Sunteți pe pagina 1din 24

ANUL XXIII - NR.

273
TEHNiCA MODERNA ........... pag. 2-3
pentru terminal
Masterfile
INITIERE N
RADIOELECTRONICA .......... pag. 4-5
Polarizarea tranzistoarelor
bipolare
CQ-VO .......................... pag. 6-7
Oscilatoare
AUDIO ......................... pag. 8-9
M.F.B.
Generatoare pentru verificarea
amplificatoarel9r Hi-Fi
(urmare din trecut)
LABORATOR .................. pag. 10-11
de lumini
Sonerie
SERVICE ...................... pag. 12-15
monocrom de 31 cm
Completare la multimetrul n4315
...................... pag. 16-17
Remodulator suplimentar
pentru yideocasetofon
VIDEORECORDERE ........... pag. 18-20
Videocamera. nregistrarea
semnalelor video.
Hi-Fi stereofonie (urmare
din trecut)
SEMNE ...... pag. 20-
Tuburi electronice (urmare
din numerele trecute)
MAGAZIN AUTO ................ pag. 21
Simboluri grafice pentru
lumini ,.
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22
ADRESA IITEHNIUM",
PRESEI LIBERE NR. 1.
COD 79784, OF. P.T.T.R. 33,
SECTORUL 1, TELEFON:S18 35 66-817 60 10/2059
Pretul 150 LEI
8/1993


pentru
TERMINAL

Montajul prezentat n continuare
permite adaptarea unor terminale
cu intrare de date
(de exemplu o compati-
CENTRONICS) la un calculator
cu de date
cu norma RS 232 C sau CCITT-V.
24 (de exemplu HC Cobra).
Amintim n tehnica de calcul,
datele pot fi transmise n mo-
duri:
.- serie, bit bit, printr-un'
singur conductor;
- paralel, de cte 8 sau 16
printr-un cores-
de conductoare.
Transmisia serie are o
mare la mai ales cnd pe li-
nie se transmit
din acest motiv se cu pre-
n cazul mari
(zeci sau sute de metri). Transmisia
se distinge prin mult
mai mare de aceea este mai frec-
vent
Montajul este mai un
adaptor care se ntre ie-
serie a calculatorului intra-
rea de date a terminalului.
Datele de la calculat.or sunt primite
pe intrarea RxD (Received Data).
normelor ten-
2
sl.unea pe linia de transmisie poate
avea valori n intervalul (-3 ... -12 V)
n pe durata "unu" de
date a bitului de stop, sau valori
n intervalul (+3 ... +12 V) pe durata
"zero" a bitului de start.
Succesiunea n timp a semnalelor
acceptate pe linie este: un bit de
start, opt de date (ncepnd cu
cel mai semnificativ -LSB-
terminnd cu cel mai semnificativ
-MSB), apoi un bit de stop. Nu se'
bit de paritate, iar transmi-
sia este semnal de
ceas pe un conductor separat). Vi-
teza de transmisie poate fi una din
valorile 150, 300, 600, 1 200, 2 400,
4 800 sau 9 600 Baud/s.
Rolul montajului' este de a sesiza
nceperea transmisiei (bitul de
start), de a primi succesiv cei opt
de date pe care i
ntr-un registru, iar la terminarea
- de a genera un impuls
(strobe) care terminalul
preia cele opt date memorate de
montaj. Adaptorui apoi ur-
octet de date, care va de-
buta cu un nou bit de start. Durata
este minim un bit (de'
stop), dar poate fi mai mare
terminalul nu poate prelucra n
?cest interval octetul precedent.
Intr-un asemenea caz, terminalul
BUSY la nivelul
"unu" logic (nivel TTL) pe du-
rata Adaptorul inver-
acest semnal intra-
rea DTR (Data Terminal Ready) a
calculatorului la 'nivel "zero" logic,
ceea ce are ca urmare ntreruperea
transmisiei datelor 'spre terminal.
montaju-
lui din Fig. 1, cu ajutorul oscilogra,..
melor din Fig. 2. Semnalul prin:tit pe
borna RxD este inversat format
TTL cu CI 2.1 (1/4 din capsula ROB
1489, special pentru ase-
menea scop). Condensatorul de
10 nF inversorului are rolul
de a elimina impulsurile parazite
foarte scurte care sunt prezente n
semnalul de al unor calcula-
toare. De la 3 a inversorului
semnalul este aplicat n
puncte.
Pe de-o parte semnalul ajunge la
intrarea 7 a unui registru static de
deplasare . cu 8 etaje, realizat" prin
cascadarea celor registre de
cte 4 etaje din capsula MMC 4015.
Registrul are intrare serie, iar
este Deplasarea datelor n
celulele registrului se face cu un
pas la fiecare front pozitiv al
clock-ului (pinii 1 9). Cele opt ie-
"k
trec prin bufferul LS 244 spre rn-
trarea paralel a terminalului.
nu poate fi procurat acest se
poate utiliza 1
1
/
2
capsule.- MMG
4050. .
Pe de parte semnalul ef.ectu-
tentative de a bascu-
leiset-reset cu CI 1.1
1.2.. Mai exact, fiecare front negativ
al semnalului tinde bas-
cula n starea cnd 4 a lui CI
1.2 este ,,zero" logic. bascu-
Iare este numai pentru fron-
tul anterior al bitului de start, cele-
Jalte fronturi negative nemaiavnd
efect. In starea a bascu-
lei, circuitele MMC 4060 MMC
4017 nu mai sunt resetate n
primul ca osci/ator/divi-
zor de iar al doilea ca nu-
cu 10 decodificate.
cu MMC? 4060 se reg-
leaza pe 153,6 kHz din
tru. La sale sunt disponibile

celor viteze selectabile din co-
mutatorul K. De la acest comutator
impulsurile se n trei puncte,
pe care le vom analiza pe rnd.
Pe de-o parte, fiecare front pozitiv
al impulsuri lor un scurt
semnal pozitiv printr-un circuit de
semnal aplicat la
rile clock ale registrului 4015. Ob-
n Fig. 2 aceste semnale
sunt centrate pe fiecare bit transmis,
ceea ce corectitudinea citirii
datelor. O mai mare de
4% ntre de transmisie a
calculatorului oscilato-
rului nostru alterarea
datelor, motiv pentru care reglajul
corect stabilitatea oscilatorului
sunt critice.
n al doilea rnd, impulsurile de la
K se pe intrarea 14 a
torului 4017. Acesta ..cu
un pas la fiecare front pozitiv al im-
pulsurilor. Este folosit pasul
care se pe bitul de stop: co-
borrea n starea "Iow" a 11
printr-un condensator, re-
venirea basculei n starea de
a unui nou tren de impul-
suri pe linia de transmisie.
stare produce resetarea circuitelor
40pO 4017. .
In al treilea rnd, impulsurile de la
K ajung la inversorul CI. 1.3 apoi
la intrarea 12 a NAND - CI
1.4. 11 a acestei porti trece
n zero logic atunci cnd se reali-
TEHNIUM 8/1993
simultan
r';Jl 4017 este pe pasul iar ie-
10 a lui CI 1.3. este n unu lo-
gic. se la
tul bitului 8, moment n care, cu aju-
rea STROBE a terminalului. Obser-
n momentul sem-
nalului negat de strobare, datele
aflate n registrul de deplasare (ulti-
mele opt date intrate) sunt tocmai
5 V/max. 150 mA. Stabilizarea este
pentru frecven-
n limitele Reglajul
ocilatorului se face n reale
de exploatare, o de
,
comutatorului K. De e'Xemplu{ pe
9 600 Baud/s trebuie
sim 9600 Hz.
.........
1
P,in
14 CI 4017
P.in 10 CI 1
START
1 2 4 5
O pentru stabiliza-
rea oscilatoruk(i este y..tili-


STOP
low
torul unui circuit de se
un impuls negativ scurt
(circa 5 MS). Inversoarele CI 2.3
2.4, disponibile n capsula ROB
1489, au fost folosite pentru forma-
rea impulsului ce se la intra-
cele de date,
astfel nct valorile "unu" ,,zero"
logic atribuite
de stop de start nu sunt luate n

Alimentarea montajului se face cu
stabilizare a temperaturii
rea"). valorii
mai sus nu se face direct pe pinii 9,
10 sau 11 ai lui MMC 4060, unde
sensibil
de ci la bornele'
zarea unui care are
de 153,6 kHz, conectat
ntr-o la MMC 4060,
dar procurarea acestuia este
numal ,irul F$ al
nume trebuie l
i Dvs.
Pentru a orlce f1-
,ier care a fost salvat
separat se va folosi
IIV" din MM
de "L".
La unui l'
cel anterior .. se.,
autccmat.
Pentru a
MasterFile se va da:
CLEAR nnnnn:LOAD"
1I
Valoal"ea lui nnnnn
versiunea 08 este 57036.
Unele POKE-uri
Pentru mai,mult de 26 de
DATA REFERENCE se poate
domen1ul 0-9
caracte'(e spec iale
ntre 9 se
-POKE 64280,48
-POI<E 64306,48
-POKE 58166,48
pentru versiunea 08 sau
65534,48 pentru ver-
siunea 09 sau mai mare.
USER-BASIC
TEHNIUM 8/1993
C.
(URMARE DIN Nr. TRECUT)
Apelabil din MM cu
nea HUli "Y" pe'( mi "ind
selectate
fie prelucrate.
MI CF.:ODR 1 VE
Pentru a adapta MASTER-
FILLE la microdrive este
necesari mod1flcarea uneI
ale BASIC-ului.
Se va nc!rca de pe casetl
n mod normal apoi
pro-
gramul in cod prIn
MM L '1 GAPS
6, ,int'('ind nu'-
de llnle '1 introdu-
1:
Sf1\/!:::: * Il m" ; 1 ; II MFmc clde II CLJDE
(vezi natl)
Mai depal"te
linille care
LOAU SAVE astfel:
4020 1"; C';fi (, fU
VPtL "10".> f'"$ (:> : GO ro
USR R
SAVE')E-" ITI" ; 'v'(.%L" 1" ; (:'$ (, 1 U
VAL "10",) LINE V(.%L "403:.:,'1:
GU TU LJSt-i: F.:
4035 LOAD'lii- II mii; \N-%L II 1 il ;
"MFmco(je"CUDE: Guru
" 1 "
4050 LUAu'lE- /1 ; VAL II 1/1 ; C'$ (, ru
VAL/lU",> DArA F'$():GU fU
USR
apol se linla 1:
1 Pfr.: 1 NI ; : \,I(.4L it )' " : UU
'1' U h: u'( ffi<'id:: Li!::! LH' bU
I LJ 1 1 S CI. j, va '( P 'f 1 1", IVi iVi C Li
1 urH2c\ .i i 1
se reterl
la versIunea pentru
verSiunI se foloseite
unde n este
argumentul comenziI
din label-ul programulul
cje pe
Alte infoyma\il
Firma lRANSFORM Ltd.
Revista Sinclalr User
BIBLIOGRAFIE
program
f"1AS'fEr;:f 1 LLt:.
3
Tranzistorul bipolar avnd
(EB CB), fiecare dintre
ele putnd fi direct sau
invers, patru
regimuri de lucru ale acestuia.
dintre ele (tranzistorul
saturat sau blocat) au fost
prezentate ntr-un anterior al
revistei (4/1993) n cadrul
materialului "Tranzistorul n

