Sunteți pe pagina 1din 24

REVI8TA.LUNA'RA EDITATA DE 0.0. AL U.T.O:.

ANUL XVI- NR. 1898/86


CONSTRUCTII
SUMAR
\
AUTODOTRE-
AU TOUTILARE ................. pag. 2-3
Sesizor
Oscilatorul IIFranklin"
INITIERE IN
RADIOELECTRONICA .......... pag.
Amplifioator de volum
oonstant
Alimentatoare stabil/zate
Generator sinusoldal
Indicatoare de balans

CQ .. VO ......................... pag. 6-7
Convertor US
Manipulator eleotronlo
Filtru
HIFI .......... ; ........ :., ..... ' pag. 8-9
Bass, Loudness, Hiss, Rumble '
Compresor
AF cu
amplifioatoare
Notarea oircuitelor RCA
LABORATOR ................... pag. 10-11
Wattmetru
TEHNiCA ........... ' pag. 12-13
Miorocalculatorul L/B 881
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele "OL TC/T":
Servioe
Dialog cu testerul: Ruptorul
condensatorul
LA CEREREA CiTITORILOR ..... pag. 16-17
.
modernizarea televizoarelor
inlocuirea etajelor FI AF
sunet
CITITORII RECOMANDA . .. ; .... p,ag.18-19
Convertor
stabilizat
Corector de ton
sculele uzate
Radioreceptor ,
FOTOTEHNICA ................. pag. 20:-21
Canon reflex
Fotografierea cu teleobiectivul
macrQfotografierea
REViSTAREVISTELOR ......... pag.22
Detector de me,tale
Mil,ivoltmetru
Receptor
Releu acustic
PUBLICITATE .................. pag. 23

SERVICE ....................... pag. 24
Radioeasetofonul auto
BLAUPUNKT CR
TRU AMATOR-I
MAIPUL,ATIIR
EL
fN PAG. 6",:",n
Sesizorul descris n acest articol
vine ca o recomandare
cercurilor de si
din scoli, n vederea la-
boratoarelor.
Pentru nu-
cleare, unul din cele mai simple dis-
pozitive, care s-a realizat I?rima
n anul 1928 si care SIS folo-
n prezent mult, este
"contorul Geiger-Muller". Construc-
tiv, acest dispozitiv se sub
forma unui tub de sau metal
umplut cu un anumit amestec de
gaze. Pe centrul tubului este dispus
un fir conductor care este
anodul, iar electrodul la care este
co nectat se de obi-
cei cu "..j-". Catodul este tubul meta-
lic sau, n cazul unei din
stratul conductor cu care este
acoperit tubul de pe interior.
Aceste dispozitive se folosesc
pentru y, iar cele
pentru parti-
culelor re sau f3 au la unul din capete
o foarte din
("'-' 10 ,um) prin care acele particule
care au o energie suficient de mare
pot trece.n interiorul tub.ului.
Un detector Geiger-Muller se co-
ca n figura 1. Un foton y
care ajunge fie detectat deter-
producerea unei de
perechi de sarcini electrice electroni-
ioni n interiorul tubului. Tensiunea
iu
-u
1
T
R,
c:J
1
2
3
4
+ Ip
Fiz. FALIE
a tubului scade
de tensiune ce apare pe rezis-
R (de valoare mare), determi-
de curentul electric (1 p) produs
de colectarea sarcinii interioare de
electrozii tubului. de
tensiune U
o
I
p
' R
1
la "stinge-
rea" care s-a produs n
tub.
Punctul de al detec-
torului se fixnd tensiu-
nea de alimentare U n plaja de va-
lori n pentru ti-
pul de tub folosit. In cazul n care
tubul schimbat parametrii da-
punctul de func-
se cum ur-

Se unul din cele trei
montaje propuse se func-
lui folosind n locul tubului
circuitul echivalent din figura 2,
unde C .:::: 10-;-. 20 pF R = 3,6 -:- 10
MD..
Se tensiunea U la o va-
loare de cca 50 V, iar la fiecare
a comutatorului K trebuie
se o n difuzor.
ce s-a verificat
rea montajului, se tubul
respectndu-se polaritatea celor
doi electrozi se tensiunea
de polarizare pornind de la aproxi-
mativ 200 V. Cnd tensiunea de po-
larizare a atins o valoare, n
difuzor ncep se pocnituri
C2
II P
V
Uo
l3
aleatoare cu o medie de
cteva secunde. Aceste pocnituri se
de
fond lor depinde n pri-
mul rnd de parametrii detectorului
folosit.
Daca marim 'in continU<HE' tensiu-
nea U, cu care se aud
pocniturile de pulsuri pe
minut) se mai dar
tensiunea o anu-
valoare, n tub pot au-
(trenuri de pocnituri
periodice), de
relaxare, sau pot dispara total
pocniturile n momentul n' caTe n
tub apare o
Functionarea ntr-un astfel de re
gim trebuie deoart;!ce poa
duce fa distrugerea detectorului
Punctul de se stabi
pentru o tensiune care este cu
cel 50 V mai dect tensiu-
nea la care ncep auto-

n figura 3 este
schema unui sesizor de ali
mentatdirect de la (220 V ).
Valorile pieselor componente snt:
C
1
, C
2
, C
3
, C
4
10 nF ; 22 nF/1 000
V: c,. A.7 -;- 100 nF/1 000 V; 0
1
, D
z
, '1
0
3
1NA.007; R3 R
4
.3,3 MH; Ro,!
1
v
5 CARCASA 6
O
O
4000 spire Cu E m f/J= 0,07
1 2
O
O
3
152 spire Cu Em rfJ 0,23
4
O =9
36 sp; re Cu Em 7XO,07
(1 (2

+
c
R
L
L
= 2,2 Mfl; R6 10 Mn.
R3 R
4
se aleg din
gama de valori 1 ;.. 10 Mn astfel ca n
punctul marcat U tensiunea sa
fi cu
Rs n regiunea tensiunii de palier a
detectorului utilizat.
Bobina L se dintr-un
conductor bine izolat cu PVC, care
se o sau de ori
n juru," unui aparat de radio cu tran-
zistoare. n acest mod se
se realizeze un cuplaj slab cu an-
tena de a receptorului.
n momentul n care tensiunea de
pOlarizare a detectorului (U) este'
corect n difuzorul aparatu-
lui de radio se vor auzi pocnituri n-
determinate de nivelul
de In de de-
tectorul utilizat, nlvelul fondului de
este de aproximativ 10
100 impulsuri pe minut.
Montajul din figura A. este alimen- '
tat la baterii se tot m-
cu un aparat de radio.
Tensiunea de alimentare se re-
cu ajutorul
P. Valorile pieselor componente
snt: R
1
330: 560 O; R
2
A. 100
Mi!; P 100: 500 n (boblnat); O
iNA.007, BAY159; T BCi07,
B0137; C
l
10: A.7 ,uF; C
2
220:
A.70 nF; C
3
2,7;' 8,2 pF; C
4
0,0A.7
: 0,1 pF/1 000 V.
Transformatorul se pe
un miez de tip E E. cu
nea de 0,25 cm conform detaliilor
din figurn 5
n cazul in care 5--::6
nu a fost corect, tensiu
nen U ce se este mai
se schimbarea capete-
lor 5-6.
n cazul n care se un
contor cu tensiunea de palier mai
mare de 500 V, la de
naltn tensiune a transformatorului
se va conecta un multiplicator de
TEHNIUM 8/1986
1
2
tensiune, de exemplu ca aceia din
fIgura 6 (eventual cu mai ce-
lule), Piesele componente pot fi: C
1
,
C
2
, C
3
, C
4
::::::: 0,047 -;-.-' 0,1 000 V;
O" O
2
, 0
3
, 0
4
= 1N4007, BAY159.
O de detector de
cu un instrument indi-
cator este n figura 7.
Piesele componente au
rele valon:' Rl = 330 :-560 D; R7 '=.1,
100 M!!; Rl = 2,2 -;..-12 kf1; =12
kU; R
5
= 22 -:- 47 kO; R6 0:7- 22
R
7
100 kO; C" C
5
, C
7
:::::: 10 -'- 47
C
2
=0,22 -:- 0,47 C
3
=2,7 -:- 4.7 pF/
1 000 V; C
4
::::: 0,047 ':' 0,1 000
V; C
6
= 0.1 P
1
-= 500 n -:- 1 kO,
bobinat; P
2
=- 100 kH; OI = 11'l
4
007,
BAY159; O
2
1N4148; T
1
= B0137;
T;". T
3
= BC251; IC COB
4
1121;
OIF = de 68 n sau difuzor de
8 -:- 16 O; I = microampermetru de
50 -:- 200
La iesirea 1 se poate conecta un
digital.
Pentru toate montaj ele descrise
fizata, contribuie la unei
bu.ne a ntregulUI montaj.
In cazul pentru un inter-
val de timp de 30 de minute,
semnalului produs este
n jur de 200 Hz.
Datele referitoare la bobina LSnt
cele producerii
unui semnal avnd cu-
ntre 5 5:5 MHz, Subliniem
8
7
se poate utiliza ca detector conto-
rul de gama de tip G - 19 - H.
produs la

faptul acest oscilator poate fi fo-
losit pentru producerea unui sem-
nal avnd ntre 3
MHz 30 MHz numai prin schimba-
rea bobinei, deci a modifica
restul montajului. .
Tensiunea de alimentare este
poate fi ntre
6 V 12 V.
Praf. MIHAI, CORUTIU,
Liceul "C. A. Rosetti" -
Unul dintre cele mai stabile OSCIla-
toare cu este cel
numit Franklin. Principial, un astfel
de montaj este format dintr-un etaj
oscilator unul sau mai multe etaje
separatoare.
mat din aceste tranzistoare SI
componentele pasive
zatoare constituie oscilatorul pro-
priu-zis.
DE STARE
n cele ce un
astfel de montaj echipat cu trei
tranzistoare: primele snt folo-
site pentru producerea
iar cel de-al treilea ca etaj
separator.
Circuitul oscilant este format din-
tr-o cu L., un conden-
sator variabil de 50 pF, un conden-
sator semireglabil de 10-40 pF
un altul fix de 56 pF, legate n para-
lel. Acest circuit oscilant este cu-
plat, cu ajutorul condensatorului de
100 pF, la intrarea primului tranzis-
tor (T
1
). folosit ca amplificator.
Cel de-al doilea tranzitor (T
2
) are
un dublu rol, de lmplificator de
rnversor de In acest mod, cu
ajutorul condensatorului de 30 pF,
un semnal n ,cu cel exis-
tent la lui T
1
este readus 1<1
intrarea acestuia. Ansamblul for-

TEHNIUM 8/1986
de
produse de osci/ator snt aplicate
etajului separator, echipat cu tran-
zistorul T
3
, prin intermediul unui alt
condensator de 30 pF. La bornele
de se o tensiune efec-
de de aproXi-
mativ 1,5 V. .
Cele trei tranzistoare folosite n
montaj snt de tipul BFY39. fy;odifi-
cnd rezistoarele de
pOlarizare, pot fi utilizate tranzis-
toare de tipul BC107, BC1?1 etc,
Bobina L este pe o car-
avnd un diametru de 8 mm. pe
care se 25 de. spire din
de cupru emailat de 0,5 mm.
Lungimea este de 25
mm. Spirele acestei bobine snt fi-
xate folosind un adeziv de nalti'i

Trebuie precizat rigiditatea
rnec;tnica a bobinei, ct si cea (l C;)-
blajului. pe alimen'tarea stabi-
Dintr-un aparat de radio portativ
cu reduse din cele ce
se n pentru amatori
cu generatoare de semnale
sinusoidal dreptunghiular se
poate face un veritabil complex" de
laborator pentru
de montaje n domeniu I audio
radio.
Aparatul co
- amplificatorul al apa-
ratului de 0,5 W max, care
poate amplifica orice semnal
ce se introduce prin
metrul de 5 kH; etajul de radio
- al semnal al postului II
este destul de tare
ci ar pentru a putea fi injectat
+9V
(Sf06)
f \f.iO
(H21)" 6,28RC
GENERATOR DE SEMNAL
SINUSOfOAL 10bo Hz
Arh. ALEXANDRU NICA
cules apoi din alt punct al
montaju lui testat pus n ev j-
de amplificator; pentru
montaje deosebite se poate
la alegere din K1 K2
semnal sinusoidal de 1 000 Hz
sau cu
V 10
formula f = ---- generat
6,28 RC
de tranzistorul Tl sau un ge-
nerator de semnal dreptun-
g hiular ori trenuri de impul-
suri reglabil e din P1 P2 pro-
duse de tranzist,oarele T8
T9 n montaj de multivibratOL
Montajul se de la
orice tip de de 9 V.
GENERATOR DE SENNAL DREPTUNGHIULAR
3
Pagini realizate de flz. A. MARCULESCU
Circ.u'iteh;!; olectronlce destmate
controlufui automat al amplitudinii,
'Ca diversele montaje care au ca
scop reducerea (compresia) dome-
niului de nivel pentru anumite sem-
nale AF de intrare cu plaja de va-
excesiv de mare,
frecvent amplifica-
toare de volum constant. Acestea
snt de fapt amplificatoare AF
cu de redare 'n
dar care un
tig n tensiune foarte mare pentru
semnalele slabe de intrare, respec-
tiv un mic (sau chiar o atenu-
are pentru ,semnalele
de intrare cu nivel mare. In
blu, ele un gEm de
lizare" a nivelului de concre-
tizat prin reducerea de un anumit
de ori a plajei totale de va-
la de intrare.
a modalitate de a
unui amplificator de volum qOD-
stant este n figura 1. In
bucla de a amplifi-,
catorului inversor realizat cu ope-
/J,A 7.:11 este intercalat un
element liniar comandat automat
prin tensiune, respectiv canalul
unui J-FET (BFW10, 21'13819 etc.).
n tensiune al montajului
este dictat, pe de o parte, de rapor
tu! R
2
/R
l
, iar pe de parte de
portul divizorului variabil format
din R3 a
canalului, prin
Gv
Rl ROS
Tranzistorul este folosit ca rezis-
printr-o
din semnalul de
p ri n
grupul 01, Rs, Cl> R
4
). Pentru sem-
nalele de mici, deci atunci
cind nivelul AF de la este
mic, canalului este foarte
in cu R3' ceea ce
conduce la un foarte mare al
buclei de cu de
a nivelului de Invers,
atunci cnd tensiunea apli-
grilei este mare (nivel mare la
canalul FET-ului devine
practic blocat, sa este
ceea ce duce la
buclei, cu ten-
dinta de a nivelului de ie-

Acest procedeu de "stabilizare" a
nivelulului AF de (utilizat
frecvent n oscilatoarele n punte
Wien) are ca neajuns stabilitatea
in curent continuu, ceea
AllMENTATOARE
STABILIZATE
Un ultim artificiu pe care l pre-
se la riscul - ade-
seori de I
- ca la un moment dat cursorul po-
de reglaj de la
pista elementului re-
zistiv, ntrerupind astfel "alimenta-
rea" amplificatorului de eroare cu
din tensiunea
de Un astfel de incident, care
nu este chiar att de improbabil,
poate avea nensemnate,
cum poate pricinu-
pagube mari, de la caz la caz
'(n de schema a
stabilizatorului de natura monta-
jului alimentat cu tensiunea de la ie-
O"
(URMARE DIN HR. TRECUT)
acestuia). n cazul schemei
simplificate din fi9ura 22,
de consta n introducerea
suplimentare Rx.
incidentul men-
s-ar solda cu la
a ntregii tensiuni nestabilizate de
intrare, Uj , cu toate
posibile T 2 ar
blocat, divizorul din baza lui T
1
nu
ar mai opera, deci T
l
s-ar afla n
polarizat prin
R
3
). lui Rx
acest efect, ea continund pol ari-
zeze suficient baza lui T 2 pentru
tranzistorului n conduc-
n cazul incidentul4i. Valoarea
lui Rx se alege mare n
cu valorile elementelor din divizor,
pentru'a nu afecta limitele dome-
niului U
s
(eventual ajustarea lui R
l
R
2
pentru delimitarea plajei se
poate face montarea lui Rx),
dar nu foarte mare, pentru a
mai asigura lui T 2' Se re-
aplicarea a
procedeului, chiar in cazul stabili-
zatoarelor construite deja, mai ales
atunci cnd acestea ali-
menteze montaje cu circuite inte-
grate. Oricum, calitatea contactului
de la cursor este greu
O--------..... ea poate suferi ,n timp prin
oxidare, arcului etc.
4
Ui
Intro.re

ce impune introducerea reglajului
de offset P n figura
1). n contrarea-
a amplificatorului atunci
cnd FET-ul are canalul deschis
(Ros foarte
1
1N4148

