Sunteți pe pagina 1din 28

90

~ ( : . . I n:..l
-,,-
ADIO ALFABETULUI MORSE!
de consemnau lapidar, cu
putin timp n abandonarea de
unele state (Germania, Franta etc.) a
comunicatiilor cu ajutorul alfabetului MORSE.
Lumea cu
ea. Sau mai invers: progresul
mpinge lumea nainte!
ncepnd cu anul 1999, cnd vor intra n
noile ale
Maritime alfabetul MORSE va
fi abandonat definitiv n
internationale. cum se vede, unele state
au fost chiar mai Este firesc!
au progresat enorm. Sunt
scenele n care o cu
un "celular" ct un pachet de avnd o
de degete"
telefonic cu o alta, n parte a
globului n lume
MORSE nu mai are loc!.
Nu vom mai auzi semnalul S.O.S. (trei puncte
- trei linii - trei puncte), devenit Mayday,
mai adecvat sistemelor moderne de
radiotelegrafie prin satelit.
Este necesar ne reamintim de
cel care n anul 1837
care este alfabetul MORSE: este
vorba despre inventatorul pictorul (da, nu
american Samuel Finley Bresse
MORSE (27 aprilie 1791 - 2 aprilie 1872).
telegrafiei al sistemelor codificate
de Samuel MORSE a fost un
student excentric al Colegiului Yale, interesat
de lecturile despre pasionat de
cu rezultate foarte bune in acest
domeniu. MORSE a fost, de altfel, primul
presedinte al Academiei de desen din S.UA
, ntorcndu-se dintr-o
in Europa, cu scopul studierii artelor, in urma
conversatiilor purtate pe nava care traversa
Atlanticul, referitoare la
se pare i-a venit ideea
de a crea ceea ce avea
telegraful electric. Primele sale modele
din anul 1835 ncepnd
cu anii (cnd a abandonat definitiv
pictura), s-a dedicat exclusiv
sale.
Anul 1837 este considerat cel al
aJfabetulUJ MORSE, iar anii
au insemnat o a alfabetului
format din puncte SI Imi' s o consacra re a
acestuia pe plan intemabooaJ.
n anul 1854 Curtea a S.U.A. ..,
lui Samuel MORSE patemrtatea
sale, n urma unor dispute cu vechii
parteneri sau concurenti , el intrnd definitiv
n istoria ca inventator al telegrafului.
Iar 160 de ani , gloria
alfabetului MORSE Nu trebuie
uitat
le in cod MORSE, au adus de-
a lungul timpului servicii omeni rii. vor
mai aduce!
n de amatori
(radioamatorismul), desi progresul
comunicatiilor digi tale moderne a
adnc, totusi telegrafia n cod MORSE va
probabil, ani de acum
inainte.
Oricum, pentru enormele servici i aduse
nu numai navale, ci intregii
omeni ri , Samuel MORSE isi locul
meritat in cartea de aur a mari lor inventatori.
Serban Nai cu
,
Redactor ing. NAICU
Abonamentele la revista TEHNIUM se pot contracta la toate oficiile din prin filialele
RODIPET SA, revista figurnd la 4385 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate:
abonament lei/numar de
Materialele n vederea se trimit recomandat pe adresa: Bucuresti, OP 42, CP 88. Le
cu deosebit interes. Eventual , un de telefon la care fi
Articolele nepublicate nu se restituie.

J
,
AUDIO
COMPUTER VOICE
Aurelian
ing.
Introducere Computer voice
este denumirea unU efect sonor
prin care se atribuie vorbirii un aspect
robotic, lipsit de inflexiunile calde,
specifice vorbirii umane.
Noliunea de computer voice a
n' anii '70. cu primele
sintetizoare fanemice controlate prin
intermediul calculatoarelor. Aceste
sinlel izoare produc, n general, vorbire
n plan prozodic, de

formantice sunt stili zate. nefiind perfect
adaptate la infinita
ceea ce face ca, l a o
confere vorbirii astfel
generale, un caracter specific, artificial
robotie.
'"
>O,
"X
<>-j't.
\.!::
'"
"

' 5< r:=.l
""
'" .,
"
vitezei datel or). Construi rea unui
vocoder nu este la ndemna
amator deoarece are o com-
multe componente
electroni ce. De aceea s-au imaginat
procedee mai simple de simulareI
imitare a efeclului computer voice.
Cele mai cunoscute procedee
l a tehn i ca intrzierii
semnalelor sau la diferite tipuri de

n timp ce la
vocoder avem de a face cu o vorbire
pri n intermediul celorlalte
procedee mai sus se
produc ale de
vorbire De aceea, le
prin cele trei tehnici sunt
"NI
O

'"


"
"
f '"
I 5 10.0.1022
J1x
'"
-i"
+
,
7
-

,
-L
-,
7
"
$
"'
Q

." -
"

,,,
" "


..LV
SCHI
.,
=
=
"
oce

L,. e,
".

-o! ".""
."

Pentru inceput, acest tip de
vorbire a fost folosit in coloana
a filmelor SF pentru a sugera
caracterul artificial al vorbirii
vorbi re stranie a
atras celor de
promovarea unor noi efecte sonore n
muzica Trebuie
in
muzicale, vorbire
este de prin intermediul
vocoderelor muzi ca le cu
(Vocoderele sunt sisteme de
n timp real. prin care
se o reducere a
TEIINIUM. Nr. 5/1997

"
'''''
J
".
",

Figura 1

diferite. constau n
introducerea unor att la
nivelul traseelor ct la
nivelul liniei melodice
Aceste temporale de
conduc la perturbarea structuril or
foneti ce , contri buind astfel nt r-o
oarecare la crearea
robotice. Altfel spus, efectul computer
voice se prin modificarea
fluxului normal al structurilor
fonetice.
Scheme gentru simularea
efectului computer voice Cea mai
de simul are
o
O
8
a efectului computer voice n
folosirea unei linii de ntrzi er e,
adecvat.
Schema a montajului
car e permite simularea efectului
computer voice prin intermediul liniilor
de este prezentata n
figura1 . n etajul de
intrare realizat cu tranzi storu l T1
simultan Irei
preamplificator, filt ru trece-jos mixer.
Prin intermediul tranzistorului T1 se
polarizarea circuitul ui integrat
TDA 1022, valoarea a acesteia
fiind prin SR1 linia de
ntrziere din BBD-ul de tip
TDA 1 022. ntrzierea
efectului computer voi ce este
de 10 - 20 milisecunde, fiind
prin intermediul P1 din
structura generatorului bifazic de tact.
Etajul de realizat cu T2
de fi ltru trece-jos
de ordi nul 2 repetor de pentru
ci rcuitul integrat TDA1022.
Generatorul bifazic de tact este
realiza! cu circuitul integrat MMC4047
produce impulsuri dreptunghiulare n
cu intre
10 30 KHz, prin
P1.
Pentru stabi lirea regimului optim
de a liniei de ntrziere sunt
necesare un osciloscop un generator
de semnal sinusoidal. De la acest
generator, se l a i ntra rea
montajului un semnal cu de
1 KHz amplitudinea de 200 - 250
mVrms. OsciJoscopul se la
montajului. Se ntrerupe bucla
de prin deconectarea acesteia
de la emitorul tranzistorului T1. Se
cursoarel e
metrelor P1 cursei.
alimentarea montajului, se
SR1 la unui
semnal sinusoidal ct mai perfect pe
ecranulosciloscopului.
n lipsa celor aparate de
laborator mai sus, reglajul
se poate efectua astfel.
- se scoa te circu it ul i ntegrat
TDA 1022 din soclu.
se numai
ntreruperea tensiunii de al imentare);
- se un voltmetru de c.c.
pe colectorul tranzistorului T1 se
SR1 cnd tensiunea
1
n acest punct este cu
1/2 din tensiunea de alimentare a
montajului.
efectuarea reglajului se
circuitul buclei de
dintre intrarea liniei de
ntrziere.
Pentru efeclului sonor
optim se
- se montajului la
intrarea de linie a unui amplificator
audio de putere;
- se cursoarele
P1 SR2
maxime a
acestora;
se cursorul
P2
minime a acestuia;
- se montajul de la o
n normale de lucru. aplicnd
la intrare un semnal provenit de la un
radioreceptor acordat pe un post care
transmite un program vorbit, sau de la
un casetofon/magnetofon pe care s-au
nregist rat de vorbire.
asupra
metrelor P 1 P2 se vor diferite
variante ale efectului computer voice.
P1 efectu l
propriu-zis, iar P2
profunzimea efectului.
Pe nt ru efecte cu
de tact sub 14 KHz, se
conect area conden-
satorului Cx=3,3. , 4,7 nF eventual.
balansarea circuitului integrat
TDA1022.
Modalitatea de si mulare a
efectului computer voice prin
,
"'"
"". "
-<>
"

= =
., '"
0.'"
m.
.". .".

"

"
, ,
,
, , ,
' C<
c,'"
.". c.

"
, ..
""

de 15 V.
n aceste se
periodic intrarea
montajului. n difuzorul ampl ificatorului
se va auzi un sunet celui
produs de o
asupra semi reglabilului
SR2, in sensul
acestuia, scurtcircuitarea a
va produce vibra!i i din ce n ce
mai prelungite. a
cu rsorului semi reglabil ului SR2
corespunde n care sunetul de

secunde, a intra i n
Reglajul se poate face altfel:
se intrarea montajului
la se
SR2 la
print r-u n sunet
caracteri stic, continu u Cursorul lui
SR2 se ntr-o
pragului de a
veri ficarea montajului
2
,tT1'..) "
,.,
.m
,
"
,
a.
,
,

Figura 2
intermediul ntrzierii semnalelor este
foarte n schimb, procurarea
unui circuit integrat special izat pentru
ntrzierea constitui e o
deoarece ele nu sunt foarte
iar este ridicat. De
aceea, in cele ce vom
prezenta, pentru interesali
de acest efect, o
realizabil cu componente electronice
uzuale. Desigur, efectul nu poate
concura cu cele pri n alte
metode, dar simplitatea sa il
fie pentru amuzament, fie
pentru familiarizarea cu
unele circui te electronice.
Schema n figura 2
a fost dintr- un material
publicat n revista FUNKAMATEUR.
Primul etaj , realizat cu
tranzistorul T1, are sa rcina egal
in circui tele de colector
emitor; n aceste puncte apar
semnale egale ca amplitudine. dar n
AUDIO
Cele semnal e sunt
mixate periodic succesiv, fie intre
ele, fie cu semnal ul aplicat la intrarea
defazorului (in de
comulatorului S). Alternarea
semnalelor mixate, cu periodicilatea
se face prin i ntermediul
comutatoarelor bilaterale din ci rcuitul
integrat MMC40161 4066, controlate
de impulsuri in produse de
generatorul realizalcu circuitul integrat
MMC4011.
Prin alternarea a fazei
de vorbire sau prin
intreruperea a acestora, n
structurile fonetice apar
temporale sau de care permit
imi ta rea efectului computer voice. In
acestui montaj distingem
n de
comutatorului S. Cnd acesta se
in A se deosebesc trei cazuri:
- cnd P1 se in de sus,
pe durata celor semiperioade de
comutare apar la semnale audio
in dar inegale ca amplitudine;
- cnd P1 se la mij locul cursei ,
la apare semnal audio numai pe
durata unei semiperioade a semnalului
de comutare, n
semnalul audio fiind blocat:
- cnd P1 se la se
alternativ la semnale audio egale
in
se poate
prin trecerea comutatorului S
n punctul B. indiferent de
P1.
Prin ce lor
P1 , P2 a
comutatorului S se vor diferite
efecte. de exemplu, dac.:'! prin
intermedi ul P2 se
de comutare n jurul
sau sub a vocii
umane, vorbi rea
dar o sonoritate
Pentru de situate
n domeniul de al pri mului
formant vocalic, efectul este cu totul
altul. n acest caz, vorbi rea devine
sau foarte greu
Efectul este celui ntlni t
atunci cnd se semnale
SSB cu un radioreceptor AM.
Efecte diferi te pot fi
prin nlocui rea lui Cx cu condensatoare
avnd valori de 22nF si 470nF.
In schema din figura 2
tranzistoarele T1 sunt de tip NPN,
oricare din seria SC. Circui tul integrat
Cll este MMC4016 sau MMC4066, iar
CI2 este MMC4011 sau MMC4001.
TEIINIUM. NI'. 5/1997

.,
AUDIO
AMPLIFICATOR AUDIO HI-FI DE 50 W
ing. Emil Marian
Realizarea unui amplificator de
de putere, in
cu actuale ale
tehnicii moderne n ceea ce
calitatea, simplitatea
de cosi
a devenit cu
asimilarea in de serie
a unor componente
electronice performante. Din
categorie fac parte tranzistoarele
complementare superbeta de putere,
care permit rezolvarea
a problemei
de valori reduse Acest
Gonsiderenl un fapt
in ceea ce realizarea
a etajului final propriu
montajului sunt

- puterea PN=1SW; 20W;
25W; 35W; 50W;
- de intrare Zi=SOKQ;
- de Ze=4Q; SQ;
banda audio de lucr u
6.o=3SHz+22KHz;
- atenuarea la capetele benzii audio:
A=2dB;
- raport semnal-zgomot: S/N:::: 70dB;
- distorsiuni armonice tolale:
THD$O,1S%;
- distorsiuni de
TIO:;O,OS%.

ampli ficarea n tens i une a
montajului, cu raportul
valorilor rezistoarelor R6 R4 (A""R61
R4). Polarizarea a tranzistorului
T1 este de grupul
rezistoarelor R1, R2 R3.
semireglabi l R1 a fost
n cadrul montajului pentru
stabilirea a punctului median al
tensiunii de (terminalul de
polaritate al condensatorului
CS) la din valoarea tensiunii
de alimenta re UA. Acest lucru este
necesar pentru amplificarea
sau distorsiuni, a
a semnalului audio de intrare Din
amplificatorului este n colectorul tranzistorului T1, semnalul
figura 1, iar n tabel sunt indicate audio amplificat este preluat galvanic
Schema
v, apli cat n baza tranzistorului T2. EI
"' "
MfI

1<-
l K8
n;
'"
'i'
"

+-

rP
'"
\ll
-DM '
m
0.39
C5 C6

7'
ce
n cadrul amplificatorului
ca etaj pilot, asigurnd amplificarea
n tensiune a semnalului de
intrare. Amplificarea n tensiune
a montajului este de
bucla de
din grupul R6R4C3. Sarcina n
curent alternativa tranzistorului T2
este dintr-un generator de
curent constant, realizat cu ajutorul
tranzistorului T4 al componentelor
aferente (R7, 01 . 02, R11).
a schemei electrice a fost
n urma considerentului un
P2

c,
82'<


o--t. " "

INTlW1E
"' "'
06


I!: Dl
ce
1'<4001
, ,.. D2


Figura 1
amplificator audio de putere,
performant , simplu de un
gabarit redus. La alegerea
montajului s-a porni t de la
considerentul unei scheme
electrice flexibile, unor
parametri proprii incinte lor
acu st i ce cu care
ampl ificatorul a
anume puterea acestora.
Modificnd doar cteva va lori ale
componentelor electrice, tipul lor
valoarea tensiuni i de alimentare a
montajului , acesta se poate adapta
variantelor de incinte
acustice destinate unei n
cu HI-Fl. n mod
practic, lucrare de
fapt o intreaga de amplificatoare
audio, de diferite puteri cu diverse
de iesire.
TEHNlUM. Nr. S/L997

o
RID \.!l: ED1Jl
ci '"
m
2.2Q()JF
0.39
" 117'
le:.''''
n;
le'
'L lDt48
"" '"
'"'
'"
valorilor unor componente
a tensiunii de alimentare pentru
obtinerea var i antei de puterea si
de necesare. .
schema se
semnalul audio ce
a fi ampli ficat se la
i ntrarea mon tajului, n baza
tranzistorului T1, prin intermediul
condensatorului C1. Tranzistorul T1
este amplasat ntr-o de tip
amplificator de tensiune. el
mai detine functia de a reglementa
P(W) 15 20
ZE(n) 4 8 4 8 4
VA(V) 32 38 36 47 38
generator de curent constant
practic o de
valoare foarte mare n curent alternativ
n curent continuu. Ca urmare
a acestor se
poate o amplificare foarte mare
n tensiune a etajului pilot, ntr-o
de ce banda audio.
factorul THO propriu celor
etaje de amplificare care
tranzistoarele T1 T2 este foarte
redus, globale
constante in tensiune,
de bucla de
anterior. Un ultim avantaj
25 35 50
8 4 8 4 8
48 45 56 50 65
R4(n) 620 510 560 470 560 390 470 330 390 270
R7(Kn) 30 36 36 43 36 47 43 47 47 62
T2 2N2905 2N2904A 2N2904A 80138 80138
T4 2N1711 2N1711 2N1711A 80139 80139

