Sunteți pe pagina 1din 68

TN ANUL 1970

editat cu sprijinul Ministerului -


Autoritatea pentru Cercetare

OS D6
"'1
04 03
n rubrica de


articole deosebit de
interesante publicate
n 82/aprilie "
2006 al revistei
Electronique maga-
zine.
" "
Primul (pag. 46-
50) se la con-
unui Amplifi-
cator AF cu puterea
de 200 W, care poate
."
"
".
. ..,
lU I + CIO
'1'
1O1
." ."
echipa o HI-FI pentru sonorizarea unor spectacole n aer liber sau n mari. Dintre caracte-
risticile sale tehnice puterea de de 100 W/4 Q , respectiv 70 W/8 Q , per canal ; dis-
torsiunile THD la 10 W/ 1 kHz de maximum 0,02%; raportul semnal/zgomot de 115 dB; n
n banda 3 Hz-200 kHz; sensibilitatea de intrare de 600 mVef.
TI
.---..---- ,....-----,
32V
SA
JUlJ1Jl
ZI
INTER. CONTR.
;L----";
VOLTS CHARGE
de de
nostru dialog trimestrial. Din trebuie amintim de la
bun inceput semnalele dv. in ceea ce
revistei TEHNIUM in unele zone din
ce, nu cu mult timp in un cititor ne scria in
revista se in mai de de acum un
alt cititor - nici nu-i numele, deoarece se pare nu are
dreptate - pur simplu in revista
IUM nu a mai fost de un an! Chiar unii din-
tre zicem, cnd asemenea
(nu "prins" numere din cauza intrzierii
sau alte asemenea personale), un sm-
bure de tot aici, anume faptul TEHNIUM nu
ajunge, in multe zone din in in care este soliei-
de dv. editorul are contractuale cu compa-
nia de difuzare RODIPET, poate n-ar fi lipsit de interes,
cnd certe in pri-
direct conducerea RODIPET. Desigur, pen-
lui TEHNIUM care vor fie siguri de procu-
rarea revistei pe viitor, reamintim abonamentului la
la oficiile din intreaga sau direct la
Solicitarea dv., domnule Ioan Diaconescu
IOrllvlrl<l publicarea unor scheme pentru garduri electrice, este
curs de onora re, incepnd chiar din acest in care
doar un articol introductiv referitor la
InrlfmAIA de Internetul este plin de astfel de
montaje, am preferat la colaboratorii apro-
care vor recomanda variante trecute prin filtrul spe-
IC"'"SluIIJl verificate de dumnealor.
pentru cuvintele frumoase, domnule
Vasile Pafraucean (com. Arbore, jud. Suceava) felicit
tenacitatea cu care pasiunea de electro-
amator. Am sugestia dv. de a "actualiza" schemele
pentru acumulatoarele auto, dar
nu prea variantele cu in
impulsuri , deoarece acestea, in general ,
Ibalteriei . Vom incerca noi unele date in
produsul industrial AP200 (ELPROF), care
probleme. Fiind vorba despre un montaj de larg
li nte",s - despre care ne este "un produs binevenit,
conceput, dar cam neglijent executar' - vom cere
permisiunea firmei schema unele de
Nu am auzit domnule Goruie Florin (loc.
jud. despre (aparatul) care inde-
graurii din culturile de vie. este
despre o reco-
Oficiului de Stat pentru
(OSIM), str. Ion Ghica nr. 5,
Alexandru
TEHNIUM iunie 2006
SUMAR
CONSTRUCTORUL TOR ..... .. .... pag. 4-18
Filtrarea tensiunilor redresate
pentru acumulatoarele
cu plumb-acid sulfuric
Comparatoarele de tensiune
HI-FI .................................. pag. 19-30
Amplificatorul Quad 606
Amplificator audio Hi-Fi
Incinte acustice HI-END
LA CEREREA CITITORILOR ............ pag. 32-41
Calculul simplificat al
transformatoare lor toroidale
Mici in individuale
Garduri electrice
LABORATOR .. ............ ..... .. ... . pag. 42-43
nu TTL-urile
ATELIER ........ .. ......... . ........ pag. 44-48
O auto
Dispozitiv universal pentru de
CITITORII ............... pag. 49-54
Sonerie de apartament
Tuner FM
Recondilionarea televizoarelor AIN
Cititorii -
LABORATORUL ............... pag. 55-62
Motor electric
Forster
TEHNIUM-MODELISM ................. pag. 63-65
Cuplaje pentru navomodelele de curse
DIVERTISMENT ....... ...... . ........... pag. 66
REVISTA REVISTELOR ... . .......... . ... . pag. 67
TEHNIUM
pentru constructorii amatori
in anul 1970
Anul XXXVI, nr. 361, iunie 2006
Editor
se Presa SA
Presei Libere nr. 1,
11, 33
flz. Alexandru
Secretariat - macheta Ion
Presei Libere nr. 1,
Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 121
Telefon: 317.91.23; 317.91.28 Fax: 222.48.32
E-mail: presanationala@yahoo.com
Abonamente
La orice oficiu (Nr. 4120 din Catalogul Presei Romne)
OTP: Clementina
Editorul redactia orice responsabilitate
in opiniilor, formulate
in aceasta revenind integral autorilor.
ISSN 1224-5925
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea sau este cu
in absenta aprobarii sCrise prealabile a editorului.
TIparul Romprint SA
Abonamente la revista. se pot face la sediul
se PRESA SA, Piala Presei Ubere nr. 1,
sector 1, oficiul nr. 33. Relalii suplimentare
la teleloanele: 317.91.23; 317.91.28 FAX 222.48.32
Cititorii din se pot abona prin S.C. Rodipet S.A.,
cu sediul in Piata Presei Ubere nr. 1, Corp a, Sector 1,
Romnia, la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-2224.05.58
au e-mail: abonamente@rodipel.ro;subscriptions@rodipel.rosau
on-line la adresa www.rodipel.ro
3

FILTRAREA _____ _
.TENSIUNILOR _____ _
REDRESATE ___ _
primei armOniCI (n
cazul de 50Hz
Ing. GH. REVENCO
Marea majoritate a electronice
alimentare n curent continuu. Cum sursele
electrochimice de curent continuu (baterii, acumula-
toare) au capacitate sunt relativ costisitoare,
se de cele mai multe ori la de
curent alternativ, care prin redresare ne poate furniza,
practic nelimitat, energia cum am
la analiza schemelor de redresare, tensiunea rezul-
este pulsatorie, chiar la redresorului
se un condensator care ntr-o
oarecare tensiunea de cele mai multe
ori este necesitnd o filtrare
mai Pentru a mai bine fenomenele
de filtrare, consider util pe scurt
natura semnalelor electrice rezultate din procesul de
redresare.
Ne vom referi la redresarea care
este cel mai frecvent Presupunnd sarcina
este pur tensiunea va fi pu!satorie,
din semisinusoide, precum se vede n figura 1.
Acest semnal periodic nesinusoidal este echivalent cu
suprapunerea efectelor unui infinit de armonici
ale semnalului de redresat (care In cazul Indus-
triale are de 50Hz), cu amplitudini ce descresc
cu ordinul respectivelor armonici, fapt ilustrat
grafic n figura 1, unde s-au reprezentat numai 3
armonici, neglijndu-Ie pe acestea avand
amplitudini din ce n ce mai mici.
Pentru a mai jos, cu
titlu informativ, amplitudinea primelor 4 armonici,
cum din calculul matemetic :
4 2 4 2
U 1 = 37r E -fi = '3 Uo ; U2 = 1S7r E -fi = 15 Uo ;
U3 = E -fi = 2. Uo ; U4 = E -fi = 2. Uo ,
357r 35 637r 63
unde E este valoarea a tensiunii alternative apli-
redresorului, iar Uo = E -fi este valoarea
7r
medie a tensiunii redresate ( a se revedea articolul refe-
ritor la redresarea c.a.). clar prima
este reprezentnd 2/3 din tensiunea
pe cnd amplitudinea armonicii a 4-a repre-
numai 2/63 din tensiunea
4
redresare va fi 100 Hz, a
celei de a 2-a 200Hz, a celei de a 3-a 300Hz
(deoarece semnalul generator de armonici - succe-
siunea de semisinusoide - este un semnal periodic cu
de 1 OOHz). valorile de mai sus sU!1t
valabile numai pentru redresarea In
cazul spectrul de armonici
este diferit.
Revenind acum la figura 1, ne cele 3
semnale sinusoidale (cele 3 armonici desenate cu linie
mai axate grafic pe linia de zero) sunt supra-
puse, axate peste tensiunea Uo deci sarcina
va fi de o tensiune cu un "brum" denumit pul-
sau (ripple voltages n literatura anglo-
Brummspannung n literatura
Trebuie precizat se cu un
osciloscop tensiunea nu vom imaginea
armonicilor din figura 1, ci rezultanta acestor
semnale, care este, desigur, chiar succesiunea de seml-
sinusoide cu linie mai pe figura 1).
Pentru evaluarea se factorul sau
coeficientul de sau de sau pur
simplu p (toate aceste variante se pot ntlni n
diverse definind parametru), ca fiind
raportul dintre valoarea a componentelor alter-
native valoarea medie a tensiunii redresate Uo. De
p (n unele este notat cu Ou) se
n procente, raportul de mai sus cu 100. In
cele ce vom prefera denumirea de
pentru a o de de a curentu-
lui alternativ, fi) = 2"f, dar vom prefera p, ca fiind
cea mai frecvent n literatura de specialitate.
cum am mai sus, prima este
De aceea, marea majoritate a
ce proiectarea redresoarelor a filtrelor afe-
rente iau n calcul pentru evaluarea numai va-
loarea acesteia, n care caz p = 100 [%] . (1)
nlocuind n pe U1 (valoarea
fiind 4E13,,) Uo cu valorile de mai sus, valabile pentru
redresorul cu
valoarea a p=47% (valoarea de var!
fiind de cca 67%), ceea ce o
foarte mare, pentru marea majoritate a
. _ .. _
revenim acum la redresorul cu sarcina capacltlva,
unde se explica fenomenul de "netezi re". a. tensiu!lii
redresate, prin condensatorulUi descar-
carea acestuia pe de atenund astfel
ceea ce am definit mai sus ca fiind Putem
acum acest fenomen, lund n consi-
TEHNIUM iunie 2006

derare analiza a tensiunii redresate, efectul
condensatorului fiind de de filtrare a acelor
componente alternative nedorite. Calculul riguros al efi-
acestui condensator de filtraj - ce
depinde att de valoarea acestuia, ct de
valoarea curentului de - este relativ complicat.
n se pot folosi cu succes diagrame sau
formule simple de estimare a factorului de
pentru redresorul cu condensator de filtraj n paralel cu
o Astfel, n figura 2 este reprodus un
grafic ce permite estimarea unui redresor
n de capacitate de
de Rs (Rs=Uo/lo).
Acest grafic este aplicabil pentru Rs 1 kO, deci pen-
tru mici sau tensiuni mari (de exemplu, cazul
redresoarelor anodice al redresoarelor pentru ali-
mentarea tuburilor catodice). Se factorul de
este invers cu capacitatea,
chiar nu avem trasate dreptele
pentru mai multe valori de capacitate, este foarte
.rezultatul valorilor de
interes. Astfel , de exemplu, pentru o capacitate de
8flF se p .. 20%, capacitatea de cinci ori ,
deci la 40flF, se va p .. 4%, sau, pornind de la va-
loarea pentru p, valoarea pentru
C. n literatura se
de calcul, care o precizie de ordinul a 25%:
10
p ..
, 2-./2.Uo.C.j
.100 _ 35
Rs.C.j
[%] (2)
und' e 10 este curentul de exprimat n A, Uo este
tensiunea (valoarea medie), n V,
Rs = Uo/lo - de expri-
n 0, C - capacitatea n F, iar f = 50Hz pentru
redresorul 100Hz pentru redresorul
In literatura pentru calculul pul-
la redresoarele cu capacitate de filtraj sunt reco-
mandate formulele:
. p .. 600.10
UO.C

[%] p .. UO.C [%]
(3)
unde 10 este exprimat n mA', Uo n V, iar C n flF , ondu-
rezultnd n % (aceste fiind valabile numai
pentru ' de 50Hz). Exemplificnd pentru cazul
unui redresor ce 100V, la un
curent de de 100mA (Rs = 10000), cu un con-
densator de filtraj de 10fl F, p = 35% prima
30% cea de a 2-a. graficele din
figura 2 p = 30%. n lipsa condensatorului de fil-
traj, ar fi fost de 47%. diversitate de
rezultate este practic deoarece valoarea
condensatorului de filtraj nu este
fiind invers cu capacitatea,
de a folosi ct mai mari, pentru
a o valoare ct mai a nu pier-
dem din vedere la conectarea la acest
condensator poate solicita un impuls de curent foarte
mare prin diodele redresoare, putndu-Ie distruge,
fenomen explicat n articolul referitor la redresarea
curentului alternativ. n unele se ca
valoarea acestui prim condensator de filtraj
nu valorile ce din (4), n
care caz curentul de vrf Iv ,; 710.
6010 _
Co = --
Uo
3010
Co =
Uo
10 [mA], Uo [V], C [flF] (4)
pentru reducerea
este utilizarea unor celule de filtrare acest 'Con-
densator, care nu trebuie deoarece, pe
o relativ a aduce
un spor pentru tensiunea medie
ne acum de este
la redresor printr-un divizor format din
nseriate, ca n figura 3a. cele
sunt pur rezistive (ZI = Rl Z2 = R2) , ten-
siunea de la bornele condensatorului , deci
att componenta ct componentele alterna-
tive de mai sus analizaze, se vor diviza con-
form binecunoscute:
Curentul redresat
1
i
t
Armonica3
Armonica 1
EHNIUM iunie 2006
5
,.

Z 2 p[%1 U j:;j iesire I
Us =
Uo ZI +Z2
=
.
=
"
U intrare LC(j) 2 _
1
'"
"
, ,
R2 "
Ta I 1
Uo Rl+R2
(5)
,,'
1\..
RicrJilf.R
JC
(Jl.I": ror
--, ,de unde
, , LCw
in acest caz factorul de

K ", LCro
2
(deoarece

-
.
ramane ne
LCro
2
1)
schimbat. cel
(6)
una din cele
,
.C=4pF
Trebuie facem dis
are o compo
"
'X
ntre factorul de
divizorul
.
p, care este de
devine selectiv, intro
C= pF
,"'""
-"'-
dorit fie ct mai mic,
ducnd atenuare
,
pentru componentele de
1
" "
coeficientul de filtraj K, a
c.a., de componenta
1"\.. 1"1. valoare este de
de c.c. Z1 va fi con
"'- "'-
dorit fie ct mai mare.
stituit dintro
1.
iar Z2 dintro capacitate,
'"
"-
'"
ne per
ca n figura 3b, atunci
mite calculul
{jivizorul astfel realizat va
h.X'v
' "
II 1(J
"'''''
10: VI)
'V'"" . pentru fiecare compo
introduce o atenuare
Rs[ oluni] = UolIo [VlA1 2
(armo
pentru compo
a ate
nenta
nuare care este cu att
L este mult mai
mai mare cu ct este mai mare. Aceasta justi
dect de pe cnd pentru componen
tele alternative, atenuarea va fi cu att mai mare cu ct
aproximarea definirii factorului de prin
L C vor fi mai mari cu ct va fi mai mare. considerarea numai a primei armonici, deoarece cele
Acest fapt lesne din formula de mai sus a divi
lalte, pe faptul au amplitudini mult mai mici, vor
zorului, unde pentru componenta putem con
fi mult mai puternic atenuate de celulele de fi ltraj.
sidera Z1 '" O, iar Z2 foarte mare, pe cnd pentru com
Revenind la ( 1 ) notnd cu Pi' la
ponenta Z1 va fi relativ mare, iar Z2 mic,
producnd astfel atenuarea Altfel spus, induc intrarea filtrului cu P 'UI la filtrului ,
se va opune trecerii componentelor alternative,

neafectnd componenta iar capacitatea va
peste componentele alternative nedorite.
P OUI
1 1 1
Acesta este principiul de al filtre lor -
=
-
= - de unde
jos".
Pin
LCw'- 1 LCw' K
( 5 ) un amendament, deoarece n
cazul general reprezentat n figura 3a, Z2 ar trebui
K:;;; Pin
LCro
2
(7)
Rs n Sa considerat
=
pentru simplificare, numai pentru componentele POliI
alternative, n care caz Z2 Rs de
foarte ne permite un calcul
Rs este
Eficacitatea unei astfel de celule de filtraj se apreci al componentelor filtrului (L C), cunoscnd va
prin raportul dintre valoarea componentelor alterna
Ioa rea la intrarea filtrului, cu
tive de la filtrului valoarea acestora la intrarea
le ( 2 ) sau ( 3 ), valoarea dorite, de
filtrului. Acest raport este denumit factorul de reducere
n L este exprimat n
al filtrului. Inversul acestui raport atenuarea
filtrului, coeficient de filtraj, notat cel mai
H, iar C n F. Pentru de 50Hz, ro = 27<f
frecvent cu K. Acesta fiind o = 314 n cazul redresoarelor (f = 50Hz)
poate fi exprimat n dB. Calculul se poate
ro = 628, n cazul redresoarelor
face foarte simplu pornind de la ( 5 ),
(f = 100Hz). Cu aceste valori, exprimnd L n H, C
3
R

-
ZI
L
LI L2
C
Rs
C 1 c 1 1 Rs
C
Rs
Z2
Rs
@
a
b c d
6
TEHNIUM iunie 200
--------CONSTRUCTORUL --------
n din ( 7 ) pentru un calcul aproxi-
mativ,
LC '" 1 O p;" pentru
P Olii
LC ", 2,5 p;" pentru (8)
P OUI
n calculele de mai sus a fost
a care este de foarte
are efect pozitiv asupra filtrajului , dar care produce o
de tensiune, ce va trebui n
calcul este cazul.
Se pentru un filtru cu o valoare
a produsului LC, este de 4 ori mai mare n
cazul de redresarea
sau altfel spus, factor de redu-
Af [dB] = K[dB] = 2010g p;" = 2010gK
POUI
Pentru detalii privind exprimarea n decibeli a
lor fizice, se poate consulta articolul "Aproape totul
despre decibel" de Gh. Revenco, publicat n nr. 7
8 /2005 ale revistei Radioamato-
rism. Din de mai sus atenuarea
este cu att mai mare cu ct produsul LC este mai
mare. n cazul n care proprie de a
filtrului, fo = k' este sau de
277: Le
ce dorim s-o factorul
de calitate al circuitului rezonant LC este foarte prost,
fenomenului de apar
care produc o amplificare a n
o
a - SOHz, b - lOOHz, C.- 150Hz, d - 200Hz, e - 300Hz
4
"'
'-
1\.. 1"1
" e'\
c"'\
.1
1\,

o
0.05
.
"
1\,
"\
0.0 I
0,00 5
I
b
a
"
,
'"
1\,
"'
1\,
"\
,
"
,
'\
1\,
6
14
26
26
K[dB]
34
4.0
46
54
0.00
.1 O.!'> 1.0
S 10 50 100
60
500 r,ooQ
L[H]xC[pF]
cere a se poate la redresarea
cu o valoare de 4 ori mai a produsului
LC, dect n cazul Se pot
conecta n ca n figura 3c, sau mai
multe astfel de celule de filtraj, identice sau diferite, n
care caz atenuarea a va 'fi cu
produsul celulelor, acestea sunt expri-
mate n rapoarte, sau cu suma celulelor,
acestea sunt exprimate n dB. Pentru cal-
culelor de proiectare a filtrelor grafice trasate
mai sus analizate. n figura 4 este repro-
dus un astfel de grafic, L fiind exprimat n H, iar C n
n partea a graficului avem n dB
pentru atenuarea se filtru, conform
TEHNIUM' iunie 2006
loc de atenuare, fenomen adesea ignorat. n figura 5
este ilustrat grafic acest fenomen. Din acest grafic
atenuarea este cu att mai mare, cu ct
raportul f/fo este mai mare. Curbele din acest grafic au
ca parametru factorul de calitate al filtrului Q = fc
R
ce se pot cu celulele de filtraj LC
pot fi foarte mari, mai ales se folosesc
mari, de ordinul zecilor de H. Din acest
drosel de filtraj este o costisitoare
cu un gabarit relativ mare, deci cu minia-
turizarea. Acesta trebuie de realizat pe miezuri
magnetice cu ntrefier, pentru a minimiza
7
------f---CONSTRUCTORUL --+------
de componenta

Atunci curentul de
nu este prea mare,
ener-
getic nu este pe prim plan
dispunem de o
de tensiune, se
nlocuirea cu o
ca n figura 3d,
divizorul astfel realizat fiind
tot selectiv,
tot un filtru trece-jos, ale
calcu-
late n ca
la celula LC, sunt expri-
mate de (9). Pe
rezistorul R se va produce
o de tensiune
UR ; Rlo, care va
trebui n calcul la
proiectarea redresorului.
u iesire 1
,
; ;
u intrare RCm
l/K
l()
/

/::
t---
..........
"
.....
'"
}
u'
J \
/

/ 1\
'\
.-
1\
"-
\
'\
'"
'"
"-

i'"
'\
'"
'"
'"
f,(J
I I I
l
<
r i
'\
"-
",
1""
r-..
"
'\
'\
[\..
'\
" "
'\..
,);.

q'N,
"<-
"
'\
.'"
1'"
1"
"
10
5
1--
1--
'\
Un exemplu de cal-
cul cred va clarifica
mai bine modul de apli-
care a de
proiectare mai sus ana-
lizate. presupunem
deci dorim ali-
un radiorecep-
tor ce o tensi-
une UO; 12V,
consumnd un curent
10 ; 100mA, dispunem
de un redresor

tor trebuie rea-
filtrajul necesar.
Din (4) Co ;
30.1 00mN12V ; 250flF
1

de unde K; RC"' l!-_________________ _
R [O], C [F] (9
Din ( 2 ). pentru
Co ; 250 flF,
la
redresorului, deci la
intrarea filtrului,
Ca n cazul filtrului LC, pentru proiectare putem
folosi aproximative de calcul, derivate
din (9), valabile numai pentru
de 50Hz:
p P
RC ; 3000 _ m RC ; 1500 _ m
P OliI PorII
R [O] , C [flF ] (10)
n figura 6 este reprodus un grafic similar cu cel din
figura 4, pentru calculul filtrelor RC.
filtrele RC se pot conecta n n fel
ca filtrele LC. Comparnd de calcul pentru
cele tipuri de filtre, simplitatea
nlocuirii cu o "se prin
mai slabe. Proiectantul va alege de la caz
la caz varianta
Se pune ntrebarea: care este valoarea a
pentru diverse Desigur, ar fi de dorit
ca pe fie zero, P w I ; O. Aceasta ar
presupune LC ; 00, respectiv RC ; 00, ceea ce este prac-
tic irealizabil. n tabelul de mai jos sunt date valorile ori-
entative ale admise pentru diverse

Amplificatoare AF finale n contratimp, amplifi-
catoare de RF n A 1, tensiune de
accelerare la tuburi catodice, redresoare
urmate de stabilizatoare de tensiune
Amplificatoare AF cl.A, amplificatoare de RF
n A3
Amplificatoare HF-UHF, FI , mixere
Preamplificatoare AF, etaje de demodulare
Amplificatoare de microfon, modulatoare
8
p %
0,5 -2
0,1 - 0,5
0,02 -0, 1
0,01 - 0,05
0,001 - 0,002
Ia
_ .100 ;
2..fiUo.C,f
O,IA
pin
2.fi.12V.250.10-' .100Hz
.100 " 11,8%, sau din (3),
300./0 300.100mA
pin " UO.C =
; 10%, cele rezul-
tate fiind comparabile. Cu ajutorul tabel ului apreciem
pentru o ar fi necesar ca la fii-
trului poul s 0,05% , deci ar fi o atenuare a
d I
. . K P"
on u =--
P lili l
; 11,8 ,, 236 ori, sau K[dB] ;
0,05
Pin
2010g236 " 47dB. Acum, din ( 8) avem LC " 2,5-
Pfnll
; 2,5.236 ; 590. Aproximativ valori le
de pe graficul din figura 4, sau din formula (7).
Alegnd C ; 100flF, L ; 5,9H, sau, pentru
C ; 250flF, L ; 2,36H.
1
proprie de a filtrului, fo ;
2n",LC
6,6Hz, f/fo ; 100Hz/6,6Hz " 15,
2n 5,9H.100.l0 ' F
valoare ce pe graficul din figura 5 se suficient de
departe de punctul critic. dorim folosim
celule LC identice, ca n figura 3c, pentru fiecare ar tre-
bui avem LC ; 2,5 .J236 ,, 38,4. Alegnd Cl ; C2 ;
100flF, L1; L2 ; 0,384 H, deci mult
mai mici mai de realizat. dorim
TEHNIUM iunie 2006

cu un filtru RC, din (10)

P,. 11,8
RC = 1500 - = 1500. -O O '" 354.000, R[O],
P aul , 5
Alegnd R = 3500, C ;:; iar
de tensiune pe R va fi UR = 3500.0,1 A = 35V,
o valoare inadmisibil de mare pentru exemplul conside-
rat. Alegnd R = 35 O, C ;:; 1
UR = 350.0, 1A = 3,5V , o oarecum
Deci redresorul va trebui proiectat n acest caz pentru
Uo = 15,5V. Este evident filtrului RC
sunt mai slabe, necesitnd un condensator de o capa-
citate mult mai mare, deoarece R nu poate fi
prea mari a de ten-
siune pe aceasta.
Filtrele de alimentare cu tranzistoare
o de a elimina nedoritul drosel,
substituind rezistorul cu un tranzistor ntr-o conexiune
n care prezinte o
mare, cu o de tensiune
o reducere a a
gabaritului, concomitent cu o a filtraju-
lui. Avantajele se resimt mai ales la de
mari. Cea mai este cea n
figura 7a. cum se vede, tranzistorul este conectat
n serie cu sarcina, montajul fiind de fapt un banal
repetor pe emitor, ceea ce se vede mai clar redesennd
schema ca n figura 7b.
Proiectarea este destul de
presupune lucrul pe caracteristicele tranzistorului. Cum
rezultatele nu sunt critice, vom accepta o un
calcul aproximativ, ntrutotul n
Tensiunea la bornele sarcinii, Us, va fi
mai dect tensiunea Uo. Putem scrie Us
= Uo - UCE. pierdere de tensiune este pro-
cu curentul de depinde de punctul
de al tranzistorului de impuse
montajului, fiind practic de ordinul n ceea ce
componentele alternative,
este cu totul alta, deoarece grupul Rb Cb
un filtru trece-jos care, ca n cazul celulelor
de filtraj RC mai sus analizate, va face ca tensiunea
pe baza tranzistorului fie
Deoarece repetorul are amplifi-
carea la acestu-
ia, pe va fi chiar mai dect la bornele con-
densatorului Cb. Coeficientul de filtraj, K, ce se poate
cu acest montaj, se poate calcula cu
K = r.Rb r.Rb
(r + Rb)Xcb = r + Rb ro C
unde XCb =
web
=
1
27ifCb
(11 )
iar r n curent alternativa
ce poate fi fie
grafic, din caracteristice le tranzistorului, fie din para-
metrii h. Din (11) filtrului va fi
a 50Hz, b lOOHz, C 150Hz, d 200Hz, e . 300Hz.
6
0_5
"'
11..1
e
. ( c
I'\.. a

,
\
1 o.
0.05
""
,-
"-
"
......
l/K
, .......
"
0.0 1
0.005
0.001
0.1 (15
1.0 5 10
R[koluni]'x C(lJF]
EHNIUM iunie 2006
'\..
"-
'\

"
,
"-
"
.......
50 100
,
,
5{)
1 4
20
26
34
40
46
54
60
O 1,00
K[dB]
9

a
b c
7
A UCE'
B.j.
.j.
A
A B
I.j.l
TI
.j.
.j.
1

Rb
Rb/2
1
Rb
1
1";
c;
B
1"5
.j.
.j.
Rb/2
eTi I un
Cb
1
.j. Cb
1"; u;
1
Cbl
Cb2
@
cu att mai cu ct Rb. Cb vor avea valori mai
mari. pentru Cb nu vreo
Rb punctul de al tranzistorului,
deci nu poate fi ales arbitrar. Valoar$ sa depinde de
curentul prin tranzistor, va fi cu att mai cu ct
curentul de va fi mai mare. n cazul
redresoarelor de tensiuni relativ joase (5 - 25 V)
mari (peste 100mA), n n care fil-
trele cu tranzistoare superioritatea,
Rb < r atunci se cu suficient de

