Sunteți pe pagina 1din 24

SUMAR

LUCRAREA DE
BACALAUREAT ............................... pag. 2-3
Complet de
RADIOTEHNICA PENTRU ELEVI pag. 4--5

Detector de
Interfon
CQ-VO ............................................. pag. 6-7
Transceiver 144-146 MHz
ATELIER .......................................... pag. 8-9
Circuit formator de
programabile

de plutire-
PENTRU TINERELE GOSPODINE. pag. 10-11
automat
MODELISM .................................. pag. 12-13
Canoniere
AUTO-MOTO ............................. 0' pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT:
Motoarele
FOTOTEHNICA ........................... pag. 16-17
Adaptare
Developarea n diachrom
CITITORII RECOMANDA pag. 18-19
T estere pentru baterii
Compensare
TEHNiCA MODERNA ..................... pag. 20
Programator pentru -memorii
EPROM
PUBLICITATE __ _................. pag.21
I.A.EJ. - Titu
REVISTA REVISTELOR pag. 22
Compresor
Liniar-14 MHz
lonizator
Amplificator de
MAGAZIN ......................................... pag. 23
o

Blocnotes util
temporizat
de traforaj
SERVICE < ............... io........... pag. 24
AIWA P-184
1'110.7 MHz
P 27280
1 1
(CITITI IN PAQ. 6, )
COMPLET
DE
MIHAIL SPIRESCU,
de ten-
putere nesta-
total/itate, este rea-
cu indigene. recuperate
din mai vechi sau apa-
rate de radio scoase din uz. Din
a.cesle motive, a fost necesar
aZeg piesele cu gabaritul cel mai re-
dus o cit mai
in cutie.
n acest scop am realizat o cutie
din de frer cu grosimea de 1
mm modelul din
figura 1. de unde dimen-

E
E
d
Ln
......
siunile ntregului ansamblu. Com-
pal1inlenltul de jos, 1, va fi ocupat de
de putere, cu toate
butoanele de irile
sale panoul fronta!. Comparti-
2, din partea de sus stnga.
de vOltmetru, comparti-
mentul din mijloc sus, va cu-
prinde generatorul de frec-
stabilizatorul de 9 V, iar
compartimentul 4, din dreapta sus,
va amplificatorul de
difuzor. .
vor fi duble, astfel nCt
panoul frontal nu vor de-
comenzile, care au
rolul de mbina unul peste altul
cele panouri. Piesele
imprimate se prind n prealabil de
panoul fals cu ajutorul a col-
din de 1 mm.
Panoul fals poate fi confect ionat
din orice fel de material (aluminiu,
pertinax, sticlotextolit decapat etc.),
la grosime. de 1 mm, ca n fi- .
gura 2f.
Panourile frontale vor fi vopsite
cu duco gri deschis prin suflare,
ce n prealabil s-au realizat
toate mai ales s-au
bine cu apoi s-au deca-
pat cu tiner. Eventual n vopsea se
pot citeva de gal-
ben cteva de albastru.
Culoarea gri se din duco
alb cteva de duco negru,
raportul de culoare stabilindu-se
preferinta constructoru lu i:
Deoarece de vopsit snt
mici, vopsirea se face cu un
chiar de constructor
110 mm
E
110mm
E
110mm
-o
Ln
N
O o o
O
E
E
o
o
110mm
.--
<D
110mm
o

