i t , d i n n t m p l a r c . < v o l u m u l meu i n t i t u l a t Socrale, Platou, Diogene dinele, mi-a declarat : ..Astea n u snt piese. Snt proz autentic". N-o fost o c o rectur de g e n , c i o judecat de valoare ! I n i e r a r h i a l u i valoric, t e a t r u l este situat m a i jos decit proza*. M u l t e d i n t r e piesele c i t i t e sau necitite, t r i mise n marginea sau n afara l i t e r a t u r i i , n u de ruvoitori, c i d e p r o p r i u l l o r destin, u n dstin n i c i r u , n i c i b u n , d e s t i n u l reprezen trii, se joac de a n i , de secole, d e m i l e n i i . D r a m a t u r g i a n-o f i literatur, d a r art este.. P r i n u r m a r e , e c e l puin superflu strdania d r a m a t u r g i l o r d e a d o b n d i d r e p t de cetate n literatur. 'Faptul c Shakespeare a scris n u n u m a i sonete, c i i piese de t e a t r u , n u de monstreaz absolut n i m i c , n u convinge p e n i m e n i . .Dramaturgia t r e b u i e s r m n la r o s t u l e i , la. d e s t i n u l e i , care e reprezentarea, i n u t r e b u i e s dea d i n coate, s se l a menteze i s strige dup d r e p t u r i , c e r i n d , patetic, o poziie echitabil n literatur, al t u r i de proz, de poezie i d e a l t e m o d u r i care se citesc, n u se reprezint. I n ceea ce-i privete p e c r i t i c i , e nedrept i i n u t i l s p r e tinzi unui o m obinuit cu biblioteca s mearg l a t e a t r u , dac nu-i place, numai p e n t r u a n u o p r i m a o prticic, discutabil, a l i t e r a t u r i i ; i a r asupra crilor de t e a t r u , cte apar, e g r e u s te pronuni, tiind c copul l o r u l t i m n u e lectura. S-ar putea ca u n i i confrai d r a m a t u r g i s priveasc n u prea ngduitor acest a b a n d o n , d a r consider m a i demn acceptarea u n u i loc a r t i s t i c aparte dect ncercarea d e a t e strecura cu t o t d i n a d i n s u l ntr-un c o r t u n d e i aa e destul de marc nghesuial. A m fost i eu u n u l d i n t r e aceia care a u l u p t a t p e n t r u a obine d r a m a t u r g i e i o diplom d e literatur, i n u n u m a i

Ceea ce confer o not de cochet o r i g i n a l i t a t e discuiilor cu p r i v i r e l a d r a m a t u r g i e este f a p t u l c m a r e a m a j o r i t a t e a p a r t i c i panilor la aceste discuii snt d r a m a t u r g i i nii. Despre poezie i despre proz ee s c r i u eseuri, s t u d i i m o n o g r a f i c e , comparatiste, struc turaliste, semiotice etc., c r i t i c i i se b a t , p e n t r u u n poem sau p e n t r u u n r o m a n , p e via i pe m o a r t e , p r e c u m c a v a l e r i i , p e n t r u u n zmbet de prines, fiecare v o l u m de proz sau de poezie poart n pnlece mcar u n v o l u m de critic (excluzind cazurile de s t e r i l i t a t e ) , iar dezbaterile teoretice snt ca nite p a r t i d e de tenis ntre maetri, l a care s c r i i t o r i i a u funcia d e biei de m i n g i . Cnd se discut, n s c h i m b , despre d r a m a t u r g i e , c r i t i c i i se dau l a o p a r t e , ca i c u m s-ar trage c u m i t r a l i e r e l e , i a r d r a m a t u r g i i r m n cam sin g u r i s-ii amestece prerile i, e v e n t u a l , s fac i curenie, nlturnd r e s t u r i l e de l a mpriri, delimitri, analize, disecii. Critica dramatic e, de cele m a i m u l t e o r i , cronic teatral, c r o n i c a r u l d e t e a t r u f i i n d greu de transportat d i n stal n aren, cci, ca orice o m serios i c i n s t i t , prefer e scrie despre ceea ce vede i n u despre ceea ce a r vrea sau n u ar vrea s vad. Aadar, d r a m a t u r g i i vor scrie ei despre ei i p e n t r u e i , postur n u n u m a i original, d a r i de o luxoas gra t u i t a t e , c h i a r dac d r a m a t u r g i i snt s i n g u r i i scriitori care citesc d i n cnd n cnd piese i m e r g d i n cnd n cnd l a t e a t r u . I n d e f i n i t i v , d e ce n-ar f i e i i s i n g u r i i l o r c r i t i c i ? Totui, ideea c d r a m a t u r g i a n u e l i t e r a tur n u este o nscocire a c r i t i c i l o r , c i o nscocire a vieii. O a m e n i i , cnd citesc o pies, dac au" ei c h e f u l s-o citeasc, i reprezint a c t o r i i p e care i-au vzut jucnd

24

www.cimec.ro

p r i n a r t i c o l e , d a r i s c r i i n d piese, cu dorina jucate, de a f i mai ales <ilite, i nu )iwi ales Explicaia nereuitei a r putea sta> i n v a loarea mic a pieselor, <lar i i n condiia genului.

Numrul si
9

calitatea
Se ntimpl, ins i, a i c i , critica lite rar pctuiete p r i n ignoran locvace u n e o r i , c u u n p r i l e j sau cu a l t u l , ca situaia dramaturgiei s f i e declarat catastrofal, lr s existe u n temei p e n t r u aceasta, a l t u l , bineneles, dect acela c aa se a u d e p r i n trg". O fraz plasat ntr-un a r t i c o l despre u t o t u l altceva face talmes-balme d i n scri sul d r a m a t i c , ntr-un m o m e n t d a t , i p r o clam d r a m a t u r g i a zon sinistrat a l i t e r a t u r i i , idee care, preluat fr e f o r t de gnd i r e de ctre alii, aflai n aceeai stare de ignoran activ, se rspindete cu iueala tirilor neoficiale i creeaz An f e l de cordon sanitar n j u r u l d r a m a t u r g i e i , o f e r i n d , i n acelai t i m p , t u t u r o r comoditilor u n i e f t i n i l a ndemn cal de btaie. Lsnd l a 0 p a r t e superficialitatea sau iresponsabilitatea u n o r aseriuni c r i t i c e ncacoperite, v a t r e b u i s a d m i t e m i existena u n e i explicaii m a i serioase a r e g i m u l u i dc carantin l a care e supus, d i n cnd n cnd, d r a m a t u r g i a . p r o blema d i n t o t d e a u n a a proporionrii n u m e relor m i c i . iDac, s z i c e m , jumtate d i n cr ile d o proz aprute ntr-un a n a r f i proaste, l u c r u l s-ar observa m a i g r e u , dat f i i n d n u m r u l m a r e de cri de proz p u b l i cate, i a r atenia s-ar concentra, firete, asupra crilor b u n e . D a c , ns, j u m t a t e d i n pie sele j u c a t e ntr-un a n a r f i proaste, situaie absolut verosimil (it c h i a r fericit, cci a r f i v o r b a de u n a n b u n ) , l u c r u l n-ar trece ne observat, cci, f i i n d puine piesele j u c a t e , cele slabe a r sri n o c h i i a r t u l b u r a linitea mcar a s p e c t a t o r i l o r , dac n u i a celor rspunztori. D e ce se joac att d e m u l t e , nengduit de m u l t e , piese proaste ? 'Mai nti, desigur, fiindc se scriu m a i m u l t e piese proaste dect piese b u n e . Ca p r e t u t i n d e n i n art, h a r u l se d i s t r i b u i e i n e c h i t a b i l , i a r v a l o r i l e se nasc n c h i n u r i grele, spre deosebire d e m e d i o c r i t a t e , care se nmulete p r i n partenogenez, dac n u c h i a r p r i n simpl d i v i z i u n e . I n acelai t i m p , n i c i a u t o r i i valoroi n u , c r e e a z ntot d e a u n a lucrri situate la cea m a i nalt cot

calitativ, cci exist i pauze dc inspiraie sau pauze dc exigen. I n cutare de piese n o i i a u l o b t o n e , teatrele m a i i tranzneioneaz, i nchid o c h i i , i astup u r e c h i l e i, n n u m e l e p l a n u l u i , nghit orice, c h i a r dac nghit n sec. A s t f e l a j u n g pe scen lucrri care stric proporia i nelinitesc, vremelnic,, pe cite u n c r i t i c gata s vad aici d e g r i n g o lada, g e n u l u i d r a m a t i c . Se p u n e , ns, ntre barea : piesele bune snt att de puine pe ct las s se vad r e p e r t o r i i l e teatrelor ? D. ;H. opescu, Teodor M a z i l i i , M a r i n Sorescu, P a u l Everac, P a u l Cornel Chitic, a u piese r e m a r c a b i l e , care n u se joac. i n u n u m a i c i . Unele d i n t r e piesele cele m a i bune.. ale acestor d r a m a t u r g i sau ale a l t o r a , n u a u fost reprezentate niciodat pe o scen bucuretean. A t u n c i , de u n d i ; s tie c r i t i c i i l i t e r a r i , care, s p r e s u p u n e m , ar d o r i s mearg la t e a t r u , de existena acestei d r a m a t u r g i i ? O carte b u n editat l a Iai, sau la C l u j Napoca, sau la Timioara, sau la Craiova, poate f i rspndit n toat ara. D a r Bal conul l u i D. R. Popescu -a a j u n s pn a c u m la Bucureti. Paracliserul l u i Sorcseu n u s-a j u c a t niciodat. La f e l , .Smtero i rmnem a l u i P a u l Cornel Chitic. De ce n u se joac u ' c ' c piese bune ? D e ce n u se joac toate piesele bune scrise i : t ultimii ani ?

Prejudeci
V a l o r i f i c a r e a d r a m a t u r g i e i este guvernat de prejudeci, iat cauza principal a d i s proporiei de care v o r b e a m . Prejudecile care, i n a l t e d o m e n i i a l e creaiei a r t i s t i c e , a u fost neutralizate d e m u l t v r e m e , n t e a t r u snt nc a c t i v e . U n r o m a n sau o nuvel care implic o problematic u m a n profund, grav, ascu it, tulburtoare, se public tocmai de aceea. O pies de t e a t r u , c u ct c m a i serios anga jat n dezbaterea u n o r p r o b l e m e de sens, d e coninut, ale existenei, cu att e m a i oco lit, m a i a m n a t , m a i de la distan c o n templat, ca u n obiect d o r i t d e care n i m e n i n u ndrznete. s se a p r o p i e , fiindc s-ar putea sfrima. I n s c h i m b , c u ct o pies e m a i uoar n sensuri, cu ct ar m a i la suprafa realitatea, c u att m a i repede i m a i fr ezitri e mbriat, dei a r e o f r a g i l i t a t e m a i m a r e , i a r mbriarea a r putea-o sfrma sau p u l v e r i z a . P a r a d o x u l este e v i d e n t , d a r , cu toate acestea, prejudecata funcioneaz n c o n t i n u a r e , alimentat de n u tiu ce spaime i neliniti metafizice. 0 alt prejudecat p u n e s u b s e m n u l ntre brii capacitatea de nelegere, de discern mnt, de analiz, a p u b l i c u l u i de t e a t r u , pe 25

www.cimec.ro

n e d r e p t considerat a f i ntr-o ture de sub dezvoltare spiritual, n r a p o r t c u , s zicem, p u b l i c u l m u z i c a l sau cel l i t e r a r . Ca u r m a r e , piesa d e teatru este mpins, d e obicei, ctre o moral explicit, p e n t r u ca n u c u m v a spec t a t o r i l o r s le m a i rmn ceva de gndit si acas, d u p ieirea' de la spectacol. Dez v o l t a t sau n u , i n t e l i g e n t sau n u , spectatorul prefer, ns, m o r a l a implicit, fiindc el merge Ia teatru s se emoioneze i n u s i a notie. Cnd. d u p m o a r t e a l u i Romeo i a J u l i e t e i , Shakespeare l pune pe Prin s se adreseze celor d o u f a m i l i i ndoliate : Ei, Montague i Capulet, dumani nempcai, vzut-ai ce blestem clocea n ura voastr ? Cel dc sus cu dragostea gsit-a s v bal" etc., o face p e n t r u a z g u d u i i m a i m u l t contiina spectatorilor, i n u p e n t r u a le e x p l i c a e v e n i m e n t e l e d r a m e i sau p e n t r u a-i m o r a l i z a . Discreia m o r a l e i este o dovad de stim fa de p u b l i c . U n e o r i , piesa de teatru c u deosebire, comedia- este supus u n e i contabiliti r i guroase : cte personaje p o z i t i v e i cte per sonaje negative acioneaz pe scen, cu alte c u v i n t e , cte personaje p o z i t i v e se o p u n per sonajelor negative. Ca i c u m a r f i v o r b a de dou echipe de f o t b a l care trebuie s i n t r e pe teren n perfect egalitate numeric. Aceasta, fiindc lucrarea dramatic n u este raportat la ideea filosofic, moral, existen ial pe care o p u n e n dezbatere, ci l a schema socio-meral a societii, piesa de teatru f i i n d socotit u n f e l de i m a g i n e a societii, redus l a scar. i, c u m n socie tate personajele negative snt m a i puine... I n acest f e l , se poate a n u l a dintr-o singur trstur d e condei ntreaga d r a m a t u r g i e sa tiric a l u i G o g o l sau a l u i Caragiale. P e n t r u c ne-am a p r o p i a t de problemele comediei, se c u v i n e s menionm c aici fiineaz i prolifereaz cele m a i m u l t e i m a i rezistente prejudeci, despre care a m m a i a v u t p r i l e j u l s scriem. D o m e n i u l care se bazea-z pe u n a d i n t r e cele m a i spontane reacii w n a n e , rsul, este v i c t i m a u n o r j u deci r i g i d e , suspicioase, c o n t r a d i c t o r i i . O prejudecat nc foarte viguroas decurge d i n aa-zisa generalizare artistic. U n i i v d n aceast nsuire u n p e r i c o l misterios o r i de-a d r e p t u l subversiv. E i confund gene ralizarea artistic cu generalizarea statistic. Dac, ntr-o comedie, este r i d i c u l i z a t u n , s zicem, vnztor n e c i n s t i t , se consider, p r i n tr-un sofism, c s a t i r a vizeaz totalitatea vnztorilor i n u , c u m poate a r f i logic, tota litatea vnztorilor necinstii. D a r n i c i aceast d i n u r m deducie n u este valabil, cci ge neralizarea artistic n u acoper o schem sociografic. A r t i s t u l a u t e n t i c n u arat un personaj sau o i m a g i n e , e l reprezint o idee, n derivaia interioar a p e r s o n a j u l u i sau a i m a g i n i i , o idee moral, n cazul c o m e d i e i , astfel c generalizarea n u se exprim p r i n c i f r e sau categorii, c i p r i n fora i d e i i m o r a l e coninute. C r i s t i n o i u d i n Opinia public a l u i Baranga n u este imaginea redactorilor-afi

incoreci, cu att m a i puin a totalitii re dactorilor-efi, ci imaginea unei i d e i , i a n u m e , a nonsensului m o r a l pe carc-1 repre zint unirea i n c o r e c t i t u d i n i i c u puterea. Gene ralizarea artistic nu poate f i socotit o de t u r n a r e a sensurilor ctre categorial i sta tistic, c i u n transfer al p a r t i c u l a r u l u i n idee. Bineneles, n i m e n i -a pus n discuie gene ralizarea, n cazul vnztorilor necinstii, d a r i n comedia atiric n u este i n u poate f i v o r b a n u m a i d e Vnztori necinstii. O alt prejudecat decurge d i n c o n f u z i a emitorilor. Dac, bunoar, vnztorul ne cinstit d i n e x e m p l u emite, ntr-o replic, u r mtoarea- aseriune : Toat l u m e a fur", snr tem nclinai s ripostm : este o afirmaie neadevrat. S i g u r c afirmaia este neade vrat, n m o d o b i e c t i v , d a r e v e r o s i m i l ca personajul s-o emit, f i i n d el nsui u n ho. Rezult de aici c replica exprim p u n c t u l de vedere a l a u t o r u l u i , a l societii, a l mo ralei ? Prejudecata amintit ascunde o alt fals generalizare, n baza creia t o t ceea ce se afirm de ctre u n personaj ntr-o pies este msurat cu adevrul obiectiv. C u m a r arta o comedie satiric n care toate perso najele a r spune n u m a i l u c r u r i adevrate i juste ? Rsturnnd r a p o r t u l , este p o s i b i l ca u n personaj negativ s spun l u c r u r i adev rate i j u s t e ? Rinenelcs, dac satira vizeaz tocmai discrepana d i n t r e v o r b e i fapte, d i n t r e aparen i esen. 0 propoziie ade vrat n esena sa poate avea semnificaii d i f e r i t e , c h i a r opuse, n funcie de p e r s o n a j u l care o rostete. O alt schem d e gndire situeaz comedia n afara i d e i i de g r a v i t a t e . Comedia a r t r e b u i s f i e vesel, reconfortant, ca o excursie la iarb verde, criticnd defecte v i n d e c a b i l e i l i p s u r i recuperabile, ntr-un ton de continu j o v i a l i t a t e b i n e v o i t o a r e sau ironic. S p i r i t u l operetistic sau r e v u i s t i c a ctigat teren. D a r comediile m a r i a u f o s t acelea n care s-au denunat defectele m a r i , i p o c r i z i a , ticloia, abjecia-, i n u m a n i t a t e a . Comedia, dac v r e a cu adevrat s-i pstreze l o c u l n art i n viaa social, n u se poate hrni cu frmit u r i l e d e l a m a r i l e ospee n sens p l a t o n i c i a n ale gndirii. O idee moral i m portant n u se poate s p r i j i n i pe adevruri d e r i z o r i i i pe observaii superficiale. l a cealalt e x t r e m i t a t e , o a m e n i serioi, care neleg gravitatea comediei, nutresc mefien i dispre p e n t r u fars, considernd-o o m o d a l i t a t e minor sau chiar frivol. D a r farsa e n u m a i schema, schelria u n e i piese, care, l a rndul e i , poate susine idei i m p o r t a n t e . De la Shakespeare i Molire la Gogol i Cara giale, m a r i c o m e d i i au fost c o n s t r u i t e pe schema farsei. Revizorul e o fars, d a r i o lume. Firete, m a i snt m u l t e de discutat pe m a r ginea prejudecilor ce ncercuiesc d r a m a t u r g i a . Orice discuie asupra d r a m a t u r g i e i c o n t e m p o r a n e v a t r e b u i s n u evite l u p t a c u prejudecile.

26

www.cimec.ro

VIRGIL MUNTEANU

Cu

zurgi...
o dat textul, am mai vzut o dat spectacolul. N-avea dreptate. Dar, tot am rmas pe gnduri. Persoana adu gase, o trstur nou ima ginii melc despre omul-dratiaturg. Au trecut anii. Insul a mai scris vreo dou-trei pie se, im teatru a promis c-l joac, pe urm s-a rzgndit. alt teatru l-a jucat, de vreo zece ori, nu mai mult, dar l-a jucat, cam asta-i tot ce a realiun insul, de la debu tul lui promitor. tn schimb, dac despre schimb poate fi vorba, m rog, in compensaie, persoa reuniune na nu scap nici o a grupului de breslai, e prezent, are o prezen a gresiv activ, la toate con sftuirile de lucru, colocviile, simpozioanele, seminariile, mesele rotunde, ce mai, pes te tot., or'wind, n orice m prejurare menit s fac bi lanul, s analizeze, s catagrafieze viaa noastr tea tral. Ocaziile nu snt rare. A preciabil revigorat, breasla se reunete periodic. Iau cuvnlul, anun so lemn persoana, precum do ric Pirgu. i ia cuvnlul. Asistena l-a ascultat, la n ceput, interesat, cu bun voin, cu dorina cinstit s-l neleag i, dac e ca zul, s-i dea dreptate. Pe urm, asistena a nceput s dea din cap, s ridice din umeri, s-i dea coate. Mai pe urm, asistena l-a urm rit, resemnat, cum revars asupra ei torentul de vorbe, nereu aceleai, resemnat, somnolent, absent, i iar 'cscmnat, apoi iritat, imolornd din priviri prezidiul s-l stvileasc, s-i ia cu vnlul. Cu neputin ! Drep tul la opinie, clameaz insul.

De mai mult vreme, m sciie umbra unui ins. Luni de zile absent, insul apare clnd i-e lumea mai drag i are dnd sta rar, s se fac sieiitor chiar i dup ce dispare iar. Persoana debuta, eu ciiva ani In urm, pe scena unui teatru mai generos. Scrisese o pies, sub toate raportu rile, modest, o pies care gc voia de actualitate", in spirat de un caz mai pufin obinuit, cu un conflict cam for fat, o pies care pu nea in discufie probleme de etic profesional i cete neasc. Avea, ici-colo, sclipiri, c teva scene erau chiar izbu tite, replica era uneori vioa ie, vreo dou personaje prindeau, ct de ct, contur. Motive suficiente s fie pro pus publicului prin specta colul acelui teatru, care, nu o dal. ncurajase debuturi le ; argumente pentru croni cari, s priveasc binevoitor debutul i s-i exprime spe-^ rant a n viitorul tinrului dramaturg. M-(mi numrat printre cei care au scris despre debutul persoanei. Drept urmare, m-am pomenit cu o vi zit la redacfie. Persoana de care v vorbeam, ins tinr i sfielnic, mi mul umea in cuvinte calde, n grijit alese, pentru cronica scris, m invita la o dis cuie mai serioas, mai apli cat, i, peste un sfert de or, n cuvinte mai puin calde i mai puin ngrijii alese, mi arta c n-am n eles esena piesei, c am rmas insensibil la structura ei novatoare i c m-am do vedit opac fa de direcia ei polemic. Drept s spun, am czut pe gnduri. Dac persoana avea dreptate ? Am mai citit

Ce fel de opinie ? In puine mv'mte, urmtoarea : dup cu toate reaprerea insului, izrile, pe care nu le poate lega nimeni, exist o inerie tn promovarea adevratelorvalori ale dramaturgiei. Mai nuli, exist un dogmatism ' rtinjenilor, dublat de un bi rocratism fatal, n aciunea de ncurajare a tuierilor. Ba, i mai mult, exist o mafie bine organizat contra ade vratelor talente. Piesele bune rzbat greu, rareori vd lumina rampei, zac prin diferite sertare, acoperite de^' praful indiferenei. De ce cutare i cutare snt luai in brae de cte apte tea tre, i mata, de colo, intero gheaz persoana, n-ai avut nici o premier n stagiunea asia ? Fiindc n-am scris ni mic nou, nu-s gata nc, rs punde interpelaUd. Nu cred, se ai insul, n-a prea cre de, cunosc eu, nu eti din ia s stai cu minile n sin, te ocolesc i nu eti singurtd n situaia asta. In rs pr cu toat adunarea, in sul o ine una i bun, ca gaia, ma(u\ Spirala vorbe lor se strnge mereu, ca s ajung la punctul central : persoana, insul nsui. Tot ce spune, hohotitor, patetic, de fimtor, prezumios i apelpisit, ascunde un singur glnd : s fie el jucat, s-i fie smulse din brae piesuele lui ubrede i ncleiate tn melasa ismelor defuncte, s se cocoae pe toate sce nele, i pe cea mai mare, s stea n capul mesei, la osp. Ascullindud din nou, mai deunzi, am avut, dintr-o dat, imaginea patrupedului unicopilat priponit la conov, hrnindu-se pe sturate din nutreul altora i seuturnd arogant din coama mpodobit cu zurgli, ca s se fac auzit, s fie luat in seam. Ceilali alearg tcut i harnic. El, la conov, cu zurglii.
: t

www.cimec.ro

27

Dialogul, ca expresie a democraiei


Stimate tovare profesor, n u i n timpltor m-am adresat dumneavoastr a t u n c i c i n d m-ain g t n d i l s realizez > discuie despre f i l o z o f i e i t e a t r u . O r i cine v cunoate preocuprile p e n t r u gndirea filozofic, i u b i r e a p e n t r u tea t r u , v a nelege c snt ndreptii la acest demers. A c u m , cnd mpreuna a m holrt s p u r t m o c o n v o r b i r e spontan, n u u n a elaborat pe baza u n o r ntrebri p r e a l a b i l e , p r o p u n s ncepem c u ntrebarea care mi-a v e n i t pe buze, i a n u m e , dac d i a l o g u l , care este o m o d a l i t a t e specific t e a t r u l u i , nu s-a d o v e d i t c u m v a , i n acelai t i m p . i u n i n s t r u m e n t f i l o z o f i c , d i n v r e m u r i c h i a r m a i v e c h i dect cele ale l u i Platon ? D i a l o g u l i m o n o l o g u l snt, n f o n d . cele dou modaliti f u n d a m e n t a l e ale v o r b i r i i , adic, ale comunicrii l i n g v i s t i c e d i n t r e oameni, monologul fiind dac putem spune aa secund fa de d i a l o g , p e n t r u c n u este altceva dect u n d i a l o g i n t e r i o r i zat, c o n v e r t i r e a discuiei cu ceilali ntr-o discuie c u t i n e nsui. De aceea, cred c aproape ntreaga i s t o r i e a c u l t u r i i ar pule-i f i neleas i m a i b i n e (sigur c n u este uit a r g u m e n t , c i doar u n a n u m i t p u n c t de Ve dere), dac a m i n t r a n analiza ei c u aceste dou realiti l i n g v i s t i c e f u n d a m e n t a l e : d i a l o g u l i m o n o l o g u l . I n ceea ce privete f i l o zofia, cred c nainte de Socrate, de P l a t o u , presocraticii, i, nainte d e e i , nelepii O r i e n t u l u i , n u au fost adepi ai d i a l o g u l u i , c i ai m o n o l o g u l u i . M o n o l o g u l are aceast caracte ristic nsuire c, p r i n u n i i , el se adreseaz celorlali, i a r ceilali, care ascult, t r e b u i e s asculte, n ambele nelesuri ale cuvntului romnesc, s aud i s se supun. I n f i l o zofie, d i a l o g u l a aprut m u l t m a i trziu. L a Socrate o r a l , la P l a t o u scris. M i se pare c dialogul este foarte legat de f i l o z o f i e , n general, de nceputurile adev ratei f i l o z o f i i , n special. S p u n adevratei f i l o z o f i i , p e n t r u c a m i m p r e s i a c f i l o zofia propriu-zis ncepe odat cu Socrate i cu P l a t o n . Z i c , odat cu Socrate i cu P l a t o n , p e n t r u c ei au fost p r i m i i care au ajuns s-i fureasc, ntr-un f e l , nite con cepte de extrem generalitate. 0 f i l o z o f i e , n sensul s t r i c t a l c u v n t u l u i , este o concepie despre l u m e care folosete concepte de e x trem generalitate, categorii. Aa-zise f i l o z o f i i , n general (i n u n sensul s t r i c t , c i diverse nelepciuni, m a i m u l t dect diverse f i l o z o f i i ) , au fost e x p r i m a t e i nainte d e

HENRI W A L D
despre dialectica dialogului concept fi metafora n teatru filozoful Shakespeare imposibilitatea ii absolute originalit

semnificaia polemica

O convorbire de Paul Tutungiu


28

www.cimec.ro

Soci'ato si dc Pluton, p r i n metafore, printr-o vorbire poetica uneori. Dar. filozofia propriu-zisfl a nceput i u ( i r c c i a . odat cu Socrate i cu Platou. Mi se porc extrem dc interesant i un alt fapt : Socrate rinne i p e n t r u cei de astzi p e n t r u coi de astzi, i n nelesul strict al noiunii un m o d e l . I n general, f i l o zofii au scris t r a t a t e , m o n o g r a f i i . i m o n o grafiile snt mono-lnugc : d a r micarea i d e i lor este d i a l o g a t e Aceast permanent grij de a-l asculta pe cellalt, 'de, a respecta celJ;iIt p u n c t de vedere, de a le c o n f r u n t a cu alt o p i n i e , este. m i se pare, i m a i f i l o zofic dect expunerea prin tratate ; n istoria f i l o z o f i e i , ins. i c h i a r n islo-. ria c u l t u r i i , aceste dou metode au a l ternat ; ele au fost i sincronice ; n .chip firesc, p e n t r u c. d u p m o n o l o g , m a i multe m o n o g r a f i i filozofice, m a i m u l t e t r a tate nasc discuii. Dar- d i a l o g u l , ca atare, (nluntrul aceleiai opere, aa c u m este la Platon, m i se pare t e r i b i l de interesant. Pentru f i l o z o f i e , n general, i p e n t r u leg tura d i n t r e f i l o z o f i e i t e a t r u , iu special, p e n t r u c, p r i n d i a l o g , se desfoar con fruntarea i d e i l o r . M i se pare c. pn la urm, P l a t o n n u s-a o p r i t la u n sistem. P l a t o n i s m u l este o concepie descins : i t u ai d r e p t a t e , n u n u m a i e u . Aceasta este con cluzia, dac p o t f i trase c o n c l u z i i d i n plato nism. E l indic, ntotdeauna, i a l t p u n c t de vedere ; d e f i n i t i v n u i n f r i n g e niciodat u u a n u m i t p u n c t de vedere, ceea ce nsemneaz c el cultiv l u c r u l , poate, cel m a i i m p o r t a n t din istoria f i l o z o f i e i : cultiv ndoiala. p r o pos de aceasta, rn-a putea a p r o p i a i mai m u l t de preocuparea discuiei noastre, v z n d . de pild, m H a m t e t n i l I u i Shakespeare o n cercare de a se denrli fie monolotrul dog matic, scolastic, al E v u l u i m e d i u , p r i n ndo ial. N u este v o r b a , n i c i , despre u n personaj nesigur pe e l . despre u n personaj foarte distant ? Despre u n personnj slab ? N u , n u e slab. e foarte tare. n u m a i c are oroare ca, nu c u m v a , s omoare u n n e v i n o v a t . E l i n a u gureaz, n f o n d . t i m p u r i l e m o d e r n e , care a r trebui sau ar f i t r e b u i t s se desf oare sub aceast lozinc : m a i b i n e scap un v i n o v a t dect s cad ucii zece n e v i n o vai. L u c r u l s-n n l m p l a t , ns, i n v e r s , n de ceniile trecute : m a i bine s moar zece n e v i novai dect s scape u n v i novat. Aceast idee i aceast c u l t i v a r e a ndoielii se afl n H a r n i c i , n u n sensul s c e p t i c i s m u l u i , c i n sensul c e bine prefigurnd una d i n t r e devizele f u n d a m e n t a l e ale l u i K a r l M a r x s le ndoieti : ponte c n-ai dreptate ; n u fi prea sigur pe t i n e . Cu u n m o n o l o g sigur, d o g m a t i c c u l t u r a n u poate nainta. C u l t u r a nainteaz p r i n c o n f r u n t a r e , p r i n dezbatere. L i m b a a nregistrat de m u l t treaba asta l i m b a noastr. D i n discuie nete l u m i n a , despre asta este v o r b a ; d i n discuie, d i n dezbatere, d i n d i a l o g : d i n c o n f r u n t a r e .

F a i m o s u l m i r a c o l grecesc despre care s-a v o r b i i i despre care se m a i vorbete nc este p e n t r u m i n e , n f o n d , m i r a c o l u l p r i m e i de mocraii d i n istorie, fie ea i. sclavagist, p r i m a societate care a i z b u t i t s nfiineze o agora, o pia n care o a m e n i i s fie i n v i tai s-i expun prerile, s i le de monstreze, s Ie apere, s contraargumenleze p u n c t e l o r de vedere ale celorlali. M a rele m i r a c o l grecesc deriv d i n aceast prim democraie ciuntit, parial, lotui, p r i m a democraie d i n istoria o m e n i r i i . A crei expresie e d i a l o g u l , n u ? A crei expresie e dialogul. Dia logul are virtui democratice, mono logul are tendine birocratice, despotice, tiranice. De aceea, totdeauna trebuie contra carat m o n o l o g u l p r i n dialog. adevrat c nu ^ p u t e m absolutiza. E. nevoie i de elabo rri teoretice, monologale, monografice (mono grafia n e f i i n d altceva dect reprezentarea gra fic a u n u i m o n o l o g , a unei m o n o v o r b i r i ) ; o nevoie i de asta ; d a r tocmai aceast dia lectic d i n t r e monolog i dialog este dialectica m o t r i c e , (are mobilizeaz, care mpinge, a l i menteaz micarea i d e i l o r , dezvoltarea c u l turii.

Metafora n formarea conceptului

Poale c P l a t o n v o i a . ntr-un f e l , s prezinte i atmosfera social, a t u n c i cnd i-a gndit opera n d i a l o g . De cile o r i c i t i m u n d i a l o g de P l a t o u , a v e m senzaia c el i punea n scen personajele ; n Dialogurile" l u i i n l i l n i m n u n u m a i d i a l o g propriu-zis. ci i... I r i a l o g u r i ; ba, adesea, snt aduse p e n t r u s c h i m b u l de i d e i m a i m u l t e personaje. De pild, n Banchetul", a v e m de-a face cu adevrate p u n e r i n scen, chiur fastuoase. n leg tur cu aceast tehnic l u i i c u aceast reprezentare a l u m i i , cu colo rarea" f i l o z o f i e i l u i , ce ne pulci spune ? E x i s t a o inlcnie contient de a filozofa p r i n teatru ? Nu tral am impresia, dei atmosfera tea

era foarte puternic.

Cred

c ceea ce

voia e l , neaprat, era s n u existe o singur idee. D i n aceast pricin, -scria u dialog. 29

www.cimec.ro

adevrat, convorbesc m a i m u l t e personaje, Iar dia!logu.| rmne d i a l o g . Esenialul n u este dac snt trei sau c i n c i personaje, esenial e ei n u este u n u l tdngur. C a r a c t e r u l t e a t r a l , punerea n scen a f i l o zofiei l u i are t o c m a i aceast tendin, de a-i nva pe oameni c u c o n f r u n t a r e a i d e i l o r , de a-i nva pe oameni cu diversitatea i d e i l o r . Este, n f o n d , u n u l d i n t r e i d e a l u r i l e f u n d a mentale ale societii : s c o n s t r u i m o socie tate care s n u f i e uniform, ci unitar, si care s se strduiasc s realizeze una d i n t r e cele m a i difereniate societi posibile, d i f e reniat, n sensul u n o r individualiti care s colaboreze. N u exist colaborare fr dia log. Punerea n scen avea u n sens m u l t m a i i m p o r t u n t dect t e a t r u l . T e a t r a l i l a t e a era moda li ia lea cea m a i nimerit, cea m a i adec vat, p e n t r u a chema o a m e n i i la discuii, la dezbatere, la dezvoltarea i d e i l o r . H e g e l , i n Istoria f i l o z o f i e i " , spu ne c n i c i P l a t o n n u ajunsese l a u n l i m b a j conceptual i neag f i l o z o f i i l o r a H lice, i n general, aceast calitate. M gindesc dac punerea n scen a u n u i sistem f i l o z o f i c era altceva dect re z u l t a t u l sau rmia gndirii poetice specifice o m e n i r i i , la p r i m e l e ei nce puturi (de care ne vorbete foarte m u l t Vico)... Este exact ce spunei, i prerea mea este foarte aproape de H e g e l , n aceast p r o blem. I n f o n d , f i l o z o f i a ncepe cu P l a t o u , dar la P l a t o n se afl nc i n s t a t u nascendi, cum spuneau, pe latinete, medievalii, adic se afl n curs de f o r m a r e ; con ceptele n u erau nc desprinse d i n metafor, d i n matc, d i n metafora-mam, erau nc prinse n metaforele care v o r da natere, pn IA u r m , conceptelor filozofice p r o p r i u zise. Aceasta mi se p a r e deosebirea enorm i fundamental, care scap, u n e o r i , ntre u n d i a l o g p l a t o n i c i a n sau o pies de teatru d i n vremea l u i i o pies de t e a t r u d i n v r e m e a noastr, d u p K o n t . lntr-o pies de t e a t r u c u m , de p i l d , snt cele m a i m u l t e piese ale l u i L u c i a n B l a g a , conceptul exist deja. M e t a f o r a blagian este u n m i j l o c de sporire a expresivitii con c e p t u l u i , , care exist clor, difereniat de metafor. n v r e m e ce metafora platonician este o metafor constitutiv, particip la for marea conceptelor, metafora blagian este o metafor expresiv, care particip la spo rirea expresivitii conceptelor, adic, la acest adaos la concept a a t i t u d i n i i p o e t u l u i , a d r a m a t u r g u l u i - p o c t , fa de realitatea despre care este v o r b a . Este o m a r c deosebire. N u m a i este c o n c e p t u l , a i c i , nedifereniat, i n s t a t u nascendi, el este deja limpede, con turat ntre categoriile filozofice. Aa se n t m p l i cu r e c i t i r e a i cu refolosirea m i t u r i l o r n d r a m a t u r g i a contem poran. Este o m a r e diferen ntre m i t u l l u i Sisif d i n m i t o l o g i a greac i m i t u l l u i Sisif d i n opera l u i A l b e r t Camus. Este o

mare deosebire p e n t r u c, acolo, m e t a f o r a era matricial, era o metafor care p a r t i c i p a la formarea u n u i concept i a unei concepii^ n v r e m e ce, a i c i , concepia exist i meta fora este m o d u l de e x p r i m a r e a a t i t u d i n i i c r e a t o r u l u i fa de realitatea conceptualizat.

Momentul socratic al omenirii


S-ar prea c d i a l o g u l a a v u t m u l t v r e m e v i r t u t e a de a f i inut d i n t r e i n s t r u m e n t e l e de g i n d i r e . M u l t m a i trziu, d u p P l a t o n , u n s c r i i t o r grec, m gindesc Ia L u c i a n d i n Sumosala, ddea acele Dialoguri ale mor ilor". Acest a u t o r -a rmas ca ui> f i l o z o f i, lotui, v o i a s e x p r i m e o g i n d i r e conceptual, p r i n aceste d i a l o g u r i , m u l t m a i srace, m u l t m a i p u in substaniale, fr culoare, m u l t m a i puin puse i n scen ; ns p u t e m spune c i n secolul e.n. rmsese nc o b i ceiul dc a-i lsa v i z i u n e a asupra l u m i i incorporat i n d i a l o g . nainte de a ne despri de A n t i c h i t a t e , de acea A n t i c h i t a t e n care t e a t r u l e x i s t a , caatare, a vrea s v m a i p u n o ntre bare. Credei c P l a t o n s-a g i n d i t v r e o dat c u n u l d i n t r e d i a l o g u r i l e l u i ar putea f i reprezentat pe scen ? g r e u de rspuns la ntrebarea asta.. n orice caz, c h i a r dac n u s-a gndit P l a t o n , u n a u t o r r o m n , D u m i t r u S o l o m o n , l-a pus n scen pe f i l o z o f u l nsui. D u m i t r u Solo m o n a scris nite piese de t e a t r u pe care eu le apreciez foarte m u l t i care snt, de fapt, o teatralizare contemporan a acestor d i a l o g u r i p l a t o n i c i e n e , a acestor frmntri d i n acea v r e m e . Ce a gndit P l a t o n despre d i a l o g u r i l e sale ? E l e erau deja t e a t r u , ca s spun aa, t e a t r u de desfurare a i d e i l o r , n sensul decare a m v o r b i t a d i n e a u r i , de desfurare a i d e i l o r p r i n c o n f r u n t a r e , p r i n contradicie, p r i n moi r e " a i d e i l o r . Dac tii s p u i ntrebri i s c o n d u c i discuia, poi s scoi cele m a i a d i n e i i d e i . Prerea l u i P l a t o n , tim care era : c i d e i l e snt nnscute, c< n o i ne-am nscut cu aceste i d e i , pe care le-am c o n t e m p l a t n e m i j l o c i t , cndva, ntr-un Paradis, i a c u m le-am u i t a t i t r e b u i e s l i i le a m i n t i m . A m i n t i r e a este metoda f u n damental, n f i l o z o f i a platonician. propos dc a m i n t i r e : deseori se uit c m e m o r i a este i a m i n t i r e , i u i t a r e , n acelai t i m p . M e m o r i a n u e n u m a i a m i n t i r e . Dac ne gndim p u i n , ne d m seama i m e d i a t c n u poate s fie n u m a i a m i n t i r e , p e n t r u c ne a m i n t i m ceea ce a m u i t a t ; c, dac n-am f i uitat,, n-aveam de ce s ne a m i n t i m . I n consecin,.

30

www.cimec.ro

i n r a z u l acesta, a l l u i Platon.ne a m i n t i m Ie nite i d e i , pe care, p r i n cderea d i n Pa radisul p l a t o n i c i a n , le-am u i t a t ; i ncercm ( p r i n m i j l o c i r e a u n o r f i l o z o f i , a u n o r sofiti, n sensul b u n a l c u v n t u l u i , adic, a u n o r nelepi care tiu s conduc o discuie i n nn fel nct s scoat d i n t i n e , i n t e r l o c u t o r , ele m a i s u b t i l e categorii f i l o z o f i c e ) , deci, p r i n aceast metod, s j i e a m i n t i m de i d e i l e p n r e , pe care le-um c o n t e m p l a t cnd nc n u e r a m cu spatele Li i n t r a r e a n peter.

Filozofii care scriu teatru n calitate de dramaturgi


Observm, deci. c, ncepnd d i n K v u l m e d i u , ncep s se contureze f i l o z o f i care s i m t n e v o i a s se erijeze n^ s c r i i t o r i . S i g u r c avei d r e p t a t e , orice scriitor serios este u n t e z a u r d e concepte, d a r s c r i i t o r u l n u e, n p r i m u l r n d , u n furitor de concepte... - C o n c e p t u l i i m a g i n e a , n t r e c u t , e r a u "difereniate, erau nc c u m s p u n spe cialitii sincretice i, c h i a r cnd a u d e v e n i t difereniate, n u erau separate. Difereniale n u nseamn izolate, difereniate nsemneaz c c r e a t o r u l a r e , conceptual, ideea pe care i-o furete, ns, mpreun cu i m a g i n e a . N-a vrea s se cread c snt de a c o r d cu o foarte grosolan idee d i n t r e c u t , p o t r i vit creia c r e a t o r u l de art, p o e t u l , i are conceptele separate, anterioare, pe u r m caut o imagine prin care s-i ex prime acele concepte. Actul dc crea ie n u este acesta, bineneles, c o n c e p t u l se nate ntotdeauna odat cu i m a g i n e a , cu v n l u l bate odat cu ideea" c u m spunea T u d o r A r g h e z i . Cuvntul bate odat cu ideea, cuvntul bate odat cu i m a g i n e a i n poezie, i-n pictur, i-n sculptur, i-n tema unei piese de t e a t r u , d a r difereniat, m p r e u n , d a r difereniat, n u singure, d a r d i f e r e n iat, n u izolate, d a r difereniat. I n f e l u l acesta, a j u n g e m la d o u situuii : p r i m a , n care s c r i i t o r u l , d e pild, poate s ajung l a opera d e art cu m a r i implicaii filozofice ; i a d o u a , cnd u n f i l o z o f , a f i r m a t n l i ca f i l o z o f , abordeaz t e r i t o r i u l d r a m e i , al t e a t r u l u i , inelegnd ca i p r i n accsl act s-i expun i s-i i m p u n o tez filozofic. Conceptele d i n sistem ale f i l o z o f u l u i , chiar fr v o i a l u i , chiar dac el vrea s fie n u m a i ar tist n m o m e n t u l cnd scrie t e a t r u , rbufnesc n opera literar, c u ntreaga l o r for ideatic. S i g u r c orice o m de art. orice s c r i i t o r este purttorul u n e i f i l o z o f i i , exprim o a n u m e f i l o z o f i c , c h i a r fr v o i a l u i . V p r o p u n , d e c i , ca, de d a t a aceasta, c o n v o r b i r e a noastr s se r e fere n u m a i l a acei f i l o z o f i care s-au i m p u s i p r i n t e a t r u o r i s-au e x p r i m a t i p r i n t e a t r u . S v e d e m , de p i l d , n ce msur aceste personaliti ale f i l o z o f i e i a u f e c u n d a t n m o d o r i g i n a l genul literar al teatrului. 31

Ca s f u g i m pin-n E v u l m e d i u , pin l a f i l o z o f i i d i n E v u l m e d i u , cred c t r e b u i e s ne a m i n t i m c h a r u l dc a e x p u n e , p r i n d i a l o g , idcile-concept I-au a v u t , i n p r i m u l r n d , utopitii. S ne o p r i m , de p i l d , l a C a m p a n e l l a ; Cetatea S o a r e l u i " e gndit d i a l o g a t . S i g u r c existena u n o r d r a m a t u r g i de a l t i t u d i n e , existena g e n i i l o r d r a m a t i c e i i poate p u n e n u m b r pe m u l i f i lozofi m e d i e v a l i . Shakespeare, desigur, n u era ceea ce se cheam u n f i l o z o f , totui, era f i l o z o f fr s i m p u n u n sistem f i l o z o f i c p r o p r i u ; el avea o f i lozofie s s p u n e m aa n p r i m u l rnd, imagistic, o concepie con stituit ndeosebi d i n i m a g i n i , i n u din concepte, c u m este cazul l u i Tommaso Campanella.

