Sunteți pe pagina 1din 24

OCTOMBRIE

1972
24 pagini 2 lei
N ACEST
Receptor M. F.. 8 A(laa:,t:l.,.
scurte _ Preamplificator cu 4 _
tub puterii amplificatoarelof'
Tuburi fluorescente
fier _ Minicurs
Schema interfonului n cele
ce este foarte o poate
realiza orice o
Aparatul este construit pentru a
face ntre exteriorul interiorul
unei locuinte. n acest sens, n exterior se
vor monta difuzorul microfonul iar
n apartament se restul schemei.
Trebuie precizez cele micro-
foane snt de tipul celor folosite la receptoa-
rele telefonice. a acestor
microfoane se va regla n jurul valorilor
trecute n reglarea se poate face
rotind microfonului.
Microfonul casca C se monta pe
un microreceptor telefonic, iar contactul K
pe un dispozitiv cu prghie, care, atunci
se microreceptorul pe el, va deschide
contactul K cnd se ia mcro-
receptorul, va determina nchiderea contactu-
lui K, n instan-
taneu.
Ansamblul ce se
monteazO n
miuoreceptorul
din apartament
4.n.
O,2SW'
I
Ing. A. PAL TINEA
Sunetele produse de difuzor se aud ndea-
juns .de tare, pe o de 4-6 m, se
normal la microfonul Mi montat
n microreceptorul din apartament. n sens
invers n casca C n microreceptorul
dm apartament se aud clar tare sunetele
din exterior, de pe o de circa 10 m,
ntre postul din ansamblul
difuzor-microfon aflat nu va
100 m. distantei cere o
a tensiunii de a montajului.
TransformatoruI necesar schemei este de
celui folosit pentru sonerie, eteme!!t
care se poate procura din n
cazul n care cititorul are posibilitatea
mai jos parametrii a-
cestuia:
are 2760 de spire - 0,15
alnnelllaJll cu 120 V, 5060 de
spire - Cu la alimentarea cu 220 V;
Pn::ClZ.ffin se cere folosit un miez de 2 cm
2
;
secUll<larm are 270 de spire 0,45 Cu,
la 110 spire;
se pe un miez de
O 5 cm2 are 300 de spire cu 0,25 Cu.
, Cititorul posibilitatea sche:
ma altfel, in sensul P?ate folo81
amplificatoare, fiecare cu CIte lf!l tranzIstor
OC 26 a mai folosi un mIcroreceptor
n apartament, ci un .difuzor, ca in exte-
riorul apartamentulUI: . Ac
Dezavantajul acesteI vanante l
faptul sensibilitatea daca .nu s:
din apropierea mICfofonulm; maI
apare problema fIrului de mi-
crofon ce ar merge n exterior, ceea ce ar
ridica de cost destul de mult.
Schema n varianta a fost
cu succes de autor este
celor ce un
interfon practic de construit.
II
,
Ing. A.
Inr .. "" .. dr,. .. p1ra:;u(:e CU dispozi-
tive sermcondmctoare
a acestora
telor. Acest
me de ..........., .. "",''1-,'"''
lID]pUIle O protejare
scurtcircll-
prin sche-
elec-
o
vedere
"' ......
pOiarlta'p.le indicate.
J)elIDlle regla-
actlOD.are un po-
folosire ale
+
tate S sina de dosar cu ajutorul
se prinde ansambiul de ceas. n cu acest
ansamblu vom reaminti orificiile n care culi-
tijele nu trebuie apropierea
acestora n partea lor pentru a nu da
nastere la In continuare am tre-
cut la confectionarea tamburului (punctele
1
, 11 si M se 'stabilesc si se n ultima
2' .3

L
Fig. 5
de
diametrul bazei de 20 mm,
din lemn.
Tamburul
ulterior
c. Se
r
.. ea
cind
ririi unei fine pe placa de picup. l<
al electroizolante se
un metal cu o elasticitate mai deCt a lamei
L, pentru a prentmpina frecarea a
acestei de metal cu contactul M de pe
placa de picup. ce am Tacut acest dispo-
zitiv, trecem la stabilirea locului contactelor
1'3 M pe placa de picup. Se poate folosi
orice alt material electroizolant, cu
o foarte bine pe care alunece
cu vrful lamelei L n dreptul
cifrei 8 de pe cadran, dar pe partea
n spatele ceasului. nvrtim la ora 8 50
de minute. acest punct
la ora 10'. Scoatem placa
pu nem contactele. cum am explicat n
figura 1, de ndemnarea noasta:i depinzind 'exac-
titatea soneriilor. In locul unei
intregi putem folosi doar o
pe care perechi de Cte contacte.
n acest caz contactul M din figura 1.
dar trebuie avem ca
direct dioda D a debloca tranzjstCtrul
care la rndul lui blocarea lui
n
mari n stare de blocare a lui
"' .. , .. "" .... ,+-0.1 care mai poate circula spre me)llt'l1
este neglijabil.
Condensatorul
astfel,
C
valoarea
a 1 ms. Pentru
un timp mai
lui dar nu se

nou n stare de functionare '-n't"""1r'"n"",;,-...,.rl
tura ei cu sursa de 'alimentare ffijatllrtnd
din Pentru
vizual al momentului
monta un bec de 24 45 ntre ernuteru!
colectorul lui . scurtcircuitul
la o conectare a sursei de alimen-
':U.F, ... .lLU.!.j, .. "'" va intra din nou instantaneu
Detalii constructive:
- EFT 323 sau alt tranzistor
125 sau
la 1 W cu un
-EFT 214 sau
cu un /1>50
D - EFI' 108 sau oricare alt

