Sunteți pe pagina 1din 24

EDITAtA DEC.C. AL U.T.C.

tXNlllLX\lI-NR
C TR eTil PENTRU AM
Ceasul electronic realizat se com-
pune din funda-
mentale:
Elev SORIN NICOLAESCU1
V09FBB
- oscilator pilotat cu, cristal de
divizor de
toare; oscilator de potrivire; deco-
8
.e:j .(' ,>-
SECUNDE I
2
.... 1!IilIlIII!II1lIIIJIIiaIIII_ ..
CDB"?
A B C O
(OB404
CDB447
A B C O
sonerie
l.a realizarea oscilatorului s-a
nut cont de faptul este
o stabilitate mare a S-a
folosit un cristal de acesta de-
terminnd pen-
tru superioare.
de a cristalului de
este 1 MHz, el fiind introdus ntr-un
circuit basculant astabil realizat cu
inversoare ale unui circuit in-
tegrat de tip CDB404.
Oscilatorul poate fi construit cu
un cristal de folosit la ceasu-
rile de electronice, cu o frec-
de de 2
15
Hz.
Divizorul de format din
6 decadice de tip
CDB409, la sa frec-
de 1 Hz,
ceasului.
n varianta cristalului de cu
de 2
15
Hz, divizarea se
poate cu 4 bi-
nare de 4 de tip CDB493, dintre
care ultimul este conectat ca
MINUTE
CDS"'J
A B C O
..J.
modulo 8.
Succesiunea secundelor, minute-
CDB',?
A B C O
ORE
CD8447
A B C O
.J..L.
TEHNIUM 12/1985
Hz
Minute
0123456789
(08442
fi,. B C o
012345
COB442
A B C
lor orelor este n cu
ajutorul a 6 Pentru nu-
de secunde, mi-
nute ore snt folosite 3
toare decadice de tip CDB490, co-
nectate astfel nct numere zeci-
mal codificat binar. Zecile de se-
cunde minute snt de
circuite de tip
CDB490 conectate ca
modulo 6. Zecile de ore snt
rate de un circuit integrat de tip
CDB490.
Ceasul la 23 h 59'
59". L.a impuls al oscilato-
rulul, Oc a circuitului inte-
grat CDB490, care orele,
Ob a CDB490, ce ze-
LMMJ VS D
CD8442
A B C D.
TEHNIUM12/1985
1/4(08408
4/6( o 8404
o 1 234 S 6789
(08442
220Vrv
(084121
Ore
CO
200n
1N4001
* )lPM
>
1000).JF
cile de ore, trecute printr-o
a circuitului integrat de tip
CDB408, celor 6
ciclul relundu-se de
la 00 h 00' 00".
Pentru potrivirea ceasului s-a fo-
losit un oscilator RC, cu
cu ajutorul. unui po-
de 5 kO. Potrivirea este
prin unui buton
normal deschis. Pentru
unui semnal dreptunghiular tip TTL
acesta un circuit bascu-
lant monostabil tip CDB4121.
narea circuitului de potrivire este
apoi de un circuit bascu-
lant bistabil de tipCDB473. Acesta
este folosit ca un comutator electro-
nic, cu
un circuit cablat, format din
diode. Acest comutator intro-
duce la intrarea mi-
nutelor, n locul normale
cu perioada de 60 s, semnalul de la
oscilatorul de potrivire cu
la 500 Hz. Astfel, prin
tot lan-
ultimelor 4 va fi po-
trivit la valoarea In tot timpul
potrivirii, prin poarta
secundelor snt resetate,
trecerea pe ceas normal efectun-
du-se de la buton,
du-se astfel de la secunda 00. Tre-
cerea de la la
de tip MDE, fabricat la In-
treprinderea "Microelectronica", se
face prin 6 decodoare ZCB - 7
segmente, de tip CDB447. Pentru
zilelor semnalul
de resetare a acti-
un binar de 4
de tip CDB493, conectat ca
tor modulo 7. acestuia snt
conectate la unui decodor
ZCB - zecimal, de tip CDB442,
care zilelor
mnii, format din 7 diode electrolu-
minescente de rom-

ultimelor 3
snt conectate si la
a 3 decodoare de tip CDB442. CU
ajutorul a 3 comutatoare decadice
se pot selecta ora minutul la care
soneria trebuie sune. La coinci-
dintre ora cea afi-
de ceas, la comutatoare-
lor se vor semnale "O" logic,
care, trecute prin inversoare
"strnse" n circuitul CDB410, acti-
circuitul integrat monostabil
CDB4121. Valoarea tensiunii de la
acestuia este de o
serie 2 diode, care asi-
tensiunea
soneriei muzicale. Circuitul bascu-
lant monostabil CDB4121
temporizarea a soneriei prin
intermediul
acestuia. Soneria poate fi deconec-
prin decuplarea de la a
pinului 4 al monostabilului. Se folo-
o de 5 V cu
amplificator de eroare.
Montajul dispune de o sonerie
n cu 15 ani o - Tehnlum -,
din C.C. al U.T.C., pei-
sajul publicistic dedicat n special tinerilor. Bucurn-'
'du-se permanent de sprijinul ndrumarea editoru-
lui, a concretizat o pro-
gramatic n spiritul patriotice a tinerei gene-
prin pentru a aces-
teia, sprijinind cercurile tehnico-aplicative, contribu-
ind, cu ajutorul colaboratorilor, al cititorilor - elevi,
muncitori, tehnicieni, - la edu-
carea a tinerilor, la promovarea
constructorilor amatori din ntre-
prinderi la formarea deprinderilor nece-
sare nu numai celor ce le construiesc, dar ntregii
noastre
Militnd pentru scurtarea drumului de la idee la
aplicarea a. statornicit, de-a lungul
celor 15 ani, un amplu dialog cu cititorii, dintre care
nu au devenit colaboratori, autori de intere-
sante propuneri de n cele mai diverse
domenii: foto, auto-moto,
radioamatorism, modelism,
chimie, noi surse de energie etc. De la machete din
hrtie la calculatoare, revista Tehnlum a publicat
acum n paginile sale circa 4 000 de propuneri
de pentru amatori a mai vorbi de
cele cuprinse n cele 5 ale almanahului).
Este aici locul timpul aducem
tuturor colaboratorilor revistei, cititorilor
ei, care ne-au sprijinit efectiv, de-a lungul celor
aproape 200 de nu numai cu ori-
ginale, cu propuneri interesante, cu inedite,
dar cu sfaturi, cu idei rodnice pentru sumarul nu-
merelor revistei.
De altfel, a
contemporane, cu multiple
sociale, economice spirituale, transformarea
ntr-o ce
complexe cu dezvoltarea tehnicii eco-
nomiei presupune ntre teorie
pe care tematica revistei noastre a
acoperit-o printr-o a unor ru-
brici de mare interes, prin seriale solicitate de
cititori cu sprijinul constant eficient al C.C. al
U.T.C.
Avnd mereu deschise coloanele pentru'
cei care propun pentru amatori, re-
vista format un competent grup de colaboratori,
care de au purtat p'ermanent un dia-
log deschis cu cititorii. ,
l.a acest moment aniversar nu putem nu adu-
cem gratitudinea acelor colegi din tipogra-
fie care ne-au sprijinit ntotdeauna pentru ca revista
la timp n bune n minile citito-
rilor. n al 16-lea an al sale, revista
Tehnium va ca acum, un prieten al
tuturor constructorilor amatori, al celor care
nu ntotdeauna de ale lu-
realizate in diverse domenii aplicative nltorn
mai facile.
3
AP ATII AC)
Pagini realizate de fiz, A. MARCULESCU
n continuarea grupajului de apli-
ale amplificatoarelor
nale constructorilor nce-
cteva montaje simple cu cir-
cuitul 709 (pA 709, L.M709 etc.).
snt de mai veche
ele au fost proiectate, ca ver-
siune circuitele din seria
741), 709 snt
larg n montajele indus-
triale avnd n com-
cu seria 741, pe deza-
vantajele binecunoscute
de n de
de la li-
mita de autodistrugere etc.), chiar
unele avantaje rezultate din lipsa
interne n
(se pot benzi mai largi prin
alegerea a elementelor din
circuitul extern de
de slew-rate-ul
avnd valori tipice mai mari ca la se-
ria, 741).
In figura 1 este schema unui
preamplificator pentru microfon cu
(150-250 O), reali-
zat cu' un circuit pA 709 n
DIL. cu 2x4 terminale.
operationalului este de am-
plificator neinversor cu
gul n tensiunefiind aproxima-tiv
egal cu 1 + R
2
/R
1
:::: 101. Alimentarea
a montajului (cu 14 V,
practic ntre 9 V 18 V) permite
cuplarea a transformator ului
de adaptare, Tr., la borna
neinveroare, a mai fi necesar
condensatorul de intrare.
Adaptarea joase a mi-
crofonului la intrarea ului
se face prin transfQrmatorul Tr.,
care are un raport I : II
1 : 8. Primarul se
pentru o i de 150--250 !1l
n de microfonul disponibil,
rezultnd o de
cca 10-16 k!l. Trebuie
faptul la total n tensiune
al preampHficatorului, de cca 58 dB,
contribuie efectul al
transformatorului.
Pentru a acoperi cu bune rezul-
tate banda audio, se impune folosi-
rea unui condensator de C
4
,
cu valoare precum utili-
zarea pentru C
1
a unui condensator
nepolarizat, cu pierderi ct mai mici
n dielectric (C
l
nu intervine practic
n alternativ, oferind n regim
continuu o
n curent, cu stabilitate ridi-
in
Valorile elementelor din circuitul
extern de C
2
, C
3
, R3'
pot fi eventual optimizate experi-
mental, iar pentru unui
reglabil n tensiune se poate
nlocui R
2
printr-un
sau trimer.
de apreamplifi-
catorului poate fi ea prin
valorii lui R
4

In figura 2 este schema unui
corector de ton de tip Baxendall,
realizat cu circuit pA 709. Nu
asupra modului de
nare, asemenea montaje fiind frec-
vent descrise n paginile revistei
ale almanahului "Tehnium".
doar schemei.
care o ntre limitele
de cca 20 dB la de 50
Hz respectiv de 15 kHz. Cu am-
bele (Iiniare) n pozi-
n tensiune al
montajului este unitar. aici impe-
de poate fi adaptata
scopului propus, prin alegerea
a valorii lui Rs.
Tr.
-----------
1 II
Microfon
I -15011
1[-10k.D..
(1
R3
o-f
1pF
(4
1,50 F
Intrare

+U
a
10 kA
Min.
(5

9+1SV
186
kll
(1


R2
In. 220
kll
RS
100 k.o.
T1
AC181 K

2)(7 terminale'
(6 TBA 221
Ne
1000pF
T2
Offset
OIF.
AC 180K In.Inv.
-V
ec
OOpF
600'lt
ov
600n

ov
T'BA 221
+V
ec

Offset
Circuitele integrate TBA221 snt ampli-
ficatoare de uz general.
echivalente cu tipurile
/JA741JC, l.M741CN8, SN72741P.
SFC2741DC, f3A 741J.
Ele snt produse n variante iden-
tice diferind doar prin tipul
capsulei (TBA221, n 8
terminale dispuse circular TBA221B, n
DIL cu 2x4 terminale).
Dintre caracteristicile fundamentale ale
acestor
V c = 18 V; P
d
= 85 mW; Voffset '" ,s
mV; Toffset = 200 nA; lp 500 nA: tensu
nea de intrare ) =. 30 V
impedanta de intrare 300 kf!.
Alaturat prezentam dIspunerea ternl\lnn-
lelor pentru cele variante construc-
tive.
Offset
1 n.Iil v.
In. Neinv.
-V
ee
TBA221B
Ne
"Vee

Offset
TEHNIUM 12/198?
R
Montajele de de lumini, ca
numeroase alte circuite electronice, '
folosesc tot mai frecvent filtrele ac-
tive pentru separarea anumitor do-
menii dorite de n locul
clasicelor .celule LC care, sim-
ple eficiente", adeseori pro-
bleme serioase de calcul realizare
mai ales pentru construc-
torii
O de a
filtrelor active o constituie utilizarea
amplificatoarelor inter-
calnd n bucla lor de nega-
RC n diverse
Se astfel amplifi-
catoare selective, al n
tensiune nu mai este liniar, ci de-
pendent o lege
de semnalului alternativ
apJicat la intrare.
In figurile propunem
c.onstructorilor va-
riante simple de filtre
realizate cu amplificatorul
nal {3A 741. terminalelor co-
respundecapsulei DIL cu 2x7 pni.
(fig. 1) are frec-
de trecere n jurul va-
lorii de 400 Hz, pentru me-
a cursorului lui R2'
fin prin manevrarea acestui semire-
glabil. n tensiune pentru
. este unitar; se
montajl,ll
celelalte cu att mai mult
cu ct ele snt mqi de
In monta-
jul se ca un circuit LC
acordat, avnd. factorul de calitate Q
20 (vezi "QST" , mai 1982).
Cea de-a' doua mai ela-
(fig. 2), operationa-
n numerele 4, 5 6/1985 ale re-
vistei a fost o de
realizare sub a
montajelor de de lumini cu ti-
ristoare. La solicitarea unui
mare de constructori re-
venim . asupra acestui experiment
propunnd schema care
un montaj de de lu-
mini cu trei camIle.'
Particularitatea schemei 0' consti-
tuie cuplajului .electric ntre
lui n de' amplificator
propriu-zis (inversor), avndinterca-
lat n bucla de un
,filtru dublu T (Rz-R4' C
2
-C
4
) . . Acest
filtru ca o va-
avnd o valoare
aproape pentru o'
1e (ceea ce n-
mare n tensiune al
respectiv o impe-
din ce n ce mai pentru
mic n
tensiune).
depinde de
elementele filtrului dublu T, care
pentru simplificarea calculelor se
aleg de obicei cu respectarea condi-
R
2
= R3 = 2 R
4
; C
2
= C
3
= C
4
/2.
In acest caz avem:
1
care ne permite dimensiona-
rea tuturor componentelor din filtru
pentru unei anumite frec-
centrale dorite.
Din motive de stabilitate, va10rile
lui