(1
1pF
Remediul - care permite inclusiv
eliminarea reglajului de offset -
n intercalarea unui conden- Il
sator pentru blocarea componentei
continue intre drena FET-ului ,1
punctul R3' ca n. detaliul din fi I
330 k1l.
C2IW
rn
gura 2. n curent alter- 1
nativ condensatorul C
2
se com- ,
ca un scurtcircuit, deci rapor-
tul divizorului R3-ROS nu este afec-
tat, pe cind n curent continuu C
2
ntrerupe circuitul R3-ROS'
du-se astfel o
prin R
2
.R3' deci o
stabilitate n continuu.
de intrare R
1
se alege
n de domeniul de utilizare,
mai precis de nivelul maxim al sem-
nalului ce se la intrare, pe
baza de cca 200 kn/1 V valoare efi-
cace Ui. De exemplu, pentru Ui::::10
Vef se ia R
1
=::2 MO, pentru Ui:::50
mVef se ia R
l
=10 kn etc.
Condensatorul C
l
care
(RD S )
T1
------ --------
tensiunea de a grilei in-
troduce o de timp a con-
trolului automat al nivelului (Ia ne-
voie, valoarea lui se poate optimiza
experimental).
Montajul un rC!port de
compresie de cca 30 dB. In cazuri
extreme, cnd se impune o compre-
sie mai mare, se pot nseria
sau chiar mai multe astfel de ampli-
ficatoare.
GENERATOR
SI NUSOIDAL
o de a
oscilatoarelor sinusoidale de au
n bu-
clei de "n dublu T". In po-
fida critice de
care un calcul prealabil
o ajustare aceste
generatoare se prin stabili-
tatea a a for-
mei d,e ndeosebi n raport cu
tensiunii de alimentare,
avantaj pe care constructorii ama-
toti il din plin.
In figura 1 este ilustrat procedeul
pentru cazul folosirii ca element
amplificator a .unui de
uz curent (/1A7tJ.1, capsula cu 2 x 7
pini). Generatorul este calculat
pentru de cca 1 kHz,
n dublu T, n bucla
de fiind aici con-
din elementele R" R2; R3, RAi,
C2,
In general, pentru "echilibrul" re-
(limita de se impune
ca: Rl = Rl R; C1 Cz C; Rs + R1
kR CJ C/k.
Cu aceste unde k este o
la alegere, de os-
este de f:::.,,;, 1/2 "RC.
Se 1n teorie - noi
nu o facem aici - valoarea op-
a coeficientului k este n jur de
0,2. Adeseori valorile standar-
dizate ale" componentelor disponi-
bile ne alegem, pentru
alte constante,
mai mult sau mai apropiate de
0,2, cum este cazul exemplului
propus, cu k 0,5 amato-
rilor de a reproiecta schema pentru
f 1 kHz k 0,2).
Montajul din figura 1 o
tensiune cu valoarea
eficace (din P) n interva-
I ul orientativ O 5 V. Pentru distor-
siuni minime,
Rl se experimental astfel
nct fie ct mai
de pragul de
Schema neajunsul unui
precar control automat al amplitu-
dinii, ceea ce nu se
unor care
mai mult sau mai "etalona-
rea" nivelului de Intr-adevar.
controlul amplitudinii este aiCI
efectuat numai prin neliniaritatea
a ului n
tatea limitei de a semnalu-
TEHNtUM 8/1986
INDICATOARE
DE 8.ALANS
Montajele servesc la in-
dicarea dezechilibrului de volum
ntre cele canale ale unui am-
plificator stereofonic de audiofrec-
implicit la efectuarea
a reglajului de
tans, prin ajustarea
lui cu care este n acest
scop amplificatorul.
Varianta din figura 1 ca
instrument indicator Lin miliamper-
metru cu zeroul central, transfor-
mat n voltmetru prin inserierea po-
P (care se pune ini-
la valoarea
Semnalele de la cele ale
amplificatorului stereo, preluate de
exemplu direct de pe difuzoare, se
In 1-ln 2, unde snt
redresate cu ajuto-
rul diodelor 01-.0, (pentru
rea unor praguri reduse de co-
se folosesc diode. de dete-
cu germaniu). n cdntinuare,
tensiunile redresate snt filtrate cu
C1-C, . aplicate unor
egale, RI-Rz. Instrumentul
tocmai lor de
tensiune pe aceste indi-
Cnd - zeroului
central -' sensul dezechilibrului
(prin acului spre stnga sau
spre dreapta).
Sensibilitatea montajului este su-
ficient .de putnd pune n evi-
un dezechilibru de ordinul
zecilor de milivolt!, pen-
+9V
___ 11
741
10
RS R6
10kn 10 kil
tru semnale de intrare de peste 0,2
- 0,3 V, capabile dio-
deie.
Montajul din figura 2 n
sensibilitate att prin redresarea cu
dublare de tensiune a celor
semnale de intrare, cit prin utili-
zarea ca indicator a unui microam-
permetru, tot cu zer oul central
de grupul Rl-P-R,a). n
plus, el dispune de un element de
"etalonare" - P -
care permite aducerea la zero a
acului atunci cnd la cele
snt aplicate semnale egale.
Snt compensate astfel
inevitabile ale componentelor
din cele ale schemei.
Ultima (fig. 3) reduce
pragul semnalelor de in-
trare ce pot fi comparate, prin utili-
. zarea celor tranzistoare, n
In.1
de repetor, cu pol ari- .
zare Nesimetria componen-
telor poate fi aici
prin P.
Montajul alimentare cu
tensiune bine care
poate fi eventual chiar din
sursa amplificatorului.
D11N4148
10 (4

1Sk1l.
lui de
Un remediu simplu l constituie
introducerea "circuitului" de con-
trol automat al amplitudinii ilustrat
n figura 2. Dioda OI, n-
,tre intrarea inversoare a
AO, .prin intermediul
trului P, n progre-
siv, reducnd
atunci cnd
de tensiune pe ea atinge Cteva ze-
cimi de voit.
TEHNIUM 8/1986
p
cursorul
P se n

sus. Se trimerul RJ
care
readuce n zona d? ct
aproape de prag. In aceste
tensiunea de atinge
mV n valoarea eficace, cu
siuni foarte mici.
P, tensiunea
ce de poate fi
cca 3 V.
In.1
ln.1
Utilitatea unui indicator de ba-
lans n exploatarea amplificatoare-
lor stereo este el per-
a
celor canale. Montajele de-
scrise nu au valori critice ale com-
ponentelor, inci usiv sens; bil itatea
instrumentului indicator poate fi
. . EF0108
(2
47pF ln.2
11'1.2
+
9V
.r!"

ln.2
dar nainte de ncorpo-
rarea "n electric al amplifica-
tor ului se o ve-
rificare n.
extreme de precedata
de un calcul elementar
pentru protejarea instrumentului.
de la caz la caz.

deA de maximum 20 mA.
In cazul folosirii mai ndelungate
a bateriilor se inter-
ealarea. unei celule simple de stabi-
lizare, cum se n figura 2.
Prin alegerea tensiunii nominale U
a diodei Zener (cu cca 2-3 V mal
dect U) se suma
tensiunilor de iar din jocul'
valorilor RI-A.: se poate plasa,
punctul median.
Exemplul numeric (valorile din pa-
ranteze) corespunde unei
surse simetrice de 6 V plecnd de
la o tensiune de cea 18 V
baterii de 9 V le-
gate n serie).
Pentru a
montajelor care tensiuni
de alimentare, sime-
trice sau nu, la un consum redus de
curent, se poate improviza o
cum se n figurile
,In este vorba de
utilizarea unui am plfi cator
nal n de repetor., ali-
mentat nesimetric de la tensiunea
U, i pe
Intrarea neinversoare un
median. Cel mai frecvent este caz'ul
tensiunilor simetrice,
Cnd n divizorul rezistiv RI-A., se
folosesc egale, eventual
sortate experimental. Tensiunea de
offset a de ordinul
nu are aici o influen

foarte mare a o
lui, se pot folosi RI-
de valori relativ ridica (101f1 10pF
kO), a fi stabilit
tensunilor de (av f\t'\jJ imp OV
tant n cu d -
bie, realizate prin simp 'l:!iviza e
-
In figura 1 este exem itificat pr -
cedeul pentru tensil,.l,.ni
simetrice de 4,5 V ple nd
baterie de 9 . -
nalul, de tip !jA 7A.1 n O L
cu 2 x 7 terminale, perm+to'
l
-- u
(2x9V) Oz
(Pl12Z
..
-4,SV
+Uz
(+6V)
(-6V)
-UZ 2
$.
1
Ing. ANDRIAN NICOLAE,
V03DKM
Pentru cazul n care se
extinderea unui re-
ceptor se poate utiliza
convertorul descris n continuare.
Schema din amplifi-
catorul selectiv de
mixerul.Oscilatorul fix XO poate fi
un montaj Colpitts cu uri co-
mutabile sau generatorul prezentat
n paginile revistei "Tehnium" nr. 1
2 din 1986.
Semnalul provenit din se
la intrarea etajului amplifica-
tor (T) prin intermediul unui trans-
formator adaptor Tr.
n montaj In
colectorul acestuia snt conectate
filtrele
toare benzilor de radioamatori.
Bobinele filtrului pentru banda de
3,5 MHz (L
3
L
4
) snt realizate pe
MAHIPULiA'l'IIB
Ing. VASU .. E V03APG
Manipulatoarele electronice rr
care "punctele" "liniile" se for-
prin divizarea semnalelor
unui oscilator de tact snt bine cu-
noscute radioamatorilor.
se un montaj deosebit, rea-
lizat pe baza circuitului integrat de
temporizare f3E 555.
schema
a circuitului ($ig. 1)
sa ca oscilator de re-
laxare (astabil) (fig. 2).
Divizorul intern, format din trei
egale, tensiu-
nile pragurilor celor compara-
toare la valorile: a,66E
e
(PS)
O,33E
e
(PJ). comparatoare-
lor constituie comenzile Set Re-
set pentru circuitul basculant Qlsta-
bil RS, circuit a Q se
tranzistorului de
(0
16
) amplificatorului inversor.
O de adu-
j cere la zero (ALO) se poate fOlo,si
pentru inhibarea circuitului. In
montajul din figura 2, condensato-
rul C se prin
curentul c.:e R
A
Rs.
este la nivelul ,,1" tran-
zistorul de este blocat.
Cnd tensiunea pe condensator
pragul de sus (PS),
schema trece n
"O", iar tranzisJorul de
se deschide. Incepe procesul de
3 con,lensatorului prin
Rs Q16 saturat. .
stare se
ajunge la pragul de jos (PJ), cnd,
prin intermediul comparatorului 2,
schema din nou. irea
trece n ,,1 ", iar Q 6 se
ntregul ciclu se re, iar conden-
satorul este supus " unei noi
6
n concluzie, tensiunea
pe condensator ntre 0,33 Ee
0,66 Ee, iar cea de 'aproxima-
tiv ntre zero Ee (fig. 3).
. Timpii de
(t
1
t
2
) depind numai de valorile
componentelor anume:
l 0,69'(R
A
+ Rs)'C
t
2
O,69'R
s
'C
Factorul de umplere al tensiunii
de la raportul dintre t
1
t
2
, se poate modifica prin alege-
rea a valorii Rs.
Astfel, R
A
este mult mai
dect Rs, l = t
2
; n timp
ce pentru cazul: R
A
::::: 2Rs se
t
1
::::: 3t
2

, Pe aceste rezultate se fu nc-
manipulatorului propus, n-
truct semnalele avnd t
1
t
2
constituie
,,puncte", jar cele cu t
1
::::: 3t
2
"linii".
Pauza dintre elementele unui ca-
racter este evident cu t
2

Pornirea astabilului n momen-
tele n care se cheia de
manipulare, schimbarea
R
A
la treceri le "puncte"-..Iinii",
precum corectarea a
lungimii acestora se cu
ajutorul celor 4 NAND, ce
n compunerea circuitului integrat
CDB40a.
n starea de repaus, cnd cheia de
manipulare nu este in-
P
3
se la nivelul lo-
gic ,,1", determinnd nivel la
P4' Prin dioda 0
1
con-
densatorul el se
la o tensiune ce cu
nivelul pragului- de jos,
0,33E
e
. stare se
cu circuitului
555 este astfel la nive-
lul "O", tranzistorul de
miezuri de la bobinele F.1.
<170 kHz. cte 10 spire din
CuEm, 0 0,25 mm. Cuplajul ntre
cele bobine se ca-
pacitiv prin intermediul lui C
3
. Co-
acordului pe. de
se din condensa-
torul variabil Cv, care este comun
tuturor benzilor.
Celelalte bobine se n
aer, avnd diametrul interior al n-
de circa 7 mm. Srma utili-
este CuEm cu' diametrul de 0,6
-:- 0,8 mm. Ls L6 cte 10
spire, L7' La. L9' LlO cte 6 spire, iar
L
1l
L
12
cte 4 spire. Cuplajul din-
tre bobinele filtrelor de 7, 14, 21
2.8 MHz se inductiv.
De remarcat faptul selectarea
benzii se cu ajutorul unui
comutator cu 5 care, n func-
de banda deschide o
pereche de diode ce filtrul
n colectorul tranzisto-
rului T.
Semnalul cules la filtrelor
de se la intrarea mixe-
rulul realizat cu o TAA661.
Sarci na acestuia o constituie un
filtru de acordat (L
13
-C
24
).
n cazul n care se un os-
cilator (XO) cu cristale de re-
o va
deci este necesar un acord
continuu al circuitului L
13
-C
24
.
la bornele XO se un
VFX, nu mai este necesar acordul
continuu al circuitului amintit.
Pentru o
de 10,7 MHz, bobina L
13
se reali-
n aer cu diametrul interior de
7 mm. 8 spire din CuEmcu
diametrul de 0,8 mm.
14
L-o
Es
.
21 28MHz 01 ... 010 = 1 N 4148
9 PS
5
5'Kn
I
t
I
T
I
I
I
I
I
!
I 1
I I
I I
I I
I I
! !
I
I
I
1
1
t
I
t
TEHNIUM 8/1986
Schema n
AF, calitatea
sunetului prin- brumului de
a de
numai
trecerea unui spectru al vorbirii,
cuprins'e aproximativ n
gama 500 Hz + 4 k Hz.
Filtrul trece-sus realizat cu CI1
permite trecerea mai
. mari ca f
01
' unde f
01
se
cu formula: f
01
1
iar
amplificarea acestui filtru Al
C2
Filtrul trece-jos .realizat cu CI2
(0
16
) este deschis, punctul B la
iarpunctuf A la cca 0,65 V, in-
truct diodele D
2
Ds snt deschise.
Dioda D? se deschide ntruct ie-
P
4
este la nivel.ul "O".
P
S
-P
4
un trig-
ger RS. R
2
este n paralel
cu Rs+R4' . '
la un moment dat cheia
de manipulare, de exemplu pe po-
"puncte", se vor schimba
rile P
2
, blocnd dioda D
1

Condensatorul ncepe se des-
carce prin Rs + R6' Se atinge imediat
tensiunea pragului de jos, circuitul
tem porizator tranzisto-
rul 0
16
se iar triggerul RS
starea, blocnd dioda D
2
.
ncepe condensatorului
prin R
2
Ds. Rs
Ing. PAUL HAIPAIP
permite trecerea mai
. 'd 1 .
mICI eCI 02= -- ---- --- Iar
. 2rrVReR
7
C
6
C
7
amplificarea acestui filtru este: A
2
R6
Rs'
Amplificarea n tensiune
a filtrului de vorbire este: A Al' A';..
care se poate lua cu 1. pentru
ca n de amplificare intercalat
nu de ,ampli-
ficare. In acest caz, se aleg C
l
=. C
2
R
6
== Rs.
Cu P se poate re-
gia f
01
; cursorul n
sus (R
p
O): sunetul se aude mai
cu nalte; cursorul
Rs R
4
nu
ntruct valoarea lor
mult valoarea Rli!' Cnd
se c8tinge tensiunea pragului de' sus, .
0,66 Ee, se produce o
basculare; circuitului f3E 555
revine n starea .. O", tranzistorul de
se deschide, punctul B
este la incepe des,..
condensatorului C
l
.
cheia nu mai este
. cndtensiu-
nea pe condensator atinge nivelul
fixat de Rl dioda D
1
se deschide.
Se nu se atinge pragul
de. jos pentru o basculare.
Aceasta se va ntmpla numai. cnd
se transmiterea unui
mai mare de puncte cheia este n
continuare pe contactul respectiv,
:J.C
J
... 1O)lF +SV
7 11
AlO V+
6
(11
, foE555E
.-----.. . 8
.. a-COB 400
flt- Dr1N4148
TEHNIUM 8(1986
n jos (R
p
P); n sunetul
vorbirii se disting mai
joase:
. Alimentarea schemei se face cu
tensiune (o singura
sa depinzind de ni-
yelul semnalului ce se
In gama de tensiuni de alimentare
cuprinse ntre 8 -;- 24 V. semnalul. de
intrare UI poate fi cuprins ntre 50
mV'';- 3 Ve#.
dioda D
1
fiind de nivelul ,,0 ..
de la P
2