E u a m o mic diferen de o p i n i e : f a p t u l c Shakespeare n u i-a e x p u s , i n m o n o g r a f i i f i l o z o f i c e , s t r i c t c o n c e p t u a l e , con cepia despre l u m e , n u nsemneaz c el -a a v u t concepte i c gndirea l u i este o g i n d i r e imagistic. Prerea mea este c i m a ginea n u este altceva dect reprezentarea v i zual a a r i e i senzorial-afective a semnificaiei c u v i n t e l o r . I n consecin, i el folosea con cepte, n u m a i c n u d e s p r i n d e a , n u izola con c e p t u l de i m a g i n e , c i , d i m p o t r i v , l e x p r i m a m p r e u n cu i m a g i n e a , c o n c e p t u l f i i n d , ns, deja difereniat, spre deosebire de ce se nttmplu nainte, n nelepciunea oriental, nainte, adic, de m a r e a f i l o z o f i e greceasc. nelepii o r i e n t a l i a v e a u conceptele, n a n u m i t e i m a g i n i artistice. n ceea ce privete cealalt observaie a dumneavoastr, care este foarte just, i a n u m e , c i n E v u l m e d i u , i mai trziu, (Campanella i alii a u folosit d i a l o g u l , pn n zilele noastre, cnd, d u p c u m vedei, f o l o s i m n o i , a c u m , n clipa asta, d i a logul m a i degrab dect rspunsurile scrise Ia ntrebrile pe care dumneavoastr m i le-ai f i t r a n s m i s p r i n pot , f a p t u l c presa se ocup d i n ce n ce m a i m u l t de i n t e r v i u r i (de d i a l o g u r i ) , dect, s z i c e m , a c u m zece a n i , f a p t u l c t e l e v i z i u n e a i r a d i o u l snt p l i n e de d i a l o g u r i , toate acestea mi ntresc mie convingerea c o m e n i r e a r e v i n e i apas m a i m u l t pe d i a l o g dect p e m o n o l o g .

www.cimec.ro

nainte de a no o p r i la cteva persona liti deosebi Ir- ale f i l o z o f i e i , care au p r o p r i e tile pe care le-ai semnalat dumneavoastr f i i n d , n acelai t i m p , i filozofi i d r a m a t u r g i as vrea s precizez d i n n o u o idee : eu cred e aeel filozof cart' a scris o pies de teatru (s zicem Sartre, sau A l b e r t Camus eau, la n o i . L u c i a n Blaga), aceti f i l o z o f i c a i i ' au scris piese de t e a t r u , au scris piese de teatru nu ca f i l o z o f i , ci ca d r a m a t u r g i , i ci scriau f i l o z o f i e , creau f i l o zofie, n u ca d r a m a t u r g i , ci ca f i l o z o f i . S nu lsm impresia dup prerea mea. greit c u n filozof se apuc s scrie o pies de teatru p e n t r u a se e x p r i m a cu u n surplus de e x p r e s i v i t a t e i de i m p a c t emo ional asupra c i t i t o r i l o r l u i . c se apuc s scrie o pies p e n t r u a-i expune n form dramatic, teatral, ideile, sistemele le i d e i . N u cred c s-a intmplat aa. Niciodat. N u se poate. Dac s-ar f i intmplat aa. a f i destul de fericit, p e n t r u c m-a apuca i eu s scriu acuma o pies despre... n care s-mi e x p u n concepia mea despre l u m e . N u m a i c. d i n nefericire, snt t o t a l l i p s i t de t a l e n t n acest d o m e n i u i, n consecin, n-o s-o fac, p r o b a b i l , niciodat, dei u n i i p r i e t e n i dc-ai m e i , d i n l u m e a t e a t r u l u i , u n e o r i m-au ndemnat s ncerc o pies de t e a t r u . Dac o v o i face. a t u n c i sigur c o v o i face ca d r a m a t u r g , i n u p e n t r u a-mi e x p r i m a p u n c t u l de vedere asupra l u m i i , chiar dac asta v a rezulta : e x p r i m a r e a p u n c t u l u i m e u de vedere. Ins n-a v r e a s se cread c t e a t r u l este o m o d a l i t a t e exterioar, o m o d a litate de expresie, fa de o W e l t n n s c b a u u n g , fa de concepia despre l u m e . Snt m e s e r i i , snt vocaii, snt, n sfirit, modaliti de expresie deosebite : filozofia i t e a t r u l . Chiar dac exist persoane care nu fost i snt i f i l o z o f i , i d r a m a t u r g i , n u snt. ns, filozofid r a m a t u r g i i d r a m a t u r g i - f i l o z o f i , ci snt i f i l o z o f i , i d r a m a t u r g i . I n aceast situaie se afl, cred. i Camus, i Sartre, i L u c i a n Blaga. I n m o m e n t u l n care v e d e m treaba asta. ascultm, u r m r i m , c i t i m piesele l o r de t e a t r u , p r i v i m spectacole, n care snt ncor porate piesele l o r de t e a t r u i ne d m seama i m e d i a t c e v o r b a de u n d r a m a t u r g i n u de u n filozof. i, iat de ce : dac ar f i v o r b a de u n filozof, piesa de t e a t r u ar f i destul de plicticoas. F a p t u l c este o adevrat pies de teatru nsemneaz c f i l o z o f u l cutare e d r a m a t u r g , n acel m o m e n t . A l t f e l n u s-ar putea. A r f i prea e v i d e n t c este v o r b a de o hain, n concepia mea, cel puin, v o r b a ca s-o lum de Ia nceput, de la rdcin nu este o hain a i d e i i , v o r b a n u este u n vem n t , v o r b a este c o r p u l i d e i i . D i n aceast pricin, i imaginaia dramatic, actul de creaie dramatic n u este filozofie care se exprim p r i n personaje, pe scen, c i e u n ntreg, este u n sistem. D r a m a t i c u l este chiar corpul i d e i i , este chiar t r u p u l concepiei despre l u m e a acelui d r a m a t u r g , filozof sau n u , n alte mprejurri. De ce insist asupra acestui l u c r u ? P e n t r u ca s n u se cread 32

e este vorba despre nite... schimbri de Laine. Adic. mi p u n haine negre, Lainc conceptuale, cnd v r e a u s scriu o mono grafie filozofic, apoi m duc i m s c h i m b , p u n m a i m u l t e costume i adaug l u m i n i i micri de scen, mimic i g e s t u r i , cnd vreau s-mi e x p r i m aceleai i d e i , d r a m a t i c . Or, nn poate f i aa. n o r i g i n a l i t a t e a l u i , a c t u l de creaie dramatic este altceva dect actul de creaie filozofic. i aa s-a I n tmplat i cu cei pe care i-am p o m e n i t . Ne d m seama, p r i n aceast experien, ct de puternic este emoionalitatea, et bucurie estetic i provoac Z a m o l x e sau oricare alt pies a l u i L u c i a n Blaga, ce putere de influenare, senzorial-afectiv, emoiona l-a feetiv au aceste piese, tocmai datorit t a l e n t u l u i a u t o r i l o r , de adevrai s c r i i t o r i . M a i m u l t dect atta : se poate spune c i e i , ca f i l o z o f i , pot f i influenai de t a l e n t u l l o r scrii toricesc. S n u uitm c u n u l d i n t r e cei mai m a r i f i l o z o f i ai veacului n o s t r u . H e n r i Bergson, a fost laureat al P r e m i u l u i N o b e l p e n t r u literatur, i cine citete astzi bergsonismu!l, nu este deloc convins do ideile lui Bergson. dur simte o mare pl cere literar, o m a r e plcere estetic. Cine citete sistemul f i l o z o f i c al l u i Blaga, cine citete Trilogia c u l t u r i i " i Trilogia cunoa terii"', cine citete tot ce-a scris Blaga n f i l o zofie, n u poate s n u remarce t a l e n t u l l u i , de mare poet l i r i c i d r a m a t i c , prezent i n filozofie. Fr ndoial c aceste dou d o m e n i i n u snt. separate, d a r snt distincte ; una este a c t u l de creaie, cnd scrie t e a t r u , i alta. cnd scrie f i l o z o f i e .

Sigur c secolul n o s t r u a dus la aceast i n d i v i z i u n e ntre scriitor i f i lozof i. m a i m u l t dect oricnd, este, vrnd-nevrind, promotorul filozofiei. D a r aceti f i l o z o f i care au scris tea t r u i n s t i t u i e , totui, o zon distinct ; t e a t r u l l o r este u n t e a t r u conceptual c u m ai sesizat, m i se pare, i d u m neavoastr, m u i nainte conceptele snt. n i c i , s t r u c t u r a t e ntr-un sistem, chiar dac ei snt nite talente ...literare. Este foarte uor s-mi d a u seama c o pies de Sartre, de pild, vizeaz o anumit zon ideologic ; m i este foarte uor s-mi d a u seama c o pies de Blaga este o pies n cure conceptul de mister al l u m i i este nea prat i m p l i c a t . Dar v este uor. tot att de uor, s v dai seama c Ibsen -a scris i lucrri filozofice ? Oare, n d r a m a t u r g i a l u i Ibsen n u exist concepte clare, l i m p e z i , care se mic, personificai'. n piesele I u i ? D a , snt i aici concepte, ns deosebirea, cred e u , ntre asemenea d r a m a t u r g i de valoare incontestabil

www.cimec.ro

i d r a m a l u r g i i - f i l o z o f i const i n f a p t u l c. n t i m p ce u n d r a m a t u r g de va loarea l u i Ibsen este c o l p o r t o r u l u n e i i d e o l o g i i r a r e nu-i aparine neaprat, u n filozof de m a r e v a l o a r e , s c r i i n d t e a t r u , este purttorul p r o p r i e i sale ideologii.

Jocul stilul absenei totale


Paralel i i m p l i c a t n ceea ce spuneai dumneavoastr a d i n e a u r i , m gndeam a c u m c, u r m a r e a f a p t u l u i c o serie de f i l o z o f i snt i s c r i i t o r i , coexistena aceasta a s c r i i t o r i l o r c u f i l o z o f i i , n c a d r u l l i t e r a t u r i i i i n c a d r u l f i l o z o f i e i , a fcut ca t e a t r u l c o n t e m poran s f i e , n general, u n p r o d u s purttor de mesaje conceptuale. D e c i , p u t e m spune c, sub acest aspect, f i l o zofic, asistm la o m a t u r i z a r e a g e n u l u i t e a t r u , dei a m c i t i t , I n u l t i m i i a n i , n citeva reviste de specialitate d i n diverse ri, despre o tendin de rentoarcere l a t e a t r u l ca joc, la t e a t r u l m a i p u i n conceptual. Cred c avei foarte m u l t dreptate n treaba aceasta. ntr-adevr, dac a d m i t e m c semnificaia, nti a c u v i n t e l o r i, p r i n i n t e r m e d i u l semnificaiei c u v i n t e l o r , a oricrui, c u m se spune, sistem s e m n i f i c a n t adic, a oricrei opere de art dac, deci, sem nificaia este format n u n u m a i d i n t r - u n n eles i n t e l e c t u a l , dac n-are n u m a i o d i m e n siune intelectual-raional, intelectual-logic, oi i o d i m e n s i u n e emoional, a t u n c i este ade vrat c n istoria c u l t u r i i s-a petrecut o evoluie. i, a n u m e . a r i a . zona emoional a semnificaiei, ncetul cu ncetul, a descrescut, n favoarea zonei intelectual-logice a s e m n i ficaiei. i s-a creat u n astfel de r a p o r t nct t e a t r u l , a r t a , n general, a d e v e n i t d i n ce n ce m a i intelectual, m a i conceptual, m a i abstractizant, m a i generalizant, cu a m ploare de v i z i u n e asupra l u m i i d i n ce n ce m a i mare ; la u n m o m e n t d a t , aceast rs t u r n a r e a r a p o r t u l u i d i n t r e emoional i i n t e l e c t u a l , nluntrul semnificaiei a r t e i , a de v e n i t primejdioas, p e n t r u c art fr emo ie, care v a s zic, e sublim", dar... n u mai exist. Ceea ce definete arta este aceast d i m e n s i u n e emoional, atitudinea afectiv a c r e a t o r u l u i fa de l u m e , e x p r i mat n opera de art. Dac ea descrete, descrete, pn la u n m o m e n t d a t , i a t i n g e le degr zer", cade l a g r a d u l zero a l s t i l i s t i c i i , a l s t i l u l u i . Spunea, foarte f r u m o s , odat, Bolland Barthes, c n u exist, fr ndoial, o oper t o t a l lipsit de stil ; exist, n s c h i m b , o oper a u n u i stil al absenei, totale. S t i l u l absenei totale i n u absena total a s t i l u l u i . N u se poate aa ceva. Orice o m aire s t i l u l J u i , d a r poate s aib u n s t i l a l absenei totale. Absena total a c u i ? Absena total a t a , a c r e a t o r u l u i , adic a b sena total a a t i t u d i n i i afectiv-emoionale, 33

Este adevrat ce spunei. ns eu unele rezerve... Dac, de pild, s zicem, snt tre7-.it d i n s o m n . i dumneavoastr m obligai s s p u n repede p a t r u n u m e de f i l o z o f i , a t u n c i . nainte de a m trezi de-a binelea. spun : Socrate. P l a t o n , K a n t , I l e g e l . D u p re m trezesc. ncep s m m a i gndesc, s vd... care ar f i fost, care ar f i al cincilea, n orice caz. n u e, i m e d i a t , n i c i Camus, n i c i S a r t i e , i n u e n i c i Blaga al n o s t r u . Acetia vedei ce se n t m p l cu ei ? au fcut, mai m u l t sau m a i p u i n , t e a t r u , n sensul n care a m discutat n o i la nceput. i, de ce v a n i spus asta ? P e n t r u c m ntreb dac aceste m a r i personaliti filozofice se caracte rizeaz p r i n f a p t u l c au o ideologie strict, proprie. Originalitatea absolut nu poale, cred, s-o aib dect u n d e m e n t absolut. n general, fiecare are o concepie n care s-au vrsat curente .a.m.d. De pild, Sartre este. fr ndoial, existenialist, n u exist n i c i fr K i r k e g a a r d . n u exist n i c i fr H e i degger... n legtur cu ce-ai spus d u m n e a voastr, m gndesc dac n u c u m v a a m putea spune na : c u n m a r e filozof, nte meietor de coal, c o n s t r u c t o r al u n u i sistem f i l o z o f i c c o n t u r a t , a scris c o n c e p t u a l i n u m a i conceptual. N-a scris a l t f e l . Ceilali snt, deo potriv, m a r i . Snt m a r i p e n t r u c snt i f i l o z o f i , snt i s c r i i t o r i . Snt m a r i . Spre deosebire de p r i m i i . P r i m i i snt m a r i , foarte m a r i , ca f i l o z o f i i, p u n c t . Deci, n u cred c sta a r f i l u c r u l care s-l disting, c u adevrat, pe Sartre de I b s e n . Sau, eu tiu, s-l disting, neaprat, pe B l a g a de Cara giale. N u cred. P e n t r u c... S i g u r c o con cepie filozofic, dac e i f i l o z o f i c m a i con turat i dac a i f i exprimat-o t u nsui, n opere s t r i c t conceptuale, este altceva dect dac conceptele acestea ale tale s-au nscut n i p r i n metaforele tale l i t e r a r e , n bele tristica ta. Ceea ce m i se pare esenial, n discuia noastr, este c t r e b u i e s ne legem c snt acte separate sau, m a i precis, acte d i s t i n c t e , aceste creaii, i c n u p u t e m v o r b i despre o simpl s c h i m b a r e de h a i n , de c u v i n t e , de nfiare. A r t a , n general, ine de form n u m a i c n u t r e b u i e r e dus la nfiare. F o r m a face p a r t e d i n struc t u r a de adncime a o p e r e i de art. Se con fund, de m u l t e o r i , f o r m a c u nfiarea, nfiarea este superficial, nfiarea este carnalitatea, pe cnd f o r m a este intrinsec, este imanent. E a face p a r t e , m p r e u n cu coninutul, d i n s t r u c t u r a intim a u n e i opere.

www.cimec.ro

fa de realitatea pe care o conceptualizczi. P r i m e j d i a este mare i, a t u n c i , reacia con temporan d e v i n e fireasc. D a r ncepe i r e acia mpotriva oricrui sens, o c u l t i v a r e a n o n s e n s u l u i , o c u l t i v a r e a nonsemnificaiei, dei, dup prerea mea, n u exist nonsens, n u exist nonsemnificaie, ntr-o oper. i n-o existat niciodat. Exist u n antisens i o antisemnificaie, ntr-o oper de art, i anume... Semnificaia polemic ! Semnificaia... da, semnificaia c n u v r e a u nici o semnificaie ! Semnificaia c m-am p l i c t i s i t de a n u m e semnificaii, semni ficaia c v r e a u s nltur d i n l i t e r a t u r a con temporan semnificaiile care s-au d o v e d i t depite, care s-au v i d a t de sens, v i d a t e m o r a l , cu caren afectiv, cu t o t ce vrei. Este, totui, o semnificaie. De aceea spun c-i antisemnificaie m a i m u l t dect n o n semnificaie, p e n t r u c este semnificaia a ceasta potrivnic, c u m spunei d u m n e a v o a str, polemic, de ripost. Acest ..joc" ntre concept i po lemica mpotriva c o n c e p t u l u i desigur c poate f i descoperit i n l i t e r a t u r a noastr. Dac ne ntoarcem chiar la aa-zisul iluminism ardelenesc', la coala ardelean, cnd teza, conceptul, erau foarte necesare n epoc ; apare I o n B u d a i D e l e a n u , care se joac, totui, cu conceptele, n epopeea sa iganiada". B u d a i Deleanu fecundeaz, cu j o c u l , c o n c e p t u l , deci, polemizeaz cu severitatea c o n c e p t u l u i . P e n t r u c, n f o n d , I o n B u d a i Deleanu se ridica mpotriva a n u m i t o r concepte, v r o i a s i m p u n , s propun, s p r o m o v e z e all concepte...

o ntrebare care r e v i n e , obsedant, n i n t e r v i u r i l e mele. n legtur cu p e r manena t e a t r u l u i i n viaa societii. V-a r u g a , aadar, s v facei p u b l i e i p u n c t u l de vedere despre ansa tea t r u l u i i n v i i t o r , i n ce msur e l va e v o l u a , i n c o n t i n u a r e , pe f u n d a l u l p o l e m i c i i d i n t r e joc i conceptul f i l o zofic...

Teatrul, coetern cu specia uman


P e n t r u c ne a p r o p i e m de sfiritul c o n v o r b i r i i noastre, m vd o b l i gat s s u p u n ateniei dumneavoastr

T e a t r u l este o specie care, dup pre rea mea, e coetern cu specia u m a n . N u cred c v a disprea nainte dc dispariia umanitii. Deci, d i n acest p u n c t de vedere, n-am ndoieli. N u poate f i acceptat n i c i teza concurenei l u i cu televiziunea sau cu c i n e m a t o g r a f u l , p e n t r u c t e a t r u l are u n spe cific al l u i , este p r e z e n t i f i c a r c , este contemporaneizare ; el se adreseaz u n u i p u b l i c care se afl n sal, i desfoar spectacolul n prezena a c t o r i l o r i n prezena specta t o r i l o r , spre deosebire de ce se ntmpl la cinematograf i la t e l e v i z i u n e . Aceast s i t u aie este o situaie artistic i n u o situaie tehnic. E l se desfoar, deci, avnd alt sarcin, sarcina de a atrage atenia c o n t e m p o r a n i l o r - (cu a j u t o r u l t r e c u t u l u i , e v e n t u a l ) asupra p r o b l e m e l o r , asupra obstacolelor, a s u pra limitelor epocii respective, n care se joac spectacolul. De aceea, orice m a r e scriitor, orice m a r e d r a m a t u r g este c o n temporanul nostru, cnd e vorba de t e a t r u . N u exist contemporaneizare a u n u i spectacol m a r e , a unei piese, p e n t r u c r o s t u l piesei de t e a t r u sta e : s f i e venic contemporan. B e g i z o r u l are de fcut t o c m a i treaba asta s scoat la iveal i m a i m u l t , d i n u m b r , d e t a l i i ale epocii n care se joac piesa. I n legtur c u problem care ne-a preocupat, i a n u m e , cea a r a p o r t u l u i d i n t r e filozofie i t e a t r u , prevd c n v i i t o r acest r a p o r t se v a m o d i f i c a nelegnd p r i n t e a t r u altceva dect l i t e r a t u r a d r a m a tic, nelegnd spectacolul, adic reprezenta ia. Cuvntul sta, reprezentaie, are p e n t r u m i n e u n sens foarte precis : reprezentaia este o nou prezentare, o re-prezentare, deci, o nou p u n e r e n scen. V i i t o r u l ne v a p u n e n faa u n o r reprezentri d r a m a t i c e , n m sura n care societatea, p r i n d i a l o g , v a fii capabil s-i c o n t i n u e existena.
r

34

www.cimec.ro

FESTIVALUL NAIONAL CNTAREA ROMNIEI"


Cluj-Napoca

A V*a ediie a Festivalului de teatru scurt


Centenarul l u i Z a h a r i u B i r s a n coincide c u cea .dc-a' cineca ediie a F e s t i v a l u l u i de tea t r u ' scurt, ce p o a r t a n u m e l e acestui o m de cultur. Organizat de C o m i t e t u l de cultur i educaie socialist i d e C o n s i l i u l sindica telor d i n judeul C l u j , i n colaborare cu A . T . M . , o p r i m p a r t e a acestei m o d e s t e , d a r perse verente i u t i l e manifestri s-a desfurat Ia D e j , u n d e Teatrali p o p u l a r d i n Trgu L p u , judeull Maramure, a p r e z e n t a t spectacolul cu p i e s e Se face ziu. Nou formaii teatrale de a m a t o r i toate, nscrise n p r i m a etap a F e s t i v a l u l u i naional Q n tarea R o m n i e i " a u e v o l u a t p e scena Csei d e cultur a m u n i c i p i u l u i Cluj-Napoca. P r i n t r e interprei, m u n c i t o r i de l a ntreprinderea Carbochim" d i n Cluj-Napoca, de l a U z i n e l e Industria srmei" d i n Cimpda T u r z i i i de la alte ntreprinderi d i n jude, p r e c u m i p r o f e sori, t e h n i c i e n i , e l e v i d i n Gluj-<Napoca i d i n D e j , rani c o o p e r a t o r i d i n Bonida i d i n M i n t i u l G h e r l i i . A m ntlnit, p r i n t r e acetia, pe R o z a l i a D i c k e r , pensionar d i n D e j , de peste treizeci dc and interpret i a n i m a t o a r e a formaiei de t e a t r u d e l a Casa de c u l tur d i n D e j ; pe oelarul Iosif S p a n i o l , d c peste douzeci i c i n c i d e a n i i n s t r u c t o r de teatru l a Cmpia T u r z i i ; pe m u n c i t o r u l N i colae T f i f a n , v e t e r a n a l echipei de la< Casa de cultur d i n Cluj-Napoca, att ca i n t e r p r e t , cit i ca i n s t r u c t o r ; pe i n s t r u c t o a r e a Stela Suciu i pe i n t e r p r e t a A n i M i z g a n (aceasta d i n u r m este, n v i a a de toate zilele, edu catoare de grdini), a m b e l e a v n d o v e c h e a c t i v i t a t e n echipa Casei d e cultur d i n D e j ; pe p r o f e s o r u l T e o d o r F r i m u , de m u l i a n i i n s t r u c t o r de t e a t r u n c o m u n a Bonida, al t u r i dc foarte tinerii Gabor Dehel, actor l a T e a t r u l M a g h i a r de Stat d i n Cluj-Napoca, a i c i , n postur de regizor, i Laszlo Gyrgy, elev, i n t e r p r e t n formaia de t e a t r u n limba maghiar a Casei d c cultur d i n Cluj-Napoca ; pe m u n c i t o r u l sticlar Gheorghe Neamu d i n M i n t i u l G h e r l i i i pe F l o r e n t i n a Coc, R o d i c a A b r u d a n , V i o r i c a O r b o k , eleve l a coala industrial, i n t e r p r e t e n echipa de teatru a ntreprinderii Carbochim". In ansamblu, repertoriul Festivalului a fost e c h i l i b r a t , b i n e orientat. E I cuprinde piese i n s p i r a t e d i n t r e c u t u l d e lupt a l p o p o r u l u i : Zorile la patru cincizeci i patru de I o n e l H r i s t e a (Cminul c u l t u r a l d i n B o n ida), pies ce evoc Insurecia d i n A u g u s t 1944 ; piese a v n d ca tem viaa m u n c i t o r i lor p e m a r i l e antiere ale s o c i a l i s m u l u i (0 problem de familie de V i r g i l Stoenescu) sau care reflect viaa s a t u l u i c o n t e m p o r a n (Patru cuscri i-un flcu de V i r g i l Puicca sau Mireasa cu main de H a n s Kehrer)', preoutm i piese ce dezbat p r o b l e m e ale e t i c i i socialiste (Suplinitoarele, Maina de cal culat de P a u l E v e r a c sau Semenii notri de Gyrgy Mehes). Trecerea n r e v i s t a a u n o r spectacole att d e diverse, ca opiune repertorial i ca m i j loace d e realizare, este o reuit de l a care se poate p o r n i cu ncredere spre izbnzi i m a i m a r i . Se remarc f i r e s c u l i a u t e n t i c i tatea interpreilor, g r i j a p e n t r u o micare expresiv, c u v n t u l r o s t i t c u r o t u n j i m e , r i t mufl corect n desfurarea' aciunii. P e n i b i l a r i g i d i t a t e a diletanilor" ncepe ,s dispar, p i t o r e s c u l forat se ntlnete m a i r a r , l i p s a de p a r t i c i p a r e la aciune este m a i p u i n Hiiprtoare; Ba, chiar asistm l a u n e l e scene i n care fantezia r e g i z o r u l u i i v e r v a interpreilor ofer m o m e n t e de art adev rat, ca n Arvinle i Pepelea, realizat de Gabor Dehel (iivtr-o splendid t r a n s p u n e r e n l i m b a maghiar semnat d e E r i k M a j t e n y ) , cu u n m u c a l i t Pepelea (Laszlo G y r g y ) , u n A r v i n t e prost-viclean (Ferenc P a l i Kovacs) i o M n d i c a , deopotriv, suav i fnOas ( A n n a m a r i a Basa), purtnd marca u n u i a u t e n t i c s t i l A l e c s a n d r i . Comedie nscris n a l t r e g i s t r u , Suplinitoarele d e Paiul E v e r a c e-a bucurat dc aportul unor interprete (Mariana C h i o r e a n u , A n a M a r i n s i M i l i a r i a M u n t e a n u ) a cror m o b i l i t a t e n expresie i a l cror n e r v scenic servesc cu prisosin satira. Prezene remarcabile, Iosif Hossu (Maistrul din 0 problem de familie), A l e x a Murean i A l e x a n d r u Hodi (Purcrcte i, respectiv. Cipic d i n Patru cuscri i-un flcu), Vasile Blaga (Ofierul d i n Zorile la patru cincizeci i patru), R o z a l i a D i c k e r (Vnztoarea d i n Semenii notri). O f e r i n d celor care se preocup de t e a t r u l de a m a t o r i p o s i b i l i t a t e a de a nva d i n rea lizri i c h i a r d i n unele nempliniri, m a n i festarea a r e u n i t n sala de spectacole m a i ales interprei i i n s t r u c t o r i artistici d i n jude, alturi d e ziariti, d e a c t o r i i r e g i z o r i a i teatrelor c l u j e n e , de profesori de l a coala popular de art. A m regretat, ns, absena reprezentanilor r e v i s t e l o r l i t e r a r e clujene, romneti i m a g h i a r e , a i cror r e d a c t o r i p u teau f i n u n u m a i spectatori,' ct, m a i ales, participani la evocarea, a c u m , l a c e n t e n a r u l naterii sale, a o m u l u i de cultur care a fost / a har ia B i r s a n . A crui a m i n t i r e amatorii a u cinslit-o p r i n acest modest i onest Fes t i v a l a l t e a t r u l u i scurt.

Mihai Crian
35

www.cimec.ro

Interviu de lonu Niculescu

Un mare actor al teatrului romnesc de azi, Alexandru Giugaru, a fost distins, recent, cu ocazia mplinirii vrstei dc 80 de ani, cu ..Meritul cultural'', clasa I, pentru ndelungat activitate artistic. Maestrul Giugaru reprezint o ntreag epoc a teatrului. Cele sase decenii de scen, n care a mbriat toate speciile dramatice, au fcut ca numele su s capete popularitatea Artitilor Poporului. Mai ales n ultimele trei decenii, el s-a numrat printre personalitile ce au impus, cu o inegalat art. viziunea clasic asupra eroilor caragialeeni. Splmnal pe scen, la radio, la TV actorul Giugaru ofer o lecfie de disciplin profesional, de druire necondiionat unei arte pe care continu s o slujeasc,, la o virst venerabil, eu entuziasmul nceptorului. Stimulat de ntrebri, distinsul actor l-a rechemat, cu fora memo riei, alturi de maestrid Giugaru de azi, pe zglobiul Sandi Hui al revistei de altdat, pentru o Uit Unire srbtoreasc a celor dou . nume dc rezonant. nier, cnta cuplete i spunea monoloage. Tata obinuia is m ia cu e l , c i l u i i plceuai artitii. N u mi-am m a i l u a t gndul de l a I o r g u Tomescu i mi-am spus, n sinea m e a , c ista e cel m a i m a r e o m , ca el trebuie s a j u n g . M a i trziu a v e n i t i Tnase... H u i u l a nsemnat primul meu gnd, p r i m u l m e u i m b o l d ctre t e a t r u .

Ce a nsemnai H u i u l copilriei cariera Mnrului S a n d i H u i ?

I n oraul m e u n a t a l , H u i , p r i n a n i i 19061907. exista o berrie, e u n u m e l e ..La p i v n i c e r u " , u n d e veneau f e l de fel de artiti. P r i n t r e acetia, i u n oarecare I o r g u Toine*cu ; p u r t a j o b e n i floare alb la b u t o

36

www.cimec.ro

www.cimec.ro

Artitii P o p o r u l u i de azi a f o s l , a n i n i ase d c r e i i i i , u n p o p u l a r actor de revist. Vorbii-ne, stimate maestre, despre revista dc c a r t i e r " de altdat. Revista de c a r t i e r " de altdat se c o m p u n e a d i n cuplete, scheciuri, m i balet de cinci-sase fete. cile puteau s ncap pc scenele acelea, prea m i c i . T o t u l se petre cea la cinematografe, n pauzele dintre f i l m e . J u c a m , sub n u m e l e de Sandi Hui, la cinematografele . . M a r c o n i " , M o d e l " , VoltaBuzoti", M a r n a " , ..Odeon"... n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r , cupletele m i le scriam singur. P u b l i c u l era compus d i m m u n c i t o r i i cartie relor Calea G r i viei. Bucuretii N o i i d i n m p r e j u r i m i , pe care nu- m a i interesa cen t r u l , ci veneau p e n t r u i d o l u l l o r . Sandi H u i . I i m a i aveam p r i n t r e spectatori pe d o a m n a Brezeanu, care venea, de m n cu K i k i Brezeanu (actorul C o n s t a n t i n Brezeanu de azi n.n.), pe I a n c u Petrescu. marele actor al Naionalului... Venea, ca reporter, i tnr u l Z a h a r i n Stancu. C u m s-a marele Tnase revistei ? produs nllnirea cu i cu alte stele ale

m i t A l e x a n d r u G i u g a r u . T o t de la ca a m nvat s f i u corect la repetiii, d i s c i p l i n a t i s-i respect pe m a i m a r i i m e i . Ai j u c a t din vremurile fiei noastre, A fost p r i m a ntr-un f i l m m e m o r a b i l , eroice ale c i n e m a t o g r a 0 noapte furtunoas. ntlnire cu Caragiale ?

Prea mare surpriz p e n t r u m i n e n u a nsemnat f i l m u l , deoarece, p r i n a n i i 1920, m a i jucasem n f i l m e e adevrat, m u t e . S u r p r i z a a fost nllnirea serioas cu opera l u i Caragiale, care m-a o b l i g a t , n p r i m u l rnd, s n u i m p r o v i z e z n i m i c , s respect fiecare p u n c t i fiecare virgul i, m a i cu seam, s n u c u m v a s pronun moldovenele"... M m a i nllnisem cu Caragiale, cnd a m dat e x a m e n la Conservator, cu r o l u l C a t i n d a t u l u i d i n D-ale carnavalului... Ai jucat, pe scena Naionalului, i n toate c o m e d i i l e n e m u r i t o r u l u i Ca ragiale. Ce ne putei spune despre l u c r u l c u Sic A l e x a n d r c s c u , la me m o r a b i l e l e spectacole ? Datorit acestui m a r e dup m i n e , cel m a i mare regizor de teatru care a fost Sic A l e x a n d r c s c u . pe scena T e a t r u l u i Naional s-a j u c a t t o t r e p e r t o r i u l Caragiale. N u a existat stagiune fr Caragiale. L u c r u l cu Sic A l c x a n d r e * o u era o nrnlarc i, totodat, o veritabil lecie de t e a t r u . Toi l nscuiltain orbete. E l mi-a o f e r i t satisfac ii m u l t d o r i t e . tia s-i aleag distribuia, i pe aista se b i z u i a u m e m o r a b i l e l e l u i spec tacole. Ce nseamn, p e n t r u voastr, T e a t r u l Naional ? dumnea

P r i n 1928. j u c a m pc Vcreti, la Tea t r u l N o u . reviste dc Nicuor Constantinescu i N . K a n n e r . L a u n u l d i n t r e spectacole, a m a v u t fericirea s asiste i d o a m n a V i r g i n i a Tnase. care. foarte nentat. n u tiu ce i-o fi spus l u i Tnase, c a doua z i a m fost " p o f t i t la Crbu" i m i s-a p r o p u s u n a n g a j a m e n t . P r i m a revist n care a m j u c a t , ,.la Tnase", a ifost Cioc, cioc. cioc. cu Nntalia Pavelescu. ncbi F.remin, NiculescuB u z u . V i o l e t a Ionescu i muli alii. I n T C v i s t a Napoleon Tnase. eu l j u c a m pc (Na p o l e o n , i a r e l , pe N a p o l e o n Tnase ! E r a u n mare director... T o t pe scena- l u i Tnase. la T e a t r u l . . E f o r i e " i Ia grdina ..Crbu", a m cntat alturi de Josphine B a k e r , care era p e n t r u p r i m a oar n ara noastr. Ai fosl e l e v u l L u c i e i R u l a n d r n . Ce ai nvat dc fesoara dumneavoastr ? Slurdza la p r o

P r i m a scen a rii nseamn p e n t r u m i n e jumtate d i n cariera m e a artistic ; aici m-am ntlnit cu marele r e p e r t o r i u Shakespeare. Molire. Gmldnni, G o g o l , Cehov... T o t cu Naionalul a m fost peste hotare, n t u r n e e , u n d e am fcut cinste p a t r i e i melc. A c u m . l a 8 0 de a n i . aprei pe scen c u o tineree artistic de i n v i d i a t . Care e secretul ? Secretul e c n u joc r o l u r i care n u m i se potrivesc ; i a r cnd m i face plcere ceea ce fac. m avnt c u toat... tinereea. N u m s i m t b i n e dect pe scen, n u m a i scena m ine tnr ! Cu aceeai dragoste i tineree a j u c a i astzi oricare d i n t r e operele l u i Caragiale, dar...

A m fost e l e v u l d o a m n e i B u l a n d r a i. n acelai t i m p . a n g a j a t u l companiei B u l a n d r a - M a n o l e s c u M a x i m i l i a n S t o r i n . n tea trul profesoarei mele. am avut prilejul s-mi v e r i f i c 'calitile, j u c n d . cu destul succes, fel de / e l de roluri. n d i f e r i t e piese. De u n s i n g u r l u c r u a t r e b u i t s m despart, de... S a n d i Hui ! De a t u n c i , c o n f o r m dorinei d o a m n e i B u l a n d r a . m-am n u

38

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATICA
O RESTITUIRE:
TEATRUL DE STAT DIN ORADEA SECIA ROMN
s-a reprezenta-t. Poate, e-o f i j u c a t la B l a j , u n d e e l e v i i colii" ndrgeau t e a t r u l i d deau, nc l a jumtatea v e a c u l u i optsprezece, spectacole de teatru romnesc c u l t , n ceta tea l o r , l a A l b a I u l i a i Sebe, o r i c h i a r l a Oradea, n u a v e m tire. M a n u s c r i s u l acesta, pstrat n B i b l i o t e c a F i l i a l e i d i n Cluj-Napoca a A c a d e m i e i R.S.R., n-are dect paisprezece f i l e i c u p r i n d e , l u c r u curios, d a r i s e m n i f i c a t i v , u n e l e scurte pasaje n l i m b i l e latin, german, maghiar i igneasc. D o a r p a i sprezece f i l e , t r e i caiete subiri, scrise de m i n , d a r este d o c u m e n t u l care atest con tiina de sine a romnilor d i n A r d e a l , a f i r mat i p r i n t e a t r u , recunoaterea r o l u l u i i importanei t e a t r u l u i , n cuprinztoarea str d a n i e d e renatere naional, de cretere i f o r m a r e a l i m b i i romneti. Este epoca colii

OCCISIO GREGORII IN MOLDAVIA VODAE TRAGEDICE EXPRESSA (UCIDEREA LUI


GRIGORE VOD IN MOLDOVA, TRAGIC
U n adevrat semnificaii, a absolut, n scurt, a piesei Vodae tragedice m o m e n t de cultur, cu a d i n e i fost prezentarea n premier cadrul Sptmnii teatrului Occisio Gregorii in Moldavia erpressa.