200
500
de
1 J 11111
Este foarte comod -
pentru un' posesor de televizor con-
trola comanda de la locul de vizionare (prac-
tic de la luminozitatea, contrastul
volumul de suneal aparatului. Actualmente,
televizoarele au pentru co-
manda de !a a televizoarelor, dar, din
in comert nu se gispozitille
cu cablu pentru !n cele ce
vom prezenta u!lui astfel
de dispozitiv n mai multe variante. In primul
rind, vom prezenta sistemul pentru te.levizoa-
rele din seria Miraj, Venus, ClaSIC, O-
pera, Luna, care snt cu
pentru comanda de la la aceste tele-
vizoare, dispozitivul permite se regleze de
la volumul sonor, luminozitatea
contr$lstul imaginii. _. '
n figura 1 este reprezentata, f.lg. 1 a,.
pe televizor, iar n fig. 1 b diSpo-
zitivul si Volumul sonor se poate mo-
, 'regiajul bazei ultimului
etaj lantul sunet, lucru realizat de po!en-
. luminozitatea se din
Do1ten:UOlne1trul Pz, care
cinescop, Iar contrastul - pnn
varierea ecranului etajului final video
cu ajutorul Pentru
tura intre dispozitivul de reglaj se
va folosi fir cu lungimea de 4-5 m. ,Cele
se vor
4
3
unei In1C':<tnIlIP
- o utilizare
activitate 1n care, pentru o
de timp, la o se cer incietllinite
Pentru. realizarea acestui
folosit
mterrnelial'"a
se .... i",;;j
nr.
ceasornicuh.mi. in
2.
sistemul sonor
4
3
I
o 5 cm2 are 300 de spire cu rJ. 0,25 Cu.
, Cititorul are posibilitatea sche:
ma altfel, in sensul poate folosI
amplificatoare, fiecare cu cte tranzIstor
OC 26, a mai folosi un
n apartament, ci un ca m exte-
riorul apartamentulUi: . A .'
Ing. A. PALTBNEA Dezavantajul aceSteI vanante l c?nsntme
faptul daca
din apropIerea
Sunetele produse de difuzor se aud ndea- apare problema frrulul de IDl-
inS .de tare, pe o de 4-6 m, se crofon ce ar merge n exterior, ceea ce ar
normal la Mi !U
0ntat
ridica pretul de cost destul de mult.
microreceptorul dm apartament. In sens in varianta a fost
ers, in casca C n cu succes de autor este
apartament se aud clar tare sunetele celor ce doresc un
1 de pe o de circa 10 m, _ _ intp.rfon oractic si de construit.
(Si":2:' - - - - -. - - - - - .- -:::;:-=-=,....--.;;;'-"
cum
..,,, ....... .,,.,,1 l-am
dar se poate face
orice material electro-
izoiant care permite ndoirea.
Se poate folosi un material
CAORANVL DE bun de elec-
AL tricitate, dar n acest caz
\,CAf.IU"{i_ lucrurile se de-
oarece ne
rjO le
speciale de izolare.
Celelalte elemente ale pie-
sei se pot face din orice
fel de material. cu condi-
ca tamburul. despre
care voi aminti mai trziu,
fie electroizolat. in caz
contrar, se
ceasul.
Pentru
lor, am folosit pertinax de
1 mm grosime. in partea
am fixat o bu-
apoi
n cu resortul r
care, la rndui lui, era co-
nectat la reteaua de 220
am
n fiecare
un orificiu, care
am introdus o de
de suport n
b
a suportului am practicat trei
n care am introdus o de de circa
5 mm dintr-o cutie de conserve
(preferabil din partea de sus sau de jos care are
o in felul acesta" treCnd
de cele 3 am comac-
tele de care avem nevoie. Avnd trei contacte,
am lipit fiecare din ele Cte un conductor
electric, cele folosite uzual cabla-
jelor radio. Tot de am fixat o
de - o de un dosar - cu .,.".fO ........ 1
am fixat intreg ansamblul
mai adaug acestui ansamblu
gat o de din care am deculDat
parte. pentru a
cheia ceasului butonul de int'ilit"!:!ln:>
An,rn:nv:' de matrjliinille
punc-
tate S de dosar cu ajutorul
se prinde ansamblul de ceas. n cu acest
ansamblu vom reaminti orificiile n care culi-
tijele nu trebuie apropierea
acestora n partea lor pentru a nu da
nastere la In continuare am tre-
cut la tamburului (punctele
1; M se stabilesc se n ultima

L
Fig. S
ruia se
ntr-un mod oarecare
electroizolant. de
cu
la al cap se
a putea fi
unei fine pe placa de picup. La
al electroizolante se
un metal cu o elasticitate mai dect a lamei
L, pentru a preintmpina frecarea a
acestei de metal cu contactul M de pe
placa de picup. ce am Tacut acest dispo-
zitiv, trecem la stabilirea locului contactelor
, 1'3 M pe placa de picup. Se poate folosi
orice alt material electroizolant, cu
Q foarte bine pe care alunece
cu virful lamelei L si n dreptul
cifrei' 8 pe cadran, dar pe' partea
n spatele ce.asului. nvrtim ia ora 8 50
de minute. pe acest punct
ia ora 9 10'. Scoatem placa
punem contactele, cum am explicat n
figura 1, de ndemnarea depinznd exac-
titatea soneriilor. In locul unei
intregi putem folosi doar o
pe care perechi de Cte contacte.
n acest caz contactul M din figura 1.
dar trebuie avem ca marginile
V.
Deseori, din de n urme< lipirii
cu cositor, anumite piese de mic waiai,
tranzistoare, diode etc.) se Tot att
de des se ca lipiturile fie necorespun-
ceea ce diferite alte
n schemei poate conduce chiar
la inlocuirea anumitor elemente de circuit sau an-
sambluri.
Micul electronist ar dori ca, folosind
un minim de elemente de circuit,
realiza mai multe montaje
aparatului, modi-
elementelor de cire'..:lit: .
aici ideea demonstra n ce
cOlntectj(>na o montaj
,."' ... 0'";....,'0.,,'1'''' majoritatea sche-
mai lipite cu cositor
a deteriora nici o
COlntacte electrice , ..... ",..".,..,
de
n felul acesta putem folosi experimenta cu
piese la mai multe montaje. De
asemenea, fiind o mai de punere la
punct a unei scheme sau montaj poate fi
si n laboratoare. experimentare, piesele snt
j'ntacte placa se poate folosi la executarea altui
montaj.
5
in cazul radioreceptoarelol
posibilitatea ali-
cu energie dlfl
curentul de captat
prin n acest caz va folo-
si o bine iar
piesele folosite trebuie fie de
calitate (tranzistori cu con-
sum redus amplificare mare,
condensatoare ceramice sau .cu
bobine executate
dublu cu emarl
eventual rnduri). O
de a folosi antena ca
baterie ar fi aceea ca, pe
circuitul oscilant al receptorului,
mai existe unul, reglat pe cel
mai puternic post de Ten-
siunea de ce apare
la capetele acestui circuit osci-
lant este de
printr-un sistem cu dublare de
tensiune apoi
la alimentarea etajului amplifi-
cator. O astfel de este
n fig. 1.
Receptorul este tip
tranzistorul n mon-
taj reflex. Diodele D" D2' DJ'
je orice TI este
de tipul 323, E FT 322,
EFT 321, EFT 351. EFT 352.
EFT 253 etc., toate cu punct alb.
Cei mai pot folOSI
un tranzistor ek tipul BC 107,
BC 108 sau BC 109. Ceea ce-I
face pe ultimii mai
dect primii este faptul au un
factor de amplificare cuprins n-
tre 200 800. Be-urile
fiind de tipul n-p-n, trebuie
polaritatea diodelor.
Toate piesele fie de calitate
pentru ca pierderile de energie
fie minime. o im-
de 2 000-4 000.0 ..
O de
alimentare a corectorului unuI
tranzistor din energia de
(fig. 2) a n revista
Radiotelevision pratique.
datele recomandate de autor:
cu germaniu de tiP
OA 70; T -tranzistor tip OC 70.
OC 71, 2N 524, 2N 525; l,-110
SPI re/Cu 2 X 0.6 mm;
-90 spire bobinate cu aceeasI
ca ll' pe o
cu (/) = 50 mm. Priza la
L
2
se ia ia 35 spire de jos:
Cv, -1 000 pF aer conden-
satoare de 500 pF legate n
paralel); Cv 2 -500 pF cu aer;
C -condensator fix cu hrtie de
2.IJF.
Ilo
BOBINELE PENTRU FIG.
Bobina de spire Diametrul (mm)
L
1
30 Cu-Em 0,31