,

3
al generatorului de curent montajului un filtru de tip
constant este posibilitatea de Bucherot. EI previne posibilitatea de
acesta a curentului necesar a unor de
etajului final, indiferent de ultra sonore, mai ales n
acestuia, a distorsiona momentul regimurilor tranzitorii sau de
forma de a semnalul ui audio de din
amplificat. Etajul final al timpul amplifieatorului.
ampl ificatorului, care Semnalul audio amplificat n putere
amplificarea n curent (deci practic n (deci n tensiune curent) se
putere) a semnalului audio preluat de transmite la montajului prin
la etajul pilot este format din intermediul condensatorului C8.
tranzistoarele TS T6. Se Gruput de condensatoare CS, C6
este vorba de un etaj fi nal de tipul celor un filtraj suplimentar al
n contratimp, realizat cu tranzistoare tensiunii continue de alimentare, a
complementare superbeta. Ele unor semnale parazite de
o amplificare n curent ce s-ar putea prelua in
pentru a la montajului diverse moduri (de la redresor, prin
puterea de pentru care etc). aceasta sporeste
);W
'-.!
-
-
- --
r.JY"' 8
r
-0
li i /i
- -
Y
16 6
666- - - -


r
1 0

-
- -
;

-
'\
c


AUDIO
stabilitatea n a
ampli fi catorului .
Realizare reg laje
Montajul se practic
pe o de sticlostratitex placat cu
folie de cupru. in figura 2 este
o de cablaj
imprimat pentru un amplificator stereo
HI-FI obligatoriu
acestuia). n figura 3 este
de cablaj imprimat
pentru montajul care
elementeleT3, R9, R8 R10.
Se faptul ambelor
cablaje, n de gabari tu l
componentelor electrice utilizate de
constructor (de cea mai calitate)
li se pol aduce mici dar in
mod obligatoriu se
de n fune! i
de puterea de lucru P
pentru amplificator (vezi labei

e
"
),
tranzistoarele T2 T4 sunt de tip B
la varianta de cablaj s
D,
e
a
aj
01
D
n
p
) .
aduc necesare pentru c
terminalele lor un cupl
comod util cu traseele cablajului.li
n acest caz, tranzistoarele de tip B
vor fi cu mici radiatoare di
de aluminiu la profil de li
U (gros de circa 1,5+2,5 mm
a profilului este d
circa 4 Se verificare
componente electrice (electri
mecanic) nainte de planta rea p
de cablaj imprimat. Ordine
de realizare
montajului este
e
a
c
e
a
a
- realizarea de cabl aj
catorul a fost dimensionat.
arele R12 R13 amplasate n
ele tranzistoarelor TS T6
ampl ifi
Rezista
emi toar
reprezin
curent.
de slabi
d
m
termice
este asi
impreu
(Ra, R9
tensiune
"e,
O C) <\

o
"
1112
P
o
e,
o
"
o
negative locale de
lor un plus
litate montajului n
e o
potriva unei posibile
a etajului final. Polarizarea lui
de tranzistorulT3, care,
cu componetele aferente
R10), o de
de tip
eglajul tensiuni i necesare R

reglajul
acest u
cursoru
semireg
rii etajului final, deci practic
curentului de mers n gol 10 al
ia, se face prin
lui i
labil R9. Acest reglaj
. -
ampllflcatorulUi 10 clasa
AB. Grupul C7R14 amplasat la iesirea
4

,
au
o 1?4 D? Rl l
OM>
"' '"
<\
e,
,
9
og
c :
Figura 2

o
aS,C3
o
"'''
>
e.
B6.E3
o
"
o o
'"
..
o
e.
'"
P
o
c.
,
o
"
I16,E3

o
"''' c.
o
>
o
8b C3
"
o o
,

..
e,
R12 o
o
" /
TEHNIUM. NI'. 5/1997

AUDIO
imprimat (una pentru placa de
pentru superdiode);
- realizarea (figurate pe
cablaj cu li nie folosind
conductor izolal cu diametrul util
Cfl =1 +1,2mm;
- plantarea caselor de intrare,
a celor destinate conexiunilor;
- plantarea componentelor.
20

""
--<>
t--!L
'"
RID
r" '"
\<-
"
'-f
O
Fig ura 3 "-

ce s-au plantat toate
componentele el ectrice (evident,
suduri le trebuie fie de cea mai
cali tate) ansamblele se
deoarece orice duce la cel
montaj ul ui.
Tranzi stoa rele T5, T3 T6 se
pe un radiator comun, de
tipul celor din alumi ni u cu aripioare.
Radiatorul se astfel
nct disipa o putere (Pa) mai
mare 40% din puterea
PN (PD2::0,4PN). Modul de amplasare a
tranzistoarelor T5 T6 pe radiator,
cu superdiodei care
tranzistorulT3, este prezentat
in f igura 4. Tranzistoarele se
galvani c de radiator folosind de
de grosimea 0,2+0,3 mm
cu Se
f ixa rea a
tranzistoarelor de radiator
M3, M3, plate elastice
$3 etc) apoi f ixarea a
superdiodei, care se fac
suduril e la terminalele tranzislorului T3.
de trecere a ce
radi atorul
mecanic tranzistoarele sunt
cu tuburi izolante
in locul unde se
M3. montarea
uanzi stoarelor pe radiator se
TEHNIUM. Nr. 5/1997
de acesta (cu A-I< A
ohmmetrul pe scara MQ). Se WM ' Wd
amplasarea montajului pe ;;o
un din de aluminiu
de 1,5 mm, sub forma de U, 1
ca n figura 5_ Placa de 5
cablaj se de interiorul
profilului U (unde este
folosind pentru acest lucru
dintr- un materia! izolant (pertinax,
textolit etc). La 10ate
mecanice se folosirea
lor M3.
realiza rea a
montaj ului (cu toate
gal vanice se trece la
reglajele electrice ale
acestuia_ Pentru efectuarea reglajelor
se celor
amplificatoare ulterior, se
pe rnd fiecare a acestuia
(canalele de amplificare L R).
Reg lajul electric in
reglarea valori i curentului de mers n
gol 10 reglajul valorii tensiunii n
punct ul median (U/l.FUA/2). Se
la amplifi catorului
o de de ci rca 100ru
Sw. Ulterior, acesta se de
la o de tensiune
cu un filtraj
(CF=2000+4000IlF).
Prin cursorului
semireglabil R9 se
valoarea curentului de mers
n gol Tensiunea n punctul
median (UM=UAl2) se pri n

semireglabi l R1. acest lucru se
valoarea curentului de mers
n gol 10 este necesar, se
la valoarea
anteri or. aceste reglaje (pentru
ambele ale ampl ificatorului
stereo) se face verificarea
Pentru acest lucru se un
generator de GAF un
oscil oscop. Se la intrarea
It
"
\s
Figura 4
o
))...,.,


o
l-IZ0lA10 R MICA
2TRANZiSIOIl 1D647
31RANZiSTOR TDM8
AlUMINIU
5CNllAJ
6TRANZISTO/< BD137
1<
ajustare a tensiuni i din punctul
median. Se (n limite mici)
cursorul semi reglabil ,
ce limitarea va fi perfect
reglajele sus
se fac pentru ambele
ale amplificatorului stereo. n
urma reglajelor anterior,
amplificatorul este gata reglat, capabil
de lucru cu incintele
acustice. Se amplasarea,
pe fiecare traseu de alimentare cu
energie a amplificatorului, a
unor fuzibile, dimensionate
in cu puterea a
acestuia. Se pentru
estimate
(referitor la puterea n
domeniul joase),
redresorul de la care se
amplificatorul trebuie fie capabil de
a livra, pe fiecare a acestuia,
o putere PR2::1 ,5PN.
Rea li zat montat,
amplificatorul audio va fi de un real
folos const ruct or il or amatori de
compatibile cu regimul de
lucru HI-FI.
ampli ficatorului un semnal electric
sinusoidal de amplitudi ne
100mV, 1 KHz. La se
o de circa 1 Kru
5W. Cu ajutorul osciloscopului se
forma de a
semnalului amplificat, care trebuie
fie perfect Se
amplitudinea semnalului de intrare,
ce sinusoida pe
ecranul osciloscopului va fi in Figura 5
mod simetric. i n caz contrar se face o
l -RADlATOil ALUM,\WU
2-PRQfllU 1)W\I1ABlA Al.
3CONDUCTOAllf DE ALUMlI\:lll

5P!ACA Of CABLAJ
DE f':<INDFRF.
5
==============================CQ-VO
TRANSCEIVER RADIO ' 76
Transceiverul (TxRx) a fost
conceput de B. Stepanov (UW3AX)
G.Sulghin (UA3ACM) pentru lucrul in
SSB (BLU) , 80m, avnd
caracteristici :
- banda de lucru: 3,6 - 3,6S MHz;
- sensibil itatea Rx (Ia semnaV
zgomot 10dB) - mai de 11lV;
- suprimarea canalului imagine la Rx
40dB;
- (n raport cu nivelul de
10IlV) - mai de SOOmV;
- la 1IlV)-
mai de 80dB;
- Zint.Rx=7S!l;
JF=10Q;
- max la JF (cnd
RAA)O.8V;
- nivelului semnal ului de
(pentru nivelului de
intrare de 60dB) e mai de 6dB;
- instabilitatea de la VFO
la Rx ct la Tx) 300HzI

- - la etajul tranzistorizat SW;
- nivelul armonicilor <40dB;
- suprimarea >SOdB;
- Ualimentare=12V;
-IRx=200mA; ITx=360mA.
Din semnalul cules la Rx, BLS
este iar neregularitatea
benzii (riplu) e in de filtrul
electromecanic. Tipic pentru EMF-9D-
SOO-3V este:
- banda de trecere la 6dB - 2,9SKHz;
- banda de trecere la 60dB -
4,8SKHz;
- riplul n banda de trecere <1 ,SdB.
TxRx blocul de alimentare
este format din 3 circuite integrate, 11
tranzistoare 19 diode. Se pe
scheme traseul amplificatorului de
FI se att la Rx ct
la Tx. duce la o
simplificare a schemei, la
scurtarea traseelor la Tx Rx, ct
folosirea lor n comun. S-au adoptat
mixere pe siliciu care s-au adaptat la
toate porturile.
n Rx Tx
se numai la JF (amplificatorul
de JF la Rx ampl ificatorul de
microfon la Tx).
O parti culari tate - I raseul la
Rx se face ampli ficator de IF, cu
mixer pe sil iciu la i ntrare. Aceasta
6
recenzat de ing. S.FlorinN07lBX
permite o la
"batere" la
ampliricatorul de IF se
mixerul pasiv, se o
sensibi litate de aproximativ 11lV, ceea
ce este mai mult ca suficient pentru
80m.
Structural, TxRx-ul e n
fi gura 1', fiind format din trei blocuri :
blocul de heterodina (oscilatorul)
ampl ificatorul de putere RF.
in regim Rx semnalul de la
comutatorul de (1) filtrul FTB
(2) ajunge la primul mixer (3) de aici
n blocul de Din blocul
se prin comutatorul (12) la acest
mixer (3) tensiune de IF din (10), n
banda 4,1 "'" 4, 1S MHz. ce este
amplificat n primul etaj de FI (4),
semnalul DSB. Filtrul
electromecanic din acesta BL$
semnal SSB, iar semnalul
se n al doilea amplificator de
FI (6) ajunge la al doilea mixer (7) la
care se tensiune din VFO (10) cu
fv=4, 1+4, 15MHz prin comutatorul (12) .
Semnalul astfel reorgan i zat se
n amplificatorul de putere de
IF (el se compune din preamplificatorul
(13) etaj ul in contratimp (14)) prin
comutatorul (1) ajunge la
Pri ncipalele blocuri: de
amplificatorul de putere
de IF sunt in f iguri le 1, 2, 3.
ro regim Rx, in primul mixer cu
diodele 01 + 04, din f i gura 1, pri n
punctele 9 10 ajunge semnal din
iar in punctele 7 8 tensiune
IllOC IX BAlA
rux
MI'lFICATOR
DE MERE
4.1 .. 4 15Mlz
BlOC IfEfEIlCOINA
, * ;

Figura l' r-----'==::..,,------,
semnalul de FI de SOO KHz ajunge prin
filtrul electromecanic (S) la al doilea Referitor la articol ul
etaj de FI (6) de aici la al doilea mixer RECEPTOR SSB CU FILTRU LC
cu siliciu (7), care n acest (publicat n TEHNIUM nr. 3/1997)
caz de detector de produs. De facem la f igura
la prin comutatorul (12), se 3 9
. pa9 :
tensiune de SOOKHz di n blocul (1 1 1. Bobina L 10 are 70 de spire nu
- oscilatorul de SOOKHz), iar produsul 120 spire)
detectat ajunge la ampli ficatorul de JF 2. Condensatorul conectat ntre LS
(8). condensatorul variabil are 220 pF
in regim Tx semnalul de la nu 220 nF);
microfon se n amplificatoru! 3. Rezistorul din emitorul
de JF (9) si ajunge la primul mixer (3), tranzistorului BC109C are 6,8 KQ
care, n acest caz, nu 82 n);
de modulator echili brat. Din blocul 4. Becul de 18V se la
heterodinei , prin int ermediul catodul diodei 1N4001 de jos nu
comulatorului (12), se U intre condensatoarele electrolili ce.
din ( 11 ). Pri mul amplificator de FI
TEHNIUM. Nr. 5/1997
de [a VFO cu
fv.=4,1 +4, 15MHz. La
mixerului cu siliciu se
desparte semnalul de FI
(SOOKHz), ca re este
amplificat de ampl ificatorul de
T1. in prealabil
filtrarea semnalului de FI se
prin filtrul acordabil
l2-C4-CS-C6, dar baza este
filtrul electromecanic F1 care
este conectat la colectorul
tranzistorului T1 . Amplificarea
semnalului n
circuitul integrat MC1. Di n '"
pinul 9 al CI se culege, prin UII;;:
circuitul acordat L2C15 -- H
semnalul care ajunge l a al 1.
doilea mixercu diode 09-012 ,r , 1" A t'J1; 1 "' 0 :,
Prin punctele 12 13 se U hll'- v :!!
din blocul de 18: 1 I u III-
tensiune cu fv. = SOOKHz .., l::t
Trecut prin filtrul de JF Or2- L.,( II-
C21R14-C22. semnalul este u ,,1' d "_
de JF e amplificat de circuitul. l:s . !.. '7. , III'
integrat MC2 care li, -
a doua ampl ificare este ----r . r rll' '"1 J:x
cu tranzistorii T3-TS ,...i L __ -,
De la punctete 16 17 se 5'
poate conecta difuzorul cu 1", 11., 0- 1
111
'
Z=S+10D: sau o 1'"'11:": .-- ' - 1 .!!!.
cu
n regim Tx semnalul Rl 11i;J .'
de la microfon aj unge la
punctul 1 se cu .,"_
circuitul integrat MC3. III' ::; ,--, ..
10 a MC3 se cu pinul .
11 printr-un condensator '!I
electroliti c din 11 se scoate 1,
semnal. Prin aceasta '1 L 1"
coeficientul de
amplificare de 1,
Z devine "! I I II'
aproxi mat iv 30011. De l a
microfon, semnalul de JF,
amplificat, ajunge la primul
mixer cu diode care acum are
rol de modulator echilibrat. La
acest mixer, prin punctele 8
9 din blocul se
tens i un e cu
SOOKHz . Modulatorul
. I
, '1"
echi l i brat se din Uli i
semireglabilul R2. 1
Din modulatorul r-
echi librat semnalul DSB - i 1.
ajunge pe traseul de FI , iar la . 1, "'1 Joi>
i
,

<;
li

o

;;
" 2!,..,GG

. .., I i
,
- ..;,, '"

0 ....... ,_
. "
celui de-al doilea mixer a . I T -- II" rlll'
semnal SS8. L4--''---!- 0---+ -6---;1;- 6'"'-4-4-4--!--J:-Jl------;I;-----.J
Prin punctele 12 13
la acest modulator ajunge
TEHNlUM. Nr. 5/1997 7
r
"
cbl
75 ... :;

CI
"


".
=
.. '"'
"'J
.?-
'"
"
'"
1jj
n
"
"

-o
afara se prin
punctele 6 7. O astfel de
8 reglajul ulterior o
9 mulare a intr-u n alt TxRx,
eventual VFO
.Mn
'"
'-!.l "''''
,
"
"" "
a
"
OI
"
''0
S =1 0, 0'
""
"" :r

"''''
'" "
"
-
''''''
.,,-
,

.'"
1- e
"*"
? "p
""
J"

"'"
PI lI U
" =
C<2
-
""'"'


"*"
11 .13-Kl31 5
"*" /r.;
n

IY.! l oolj
'"
! u
Q"
-!14

"n
..
03
"

.. """"

