Sunteți pe pagina 1din 24

-----......

REVISTA DE C.C. AL U.T.C. ANUL XVII- NR. 200 7 /87


CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA
DE BACALAUREAT ....... .'.... pag. 2- 3
,stabilizator pentru ten-
siuni uzuale
INITIERE fN RADIO-
ELECTRONiCA .................. pag. 4- 5
Fototelefon
Serie-paralel
CQ-VO ......................... pag. 6- 7
Oscilator cu blo-

LABORA .................... pag. 8- 9
Capaclmetru
Amplificator pentru ra-
dioficare
Disc strobo-

ECONOMIA DE ENERGIE ..... pag. 10-11
Alimentarea
fluorescente '
INFORMATiCA " ................ pag. 12-13
Filtre active
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele Oltcit:
Service
Aprindere
ATELIER .................... 16-17
Acordeon electronic,
CITITORII ... ;". pag. 18-19
Voltmetru '
5-15 V/1 A
Teste,r pentru tranzis-
toare
PENTRU TINERII
DIN ........... pag. 20-21
Cultura ciupercilor
PLEUROTUS
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22
AVO-metru
160-80 m
Convertor
Preamplificator AF
PUBLICITATE .................. pag. 23
"Cartea prin

SERVICE ....................... pag. 24
Radioreceptorul
SANYO 6C-18
(CITITI N PAG. 6-7)
STABILIZATIIK
PENTRU
n activitatea elec\ronistului, sur-
sele stabilizate de tensiune
au o mare
ANCREIBORO.
cnd curentul de nu
se
pentru tensiune de intrare con-
f ---......
Este de dorit ca factorul de stabi- .... ___ ...... .",.
lizare fie ct mai mare, iar rezis-
o
O
o
o
O
o
o
o
o
o
o
o
n figur,'i 1 sche-
ma-bloc a unui stabilizator liniar, se-
rie.
ct mai
SCHEMA De PfUNCIPIU.

--3 6
:p
1. cu panoul
frontal 1
2. Capac cu pen-
tru
Tensiunea Ur este tensiunea fil-
de la redresor, iar Us
este tenslunea pe de sar-
Rs. In caz general, Rs este va-

Elementul de reglaj serie' este un
dispozitiv activ, tub sau tranzistor de
putere, care poate regla curentul
ce-I la o cores-

Sursa de este un dispozi-
tiv electronic care detec-
torului de eroare o tensiune in- ,
de de intrare
sau de n majoritatea cazuri-
lor este cu un tub stabiliza-
tor ,cu gaz sau cu o Zener.
Detectorul de eroare sau compa-
ratorul tensiunea
de la blocul de cu o frac-
din tensiunea de la re-
zultnd o tensiune de eroare.
Amplificatorul de eroare are func-
de a amplifica tensiunea de
eroare de. a comanda
elementul de control. In de
semnul tensiunii de
eroare, elementul de control va fi
comandat n sensul sau
tensiunea la
znd sau crescnd compensnd va-
Orice stabilizator de
tensiune poate fi caracterizat prin
doi parametri mai uzuali, anume:
[
.1ur]
- factorul de stabilizare F =
.1Us
Us
pentru Is = constant;
_ . [ .1us]
- interna RI= ---
.1ls
pentru Ur = constant.
Factorul de stabilizare este, de
fapt, raportul normate la
intrarea si la stabilizatorului,
2
Vom explica stabili-
zatorului pe o
n figura 2.
ntre blocurile din
figura 1 elementele din figura 2
este astfel:
a) elementul de reglaj serie este
realizat cu tranzistorul T1, care lu-
n colector comun;
b) sursa de este
cu dioda Zener Z. Ea. este
ntr-un punct de cu re-
cu ajutorul
de polarizare Rz (uneori,
Rz nu se din
tensiunea Us, ci din Ur sau dintr-o
tensiune suplimentar, ob-
din Ur);
c) detectorul de eroare este for-
mat din R1., R2, Rz
dioda Zener Z;
d) amplificatorul de eroare este
realizat cu tranzistorul T2. Impe-
lui de este din
Rc n paralel cu 'impe-
de intrare a tranzistorului T1
(pentru regim dinamic). Se
tensiunea de eroare se n-
tre baza emitorul tranzistorului
T2, care n emitor
comun.
e) condensatorul, C are rolul de ,a
220't
c Us
Ur
stabilizatorului
n regim tranzitoriu.
Pentru a
la tensiunea
Us dintr-un motiv oarecare.
Tensiunea Ue pe emitorul tranzis-
torului T2 a
tensiunea de scade, deoarece
este prin divizarea tensiunii
3. Cordon de cu

4. de re-
K
5. P
6. Comutatorul de' do-
menii K1
Us
de Tranzistorul T2 va fi co-
mandat astfel nct
curentul de colector ca urmare,
tensiunea dintre colectorul tranzis-
torului T2
Crescnd bazei tranzis-
torului T1. va
9v
I t2V
'6'1
I
1
I
I
I
19V
I
"2'1
6'1
-UM
H8V)
-Us
C3

+
TEHNIUM 7/1987
RS
emitorului, compensnd
a tensiunii Us.
In cnd la tensiunea
Us judecind similar, obser-
elementul de control va fi
comandat in sensul astfel
nct va compensa de ten-
siune
Limitele ntre care se mai poate
face compensare snt stabi-
lite de proiectant.
cele expuse, putem afirma
tensiunea de emitor (de a
tranzistorului T1 va repeta tensiunea
bazei sale.
este pentru
semnal mic, dar cu aproxima-
se pentru semnal
mare.
Factorul de stabilizare este dat de
relatia: .
[
R2 . h21e2 (Rc + Rr) l
Rl + R2 US
= +1--
Ur
_....:.....-==-- + h 11e2 + h
21e2
Yz
Rl + R2
iar de:
Rr +
Rc
h
21e1
Ri = ------':..!.=:..-'---
F'
Ur
Us
Cursorul lui P
dreapta
).4
12
fi
fO
9
8
7
6
tOO
Parametrii hibrizi ai tranzistorului
din formula factorului de stabilizare
snt de semnal mic lui T2.
Spre deosebire de n for-
mula interne apare facto-
rul de amplificare n curent la sem-
nal mare, pentru T1.
Cu Rr s-a notat
a redresoruluii care pentru stabiliza-
toarele de putere este de ordi-
nul zecilor sau sutelor de ohmi.
a diodei Ze-
ner, Y:, pentru fiecare tip, fi-
ind de ordinul ohmilor sau zecilor
de ohmi.
Schema cu valorile pie-
selor, este n figura 3.
de schema din fi-
gura 2 apar unele deosebiri.
Elementul. de reglaj serie este rea-
lizat din tranzistoare T2, T1 n
conexiune Darlington. co-
nexiune avantajul unei im
pedante de intrare al unei amplifi-
de curent mult mai mari dect la
un tranzistor simplu.
Astfel, de intrare n
tranzitorul T2 va fi:
Kf in pazi/ia
6V
Rs
fi


ii

r--.
1
...............

200 300 'tOO 500 600
unde Rs este de a
stabilizatorului. A suplimen-
tar R4, care are rolul de a
elimina efectul rezidual;
'CEO al lui T2 le80 al lui T1.
R4 stabilizarea la cu-
mici se
Etajul amplificator de eroare func-
cum a fost mai
nainte.
Blocul tensiunii de a fost
modificat din cauze ce vor fi
mai jos.
plajei largi a ten-
siunii la stabilizatorului
(3-12 V), ar varia mult curentul prin
dioda stabilizatoare. Aceasta ar
duce la o a ten-
siunii de implicit a ten-
siunii de
Stabilizatorul poate nu-
mai tensiunea de este
mai dect tensiunea la
Dar diodele Zener pentru tensiuni
mici (sub 3 V) di-
namice de ordinul a 10-20 n la cu-
de ordinul a 50-100 mA.
Acest curent ar n mod
apreciabil redresorul, ran-
damentul stabilizatorului. La gaba-
riJe mici, acest lucru este important.
Ca urmare s-a recurs la celule
de stabilizare pentru tensiunea de
Dioda Z1 o
tensiune de 8,2 V, care
prin R2, dioda Z2.
Dioda Zener Z2 in cotu I
caracteristicii Iz-Uz, la de
5-10 mA.
n aceste
a diodei Z2, Y 1.2, este de
Cursorul lui P
s1ingo
cca 75 n, pentru cazurile extreme
s-a o a tensiunii de
de numai 0,09 V (1,92
V-2,01 V).
Pentru Z2 s-a folosit dioda
DZ2V7.
n loc' de Zener de
tensiune s-ar folosi 3-4 diode
cu siliciu nseriate polarizate di-
rect, ar
cu mult 100 n.
Constructorul amator poate n-
cerca ex-

Curentul prin dioda Z2 se com-
pune din curentul de emitor al tran-
zistorului T3, care este variabil,
din curentul ce vine prin
R2, care este aproximativ constant.
Pentru, a minimiza cu-
rentului de emitor al lui T3 asupra
tensiunii de UZ2, tranzisto-
rul T3 va trebui lucreze cu un cu-
rent de colector ct mai mic.
pentru
tranzistoarele T2 T3 factori de
amplificare n curent h
21e
ct mai
mari, iar pentru T3 un curent rezi-
dual cit mai mic.
stabilizatorului de
tensiune realizat snt:
tensiunea
de
tensiuni
de.
-
-
de
de pute-
rea
transformatorului)
factorul de stabilizare
220 V +10%
-20%
13- 6 V
116- 9 V
III 9-::-12 V
18 V
I 0-450, mA
110-300 mA
III 0-200 mA
minim =16
ma-
=0,1 il
la la cu-
rent
maxim =1%
Stabilizatorul se va alimenta de la
R,o /
Us>6V. Usl.6V
Rs \
lIS<3V
RS I
. de curent alternativ de 220
V.
este necesar, schema se
poate modifica simplu, pentru afi
de la o de 110-127
Us:.6V
R,D ore
vo/oore corec .
TEHNIUM 7/1987
Us:3V
R5 ore
va/oare corecfo
V, legnd primare ale
transformatorului de n paralel.
nceputurile sint mar-
cate pe cu punct.
Eventual se poate folosi un caru-
sel de tensiune.
a de 0,1 A
montajul n cazul unui curent absor-
bit prea mare.
(CONTINUARE N PAG. 19)
o de recep-
tor pentru este
n figura 1. Ca traductor se
poate utiliza o cu siliciu,
de exemplu de tip ROL21, n pol ari-
zare (anodul, respectiv ter-
minalul de cheia capsulei, se
la fo-
todiodei n fiind
foarte mare (Ia nivel redus de ilumi-
nare primul etaj al ampli-
ficatorului a fost echipat cu un' tran-
zistor cu efect de cmp, J-EFT canal
N (T
1
=BFW10, BFW11, BF245),
montat ca repetor pe
cu m vom vedea mai departe
cel mai bun traductor la
este tot elementul emisiv n infra-
care se n pOlarizare
deci tot cu foarte
mare. Avantajul major I consti-
tuie mult mai de
nivelul continue ambiante
n" domeniul vizibil.
Semnalul AF preluat din sursa
FEr-ului este aplicat unui preampli-
ficator realizat cu 741:
n tensiune se n
jurul valorii 50 prin ajustarea experi-
a raportului Ra/R4' Este de
preferat ca n final semireglabilele
fie nlocuite prin fixe
adecvate (trimerele nu au
stabilitate
adeseori zgomot intern mare).
Receptorul a fost conceput pentru
n (o pereche de
cu de 2 000-4 000 fi co-
nectate ntre lui C
7

Pentru n difuzor (4+80/0,5
+ 1 W) se va la un am-
plificator AF de putere (0,5+1
W), care trebuie experimentat
reglat pentru o
la tensiuni de alimentare cuprinse n
plaja 7 V+9 V. Personal am
rezultate bune cu amplificatorul pre-
n nr. 3/1985 al revistei, la pa-
gina 5, de la care am suprimat etajul
de preamplificare cu
741. Alimentarea se va face de la
tip 3R12 (4,5 V) legate
In sene. In cazul unor de
-
global foarte mare n tensiune - se
vor ameliora decuplajele, va-
lorile condensatoarelor Cj, C
3
, C
4
, a
condensatorului plasat pe sursa de
alimentare, eventual valoarea re-
Rg.
Pentru verificarea reglarea re-
ceptorului - n special a op-
tice de focalizare la traductor -
avem nevoie, evident, un
tor de Inainte de a
trece la experimentarea pe voce,
deci ca fototelefon propriu-zis, este
foarte util se improvizeze un mic
pe baza unui generator AF
cu (500 Hz-1 kHz). O
astfel de este
n figura 2. Pentru experimentare se
la inceput elementul emisiv
n (LED-ul CQY11C), se
R
s
=360 n ntre colectorul
lui T
3
plus se valorile
R
2
R3 (eventual va-
lorile lui C, C
2
), pentru
tonului dorit (acesta poate fi ascul-

tat ntr-o casca de
n paralel cu R
5
) Dupa
acest reglaj se R5 de
la plusul sursei, se dptercaleaz
LED-ul conform se ali-
montajul, curen-
tul consumat. Prin experi-
mentale se reduce valoarea lui R
5
la unui curent mediu
global de cca 25-30 mA.
Alimentarea se poate face de la o
baterie de 9 V (tip 6F22),
obligatoriu cu pe care
fie marcate pornit-oprit,
pentru a nu uita montajul alimentat
un timp mai ndelungat a epuiza
astfel bateria (LED-ul indicat nu
emite deloc n vizibil deci nu
poate servi ca indicator de
nare). Generatorul se pe
o de sticlotextolit care se in-
iii'
I
Lenfila

Tub aluminiu
4>S8mm
troduce ntr-o cutie de dimensIuni
reduse, cu bateria. Pe pa-
noul frontal se LED-ul
de alimentare (fig. 3).
caracteristicii de directivi-
tate pentru LED-ul indi-
cat, astfel realizat nu are
nevoie de un sistem auxiliar de fo-
calizare. Se pot face cu ajutorul lui
de la
de ordinul zecilor de metri.
se un alt tip de
LED-IR, cu directivitatea mai
(ca de exemplu A:\ 107), se re-
montarea acestuia n foca-
rul unei lentile cu diametrul de cca
40-60 mm. Se poate imagina un
sistem de prindere care
deplasarea a LED-ului pe axa
a lentilei (sau mai bine depla-
sarea lentilei prin perpen-
dicular pe axa sa), astfel nct
stabilim comod ct mai precis po-
de focalizare. Sistemul
este cunoscut cititorilor de la lanter-
nele cu far mobil, la care
se
prin rotirea farului. Eventual chiar o
astfel de poate in-
tregul montaj, nlocuind
geamul farulyi cu o
Pasul urmator l constituie verifi-
carea receptorului, inclusiv adapta-

1 +9V
3)( 8(107
Traductor
(FD)
Capac
mobil
rea sistemului optic de focalizare
"pentru traductor. din punctul
de vedere al emisiei directivitatea
constituie un avantaj net
mari de transmisie
cu consum energetic redus), la re-
ea ne poate crea probleme
dificile, impunnd o centrare
foarte a traducto-
rului pe de emisie. un
sistem eficient de focalizare,
rea" elementului receptor, de di-
mensiuni foarte mici, devine ane-
de la de ordi-
nul ctorva metri. Ne putem con-
vinge de acest lucru pornind
cele montaje descrise anterior
ncercnd tonul
de la o cres-
la cca 4-5 m. In acest
scop vom fix
ne vom treptat cu recep-
torul de el, avnd pe
ct posibil alinierea celor tra-
ductoare.
ce am acest prim re-
zultat ncurajator putem trece la
sistemului de focalizare.
In lipsa unor materiale speciale,
destinate lucrului n ne
vom procura o cu
diametrul ct mai mare (minimum
50-60 mm), de exemplu din acelea
FO
ov
220pF
10V
Papuc
AAK
AV
LED-IR (Q,Y11C
T 0-16
(terminalele n sus)

