Sunteți pe pagina 1din 28

nr.

9
pentru .
_.
, \ \ r \ \ \ , \ \1 \ \ \ \
Din sumar:
Amplificator audio de putere cu TDA7294
Turometru pentru aerollJodele
generale despre PC-uri

cu 555
Detector de prioritate
SIMPOZIONUL NATIONAL AL RADIOAMATORILOR
,
n perioada 13+15 septembrie 1996 S+8U la "Simpozionul al
radioamatorilor YO" "Campionatul de a-XVI I-a.
Organizatorii , respectiv de Radioamatorism - Vasil e Oceanu,
secretar general- Vasile Radioclubul comisiei
- Pavel Babeu secretar radioclub - Bogdan au asigurat un cadru de
a evenimentului.
O din peste 250 de radioamatori a n sala de
a Casei de a municipiului (Clubul Petrolul ) prezentate Dintre
acestea s-au remarcat binecunoscutului specialist n radiocomunicatii dr. ing. Serban Radu
Ionescu I Y03AVO asistat de fi ul (student la ! Y03GDK, de larg
interes n rad ioamatoril or de radio-pachet. Este vorba despre
electronice, rea li zate pe suport magnetic (dischete de 3,5"): "Protocolul AX.25 aspecte ale
nivelului fizic" si respectiv "Modem GMSK de 9600 bps" Acest mod de prezentare a unor tehnice
este, o n mod cert, se va generaliza n vi itorul apropiat .
cteva secole, de la realizate cu ajutorul porumbei lor s-a ajuns,
chiar n rndul amatorilor, la digitale, realizate cu sprijinul calculatorului personal. Dar,
cum afirma cu har autorul celor primul mod de comunicare, cel cu porumbei , prezenta
avantajul putea fi la
ambele pot fi prin intermediul revistei "TEHNIUM".
solicita primirea la domiciliu a celor pe dischete, printr-o carte pe adresa
OP42, CP88). Plala se face ramburs, la primirea coletului. este 16.500 lei
respectiv 17.500 lei nu include taxele
S-au acordat trlcourile medaliile de campioni
in ceea ce prezentate n cadrul Campionatului de
foarte slaba participare, ceea ce a determinat ca la una dintre cele clase se acorde
doar un singur premiu.
Juriul condus de Carol Szabo I Y03RU a acordat premii:
A. CLASA ETAJE FINALE:
Premiul I . Mihai Paul I Y09CMF - "'Amplificatoare de putere 400 W pentru banda de 2 m
VHS" ;
B CLASA DE RADIOCOMUNICATII:
Premiul I : Vasil e Durdeu / Y05BLA - 'T ransverter 28/50 MHz si transverter 144/2320 MHz'
. ,
Premiul II : Valeriu / Y04RDN - "Transverter 28/50 MHz":
Premiul iii : Nacu Neculai I Y08BGE - "Transceiver FM cu de pentru banda
de 144-146 MHz.
Revista TEHNIUM i cu nu numai pe campioni ci pe
pentru spiritul radioamatoricesc din cel olimpic : IMPORTANT ESTE PARTICIPI!
de la prima a Simpozionului YO (Slatina, 1980) s-au adunat deja un
impresionant de putndu-se vorbi chiar de o
La reintlnire la din 1997 a Simpozionului la Vaslui!
Y03SB
Redactor ing. NAICU
Abonamentele la revista TEHNIUM se pot contracta la toate ofici ile din
prin fili alel e RODIPET SA, revista figurnd la 5050 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate: aparitie
abonament : 2200 deAUDIO o
PREAMPLIFICATOR CORECTOR DE CALITATE
O
8
ing. Aurelian Mateescu
Au fost publ icate diverse
scheme de preampl ificatoare
corectoare echi pate cu
componente discrete sau circuite
integrate. Acestea n
mai sau mai mare la
d iversele imperative ale
constructorului:
- zgomot de intrare ct mai mic;
- respectare a curbei de
RIM cu o abatere ct mai
- coeficient de diStorsiuni redus;
- capacitate de a prelua semnale
tranzitorii de valori mari
cresterea coeficientu l ui de
distorsiuni total;
- de mare etc.
Preamplificatoarele echipate
cu circuite integrate sunt mai simple
mai de abordat, dar
unor parametri foarte buni
este de uti li zarea unor
circuite integrate de calitate, greu
de procurat foarte scumpe.
Schemele real i zate cu
componente discrete au un
rid icat de componente, un gabarit
mai mare o
TEHNIUM. Nr. 9
la realizare atunci cnd
se unor
performante de vrf.
propunem real izarea unui
preamplificator corector care se
la limita a
rea lizat cu
componente discrete, Acesta,
real izat n cteva variante, cu
tranzistoare de tipuri diferite, a oferit
parametri sensibili egali, de
calitate:
- amplificare n tensiune la
de 1000 Hz -40 dB;
- tensiune la - 250
mV;
L
'"
'"
,

Il"

'" "'"
- de - minim 20 VI
MS.

Preampl if icatorul are o
(figura 1) :
- etaj de intrare diferential;
- amplificator de tensiune;
- repetor pe emitor (dublu) la iesire.
Etajul de intrare format cu T1 ,
T2, T5, T6 este n montaj
care avantajele
tranzistoarelor FET, n special
zgomotu l mic, cu avantajele
tranzistoarelor bipolare conectate
n montaj cu baza Sarcina
etajului de intrare este
'"
'"
"
,,,
""
"
' 00
'"
"

, ""
+ 33V
""
l OOK
33V
Figura 1
- raport semnal-zgomot, cu intrarea
n scurtcircuit - 82 dB;
- capacitate de la
intrare (pentru tensiunea
la - 40 dB;
- coeficient de distorsiuni armonice,
pentru o tensiune la de 25 V
- max. 0,01 %;
- de intrare - Ri = 220
KQ;
- de Re
= 1 Kn;
de un generator de curent stabilizat
cu o de curent
(T4). Se astfel un coeficient
de ampl ificare ridicat cu un
coeficient redus de distorsiuni.
de intrare relativ
posibilitatea lucrului cu orice
fel de cu distorsiuni neliniare
minime la ridicate.
Ampl i ficatorul n tensiune
este realizat cu tranzistoarele T7
T8. T7 n regim de
1
generator de curent. Coeficientul de
amplificare unitar este la
de 100 MHz pentru C4 =
39 pF. T8 dispune de un generator
de curent termocompensat realizat
cu T9, 02, 03 componentele
aferente.
Etajul final este echipat cu
T10 T11 montate ca repetoare
pe emitor, asigurnd valoarea
pentru viteza de
+ 4BV
"

'" D'
FI 33Z
'"
"
"'.'

C,
"
5000JF/b.W
G
o
"

4.J 5C01'16W


R2
"
",

"
canal. cu ten siune
pulsatorie de maxim 1 mV.

n figura 3 sunt prezentate
cele ale de
sticlostratitex dublu pl acat cu foli e
de cupru pe care se
componentele. canalelor
stnga-dreapta se cu
ntre ele se
n cutie de de fier cositori t.
+ 33V
1
5
"'
C3
'"

'"

22r:.J./63V
-+ C,
C6

ft O.lLf
22OJF163V


K33Z
33V
Figura 2
de a
caracteristicii de este
cu R14, R15, C6, C7, C8,
R16, R18, R12.
Preamplificatorul corector se
de la o
si bine (figura 2) cu
tranzistoare Darlington ca elemente
serie. Se o tensiune de
alimentare de 2X33 V (33V) la un
curent de 40 mA pentru fiecare
2
o o 00. I
o o
ro o 00 o
o "00 o 0:j0
o o o o o o
g o o
o
o
o
o
o
o
o o
o
o 00 o
" 00 00 .
o 00 00 00
o 00 00 o
o o
,
Figura 3
Componentele se
atent nainte de montaj vor fi de
foarte calitate se
performantelor
specificate:
- le utilizate sunt RPM
sau ML T de maxim 0,25 W
1-2 %;
- condensatoarele, preferabil cu
stiroflex maxim 5%, CS
- condensator cu tantal solid, C10
AUDIO
- condensator multistrat;
- tranzistoarele vor fi
cu par ametri ct mai
pentru T1 T6, T2TS, T3T4, T10
T11 ;
Reglaj
Montajul bine
[a tensiuni de ali mentare de
10V, pentru care capaci tatea de
la intrare se reduce la
20 d8.
Se de
nul la punctul de unire a
elementelor R18, R21, R22, C10 cu
ajutorul rezistorul ui R7.
Se n locul lui C1
condensatorul cu valoare recoman-
in prospectul dozei util izate.
celor canale se
prin modificarea valorii
R12 R12'.
depind de
de cali tatea
componentelor.
""
"
RJ C3 R6
Lista componentelor
semiconductoare
Figura 1 : 01 = PL6V2Z; 02
= 03 = 1N4148; T1 = T6 = 8F24S,
8FW1 O, BFW11, KTI303r; T2 = TS
= 8C109C; T3 = T4 = 8C177A; T7
= 8C327, 80138; T8 = T11 =
80138,80140, KT814r; T9 = T10
= 80139, 80140, KT81Sr.
Figura 2 : T1 = 80678,
KT82Sr; T2 = 80677, KT827A.
TEHNIUM. Nr. 9

AUDIO
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE CU TDA7294
ing. Serban Naicu
,
Noul circuit integrat
TDA7294, produs de firma SGS
Thomson, este un amplificator de
si fidelitate,
putnd fi alimentat cu o tensiune
de 40 V. Circui tul se
n Multiwatt 15,
avnd sufixul V la tipul pentru
montarea sau H pentru
montarea pe
Integratul o
foarte a tensiunilor de
alimentare, ntre 7,5
V 40 V.
Alte caracteristici
importante sunt :
- curent de repaus : tipic 30 mA;
- distorsiuni: sub 5% la puterea