Deci prin pragul fixat cu R
1
prin
diode; D
1
se reve-
nirea schemei de fiecare n
transmite-
rea a "punctelor" "linii-
lor". chiar respectivele con-
tacte s-au intrerupt imediat
ciclului' de
"Punctele" au aproximativ
lungime cu "pauzele", de-
oarece R
2
este mult mai dect
As + R6'
La transmiterea de "linii", din noU,.
se dioda D
1
condensa,..
torul se atingnd pragul
de jos. determinnd bascularea cir-
cuitului. trece n starea ,,1"
0
16
se .i '
procesul de a
condensatorului. el prin Rs. R
4
. Rs
R6!. intrucit R
2
este
scoasa din cirCuit, dioda D
2
fiind
iar Ds Dioda D
2
se nive-
lului "O" de la P
4
Fron-
tul pozitiv la circuitu-
lui /3E555 s-a . aplicat la ambele
ale triggerului RS, dar la mo-
mente diferite, determinnd
Pe intrarea P
s
, frontul
pozitiv s-a aplicat direct, iar la intra-
rea P4 prin circuitul deintrziere
R
7
-C
2
A doua basculare readuce
triggerul n starea cu
P
4
la nivelul "O".
Alegind Rs + 2(R
s
+ Re), n-
condensatorului C
l
, deci
starea ,,1" la de trei
ori mal mult dec1t procesul de des-
impulsurile respective con-
stituind "liniile" din alfabetul Morse.
i ntruct ampHficatorul inversor din
circuitul /3E555 un curent
maxim de 200 mA, releul de manipu-:
Iare se poate conecta direct.
se un releu elec-
tromagnetic . cu tensiune de lu-
cru,conectarea se face prin inter-
mediul unui tranzistor npn cores-

Lista de piese
CI1 CI2 /3A741; C
l
C
2
510
pF; C
s
== 150pF; C
4
== 1 gF;C
s
== 0,22
fJ.F; C
6
200 pF; C7 160 pF; Ca
100 fJ./35 V; Cg == 4,7 fJ./16.V; R
1
== 39
kH; R
2
== 2,2 MH; Rs R
4
47 kH; Rs
R6 :::;;: 270 kU; R
7
68 k!l; P== 100
k!l lin.
E=8+24V
Dioda D
4
tensiunil ..e de
ce .apar pe bobina re-
leului.
Avantajele acestui manipulator
constau n simplitatea schemei,
consuniul redus posibilitatea
a raportului
dintre lungimile "liniilor" "punc-.
telor":
Consumul releu, dar
cu oscilfltorul tonal, a ... fost
de 16 mA (Ia alimentarea' cu 5 V).
12 mA n cazul in care tensiunea de
alimentare a fost 4 V.
Manipulatorul
un dezavantaj, legat defaptuf la
modificarea vitezei de transmitere
. se raportullungimilor
"linie".....:"punct". Pentru o
a lui R
1
,durata ,.punctelor"
"pauzelor" se cu paten-
Rs va
stabili numai lungimea "liniilor".
.sepol face auditiv sau cu
un osc/loscop. In al doilea c.az, con-
densatorul C
l
se .. poate inlocui
un congensatorde valoare
(cea 10 nF) pentru sincronizare
vizualizare a formelor de

Reglajul ncepe cu . aducerea curso-
rului semireglabile R
l
la
rece,. bloCind dioda D
1
Apar
90ntinue, la
,.puncte". Rotind foarte incet\ cursorul
Rh se tensiunea n
anodul diodei Dl' cnd
semn dioda s-a deschis.
Se apar .imediat
la prghiei de manipulare.
Se R6 pentru o do-
cherape
"puncte.
Se trece pe "linii" se
R3 pentru un taport egal cu 3:11ntre
durata "liniilor" "punctelor':. OS-
cilatorul tonaj (fig. 5) se
tot cu un circuit {3E555,
ca astabil. Deosebirea de cele
anterior n faptul
oscilatorul este comandat folosind
intrarea de aducere la zero (ALO).
Astfel, oscilatorul nu-
mai cnd pe se
nivelul ,,1". de os-
depinde de grupul Ra,
C
s
. Prin condensatorul Ca rezis ..
RlO se casca tele-
Osclatorul tonal seppate.,
realiza folosind alte
6), in care se folosesc NAND
din circuitul CDB400. In acest caz;
consumul cu mA.
Numerotarea .fi-
gura 4 pentru {3E555 se
13E555E. la capsu/a, TO . 11f?
(DIL 14);
BIBLIOGRAFIE:
EA.' KOlombet, TailTler, ,,1\),00',";,";'
Radioelektronik, 6/1983
BASS ,lOUDNESS,
HISS,RUMBlE
Pentru a
rii unui program muzical sonor, conform
se folosesc
n mod curent corectoare de ton care
permit modificarea caracteristicii ampli-
a semnalului audio ini-
Acest lucru se face un algoritm
bine precizat. n
banda de are un caracter
statie, indife-
rent de amplitudinea semnalului audio
util. Cele mai des intilnite tipuri de corec-
cu denumirile consacrate n
mod uzual, snt
- Bass - accentuarea frecven-
joase;
- Loudness - accentuarea
lor joase nalte;
- Hlss - atenuarea nalte
(f >5 kHz);
- Rumble - atenuarea
sub 50 Hz (n scopul brumului
de la pick-up).
Ing. EMIL MARIAN
H se n n schema
montajul per-
mite trecerea semnalului de audiofrec-
nici o modificare in ceea ce
amplitudine-frec-
In momentul nchiderii
contactului normal deschis CNO notat
cu B, tranzistorul TI se rezis
torul R,. este practic conectat la masa
montajului, iar filtrul trece-jos R I C,R"
atenuarea.
malte cu cca 8 dB. In acest mod nivelul
joase, care nemodj
ficat, va fi accentuat de nivelul gene-
ral al semnalului de ini-
Astfel s-a realizat de tip
bass.
In momentul deschiderii contactului
normal nchis CNI notat cu LD, grupul
R,R I"C.IR,;C,R II, care un filtru
nivelul frec-
medii. Astfel se redarea
mai a joase
nalte, rezultnd de tip loudness.
La deschiderea contactului CNI notat
cu R atenuarea
Joase. In acest caz apare o a
semnalului audio de tip rumble. Si-
milar, la deschiderea CNI notat cu H se
atenuarea nalte.
a semnalului audio ini-
(lai este de tip hiss. Se n am-
bele cazuri etajul care tranzisto-
rul T 1 devine un filtru activ de tip trece-
sus (in cazul rumble) sau trece-
jos (n cazul hiss). Cele patru ti-
puri de ale semnalului se
pot independent sau concomi-
tent, in final caracteristica

REALIZARE MONTARE
Montajul se practic pe' o
de sticlotextolit placat cu folie de
cu pru, cu toate necesare la
realizarea circuitului imprimat (trasee
scurte, de cvadripol,
traseu de gros, lipsa buclei de
etc.). Toate conexiunile care pri-
U.!EL
UiNTRARE
1,0
O,B
0,6
0,4
0,2
10
4 5
100
\
ve se semnalul audio util vor fi obligato-
riu ecranate. Montajul este destinat va-
riantei stereo, dar tot de bine se
poate folosi, la unele aparate mai vechi,
n varianta mono. Se vor folosi compo-
nente electrice de calitate, iar co
mutatoarele (pe ct posibil) se vor ecran a
individual. realizarea
montaju! se de la o de
bine Se ve-
tensiunilor notate pe
schema electrica apoi corec-
n banda de pentru
fiecare (separat). aceas-
verificare (cu aparate de sau
practic, prin audierea unui program so-
nor cunoscut), montajul se
definitiv n electroacustic
(ca n timpul ntre preampU-
ficator etajul final de putere). Montajul
poate independent, In acest
caz realizndu-se o cutie cu all-
mentatorul
Realizat montat, corectorul de ton va
aduce o n
ceea ce de
HIFI ale aparaturii moderne.
4 5
1000 ' 4 5 IO,CXXl Modul de efectuare a men-
anterior este prezentat n figura
2. Pentru de tip bass (curba 2).
nivelul joase de la
de 1,5 kHz cu 8 dB. Pentru co-
de tip loudness, nivelul nivelul
medii, cu spectrul cu prins
ntre 200 Hz 5 000 Hz, scade cu cca 6
dB (curba 3). Pentru de tip hiss
(curba 4) snt atenuate nalte
ncepnd de la f 5 000 Hz cu 10 dB, iar
pentru de tip rumble spectrul
joase este atenuat, ncepnd

T2
BC 109C
Re
12kA
C5::3nr
C1

INTR ARE '-:l:""""f.....:::=H-C:::::l-f-c::::::::J-. ...
. de la de 50 Hz, cu6 dB (curba 5).
Schema a corectorului de ton
este n figura 1. Semnalul de
util se la intrarea
montajului, prin intermediul grupului RICI,
unui etaj de tip repetor. pe emitor, care
tranzistorul Acest tip de etaj
are rolul de a optimiza adaptarea impe-
n scopul
ilor ce a fi aplicate semnalului
Atunci cnd contactele B, LO, R
R2=12k..n.
C2=10).1'
COMPHESUR DINAMICA
Ing. NICOLAE PAVEL
n activitatea amatori,
ct a se intlnesc Si-
cnd semnalul la intrare ntr-un dis-
pozitiv electronic nu trebuie depa-
un anumit nivel. Este astfel cazul
de emisie; pentru a la emi-
sia MF o de constanta.
sau la emisia MA un grad de
constant, este limitarea dina-
micii semnalului modulator.
Un de compresor se n
In unei de nivel
la intrare in plaja 1 mV .;- 1,5 V, nivelul de
se aproximativ constant
n plaja de 500.;- 525 mV.
Particularitatea schemei n mo-
dificarea factorului de transfer al
prin modificarea colector-e-
mitor a tranzistorului TI, care
cu colectorul nealimentat. Aceasta se
prin Ebers-Molle pentru
polarizate aleator.
Tranzistoarele T, T4 o
amplificare n A cu cuplaj galvanic
Intre etaje cu dubla.
Inchiderea buclei de compresie se reali-
prin etajul de cu dublare
de tensiune (diodele OI $i O,) etajul
Oarlington format cu tranzistoarele T
T,.
8
Tr.1
l' C13:: 1OO)JF
6+26V
Tranzistorul T, o de
(montaj cu pe
emitor), pentru cazul unei
sau difuzor de pe
compresorului.
Transformatoareie Trl Tr., se utili-
n cazul unor cu impe-
de 600 il. Raportul
de transformare este de 1/1; utiliznd oale
de cu AI 4 800, snt necesare 550
de spire pe fiecare' cu srma
CuEm, cu diametrul de 0,1 mm.
Allmentarea montajului permite ten-
siuni cuprinse ntre 6 V 26 V.
TEHNIUM 8/1986
P,REAMPLIFICATOARE
CU MPLIFIC TO' RE
OP RAIIO LE
'1'
Prin amplificatoarelor operatio-
nale (AO) integrate, care au nceput fie
folosite din ce n ce mai mult n domeniul
AF, s-au deschis largi
SI
n generaf, de uz universal,
mare intra/e si o
a tensiunii de destul
o minima a sursei
de semnal si o fidelitate n repro-
ducerea semnalului.
n cele ce
realizate cu AO
L.M381, cu corespondentul
jlM381.
In figura 1 este prezentat un preampli-
ficator de microfon (varianta stereo),
realizat cu /JM381 alimentat la o sin-
Asimilat recent n
IP.R.S., jJM381 este - prin -
un preamplificator pentru semnale de ni-
vel mic se poate folosi n AF
unde se cere o amplificare mare, chiar
atunci cnd problema zgomotului poate
deveni critica.
este un AO dual,
pli1flcclto;8re care I compun
cu un excelent factor
separare a canalelor (60 dB la 1
In circuitul din figura 1 elementul
mtrare (sursa de semnal) este un micro-
fon (sEi recomanda cu o in-
terna de 600 il), care ofera o tensiune de
5 mVef (1 kHz). Dar jlM381, prin construc-
tie, accepta posibilitatea cuplarii unor
surse de semnal de pna la 300 mVef.
de construc-
tie, etajul de intrare (intrarile inversoare
SI neinversoare) se' poate conecta n
doua moduri:
- pentru de zgomot mic se
pun la masa intrarile (2, 13), n-
chizndu-se prin (3, 12), Acesta este ca-
zul intrarii nesimetrice;
- pentru celelalte se
deci intrarile (1,
14), respectiv (2, 13). Intrarile (3, 12)
ramn, de aceasta data, neconectate ..
n figura 1, R R. asigura
polarizarea stabilitatea n C.C., ele
avnd valori diferite, n de c,ele
doua de montaj amintite:
Ing. MIRCEA DRAGU,
ing. IOAN
i!M381 este compensat intern pentru
banda de (n regim de repetod
de 15 MHz, In de zgomot mic
unde se cere eliminarea zgomot ulUi de
F, este necesara limitarea benzii de frec-
Aceasta se .face prin cuplarea
cu condensatorul de compen
a uQui condensator C
3
3.9
Valoarea acestuia determina frec-
a benzii de lucru.
Corectorul de ton din avalul circuitului
este de tip pasiv o de
20 dB la de 400 Hz 2
L.a o tensiune de intrare V
circuitul preamplificator
unei tensiuni
:::.: 1,5 Vef (1 nivel
pentru atacarea etaj
Aceasta nseamna o tensiune
de 300 mVef oferi,
o alimentare o ten-
de iesire 8
preamplifi cator descr is pre-
controlului de
balans al amplificatorului stereo.
Preamplificatorul din figura 1 asi-

- banda de plat):
30 Hz 20 kHz;
- la mijlocul benzii: 50 dB;
- zgomotul la intrare: 4,37' 10 /V;
- factorul de a tensiu nii de
alimentare: 100dB (f 120 Hz);
- de intrare: 100 kll;
- tensiunea de intrare 300
mVef;
- curentul de 8 mA;
- tensiunea de iesire 8 Vef.
n figura 2 este prezentat un preampli-
ficator cu raspuns plat n reali-
zat cu /jA741 alimentat, de aceasta
data, de la o sursa dubla, 15 V.
este, aparent, mai realiza-
rea unei surse duble de tensiune, ea este
pentru a se putea .Iucra cu ten-
siune de mod comun zero. Sursa de ali-
mentare trebuie sa fie foarte bine
n apropierea montajului n
care se AO.
Condensatoarele de 0,1 flF pe bornele
de alimentare snt cO(1ectate pentru elI-
minarea de IF prin bornele de
tare se conecteaza pe polul pozitiv al
sursei un condensator de 10 flF.iar pe
polul negativ - a carui ceva
mai slaba pentru semnale de IF - un
condensator de 22 de cu
tantal.
n a
2 este dictata de particularita-
de n forma a
banda de

Dupa de frngere ce limi-
inferior banda de trecere (Ia 3 dB),
condensatorul C pune la masa rezis-
R. amplificarea circuitului este
dictata numai de raportul
care intervin n c.a, condensa-
torului C. este foarte mare, astfel circui-
tul R,C. este practic n gol nu afec-
teaza valoarea la
joase medii. L.a o anumita
condensatorul C, face
circuitul R.R"C intervenind n
valoarea Acesta va cu o
def- 20 dBI va anula
atenuarea de 20 dB/decada
de AO la nalte. Amplificarea
va ramne pna la o
de frngere (Ia limita a benzii
100Kn 39Kn
100K.o.
1Ko..
100 K.a.
determinata de egalitate,a
condensatorulUi C cu
Dupa aceasta de
gere amplificarea se va atenua cu o
de 20 dB/decada,
facu te snt corecte consr
dernd' ca amplificarea n bucla deschisa
a AO este foarte mare la joase
si medii, devenind complexa numai la
nalte. Astfel, se va
comporta ca un circuit de compensare
prin ntrziere a fazei, mari-
rea benzii de
Circuitul preamplificator prezentat n
figura 2 asigura urmatoarele perfor-

- banda de 40 Hz 20 kHz;
- la mijlocul benzii: 54 dB;
-:- de intrare: 27 k!l;
- tensiunea de intrare maxima: 200
mVef;
- curentul de (esire: 5 mA.
BIBLIOGRAFIE:
AN64 - Application note, National
Semiconductor, May 1972;
AN72 - Application note, National
Semiconductor, September 1972;
AN70' - Application note, National
Semiconductor, August 1972.
- intrare nesimetrica R = 1 kil (ma-
ximum); R. 19 R
- intrare R, = 240 kH
(maximum); R. 9 R ,;
A<l Ar, asigura n
bucla nchisa n c.a. pentru valorile in-
dicate ofera o valoare:
alimentare. Pentru eliminarea compo-
nentelor de ale tensiunii alime'- NOTr\REA CIRCUITELOR
Av ... ::;::; 1 + tt300VIV.