,
care se n filatelLe. ii de-
aproximativ, cu ajutorul
luminii solare, as-
gurndu-ne ea concen-
suficient de punctiform (fas-
cicul cu diametrul n focar
de milimetri).
posibile
de montare a traductorului de la re-
ceptor n focarul acestei lentile.
Vom opta de pentru
un sistem mobil, dar suficient de
stabil din punct de vedere mecanic,
pentru a avea posibilitatea
rii experimentale.
Practic am rezultate bune
cu ajuto"rul dispozitivului improvizat
n figura 4 n
final fototelefonul va fi un aparat de
sine cu trece-
rea de la emisie la printr-o
simplfi comutare; n acest scop se
ca lentila de focalizare
fie rigid ntr-un perete
lateral al cutiei, iar traductorul co-
mun pentru fie
el montat fix n interior, n
prin tatonare).
Pentru probe se poate folosi
foarte bine dispozitivul provizoriu
din. figura 4. Dintr-un tub de spray
fixativ cu diametrul exterior de cca
58 mm, golire am
TEHNIUM 1/1981
f
Utilizarea a transforma-
toarelor de nu de re-
a sen-
suri lor de bobinare din
care impun
acest lucru, anume cazurile n
care se cere conectarea n serie sau
n paralel. a sau mai multe n-
n astfel de si-
respectarea sensurilor de bo-
binare este obligatorie; n caz con-
trar, sau tensiunile pe care
dorim le n loc se
adune, se vor compensa reciproc
total sau putnd pune n pe-
ricol serios integritatea transforma-
torului, chiar n
consumator extern.
Exemple de acest fel se ntlnesc
frecvent n blocurile de aMmentare
ale aparatelor industriale de fabrica-
mai veche. Pentru a putea func-
cu minore, att la
tensiunea alternative de 220
V, ct la tensiunea de 110 V (120
V), adeseori transformatoarele erau
realizate cu cte pri-
mare identice, respectiv cu n-
secundare identice. Trece-
rea de la 110 V la 220 V invers se
prin interconectarea
(paralel sau serie) a aqestor
de cele mai multe ori cu ajuto-
rul unor comutatoare sau spe-
ciale, pentru a nu mai fi
cu cio.canul de lipit. Pro-
bleme similare se pun n cazul au-
totransformatoarelor sau mai
multe conectate n serie}.
fn figura 1 este redat un transfor-
mator cu
primare identice, pentru 110 V (P,
P
2
) cu
identice, S, S2' Fie raportul de
transformare aproximativ egal cu
18 : 1 (raportul numerelor de spire
dintre o o
ceea ce n-
o dinspre fund cu lungimea
de cca 90 mm. Posednd o cu
diametrul de 50 mm fo-
de cca 65 mm, am montat-o
prin presare n orificiul practicat n
fundul tubului. Am procurat un ca-
pac din plastic rigid (de la un bor-
can cu filet), care intre fest n ex-
tremitatea a tubului, putnd fi
deplasat inainte-napoi prin frecare
joc. In centrul capacului am fi-
xat traductorul, ale terminale
le-am imobilizat prin intermediul a
cu papuci. Semnalul
este preluat de la traductor cu aju-
torul unui cablu ecranat sau chiar
cu conductoare
ite, dar nu prea lungi (15-20 cm).
conectarea traductorului la
receptor se montajul
se tonului oe
la pornind de la
mici (4-5 m). Deplasnd fin capacul
n interiorul tubului se o
care
(poate fi chiar o
ndoire a traductorului din ter-
minale, n cazul n care axa lui op_
ti nu co)ncide cu axa a
capsulei). In timpul acestor probe se
va evita orientarea sondei recep-
toare n unor surse impor-
tante de
Cu componentele indicate se pot
nedistorsionate
la de cel 20-25
m. Aceste rezultate mai ncuraja-
toare abordarea
etape, de transmitere a unor mesaje
vorbite, ntr-un singur
sens.
Pasul l constituie deci
experimentarea unui de lu-
cu semna-
lul AF provenit de la un amplificator
de microfon.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 7/1987
fiecare secun-
cca 6 V atunci cnd
una dintre primare este
la 110 V (se
peste tot este vorba de tensiuni al-
ternative, n valori eficace).
presupunem dorim n se-
cundar o tensiune de cca 12
V, cu ca ea fi
att de la 110 V, ct de la 220
V tensiune "in primul caz,
U, = 110 V, vom conecta n paralel
primare P, P2 (se re-
duc astfel de tensiune pe
conductorul de bobinaj, prin dubla-
rea simultan vom co-
necta n serie secundare
S, S2' se n figura
2. In cel de-al dOilea caz, U,=220 V,
primare trebuie conec-
tate n serie, iar tensiunea de
U;=12 V se poate culege de la una
din secundare S1' S2'
sau, mai bine, de la ambele conec-
tate in paralel, cum se n
figura 3 (se reduc astfel de
tensiune in secundar). .
K
1
5
S,
6
7
S2
8
de la primar la secundar. Ceea ce
este mai anularea
circuitului primar pune n se--
rios bobinele. P, P
2
,
. singurul element care mai
acum curentul prin ele fiind rezis-
U1=11OV
a conductoa- U,=220V
relor. Pentru un timp foarte scurt,
putem avea norocul nu se ntm-
ple nimic grav, dar este mult mai
prudent nu facem expe-
(sau tot o facem,
avem n circuit o sigu-

U=12\'
P2
PARALEL .......... SERIE P2
deci trecerea de la
alimentarea pe 110 V la cea pe 220
V se la schimbarea modului
de conectare a de la
paralel la serie n primar, respectiv
de la serie la paralel n secundar. O
de realizare a aces-
tei serie-paralel este cea
din figura 4, unde pentru simplifi-
care s-a reprezentat numai
nea de comutator
circuitului primar K,. se-
K2' similar, va fi
n respectiv cu con-
tactele conexiunii
paralel, atunci cind K
1
cone-
xiunea serie.
Problema cea mai
pentru o astfel de utilizare a
transformatoarelor de o con-
stituie determinarea sensului (rela-
tiv) de bobinare a din
primar, respectiv din secundar. In fi-
gurile precedente, prin modul expli-
cit de desenare a ca
prin numerotarea terminalelor, situ-
este, suficient de
(P, P
2
n sens, cu 1 3 in-
ceputuri 2 4 S, S2
n sens, cu 5 7 nceputuri,
respectiv 6 8 Ce se n-
sensurile de bobi-
nare snt necunoscute?
riscul de a conecta n serie
sau in paralel cu
sensuri opuse de bobinare. De
exemplu, presupunem am gre-
la conectarea n. serie a
rilor primare P, P
2
legnd termi-
nalele 2 cu 4. Cele
fiind egale, dar parcurse in sensuri
opuse de curentul comun, in-
din primar va fi
fn fenomenul de
nu mai
poate avea loc deci nu se mai
produce transferul dorit de energie
La fel de este co-
nectarea n paralel, de exem-
plu legarea secundare
S1 S2 unind terminalele 5 cu 8 6
cu 7. Alimentnd primarul (cu 110 V
sau 220 V), fiecare secun-
va furniza tensiunea corespun-
raportului de transformare
dat, dar va debita tensiune
n pe a
paralele. formal ten-
siunile se reciproc (n
acest caz particular, cnd snt presu-
puse riguros egale), ansamblul din
secundar se va comporta ca un bloc
de spire n scurtcircuit numai tim-
pul scurt la remedierea acestei
erori mai poate salva transformato-
rul de la o moarte aproape
Prin urmare, ori de cte ori. avem
de-a face cu conectarea n serie sau
n paralel a unor de
transformator, prima trebuie
ne fie determinarea sensuri lor rela-
tive de bobinare. De fapt, putem
considera ntotdeauna
riie snt n sens, problema
care se pune fiind identificarea ter-
mi,nalelor de nceput de
In figura 5 este redat un transfor-
mator de despre care si-
gur are o pen-
tru 220 V, pe care o
cu un ohmmetru. Ne
sensurile secundare S,
S2 pentru de genul celor
descrise anterior.
n primul rnd vom identifica ter-
minalele
ne vom asigura
acestea snt separate (tot Cll
ohmmetrul). Apoi vom numerota
terminalele, de exemplu cu 1-2
pentru prima cu 3-4
pentru cea de-a doua.
primarul n gol tensiu-
nile U, U
2
furnizate de cele
secundare. aceste ten-
siuni nu sint riguros egale, n-
S, 8
2
nu vor putea fi
conectate n paralel, ci numai n se-
rie.) Unim apoi, la ntmplare, un
terminal al S, cu un ter-
minal al lui S2 (de exemplu, 2 cu 3,
ca n figura 5). tensiunea
ntre terminalele libere (1
4) aproximativ va-
loarea U
1
+ U
2
, deducem
au fost conectate corect n se-
rie. Prin urmare, 1 3 snt ncepu-
turi, 2 4 bobinele fiind n
sens. ten-
siunea 1 4 este mai
aproximativ cu
I Uj --'- U
2
1,
au fost nseriate incorect. Vom co-
necta 2 cu 4 vom pentru
verificare, tensiunea ntre 1 3,
care trebuie fie aproximativ U, +
U2
se pen-
tru determinarea sensuri lor de bobi-
nare din
este cazul. De data aceasta se va
alimenta o cu-
cu tensiunea co-
(de exemplu, de 6 V);
nu ce tensiuni corespund
secundare, vom ali-
menta la ntmplare una dintre ele
cu o tensiune ct mai (1-2 V).
5
Pentru cazul nostru, frontul POZI-
tiv al lui FI/III va produce o
a lui al de la Vii/) (H) la V.IS (L).
Q2 neschimbat la so-
sirea frontului pozitiv al lui FV)<I, mo-
ment n care are loc de la
, .............. , ____ Vss la V/JI).
.OII .II ... Pe durata acestei
de ntre cele semnale,
dioda 0
1
care este la '0
1
,
va intra n aduce-
rii catodului la Vss.
astfel o. parte din sarcina
n condensatoarele C
1
C
2

C
3
ale filtrului trece-jos, avnd drept
de
U
1
al diodei varicap.
Dioda O
2
la Q2 se
cu anodul la V,IS. fiind deci
filtrul este izolat.
, lui U
1

terea diodei varicap
implicit VCO-u-
lui, deci a lui F
mix
la realizarea
F
" FLORENTIN MAR-ARIT Fmix = Fvfo '
IZ. '-"II , O cu sosirea frontului pozitiv
n 2/1987 s-a prezentat o
modalitate de abordare a unei bucle
PLL n "regim de amator". Pentru a
mai bine fenomenele ce
apar n sa,
prezentarea mai a
.modului de lucru pentru din
punctele "cheie", precum unele
ce se impun luate pentru un
serviciu corect al ei.
COMPARATonUL DE FAZA
'VDSCHO al lui F"" au loc n al dQllea
bistabil, Q2 = H (V"n), iar Q2 =
schema comparatorului de
FT J-ul prezentat n articolul trecut.
Precum se vede din tabelul logic
de a lui MMC4013. toate
de "clock" au loc
numai pe flancul pozitiv

MMC
4001
>c, )Cl ':1, '1/$4

1
1/4 MMC 4001
X1 X,
L L
H L
L H
H H
L (V
I
.
I
). _
Poarta NOR fiind la Ql
O
2
Ia sa vom un
foarte scurt impuls pozitiv ce va re-
Y1
CK
H
J
L
f
L ""\.:
L
X
X
X
apar n dieiectricul
lor sau n cablajul imprimat. ,1
a pe care o produce bista
lui prin intermediul diodelor ne co'!
duce la ideea circuitul lucre
1ntr-o a treia stare n de c!
L H. stare este
mare. HIGH Z. deci
cu MMC40
sau' MC4044. care snt comparatoa.,
specializate. .
2. FII/il :: F""
La realizarea acestei cel'
fronturi sosesc n acelasi ti
starea comparatorului
deci se
HIGH Z, U, = ct.
3. FIIII I < F"o (fig. 5).
Cum se vede n figura corespun
acestei faza lui F"
se naintea celei a lui FtI//\
producnd lui O
2
n starea
H. deci O
2
n avnd
anodul la Vii/!; condensa-
toarele filtrului snt pe
durata acestei poten-
de al filtrului du-
cnd la diodei
varicap.
Fv,o. deci pe a lui Fitil ,;
procesul se ncheie la I
a lui Q2 n stare L._
In cest timp 0
1
este Ql fi-
ind H.
O R S
Q
Q
L L L L H
H L L H L
X L L Q Q
X H L L H
X L H H L
X H H H H
Este conceput n jurul unui circuit
dublu bistabil, O, MMC4013, ajutat
de o NOR (SAU-NU),
MMC4001. (Cer scuze cititorilor
pentru o eroare a au-
torului, rugnd modificarea textului
de la pagina 8 astfel: ..... respectiv
MMC4013, dublu bistabil de tip O
ajutat de un circuit CMOS,
MMC4001, cvadruplu NOR" - deci
IC2 va fi MMC4001.)
Pentru
comparatorului este cu-
mai nti a tabelelor logice
ale celor circuite integrate (fi-
gurile 1 2).
X - STARE OARECARE
Figura 3. ne readuce. n
al semnalului de intrare. deci
n care se va compara-
torului vor depinde de de
ale acestor sem-
nale.
.. - NICI O SCHIMBARE
+
COMPARATOR
--. ...... _ 1/2-4013
FTJ
I
,1
veo
. lC 1
01
t
I
.. .. t
114-4001 I
C1

FVFO .lr---....


IC1 I
02
'
I

Pot trei cazuri:
1. FIIIII > F,ii) (fig. 4).
Comanda bistabilului pe intrarea
RESET (R) este de
CLOCK (CK) se n sta-
rea H (HIGH-SUS) la
NOR. deci numai atunci cnd la in-
trarea ei avem logice 0
1
= L
O
2
= L. L - LOW (JOS).
seta ambele bistabile. aducndu-le la
starea stare la care 0
1
= H
(Voo). iar O
2
este L (V,IS). ambele
diode 0
1
O
2
fiind blocate. deci
izolnd FT J-ul ce va
lul. U
1
ultim realizat.
In circuitul FT J-ului diodei vari-
cap de snt infimi. ei
datorndu-se numai pierderilor ce
---I---+VOO +VOO _ ...... __ ..... +V
OO
___ 01
U1 scade R U, =cf ,

F
MIX
01
--{D2 --7D2q
. L -l V
SS
FVFO
D2C
( Migh-Z)
fMIX = fVFO
Impulsul de RESET apare o
cu frontul pozitiv al lui F"'ll' care
produce o basculare a lui 0
1
n L.
NOR snt n logic L.
deci n H. sistemul resetnd\:l-
se, trecnd astfel n HIGH Z. In
figura 6 este prezentat simplificat
modul de descris mai
sus.
Un astfel de comparator poate fi
privit ca mixer. Ia lui
sume ale lui F"'11
F,ii). precum ale armonicilor
acestora ce se FT J-
ul este sub forma
unor componente foarte slabe.
trunse n VCO. l ducnd
la zgomotului de a
"cuielor" de Deci mare aten-
la ecranarea a VCO-ului
ct a ntregului ansamblu ce
cu semnale dreptunghiulare
cu amplitudine mare (12 V).
Teoretic. este utilizarea
unui FT J cu de ct
mai utilizarea lui duce la
TEHNIUM 7/1987
Z1< Z2
1. Constanta Re
mica
I
,
more '
-fVCO ..... -_- Z2--.... .J ....
22O..n..
II
S6pF
10nF 10}JF
r-----.-------
Ir- -- ----
I T1
I 2N
I
I
I

FTJ I X 470pF
'L_
I
Od
---..... f
.-f
+f
____
L692nH ,
I470pF
..
I
I
I
I
oscilatii cu mici ale ten-
siunii din deci la un timp de
calare lung (fig. 7).
Calculul unui filtru adaptat corect
un aparat matematic compli-
cat; de aceea amatorul experimen-
tator va tatona valorile RC ale filtru-
lui, ca tensiunea la iesire,
cu un osciloscop. fie