EXPUS

Este cel m a i v e c h i t e x t de t e a t r u n l i m b a romn c u n o s c u t p n a c u m . I n orice caz, istoria l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e o r i g i n a l e , de a i c i ncepe. N u tim cine a iscris-o, n u tim u n d e

D a l a p r e m i e r e i : 18 f e b r u a r i e 1978. Regia : I O N O L T E A N U . Scenogra fia : T A T I A N A MANOLESCU-ULEU. Distribuia : I O N M I I N E A (Grigore Ghica) ; D O R E L U R L A E A N U , (m pratul) ; E U G E N U G U L E A (Paa) ; S I M O N A O O N S T A N T I N E S C U (Doamna Ghica) ; I L E A N A I U R C I U C (Neaga) ; ANCA MffiRE-CHIRILA (Horholina) ; RADU VAIDA (Rapsodul) ; ION M A R T I N (Starostele) ; M A R C E L P O P A (Gazda) ; M I R C E A C O N S T A N T I N E S C U (Bucur) ; I O N A B R U D A N (Sfetnicul Vasile) ; G R I G S C H I T C U (Sfetnicul Simion) ; MARCEL SEGRCEANU (Secretarul) ; L A U R I A N J I V A N (Soli c i t a n t u l ) ; N r C O L A E B A R O S A N (Con silier t u r c I ) ; N I C O L A E T O M A (Con silier t u r c I I ) ; J E A N S N D U L E S C U (Medicul) ; C o p i i i : A N C A BRADU, L I O A R A B R A D U , M I H N E A POP.

www.cimec.ro

39

Ardelene, romnete lui a

csle din

epoca a

primelor Gramaticii

traduceri

uciderii gre rile cilor Porii. a

l u i Grigore Ghica, neleapt necesitilor orientrii i politicii Domnitorului cu ei, a prin in

neh trehu sfetni

V o l t a i r e , a Condicii

logoftu romneti

internaional

Gheorgachi i primei cri

aprecierea interne

datorate l u i D k n i t r i e E u s t a t i e v i c i Braoveanul, de matematic countin lui n limba ro rom incai. m n , a p r i m e i opere istorice, scris de So m n i i M i c u , Scurt nilor Iat i a a istoriei Gheorgbe Bucoavnei

externe, c o n d a m n a r e a i, hul restituirea, acestei

trdtori

Irimisulu spectacohi literare c. pen urcat

Admirabil, teatrului VOie tru tinat pe nat ceal

ordean, a

comori

dovada c, nc de Ia naterea sa, tea rolul de fiinei avangard romneti. a S luptei mai n al

t r u l romnesc s-a nscris pe d r u m u l angajrii, asumndu-i pentru subliniem tul unui trei lui afirmarea

Se dovedete nc o dal, dac m a i era ne d a r , iat c era nevoie poate fi in evaluat a f i apreciat c u m se c u v i n e , t e x t u l des .scenei numai scen, n reprezentaia comentat tratate de teatral. Consem seac a cu r literaturii realizat spectacol asem limpede sumar istoria i

c Occisio...

este ecoul i m e d i a t cu evenimentele, ucidere IlI-lea din

contiina romnilor de peste m u n i , rsune aproape s i m u l t a n provincii Moldovei coala prin fapt tragic care a z g u d u i t lumea celor romneti : Grigore al domnu Ghica, cel punnd epistimicare le-

de i s t o r i o g r a f i n cteva

terminologia

cercettorului,

sau a. t e a t r u l u i , piesa dobndete d i m e n s i u n i l e adevratei de Ion sale v a l o r i i n .spectacolul ca un ntreprinderi pioas, O l t e a n u . Conceput altor o

care nfiinase o manufactur de postav, re formase bazele ilor", i, domneasc aezmintele Iai, i Academiei nvturilor

evocator, i n s t i l u l sitului regizor e

agrare

ntoare pe texte inedite, reprezentaia neobo lectur i emoionant, o lectur n decor i costume, ca un r i t u a l . I o n O l t e a n u refuz i de ast dat spectaculosul, p e n t r u tului s triasc, i, tocmai Zguduitor Eugen prin a da putin tex mod sine nsui, n

g i u i a u obligaiile clcailor, strnise ura boie r i l o r ; a acelui d o m n care avea s plteasc cu se propria-i mpotrivea via, ca aliia turcilor, alii, f a p t u l o c ncerca apropiere

de m a r i l e p u t e r i uciderii 1780 final a Iui

europene i r i v n e a la neaG h i c a ) , dar Maria cu nainte de

trnare fa de Poart. Scris d u p 1777 ( a n u l Grigore ( a n u l morii piesei Mriei Tereza replica cum

plenar. D a r e o lectur pe care o fac a c t o r i i teatrului de un de aceea, m o m e n t e l e tragism ugulea Mircea Jivan capt (Paa). relief. Ileana snt

este Vivat simultan n un

Theresia, cronicile stilistic care s-a

I o n M i i nea (Grigore G h i c a ) , D o r e l (mpratul), lureiuc (Bucur). (Neaga), Laurian

Urleanu

Josephus spuneam,

et Gregorius elaborat prezint

Maior"), Moldova

textul,

Constau linescu

r i m a t e care circulam Romneasc, (explicabil pentru

i n ara n

(Solicitantul)

amestec

p r i n t r e cei m a i b u n i , d a r au impresionat i n m o d deosebit A n c a Miere-Chiril i R a d u anei tribuie Vaida holritor Manolescu-Uleu, simpl, la reuita scurt. (Ilorholina) con (Rapsodul). Scenografia T a t i elegant, reprezentaiei,, premier,, mprtea Occisio,
r

mprejurrile

produs serbrile carnavaleti) i n care par tea d o m i n a t o a r e , dac n u p r i n ntindere, cel idei puin p r i n adncimea i p r i n gravitatea flictul marea

l o r , este tragedia l u i Grigore Ghica V o d : con d o m n u l u i cu b o i e r i i , c o m p l o t u l dc la hotrrea scene de luat bilei, de Sultan, pe sugru gustul l u i Ghica Vod, jelania D o a m n e i . Se arigrad, interpun publicului obiceiurile tinere Rapsodului,

care, pe m e r i t , a dobndit M a r e l e p r e m i u a l Sptmnii un dorina teatrului Dup tnr i nzestrat regizor mi

desigur,

l u i de a m o n t a altfel

piesa

colar d i n acea v r e m e ; m a i a r e p o p u l a r e romneti, De real interes lecie de adevrat peirea unei

Ctigat de spectacolul l u i I o n O l t e a n u , d a r n p r i m u l rnd, cucerit de v a l o r i l e piesei, mi mrturisea tept, dect unei tenit.

loc u n m o m e n t de rar frumusee, l u a t d i n rnci. snt , replicile diplomaie, improvi ele ! doii

intenia de a polemiza cu montavo polemic pc care o a poale i avea drept rezultat a' mo mai larg circulaie nu n

rea ordean. Iat fiindc punerea

aa c u m o i m p u n e a u condiiile istorice date. Cine tie c u m v o r f i fost r e p l i c i l e zate, Ceea care, ce desigur, mbogeau i spectacolul, Ia

nestemate d i n

tezaurul

cultural

c i t adevr i cit actualitate conineau impresioneaz autorului, astzi,

veacuri de cnd a fost scris piesa, este clar viziunea nelegerea mobilurilor

Virgil Munteanul

www.cimec.ro

PIESA ROMNEASC N PREMIERA


TEATRUL NAIONAL DIN BUCURETI

AUTOBIOGRAFIE
Ir. Ho r i a
Louinescu

Ci

Dala premierei : 7 februarie 1978. Regia: CORNEL T O D E A . Decorurile : PAUL BORTNOVSCHI. Coslumelc : OABRIELA NAZARIE. Distribuia : I O N M A R I N E S C U (Galeriu Pop) ; I L E A N A STANA IO NESCU (Diiia Pop) ; RODICA PO PESCU (Raluea Pop) ; T R A I A N STANESCU (Radu Coma) ; G A B R I E L DANCIULESCU (Procopiu) ; ION I I ENTER (Ionescu) ; T A M A R A CREULESCU (Irina) ; A N D R E I KSCU (Alexin) ; CRISTIAN BABE (Ceorgcscu) ; I U L I A N NECULESCU (Grcavu) ; ST. G A V R I L O A I A (Ma estrul Dogaru) ; A R I A N A O L T E A N U (Madam Vtmanu) : A D R I A N NEGRU (Tinrul I) ; V L A D I M I R STNESCU (Tinrul I I ) .

n in i m udul (le un sfert de veac n oare am urmrit destinul pieselor l u i Iloria Lovinescu, nc-u'in obinuit vedea ntia lor re prezentaie la Bucureti. Autobiografie a fx i i l excepie. La vreo patru luni dup ce a fosl publicat in revista noastr, piesa a fost lansat Ja Naionalul d i n Cluj-Napoca. S-a jucat apoi la Petroani, la Reia i, abia dup aceea, a aprut pe afiul Naionalului buoureleon. (n parantez fie spus, cu toii Cunoatem eforturile exemplare depuse, in aceaistfi stagiune, de ctre prima noastr scen ; ea a oferit publicului, dc la jumta tea l u i noiembrie i pn la nceputul l a i februarie, cinci premiere cu piese origina/le i contemporane.) A m ntiimpinat, deci, epectacolul cu opera l u i I l o r i a Lovineseu cu o mare curiozitate i cu o bucuroas ncredere fa de drama turgul slimal, fa de confruntarea scrisului su, ntotdeauna interesant) ntotdeauna in citant, cu o trup att de harnic i de va loroas. Semnat de Cornel Todea, regizor apreciat pentru profesionalismul montrilor realizate la T V i pe numeroase scene de

Ion Marincscii i Ileana Stana Ionescu

teatru, spectacolul a captat, in bun msur, interesul publicului ; el conine momente care poart pecetea inspiraiei, altele, n care se vede meteugul, peste tot simindu-se grija de a oferi ideilor, substanei de via a piesei, un drum cit mai limpede spre spec tator, n dorina de a amplifica spectaculos fora de ootinuiik'are, regizorul a ncercat s Utilizeze un ntreg assenai de mijloace teh nici- proprii celui mai mare i celui mai mo dern edificiu scenic de care dispunem. N u mai c Autobiografia .lui Iloria Lovineseu, scris sub forma clasic a unei confesiuni sincere i chiar , inthne", nu a avut de ctigat dc pe urma acestor ultramoderne pro cedee tehnice. Tratat n manier cinematoy

www.cimec.ro

-11

grafic;!. mpnat cu d i a p o z i t i v e colorate, cu gros-planuri i p r i m - p l a n u r i ale a c t o r i l o r , cu efecte de l u m i n i cu intervenii sonore (voci i m p r i m a t e pe band de m a g n e t o f o n ) , piesa i-a p i e r d u t , n m a r e parte, a u t e n t i citatea, trsturile specifice, t o n u l caracte ristic. L e c t u r a i p r u n e l e v e r s i u n i scenice ale Autobiografici au relevat, d i n c o l o de calitile ei incontestabile acea subtil investigaie psihologic ntreprins n contiina u n u i o m de tiin r a t a t , Galeria Pop , i d i f i c u l tatea reprezentrii scenice a acestei s c r i i t u r i dramatice. Dificultatea provine d i n formula aleas d e a u t o r : u n l u n g m o n o l o g , i l u s t r a t , <lin cnd n cnd, cu m a r t o r i . E x a m e n i n trospectiv i retrospectiv lucid, r e c h i z i t o r i u a s p r u i dureros a l u n u i ins egoist, slab. la i carierist, euat pe toate p l a n u r i l e (pro fesional, m o r a l , p o l i t i c , social, f a m i l i a l etc.), d r a m a este, p r i n excelen, u n text p e n t r u a c t o r i , mai precis, un t e x t p e n t r u un actor". P r i n ncercarea de a c o n f e r i montrii u n caracter ocant, d i n a m i c , Cornel Todea pare s n u f i v i b r a t suficient la substana, fragil, a t a r d i v e i rfuieli a l u i G a l e r i u Pop c u sine nsui, la d r a m a t i s m u l procesului su de de strmare sufleteasc, la circumstanele clare ( u n e o r i , chiar prea clare) ale alunecrii sale ntr-o existen insuportabil, creia doar sinuciderea i poate p u n e capt. I n dorina denunrii f a l s u l u i i m i n c i u n i i , a potenrii a c t u l u i c r i t i c , a u t o r u l a propus piesei u n f i nal deschis i a oferit r e g i z o r u l u i dou posi biliti : r e a b i l i t a r e a sau (auto) condamnarea e r o u l u i ; Cornel Todea a descoperit-o pe cea de-a t r e i a , a m b i g u , fr s marcheze, d e c i , o opiune clar. Personajul n i c i n u rspunde a p e l u l u i telefonic a l celui ce-i ntinde, nc o d a t , n n u m e l e u n u i colectiv, o m n de a j u t o r cald i tovreasc, n i c i n-are c u r a j u l d e a-i sanciona, p r i n t r - u n gest d e f i n i t i v , faptele. G a l e r i u Pop-Ion M a r i n e s c u se ndreapt c u pai ncei spre u n f u n d a l n tunecat, lsndu-ne nou l i b e r t a t e a de a des c i f r a s i n g u r i d e s t i n u l su. bine ? ru ? U n i i d i n t r e n o i . care a m c i t i t piesa, a v e m o opiune, i e b i n e . Alii. ns. spectatori m a i puin familiarizai c u t e a t r u l , pleac i n t r i gai i nedumerii. .Asta n u m a i e prea bine. Desigur, p e n t r u I o n M a r i n e s c u n u e deloc g r e u s m a i fac u n gest n p l u s , care s lmureasc f i n a l u l . Aa c u m n u i-a fost greu s strbat, cu p r o f e s i o n a l i s m u l i c u v i r tuozitatea sa interpretativ, etapele s e m n i f i cative ale vieii l u i G a l e r i u Pop i s ne dez v l u i e p r i c i n i l e singurtii, ale amrciunii i disperrii e r o u l u i . A m f i p r e f e r a t ca d r a m e i l u i G a l e r i u Pop s i se f i trasat u n d r u m m a i s i m p l u i m a i firesc, fr s t r i d e n e. I n l o c u l s l a l o m u l u i p r i n t r e d i a p o z i t i v e , nfind, o s t e n t a t i v , c h i p u l crispat a l acto r u l u i , ochii si dilatai d e groaz, a m f i d o r i t o i n c u r s i u n e n psihologia e r o u l u i , n zonele obscure ale contiinei sale ; aciune pe care a c t o r i i notri o p o t realiza fr n i c i u n accesoriu, punind n joc ntreaga l o r fp

tur i ntreaga l o r trire, t a l e n t u l , i n t e l i gena, sensibilitatea i miestria. 0 bun parte d i n t r e aceste caliti le-au dezvluit, n excelentele l o r interpretri. Ileana Stana Ionescu, T a m a r a Creulescu, Triau Stnesou. I n r o l u r i m a i m i c i , c a m schematice, n f u gare apariii, a u schiat convingtor Ion f l e n t e r , I u l i a n Neoulescu. G a b r i e l Dnciulescu, A n d r e i Ionescu, A r i a n a O l t e a n u . l\odien Popescu a desfurat o ntreag gam de nsuiri, p o t r i v i t e , ns, altei p a r t i t u r i d r a m a t i c e i altei vrste. D e c o r u l semnat de P a u l B o r t n o v s c h i i-a j u c a t bine i convingtor r o l u l de c o m p o nent activ i util a s p e c t a c o l u l u i , aa c u m au servit i costumele, frumoase, ale Gabriclei Nazarie.

Valeria Ducea

SCENE DIN VIAA UNUI BDRAN (INCOMPARABILUL AL)


de Dumitru Solomon oua scene
D r a m a t u r g u l , eseistul i c r o n i c a r u l D u m i t r u Solomon t e r i e u n s t u d i u despre Mizan tropul d o m n u l u i Molire" ; c u ct i n v e s t i g a iile d e v i n m a i a m p l e i asociaiile m a i bo gate, c u att realitatea contemporan se i n sinueaz, parc, m a i m u l t , p e n t r u c opera g e n i a l u l u i nainta -a c u p r i n s doar esena v r e m i i sale, c i nsi esena v r e m u r i l o r . D i n acest p u n o t s-a simit, solicitat d r a m a t u r g u l , care, pstrnd Isohema i r a p o r t u r i l e ntre personaje, a i m a g i n a t o suit de i m i x t i u n i nedemne n viaa u n u i p o s i b i l Alceste d i n zilele noastre ; u n m o r a l i s t t o t att de i n transigent ca- i m o d e l u l su, d a r , ntructva, c o n t r a d i c t o r i u , fiindc nu-i p r o p u n e s j u dece l u m e a , ci d o a r s-i apere p u r i t a t e a . A l acesta e, n g u s t u l m o d e r n a l abre v i e r i l o r , n u m e l e e r o u l u i dc astzi este c r i t i c de art i lucreaz, l a r n d u l l u i , la o carte despre Mizantropul d o m n u l u i Molire". p o s i b i l , oare, c a n viaa acestui erou c u l t i v a t , c i n s t i t i c u f u n d a t n s t u d i i l e sale, s se amestece u r i t u l ? p o s i b i l ca pe ua

42

www.cimec.ro

l u i , nchis falsitii, e nvleasc ipostaze ale f a l s u l u i c o n t e m p o r a n , ntruchipri ale necinstei i ale nestatorniciei ? c u putin -ca o credin moral i o poziie moral s fie discreditnite de ctre nsi negaia l o r ? C a m n aceast situaie este pus e r o u l n o s t r u , i d i n nthnplrile l u i v a t r e b u i s rezulte nu att adevrul obiectiv c asemenea l u c r u r i snt, d i n (pcate, c u putin, ct, m a i .ales, u n rspuns, o sugestie pentru omul care vrea s tie ce trebuie fcut, c u m p o t fi nfrni asemenea agresori. lui pies. A l e supus u n u i soi de antaj grosolan d i n partea u n u i personaj p r i m i t i v , care i-a descoperit, c h i p u r i l e , veleiti l i t e rare. P e n t r u c i se spune, deschis, c p r o d u s u l su d r a m a t u r g i e n u valoreaz n i c i ct o ceap.... personajul ( m a i mare, n viaa de tonte zilele, peste alimentaia public, unde practic n e s t i n g h e r i t corupia i fra-uda) ncearc s rzbeasc i n sectorul s p i r i t u a l " , p r i n aceleai m i j l o a c e , pe care i le p r o p u n e l u i A l . i se arat foarte con t r a r i a t de f a p t u l c acesta refuz c o m p r o m i s u l , rezist p r e s i u n i l o r i n u abdic de la p r i n c i p i u l a f i r m a t . ncearc, a t u n c i , u n antaj d i r e c t , p u n n d l a calc evacuarea m o b i l e i d i n casa c r i t i c u l u i i n t r a n s i g e n t . A l rmne i m b a t a b i l . I n cele d i n u r m , cnd i-a epuizat a r s e n a l u l d i s t r u c t i v i e i scos d i n funcie, j a l n i c u l v e l e i t a r la cetatea m u z e l o r d e v i n e s e r v i a b i l i s e r v i l , n u fr a n u t r i , nc, sperana de a i n t r a i el u aceast l u m e fascinant. Se dovedete, t l e c i , c e p o s i b i l s nf r i n g i toate astea, fr s a b d i c i de l a p u r i tatea' p r i n c i p i i l o r . A l e i n v u l n e r a b i l , ca tez de rezisten. D a r e v u l n e r a b i l ca a r g u m e n t .al acestei rezistene. De ce ? P e n t r u c, n tr-un f e l , se comport abstract, e izolat i-i cultiv izolarea, dei fapte dc fiecare z i l avertizeaz asupra r i s c u l u i pe care i-1 anu n. iPropriile l u i p r i e t e n i i , p r o p r i i l e l u i re laii sentimentale, snt certe i, totodat, incerte. U n p r i e t e n e a d m i s i, n acelai t i m p , e respins, d i n p r i c i n a a t i t u d i n i i sale, mai t o l e r a n t e ; i u b i t a e n l i m p i n a t c u su spiciune i ndeprtat fr m o t i v ; o s i m p a tizant neateptat, pur i decis, e aproape ispitit spre c o m p r o m i s . Care e, n f o n d , caracterul l u i A l ? S i s t e m u l su categorial e r i g i d ; n toate confruntrile pe care l e suport, subiecii snt, n p r i n c i p i u , v u l n e r a b i l i , d a r a u asupra I u i o ascenden practic incontestabil. Ceea ce v a t r e b u i s ctige A l , ceea ce v a t r e b u i s nvee, ridiendu-i o clip o c h i i d i n cartea despre alte v r e m u r i , este c n u t r e b u i e s c o n f u n z i p r i n c i p i i l e c u viaa, c fiina ta i p r i n c i p i i l e l a care ii se afirm n v r e m e a pc care o trieti, fa n fa c u o a m e n i i pe care v a t r e b u i s-i nelegi ca o a m e n i i n u s-i tratezi ca abstraciuni. N i i tim de ce, n unele c r o n i c i de p n a c u m , lucrarea a f o s t n u m i t satir ; ea e mai p u i n sau m a i m u l t dect att. Con ine e l e m e n t e satirice, d a r e, m a i degrab,

o comedie de m o r a v u r i i u n eseu despre poziia fa de m o r a v u r i , n v r e m e a noastr. ironic i, n acelai t i m p , filozofic, are s u b t i l i t a t e a dezvluirilor i francheea n d o i e l i l o r . u n episod p o s i b i l d i n Mizantropul, z i l e l o r noastre, o f e r i n d p r i l e j u l u n e i m e d i taii a s u p r a f i r i i omeneti. E , la u r m a u r m e i , expresia u n e i ntrebri, i n u a u n e i s i m p l e demascri c r i t i c e . T o n u l e subire i aforistic, bazat pe notaii, ceea ce l i determin pe a u t o r s i n t i t u l e z e lucrarea scene" adic aspecte, f r a g m e n t e d i n viaa u n u i e r o u . o tem de s t u d i u , u n eseu p o s i b i l , scris cu gndul l a nsinguratul Alceste i c u o c h i u l l a cei d i n p r e a j m a l u i , care ar f i v r u t s-l neleag, a t u n c i , d a r n-au rzbit P h i l i n t e , Celimne i E l i a n t e ; p r i n care se ntrevd i cei ce ar v r e a s rzbeasc, azi, p n l a A l , i nu-1 neleg Filip, Cela i E m m a . i o p a r o d i e l a adresa eternei i m p o s t u r i , care, cndva, i-a m a n i festat agresivitatea s u b c h i p u l l u i O r o n t e , respins p e n t r u u n sonet, i a r a c u m i-o m a nifest .sub h a i n a l u i O s m a n , respins pen t r u o pies. De ce din viaa u n u i bd r a n " ? P e n t r u c adevrul spus cu ncp nare i fr m e n a j a m e n t e supr, ca o b drnie, n m e d i u l obinuit cu m e n a j a m e n tele ; i, ntr-un f e l sau a l t u l , cost. Se pl tete. I m p o r t a n t e s f i i pregtit s-o faci.

TEATRUL MIHAI EMINESCU DIN BOTOANI

D a t a p r e m i e r e i : 12 i a n u a r i e 1978. Regia i scenografia : C R I S T I A N PEPINO. Distribuia : S E R A S T I A N C O M A N I C I (Al) ; T O M A V A S I L E ( F i l i p ) ; D O R U R U Z E A (Osman) ; C R I S T I N A R A D U (Cela) ; WILHELMINA CATA (Emma).

L a Botoani a a v u t loc, l a m i j l o c u l l u n i i i a n u a r i e , p r e m i e r a pe ar. R e g i z o r u l i scenograful! s p e c t a c o l u l u i , Cristian P e p i n o , a urmrit, se pare, o desfurare de joc i de c o m p o r t a m e n t , care s ciocneasc cele dou a t i t u d i n i opus aceeaa intransigenei absolute, personificat de A l , i aceea repre zentnd imperiul tuturor posibilitilor", p o p u l a t de celelalte personaje, cu excepia l u i F i l i p , p r i e t e n u l e r o u l u i , care n u se si tueaz nicieri, p e n t r u c n u se definete n i n t e r p r e t a r e . C a d r u l l reprezint pe A l , n izolarea l u i , d a r l i dezavantajeaz, dndu-i o tent d e boemie dezordonat de 43

www.cimec.ro

fapt, i dc rc se petrec toate astea, cn u.n critic, intransigent ? La aceast ntrebare n-am gsit rspuns ; cum tot fr rspuns ni se pare a rmine i modificarea, neinspi rat, a titlului in Incomparabilul . Incomparabil cu ce ?

TEATRUL DRAMATIC DIN GALAI

Dala premierei : 12 februarie 1978. Regia : A L E X A N D R U C0LPACC1. Scenografia : VICTOR CREULFSCU. Distribuia : M I H A I M I H A I L (Al) ; EUGEN POPESCU COSMIN (Filip) : MITICA IANCU (Osman) ; CARMEN M A R I A STRUJAC (Cela) ; L I LIANA LUPAN (Emma).

Sebastian

Comniri

Cristina

Radu La Galai, premiera a avut loc la mijlocul lunii februarie, ulr-o sear care se anuna doar satisfctoare i care a devenit o sear Alexandrii' de bucurie artistic. Regizorul Colpacci a tiut c n-are de-a face cu u n text fixat pe o definie de gen, ci cu u n eseu susinut dc sclipitoare notaii, i a con ceput spectacolul i n consecin. Un spectacol viu si plin de sugestii, -elegant i ironic, frumos i armonios ea o melodie oare n u red exact sunetele vieii, ci starea de bu curie sau de ntristare, de extaz sau de i n dignare, <le contemplaie eau de revendicare cu alte cuvinte, o reevaluare a sune telor reale ale vieii. Stare determinat de poziia de persona} detaat i, toto dat, implicat, a l u i A l . De luciditatea sa in contemplarea unei epoci apuse i de necesi tatea dc a-i menine un echilibru de crez i de aciune n raporturile cu epoca pe care o triete. Iat cheia spectacolului, excelent intuit i remarcabil pus n scen. Molire i personajele sale triesc n Al ; Molire i personajele sale asist, deci, de Ia halconu creat n decor, la scenele de azi, din viaa lui A l . lEle recunosc multe similitudini, ten dine care se repet, trsturi deloc noi sub soare, jocul de interese, corupia, nestatorni cia. Credeai c o s f i i scutit de astea, intnansigcutule A l ?" par ele s spun. Cele ale epocii apuse le poi aprofunda strlucit, dar ce te faci cu cele ale epocii tale ?*' Nici Al nu tie nc, d i n cnd n cnd. privirea lui se nal, ntrebtoare, ctre chipul l u i Molire, mpietrit n timp, i cere, parc, uni rspuns, un sfat. Gare nu mai vine de acolo.
3

care nu cred c era nevoie, si punnd iu ambian ceva srac, meschin, care nu ex prim nimic din spiritul personajului (rufe murdare pe o frnghie, un bec chior ..). Un interpret dotat, cu o incontestabil mar turilate a mijloacelor, cum este Sebastian Comnici, i i nfieaz pc A l cu o severi tate fr gradaii ; tonul protagonistului. pare n-1 situa pc erou pe nite culmi de judec tor al l u m i i , ceea ce e i exagerai, i nea decvat. Condiia sa rmne, o vreme, nen eleas i afectat de ridicol, mai ales c e pus s se suie pe o scar i is strige de acolo, cu tulburarea unui Brand, .,ce e de fcu-ut ?" f u legtur cu ce ? Dilema se definete pe parcurs, in confruntarea eroului cu celelalte persoaaje fiecare dintre acestea jucnd apsat divergena de opinii, spre a obine o demascare net i de efect. Nu tim. pn Ia urm, cine e A l , fa n fa cu sine nsui ; dar aflm cine e, fa de ceilali. Fa de Osman, de pild, inter pretat, cu irezistibil viclenie.de Doru Buzea ; fa de Cela, cu nuane fine n sugestia per versitii, n interprei)rea precis a Crislinei Radu ; fa de Emma, ntruchipare a gscu liei perfecte, care-i mimeaz strlucit mo delul, n evoluia debutantei Wilhelmina Cta. Majoritatea acestor scene au savoare i ecou. pentru c sint construite pe con fruntarea a dou poziii ireconciliabile ; de multe o r i . interpretul l u i A l domin prin varietatea jocului i prin sigurana' mani festate aici. Dar ce e cu A l ? Cine e el, de 44

www.cimec.ro

Speclaoolul n u dramatizeaz, c i pune n valoare convenia, j o c u l . Exact ce-i trebuia piesei, ca s se e x p r i m e ca eseu de m o r a v u r i . Un interpret remarcabil p r i n inteligen scenic i firesc, M i h a i M i h a i l , face d i n A l un personaj v i u i fermector, l u c i d , i r o nic i l i r i c . U n nzestrat c o m e d i a n , Mitic f a n c u , creeaz, n Osman u n e x e m p l a r ne m a i p o m e n i t d e i n s i d i o s . Carmen Maria. Strujac i L i l i a n a L u p a n joac, pe o claviatur schimbtoare, cu treceri abile, cele dou r o l u r i de femei d i n viaa e r o u l u i , Cela i E m m a . Eugen Popescu-Coemrwo e un p r i e t e n d e v o t a t , d a r i c o n t r a r i a i de inaccesibilitatea e r o u l u i , i prefer, f r a n c , cursul a r b i t r a r al vieii. Scenele mu a u sarcasmul demascrii, p e n t r u c n u acuz, c i i r o n i a , p r o p r i e stri l o r de c u m p n , care p u n e n l u m i n com plexitatea l u c r u r i l o r . Desfurarea l o r pare ironiza nsi absolutizarea, sugernd o i n terpretare nuanat a vieii, a o a m e n i l o r , a p r o p r i e i noastre a t i t u d i n i fa de fenomene. i, astfel, a oiti gat n c u p r i n d e r e filozofic u n act a r t i s t i c care prea a e x p r i m a doar o n e d u m e r i r e , i n accesibilitate, o p u n e r e n scen care n u s-a ft de ndrzneala c o n veniei teatrale, nici n ce privete m u z i c a dc epoc, n i c i n ce privete scenografia inteligent sintez ntre olasic i m o d e r n semnat d e V i c t o r Creulescu.

D a l a p r e m i e r e i : 25 f e b r u a r i e 1978. Regia : CRISTIAN MUNTEANU. Scenografia : V A S I L E R O T A R U . Distribuia : SILVIA NASTASE (Reportera) ; E U S E B I U T E F A N E S C U (Reporterul) ; CORNELIU CIUPERCESCU (secundul) : OLGA DUMIT R E S C r (Tui de la p u p i t r u ) ; S I B I L A O A R C E A , CTLINA V O R N I C (Sudo rile) ; L I A N A D A N R I Z A (O femeie la fin) : L U C I A T E F A N E S C U (Nuica) ; ELENA ALBII (Calelua) ; VERA VARZOPOV (Avocata) ; MARIUS IONESCU (Vladimir) ; M A N U E LA MARINESCU-CODRAT (Primria) : O H . M I R C E A A R A M A (Stngaciu) ; G A B R I E L A CIC (Sleanca) ; M I R C E A H E N D R I C I I , M I R C E A C I R L I G (Ope r a t o r i T V ) ; V I O R E L M E R A R U (Elec t r i c i a n u l ) ; D U M I T R U S O A R E (Reuziterul).

C. Paraschivescu

TEATRUL MUNICIPAL DIN PLOIETI

INTERVIU
Je Ecaferina Oproiu
Spectacolul ploietean, regizat de Cristian M u n l e a n u , ncepe ca o e m i s i u n e T V . De f a p t , ca o nregistrare T V , unde, d u p cteva comenzi scurte, precise, d u p cteva u l t i m e clipe de agitaie, se sting l u m i n i l e i n t e r m e diare, a c o r d u r i l e ceremonioase ale ilustraiei muzicale i n u n d spaiul i, n fascicoilul strlucitor a l r e f l e c t o a r e l o r , ee ivesc d o i oameni surztori, c a l m i , c u o inut i r e p r o abil, u n brbat i o femeie, care ncep s vorbeasc. E l , R e p o r t e r u l (Eueebiu tetfnescu) p r o p u n e i p o t e t i c i l o r telespectatori p r e zentarea i dezbaterea crii scrise de colega l u i , Reporteria ( S i l v i a Nstase), despre con diia f e m e i i Avansai nainte". Prezenta

rea, protocolar, plin de p r o m i s i u n i de a m a b i l i t a t e i d e a r m o n i e , e urmat, i m e d i a t , de o dovad de lips d e consens, cteva re p l i c i , spuse a m a b i l , d a r cu u n licr de i r o nie, de ctre ea ; dup care ncepe j o c u l , polemica propriu-zis, alternana de pauze i de reluri, de r e c o n s t i t u i r i , de c o m e n t a r i i , adic momente d e via adevrat, i n t e r p r e tat i generalizat. Aa c u m nregistrrile T V au tensiunea p u t e r i i de generalizare, i a r c h i p u l omenesc are nevoie de p u i n f a r d p e n t r u a-i menine strlucirea n faa came relor de l u a t v e d e r i , t o t aa, o pauz de nregistrare frapeaz p r i n revers, lipsa d e f a r d , p r i n accidental, care, de m u l t e o r i , dezminte generalul. relaxarea d i n t r e d o u lansri". Cteodat, aceast relaxare, p u n c tat de v o c i , de f r a g m e n t a r e r e p l i c i n con t r a d i c t o r i u , e m a i colorat, m a i v i e i m a i adevrat dect lansarea" nsi, care caut esenialul. De m u l t e o r i , i n t e r v i u r i l e , pe care le ia Reporteria, se izbesc de aceeai nepo t r i v i r e ntre esen i accidental, ntre fapte i sens, ntre adevr i scop. I n t r e idee p r e conceput i idee v i e . I n t r e concluzie pre meditat i c o n c l u z i e real. Viaa, faptele, persoana Sudoriei l a premier, Sibil;* Oarcea, autentic, sigur, cu o cald nostal gie pe c h i p , f i r e voluntar i b r b toas, creia n u i e fric s stea singur i i nal, cu minile e i , o cas, datele reale, deci, a r da s se neleag c acest o m e po d e p l i n m u l u m i t i m p l i n i t n m e n i r e a l u i , model de abnegaie etic p e n t r u m u l i se m e n i d e pe pmnt i, m a i c u seam, p e n t r u s e m e n i i brbaii. Dar... : dac a a v e a u n brbat, i-a bea i apa cu care se spal pe p i c i o a r e !" Care e, a t u n c i , condiia f e m e i i ? Datele contrazic teza teza premeditat. D a r datele oare corespund tezei ? Iat, per soana A v o c a t e i , n i n t e r p r e t a r e a V e r e i Var45

www.cimec.ro

zopoy, inut studiat, acre dc a u t o r i t a t e , suficien, care se transform i n vdit, r i dicol, nesiguran, cnd e scoas d i n con venia e i , d i n g h i l i m e l e l e ci ; personajul pare subordonat u n o r p r i n c i p i i d i n a i n t e s t a t o r n i cite, t o t u l e o r i n d u i t c u precizie i decurge c o n f o r m ( d u m i n i c a , nainte d e mas, tata ine ora de i n f o r m a r e politic...), d a r se dove dete, i m e d i a t , c aceast conformitate e egal cu falsificarea vieii, cu denaturarea sensului ei real. nregistrarea polemica d i n t r e protago niti are tensiunea cutrii i, totodat, relaxarea pauzei. A cutrii u n e i soluii p e n t r u a pricepe m a i bine condiia r a p o r t u r i l o r de egalitate d i n t r e brbat i femeie, n ara noastr ; i t a c t u l de a sugera c o solu ie" n u exist, singura calc f i i n d aceea d e a nelege c fiecare beneficiaz de aceast condiie, i n msura i n care o concepe ca pe o p o s i b i l i t a t e d e a f i r m a r e u m a n , i n u de alienare. Spectacolul urmeaz, i e l , aceast alternan de tensiune i relaxare, fr s-i propun c o n e x i u n i sau sugestii n plus ; el urmrete adncirea l i n i e i simple, omeneti, o f a p t e l o r expuse. A d u n , n u risipete, caut t o n u l cldurii u m a n e , n u falsa strlucire a p a r a d o x u l u i . O m o d a l i t a t e n u m a i puin i n teresant dect altele, n u m a i puin nteme iat ; r e z u l t a t u l e discret, elaborat cu m a t u r i t a t e , cu grij, c u finee. Polemica d i n m o mentele de tensiune are tensiune, portretele care se succed n susinerea p o l e m i c i i a u p r o f i l d i s t i n c t i n a t u r a l . L i a n a D a n Riza i Manuela M a r i n eseu -Cadrat snt, ca i cole gele l o r citate, p o t r i v i t e i expresive n r o l u r i l e ncredinate O femeie l a fn i P r i mria, p r i m a , m a i elocvent n s i m p l i t a t e , cealalt, i n amestecul de for, i n d i g n a r e i l u c i d i t a t e . Cei d o i r e p o r t e r i a u inteligen i inut. Jocul l o r e d e s t u l de v a r i a t i de elocvent, e precis, detaat i, n acelai t i m p , i m p l i c a t . b u n , c u m zicem n o i , n t e r m e n i profesionali. A m a v u t impresia care n u exprim deloc o rezerv c ea joac m a i m u l t inteligena, i a r e l , m a i b i n e , convenia, c ea e, de m a i m u l t e o r i , brbtoas, i a r e l , u n e o r i , concesiv. A m m a i a v u t impresia care exprim o rezerv c n f i n a l n u era nevoie de a p e l u l acela l a prezena br bailor, pe care-1 fac personajele, d u p ce se ntreab dac snt ntr-adevr, cu toatele, prezente. Regizorul a a v u t u n colaborator ideal n persoana scenografului d e televiziune Vasile R o t a r u ; acesta n u i-a p r o p u s s aglomereze spaiul cu elemente i n u t i l e i de u n pitoresc i e f t i n , c i a gsit soluii f i g u r a t i v e s i m p l e , care sintetizeaz atmosfera i culoarea l o c u l u i , n d i f e r i t e m e d i i , d a u a u t e n t i c i t a t e i semnificaie clar trecerilor, ca o alternan d e flash-uri, de l a i m a g i n e concret l a simbol. Ilustraia muzical a . l u i Timu Alexandrescu are funcie complementar de 46

comentator i n d i r e c t a m u z a t , i n s p i r a t , ten tat s sublinieze disputa cu o i r o n i c , c u o not meditativ sau cu o invitaie direct (a propos d e cartea scris d c Reporter i d e toate astea) : avansai nainte" !

Constantin Paraschivescu

ALTE PREMIERE TEATRUL GIULETI

NOAPTEA PCLELILOR
de Oliuer Goldsmith

D a t a p r e m i e r e i : 9 f e b r u a r i e 1978. Regia : T U D O R M A R S C U . Decor u r i l e : O C T A V I A N D I B R O V . Costumele : D A N I E L A CODARCEA. Distribuia : ION VILCU (Hardcastle) ; M I H A I S T A N (Sir Charles Marlow) ; FLORIN ZAMFIRESCU, ERBAN CELEA (Tnrul M a r l o w ) ; GEORGE BNICA (Hastings) ; JORJ VOICU (Tony Lumpkin) ; AGATHA NICOLAU (Doamna H a r d castle) ; R O Z I N A C A M B O S (Domni* oara Hardcastle) ; I R J N A M A Z A N I T I S (Domnioara N e v i l l e ) ; M I R C E A D U M I T R U (Diggory) ; G A B R I E L I E N C E C , RADU GH. ZAHARIA (Slang) ; I O N C H I O I U (Muggins) ; S A B I N FGAR A A N U (Stingo).

Cea de-a treia comedie montat n aceast stagiune pe scena T e a t r u l u i Giuleti ofer t r u p e i d e p l i n e (chiar preai p l i n e !) satisfac ii d c j o c i ne ngduie s ne bucurm de prezena u n o r a d m i r a b i l e talente t i n e r e , a d u nate a i c i c u grij, cu exigen, cu simail perspectivei, n vederea c o m p u n e r i i u n e i a devrate echipe. Capodopera doctorului G o l d s m i t h " , care a ncercat, c u aceast a doua a sa scriere dramatic (i u l t i m a ) s nvie, c u o b u n poiune, m u z a m u r i b u n d a. c o m e d i e i " c u m declarase a c t o r u l englez G a r r i c k , ntr-un p r o l o g compus a n u m e p e n t r u

www.cimec.ro

tutorilor i a privitorilor dc azi. Nu cunosc alt comedie... s bucure att de mult un public, s poat face o sal s devin feri cit"... scria, despre aceast pies a prietenu lui su, un mare critic din secolul al XVM-lea, Samuel Johnson, i aprecierea f cut de autorul dicionarului de cpti al l i m b i i engleze (1775) asupra comediei l u i Oliver Goldsmith se menine i zi perfect valabil. Ne amintim, unii dintre noi, de spectacolul de la Piatra Neam intitulat Noaptea ncurcturilor, iar alii, dc versiunea clasic" a Televiziunii britanice, recent d i fuzat, eu celebre capele de afi", precum Ralph Richardson, Tom Courtenay, Susannah York i Vanessa Redgrave. Principala cab late a noii montri dc l a Ghileti rezid n independena, n originalitatea ei, care i permit s ee detaeze de modelele amintite i s reziste prin trinicia construciei co mice. Construcie ai crei stilpi de rezisten snt actorii i, chiar dac jocul unora pre zint fisuri sau adaosul unor stucaturi" inutile, ansamblul e armonios, cuceritor. Spectacolul semnat de Tudor Mrscu are un haz nespus, poante fermectoare i chiar stil, fiindc, la urma urmei, convenia reali zat n complicitate C M publicul, jocul la ramp, dialogul la panic distan", cultiva rea atoare a gagului cutarea, savura rea i demontarea l u i (cu acest prilej, dar i cu altele, am realizat influena f i l m u l u i m u t i a stanbranismului" asupra actorilor notri) compun u n stil. Stil, abordare, George Bnic, Rosina Cambos Florin Zamfirescu i

Jorj Voicu i Irina Mazanitis premier a devenit o oper clasic, repre zentativ pentru valorile teatrului englez de dup Restauraie, piatr de ncercare pen tru virtuile oricrei trupe de comedie. I n titulat n original She Stoops to Conquer sau The mistakes of a Night (1773) adic Ea se umilete pentru a cuceri sau ncurcturile, unei nopi, suculenta oper comic grupeaz n j u r u l unui srmbure de situaie absurd confuzia dintre conacul unui pitoresc gen tilom de ar, original pater famvlias, i n cperile unui han, deschis tuturor cltorilor j tuturor abaterilor de la bunele maniere , o colorat caricatur de moravuri, o dulce satir social i o spiritual cozerie. Piesa topete, surprinztor, n compoziia ei dra matic i n substana personajelor, motive ale unor epoci anterioare i posterioare, te mele dragi elisabetanilor i victorienilor rcunindu-se aici fi, spre delectarea cerce-

www.cimec.ro

47.

manier de i n t e r p r e t a r e . n care intr, co mentate cu l i a / , procedeele i t r u c u r i l e spec tacolelor de t e l e v i z i u n e , play-back-ul i posts i n c r o n u l etc.. u n ntreg arsenal de d e p r i n deri comportamentale, care ise revendic, p a r o d i c , d e la ultima o r " a d i v e r t i s m e n t u l u i . A b s u r d u l situaiei c o m i c e d i n comedia original e dezvoltat m a i i u t i i uor i s p i r i t u a l , a p o i d i f u z a t n canavaua u n o r perso naje i relaii p a r a d o x a l e i accelerat i n f r e nezia u n u i joc c o m i c debordnd de i n v e n t i v i t a t e (chiar pin l a exces ! ) . A d m i r a b i l e, n acest sens, M i h a i Stan un btrn S i r excelnd n gestul a i u r i t i i n situaia zaharisit ; sau A g a t h a N i c o l a u , cu masc de nerecunoscut, ce aduce la r a m p o l u m e de f a l s u r i i d e i p o c r i z i i , -inundat d e prostie. Aijderea J o r j V o i o u , cu o iretenie graioas, contrastant ou fptura-i m u l t i revrsat spre j o c u l c r u d i farsa rea. Ion Vlcu creeaz c o n t r a p u n c t u l necesar, p r i n ponderaie ea p n i caraghioas, i izbutete s i n t r e n r i t m u l allegro c e r u t , m a i cu seam n sce nele t r u c u l e n t e c u s e r v i t o r i i , u n t r i o meca n i z a t , a s a m b l a t cu m u l t haz p o p u l a r , la con f i g u r a r e a cruia c o n t r i b u i e G a b r i e l lencee, Mircea D u m i t r u i Ion Chioiu. Acetia, toi, crora l i se adaug Sabin Fgranu. utr- r o l episodic. nconjoar, orchestral, cele dou cupluri ale piesei, cvartetul ndrgostiilor, l u c r a t con b r i o de ctre tine r i i actori care dau a c u m strlucire scenei giuletene. R o z i n a Cambos, dup frumoasele-i creaii realizate la P i a t r a Neam, de buteaz n Capital, c o n v i n g i n d u - n e de p u t e r n i c u l ci t e m p e r a m e n t scenic, de vocaia adnc dramatic i de t a l e n t u l de a se j u c a cu j o c u l , aa c u m cere p a r o d i a . (Dar, a t e n ie la voce...) I r i n a M a z a n i t i s o secondeaz cu inteligen, punctnd accentele convenio nale ale t i n e r e i l a d y , p r i n m i m a r e a i n g e n u i tii. F l o r i n Z a m f i r e s c u , deja ncercat junep r i m , trecut p r i n coala romanioilor", i-a c a r i c a t u r i z a t aici necrutor, ncercnd c l o v neria liric, masca convenienei i gagul j u v e n i l . J o c u l i-a reuit d o a r parial, c u m tot p a r t i a l ne-a c o n v i n s de compoziia sa George Bnic, obosindu-ne, p r i n lipsa de m s u r n glum (fie ea cntat, f i e tradus n l i m b a l u i V o l t a i r e , d a r prelucrat de A s t e r i x ! ) , supralicitnd, parc, p a r o d i a i convenia, pn la d i z o l v a r e a lor... Dar. d i n c o l o de cteva u m b r e ce-i tulbur a r m o n i a . Noaptea pclelilor se desfoar s u b c e r u l nstelat a l b u c u r i e i j o c u l u i , al coe z i u n i i interpreilor, n necontenit i s t i m u latoare relaie. C a d r u l acestei n o p i " a p a r ine tnrului i f o a r t e preuitului scenograf Oetavian D i b r o v , care' a gsit o soluie, dac n u ntru t o t u l original. n orice caz, nostim i funcional. P r e c u m a m u z a n t e snt costu m e l e , pestrie i eliberate de orice constrn gere stilistic, d a r cu for plastie n carac terizare, semnate de debutanta Daniela Codarcea.

TEATRUL MIC

UNCHIUL l/ANIA
Je A. P. Cehoif

D a l a p r e m i e r e i : 17 f e b r u a r i e 1978. Regia : L A U R E N I U A Z I M I O A R A . D e c o r u r i l e : V I R G I L L U S C O V . Costu mele : I O A N A A U G U S T S T U R D Z A . Versiunea romneasc : LFONIDA TEODORESCU. Distribuia : J E A N LORIN FLOR E S C U (Serebreakov) ; R O D I C A T A P A L A G (Elena A n d r e e v n a ) ; L E O P O L D I N A B L N U A (Sonia) ; O L G A TUDORACHE (Maria Vasilievna) ; O C T A V I A N COTESCU (Unchiul Va nia) ; I O N M A R I N E S C U (Aslrov) ; N I C O L A E I F R I M (Teleghin) ; T A T I A N A I E K E L ( M a r i n a ) ; A N D I TE F A N E S C U (Un argat).

