Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE 0.0. AL U.T.O.

ANUL XV - NR, 176


CONSTRUCTII
!I

AUTODOTAREA LABORATOARELOR
.. ; .. . . .. . .. . .. . . . .. pag. 2- 3
Televizor-osciloscop
Laser didactic
INITIERE iN
RADIOELECTRONICA .......... pag. 4- 5
AO
de montaj
CQ-VO . ... .. ........... .. .... pag. 6- 7
Transceiver pentru banda
de 144,0-146,0 MHz
S-metru
HI-FI .......................... pag. 8- 9
Introducere n proiectarea
incintelor acustice
de tensiune
ATELIER ...................... pag. 10-11
de
LA CEREREA CITITORILOR ... pag. 12-13
Magnetofonul KASHTAN
AUTO-MOTO ................. pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT: Service
Biogazul n transporturi
Motorul diesel spre
micile cilindree
ntre
FOTOTEHNICA ............... pag. 16-17
Reproducerea textelor,
desenelor tablourilor
ORWOCOLOR NC 21/0RWOCHROME
UT 23
CITITORII ..... pag. 18-19
pentru banda de 80 m
Inel' de .
Convertor
mobilei
de timp de
pentru osciloscop
........ pag. 20-21
Sisteme cu microprocesoare
Ohmmetru liniar de precizie
Televiziunea n culori
'REVISTA" REVISTELOR ........... pag. 22
Micro Tx
Metronom
Efecte luminoase
Amplificator
QRPP-Rx/,Tx
......... : ........... pag. 23
INTREPRINDEREA

SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pag. 24
Radiocasetofonul
SANKYO STR 500 FL
8t
ENT UA
tie de
,.
7/86
I
Dl
N PAG. 10-11)


Montajul propus permite
utilizarea televizorului ca
osciloscop a opera nici o modi-
ficare n receptor. Schema adapto-
rului este relativ cu piese
nu probleme deose-
bite de experimentare reglaj.
Cu ajutorul montajului pot fi vizu-
alizate semnalele de
la 20 kHz), pot fi efectuate
destul de precise de ten-
siune reglaje ale ampli-
ficatoarelor AF etc.
Aparatul are o de in-
trare de 20 kOIV,
rea tensiunilor de la 1 V la 500 V,
n trepte.
Semnalul trasat pe ecran este ver-
tical, spre deosebire de osciloscoa-
pele clasice, cu display orizontal.
PRINCIPIUL DE
TV-osciloscopul princi-
piul emiterii inter-
electromagnetice (IEM).
Exemplul cel mai bun al acestui
fenomen este pe TV cu
emisiunile de radio modu-'
late n amplitudine, sau cele provo-
cate de aspiratoare sau alte motoare
nedeparazitate ecrane sau
condensatoare de antiparazitare).
IEM snt generate n cmpul din
jurul transformatorului de ten-
siune din TV. (semnalele)
apar la momentul precis al baleierii
linii a rastrului. TV-oscilo-
scopul gene-
rate se cu ele. EI
semn!=lle parazite "pertur-
i\
HIRTIE
DE CALC
HILlHETRfC
..
r// r/
.1
""
rr
.\
Ing. ALEXANDRU HARBIC
Tranzistorul T
1
semna-
lele emise de TV. Fiecare semnal
detectat are corespondent, practic
instantaneu, un semnal parazit ge-
nerat de CI3 transmis prin antena
de la TV, care l recep-
ca o
Circuitul CI2 este fo-
losit pentru semnalu-
lui de intrare ce trebuie
Amplificatorul este calculat pentru
un de 20 prin R
4
Rs.
liniei verticale a semnalului
este pe de un cu-
rent produs prin Rs R
17

Semnalul de intrare este aplicat la
intrarea neinversoare a lui CI2
printr-un divizor de tensiune deter-
minat de R
14
de selec-
tate de comutatorul K3'
Comutatorul K
2
are rolul de a cu-
pla o tensiune standard de 5,1 V
calibrarea osciloscopului.
K
1
osci-
loscopul. Circuitul CI1 are rol de a
stabiliza tensiunea de alimentare, de
6 V o pentru
calibrare de 5,1 V.

Carcasa n care se nchide echi-
pamentul osciloscopului nu trebuie
fie pentru a putea
IEM la televizor. Antena
de trebuie lun-
gimea de aproximativ 20-25 cm, iar
cea de 60-65 cm. Antena'
de intrare trebuie la
un jack de prelungire tip (0
o7D
1
.
2 a
'JJ
O 3
.J"
4
13
o Li!l\
1\.
II
'/'/ .'/ '/.'/ r/
-
CLAME ETAllCE
DE PRINDERE
batoare" de controlate.
Aceste semnale parazite controlate
apar la fiecare moment al baleierii
unei linii a rastrului. Ochiul sesi-
de semnale la fiecare li-
nie ca o linie pe
ecranului, de sus
jos. Banda a semnalului are
la mijloc o de culoare
totul pe un fond gri.
Baza de timp a osciloscopului
este a televizoru-
lui. \
PRINCIPIUL SCHEMEI
Circuitul integrat C13, 555 (timer),
este inima osciloscopului, ca modu-
lator de impulsuri. CI1 un
de semnale pulsatorii, cu frec-
cu de baleiaj
orizontal a TV. Fiecare
apare o cu inceputul ba1eierii
unei linii a rastrului. de
timp la semnalului pa-
razit este direct cu
semnalului ce este
rat.
2

'"
u
BA I GliETA D N LEMN
PENTRU PRINDERE
CALC MILIMETRIC
3,5 mm) n cazul cnd tre-
buie
Pentru se' pot folosi
fire la un
cu jack (2) 3,5 mm, iar la
cu crocodili, unul pentru
intrare semnal altul, de cu-
loare, pentru
.+
PORNIRE CALIBRARE
Montajul, o realizat, se am-
n preajma televizorului
se comutatorul K
1
-por-
nit. Comutatorul K
2
se n
NORMAL. Se pune comuta-
torul de intrare n 5 V. Re-
ceptorul TV se de la
+6 V
Cs

CIRCUITUL
R5
R6

INTRARE0 K2
1 rAL. K .... 3 __ "L--l
5,1V
IESIR]"
ANTENA
MODEL DE
0
NORMAL
.. .....
CALIBRARE.
PORNIT

INTRARE

OPRIT
0
TV-OSCILO,SCOP
COMUTATOR ROTATIV k3
(6 / LA ANTENA
U-- 1
R15
0
POZITiE
500
0
S liNGA DREAPTA
ANTENA
@

0
CAliBRARE
K2
NORMAL
JACK
INTRARE
M'ASURATORI
K1 PORN rrjOPRIT
}tRANSFORMAT'GR
TEHNIUM 7/1985
q
iar are
aceasta trebuie Pentru
televizoarele se "'"',,,"' ...... ,,-
una din fire de '.:\I"'\,",,,i"""3_
tiv 90 cm.
Se televizorul la
se alege un canal de ia 1 la 6,
unde nu snt posturi io-
cale, de exemplu canalul Se
osciloscopu! n jurul t91,9VI:ZO-
rului pe o de 15 cm,
linia de
fi pe centrul ecranului. memo-
cu diferite semne po-
Se prin prelungirea
unei antene externe de
televizor pentru comoditatea
(90-100 cm). Se pe
ecranului un calc milime-
tric pe de
Se butonul CONTROL
cnd linia de ecran
se se O pe
calcul milimetric
v, cu
K"
lante cu
tator rotativ cu
Transformatorul
V-85 mA.
Acest osciloscop
componente, relativ
satisfice didactice sau de
laborator, chiar pentru mai
Pornind de schema
de principiu se pot face
unele n alegerea
mentelor de cu
comutatoarelor
sau al comutatorului ro-
greu procurabil etc.). Mon-
se cu
tip de televizor. Gama
riior poate fi
de
nul sutelor
megahertzi, folosind scheme
cate n revista "Tehnium".
menea, prin folosirea a
ciloscoape a
dublu spot
se pot
semnale,
trare, altul de
cator.
Popular Electronics, 1982
TEHNIUM 1/1985
calculul utile se
condensatorui plan cu o
cu cite 10 mm pe fiecare
se stratul de cupru
din pentru a evita des-
spontane. lipirea ter-
minalelor, placa se pe am-
bele cu epoxi sau cu lac nitro
pentru izolare.
Electrozii provin la tu-
burile cu neon din In mod
normal snt cu un
amestec de de bariu de
ntr-un strat de
In scopul
acestora la arc electric, mon-
tare tubului, ei au fost
cu de frec-
din exterior cu ajutorul
unei bobine ce tubul de
se electrodul
al condensator variabil legat
n cu bobina. Excitarea mon-
face din exterior la o pu-
50 W la frec-
electrodului duce
nitrocelulozei,
DiN HR.
fiind n OXIZI
elibernd dioxid de carbon. Oxizii
electrozii la arc electric,
lungindu-Ie iar bariul stron-
metalic rezultate vor
prin o mare parte
din gazele active nedorite din tub.
Pentru realizarea vidului n tub s-a
utilizat o de vid cu
trepte, ca n figura 9.
Vom utiliza pentru prima
pompa de vid la fe-
restreior Brewster. Astfel vom
la capetele la unghiul cores-
de
plane n timp ce pompa este conec-
prelucrarea a fost efectu-
corect, capacele - lamele de
- vor fi ,,supte" pe capetele
tubului, stnd singure n de
montaj att timp ct
de presiune. Orice a su-
de poate duce la
pierderi de aer deci la o

este se pre-
linge epoxi pe marginea de contact
a tubului cu placa din stinga apoi
cu cea din dreapta, pe ambele peri-
metre ollale, cu ajutorul unei seringi
diQ plastic.
Inainte de lipirea se
prelinge cu mercur n cavitatea
Mercurul utilizat trebuie
fie foarte pur eventual distilat,
celui utilizat la termo-
metre. Cavitatea cu mercur se
naintea pompei
de vid cu
cnd mercurul Apoi se
ferestrele Brewster
cum am descris anterior.
mercurului se poate face cu aju-
torul unui extinctor cu car-
n timpul unui auto-
rlzat de contra incendiilor.
ce au fost lipite lamele de
ale ferestrelor Brewster,
mercurui fiind se proce-
ia o a tubului laseru-
lui cu unui bec Bunsen, pen-
tru a desprinde de pe tubului
moleculele aderente de gaz. Se co-
electrozii la transformator
ce au fost pentru oxi-
dare. Se deschide robinetul de la
balonul cu heliu se
gaz inert n tubul laserului, la
o presiune de tOl'ri.
rea ce apare n timp ce heliul a
truns n tubul. O
heliul pompat din tub, se in-
troduce o cantitate proce-
deul se cnd
rea n tub culoarea roz. n
acest moment se presiunea
heliului la o valoare ntre
0,5 1 torr.
Se introduce incinta cu mercur
ntr-un vas cu la o
de 40-45C, cea fost
treptat pentru a nu se sparge. O
m ercurul difuzat n tub, se re-
oglinzile Cnd laserul n-
cepe lucreze.
Pentru alinierea a oglinzi-
lor se poate utiliza metoda din fi-
gura 10. Vom folosi din
carton, textolit sau cu cte o
de 1-1,5 mm, ce au fost
montate pe axa tubului ca n
Se suportul unei oglinzi prin
demontarea de placa n
locul ei se un spliter, ce
al' putea fi placa de de pe
masa a unui simplu
microscop. Cu ajutorul unui bec cu
filament de putere se trimite
un fascicul de-a lungul tubului prin
cele orificii se cu
ajutorul lor oglinzii,
cnd observatorul
cirea a fasciculului reflectat.
Reglaju! se face mai cu un aju-
tor. Se
se din prinderea de pe
repetindu-se reglajul efectuat
n partea prinderea
pe a suportului oglinzii a fost
corect rigid, prin mon-
tarea suportului reglat se presupune
reglajul se ceea ce
este aproximativ
Vom nota pe care a
fost ultima pentru
a pune n laserul vom
-efectua cteva de ajustare
a reglajului asupra ei, dar numai
un cu un de fraq-
de
Pentru a caracteristi-
cile ale laserului avem
posibilitatea variem presiunea ga:::
zului din tub,
tura din incinta cu mercur n":
diverse valori ale condensa-
torului sursei de alimentare"
Pentru prelungirea duratei- de
a aparatului se reco'"
inversarea
trozilor circa 10 ore de func-
rennoirea heliului din tub
la circa 5 ore.
nainte de a trece la lucrul cu la-
serul, trebuie
posibilitatea unor evenimente
nu respec-
tndanumite norme de att
de ct de exploatare a
laserului.
O laser de foarte putere
poate fi pentru
n ochi direct sau re-
de obiecte din Cu-
rentul de tensiune furnizat de
constituie un pericol de
mai ales cu
laserul n montaje optice n semiin-
tuneric. Pentru pericolu-
lui de scurtcircuit electrocutare
vom acoperi cu epoxi sau lac toate
conexiunile. O tre-
buie lucrului cu mercurul.
Acesta se nu numai la tem-
peraturi palte, ci la temperatura
camerei. n care vom n-
circa mercurul n tub trebuie fie
foarte bine vaporii
snt
Deoarece marea majoritate a
componentelor uzuale snt foarte
ieftine, valoarea ce
se pot din la circa
500-600 lei. componentele
ce trebuie care ri-
piedici insurmontabile pentru
foarte Pentru a-i tempera pe
cei prea le reamintim:
Tubul de al laserului se
manual de un
muncitor calificat n cazul laserelor
primitive sau prototip. Pentru cele
industriale se scule dis-
pozitive.
e lasere identice pot fi pro-
duse numai de firmele indus-
triale cu Orice
laser executat n de con-
structor! .. de amatq[i nu .este identic
cu de fiecare
adaptnd ce sau ce are la
Nici dv. nu
unul identic cu cel con-
struit anterior.
Este procurarea sticlei
optice pentru ferestrele Brewster.
., Oglinzile constituie o
lasere se produc la I.A.U.C.-
la
Nu pot fi utilizate lentile de ochelari
la oglinzilor deoa-
rece curburile folosite n
lor snt de maximum 120-140 mm.
Heliul este relativ greu de pro-
curat, chiar n mici. EI
poate fi nlocuit cu argon, acest gaz
fiind utilizat n industriale la
de cu gaz inert.
e Mercurul este foarte scump
dificil de procurat,
fi Reglajul oglinzilor este ndelun-
gat dificil pentru cei mai