K ", Rb.Cb.oo (12)
care foarte bine cu (9).
Deosebirea ntre filtrul RC filtrul cu tranzis-
tor n faptul prin Rb trece curentul de al
tranzistorului, care este mult mai mic dect curentul de
Rb poate avea valori sensibil mai mari (zeci
de kO pentru de de sute de mA) dect R
de la filterle RC. n felul acesta se poate
K = 500 - 800.
De notat n formula ( 12 ) nu intervine conden-
satorul Cs, filtrul analizat fiind considerat doar ntre
punctele AB. Conectarea unui condensator n paralel cu
de Cs, corespondentul lui C din
(9), cu o de fil-
traj de tip RC, unde R ar fi colector-
emitor a tranzistorului. Deci filtrajul se va
acest condensator. acestei
celule este mult mai dect cea
grupului RbCb. O a coeficientului
de filtraj se poate Rb ca n figura
7c, atenund astfel suplimentar componentele alterna-
tive aplicate n baza tranzistorului. Mergnd mai
departe, se un tranzistor Darlington, se
poate Rb, putndu-se K > 1000
cu valori moderate pentru Cb.
acum cteva elemente de proiectare. Alegerea
tranzistorului se face n primul rnd n de curen-
tul de punnd Is ,; 0,5ICMAX admis de
catalog. Se alege apoi de tensiune pe tranzis-
tor, UCE, astfel nct nu fie mai mare dect cea
conform catalogului, pentru tranzistorul ales
limitare doar n cazul redresoarelor
pentru tensiuni mari, cnd UCE poate avea valori de
10
1
el
zeci de Us = Uo - UCE,
fie mai mare dect amplitudinea componentelor alterna-
tive de la intrarea filtru lui. Cu ct UCE va fi mai mare, cu
att filtrajul va fi mai bun, dar pe tranzistor va
fi mai mare. De se UCE = (0,1 -
0,25)Us. Deoarece tensiunea dintre emitor este
(0,2 - 0,7V, de tipul tranzistorului), se poate
considera tensiunea la bornele rezistorului Rb este
aproximativ cu UCE . Curentul de al tranzis-
torului se poate evalua cunoscnd acesta este de
aproximativ de J) ori mai mic dect curentul de emitor,
respectiv curentul de Is. Cu aceste
putem scrie :
P-
Is
(13)
Rb = URb/lb sau Rb ", UCE
'",
unde J) este factorul de amplifi care n curent al tranzis-
torului , a valoare depinde de punctul de
ales, respectiv de Ic. Se apoi
pe tranzistor este n limitele admisibile, conform
Pdmax " ls.UCE. n caz contrar se
UCE sau se alege un tranzistor mai puternic.
miniproiectare chiar pentru
cazul din exemplul precedent, pentru a putea face o
Deci, avem de la redresor Uo = 15,5V cu
P = 11 ,8%, iar filtru, pe Us = 12V,
Is = 100mA, cu p,; 0,05%. Putem deci lua UCE = 3,5V.
Pentru scopul propus, catalogul ne suficient de
multe tipuri de tranzistoare, ca de exemplu: BC337/338,
BCY58/59, 2N2219, 2N1613, BC140/ 141. Alegnd, de
exemplu, un tranzistor 2N2219, care are
Icmax = 800mA, Pdmax = 0,8W la 25C J) '" 100 la
Ic = 100mA, din (13) Rb = 3,5V.1 00/0,1 A =
35000. Puterea pe tranzistor va fi Pd =
3,5V.0,1 A = 0,35W< Pdmax. Coeficientul de filtraj nece-
sar este K = 11,8/0,05 = 236. (12)
Cb = Klro Rb. nlocuind cu valorile de mai sus
calculnd oo=2"f = 628 (f = 100Hz la redresarea
Cb '" 0,00010737 F = 107,371lF '"
1 OOIlF. Comparnd cu exemplul de calcul precedent,
putem spune tranzistorul, n schema astfel
cu un drosel de cca 5,9H, sau n cazul
filtrului RC, se cu un con-
TEHNIUM iunie 2006
--------CONSTRUCTORUL
densa tor cu o capacitate de cca 100 de ori mai
vom conecta condensatorul Cs, aceasta
cu o de filtraj de tip RC,
n care R ar fi a tranzistorului ntre
punctele AB. O estimare n minus, a acestei
ar fi s-o cu n
curent continuu RAB = UCE I ls = 3,5V10,1 A = 35n.
Cs = 1 din (9)
coeficientul de filtraj al acestei celule K= RAB.Cs. ro "
35.0,0001.628 = 2,198, deci coeficientul de filtraj global
ar fi aproximativ dublu. Putem lesne observa
condensatorului Cb este mai mare
a lui Cs. in cazul n care ar fi fost necesar un
curent de de 1 A, pentru privind
tensiunea ( n ipoteza redresorul disponi-
bil poate furniza 1A la 15V), am fi putut alege un tranzis-
tor de tipul BD233/235/237, care la un curent de colec-
tor de 1A are p" 25, de calcul ca
mai sus, Rb = 875n, Cb = Deci,
curentul de a crescut de 10 ori, capacitatea
pentru nivel al la a
crescut numai de 4 ori. n scop se
un tranzistor Darlington de tipul
BD675/677/679, la care p" 750, Rb = 3,5.750.1
= 2625n Cb" in aceste exemple s-a plecat
de la o valoare pentru K, pentru a putea face mai
ntre cele trei dar calculul se
poate face desigur pornind de la valorile disponibile pen-
tru componente, K. Astfel , n exemplele de mai
sus, pentru Cb se pot folosi valori mult mai mari,
rezultnd filtraje mult mai eficiente.
Schemele din figura 7 nu singura posibili-
tate de realizare a unor filtre cu ajutorul tranzistoarelor.
in figura 8 este cu titlu informativ, o
cu pe colector, care este n un amplifica-
tor cu curent. Am preferat n acest
exemplu un tranzistor pnp, dar se poate utiliza la fel de
bine un tranzistor npn, schimbnd polaritatea tensiunilor
a condensatoarelor. Avantajul acestei scheme
n posibilitatea de a conecta eventual colectorul la
dar are marele dezavantaj pe rezistorul de din
emitor, de care depinde de fapt eficacitatea filtrului, se
produce o
prea
mare de tensi-
une, aplicabili-
tatea montajului
limitndu-se la
de
sarcina mici.
Proiectarea
acestei scheme
este mult mai
nu
o vom aborda n
prezentul arti-
TEHNIUM iunie
+
Cb
Uo
+
Co
06
col, din considerentul este de mai interes prac-
tic. desigur scheme mai evoluate, dar de la
acestea la stabilizatoarele de tensiune mai este
doar un mic pas, iar proliferarea stabilizatoarelor cu
componente discrete sau integrate a interesul
pentru aceste scheme, deoarece stabilizatoarele pot
contribui la filtrajului. Cei
n aprofundarea unor astfel de
scheme pot consulta Semi-
conductoarele n de V.
Editura 1962, Radio - constructeur, oct.1966,
Sport (articol de ing. Gh.Revenco).
La aplicarea de calcul a graficelor de mai sus
trebuie observate cu de valabile
pentru fiecare caz n parte.
Filtrele "active" de genul celor prezentate pot fi rea-
lizate cu tranzistoare cu Ge sau cu Si, npn sau pnp. in
cazul tranzistoarelor pnp se polaritatea sur-
sei a condensatoarelor. Interesant util este faptul
se pot implementa pentru tensiuni relativ mari (sute
de folosind tranzistoare deoarece
printr-o proiectare (alegerea UCE),
tensiunile ntre electrozii tranzistoarelor pot fi foarte mici,
chiar Uo este mare. Din analiza tuturor schemelor
din prezentul articol eficacitatea filtraj ului
depinde foarte mult de componentelor alter-
native, fiind cu att mai mare cu ct este mai
mare. Acesta este unul dintre principalele avantaje ale
tuturor surselor de alimentare n la care
lucrndu-se cu de zeci sau chiar sute de kHz,
spectrul de armonici este mai bogat
unor impulsuri cu fronturi abrupte), se poate
un filtraj foarte eficient cu componente RLC de
valori moderate. Se pot astfel realiza nece-
sare pe oale sau toruri de cu dimensiuni costuri
rezonabile.
Bibliografie
1. REDRESOARE CU SEMICONDUCTOARE, de Ion
Dan AI. Edit. 1975
2. RADIO ENGINEERING, de F: Terman, Edit.
MC.Graw - Hill, 1947
1
3. HILFSBUK FUR HOCHFREQUENZTECHNIKER,
8
+
+
RsUs
Cs
Rb
de Wilhelm
Hassel, Edit.
Franzis-verlag,
Munchen, 1959
4. MANUAL
DE RADIO-
de
BA Smirenin,
1954
5. RADIO -
CONSTRUC-
TEUR, oct.1966
6. GHIDUL
RADIOAMA-
TORULUI, . de
A.A.Kulikovski ,
1961
11
--------CONSTRUCTORUL

pentru
ACUMULATOARELE
cu plumb - acid sulfuric
F1z. ALEXANDRU
Acumulatoarele cu plumb-acid
sulfuric modelele sertizate
(ncapsulate ermetic), cu
uzuale de 477 Ah, sunt utilizate de
ca surse de alimentare de
avarie, pe intervale relativ reduse de
timp, in cazul accidentale a
tensiunii de (de exemplu, pen-
tru calculatoare, de ilu-
minare, blocuri operatorii in spitale
etc.) . Desigur, ele au atras
constructorilor amatori, care le
folosesc n diverse alte scopuri , cum
ar fi alimentarea montajelor experi-
mentale in laboratorul propriu sau a
unor aparate pe care le iau cu ei in
(de exemplu, a lor
pentru iluminarea cortului, a
pentru miniacumula-
toarele din telefoanele mobile,
aparate electrice de ras, de masaj)
etc.
Aceste acumulatoare sunt com-
pacte, de dimensiuni rezonabile
nu prea grele, dar mai ales sunt
"curate" (nu curge nu
din ele acidul), ceea ce le face
de de transportat de
depozitat. In plus, pe intervale
reduse de timp, ele sunt capabile
furnizeze cu de
pn la IOA, ceea ce o
de laborator nu permite.
Un model frecvent intlnit - la
220VCG 1
care voi referi eu in articolul
de - este acela cu tensiunea
de 12 V capacitatea de
7,5 Ah. Astfel de acumulatoare se
acum in magazinele de
specialitate, dar constructori
amatori le cumpere din
trgurile de vechituri, cu riscul de
rigoare, la un la de
zece ori mai mic. Riscul este mare
atunci cnd acu-
mulatorul (n-a avut timp
incarce, nu are adec-
vat etc.). Sub astfel de se
poate ascunde pe care el
il prea bine - acumula-
torul n este "obosit", nu
chiar "mort" de-a binelea. Chiar
admitem, este
de noi nu ne putem
convinge la locului acest
acumulator este sau nu
bun, deci ar fi nu achi-
dect exemplare
Pentru acestea din putem face
o testare suficient de con-
am luat cu noi in
'1rg" un multimetru de buzunar
un bec auto (de exemplu, de 12
V /35 W) i-am lipit _cor-
doane terminate cu "crocodili". Inti
la bornele acumulatorului
multimetrul , pus pe domeniul de 20
V tensiune acumula-
la
9,""N-
Ib
y .......
9, "'N,."
Tr.
12
torul este suficient de ten-
siunea la borne in gol va trebui fie
de circa 13,5 V. Apoi la
bornele acumulatorului becul,
citind rapid tensiunea de
voltmetru (pentru tensi-
une va continuu, reflectnd
acumulatorului sub
acest curent de de circa
3 A). de tensiune la borne
intre cele - in gol,
respectiv in - va fi in acest
caz de cel mult 0,3 V, acumu-
latorul se in stare
Desigur, valorile nu
sunt in cuie". De un
acumulator in stare foarte
recent "complet", poate
avea tensiunea la borne in gol mai
mare, practic de la cca 14,5 V.
Din punctul de vedere aici,
mai este ins
de tensiune intre cele (gol
- dar nu este bine nici
un exemplar care
o tensiune la borne in gol mai
dect 13,5-13 V.
trecem acum la subiectul pro-
priu-zis al articolului, anume la
descrierea propus
pentru acest !)lodel de acumulator
de 12 Vf7 Ah. In mod normal,
carea unui astfel de acumulator - in
prealabil - se face cu un
'med -O,75A
-
Ac.
1
TEHNIUM iunie 2006

curent continuu constant cu intensi-
tatea de cea 0,7 A, pe o de
14 ore. Practic, construc-
tori bat capul realizeze o
de curent constant. Cei mai
folosesc un redresor cu sau fil-
trare, care debiteze la o
tensiune "acoperitoare",
urmnd ca stabilirea curentului de
dorit (intensitatea medie,
aceea de amperme-
trele c.c.) se prin introdu-
cerea n serie a unor de
limitare adecvate (rezistoare bobi-
nate sau becuri cu
de wattaj
Lucrurile par foarte simple, dar
constructorul amator se
mai nou cu dificultatea
unui
transformator care n
secundar tensiunea Am zis
mai nou, pentru nainte miezurile
transformatoare lor nu erau impreg-
nate cu tot felul de se
puteau scoate tol ele se ajus-
ta (Ia nvoie se rebobina)
pentru tensiu-
nii dorite.
Dificultatea provine tocmai din
faptul tensiune n
secundar nu are o valoare frecvent
De exemplu, pentru a
realiza un redresor nefiltrat, care
nu mai necesite element de limitare
serie, tensiunea din secundar ar tre-
bui fie n jur de 18 V, iar
vrem construim un redresor bine
filtrat, tot element de limitare
serie, ne-ar trebui o tensiune secun-
de circa 13-14 V. Tocmai de
aceea, constructorul amator alege
un transformator cu tensiunea
mai mare dect cea
procednd - cum am
deja - la limitarea curen-
tului de prin introducerea
unor elemente serie.
a intra n detalii, amintesc n
figura 1 schema unui de
acest tip, pe care l-am realizat l
51g
O,SA
220Vca
EHNIUM iunie 2006
1
Tr.
lfN-
1
folosesc cu bune rezultate de
ani. schemei (redresor
filtrare, bec auto de 12 V /21 W
ca element de limitare serie) mi-a
fost de transformatorul pe
care l-am folosit: un model vechi ,
robust, cu tole de calitate,
strnse n (practic,
cu un secundar de 2 x 9,7 V,
pentru un curent maxim de cca
1 ;5-2 A (deci semni-
la 0,7 A) .,
Dorind mai realizez un exem-
plar m am confruntat
cu problema de care am amintit,
procurarea transformatorului adec-
vat. unul identic n-am
am acceptat
tensiunea alegnd
un transformator de 2 x 12 V, care,
grosimea conductorului din
secundar, ar fi trebuit suporte
lejer un curent de 1,5 A. Surplusul
de tensiune l-am "rezolvat" prin
alegerea a becului
limitator de curent (care un
efect de stabilizare). Surpriza a
fost transformatorul - nou-
de - se
suspect de tare la o
cu un
curent de de 0,7 A.
Atunci am decis aleg un
model de transformator care se
frecvent prin trguri,
respectiv cel cu tensiunea secun-
de cca 30 V, la un curent
maxim estimat de 2 A. Aceste trans-
formatoare provin din dezmem-
brarea unor echipamente industri-
ale, fiind realizate ngrijit dovedin-
du se, cum m-am convins,
la ndelun
Problema era ar fi tre-
buit cresc semnificativ puterea
n elementul de limitare
serie, lucru nedorit din multe consi-
derente de energie,
etc.), dar care ar fi avut un
aspect pozitiv - un efect mai pro-
de stabilizare a curentului de
PR (rad.)

Imei!
Th <rad,)
KV202H

Astfel am ajuns optez pentru
varianta n figura 2, care
elementul de limitare
serie printr-un variator cu
realizat cu un tiristor.
Constructorii cu vor
imediat schema de prin-
cipiu a variatorului de tensiune cu
tiristor, n diverse variante
n TEHNIUM, ndeosebi pentru con-
sumatori de deci cnd nu mai
era necesar transformatorul cobor-
tor de tensiune, Tr. n
de introducerea acestui trans-
formator nu am nimic altceva
dect adaptez la noua tensiune
valorile lui Rl, R2, R3, P
C, pe care le-am tatonat experi-
mental astfel nct o
de a curentului de
de orientativ 0-1 A. Precizez
aceste valori pot necesita unele
se exemplarul
de tiristor. Personal am lucrat numai
cu tiristoare din seria KY202, care
au curentul de amorsare de
sub 10 mA.
variatorului se
pe ajustarea unghiului de
deschidere a tiristorului prin
manevrare"! cursorului
metrului P. poarta G a
tiristorului este - via
de limitare R2 - de tensi-
unea de la bornele con-
densatorului C. La rndul acest
condensator se la o
tensiune de prag
de sensibilitatea pe a tiris-
torului de valorile alese pentru R2
R3) prin grupul rezistiv serie
Ps+Rl , unde am notat cu Ps va-
loarea nseriate a
n plaja
OP prin manevrarea cursorului. La
atingerea pragului de deschidere a
tiristorului, condensatorul se descar
brusc, tiristorul se deschide
deschis semisinusoi-
da, la proxima trecere prin
150n
C
47!,F
35V
P (bob.)
4,71<0
2
13
---------CONSTRUCTORUL
zero a tensiunii redresate, iar ciclul
se reia identic pe fiecare sem isi nu-
soi care R3,
care poate

tiristorului.
Acesta fiind principiul , pe scurt,
este evident unghiul de
deschidere a tiristorului va depinde
de constanta de timp (Ps+R1 )C, iar
cum valorile lui R1 C sunt
constante, el va depinde practic
numai de Ps, pentru un exemplar
dat de tiristor. prin
manevrarea cursorului lui P putem
varia unghiul de deschidere a tiris-
torului n plaja cu
fi tatonat n prealabil experimental
valorile optime pentru R1 C.
Deoarece nu constructorii
ce acela
unghi de deschidere, voi explica
simplificat lui. Astfel,
prin
puntea PR, tensiunea care se
circuitului anodcatod al tiristorului
(aflat n serie cu acumulatorul Ac de
este o de sem isi-
nusoide pozitive toate. Este suficient
vedem ce se pe
parcursul uneia dintre ele, pentru
se va repeta identic pe
fiecare n parte.
Fiecare
ncepe de la valoarea zero a tensiu-
nii, deci cnd tiristorul se blocat.
Pe ce tensiunea pe
se ajunge la un
moment dat t1 la o valoare a tensiu-
nii care ar fi permis
deschiderea tiristorului, nu ar fi
existat condensatorul C.
condensatorului, ntrzie
deschiderea tiristorului la un
moment ulterior t2, cnd tensiunea
la bornele lui C atinge pragul nece-
sar de amorsare. ntrziere
t2t1 este cu att mai mare cu ct C
se mai lent, deci cu ct con-
stanta de timp (Ps+R1 )C este mai
mare. Pe fiecare
care n de timp are durata T /2
UUN
17,5V
>5A
14
= 10 ms (T fiind perioada tensiunii
alternative de momentul t2
poate fi exprimat n
unghiulare, cont de faptul ca
unei semisinusoide i corespunde
un unghi de IT radiani sau 180. Este
clar momentul t2. exprimat n va-
lori unghiulare, este tocmai ceea ce
se uzual unghi de
deschidere.
Pentru experimentarea montaju-
lui propus recomand se supradi-
mensioneze puntea redresoare PR
(de exemplu, model de 6A1400 V, pe
radiator) se P = 4,7 kQ,
bobinat C = 47 I'F/35 V.
R2 poate fi de
8,2 kQ. Astfel, singura ajustare
va fi cea a
valorii lui R1. Pentru aceasta se
pOqte monta provizoriu R1 = 4,3 kn.
Inainte de a efectua probele de
a acumulatorului, poten-
P va fi adus (din cursor) n
cu
iar n punctul notat cu x pe
ntre plusul plusul acumula-
torului, se va nseria un ampermetru
c.c. pus pe un domeniu de 10 A sau
6 A. acumulatorul va fi
n prealabil
La pornirea curent.ul
indicat de ampermetru va fi zero. In
caz contrar se valoarea
P la 6,8 kQ sau
chiar la 10 kQ (tot bobinat tot n
cu
Apoi se lent
cursorul, nseri
a lui P. Astfel va ncepe
carea acumulatorului, iar curentul
de va continuu
cnd cursorul lui P ajunge n
extremitatea lui
P complet). Valoarea curen-
tului de n
este bine fie mai mare de 0,7 A,
mergnd la 1,1-1,2 A, pentru
n scurt timp, prin ten-
siunea electromotoare a acumula-
torului sensibil, deci curentul
de scade, "stabilizndu-se"
N:..
relativ la o valoare de regim. n
curentul de
care este sub 1,1-1,2 A, vom
reduce treptat prudent) valoarea
R1.
curentul de 1,2
A, vom valoarea
lui R1.
alegere a lui R1,
mai baleiem o ntreaga a
n
care curentul de devine
nul. Este posibil o
une din pentru
care tiristorul blocat, iar
atunci ar fi indicat
valoarea lui P, pentru
a-i putea folosi (aproape) ntreaga
un reglaj
mai fin. De la prima mea
experimentare am plecat de la valo-
rile R1 = 470 Q P = 10 kQ. Din
considerentele expuse anterior, am
pe R1 la valoarea de 4,3 kQ,
ceea ce mi-a permis folosesc un
potenliometru de 4,7 kQ acoperitor,
iar la chiar unul de 3kQ.
Desigur, ideal ar fi ca acest
fie echipat cu un mic
instrument indicator transformat prin
n ampermetru c.c. cu 2A
sau 3 A la cap de ama-
torul nu are posibilitate,
este bine ca la fiecare
timp de cteva minute
curentul, iar o stabi-
lizare a acestuia amplaseze
cursorul lui P pe valoarea de regim
de 9,75-0,8 A.
In final, variatorul
descris poate fi transpus ca
pentru acumulatoarele de
tip auto, cu plumb - acid sulfuric
lichid. Componentele vor fi modifi-
cate n de
capacitatea acumulatorului (deci,
curentul mediu de de
tensiunea din secundarul
folosit (de mini-
mum 17-18 V). In figura 3 amintesc
o astfel de pe care
invit o singuri.
+ 11,111 -
3
Rl
1000
P (bob.)
21<D
Ol
C
8,2V
R2
471'F 2,71<0
35V
TEHNIUM iunie 2006
---------CONSTRUCTORUL lNCEPTOR ---------
COMPARATOARELE ____ _
---de TENSIUNE __ _
Aplicatii n __ _
,
Pagini realizate de f1z. ALEXANDRU
(Urmare din nr. 412005)
Cer scuze cititorilor care acest articol pen-
tru - din motive de timp, dar de tipografic -
am amnat cu un prezentul "episod".
De fapt , lucrurile importante (din punct de yedere
teoretic) privind acest subiect au cam fost spuse. In con-
tinuare doresc mai abordez doar un alt domeniu n
care se folosesc frecvent comparatoare de tensiune,
anume acela al circuitelor de temporizare, care,
ntru mai buna documentare a constructorilor
(care nu prea au acces la mai vechi), voi trece
n cteva alte exemple, succint comentate,
din literatura de specialitate.
Comutatoare comandate de timp
Circuitele de temporizare, numite frecvent auto-
mate de timp, temporizatoare, circuite de pornire ntrzi-
sau de oprire etc., sunt foarte
dite ca atare sau ca blocuri constituente ale unor mon-
taje electronice mai complexe. Ele au ca scop realizarea
pornirii ntrziate a unor consumatori electrici ,
scurgerea unui interval de timp t.t, prestabilit, de la
darea comenzii, respectiv oprirea a alimen-
tot un interval de timp prestabilit. Evident, n
acest caz de o tim-
pul, mai corect spus intervalul (durata) de timp dintre
momentul to al comenzii momentul t al
dorite, t.t = t-to. Pentru comoditate (mai ales n aplicarea
formulelor implicate) se ia de obicei to = O, deci
t.t = t, prin t din membrul drept al tot
un interval de timp, nu timpul universal propriu-zis.
Cel mai simplu - ca atare, cel mai frecvent folosit
- procedeu pentru a "traduce" un interval de timp scurs
ntr-o precis l
gradului de respectiv, de
a unui condensator C printr-o de
limitare R. In fiind spus, se mai une-
ori - mai ales n unor sau con-
vertoare - unui conden-
sator cu un curent constant , care avantajul
uIt), dar cu nejustifi-
cate n cazul automatelor de temporizare.
Foarte pe scurt, principiul unui
condensator C la/de la o tensiune Uo este reamintit n
figurile 33, 34 35. Astfel, n figura 33 este
schema circui tului de care poate fi folosit att
la ct la
Pentru a studia condensatorului C prin
R, n prealabil se comutatorul K n
a un timp suficient de lung, pentru a ne asigura am
condensatorul la tensiunea n
TEHNIUM iunie 2006
date, pe care o vom nota cu Uo. Pentru un con-
densator ideal , cu de pierderi Rp
avem Uo = E. Pentru un condensator real , rezis-
Rp are o valoare care va forma cu
de R un divizor de tensiune, rezultatul
fiind:
Rp
Uo= E --'--
Rp+R
1
=E---
1+R/Rp
(8)
Nu putem intra aici n detalii , doar
de mai sus ne conduce la dezideratul de a asigu-
ra grupului R+C folosit o valoare ct mai posibil a
raportului RlRp, deci de a alege un condensator C cu
pierderi ct mai mici (Rp ct mai mare), pentru a nu fi
valori prea mici pentru de
R.
lui C la tensiunea Uo, tre-
cem comutatorul K n b, moment pe care l
cu to = O. Din acest moment ncepe con-
densatorului C prin R, curentul instantaneu
prin circuit, i(t), respecti v, tensiunea instantanee la
bornele condensatorului , uIt) , avnd expresiile:
,
t
i(t) = la eRe
u(t) = Uo e Ac
(g)
unde produsul RC, avnd dimensiunea de timp, se
de obicei cu t se constanta de timp
a circuitului, t = RC.
O reprezentare a acestor legi de n
timp este n figura 34, unde s-a pus n
"efectul" constantei de timp t asupra alurii curbelor.
Astfel, ambele scad
neliniar de la valorile 10, respectiv, Uo (Ia to = O)
la zero (teoretic pentru t = 00), fiind cu
att mai (mai cu ct constanta de timp t
este mai
in de care ne aici ne
doar tensiunii uIt), pe care comparatorul de ten-
siune o va comandnd bascularea la un moment
de timp t1, cnd uIt) va atinge o valoare presta-
uIt) = U1 .
Pentru a condensatorului C prin
R, n circuitul ipotetic din figura 33 vom n
prealabil comutatorul K n b un timp suficient
pentru. a ne asigura l-am complet pe C,
care, la momentul to = O, vom trece comutatorul n
a.
Legile de a i(t) uIt) n acest caz
sunt:
15

,
i(t) = 10 e Ro
iar o reprezentare su-
a lor este
n figura 35.
In circuitele de tempo-
rizare se folosesc
frecvent
unui con-
densator printr-o rezis-
Fenomenele fiind
ca mod de
tratare,
doar pe cel de

n primul rnd, se
cade reamintim sem-
constantei de
timp t, pe care o putem
deduce din expresia
a lui u(t)
lund t = t.

u(t) = Uo e-
1
= Uol e '"
Uo/2,72 (11)
ceea ce se traduce n
cuvinte prin faptul t
timpul (durata
de timp) care tensi-
unea instantanee la bor-
nele condensatorului C
atinge valoarea de circa
Uo/2,72.
n al doilea rnd,
curbele de
u(t) din figura 34,
la nceput
tensiunii n timp
este "oarecum"
dar pe neliniaritatea
se graficele
un caracter
asimptotic n lor
spre zero.
este foarte
deoarece deja)
comparatoare lor de tensi-
une nu "le plac"
foarte lente ale tensiunii
de comparat.
con-
densatorului teo-
retic un timp infinit, noi nu
vom putea conta dect pe
un interval restrns de
timp la realizarea circuitu-
lui de temporizare dorit,
anume alegnd un
moment final t (Ia care se
va produce bascularea
comparatorului) n fel
16
i(t)='o
u(t)=u
o
o
i(t)=l
o
u(t)=u
o
o
i(t)
u(t)
i(t)
u(t)
i(t)
-
R
33
c
...II
- .
(+) II (-)
-
+ u(t) -
E
a
+:IIIIII!-
K
b
34
pentru .,. more
--------------------
.,. mic
pentru T more
u(t) pentru .,. mic
t