O de comparator
este cel realizabil cu
un MMC4027 MMC4011 cu o
celui
descris mai sus. Schema este pre-
n figura 8, iar diagrama de
lucru n figura 9. Cele
MMC4011 ANO
.
Nu asupra modului de
tot un .. 3-STATE". dar
' 7am prezentat pentru ca amatorul
vedea un alt mod' de realizare.
Cunoscnd deci modul de
nare, vedem toate circuitele pre-
zentate pot fi concepute n teh-
TTL inconvenientele
fiind date de consum de necesi-
tatea de a amplifica tensiunea de la
(cu ajutorul unui
sau prin de la 1-4 V la
1-12 V, pentru a putea comanda
VCO-ul n gama de lucru. sau
de a modifica gama de lucru a
VCO-ului pentru o de 3 V
TEHNIUM 7/1987
(duce la zgomotului).
Un avantaj deosebit este acela al
de comparare la frecven-
ridicate - 20 -:- 25 MHz -, iar
prin utilizarea TTL-Schottky 60 -:- 80
MHz, CMOS-ul mai mult
de 10 MHz.
OSCilA TORUl CONTROLAT N
TENSIUNE, VCO
un alt element "cheie" al
PLL-ului. Este corect nu
putem utiliza orice oscilator banal,
cum pare la prima vedere, pe
care prin ba-
tem n cuie"! De ce? Simplu!
liber fiind, nu stabilitate
sau de conec-
tat n sale vor
tinde fie compensate de sistem, la
el prezentnd ceea ce se
.,zgomot 'de care nu
este la emisie dar
probleme la
Pe un analizor de spectru, dife-
ntre oscilatoare, unul
stabil unul instabil, conectate n
va ca n figura 9a res-
pectiv figu ra 9b.
Concluziile, se trag deci de
aici: realizarea a VCO-ului
utilizarea unor componente de
calitate, precum asigurarea unui
cuplaj slab cu etajul de
Pentru ndeplinirea acestor condi-
vor fi utilizate n oscilator tranzis-
toare MOS-FET sau FET, iar con-
densatoarele din circuitul de acord
vor avea usor coeficient termic ne-
gativ. n figura 10 ,figura 11 snt
prezentate exemple de
VCO-uri.
n figura 11,
FT J-ului cu de de
145 MHz ce din
BUFFER a armonicii a doua, 266
MHz, care poate crea probleme.
luate pentru VCO-ul din
figura 11 pot reprezenta un ndru-
mar ntr-o PLL:
- un raport ridicat L/C duce la
un factor de calitate ridicat al circui-
tului;
- compensarea cu temperatura a
prin utilizarea condensa-
toarelor C
2
la C
6
(cu coefi-
cient de negativ);
- compensarea diodelor varicap
0
1
O
2
de 0
3
;
- semnalul de bine filtrat
de armonica a doua;
- ecranare a VCO-ului.
Nivelul semnalului la este
de 1 Vef pe 50 !l, prin alege-
rea corecta a condensatorului de
cuplaj cu etajul BUFFER (C
1
). Sem-
nalul este suficient pentru a
ataca un" etaj mixer cu diode
Schottky . sau cu MOS-FET

deci cteva idei pentru realiza-
rea unui oscilator cu
Pentru muncii de conce-
pere realizare a unor astfel de os-
cilatoare mai jos o biblio-
grafie strictul de apara-

BIBUOGRAFIE
1. Manualul inginerului electro-
nist, Edmond N. colab., Editura
vol. I
2. Radiocomunicatii cu la-
Col. ing. 1. C. Boghi-
col. ing. R. N. Nanu, Editura
1972
. 3. 'Circuite integrate liniare, Ma-
nual de utilizare, voI. I (f3565). Edi-
tura
4. Circuite integrate CMOS, Ma-
nual de utilizare. Editura
5. .. Tehnium"
APARATURA NECESARA
1. Osciloscop 0-10 MHz, IEMI
2. 0-300 MHz,
IEMI
3. Undametru
4. Milivoltmetru de RF 0-300
MHz.
.,
Dr. ing. IOSIF LINGVA VI
"'tD5AVN
reglabile de 47 kH corespunzatoare.
Pensa de (bornele de co.
nectare a condensatoarelor de
surat) tre.bl!i.e o
cu capaCitati parazite minime. La o
am-
toare) instrumentul va indica ,,0".
Calibrarea aparatului se
cu condensatoare etalon pentru fie-
care n parte astfel:
- se un condensator
de 100 pF la bornele C
x
se
P
1
cnd miliam-
permetrului este (cap de
unde se pe di-
viziunea ,,10" - comutatorul este pe
,,100 pF";
- se comutatorul pe po-
,,1 nF", se pune un condensator
de 1 nF n se P
2
cnd aeul instrumentului ajunge
la diviziunea ,,10". Tot pe
se scoate condensatorul eta-
lon de 1 nF se reintroduce cel de
-- pentru 10 nF, 1
1 I-iF se n mo'd
cu condensatoare etalon de
P
3
, P
4
P
5
tia a corn
de game.
Marcarea reperelor 2, 3, 4.
8 9 pe scala instru
poate face utiliznd con
cu capaCitate
indiferent de gama de m
exemplu: 200 pF; 3 nF; 0,5 I'F;
pF etc.).
aCl3ste
pe scala instrumentului, c .
rii cond
se va operativ .
In cazul n care
se unele potent
semireglabile (P
1
+ Po) snt I
(respectiv aproape de
maxime sau minime ale rezi
Cu un singur circuit integrat
CMOS de de ti-
pul MMC4011 se poate realiza un
capacimetru, instrument foarte util
pentru laboratorul electronistului
. amator. Aparatul nu piese
deosebite, iar precizia este sufi-
pentru orice amator. Capaci-
metrul are si este con-
ceput astfel nct capaci-
n plaja 1 I-iF n cinci dome-
nii de (100 pF; 1 nF; 10 nF;
100 nF 1 I-iF la cap de

-9V
n vederea preciziei
glajului, acestea vor fi nlocuite
de 12 kH (cele cuprinde un generator
de semnale dreptunghiulare realizat
cu NAND din MMC4011
un etaj separator (receptor) reali-
zat cu celelalte disponi-
bile (legate n paralel).
Avantajul unui circuit in-
tegrat CMOS ntr-un asemenea
montaj n faptul
dinea semnalului dreptunghiular
este indiferent de frec-
acestuia -
domeniului de ales. De ase-
menea, consumul de curent al mon-
tajului este extrem de redus - com-
parativ cu circuitele bipolare
.
Semnalul debitat de etajul separa-
tor este trecut prin condensatorul
de dublat n amplitudine
redresat prin diodele 0
1
O
2
(1 N4148 sau eChivalente), filtrat prin
condensatorul C
6

prin miliampermetrul care are 1 mA
la cap de scai
Condensatoarele C
l
+ C
5
trebuie
fie de calitate stabile n
timp. Valoarea lor nu este
Calibrarea n parte se
din semi-
o
plasare a lui D
1
O
2
,
pornirea aparatului cu bornele de
n "goI" condensa-
AIPLIFICATOR
isimpl u pentru
RAUIOFICARE
Cu un redus de piese
putem construi un amplificator de
100 W, pentru scopuri de radiofi-
care. La puterea distorsiu-
nile nu 5%, iar banda de
este ntre 30
13000 Hz. .
Schema cuprinde un etaj pream-
plificator n niveluri, care asi-
adaptarea a tipuri de
semnale de intrare, un circuit regu-
lator de ton, un preamplificator defa-
zor un etaj de putere.
In montaj snt utilizate numai pa-
tru snt duble),
redresorul fiind realizat cu semicon-
ductoare, n montaje cu dublare de
tensiune, pentru simplificarea trans-
formatorului de
Datele transformatorului de
snt: 15,5 cm
2
, primar 550
de spire CuEm 0,5; secundar fila-
mente - 17 spire CuEm 1,5; secun-
dar negativare - 68 de spire CuEm
0,12; secundar IT - 1 070 de spire
CuEm.0,25.
Oroselul de filtraj are o
de 4 cm
2
, cu un ntrefier de 0,1 mm
cuprinde 560 de spire CuEm 0.35.
(CONTINUARE N PAG. 11)
8
+9V
100 pF. n dreptul acului se mar-
diviziunea ,,1" pe scala in-
stru mentu I ui;
cursorul la sau
cu cte o de precizie de
33 + 37 kH un se-
mireglabil de 12 kH n serie.
aceste se reia reglajul de
calibrare a aparatului, numai n
gamele de la care s-au ope-
rat
'>
'O
O
2
':.::>"
O
Ai
'2

TEHNIUM 7/1987
'-' DISC
si BA DA
,
o
==
r;#!
78 rot/mi;
II
FLORiN
Marea majoritate a pick-up-urilor
nu au posibilitatea de verificare a
platanului. La unor
de sau
poate sau
ducnd la distorsio-
nate.
O pentru controlul
platanului este discul
banda (figurile 1
2).
Pe disc pe snt
trei sectoare, pentrlJ. 33 1/
3
:
45 78 rot/min, fiecare n
dungi alb-negru. acestor
dungi n de
180 pentru 33 1/
3
;
- 134 pentru 45;
- 77 pentru 78.
pick-up-ul nu dispune de tu-
78, sectorul pentru tu-
nu se mai pe banda

Cu ajutorul unei cu neon de
tip LSD, de Intreprinderea
de Cinescoape, se discui
stroboscopic pe platan) sau
banda mar-
ginea platanului).
La . o a platanului,
dungile din dreptul ilumi-
nate "stau" pe loc, la o de ro-
mai mare dect cea
dungile se n sensul de
la mai "deplasa-
rea" este n sens opus.
Lampa cu neon se ntr-o
care poate fi (fig.
3) sau n imediata apro-
piere a platanului, pe
pick-up-ului (fig. 4).
Discul stroboscopic prezentat n
figura 1 se se
pe o de carton.
TEHNIUM 7/1987
45 rot/mio
l
\,_
, . ,
NOTA
La varianta din figura 4 becul se
va monta dulie, pentru a nu
gabaritul ansamblului. Pentru
aceasta, cu foarte mare atentie se
dulia, n asa fel ncit sa
nu se cele fire care intra
n balon. De aceste fire se fixeaza
prin lipire conductoarele de alimen-
tare. Lipiturile se vor izola si se vor
A - sectorul pentru ia 45 (134 segmente)
B - sectorul pentru 33Ya (180 segmente)
h - platanului
L - lungimea cercului (platanului)
A-A
20

lipire cu adeziv.
pick-uP
\
bec cu neon
pick..up
rigidiza foarte bine. .
(
40
DIMENSIUNILE SNT INFORMATIVE
bec cu neon
(vezi nota)
DIMENSIUNILE sNT INFORMATIVE
platan

4 1 2 3
LAUPILOR
rul I este nchis nu se realizeaza
transfer de" energie de la primar la
secundar. In momentul deschiderii
1, curentului
prin ni' produce o tensiune de
U" ce n secundar o
tern:;iune.
n
s
electrice fluorescente, da-
randamentului de conversie
energie luminoase
mult mai mare al cu
snt utilizate din ce
n ce mai mult n ultima
cnd economia de energie este o
de actualitate.
Lampa (fig.
1) se compune dintr-un tub de
(1), la cu cte
doi electr6zi care o de
wolfram (3) pe care este o
cantitate de oxizi
ce emisia
a filamentului la 800-00<r C.
Interiorul (4) este evacuat de aer,
apoi se Introduc cteva miligrame
de mercur cu neon la o presiune
care la un impuls de tensiune
ridicat amorsarea
produse n urma
snt n cea mai mare
parte ultravitete; convertirea lor n
vizibile se face prin interme-
diul unei fluorescente (2)
depuse pe interiori ai tubului.
Din descriere conditiile ne-
cesare pentru punerea n
a
a) filamentului;
b) asigurarea vrfului de tensiune
pentru amorsare;
c)
+E
se un vrf de ten-
siune repetitiv suficient de mare,
a) nu mai este obligatorie.
In figura 2 este schema elec-
de utilizare a fluores-
cente la tensiunea
U
a
= 220 Vet, f = 50 Hz. La conec-
tare, tensiunea produce o
care ntre electrozii bimetalici ai
starterului S, care, deformndu-se
sub degajate de ar-
cul electric, nchid circuitul prin fila-
mente determinnd fila-
mentelor. aproximativ 1 -:- 2 s
electrozii se si circuitul fila-
mentelor se ntrerupe. n-
treruperi . circuitului prin filamente
are loc variatia a curentului
prin bobina 'L, ceea ce
la bornele ei a unei tensiuni
de. care cu
tensiunea amorsa-
rea amorsare, tensiu-
nea la bornele scade, ceea ce
mpiedica o nchidere a con-
tactelor starterului, o parte din ten-
.0
Ing. AUREL RAFILIU
slune caznd pe Factorul de
putere al este ilductiv,
1 .. _
cos 0 =-, ceea ce determina
2
Umentinere = 110 Vef, f = 50 Ht. Com-
pensarea factorului de putere se
poate face prin montarea n paralel
a unui condensator. n exploatarea
lor electrice fluorescente apar
inconveniente mai impor-
tante:
a) mici a
lei (f = 50 Hz) mici a
pii poate efectul de strobo-
scop;
b) ntreruperea unuia dintre fila-
mente face tubul inutilizabil.
n figura 3 este o
de principiu pentru alimen-
tarea fluorescente prin in-
termediul unui convertor c.c.-c.a.
I comandat cu
f de blocul de
S.C. ntreruperea perio-
a curentului prin
n
p
a transformatorului Tr,
la tensiunea
+ E. secundara
n
s
este 'pe electrozii
pii, electrozii din fiind
astfel devenind posi-
si utilizarea tuburilor cu filamen-
tele' ntrerupte. tubul este
blocat, iar pe durata ct
105
U
s
= n Ua. tensiune
p
este suficient de mare, cteva
perioade lampa O
amQfsat tubul, pe durata nchiderii
I va avea loc si
transferul de energie de la primar ,'a
n
s
secundar, iar U
s
= n E. Pentru o
p
amorsare U
a
trebuie fie
mare, ceea ce acumularea
unei energii electromagnetice mari
n n
p
a transformatoru-
lui. Energia ntr-o
. _ 1
bobina este W
L
= '2 Lf2. Utiliznd
feritele ca miez pentru tr
tor o L
Pentru efectului
boscopic
ct mai mari.
de are
+ ..... _ ...... ______ _
C1'r

------.,
linia de ndoire a tablei de AI " g:1mm
I
30mrrr---l ---36mm
I
I
I
I
O:
E
E
O
-...:t
E
E
Cl
M
E
E
\.O
M
E
E
Cl
,...,


Us
__ t
TEHNIUM 7/1987
o pinii, eva ri, ri
propuneri. aJe cititorilor
cu priVire la
Stimate cititor,
Revista in colaborare cu Centrul de
pentru Problemele Tineretului, in acest un
chestionar in cu opiniile,
propunerile dv. cu privire la rolul pentru tineret
n stimularea
la acest chestionar: pa-
ginile de ce cuprind ancheta, cu
sinceritate toate cerule pe
adresa:
Sexul cifra din dreptul
ales)
- femInIn ... ..................... 1
- . masculin ...................... 2
(n ani l!1plini?)
- pina la 16 am .................. 1
- 16-18 ani .................... 2
- 19-21 ani .................... 3
- 22-24 ani .................... 4
- 25-27 ani ..................... 5
- 28-30 ani ..................... 6
- 31-45 ani ..................... 7
- 46-60 ani ..................... 8
- peste 60 ani ................... 9
limita a
domeniului audio, iar ca supe-
este de pierderile din
elementul de deci
f = 20 -;- SO kHz.
n figura 4 este schema
convertorului autooscilant echipat
cu un tranzistor avnd n
La nchiderea
I circuitul este alimentat; prin R1'
h
2
a lui 'Tr, R2' R3 C
3
se curent n baza tranzis-
T, care ncepe
de n
2
este conec-
astfel nct o
ce mai
a curentului de proces
cumulativ care duce la saturarea
a tranzistorului T. Curentul
1
le = LE . t liniar la un
moment dat cnd are loc din
a tranzistorului T
miezului transformatorului
Tr cnd Fc brusc, Iii fiind
insuficient pentru a tranzis-
torulsaturat (sau ca miezul
se satureze, L ajunge la o valoare
pentru care 1/1 este insuficient pentru
a tranzistorul saturat).
din a lui T deter-
tensiunii U( 1, deci
tensiunii pe n
1
implicit pe de
printr-un proces cumulativ Teste
condus spre blocare. n continuare
procesul se ciclic.
TEHNIUM 7/1987
studiile
- elev .......................... 1
- student profil tehnic ............ 2
- student alt profil ............... 3
- specialist absolvent facultate
..................... 4
- specialist absolvent facul-
tate ...................... 5
- muncitor, tehni-'
cian cu studii medii ......... 6
- muncitor studii medii ....... 7
- agricultor .................... 8
- pensionar ..................... 9
- alte anume .......... .
cum s-a mai atunci cnd tubul
nu este amGrsat, energia
n transformator la iesirea din con-
a tranzistorului' su:.
pratensiuni ce cteva
perioade de amorsarea tu-
bului. amorsare transferul de
energie de la tranzistor spre
se n timpul
tranzistorului T.
R
1
C
2
bazei
tranzistorului T; R3,R2 C
3
deter-
valoarea curentului de Iii
implicit timpii de blocare con-
ai tranzistorului T. Timpul de
este n cea mai
mare de valoarea
L a primarului transformatorului Tr.
G
l
are rol tot de filtrare.
n montajul practic s-au utilizat
piese:
T = 2N30SS/8; . C
1
= 100 j.lF/2S V;
C
2
= 4,7 nF, R
l
= 10 O/O,S
W; R
2
= SOO O/O,S W, semireglabil;
R3 = 470 O/O,S ,W; C
3
= 33 nF -;- 100
nF (68 nF).
Transformatorul Tr este realizat pe
un miez tip de 036 x 22,
AI = 500

==
26 spire 0 0,7; n
2
= 13 spire 0 0,3:
260 0 0,3.
poate fi de 14 -;- 40
W.
+ E + 12 Vcc
1 A (C 3 = 68 nF;
= 620 O; pentru un tub de 20
= 23 kHz.