Mai de prezentat
regimuri de lucru ale tranzistorului
anume regimul activ normal (RAN)
regimul activ invers (RAI).
Regimul activ normal este modul
de lucru cel mai utilizat al
tranzistorului. n cadrul acestui
regim de lucru,
(EB) este
direct, iar
(CB) invers.
Polarizarea tranzistorului, pentru
sa n regu-nea
se poate face cu
surse de tensiune sau cu o
(cazul real utilizat n
n figura 1, este prezentat un
tranzistor pnp n conexiune
(BC) polarizat cu
surse. Sursa EE
EB n mod direct, iar
sursa Ee CB
n mod invers.
Putem scrie rei le pentru
circuitul de intrare cel de
EE = RE . lE + UEB si Ee = Rele - UeB
n figura 2 este prezentat un
tranzistor pnp n conexiune
emitor-comun (EC) polarizat cu
surse de tensiune.
n circuitul de intrare si cel de
avem .
EB = RBI B + UEB Ee = Rele - UCE
cu surse
de alimentare este, de obicei,
n practice

n mod se o
de alimentare, cea din
circuitul de care
polarizarea bazei.
n figura 3, se un circuit
simplu de polarizare cu o
de alimentare, cu divizor
rezistiv n (util iznd un
tranzistor npn), iar n figura 4,
circuitul echivalent, utiliznd
surse.
n cu o
se baza
colectorul trebuie plasate la
de semn de
emitor (pozitiv n cazul tranzistoare-
lor npn, negativ la tranzistoarele
pnp). Deci, se pe o
tensiune de la borna
la a sursei
(tensiune printr-un divizor
(figura 3) sau printr-o
(figura 5).
s-ar fi aplicat pe o
tensiune printr-o
4
IC
Rg
\::J
UEB UCB
Pagini realizate de ing. NAICU
n emitor, s-ar fi blocat tranzistorul,
deoarece aceasta ar fi fost de semn
contrar tensiunii Uee
+
_- Ee
n cazul prezentat n figura 5,
pozitiv pe se
prin rezistorul RB (RB=RB1 n
lC
)UCE
Ee
Rg
paralel cu Rd de"ra Ee
Circuitul din figura 3 mai este
numit "cu tensiune de con-
iar cel din figura 4 "cu cu-
rent de constant":- .n primul
caz, tensiunea a bazer o
asigu divizorul de tensiune
RS1' R
S2
de un curent '0 =
__ E..::
c
__ . Acest curent de divi-
R
S1
-+- R
S2
zor se alege mult mai mare dect
curentul de (10 2:: 10 's).
n figura 6, este
caracteristica de intrare a circuitului
din figura 5. n planul de
caracteristici i B, UBE se
dreapta
UBE = Ee - 'BRB, determinndu-se
punctul static notat cu P (U
BE
. iB).
Apoi se punctul static de
(P.S.F.) n circuitul de
(din figura 7) n care curba pe
car.e se P.S.F. este
de valoarea curentului I B
n circuitul de intrare, iar dreapta de
corespunde Ee =
Rele + UCE Este necesar ca P.S.F.
se sub hiperbola de
prin
UCE le = Pda , unde Pda - este
pu.terea maxim (sau PlOI)'
In cazul tranzistorului n
R.A.N. punctul de al
"'tranzistorului se va alege n regiunea
ntre zona de
cea de blocare hiperbola
de a lemax
UCEmax).
Valorile rezistoarelor din figura 5'
simplu:
R - Ee - UCE Rs = Ec - USE
C - ' c ' s
Curentul de colector are expre-
sia: ' c = 's -+- ({3 -+- 1)l
cso

Neglijnd 'cso (Ia tranzistoarele
cu Si) '
c
= 's.
Deci: R - Ec =:} I
s
= =
s - -,s- Rs
= const.
S":a neglijat USJ; Ee (0,2 V la
tranzistoarele cu Ge 0,65 V la cele
cu Si).
A rezultat, deci, o valoare con-
a curentului de pentru
Neajunsul schemei
este o impor-:-
a valorii curentului de colector
cu temperatura. La tranzistoarele cu _
Si factorul de amplificare n curent
(/3) este cel mai puternic
de temperaturii, iar la
tranzistoarele cu Ge, rezi-
dual leBo este n cea mai
mare Tranzistoarele cu Ge
sunt cel mai puternic' afectate de
'
Deci, circuitul prezentat nu satis-
face de stabilitate ale
+
_ - Ee
TEHNIUM 8/1993
C
UBE
18------+-=-----1
UBE
punctului static de pre-
zentnd o mare a curentului
de colector cu temperatura. Acest
circuit este utilizat numai n cazul
etajelor amplificatoare de semnal
mic care la temperaturi
constante (apropiate de cea am-

STABILIZAREA PUNCTULUI
STATIC DE
Stabilizarea punctului static de
(P.S.F.) cu tem-
peraturii de fapt n stabiliza-
rea curentului de colector (lel,' de-
te
uBE
oarece temperaturii duce
la lui le prin intermediul
tuturor celor trei parametri (f3,UBE,
leBo).
Se pune problema
lui le prin alegerea elemen-
telor circuitului.
lnsensibilizarea P.S.F. cu
ile de n limite
largi ale temperaturii, componente
cu dispersie se poate
face prin introducerea n schema
a unor elemente liniare (re-
zistoare) sau prin introducerea unor
elemente neliniare, de compensare
(termisfoare, diode, tranzistoare).
Hiperbola de disipa tie
\
IC.max
v-------\
.Ee...
RC
1C1
(T1)
TEHNIUM 8/1993
\
\
\
\
\
ic \ /Hiperbola de disipatie

EC
RC
1(2

1C1
(T1 )
----------e--"----____
Blocare EC UCE
RB
C
Ug
a) METODE L1NIARE
Cef mai procedeu con-
n introducerea unei
serie n emitor, RE (figura 9).
La montajul rezistor n emi-
tor, la o a temperaturii va
leBo, va tensiunea
de deschidere a BE -
UBE -"- cu aprox. 2mV pentru fiecare
grad Celsius va rezulta o
a lui lE le). o ne-
a P.S.F. (figura 8).
Prin introducerea rezistorului se-
rie n emitor, se reduce lui
leBo cu temperatura. Astfel, la
terea temperaturii prin lui
lE, la bornele lui RE va o
dere de tensiune care va reduce po-
larizarea a
EB, deci se va opune lui I
cso
.
E - U -R I
Din I
s
= c D E E
Rs
se la
de tensiune pe rezistorul de emitor
('3el E) va rezulta o sensi-
bila cu temperatura a lui I
s
, deci
a de .colector (1 = l al. UD
reprezinta tensiunea de aeschidere
a BE.
ca o
negativa sene (sau de cu-
rent), avnd rolul de a determina o
valoare a curentului de colector l
la curentulu1
rezldual de colector Icso-(variabil
cu temperatura).
Prin introducerea rezistorului de
emitor Ri schema din fi-
gura ia .orma celei din figura 9, iar
cea din figura 4 devine cea din fi-
gura 10.
+
.- Ee
RE
CE
_ R
S1
' R
S2
Valorile lui Rs
R
S1
+ R
S2
'
E
- RS2 ' Ec
s - R
S1
+ R
S2
din figura
echivalnd rezistoarele R
S1
RS.2 sursa EC din figura 10 (din-
tre baza tranzistorului borna
minus a sursei, puncte notate cu X)
printr-un generator de t.e.m.
conform' teoremei lui
Thevenin.
Pentru figura 11 avem
I
c
= f31
s
lE = I
s
+ I
c
= (f3 + 1)l
s
Es = U
SE
+ RElE + Rsi
s
= U
SE
+
+ R
E
(f3 + 1)I
s
+ Rsi
s
=
= UsI: + [R
s
+ (f3 + 1)R
E
] . I
s
I '- f31- p. Es - USE
c:- s - fJ Rs + (f3+1)RE
(CONTINUARE N Nr. VItTOR)
OSCILATOARE
le
L
R
Oscilatorul n general, dar VFO-ul n special,
etajul "cheie" de care depind n mare
buna mul-
tora dintre aparatele de emisie de ale
radioamatorilor. Nu vom rezultatele dorite
executnd un etaj oscilator o
ca nu mai vorbim de proiectarea unui astfel de
etaj, nu avem un minim de teore-
rice.
Modul de a unui circuit oscilant cu
bobina (L), condensatorul (C)
(K) a fost descris cu nlitera.tura pen-
tru radioamatori, nct nu mai In cele ce
vom scoatem n efec-
tele ce le au elementele ce compun un oscilator
asupra parametrilor acestuia, dar nu nainte 'de a
face o clasificare a oscilatoarelor o des-
criere.
Oscilatoarele de se mpart n,
mari categorii: oscilatoare cu circuite osci-
lante LC oscilatoare cu elemente neelectrice
(piezoelectrice magnetostrictive). La rndul lor
oscilatoarele LC pot fi n: ,oscilatoare
LC cu oscilatoare LC cu ne.,.

Oscilatoarele LC pot fi realizate cu de
sau (VFO). Ultima catego-
rie cel mai mult, deoarece sunt cele
mai greu de realizat pentru a corespunde para-
metrilor
o
(O .. Mixer
f
e
f
o
VFO
Schematic un circuit oscilant electric LC deri-
este prezentat n figura 1, iar n figura 1 a
diagrama a circuitului oscilant. EI este
realizat prin legarea n paralel a unei bobine de
L cu un condensator de capacitate C.
S-a notat cu R de pierderi a bobinei,
de pierderi a condensatorului C fiind
de R. Curentul Ic este decalat nain-
tea tensiunii U iar curentul IL este decalat n urma
tensiunii. Cnd tensiunii apUcate va"'
amplitudinea acestei tensiuni fiind
valori,le I
c
IL se mo-
La o
de curentul total 1, care
suma celor doi ajunge n cu tensiu-
nea U, circuitul comportndu-se ca o re-
(figura 1a). circuitului
poate fi sub forma:
6
u
Ing. CLAUDIU IATAN,Y08AKA .................................... .
(p
(1)
(R+jwL) jwC
2 = unde w = 271"1.
. 1
R+JwL +-:--C
JW
Separnd partea de cea din re-
(1) anulnd partea se
expresie pentru de rezo-
a circuitului:
(2)
1
fr = ----
271"VlC
. V 1 - R2.
din valoarea R este
mult mai dect valoarea L, frec-
de a circuitului din figura 1
devine:
(3)
1
fo = ----
2VIC
circuitului la de
este de
(4)
L
20 =-=
CR
QwoL, unde:
(5)
woL 1
Q = --= --- este factorul
, ,R woCR
de calitate al circuitului la de'
fo. Banda de trecere a circuitului se de-
ca fiind dintre la
I
U 1 O l' A
care raportu Uo = 112 = 0,7 7. Re Intre
banda de trecere factorul de calitate al circui-
tului la de va fi de:
(6) fo
M=-
Q
Reiese banda de trecere a unui circuit deri-
este cu att mai (circuitul este cu att
mai selectiv) cu ct factorul de calitate este mai
mare. Circuitul oscilant mai poate fi
realizat sub forme: cu divizor inductiv sau
cu divizor capacitiv (fig. 2a b).
de a circuitului
cu pe este de
(7)
fo = unde: Lo = L
1
+ L
2
+ 2M,
271"vLoC
iar M ntre induc-
L
1
L
2
. Pentru circuitul cu divi-
zor capacitiv de este:
(8) 1 C
l
C
2
fo = 271" VCoL unde: Co = C
l
+ C
2
Aceste circuite oscilante pot asigura un factor
de calitate (O) la valori de ordinul 200-500,
n cazul folosirii miezurilor de la bobine.
Sunt cnd circuitul oscilant trebuie asi-
gure un factor de calitate mult superibr.
Cp
CV
L1
r
(1
n acest caz, se recurge la oscilatoarele neelec-
trice conform la oscilatoarele
echipate cu cristale de (piezoelectrice).
Anumite cristale, cum sunt turmalina, sa-
rea Seignette, etc. piezoelec-
trice. Cristalul utilizat n domeniul ra-
dio este unui cristal de i se
un efort mecanic, atunci pe lui apar
sarcini electrice, acest fenomen fiind denumit
efect piezoelectric direct. Fenomenul este reversi-
bil, la aplicarea unei tensiuni electrice ntre
ale cristalului, vor
mecanice ale acestuia. Aplicnd o tensiune alter-
electrozilor de contact ai unei cu
aceasta va vibra mecanic n ritmul frecven-
tensiunii aplicate cnd de
este cu cea 8', tensiunii.
sunt produse n moduri diferite, de axa de
a cristalului electrozilor de con-
tact de anumite axe ale cristalului. La frec- .
mici se folosesc de JaM'
mari, de forfecare n grosime.
de depinde de
grosimea de fiind cu att mai mare
cu ct cristalul este mai deci
este Se construiesc care
excitate cu o tensiune cu
la 30-50 MHz, fenomenul de rezo-
rezonnd pe o "meca-
de (n kHz) a cristalului
de diferite axe este de reala-