- puterea de tipic 70 W;
Pentru difuzor cu
Figura 1
TEHNlUM. Nr. 9
de 8 a, alimentarea
se face cu 35 V, iar pentru
difuzor cu de 4 Q cu
27 V.
Montajul prezentat n
figura 1 o putere de
( Po) de 70W pe o
(difuzor) de 8 n. Se poate
puterea de la 85 W
alimentarea
sarcina), dar distorsiunile cresc
la 10%. De ace ea se
o putere mai
(lOW), dar cu distorsiuni foarte
mici (0,4%). n forma
amplificatorul este monofonic,
deci pentru unui
ampl ificator stereofonic de 2x70
W se vor construi montaje
identice.
mai a
factorului de distorsiuni (THD),
la 0,08% la 20 KHz, se va reduce
puterea de Iesire la 55 W, dar
acest lucru nu se impune din
punctul de vedere al
auditiei.
Circuitul integrat TDA7294
este din cu
termice, este util
se monteze fuzibile
la iesirile etajulu i de putere,

i ntervine la o de
prag de 145C, moment n care
circuitul trece n starea MUTE,
apoi cnd temperatura atinge
150C n starea STAND-BY.
Amplificatorul dispune, de
asemenea, de MUTE
se doreste o STAND-BY comandate (Ia pinii
I i,5
, "
Of
cm.
om 1''',+ __ -,
-:::- ' 1 CI CIS
TDA7294 ""
10
3
9 10) de o tensi une
de +SV. Comutarea
circuitul ui n aceste ca
revenirea, se produc ca nici
cel mai mic zgomot fie auzit
n difuzor. Grupul R 1-R2-R3-CS-
C6 timpul de ntrzie,re
cu care se functia de
vor fi afectate joase.
Foarte pentru
buna a
ampl ificatorului este decuplarea
tensiunilor de alimentare.
Condensatoarele electrolitice de
filtraj C 12 si C 14 vor avea valori
ct mai mari ( 10.000 V).
AUDIO
decuplare.
Cele tens i uni
sunt asigurate de
blocul de alimentare format
dintr-un transformator de
(de toroidal ) cu
secundare (de 24-25
V fiecare) o punte redresoare.
, ___________ n primarul transformatorului se
o
O Puntea de diode poate fi
sau cu patru
diode discrete, care trebuie
O
suporte fiecare un curent de 1 DA.
n paralel pe diode se
condensatoare (de 1 00nF/ 1 OOV)
pentru decuplare.
Semnalul de i ntrare al
amplificatorului de putere
prezentat, furni zat de un
preampl ifi cator, se prin
intermediul potentiometrului de

dozaj P(22 KI1). O O n figurile 2 si 3 sunt


Figura 2 prezentate cabl ajul montajului si
. MUTE STAND-BY. Cte condensatoare
montajului nepolarlzate de cte 4,7 pe
prezentat este de 30 dB (valoare fiecare tensiune (C7, C 11 C1 O,
de fabricant). C13)precumsicteunulde100
Acesta se cu ajutorul nF (C8 C9) vor asigura o
schema de planta re a
component elor. Incintele
acust ice (difuzoarele) utilizate
trebuie suporte o putere
eficace de 100W.
grupului rezistiv R4 (68011) RS
(22 KI1). Rezistorul R6 (22 KI1) O
impedanta de intrare
a amplificatorului. Se
ca val oar ea fie cu
valoarea de
RS(22 KI1).
Condensatorul C3, de
cuplaj pentru semnalul de intrare,
are valoarea (1
schimbarea valorii sale
determinnd

amplificator.
modificarea
redate de
Condensatorului de
C4 (22 nu trebuie i se
modifice valoarea, n caz contrar
4
O
O
''"
'"
cu
m
R4
a
.
C< CJ>
O
9
"

"
' ,
, ,
u
, , ,

,
<O
"
1010101 O"
,

,
Figura 3
,
"
c"

,
o
,
'"
O
TEHNIUM. Nr. 9


CQ-Yo===============================
CLlPPER AF PENTRU SSB
,
ing. Dinu Costin Zamfirescu,Y03EM
Semnalul audio vocal are un
raport mare ntre puterea de vrf
puterea medie. Pentru
semnalul sinusoidal are acest raport
mult mai mic, doar de 3dB.
se nivelul semnalului
provenit de la microfon, astfel nct
la vriuri toate etajele unui
SSB lucreze lin iar nu
limi teze), se va constata puterea
medie a este
mai de
puterea de vrf, care va fi cel mult
puterea Distorsiunile
semnalului sunt neglijabi le, de
asemenea, nivelul componentelor
de ce apar n
canalele de vecine
este acceptabil de mic.
ncercarea de a se
semnalul modulator
asupra MIC.GAIN sau vorbind mai
tare mai aproape de microfon va
desigur puterea medie a
semnalului RF, dar n timp
va distorsiuni le semnalului
SSB ceea ce este mult mai grav,
va la un nivel inaccep-
tabil n canalel e
vecine neinteligibile de
tip "splatter"). De obicei acest
fenomen apare mai ales n etajul
final al cum la
nu este prezent dect filtrul de
armonice, toate aceste compo-
nente vor fi radiale de .
de
sunt echipate cu sisteme
ALC, care intrarea n limitare
a etajului de putere final , reducnd
automat tensiunea RF de
Acest si stem
sistemului AGC din
receptoare. Prin urmare,
ALC-ului se distorsiona rea
semnalului n etajul final cu toate
nedorite mai sus,
dar se reduce puterea
TEHNIUM Nr. 9
medie a ntr-o
ce depinde de constanta de timp
a sistemului.
Un procedeu simplu eficace
de a etajele n
limitele de corecte,
raportul ntre
puterea de vrf puterea
sporind de fapt
Uies
Un
o
a).
Uies
Ule
o
Figuro 1
b).
puterea medie) n
(l imitarea) vriurilor semnalului AF
nainte de modulator. Des i gur,
vor apare si distorsiuni , dar acestea
pot fi mentinute n limite acceptabile,
se iau concomi tent mai multe
de
Din cauza
exagerate a unei
defectuoase, de cele mai multe ori
montajele de acest t ip, descrise n
diferite publicatii, nu dau
La aceasta contribuie o
exploata re a se
ajusta corect potentiomet rele de
reglaj. De aceea, unii radioamatori
compensatoarele audio,
care (teoretic cel nu introduc
distorsiuni, constant nivelul
semnalului, dar nu puterea
medie. De altfel, unii nici nu vor
o ntre "limitator
audio" (s:lipper) "compresor
audio". Termenul de clipper este
sugestiv, nsemnnd
de tuns.
cum tunde vrfurile
rebele inutile ale unui gard viu,
clipperul taie vrfurile
semnalu lui AF . Este foarte
alegerea nivelului de
o limitare nu are nici
un efect (bun sau iar o
introduce distorsiuni mari .
cu foarieca
poate fi cu concluzia "ce
este mult
Este cunoscut din literatura
de specialitate confirmat de
faptul un bun clipper AF,
bine reglat, este superior unui
compresor clasic AF, n sensul
n cazul cnd traficul se
n grele de propagare sau
de QRM mare, el poate permite
continuarea pentru
se raportul semnal/zgomot.
Teste efectuate "an air", n
n care cei doi
controale de tipul 59+20dB
nu pot pune n acest
aspect. cu nivelului
de intrare n c\ipper, n cazul de mai
sus se poate pune n doar
distorsiunilor neliniare, la
nceput abia perceptibile, apoi
perceptibile, dar tolerabile (nu
inteligibilitatea) apoi de-
a dreptul inacceptabile.
receptorul are un bun sistem AGC,
efectul de a
semnalului este n mare
,
5
parte mascat. n schimb se poate
observa la unele montaje o
modificare a caracteristicii de
audio, de la
nivelului audio (MIC.GAIN),
audio nalte ncep fie
redate mai puternic. Totul depinde
de tipul filtre lor din clip per, de tipul
limitalorului etc.
Este ca
nivelul de la c1ipperului
fie prea mare. Majoritatea
permit reglarea
nivelului semnalului audio de la
microfon un prim etaj
amplif icator; acesta
deoarece
un semnal mult mai mare dect cel
de la microfon, orice reglaj al
nivelului de microfon din
nu poate elimina distorsiunile.
Desigur, asupra nivelului
de limitare n clipper, se va reduce
semnalul de la amplificatorul
de microfon din nu va mai
distorsiona, dar de fapt clipperul nu
mai vliurile semnalul ui
AF, ca un simplu etaj AF,
a introduce nici o
Nu se pot analiza aici toate
concrete ntlnite n ce
depind de parametri, dar se
poate deduce usor introducerea
unui clipper la un existent
procesor audio incorporat) se
de multe ori cu un
nu se fac reglaje corecte cu
aparate de (milivoltmetru,
osci loscop , generator audio).
Rotind la ntmplare cele sau
trei axe ale potentiometrelor din
clipper (plus eventual reglajul din
scind
cu eternul "acum sunt cu
compresor, acum compresor"
este probabil n
acest mod situatia Sigur,
proba se face "on air", dar
ce ne-am convins totul este
n Unii radioamatori
montaje cum
termenul de
"compresor AF" este folosit de unii
6
att pentru compresoarele AF ct
pentru limitatoarele AF (clippere).
Nivelul de limitare trebuie
reglat la circa 15dB sub nivelul
maxim al semnalului AF. Pentru a
se elimina componentele audio cu
peste 2,5KHz, care
armonice ale
armonicilor semnalului de
n urma (care este
un proces neliniar), este
utilizarea unui filtru trece-jos cu o
de rapid
cu Filtre
simple, comp use din
condensatoare rezistoare
nu pot atenua suficient
componentele nedorite. Semnalul
va fi perceput ca fiind distorsionat
vom fi reducem
"compresia" sub cei 15dB, deci
reducem eficacitatea sistemului. Din
filtrul are o
de suficient
de este posibil
'mpingem" nivelul audio la intrarea
limitatorului , astfel nct
se chiar la 20dB sub valoarea
de vli, ca distorsiuni le fie
prea mari.
in fine, o de
care montajele simple de
clipper AF este slaba calitate a
limitatorului. La limitatoarele simple
cu diode, limitarea nu se face brusc,
ci progresiv. Astfel semnalul este
distorsiona! n intervalele
de timp cnd nu este n figura
1 a este caracteristica intrare-
a unui limitator ideal, iar n
figura 1 b - caracteristica unui
limitator cu diode.
Montajul din figura 2, a fi
excesiv elaborat,
mai sus.
Limitatorul realizat cu tranzistoarele
T1 T2 are o de
limitare foarte de cea din
figura 1a.Filt ru l trece-jos, ce
limitatorului, realizat cu
tranzistoarele T3 T4, este un filtru
activ de ordinul 6, avnd o
a caracteristicii de atenuare de 36
EI introduce o atenuare
de 6 dB la 2,5 KHz de 36 dB la 5
KHz. n fine, la intrare se
amplificatorul de microfon, real izat
cu circuitul integrat 7 41 . EI poate
prelua distorsiuni semnalul
provenit de la microfon, chiar in
cazul cnd acesta 10 mV.
La intrare se un
microfon dinamic de
(200+400 il), Rezistorul
de 1 Kn flancat de condensatoarele
de 47 nF 10 nF (plachete
ceramice) constituie un fi ltru Irece-
jos ce RF la
intrare. Schema a fost
pentru microfon
polonez de tipul TONSIL MDO IX,
care se in posesia multor
radioamatori.
Condensatorul de cuplaj cu
circuitul integrat are valoarea de 22
nF, cu
scopul de a se realiza o
dezaccentuare a joase
(sub 600 Hz). n acest mod este
posibil ca distorsiunile introduse de
limitator fie mai reduse, deoarece
nivelul semnalului la intrarea n
limitator este mai mic pentru
componentele cuprinse intre 300 -
800 Hz. Limitatorul introduce doar
distorsiuni de ordin impar. Astfel ,
pentru fm = 400 Hz, filtrul va
doar armonica a treia
(1200 Hz) a cincea (2000 Hz),
Pentru fm > 1000 Hz filtrul
practic toate armonicele, semnalul
de la fiind o de
amplitudine de
tipul microfonului de vocea
operatorului, valoarea
condensatorului de 22 nF poate fi
n limitele 10 nF ... 33 nF.
Cu ajutorul potentiometrului
semireglabil P1 , amplificarea se
poate regla ntre O 46 dB.
Amplificatorul de microfon poate
distorsiona numai semnalul la
circuitului integrat ar ajunge
la circa 3 Vef. Utilizarea unui
condensator mic de cuplaj (22 nF)
mai are avantajul
TEHNIUM Nr. 9
r