50 Cu-Em 0,3
25 Cu-Em o . .iJ pe o de
l;J. cd
5 Cu-Em 0,3 tip
de 120 Cu-Em 0.3
L.'l
1 000 2000
Cu-Em O.07-j).]
pe o
de
l4 1 000 2000 Cu-Em
J
0,07-0.t vopsea. bob;-
pe 5 sed
Pentru televizoarele cu alimentare recoman-
un alimentator separat pentru convertor.
Acest convertor a fost construit, experimentat n.'C(i-
mandat de cititorul nostru D.
r20DV
t----JI'----------4l
/5 MHZ
De multe an este necesar sa
conectam la unul SI acelasi am-
plificator de putere
mal multe surse,
dovedi util
sursa, sa
nal la mal amplificatoare
Pentru acest scop prezentam sche-
asa cum se vede
o Iesire de control
trarea pe
si patru IeSiri Independente (IesIri
cu emitor),
se la patru
toare. Semnalul poate
o
de magnetofon ca SI pentru cele
IeSIri se folosesc tot mufe
mag netofon
rea diverselor
cele
semnalul
zistoruiui
de
A.
'c; 09 n etoFon
inare mtrare, ceea ce nu mfluen-
amplificarea lui.
realizeaza cu
tiP EFT 125,
I

Eiv
de fie de la un
fie de :a
Pentru co-
nectarea surselor se vor folos,
ralNJI-1 ecranate si mufe tiP
__ ________________ ______ __ __
cu borne. Pentru le'"lrea

zlune unde scurte,
Acest adaptor se LUUlt-.aL_O
borna A la borna

1 ntr6 ri
Dupa cum se vede, adaptorul cu 3 tubUri electronice.
este o de functionnd cu un tub 6l'i\1 TT
este cu antena capacltiv. locul condensatorulUi de 4-,0 se
poate monta un condensator trimer de 500 pF, pentru a se putea
antena la circuitul oscilant, obtmndu-se o ameliorare a
Lampa va fi pe un soclu ceramic cu blindaj.
Semnalul de amplificat trece prin condensatorul
se grilei tubului T, care ca de +,<>,,..,,,,,,,t'"
Acest tub va fi o dintr-un 5H2 7T. pentru a nu
stingheri functionarea primei va avea electrozii la
Tot pe grila triodei T, vin oscilatiile produse de oscilatorul local.
Acesta cu o de orice tip ntr-un montaj de multivibra-
tor asimetric.
Att la ct la TI se vor folosi soduri ceramice blindate.
Acest adaptor cu aparatul de radio la care este cuplat for-
un receptor cu schimbare de Prima
de mixarea semnalului din cu cel dat oscilator este de
1 500 '<Hz, iar a doua este cea din aparatul de radio Cind dorijli
pe unde scurte, vom aduce radioreceptorul pe gama de unde medl n
jurul frecventei de 1 500 kHz, unde vom auzi programele de pe scurte.
Condensatorul variabil din radioreceptor l vom pe loc vom actiona
condensatorul din adaptor. Se mai poate observa vom misca
putin ntr-o part\3 n alta condensatorul din radioreceptor, vom obtine o
usoara extensie de vrem o extensie de
avem doua ori punem, n paralel cu condensatorul
variabil de la oscilator, un condensator variabil de ctiva picofarazl, Ori
nserielll cu L;:l o cu cteva spire, cu miez de ferocart pe
care putem roti prin intermediul unui buton.
CITITORII NE
"
" "- ..?
" +
" s
" 00
"- ..6
P
,,/::'o
"
"-
8
8
;Q
c
il,)
+J
<9
<
"-
8
v
F
e2.= -O;1fof:
C3=40pF
C4=
Cs =
CE; =. p F
C7=10pF
C
s
= SOpFtl'imer
R = 200_Cl.
Rz = 82 I<,n
R3 = 300 J<.n
R4 = 50
Rs = 150 fi
RG = 33 I<..n
R.
7
==470n
R COMANDA
Toate montajele de att generatoa-
re ct receptoare, au ca principal parametru de
evaluare puterea de n
wati.
puterii amplificatoare!or de audio-
devine cu atit mai cu ct ne
duim mai bine diversele tradudoare
audio (difuzoare) la linia
n cele ce se va expune schema unui
wattmetru de cu care se poate
determina cu o precizie (5%) puterea
de a amplificatoarelor de
poate fi cu sau trei
de de construc-
va fi de 50 W, iar
comutator (de fapt unicul) i revine
sarcina (fig. 1) de a alege scara de cores-
De comutatorul va avea 3 etaje a
cte 6 cum se remarca, pe
(fig. 1) s-a notat cu cu
Ex sarcina Notatiile cu cifre arabe cores-
pund de constituie
rezistentele de Ele snt
din au
valori: R
1
==50/25 =10 0./00 W.
/---------,r--------
/ /
25l n
Ing. S. GOLDIMBERG
Pentru a nu avea erori, rez.isteni;a Rl trebuie
fie exact de 5 fi. avem valoare, atunci
tensiunea se cu formula:
SoHtat frecvent de cztztori,
breviarul pe care vi-l propunem
se pentru moment la:
tipuri de radioreceptoare.
Intr-un viitor vom ntregi breviarul
cu datele constructive ale transformatoarelor
unor noi tipuri de aparate de radio.
care snt transformatoarele
care v-ar interesa cel mai mult.
TRANSfORMATORUL UTIL
r---------..,.....--------r------;-.. ---.-,-------.-----....
Tensiunea
bobinei spire n mm
I
A, !
Tomis A
Dardee $-643 A,
Se leei 3-5-641
spire eu
nate rel:1steo'ta
Transformatorul
la radlioreclmt,oarele
tranzistoare
fro,/""o ..... t'" de
Antena este un brat al an-
de de televizor. '
tubului electronic se
de aluminiu (fig. 2), care,
M3. se peo
cu circuit imprimat (fig. 3). T ensi-
unea se obtine de ia un conver-
ti zor cu un tranzistor (fig. 1) ac 20
montat ca autooscilator. Ca transf or-
mator se va utiliza un transformator
de sonerie 8V/220V, la care se desfac
secundarului (fig. 4). Mon-
tajul se va realiza tot pe o cu
circuit imprimat (fig. 5).
Cele se ntre
ele cu ajutorul a patru M 4 x 60,
care rolul de
ntre montaje.
1 6,3
0,3 104
0,3 10
0,2 80
0,2 20
110
100
2x250
6,3
fJ 110
P 10
Ij) 110
t; 10
r/:J 280
r/:J 6,3
punctul a,
se un iar ntre
masa montajul ui
se constate o t",."",i"",o
nu se
trebuie modificat Ri} la 100 sau se
corectitudinea montajului.
Se reface din punctul a
se tubul 3 A 5. Cu un unda-
metru se circuitul LC; pe frec-
de 27,120 MHz. Montnd un bec
de 12 V/O,1 A ntre bobina de
lC (21 spire = 0,8 Cu-
Em pe o O = 8 mm), se
unei maxime a
becului reglnd miezul bobinei LC.
Butonul de a
torului este li (cu ntre-
'2, nchis).
Enescu $-602 A,
Opera $-611 A
TRANSFOR-
ATOARE
DE RETEA
li 440 (> 0,45 110
l2 40 j) 0,45 10
L3 400 P 0,35 100
l4 2 x 1 100 (> 0,2 2x250
l5 28 1 6,3
440 f; 0,45 110
40 f; 0,45 10
400 f; 0,3 100
2x1000 (J 0,12 2x240
26 ' I/J 1 6,3
L
1
860 I/J
110
L
2
78 f> 10
L3 780 1f; 100
L
4
995 1f; 127
L
5
2x 47 f; 2X 6,3
It
;:/61
-IlO
FIG.$"
9
I
I
I I I I I I I I I I