" Pompa de vid nu este n dofa-
rea tuturor' laboratoarelor de
din licee, sau este nu
la parametrii necesari.
lecturarea acestui articol
sesizat progres
tehnic realizat n acest domeniu n
numai decenii. la nceput
un laser de putere costa cteva
zeci de mii de dolari, deci sute de
mii lei, un laser
celui prezentat 150-170 de
dolari, deci echivalentul a cteva mii
iei. a
lui, de cteva zeci de ori n ultimii
zece ani, gabaritelor
snt martorii progresului tehnic n
acest domeniu al laserelor de
putere.
3
i
I
Pagini realizate de fiz. A.
Montajul din figura 8
un Indicator desemn2lie alternative
parazile,fiind deosebit de util la de-
pistarea traseelor mascate ale con-
ductoarelor de sau a altor
surse perturbatoare de frec-

Circuitul are la tot un ampli-
ficator n des-
alimentat de data aceasta de
la o de tensiune
( 6 V) cu
P
1
pentru efectuarea reglajului de
offset.
lucru normal deschise, un indicator
sau un avertizor dorit.
Montajul are o sensibilitate foarte
mare de intrare la cca 1
mVef), ceea ce face ca releul an-
prin simpla atingere cu
mna a senzor.
Reglajul de offset se
astfel nct releul fie adus foarte
aproape de pragul de n
semnalelor parazite de in-
trare. Practic se poten-
P1 la re-
leului, apoi se napoi,
la releuluLln fine, ne asi-
prin atingerea senzorului
cu mna releul ferm.
n de nivelul din
mediul ambiant, R
1
poate
fi experimental, utiliznd
pentru probe un trimer de 1 MO,
Amplificatorul este de
tip j3A 741 sau echivalent. Numerota-
rea pinilor pe corespunde
capsulei DIL cu 2 x 4 terminale
capsulei cu 8 terminale dispuse cr-
cular. La realizarea este bine
se ecraneze montajul ntr-o cutie

o categorie de
ale amplificatoarelor opera-
n de compara ..:
tor este aceea a circuitelor de tem-
porizare. Vom ilustra principiul de
. in cazul unui montaj de
pornire pe baza exemplu-
lui simplificat din figura 9.
neinversoare a
lului i se n raport cu masa un
pozitiv fix, avnd valoarea
UN = R
2
. U/(R
1
+ R
2
). Acest poten-
poate fi stabilit arbitrar ntre
zero U, prin alegerea a
R
1
, R
2
(eventual poate
fi reglabil prin introducerea
unui el dictnd nive-
lul de a condensatorului
pentru care
n starea de. ne-

la conectarea con-
densatorul C ncepe se ncarce
prin R, dioda D
1
fiind blo-
Tensiunea Uc de la bornele
condensatorului, ntre intra ..
rea inversoare a AO
legea U, =
U(1_e-
I
/
RC
). In momentul n care U,
u,
lui UN,
AO n
T
1
n
leul este atras prin contactele
de lucru este consumatorul
dorit (de exemplu, un avertizorso-
nor).
Oprirea se face
ntrerupnd alimentarea montajului
(se deschide K re-
leul revine n repaus). In acest mo-
ment, condensatorul ncepe se
descarce rapid prin dioda Pl - care
poate acum conduce, nemaiavind
plusul aplicat n catod -
prin Rh R2' cu valoa-
rea de cel mult 2-3 kO. n
de valoarea sa, condensato-
rul se n de se-
la cteva secunde, pre-
astfel montajul pentru o
care se co-
prin nchiderea
rului K.
Durata T, este dic-
pe de o parte, de con-
stanta de timp 7 = RC (7 n secu nde, ,
R n ohmi, C n farazi), care repre-
timpul de a lui C
Semnalele alternative parazite,
captate de senzorul S (un disc me-
talic cu diametrul .de centi-
metri), ajung la intrarea inversoare a
ului prin cordonul de le-
(ecranat, cu ecranul pus la
prin de limitare
R
2
. Intrarea neinversoare a AO este
la prin R3' Semnalele snt
amplificate cu un foarte mare
buclei deschise), iar ten-
siunea de a
este de dioda D1'
decondensatorul C
t
apoi
n baza tranzistorului T
1
prin inter-
mediul divizorului R
4
-R
5
. Primind
polarizare n tranzis-
torul n 11""------...... ---+--+---0 11""---..... ----9--..... -----.... --.......... -41
releului, care la rndui +91
l-4 ...... -_0+
U=12V
poate prin contacte de
4
D
1
1N
4007
* Sortat (1
pentru pier-
deri foarte 47nF
mici
RZ
240..0..
I
(3 (4
47nF 100 fJF
1050
-6V
JJF
R10
R9
15
10.n.
k.Q.

O
+12V
K1
prin R la cca 63% din valoarea
tensiunii de alimentare, U, iar pe de
parte, de raportul rezisten-
R
1
R2' care pragul
de basculare a comparatorului. Pen-
tru simplificare, putem face ca pra-
gul de basculare UN fie chiar 63%
din U (lund R
2
;;;-1, 7.R
1
), caz n care
durata T, va coincide
practic cu constanta de timp 7 = RC.
Astfel, pentru C = 50 jJ.F R = 1 MO
va rezulta T = 50 s; pElntru C= 100
jJ.F R=1 MO, T=100 s; pentru C=
1 000 jJ.F R = 1 MO, T = 1 000 s etc.
Pentru a o temporizare re-
n intervalul (0-T), se nlo-
cu R cu un de
valoare, nseriat cu o rezis-
de limitare (sute de
ohmi).
Transpunerea montajului n va-
rianta cu oprire se face in-
versnd ntre ele bornele de intrare
TEHNIUM 7/1985
Fotografia un
amplificator audio de putere n va-
mono, tran-
zistoarele finale, care snt racordate
n exterior, pe radiatoare. n cele ce
constructorilor n-
nu realizarea amplificatoru-
lui n sine (o din
revista "Tehnium" nr. 11/1981, cu
mici ci a sale
de montaj provizoriu, care s:'a dove-
dit un accesoriu deosebit de util n
experimentarea diverselor amplifica-
toare AF de putere, cu componente
discrete. Ea permite trecerea co-
tare de cupru 0 2 mm, cosi-
prinse n prin inter-
mediul unor papuci racordate la
cordoane acestea, la rn-
dul lor, au fost imobilizate prin cte
o n
n a fost
amplasarea unor piese mai
mult sau mai permanente,
care majoritatea scheme-
lor actuale de amplificatoare AF cu
etaj final n contratimp. Este vorba
de rezistoarele de din emi-
toarele tranzistoarelor finale
_ prin intermediul unui ..
S-ar putea ca unele sf
banale chiar
dar, din tocmai aceste prd.-
bleme ne dau adeseori
taie de cap n timpul lucrului, putnd
conduce la accidente costisitoare.
n acest sens am insistat al-ent asu41
pra accesului pe 1<1
unele puncte din
(punctul median, masa, emi-
toarele, respectiv colectoarefe "J:ran- -
zistoarelor finale, bornele rezistoare"C
lor de din emitoarele
mod de la o "' ___ ,,,." __ , , __ "' __ ,. _____ ,_. ___ , "_",. __ m'_u_",,_,,,,_._ ,', __ -" '"" "" .", ,. ..m", ",--" , '" .",_.", . ,., "" .." "." . """, ., . , .
' 1'" u:= ':;
" 0
1
'::)011
1
,:[", I j
c' ", ", '" l ;
pe spate, dire I tre a s Cu , ,,", II !
mici .fire de le j " '" . '" " ! I
sic. In fine, du d ,. " ' ! '\ ) II""
mei dezlipi ea' ies.elo! m 0-" I S.' ,'.! 0"N'
constructorulUiI u ut su,bslan , I I
n proiectarea efi'flJti\1.,pe"," " I
care va fi transpu ntaju, Pri!:t " " 1,." ,
celor "'.' ai on" '" ,'" "'"
de amplasate. ", ' """, "", "
In estq re s '" "" " .....
tot ca I a Idsita", '" "'", """
'"
' "
pnn pnsma le I '" " " "
di ""', '"
,
electric, "''' "
acesta fiind f te"bu '" '"
, .

m an u al, fo I os I ...,'.".. .,.,.,."",., , ,,,,.,,,,,,,,0 ,,,.,,,,,,,,,.,,,"' .m' ".,,.,.,,.,,,, ..,,,, ,,, ", ,"""', ".=." .. M.." ........., .', , .." ..,,,. ,,,, .. "' .. ' "M..' ,
turiu o apoi se vor la 2,5 mm, (0,4.;.....0,5 O, bObinate, din constan- lor etc.), de avantajele acestui pro-
In cele patru vor fi fixate care se marginile cu tan cedeu putndu-se convinge repede
de 3-4 rTlm diametru, pre- un burghiu de 6-7 mm, rotit cu intermediul unor papuci, de conden- oricare amator. Ca numai un
ferabil mai lungi, irflobilizate cu piu- foarte Am optat satorul de (4700 V) exemplu, folosirea de
de o parte de alta a pe pentru orificii cu diametrul mare din .de grupul R-C de 10 0-0,1 prindere a rezistoarelor bobinate nu
la lungimii lor, pentru a considerente, anume din ne- In plus, au mai fost montate per- este un simplu moft sau o manie;
oferi de suport pe am- cesitatea de a fixa unele piese n manent o pentru difu- ele puncte utile la
bele (nu ca n fotografie, unde ruburi (cum este cazul celor zor, un soclu cu nseriat a tensiunilor, pentru a
snt petrecute n ntre- SD-uri cu radiatoare, din fotogra- pe traseul de alimentare cu plus, nu fi ntoarcem placa de
gime pe spate). fie), ca cu care cele triplete de cordoane fiecare cu riscuri sporite de a
Zona din desen va fi pot fi astfel implantate scoase care la montaj tranzis- sau de a avea ghinion.
prin cu un dorn, piesele, chiar cu urme de cositor pe toarele finale, un divizdr rezistiv Revenind la fotografie, se
folosind o de hrtie terminale, sau cele care au termina- (180 0-910 O), legat n paralel cu zona poate lejer
pe se va lele "nestandardizat". (atenuator n componentele amplificatorului, cu
trasa un caroiaj echidistant de 5 Pe spatele de-a lungul ce- atunci cnd se de pentru
mm x 5 mm, se vor da la n- lor laturi mari, au fost montate probe cu avnd diverse ulterioare, chiar de
ceput cu un burghiu de .1-1,2 mm bare permanente de alimen- punctul median accesibil pe fata etaje suplimentare.
ale cum se
n figura 10. de
alimentare a fost nlocuit aici
printr-un buton cu revenire, S, care
se un timp scurt pentru a da
comanda de pornire
releului). O pereche de
contacte normal desctlise ale releu-
lui, K1' ali-
att timp ct acesta este
atras, de sub tensiune ntre-
gul montaj la ncheierea ... duratei de
temporizare. Cu valorile indicate,
oprirea poate fi din
P, n intervalul apro-
ximativ (0-1 000 s).
Extinderea domeniului de tempo
rizare presupune fie valo-
rilor lui R sau O (eventual ale ambe-
lor simultan), fie
rii condensatorului la un procentaj
TEHNIUM 1/1985
mai mare din valoarea tensiunii de
alimentare, prin pragului
de basculare, UN. cu con-
densatoare de valori mari este limi-
de a pierde-
rilor n dielectric (care, la rndui lor,
impun folosirea unor de
relativ mici). cu
valori mari pentru R, folo.sind con-
densatoare mici, cu pierderi neglija-
bile, este dar are ea
limite care de influen-
perturbatoare, ca de perfor-
amplificatorului
utilizat de intrare, curf'(l-
tul de polarizare de intrare.
pragului de basculare, UN,
ar putea conduce, teoretic, la
de temporizare, dar practic
aici intervin legate de re-
"de a condensatorului
(care un divizor cu R, m-
piedicnd lui C la
valoarea tensiunii de alimentare), ca
ce de

Folosind condensatoare" electroli-
tice foarte bune, cu tantal sau alu-
miniu, de valori nu prea mari
la 1 000 de
peliculare, cu valori de ordinul me-
gaohmilor amplificatoare opera-
avnd etajul de intrare pe
J-FET-uri sau MOS-FET-uri, metoda
permite a
unor durate de temporizare de ordi-
nul orelor. Astfel de montaje
sesc practice,
ca de exemplu deconectarea auto-
de la a receptoarelor ra-
dio sau TV la o pornirea
a unor consumatori etc.
Pentru a ncheia acest capitol,
propunem n figura 11 un montaj de
oprire a unui consumator
de cu a tem-
de cel o Experi-
mental s-a utilizat unul din cele
amplificatoare cu
intrare pe J-FET. n
capsula TL083CN, dar se pot folosi
orice alte singulare

Valoarea a de n-
(P + R
1
) poate fi la
cel 10 MO, n de scopul
de piesele disponibile
(condensator foarte bun, ecranare).
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
5
penlrub
144,0-1
(URMARE DIN NR.TRECUT)
Stabilitatea
n 'timpul traficului a de
lucru, sensibilitatea, selectivitatea
n ultima vreme,
n benzile de UUS, un nivel
ridicat de snt para-
metri de care orice radioamator tre-
buie seama la re-
ceptorului de trafic.
Pentru ideea de la care am
pornit la realizarea transceiverulu,i a
fost n final, a unui aparat
care lucra n grele
de trafic, am de
parametri de aceea schemele au
fost concepute special pentru
nerea unor egale sau
superioare altor aparate similare.
stabilitatea depinde
de stabilitatea VFO-ului, iar
rea de lucru se face digi-
tal, sensibilitatea selectivitatea
snt n special n blocurile
de FM, AM
SSB-CW. Un rol important n
nerea parametrilor revine
blocurilor PAF FAF, realizate cu
circuite integrate de utili-
zare, f3A 741 TBA810AS.
n schema din figura 9 se
utilizarea lui le30 (f3A 741) ca filtru
activ pentru cuprinse ntre
300 Hz la 3 500 Hz. In reteaua
6
YD3,CM, VD3CTW
07
de am utilizat
de panou
un reglaj continuu
cere, acest lucru fiind util la ror-on."'"
CW. Cuplajul ntre IC30
IC31 se face prin condensatorul
C
104
P
2
Schema
pentru TBA810AS este cla-
Pentru o mai documen-
tare se poate consulta de
utilizare - Circuite integrate
- voI. 1. Tot de ."'"" ..... "',,-
realizat cu IC30 IC31 are o
sensibilitate de 0,3 o
de .de 50 pe
In orice caz, amplificarea
nu trebuie 20dB.
Deoarece pentru un semnal
trarea IC30 mai mare de mV
apar distorsiuni mari, am impus eta-
jetor din amplificatoarele de frec-
ca :::;
150 mV. Acest lucru a
utilizarea pentru circuitul de RAS a
unui montaj special pe care l vom
analiza n continuare 10).
Din blocul
cablu coaxial
pentru Fi de
alt cablu coaxial
pentru Fi
acest motiv, intrarea
de 10,7
este printr-un filtru
adaptare a i ........"'orl.,. ....
CSSlSCS6' Deoarece
mare de s-a
poarta printr-un divizor format
R29 Rso, care corect in-
trarea amplificatorului la' filtrul le de
prin CS7' Poarta a lui T J: se
prin dar este
cu de RAS
Pentru ca .anumite
tensiunii intrare,:
poate) deveni un atenuator variabil
comandat de tensiunea de RAS,
pentru polarizarea sur-
format

cu condensatol'ul C
65

"'...1" ...."."" ... ,'" de
intrare (lC28' IC29)
un
Din sursa lui se culege semnal
FM AM.
Pentru FM ne-am oprit
asupra unui circuit integrat cu per-
deosebite faptu-
lui nece-
sare modul de inter-
receptoare moderne, de
fidelitate
celor trei,amplificatoare de Fi
(113
12.