fs
1
1660-2860
S
unde S este grosimea n mm.
Cristalul de este echivalent din punct de
vedere electric cu un circuit oscilant compus
dintr-o Lq, o Rq o capaci-
tate Cq, toate legate n serie (fig. 3), n care Lq re-
masa cristalului, Cq elasticitatea sa Rq
mecanice. Capacitatea Cp
este capacitatea dintre electrozii de contact ai
TEHNIUM 8/1993
u
cristalului care are valoarea ntre 1-2 -pF, pe
cnd Cq de pF. Din acest mo-
tiv circuitul echivalent se ca un circuit
oscilant acestui fapt, frec-
de serie fs a circuitului Rq, Lq, Cq
este foarte de cea a circuitului deri-
fp. de serie deri-
sunt date de
(9) (10)
fs = fp
2rr V LqCq
2rr ve. CqC
p
Cq+Cp
iar factorul de calitate
este dat de
al circuitului echivalent
(11) W
s
' L
q
Qc = -R-
q
-.
Deoarece de pierderi este mult mai
dect wsLq factorul de calitate
poate ajunge la valori foarte mari. n
cifre: Rq de ordinul a
10 kO la 50 kHz care se reduce la 1 kOntre 50
kHz 1 MHz scade I.a 1000 peste 1 MHz.
L
q
, de asemenea, are valori cuprinse
ntre zeci de mH ge Henry. Capacitatea Cp
este de 1-? pF, iar Cq este de circa o de ori
mai In acest caz factorul de calitate este
cuprins ntre 10000 50 000. este
nchis ntr-un balon de vidat pentru a su-
prima amortizarea de aer, se pot atinge
valori ale factorului de calitate de ordinul a
500000.
Dezavantajul acestor oscilatoare este acela
ele pe o respectiv frec-
.
Modificnd anumite elemente de circuit din
schema unui oscilator cu este va-
n anumite limite. Aceste
ale sunt de ordinul 1-1,5%, ceea ce,
desigur este foarte Aceste tipuri de oscila-
toare se numesc VXO, al circuit echivalent
este prezentat n figura 4. ntr-un montaj de osci-
lator, se inductiv.
asupra exterioare (din montaj), este
posibil ca de lucru fie n li-
mite mici, ntre de serie fs
de (paralel) fp. In
afara acestor imposi-
comportndu-se capacitiv. Inseriind
o cu de
serie a ansamblului devine ,mai
In acest mod, -
printr-un artificiu intervalul fs... fp pe care este
functionarea. Intervalul de va fi
la
Ug
deci sub pe care- va fi li-
mita a benzii de acoperite.
Pentru a putea regla de lucru
vom nlocui cu un circuit acordat deri-
- avnd ? proprie de
mal mare decat de lucru la care el se va
comporta inductiv. i pre-
de acest circuit poate fi
modificnd ntr-un fel sa de
1n figura 4 circuitul LsCsRsCp circuitul
electric echivalent al cristalului de asupra
nu putem Circuitul L/C/r este cir-
cuitul care l folosim ca
iar Cv este capacitatea care
poate fi din mai multe n se-
rie, eventual unele fixe. Pentru a evita os-
pe proprie de a cir-
cuitului L/Ci uneori se bobina
cu o Prin de se
pot de mai mari dar nu
acoperitoare pentru benzile de radioamatori.
TEHNIUM 8/1993
L
c
R
Ia
este de proprie de a
circuitului oscilant. Oscilatoarele bazatEl pe
anularea de pierderi R a circuitului LC
prin introducerea n circuit a unei
negative, se numesc oscilatoare cu
Un element de circuit ,prezinti la
bornele sale o !Ia o
a tensiunii o a
curentului prin el. .
Caracteristica i = f(u) a unui asemenea element
este n figura 6 este-
caracteristica de tip N. Pe dintre
punctele A S a.le caracteristicii se o
de valoare mare. Schema unui
astfel de oscilator este n figura 7 unde
cu p s-a notat
a unui astfel de circuit
oscilant este de
Ug1='-SV

o
Ua=Uq2 Ua
Acest neajuns poate fi n mare
apelnd la montaje VFX. Oscilatorul
VFX se pe principiul de
Schema bloc este n figura
5. Ea oscilatoare, unul de
fo de stabilitate (cu altul de
(Le) n gama f1 ... f2 un
de la culegem
semnalul de cu suma sau
celor
oscilatorului cu f o este mult mai
mare dect oscilatorului cu
la va avea o
stabilitate mai mare dect stabilitatea a
oscilatorului cu
o stabilitate de cea a La
alegerea VFO-ului trebuie seama
de faptul stabilitatea de a VFX este
cu att mai de cea a oscilatorului cu
cu ct raportul fo/f l este mai mare, dar nu
15.
un exemplu: avem un pe
de 2050 kHz dorim acoperim
banda de 3500-3800 kHz. Atunci VFO va lucra n
domeniul 1450-1750 vom mixa fa + fi.
dorim acoperim banda de 1750-1900 kHz vom
folosi VFO n domeniul 150-300 kHz vom -mixa
fo-::-f l
In prima raportul fa/fI ntre 1,18
1,42, iar n cea de-a doua ntre 6,8
13,6. Conform celor spuse mai sus vom alege
varianta a doua. Problema la
proiectarea realizarea unui VFX este eliminarea
(sau reducerea cel a componentelor
nedorite, provenite de la mixare, de tipul nfo mf I,
a ntre armonicile celor
sem"ale. -O este ca se limiteze
banda pentru ca banda fie
ntre intervalele de
armoncilor oscilatorului LC.
Oscilatorul LC va trebui o cu
un n armonici. Acest lucru este
posibil n apropierea limitei de Apoi,
amplitudinea oscilatorului LC fie mult mai
de amplitudinea oscilatorului cu cristal (CO),
mixerului. Atunci apar practic
componente de tipul fo fI; 2fo fI; 3fo fI
L!ltimele fiind eliminate de circuite. La
mixerului se de obicei circuite acordate
n mijlocul benzii utile. Se folosesc circuite
cuplate care o de cu o
de mai mare cu flancuri mai
abrupte. Montajul VFX mai avantajul
permite lucrul SK n telegrafie. Manipulnd
. mixerul sau oscilatorul cu oscilatorul LC se
continuu sub tensiune, dar nu

Osilatoarele cu sunt acele oscilatoare
care se pe introducerea n circuitul
oscilant a unei de energie cu cea
n circuit. generate
(12) L
Rd - CR unde R de
pierderi n serie cu L.
Cnd este cu rezis-
devine
deci pierderile n circuit devin egale cu
zero. Oscilatorul va genera de amplitu-
dine de fiind de