Domiciliat n:
- sat, ................... 1
- ............ 2
- .. ,' : . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 3
- muniCIpIU ..................... A 4
(ln-
corect.)
da nu
"Modelism" da nu
"Start spre viitor" da nu
"Magazin" da nu
"Contemporanul" da nu

de profil da nu
Cum dv. creativitatea teh-

Personal, ca un om
creativ?
- da ........................... 1
- nu ........................... 2
- nu pot aprecia ................. 3
in ce
realiza de creativitate?
- ntru totul ..................... 1
- n mare ................ 2
- oarecum...................... 3
- ....................... '.' 4
deloc......................... 5
De ce depinde mai mult,
rerea dv., muncii?
n libere cifrele
toare primilor trei factori n ordinea
preferin teL)
- efort fizic ............... 1
- efort intelectual ..... ,..... 2 .
- efort Jizic intelectual ...... 3
- unelte tehnologii avansate .... 4
- cointeresare ............ 5
-modul a mun-
cii ..................... 6
- creativitate ................ 7
- aplicarea rezultatelor avansate
ale tehnicii .......... 8
(URMARE DIN PAG. 8)
Transformatorul de iesire are o
de 13,S cm
2
, pr'imarul cu-
prinznd 4 x SSS de spire CuEm 0,2S,
secundarul 2 x 120 de spire CuEm
0,6, iar de .reactie 88 de
spire CuEm' 0,1. '
Bobinajele transformatorului de
se dispun ca n figura 2.
nu particula-
deosebite, cu
ngrijite a circuitelor de ten-
siune. Cablajul de preamplifi-
care poate fi realizat pe circuit
imprimat, cu unor
trasee de minimum 2 mm si a
unor ntre traseele de
tensiune de 3 mm.
amplificatorului este di-
pentru linie de radiofi-
care de 120 V, modificarea pentru o
tensiune conducnd la schim-
barea de spire ale secun-
darului.
Linia poate alimenta circa 400 de
difuzoare de radioficare de 0.25 W.
CV
Miez
Care este ordinea n care,
rerea dv., se factorii
mai jos privind forma-
rea respectiv, manifestarea

n libere din fiecare
cifre de la 1 la 9 corespunznd
factorilor respectivL)
Formarea

Manifestarea

aptitudini
.. generale ..
..... ....
. de specialitate.
... deprinderi practice .. .
.... cointeresare .... .
.. pasiune .. .
.. condi de .. .
... altele, anume ... .
Mai jos snt indicate o serie de ca-
racteristici ale unei gndiri activi-
de tip creativ. indi-
n libere din dreptul
rei caracteristici aprecierea pe care i-o
de la 1 la 5 (mult):
- capacitatea de a produce un nu-
mai mare mai variat de
Idei nOI ............
- posibilitatea de modifica mo-
dul de gndire n situa-
noi ...................... .
- o gndire pe
unor noi la proble-
mele vechi ................ , ..
- o gdtlire pe' identifi-
carea unor noi pro-
bleme .................. , ... .
- ingeniozitate inventivitate n
folosirea metodelor de rezol-
vare a problemelor .......... .
- rapiditatea de idei,
imagini, procese ..... , ....... .
capacitatea de a renunta la ipo-
teze vechi de a le nlocui cu al-
tele noi ....................
- gndire spre viitor (an-
...... , ........ , .. ,
- preocuparea de finalizare a idei-
. lor, de transpunere a lor n prac-
........... , ....... , ... .
- de a contrazice datele
considerate n momentul
respectiv ca fiind certe de a le
nlocui cu altele mai bune .....
alte caracteristici, anume . ..

R1' Re, R g-100 kO/O,S W; R
2
-10
MH/O,S W; R3' R
16
-600 kH/O,S W;
R4' R22' R 24 -SOO kD/O,S W; R",
R
1S
-50 kH/O,S W; R
6
-2,S k!l/O,S W;
R7' R17 -200 k0/0,5 W; R
lO
-10
kO/O,S W; Rl1' R
1S
-1,O Mfl/0,5 W;
R
12
-O,2 kO/O,S W; R
13
-O,8 kfl/O,S
W; R 14-20 kfl/1 W; R
19
, R21' R
2S
-1
kO/O,S W; R
20
, R
23
-20 kO/O,5 W;
R
26
-7S0 0/2 W; R
27
-40 kn/1 W;
R
2S
, R
29
, R
30
, R
31
-62 kO/2 W; C
1
-
O,OOS j.lF/50 V; C;, C
3
, C
lO
-O,02
j.lF/300 V; C
4
, C
11
-SO j.lF/10 V; C
s
,
C16' C17 -O,OS ,uF/300 V; C
6
-200
pF/300 V; C
7
, Cg -0,002S j.lF/300 V;
C
s
-0,02S j.lF/300 V; C
12
' C
1s
-16
j.lF/SOO V; C
13
-120 pF/300 V; C
14
-
0,1 j.lF/300 V; C
15
-O,01 j.lF/300 V;
C
19
-1,0 j.lF/100 V c.a.; C
2o
-5 j.lF/70
V; C
21
, C
22
, C
23
-50 j.lF/SOO V; Pl,
P
2
-1 MH-Iog; P
3
, P
4
- 1 Mfl-lin;
P
o
' P
6
-SO kO-lin; 0
1
-;-
T 1 -ECC83; T
2
-ECF82;
EL34.
II
n prezent:
propuneri de a
muncii? ....... ; ........... da nu
- n ........ da nu
- ....... da nu
- inventie ......... da nu
descoperire ...... da nu
n timpul liber:
de
.............. da nu
- tehnice
generale? ......... da nu
- la olimpiadele sau
concursurile
........ o o o o o o o o da nu
- practica un hobby
. o o o o o o o o. da nu
- cursuri de perfec-
o o o o o da nu'
profesia sau ur-

da ... o' o o' o o. o o o o. o. o o.. 1
nu o o o. o o o. o o... 2
oarecum ..... o o. o o. 3
n timpul anilor de
avut) cele mai bune rezultate?
- la disciplinele de profil o. o o o 1
la practice .... o o o o 2
- la disciplinele de gene-
o o o o o. 3
- la disciplinele funda-
mentale o o ,'0 o o o 4
- la (sport, desen,
etc,) ,. o o o o o .'. o o 5
- am avut, n general, rezultate
bune ...... o o o o o. 6
- am avut, n general, rezultate
slabe .. o o o o o. o o. 7
de munca pe care
o sau de faculta-
tea pe care le
- ntru totul .. o o o o o o o 1
- oarecum .... o o o.' o o....... 2
- deloc. o. o o o o o o o o. 3
revista "Tehnium"?
- snt abonat citesc cu regulari-
ritate .......... o o o o
snt abonat, dar citesc doar
uneori . o o o o ., o o o'.. 2
nu snt abonat, dar citesc cu regu-
laritate o o o o o 3
nu snt abonat, dar citesc une-
ori o o. o' o o o '0 o 4
articolele care apar
n revista "Tehnium" snt in gene-
ral:
foarte de nteles o o 1
- de ......... o " 2
- nici greu, nici de .. o. 3
greu de ...... O' 4
- foarte greu de nteles .,. o 5
Cum revista "Tehnium"?
- este mai mult pentru specia-
............. o o L.
-, este mai mult pentru nespecia-
.... o o o o o. 2
- este pentru, pentru
o o o o 3
difu-
zate n revista "Tehnium" snt la zi
cu datele actuale ale progresului

- da ..... o o o'...... 1
- oarecum ..... o ' o 2
- nu .................. :........ 3
Mai jos se Cteva pe
c,are presupunem cineva le-ar
putea face despre revista "Teh-
ntum". Ne
rea dv . n ce
de acord cu fiecare
Citind revista "Tehnium" orice t-
poate:
sugestii utile
pentru alegerea a
viitoarei profesii ............ da nu
- afle ultimele teh-
din din
lume ...................... da nu
- completeze
predate n liceu ...... da nu
- completeze
din facultate ......... da nu
- dezvolte creativitatea,
capacitatea de a inventa, de a
inova ..................... da nu
- formeze convingeri
ateiste, antireligioase despre
lume viata . , " .......... da nu
informatii despre
subiecte
carel intereseaza ,.", ........ da nu
dv. care dintre rubri-
cile permanente ale revistei noas-
tre contribuie mai mult la dezvol-
tarea
fice? n liber o de la
1 la 5 (mult) pentru fiecare ru,

- Initiere n
- CQ-YO (radioamatori) .... , ...
- HI-FI o' '
- Atelier ...................... .
- ................. .
- Auto-moto .................. .
. - Laborator .......... ; ........ .
- Pentru tinerii din ... .
- ............ .
Revista revistelor ............ .
Service ..................... .
almanahul
RECENT A ALMANA-
HUL
CU UN INTEHESANT
DE MARE ACTUALITATE DIN
MIFUFICA LUME A
TEHNICII, CU UN SPOmT
DE PAGINI COLOn, ALMANAHUl
ST DIN ACEST AN ESTE O
CARTE CE NU TREBUIE SA liP-
DIN BIBLIOTECA DUM-

DIN SUMAR: GRUPAJElE DE
MATERIALE "GNDIT N ROM-
NIA",

AI ISTORIEI "CAL-
CULATORUL LA GRANITA INTELI-
AftTIFICIALE"; "LUMEA
COPilULUI", "AUTOMOBilUL AS-
TAZI MINE", "FOTOGRAME DE
PE TERRA", "SOLUTII ENERGE-
TICE PENTRU PROBLEMELE VII-
TORULlU", PRECUM UN BO-
GAT GRUPAJ "DIVERTISMENT

Ce alte rubrici propune fie
publicate n n acest sens?
tice pentru o
creativitate

- curaj
Care dintre articolele
mai jos, n 5 (mai)
din 1987 al revistei noastre, le consi-
mai utile pentru stimularea
No-
n libere o de la 1 (pu'
la 5 (mult) pentru fiecare articol.
- spirit inovator)
nou .................... .
- gndire ........... .
- Ceas electronic ............ ,.'.
- Experiment 0 ,
. o , ,
- ...... o
- Cuplor triedru ... o o
- Corector RIAA .............. .
- Indicator de nivel ............ .
- Sintetlzator electronic de rit-
muri muzicale ............... .
Procesoare pentru develo-
pare ......... o o
- Executarea aco-
cu din
lemn ....................... .
Cum se ciupercile Agari-
cus bisporus ............. o
................ .
lupta cu vechiul, cu
tina . o " ,
.... o
informare ......... .
nonconformism .......... .
de
tate ................... o.'
- capacitate de conexiune a
lor . o
- respectarea disciplinei
de activitate ..... o o
- lupta
triva ........ o o
modestie, autoevaluare
de sine ........ o
dv., din do-
meniul de amatori se
transmit n cea mai mare
cifra
punsului ales):
- pract!ce ......... o
............ .
- pasiune pentru descoperire .. .
- de la vrstnici la tineri? .......... 1
viziune inter
- de la tineri la vrstnici? .... . . . . .. 2 ............ o o
de la vrstnici la vrstnici? ....... 3
- de la tineri la tineri ............ o 4
- optimism ............. o
n opinia dv., creativitatea tehnico-

se poate manifesta numai n
domeniul tehnologiilor de vrf .....
- se poate manifesta mai ales n do-
meniul tehnologiilor de vrf ....... 2
se poate manifesta n orice do-
meniu .... o ..... o............. '3
n
contemporane, creativita-
tea este o

a, mai buni mun-
clton ........................ .
a unei mari a
lor muncitorilor .............. 2
a
muncitorilor ................... 3
n libere, cu cifre
ntre 1 (minim) S (maxim). apre-
cierile dv. cu privire la
pe care le caracteris-
.............. o
talent, aptitudini .....
spirit de risc, de asumare a
punderii .................... .
- ncredere n sine ............. .
- entuziasm .. ' .. o o
- de originalitate ........ .
- capacitate de cooperare n
..................... .
altele, anume .............. .
Prin
contribui direct la
tirea revistei noastre n ra
cu cititorilor n
special, la rolului
stimularea
'
multumir
noastre pentru participare.
RlmRrlAHUl
A APARUT AlMANAHUL ,,ANTI-
CU UN BOGAT SUMAR,
DIN SPICUIM: LITERATURA
SF SEMNATA DE REPUTAT" AU-
TOfU ROMNI cu-
NOSCUTA RUBniCA DE CniTICA
TEOfUE N DOME-
NIUL PRECUM
APRECIATA RUBRicA
lA FRONTIERELE
NOTE COMENTAml pmVIND
CREA TIA ABTISTICA N DOME-
NIUL 'liTERATurm ARTEI DE

FICA.
TEHNIUM 7/1.987
Programul prezentat permite ra-
dioamatorului calculul si realizarea
filtrelor active ntr-un mod foarte
simplu Astfel, cu ajutorul
programului propus, se pot calcula
valorile componentelor electrice din
23 de circuite cu care se pot realiza
10
0
-10
-20
-30
-4.0
-S0
-60
Or. fiz.
diferite tipuri de filtre active.
Filtrele active snt elemente n a
nu se folosesc induc-
(bobine). Rolul
este suplinit de elementele active
din circuit: circuite integrate sau
tranzistoare.
10
o
-10
-20
-40
-S0
-60
1
I
r
I
r
I
I
I
r
f
!
I I !
1 l 1
I
I
Indiferent de natura lor, filtrele
electrice pot fi de diferite tipuri: tre-
ce-jos, trece-sus,
trece-tot.
Un filtru trece-jos este un filtru
neatenuate toate
semnalele a este mai
dect o nu-
de pe care o
cu t. Semnalele a frec-
este mai mare dect L, n ca-
zul 'unui filtru ideal, ar trebui fie
atenuate complet. Deoarece un filtru
ideal nu poate fi realizat fizic, s-au
imaginat calculat diferite tipuri
de filtre care mai bine
sau mai un filtru ideal, dar care
avantajul de a fi realizabile.
In figura 1 este grafic:;
atenuarea unui filtru trece-jos n
de Cele cinci
curbe prezentate pe repre-
zinta caracteristicile de transfer ale
filtrelor trece-jos de tip Butterworth
de ordinul 1, 3, 5, 7 9. Pe
este reprezentata amplificarea filtru-
lui n decibeli, iar pe frec-
venta ntr-o Pen-
tru ca aceste caracteristici se

... I
I "\0\
f'",
\\\ 'r'-,.
I
I i
\'\\ \
'I\. \
f"r--..