110mm
330mm
Smm
din de de la rezer-
vele de una de 4 mm, prin
care se una de 2 mm, care
se introduce n sticla cu vopsea. Ele
snt lipite perpendicular una de aUa
(fixate prin la 90 grade), ca
n desenul din figura 5.
Vopseaua se mai
nu va ,Se
n straturi, al doilea
strat ia 15 minute ce s-a uscat
se vor pune patru pufere cu
de.3 mm i ce
cutia a fost bine
1. Alimentatorui de putere stabili-
zat reglabil un transfor-
mator de 12 cm-, cum este cel de
"Rubin" 102 sau de "Temp" 2. Ia
se con-
schemei din figura 3. Droselul
tot "Rubin" 102. Cele
primul. .. _ ,
Panourile vor fi fixate In cutie cu
de 3 mm, cu in. bara de
cum reiese din dese- FiG. 3:
de 250 Vale trans-
se duc la anozii tubu-
al filament este
ClI transformator de
x 3 cm = 12 cm
2
nele 2 a, b, C, d e. Barele de
nere se cu cositor
n interior, la 3 mm mai n
cutiei aceasta este din
sau du n!turi cu cap inecat n
cutiei de aluminiu.
Cutia se se
cu duco negru, ca n!:lln, , "1111'11, A
ce s-au fixat barele ,':.ter,lor
s-au practicat toate gau!lle.
Eventual, cutiei i se pune un miner
n partea .
Deoarece completul va sta verti-
cal, ca n figura 1, la partea de jos
Fig. Za
L:J
2SfIq;/25'1
FIG. 1:
FIG. 2:
V: 330 spire CuEm
O,6mm
330 spire CuEm
0,45 mm
SEH:undal" 2 250 V: 2 X S85
0,27
Sei:undar 6,3 V:
Se;:undar 12 V: 44 spll'e CuEm
UQV
1 - panou oF 2 mm aluminiu,
100 X 330 mm; 2,3,4 - panouri
oF 2 mm aluminiu, 110 X 150
mm. Panourile sint cu 2 mm
mai jos decit marginea cutiei.
Barele de a panourI-
lor din de fier oF 2 mm, in-
conform desenului.
FIG. 2 f: 1 - panou frontal; 2 -panou
fals; 3 - 4 - c0l-
5 - 6 -
aJ cap crestat M 3; 7 -
BM3; 8 - 9 -

. Panou de:;l:2mm
aluminiu
Bara de sustinere
Fig.2d
1mm

q, 2,Smm pentru
filet M 3

filetate M 3
<D Panou
TEHNIUM 8/1983

,..
I
I
12,6V
,.fS22tJ
-- __ .J


f
FIG. 4: Redresorul reglabil stabilizat
* se condensatorul de 100 pF/25 V, scade va-
riatia tensiunii de la implicit tensiunea de la cu-
mari.
F': fOK.A
J'chen?CY cOn?".f(7/oru!U/ $;1(76/1/ zol
;1/
21( 174A
1\4/1
o'e/Q dat/ele
redre s gare - fii. v
alimentat din de 5 VI2A
prin intermediui
K2, care, eliminnd filamentul tubu-
lui, scoate si introduce n functiune
redresorul de 250 V 10,3 A.
narea irea acestuia snt con-
trolate de un bec cu neon L 1 paralel
pe ire. Deoarece acest redresor
nu este folosit simultan cu cel de
putere stabilizat, de fi-
lament (5 V) poate fi cu fir comun cu
cea de 2 x 12 V a redresorului de
0-14,5 V.
! izat pentru a mai
mutatorul cu 12
alternative de V, V, 14
V, 30 V/2A. Pe comutator tensiunile
au fost puse la contacte in
1. 5, 7 etc., pentru a nu se
la comutare, iar "con-
tactele trebuie trecerea
unui curent de cea 3
de 2 x 6,3 V 12 V au fost nsenate
astfei ca 2 x 12 V
traduse n diode
tate
100 x
de 2
cu un condensator de 2
Tensiunea de 16,8
prin intermediul lUi
ire fie stabifizatoru!
a tensiuni de
A, fie pentru a avea ire
TEHNIUM 8/1983
de 16,8 V/3 A, pentru acu-
mylatoare auto (fig. 3).
In figura 4 se poate vedea partea
de stabilizare a alimentatorului,
pe o de sticlotextolit
(fig. 4 a, b c).
Tranzistoarele T3 si T4 snt mon-
tate pe radiatoare separate, cu su-
de 100 x 100 mm, din de
aluminiu de 2 mm, fixate pe panoul
fals. Dealtfel, toate piesele snt fixate
n prealabil de acest panou, iar
acesta la rindul de panoul fron-
tai cu ajutorul comutatoarelor K2,
K3, de 10 kn al
bornelor de intrare 110 V/220 V, de ie-
250 V, alternativ 0-35 V,
0-14,5 V (vezi fig. 6). Trans'formato-
rul de fiind piesa cea mai grea,
s-a fixat pe panoul dublu, n mijloc.
La partea de (110 V 220 V)
s-au folosit cordon sepa-
rat, pentru a putea fi folosit pri-
marul transformatorului ca auto-
transformator. Se introduce cordo-
nul la de 110 V la
de 220 V se scoate 220 V si invers.
pentru din pri-
mar este pe cordonul cu care se .in-
troduce
amatoru I are numai to'1ele
de ia un cu
de 12 cm o permeabilitate de
circa 10000 de datele de bo-
binare snt: pentru primar 2 x 110 V,
2 x 330 de spire cupru emailat
mm, pentru secundar a x 250 V,
x '585 de s cupru emailat
0,27 mm; 2 x 6,3 V, 2 x 21 de
cupru emailat 1,5 mm; pentru
17 cupru emailat 1,5 mm.
pot fi in-
troduse n interior pe o sau la
necare ire .n parte pe panou,
se n 6.
2. Voltmetru tensiune conii-