35
---------------------------
---------------
u(t) pentru .,. mare
pentru .,. mare
i(t) pentru .,. mic
t

TEHNIUM iunie 2006
---------CONSTRUCTORUL 1NCEPTOR ---------
nct n lui, tensiunii fie sufi-
cient de pentru a nu avea probleme cu decela rea
respectivului prag de tensiune.
Tocmai aici intervine utilitatea - ca de ghi-
dare - a constantei de timp t. Astfel , n majoritatea apli-
curente se folosesc durate de de
la 0,5t - 1,5t, numai n cazuri speciale, cu pre-
de rigoare, se la durate mai mari
(2t - 3t).
Pe de parte, o valoare a constantei de
timp t poate fi teoretic printr-o infinitate de
perechi ale valorilor R C, al produs este egal cu
t. Dintre acestea se din start perechile care ape-
la valori foarte mici sau foarte mari pentru R sau '
pentru C. Apoi se cont de dezideratul
anterior, anume de a realiza o valoare ct mai a
raportului RlRp, de a folosi o de
care R foarte n raport cu de pierderi Rp
a condensatorului. Acest criteriu ne
valorile foarte mari pentru de
simultan folosim modele de condensatoare cu
pierderi ct mai mici n dielectric.
un exemplu numeric, anume pre-
supunem dorim un circuit R-C cu con-
stanta de timp t = 600 s 10 minute) , pe care vrem
putea relativ un condensator de 470!!F cu
pierderi mici n dielectric. n fine - lucru care nu s-a
precizat - noi vom dori n final facem durata de tem-
porizare de exemplu de la 2-3 minute la
10 minute, ceea ce va nserl)na nlocuirea lui R printr-o
serie R' + P = R. In cazul perechii alese vom
putea lua R' = 270-300kO P = 1 MO, toate valori
uzuale, de procurat.
Ar mai fi multe de desigur, dar constructorul
"narmat" cu elementele teoretice sintetizate
mai sus va fi n stare analizeze, experimenteze
chiar montajele de tem pori zare pe care
le realizeze scheme "gata concepute".
Iar cnd va ajunge proiecteze propriile
scheme ... nu va mai fi
Pornire
Un prim exemplu de circuit de temporizare echipat cu
comparator de tensiune este amintit n figura 36.
Consumatorul electric dorit (nefigurat pe se ali-
de la sursa lui de tensiune (de de la
prin intermediul unei perechi de contacte normal
deschise ale releului ReI. Scopul montajului este de a
asigura pornirea consumatorului cu o ntrziere
36
O O +U
a
(12V)
ll2
Rt
1MO
R2
JKO
lN4007 Rei
O,
1N4001
4
10
12V
<o4OmA
R4
li
5,6KO
+
Rs
C

R3
6.2KO
1.JKO

DIL. 2x7 plnl
folosim n unui automat de Un
calcul elementar ne conduce la identificarea perechilor
de valori din tabelul care satisfac

t=RC C lO!!F 47!!F 100!!F 470!!F 1000!!F 4700!!F
=
600s R 60MQ 12,8MQ 6MQ 1,28MQ 600kQ 128kQ
Conform celor discutate anterior, ne putem orienta,
de exemplu, spre perechea 470!!F - 1,28/.i10, care nu
la o valoare exagerat de mare R. In plus, vom
TEHNIUM iunie 2006
oM
6t de momentul to = O n care se
comanda de a ciclului, prin nchiderea
torului de alimentare 1.
cum se temporizare are la
condensatorului C prin Rl,
practic de la zero la o valoare Uref de
raportul lor din divizorul R2+R3 care pola-
pozitiv intrarea inversoare a amplificatorului
AO. Cu valorile pe
avem:
R3
Uref= Ua R2+R3 = 12V
6,2kO
9,2kO
" 8V
17
--------CONSTRUCTORUL
Evident, durata ntrzierii nu coincide cu constan-
ta de timp a circuitului R1+C, care n acest caz are
valoarea, = R1 C = 1 MQ 47flF = 47s, pentru prin
alegerea a lui Uref (practic, a raportului
dintre R2 R3) putem "mpinge" lui C
mult peste intervalul, sau, o putem limi-
ta la un interval mai scurt dect ,. Astfel, prin
alegerea a perechilor de valori R1 C, ca
a pragului Uref, durata ntrzierii poate fi de
la cteva sute de secunde. se ca
fie ntr-o pe
baza unor mici calcule elementare se va nlocui
R1 printr-o serie
R'1+P, unde P va fi un liniar. Pentru
ajustarea a domeniului dorit, este util ca n
divizorul R2+R3 care pe Uref se inter-
caleze un trimer sau un De exemplu,
se poate folosi serie R2 = 2kQ, P' = 3kQ,
R3 = 5kQ, cu cursorul lui P' conectat la intrarea inver-
soare a AO.
Cnd I este deschis, deci montajul
nealimentat, condensatorul C este prin
dioda D1 grupul R2+R3. Astfel, la nchiderea lui I
(momentul to = O), neinversoare a AO i se
zero, n timp ce intrarea inversoare
R2
02
timp nedeterminat, putnd fi prin
deschiderea 1.
Oprire
Montajul precedent poate fi transpus foarte
pentru a asigura comanda respectiv oprirea
a consumatorului un interval de timp
6t de la momentul to n care s-a dat comanda de
. pornire. cum se n figura 37, n acest scop
. se fac minore: se ntre ele
conexiunile la cele ale amplificatorului
pe de o parte, iar pe de parte, se
de alimentare I prin combi-
n paralel B+k1, unde B este un push-buton cu
revenire, iar k1 o pereche de contacte normal
deschise ale releului ReI.
Comanda de pornire se (Ia momentul to = O)
prin a butonului B, de
releului , care se butonul
B, ale contacte vor reveni n deschis.
Alimentarea montajului se prin
contactele k1 nchise. stare se va
la eliberarea releu lui Rei, lucru care se va pro-
B 37
(12V)
O,
lN4QOl
3KO
lN4007 Rei
12V
,40mA

+
C
47pF
4
10
5

R4
5,6KO
RII
l,3KO
T
2H2219
__ ---+--__
NJ-'A741
DIL 2x7 pini
este pozitiv cu Uref de
AO va fi astfel n starea de
"jos", tranzistorul T blocat releul Rei n repaus.
scurgerea intervalului de timp 6t, tensiunea la bornele
condensatorului C atinge pragul
Uref, comparatorul AO n starea cu
n "sus", tranzistorul T n
releul Rei stare se un
18
duce intervalul de timp prestabilit 6t, cnd tensi-
unea la bornele condensatorului C atinge
pragul de Uref, aplicat de
neinversoare a AO.
n acest caz stabilirea duratei de temporizare se
face prin alegerea a valorilor R1 C prin
ajustarea raportului dintre R2 R3.
(Continuare 1n nr. viitor)
TEHNIUM iunie 2006
--------------HI-FI--------------
AMPLIFICATORUL
QUAD 606
r .. - ...... ........ .. .. .... _ .. : ...... II
\ ............... _ ...................... _.,
Ing. BARBU POPESCU
l II l
Amplificatorul QUAD 520 f a reprezentat un
model intermediar ntre QUAD 306 QUAD 606,
din acest motiv am considerat prezentarea sa
cititori lor revistei. Schema sa de principiu, prezen
in figura 2, este cu cea a lui
QUAD 306, constnd n:
1. unui etaj de separare rea
lizat cu circuitul integrat NE5534 piesele aferente;
2. Folosirea n scopul unei puteri mai
mari a cte tranzistoare de putere conectate n
paralel ; se de putere de
egalizare din circuitul de emitor (R21, R27, R29,
R31), R20 n paralel cu R26 n circuitul de
precum R7 n circuitul de al
tranzistoarelor finale T9 T1 O; j
3. Alimentarea cu o tensiune mai mare, precum
folosi rea unui etaj de temporizare - limitator de I ;
curent n circuitul pri mar al transforma ,
torului de etaj realizat cu tranzistorul T300 I
piesele aferente.
Amplificatorui QUAD 606 a ntrunit aprecierile ;.: l
unanime att ale aUdiofililor, ct ale utilizatorilor
din domeniul audio profesional. li
Principalele caracteristici tehnice sunt ;'., '1
toarele:
Putere de 140W/ 8 n220W/4 n ;.
II

!Iii
II ii
" ii!:.
.. II
i

L-__ -I, '
,.
II
Il
,
UJ
r.
i' ,..!! i
"


II
I!
II
,t
Distorsiuni 0,01 % la 20 Hz, 130 W/8 n '-
g .... .. .... :..JR.L ...................... ...

Tensiune de nul
in
"Il i\
1I1i;.! li II
.. ...... ... .. ::... il
i'" "1 11 ,ii.

Sensibilitate
de
intrare
Zgomot
Putere
0,25 dB la 20 Hz 20 kHzl
1 dBla
500 mV I
20 kn
105 dBl140 W
35750 VA
Schema de principiu a amplificatorului QUAD 606 este
n figura 1; de schemele prezentate ante
rior, principalele deosebiri constau in utilizarea unei surse
de alimentare cu tensiunea de +57,8 V -53,4 V de
(in prin redresarea tensiunii de 82
V secundarul transformatorului de
In scopul pe sarcini de
4 n , de a permite utilizarea probleme a difu
zoareIor electrostatice (sarcini cu caracter capacitiv), n
etajul fi nal se 3 tranzistoare conectate n
paralel.
DOm i r- -I-
l h!il
I
i 1 t!;
II; .1
, II
f u -
II!!
"
; J

l' I a
,
a
I
I
il ; , ,

t! ,A :
Il VI' ti
. -+ ...... II;
l' , ..... " i
tir , ............ 1,


!
,
I
I
I
,
i
1
la / scurtcircuit este
cu tranzistorul T4 piesele aferente, cu o cu
ardere (6,3 A) n circuitul secundar al transformatorului
de cu (dintre care una n
cm.iuI primar.
oprirea amplificatorului, dar conexiunii
bootstrap).
Sursa de curent din circuitul de emitor al lui TI poate fi
cu o de curent cu un tranzistor BF 245 o
de 680 n 1 kn n serie cu sursa acestuia n scopul unui
curent de 0,50,6 mA.
Condensatoarele Ct8, Ct9, C20 au rolul de a reduce brumul
precum nivelul din
la se introducerea unui etaj de la
aparitia tensiunii conti nue n cazul tranzistoarelor finale
de lempOiizaoe ta conectarea/deconectarea de la n acest caz
se poale valoarea lui C7 de la 47 la 100 (valoarea din
C7 = 47 J1F reduce fenomenele tranzitorii la pornirea/
TEHNIUM iunie 2006
Rezistoarele pot fi de 1/2 W, cu
R41, R3, R12, R36, R37 = 1 W;
R7, R33, R38, R39 = 2 W;

R34 = 3 W.
19
-------------HI-FI-------------

!

i
il
i . r I!

il il !
,
,
r,ijU
U
L,;i .
la t" l
t,
.
.J.:, 6tJ' ,

,

\- 1 11
;
,,(1
1
! .;"
i8

il

, I
l '
,
il

#
; .
'f, H
; i
I
' M,
\ :11
1
"
1;
l' il J r.b,!.
Il t.
I
il
Il
i;, ; !
'1'
i
.
..
I '
l
i l
I!
1

j
Il 1 J'
I-W
"'
J!
. ..-.
1-
'----,
I
I
,.
hr

I
H I
.II
f.
Ji
. , f
r"

II
;'


.t:
ii .;
. .. ... ..... ............................. .... ............. ....................................... . ,
'(-1- ,
j
!;,!, 1
..
t;
,
o
<
It
I


N
..

i
,
' .......
I
,
.... .
Iii
i -
l
::_ Dit!
.,
.
Ji '
I
,
, .....
:
t' : '; :1


-ii . !
'>1.,-------'
,
i
I
20
TEHNIUM iunie 2006
--------------HIFI--------------
MPLIFICATOR
UDIO
HI -FI
Prof. Ing. EMIL MARIAN
Domeniul amplificatoarelor de
include o extrem de
tehnice abordate de firmele de
echipamente audio un scop foarte precis,
anume la un de cost ct mai
redus. Tehnica n majoritatea
cazurilor utilizarea circuitelor integrate specializate n
domeniul audio. Evident amplificatoare audio
bazate pe utilizarea unor circuite integrate specializate,
capabile de a livra o putere n conformitate cu
unele impuse (putere audio,
raport semnal/zgomot etc.). Dar, pe de parte, cum o
Din practice, completate cu
specializate, s-a constatat faptul transfe-
rul putere - putere este de cele mai
multe ori deficitar n ceea ce dinamica
unui amplificator audio de putere. CARE _SUNT
CAUZELE? Cauzele pot fi multiple. IN PRIMUL RAND, o
mare parte a amplificatoarelor audio cu circuite integrate
se pe includerea n ele a tranzistoarelor bipo-
lare de putere (vezi etajul final) . Un electronist experi-
mentat un tranzistor bipolar de putere are el
limitele lui. Recombinarea de nu se
poate face instantaneu la tranzistorul bipolar. Intrzierea
se negativ asupra transferului de putere
spre incinta mai ales n
zona nalte. Racordul amplificator de putere
- este n un domeniu de
cercetare al inginerilor n tehnica audio.
Revine ''vechea anume de ce un amplifi-
cator audio cu tuburi electronice mai bine dect
unul cu tranzistoare bipolare, ambele au
putere este foarte simplu,
anume: viteza de "recombinare" a de
este net vitezei fasciculului de electroni din
tubul electronic. Cu alte cuvinte, SLEW-RATE-ul tubului
electronic este cu cel ordine de mai
mare dect cel al tranzistorului bipolar. Trecnd peste
de 10 kHz a semnalului, amplificatorul audio
performant trebuie fie "suficient de rapid" pentru a
etala ntreaga Evident,
constructorii (amatori sau s-au ntrebat CE
FACEM? Revenim la tuburile electronice? este
unui alt tip de dispozitiv electronic, ce va permite
realizarea unui amplificator audio de putere cu perfor-
deosebite cu un randament superior.
universal valabil este utilizarea la
etajului final a tranzistoarelor de putere cu efect de
cmp de tip FET, MOSFET, HEXFET etc. a intra n
detalii teoretice deosebit de complexe, s-a constatat
un semnal electric ce practic un cmp elec-
tric, poate dirija, la un tranzistor FET, un transfer de pu-
TEHNIUM iunie 2006
tere n mod congruent cu semnalul de
Acest considerent a impus utilizarea n
aparatura audio a tranzistoarelor de putere
MOS. Disponibilitatea n ceea ce
tranzistoarelor cu efect de cmp, referitor la
puterea lor,
SLEW-RATE-ul foarte mare randamentul
global foarte bun al transferului de putere spre
consumator (incinta au impus actualmente
folosirea lor din ce n ce mai frecvent n amplificatoarele
audio de putere. Tranzistoarele de putere cu efect de
cmp se n etajele finale performante din
circuitelor integrate specializate audio sau
chiar ca grup de componente electrice discrete. La
ambele tipuri de tehnice avantaje
dezavantaje. "integratul specializat" s-a defectat, el
trebuie nlocuit, cu o serie de componente
electrice pasive. nu integratele specializate
sunt destul de scumpe. Din acest considerent am
prezentat o ce include realizarea etajului
final al unui amplificator audio performant cu compo-
nente_electrice discrete de tip tranzistoare MOS de pu-
tere. In cazul unei electronistul
costul va fi cu cel un ordin de
mai mic.
N AL DOILEA RND, grupul amplificator - incinte
acustice este O serie de incinte acustice neper-
formante, de calitate n ceea ce conversia
putere - putere
unui amplificator audio performant. Deci, MARE
El Amplificatorul .audio de putere prezentat n
acest articol normele HI-FI
situndu-se n clasa produselor celor mai performante
din domeniu. EI caracteristici:
Puterea PN = SOW
Capacitatea de
(OVER-POWER)
de intrare
de
Semnalul de intrare
Banda de
Atenuarea la capetele Bw
Viteza de
Raportul semnal I zgomot
Distorsiuni armonice totale
Distorsiuni de
Tensiunea de alimentare
OP=10%
Zi = 47kQ
Ze=8Q
U' = 200mV
BW = 16Hz+2SkHz
A ,; 2dB
SR ;, 2SV//ls
SIN;, 80dB
THD ,; 0,2% (PN)
TID ,; 0,08%
UA = 32V
Se "periculoase le" distorsiuni THD
TID scad procentual parabolic cu pu-
terii nominale livrate de amplificator. De altfel, cine poate
21
-------------HI-FI-------------
rezista la o putere de 2 x 50W ntr-o de
apartament de cca 25 m ? Este clar amplificatorul
trebuie o de putere pentru regimurile
tranzitorii de lucru, n mod practic nu se va utiliza
la puterea Oricum, nu
avem o de putere. a fost expe-
practic (elevii clasei a XII -a),
constituind de fapt o pentru examenul
de competenje profesionale al elevilor cu profil de elec-
Un e ev "cu mini drepte" poate construi
practic amplificatorul , cu cu
n final rezultate excelente.
1
lRI
R. R7

f
l

3KD

l,2KD . 22K0
T.
e.
" .1IC547B
IN
llX\uF
t t
e2.
0,1""1
R,
47KO
1 t

c,
lGquF
RI
3,3KlIDZ15
..
r
...
R.
'KO
02
I! OZ15
1"
'"

T. \L
BC550C
.,
... T.

1
11C547C
p.
5000
I
R.
2700
IC,
I
R
LF411

lKO
R"
22KD

..
2700
1
R'l
ci'
22K0 220pf
T,
BC580C
) P,
lKII
Re
'8200
Schema a amplificatorului este
n figura 1. Ca orice montaj de acest tip, el
blocuri distincte:
- etajul de intrare;
- etajul adaptor de
- etajul amplificator de tensiune;
etajul pilot;
etajul de polarizare n AS a amplificatorului;
etajul final;
- etajul de
Pentru etajele de intrare, adaptor de
amplificator de tensiune s-a utilizat un montaj care
include amplificatorul IC1, de tip LF411, cu
componentele pasive aferente. Valoarea a impe-
de intrare este de R1 (47 kQ),
iar semnalul de intrare se amplificatorului prin
22
intermediul condensatorului C1 (1 flF). Amplificatorul
se printr-o de intrare
foarte mare (de ordinul MQ-ilor) mai ales printr-o
foarte pe modul comun (CMMR) a sursei
de alimentare, practic printr-o extrem
de a curentului de alimentare n de curen-
tul debitat pe o cu alte cuvinte,
instantanee a curentului de alimentare propriu amplifi-
catorului IC1. Sarcina de lucru a
lui IC1 o R1 O. Valoarea ei (270 Q)
a fost n urma unor multiple, n vederea
lui IC1, att n domeniul benzii audio SW ct
-
-+32V
T1
30\
v+

( .IJ Ru
re.
.......
C'I
'50D
O,ll'F

T.
IFRIIS30
(
:""!...
f-IJ
R,.
,5iiii
,....-
L,
I
-
I
OUT

R17 2 3W
'00
I
1 e"
O,'''''
T,
1
R,.

( !-I)
15011
"':.,.00-
e.
I
L c,o
T.
R,.
1FR530
.... ..... O.'I'F . 4'7OOiJF
1500
(
OI
... ..T
F.
v_
--32V
a caracteristicii de transfer ce cores-
dintre semnalul audio amplificat curentul
solicitat de la sursa de alimentare a circuitului inte-
grat IC1. Polarizarea ce sursa pentru ali-
mentarea lui este de tranzistoarele T1
T2, cu componentele pasive aferente. In
regim static de la bornele de alimentare ale
lui IC1 se tensiunea de 14,4 V. Circuitul este
amplasat n cadrul montajului ca amplificator neinversor
de tensiune. Amplificarea lui ce n final
amplificarea a amplificatorului audio, este strict
de bucla de din
grupul R11, R12, C6, R4. Grupul R12, C6 a fost pre-
pentru a limita amplificarea a lui IC1 n
zona lor ultrasonore (fapt care ar fi dus la
unor distorsiuni neliniare extrem de
TEHNIUM iunie 2006
-------------HI-FI-------------
Este foarte clar un semnal ultrasonor (f ;, 2.0 kHz), semireglabil P2, tranzistorul T4, tot de
care de altfel nu poate fi auzit, nu trebuie amplificat. tip NPN, el n stare de n mod practic,
semnalul ultrasonor amplificat n putere este prin R7 vor circula curentul de al tranzis-
extrem de pentru sistemul nervos al
om. Analiznd comportarea a montajului, se torului T3, nsumat cu curentul de colector al tranzis-
imediat tranzistoarele T1 T2 de torului T 4. Desigur un electronist amator se va ntre-
fapt amplificatoare de tensiune, de tip "cu ba: care este acestei de montaj
Rolul etajului pilot de a realiza amplificarea electronic? Deoarece tensiunea - emitor a tranzis-
n tensiune este realizat elegant de cele I
tranzistoare T1 T2. Orice a curentului din emi- toru ui T4 (cu siliciu) o valoare (cca
toarele celor tranzistoare T1 T2 este 0,6 V), prin cursorului
ulterior de de colector. In P2 se poate regla valoarea curentului
final, de tensiune de la bornele R3 'de colector al tranzistorului T3. n final va-
R6 tensiunile de aplicate pe Ioa rea curentului "static" prin
grilele __ i R3 (lcolectorT2 +
nut amplificarea n tensiune
etajului pilot) ca amplitudine, . IcolectorT3)' Conform legii lui
respectnd OHM, I ; U/R, imediat
strict forma de la bornele R3
"audio" a semnalului apare o de tensiune
de intrare cu valoarea
Amplificarea n pu-
tere (practic n curentului de colector al
curent) a semnalului tranzistorului T3. Cu alte
audio este rea- cuvinte, cursorul
de etajul final, P2 se
constituit din grupurile poate regla valoarea tensi-
de tranzistoare T5 + T6
T7 + T8. unii la bornele
Amplificarea se rea- R3, indiferent de regimul
pentru fiecare dinamic al amplificatoru-
a unui lui. Dubletul T3, T4,
semnal sinusoidal stan- cu componen-
dard de intrare, iar din tele electrice aferente,
suma lor amplifi- mai denumirea
carea n putere. de GENERATOR DE
fiecare grup T5 + T6 CURENT CONSTANT.
T7 + T8 o putere Dar, care este scopul
de cca 40 W, pen- final al acestui montaj
f
- - electronic? EI este
tru o sigura In REALIZAREA UNEI TENSIUNI
ceea ce amplifi- CONSTANTE ca valoare la bornele R3.
carea n putere a etajului tensiune aduce static n starea de
final, s-a o de putere de cca 30 W. perechea de tranzistoare finale (in paralel) T7 + T8. In
Acest lucru practic din faptul "tehnologic" acest fel am impus DIN START etajului
parametrii tranzistoarelor MOS ar fi identici, ei pot final al amplificatorului n clasa AS.
a schemei mai are un avantaj ENORM! Ea cont
difere ntr-o de standardele n de perechilor de tranzistoare T7 + T8 T5 +
vigoare. Transferul de putere al etajului final este pe T6. Amplasnd fizic tranzistorul T 4 pe radiatorul tranzis-
deplin acoperitor scopului anume toarelor finale, am compensat
amplificarea n putere a unui semnal audio. Se mai a tensiunilor proprii tranzistoarelor
faptul puterea este sub limitele etajului final. Astfel, tensiunea a tranzis-
torului T4 va ea similar aces-
estimate Polarizarea n clasa AS de a tuia. O compensare nu poate exista fizic (struc-
etajului final este de grupul de tranzistoare T3 tura a unui tranzistor MOS de structura
T4, cu componentele pasive aferente. La a tranzistorului bipolar), dar compensarea ter-
prima vedere a schemei electrice, ei ar este perfect acoperitoare pentru montajul
putea da "dureri de cap" unui constructor amator mai prezentat, de altfel de practice.
O este: cum reglajul PUNC-
experimentat. cum vom vedea n continuare, TULUI MEDIAN O de la amplificatorului? Cu alte
pentru CINE lucrurile sunt destul cuvinte, n lipsa semnalului audio, bornei
de simple. Tranzistorul T3, de tip NPN, n OUT trebuie fie identic_cu masei montaju-
un pozitiv de emitor, prin intermediul rezis- lui, G ; GND ; zero In caz contrar, prin difuzoarele
R7. Deci T3 n starea de boxei, mai ales prin difuzorul WOOFER, va circula un
curent continuu de valoare mare (sute de mA) nejustifi-
acestui fapt, prin le amplasate n emitorul cat, care bobinei mobile nu de
tranzistorului T3, anume grupul P2 + R8, va circula un ori arderea ei! nu tranzistoarele T1
curent continuu. Prin cursorului T2 un curent de mers n gol necesar ali-
TEHNIUM iunie 2006
23
--------------HI-FI--------------
cu energie a circuitului integrat ICI.
Pentru ramura de alimentare, valorile compo-
nentelor electrice au fost astfel calculate nct prin rezis-
R3 trece curentul ICll+IC13' iar amplificatorul
preia ICII' EI esle Identic cu cel de pe ramu-
ra de alimentare a lui ICI, dar aici, n colectorul
tranzistorului TI a fost amplasat grupul de
PI +R6. Prin cursorului
semirglabil PI , de tensiune de la bornele
grupului PI +R6 se poate modifica. Altfel spus,
electrostatic al grilelor tranzistoarelor T5+ T6
(n paralel) poate fi modificat. modifi<;.are va
afecta imediat static al bornei OUT. In mod
practic, se poate determina unui curent de
mers n gol prin grupul T5+ T6, astfel ca n final mo-
bornei OUT a amplificatorului.
Rezultatul final este racordarea a celor
semisinusoide ale unui semnal standard sinusoidal de
intrare CROSSOVER. Concluzia este perfect vala-
24
pentru semnalul cu de -
semnalul audio. La montajului mai sunt
amplasate grupurile R17, CII LI, RIS. Grupul R17,
CII un filtru BOUCHEROT, care previne
orice posibilitate de a amplificatorului, indiferent
de regimul dinamic. Grupul LI, RIS a fost
pentru a oferi amplificatorului un caracter rezistiv-
inductiv. nu incinta cu
difuzoare de fapt un consumator rezistiv-
inductiv de energie a intra n detaliile unei
analize matematice complexe, s-a constatat practic
adaptarea dintre un generator de energie elec-
. (amplificatorul) consumator (difuzoarele din in-
cinta unor foarte
Numai n acest mod transferul de putere
va fi optimizat.
Amplificatorul se cu energie de
la o de tensiune U A = 32V.
Pentru sursa de alimentare recomand una din schemele
TEHNIUM iunie 2006
-------------HI-FI-------------
prezentate cu lux de n ultimele numere ale
revistei Tehnium. amplificatorului este asigu-
de grupul de fuzibile ultrarapide F1 F2,
de 3A.
REALIZARE PRACTiCA REGLAJE
Montajul se practic pe o de sticlo-
textolit placat cu folie de cupru. O de
cablaj imprimat care a dat rezultate foarte bune este
n figura 2. Desigur un constructor ama-
tor "modernizat" cu calculator dotat cu programe perfor
mante (ORCAD, AUTOCAD etc.) poate optimiza monta
jul ca dimensiuni, dar i recomand configu
lui de n urma multor prac-
tice. Oricum, traseele de de trebuie
cate bine cu cositor. Amplasarea componentelor elec-
trice pasive active pe de cablaj imprimat este
n figura 3. Grupul L 1, R18 se
practic bobinnd pe suportul fizic al R18 cca
20 de spire din conductor Cu Em cu diametrul de 1 mm.
R18 gabaritul n
de cablaj imprimat, grupul L 1, R18 se poate
monta n efectul electric fiind
4
TI8irzlstor MOS
Pentru montarea tranzistor MOS pe radia-
torul din aluminiu, rondela se con-
din textolit, tellon etc., realizndu-se practic
la un atelier de (8 pentru amplificatorul
STEREO). La amplasarea tranzistoarelor finale T5, T6,
D, T8 a tranzistorului J4 pe radiator, a nu se uita
umectarea de folosind