Mira Iosif
48

O dup-amiaz de var, ntr-un conac rusesc de ar, ntr-un i n t e r i o r cu larg des chidere spre g r d i n " (construcie solid, b i n e echilibrat, semnal de a r h i t e c t V i r g i l L u s c o v ) . L u m i n a s o a r e l u i ce scap t spre asfinit. nc v i e , irizat de verdele proaspt al frunziului grdinii, i n u n d , deodat, spa iul scenic, nsufleind.!!ni. Viaa n conac se desfoar lent, toropit, parc, de cldur i de lene, cu btrna ddac M a r i n a b o l borosind m e r e u (admirabil compoziie a Tatianei lekel), cu btrna d o a m n M a r i a Vasil i e v n a Voinikaia, cufundat ntruna n lec tur, pin l a absen .total (Olga T u d o r o c h e a schiat excelent p o r t r e t u l moieresei de ar, cu ifose de intelectual franuzit), c u s a m o v a r u l tronnd i n u t i l pe masa aternut ntr-o venic ateptare. T r e p t a t , ateptarea i precizeaz o b i e c t u l : p r o f e s o r u l Serebreakov, i d o l u l f a m i l i e i , i f r u m o a s a sa soie, E l e n a A n d r e e v n a , fac o scurt trecere p r i n scen, strnind u n v a l de i m p r e s i i , de v o r b e , d e c o m e n t a r i i . Este o p r i m i z b u c n i r e , d i n t r e cele care v o r "avea loc pe p a r c u r s u l specta c o l u l u i , ca o reacie n lan, ntr-un crescendo d r a m a t i c , culmiinnd n a c t u l I I I , i care dez vluie c l o c o t u l luntric a l acestui u n i v e r s u m a n , c u aparene att de linitite, de lncede.

www.cimec.ro

Aa ncepe spectacolul Unchiul Vania, pus In scen de Laureniu Azimioar, la T e a t r u l M i c . cu o distribuie valoroas, vdind o intuiie deosebit i u n r a r sim a l adecvrii. N u e vorba de o adecvare la r o l , i u sensul c a l c h i e r i i p e r s o n a j u l u i scenic p e datele exte rioare oferite de text ; ci de o adecvare su perioar, i n sensul capacitii de a crea, de A dezvolta. n mod organic, personaje com plexe, p o r n i n d de la datele t e x t u l u i , i interpretfndu4e conform unei v i z i u n i perso nale. Acesta este, dealtfel, m e r i t u l p r i n c i p a l al spectacolului de la T e a t r u l M i c , u n specta col de foarte b u n i a c t o r i , crora regizorul le-a f a v o r i z a t dezvluirea u n o r netiute re surse creatoare, stimuLindu-le imaginaia, a p e t i t u l pentru improvizaie, p e n t r u c o m p u nerea u n o r scene, situaii i stri, p n l a nuane i n f i n i t e z i m a l e , i printr-o descifrare a p a r t i t u r i i care arunc o l u m i n nou asu p r a fiecrui personaj n parte. Aceasta n u nseamn c spectacolul n u are o idee inte gratoare. Dimpotriv. D i n m u l t i t u d i n e a de scene, m o m e n t e , d i a l o g u r i , monoloage, d i n ntregul curs a l aciunii scenice, cnd l e n t , cnd p r e c i p i t a t , se d e s p r i n d e o a t i t u d i n e l i m pede, de respingere, de oroare, fa de viaa n trndvie", c u m o denumete A s t r o v ; fa de viaa irosit, lipsit d o un el nalt, fa de tot ceea ce mpiedic libera i d e m n a mplinire a aspiraiilor spre f r u m o s , fa de parazitism i de impostur, fa de lene i de indiferen, sub aparene oricl de str lucitoare, chiar atrgtoare, s-ar nfia. P r i m a i. poate, cea m a i mare surpriz a spectacolului o constituie ponderea dobndit de p e r s o n a j u l E l e n e i A n d r e e v n a , n inter pretarea Rodici Tapalag. Aceast Elena A n d r e e v n a aduce n scen f a r m e c u l frumuseii s, i n acelai t i m p , fascinaia u n e i enigme. Personajul apare cn o ntruchipare perfect a lenei, a indiferenei, a acelei viei n trndvie" de care p o m e n e a m i, totodat, fr cel m o i m i c efort, atrage, ca u n mag net, atenia- t u t u r o r . V a n i a Voiniki e ndr gostit cu disperare, d o c t o r u l A s t r o v o do rete, v i r i l i l u c i d , lsndu-i balt toate preocuprile, ndatoririle, pasiunea p e n t r u p d u r i i proiectele de construcie. Sonia e gata s i se deet&tMlie i s-o fac ambasadoarea sentimentelor ei pe lng A s t r o v . i, ea ? Aciunile ei snt d i c t a t e , desigur, de t e x t u l l u i Cehov. d a r m o b i l u r i l e l o r aparin actriei, i a r actria arunc asupra f a p t e l o r i vorbe lor un vl de a m b i g u i t a t e care sporete far mecul, fr a r i s i p i m i s t e r u l . R o d i c a Tapa lag tie s-i m o b i l e z e fiecare m o m e n t al prezenei n scen cu gesturi, micri, m i mic, folosind n replic t o n u r i i semito n u r i , care s p u n m u l t e , fr a spune t o t u l . S p u n e a m c lenea i indiferena i-au pus pecetea asupra ntregii existene a persona j u l u i , mpiedicnd orice t u l b u r a r e a apelor, orice aventur ; de aceea refuz, oare, a v e n t u r a cu A s t r o v ? D a r i n t e r e s u l p e n t r u A s t r o v este r e a l , admiraia p e n t r u acest o m neobi

n u i t este sincer, rezistena pare, n . j o c u l Rodici Tapalag, n u simpl cochetrie, n i c i teama de a nclca nite reguli ale m o r a l e i , n i c i convingerea c trdeaz ncrederea a l t u i a , ci toate acestea la u n loc, peste care pare s pluteasc aceeai inerie, a u n e i viei fr e f o r t u r i i z g u d u i r i , pe care, de f a p t , ea n si o deplnge, o f t i n d d e plictiseal. Intere sant personaj, care nu-i dezvluie, pn la sfritul .spectacolului, toate secretele... i, c u m tie Rodica Tapalag s joace s u b t e x t u l u n o r r e p l i c i , avndu-l d r e p t par tener, deopotriv maestru n aceast direcie, pe Ion Marinescu ! S ne gndim la scena dizertaiei l u i A s t r o v despre p d u r i , dac putem s-i spunem aa, scen n care dooton t l dc ar brbat a c t i v , energic, cu o m i n t e strlucitoare i ou u n suflet generos, preocupat de v i i t o r u l l o c u r i l o r i a l oame n i l o r ntre care triete face o expunere pasionat despre situaia jalnic a r e g i u n i i , ou o c h i i pe hart, perfect contient d e far mecul acestei femei, care-1 cucerete t r e p t a t , i de f a p t u l c ea se gndete l a cu t o t u l altceva ; c u m se vede, d e a l t f e l , d i n j o c u l Rodici Tapalag. Sau, la f e l , m o m e n t u l in t e r o g a t o r i u l u i " pe care Elena A n d r e e v n a i-l ia d o c t o r u l u i A s t r o v , c u p r i v i r e la sentimen tele l u i p e n t r u Sonia. rndul su. I o n M a r i n e s c u , n r o l u l l u i A s t r o v , a folosit mijloace de o m a r e s i m p l i t a t e , evitnd emfaza romantic i orice tentaie a idealizrii, crend u n personaj ro bust, c o m p l e x , l u c i d , capabil de emoie, dar i de aaitostpnire, uor marcat de viaa n acel m e d i u napoiat, d a r trindu-i cu dem n i t a t e fora i slbiciunea. R o l u l u n c h i u l u i V a n i a a cptat, n inter pretarea nuanat a l u i Oetavian Cotescu, noi valene, o doz de a m b i g u i t a t e punctnd, i aici, m o b i l u r i l e p e r s o n a j u l u i . Ratarea l u i V a n i a se datorete n u m a i u n o r m o t i v e exte rioare, s a c r i f i c i u l u i p e n t r u Serebreakov, sau i u n o r resorturi luntrice, incapacitii salo de a realiza ceva ? Ca toi rataii, V a n i a i acuz pe alii. Motivaia e plauzibil. Dar apariia sa n scen, cu faa buhit i cu o c h i i t u l b u r i , cu glasul dogit, c u o i r o n i e plictisit i cu o uria l e h a m i t e nscrise pe c h i p , aa c u m l prezint Cotescu, pare s spun m a i m u l t i m a i adnc ; dragostea l u i p e n t r u Elena capt note r i d i c o l e i t r a gice, n acelai t i m p , p e r s o n a j u l triete o dram real, dureroas. Fiecare actor a r m e r i t a o analiz m a i a m n u n i t a m o d u l u i c u m a reuit s deschid o perspectiv nou asupra p e r s o n a j u l u i , p r i n s i m p l a intonaie dat u n e i r e p l i c i , printr-o p r i v i r e , p r i n t r - u n gest. L e o p o l d i n a Blnu a fost sensibil d r a matic, modelndu-i r o l u l Soniei cu binecunoscuta-i miestrie i trindu-1 ou since ritate ; scena Bruderschaft"-ului cu E l e n a e o pies de antologie actoriceasc, i a r f i n a l u l ofer o revelaie, p r i n m o d u l c u m actria 49

www.cimec.ro

50

www.cimec.ro

rostete binecunoscutele r e p l i c i consolatoare, pe u n t o n de o aspr i r o n i e , vecin cu c i n i s m u l . o d e m i t i z a r e a f i n a l u l u i cehovian care arunc o l u m i n crud asupra d e s t i n u l u i personajelor. Soluie neateptat, p l a u z i bil, d a r ncorporat ntr-o aciune scenic neverosimil : Sonia se apuc s spele pode lele. aici o exagerare, o not forat, ntr-o m o n t a r e caracterizat, n general, p r i n m sur i p r i n a r m o n i e , i la cnre i-aai m a i adus contribuia adecvat Jean L o r i n Florescu (Serebreakov) i N i c o l a e I f r i m (Teleg b i n ) . U n spectacol de b u n inut artistic, n care p u b l i c u l redescoper cu b u c u r i e sen sul p r o f u n d u m a n i s t a l t e a t r u l u i .

Margareta Brbu

TEATRUL NAIONAL DIN BUCURETI

FATA DIN ANDROS


de Tereniu

Data p r e m i e r e i : 14 f e b r u a r i e 1978. Regia : G R I G O R E G O N A . Sceno grafia : D A N ERCEANU. Muzica : CORNELIU CEZAR. Traducerea : NICOLAE TEICA. Distribuia : M I H A I MALAIMARE GIIEORGHE (Sosia, (Simo) ; R A D U B v r r i a , D r o m o , a l t soldat) ; A L E X A N DRU GEORGESCU (Davos. Primul tnr, F r a t e l e l u i Chrmes) ; C O N S T A N T I N D I P L A N ( A l t sclav a l l u i S i m o , A l d o i l e a tnr, Chrmes, U n soldat) ; GIIEORGHE VISU (Pomphilus) ; OLGA D E L I A MATEESCU (Chrvsis, Lesbia) ; TAMARA CREULESCU (Glyceria) ; E U G E N I A M A C I (Mysis, U n sclav) ; M I H A I N I C U L E S C U (Al treilea tnr, C h a r i n u s , Tall Chrysidei) ; B O G D A N MUATESCU (Archylis, Crilo).

P r i v i n d cu a n i n u r m , cnd, n 1958, consemnam n paginile acestei reviste o excepional Ilceub (Magda Tlvan) a Tea t r u l u i Naional d i n C l u j , exprimndu-ne, t o todat, sperana c r e s p e c t i v u l spectacol vaf i u n f e r i c i t nceput a l redescoperirii" (re

d e s c o p e r i r i i " v o r b a v i n e , cci I l e c u b a o jucase, nc n 1819, H e l i a d e , la Cimeaua Roie") t e z a u r u l u i d r a m a t i c grec i l a t i n , constatm n u fr tristee c, n afara u n e i A n t i g o n e (Olga T u d o r a c h e T e a t r u l T i n e r e t u l u i , tot n 1938), i a nc u n e i A n t i g o n e (Leopoldina Blnu T e a t r u l M i c , 1973), n afara acelor cteva, pe ct de bine i n t e n ionate, pc att dc puin realizate, coup-uri de tragedie greac ale T e a t r u l u i Ion Creang", n-avem mare l u c r u a ne a m i n t i . I a r cu excep ia a dou sau t r e i ipostaze ale Soldatului fanfaron, n i c i g e n u l c o m i c , c u ale sale v e r s u r i de cas", c u m le spune Teofrast, i vrednice d c r o s t i t n p a p u c i " (soccus, spre deosebire de c o t u r n i i t r a g e d i e n i l o r ) , fie el grec sau l a t i n , -a fost, n u l t i m i i douzeci de a n i , o prezen prea asidu pe scenele noastre. Aa stnd l u c r u r i l e , e lesne de neles i n t e r e sul pe care n i l-a trezit programarea de rndul acesta, pe p r i m a scen a rii a unei c o m e d i i de Tereniu. N u ne-am ntrebat dc cc n u s-a ncercat, n sfirit, un pas nain te, deptndu-se n i v e l u l m i n o r al comediei l a tine i ncerendu-se, de pild, u n A r i s t o f a n ; nu ne-am ntrebat, i ne-am dus s v e d e m spectacolul, acolo, n sala Atelier" sal menit t u t u r o r inovaiilor curioi s ne dm seama c u m m a i arat, astzi, U P spectacol antic, la captul, dac n u a l unei asidue p r a c t i c i scenice, mcar la acela a l evo luiei unei g i n d i r i regizorale de aproape u n sfert dc veac. S ne d m seama c u m m a i arat azi i, poate, i ncotro se ndreapt. A t u n c i cnd, n secolul I al erei noastre, publica epistola ctre P i s o n i , ce se m a i zice i Arta poetic", i i e x p r i m a acolo serioas rezerve fa de admiraia pc care poate, chiar. cam prostete" au nutrit-o str moii" p e n t r u v e r s u r i l e p l a u t i n e i p e n t r u u m o r u l acestora, de v r e m e ce n o i , a z i , p r e cizeaz e l , ne p r i c e p e m s deosebim o vorb d e d u h de 0 grosolnie", Horaiu, dei sus intor frunta a l p o l i t i c i i c u l t u r a l e de r e deteptare naional patronat de augustul Oetavian, d a r nedispreuind, c i d i m p o t r i v , marele e x e m p l u a l l i t e r a t u r i i greceti, n u putea cunoate d e s t i n u l a m a r pc care sccolii urmtori a v e a u , s-l rezerve t e a t r u l u i l a t i n , ntr-adevr, n loc ca, aa c u m ar f i dorit-o p o e t u l d i n V e n u s i a , s in pasul cu ne c o n t e n i t u l r a f i n a m e n t al poeziei, prozei i c r i t i c i i l i t e r a r e l a t i n e i s se subieze", elim i n n d t o t ce era m a i m u l t dect acel ..grunum salis" de alic s u b t i l i t a t e , d r a m a t u r g i a i spectacolul t e a t r a l , n genere, v e n i n d (n teatre mereu m a i ncptoare i m a i luxoase ! ) , poate, i n nlmpinarea unui gust p u b l i c m e r e u m a i c o r u p t de j o c u r i l e d i n aren i, a p o i , de l u p t e l e de g l a d i a t o r i , s-au degradat d i n ce n ce, subiectul nf iat pe scen a j u n g n d , spre sfritul I m p e r i u l u i , mereu m a i m u l t , u n s i m p l u p r e t e x t , pe care fiecare conductor gregis" ef de trup sau regizor, c u m i-am spune azi l folosea, p e n t r u ca, apelnd la cele m a i l e s n i cioase m i j l o a c e , mprumutate adeseori specta-

www.cimec.ro

51

colelor de pe stadioane, s smulg risul u n o r spectatori, pe care t e x t u l de m u l t nu-i m a i interesa, ba, n i c i s f i v r u t , n u l-ar m a i f i p u t u t asculta, n m i j l o c u l linnlaiei d i n sal. A nflorit" astfel, dac se poate spune aa, u n n o u g e n , mima. P u r t i n d Un sine. 1 n ceput, u n element p o z i t i v , de inovaie, p r i n abolirea conveniilor, a costumelor tradiio nale, p r i n i m i t a r e a . . c o t i d i a n u l u i " etc., i n i m a a a j u n s , pn la u r m , s-i aleag modelele de i m i t a t d i n situaiile cele m a i josnice, iar ..exactitatea" interpretrii a a j u n s pn acolo nct, n c u t a r e pies (Laureolus, care a i n u t afiul" d i n 30, a n u l p r e m i e r e i , pn n 200 ! ) , a c t o r u l jucnd r o l u l b a n d i t u l u i con d a m n a t era, n u l t i m a clip, s u b s t i t u i t cu u n c o n d a m n a t de d r e p t c o m u n , care era execu t a t pe v i u " n faa spectatorilor ! N i se pare c, d i n pcate, fr a ajunge nc. desigur la n o i n ar, cel puin , Ja momentele-limit evocate mai sus aceast continu dorin de inovaie", de ntinerire" a u n o r v e c h i , adesea strvechi, spectacole, care au ajuns foarte bine s str bat 2000 de a n i p r i n ele Insele, fr a simi lipsa a c i n e tie ce t r a n s p l a n t u r i h o r m o n a l e n u duce dect la srcirea l o r , ht degrada rea aciunii, a t e x t u l u i , a i d e i l o r , la m u t a r e a spectacolului de la teatru pe stadion. n seamn, aceast continu dorin de i n o v a ie, ce se transform, sub o c h i i notri, n cel m a i coniforanist e p i g o n i s m , 'nseamn, v a i , m a i ales n c a z u l t e a t r u l u i antichitii greeo-latine restituirea acestuia n u d i n etapa seninei sale strluciri clasice, c i d i n etapa celei m a i de valorizate decderi, de la sine neles c a c t o r i i au i ei v o i e s se joace" cci, la u r m a u r i n e i , dac a d m i t e m existena u n e i poezii ludice", c u m a m putea s n u a d m i t e m i existena u n u i ( n u c o m i t , oare, u n pleonasm ?) t e a t r u l u d i c ? D i n p u n c t u l acesta de vedere, a c t o r i i Atelierului" ( M i h a i Mlaimare. R a d u G h e o r g b e , A l e x a n d r u Crcorgescu, Olga Dlia Mateescu, T a m a r a Creulescu, E u genia M a c i , C o n s t a n t i n D i p l a n u n i i , n r o l u r i d u b l e ) s-au j u c a t a d m i r a b i l . O ase menea risip de energie, de druire, de v o l u p t a t e de a j u c a n-am m a i v z u t de m u l t . A fost u n balet ndrcit, de o or i j u m tate, d i n care n-au l i p s i t t u m b e l e i f i g u r i l e de . . s a l t a t o r i " , u n spectacol f u n a m b u l e s c (cu vntul e aproape p r o p r i u , cci, dac n-au u m b l a t pe ele, a c t o r i i s-au crat pe f u n i i i s-au dat frumuel ua), u n adevrat N i i r b u r g r i n g , u n d e n u m a i o c h i u l ager i m n a sigur a u n u i F i t t i p a l d i (l-am n u m i t p e re g i z o r u l Gritrore Gona) a p u t u t s m p i e dice b o l i d u l ..de f o r m u l a 1 " s n u capoteze n prost-gust i n v u l g a r i t a t e . D a r v r o g s nu ne ntrebai ce spuneau a c t o r i i n-am desluit, p r i n t r e interjecii, m a i m u l t dect vreo douzeci de c u v i n t e de g r a i a r t i c u l a t . S n u ne ntrebai despre ce e v o r b a " n pies n-am putea s v p o v e s t i m n i m i c . Despre t i t l u l piesei, a m a f l a t d i n p r o g r a m u l de sal : Fata din Andros. i, t o t de acolo aflm c ea a fost scris de a u t o r u l l a t i n

Tereniu : tn toate piesele sale citm t e x t u a l d i n acelai p r o g r a m p r o p e n s i u n e a l u i Tereniu ctre e c h i l i b r u i moderaie este evident" nainte de orice ne rein fineea i subtilitatea observaiei"... N-am v r e a . pcatele noastre, ca cele de m a i sus s fie socotite ca m n n d cu de-a sila ctre u n a n u m i t ,,academism". Cci aca d e m i s m u l sau non-aoademismul u n u i specta col, cu tot c o r t e g i u l l u i dc subtiliti", echilibru" etc., n u poate avea nici o l u c r a r e asupra u n o r mini n care, p r e c u m n pe rioada de decaden a I m p e r i u l u i roman, l u m i n a b u n u l u i - g u s t s-ar f i stins d e m u l t dac va f i licrit endva. Dar publicul nostru n u e deloc i n f a n t i l i z a t , el e ct se poate de m a t u r i " d e l o c l i p s i t de discernmnt. C, de n-ar f i , n u s-ar m a i p o m e n i

Radu Albala

TEATRUL DE STAT DIN ORADEA - SECIA ROMN

CAPUL DE RAOI
de ( Ciprian

Capul de roi, comedia l u i G. C i p r i a n . r e v i n e n c i r c u i t u l public, prin spectacolul) T e a t r u l u i de S t a t d i n Oradea. N u s-ar putea spune c piesa a fost scuturat de p r a f u l uitrii, ea a a v u t u n destin c h i a r m a i c r u d dect Omul cu miroaga, care s-a b u c u r a t de o r e l a t i v m a i m a r e atenie clin p a r t e a tea t r e l o r noastre. Iniiativa- T e a t r u l u i ordean. reluare d u p u n d e c e n i u (s n u u i t m spec tacolul T e a t r u l u i d e Comedie ! ) , este, deci, binevenit i a r e d e m n i t a t e a a c t u l u i de re v a l o r i f i c a r e cultural. Sergiu S a v i n a a v u t oarecum de l u c r u cu t e x t u l , t r i b u t a r , n c i u d a a t i t u d i n i i de frond intelectual, i teatrului bulevardier, gustului vetust a l unui. p u b l i c d e altdat. Ca atare, r e g i z o r u l a operat c u foarfec, p e n t r u a e l i m i n a unele pri de logoree uetard, pstrnd, ns, o partitur capabil s susin t r a m a i i n d i v i d u a l i t a t e a personajelor, nct a c t o r i i au p u t u t s fac

52

www.cimec.ro

Scen d i n Capul de roi" de G. C i p r i a n

Dala p r e m i e r e i : 27 i a n u a r i e 1978. Regia : S E R G I U S A V I N . Scenogra fia : B I R 1. G Z A . Distribuia : M I R C E A CONSTAN RADU VAIDA I ESCU (Cirivi) ; (Macferlan) ; L A U R I A N J I V A N (Rllu) ; I O N M A R T I N (Pentagon) ; I O N M I I N E A (Dacian) ; I O N A B R U DAN (Inspectorul, O m u l cu f a r f u r i i , U n d o m n grbit) ; E U G E N U G U L E A (Muat, D o m n u l c u igara) ; JEAN SANDULESCU (Rosenzweig) ; GRIG SCHITCU (Comisarul) ; S1MONA C O N S T A N T I N ESCU (Aglaia) ; I L E A N A I U R C I U C (Efimia) ; N I C O L A E B A R O SAN ( Z i a r i s t u l , U n trector) ; A L L A TUTU (Mucreaea, O femeie costeliv, Femeia cu ghiveciul) ; MARIANA N E A G U (O femeie de strad. M a d a m Bllu) ; E L 1 S A B E T A R O Z O R E A (O trectoare) ; N I C O L A E MORANCIU (Student I ) ; D I M I T R I O S S T E F A N I D1S (Student I I ) .

expresive r o l u r i l e distribuite, cu alte cuvinte, s-i fac, fiecaTe, n u m r u l " su. N u greesc utiliznd o astfel de sintagm, p e n t r u c spectacolul este m e n i n u t n n o t a u n u i joc b u f o n . Este ei m u l t micare n spectacolul l u i Sergiu S a v i n , susinut cu frenezie dc cvartetul Cirivi-Macferlan-Bllu-Pentagon, respectiv, de M i r c e a C o n s t a n t i n e s c u , Radu V a i d a , L a u n i a n J i v a n i I o n M a r t i n . R e m a r c a b i l i a u fost, m a i ales, M i r c e a Constantinescu i L a u r i a n J i v a n . P r i m u l , p e n t r u c a i m

p r i m a t micrii scenice u n r i t m de saraband (un Cirivi f e b r i l ) ; cel de-al doilea, p e n t r u naturaleea cu care a redat n o t a mucalitgreoaie a p e r s o n a j u l u i su, Bllu. I n r o l u l l u i Dacian ( D o m n u l cu barb), I o n Minea a realizat u n personaj p l i n de sine. E l l-a c a r i c a t u r i z a t , d a r n u excesiv, pe d e m n i t a r , pstrindu-se, d e c i , n r e g i s t r u l i r o n i e i de hun calitate, a l comediei realist-critice. I o n A b r u d a n a a v u t unele apariii uor mpinse spre u m o r u l r e v u i s t i c , d a r a i z b u t i t u n I n spector de poliie p l i n de e n t u z i a s m . E u g e n ugulea, i n Muat, stpnul grdinii, a m p r u m u t a t ceva d i n arsenalul comediei cine matografice americane, apariia ea a m i n t i n du-ne d e u n Chariot m o d i f i c a t spre t i p u l mritocanului. N i m i c p e i o r a t i v , i n aceast apreciere, p e n t r u actor ; r o l u l , dimpotriv, e o realizare, interpretarea actoriceasc surprinznd f i d e l personajul. D i n distribuie m a i notm pe Jean Sndulescu (n Rosen z w e i g ) , care evideniaz nonalana vesel, uor cabotin, a m i c u l u i funcionar ; pe S i m o n e Constantinescu, n A g l a i a sor cam zlud a t u t u r o r Mielor i Aristielor l i t e rare, la fol de argoas ca ele i pe I l e a n a I u r c i u c , o Efimi c u aere d e copili-ppu, cu gesturi mecanice de cochetrie precoce, f u g i n d cu pai m o i , elastici. Nedreptii i nedreptite de r o l u r i m a i m i c i cineva n teatru t r e b u i e s aduc i cafelele, d a r p u m a i puin u t i l i ( u t i l e ) , G r i g S c h i t c u , Nicolae Barosan, A l i a Tutu, M a r i a n a N e a g u , FJisabeta Rozorea etc. S i m p l u i funcional, decorul lui Biro I . Gz const d i n t r - u n p o d i u m de l e m n c u balustrade m e t a l i c e , r i d i c a t n j u r u l u n u i t r u n c h i de copac.

www.cimec.ro

Un spectacol dup o pies a crei joviali tate funciar regizorul nu a reuit s-o nl ture complet, astfel nct s-i rinn doar verva satiric ; si nici satira, ironia, nu au fost ndeajuns sprijinite de text, pentru a se obine virulena scontat de realizatorul spectacolului. Un spectacol care poart n sine limitele i calitile textului, n ciuda inteniilor regizorale.

SECIA MAGHIAR

MATCA
de Marin Sorescu
Data premierei : 8 februarie 1978. Regia : LACZO GUSZTV. Sceno grafia : V I R G I L M I L O I A . Coregrafia : M O L N A R GUSZTV. Distribuia : BNYAI I R N (Irina) ; LACZO GUSZTV (Btrnul, A doua masc) ; TOII GYORGY (Logodnicul. Prima masc); M A R T O N ERZSBET (Logodnica) ; ACS T I B O R (A doua musc) ; W E L L M A N N GYORGY (A tria masc): M O L N A R GUSZTV (A cinica masc).

Bnyai Irn (Irina), M a r i n Sorescu

Matca"

de

Matca de Marin Sorescu premier ab solut a versiunii maghiare a constituit un eveniment de seam pentru Teatrul de Stat din Oradea, att prin ntietatea actului de cultur (autorul este pentru prima dat prezentat publicului maghiar), cit i p r i n inuta sa artistic elevat. Regizorul Laczo Gusztv a transpus cunoscuta ironie tragic a l u i Marin Sorescu n registrul patosului tragic, semnnd, astfel, a n spectacol original, o remarcabil modalitate de lecturare a pie sei. Desigur, aceast concepie regizoral este rodul unei spiritualiti specifice, caracteri zat printr-o patetic trire a morii, ne leas ca eveniment stibial. Distanarea iro nic fa de moarte, att de caracteristic ranului romn, este, n spectacolul ma ghiar, estompat. Lumea n care evolueaz Irina este neleas, anai ales, n latura sa demonic. De aceea, mtile utilizate n spec tacolele romneti dc referin (cel de la Teatrul Mic. semnat de Dinu Cernescu, i cel de la Pitra Neam, n regia autorului) doar n ceremonialul naterii i al nmormntrii snt prezente in scen tot t i m p u l , n specta colul! ordean. Ele snt expresii ale pandemonismului, registru n care este gndit spec tacolul, i nu funcii multiple : ele reprezin t, deopotriv, fantasmele minii i stihiile naturii, legnd, prin ceremonialul dansului, interiorul, de exterior, i relevnd, astfel ca s folosim termenul l u i Blaga na tura amfibic a omului, produs i contiin a curgerii, a devenirii universale. Tot mtile snt utilizate i pentru rezolvrile tehnice ale modificrii decorului, muind, ducnd i aducnd recuzita scenic, redus la m i n i m u m de scenograful . V i r g i l Miloia, dar n u m a i puin semnificativ. U n linoliu imens, peste podium i scen, agat de nite frnghii i ridicat, e micat astfel nct s imite leg narea i nlarea valurilor. N u e vorba de o imitaie naturalist, c i , mai degrab, de o semnificare. Micarea se face treptat, cu grij pentru tabloul hieratic, acordndu-se imaginii statice mai mult atenie dect de plasrii pe diagonal. mai m u l t clasicism al micrii scenice dect baroc dinamic, to tui, formele snt elemente baroce ; mtile, de pild, snt concepute n manier grotesc, d a r micarea, dansul lor, a u , precum spuneam, dimensiunea nlrii i simetria clasic (Coregrafia : Molnr Gusztv). Bnyai Irn, n (rolul Irinei, a impresionat profund printr-un joc patetic, nuanat, v i g u ros. Rostirea ei avut notele irumperii i ale sficrii, dar i tandrele inflexiuni ale cntecului de leagn, alintoare descntece a supra p r u n c u l u i . Deruta n faa inevitabi l u l u i destin ontic, simbolizat p r i n creterea apelor, n faa acelei deglutiii universale ; t r c m u r u l f r i c i i i grija pentru noul nscut sfiresc n acutele strigtului disperat sau n repezieuri ale rostirii, menite s releve spec tatorului c n agonie aceast ntrecere (agon) cu moartea o m u l mai arc ceva de spus vieii, c el trebuie s comprime, n

www.cimec.ro

l i i n p u l su subiectiv, ce se ngusteaz pn la stingere n Marele T i m p , cuvintele purltoare de sensuri, via omeneasc concen trat n cuvinte. Regizorul Ijaczo Gusztv a compus rolul Btrnului d i n atitudini aspre, morocnoase, rutcioase. Pregtirea pentru moarte nu este um ceremonial nupial, ca n Mioria", nici o plecare cu o barc fragil (propriul su sicriu), o inevitabil dezlegare de sine, pentru a f i tratat cu ironie i cu detaare (ironia, care nu nre timpul su, este o ati tudine omenete ndreptit, atunci cnd omul iese d i n timp). Ea rmne, n interpre tarea regizorului, un musafir nepoftit, care invit la achitarea unor datorii neplcute ; de aceea, rsul actorului este scurt, crispat, aspru, sarcastic pn la rnjet. Cteva cuvinte se cer spuse i despre logodnici (Tth Gyr g y i Mrton Erzsbet), siluete ce se clatin, prinse ntr-o plas ca de pianjen, deasupra scenei, metafor scenografic menit s su gereze o alt modalitate a neputinei insului concret, prins, inevitabil, n plasa f i r i i . Vo cile logodnicilor, guturale, vestesc, onomato peic, moartea. Siluetele lor au ceva ireal, miendu-se rotit, cu braele ntinse n l t u r i , simboluri v i i ale trecerii n nit regn.

Ileana Iurciuc, Alia Tutu i Nicolae Barosan n ..Ciuturii snt l i b e r i " de Leonard Gershe torie i plcere, ntre viaa afectiv autentic i sentimentalism dispoziie specific melo dramei, povestea unei marn, a l crei senti ment matern ia forma unei pedagogii n m sur s-i dea f i u l u i ncrederea n forele pro p r i i . Regizorul a cutat i a izbutit s dep easc melodramaticul, p r i n punerea n e v i den (i n valoare) a rolurilor mamei i f i u l u i , realizate ntr-o manier sobr, epurat de sentimentalism, dar nu lipsit de ten siune emoional, i p r i n introducerea unor comentarii muzicale pe versuri proprii (cam slabe !) i pe altele de Jaques Prvert (Copiii care se iubesc), menite s dea spectatorului u n oarecare sentiment de distanare fa de spectacol. Sobrietatea este nota caracteristic.. domi nant a jocului l u i Nicolae Barosan, prezen masiv, brbteasc, n rolul tnrului orb ; gesturile degajate, limitate, totui, de lipsa v zului, impresioneaz, fr ca actorul s lase s se vad c urmrete aceasta. I n schimb, Ileana Iurciuc apas pe latura- frivol a per sonajului. Jocul ei este v i u , p l i n de micare, actria avnd ceva din graia i d i n zpceala zborului fluturilor. Alia Tutu a fcut o dis tins i elegant doamn Baker, cu gesturi stpnite. R o l u l a fost lucrat cu minuie i cu inteligen, actria reuind s-l nscrie n tre principalele sale roluri de compoziie. I n fine, I o n Abrudan reuete, la rndu-i, u n intrus scandalagiu (Ralph Austin), a l crui familiarism i are sursa ntr-o pc nimic fondat atitudine de superioritate fa de semeni. Actorul a subliniat, p r i n gesturi i mimic adecvate, rceala sufleteasc i gunoenia personajului.

SECIA ROMN

FLUTURII SNT LIBERI


de Leonard Ger she
Dala premierei : 9 februarie 1978. Regia : S Z O M B A T I G I L L E OTTO. Scenografia: G H E O R G H E I O V I A N i TEFAN WEISS. Versiunea rom neasc : E L I S A B E T A POP i TEODOR CRIAN. Distribuia : NICOLAE BAROSAN (Don Baker) ; ILEANA RJRCIUC (Gill Tanner) ; A L L A TUTU (Doamna Baker) ; ION ABRUDAN (Ralph Austin). Ilustraia i interpretarea m u zical : L I D I A CAZAC i F L O R I A N CIIELU.

Regizorul Szomibati Gille Otto a pus n scen minora melodram Fluturii snt liberi ue Leonard Gersbe (cunoscut la noi, mai nti, n variant cinematografic), cu scontat succes de public i, deci, de ncasri. Poves tea u n u i tnr orb, cu veleiti muzicale (motiv luat d i n Korolenko), care ncearc, n mod temerar, o existen singuratic, fr ajutorul maanei (ngerul pzitor), o existen prin care s-i depeasc invaliditatea ; po vestea unei tinere h i p p y , cu veleiti teatrale, pus n delicata situaie de a opta ntre da-

www.cimec.ro

S u b l i n i i n d m u z i c a l unele m o m e n t e , c u p l u l F l o r i a Chelu (voce i chitar) Lidia Lzu (voce) a d e m o n s t r a t cultur vocal i instrumental. Prezena l o r a d a t spectacolu l u i u n p l u s de cldur, n v lu indu-l ntr-o aur sonor i ocord.ndu-i ceva d i n d e m n i tatea a r t e l o r canonice. Decorul l u i Gheorghe Iovian i tefan Weiss, fr pretenii, colorat, a a v u t nota vesel, tonic a u n e i diminei nsorite sau unei vacane la m a r e . Desigur, nu se p o t spune prea m u l t e des p r e acest spectacol pe u n t e x t fr p r o b l e m e m a r i de i n t e r p r e t a r e , d i n categoria acelor f l e a c u r i p e care a m d o r i s l e v e d e m c i t m a i r a r pe scenele noastre. Aadar, m o n t a rea n u sporete p r e s t i g i u l T e a t r u l u i d i n Ora dea ; exigena este c u att m a i ndreptit, cu ct acest teatru ne-a d a t , p r i n Emigranii i p r i n Matca, unele d i n t r e cele m a i b u n e spectacole ale s t a g i u n i i .

I n copioasele sale scrieri m e m o r i a l i s t i c e , V i c t o r E f t i m i u , v o r b i n d despre D a v i l a , precizeaz, p r i n t r e altele, u n l u c r u d e m n de toat lua ren-n in in te. A n u m e , c r a f i n a t u l o m de teatru le reproa l o r , t i n e r i l o r d r a m a t u r g i de la nceputul v e a c u l u i prietenete, d e sigur c n u a u d i s c i p l i n a creaiei. E l . D a v i l a , i-ar f i scris capodopera, cu t e a t r u l l u i H u g o pe mas, ptrunzndu-se de m a niera romantic, de atmosfer, de s i m e t r i a situaiilor. ntr-adevr, t o t u l trimil<*, i n Ylaicu Vod. la t e a t r u l r o m a n t i c : exaltarea s e n t i m e n t u l u i p a t r i o t i c , conspiraii antrennd m a r i e n e r g i i , situaii de care d e p i n d destine naionale, p l e d o a r i i patetice n n u m e l e unor nalte idealuri... Fr tgad, capodopera dramei istorice romneti, piesa este o p o t r i v i t l u i G. Clinescu f i g u r a r e scenic a artei de a g u v e r n a , a u n u i d o m n i t o r romn a v n d virtuile P r i n c i p e l u i machiavellian. U n t i m p istoric a l ateptrii i a l m l n t u i r i i p r i n ne lepciune politic pecetluiete aciunea, ee s-ar putea a d u n a i n tria u n u i p r o v e r b , a m i n t i t de acelai genial c r i t i c : apa treee. pietrele r m n " . n cadrele fireti ale s t r u c t u r i i sale l i t e rare, piesa a p r i l e j u i t , d i n 1902 ncoace, m o n tri m e m o r a b i l e , A r i s t i d e D e m e t r i a d e , Con stana D e m e t r i a d e , George Calboreanu, G e o r ge Vraca realiznd m o m e n t e d e antologie i n terpretativ. De la P a u l G u s t y la A l . ahig b i a n i Sic A l e x a n d r c s c u r e g i z o r i i a u res pectat, dac n u t e x t u l i n t e g r a l , n m o d sigur, solemnitatea pat riot ic-voievodal a mesajului, su. A m v z u t recent, la Piteti, o v e r s i u n e scenic menit s r m i n n r e p e r t o r i u l per m a n e n t , i n t r u preuirea fireasc a argeean u l u i A . D a v i l a , ce onoreaz, cu n u m e l e su, t e a t r u l local. Aciune salutar, cci piesa n u se m a i jucase, a i c i , de a n i b u n i . Sarcina dificil a regiei r e v e n i t Muatei M u c e n i c , regizoare inventiv, c u n e r v u l caracteristic t i n e r e i generaii, d o v e d i t n m u l t e dintre spectacolele sale brldene. Dintru n ceput, frapeaz f a p t u l c spectacolul este gndit att p e n t r u sediu, c i t i p e n t r u depla sri, m a i ales p e n t r u deplasri, a d a p t a b i l p e orice scen, c u figuraie m i n i m . I n t e r v e n iile n t e x t a u u r m r i t o a n u m e logic neconvingtoare p e n t r u n o i aceea a nfirii c o n f l i c t e l o r propriu-zise, fr so lemnitatea t i r a d e l o r , solemnitate care le p r e gtea intensitatea i i n t r o d u c e a ntr-o a t m o sfer d c fast istoric. Foarfecele a decupat u n spectacol epic, fT m e t a f o r e , cu aciuni p r e v i z i b i l e , l a t o t pasul ; o r , n t e a t r u l i s t o r i e r o m a n t i c , t i r a d a n u trebuie dispreuit, cci ea este expresia t u m u l t u l u i sufletesc a l u n u i a n u m e t i p de e m u , gndit, d r a m a t u r g i e , l a m o d u l patetic. Spectacolul pctuiete, aa d a r , p r i n exces de eliminri. I n scenografia l u i C o n s t a n t i n R u s s u , auste r, sugernd u n cadru de reci z i d u r i m e d i e vale, evolueaz o distribuie a t e n t strunit, achitndu-se corect de d i f i c i l a sarcin a r o s t i -

Constantin Radu-Maria

TEATRUL A. DAVILA" DIN PITETI

VLAIC UODA
Je A. Davila
Data p r e m i e r e i : 24 n o i e m b r i e 1977. Regia : M U A T A M U C E N I C Sceno grafia : C O N S T A N T I N RUSSU. Distribuia : DEM. NICULESCU ( V l a i c u Vod) ; P E T R E T A N A S I E V I C I ( R u m n Grue) ; S O R I N Z A V U L O V I C 1 (Mircea Basarab) ; DUMITRU IVAN (Costea Muat) ; I O N FOCA ( B a n u l M i k e d ) ; D U M I T R U D R A G A N (Spta rul Dragomir) ; C O R N E L I U P O E N A R U (Groza) : CONSTANTIN STAVRIL (Nicodim) ; P E T R E D I N U L I U (Pala italianul) ; I O N R O X L N (Kaliany) ; PETRE DUMITRESCU ( V l a d Dobceanu) : E M I L I A C O R T E A ( M a n e a ) ; FLORIN PRETORIAN (Baldovin) ; DUMITRU DIMITRIE (Herescu) ; E U G E N U N G U R E A N U (Solul srbesc) ; R A D U C O R I O L A N (Mo Neagu) ; V A L E R I U R U C I U ( U n cuel) ; A U R E L DUMINICA (Un boier) ; MARIN A L E X A N D R E S C U ( U n boier btrn) ; I L E A N A Z A R N E S C U (Oara Doamna) ; J U L I E T A S Z D N Y I (Domnia Anca) ; M A R I A A N D R E E A R A I C U (Sanda) ; E L E N A C I O B O T E A ( U n c o p i l de cas).