nu necesar
deoarece I 10-
experimentale;
ae,aretba el trebuie fie robust,
galvanometru 1.
ga!vanometru bun este acela de
$V
65tf
CA. "".
K3 VIi .UV ....
sov
L2
00
p
Nesfabtl -
'K4
)
)
+
SfQlbi/
1.1
@0
Yollmelrv universol
v
A
500 k!l, raportul
la un voltmetru de tip mai vechi, ca de scalelor este 100: 50 = 2 (pentru
exemplu U.E.M.-M4, care este un scala de 1 000 V o de 10
voltmetru pentru panou, de pa- ori mai mare etc.).
zqie .. EI are o sensibilitate vor fi aflase dintre oele
(circa 300 MA) pentru a nu cu de Pentru ohm-
prea mult metru se cu adi-
efectuate n' condqii de un element de 1.5 V
amator. (provenind dintr-o baterie de 3 V
Deoarece "Pionier") un de
pentru scala 0-100 Veste n inte- circa 5 kH pentru a face COrectE ma
riorul vOltmetrului, se va deschide cap de . corectie
aceasta cu mare pentru a cu diverse rezistente cunos-
nu deteriora galvanometru I pro- cute, scata de ohmmetru.
pri.u:-zis, se va. scoate Terminnd cu partea de tenswni
conectlndu-se firele di- continue, se va trece la partea de al-
rect la bornele de ies ire. temativ. Pentru aceasta. ooobrm
o schemei, p.lusu.1 de lavollihcootinuu
vom o vom pune pe comu- se va ntrerupe se va trece printr-un
tator constituind scala 0-100 V comutator (de ex,emplu comutatorul
tensiune Comutatorul de unde medii lungi de la radiore-
trebuie doi cu 11 ceptorul ,Alfa
H
sau .. EJectroniica",. Pe
contacte. Pe un galet, n. sensul de comutator se plusul gawa-
nvrtire a acelor ceasomicului, vom nometrului la mijloc. in Slinga lien-
face, conform schemei, montajul siuni continue, jar in dreapta tensiiuni
pentru ten- alternative. Apoi se aIIeg patru ditooe
siuni continue; se va ncepe cu cu germaniu sau cu siliciu cit mai
scala cea mai (scala de 1 V pe egaJe posibil la zona de trecere bJo-
contactul 1, apoi pe contactul 2 care, care se in punte
scala 2,5 V, contactul 3 scala 5 V, conform schemei (diode D2E, D2V
apoi 10 V, 25 V, 50 V, 100 V - care etc., fig. 7).
este idej de,
- 2$0. V ,/500ViJ.QPO
cQf}tact ohmmetru) \ ....... . . . ."
Etalonarea se va tace la cap ae
galvanometrul fiind liniar,
toate celelalte tensiuni mai mici de-
ct capu I de perfect
la
Lund scala V.,efJ.
respunde scai ei scrise de 0-100 V,
la 10, acesta fiind un
exemplu de cum vom citi pe mai
departe scalele. se vor
face cu ajutorul unui instrument
sensibil, cu
mare, de exemplu 10 kn pe voit sau
20 kfl pe voit. ce valoare
are scalei de
0-100 V, valorile de la
celelalte scale se vor m-
sau cu
raportu I scaI ei. Exemplu: pentru
scala de 50 V, adi-
a scalei 0-100 Veste de 1
!VIn, va fi de 2 ori mai
DISIPAIII