LA,
I C 31 (110
COMUTATOR
11
7
5
---- 5
MOD LUCRU
I C 30
(112
Rx
4
Cl09
TEHNIUM 7/1985
nute are o sensibilitate de 12
-3 dB nainte de limitare pentru.
de 10,7 MHz. La limita de
inteligibilitate putem considera
sensibilitatea sub valoare,
practic cobornd la 8 p.V ca
raportul semnal-zgomot se strice.
Pentru a avea n
nare am considerat, la
proiectare, o sensibilitate de 10p.V.
de 20 dB reali-
cu Ta se la intrarea
Fi, pe mod de lucru FM o
sensibilitate de 1 p.V.
fost !ealizate cu o de frec-
de 3kHz. Un avantaj al utili-
circuitului ,BM3189 este posibili-
tatea la pin 13 a unui in-
strument indicator cu o sensibilitate
de 150 p.A. Cu ajutorul
trului P
1
se poate asupra
pragului, de squelch. O
este pentru circu-
itul format din L
a
,C
79
L9' Bobinele
se pe Fi de
10,7 MHz. In cazul n care nu se va
ntre punctele de minim
max!m ale "S"-ului o de
maximum 1 O kHz se vor face ncer-
diferit de spire pentru
a gasI un raport LC optim.
Pentru modul de lucru AM am uti-
lizat circI;Jftul integrat TBA570A,'
care. de asemenea, etaje
specializate pentru semna':
lelor MA. circuitului de
RAA conectat intern cu o
de 60 dB, nu a mai fost
reglajului su-
pe a 2-a a lui Ta,
acesta fIInd tot pe pin 15 de
la IC28. Pentru a adapta corect
rea primului amplificator de frec-
cu intrarea celui
de-al doilea, am utilizat circu
ite acordate, prin C
a1
(L
12
C
a
,
L
13
C
a2
). La pmul 5 se o ten-
siune de
de intrare n de
FI de gradul de Pinul 3
se la printr-o re-
R
3a
cu C
a3
,
transformnd de fapt mixerul inte-
grat ntr-un amplificator.
de de FM,
AM SSB-CW se cu aju-
torul unui sistem de comutare, ne-
decuplnd tensiunile de alimentare
din FM AM. Acest lucru
permite unei la in-
strumentul I conectat n de
FM chiar un sem-
nal AM sau SSB-CW.
Intrarea de
se la sistemul de comu-
tare prin intermediul contactelor re-
leului Rcw care, la emisie, pe mod
de lucru CW, monitorul de
telegrafie (CWM) la PAF-Rx, indife-
rent ce mod de lucru alegem la re-

Amplificatorul de inter-
pentru SSB CW are
comune cu blocul GFSC (filtrul
SSB). De aceea l legat
de partea de emisie (fig. 12).
Pentru ca semnalul SSB-'CW
fi demodulat, este necesar
refacem frec-
este de blocul BFO
(fig. 11), ce numai pe
modul de lucru SSB-CW. Se utili-
la emisie pentru a genera

nerii semnalului SSB. Pentru a avea
posibilitatea celor
benzi laterale se folosesc cris-
tale de 0
3
0
4
, decalate cu
pe flancurile inferior su-
perior ale fiitrului SSB.
Comutarea se face polarizind
tranzistoarele T
10
sau T
11
, n
de banda Tranzisto-
rul T
12
pe cuar-
tului din circuit, prin C
123
semnalul
aplicndu-se (cules din emitor) tran-
zistorului T
13
, utilizat ca amplifica-
tc:>r. colectorul lui T
13
, printr-un
Circuit LC acordat pe cen-
a filtrului SSB, se culege sem-
nalul pentru detectorul de produs
modu.latorul echilibrat (Ia emi-
de
cristalul de nu sensibil
cI;J. tensiunea, pentru a o sta-
bilitate foarte a
TEHNIUM 7/1985
am stabilizat tensiunea de alimen-
tare a oscilatorului cu tranzistorul
T
14
dioda 0
6
, Prin C127L16 se cu-
lege semnalul RF prin cabluri
coaxiale de 50 O, cuplate la genera-
torul SSB la detectorul de produs.
LISTA DE PIESE
R27 = 15 kO; R28, R35, RSI , R56 = 1 kfl;
R29, R42, R52, R53, R70 = 10 kO; R30, Ft9,
Rso = 22 kO; R3lt R69 270 O; Rr2 =
'120 kO; R33, R36, R48, R62 = 100 O; R34
Montajul un in-
strument capabil indice intensita-
tea semnalului primit de un ra-
dioreceptor. Scala instrumentului
este de la valoarea S1 la va-
loarea S9, conform unei 10-
Valoarea S9 corespunde
unuI semnal de 100 p.V la intrarea
radioreceptorului. Celelalte
scad di n 6 dB n 6 dB conform ta-
belului. '
Pentru sub S6, precizia
S-metrelor este, n general,
faptului nivelul semnalu-
lui de intrare tinde se confunde
cu zgomotul de fond. Acest incon-
venient poate fi eliminat folosind un
de tensiune, care pre-
cede Instrumentul de al
AUn as.tfel de amplificator
trebUie printre al-
tele,
a) sa alba o intrare
mare, pentru a nu perturba circuitul
de
b) o impedant;\ de
Css, C92 = 22 nF; C67,C60, CS3, C93, C
98
,
ClOl, C102, C105, Cll2, Ci29 = 0,1 p.F; C63,
C78 , C123 15 pF; C65 = 1 p.F/6, 3 V; C
7lt
C90 = 10 p.F/16 V; C125, C73 , C79, Cso,
C82 = 120pF; C127, C77, C86 C87, C88, C9S,
C96 = 1 nF; C81 = 10 pF; C84 = 50 p.F/
16 V; C89, C91 , Cll3 = 1 000 p.F/10 V;
C97. 47 p.F /10 V; C99 = 0,5 p.F; CIOi) = 5,6
nF, ClO3 = 0,2 p.F; C104 = O 15 pF' C
C
107
, C109 = 100 p.F/1'6 V; (;1111
1
:
6,8 nF, Cll1 = 33 nF; C
115
. C
IIX
= 5,6
Praf. MIHAI CORUTIU.

nivelul curentului fie sufi-
de ridicat pentru a putea pilota
un mstrument de mai
sensibil mai robust decit n cazul
unui instrument de
n delicat
costiSitor.
. o
de mtrare mai mare de 1
MO. Sensibilitatea instrumentului de
utilizat poate fi n-
tre 1 mA 5 mA, iar tensiunea de
alimentare este de 12V+15 V.
care trebuie
este aplicat pe poarta tranzistorului
T
1
(cu efect de cmp), care
o mare de intrare. Se
poate utiliza orice tranzistor cu efect
de cmp cu canal N, cu de
a modifica R3'
pent,ru a un maxim n
tenSiune pe baza tranzistorului T 2'
Semnalul cules ntre drena tran-
zist.orului T
1
rezistorul R
2
este
aplicat pe baza tranzistorului T
2
cu
ajutorul condensatorului de cuplaj C
2

pF; C116 Cll7 = 10 - 40 pF; CII9 = 33
pF; 0 4 = PL6V8Z; 0 5 = DZ4V7; 0 6 =
PL9V1Z; Ts = RCA 40673; T9 =
BFW10; TlO TII = BC10St\; Ti2, T13 =
BF1.80; Tl4 = BC107; Ls = 4,49 p.H. Se
pe Fi 10 7 MHz'
L? = 12. spire. Se pe
FI = 1(3,7 MHz CuEm 0 0,09 mm; L
7
= 100 J:LH: RF; LiS, Ls, Lll, Li2' L13
. 9 splre. Se pe
FI = 10,.1 CuEm 0 0,09 mm; L9
= 1 splra. Se peste Ls
0 mm; LIO = 1 Se
bobmeaza peste Lll CuEm 0 009
mm; Ll4 = 1 Se
L13 0 0,03 mm; Ll6 = 2
splre. Se peste LI5 CuEm
0 10 0,09 mm; IC28 = ,BM3189
CA3189, LM3189, TCA3189; IC29
TBA 570 A; IC30 = ,BA741 J' IC31 =
TBA810AS. '
Etajul cu tranzistorul T 2
func,tloneaza ca un amplificator de
tensiune. Semnalul amplificat este
de pe colectorul lui T 2 aplicat
pnn condensatorul C
4
unui circuit
format din diodele 0
1
O
2
,
Dupa redresare, semnalul este filtrat
cu ajutorul condensatorului Ce.
Toate rezistoarele util izate n
montaj au o putere de 1/8 W cu ex-
lui R1' care are 0,5 'w. .
Conectarea S-metrului descris la
un radioreceptor nu dificul-
deosebite. Semnalul aplicat la
intrarea S-metrului este luat de la
ultimului etsj de F.1. al radio-
receptorului. .
Deoarece nivelul semnalului va-
n de tipul receptorului
utilizat, necesar se
un reglaj al la intrarea
amplificatorului. Pentru aceasta se
va utiliza un sau un
simplu divizor format din re-
a dim!nua
dlvlzoru!UI asupra etaJelor radiore-
ceptorului, cele rezistoare tre-
buie prezinte o
de cel 100 ko. De asemenea
este necesar se un
condensator de cuplaj de 10 ,uF/16 V.
GrocIo,liQ
Nivel",

SI
O,J9
S2 0,78
,sJ
I,SG
J,IG
.15 &,2$
$6 11,.50
,j7
ZS
.I8 50
S9 100
Introduc.re
i roiectarea
unor rezulfafe optime n
incintelor acustice are
la legilor fizicii
n specil ale acusticii, care guver-
producerea propagarea su-
netelor. O chiar nu
a unor elemente ale
acestor legi va ajuta constructorul
amator n rezultatelor do-
rite n pe care ie abor-
n acest domeniu, iar pe iubi-
torul de cu fi-
delitate corect incinta
de care are nevoie n func-
de amplificatorul de putere de
care dispune. Aprecierea
unei incinte poate fi astfel mai judi-
cios pe criterii mult mai si-
gure dect opiniile unor
tori" cu o
HI-Fi" din lectura pros-
pectelor de ale diferitelor
firme de echipament
audio.
n cele mai multe cazuri, conside-
rentele de proiectare a une incinte
acustice existente
ntre factori:
- incinte!;
- incintei;
-- limita de

- tipul de ales
etc.). "
Elementele fizice implicate n
aceste snt incinta pro-
difuzorul pentru repro-
ducerea joase, care m-
75% din costul in-
cintei acustice. Cei patru factori
mai sus snt corei ma-
tematic, astfel dispunnd sau fi-
xnd valori pentru trei dintre
al patrulea poate fi determinat. Pen-
tru cele mai multe incinte acustice,
este direct
cu tipul incinte; eubul
n este re-
de un ce
I procentajul din puterea li-
de amplificator, care se
n putere per-
de urechea Procen-
tajul care este cu-
prins ntre limitele 0,1%-10%. Se'
randamentul extrem de
zut al puterii electrice
n putere peste 90% din
energia de amplifi-
cator transformndu-se n
de bobina difuzorului n
mediul 'ambiant.
incinte; este de vo-
lumul interior al acesteia.
care n cal-
cu I este pentru care
punsul la (-3 d8)
de
Tipul incinte; poate fi notat cu un
care va reprezenta construc-
acesteia.
care' acest sistem de
factori o mate-
ntre ei o vom nota prescur-
tat EIS de a
elementelor sistemului) este ur-

8
AURELBAN MATEESCU
n = 10-
9
. f33 . V . k,
unde n = randamentul
transmisiei, considernd
htr-un ca de exemplu n
apropierea unui perete, 13 = frec-
la care la
de supe-
rioara (-3 d8), V = volumul inte-
rior al incintei (n 1), k = coeficient
care tipul incintei (n-
bassreflex etc.). Va-
loarea coeficientului k ntr-o
arie ntre 0,25 20,
din care are o im-
pentru incin-
tei, pentru alura curbei de
n apropierea punctului din care n-
coborrea curbei de
Joase. '
Efectul variabilelor din
de mai sus poate fi mai
prin exemplificare. Astfel, co-
f
3
cu o
neschimbate valoarea
coeficientul k, vo-
lumul V al incintei foarte mult
(de cca 8 ori). a
volumului nu numai modifi-
carea incintei, ci si a di-
fuzorului pentru reproducerea frec-
joase, ce nu poate
pentru o cu un volum
spprit considerabil.
In figura 1 snt prezentate curbele
de pentru trei incinte la
care se volum
de cu
-3 d8, de 40 Hz. Incintele snt sis-
teme 8utterworth nchise de ordinul
doi (curba 8
2
), de ordinul patru
(curba 8
4
) de ordinul (curba
Se). Aceste sisteme au coeficientul k
de 1,4; 3,7 res pectiv 9, ceea ce
conduce la valori diferite aie randa-
pentru alese.
In figura 2 se modificarea
n siste-
meie snt reproiectate pentru
randament volum interior
(f
113
=P 1
2
,3 =P f
313
).
Din cele, prezentate mai sus se
nu se pot face alegeri
ale parametrilor atunci
cnd se un anume rezultat.
De exemplu, un volum mic o efi-
exclud unui
n foarte jos.
utiliznd pre-