(1?) L
p::; CR' generate, este
n acest caz cu proprie de rezo-
a circuitull:li oscilant.
Tubul electronic'- pe
AS a caracteristicii sale anodice la f(Ua) o re-
fig. 8. Pe a ca-
racteristicii, curentul anodic cu ten:-
si unea n punctul A, unde emisia
de electroni de pe anod ncepe a&-
Att timp ct tensiunea
este tensiunii de ecran, electronii s&-,-
cundari de anod vor fi de grila ecran.
Acest lucru va avea ca efect o a curentu-
lui anodic la tensiunii anodice,
nndu-se astfel o de tip N. se
n anodul unei tetrode un circuit LC
se un oscilator dinatron. Valoarea tensiunii
anodice Ua, se alege astfel ca punctul de func-
,tionare se situeze la AS a
caracteristicii. este
Q-j-_o
I O I
.. -...,
curenti de
acelasi sens
I
dT'\ - curenti de
V V s'ens contrar
de p = tgf3. Tensiunea de negativare
din grila de a tubului se alege astfel
nct fie de amorsare a
., "1 L .
OSCI or: p ::; CR' Amplitudinea
este de neliniaritatea caracteristicii n
punctele A S. este
cu de a circuitului LC:
(14)
f =fo= ----
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
7
. Ing.$ERBANNAICU .r-----. .....o.----- I.boOHZ-......
\il I
ACU ST1CAM.F.B., ..
Avnd o vechime de decenii, a fir- . 1 '.. FRECVENTE
FiLTRU
PAsiv
mei Philips; cel sche- , Mcr'lli _ iNALTE
matic, cititorilor c;.L.1Il 1,
Bazndu-se pe studiile realizate de M.M. Klassen Kr07
4000 Hz
ning. n laboratoarele de ale firmei Philips, n anul 1
1968, sistemul M.F.B. (Motional Feed Back) permite elimi-
narea distO. rSI.,uniior care apar la redarea joase. .1.,
Este cunoscut faptul reproducerea distorsiuni a
acestor problema a construc-
torilor de incinte acustice. .
n este schema bloc a unei astfel de in-
cinte acustice. Se a amplificatoare.
Primul, pentru joase (35-500 Hz) di-
fuzorul boomer constituie o parte a sistemului
M.F.B. Cel de-al doilea amplificator pentru cu-
prinse ntre 500 Hz 20 kHz un difuzor de
medie (500 la 4000 Hz) un difuzor tweeter
(4000 la 20 000 Hz). "
Sistemul M.F.B. un captor dinamic, constituit
dintr-un cristal (PXE) plasat n vrful conului difuzorul.ui
boomer. Acesta membranei difuzoru-
lui, transformndu-Ie n semnale electrice care sunt compa-
rate cu semnalul original. n acest mod, toate
membranei difuzorului care nu corespund cu semnalele ori-
ginale sunt corectate instantaneu. Acest lucru permite difu-
zorului de (boomer) liniar
toate cuprinse ntre 35 500 Hz.
I
I
I
I
I
FiLTRU
AC TiV
500 Hz
COMPA-
RATO!?
- 500 Hz"--........ ----'
500Hz;...
/"000 Hz
AMPLiFicATOR
RECVENrE
JOASE
la incintele acustice clasice curba de li-
se egalnd nivelul de al incintei pe difu-
zorul cu randamentul cel mai slab (boomer-u), n cazul in-
cntelor M.F.B. Philips acest lucru se face pe cel care are
randamentul cel mai ridicat (tweeter-ul)
Incintele M.F.B. avantaje, n ceea ce pu-
terea amplificatoarelor adaptarea de
I "--____ ____
incintele clasice. .
AURELIAN
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Modul de folosire a celor
generatoare de interpretare a re-
zultatelor 'lor fi prezentate n cele ce
Inainte de a trece la verifi-
carea unui amplificator, trebuie
ne osciloscopul cu care
este corect compensat. Ne
vom convinge de aceasta,
semnalul care provine de la genera-
torul de impulsuri dreptunghiulare
sau de la bi-
nar este perfect, are fronturile
palierele drepte iar
racordarea lor se face n unghi
drept rotunjiri sau vrfuri).
Prir1]a verificare ce se poate face,
consta n stabilirea nor-
male a amplificatorului, caracteri-
prin lipsa distorsiunilor de limi-
tare sau a celor de racordare
(cross-over). n acest scop,
comutatorul S2 al generatorului din
figura 3 _se va afla n D, co-
respunzatoare semnalului sinusoi-
daI. este mult
prea pentru un amplificator
HI-FI, nct acesta trebuie su-
pus unor teste cu grad de dificultate
din ce n ce mai ridicat. Pentru nce-
put vom folosi generatorul din fi-
gura 2, verificnd amplificatorul n
impulsuri. verificare permite
evaluarea comportamentului amplifi-
catorului din punct de vedere al dis-
torsiunii de al
n Distorsiunea de frec-
sau abaterea de la liniaritate a
caracteristici;' de se apre-
prin aplicarea la intrarea am-
8
plificatoarelor a unor semnale drep-
tunghiulare cu
ntre 30 ... 60 Hz pentru
joase 10 ... 20 kHz pentru
nalte. In figura 6 se de sus n
jos, ce pot interveni
de forma semnalului aplicat la in-
trare, ilustrat n primul rnd de sus.
n coloana din stnga sunt prezen-
tate impulsurile de
iar n coloana dil) dreapta cele de
In domeniul frec-
joase, distorsiunea de frec-
se abaterea de
la linia a palierelor impulsu-
rilor, iar n domeniul
nalte nclinarea frontului n
raport cu verticala. Este ct se poate
de clar un amplificator de calitate
va prezenta la semnale cu
forma de celor
din rndul " sau, de ce nu, chiar
celor din rndul 1.
ilustrate n, rndul III
sunt inacceptabile pentru un ampli-
ficator de calitate. La aplicarea unor
impulsuri cu de 500 ... 5000
Hz nu trebuie abateri de la
forma Impulsurile dreptun-
ghiulare sunt utile pentru verifica-
rea amplificatorului. n fi-
gura 7 se forma unui impuls
dreptunghiular trecut printr-un am-
plificator care instabilitate
care distorsiuni dina-
mice mari. Cu ct amplitudinea
amortizate sunt
mai mari, cu att amplificatorul ,este
mai instabil.
L __ ______
Pentru aprecierea distorsiunilor
dinamice n general a celor de in-
tranzitorie n special,
se aplicarea la intrarea
amplificatorului verificat, a semnale-
lor cu formele de din figura 4B
, 4C.Cnd se semnalul
din figura 4B, comutatorul S1 se va
afla pe 1 kHz., iar cnd se fo-
semnalul din figura 4C, co-
mutatorul S1 se va afla n 8
kHz. Verificarea cu semnalul din fi-
gura 4C se cu un nivel de
intrare i corespunde o ten-,
siune de cu aproximativ 10%
mai dect tensiunea la care n-
cep distorsiunile de limi-
tare ale amplificatorului. Pentru
semnalul din figura 48,
semnalului ntre O +3 dB
de nivelul la care apare limita-
rea. Examinarea a
semnalului de pe sarcina no-
poate pune n
eventualele distorsiuni dinamice, ca-
racterizate prin blocarea amplifica-
torului pe o foarte
materializate vizual prin
componentei sinusoidale a semnalu-
lui de test, pe durata ctorva sinu-
soide, n Ade calitatea amplifi-
catorului testat. In figura 8 sunt pre-
zentate pe cele coloane, de
sus n jos, diferite grade de alterare
a formelor de prezen-
tate n figura 4B 4C.
aprecierile sunt
de deoarece, cum am
tat, cele semnale componente
sunt sincrone, ceea ce face ca ima-
ginea ,,stea pe loc".
reia dintre cele opt sinusoide i atri-
buim 1,25 puncte, putem nota am-
plificatoarele cum
apar toate cele opt sinusoide,
amplificatorl,ll este de nota 10,
apar numai patru \sinusoide, amplifi-
catorul este de nota 5 Desi-
gur aceasta este o dar ea are
un suport real. Dar
gluma ..
Atentie! insistent
nu de imaginea in-
de pe ecranul oscilosco-
pUlui, deoarece, n acest timp, tran-
zistoarele finale sunt puternic solici-
tate. De asemenea, ca
de nu
din un sistem de protec-
introducerea unor ra-
pide sau ultrarapide pe barele de
alimentare sau pe de difu-
zor.
Ajuns n acest punct, cititorul
va pune probabil ntrebarea cum se
poate interveni,
efectuate, conform celor mai
sus, au demonstrat amplificatowt",
testat introduceA puternice distor-
siuni dinamice. In cele ce
vom face o serie de de Of-
din practic, care credem vor fi
utile att n abordarea unor noi con-
ct n vederea reducerii
distorsiunilor dinamice la unele am-
plificatoare existente. Aceste preci-
se I a schema compo-
nentele amplificatorului de putere,
la alimentator la cablaj.
unii autori, cauza
a distorsiunilor dinamice se
unei ne-
gative prea puternice a vi-
tezei de folosirii
unor amplificatoare in-
tegrate, inad.ecvate. Urmarea praG-
este aceea a reducerii
gradului la 20 ...
30 dB (de 22 ... 26 dB) ex-
cluderea amplifu;;atoarelor
nale (cu celor
specializate). Inainte de a intro-
duce n circuit bucla de ne-
trebuie ne
banda de trecere a amplificatorului
20 kHz, iar coeficientul
de, distorsiune este sub
0,5%. n aceste este de la
sine unei
de 20 .... 30 dB
tatea ntr-o de trecere mult
mai distorsiunile
armonice A cu cel un ordin de
In cazul n care r.n"t1il'iiIA.
nu sunt va fi
voie de o mai puterni
ceea ce duce la rea
portamentului dinamic al am
torului, deoarece apare tend
autoosciiati8 re-
duse.
O se va da
n . care tre-
buie perfect cu gradul de
n scopul minimaii-
distorsiunilor dinamice.
n sensul celor mai sus,
vom exemplifica cu parametrii unui
amplificator realizat cu
VMOS, conform notelor de aOiliccitle
SIUCON!X DA 76-1
Banda de a "',....""'I;1'i,... .,+ ..... ,,
lui, este de cea. 200
kHz; introducerea unei de
dB, banda de la
800... 1000 kHz, iar coeficientul de
distorsiune scade la
0,05%.
. Revenind la folosirea amplifica-
toarelor integrate, pre-
sunt n general
legate de valoarea parametrului SR,
de care am amintit anterior. a
intra in detalii, vom pentru
asigurarea unui comport.ament dina-
mic bun, se ca
valoarea SR>O,5 Vv, n care SR este
viteza de expri-
n Vveste tensiunea de
vrf la amplificatorului.
un preamplificator cu
tensiune de 0,775V
(O dB), cu de supramodula-
de +6 dB. In acest c..,az, Vv=O, 775
.\1'2.2=2,2, pentru care ::;R=2,2 . 0.5 =
Este evident folosirea
unui amplificator 741 nu
este deoarece el are SR=
0,5 V/p.5. la unii constructori
amatori, total
de a folosi circuitul integrat 741 att
n preamplificatoare ct n etajele
de intrare ale amplificatoarelor de
putere. folosirea lor n pream-
plificatoare este
pentru aceste' etaje circuite
integrate preamplificatoare speciali-
zate, includerea lor n etajul de in-
trare al unui amplificator de putere
este total Se produc
n mod curent n se comer-
circuitele integrate ,BM381
,BM387, preamplificatoare cu zgo-
mot redus (pentru o
amplificare n tensiune de 40 dB),
pe care le a fi folosite
n preamplificatoare. Pentru etajele
de intrare ale amplificatoarelor de
putere, amplificatoa-..
rele integrate ,BM301A,
ROB101, ROB101T, R08201A, cu
SR=6V/J-tS., sau mai bine ,BF356 sau
cele din seria B 080 cu
Pentru mai
se circuitele integrate
LM318, LF357 care au
Pentru cei care nu au aceste circu-
ite integrate, este va-
rianta folosirii componentelor dis-
crete. Ele vor fi din seria tranzistoa-
relor SC cu zgomot requs
preamplificatoare), sau din seriile
BC/BD/8F cu tensiune mare frec-
(pentru etajele de in-
trare driver din amplificatoare!e
de putere).
n ceea ce etajui final de
putere, se a fi realizat cu
bipolare complementare
de putere cu de
de cel 3 ... 5 MHz.
cea mai n pri-
mul rnd care s-a im-
pus n ultimii ani, n folosirea
tranzistoarelor MOSFET/VMOS
complementare, de putere
Cnd puterea de de-
unor asemenea
tranzistoare, se pot conecta 2 .. .4
exemplare n paralel,
speciale, deoarece
de egalizare a
Folosirea tranzistoarelor MOSFET-
/VMOS este deoarece
au . un tranzitoriu excelent,
o de peste
Aceste sunt
datorate foarte bun n
. al acestor. tranzistoare
al mari de intrare. Nu
este de neglijat faptul la aceste
tranzistoare, pericolul ter-
mice deoarece au un coefi-
cient negativ de Indife-
rent de tipul tranzistoarelor folosite
TEHNIUM 8/1993
n etajul de putere (bipolare sau
MOSFET IVMOS), este
clasa de AB sau B. Rea-:
mintim, ca
sistemul audio n care amp!ificatorul
de putere este realizat cu tuburi
electronice. Un etaj f:na! cu doua
tuburi EL34 'un
cu tu ri
ECC83, vor of'ari dinamice
foarte bune o pl!tere
pentru uz "casnic". in ultimul timp
se folosesc amplificatoare de pu-
tere realizate fie cu tranzis-
toare fie cu tranzistoare
ridi
performante, n
indicate pentru
amplificatoare de caHtate,
amplificatoareie rnonolitice. La
acestea, o ameliorare
n sensul atingerii unor puteri mai
mari dstorsiunilor di-
namice, se poate prin intro-
ducerea n circuitul de intrare a unei
celule RC de tip trece-jos, cu frec-
de la 20 kHz. Introduce- .
rea unui asemenea circuit simplu !a
intrarea unui amplificator realizat cu
circuite integrate, de exemplu MDA
2020, permite tensiunii
aproape de limitarea de ali-
mentator, distorsiunilor
dinamice evidente. De altfel, acest
circuit simplu de filtrare cu frec-
de la 25 ... 30 kHz, tre-
buie. introdus la intrarea
amplificator de putere, n scopul
unor nalte para-
zite a n amplificato-
rul de putere ar comporta-
mentul dinamic al acestuia. Compo-
nentele parazite de
pot proveni de la generatoarele de
ale magne-
tofoanelor, de la semnalul pilot ste-
reo, de ia blocurile de codare/ deco-
dare A/O, O/A etc. Se
ecranarea a celulei de fil-
trare trece-jos.
Oricum ar fi realizat ampiificatorul.
de putere, cu tranzistoare bipolare
sau MOSFET IVMOS, cu circuite
hibride sau circuite integrate, este
bine se parametrul SR,
pentru a putea evalua corect
comportamentul dinamic. Valoarea
a acestui parametru, care
n de puterea
de a amplifica-
torului considerat, trebuie
din valoarea
tensiunii de yrf la
amplificatorului. In nota de
mai sus (SIUCONIX), care
se la un amplificator realizat
cu tranzistoare VMOS de tip 2N6658
sau VMP12, cu puterea de 40WIBO, .
parametrul Se poate
stabili, prin calcule simple,
valoare este
pentru o redare de calitate.
Tensiunea de vrf la
amplificatorului este Vv= V2. VP.Z=
1 2. li 40.8 = 25,3, pentru care SR
trebuie fie mai mare de
12,6SV/J,Ls. valoarea
practic este cu mult peste
valoarea Un alt
exemplu se la ampiificatorul
propus spre realizare de dl.
Aureiian MATEESCU n TEHNIUM
nr. 1/1992. Amplificatorul, realizat cu '
tranzistoare MOSFET SK135/SJ50,
este caracterizat printr-o ,putere de
200W/40' In
tensiunea de vrf este de
SR trebuie fie de
Deci, 'in acest
valoarea practic
mare dect cea
sau cum autorul,
"ampIHicatorui are parametri tehnici
cu mult peste normele HI-Fi", La
amplificatoare!e cu tranzistoare
bipolare. corn plementare av n d
de mai mare de 3 ... 5
MHz; sau cu circuite hibride,
.parametrul SR ntlnit n
care schema, este mai
redus, dar valoarea
La amplifica-
toarele cu circuite integrate de
putere nu am ntlnit

profesionale la care
parametrul SR atinge cteva sute de
-valori care -un
comportament dinamic perfect.
Se impune o precizare
referitoare la
coeficientul de distorsiune
al amplificatoareior de putere,
despre care s-a anterior
distorsiuni!e
de Oricare ar fi
valoarea acestora, preferabil sub
0,05%, trebuie .ne ea
relativ -Ia
frecvente de 15 ... 20 kHz. Am
precizare, deoarece n unele
cazuri nu se mai
coeficientul de distorsiune
la peste 10 kHz., ceea ce
este incorect. la aceste
distorsiunile cresc, apar
ale nalte, ale
se n
domeniul de sensibilitate

O pentru
comportamentul dinamic al
amplificatoarelor de putere, o au
sursele de alimentare. n cazul
surselor de alimentare
(folosite n mod, curent), cnd
puterea de a amplifi9atorului
este de cea apar
ale tensiunii de alimentare,
care pot atinge
Fenomenul este mai accentuat la
semnale cu
amplitu,9ine mare sau de
in tensiunea
de alimentare scade mult,
condensatoarelor
electrolitice din filtrul de netezire,
ceea ce are drept
puterii maxime de
a tensiunii de
alimentare,. poate afecteze pe timp
scurt curentul de repaus al
etajului final, ducnd la unor
distorsiuni neliniare suplimentare ..
Mai mult, pot
ntre utile
cele de 50, 100 200 Hz, provenite
de la tensiun.ea pulsatorie a
alimentatorului suprasolicitat. Toate
acestea de ce, atunci cnd
se sonore cu
sau prelungite (provenite
si ntetizoare) , n apropierea puterii
maxime, apare un "conglomerat" de
distorsiuni, care dau. UR",
profund dezagreabil
perceput.
de eriminare a
ror fenomenelor prezentate;mai sus,
n folosirea sUrselor -Stabili.,,
zate, dar amplificatoare de
calitate putere, ele trebuie sA-
asigure un curent de 10 ... 15 A (n
ceea ce lucrurile
sistemului. O
compromis o constituie folosirea
alimentatoarelor nestabilizate supra-
dimensionate, cu condensatoare de
filtraj de mare, de ex.em-
plu 10 acest caz, este
absolut introducerea unor
rapide pe barele de ali-
mentare pe de difuzor.
Este momentul aici,
singurul avanta.i al folosirii surselor
nestabiiizate subdimensionate, este
acela etaje-
lor finale,
Din cele aici,
o de realizare a
ansamblului amplificator de pute-
de alimentare, care asi-
gure o redare posibili-
tatea distorsiunilor .dina-
mice la vrfuri de Intr-o
de locuit, puterea la care se
poate asculta a deranja prea
mult pe este de 2 ... 5W.
amplificatorul de putere va fi proiec-
tat pentru o putere de 25 ... 50W, se
va asigura o redare de acura-
deoarece, n aceste el
poate prelua vrfurile ocazionale
De
sursa ae alimentare poate fi
Desigur, modali-
tate de unii autori cu
25 de ani n este neeco-
dar pare a fi cea mai avan-
pentru sistemele audio folo-
site n apartamente.
O trebuie
cablajului imprimat.
Aceste aspecte au fost deseori pre-
zentate n paginile revistei, nct
nu vom dect pe cele mai im-
portante. Conductoarele/traseele
care fac ntre sursa de ali-
mentare amplificatorul de putere
vor fi ct mai scurte 'tor avea o
ct mai mare. In locul n
care aceste conductoare sunt lipite
la etajul final se vor decupla cu con-
densatoare de 100 + 100 nF (n
paralel). Circuitele conductoarele-
/traseele de vor fi, ecranate
la maximum de conduc-
toarele/traseele de alimentare de
ale amplificatorului, n scopul
unor parazite, att n
domeniul joase, ct
n cel al nalte.
Concluzii. In acest material au
fost descrise unele aspecte referi-
toare la existente ntre
aprecierile subiective ale
amplificatoarelor de
parametrii electrici ai ac
r
3tura.
S-au prezentat o un apa-
rat simplu pentru verificarea com-
portamentului dinamic al amplifica-
toaretor, iar n final s-au unele
de ordin practic, n scopul
reducerii distorsiunilor dinamice.
9

de LUMINI
VASILE MA NOA,
Semnalul de HF, cules de la bor-
nele unei surse cu o putere
de 1W, se transformatorului
de separare TR1 care
identice N1 = N2. Poate fi
realizat pe un miez bobi-
nnd 2 x 250 spire CuEm<t> 0,1 mm.
Tensiunea din secundarul transfor-
matorului se grupului de limi- .
tare apoi amplifi-
catorului realizat cu T1 a sar-
este de
trele P1, P2, P3,cu ajutorul se
curentul, semnal,
la limita de a becuri-
lor (P1 = P2 = P3 = 5 +- 25 kO). Fie-
care canal corespunde unei benzi
de dintr-un filtru
de activ realizat cu T2, T 4
T6 cte filtre: trece sus
trece jos. selectarea benzilor,
semnalele sunt aplicate repetoarelor
realizate cu T3, T5 T7 care furni-
curentul de atac al
!riacurilor sau tiristoarelor. Pot fi fo-
losite triace cu o tensiune
mai mare de 400V, curentul direct fi-
ind superior celui consumat de be-
curi. se o mai
separare a benzilor se poate
asupra condensatoarelor din filtrele
de Rezultate mai bune por fi
alimentarea se reali-
stabilizat (cu un tranzistor)
cu posibilitatea tensiunii n
limitele 4,5-7,5V. Grupul C8,C9,L
la des-
chiderea triscelor se propage n
avnd ca efect un brum
la aparatele conectate n ime-
diata se vor
dimensiona n de becurile
folosite. propun varianta de
cablare de mine cu fo-
lie de cupru). nici una
dintre valorile componentelor nu
este
Rl r CF
1PMOS