'o
Figura 2
tens i unea VFO-u lui cu
4, 1+4,15MHz. Semnalul transformat
ajunge prin punctele 14 15 la
amplificatorul de putere. Prin punctul
18 semnalul se poate da unui VOX, iar
prin 16 17 la ANTI -TRIP. S-a luat
automati
in F. 1.pe Rx, ct pe Tx.
reglare se face n al doilea etaj
de amplificare de FI (MC1) cu ajutorul
tranzistorului T2. In baza tranzistorului
sunt conduse semnalele, aduse prin
deschiderea diodelor de sil iciu 014
015 (punctele 3 4).
Reglaj ul manual al
11 - 106068
12.T2 =I(l904A
u
, 01-''--1
Figura 3
8
este posibil numai in regim de Rx.
Realizarea se face astfel: prin punctul
6 se tensiune manual prin
R3) care ajunge la tranzistorul (T1) al
primului amplifi cator de FI. Singurele
n blocul de ce se
sunt Ireceril e de la Rx la Tx. Felul cum
se face aceasta se in continuare.
1n blocul heterodinei (figura 2)
comutatorul cu releele P1 P2
generatoare. Unul din ele este
un VFO=4, 1 +4, 15MHz este real izat
cu tranzistorul T1 . Pe tranzistorul T2 se
semnalele buffer-izale. Bobina
circuitului oscilant al VFO-ului este n
se cu varicapul 01 aplicnd
acestuia o tensiune prin
punctul 5.
AI doilea generator cu
de SOOKHz se cu T3,
avnd stabilitatea
contactelor comutatoarelor cu
relee, in se n regim Rx
(releele nealimentate). Prin punctele 1
2 se furnizeaza tensiune din blocul
heterodinei la primul mixer (punctele 7
8 din blocul de iar prin
punctel e 3 4 l a al doil ea mixer
(punctele 12 13 din blocul de
Aplicarea tensiuni i releelor Pl P2 se
face prin punctul 10, iar tensi unea de
alimentare la blocul helerodinei prin
punctele a 9.
in regim Tx semnalul din placa
de ajunge la punctele 1 2 ale
amplificatorului de putere (figura
3). Filtrul de L 1C1C3L2C2
din semnalel e neutile,
doar semnalele din banda de
lucru a T xRx.
Primul etaj de amplificare (T1)
in clasa A, iar cel de-al doilea,
n contratimp, cU T2 T3 - n 8 .
01 bazele lui T2 T3.
Semnalul de la se
pe La (prin punctele 5 6).
Alimentarea la primul etaj se face prin
punctul 3, iar la cel extrem se face prin
punctul 4.
Schema de conexiuni a
blocurilor TxRx-ului, n detaliu, se
n figura 4. Antena se la mufa
S1 prin contactele P1/1 ale releului de
semnalul pri mit ajunge la filtrul
"
TEHNlUM. Nr. 5/1997
Y06PAJ
,
AndrasJcno Miercurea Ciuc,slr.FlorHor nr.68.ap.l1.jud.HR Y050GX 3 Dombrovsch,lslvan S;ghel u cel Mare nr.84,MM
Y06PN<
,
KisAttila Gheorghiel'li.slr.Horea nr.2Ajud.HR Y050HA 3 Culceall Se<gIU loall 45jud.SM
Y06PN..
,
Pal lstvall Miercurea Ciuc.str.Salciei 1If. l.ap. t 2jud.HR Y050HB 3 Gaspar Salu Mare.slr.Ullio nr.60.ap.9.jud.SM
Y06PAM
,
Daniel l stvan corn. rv.469.jud.HR Y050HC 3 Chiorean VlOrel Satu Mare.str.Urlio rlr.8.ap. 5.jud.SM
Y06PAN 3 Marton Emeric Miercurea rv.14.ap.34.jud.HR Y050HE RUUS MotdoY1lII OvIdiu VasIle Salu Mare.str.Boboculul Of. t l.ap. 7 .jlld.SM
Y06PAS
,
Gheorghe Miercurea Ciu-c.aI.Narciselor nr. 9,ap.13.jud.HR Y050HF 3 Codat Dumitru Sus ...... 55.IUd.SM
Y06PAT
,
T8l1ko Peter Miorcurea Ciuc.str.Culmei rv.1 4.ap.l ,lud.HR Y050HG 3 Aldea Ioan Cnstian Sighetu Marma!,ei .Bogr:lan
Y06PAV
,
Stirbu Valerra Miercurea Ciuc.al.Narciselor 1lf.9.ap.13jr>d.HR Y05QHH 3 Urziceanu Radu Oradea.str.C.Negruur rv. l ,bI.PB20.ap.9.jud.BH
Y06PAZ
,
Dajka HalloZoltan Miefcurea Ciuc.lancu de Hunedoara nr.2Aap.45 Y050HI
,
Slelan Mircea. Cluj-Napoca.str.l.Rebrearlu nr.4,ap.37.IUd .CJ
Y06_
,
BalazsAlexandru Miorcurea nr.32.jud.HR Y050HJ
,
Chirlteni rv. l08.jud.CJ
Y06PSB 3 Moldovan Miercurea Ciuc.str.Petofi nr.27.jud.HR Y05CHK RUUS "'.allrai Borbala Emese Satu Mare.str.lucan Blaga,bI.UU6.ap.22jud.SM
YCl6PSC
,
BudaiAndrci Miercurea din Decembrie nr.17 Y05CHL
,
Nedeleali"o'iu Rebra,str.Valea BN
YCl6PSH 3 Szanto Maria Miercurea nr.5,ap.gJud.HR Y05OH" RUUS Makrai Emanuel Miklos Satu Mare.str.luClan Blaga.bl.UU6.ap.22jud.SM
Y06PSI
,
Ferencz Katabn Mierct/rea Ciuc,str rv.12.ap.3.jud.HR Y050HN 3 N:rorici VOrcu Orar:lea.p"!8 IndependenteI nr.53,bI.A I Il.ap.28.BH
Y06PSK
,
KoIumb8l1A1bert Com.Suseni,sat Valea rv.271,jud. HR YOSOHO 3 Erdic Cristrn Cmpia T urzii .slr.O)C1ariiof nr.18A.ap.37.jud,CJ
Y06PBl 3 Biro Laszlo Dilrau.slr,livezli III. 11 ,jlld,HR Y050HP 3 George Alba l ulia.str.luliu Manlu nr.26.bI P1B.ap 2'1judAB
Y06PBP
,
PetC! Petru Y050HR
,
Butariu Cornel nr. 14 j ud.AB
Y06PBT 3 Tanko Bama Miercurea Ci uc.str,Florilor rv.24B,ap. IIl,jlld.HR Y050HT 3 Vasile Aloa luha.str.Republicil nr.54 jIKI.AS
Y06PCC
,
Csiki Csaba TopIi!8,SIr.Sportlvilor.b1. I.ap.1Sjud.HR Y050HU 3 Ureche nr. 131 ,ap,44 Jud.CJ
Y06PCE
,
Csedo Eva Com.Ciucsigerogiu.sat Bancu 1\(.429.jud. HR Y050HV
,
Ruta Vasile nr.30.oI .H ,ap.S,jlld.CJ
Y06PCV
,
POpCIvk;i Corneliu V .. lentin Miercurea Cluc.str.Florilor nr.46,j ud.HR Y050HW 3 Razman T,oor Islv .. n Cluj"Napoca.str.Aurel Vlaicu 1\(.4 ,bl,50.ap.38.CJ
Y06PEA 3 Inczo Agnes Erzsebet T 1Ir.1S.ap.3jud.MS Y050HX 3 CadarAurel Satu Oituz nr.7,jud SM
Y06PF
,
Y050HY
,
Magyarosi Bai a Mare.str.Barbu deilloroncea nr,6,ap. t .judMM
Y06?GT 3 Tanko Erika Miercurea Ciuc.str.Luna Mare nr.4,ap.16.jud.HR YOSOHZ
,
Lungu Claudi u Ionel Bai a Mare.str.Republi cli nr.SSS3.jud.MM
Y06PHC 4 Hegyi Csaba Miercurea Ciuc.str. lon Cal ian nr. 16jud, HR Y050IB
,
Brendea Ion Cluj Napoca.str,?ietroasa nr, 14,jud.CJ
Y06PJC
,
Jozsa Csaba Miercurea Ciuc din Decembrie nr,28 YOSOIH
,
Horslu Ioan Cafl".sll,lgnlsului.bl,47 .ap, 13,jud.SM
Y06PJN 3 Biro Viorica Miercurea nr.2 ,ap, 14,jud.HR Y050ll 3 Cristea Simono Crislina Oradea,slr.D, Canlemir nr, 31 .bl .D31.ap. 10,jud, BH
Y06PKE
,
Kocsis Emoke Miercurea Ci uc.str.Lunca Mare nr.6.ap. 12,jud, HR YOSOI M 3 Marina Ioana nr.4.bl.l ,ap, 75,jud.CJ
Y06?KG 4 Kocsis Gyorgy Miercurea Ci uC,str.Lunca Mare "'.6.ap.12,jud HR YOSOIP
,
Purcelean Ioan CII.ljNapoca ,str.Porumbeilor nr.27 ,jud,CJ
Y06PML
,
Marton ladislau Gheorghl!nl,str.Spitalului.bI,B.ap.6jud.HR YOSOJL 3 Moldovan Florica Salu Mare ,slr.Bobocului OI .11.ap. 7 ,jud.SM
Y06PMM 3 MQl nar Marta nr,522,jud.HR Y050KI
,
lagman Ronald Oradea,str.Cuza Voda nr.19.)ud, BH
Y06PPA
,
Sibru.str.Vasile Milea.b1,2,ap.2S.jud.SB Y050lA
,
Talar lMi"';a Andreea Baia Mare.S!r.Traian nr.34.ap.33,)ud.MM
Y06PTM
,
Tofalvi MariaAugusta Miercurea Ciuc.str. 01". t 3.ap. t 9jud.HR Y050lB
,
Dragomlr Ionel Florin Baia Mare.str.Honensiei 1II.625.jud. MM
Y06PVR
,
Voi"" Radu Ioan lIf.l ,ap.8,jud,SB yaselC
,
lonncz Baia Ma'o.str.Grjnicefllor nr. 101.ap.46.jud, t.'M
Y06PVS
,
Stancu Victor Y050lD
,
Tokos Attrla Bistri!8.str.AI<ente nr.l ,sc.A.ap.4.jud.BN
YD6QAC 3 Martinescu Ioan nr.S.bI .S.ap.80jud.SB Y05Ol"
,
Zsugan Gedeon Zsoll Slnmartrn nr,40jud.BH
Y060AM 3 Andronle Constantin Siblu,slr.Srretului rv.8.bI.4B.ap.12.jud SB Y050"
,
Darvasi Eugen ClujNapoca,str.Rapsooiei Ilf. 12,ap.3.iud.CJ
Y060AN
,
TIberiu nr.5.ap.S.jud.SB Y05Ot.K
,
Kiss Gyula Simleul S,tvanreo,str.NrcoIae 7
YD6QAO
,
Munteanu Gheorghe Sibiu,str.cart.Hipo lii.bI. 1 Y050lN 3 Vasile Clradea.str.Podul ui nr.21 ,ap.SS.jud BH
YD6QAR 2 Emanoil Trifan rv.17 .ap.14,jlld.MS Y050l0
,
Har!Jnger Nicolae Clu]-Napoca.str.Rakozi 1If.114.jud.CJ
YD6QAY
,
CriMlmeaflOJ Gheorghl! T nr.8.ap.4,jud.MS Y05CLP
,
Papp Simteu!
Y06QBK 2 Munteanu Ioan lucian Tamas 1If. 1 jud.MS Y05Ot.R
,
Silvanrei,str.PartrzallllOl".bI .G1 20.ap.82.SJ
Y06QBM 2 Candea Dumitru T g.Muref.bd. 1848 IIr.50.ap. 13.jlld.MS Y050lS
,
Stoica Toma fii. 73,b1.SB 15,ap.16.jud.SJ
Y060BX
,
OIIofrel Cristi"" rv.34jud.SB Y050lT
,
Feocze Ioan Oradea.bd Dacra rv.39,bI.AS.ap.13JIld.BH
Y060CL
,
SzaboAl"ldrei rv.l ,bI.6,ap.26jud.SB Y050LU
,
Grriurju Florin Oradea.str.Cantemir fII.24.bI. 73.ap.6.jlld.BH
Y06OC" 3 Mihai Nicolae Medlas,sl1.Blajukii nr.l.bI.14B,ap.16.jud.SS Y050LV
,
Veres Vasile nr.4.b!.Cl ,ap.9jud.SJ
Y06OCO 3 NIcolae nr.4.bi.6.ap.6.jud.5B Y050lW
,
Splnu VasIle Dumbrava nr.22.bl.P24.ap. l0jud.SJ
Y060CP 3 Petriloan nrAO.jud,SB Y050LX
,
FOfIS Csaba cel Mare 1lI".136.ap.S4.jud,BH
Y060CX 3 Savloan Sibiu.str.Vasiie Clrlova nr.21.bI.23,ap.S3,jud.SB Y050MA 3 MocanAdrian nr.S2,ap,3,jud.CJ
Y060CY
,
Rosva Ion Sibiu ,cal,Dumbf<'lvii ,bI.25.ap.34,jud.SB Y050MC 3 Murvai Csaba Laszlo Carei.cal.25 Oclombrie,bI.44.ap.J4Jud.SM
Y060CZ
,
Bunea Dumitru Ion nr,6,jud,SB Y05OME
,
Marton Endre cel Mare 1II.4,b1,O.ap.S6,jud.BH
Y060DK 3 SOlomon Ioan Ovidiu de Jos nr.5bjudSB Y050MI 3 Kruzslitz Imre m.8jlld. BH
Y06QDL 2 Tamas Dumi tru l iviu nr.33.ap. 14,jud.MS Y050ML 3 Kocsls levente Salu Mare,pla m.1.ap.l1,jud.SM
Y060D? 3 MUliuioan Siblu.str.lector lII.l0,ap.3.jud.SB Y050MM 3 Morar Grigore Mari us nr,20.lud.BN
Y060DV 3 FU$Oi Ioan ,ap,37 .jud. Sa Y050MP 4 Popovici u Mircea Oradea.SIT,leonardo Davinci rv.17 ,b1,PB94JudBH
Y06QDY 3 BiroAlparl slvan Sibiu,slr.Frasinului nr.8,j ud.HR Y050MR
,
Rusu Valerian nr, 1 01 ,jua.BN
Y060W 2 Asproiu Victorian nr.97 ,jud.5B YOSOMT
,
Oprea MihaiTIboriu Alba !ulia.s:r,Apulum nr.6,bI. 27 .ap.6.jud.AB
Y06UF 3 Tuca Vasile Ulmului nr, t OOjud,SB YOSOMV 2 Motel V,ctOf Cluj-Napoca.l Decembrie 1918 nr, 126,bI.E.ap.48
Y06UG 2 Dumitru Mihai .nr.l1.jud.MS Y05QNA 3 NistorAndrei Oradea.str,C.NegruIZi nr, l.bI.PB20.ap.6.jud.BH
Y06XB 3 Boda Francisc nr.1S.ap.3S,j ud.MS YOSONG
,
Grumaz Norocel Petru Baia Mare.sl1.Fercncz Karol.bl.41 ,ap,7,jud.MM
Y06XM 2 Zidaru Iraian Sibiu.str.BrazjIOf nr.20,jud.SB YOSOOA
,
lIeaAna T.Vladimirescu nr.32.bl.P6S,ap, 11 ,jud.SJ
Y06XR 3 Carol T g.Muref .Sl r, DobrO!}eanu Gnerea nr.39.jl ld.MS Y0500B 4 Ursan Bogdan Vasile Gherla.str.liliacului nr,4.jud.CJ
'"
YOSOOC
,
lIeaMaria Carla Gabriela nr.32. bl.P6S.ap, 11,jud SJ