R3 se, iau cu, mai mari


ca 2 R
4
(cu cca 2%). ,
Pentru a ameliora rejectarea frec'-
joase, capacitatea conden-
satorului de intrare, Chare o va-
loare relativ (care se ia
cu C
4
).
Exemplul din a fost calculat
pentru o 1e = 1
kHz, la care n tensiune este
de cca 500 de ori. scade ia
unitate pentru latera.le
de 150 Hz, respectiv de 3,3 kHz.
montajul comportindu-se carun cir-
cuit LC .acordat, cu un factor de ca-
litate Q = 50.
sursa de semnal AF orga pro-
com:anda canalelor efectu.,
ndu-se prin captarea semnalelor
sonore din sursei am-
plificarea lor Acest sistem
avantaje incontestabile, dar
montajul prin
unui amplificator cu mare n
tensiune a unui microfon (sau,
cum s-a n a
unui difuzor cu transformator de
adaptare, folosit camicroJon).
Intrare
o
<\02pf 10kA
In.
RS kll
ov
n varianta care a fost
cu rezultate bune de
autor, ampUficatorul este realizat cu
un circuit integrat TBA790T,
schema de utilizare, cu
unele mici Astfel,
amplificatorului, . prin con-
densatorul C
15
(220-1 000 ,uF/16 V),
pe transformatorul
tor de tensiune Ti'. 2, pentru a asi-
gura un nivel AF suficient la intrarea
n blocul supli-
As (12-15 o sar-
la integra-
tului, iar Al, care se tato-
experimental (1-10 O), pren-

toare n circuitul LC format din C
15
it transforma-
torului Tr. 2. De asemenea,pentru
diminuarea semnalelor parazite cap-
tate de intrare se poate impune in-
troducerea condensatorului C
5
ntre
cursorul general de
volum; Pa, (orientativ ntre
200 pF 5 nF).
Pe post de microfon s-a utilizat un
difuzor cu de 4 n, adap-
tat la intrarea amplificatorului prin
intermediul transformatorului ridica-
tor de tensiune, Tr., 1. Acesta are ra-
portul detransformare de cca1 :8.
putnd fi realizat pe un pachet de
tole cu de cca 1,5
cm
2
In primar se 65-70
(CONTINUARE' N PAG. 11)
llllellUllllll1
Amplificatorul liniar cu grila la
avantajul unei con-
relativ simple, nu
speciale de neutrodinare n
domeniul benzilor superioare, dar
pentru a cu un randa-
ment bun trebuie atacat cu o putere
relativ mare,. de 15-25 VV.
utilizate snt de tip GU50,
alimentate la 1 000 V cu un con-
sum de cca 200 mA C de func-
Amplificatorul n
benzile de 80, 40, 20, 15 10 m,
avnd o de de
50-750.
Semnalul de intrare poate trece
prin contactele releului RI (fig. 1) fie
direct la prin contactul nor-
mal deschis al releu lui Rc, fie prin-
tr-un condensator de 4,7 nF pe ca-
todul tuburilor GU50. Catodul tu-
G U50 este legat la
de
o de 22 j.LH. In
contactele releelor RI, R2
Ri snt reprezentate n nor-
mal
Pentru a bloca tuburile GU50, grila
de este cu o
tensiune de -80 V. in momentul tre-
cerii pe emisie, semnalul este ampli-
ficat de cele tuburi (tensiunea
de negativare este prin
introducerea de 24 kn ln
circuit cu contactul releului Rl). In
anozii celor tuburi snt
zute de
SRF4 SRF), din
de CuEm cu diametrul de 1,1
mm, bobinnd 4 spire pe o rezis-
de ,100012 -vv,
Semnalul este aplicat n continua-
re printr-un condensator de 4,7
nF 12kV pe filtrul IT, format dintr-un
condensator de 300 pF, bobinele LI
Le condensatorul de 2 x 500 pF.
O parte din semnalul de radio-
se CUlege prin divizorul
rezistiv 1/10, este detectat aplicat
instrumentului de 100 /lA pentru a
indica puterea de radiofrec-
Consumul curentului anodic
la este tot cu instrumentul
de 100 j.LA culegnd de ten-
siune de pe de 1 0/10 v'v.
Redresorul este capabil furni-
zeze o tensiune de 1 000 V/200 mA
prin dublare), tensiunea
de negativare de -80 V/O,05 A, ten-
siunea de alimentare a filamentelor
2 x 6,3 V/2 A tensiunea de alimen-
tare a celor trei relee, 12 V 10,25 A.
Tensiunea de filamente este
printr-un filtru realizat din
condensatoare 10 nF/50 V
bobine L.1 L4 avnd cte 18 spire
bobinate cu de 0 1
mm n PVC, pe o de fe-
(0 10 mm, de 60mm) sau
pe un tor de (40 x 20 x 10).
Un filtru similar se va monta (L-,
LI la intrarea n redresor.
DATE CONSTRUCTIVE
de SRFI (fig.
cu de 22 j.LH, se reali-
pe un tub de PVC cu diame-
trul de 10 mm, bobinnd 140 de
Ing. SERGIU FLORICA, V03SF
spire cu de 0 0,3 mm CuEm
pe o lungime de 80 mm. Bobinarea
se cu srme paralele;
terminarea bobinajului se de-
un fir o
cu un pas de 0;3 mm. Peste
se cu lac incolor. Pe snt
orificii (fig. 2) cu
diametrul de 3,2 mm, la
100 mm. de
SRFI se va monta (fig. 3) pe pere-
tele lateral al cu
buri cu cap conic M3x 15

2fJllur
r{J 3.2
220 v
12
SRF 2
1onF/630v
10nF
10nF 10nF
de SRF" prin
care curentul de ten-
siune (fig. 4) trebuie ndepli-

- semnalu-
lui de pentru a nu se
intoarce spre
- nu formeze un circuit osci-
lant cu interne ale tu-
burilor C
ak
+C
ak
care rezoneze
pe una benzilor de
radioamatori;
- trecerea curentului
anodic la.
Considernd suma celor ca-
interne aproximativ 20 pF,
iar de F = 2MHz,
o
L=
25330 25330
x C x 20
316 j.LH,
deci de trebuie
o L:2: 316 j.LH. Cal-
culnd de spire
1
n =-
O
5(90 + 201) L
1 -----------
=- l 5(9-2 + 20-8) - 316
2
= 285 spire
1
2
3
4
5
28,5
21,15
14,15
7,05
3,65
(D -diametrul carcasei, 2 cm; I -
lungimea bObinajului, 8 cm; L - in-
316 j.LH), formula este su-
ficient de pentru cazul 1 > 2 D.
Se va utiliza de 0,25
email + Pe ultimii 12 mm
(fig. 3) se vor bobina spirele cu un
pas de 1 mm. Pe carcasa bobinei se
capse.
- de SRF.1
din grilele de ale tuburilor
GU50 are o de 100-500 /lH
se pe o de
cu diametrul de 3 mm, de
15-20 mm, pe care se
cu de 0 0,11
CuEm pe o lungime de 10 mm.
- Filtrul IT s-a calculat cunoscnd
tensiunea Ua = 1 000 V, cu-
rentul anodic la = 200 mA impu-
nnd o atenuare a semnalului frec-
armonice de cca 40 dB.
Re:
Re
Ua x 500 1 ooe x 500
la 200
=25000
Media a echi-
valente Re a de sar-
Rs = 50 n, este
1,21
1,63
2,34
4,89
9,45
PEREJE LATERAL

M 3 x IS
A
3
47Kll
!q1nF
-:::1::::-..,.. L-- _-_-9l?--,R_3 ___
TEHNIUM 12/1985
I
I
I
I
I
li
I
I
I
1
I
!
I
!
I
- - -----
40
Rm 2500 x 50
353 n.
Considernd factorul de calitate al
circuitului 15, reactan-
cu formu-
lele:
Re+ Rm
Q
190,2 O;
26,86 O;
15
XL. X
C1
+ 190,2 26,86
217,06 n.
Din schema de principiu (fig. 1) a
etajului final se bobina
TEHNIUM 12/1985
400
8
filtrului iT este din bo-
bine:
LI - bobina ben-
zBor de 21 14 MHz;
Le :-- bobina ben-
zilor de 7 3,5 MHz.
Valorile
bobin.e se cu formula:
L 0,15.9'
2 iT F 2 . 3, 14 x F
[j.lH], unde F n MHz
F
a benzii de radioamatoL
Aplicnd formula de calcul,
valorile indica.te in tabelul 1.
Deci bobina LI va avea induc-
D
"\
260
A
11 spire, n care Ll4 -
bObine, in j.lH;. I - lunainlea
n mm;D - tii!:lmatriU
nei, n mm.
Bobina pentru banda de 3,5 MHz
este din

Ll,M 9,45 LI4
L2 9,45 - 2,34.= 7,11MH.
BObina va executa pe o car-
pu diametrul de 38 mm,
rarea avfnd o lungime de 50 mm cu
1,1 CuAg un de
spire: tA
n 10 10 -; 11( 50 + O
, 40 ' 40
"'" 18 s;pire
(n calcul s-a luat diametrul mediu
al bobinei de 40 mm).
Cele se calculea-
formula: .
C _1_ 10
9
159000 [pF]
2iTXcF Xcl
Pentru banda de 3,5 MHz, capaci-
tatea condensatorului C
2
este
159 '
C
365
1 621,8 pF,
. 26,86 x 3,65
ceea ce la condensa-
torul de 2 X 500' pF se va
prin comutator un condensator de
680 pF/2kV.
(CONTINUARE N. PAG. 23)
/ Ecran
88
/
r ; 1
,

l. J


CV 2
CV 2
-11
G
vD
...,..
......
(
1
1
-
1:1 I
,1 I ,...."
imI! ffifI II[
1 I
300
3
4
5 3
45
2:m ....... '.',6 '.' ,.6
1 . '--V 71-,+,,-7
PLATE CDPWR
8
ENTRU LED-uri
Bng.AURELIAN MATEESCU
etc.), ca utilizarea lor indus-
impun explicarea modului de
lucru al acestora. Amatorii care dis-
pun de componentele indicate n
materialul de pot trece la exe-
cutarea .. unor montaje. practice n
de pe care le au.
n genera', indicatoarele optice
snt compuse dintr-un bloc ce pri-
sau di-
0, o. transmite
optoelectronice care
Acestea pot fi
display-uri cu cristale lichide, tuburi
electroluminescente sau, cel mai
adesea, diode electroluminescente
sau, pe scurt; LED-uri (componente
discrete sau montate n blocuri mo-
nolitice n variabil - 3,5, 6,
10, 12 etc.). Decodoarele snt circu-
ite integrate specializate produse de
un mare de firme din n-
treaga lume. Indiferent de fabricant
schema de utilizare, modul de
este pentru
9x L o 461
INTEGRATE DRIVERE CU iNTRARE PENTRU COMANDA LED-urilor
toate aceste decodoare. Figura 1
schema bloc a unui deco-
dor cu cinci elemente. ce primesc
semnalul analogic la intrare.
cum se vede, schema cuprinde un
!9taj de intrare, o divizoare
pentru. unor de
un grup de cinci compara,.
toare care fiecare cte un
etaj de putere ce parametrii
de lucru pentru elementele
de Atunci cnd ten\siune.a la
intrare este mai mare dect tensiu-
nea de pentru primul com-
parator, acesta etajul de
tensiunea de. intrare
I.a tensiunii de. re,.
pentru comparatorul ,al doi;::
lea, acesta etajul de ie-
pe care l etc.
Decodoarelecare
acest principiu au variante de