,

CQ-Yo============================= c;!
eventualelor comp6nente de brum
(50 Hz sau 100 Hz) .
mai mari, care este
pentru realizarea
n limitare, componentele de brum
al t e se mnale (zgomote din
pot deveni cu
clipperul conectat. Este necesar
se nu prea departe de
microfon, pentru a putea reduce
amplificarea din P1 impl icit nivelul
zgomote lor captate din Ca
titlu de curiozitate, cu P1 la maxim
si vorbind la centimetri de
microfon, montajul poate fi operat
n o asigurndu-se la
valoare
Limitatorul, realizat cu
tranz istoarele T1 T2, este
cu un de
echilibrare P2 , astfel nct
caracteristica de fie
de origine (figura
1 a). n caz vrfurile
pozitive

,ee
21n'
"
.
'"
'"
negative ale semnalului nu vor fi
n (simetric). n
vor la
limitatorului armonice pare
ale acestora.
Componentele de sub 2,5
KHz nu vor putea fi atenuate de filtru
vor distorsiunile, cumulndu-
se componentelor provenite de la
armonicele impare si combinatiile
acestora. n acest caz suntem
reducem ni velul
semnalului provenit de la microfon
eficacitatea clipperului se va
reduce.
Limitatorul din figura 2
trebuie intre n limitare doar
atunci cnd pe baza tranzistorului
T1 semnalul alternativ sinusoidal a
ajuns la circa 180 ... 190 mVef.
Semnalul din colectorul
tranzistorului T1 trebuie se
prezinte pe ecranul osciloscopului
ca o
de circa 7 ori.
,cc
"
' .
llXir'F
fv

'-" "
"
1\J3
-
8A741
""
nivelul, intrarea n limitare trebuie
se concomitent pentru
ambele acest lucru se
poate reg la cu ajutorul
P2. n lipsa unui
osciloscop, reglajul se poate face
a aplica semnal, ca
colectoarelor
tranzistoarelor T1 T2 fie egale.
P1 se
astfel ca semnalul la
circuitului integrat o
valoare vrf-vrf de circa SV (pentru
o "compresie" de 20 dB) . Pentru
acest reglaj se va vorbi n
microfonului la
cu
La filtrului activ trece-
jos se un semnal de circa 1,5
Vef. De aceea, semnalul este
divizat pentru a-I face compatibil cu
nivelul cerut la intrarea de microfon
a transceiverului. se la
borna de microfon a clipperului un
semnal sinusoidal cu mai
"
.1 "

'ce
:::!COJr I
'" -:;:- 12
11
'"
BCl 083
01
810::,
=

=
"
RC1083


"
"

'''"' .
..
l QK
=t
OCff .:
";-
"
,=
O
vce
Figura 2
TEHNIUM. Nr. 9
8K2
00

"
"'"
::K2
'"
vcc
""

P2
'"'
"'"


'"

CAlTlE
"lRAIlEA
'"
MICROFON
'ee
7
mare de 1 KHz, la montajul ui
din figura 2 se un semnal
sinusoidal , i ndiferent de
amplitudinea semnalului de l a
generator. Ampl itudinea semnalului
de
nivelul de la intrarea limitatorului
este suficient de mare ca se intre
n regimul de limitare. pe oaza
tranzistorului T1 se cel
0,5 - 0,6 Vef, n col ectorul
t r anzistor se o
succesiune de impulsuri
dreptunghiulare cu coeficientul de
umplere 0,5. La n emitorul
tranzistorului T 4 se o
fm ;:: 1 KHz.
este mai din
cauza armonicelor
impare, forma de incepe
se apropie de cea
fm scade la cteva sute de Hz
limitatorul
un semnal suficient de
mare. in lipsa unui generator audio,
montajuJ poate fi testat cu ajutorul
microfonuJui fluiernd pe diverse
"tonuri " (nal te sau joase). Pe
osciloscop se imediat
momentul cnd,
semnalul de devi ne
sinusoidal.
nu s-a intrat n limitare,
semnalul la este sinusoidal
indiferent de n
se poate testa caracteristica
de a filtrului se
de la generator semnal pe
baza tranzistorului T1 prin
intermediul condensatorului de 0,1
IJF, deconectat n prealabil de la
ci rcuitul integrat); se poate testa
caracteristica de
(ampl ificator de microfon + fi ltru)
se semnal de la
generatorul audio la borna de
microfon a montajului din figura 2.
Filtrul act iv trece-j os este
compus din celule de filtru
Butterwort h de ordinul 3 ident ice
avnd frecventa de (atenuare
cu 3 dB) de circa 2,5 KHz (fiecare
Condensatoarel e de 22 nF;
2,2 nF 470 pF din filtru , ca
rezistoarele de 3 KQ 62 Kn
trebuie de 5%.
Condensatoarele trebuie fie cu
styroflex sau multi strat. Polarizarea
tranzistoarelor T3 T 4 se
din colectorul tranzistorului T2,
potentialele de curent continuu ale
emitoarelor tranzistoarelor T3 T4
succesiv cu circa 0,7 V
de colectoarelor
tranzistoarelor T1 si T2 (presupuse
egale).
Sursa de alimentare trebuie
fie bine Trebuie se
evite RF de la
n ci rcuitele montajului din figura 2.
CITIZEN BAND
Firul de l a microfon, ct
conexiunea intre clipper
vor fi ecranate. Eventual se vor
monta toruri de pe firele de
alimentare. O mai
poate f i este posibil)
montarea cl ipperului n interiorul
carcasei metali ce a transceiverului.
cli pper ul se n
exterioru l transcei verului este
obligatorie introducerea circuitului
imprimat ce montajul ntr-
a cutie din
ci rcuit imprimat sau din (ca la
amplificatoareJe de TV). n
caz contrar, semnalul de RF poate
n montaj va perturba
grav acestuia.
in final, mai o idee celor
care vor testeze clipperul "pe
viu": nregis'trat i pe un casetofon
vocea prin
clipper n diverse de reglaj
apoi rezultatele (timbru,
distorsiuni, grad de
Dar cu nu
o nregistrare cu nivel
i mpropr iu reglat pentru a nu
introduce distorsiuni suplimentare
testele neconcludente.
Clipperul poate fi util izat cu
succes la un MF,
eficacitatea imposi bi l de
de

de n
numita CITIZEN BAND (C.B.) banda de de 27
MHz, corespunznd unei lungimi de de circa 11 m -
au cunoscut n ultimii ani o De
in se la
mici, dar unele de radioamatorism (din
care principalul avantaj n lipsa examenelor in vederea
operatoril or de a determinat
"explozie" a de amatori.
gestionarea spectrului radio este coordonat
de Ministerul Acest lucru se prin
intermediul R.A. Inspectoratul General pentru
(I.G.R.) pentru publice private
(spectrul de neguvernament al) . Benzile de
destinate serviciu de radiocomunicatii
sunt stabilite prin Tabelul al Atribuirii Benzilor de
Revista TEHNIUM a mai abordat aceste
probleme propune prezinte n viitor
n acest domeniu. Astfel, n care se pare recordul
european in materie, se pot peste trei milioane de
CB vndute, i n cu mic (ci rca
17.000) de acordate radioamatorilor.
La nivel benzile de sunl atribuite
de Uniunea de iar n
8
Banda (CITIZEN BAND) se intinde ntre
26,965 MHz 27,405 MHz, fiind mai ales pentru
ntre puncte apropiate, faptului
propagarea se face n unde decametrice, se pot asigura
chiar la intercontinental e. Astfel de
TEHNIUM Nr. 9


CQ-YO============================:= Si!
FILTRUL Pi UTIL
ing. Claudiu latan, Y08AKA
Una din cauzele
TV produse de
radioamatorilor se
insuficiente de filtrul
de a armonicilor semnalului
emis. Filtrul prezentat o
atenuare a armonici lor
de ordinul doi cu 50 -;- 55 dB, iar a
celor de ordin superior cu 60 + 70
dB.
Atenuarea semnalului de
(a nu
1 dB. Cuplnd acest filtru intre
fiderul antenei se
ROS-ul, ceea ce
este un mare avantaj, deoarece
puterea scade
cu acestuia.
Impedan,a de intrare a
filtrului este de 7SQ. Folosind acest
filtru se
va avea o
putere de 200 W. Condensatorul
variabil C4 (de la aparatele de
mai vechi) va avea
capacitatea de 1 O 15 pF la 490
510 pF. Pentru banda de 80 m
n paralel pe fiecare se
un condensator fix cu
capacitatea de 510 pF. (C1 - C3).
Pentru a se
de mai sus toate bobinele se
pe inele de cu
parametri
benzi de lucru. Rezultate excelente
se folosind inele de de
Pentru acei
care astfel de inele sau le
pot procura n continuare tipul
inelelor datele bobinelor . Pentru
benzile de 3,5 7 MHz se folosesc
inele 508Y2 tipul 20x10xS, iar
pentru celelalte benzi BY20 tipul
K12x6x4,5. Toate bobinele se
cu CuEm cu <1> 1
mm. sunt
INTRARE
C' C2
'" M
"
17 112
"
"
"
-"-'- '"
Kl.l
Kl .2 KU
I rtl-
C'
'"
"8
K1A
"'"
K1.5
L 1 = L7 = L 12 = L 16 = 3 L2 =
L8= L13 = L17= L3= L10
= L 15 = L18 = L4 = L 19 =
0,5 L5 = L20 = 0.37 L6 =
L 11 = 6 L9 = L 14 = 1
Filtrul se poate extinde
pentru celelalte benzi autorizate
pentru traficul de radioamatori.