Tranzistorul T 4 se pe radiator folosind o
sau pur simplu prin lipire (pe exterior!)
folosind o la tempe-
la cca 60C). Pentru radiator se va alege un
profil de aluminiu cu aripioare de pe o
parte, avnd dimensiunile minime 400 x 120
mm. Evident radiatorul este pentru montajul
STEREO, deci vom monta amplificatoare identice
pe radiator. Atrag constructorului amator mon-
tajul mecanic este extrem de important. Omiterea unui
singur detaliu poate compromite realizarea amplifica-
torului STEREO.
Pentru realizarea etajului de alimentare se vor utiliza
transformatoare electrice de cca 150 VA, avnd
cte secundare 2 x 24V/3A. Nu reco-
mand varianta cu un singur transformator
redresoare '1epene" deoarece pot tot felul de
de reciproce nedorite ntre
cele amplificatoare, stricndu-se
finale ale amplificatorului stereo (bucle de zgomot
BRUM etc.). _
Deci, DOUA TRANSFORMATOARE PATRU
REDRESOARE! Oricum, a
montajului este mai ca are marele
avantaj de a separa total cele amplificatoare din
TEHNIUM iunie 2006
montajul stereo. o nainte de
montare, fiecare
sau Acest lucru din start de
extrem de laborioase, complexe enervante,
n ceea ce buna a amplificatoarelor!
Reglajele sunt identice pentru cele amplifica-
toare audio amplasate n montajul stereo.
Se extrage din soclu F1 n locul
ei se un miliampermetru numeric (calibrat
pe scala sutelor de mA), folosind crocodili electrici care
vor realiza o
cursoarelor semireglabile P1 P2 vor
. fi "pe mijloc". Se intrarea
montajului. Se montajul cu energie elec-
de la sursa de tensiune UA = 32V. Cu un
voltmetru se tensiunile de UA = 14,4V la bor-
nele de alimentare ale circuitului IC1. aceea se
cursorul semireglabil P2
cnd curentul de mers n gol al amplificatorului
valoarea 10 = 50mA. Se montajul sub ten-
siune cca o de care se din
nou valoarea curentului 10. Ea nu trebuie fie mai mare
dect cu maximum 10% din valoarea (10 ,;
60mA). tranzistorul T4 nu a fost CORECT
amplasat TERMIC pe radiator, nu se
fapt urmat ct de curnd de distrugerea tranzistoarelor
finale n timpul amplificatorului. Deci, mare
la T4. verificare (10 nu cu
mai mult de 10% din valoarea se face reglajul
PUNCTULUI MEDIAN ZERO al amplificatorului.
Teoretic, bornei OUT ar trebui fie egal cu
bornei GND - zero Se ntre
bornele OUT GND un milivoltmetru numeric (pe scara
sutelor de mV). Ulterior se cursorul
semireglabil P1 cnd la
montajului se o tensiune mai de 60mV
(20+30mV). acest reglaj se valoarea lui
10 este necesar, se P2)
cnd 10 = 50mA. Faptul n stare de repaus,
amplificatorul la o tensiune
nu trebuie ne sperie. nu
boxei este Ze = 8n. presupunem, spre
exemplu, unei tensiuni de Ue = 40mV,
curentul de repaus prin WOOFER va fi
IR = U. = 40mV = 5mA.
Z 8Q
valoare este absolut ne pentru
WOOFER, n ceea ce posibilitatea
bobinei lui , deoarece n regim dinamic de lucru, prin
trec frecvent de ordinul amperilor.
Respectnd toate anterior, n
final constructorul amator va fi n posesia unui amplifi-
cator audio stereo dintre cele mai bune.
BIBLIOGRAFIE
SERBAN AMPLIFICA-
TOARE DE BANDA LARGA, Ed. 1976
M. CIUGUDEAN, V. TIPONUT, CIRCUITE INTE-
GRATE LINIARE - APLICATII, Ed. Facla, 1966
A. M. BODEA, CIRCUITE INTE-
GRATE LlNIARE, Ed. 1979
NAICU, EMIL MARIAN, 101 MONTAJE
PRACTICE DE AMPLIFICATOARE AUDIO DE PU-
TERE, Ed. 1998
REVISTEI TEHNIUM, anii 2000+2004
REVISTEI ELECTRONIQUE PRA-
TIQUE, anii 1994+2002
25
-------------HI-FI-------------
== :::
=:: ::: :::
Ing. AUREUAN MATEESCU
de hi-end este destul de
nu are o unanim In lumea Inaltei
dar, sigur, un produs care are certe
l mpinse superlativ In domeniul vizat. Este
o direct de utili zarea unor com-
ponente de cea mai calitate, 1mbinate Intr-o
Abordarea DIY a unei incinte acus-
tice cu de produs hi-end poate da la
suspiciuni asupra De aceea am optat pentru
abordarea unei recomandate de un de
renume In domeniul traductoarelor electroacustice, pro-
cu o (firma este In
1951) care In domeniul car audio, home
audio, dar mai ales In domeniul profesional, unde
rezultate notabile nu te pe o In care
este Firma In este ClARE
- Italia - Intr-o a Europei unde muzica
de toate genurile are o dezvoltare binecunos-
cute, ca atare sunt la nivel superlativ. Am
ales din firmei variante de incinte
1
Detalii de con-
a incintei
bass-reflex pe 3

- camera woo-
ferului va avea
laterali
peretele din spate
cu
Minet cu grosimea
de30-40mm;
- capacul supe-
rior cel inferior
se vor acoperi cu
un strat de 80 mm
Minet;
- camera mid-
range-ului se va
tapeta integral cu
Minet de 40 m!!'
grosime. In
spatele difuzorului
se va plasa
un strat de 40 mm
grosime.
26
acustice, prezentate ca fiind produse ce tind clasi-
ficarea "hi-end". firma poate livra cele mai multe
elemente necesare incinte lor, nu este
mic, din care a fost adaptarea unor
materiale la noastre a
In calitatea produsului final. In procurarea
traductoarelor acustice nu este departe de costul
difuzoare lor no-name ce se In magazinele noas-
tre, dar rezultatul final nu se cu cel al pro-
duselor de serie cu Dar, trecem la concret.
bass-reflex cu 3 Acest prim proiect pare
destul de comun, mai ales In prezent, probabil peste
90% din incintele din Intreaga lume sunt din acest tip.
Detaliile constructive sunt prezentate In figura 1, din
care se poate observa incintei este
spate. vedem de ce. Atunci cnd
sau mai multe difuzoare, lucrnd Intr-o
presupunem de la Inceput acestor
difuzoare este pentru a nu avea fenomene
de defazaj Intre undele emise de aceste traductoare.
0166
1100
0125
0102
TEHNIUM iunie 2006
-------------HI-F1-------------
Aceasta toate traductoarele emit din I"""-!"'"--------------------'"
2
0.35","
punct n timp n realitate acest
lucru nu se dect rareori: atunci cnd se
traductoare coaxiale, cnd bobinele
celor traductoare se n plan de
Ca exemple avem n special traduc-
toarele Tannoy KEF, continuu pe
parcursul a zeci de ani, dar alte mai
vechi mai noi (Cabasse, ClARE, Thiel, Beyma
etc.). Cnd sunt utilizate traductoare care nu radi-
din punct, necoincidente, centrele lor
de sunt separate att pe ct IIIQZI - lfIl20
pe pe are con- RelrMua de lIfIPIII8I8 lnt:lnteI bila 1fIffeJc - a cilI
legate direct de lobii de Midran'ge-ul se n de woofer
a incintei; cu ct mai mare ,. ________
este ntre traduc- ( )
toare, cu att 1Wnm
3 este mai p ron u frag men- "0 "_"" o ,.,. ___ __ -0''':' ___ _ '''' 0 1':' _ _"'. ____r:_"' .. __ ."' . ",_ .":'. =_."'. __ .. "'. 1':' ____ __ "'-_= __ "' .. ,.,. . ___ ' -:':"=. t. , . ." .. -.. = __ .. ,,- .. __ .". r:c .. ce.:-, . -:-:1 ..
cu efecte negative dB :: ::::::::: ': ::::::: ::::::::: ::::::: ':::E: ::::,:: ()m
100 ::::::; ;;;;::::: ::::::: :::::: 40
efecte negative asupra ima
e
9) :: ::::::;t:: :::::::: ::::!:: :::3:: ::::::-: 20
gi n i i sona re. So I i a este re I a - 8) J..::.;,i: :Jr:q.;. ' :j:: t:.; : 1=-:::j:tf1:ft tff.': ::.;: :ft ::';:f::';: :::::t=t ::.;: 1=-: !;:.: ::.;: .. ;:. --:::':j' ';:. ' .+- 10
tiv impune ca tra- :: ::::1::1: :ll:lll' ::::!:: ::::j::l: :::l:: ::::1::
ductoarele fie montate la -- -- -r- "r" -,","rr ----r-- ---- f--'- T \ -r -- - -,-- ---- ,--;- :!:,.,-, ---,-- ___ O!:::
minime pe 70 ;; ;;;;;;; o;;;;;; ;;;;;;;;; :::::: :::::::
astfel ca traductoarele nu :: ::::::: ::::::::: :::::::
fie separate ntre ele la o dis- 60 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 40000Hz
mai mare dect CIItecfIet1IJtI de frwcwntI. /ncInteI blla1flffeJc
lungimii de la
de a de separare ntre cele
5
Amplasarea centrelor de ale traductoarelor Tweeterul ales pentru acest proiect este HT320, o
pe este mai pentru un de cu bobina de 32 mm, magnet
amator, care nu are toate elementele pllntru a calcula de neodim, de 8 ohmi, SPL = 94 dBlWl m
decalarea la montaj a traductoarelor. In principiu se puterea de 150 W. de Fs
admite ca traductoarele fie montate cu centrele = 875 Hz. O la manevrarea acestui
bobinelor pe verticala prin care trece tweeter: calota nu este trebuie evitate atin-
ZDP (zero delay plane - planul cu decalare sau gerea deformarea sa.
ntrziere astfel traductoarele nu au defazaje O ntrebare este de costul traductoarelor: pen-
de emisie. In plus, centrul acustic al unui traductor vari- tru o pereche de incinte, costul traductoarelor n
cu este o de n al de catalog se la 574 euro. relativ ridicat
acestuia. Astfel, la joase, ZDP se la o dis- pentru este pe deplin justificat de
mare n spatele centrului acustic de aflat rezultate, evident, cu de a nu se face rabat la
pe ZDP. De aceea se de care elementele constructive. Nu trebuie, cred, reamintim
se cont atunci cnd se trece la calculul de nu se poate un rezultat de foarte calitate
separare, unde se are n vedere modul de amplasare a utiliznd traductoare de 10-20 euro/buc.
pentru corectarea la maximum a erorilor Detalii constructive. Pentru incintelor se
de In cadrul acestui proiect este utilizarea de placaj de tare - multi-
respectarea tuturor detaliilor constructive, n stratificat::- cu grosimea de 20 mm, sau MDF cu
vedere firma a efectuat teste complete a corectat grosime. In cazul n care se va utiliza un material mai
valorile relelei de separare pentru celor mai gros, de 22-25 mm, se vor respecta cotele interne pen-
bune rezu tate. tru a se volum al incintei bass-reflex.
Traductoarele utilizate se introduc suplimentare, volumul aces-
Wooferul HW321 are diametrul de 12" (300 mm) o tora va fi calculat la volumul total al incintei
putere de 150W (400W max.), de 8 bass-reflex pentru a nu se acordul. La
ohmi un magnet de cu diametrul de 156 incintelor se vor avea n vedere
mm. Dispune de o de 2" pe suport de aluminiu cu - o lipire a n contact. Pentru
Xmax de 5,25 mm Qts = 0,33. este turnat din rigidizarea n a elementelor ce se
al iaj de aluminiu. Wooferul are SPL de 93 se pot utiliza tip Rigips cu lungimea de
dB/1 W/1 m de Fs = 27 Hz, ceea 40 mm, care se pot monta definitiv sau temporar,
ce o reproducere de calitate a spectrului de la uscarea liantului;
joase. - a incintei bass-reflex, att la
Midrange-ul ales este PM160, cu diametrul de 6", din la trecerea cablurilor dintr-o n
gama avnd domeniu de lucru extins. alta;
Difuzorul, echipat cu un magnet de 120 mm diametru, o - apela la un atelier dotat cu se va
de 38 mm Qts = 0,31 , are de 8 executa lamajul necesar pentru a se monta traduc-
ohmi un SPL = 95 dBlWl m. Puterea este de toarele ngropat la a incintei;
80W, rar Fs = 66Hz. - placa de borne se poate monta pe peretele spate
Wooferul are suspensia din cauciuc, midrange-ul din al incintei midrange-ului, n care se poate monta
ambele difuzoare au de separare;
TEHNIUM iunie 2006
-------------HI-FI-------------
- treceri le cabluri lor prin peretele de separare se
cu silicon;
- pentru cablare se va 2utiliza cablu tip "Monster
Cable" cu de 4 mm .
Cele rezonatoare utilizate au diametrul interior
de 69 mm la un diametru de 75 mm. Lungimea
lor este de 170 mm. nu se pot procura aceste
rezonatoare produse industrial prin injectare, se vor
nlocui cu rezonatoare din tub de plastic sau carton roluit
cu grosime de 2-3 mm a peretelui, lungime de 170 mm
diametru interior de 70 mm. Nu
pentru rezonatoare nainte de procurarea lor.
Buretele poliuretanic expandat se cu suc-
ces cu de cu denumirea
MINET, la hainelor.
de separare de
traductoarelor este o de ordinul II, cu panta de 12
pentru eliminarea distorsiunilor de
liniarizarea caracteristicii - figura 2.
Cei care vor execute singuri bobinele vor utiliza
mosoare de material izolant cu diametrul interior de 40
mm de bobinare de 20 mm, prezentate n
articolele precedente. Utiliznd conductor de cupru
emailat cu diametrul de 1 mm, de spire pentru
acestea va fi:
- 4,5 mH
- 2,5 mH
- 0,8 mH
- 0,35 mH
4
300 spire
230 spire
125 spire
80 spire
Con.fruc,'.
lnt:InfeI (MItfaiJtlI
mtIdIfIt:tM)
9125
975
"282
Cei care dispun de o punte RLC vor putea
valorile le corecteze la valoarea
De asemenea, se ca bobinele de
4,5 mH 2,5 mH fie executate cu cu diametrul
de 1,5 mm, pentru a avea o n curent continuu
ct mai
Pentru condensatoare se utilizarea
a condensatoarelor cu folie, preferabil cu folie
de tipurile MKT MKP, cu tensiunea de
lucru de min. 160 V. Condensatoarele fi decuplate cu
de 0,1 flF/250 V, MKT (MKP). In cazul n care
nu se poate procura valoarea aceasta se
.poate din 2-4 condensatoare montate n paralel.
In acest caz, utilizarea unei RCL pentru verificarea
valori i bateriei de condensatoare este la fel
cum este valorii conden-
sator n parte, avnd n vedere acestea au tole-
de min. +/-5%.
de separare se va monta pe un circuit impri-
mat adecvat. La proiectarea sa se va cont ca
bobinele fie montate a avea axele paralele, n
vederea cuplajelor parazite.
la conectarea a traductoarelor, con-
form schemei electrice a de separare.
Caracteristici tehnice. Incinta are
toarele caracteristici tehnice:
-
- putere
- putere
80hmi
150W
300W
rr=====:;t-r
330
_"_
75
--t-l---'c..I --e-
! :1
28
TEHNIUM iunie 2006
-------------HI-FI--------------
de sepa-
rare a incintei modifi-
cate. la modul
de conectare a traduc-
toarelor!
82uF
4.7uf
mH
5
HT264
SPL dB (1Wl1m)
110
d8
1(1)
Caracteristica de 110
acustice modificate 110
70
60 20
50 IlO 2ID
- volum net 70 litri
- de acord Fb 35 Hz
- caracteristica de conform figurii 3.
Plecnd de la de
bass-reflex, italian a operat unele modi-
n ceea ce traductoarele utilizate,
nlocuind midrange-ul PM 160 cu un traductor de pro-
mai din seria Home: MS1502X08, cu carac-
teristici n ceea ce neutralitatea
li niaritatea, dar cu un de catalog aproape dublu (93
euro/buc., de 51 euro/buc. pentru "PM160). Aceasta
a permis nlocuirea tweeterului HT 320 cu un produs
mai ieftin, deja prezentat n 1/2006 al revistei,
respectiv HT 264. Costul total (in de catalog) al
traductoarelor, pentru o pereche de incinte, este n acest
caz de 518 euro.
incintei este (figura 4), cu dife-
n ceea rezonatoarele Helmholtz, care
au un diametru interior de 75 mm o lungime de 207
mm fiecare. de acord a incintet" la va-
loarea de 35 Hz pentru un volum de 70 litri net, iar SPL
= 92 dB/1W/1m.
de separare este de ordinul II,
cu panta de 12 (figura 5), cu
firmei au condus la concluzia modul de
legare a traductoarelor de medii nalte trebuie fie
inversat ca polaritate pentru a se un defazaj
mi nim.
dintre cele variante se pot vedea n
aspectul caracteristicii de (figurile 3 6): n
prima valoarea medie a presiunii acustice este
cu circa 3 dB mai mare, incinta fiind mai pentru
a lucra cu amplificatoare cu puteri relativ mici. A doua
are o mai cu sacrificiul
n ceea ce valoarea medie a presiu-
nii acu sti ce. Constructorul va alege varianta care l
att financiar, ct n de tipul de
amplificator utilizat.
TEHNIUM iunie 2006
CIIr
40
20
10
S
6
HI-END pe 4 cu
a fost pentru foarte
poate fi probleme deosebite
rezultate de n ceea ce
sonore. Incinta face parte din categoria incintelor trece-
(band-pass), incinte care au n ultimii ani
o popularitate, conceptual nu sunt un design
de
Primul patent privind acest tip de a fost
nut n 1934 de Andre d' Alton,_urmat de un alt patent
de Henry Lang n 1952. In 1985, Ammar Bose a
un alt patent pentru incinte band-pass cu
deschideri sau spate ale rezonatoarelor.
republicarea n "Speaker Builder" nr. 6/88 a metodologiei
de lucru lui Augris Santens, acest tip de
incinte a nceput fie n constructorilor amatori
sau a cu ideea de a un
bun la joase, a avea nevoie de o
cu un volum foarte mare. Acest deziderat este
posibil lui Harry Olson, care n anii '50 a dez-
voltat conceputul izobarice. Incinta
nu este un tip de ci un tip de a traduc-
toarelor de care n
sau cuplate printr-un volum nchis, mic, legate n
pentru a se deplasa n sens.
de acord a incintei se la valoare ca n
cazul unui singur woofer, dar volumul incintei se reduce
la
incintei se poate vedea n figura 7. La
o vedere se poate observa incinta poate fi con-
ca un subwoofer band-pass o
pe 3 ca fie chiar astfel de
de alese.
Traductoarele utilizate sunl:
- cte woofere de 12", tip CW 326, avnd pu-
tere de 300 W de 4 ohmi.
de Fs = 32 Hz, Qts = 0,26, SPL =
93dB/W/m;
- un mid-bass de 8", tip HW 202, 80W, 8 ohmi, Ots = 0,44;
29
-------------HI-FI-------------
- un midrange tip HM 500, echipat cu o
cu putere de 100 W de 8
ohmi;
- un tweeter HT 264, cunoscut din trecut al
revistei , cu putere de 100W, 8 ohmi.
Rezonatorul utilizat are diametrul la interiorul incintei
de 69 mm de 75 mm la iar lungimea de 170
mm. EI poate fi nlocuit cu un tub de plastic sau carton
cu de min. 2 mm grosime, cu lungime
diametrul interior de 70 mm.
Pentru incintei se utilizarea
unui material cu grosime de minimum 25 mm, MDF sau
PAL, avnd n vedere faptul un material multistrat de'
grosime este mai greu de procurat greu de
prelucrat. La incintei se vor avea n vedere
aspecte:
- a tuturor comparti -
mentelor. O se va acorda
cu garnituri din mastic auto, a tuturor
elementelor componente ale inferioare a incintei,
pentru a se o a incintei izo-
barice.
- Se poate muta placa de borne din zona n
spatele difuzoare lor pentru nalte. In volumul
din spatele acestora se plasarea de
separare, care are un relativ mare de compo-
nente un loc destul de important.
- Pentru accesul la de separare se va prefera
0101
075
0136
0100
0206
0185
0318
0285
,
,
I
\
0285
\ ,
...
,

,
1--
330
--1
30
r-250
125

1320
l'
O
HW202
CW326
CW326
cu capacul superior demontabil. Nu este niciun
impediment avnd n vedere n spatele traductoarelor
nu se presiune. de separare se va
monta pe un strat amortizor de cauciuc spongios pentru
a nu se transmite
- prin care trec cablurile de la de se-
parare se vor cu silicon.
- Montarea elementelor se va face nainte de asam-
blarea ultimului perete lateral. Avnd n vedere acce-
sul n zona nu mai este posibil montajul
definitiv al peretelui lateral, componentele se vor verifica
atent nainte de montaj, iar toate se vor efec-
tua n vedere imposibilitatea accesului ulterior.
- Material ul fonoabsorbant se va fixa pe peretele
spate al camerei re:;:;onatorului (saltea Minet, cu
grosime de 40 mm) . In camera traductorului HW202 se
va plasa netasat Minet, care va ocupa majoritatea
n spatele traductorul ui un de
circa 50 mm. Se poate plasa un strat netasat de Minet
n camera
- la modul de amplasare a cablurilor de
conexiune, pentru ca acestea nu zgomote
parazite la volume mai mari. Se uti liza cablu tip
Monster Cable cu de 4 mm .
Avnd n vedere complexitatea incintei, se poate
apela la un atelier de specialitate, respectiv de
din PAL, care are dotarea pentru
a MDF-ului sau a PAL-ului de grosime
t 130../ 1--'80 --1
340=--1
f
500
7
TEHNIUM iunie 2006
-------------HI-FI-------------
Schema elec-
a de
separare pentru
incinta ....
pe 4
wooferele
sunt legate in
serie _ con- 'II'"
trafaza;
- la
legarea a
traductoarelor!
100
(1 W'1m)
200 500
mare, care dispune de dotarea
pentru finisarea incintelor. In orice caz,
nu poate fi dect ntr-un astfel de atelier
pentru a o
de separare de este o
de ordinul II cu panta de 12
este iii experimental pentru
unei maxime a unei presiuni acustice con-
stante n banda audio Se
traductorul HM 500 are n de separare
un filtru notch avnd rolul de a elimina efectul
traductorului asupra de separare. Acest lucru nu
este necesar n cazul tweeter-ului HR 264, care are
ferofluid n ntrefier. Pentru a rezultate de
calitate, componentele de separare trebuie fie
de calitate foarte cu valoarea de
1 ohm vor avea puterea de min. 10W vor fi ,
preferabil , neinductive.
Procurarea condensatoarelor nu va fi ni ci
nici Se vor utiliza condensatoare cu folie de
sau mylar (MKT, MKP), care se vor sorta
pe ct posibil pentru egalitatea lor la ambele
incinte. In cazul n care nu se pot procura anumite valori
se recurge la condensatoarele electrolitice bipolare de
audio (gen Visaton), acestea se vor verifica n ceea ce
capacitatea, cunoscut fiind faptul au o dis-
persie a mare n timp.
Condensatoare de 0,1 microfarazi/250 Vc.c. vor fi
montate n paralel pe condensatoarele din schema
de separare.
Bobinele se vor monta cu axele neparalele, pentru a
se evita cuplajul parazit dintre ele. Cele care au valori
peste 2 mH se vor executa cu de CuEm cu
grosime de 1,5 mm sau mai mare, pentru a se. o
n curent continuu sub 0,5 ohmi , de
buna a de separare. cu
valoarea sub 2 mH se pot executa cu de CuEm
cu diametrul de 1 mm, conform din
"Incinte acustice", la Editura Teora (ISBN 973-
601-222-0) sub A. Mateescu.
Elementele componente ale se vor rigidiza cu
TEHNIUM iunie 2006
<\loil'
8
9
1000 2000
5000 10000 2mOO 40000Hz
silicon pe placa de montaj, verificarea probarea
sa cu semnal audio.
Incinta are carac-
teristici tehnice:
- puterea
- puterea
-
- de acord, Fb
- volumul net Vb
- banda de
(fiQ.ura 9) _
80hmi
40 Hz
50 litri
40 Hz
200W
400W
- 20 OOOHz
Incheiere. In ultimele numere ale revistei am prezen-
tat diverse tipuri de incinte acustice, de la incinte cu difu-
zor de la incinta cu 2 3 4 uti-
liznd traductoare acustice de la firme cu
mai ales acolo unde nu se poate
juca nimeni cu rezultatele, domeniul profe-
sionale: P. Audio, Selenium, Monacor, ClARE.
mea s-a bazat pe necesitatea de a testa verifica
adoptate n mod practic, ceea ce n nu
se poate face unui minim de
parametri pentru traductoarele folosite, respectiv, para-
metrii Thiel e-Small caracteristica de
de
Cei care vor aborda incinte lor prezentate
vor avea surpriza n cazul n care au lucrat
corect responsabil, rezultate de
Cei care sunt de procurarea difuzoarelor,
pot contacta, pentru:
P Audio Selenium - dl Dan - tel. 0252-
312.381 ;
ClARE - dl Silviu GSM 0744-236.663;
Monacor - Monacor Romnia.
Bibliografie
ClARE Workshop 2003
Site: www.ciare.com
The Loudspeaker Cookbook - a 5-a, autor
Vance Dickason
Montaje acustice pentru difuzoare - Ed,
. 1972, autori C. Luca L.
revistei Tehnium, 2000-2005
31
LA CEREREA CITITORILOR ---------
CALCULUL
SIMPLIFICAT
AL TRANSFORMATOARELOR
TOROIDALE
Ing. BARBU POPESCU
Transformatoarele toroidale sunt din ce n ce mai
folosite de constructorii amatori unor
avantaje ale lor, precum:
- dimensiuni reduse;
- greutate
- randament ridicat;
- cmp de redus;
- mai
Calculul complet al unui transformator toroidal este
complicat presupune unor date care nu
sunt accesibile constructorilor amatori.
n cele ce va fi prezentat calculul simplificat
al transformatoarelot toroidale cu P ,; 400 VA, cu o pre-
cizie pentru constructorii amatori. fap-
tului n se miezuri de transfor-
mator provenite din URSS-CSI, la realizarea acestui
material au fost folosite date din (1) (2); pentru miezuri
de se poate aplica de
calcul, cu nete a
n miez.
Se de la premisa unui miez de
transformator la care se vor determina puterea
datele Pentru aceasta, n felul

1. folosind figura 3 tabelul 1, tipodi-
mensiunea miezului, (Snet) puterea
din circuitul primar (P50Hz = P1).
2. puterea n circui-
tul secundar,
P2 = TjP1
3. de spire/volt din circuitul pri-
mar,
10'
W1=-----
4,4 . f . B Snel
unde
Snet =
f = (50)Hz;
B = n miez (fig.1).
4. de spire din circuitul primar,
N1 = W1230
5. de spire din circuitul secun-
dar,
N2 = W1 U21 ,04
32
unde
U2 = tensiunea din circuitul secundar;
1,04 = coeficient de care seama de
pierderile din secundar.
6. diametrul conductorului din circuitul
primar,
01 = 1,13 H
unde 11 = curentul din primar 11 = 1,1 P1/U1
J = densitatea de curent (fig. 4).
7. diametrul conductorului din circuitul
secundar,
(1;
02 = 1,13 "f]'
unde:
12 = curentul din circuitul secundar;
J = densitatea de curent (fig. 4).
Diametrul conductoarelor se alege folosind tabelul 3.
n figura 1 este
magnetice maxime din miez de puterea transformatoru-
lui , observndu-se acesteia cu
puterii.
n figura 2 este randamentu-
lui de puterea transformatorului, observndu-se
acestuia cu puterii transfor-
matorului.
n figura 4 este de
curent de puterea transformatorului, observndu-se
acesteia cu puterii transfor-
maIorului.
n tabelul 1 precum n figurile 2, 4 a fost prezen-
puterea transformatoare lor n cazul la
de 400 Hz randamentului
de curent n acest caz.
n tabelul 2 este o de
calcul , pe intervale de putere, unde:
W1 = nr. spire din primar pentru 310-330, cu B = 1,6T;
W' 1 = nr. spire din primar pentru 340-360, cu
B = 1,7T.
n acest caz, pentru determinarea de spire
din secundar a diametrelor conductoarelor se pro-
ca n cazul anterior.
TEHNIUM iunie 2006
----------LA CEREREA CITITORILOR----------
Exemplu de calcul
suntem n posesia unui miez identifi-
cat folosind tabelul 1 ca fiind OL50/80-40, pe care dorim
folosim la construirea unui transformator care
debiteze n secundar 60 VA (20 V la un curent de 3A).
1. Puterea din primar este Pl = 93,5VA, iar Snet =
5,31 cm
2
.
2. Puterea din secundar este P2 = TJPl = 0,9593.5
= 88,82VA, deci miezul corespunde (88,82 > 60).
3. de spire/volt din circuitul primar:
10
4
28,16
Wl = -:-:-:--=-::---c-c,-- = -- = 5,31 .
4,44 50 1,6 . S nel S nel
4. de spire din circuitul primar:
Nl = Wl230 = 5,31 230 = 1221 spire.
5. de spire din secundar:
N2 = Wl201 ,04 = 5,31 20 1,04 = 110 spire.
6. diametrul conductorului din primar:
P2 60
11 = 1,1 fi . U = 1,
1
095 . 230 0,3A.
'1 1 .'
fD.3
Dl = 1,13 V3,5 = 0,33mm;
se alege din tabelul 3 valoarea de 0,35mm.
7. diametrul conductorulu
din secundar:
D2 = 1.13 =
1,04mm; se
alege din tabelul 3
valoarea de
1,lmm.
q
... /'
,....
:.,....-
V
V
'"

....
Miezul transformatoarelor toroidale va fi ferit de lovi-
turi , acestea putnd provoca
miezului (pot spire n scurtcircuit n circuitul
magnetic) . Conductoarele folosite la acest tip de transfor-
matoare sunt supuse unor electrice mecanice
sporite; din acest motiv se folosirea conduc-
torilor dublu Bobinajul se uniform reparti-
zat de-a lungul torului. care se exe-
de obicei prima, va fi bine n mod special ter-
minalele; permite, se poate intercala un strat
izolator la straturi de bobinaj.
in tabelele 4-8 sunt prezentate caracteristicile unor mate .
ale electroizolante uzuale.
Se va verifica coeficientul de umplere al te
acesta fiind cuprins ntre 0,2 la puteri mici (1
3OW) 0,35 la puteri mai
(l50-400W).
Se va aoorda si
temului de prinde re; o pri
dere poat
determina
de spire n seu
circuit.
2

.....
V
..-
.,.,.,.,

10 2D;,0 10 100 ROo 300 1/.1/
4
B.[r
'JNI
1,6
V
.........
TEHNIUM iunie 2006
1
" .....
a
J,"f-,j
5
4
r-..
-.....
.........