\
\
\\ \
\
'\ \
i\ \ 1\ \
utiliza este
la f,. Astfel, pe o(izon-
se de fapt flt.. In fe-
lul acesta, dorim
un filtru trece-jos cu de
f,= 2 200 Hz n dreptul gra-
.1., .2, .3, ... , 10 de pe abscisa
snt reprezentate .1xf. =
220,.2xf, =440, ... , 10xf, =22000:
vrem ca atenuarea filtrului la
frecventa f = 4 400 Hz fie de mi-
nimum '40 dB, atunci putem vedea
pe grafic o astfel de atenuare co-
respunde unui filtru de ordinul 7 sau
mai mare.
un filtru de ordinul 1 se
poate realiza cu circuitul din figura
3, filtrele de ordin superior se reali-
cu circuite mult mai compli-
cate, iar complexitatea pro-
9u ordinul filtrului.
In de filtrele de tip Butter-
worth, despre care se' spune snt
maximum de plate, n banda de tre-
cere mai alte tipuri de filtre.
Programul mai filtrele de
tip Bessel.
Filtrele de tip n
banda de trecere mai multe ondula-
a amplitudine se
n decibeli. Aceste
se numesc n literatura de speciali-
tate riplu. n figurile 4 5 snt re-
prezentate caracteristicile de
transfer ale filtrelor trece-jos de tip
Cebsev cu riplul de 1 dB. n figura
6 snt reprezentate caracteristicile
de transfer ale filtrelor de ordinul 2
S 4 la pentru a se observa
ondulatiile din banda de trecere. Fil-
trEile de tip avanta-
Jul de a avea o de ate-
-70
-80
-90
.1 .3 .6 1 6 10
-70
-80
-90
r
I r \' 1\. f\
1 \ 1\ \
.1 .. ..:. .6 1 6 10
7(
c=Jr -P> &
__ __ 1 -o

Fig. 1 caracteristicile de
transfer de tiP Butterworth de
ordinul 1 3 5 7 Si 9
10
o
-10
-60
-70
-80
-90
I
1
1
I
I
I
I
4
I
I 1 I
I r
I
I
I
I I
!
;
I
I I I
!
I I !
<:::-
o"
-
t\
! I \ '\
I i\
"\.
I \
'\
"'1
II \\ \ f'"
\ \, \ I ",
\.
\

I
1, p.
'II',
\
'\
1\
....
,
I
I
.1 .3 .6 1 6 10
Fig. 4 Car.:icteristici te de
transfer ale filtrelor trece Jos
de tip Cebisev cu riplU ld6 si
ordinUL 3 5 7 si 9
10
o
-10
-20
1
I
I
2 .4. .6
I I
I I
r-
I I
2
1""-

'\

i
-:30
F1
1 I
!
....
! I
l\ ..,
-4.0
I ! I
\ \
\
" \.
-50
1 I 1
v. ;
'"
li \ 1.
1
\ \, \"
-60
-70
I
\ 1'>, \

-80
-90
.1 .3 .6 1 :3 6 10
Fi9. caracteristicil.e .:::te
fer. a le fi lt.(e lor trece
.JOS de tlP Besse.1.. CI) o.-dinl; l 2
4. J 6 , i!3 si 10
TEHNIUM 7/1987
Fi g. .l.. Ca I,;a C te ris tic i led e
tranSfer ale fi Ltrelor trece-jos
de tip Butterworth de ordinUL 2.
4. 6 ) asi 10
10
\11
-10
-20
-:30
-4.13
-S0
-60
-713
-80
-90
I
1
I
!
.1
.....
I
I
1
I
.
.'"
I I
1 1
T 1 T I
1 I III
T
I
I
r

1
I I
.3 .6 1
.:;
...... I
II
\\
[' .....
t\\
'1 \ 1""
i'..
l\ \ 1\
f'.,,,-
\\ \. \
\\ ' f\

\ \
\\
\
"
1\
\ 1\
J
i\
6 10
Fi';!, S Carac:ti2:risticile de
transfer ale filtrelor trece
Jos de tiP Ce b i se v CU .i i P l u ld 6
Si de ordin 2 4 6 a si 10
10
(O
-10
-20
-30
-40
-S0
-60
-713
-80
-90
.1
Fig.
transfe
jos de
S , 7 s
.3 .6 1
4- 10
Ca rac te ris tie i 1. e de
ale filtref.:,r
ip BBsseL cu 3
-;
0.5
0.3
0.1
-0.1
-0.6
.2 .4.6
I Il I I
1
,/.
.;""
/ \l
l
/\ ,.l
/ /
i I I I
8
I I
I I
I
I I
-0.7
k"'/ ....' I

-:1.3
-1.6
.1
1--"'''' I
I
IV
.3 .6 1 6 10
Fig.' tiei le de
transrer ale filtre r trece
Jos de tip Cebisev CU riolu ldB
Si de ordin 2 4
nuare mult mai dect cele'
de tip Butterworth, dar au dezavan-
tajul componente elec-
trice cu tolerante mult mai mici.
n de n
la semnale sinusoidale n multe
se cere ca filtru lUi
la semnale dreptunghiulare nu
prezinte supracresteri importante
Filtrele de tip au
teri mult mai mari n lor
la semnale dreptunghiulare -dect
filtrele de tip Butterworth.
Filtrele care ce! mai
semnalele snt
filtrele de tip Bessel. In figurile 7 8
snt prezentate caracteristicile de
transfer ale filtrelor de tip Bessel.
(CONTINUARE N NR. VU19Rl
li
IUIOIUHISMlll "Oll II
aprindere (n general), carburatorul
(nivelul plutitoarelor, reglajul co-
rectitudinea elementelor ta-
rate, starea jicloarelor principale ale
ambelor'trepte; pompa de accelera-
(stare levi-er, supapele de aspira-
de refulare ale pompei, jiclorul .
pom pei de clapetele de ad-
misiune, avansul, organele sistemu-
lui de frnare de rulare Ii'-
'
n cazul unui consum excesiv de
(fig. 11) se cu
organele moto-
rului (starea de a
pieselor n frecare, prin
compresiei cilindrilor, cursa cuibu-
toarelor, jocul la supape
carburatorul (reglajele corectitu-
dinea elementelor farate,
plutitoarele - nivelul starea lor,
supapa de alimentare a
carburatorului, dispozitivul de por-
nire; se deoarece
unele jicloare ale carburatorului au
pot
fi cu confundate montate
incorect. Inversarea jicloarelor, cum
ar fi cel al iconostatului (de 170), cu
jiclorul de mers n gol (de 50), poate
conduce la o a
consumului de (de la
200%); chiar la regimwi de
dar mai ales n exploatarea
pompa de alimentare (se
debitul, presiunea unifor-
mitatea benzinei carbu-
rator); filtrului de aer (se
starea de colmatare a ele-
mentului filtrant - care este din
material plastic - este cazul
se cu aer comprimat sau se
cu detergent lichid
care se cu aer
comprimat; a fost mbibat cu
ulei se
prima, din Simple.
care nu materiale, scule
deosebite sau "o aparte.
cum ar fi carburatoarelor
a jicloarelor, reglarea
plutitoarelor, sitei de
ces al benzinei n carburator, verifi-
care.a a suprafe-
pieselor n mi$care (prghii),
controlul izolatoare,
conductei de retur
(OL TCfT Club) a doua, mai
care din veriHca-
rea reglajului carburatorului pe
stand pentru a determina gradul de
a amestecului aer-ben-
n diferite regimuri readuce-
rea acestuia n limitele de economi-
citate poluare impuse de con-
structor.
Este foarte important a se seama
de observatJe deoarece de-
montarea carburatorului de pe motor
probleme deosebite la remon-
tare anume:
lor de ale carburatorului a
termoizolante (antretoazei)
de cu care s-a
aplicarea a de etan-
(ermetic), pentru "a nu trage"
aer fals.
demontarea carburatorului,
mai nti se starea su-
planeitatea garniturii ter-
moizolante, a de a
carburatorului a colectoru-
lui de admisiune (acestea nu trebuie
prezinte urme de de
gaze), care se trece la demon-
tarea a carburatorului.
Cu ocazia capacului
carburatorului, se cu
plutitoar:ele, pentru a nu se
deforma. deoarece se nive-
lul combustibilului n camera de ni-
vel constant implicit att
narea motorului, ct economicita-
tea lui. Apoi se trece la identificarea
verificarea corecte a ele-
mentelor tarate.
Se cu jiclorul
de ralanti al treptei primare,
care se cu aer comprimat ca-
de mers n gol, ct jiclo-
rul respectiv, care se remon-
n n timp
se demontarea si' a ce-
lorlalte elemente tarate si suflarea
cu aer comprimat a tuturor circuite-
lor, deoarece se presupune even-
tualele (praf, gome din
depuneri de tetretil de
plu mb, particu le metalice, etc.),
din circuitul suspectat,
fie expulzate ntr-un circuit vecin,
cauznd astfel alte anomalii n func-
carburatorului. Se
modul de lucru al supa-
pei de admisiune (cuiul poantou) a
benzinei n carburator si
oscilarea a plutitorului pe axul
Apoi se cu ele-
mentele tarate (prin demontarea
lor), verificndu-se garnitura din
carton, pentru a nu avea rupturi sau
"ntreruperi" pe amprenta cordonu-
lui de
a fost demontarea
carburatorului de pe motor, se veri-
nainte de pornire urmatoarele:
dispozitivul de pornire (clapeta de
trebuie sa fie n complet
la butonului din
bord); clapeta de admisiune a trep-
tei I trebuie n de
mers ncet n gol, cu pedala de ac-
n stare de repaus; avansul;
(n general)
.4
..


bujiile (tipul dintre elec-
trozi).
necarea motorului pierderile de
(fig. 10) impun demontarea
carburatorului de pe motor con-
trolul piese: supapa de
adrT)isiune a benzinei
pompa de alimentare (presiunea,
debitul uniformitatea jetului), plu-
titoarele (oscilarea pe integri-
tatea lor; se nivelul la
de 181 mm), cuiul (poantou)
al supapei de admisiune a benzinei
(stare de lucru,
tate).
Se s-au modi-/
ficat uneie reglaje anterior).
care au fost sigilate, acestea nu mai
pot fi readuse n
dect cu totul sau pe
standurile specializate ale Intreprin-
derii nr. 2 Din acest motiv,
o se nu trebuie
violate sigiliile cu ocazia reviziilor
curente ale carburatoarelor.
Repararea ei de alimen-
tare
prin efectua-
rea unor parcursuri ndelungate pe
diferite autoturisme Oltcit n
de drum variabile a scos n

- o categorie de
piese subansambluri nereparabile,
care la unei
anormale se nlocuiesc (exemplu:
regulator termostatic, traductor nivel
de combustibil);
Lipsa de de se
numai motorul a
fost rodat, controlndu-se piesele
(fig. 10): de,
cum s-a precizat anterior, se
deosebesc categorii de opera-
de a carburatoarelor:
- o a doua categorie o
piesele care trebuie nlocuite o
n cadrul unui
parcurs bine determinat (exemplu:
'.;n .:.,.':.:.:.,.: ..... ,.
,'. ".. . .;.
CONSUM ANORMAL
DE
BENZINA
I
I I I
, ,
DE FIL TRU DE
MOTOR CARBURATOR
AER
I I I I I
UZU STARE CUI BUJII
ELEMENT
FILTRANT
PIESE POANTOU ETAN TA TE DEFECTE COLMATAT
I I I I I
COMPRESIE DISPOZI TIV DE SUPAPE BATERIE DE TERMOSTAT
:
CILINDRI PORNIRE DEFECTE ACUMULA TOARE DEFECT
I I 1 I
ELEMENTE CAPTOR DE
TARATE FISURA I CU PORI
TURATIE
SEGMENTI DEFECT( SPECIAl)
I I I
CURsA CONDUCTA RETUR VACUU-

MA TI FISURAT CULBUTOARE CLUB
1 I I
JOC REG LA JE
AVANS CENTRI-
SUPAPE ANORMALE
LDELCOU )DEFECT
I
AVANS
ANORMAL
TEHNIUM 1/1987
Se cunoaste rolul sistemului
de aprindere al autoturismelor este
de a produce, la nivelul bujiei
rui cilindru, o scnteie de
tensiune (10-15 kV),
provoace aprinderea amestecului
de si aer.
n timpul iernii, cnd temperatura
este sistemul
de alimentare cu energie
nu mai este capabil furnizeze o
tensiune pentru buna
a sistemului de aprin-
dere ca atare, autoturismul por-
foarte greu. Pe aceste
sistemul de aprindere cla-
foarte mult contactele
ruptorului, mari
care trec prin el. Pentru eliminarea
acestor inconveniente s-a experi-
mentat montajul de aprindere elec-
prezentat mai jos.
EI permite o mai
a motorului la tempe.raturi
n timp contactele
ruptorului, dat fiind prin el nu
mai un curent de ordinul
am perilor, ci un curent foarte mic,
de ordinul miliamperilor. n figura 1
este schema a
aprinderii electronice.
MOD DE
Atunci cnd ruptorul, care este cu-
plat la borna R. se nchide, tranzis-
torul T
l
n fiind po-
larizat prin divizorul Rl' R2' iar prin
dioda O 1 se baza lui T
3
.
Tranzistorul T
3
, care ca
amplificator de curent, se deschide
apare un curent prin primarul bo-
binei (bornele 15, 1), n secundarul
bobinei o tensiune de mini-
mum 18 kV. Pentru protejarea bobi-
nei este necesar ca tensiunea de co-
lector a lui

fie la apro-
ximativ 360 V, limitare pe care o fa-
ce O
2
, Tranzistorul T
2
are rolul de a
limita curentul prin T
3
prin
filtrul, de - 20 000 km);
- a treia categorie de piese snt
cele care repa-
reglaje .(exemplu: rezervor..de
care curge care trebuie
ipit, carburator care trebuie
reglat etc.).
n continuare se face o trecere n
a subansamblurilor princi-
pale ale de alimentare a
problemelor care se la repara-
rea lor.
Rezervorul de poate avea
probleme: scurgere (se
prin demontare lipire
impurificare (se demon-
se necores-
(se garnitura 5,
la nivel de traductor nivel combusti-
bil; tubul 3 si busonul 13 la nivel
de ump'lere cu tubul
"a" la nivel acces
de la rezervor pompa de ben-
la scoaterea conductei
de cauciuc de pe tubul din plastic
"a", deoarece se poate rupe prin de-
montare Foarte rar, la spar-
gerea rezervorului n parcurs, dato-
unor se poate remedia -
pentru depanare pe loc - prin ob-
turare cu
de unii auto.
periodic, este necesar se verifice
starea- conductei de punere n
cu atmosfera (poz. 12, fig. 1),
deoarece se poate nfunda poate
. crea anomalii n alimentarea cu ben-
Se n busonul
de nu este
de aerisire.
TEHNIUM 7/1987
Ing. ALEXA NCRU VASILIU
la o valoare de' 7 A n cazul bobinei
de "Oltcit". Bobina pentru "Dacia
1 300" absorbind un curent mai mic,
de ordinul a 3 A,
de curent nu mai este si
de aceea R
5
se scurtcircu-
exterior Intre bornele 1-1.