www.cimec.ro

D e m . Niculescu f n r o l u l t i t u l a r Vlaicu V o d " de A . D a v i l a

din

r i i v e r s u r i l o r , d a r lipsit de d i s c i p l i n a co lectiv creatoare de atmosfer. Relevabili snt, totui, d e s t u i a c t o r i . Ileana Zrnescu o interpreteaz pe energica D o a m n Clara ; I o n R o x i n l creeaz, d i b a c i , pe trufaul K a l i a n y ; Sorin Z a v u l o v i c i e i m p e t u o s , n M i r c e a Basarab ; I o n Foca realizeaz cel m a i b u n p o r t r e t de boier p a t r i o t d i n spectacol, M i k e d , p r i n sugerarea simplitii p o p u l a r e a erou l u i ; R a d u C o r i o l a n , n episodicul Mo Neag u , rostete nuanat f i l o z o f i a amar a r o l u l u i ; D u m i t r u I v a n , Petre D u m i t r e s c u , Du-

m i t r u Dragau au a n i m a t g r u p u l b o i e r i l o r . De menionat, i Petre T a n a s i e v i c i , n i m p o r t a n t u l R u m n Grue, anticipndu-i u n e o r i reaciile, d a r , n genere, corect, n r o l u l su simbolic. Cu acest spectacol, u n h u n actor pitetean, D e m . N i c u l e s c u , i-a srbtorit t r e i decenii de carier. F i u l i n i m o s u l u i a d m i n i s t r a t o r o l f o s t u l u i Naional, Ghi Niculescu, a p r o p i a t strlucitei pleiade numrndu-i pe G u s t y Brezeanu, Soreanu, Bleanu, elev a l l u i Marcel Angheleseii, el d e b u t a l a T e a t r u l N a ional d i n Bucureti, ntr-o v r e m e de m a r i prefaceri ale scenei. Biatul care urmrea, cu s u f l e t u l la gur, de la galeria btrnului Naional, spectacolele ca n povetile ade vrate ale a l i t o r a c t o r i a d e v e n i t u n a c t o r mplinit. U stpoete obsesia (a colii ? a tradiiei ?) r o s t i r i i l i m p e z i , c u accente exac te, p e n t r u ntreaga sal. ip interpretarea, sa, V l a i c u e u n ran m o l c o m , mpovrat de g r i j a rii, j u c i n d d i s i m u l a r e a c u o a n u m e ncrincenare, cci firea deschis a ranului se mpac greu c u ascunziurile. Ne-a p l c u t aceast fin nuan d e j o c . A s t f e l , darea pe fa a adevratelor intenii capt accente n o i ; despovrat de m i s i u n e a sa diplomatic, V l a i c u r e d e v i n e e r o u l cmpului de btaie, gata s-i ia p r i n sabie, hrbtete, d r e p t u l prinilor si i a l rii Cele dou stri a l e e r o u l u i , a d m i r a b i l gSndile i rodate de D e m . Niculescu, au p r i l e j u i t u n examen d i f i c i l ac t o r u l u i d i s c i p l i n a t i entuziast, care cultiv e x e m p l a r u n s t i l motenit i pstrat c u s f i n enie.
r

lonu Niculescu

Ccnaclul dc dramaturgie

M a r i , 2 1 f e b r u a r i e , s-a redeschis Cenaclul seciei d e d r a m a t u r g i e a Asociaiei s c r i i t o r i l o r d i n Bucureti, redeschidere, se p a r e , s u b . m a i b u n e a u s p i c i i , c u att m a i m u l t c u ct, la p r i m a sa edin, s-u r e u n i t unele d i n t r e cele m a i b u n e condeie ale rii. Desigur, aceasta se datoreaz i notorietii p r o t a g o n i s t u l u i , T i t u s P o p o v i c i , care a prezentat, n lectur p r o p r i e , piesa O noapte corespun ztoare, satir virulent l a adresa u n o r prac t i c i nvechite. atacat, totodat, i n e p u tina u n o r funcionari d e a p t r u n d e s p i r i t u l p o l i t i c i i noastre m a r x i s t 4 e n i n i s t e de u n d e , teaimai de a iei d i n l i t e r a l o z i n c i l o r , pe care le i i n c l u d , repetndu-le i n s i s t e n t , p n i

ntr-un t e x t clasic c u m este piesa 0 noapte furtunoas, adus spre consultare de nsui 1. L . Caragiale. I n minile acestor funcionari, papagali n politic i i m p o s t o r i n l i t e r a tur, cunoscuta Noapte... se transform p r i n m i j l o c i r e a celor m a i o p t i m i s t e l o z i n c i ntr-o enorm p a r o d i e , d e v e n i n d 0 noapte corespunz toare ; cci, n concepia l o r estetic", l i t e r a t u r a t r e b u i e s corespund u n u i l i m b a j i, d e c i , u n u i m o d de a gndi desprins d i n t i t l u r i l e a r t i c o l e l o r d e z i a r ; viaa, c h i a r n r e g i s t r u l su c o m i c , este, a s t f e l , sectuit i falsificat p r i n r i z i b i l u l l i m b a j u l u i . A u l u a t cuvntul, s u b l i n i i n d p a t r i o t i s m u l netului i n t e l e c t u a l , calitatea s c r i i t u r i i , ascu iul p o l e m i c a l comediei, M i h a i l D a v i d o g l u , D. I . S u c b i a n u , N i c h i t a Stnescu, Constantin Radu-Maria. Unele sugestii viznd adncirea semnificaiilor d i n f i n a l u l piesei le-au d a t P a u l A n g h e l , T r a i a n I a n c u , Laureniu U l i c i . Ali v o r b i t o r i (Gheorgbe V l a d , L e o n i d a Teo dorescu, A n d r e i Bleanu, Eugenia Busuiocennu, R a d u F . A l e x a n d r u ) a u p r i v i t piesa ca pe o i r o n i e amar i a u o p i n a t p e n t r u echilibrarea ei n acest sens. Ca R. M. 57

www.cimec.ro

tru destinul meu de Nelu Ionescu), B e t t y (Dup cdere de A r t h u r M i l l e r ) . Tovara Smntn (Viaa e ca un vagon ? de Paul Everac), I r i n a I I I (Matca de M a r i n Sorescu), Zina Kokina (Vara trecut la Ciulimsk de Aleksandr V o m p l l o v ) i n spectacolul de poezie, muzic i dans Omul continuai s punei ntrebri. nzestrat cu sensibilitate i cu fantezie, pstrndu-i nealterat prospeimea de inge nu, actria i-a demonstrat neateptate ca liti de perseveren i de seriozitate, p l i indu-i c u modestie ambiia cerinelor reper toriale. Disciplina exemplar i pasiunea m u n c i i de cizelare a oricrui rolior repre zint m o d u l p r o p r i u actriei Ileana Dunreami de a atepta clipa m a r i l o r p a r t i t u r i . , I n viitoarea premier a T e a t r u l u i M i c , Cititorul de contor de Paul Everac, Ileana Dunreanu repet sub conducerea regizoral a autorului i n scenografia l u i M i h a i Mdoscu. Nu a m de gnd s nir tot ce a m reali zat n n u prea ndelungata mea carier, de zece a n i , n teatru, ns a vrea s menionez dou momente, care n u n u m a i c m i-au ofe r i t satisfacii, d a r cred c au nsemnat i jaloane n formaia mea profesional. P r i m a d i n t r e aceste experiene s-a /petrecut chiar n a n i i studeniei; j u c a m n Nu snt Turnul Eiffel de Ecaerina Oproiu : spectacolul prezentat l a m a i m u l t e festivaluri inter naionale, p r i n t r e care a asea ediie a I.F.S.K., Zagreb1966, unde a l u a t Marele p r e m i u ne-a deschis nou, foarte tine r i l o r si interprei, o perspectiv asupra bo giei de semnificaii a mijloacelor teatrale moderne. A l doilea eveniment a fost Matca, pe scena T e a t r u l u i M i c (i la Varovia, Ia ntlnirea T e a t r u l u i Noiunilor, n 1976, unde spectacolul a fost n m o d deosebit apreciat). A c u m repet, ntr-o echip excelent, r o l u l Clarei Mogo d i n Cititorul de contor de Paul Everac. Cine este Clara Mogo ? I n viaa a r h i t e c t u l u i Jinga, eroul p r i n c i p a l a l piesei, ea reprezint, poate, m o m e n t u l cel m a i f r u mos, spre care acesta se ntoarce cu nostal gie, dar i c u oarecare remucri. Remucri, fiindc fosta- l u i student, fata vesel i f r u moas, care, alturi de e l , visa o via m plinit, fata care crezuse n e l , ca n o m u l i u b i t i n profesor, este, a z i , o funcionar oarecare, o fiin nfrnt, lsndu-se dus, p u r i s i m p l u , de ntmplare. Personajul Clarei n u este l i p s i t de u n anume mister. Sub masca frivolitii se ascunde, de fapt, o dram personal, nereuita pe toate pla n u r i l e existenei ; chiar dac, n imaginea reflectat n comarul e r o u l u i , apare d i m i nuat, ca femeie, ca o m , n general, totui, cai i descoper c u r a j u l s-i arunce n fa ntregul adevr cu p r i v i r e l a trecut, i m p l i cndu-l n eecul e i . B o l u l o compoziie de caracter n u e uor ; m preocup s-i gsesc resortul, s stabilesc u n g h i u l d i n care personajul i dezvluie v e r i t a b i l a i d e n titate omeneasc".

VIITORUL ROL
ILEANA DUNREANU

Succesul Ilenei Dunrea-nu la e x a m e n u l de diplom ee datora, desigur, i ntlnirii ou u n r o l care i se potrivea ca o mnu : Magda M i n u d i n Ultima or de M i h a i l Sebastian amestec de ndrzneal i de t i m i d i t a t e , de candoare i de sim practic, o fat d e o mare prospeime sufleteasc, dar dotat cu i n s t i n c t u l d e a obine de la via ceea ce dorete... Ceva d i n trsturile acestui chip o nsoete, de a t u n c i ncoace, fixndu-se n tr-o l u m i n o z i t a t e tonic, ntr-o energie vital, niciodat. ns, agresiv dimpotriv, pl cut, calm, odihnitoare. La T e a t r u l de Stat d i n T g . Mure, unde-i face stagiul, cele cteva r o l u r i jucate o ajut s dobndeasc, dincolo de farmec, necesarul a p l o m b profe sional : Snziana (Sinziana i Pepelea de Vasile Alecsandri), Critis (Gtlceava zeilor de R a d u Stanca), M o l l i e Rallston (Cursa de oa reci de Agatha Cristie), M a r t h a (Cu ochii legai de Feydeau), A n n e (Dansul sergentu lui Musgrave de J o h n A r d e n ) . D i n 1970, o regsim la T e a t r u l M i c , unde este distribuit n : Prinesa (Zadarnice jocuri de iubire de Shakespeare), D i n a D o r f f (Stlpii societii d e Ibsen), M i n o d o r a (Baltagul dramatizare dup Sadoveanu), Ziarista (Simfonie pen 58

www.cimec.ro

de Shakespeare ; A d a m Cine a fost Adam? de Leonida Teodorescu), t i t l u l de cap de afi. Televiziunea l solicit m u l t , fie p e n t r u teatru, f i e pentru emisiunile de poezie ; i a r regizorii de f i l m , cucerii de t i p u l su modern i de j o c u l sobru, laconic, i-au deschis u n larg cmp de activitate. Pentru r o l u l d i n Tre ctoarele iubiri o fost distins cu P r e m i u l A.C.f.N. p e n t r u cea m a i bun interpretare masculin a a n u l u i 1974. A c t o r u l George M o t o i are i alte preocu pri legate de artele spectacolului, cutndu-i cu ndrzneal p r i l e j u r i de a-i manifesta iniiativa, de a lucra independent, de a-i e x p r i m a ideile p r o p r i i : semneaz regia u n o r montri pe diferite scene din tar, scrie scenarii pentru Televiziune. Fapt m a i puin obinuit, are sub tipar, la E d i t u r a Dacia", u n v o l u m de eseuri, Actorul i profesionalismul". I n curnd, l a Teatrul Naional, George M o toi v a da via scenic f i g u r i i u n u i mare scriitor, Turgheniev. Partener, Cezara Dafineseu. Regia ; M i h a i Berechet. Voi juca n u ntr-o pies de Turgheniev, ci pe Turgheniev nsui, ntr-o dramatizare a corespondenei sale, semnat de P. Pav l o v s k i i intitulat Elegie. Cred c ne p u tem face o imagine despre u n scriitor n u n u m a i citindu-i biografia, c i , m a i degrab, p r i n puterea impresiei pe care ne-o las lectura operelor sale. Interpretndu-1 pe T u r gheniev, v o i propune i eu una dintre i m a ginile posibile, rezultnd dintr-o p r i v i r e de azi- asupra vieii i operei, cum se spune. Acest o m rus d i n secolul trecut este u n f i n analist a l existenei umane, a l i u b i r i i ; i a c u m , nc, el atrage, fascineaz, p r i n simplitate i p r i n a r m o n i c . Este u n poet subtil, reinut, i l u c i d , filozof melancolic a l t i m p u l u i pe care nu-1 putea, totui, depi.. A trit la Petersburg, la Paris... A m u r i t mpcat, spernd p e n t r u cei ce v o r veni... A i u b i t tinereea, nobleea sufleteasc, frumuseea spiritual, gingia, puritatea... Le-a cutat balsamul, i chiar supunndti-se, de nevoje, unei existene con venionale, nefericite, stupide, a urmrit ne obosit, pn la u l t i m a suflare, e c h i l i b r u l i armonia. Dei piesa este nchinat dragostei l u i pen t r u o foarte tnr actri, Savina, per s o n a j u l reprezint nsi condiia s c r i i t o r u l u i , forat de puterea arist s rmn departe d e ar, nenstrinat n suflet, d a r venic rvit de situaiile false n care oamenii snt obligai s triasc. Fibrele ce-1 leag pe scriitor de pmntul rusesc vibreaz c u o rezonan tragic, a t u n c i cnd, mcar o dat pe a n , izbutete s se retrag la ar, n casa printeasc d i n Spask-Lutovinovo, g u bernia O r e i : Numai a i c i p o t s& scriu, n tr-un sat rusesc. A i c i am scris Prini i copii*".

VIITORUL ROL
G E O R G E MOTOI
A c u m douzeci de a n i , pe scena Studiou l u i Casandra", George M o t o i debuta ntr-un r o l d i n t r e cele care ncununeaz, de obicei, cariera u n u i actor , Astrov d i n Unchiul Vania de Cebov. A n i i n u i-au dezminit pe oei care credeau n apariia u n u i talent ieit d i n comun. I n t r e t i m p , a jucat m u l t i v a r i at (pe scena T e a t r u l u i T i n e r e t u l u i d i n Piatra Neam, la T e a t r u l Bacovia" d i n Bacu) ; dar personalitatea i-a modelat-o l a coala de tradiie a Naionalului clujean, unde avizie r u l de distribuie s-a vdit generos n par t i t u r i dramatice apairimnd m a r e l u i reper t o r i u : D o n Carlos, eroul l u i Schiller, Figaro (Brbierul din ScviUa de Beaumarchais), Krociniski (Nunta lui Krecinshi de SuhovoKoblin), T r i g o r i n (Pescruul de Cehov), Festc-bufonul (A 12-a noapte), Oberon (Visul unei nopi de var de Shakespeare), Caligula d i n piesa cu acelai t i t l u de Camus, Mobius (Fizicienii de D i i r r e n m a t t ) , Vlaicu-Vod al l u i D a v i l a , V i c t o r (Poveste din Irkutsk de A. A r b u z o v ) , E l (Nu snt Turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu) ; n sfrit. V i c t o r (Pisica n noaptea Anului Nou de D . R. Popescu), r o l care i-a adus u n p r e m i u de interpretare la F e s t i v a l u l naional de teatru d i n 1971. Transferndu-se, n 1972, n colectivul N a ionalului bucuretean, George M o t o i , discret, dar f e r m , i-a cucerit, c u puinele r o l u r i jucate (Boris F u r t u n a de Ostrovski ; Ovad i u Petrescu Un fluture pe lamp de P a u l Everac ; Clarence Richard al llHea

Maria Marin

www.cimec.ro

FILMUL ROMNESC

Protagonista, Violeta A n d r e i , secondat de cele t r e i colege de brigad artistic' A n a Gdlenn. Rodica Popescu i Dana D o g a r u , ntr-un savuros m o m e n t de spectacol n spectacol".

FLORIA POTRA

Eu, tu i Ovidiu
Geo Saizescu este u n u l dintre puinii notri oameni de spectacol" complei, adic n stare s regizeze cu egal eficacitate u n f i l m , o pies d e t e a t r u , xin scenariu T V . I n p l u s , i place s apar, n peliculele sale, i ca actor, ntruchipnd u n f e l de raisonneur abstract i baroc deopotriv, ntre u n Ptu re! d i s t r a t i u n N a s t r a t i n ferchezuit i e x t r a vagant. P r o t e i s m u l acest care implic o necesar cunoatere i f a m i l i a r i / a r e c u p r o cedee i m i j l o a c e de c o m u n i c a r e v a r i a t e este o r i e n t a t de Saizescu n direcia cultivrii unei singure p a s i u n i : comedia, cu rezultate semnificative pentru filmografia naional. I n Eu, t u i Ovidiu, comedia e muzical, f o r m u l e i de spectacol (TV) n spectacol" gndit cu v i o i c i u n e de scenaritii A l e x a n d r u Strueanu, Beno M e i r o v i c i (i d e regizor neui, d u p o idee d e Bogdan Cu) adugndu-i-e m o t i v e l e l i r i c e sau ritmice, toate, cantabile, ale l u i Temistocle Popa, pe vere u r i de F l a v i a B u r e f ( d i n t r e care. cel p u i n Oare cine eti t u ?" se fredoneaz sigur, lagr nvat d u p ureche, l a ieirea d i n cinematograf). R e a l i z a t o r i i a u m e r i t u l , deloc n e g l i j a b i l , de a f i asamblat" c u a b i l i t a t e , fr prea m u l t e f i s u r i i rigiditi n articulaii, elemente i aspecte d e tehnologie i d e economie a produciei, de brigad de agitaie, de 60 sezon al vacanelor, de observaie a c o t i d i a n u l u i , pe f u n d a l u l u n u i l i t o r a l a d m i r a b i l f i l m a t cu simul e v i d e n t a l u n g h i u r i l o r i n e d i t e , neateptate, i totodat consacratoare, emblematice de o p e r a t o r u l I o n M a r i n e s c u . F l u x u l c o m i c nainteaz c u suplee, p r o p u l sat att de d i a l o g , ct i de g a g u r i , n s i t u a ii u m o r i s t i c e ataante i e pcat c sce naritii, odat trecui de jumtatea f i l m u l u i , d a u semne d e oboseal a inveniei, a i m a ginaiei, aezndu-se d i n cnd n cnd pe g selnia celor t r e i v a l i z e (identice i, de aceea, m e r e u schimbate ntre posesori), ca s-i m a i trag s u f l e t u l . N u m a i c experiena i priceperea h i i Geo SaizesCu snt prea n cercate, p e n t r u ca operaiunea s n u f i e dus l a b u n sfrit, p r i n t r - u n f i n a l n care m a i scapr cteva r e p l i c i h a z l i i i cteva aciuni d e ncurctur-descurctur, absorbite apoi de u n d a melodic a d u e t u l u i de dragoste, senin i c o n f o r t a n t . Policalificarea regizoral de care a m po m e n i t i-a demonstrat, ns, v i a b i l i t a t e a m a i ales n conturarea, dac n u chiar a u n u i s t i l , a u n e i modaliti omogene i r e l a t i v n o i , p e n t r u e c r a n u l a u t o h t o n , m u l a t c u lejer i t a t e , c u dezinvoltur, p e n e v o i l e comediei cinematografice muzicale. i n u e v o r b a doar de o mpletire cursiv a p r o z e i cu cntec'ul

www.cimec.ro

i cu dansul, c i , n i a i c u r i n d , de un , . t o n " i de u n tonus" s a u , dac preferm, de u n sori" aparle. specific, p r o p r i u acestui film. ceea ce a d e t e r m i n a t , n consecin, i con tribuii p r i m e n i t e s i p r i m e n i t o a r e ale inter preilor. La oteva l u n i de la m e l o d r a m a t i c u l Regsire, Violeta A n d r e i creia i se c u nosc i recunosc resursele reale de cntrea sensibil i* armonioas face dovada u n e i Limpezi disponibiliti i inteligene comice, a u n u i u m o r i s m liric de autentic vibraie, p r i n s la butoniera unei elegane s p i r i t u a l e de O tine reasc, exuberant candoare ; de n i c i , c o n v i n gerea c a v e m . ui Violeta A n d r e i , una d i n t r e actriele noastre de cinema vdit complete, capabil s se a p r o p i e cu succes de r o l u r i l e cele m a i difereniate i m a i r o t u n d e , pe o ntreag claviatur d e expresivitate. A u sus inut-o cu brio cele trei oolege de brigad artistic" (Rodica .Popescu. Dana D o g a r i i . A d r i a n a Gdlean), nostime i p i m p a n t e , bine conduse, i d i n p u n c t ide vedere coregrafic, de Cornel P a t r i c i i i . A n t a g o n i s t u l u i F l o r i n Pier sic, simpatic i mereu c u c e r i t o r (dar neper-

mi-; de spornic i n kilograme) i s-au alturat, ntr-un ir de compoziii net desenate, cu o ironie, pe a l o c u r i , tranant. D e m Rdulescu, Sebastian Papaiani, .lean Constantin, Vasilica Tastaman, Ileana Stana- Ionescu, Paula Chiuaru, Aurel Giurumia, Aurel Ciorauu, tefan Mibileseu-Hrila. Gosma Braoveanu. A u semnat cri potale ilustrate, sub form de fotograme montate i micate, rensufle ind n zig-zag partea, a doua a f i l m u l u i : Draga Qlteanu-Matei, Ana Szeles, A m z a Pellea, D. K. Popescu, Petre Slcudeanu, AL Cprari II. Produs de Clasa nr. 5, f i l m u l a fost prezen tat, n seara premierei, de D u m i t r u Fernoag, d i r e c t o r u l ntreprinderii. Acosta a indicat o calitate cert a comediei l u i Saizescu n... buna voie". inem s precizm c n o i , spectatorii, a m v e n i t , ntr-adevr, de bun voie la c i n e m a , ca s vedem E u , tu i Ovi diu., d a r , n realitate, f i l m u l aduce i p r o duce voie bun, 0 voie bun tradiional i, n acelai t i m p . mbogit de sugestiile con temporaneitii.

RAMPA", acum 50 de ani martie 1928

Gazeta acord in continu are spafii largi seriei ex traordinare de spectacole ale Mriei Ventura. Marea ac un drama tri a consacrat turg, pe Gib Mihescu, cu noscutul prozator. Pavilio nul cu umbre" redeschide o pasionant discut ie : teatrul psihologic George Georgescu dirijeaz la Roma. tn program, i un compozitor romn, Al fon s Castaldi Se reia. la National, Patima roie", cu M ari oara Zimnieeanu tn of ana, iar in bilf cu ne ntrecutul lancu Brezeanu Tnase colind Moldova n turneu de primvar. Vasluianul e primit n tri umf oriunde poposete Se serbeaz, cu fast, centenarul naterii lui Ibsen. Ion Marin Sadoveanu confrent iaz des pre marele scandinav. Pre ludiu la pasionantele cicluri

de conferine de mai trziu. Camil Petrescu despre Ibsen : Ceea ce e caracteristic e c evoluia lui Ibsen a fost spre... umor. Un cumplit umor. De la melodram la ironie. Asta a fost strania evoluie a uriaului nordic. i asta red toat msura valorii lui". Omagial, se re prezint la Naional Raa slbatic, cu Ana Luca, Aura Buzescu, N. Soreanu, G. Ci prian. I. Morun lntr-o edin a cenaclului Sburtorul" condus de marele cri tic Lovinescu, Victor Eftimiu citete piesa sa Fanto ma celei care va v e n i " , pies ce se va reprezenta la Parii Sabin Drgoi, directorul Cotiseri'atorului din Timioa\ ra, pred Operei Romnii opera Npasta dup Caragia le. Anca va fi Maria Cojocreanu, iar Gh. Folescu, Ion.

Importanta oper liric i ncepe, aadar, cariera ! Vremi eroice ale cinematografului romnesc. ntr-o schif dramatizat, plin de umor trist, se nfieaz ne cazurile pe teren" ale tru pei care filmeaz Maiorul M u r a . In cutarea exterioa relor", actorii Victor Antonescu, Elvira Godeanu, G. Timic, Jean Georgescu se lo vesc de o/matatea unor pro vinciali refractari la comi crii" Teatrul Mic anun o apropiat premier : M i t i c Popescu de Camil Petres cu, cu Miu Fotino n rolul teatral intr titular. Presa n alert. Cu siguran, se vor plti multe polie bt iosului cronicar dramatic n tors iari la uneltele de dramaturg. Deocamdat Ui foiletonul ..Rampei", n a teptarea premierei. Eugen Isovinescu elogiaz tipul lite rar, vznd n Mitic Po pescu un ...amestec de scepticism, de butad Janfaron, cunoscut i din Cara giale, cruia d. Camil Pe trescu i-a adugat i un ele ment inedit : buntatea ce se ascunde din pudoare".

I.

N. 61

www.cimec.ro

P E R S O N A J E L E BUREBISTA pia dacilor D E C E N E U DEOPUS VEZINA polis, r e g e l e g e i l o r d i n craal tuturor preot geilor, nord-tracc

Dunrii, apoi

i a l a l t o r t r i b u r i Marele nliiul al doilea i

sfetnic sfetnic din Dionysoal lui

ACORNION Burebista BYZOS CLAGISSA DERZENUS GAIDREA MEDOPA RONACES COTISON BICILIS ZOLTES

frunta

oaspe

ambasador"

tarabosles ai geilor

GHEORGHE MUSU

REGELE RSTRITEI BUREBISTA


D r a m istoric n trei a c t e C8 tablouri)

tarabostcs ai dacilor, respectiv ambasadori"

BALA CENTOZAERA

tarabostcs ai din nord-vest,

triburilor

respecliv ambasadori** tarabosles ai tribu

DENTUPES ZURATURMENIS

rilor din

nord-est,

respectiv a m b a sadori"

ALI

TARABOSTES CLUGR

AI

GEILOR

NTIIUL

AL DOILEA

CLUGR

INTIUL G E T COMAT AL DOILEA G E T COMAT AL T R E I L E A G E T COMAT G E T COMAT TINERI TINERI TINERI TINERI

AL PATRULEA

INTIIA P E R E C H E D E A DOUA P E R E C H E A TREIA P E R E C H E

D E D E D E

A PATRA P E R E C H E TRIAD D E

BRBAI-TAURI BACANTE

TRIAD D E F E M E I UN TINR UN BRBAT SILEN SILEN

COR D E F E T E , DIN UN COPIL D E UN VESTITOR CAS

CULISE

www.cimec.ro

ACTUL I
Tabloul 1
A L TREILEA GET COMAT : I a r , l a noapte, voia-bun 0 s f i e i m a i m a r e ! Ct e-n stare fiecare, O m cu stare, fr stare D u p d a t i n a strbun ! A L D O I L E A GET COMAT (privind la taur) : Dup d a t i n a strbun, N o i n zeu i zeu- ele ! A L PATRULEA GET COMAT : (terminind de aranjat dedesubturile trccnd s deretice) : N o i n zeu i zeu- ele ! Care poate s ne-ncle ? A L T R E I L E A GET COMAT (ironic) : C, doar, zeu-i ia nevasta ! (Terminind de aranjat coarnele E I i-a pus podoaba-aceasta ! A L DOILEA GET COMAT (in jocul dinainte) : Chip de-obteasc brbie, S sporeti n seminie. A L P A T R U L E A GET COMAT vasele i s (trecnd s ornduiasc mpreun cu Al treilea get comat) : H a i , m a i b i n e , 'n voie-bun, L u c r u l z i l e i s-l sfrim, Vasele s r n d u i m , P e n t r u l u c r u l ce ne-ateapt, P e n t r u l u c r u l d c l a noapte ! N u vedei c s-a nserat ? ! INTIIUL GET COMAT (in jocul dinainte) : Este z e u l u i pe p l a c V i n u l u i s-i d m d e hac, D i n stacane, d i n u l c i o a r e Peste poate, fiecare, De la m i c p n l a m a r e !

(Scena nfieaz o cmpie mrginit de pdure, n sting i n fund ; la dreapta, o vie, care nainteaz pn n marginea sce nei. Aici se pot vedea vase de vin : butii, butelii, ulcioare, stacane etc. In fund, n planul al doilea, ridicat pe un jwstament, un taur de bronz. La ridicarea cortinei, Intimi i Al doilea get comat orinduiesc va sele de vin, iar Al treilea i Al patrulea meteresc nc la taur. Snt spre sfritul muncii i al zilei.)

taurului,

taurului.)

(Intiiul, Al get comat.) doilea,

SCENA 1 Al treilea i Al patrulea

INTIIUL GET COMAT (oprindu-se o clip din lucru) Dulce-i t r a i u l , ca- poveti : S t o t b o i i s iubeti ! AL DOILEA GET COMAT (n acelai joc) : tim e u toi c u m e l a n o i : Getul d o a r c u c i n c i neveste Nu-i d e l o c get de ndejde ! AL TREILEA GET COMAT (n acelai joc) : Cine are n u m a i t r e i * Este get fr t e m e i ! AL (n De La

: deretice,

PATRULEA GET COMAT acelai joc) : eti get m a i p o t r i v i t , v r e o zece te-ai o p r i t !

INTIIUL GET COMAT : Iar de eti u n get c u stare, Tu p e t r e c i , n voie-bun, I n adnc. desftare Tot c u a l t a mpreun Cte z i l e snt pe l u n .

CEILALI GEI COMAI (idem) : V i n u l u i i-om da de hac, C u m e z e u l u i pe p l a c , D i n stacane, d i n ulcioare Peste poate, fiecare, De la m i c p n l a m a r e !

www.cimec.ro

63

TOI G E I I COMAI (in acelai foc) : Dc cnd sntem pc pmnt, L-arm s o r b i i pe zeul sfnt, Cil mai snitem si v o m f i . Pururea i l vorm sorbi. El ne d vigoarc-n t r u p i ne-nul, ou-al su d u h , Sus la c e r u r i , ntre zei Cnd sntem l a fel ea e i ! (Apucfnd cite un ulcior i ridicndu-l.) Slav z e u l u i cntm, Cu u l c i o r u l nchinm ! (Sorbind din ele, destoinic".) Sus, In c e r u r i , tot urcm, Sus. la c e r u r i , n o i , b u n i gei, Drepi, n e m u r i t o r i i... bei ! (Lsind jos ulcioarele i pornind, de la ginea viei, s ias, prin sting.) I a r . la noapte, voia-bun O s fie i m a i m a r e , Ct e-n stare fiecare, O m cu stare, fr stare. De la m i e pn la mare Dup d a t i n a strbun !

De i u b i r e se-nfierbint, Tot olearg-n dans r o t a t , Capu-1 poart legnat, De i u b i r e mbtate, De iubirea fr moarte ! (Merg. mbriai, de-a lungul codrului, a se pierde, n fund, n dreapta.) (Intr a doua pereche, ea, alergind spre oprindu-se la margine, el, desprinzndu-se vie, trgnd-o, cu un bra, ntr-acolo.)

spre

vie, din

TINRUL :
Zeul braul i ntinde Si degrab te c u p r i n d e ! mar (A treia pereche, venind, n joc simetric, n dans rotat, din stnga, mergnd de-a lungul codrului, spre a se pierde in el.) TIN ARUL : La rotirile- pdure, M i n t e a , cine o s-i f u r e ? (A patra pereche, venind, de asemeni, stuiga. n dans rotat, n micare iute, lungul viei, spre fundul codrului, unde presar cu frunze de vi.) TINRUL : D i n nvalnicul a l a i , Cui i-e d r a g . d i n ceas de sear, Pn soarele rsare, Via D o m n u l u i , s-o d a i ? UN TIXAR SILEN (scond capul dintre frunzele viei dc vie i privind n urma lor) : 0 c a m duce-n f o i de vi ! (Cintnd i jucnd, spre a disprea, apoi, tn vie.) Dar ce-mi pas m i e . zu. Dac-i p l i n b u t o i u l meu ! (S-a nserat de-a binelea, se las noaptea. Stele, lun plin nvluie toat mprejurimea n razele lor. n fund, taurul de bronz pare c ncepe s ard din ce n ce mai puternic. Se aud sunete rsuntoare, de cl dri de bronz, surde bubuituri de tobe, grave, rscolitoare acorduri de flaute frigiene, cnd mai apropiate, cnd pierzndu-se n deprtare.) TRIADA DE F E M E I BACANTE (nvlind din sting, tn dans rotitor) Noapitea-aceasta, pn-n z o r i , Zeul taur adorm. T r u p u l nostru-i nchinm ! din de-a el o

(Se nsereaz din ce n ce mai mult. Frun zele, copacii, plantele se apleac optind unele altora : din frunzi se aude cntarea de dragoste a psrilor, n marea micare a vietilor codrului i cmpului : ncepe nunta firii. Deodat, din fund, din stnga, apar, n fug, o Tnr i un Tnr, care o prinde din urm. Se opresc, o clip, la marginea codrului.)

SCENA 2 (Tineri Intia i tinere, pereche de perechi tineri.) ; Im Tnr silen.

TINARA (cutind s-i desprind rochia n care s-a prins) : D r a g u l m e u . tmi-e tare fric, V u i e t u l pdurii urc. Creanga straiele-mi ridic. Z u , v o i face cale-ntoars !

din

creanga

TINRUL (apuend-o) : Dac n u eti credincioas. A i s-o f a c i , d a r tii prea b i n e , Crengile, ce v o r c u t i n e . Ce te-asteapt pn mine. N u f u g i de ce ti-e d r a g . C. o r i c u m , t o t n-ai s scapi. Ia privete, c u m i Firea A-neeput. de-acum. n u n t i r e a ! (Privind spre adncul codrului, unde rile psrilor, concertul nupial izbucnesc puternic.) Toate psrile cnt. 64

SCENA coru mai

PERECHE D E BRBAI S I L E N I (unul, Tinrul silen de mai nainte ; nfi area clasic, pntecele mare, coroan de ie-

www.cimec.ro

dcr pe cap, venind ' din stiigai vt mifat Icnl, cltinata, naintnd spre ' vie) : ' Zeul v i n u l u i iserbm, T r u p u l nostru-i n c h i n a m ! (Intr-n vue, amndoi.) BRBATUL S I L E N ' (revenind cu un ulcior, gesticuluid senten ios, urmai i mimat de Tinrul silen) M Credinciosul m b t a t ' liste z e u l u i p e p l c ! * '
1 1

Tabloul 2

(Apoi. tn acelai joc. i^timp, cind \n, c\diif se ncinge dans roilor, turbat al bacantdoiK n larg ecou pe scen.) ; .'. * ..; >t TINRUL SILEN (punctnd spusele sale) : Z e u l , toate l e c u p r i n d e , Pn-n c e r u r i se n t i n d e , Este ae'rj este d u h , ' ' N-ridic ri v z d u h *' Vrt-S .:-,'.; i M V. B R B A T U L S I L E N v- ... (iii-'jocul corespunztor) : T o t u l crete, l o t se 'Umfl, Ce'riil i pnhntul 'trin'ple. Se rotete, furioasa. Zeitatea : uria ! (Beau din ulcioarele ridicate, ' ncontururi pregnante 'Ahitce prelungite,la rihcDd lor, de buliile, buteliile ?t iilcioiirelc Huilait); la marginea viei ; 1 (Hui',' n" alctuire sime tric, in /arme turgescetty'al' firii;" In'--ex cesul ci. rncheindu-sc monstruos -&' fit" 'timp cc sunete dc\ flaute; chimvale, tobe 'i 'cl dri de 'WMz se 'nteesc, nilore, iar' iriugel profund, rscolii or. dc laur, se aude din fund, sub lumina in rou de foc ' apoi roii mohorit' -cu- hurile oarbe, ci vidul, n care se sfirete bacaiiala, dup ce, n .ciu tarea ..mplinirii", a nemuririi, prin. via, Ah orgie, strbtuse i o not mai dureroas.) T R I A D A D E BRBATI-TAURi (venind din stnga, tn dans rotitor, turbat, cu straniu, demenial joc final, n ecou ase mntor i celui din culise)*: sr* ''..> * f Sparge b o l t a . eu-a. l u i coarne, , . \ Bau?; zarea, c u copiei, . . ,.... Zeuil-'fiur. n m i i t a , .. lusoir* mplinete ! T o t moric so-nvrtete !
1

(Petera sacr a Marelui zeu, sub sprUice.ana Muntelui sinl, Cogaionon, care se contureaz deasupra acesteia. Interiorul, prelungit n slin ga. cu gura spre dreapta,'are, n centrii, un vechi altar, cu foc sfint aprins, ba Trfrginea din dreapta. Ui-planul doi, uri col d* cer. Linite adinc, atmosfer de reculegere i de tain, subliniat i de ultimele clipiri ale stelelor, ntrcvzindiwe de la gura peter .'' ' *1 departe, ru. i sub lun, relie-, ^WVH.|CS? > jna lor, sprinceana, . ochiul muntelui" ; n contrast puternic cu amosfer beznei jn.. care- $-. n bcan aici, cu vidul cheiul; Ut contrast cu. tonalitatea zgomotoas a acesteia, n nota, lontd dominant tainic,\iii desfurare evasinarativ: nf-Un dialog ^r' opoziii, totul, ca ntre' iniiai : 'cQmuriicare cuminecare, oficiere, fa e lirrgh^brgie dinainte ; n toate, la antipodul iniierii or giace ca ntr-un dialog Apollon-Dio nysos, apolinic-dionisiaC. Iar, afar de stilul n situare istoric : la aceast culturilor, curmtur a ei, prin conflictul i opozia dintre Cezar i Burebista, muntele Cogaionori se nal n faa Capitoliului,-, w. cfilinlpr Bornei, -o Cetii eterne, jcy.Vaiicmt&.ljisv tuarea aeiuniix drame'v^.la ridicarea).cortinei, ntizd i"--Al- doilea clugr urcpriii^gitra peterii^" aducnd flori proaspt I cnles?-' ntr kt*, tn'ibi, lumtnrele.') ' "
urn r f

SCENA 1
(intiul i Al doilea

;.

clugr.) . .. florile, pe _ altar) :

I N T I I U L CLUG A R (fnujnd .i .^aranjnd

Slbatic, lung-au rsunat,.


I n f u n d de. codru i de noapte,.

Cntri cu' jocuri dezmate


:

i vghea noaistr-au t u l b u r a t . A L D O I L E A CLUGR (Ui acelai'joc, apoi aind Slbatici toi, ntreaga ar Ptrplung v u i a ; atoare, i Mai. tu,, preot,.ameit De o r b u l hu dezvluit. I N T I I U L CLUGR (Ut mifcre '^spre avanscen) :

focal s fini)

. . ' 0 VOCE D E BAS . . [ ... ... . (rsunnd din culise, n prelungirea mugetu lui de taur) : . ' Svrim, toi. L i t u r g h i a Care-oduec R o d n i c i a ! * '
v r

. . .

..' il

CORTINA

PordSc'^ tr&ul, Vechiul joc,' De-a bea oricnd i-u orice loc ! "

www.cimec.ro

65

A L DOILEA CLUGR (n acelai joc) : Greesc i n iSfnta-rwtur, Lumin-n c e r u r i i Fptur ! I N T I I U L CLUGR : . . Ce-or spune-acuio) cei strini Venii l a P o n t u l E u x i n ? ! Sfios griau : Voi ntei drepii, Cunoatei legile vieii N e m u r i t o a r e , 'n ea urcai !" A L DOILEA CLUGR (solemn) : Cu toii s urcm ! Curai, De Mintea-Soare l u m i n a i ! A M NDOI CLUGRII (recitind, in ton nalt. Imnul cnd se lumineaz sprinceana Ochiul sjnt al zeului") : Cuvioi, n PreacurataVatr sfnt, o, Zatmolxis Sub (sprinceana m u n t e l u i , Muntelui, Preasilntului Svriim Dreptatea, ' n veac, D r u m d u r m spre T i n e : ' n a l t !

(La ultimele cuvinte ale clugrilor, ntiiul sfetnic al regelui, Deopus, intr prin gura peterii, ndreptndu-se spre Deceneu.)

SCENA

(Aceiai i Deopus, ntiiul bisia i Vezina, al doilea

sfetnic, apoi sfetnic.)

Bure-

D E O P U S , LUAILN-SEETN IC (inclinindu-.se. rostind apoi, cu ton formula sacr) : La c h i p u l v i u al zeului, Icoan-n munte-a l u i Zaimolxis, Se eu ie c h i p u l r e g e l u i , U r m a t d e drepi l a t a i n e s f e t n i c i . clugrilor, muntelui,

solemn,

I N T I I U L r A L ( D O I L E A C L U G R (incadrindu-l, la distana cuvenit, pe Dece neu, ctre care se ndreapt, venind prin gura peterii, Burebieta i Vezina, n timp ce. mpreun cu Deopus, al doilea sfetnic nca i intontnd dreaz corespunztor pe rege, imnul Marelui preot i al regelui, din Ora toriul respectiv, cnd, accentund motivul ochi-raiune, se lumineaz, iari, ocliiul muntelui") : Raze d e soare, raze d e l u n , S f e t n i c i , clugri stau n c u n u n Jur-mprejurul c h i p u l u i z e u l u i ; O c h i u l d e z i u i o c h i u l kle n o a p t e , A s t r e de-a p u r u r e a ngemnate, Soare i l u n , l u m i n i a l e l u m i i . Raze d e soare, raze d e l u n , S f e t n i c i , clugri s t a u n c u n u n , V r e d n i c i pstori ti regi e i n o r o a d e l o r , DeceneuBurebista, veghind mpreun ! BUREBISTA (in ton larg, sub lumina ultimelor raze ale lunii, n btaia zorilor) : De-asear spre munte-am p o r n i t , S-ajung l a M a r e l e sfetnic, Icoana [ D o m n u l u i venic, A l n e a m u l u i , r e g i l o r gei ; S-aduc cuvntul dreptii, I n l a n u l singurtii, Cndvta, d e zeu semnat, (sub reflectarea, prin gura peterii, a Malului nebun, cu straniile lui forme, tn contururi erpuind, semnnd i a balaur sugerind dereglarea minii) B a l a u r , a c u m , aezat. i, ' n noaptea cea adnc, G o n i n d , strini, pe cad, Rzbeam c u fulgerarea L u m i n i i , *n t r i s t a l a i ! Ciorchine, la M a l u l n e b u n , Stau geii, s sug ! U n d r u m P o d i t n j o s , s-l calce, Oricnd, ihimane-armate %

SCENA (Aceiai p i AMINDOI Deceneu.) CLUGRH

(incliniruht-sc n faa lui Deceneu, care na inteaz din sting, fcut d coridor spre altar, rostind, cntat, nalt, n continuarea motivu lui l u m i n i i , formula sfnt Marelui preot Deceneu, (Duh)Slvit" amndou, din Oratoriul geta-dac) : Cluz : M i n t e a sfnt, Pronia sau K i m c r o s Deceneu, slvituJ zeu ! Cuvntul i f o r m a d i n o r i g i n a l , d i n i m n u l respectiv. D e a l t f e l , c u v n t u l , n a ceeai form i neles, aparinea i f o n d u l u i l i m b i i f r i g i e n e , c u m reiese d i n glossa corespunztoare de la H e s y c h i u s (Kimeros : nous. Phryges ; c f . i Noos, l a Anaxagora) : l i n i e pe care se situeaz i n u m e l e t r i b u l u i traco-scit cimmerienii (min toii, neleptb') ; f a m i l i e d i n care face p a r t e , p r o b a b i l , i c u v n t u l neao r o m nesc p e n t r u enigm a n u m e , cimilitur l u c r u , chestiune de inteligen, judecat) ; n c o n t i n u i t a t e a u n u i p o p o r d u r m d p r i n cuminenia sa, a pmntului su", f o s t u l zeu Z a m o l x i s , cu acest a t r i b u t , i p r e o t u l u. P r o f i l c u l t u r a l i v i t nc d i n neo l i t i c , n c h i p u l G n d i t o r u l " i a r t i s t i c , capodoper n c o n t i n u i t a t e , d i v i n ipostaziat a c u m .
1

66

www.cimec.ro

DECENEU (solemn) : r o d u l de (rii, IV M a l u l destrmrii* Din Pronie : d i n Kimeros ! i p u r u r i v o m rimine Ijh marginea i s t o r i e i , De nu-i don R a i u n i i , P r i m a t , n m e r s u l l u m i i , Dc n u p u t e m rzbate D i n j o c de m i n i f u r a t e .
2

P o r n i m nali, s ne s u i m , Pe a r c u l isgctnd n p l i n , Pe sulie d i n rsrit, Spre O m u l , isonre strluoit. (Se nclin n faa altarului i, alturlnduse lui Deceneu, stau nalt amndoi, tn timp ce soarele rsare ; discul lui, ca i ochiul mun telui, ochiul zeului", razele lui, ca nite u tii, izbindu-i.) I N T I I U L I A L DOILEA CALUGAR, CEI D O I S F E T N I C I (cu ochii la Deceneu i Burebista) : Raze de soare, raze d e l u n , S f e t n i c i , clugri stau n c u n u n .fir-mprej.urul c h i p u l u i z e u l u i ; O c h i u l de ziu i o c h i u l de noapte, A s t r e de-a p u r u r e a ngemnate, Soare i l u n , l u m i n i ale l u m i i !