O cu volumul inte-
rior de 3,3 1, pentru un
randament de 0,5% (o valoare mo-
lucreze
un perete, va avea o coborre a
curbei de n jurul valorii de
100 Hz este bine
altfel coborrea curbei de va
ncepe de la o mai mare.
Proiectarea pentru o coborre a
curbei de ncepnd cu o oc-
mai jos (punctul de -3 dB de-
plasat de la 100Hz la 50Hz) impune
De exemplu,
cu o a curbei de
puns la joase la o
cu dimensiunile de gabarit impuse
reducerea de 8 ori a ran-
damentului, ceea ce conduce la uti-
lizarea unei puteri de 8 ori mai mari
din amplificator acesta o are).
se acelu-
randament, aceasta o
cu un volum de opt ori mai
mare, cu toate ce de-
curg din aceasta.
Tipurile de incinte acustice snt
divizate in mod n:
- incinte nchise;
- incinte deschise;
- labirinturi acustice.
n cadrul acestei snt cu-
prinse un foarte mare de so-
constructive, fiecare prezentnd
defecte specifice. n cadrul
diviziuni (tip de se
ntlnesc foarte multe variante con-
structive pentru care se curbe
de specifice
cu sau prezentnd
o accentuare mai con-
form figurii 3. Curba (A) a
punsului n mai este nu-
de 8utter-
worth de ordinul doi,' denumire pro-
venind de la filtrul electric de frec-
purtnd nume. Variind
parametrii EIS, am
se pot impuse.
O de
exemplu o bassreflex bine
poate asigura un
bun n cu un randament
de la trei ori mai bun de-
ct o avnd
n:rm:/ame/?/
>'"e/an'v (c/8./
dimensiuni de gabarit
puns n joase. Ij"lcinte
acustice de tip deschis care inte-
grate circuite de a
de pot asigura o a
randamentului de 5-6 ori a sa-
crifica incintei la frec-
joase. .1
n cele prezentate la iacest
punct nu se
difuzorului pentru reproducerea
joase, deoarece aceasta
nu intervine n EIS:
difuzorului pentru reproducerea
joase, ca unele ele-
mente constructive ale acestuia in-
tervin n stabilirea ele-
mente ale incintei:
- nivelul acustic furnizat de in-

- tipul incintei.
etc.);
- limita a curbei de

- excursia a membrane;
difuzorului, pentru ca n cu
parametri, sau ce se
a fi nu se peri cli-
teze difuzorului prin depla-
ale membranei peste limitele
constructive.
Atunci cnd la proiec-
tarea construirea unei incinte
acustice, constructorul amator este
bine un minimum de
date despre difuzoarele pe care le
va utiliza a fi scutit de rezul-
riU
66
t1 ---
/
8+
,62. . __ ._. -


Y'ii3j>V.J?5V/ (r/IJ)

(J
.,.....
-10
-.2.0

'l't15f't("SV/ (t:/8)

A

TEHNIUM 7/1881
tate sau chiar de
nedorit, cum ar fi distrugerea unui
difuzor de joase prin utili-
zarea sa ntr-un tip de pentru
care nu este destinat. Se cunoaste
faptul n incintete deschise de tip
bassreflex membrana difuzorului are
o excursie mare, din care fir-
mele o con-
un material po-
trivit pentru riia de suspensie a
membranei. Difuzoarele pentru frec-
joase care incintete
de tip nchis, chiar aparent nu
au deosebiri de pri-
mele, prin materialul
utilizat la suspensia membranei, ca
cursei membranei.
unui astfel de difuzor des-
tinat lucreze n incinte nchise n
unei. incinte deschise va
conduce la o reproducere
a sunetului, ia de
nyr)\u:anln,rl de !a de bo-
n sasiul difuzorului si
n scurt timp la' distrugerea prema-
a acestuia.
Deoarece difuzoarele pentru frec-
nu pot reda tot spectrul
audio, n incintelor
acustice snt cu prinse
pentru redarea medii
nalte, ca de separare pen-
tru delimitarea domeniului de lucru
al difuzor. n cadrul proiec-
incintei se va cont de volu-
mul (relativ mic) pe care l
aceste componente.
acestor elemente la
totale ale incintei este foarte impor-

Un alt element ce intervine n per-
incintei este materialul
utilizat pentru de\
modul cum este Este
utilizarea de materiale de
calitate, sau care au frec-
proprie de n inte-
riorul benzii de reproduse
de incinta Pentru con-
structorii amatori se
cile aglomerate din fibre lemnoase
cu grosimea de minimum
mm, material utilizat de majo-
ritatea constructorilor O
trebuie
deoarece calitatea aces-
teia se va reflecta pregnant n per-
totale ale incintei, mer-
gnd la compromiterea ntregii

Unul din parametrii n
a incinte
este nivelul

de m de
acesteia o a.o,,,yl'"''''''
Pentru
tru, mo,ntiAnc.!"n
2 x
130 dB, presiunea
dureri putnd con-
duce la distrugerea a
urechii interne. de la O la
130 dB o de la
cel mai nivel la cel mai ridi-
cat de 10
13
ori, a
urechii
umane.
n cadrul unei muzicale se
face o ntre pasajele muzi-
cale cu un nivel sonor ridicat ni-
velul sonor la un moment dat (tran-
zitoriu), care poate atinge valori
nalte. Astfel, nivelul mediu al unui
pasaj muzical poate fi pentru cteva
secunde sau mai mult la valoarea de
95 dB (de exemplu), dar n cadrul
acestui pasaj pe durate de
ordinul milisecundelor, vrfuri de ni-
vel sonor cu 10 - 15 dB mai mari
dect media de mai sus. Acestea snt
cauzate de vrfurile de semnal pro-
venind de la unui pian ce
coarda, sunetul al
murilor sau impactul unei tobe.
Aceste vrfuri, pentru a fi redate co-
rect, a. fi sau distorsio-
o de putere
Ci, amplificatorului, ca
capacitatea incinte; de a prelua co-
rect virfuri de putere de valori mari.
Aceasta de
utilizare a unor amplifica-
toare de puteri mari, uneori
100 W/canal incinte ce admit
comparabile cu ale ampiifica-
Vom cele spuse pre-
ciznd atunci cnd se mu-
zica la niveluri mai mari dect n
mod obisnuit, nivelul mediu sonor
90-100 dB pentru muzica
cu vrfuri de 10 dB,
iar n cazul muzicii rock disco ni-
velul mediu cel de pot avea
valori cu 5-10 dB mai mari dect n
cazul muzicii clasice.
aceste niveluri sonore le
n putere ntr-o
de locuit, la o de
4-5 m de incinte, atunci
1 W acustic este necesar pentru a
produce un nivel sonor de 115 dB.
seama de randamentul
de transformare a puterii electrice n
putere se ajunge la
concluzia sarcina amplificatorului
de putere mai ales a incintelor
acustice nu este deloc
avem n vedere introducerea
n viitor pe a
lor de tip digital, care vor ridica di-
namica actuale de la
55-65 dB la 90-95 dB minimum,
ca benzii de
impuse incirite-
lor acustice vor foarte It;
chiar n momentul actual ace
punctul nevralgic al i
de reproducere
Reproducerea semnalelor frec-
foarte
tate va implica difuzoare
excursia membranei
pentru un nivel
momentul actual, un
radieze o putere
o n de 40 Hz are
mensiuni mari un nu
cesibil. vom un
actual care se ncadreze n con-
impuse de digi-
tale, vom considera unui
difuzor
membrane! de
ntr-o inci
un perete
care excitat
o de
25 Hz. Excursia
branei difuzorului trebuie
n aceste valoarea
10 cm, valoare ce se apropie de im-
posibil.
viitorului vor
necesita o pentru
realizarea, unor difuzoare si incinte
acustice se ridice 'Ia nivelul
celorlalte componente ale
electroacustic, preia puteri ridi-
cate fidelitatea
mesajului sonor care se nca-
dreze armonios n de locuit
BIBLIOGRAFIE
STEREO REVIEW - 1981
Ftay Newman, ,,A systematic ap-
proach to loudspeaker design"
Electro-Voice Inc., august, 1981
DE TENSIUNE
2N30SS
Elevi FLORIN POTiRNICHE
GHIMPU,
prof. RADU
Unul dintre accesoriile importante
n laboratorul electronistului I con-
stituie alimentatorul cu tensiune re-
Particularitatea montajului
n faptul tensiunea mi-
este de 0,7 V. Reglarea tensiu-
nii se face cu P1 (liniar), iar reglarea
curentului cu P2 (liniar). O par-
ticularitate a schemei n ali-
mentarea cu tensiune a
integratului {3A 723. Pentru verifica-
rea a corecte a
montajului se tensiunea n di-
ferite puncte (notate cu x) la
= 20 = 1 A. P2 este re-
glat pentru 2 A. P2 curen-
tul la o valoare (se poate
etalona butonul de
au fost cu MAVO
35. Montajul a fost experimentat
construit la
cu rezultate foarte
bune.
N30V/2A
rv220V
Casa Pionierilor
Patriei,

OTC deYO-
CUPA "CONGRESUL AL XII-LEA
AL U.T.C."
Concurs republican de telegrafie
aprilie 1985,
a) Individual
1. Marian
2. Lux Karl
3. Marian
4. Patelis Dan
Varlam Valentina
b) Echipe
1.
2.
TEHNIUM 7/1985
3. Suceava
4.
5. Prahova
CONCURSUL "F.R.R.
- TEHNIUM" - 1985
a) Seniori individual
. 1. Frunzetti Dan
2. Alexandru
3. Aleca Marcel
4, Marius
5. Florea Constantin
b) Seniori echipe
1. Radioclubul jud.

Y08AHl
Y09HP
Y04ATW
Y03CD
Y08BSE
Y08KAE
2X
PL
18
220.0.
1W
12
2N
1711
10
723
'lfJV
2
3
OIS.o.
SW
20V/1A
100JJF
40V
+
-OTC deYO
(op. Y08: AJG & AHH)
2. Casa Pionierilor
Y02KHV
(op. Y02: BBA & BV)
3. A.S. Y02KJA
(op. Y02: BlO & ,GZ)
4. Radioclubul jud.
Arad Y02KBQ
(op. Y02: AMU & IU)
5. Radioclubul jud.
Dolj Y07KAJ
(op. Y07: AOT & CKP)
c) Juniori individual
1. Cobilinschi Sorin Y04UC
2. Y08AQK
3, Daniel Y07CMK
4. Orza Ovidiu Y02DFA
5. Durdeu Vasile Y05BlA
d) Juniori echipe
1. Casa Pionierilor

(op. Y04: CAH & DCZ)
2. Radioclubul jud.
Y07KFR
(op. Y07: CEG & CKQ)
3. Liceul Industrial
nr. 1 Y09KIG
(op. Y09: AEL & IG)
4. Radioclubul jud.
Tulcea Y04KCC
(op. Y04: BBH & WS)
5. A.S. "Automatica"-
Y06KKK
(op. Y06: AYZ & CVA)
9
T
(URMARE DIN NR.TRECUT)'
Acest lucru se cu aju-
torul grupurilor de
R
1
-C
1
al barei cu diode. Grupul
de creneluri
pozitive negative, cum s-a ex-
plicat anterior, iar diodele
doar crenel urile negative.
Trenul de impulsuri pe bara de
diode ca n figura 8b. Diodele
mai au rolul de a evita
nea ntre etaje, mpiedicnd semna-
lul de se pe in-
trare
De pe bara cu diode, trenul de im-
pulsuri ajunge la intrarea formatoru-
'-ui de semnal, din T
5
T
6
.
In repaus, T
5
este n iar
T
6
este blocat. Tensiunea n punctul
"a" este deci +9V. Un impuls nega-
tiv, cum snt altfel toate impulsu-
rile de pe bara cu diode, l va bloca
pe T
5
, care la rndul l va de-
bloca pe T
6
. Punctul "a" va fi pus la
MFI
Ing. VASILE
pe durata impulsului. La
rea din formator se va astfel
un semnal care nu este altul dect
cel din figura 4. Timpii de
snt de valoarea rezis-
din baza lui T 5 (100 kfl) au
valoarea de 0,3 ms.
Deoarece partea de fabri-
care a impulsurilor este la
de tensiune, este o
stabil1zare a tensiunii de alimentare.
Acest lucru se cu dioda
Zener condensatorul electrolitic
de mare capacitate n cir-
cuit.
b. RECEPTORUL
Schema de principiu a radiore-
ceptorului este n figura 9.
Se este vorba de un apa-
rat de tip Du
cum din receptorul
un oscilator local pilotat de
cristalul de executat cu tran-
I1F2 I1F3
______ __ __
I H-T373
TI ..l.47nF
l
_ 'I
v2
,_.FI.O_ TI +
I'v
1
RECEPTORUL
+ STABILIZAT DE LA RECEPTOR (+ 15 V)
120
k
1.7
k
DH .. D3 = IN41.1.8 DECODOR

RECEPTOR
zistorul T
1
, un etaj de amestec cu T
2
primul etaj de amplificare
(T
3
), al doilea etaj am-
plificator de
(T
4
), etajul de (D
1
) etajul
de stabilizare a tensiunii (T
5
).
Amplificarea FI este de
cele sisteme de reglaj automat
al (RAA) care
n felul
- n semnalului n an-
tranz istorul T 3 este pol arizat
cu ajutorul circuitului RAA 1, format
din de 33 kfl, 4,7 kfl,
dioda 0
1
bobina din MF3;
- tranzistorul T 2 este polarizat
prin RAA2, format din de
4,7 kfl, din emitorul tranzistorului T 3;
- n semnalului de in-
trare componenta care
apare pe dioda D
1
prin detectarea
semnalului de interme-
duce la tensiunii ba-
a tranzistorului T
3
, a
curentului de colector, a pantei
respectiv a
fiind cu att mai puter-
DE
DIN RECEPTOR
cu ct este mai mare nivelul
semnalului la intrare. 're-
ducerea curentului de colector' al
tranzistorului T 3
tensiunii pe diA
acestuia respectiv a
lui T
2

Reglajul automat al
este absolut necesar n cazul radio-
receptoarelor de care
n foarte grele, dis-
dintre receptor pu-
tnd varia de la aproximativ 1 m
la sute sau mii de metri. n
RAA, semnalul ar fi puterniC distor-
sionat, n special n cazul
mici. Cristalul din oscilatorul local
se alege astfel nct f emisie- f os-
ci I ator = 455 kHz.
Etajul de intrare, compus din bo-
binele L1' L2' L3 condensatoarele,
de 18 pF, 10 pF, 2,2 pF, a fost astfel
ales nct trecerea unei
benzi de foarte nguste
pentru radiore-
ceptortJ!ui.
PUNCTUL
---AJl..JlJUL.!
1f
INT
+ v
)
TENsiuNEA 'iN PUNCT,.UL .E"
ESTE FATA DE;"
BORNA(....) ,
c. DECODORUL
Semnalele de captate
detectate de receptor se la in-
trarea ul]ui circuit electronic,care
are misiunea de a le reda forma ini-
de a le orienta cele pa-
tru Redarea formei
este absolut deoarece la
din receptor semnalele snt
deformate (fig. 1.0a). Acest lucru se
benzii nguste de trecere
aradioreceptorului. Circuitul elec-
tronic care permite realizarea aces-
tor sarcini este redat n figura 11,
Primele tranzistoare,. T
1

T 2, refac semnalul cum se
n figura 10b.
Tranzistorul T
3
rol de ntre-
pentru aducere la zero a sis-
temului de identificare
realizat cu tranzistoarele T
4
-T
13
.
Sistemul de este
din cinci circuite bistabile, constru-
ite cu tranzistoare complementare
de tip pnp-npn.
TEHNIUM 7/1985
20ms
!4----
TREN DE iMPULSURi EMis DE
1
. Pentru a modul de fun,* I
a sistemului de St" I
vedem mai nti cum
un circuit basculant bistabil cu tra
zistoare complementare. n figura ,12
este redat un astfel de circuit. Se
Ta este montat n emitor
comun, curentul de baiil trebu'";
----1 -i Iv
ms
I .E" DiN PRiMuL BiSTABiL

ind traverseze Tb. Tranzistorul Tt>
este montat n colector comun, cu-
rentul de trebuind
traverseze Ta. circuitaleste
pus sub 'tensiune, cele tranzis-
ct
.E( DiN AL DOiLEA BSTABiL
+V R b - f
M ov I
<..)