84
AlohJ/Y
A/o/,,,/r
C
3{J
Traductorul nivelului de combusti-
bil. n caz de rupere a conductei "a"
sau la o nu se
ci se Sita 25 (fig.
1) trebuie periodic deoa-
rece prin ea are acces permanent
benzina, care este
pompa de
Sistemul de admisiune - recircu-
Iare a aerului, gazeJor arse parti-
culelor de ulei
Filtrul de aer. Se elementul
filtrant (din plastic) la fiecare
15000-20000 km, cu de
dero lichid care
se cu aer comprimat se
La 50000 km se nlocuieste
cu un element filtrant nou. s-a
defectat regulatorul termostatic, se
nlocuieste cu unul nou.
Separatorul de ulei. Deoarece
posibilitatea mbcsirii lui n
timp, se a fi pe-
riodic cu remontat (sepa-
ratorul de ulei pentru Oltcit Club
este de culoare iar cel pen-
tru Oltcit Special de culoare gri, ne-
fiind inteschimbabile).
Pompa de La o functio-
nare a pompe;, cnd se 're-
duce debitul de este nece-
sar a fi nlocuite pie-
sele uzate cu altele noi (membrana,
supapefe de refulare
garniturile de la
strngerea a elementelor de
fixare a pompei pe motor .
(CONTINUARE N NR. VIITOR)

1(2
<::::1
C'C)
'"
::""
....:
90
CARACTERISTICI TEHNICE
Tensiune de alimentare: 6-19 V
Curent maxim absorbit: 2,5 A
Domeniu de 30-18000
r.p.m.
REALIZARE
Montajul se pe o bu-
de sticlotextolit placat, desenul
cablajului (1:1) este dat n figura 2.
Pe pastilele laterale ale cablajului
se vor lipi papuci auto tip
Montajul se va ncaseta ntr-o cu-
tie de n fi-
gura 3, pe care se vor monta izolat
de prin intermediul unor
izolatoare de tranzistoarele T
l
,
T2, T3
Terminalele acestor tr.anzistoare
se vor lega de cablaj prin tire de cu-
pru izolate cu PVC, n punctele co-
indicate pe schema
Tranzistorului T
l
i se vor
cupla colectorul n punctul Kl' baza
n punctul 8
1
emitorul n punctul
El; pentru tranzistoarele T
2
T
3
se
va proceda identic. Tot montajul se
va nglqba n bitum pentru a se
In cazul folosirii numai pen-
tru autoturismele "Dacia" se va eli-
mina T
2
, R
2
nu se mon-
iS
C6
I
Gro!J -1
11
2511
It
iar cablajul se va scurtcircu-
ita.
MOD DE MONTARE PE AUTOTU-
RISME
Cutia n care se aprinderea
se va prinde rigid de ca-
roseria autoturismului, n apropierea
bobinei de Se va decupla
firul notat cu 1 de la si se va
cupla, prin intermediul unu;' papuc
auto tip la borna R a aprin-
derii electronice. Se va lega cu un
fir de cupru borna 1 a bobinei la
borna 1 a aprinderii
de la borna 15 a aprinderii electro-
nice se va duce un fir de cupru la
borna 15 a bobinei. Contactul de
M al aprinderii electronice se
va lega prin intermediul unui papuc
la de prindere al carcasei
aprinderii electronice pe caroseria
autoturismului.Se ,vor scurtcircuita
bornele H n functie de bobina cu
care este dotat au'toturismul.
LISTA DE COMPONENTE
R
l
= 1000/3 W; R
2
=13 11/0,25 W; R,
= 39 fU5 W; R
4
= 2 kn/O,25 W; RE>
= 0,1 0/3 W; Dl, D3 = 1 N4007; O
2
= 2xPL 180Z; C
1
= 0,1-0,33 p,F/100 V
C
2
=.500 pF; C
3
0,10--0,22 p,F/400 V:
T
1
= 80140; T
2
= 80139; T
3
= BU930, BUX81. '
IS
n laboratoarele electronistilor
amatori, dar mai ales n cercurile or-
'janizate, se n prezent tot
Dai f;ecvent circuitele integrate
!.apt ce conduce la stocarea mlJlt::v
tipuri de tranzistoare pnp sau npn
mica putere (200-:-900 mW).
Pentru valorificarea "pieselor"
pe nedrept abando-
nate, propun construirea unui sinte-
tizor electronic de sunete manipu-
late printr-o de acordeon
- mna - cuplat la un
amplHicator de
borna P. U., cu tensiunea de intrare
:; 500 mV.
Sintetizorul propus a fost conce-
put experimentat n scopul folosi-
rii a ct mai elemente de cir-
cuit, al unui minim consum
de curent de la sursa proprie a am-
plificatorului de (:;
13 mAL precum al tim-
brului sunetelor emise.
Se pot utiliza orice fel de tranzis-
toare de putere de tip pnp - ca
n prezentul articol sau tip npn n
care caz se vor inversa
condensatoarelor electrolitice si ale
sursei de alimentare. .
. Varianta pentru dv. se com-
pune din subansam-
bluri:
de acordeon MD cu
contacte, 1 bu C.;
multivibratoare de audiofrec-
5 buc.;
- tremolo-vibrato, 1 buc.;
reverberator, 1 buc.;
- deformator, 1 buc.;
- preamplificator de audiofrec-
1 buc.
DETALII DE
A. Partea
de acordeon a
claviaturii, se clapele
numerotndu-se (1 -;- 34), se
tijele supapelor, care se mon-
pe fiecare n parte cte un
contact din de 1 mm
gr9sime, 'ca n figura f
In locul burdufului si al camerelor
de se prin
adaptare la corpul claviaturii, o cutie
din lemn de moale sau placaj
cu un capac superior .pemontabil.
pe care se vor monta
trele comutatorul de
Cutia va avea lungimea L cu a
claviaturii, iar h
=10 cm.
Att incinta ct capacul superior
vor fi vopsite cu lac sau se vor aco-
peri cu piele, eventual nlocuitori
(vezi fotografia). este ne-
cesar ca interiorul incintei partea
a capacului fie ecra-
nate prin placare cu hrtie alumini-
cu continuitate
a arcuri lor de
revenire, clapele se pe
ax n reglndu-se
alinierea a acestora prin
adaos de carton (lipit cu aracet).
La de 2 mm de contactele
mobile (de pe clape) se monteaza
1.
Ing. C. RMBU
banda care constituie contactul fix
(masa), care are lungimea
cu cea a ntregii claviaturi.
Gaura pentru fixarea mufei
se va practica n peretele cu-
tiei de la extremitatea (pe
cutiei cu 1=10 cm).
B. Partea
Circuitele descrise mai jos fiind
cunoscute de electronistii amatori,
nu se vor detalia aspectele teoretice.
Tranzistoarele utilizate n montaje
trebuie fie verificate n prealabil.
1. Multivibraorul de frec-
(fig. 2)
am experimentat oscilatorul
de cu filtru n dublu
T, care nu dome-
niul de frecvente necesar claviaturii
de 34 de clape, motiv pentru care
am adoptat generatorul de audio-
cu minimum de elemente
active pasive.
De la bun inceput, acordeonul
electronic a fost conceput a fi poli
fonic, fapt care a necesitat utilizarea
mai multor oscilatoare. Minimumul
necesar stabilit experimental a fost
de 5 care poate asi-
gura toate acordurile treptelor prin-
cipale de precum
cele arpegiaturi armonice (do,
mi, sol, do).
Sunetele emise de aceste oscila-
toare au timbru de pian (cu pedala
sau de
Amatorii care doresc a construi si
basuri la acest instrument vor folosi
acelasi oscilator la care se
doar 'condensatorul de' 4,7 nF care
emitoarele. n acest caz valoa-
rea condensatorului este de ordinul
microfarazilor, n de profun-
zimea a basurilor (1 -;- 3 }1F).
. 2. Tremolo-vibrato (fig. 3)
Circuitul folosit n acest caz este
tot un multivibrator, dar cu frec-
foarte de 5 -7- 7 Hz.
semnalul de la iesirea aces-
tui circuit se n baza pri-
mului tranzistor al oscilatoarelor din
figura 2, sunetul emis de acestea
de timbru; de la
pian la de la la flaut.
de la flaut la n de po-
celor Po-
tentiometrul de 47 kfl frec-
tremolo-ului, pe cnd cel de 1
M! l amplitudinea, respectiv amprenta
390
n sunetul de (Ia valoarea zero
se aud doar pocnituri regulate
;>este sunetul de
de 47
este reglat n zero, circui-
lui vibrato iese din functiune si su-
netul nealterat,' adica asa
cum este emis de multivibrator ..
3. neverberatorul (fig. 4)
Schema este tot un mul-
livibrator, la care intrarea si iesirea
au fost legate printr-un fdtru in T
combinat. Pentru diferitele valori ale
de 10 kn, sunetul
emis se foarte variat: de
la la cu de la
acordeon la cu tuburi, de la
la cu sur-
sau cu etc.
Reverberatorul descris poate lucra
n efect Wa-Wa,
trul de 10 kO este la
(du-te-vino mereu).
Sugerez amatorilor mai preten-
spre exemplu, montarea po-
de 10 kO (eventual si
a comutatorului de n ca-
vitatea unui adaos la cutie, care
poate avea forma gtului de
si manevrarea acestora cu mna
n acest caz
va fi de tip rectiliniu (de exemplu
varianta P22321), iar cursorul va re-
cu ajutorul
dimensionat convenabil.
Potentiometru I reverbera-
torului de 10 kfl se va monta la ex-
tremitatea a capacului de-
montabil, evident pentru faciiitarea
manevrrii acestuia cu mna
n timp ce cu mna se "exe-
melodia.
4. Deformatorul (fig. 5)
Circuitul descris un
de efect ui-ui modificat.
Considernd acest efect nu este
suficient de "colorat", am adoptat
circuitul modificat, care pe masa de
experimentare a produs sunete du-
blate, sunete puternic deformate (g-
jite) sau glgite, ceea ce -
trebuie - este cu
totul altceva dect piuitul ui-ui.
Circuitul de deformare
produce efectele dorite
este suficient de excitat. In acest
caz preamplificatorul trebuie de-
biteze la iesire un semnal maxim.
deci de reglare a vo-
lumului trebuie se afle pe
100 k\J. hta de m8Srl
5. Preamplificatorul de frec-
(fig 6)
Necesitatea acestui circuit s-a im-

100k
.....
43k.a. R1
'-----t ..
(ECRANAT)
'1)IF 1 M.n.
TEHNIUM 7/1987
2xEFT
__
1M..o.

1nF
4xEFD115
O,47jAF
r----o lnirare
2,2n
EFT 351

pus att pentru semnalului
de atac al deformatorului, ct mai
ales pentru modificarea volumului
sonor al instrumentului "Ia nde-

. Se n prealabil un nivel
maxim convenabil la amplificatorul
de care poate fi: ra-
dio, casetofon, pick-up, de
etc., cu alimentarea de
la sau baterii (9 V).
6. Alimentarea de curent continuu
Sursa de alimentare a Instrumentu-
lui o constituie o baterie de 9 V
(6F22) sau rezerva de curent conti-
nuu a amplificatorulu; de audiofrec-
consumul fiind extrem de re-
dus.
Printr-un circuit de decuplare. o
de 47011 W un conden-
sator electrolitic de 470 j.tF la 16 V,
se la 5 al mufei
P.U. tensiunea de alimentare de 9 V.
. tensiunea 'proprie (a amplifi-
catorului) este mai mare, atunci re-
ducerea la 9 V se face
tric
. dintre instrument am-
. plificator se face cu un cablu ecra-
nat cu conductoare elastice,
de cca 1,S -7- 2 m lungime astfel:
1 - Sol = 196 Hz
f
2 - Lab = 207 Hz
Octava
3 - La = 220 Hz
4 - Sib = 233 Hz
1-
5 - Si = 247 Hz
6 - Do = 261 Hz
7 - Reb = 277 Hz
8 - Re = 293 Hz
9 - Mib = 312 Hz
10 - Mi = 329 Hz
11 - Fa ::;: 349 Hz
Octava 1
12 - Fa = 375 Hz
13 - Sol ::: 392 Hz
L
14- Lab = 415 Hz
15 - La = 440 Hz
16 - Sib = 466 Hz
17 - Si = 494 Hz
TEHNIUM 7/1987
SOs
1 34
ecranul se la 2, un
fir la 5 (alimentarea) un
fir la 3 (semnalul).
C. Asamblare reg!aie
Asamblarea circuitelor electronice
descrise mai sus se face n lo-
gic, att la fixarea acestora n incinta
ct la efectuarea
electrice ntre acestea
(fig. 7).
se pe pa-
noul superior de la stnga la dreapta
astfel: reverberator - 1 vi-
brato-tremolo - 2 preampli-
ficator - 1 deformator: - 1
iar la extremitatea
se comutatorul de func-
poz. 1= vibrato; poz. 2 = rever-
berator; poz. 3 = deformator.
Se vor verifica (Ia rece)
ntre subansambluri, alimentarea +
-, continuitatea a po-
precum "corectitu-
dinea" comutatorului numai
aceasta se va cupla cordonul de ali-
mentare.
Reglajele instrumentului se re-
doar la ajustarea
trelor semireglabile de 100 kO de pe
fiecare (34
Se trece comutatorul pe 1,
18 - Do 513 Hz
1
19 - Reb 554 Hz
20 - Re 587 Hz
21 - Mib 622 Hz
22 - Mi 659 Hz
23 - Fa 698 Hz
Octava 2
24 - Fa 740 Hz
25 - Sol 784 Hz
!
26 - Lab 831 Hz
27 - La 880 Hz
28 - Sib 932 Hz
29 - Si 988 Hz
f
30 - Do ::: 1 047 Hz
31 - Reb ::: 1 109 Hz
32 - Re = 1 175 Hz Octava 3
33 - Mib = 1 245 Hz
:It 34 - Mi =1319Hz
LISTA DE MATERIALE (din
Tranzistoare pnp de putere
Tranzistoare pnp - EFT351
Condensatoare electrol itice
n "
1 000 j.tF/16 V
10 j.tF/16 V
4,7 ttF/10 V
1 j.tF/10 V
16 buc.
1 buc.
1 buc.
3 buc.
1 buc.
2 buc.
S buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
i buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
galben) 47 nF/30 V ({3z-220)
0,1 j.tF/30 V
1 M 0/0,5 W
" 470 kO/O,S W
100 kO/O,S W
47 kO/O,S W
10 kO/O,S W
10 nF/30 V
6,8 nF/30 V
2,2 nF/30 V
1 nF/30 V
semireglabile 100 k0/0,25 W
cu contact ferm
Rezistoare 1,8 kO/l W
" cu RPM
pentru oscilatoare
0,25 W
Diode punctiforme EFO 1 07+ 115
Comutator rotativ sau rectiliniu 2x3 poz.
Cablu ecranat cu 2 fire
Mufe 5 picioare tip
" " tip
34 buc.
1 buc.
SO buc.
2S buc.
4 buc.
1 buc.
2m
2 buc.
1 buc.
NOTA. 7 21 se cu scopul valorilor n
de temperatura mediuloi ambiant, respectiv no-
telor date de multivibratoare.
C (2)(3)
se din circuit efectul vibrato
cu ajutorul unui generator sau
osciioscop de se
conform tabe-
lului
n cazul n care nu se dispune de
aparatura se va apela la
un acordor de specialitate sau un alt
muzician.
Acordarea ureche" se efec-
plecnd de la nota diapazo-
nului Las= 440 Hz. Celalalte note se
din stn-
ga-dreapta de cel destinat notei
Las, la terminarea celor 34 de
NOI
recent la Editura Teh-
volumul ,,Autoturismele Olt
m
cit", semnat de colaboratorul revis-
tei noastre dr. ing. Traian
constituie o monografie
tipurilor de. autoturisme
fabricate la Craiova. In cuprinsul
capitolelor bogat ilustrate se de-
scriu organele de apa-
ratura de control, precum ansam-
blurile care compun autoturismele
Oltcit Special Oltcit Club. Autorul
pe larg func-
repararea
principalelor piese ale an-
samblu (motor, transmisie,
suspensie, caroserie instala-
etc.).
practice referitoare la
conducerea exploatarea autotu-
rismelor Oltcit snt completate de
un bogat repertoriu de date con-
structive, caracteristici dinamice
necesare utile att
posesorilor de autoturisme Oltcit,
ct inginerilor din ate-
lierele Service. In timp, lu-
crarea mai cuprinde o serie de re-
clape. O verificare a reglajului
corect o constituie atacarea acordu-
rilor de arpegiul I
al II-lea posibile pe claviatura des-
mai sus.