-- primul tip in
toate LED-urile\ ce
paratoarelor . care au lail1trare Uih
mai mare dect Uret intlne$c
literatura numele
graph display (indicator
faptul este o
I:\e de lungime cu
rimea'
TEHNIUM1
- afdoilea tip aprins nu-
mai un singur LED care corespunde
ultimului comparator care are
la intrare tensiunea Uin mai mare
dect Uret,. Acestea snt denumite de
obicei indicatoare de Siste-
mul acesta are avantajul reducerii
a puterij disipate de cir-
cuitul integrat.
n cele ce vom prezenta
cteva circuite integrate drivere pen-
tru LE.D-uri cu intrare
tipice pentru aceste circuite
care vor putea constitui premisa
de amatori a unor
aparate moderne, cu un aspect deo-
sebit si o fiabilitate Tabelul
1 cuprinde, de' a epu-
iza lista, un de circuite inte::'
grate utilizate cel mai frecvent att n
industriale, ct n bunuri
de larg consum. Tabelul 2 cuprinde
parametrii electrici generali ai circu-
itelor integrate de euro-
iar n tabelul 3 snt cuprinse
valorile tensiunilor la care se des-
chid comparatoarele din circuitele
integrate seria U2xx8 produse de
AEG Telefunken
Circuitul integrat UAA170 este nu-
mai indicator de
de lucru stabilindu-se de catre utili-
zator. Schema bloc este
r:' figura 2. Circuitul poate comanda
16 LED-uri I dar numarul acestora se
poate reduce la 9 (fig. 3) sau 11 (fig.
4). n figura 5 prezen!at moduJ
de In cascada a doua.
circuite UAA170 pentru comanda. a
32 deLED..,uri, pen-
10k . .n. 561dl. 22 k.Q.
14 13 12 11
UAA 17tL
UAA 180
U1096B
U237B
U247B
. U2578
U267B
U2378
U247B
U2578
U2678
Tipul
circuitului
MM74C911
MM5450/51
ICM7218A
8243
7442
62k.Q.
10
Tensiunea Tensiunea
Tensiunea de referint:'
alimentare Us minima
(V) Uref m Uref M
(V) (V)
11-18 0-4,6 1,4-6,0
10-18 6,0 6,0
16 0-(Us-1) 0-(Us-1)
12-25
12-25
12-25
--
12-25
II
0,2 V 0,4 V
D,1V 0,3 V
0,18 V/-,.-15 dB 0,5 V/-6 dB
0,1 V/-20'dB

National
lnt;';Sii
Signetics
TI, Fairchild
0,3 V/-10 dB
Parametrii
de
100 mAvirf; 25%DF
15 mAcc
20 mA virf; 12%0 F
13mAcc
16 mAcc
Tensiunea
la intrare
UiMax
(V)
6
6
0-16
0- 5
0- 5
0-- 5
0- 5
IU
0,6 V
0,5 V
dB
0,71V/-3 dB
Nr. de
LED-uri
conduse
20
20
20
30
30
30
30
IV V
0,8 V 1'V
0,7 V 0,9V
1,19 V/+1,5 dB 2,0 V/+6 dB
1,0 V/O dB 1,41 V/+3dB

32
34/35
64
8
10
Interfatare decodor sof
re serie, -,,-
anod comun,
tru fiind scala elec-
pentru aparatele de radio.
Tensiunea la intrare trebuie va-
rieze ntre O +5 V, Schema cu-
prinde modul de conectare a 16
LED-uri la cirQuit. Figura 6 repre-
un indicator de nivel avnd afi-
cu 10 LED-uri.
Ri, R2 R3 se aleg n de
pentru cuprinderea ntre-'
gii scale a se valorile li-
din tabelul 2.
o cu sosirea iernii apar
problemele ridicate de lo-
pentru vremea rece.
Primele snt fe-
restrelor de intrare.
Cea mai este lipirea
unor de hrtie peste fantele de
nchidere ale ferestrelor, att n inte-
rior, ct n exterior; de asemenea,
lipirea de benzi de hrtie la zona de
mbinare ntre tocurile ferestrelor si
zid. . '
fe-
reastra pe perioada de
pierderile de prin ferestre fi-
ind practic anulate.
Aerisirea se face prin
balconului sau printr-o
(cazul ferestrelor triple).
de la balcon sau a
ferestrei nelipite se face cu
de bumbac sau mai groase
care se din mercerii.
Montarea se face n
fel nct se comporte ca o garni-
de etansare.
se iau si pentru
de la intrare, montnd
EUGEN
suplimentar n partea ei
un prag deiemn bine
Resturile dintre tpcul perete
se umplu cu In unele cazuri se
impune montarea unei rame su-
plimentare pe partea a to-
cului usii.
este mochetareainte-
a pardoselilor cu mochete n
culori calde, asigurnd att izolarea
ct ntreruperea circui-
telor de la nivelul inferior,
deci de aer rece la pi-
cioare.
O este rea n
culori calde (portocaliu,
a accentund n acest fel
de confort termic.
Montarea unor draperii galbene
sau portocalii ca a unor abajururi
n culori pe acoperi-
rea cu huse din a ca-
napelelor fotoliilor o sur-
a atmosferei.
O este lipirea unor fo-
Iii de aluminiu sau staniol pe pere-
tele din spatele caloriferului, deoa-
rece o parte din dega-
de radiator este de
peretele rece.
Nu trebuie o cu
intrarea n apartament, trebuie sa
rece
cu ghete de iar por-
tul halat de sa
nu doar o idee.
lucrarea cea mai este
izolarea care cu
exteriorul care,
rii sub regimul termic pen-
tru care a fost
vaporii de din
Condensul mucegaiul negru
mn amintirile ale frumo-
sului anotimp alb, iar pen-
tru evitarea lor foarte costisitoare.
propunem mai jos o la
ndemna tuturor pentru a rezolva
eficace, curat ieftin problema.
Metoda n dubla placare a
pe care se con-
densul cu panouri izolatoare din
sau polistiren expan-
dat cu panouri de PAl.
desenul, vedem un pe-
rete 1, pe care snt prinse verti-
cale 4, la 120 cm, ntre
care se introduc izolatorului
2. Peste lipite pe perete se
panourile de PAL, 3,
prinse cu de verti-
cale.
lucrarea ncepe cu pe-
retelui care trebuie
cu de stratul de
Pe peretele se cu
ajutorul firului cu plumb linii verti-
cale din tavan la podea,
intre ele la 125.cm.
1. perete
2 .. panou izolator
3.panou PAL
4.
. I
10
Se gletul de ipsos cu ajuto-
rul unei perii de cte 3 cm n
dreapta stnga semnului ..
Cu ajutorul unui burete ud al
unei perii se orice de
ipsos apare betonul curat ce-

Se o din
aracet D.P. ciment (n lipsa arace-
tului D.P. se poate folosi a'race-
tin), bine omogenizat la consis-
cremei de
Cu pasta de mai sus se
ung una din la-
turile mari ale au lun-
gimea de 250 cm de 5
x 2,5 cm.
5 minute se
precis pe locul ncleiat, re-
petndu-se pentru toate
nu prima se mon-
de la peretelui se n-
chide tot cu o la
tor. -
Timpul de uscare este de 24 de
ore pentru a strns
de perete, vom aplica pe fiecare
sau trei turte de ipsos la
prima cu ajutorul unui
uscarea adezivului se vor n-
la priza ipsosului,
trebuie pe perete.
priza adezivului se trece la
montarea panourilor izolatoare cu
dimensiunile de 60x60 cm, care se
lipesc pe perete cu aracet n cteva
pu.ncte aplicate pe
Intre exact dis-
de 120 cm, pentru

Din podea la tavan pa-
tru rnduri de deci opt
la o travee.
aplicarea izolatoare
se face o pulverizare cu
un puternic cu
(DAUNATOX, / PlOTOX, D.D.T.)
pentru a prentmpina eventualele
cauzate de insecte.
Intreaga lucrare se cu pa-
nouri de PAL avnd o de
125 cm, care se cu preci-
zie pentru a avea rosturi ct mal
mici.
Panourile se prind cu
buri cu lungimea de 30 mm, avnd
cu o
placa de PAL din 20 n 20 cm
zencuim gaura pentru a ngropa ca-
pul
terminarea trecem
la chituirea cu mare atentie a rostu-
rilor att ntre ct ntre
tavan,
ntre
se cu glaspapir.
uscarea chitului se trece fa
tapetarea noului perete cu un tapet
semilavabil, tapet care se".
si n restul camerei.
, Tapetui are ro! de de va-
pori, deoarece sistemul de izolare
este de tipul . neventilat, iar ume-
zeafa, n spatele
s-ar condensa pe peretele rece,
lucrarea.
Toate aceste descrise, in-
clusiv izolarea anticondens, au fost
aplicate iarna ntr-un aparta-
ment de camere, fapt care a
adus un de de 8
C, o mi-
de 17C chiar si n cele mai
reci zile. '
n final nu s-au folo-
sit alte surse de dect cal ori-
ferele.
Costul pe metrul al
anticondens nu 160 de
lei, cuprinznd toate materialele, in-
clusiv tapetul n camera.
Toate materialele necesare se
sesc n PAL (depozite de
materiale de izo-
latoare (magazin TITAN sau depo-
zite de materiale de
(se n orice
atelier de
TEHNIUM 12/1985
T(EC
1
tI
US
!I!!f
se la dis-
pozitivele ntlnite foarte des ia
balcoanelor, ferestrele de la
rii, baie sau sufragerii (acolo unde
acestea snt cu spre
balcon o
Dispozitivul este (asa
cum se vede n din ur-
de fixare
2-capac de fixare si-
4 - mner; 5
- de fixare

Placa 1 este de (sau fe-
reastra) 9 prin intermediul a
holzsuruburi 8. De asemenea, placa
6 este de tocul (sau feres-
trei) 10 prin 11.
Capacul 2 este fixat de cu holz-
suruburile 7.
. 1 6 snt cu
fante care permit rotirea 5
pentru "nchis" "deschis"
(prin rotirea mnerului 4). Mnerul 4
este asigurat mpotriva din lo-
practicat n corpul (sau
ferestrei) prin umerii n
vrful uneia din diagonalele
nii, care (Ia tragerea de mner n
scopul deschiderii sau ferestrei)
asupra 3, care
de spire CuEm 0,5-0,7 mm, iar n
secundar 500-700 de spire CuEm
0,15-0,2 mm.
Po sensi-,
bilitatea a montajului, n
de volumul sonor al sursei
de de ea (difuzorul sau
microfonul se n sur-
sei, la o dar
nu prea mare, pentru a capta
semnificativ alte sunete sau zgo-
mote din
Transformatorul de
este identic cu cel de
montat tot ca se
poate ncerca cu un raport mai
mic, de 1:5 sau 1
Intrarea n blocul se face
prin cele trei
care sensibilitatea
canal n parte. Filtrele propriu-zise
snt cu cele folosite n
montajul din nr. 11/1982, pag. 8. Va-
lorile condensatoarelor C
1
-C
4
alepot fi optimizate
experimental. Separarea de
aceste filtre simple este teoretic mo-
dar practic, poate fi su-
ficient de mai ales dispu-
nem de reglajele individuale de sen-
sibilitate, care permit dozarea gra-
dului de iluminare pe cele trei ca-
nale, n de spec-
a programului sonor de co-

Alimentarea montajului se face cu
tensiunea de 12 V, foarte
bine preferabil
Sursa va fi pentru un cu-
rent maxim de cel 300 mA
(evident, supradimensionat), minu-
sul ei fiind legat la
Nu asupra realil".:i_\ii prac-
tice a montajului, cititC'(":.r 'tiind geja
cu onla de lumini din
'IA. pe
terr, or. . "um doar
trebuie respft.fate cu indi-
de a nu atinge cu mna, co-
necta sau deconecta piese din mon-
tajljl aflat sub tensiune, existnd n
pericolul de electrocu-

TEHNIUM 12/1985
Ing. PETRE
ia rndui sau asupra ca-
pacului fix 2
Aceasta corespunde din
figura b a 5, cnd dispozi-
tivul este n "deschis".
sau fereastra se va deschide (n
numai se trage
in de mnerul 4.
n figura c este
,.inchis" a dispozitivului.
n figurile d e este prezentat
subansamblul mner, 3
4
10
1
Ag.f
S-B
c
2
3
4
capac fix 2 cu prin umerii
minerului. 3 este conce-
astfel nct diagonala sa este
mai dect diagonala
mnerului ntre cei doi umeri.
mare de solici-
tari orificiul de al si-
3, pe sigu-
dimensiunile
cum se vede n figura f), astfel nct
umerii mnerului nu mai pe si-
la deschiderea sau fe-
restrei iese (sau fereas-
tra)
5 poate fi este 'in po-
zitia .. deschis".
n aduce-
rea dimensiunilor orificiului siguran-
3 la cotele (de
nare).
Acest lucru se poate realiza n
modul se desfac ho!zsuru-
burile 7 si se scoate tot subansam-
blu! n figura d, cu sigu-
Se scoate
cu un pa-
tent, se la foarte
se puternic).
apoi pe o sau. o
B
de metal care loc de ni-
covala, se bate Cu un ciocan pina
cnd orificiul se astfel
nct fie la dimensiu-
nile (diagonalele mai micI
dect diagonala mnerulUi
ntre vrfurile umerilor - fig. g). Se
din nou cnd orificiul
dimensiunile mi-
nime pentru a putea fi
peste umeri (fig. h), ntre umeri
capacul 2; Se apoi se
ce a fost peste
umeri, ntre umeri capacul 2). ori-
ficiul din nou dimensiunile
pentru a nu mai
peste cei doi umeri ai mnerului
(fig. i) n timp, prin
si o duritate mai mare care i
. mpotriva
cirea se face liber.
Subansamblul mner, capac si-
3 n figura d) se
n dispozitiv ca n figura
a, dispozitivul ca nou.
O astfel de am rea-
lizat-o cu un an n
dispozitivul perfect n
prezent.
10