BUREBISTA : De el m-rapiedicam, Inlreog-aceast noapte, L a t i n e cnd v e n e a m , S u b o c h i u l 'lui Z a m o l x i e , Lucind din Necuprins. DECENEU ( i n aceeai tainic, luminoas vibrare a zri lor, a zorilor, mm puternic revrsate) : Adncul t o t veghea, i, .'n noaptea n e a m u l u i , i o / g o l sc oglindea. Dar, arc p c m a r e l e h u , (Cuvntul a s c u n s u l u i z e u Lucea-n rspuns chemrillor, Rzbea spre geii-n f o c , v i i t o a r e ! BUREBISTA (cu patos) : A t u n c i , s t r i g vechea grea-ntrebare : Lu. f u r i a dc nsoire ( T e r t i p , c-i magic r o d i r e ) Legat, i-acum n u v o m slrpi ( T e r t i p , c-i d r u m bpre n e m u r i r e ) Cumplit n r a v , b n d peste f i r e ? DECENEU (solemn, tios) : A f u l g e r a t rspuns n veac St pi ui l u m i i geto-dac : Stlrrpii s p u r c a t Desfrul, v i a , erpi-suc s u r p i n d Destoinicia ! Schismatici, s u r z i la D r e a p t a lege, C i o r c h i n i de-aonaruri vei culege !" BUREBISTA (solemn, larg) : Curai, cuviincioi ca i z i u a ! F u g i n d D i n n o p i puercate, ro-negru l u c i n d , D u p f o r m u l a original. D e a l t f e l , c u m este cunoscut d i n a i n t e , cuvntul n o s t r u mal este de o r i g i n e trac pe a t u n c i , c u sensul m u n t e , deal. L u a t (dup m o d u l c u l t u r i i arhaice, u n d e s i m b o l u l are v a l o a r e d e r e a l , m a i m u l t : valoarea esen elor) n sens (figurat, al t e m i n d c u cel p r o p r i u , sau laolalt anindou, Malul ( M u n t e l e ) destrmrii, M a l u l n e b u n se nla, i n geografia fizic i spiritual, ca n o n i c , n fala M u n t e l u i sfnt Cogaiionon.
3

CORTINA

Tabloul 3

(Scena nfieaz sala tronului din Argedava. In fund, n dreapta, o fereastr nalt ; tn sting i n dreapta, marile ui domneti. Mai tn fund, la mijloc, tronul, cu cele trei trepte ale sale ; n naltul su, coroana re gal i ochiul zeitii , Pronia sau Kbneroi, veghind peste ar ; n latura sa sting, ua spre camera de tain a regelui. Tronul i ntreaga ncpere snt mbrcate, predomi nant, tn rou i galben, culorile geilor lui Burebista ; ca elemente decorative, soarele, cortinei, se aude luna i stele. La ridicarea furtuna dezlnuit ; din cnd n cnd, se aud trsnete, prin fereastr se ntrevd ful gere. Cteva momente, scena goal.)
3

Fireasc personificare i s i m b o l a l n elepciunii, n o t o r i i n c u l t u r a i n d i a n ; i a r t r i a d a sacr cuget (cap)-ochi-trup, n c u l t u r a trac, este atestat i n versiunea de l a P l a t o n (Gharmdde", p e r . 156 d , 157 a ) , m r t u r i e i coordonate f u n d a m e n tale.
3

www.cimec.ro

SCENA 1

SCENA

(Tarabosles Byzos. (lagissa. ces, Mcdopa-, Gaidrea.)

Dcrzenus,

Rona-

BYZOS
(intrnd, prin ploaie, ntunecat) dreapta, : scuturhdiwc dc E i , d a r nu e de g l u m i t , L a r g , p o t o p u l s-a, p o r n i t ! I N T I I U L TARABOSTE, MEDOPA (in acelai joc) : Da, -a ntrecut c u gluma, G r e u , p o t o p u l vine-anima ! RONAGES (n acelai joc) : PJoaic, cea g r e a coboar, . < Lumea-ntreag nfoar !* '* DERZENUS (intrnd, grbii) : Plou-ntrun, c u gleata, S nece l u m e a toat CLAGISSA (n acelai joc) : O fcurm n o i c a m l a t , . . . D e b u r m v i a toat, Ins zeul, i m a i ii : N u se las, noapte, z i ! GAIDREA (in acelai joc) : Curge zeul n uvoaie, LImifl ruri i praie ! MEDOPA (trecnd n mijlocul lor) : E i , v place o u m se u m f l . Cerul i pimrnru'l wnrple ? ! Parc-asa l ludaii. V i m d . b r a v i , cnd l sorbeai ? ! CLAGISSA : (in ton ru })revelitor) ':" E i , ne d uitrii barbe, L u i n i i de la nceput, D i n g e n u n i , ond s-a nscut. DERZENUS: N u ! Strmoii ne-au dat leac, Fie zeului p e plac ! TARABOSTES f i n cor. afar de Medopa i Byzos) I u t e , afar s ieim,Sus, spre c e r u r i , s intim ! Dup.Sfintele c u v i n t e , -.'. S-ajutm, n l u p t a e i , ntocmirea cea c u m i n t e ! '

(Tarabosles Dcrzenus, Clagisa, Ronaces, Gai drca, ies, in grab ; Byzos i Mcdopa sp ndreapt spre fereastr i' privesc afar. Fur tun puternic], fulgere, trsnete. In interva lele lsate de ultimele, se aud vocile ' nobi lilor tarabostcs, coborifi n curtea palatului!) D E R Z E N U S , Cl^AGISSA (din curte) : Greu cznd n sulii dese, Grea furtun : zeul e i In furtun de sgei S-l intim, s- dobor
:

"'
,

'[ ' < : . ,


:

;?. , .,<.:

G A I D R E A , RONAGES(n acelai joc, din ceahl Grea furtun : zeul ei I n furtun d e sgei Sri lntii.if,,*i-l dobprra !

'.,'... ..,'
v

parle

a curii) ji

'..' . 'i ,.',,,,! repetat,, .spjp fidgere.)

(Se aude uierul sgeilor trase,. nori ; prin fereastr se. ntrevd

BYZOS , . ^ . V :'?.*! (de la fereastr) : . . . , . . . ; . ) R u ai Irais ! I a r n.-oi l o v i t J , ... . (uiere de sgei, n acelai joc d fulgere.)

TARABOSTES . ,',.* ', (din curte, n.,cor),: ., ,. ...,.. L-am l o v i t , l-am nlfrnat ! ., . ... (Fulgerele tolit.)
i

..!.

contenesc, ploaiacug ma .fl>q'>... .. . V j .,j, ; ... ' , j

MEDOPA (de la fereastr) : Norocoi, urcai, l a sfat !

..

. . '"'

; ,. ? A (Clipe de tcere nwitru i[ .afar.,, ,unde ploaia curge i lyr curge mai r.ar i potolit, de-acum nainte, pn. va nceta . cu lotul. Tarabostcs revin, din ..curte, pc scen, fcnd grup; n urma;, lor, ali, taraboslps,. p . acer eai u. Dup o clip, ua din stnga tro nului se deschide i, insolit dc cei .doi sfet nici, Burebista intr i urc pe treapta , cea mai nalt a acestuia.) I

..',-...:
( f arabosts , i

SGENA3. ... .,,


Burebtsta, Deopus,
1

'

Vezina.)

BUREBISTA (cuprinzlnd' pe tarabosles cu privirea, n timp ce- ei ' se nclin cu midia, morg, adnesndu-lv-se, ntr-un exordiu .eat a b r u p t o , spre.rnai mare efect, in ton larg, la. nceput,, apoi mai ayjintat) : . ' ..:-.: ...*,< ..; . Fruntai , a i , . r t e a m v l u i : get j.a.ie^i,' slrluci^ tarabastes l
r A

*<fe

www.cimec.ro

d u c e m mereu fr g r i j i , n mare i grea , nepsare ! D u r (sinlein destoinici i a p r i g i , eu toii, la lupta- pahare. Cu fruni nroite de v i n , d i n noapte, l u i aplecate,
:

Odat, ns,-venii n lumea aceasta cel m a i spre din bine, r a i s o, ne doamne, facem, amarul Ieire La

de c h i n , tot vin n

s-necm

cina

Ce-or trece cu rnd n noaptea r o b i e i , pe veei nfierate ! (Scrutindu-} pe tarabostes.) vrtoj, f u g i m , printr-un fapt : Stirpira v i t e i d e v i e ! O b u n , grea temelie (eu privirile spre Ochiul sacru, din naltul tronului, apoi spre tarabosles) A n o i i viei ! nelepi tarabostes ai neamului Atept cuvret nelept, nostru, c u m ne-o strig c i n u l i r o s t u l . iar De.-aeest poviirni, crunt

urend pe d u m a n i i ucii, veac pregtit, aleilor si, de Zamolxis.

(Clipe ile tcere i nehotrire ; Burebista i cerceteaz pe toi cu privirea.)

CLAGISSA (vorbind cel dinii dintre tineri, ca o firi, pornit pe manifestri zgomoloase cum il arat, iari, numele : onomatopeic, clagr l a g ; n relansarea marii micri, de-acum nvalnic o ridicare de scuturi" gene ral n reluarea, continuarea, pe acest plan, a motivului anterior : rscoal, dez lnuire, a zeului furtunii, alunei ; n aceeai desfurare : nval, nfrnare, calmare fi nal, n rilm corespunztor al jocului) : Acolo, aa c u m e scris i ne-nva credina strbun, n j u r u l tu, B u r e b i s t a , v o m sta, de asemeni^ cunun, Dudnd Grind fericit de fapte nineare via, de-a p u r u r i , pe-al cerului p l a i , la masa mult desftat, entare de n a i ,

MEDOPA (u anumit ovire, dar i CU obligaiile reputaiei sale de om nelept, cum l carac terizeaz i numele cf. lat in o-r omanul nrudit, a m e d i t a cnrf, n madul culturii arhaice, numele mai este menire i blazon", la toate personajele) : Mrite i este doamne, lucru eu ., prea greu, cred... gndesc c s-ar cere p r e a m u l t s fie, deodat, abtut,

de a r m e , i

Cu-aleas

v i n , n

dulce

De f l a u t e i de cimpoaie, eu c h i u p u r i de v i n , tot c i m p o i A faptelor noastre de a r m e , cinstit i dreapt rsplat,

ntregul n o s t r u n o r o d , d i n v e c h i u l d r u m , pe cel bou. Deci, nelepi, de v e c h i u l p r o v e r b , nelept ascultm :

V r e m e l n i c , n l u m e a accaista, de-a p u r u r i , p e l u m e a cealalt l

'

'

DERZENUS (grind, cu drzenia Nu sntem aici firii sale) : vnturi


T

De zece o r i m s u r m , o singur dat tiem ! i , a s t f e l , v o m face c u via d e v i e , de-o cere Msura, De-o cere mai Bunn-ntocmire, Schimbarea, v i e Fptura.

venii, venetici i, nobil vi,' n-am fost, n-om f i niciodat corcii Nicicnd nu punem ap n v i n , c u v n t sau in fapta,

de l a p a t r u

BYZOS (eu tristeea experienei celui mai n vrsl dintre, tarabosles, ncrunii sub ea, Coliliul, intre ei m u t a t i s m u t a n d i s , un Nestor get) : I a r eu v o i spune a c u m a u n gnd btrn c u m e lumea. i .bun ca ! , ., v i n u l de , lung via, v i n u l cel vechi,

Aa c u m i-acum a m fcut, c u m e d r e p t ca s fac Oricine e n o b i l (seme) Ou regele nostru ( n f r u n t e : ea el g r i n d , rspicat cnd stim, tnrabostcis. l a Marele Sfat

N u v i n u l eel n o u , l a care, o,,rege, ne-ndemni i n e c h e m j . G r e u , n o u l nv, sub care, deodat, s i m t c nghe. Era cel m a i b i n e , firete, via de n-am f i avu s nu-1 f i vzut !

BIJIREB1STA (in acelai joc, mai nfocat, cobornd de pe treptele tronului i apropiindu-se, adresndu-se lui Mcdopa) : De ce s t o t m s u r m , cnd n v i n i-n o r g i i ne scldm ? Mai bine v o m asculta de-un alt proverb, o, M e d o p a :

i aprigul

soare, nicicnd, l u c i n d

www.cimec.ro

Lu

grele,

cumplite

(Apropiindu-ae i Dcrzenus.)

nravuri, Msura : c u m p l i t e l e leacuri ! i adresindu-li-se lui CJagissa

n-am fost niciodat c a l i c i , i-a<m t o t hrnit i-nghiit pe toi cei venii cu sil a i c i ! RONACES (cel mai tinr i mai nvat intre tineri cum l menea omonimul su. aed trac tn acelai joc i ritm) : N u p u n e , doamne, ciue g u r i l o r noastre-nsetate, Nu-ntoarce n e a m u l i Firea d i n vechea sa libertate, De-a nate, crete, r o d i , m nc i bea nzecit ! A l t f e l n-ar putea b i r u i v i t r e g i a sorii i-a morii D i n cele j w t r u zri ale l u m i i de-a p u r u r i izbit ! CLAGISSA (in nentrerupt respiraie, in acelai joc) : i-afar de-acesle rzboaie, 'ncercri i grele ispite, i-ntr-all f e l se afl Cu ani secetoi Ia margini : potrivnic, pe rnd, aezat, ou g r e u , nzecit rod bogat !

Din

veacuri

astfel

am

trit,

I a r v o i ai p o r n i t avntat, pe Lalea n j o s "


de sub soare. Cu maire, silin, via de v i e s-o tot ludai 0 laud cam tulburat, cntat", ce-i d r e p t . cu a r d o a r e De-ar crede, oricine v-aude, c faima noastr pe hune E-o biat, Din firav mldi, crescut stingher. doar d i n viii,

ca v i n u l spumos. n pahare ! (Adresindu-li-se tuturor, cu patos.) D a r u n d e vi-s o c h i i , mriilor ? N i c i c u m n u vedei C sntem. plutim n plin-amgire, orict de semei

ea nind. cobornd.

U r c m n f u m u r i d e v i n , tmieri i cntri. Pe care, d i n p l i n n i le-aducem, de ele orbii. C sntem l i b e r i , drepi, v i t e j i i n e m u r i t o r i , I n t i m p ce-o mulime de traci stau greu Iar n o i , pe but, pe har, de-a nrobii ? ! pururi

dup-aceia

pornii. Cintm c n i m e n i n u are attea neveste. C bem destoinic, luptm i iubim ca-n poveste !

BUREBISTA (vijelios la nceput, apoi mai larg, maiestuos) i Prea b i n e ! R m n e m n legea de v o i tlmcit ! N u p u n e m g u r i i clue l a v r a n a dorit ! N-aducem n i c i o-nfrfnarc F i r i i dezlnuite, V e n i n d , v u i n d , varvar n n o i i-n afar ! Dar. oare, n-ai ascultat de legile sfinte, Cnd v-ai npustit, strignd, cu puin nainte, (cu gest i privire acuzatoare) S tragei cu a r c u l , spre cer, n zeul f u r t u n i i ? (tn tcerea prelungit a pileafilor, tn co respunztor joc de scen, Burebista, provocnd la rspuns pe fiecare dintre ei i pe tofi laolalt, cu privirea i cuvntul.) Clagissa. rspunde-uni, te r o g . d u m n e a t a ! (Ctre Gaidrca.) Dumneata ! (Ctre Derzcnus.) Sau v r e i , c u m v a , d u m n e a t a ? (Ctre ceilali, In micare ctre fiecare, cnd acetia i pleac, rnd pe rnd, privirile.) Nici u n u l nu vrea ? (Solemn.) R s p u n d e u , a t u n c i , u n t i l c u i t o r m a i b u n i m a i drept ! (Ridictnd Ai tras tonul.) nprasnic, pe zeul din cer

BYZOS (de asemeni, legea

cu patos)

: nostru : de f i i i si privegheat. eu toi, de

pmntului

De b u n e l e sale f i i c e , magic, cu grij l u c r a t , Cum ne-am p o m e n i t i durm cnd l u m e a ! De-a-tuncea snt c o d r i i C Cum lanuri pot s bogate merei pe m u n i i pe dealuri.

se-ntind, unduiesc pe empuri, n v a l u r i . ascund sub ele u n o m clare pe c a l . M a c h e d o n . clare pe Bucefal ;

spun c a v z u t

A p o i s-a tot duis. a f u g i t de a i c i . la marginea lumii. zei i de braele noastre aprat, Cu legea sa. n veac. nesmintit : nemsurat ! GAIDREA (avntat) : D o a r sntem u n neam bogat druit, d r u i n d i pe alii. Cu t o t ce-i m a i bun, omenos, de-nflorite, l u n g i generaii ; Din sfintul pmnt. de

s-nfrnai ! Desfrul, ns, nii p e v o i , n u gndii, Firete, v o i sntei m a i v r e d n i c i , cutezai' ? mai nobili

ca e l : E l nu-i taraboste, e d o a r u n zeu, u n miel" !

70

www.cimec.ro

(Privindu-i se revars

ascuit, cu privirea apsat, Ochiul tios, sacru.) din

magic, sub razele nici

fosfo care

De ce s cdei d i n viaa de v e c i , n o b i l i m e , istorie ?

rescent, grind Semei,

n-ascultai,

nu-inplinii

porunca zeu, sau ?

Marelui

DEOPUS l (indemnndu-i ind dreapta)

VEZINA cu privirea : pe tarabostes, nl-

Sfnt n o u t a t u a j pe f r u n t e a , n o r o c u l n e a m u l u i (Tios, bostes, solemn, care fi la inaintnd figurat.) mereu un ctre tara napoi,

Urcm toi c u Tegele n o s t r u mrit, n g l o r i e !

} s caute

sprijin,

la propriu

MEDOPA
(in a rela i joc) :

Strpii spurcat D e s f r t u l , v i a , erpi-suc s u r p n d D e s t o i n i c i a ! S c h i s m a t i c i , s u r z i Ia Dreapta lege, C i o r c h i n i tle-maruri vei culege !" MEDOPA (cu ochii nlai, dup marea tcere care s-a lsat) : D a r c u m v a f i osnda, p r i m i t De v i a c u l a c r i m i - c i o r c h i n e , silit S zac beteag, schivnic, moart, Ca M i n t e a rii s stea-ncoronat ? BUREBISTA (larg, de solemn, iar : ctre Byzos tarabostes, fi Ronaces rmn dintre stau n conul care, alturi de n resipiscen, Medopa, ostili) umbr,

N o i , d e m n i d e m e n i r i d i n v e a c u r i crunte, S stm, i nnoirilor, p u r u r e a f r u n t e !

BUREBISTA (nalt, nului) : spre Ochiul sacru.) avntat, urend fi stind naintea tro

N u oarbe p e t r e c e r i , beii, zaiafet ! (Cu privirile (spre S fulgere spada i Drept-Crezul get, tarabostes) S-alunge d u m a n i i , isunintirea i t r i s t a , Miea nepsare de l u m i v i i t o a r e !

TARABOSTES (nlnd sivi drepta ; : Derzenus fi Clagissa, pa fi ntunecai)

ceilali

D a r tot ce e-n cer, pe pmntul ntins, Ascult ele d r e p t u l stpn, d e Z a m o l x i s ! I a r cine ateapt, c u m v a , rzvrtire, I n l u m e a d e Sus, tarabostes, i IFire, Acela v a t r e b u i s se team De ca i-ntre o a m e n i i notri de r n d , Oind (Vie t o t ce micare e, 'n obte, n o b i l , tarabostes, n de seam, timp ce Se v a prbui s m i n t i t l a p m n t . ntre Burebista, magic, mai serutndu-i n micare iar pe toi, cu privirea

Triasc regele n o s t r u m r i t , B u r e b i s t a !

(Cortina elor de la brbiei, preun expresia stema tuturor,

cade ntinse a cu

asupra spre vitejiei

acestui Burebista, getice,

tablou, spre

al

bra a su, m

ntruchipare chipul ambele,

o frumusee cpeteniile rii,

brbteasc respective, n

nelepciunea,

trsturi ultima, Ochiul sacru cznd

canonice g&sindu-i de pe asupra

suprem puternic acum.)

larg ctre acetia, rostete

luminat,

apsat.)

C O www.cimec.ro N A R T I

A C T U L al ll-lea
A L DOI LEV G E T C O M A T : . B u n c i s haanurile-ueestea, , (apsat) Cnd se-aterne d r e p t povestea ! (Ies, pe crafe, in' sting ; cteva clipe din dreapta, nainteaz tarabostes.)

Tabloul 4

i,

SCENA

(Tarabostes Bi/zos, Medpa; Ronaccs, Dcrze nus, Clagissiif Caidrea ; apoi, Deopus.) (Acelai loc ca in primul tablou al actului I, d'm care lipsesc, ns, via de vie i oal aparatura pentru cinstirea zeului vinului. Din acest spaiu, devenit loc de exerciii militare, se aiul voci i sunete corespunztoar, goarne sunind ncetarea mai apropiate i mai deprtate,) \ ' .i
. . . ' . \ *. ... ,\

BYZOS (bonom) : Cal ht r i n e-nvei-n h a m , Aista n u - m i - n c h i p u i u m ! CLAGISSA - (ascuit) : A i s v e z i ee n-ai vzut ! Sntem d o a r l a nceput. GAIDREA (mahmur) ." ' ' Cam dureaz nceputul, V r e a u s-ajung s-i v d fri'lul ! CLAGISSA " (n jocul dinainte) : Astfel n e u r c m n slav ? Cu-lergri i lupte- j o c ? ';.

..

SCENA (Cei patru gii comai.)

NTIIUL G E T C O M A T (vnind din dreapta, cu Al doilea inaintind spre centrul scenei, in' de. lupt, cum vor. fi i celelalte cu.excepia solilor) ; lat-ne c u m n u gndeam Sne-a-jung n e a m d e n e a m . A L TREILEA GET COMAT (n acelai joc, cu Al patrulea lat-rie S t r n n i i n l u p t e , P l i n i de p r a f i d e sudoare ! A L DOT L E A G E T C O M A T (ctre ceilali) : L u p t a are a n g a r a l e , Nu e numai vitejie ! A L PATRULEA GET COMAT (n acelai joc, cu ironic) : N u m a i b e i , de-acum, n v i e , Sa<u n p i v n i , I a cram, Pn cade c a p u l , eapn, De atla v i t e j i e ! INTIIUL C E T COMAT (privind spre josta vie) : Podgoria, pin-n zare, Este loc de-nv, s t r u n i r e , Cum se spune, militar. 72 j

get comat, echipament personaje,

*''.

. get comat)

. . , ... -.< i . '. DERZENUS . ' -. . . (parc excedat) : T r e b u r i l e , t o t p e loc ! BYZOS (in jocul dinainte) : N u putei sta, n i o i vm ceas, Linitii i c u m p t a i , (cu umor) *.. N u sintei... ^disciplinai. MEDOPA (tios) : S iertai ! D a r i r o m a n i i , coal fac, n v i n g d u m a n i i ! RONACES (ctre Derzenus i Clagissa, avintul ingenuitii vrstei) : coala, p o s t u l -au sfrit !

, .

~;

cu gest

larg,

cu

www.cimec.ro

Soli grbii a z i au v e n i t : D i n Crpa i i m a i departe ! CLAGISSA ...' (in joc opus, cu un gest de Chiar c... toate snl departe ! RONACES (In jocul dinainte) : E i , d o a r s l i m c-au m a i v e n i t , De la eei d i n ' soarc-'apune ! MEDOPA (pololilor) : C u m vedei : doar l u c r u r i b u n e ! BYZOS (Ut acelai joc.) : . Se zvonete, i a r , c d a c i i A u t r i m i s o grea solie. DERZENUS (in jocul dinainte) : V o r b e m u l t e . . . o r s f i e ! D a r sfrit-i lupta- joc ? BYZOS: E i , c fiola nu-i de-a b u n a ! Ce-mm v o r b i t n o i pn-acuma ? ...

' . '

plictiseal): .. , '

De-acuan v poftesc lia naltul, M a r e l e Sfat, CAI preacinstiii soli aicea d e fa<, li lai a c u cei d i n a i n t e nvrednicii S spun, cu toi l u m i n a i , naripate C u v i n t e m u l t ateptate, s ias, n e a m u l , d i n noapte (Ctre soli, cu anumit intenie.) Aria i p r a f u l n u snt deloc p o t r i v i t e S urce, s b a t , s ard o h r a / e cinstite. Pe solii v e n i n d , aducnd i v o r b i n d >2at< cu vntDc-aceea> d u p cuviin, poftii a c u m la p a l a t , I n loc p o t r i v i i dc o d i h n i-osp desftat. N T I I U L SOL, Z U R A T U B . M E N I S (uria, turn dc aprare" al pmntului rii, ale crei larguri i zri le evoc i prin numele su) : D a r solii acetia, o, rege, m a i snt i rzboinici. Venii la rzboinici, s vad. s-nvee ce-i nou
r

S poat s-abat, nvinge d e s t i n u l cel g r e u .

BUREBISTA : iar l a lupt Aceasta-i viaa, o stranic, nentrerupt i grea ncordare cci vivere est militare, Cum s p u n , ahtiai d u p t r o n u l l u m i i , r o m a n i i . ZUATURMENIS (apsnd, i el, cu anumit El bine, o Clip de-odihn, i-,

DEOPUS (care a intrat din dreapta, la ultima replic a lui Derzenuvt, inaintind, mpreun cu ali tarabostes, grind, mi ascuit, ctre acesta) : Fapt e, totui, c se-nal, Ginc-nal, p l i n d e ' f a h V C a p u l , peste toi ceilali, Peste p u r p u r a regal. (tntunectndu-se la fa. Dcrzenus vrea s-i rspund, este, ins, mpiedicat de intrarea n 'scen a lui Burebista i a suitei sale; yeniiid din acelai cimp fie exerciii.)

intenie) :

Pe c i t s-ar prea, le cunoatei, o. rege. i... limba. BUREBISTA : O, d o a r puine c u v i n t e : e n u m a i m e r i n d o a Pe caTe o i e i , hotrt, oricnd, d e o r i u n d e , Cu-atta m a i m u l t de la necrutorul d u m a n . P o r n i t s te-atacc m e r e u , fi au v i c l e a n ; Cnd iese b i r u i t o r d i n r z b o a i e i l u p t e , Cu a r m e , m i j l o a c e i-n c h i p u r i necunoscute De e l , dect d u p ce s-a l u p t a t , msurat, (n ton ridicai) .
-

, ,

..

. . . .

..

.i

:\.

.SCENA

3 . din nord-est

(Burebista; Vezina, i cei dinainte.)

Solii

triburilor

Cu-acei , d e
'-.
f

la
..

care,

nvini,

le-a l u a t ; le-a prdat !

BUREBISTA (inaintind cu Vezina i cu solii, masivi i n mbrcminte mai frust, uriai ai rii mai retrase, ai codrilor merci, i opiind-s tn mijlocul scenei; Ui timp ee tarabbsles fac erc" n- jurul su ; adresndu-se celor doi sfetnici): . ' Plecai , nainte . i prindei c u v i n t e cu-un oaspe M e r e u cltor, -ajung-nclept, ca i S o l o n , Cum spun e l i n i i , t r i m i s u l n o s t r u . A c o r n i o n . . (Ctre, tarabosles, timp ce Deopus i Ve zina ies prin dreapta.) Prcvrodnici, v i t e j i tarabostes ! T e m e i n i c , i ;; ' ' .' .' '. ' . astzi.
1

A L D O I L E A SOL. D E N T U P E S (uria, greul" codrilor, al adincurilor sale, evocate, de asemeni, i de numelui su) :

rii sunetele

Ne-nghesuie-acuma i celii anari, t a u r i s c i . Rzboinice t r i b u r i , a v n d ca strmo zeul Dis ; C u m p l i t h o t a r u l d i n noapte-asfinit l-au clcat, D i n ara l o r , p e fraii notri-i alung. BUREBISTA : _ Porni-vor de-aeolo c r n d , uvoaie, s r u p ' Si d i n strvechea voastr -vatr, o p a r t e , V e n i n d s ne-anpart-n buci, sfiind m a i departe.
1

C u r a j u l u i , frne k i v n f ,

Chibzuin:-i*a

dat,!

www.cimec.ro

73

'Odat cu-aceia pornii d i n s u d , de pe T i b r u , De n u se nal, pe dat, m a i sus i m a i mndru, Stindardele, ostile noastre clite n l u p t e , L u p t n d viteaz, ca-nainte : acuma cu rost i cu m i n t e ! VEZINA (inaintind la mijloc i recitind, n ton pro fund, larg, noul ndreptar al otirilor gete) : N u ne a v n t m n l u p t e , Fr r o s t i fr m i n t e , Nu venim eroi, puhoi, Revrsai n l a r g p o t o p Pentru dumani d a r i n o i ! V o m l u p t a de-acum n cete Rnduite : tot viteze ! BUREBISTA (avntat) : I a r l u p t a noastr e sfnt i dreapt, Cci oastea noastr nu-<i oaste d e prad, oaste de ar, l u p t n d p e n t r u ar, V i t e j i :tarabos>tes i o a m e n i de r n d , Destoinici n l u p t e , sub steagul cel s f i n t . (Ctre tarabostes, avntat, contat oarecum.) 'Stringei-v cetele, m a r i cpetenii. I n j u r u l s f i n t e l o r noastre stindarde, S-nale, drze, n iureul v r e m i i , O i i tarea v i t e j i l o r nenfricai, Gntarea geilor fr d e m o a r t e ! (In schimbare de ton, ctre soli, tn timp ce se rnduiesc cetele.) n a l i , is-aseultm a c u m a v i t e j i i , B u n cheag a l m a r i i otiri v i i t o a r e , T o p i n d , sub slava-i. c i u d a t e hotare.

I a r l u p u l get st pe cretet de m u n i , i o c h i i , roat, pe ar-i sclipesc, Moia i n e a m u l , n veac strjuiesc, Nprasnic, d i n m u n t e , nind ca d i n arc, V e n i n d r o t o c o l , c u o c i n i n foc, Vrjmaii-ngrozind, p i r o n i n d u - i pe loc, Cnd gheara i-a i nfcat, sfiat !

CORTINA

Tabloul 5

(In Argedava, n palatul lui Burebista ; sala tronului. La ridicarea cortinei, Deopus i Vezina vin din dreapta, intreinndu-se. cu oaspetele i trimisul regelui Burebista, nobilul Acornion din Dionysopolis.) SCENA (Deopus. Vezina i 1

Acornion.)

SCENA

CEI DINAINTE, CEI PATRU I C E I L A L I O T E N I

GEI

COMAI

ACORNION (n ton larg) : M bucur f a p t u l m u l t ateptat c se-ndreapt M u l i m e d e s o l i , cpetenii t r i m i s e de t r i b u r i ; S vad, s-nvee la v o i , neleptele c h i p u r i I n care e d r e p t s c o n d u c e m cetatea, mulimea ! Spre-acestea i e u m-am tot ndreptat de pe vremea Cnd se r i d i c a slvitull, puterniicu.1 rege, Printele l u i B u r e b i s t a , de cnd se alege D e s t i n u l cel n o u a l t r i b u l u i , n e a m u l u i get.
.

n timp ce, (intonnd Cntarea stindardelor"', desfurndu-se larg, drapelele nfieaz, pe un fond rou i galben, lupul get i balaurul cu ochi de vraj", ochii magici ai zeitii, la strvechile nceputuri, cu rodirea ei de vis", formele balaur, uriae, devenite, la noul nivel, Pronia, Ochiul-Soare ; iar Bure bista i suita pornesc s asculte i s treac n revist rzboinicii, ieind, apoi, prin dreapta) : B a l a u r u l get e-n adnc, sub p m n t , .De veghe l a r o d u l i a u r u l rii, Pe b o l t a cereasc, n t i m p de f u r t u n , V e n i n d , r o d i t o r , s p u n c u n u n , D i n cretetul su, p e cretetul rii. B a l a u r u l , rou, st pe s t i n d a r d e , Cu o c h i i de vraj pe d u m a n i i i arde i-i strnge. eu trupu-i inele i salbe ! 74

DEOPUS f i n acelai joc) : Vestiii r o m a n i nicicnd

n-au

putut

s-l

opreasc, Orlc de nvalnic, c u m p l i t , s-nu dezlnuit, S-nfig trufaa acvil i-n n o r d , rsrit. VEZINA (tios) : D i n n o u v a cdea

repezit, v i c l e a n a ,

' din no-uri,

C u m caVle rnit, dobort, c h i a r zeul f u r t u n i i i orice nvlitor, de-ar f i e l regele l u m i i !

www.cimec.ro

ACORNION : Aa c u m a< fost dobort, tnaiate, L u c u l l u s , i , 'n a n u l apus, La cetile m r i i , A n t o n i u s , Cu n u m e . porecl p l i n de tlc : H y b r i d a . DEOPUS: Dar S dac stm porni-vor ateptind i alii, v i t e j i , nu... hibrizi ?

C,

'n

chipul

acesta

i de-nvingtori

istoriei, iute codai, i de-nvini, v o r f i socotii ca vrjmai !

orbe :

ACORNION (in ton de scuz a elinilor) : L a n o i snt m u l i negustori

adormii,

nvrjbii, neunii ?

SCENA (Cei dinainte i Burebista.)

BUREBISTA (care a intrat, din dreapta, la cuvintele tntiului sfetnic, inaintind spre ei, n relan sarea ritmului micrii) : Aceasta-i ntrebarea l a care v o r rspunde (sub alternanta luminare i ntunecare a Ochiului sacru, cu privirile ctre acesta) {'And c r e z u r i i erezuri v o r sta s se nfrunte Chiar azi, mriii soli, cu m i n e mpreun, Cu zeul Deceneu , cu toii stnd c u n u n . D a r v o i , e l i n i i , venii, aezai la marginea mrii,
4

i prea puini lupttori, Cu-att m a i p u i n snt o a m e n i p o l i t i c i i prevztori. (Sub ntunecarea Ochiului sacru.) i u m b l cea judecat, c u capul spart, p r i n cetate, C d o a r la cntar i l a marf privesc, ca l a b u n ndreptar Msur i n u m r a l l u m i i , d a r n u c u m spus P y t b a g o r a ! I a r agonisirea d e b u n u r i l e este nnscut raiunea Suprem-a vieii, n u Noos, c u m spune Anaxagora ! BUREBISTA (solemn, sub razele care se revars din Ochiul sacru, din naltul tronului) : De-acuim nainte : d i n n o r d pn-n s u d , rsrit i apus, E l i n i i i geii s creasc bogai pe D r u m u l de sus" ! A C O R N I O N , DEOPUS I V E Z I N A (inclinindu-se) : De-a p u r u r i , p o r u n c i l o r voastre, cu toat credina, supui ! U N C O P I E D E CASA : nalt prea sfntul, M a r e l e preot a l n e a m u l u i get ! (lese.) BUREBISTA (ctre tofi trei) : La sfat i tain v ohem ! (Ctre Deopus i Vezina.) La ce-i c u v e n i t pentru I a r v o i , privegheai soli ; s inem i M a r e l e Sfat.

Cu

cine

vei

sta

unii,

in

ceasul cderii. 'nlrii ?

ACORNION (n acelai nchis) : Mrite Dect ton, larg, la i nceput, apoi, mai

rege. un

tu, fiu

urma m a i m i n t o s i m a i v r e d n i c rege-ntelept, viteaz i destoinjc

printe

i-un

Pe care v-am cunoscut m a i b i n e dect a l t e l i n Ua tronul, sol mrirea luminos voastr care p o r n e a m s v i n s m-nchin cu titluri ntemeiate,

Drept

vine

'S-i cear s a i ca p r i e t e n i oaspe ntreaga cetate ! D a r , iat. 'n m u l i m e , crteau i strigau acei p l i n i d e team S nu se ridice i geii la l o c m a i nalt, m a i d e seam,

'S-i prade, s-i stoarc de-averi, la f e l , sau m a i c r u n t en r o m a n i i . BUREBISTA (tios) : "S afle cei ce

(Se ndreapt spre Deceneu, care vine din dreapta, nsofit de ntiiul clugr ; joc de scen mut. Burebista l ntmpin i-l con duce prin ua camerei de tain, n timp ce sfetnicii i Acornion se nclin. Apoi, ntiiul clugr se duce s stea ling tron, n dreapta. In sala tronului intr tarabostes Medopa, Byzos i Derzcnus.)


nu tiu s-i aleag soii, dumanii,

SCENA

* M a r e l e p r e o t Deceneu p u r t a zeu (Strabon, V I I 2 9 7 ) .

titlul

(Cei doi sfetnici, Intiul clugr, Medopa, Byzos i Derzenus.) DEOPUS (ctre tarabosles) : Soliile sfinte, l a rege, la S f a t u l rii v e n i t e ,

www.cimec.ro

Cu cinste i-a voastr c i n s t i r e , v o r f i l a v o i gzduite. (Cei .trei tarabostes se nclin n semn de acceptare i mulumire ; ntiiul i al doilea sfetnic se-ntrein cu ei, apoi ies prin dreapta, sala tronului se umple de tarabostes, care fac cerc, ntre ei.) : t >

BUREBISTA (provocindu-i pe.' soli) : Ce sus rte-nlam pe a t u n c i , b i r u i n d d e s t i n u l cel greu ! D a r iat unde-am a j u n s : dezbinai, de dumani strmtorai !

CENT^ARiA
(cu tonul larg al spafialitii lumii arhaice, aducind-o, parc, in scen) : A c u m a he-am r i d i c a t c u toii, p o r n i n d d i n Carpn i , D i n noapte-asfiuit, rsrit, pn-n v a d u l ' Dunrii sfinte,. D i n care, p o r n i n d la rzboi, s o r b i m , fcom 1 . , . . legminte, inute de n o i i de f l u v i u : d u m a n i i , 'n morminte ! aci a u nvlit i n h o t a r u l nostru d i n noapte-asf iuit. Cu m a r e p u t e r e i z b i n d , curgnd in p u h o i nesfirit. i s-au revrsat, p o t o p se revars, mereu m a i departe. Pe t r u p u l rii urend, trufae t r i b u r i . noroade. M n i n d nesfiritele, albele iruri de t u r m e cirezi M e r e u , ca uvoaie de ape. ntinse, cu ochii cit vezi Trufai, t a u r i n i , d u p ele n u m i i , b o i o i . taurisci ! Prdalnici, p r i n f u r t u r i de t u r m e i n goan, de-asemeni, vestii,
r L

SCENA

4 Jntiul clu

(Burebista, Deceneu, tarabostes, gr, apoi cei doi sfetnici i solii.)

BUREBISTA (intrind i ureind pe treapta cea mai nalt a tronului, mpreun eu Deceneu, alturi de care, pe o treapt mai jos, vine s stea ntiiul clugr ; adresindu-se celor doi sfet nici, 'cdr'e au revenit, dup luarea ultimelor msuri pentru primirea solilor): Poftii acuma pe s o l i , c u m e r i n d u i l , c u v e n i t . ( D i d dreapta se aude chitare de citer ; apoi, pesc, n su introdui de cei doi sfetnici, netele acesteia, Uttrtndu-se n semicercul fornuit, cele trei solii, pereche fiecare, cea dinii i cu un cintre din citer ; cei doi sfetnici se duc s se aeze la sting lui Burebista, pe o. treapt niai jos. Solii daci snt mpo dobii cu aur i cu argint, cei din nord-est au nfiarea i portul cel mai frust.) I N T I I U L SOL A L T R I B U R I L O R D I N NORD-VEST, CENTOZAERA (fcind entrii) un : pas nainte, la ultimul acord
v

Pe care, d i n tat Cu titlul rpitelor I

f i u , glorios n

epos 1 cnta,

turme,

f a l n i c , mereu se-nvemnt.

al

Cu zrile, g l o r i a , s e m n u l acesta, pe brae i arme, S-au t o t revrsat, s ne-nece. nestinsele glonte dumane...

',.-. ne

Mrite rege, v e n i m nsoii de c i n tarea c i t e r e i , Aa c u m u n sfnt obicei d i n strmoi Cu sunetul Seninul e i s a d u c e m , n ca suflet, n i bunvoinei, treapt pe nva, ochi fa, BUREBISTA (ntrcrupndu-l, D a r v a cobor

lin a mpcrii nou se-nal.

l stingere a

n v r j b i r i i , cnd

lume

n mi$care vie) : m a i n v a l n i c , i n a i v i j e l i o s i m a i n d r u . D i n m u n i i d i n stema rilor voastre, m a r e l e zimbru ! i, odat c u e l , uvoaie d i n m u n t e , otirile noastre !

DECENEU (solemni) Din : lumin a fost chemarea p o p o a r e l o r trace Ca n i m e n e a a l t u l S-nvee pe pe l u m e cntare divin s-nale, veacuri

CENTOZAERA
(solemn) :

oameni, prin

m a r i i profei M u s e u i O r f e u , ' al entrii,

De-aceea, cu a r m e i taine, cu h u n i i trii pmntene, Canonic, pe t i m p mrginit, nsorit B u r e b i s t a , primete, Coroana, d i n \-eacuri ncins, purtat h t i m p de (Se neliil, ntin'znd minile spre rstrite ! rege.)

Pe zei i eroi s-i mreasc, p r i n d a r u l zeiesc Sfnt m i j l o c i leac : alinarea d u r e r i i , l a Poarta-mpcrii". 76

A L D O I L E A SOL A L DACILOR, ZOLTES (inaintind un pas, n acelai joc i ton, mai' iuit, in acelai ritm, crescut, al curgerii lu-

www.cimec.ro

iniiiih >*' tonurile corespunztoare. .n. acor durile respective, i mai departe) : V e n i m , r>, rege mrit, drepi soli a i p o p o r u l u i

dac,
Ce-i d u r e veacul In marele, ' n a j t u l Carpailnr

arc.
De u n d e v o r c o b o r i fulgernd ' . . . . ' . . ' . . ' auritele chipuri. S hain'leze. viteze, n calea v a l u l u i celilor. T o t c e r c u r i de brae i a r m e . n j u r u l z i d u l u i munilor. U n i t e cu oastea, c u l o r i l e voastre : ca- spicul .. dc gru a u r i u , Ca roul sugelui n o s t r u , urend, j)e s t i n d a r d . p u r p u r i u |! Unii, La s-alungm rilor mulimea d e oti i noroade-mbulzi.te ele , curginc. repezite'! s-i azvrlim peste Tisa ,
1

porile

noastre, p r i n n fug

De m o a r t e l o v i n d u - i , Sub dreapta, s

Ne d u c e m veacul >i t r a i u l aproape de: r * m a r g i n e a nonlic. Dar, iat, acuma, tio roade i oti de l- ' . isoare-npunb Se v o r npusti peste n o i i feritele vetre < '* ' ' '' slfbttie, D i n vi i c m p i i , de pe d e a l u r i ! N e v o r ' ' striimtora i-n p l a t o u r i , Pe " m u n i i o r i u n d e m a i stmle-n veac '' s i n g u r a t i c i i ' b o u r i , Grea stem a t r i b u l u i n o s t r u , icoan urcat pe snc ; D a r , nc, r o i n d d i n noaptea l u m i i ce-a'fos!l la-ncepu, Spre n o i i spre slav, n i a i urc r o m a n i i , . v e n i n d de la s u d , i n u , m a i p u t e m n i c i d e c u m f u g i de-nfruntarea cu . e i , (punclind alternativele)
; : 1 : f

'neleapta urcm,

conducere-a t a ,

.. .. . Burebbta !
Si-atunci, coborm, la cminele, , , ril,e noastre.,

Dect ..cobornd , d i n . c i n s t i r i , ajungud,!. d i o > . n o b i l i , miei" ! i nu-i p u t e m b i r u i . . . dect sub u n rege


1

.'

:..

''"

.-.

i-ll/i

sciri.

(In

ton nalt, apsat'y^c&tr ceilali soli.)


1

'
,:

S-i. ncununeze Z a m o l x i s , el nsui, viteaza sa oaste !

BUREBISTA
(cil patos, fixndu-i cu privirea magic pe soli) : , .'.. . ',; \. Aceasta e t o t ? Unii pentru-o eljp, nfrngem pe celi, A p o i , la vatr lsai, n o i , n e m u r i t o r i daci i gei. Dormim pe-ai t r e c u t u l u i l a u r i , n e ' p u n e m pe , ..- trai desftat ?