Acordeonul electronic prezentat
poate fi considerat un instrument
muzical n al cu-
vntului, cu de a fi executat
corect ngrijit, cu un design mo-
dern un reglaj de. specialitate.
Instrumentul are o greutate re-
1,,1 kg, este de manevrat,
putnd constitui un mod de
recreere n familie, n societate cu
att mai mutt n sau n cercurile
muzicale.
BIBLIOGRAFIE
"Tehnium"
privind secu-
rutiere, reducerea
atmosferice
::ln,1I1r.::IntAi autoturism el or
QTC de VO
Cititorii revistei noastre care
s-au interesat de materiale docu-
mentare referitoare la n
programarea calculatoarelor
pot procura lucrarea ABC-ul Pro-
de la de
Radioamatorism 1 P.O. Box 22-50
71 100, telefon SO 46 66.
Radioclubul
din de circuit
imprimat subansambluri pentru
transceiver A412,
manipulatoare, receptoare sincro-
echipament RTTY, plani-
glob etc,
Adresa Radioclubului judetean
Sir. N. nr. 56, cod.
2200, telefon 4 35 1 a
87
I

Ing. PAUL ANDREESCU
Schema averti-
zarea auto despre
tensiunea bateriei, att n timpul
motorului, ct n tim-
pul opririi acestuia.
Schema este cu ajutorul
unui circuit integrat ,BE555N care lu-
n regim de astabil cu o frec-
de aproximativ 1 Hz (prin
schimbarea valorii R2 se

Perioada de se calcu-
cu formula:
T = 0,7 . (R1 + 2R2)C1
LED-urile vor semnaliza conform
tabelului.
'1
12
S
881<.n..
2
Ci
1
IOjtf/25 V
U baterie auto
8
"

10
Semnalizarea LED-urilor Alegerea culorilor LED-urilor este
De asemenea, pentru
schimbarea pragurilor d.e tensiune,
se pot alege alte diode Zener.
< 11 V Numai LED-ul cu
11V-15V Ambele LED-uri, alternativ
La cuplarea tensiunii de la baterie,
montajul astfel:
> 15 V Numai LED-u I verde, cu
- U baterie este
ntre 11 V si 15 V, LED-urile vor
semnaliza alternativ, cu de
aproximativ 1 Hz;
- la baterie a un
element si U baterie este sub. 11 V,
va semnaliza un numai
LED-ul deoarece tranzistorul
T2 este blocat ntrerupe circuitul
LED-ului verde;
- bateria, n timpul
motorului, se mai mult
de 15 V, din diferite cauze, va sem-
rj
. de la baza lui T3, iar C3
stabilitatea buclei de
5
. -15 Vi 1 A control n tensiune. la
supracurent este deservlta de
. . grupul . R7R8P2 tranzistorul
T2.
.Alimentarea unor montaje
electronice se poate
din surse stabilizate n
rea numai compo-
nente discrete.
Dintr-un transformator ce de-
2x 15 V redresare
cu diode BY126 sau
1N4001 se la bornele
condensatorului C1 o tensiune
de 20 V. Tranzistorul de balast
T 4 (2N3055) este comandat n
curent de T3 tip 2N3053 sau
2N1711 montat pe radiator ..
Un dispozitiv com-
pus din T1 T2, ambele
2N2222, o tensiune de
din P1 (ple-
cnd de la dioda Zener) cu o
a tensiunii de pro-
din divizorul R5/P3/R6
bazei lui T2. Cuplajul
ntre T1 T2 este realizat prin
rezistorul . comun R4.
de tensiune ntre
cele baze cu-
rentul de colector al lui T2. Ten-
siunea acestei
este bazei tran-
zistorului T3, care, la rndul .
tranzistorul de balast.
Condensatorul C2' on-
18
Cnd curentul la
tensiunea la bornele lui P2
scade. avem comutatorul
0,15A BY126
BY126
pe 10 mA, tensiunea este
de 1 V se poate regla P2 ca
se deblocheze T5 (0,6 V),
ceea ce conduce la blocarea an-
samblului T3T 4. n acest mod
curentul maxim debitat este de
10 mA. Pe comutatoru-
lui 0,1 A 1 A, n paralel cu P2,
apar rezistoarele de 11 O
sau 1 O. Dioda Zener din montaj
este de tip PL6V2Z. Tranzistorul
T 4 (2N3055) se va monta obliga-
toriu pe un radiator de
naliza numai LED-ul verde, deoa-
rece tranzistorul T1 se deschide
LED-ul
R3 R4 se pot nlo-
cui cu termistoare cu coeficient po-
de 100 cm
2

Reglajul acestui alimentator
se face n felul se fi-
cursorul lui P2 n
cursorul lui P3 pentru
minimul tensiunii de co-
mutatorul pe 0,1 A P1
pe se un
voltmetru la 15 V),
se P1 pentru 5 V, pe
voltmetru. P3 la maxi-
Ubaterie
1
zitiv de Acest lucru va
duce la consumului de cu-
rent prin LED-uri, iarna, asigurnd o
oarecare a bateriei mpo-
triva electrolitu-
lui.
Schema se poate executa pe un
placat cu dimensiunile de 30x50
mm, care se ntr-un buton
fals, unde se vor practica orifi-
cii pentru LED-uri.
Executarea a circuitului
imprimat verificarea a
pieselor vor duce la
a schemei, alte modifi-

nainte de montarea pe autovehi-
cui, este bine se verifice cu ajuto-
rul unei surse reglabile pragurile de
tensiune la care se semna-
lizarea LED-uri lor. Pragurile de ten-
siune mai sus snt orientative
snt date de tipurile diodelor Ze-
ner 04 si 05.
Pentru circuitului ,BE555N se
o Zener PL 18Z,
care taie eventualele ciocuri de ten-
siune ce pot n timpul func-
motorului.
BIBLIOGRAFIE:
Circuite integrate liniare, Manual
de utilizare, nr. 3.
Q,lA
o
lOmA lA
e+
mum, 15 V, apoi re-
venim la 5 V, la
680 n, comutatorul pe
10 mA pe P2 ce
tensiunea de ncepe
trecem pe 0,1 A
la 47 0/1 W ob-
tensiunea scade;
nu, P2. Cu aceasta
alimentatorul este gata pentru
utilizare.
TEHNIUM 7/1987
MontaJul se la
prin K.
Ca transformator de se folo-
transformatorul alimentatoru-
lui stabWzat A T3 care se n
magazinele de specialitate.
EI are date:
- tensiunea din primar 2x 110 V
- tensiunea din secundar 13,4 V
(priza din secundar nu se
- puterea aproximativ
2,5 VA.
Pentru cei care pot procura
un astfel de transformator' date
suplimentare pentru a fi realizat.
Miezul din ferosiliciu va avea o sec-
de 3-4 cm
2
, tolele fiind de tip
E10 + 110. Tolele E + I se vor monta

se vor bobina cu

va avea 2x 1 450 de spire, Cu Em 0,1
mm, iar 183 de spire
CuEm 0,5 mm.
ntre cele ale
primare se vor rula
straturi de hrtie de condensator, iar
ntre primar secundar stra-
turi de hrtie de 0,1
mm.
se vor bobina pe o
din material plastic sau car-
ton electrotehnic gros de 1- mm.
Tensiunea din secundar este re-
cu o punte din pa-
tru diode tip 1 N4001.
Filtrajul se cu un con-
densator de 1 000 f.J.F/25 V, Tensiu-
nea la re-
dresorului, n gol, este de cca 18 V.
n locul diodelor 1 N4001 se pot
folosi orice alte diode redresoare,
de cel 0,5 A minimum 50 V,
sau o punte de tip
OORU SANOU.
vascxv
Dispozitivul propus este deosebit
de util n controlul rapid eficient
al tranzistoarelor bipolarE'!
TEHNIUM 7/1987
lPM05.
Pentru o a
stabilizatorului n zona
mari de dioda 22 este
cu un condensator electrolitic
de 500-1 000 f.J.F/10 V.
Comutatorul K1 are con-
tacte comutatoare cu trei
Cele trei ale comutatorului
K1 se cu 6, 12 9 V.
Comutatorul se n
1 A la 12 V sau 0,05 A la
,250 V.
Tranzistorul T1 se pe
un radiator cu o de cca 70
cm
2
. Acest radiator, fiind supradi-
mensionat, o solicitare ter-
a tranzistorului T1,
fiabilitatea. nainte de
montare, radiatorului va fi
bine
n figura 4 este sugerat un mod
de realizare a radiatQrului astfel nct
gabaritul fie minim.
P va fi de prefe-
bobinat. In poate folosi
un chimic de
calitate. Pe butonul lui se mar-
cu vopsea un reper, iar pe
panoul frontal al stabilizatorului se
o Etalonarea aces-
tei va fi mai de-
parte.
In de cele din reco-
pentru:
T1 - EFT212, 214, 250, AD131,
132, AS2 15-18, 1T213 etc; T2 -
AC184K; T3 - EFT333, 343, M1T25
etc.
Folosind aceste tranzistoare, fi abi-
montajului va
In lipsa diodei 22 de tip DZ2V7 se
poate folosi dioda PL2V72, rezul-
tatele fiind foarte apropiate.
Cablajul este simplu de aceea
nu a mai fost prezentat.
6.8Kn.
Pentru a nu complica prea mult
montajul, nu s-a mai o pro-
la scurtcircuit.
Din scurtcircuitul
trebuie evitat la
ETALONAAE
montarea pe cablaj a tuturor
componentelor, avnd un voltmetru
conectat la se mon-
tajul la
borna a
trului privind spre panoul trontal
cursorul snt legate la plusul sche-
mei, atunci tensiunile vor n
sensul rotirii acelor de ceasornic. n
figura 3 'aufost notate bornele po-
S (stnga) O
(dreapta). I '
Se limitele domeniului
3-6 V conform graficului din figura
5.
orientate n sus sau n jos
tre-'
buie 'sau ,
Graficul'de regla; 'pentru domeniul
6-9 V se pen-
. tru 9 V reglndu-se R8, iar pentru 6
V R7.
Pentru domeniul 9-12 V se re-
R9 pentru limita de 9 V R6
pentru limita de 12 V.
Ordinea de reglare a domeniilor
de tensiune este obligatoriu cea

se aceste
scara P se va eta-
lona marcnd cifrele 3, 2, 1, O. Inter-
valele dintre aceste cifre vor fi m-
n subdiviziuni, la
constructorului. Pentru a afla ten-
siunea de la iesrre, vom indi-
P din cifra ce
comutatorului K1.
i!t
1Kn.
E
Pentru amatorii care detin un po-
C08 400
Constructiv el este destul de sim- 1
plu, pentru a putea fi abordat de

de calitate dar' de
valoare dect cea
de calcul al
lor din divizor:
R5 = 0,53 P; R6 = 4,32 P; R7 = 3,35'
P; R8 = 0,85 P; R9 = 0,82 P; R10 =
0,27 P.
Valoarea P va fi
1-5 kn. O valoare prea a lui P
va duce la un consum mare din
iar o valoare prea mare duce
la . neuniformitatea pentru
cele trei domenii sau chiar la
la ma; ..
In figura 6 este carac-
teristica de a stabilizatorului
pentru tensiunile de de 6, 9
12 V.
Limitele pot fi
extinse folosind un transformator de
dimensionat pentru o putere
mai mare un curent admis n
mai mare. n
acest caz va trebui verificat ra-
diatorul nu se prea mult.
Montajul se pe cablaj im-
primat sau EI este in-
stalat ntr-o cutie din de alumi-
niu de 0,5-1 cm.
cutiei vor fi cu
pentru aerisire.
Gabaritul carcasei stabilizatorului
este de 65x70x135 mm.
n figura 7 este o ve-
dere a stabilizatorului montat.
stabilizatorului este consti-
din trei radio: una
rea (+), una nestabi-
de 18 V una stabili-
cu domeniile
Stabilizatorul astfel prezentat
pd?ite alimenta ca
radioreceptoare, montaje experi-
mentale, relee etc.
Toate piesele snt fabricate n
snt procurabile din
FIM 339
3x
1N4OO1
Ca blocuri un
osci/ator cu NAND ale unui
CDS400 partea de decodare
a tranzistorului probat.
din integratul BM339 afi-
TIL312 sau similar cu compo-
nentele pasive aferente.
Impulsurile dreptunghiulare de
produse de oscilator
sosesc n baza tranzistorului testat
prin de 6,8 kn. Acestea
fac ca tranzistorul se
se alternativ. In
de valoarea impulsului, cnd tranzis-
torul conduce sau nu, face ca pe
se litera .. P" cores-
tranzistoarelor npn sau li-
tera .. H" tranzistoare-
lor pnp. Pentru tranzistoarele de-
fecte se deosebesc cazuri:
1 -
stins;
2 - n scurtcircuit:
SC - stins;
SE sau EC - segmentele a c
iar e, f, g snt aprinse per-
manent.
Punctul zecimal al pul-
din momentul tensiu-
nii de alimentare, indicnd
narea oscilatorului.
Alimentarea testerului se poate
face de la o de + 5
V sau de la 4 baterii R16 cu un mic
stabilizator paralel.
,.
eultur ciupercilor
tivator care rafturi, cu
4 (fig. 3 b) cu lungimea de
2 m, va putea cultiva 24 de borcane
pe un raft, respectiv 48 de borcane
pe cele rafturi. Cantitatea de
substrat nutritiv celulozic este de
240 kg, pe care cultivatorul amator
o poate Pentru asi-
gurarea de dea-
supra rafturilor cu borcane se poate
monta un tub cu neon de 45 W.
RETETE FOLOSITE
- de foioase 75% +
de hrtie 20% sau paie, ori
de floarea-soarelui + 5%
- 40% + frunze
30% + de porumb
(URMARE DIN MR. TRECUT)
Umidltatea a aerului. La
umiditatea a aerului de
75-85% ciupercile cresc normal,
spre deosebire de cazul cnd umidi-
tate a este de
n care
cu picioarele alungite.
Aerlslrea. Pentru mice-
liului acestor ciuperci n substratul
celulozic este o cantitate
de dioxid de carbon, res-
pectiv de 5 la 10%, din
incubarea sau mpn-
zirea miceliului ciupercilor Pleurotus
se face n bune n cazul n
care substratul celulozic este plasat
ntr-un de cu
reduse de
sacii
din sau ta-
cu folii din pliate la

In faza de a
factorul aer este necesar
pentru formarea carpoforilor con-
de dioxid de carbon din
aer nu trebuie limi-
tele de 0,05-0,08%. n cazul unei
asigurate, snt
de aer, a de
nu trebuie
0,2-0,3 m/s; este accen-
se produce uscarea substratu-
lui celulozic pier primordiile
rute.
pH-u! substratulul nutritiv.
rea miceliului ciupercilor
se la valori ale pH-ului
cuprinse ntre 5 6,5, iar la
ciupercilor de 5,0-7,0.
Lumina. Acest factor ecologic di-
cultura ciupercilor Pleu-
rotus de cea a ciuperci lor Agaricus
bisporus, - pentru faptul
ciupercile se cresc n
ntuneric -
Se va asigura iluminarea timp de
8-12 ore pe zi, n de tulpir:!a
specia de Pleurotus In
acest sens, este o instala-
de tuburi cu neon de 45 W am-
plasate pe tavan, la 3-:-4 m unul de
altul, care asigure o iluminare de
80-100 Ix. Iluminarea n-
trzie fructificarea, iar n lipsa lumi-
nii picioarele se alungesc, devin ca
ace, iar practic dispare.
Substante nutritive. enzi-
melor pe ceve le ciupercile
Pleurotus p'ot fructifice pe un
strat celulozic, neafectat de
procese de fermentare. Se folosesc
pentru formarea substratului paiele
de gru, de porumb, rume-
de foioase,' frunzele de
foioase altele.
UNDE SE eUL CIUPERCilE
PLEUROTUS
Cultura ciupercilor Pleurotus se
poate executa n solarii,
magazii, grajduri, balcoane,
verande, boxe etc.
n din figura 2 s-a luat
exemplul unei cu
de 30 m
2
n care s-au asigurat:
- iluminarea prin montarea a trei
tuburi cu neon de 45 W pe plafon;
- sursa de de la
- prin amplasarea unui
ventilator cu capacitatea de 600 m
3
aer pentru a face posi bil ca n
perioada de recoltare se
executa schimburile necesare de
aer;
tO
Ora N. MATEESCU
- posibilitatea de refulare a aeru-
lui prin clapete cu suprapresiune;
- rastele duble (6 buc.) - figura.
1, cu capacitatea de a 360
kg de substrat nutritiv pe fiecare sau
stelaje cu 3 parapete(10 buc.) sau
metalice (27 buc.).
In brichetele se
pot pentru fructificare sub di-
ferite forme:
- cultura ciupercilor Pleurotus n
PVC sau lemn dispuse pe ras-
tele (stelaje - fig. 1, 2), fiind nece-
sare cte 30 de PVC sau din
lemn pentru fiecare rastel, n total
180 de care vor ngloba o canti-
tate de substrat de 2 160 kg;
cultura n brichete, scoase
primordiilor dispuse
pe stelaje cu trei parapete (foto 2);
- cultura n brichete scoase
primordiilor din saci
de dispuse suprapus
cte trei-patru n meta
lice (foto 3); aceasta ()
posibilitate de cu minimum
de. pentru bri-
chetelor;
- cultura n brichete scoase le
primelor din saci
n care nu mai
pentru
brichetelor.
Pentru mici de (ve-
. rande, balcoane, boxe) se reco-