3. Re7:istenta maXima ara.
in final dimensiunile mi-
nime. ale acestuia) pentru o
putere de
Despre dimensionarea radiatoarelor
vom vorbi ntr-un capitol separat; in
rest, cele expuse anterior toate
datele . necesare pentru rezolvarea pro-
blemelor enumerate, binenteles apro-
ximativ, dar in orice caz mult mai pre-
cis dect prin metoda
adeseori de amatori lr necu-
de
Pentru sintetizarea modului de lu-
cru, propunem n continuare un
exemplu concret, pe care l vom
"plimba" prin toate problemele men-

Exemplu. Fie dattranzistoful de pu-
tere avnd parametri de cata-
log: PdmlL\ IS0 W la tc = 2SoC,
100C Rlhc" 20C/W.
Problema or. 1: considerind tempe-
ratura Ci mediului ambiant
tamax = 30 C, se determine puterea
de disipa a tranzistorului
utilizat radiator.
Circuitul termic
(fig. 7) se reduce n acest caz la rezisten-

biant, aflate n serie. Conform
(2) avem:
Rlhfa= Rthh + Rrh,"'a,
iar din datele de catalog pe
baxa (4):
Rlhh (tjma< - = (l()(fC
2SC)/ISO W O, SOC/W.
Prin urmare, ROy-a = O,so C/W +
20C/W 20,SOC/W.
n ceea ce puterea de disi-
ne
limita aceea
care corespunde temperaturii am-
biante maxime, tamax (cazul cel mai ne-
favorabil). Conform (S)
nem:
lOOC - 30C
20,SoC/W = 3,4 W.
deci! nu ne
cu acest tranzistor de. mare pu-
in ciuda celor lS0 W
poate cu la
W! .
Prr.hlll'm!l or. 2. Pentru tran-
ne-am procurat sau am confec-
un radiator bun, despre care
are Rthr-a =
n aceste ne intere-
cum puterea de disipa tie
n de temperatura am-
Concret, dorim
pentru

legea de
prin (5),
unde
biant se cu valoarea sa
de (3). cum remarcat
probabil, formulele, ne lip-
un singur element, anume rezis-
Rthc-r. Aceasta
depinde de modul de fixare a tranzisto-
rului pe radiator (cu sau
izolatoare, cu sau pelicule interme-
diare de de gradul
de stringere n etc.
a) Vom considera nti' cazul mon-
directe a capsuleipe radiator
izolatmire), cu de
contact unse n prealabil cu si-
P(lntru .. () strngere. in
putem conta peo
Rlhe-r Joarte zicem de 0,7:' C/W
(orientativ,
poate varia n intervalul . O,l..,-loC/W,
depinznd de tipul capsulei, de gradul
definsare a de contact etc.).
Oricum, pentru calcule mai precise se
vor consulta n prealabil tehnice
complete ale tranzistorului, unde 'pro-
face referiri la acest para-
metru.
Conform (3) deducem:
= 05+ 20(0,2 +1) = 1630C/W.
, 20 + 0,2 + 1 '
nlocuind acest rezultat n (S),
deducem legea de a puterii ma-
xime 'de n de tempera-
tura
tjmax - ta
R1hra
n catalog nu se fac alte pre-
putem considera temperatura
ta = 2SOC,
n particular, pentru temperatura
t ama, = 3SoC xe-
100 _ 35
Pdmax (3S0C) = = 40 W.
1,63
ce limitare im-
pune radiatorul, care ne interzice so-
tranzistorul la mai mult de cea
40 W, nici o treime din pu-
terea la tempera-
pentru un radiater
ideal (R1hr'u = O) un contact perfect la
(R'h,-r = O) am fi Ia
tamax = 35C, puterea (3S0C) ='
100 - 3S
----= 130W.
O,S
b) tranzistorul se cu
izolatoare, respectnd reco-
la putem
presupune am asigurat Rthc-r =
O,soC/W. Reluind calculele de mai sus,