C.D
Acordarea filtrului se face pe
fiecare la pe frec-
de mijloc. n benzile 3,5; 7;
14; 21; 28 MHz va coincide la acord
respectiv cu 4;8; 16;24;32 MHz.
Er- ---- --a:- _u ___ J
foarte au realizeze radioamatorii
din
Banda are o de circa 400 KHz, fiind
in 40 de canale de cte 10 KHz fiecare. O parte dintre aceste
canale sunt utilizate pentru (tel esemnalizare).
Normele specifice diverselor europene sunt
diverse, normele generale europene incluznd doar
domeniul transmisiilor cu de (MF). Este,
de ca aceste norme evolueze spre o
armoni zare, de exemplu spre unele norme similare celor
adoptate in unele state europene, cum ar fi
spre includerea transmis ii lor cu de amplitudine
(MA) banda (BLU sau SSB).
CB-ul nu putea adune
discipolii in cluburi pe la mijlocul anilor '70. Moda
cluburil or CB a recent (mai exact pe 15 iunie 1995)
la noi in A luat atunci radioclubul CB "ECOUL
avnd 21 de membri fondatori. Clubul
TEHNIUM Nr. 9
are sediul n sir. Labirint, nr. 60B, telefon
01.321 .20.48 este condus de inimosu! ing. Vasile
in prezent peste 150 de membri. Indica ti vul
centrale a radioclubului este 233 Ee 000.
Radiodubul CB propune promoveze spiritul dvic,
de de prin intermediul radio
n banda de 27 MHz, att pe plan intern, ct
Adresa pentru a clubului esle: P.O.
BOX 20-63, CP 74.100
Membrii clubului propun alocarea, n
a CANALUL 9 problemelor de (in colaborare
cu Capitalei, Spitalul de Crucea
Pompieri), iar CANALUL 19 rutiere (in colaborare
cu AeR, Ministerul Transporturilor).
Noi le dorim mult succes n continuare promitem
vom fi de ei.
ing. Serban Naicu/233EC29

9
Turometrul prezentat n
continuare poate primele
patru cifre ale unui motor
de aeromodel , tura care poate
ajunge si la 30.000 rotlmin.
Circuitul se de la un
acumulator de autoturism, de
12V, ce nu poate
dintr-un atelier de aeromodelism,
dar la fel de bine se poate
alimenta prin transformator,
redresor filtru direct de la
Ci rcuitul integrat 11
intreg montajul la SV excelent

COLECTOR
E
rus OI: CART
FOTomANZISTOIl
Figura 1
Traductorul de este
un fototranzistor care trimite
impulsuri la un circuit trigger 14-
MMC4093. Trebuie
aici frecventa care apare la
triggerului este
cu doi
faptului lumina este
de ori de paletele elicei la
o Circuitul 15-
MMC4046 este un PLL care
o multiplicare cu 128
a frecventei semnalului aplicat la
intrarea acestuia SIN (pinuI14).
multiplicare se obtine
10
LABORATOR
TUROMETRU PENTRU AEROMODELE
ing. Valentin Stoi ca
prin divizarea cu 128 a frecventei de intrare, pe ultimul digit
oscilatorului comandat n va schimba cu o
t e[lsiune, de acest
integrat. Divizarea o
bina r dublu
MMC4520. acestei
pentru a primele
patru cifre ale
de 10 ture), este necesar un timp
de de 0,02343765
extrem de cifrele O si 1,
ceea ce nu nu se
poate este cazul,
o de 10 ture pe minut.
foarte de care
am aminti t se PLL-ului
care se pe
de lucru n
secunde, timp realizat cu semnalului de intrare.
oscilatorul 12-555N si
.
zecimal 13-
MMC4518. are
un timp egal cu cel de
MANER OI: LEMN
ElCEA
pentru memorarea
resetarea 17, 18
care impulsurile primite.
Aceste impulsuri de
memorare resetare sunt
furnizate de un
Johnson 113-MMC4022. La
conectarea tensiunii de
alimentare,
condensatorului C8 rezistorului
R6, se
a circuitelor 113 13.
Viteza acestui turometru
de 21,333333
pe n lipsa semnalului
Cititorul care
schemei poate
observa prin unui
decodificator MMC4511 si a unei
t" gger MMC4093
unui se
poate turatia pe cinci
pe
minut ) cu o de 6,82
pe
Ca idee, traductorul cu
fototranzistor poate ca n
figura 1.
Aj ust area se face di n
semireglabilul R5 cnd
turometrul conectat la un
transformator ca n figura 2
0150.
n figura 3 este
schema, n f i gura 4 - cablajul
dinspre partea cu
componente, n figura 5 -
cablajul de pe partea a
iar n figura 6 o vedere cu
Figura 2
TEHNIUM Nr, 9
LABORATOR
w:e
,
,
"
I ,.;;

,

" 1"

""


f-L-
1-'-
"d
"""

"


=.

"

"
..
,
.>.
w:c
I-J;}
,
, ,
"'
U,
4518
"

c;

"

o-ll"
< ,
vcc gOOO
1':5 O \ 1 I
"" 1,1, It
..

l,
*1ll '"
-"---- ]',
,
C!
"

.-

"'"
.-

<
,
"

,

"
0"00 CQQQ
o I 1 J I 2 l
:lt:1

tm
'<Ce
le.,
,.,.
fi:

<
C QQQQQQQQ
D
'"
""

"'"
"""
*1' l
-fl
*1
""
,

"
lM:l111
ll-.Lf---t
\'0 I
'"
;; Ir
x:
' el
, ,
"

'"
,,,
..

"'1'0-


"!;lQg
o 1 1 l
,
,

"

"
"

"

"

"
'" . "
, ,
"'fo

,
""fo
<
,
QQQQ
"O "O 0 11 0"
: ' 2 3
" "
o 1 1 ,
, ,
1:
"'f
,


.. "
....... Ale
'"
...
1 1;
,
e C D
'" (51\
...
'"
" .
! C
"

" ,
, "
UI,! l1
A 'o
",
45' 1
, "
. ,
Figura 3
TEHNIUM Nr, 9
, , ,
; . 5

, I II
,. ,
3 C D I f G AICC!fG
I I Il
13 " o
rYrYrYn 1':10 rYrYrYn m rYrYrYn '" rYrYrYn '"
,adIO
'" y,.y.rYrY '" y,.y.r'rY1r y,.y.rYrY" y,.y,rYrY
II 1105"., I 1161 . 321 I I
, "
C0>7 cO"/ C0.7 CCf,J1
LA AFISOARELE 7 SEGMENTE
Il
o
o
_ o
r III o
001001
o 0001'0
Figura 4
o 0000 0 .
o
o
o
o
o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o

o o
o o
o o
o o
o o
____ 0 o "--

'
_ 10001.
_ o
.

o
-
o o o
-
-

.
.
..
o o

o o
, 0 o _
I 0r o_oloo __
... :::
o __ o .....
'" (>-4 , o
'-.-. ::::::;----_. --4.
0_ , -
o o
o o
Figura 5
12
LABORATOR
componentele lipi te pe
Cablaj ul de
fiind simplu, nu consider necesar
reproducem aici.
7 segmente vor fi cu catod
comun , condensatoarele
polarizate vor fi cu tantal t i p
C5 va fi cu polistiren,
rezistentele cu
Bibliografie
1. Data Sook - thlrd edition,
1991-1992 - Microelectronica;
2. Silicon Transistors -
catalo IPRS - - 1989.
EJ
'00
!J ID
EJ O oEJ
'!>o"o"
a _
O
OliJS

" ,
=
.. ., ".
"000 '\?'
===
O
O OEI'
.ou

,
,

-&
.. O
&<6
..
.. .... <>
'" .. " ..
Figu!O 6


EDITORIALE
Din seria "Bi blioteca de
procura

Cine stie LOGO?, de Ion
Diamandi ;
Minunata lume a HC-ului , de Vlad
Atanasiu;
Provocarea algoritmilor, de Victor
Mitrana;
Cum jocuri pe
calculator, de Ion Diamandi;
Clipper, compilator pentru dBASE,
de Mihai Anton Cerghizan;
Calculatorul pe intelesul tuturor,
de Mihaela Crstea s'i Ion Diamandi;
se trimh prin cu
plata ramburs (I a primirea coletului).
Comanda se pe adresa:
Editura AGNI
CP13-1 25,Bucuresti
teI. 615.55.59/633.45.31
fax 210.93.36
TEHNIUM Nr. 9
.
J I
LABORATOR
CU 555
ing. Naicu
ntruct circuitul integrat 555
se la unor
oscilatoare audio, este firesc faplul
o mare parte a sale
o constituie realizarea unor averti-
zoare acustice (alarme, sirene etc.).
Sirena n
este mai dect
majoritatea celor realizate cu 555,
fii nd cu
alarme realizate cu circuite
integrate de t ip 555 au
primului oscilator (pinuI3) la
intrarea de control C (pinuI 5) a celui
doilea. n montajul nostru nu
s-a fo l osit conexiune
utilizndu-se pentru atacul
celui de-al doilea integrat (CI2)
tensiunea liniar de pe
condensatorul C1 .
100 ).lF) eventual, un rezi stor de
limitare, direct difuzorul. Dar,
ntruct curentul maxim de
debila! de integrat este de doar
200mA, am recurs la amplificarea
acestui curent cu ajutorul lui T2.
Difuzorul, avnd o de 4Q
sau 8.0. , se n colectorul
tranzistorului de putere. Cu valorile
elementelor ele ps- vom
D1 f1 2V + 16V
r
-----,--,----r---,-----,--,--j-- avsa o putere de 8W cu un
1 difuzor de 80 sau 16W cu un difuzor
05 ,..,,,'l-..,,l'-I + C3 aproximativ din tensfunea

/\ OI. de 40:, pe difuzor aplicndu-se
w< =. 47().)f )
_ D2 de alimentare.
-----.z. )ESC V
, Diodele D2 D3 au rolul de
C12
555 3 R7 -d 12 a proteja tranzistorul T2 la
t----' 2N3 JS5 mari de tensiune produse la oprirea
.... J tens i unii de alimentare (pr in