Y0500D 3 Darabanloan Pavel Y060EG 3 SZaboZol!an Tg FereflC rvA ,ap.42.lud.MS
Y0500E
,
lul.an Gherla,S1f,Stejarulul nr.14 ,jud.CJ Y060EH
,
Gracev Adrian Sgh!fOara,su.laharia Boiu 1ll.1Jjoo.MS
Y0500f
,
Sllaghi MariusAiin Ghelta,SlI.Clujului,nr.S4,bI.PSl Jud.CJ Y06OE1 3 GracevAdriana 60iu 1lf.13joo.MS
YQ500G
,
NaRu GaO<ieI Dumitru Gherla,sIT.Stejarului rv.5.3p.17 jlid.CJ Y060EJ 3 POp Iuliu Crislirl(ll nr.3,bl.l ,ap. 7 ,Jud.HR
Y0500H
,
lIeaArlfela Ioana Mihaela 1lf.32 ,bI.P65,ap. 11 ,]ud.SJ Y060EK 2 Tolalvi Coloman Miercurea C nr.23.ap. 19.jud,HR
Y05001
,
Butcovlll1 Mana nI. 1 ,bl,A27 .1lIl.67 jlld.SJ Y060EM 3 8lanlonel Sjb,u,al.Slroju nr.6.ap.81 ,jud.SB
Y0500J
,
Ki, 10$lf Ioan Gherla,stt.Slflruinlei nr.1 O,bl, E81 ,ap.36,jud ,CJ Y060EO
,
Oragoe loon Sibiu,str.lntr,Siretului m,6,ap28,judSB
Y0500K 3 Kaulmann Franasc Oczideriu Carei,s!r.lgnisului ,bl ,44,ap.3S,j ud.SM Y060EP 3 CosleaAlexandru T 1 848 nrA l ,ap,34 ,jud ,MS
Y0500L 3 Chis Piscol:,Slr, nr.446Jud.SM Y060ES 2 Vajoi Radu Octavian l ,jud.MS
YOSOOM
,
BUlcovafl M,haela Maria nr, I ,bI,A27 ,ap.67 ,jud.SJ Y060EV 2 Florifl nr.SC,ap. 13,jud,MS
YOSOOO 3 Dcak 10.1n Gherla.str, GMei nr.24,bI.R4,ap,8,jud.CJ Y060EX 3 ()esy Laszlo Sovma,str.Petofi
Y0500P
,
Chezan Viorel Gh/)rla,slr,Parcului nr.19A,ap,6,jud.CJ Y060EY 3 Bako Laszlo M,ercurea Ciuc,aLCioc"rlie' m, 13,ap, 5,j ud HR
YOgOOR
,
Ballnt Gherla,str,Aba Fagului m.S,jud,CJ Y060El
,
lilah, Gyorgy Sandor nr.26A,ap, 21 ,jud.MS
YOSOOS
,
Butcovan Sebastian nr, 1 ,bl.A27.ap,67,jud,SJ Y060FA 3 Ferencz Tibor M,ercurea flr.1 2 ,ao 3.Jud.HR
Y0500T
,
Teg.ean Iosif Sebastian Gherla,str,Gelu m.38A,bI,042,ap.42,jIid,CJ Y060FC 2 TintarAlexandru T Armofliel m,3,jud.MS
Y0500V
,
Teg.ean Vasile Dan'el Gheo1a,str.Gelu nr.38A,bI, D42,ap.42.ju(t,CJ Y060FF 3 Darllo Ioan nr,5{i.jud,MS
Y050SA 3 SzokeAttila nr.17 ,jud.BH Y060FL 3 Simion Sobin 1848 nr.54, ap, 14,jud,MS
Y050SF 3 Floota Sorin !V,6,bI.C l,ap.gJud.8H Y060FS 3 DrejenAlexFlorin Reghin,bd.Unirii m. 24.ap.8,jud,MS
YOSOSP
,
Pop Silviu 7 jud.BN Y060FU 3 GecziAdam Breaza.str.Santulu. nr.219,jud.MS
Y050TB
,
TuliAlexandru fIf.gjud.BH Y060FX 3 Ordog Florlan Madaras,slr,Pnncipal nr.48,jud.HR
YOgOTC
,
Sabo Daniel Cezar Oradea,str.Bumbaculul nr.33BH Y060FY 3 8ako Szabo Laszlo M,ercurea nr.13,sc,A,sc.g,HR
YQ50TD 3 Buda Teofil Oan,el Sirmartin,slr.Morii M,10jud,BH Y060FY

Pap Jano. lolt8n Reghin,str.Rodnei,bl.l1 ,sc.2,ap_l,jud.MS
Y050TF 3 Bercaa Fionn Cornel rot".17 Jud.BH Y060FZ 3 Mrcea nr.37 ,ap.l ,jud.MS
YOSOTI
,
ChambreAdnan Oradea.slr.Henry Coai'ldanr.11,f)IPC2g"p 5,8H Y060GC 3 Checicne, George nr,28,jud.MS
Y050TK
,
Kapros Ioan Nicolae Nucat,s.at Ba,!a nr,62,jIid.BH Y060GC
,
Cimpoca Constantin cel Mare nr. 14 7,b117 ,ap.4,jud.SB
Y050TM
,
Borzasi Csaba Oradea,ltr.lza fIf.19,bI.S4,ep.2i,)ud BH Y060GE
,
MarMla Claudiu COnstanlln S,blu,5tr.Semaforului nr.19,ap.S8,jud.SB
YOSOTY
,
Ka!one Ildiko Oradea,llr.Tranailvenle4 nr.19,bI.AN2,ap.36,judBH Y060GF
,
Rahaian Em,l Siblu,su.5emafol ului nr.9,ap.29.jud.SB
Y05PAP 3 Pop Petru Sorin nr,31,jud.SM Y060GJ 3 Kiss Endre Decembrie 1918 nr.253,ap. l1,MS
YQ5P8V 3 Bablel Valer Marin Carel,slr.lgn,SUlul,bl.47,ap.18,Jud,SM Y060GN 3 FihpisanAdnan Ioan
Y05PCM 3 N,1u Alba lulia,str.Vicroriel nr.22,bI.V3,ap.17 JudAB Y060GO 3 SZllagy' Gizllila Sarmas,slr.Livezilor nr. l ,jud. MS
Y05PE
,
JeTenczki Gheza Baia Mare,str.Karl Marx !\l.8,ap 4Jud,MM Y060GP 3 lIycsAndras m.2.jud.MS
Y05PEB 3 Popescu Eugen Alba nr. l 0 nr.,ap.8.jud,AD Y060GW 3 Haras:zt' Wemer Decembrie 1918 nr.230,ap.13,MS
YOgPHK
,
M,ko Margareta Sa!o<1ta,str.A1.I.Cl.Il.a nr.4AJud.8H Y060GY 3 SzokcAtUla
Y05PJ 3 Dialog Ioan Baia 1V.4,ap,8jud.MM Y060HS
,
Szabo Ferencz Miercurea Ciuc,slr.Patinoarului IY.14,iud.HR
YOgPK 2 Vineeran Gooorgoo Cluj-Napoca,str.Snagcvnr.2,ap.7 JUd MM Y060IA
,
IrS>cAntOfl Sibiu,str.Mltropoiiei m.27.jud ,SB
YOgPlF
,
Lucian Florian nr.31,bI.E4,ap16jud.CJ Y06OI1
,
GIOza Ilie Sib,u,SIf.Filarmonicii nr. l 0,jud.SB
Y05PLL 3 LakatO$ Ludovic Oraooa,slr.Effimie MUlgu nr.l,jud,BH Y060JN
,
BiroAndras Janos Miercurea nr,2,<'p. 14,jud HR
YOgPPM 3 Muste Ioan nr.l1,jud.MM Y060lE
,
Grabcev David Adrian nr, l .jud.MS
YOgPMC
,
Purcelean Carmen Maria ClujNapoca,str.Pcrumbeilor nr.27 jud ,CJ Y060LF 3 Geller Geza Tamas Gheorghieni.slr, Selvem nr,33.jud .HR
YOgPMR
,
Veres Mihaly Cluj -Napoea,str.Unirii nr, 19,ap.l0Jud.CJ Y060LG
,
8acs Toma Stefan T nr. 25,ap. 13,jud.MS
Y05PTI
,
Hadnagy Mihai Karoly Cluj Napoca,str,Oonalll nr.23,bl,M3,ap,22 ,jud, CJ Y060LJ 3 Tanko Emoke Miercurea nr. 7 .ap,26,jud.HR
YOgPYL 3 Folea Gabnela Valelia nr, 1 02,f)l,29,ap.38 Y060LL 3 GramaAl inMarius nr.9,ap.13,jud.MS
Y05QAD
,
Roman Mafiei Rodrlil,Slr, T, Vladimirescu nr, 1057 ,jud.BN Y060LM
,
Toma Laura Monica T Vitcazu nr.29-37,jud,MS
Y05QAE
,
Petruse Oan Bistrita,str.Andrei nr,2,bl.l08,ap, 2,judBN Y060LZ
,
Olvedy Zoltan Carol Miercurea Ciuc,str.Florior nr.23,judHR
Y05QAF
,
Umbeno Baia Mare,slr.I.Slavici nrAap.1 O,jud.MM Y06OMO 3 Gligcr Eugen Dan Sibiu,s:r,Negovanu nr,7,ap,I',jud.S8
Y05QAG
,
RilluTraian Baia Maro,str.Unirii nr.4.jud,MM Y060MG 3 Marinescu Cristona nr. l 0.jud.MS
YOgOAH
,
Gheorghe Cristian 7 j<.ld,BN Y060MJ 3 Korpos Manuela Estera
Y050A1 3 Mosolygo Gh-eorghe Sighelu Manna!iei,str.Goorgo nr.27 ,MM Y060MK 3 Korpos Monica Cristina
YOSQAJ
,
Kutasy CsaDa Sighetu l,ap,59 Y060MS 3 Szaboluliu nr, 1 O,jud,MS
Y050AK
,
Rusu los,f Cluj-Napoca,str.Castaniior nr.3,bI.3G,ap. 19jud.CJ Y060MZ 3 Korpos LuCI Maricara
Y050Al 2 Rotaru Gngorie Ionel Salu Mare,str.Parcu 5ome,uh,; m.8,ap. 7,jud.SM Y060NL 3 Na9Y levente Miercurea Ciuc,al.Copidor nr. 1 .sc.C,ap. 9,jud.HR
V05QAP 3 Rotari Jud.BN Y060TA
,
TomaClaudiaArlca m. 15,ap.3jud.MS
Y05QAO
,
Lorincz Carol TIberiu Aiud,str.lon nr.20jud.AB Y060TG 3 Gyorgy TIbor Miercurea Cioc. str m.12,ap.39,jud.HR
V05QAS 3 Ghilea Gavril nr.3,ap, 11 jud,SJ Y060XM 2 Parola VictoriaAdriana nr.l0,jud.MS
Y05QAT 3 Salantlu Tiberiu Alin Cluj-Nap<X:a,str,Mesteoenilor rv,2.bI.J9,ap,40,CJ Y060ZL 3 Tanko F arlla, Petar MierCurea Cioc.str.Gh.Doja n,-7,ap.26Jud,HR
Y05QAU 3 Bodea Alexandru Sorin rv,l94jud.BN Y060ZN 3 Tanko El'Idre Miercurea Ciuc,str,Gh.Ooja nr],ap_26,jud.HR
Y05QAV
,
Prodaniuc Vasile Rona de Sus nr.335Jud.MM Y06PAA
,
Daro Marton Emo Miercurea Cioc,slr.Ce!.:'!!,i 01.1 1 ,ap. I jud.HR
Y050AW 2 Sarga iosif Satu nr, 18Ajud,SM Y06PAB
,
F abian M,klos Miercurea Ciuc,str.Piel i i rv.7.ap.9jud.HR
Y050AX
,
Moldovan Gavril rv.5,bI.C 10,ap,14.;.td.CJ Y06PAE
,
FodorEugen Miercurea C!UC,su,O. Goga 01_1 0.ap.20jud.HR
Y050AZ 3 Dur OflOfiu V,rgil Alba rv.91,ap.2,jud.AB Y06PAF
,
TamasZsolt M'ercurea Ci uc,SIr.Culme, !V.20,ap.13jud.HR
V05QBA 3 Martari Pavel Dum,tru nr.3,ap.l1 jud.BN Y06PAH
,
FeherArpad Odofheiu Secuiesc,str.Rakoczi nr.143,jud, HR
Y050BB
,
Chilo. Gherla,str.Plugarilor rv.12.bI,F3,ap,31.jud.CJ Y06PAI 3 Ignat Vtoral Miercurea Ciuc.str.Salc:oi rv.2,ap.17,jud.HR
Y05QBC 3 Krantz IOSif Sighetu nr.13jud.MM O
-
de L 1C1C2L2C3. Din filtru
semnalul ajunge la blocul de Prin
mufa 85 se poate comuta separat
antena de Rx prin comutatoru l de

R6 al TxRx
acordul fin al FV de lucru,
iar cu R3 se poate modifica
amplificarea pe traseul FI, dar numai
la
Oiodele 0102 condensatorii
C4C5 un redresor ce
tensiunea de RAA.
y
"
"
Ycomuna
"*"
*"

, , D!,

02
..


--'
f<> .:,c'
.,f
''"'
,w
" '"
-"
' f<>
,
"


""
traseului de FI n raport
cu semnalele mari, care ajung pe
drumul de la mixer n regim Tx.
R60605 n baza lui T1, n
regim Tx. o polarizare
nedepinznd de tensiunea de la
punctul 6 - aceasta din fixarea nivelului
FI in regim Rx. Semnalul de
la microfon ajunge prin S3. Reglnd
R1 , nivelul
necesar al semnalului. La aparatul lP1
se curentul "consumat" de
etajul final al amplificatorului de putere.
I .0. '
H
"'
'"
-o;:- + I ZI!
1'-
Alimentare
Pili
" '"
--L
---c

"
, , , ,
10
P-
f<>
2

'10
f<>
"

FPCE-2 sunt de la Rx(8ELGA 404),
putndu-se folosi bobine de FI din
radioreceptoarele 455 KHz;
Pe1 fiind de 500 KHz.
refacerea circuitelor
imprimat e se pot fo l osi alte
componente. La fiecare din
amplificatorul de FI generatorul de
500 KHz, printr-o a
ci rcuitelor placa te, se pot schimba
acestea cu altel e de l a alte
radioreceptoare,
spirelor cuprinse ntre 20:1.10: 1.
"
-=- C2
.
.1"
CI
,

" t-
I =
,,"'"

,
,
"
,
"
'"
"
, , ,
---{}J Y "'"
b b
"
J=-'-41D ;;r
"
Amplificare

Ac"'d
Rx-Tx
Figura 4
Contactele B 1 ale TxRx din regim
Rx pe regim Tx. Pe se
n regim Rx. 1n regim Tx, prin
contactele superioare, se la
blocul amplificator de putere. dndu-se
tensiune. iar prin contactele inferioare
se tensiune de 12V la releul P1 de
la releele P1 P2 din blocul
(figura 3) la punctul 5 din
blocul de
Trecerea de la Rx la Tx n primul
etaj al amplificatorului de FI din blocul
de (figura 1) se n
continuare.
rn regim Rx, n partea
pe R6 se la prin
releului P1 (figura 2). 07
nchi znd tensiunea pe R5. C9
conectat n paralel cu R5
de c.a.Amplificarea n
acest caz e Prin aplicarea la
punctul 5 a tensiunii de 12V, 07 se va
nchide, izolnd condensatorul C9 de
R5. Coeficientul etajului de
FI scade, aceasta permitnd evitarea
TEHNIUM Nr. 5/1997

" . ''''
"'=-
=
"


Casca sau difuzorul se la
82. Alimentarea se face de l a un
stabilizator prin 84.
Cele mai multe detalii ale TxRx
se la cele trei blocuri .
sunt din sticlotextolit (textoli!)
monoplacat de 1,2 - 1.5 mm. Tnfigura
5 se circuitul imprimat al de
iar n figura 6, circuitul imprimat
al heterodinei.
La montarea CI se
iar ciocanul de lipit trebuie
fie pus la
a de
a heterodinei, pentru utili zare ntr-un
TxRx se cu
componente:
(n de R2 din blocul de -
MLT-0,25; condensatori i de capacitate
- KM4 KM5, electrolilicii sunt de
tipul K50-6 droserele de
- OM-0.1; releul RE8
15 (cod R84-591004),
bobinelor n amplificatorul de FI n
osci latorul pe 500KHz - transformatori i
Tranzistorii KT 315 se aleg cu
cei mai buni indici (similar BC107). Se
pot de asemenea folosi tranzistori cu
si liciu mai buni. de IF tip npn:KT301 .
KT306, KT312 (seria BF
sau ac 171 -173, aC107-aC109).
doar a lua n considerare
la fiecare tranzi storTl al blocului
de e necesar ca 132-:80, iar T3 (al
blocului de Tl T2 (bloc
- cu 132-:40 (seriile
BC, 8F nu pun nici un fel de
probleme) . Tra nzistorii GT402
GT 404 se pot nlocui cu MP41 MP38
(perechile AC 180-181,
AC184-185 sau chiar EFT323-353).ln
acest caz. o (Z<100) se
poate conecta numai prin
transformator cobortor (nu e cazul
se folosesc componente
sau chiar schema

Circuitele integrate K1 U8222
K1 US221 se folosesc cu indicii cei mai
buni, iar atunci cnd e necesar se aleg
11

SCHEMA ELECTRONICA A RECEPTORULUI DE
1""1
",'"
flHONAJOR
CUMI
""
."
\0
"'"
, ..
"
17
+l?
IC230
t-
_ rmrlcK.) Q202 =
::!231 \.JJ 8C547C =rr1XW" t----,---r---,
2xlN4 148
1:1 ,{I'

0209
""'''",,
""""'
O R223 R249 l202 - 51
30
i : p'l :
-J- lK 10!<C233 6?o.JI - ! ,/ : -.; ..
55118 6 Ct.lB /)SMB "-'25 e235 R226 6 OMS 1
4K7 I Orf I K
C23J1 C248 C249 -:;:- -=..J:=-
7'" 7"'" =r.,,,,
"f
""
'"
r - - " ' --" - ----