Cultura in borcane dispuse pe raf-
turi cu deschiderea n orien-
spre sursa de Borcanele
(vasele) pot fi din sau din
mase plastice,. cu capacitatea de
5 kg (fig. 3 a). In acest caz, un cul-
Cultura n ghivece de flori. Similar
culturii n borcane se
cultura ciupercilor Pleurotus n
ghivece cu diametrul de 20-25 cm
capacitatea de circa 2kg substrat
nutritiv. Ghivecele pot fi plasate n
printre celelalte flori, sau
chiar n balcoane, avnd ca prin
paravane (copertine) de folii de po-
se evite puternici
de aer.
PERIOADELE CUL-
TURII CIUPERCILOR PLEUROTUS
Cu consum energetic redus, cele
patru specii de Pleurotus se pot cu 1-
tiva n diferite perioade de timp, n:"
de caracterul criofil sau ter-
mofil al speciei respective (tabelul
1).
SUBSTRATULUI
TRITIV
Substratul nutritiv celulozic pentru
cultura ciupercilor Pleurotus cu-
prinde:
- materiale de paiele de
gru, de porumb, rumegu-
frunzele cojile de copaci;
- materiale auxiliare: coji de
floarea-soarelui, boabe de orz,
lai, 'puzderie de
- amendamente cu calciu sub
de carbonat de calciu sau var.
Toate aceste materiale trebuie
fie libere de mucegaiuri,
nu prezinte nceput de
fermentare (nnegrite sau cu miros
caracteristic
- 60% +
rumb 25% + hrtie 15 % (sau
coji de floarea-soarelui);
- de porumb 40% + paie
de gru 40% + de bumbao
20% sau puzderie de sau
frunze uscate;
- de porumb 50% -1- paie
de gru 40% + hrtie 8% + 2%.
La toate aceste care cu-
prind amestecate materiile de
auxiliare se dezin-
fectarea cu
greutatea, carbonat de calciu sau
lapte de var cu smntnii,
n cantitate de 6 %.
Fazele de a substratu-
lui nutritiv pentru ciupercile Pleu-
rotus snt exemplificate n
din figura 4. Materialele de ca
paiele de gru, de po-
rumb, cojile de cvpaci se n
prealabil la lungimi de 1-3 cm,
pentru a se putea omogeniza cu ce-
lelalte materiale asigura astfel un
su bstrat celulozic cu favora-
mpnzirii miceliului de Pleuro-
tus.
Fazele tehnologice de a
substratului snt:
- omogenizarea materialelor de
; cu cele auxiliare;
- mbibarea n bazin (micii culti-
vatori pot executa mbibarea n dife-
rite vase de uz casnic, n cazul n
care le nu
10-15 kg/zi);
- dezinfectarea la 75-f!Cf C
timp de 4 ore; micii cultivator; pot
executa lucrare ntr-un vas
de pe de cu
lemne sau aragaz;
- materialului celulozic
mbibat dezinfectat termic;
Dispunerea rastelelor intr-o cu de 30 mp
(5 x 6 m).
____-------spatiu refulare aer cu clape te de
.,.-....... __ - __ -, suprapresiune
E
E

E
E
o
o
N
N
E
E
o
o
N
N
800
\ /
=0=
/ "
/ \
6000mm
acces tub
lampi lumina
tub 40W
poteci c.irc.ula:ie
fante elimioore
aer n local
pentru reglare
oebit aer
ventilator c.apacitote
600mc

, (pretiltrul
TEHNIUM 7/1987
- racirea materialului la
temperatura de 25 C ntr-o
. - la greutatea a
carbonatului de calciu sau a laptelui
de var;
- cu miceliu pe su-'
port granulat 3% prin amestecare cu
substratul celulozic;
- repartizarea substratului celu-
lozic n saci biloane
(se folosesc mai ntruct nece-
un consum ridicat de material
celulozic), borcane, ghivece.
din PVC sau lemn snt tapi sate cu
folie din care um-
plerea se
FAZELE DE ALE CIU
. PERCILOR PLEUROTUS
INCUBAREA - mpnzirea mice-
liului n substratul nutritiv - repre-
prima de care se
la temperatura de 20-24
C cu' consum redus de aer, timp de
12-36 de zile, respectiv la apa-
primordiilor de fructificare,
pentru speciile Pleurotus florida,
Pleurotus cornucopiae Pleurotus
sajor-caju, spre deosebire de Pleu-
rotus ostreatus. La terminarea pe-
rioadei de incubare substratul nutri-
tiv celulozic a devenit compact da-
miceliului ciupercii Pleurotus
care s-a comportat ca un
liant.
TERMIC NEGATIV repre-
cu cca
1QC, respectiv de la 20C la 8-10
C, timp de 5-10 zile acesta se
numai la Pleurotus ostreatus.
Pentru asigurarea exe-
termic, culturile se
n perioada lunii octom-
brie, pentru ca 4-5
cnd trebuie se execute ter-
mic, se beneficia de tem-
peraturile din mediul exte-
rior.
FRUCTIFICARII SAU
MA TURA REA MICELIULUI are loc
numai la Pleurotus ostreatus
CULTURA CIUPERCILOR N PE SUPRAFETE REDUSE
PVC sau lemn" pe raste
Brlchete din saci din pe
Brichete din saci din in
metalice
Br!chete din saci din in
gramezi
Borcane dtapuse pe rafturi
Ghlv!ce de etalate in balcon, ve-
randa
Borcan, sau
cu capaci1o.tea de 5 kg substrat
30 1600
30 1 600
2 240
1 40
80
80
48
20
240-320
240-320
36- 48
6- a
E
E
o
o

Raft cu 4 polite, se stivuiesc 12 borcane/ml
PERIOADELE EXECUTARII CULTURII CIUPERCII PLEUROTUS
Borcan (vas) cu de Pleurotus (a); raft cu 4 para
pete pentru borcanelor (b).
-
Luna in care se
Specia de <:Iupercl
1 2 3 4 5 6
Pleurotus ostreatus * * *
Pleurotus florida * * * *
Pleurotus cornucopiae * * * *
Pleurotus sajor-caju * * *
TEHNIUM 7/1987
cultura
7 8 9 10 11
* *
* * *
* * *
* * * *
12
*
*
*
termic ntruct la celelalte spe-
cii se petrece la
mordiilor de fructificare.
O cu primordiilor se
la brichetelor
pentru fructificare, respectiv pentru
perioada de recoltare, se
folia de de la
lor, borcanelor, ghivecelor sau a
sacilor.
de microclimat din
aceasta vor fi specifice re-
care se petrece o pe-
de:
- 18-20 zile la Pleurotus sa-
jor-caju;
26-30 zile la Pleurotus florida
Pleurotus cornucopiae;
- 42-46 zile la Pleurotus ostrea-
tus.
n perioada de recoltare se va
avea n vedere se execute:
- temperaturii la
12-16C pentru Pleu rotus ostrea-
tus 18-22C pentru celelalte trei
speCii;
-. stropirea a culturii cu o
cu presiune; pentru cultura
n borcane sau n ghivece se poate
folosi o tip "flit";
- umiditatea aerului n de
se prin stropirea cu
a pardoselii;
asigurarea cu 6-7
schimburi de si cu viteza cu-
de aer de la 0,2 m/s. n
mici de se va o
n
fiind cu tifon pentru pren-
tmpinarea accesului
- asigurarea luminii diurne,
directe, sau a luminii
fluorescente timp de 8-10 ore pe
zi.
Ciupercile Pleurotus se
cnd nu este total
sau
Pentru personajului de
lucru, n special n culturile re-
prezentative, prevenirea
spori lor de Pleurotus, care pot pro-
duce alergice respiratorii, se
face prin folosirea de tifon
care vor trebui acopere
nasul gura.
21
tnstrumentul are ca element prin-
cipal un circuit 741, iar ca elemente
indicatoare diode LED.
Se pot tensiuni pe scalele
1,2 V, 6 V 20 Vcc 30 Vca, cu-
electrici pe 3 scale: 6 mA, 60
mA 600 mA, iar cu va-
Montajul este un preamplificator
de foarte util radioamatorilor
care benzile de 160
80 m.
Trecerea de la o la alta se
face prin introducerea unui conden-
BF 2448
IOIIIIU
lori ntre 22 - 2,7 kO 2,2 kO - 270
kn.
R16 are n jurul
axului scala pentru valori
ale componentelor
VTM, 9/1987
sator de 470 pF (C) la intrarea
preamplificatorului.
Bobina L1 are 25 de spiredin
CuEm 0,25, bobinate pe cu
miez de
"PRACTICAL WIRELESS", 11/1986

+
! 9V
......
R7 lill
Montajul alimentat cu o tensiune de 10-15 V
poate debita la o tensiune de 19 V 50
mA.
Practic, circuitul 555 un oscilator cu
de 8 kHz. Acest semnal este redresat
de diode 1 N914 (dublor de tensiune) ast-
fel se 19 V.
"ELEKTRONISCHES JAHRBUCH", 1986
1L
1SV
R9
6
330K.n..
R8
R
1M.n.
R7
10K
200K..a.
R6
2SK.a..
Ant{
}
+

La intrarea montajului se poate
aplica semnal de la microfon sau de
la o de avnd chiar
posibilitatea de mixare a acestor
semnale prin P3.
Reglajul de ton pe fiecare
este de +18 dB-19 dB la 20 kHz
de +18 dB-20 dB la 20 Hz.
Toate tranzistoarele din
snt BC413. Alimentarea este asigu-
cu 24 V, tensiune
foarte bine
.. RADIOTECHNIKA", 2/1981
24V
T1 .. T8
6(4138
TEHNIUM 7/1987

"Cartea
prin
din
sectorul 5,
Str. Serg. Ion
nr. 8-12,
cod 76323,
poate livra
solicitate
prin sistem
ramburs,
cu plata
la primirea
coletului.
TEHNIUM 7/1987
cteva ti-
tluri:
1. n exploatare a
energetice" - 35
lei, 1. H. Furtunescu
2. "Echipamentul electronic
al automobilului" - 49 lei, N.
M.
3. "Automobilul, construc-
depanare" -
18 lei, D. Cristescu, V.
4. "Materiale plastice ar ...
mate" - 6,25 lei, M. Mihelcu
5. pentru ridi-
carea din
de (voI.
1-2) - 20 lei, V. N.
Gh. Rusu
6. "Cartea metrologului" -
16,50 lei, A. Milea
7. "Obiecte utile din resturi
textUe" - 40 lei, Doina Silvia
Marian
8. "Mecanica pen-
tru muncitori" - 30 lei, Mircea
MihailPopovici
9. cu ultrasu-
nete" - 6,25 lei, Nicolae Ion
Marinescu
,1 Q. pentru ridi-
carea strungarilor"
(voI. 1-2) - 28 lei, Fr. Ger-
bert
11. "Agenda electricianului"
- 37 lei, E.
12. "Exploatarea a
automobilului" - 18 lei, Mihai
Stratulat
13. "Manualul inginerului
termotehnician" (voI. 1) -
lei
14. "Manualul inginerului
termotehniian" (voI. 3) - 81
lei
15. "Circuite integrate Ii-
niare. - 27 lei
16. "Comunicarea
L- 7 lei
17. electrice pen-
tru ndreptar d.e
proiectare" - 38 fei
18. "Echipamente
pentru . motoare
- 2
BANCIU OLIMPIU - Brad
Articole despre modul general
particular de calcul al transforma'"
toarelor monofazate de
au fost publicate n
Dioda 1N914 poate fi
1N4148.
ZAMFIR MIHAI -
Vom publica schema de ceas

GRUIA CEZAR -
la
unele aspecte legate de TV-Dx.
AUREl - jud. Suceava
Mx-2000 este un produs industrial
reproducerea amatoriceasca nu
cu ce succes se va realiza.
ALEXANDRU Boto-

condensator trimer
pF condensator/ variabil 10--40
pF. Srma are diametrul de 1 mni.
CAROL -
un termistor de 300 n la
25C si. tiristor ce admite 3 A la 600
V. .
DRAGHICI DANIEL - Drace;
ta,;. Turnu Severin
ca
AN7311
. Stereoson).
BUNEA RAoucu Craiova
nlocui BFiS0 cu
BF214 cu I3F215.
Circuitul UL 1490 este echivalent
direct cu -rBA 790.
M. .-
1"IJC>?tn,om solicitate.
cu "Cartea prin
-
condensatorul din grila
final baleiaj cadre.
este cauza imaginii.
ADRIAN - Craiova
ECC83 este o
teleVizor tubul pel85.
La desenarea circu!telor impri-
mate n to-
luen.
ANGI-IEl CONSTANTIN - jud. Te-
leorman
Nu datele tehnice ale ca-
la care
- Craiova
provine din oscilatorul Ii-

n acest al revis-
-
la care
n bune banda
MHz .radioamatori-
I Of'. re-
ceptorul Gloria pentru banda de 2
RUSU LIVIU - Cluj-Napoca
Nu date despre posibilita-
tea TV din banda
IV-V n zona Cluj.
MORSA IUllAN - - Ilfov
La rubrica
1984 au fost publicate diverse
.. montaje de cu efecte
optice.
STAN DANIEL - jud. Prahova
etajul final baleiaj ori-
zontal tensiunile pe tubul cines-
cop. apar electrice
n tub, acesta trebuie nlocuit.
BALU MIHAI - Drobeta-Turnu Se-
'verin
adapta jocul TV la televizo-
rul "Venus" n ca la
televizorul "Olt" sau jocul
ca unitate (vezi mon-
tajul n almanah revista
"Tehnium") semnalul prin
borna de
PETRESCU GHEORGHE - Slatina
se de la axele
elementelor; reflectorul nu poate fi
nlocuit cu o Res-
datele din articol.
antenele publicate n 3/1986.
ZAHARIA BOGDAN - Constanta
Difuzoarele la care referiti au
10 W. Nu tipul circuitelor
integrate la care
Pentru varianta stereo snt
canale.
BOJOR IOAN -
Nu cablajele imprimate la
care referiti.
MOISE CONSTANTIN - jud. Bra-

starea tranzistoarelor din
preamplificator.
ElEK P. -
Am publicat amplificatoare de an-
tene att pentru canalul 4 ct pen-
tru canalul 10.
VASILE NICOLAE -
SChema a
. de canale modul de co-
nectare.
BRATU - Rm.
primi adresele prin
TOCA VALENTIN -
o Vagi .
LEONTE EUGEN -
Energia pentru comanda orgii de
lumini este destul de
intrarea orgii poate fi la
mufa de difuzoare a unuia din ca-
nale a modifica efectul stereo.
COSTICA - Gheorghe
Gheorghiu-Dej
de 15-25 kU
condensator de 47 nF.
SANDULESCU M. -
Tubul cinescop este uzat.
PARA DIONISIE - jud. Gorj
Oscilatorul poate fi construit cu
tranzistor (C = 10-40 pF) sau cu un
circuit CDB400. Antenele trebuie
cuplate prin filtre de Mo-
n scheme se fllc numai n
urma unor nlocuirea
unor piese de obicei carac-
teristicile electrice ale montajului.
DUCA .CRlSTI - jud. Vrancea
ASZ15 se poate nlocui cu ASZ17.
La receptor alimentato-
rul. Circuitul 723 este de
(I.P.R.S.).
VRLAN DORU -
orice tranzistor MOS-FET
poarta produs de I.C.C.E.
1. M.
TIBERIU -
Radioreceptorul Sanyo 6C-18 n banda UM, respec-
tiv 540-1 600 kHz. are valoarea 455
kHz poate debita o putere audio de 150 mW pe o
7 n.
Aparatul este echipat cu tranzist"are cu germaniu.
Tranzistorul T
1
este convertor autooscilator (EFT317). T
2

T3 amplificatorul de (EFT319),
care amplificatorul audio unde T
4
= EFT353, iar
Ts. T
6
= EFT323.
(2SA202) or or (2SB185) Tr-5 &: 6 (2SB18?)
2SAl80 2SA198
D-llSl88
,T-l T-2 T-3 T-4., T--5
I L.. ______ .:.. __ __________________ _