"""1 GI, . D3 fenomenul de autoinductie care ia


l ' oK3 l ' n bobina difuzorului).
,_o!, Cl ""*" I C2 ""*" -::}- Avnd n vedere curentul
:- l roF lcr.F important absorbit din sursa de
Cele circuite integrate
555 constituie la un punct)
o aplicatie de
Primul circuit integrat
(CI1) constitui e un oscilator de
relaxare (astabil), avnd cele
de comparare PS (pinul 6)
PJ (pinuI2) conectate
de pe
condensatorul C1 (1 00 Acesta
se de la sursa de alimentare
(12V+16 V) prin rezistoarele R1
R2 la valoarea de 0,66 din
tensiunea de alimentare (pragul de
sus) , moment n care montajul
si condensatorul se
prin R2. Cnd tensiunea
pe condensator sub nivelul
pragului de jos (0,33 din tensiunea
de ali mentare) , schema
n starea
ntregul proces de al lui
C1 se reia.
De schemel e de
TEHNIUM Nr. 9
tensiune, avnd forma de
o
a semnalului n
difuzor , de o
relativ a
(o
Tranzistorul T1 (de tip
BC178B) are doar rolul de a evita
celui de-al doilea circuit
integrat asupra tensiunii de pe
condensatorul C1 . n cazul cnd
conexiunea dintre cele
integrate s-ar fi direct (sau
printr-o
asupra lui C1 ar fi putut
mpiedica CI1 oscileze.
O particularitate a
schemei, cu scopul
puterii sonore, o constituie
introducerea tranzistorului de
putere T2 (de tip 2N3055) .
De iesirea celui de-al
doilea circuit integrat (pinuI3)
printr-un condensator electrolitic {de
alimentare, de 3+4 A n cazul
difuzorului de 4Q, s-a utilizat grupul
D1-C3 cu ro l ul de a separa
alimentarea propriu-zise de
cu cele
circuite integrate de tip 555) .
Acest grup astfel:
cnd "cererea" de curent a sirenei
este foarte mare (curent mare prin
difuzor), tensiunea din anodul
diodei D1 scade dioda se
montajul propriu-zis
alimentndu-se din tensiunea
de condensatorul
electrolitic C3 (470
pinilor
celor circuite integrate 555
sunt date pentru capsula r099
MP48 (cu 8 pini).
Bibliografie
1. Circuite integrate liniare-
Manual de utilizare (vol.3), Editura
1984;
2, Le Haut-Parleur nr. 1848/
15 mai 1996.
13
D
bEI :O
INFORMA TIeA
GENERALE DESPRE PC-uri (1)
loc :JO\
Introducere tehnologice,
n materialul de vom instruirea antrenament ul
prezenta principalele probleme pe . reflexelor, jocurile de tot felul
care trebuie le Ce are pe operatorul
utilizatorul cu nivel mediu de PC-ului?
n PC-uri Ne vom referi numai la
PC-uri compatibile IBM, cum se
ntlnesc frecvent n
cu pe PC
n paraiei asupra
care
Pentru a ne es te
deprinderea unui limbaj,
a unor termeni tehnici specifici
informati cii. Ca n orice domeniu
de activitate, n
o serie de cuvinte care
actiuni specifice (un fel de jargon
profesional). Mai mult ca n alte
domen ii, ele provin din limba
Uneori, n ciude
sunt hromnizate" n mod
ciudat (de exemplu "dragare cu
mouse-u l", dar cum ar suna
expresi a o trre cu
ntr-un mic Dictionar
am rezumat termenii de specialitate
mai des
Iar n f inal avea
impresia lucruril e sunt simple, nu
n spatele multor
despre care totul mai
cte o carte pe care trebuie
o pentru a fi pe
"meserie".
Ce este PC-vi?
Calculatorul personal este o
care pe om
meseria. Este
personal pentru este integral la
unei persoane poate
fi personalizat conform
acesteia. Cu PC-ul se poate rezolva
o mare diversitate de probleme cum
sunt: scrierea la
tehnoredactarea, desenul tehnic
sau artistic, calcule simple sau
complexe, memorarea selectarea
datelor de orice fel, educatia,
14
Un PC "dasic" (cu
note-book-urilor, unde totul este
concentrat ntr-un singur bloc) este
compus din:
- Calculatorul propriu-zis ,
sist emul unde se f ace
prelucrarea datelor. Pentru utilizator
el apare ca o cutie pe al panou
frontal un de
pornire, un buton de Reset unul
care modul Turbo
un care
de lucru n MHz
(milioane de cicluri pe
LED-uri care
tensiunii de
functionarea hard-disk-ului (HD) ,
(FD) modul Turbo,
una sau de acces la
unitatea de floppy-dfsk
eventual CD-ROM.
- Monitorul , unui
televizor. Pe ecranul se
datele, sub de
caractere alfanumerice (litere si
cifre) sau elemente grafice (desene,
imagi ni). reglaj e pentru
luminozitate, contrast,
uneo ri a imagi ni i,
ca di mensiunea celui mai
mic punct pe care I poate (de
exemplu 0,28 mm).
- Tastatura , de unde se
introduc date se dau comenzi.
- Mouse-ul este un
dispozitiv care, atunci cnd este
de operator pe
produce o deplasare a cursorului
pe ecran, ca
Are sau trei butoane
prin a (clic)
calculatorul o
n de program.
- Imprimanta
fiz. Gheorghe
este un dispozitiv care la
pe hrtie a datelor furnizate
de calculator.
Cum spatiul de
lucru cu PC-ul ?
Calculatorul aduce o
economi e de timp
numai ce bi ne
utilizarea lui. atunci,
mult timp cu el !
O sesiune de lucru cu PC-ul
adesea ore n nu
trebuie amenajarea
a locului de lucru:
a corpului la masa
unde de
ecran etc. Lumina trebuie
fie suficient de pentru a nu
con trasta excesiv n raport cu
ecranului. Este
recomandabil ca ecranul fie
orientat lateral de ferestre
. '
pentru ca lumina nu
se reflecte pe monitor.
Concentrarea a privirii
pe ecran este obositoare pentru
ochi; de aceea sunt recomandabile
mici pauze la i ntervale de
aproximativ o
Conectarea calculatorului la
nu se face cu
Ori ce intrerupere
a tensiunii
reluarea lucrului de la ultima salvare
pe hard disk. La fiecare porni re a
calculatorului se automat
o serie de Pentru a evita
uzura a HD-ului regimul
tranzitoriu de la pornire, este
recomandabil ca pornirea si oprirea
calculatorului nu se prea
des (pentru pauze mici).
Putem lucra cu PC-ul
despre calculatoare?
Da, PC-ul poate fi
intre direct intr-un program
care ne
care operatorul trebuie
doar modul de lucru cu
TEHNIUM Nr. 9

INFORMATICA
acel program. setare se
face n auloexec.bat care se
automat la pornirea
seama de
faptul 99% din timp se
in programul de interes, acest mod
de lucru nu trebuie desconsiderat.
Dar cel care se descurce
n 1 % din timp,
ajutorul altcui va (de
exemplu pentru a face setarea de
care vorbeam), trebuie
o serie de
de despre
calculatoare.
Cum cu ?
La PC-ul are, de
instalat pe HO sistemul de
operare (DOS), Windaws-ul
programul de al mouse-
ului. Cu accesorii le din Windows se
pot efectua deja de editare
de texte desene.
Pentru a efectua
mai specializate, utilizatorul trebuie
instaleze unul
sau mai mul te programe adecvate.
Ele trebuie n
de de sistemul de calcul,
compatibilitatea cu alte
programe folosite,
sau a n
ceea ce programul etc.
de
instalare a programelor pe HO,
adesea de modificarea
config. sys autoexec.bat.
Dischetele de pe care se face
instalarea (kit*urile de instalare) vor
fi pentru o
reinstalare n cazul distrugerilor
accidentale ale datelor de pe HO.
Tot acum se pe HO
unul sau mai multe directoare n
care vor fi
efectuate. Se pot crea directoare
(subdirectoare) separate pentru
diferite persoane care pe
PC, pentru tipuri de sau
perioade de timp diferite.
por nire, auto mat sa u n urma
manua le n
n programul dorit. Aici
ghidul de nu mai este de
ajutor, trebuie
programului respectiv
sau instruit de cineva cu

La terminarea unei dar
si periODic (la fiecare de
se face salvarea (memorarea)
pe HO sau FO a O
recomanda re este
unei ordini st ricte n
salvate. Este
necesar nu
cu
celorlalte de pe HO,
n general nici nu le
folosi numai
directoarele special create pentru
stocarea Atunci cnd
un o lucrare
este bine unde a
fost el memorat, pentru a interveni
imediat n cazul unei erori.
Periodic (zilnic,
lunar * ritmul de lucru) este
salvarea (copierea) tuturor
de pe HO pe dischete,
pentru a nu fi pierdute accidental.
terminarea unei
se trece la valorificarea ei. De multe
ori aceasta ei pe
hrtie. Apoi se ia decizia
lucrarea mai trebuie sau nu
n memoria calculatorului.
Poate necesitatea
unui transport al de la un
calculator la altul (pentru a continua
lucrul de la serviciu sau
pentru a lucrarea pe o
mai
trebuie ca ambele
calculatoare instalat
program fonturi) cu care
a fost lucrarea! Transportul
se face prin copierea sau direct prin
salvarea pe dischete. Ori
de cte ori date
Acum PC*ul este n calculatorul
'"personalizat' conform la riscul Controlul
utilizatorului din acest moment dischete lor cu un program antivirus
puteti lucra efectiv cu el. La fiecare actual este totdeauna binevenit,
TEHNlUM. Nr. 9
desi nu este sigur pe deplin.
(continuare in
DICTIONAR
Hardware (hard) n limbaj
informatic compo-
nentele fizice ale calculatorului
echipamentele conexe. in traducere
"tare, dur", dar
cuvntul trebuie interpretat ca
referitor la componentele materiale,
care pot fi atinse cu mna, la
de calcul.
Software (soft) este partea
privitoare la programarea
utilizarea calculatorului. Traducerea
"moale, fin" se la
domeniul delicat, specific
informaticii propriu*zise.
Operarea (operatorul) este
lucrul (respectiv cel ce cu
calculatorul personal.
Procesarea este o lucrare
cu calculatorul. Vorbim de
procesarea unui text, a unei imagini,
a unor date
Rul ar ea este un termen
sinonim cu unui program.
Lansarea este darea n
a unui program. Termen
similar: rularea.
Comanda este un cod ( o
o de taste sau un
cuvnt) prin care operatorul cere
unei intr-un
program. Comanda se prin
scriere la sau * mai comod
* prin selectarea ei dintr*un meniu
care toate
posibile.
Setarea unor parametri sau
unor alegerea lor
conform operatorului
hardware.
Resetarea este aducerea la
a unui sistem de
calcul sau a unui program. Uneori
este singura de repornire
un blocaj al sistemului sau
programului. PC*ul are adesea un
buton de Reset sau se
simultan tastele <Ctrl>, <Alt>
<Oelete>.
IS