DiN AL TREiLEA BSTABiL
OViESiREA El'DiN AL PATRULEA BisTABiL
I "
f
O
= f
M
.-'--.......... -----O V
II) ov


it
ov
" 00.,' _____________ iEsiREA EI." DiN AL ciNcilEA BisTABiL
I I l' .
_vU"---
OV
-------,
iNTRARE SEMNAL DE LA DECODOR
J .......
8,2
, P::: POTENJioMETRU SERVO - 4,7 KALIN/AR
GAURA DE FIXARE
.,. 9 V.Stab. Ia
codor
PL 9V1Z
Qx
;eOJ.
700nF

e
101<--E>
t
.,. 13,5V
I
'SRF
15
35
L3: 13 SPiRE Q) LA SP;RE
LI.,: 5SPiRE
TEHNIUM 7/1985
SEMNAL 'LA Nr.RARE r-- t +6V
iN SERVCMECANISM D
ov
SEMNAL
CRENEL pc;zTiv CARE
BASCULEAZA fvONOSTABLUL
oV--......
SEMNA'L FABRiCAT DE MONC5TABi:...
(VARiABiL iN TiMP FUNCTiE DE POZ'riA
-6 V
POTENTCMETRULU; stRVCJJUJJ '
I
+
100kQ
-%""!;t'
___ {
p La potenlio-
--11-- metrul
47k ........... mansei 1
,
................. I
I
I
I
{
LtJ
metrul
mansei il.
I
toare se unul pe altul
tensiunea n punctul E este
un impuls negativ, prin in-
termediul condensatorului C, tran-
zistorul Ta se pentru
moment, trecerea curen-
tului de pentru Tb. Acesta n-
cepe la rndul
snd curentul de pen-
tru Ta, care devine conductor. Ast-
fel, ntreg 'ansamblul a basculat,
cnd n starea de In
punctul E se va astfel tensiu-
nea +V.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
II
MAGNETOFONUL
12
z
c(
o
:r:
o
CI)
, /1 flay3a"
Bua
__ I - ' ~ - . . oceGo2o
tplOO
'4=l I1QCJ70 E rOCT S.S 65 .. 70 (Z mO'llf'lI),'
<:)rID hO't:"/lt7 T '-'tJ /"t?tl'T i!?-;;

Abbildung
CxeM3 JletnOnpOTSDKHoro MexaHHlMa
13
blu 3
- magnetic; 4 - ghid
ulei ungere; 5 - 6, 7 -
cent rare; 8 - ureche caljciuc;
9 10,11 12,
IUIOIUHISMlll "OlIGII"
13 - cupru; 14, 15, 16 -
17, 18 - prezon;
19-24 - 25, 26 -
27. 28
Montarea pieselor subansam-
blurilor motorului M-031
mare parte dintre mecaniCII
auto, auto- amatori si
chiar - din
- de demonta-
re-montare de a
avea ntotdeauna scule
toare.
La repararea subansamblurilor
OLTCIT n a motoarelor nu
este indicat acest sistem de lucru
deoarece, din cauza unor eventuale
erori, pot grave
piese care se

de a motoa-
relor (regimuri de mari,
7 000 rot/min, n de excep-

Pentru demontarea motorului
M-031, mai nti se pe banc
cu suportul N piciorul 0, prezen-
tate anterior, care se demon-
n ordine (caracterul de nou-
tate a impune pre-
zentare n ventilatorul (cu
ajutorul extractorului G), filtrul de
aer cu suportul sepa-
ratorul de ulei cu tuburile
24
I 28
5
cii

(o,
11 I

14
Dr. ing. TRAIAN CANTA
de cauciuc, de
ambreiajul cu volantul, filtrul
de ulei (folosind cheia K). conduc-
tele de si colectorul de aer,
reniflardul, ghidul jojei de ulei, ra-
diatorul de ulei (folosind cheia L),
pompa de cu tija de
nare, manocontactul presiunii de
ulei conducta de ungere
chiulase, capacele de chiulase,
chiulasele tijele ci-
lindrii
a se refolosi cilindrii, pis-
toanele lo!, se impune
reperarea acestora). In continuare
se scot pe rnd cele pistoane,
prin demontarea
lor apoi prin extragerea axului
piston cu ajutorul dornului M. Se
n continuare
riie de fixare a semicarterelor, su-
portul filtrului de ulei ncli-
narea motorului cu 900 pe semicar-
terul dreapta se scot capacu I pom-
pei de ulei de asam-
blare a semicarterelor (fig. 8). n fi-
s-au notat piesele componente
astfel: 1 -:- semicartere; 2 - ansam-
demontarea pieselor moto-
rului n este necesar se
controleze se verifice dimen-
sional piesele principale: cilindrii,
pistoanel e, di,s-
verificarea
larea pieselor, este
tirea pieselor a unor subansam-
bluri; mai nti se segmen-
n pistoane n ordinea: segment
de ungere 1 - raclor 2 de com-
'presie 3, "U-FLEX" (fig. 9), avnd
ca marcajul furnizorufui fie
orientat capul pistonului. Pen-
tru montarea cilindrilor,pistoanelor
trebuie mpe-
recherea - pieselor, de
montare fiind: ungere cilindru, pis-
ton, montare
orientare fante la
120. plasarea H pe
baza cilindrului se introduce pisto-
nul cu prin n cilin-
dru. Se are n vedere faptul
geata "b" de pe capul pistonului in-
sensul de montaj trebuie
fie La baza
cilindrului se pune o
pentru a asigura o cores-

chlulaselor. Mai nti se -
axele culbutoarelor
(cheia O pentru supa-
pele (dispozitiv 1), care se
cu dispozitivul A, avnd fie
urmele de de
fuit. In continuare se n
ordine: supapele culbutoarele (se
strng la cuplul de 208

/17 ----26 ____ @

daN.m).
pompei de ulei
din controlul jocului axial eri pinioa-
neior cu ajutorul ansamblului B, jo-
cul maxim admis fiind de O, iO mm.
semicarterului dreapta
din verificarea
turilor de centrare ale arborelui co-
tit, ale arborelui cu came ale se-
micarterelor, garnituri le semicuzi-
La semicarterul stnga se mon-
supapa by-pass, supapa de
cu garnitura de
cupru
Montarea motorulul M-03-1 se face
n ordine:
A: - in semicarterul dreapta: am-
bielajul ungerea cu ulei a fu-
suri lor arborelui cotit, n semicarte-
rul dreapta se ambielajul,
cu privind fixarea n
de cent rare cuzinetu-
lui palier al arborelui cotit), ar-
borele cu came ungerea cu
ulei a fusurilor arborelui cu came,
se garnitura de a
pompei); apoi se ansam-
blul arbore cu came de
ulei n semicarter, cu pentru
a corespunde reperele de pe
de de cent rare
II introdus n cuzinetul al
lui cu came, corpul pompei de ulei
(pe garnitura de ecranul_

B - in semlcarterul stinga:
ungerea cu mare a
din planului de al
semicarterului (pentru a nu curge
de "Formetanch"
ntre cuzinet carter), se se-
micarterul stnga peste semicarterul
dreapta, centrndu-I cu Apoi
se in ordine: de
asamblare a semicarterelor (verifi-
cnd rondelelor plate), ca-
pacul pompei de ulei (folosind ex-
clusiv de
de fixare a palierelor (cu
rondelele plate, la cuplul de 3,7
daN.m), palierului
(2,6 daN.m), le carterului
(1,7. daN.m), capacului
pompei de ulei ",(1,4 daN.m), supor-
tul filtrului de iJlei (1,8 daN.m).
C - Montarea slmeringurilor
(obligatoriu piese noi). Se
n ordine: simeringul spate
ungerea cu ulei a exterio.are a
simeringului a alezajului' respec-
tiv, folosind un dispozitiv de pre-
sare, codificat de constructor
0.10-146), simeringul
ungerea simeringul este
presat cu o Cu diametru! exte-
rior de 45 mm, diametrulinterior de
31 mm de 100 mm; se
TEHNIUM 7/1985
j
de 0,5 mm ntre su-
carterului simering).
D - Montarea ansamblurilor cilin-
drului-piston. Se n or-
dine: garnftura
la bazacilindrului), ansam-
blul cilindru-piston pe
de pe capul pistonulTjj fie orien-
pisto-
nului (cu un dorn, 0.00-106), sigu-
pistonului. Apoi se introduce
complet cilindrul n piston.
E - Montarea chiulaselor. Se
n ordine: tijele
toare n cilindri (cu pentru a
fixa sferic culbutor),
chiulasele (cu verificarea garniturii
de de fixare ale
chiulaselor (1 daN.m), conducta de
ungere a chiulaselor, manocontactul
de presiune ulei (2,3 daN.m),
burile racord (1,2 daN.m), radiatorul
de ulei cu tabla de (este
obligatoriu a monta garnituri noi la
conductele racord); racordurile se
strng cu cheia S.10-141 la cuplul
de 1,7 daN.m, de fixare su-
prin introducerea a
ntre suporturile de fixare
a radiatorului de ulei pe carterul
motor (1,7 daN.m).'
F - Montarea pompei de
Se n ordine: tija de co-
ce a fost cu
ulei). (prin rotirea manu-
a motorului, pentru a aduce tija
n punctul cel mai de jos; se
cu un de adncime ca tija
cu minimum
0,8 mm; n caz contrar se poate re-
duce din grosimea
pompa de ce n prea-
labil s-a umplut cu
levierului; cuplul de strngere 1,4
daN.m). A
G - Inlocuirea autolubri-
fiante. Cu ajutorul unui extractor
(D.00-108 0.00-601) se scot si-
meringul 2 1
din capul arborelui cotit (fig. 10).
ce a fost n ulei
timp de o se o
respectnd
cota l = 5 mm, de capul arbo-
relui cotit, folosind un dorn, care
de mai sus
(D.00-107). Apoi se si-
meringul 2 cu marca fa-
bricantului spre exterior).
H - Echiparea motorului se face
n ordinea a pie-
selor, anterior. cu res-
pectarea a - strngerea
chiulaselor se numai dupa
montarea strngerea ansamblului
colector admisie-evacuare (ordinea
de strngere:
- spate -
Ia cuplul 1.9 daN.m); b -
la montarea capacelor de culbu-
toare reglarea culbutoarelor
la 0,20 mm - admisie evacuare)
trebuie o mare gar-
niturii de pentru a evita
pierderea a uleiului. De alt-
pornirea motorului este
obligatorie verificarea
deci a corecte a capacelor
de culbutoare (cuplul 0,6 daN.m).
ce s-au montat pe motor
toate piesele, montarea
ambreiajului. asigurndu-ne dis-
cui liber pe arborele de
al cutiei de viteze. Se fi-
mecanismul de _ ambreiaj pe
volantul motor, centrndu-se discul
cu un dorn (cod 0.10-147), se
strng la 1.2 daN.m. (se
culisarea dornului n timpul
strngerii
Evident, pentru depistarea
a unor care pot
din diferite motive (mai ales
unei neco-
cel mai indicat este
a se apela la serviciile
SERVICE specializate, dotate cu
S.D.V.-uri specifice prezentate mai
sus, precum unei expe-
unor astfel
de
MOTORUL M-036 (AUTOTURISM
OLTCIT CLUB) *
Motorul codificat M-036, cu cilin-
dreea de 1 129 cmc, au-
toturismele Oltcit Club Axei, ex-
portate n Franta.
TEHNIUM 7/1985
Reactor
Filtru separator
Lipsa combustibililor clasici a ca
se ndrepte tot mai mult spre
torii de Printre se
biogazul, produs secundar al zootehniei, care poate aco-
peri o parte din energetice ale transporturilor
agriculturii. De curnd n R.D.G. a fost la punct o in-
de acest gen care dintr-un reactor, unde se
produce fermentarea an a materiei prime, un ga-
zometru. din care produsele rezultate prin snt
trimise ntr-un dispozitiv de filtrare separare a compo-
nentelor nefolosibile (dioxid de carbon, hidrogen sulfurat
de aici biogazul poate fi trimis spre nmagazinare
ntr-un rezervor, de unde se autovehiculele.
Biogazul mai poate fi tratat ntr-un refrigerator de tip Stir-
ling lichefiat la -161,5C, este mbuteliat ntr-un rezer-
vor criogenic la o presiune de' 0,15-0,5 MPa (aproximativ
1,5-5 kgf/cm
2
) de u-nde se pune la consumatori-
lor.
Rezervor de biogaz
a fost pe un autobuz I FA W 50,
pe un tractor ZT 300. ca pe un autoturism Polski Fiat
1 500, prilej prin care s-a demonstrat astfel alimentate
autonomia vehiculelor se la nivelul cu
combustibilii de
de a implementa moto-
rul diesel pe motociclete
din deceniul trecut si au deve-
nit foarte intense de cnd benzina a
. nceput Dar
ridicate de de
serie nu au putut fi nvinse.
de curnd, s-a n In-
dia firma Greaves lombardini Ud. a
nceput unui motor diesel
destinat motocicletelor. Este vorba
de modelul 520 A, monocilindric,
1. CARACTERISTICI PARTI-
CONSTRUCTIVE. Tip
motor: M-036 (cilindreea
1 129 cmc); placa de identificare a
motorului (G11/631); cilindri:
4, orizontali, alezaj x n
RUPTOR
DIS TR1BUITOR
MOTOR
...... -+c1bo 4
,
1-4-3-2
cit cu aer. cu In-
de n Transporturi,
firma a efectuat de
parcurs montnd motorul pe motoci-
cleta Enfild 350. care se constr\:l-
n India de mai vreme. In
timpul probelor vehiculul a parcurs
200 000 km Cel mai
este consumul:
la suta de kilometri varianta cu ben-
zma 4 1, modelul diesel
cere numai 1,54 II seama
mm (74 x 65,6); raport volumetric
(9/1); putere
(57,4 CP - DIN, la 6 250 rotlmin);
cuplul maxim (8,2 kgf.m' DIN, la
3 500 rotlmin); cu-
aer); ungerea (sub presiune, reali-
BOBiNA
2
Refrigerator
Stirling
Rezervor
criogenic
n India, ca n majoritatea statelor
lumii, motorinei este mai co-
bort dect cel al benzinei. perspecti-
vele tentativei indiene nu snt deloc
rele. cu toate cunoscute
ale motoruluidiesel: zgomotos. tre-
pidant. mai greu cu putere speci-
mai
Caracteristicile motorului Greaves
lombardini snt: cilindree 325 cm
3
,
raport de compresie 18. putere 5 kW
(7 CP) la 3 600 rot/min, pornire au-