Condensatoarele C, C, com-
ponenta ,a preamplificatorului,
n amonte aval. In plus, condensatorul
C, asigura, mpreuna cu de in-
trare, limita de jos a benzii de .a
circuitului preamplificator.
R, R snt indicate pen-
tru curentului de c9-
lector al tranzistorului de intrare a AO. In
literatura de specialitate, din conside-
rente tehnologice, este indicata valoarea
R 3R.
(1
,-----e----4---4+1SV
O,1Sf.,lF

5mV
e
f R 3
(1k HZ) 27Kn
TEHNIUM 8/1986
IO,1jJF
O,1.UF
>----------4f--.... b 2 Vef
Ve (1 kHz)
-1SV
ReA
Ing. AURELIAN MATEESCU
Firma un cod de
notare a circuitelor integrate care
cuprinde patru elemente {notate n
exemplul de mai jos cu literele a, b,
c d):
CA 741 C T
Ex: -;- b c d
Primul element, notat "a",
de tipul cir-
cum
CA - circuit integrat analogic;
CO - circuit integrat digital;
COP - microprocesor;
MW - circuit integrat tip MOS.
Elementul al doilea, "b", exprimat
de printr-un defi-
neste circuitul ca (7
4
1
est'e cunoscutul amplificator ope-
de utilizare, produs
n RS.R.).
AI treilea element, "c", face pre-.
la variante ale circuitului care
au parametri electrIci de tempe-
In mod curent
acest element nu se
Ultimul element mo-
dul de ncapsulare a circuitului
are
O - tip Oll sau
OIC'
E - de tip
Oll sau OIP;
F, X - tip
Dll;
G - cip cu ermetiza rea execu-
n
H - cip nencapsulat;
K - cu termi-
nale pe
l - BlC (Beam Lead
Chip);
Q - cu patru rnduri de
terminale, de tip QUIL;
S - tip TO-5 cu termi-
nale dispuse pe rnduri
tip Oll-CAN;
T - TO-5 cu terminale
dispuse pe un cerc.
BIBLIOGRAFIE:
R.TE nr. 12/1985
R.C.A - Linear Cirr:u;ts..;
RCA 1980
)
i
WATTMETlU
1. INTRODUCERE
Utiliznd un circu:,( ;ntegrat multi-
plicator de tip ROB8095 produs la
se poate construi
un wattmetru capabil
puterea de consu-
matori, putere ce se n
- W, n volt-amperi - VA sau volt-
8rl'}peri-reactivi - VAR.
In acest mod se poate un
wattmetru cu
- factor de foarte de
ales;
- cu rapid,
util atunci cnd se se n-
rapide ale pu-
terii;
- cost realizat cu piese

- factorul de putere poate varia
de la la 1 n particular se pot
regimuri tranzitorii.
Wattmetrele de tip industrial snt
foarte scumpe aparate
sep.arate pentru
parametru n parte. De asemenea,
au dezavantajul. unor li-
mitate de n cazul va-
factorului de putere.
rea puterii n cazul n care
factorul de putere se poate realiza
cu ajutorul instrumentelor dinaino-
metrice, dar care au dezavantajul
unui cu slaQ da-
caracteristicii de
lente, precum o destul de
ntre ie-
$re intrare.
Toate aceste dezavantaje gre-
dispar din principiul de func-
E sin

Ing. GRIGORE ODOBESCU,
prin utilizarea cu
circuit integrat multiplicator.
2. TEORIA
La . multiplicatorului
ROB8095 se semnalele co-
curentului tensiu-
nii de la consumatorul a pu-
tere fie
La multiplicatorului vom
avea n orice moment o tensiune
cu produsul celor
tensiuni de intrare.
presupunem tensiunea
curentul snt de forma:
e(t} = Esin wt
i(t} = Isin(wt-(,C')
puterea instantanee va fi (fig. 1):
P(t) = e(t)'i(t) Elsinwtsin(wt(,C') =
1 1
-Elcos<,.' --'-E'Ucos(2u)t- (,C').
2 2
Componenta de curent continuu,
puterea medie pe o
1
esteTElcos(,C', iar componenta cu
ce are o putere
medie pe o are o am-
1
plitudine 2EI. se
Cu x y amplitudinile negative
pozitive ale formei de de la ie-
multiplicatorului. vom putea
.scrie:
1 1
Y -EI +-Elcos<.?'
2 2 .
1 . 1
x =--EI - -Elcos(,C'
2 2
___ +-'I--__ t
(
10
Deci puterea medie pe o
va fi:
1 1
P2-Elcos(,C' =T(Y'-X)
Aceasta este puterea
n se poate prin deter-
minarea lui y-x cu ajutorul circui-
tului prezentat n figura 2.
cum se avem de-a
face cu un sumator. Partea
a formei de este cu
grupul O
2
, R2' C
2
. Condensatorul
C
2
se la valoarea de vrf a
pozitive, iar prin R
4
va rezulta
un curent de intrare n CI1 (intrarea
a lui CI1 este virtual la

Partea a formei de
de la multiplicatorului este
de grupul 0 1, R1' G1' iar
tensiunea de pe C
1
va genera prin
R3 un curent de intrare n CI1 de
sens contrar. Cei doi se
sC'ad n nodul A, iar lor va
genera un curent de intrare n C11.
Pentru a puterea expri-
n voit-am peri (VA), formele
de pentru curent tensiune
snt red,resate la valoarea de vrf
se multiplicatorului ca ten-
siuni continue conform
P(VA) E'I
Tensiunea de se am-
plificatorului CI6 cu amplificare re-
pentru a putea fi pe
instrument de
Pentru puterea se por-
de la expresia:
EI EI
P(VAR) =2sin(,C' = ---ZCOS(,C'+90'O)
cum se va trebui
introdus un circuit de defazare cu
90' calea semnalului de ten-
siune. In 'acest fel, la multi-
plicatorului vom avea:
P(t) = Esin(wt+90'O) . Isin(wt-(,C')
-Ecoswt Isin(wt-(,C') =
1 1
= -ElsinlP - -Elsin(2wt-(,C')
22
1
Puterea medie va fi - ElsinlP,
2
tocmai componenta de cu-
rent continuu pe o
folosim x y,
nem:
1
Y =-EI
2
1
x -EI
2
de unde
1
+-Elsin(,C'
2
1
-'-Elsin(,C'
2
1 1
P " Elsin(,C' =-(y-x)
2 2
03
Deci, pentru a puterea
se introduce pe calea de
a tensiunii circuitul din fi-
gura 3, cu ajutorul semnalul
se cu 90; apoi semnalul
de la multiplicatorului se
la circuitul ce func-
y--x, ca la pu-
terii n W.
3. REALIZARE
Schema bloc a wattmetrului este
n figura 4. Multiplicatorul rea-
lizat cu circuitul integrat ROB8095
n patru cadrane are la
o tensiune de forma:
U
o
= k . V
x
V
y
Factorul de multiplicare k a fost
ales k = 0,1 prin folosirea unor re-
n circui-
tul de
Circuitul ROB8095 se poate uti-
liza ca divizor, operator de
sau dublor de
prin folosirea unor
screme
In cazul folosirii ca multiplicator
se o de forma ce-
lei din figura 5. n de tensiu-
nile de alimentare tensiunile de
intrare V
x
V
y
alegem valorile re-
conform tabelului.
Factorul de multiplicare k este
dat de
2R
L
.k = -----
13'
R
x
R
y
Pentru a regla multiplicatorul se
Ra - figura 4
cu o de valoare ast-
fel ca putem o valoare V
y
= 5 V
v
semnal alternativ luat de la
un De la genera-
tor se aplica semnal pe i (t) astfel
ca V x = 5 V
v
' iar defaza-
jul ntre i(t) e(t) fie nul. Se trece
prin etape:
1) V
x
= V
y
= O. Se offs'e-
tur (P o' figura 5), astfel ca la
avem V;
2) Vx ::=.5 Vy = .0 .. Se y
offset prna cind la o
valoare a tensiunii alterna-
tive;
3) V
x
= O; V
y
= 5 V. Se x
offset cnd la o
valoare a tensiunii alterna-
tive;
4) V
x
= V
y
= 5 V. Se k
factor - Re - Cnd la
o valoare de vrf U
p
= 2,5 V
pentru un factor de multiplicare k
O,l
In cazul folosirii wattmetrului la
mai mare, este necesar ca
amplificatorul CI1 - figura 5 fie
de tip rapid, de exemplu ROB715 n
loc de [3A741. Acest amplificator
are rolul de a trece semnalul diferen-
ROB
Vy 8095
l)----f
c
TEHNIUM 8/1986
(kO) R, Rs R6 R
7 Ra
5% 1% 1% 1% 1%
V = +32 V
V = -15 V
9,1 121 100 11 121
--10V-:::;V
x
-:::;+-10V
-10V<V
y
-:::;,10V
V = +15 V
V = -15 V
3,0 300 100 100 300
-5V-:::;V
x
-:::;+5V
-5 V-:::; V
y
-:::; + 5 V
V = ,15 V
V = -15 V
1,2 121 100 11 910
10V-:::;V
x
-:::;+10V
--10V-:::;V
y
-:::;-t- 1OV
de la multiplicatorului n
semnal de
Valoarea curentului este
prin intermediul unui Rs, de
valoare pentru a nu afecta ca-
racteristicile de alimentare,
de alimentare are
o de circa 0,1 n.
Tensiunea' de pe
apoi de 10 ori de catre circUitul
Cii - figura .:1.
Circuitul CI2 are rolul de a efec-
tua redresarea semnalului de cu-
rent a avea pierderi
de tensiune Alter-
va dioda
O, va pe C, la valoarea
de vrf a tensiunii de intrare, deoa-
rece avem o de tensiune
ntre + ale lui C12.
va deschide
dioda O
2
, realiznd o
asupra lui CI2 astfel la vom
avea o tensiune cu cea de la
intrare. de tensiune de pe
dioda O
2
este cu un factor
egal cu amplificarea n
a lui CJ2, care este de ordinul
a 10
5
.
Dioda O
2
conduce cea mai mare
parte a timpului, iar O, conduce pe-
rioade scurte doar pentru a aduce
tensiunea pe C
1
la valoarea de vrf.
tensiunii de pe C
l
se da-
de scurgere ai
condensatorului, precum curen-
de intrare n multiplicator.
Precizia atunci cnd se
puterea n VA, va fi de
precizia multiplicatorului, de liniari-
tatea lui, care de este. sub
'-1% n cazul unei alegeri corecte a
rezistente/or de
In cazul n W sau VAR
mai intervin erorile introduse de
blocul y-x, respectiv de
tensiune de 0,2 V ce apare pe dioda
cu germaniu. Acest lucru va C!uce la
o neliniaritate la capatul de
jos al scalei. Prin ajustarea
lui lui CI1 (figura 2) vom putea mic-
sora erorile, astfel ca n plaja 20 -;-
100% din gama de' erorile
fi e sub 5%.
n cazu! n care vrem
erorile datorate de tensiune
pe diodele din va
la Virf cu aJu-
torul unor circuite ca
n figura 6.
Wattmetrul a fost realizat n
variante, anume ca wattmetru de
ca wattmetru de "ultrasu-
nete".
n cazul wattmetrului de
tensiunea de intrare este U = 220
Vef 310 V
Y
' Divizorul de. Ia intrare
trebuie asigure la tensiunea ma-
de intrare U 2.:10 Vef = 3.:10 V
v
o tensiune V
y
la intrarea multiplica-
TEHNIUM 8/1986
Rg R
13 RA Rs RL Rx R
1% 1% 5% 20% 0,5% 5% 50/0
15 13,7 12 5,0 11 15 15
x
13,7 12 5,0
3 A", 8,2 8)
13,7 13,7 12 5,0 1,5 15 15
U
o
torului de maximum 10 V
v
'
Valoarea Rs se alege n
de puterea ce se
n fel ca, amplifi-
carea cu 10, la intrarea V x a
plicatofului avem maximum 10 V v'
S-au ales game de
pentru putere, 100 W 1 000 W.
Puterea n W este de
1
P -- Elcos,-o
2
n cazul unei puteri maxime de
100 W avem un curent maxim:
Emin - cos<:'min
100 _ A
280 - 0,5 7
S-a considerat un defazaj maxim
cos<:' 0,5, unei n-
trzieri de .:15.
Deci, n acest caz, de
va fi:
U
Rs x max = 0,7 o.
'max
. n cazul gamei de 1 000 W vom
avea o de de 10 ori
mai n de de-
maxim, deci Rs q,07 n.
In cazul wattmetrulUI pentru ul-
trasunete avem pentru tensiune o
valoare E = 700 V
y
(din
generatorului de ultra-
sunete) deci divizorul de tensiune
va fi format din 1 Mn si 1.:1 kn. Re-
de 1 Mn a fost' din
n serie o capaci-
tate de valoare fl paralel pen-
tru a compensa capacitatea de i n-
trare la borna V
y
a multiplicatorului.
Curentul maxim pentru gama de
100 W va fi:
Emin' cos'-"min
2 . 100
700 0,5
.:1
--- A.
7
Deci de curent va fi:
Rs' = .---.----
'
max
1,75 n.
Pentru gama de 1 000 W avem
Rs 0,175 n.
cum se gamele de
tensiune, puteri se pot
modifica foarte n de

La multiplicatorului vom
avea, la puterea defazaj
nul, o amplitudine de tensiune la
vrf de:
U
o
=.: 0,1 V
x
' V
y
= 0,1(R
s
-'max -A
u
)-
'Vy 0,1( 5V.
Deci pentru CI5 va trebui avem
o amplificare de 2 pentru ca la
sa avem tensiunea de 10 V cap de
scala penti u instrument.
Pe VA avem E = 700 V P
1 000 VA se poate scrie:
... P 1 000 10
1 =-=--=- A.
E 700 7
Deci tensiunea la multipli-
catorului va fi:
U
o
= 0,1 V
x
- V
y
= 2,5 V.
Prin urmare, pentru CI6 va trebui
avem o amplificare de .:1.
n vederea cu
temperatura se poate termostata
partea din circuit ce multi-
plicatorul cu piesele aferente am-
plificatorul de
4. CONCLUZII
Re ali:!a rea unui instrument de
capabil puterea
n W, VA VAR prin simpla comu-
tare este deosebit de n prac-
Realizarea este de asemenea
din punct de vedere al
ncadrndu-se n
preciziei (5%) n uzuale
Gama de pentru putere
tensiune se poate ajusta foarte
n de
tranzitorii de putere
pot fi nregistrate sau oscilografiate
la o de 1 Hz.
Pentru a preCizia de
rare n domeniul puterilor mici
(de la de jos al n
blocul y- x trebuie nlocuite diodele
prin circuite de redresare care
elimine de tensiune.
tranzitoriu se poate m-
nlocuind circuitul de re-
dresare prin circuite cu memorare-
de
rare depinde de puritatea sinu-
a formei de n special
n cazul puterii reactive -
VAR -, care se poate
efectua numai pentru de
(50 Hz).
Vj+ 7
+20Y
CF+ :,
.J..
CF
Yout
vi 8
MICROCALCULATORUL
NICOARA PAULIAN
LIVIU IONBSCU
ION RUSOVICI
GHEORGHE CHITA.