CATALOG
CIRCUITE INTEGRATE ECHIVALENTE
in materialul de care se
att constructorilor
electroni amatori, ct
depanatarilor de
ne-am propus
echi val ente ale unor CI
liniare, produse de firma CEMI-
POLONIA. utilitatea
listei de este
de faptul de-a lungul anilor, n
au fost aduse o serie
de aparate electronice
(radi orece ptoare, radiocase-
lofoane, amplificatoare de putere,
amplilunere. magnetofoanel
casetofoane pick-up-uri) , a
n stare de
presupune, uneori, inlocuirea unor
CI defecte.
cnd ea se la
CI poale fi X pentru
prototipuri sau modele
experimentale si Y pentru apl icatii
, ,
n sisteme profesionale. Lipsa celei
de a treia litere este CI
destinate de uz general.
Prima din care
grupul de litere
domeniul admisibil al
temperaturilor de lucru . in mod
frecvent ntlnim cifra 1, pentru care
nu se fac exprese, sau
cifra 7 ,
temperaturilor cuprinse n domeniul
O .. . +70C. Grupul de 3-4 cifre care
are diferite n
,
UL1 COOl
Am ncercai oferim
din
acol o unde nu am asemenea 5
am indicat un CI de
din
deoarece ele sunt binecunoscute,
existnd si posibilitatea de a fi
8
,
s
6
Figura 1
n magazinele de stat sau de fami li a CI. Pentru CI
particulare. La cteva CI CEMI nu linia re, grupul are trei cifre
a fost indicat nici un echivalent ; ele un interes speci al , deoarece
au fost listate pentru a putea la identificarea a
preciza printr o grupei cum
principalele caracteristici ale acestor
Cl.in acest fel, se va putea adopta 000-099 modulaloare
o oarecare de inlocuire a CI demodulatoare:
respectiv (evident , nu prin
nlocuire pe cablaj).
Pentru a facilita o identificare
a unui CI , mai jos
codul de marcare adoptat de firma
CEMI. Codul este format dintr un
grup de 2-3 litere, urmat de 4-5 cifre
n final, o Prima din
prefix tehnologia de realizare:
U pentru CI realizate n tehnologie
M - pentru CI realizate
n tehnologie A doua
este C pentru CI digitale L
pentru Clliniare. A treia atunci
16
100199 circuite
universale;
200-249 amplificatoare de
pentru radio
tv;
250-299 diverse alte
pentru receptoare rad io tv:
300-399 amplificatoare de
tensiune;
400-499 amplificatoare audio de
putere:
500-599 circuite de alimentare
stabilizare;
600-699 decodoare stereofonice;
Aurelian
ing,
700-799 amplificatoare
comparatoare;
800899 convertoare
generatoare;
900-999 al te
Ult ima din codul de
marcare referitoare
la tipul materialul
pe cele mai uzual e:
L -
M - de plastic cu radiator
inclus;
N - de plastic, standard;
P - de plastic, cu radiator
TABS;
R -
T - de plastic cu radiator
lateral .
in tabelul de
prezentat numai
1 CI liniare. Aceasta impune o
precizare: spre deosebire de CI
digi tal e, la ca re
compatibilitatea pin
la pin sunt, de cele mai multe ori,
perfecte, la Clliniare lucrurile sunt
uneori mai complicate, motiv
pentru care listele de
nu iar autorii iau o
de pri n aceea numesc
CI propus pentru inlocuire ca
"echivalentul cel mai apropi at".
Tabelul este structurat pe trei
coloane. in prima sunt
nscrise n ordine codurile
CI CEMI. in coloana a doua sunt
indicate echivalente directe sau cele
mai apropiate(-). Echival entele
propuse sunt in general
binecunoscute, motiv pentru care
nu s-a indicat firma
ea fiind de recunoscut
prefix: A-RFT; CA-RCA; ESM,SFC-
SESCOSEM; K-CSI; LA-SANYO;
MBA,MDA-TESLA; MC-MOTORO-
LA; SA,SO,SIEMENS; TAA, TBA,
TCA, TOA-diverse firme europene
(PHILIPS, SGS-ATES, THOM-
TEHNIUM. Nr, 9
r
SON-CFS/SESCOSEM, ITT,
MULLARO etc) U-TELEFUNKEN,
pA-FAIRCHILD, Cnd echivalentul
provine de la IPRS, acesta a fost
notat ca atare, pentru a subl inia
faptul se produce n deci
este accesibil. n ultima a
tabel ului apar trimiteri la unele note
n care se fac suplimentare
Ul l1 01N
13 12 5 6 B
3 4 10 1 \
Figura 2
sau se sumar
parametrii principali ai CI. La Glia
care s-a indicat un echivalent
cunoscut din sau
s-a considerat nu este
cazul se mai
supl imentare, cu
n care acestea erau strict necesare
(ca, de exemplu, la amplificatoarele
AF de putere).
n notele 1-4 apar trimiteri la
figur il e 1-5, n care sunt prezentate
schemele interne ale ctorva CI
CEMI , att de simple, nct pot fi
simulate cu tranzistoare discrete,
atunci cnd nu dispunem de un
echivalent, Aceste CI apar foarte
des n schemele unor aparate,
deoarece nefiind strict specializate,
au o de
de exemplu, n schema
casetofonului deck MDS-418 din
sistemul audio SEMI -SLlM-LlNE
DIORA, ntlnim CI UL 11 11, folosit
ca driver pentru indicatorul de nivel
cu LED-uri (bar-graph). cum
se poate vedea in tabel, acest CI
este echival ent cu TCA671,
CA3046 sau KR198NT1, Schema
a CI UL1111 a
propuse este
n f i gura 4, de unde
nu este un circuit
specializat, ci o arie de tranzistoare.
TEHNIUM. Nr. 9
DJ
Simplitatea schemei interne a CI
UL 1111 face simularea
acestuia pr in intermediul a cinci
tranzistoare NPN, oricare din seria
BC (de cu parametri ct
mai apropiati).
deoarece acestea sunt mai expuse

Cele mai des ntlnite circuite
integrate amplificatoare de putere
sunt:
- UL 1481 (de exemplu n
cititorii cu
atentie notele indicate n coloana
a treia, n special atunci cnd vor
un CI amplificator AF
radioreceptoarele HALINA,
SAFARI, SUDETY);
9 de putere. Acestea sunt circu itele
care se cel mai des, din
diverse motive: supravoltare ,
nlocuirea difuzorului original cu altul
de mal
suprasolicitarea CI prin ascultare la
putere timp ndelungat , n
de

-UL 1482 (de exemplu n
rad iocasetofonul RM111 n
radioreceptoarele ANETA,
SABINA, SNIEZKA, ZOSIA);
- UL 1490 (de exemplu n
radioreceptorui
- UL 1492(de exemplu n
radiocasetofonul MAJA);
- UL 1497(de exemplu n
radioreceptoarele ANIA, ROKS-
ANA),
Tabelu l de
propus n acest material permite
stabilirea unor ntre
circuite le integrate de diferite
(altele dect cele de tip
CEMI), ceea ce poate fi foarte util
avem n vedere "surprizele"
actuale de componente din
n acest sens, vom da un
singur exemplu cu referire
la circui tul integrat S042 (Siemens),
des ntlnit n radioreceptoare MAI
MF, n receptoare de trafic US, n
de in
convertoare OIRT-CCIR etc, unde
este f olosit ca mixer-osci lator,
modulator echilibrat SSB, detector
de sau sincron, demodulator
MF, CW, SSB. Din tabel 2
S042 (Siemens), este echivalent
nu numai cu UL 1042 (CEMI), dar
cu K174PS1 (CSI) , ceea ce
de procurare ale
alimentarea
circuitului integrat UL 1481 se face
pe terminalul 1, iar la circuitele
UL1482, UL 1490, UL1 492
UL 1497 pe terminalul 14. Iesirea
tuturor acest or circuite este pe
terminalul 12, iar masa, pe
termi nalul 10. Am aceste
pentru'a facilita operatiile
de depanare. Astfel,
tensiuni le pe aceste terminale,
putem ntlni trei distincte:
- nu tensiune ntre
terminalul de alimentare cel de
defectul trebuie n
sursa de alimentare sau n traseele
aferente de pe cablajul imprimat;
ULll02N
"
unui asemenea circuit integrat . ,-- j(
Princi palii destinatari ai
tabelului de sunt 3
depanatorii amatori. Pentru
de cele mai multe ori le
4
S
1
5
11
Figura 3
lipsesc schemele aparatelor n care - tensiunea
doresc o
mai jos cteva
de ordin practic, tensiuni i de alimentare (cu posibile
referitoare la circuitele integrate abateri de circa 1 0%), circuitul este
amplificatoare audio de putere, defect;
17
OJ
- tensiuni le pe terminalul
de iesire si pe cel de alimentare sunt
normale, dar amplificatorul audio nu
se traseele
cablajului aferent starea
condensatorului de cuplaj cu
difuzorul , precum continuitatea
bobinei mobile a difuzorului.
toale acestea sunt n stare
Ul1111N
condensatorului din structura are echivalent direct sau apropiat.
de compensare n
integratului.
NOTE
a Din punct de vedere al parametrilor
electrici este apropiat de CI
TBA790K. TBA790T (IPRS).
1. Circuitul UL 1 OOOL este un
modulator/demodulator n inel, cu
cum se
poate vedea n f igura 1.
2. Circuitele UL 1101 N
UL 11 02N
17. Amplificator AF de putere
1W/SQ; tensiune de
alimentare 16V, TABS.
14 amplificatoare
rt
independente, conform schemelor
din figu ril e 2 3.
18. Amplificator AF de putere
2W/4il; tensiune de
alimentare"19V. Este incapsulat n
TO-3 cu 9 terminale nu
are echivalent direct sau apropiat.
Din punct de vedere al parametrilor
electrici este apropiat de CI
TCA150T (IPRS).
Figuro 4
s 3. Circuitul UL 1111 N contine
o pereche de tranzistoare conectate
1 1 trei tranzistoare 19. Amplificator AF de putere
2W/40: tensiune de
alimentare 19V, TABS. se poate presupune este
defect etajul de intrare
(amplificatorul de tensiune) din
structura circuitului integrat de
putere. O verificare a
etajului de intrare se poate face, la
circuitele integrate cu
posibilitatea suplimentare,
prin tensiunii pe
terminalul de decuplare a
preamplificatorului (terminalul 7 la
UL 1480P, UL 1481P. UL 1481T si
terminalul 2 la UL 1482K,
UL 1497K) . n cazul n care
condensatorul electrolitic de
decuplaj nu este scurtcircuitat,
tensiunea pe acest
terminal trebuie o valoare
de circa 0,63 Vcc+O,S.
O precizare: Uneori ,
inlocuirea circuitelor integrate
amplificatoare AF de putere, este
unor (de
cu
care pot duce la distrugerea
integratului. Pentru a ne convinge
aceste nedorite nu au
vom nseria pe bara-de
alimentare a integr atul ui un
miliampermetru. n cazul
corecte, miliampemetrul va indica,
n semnalului de intrare,
valoarea curentului de repaus (10
... 20 mA). valoarea curentului
este mult mai mare, se
impune modificarea
18
independente, conform f igurii 4.
4. Driver pentru LED-uri , cu
n figura 5.
5. Amplificator FI-MF , cu
demodulator.
6. Amplificator FI-MF.
7. Amplificator FI-MAlMF.
8. Circuit integrat complet
pentru realizarea unui radioreceptor
MAIMF att etaje le
de RF ct un amplificator AF cu
putere de 0.6 ... 1 W).
9. Amplificator limitator FI-MAl
MF.
10. Amplificator F.I video cu
AGC.
11. Amplificator -limitator Fl-
MF, demodulalor MF,
preamplificator AF.
12. Amplificator-limitator FI,
demodulator MF, cU filtre LC.
13. ca ale
circuitului anterior, dar proiectat
pentru cu filtre
ceramice.
20. Amplificator AF de putere
SW/SO: tensiune de
alimentare 2SV, TO3 CU
9 TERMINALE.
21 . Amplificator AF de putere
5W/SO: tensiune de
alimentare 25V, TABS.
22. Amplificator AF de putere
SW/80: tensiune de
alimentare 27V. Este ncapsulat n
TO-3 cu 9 terminate (sufix
L) sau TABS (sufix P).
23. Amplificator AF de putere
10W/4D.; tensi une de
alimentare 24V, TABS.
24. Amplificator AF de putere
3W/40; tensiune de
alimentare 17V; are ncorporat un
U\.1121N
13 12 11 10
14. Preamplificator dublu de
n aceeasi
se un NPN, 2
independent.
J 4 5
Figura 5
15. Amplificator de tensiune,
special proiectat pentru
magnetofoane cu reg!aj automat al
nivelului de nregistrare.
16. Amplificator AF de putere
1W/Sn: tensiune de
alimentare 16V. Este incapsulat n
TO-3 cu 9 termina!e nu
preamplificator de tensiune.
25. Ampllficator AF de putere
5W/160; tensiune de
alimentare 30V.
26. Amplificator AF de putere
5W/4D.; tensiune de
alimentare 20V.
27. Amplificator AF de putere
TEHNIUM. Nr. 9
2W/SD.; tensiune de
alimentare 16V Echivalentele
propuse sunt foarte apropiate din
punct de vedere electric; se
deosebesc numai prin modul de
formare a terminalelor .
28 Ampl ificator AF de putere
Q,6SW/1SQ; tensiune de
alimentare 12V. CI poate fi nlocuit
cu TBA790 cnd tensiunea de
alimentare nu 9V.
tensiunea de alimentare este mai
mare, permite (avnd
n vedere radiatoru lui), se
poate nlocui cu TBA790K.
29. Ampl ificator AF de putere
1W/SO; tensiune de
alimentare 12V. CI se poate nlocui
direct cu TBA 790 (pentru tensiuni
de alimentare sub 9V), sau cu
TBA790K, radiatorul permite
montarea pe cablaj .
30. Amplificator AF de putere
2W/SO; tens iune de
alimentare 1SV. din nota
sunt valabile pentru
acest CI .
31. Amplificator AF de putere
2W/4f..l; tensiune de
alimentare 12V, n afara
echivalentului CSF/SESCOSEM
propus n tabel , se poate ncerca
nlocuirea cu TBA790K
radiatorul permite montarea
pe cablaj). Se va avea n vedere ca
tensiunea de alimentare nu
9V; peste
tensiune, pe o de 40,
se poate curentul maxim de
vrf la ce trebuie