Scurt f u l g e r d e shiv n cursa cu nada' p* ' '' " *" " ' care-o cntm ? . ,. .... CENTOZAERA" " '">' ' (liotrindu-se, vorbind hotrt, in greaua linite care s-a ntins) : ... . .. .
5 : , !

ne . , rege,

Buna-ntooniir : Crai rou, naltul

n e a m u l . ntreg Cosa, care, . ' n

s.-ascujl.e cumpn

de-un

grea, se alege, Cum este i-a f o s t t o t d e a u n a , ' d e

Dar nc-om trezi cu e i vestejii, v n d u i sub . coroana Pe . care o p u n e r o m a n u l , nvinilor si, la mezat ! i cupjS de-otrav v a f i , a tuncea, dulceaa i mierea Cuvintelor .(In Nu joc din voastre . rege d e p l i n
1

cnd dureab.

mree, p u r t a t e . , sau n u , c u citera. acuzat.) f i u , pe stupul n e a m u l u i get, s v

ce n ce mai voii

Pc cele p a t r u r o l r i ale sale, c i doar u n b i e t , S r m a n rege trntor, o clip n noaptea vieii 'ut-j l u c i n d . I n m o a r t e , ' n a v r e m i l o r noapte, c u t o t u l . .. . a p o i cobornd 1
J

'* ."' i l u m e a , C u m spune cntarea cea sfnt cc-n v e c h i l e ' " ' ' ' t e m p l e -se cnt. (cu aer inspirat, cu ochii nlai, n acompa niamentul in ' surdin' al cilerei, intrnd acum n spaialitatea cosmic a nceputurilor.) De cnd, n t i m p i v i t , ' s - o strns, hotrnicit '' De boli suhpmnteue i celc-aerienc, D e adlncimi d e iape, c u stele, semnate, Z a m o l x i s , z e u l vieii n zrile eternitii,! (Reintrnd n tonul i n spaiul dinainte.) De-atunci, pmnitul n e este-ntoomit c u p a t r u hotare, De-npus, rsrit, n o r d i s u d , i a l t e - n t o c m i r i , stlpi d e s o a r e ;
1 5

I N T I I U L S O L A L T R I B U R I L O R ,. . D I N NORD^EST, Z U R A T U R M E N I S {dup o clip de reculegere, n acelai ton i spaialitate) : Cihstit-adurtare ! I n drepte-ntocmiri', ' " ' cu-aezare 'statornic,
k

C e r u l i soarele apar,- n c u l t u r a a r haic, s p r i j i n i t e pe p a t r u coloane, cu t o t attea mpriri ale l u m i i , rilor ; p e ase^ menea coloane se ridic i cpeteniile sacre, de'^a'colo 'Se V a - prbui, >n finali, Burebista.
5

www.cimec.ro

77

In

mpril, aezat, A-vind fiecare u n rege, ales de M a r e l e Sfat ! Doar cnd e p r i m e j d i e m a r e , pe timp mrginit, noi chemm s-l

tot attea

regale de seatm,

Nou Iar

Soare, u r c i n d

i-n

H e l l a d a peste grea

l u m e haotic noua ntruchipare : strlucitoarea stea

nordic Se urc n zrile rilor noastre, cnd ceasul Cnd ne bate, stins-i L u m i n a d i n rsrit, carc-a fost Mitridate BUREBISTA (patetic) : De vrei s f i m d o a r o clip unii, ca fraii notri d i n sud.

Vrtea2>u ce] m a i destoinic, de lupt

ncununm ! i trece coroana, n cerc, pe c a p u l celui chemat S urce la l o c u l de f r u n t e , pe rnd, fiecare regat ! BUREBISTA (privind, greu, Vd cumpna

\a soli)

: cugetul vostru, i-ntinsul rii, De (Sub moarte, nu incendiul" nu

mare d i n

de-nviere, ceasul a c u m decorului.)

ne-a

btut Vezuviul revrsa, d i n g u r i l e stinse-ale focului, Pe Spartacus, vi regeasc, s poarte de f u l g e r u l lupttor secular ? Tot (n rnd jertf tonul a dezbinrii, n rsuntor al relei ceasul, d i n n o u , a l pierzrii ! prevestiri, cobo de pe treptele tronului.) gladiatori, S fii desftarea plebei r o m a n e , de srbtori ! (n micare ctre solii daci, tios.) n n Strigai c u fal, n (Fcnd fiecare cerc grup, cu n cerc. aren, Czui d i n Coroana c i n s t i r i i , a c u m a focul rzboiului, Pe-ntinsul ncins altdat Carthaginei, H a n n i b a l ? Nu sta, neclintit, i-n m o a r t e , nalt

Vd n e a m u l , greu Voi, Cu soli, patru ciulim!"

d e z b i n a t , n cumpna morii, pierzrii, s rminem n v e c h i u l cerc a l i s t o r i e i ,

regi-trntori, cznd, pe r n d , d i n c a r u l v i c t o r i e i !.

A L DOILEA SOL A L TRIBURILOR D I N NORD-VEST, BALA (aprig) : Destoinic, Ce alte aprig popoare ni-e n e a m u l i i el dureaz ntr-o clip, cu a n i i nfirip !

n e a m u r i aCia

BUREBISTA cu amrciune, finale) :

D a r v o i cobori n aren, cu toii, ca n pregtirea micrii

fiarg,

Cu aceste d a r u r i i h a r u r i , curnd v o m l u c r a p e n t r u alii, Att mulimea de r n d , comaii, ct i pilea ii. Vedei c i t de sus ne-am suit, nct a m a j u n s i-n p r o v e r b : T r i s t , n u m e l e Davue i Geta arat u n rob, un serv ! i n u v a trece m u l t timp i nsui m r i t u l Zamolxis,

care, b u l u c , v i t e a z , v-mbulzii ? i nchizind, contur, privirile.) sagittari ? n pe vreme rnd, ce

mina negrul

ei neag, ferindu-i

I n veci l u d a t u l , Stpnu'l de Sus, v a mege-n robie, Cum s p u n C-a fost e l i n i i , n astfel greu h u l i t o a r e , n scornit istorie,

Poftii s luptai ca velii ? Samnii ? C u m v a , Voi, (In poate, dorii ton larg, solemn, slii s fii myrmiloni ? Mai
6

ucenic,

Samos, Ia Pythagora.

curnd, reiari sub lumina ntregi.) un Frumos singernd, cu v o i s m rie a tronului,

roie-purpu'

DECENEU (nalt, sub lumina

I a r e u , f i u de rege i rege, s f i u cu v o i Ochiului sacru) : spectacol ? sfiu,

Dar, chiar d i m p o t r i v , n o i s p u n e m c grecul Anaxagora A stat ucenic, (La izvoarele, t e m p l e l e m u n i l o r Haemus, (cu privirile sacru) Lund i dreapta ridicat spre Oehiul tracului Kimeros,

n e m e r n i c s m o r ? Dc rnile d a t e , p r i m i t e , s freamte, ' n strigte, R o m a ? Spartacus fusese m y r m i l on ; adversa r u l acestuia era reiarul.
6

de acolo tiina cea sfnt a

87

www.cimec.ro

I N T I I U L SOL A L D A C I L O R , BICIL1S (inaintind, n claudicaie pronunat, acum, in timp ce umbrele l nscriu si pe rege n cerc, joarte grav, pe alocuri sumbru, n ncordata, chinuitoarea atmosfer, sub privirile din ce n ce mai ngrijorate ale celorlali soli) : 0 , rege, c u n u n a d e slav se poate-ofili i-ntr-alt f e l , Own nsi Firea i l u m e a ne*nva legea de f i e r : V e c h i , r e g i i slbesc n p u t e r e , n u p o t n i c i d e c u m sHmplineasc Canonul cel greu a l d o m n i e i ar i n e a m s sporeasc ! i v i n e , c u m p l i t , z i u a cea neagr, a morii cu z i l e , Cnd r e g i i snt alungai de pe t r o n , ucii fr m i l , T r i s t iosngcrai, mohori sub p u r p u r a l o r triumfal, PJitdnd cu viaa orice npast se-abate p e ar ! f / n joc din ce in ce mai acuzat.) A i v r e a , B u r e b i s t a , c a , ' n v u i e t de v r e m i i furtuna, S pori de-a c u m acea-nfricoat, sacr cunun, Arznd p e c a p u l p r e a sue nlat, ca m a n cereasc, S-aduc, sub f u l g e r ; d e s u , ca jertf s ispeasc ?
7 8

i n i m i c i t o r de grea lupt,. Pe-nalt C a p i t o l i u , 'n t r i u m f ; a p o i , dc greesc,. i a r u n c S cad zdrobii, d e pe tin ca n l a c r i m i , Tarpeia (Urcind pe cea mai nalt treapt a tronului.) n a l t v o i urca i e u , v e g h i n d , de pe t r o n Ia a l t a r u l P m n t u l u i , z e u l u i n o s t r u ! Pe t r o n s m ' afle p u m n a l u l , . Sau l a n c e a , sgeata d i u a r c , grea v a m pe-al gloriei vad ! A s t f e l doresc s l e - n f r u n t : s-nving, o r i s cad d i n nalt
r r

Pe b i r u i t o r i ,

cumplit

Z U R A T U R M E N I S I D E N T U B E S (inlJnd dreapta) : Mritului n o s t r u rege, a n i m u l i ,

biruin,. glorie !

C E I L A L I S O L I I T A R A B O S T E S (in acelafi joc) : '' Mritului n o s t r u rege, a n i m u l i ,

biruin. glorie

BUREBISTA (viu, solemn fi kt alt) : Cnd nsi m e n i r e a , mrirea acestea l e strig. le cer, M isc Iu ic a r f i ca u n rege s f u g , sub n o r i i s u b f u l g e r , De t r o n i d e stem, de purpura- foc, de p i s c u l cel g r e i i , S-ajung p e v e c i vetejit n H r o n i c u l n e a m u l u i eu ! D a r nc r o m a n i i , dumanii notri de m o a r t e , i urc nsui n u m e l e r e g e l u i B u r e b i s t a pare s conin, n p a r t e a a d o u a (cea dinii, bure b r b a t u l ) , acest sens, a e p o r i numire- l u a t , I n c u l t u r a arhaic, t o c m a i din asemenea raiuni, p r i v i n d puterea magic a c u v n t u l u i . Vezi n o t a 7.
7 8

T A R A B O S T E S I S O L I I (intontnd, avntat, imnul sacru, in timp ce, n micare nvluitoare, fac cerc mai de aproape n jurul lui Burebista fi Deceneu, stnd nali, ntr-un tablou de apoteoz, n lumina strlucitoare, sub razele revrsindu-se din naltul tronului, din Ochiul zeitii ve ghind peste ar, asupra lui Deceneu i a lui Burebista ; in micarea produs, Ut latura sting, Bicilis fi Zoltes, dublai de Bala, apar exteriori, Ui conul de umbr, cu pri viri ale lupului get, sclipind, acum, piezi, ascuit, iar Centozaera, median, n joc cum ptat) : Raze d e soare, raze d e l u n , S f e t n i c i , rzboinici stau n c u n u n J u r mprejurul c h i p u l u i zeului ; O c h i u l d e ziu i o c h i u l d e n o a p t e , Astre de-a p u r u r e a ngemnate, Soare i l u n , l u m i n i ale l u m i i ! Raze d e soare, raze d e l u n , S f e t n i c i , rzboinici stau n c u n u n , V r e d n i c i petori i r e g i a i n o r o a d e l o r , DeceneuBurebista veghind mpreun !

www.cimec.ro

A C T U L al Ill-lea
Tabloul 6
D U O P U S :..;>... ... .D r e p t -nelepi trii sub coroana R e g e l u i preaslvit BuTebista. :
1

'.'. , > .r '*

ACOJINION b.. . . ,. (eu emfaz) : Cel-dinti- i m a i - m a r e d i n Tracia l "

(Scena nfieaz marea noiil palat; lit' Sargeia cd aceea din Argedava, mai strlucit mpodobit, terii geilor, ajuns la japtesprezccelea.*Nfln -de

sal a'tronului dih n aceeai alctuire dar mai spaioas, corespunztor pu apogeu acum; Nhr - la' marea cotitur))
[

DEOPUS v..,. .> . -; >. . . , ;\ (in .acelai :. joc,' sub htmiila.-Ochiului sacru) v Cap-mprat pe bolt-nlat ! A s t r u / l a ^ c a r e , ceti i popoajre, .. >,< : r < G i o d u l y p r i v i r e a , le in r i d i c a t e , Toate i s A f i f - n Jhimin-mpcnte .!:. *; i. '.ACORNION. U.Y ;. : -r' . j,-.. (privind. ,spre fereastr., n schimbare cznd, acum, tios) : Zeul Bacehos, ns, 'nceare F r u n t e a rii, 'n cer, nalt'!'. :
. ,.=,;'

de

ton,

' '-...,>

SCENA

(DeOpUS i Acornion,)-'-

.' -it

D E O P U S *>^m *.. - ; . . -.< . . {vnnd^din dteapta, -eontinuind eohvorbirea cu Aeorniort) l ' i '>-...1 T^TOrttod'Burebfrta'.-*. - Este-ntiul, c e l ' i m e i ' i n a r e , "* ) . ? > D i n t r e r e g i i t r a c i de-ncuma. ~<-- \ D i n t r e c u t . <le t o t d e a u n a . .; '* " ''!
1 1 : 1

ACORNION i : ,: (cu gest larg);, . .-> I " . Celii-corbi d i n zri i-a g o n i t , I n m r i r e , c u e l v-ai s u i t I . DEOPUS ; V : (n acelai joc) : ' D eetiloi" voastre euxin'e Pacea- l o m i h i zilel'e^plie:
v 1

ii - l

.. ii : . ) DEOPUS (m "acelai-fac) :.. . ,. tiu ; i ; .. .'. / Fruntea j'n f o e , a l u i Z a m o l x i s : C r u n t brzdat.-.despicat 1 : i j . . : I .:.. :.: isHw i' ACORNION - i *.**. (mai interiorizat) : I n Hellad, la D e l f i , s-ar spune : ' 1 Bacehos, pe-Apollon rpune ! I a r f i l o s o f i i : v e z i , Pasiunea Birniei'actimrRa'iunvea ! \
r : r 11

D E O P U S ' ' '.'' . (tri th nfi dureros) : ' Secet,- asipra rii, triiinle, '*" ' arini, ogoare snt p u s t i i t e , ' ' Zarea, de engc i foc e-iiToit !"
: 1

'. ' '' -t% '*'


1 1 1 1

ACORNION :
N e scutete de greaua-mpilare A zarafilor Romei avare. DEOPUS: D o m n a l slavei, f u l g e r a t . D i n e t e r n i t a t e , 'n veac ! ACORNION : O c h i l o r , R o m a nu-i crede : Soare d i n rile gete Urc. pe C a p i t o l i u , Aurul l u i Dromihete, Carul de m i n t e a l r e g e l u i .

4 i

ACORNION (la nceput, mai interiorizat, apoi, joc) : Veti d e seam, l a rege s-aduc, nfrigurat, l a c u r t e m u r c , I n S,cruci ia. 'n n o u l p a l a t , j"* D r u m u l ini-era ns, .ntunecat ' D e ' a m a r e l e veti i priveliti, Cnd, pe g r e u p u s t i i t e l e cmpuri, Dezvelindu-i snii, t o t t r u p u l , T i n e r e fete-alcrgau, se r o t e a u , Caloianul" j u c a u , l r u g a u ; T o t rsuna, pe-ntregul m e u d r u m , C u m rsun nc i-acum.

acelai

80

www.cimec.ro

((ntrea ..Calo'uuxului" se aude din ce in ce mai aproape, mai clar i mai tnguitor, n prelungirea dezolrii (rii, rsunnd ascufit, sub fereastr, etre care Acornion i Deopus nainteaz, privind convoiul, sub roul de Joc reflectat, n dezvoltarea preludiului Fruntea-n foc a lui Zamolxis, / Crunt brz dat, despicat".) CORUL DE FETE : Ene. Ene, Caloiene, Jertf p e n t r u foc d i n soare, P e n t r u seceta d i n ar, Tinr fr d e pcat, Ft-Frumns n j u n g h i a t : Roii buze a-i. ca f o c u l , A r d e soarele- t o t locul ; N e g r u pr a i , de crbune, Negre-s g r i n e l e , tciune ! E n e , E n e . Caloiene. Faa, f r u n t e a e ca neaua, D a r d i n cer i cade steaua ! T u acolo s te-nali Semnele s le desfaci, S coboare p l o i l e . T o t p o t o p , ca s n e u d e , ar, h o l d e , p a p a r u d e !
9

(Cei patru

SCENA

ge{i comai.)

I N T I I U L GET COMAT (ctre Al doilea get comat) : D r e p t e, Burebista-al n o s t r u Esie-ntiul, c e l anai m a r e , D i n t r e regii t r a c i de-aeunxa, D i n trecut, de t o t d e a u n a ! A L D O I L E A GET COMAT (in acelai joc) : Cap-mprat pe bolt-nlat, P u r u r i h u n soare tircnd petite ar ! A L T R E I L E A GET COMAT (inaintind cu Al patrulea get sindu-se tuturor) :

comat,

adre*

U n i i gsesc, m . pete i-n soare : Dac ploaie d i n cer n u coboar, Spun c-i de vin porunca regal. I N T I I U L GET COMAT (cazon") : ( a r e porunc, mi frate ? Ce vin ? A L T R E I L E A GET COMAT : Ascultm de poriinea-lumin : S ngropm roul zeu I u denri tvlit tot mereu ! A L PATRULEA GET COMAT : Ce groza - 1 e I ej i 1 1 e 1 11 Urc-n capele nehune ! A L T R E I L E A G ET COM AT : S p u n c de-aceea j n u l | i i n e de s o l i , R n d pe rnd. n lnci, azvrlii, N u u r c a u Ja Z a m o l x i s , mrii, Ci c o b o r a u , ruinai, sub ocri. A L D O I L E A G ET COM A T : Ba, d i m p o t r i v , regele-uscult Pe Deceneu, pe M a r e l e zeu : N e a m u l ntreg n slav i l urc ! (nainteaz n sting.)
. ' '
. *.

(Bocetul se pierde n tcerea apstoare ce se las, n timp ce Deopus i Acornion revin ncet, greu, de la fereastr.) DEOPUS: Galoianul urc-n c e r u r i , P l o i l e s le coboare, T o t acolo urc s o l u l D r e p t , d e sulie strpuns, Ca s-i pun l u i Z a m o l x i s Ce n e v o i nc-au m a i c u p r i n s . {Dup o pauz, n ton nalt, cnd cu anumit oboseal.) ns i n zrile-albastre, Ateptrile toastre, G o l u l se-ntinde fr sfrit !

dureros,

ur-

ACORNION (privind spre dreapta, de unde se aud clipe de ateptare. Apoi, subliniind cu intrarea n scen a Intiiului i a celui doilea get comat) : I l a r l u i Z a m o l x i s ! Iat. au v e n i t ! > {Se ndreapt i iese, narea regelui.) cu Deopus, n

. . . '

voci ; gestul de-Al

ntmpi-

SCENA

(Aceiai, cu Zolles Variant predeist, minor (corespun ztoare, n alte l o c u r i i c u l t u r i , regelui p e n t r u p l o i " , s a c r i f i c a t ' c a n o n i c ) , stnd, s i m e t r i c , n faa f o r m e i m a j o r e , evocat l a alegerea l u i B u r e b i s t a p e n t r u t r o n u l s u prem.
9

Bicilis.)

ZOLTES (care a intrai la ultimele cuvinte ale celui de-Al .doilea get comat, aparte, ctre Bic'dis, o-prindu-se amndoi) : B u n e slava, d a r , v e z i , m o r i Ae f o a m e !

www.cimec.ro

81

B l CI L I S (iii acelai joc) : V o r b e u m f l a t e cu care-i a d o a r m e .

Greu (Ctre Dar,

intr n zrile-albastre, s strige d u r e r i l e noastre ! Acornion, in schimbare de ton.) spune, pe fa, ce veti ne a d u c i d i n l u m e a roman ?

INTIIUL GET COMAT


Iar v i t e j i i , m a i m u l t ca o r i c i n e , Gresc n slav i-nelepciune ! ZOLTES (in acelai joc) : ara... a r d e , i a r geii... se p i a p t n ! BICILIS (n acelai joc, sarcastic) : U n u l pe a l t u l se gdil, scarpin ! CEI P A T R U GEI COMAI (in cor, cu privirile spre Ochiul sacru) Soare i o c h i ce ara vegheaz ! :

ACORNION : O, rege : rsun Sub

de

trmbii

albastra Mediteran,

stol de corbii ce suie spre coasta regatului get, (n ton viu) timp ce a l t e a r m a t e se urc spre-acesl parapet

In

nalt, stand straj l u m i l o r venice z a m o l x i e n e , S treac, b i r u i t o r i , i-n prile rsritene. Nvala e pe curnd : d o a r pe Cezar, olirea-1 ateapt, S Dar, treac la lupta a hotrtoare venit, n de-a oraul lumilor soart ! vecin,

ZOLTES (in jocul dinainte, ascuit-ironic, tot-spnalec, tu privirile ntoarse, fugind, furiate, de la Ochiul sacru) : Jalnic, a l orbilor cor : Vezi c e soarele d o g o r i t o r !

nc-nainte,

Apollonia,
D o r i n d , cic, s-nvee doar... bunele a r t e " . . . filozofia, N e p o t u l O e t a v i a n , urmaul la t r o n u l r o m a n ; vorb, fapt viclean, Cu-arglni suntori, s u n n d i toba, cu pacea roman", Adui s strecoare, pe-ascuns, n suflete, ' n ar, 'ndoial, i stpnete", ironie.) al credinei", n cinstitele, bunele a r t e " : pacea roman, de m o a r t e ! r o m a n e , popoarele lumii ! Odat cu e l , i iscoade, c u

B1CILIS
(in acelai joc, sarcastic, tn acuzat contor siune, intrnd, cu Zoltes, in conul de umbr) : L u p i i comai, saiii d e jos Url l a o c h i u l solar gunos. (Intr, n pas iute, Cotison i ali tarabostes, Centozaera discutnd cu Acornion ; se rinduiesc, formnd coridor spre tron. Tcere ap stoare ; intr Burebista, ncadrat de cei doi sfetnici.)

U r m n d , n tain, neagra credin imperial : Dezbin (Cu amar

Frumos S

simbol

intre, lumea

ntreag,

SCENA

(Burebista i cei doi sfetnici, Acornion, tara bostes Medopa, Cotison, Bicilis, Zoltes, Cento zaera, Bala, Derzenus, Clagissa i cei patru gei comai.) BUREBISTA (st,nul n faa tronului, cu privirea grea ntreaga M

BUREBISTA (n vie, maiestuoas micare) : S v i n , m a i i u t e , cu toi, i u n c h i pleuvi i nepoi ! Le-om smulge a r i p i l e ce le-au crescut, d e n u i-a-ncput 0 lume ntreag !... S-or duce i e i , c u m s-a dus i u n a l t u l : tatl, cumnatul

dup ce a adunare) :

cercetai

Propretorul

O e t a v i a n ! z a r a f u l ,

mngie f a p t u l c, ' n ar, a v e n i t i v e c h i u l m e u oaspe,

S-or duce-n p u s t i u , c u m s-au dus i ceilali, de m u l t nrvii* Comorile l u m i i s i a , p e toi s ne duc-nrobii cznd menii,

Gnd drepii m e i gei se apleac lovii de o m a r e npast : Sub Cnd (in eeceta care, solii trimii ton ar, Ia ogoare i nu i n i m i ne arde, intr n moarte,

(In micare mai larg, cu privirile cercettoare asupra tuturor.) D a r n o i , S f a t u l rii, c u m sntem Cum este m a i nimerit, pe

Zamolxis

s m a i c h i b z u i m : trufaul d u m a n s-l p r i m i m ?

naltul

dureros)

82

www.cimec.ro

CLAGISSA (inaintind din mijlocul celorlali, dup o pri vire pe furi ctre Dicilii i Zoltes) : Dar, m a i nainte, a v r e a s ntreb, do-mi este i e r t a t : N-ar f i r i i v e n i l ca geii comai, aicea de fa, S ias . d i n M a r e l e Sfat, c u m Dreapta-ntoc m i r e ne-nva ? BUREBISTA (privind la Clagissa cu anumit o not de nemulumire n voce) : N-ar f i c u v e n i t In (Cu s nu artm

Rivnii de v o i , triti regi i n state clientelare ! (Acelai joc din partea ..(tpoziiei".) COTISOiN (inaintind, mndru, din mijlocul celorlali) : O, rege, n o i sntem v i t e j i i rzboinici ce ara i-o a p r , Primind i d n d lovituri, cu lucii junghere co scapr,

rceal,

cu

Purtnd, n u g a l b e n i i a u r , c i verdele-galbcn, de m o a r t e : In veci nu-nchinm Necinstei, d u m a n u l u i , f r u n t e a nalt !

la ce ne desparte,

v r e m e a aceasta, cnd intr n ar d u m a n u l de m o n r t e ? ironie.) nelept taraboste :

i-ascult, a c u m , cu blindee, mrit, (Iar*, In solemn)

vuietul

v r e m i i , vieii, n u este n e v o i e ci este de-ajnns s te-nali, celorlali !

BUREBISTA (tn ton mai apropiat, la nceput, apoi, larg) : Scparea n e a m u l u i n o s t r u mi-a fost marea grij, ndejdea, (in joc corespunztor, urend spre tron, stind naintea acestuia) De cnd, cerut d c n e v o i , m-am suit pc t r o n u l acesta : S fug, aplecate pe v e c i , stindardele c o r b i l o r celi, Vremelnic nalte ; i a r n o i s d u r m , mrii, m a i departe ! din

Prin

strigt, p r i v i r i l e l u m i i ,

s-atrag i ,

Tcut, coloan-lumin BICILIS

in mijlocul

(cu o voce insinuant, inaintind din rindul celorlali, de asemeni, dup priviri furie ctre Zoltes i Clagissa) : 0 , rege, e b i n e c- t r e b u r i obteti i pe n o i ne-ntrebai, Cum c-ndtinat, c u v e n i t d i n strmoi, l a gei i l a d a c i ; n ultimii ani... ceva m a i puin... D a r nu-i cu b n a t !

(Sub reflexele rou de foc de pe coroana naltul tronului.) Cu fruntea-n coroana ncins sub

fulger,

dc-atuncea veghez, Nvala R o m e i n Am lume, luptind s-o c u p r i n d , stvilesc. s t a l , neles, la-nceput, c u regele M i l r i d a t e , dalmate, Cnd s-au r i d i c a t , ne-nfricat, s scuture j u g u l roman*; i, 'n u r m , c u nsui P o m p e i . . . cu Lucrnd n greul cuvenit : cum striga rmasul partid pompeian, Dinuirea n veac, noastr rzboi, cnd tot A p o i c u g e r m a n i i i n v i f o r i nndrcle t r i b u r i

BUREBISTA (coborind de pe treptele tronului, apropiinduse dc Bicilis) : tii b i n e c- tain, cu grij, p e rnd v-am c h e m a t , cercetat, Cci Cum ele snt morgi, lucruri furiat, de s-o tain, n u snt de strigat l a m e z a t , s p u i , strecurat, taraboste B i c i l i s !

Cezar, P o m p e i u s s-a-u nfruntat, vis pentru lumea

(Ctre ceilali tarabostes.) Sau cerei cu toii, 'ndrjii, s p u n e m ara-n vnzare ? Poftii, degrab, v r o g , s v e d e m cine strig m a i tare ! (In mijlocul tcerii apstoare, nemulumiii i feresc privirile ; dup o repede, privire aruncat asupra tuturor, Burebista, cu un ton mai ridicat.) S ne d e z b i n m , ct m a i i u t e , n cele p a t r u regate, mezat o r i c i n e se crede v r e d n i c s poarte b a n i de la Roma imperial,

Acesta,
Un vis

s-aleag pe c i n e va f i ntiiul la R o m a . al omndurora. Negrul

Rmas Precum

nesubjugat, de-nr f i b i r u i t cel dc-al doilea ; s-a-ntimplot. Dar noi am mereu lucrat chibzuit, Cezarul

S-nving

P o m p e i , cel p o m p o s , n u

primejdios Aa c u m v a spune i-Acornion, ce I-a v z u t , I-a pscut, Prea b i n e , pe-ntiul : cu el a m m e n i t , dobndit t o t ce-am v r u t .

S cear

Coroana ! Firete, cu

www.cimec.ro

(Fcnd un semn vntul, sc aaz pc

lui Acornion. iron.)

ia

cu

ACORNION (n ton emfatic, pompos, corespunztor por tretului nfiat, inaintind n mijlocul sce nei) : Pe a r i p i p u r t a t dc Vietoria-Niko. do cnd ora t n fir. Cnd steaua-i clipea norocos, croscnd m o i departe n zbor. A tot recoltat m a r i v i c t o r i i pe mare, n Asia, Spania ; Dar ngmfat i flos, poreclii .Marelui, Pompei us

(nalt i el) De nu v a f i , ca i Crassus, ucis de otirile parte 1 De n u va pieri-n B a b i l o n : u n n o u A l e x a n d r u Machedon I BUREBISTA (avntat, din ce n ce mai larg, maiestuos) : N u ,vezi ? Dinuirea- robie-neleapt", do t i n e slvit, Dezbin i face ca R o m a , pc rnd, pe toi s ne-nghit ! De-aceoa v o i spune, moron, dimpotriv : c u m nu-i nelept S stm dezbinai n ar. n-om sta n i c i de cei d i n afar, Cnd lupt-ndirjit, ca s scape do-aceeai grea soart. I a r f r o n t u l nostru u n i t se va-ntinde ct lumea cuprinde, D i n larg rsrit s urce spre n o i , m a i d e p a r t e , spre-a pus, (cu privirile i dreapta nlate spre Ochiul sacru) D i n zarea l u i Z a r a l h u s t r a , n ara ta, o, , Zamolxis, i-n zarea h u n i i gcrmane-inbulzite spre roul cuprins ! (n tensiune maxim.) Sub f u l g e r u l zeilor, a r m e l o r noastre, s ard, 'ugrozite, Otirile R o m e i i Cezar, coroanele l o r . vetejite, Arznd i do f o c u l , rzboiul c i v i l , d i n n o u nteit ! S-alorgo { i e / a r l a R o m a . de fosta o^J/Ye-nsoit ! S urce mereu strlucit n o u l n e a m u l u i , l u m i l o r astru, Cnd steaua lui Cezar i-a R o m e i Coboar, intr-n dezastru ! regelui goan, se audi oprit tn

A fost m u l u m i t i-a d o r m i t pc t i t l u l de-ntiul la Roma ; V o i a s pstreze i l u m e a . I t a l i a , t o t u l , pe bvo. (cu Cnd In o nclinare c u , de ctre Burebista) unii calea c e l u i mai tare, i unii s luptm ! tine-ndrumat, l-am mpins : i alii s stm !

BUREBISTA : D a r spune-le a c u m despre Cezar ! ACORNION (in ton profund, Ambiiei

larg) : N u st nici o clip, i p u r u r i . sale nemsurate pltind neagra vam.

Pe-orcine i orice n cale i st. i sap i sfarm. (in ton nalt) intete s p o a r t e rzboiul la gei, g e r m a n i i ! pri, S ,vie b i r u i t o r . n mers t r i u m f a l , dc l a m a r g i n i de l u m e . Cununa Un nou do rege i-al lumii-mprat, pe cap s i-o p u n : nou A l e x a n d r u , d i n Roma-nlat !

(La ultimele cuvinte ale tropot de cal n nprasnic curtea palatului.) U N C O P I L D E CASA : Crbit v e s t i t o r a vomit 1

D i o n y s o s i-un

i cere

(Micare

intre

tarabostes.)

intre- la rege !

ZOLTES (dup o scurt tcere, insinuant) : D a r , poate, unii cu Pompei... noi l-am ndrjit i m a i tare ! BUREBISTA (sculindu-se. iute. de pe tron, tios) : M a i tpre l-am ndrjit. c noi, nchegat. ne-am unit ! CENTOZAERA (In joc i ton grav. variind jocul opoziiei") : Cnd pod de corbii, l u n g braul asupr-ne R o m a ntinde, No v o m f e r i ncheind cu Cezar n o i legminte ; S u i t e vetrele noastre, s fug c u oastea departe

(La ncuviinarea lui Burebista, Copilul dc cas iese i, pe dat, Vestitorul nainteaz, n marea micare a tuturor, cu ochii int la rege, fcnd cuvenita nchinare.)

SCENA

(Aceiai

Vestitorul.) :
1

VESTITORUL : O, doamne, n furtun; alerg c u veste cea b u n : i a r t r u p u - i , pc r u g nroit ridicat. goan,

Cezarul

e mort,

84

www.cimec.ro

In

flcri

Roma

cuprinde, greu

rzboiul stpinit pieri

c i v i l l aprinde ! la geii

(Mare micare, comai.) De p a t r u z e c i Cnd nobilul

emoie

BUREBISTA (tn jocul dinainte, in micare vie) : Da, arde d e p a t i m a c e l o r d i n B o r n a , asupra- s v i e Mai arde de patima

de j u n g h e r e , Brutus

strpuns (n Senat,

i ceilali, c u sete l-au njunghiat !

i ce-a m a i fost o e spun \m a l t v e s t i t o r , ce-o v e n i Im u r m , i a r e u , c u acestea', n grab Ia t i n e gonii ! (Se inclina i iese, la un semn al regelui ; n nutrea micare ee se dezlnuie, geii comai se 'mbrieaz, sfetnicii, rodioi, 11 pe rege, radiind ncadreaz mai de aproape i el, nalt, n reflexele de o strlucitoare cum s-au aprins mai lumin ale decorului, nainte tie un rou de foc, atunci sub prevestirea i relatarea incendiului Romei i a Imperiului ei. Atmosfer de srbtoare : atitudine distant i tonus coborit, la tara bostes.)

noastr, cu toi s urcm n d o m n i e ! (In tonul strvechilor formule-litanii, cu pri virile ridicate la Soarele de pe naltul trontdui.) Cnd raze de m o a r t e , (Dureros, sacru din acum.) In patimi, o, Soare, trimii peste ar, F p t u r Ochiul cernite,

cu mtinile ntinse ctre acelai nalt, sub razele-i o, K i m e r o s , negru

sclipeti : stai,. Cimilitur (Cu privirile cobornd peste tarabostes.) Se urc, ' n a l v r e m i l o r c r u g , p m n t u l i zeii pe r u g , Prin P a t i m a l o r preasfint, F i r e a , n e a m u l s mntuie I ctre cei doi sfetnici,

(tn schimbare de ton, cobornd de pe tron.) iar noi vom zeiasc purcede s-aflm,

c h i a r m i n e , i n zori,. spre M u n t e l e s f n t , is-mplinim cerescul cuivnt.

Voina

SCENA 6
(Aceiai, minus BUREBISTA (luminos i nalt, n focul dc raze revrsat din naltul tronului, din Ochiul sacru, cu privirile la cesla) : Mrirea z e u l u i n o s t r u se-aral de-a p u r u r i i-n veac E l , K i m e r o s , t r u p de l u m i n , O c h i u l v e g h i n d din nalt ! NTREAC ASISTENA (ridicnd dreapta, strignd cu tarabostes, reinut, cu glas moale, nceat) : "
1

Vestitorul.)

(Intr in camera de tain, urmat de cei doi sfetnici i de Acornion. Adunarea ncepe s se mprtie : nli, cei patru gei comai, apoi Medopa i Cotison ; ns cel dinti se oprete s asculte vocile care se apropie, cintarea ,,Caloiamilui'\)

SCENA

nflcrare ; cu micare victorie ! Glorie !

(Medopa, Clagissa,

BUilis, Dcrzenus,

Zoltes, Gaidrea

Centozaera, Bala, i Corul de fete.)

Mritului

nostru

rege, de-a- p u r u r i

C O R U L (DE F E T E (cntnd n ton ptrunztor, trecnd pe sub fereastr i du-se) : E n c , E n e , Caloienc, Faa, f r u n t e a e ca n e a u a , D a r d i n cer i cade steaua ! T u acolo s te-nali, Semnele s l e desfaci, S coboare p l o i l e , T o t p o t o p , ca s ne u d e ar, h o l d e , p a p a r u d e !

apoi

apropiindu-se, deprtn-

BUREBISTA (privind cercettor t n ecourile abia stinse ale urrii ctre tarabostes, oprindu-i pri virile asupra lui Bicilis i Zoltes) : Pe ct s-ar prea, nu-i vestea cea m a r e " ? ! N u dai m u l u m i t ? ! BICI U S (parc luptnd greu O, rege, ne d o a r e Ce ara . ne-ncinge,

cu mihnirea) : cealalt npast, aria cumplit t o t ce e r o d i via ne . stinge

BICILIS (in ecourile, ce se sting, ale Caloianului", in atmosfera i n spaiul vast, dezolant, creat,, ctre ceilali, strni n stnga, n fa, dujt

www.cimec.ro

85

ce Medopa a ieit, lsnd ua ntredeschis, sub privirile crunte ale protagonitilor) : De-acuima nu-i t i m p de p i e r d u t , nu-acape

SCENA

zbav !
Venii, n toii s chibzuim. tain : c u m este m a i bine sd t r i m i t e m pe rege n slav ? oarecum furiat.) la noapte, la mine. cu

(Gaidrea,

Clagissa,

Bicilis.)

(Ies,

BICILIS : V i n s a d u c , d i n vremea de a u r , B i n e ascuns i pstrat : u n tezaur De artat i-mprit c u a i ti. CLAGISSA (sctdindu-se, la invitaia mut a lui Bicilis, care le toarn vin, lund cupa i ciocnind cu acesta i cu Gaidrea care s-a sculat de asemenea i nchinind) : Get de soi : snge c u r a t . Vinu-1 beau nebotezat ! (Soarbe cupa pn la fund.)

CORTINA

Tabloul 7

GAIDREA (nchinind, la rindu-i) : Get de neam : adevrat, .Multe fac m a i a m n a t ! Vinu-d beau nepregetat ! (Soarbe pn la fund ; Bicilis ia doar o sor bitur i vrea s toarne din nou n cupe, oaspeilor, care s-au aezat, cnd, deodat, privirea i este atras de Medopa, care toc mai a intrat, pe aceeai u, deschis.)

(Scena nfieaz sala de oaspei din casa lui Biailis : ui, n dreapta i n stnga, n fund. In dreapta, n foii, un divan ; nar in tea lui, o mas ; n spate, aezat pe o poli cioar, un corb de bronz i ntinde aripile i ghearele deasupra lor. ncperea, predomi nant n galben i negru ; obiecte i decor geometric, n spirale, crlige etc., ntr-o at mosfer corespunztoare. noapte.)

SCENA (Bicilis. Gaidrea. Clagissa,

, Medopa.)

MEDOPA (inaintind ctre cei dinii, n mirarea, mas cat, a lui Bicilis i in evidenta plictiseal a celorlali doi) . . Scumpe B i c i l i s , s-ngdui n o u oaspe, (cu ton aezat, cu poant ironic, tn final) N e p r i c e p u t la but, zaiafet, S v-asculte g l u m i n d nelept
. . . I

SCENA

(Gaidrea,

Clagissa.)

CLAGISSA
(venind din stnga, mpreun cu Gaidrea, condui de Bicilis, care se retrage chiar de la u ; cu repro afectuos ctre cel dinii) : Seama n-ai l u a t , ca l i m b a flecar, T a i n a d i n p i e p t , s n-o scoat-afar ! Te-a descusut m u l t i b i n e M e d o p a . GAIDREA (cu aer plictisit) : M u l t a-ntrebat, n i m i c -a a f l a t ! (Se aaz pe divan, privind ntr-o doar la corb. Clipe de ateptare. Sub conul de umbr, lumina mohort proiectat de acesta ti n chide acum tn cercul ei. Apare Bicilis, cu o stacan de vin i cu trei cupe, puse pe o tav, cu care se ndreapt i le aaz pe mas, n faa oaspeilor.) 86

(Se aaz, la invitaia, destul de rece, a lui Bicilis, la dreapta lui Clagissa, mai la mar gine. Tcere apstoare.) ,, , GAIDREA (rupnd tcerea, cu suprare ctre Medopa) : . Afl c este curat robie, nelepciunea, fr beie ! CLAGISSA (mai ascuit) : Pumireat, m i n t e ! D a r fr folos i, d i m p o t r i v , c u m a r e ponos !
\

plictiseal, ,

GAIDREA (continund, semiconlient, rzbuna i, totodat, spre Mcdopa, ca s plece, lund

jocul, spre a se a4 scandaliza pe stacana i turnnd

www.cimec.ro

in cupe, in deschiderea jocului Lauda ne bunici", spre surparea Minii ; preludiu, n parodie, sub auspiciile zeului-vin, al come diei i al tragediei, la marea tragedie final, ncheind n tonalitate tragic) : I a r c u cred o-i d r e p t s f i e , rii-, nou temelie : Cel m a i m a r e butor Cel m a i m a r e dregtor ! Aezare neleapt : V i n u - I drege, ararndreapt ! (Soarbe, iar, cupa, pin la fund.)

CLAGISSA (nchinind ctre Bicilis i Medopa) P e n t r u F i r e a ptima, teluric,

: dreptpmntean, N u , 'nelepciunii, rece, stearp, uranian ! (Soarbe pn la fund ; trece, apoi, i se aaz ling Bicilis.) GAIDREA (nchinind i el) : Beau m e r e u , s curg, iar, Ploaie mare pe ogoare, R o d u l s 4 aduc-n ar !

CLAGISSA
(in acelai joc, cu ton ironic-pcrsiflant, Medopa) : Nu-ncredinta-ntelepciunii v i a t a ! Fr folos ne-am t o t frmntat ! S c u m p e M e d o p a , s i n g u r u l leac Ti s te-aterni p e but i dansat ! ctre

(Soarbe pin la fund. Au intrat Derzenus, Bala, Zoltes, apoi Centozaera, care merge imediat la Bicilis, cu nobilul Cotison, adus de el ; joc de scen mut. Bicilis s-a ridicat de pe divan, venind naintea lor.)