680 lCXl)}JF
A.F. N. 1 II __ N_2_-.;.;;;.O'-+_ ...... ___ +-......
.. 2x1N4148
....
INALTE
2 )(BC107
10
51g.0
NUL
Cs Cg
22CN
N
2 x D,22}JF \ FAZA
40CN \ .
.
UNDE LUNGI+
+SCM
DE
PL
SY6Z
Vcc
14 8
EN0
7
CDB4QOE
COB 400EH
CII 30
,

VccA B C O 9 8 7
intrare
14
abi IJc 2fr
1 7
inh'oreCDB 490E
__________________ Ing. DANIE.I:'SORINDOBROTA. Tg. Jiu
- generatorul de irnpulsuri - GT
- realizat cu P,-P4 (ale
unui circuit integrat CDB 400 EL cu
de constructor.
Pentru valorile indicate n f
:: 0,5 -;- 10 Hz. Din
semireglabil P1 (1 kO) se alege,
deci, ritmul melodiei;
- zecimal CDS
490 E;
- decodificatorul binar zecimat
COB 442 E. Se mai jos "ta-
belul de al acestui integrat.
Se pentru cele 10
la intrarea decodificato-
rului (ce se la
rului), .numai una din cele 10
are "nivelul logic O" - ceea ce face
ca rnd pe rnd P2
-?1IJ s,l fie puse la n circuitul
generatorului de ton, realizat cu
tranzistoarel9 T
1

Se
astiel notele melodiei;
- generatorul de ton --. realizat
cu tranzistoarele T
1
T
z
(8C177,
178, 179, etc ... ). Prin alegerea con-
a condensatoareior el
C
2
(0,47 MF) a din
circuit, se stabilesc toate cele 9 note
ale melodiei;
- amplificatorul de
- realizat cu T
3
(SC 107, 108,
109, etc ... ) T
4
(BD 135, 137, 139)
- montat pe un mic radiator din
aluminiu.
ntre colectoarele celor tran-
zistoare (T,'j, T
4
) plusul alimenta-
torului se un difuzor mi-
aO/O,5 W.
Alimtmtatorul stabilizat e realizat
cu tranzistorii T
s
. T
6
. Constructorii
mai pot realiza alimenta-
TEHNIUM 8/1993
torul folosind un circuit integrat sta-
bilizator {3A 723- C.
Tranzistorul T 5 se va monta pe un
radiator de aluminiu cu o
de aproximativ 40 cmp.
Ca transformator de alimentare
este folosit cel recuperat de la sone-
ria veche.
n de repaos a butonului
de sonerie, la pa se
,,1 logic", ceea ce face ca im-
pulsurile de tact generate de G.T.
nu schimbe starea
COB 490 E.
Cnd la un;l dintre
P6 apare "un O logic" la lui
P6 apare ,,1 logic" prin interme-
diul P5 impulsurile generato-
rului G.T. ajung la intrarea de tact a
derularea
melodiei, a fi il de-
getul pe butonul B. In acest caz, un
"O logic" apare faptului
pe tot parcursul melodiei,
la pinul 1 al circuitului integrat COB
442.E se "nivelul 1 logic".
Toate se vor veri--
fica inainte de montare;
Se 'lor cu peli-

Condensatoarele se vor verifica
atent pentru pierderi mici tole-
de max. 10%;
montajului depind
de calitatea componentelor,
de cablajullii a conexiu-
nilor;
Pe toate circuitele integrate, ct
mai aproape de terminalele ce all-
integratul se vor monta
condensatoarele ceramice 100 nF/50
V.
(0 .5 W)
" R, 330 O
R
2
1,2 kO
R3 150
R
4
R
5
:: Re = 470n
Re R
7
= 4,7 kO
Ra 2,4 kO
R 10 :::: 2,20/;3 W
R" :: 1 kO
P, :: 1 kO
P
2
- P,o :: 10kO
CondenSl1l0are:

DCBA
O O
O
O O O 1
O O 1 O
O O 1 1
O 1 O O
O I
\)
1
O 1 1 O
O 1 1 1
1 O O O
1 O O 1
O O O O
O O O "1
BIBLIOGRAFIE
e, C;;:: 0,47' MF/15 V
C
3
Ca:: 100 nF
C
4
C
s
:: Ca :: 220 MF/1fN
C
7
2200 ,uF/25 V
Tranzistori:
T, :: T 2 :::: BC177 (17B,179, 251, 252, 253)
T
3
:: Te = (108, 109, 171, 172, 173)
T
4
:: T 5 =80135 (137, 139)
PA- :: punte redresoare 1 PMO,5 (1,2 A/50 \,q
Tf :: transformator de soneri9 .
Circuite itegrate:
P,-P4 :: CD8400E
P 2-P 7 :: COB400E
CDB490E
CDB442.E

0123456'189
0111111111
1011111111
110'1111111
1 1 1 01 1 1 1 '1 1
1111011111
1111101111
'11111"10111
1111111011
1111111101
1111111110
0111111111
1011111111
idem
Nr. impuls Nr.
1 I
2 1
I
3 2
4 3
5
6
",
..,
6
8
9
10
11
12
13
1. revistei "TEHNIUM"
2. revistei "Radio"
3. "Radio Televizia Electronica"
4. Catalog "Circuite integrate" - (P.R.S.
11
r---
I
-_ ............ -----
---
:1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
f
I
I
I
LI
I
I
I
CONTRAST
O.95A
L_ 10mS
1
/V'
L.'Jl ....
.. L
15Vvv
12V
R108
680.0.
0302
60RR2P
MO 1102R
0103

REGlARE ... 12V
r .....
hL.(J .
6Vvv
f'l ... fl . 4V

I
I
I
I
I
I ' -
I
I
I
I
I
,:
I
I
I
j
o .
aparili, <
.. in:do,trl'l"Ih.JI.I.ec ..
"
gll1e
sta ntl
p o, a. '. :.'1., lJ.crarea
se. .... Jn


....... " .:
..
fa:te ..
., i ... ... . ..
" ... rell.s:tei .
noastre.

mele.'demontare
MONITOR MONOCROM 11' (31cm) M113 M213
TUBC1NE$COP

B

B(171
8C172
BF509
E

BF199
..

ECB
BF457
8013S
9nn

SUR 607 2N3055: .16 1 12 1
A2550 TOA1170
1. TOATEREZISTENTELE SINT DE O .SW N AFARA (ELOR SPECIFICATE.
2,. T.OATE TENSIUNll ...E.OE'CURENTAfONTINUU ..S.!NT DE MASA.
3. COMPONENTELE MARCATE CU l.U VOR FI INLOCUITE' NUMAI CU COMPONENTE
DE ACElASI TiP.
4,(1401 ToA )170 S DIN IMPORT RP.U.
v
_ . .,,-._-....... ,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
'lrh.-
1

TRANSFORMATOR DRIVER
8 1)
9QS
13 '. 1
11. ".. .::1
TRANSFORMATOR
----
_..........,.._J
P23608-000
AX1453
AX1431
Intreprinderea
fac.e n schema

-ft2 500V
., (-tEMe "T'
-c::J-
.J..
-tie 100"
H - POlYESTER
T. --tlC- 2W
s-

..!fI- 250V
T
-eno- 4W
.J.
iit. 400V
ere
Ing. NAiCU
Monitorul de 31 cm, 12
(1" destinat
de imagin) monocrome, primind
la. o un semnal videoco
pozitiv de; 1Vvv/75fl (semnal de
cronizare negativ).
Tubul cinescop poate fi cu rezolu
in (mai mult de 700 de linii
centru) sau medie (mai mult de
. de !inii).,
Puterea de la ret
Vef.) este de maxim 35W.
variante ale m
lui: cu o intrare video
(avnd un com.utato
ZU).
In caz se dispune de cel de-al
doilea tip de monitor, posibili-
tatea inform
,de .Ia
semnal) pe mai multe mon
Semnalul provenit de la
introduce la intrarea "VIDEO IN" a
primului aparat. De la borna "VIDEO
OUT" a acestuia (cu comutatorul
"Hi Z" m
printr-un cablu coaxial, semnalul se
.Ia intrarea moni-
tor La ultimul monitor co-
comutatorul se pe pozi-
de ,,750" nu pe "Hi ZU).
Monitorul comenzile exte-
rioare:
- lumlnozitate
- focalizare (FOCUS);
- contrast (CONTRAST);
'-- dimensiune (VEAT.
DIMENSION);
- dincronizare
HOLD).
de un receptor de' telev
ziune, monitorul nu este cu
tuner (selector cale
cale de sunet
n este schem
a monitoruluimonocron
Mi13, M123, echipat cu ansamblul
general cod P11814 - 020
1
030.
Moni.torul
etaje care vor fi descrise
n continuare:
- blocul de alimentare;
- amplificatorul de videofrec-

--etajul de' sincronizare;
- etajul dil. baleiaj orizontal (IJ-
-- etajul ,'de baleiaj vertical (

Pentru a reduce pe
care le-ar putea introduce n
transformatorul de alimentare este
n primar n secundar cu
condensatoare de 100 nF (C101,
C102). Trasformatorul n
secundar o tensiune de
16Vef.; redresarea
cu puntea 0101 filtrarea cu C10S
se o tensiune care
se stabilizatorului de ten-
siune.
Condensatorul C102, C103 (2,2
nF) procesul tranzitoriu
care apare la trecerea diodelor din
de la starea de con-
la starea de blocare' in-
vers).
Tranzistorul T101 constituie ele-
. mentul serie, montat cu colectorul
la (deci, nu mai e nevoie fie
izolat pe radiator cu foli.e de
fiind comandat de T102 cu care for-
o conexiune Darlington.
T101 se ca o
T1 03 este am-
plificatorul de eroare.
Mecanismul stabiliza-
torului serie este prezentat n conti-
nuare. Elementul de l con-
tituie dioda Zener T1 02 care men-
un constant n emi-
torul lui T103.
Slabilizatorul . o tensiune
la (12V) atunci cnd
tensiunea de ntre 200
Vef. 242 Veto sau curentul absor-
bit de televizor
presupunem la un moment
dat, tensiunea de de 12V ar
avea o de
tensiunea de sau scade
consumul T.V.). Tensiunea din emi-
torul lui T103 (da-
Zenerului), iar cea din
Baza tranzistorului este pola-
prin divizorul rezistiv R 105,
R106, R107 cu o parte din tensiunea
de Tranzistorul (fiind de tip
pnp) se nchide mai mult, curentul
de colector Curentul
de al lui T102 scade el, pre-
cum curentul de colector,
care constituie curentul de
pentru T101.
T101 se va nchide mai
mult, tensiunea sa colector-emitor
crescnd.
(pe care o constituie
T101) valoarea, pe ea
"cade" o tensiune mai mare. Deci, la
va rezulta o tensiune mai
compensnd astfel de
anterior.
la tensiunea de 12V
are o de procesul
se n sens invers.
Rl04 are dublu rot: pe
de o parte la pornirea stabili-
zatorului, asigurnd curentul prin
Zener la pornire, cnd T1 01 este
blocat. Pe de parte in
putere pe T101, prelund o parte
din puterea d'eoarece cu-
rentul '"consumat" de T.V. se rami-
o parte trecnd prin
EC a lui T101, o parte prin
R104.
Cu semireglabilul R106 se poate
regla valoarea tensiunii de la
+ 12 V.
Grupul R102, Cl06 contribuie la
riplului.
Condensatorul Cl07 ten-
siunea de
LED-ul D103 (MD 11 02R) se
aprinde, semnaliznd intrarea n
a monitorului.. Rl0a Hmi-
valoarea curentului prin LED.
Tensiunea de 12 V ali-