32 Amplificator AF de putere
O,6SW/ 1S0; tensiune de
alimentare 12V. Pentru tensiuni de
alimentare sub 9V se poate nlocui
direct cu TBA790; pentru tensiuni
mai mari , se cu
TBA790K, spatiul
, '
permite
montarea acestuia. In cazul
se valoarea
condensatorului conerJat ntre
terminalul 3
33. Amplificator AF de putere
TEHNIUM. Nr. 9
rn
1W/S.o.; tensiune de
alimentare 12V.
n nota sunt valabile
cablajul existent, radiatorul nu

Eventual, se valoarea
condensatorului conectat ntre
terminalul 3
aici .
34 Amplificator AF de putere
2W/ 8Q; tens iune de
alimentare 1SV. Echivalentu l
TBA790K se poate monta direct pe
35. Amplificator AF de putere
2W/4D. ; tensiune de
alimentare 12V. n afara
Circuit Circuite integrate
integrat echivalente Nola
GEMI
UL 1 OOOL TAB101,SFC2001 1
UL1042N S042P,K174PS1
UL1101N -CA3054 2
UL1102N CA3054 2
UL 1111 N
CA3046,TCA671,KR198NT1 3
UL1121N -LB8021 4
UL 1200N TDA 1200,CA30889 5
UL1 201N -CA3011 6
UL 1202L LA1221 6
UL 1203N TCA440,A244D,K174HA2
UL 1204N TDA1 046
UL1211N LA 1201 7
UL1212N TBA690 8
UL 1213N TBA700 8
UL 1219N TDA1220B 9
UL 1220 TDA1220B 9
UL1221N MC1352P 10
UL1231N MC1353P 10
UL1241N CA3042 11
UL1242N TBA 120S,A220D,K174UR1
UL 1244N TBA120U(IPRS),A223D,K174UR4 12
UL 1245N 13
UL 1252N TCA540
UL1261N TBA940( 1 PRS),A252D, K17 4AF3
UL 1262N TBA950,2(IPRS),A250D
UL 1265N TDA 1170(IPRS),K174GL 1A
UL 1270N TBA530,MBA530,K174AF4
UL1275N TDA3505,MDA3505,A3505D, K17 4HA33
UL 1285N TDA4555,MDA4555,A4555D,K174HA32
UL 1295N TDA4565 MDA4565 A4565D K174HA27
UL1321N -LA3101 14
UL 1350N TBA880
UL 1354N 15
UL1401L 16
UL1401P -LA4030 17
19
DJ
chivalentului CSF/SESCOSEM e
p

m
r
E
c
I
c
v
s
a
4
d
e
ropus n tabel, se poate ncerca
nlocuirea cu TBA790K (IPRS),
ontndu-l direct pe cablaj,
adiatorul permite
ventual , se valoarea
ondensatorului conectat ntre
erminalul3 n cazul folosirii
ircuitului TBA790K, se va avea n
edere ca tensiunea de alimentare
nu 9V. Peste
valoare, pe o de
n, se poate curentul maxim
e vrf la ce-trebuie

36 . Circu itele integrate
L1482,UL1495,UL1496,UL1497
, i UL 1498 au posibi litatea
U
s
p
u
I
r
reamplificatorului prin conectarea
nul condensator electrolitic ntre
ermi nalul 2 n scopul
unui filtraj suplimentar.
chivalentele propuse nu au E
a
e
a
A
p
d
s
m
posibilitate dar nlocu irea
ste mai ales n cazul
paratelor al imentate la bateri i.
n cazul la
oate brum, sursa
e alimentare este insuficient
au are relativ
are.
37. Convertor de tensiune ccl
c c.
38. Circuit de control al
a limentatoarelor n impulsuri.
39. Decodor stereo.
40. Decodor stereo PLL.
Echivalentul propus este compatibil
pin la pin, dar sunt n ceea
c
d
e circui t ele de
ezaccenluare VCO-
ului (Ia UL 1621 de
o este de 228KHz, iar la
esle de 76 KHz).
41. Regulator de
pentru motoare de curent continuu.
42. Comutatoare senzoriale
pentru rad ioreceptoa re
televizoare.
43. Driver pentru indicatoare
cu LED-uri.
20
UL 1402L
UL 1402P
UL 1403L
UL 1403P
UL 1405
UL 1410M
UL 1413
UL 1420M
UL 1440T
UL 1461L
UL 1480P
UL 1481P
UL 1481T
UL 1482K
UL 1482M
UL 1490N
UL1491R
UL 1492R
UL 1493R
UL 1495N
UL 1496K
UL 1497K
UL 1498K
UL 1520L
UL 1540N
UL 1550L
UL1601N
UL 1609N
UL1611N
UL1621N
UL1901M
UL1901N
UL 1958N
UL 1959N
UL 1970N
UL 1975
UL 1976
UL 1980N
UL7505L
UL7512L
UL7518
UL7523N
ULY7710N
ULY7711N
ULY7741N
ULY7855N
CATALOG
18
-LA4031 19
20
-LA4032 21
22
TDA201 0,MDA201 O
TDA2003
TDA2020,MDA2020
TCA940N K174UN9 23
24
TBA800 25
TBA81 OS,MBA81 OS,A21 OD,K174UN7 26
TBA810AS,MBA810AS 26
TBA820 27
TBA820 27
TBA790,TBA790K( IPRS) 28
TBA790A,TBA790,TBA790K( IPRS) 29
TBA790B -TBA790KIIPRS) 30
TBA790C 31
- TBA790, - TBA790K(IPRS) 32
TBA790LA,-TBA790,-TBA790K(IPRS) 33,36
TBA790LB, - TBA790KIIPRS) 34,36
TBA790LC 35,36
TCA720 37
TDA2640 38
TAA500(IPRS)
uA767 39
MC1309P 39
LA3310 39
TCA4500A, -PA758(IPRS) 40
ESM227 41
ESM227N 41
SAS580,K1003KN 1 ,SAS6600 42
SAS590,K1003KN2 42
UAA 170,KM1 003PP2 43
U257B 43
U267B 43
UAA 180,K1 003PP1 43
I BA7805(IPRS)
I BA7812(IPRS)
PA7818(IPRS)
A723C(IPRS),ROB7231ICCE)
A110D
CLB2711(IPRS)
PA741N(IPRS)
0E555N(IPRS),KR1006VI1
TEHNIUM. Nr. 9
.
CATALOG=====================================
MMC5208 - CIRCUIT GENERATOR DE MELODII
DJ
Alexandru Zanca
Circuitul integrat MMC5208
face parte din noua de
circuite generatoare de melodi i, fi ind
o continuare a mai vechilor
circuite integrate de tipul MMC334
e' MMC3166.
Spre deosebire de circuitele
integrate MMC334 MMC3166,
circuitul integrat MMC5208 nu
componente externe,
realizarea a montajului fiind
,x;
""
'"
"C
0"' "
""
omA
p;
"D'
"'
,C vss
,c
"C
TO11 6
Figura 1
foarte iar un avantaj major
n cele trei moduri de
ce pot fi alese printr-o
cablare
Alte avantaje ale acestui
circuit integrat sunt: posibilitatea
a 182 de note,
unui oscilator intern, tensiunea de
alimentare consumul de
putere redus.
n tabel sunt date principalele
caracteristici electrice.
n f igurile 1 2 sunt ilustrate
capsula MP48):
Modul 1 - figura 3a figura 4:
pinul 6 (P2) este liber,
melodia este cnd pinul
7 (P1) trece n stare HIGH,
este cuplat la +VDD Oerularea ei
are loc doar pe durata
butonului 8,dar est e
generata doar o chiar
mai mult
dect durata melodiei (figura 3a).
e>.Jl n
g
O) .
Modul 2 - figura 3b si figura 5:
pinii 6 7 (P2 P1) sunt
la +VOD, pr in
butonului 8, melodia va fi
de mai multe ori, anume, att timp
ct este butonul 8
(figura 3b).
Modul 3 - figura 3c figura 6:
pinul 6 (P2) este cuplat la
+VDD, melodia este cnd
pinul7 (P1) este cuplat la +VDD prin
Pl +P2J
==--------===

b).
e l

C).
Figura 3
conexiunile pinilor pentru capsula r:-----:.,....---------r--:--,...,-,--,.---T'"---,
T0116 respectiv capsula MP48. Parametrii min tip
max u.m.
Cel e tre i mod u fi de 1--------------4---1---1---+----l
sunt Tensiune de alimentare
pnilor se la
" ,_ t Curent de
om A
VDO
Figura 2
TEHNIUM. Nr. 9
P2
V5S
21
DJ
,----r-----<> - 1.5V
,
MMC5206
CI1
Figura 4
butonului B. Melodia este
o
durata de a butonului B
este mai dect durata
melodiei, de mai multe ori ,
durata de a butonului B
este mai dect durata
melodiei (figura 3c).
Modurile 1 2 sunt potrivite
pentru sonerii de apartament,
prin modul de
joaca copiilor, iar modul
3 este potrivit pentru realizarea de
sau soneri i de ceas