3. SISTEMUL DE INTRERUPERI
Microprocesorul 8080 are imple-
mentaL'! posibil itatea lucrului pe
intreruperi prin unui pin
avind (INT), ceea
ce ii permite gestioneze un
singur nivel de A'ntreruperi firi
logici externi. In general, micro-
calculatoarele sint prevlzute si
lucreze pe intreruperi sub o forml
sau altai in cazul lui L/B881
intreruperile sint deosebit de im-
portante au condus la
optimizarea hardware a
sale. Datoritl faptului ci un sin-
gur nivel de intrerupere era insu-
ficient, a fost inclus in sistem un
controlor programabil (Intel 8259)
ce ii asigurl o deosebitl flexi-
bil itate.
In continuare vom explica modul
in care L/B88i sistemul
de intreruperi pentru a ven i in
ajutorul utilizatorului in dezvol-
tarea programelor sale. De ia ince-
put trebuie subliniat faptul ci
L/B881 in
sub un mediu "Intrerupt", fapt ce
are unele n dezvoltarea
programelor.
3.1. Aspecte hardware
Din punct de vedere hardware,
sistemul de intreruperi al mlcro-
_-calculatorului L/B881 se compune
dintr-un controlor de intreruperi
8259 liniile INT/INTA ale grupu-
lui procesor 8080/8228. Mecanismul
de este In
momentul in car'e oricare din 1 ini-
ile IRO-IR7 ale circuitului 8259
devine activA (trece n unu), aces-
ta activeazA linia IMT a
luii procesorul are intrerupe-
rile nemascate (bistabilul intern
IMTE este in activA), el
termini in curs
intreruperea prin acti-
varea liniei IMTA cltre 8259 care
pune pe magistrala de date instruc-
CALL (OCDh). Ca
procesorul douA ci-
cluri de citire (activind linia
INTA de douA ori) la care 8259
depune pe vectorul
intreruperii respective, dupA cum a
fost programat la
Pentru Simplificare, in descrierea
8SlIMon (C) 1985 Uxco Software I'IACRO-OO 3.36 lHlar-80 PAGE 1-8
Usei' low Level I'Ionitor Routines
0224
02244F
OF
0226 OF
0227 OF
0223 OF
0229 CD 0073
022C 47
022D 79
022E CD 0073
0231 4F
0232 C9
0233
0233
0234
0237
0238
0238
0239
023C
023D
0240
0241
0242
0245
0245
0248
021B
024E
024E
024F
0252
0253
7A
CD 0238
7B
C5
CD 0224
78
CD 01CD
79
Cl
C301CD
21 0000
DA 024E
2A FF35
09
22 FF35
C9
0::''53 lA
0::''54 02
0255 CD OOAI
0258 03
12
cnvnll:
IOV e,a
rrc
rre
rrc
rrc
call hexasc
mov b,a
IOV a,c
caU hexasc
!IOV c,a
ret
;wdout Sends two bytes (ASCII packed) to console via output
-.: -routine.
Input: DE = 16 b it data.
Destroys: li.
wdout:
!IOV a,d
caU nmout
!IOV a,e
;nmout Sends brte (ASCII packed) to console via out put routine
1. Inpuh A = 8 bit data.
; Destroys: li.
push
call
mov
call
mov
pOP
jlllP
cnvn;
a,b
output
a,e
b
out put
;corr Correds MCURS posit ion.
Inpuh CY = 1 and Be = cursor's absolute addr. in screen,
CY = O and Be positive or negative offset for
current posit iOJh
Outpuh Hl = 16 bit addr, cursor's new position.
Destroys: AF, HL.
corr:
corr05:
Ixi

dad
shld
rei
",0
corr05
lIlCurs
IIlCUrs
,mvsr Moves memory to right, between given addr's.
Input: DE = 16 bit addr. begin of source area,
HL = 16 bi t addr, end of source area,
SC = 16 bit addr, begin of destination area.
Destroys:AF, Be, DE.
mvsr:
ldaX d
stax b
caU hilo
inx b
de mai sus au fost omise sistemele
de determinare a a
de intreruperii detalii su-
plimentare pot fi gAsite n foaia
de catalog a circuitului 8259 sau
intr-una din numeroasele lucrAri
pe aceastl
Cele 8 nivele de intreruperi sint
alocate cum
- IRO liberi
- IRi ceas de timp
real, cursoare i
- IR2, IR3 USARTj
- IR4, IR5 sistem casetl;
- IR6, IR7 liberi
Nivelele libere snt scoase la
conector pot fi in
ce intreruperii
Iar, IR2/IR3 care sint scoase
la conector 71 au
jumpere pe placa de a
conedorului KB: in cazul in care
nu se cu USART-ul pe
intreruperi, ele pot fi folosite In
al te scopuri. IRi este dedicat
monitorului: pe el este cuplat un
semnal de 50 Hz (20 ms) ce provine
din circuitele de sincronizare pe
cadre TV. cum yom in
:ontinuare, monitorul
aceste intreruperi pentru rezolva-
rea claviaturi!, a ceasului de timp
real a cursoarelor. Nivelele IR4
IR5 sint dedicate casetei, dar
IR5 care este legat la DUT2
a divizorului programabil 8253
poate fi folosit in alte sco-
puri. IR5/0UT2 un instru-
ment puternic de lucru in stabili-
rea unor intervale de timp exacte
n cadrul unor programe, ca urmare
a de intrerupere a
procesorului de divizorul
p,rogr amab il.
3.2. Aspecte software
Monitorul 881/Hon (ca 881/Sys)
controlorul de
intreruperi alocind o de
vectori in RAM incepind de la
adresa OFFOOh. Toate nivelele sint
mascate, mai IR1. Vedodi
snt la un interval de
patru dupl cum urmeazA:
OFFOO IRO OFF04 IRI
OFF08 IR2 OFFOC 1R3
.. OHiO 1R4 OFF14 IR5
OFF18 IR6 OFFIC IR6
la schimbarea vectorilor
de intreruperi: ei nu ocupA decit
trei (JMP-ADDR), al patrulea
este folosit de monitor ca
de variabill nu trebuie distrus'
(CONTINUARE 1H NUMARUL VIITOR)
8811110n (C) 1985 Uxco Software MACRO-BO 3.36 17-Mar-80 PAGE 1-9
User Lo.., Level Monitor Routines
0259 13
025A C2 0253
02SD C9
025E
025E 7A
025F CD 0263
0262 7B
0263
0263
0266
0267
0268
0269
026A
026B
026B
026D
026F
0271
0273
0276
0279
027C
027F
0232
0285
0285
0288
028A
028B
02SC
028E
0291
0292
0294
0295
om
029A
029D
029D
CD 0224
70
23
71
,.,,,
C9
3E Bl
ro 13
06CF
3E FI
32 FF3A
21 ()(lOOf
22 FFll
21 0000*
CD 02BE
21 FFIB
3A FF3A
E601
ca
7E
E620
CA 0285
7E
E6 OF
n
lA FF32
FE 18
C2 0285
3E C7
inx d
jnz IIIvsr
ret
lwdsta Converts in ASCII four hex digits and stores them in
; memory at Hl addr. (possible a screen addr.)
Input: DE = 16 bit data, hex digits,
Hl = 16 bit addr, pointer in memory.
Destroys: AF, Be, HL
wdsta: "
IIIOV
caU
IOV
ard
twoset
a,e
: twoset Converts in ASCII two hex digit s and stores them in
; memory atit. addr. (p05sible a screen addr.)
; Input: A = e bit data, hex digi ts,
It. = 16 bit addr, pointer in memory.
Destroys: AF, Be, HL.
twoset:
call cnvnlll
IIIOV l1I,b
inx h
IIIOV m,c
inx h
ret
;crinit lnits casseHe device for read operation. Routine first
; hunts a SYNC code and then easses to Workinll Mode.
; Output: CY = 1 if Cance! from kbrd. in Huni l1ode.
; Destroys: AF. Be, K..
crinit:
Ivi a,cwt2
out timsta
!!Ivi b,OCFh
mvi a,OFlh
sta cslat
!xi h, ird4
shld ir4+1
Ixi h,ird5
call dni!
Ixi h,kstat
crin05:
lda cslat
ani 1
rz
It10V a,1ll
ani 20h
jz crin05
IIIOV
.ani
mov m,a
IdOl ' kbuff
can
Jnz crinQ5
; casend Disables casseHe device at end of transfer operation.
Destroys: AF. .
ca'lend:
Ivi a,icw4
TEHNIUM 8/1986
881/1100 (e) 1985 lhco Software ttACRO-80 3.36
1 Htar-80 PAGE HO
881/1'Ion (O 1985 Uxco Software MACRO-SO 3.36
17-Mar-80
PAGE H1
Uter loii level PIonitor Routines
IJser Low Level Monitor Routines
029F 0300
out intctO 02EA 32 FF3A
sta cstat 021;1 DS 01 _ in
intct1 02ED 3A FF3D
lda byte F630
ori 30h 02FO C3 031B
jmp
crcrut 021:5 03 01
out intcU
3EBF
mvi a,cwt20
;cwrend Shi fts through CRe two null bytes and writes CRe 02f\9 ro 1.3
out timsta
; code on magnetic tape.
37
stc
; Destroys: AF, Be, HL.
02f\,c C9
ret
02F3
cwrend:
icwinit Inih casseHe device for write operation, 02F3 Ar
xr"l a
1 Destroys: AF, Be, HL 02F4 06 10
IIlvi b,16
02F6 21 02FE
Ixi h,cwrd5
cwinit:
02F9 E5
push 'h 06 OF
IIlvi b,OOFh 02FA C5
push b 02AF 3EBF
iIIvi 02FB CD 031F
calI crc03 02B1 03 13
out hmsta 02FE
cwrd5: 0283 3E 75
mvi a
1
va1211
02FE 2A FF38
lhld crc 0285 D3 12
out hmer2
0301 CO 0304
call wdcas 0287 3E 13
IIIvi a,val21h
iwdcas Sends two bytes'to magnetic tape and shi fts them
02B9 D3 12
out hmer2
02BB 21 0000* Ixi h, iwr5
.' CRe. 02BE
cinit:
Input: HL = 16 bit data. 02BE 22 FF15 shld ir5+1
AF. 02C1 3EC3
IIIvi a,OC3h
02C3 32 FFI0
sta ir4

02C6 32 FF14
sta ir5 7C
mov a,h
02C9 3EC3
mvi a,icw3 CO 0309
caB casout 02CB 0300
out intdO 70
mov a,I
02CD DB 01
in intctl
;casout Sends a byte from A to magnetic tape and shifts it
02CF AO
ana il
0200' ro 01
out intctl
; throughCRC.
Input: A = 8 bit data.
;waitllIs Prints System busy in the middle of Status line.
Oestroys: AF.
; Destroys: AF, Be, HL.
0309
casout: . 0202
waitms:
0309 F5
push flSW 0202 21 0000* Ixi 11,1II5g3
030A 3A FF3A
lda c-stat
030D E602
ani 2
inwstri Prints an ASCII string in the middle of Status line. O:::OF C2030A
jnz casclut+l
mput: HL. = 16 bit addr, string' 5 begining (terminator 0312 F602
ori 2
is nul!).
0:314 32 FF3A
sta cstat
Destroys: AF, Be, HL. ((:17 Fi
pop psw
0:318 32 FF30
sta bde Q2D5
nw:;tri:
lcrcrut '(yc1ic RedundancyCheck routine. Shifts byte from A
02D5 01 F860
Ixi b,row1+96
0200
nwstrl:
i !h')ljgh CRe. R:>sl.Ilt (Cre w()rd) i 5 in RAM location "CRC 02D8 7E
mov a,1I!
; Input: A = 8 bit data. 0209 B7 ()ra a
Ol.ltput: RAM loc. "CRC = new rest. 02DA C8
rz
Deshoys: AF. ..
020B 02
stax il
0:31B
02DC 23 in;.: h
crcrut:
0200 03
inx b 031B C5
push il 02DE C3 0208 jmp nwstrl O:3.lC E5
push h
0310 0608
mvi b,8
icasin Takes a byte hom casseUe buffer if cstat bit
1 is set 031F
crc03:
; Shifts bit, through CRe.
031F F5
push psw
Output: A = S bit data frorn tape.
0320 2A FF:38
lhld cre Destroys: AF.
0323 17
ral
0:324 70
mov a,l 02El
casin:
0:325 17
raI 02El SA FF3A
lda cstat
0326 6F
mov l,a 02E4 E602
ani 2
0327 7C
mov a,n 02(6 CA 02El jz casin
0:328 17
raI
, h,a
02E9 'AF
a 0329 67
mov
881/Mon (C) 1985 Li>:co Software MACRQ-80 3.36
User Low Level Monitor Routines
17-Mar-80
PAGE 1-12
0:32/\ 02 03:34
jnc crc05
036E
exhet: 0:320 EE 10
xri pgen
036E 22 FF48
shld xved+l 032F 67
mov h,a
0371 C9
ret
0330 70
mov a,l
0372
brset: 03:31 EE 21
>:ri pgenl
0372 3E 7F
mvi a\cwH
0:333 6F
mov l,a
0374 D3 13
out hmsta
0334
crc05:
0376 70
mov atI
0334 22 FF38
shld crc
0377 03 11 out .
hmerl
0337 FI
pop
PSIJ
0379 7C
mov ath
0338 07
rIc
037A 0311
out hmerl 0339 05
dcr b
037C C9
ret 033A C2031F
jnz crc03
0370
pset: 0330 El pop
h
0370 21 0087
!xi h,serdrv 033E Cl
pop
b
0380
oset: 033F C9
ret
0380 22 FF4B
shld oved+1
0383 7C
mov a,h
_ a jump table. Every entry is a key and an addr. 0384 B5
ora 1
Termlnator lS OFFh. If key not found, returns. 0385 _ 3E C9
mvi a,OC9h
Input: BC = 16 bit addr. of table, 0:387 CA 038C
jz oseU
H = 8 bit data, key, 038A 3E C3
mvi a,OC3h
Destroys: AF, EC, HL.
03SC
oseU:
03SC 32 FF4A
sta oved 0340
onkey:
038F C9
ret 0340 OA
ldax b
0:341 0-:0
inx b
:beeG Sends an acoustic signal to' the loudspeaker.

0:342 FE FF
cpi OFFh
1 o not waits emission to complete.
0:344 C8
rz
: Input: BC = 16 bit BCD integer, value that will devide
0345 BC
cmp h
; the internal 1375 KHz frequency to form
0346 CA 034E
j z onky05
; the out put signal, 0349 03
inx b
; A = 8 bit integer, multiple of 20 msec, sound's
034A 03
inx b
lenght. It A = O, infinite sound, (unUl Resei
034B C3 0340
jmp onkey
or another call beep). 034E
onky05:
034E OA
ldax b 0390
beep: 034F 6F
mov l,a 0390 F5
push psw 0350 03
in>: b 0391 3E3F
mvi a,cwtO 0351 OA
ldax b 0393 D3 13
out timsta 0352 67
mov h,a
0395 79
mov arC 0353 CI
pOh
b 039t. D3 10
out timerO 0354 E9
pc 1
0398 78
mov arb
0399 03 10
out timerO

039B FI pop psw
; Sets real-Urne clock, xved, baud-rate.
039C 32 FF45
sta cntbip
; Set S ov.ect to serial (iutput driver or an IJser addr.
C39F C9
ret
; Resets oved it adr. is nuU.
; Input: HL = 16 bit data.
Oestroys: AF or nothing (AF, BC, HL at cseU.
Moni tor equates:
0355
cset:
00:31
sersta equ 31h
0355 70
mov a,1
0030
ser dat equ 30h 0356 F5
push psw
007F
cwtl equ 7Fh 0357 7C
mov a,h
0000
cr equ ODh 0358 21 Fa78
lxi h,rowl+120
OOOA
lf equ OAh )35B
CO 0263
call twoset 0007
bel equ 7 035E :363A
f!lvi
ffi
r
,:..-
0008
bs equ a (1:360 23
lnx h
OOIE
uar equ lEh 0361 Fi
pop
PSIJ oooe
ff equ' 'l'-4Oh 0362 CO 0263
cal! twoset 0018
can equ 'X'-40h 0365 363A
mvi m,':"
OOOE
so equ OEh 0367 2.3
inx h
OOOF
si equ OFh 0368 36 30
mvi m, -'O'
0013
timsta equ 13h
036A 23
inx h
0010
timerO equ 10h
036B 3630
mvi ro, "0'
0011
Umed equ l1h
036D C9
ret
0012
timer2 equ 12h
"EHNIUM 8/1986
-
13
/
1010181
la prereglarea bielelelor de co-
nexiune ale
B "'230 mm (fig. 12), strngndu-se
1 (fig. 11) la cuplul
de 3,8 daNm. la montarea bielete-
lor de conexiune ale
12), se
tatoare 6 si saibele de
noi (se rabate
pe ,...r<:>,.,...<:iI',C>I'<l
continuare
daN'm, __ ._"_7 ... _.1
Hera cu cheia
rotulele 8
de

continuare se bur-
dufurile de (fig. 11). Se in-
troduc burdufurile 2, respeCtnd
cota obligatorie C=.15 mm, ce se
cu ajutorul unei cale de
Ipunere la "O" a cremaliere,
care se ge sprijin 3
pe excentrice. In final se
tabla 5 prin
strngerea 4 la cuplul de
1,9 daN'm, ce n prealabil s-a
uns cu de planul de
etansare a carterului cu tabla.
Fiind organ de securitate, la me-
canismul de directie snt interzise
de compromis,
sau de piese n afara
tehnice OLTCiT.
4 5
I
3
\
2
FRiNARE
cum s-a prezentat anterior,
autoturismele Oltcit. snt dotate,
clasic, cu o de
serviciu si o de securitate, cu o
serie de 'avantaje (v. "Teh-
nium" nr. 2 3/198.1; de
frnare a autoturismelor Oltcit).
principale ale frnei hidrau-
lice de serviciu de canali-
snt date n figura 1 (A -
pompa de B - limita-
torul de presiune pe puntea spate;
C - ansamblul etriere-discuri
D - ansamblul etriere-discuri
spate; 1 -
14
"
I
G.
Or. ing. TRAIAN
2 - de
ntre etrierele frnei 3
- ntre pompa de
limitatorul de pre-
siune; 4, 5 - conducte rigide ntre
limitatorul de presiune tuburile 8
ale frnei spate; 6, 7 - conducte ri-
gide ntre tuburile flexibile
etriere; 9, 10, 11 - piese de fixare a
pe garoserie; a, b, c
etriere cu cu
pentru aerisirea circuitu-
lui hidraulic).
G