,
,
,,


-+
'"
-
, IL=>+-t--I


,
,,

, --_ .. . ,
"(tD:
. .
'
.
. .
. .
. .
. .
, : '
: 1&11 --
DEGAUSSING
WI
i(2d,
,
,
SUR5.A
-------------
DE T.V. IN ('III nRI
I -partea "-11-"
........... ;, ; ; 8 ~ ; " " " " " " " " " " " " _ .......................... cOMUtAtOR .. :
" ~ AUDIONIDEO i
scaol
1: ' "ro
, , ,
MUFA $CART
~
L
~ O
o
o
" ~ , m "
o
o
o
o
~ ~
o
o
o
o
00,"
o
o
o
o
o
o
~
, """
,


, ,",

,,
,
,
-------- ------ - - - -- --- ---- .--_. _ .... ------_ . _. ----_. - - - - - - --- ._-- - ----_. --- - - -- --_ .. -- ---_ .. - --. ---- - _. -- - -- - - - - - _.
~ DE TENSIUNE IN COMUTATIE
ONO
.J;.
_ .. ---_ .. . ----------------------------------------------. ---. ------------------. ---------_. ---------_. _. --------------_. ------'
-
rezistoarele din circuitele de alimentare
astfel ca tensiunea pe circuit nu
maximul admis. n lipsa
ci rcuitului integrat. radioamatorii pot
face , prin ana l ogie, module cu
tranzistori i KT301 , KT306, KT312,
KT315 (vezi schemele din figura 9).
Modulului i se dea o
nct fi n locul
circuitului integrat. Cu modificarea
circu i telor se pot folosi circuite
integrate PA741 pentru
circuitul de microfon (n locul l ui
K1US221) cu un montaj
de n contratimp (cu AC-uri , BD-
uri sau chi ar BC-uri) pentru
difuzorului, de asemenea pentru
pe difuzor se poate folosi
pA741 urmat de TBA790T sau
TCA 150K sau al le montaje l a
indemna constructorului. n locul
circui tului K1 US222 se poate folosi
partea de FI de la PM3189, TDA1046
etc. Diodele KD503 di n circuitele
pot fi nlocuite practic cu
majoritatea diodelor cu si l iciu sau
germaniu de IF cu curent invers ct
mai mic (de exemplu D9K, diodele
1N4148, 1N904, seria EFO
106+112 etc.). Pentru modutatoarele in
inel e mai bine fie folosite diodele
moderne de IF (KDS03, KDS09,
GDS07 sau 1N4148, 1N904 etc.)
rezultate pe deplin
se prin folosirea diodelor 018,
(urmare din pagina 24)
cu tNH, releul va
n ritmul putndu-se deteriora
afectnd buna
a montajului.
La punerea n trebuie
unele reglaje se va proceda
astfel: se redresorul de
de la acumulator de
exemplu, rel eul din soclu , sau
conexi unea acestuia
(redresorul rmnnd n
pentru a alimenta restul montajului), iar
in locul acumulatorului se
un redresor cu tensiunea regla n
jurul valorii nominale a tensiunii
acumula!orului care se va
Acest redresar poate fi improvizat,
deoarece nu i se cer
deosebite, iar curentul pe care i l va
debita n va fi de
ordinul a 1 mA. Se pot folosi
baterii a tensiune
cu cel 2V tensiunea
a acumulatorului , de pe care
14
0311, EFD1 06+115 allele. Prin
aceasta, e se
sensibi l itatea Rx (Ia
1 ,S+2I1V), dar celelalte caracteristici nu
se
Var i capu l KV 102 poate fi
nlocuit cu 0901 sau 0902 (se pot
incerca BB139 sau altele simi lare).
Transformatoarele Tr1- Tr4 ale
mixerelor de tip inel se pe
miezuri K7x4x2 din 600NN. Se
pot de asemenea fol osi toruri cu
permeabilitatea 400-1000 si diametrul
exterior 7 -12mm. Fiecare
34 spire fir PEV-2 0,15 (CuEm
0,15mm, izolat cu Se
concomitent cu 3 fire
ce n prealabil au fosl
a fi la notarea
nceputurilor
(n figura 1 se punctele
nceputurilor
Bobina L3 a VFO-ului se
pe o cu <1>12mm
din textolil sau polistiren. Se
33 spire fir PEV-2 0,35. se
face fiind
cu un miez SCER-1 . ei esle
in jur de 91lH. Se pot folosi carcase
cu <b6mm miez de de la calea
din televizoarele
bobinnd 35 spire CuEm <bO, 15,
factorul de calitate e mai
Bobinele L 1 L2 din FTB se
pe carcase de US din Rx -
se va culege cu aj utorul unui
tensiunea care
redresorul. Se
tensiunea n punctele A B se
P2 ce se UA=US.
acest lucru nu este posibil, sau
egalitate se la o
extremitate a P2, se
vor ajusta in mod
din divizorul de a
tensiunii de astfel nct
egali tate se
aproximativ l a mijlocul cursei
P2. Se reduce se
tensiunea redresorului conectat
n Jocul acumulatorului, n jurul valori i
nominale a tensiunii acumulatorului
care a fi pus la
valoarea
pentru care se produce
releului. Se P1
este cazul , P2, se
releului pentru valoarea
a tensiunii
de
SPIDOLA. Ele 25 spire bobinate
la rnd cu conductor PELSO 0,1
(CuEm O, 1 cu precizarea se scoate
la spi ra a patra ncepnd de la
bobinei este n jur
de Se pot folosi , de asemenea,
carcase <b6mm cu miez cu sau
se poate folosi un FTB cont de
de 3,5+3,8 MHz nu
3,5+3, 65MHz, vechea
pentru 3,5 MHz.
Blocul amplificatorului de putere
nu e destinat pentru folosirea n
a TxRx pentru
care nu e descris n detaliu. Trimerul
1KPVM-1 se poate inlocui cu unul de
valoare.
Intrarea FTB L 1 C 1 C2L2C3 e
cu filtrul de pe intrarea Rx.
Bobinele L3-L5 se pe tor
K12x6x4 din M20VCE2 are,
respectiv, 2,17 2 (cu
spire fir PEV-2 0,35. Se
2 (cu
16 2 spire fir PEV-2 0,35.
Dioda KD510 (01) se poate inlocui cu
alta de si liciu.
Detaliile pentru stabilirea
metodelor de aranjare a montajelor pe
pot f i mai multe. o
releul P1
R6. Acest trebuie fi e
de calitate (bobina!,
(continuare n
"'"
"
tr
,
d
-<>
o b
o
-<>
f--/'
v.
v v
Figura 2
respectiv a
acumulatoru lui (de exemplu 11V,
respectiv 14V n cazul unui acumulator
de 12V). se de
cteva ori, cnd se limitele
dorite. Se reface de la releu
la borna + a acumulatorului se
acumulatorul n l ocul
redresorului folosit pentru reglaj .
TEHNIUM. Nr. 5/1997
.
Y06KBA 3 Intr.!!e reTe'e 0f.5.jud.SB Y05QBD 3 Pop Radu Siglletu nf. 7 .ap. 34. MM
Y06KBM 2 Radioclubul Judetean Mures T 9 TrandalirilOf 0f.39.ju<:J.MS YOSQBE
,
Grigore nr.1 45.jud.CJ
Y06KBR 3 Medias.str. Gh.GIl.Dej nr.26,jud.SB Y050BF 3 Orosz Gheorghe Sighetu Marma)iel, str.3O Decembrie nr.49.jud.MM
Y06KEC 2 Cluoul Copi ilor elevilor nr.2.;ud.SB YOSQBG J Horvat Tiberiu Dej .slr.Petuniei o..5.bID 12.ap8,judCJ
Y06KEG 3 CP.SP. Medias nr.7.jud.SB Y05Q6H RUS PopSorin Oej .slr'varga Katahna nr.42.jud,CJ
Y06KEO 3 Casa de a 0f.1.jud,MS YOSQBI
,
Marton Francisc Oej .slr, Cedo,ului nrAO,jud.CJ
Y06KER 3 Radioclubul Municipal Medias Me<!ias,pla Republicii nr.13,jud,SB YOSOBJ 3 NecMi Ioan Oej.slr.Petuniei nr.2.bl.OS.ap.24.jud,CJ
Y06KES J 'Complexul" nr, 1.jud,HR YOSOBL 3 Steibinde, Romulus Carei.str. Traian 0..27 .jud.SM
Y06KEW 2 C P. S.P.Regllin Reghin.str .Mihai Eminescu nr.10.jud.MS YOSQ8N J Springleld losit Cluj-Napoca.slr,CKx:illieI 0f,42 ,bLM6,ap, SS, jud, CJ
Y06KKK J Via ieu n,.41 .jud.SB YOSOBO 3 Muresan Flaviu Baia nr.13,jud.MM
Y06KNE 3 Radiociubui Judelean Harghi la Miercurea Cillc. slrEroilor m.7 ,jud.HR Y05Q6P 2 KaQtl Zsol! Sighl)1U Marmaliei,slf . Uniri i.bl .36.ap.21 .j ud.MM
Y06KNI J T g.Mures.str. Complexul de agrement ,jud.MS Y050BO 3 PolllZollan Sighetu ..... 17.juc! ,MM
Y06KNQ 3 Casa Armatei Petofi nr.2,jud.MS Y05QBS 3 Risco Gheorglle Sighetll nr.250.jlJdMM
Y06KNS 3 Clubul e'eviler MiercU'(!il Ci uc, st,8orviL nr,2.jud HR Y050BT 2 FrasthAndrei losil Satu Mare,str.l asomiei nr.11.ap.5.jud.SM
Y06KNT 2 C ubul Copi'lor elevi lor Tg.M'Jrq,str.1 Oeccmbrie 1918 nr.93.jlld.MS Y050BU
,
Manu Dumitru Ghena,str,Slejarul ui m,5,ap, 1 7,jud.CJ
Y06KNV 3 Dinamo Miercurea Ciuc,str, T. Vladimirescu nr.34,jud,HR YOSOSV
,
Maga Nelian nr.2.ap.28.jud ,BN
Y06KNW 1 Inslltutul MiMar !!e transmisiuni "Decebal".Sibiu.str,Vasiie Milea nr,3-S.jud,SB Y050BW 3 Ctli'a Felician Roman T urda.cal, VictOriei m. 116.bl. G2.ap.6,jud.CJ
Y06KNZ 3 As. Mu,esul Toplita Toplita.W,Viclor rtI.1.jud.HR YOSOBY RUS SZASZKO Emilia Sighetu Marmatiei.str. Popu Lupa.bJ .8.ap.34. MM
Y06KTE 3 CFR Unie m,S2.jud.MS Y050BZ
,
LauriucVasile Com.Rana de Sus nr.18,ju!! .MM
YOOKTH 3 Intreprinderea T Lajos m 114.jud.MS YOSOCA 2 Munten Lucian Oradea.str. T m. 1 ,jud .8H
Y06KTM 2 Gaz Metan str. Bral'\ nr.ln,jud.SB YOSOCB J Udrca Niculae Cluj-Napoca,str.George Dima n.r ,25,Jp, 12 ,jud, CJ
YOOKTR 4 Rac!iociubui Judetean HalghiW T9Mures,str.Eroilor nr.7,M_lii Harghita OTH KN26TK Y05QCO
,
Stoian Liviu Constantin Clu)-Napoca,str.Emil nr.34.j ud.CJ
Y06KTV J Raciocluoul Judetean Si biu Sibiu ,slf.lndependenlei n" t ,jud.5B YOSOCE J Tlcuan Corvin Zinu Cluj-Napoca.SlrLunii m.37 .bLE2 .ap.9,jud. CJ
YOOLGN 2 TelogdyAtti la T g, Trandafirilm nr,6.jud,MS Y05QCF 2 FabryAdrian Sighetu Lupu.bLE2,ap.29,MM
Y06LV 2 Medure Viorel T nr,30.ao,42 ,jud,MS YOSOCG RUUS Gyenge Zollan Sighetu
YOOMJ 3 Halasz Mal10n Miklos T 19.jud ,MS Y05QCI J Cimpean Istvan Cluj-Napoca ,str.Padin nr,32.jud .CJ
Y06MK 2 SLaba Ioan T nr. 128,jud,MS Y05QCJ
,
Che,eji Dan TiberiU Sighetu 1 Mai.bl.4.ap.9.jud.MM
YOO0AE
,
COJan Constantin nr,2,bl,SQ ,ap,3B.jud.SS Y05QCK J Ke'eszteneny Jozsef Levente Sighetu MiMly deApsa nr, 10
Y060Af< 2 Miercurea Ciuc.strCul mel m.20,ap, 13,jud. HR Y05QCN
,
Gresciuc Nicolae sai Lunea la lisa rtI.l02,jud.MM
Y060AJ 2 Suciu Felicia nr.11 4,jud,HR YOSOCQ RUUS Maran Vio'el Siglletu Marma)iei, str.Solovan nr,20,jud.MM
YOO0AP 4 Hoza Valenlin Mihai nr.3.jud.SB Y05QCR 3 Oobi Tiberiu Salu OI, S,ap. 70,jud, SM
Y060AO 3 BUlaAndrei Sibiu,aLBuia nr, 3,bl,49,ap,36.jud,SS Y05QCS 4 Popa Simion Georgian Turda ,st" Randunicii Of.50A.jud ,CJ
Y060AR 4 Rau Nicolae nf. 792,jud.SB Y050CT J Aldea Nicolae Marius Gh.Pop de
Y060AS
,
S:lJiu,SIr.Semalorului m.19.bL44.jud.SB Y05QCU 3 Jakab Martin Cluj-Napoca,Slr, Of. 15 ,b1.01 .ap.45.CJ
Y060AT 4 Emanuel nr.4.jud.SB Y05QCV 4 MirceaAlexandru Oradea.str,Ratael m.1 O,jud.BH
YOO0AU 4 ClaudiU Dumitru nr. 14.jud.SB Y05QCW J Emil Oradea.str.Borsecului nr, , 6.bI.XII ,sc.B,jlld,BH
Y060AV RUUS Sibiu,al Taberei Of, 1.jud,SB Y05QDB 4 Baciu Nicolae Cluj-Napoca,st'.Aurel Vlaicu nr.62.bl,A8.ap.S.CJ
Y060AV 4 Sibiu.al. Taberei nr. 1.bl l .ap.30.jud,SB Y05QOC 4 Arhiro Ioan Cluj-Napoca.Sl r. Aurel Vlaicu nr.62.bLA8.ap, 1 3.CJ
YOO0BB 4 Vasilache Virgihus nr. 93.j ud.MS Y05QOD RUS JullaszAitila Oradea,stf. Kart Marx nr.4,bI.010S,ap.1,jlld.BH
YOO0BC J CiubucoAurel sat nr.1 9.jud,HR Y050DE 2 Olteanu Vasile Oradea.str,6 Martie nr,49,bI.AN50.ap.9.jud.BH
Y060BO 3 Turcu Dumilru Sibiu,s:r.O. Goga m.30 ,jud.SB Y0500G 4 Giurgi u Cluj-Napoca.Sl r.Lacu nr,5.bI .B2.ap.4S,CJ
Y060BG 2 Zilahl Gheorglle Carol T nr. 26.jlld.MS Y05QOH 4 Tari Zoltan Otadea.str Peli canului nr.7 .jud.9H
Y060BH 1 Samu Reghin,str.Oltului nr.5.jud.MS Y05QOI
,
Ivanciuc Petru Sighetu Marmatiei.str. Xenopol m.39.jud .MM
Y060BI 2 FariAlt ila Miercurea Ciuc. str, n',4 ,jud. HR YOSOOJ 3 Vecean Vasile Emil Bala Mare,slr.Decebal m.2,ap,39.jud.MM
Y060BK 2 Kastal Jozsot Csongor nr.2Ajud.HR Y05QDM RUUS Petcr SOfin Gheorghe
Y060BM J Doru Emil. T nr. 15A,ap,2.jud.MS Y05QON J Oanci Radu Sighetu 16
Y060BN J DanelArpad m.469,jud.HR YOSOOO 3 Chetan Ioan T urda ,str, Rndunicii Of.33,jud.CJ
Y060BZ 2 Bako Szabo Ildlko Ciuc.al. Ciocrliei nr, 13.ap.5,jlld.HR Y0500a 4 Varan Marius SilVIU
Y060CL 3 Czi,sak Ladislau nr.1t.ap.l.jud.MS Y05QDR
,
Sania NiColae sat nr,308,jud.MM
Y060CT J Bolog Ili e T OI. 1 3,ap. 1 O.jud.MS Y05QOS 4 Persa Sandu nr.298,jud.MM
Y060CY 3 Saral'\yAndrei cel Mare Of, 14, jud.HR YOSQOT 3 Susman Dumitru Oradea.slr,Mori i nr.10.jud .BH
Y060DB Adrian Gheorghe nr.9.jud.S6 Y05QOU 3 Circu Nicolae De nr. l .ap,43,jud.BN