conditii
tAIAIJi7illlnP. pe unui sau mai
localitatea unde se
n acel intensitatea cmpului
al de canalul r",.""",+i"",.".+
sensibilitatea' a r",,,.,,n'f,, .... 1
televiziune, ceea ce este dato-
releelor microreleelor de retransmisie dispuse
n interiorul
Fig. o de care se va
construi din de cupru cu un diametru
de 1-2 mm, cu copci sau cuie pe o din
lemn sau pe o din placaj, aglomerate sau
chiar carton. Numai un al format de
cele 4 romburi ale vibratorului nu se va ncheia. De
el se va lipi, cum fig. 1, o de cablu
coaxial cu de 75!l,
de 60-80 cm, care se va introduce nici un trans-
formator de adaptare n jacul de al recepto-
rului de televiziune.
Romburile prezentate n fig. 1 se vor cositori la
ce-! iar la de
coborre se va o de 10-12 mm ntre
colturile romburilor. De un romb se va lipi un fir de la
(ecran) a cablului, iar de
, romb se va lipi firul central din cablu.
Cablul se va n spre fiind
strins cu un colier de (sau o de placa
de lemn pe care s-a montat antena.
nare, antena se va instala n camera in care se
televizorul, aproape de aparat, pe perete, n
pe re/eului de televzune
pe al canal se face (se poate admite

Dimensiunile antenei de
1-2 cuprinse n banda 1 snt date
Canalul TV L (mm) V (mm)
-
1 1 700 150
2 1400 130
3 1100 95
4 1000 85
5 900 8Ci
6 470 40
7 450 40
8 435 40
9 415 35
10 400 35
11 380 35
12 370 25
canalele
tabelul nr. 1.
-
P (mm)
100
85
60
60
50
30
30
30
25
25
25
25
aceeasi pentru e-
vitarea semnalele de care
fiecare receptor de televiziune n parte.
va fi prea slab, se
capacitatea condensatoarelor
ca toate
se de
,,,,,,,v,enu, de nn:,to,-;nl-", ::.'rnil ...
CU succes cupru
de la conductoarele 'de conexiune de
de plastic, cu
Nu au Bobinele se pe
o de q, 4 mm care, bobinarea '"'v" .... ,,, .. ,,,,,
cu pas de 2 mm ntre spire, se va
Ll au cte 3 spire, iar bobinele l3 L
4
au cte
7 spire. Datele snt valabile pentru celor 12
canale din banda i. Doza de distributie se va con-
din de 1-1,5 mm grosime, cu dimen-
siunile de 125 x 55 x 12 mm, la care una din
de 125 x 55 se poate suda, se va fixa
cu Pe laterale, cum fig. 5,
se vor face deschideri n de U pentru accesul
cablurilor de la de la posturile de receptie.
Piesele se vor monta pe o din textolit sau
pertinax, ca n fig. 4, cu dimensiunile de 120 x 50 'l( 1-
1,5 mm, care, la rndul ei, se ntr-o din
cornier metalic cu grosimea aripilor de 2 mm
laturile de 6x6 mm. Cablurile se cu bride
strnse n M 3x10 mm, toaie de partea
care se n cutie spre capac. Pe
parte se cositoresc Rj -;-
de iozele nituite pe placa de cele lipite
de cornierul metalic. Cornierul metalic, n final,
se va conecta la centura de a
Pe partea din spate se cositoresc de ioze con densa-
torii C
1
-C'1- bobinele L,-:-Ly.Scurtcircuitarea unui
cablu de sau lui nu
cu nimic la celelalte posturi
conectate la
I I
ca1:ol'
c) 60%; d) 70%.
2.
3. Avantajele unui final n contratimp sint:
a) Transformatorul nu se n curent
continuu
b) Se brumul de la
c) Se toate armonicele pare
d) Toate cele mentionate mai sus.
e) Nici una din cele
4. de tensiune:
a) de
b) Scade de
c) numai nalte
d) Nu se poate realiza cu pentode
e} Nici una din cele mentionate mai sus.
5. Cuplajul cu transformator:
a) Trecere a frecventetor
b) Trecere a semnalelor de unde drept-
unghiulare
c) Are greutate de cost excesiv de mari
d) Toate cele
e) Nici una din cele
6. de curent:
a) de
b) Scade de
c)
d)
e)
7. ..... .........
au distorsiuni mai
zule
b) NU
8. reduce dis1:orsh.mile de