8
6
Cteva caracteristici tehnice mai
importante ale frnelor autoturis-
melor Oltcit: frina de serviciu: dia-
metrul discului de - 252
la Special 270 la Club; spate
208 mm); grosimea discului
ventilat (16 la Special 18 mm la
Club); grosimea discului spate
(7 mm la Club Special);
a discului - 15
mm; spate - 5); diametrul pistonu-
lui - .12 la Special
"'5 mm Club; spate - 30 mm la
Club Special); unei
25,5 la Special
35,5 la Club; spate - 15,65 cm2 la
Club Special); de
frnare (163,6 la Special 205 cm;)
la Club); jocul ntre pedalei
"pistonul cilindrului principal
1-0,5 mm); .. valoarea presiunii li-
(25 bari); frina de securitate:
unei (10,5 cm
2
la
Club Special); de
fr,Dare (.12 cm
2
la Club Special).
Intretinerea insta-
de frinare. in nor-
male de exploatare (reglaje,
nere, controale), elementele com-
p.Onente ale de frnare
o corespun-
a acestora. Cu toate aces-
tea, severe de
a unor piese din insta-
_ de frnare, pot uzuri
avansate uneori chiar
clasice, care trebuie remediate ime-
diat (se aceste de-
snt normale, inerente ori-
tip de de
constructor si care nl,J
snt sesi-
zate remediate de
atelierelor auto-
service). In acest sens se pot enu-
mera: uzura garniturilor
de spate, dereglarea fr-
nE' de securitate (de dere-
glarea limitatorului de frnare, pier-
deri de lichid de ruper,?a unui
cablu al frnei de securitate. Intabe-
lui 1 s-au prezentat succint defec-
ce pot n timpul func-
modul de reme-
diere a 10f, indicnd limita,
ce trebuie remediate numai de
personal specializat. Se
la autoturismele Oltcit,
TEHNIUM 8/1986
I
D
O
la ruptor se pot arde sau
contactele,
a acestora se poate modifica, iar jo-
cul dintre ele se abate de la valoa-
rea
Arderea, oxidarea sau
rea contactelor snt echivalente cu
n circuitul pri-
mar, din care energia disi-
prin scnteie la bujii se reduce.
Efectele snt
vizibile att n diagrama tensiunii
primare, a celei secundare.
Prima dintre acestea se n
punctele care nchide-
rea deschiderea contactelor,
cum se n figura 1; sCn-
teierea dintre contacte,
din cauza rezisten-
locale, face ca n linia tensiunii
primare puncte parazitare,
cu att mai ample cu ct
sau oxidarea snt mai accentuate. In
plus, deoarece
reducerea cu-
rentului primar nainte de desface-
rea contactelor, valoarea a
tensiunii deci am-
plitudinea primei a zonei I se
Efectul este,
diminuarea energiei acumulate n n-
reducerea
a duratei
prin scnteie, a prime
zone (fig. 1).
este vi-
n diagrama tensiunii se-
cundare, manifestndu-se diferit, ca
n cazul precedent, n de
intensitatea sau
Din traseul electric nu
se net o cu contactul
mecanic, du deschiderea con-
tactelor de mare amplitu-
dine n prima apare mai trziu,
la fel ca n faza a treia, deci
,inchiderea contactelor (fig. 2).
ale ambelor
diagrame apar cnd contactele nu
snt corect reciproc (nu
corect, snt deplasate
lateral sau unghiular).
Jocul incorect dintre contacte se
poate aprecia prin un-
ghiului Dwell, prin extinderea
celei de-a treia' faze n ambele dia-
grame, cum s-a precizat n
faptului au circuite de
frnare independente
o compartimentare a rezervorului
compensator de lichid de n
de spargere acci-
a unuia din circuite, se
poate circula cu la o
unitate service pentru
remedierea obturnd
circuitul. defect la din
In timp, constructo-
rul el un martor luminos
pentru uzura a garniturii
de numai la au-
toturismul Oltcit Club.
TEHNIUM 8/1986
Dr. ing. M. STRATULAT
numarul precedent al revistei
Dintre pe care le
poate suferi condensatorul trebu ie
fie scurtcircuitarea
a sa, deoarece n acest caz motorul
nemai putnd porni, nu poate fi vorba
de o verificare cu testerul.
deteriorarea ntre-
ruperile interioare sau defectarea
cum s-a n
prima a procesului de aprin-
dere, deschiderea contactelor,
electromotoare de autoinduc-
energia ei produc n
circuitul primar, transformat n
contur oscilant, electrice.
amplitudinea acestora
coeficientul de amortizare a osci-
tensiunii primare depind,
printre altele, de capacitatea con-
densatorului de
a circuitului.
ncetarea prin
scnteie, energia se di-
prin vizibile Jn diagra-
mele ambelor tensiuni. In faza a
doua energia se n circui-
tul oscilant, format din
condensator,
prin
n
Deteriorarea condensata-
rului este din punct de
vedere electric cu unei
suplimentare pa-
ralel cu condensatorul (fig. 3a), ceea
ce efectul de atenuare a
din prima a diagra- 4
mei tensiunii primare (fig. 3b), ca a
celor care se produc du ncetarea 2
prin scnteie; lu-
cru este vizibil mai clar doar n faza a
doua a diagramei tensiunii secun-
dare (fig. 3c).
Intreruperea sau a
condensatorului ori desfacerea
turii firului central (<;te la oricare din
sale) cu
garea unei n serie cu con-
densatorul (fig . .da). In de na-
tura ntreruperii, valoarea
poate la infinit, cnd ntre-
ruperea este Efectul acestei
este modificarea regimului
oscilatoriu numai n timpul des-
prin scnteie este vizibil clar
numai n diagrama tensiunii primare,
cum se n figura 4b.
n figura 2 se - schema-
tic - ansamblul de prin-
cipale ce trebuie executate la n-
b
repararea com-
ponente ale lor de
1. Purjarea (aerisirea) circuitelor
de ,. spate (fig. 3). Depla-
inchidere
__ __ ____
nensemnatCl;1
Deschidere
t:
Stare ied Arrlere
KV
Deschidere
nchidere
rY'"lJl
4 I
I II
I ..
"'1
.. V
3b
4
2
"'1

J
I
..
In
bu ne1nsemno.ta
,
,-
"
R
,3a
3c

8
4
10
, 5+-+-----------
-
8
4
' ..... , "'"
4b
4a
sarea a pedalei de
uneori 'chiar la fund, presu-
pune aerului n circuitele
de 1 spate 2, fapt ce im-
pune imediat purjarea lor n ateliere
specializate sau de unii pose-
sori de autoturisme care au o anu-
ce a fost sus-
puntea spate (pentru a
preveni blocarea limitatorului n
timpul de aerisire) se are
n vedere ca lichidul din rezervorul
compensator nu sub nive-
lul minim n timpul
rii. Se aerisesc circuitele ncepnd
cu autoturismului (numai etrie-
rul dreapta 3 are de aeri-
sire) apoi spatele (n ordine, etrie-
rul spate dreapta .d etrierul spate
stnga 5), la bulelor
din (se de-
montarea se introduc tuburi
transparente pe de pur-
jare avnd extremitatea intro-
ntr-un vas cu lichid de
aerisirea tuturor etrierelor se
nivelul lichidului n rezervor
(maxim) apoi circui-
telor defrnare prin peda-
lei de cu o de 500 N timp
de 30 de secunde -. 1 minut, n care
timp nu trebuie se nici o
deplasare a pedalei.
2. Controlul reglajul limitato-
rului de frinare. cum este cu-
noscut, limitatorul de frnare contri-
buie direct la
autoturismului n regimuri de ex-
ploatare dure (viteze mari,
puternice), avnd rolul de a evita
.blocarea spate n anumite li-
mite bine determinate de con-
structor. Se au n vedere lu-
cruri: controlul reglarea presiUnii
limitate a limitatorului.
(CONTINUARE N NUMARUL VIITOR)
15
-
J
RECONDITIONA E
9
/R605-C605

SlOI A
.,
T I
La ora mai sintJ'n func-
tiune un mare de televizoare
realizate cu tuburi electronice
tranzistoare, care au o serie de pa-
rametri cu cei ai televi-
zoarelor dar care snt de-:-
ficitare la consumul de
precum la pieselor
schimb. se pot
moderniza n vederea obtinerii unui
consum redus de . iar
rul tuburilor se
si el micsora. Evident, nu vom in-
cerca dect televi-
zoarele care parametri de recep-
buni, de utilizarea selectoa-
relor cu tranzistoare care au cel
mediile (comun
tranzistorizate. n
moderniza eficient
hibrid. Mai jos vom
mrViC;rr'l'7::lrOa televizoare-
montajele fiind ex-
pe un aparat DIANA
are mai multe
etape:
nlocuirea etajului amplificare
sunet cu tuburi .cu un bloc
cu circuitul integrat MBA810; redu-
cerea consumului la etapa
este de 8,5 W din filamente;
nlocuirea tubului recuperator
PY88 cu un grup cu semiconduc-
toare; reducerea consumului din fi-
lament este de 9. W;
- nlocuirea blocului alimenta-
tor cu un bloc pe de transfor-
mator; reducerea consumului este
de 27 W - pierderi pe
filamentelor, plus 41,6 W pierderi
pe_ redresorului ..
In total, consumul va de la
150 W la circa 64 W, fiind compara-
bil cu cel ai televizoarelor cu circu-
ite integrate.
Vom analiza acum fiecare 'din
etape. n figura 1 avem ini-
L900
TR
etajul fiind echipat cu tuburile
PCL86 PL84. Pentru nceput se va
nlocui difuzorul de 750 O cu un di-
fuzor de la aparatele "Gloria", care
are gabarit de montare. Din
piesele de pe placa se lasa
neschimbat grup'ul R605 C605.
pentru a nu modifica sarcina trans-
forrnatorului de linii. Toate celelalte
piese se pot elimina. Este evident ca
16
, .. _-- .. _-----
I


stnga varianta cu tub,
varianta cu diode cu
siliciu. Este vorba de o cu
11 celule formate din diode rezis-
toare de 60 kO. Diodele fi de
F407 sau 1 f\j<l.007.
1

----IT
7TL
LF
------__________
F2
J:' (911
F1
nu este dictat de
ce
cu cea a tubului redre-
de 550 n. Dat fiind faptUl
are 50 0, de 1
celule este obligatoriu. n cazul n
care se pot diodele la un
caracterograf astfel ca fie iden-
tice, se poate la
Montajul se face pe o de ca-
blaj imprimat din sticlotextolit, dio-
deie rezistoarele fiind fixate pe
cele iar la fi-
ind lipite picioarele de
la un tub defect. Picioarele se intro-
duc n soclu n 9 3. .
PrincJpala modificare are loc n
In figura 5 se poate remarca
. simplitatea sursei
n detrimentul economiei de ener-
gie. Sursa este
n figura 6, ea fiind destul de com-
Se poate simplifica sursa.
dar atunci apar unele probleme de
stabilizare, care reduc performan-
aparatului. Piesele notate cu
coduri piese din
sursa (evident, o
verificare). intrarea trans-
TEHNIUM 8/1986
formatorului se la
prin intermediul S900.
Avem. aici, de fapt, trei redre-
soare. In partea de sus redresorul
anodic, care trebuie sigure valo-
rile ale tensiunJlor notate
schema In se
introduce un filtru lF realizat pe un
miez de ferosiliciu E+I cu
de 5 cm
2
, montat cu un ntrefier de
0,15 mm. Bobina are 1 500-1 800
de spire cu de 0,35 - 0,4 mm.
Puntea P1 este de tip 1 PM4.
AI doilea redresor trebuie asi-
gure tensiunea etajelor
cu tranzistoare, inclusiv etajului su-
net integrat. Se redresarea
cu o punte 1PM05. Se un
filtraj electronic cu tranzistoare,
utiliznd un tranzistor 2N3055 un
tranzistor BD. Valoarea tensiunii se
din trimerul de 1 kn la pu-
nerea n Condensatoa-
rele au o tensiune de lucru de 25 V.
. ,A treia tensiunile
de 30 V respectiv 20 V. Tensiunea
se ia de pe ultima a bobinaju-
lui care tensiunile de fila ...
mente.
Filamentele se astfel:
F1 - tubul 6P36C;
F2 - tubul cinescop tubul
6<1
1
5".:
F3 - tubul PCF802 (9 V).
Tuburile se nlocuiesc deci ca
mai sus, respectiv Pl500 PCl85.
Bobina l1 are 20 de spire cu
de 0,9 mm, bobinate n er, pe un
diametru de 8 mm.
Transformatorul trebuie sa asi-
gure o putere de 70 W.
(CONTINUARE iN PAG. 21)
n ansamblul coordonatelor fun-
damentale ale actuale
de a Romniei socia-
liste stabilite de documentele Con-
gresului al XIII-lea al partidului, .de
Congresului In-
-
de - un loc
central, determinat de transfor-
de un dinamism spectaculos
pe care le economice
sociale, cercetarea
avnd un rol
n realizarea intensive, n
ritm accelerat, a industri.ei, a ntre-
gii economii n ridicarea
acesteia la nivelul celor mai avan-
sate cuceriri ale tehnicii
contemporane.
n contextul sarcinilor mobiliza-
toare din documentele de
-partid de stat, din
le NICOLAE
secretar general al
Partidului Comunist Romn, actua-
lul concurs de tehnice cu
tema: "CONSTRUCTII ELECTRO-
. NICE", organizat de revista "Teh-
nium" cu Comisia pentru
a tinere-
tului din cadrul Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist
cu sprijit:lul Institutului Central de
cu scopul de a stimula
creativitatea a
tineretului, propune polari-
zeze constructorilor ama-
tori spre un domeniu cu largi posi-
de aplicare n
Dedicat a 65 de ani de
la crearea Partidului Comunist
Romn, concursul va
tinerei la solu-
unor probleme tehnice
n procesul de la
indeplinirea obiectivelor de dezvol-
tare ridicare a pa-
triei pe noi culmi de progres civili-

ART. 1 - propuse pen-
tru concurs trebuie fie originale
TEHNIUM 8/1986
INLOCUIREA ETAJELOR
FI si AF SUNET
.,
Modulul P36019, care este ampli-
ficator demodulator FI, plus am-
plificator AF din televizoarele cu
circuite integrate, poate fi utilizat
in unele televizoare vechi echipate
cu tuburi. .
Acest modul se poate procura din

La televizoarele VS43-
614 VS47-632 nlocuirea se faca
astfel: din televizor nu se extrag tu-
burile EF80 notate pe Ti
T", care sint amplificatoare FI su-
net, nici tubul PCl82, ca
alimentate filamentele, dar
se alimantarea ano-
de la G" de la aceste tuburi.
La tubul PCL82 se
cablurilor ecranate de la
piciorul 1 (intrare sunet) de la
condensatorul C215. Aceste ca-
bluri vor fi utilizate ulterior la noul
model. Se vor deconecta firele
care conduc semnal la difuzor.
extragem aceste tuburi,
atunci ntre picioarele 4-5 se co-
cte un rezi stor pentru in-
chiderea circuitului de filamente
la celelalte tuburi.
realizate n afart' sarcinilor de
serviciu; n acest sens' .se va anexa o
din partea intreprinderii sau a
unde participan-
tul (acolo unde este cazul). .'
ART. 2 - La concurs pot parti-
cipa tineri muncitori, tehnicieni,
subingineri ingineri!
elevi, cadre didactice;
precum colective cercuri de
comisii profesionale pen-
tru din
sistemul Uniunjj Tineretului Comu-
nist de ntreprinderilor,
rwunicipiilor
ART. 3 -
lor la concurs trebuie se nca-
dreze ntr-unul din do-
menii:
1. electronice cu. apli-
cabilitate n economie;
II. electronice cu
aplicabilitate n procesul instructiv-
educativ;
III. electronice cu
aplicabilitate n practicareaedu-
fizice sportului, n moderni-
zarea in petrecerea n
mod util a timpului liber.
Se pot aborda do-
menii tematice:
a) optimi-
sau proceselor
industriale sau procesului de n-

b) electronice afe-
rente de surse de energie
sau
nale;
c) prin refo-
. Iosirea unor materiale sau compo-
nente din industriile
etc.; ,
d) de testare a
lor parametri n practicarea sportu-
luj;
e) electronice dedi-
cate jocurilor, altor forme
de divertisment;
f)
n
ART. 4 --:- Concursul se va des-
n etape. Prima
Astfel la tuburile
cte un rezistor
la tubul PCL82 un
5 W. Pentru noul se
un redresor care
teze 12 V. n rezultate
s-au cu un transformator
sonerie, ce pe o punte re
dresoare 1PM05, tensiunea
C201
33pF
I? 36019
Q) M aDUL CALE SUNET
,
de nscriere a lu-
se va n perioada
1.07.l986 -- 15.09.1986. A doua
va consta n rel'ilizarea unei
jurizarea
acordarea premiilor. Scrisorile
inscriere n concurs vor fi tri-
mise la data de
15.08.1986, pe adresa: Revista
"Tehnium", Scnteii nr. 1 cod
79 784, of. 33, cu
Pentru concursul elec-
tronice". '"
ART. 5 - Scrisorile de inscriere
la concurs trebuie ur-
domeniu-
lui abordat, descrierea rea-
lizate, prezentarea schemei elec-
tronice a aparatu-
lui, numele prenumele autorului
. sau autorilor, vrsta, adresa, nu-
de telefon,
sau ntreprinderea/insti-
unde .
ART. 6 - Autorii selec-
pentru etapa a II-a vor fi
n scris la data de 15
septembrie a.c., iar n-
de o calculul teh-
fotografii, vor fi
prezentate n cadrul unei
organizate la Institutul Central de
n luna no-
iembrie a.c.
ART. 7 - La o ulte-
rior prin intermediul
revistei "Tehnium", la
faza a concursului vor fi invi-
la pentru vernisajul
festivitatea de pre-
miere .
ART. 8 - n vederea
finale a se vor lua n con-
siderare originalitatea acestora,
aplicabilitatea de per-
precum eco-
a prezentate.
n urma evaluarii juriul
va acorda
Premiul special al con-
stnd di ntr-u n de
MF 35 acordat de LA.E.M
-
condensator
n terminalul
condensatorul
aduce sem-
conec-
volum
Premiul special al revistei
nium" n valoare de 3 500 de
L PENTRU SOLUTII RE[:\-
llZARI CU APLICABILIT.A,TE IN
ECONOMIE:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei
Premiul II n valoare de 2500 de
lei
Premiul III n valoare de 2 000 de
lei
n valoare de cte
1 000 de lei.
II. PENTRU
lIzARI CU
PROCESUL
CATIV:
REA-
N
INSTRUCTIV-EDU-
Premiul n valoare de 000 de lei
Premiul II n valoare 2500 de
lei
Premiul III n valoare de 2000 de
lei