(Se scoal i. prinzndu-l de min pe Gai drea, pornesc s danseze, invitndu-l, reverenios", i pe Medopa, care pare c privete pe deasupra lor.) CLAGISSA SI G A I D R E A (in joc de scen corespunztor, acum departe) : A s t f e l , m e r e u voios v o m petrece, B i n d i jucnd denat la ospee ! CLAGISSA : Stranic crete b u t o r u l L a picioare, ' n f u s , t u r n a t ! GAIDREA: Se-nvrtete v i u p e ele I CLAGISSA : V i u rsare ne-ncetat ! (Continu, i mai aprins, jocul, acum altfel . furibund, sugerlnd dereglarea minii, cnd fi umbrele, mari, ale picioarelor apar proiectate astfel.) MEDOPA (in ton persiflant, n joc acuzat) : Jos c u m i n t e a ! Sltai, picioare ! Crji, picioroange : m a i sus de soare ! 1
1 0

SCENA

4 , Bala, Zoltes,

(Cei dinainte i Derzenus, Centozaera, Cotison.)

mai

DERZENUS (inaintind, aprins) : S p z i m ntocmirea d i n v e a c u r i A pmntului, v e c h i u l u i zeu, mbelugat urond t o t m e r e u , D a r acuma slbit, destrmat, S c h i v n i c , silnic strpit, ca s p u r c a t ! (Exclamaii de aprobare din partea celor-, lali, care nainteaz s dea mina cu Bicilis i cu Clagissa, salutndu-l mai rece, cu mi rare, pe Medopa.) MEDOPA (netulburat, ctre Derzenus) : D i r z eti, (Derzenus, n vorb i-n fapt, Ins n i c i u n a n u este-neleapt ! BICILIS (privindu-i cu neles pe ceilali, dintre care Derzenus, Centozaera i Bala rmn tn pi cioare, iar Zoltes fi Cotison se afaz ; arttnd spre Medopa, vorbind batjocoritor) : Cel dinti taraboste-a v e n i t , S a u d ce -a a u z i t , A z i diminea, l a p n d , 'n p a l a t ; Cercetnd o r i c e gnd : wE c u r a t " ? MEDOPA (nelsindu-se provocat, cu ton ' linitii, sftos i larg, cutnd s i-i apropie pe ceilali) : Cinstii', v i t e j i , strlucii tarabostes, cunoatei prea b i n e Cuvntul ce urc l a n o i , de l a zei i-ntocmiri d i n vechime, Pe care Dcrzenus le-a t o t ludat cu atta-nfocare, Cuvntul ce s p u n e sub cte a m a r u r i a u t o t . ptimit

R a p o r t u l cap (minte)-picioare (nes buin), n ordinea fireasc, sau i n v e r s , att l a p r o p r i u ct i l a f i g u r a t , poate f i considerat d r e p t o constant n f o r m e l e c u l t u r i i geto-dace, i z b u c n i n d p u t e r n i c , l a p r o p r i u i l a f i g u r u t totdeodat, l a c u m p n a secolelor I I I i I I .e.n., n i s t o r i a d a c i l o r , sub regele Oroles, P a j u r a . A s t f e l , acesta : ca pedeaps p e n t r u slbiciunea artat d c otenii si n l u p t a mpotriva b a s t a r n i l o r , lc-a p o r u n c i t s p u n c a p u l l a l o c u l p i c i o a r e l o r , a t u n c i cnd v o i a u s d o n r m , i s fac soiilor serviciile p e care, m a i nainte, li le fceau acestea" (la Trogus P o m p e i u s , X X X I I , 3, 16).
1 0

www.cimec.ro

ce, su l u i de-melepi, c u sele, i-au omort ! D a r a u cutat s-i gseasc, a p o i , c u sete mai maro ! CrcJd, dar, c nu-i b i n e , de p a t i m i cuprini, s-aruncm peste p u n t e Vechi d a t i n i i n o i ntocmiri, p r i n care tara st f r u n t e I n faa l u m i i , i a r n o i , cit m a i sus, n M a r e l e Sfat... (In lin coboritor, unpciuitor acord final.) Cnd sfetnic c c h i p de l u m i n , ' n a l t sfenic, im noaptea v r e m i l o r ! ZOLTES (ridicindu-se, iute, in debit corespunztor, dup ce a schimbat repezi priviri cu Bicilis) : E i b i n e , ce s p u i , nelepte M e d o p a , de-al R o m e i Senat ? C u p r i n d e , sau m i , tot ce-a fost m a i aies, m a i v r e d n i c n v e a c u r i ? MEDOPA (n jocul dinii) : Destui a u , ca stem, n u m i r e : Necinste, Pir sau J a f u r i ! ZOLTES (n acelai joc) : D a r n u c u p r i n d e i p a t r i c i e n i , vestii c a v a l e r i Intrai glorios fin v e c h i u l Senat n u astzi, nici ieri, Clarissimi, cu toi c u m sntem i n o i , strluciii A R o m e i c u n u n i cap nelept, pstrtor de tradiii, C i n s t i r i ce viaz de cnd cpetenii, noroade dureaz ? (Se aaz, dup ce a aruncat, roat, priviri ascuite.) CLAGISSA (ridicindu-se iute, vorbind cu emfaz, lundu-i-o nainte lui Medopa, care vrea s rspund) : A m fost i tvom i i a rii c u n u n , cap i senat ! (Se aaz din nou.)

Acei

MEDOPA (sarcastic, ctre Bala, Medopa i Clagissa. oprinclu-se, struitor, asupra lui Bicilis r Zoltes) : R m i n e s luai i bani de l a R o m a , c p i l d e ai l u a t

BICILIS (vorbind de sua, sentenios) : Pe n i m e n i n-atinge ce-ai spus, fi sau m a strecurat I a r p i l d e l u m , d u p c u m ne-a-ndrumat B u r e b i s t a , el nsui : S n u i, pregetm s-nvm de la alii, de-ar f i c h i a r vrjmai ! deci, n v m : cnd ara e-n j o c , noF nlturm

(sacadat ) Pe cine-i

de

vin

de

jalea

i foamea sub carc-o v e d e m

MEDOPA (in jocul dinainte) : tim, jalea i foamea ta

strig : r e g a t u l s stea-oi destrmare

BICILIS (in jocul dinainte, sentenios, de sus) : N u este cuvtntul cel d r e p t ! tim toi : este-arii scpare i, iat : Cu v i n t u l cel d r e p t , ne cheam, i noi v o m u r m a este ara i l u m e a nobili din veacuri ?

Strvechifle noastre d a t i n i , d e cnd Nu este aa, cinstii tarabostes,

BAUKS (ntunecat) : P m n t u l c-ncins s u b soarele- flcri, i fr folos Snt s f i n t e l e d a t i n i strbune : cu toate r m n de m i n c i u n ZOLTES (insinuant) : A f o s t ceva d e nespus, n e m a i a u z i t , ntmplat r Pe r n d , m u l i m e de soli n-au m u r i t , l a c e r n-au u r c a t . De zeu lepdai, erau huiduii, scoi afar d i n rnduri

BICILIS i p r e l u n g trmbiat, S-a dus de pe-nalt C a p i t o l i u , s f i e l a mori greu despot ! S piar i-al nostru cu el : n cdere ngemnat ! BALA (idem) : Cu Cezar p i e r i n d sub j u n g h e r e , dispare stafia robiei ! S piar, acuma, din rile noastre, i-a tiraniei ! (de asemeni iute, cu emfaz) : Dictatorul Romei, primejdie m u l t

BICILIS (n ton profund, fcut) : Firete, n i c i u n u l Vznd S

insinuant,

cu

durere s

prenu

d i n n o i -a p u t u t

cad pe g n d u r i . toate-acestea i altele nc ! A r ineprea m u l t t o t u l , n ceasul ce-alearg cu Foamea i M o a r t e a n ar *

spunem

88

www.cimec.ro

MEDOPA (cu ironic, spre a-i ..dezumfla") : Firete, i-acestea rmn de nexpu.s, a u z i i , sau fcut ! ZOLTES (condescendent) : Oricnd, nelepte, voieti s le-asculi, (cu anumit morg) Le s p u n e m , ceilali, nelept rtcii. CLAGISSA (ascuit) : Cu-anigiri la v i t e j i e , Nc-a mpins la cspie ! DERZENUS (aprins) : U m p l e , l a r g , c u gei comai, Cin, rrit, dc pileai ! CENTOZAERA (n ton acuzai or) : N i c i l a Sfat n-avem c u v i n t , N i c i cuvntul, crezmint !

ZOLTES (sculndu-sc, insinuant i violent totodat, cu jocul miinii stingi) : N-ateptai s urce-n slav, Dac sting* st beteag ! (Micare de aprobare ; Gaidrea, mai moderat, iar Centozaera, foarte interesat, nu par, to tui, decii, in timp ce Cotison s-a ntu necat.)
1 1

MEDOPA (sculindu-se i ridicind, el, dreapta ; cu in dignare, apoi, corespunztor, cu ironie, com ptimire, captare a bunvoinei, acuzator) : O, doamne ! cu putin ? N o b i l i i notri de scam, (in jocul corespunztor de tonuri i lumin) lnaitele-obrazc" s-ntind, a p r i n s , obraze d o spaim '.* S scoat, nale c u v i n t e i istrigte nverunateC r o d u l Ce De i binele rii cresc i f a p t e d i n a regelui moarte ? demne d c Marele Sfat, c u care ne-am tot ludat !

gnduri, c u v i n t e spia noastr

strveche,

BALA
(cu ciud) : Ce m a i Sfat ! Sub a n i u i t a t ! DERZENUS (aprig) ; Deci, s.inem, singuri, sfat, S gsim, l a toate, leac ! BICILIS (cuprinzndu-i gestul) : Chiar sntem,

(In alt ton, mai larg.) Privesc la v o i , foti rzboinici, i o c h i i se u m p l u de-amar ! u n trecut lcgcndairDe l u p t e de seam, la curile trace slvite, entate ? i-acuma, cu ce s v-asemn ? S s p u n c-mi prei ca o h a i t (micare de indignare, reinut, la semnelepe care le fac Bicilis i Zoltes ; Cotison pareabsent) Gonit p e u r m e de snge, (artlnd, acuzator, spre Bicilis, care ia un. aer de superioritate, surzind, batjocoritor)' De-iacest gonaci prea iste,, (pus n lumina corespunztoare, a zimbetului-rnjet) Ce v biciuiete d i n u r m , d a r el zmbete vedei > (Solemn, Bicilis, ctre eti bici Bicilis.) de prigoan spre Bala, i m o a r t e a l n e a m u l u i get care se reineVoii s fii d e poveste, m n j i n d

pc cu

toi, toii,

cu

privirea

cu

(virtutea, braul i mintea-neleapt, V e g h i n d peste ar, n o r o d , d i n rele, npast s-l scoat. Iar cit privete mijlocul, ni-1 d nlesnit, Burebista,

Cnd merge, 'nsoit d o a r de s f e t n i c i , la- M a r e l e p r e o t , cuvntul Dc m o a r t e , via Cum s afle ! D a r o s-i afle mormintul,

c rnduit c n d , rege- rstrite, n u poate-m p l i n i i rostul din veac : s urce-n a l cerului arc, sulii, j u n g h e r e purtat !

(Artind, acuzator, cu greu.) Tu, Bala, te-ai

Menirea

tot ridicat,

npustit c,a o. bal, o fiar,.

J e r t f e l n i c la care se-nal n

Pc toi s-i Urti s ucid n e m e r n i c i v n a t u l domnesc Sfinit mprat, cerb dc aur al gloriei neamului faur i el, n acelai joc^

BALA (crunt, agitnd pumnalul, pe care de la cingtoare) : Lave la V a d u l nalt, P l o i l e s le dezlege, De-a p u r u r e a , morilor rege !

i l-a

scos

(Ctre i de
f i

Zoltes, carnasier lumini.)

Cu i.n a sting sacri condamnai.

erau

executai

regii

www.cimec.ro

8ft-

tot-spnatec , lucind, strlucind ca u n zlot. De eare-ai p r i m i t cu grmada, ca n e a m u l s-ajung i l o t . S n u ee r i d i c e n slav, s fie trt la pmnt, S-ajungem r o b i i miei" : n o i , care urcm i l a zei ! interiorizat, in(Ctre ceilali, larg, profund, vittnd la reflecie.) i, a c u m a , o rug : gndii cu cine i ce fptuii !
12

Tu,

Zoltes,

zimbeti,

COTISON (tn jocul dinainte, ctre Zoltes i Bicilis) . Nicicnd n u le-am fost ucenic, n i c i p i l d e n u iau de la g r e c i , N i c i semne n u port sau m e n i r i strine de-un neam de v i t e j i , (cu gest spre corb, care-i proiecteaz acum umbra peste toi, tn timp ee lumini oarbe ochii ii joac, sinistru, n flcri) tale. B i c i l i s , u n corb, Bea piaz i pasre-a morii, a u g u r u l l i p s i t d e noroc, S t i n d a r d i-ndreptar al vieii pe care le poart d o a r eelii, Pe care-i v e d e m n inormnt, sau dui, ca n i s i p u l , i n vnt. (Cu o und de duioie in voce.) Pe a r m e l e Daciei mele. lucete, vrjind orice-adnc, U n a l b i n o r o g , cu corn de belug, cu oohii d e foc ! (Bidictnd dreapta.) De e l l u m i n a t , eu. d r e a p t a r i d i c ! De v o i , m despart 1 (Pornete s ias.) BICILIS (n jocul dinainte) : Cotison, s tii : i n o r o g u l , Cum strig pe armele, faptele

(Se aaz, sgetat de privirile crunte ale lui Bala, de cele mai mult sau mai puin voa late ale lui Bicilis i Zoltes.) COTISON (ridicindu-se nnegurat, vorbind cum distant) : D i n spia zeiei Coroan a

sever gliei",

i oare

Cotys. nscut. A I bunei-credine glas de-aprare, s m e r i t l ascult : Cotison. d i n vi regeasc, d i n muli strbuni r e g i vestii, N u vreau ca t u i urmaii s fii m a i p u i n strlucii. Pe cmpul de lupt. Ia Sfat. n t o t ce rostii. fptuii !" E u nsumi n u v r e a u s ne-ntrecem u n i i pe alii, nesocotit. i, aprtor a l c i n s t e i , v c h e m : cinstit s luptm. S t r m g f n d , pe dat, otire, ara s-o ridicm. S cear ea nsi u n rege, pe c i n e , *n rstrite, alege, C u m spune, l a Regi", n canon de via i . r o d dttor ! BICILIS (inaintind iute, vorbind ascuit) : E n s p u n , dimpotriv : m a i b i n e s f i e u n singur omor, Dect s ncingem, toi d a c i i i geM, o hor de m o a r t e . Ca ruri ntinse, de snge, ntreaga ar s-o scalde ! (ncheie, arunend o privire cercettoare a supra conjurailor.) ZOLTES (sculndu-se. i el, iute. vorbind tios i doctoral", lui Cotison) : ..Pe regi i t i r a n i s-i inteti, t o t d e a u n a , de-a d r e p t u l la cap !" C u m spune acel v e s t i t nelept elin Callimach !
w

ce-mpunge, ia-n coarne p r o v e r b u l , Cuvntul de n o i ludat n u este, n u poate f i cerbul De a u r , cu c o r n u l d o m n i e i , pe care-1 vnezi, luminat, (sarcastic) S u r c i pe t r o n v d u v i t , i a r noi... d o a r n M a r e l e Sfat ! ZOLTES (n jocul dinainte) : E l este a l b u l de spaim a l celor ce f u g , vlguii ; Culoarea alb de m o a r t e , pe-0braze" d i n p a t r u regate, In lupte nimicitoare de pileai strlucii !

COTISON (cu suveran demnitate, distant) : Prea m u l t , i-n zadar, fiecare-am v o r b i t ! J a r pe o a m e n i i poart M a i b u n a sau reaua l o r f i r e , m a i b u n a sau reaua l o r soart ! (Se ndreapt spre u i iese.) SCENA (Aceiai, fr BICILIS (ironic, sarcastic apoi sever ctre Me dopa, care s-a sculat i a pornit i el s ias) : Ascult, 'nelepte M e d o p a , ce spune nelep ciunea, Cotison.) 5

C h i a r este S p n u l d i n d r a m , colo r a t , i n d i c a t i p r i n n u m e , de l a aur ( d i n f o r m e i n d o e u r o p e n e , trecute i n l i m b i l e slave). Instignd l a rpunerea l u i A l e x a n d r u M a c h e d o n , d e v e n i t t i r a n , c u v i n t e de acest gen a r f i spus f i l o z o f u l Callisthene, ne p o t u l l u i A r i s t o t e l ( P l u t a r h . Alexandru", cap. 5 5 ) .
1 2 1 3

90

www.cimec.ro

Stpina pe care ue-o lauzi, vesteti : ea strig. acuma. C va t r e b u i s rmii o vreme la n o i , netiut.
Greu (Kuspe. pn se-alege tutui, acum,

F e r i t , cu stnga a c u m , i u rscruce, la M a l u l nebun ! CEILALI T A R A B O S T E S (n cor, n acelai joc) : F e r i t , c u stnga a c u m , n rscruce, la M a l u l nebun ! (Ies, n grab, iari furiat, n frunte cu Bicilis, in claudieaie prommal, i cu Zoltes, sub ochii nroii, lucind ntunecat, ai cor bului, cu umbrele-i proiectate sinistru, luindu-i aciun. definitiv, pe toi n zona sa ; profilul lui Bicilis apare ca o prelungire a profilului psrii din herbul su.)

desfcut ! (tnclintndu-$e, ironic. l poftete i-l conduce, mpreun cu Bala, pe ua din stnga.)

SCENA (Zoltes. zaera.) Gaidrea. Clagissa.

0 Derzenus, Cento

GAIDREA
(privind-, ca i ceilal(i, la Medopa i la cei doi ; cu umor, dup ce au ieit) : La lieci, cu nelepciunea, uscat, de m o l i i m noat ! (Clipe de tcere ; unii, absorbifi.) pe divan, alii pesc,

CORTINA

CLAGISSA
(ascuit i ironic, ctre ceilali) : Ce-ai spune, dac-ar culege, t o t e l , ce n-a semnat ? Curat ca soarele ! Tot nsorit", pe t r o n nlat ! ZOLTES (drastic i autoritar) V o m f i a t u n c i i Cum intern i

Tabloul

: acolo, cnd

mririi. rsplii ! se apleac pe a-r c u m p n a morii !

ceasul

CENTOZAERA (care a pit adncit in sine, vorbind deodat, descumpnit) : N u credei c este m a i b i n e , cnd nou l u m e se-arat, (ridieind dreapta) S f i e luarea d o m n i e i , c u dreapta, de snge curat ? ! (Zoltes, vdit nemulumit.)

(Poiana n rscruce, n mijlocul codrului, pe acelai Mal nebun, pe unde a trecut Bure spre muntele Cogaionon, loc al nce bista putului i al s[ieitului dramei sale. Aici se. ncrucieaz dou crri, urend mai departe,, pe deal ; iar pe latura din fund, la mijloc, o stnc formnd un intrind. Dar, totul, n forme straniu asimetrice, n descumpnire, in dezolant aspect, cu laturile cznd repezit n, prpastie, exprim, simbolic, dezechilibrul, rtcirea minii. In opoziie fa de acestea n antinomia creaiei, a principiilor ei se nal, tn planul doi, n deprtare, Muni tele sfnt, al Cumpnirii, al Cumptului, al Bunei raiuni, Ochiul sfnt al zeului", aa cum un loc ca acesta i mprejurimile sale constituie, n culturile respective, o zon sacrosanct, simboliznd, totodat, coordonatele fizico-spirituale ale aceluiai univers.)

SCENA

7 SCENA 1

(Aceiai, cu Bicilis

i Bala.)

BICILIS (care, mpreun cu Bala, a revenit i a auzit cuvintele lui Centozaera ; cu autori tate) : N u este Gndirea cea dreapt, c n d ara e-n flcri. N o i , totui, v o m ncerca toat coarda, n l u c r u l ce-aaz Pe o a m e n i , ar i F i r e , n starea cea dreapt, d i n veacuri !

(Bicilis, Zoltes, Bala, Centozaera, Clagissa, cu toii, mai multe clipe, Derzenus, Gaidrea, n nemicare, parc intrai in relieful, tn tonalitatea Malului nebun.) BICILIS (detandu-se din grup i inaintind, felin, pn la margine, n dreapta, privind, mai ferit, pe crare in jos) : T i r a n u l se-apropie ! Urc grbit, c u o c h i i n zare ! Cu toii, a c u m a , la l o c u l i rndul su, fiecare !

(Ridicnd

mina

sting.)

www.cimec.ro

(Derzenus, Clagissa i Gaidrea se posteaz in spatele copacilor, Bala, in spatele tiricii, Bi cilis, Zoltes i Centozaera, in sting, in umbra, czind grea, a copacilor. Moment de mare ncordaie : apoi intr n scen Burebista i cei doi sfetnici, iar Bicilis, Zoltes i Cefitozaera se nal din umbr, tnainltnd brusc i iute.)

Gein voastr, n ar de jos Cil-a mare s i g i l i u apoi o-ntreti : j u r m n t pe Z a m o l x i s . Sigiliu preasfnt care-nchide, deschide-al vieilor mers-

plece, coboare

SCENA (Aceiai SCENA 2 i Derzenus,

3 Gaidrea.)

Clagissa,

(Burebista, Centozaera )
:

Deopus,

Vezina,

Bicilis, \

Zoltes,

DERZENUS (inaintind iute, cu umbra-i dex-ansindu-l, n timp ce, hi acelai joc, Gaidrea ocup cap tul de sus al crrii spre poian, Clagissa, pe cel de jos) : Doar astfel desigilam a c e r u l u i bolt, pustiePecetea pe care a pus-o acolo trufaa-i d o m n i e Cnd, ro-rotocol, la c e r u r i se u r c , secaierpii-suc. S sug ploaia, t u pleac pe u r m a c e t e l o r talePrecum sfnt cuvntul : t i r a n i i i apa c u r g t o t la vale
CLAGISSA

BUREBISTA (incruntind din sprincene, cu ton stpinitor) : Ce-nseamn navala, nclepi tarabostes ? I n seara trzie, m a r g i n i de ar, la m a r g i n i de c o d r u , jucai comedie ? BICILIS (cu o und de ton insolent*, pentru a folosi ct mai mult climatul surprizei i al provo crii, /*e care sconteaz, in joc acuzator) : joc dc coroan de rege ! C u m p l i t , pe via i moarte ! La marginea L u m i i c u m i n t e , de tine-nelate, trdate : j o c u l coroanelor regilor t r a c i , de tine furate ! (Scurt micare n lturi a lui Burebista, n timp ce sfetnicii se apropie mai mult i oare cum il acoper, la dreapta i la stnga.) N u facei n i c i o micare ! Sntei i aici n coroan (punctind CU mina n jur, n timp ce um brele conjurailor apar prelungite, n amurg, iar Bala rmne, mai departe, mascat de stnc) De a r m e , aprare a rii sub Foamea i Moartea n goan ! BUREBISTA (distanat, cu dispre) : V o i , calp noblee ! Cu m i n i

(tn acelai joc) : S fug o c h i u l de Din drept

vraj, l u m i n a

aezate, acuma

hoa, de sear. surpate, t r o n u r i . hotare

ce se v o r cu snge ptate ; De snge urend n veci pe frunile voastrenfiernte '

ZOLTES (ironic, la nceput) : O, rege, care i-acuma

ne-nvei. fichiuieti Ca m a g i s t r u l Cel m a r e a l n e a m u l u i get ! De ce n u spui c s i n i s t r u l , C u m p l i t u l joc regicid e sorul coroanei ncinse Pe fruntea-n p r i m e j d i i mereu : n slav, de fulgere, aprinse ? !

BUBEBISTA (profund i larg, cutnd s aeze elementele in tulburare, fixndu-i cu ochii, magic, i cer s ctige timp) : N u cade i ara, cnd capul ales de P m n t u l cuminte. De Buna-ntocmire, s-i urce v i t e j i i sprenemurire.. Pe treptele l u n g u l u i ir de strmoi s u i n d ' din morminte.. T r i s t rege, viclean l u i Z a m o l x i s , -a stat credincios n i c i l u i nsui ?' Fugar, -a tras d i n a r c u l d e m u n i , pn-n m a r g i n i de l u m e . Asupra oricrei otiri ar v e n i d i n l a r g i genune (In gest larg spre Muntele sfnt, cu OchiulMintc care fulger acum. luminndu-i ser pentinele, circumvoluiuni cerebrale".) Sub O c h i u l Muntelui-Creier-spre-Ceruri, m i n tea-i turtete ?' Icoan a zeului : fuge, i stinge puterea regal ? Oc.hi-sfenic : se pleac, i surp coloana de veghe, solar ? (n prelungirea umbrelor serii, Burebista parc, o clip, nlat pe o coloan.) CLAGISSA (care, aplecat i plecat de sub privirea rege lui, privete n josul crrii) : D i n vale, u n g r u p de oteni... a c u m spre n o i s-a urcat

CENTOZAERA (sever, dar cu anumit reinere): T r i m i t e , 'nelept, otenilor ti, porunca cea mare : 92

www.cimec.ro

BICILIS {in continuarea aceluiai joc ritual, poli tic, psihologic : degradarea regelui nainte de execuie : sarcastic, crescind. eu umbrele ce-l nfoar, cu profilul su ascuit, asemenea cu al corbului ginii sale, opus n totul i-n toate lui Burebista. zamolxeanul) : To-nal... oehi-sfenic : d o r n pe coloan. n sulii p u r t a t ! DEOPUS (care s-a repezit la Bicilis, in timp ee Vezina caut aceeai /tarte, pe rege) : La st i n c. o. regele m e u ! BUREBISTA 'mereu stpinitor,

SCENA \

(Cei dinii, oteni.)

cei

patru

gei

comai

ali

reinindu-i stnga, s-l aco/ierc, din

calm) : Cu f a l a la d u m a n , m e r e u ! (Betrgindu-se spre st n c, el cade ntr-un genunchi, rnit de moarte, cu ochii nlai, sprijinit de ntiiul sfetnic* n timp ce Bala, cu pumnalul scos. fuge spre sting, ..iar .cei lali, n contururi fantomatice, apar n joc, suferind dereglarea mintii.) Eu plec ... pstrai ns Geia... m a r e i... nemuritoare. (Cade n braele lui Deopus. cu faa spre Muntele sfnt, dindu-i suflarea.)
1

BICILIS (In claudicaie pronunat, din unghiul de ncheiere a irului conjurailor, oprindu-se cu toii, o clip, cu stnga ridicat, mereu sar castic, prelung, sinistru* sfirind n not de menial) : De r i p a , ara ne-ai dus ! La M a l u l nebun, te-am rpus ! DEOPUS (plecindu-se. mpreun cu al doilea sfetnic, asupra regelui mort, susinindu-i capul ; cu lacrimi n glas. privind n direcia fugarilor) : B e s m e t i c i . pe rege au rpus i a c u m alearg. nebuni. S sfio v i u t r u p u l rii, s-ajung, o r i c u m . ei. stpni ! VEZKNA (privind sfnt. cu De ce-ai

DEOPUS (ctre Al treilea i Al patrulea get comat, n timp ce ntiiul i Al doilea se reped s-l susin i ei pe rege, iar alt't oteni se reped s improvizeze un pat de crengi) : V ducei degrab la nalt preasfntul zeu Deceneu, S v i n . s-l ducem pe rege- cernit Cetate de scaun, S-i facem slujba din urm n mijlocul n e a m u l u i su ! (Al treilea i Al patrulea get comat pornesc pe crarea din dreapta, n sus, pierzndii-se n curnd ; otenii plecai vin cu patul de crengi, pe care este aezat regele, iar ceilali se. rnduiese n semicerc, sub umbrele serii cobornd. acum, iute ; Deopus, ctre Bure bista, cu tonul solemn al panegiricului re gilor, dup cc s-a nclinat adine.) ' N a l t la stat, la c h i p f r u m o s , Niciodat oinioe : Totdeauna l u m i n a t , La g i n d i r e i la f a p t . O, brbat p r e a m i i i u n a t . Lupttor al l u i Zamolxis C u m d i n v e a c u r i -a m a i stat ! T u , viteaz ca n i m e n i a l t u l C i j i se afl sub n a l t u l , Largul cerului cuprins : N i c i u n d u m a n n u te-a-nvins ! Dof a i ti, cnd te-au ucis : U n j u n g h e r pe |Cap d e Soare, Slava, 'n g i u l g i u s-nfoare ! N T I I U L I A L D O I L E A G E T C O M A T (inlonnd bocetul de moarte) : Mndra trii p r i m v a r , Te-au ucis n f a p t de sear, Cil suflarea l o r turbat, Z m e i i d e la miaznoapte. D u h u r i rele- v o r b e , fapte ! Cu suflarea l o r n e b u n , Z m e i i d e I n soare-apune : S ne smulg-n h u , genune

departe spre nlimile Muntelui gest spre capul regelui) : lsat. o. M u n t e p r c a s f i n t . s fie-omort ?

DEOPUS (n timp cc zarea e inundat de un rou nchis, mohort) : , O. iat ! Sub zarea le snge. c u m p l i t nroit mohort. "Sc-nclin capu-i triist : n veac. despodobit !
t

TOI G E I I C O M A I (in acelai joc) : Et-Friunos, cap-mprat. Sus. n slav, te-ai urcat : Cui lai n e a m u l , dezbinat ? (In prelungirea motivului cap-ochi-munte, lu min mare a radiat, mai nainte, asupra peterii sacre, n deprtri sub sprin sfnt al zeului" ceana muntelui. Ochiul ca, apoi, rt noaptea ee se las din ce-n. ce mai adinc, din hurile planului nti. s se .ntind, iar, vidul orb. asemenea celui de la. neejM.) .93

" (alvariae locus ni r e g e l u i i n e a m u l u i su, nc i s u b Decebal, n joc .secund" la acela al R a i u n i i , i m cros ; loc m i d e p a r t e d e Cmpia T u r z i i .

www.cimec.ro

DEOPUS (cu privirile spre Muntele sfnt, ridicat spre el) : Ochiul sfnt a l l u i Z a m o l x i s " , Sus, pc-al m u n t e l u i a m v o n , Deceneu, etern, c u t i a r a . Ia coroana, 'n veac, de d o m n !

cu

dreapta

CU TOII (nali, eu dreapta ridicat, cu privirile ain tite spre Muntele sfnt, al crui ochi, pu ternic conturat, fulger iari lumina strlu citoare, dominnd scena, vidul orb) : Deceneu, e t e r n , cu t i a r a , la coroana, "<n veac, tie d o m n ! (lmpresurindu-i pc cei patru gei comai, care ridic patul de crengi, cu regele, cu dreapta ntins ctre acesta, cu ochii spre nalt, sub lumina lunii i sub fulgerarea stelelor.) D r e p t te-nali, sub stele, l u n , U n d e r e g i , v i t e j i se-adun,

Slnd, cu zeul, i n c u n u n ! (Nprasnic, in iure de joc i cint sacral, in frunte cu Deopus i cu Vezina, in ritm, micare slbatic, la unii gei comai, n timp ce tn ecouri de cintri venind din adineuri i din inlfimi regele este pur tat, mereu mai drept, s se uree in cer, nalt, triumfal.) Strigte <le b u c u r i e , Pod de hore cresc, te-mbie, Urci i n c i u l de c u n u n i e '' ! (In continuarea jocului, la paroxism, pir i sub ful scen i n afara ci, sub rotirea gerarea stelelor.) Strigte de 'bucurie, Pod tie hore cresc, te-mbie, (in nalt, larg acord final de joc i cint} U r c i , nalt, n venicie ! ' C u n u n i a cu moartea, care este tre cerea n ^nemurire (cf. i Mioria" u r m a ilor).
>:

C O R T I N A Theater in der Westentasche din U l m (R. F . G.)


Teatrul de buzunar" din Ulm, care a ntreprins un turneu n ara noastr, mi se pare tipic, ca formul, ca schem de organizare i ca structur de spectacol, reeaua de teatre pentru mici, marginale, insurgente, care prolifereaz in oraele din Occident, luptnd cu imense greuti financiare, cu nepsarea autoritilor, cu indiferena marelui pu blic, dar militnd pentru o ar necomercial, apt s incite la meditaie i chiar la aciune. Aflm, din pro gramul de sal, c acest tea tru din buzunarul vestei" e compus din opt actori (ce ndeplinesc, totodat, i func iile tehnice, scenotehnice i administrative), c Theodor Dentier, directorul, creatorul i, dc peste un sfert de veac, animatorul lui, este i printipul interpret, c sala, de 80 de locuri, e singura n cpere, in care se repet, se joac, se experimenteaz i se discut cu publicul. Re pertoriul, profilat, cu prec dere, pe o zon a comediei i a satirei, e, totui, variat, ne afi nlilnindu-se farsele lui Hans Sachs cu scurte parabole brechtiene, cu o pies-document ca Roza L u x e m b u r g (Femeia roie ou a r m a ) f i cu drame (de tineri lor dramaturgi vest-germani. Alturi de Tanhred Dorst, Rainer Werner Fassbinder, Franz Xavier Kroetz, Peter Handke, i Karl Wittlinger, autorul piesei prezentate nou n turneu, face din generaia unor parte tineri scriitori preocupai de contestarea structurilor soci ale existente, antrenai n elaborarea unor noi formule mai puin teatrale. Poate, cunoscut dect confraii - si, Karl Wittlinger, apreciat n deosebi ca scriitor pentru televiziune, ne-a oferit, n tr-o relatare epic, ntr-un registru umoristic nu lipsit de tonuri amare, prezenta rea unui destin, n aparen, ieit din comun. Cunoatei Calea L a p t e l u i ? traseaz a vatarurile existenei postbeli ce a unui fost soldat, care i-a pierdut in rzboi actele de identitate, lupta lui chi nuit pentru a iei din an grenajul mecanismului biro cratic, ce amenin s-i stri veasc viaa. Oarecum livresc prin situaii, naiv n demonstraie, piesa, de fapt, o suit de scene picareti, legate prin prezena erou lui central, i-a aflat o co responden direct in mon tarea extrem de simpl, dar sugestiv. Am asistat la o reprezentaie popular, ca ton, demers i stil dc joc, n care decorul i scenotehnica sint aproape inexistente, n folosul conveniei. Metamor fozele, tran sformismul celor doi actori, jocul declarat, os tentativ teatral, ne-au con vins de exersata capacitate a acestui extrem de reslrns colectiv de a comunica cu publicul. Teatrul de buzu nar" din Ulm ora renu mit prin catedrala sa din secolul al XPV-lea i prin gloria fiului su Albert Ein stein ne-a artat, cu mult modestie, devotamen tul unor animatori fa de teatrul realist, la zi", adresindu-se direct spectatorilor si. Numele acestor actorianimatori: Christianc Peincrt i Theodor Dentier, oameniorchestr", care, dincolo de meteug i de profesionaHtate, poart cu ei credina n magia teatrului.

Mira Iosif

94

www.cimec.ro

FLORIAN

POTRA

Nevoia de imaginaie
Celor care ar risca amor irea i imobilismul sau nu mai aulomul urnirea i n gustarea dc orizont, tova rul Nicolae Ccauescu in cuvinlarea de. la 26 ianuarie 1978 le-a re amintit, cu vioiciunea sa ca racteristic, nevoia imperi oas de imaginaie, de ca pacitate anticipatoare, firete, pornindu-se de la datele, concrete oferite de istorie i de prezent : Nu se poate s fii revoluionar, s fii co munist, fr a avea i ima ginaie, fr -i nfia cum va arta ziua de mine, fr a visa la fericirea po porului, a naiunii. Acestea sini cerinele pe care trebuie s le cultivm continuu n rindurile partidului nostru, ale tinerei generaii^ fcndu-i pe toi s priveasc cu mndrie att la trecut, ct i la prezent, dar s gindeasc i cum trebuie s arate vi itorul rii..." Dac aceast recomandare e unanim valabil, puind . fi trecut din om in om, ca un vibrant cuvint de ordine mobilizator, ea devine cu att mai necesar, eficace i obligatorie, pentru lumea ar tei i a artitilor. Mai mult, chiar : este o condiie fun damental a crea[iei de art fr imaginaie, fr fan tezie, fiind de neconcepul orice nou sintez de feno mene i de esene, cutn se definete orice oper de art. Evident, nu e vorba de a rtci. n netire, cu nchi puirea, ci de o preioas punte spre cunoaterea este tic, deci, spre stil, care n u vom obosi niciodat a o repeta este nsi modalitatea particular, per sonal, original, a artistu le/i de a cunoate lumea, oa menii i natura. Singur prezentul poate fi cunoscut direct, prin expe rien nemijlocit, fie din unghiul existenei cotidiene, fie din acela al tiinei i al filozofiei, fie din acela al artei. Trecutul, n schimb, ca i viitorul, pot fi cunoscute pe temeiul unor mrturii, al unor documente i ipoteze de Itwru, crora li se adaug o marj de aproximare, de ghicire", adic, de imagina ie. Artistul ghicete" tre cutul, aa cum ncearc s s-l pre ghiceasc" viitorul, vad. Cnd Eisenslein simte" i invent scena prelatei azvlrlite peste rsculai, n fil mul su, Crucitorul Pol i o m k i n (dar inexistent, ascen, n realitatea ecast istoric), ilustrul regizor nu face dect s apeleze la ca pacitatea imaginaiei de a sesiza i de a renvia aspecte tipice, semnificative, eloc vente, ale vieii, dup ce a asimilat o imens cantitate de informaii (documentate) in legtur eu fenomenele reconstituite audiovizual. Nu altfel a procedat dtnd ascultare nsui textului lui Shakespeare Ijaurencc Olivier, atunci cnd, in l l e n r i c u i V-lca, nainte de rugciunea de noapte din bivuacul dc la Azincourl, ii ncurajeaz oastea, din soldat n soldat, din cort n cort. Oricare dintre aceti lupttori pus, printr-un miracol, in situaia de a ve dea filmul ar jura, cu mina pe inim, c regescul cpitan" Harry l-a vizitat i pe el, personal, binee i a-l spre a-i da mbrbta..

Dar, poate e Olivier nici nu a turnat aceast scen, n filmul H e n r i c all V-lca, jwate c ea nu e dect o nscocire a criticului cinema tografic, a fanteziei acestuia, hrnit cu pagini de carte i cu fotograme dc film. Nu are importan, de ndat ce totul se insereaz organic, firesc, in fluxul faptelor, gesturilor, cuvintelor din ciuiosoula dram a lui Shakespeare. Important e s se neleag c asemenea episoade confirm necesita tea general a imaginaiei, care ne ajut pe toi s tr im, dup cum aceleai epi soade contribuie la clarifica rea rolului i a drepturilor imaginaiei, ale fanteziei creatoare de poezie, de art.

www.cimec.ro

95

Gnduri o comemorare
S-au mplinit 140 de ani de la naterea savantului . P. Hascleu. prilej aniversar ee ndeamn la cteva observaii privind legturile marelui om eu teatrul. Sini ea i necunoscute contribui ile sale de cronicar drama tic : la fel. cteva piese dc teatru. Un volum care s le cuprind este o datorie cul tural. Principala piedic e nlturat, aceea a depistrii ironicilor teatrale, n nume roasele periodice rare, azi la care a scris llasdeu. Stau la ndemn dou bi bliografii de autoritate, a lui Mircea Fiade (in tomul II al ediiei llasdeu din Fun daii, 1937, pp. 347419) i

a lui Y asile Sandu (la finele studiului ..Publicistica lui llasdeu". ed. Minerva, 1974. pp. 193254). Din consul tarea lor paralel, rezult c llasdeu a scris, intre 1863 i 1870, urmtoarele cronici : ..Micarea literelor n Ei", in L u m i n a , nr. 1214, 1803 (singurul studiu privind tea ,,Gamenul trul, adesea citat) : n dou din Paris", comedie acte, n S a t y r u l , nr. 2, 1800 ; Teatrul. Societatea Actoril'or Romni (Despre Misterele Passagiului"), n Satyrul, n r . 0, 1800 ; Societatea Acto rilor Romni. ..Puritanii n Ijondra", n S a t y r u l , nr. 7. 1800 : Teatrul romn", in S a t y r u l , nr. 14, 1800 ; Cro nica dramatic", n O r d i n e a , nr. 49, 1800 ; Revista drama tic. Curierul de Lyon", n O r d i n e a , nr. 53. 1800; Tea* Irul", n O r d i n e a , nr. 55, 1807 ; O nou dram : Mo numentul de la Clugrcni"

de V. Maniu, in T r o m p e t a Carpailor, nr. 10, 1870. O intervenie in conflictul MilloPascaly : Domnului M. Pascaly" n Trompeta Carpailor, nr. 492, 1867. Apoi, piesele puin sau de loc tiute : Rposatul Potei nic", tragedie istoric ntr-un act, n revista Din Moldova, nr. 6, 1862 ; Domnita Rosanda", o schi dramatic n cinci acte, n revista Familia, n-rele 2.'l>37. 1868 ; Ort h o original nerozia", comedie n trei acte. n publicaia C o l u m n a l u i Triau, n-rele 4348. 1871. Prestigioasa editur Da cia", initiatoarea alitor opere editoriale de mare utilitate, ar putea include n colecia R(\slitutio" scrierile teatrale datorate unui titan al gindirii romneti. Titan, cruia ar trebui s-i publicm ntreaga oper tiinific i literar.

I. N .

NOTE

Precizri Istorlografice
n decembrie 1975, se inaugura, la Craiova, n somptuosul local al noului teatru. Muzeul Teatrului Na tional. Pasiunea i compeHena unui animator., Con stantul Gheorghiu, se mate rializau ntr-o instituie ce i-a citgat repede prestigiul meritat. Bogata viat teatra l a Olteniei i are. acum. arhiva sa. Desele discuii cu organizatorul Muzeului mi-au revelat un entuziast al cul turii. Ca i neobositul su naintai George F ran ga. mu zeograful Constantin Gheor ghiu a strns-lot ce se poale strnge pentru o, istorie a tea trului : de' la actorii Mihalache lonesci, Remus Comneanu. Oviiliu Roco, Virgil Bdescu, George-. Bulandra. Margot Botenu.' 'Manu Nedeianu. Obine fotografii, a fie, programe :_ reorganizea z vechea bibliotec a Tea

trului : ntocmete o tema tic muzeal, avnd in ve dere criteriul cronologic. De la trupa lui Alecu Coreoveanu (1837) pin azi, Muzeul Naionalului craiovean con serv vestigii de pre n spri jinul continuitii unei arte teatrale valoroase. Costache i soii Theodorini. Caragiale C. Serghie, Ion Anestin, Ma ria Petrescu, Cloiilda Calf oglu. Ion Vldicescu s ci tm doar pionierii au cti torit, la Craiova, un teatru cu adevrat naional. Prin peste 600 de exponate aran jate n cele dou sli ce flancheaz marele foaier, vi zitatorul se familiarizeaz cu trecutul i cu prezentul sce nei. Contemporaneitatea tea trului, n ceea ce are ca re prezentativ pe scena craiovean, se nfieaz eloc vent, pilduitor. Se remarc promovarea dramaturgiei o riginale, n montri de am ploare. Constantin Gheorghiu ne-a vorbit ,cu emoie, despre o recent, nsemnat descope rire. Intre 1935 i 1942, Tea trul Naional din Craiova fu
r

sese nchis, din motive bu getare. Se considera c, n acest interval, Naionalul craiovean -a avut istoric. Prin donaia lui Traian Criveanu, regizor I eh ic, Muzeul a intrat n posesia unor documente, afie i progra nfiinarea, n me, atestnd 1935 (dala desfiinrii tea trului), a unei Asociaii dra matice a artitilor craioveni, care, a continual, sub firma Teatrului Naional, s dea spectacole cu caracter perma nent, n sala Colegiului ,.N. Blcescu" i n sala Tr iau Demetrescu". Aadar, ac torii nu au renunat la ide ea de teatru naional, n Craiova acelor vremuri tul buri ! Printre iniiatorii Asocialiei s-au numrat Ovi diu Roco, Remus Comneanu, Ion Lupi, Virgil Bdes cu, loachim Dordea, Traian Criveanu. Deci, din 1850, data fundrii Naionalului, i pn azi, la Craiova s-a jucat, ne ntrerupt, teatru, sub glori oasa, eroica emblem a Na ionalului.

lonu Niculescu

.96

www.cimec.ro

CRONICA D R A M A T I C A Semneaz : R A D U A L B A L A , M A R G A R E T A BRBUA, V A L E R I A DUCEA, M I R A IOSIF, V I R G I L M U N T E A N U , IONU NICULESCU, CONSTANTIN PARASCHIVESCU, CONSTANTIN RADU-MARIA p. 39 C. R. M . : Cenaclul ROL ILEANA DUNAREANU si GEORGE p. 58 de dramaturgie p. 57

VIITORUL

MARIA MARIN : MOTOI

F I L M U L ROMANESC F L O R I A N P O T R A : Eu, t u ei O v i d i u " I . N . : Rampa" acum 50 de a n i p. 60 p. 61

R E G E L E RASTRITEI BUREBISTA d r a m a istorica I n t r e i acte de G H E O R G H E MUU p. 62 Foto : Ileana M u n c o e i u REDACII S/ ADMlXISTRA1A Str Constantin Mille nr'5-7 Tel.: 14.35.88 fi 14.35.58 MIRA I O S I F : Theater i n der We*teuUche . . . p. 94 p. 95 . . . p. 96 p. 96

INTERFERENE F L O R I A N PU I R A : Nevoia de imaginaie I O N U N I C U L E S C U : Precizri istoriografie . I . N . : Gnduri la o comemorare www.cimec.ro

45 200
I . P. Informaia c. - 120

LEI 7

www.cimec.ro