R 1hra 1,9"C/W
34 W.
Problema Of. 3. Cu tranzistor
dorim un montaj care il so-
la o putere de de
2SW (n regim de con ti-
temperatura
este de 40 C, ne
care este ad-
a radiatorului.
Vom face de rezultatele
problemelor precedente, care ne-au fa-
miliarizat deja cu tranzistorul nostru.
Prin urmare, folosind numai datele de
catalog, va trebui ne intii
ptlterea este la tem-
peratura n
acest scop relatia (5) pentru ta
= tamax = 4OC considerind. un ra-
diator ideall. cu contact perfect la
Rthr-a = O, Rthc-r = O, deci
Rthra = R thrc,
Rr-a =
120 W.
Tragem concluzia problema
este puterea ..
(in ideale de fiind
mult mai mare dect cea de
montaj.
(S), in condi-
tiile problemei, ne valoarea
a rezistentei
.
tjmax - tamax
R thra = -=------
P dmax (t amax)
100C - 4OC
2S W
.. Pentru a calcula
a radiatorului, nu ne
dect (3) n raport
cu Rthr--a:
(am renun{at. la indicele th pentru sim- latoare
plificarea scrierii, fiind evident ne re- anterior, putem conta pe o va-
ferim aici exclusiv la termice). toare de 0,2-0,4C/W. Pen ..
Singura este re- tru asigurare R"r 0,4C/W.
Re-r. nlocuind n (6) valorile numerice
tranzistorul
20(2,4 - 0,4 :- O,S) + 0,4(2,4 - (},S)
= ],rC/W.
20 + O,S -- 2,4