","'
.......
.........
'- ......
....
...,...

,
33
--------- LA CEREREA CITITORILOR ---------
n cazul unui miez la care nu se valoarea lui
B, se valorii lui W1 (nr. de spire/volt)
cu ;)-4%.
n circuitul secundar nu 0,6-
0,7 din puterea n circuitul primar.
Bibliografie
In n regim de lucru apropiat de
de lucru, transformatoarele toroidale o
de tensiune mai mare cele clasice, n
de Se ca puterea
1. B.S. Gersunski - Spravocinik po rascetu elektronih
shem
2. G. Martinihin - Rascet toroidalnih transformatorov
- Radio, nr. 3/1972
I.j' ' II I 111 I
Denumire d,mrn a,mrn b,mrn D,mrn
Sem:!. Snet,em" P50hz P400 hJ

V'A VA.
OLI6126 6,5 16 5 6,5 26 0,325 0,28 0,48 7
0116126 8 16 5 8 26 04 035 06 88
OL16126 10 16 5 10 26 0,5 0,43 0,78 10,1
OLI6126 125 16 5 125 26 0625 054 092 136
OL20/32 8 20 6 8 32 048 042 1,2 169
OL20/32 10 20 6 10 32 06 052 14 20,8
OL20/32 12,5 20 6 12,5 32 075 0,65 1,8 26
OL20/32 16 20 6 16 32 0,96 0,84 2,3 33,7
0L25/40 10 25 7,5 10 40 0,75 0,66 2,9 38
OL25/40 125 25 75 12,5 40 093 0,82 3,7 47
OL25/40 16 25 7,5 16 40 1,2 1,05 4,7 60
' OL25/40 20 25 75 20 40 1,5 1,3 5,8 75
OL25/40 25 25 7,5 25 40 1,875 164 7,3 94
OL32/50 16 32 9 16 50 144 1.27 93 120
0L32/50 20 32 9 20 50 1,8 1,58 11,6 149
OL32/50 25 32 9 25 50 2.25 198 146 187
OL32/50 32 32 9 32 50 288 2,54 18,7 240
OL40/64 _20 40 12 20 64 24 212 24 278
0140/64 25 40 12 ' 25 64 3 2,64 30 364
OL40/64 32 40 12 32 64 384 3,38 39 444
0140/64 40 40 12 40 64 4,8 4,28 49.5 515
OL50/80 25 50 15 25 80 375 332 585 550
OL50/80 32 50 15
32
80 4,8 4,25 75 660
OL50/80 40 50 15 40 80 6 5,31 93,5 825
OL50/80 50 50 15 50 80 7,5 6,64 117 1030
0164/100 32 64 18 32 100 576 5,1 148 1300
0164/100 40 64 18 40 100 7,2 6,4 186 1630
01641100 50 64 18 50 100 9 8 233 2040
0164/100 64 64 18 64 100 11,52 10,2 293 . 2300
OL80/1284O 80 24 40 128 96 8,5 340 2500
OL80/128 50 80 24 50 128 12 107 428 2650
P, VA
340-360)
J,Mnm&
L
\-\0 411S net
38/S net
4,5
0,80
10-30 37/S net
33/Snet
4
0,85
30-50
34/S net 30/S net
3,5 0,90
50-120
33/S net
29/S net 3
0,95
120400 321S net
28/ S net
2,5-2,75 0,96
-
_.
34
TEHNIUM iunie 2006
J
i
j
LA CEREREA CITITORILOR ---------
-;;
Dlaineirul
..
Diametrul
:;;
Diametrul
.. -
maxim al
"a._ maxim al
"_
maxim al
C::>
conductorulul
c" COllductorului
C:;
conductQrulul
SeEi
Izolat D, mm E=Ei .Izolat D, mm
'f:
Izolat D, nun
gs.s::
-"
-
,
g . .
-
,

,
. ="t:II"tj-
- -'" "NE
-e
-=

-.,


. .0 ..,.
':::C
..
-c
..
-c


,"o
E1i!
ov._
"o
Ei 1;; S' "'-c -

E:;:
EU
0-
.... cor EiU
' kC'f C
.

t6:".1 ::t
.!!
.. -
"
0-
.. -
..
c -
""'''
c"
Ci
c::> c:>
i3

c


-o u

0,14 0,16 0,17 0,39 0,430 0,45 1,40 1,480 .1,51
0,15
0,18 0,40
Q,44Q
.9,46
1 ;45 1,530
1(56 .
0,16 0,18 0,19 0,42 0;450 0,48 1,50 1,580
. 1,61
0,'17 0,19 0,20 0,43 0,470 0.49
1,630 1,65
0,18 0,21
0,22 0.45 0,490 0,51 1,60 1,680 1.71._
019 0;22 0;23
0;47 0510 0,53 1,730 1.16
0,20 0,23 0,24 0;48 0,520 1,70 1,780 1;81
0.21 0,.240
0,25 0,50 0,550 0,57 1.75 1,830 1,86
0,22 0,250 0,26 0,55 0,600 0;62 1;80 I,R90 1.92
0,23 .0;260 0.27
0;60
0,650 0,67 1;85 . 1,94 1,97
. , .
0,24 0,210 0,28 0,65 0,700 0;73 1,90 1,99 2,02
0,25 0.280 0,29
0,70 0,750 0,78 ),95 2,04 2,.07
0,26 0.290 0,30 0,75 o,aJQ. 0;84 2,00 2,10 2,13
0,27 0,310 .0,32 0,80 0;860' 0,89 2,10 2,20 2,23
0;28 0,320 0,33
0,85 0,910 0,94 2,20 2,3.0 2,33
0,29 0,330 0,34 0,90 0,960, 0;99 2,30 2,4.0 2,43
.0,30 0,340 0,35 0;95 1,0.10 1 :04 2,40 2,50 ' 2,53
0;31 0,350 0;36 1,00 1',080 1,11. 2;50. 2,61 2,64
0,32 0,360 0,37 1,05 i,l30 1,16 .2,60
2,7 I 2,75
0;33 0,370 0,38 1,10
1,180 .
I,;U 2:70 2-/31
' 2,85

""'O,:H . 0;380
r,IS 1,-2.30
.1,26 .
2.80 2,'92 2,96
0,35 0,390 0,41 1,20 1,280 l,'3t 2,9.0 3;02 3,06
0;36 0,400 042
1,25 1,330
j 36 3,00
3,12 . 3,16 .
,
0,37 0,410 0,43 1,30
: 1,3S0 1,41
0,38 0,44 1,35 1,46
G_lJDe
ToIeranle
Rfcldlut GrOllme
Toleranlo
RI,rdltatea
Tip
1Iomlllalii
1. poIIIIea
41101_
Tip
nOll11oal4
la crosJmea
cllelectdol.
DomialJI
DOmInall
""'"
:1:%
kV/mfA
mm
:1:%
kV/mfA
0,10 11-12 M
0,23
nelndoit 0,6
C 030 5
0,7
'. '
0,40 8
0,8
0,50
Indoit 0,9
'f 1,0 5 9-12
0,23 1,2 nclndoit
0;30
9-11
1,5
0,40
nelndoit
1,8
M 0,50
:;
2,0
1,00
6,5
1;50
Indoit
2,5
, 2,00
(3,0)
TEHNIUM iunie 2006
35
---------LA CEREREA CITITORILOR -------__
Benzi tesAturi lAeulte
GrosIme Tule.n"le b Tf'nslllne.1
Ri"'d'tatea
TII'
,hHca 1I0miUil tic 5tr;\l'uncerc diciectrlcA
mm mIR kV
kV/mm
Mlltase 0,10 0,015 S,O
-
MNL 0,15 0,02 7,5
-
0,15 0,02 4,2
-
0,17 0,02 S,O
-
MVL 0,20 0,03 6,0
-
0,24 0,03 7,8
-
-
Terilenll 0,10 0,02 4,0
-
TIP 0,15 0,02 S,O
-
0,20 0,03 7,0
-
0,10 0,03 3,5
-
StieI1\. 0,15 0,03 4,5
-
SLO 0,20 0,03 5,6
-
0,25 0,03 6,7
-
Stiel/\ 0,12 0,02 2,5
-
SLN 0,211 1l,In 7,11
-
Stica 0,12 0,03
-
23
SRSi 0,15 0,03
-
30
0,20 0,03
-
20
$ . ..
..-
GrotImH. ToltraJlte la crosi-
STAS
R1aWt.tea _
DOmlnatl mea nomln."
-
. ft= mm nr, kV/_
0'.13 0,005 E6026
-
HIrtie
0,06 0,007 7106 .
-
0,07 0,007 61M
-
GrtI"IrMQ
Tolcrontc )1)
RIRhtUntM
'U'04ltn .. " nOllll ..

nnto.
dlolC!'Ctrlcl
0,06 0,007 2,0
mm mm lcV'mm
0,\0 0,01 3,0
0,12 0,01 7402 3,5
0,08 0,010 2,7
0,15 0,01 1,5
0,18 0,008
-
0.10 0,010 3,2
0,20 0,01 5614
-
0,25 0,02
-
0,14 0,015 3,7
0,1 0,01 5868
-
0,08 0,01
-
0,12 0,01 5619
-
0,05 0,005 6556
-
36
TEHN'UM iunie 2006
---------LA CEREREA CITITORILOR---------
Materiale
de ba_1\.

combinate
Materiale izolante combinate
Dcnumire:t n\..'ltcti"luJul
HIrtie Kraft
Hirtie de clnep1\.
Hirtie de az"""t
IlI.cuit.'\
IrI1l.tase galu"u1\.
de
Folie de triacetat de celulo1.1I.
Folie polietilclltcrcltalal
Miel
Hirtie do clncpi\ <le 0,2 mn,
Folie . poJictilcntereftalat
de 0,05 mm
Folie poJietilentereftalnt
do 0,05 mm, 1'lIrtic
l ' olie polietilen lcr<:ftnl,.t .
de 0,05 nlm
HIrtie Kraft 0,2 mm
Folie polietilcntoreftalat
0,05 n'm
Hirtie !{raft 0,09 mm
Folit! triacetat de .
celula_li O,Oli. rom
Hirtia Kraft 0,09 mm
!!'.cnitll. de 0,25 ro:i,
Hlrtiel(!:\ft 0,18 mm
.illcuitll de 0,25 nltu
Tesllturll. ue O,05mlll .
0,05 mm
de stiel1\.
0, 1 mnl
Mic1l. Muscovit 0, 1 mtn
CrOsime"
limlt .
,nm
0,10 -0,30
0,12 -0,30
0,05
0, 10 -0,60
0,0:; -0,20
0,05 -O,":;
0,022-0,06
0,025-0,05
0,01 -0,03
.'----
0,23
0,30
0,22
'0,20.
0,70
0,10
0,21
Tcmpcr;ttur4
de rep:im
Rlcidlt.lc.
dielectrieA
C k,V/ m m
90 2
90 3
130-150 4
90-120 5
90-120 4
1.\0-180 4
60-105 S
90-130 S
500 6
120-130 6
120- 130 7
105-120 6
105-120 7
!05':"'120 6
120- 130 7
. 150
.,
Materiale IlUIlnnle c(lInblnalt: p" h.,.il l1r hlrl1., foile
1'oleran\c
Ri,iditolea Tensiunea
Tipul
Gr05hnt.11 fllctlii la
dleltetrid
. de

ColfttK'lllia
\1t()lniu:tl:\ I:t'b.sir.u:a.
mif!lm!\ Incercare
ir.oln. ioi .

fnc:eret:!lor
, .
n.m mm kV/mm kV
.,'
PHP 0,10 0,25 0.03
25 3 Pentm rigidi-
Folie 0,05
tate S'I'AS
1),10 ,
6257"':68
0,25 PH;P . 0,40 0,05 15 3 Pentru toleran-
Folie 0;05 "
. la grosime
Pre,pan 0,10,
NlD 1118
0,25 PHA 3 0,35 0,004- 15 3 Pentru teusiu-
Folie 0,05
nea de Incerca-
Hirtie 0,06
"
re NlD 1113
Prcrpan 0,25 PliA .5 0,45 0,45 20 G
l"olie
,
HIrtie 0,06 ,
:. , '
Folie C,05

,
.. ., .,
I
;
,
Hirtie 0,06

TEHNIUM iunie 2006
37
---------LA CEREREA CITITORILOR---------
ICI
""
AUTOMATIZARI
Dr. Ing. SORIN PISCATI
01
C2 R13
TA
O t--iI4-----7-,
1
RTH1
R4
RS
-220
R2
R7
N
INDIVIDUALE
Din ce n ce mai oameni
construiesc case sau vile proprii,
att n ct n le
rurale. Standardele actuale ale civi-
impun ca pe canalizare
de
sau
centralizat automatizat.
In cazurile cele mai simple se uti-
calorifere electrice, cu ulei
sau aer, de cu ter-
mostat bimetalic. Aceste termostate,
fiabile, numai tempe-
ratura caloriferului ,
deci indirect pe cea din
fenomen are loc n cazul
altor sau
aeroterme electrice.
n acest articol este prezentat un
38
montaj electronic care
dezideratul de mai sus, asigurnd n
o
care nu se abate cu mai
mult de O,5C de la valoarea pre-

Realizarea de circuit impri-
mat este la latitudinea con-
structorilor, deoarece dispunerea
pieselor nu este nu
pericolul unor cuplaje elec-
trice nedorite.
depinde n principal de dimensiunile
pieselor componente pe care le are
constructorul.
De notat acest montaj, a
de principiu este
n figura 1, alte
numeroase dintre care pot
fi exemplificate: incubatoare indus-
triale sau realizate artizanal,
aeroterme sau eleveuse (a
va fi de maximum
100C), hale de a
la baterie, de carcase din
abatoare le de etc.
corect,
aparatura
de la prima ncercare la parametrii
Reglajele sunt simple
nu sunt
suficiente un termometru (0-100C)
un voltmetru de curent continuu.
Descrierea aparaturii electro-
nice de
Etajul principal este constituit din
comparatorul realizat cu
tranzistoarele TI T 2, cuplate n
TEHNIUM iunie 2006
I
----------LA4CEREREA CITITORILOR+---------
emitor legate la prin rezis-
tenl a R7.
In baza tranzistorului T 1 este
conectat galvanic, prin intermediul
R3, divizorul
metric RTh1 -R2. Elementul sensibil
la temperatura mediului ambiant il
constituie termistorul RTh1, cu va-
a Acest
termistor trebuie o
de cca SOOO la temperatura de
2SoC. Pentru se
pot nseria astfel de termis-
toare (detaliul din figura 2).
este necesar ca
temperaturii elementului
fie rapid, se vor utiliza ter-
mistoare cu dimensiuni fizice ct
mai mici; de exemplu, termistoarele
folosite n vechilor
aparate de radio marca
Neptun.
Cnd de
sunt lente, este indicat se uti
lizeze termistoare cu mare;
unele sunt cu
pentru
a fi solidarizate cu utilajul a
trebuie sta-
Un exemplu n pri-
l constituie metalici ai
de carcase din aba-
toarele de
R2 este un
semireglabil cu va-
loarea de 2,S kO
la reglajul final al montajului.
de tensiune dintre colec-
torul lui T 1 (tensiune
termistorului RTh1 n
temperaturii mediu-
lui ambiant sau a elementului
colectorul tranzistorului
T 2 apare la bornele (bc) ale
semireglabil R6
baza amplificatorului final
T 3 prin intermediul R8.
Colectorul tranzistor!:llui T 3 este
nseriat cu releul REL 1. In paralel cu
acestui releu este legat
condensatorul electrolitic C1 (470
care are rolul de a mpie-
dica distrugerea tranzis-
torului T 3 de de
Semireglabilul R6 poate fi
nlocuit cu fixe
R6(1); R6(2) , conform detaliului
prezentat n figura 3.
AI treilea etaj al montajului,
constituit n jurul tranzistorului T 4,
o ntrziere la
conectarea deconectarea sarcin!i ,
grupului R13, R1S-C4. In
colectorul tranzistQrului T4 este
montat releul final REL2. Acesta se
TEHNIUM iunie 2006
2

A
A3
-
alege n de sarcina pe care
trebuie o comande. la 10A
care n majoritatea
cazurilor nu este se reco-
utilizarea unui releu tip RI
13, a re este dimen-
pentru tensiunea de 24 Vc.c.
Releul REU poate fie mai
mic, deoarece pe care i
contactele sale sunt de
valoare. Atentie, Nu se va
suprima R13 (330 O)
nici nu se va utiliza pentru aceasta o
valoare mai dect cea
n ambele cazuri se vor
perla contactele normal deschise
(AA) ale releului REU.
Etajul de alimentare are ca ele-
ment principal transformatorul TR
(fig. 1). Acest transformator, a
putere trebuie fie ntre
10 40VA, are
secundare, una pentru 9V c.a.
pentru 20V c. .. Pentru pre-
venirea acclcrent prin elec-
trocutare, aceste vor fi
separate de cea (220V c.a)
printr-un perete transversal , con-
form normelor de n
vigoare.
ntregul montaj se
ntr-o cutie din placaj sau plastic,
preferabil In cu
de cea a
montajului, se termis-
torul RTh 1. Corpul acestuia va fi n
aer (nu va atinge cutiei) pen-
tru a fi numai sub tempera-
turii aerului din camera unde trebuie
ca temperatura fie la o
valoare.
aparaturii
temperaturii mediului
sub valoarea
este de termistorul RTh1
(fig. 1), care prin
sale etajul com-
parator T1 ' TJ2. Acesta, la rndul
determina deschiderea tranzis-
torului T 3 n final nchiderea con-
tactelor normal deschise AA ale
releului REU. nchiderea acestor
contacte are ca rezultat polarizarea
n sens direct a bazei tranzistorului
T 4 conden-
satorului electrolitic C4. Ca urmare,
tranzistorul T 4 se deschide pune
sub tensiune (24Vc.c.)
releului REL2. Acesta pune sub ten-
siune sarcina: calorifer elec-
tric, etc.
Cnd temperatura aerului din
(sau a utilajului comandat)
a ajuns la valoarea com-
39
---------4 LA CEREREA CITITORILORI----------
paratorul T 1, T 2 se
releul REL 1 De
la pragul de
deschidere (ca de altfel la cel de
nchidere), de contactele AA
se nchid se deschid de cteva
ori. aceste contacte ar coman-
da direct sarcina, ele s-ar perla n
scurt timp. Prin utilizarea etajului
final echipat cu tranzistorul T 4, acest
regim tranzitoriu nu mai are niciun
efect. Contactele releului REL2 se
deschid numai un timp de 1-10
secunde de la ultima deschidere
a contactelor AA. Acesta a
fost motivul pentru care la releul de
propriu-zis (T1; T2; T3)
a fost releul de timp (T4) cu
ntrziere la deconecta re.
Reglarea aparaturii
releul REL2 are un con-
tact suplimentar (cazul releului
R113), este bine se monteze indi-
catorul optic prezentat n figura 5.
LED-ul se va aprinde n timpul
sarcinii la iar cel verde
la decuplarea acesteia.
P (R11) va fi pre-
cu un buton ct mai mare.
Este bine ca pe acesta se mon-
teze un ac indicator.
Pentru punerea la punct a apara-
turii se va proceda la un prereglaj
care din
uni:
Termistorul va fi la temperatura
camerei, de 25C.
Se cu
R2,
se tensiunea de + 5V ntre
punctul A
Cursorul fiind
la dinspre minus se
va regla R12 se
tensiune (+ 5V) ntre
punctul B
Cursorul semireglabilul R6 va fi
la mijloc, astfel nct fie
ntre lui R8
colectoarele tranzistoarelor T 1; T 2
Se termistorul cu
O,2-0,5C. Releul REL 1 trebuie
deconecteze.
Se termistorul cu 0,2-
O,5C. Releul REL1 va cupla din
nou.
Reglajul final
presupunem valoarea mi-
a scalei este de 15C; se poate
porni de la orice valoare
ntre 10 50C.
Se butonul cu indica-
tor pe axul R11.
Se condensatorul
C4, astfel nct releul REL2 nu
40
3
RS
1
- - -
mai cu ntrziere.
Se aduce cursorul
metrului R11 la dinspre

Se cursorul semi-
reglabil ului R12 cnd releul
REL2 LED-ul verde
se aprinde.
Se termistorul cu
1C peste pragul minim; temperatu-
ra acestuia de la 15 la 16C.
Se butonul
metrului R11 cnd releul REL2
LED-ul se aprinde. -J
Se fin butonul n ambele
sensuri, la stabilirea a
pragului de basculare.
Se pe n dreptul
acului indicator al butonului
de reglaj, o valoarea 16C.
La fel se la
completarea scalei (100C). In felul
acesta se o din
grad n grad.
se ca scala fie
n alt mod (de exemplu, din
5 n 5C), se va poceda n
mod.
Scala se trece apoi
' pe curaf' utiliznd un carton alb.
Se va da o mare la
lipirea acesteia de (cu lac
incolor, aracet, prenadez, cianactilat
etc.) , astfel nct acesteia
exact cu a celei
Se condensatorul C4.
Lista de piese
T1; T2 .... BC 173 C; BC 109C
sau echiv.
T3 .... BC 171B; BC 107B sau
echiv.
T4 .... 2N 1613; 2N 1711; BD 139
etc.
D1; D2; D3 .... 1N 4001 - 1N
4007
RTH1 .... 510 0I25C
R2; R6; R12 .... 2,5 kQ (semi-
reglabili liniari)
C1; C2; C3 .... 470 - 1000 flF/40V
C4 .... 470 flF/40V
R3; R9 .... 120 Q
R4;R5 .... 510Q 'II
R7; R16 .... 1 kQ
R8 .... 220-330 Q
R10 .... 20-27 Q
R11 .... 510 Q
liniar)
R13 .... 330-390 Q
R14 .... 1015 kQ
R15 .... 100 kQ (semireglabil
liniar)
TEHNIUM iunie 2006
,II
-'-----------LA CEREREA CITITORILOR---------
De mai ani , gardurile elec-
trice pentru paza animalelor sau
pentru infractorilor
sunt folosite n lumea.
Pentru a nu avea un gard
"nazist", de amintire, trebuie
cteva elemente
strict necesare, pentru un gard efi-
cieQt binenteles nelelal.
In Uniunea
necesare sunt reglementate prin
norma CENELEC (CorT) itee
Europeen de Normalization Elec-
trotechnique) EN 61011 : 1992, care
prevede
- durata ntre impulsuri
minim 1 s
- tensiunea max. de vrf Vp
10 kV
- durata impulsului
0,1 s max.
- cantitatea de electricitate
2,5 m C max. (0= C:V)
- energia impulsului 2
5 J max. (E= C.V /2)
- perioada n care 1> 300 mA
1,5 ms
unde:
- Vp se pe o
ntre O 0,2 flF,
n trepte de 10 nF;
- durata ( U > 12 V), cantitatea de
electricitate energia se
pe o
de 500Q.
industriale omolo-
gate trebuie reziste la
direct.
Norma este foarte
prevede sau multe alte
detalii neinteresante pentru con-
structorul amator.
n afara prevederilor normei, tre-
buie cont de alte cteva
considerente.
TEHNIUM iunie 2006
Ing. 1. LUNGU
La o energie consumul
fie ct mai mic, gardurile pentru ani-
male fiind de obicei alimentate din
surse autonome (acumulatori auto).
Gardul trebuie fie ieftin
de mutat n caz de necesitate.
n Germania mai pre-
ca ntre de
gard alimentate din dispozitive
diferite nu fie o mai
de ;3 m (www. elektrozaungerate).
In priza de nu
trebuie fie la canalizare
sau la (www.
electrique).
In Romnia nu am niciun
standard specific, vom
seama de norma de
prevederile citate mai sus, care sunt
foarte utile necesare.
Statele Unite nu au o regle-
mentare acolo unde
acestea diferind de la un comitat la
altul se energii mai
mari, dar au garduri de 250 mile.
Pe Internet o cu
temporizatoare NE 555 o
de auto (www. elec-
tric fence. Richard Perez ) pe care
nu o recomand din
motive: se poate construi cu un sin-
gur integrat 555, iar bobina de
un docu-
ment francez) cam 7 A pentru o
energie de peste 30 mJ, deci
are un randament foarte slab, care
va gonsuma rapid bateria.
Intr-un articol viitor voi reveni cu
scheme simple cu piese ieftine
accesibile, pentru garduri pentru ani-
male, alimentate la baterie de 12 V.
n ceea ce energia nece-
destul de
mult.
o din SUA 1 J
este suficient pentru cca 10 km de
fir , alta din Germania 0,3 J sunt
pentru 7 km, pe cnd una
din energie pen-
tru numai 0,9km, dar spune pen-
tru un gard modest sunt
100 mJ.
o sumedenie de oferte cu
consumuri foarte mici , dar cu
tehnologie
de!'(tul de
In de fire
dispunerii lor, attea
cte firme.
Lundu-se americani
lor maximiste, europenii
folosesc tensiuni mari (8 kV) care au
produs n Germania 4 accidente cu
copii mici (din fericire neletale, dar
care au necesitat de

cont de cele de mai sus
de faptul piese pentru tensiuni
mari (condensatoare diode
redresoare rapide) se greu
sunt scumpe nu este reco-
mandabil de a lega mai mult de
condensatoare trei, patru diode n
serie, m-am oprit la tensiuni mai
de.2,5 maximum 3 kV.
La locuri vizibile se vor
panouri indicatoare vopsite cu
culori puternice (preferabil galben
intens), scrisul desenul fiind cu
negru.
Bibliografie
1. Catalogul Standardelor
Romne 2005, Biblioteca ASRO
2. R. Besson, 70 GADGETS
ELECTRONIOUES, Paris, 1977
3. Norma CENELEC EN
61011 : 1992, Biblioteca AS RO
4. Internet
41