De motor
este montat n Guineea pe moto-
ciclete 325 Diesel ce se n

cu o tip "Eaton", antre-
prin cureaua de fil-
trul de ulei are o "by-pass'
carburator (SOlEX
sau CARFIL 28 CIC 4, re-
per: CIT 234).; aprinderea (clasica.
cu ruptor-distribuitor montat pe ar-
borele cu came stnga de
aprindere); (doi arbori cu
came n cap, cu ajutorul a
curele de cu ntin-
dere ordinea de aprin-
dere: 1-4-3-2 (fig.1: in-
autoturismului).
"Tehnium" nr. 7/1983 si
8/1983 s-a prezentat descrierea mo-
torului M-036.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
NTRE

Se gazele de
emise de autovehicule sub-
nocive organismelor vii, cum
snt oxidul de carbon. unele hidro-
carburi oxiziide azot, care au dus
la elaborarea unor draconice norme
privitoare
la limitarea ... Dar este mai
cunoscut recente
au descoperit 85% din toate com-
ponentele gazelor de se
n fumul produs de arde-
rea Mai mult dect att. no-
xele emise prin fumat snt mult mai
periculoase. deoarece ele n
plus arsen. poloniu, rubi-
diu cesiu. mpotriva fu-
matului nu inter-
cu valoare de lege.
mne de cercetat nu
au cumva ncorporat un sistem cata-
litic depoluant. care din ce n
ce mai des se ducnd la
cazuri fatale!
15
o categorie de
fotografice este de repro-
ducerea diverselor originale cu ca-
racter grafic, desene, texte, picturi
etc. de fotografia re-
producerea presupune deo-
sebite de lucru, care, corect
ndeplinite, permit unor
bune rezultate.
Eliminnd cazurile de folosire a
unor speciale, automatizate
ntr-o mare cum snt cele
pentru reproducerea documentelor
pentru uzul ntreprinderilor, ne vom
referi n cele ce la tehnica
de reproducere fotografi-
lor amatori. Avem n vedere particu-
tehnicii respective privind
aparatura materialele foto-
sensibile developarea acestora
specifice de fotografiere.
1. APARATURA
Aparatura pentru repro-
ducere aparatul fotografic
optica de repro-
ducere (stative surse de ilumi-
nare'), filtre alte accesorii.
Aparatul fotografic va fi obligato-
riu de tip reflex, principial monoo-
biectiv. din
16
il
Ing. VASILE CALINESCU
necesitatea erorii de para-
fiind de la
care se face fotografierea. se
un aparat reflex biobiectiv,
va fi necesar ca nti se determine
ncadrarea Acest lucru se
face n felul
- n fereastra filmului aparatului
fotografic se pune un geam mat sau
o foaie de calc astfel nct cu obtu-
ratorul deschis se controleze di-
rect imaginea de obiectiv (desi-
gur, cu capacul aparatului
cut);
-- cu aparatul fixat n de
lucru (pe trepied sau pe suportul
stativului de reproducere) se nca-
o care per-
controlul (figura 1). Aceasta se
face pe o din .carton cu latu-
rile cu formatul imagi-
nii, latura fiind ceva mai
mare dect latura a
de fotografiat. Figura-cadru se fi-
cu pioneze sau
pe dispozitivului de repro-
dus ce a fost de
fereastra filmului.
n se ncepe foto-
grafierea ncadrnd de foto-
diviziunile
lucru ca
urmare a fotografierii unor
de dimensiuni mal mici, se va avea
n vedere ca n vizor se
ncadrare (evident,
de imaginea din fereastra apa-
ratului) ca la momentul
Succesiunea de opera1ii pen-
tru luarea n considerare a erorii de
permite utilizarea unor
aparate nereflex, n care caz se
va verifica cu rigurozitate dis-
marcate pe obiectiv cores-
cu cele reale, nct se
imagini clare. acest sens
figura-cadru are dreptunghiu-
n ciuda faptului aparatele
reflex biobiectiv au format
Pentru determinarea ct mai co-
a expunerii este de dorit ca
aparatul de in-
a luminii. In orice caz, este
necesar existe la un ex-
ponometru precis sensibil.
Ca obiectiv se va folosi obiectivul
aparatului la
pentru care a fost construit sau
obiective speciale pentru reprodu-
cere. Aceste obiective snt corectate
cromatic geometric pentru dis-
mici foarte mici, spre deose-
bire de obiectivele normale, care se
pentru infinit. Se pot fo-"
losi obiective de foarte cali-
tate pentru aparatele de Utili-
zarea obiectivelor speciale de repro-
ducere permite unor re-
zultate excelente la orict
de mici. De aceste obiective
snt de tip apocromat, de exemplu
Apotessor (Zeiss) sau Aporonar
(Rodenstack).
Hezultate bune se cu
unele obiective normale corectate
n zona mici, cum ar fi
Tessar (Cari Zeiss-Jena) sau Indus-
tar.
n locul aparatului de fotografiat
se poate folosi aparatul de
de altfel cu film
speciale pentru a echipa a.numite
modele de aparate de In con-
actuale cnd aparatele
fotografice reflex snt att de
dite, nu se mai folosirea
ap.aratelor de
cu aparatul de fotogra-
fiat se vor folosi filtre de diverse cu-
lori filtre polarizante,
va vedea mai departe,
cnd de fotografiere este
foarte inele prelungitoare
caz, inversQare.
de reprodusere de uz
general snt dispozitive care permit
fixarea aparatului de fotografiat la o
de lucra-
rea de fotografiat, lucrare
o uniform
un numar par de surse de
Asemenea se
ca atare sau se pot
proviza folosind coloana
de Fi gu ra 2
o astfel de
o multitudine de variante
constructive. Un dispozitiv simplu
este cel din figura 3, care poate fi
improvizat cu dintr-o
din lemn pe 4 picioare fixe
sau pe 3 picioare reglablle de la un
trepied fotografic. Aparatul este
prins lateral cu o
folosindu-se filetul de prindere sau
prin intermediul obiectivului fixat cu
un inel adecvat pe filetul fronta/.
mai simplu se numai aparatul
pe placa suport, obiectivul trecnd
printr-un orificiu adecvat.
Indiferent de
a dispozitivului utilizat,
obligatorie este aceea ca ntre pia-
nul filmului existe un
paralelism perfect. dispozi-
tivelor este
de lucru, cea mai
cazuri n care nu se poate evita fo-
tografierea pe cazul ta-
blourilor care nu pot.ti scoase de pe
perete, de exemplu. In aceste cazuri
aparatul de fotografiat va fi
pe un stativ sau trepied uzual. "umi-
TEHNIUM 7/1985
narea se va asigura cu un
par de fixate pe suporturi spe-
ciale care reglajul
mii. Figura 4 o astfel de si-
In pLus, un paravan ne-
gru n aparatului fotografic, pa-
ravan prin care trece numai obiecti-
vul. Rolul este de a elimina re-
flexele nedorite date de sticla de
a tabloului.
de asemenea bancuri ori-
zontale de reproducere, dar ure
ror complexitate dimensiuni
amatorilor.
Ca surse de se folosesc
becuri nitraphot sau cu halogeni de
250-1 000 W montate n reflectoare
astfel nct lumina nu
pe obiectivul aparatului fotografic.
Se totdeau na aceste
surse n par de putere
repartizate de o parte alta a
fotografiate la dis-
sub un unghi de 45 de
axa a aparatului fotografic.
Lumina trebuie se reparti-
zeze perfect uniform. O verificare
a luminii se face
plasnd un creion sau o oarecare
perpendicular pe ilumi-
Umbrele (cte una pen-
tru fiecare vor fi egale n ca-
zul unei uniforme a luminii
(figura 5). se vor folosi be-
curi identice ca tip, nu numai ca
putere a lumi- ,
nii trebuie fie pe ntreaga
cel cnd fo-
tografiate snt n culori). Becurile
vor fi mate sau opale.
Unghiul de iluminare poate fi mo-
dificat, n principal, prin lui
peste 45, pentru a evita sau atenua
formarea reflexiilor atunci cnd su-
este
astfel nu se reflexiile,
nu mai dect se folo-
un filtru polarizant.
Din considerentele folosi-
rea fulger electronice sau
chimice nu este neputn-
du-se controla modul de formare a
reflexiilor. pentru per-
fect netede, cu se
poate ncerca folosirea fulger
pe aparat, fie lateral la
45, n care caz se cu
sau cu una succe-
siv n cele (aparatul fo-
tografic fiind pe B nei-

Folosirea luminii de zi este de
asemenea chiar n
unele cazuri. Se va ca pe lu-
crare nu umbre de la
trepied, aparat sau operator.
2. MATERIALELE FOTOSENSIBILE
DEVELOPAREA ACESTORA
Desenele liniare textele alb-ne-
gru se pe pelicule
sensibile, nesensibilizate cromatic,
avnd 3-10 DIN, cum snt filmele
document sau filmele pozitiv. Deve-
loparea se face n revelatoare ener-
gice, de cu hidroxiz. Prin ex-
tensie, este cazul tuturor originale-
TEHNIUM 7/1985
lor pe fond alb cu scris de culoare

grafice semito-
nuri, griuri sau culoare, redate
alb-negru se pe mate-
riale de sensibilitate ceva mai mare,
respectiv 10-15 DIN. Developarea
se face n revelatoare normale, cnd
este limitat, sau
n revelatoare compensatoare de
cnd gama de semi-
tonuri este mai Sensibiliza-
filmelor este
In cazul reproducerii picturilor n
alb-negru ,se pot folosi filme ceva
mai sensibile, 15-20 DIN, develo-
pate fin sau extrafin. Sensibilizarea
filmelor va fi Cnd re-
producerea se face n culori, se fo-
losesc' filme negativ sau diapozitiv
de 15-21 DIN, developate ingrijit,
confprm dat de
tor. In se va da cea
mai mare luminii
folosite cu temperatura de culoare
pentru care a fost peli-
cula Ca principiu se
folosirea luminii de zi di-
fuze, abaterile de culoare corecta-
'bile (dominantele) necorectabile
(datorate peliculei) fi-
ind mai mici mai determi-
nate.
este de ex-
trema utilitate a scalelor de control,
cu cmpuri gri color,
n cazul peliculelor negativ se facili-
dominantelor, iar
n cazul peliculelor diapozitiv se
controleaza corecta expunere. Scala
de control se la marginea ta-
bloului sau chiar pe el, cl)d se face
un de Demon-
strative snt reproducerile din figu-
rile 6 7 ale tablou. Scala
n imagine
primul a fost supraexpus (cu-
lori nesaturate, unor nu-
de gri), imaginea fiind
cea din al doilea (culorile
scale corect redate). Fotografierea
s-a pe material diapozitiv OR-
WOCHROME UT18.
3. ASPECTE SPECIFICE
Lucrarea fotografiata trebuie
fie cute sau pliuri.
lucrarea a fost se va n-
tinde cu se va fixa cu pio-
neze la nici nu se
o planeitate, se va
presa lucrarea sub un cristal (geam)
curat defecte de
Determinarea expunerii pentru de-
sene texte se face pe o de
carto!) gri (18%) peste origi-
nal. In celelalte se proce-
la o expunere medie de
exponometru sau la expunerea indi-
de sistemul de inte-
a luminii cu care este dotat
aparatul. n acest ultim caz se va
face o confruntare cu valoarea ex-
punerii cu exponome-
trul. a nu se neglija
prin tirajului obi-ecti-
vului la mici atunci c"tnd nu
se o
a luminii! lucru este valabil
,n cazul fi/trelor.
In cazul n care pe lucrarea
snt pete, eliminarea lor se
face folosind filtre de cu-
loarecu pata. Densitatea filtrului se
poate alege vizual, privind lucrarea
prin filtre cnd pata devine ne-

o desti-
de imagini la de zi
sau este actual-
mente de firma ORWO prin
cunoscutei NC 19,
Este vorba de pelicula ORWOCO-
LOR NC 21 care se
printr-o sensibilitate (21
DIN/100 ASA/90 GOST), printr-o
mai redare a culorilor prin

Puterea de este de cca
145 linii/mm, iar factorul de contrast
0,7. Pelicula este pentru
o de culoare de 5 500
K. noul
material este mai bine echilibrat ca
raport al curbelor sensitometrice
monocrome, dispune de o latitu-
dine de mai mare,
de compensare a efectelor
parazitare este mai ceea ce pe
ansamblu pozitive cu culori
mai curate
Fotografierea la lumina
de cu
presupune folosirea unui filtru de
conversie de tip 812 (de exemplu,
filtrul ORWO K 13).
Prelucrarea filmelor NC 21 se face
conform procesului 5168. Prelucra-
rea vechiul proces 5166 duce
la pierderi calitative. Evident, aceste
snt cele general vala-
bile r?entru materialele fotosensibile
Originalele vechi, "l(de
exemplu, fotografii vechi) se ff"to-
pe filme ortocromattce,
&ventual cu filtru galben.
se con-
trastului semitonului, se vor folosi
filtre de culoare cu-
lorii care trebuie Asriel,
albastrul va fi mai accentuat folo-
sind un filtru portoca1iu, iar galbenul
folosind un filtru;, albastru,.
Desenele cu fond uniform-
trui, cum snt copiile pe hrtie oia-
Jid, se cu filtru'
(portocaliu) pe film pancromatic.
scrisul este albastru, atunci se
va folosi tot un mtru pe film
pancromatic sau galben pe film or-
tocromatic. 'h
Folosind filme cu sensibilitate n
eliminnd spectrul vizibil
cu un filtru nchis se pun n
scrierile vechi
greu lizibile.
Fotografierea unor originale cu
(fotografii cu mi-
crofisuri superficiale sau pe suport
raster, filigran etc.) se face sub
practic plasndu-Ie ntr-o cu
Stratul de (1-2 cm) de
deasupra original!:.llui are un efect
difuzant.
Adaptarea la specificul
de reproducere va fi cu att mai fa-
cu ct fotograful amator dispune
de o
mai
color destinate de imagini.
Pelicula NC 21 se n for-
matele standard 135-36, 135-20
120.
Familia peliculelor diapozitiv este
de asemenea printr-o
noutate, respectiv pelicula ORWO-
CHROM UT 23, avnd sensibilitatea
de 23 DIN (160 ASA/130 GOST).
structurale aduse
au permis nu numai sensibi-
de vechile produse UT 18
UT 20), dar conturan-
a detaliilor.
Puterea de este de cca
65 linii/mm, iar factorul de contrast
1,7. Echilibrarea peliculei cores-
punde la o de culoare
de 5500 K.
UT 23 este o cu posibili-
de utilizare,
luarea de imagini n mai di-
ficile de iluminare, n unei
cu viteze mari, n