1 000 de
III. 1011: I!I.I,'O 1
lIzARI
DOMENIUL
DERNIZARII
VERTISMENT:
n valoare de cte
Premiul I valoare de 3000 de lei
Premiul II n valoare de 2500 de
lei
Prerniul III n valoare de 2000 de
lei

1 000 de lei.
valoare de cte
O serie de ntreprinderi insti-
de profil vor acorda premii n
obiecte. In de participare, se
vor acorda, n sumelor pre-
speciale.
ART. Juriul va fi format din
al C.C. ai U.T.C., In-
stitutului Central de
O.S.I.M si ai
ART. iO - Concursul va fi popu-
larizat prin intermediul presei ra-
dioteleviziunii.
Cele mai bune vor fi trans-
mise ntreprinderilor
interesate, -iar cele cu aplica-
bilitate vor fi publicate n revista
almanahul "Tehnium" pentru gene-
ralizare.
17
I
:, ....?

,
'1,
-

Snt n care este
alimentarea unor echipamente ce
au nevoie de tensiuni nalte, la o
de tensiune curent
continuu. acest caz este necesar
adaptor ce conversia.
In cele ce este descris un
convertizor un singur tranzistor
ce puteri de
15
de
Circuitul
piui
mod curent n
ceptoarelor TV. Interesant este sis-
temu! de stabilizare
La
rent de a l'r .... ,rlon,,,,,,,tAY"I
C1. Cnd tensiunea la borne1e aces-
tuia circa \/, se deschide
dioda Dioda la bor-
nele suIe o tensiune cu
treapta de
Schema asigura perfor-
superioare care
montajul n clasa de fidelitate
(HI-FI) un prim pas
egalizator de
.
a preamplifica-
este n figura 1.
Montaju! se pe cablaj im-:-
primat, conform desenului dif' fi-
gura 2. Pentru varianta stereo se
vor executa dOUfl identice.
Se 'de poten-
Ing. ANDRDAN NICOL.AE
emitor. De asemenea la bornele
diode! DA. apare o tensiune
Tranzistorul T este adus ra-
pid la ceea ce duce la
a curentului n 1'n-
l2, care se ajunge
la o limitare a acestuia.
curentul n
ncepe, la valoarea
zero. In acest moment energia n-
n miezul transformate-
rului se la bornele condensa-
torului C4 prin intermediul diode!
DA.. Ciclul rencepe de
fiecare cte con-
densatorul C2, prin intermediul
diodelor 01 03.
la un moment dat se poate ca
tensiunea la bornele condensato-
rulul C2 ten-
siunii Zener (03). In acest caz C2 se
prin 03, o ten-
siune pe baza tranzistoru-
lui T, care blocat.
rea cnd curentul prin
R1 devine zero, ncepe
In sens invers reincep.
In acest mod se o stabili-
"zare a tensiunii de la ie-
convertizorului. Se poate ob-
Ing. AUREL.RAN MATEESCU
simple pentru a se
regla independent tonul pe
canal.
Pentru unui raport
semnal-zgomot ct mai bun, se re-
utilizarea unor compo-
nente de calitate, sortate
01.
1N 4005
03
PL SV 6Z
R1
-GV ..
serva nivelul tensiunii stabi-
Uzate este determinat de nivelul
tensiunii diodei Zener 03.
n cazul circuitului prezentat, o
tensiune Zener de 5,6 V
cu o tensiune a bateriei de 5-;.- 6 V
permit unei tensiuni de
stabilizate ntre 290 300 V.
O tensiune Zener de 10 V va avea ca
efect unei tensuni stabi-
lizate ntre 485 495 V. Ca
se poate raportul de
50 : 1 ntre tensunea de
tensiunea Zener., Aceasta repre-
o ca urmare
a introduse de' dioda
Zener. .
Circuitul o tensiune
cu o putere de 15 W sau
mai mare. Astfel, pentrlJ o tensiune
de 250 V se pot absorbi 60 mA a
se provoca o a tensiunii. la
500 V, curentul scade la 30 mA.
Curentul absorbit de la o baterie
de 5-;.- 6 Veste de maximum 5 ; 6 A,
ceea ce un randament mi-
nim de 50%.

(8C173C), eventual sortate in ceea
ce factorul de zgomot
mperecheate ca factor, de amplifi-
care cu corespondentul de pe
06 BA 159
_-__ t---..... -n ..
C4
100J,4F
350V
-
Ust
250V
GOmA
Miezul transformatorului este to-
roidal, cu diametrul interior de 15
mm de 25 mm
c
.
Prima se
l3 (secundarul), care 860
de spire din CuEm 0 0,14 mm.
Peste l3 se
un strat ,izolator cu folie din material
plastic. n continuare se
de l1, care con-
25 de spire din CuEm 0 = 0,22
mm. Ultima se
l2, care 35 de spire din
CuEm 0 = 1 mm. Oe remarcat
spirele celor trei trebuie
repartizate uniform pe circumfe-
torului.
Tranzistorul T este de tipul
2N277, AU111 sau tip PNP de
putere, cu un curent de minimum 6
--:- 10 A.
Se pot utiliza tranzistoare ASZ,
dar puterea se din
cauza curentului admisibil mai

Acceptnd o a randa-
mentului, se poate utlz un tran-
zistor 2N3055 cu schimbare cores-
a bateriei.
condensatoarelor electrolitice
diodelor.
TEHNIUM 8/1986
\
REFOLOSITI
. . UZATE
MIRCEA CONSTAN'TINMUN,.EANU,
trusa casei se
uneori scule care nu se
folosi in scopul pentru care
executate. Astfel:
hu
randamentul necesar la pi"
pentrucare este la o
patent care are zim-
sau deterio-
se mai poate folosi n ace-:-
ca unul nou.
scule nu se vor arunca,
cu mici snt
gO:SpC)08trie n alt scop decit
ru care au fost construite.
(fig. 1 a).,
re la vrf, se poate folosi
i17i'1i'riAlrAI:I de in ve-
i lor. / ..
_patent uzat Cilar adaptat
folosi ca d$ rupt
de
Pe. .patent,
figuri1 b, se
prezentate nfigura.2:\
de " cu-
succesiune de
marginea se face cu
I un semn ce
liniei de rupere;
une placa de P9,O
scaun) .cu
n sus. .
figurii 3,' cu
pune la semn o
Marginea de a
are rol de liniar,' Cnd
:llnrl:l",lln.A cea de-:-a dOIJa. plac
se va avea lat.o",
paralele
laturile
de. dedesubt. $l,J
pentru .lin-
repte la cele de
ce vor rezulta prin rupere.a
de dedesubt:
. cu. mna Se'
n timp cele
canal;
vor avea curentul. de fl.tga:f'rl:ic
prefera utilizarea cqndel1sa-
or cu tantal pentrucuptajul
etaje, la intrarea
lificatorului),; cetetattecon-
vor fi de Qalitate
stiroflex etc.); tezistorete
de cu
de max.50J0'.
tehnice. ale' pream-

alimentare: 16-24

intrare:
la intrare:
reglajului' de ton
minimum 10 de.
P
1
regla-
de pentru joase.
pentru medii
inalte.
montajul . este
bilitate de reglaj pentru'fre.c-
medii, nu mai este ,nec;::esara
ia fiziologica (Ioudness) .
..... .. \IE:
t"t"'\.nirH'A Pratique nr. 29/1980.

-- cu scula din
pila se fac zgrieturi
.energice, pe pe piu-
a de dedesubt,
muchia de deasupra;
-se prinde apoi placa de
n mna (fig. 4), astfel
cazgrietura fie intre degetul
cel inelar. Degetul mijlo-
ciu al minii stngi va fi n dreptul
zgrieturii;
- cu p.atent adaptat se
prinde placa pe latura celei
aflate n mna Zgirietura de
pe placa de trebuie fie co-
cu axa a

- se cu degetele minii
drepte pe cele ale
lui. Prin efect de forfecare se
ruperea de pe linia zg-
rieturii. "
Prin folosirea patent se
pot. rupe din de ii
ingljste de la 10 mm.
Aria de utilizare a patent
SC.hema un
microreceptor cu ridi-
cate, raportate la foarte
mic de piese.
. Montajul este un receptor reflex.
Semnalul RF amplificat de T
1
T
2
este detectat de dioda EF0108
reamplificat (ca semnal AF) de cele
adaptat este mult mai mare. EI se
poate folosi cu rezultate bune la
ruperea ceramice glazurate
sau a geamului.
Student M. VLAoESCU
tranzistoare .. .se face
n cascaCT, cu de
50-60 n. .
Receptorul este acordat. pe un
singur post din gama UM. Acordul
se face cu rotind
alternativ trimerele CV
1
CV
2

la optime. Circui-
tele L
1
-CV
1
L
3
-CV
2
vor fi acor-
date pe re-
ceptorul nu se inver-
capetele bObineiL
4

Datele bobinelor snt: L
1
=11O
spire CuEm. 0,1; L
2
=.10 spire COEm
0,1; L
a
=120 splre CuEm 0,09;
4=60 spireCuEm 0,09.
L
2
se peste L1' peo
de . .
La se peste' L4' pe o
de la transformatoarele FI
(ecranul metalic nu se mai mon-

Montajul se pe circuitul
imprimat alimentat cu o baterie
R6, este mai' mic dect o cutie. de
chibrituri.
-
CT
19
()ANON REFLEX
CARACTERISTICI TEHNICE
in anul ,1986 firma Ca-
r')on a comercializat tipuri de
camere fotograf/ce reflex pe format
24 x 36 mm, toate cu un grad avan-
sat de automatizare, Denumite A 1 .
AE 1 Program, F1 New, T 50, T 70
T 80. ele au fost lansate pe -
1n ordinea - n interva-
lul 1978-1985. In cele ce
vom principalele caracte-
ristici tehnice ale acestor camere,
pentru a familiariza cititorii cu per-
unor aparate. moderne
cu
CANON A 1. Stabilirea expunerii
se face, la alegerea fotografului,
manual expono-
TTL ncorpQrat) sau auto-
mat. In cel de-al doilea caz s.e poate
lucra cu .. prioritate de
(operatorul diafrag-
ma, iar aparatul timpul de
expunere), . cu prioritate de
(fotograful timpul, iar apa-
ratul diafragma), cu stabilirea auto-
a" timpului de expunere pentru
de lucru (regim
de lucru util atunci cnd se folosesc
obiective prghiile de 'preselec-
a diafragmei specifice monturii
tip Canon, in cazul macro-
fotografiel sau "pro-
gram" (aparatul att timpul
ct diafragma, n de ilumi,..
narea subiectului seama de
luminozitatea obiectivului folosit,
reglaj care se face o lege pre-
de constructor - vezi
ilTehnium" nr. 3/1985, p. 16).
tndicarea parametrilor de expu-
nere se face n vizor, prin di-
cu diode electrolumines-
cente(LED-uri) Geamul mat
este interschimbabil, 7 tipuri fiind la
utilizatorului.
luminii se face pe o a pen-
taprismei cu o din siliciu,
pe imaginii, dar
acordnd o pondere mai' mare zonei
centrale. 811lt pOSibile supra sau
subexpuneri voite cu maxir'num
trepte memorarea expunerii
n unor subiecte cu con-
trast exceSiv. ,
Obt.uratorul.este focal. cu per-
avnd deplasare lon:-