Ing. Gh. REVENCO

red marea majoritate a constructorilor ama-
tori cu oarece vechime n "arsenalul" de
componente electronice unele circuite inte-
grate L, care erau n dar care au
n victime ale tehnologiei CMOS, net
pentru unele singulare, fie
numai pentru unele scolastice, unele circuite
inte;grate ar merita fie reconsiderate.
In cele ce voi prezenta un mod extrem de
simplu ieftin de realizare a unor generatoare de sem-
nale n AF HF, cu ajutorul unui banal trigger Schmilt
TIL. Tnggerul Schmitt este n un circuit basculant
cu praguri de care o
cu histerezis. Pentru detalii asupra principiului
de este con-
articolului cu acest subiect, n nr. 312004
al revistei TEHNIUM.
Cel mai frecvent, aceste circuite ca
NA_ND se folosesc ca detectoare de prag, dar prin
unui fjfup RC exterior, circuitul poate
ca astabll. Pnnclplul de este ct se poate de
simplu, fiind ilustrat n figura 1. Astfel, intrarea este
n O logic, este n 1 logic. n con-
densatorul C ncepe se ncarce prin rezistorul FI. Cnd
tensiunea pe condensator atinge valoarea pragului de
sus al triggerulUl , acesta trecnd din
1 _ n_ O logic, . iar condensatorul ncepe se descarce
pana ce tensiunea la bornele sale, dec;;i la intrare, atinge
valoarea pragului de jos al triggerului. In
circuitul trecnd din nou n 1,
Ciclul se dintre cele praguri se
tensiune de histerezis, UH, este de ordinul a
0,8-1 V n cazul circuitelor TIL, depinznd de ten-
siunea de alimentare. Timpii de a
condensatorului C, care perioada de
deci semnaluluI astfel generat, depind n primul
rnd de constanta de timp Re, dar depind de tensi-
unea de histerezis de tensiunea de alimentare. Cu
R C au valori mai mari , cu att va fi mai
timpi nu sunt egali, deci factorul de umplere al
semnalului nu este de 50%. se un factor de
umplere de 50% sau variabil, rezistorul R se va nlocui cu
rezistoare R1 R2, nseriate cu cte o cum
este n partea de sus a figurii 1, care astfel
circuITul de de cel de
reglaJul separat al celor doi timpi. Se poate folosi practic
orice tip de circuit trigger Schmilt, cu una sau mai multe
Circuitele mai frecvent ntlnite, utilizabile n scopul
42
mai sus propus, sunt:
7413 (CDB413, FLH351, FLH335) - 2 x NAND
Schmilt Trig. cu cte 4
. 7414 (CDB414, 8414) - 6 x NAND Schmilt Trig. cu 1
Intrare;
74132 (FLH601 , FLH605) - 4 x NAND Schmilt Trig. cu
cte 2
variantele LS HC ale acestora.
Aceste se mai n magazinele de specia-
litate, chiar In capsula pentru SMD, la derizorii.
In cazul circuitelor cu mai multe acestea se vor
conecta pentru
. Expenmental, cele mal bune rezultate le-am
un circuit FLH601 (74132), schema din
figura 2, unde am folosit un tngger ca oscilator pentnu HF,
un altul ca separator (facultativ), iar celelalte
ca oscilator de AF, respectiv separator pentru
acesta. Cateva valon ale componentelor utilizate ale
vor orienta constructorul amator
care experimental va alege pentru scopui
propus. Astfel , pentru C = 33pF R variind ntre 100
4700, aproximativ ntre 28MHz
15MHz, Iar daca C = 470pF, pentru de vari-
a se va situa aproximativ n
gama 12MH} - 4MHz. Oscilatorul C
= O, datonta parazite ale circuitului ale
montalului, ce am obtinut-o cu acest
circuit fIInd 39MHz. stabilitatea In situ-
este mai In domeniul AF, pentru C = 6,8flF
R = 6800, f,,200Hz. O se poate
cu o infinitate de perechi de valori pentru R C, al
produs ge timp
respective. EXista Insa o valoare maxima pentru R
la care mai valoare ce depinde
de de clrcuftul folosIt. Am constatat R
are valori mai mici, forma de este mai Nu se
R > 1 kO.
dorim un oscilator cu desi-
gur, putem folosi un condensator variabil sau un
sau cteva valori pentru R sau C
comutabile C, respectiv R, variabil , astfel un
generator cu mai multe game. cam dar
ceva se poate dovedi ca fiind un generator de test
foarte util pentru mai modeste.
Nivelul semnalului de este de aproximativ 3,5 Vw
pentru Ub = 5V destul de constant n
la mari (peste 20MHz). de
este de o!dlnul a 750. Forma de este drep-
ca In figura 1, cu eventuale ale
fronturilor, deci semnalul de va avea un spectru de
armOniCI destul de bogat. O mai se
poate realiza folosind diode varicap, n care caz se poate
realiza simplu modularea n a generatorului
sau chiar o vobulare ntr-o destul
cum este n partea a figurii 2. In acest
condensatonul C2 este absolut necesar, avnd rolul de a
bloca tensiunea de polarizare a diodelor varicap, pentru a
nu intra "n confli cf cu de la terminalele tri-
ggenului, care sunt conforme cu diagrama din figura 1.
nu se din vedere polaritatea tensiunii de
(polarizarea diodelor varicap), polul negativ apJicndu-
se pe anod, iar tensiunea de nu
30V. Condensatorul C1 circuitul de polarizare al
diodelor de tensiunea pe care este tensiunea de
Valorile din circuitele de
ale diode lor varicap nu sunt critice.
putnd fi cuprinse n limitele 10kO-100kn. Semnalul de
poate proveni de la un oscilator pe
realizat chiar cu un trigger disponibil din
Nivelul semnalului de va trebui nsa
TEHNIUM iunie 2006

RI DI
Uin
Uin
R2
D2
Uo
Us
Uj
+
Uo I
Ui n
,
I
7
,
c
. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I
I I
I
,
1
la diode le Zener,
care n anumite
pot
substitui diode le
varicap. n acest
scop se poate
consulta articolul
mai
con-
ale
diodelor Zener
unele artificii
utile", de ing. Gh.
Revenco, publi-
cat n revista
TEHNIUM, nr.
3/2005.
n ciuda fap-
tului oscila-
toarele de genul
t celui propus mai
L... _______________________________ ...J sus nu
atenuat, de
de dioda varicap Folosind o va-
ricap de tipul BB113, care de fapt 3 diode n
fiecare avnd o a capa-
ntre aproximativ 250pF 25pF, pentru o a
tensiunii de polarizare Uv ntre 2 20V (capacitatea unei
diode varicap cnd tensiunea de polarizare
am pentru R = 3300, o
a oscilatorului ntre 6MHz 20MHz cu
o ntre 3,5 MHz 15 MHz cu 2
diode ntre 2,5 MHz 13 MHz cu toate cele 3 diode
conectate. Pentru R = 1 kn, oscilatorul va apro-
ximativ n gama 0,6 MHz - 5 MHz cu toate cele 3 diode
conectate. Pentru R = 150 o
a fost de 33MHz. Deci ,
se o tensiune liniar (dinte de
cu amplitudinea ntre 2 ji 20V, se o vobu-
Iare ntr-o destul de larga. Pentru o sau
etalonare la capete de se poate conecta un con-
densator trimer de 20-30 pF, notat cu Ct pe schema din
figura 2. Montajul chiar tensiunea de
alimentare scade la 3,5V, cu diminuarea corespun-
a
la frec-
foarte mari, putem beneficia de semnale de
test n domeniul VHF, spectrului de armonici
destul de bogat, forma de nefiind Cu
abilitate se pot rezultate prac-
tice mai mult dect
dispunem de un circuit 7414, care 6 tri-
ggere, putem realiza 6 oscilatoare pe diferite,
de exemplu n domeniul AF, cu care se pot realiza diverse
montaje de divertisment ac;ustice, prin comutarea
mixarea acestor semnale. In cazul folosirii circuitului
simultan pentru mai multe oscilatoare, decuplarea la
a sursei de alimentare (terminalul 14), cu un con-
densator de lucru, este foarte

Prezentul articol pentru reabilitarea trigge-
relor Schmitt TTL, dar ideea este desigur cu
circuite CMOS, cum ar fi de exemplu CDIMMC 4093, care
este replica CMOS a circuitului TTL 74132.
Sper ca prezentul articol constituie o provocare de
interes pentru constructorii amatori, care vor putea
descoperi alte interesante ale triggerelor
Schmitt.
2
+5V
AF
Uv
Cl 47k

1}-1
I 47k
CJ
amplitudinii
semnalului
de cu
o modificare
a
de
de
maximum
10%.
se un
oscilator vari-
abil, coman-
dat n tensi-
une, n dome-
niul frec-
rela-
tiv joase,
unde nu dis-
punem de
diode varicap
de mare
capacitate,
putem apela
cu ncredere
30V
I l0nl'
- p __ .... ___ ... __ R ____ _j_-.... _4l . HF
BB11J
TEHNIUM iunie 2006
43
------------------------ATEUER------------------------
o AUTO"

"sofit", iar drept pentru
o de plastic arun-
de
pentru a realiza "seringa auto"
avem nevoie de com-
ponente, toate n zestrea
unui constructor amator:
- o de
de 5, 10 sau 15 mi ;
NICOLAE - un bec auto sofil, de 5, 10 sau
15 W, la 12 V;
F
iind de meserie electrician
auto, pot spune cea
mai pentru
- un conductor izolat, de
cca 1 m lungime;
- un crocodil metalic, radio.
Importante sunt primele
componente, care trebuie
"mperecheate" n sensul becul
sofit trebuie intre, suficient de
fest, n interiorul corpului seringii.
cea mai
n asamblarea acestei
de control este lipirea cu
cositor, la capetele becului sofit, a
ace cu ca n
Pentru ca aliajul de lipit adere la
acul cu (care este,
un trebuie folosim ca de ca-
pant acid ortofosforic. Acele
de la capetele becului, lipite,
se vor scoate din corpul
seringii astfel: unul din ele prin orifi-
ciul de a lichidului din se-
iar printr-o
liza de control auto, (cu ajutorul unui ac cu
pentru af la o n pis-
toiul (de cauciuc sau de
plastic) al seringii.
____ Pe acest
,.. ac vom
mai lipi cu cositor cor-
depanarea electrice a
unui autoturism este banala
de control , n fond, un bec de 12 V
cu fire conductoare
izol ate. Articolul de se la
i de a rea-
44
efi c . ... - .... _______ J.-.J" donul cu crocodil, care
Este vorba de a folosi un bec de la punerea de
control la masa autoturism ului.
ac il vom introduce n inte-
riorul unui ac de de prefe-
rat complet metalic, care dea

astfel
spre deosebire de altele, este
un
conductor din a
autoturismului se sau nu I
de + 12V, chiar
acest conductor este acoperit cu un
izolator de vinilin. ntr-ade-
acul de vini-
linul , ajunge n zona
de torsadate astfel se poate
concluziona, prin aprinderea becu-
lui , la bornele avem tensi-
unea de 12V. Am considerat nu
este cazul fac alte desene sau
pentru
Prezint, n fotografii le
"seringa auto"

TEHNIUM iunie 2006
------------ATELlER------------
DISPOZITIV UNIVERSAL
PENTRU DE
...,
ELECTRICA
06
Ing. 1. LUNGU
\
1
50
__________
De ori electronistul amator, bricoleurul sau mo-
delistul este pus n de a prelucra mici piese de
sau de a la cote precise diferite materiale
nemetalice.
O de de putere medie (250 ...
400 W) poate face aceste dispo-
zitivele necesare, folosind drept scule o de fe-
circular, un traforaj , cteva pile, treze
disc, o de polizor de maxim 125 mm diametru
eventual de strung pentru lemn.
Pentru a veni n ntmpinarea unor asemenea cereri,
voi prezenta mai jos unui asemenea dispozitiv
pe care l folosesc de peste 20 de ani.
n vederea unei proceduri ordonate eficiente, vom
ncepe cu ... (vezi figura 3).
Mai nti vom nota a
lungimea gt vom
demonta mandrina vom vedea ce fel de prindere are.
trei feluri de prinderi , cu diferite dimensiuni n
TEHNIUM iunie 2006
______ . ___ ."
/
,.
/
/ /
/
/ '1' .
/ ' mllmetn sau
/ n
Cea mai
este cu filet
interior al mandrinei
acestuia este de
obicei pe ea. De exem-
plu, UNF J1, - 20 filet
unitar anglo- american de
de cu 20 de pe
trebuie fim
aici o de zile mari
la cineva care are lere de filet
(ochiometria nu rezultate poate duce la dis-
trugerea arborelui
Filetele triunghiulare engleze notate cu W
(WMhworth) sau BSF (british standard fine) au unghiul
la vrf de 55
0
nu se potrivesc cu filelete UNF care au
unghi de 60
0
ca la filetele metrice europene. De
obicei de pe uneori diametrul
exterior, suficient ct ne necazuri .
. Alte au filet metric aici totul este clar. M 12 x
1,5 filet metric fin de 12 mm diametru nominal
cu pasul de 1,5 mm.
AI doilea tip de prindere este cel cu filet interior al
arborelui teoria de mai sus.
Filetul nu este o
pentru realizarea cu' n
figura 3 b c.
Cel de al treilea tip este prinderea cu arbore cu con,
care poate fi el Morse (n sau metric trebuie
o n ax pentru asigurare
un de fixare a piesei de prindere a pnzei ,
respectiv frezei. Poliloghia cu filetul din va-

ce am stabilit n ce caz ne vom completa
cu cotele necesare dispozitivul de fixare
45
------------ATELlER------------
din figura 3 a, b sau c, corit de ce scule vom prinde
in
Dispozrrivul a fost proiectat lucreze cu o de
circular pentru lemn, cu de 127 mm diametru
care are de 12,75 mm sau de 130 mm diametru
care are gaura de 16mm, ambele avnd grosimea s de
1,1 mm. Se va proceda fel nct avem un minim de
piese planul median al sculei fie mereu
Rletul pentru de fixare a sculei (figura 3 b
e) trebuie cel 4 spire.
De asemenea putem lucra in lemn sau plastic cu freze
pentru metal de 50mm diametru, care au gaura de 13mm,
sau de 63mm, care au gaura de 16mm.
Discurile de de 115 sau 125 mm diametru a
de 22,2 mm, la fel pnzele pentru polizor unghiu-
Iar in trg.
stabilirea tuturor acestor importante:
vom executa desenul (desenele) finrr(e) le vom da lai
prelucrat la un atelier de pentru de dimen-
siunile lor depind unele dintre cotele dispozrrivului.
Acum ne intoarcem la nceput stabilim cotele H
H1' cont va sta eu mnerul n pozijie ori-
ndreptat privitorul figurii 1 ntre ea
suportul poz. 1 , ca intre marginea placa,

46
de tiere din figura 2 trebuie un joc de 1 ... 2
mm. Trecem aceste cote, lungimea L diametrul cI> al
pe figura 1, respectiv 2.
Eventual la un atelier de
construim o din lemn de tare cu dimensiu-
nile din cu toate perpendiculare.
Din panel sau (mai bine) Tego de 12 .. 13 mm se vor
piesele poz. 3 8 din figura -1 piesele poz.1 2 din
figura 2.
boxe audio folosind
acest dispozttiv, lungimi le pieselor poz. 8 din
figura 1 poz. 1 din figura 2 in de dimensiunile esti-
mate ale elementelor ce vor trebui prelucrate.
De asemenea cu cteva adaos uri pe care nu le-am
detaliat, deoarece nu au fost construrre, dispozitivul poate
Iti folosrr ca strung pentru lemn cu lungimea sau ca
fpolizor, construind n acest scop o din
cu diametrul pietrei folosite.
La partea au de obicei o
sau o exact n prelungirea axului
nu atunci trebuie pentru a
putea fixa in dispozitiv.
Piesa poz. 2 din figura 1 se va executa din textolrr de 6
I(sau 8) mm grosime. se pot pili la
TEHNIUM iunie 2006
-------------ATELlER-------------
rotund n acest caz din piesa poz. 1, figu-
ra 2 vor fi tot rotunde. Oricare din cele este la
fel de cu de a fi ajustate precis.
ce s-au trasat cu se vor prelucra piesele
poz.2 3.
Pe piesei 3 se vor trasa pentru le
de fixare se vor executa <f> 3,S zencuite la fel pe
spatele suportului 2) n axul de simetrie la cota H, se va
executa o de <f> a mm pentru de fixare a
Pe spate gaura se va la 13 mm pe o
adncime de a mm n ea se va presa o Ma
(poz.7) care se va bloca cu bicomponen-
sau (mai bine) cu adeziv poliuretanic pentru lemn, cu
nu filetul
3 3.." rS
a.
n cu pentru din cele
piese se vor executa de 2,S mm, adnci de
30 ... 3S mm, pe frontale ale prismei poz.1 , astfel: se
nti gaura de jos pe ambele se unge cu
adeziv se nti placa de textolit cu un
pentru lemn cu cap necat de 3,S x 30 mm. (poz 4), se
se celelane Se pro-
cedeaz la fel cu piesa 3, ca axul
cu cel al ansamblului astfel format fie para-
lel cu baza lui. sunt solide, este de dorit
TEHNIUM iunie 2006
ca piesele fie lipite cu adeziv pentru a se asigura o
rigiditate cont de faptul n
exploatare eforturile sunt destul de mari destule

de fixare poz.S va avea vrf conic o de
antrenare ( poz. 6).
Ansamblul se pe placa poz: a tot cu trei
poz. 4 placa 2 unul n partea
prin zencuite executate la partea a

n cele <f> 6, ele
zencuite pe partea se cota L1 cu
aceasta suportuf este terminat.
1
I
If-II
Masa de din figura 2 se va executa astfel:
nti se piciorul poz.2 la cotele 1S0 mm H -
a mm talpa poz. S.
Pe partea a se va trasa axul de simetrie,
pe el se va marca (tot simetric) cota 8Omm, care trebuie
exact cu cea de pe suportul realizat se vor
marca trei puncte, unul la mijloc alte la 10 mm de
margini, n care se vor executa trei zencuite de 3 mm.
Se talpa peste picior n el se n
trei de 1,S mm, adnci de cca 20
47
-------------ATELlER-------------
mm, se cele cu trei pentru lemn cu
cap necat de 2,5 x 20 mm (poz. 6) se
<I> 6 din A - A.
Se desfac din picior se la 8
mrT], pe o adncime de 4 mm.
In ele se piulije M5 (poz. 4) care se
cu adeziv, apoi talpa se se
definijiv cu le ei.
Pe partea superioar se n mod masa
poz. 1 cu trei 3,5 x 30 cu adeziv, se o
linie la cota L 1, se cota 80 se
sau rotunde cum s-a mai sus.
Cu M5 x 30 cu cap necat proemi-
din texlolit n din se
de suport.
In arborele se piesa de prindere a
pnzei de se stabilesc locul lungimea
lransversale prin care va pnza de circular, care
se va executa decuparea se va fixa pnza la locul ei, ver-
rotirea ei
Din lemn de tare (am refolosij un teu vechi din
lemn) se traversa poz. 7 rigla poz. 9, ca dis-
poz. 8, cu grosimea astfel rigla
stea la baza mesei traversa fie cu planul
pnzei.
Se se pe dedesubt cu
pentru lemn de 2,5 x 16 mm.
Dintr-o de de 2mm, de 20 mm, se exe-
culisa poz. 13, la partea cu o
gaur M4 un filetat cu pentru
nij, poz. 14 (eventual blocabil cu
Culisa se va fixa pe dedesubt cu de 2,5
x 10 mm (poz. 15) aproape de mesei, astfel ca s
nu pnza.
Se decuparea astfel ca n pozijia
traversa fie la 2 mm de n p0-
mai aproape de mesei, se exe-
gaura <I> 5 n se
cu un cu cap gt (torbant) M 5 x 30, pre-
cu fluture (poz. 11 12).
paralel cu decuparea longitu-
se va monta ngropat o cu reperul zero
la pnzei.
Acum masa este aproape vom executa
dispozitivul de din figura 3 e.
Se o de lemn de tare cu
dimensiunile de 12 x 25 mm lungimea de cea 30 cm.
Traversa se aduce la 4 mm de se cu
fluture eventual cu filetat.
O din lemn de 3mm de 8mm
de 150 mm, se provizoriu la baza traversei
cu cuie mici, se bucata de
lemn bine cu ambele mini se la
cea 45 cu partea dinspre operator pe astfel
stea pe cant, de nu pnza
ferm pe se ncet
atinge pnza n continuare ajunge n pozijie

Se se aduce traversa la 8 mm de
se
Interiorul se cu un se
cotele pe figura 3 e (este la scara 1:1) se la
forma din desen. Pe latura din stnga, pe mijlocul piesei se
cu o cu grosimea de 0,5 mm un canal
adnc de 12 mm pe lungimea. Astfel piesa poz. 7
este aproape gata. Se scoate bagheta de pe
48
Dintr-o de din de 1 mm grosime 12
mm se piesa de prindere poz. 1 dintr'O
din de 0,5 mm piesa poz. 2, care se introduce
n adncijura piesei 1 se strnge ntr-o
Ansamblul se va fixa cu nituri cu cap necai.
improvizate din din sau cupru, cu diametrul de
2 ... 2,5 mm se vor executa <I> 4,5 mm la cota
a = 15 ... 16 mm. Niturile se vor pili apoi la pe ambele
laturi ale piesei 1.
Folosind piesei 2 drept se vor marca
executa <I> 3,2 pe piesa poz. 7, care se va fixa
apoi cu M 3 x 16 cu (poz. 4,
. 5 6).
Am astfel un ansamblu de a pnzei de
cu pozijii.
se folosesc primele (ncepnd de jos),
piesa 7 va sta la 8 mm deasupra mesei, iar cu ultimele
la 18 mm deasupra, n de materi-
alului
n timpul lama din va intra n fi ind
astfel un ghidaj suplimentar al materialului de prelucrat
acest dispozijiv demontabil pe
Exact n planul median al pnzei se va marca execu-
ta n stnga figurii 2, n care va intra,
exact, dispozijivul de
Se va marca cota a, se vor executa <I> 7
adnci de 10 mm, n care se vor introduce
cu cap hexagonal M 4 x 16 (cu capetele n
se vor ndrepta astfel ca fie paralele
ntre ele cu planul mesei se vor bloca prin umplerea
cu epoxy sau adeziv poliuretanic.
adezivului se va fixa piesa de
cu piulije M 4.
Piesele din lemn se vor proteja cu straturi de lac
alchidic sau nit ro.
muncii
Utilizatorul este singurul responsabil de integritatea sa

Se va lucra numai cu de ochelari
sau_ din plexiglas.
In dreptul pnzei, n n spatele dispozitivului se
vor fixa cu pentru lemn de placa de
din placaj sau late de 80 mm, astfel
nu se atinge pnza dedesubtul mesei de
se va folosi dispozitivul ca polizor, se va c0n-
o pentru
Cnd avem de cu freza canale nchise (care nu au
la unul din capete) se va proceda cum am la
piesei poz. 7 din figura 3 e.
Dispozitivul se va fixa de masa de lucru cu cel
menghine pentru lemn sau pentru vulcanizare, squ
cu ori care an procedeu sigur.
Traversa trebuie s fie cu planul pnzei, even-
tual cu max. 0,5 mm n sensul de naintare a
materialului. n caz contrar materialul se va bloca.
se se va ntrerupe imediat alimentarea
cu curent a butonul
Cnd avem de despicat baghete nguste, materialul se
va mpinge cu o de lemn.
Toate sculele se vor fixa ntre din carton de
0,3 ... 0,5 mm care se vor folosind drept chiar
piesele de prindere capacele lor.
Din din de calitate (preferabil arc) de 2,5 mm
se va executa o cheie conform figurii 3 d, pentru strngerea
desfacerea pieselor de prindere.
La cu prindere pe con, dispozitivele (fig. 3 a) se
vor fixa bine cu n gaura
TEHNIUM iunie 2006
----------CITlTORIi
numesc MARIAN DAICER, am 53 de ani sunt un pasionat de
Att de pasionat am fost nct prin 1980 am abandonat meseria pe care o practicam
(tipograf m-am nscris am absolvit o de depanatori
RTV, lucrnd apoi ca depanator, apoi ca electronist la fosta C.C.H. (actual-
mente
$i faptului la ora ntreaga activitate din (ca
din mea) este n agonie, am ajuns acum lucrez ca "agent de
dar pasiunea pentru mi-a
De-a lungul timpului am construit foarte multe montaje, multe din ele preluate din
revista TEHN/UM, altele din almanah nu a mai altele de
proprie. considera interes, am caut prin propria am
trimit alte scheme mai interesante dect cea
SONERIE de APARTAMENT
MARIAN DAiCER
Am intrat recent in posesia unui
ceas de defect dis-
trus). Fiind un pasionat electronist,
am incercat alimentez ceasul
ce se poate face cu el. Am
constatat este mai deosebit
de ceasurile intlnite acum, In
sensul pe de avea
in loc de melodii sunetul a trei
anume: cuc, privighetoare

Auzind sunetul de am con-
siderat ar fi potrivit pentru a fi
folosit pe post de" sonerie de aparta-
ment, dar am constatat la fiecare"
ceasul ora in
limba pe care nu
am putut o anulez din butoane
care incurca in de a
folosi ceasul pe de sonerie
de apartament.
Atunci m-am gndit cum pro-
cedez am conceput schema pe
care v-o propun spre publicare, in
in care pre-
interes.
Pentru alimentare am folosit un
transformator de sonerie care
scoate in secundar tensiunile 8 V
5V.
Din de 5 V am construit
alimentatorul prezentat in figura 2
care ceasul, dar pentru
simplificare acesta poate lipsi el se
poate alimenta cu bateri R6. Din
de 5000 se
Ula3V.
Difuzorul ceasului l-am inlocuit
cu un difuzor de inalte
recuperat de la un Tv. "Diamant 220'
(URSS), care in acest montaj se
excelent. Cei care doresc
un sunet mai puternic pot
TEHNIUM iunie 2006
folosi un amplificator, dar cu acest tip de difuzor sunetul este suficient de bun
pentru o sonerie.
''''''''''
'ov
Rei 1 Rd 2
Pentru a pune in functi-
1
une ceasul pe post de
sonerie concomitent a
elimina de care am
vorbit orei
exacte) am folosit trei
relee un tempo rizator.
Releele sunt de 12 V. La
lui B1 (butonul
exterior) se Rei
1 2 (fig. 1). Rei 1 pune in
prin contactele sale temporizatorul din figura 3, iar Rei 2 prin con-
tactele sale ceasul cnte prima melodie (sunetul de cuc).
Temporizatorul, a de timp se din condensatorul
de (de foarte calitate) R de 1 MO, pune in Rei 3,
care prin contactele sale introduce in circuit difuzorul D. timpul progra-
2200",
, OV
5000
4,70 Be252
ReI 3
mat (circa
5s), difu-
zorul este
decuplat
astfel nu se
mai aude
ora
La a
doua
sare pe
buton se va
auzi sune-
tul de privighetoare, la a treia cntatul
Soneria poate fi folositoare pentru a am fost de cineva
in lipsa minte pe care sunet am fost. ultima
IN
lN<4-002
Intregul monta) l-am
3
introdus intr-o cutie de
difuzor de radioficare
excelent.
,.n
In lipsa ceasului de
care v-am vorbit se
poate folosi un ceas cu
melodii sau montajul
' 000 de la unele tipuri de
care aveau un
montaj ce plnsul
sau spun MAMA, TATA
etc.
49
----------CITlTORIi
TUNERFM
VASILE BRUMEA,