a) DA b) NU
9. Difuzoarele au tendinta vibreze la frecven"
101' de
a) Panta de a undelor dreptunghiulare
este prea
b) O distorsiune ia armonica a 3-a
c) Nu exces de armonici pare
d) de este excesiv de mare
e) Nici una din cauzele enumerate mai sus.
10. la un etaj final n contratimp este obliga-
torie decuplarea comune de catod cu
o capacitate de valoare mare?
a) DA b) NU
din cele 10 7 corecte:
la 8
bunei la 9 excelent la 10
suri corecte inginereiec-
tronist cu specialitate n
CORECTE:
1) b; 2) a; 3) d; 4) b; 5) d; 6) a; 7) a; 8) b; 9) d: 10) b.
1.1
Realizarea obiectelor din fier forjat pentru decora ..
interioare - despre care scriam n
precedent al revistei - o tehnologie
pornind de aici, speciale.
ales obiectul pe care dorim _
suport pentru luminare, de
de plafon sau de \:uier etc. - l
forma dimensiu.1i1e camerei, aeSelnll11C1LH
hrtie.
apoi realizarea (definitivarea) a
obiectului, mai exact stabilirea a a liniei
generale a detaliilor (ornamentale) care se
cele mai potrivite n contextul celorlalte obiecte

de exemplu, suport
de lumnare cu un sau cu mai cazul
nostru, pentru a simplifica vom alege
suport pentru o lumnare, cum reiese
din Suportul se compune din
Ing. D.
ne trebuie un ciocan
grame, existent n dar care
pe care ni-I alegem
pe fier. cazul nostru, talpa cioca-
ct mai bombat, pentru a se imprima
lucrndu-se de obicei pe
cu""<:::'" '''''' '<:<, pe o de de cale
una alta, astfel nct n-
fie de
loviturile, neavnd
ml:enISi!rat,e, urme cu diametre diferite, care
mai interesant
se vede
1
==-
r
o
1 2

_____ --J)j
14
con-
inchis, n
intercalate
n cursul albului,
gri se poate transforma n negru. Schim-
se Ainui reve-
lator de hrtie (experimentat cu succes
pentru developarea la sOlarizare) care
permite att solarizarea hrtiei de con-
trast BC-1 a hrtiei normale BN-1 ct
ncetinirea fenomenului la
un nivel controlabil.
IPROC:EElIEUIL
Revelatorul folosit la solarizare:
terabil, de
ncetinirea terlOrne!nullui.
Descrierea hrtia
n revelatorul de mai sus. De-
veloparea ei se poate face de la aproape
norma! la supradevelopare (faza 1
de developare), care se solari-
De exemplu: folosind becul de
75 W; la o de 2 -m, se aprinde
lumina timp de 3,5 s pentru hirtia BC-1
sau 1,5 s pentru hirtia BN-1, ca n
acest timp revelatorul fie agitat. De-
veloparea se (faza 2 de deve-
lopare). cum, ncet de tot,
albul se dar nu griul!
Hrtia o vom putea scoate la un moment
oarecare,al,9s de noi, punnd-o imediat
n fixator 1n continuare, totul
decurge normal, inclusiv uscarea foto-
grafiei. Hirtia este destul de
peste tot, dar deja o ima-
gine destul de o privim
prin hrtie sola-
e copierii prin contact.
ROLUL DIFERITELOR FAZE
iN DIRIJAREA TONURILOR
1. Tonul de gri care va ne-
nnegrit solarizare, deci co-
pierea imaginii va negru, este
tonul de gri inchis. FOlosind supra-
expunerea la executarea imaginii pe
care vom sOlariza, putem
ca griul mijlociu (sau, o expunere
mai griul deschis)
n ton fnchis, deci ton-cheie.
Astfel, alegerea tonului de gri pe care
vrem I n negru (sau,
o copiere, n alb) se reali-
prin alegerea lungimii expunerii
hrtiei pe care vom solariza.
mai
lucru la

",,,,il,,,rii"'<I"h,, se va trans-
ton nchis de gri. Nu e
ca faza 1 fie
nu se va aprinde becul pentru
solarizare atunci cnd imaginea e doar
n curs de rezultatele fiind
foarte slabe.
3. Transformareaalbului e
de lungimea n timp a fazei 2 de develo-
pare. Faza 2 fiind devine
doar gri deschis, copiere gri in-
chis sau chiar negru. Faza 2 fiind
albul se complet, co-
piere, deci, redevenindalb.
Astfel, cele 3 de lucru separate
n executarea imaginii solarizate per-
mit o schimbare plac a grului, a
negrului a albului.
ce fenomenul sola-
putem trece la executarea ima-
ginii 2.
IMAGINEA 2
Examinnd imaginea 1 ,alegem va-
rianta a tonuri lor,
copiem imagine 1 fntre
de folosind o expunere cores-
tonului-cheie ales,
care sOlarizarea, cu fazele 1
2 cu durata
trebuie avem in vedere
copiind imaginea 1, ei
apar inversate pe imaginea 2 (deci n
versiunea aceste
snt supuse efectiv fenomenului de SO'_
larizare.
IMAGINEA 3
Se obtine printr-o copiere a imaginii
2 pe o hrtie cu contrast mare (prefera-
bil AC-1) n revelator contrast
De exemplu folosind hrtie AC-1, un
bec de 200 W, la o de 1 m, co-
pierea ntre de
o de 10-20 s. de fig. 0,
pe fig. 1 gnul deschis s-a transformat
n negru, negrul inalb,aibul in gri n-
chis. Pe fig. 2, griul mijlociu a fost ton-
cheie, deci apare negru,ultimul
nndalb.
Pe fig. 3 tonul-cheie este griul 1n-
chis, albul negrul trans-
Tormindu-se n alb (fazele 1 si 2 cu
.
IMAGINEA
Fixnd ca scop transformarea tonului
gri ales, deci a alb,
n-avem dect

bU
presupunem nu nimic
face o fotografie
n
ne vom
primul rnd, vom
declansatorul. Acesta este butonul
va face ca lumina
pentru un timp limitat n
pelicula.
zitiv care nu imaginea
n vizor dect atunci Cnd aparatul este
de foto-
reali-
de
unde se
5. Piesele 18, 19
de 21-contact Slrlcro-t>lit:z.
aparatului?
6. perechea 1/25 s cu 5,6 este corect
de Hso DIN, dar n aparat avem de 24
amatori), putem alege perechea 1/250 s cu 81
7. timpul cel mai mical este
de 27DIN fotografiem vara ora 13 cer
ce vom adopta?