Y060DF
,
Gheorghe Livezi nr.6jud.HR Y05QOW 4 Feher Iosif Florin nr.9.ap.58.jud. CJ
Y06001 4 Oiteanuloan T nr.44.ap.2,jud, MS Y05QDX J Pop Coman Pavel cel Mare nr.32.ap.21 j ud .8N
Y060DM 3 Glwor9he Grigora? T n,.31 .ap. 12jud.MS YOSOT 2 Romulus Ciulelec nr.103,jud.BH
YOO0DN
,
Deant Miercurea nr,2,ap.15,jud, HR Y05RE 2 Oragomirescu Octavian Oradea.slr.Feleacului nr. i S.sc,B.ap,B,jud,BH
YOO0DO 3 BaciulDanAdrian T g.Mu,e?,slr. Negoiu nr. 101 ,jud.MS Y05RO 2 Cachil a Victor Cluj-Napoca.str.Snagov nr.2.ap, 74.jud,CJ
Y060DP 2 T Decembrie 89 nr.2,ap.5,jud,MS YOSTA 2 Bcer Nicolae Cluj-Napoca,str.Rovine nrA 17 .jud. CJ
Y060DV 2 Harko Geza Tg. Mures.Slf.LiveLeni nr, t.ap,30,jud.MS YOSTB 3 PappGlleofghe
YOO0DY 3 Petra Mihail nr.S9,jud,MS Y05TC 2 Rusu David Cluj-Napoca,str.Snagov nr.S.ap,3,jud, CJ
Y060DZ 3 Tnnko Oarbala Miercurea Ciuc.sl r.Gh.Oo;a nr.7 .jud. HR YOSTD 2 Reisingcr Francisc Mihai Viteazu Of, 11 ,bl ,A,sc, 1.e1.1
YOO0EA 3 Hidi Iosif 8ravu Of. 7 .ap, 7 ,jud.5B Y05TE
,
Felea lan Cluj-Napoca.cal nr.1 02.1:1.29,ap.38
U,
YOSTF 2 Belindeanu Iuli u Cluj-Napoca,str.Unirii Of. 13.ap.27 ,jud.CJ
Y05TG J Vla,cuAmel Cluj-Napoca.str,Paris nr, 30,jud, CJ Y06CSC 4 Negrea Viorel Sibiu,str.Uzinci.bI ,2S.ap.ll jud.SB
Y05TJ 2 ionescu Petre Cmpia Turzii,str,Av'atOl'oIor n" l ,bI.M,ap,8jud.CJ Y06CBH 2 Szanto l udovic Miercurea Ciuc,al,Avntului nr,5.ap,9,jud.HR
Y05TM 2 Ludovic Oradea,slr.6 Martie nf. t2.bI.C63,ap. 18jud,BH Y06CBI 2 FererICZ Tiberiu Moercurca Ciuc,al,Avntulu; nr.12,ap.3jud.HFI
YOSTN 2 Cemega VictOl' Ora<lea,str.Sovata nr.46,bI.03.ep. 7 ,jud BH Y06CBJ 3 AntalAndrei Miercurea Ciuc,str.Szek nr.2,jud.HR
YOSTO 2 Kovaes Tibor Oradea,s:r.lUzboieni nr.66,bl.T5,SG.B,ap.30,BH Y06CBM
,
nr.14,jud.MS
Y05T? 2 BartaBeoil Cluj-Napoca,slf.Ha!C9 nr.l0,bl, N2.se. 1 ,ap_ 1,IudCJ Y06CBP 4 Gagyi Francisc Iosif T nr.93,ap. 7 jud.MS
Y05TO 3 Munteanu lui", cel Mare nr,79,jud.AB Y06COP 2 IOrdache Constantin Sibiu.slr.Hipodrom m.l.bI.17 ,ap.15jud.SB
Y05TFI 3 Tatu Sarodina Baia Mare, Slr,lon Slavlci nr,6,apA6,jud.MM Y06CFB
,
Bako Szabe Laszlo MICrcurea Ciue,str.Ciocartiei nf.13,ap.5,jud ,HFI
Y05TS 3 HarisBela Cluj Napoca,S!r. Mehedin\i nrAO,bl.D9,ap, 23,judCJ Y06CGE 2 Orasan Ioan T nr.28,ap.22,jud.MS
Y05TI 3 Fufezan Vasile T urda,str.Construetorilor nr.28.bl,A3.ap.33.iud.CJ Y06CHC 3 Tudoran Traian Gurghiu,str.Flepublicii nr.53.jud ,MS
Y05T)( 4 Bidian Mircea Cluj-Napoca.SIf.Pata nr,24,ep,16jud.CJ Y06CHZ 3 Barea Octavian Sibiu,str.Jina nf.20,jud.SB
YOm 3 Zegrean Titus l,ep.9jud.BN Y06CJN 2
Y05UB 3 Sabu Ioan Tauti Magheru, nr.71 Jud.MM Y06CI<G 3 Tepue Dumitru Miercurea C'uc,str.Szeck IV.11 jud.HR
YQ5UK 4 Torok 10,,1 Baia Mare,str.Hortenllie! fII,2,ep,4jud.MM Y06CFlO 2 Alea, Ioan Sibl.l,str.Petru Maior rv.22jud.SB
Y05VHF 4 Fladioclubul Maramure" Vrful Mogo,a,cola 1243jud.MM Y06CFlP 2 Melo Mitlaly
Y05YJ
,
Vizauer Fefdinarod Sighetu Mafms\lel,.lt,Unlril fII.S,ap. 17 .jud.MM Y06CSY 3 Simion Mien::urea nr.5,bI.A,ap.l1 ,jud.HFI
Y06MO 3 BanhaAttila nr.9.ap.84.jud.MS Y06CTF 2 Vintu Ioan 70,j ud.SB
Y06ADM
,
Samu Islvan Regh,n,SIr,Ol tului fII.5.jud. MS Y06CUZ 3 FrumAdrisn Dan Sibiu.str.Hipodrom l,bl,2,ap. 11 jud.SB
Y06AOP 3 Suket Franc,sc Tg.Mure" .lr.Godeanu nr. , 7,ap.9,jud,MS Y06CVA 2 AlexandruAdrian zid IV,25.ap,6,jud.SB
YQ6AOT 3 Peter Carol Adam T g. Mure"el ,Comip,bI.32,ap. 11 jud.MS Y06CVB 3 Starw;uAdrtln Sibiu.SIr.Hipodrom,bI .P7 ,ap.l1 jud.SB
Y06AEA 2 Mesaros Vas,1e Media".tr,T urda nr.14,Sp, 19Jud,SB Y06CVC 3 Muntean Ioan Iancu flI".63.jud.SB
'OM"
2 Csiki MIM'IAdalbert Sport,VlIor,bll,ap.1SJud.HFI Y06CXH 3 Inuleseu PetruAurelian Sibiu,str.Lung rv.59jud.SB
Y06AFN 3 Szep Toth Gheorghe Tg.Mure".tr.Pasajul Vieletelor nr.5,bLA2,ap,4,MS YQ6CYF 2 CristacheAdnan nr.1AJud.SB
Y06AFO 3 Szep TothElena T g, Violetelor nr.5,bI.A2,apA,MS Y06CYX 2 Szede1esi Iosif Mediaptr.Clujului nr.S,jud.SB
Y06AFFI 2 Sombat Ludovic T g.Mure"str.Parlngului nr.54,ap.14.jud.MS Y06CZQ 3 Istrata Dumitru Flomeo nr.2,bIA8.ap.21 jud.SB
Y06AGF 3 Jakocs 10s,1 Tg MUlOf,.tr,Parlngului nr.2,apA4,jud.MS Y06DAT 4 Mircea Sibiu,str.Hipodrom lii.bl,59,ap.19,jud,SB
Y06AHL
,
Frunzeti Dan Goga nr.8,jud.MS Y06DB 2 Szabo tiberIU nr.7.ap.39,jud.MS
'06AHP 2 Gasna, Valentin Basarab Y06DCE 3 Ghcrman Dumitru TO Mure,.str.Cutezanlei nr.65 jud.MS
'06AJT
4 Uferoacll Bels Gheza Tg.Mu".,sl Carpap 1W.31,bl,37 ,sp.75jud.MS Y06DOE J VlctOl' To.Mure'.11r nr.8,ap.l0Jud.MS
Y06AJ'
,
Poppluliu Sii)lu,IIr,Matonl,tilor nr.98jud.SB Y0600F 2 Msria Valantin nr.48jud.MS
Y06AJ1
,
Munteanu Ion Med,a".lr Gh,Gh Dej ,nr.21,bl.l1,ap.20,jud.SS Y06DOH 2 ltuVateriu Tomis fII.1,ap.32jud.SB
Y06AJK 2 Gelauto"ltr.ProncJpali! ,bl.3,op. 18jud.HFI Y06DDI 3 Ionescu Virgil Slblu.slr.Cibin nr.5, i)l.E,ap.36.jud.SB
'06AOO
,
lugaMihai Medla, . tr.Ulmulul nr.53jud.SB Y060EA 2 Csaba nr,27 ,ap.28jud.MS
Y06AOP 3 KissAdalbert Tg.Mure"b-duI1848 nr.33,jud.MS Y06DGI 2 Cen<:luAdrian nr,24jud.SB
yom 4 Bathofy Karol TAmavel'll,llr.7 Noiembrte nr. 1 O,jud,MS Y06DHE 3 Dan Siblu.SIr.Uzmei,bl.2A.ap.8jud.SB
YQ6AUI 2 Hermanloan Tg.Mure"str.Arany Jenaa nr, 15,ap.5,jud.MS Y060HP 3 ArdeleanuAlexandru nr.33,bIAO,ap.47,jud.SB
YQ6AUJ 4 Nechiti Petru nr .14,ap,3jud.MS Y06DJG J TmAleKafldru Med ... "aJ.Tomis nr.9,bI.16,ap.25Jud.SB
Y06AVI 3 Mullaloan Galauta"slr,Centrulul fii, 126AJud.HFI Y06DJH 3 Golub Mircea Media"str.Bla,ului nr.6.bI.13,ap.48jud'sB
Y06AW 4 Suto Grigore Y06DJI 3 CodO(ean Ioan nr, 7 ,jud,SB
YQ6AWN 2 Ilot(jrr.scu Constant in com.TArnava nr,593,juo,SB Y08DJJ 4 Floroiu Grigore S,blu,strALCuza nr, 1 Ojud.SB
Y06AXM
,
Toma Victor Gheorghe T Viteazu nr,29,et 9,ap.37 ,judMS Y06DLfl 3 Ioan nrA ,bl, 56,ap.24jud,Se
YQ6AYY 3 Seciu Gheorghe Slbiu,slr.flecord nr,9A.jud.SB Y06DMY J Secaslu TudO( Sibiu,str, rv.ljud,SB
Y06AYZ 2 Todoran Ioan Y06DMZ 3 Hodim:iu Ileana Sibi\l,str.Tg.Cailor,bl.54A.ap.28jud.SS
YOOAZ' 3 Mutz Malhoas Sibiu,str.Cap.Zorile nr.l 01 jud.SB Y06DNA J satriuc Vasile nr.2.bI,84,ap.52jud.SB
Y06BAO
,
Bolseh Hans Om,,;" nr.3,ap.8jud.SB Y06DNH 3 Bord.'lSiu Nicolae de C:u-npie nr.I36,jud.MS
Y06BCW 3 BarlM Arpad Csaba T fII,3,ap,44jud.MS Y0600Y 3 TamasAndrei Miercurea fir. 7 ,ap.6,jud,HFI
Y06BCY 2 Manta Dan Slbiu,str.Vrtaa nrAjud.SB Y06EN 3 Lad,slau Grgorescu nrAB,ap.14jud. MS
Y06BGT 2 Tanko Micrcuree Ciuc.slr. Lunea Mare nrA,ap. 16.jud, HR Y06EV 2 Potru Sib,u,str.5coala de Inot,bl,2C,apAjud.SB
Y06BHF 4 Maxan Ioan S1mpetru de Ci'lmpie rII.33,iud.MS
'06'"
,
Gil,lll.liu Vasile Sibiu,beI, Spitalelor nr. 1 0.ap.22.jud,SB
Y06BLU 2 Hamat Gheorghe Y06FCD 3 CruStlu lean rII.3F,ap.2jud.HR
Y06BMC 2 Pandea Cornel Dan T g.Mures,str .Armoniei 1lr.16.ap.6.)ud.MS Y06FCE 3 S.,mon MiMila IV.3K,ap.13,jud.HR
Y06BPV 4 Flaa tslvan Sibiu,str.Hipodrom nr.3,ap.7 jud.SB Y06FCV 2 Schflllllt Petru losil Miercurea Ciuc.str.Lunca Mare "'.6,89.1 O,jud.HR
Y06BSW 3 MuchaAnd,ei Galauta.,.,atr.GlIrii,bI,3,ap,3,jud,HFI Y06FCW
,
Pal Vilhe!m MI6fC\lrea Ciuc,s:r.Salc;,ei ru.l,ap.12,jud HFI
Y068TH 3 Popa M"cea Sorin Sibiu,str.Cartier ValeaAurie,bI.62,ap.28jud.SB Y06FOE 2 Ferencz Ecaterina Mi(lrcur<la Ciuc,al.Avi'lnlului rv.12.ap.3,Jud,HFI
Y06BTI 3 Barca Boris Sibiu,str,Jlna rII.20.jud.SB Y06FOP 3 PalyiVl19i!e M'ercuma nr,22,ap.38.jud,HFI
Y068TJ 4 Ungureanu VaSi le Floandola nr.124.jud,SB Y06FDS 2 Szabo ISlVan Miercurea Ciuc,al,Piclor Nagy Islvan nr 10,ap, 10
YQ68TO 3 Micu Nicolae Sibiu.str.Kolarov,bI.41.ap,83.jud.SB Y06FOZ J Deszi Zoltan Miercurea Ciuc,str.VJ,Lerun IV.21 ,ap.3Jud.HR
Y06BTQ 3 Turea Floarea Sibiu,slr.VasoklAron,bI .31 ,ap.18jud.SB
Y06G' 3 Vere, Ioan Tg.Muroptr,7 Noiembroe rv.49,ap.1Jud.MS
Y06BWA 2 KorposTibenu Y06.JM J Truta 00r\I Stetian cel Mare nr.82Jud.HIl
Y06BZH 2 BoIgllr llr.l.jud.SB Y06JN 2 SilO Gavril Zoltan Mielt:Ur<la Ciuc.str.Ctlnlarului rv.2,8914Jud,HFI
,06BZt
,
Tanko F8rkes Petru Miercurea Cluc,str.Gh.Ooja ru.7,ep.26,jud.HFI Y06KAL
,
R!!.<lioclubul Sibiu Sibiu.slr.frodeper.denlei 111'. 1 jud.SB
Y06BZM 3 Ch,ndea ToaderAurel fIf.141.apA.jud,HFI Y06KAO 3 Dinam!.'Tg Mure, T
' 06CAK 4 Barato,i Arpad nr.13.ap.6.jud.MS
""
-
VIDEO T.V.
DEPANAREA TELEVIZOARELOR N CULORI (V)
CIRCUITUL INTEGRAT TDA8305A
ing. Naicu
ing. Horia Radu
Acest circuil este utilizat intr-o
foarte de televizoare color
multitudinii de pe care
le acest lucru permi!nd
o integrare a schemei TV,
Dintre tipurile de televizoare construite
cu acest circuit Rayal (cu
toate denumirile comercial e sub care
mai este ntlnit). NEt, Indi ana,
Samsung, Nippon elc.
Blocurile schema
bloc pnilor
circuitului integrat TDA8305A sunt
prezentate in TEHNIUM nr.811996,
A. de semnal FI
video audio
al Circuitele FI cale
detectorul sincron, preampli-
ficatorul video
Ampl ificatorul de FI cale
este real izat cu trei etaje
cuplate n curent alternativ, reglate
intern de RAA. Amplificarea
etaj poate fi automat ntr-o
care 20dB. Cuplarea in
curent alternativa celor trei etaje de
amplificare necesitatea unui
circuit de in curent continuu cu
decuplarea ceea ce duce la
realizarea
utiliznd un pin mai dect alte
ci rcuite uzuale
(TDA4S0S) . Un alt avantaj al n
curent alternativ il constituie simetria
amplificatorului , ceea ce l face mult
mai stabi t din punct de vedere al
RF. Intrarea ampliricatorului
FI cale este la pinii
8 9. Circuitul de intrare este proiectat
pentru o adaptare cu
unui filtru cu de
de tipurile uzuale (de
exemplu, filtrul bistandard B/G, D/K de
tip K29S0) . de intrare este
de 1 ,3Ko.II5pF. n uneori,
pentru se
o de 3300.-2,2Kn.
in paralel cu intrarea de FI, aceasta
la reducerea
globale a de RF la reducerea
pericolului de a
Pentru demodularea a
semnalului FI cale sunt
necesare semnale, care se
unui multiplicator
analogic: semnalul FI modulat (care
TEHNIUM. Nr. 5/1997
semnal ul util) un semnal ampli f icatorul video
sinusoidal de i nclude un ci rcuit de axare a
care nu La TV zgomotului care impulsurile
Royal este de parazite situate la un nivel sub
38,9 MHz, dar la alte tipuri de TV nivelul de sincronizare. Aceste
(Audisonic, Nippon) poate fi de impulsuri parazite pot duce la
38MHz, n de tipul filtrului cu a circuitului
de de RAA, sincronizarea sau
Demodulatorul sincron din TDA830SA degradarea raportului semnal-zgomot.
este de tip pasiv, extragerea Pentru evitarea de
semnalului sinusoidal de FI realizndu- semnal parazit cu nivel de alb axcesiv,
se cu un circuit pasiv LC.Acest semnal care pot duce la unui curent de
se astfel: amplificarea fascicul local prea mare, manifestat
limitarea semnalului de FI, pri n fenomenul de "blooming"
un semnal dreptunghiular. La (umflarea-defocalizarea imaginilor
pinii 20, respectiv 21, se foarte albe), tot n ampli ficatorul video
circuitul acordat paralel LC de este inclus un circuit de
extragere (se mai nu care, pentru semnale parazite avnd
este corect din punct de vedere tehnic, un nivel de alb peste un anumit prag
si de refacere a Se (5,7V), un semnal gri (3,8V)


N'4I O&n o ....