2
3
4
9
Fig. e
B-B
Fig. 9
Fig. h
B-B
Fig.
MICROCALCULATORlJIj
PAUL lAN NleOARIi
RUSOVICI 1:0N
Y03NP
Y03..JF
Hicrocalculatoyul L/Be81 a
fost jealizat in ideea mini'
cpmponenteloy inglo-
bate, insi a la
o serie de c6ns1-
deyate ca styict necesare.
El utilizeazl ntr-o pyopor-
covlr,itoare componente
de
Incepind din acest numlY,
vom descyie modul de yea1i-
zare a calculatoru-
lui, uymind apoi si demon-
stYlm citeva
.
GENERALITATI
Caracteristicile princi-
pale ale
L/B8ei sint:
- unitatea centrali: mi-
cyoprocesor de 8 tip
8080A;
-memo.da ROti: 4 buc . a
cite 11 2 sau 4
(maxim 16
K memoria RAR: dinamicII
maxim 48
M periferice:
seYlal1
biU;
2 paralele pro-
gramabi le;
3 t imer,e pyogyamabi le i
contyolor de video display
(64 de carae 26 de
rinduri cu posibi gra-
fice 128/78 pixeli);
pentru tastatuyl;
pentyu casetofon;
penlyu
serie V24 (Ra 232);
Mtilhm intrtrup .... f.: S
nivele progyamabile, cu ta-
beU de salturi i.n memoria
RAM.
Toate componentele micyo-
calculatorului snt montate
pe o placi de cir-
cuit imprimat, iar comunica-
rea cu exteYiorul se face
pyin trei c6nectoYi ale
yor semnale au fost grupate
pe func i un i .
Placa se ntr-o
cutie claviatu-
rai sistemul de inteyconec-
1i suysa de al imen{at-e.
PRINCIPIUL
[n vederea clarificlrii
unor aspecte geneYlle de
cele ce
se VOI' referi la figuya 1.
Rezolvarea problem.loy de
yefyesh al memoriei dinamice
,i a ecyanului s-a flcut
prin multiplexaye, astfel
incit pe un ciclu de proce-
sor (apyox . 720 ns) au loc
doul cicluyi de acces la
memoyie: unul pentru proce-
sor ,i unul pentyu controlo-
yul video. Uatele dinmemo-
rii sint styobate alternativ
in doul yegistre de 8
pot fi accesate dupl
nevoie de prOCeSOY sau con-o
trolor. In timp ce pyoceso-
rul nu are .nevoie de date la
fiecare ciclu (pentyu el
memoriapaye statieI pdn
in teymed iul la tch-u lu i),
controloyul video trebuie n
mod absolut necesar ca la
fiecare ciclu de 720 ns ,sA
ia o nouA dati din memorie
pentru a o pe ecran.
De faPt, ciclul de 720 ns
impus tocmai de viteza
de succedaye a cayacteyelor
pe un yLnd (yespectiv 64),
In aceasta
ciclu de memorie de ns
utilizind o tehn de
prin pinul de
(Column Address Strobe) al
memoriilor, reimprospltarea
acestora se face automat la
f doul l' ridur i de
ecran C64x2=128 rinduri
adicllntregul
banc de 48 kbytes).
In figuya 2 esle prezenta-
ti schema electrici
L/Bee1. Par tea de t iming
pleacl de la oscilatorul cu
cristal pe de 8250
kHz , realizat cu o parte .din
ciycuitului
Ul. Urmeazl un divizoi'" cu 6
realizat cu U6 din care
principalele
ale sistemului <US, U7, ua
U16): timpul de RAS (Rot.!
Address Strobe) ,i de CA$
(Cclumn Address Strobe) afli
pentyu accesul procesoyului
cit al controloruh.li.vi
dea, cele doul semnale
ta.ct ale procesorlliui (caY13
sint aduse la nivelele
prin doi opeyatorl open,
collectoy din Ulp::)J semnalu
de StatUl Styobe
8228, pyecum semnalele
caye mul t iplexonJl
de adyese ale memoyiei.
.. __ ____ D_!._ _____ __ __ __ .ID ___ Se obseyvl in continuare
L/B 881
oct. 1983
GRUP
PROCESOR
wr
rd.
1..8 K
RAM
(21..:><; 1..176)
LOGICA
TACT
fqct
de divizoaye
i.neyea adyese lor de li
<U28 ,i U19) ,i rindur'i
'( U29, U20, i U3U I pJus
gyupul de asidurl
reset area numlr.1 toarelor
semnalelor.
cyonizare pe verticalA )1
9yizontall (U21, U22,U23
U30) .. Hultiplexoyul de adre-
se este cu circuj-
tele 74153 <U17, Ule, U26
U27). El
tiv cltre memo,ie cele
yinduri de adyese de
(deci 4 la 1).
rndul ei I
ie,ire doul latch-uri
caye
tru procesor (U44)
lyolor video Pe
tea datele
tyansmBe g.eneratorului
(U42),

atunci cind este
(liniaHEHR> .
serializat
este trecut printr-un opera-
fo.r XOR care are'posibilita-

de. bitul 7al memoriei, iar
apoi este combinat cu semna-
lele de sincyonizire TU
in afara '010-
,lnd Gn HAND
atit
le de blankb19 de margine
aer aflu 1 u ici t i rever-
satea videdslnt intirziate
tu doul perioade de tact (U9.
Ul0), c. urmare a faptu-
lui ci ele survin dirlct din
RAI, firi o Intirziere su-
plimentari generajorul de
car adere.
Pe parlea de
sistemul este compus
grupul CPU (8080A - U13
- (12), la care se
generatoru-
tact 8224 datoritl
unor impedimente care ar fi
din forma asimetrici
a lui FI2 .ar fi afectat
sistemul de utilizare
plexatl a memoriei dinamice
(8224 genere azi un semnal
FI2 curapod de umplere
4/5, in timp ce logica uti-
lizatl la LlB881 genereazl
un raPort 3/3 folosind o
divizare cu 6); un tampon de
buffere pe magistrala de
adrese realizat.
open-coBeclor (U14,
(16), decodif'icatoare de
adrese pentru memoYi i (U2
U3) dispozitive 110
(U34), memoriile ROH <U35 la
U38> (U48 la (70):
Sistemul de perifer.ice in ....
1 ude un USART 8251 pen tru
comunica ii ie (U41), un
t imer programab i 1 8253
(U39), un controlor de
intreruperipr.ograma)li! 8.259
(040) doul
le programabile PPl8255
(46).
placi se mai remarcI
un()r jumpeYi care
configureazA:
diferite tipuri de memo-
iiiEPROH folosite;
semnale utilizabile in a-
plic ii;
inversarea video.
Descrierea modul!Ji
a aces tor Jumper i
fi fAcutI in numArul
Hor, odatl cu alte deta-
constructive. Cei inta-
pot lua legAtura cu
prin intermediul
pentru
legate de
pllcii imprima-
..... 'li
1:>-.

.c;:} '<
It) <::) ..,

o
?s
\r)
'li
q

;;;.
t:\(
UIOIUHIS III II II I
pistoanelor segmen-
La refolosi rea pistoanelor este
foarte important a se efectua un ri-
guros control dimensional de gre-
utate al lor. (Se cilindrii
pistoanele respective pentru a nu fi
n timpul lor.)
La nlocuirea pistoanelor nu este
folosirea a lor, con-
structorul indicnd montarea unui
set motor nou (cilindri-pistoane). La
IOMII
I
Or. ing- TRAIAN
montarea n pistoane
noi sau n cele vechi,
rea a canalelor, se
obligatoriu
,(TOP, H sau HAUT) capul pis-
tonului. Orientarea a seg-
conduce la con-
sumului de ulei (canalul segmentu-
lui raclor are un canelat "c", iar
canalele o fre-
zare "d" - fig. 15). Intre pistoanele
A
Ung. TRAIAN Satu Mare
Problema reducerii consumului de
a constituit constituie
o a specia-
a amatorilor, ea deve-
mai frecvent n
cresterii cererii de carbu-
ranti, o cu reducerea de re-
surse de produse petroliere.
n prezent au fost realizate
diferite economizoare: de la cele cu
actionare la altele, mai
evoluate, cu
Persona! am ncercat diferite solu-
date de amatori sau gndite
loare a 2 un
electroventil de nchidere-deschi-
dere a benzinei ce prin j'iclo-
rul de ralanti, 4, un contact reglabil
solidarizat cu axul clapetei de acce-
pentru reluarea reprizei, 3,
iar la bordul autoturismului un bec.
5, pentru indicarea electro-
ventilului nchis sau deschis.
folosite nu trebuie fie o
de greutate de 5 g (piston, seg-
la pistoanele vechi
trebuie se o examinare
pentru a nu folosi pistoanele
cu urme de gripare, uzate.
cilindrilor. Constructo-
rul a clase de cilindri
care au (reperate
prin puncte de vopsea verde ro-
a impus de montaj
ca cilindrii de aceeasi fie de
cu
culoare), iar aripioarele "e" fie
plasate n (fig. 15),
montarea pistoanelor, cifra ,,9" li-
tera "O" (dreapta) sau "G" (stnga)
trebuie se n nor-
de pe capul
pistoanelor trebuie fie
tre canelat n
sus. Pistoanele "O" se pe
dreapta, iar cele "G" pe stnga, mo-
torul privit din spate sau de la volan.
nainte de montarea pistoanelor n
cilindri, se axu-
lui de piston n zona "f" ari-
pioarele "g" (fig. 15), iar la introdu-
cerea n canalele pis-
toanelor se fantele seg-
la 120 (folosind de
montat 1).
pompei de ulei
din verificarea
pieselor componente.
de ale corpului pompe;
tre carter capac trebuie
Modul de din
schema de principiu din figura 1
din schema de principiu a
electronice din figura 2. Astfel, la
pornirea motorului prin
cheii de contact, 6, montajul elec-
tronic este pus sub tensiune, asigu-
rnd deschiderea electroventilului 4,
care admite benzinei fie absor-
prin jicloru! de ralanti n galeria
de alimentare a motorului.
La accelerarf.?a la o
de 1 500 rot/min, blocul
electronic nchiderea
mine nsumi. Din anul 1982 am
proiectat am montat pe autoturis-
mul propriu - 1300 -. u!1
dispozitiv cu comanda
el "n mod
de bine, economia de benzma
ndeosebi n cazul folosIrii
frecvente a frnelor de motor, la in-
etc. ,
Fig. 1: Schema de princIpIu a
economizorului de cu