Construirea unui receptor de radiodifuziune n
de amator poate nu mai pentru
interes, n n care n magazine se
modele de aparate mai simple sau mai
sofisticate, cu performante dintre cele mai diferite.
constructorului amator, de a asculta
emisiunea cu un aparat de
proprie, nu poate fi de nimeni la n plus,
abordarea unei astfel de constituie o de
ncercare pentru electronist amator. dintre
cei care suntem - nu- i - "tineri de mai
vreme", nu ne amintim cu nostalgie de primul montaj
realizat, chiar era vorba de "clasicul" receptor cu
amplificare cu pe care o prin
copaci sau pe case. Pe atunci, de
radiodifuziune de la noi lucrau mai ales pe unde medii
lungi, calitatea semnalului fiind
In prezent cu attor noi posturi ce
emit pe ultrascurte, unde calitatea semnalului este
foarte interesul pentru radio este n n
rndul tinerilor. De aceea, propun realizarea unui
tuner FM n banda 88-108 MHz. Materialul se
constructorilor cu oarecare dar
rilor care de din domeniul
doresc abordeze un montaj ceva
mai complex. Tocmai de aceea a fost o
nu prea cu circuite integrate, care
realizarea unui cablaj simplu n de amator.
Problema cea mai pentru o constituie
realizarea mai ales reglarea bobinelor din circuitele
oscilante. Mai ales n ultrascurte, unde o deplasare
a unei spire un salt de
apreciabil. Schema nu cuprinde dect
astfel de bobine ce se simplu, prin rularea pe
partea a unui burghiu cu dia metrul de 6 mm.
Descrierea schemei
Montajui (fig. 1) se cu
circuite integrate des folosite
n aparatura de larg consum care
se pot procura cu din ma
gazine sau din ale
unor montaje dezafectate.
50
Primul circuit, de tip TA 2003 P
sau echivalentul CD 22003 GP
(ambele n DIL 8),
mai multe
anume: ampli ficator de
oscilator local, mixer,
amplificator de intermedi-
demodulator preamplificator
de deci majoritatea
necesare unui
receptor de cali-
tate. Acesta poate cu ten-
siuni cuprinse ntre 2,5 6 V, con-
sumul fiind extrem de mic. n
cazul de la tensiunea de 3,3 V
consumul este de aproximativ 15
mA. Semnalul captat de
ajunge la pinul 1 al circuitului prin
intermediul unui filtru
(88-108 MHz) de evident,
numeroase firme
care produc astfel de componente
(numite filtre Soshin), n lista de
piese precizndu-se cteva tipuri ce
pot fi procurate din montaje de
aparate industriale dezafectate sau
din n lipsa unui astfel de fi l-
tru, se va folosi un circuit LC paral el
format dintr-un condensator ceramic
de 30 pF o cu 4,5 spire
pas, cu caracteristici
ca L 1 L2. Tot cu filtre ceramice se
face cuplajul ntre mixeru-
lui RF (pin 3) intrarea amplifica-
torului de de
10,7 MHz (pin 8) . Un filtrulsimilar se
montat la pinul 10 (reglaj
Q.U.). Acestea fiind de
unui condensator ceramic,
superioare filtrelor LC,
n timp
de acord. Condensatorul de la pinul
5, care face parte din circuitul de
reglaj automat al (RAA)
va fi de cal itate (preferabil cu
tantal ). La pinii 13 (oscilator UUS)
15 (i ntrare UUS) se sin-
gurele bobine care trebuiesc
de amator pro-
cedeul amintit mai sus) folosind con-
ductor emailat de cupru cu
diametrul de 0,6 mm. Pentru L 1 se
vor bobina 3,5 spire, iar pentru
L2-2,5 spire. rularea pe
tul burghiului , cele bobine se
vor scoate spirele lor se vor nde-
una de alta, un
pas de aproximativ 1,5 mm ntre ele.
Condensatorul variabil este unul
folosit n radiourile care
au gama de unde ultrascurte
TEHNIUM iunie 2006
---------CITlTORIi
are capacitatea de 2X18 pF,
cu trimeri demo-
dulare preamplificare, la pinul 11
se semnalul audio. Calitatea
sunetului este transmisiilor
cu de sensibili-
tatea selectivitatea fiind foarte
bune.
AI doilea circuit integrat, de tip TA
7343 AP sau KIA 6043 S, este un
decodor stereo (in SIP 9) cu
destul de bune in
raport cu simplitatea schemei.
Condensatorul C 21 de la pinul 4
face parte din circuitul oscilatorului
comandat in tensiune (OCT) va fi
cu pierderi ct mai mici (stiroflex). La
cele ale integratului (pini
8 9) se semnalul audio
stereofonic celor
canale stnga dreapta. Circuitele
de dezaccentuare (R 11 , R 13, C 24,
C 26, respectiv R 12, R 14, C 25, C
27) la cele tipuri de
integrate amintite, componentele
avnd valori diferite. in lista de
piese, valorile din paranteze sunt
pentru circuitul KIA 6043 S. LED-ul
D5 (pin 6) va semnaliza
narea unui stereofonic.
Reglajul OCT se face din
semireglabilul P.
Semnalul de la se
unui amplificator stereo de
Alimentarea se face
cu tensiunea de 9 V, consumul cir-
cuitului fiind de aproximativ 25 mA
cu LED-ul indicator aprins.
in figura 2 se scala
care
Montajul se
cu circuitul integrat LSI de tip LC
7265 integrat) pro-
dus al firmei Sanyo, des i ntlnit i n
radioreceptoarele auto
de ceva mai veche.
Circuitul se in DIL
cu 42 de pini.
de acesta este cea de la oscilatorul
local, din care se scade
rezultatul - care este
tocmai - fiind
pe display.
Semnalul preluat de la oscilatorul
local (pin 13-CI 1) de condensatorul
C8 ajunge prin intermediul divizoru-
lui rapid CI 3 de tip LB 3500
SIP 9) la pinul 8 al lui LC
7265, care intrarea
Baza de timp a
acestuia un oscilator pilotat
extern cu un de 7,2 MHz.
Alimentarea se face cu 5 V (tensi-
TEHNIUM iunie 2006
r
L
'" g
'" <
r-
une cu dioda 1 N5231),
pentru cele integrate, 12 V
pentru cu anod comun de tip
LS 1935, prin intermediul rezistoru-
lui de limitare R6. Acesta va trebui
suporte curentul consumat de
(cca 90 mA - cu toate seg-
mentele aprinse - 108,8). Se
poate folosi un rezistor de 120 ohmi
/ 1 W, sau de 220 ohmi / 0,5 W
legate n paralel. se
1
- 1
!l ()()
N
--
.., -

)!)!

......
...
,.
;;;
a_l_
I
- --
...J
o o
S
z
"
,.
poate folosi oricare alt tip de ,
cu anod comun de 3 1/2 sau .
displayuri de tip VQE care
cte doi pe Acest
modul poate fi folosit independent,
pentru modernizarea unui radiore-
ceptor cu
(de proprie sau din co-
Trebuie doar se identifice
punctul cald al oscilatorului local
unde se va cupla scala se con-
51
----------CITITORII ----------:;:
state redresorul aparatului
supus con-
sumul suplimentar de 90 mA. O
viitoare modernizare a mon-
tajului presupune unei
telecomenzi simple n IR, cu ajutorul
se realizeze de la
o serie de comenzi (pornit/oprit,
reglaj volum, mute, wide-stereo
etc.).
montaj. indicate (+2-5 pF). Reglajele se
La circuitul nr. 1 avem de efectu- cu din aproape
at un singur reglaj, anume n aproape, de mai multe ori,
ncadrarea n limitele benzii de ce se rezultatele dorite.
se va face Decodorul stereo (CI 2)
pe dis- simplu, din
play sau prin cu un P. Se ntr-un sens sau
receptor industrial bine acordat, cursorul acestuia, ce
pentru cei care nu au realizat mon- un post, ce
tajul din figura 2. Din bobina l2 se aprinde LED-ul indicator stereo
limita a benzii Se rotirea ce
Realizare reglaje (87,5 MHz), iar din trimerul de pe se stinge din nou. Revenind
Montajul se pe cablaj CV 2, cea (108 MHz). cursorul la I
impri mat, cu dispunerea pieselor ca Din bobina L 1 din trimerul de pe cele repere, am
n figurile (scara 1/1) . CV1 se reglajul. Scala nu nec:esili
schema de principiu se nu se ncadrarea n niciun fel de reglaj. Se va avea
pot identifica cu componen- se valoarea conden- doar ca ntre cele
tele de pe cele de satoarelor C4 C6 n jurul celei se realizeze cu
,---------'-------------------------, ecranat, iar
fie ct mai
Acest modul
r - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...,
2
folosit indepelll-
dent, pentru
dernizarea
F.
C9
Fis. 2 I
C.I. 4
CI GI 81
ce
R6
C7
radio de COI1stlruC!!Ja
mai veche
cu
Sursa de alirnelnta ..
nu

du-se un Si
integrat bineCIJnOS-
cut din seria
care
tul consumat
aproximativ 130
a necesita

tor. Executat
montajul va

R7 GGNG
I
L... ______ _

rabile cu
firmelor de p
IS - 18 V
ONO
r- '--
I
------..,
Fis. 3 I
I
L..oIII
I

I
0 .1
I
I
RI
I
I
7812
I
I
--
e2
3
+ 12V
+9V
ONO
Lista de piese
Fig. 1
C1 = 1 nF
C2 = 30 pF
C3, C9,C11 , C12,
C16, C18= 20 nF
C4,C6 = 22 pF
C5 = 5 pF
C7 = 15 pF
C8 = 3 pF
C10 = 33 fj F/50V
C14 = 0,47 UrlOV'
C15 = 220 fjF/ 16V
C17, C20 = 1 u,"".-

elIn
flC1I
-
....
I
C19,C22 = 3,3 uF/!.
C21 = 1 nF/styro
I C23 = 470 fjF/ 16V
L_.....:.L=-=- =-=- =-=--=-::.. __ ___' C24,C25 = 5,6 nF
52
TEHNIUM iunie
"- - "' - ------------------..-----.
----------CmTORIi
C26,C27 = 10 nF (560 pF)
C26,C29 = 4,7
C30 = 1 00
Rl = 100 ohmi
R2,R3 = 100 kO
R4 = 10 ohmi
R5,R7 = 1 kO
R6 = 22 ohmi
R6 = 6,2 kO
R9 = 820 ohmi
Rl0 = 220 kO
Rl1,R12 = 3,3 kO (3,3 kO)
R13,R14 = 15 kO (31 kO)
R15 = 47 ohmi
P = 10 kO
01,02 = lN4148
03 = BB 109, FV 1043
04 = OZ3V3,OZ3V6, OZ3V9
05 = LED R, V, G
CI 1 = TA 2003 P, CO 2003 GP
CI 2 = TA 7343 AP, KIA 6043 S
CF1,CF2,CF3 = 10,7 MHz
BPF = PFWE3, BPWB5, PFWB4,
BPMB3, FF7618, GEMB3 elc,
Fig. 2
C1,C2,C3,C4 = 1 nF
CS,C6= 22 pF
C7,ca = OV
C9 = 47" F/ l0V
Cl0= 10nF
Cll = 1OOI'F/ l0V
Rl = lkO
R2,R3 = 510 kO
TEHNIUM iunie 2006
R4= 2,2 kO
R5 = 3,3 kO
R6 = 120 ohmi/l W
R7 = 390 ohmi
Cll = LC 7265
CI2 = LB 3500
01 = lN5231
Qz= 7,2 MHz
., "' ""Q
., .
Fig.3
Cl,C2 =
C3 = lOOI'F/16V
Rl = 47 ohmi
CI = 7812
01 = lN4001
53
----------CITlTORII

TELEVIZOARELOR
Pentru cei care doresc un televizor
alb-negru cu tuburi la care s-a deteriorat secundarul din
trafo-linii recomand
Se mecanic secundarul de pe miez,
demontarea de pe a transformatorului , care
se montajul din figura
Triplorul se dintr-un aparat color sau se
din magazinele de specialitate.
Pentru verificarea unui transformator de linii din TVC
sau a unui transformator din blocul de alimentare, se
poate folosi un televizor alb-negru cu 4 sau 5 CI. Se pro-
astfel :
- transformatorul sau - primar
TVC'
- n circuitul primar al televizorului alb-
negru transformatorului TV-AN.
La unei dungi orizontale pe ecranul televi-
zorului pentru a repara e bine a
- pe tub avem rastru cu semnal;
cum v-am
scrisoarea dv., domnule Varro jud.
a fost unui specialist - colaboratorul
nostru dr. ing. Andrei Ciontu - care la dv.
referitoare la bobinele aud ion la tuburile electronice
61t36C 6,,44C
1. n figura 1 este schema unui detector cu
care o de tip audion. Bobina
audion (fig. 2) este cu aer, pe o car-
1
5O-100pF
2OD-1000pF
U,
" II
II
II
II
\1
- RANETE SANDU
..... TV.
"'"
U-
.----oUm
TRIPlOR
ptS()() lRAHSF'ORIroIATOR
UNII
- avem sincronizare pe
Pentru aceasta facem un baleiaj mecanic cu ajuto
unei oglinzi (retrovizo?re), basculnd manual s
mecanic ogl inda n televizorului observnd
deschidere n a dungii de cm, ce perm'
analiza

Capetele
se pot
depista cu
ajutorul unui ohm-
metru sau al unui
bec mic, alimen-
tat prin
O (cu
cu P I aj
inductiv
al ante-
nei) este
n
figura 3.

2
acord


2.Tubul
6,,36C este o de putere cu
dirijat, la baleiajul
0.5-2Io1D
1
54
se
ca etaj
ntr-un rec-apt,.
audio,
randame n
foarte mic.
6,,44C nu

v-a promis
mai
TEHNIUM iunie 2

Or. SORIN PISCATI

I TlEHINIIJM Iunie 2006
Poate unii cititori vor pune
ntrebare: "Pentru ce se
mai propune construirea unor astfel
de motoare, practice,
acum, cnd o varietate mare
de motoare electrice ce
pot fi cu
Scopul este pur didactic
tocmai din acest punct de vedere
noi
Autorul cu nostalgie
filele ale unui caiet n
care, pe la mijlocul anilor '50, elev
fiind, a desenat cu pla-
nurile acestor Le-a rea-
lizat cu mijloace materiale,
cteva scule rudimentare aproape
bani. Bucuria sa a fost mare
atunci cnd le-a prezentat distinsu-
lui profesor de care preda
la acea vreme le\lile de ale
Le-a mai mult
intuitiv nu le-a mai uitat azi.
Acesta a fost motivul pentru care
m-am le publ ic (cu
le de rigoare), n
elevi din acestor
ani vor ncerca le
Fie le vor realiza la stadiul
final , fie nu, scopul va fi atins: vor
mult mai temeinic
multe din frumoasele taine legi fi-
zice ale Poate peste ani
ani l'i vor aduce ei aminte cu
nostalgie de aceste nceputuri.
cum am
realizarea acestor elec-
trice nu nici materiale
costisitoare, nici scule
nici o ndemnare
descris n continuare
poate fi realizat aproape de oricine
cu cea mai mare
de la prima ncercare,
n cele mai bune
Statorul se con-
dintr-o de
de fier moale, de aproximativ 1 mm
grosime. Se taie o cu
latura de 55 mm.
La de 15 mm de mar-
gine (fig. 1), paralel cu una dintre
laturi, se ndoaie tabla n unghi
drept. Vom n acest fel o
cu laturile n L, latura mare
avnd dimensiunile de 55 mm
lungime 40 mm iar cea
lungime 15 mm

In mijlocul laturii mari se face cu
de o cu
diametrul de 3 mm. La dreapta la
stnga acesteia, la cte 15 mm dis-
de centrul ei, se mai face cte
o de 4 sau 5 mm diametru;
ambele trebuie
diametru, fie de 4, fie de 5 mm.
capetele laturii mici se mai face cte
o de 2 sau 3 mm, pentru
fixarea piesei de postament (fig. 1).
55
---------1- LABORATORUL ----------1
Se din
cu cte o fiecare.
Aceste vor avea 4 sau 5
mm diametru lungimea de 40 mm.
Ca nu magne-
se la
(pe aragaz sau n alt mod),
care se se
ncet. ce s-au se
se cu neofalina,
alcool tehnic sau sanitar n final se
vopsesc (pentru un aspect
cu vopsea auto de culoare
sau
Pentru realizarea electromagne-
tul ui stator mai este nevoie de
mosorele pe care se va
srma de bobinaj.
Mosorelele se din
hrti e de scris, din care se
taie, cu foarfeca, cteva cu
de 30 mm, ct va fi lungimea
mosorelelor pe care vrem le rea-
Se uneia
dintre pe unul din
care vor n final miezul elec-
tromagnetului statoric (fig. 2) .
ce se o se
nclei eze acest prim strat, se conti-
ungnd n
prealabil hrtia cu clei de
sau cu alt adeziv.
n acest fel a 8+10 stra-
turi, se scoate tubul de hrtie de pe
se cca 24 de ore se
usuce. La fel se cu al
doilea tub. Se de aseme-
nea patru discuri de carton cu
diametrul exterior de 12 mm.
Fiecare din cele patru discuri va
avea n interior o al
diametru este egal cu cel al tuburilor
de hrtie.
uscarea tuburilor de hrtie
se discurile de carton pe
aceste tuburi , n fel nct
formeze un mosor cu lungimea de
aproximativ 30 mm (fig. 3).
La fiecare din aceste
mosoare se cu
cca 200+250 de
spire din de cupru cu
email. Grosimea srmei va fi de
0,2+0,3 mm. de spire va fi
pentru ambele mosoare.
Este de preferat ca bobinarea
ambelor mosoare se n
sens.
In prealabil, cu de
sau cu un ac de cusut mai gros se
va face cte o de 0,3+0,5 mm
ntr-unul din discurile
mosorel. Prin acestea se trece
nceputul srmei de bobinaj, astfel
ca o de cca 5 cm din
srmei pentru a
avea posibilitatea de a lega electro-
magnetul (Ia terminarea
motorului) la polii sursei de curent.
ce s-a terminat bobina rea, se
56
analog cu cel de al
doilea al srmei de bobinaj.
Se introduc n inte-
riorul mosoarelor astfel bobinate,
ce n prealabil am pus la
capetele respective (dinspre partea
a acestora)
cte o de carton mai gros.
Capetele filetate (posterioare) ale
lor (care ies n afara
mosoarelor bobinate) le introducem
n de 4 sau 5 mm (fig. 4) ale
piesei n de L n
figura 1.
Pe capetele care ies
de partea a piesei L mai
introducem cte o n
Vom
avea strngem suficient de
tare pentru ca miezul elec-
tromagnetului, cu mosorul
respectiv, nu se dar tot-
trebuie fim nu
strngem nici prea tare, ca nu
mosoarele care
bobinajul (fig. 4).
Se trece acum la
rotorului Rotorul se
face din d!) fier moale
cu grosimea de 2 mm. Inainte de a
croi tabla se cop-
un tipar de hrtie. In
acest scop se pe o
de hrtie cercuri con-
centrice, unul avnd diametrul de 40
mm, iar al doilea de 20 mm. Se
mparte cercul exterior n opt
egale fiecare punct astfel
se cu centrul. Aceste opt
raze cu cele cercuri
concentrice vor forma o cu
patru
Cu ajutorul unui traforaj al unei
pile se taie se tabla n
fel nct se o cu
din1i avnd forma n figura
5. In centrul rotorului astfel
3
a
4
5

EHNIUM iunie 2006
7
se face o cu diametrul
Dintr-o foarte drea
Axul va avea n final
mm. Se roata cu
unul din capete. roa
de 2 mm. ar avea, de e
ar fi prea

3mm.
- de de se face axul moto-
ametrul de 3 mm o lungime de 65
e acest ax la de 40 mm de
trebuie obligatoriu grosimea
mplu, numai 1 mm grosime, puterea
te posibil ca rotorul acestuia nu se
Fixarea pe ax a cu dis se face prin cositori re. Trebuie ca axul
fie perfect perpendicular p deoarece n caz contrar rotorul
va "bate" nu v putea fi adus suficient de aproape de
polii electromagnetului. Cu rotorul se va afla mai de polii
electromagnetului, cu att m orul va fi mai puternic. In niciun caz
nu trebuie s fie mai mare de 1 mm.
Pe ax cu rotorul se dispozitivul de ntrerupere
restabili re a curentului electri Acest dispozitiv se face dintr-o
de de sau cupru u grosimea de 0,871 mm care are
exact ca r rul, cu deosebirea diam,etrul
exterior este de 20 mm, iar c I interior de 10 mm (fig. 6). In centrul
acestei cu se face de semenea o de 3 mm diametru,
prin care se introduce axul Piesa se de acesta
tot prin cositorire la aproximat 10 mm de rotof. Se vor respecta n
acest caz regulile de fixare a otorului pe ax. In plus, mici
trebuie n dreptul gol ilor dintre mari.
Dispozitivul de ntreruper de stabilire a curentului electric se
mai cu o lamel de sau cupru de cca
5 mm 50 mm lungim unul din capetele lamelei se fac
cu diametrul de 2 m apoi se ndoaie acest pe
o lungime de aproximativ 10 m, n unghi drept.
Cele vor servi final la fixarea lamelei de postamentul
motorului (fig. 9).
Ultima component
este chiar piesa n for
doilea se face din
Se taie din un
mare de 20 mm
trapezului se fac
mm una de alta. aceas
mm de latura mare a trapezul
acum acest piesa
la car
gaura din acest al doilea lag
a este Unul din
de L a electromagnetului. Cel de al
e cupru sau de 1 mm grosime.
pez cu latura de 10 mm, latura
e 45 mm (fig. 7). La 5 mm de baza
cte 2 mm diametru, la de 2
se ndoaie tabla n unghi drept, la 10
paralel cu Se
de La electromagnetului se
se gaura de 3 mm, pentru ca
fie la Cu
e se n punctul astfel
nsemnat o de 3 mm diametru.
Avnd toate piesele prin-
ipale ale se poate trece
a asamblarea lui. Postamentul acestui
411 ----.""1 .... ...m
otor este o de aproxima-
iv 5710 mm grosime, 100 mm
ungime 80 mm Pe acest
ostament se cu
uruburi mici electromagnetul. Se
Introduce apoi mai lung al axu-
lui n gaura de 3 mm diametru, care se
ntre cele bobine ale electro-
magnetului, iar al axului
e introduce provizoriu n cel de-al
oilea Se apropie rotorul, pe ct
posibil la o mai de 1 mm,
e polii electromagnetului. Se nsem-
axului n acest loc se
374 spire din
de cupru de pe care am
izolamentul. Aceste spire au rolul de a
Impiedica axul se deplaseze longi-
udinal deci, ca rotorul se
apropie sau se de polii
electromagnetului.
se face la al axului.
51
---------I- LABORATORUL
ce ne din nou pOl:!!'. acestor "gulere"
de pe ax este le lipim de ax cositorire (fig.
8). Acum se poate fixa de postament doilea
Lamela de curent se
de postament cu n nct
periferia mici cu La lamelei va
trebui avem n primul rnd
frece prea tare Pe de
lam ela cu
ai mari
magnetului contactul , ca
respectivi ai mari arElplu, polilor
electromagnetului.
Bobinele electromagnetului au n patru capete,
fiecare din cele bobine avnd un nceput un
Se unul din firele bobine cu unul
din firele celeilalte bobine n fel, curentul elec-
tric circule ntr-una din bobine I sens, iar n
n sens contrar. pe
ambele bobine spirele sunt , n i sens
cum s-a recomandat mai primei
bobine se cu a doua bobine.
spirele de pe cele n
sensuri contrare, atunci se
cu nceputul celei de a doua.
capete. Unul din aceste capete partea me-
a electromagnetului , iar cel la o
de contact. A doua se prin
intermediul unui fir de cupru cu (peria) de con-
tact.
Cum motor _ "t",,,?
Cele borne, fixate la m"rnir,. "
se la polii unei baterii
redresor, cum este cel prezentat n
10. Curentul electric va trece,
lamela de contact, la unul din
mici ; de aici , prin intermediul
lui metali c al suportului
electromagnetului , curentul
n spirele electromagnetului
miezul de fier. Acesta
va atrage ro!orului ,
se In momentul n
care doi ai rotorului ajung
n dreptul polilor electro-
magnetului , curentul
Lista de piese
- 1 de fier moale de cca 50 x 110 x 1 mm;
- 1 de de fier moale de cea 40 x 40 x
2mm
- 1 'de hrtie de scris;
- 1 de carton de dosar);
- clei de sau alt adeziv pentru hrtie;
- 1 din de 65 mm lungime
3 mm diametru;
- 1 de la o baterie
- 1 din sau cupru de cca 20 x
20 x 1 mm;
- 1 de de 100 x 80 x 5 mm;
- cca 10 metri de de cupru cu diametrul de
0,2+0,3 mm, cu email;
- 2 de fier cu respective, de cca
45 mm lungime, cu diametrul de 4+5 mm;
- cteva mici;
- 2 borne;
- material de lipit (fludor sau cositor de lipit).
Scule necesare
- de
- un burghiu spiral cu diametrul de 2 mm;
- un burghiu spiral cu diametrul de 3 mm;
- un burghiu spiral cu diametrul de 4 sau 5 mm;
-
- ciocan;
-
- compas;
-
- pistol sau ciocan electric de lipit.
electric se ntrerupe, deoarece lamela de con-
tact se n acest
moment n dreptul unui
gol al mici , iar electrQ-
magnetul mai In
virtutea rotorul
se mai departe la un
moment dat, lamela vine n contact
cu dintele al dispozitivului
de ntrerupere a curentului. Din nou
prin spirele electromagnetului
curent, miezurile de fier ale acestuia
se atrag
perechea de ai elec-
tromotorului ; fenomenul se
att timp ct bateria
curent. Pentru ca moto-
n ct
mai bune, este bine ungem
spre a reduce la minimum

58
... 220V
10
TR lPM-l
-+11--'>-....-- + 6V
FORSTER
Probabil
cea mai
pentru

cmpurilor magnetice constante
foarte slabe ar fi o rotitoare,
dar punerea n a acestei
metode presupune nvingerea unor
de foarte
mari, mai ales cnd dorim o pre-
cizie Cam lucruri
s-ar putea spune despre o
cea a bobinei
vi bratoare. Interesat fiind de diferite
metode, accesibile amatorului, pen-
tru valorii unor astfel de
- . am fost imediat cucerit de
eiegam principiului de
a! scn:lei care va fi aici.
ca pentru realizarea son-
dai rai la alt mate-
ria! da:I cel indicat la
[1) rEi - altceva,
deoarece. asa se acol o,
auEi SE baza con-
beneficiind
TEHNIUH ;.R

aparate realizate la
Institutul "Dr. F6rster" din
Reutlingen, Germania.
pe
sumare destul de
pentru mine) din lucrarea
cu o
ntr-o de teatru TV
("La noi n cer-
cetarea se face pe cont propriu, prin
unghere!"), am pornit propriile mele
de sensibilitate pe
care am avut-o n vedere a fost de 1
nT/div. pe o cu 100 de divizi-
uni, aproximativ 115.10
5
din
valoarea cmpului magnetic terestru
(care nu este un cmp puternic, dar
nici prea slab nu este) . Din
nu am aflu am atins
acest deziderat, deoarece pertur-
artificiale din noas-
tre sunt mult prea mari, n zona n
care locuiesc fiind de ordinul a 50-
100 nT. Cu ajutorul bobinelor
Helmholtz am constatat printre
smuciturile .acului
putem decela cmpuri chiar
sub nT. la unui loc mult
n afara lor n care
pot verifica sensibilitatea
MARIAN
ilitatea n
ale
aparatului , voi prezenta
cititorilor doar son-
dei magnetice.
Pentru a principiul de
al sondei, am imaginat
pentru cititori o foarte analogie
figura 2. Cu acest
dispozitiv, format dintr-o sus-
de resorturi identice,
ne propunem intensi-
tatea cmpului Punem
capetele barei oscileze n
ne asupra
punctului din centrul barei.
resorturile sunt liniare, se
acesta va n repaus,
indiferent de alungirea a
resorturilor sub
barei. resorturile sunt
neliniare (fig. 3), ntinderea lor sub
barei are impor-
de de
repaus a barei, acesteia
care se duce n jos se va deplasa pe
o mai dect a celuilalt,
care se duce n sus. Ca atare, punc-
tul din centrul barei va fi la cea mai
mare concomitent cnd cu
unul , cnd cu dintre capete,
va avea o de
(resorturile nefiind
liniare, nici capetele nici centrul
barei nu armonice).
Amplitudinea punctului cen-
tral va fi n cu intensitatea
cmpului (pe care am fi
59
----------LABORATORUL ----------
putut-o prin metode mai
simple, dar nu acest lucru ne intere-