Prelucrarea se face conform pro-
cesului 9165, utilizat la celelalte
pelicule di,apozitiv OAWO (UT 18,
UT 20, UK 17).
Pentru nceput se formatul
135-36.
la temperaturi mai mici
de 4C <este pentru ga-
rantarea
sensitometrice.
N ZILELE DE 12-13 OCTOMBRIE A.C. VOR AVEA lOC,
LA PIATRA SIMPOZIONUL DE COMU-
ALE RADIOAMATORILOR
CAMPIONATUL DE MANIa
ORGANIZATE
A
IN, CADRUL FESTIVALULUI NAtiO-
NAL "CINTAREA ROMANIEI". ACESTE SINT
ORGANIZATE DE DE RADIOAMATO
RISM CU SPRIJINUL REVISTEI "TEHNIUM".
RADIOAMATORII CARE DORESC A PREZENTA RE-
FERATE TEHNICE IN CADRUL SIMPOZIONULUI SAU lU-
N CADRUL CAMPIONATULUI SNT A LUA
CU DE RADIOAMATO-
RISM SAU CU REVISTA "TEHNIUM".
17
Student KAZIMIR RADVANSKV

pe bara de prin L
4
realiznd

Din colectorul lui T
1
semna,lul este
detectat aplicat din nou tranzisto-
rului T
10
care de ampli-
permite
trecerea componentei de audiofrec-
spre etajul de amplifi-
care realizat cu ajutorul lui T
2
Audi-
tia se face n
Bobinele se pe man-
de carton care cu-
pe bara de (fig. 2) au:
L
1
- 3 L
2
- 28 spire, L3 - 3
L
4
- spire din CuEm
se pe o de
are 200 de spire din
CuEm 0 0,1 mm.
terminarea verificarea
se de la o
9 V se regla-
jele cum prin C
l
se
OL TEANU,
care acesta se va la
mea indiferent de metoda
nu se va prinde n universa-
lui strungului nici una din fi-
letate, aceasta putnd duce la dete-
riorarea fil,etelor. Se o
strunjire care asigure o rugo-
zitate Ra=6,3 sau 12,5.
filetare muchiile se vor cu
O,5x45, iar fiietele vor fi rectificate
cu hrtie fi Se va evita
folosirea pilei, indiferent de
deoarece o ct de
a diametrelor filetate poate ge-
nera jocuri sau blocarea inelului o
montat. realizarea aces-
tor piesei va fi f,i-
cu va
cu spirt. n de
ales, piesa se va bruna
avnd nu ma
cu mna p1n
narea de ac
mica. Un brunaj sau
executat, ct un
mpiedica pe e-
e oxid
obiec-
rgere), pe
(care este
sau pot intra
lului desprin
care se. pot
tivului

bine
n mecani
dicnd bun
ratului.
mpie-
a fotoapa-
4. Mod de folosire
Inelul se introduce mai n-
cu partea M49xO,75 n
montura pentru filtre a obiectivului,
care obiectivul se
'.-.t",,,,, .. ,,o se introduce cu partea
M42x n carcasa fotoapara-
tului. Folosirea inelului se
la obiectivele care au comutator
nchiderea auto/manual a
(de tip Pentacon Auto
sau Hellios 44-M), cele auto-
mate (de tip Domiplan 2/50) sau
RI
SlOI<
A
C1
el
30fF
CI(
't)nF
L, Lt,
-I-erlfa ,8
adaptarea antenei la circui-
tul de intrare, cu ajutorul lui C
3
se
face intrarea n banda de
iar prin culisarea bobinelor L3 L
4
spre L
2
se alege punctul de sensibi-
litate selectivitate maxime, de ase-
menea gradul brut de re-
glajul fin efectundu-se prin C
6
.
Consumul n normale de
electrice (tip Pentacon electric
1,8/50), posibilitatea de
nchidere a diafragmei. Autorul a
preferat folosirea pentru
inelului deoarece
aluminiul, cu duritatea lui
poate provoca inelului n
iar procedeul este
mai dificil de realizat pentru un,
amator. Inelul a fost conceput cu fi-
letele de M49xO,75 respectiv
M42x1, deoarece obiectivele avnd
aceste filete pentru filtre respec-
tiv, pentru prinderea n carcasa fo-
toaparatului snt cele mai
Inelul se la folosirea lui
cu inele dar
trebuie avut n vedere faptul ra-
'6
1OO
fF
Ci
1nF
nu trebuie
8mA.
BIBLIOGRAFIE:
"Tehnium" nr 2/1981, p. 8
Almanah "Tehnium" '82, p. 33-34
Gh. Antonescu, D. Ciulin - "Re-
ceptoare radio"
porturile de dimensiunile
formatului fotografiat nu mai cores-
pund cu cele calculate pentru folo-
sirea inelelor cu obiecti-
vul montat nentors cum este el
n mod norma' montat). De aseme-
nea, trebuie seama' prin fo-
losirea inelului a obiectivului n-
tors scade de foto-
grafiere dintre obiectul de fotogra-
fiat planul filmului (0,33 m la Pen-
tacon Auto 1 ;8/50; 0,18 m la Flekto-
gon 2,8/35 sau 0,65 m la Hel/ios
44-M), deoarece dintre pia-
nul ultimei lentile planul filmului
se Inelul realizat din
conform desenului de
mai sus, nu va mai .mult de
18,5 g, greutate care nu va
cu nimic manevrabilitatea aparatu-
lui.
TEHNIUM 7/1985
Student ILIE DAVID, Craiova
Cu acest convertor este
emisiunilor TV transmise pe
canalele 21-50 cu un televizor pre-
cu canalelor 1-5.
Dimensiunile carcasei snt date n
milimetri, acesteia avnd 20
mm. Trecerile din interior snt
prin de grosime
toare, conductorul fiind izolat pe
trecerii, iar lipiturile la
se fac direct pe
La borna A se antena,
iar la borna B se mufa
televizorului, cu converto-
rul fiind cu cablu ecranat.
Piesele componente au
valori: R
1
=1,5 kD; R
2
=2,2 k.o; R
3
=820
S = 5 k!; T BF181: C, 3,3 pF; Ce,
C3J C4=1,5 pF; C:;, C& e
7
, C
a
=1 nF;
C9= 12 pF; C1Q C
11
snt condensa-
toare de trecere de 1 nF; CT
1
, CT
2
,
CT3 = trmere 3-12 pF; L
1
, L2J L3
.snt formate din de cupru, de
argintat, cu grosimea de 1
mm lungimile: L
1
, L3 = 25 mm
L2= 20 mm pe cuplajului
cu L1.L4= 10 spire din CuEm 0 0,2
mm pe 0 3 mm,
avnd lungimea de 5 L
5
= 8 spire
cu la spira 4, din Cu 0 0,8 mm
pe 0 8 mm, cu pas de 1 mm ntre
spire.
Din semireglabilul S se
regimul de al tranzisto-
rului T, iar din CT
1
, CT
2
CT
3
se
face acorrltll De
8"9. VIOREL RADUCU,
Cea mai de
a mobilei n
urmelor de degete. Acestea
se frecare cu o
moale, n n care
s-au cteva de amo-
niac, care se repede cu
o pentru
lustrului. petele snt produse
de o se face o
din magnezie care
se pe locul respectiv timp de
cteva ore.
Petele de mobila provo-
cate de de se
prin frecare cu o cu
pe care
sau mobila este
petele de
frecare de mai
de
TEHNIUM 7/1985
de se cu un detergent,
prin frecare cu o cu
Locul se apoi prin fre-
care cu o Se poate uti-
liza, de asemenea, frecarea cu o
n de albine sau
de parchet.
Petele de singe se scot prin tam-
ponarea locului cu o
fiecare tamponare se
repede cu o ca nu
se formeze de se
locului, este ne-
nu; strat de lac.
ic se de
aterii grase cu
muiate n alcool
na. va feri se
cu aceste pen-
nu se forma pete. Urmele de
de pe metalice de
pe mobilierul metalic se scot prin
frecare cu o care se poate
prepara astfel: se topesc 10 g de pa-
se n 100 g ulei mine-
ral, apoi se cu pulberi
bine pisate din diatomit (40 g), praf
de ponce (40 g), carbonat de
calciu" (40 g) nisip silicios foarte
fin (40 g). Mobilierul din metal lus-
truit se de cu o
care se prin topirea la un
foc moale, fierbere, a
relor de
150 g, carbonat de calciu 20 g, car-
bonat de magneziu 10 g, oxid de
fier 10 g, tartrat de potasiu 10 g,
100 g. topire, se pasta
ntr-o cutie se se
Pasta se pe locui
care trebuie cu ajutorul unei
crpe, apoi se dispar pe-
BAZA
JOAsA r
PE T
MSHARL SPiRESCU,
Deoarece majoritatea osciloscoa-
petor moderne baze de timp
la mari cu scheme din
ce n ce mai complexe, n cele de mai
jos vom prezenta o de
de timp de
care printr-un comutator
poate nlocui baza de timp de
n cazul reglajelor pe osci-
loscop ale amplificatoarelor de pu-
tere, ale corectoarelor de
etc. de timp poate
cobor la 8 Hz, distorsiuni,
cu un nivel de iesire suficient de
ridicat. '
n de condensatorul de pe
comutatorul K se va gama de
i ar plaja de lucru n cadrul
. gamei se va din
trul P1.
Prin faptul la bornele rezisten-
R6 se semnalul de
sincronizare ce trebuie adus de la
amplificatorul Y care ar conduce
la deformarea semnalului la a
fost introducerea lui P2,
care are sarcina
fiind apoi fixat definitiv
8 Hzjo,BV+ 20 kHZ/1,2V

tel,e de
In de petelor n-
mobila trebuie
Q,eriodic. Astfel, mobila din
lemn de brad sau tei se cu
cu o perie sau o
Apoi se cu n
care s-a dizolvat sare de ori
cu n care s-au fiert foi de
sau paie (pentru a se o
culoare se
bine cu o Mobila vop-
se cu folo-
sind o nu peria. ce se
cu n care s-a turnat
se se
prin frecare cu o moale. Mo-
bila de stejar se cu peria mu-
n care se
imediat cu o 'Se
un strat de se
circa 2 ore, apoi se bine cu
molton. Mobila care stejarul se
cu o n
amestecat cu se lus-
trecnd cu o din mol-
ton.
Mobila cu creton se cu-
cu n care
s-au turnat cteva de amo-
niac. Se moaie o n apa
cu vopsea.
P3 are rolul de a stabili punctul de
al lui T4 n mare,
amplificarea la
sau cresterea colectorul
lui T5 tn baza
Calitatea dintelui de de-
pinde de factorul beta al tranzistoa-
relor Ti T2. Deoarece la ridicarea
mai contribuie
acordarea amplificatorului
amatorii monta
K un al ga!et care
cornute valori de condensa-
toare, acestea constituind,
cu R6, filtru
din Ti
Aceasta conduce ia
velului de iesire
stabilirea nivelului
toate gamele de lucru
realizarea unui dinte
Din colectorul lui
cQildensat-or Cx, se pot
dreptunghiulare
toare 'in
de
INTRARE SINCRONIZARE
DE LA AMPLIFICATOR "Y"
1
se cu
ov
se t""'"c"n.n
ton.
Mobila din
stuf, trestie,
praf cu o
de

parte) eter
catifea se cu-
cald,
su-
Ung. CONSTANTIN DUMITRU,I
ing. MARIUS CIDeRIC,
ing. BOGDAN CO.JOCARU
SETUL DE Al J-LP
ZSo-CPU
Setul de al lui Z80 poate fi
divizat n grupuri fu
nale:
- pentru transferarea da-
telor (ntre registrele interne ale CPU sau
ntre CPU memorie, respectiv porturi
1/0);
- aritmetice pe cuvinte
de 8 16
- logice, ro-

- cu efect asupra
individuali (fie n memorie, fie n regis-
Un ohmmetru liniar se poate realiza
conform schemei din figura 1. Am-
plificaioru!
+20 ... 30V

5
6
20
trele interne);
- de salt sau
nu rentoarceri din subrutine;
- de control ale CPU.
Su marul pe care l vom prezenta n
-continuare, bazat pe
fu a setului de fo-
mnemonica .din limbajul de
asamblare, o des-
criere a operanzilor sau a efectului gene-
ral al (limbajul simbolic folosit
este cel descris n anterior).
Student AUREL, GON'TEAN
Timi.oere
VA = UR. Deoarece A.O. nu
curent,
Va = UR(Re + RJt')/Re.
deci:
... _ UR ( Re + Rx' UR Rx
IM -- - 1) =--(1)
Ro Re Ro Re
n care:
UR este o tensiune de
foarte
Ro este aparat de