Dispozitivul se poate
pe plan local, cu piese care se ga-
sesc se poate monta pe oricare
motor cu ardere n 4 timpi,
cu aprindere prin scnteie,
cum se vede n figura 1, dls-
se compune n principiu
traductor electronic de tu-
1, un montaj electronic de ac-
a unui releu la o va-
Fig. 2::, Sch.ema de principiu a
dispozitivulUI de elec-
a ventilului economizor
de
a -- contact legare la punct cald al bobinei de b
la contactul c punct conectare la (12 V)
prin de contact; d - punct conexiune pentru comanda electro-
ventiluiui; v - ventil; Ps - orice i se o
n contact continuu,
= 220 kO;R
2
= 68 = 68 kfl; kH; R
5
5
100 kH; C, pF; C
2
= J-tF; C
3
= 000
100-1 000 J-tF; T,-T
2
BC171; = 8D135; D" D2' 0 3 -
7,5 V; D
Z2
3,5 V; DZ3 = 12 V; 0
4
= de putere
nu prezinte rizuri sau lovituri, pentru
a evita pierderile de ulei ce pot avea
loc n timpul motorului
votantului din
verificarea dantu-
rii coroanei demarorului. se
impune nlocuirea coroanei, se efec-
clasice:
se scoate coroana de pe vo-
lant (cu ajutorul unui dorn din metal
moale), se volantu-
lui n vederea unei coroane
noi, se uniform coroana
cu
(200-250C), se introduce coroana'
pe volant cu neprelu-
volantului.
montare se a
coroanei, care nu trebuie
maximum 0,3 mm.
, semicarterelor moloru-
lui. verificarea
lor a lor filetate, se impune
acordarea unei deosebite pla-
nurilor de pentru a nu
avea lovituri sau urme de zgrieturi,
n vederea unei
n cazul nlocuirii
semicarterelor, s'e con-
form constructorului (fig.
3), prezoanele de chiulase pre-
zoanele de cuplare ale motorului la
cutia de viteze (extremitatea mai
se n semicarter),
Este obligatoriu a se unge cu so-
lutie de etansare-frnare .si de a res-
pecta cuplurile de strngere n
electroventilului pentru
Pentru a evita ntreruperea brusca a
benzinei necesare co-
recte a motorului, contactul 3, de tip
fiind solidarizat cu cla-
peta de
nerea electroventilului n stare des-
la mai mare, cca
2 300 rotlmin, cnd contactul ntre-
rupe alimentarea electroventilului,
nchizind accesul benzinei prin jiclo-
rul de ralanti.
La reducerea respec-
tiv a pedalei de acce-
n timpul unei sau la
coborri, n pante, electrovenWul va
fi deschis de montajul electronic
doar la atingerea de 850
la 1 200 rot!min. De la
r;:'\ /Cheie contact
+12V
,-------,
I I
I I
I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1':EHN&UM 12/1985
(daN.m) la piesele pre- aplicat de n pla-
zoanele montate n semicarterul nul de se peste
dreapta (0,9), prezoanele de fixare a semicarterul stnga, care se
rolelor (0,4) strng de fixare a prezoane-
pentru fixarea filtrului de ulei (1,8). lor paliere la cuplul de
Apoi se de golire, 4,3 daN.m de fixare a se-
folosind o cuplul micarterelor la cuplul de 1,3 daN.m
de 4 daN.m. trebuie montate de
cupru la prezoane plate la
C. Montareamotorului M-036. de la semicartere).
efectuarea de pre- La montarea simeringurilor
control dimensional ale pie- paliere spate ale ar-
sefor vechi si noi se - n cotit, se ung de
ordine de lucru cu ulei motor si se
montare (se n ge- dispozitivele E (simering spate) D
neral, de montare snt n (simering Deoarece
ordine de demon- motorului, se impune ca
tare, din care motiv se va insista nu- la orice demontare se
mai asupra unor teh- simeringurile; de asemenea, este in-
nice care, o neglijate, pot con- terzis a monta simeringurile nainte
duce la avar;i ale pieselor chiar de a asambla semicarterele, deoa-
aie motorului). semi- rece se pot deteriora de
carterului stnga n suportul S se etansare.
sorbul de ulei fixa- de cenrare (autolubrifian-
rea garniturii de pe tubul a arborelui de din ca-
de al sorbului se unge cu pul arborelui cotit se cu
de extremi- ajutorul dispozitivului "B", ce are n
tatea tubului, care apoi se introduce un dispozitiv cu iner-
n carter, se strnge de fi- La montarea noi
xare la cuplul de 1,4 daN,m), # ce a fost o n ulei motor,
Montarea supapei "by-pass" a ra- la temperatura se folo-
diatorului de ulei se face cu ajutorul dispozitivul "K", pentru a se
dispozitivului "Q", care se adncimea de 5 mm de
unge cu de arborelui cotit. scoate-
filetul se strnge la cu- rea dispozitivului "K" cu ajutorul
piui de 5,2 daN.m. La montarea bu- dispozitivului "B" se gar-
circuitului de ungere se 10- nitura de avnd
loseste, de asemenea, de (marca) fabricantului exterio-
se strng la cuplul rul motorului.
de 3,8 daN.m. Pentru montarea ar- la montarea supapei de
borelui cotit se introduc semicuz- re (fig, 14) trebuie se respecte
neti palier;, n din aripioarele "b" ale
semicartereie stnga dreapta; apoi lui 7 fie fundul
se arborele cotit cu aju- supapei, iar "a" al
torul unui set de cale se jo- pistonului, uns n prealabil, re-
cui a x i al, ner e g I abi I so.rt U I S. . ..
(0,09-0,20 mm). Montarea pompel de uleI (flg, 16
Semicarterul dreapta, dupa ce s-a n care s-au notat cu: 1, 2 - PI-
turatie electroventilul 4 fiind des"
chis: motorul va relua benzina
la ralanti, ca
urmare a continundu-se
buna a acestuia. Con-
tactul 3 este necesar n mod deose-
bit la reluarea reprizelor, deoarece
altfel motorul ar relua
cu smucituri sau n cazul cnd nu
este n s-ar opri.
De electroventilul n-
de fixare al jiclo-
rului de ralanti, incluznd acest
jiclor la montaj, sau se poate monta,
cu unele constructive, pe
calea amestecului va-
care nu este n
zentul articol. Nu este nici
folosirea ambelor variantei n-
chiderea benzinei o cu admite-'
rea aerului la ralantiui Preci-
zez este
ratorului cu o din de
forma celei n figura 4, care
se prinde cu ajutorul de
la pompa de
Punerea n reglajul
dispozitivului presupun
scoaterea de fixare al ji-
clorului de ralanti, montarea jidoru-
lui n capul electroventilului, verifi-
carea a cuiului
de nchidere (eventual se
att cuiul, ct interiorul jiclorului,
a-I decalibra), montarea supor-
tului electroventilului cu cele 4 suru-
buri de la de'
surubarea cu
rul montat blocarea acestuia pen-
electroventiiului la corpul carbu- Fig. 4:
troventilului
0,75 mm),
Bobina electromagnetului
nioane: 3 - simering; 4
tOrlca. 5 - arbore 6 - ca-
pac 7 - pinion; 8 - corp
carter; 9 ungerea
introducerea pinioanelor 1 2, se
monteaza provizoriu un prezon de
ghidaj n "a" pentru a n con-
tinuare, montarea capacului pi-
nionului de La montarea
capacului 6, alveolele "f"
fie dirijate interiorul carterului,
iar orificiul "c" n "d"
(refulare ulei Apoi se unge
arborele 5, se introduce garnitura
4, pe pinionul de co-
si se o "P"
ntre pinionul 7 - n "g" -,
pentru a evita .,nfundarea" simerin-
gului de 3. montarea
pinronului de pe prezonul
de ghidare, se introduce arborele 5
n pinionul interior 1, rotindu-! pen-
tru a fixa tesitura de antrenare n te-
situra a pinionului
j'nterior. n final, se strng la 1,7
daN,m alternativ cele 4 suruburi 9.
diametral opuse la' introduce-
rea a pinionului de
se scoate cala "p" se
rotirea a pinionului de coman-

Montarea cilindrilor. intro-
ducerea ansamblului piston-seg-
pe biela cu (aten-
la sensul de montare) se intro-
duce pistonului cu ajutorul
domului "F" se sigu-
apoi se conductele
de sub cilindri.
(CONTINUARE iN HR. VIITOR)
tru evitarea din cauza
sau
rea electronice la
a autoturismului con-
form schemei din figura 2 ..
R
1
se la
punctul cald al primare a
bobine; de O montate
electroventilul partea sa electro-
se motorul. Inainte
de pornirea motorului, deschiderea
electroventilului este de be-
cul de control de zgomotul speci-
fic al electromagnetului. Cu ajutorul
unui turometru se
tea
3 nd .... ,..,t"' ...'t;r'nn''''t .. '
Fil\ M6xterior

t

f
TEHNIUM 12/1985
cu
se va executa di n
iar celelalte repere din
fier moale.
fel ca la 1 500 rot/min electroventi-
lui se apoi se verifica
la reducerea la tu-
de 1 000 rotlmin se redeschide
ventilul si motorul si reia func-
ntrerupere.
aceasta se contactul 3
se acestuia - cu
motorul oprit - astfel ca la
"nchis" a clapetei de
fie deschis, iar la o a
pedale; aceasta se Ulte-
rior se motorul i se face
proba cu frne de motor
pentru a corecta eventualele ntreru-
peri sau smucituri ale acestuia, co-
rectare ce se face tot de la
metrul p,
Trebuie schema a fost
astfel ca la
rece nchiderea benzinei de ralanti
se realizeze la mult mai ri-
dicate, peste 2 300 rot/miri, pentru a
evita uneie n pornire,
care dispozitivul revine, pe
sura la regimul normal. De
aceea se ca partea elec-
fie fie la bordul
autoturismului, fie n compartimen-
tul motorului, pe aripa

La dimensionarea bobinajului
electroventilului se va seama ca
acesta nu se la func-
dar fi la
tensiunea de alimentare a autovehi-
culului, de 12 V. Cel montat
pe subsemnatului a fost bine
bobinat, astfel nct are un consum
de curent redus, cca 0,5 A, dar ne-
tensiune de cel 18 V.
De aceea n n schema
din figura 2 folosesc un releu cu 2x3
contacte care prin comutare
un impuls de tensiune de 24 V cu
ajutorul a condensatoare de
500 I1F/30 V,
Pentru prevenirea unor scurtcircu-
ite care ar duce la defectarea mon-
tajului electronic, este necesar se
execute cablajul cu conductoare
bine izolate, contactele protejate cu
izolatoare se va evita atingerea
cablurilor de calde ale moto-
ruiui de esapament etc.).
Dispozitivul permite reglajul moto-
rului nici o greutate, iar n caz
de se poate trece rapid la
sistemul clasic nlocuind electroven-
tilul cu jiclorul original
La dimensionarea electroventilului
(a cuiului de nchidere), n rapod de
tipul de carburator, se va seama
ca lungimea cuiuiui-ventil fie ast-
fel nct orificiul
clorului. dar
pentru cele
momentul cnd este
carburatorul CARFIL WEBER,
cursa cuiului-ventil trebuie fie de
5-6 mm, vrful cuiului
Partea . de montaj electronic se
pr<)teleclza ntr-o cutie pe careia
contactele, conform
P pentru
3 se poate executa
uzat i
o de 10 mm lungime
stratul activ, la acest contact
la R
2
conform
schemei, iar un al
trului se la masa autovehicu-
tului prin de fixare. Axul po-
va fi rigidizat cu axul
clapetei de
Pentru prevenirea unor
jiclorului de ra-
lanti se ca nainte de
pompa de fie montat un
filtru de Cu un asemenea
dispozitiv se pot economii
la 8% din consumul actual al
motor de autoturism.
Acest dispozitiv, combinat cu dis-
pozitivul de omogenizare a ameste-
cului, publicat n "Tehnium" nr.
4/1985, cu dispozitivul de folosire
a alcoolului pentru
benzinei, pe care le-am
montat pe subsemnatului,
fac ca economia de carburanti fie
mai ca din punct de
vedere al caracteristicilor se mo-
difice comportarea .motorului n sar-

15
Ing TEODOR DAN MITEA,
La majoritatea ceasurilor electro-
nice se de obi-
cei, circuitul integrat este intact.
Propun utilizarea tuica de
timp cu pentru frec-
numeric.
Caracteristicile
propus snt:
- tensiunea de alimentare 5 V;
curent consumat max. 0,5 A;
- 0-1 000 Hz;
precizie 1
%
0
.
a fost conceput
pentru a fi montat cu un
convertor (0-1
V---'>0-1 000 Hz), un
digital.
BAZA DE TiMP
II
snt pentru
ceasurile "Made in Hong-Kong", dar
se pot utiliza alte ceasuri.
Pentru nceput termi..;
nalele. Circuitul imprimat al ceasu-
demon!at cu cipul spre
utilizator, li aSimilam cu un circuit
integrat: Degajarea pentru trimer o
cu degajarea de pe inte-
Pe circuitului se va
un traseu un rol
rent. Acesta constituie borna de
(aici se frecventa n
va fi la (fig. 1).
conec-
este Hustrat
4. Tranzistoa-
n