V

<>1 """,,*Ul A ae
Ionc. on!J:o< ..
"
! I I I
Figura 1
un semnal dreptunghiular
poate fi considerat ca o de
semnale sinusoidale, unul avnd
f, iar celelal te
2f, 3f etc. Circuitul paralel
LC extragerea semnalului
de f din semnalul
dreptunghiular. Acest circuit este
acordat pe FI (38,9 MHz sau
38MHz). realizarea produsului
celor semnale de mai sus,
la mai multe semnale, printre
care este semnalul util. care poate
fi separat printr-un filtru trece-jos de
celelalte produse care nu sunt utile.
Acest fi ltru esle n interiorul
circuitul integrat, dar uneori se mai
o filtrare
Amp li ficatorul de
n circuitul integratTOA8305A
are o de 5MHz (tipic
7MHz) o de de 250.
(pinul 17). Pentru
tii imaginii in conditii de
un prag sub nivelul de alb
maxi m (S.4V). n figura 1 sunt
prezentate nivelurile de semnal la
amplificatorului video, care pot
fi utile n depanare atunci cnd se
di spune de un osciloscop un
generator de semnal TV (mire cu
bare).
b) Circuitul de RAA
Acest circuit
amplifi carea etajelor de FI cale
astfel semnalul video
complex la (pin 17) se
constant ntr-o de
semnale de intrare. Semnalul video
complex este aplicat intern circuitului
de RAA (reglaj automat al
printr-un filtru trece-jos. Acest filtru
previne a
circuitului de RAA unor
semnale de mai nalte, cum
ar fi componente excesive de FI sunet
sau zgomote. Circuitul de RAA
toate cele trei etaje de
17
amplificare de FI cale interne, circuit acordat Le att pentru
avnd o de 77dB extragerea ct pentru
(valoare lipi la pinulS al circuitului circuitul de CAF. Acest lu cru are
integrat TDA8305A se un avantajul unui reglaj mult simplificat,
condensatar care, cu acesta putndu-se realiza, n
sursei de curent din extreme, chiar aparate
interi orul circuitului integrat care specializate, autorii nu
acest condensatar, dau viteza acest lucru.
de a circuitului de RAA. de CAF este
Val oarea de firma cu un multipli cator analogi c de tipul
PHILIPS a acestui condensatar este celor utilizate n demodulatoarele MF
3,3).1F, dar foarte bine sunet.Acesta produsul ntre
6,8IlF, cum se ntlneste in unele semnalul pe FI
scheme comerciale. in' general, un semnal, dar defazat cu 90 de grade.
filtraj mai bun este de dorit. cu Orice de alta dect 90
ca timpul de nu prea de grade, se trad uce l a
lung. Un timp de prea lung detectorului de CAF printr-o tensiune
duce la a
rapide ale semnal ului de CAF. Deoarece defazarea semnalului
, intrare. de FI cu 90 grade se n
La pinul5 poate fi conectatpinul circuitul integrat cu o precizie
de a RAA al unui selector de este utilizarea ci rcuit
canal e cu tranzistoare MOSFET. acordat LC, utilizat la circuitul de
Punctul de nt rziere a n extragere a FI. Factorul de
tor-Ia de rtoQloi N'/\/\
de cu ar
semnal ulii. deoarece acesta nu a fost
eliminat complet prin limitare. Acest
semnal util, care este foarte zgomotos,
tinde bucla de CAF n
mijlocul benzii de zgomot a
caracteristicii de FI, n jurul
de ci rca 36,5MHz.
luate la conceperea acestui
ci rcuit, acest fenomen nu apare, sau
n cel mai caz apare, dar la
semnale oricum inutilizabile, necate n
zgomot. circuitului de CAF este
de mare. n mod
la se de
egale conectate la tensiunea
de alimentare, respectiv pentru
a avea in acest punct o excursie
a tensiunii de CAF.
tipu ri de TV la care rezisten,el e
echivalente spre tensiunea de
alimentare. respectiv sunt
diferite, ca aceasta afecteze
a CAF, n
I ___________ --J", __________ _
/- - 'V r - ,
r-
COWA,Vo.TOR
1
a RAA selector se cu
tensiunea de la pinul1.
faptului la pinul 1 este conectat
ci rcuitul intern de la raze X,
la tensiunii acestui pin sub
0, 8V. de l inii a circ uitului
TDA8305A se televizorul
nu mai poate dect prin
oprirea pornirea din nou, cu
tensiunea pe pinul 1 mai mare
0,8V. Acest aspect va fi discutat la
depanarea etaj elor realizate cu
TDA8305A.
e) Circui t ul de CAF
Circuitul de CAF
tensiunea de CAF care
corecta rea tensiuni i de acord a
diodelor varicap din selectorul de
canale, atunci cnd
oscil atorului acestuia din
anumite motive. De asemenea, orice
a este
de acest circuil
tensiunea de
de intrare.
Ca o particularitate a
circuitului TDA8305A, un singur
18
e

OSCJlATOR
COMPARATOR
"'"
'"
1<>-:


,
UNII r""A .. IESIRE OF BAlHA.!
,

,., ,

I
r
'"
lN'OA/lCmr
Figura 2
calitate Q al circuitului acordat LC
panta CAF. in cazu l
acestui circuit integrat. cu un singur
circuit LC pentru cele
este realizarea
unui compromis pentru alegerea valorii
bobinei a factorului de calitate, n
sensul ndeplinirii ambelor
Pentru demodulatorul sincron,
sunt liniaritatea,
comportarea la acord,
iar pentru circuitul de CAF, in special
unei pante
pentru (plaja de
prinde re, plaja de
comportarea n cazul
automate a posturilor etc.).
Pentru evitarea
semnalului util asupra tensiunii de CAF
se un circuit de
cu care numai n
timpul impulsul ui de sincronizare,
astfel nefiind dependent de semnalul
util. La semnale foarte mici, la care
limitatorul nu ntreaga
semnal ul care
detectorul de CAF, in lipsa circuitului
""'"' '"
DEHEXIe H
-k-
n care tol ansamblul este
realizat corect (de exemplu TV
NIPPON) . Valoarea rezistoarelor
conectate la
de asemenea panta circuitului de CAF.
d) Ci rcuitele FI s unet
cum apare in schema
bloc a circuitului TDA8305A,
de su net amplificatorul
limitator FI sunet, demodulatorul n
circuitele de control al
volumului, circuitul de De
asemenea, ca circuitul de
MUTE care anularea
semnalului de la de audio n
li psa semnalului video ,
fiind de la
detectorul de
Amplificatorullimitator
semnalul de FI sunet din
semnalul video complex prin filt rarea
componentelor specifice (5,5MHz,
6MHz, 6,5MHz, in de norma
TV) eventuala conversie. Semnalul
aplicat pi nului 15 are
ca si frecventa de acord a circuitului
TEHNIUM Nr, 5/1997
VIDEO-T.V. ======================================
CJj
acordat Le al demodul al or ului
conectat intre pinul 13
limitarea semnalului FI sunet
eliminarea de amplitudine
parazite, semnalul se uneia din
demodulatorului. la
intrare se semnalul defazat cu
90 grade cu ci rcuitul acordat Le
cone ctal la pinul 13.
de a semnalului
FI sunet, orice de
de 90 de grade este in
tensiune de de
de demodulatoc Nivelul tensiunii
de factorul de distorsiuni
depi nd de de acord a
circuitului acordat factorul de calitate
al acestuia. Tensiunea de a
volumul ui de la pinul 11
nivelul tensiunii de la
In comanda volumului
se poate reali za cu o
la pinul 11
deoarece intern este generat un curent
care o de tensiune la
bornele acestei care este
chiar tensiunea de In
sistemele cu microprocesor, cum sunt
practic toate televizoarele moderne,
comanda volumului este cu o
tensiune de l a
acesta, prin integrarea impulsuri lor
generate. De cele mai multe ori ,
tensiune direct pinul
al unui circuit integrat
amplificator audio (TDA 10138), astfel
nivelul audio generat [a pinul 12 al
TDA8305A poate fi fixat. n aceste
tipuri de 1V, intre pinul11 alTDA8305A
este o
de la pinul 12
este de circa 25n. Deoarece l a
transmisiile MF, pentru
raportului semnal -zgomot , se
preaccentuarea
nalte, este la
dezaccentuarea semnalului,
care trebui e printr-un filtru RC
tip trece-jos, cu constanta de timp de
50)1s (conform normelor europene BI
G, D/K, 1). Unii din motive
care de a
aparatului , amplasarea a
difuzoarelor etc, o
de timp dar dezaccen-
tuarea este necesar a fi
B. de sincronizare
Circuitul integratTDA8305A, pe
prezentate, referitoare la
prelucrarea semnalel or FI video
audio, si toate functiile de
TEHNIUM . Nr. 5/1997
z.
3 . ..,uS;5OHz)

'-
I
""

prelucrare a impulsuritor linii cadre
necesare atacului etajelor finale de
baleiaj orizontal vertical. Blocuri le
care aceste sun!:
sincroseparatorul de impulsuri liniil
cadre, oscilatorul de li nii, ci rcuitul de
linii , circuitel e de comutare
aula a constant ei de timp,
generatorul de impuls SANDCASTLE,
detectorul de
sincroseparatorul de impulsuri cadre,
divizorul de pentru
cadre, generatorul de
cadre, etajul de cadre.
a) Prelucrarea impul suri lor
de sincronizare linii
Semnalul video complex pozitiv
se la pinul25. Sincroseparatorul
de impul suri semnal ele de
sincronizare din semnalul
videocomplex aplicat mai departe,
semnalele de sincronizare linii
de semnalele de sincronizare cadre.
Pentru o mai a
n figura 2
schema bloc a unui sistem de
prelucrare a impulsuri lor de sincro-
nizare linii cu bucle de reglaj.
Circuitul de sincronizare linii
trebuie regleze faza
curentului prin bobinele de deflexie,
astfel cursa a spotului
ntotdeauna n timp cu
semnalul video uli I. Pentru a regla
independent oscilatorului
faza acestuia sunt necesare
bucle de reglaj .
Pri ma de regl aj este
din comparatorul de 1
osci latorul in de a

este cea (i n
normele europene B/G, D/K, I este de
15625Hz, iar n norma M
este 15750Hz). In
oscilatorului este
de impulsurile de
sincronizare linii di n semn alul
Prima de reglaj
in timp dintre
impulsurile de sincroni zare linii si
w
4.5V
2.5v
Figura 3
osci lalorul intern.
A doua bucla de reglaj este
pentru n
timp intre impulsul de intoarcere
dintele de al oscilatorului
intern. Intre impulsul de ntoarcere si
impulsul de din circuitul integrat
o ntrziere care depinde de
schema a etaj ului final de linii.
ntrzi ere este
de a doua de reglaj.
Practic, cu elementele primei bucle de
reglaj se linii.
iar cu elementele celei de-a doua bucle
se faza, imaginii
pe
n circuitul TDA8305A,
elementel e primei bucle de reglaj sunt
oscilatorul de linii, ci rcuitul de
detectorul de 1, iar elementele
celei de-a doua bucle sunl detectorul
de 2, ci rcuitul de i esire linii si
ci rcuitul de ntoarcere linii.n plus,
pinul 27 este generat i mpulsul
SANDCASTLE, care este necesar
stingeri i diferitelor elemente
din de semnal. Acesta este
prezentat in figura 3.
b) Prelucrarea impul surilor
de si ncronizare cadre
Blocurile care fac parte din zona
de prel ucrare a impul su r i lor de
sincronizare cadre sunt: sincrose-
paratorul impulsurilor de sincronizare
cad re , divizorul de
generatorul de driverul de
cadre. separarea impulsurilor de
cadre din semnalul de sincronizare linii
cadre, acestea un
divizor de care
cadre prin divizarea dublului
liniilor.
acestui divizor, nu este
reglarea cadrelor. in pl us,
este att
pentru normele (europene) cu
cadrelor de 50Hz, ct
pentru normele cu cadrelor
de 60Hz.
(continuare in urmcHor)
19
Convertorul prezentat poate
folosi n diverse una dintre ele
fiind, de exemplu, alimentarea
machetelor electronice autonome care
o tensiune destul de
iar folosirea unui mai
mare de acumulatori nu este
Astfel, mantajul prezentat n
figura 1 permite unei
tensiuni continue la reglabile n
plaja 3+30V, plecnd de la o tensiune
de alimentare de numai 6V.
Schema n principal,
circuite integrate specializate,
anume TL497 (produs de Texas
Instruments, in DIL cu 14 pni)
L200 (produs de SGS-Ates, n
pentawatt cu 5 pini).Autorul a
prezentat, n ultimii ani, mai multe
montaje practice, realizate cu aceste
mici ale electronicii
moderne.
Avantajele schemei prezentate
constau nu numai in posibilitatea de a
tensiunea de la intrare (de circa
S-6V) la valori de peste 30V, dar n
aceea tensiunea de poate fi
(cu ajutorul unui regulator
serie). Curentul livrat la sarcinii
o

dL
o"Jisr
este de peste 500mA.
Randamentul global al acestei
conversii de tensiune este de peste
50% acest lucru se n
special tehnicii n cu care
circuitul integrat TL497.
Acesta un minim de
componente externe, dintre care un rol
extrem de important l
care apoi
restituie circuitului energia
ntr-un ciclu de
determinat de frecventa de comutatie
20
ELECTROAL.IMENTARE
CONVERTOR 6V/30V c.c. N COMUTATIE
(de KHz). Bobina se poate
realiza simplu bobinnd circa 100 de
spire din conductor Cum cu
<ll=Q,Smm pe suport izolant (eventual
corpul unei bobinate,
i s-a scos conductorul electric).
Regulatorul de tensiune n
"
,
1-
114 1 . 1, """
10 17
"

CH
"'''
r'-
!2
4 l5 III
,
CJ
ura
1 1:"'"

.".
Fig
TL497 este montat ntr-o
STEP-UP de
tensiune).
Din P1, situat n
puntea divizoare cu
rezistoarele R2 R3, se poate regla
nivelul maxim al tensiunii de in
cazul nostru ntre 2,aV peste 30V.
limitarea valorii curentului de se
prin intermediul valorii

V
O
O
O
"'
O
Figura 2
"
@
' o o
,

c, U
,
ing. Naicu
rezistorului R1, situat ntre pinii 13
14 ai C11. Valoarea curentului de
se simplu, cu
Imax=O,6V/R 1 =0,6V/1 il=600mA.
Am ales, deci, un rezi stor cu
valoarea de 1DJO,SW. Se astfel,
la bornele condensatoarelor de filtrare
"
CS
.f},
'" r
.".
. """

"
5
,,.
C"
r
"00
-'--

,
,1' E
e3
"