- prin RS13 amplificatorul de vi-

- sin c ro p ro c e s o r u 1, re s p e c tiv
tranzistorul T201 n colector prin
R214 R204 prin R202 n
precum C.1.201 (A2SSD) la pinii 1
(prin R214), 2 (prin R215) 9 (prin
R206. R207).
- prefinalul H (T301) n colector,
prin intermediul lui R302 a prima-
rului transformatorului driver;'
- finalul H (T302), prin L301,
0302, 11-9 a primarului
transformatorului de linii.
- filamentul tubului cinescop (pi-
nii 3,4), prin RS2S;
- etajul de baleia; V, C.I. 404
(TDA 1170S, la pinul 2, . prin R421.
Este format din T507 (adaptare
T501 TS02 (preampli-
ficator video), TS03 (etaj de axare),
T504 (etaj de separator) TS05,
TS06 (amplificator final).
Are rolul de a amplifica semnalul
videocomplex de 1 Vvv175fl de la in-
trare la valoarea ata-
cului catodului tubului cinescop (25
Vvy), pinul 2.
In de comutatorului ,.,
de mare -
"Hi Z" sau - ,,7S")
din emitorul tranzistorului T507, se
alege
cum s-a anterior.
Cu T506, potentio
metrul de contrast, se nive-
lul semnalului videocomplex (SVC)
ntre zero valoarea ma-

COMPLETARE
Semnalul video
pe cursorul lui R506, prin
baza lui TS01 care, mp
TS02 (montate n confi
amplificator cu
preamplificato
EI la (prin
semnal video de cca 2-3
Tranzistorul TS03'
impulsurile de sin
provenite de la pinul 7 al
(A2S5D) prin intermediul lui
Din semireglabilul R516 se
nivelul de negru pentru
aplicat pe catodul
Tranzistorul TS04, n
de repetor pe emitor, asig
de pentru
etajului final, din
TS06. Acesta o am
de cca 10 ori a semnalului

Prin dioda 0502 tranzistorul
n emitor impulsuri de
gere cadre de la pinul 3 al C.1.
(TDA l170S) prin R418.
Grupul R521, CS12 constituie
filtru pentru nalte.
Dioda Zener DS01
stant n baza lui
e517 baza
regim dinamic.
Este realizat cu tranzistorul
(etaj inversor de pOlaritate)
201 (A25SD).
Etajul inversor la i
pe baza lui T201 (prin i
condesatorului C201) sell1nialul
ocomplex negativ, i inv
laritatea, aplicnd semnalul
pozitiv rezultat la
la MULTIMETRUL U4315
M uiti metrul L4 4315, descris
n nr. 10 11/1992 ale revistei,
ntre aitele posibilltatea
lor ntre 0,03-0,5
n curent
alternativ, se exclud condensatoa-
rele polarizate (electrolitice). Pentru
acestora din
aprecierea lor calita-
tive se poate folosi cu succes multi-
metrul me-
toda nu figureaz n prospectul apa-
ratului.
se orin
conectarea bornei (+) a
rului electrolitic la borna (-) ;3 multi-
metrului, a bornei (-) a condensato-
rului 13 borna (-kH),1 multimetrului,
comutatorul acestuia SB
una din 1 , 10 S-':iU 100
iar claviaturl se apasa "kH".
Din momentul conect'::'r!i S'9 ob-
acul indiCator al 30aratului
di3 se 1);:1nj la <')
Ci1"'3 3'3 r,:;-
trag'3 mai incet spre zero. in reali-
tate aparatul (cre,?te-
rea curentului de
al condensatorului de la
sursa aparatului, iar valoa.rea ma-
pentru moment este
cu capacitatea con-
_ multimetrul 4
4310 permite masuratori de capacI-
ntre 1-20 000 i.iF sau pe game
astfel: la gama x1kn ntre 1--200 uF,
la x10kn ntre 10--200 11F, iar ia
x100kn ntre 100--20000
cere un oarecare
pentru a
acului indicator anume
ce! mai bine pe SCilra V,A =
t4
Ing. EUGEN BUNEA
de la O la 50 diviziuni, se n
memorie valoarea
apoi se valoare.a
pe scara din fig. 1.
La efectuarea sunt
obligatorii
- nainte de fiecare
condensatorul se fiind pus
cteva secunde n scurtcircuit;
- condensatoarele de
mari, peste 500 mai ales au
fost se vor
prin de -ordinul
sutelor de ohmi sau kO, timp mai in-
delungat;
la pe
fiecare :'F3 se re-
de zero al
aparatului n mod id.anticca reglajul
de zero Il (j!3 relis-

n
metod.l mai permit.e ur-
aprecieri asupra

o
- ia un condensator bun acul idi;.
cator, indicarea unei valori,' va
reveni la zero sau aproape la zero;
- la un condensator cu curent de
acul indicator o
valoare care re-
vine oprindu-se undeva pe parcursul
3calei, curentul de fiind pro-
cu Ia care s-a
oprit acul;
la un condensator ntrerupt a-
cul pe zero;
- la un condensator
acul va indica maximum, capul de
sau aproape de acesta a
se returna.
se poate aplica I"a
fel la oric'3 aparat de indica-
tor care include un ohm-metru cu
proprie de curent continuu,
etalonarea putnd fi cel mai
simplu utilizndu-se un mai
mare de condensatoare electrolitice
noi cu valori cunoscute. n aCdst fel
se rad n figura 2 aceea:;>i scar<l de
4315
la multimetrul
Pentru a utiliza m IITun.,,'rIH,
4315 pentru valori sub 1 J.iF,
se poate face prin util
efactului de amplificare al unui
zistor cele scrise n nr. 6/1
revistei, la care etalonarea
pinda de tranz
lui.
n fine, amatorii cu ex
se vor cu o
pot interveni directasu
tului trasnd pe cadranul a
deasupra
sub scalele existente. Precizia
nu este prea rid
ind n cazul
densatoarelor electroltice.
O propunere n
utilizarea multimetrului 4 4315
altora, se fa un sistem co
d\7 alimentare a acestora.
Avnd n -vedere lipsa f
pe a bateriilor plate de 4
precum faptul de cele
multe ori cu aparate
acest fel se fac In laborator sau
____ ____

fi F
o
In separator (pinul 9 al
C.I.--A2550), prin intermediul gru-
pului paralel C204-R207: Gare asi-
imunitatea acestuia
n de zgomot peste SVC
n timpul semnalului de sincronizare

C.1. 201--A2550 (echivalent cu
TDA 2593) toate blocurile
necesare unui etaj de
sincronizare (sincroseparator, inte-
grator pentru sincrocadre, detector
de comparator de
filtru trece jos, oscilator comandat
n curent).
La pinii 14 15 ai C.1. se
C208 (4,7 nF2,5%) R211 (12 k!1
2,5%) care de
a oscilatorului de ba-
leiaj H. Valoarea celor compo-
nente este n. vederea asigu-
de oscila-
In caz de nlocuire a celor
piese. se vor folosi numai compo-
nente de tip cu
RPM, condensator
stiroflex}de calitate, avnd co-
eficientul de cu temperatura
foarte mic.
Cu semireglabilul R213 se poate
regla de a
oscilatorului debaleiaj H, scurtcir-
cuitnd punctele M201, M202.
Grupurile C206-R209
C205-R208 sunt conectate la pinul
'12 al C.I., pentru comutarea
constantelor de timp ale filtrului
trece jos, care oscilatorul co-
mandat n curent.
Faza H se poate regla din semire-
glabilul R221.
La pinul 3 al C.1. linii) este
furnizat semnalul de pen-
tru etajul prefinal H-T301 (driver).
Este echipat cu tranzistoarele
T301 (prefinal H) T302 (final H).
locuri unde am intro-
dus o modificare care permite
alimentarea aparatului de
fie de la baterie fie de la
printr-un alimentator
n acest mod se poate utiliza de
ex. priza destihate
aparatelor de radio portative de la
alimentatoare de la care n
momentul introducerii decu-
bateria (ex. 'a aparatul de ra-
dio "IRIS"). Personal am utilizat
acest sistem dar cu priza des-
in a programe-
lor de la radiourile portative.
acestei n
a unor gabarite
mai mici. Curentul absorbit de ta
sursa de curent continuu de 4,SV
este cuprins intre 0,085-10 mA, iar
tensiunea sursei poate avea valori li-
TEHNIUM 8/1993
T301 este comandat n de ten-
siune de CI 201
la pinul 3, prin intermediul lui R216.
Prin intermediul transformatorului
driver (TR 1) a rezistorului R303,
semnalul de ajunge n
baza tranzistorului final H
(BUR607D). Grupul R301, C301
tensiunea din primarul
transformatorului driver '
3-4) care apare la blocarea lui T301.
Pentru randamentului ener-
getic, finalul H conceptul
de recuperare serie-paralel, folosind
dioda de recuperare serieD302.
Tensiunea de recuperare apare la
pinul 13 al transfor-matorului de linii
condensatorul de recupe-
rare C310. Tranzistorul final H
(BUR607D) ca un comuta-
tor. Secundarul transformatorului de
linii O
de FIT (foarte ten-
siune) impulsuri de mare
amplitudine care redresarea
cu dioda de seleniu KYX28/15
(TV13) dau unei tensiuni
pozitive de 12kV
rii anodului 2 al tubului cinescop.
1-3
(cu priza 8 la asi-
la un impulsuri pozitive
redresate cu D304 care dau
unei tensiuni de +350V cu
C314). tensiune se
prin divizorul rezistiv R527, RS30 la
pinul 6 al TC (grila de accelerare
G2) cu o valoare de +250V.
Tot din tensiunea de
+3S0V se culege, cu ajutorul poten-
de focalizare R310, o
tensiune ntre 0+3S0V care
se pe G4 (grila de focalizare
-pinul 7) a T.C.
De la al,
secundare, 1-3, se culeg impulsuri
redresate, care, prin intermediul re- '
zistorului R311
rece al de lumino-
zitate R312, cu o tensiune
cald al
R312 se cu o tensiune
ntre 3,7-4, 7V, dar valoarea re-
dip montaj se
fie printr-o Zener.
La multimetreleU 4315 U, 4312
locul de montaj al priiei ca cel
mai potrivit este peretele vertical din
aproximativ prelungirea imagi-
prin redresarea cu
D303 a impulsurilor din pri-
marul transformatorului de linii. Se
o tensiune de +75V
cu C312) care, pe de o
parte, colectorul tran-
zistorului final video T505 (prin
R522), iar pe de parte, este re-
.cu grupul D306 (Zener), R307,
R308 la cald al
de luminozitate. De
pe cursorul acestuia se va culege
deci o tensiune ntre -48V
+18V, care se prin R313 la
grila 1 (Weh!1elt) a T.C. - pinii 1,5.
Din semireglabilul R308 se poate
modifica tensiunea
grilei Wehnelt (grila de
determinnd un reglaj fin al curen-
tului de fascicul sau
derea tubului).
Circuitul pentru blocarea
punctului luminos la oprirea T.V.
este grefat pe circuitul de luminozi-
tate. Condensatorul C313
cu minus pe dinspre po-
R312, la oprire se des-
rapid prin cursorul acestuia.
tensiune ajunge pe
grila de a T.C. blo-
n timp scurt tubul, timp su-
ficient catodului se
nu mai electroni.
Este echipat cu C.1. 401-TDA
11708, care sistemul
complet de, baleiaj pe EI
toate nece-
sare pentru atacarea deflexiei recep-
torului T.V. cu un semnal corespun-
baleiajului vertical. Cuprinde:
un stabilizator de tensiune, care asi-
6-7V (Ia pinul 6 al C.I.) pentru
celelalte etaje; un oscilator sincroni-
zat, un generator de tenSiune liniar
(G.T.L.V.); un -etaj de pre-
distorsionare, un amplificator de
a axei bornei (x) la cca. 16 mm
de muchia de jos 20 mm de mu-
chia din dreapta. Se
carcasa de plastic a aparatului, se
in interior disponibil
pentru montarea prizei, se
se manual o de 4> 6 mm,
.,
(etaj final)
generator de Intoarcere a spotulLft
Oscilatorul (de tip prag) cu
mare de stabilitate a eSle
sincronizat cu impulsuri pozitive
care ajung de la sincroprocesor (pi-
nul. 8 al A255Q) la pinul 8 al lui
1170, prin R401, C401, R402. C40a.
se pot observa pe pinu1
9 al C.I., unde condensatorul' C403
se cu o parte din tensiunea .
de 6,5V cre C.L-li"
la pinul 6, prin R404 (respectiv 4V):
lui C403 este coman-
fie intern (cnd valoarea aces-
tei tensiuni atinge un prag - n ca-
. zul nostru 4V) fie extern (de
impulsurile de sincronizare cnd
tensiunea pe condensator atinge
3,8V). Impulsurile de sincronizare
trebuie fie mai mari de 1Vvv. Cu
ajutorul R404 se
proprie a oscila-
torului.
Curentul care pe C404,
C405 este reglat cu
R400 care astfel dimensiu-
nea dintelui de di-
mensiunea pe .. Din semire-
glabilul R410 se liniaritatea
V.
La pinul 4 al C.I. se cu-
rentul de pentru bobina de
deflexie (aprox. 0,9Avv).
Impulsurile de ntorcere de la pi-
riul 3 al C.l.se prin R418
dioda 0502 n emitorul tranzistorului
final video TS06, cu scopul stingerii
cursei de intoarcere V.
Grupul R412, C416, C406 amorti-
de
iar grupul R419, C414
caracterul inductiv al sarcinii.
Grupul D401, C410 o n-,
toarce re/ a spotului.
Dioda Zener D402 inte-
gratul la supratensiuni.
Etajul o de c.c.
(R413, R414).
intreruperea lui C410 de-
distrugerea instantanee a
C.I.-TDA 1170S.
la exterior pen-
tru ca de asamblare se
a nimic
'n afara peretelui fronta!.
Modul de realizare a
ca la receptoare de radio, este prea
cunoscut pentru a mai fj redat.