Darlington prin mare de
intrare, nu "baza de
timp". au rol de forma-
tor TTL. Astfel, "n punctul A se ob-
un semnal TTL cu de
32 Hz. ICi, (1/2) IC2 (1/2) IC3
constituie un divizor cu 64 care co-
(1s
1s
La nceputul IC4 li-
un impuls de reset pentru
(punctul D).
din IC3 are un rol analog
de din
trele clasice. Bistabilul din
IC2 are rolul de a comanda aprinde-
rea cifrei ,,1" la lui 999 Hz.
PUNEREA N
Se ceasul cu o ten-
siune de 1,5 V (de la o baterie
Se un oscloscop:
masa lui la pinul 7, iar testorul la
borna de test. Pe ecran trebuie sa
un semnal dreptunghiular de
32 Hz. acesta este puternic
modulat, se ntrerup cu pe
rnd, traseele ce cipul de con-
densatorul fix de pe circuitul impri-
mat. n final se un semnal
TEHNIUM
OSCILOSCOP
DIN
TELEVIZOR
Student COSMIN IORGA,
Sint un electronist pasionat am realizat mai multe montaje, publicate in
revista "Tehnium". propun constructorilor amatori schema unui os-
ciloscop cu vizualizare pe un tub cinescopic, cu de
dar care este de realizat astfel constructia lui este pen-
tru De asemenea, caracteristicile principale ale aces-
tui osciloscop cea mai mare parte din unui electronist
amator.
Osciloscopul prezentat este desti-
nat circuitelor
ce n gama de audiofrec-
Vizualizarea se face pe un tub
cinescopic din orice receptor TV:
Osciloscopuf are ca-
racteristi ci pri nci pal e:
- permite tensiunilor
continue, precum vizualizarea
amplitudinilor timpilor
semnalelor periodice cu
de la 100 kHz;
- amplificatorul pe are
lin = 500 kn sensibilitatea
in gamele: 0,5; 1; 5; 10 V/cm, iar cu-
plajul n curent continuu sau alter-
nativ;
- banda de
0-100 kHz;
- baza de timp permite
rele valori ale perioadei de baleiere:
20 s; 2 s; 0,2 s; 20 ms; 2 ms; 0,2 ms;
- a ecranului:
200x200 mm.
- tensiunea la intrare:
100 V.
DE TIMP
Baza de timp este
dintr-un generator de tensiune
"dinte de un amplifica-
tor de curent continuu (fig. 1). Ge-
nerarea tensiunii liniar-variabile se
face prin condensatoru-
J lui C1 la curentul constant furnizat
de sursa cu tranzistorul T1.
Etajul Darlington T4-T5 o
mare de intrare una
de Tranzistoarele T2, T3
un comutator de prag.
tensiunea de pe emitorul tran-
zistorului T2 atinge o va-
loare, acesta se deschide, deschi-
znd tranzistorul T3. Condensato-
rul C1 se prin circuitul
emitor-colector al tranzistorului T2
prin a
tranzistorului T3. Gnd C1 este des-
tranzistoarele T2 T3 se n-
chid, rencepnd procesul de
care a condensatorului C1. Tranzis-
toarele T6 T7. un etaj
amplificator de curent continuu. La
bornele A B se bobina
de deflexie pe a recepto-
rului TV.
Din comutatorul 81 se
perioadele de baleiere, iar din po-
Pi se acor-
dul fin.
AMPLIFICATORUL Y
Amplificatorul Y (fig. 2) este dife-
se compune din atenuato-
rul de intrare n trepte" realizat cu
comutatorul 82 t3tajul amplificator
format din T8, T9, T10,
T11. Atenuatorul permite divizarea
tensiunii de intrare n rapoartele 1
10, 1 :100, 1:1 000. Etajul amplificator
o amplificare
a semnalului de. intrare. Din
P3, P4! se regleaza
punctul de al tranzistoa-
relor T8 T9. La bornele C D se
bobina de deflexie pe ver-
a receptorului TV. Amplifica-
torul Y se la o tensiune
de 12 V.
CIRCUITELE DE ALIMENTARE
Alimentarea tubului cinescopic se
n cadrul circuitului re-
ceptorului TV. Bobinele de deflexie
se din circuitul televizo-
rului se la bornele A, B,
respectiv C, D. Alimentarea amplifi-
catorului Y a circuitului de
timp se de la o sta-
de 12, V cc.
Te.levizorul poate fi utilizat att ca
osciloscop, pentru
rea programelor TV.
"curat". Din acest moment, montajul
va cu precizia
unui clasic cu
cu o mare economie de piese: n
de decodifica-
toare, doar patru integrate
tranzistoare
REC'UPERATI E FOLOSITI
MATERIA,LELE DIN GOSPODARIE
Figura 2 circuitului
imprimat componentelor, iar
figura 3 cu componen-
tele.
Cablajul este executat la scara
1:1, fiind conceput pentru
cu anodul comun.
nuM6 t6
Dintr-un fragment de
provenit de la o de vecQe
ori de la o se
nvelitoarea unei truse de scule n
care se chei
de burghie al-
tele.
n figura a se o de
scule care se compune din nveli-
toarea 1, buzunarele 2 3, mnerul
4 butoniera 5. Pentru
rea trusei se taie un dreptunghi de
de 30x50 cm un drept-
unghi de de
Peste bucata de se cos cele
buzunare, tot din de di-
mensiuni 12x30 cm (reperul 2)
12x20 cm (reperul 3), apoi peste
dreptunghiul de se qu
aracet dreptunghiul de In
clapa de nchidere a trusei se decu-
o (5) se fac doua
prin care se introduc capetele
Ing. VIOREL Reucu
mnerului de (4). La exteriorul
trusei, ntr-o
toare, se coase un nasture, care asi-
LIS1'A DE MATERIALE
R1 - 3,3 k!l; R2 - 1 kO; R3 -
470 H; R4 - 100 O; R5 - 150 !!; R6
- 15kO; R7 - 330 n; R8 -
470 kO; R9 - 470 kD; Ri0 - 1 M!!;
Rii - 1 MD ; R12 - 820 !l; R12-
820 il; R14 - 5 kn; Ri5 - 2,2 kfl;
Ri6 - 16 O; Ri7 - 16 D; Ri8
1 kO; R19 - 10 kn; R20 - 100 kO;
R21 - 1 Mn; R22 - 10 kn lin.; R23
-1 MD lin.; R24 - 5 Mf1 lin.; R25
- 5 Mn lin; P1 - 5 k.o lin.; P2 -
25 kO lin.; Ci - 1 nF; C2 - 10 nF:
C3 - 100 nF; C4 - 1.uF/12 V; C5-
10 .uF/12 V; C6 - 100 .uF/i2 V; C7
- 47 .uF/12 V; C8 - 1.uF/400 V; C9
- 1 .uF /400 V; D1 - 1N4001; D2 -
1N4001; Ti, T2, T5 BCi07,
BC171; T3, T4, T6 - BC177; BCi77;
BC 178; T7 -- 2N3055; Ti0, Tii
BD136; T8, T9 - BC109 C.
nchiderea ci apei prin buto-
n/era anume
Trusa din figura b este o simpla
de de 20x30 cm
eventual, cu la
capetele se cos cor-
doane din ori din pnza,
care vor servi la legarea trusei. Din
loc n loc se cos cteva fsii de
ca n prin care
se introduc sculele.
17
REGUlATOR
de turatie
.,
ficator de putere ce pe un fapt ce ar suprasoliclta
transformator de tensiune. tranzistoarele finale inutil (o cu
Osciiatof'U1 Wien n re- tensiunea .mi-
de pentru Ii- de a motorului
mitarea semnalului, diode cu siliciu scade, deci de
(1N4148). Valorile date n alimentare prin
pot fi schimbate in de pie- rii, la 37 Hz, nu nici un n-
sele disponibile, se convenient).
cele de osci- Amplificatorulde putere se
de 50. Hz 37 Hz, cu posibili- cu ,un 741, urmat
tatea de a le varia fntr-o de de un etaj final S; ca finale
aproximativ 5%, pentru a com- am utilizat tranztstoar'e 2N3055 cu
pensa pieselor. Reamin- mici radiatoare, dar se pot- folosi
tesc de a unui SD-uri de 2.5 Wcomplementare
oscilatorWien = 1/21iRC, unde (SD234-S0.235). Amplificatorul de-
S'tudar:'lt OAN Cluj .. Ne8l''''oca R C snt respectiv pe
, . ... condensatoarele din Pentru o 8 V a unui transformator de
Avantajele ele.ctronice a cont la frecven- stabilitate a piesele sonerie (din iar
motoarelor picupurilor sntevid'ente: tensiunea de alimentare componente ale oscilatorului trebuie afi la va ali-
,o stabilitate a modifi;;' este mai mare (Ia 67,5 Hz, tensiunea fie deo foarte calitate, cu menta motorul.
carea ei printr.,.un simplu comutator, este de 190 V), am preferat de tempera- Pentru o se
evitind sistemului me- .a doua Astfel este nece- mici. Reglarea a astfel nct la pri-
canic. o tensiune mai de se face' din mulul valoarea,
Sistemul electronic pe .care l pro- mare de 120 V la 50 Hz mai mare trulP, iar a pragului de din a tensiunii alternative fie de 4 V.
pun poate fi folosit la picupurile ce de 90. V la 37 Hz. semireglabilul S, .. Comutatorul K Din S2 se, amplificarea pen-
au motoare sincrone, a Varianta din punct de ve- {primele tru a la bornele . motorului o
este strict de dere al schemei al reduce amplifi- tensiune de circa 170. V la 50. Hz
tensiunii de alimentare, acesta fiind mi s-a catorului de putere (a treia 130-140. V la 31Hz.
cazul picupurilor ce se a consta ntr-un osci/ator cu punte I n cazul frecventei de 31 Hz, deoa- Alimentarea se face la o de
n Experi- "vVien, realizat cu un amplificator rece la o mai impe- tensiune furnizeze :!-
mentarea a fost pe un picup 74.:'1, urmat de un ampli- transformatorului este mai 18 V la un curent de 0,5 A.
"Tesla NC ,150.", dar la r--"'-....
fel de bine pe orice alt tip ce are 820.4.
motor sincron.
Pentru a varia unui astfel
de motor este necesar
tensiunii de alimentare, n
n care valoarea. a
acestei tensiuni poate fI
ntr-o destul de ce de-
pinde ea de Astfel, ta'ti-
pul de picup amintit, de
50 Hz, motorul
tensiunea, de alimentare este mai
de 120. V.
tensiunea la care
motorul iar
scade, scade tensiunea
de alimentare. Cum
picupulyi se poate comuta mecanic
33 1/3 sau 45 rot/min, sint pOSibile
cazuri: sau se comu-
tatorul mecanic numai pe 33.
urmnd a la 45 prin
tensiunii de
mentare la 67,5 Hz, ori se
comutatorul mecanic numai pe po-
45, reducndu-se la 33
prin la 37 Hz.
CI1,CI2='
2X{:1A741
ORGde LUMINI
cu led-uri
Schema din figura 1 este
n exclusivitate cu piese' de fabrica-
1n compunerea ei

a. formatorul de impUlsuri realizat
cu 1/2 CDS. 413;
b. patru filtre digitale realizate cu
COS 4121-1,2,3,4 CDa 474-1,2,
CDS48E? pentru gamele: >
7 0.0() Hz, 7 0.00. - 3 0.0.0 Hz;
3000.-1000 Hz, 1 Hz;
c. selector pentru gama < 50.0 Hz
realizat cu 1/2 CDa 420 (440.);
d.circuite pentru comanda
LED-urilor realizate cu CDS
404-1,2.
. a. Formatorut de impulsuri. Sem-
nalele de,oricEl" au-
dio amplitudine, de la eta-
jul final al unui receptor radio sau
alt generator' de audio, se
introduc la intrarea formatorului de
impulsuri realizat pe o
In". PAUL ANDREESCU
triger Schmitt. La se obtin im-
pulsuri cu niveluri. TTL, cu duratele
semnalelor de la
intrare.
b. Filtrele digitale au rolul de a se-
lecta cele patru game de
mai sus. Acest lucru se reali-
cu monostabile reali-
durate impul-
surilor: 0,5 ms, 0,35 ms, 1 ms
2 ms,
de 7 kHz,3kHz, 1 kHz 50.0. Hz.
Sistabilele mo-
nostabilelor, pe frontul al
impulsurilpr. Cu CDS 486 (SAU EX-
CLUSIV) alegerea uneia
din cele patru game astfel: du-
rata impulsului este' mai de
0.,15 ms, toate bistabilele se vor in-
scrie cu If 1" la. 0, dar numai
prima va avea ,,1" la.
pentru aprinderea LED-urilor 1 9.
Pentru un impuls cu durata
mare 0,15 ms mai mica de
0.,33 se ,,1" de la poarta a
doua a COS 486, iar celelalte
vor avea ,,0.". se re-:-
pentru celelalte.
realizindu':seaprinderea numaI. a
u nuigrup de LED-uri. '
c. Selectorul pentru gama <,500
Hz. .durata impulsului este mai
mare de 2 ms, atunci toate
"SAU EXCLUSIV" snt la
,,0.", In caz poarta 1/2 CDS
440. aprinderea LED-ului
5;
d . Circuitele pentru. comanda
LED-uritar snt inversoare pot fi
cu COS 406 (open co-
lector). cnd au
la "O", aprinderea
schemei a rezultat
din descrierea componente.
Efectul schemei se prin mon-
tarea LED-uritor n ordinea
n ca central cel
. ca realizeaza semnalizarea gamei <
500 Hz .. Punerea n se rea-
astfel: ,Se .executar:ea
a schemei. Cu un generator
de din gama au-
dio se o mai mare
de 7 kHz. Se aprinderea
LED-urilor 1 9. Se
treptat generatorului n
jurul valorii, de 7 kHz se
stingerea LED-urilor 1 aprin-.
derea LED-urilor 2 8. Se
+18V
II.(]
se c
n jurul valorUde 3kHz se stinga
L,ED-urile 8 . se aprinda
L,E:D-urile 3 9. Se opera":
observndu-se cala
sub 1 kHz se aprinda
LED-urile 4, 6, iar sub 50.0. Hz
aprinderea LED-ului 5. n cazul ne-
unei a scbemei se
cauza se defectul.
inlocuirea rezistoarelor R 1 R4 cu
ne PQ$i."
bilitatea alegerii altor game de frec."
Schema poate comanda
becuri la tensiune de 220. V. Partea
de poate fi .n
"TEHNIUM" n diverse variante.
, Schema se de la o
de 5 V chiar
la o baterie de 4.5 V. La conexiun
cu sursa, semnal se are n ved
legarea maselor celor montaje
Reglnd volumul de .Iasursa de sem
nal (aparat de radio) se un
e,fect LED-urile
simetric de
LED-ul ,central 5.
L!sta de piese:, CDB 413 - 1. bu-
cata; CDS 420 (440) - 1
COS4121 - 4 COS 474 2
CDS 486 - 1 CDS
40.4 - 2 C1-C4 10.0 nF .....;. il
R1=2kH; R2:::5kn;R3:::14kH:
R4 30 kn; R5-R13 20.0. n - 9
LED-uri --- 9
TEHNIUM 12/1985
Sistemul de control digital pe
care-I propunem reglajul
clasic al parametrilor (prin utilizarea
cu un convertor
digital-analogic. Sistemul realizat
astfel dezavantajele sistemu-
lui clasic, oferind o fiabilitate,
o precizie de norma de
divizare a caracteristicii pentru care
are loc reglajul) n plus posibili-
tate'a de a caracte-
ristici de a valorilor parame-
trilor etajului de la care este
i nterconectat.
Figura 1 schema bloc,
care cuprinde: un oscilator pilot (O),
un binar (NB), de-
codoare BCD-7 segmente cuprinse
n blocul de un decodor
binar-zecimal (NB-CD), un conver-
tor digital-analogic (D), un amplifi-
cator (A) un bloc de avnd
ca terminal digitul de tip HA2133 r.
Oscilatorul pilot un semnal
de tact cu plaja de (0,034 -:-- 3,400)s
este realizat cu CI-1 de tip
CDB400 prin interconectarea cores-
a pnilor pentru
narea ca oscilator. Semnalul de tact
este aplicat, prin intermediul ntreru-
K
1
normal deschis,
unui binar realizat cu
CI-2 de tip CDB490. Codul binar
de impul-
suri primite pe intrare (pinii 1 14)
mai departe un decor bi-
nar-zecimal realizat cu un grup de
care
dintre cele 9 o de
tensiune, n de valorile rezis-
(R
l
-7- Rg) (R'l-7-R'g). Ca
1
I I
Ing. GASRIELA ZAMFIRCHU,
GEL.U FRUNZA .1
CARMEN FRUNZA
decodor binar-zecimal am utilizat
CI-3, de tip OOB442. Treptele de
tensiune snt transmise succesiv prin
intermediul diodelor 0
1
O
2
unui
amplificator realizat cu un tranzistor
npn de tip DB179 (175, 139, 135
etc.), polarizat la
tensiunea este
n de
de
Figura i 2 schema
pentru care
toarele: plaja de este asi-
de cuplajul R
13
, R
12
C
l
.
R
12
por-
pentru R
13
=0. Prin nchiderea
Kl' la lui CI-3 poate
succesiv,
din (R
1
-7- Rg) sau (R; -7-
care de fapt o
tensiune. Caracteristica de a
la aceste poate fi
de utilizator. Pentru exem-
plificare, am ales valorile
lor (R
l
-;-
pentru RI kn, unei
finiare
grupul -7-,
de grupul (R
1
-7- Rg) este
tor lege, oferind posi-
bilitatea tensiunii sincro-
cu parcurgerea plajei (O -7- 8)
de C 1-3.
Amplificatorul realizat cu tranzis-
torul T
1
este alimentat n de
plaja de tensiune ce trebuie acope-
de etajul de Se reco-
ca, n cazul
sistemului la un etaj corector de ton,
cuplajul se realizeze cu un cablu
ecranat, iar capacitatea C
3
fie
CI R1
Fig./
utilizarea acestui sis-
nlocui-
din etajele de
corectoare de ton.
aparate de
(selec-
tarea .canalelor n sisteme de teleco-
etc.
jocuri de lumini, selectarea
generate de vobuloscoape
19
ISPOITI"
EV lPARE
UTA R
Develeparea pe tambur este o. se-
cu succes de-a
lungul timpului, n taberatearele
amaterler, ct n cele prefesienale
naintea aute-
mate de develepat.