R. este o etalon, de
precizie;
Rx este de
se alege R" ::;R..
I Mmax = U RIRo
O foarte de reali-
zare a schemei este utilizarea unui
circuit f3 A 723, deoarece:
- att sursa de ct
A.O. snt integrate n capsu-
de aici rezultnd performante
electrice termice bune;
- capabilitatea relativ mare de
curent la (maximum 150 mA);
- realizarea a la
scu rtci rcu it.
n final schema din figura
2. n, ace s t c az , U R = 7, 1 5
(6,8 V - 7,6 V).' Pentru calcule
UR = 7 V. Se alege un instrument de
cu 19 = 100 jJ.A, Ri = 3 kn
(uzual).
Ro = UR/l
o
= 70 kn. (Se
dintr-o de
56 kn un semireglabil de 22 k!1.)
Condensatoarele de filtraj pe ali-
mentare vor fi ceramic (0,1 jJ.F)
tantal (5 jJ.F). Pentru Rp = 47 n cu-
rentul maxim debitat este Ise =
0,6 V/47 n = 13 mA.
La deducerea (1) s-a con-
siderat .A.O. ideal, avnd
de intrare Pe domeniile mari
de de intrare n
A.O., Rm devine LUnq
pentru R,n o valoare
Rin = 3,3 MO, pentru scara de 1 Mn,
Rtnll Re = 1 MO, Re = 1,35 Mn.
Acest impediment se poate re-
zolva cu schema din figura 3. Pozi-
a lui K1 este 1. 2
a fost pentru
mai mici. Pentru 100 n
cap de cu Re = 1 kn se co-
K1 pe 2. Conform rela-
(1) Ro = 7 kn,
Ra= 4 kn.
Pentru de in-
trare se folosesc 2 tranzistoare ca
repetoare. Ele se aleg astfel nct
un static de curent h
Z1E
minim 100 la le = 10 jJ.A, de exemplu
LM394 (sau KC81 O). Var ianta
aceasta are avantajul ter-
mice al unei bune
mpere.cheri a tranzistoarelor. Se
poate ncerca cuplarea a 2 tranzis-
toare BC109 pe un termic co-
mun.
Toate snt cu
etalon vor fi
cu 0,5%, iar de
1 Mn vor fi 1%. Decuplarea circuitu-
lui f3 A 723 se face cu un condensa-
'or cu tantal unul ceramic, care se
vor plasa ct mai aproape de

Schema poate
ntre 5 n 10 Mn. In domeniul
100 0-1 Mn eroarea m8)(ima este
de 0,5%, iar pe de 100 n, res-
pectiv 10 Mn, maximum 2% (este
practic de clasa de precizie a
instrumentului folosit).
fig.1
,1:

TEHNIUM 7/1985
CALITATEA RE'CEPTIEI EMISIUNILOR mentului de se
ecouri sau imagini
sau repetate, ale in-
tensitate pe ecranul televizorului
snt de de drum
(implicit de timp) ntre sosirea undei
principale a celei secundare, ct ilSi
de reflectante (supr-
structura orientarea)
ale obstacolelor respective sau
uneori cele difractante (muchiile,
sau fantele obstacolelor). Cna
de drum este mai dect o
efectul de ecou'
vine mai iar uneori
ncepe predomine efectul ce dis-
semnalului, pro-
vocmd accentuan sau de
contururi, distor-
siunea culorilor etc.
DE
TELEVIZIUN
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Revenim asupra ctorva an-
terioare pentru a face unele pre-
Expresia (4) referitoare la
zgomotul termic introdus de
(Uef V 4.k.T./lf.R) la o
are termenii cu
temperaturii absolute, T,
care, este de temperatura de
zgomot a mediului ambiant. Deoa-
rece nu putem schimba voie
temperatura a antenei,
puterea de zgomot de
aceasta nu poate fi expre-
sia (8) este o expri-
mnd factorul de zgomot al recepto-
rului mediu, F(dB) = P 2,S..f(MHz),
n de domeniul de
al ,canalului Factorul
de zgomot al de
poate fi prin utilizarea
unui receptor mai bun sau a unui
amplificator de cu un factor
de zgomot mai bu n ca al receptoru-
lui. Spre deosebire de cazul antenei
(element pasiv), n cazul elemente-
lor active este coborrea
temperaturii primului sau primelor
etaje prin introducerea acestora n
medii frigorifice (nu se dect
n profesionale).
seama de
unui raport semnal/zgomot ct mai
bun (imagine n expresia
(10) n Ur(dBu) = S/Z(dB) +
F (dB) + 8 (dB) nu se poate interveni
dect asupra valorii semnalului util
prin antenei sau
amplasarea acesteia ntr-un loc mai
degajat, 9u o valoare de cmp mai
In acest caz amplificatorul
de permite compensarea
pierderilor lungimii mai
mari a cablului de coborre. Uneori,
mai ales n cazul unor
situate la mare valoa-
rea cmpului n timp
cu att mai cu ct
este mai sau
mai cnd pe aces-
teia se interpun obstacole de relief.
Din acest motiv la realizarea instala-
de trebuie ne asigu-
cu o de semnal util mai
mare.
Efectul semnalelor slabe
se pe televizor prin
terea zgomo-
tului de fond. Uneori pot fi
att de importante nct treptat ima-
ginea se n zgomot.
Efectul a zgo-
motului de fond se simte pe su-
net, dar ceva mai trziu dect impre-
sia de pe imagine, dato-
pe canalul de sunet a
unei benzi mai nguste a modula-
de Acesta este unul
din motivele pentru care n cazul te-
leviziunii clasice (analogice) preocu-
parea se n
ameliorarea imaginii, sune-
tul fiind de mai "rezistent".
PROPAGAREA UNDELOR PE MAI
MULTE DRUMURI
n timp a nivelului semna-
lului (fadingul) se nsu-
vectorilor undelor ce sosesc la
locul de amplasare a antenei pe
sau mai multe drumuri. De re-
n cazuri fericite, este vorba
numai de unda unda re-
de sol. Dar snt nume-
roase ocazii cnd avem de a face cu
unde reflectate sau difractate de ob-
stacole mai apropiate sau mai nde-
de amplasamentul de recep-
sau mai rar chiar de unde tro-
posferice. Propagarea undelor pe
mai multe drumuri produce efecte
negative (atenuarea semnalului, dis-
torsiuni ecouri), cu att mai pro-
cu ct raportul dintre inten-
sitatea undei principale a celei se-
cundare (reflectate) este mai mic.
Cnd avem de a face numai cu o
cea reflec-
de un sol plan, efectul
acestora se traduce de cele mai
multe ori printr-o a

(m)
I::::..
h2

(m)
Ing. VICTOR SOILCAN
semnalului (unde pe
(fig. 1). Cu ct an-
tena mai mult, cu att amplitudinea
se reduce iar
amplitudinea medie a cmpului
De aici o conclu-
zie privind degajarea an-
tenei de Fenomenele nu
snt n toate cazurile, mai
ales n teren accidentat, dar, statis-
tic vorbind, aceasta este cea
mai '
Cnd undele secundare provin din
reflectare sau difractare de obsta-
cole situate pe diferite la
mai mari n jurul amplasa-
d
emisie
b
Este greu, nu chiar imposi-
bil, de o clasificare
a efectelor ecourilor, dar
din efectuate n
prezent se poate spune la un ra-
port ntre unda si cea reflec-
mai mare de 32 dB' efectele ne-
gative devin neglijabile. in cazul
unor de timp de propagare
a undelor secundare de unda
receptie
I
Fig. 1: cimpului Ex cu antenei,
insumi .. !! undei directe Ed reflectate Ep in teren neseci-
elentet
----Ex in pOlarizare (H)
- - - -Ex in polarlzare (V)
- - - - Ex in cazul unei reflexll ideale
n
'Semnal
transmis

inalte
atenu ate
t

Cu un ecou
nesuplrltor

:-Mt>32 dS
,2 N
-Mt <32' dB
a A
b
hw. v-
Fig. 2A: Ecouri de la
Fig. 2B: Ecou distorsiuni ia
medie (8) mare (b).
semnale rectangulare:
1nalte
accentuate
mai mici de 2 IJ-S pot fi tole-
rate rapoarte de amplitudine mai
mici, 32 d8, n momentul n
care, raportul mult, intervin
distorsiunile semnalelor (fig. 2A si
a) dlstorsiune
b) dlstorslune
..11
1
= C.t 3.10
8
.4,5.10-6
..11
1
= 13,5.10
2
= 1 350 m
Eu
I
$
/l12 3.1OB.18.10-
6
Lll
2
= S 400 m
/
28). .
Combaterea efectelor
pe mai multe drumuri se poate ob-
prin folosirea unor antene de
directive, amplasarea
orientarea a acestora.
seama de inevitabilitatea n
a folosirii mai eficiente a
canalelor de televiziune, trebuie
de nega-
tiva a e?ounlor Intense apropiate
sau departate asupra transmisiilor
suplimentare numerice
(teletextul)
a unor ct mai
de atenuare eliminare a
undelor secundare (fig. 3).
Fig. 3: Atenuarea reflexiilor sau perturbatorilor prin an-
tene sau sisteme de antene de receptie (Isina = A/2)
Eu cimp util
Trebuie din interfe-
undelor directe indirecte, n
de producerea unor unde sta-
n plan vertical, se produc
n plan orizontal,
motiv pentru care de multe ori o
deplasare a antenei de re-
n pian orizontal ne poate si-
tua ntr-un cmp util mai mare.
Ep - cimp perturbator
(CONTINUARE N !'aR. VIITOR)
TEHNIUM 7/1985
21
se . poate
modulat n
n banda
audio apli-
de la un
montaj poate
i"'n ", ...... f .... " portabil. Re-
se poate face cu
este construit cu
semnalul acustic
Programa-
se re-
un receptor dotat cu gama respec-
Schema este dintr-un
oscilator cu TUJ un grup de trei
tiristoare care permit aprinderea a
tret becuri sau a trei grupuri de be-
curi.
Becurile se aprind ntr-o
ordine, 1-2-3, care ciclul se
Alimentarea montajului se
face de la o de 24 V-2 A. Vi-
teza de deplasare a luminilor se re-
din P(1M!1).
RADIOTECHNIKA, 1/1985
de Alimentarea se \ Q
face cu 1,5 V. __ -+ __ --.. ______
Aeglajul se face cu tri- L3 K 24V
merul C
2
iar intrarea n cu
trimerul C
3
.
TEHNICKE NOVINE, 10/1985
R3.1MO
din A
2
iar ritmul, respectiv
se din A
1
A
5
.
Alimentarea se face cu 9 V.
ElEKTRON, 4/1985
b
c
Th 3
3xST103/2
Montajul este destinat a fi montat diate n optime semnale de
n autoturisme, alimentarea asigu- la aparate de radio sau casetofoane.
rndu-sede la acumulatorul de 12 V.
Cu acest amplificator pot fi au MODElftST KONSTRUK
3 ar
____ __ ________ __ ____ 40V
Etajul cu tranzistorul KT315A este
un oscilator piiotat cu care
pentru emisie alimentare
prin manipulator aproxi-
mativ 1 W. La acest oscila-
tor amestec cu
semnalul din Mici
ale oscilatoruiui se
din
cu 12 V.
RADIO, 1/1984
TEHNIUM 7/1985
TEHNIUM 7/1985
NDEREA

MARTA ION -
Vi se va expedia prin
cu suplimentare la
preamplificator.
n considerare ce scrie pe
difuzor sau n prospecte, nu ce
rere
POPA ROMEO -
aparatul
unele n UUS, nu
este defect adaptnd o
se va putea
programul III.
nu nimic cnd
este butonul UUS, va trebui
verificat aparatul.
"ARCUS FRANCISC - Satu Mare
Circuitul integrat la care
nu Ilre E'()hivalent.
DANCESCU
1n
(icolele referitoare la eloxarea alu-
miniului.
ANGHEL NICOLAE - Giurgiu
Semnalele la care apar-
TV dit) Danemarca, Sue-
dia Norvegia. In amplificatoarele
de se folosesc etaje simple
pentru stabilitatea n
ALISTAR ION - jud. Neamt
nti semnal la
Schema aparatului "Paci-
fic" a fost n almanah.
PAPP ELMER - jud. Bihor
Vom mai publica detectoare de
metal.
BUTVLA L. - Cluj Napoca; BICA
DANIEL - EfTIMIEBOG-
DAN - NICOLESCU ADA-
-
Vom reveni asupra celor solicitate
TUMAR ANTAL-
Respectati conexiunile din cabla-
jul imprimat.
DIADRU LUCIAN - jud. Hunedoara
semnal n grila tubului
miezul bobinei
voltmetrului este
TPI07 o--.......

ROTARU -

condensatoare trimer
10-40 pF.
TURCU VASILE -
pe carcase.
DOBRE NONI - Constanta
partea a ntre-
gului magnetofon - puneti cte o
de ulei la motorul
va normal.
OI NU GHEORGHE - jud.
Zgomotul din difuzor provine din

trul cu spirt.
FUMUREANU GH. - Rm. Vilcea
Tranzistoarele la care
nu au echivalente.
STOICA TEODOR - de
Vede
Defectul este din etajul baleiaj pe

STElESCU RADU - Jud. Mehe-

apare o pe
ecran, defectul este din baleiajul de
cadre. la regleta
ce face contact cu bobinele de de-
flexie (eventual alte conexiuni din
acest traiect) apoi tubul PCL 85.
MADA GAVRIL- Arad
vom transmite cele solicitate.
ANDRICI LIVIU - Galati
n magnetofon s-a' defectat osci-
latorul de premagneti-
zare. acest etaj.
GH. -
- Nu este vorba de un semna;!
foarte puternic, ci de un
foarte mic. Totul se
din Probabil, locul
este antena dv. nu semnal
suficient, fiind de alte. blo-
curi. antenei cu
metri eventual
ei n' alt punct. Amplificatorul este
util cnd se ct de ct
semnal. "purici" pe
ecran nu snt altceva
zarea zgomotului.
D. .
se poate
face numai cu antene eficace; mon-
eventual 4 antene. Modificarea
blocului de canale se poate face nu-
mai de un specialist.
MOLDOVAN - Cluj-
Napoca
Defectul se poate remedia numai
prin inversarea
de la bobinele de deflexie
baleiaj cadre.
din ecran tubul
este defect, partea
se n partea de jos a ecranului,
defectul este n etajul de baleiaj.
SERBULEA SORIN - Breaza
redresorul casetofonu-
lui: se pare nu mai poate debita
curentul cerut de motor amplifi-
cator (Ia nivel mare).
'.M.
FLOREA -
Radiocasetofonul STR 500 FL componente discrete un
circuit integrat. Alimentat cu 6 V din baterii sau de-
o putere de 1,5 W La un consum de 8 W. Casetofonul
pe piste (inregistrare-redare mono).
Receptorul gamele 87,5-108 MHz, 535-1 605 kHz
150-300 kHz. pentru FM este 10,7 MHz, iar
pentru AM este de 455 kHz.
Tranzistoarele din blocul UUS pot fi nlocuite cu BF200 sau BF214.
In viitor vom publica partea de casetofon amplificatorul
AF de putere.
QI()JCI67SL-
4,1K
rP1I1J
Bot
rp III
"'ETER
"'X
\', . ,:."",\
Tiparul
Combinatul Poligrafic1,(;aSaSci ...