METODA
La puteri mari de disipatie - de or-
dinul zecilor sau al sutelor de -
capsulei la evacuarea di-
a energiei cal orice in mediul am-
biant este n
cu cea a radiatorului. re-
Rthl-a (no-
Rthc), are valori uzuale de ordinul
zecilor sau chiar al sutelor de ohmi ter-
mici e C/W), pe cind rezistenta radia-
torului, pentru astfel de puteri mari,
este de ordinul sau chiar al
zecimilor de C/W; nu mai vorbim
de de contact Rlhc-r, care pen-
tru puteri mari se de obicei
sub O ,So C/W.
Prin urmare, n aceste putem
considera
R 1h:-a R thc- r + R1h;a (7)
care reduce schema circuitu-
lui termic din figura 3 la varianta sim-
din figura 8.
expresia (3) a ter-
mice se reduce ast-
felia:
Rtlif-a R thh + Rth,-r + R thr" (8)
rezistentei Rth,-a simpli-
mult calculele, dar ne mai
ales din alt motiv, anume pentru
acest parametru nu poate fi ntotdea-
una n cata,loage. (el depinde n
de tipul capsulei, de aria supra-
ei n contact direct cu aerul
ambiant, de natura, 'starea;, cul()area:
pozitia capsulei, dar func-
18,1
Rthr-a----
Radiator Aer
ambiant
tie de temperatura de regim te).
Ca intotdeauna, simplificarea are un
anumit pret: ea reduce precizia deter-
dar, din fericire (n cazul
nostru), nu in sensul punerii n pericol a
tranzistorului; ea limi-
mai exigent puterea de
din calcul, respectiv
putin radiatorul.
Pentru a ne forma o imagine cantita-
despre eroarea. prin
simplificare, rezolvarea pro-
blemelor 2 3 folosind (8) in lo-
cul expresiei (3).
Problema nr. 2a:
Rlhf'" = O,S + 0,2 + 1 1,7C/W; P6nax
(3S(:) = (100-3S)/1,7 = 38,2 W
de 40 W, ct obtinusem anterior).
Problema nr. 2b:
R1i!j-a = O,S + O,S + 1 = 2C/W; Pdmax
(3SC) (100-3S)/2 32,SW
de 34 W).
Problema nf. 3:
Rth,"a R1!Y-a - Rt/!I-< -- Rth,-r 2,4 -
- O,S 0,4 = 1,SoC/W de
1,7C/W).
n concluzie, erorile relative intro-
duse snt mici, cu att mai nensemnate
cu ct puterea de disipatie a problemei
este mai mare. Metoda poate fi
pentru rapide orienta-
tive, n de
(CONTI,NUARE N NR. VIITOR)
Pentru a experimenta comod
montajele de auto-
matizare, avertizare etc. realizate
cu n propu-
nem construirea unui detector sim-
plu foarte sensibil de elec-
tromagnetice n domeniul spectral
al apropiat. Cu ajutorul
lui se pot alinia axele "optice"
ale dispozitivelor re-
ceptoare, se poate aprecia intensi-
tatea ntr-un punct sau pe
o implicit ne putem da
seama de unei surse
n \lo,-;n"t",'fo
Montajul se de la o
baterie de 9 V si foloseste
ca indicator o electrolumi-
(LED) de 20 mA. Circuitul
etaje de amplificare n
curent continuu, folosind tranzis-
toare npn cu siliciu, de putere,
cu factor mare de amplificare
constructorilor nce-
de
cu un circuit
TBA810AS (MBA810AS,
1 Alimentat de la o
de bine fil-
(eventual de
12 V 10,5 folosind difuzoare de
4 Q/3W, o
suficient de nedistorsio-
face
la o zecilor de
metri. ntre
(A) abonat (B) se poate face
cablu bifilar cu de 1 mm-.
Transformatorul se
pe un de tole E I cu
nea cca 1 ,5 ine
600-800 de spire 0,15 mm n
primar (1), respectiv 70 de spire
CuEm 0,6 mm n secundar (II). Un
secundare, ca
transformatorului se conec-
electric la pentru redu-
cerea de fond. Acelas i
rol si condensatorul C'I'
alege experimental,
nFsi10nF.
de . preamplificare, reali-
tranzistor cu zgomot re-
BC173, BC237 etc.),
necesar este cel al
In
,.
Fiz. A.
zgomot redus (BC109, BC173.
BC237 sau chiar BC107, BC171 -
prin sortare). Amplificatorul este
comandat de un fototranzJstor care
are sensibilitatea n dome-
niul apropiat (ROL31,
BPX38, BPX43 etc.). Desigur, mon-
tajul "simte" foarte bine
vizibile, motiv pentru care, n lipsa
unui filtru adecvat, el poate fi utili-
zat numai n ntuneric.
de limitare R
1
nu este
(1-10 kn), iar R
2
a fost cal-
pentru un curent maxim de
20 mA prin LED.
Pentru verificare se conec-
alimentarea, fototranzisto-
rul primind lumina na-
sau LED-ul tre-
buie se iluminnd cu
intensitatea Ne de-
apoi cu montajul ntr-o n-
unde LED-ul
S. MARIN
RI (1-4,7 Mfl),
du-se redarea nedistorsio-