8. toate perechile echivalente cu perechea 1/120 s cu 4,
punnd aparatul cu tip de
16
9. serie de perechi de pelicule, timpi diafragme snt
echivalente cu uneia singure. Care?
15
c
, 1/30, 11; 1/2000, 2; 1/125, 8; 1/500, 16.
10. La este de 6 la 10 ori mai dect n plin
soare. Putem fotografia vara la ora 11,00, cer senin; la pe
de 22
0
DIN cu perechea 1/500, 5,S?
In nu uita ca inaintea
nmaga-
energie n arcul obturatorului.
La pe acest arc
se va destinde, mecanismul
accesul luminii in
atit este tot ceea
princip.ilele organe
CASETA
aducerea cifrei de pe scara
se face punerea
16 se
ce am fotografiat, nu
vom uita tragem filmul,
aducem o defi/m neexpu-
n camera neagra in vederea unei alte
o expunere
nfD1N. De
valorile
fiind neglijabile.
Cantitatea de care lI'!
aparat este cu timpul
n deschis obturatorul
la rindul ei, este
cifra de scara
punctul n diafragmei
1/500, 2.
sau pereche
fotografii, putem incepem foto-
grafiem. Se spune au
noroc, deziluziile fiind rezervate pentru

vorba de o
dimensiunile unei camere
este obscuritate com-
unul dintre este practi-
cat un orificiu dimensiune
Pe peretele opus se ima-
ginea a peisajului sce-
nelor animate de Tot se
razele de prin pupila
ochiului omenesc, afirma leonardo da
Vinei, anticipnd intr-un fel viitoarele
aparate fotografice.
n secolul al XVI-lea, Porta

mele scrieri care ne o ti",,,,,,,;,,,,,,,
a primei camere obscure tran s-
portabile, cu o
n tub n locul orificiului Aceas-

tuburi
a soartei,
proprie-
n
numitul
luminozitate, cu ajutorul
de expunere se reduce la
cunde!
n - primul aparat fotografic
portabil, cu ro-
1851: Descoperirea procedeului foto-
grafiC cu umede.
5t4ilinheil obiedi-

de argint,
cincizeci de ori mai sensibile, foto-
grafia devenind amatorilor.
1873: Vogel rolul coloran-
in stratul de emulsie
crend posibilitatea unei corecte
a culorilor n tonuri de alb-cenusiu.
1887: Un preot american, Goodwin,
rolfiimul. este
imediat de George East-
man, proprietarul firmei Kodak, care
cea mai mare de
filme de pe atunci din lume. Goodwin
un proces firmei
Kodalo>, proces ce l prin re-
n 1898.
cu de
de
imediat
suma de
ce-
cu
I
i
Grupul M.I.U. din
este unicul
de motoare
electrice cu vari-
Deosebit de
pentru industria ele
se in Bulgaria, Ce-
hoslovacia, R.D.
Grecia, Polonia, Turcia
Ungaria.
Ce poate fi mai simplu decit o
mna viitorului specialist se fol'=
aici acum, n anii de studiu Inac=
tic. Menghina de elevi
ai de din Grupul 23 Au=
gust poate executa repere la diferite

18
Bucla de reglarea presiunii execlJta-
de elevul maistru lacovescu T.
de Ba Centru!
pel'=
timpi a comple=
xelor chimice - impe-
rativ major nu numai ai acestei
ramuri, ci al intregii economii

o de

- deter-
minarea
rului lungimii
barelor ce ies
dintr-un lami-
nor - poate fi
fo-
tore.eului meta-
lurgic produs de
Liceul industri-
al metalurgic din
Hunedoara.
Originalitatea aparatului pentru predarea verificarea cu-
de trigonometrie a fost de forurile
de specialitate prin acordarea brevetului de inventator lui
elev al Liceului n ... 1 din de Vede,
autorul aparat.
IA DOMICilII:
Cu scule simple, ndemnare
se poate nlocui
un carou spart la o se
poate o de pe
mesei etc.
cum se n
avem nevoie
cu virf de
din lemn, cu
drepte; un (poate
patent) cu late; un amestec
ulei cu ; o de
(sau cu un
mner un
ochelari
Pentru lucru se o
cu o sau un
covor vechi.
de vopsea veche, etc.
cu lama de

se
freza sau
se unge cu amestecul
sus-amintit;
se face rapid
cu oarecare presiune
pe sticle;;
Separarea
prin introducerea unei pene
(sau creion)
sub geam n
presndu-se de o parte
de
20
Se bucata
se unge pe conturul
de cu un:t-I!i'UZ
Se taie
cu o compas
care se poate
relativ

"'t"I'UIO"'". carou lui
pe tot perimetrul.
pentru a se vedea

este cor,nb/etd
'-A' ...... ""l-, ... unei
transversale
cade
la
cea mai
Se indoaie

transversale
a) Chitul vechi este nde-
rama de lemn se
cu o (ban-
1
2
1
4
5
Scoaterea geam ului
spart, cu
chitului cu scoaterea cuielor vechi, vopsi rea marginilor;
c) Montarea caroului. Dimensiunile vor fi cu circa 3 mm mai mici, pe
decit respectiv. Se geamul se intinde chitul cu
degetele;
d) Prinderea n a geamului. Se poate folosi un tub de ghidaj;
e) Chituirea cu
1) Vopsirea chitului 2-3 zile.
2
Eliberat de rigoarea, deseori a
de vitra-
lIul modem tot mai mult n inte-
riorul noastre. Un perete
'un glasvand, o
de o
lor o
prin de
forme culoare a noului vitraliu.
Rigorile temei dispar; cele ale bunului gust.
ale fanteziei presus de orice, ale artei
se dovedesc nu chiar
sporite prin ancorarea lor intr-un context
familial, cotidian.
Evident, vitraliul clasic, de monumen-
talitate (vezi foto 1, 5) nu n afara
marilor victorii ale epocii noastre.
Curente artistice prestigioase - intemeiate
pe tehnica echilibrului de culoare -
s-au supus directe
indirecte a vitraiiului. Noul design avea
el, prelundu-I creator, ca
o de fantezie - prin recep-
tivitate la - de mare vitalitate. Implicit,
ne-a o n case ...
Cititorii de tehnica vitraliului il
ezitare un hobby, singurul-
textual- care cu tehnica ciber-
in cu arta. Pornind
de aici, ne facem datoria a publica - foto
2, 3, 4 - o serie de vitralii care s-ar putea
ncadra, practic, ntr-o
Nu a oferi cititorilor pe
publicistic al paginii. deci
vitraliiie d". '
P.S. n limitele pagiri vom ncer-
ca n viitor o serie de alte
hobby-uri, concretizate n excelente
de nave, ceasuri, busole, miniautomobile
de etc. unor astfel de co-
- ai unor hobby-uri prin exce-
fascinant-tehnice - snt ne
scrie.
1
R S T
10
1=
1-micromotor; 2 - motorul de protectie; 3 -
tripo/ar; 4 - 5 -
contact de automentinere; 6
J
1-contactele dispozi-
tivului; 8 - brat solidar cu axul micromolorului;
9 - resort antagonist; 10 - buton de pornire.
ORIZONTAL: 1. Organ de parte
dintr-un angrenaj de transmisie sau preluare a unor
(2 CU".); 2. utilizind ca agent
termic vaporii de - Indicator exprimat n
care sau proce-
sului de productie; 3. Utila re - Agent atmosferic uti-
lizat n industrie sub 4.
in n special pentru uscarea produ-
selor aderente, cum snt de exemplu deter-
-Element chimic gazos utilizat la fabricarea
insedicidului DDT, ca decolorant n industria
2 3 4- 5 6
22
se la un dispozitiv elec-
tromecamc destinat electromo-
toarelor trifazate in cazul lipsei unei faze,
precum n cazurile de (autor
- Iosif Frederic Hagelstein).
Dispozitivul de potrivit in-
un echipament compus
dintr-un micromotor asincron, trifazat, de
conectat in serie cu
electromotorul trifazat care a fi
protejat;de axtU micromotoruliui este
un care o de-
plasare ntr-un plan al unghi depinde
de a contacte limitatoare,
conectate n serie cu bobina
rului tripolar.
Un resort care un cuplu anta-
gonist cuplului motor de
realizeze deschiderea unuia din-
tre contacte; n cuplului motor
datorat celor trei. faze, se
ocupnd o
contactelor limitatoare, cu
sarcina consumatorului.
T H I
etc. (simb.); 5. - Nesiguri; 6. La intrare n
- Ansamblu de aer comprimat
o ce se la anumitor vehicule;..
7. Elemente chimice cu caracteristic, con-
de electricitate,
ductile - (pl); 8. Parte
a unor aparate de zbor -
generatoare de abur sub presiune -
1. O. la fabricarea lor - A
Nici mai mult, nici mai 11. de deClai,are
a zonelor de -
nici un fel de 12. care ser-
la punerea n a sau a
nave - ca anestezic