- l ,SV

,
M1IICS20B
CII
Figura 5
Cablajul este foarte simplu
se pe o de
sticlotextolit cab lat cu cupru de
dimensiunile n figura 9,
pentru montajele din figurile 4, 5
6. Desenul cablajului pentru toate
variantele este il ust rat n figurile 7,
8 9. n figura 10 este un
cablaj universal care, prin realizarea
a puntilor, duce la
unul din cele trei moduri de lucru
ilustrate mai sus. Este util ca circuitul
,-----..----o ... l .SV
MMC52Of!
CI- I
Figura 6
22
integrat CI1 fi e montat pe un
soclu, pentru a
interschimbabi litatea ci rcuitelor n
cazul dorim
melodiile.
n toate cazuril e, bateria de
tip AGa a fost pe cablaj prin
prinderea cu un colier n de
U. Se pot folosi alte tipuri de baterii
sau acumulatori, avnd n vedere
Figura 7
consumul redus de curent se
o
pentru difuzor. n cazul
montajului ca sonerie de
apartament sau se un
volum sonor mai mare, este nevoie
de un ampli ficator auxi li ar realizat
cu componente discrete , a
este n figura 11 .
difuzorului
este mai mare de son, tranzistorul
T2 este de tipul BC107. Pentru
de 4 - an, tranzistorul
Figura 8
T2 va fi de tipul 60135. Alimentarea
montajului n acest caz se face de
la un alimentator separat , a
este n figura 12.
Transformatoful Tr1 este un
t ransf ormator de t ip so nerie.
Valoarea rezistorului R2 se
la montare, in de
OF
rin
"
Figura 9
CATALOG
CI'
BATERIE
nct pe pinul3 al lui CI1 avem
o tensiune ntre 2 2,1V.
Cablajul alimentatorului
cu cel al ampJi ficatorului este ilustrat
n figura 13, iar dispunerea pieselor
este n figura 14.
. ""
"n
BATERIE
22
Figura 1 O
Lista de componente:
R1 =2,2K!l; R2=100 ... 1000Q;
C1=100pF/10V cu tantal;
C2=200
u
F/10V cu tantal;
CI1 =MMC5208;
P1 = 1PM05; T1=BC107;
T2=BC107 sau BD135 (vezi text);
D1 =DRR03 sau PL2V7Z.
10 por'l..! 3
"
->-3V "'6V

D'
10 pi-u 2
" MMC5208
valoarea tensiunii de alimentare
a diodei Zener folosi te, n fel Figura 11
TEHNIUM. Nr. 9
,
AUTOMATIZARI
BEC 220V/200VA CLIPITOR
ing, Marinescu
Sunt unele momente cnd
avem nevoie de o
avertizoare
la tensiunea de 220 V c.a.
n un
""
y
,
,, "
22r:N/2OCNI 1 N400i
,
e.R'I'52-400
OI
(T,lCN6)
mIM
,,'"
-.-J
"'"
" 1>1
'",
" "
r
' ro<
" f
" (>o ("O(


'" "
locaei
'''"'

-
<
Figura 12
montaj electronic simplu care
un bec electric de
220V/200VA si il ntr-
a de semnalizare cu

Montajul din schema
a variatorului de tensiune
cu diac si triac.
de schema
apar se
introduc dioda 01 , rezistorul R 1
si semireglabi lul P2, iar
condensatorul C1 se
cu cel din
Experimental, pentru un
bec de 220V/40VA s-au putut
nlocui potentiometrul P1 cu un
rezistor de 2KQ, iar
<5V
0,2 2
<
CI
<
C2
GND
Sunt disponibile mai multe variante ale ci rcui tului
integrat MMC5208 ce pot genera diferite melodii dintre care
se pot enumera:
01 - Twinke,twinke litlle star
02 - Gingie beII
03 - Rock a bye baby
04 - Let me caii your sweat heart
05 - Si lent Night
06 - Old McOonald had a farm
01 - Las Mananitas
08 - Lambada
10 - Music box dancer
15 - Clementine
16 - Bolero
TEHNIUM Nr. 9
cu durata de 16,4 secunde
cu durata de 12,5 setunde
cu durata de 12,5 secunde
cu durata de 24 secunde
cu durata de 26 secunde
cu durata de 24 secunde
cu durata de 35 secunde
cu durata de 35 secunde
cu durata de 31 secunde
cu durata de 11 secunde
cu durata de 34 secunde
semireglabilul P2 cu un rezister
de 150fl,
Tiristonul Th tip BRY52-400
se poate nlocui cu tipul TB 1 ON6
produs de IPRS, iar diacul 02 tip
ER900 se poate nlocui cu tipul
OC38 produs tot de IPRS,
Pe timpul
se va lucra cu
tensiunii de 220Vca.
Lista de componente:
Th=BRY52-400 (TB10N6);
01=1N4001; 02=ER90 0
(OC38); B=bec 220V/200VA
max; R1=6,8Kfl; P1=100 Kfl;
P2=1 Kfl; C1=
Bibliografie
1, Catalog IPRS -
35

10 CI-I

"
",3
100 1 Of
"" '
Figura 13
00(:)" C2 Pl f)
W
(ll
"
f)

OI 8 8"
, ,

, I

Figura 14
23
n 6 al revistei noastre, sub titlu,
a fost prezentat un montaj care permitea
primului eveniment dintr-o succesiune de sau
mai multe evenimente Vom prezent a in cele ce
o folosind circuite integrate
CMOS.
Circuitul din optic care dintre cele
patru se nchide primul. Un astfel de
montaj poate fi uti l n diverse sportive, jocuri
de societate, sau chiar experimente
pe scurt Cele patru
sunt n repaus, contactele fiind
deschise. 01-04 n IC1 sunt n O logic
prin rezistoarele R1-R4. Ca urmare, Q1-04 (pinii
2, 10,11,1 ai IC1) sunt n 0, iar /01-/04 (pini i
3,9, 12, 15) sunt n 1, poarta P1
poarta P2 deci cu nivel 1 la lui IC2.
Cum P2 (pin 13, IC2) este la
intrarea CLOCK (pin 5) a circuitului IC1, 01-
04 (pinii 4,7, 13,14) ale acestuia pot comanda
01-04. in unul dintre
K1 -K4 se nchide, semnalul pe
intrarea trece din n 1 , iar
O trece, de asemenea, din O n 1,
ceea ce va produce aprinderea LED-ului asociat.
Simultan 10 trece din 1 n O blocnd poarta P1 (1/2
AUTOMATIZARI
DETECTOR DE PRIORITATE (II)
ing. Reveneo Gheorghe
din IC2). in P2 (pinul 13
al IC2) trece din 1 (1 O. Nivelul O la intrarea CLOCK
IC1 astfel celelalte D nu mai pot
controla corespondente, chiar ulterior se
nchid celelalte LED-urile asociate
nu se vor aprinde. Pentru resetare se nchide pentru
moment K5 ca re P2, (pin 13 IC2)
trecnd din nou n 1, circuitullC1 pentru
un nou ciclu.
se extinderea montajului pentru
mai multe canale, se va multipli ca IC 1.
Pentru IC2 sunt necesare tot NAND dar
cu N unde N este de canale dorit.
r Itrt
OOr
fooofot1
o
9 8 B 1)
!
o o
o
r o li
_ o
-1
I o
. - . ,.
o o
0000 o
, .
o o
OOOOOOt O
I

o
8 Il o o
o 000000 o
!
f

!
r
4

VCC .. +9 .. + 1'N
vCL

'ce
R1 R2
" "
'" '"
1M OM. e l
'>
t.1
00
2
\
,
"

"

"
0 0

'0'
1, >
L-
0'
t.1
,,<
'"
\
=
Q,
"

e GND
""
'ec>
""
\ "


"
1
>

" "
t.1
/<.....
"

e2
MMC4012 el el
,cc
,ee
"
7
,-/
1 1
R5
1 ?
,
7
'M o
i RESET
....1
-

24 TEHNIUM Nr. 9
TEHNIUM Nr. 9
CUPRINS
AUDIO
Preamplificator corector de calitate - ing. Aurelian Mateescu
Amplificator audio de putere cu TDA 7294 - ing. Serban Naicu
,
CQ-YO
Clipper AF pentru SSB - ing. Dinu Costin Zamfirescu
Citizen band
Fi ltru Pi util - ing. Claudiu latan
LABORATOR
Turometru pentru aeromodele - ing Val entin Stoica
cu 555 - ing. Naicu

generale despre PC-uri( 1) - fi z. Gh
CATALOG
Ci rcuite integrate echivalente - Aurelan
ing.
MMC5208 - Circui t generator de melodii - Alexandru Zanca

Bec 220V/220VA cl ipitor - ing. Marinescu
Detector de pri oritate - ing . Gh. Revenea
Pag. 1
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 13
Pag.13
Pag. 16
Pag.21
pag.23
Pag.24
Materialele n vederea se trimit recomandat pe adresa: OP 42, CP88. Le
cu deosebit interes Eventual , un de telefon la ca re puteti fi
Drepturile de autor vor consta din onorarii la nive l de 45.000 lei I pagina de revista
pentru articole care con1in scheme, cablaje, detalii constructive care au o sau
sunt directe ale un.or de (amplificator, generator, mixer, tempo rizator
etc.). Onorariul se plateste in maxim 2 luni de la publicarea articolului.
Articolele nepublicate nu se restituie.
-_.-
Lei 2600
AZA ElectronicSRL
Componente Materiale Electronice
itTel: (01) 212 1544; (01) 212 1259/260
Reg Com.No. J40J25667194
Nr. Fiscat R-6613322
!!I Fax: (01 ) 212 1544
Adresa Birou comenzi :
Bd.Unirii 20f5C, ApAO, O,P.42 Cal.Floreasca 169, ICE Parter
M2: Aurel Vlaicu '* Sus: 135 .. Tram: 5
orice componente materiale
electronice din stoc sau la !!!!!
Din cuprinsul
Amplificator audio cu tuburi
Indicator de putere pentru incinte acustice
produse de mixerele n in receptoarele de unde scurte
K174UN4
generale despre PC-uri (continuare din nr. 8 )
de timp 1 KHz
Regulator de
Toruri de inlocuirea lor
Convertor de sunet bistandard
la supratensiune
Multiplicator de tensiune
ISSN 1223-7000
de S.C. TRANSVAAL ELECTRONICS SRL
Tiparul executat la TACHE EXPRES tel/fax 311 .30.12, 312.38.72