fetegraHier cineamateriler n
n care se impune develepa-
rea unui metraj de care de-
capacitatea dezeler. Alte
avantaje ale metedeicenstau n:
- utilizarea uner mini-
male de de lucru;
--: pesibilitatea direct
pe tambur n cazul filmeler diapezi-
tiv;
-- centrolul n
cazul
bire, virare, mai dificil
n cazul dezeler.
Ca dezavantaje 'se
volumul relativ mare al dispezi-
tivului;
neutilizabilitatea n cazul tem-
peraturiler ridicate (peste 25 C)
cnd, precesulUi
de exidare, apare riscul de voal
daterat centactului prelungit cu at-
mesfera.
Dispezitivul este n primul rnd util
cineamaterilor pentru develeparea
filmeler de 16 mm, 2x8 8 mm
apei fetegrafi1er care
film de 35 mm. In acest ultim caz,
fetegrafii dispun de un centre.!
perfect asupra
pet develepa metraje
pertante cnd fetegrafierea s-a
cu aparate dispunnd de casete
mare capacitate.
figurile 1 2, se ver
medul
Tamburul (1) este de fapt un
ansamblu fermat din discuri
prin tije periferice. Peli-
cula de develepat se SPI-
ralat pe aceste tije. Se impune o.
ndemnare, de debn-
dit prin cteva pentru a
20
8ng. VASILE CALINESCU
pune filmul se
rele sau marginile ler. Capetele peli,,:
culeise de tije cu inele de
cauciuc agrafe de inex. fn '
acest scep pe tije, nainte de men':'
tare, se intreduc 3-4 .. inele ,,0 .. avind
un diametru care la o.
tensionare.
Tamburul dispune de un ax .care
cu cencursul unor distan-
l prin inter-
suporturiler laterale (4) la o.
de fundul tasei
(7), care de .Iucru ..
Tamburu\ se permanent cu
ajuterul man.ivelei (2). Intreducerea
unui de antrenare
asemenea se
de un mic metor electric
cu reducter, astfel. nct
se asigure 5 -: 20 rotim in.
Baza dispezitivului este
din laterali (5).
selidarizati de b.are transver-
sale (6).
n cele ce sei un mini
mum de pentru realzarea
dispezitivului,definitivarea ceteler
fiind de materialele avute la
se va alege una din
indicate n tabelul
n de metrajul c.Elre se inten-
a fi develepat. Desigur
alte sintpesibil de reali-
zat. .
Teate cempenentele care vin n
centact direct cu de lucru
se ver executa dinma.terial plastic.
felesindu-se la asamblare adezivi
.n. principiu este
verba de piesele. care
tamb!Jrul, mai axul central,
care va fi din inex sau,
nuit. care se va crema. lucies.
La mentaj se va avea ca tam-
burul. fie solid ar cu axul pentru a
permite antrenarel;'l.. Lungimea axu-
lui se va stabili definitivarea
dimensiuniler celerlalte piese, n
a o d
(mm)
1. 160 100 10-12
2- 290 200 12-16
3. 420 280 )16-20
4. 510 3$0 18-20
principal a ansamblului pieselor. (4),
(5), (6). Cencemitent se verstabili
dimensiunile distanteare
(3), care se cu
axul central. Diametrul axului este
de erdinut a 10-20 mm, n
de tamt;>urului. .
Manivela (2) po-
Eventual se o.
de la o. de tecat
carne sau de uz casnic.
Reperele (4), (5), (6). snt din
lemn. Se va felesi (o.
tare este nu
panel sau aglemerate, care se
pet deteriora n de. umidj ..
tate. asamblare (prin lipite. cu
aracet fixare cu se
'Ia o. aceperire cu lac
pentru impetriva
Se peate folosi un lac incelor sau
lac tip Palux.
repereter (6) va fi de ordi-
nuia 50::"'-90 mm, n de
rimea dispezitivului.
Supertui (4) dispune pe-
a tamburului. cea in-
de lucru, cea supe-
de repaus. Tamburyl
se pe de repaus cnd
se la pezarea fil-
mului.
Tasa (7), din material plastic, n
principiu,. se alege astfel nct
tamburului pe pe-
de lucru margi-
nile. Pe de parte, se va
ca dintre discurile tamburu-
lui tasei, precum dis-
de fundul fie mi-
Capacitatea (in metri) fUm
de
8,mm
5,5
20
50
66
16 mm
2,8
10
25
33
35 mm
1,4
5
12,5
17
nime pentru ca velumul de
felesite fie minm. P"referabil este
.Se o. cu fundul
cilindric astfel nct se asigure un
interval uniferm ntre fUm de
mm (figura 3).
In desene s-au indicate serie de
cete literal pentru a facilita dimen-
sionarea
Develeparea se conferm
procesului. respectiv.
se ver efectua ntr-un vas
suficient de mare n care se intro-
duce tamburul cu totul. Uscar,ea. se
face filmul tet pe tambur.
Pentru a timpul de schim;.
bare a se fele-
sirea a sau mai multe
schimbindu-se tasa pe dispezitiVltt
fiecare de lievelopare.
TEHNIUM

fN SERIE
n practica 10togra1ilor amatori,
cea mai de deve-
lopare a fii melor este cea n
schimbndu-se succesiv de
lucru.
Cnd mai multe filme de de-
velopat, se reia de procesul
de attea ori cte filme snt sau nu-
mai la se dispune de
o Utilizarea dozelor
multiple cu mat mult de spirale
este extrem de n practica ama-
torilor n orice caz acestea snt
de procurat.
In cele ce expunem o
de developare care
avantaje:
- scurtarea la a timpu-
.Iui de developare (neglijind timpul
pentru
- posibilitatea timpu-
lui destinat n de ti-
pul film;
- posibilitatea imagi-
nilor n timpul pe cale vizu-
se revelatorului de-
sensibilizator (ORWO D 903, de
exemplu);
- developarea a 4-6 filme ntr-o
de lucru, n de capa-
citatea revelatorului, considernd un
volum total de cca 1 I
metodei n folosirea
unor recipiente fixe, fiecare cu una
din de lucru din proces, a
mai multor spirale care snt mutate
succesiv n fiecare Se im-
pune ca timpul de revelare fie cel
mai mare din proces. Ca recipiente
se folosesc corpuri de doze sau alte
vase care corespund geometric
voiumetric spiralelor. Revelatorul se
pune n pentru a putea fi er-
metizat de cu capacul
ei. Ca principiu se vor folosi doze
pentru toate etapele de lucru care
presupun prelucrarea la ntuneric.
se poate face pentru
stop la care durata de imersie a fil-
mului este de ordinul a 1-2
minute.
Prelucrarea se face n laborator,
ADRIAN ALEXANDRESCU
n unei lanterne
de laborator cu de
pentru efectuarea
controlului imaginilor (de exemplu.
cu filtru verde tip ORWO 113 sau
112).
cele spuse cu descrierea
procesului de developare curent
[)[}[}
pentru filme alb-negru, cum se
: vede n desenul
Procesul de prelucrare cuprinde
- developare, timp de. lucru mi-
nim 6-7 minute;
- baie stop, timp de lucru 30-60
secunde;
- fixare, timp normal 3-6 mi-
nute. .
Lucrul ncepe cu filmul de pe spi-
rala 1. Trecerile din revelator n baia
stop se fac pe ntuneric nu
s-a folosit desensibilizator); ulterior
se poate IL!.cra la lumina lanternei de
laborator. In acest fel se poate veri-
fica timpul de fixare (prin deter-
minarea timpului de clasificare, tim-
pul de fixare reprezentnd dublul
timpului de clarificare).
ce spirala 1 este n
recipientul cu de fixare, se
introduce n revelator cel de-al doi-
lea film, evident n obscuritate com-
ce se pune capacul do-
zei, se aprinde lumina de control
n timp ce se periodiC spirala
RlJllAR
'9
Developarea filmelor color nega-
tive OR'vVO se face n prezent con-
form procesului C5168 care include
o baie stop, precum altui
pentru de lucru de pro-
cesul anterior C5166. Trebuie spus
developarea filmului NC19
Faza de lucru
1. Revelare C14
2. Baie stop Ca7
3. -
4. Albire C55
5.
-
6. Fixare C11
7.
-
8. Uscare
-
este vechiul proces
sau n MASKCOLOR, filmul
NC21 se fie exclusiv
developat procesul C5168,
pentru a nu se pierde din
sale superioare de NC19.
Procesul C5168 prevede:
Timp (min.)