v=
15
S-a ia 12 VI
in Bucu-
Din 1979 este doctor in domeniul
Colaborator Ia Teimium din
Din 1987 radioamator in
(Y03 FGL).
Or. ing. ANDREI CIONTU
OI'. Ing. ANDREI CIONTU
TV1
_ -l __
PIF
.Alirn.
TI/2
el8
+12 V
T
16
un vecin bun de
apartament, de preferat cu o fereas-
de a dvs .. care are
un videocasetofon, a-I deranja
de sfa-
turile de jos, dvs.
(pe ecranul televizorului propriu) si-
multan, filmul pe care1 vede vecinul
care v-a c-o face).
Videocasetofoanele, fie sunt vi-
deo-recordere, fie sunt p!ayere,
doua feluri de
se folosesc anume:
- pentru cei ce au intrare de mo-
nitor la televizor se pot folosi o pe-
reche de cabluri coaxiaie cu conec-
toare ReA ce se vor conecta la
rile (OUT) AUDIO VIDEO' ale ca-
setofonului respectiv la (IN)
AUDIO VIDEO ale monitorului;
- .pentru cei care au la
televizor se RF a vi-
deocasetofonului, de unde cu un
cablu coaxial de 75 n se culege un
semnal complex TV color de RF
modulat n banda UIF (canalul
33-36) care se introduce n
borna de a televizorului ore-
evident cu canalui UIF
tiV. a doua este cea
mai avnd n vedere
bornele VIDEO-OUT AUDIO-OUT
ale videocasetofonului stau nefolo-
site, se propune schema de utilizare
a lor din figura 1.
Deci este vorba de a construi un
(RM) care primind fa
Intrare semnalele standard video
audio precum pe cele de sincroni-
zare la sem-
L2f213

le T +12V
[14 -L
nalul RF modulat compii':!x dar
(nu UIF), ci n
1-11 (canalul 1-5) sau III
6-12). Locul remodulatorului
ia vecin videocasewfon
spatele ct permit
riIe de conectare RGA. 1_'tlUQI'C\Jt
putem "obilga" vecinul
alimentarea a r
torului, aceasta va fi p
blu de la noi (exact ca la am
toarele de LNC, etc.).
coaxial de dintre re
tor alimentator poate fi orict
lung (recomandabii sub 10
ntruct atenuarea pe el pentru
semnal RF n banda ! este
n continuare se
principiu constructive ale
cutii, remodulatorul ali
tatoruL
Remodu!atorul se
cutie de cu 9
de 0,4-0,5 mm, avnd di
30 70 din f
CabiUfil:e cu conectoare R
prin treceri de cauciuc fii
pite n.interior. Pentru cablul RF
750) de se prevede pe
orice csmector (TV,
etc.). In figura 3 este p
schema de principiu a remodu
rului. cum se este
RCA(T)
.... corecta- vi I ;-/
de o tehnologie radioamatori-
cu componente discrete care
are marele avantaj al
permanente. Fir-
mele constructoare azi la
remodulatoare la
dimensiuni mult mai mici, cu un sin-
gur circuit integrat specializat.
Acestea sunt costisitoare cnd se
... se
Remodulatorul de este format
'in primul rnd dintr-un osci!ator de
acordabil n banda FIF
realizat cu tranzistorul T 2 ntr-o
schema cu baza la
cum rezulta din figura 4 el
trebuie fie bine ecranat, altfel tre-
levizorul TV2 I va di-
rect, iar imaginea pe ecran va fi ne-
Semnalul de
se extrage prin cuplaj if)ductiv, bo-
bina L3 fiind direct la pinii tre-
cerilor de RF (de sau plastic)
montate pe ecranul A
doua parte a RM este
oscilatorul de sunet pe 6,5 MHz cu
MF. Acesta ,l:!ste realizat cu tranzis-
torul T
1
ntr-o aproape
cu osciiatorul de
toare. Indicele de n frec-
este reglab1t'cu
P2' A treia parte ul-
tima este modulatorul echilibrat,
realizat cu diodele D
1
D
2
transfor-
matorul cu tor de Tr
1

care Ia 300
MHz). Nefiind nevoie de un semnal
puternic, din montaj se face
modulator. Acest modulator
rejecteaza dar va da la
semnale pe
fp-6,5 MHz fp+6,5 MHz. Oricare
dintre ele are o
de amplitudine pentru semnCt'ul de
imagine (ce se poate doza cu semi-
reglabilul P1) de pentru
semnalul de sunet situat la 6,5 MHz
de de imagine. Televizo-
rul TV2 ne va "spune singur" pe
TEHNIUM 8/1993

:J
Tr.
E8
20f'l"F

care dintre cele semnale
folosim.
autor.
Bobina L
2
(figura 6a) este cu aer.
Ea se din de CuEm <1>
O, 6";'-0,8 mm pe o cu <l>m=
6 mm, 10 spire una alta. Bo-
bina de cuplaj L3 se la fel,
avnd 4 spire. Bobina l,.2 se alun-
bobinare, la 11 mm, iar
L3 la '5 mm. Bobinele Lo. L
1
se exe-
O ce s-a
cut acestui modulator pentru a m-
sincronizarea imaginii, este
circuitul integrat R6C15, care injec-
n priza perfect a
transformatorului Tr1. valoarea me-
die a semnalului de VF modulator,
ecjlilibrnd lucrul diodelor D
1
D
2
.
In ce alimentatorul de
+12V, cititorii pot folosi orice
cu de a se face
din figura 5. Este vorba de plasarea
pe panoul alimentaton-!Iui a
conectoare Intr-unul se
va conecta cablul RF care merge la
RM (deci la vecin), prin care se
transmite (prin RF) tensiu-
nea de + 12V, iar n se co-
cablul care merge la borna
a . TV2.
. pe (Electro-
nica) de plastic <1>=6 avnd miez de
Lo are 55 spire de Cu..:
n figura 5 se schema de
principiu a alimentatorului folosit de
Em <1>=0,12 .. iar L
1
5 spire cu 0,15 (fi-
gura 6d). Intre se un
interval de 1,5 mm. bobinare
este bine se o impregnare
cu de albine sau
Transformatorul toroidal Tr, 3
x 4 spire din CuEm <1> 0,12.
Pentru o simetrie a lui, ceea
ce este n buna
el trebuie executat h felul
Se taie 3 srme la lungime 50-60
mm. Srmele se ntre de-
LISTA DE PIESE
Poz. I
Denumire
I
Tip
I
Cod I Cant.
TRANZISTOARE
1. T
1
, T
2
Tranz. NPN, F 2N918 2
DIODE
2.
01' D2
Diode 1N4148 2
3. D3 varicap BB139 1

4. R
1
Rez. uz general RMG1025/470
0,25W 1
5. R
2
Rez. uz general RMG1025/680
O,25W 1
6. R
5
Rez. uz general RMG1025/750
0,25W 3
7. R3
Rez. uz general RMG1025/2200
0,25W 1
8. R7; R1O; R'3; Rez. uz general RCG1025/4700
R'6
0,25W 4
9. P, Pot. semireglabil P32824/1kO 1
10. Ra. R14
Rez. uz general RCG1 025/1 K8
O,25W 2
TEHNIUM 8/1993
1Q1
1
2
1
][
2
1
11I
2
gete, practic un cablu trifilar.
Cu acest cablu se 4 spire
pe tor ct mai echidistant posibil pe
torului. Cu aju-
torul unui ohmetru se fac
riie indicate n figura 6b. Torul folo-
sit a fost de tipul T 4x2x2 AF1-b-x
punct vernil (catalog ICE). In pri-
bobinei de (figura 6c)
aceasta este cu aer. Pe o
mm. Se apoi bobina la 20
mm.
Reglajul RM este relativ simplu.
. de <I>=2mm se 20
spire din
Asigurndu-se cele oscila-
toare cu ajutorul unui TV
(pus pe canalul 3) a unui videoca-
setofon, vom cele
oscilatoare cu P
1
P
2

un ultim
sfat: fiecare
nainte de montare (Chiar rezis-
toarele): Montajul va
11. R6 Rez. uz general RCG1025/3kH
0,25W 1
12. R
4
Rez. uz general RCG1025/3K3
O,25W 1
13. Rg, R
15
Rez. uz general RCG1025/6K8
0,25W 2
14. R
11
Rez. uz general RCG1025/22kO
0,25W 1
15. P
2
Pot. semireglabil P32824/25kO 1
16. R12. Rez. uz general RCG1025/47kO
0,25W 1
CONDENSATOARE
17. C
1
Condensator ceramic CHG 1206/4, 7pF 1
18. C
10
Condensator ceramic CGH1208/8,2pF 1
19. C
13
Condensator ceramic CT10 10/3-12pF 1
ajustabil
20. C
2
Condensator ceramic CGH1211/2,7pF 1
21. C
4
Condensator ceramic CGH1215/33pF 1
22. C
11
Condensator ceramic CGH\ 1215/39pF 1
23. C
3
Condensator ceramic CGH1219/68pF 1
24. Ca Condensator ceramic CGH1219/100pF 1
25. C12 C14
Condensator ceramic CLZ1211/1,5nF 2
26. C15 '. Condensator
,
cu Ta 25V 1
27. C
6
; C
7
; C
1a
Condensator ceramic MX 32-03/47nF
25V 3
28. Cg Condensator ceramic MX 32-04/100nF
25V 1
17
A=cap de .
,----====:--(URMARE DIN NR.TRECUT) ___________ ...0..-__
",1 video-al
BC=capete audio-video rotative
Cue

(292) "tambur =26lnm; 2250 rot./m in.
(221) PJ'tambur=4bmm; 1500 rot./min.
f 1 f 2 f 3 f 4 f 1 f2 f 3 .
I
RoIa
t Piste video
a +aud;o
mm (MF) ,-:-

Banda
[
( PCM) 0,6mrri
f1 =101,02 kHz. d'
freCven-f,2=117,19kH, z,' au ilO
tepUot f3=162,?6kHz
f4=146,48kHz
1n schimb, la formatul VHS-C
unde benzii se face, pe
270
0
,n jurul tamburu.lui de
lungimea benzii extrase este mai
mare, bucla fiind de tip omega (O)
... ,.1------- 188mm
--1--
59mm
Cap video
rotatiy
ceea ce conduce la o a vite-,
zei de (figura 11).
La aparatele Video-8, ntlnim n
trei tipuri de trasee ale ben-
,zii., La prim,ele bucla de n-
I
...... t----__ 95mm
I
Tambur deanotlzQ
Cap de audio
(.40mm)
Video
caseta
'VHS II
"Standard