Principiul de al son-
dei noastre este oarecum
tor (fig. 4). Bobinele identice L1
L2, numite bobine de sunt
alimentate n curent alternativ
sunt nseriate n fel nct
genereze cmpuri magnetice de
sensuri contrare. La rndul lor,
bobinele de L3 L4, tot
identice, sunt nseriate n fel
nct ind n ele
sensuri contrare. la nu
vom avea nicio tensiune, numai
atunci cnd miezurile feromagnetice
lipsesc sau cnd ele dar
sonda nu se n cmp magnetic
constant. acum ce se
la unui astfel de cmp.
Presupunem o valoare instantanee
a curentului prin bobinele L 1 L2
suficient de mare pentru ca
miezurile se afle n zona pro-
a caracteristicii lor
de magnetizare. Cmpul ex1erior B
va ajuta miezul bobinei L 1 se
apropie de se va opune
miezului
bobinei L2. Rezultatul este o vari-
a curentului prin bobinele
de va produce o de
flux magnetic mai prin miezul
bobinei L 1, care este aproape de
oarecum din
punct de vedere magnetic, dect
prin miezul bobinei L2, care mai
poate primi magnetizare. Prin
urmare, n bobinele
de vor fi inegali urmnd
din analogia
putem deduce la
vom avea un semnal cu
2f, de cea a
semnalului de Semnalul de
nefiind sinusoidal, el poate fi
descompus ntr-o suprapunere de
semnale sinusoidale cu
2f, 4f, 6f ... , armonicele pare
ale f (armonicele impare
se Cu ajutorul unui filtru
este ex1ras semnalul cu
2f (armonica a doua),
avantajul fiind foarte mare: ampli-
tudinea acestui semnal depinde
practic liniar de intensitatea cmpu-
lui magnetic de (n [1] se
60

n lucrurile nu mai
stau de bine ca n teorie. n
primul rnd, partea este
mult mai dect ar
n al doilea rnd, o echilibrare per-
a sistemului de bobine este
aproape imposibil de realizat, la
un semnal cu
2f chiar n cm-
pului de n lucrarea [1] se
se admite un dezechilibru
Am constatat acest
dezechilibru, care nu ar fi prea de-
M
O'

A
r
:VA
y
ranjant ar constant,
poate fi modificat n urma vari-
foarte mici ale tensiunilor
mecanice din miezuri, care
pot fi produse de
mecanice propriu-zise, de
de de relaxarea n timp
a tensiunilor sau
n urma procesului de
demagnetizare a miezurilor. Oricum,
aceste de care se pare
nu sunt scutite nici aparatele indus-
triale, sunt deranjante doar la sensi-
foarte mari. n lucrarea [1], n
2
B
X


...
t
t
t Alungirea
3
Resort


Comprimarea
TEHNIUM iunie 2006

care este descris un frumos foarte ce am realizat dreptunghiuri perfect
sensibil magnetometru realizat la pereche de bobine, ele se vor asam- egale, de 40/13 mm, avnd ca
Institutul Dr. se bla ca n figura 6 (dimensiunile ochiurile dreptunghiulare ale sitei
"Aparatele de tipul celui descris n necotate nu sunt critice, desenul fie orientate cu latura lor mare para-
uHima parte sunt dintre mijloacele fiind orientativ; se poate face com- cu latura a dreptunghiu-
cele mai moderne pentru cu fotografia din figura 1). rilor noastre important).
continue (unele tipuri Cu miezurilor, toate piesele Pe un dom $4 mm vom rula drep-
produse de firma Forster" permit de aici, inclusiv tunghiurile paralel cu latura lor
la joase, de vor fi nemetalice. intregul mare, care le vom lipi cu
20-30 Hz). Pe avantajele indi- ansamblu I vom fixa cu ajutorul pe cte o
cate, se o sensibilitate cu filet M4 pe o din sti- de diametru,
la 8.10-
4
Aldiv.). clotextolit ct mai avnd avnd cte un filetat (fig. 5), in
Aparatele bazate pe aceste traduc- cablajul necesar termi- scopul tensiunilor
toare unele neajunsuri, nalelor bobinelor. mecanice, tijele nu au fost fi xate
dintre care factorul Miezurile, care sunt foarte impor- dect la un
important de complexi- tante, trebuie forma Pentru alimentarea sondei eu am
tatea schemei de un pentru a putea fi aduse folosit un semnal dreptunghiular de
prohibitiv pentru multe Eu le-am con- cca 500 Hz, circuitul de
REALIZAREA in din sita de la un fiind nseriat cu un condensator de
figura 5 este dat desenul
unei perechi de bobine corespon- deoarece 5
dente. Materialul carcasei trebuie 2 '"
'"
N
-


s
4
s
-
N
Iesire

nemetalic ct mai rigid
(eu am fol osit teflon). in stnga se va
bobina de care va avea
de spire din conductor $0,15
b:!mlaIe ct mai uniform posi-
- - eapta se va afla bobina
;:2!CJ:3:"E!" avnd 5000-6000 de
90, 08 mm (prac-
cnd se
de bobinaj, echili-
i-5e - scoatere de
spire de st*e n exces,
__ .....
TEHN .... __
-&
N S

._.
1'>

nu a dat rezultate
la fel de bune. De exemplu, mult mai
bune au fost miezurile
din tabla din cinescop,
fie ca atare, fie
prin corodare n acid clorhidric. Att
tabla, ct sita sunt din fier foarte
pur, probabil fier ARMCO (American
Rolling Miii Co.). de la un
service TV ne vom procura un tub
cinescopic defect, pe care l vom
sparge aruncndu-I pe asfalt la o
ct mai mare de noi,
care vom recupera sita vom
ra bine locul de cioburi. Din vom
.-
19
16
43
._.-.-.:11 -
.- '
70
astfel nct se
(mai bine zis, chiar
Dar pentru echili-
brarea sondei pentru a vedea
ea putem folosi o ali-
mentare cu 50 Hz de la un transfor-
mator de curentul prin bobine
fiind de 50-60 mA. Pentru echili-
brarea sondei miezuri, la
bobinelor de un
voltmetru de curent alternativ, ct
mai sensibil , acesta indicnd o anu-
valoare a tensiunii reziduale.
Scoatem cteva spire de la una din
bobinele de tensi-
unea atunci ne oprim
scoatem spire de la
61
c

de cnd tensiunea
ajunge la zero. Introducem acum
miezurile facem din nou echili-
brarea sondei, dar de
prin n longitu-
a acestora.
acum sonda va
indicnd cmpului magne-
tic terestru. Pentru a nu fi
de el, vom orienta sonda aproxima-
tiv pe est-vest n plan ori-
zontal, nct liniile de cmp
magnetic perpendicular pe
bobine. cum ntr-un
articol, liniile cmpului magnetic te-
restru pentru sunt ncli-
nate sud fac un unghi de cca
62 cu planul orizontal.
dac vom orienta sonda n
vom cea mai mare
tensiune, orientativ vreo 50 mV. Pe o
perpendicu-
ar trebui
avem la o tensiune
practic putem considera sonda a.
fost suficient de bine
la tensiunea rezi va
fi de vreo cinci-zece ori mai
dect cea cnd sonda este
pe liniilor de cmp.
Oricum, alimentarea sondei cu
500 Hz, cum s-a (cnd
curentul necesar va fi de 15-20 mA)
folosirea unui filtru trece-
centrat pe 1000 Hz,
62
se va considerabil. Cei
50 mV de la vor deveni acum
vreo 300, iar tensiunea n
cmpului va deveni foarte
la filtrului. O recoman-
dare naintea
rilor va trebui bine
miezurile. Demagnetizarea, care se
face cu sonda se rea-
prin apropierea nde-
de miezurilor
a miezului unei bobine prin care cir-
un curent alternativ puternic. O
demagnetizare "Ia botul calului", dar
n general o putem face
folosind n mod chiar
ansa pistolului de lipit aflat n
une. Este bine nu aducem sonda
n cmpuri magnetice mult mai mari
dect cel terestru, ea fiind mai pu-
ternic influ-
- ' -
r_ '-'
._ .
. - .- '
atunci
cnd se n
cteva pentru cei
de partea electronic. n
[1] se c pentru compensarea
cmpului magnetic terest ru se trece
un curent continuu prin
de Eu am preferat
integrez de
ntr-o de n
curent continuu, ceea ce o
stabilitate n a son-
dei. in ordine de idei, redresarea
armOniCII a doua este bine se
prin intermediul unui chopper
echilibrat, realizat cu comutatoare
electronice, n acest fel putndu-se
pune n sensul cmpului
in partea electro-
trebuie un circuit
pentru demagnetizarea miezurilor,
demagnetizate care se face trecnd
prin bobinele de un curent
de cca 40 Hz, cu valoarea de
5-10 mA lent va-
loarea zero, n tot acest timp sonda
fiind
DE De obicei ,
se n
ale cmpului magnetic:
Alm n SI Oe n sistemul
10e = 10
3
/47< Alm
6
'" 80 Alm. Pentru aer sau vid
avem 1 T =
8.10
5
Alm 1 Oe = 1Gs. Pentru
cmpului
magnetic terestru este de cca
47000 nT sau, rontunjit, 50 000 nT =
0,5 Gs, valori pe care este bine le

BIBLIOGRAFIE
1. Ulrich Wiener,
electrice, val. II, Editura
1969
2. TEHNIUM nr. 4/2005,
Bobinele Helmholtz
TEHNIUM iunie 2006
----------TEHNIUM MODELlSM----------
Navamadelele electrice care pat participa la
cancursun republi cane, cantinentale sau man-
diale sunt pe clase, anumite criterii can-
structive Cuplaj ele rigide dintre
arba rele matarului electric de antrenare arbarele eli-
cel Imersate,. care navamadelul , pat fi uti-
li zate la o sene de clase de cancurs. De un
astfel de model paate fi antrenat de mai multe mataare
electrice care rotesc a elice, de un
singur motar care simultan mai multe elice
sau mai multe mataare, fiecare antrennd cte a elice:
Din anumite cansiderente, varianta in care un matar
o elice este cea mai
.
. Principalele de cancurs care in spe-
cial ultima vananta la care cuplajul intre arbarele
matorulUi electriC cel al elicei paate fi rigid, sunt:
Clasa FIE::::> Madele de cu
mataare electrice elice subacvatice. Aceste madele
radiacamandate parcurg n ambele sensuri un traseu de
forma unui triunghi echilateral, a este de 30
metri.
Clasa F2 ::::> Mac;!ele realizate la capii fidele
nave reale. In cadrul cancursului madelului
respectiv i se fa,ce a la asupra
dupa care a
pe n cursul este parcurs un traseu
Impus.
Clasa F3E ::::> Cuprinde madele de
antrenate de unul sau mai multe mataare elec-
trice, c;.are una sau mai multe elice submer-
sate. In cadrul cancursului, madelul trebuie se
deplaseze prin le unui traseu impus, cu ct mai
timp ct mai scurt.
Clasa ECO ::::> In cadrul acestei clase la
cancurs modele "economice", de
de mataare electrice elice subacvatice. Sunt
navamodele care n grupuri de 3+6, t imp de
6 sau 8 minute, de-a lungul unui traseu n de tri-
unghi echilateral cu latura de 30 metri.
Clasa FSRE ::::> Navamadele de curse care can-
n grupuri de 3+8, timp de 15 minute pe un
traseu n de M. '
Taate madelele de la clasele de mai sus sunt caman-
date cu de
. Cuplajele rigide descrise n cele ce pat fi
utilizate la aceste clase unde ntre arbarele
matarului electric de antrenare cel al elicei se face
direct nu prin intermediul unui reductar mecanic cu
Pentru toate cazurile se va cont de
faptul planul elicei de propulsie trebuie un
unghi ct mai aprapiat de 90cu de naintare a
modelului. Cnd unghiul pe care l face arbarele elicei cu
de i naintare a madelului are o anu-
- valaare, de prapulsie de elice se
vectarial n una care este
_ de Ingere a madelului perpendicu-
ce aceasta, care tinde ridice madelul. Cu ct
a - este mai n rapart cu prima, cu att ran-
este mai bun. Din la
de din clasa FIE se n
- . f1exibili , care permit eli cei fie per-
:le dra::1ia de naintare n felul acesta
." numai
_ a model ului. Sigur n acest caz
- - este maxi m. n cazul arbarilor
c:::ei:II" rigizi se pat utiliza cuplajele
_IiJ!l=s.. ;:a;m. randamentului ,
- ct mai apraape de carpul
TEHNllUI!l __
CUPLAJE
RIGIDE
PEN'IRU
NAVOMODELE
DE
CURSE
SORIN PISCATI
madelului. este de 0,8+1,5 mm. De
asemenea, trebuie se cant (n cazul ambelar
tlpun de arbarl) ca matarul electric de antrenare fie
amplasat c! mai jas, nct centrul de greutate al
fie cobora!. Un centru de greutate ridicat
facIliteaza rasturnarea madelului , mai ales n curbe.
Dimensiunile cuplajelar rigide descrise n cele ce
sunt cele mai uzuale. Diametre ale arbarilar
mai mici de 2 mm mai mari de 4 mm se ntlnesc rar
la aceste clase de madele. Pentru dimensiuni inferioare
sau superiaare cuplajelar prezentate se alte
tipuri de matoare n special cele cu ardere
Aceste cuplaje nu fac abiectul articalului.
Cuplajul prezentat n figura 1 se atunci
cnd arba rele matarului electric are dimensiuni
(0 4 mm) ca arbarele elicei. Se ntlnesc n special la
din clasele F2 FSRE. Cuplajul se strun-
dintr-un rezistent, la cate faarte precise,
du-se cant de faptul pe de a parte, transmite un
cuplu impartant, iar pe de parte, lui este
30
1

Cuplaj M 5
Material OL45; OL60 sau echivalent
Obs. Cota va fi cu (eventual rectificare)
63
----------TEHNIUM MODELISM ----------
,
mare (10 000.,.20 000 roVmin). Acest
lucru este valabil pentru toate cupla-
Jele prezentate n articol. nu
sunt respectate cu cote le
apar in acceptabile din cauza
mari. Lungimile celor
de fixare (M3) nu trebuie
difere ntre ele cu mai mult de 0,2
mm pentru ca ansamblul fie ct
mai echilibrat dinamic. din
care sunt realizate va fi de foarte
calitate (cel de calitatea
materialului din care este realizat
altfel filetele lor se
lesc , momentelor mari de
strngere -a lor. Este indicat ca n
dreptul arborele
moto.rului electric respectiv, al
celuI de antrenare a elicei fie
poliz'l.te pe o adncime de cca 0,1
m!l1: In felul acesta se
miCI plane
momentul transmis poate fi de 5+10
ori mai mare, strngerea
a celor M3.
Capetele acestor nu trebuie
cu mai mult de 2 mm
a
cuplajului. Cuplajul se n
special la navomodelele la care
arborele elicei al motorului electric
au diametru de 4 mm.
momentul transmis la elice
nu trebuie fie prea mare. Clasele
de modele la care se cel
mai bine sunt: EGO-Standard, FSRE
F2.
De la toate cupla-
jele prezentate n acest articol,
arborele elicei va avea numai un
anume pe cel posterior (de
elice). de la partea
a tubului etambou (tu bul
n care este introdus arborele elicei)
poate sau mai bine
fie majorat cu 1 mm. diametrul
arborelui este de 3 mm, diametrul
va fi de 4 mm in
acest caz, va servi numai ca
ghidaj , ntruct superior al
arborelui elicei va fi prin
Intermediul cuplajului rigid, de
arborele motorului electric.
Gei doi arbori trebuie
perfect Motorul se va monta
pe suportul numai ce s-a
ntre cei doi arbori prin
intermediul cuplajului rigid. ce
motorul a fost montat pe suport, se
scoate cuplajul rigid din-
spre motor al tubului etambou. Acest
va fi sau i se va
majora diametrul interior cu 1 mm.
se nemodificat, arborele
elicei se poate provocnd
arderea motorului electric.
Cuplajul din figura 2 este desti-
nat unor modele de de
din clasa F1 E.
64
IR 18
M3
2
L
16
1\\\ 11\\\

tj18 tj14
' 1
tj12 tj16
_.
1- ' -'

._._.-.-
._ ..
.- :
1\\\\\\\\).\\
i 1\\'\
M.

36
Cuplaj
Material OL45; OL60 sau echivalent
Obs. Gotele ifr2 lP4 vor fi respectate cu
Orificiile ifr2 lP4 vor fi perfect coaxiale ntre ele cu cilindrilor ifr6
;:ru
3
_5
M3
.

I
V / /////////;/
I
tj17 +3
-
._.-

._ ..
I

!
r
I
,
Cuplaj
Material OL45; OL60 sau echivalent M.
5
Obs. Cota va fi cu (eventual ractifieare)
lR 18
;M3
4
L 16
1\\\
I
1\\\
""-
\ \ \ \ \
;
+8 +4
1
+3 +7
,
_.
1-'-'
.... _._._.- ._._._.- ._0.
.-
\ \ \ \ \ \ \\).. \\
1\\\
I
-

36
Cuplaj
Material OL45; OL60 sau echivalent
Obs. Gotele lP4 vor fi respectate cu
Orificiile lP4 vor fi perfect coaxiale ntre ele cu cilindrilor
Motoarele brushless sau cu statorici din samariu-cobalt au n ge-
neral arborele motor cu dlametrul de 4 mm. Aceste motoare puternice (de
0,8+1,5 kW la o greutate de 150+250 g) transmit de prin
cuplajul prezentat In figura 2, la arborele ngld al ellcel, care are diametrul de
numai 2 mm. Se alege un arbore att de pentru a pe de o
TEHNIUM iunie 2006
----------TEHNIUM MODELlSM-----------
8 M3 5
r\\\ :
\\\
S
\\\
$3,15 18 ' 18 $3
-
._._.- ._.-
. _ ._._._. _ . _ . _ . - .
1-'-
\ \ \ \ \ \ \\ \ \ \
1
,\\ \
I
8
M::
36
Cupla}

Material :;> OL45; OL6D sau echivalent
Obs. Cotele .p3 15 vor fi respectate cu
Orificiile 15 vor fi perfect coaxiale ntre ele cu cilindrului
Cuplaj
M 5
Material :;> OL45; OL6D sau echivalent
Obs. Cota l'a fi cu (eventual rectificare)
18 IR
-p
M3 16
M
r\ \ \
I \\ \
S\
I
1\\\
,
1

;
_ .
_._ .
1- ' _ ' _ ' _ ' -
._._._.-
I
\\\ I 1\ \ \ .. ">
M3 36

MaJeriaI =;> 0JeI 01..45; OL60 sau echivalent
Obs. CoIeIa #3 f4 KII' 5 respectate cu
,
I
\\\
I

-p
6
7
$3 $7
._.-
.-
Orificije f4 KII' i perfect coaxiale ntre ele cu cilindrilor
TEHNIUM iunie 2006
parte, momentele de iar pe
de parte, energia
pentru rotirea lui. Diametrul de 2 mm
al arborelui elicei poate fi
la 1,2 mm, atunci cnd
arborele rolul unui
arbore flexibil, care la
rndul elicea modelului. Rolul
arborelui flexibil a fost expli cat mai
sus.
Practic se o de
pian (0 1,2 mm) intr-un
tub de teflon cu di ametrul interior de
1,3+ 1,4 mm. Acest tub de teflon este
introdus la rndul in tubul etam-
bou (metalic) propriu-zi s. Elicea
modelului fiind pe
de inaintare, randamentul
este maxim, prin suprimarea
ascensionale.
Cuplajul din figura 3 face
ra intre arborele motorului electric
cel al elicei, atunci cnd aestea au
diametru egal cu 3 mm. Se
in special la clasa F2,
atunci cnd navomodelul are dimen-
siuni viteze mai mici (F2A). De
asemenea, la
clasele EGO; FI ; F3 FSRE, mai
ales cnd arborele elicei nu este
flexibil.
Cupl ajul din figura 4 se
de la modelele i n dotarea
motoare mai puternice
care au arborele cu diametrul de 4
mm. Cuplajul transmite la
arborele elicei , care are diametrul de
3 mm. Se in special la
clasele F2 (B;G) FI E EGO-Expert.
De la motoarele electrice
care modele de concurs
de medie, arborele motor are
diametrul de 3,15 mm.
Cuplajul din figura 5
intre cei doi arbori. Se uti-
la clase de modele
ca cuplajul din figura 4.
Pentru transmiterea unor cupluri
mari , ale unor motoare deosebit de
puternice, cum sunt cele de con-
brushless sau cu samariu-
cobalt, se cuplajele
prezentate in figurile 6 7.
cum se vede, la aceste cuplaje
fiecare arbore este fi xat prin cte
M3. Aceste
de calitate trebuie
respecte tehnico-construc-
tive de mai sus. Cuplajul din figura 6
se i ndeosebi la modelele
din clasele F2, iar cel din figura 7 la
supermodelele de din clasa
FI E. La aceste modele, puterea
motorului electric poate ajunge la
2000 W (Ia o greutate de cca 250-
300 g), iar viteza de deplasare de
55-65 km/h.
65
------------DIVE

ORIZONTAL: 1) Pilot rus care la 12 aprilie 1961 a zbu- .... ----.... '="-----------:...-.....
rat pentru prima n cosmic, efectund o (AND OAMENII
n jurul (Iuri Alekseevici ; 1934-1968) -
2) A cobor lin pe .. 3) Aflate la - DE STIINTA'" ZA .... MBES(
Vocea cea mai - Popor antic care avea
vaste de astronomie, fiind primul care a afir- I I
mat e rotund se n jurul axei t-------------------....
sale n jurul Soarelui a explicat modul cum se
produc echpsele (var.). 4) AI cincilea satelit al planetei
Uranus, pe Miranda, Umbriel, Titania Oberon,
dupa numele unor eroi din opera lui William
Shakespeare - Plan gol! - Lansat la centru! 5) 14 la
romani - sau a ima9inii unui
astru ca urmare a interpunerii unui corp ceresc mtre el
observator sau a unui corp ceresc ntre el obser-
vator a lui n conul de al altui
Ilustrul medic italian de la secolului al
XIX-lea, GiusepRe Roncali, directorul spitalului de
boli mintale din BOloQna, vizita pe la
paturile "nebunilor nainte de a pe poarta
spitalului, le spunea care-I nconju-
ra", conduceau totdeauna la din
spital:
- Dragii mei , acest "mic balamuc", ne
m cel mare!

Pe timpul petrecut n SUA, fizicianul danez
Niels Bohr (1885-1962), care nu izbutea
nici un secret, era celor
cu supravegherea lui.
1 2 3
ceresc, Purtnd, din motive de securitate
4 5 6 7 8 9 10 11 ambele sunt lipsite .' I d N' h I B k I - l - .
nume e e IC o aus aer, e o mt ni mtr-o. ZI pe
2
de lumina proprie. unui coleg din Europa
6) i se cu lostul ei nume de familie.
3
- Punct luminos Doamna i rece:
care se - domnule profesor Bohr,
noaptea pe cer numesc acum Placzek. 4
1-++-1
5
se cu - dv. numesc acum
mare Baker - fizicianul.
uneori o @
care se
6
7
8
stinge scurt Renumitul fizician italian Galileo Galilei (1564-
1642) nu umplea termometrele inventate de el cu
timp. 7) In trepte! - mercur sau spirt, ci cu vin. Astronomul italian a tri-
Grupuri de stele, mis unui coleg de englez un termometru,
cu limite neregu- de o prin care explica funcjionarea lui.
late, mai mici Nu se prin ce mprejurare acea nota s-a pierdut
dect o galaxie - astronomul englez a nedumerit asupra
Au 60 de minute.
9
H
-+_
10
HH-+-
11 L-L.....JL.....!--'.-1._
8) Satelitul natural al care se veQe pe cer darului primit. se face Galilei a primit un
luminii primite de la Soare _ In 9) care l-a perplex:
Punct cardinal _ Punct de pe bolta opus zeni- Vinul a fost ntr-adevar minunat. rog
tului, situat la verticalei locului cu emisfera mai
@
10) - din emis-
fera care steaua Algol. 11) Corp
ceresc numit popular stea cu - Marte la greci.
VERTICAL: 1) Grupare de stele de alte corpuri
avnd diferite forme - miez. 2) Corpuri situate
pe bolta - Cea mai a sis-
temului nostru planetar. 3) o galaxie! A
- Localitate n Germania. 4) Culqarea unor stele foarte
(pl.) - Fiul lui Esop - Inceput de 5)
- Soi de (reg.). 6) Individ - pentru
referitoare la contractul de transport inter-
de pe - Lichid a descoperire
pe un corp ceresc presupune unor forme de
pe el. 7) la - Roi de stele din
Taurului, situat la circa 350 de Soare. 8) Punct
.de pe sfera opus nadirului, situat la
verticalei locului cu emisfera -
din Emisfera ntre
Hercule, popular sub denumirea de
"Ciobanul cu oile". 9) Fular - pentru munci-
- pentru denumirea noas-
tre, nainte de '89. 10) A se ivi soarele - Elena Elef}escu.
Plecarea rachetei de pe spre cosmic - In cer.
UDEM, ENN, OAN, ' OMR, PEO.
Gheorghe
66
Regele Prusiei, Frederic cel Mare (1740-1786)
avea adeseori obiceiul de bate joc de oamenii
de vizitnd Academia de
monarhul i-a ntrebat pe membrii Academiei :
- Domnilor, sunt n unei dileme: un pahar
plin cu are un sunet mai cristalin dect
un pahar plin cu vin sa.u nu? Domniile voastre ce
spyn? .
In numele academicienilor a ia
cuvntul un orientalist:
- Maiestate, membrii Academiei Regale de
nu pot deoarece salariile lor
sunt foarte mici nu le permit astfel de
@
Dramaturgul eseisiul englez de origine irlan-
George Bernard Shaw (1856-1950) a spus, n
1939, ntr-o
- Germanii sunt
Intruct nu pot avea toate aceste trei cel
cinstit hitlerist nu este inteligent, cel inteligent
h)tierist nu e cinstit, .iar cel care e inteligent
cmstlt nu poate fi hitleriSt.
Culese prelucrate de
Gheorghe
TEHNIUM iunie 2006
R4 lk2
K2
RO
'"
R5
cs
470u135V
R7
1k
Din recente ale revistei Conex club sem-
'" cteva articole pe care le de
TI mare interes pentru constructorii amatori.
_ Convertor de tensiune 12/24 V-25 W
(nr. 4/2006, pag. 44-45, autor George Pintilie)
Articolul realizarea unui convertor de tensiune
de la 12 V la 18-24 V (tensiune de
pentru un curent de nominal de 1 A/24 V. Montajul, avnd un randament de 70-74%,
este deosebit de util pentru alimentarea unor aparate portabile de la acumulatorul autoturismului.
pen-
tru incintele acustice
(nr. 2/2006, pag. 28)
Articolul kit-ul
Velleman K4701 , destinat
incintelor acus-
tice n situatiile n care la
bornele dit'uzoarelor se
n mod accidental
tensiuni continue mai mari
. de 10 V. Montajul admite o
tensiune de
intrare de 90 Vc.c. , iar
curentul maxim suportat
de contactele releului este
de 10 A.
Avertizor pentru telefon (nr. 3/2006, pag. 26-27, autor

"'

Aparatul descris un accesoriu util acolo unde se folosesc telefoane fixe, conectate
pe linie. Prin aprinderea unui LED
verde, aparatul utilizarea unui telefon.
Un al doilea LED, pe linie
a unui telefon n timpul tele-
fonului principal.
eCl77 (TOla)
L __
, .
__ ______________________________ ._ _. _ __ . _ __ . ___ . _, _ . ___ . __ _ . _ __ _ 2
... NU .. E PREA SCUMP? .. Ai ncercat la: TRIODA ORADEA?
: . oferim produse de calitate la un accesibil , ca reprezentant pentru Romnia al firmelor :
Bevonastechnologia ERD/Ungaria
(PISTOALE SISTEME COMPLETE DE VOPSI RE N CMP ELECTROSTATIC. ACCESORII)
MINIPA SAO PAOLO/Braziiia
(MULTIMETRE DIGITALE. OSCILOSCOAPE. TESTOARE FAZMETRE)
EMOS PREROVlCehla '
(LANTERNE, ACUMULATORI, PRELUNGITOARE, CABLURI , SISTEME DE SUPRAVEGHERE)
RELPOL ZARY/Polonla
(RELEE STATICE, RELEE DIVERSE, CONTACTORI , DE PUTERE
la dispozitie cu peste 150.000 repere din cataloage le: ASWO - Germania, NEDIS - Olanda etc.
Componente electronice: CIRCUITE INTEGRATE, TIRISTORI , PASIVE, TELECOMENZI , TRANSFORMATOARE
Scule accesorii depanatori: PRO'S KIT, PROLlNE, HAU PA, WELLER, HANDY, LOCTITE, KONTAKT CHEMIE
Difuzoare: SAL, MNC, BM, PRO WEST, LG, SHAMSONIC, Lumini PANASOUND, stroboscop etc.
pentru radioamatori taximetrie ALlNCO, componente calculatoare SWEEX: player MP3, webcam, multimedia.
Magazine n Oradea: telefoane: 0259-436.782, 267.223 Non-stop internet: www.trioda.ro.e-mai!: sales@trioda.ro
prospectele noastre gratuite prin e-mai! sau prin

S-ar putea să vă placă și