VERTICAL: 1.
pentru detectarea localii:arE!a
anumit obiectiv -
ridicarea transportarea matp.ria!p.
treprinderi,
saniei - Drum de fier;
economice reprezentnd
d 4. Fir de
5. Localitate n India - Pn>gr,amul c.,nnr'rlnnat
economice din
hicule care servesc
- pentru
de fier! - In paner! 8. InC:OV1()ieirea a unor
piese din metal, lemn, plastic etc. (pl;);
9. pentru sortarea boabelor de ce-
reale; n Nigeria - Una din fetele lui Dela-
vrancea::' (ban.); 11. - Cete! - Dispozi-
tiv utilizat la separarea materi-alelor sub granu-
12. Aparat utilizat in industria
pentru sau a tensiunii curentului
electric.
OBOT, AIRI, AiR, TUT.
"Li li
La de se
in unde des-
chide al doilea contact, care, la rndul lui,
va intrerupe circuitul bobinei
torului, determinnd deconectarea consu-
matorului de protejat, implicit
cuplului motor al micromotorului; n felul
acesta resortului, revine
n de repaus, determinnd deschi-
derea primului contact, care va
deschis drcO.itul bobinei.
Pentru consumatori de diferite puteri
se pot folosi la micromotor sta-
torce sau trans-
formatoare.
Dispozitivul avan-
taje: este de un singur
dispozitiv n cazul lipsei unei faze, supra-
ntrerupere sau scurtcircuit n
o precizie mare, sigu-
n are un
gabarit greutate reduse; nu este in-
de de ale
mediului ambiant.
AC
AC
AD
AD
AD
AF
AF
AF
AF
SC
SC
SC
SC
SD
BD
SF
BF
ACY
AFY
AFY
AFY
ASY
BCY
BDY
BFX
BFX
BFX
BSX
BSX
BSX
BSY
BSY
BSY
BSY
LA CEREREA UNOR CITITORI,
PUBLICAM CTEVA DATE
INFORMATIVE
ALE UNOR TRANZISTORI
Ucbo (V) Ic (mA) f T (MHz)
121 P 20 - 300 1,5
152 P -32 - 500 1,5
130 P -32 -3000 0,35
132 P -80 -3000 0,35
150 P -32 -3500 045
106 P -25 - 10 220
125 P -32 - 10 75
139 P -20 - 10 550
279 P -20 - 10 780
107 N 50 200 250
108 N 30 200 250
109 N 30 200 300
157 P -50 200 130
109 N 60 3000 30
130 N 100 15000 09
184 N 30 30 300
194 N 30 30 260
23 P 32 200 1,5
12 P 25 10 230
16 P 30 10 550
37 P 32 20 600
48 P 64 300 1,2
66 N 45 200 250
13 N 80 3000 30
55 N 60 400 500
60 N 40 25 550
62 N 30 12 675
46 N 100 000 50
49 N 60 600 400
62 N 60 3000 30
17 N 20 200 280
34 N 60 600 400
62 N 25 200 200
63 N 40 200
_.
UBe 2 v; P=PNP; N=NPN
\,
NBUIAn
provocate n
ca urmare a unei recente 10-
viri de un meteorit au fost 'inregis-
trate de seismice pasive
de echipajele A poli o pe Selena
transmise pe sol. Studiind aceste sem-
nale, N.A.S.A. au ajuns la
concluzia are o
grosime de 65 km, posibili-
tatea unei mantale chiar
a unui nucleu similare celor pe care le
are Terra! Meteoritul a ciocnit Selena
la 142 km nord de locul de aselenizare
a echipajului Apollo-14 energia
la impact a fost
cu aceea pe care ar fi provocat-o explo-
zia a 200 tone de trinitrotoluen; acest
meteorit se pare a avut diametrul
de aproape doi metri a provocat un
crater de aproximativ 100 m diametru.
., Recent s-a ncheiat interesantul ex-
periment nceput la 10 iulie sub numele
de SMEA T cuvintelor engle-
cu experimentul me-
dical pentru testarea n altitudine a echi-
pajului Skylab). de specia-
I Centrului pentru zboruri
cu echipaj de la Houston
de R.l. Grippin, D. Thorton
M. Bobke, s-a
timp de 56 de zile la bordul
camerei de 6 m care reproduce
Efectul nociv al abuzului de medica-
mente, oricare ar fi, nu mai surprinde
pe nimeni. Chiar nevihovatele pastile
de antinevralgic, n afara cal rapide
a unor dureri - pentru care snt fo-
losite - au alte efecte mai grave,
e drept, ia un individ dar
demne de amintit. mucoasa gas-
n anumite
n caz de abuz activitatea corduiui
n produc uneori ale
sistemului circulator s'ale sistemului
nervos central. .
Putem renunta la aceste salva-
toare antinevralgice? n articolul de
o relativ
de terapie a
diverselor nevralgii, o ndeajuns
de eficace,al de cost se
cel al unei pastile de antinevralgic.
In plus, are avantajul de a nu prejudicia
prin nimic pacientului, indiferent de
sau de starea lui, fiind
o de fizioterapie la