(CC)
10 21 1/4
2 20 ... 22
5 12 ... 21
5 20 .. 22
5 12 ... 21
5 20 ... 22
15 12 . 22
-
max.40
celor Pirofosfat de sodiu ......... 14,0 9
patru de lucru snt: . (Na4P207 . 10 H
2
0)
Ffevelator color ORWOCOLOR 14 Fosfat de sodiu ............. 11,0 g
(pH = 11,1 0,1) (Na3P04' 12 H
2
0)
A 901 ....................... 5, O g de potasiu ........ 0,90 g
de ...... 0,8 g.. de
)t .. n .. d.ia. m .. .. 1,7 g 0,1% ..................... 5,0 mi
. . ............... la 1000 mi
Sulf t de sodiU ............... 1,2 9
TEHNIUM 12/1985
2 se fixarea filmului 1,
care acesta este trecut n cuva de
cu sau
Spirala se poate reutiliza
lare, prin uscare cu ajutorul
unui ventilator. ce filmul 2
ajunge n fixator, se introduce filmul
3 n revelator Durata
rii se pentru fiecare film,
n de tipul acestuia de
gradul de epuizare a de re-
velare. De exemplu, folosind un re-
velator de de tip
A49, un film de 27 DiN se develo-
12-14 minute, un film de
, 15-22 DIN se 9-12
minute (Ia 20 C). In orice caz, du-
rata ntr-o
este acestor valori.
n cazul unor revelatoare
cu timp scurt de tratament se vor
folosi fixatori rapizi.
Procedeul se poate aplica pen-
Bale stop ORWOCOlOR. 31 (pH
.1.2,,:: 0,2)
Acetat de sodiu ........... 25,0 9
(CH
3
COONa . 3 H
2
0)
Acid acetic 99,5% .......... 25,0 mi
............... la 1 000 mi
Albire ORWOCOlOR 55 (pH 5,2
0,2)
de potasiu ...... 40,0 9
(K
3
(Fe(Ct'-J)6)
de potasiu ........ 15,0 g
Fostat de potasiu ........... 25,0 g
(KH
2
P04)
Apa ............... la 1 000 mi
tru planfilme, n care caz se vor fo-
losi tase.
Filmele se pot scoate din cuva de
succesiv, dar mai bine se
se adune toate n se
se n grup.
Procesul se poate aplica la de-
veloparea filmelor color, n care caz
trebuie existe posibilitatea efec-
intermediare n vase
diferite. Avnd n vedere
severe legate de tempe-
raturii, este mai greu de aplicat
procedeul de cazul peliculelor
alb-negru.
de avantajele
si caracterul economic al
procesului de developare serie, dat
fiind faptul folosirea dozelor im-
pentru developarea concomi-
a 4-6 filme volume de cca 2 I
din fiecare
Fixare ORWOCOlOR 11 (pH 7,5
0,3)
Tlosulfat de sodiu (cristaliz.at) ... 200 9
............... la 1 000 rnb
In s-au indicat formulele
chimice pentru o identifl'
care a unora dintre

Procesul 5168 permite att o scur-
tare a duratei totale de developare
de vechiul procedeu, ct POSi-
bilitatea la 24 C.
Cu oc'azia Anului Nou
1986, colectivul
al revistei "Tehnium"
colaboratorilor cititorilor
fericire inD
deplinirea tuturor
21
noile componente din do-
tehnicii de nalta
circuitul inte-
Convertoful
semnalul din banda OfRT
73 (88-108
radiore-
tranzistor
semnal
de
osc::ilaltor se aleqe un
convenabila, cu-
35 MHz
alimentat cu o tensiune
de 25 V, la pe o
-de an o putere de 30 W.
ELECTOR, 1/1985
._-()+ 25\/
tin.
.-.---.---.-----0-75 "
ntre celor doua stan-
darde).
CuEm 0,3 mm, cu

spire 0,7 mm;
spire 0,7 mm;
,5 spire 0,5 mm.
pe carcase UUS.
RADIOTECHI\UKA, .5/1985
GENRATOR
Schema este recoman-
pentru ntr-o
foarte de ale
lui (25 kHz - 19 MHz). Elementul
oscilator este un tranzistor cu efect
de cmp de tipul BF2,45, Bobina din
montaj are valoarea de 100 j.lH.
generata este mai de
100 kHz, se poate
nlocui cu un rezistor de 1 kn.
W8RElESS WORlD, 1580/1984
Montajul, foarte simplu, permite
combinarea a patru surse de semnal,
respectiv dozarea acestor semnale
ntr-un amplificator. .
Tranzistoarele snt de tip
cu zgomot redus,
RADIO AMATER, 5/1984
r
Acest este util pen-
tru telecomenzi n 27
MHz. Oscilatorul are L., = 10 spire
CuEm 0,5; L.
2
= 3 spire CuEm 0,35,
La L
5
= 7 spire L6 = 14 spire
01
=n,o 1
02
0,01
HM
47
240
+ 12,./5 (1
101(
CuEm 0,4. L3 - L
4
au
inductanta de 10 J..(H. Prin LA se

MODELIST KONSTRUKTOR.
11/1984
CS Cl
3t)
ETRU
Utiliznd un circuit LM301 se poate Alimentarea se face cu
'construi un ohmmetru cu 9 V. Tranzistorul este de tip BC107.
n raport 1-10, anume 0-1
kO: 1-10 kn: 10-100 kO: 0,1-1 AMATERSKE RADIO, 6/1980
MO.
TEHNIUM 12/1985
A
IZOLATOR
4.
2 10
22
Pentru banda de 28,5 MHz valoa-
rea condensatorului C
l
este de cca
29 pF, iar pentru banda de 3,5 MHz
este 229 pF. Dar din
condensatorului se C
min
=
= 30 pF =
10
valoare de 29 pF nu' va putea fi res-
Din acest motiv, bobinele
pentru benzile de 28,5 21,15 MHz
vor avea un mai mic de spire
dect cel rezultat din calcul (Ia a-
ceasta se mai
parazite ale cablurilor de
Bobina pentru banda de 28,5 MHz
avnd o lungime de 2 cm (deci I ::5
D/2) se va calcula din formula:
1
n=
D
+ 111)L =
4
. (4' 4+ 11 . 2)1,2= 5spire.
TEHNiUM 12/1985
EtOj
final
M 3
X
15
150
162
A

3 jiJ

t=:
90
11
n realitate, priza se va lua la spira
3-4.de cald al bobinei de
14 MHz. In tabelul 2 snt indicate va-
lorile tuturor bobinelbr.
de de 2,5
mH se pe o de ma-
terial plastic (fig. 1) bobinnd cu
de CuEm 0,1 mm n 4
250, 250, 200 150 de spire.
Transformatorul de se exe-
pe un miez cu de 16
cm
2
, avnd" indicate in
tabelul 3. Intre
se va aplica un ecran
din de cupru gros de 0,1 mm
ce se va lega la masa montajului.
trasarea decu pajelor a ori-
ficiilor (eventual seama de
piesele disponibile ale radioamato-
rului), pe o de din TDA
::f:: 1 sau A 1 ::f:: 2 (fig. 5) se vor xecuta
ndoirile aripilor laterale, aripi care
vor fi consolidate la prin nitu-
ire cu coltare interioare. Se mon-
condensatoareie electroli'tice
(200 ).iF/350 V) pe B (fig. 6)
prin intermediul unor rondele izola-
toare intregul subansamblu se
prinde cu M4x 12 sub
(fig. 7). Pe laterali stinga
dreapta se vor fixa de radio-
SRF
1
cu circuit
imprimat (fig. 8). Tot sub se
ROS
6

lt')
C)
(.Q
32
suporturile (fig. 9)
lui de SRF
2
, releele
Rl' R
2
R3 suportul pentru
riie de SRF
3
SRF
4

Deasupra se
suporturi de calit pentru bobina L1'
condensatoarele variabile CV
1

CV
2
, soclurile tuburilor GU50, trans-
formatorul de un ecran (fig.
10). D (fig. 11 a b) se
prind cu M3x 10 cu cap ci-
lindric pe laterali ai lui.
Pe panoul frontal (300 x 200 x 2
mm) se instrumentul de
(100 MA), comutatorul 11'
1
2
comutatorul de
game 13'
Etajul final se va n caseta ntr-o
cu orifi-
cii de aerisire.
REGLAREA ETAJULUI FINAL
Pentru punerea la punct a amplifi-
catorului se schema din
gura 12, presupunnd evident au
fost verificate toate elec-
trice conform schemei de principiu.
Cablurile de snt lungi de 0,3
m, avnd o de 50-75 n.
Reglajul se ncepe cu banda de
3,5 MHz, avnd un semnal mic de ie-
de la transceiver (1-2 W). Se
un miliampermetru de
Sarcina
I-------iarfificia[a
75.a 10, W
A-A
DISTANTIER
I SASIU
I
IZOLATOR
M4

C.I.
TDA,* 1
-----
ECRAN

C)
C\J
120
-+.-..-t
22 .1
300 mA n punctul A (fi'g. 1) decupat
cu un condensator de 0,01 nF/1,5
kV. Avnd adaptorul de (re-
vista "Tehnium" nr. 6/1983, pag. 6-
7) reglat pentru banda de 3,5 MHz,
se unei indi-
maxime pe instrumentul ROS-
ului. Condensatorul de 2 x 500 pF fi-
ind "nchis", se asupra
condensatorului de 300 pF n zona
maxime. Se face un
la filtrul IT al transceiverului.
semnalul de
al transceiverului, se va un
curent de 50 mA asupra
de 2,2 kn ce
pe instrumentul de 100 ).iA acul va fi
la diviziunea de 25 ).iA (comutatorul
I fiind pe la). Pe co-
mutatorului 11 - PWR - se va
puterea de cu un in-
strument etalonat, aducnd poten-
de 47 kO n cores:"

cursoarelor celor
vor defini-
tive. Pentru celelalte benzi reglajul
se face o ma-
pe instrumentul ROS-ului
un minim pe microampermetru. Re-
glajele se vor face pe artifi-
de 50-75 0/100 vV,
la cuplarea
cu antena.
BIBLIOGRAFIE
Tehnium, 6/1983
Radio, 10/1983, 11/1980
The Radio Amateur's Handbook,
1978
23
D'NU SANDU - jud. Teleorman;
PRUDIO MiHAt -
Aparatul fiind cu la niveluri
mari apar respectiv dis-
torsionarea semnalului. Deci
se face, la niveluri mai mici.
GABRIEL C. - Craiova
etajul final audio.
ROSU C. - Craiova
Treouie verificate tuburile la
un catometru; defecte se
apoi la repararea
celorlalte
PAVA DAN -
Trebuie verificate etaje le finale linii
video.
GH. -
Se poate monta capul bifilar
semnalul este puternic.
n acest caz la nu se face
iar ,intrarea h televizor im-
pune un transformator de' adaptare
de
HEBLER LUNDVIC ';'"
Pe fiecare circuit oscilant n
paralel 20 pF.
DINU PETRU- ,ud.
Trebuie verificat eventual schim-
bat, modulul baleiaj vertical.
HALIP TRAIAN - Sucevl.
Ori PCL 85 este defect, ori piesele
componente aferente.
firele t,erminale la bobine au
fost prelungite, nu, func;.
, de nu se

GABRIEL V.
Amplificatorul trebuie re-
glat etaj cu etaj piesa

TANE DANIEL - Alexandria
vom comunica adresele solici-
tate.
AUGUSTIN VASILE -
scheme de amplificatoare la
rubrica HI-FLRepararea motorului
casetofonului o face mai bine un
specia,list.
DAN -
In receptor trebuie sta-
rea "oscilatorului din UUS,
eventual condensatorul de
PRUNESCU GH.,..... jud. Vilcea
Se pot face lte n apa:..
rat, depinde ele
functionarea,
CHIREA SERGIU
Gnd intram in
V-(J trimitem:
examene,
Craiova
schemei o
atunci, succe,s la
\
POPA GEORGeL -
ntre preamplificator am,.
. plificatqr, folosi ,difuzoare de
puteri, mai. mari n:-
tre deplasarea cursorului
la un liniar
, este o linie (de aici le pro-
vine numele); cele care au
pe o logarit-
se numesc loga-
ritmice.
ANTON ILIE' - Jud Giurgiu
tuburile apoi componen-
tele din oscilatorul de linii.
TUTUNEA lULlAN - Craiova , \,
MOdificnd schema, nu care vor
fi rezultatele. '
CRISTACHE DAN - jud. Ilfov
de la redresor rezistorulde
100n uncondensator
ide4700 ,1JF.
MONDA RAUL -
Receptorul la care E:?ste
apt numai pe 3,5 7 MHz.
STANCIU DUMITRU - jud.
Nu ne putem asupra cali-
ar:1tenelor din cartea la care

mai la modul
de cuplare a antene lor la cablul
folosit.
DAN - Birlad
Vom reveni asupra generatoarelor
de
CONSTANTIN - Hune-
doara
Ga un canal mai, mic
trebuie de spire al
bobinelor. exact de spire
se experimental.
PODOREANU LAURENTIU - jud.

Gonver'tizorul la care
bine 100 W. La
puteri mai mari snt indicate conver-
tizoarele cu tiristoare. cu
t.ranzistoare in paralel, nu cu
patru diametrul,sirme cu
25%; n felul acesta se va pu-
terea.
G,H. - Neholu
Inlocuiti EBl' 21 cu diode
1N914 un tub EL 84. '"'
DIMITRIE, BOGDAN ,. -Bucure,ti
Cristalele de . o mai
mare stabilitate a de emi-
sie.
OROS VIOREL .....:.Sighetu Marma-
tiei
Gontactele imperfecte pot altera
calitatea imaginii Cosi-
bine cablul la mufa de intrare
totul va reveni la normal.
BOGDAN - Or8-

etajul fimll video.
MANDA VASILE -
circuitului integrat poate
, comanda un tiristor. la am-
plificator mixerul cu GOB400. Ale-
un amplificator ce admite un
cap magnetic de 2300.
FILIP ARTHUR - Ocna Mure,
ca ali-
amplificl:itorul (este mai co-
mod), altfel trebuie conden-
satoare de, filtraj cu valoare mare.
POENAR ADRIAN - Lonea
Ca. un semnal bun pentru
televizor, o cu 15
elemente la care un amplifi-
cator chiar sus la
MIKLOS DANIEL, jud. Cluj
M.ontnd un comutator fo-
losi fiecare n parte; deci tim-
pul de inregistrare creste, de patru
ori.
................... -. ...... -. ......................... M ... .
HIlLC0V 5
STANCU GH. -
Receptorul "Milcov" o stabilitatea
n fiind de etajul o,scilator. Tranzistoa-
rele EFT319 se pot inlocui cu EFT 317. Desi-
gur, poate fi alimentat din acumulator de 6 V.