-!-----95mm
era de "U" (sistem
inspirat de la formatul BETA) apara-
tele folosind o n
acest scop (figura 12).
J AI doilea' model' o
... n M, deci un traseu mai scurt (deri-
vat din cel de la VHS) pentru apara-
tele cu tambur normal (figura 13a),
A A-] iar n cea de-a treia a
a:a, Capete video rotafive sistemului, de apara-
telor Video-8 "compact" s-a utilizat
Cap de audio
Cap audi 0+ s;ncro
Video - ca sete
VHS-C"
1/
o de, n "O", n care
\ banda pe un unghi mult
BIBLIOGRAFIE
.1. revistei "LE HAUT
LEUR"
2. revistei "TEHNIUM
H
Tambur de. analiza
fI.=,261mm)
",. ........
1 92 m m ...1 C= cap de ;terger
e
a.r- .. ,---- n volant ,
,
sens de deplasare
al capetelor adio video
.....
cap video rotativ
(ntrefier=O,3 rricrori)
d
cap audio II HI-Fl" rotativ
(ntrefier::O,65 microni)
____ 1.,(
' video
la
0,85 microni
, nregistrare audio
n 'profunzime
4-5 microni
grosime
15 -20 microni
La videocamerele deformat VHS
nregistrarea semnalelor . audio se
face cu ajutorul unui cap magnetic
fix; n se
banda n
Din cauza vitezei de defi-
lare 'a benzii (2,34 cmls la, modul
"SP" 1,17 cmls la modul "LP')
la ridicate nu
este (10000 Hz la
"SP" abia 6 000 Hz la "LP').
Inspirndu-se de la Video-8
sistemului VHS au re:
curs la nregistrarea semnalelor au-
dio de capete mon-
VHS
"Stertdard"
2 3
impuls
silUO
tate pe tamburul' de Vitezele
relative dintre capetele magnetice
devin n acest caz: 4,84 mls
pentru VHS 3,12 mls la Video-8.
Astfel, audio inalte nu
mai njci o dificultate la in-
registrare, lucru realizat in mo-
duri: la Video-8,
aceasta capetelor video (prin multi-
plexarea cu semnale video) prin
utilizarea unor capete video' dis-
tincte, montate pe tambur
rotativ.
Avnd Ca D-MPX (Oepth
Multiplex) lji VHS-HIFI inregistrarea
semnalelor audio se face in profun-
zime n banda teh-
nica iar semnalele vi-
banda 'de

7
nivel max.
de alb
8 MHz
deo inscriindu-se la, suprafata ben-
zii, drasupra celorlalte.
Acest lucru este posibil
mari a ntrefierului
capetelor ,audio rotative 'a cmpu-
lui magnetic ridicat dezvoltat la ni-
velul acestuia. Care este mai
slab dect cel emanat de ntrefierul
,mai strmt al capetelor vi-
deo, situate cele audio (figura
1)
Cel mai adesea capetele audio ro-
tative ale sistemului VHS.;.HIFI mon-
tate pe temburul de sunt
plasate cu 60 n capetelor vi-
deo. .
Pentru a se evita riscul de diafo-
nie ntre semnalul audio Hi Fi
semnalele video, unghiurile de azi-
mut ale diferitelor ntrefieruri cores-
sunt
cte +6
0
pentru primul cap vi-
deo -30
0
pentru primul cap audio, \.
-6
0
pentru al doilea cap video
+30
0
pentru al doilea cap audio (fi-
gUla a). .
In cazul VHS-HiFi, ca la Video-8,
semnalele audio nu sunt aplicate di-
rect capetelqr rotative. Ele sunt folo-
site pentru a modula n
una sau HF,
este vorba de Video,;,8 "mono" sau
VHS-Hi Fi sau de Video-8 "stereo"
(FM), nefiind
dect la un mic de
videQcamere.
Tehnica PCM (Pulse Code
ModuJation) este pe principii
total diferite, semnalele numerice'
fiind nscrise n
prelungirea pistelor video. Piste care
nu dect 5/6 din lungimea
traseelor parcurse de capetele
rotative, restul de 1/6 fiind
pentru nregistrarea lectura sem-
nalelor PCM.
Att la sistemul VHS ct la Vi-
deo-8 n ultimii ani se pro-
cedeul prin care nregistrarea I,ec-
tura semnalelor video se face n
componente separate,
astfel orizontale
a imaginii de la 250 punctel linie la
400 punctel linie.
Acest lucru se la
Super VHS (S-VHS) Vi-
deo-8 ("High Band" sau Hi-8) a
ror o con-
stituie benzii de trecere a
semnalelor de ca mari-
excursiei de
In ceea ce ben-
zii. de trecere, nregistrat
atat la S-\{HS ct Hi-8 n raport
cu de baza n fap-
tul ca, semnalele de nu
mai sunt limitate la 3,5 MHz cu sco-
pul de a n urma lor, semna-
lele de centrate pe 4,43
MHz (P.A.L). In semna;..
lele de pot fi redate,
in jur de 5 MHz, valoare care'
permite -o a cali-
imaginilor nregistrate. Avnd n
excursia de
trece de la 1 MHz la VHS "stand/ud"
la 1,6 MHz la S-VHS (figura 3) de
la 1,2 MHz cazul Video-8 la 2
MHz pentru Hi-8 (figura 4) va re-
zultao
n jur de 400 punctel linie la aceste
forf!late, .n ceea ce ima-
w Aceste imagini
prezinta avantajul ca sunt lipsite de
ntre semnalele de lumi-
cele de deoa-
rece acestea sunt complet separate
de la un cap la altul al procesului de
inregistrare de
l + R-semnale ade-mone
Video 8
l R-sannale audioIlHI-Ff'stereo
" Standard" r 1 d)
___ +----..barda 00'
"Sup!'''VHS

CC>. ssmal
d). semnal de
impuls
sincro
,
1.6MHz banda de

8 M-iz
nivel max.
de alb
q I I
\ Q,m 1,5
frecvente
" pilot'"
(1)1-146 KHz)
3 4
4,2
impuls
,sincro

nivel max.
de alb
semnale audio..,stereo
Video 8
1/ High -banda
(HI-B)
,j d).
banda de 2 MHz
frec ve ---1--::";"":;''':::'----'/
,
.capete audio.Hl-FI:rotative
azimu1": Il
3 5
5,5
6
cap audio
cap
audio II standard':'" sincro'
CC>-semnal de
'd). semnal de
8 MHz
TUBURI ELECTRONICE
Ing. NAICU
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Q
I Catod lichid, figurat cu


5. EXEMPLE DE TUBURI ELECTRONICE
Reprezentarea a unui tub oarecare indicarea numai
ementelor detaliilor care snt necesare pentru bu na a fu
sau pentru indicarea conexiu nilor cu alte circuite.
20
cu catod cu
Tiratron
cu gaz cu catod cu
_ .. __ .. _-_-i .. -"'---.-.. .... -.: ---
cu catod cu conexiune
ntre catod grila supresor
cu catod cu
de acord (ochi magic) cu catod cu
Simbol
6. EXEMPLE DE TUBU RI CU RAZE CAT.ODI CE
-
r
-
-
-
Denumire
Tub catodic cu cu:
- de focalizare
ioni;
- electrod de a
- catod cu
De exemplu: tub de imagine de televiziune
Tub catodic cu dublu, cu:
--
- catod cu
7. EXEMPLE DE TUBU RI PENTRU MI CROUNDE
Simbol
-
Denumire
,ClIstron reflex cu: _
_ catod cu inclrecta;
_ formatoare a f.cla.tlului;
- - - - d rt
_ cavitate acordata facan pa
din tub;
- reflector;
_ de cuplare la
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 8/1993
Ing. NAICU
In continuarea serialului nostru
privind simbolurile grafice auto pre-
simbolurile pentru:
- de drum (figura 1);
- de (figura 3);
- de ntlnire (figura 2);
- de (figura 4);
- de (figura 5);
- cu (figura 6);
- semnal de avarie (figura 7);
- lumini indicatoare de (fi-
gura 8);
- reglare a lumi-
nilor de ntlnire (figura' 9).,
Reamintim aceste simboluri se
pe (sau elementul sim-
bolizat, pentru identificarea organu-
lui de a organului
de sau reglare.
la figurile 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 de
contur poate fi
Indicatorul de simbo-
lizat n figura 1 trebuie fie cu lu-
cel simboli-
zat n figura 7 trebuie fie cu lu-
rosie este
propriu organ ului de sau
verde con-
din indicatorul de al
luminilor de si-
a ambelor indicatoare) iar
cel din figura 8 trebuie fie cu lu-
verde
Indicatoarele trebuie fie reali-
zate astfel nct contrasteze cu
fondul.
Dimensiunile reale ale simboluri-
lor originale prezentate sunt
to'arele: = 0,85a, =
1,38a (fig.,1) 1,02ax 1,33a (fig. 2);
1,05ax 1,12a (fig. 3); 1,00ax 1,28a
(fig. 4); 1,64ax 1,50a (fig. 5); 1,00ax
1,07a (fig.6); 1,13ax A 1,30a (fig.7);
0,75ax 1,50a (fig. 8). In toate cazu-
rile a = 50 mm.
TEHNIUM 8/1993
llllUTO
21
REVISTA R
2 x 260pF
-
9V -=-
1
3,3 k
I
J
K
1 A.AZ10
1N4148
,
10k
2

I
22n
K
1
GDO
2x OA 1182
+
acestui aparat per-
mite verificarea aparatelor radio
construite de amatori ce
gameJe 1,6 - 150 MHz.
Amatorul, folosind piesele indi-
cate n con-
bobinele aferente
300fJA
game de
tranzistorul MOS-
-FET de la intrare
este BF 960, iar etajul amplificator
are un BF 244.
Oscilatorul AF ce 1
kHz circuitul integrat 555.
C16
220p
Pentru gama 1,6 - 4,5 MHz, bobina
L 1 are 95 spire din CuEm 0,2; la
gama. de 4,5 - 14 MHz se bobi-
38 spire din CuEm 0,25;la
gama 14 - 42 MHz bobina are 13
spire CuEm 1, iar la gama 42 - 145
MHz bobina are 3 spire CuEm 1.
Carcasele bobinelor au diametrul 10
mm lungimea 20 mm.
FT are 10 spire din CuEm
_ 0,1 pe tor de
Radlotehnlka 7/1993
101- TDA1000 Phillps
102- LM386
103- ?8L05
101
Interesul pentru utilizarea circui-
tului TDA 7000 este destul de im-
portant cititori doresc cu-
modul de utilizare al aces-
tuia.
2 3 4
22
Cu acest circuit se poate realiza
un radioreceptor n UUS, indiferent
de deci la 110 MHz,
acordul circuitelor cu
varicap.
Cele bobine au cte 4 spire
dinCuEm 0,5 bobinate cu diametre
de 5 mm. Alimentarea
cu 9 V. Volumul se
din Pl, iar acordul pe din
P2.
Amaterske Radio 7/1993
+9V
1 C22 +411' . , . __
8:r:. Obr. 1. ZapoJent prll/mace VKV
6 5 C21 z vyvodu 14 ;01 je zapojen C, 1,8 nF
C20 + gJ
C19 R4
n100n
Re
I100n lL
4
J1
TEHNIUM 8/1993
Societatea
Romnia - Pipera nf. 44, Sector 2
Telefon: 633 71 70
. Telex: 11 381
Fax: 312 76 88

produse indigene din import destinate industriei lemnului, hrtiei,
. sticlei, ceramicii fine, etc.
PAL, PANEL, PLACAJ, FURNIRE
scule, echipamente utilaje
, piese' de schimb
feronerie pentru ferestre
materii prime materiale provenite din industria
etc. .
I sd cel mai mare MAGAZIN DE DECO-
RA INTERIOARE din Bucurepi.
Str. Gara nr. 1
Mijloace de transport: Metrou - Aurel V1aicu; Tramvai - nr. 5;
Autobuze - linii 110, 135 167, Pipera.
SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU CERCETARE,
PROIECTARE SI'PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE
. SI. INSTALATII DE AUTOMATIZARE
ROMANIA Bucuresti.
Telex: 11649 Ipatc r
cod 11295 Bd. Mircea Eliade -18; tel: 619 45 12; 633 00 90; fax: 312 98 62-
cod 12321 Calea Floreasea 167; tel: 312 16 16; 633 00 69; fax: 312 53 92
Un part,ener de ne inlocuit, nu azi, mine
cu
I.P.A.-S.A.
analize . ,1 pentru certlflcarea
de fiabilitate
traductoare
electrice

editare, multiplicare, publlca,1I
,1 electronice' de putere reprezentare
.-aparaturi de automatizare
echipamente ,1 Instala tU de automatizare
sisteme Informatice
standardizare.
tehnici
bunuri de consum ,1
nlce
echipamente ,1 Instalatii de automatizare pen-
tru r __ economiei, ocro-
tire administratie, sistem bancar
electro- I,ntegrator de slste'm pentru produsele firme-
lor:
Allen Bradley - SUA
Omron - Japonia
Klockner Moeller -- Germania'

la cheie

montaj, PIF ,1 service pentru produsele proprII unlcate ,1 serII mici
Instrufre formare personal bunuri de consum
............ .. }e:i';
.
. i (
TEHNIUM 8/1993

..
. Secl'etati.I:M.MAFlIN.ESCU
23
multimetre digitale
sonde logice
frecven tmetre
osciloscoape
ampermetrici
surse de curenti tensiune
cronometre
luxmetre .
sonometre
stroboscoape
alte aparate de
control
suplimentare comenzi
la .. telefon/fax 312 30 35.