Pentru a aplica metoda de tratament
va trebui mai inti o
perie de felul celei prezen-
tate n fig. 1, dintr-o bu-
de lemn tare, de 150-180 mm,
toate de pe
american S kylab (mai
derabilitatea), destinat
laborator cosmic american n
viitor.
La 30 septembrie a
cosmodromul Cape
dintre cele mai importante
ruJui laborator cosmic de
rican Skylab, anume
Apollo, care
recent setul de la sol la
trul de la Houston.
e un astronaut incercat
N.A.S.A.; este vorba de fostul
comandant al navelor cosmice pilotate
Gemini-4 Apollo-9, ma-
ior de inginer astronaut James
McDivitl. De MeDivitt n-
deplinea din 1969 de
al programului navelor Apol-
10. Astfel, de la 1 septembrie 1972,
fostul astronaut McDivitt va indeplini
de al unei com-
panii industriale.
e Planificarea, care are la N.A.S.A. o
foarte mare trecere, produce unele
care par cel curioase:
se n 1976 americanii au
lin pe Marte un robot cu mai
multe denumit Vi-
king. Frnarea acestuia n rarefiata,
cu de 15 x
8-10 mm, la un n
de mner de perie de iar la
avnd pe una din o
de de n
care' s-au dat de 1 mm, cum
se n fig. 2 (se poate utiliza, pre-
chiar o de de la
o cutie de conserve). Tabla se
pe lemn n fiecare
cte un ac de E bine
ace cu mare nichelat
fie inoxidabile). ce se vor
astfel (Ia nivel) toate
cte unul n fiecare se cosito-
ntreaga de ace. La extremi-
tatea dinspre mner se un
fir de de 1-2 m lungime,
mai moale, care se
polul negativ (lamela mai unei
baterii de de 4,5 V. (Poate fi
dar nu complet de-
oarece curentul care se va consuma
este extrem de mic, de 800-1 000 de ori
mai mic dect un bec de ba-
terie.) La polul pozitiv se tot un
asemenea conductor, la
se o de la fei
cu prima, de orice cu
de 5-6 cl'l'f-; acest pol pozitiv se
dar foarte intinsa
va comporta un sector n care de
mare folos va fi o Ei bine,
cu au n-
ceput, sub forma unui set de trei
din iunie 1972!... Se vor reproduce
toate n care are loc
narea corpul care
vehiculul activ Vikingfiind ridicat la
cca 48. km cu un balon stratosferic,
acolo considerndu-se o den-
sitate celei din apropierea su-
planetei ... Cele 850 kg,
cit va macheta automate,
vor parcurge domenii cu viteze super-
sonice subsonice, variind ntre 100
2 600 km/
De cnd a ajuns n apropierea pla-
netei Marte, auto-
Mariner-9 a transmis aproape
8 000 de fotografii ale planetei,
acoperirea, a peste 72% din supra-
fata planetei Conform declara-
tiiior de la Jet Propuision
Laboratory, Pasadena, n noiembrie a.c.
va inceta transmisia acestui devotat
emisar al Terrei. ntrueit centralizarea
datelor numeroase primite de la Ma-
riner-9 va mai dura, infor-
cititorii de abia spre anu-
lui cu cele mai importante concluzii care
au fost trase din interogarea planetei
vecine .
., ample dezbateri, consiliul
al europene de ncer-
a lansatoarelor de vehicule
CEClES/ElDO,a amine cu
1-1/2 ani lansarea rachetei Europa-li,
ca urmare a distrugerii ultimei variante
a rachetei Europa la anului
precedent. Cu
a fi lansat n 1974 satelitul de telecomu-
nicatii franco-german Symphonie. sub
auspiciile ERSO.
I-E----- 30-40
IJ) 0 () 0.0 000 o 2
'7 0.0.0 (;) 0 S 0
Ci) Ci) O O O O .S
TABLA DE ALAM A
G URI- $60,6-1rnm
ce a fost nvelit cu tifon muiat in
cu sare, pentru un contact mai bun,
pe spatele sau pe gtul pacientului)
fixindu-se cu o sau cu benzi de
leucoplast. Fiind gata p.oate ,
incepe tratamentul. Periind locul du-
reros cu o presiune medie, timp de o
de pacientul va
n mod sigur o ameliorare sau chiar o
incetare a durerii. E bine
se spele n prealabil cu spirt locul unde
se pune electrodul pozitiv locul unde
se va peria, pentru a degresa pielea.
terapeutice este sim-
locul dureros se
de de
ca orice este mai pozitiv
dect da-
celulelor. Impul-
surile negative introduse prin periere
de pro-
ducnd ameliorarea de care aminteam.
Se poate folosi bateria de 6 V a ma-
cu motorul oprit.
cal-
valoarea curentului ce
trece printr-o cu
valoarea de 5 n n condi-
schemei
ce calculat,
serie cu respectiva rezisten-
un instrument de
experimental va-
loarea curentului rezultat din
calcul.
15..n. 8..n.
sov
Calculnd sau utiliznd
abaca n revista
ct timp este
necesar determinati va-
lorile celor
care legate in serie au va-
loarea 100 Q, iar legate n
paralel 10 O?
o
100..0..
r
'--------------------0
Ce valori vor avea re-
ce
debita sursa de
nct volt-
tensiune va
alimentare
metrul
pectiv, ,30 V?
70 res-

tranzistoare benzile de
la un cu tranzistoare.
referiti nu dau randamentllj
avnd minusulla scontat
Tz rTJ09E
lZ,B6
T
AVIATiE
Cu prilejul Zilei aviatiei, co-
memornd pe pionierii aripilor ro-
Traian Vuia Aurel
Vlaicu, a emis
timbre cu valori nominale de 60
bani 3 lei. Cu prilej a
fost emis un plic prima zi,
oblileral cu o speciala,
*-....... 4..f?'1 ..... ---I-......jjI7--........ ........... :..,--....... RZ8 JJ
__ .... _-.-_...;:;.:.. ../-. ""Oli/
'4/111'11 'J'6 l1flZ/jfj 7iJ flZl6 fi
la realizarea acestui au colaborat: ing. R. Coman; ing. V.
ing. Cornel Coterbic;ing. Sergiu ing. D. N. Galambos; ing. M.
S"anciovici; ing. V. Lauric; ing. 1. ing. D. Petropolj fiz. M. Schmolt
Prezentarea ADRIAN MATEESCU
Prezentarea' ARCADIE DANELIUC
Tiparul executat la Combinatul poligrafic (Casa Scinteii

S-ar putea să vă placă și