L 820
"'
L"
""
C4 CS, o tensiune care se
circuitului integrat stabilizator de
tensiune de curent) de tip L200.
pinilor acestui circuit este
1-intrare, 2-limitare, 3-
Acest
regulatar integrat la pinul 4 o
tensiune de Uref=2,77V.
Valoarea tensiunii de are
expresia:
Uo=Uref(1+R2/R4), deci
Uomax = 36V
se limitarea
curentului de iesire, ntre pinii 2 si S ai
Ct2 se un rezistor. in 'cazul
nostru pinii fiind intre ei, curentul
de nu este limitat, putnd ajunge
la circa 2A. De aceea este bine
ca circuitul L200 fie montat pe un
radiator de
Bibliografie
-Le Haut-Parleur nr 1821,1840 1845;
-Electronique Pratique nr.181 .
3."WV
O
TEHNIUM. Nr. 5/1997
ELECTROALTMENTARE
DE ALIMENTARE PENTRU CALCULATOR
ing. Liviu Andron
Int roducere
Sursa este
unui calculator realizat cu circuite
integrate TTL, care are o
RS232.
Parametrii principali sunt:
a) tensiuni de +SV
(4A); 12V (O.1A);
b) randament :62%;
e) riplullensiunii de <400mV;
d) de pentru
lensiu,nea de 5V: <15mD;
e) l a scurtcircuit
_15v
I I SV
supratensiune pentru fiecare (figura 1)
f) gabaritul echipate: 280/ 2131
42 deosebite de
compactizare).
Circuitul C1411. el , R1 este un
astabi l comandat, cu de
64KHz. La cuplarea
n Q a bislabilului CI2/21rece n starea 1,
iar astabilul incepe
Sursa
la de 32KHz.
Principiul de stabilizare folosit
este modulalia impulsurilor in
(PWM) .
Pent r u antipertur-
a consumatorului, carcasa
sursei se din de fier.
Sc h ema d e
Ci rcuitul CI1 amplificatorul
T1 , T2 un
modulatar de impulsuri n Din
P1 se coefi-
cientul de umplere. P2
permite reglarea tensiunii de +5V.
8istabi lul CI2/1 face o divizare
"
t
H ff
"'-
""" ,
G
c <
-->-
.
o
,
G
CWI
+ 1SV
'"
""
""
C"
'} CI
o
Figura 1
TEHNIUM. N ... 5/1997
Clt./3
1"
ff


'" ,.,
1..MJa 'Irul
RIO Rll
'" '"
L, A cw L, L" L,,, L"
1\< i 1\ 1\ 1.\ 1\
f--.-11, , . f. l '
"'"
""
112/1 -+

'"
1130
'"
. ''''
2J
,
cu 2 a de 64KHz.
Circuitele CIS, T3, T4 sunt
drivere pentru tranzistoarele de putere.
Cnd CIS/ 1 este in starea
1, tranzi storul T3 este deschis
direct SE a
tranzistorului comutator. Conden-
satorul C4 un vrf de curent
care
Cnd CIS/1 este n starea
O, condensatorul C4 se prin
dioda 01, tranzistorul de al
BE a t ranzistorului
comutator. Dioda 01 n
tranzistorul T3. Se un
vrf de curent invers care

Sc hema de este
din C16, C17, C12/2, TS. Sunt
admise ale tensiunil or de
in domenii :4.7S ... 5.25V,
11 ... 13V, -11 ... -13V. n regim de
cnd valoril e
tensiunilor de se n
domeniile tranzistorul TS
este deschis, iar intrarea R2 a
bistabi l ul ui C12/ 2 este (in
starea O) . valoarea uneia din
tensiuni l e de iese n afara
domeniului (regim de
avarie :scurtcircuit, supratensi une),
tranzistorul TS se
comparatorului C17/3 trece n starea 1,
iar 02 a bislabilului C12/2 trece
in starea O, oprind
asl abi lului CI4/1.
Condensatorul C7
intrarea R2 a bi stabil ului C12/2 n
in tervalul de timp de la cup larea
la stabilirea valorilor
nominale ale tensiuni lor de
Pentru din regim de avarie este
necesar se decupleze alimentarea,
se
condensalorului C7 (prin dioda 03
sursa de alimentare de +15V) se
cupleze din nou alimentarea.
Dioda 04 regimul
de
Valorile R23 ... R31
sunt critice.Acestea se vor sorta astfel
inct n punctele A .. . F se
tensiuni le 6V, S.2SV, 4.75V, 0.6SV,
6.SSV respectiv, 0.31V.
Circuitul de putere (f igura 2)
Tranzistorii de putere T1, T2 se
pe un radiator de 16cm
l
,
diodele redresoare 03, 04 pe un
radiator de iar tranzistorii T3,
T4 pe radiatoare de 3cm
l

Gr upul R1, 01 (02),
care apar in
1-2 (3-4) la blocarea
tranzistorului T1 (T2),
n a impulsuri lor.
Valoarea R1 este
atl randamentul , ct
riplul tensiunilor de
Pentru compact i zare,
C3, C9, C15 se
in paral el , ve rti ca l.
condensatoare de mai mici.
Transformatorul se
pe toruri de T34/23/13,
astfel: 1-2, 3-4 au 26 spire
CuEm 1.1, 5-6, 7-8 au 10
spire CuEm 1.3, iar 9-10,
11-12 au 13 spire CuEm O.S.
Oroserele se pe
miezuri de tip 034/28 (Or1,
or2) 026/16 (Or3, or4). Carcasele
se la umplere, astfel:
ELECTROALlMENTARE
orl cu conductor CuEm 1.1 , or2 cu
conductor CuEm 1.3, iar or3, Or4 cu
conductor CuEm O.S. La or1 , Or2 se
intrefi er de O.Smm, iar la or3, or4
de 0.2mm.
Pentru o reducere
a riplului, intre condensaloarele C3,
C4, C5(C9,Cl0,Cll, C15, C17)se
vor monta inel e de
Lista de piese
Circuitul de putere
T1,T2 - BU6080 din
T3- BD237; T4- BD236; Rl- 200n!3W;
R2,R3-100OJO,SW; R4-160nJ2W; C1-
2200).lF/40V; C2-100nF/63V; C3-
6x1000).l F/6,3V;C6,C12,C4,C 10, C16-
68pF/25V(tantal): CS, C7, C8, C11,
C13, C14, C17-100nF/2SV; C9, C1S-
3x470).iF/16V.
Circuitul de
CI1-MMC4098E;CI2 MMC4013E;
C13- C14- MMC4093E; C15-
MMC40l07; C16, C17- 'Cl-
470pF; *C2, C3-1nF; C4, C5-0,33).1F;
C6- 10nF; ' C7- 33).iF/2SV (tantal) ; C8-
1 00pF;C9-1000jl F/2SV;C1 0-4, 7).1 FI
2SV (tantal); Cl1, C12- 1 00nF;T1 , T2-
BC171B; T3, T4- 2N22l9A; T5-
BC107A; T6- B0233; 01, 02- BA1 S7;
03- 1N4148; 04- MDE1101V; Oz-
DZ3V6; 'Rl - 33Kl1; R2-680!l; R3, R4,
R12- 2,4Kn; RS- 1,SKO; R6, R10- .
1,3KD:: R7, R11-120n/O,SW; RB,R9-
33fl/0,SW; R13, R24- 15KD:: R14,
R25- 1 OKl1; R15- 5,1 K!l; R1 6- 7,5K!l;
'R18 , R2l - 7,87K!l; 'R19, R22-
7,1SKO; R20- 0.68D:; 'R23- 2,3KQ;
' R26- 82K!l; 'R27- l3K!l; 'R28-
180KO; 'R29, R30- 1S0KO; *R31-
270Kfl; P1- 500Q; P2- 2,2KO.
- valori critice.
-=--
r<'-i--]r::-t-r-:-:-r---<> ."
LABORATOR
DOZIMETRU DE RADIATII
,
ing. Nicolae Sfetcu
I 15V
o'
D'
"' "
CH
."
"
"
C'
1!lV
, f,v
"
"'
" -
w
"
r'
"'
"
r.ll
o"
-
, , ,
.lI! . !

.,
"
o
o, ,

d3
..
, 1
-:-1, o,
3

b.3
b'
, ,
"
,1
-:-1
0
o, 5
., .,
"
,

..
-o
D'
,
CI3
"
g3
o
o'
S
"
03
-
'"
, 1
l'
"'
,
"
03
"' "
"
D'

"
,.
"
,1
d 1
0
u,
"
JO
-o
" " "
o
J:!
" " '" "
-:-Ib "
, 1
'"
-
c.
Figura 1
'1 d 1
0
- o
in prezent, sursele de se prin
au devenit un instrument eficient de curent detectate de C11 , care este
pentru rezolvarea celor mai diverse si un amplificator cu
st ringen te probleme energetice, FET drift Semnalul rezultat
industriale, agricole , alimentare, este aplicat la intrarea C12 , care
medicale. de a mediului etc. o amplificare
n toate cazuri le, este minimaliznd erorile de
a dozei de Ajustarea se cu
iradiere. pentru radioprotec!ia R4. La CI2 se o tensiune
personalului din va riind ntre limitele O, 1-10V,
supraveghere se cu ajutorul unui debit al dozei de
unei aparaturi specializate, scumpe
destul de greu de procurat.
n aces t articol , propun
realizarea unui monitor de a
construC\ e este la ndemna
electronist. Aparatul se poate
utiliza cu succes n cazul
gamma al X de mar e
ene rgie. Spre deosebire de
dozimelrele industri ale, n cazul de
senzorul de radi atii este o
tip 1N3191 , sau
1), a crei
(n limite acceptabile) invers
proportional cu radiatia.
TEIII\'lUM Nr. 5/1997
rorl


10',1
0

t.:l:h &\J
OOi8i8i 8i8i8i8i8i8i8
Figura 2
de 10 ... 1000 rad/min.
Tensiunea este
cu ajutorul lui C13.
Valoarea debitului dozei de
este direct, cu o eroare
de citire de 10rad/min (valoarea
a debitului dozei se pr i n
multiplicarea cu 10 a valorii
Corectarea valorii se
dinR1 1.
in realizarea dioda
traductoare de (O 1) se
la montaj prin intermediul
unui conductor ecranat. Carcasa
montajului se mpotriva
efectelor cu o fol ie de
plumb. Sursele de alimentare a
montaj ului vor fi bine filtrate
stabilizate. Cablajul este prezentat in
figura 2 figura 3. n cazul n care
se se poate un
semnali zator optic (cu LED) sau
acustic, pentru atingerea unui anumit
nivel al debitului dozei , prestabilit n
de limita de
normele de
Lista componentelor util izate
este (eroarea de
n cazul
unor componente mai
performa nte): R 1 = R2=200KQ;
R3=R6=100n; R4=25Q; R5=R10=
100KQ; R7=100Mf.l; R8= 1 MQ;
R9=24KQ; R11=1Kn. R12=47Kn;
C1=C4=0, 1J.1F; C3=
100pF; C5=0,47pF,
01=1 N3191 ( 1N4148), 02=03=
1N4148; CI1=3521L
LF356N, OP41);
LM725); C13=ICL7107 (MMC71 07) ;
Al A2 A3- MOF2101
-
'"
<2l 't6'El:
"o o O"" "'= 000
" ijdJ "' .
o cc:J:> C o
"" O O . C, cc::::::::J:> C. O
112

,
,
,
,
O
P
O
'"
O '
O '
O O O O O O O O O
O O O O O O O O O

1>1 ) .,1 .J J J J J
Figura 3
23

RELEU DISJUNCTOR
ing. Gheorghe Revenea
i n n care un tensiunea la amplificatorului
acumulator n regim crescnd la valoarea VOH, care este
permanent n tampon cu redresorul de de tensiunea de alimentare
iar curentul de nu (punctul d pe acum
este constant, astfel nct se tensiunea de intrare ncepe
eventual regla curentul de la sub valoarea VREF, la valoarea
o valoare aproxi mativ cu cel VINl, comparatorul l a
debitat n pentru a se VO=VOl (punctele f, b de pe
preintmpina distrugerea acestei bucle de histerezis,
acumulatorului prin se a este f':,. VH=[ R 11
impune montarea unui releu disjunctor, (R 1 +R2))(VOH-VOl), este o necesitate
care automat poate fi n
atunci cnd acumulatorul este suficient de valorile VINl VINH, unde
de s-o reconecteze cnd VINl este o din tensiunea
acumulatorul a ajuns la un anumit grad
de prestabilit.
Un astfel de releu se poate
realiza schema din f igura 1, al
principiu de este
descris mai jos.
Se unul dintre cele
patru amplificatoare
de circuitul integrat !lM324
(sau altul similar), care este conectat
astfel nct se realizeze de
comparator de tensiune cu histerezis.
Acesta o bine
a tensiunii de la bornele
acumulatorului cu o tensiune de
n de
valoarea relativ a celor tensiuni,
amplificatorului
comandnd prin intermediul
tranzistorului T1 un releu care
sau
caz, redresorul de
la care admitem
acumulatorului, iar VINH
este o din tensiunea
la care ne propunem
acumulatorul. Revenind la schema
disjunctorului,
acumulatorul este Vo = VOL,
tranzistorul T1 este blocat releul n
repaus, iar prin contactul normal
nchis acumulatorul se Cnd
acumulatorul s-a suficient,
VO=VOH, T1 n releul
desface contactul prin
care se acumulatorul.
de la principiul de
la schema trebuie
deoarece tensiunea
de care consti tuie
tensiunea de alimentare a circuitului
integrat, se tot de la redresorul
de aceasta va fi inevitabil
mai dect tensiunea de la bomele
acumulatorului. De aceea, nu se poate
compara direct tensiunea de la bornele
acumulatorului cu aceea de
s-a luat o iar
tensiunea de a fost ea
LABORATOR
a se ncadra n valorile ceru te de
comparatorului.
Pentru tensiunii de
este folosirea
unui stabilizator integrat, dar rezultate
acceptabile se pot cu o
Zener de tensiune
disjunctorul se
va folosi, de exemplu, pentru un
acumulator de 12V, se va alege UREF
de 9-10V, iar pentru un acumulator de
24V, UREF va putea fj de 18-20V.
Releul se va alege n de
capacitatea acumulatorului, astfel
contactele sale suporte
curentul de iar tensiunea de
lucru fie cu tensiunea
de redresorul de
Se poate folosi si un releu cu contactul
de repaus deschis n acest caz
se vor inversa conexiunile la intrarea
amplificatorului iar
R1 se va conecta ntre
punctul A si intrarea neinversoare
Tranzistorul T1 va trebui
suporte curentul de a bobinei
releului, care este mult mai mic dect
curentul de a acumulalorului
Practic un tranzistor de tipul BC140,
2N1613, sau altele comparabile cu
acestea, satisfac pentru
acumulaloarelor cu
de ta 200Ah,
se face cu 0/10.
Condensatorul C1 este
facultativ, redresorul de
este stabilizat De
redresoarele de
o tensiu ne pulsatorie atunci
condensatoruf C1 este indispensabil.
deoarece este
Pentru a mai bine
mai ales, pentru a
putea adapta schema la diverse
concrete, vedem mai
cum comparatorul de
tensiune cu hislerezis schematizat n
figura 2. Tensiunea de este
Presupunem
tensiunea de intrare VIN ncepe
de la O spre VREF. n
la
amplificatorului Vo, are o
valoare foarte de ordinul a
200mV abc pe
Cnd tensiunea de intrare
valoarea tensiunii de
pe intrarea neinversoare a
amplificatoruJui ajungnd
d .. n pagina 8)
r J I STABn 1Zt<.1()j( I R.,drD'"..c>I
l a va loarea VI NH (punctul c de pe -:-
montajul
24
47UF..l.
I 25V ""'7=",-C':: "'::rr'=':; ""' ;:J-
" ']C< O r-
"
'"
0'--


Figura 1
------ ------,
,
;RElfU
ACUMi.ltA-O/I
TEIINIUM N ... 5/1997
VITACOM
ELECTRONICS
CLUJ-NAPOCA, Str. Pasteur nr.73
TEL.:064-438401*, BBS:064-438402 ora 16:30)
FAX:064-438403, E-MAIL: vitacom@mail.cjnet.ro
BUCURESTI,Str.Popa Nan nr.9,TeI/Fax:01-2S03606
,
DISTRIBUITOR
TRANSFORMATOARE LINII HR
SI TELECOMENZI TIP HQ.
,
DISTRIBUITOR COMPONENTE SI
,
MATERIALE ELECTRONICE DIN IMPORT:
REZIS TOA RE, CAPACITOARE, DIODE,
TRANZISTOARE, CIRCUITE INTEGRATE,
MEMORII, SPRAYURI TEHNICE,
PIESE TV-VIDEO, CABLURI SI
,
CONECTORI ...
LIVRARE DIN STOC!
CUPRINS:
AUDIO
Computer voiee - Aurelian
Amplificator audio HI-FI de SOW - ing.Emil Mari an
CQYO
Transceiver Radio'76 - ing. S. Florin
CALLBOOK (urmare din anterior)
Schema a receptorului T V. n culori
de tip Royal(Recor). partea a ll a
VIDEO-T.v.
Depanarea televizoarelor n culori (V)
Circui tul integrat TOA8305A - ing. Serban Naicu
,
ing. Horia Radu
ELECTROALIMENTARE
Convertor 6V/30V c.c. n - ing. ,Naicu
de alimentare pentru calculator - ing. Li viu Andron
LABORATOR
Oozimetru de - ing. Nicolae Sfetcu
Releu disj unctor - ing. Gheorghe Revenco
Pag. 1
Pag. 3
Pag. 6
Pag. 9
Pag. 12 13
Pag. 17
Pag.20
Pag.21
Pag.23
Pag.24