EI permite reaHzarea timpilor ntre
1/1 000 30 s.
Aparatului I se. poate un
"winder
u
care automat
filmul fiecare expunere, per-
latiQlpi nregistrarea a
maximum
>"sayun "motor:" ce atinge
deS '. .
i.n .. cazul.ctnd se cu blit-
;zuri .cucompllterudedicate" apara-
telorCanon. n momentul cnd blit-
utilizare (com:ten-
lrll"Arl".A,f'l prin' con-
pe' glisiera de
comenzi
t."A1'!',::\rA.A pe timpul
pe dia-
Plz. ClH. SALUTA
fi montat pe
Sint disponibile dispozitive de te-
a fir, cu
avnd o de maxi-
mum 60m.
CANON AE I Program este un
aparat mai simplu decit cel descris
anterior; el manual sau au-
tomat cu prioritate de. cu
program. In vizor se face ,numai
diagramei stabilite auto-
mat, prin aprinderea onor LED-uri.'
Geamul mat este interschimbabil
(8 tipuri disponibile). Fotodioda din
siliciu lumina integral. cu
pondere Este me-
morarea datelor exponometrice.
tip de obturator ca la A 1
permite timpi n domeniul 1/1 000 -
2 s. Automatismul descris la tipuf A
1 in cazul lucrului cu blitz uri dedi-
cate se in plus, cu blitzul
188 A se face confirmarea 1n vizor a
expunerii corecte
rea
Este unui \Nin-
der (2 im/s), a unui motor (4 im/s), a
telecomenzii "Data Back"-uIUi
descris anterior.
CANON F 1 New este versiune'a
a "veteranului" CaDon
F 1 care s-a fabricat din anii '60 s-a
bucurat de .un deosebit succes co-
mercial.
F 1 New este modelul Cel mai ver-
satil din familia. Pentaprisma
standard este poate fi
cu o alta care include au-
tomatismul expunerii. cu vizoare
verticale sau tip sport.\
Geamul mat interschimbabil poa-
te fi ales din 32 de tipuri oferite.
Aparatul manual sau au-
tomat cu prioritate de
prioritate de sau stabilind
timpul la diafragma de
lucru.
Obturatorul cu lamele' metalice
(aliaj de titan) are defilare
permite timpi de la 1/2 000 la
8 s, mecanic (cei
electr.onic (peste 1/60 s).
luminii se face cu fo-
de siliciu, fie integral cu
pondere fie selectiv pe un
dreptunghi central, fie punctul pe
centrul imaginii, n de gea-
mul mat utilizat.
n vizor este optic parame-
trul de expunere ales de fotograf
(diafragma sau timpul) cu ajuto-
rul unui ac indicator ce se depla-
n unei scale gradate,
parametru selectat de ex-
ponometru.
Sint posibile expuneri multiple pe
cadru de film. Camerei i se
poate motor, "Data-:Back", te-
. magazie pentru o
can.titate de \Lu-
automat cu blitzuri dedicate.
Ca toate camerele prezentate
acum, aceasta pen.:.
tru alimentare o baterie de 6 V tip
PX 28 sau
CANON T 50 o serie
de camere, seria T .. Car acte-
risticicomune ale seriei sint: carca-
sele . integral < din ma-
terialplastic atJ.nd o mai er-
un sistem de
"automata" a peliculei care nu mai
trebuie manual pe rolul re ...
yeptor, unui winder .tncor-
porat n aparat. obturator cu la-
mele metalice de tip nou (1/1 000 -
2 utilizarea ca de alimen-
tare a unor baterii de format mai
mare.
Revenind la T 50,
aparatul numai n regim
automat cu program manual ex-
clusiv pe timpi foarte lungi - B).
Masurarea luminii se face cu fo-
din siliciu, integral cu pon-
dere '
Alimentarea este din baterif
format R 6. Winder-ul ncorporat
permite 1,5
Un spate de tip nou "Command
. Back 70" permite nregistrarea pe
film a unor cifre ce la ale-
gere: data, ora, imaginii,
date de cronometre, cod pentru
clasificarea un
ceas electrpnic, el poate
automat la intervale pre-
stabilite. '1,
Aparatul automat cu
blitzuri dedicate.
CANON T 70 o va-
mult a lui T 50,
manual sau automat cu
prioritate de la 'diafragma
de lucru cu program.
Dispune de trei programe diferite
pentru obiective cu
superangularesau teleo-
biective.
luminii,
se face integral cu pondere cen-'
l!au punctiform pe centrul ima-
ginii. In. cel de-al doilea caz aparatul
cu memorarea datelor ex-
ponometrice;
in vizor snt numeric. cu
LED-uri, valorile diafragmei. iar pe
un alt cu cristale lichide, si-
tuat pe partea de sus a carcasei,
sint timpii de expunere.
Acest ultim are multi-
ple, pe el succesiv: sensibi-
litatea peliculei, modul de lucru
ales,'contorul de imagini, un simbol
care casetei cu film
n aparat, controlul inainte
napoi a filmului, controlul tensiu-
nii bateriei, timpul la au-
(n secunde), durata
expuneri lor indelungate pe B (in se-
cunde) . un simbol care po-
reglajului manual/automat al
diafragmei obiectivului.
Transportul automat al filmului
permite 1,1-1,5 imls, cum ali-
mentarea se face de la acu-
mulatoare Cd-N sau baterii
format R 6. O baterie
culitiu (3 V) date-
lor memorate electronic (contor,
sensipilitatea peliculei, modul de
lucru) 1n cazul cnd bateriile princi-
pale sint scoase.
Rebobinarea filmului n se
face tot cu ncorporat, la
comanda operatorului.
.. Comand Back"-ul de-
scris anterior, poate fi telecoman-
dat cu blitzuri' dedicate.
CANON T 80 automat,
un program normal sau alte
patru programe pentru efecte spe-
ciale: claritate (prOfunzime
mare). claritate (profun-
zime imaginii
(timp de expunere foarte scurt) sau
fundal estompat n cnd su-
biectul n este cu
aparatul (timpi medii). . ..
Masurarea luminii cu
siliciu) se face integral cu pondere
n vizor se cu LED-
uri modul de lucru. Pe un cu
cristale lichide situat pe su-
. a carcasei apar simbolu-
rile (pictogramele) programelor,
controlul transportului rebobin-
rii filmulu, un pentru si-
I
1.
9ntru de
elor confuzii care se fac ntre
legerea fotografierii cu teleo-
:tivul macrofotografiere snt
esare cteva ncepnd
definirea acestor moduri de fO
M
rafiere.
rin fotografiere cu teleoblectl-
se n general, fotogra-
ea u nor obiecte aflate la mare
de aparat (care n ca-
fotografierii cu un obiectiv stan-
d ar nensemnat de mici
I n-ar deloc) care snt
nnrficative sau pentru
)r prim-planuri n care dorim ca
produse de perspec-
1 fie ct mai mici (cazul portre-
)r), fotografiere cu aju-
ul teleobiectivelor.
)rin macrofotograflere se
le, n general, fotografierea unor
iecte mici, aflate. la o
aparat mai dect
ni de fotografiere a obiectivu-
s-ar realiza fotografierea
obiectele ar fi
semnificativ de mici), realiznd o
agine a. acestora de la 1/1 sau
:ii mare, fotografiere cu
Jtorul obiectivelor standard cu-
ate cu inele sau pro-
Ire. Este obiectivele
oderne (n special cele japoneze)
macrofotografierea, dar
acest caz este
ia unui mecanism special incor-
cnd cu film n
parat, sensibilitatea peliculei, con-
)rul de imagini, un simbol pentru
Icrul cu blitzul altul pentru tunc-
onarea indicatorului acustic etc.
Se poate supraexpune n mod in-
cu 1,5 trepte.
Pe transportul automat cu
iinder-ul ncorporat, rebobinarea
leliculei se tot cu ajuto-
ul motorului, la cererea operatoru-
ui. .
Alimentarea se face de la patru
)aterii cilindrice de 1,5 V, format
(mai mici decit R6). .
Un alt element de noutate adus
je modelul T 80 este sistemul de
::lunere la punct (autofo-
cus). Firma produce n prezent
3 obiective autofocus (un obiectiv
normal zoom-uri) care sint
desemnate prin literele AC. Un ase-
menea obiectiv cuprinde un micro-
motor; sursa de curent. (baterii tip
AAA) sistemul de interconectare
cu aparatul. Senzorii optoelectrici
n utilizind dispo-
zitive cuplate prin
(CCD) I abaterea de la
claritatea a imaginii trans-
mit micromotorului din obiectiv co-
menzi adecvate pentru corectarea
O ope-
este
O oarecare limitare apare la ilu ..
reduse ale subiectului, cnd
1; sistemul autofocus nu mai
(expunere mai mare dect '1/4
la f/2 pentru film de 100 ASA).
Camera poate utiliza obiective
cu Canon. n regim
de focalizare cu
a obiectivului
semnalizarea optime.
Un nou tip de "Command Back"
, este adaptabil la T 80.
8/1986
VIOREL OLTEANU
porat n obiectiv. De asemenea,
convertoare care dis-
(transformnd un
obiectiv standard n teleobiectiv)
sau o (transformndu-I
n superangular), dar aceasta nu
cu nimic principiul de

Din prima deo-
sebire ntre cele procedee:
spre deosebire de fotografierea cu
teleobiectivul, n macrofotografiere,
pe obiectiv, mai avem nevoie
de un accesoriu constituit dintr-un
set de inele sau un
proxar.
deosebire este de
modul de viza re n cele me-
tode: n fotografierea cu teleobiecti-
vul vizarea se poate face ncepnd cu
care este 1,5 ... 1,7 m
la teleobiectivele clasice 0,7 ... 1 m
la cele macro la :x:. n cadrul
acestui cmp de valori, folosind dia-
fragme adecvate se. pot pro-
funzimi ale de ordinul zeci-
lor de centimetn sau de la o
la :x:. n macrofotografiere
vizarea se poate face doar la o dis-
bine de
inelului folosit,
iar profunzimea nu valori
de ordinul milimetrilor. Orice vizare
la o m ai mare sau mai
dect nu
poate fi obiective
bune (cum este FlEKTOGON
2,8/35) care pot realiza fotografii de
la 18 cm (deci macrofoto-
grafii), dar acestea nu
mai mult de 0,18, pentru
mai mari fiind folosirea
inelelor De asemenea,
se pot cupla inele cu
tel eObiective, dar cO,m portarea
acestora se radical n sen-
sul vizarea se va . limita doar la o
bine aces-
tea nu vor mai apropia imaginea, ci o
vor Aceasta este deosebirea
care, atunci cnd nu este
duce la confuziei dintre sen-
surile .celor moduri de fotogra-
fiere. In principal, putem spune n
cazul fotografierii cu teleobiectivul
imaginea este' iar planu-
rile se pe cnd n cazul
macrofotografierii imaginea este
Aceasta se poate observa
foarte ex-
folosind un obiectiv de 35
mm s.au 60 mm, chipul unei
persoane sau un obiect, astfel nct
imaginea ocupe
cadrului avind avem asi-
gurat un fundal la o oarecare dis-
obiectivul cu un
teleobiectiv de 135 sau 200 mm, ur-
ca subiectul vizat ocupe
cadrului (va
trebui ne Imediat
vom observa fundalul va fi cu
mult mai aproape, producnd sen-
chiar n spatele, su-
biectuluI. In cazul macrofotografie-
rii, att planurile ct
cele apropiate dispar, putnd fi foto-
grafiat doar un plan aflat la o dis-
bine care va
de plan fo-
tografiat cu obiectivul fixat pe dis-
de fotografiere.
In o deosebire im-
se unghiului de
cmp modului de formare a imagi-
nii pe Unghiurile de cimp \
Unghiul de cmp al obiectivului standard
E
u
<l>
:a
o
<l>
"O
'0

>
o
<l>

o
.lE

o
c


u
V
:a
o
<l>
:
<l>
"el

>
"
IV
.1,;
t:7l
o
.5
Distan subiect-obiectiv
I
I
I
eli
g. I I
L._.-!-,
ti I I
I I
J I I
I I
I
:l.:::--;::,::::::::
Distan <subied-obiea Obiectiv n pozitie
tiv
ale teleobiectivelor snt cu att mai
mici cu ct teleobiectivele sint mai
puternice, putnd ajunge la valori
de 2 ... 3, de obiectivele stan-
dard, care au valori de 44 ... .46 , sau
superangulare, la care valorile pot
60. Astfel, prin cuprinderea
unei mult mai mici dintr-o
imagine care ar n ntregime
cu un obiectiv standard, teleobiec-
tivul apropierea impli-
cit, imaginii vizate. In cazul
macrofotografierii, unghiul de cmp
al obiectivului la fel de mare,
I dar se
dintre planul ulti-
mei lentile a obiectivului planul
filmului (45,5 mm la aparatele reflex
(URMARE DIN PAG. 17)
Consumurile pentru dimensiona-
rea bobinajelor snt: redresor ano-
dic - 0,27 A; redresor 12 V - 0,8 A;
F1 - 1,4 A; F2 - 1,2 A; F3 - 0,3 A;
U7 U8 - 0,1 A.
bobinajele se rea-
din conductor cu diametrul
de: 0,35 mm - circuitul anodic; 0,65
mm - circuitul de 12 V; 0,22 mm -
circuitul de 30 V; 0,95 mm - circui-
tul F1; 0,85 mm - circuitul F2; 0,45
mm - circuitul F3. de spire
se va determina n de miezul

In realizarea
rii este de tuburi-
lor a difuzorului. In acest caz
se poate realiza o interme-
D" 'an 0'''';'-PO").
filmului
/1
/
./
./
/

"
"
"
"
'...
Distanta
lui + ineh.11 distantier
IV

'0 o
c =E

'0
E
,f
5l


o
c
E
.:;,
'C:
o
l:
mo.noopiectiv cu perfo-
rata). In acest fel
conului de care
imaginea pe implicit. se
diametrul bazei (egal, n
mod normal, cu diagonala cadrului
imaginii), prin macrofotografiere
realizndu-se astfel o a ima-
ginii. Figura 1 explice
grafic apropierea de un te-
leobiectiv, iar figura 2 sa
explice de macro-
fotografiere. Desigur, aceste lu-
crurT snt bine cunoscute de fotoa-
matorii cu mai ndelun-
dar snt de des
confundate de
n care se tubul Pl84 '
la defectarea difuzorului, prin -cupla-
rea unui difuzor de 4 n cu un trans-
formator intre anodul grila doi a
tubului PCl86, partea de
circuitele tubului elimi-
nat. nu este deja realizat hans-
formatorul, se va inlocui filamentul
cu o '
Atragem asupra grijii de
executare a
narea circuitelor de filament se va
face cu pentru a nu dete-
riora alte circuite. Tensiunile se
vor verifica cu un aparat de mini-
mum 20 kO/V. Piesele recuperate se
vor controla cu nainte de a
fi montate din nou.
Q.T.C. de 1'0 ...
Simpozionul national al radloamatortlor, dedicat a 60
de ani de redloamatorlsm, organizat In ,1 Campionatul
national de tehnici din cadrul Festivalului National "Cintarea
Romniei", organizate de Federatia Romni de Radloamatorism, cu
Iprljll\ul revlatel "Tehnlum", vor avea loc anul acesta la Craiova in
perioada 11 .... 12 octombrie. '
Radioamatorll care doresc preZinte referate sau
1n cadrul acestor .int I"vitatl la. cu
redactia revistei "Tehnium
u
, telefon: 90/17 80 10, interior 2059.
21 -
"-/
Etajul cu tranzistorul
un oscilatora este
n de bo-
bine; este de aproximativ 300 kHz.
Bobina are dimensiunile din
este dintr-un cablu coaxial.
unui metal. n
zona bobinei de
care prin. intermediul
itelor 4046 CA3130 este de
instrument.
MLAD CONSTRUCTOR, 3/1986
9'1

Utiliznd un montaj n punte acest
instrument tensiuni cu-
prinse ntre 50 mV 500 V pe 9
scale. De la divizorul rezistiv sem-
nalul este aplicat unui tranzistor FEr.
VT
1
n opus tranzistorul
FET, VT 4 are polarizare .. Deze-
chilibrul comandat de tensiu-
+ CfT
1?15 Ty

tJkR.
r
nea de intrare este citit pe instru-
mentul indicator gradat n unitatI de

R
15
cap
iar R
18
re-
zero
RADIO, 4/1986
Montajul semnalul acus-
tic, l cu un de tranzis-
care este comandat un
circuit 555.
Cnd nivelul acustic un
anumit prag. (mai mult timp),
este
R1
8,1714
RZ
Z/J:!N
!fJ
687K
R+
ZJJK
!f5
86,71(
!f6
ZJ,JI(
R7
6,67K
RI
I,JJK
prin unui releu. Prin
contactele releului poate fi
o sau alt sistem de averti-
. zare.
RADIO TELEVIZIA
ELECTRONICA, 1/1986
2xKY1321.J1)()
R9
1K VJJ1-VlJ'l KI,5QJ6 V12, VrJ KT10Jr
Aparatul este destinat
emisiilor FM din gama UUS.
Elementul principal al acestui re-
ceptor este circuitul integrat A 283.
Semnalul de la este
ficat de tranzistorul VTf apoi apli-
cat etajului' VT2 convertor-autoos-
cilator. Pe bobina L7 se 10,7
MHz. .
Celelalte de. limitare .. dis-
criminare amplificare AFsint in-
deplinite de A 283. . ........... , .'
Acordul fin al .oscilat.ondtJ se
face cu dioda varicap a
tensiune se '..n' oscila-
torul CU circuitul 4001:, "
Bobinele au
3,75 spire CuEro' 2
spire CuEmO,8;t.::.! ... 75spire
CuEm 0.8; L
4
-L
5
=13 spireCuEm
0,6; La 3,75 spire CuEnl Q,8. Bobi-
nele snt bobinatepe
un diametru de 5 mm cu pas 0.8
mm.
FUNKAMATEUR., 5/1"6
TEHNIUM8/1986
PREZENTAM FAMILIA
"MICROTEST"
.,MICRO ..
TEST' "aparate
, pen-
tru bazamicropro-
Zilog 80;, Ele
,,' de sUmuli prin
soclul de pe ,uni-
tatea defectulul
nivel de nod.
',se face
prin program, prin ar'lafiza ,de sem-
jf(irdiagnozacircuitului de ..
fect pulserelor
trasoarel,()r<cucare sint
'$,'testoarefe. '> , ","' .. '
inc()rporat. de'
menea. UO,'40.aUzorde
de a
memorIe al
sub
care permite
djh oric$pulict al sub test,
pe, baza, listei
de corecte Ana- pentru memorii de
Uza de detecta-
rea defectelor, cu PfobabiHtateEJ de pentru memorii de
99,9980/0. . ROM.'" "
Testoarele din familia fn plus, posibilitatea com-
TEST(' snt ' setului de teste n de
teste de 'set ce l;Itilizatorulul prin fqlosirea
cu teste specifice, la unei memorii de tip EPROM(USER
toruhJi. EPROM) ,in liocluld'i.pe .panoul
"NlICROYESY" pot efectua: frontal "al' aparatulu;', 1,','
:..-teste' de se pot prevedea
-' teste, de magistrale de date, de, pa,rturi de tlO, cum ar fi in-
ad(es& '" control, 9u serial$; paralele"
dei floppydisc,etc.

ajutorul unui generator al unui
voltmetru.
PAVEL NELU ......
Condensatorul din ,baza T1 are 4,7
,uF, iar cel din emitor T
2
are 47 fJF.
Borna + este cu o linie mai

MACOVE' ADRIAN - jUd. Hun,e-
doara .
Scrisoarea dv. a fost auto-
r-ului. ..
ALEXANDRU MIRCEA
Aezistorul R
2
este 4montat pentru
limitarea curentulu.i. cu
o valoare mai mica", dar trebuie'
valoarea ,Un, la ' "'2'
Prin valorilor la C
2

R
2
(minimum 10 kH) T
2
cu frec-
de mare se pot
impulsuri cu mai
STAN JUSTIN - Jud Arge,
La multiplele dv.
in paginile revistei.
BOGDAN - Breaza
6H3 = ECC85; 6141 = ECH81; 6H14,
ECC88; 6211 := ECF80; 61114
EI., 84 61118. 6J1 6J5 sint pen-
todecu
IOAN CRISTIAN - .Tg. Mure,
BFX89 este foarte bun pentru am-
plificatoare de .
. \-
{
MOISE DANIEk
'. Se poate construi un emUEilto/"','
mai n baza. unei
NICOLEANU NICOLAE
Vom publica atit
ct date practice despre con
transformatoarelor de ,medie
tere. rubrica Atelier.
CRACIUN IULIAN - Suceava
Se poate cupla antena n
tul B (pe schema
starea radioreceptorului;
mentarea cu tensiune
4,5 V 9 V.
torului de 5 nF tonul
na/ului intensitatea.
revista ,.Tehnlum"