de volum (50 -
100 kO, logaritmic) are el corpul
metalic conectat la masa montaju-
lui; o este ecra-
narea cu ecranul
pus la
Elementele de
nu au valori critice, snt obliga-
torii pentru a se evita intrarea n os-
a montajului.
Schema amplificatorului de pu-
tere cu TBA810AS este cea reco-
de Reamintim
din valoarea lui se poate
ajusta amplificarea, grupul
Ci,,-C1I , optimizat experimental,
redarea cu
un timbru evitnd
intrarea n La con-
densatorul CI" se poate ta-
tonnd valoarea lui CII ntre 470 pF
2 nF; acesta este cazul lustrat de
cablajul din figura unde nu apare
nici CI I (1,5 nF), montat direct
pe terminalele integratului, pe spa-
tele
Radiatorul circuitului- integrat
(vezi "Tehnium" nr. 3/1981) este co-
nectat el la prin intermediul
p
SO-100kn.
log.
FT
ROL3i '"
'"
trebuie se complet. n
caz contrar, curentul rezidual al
tranzistorului T 1 sau al fototran-
zistorului este prea mare (s-ar
mai putea ca fototranzistorul
fie montat pe dos). nu dis-
punem de piese de schimb, redu-
cem sensibilitatea montajului co-
nectnd ntre baza lui T 2 si
(minus) un trimer de 1 tvln, pe
care l - de la valori
mari spre valori mici - la
stingerea a LED-ului n
ntuneric.
Montajul este acum gata pen-
tru fascinante
nu avem la o de

II
+
T2
B(109
-T
'l I
__ 1
ii, ne putem im-
provza una cu o
i-am scutu-
rat scrumul. Aceasta va fi semna-
de detector de la o
de ordinul zecilor sau chiar ai su-'
te!or de centimetri.
O verificare mai se
poate face cu ajutorul unui LED
care emite exclusiv n infraros u,
ca de exemplu CQY11 C (curen-
tul direct maxim - 30 mA,
rea de tensiune n direct - 1,3-:-
1,6 V, lungimea de la emisia
- 880 nm). Realiznd
"lanterna" din figura 2,
LED-ul si fototranzistorul
snt aliniate pe 'aceea? i mon-
tajul lumina
de la o de 3-4 m.
1+
(12
'-D
Re

.. ) w .J

.1 12"
"I
1 fi
.. -
II
C
M'
II @I
Tr.
.. 4
H 8
Q .2-
0+ C3
( 8 ..
2 E T
1 III
unui papuc montat pe unul din
burile de strngere. Numerotarea
terminalelor cores-
punde circuitului integrat din-
spre partea terminalelor.
se folosesc condensatoare
cu tensiunea de lucru ali-
mentarea montajului nu este cri-
tica. putndu-se face ntre 9 V 16
[14
1000 }JF
Out
M' 7r1
@ III
01
@ III
7


lIIlI It

III
+ o .-
01
4 III
V. n cu 12 V, pute-
rea a amplificatorului este
de 3-4 W.
dispunerea piese-
lor n figura 2 corespunde
unui cablaj clasic (conexiuni cu fire
pe spate, circuit imprimat). Ca-
blajul este orientativ, constructorul
urmnd n de
gabaritul pieselor disponibile.
Reamintim experimentarea se
face obligatoriu cu unul dintre difu-
zoare (8) ntr-o cu
nchise, pentru a evita feno-
menul de microfonie.
Amplificarea montajului fiind
A1Mj+--e -----JJ'J
IOifB
----------------!I
foarte mare, constructorul poate n-
tmpina cu elec-
trici din mediul ambiant, n special
cu transformatorului de la
alimentator. Este bine ca n timpul
probelor masa montajului fie co-
la o de (calori-
fer, de n final
se te ca alimentatorul fie
introdus n cutia aparatului - a
proiectare o n sarcina
constructorului -, se impune ecra-
narea a transformatorului,
conectnd ecranul corpul trans-
formatorului la Din cauza ni-
velului crescut de vehicu-
de este bine
ca transformatoru I fie
cu o ecran, la
iar ntre iesirile secundarului
(alternativ) m'inusul
se conecteze cte un con-
densator de cca 47 nF B vorbeste
TEHNiUM 8/1983
Colectivul de radioamatori din ca-
drul sportive UNIREA -
Cluj-Napoca a realizat experi-
mentat un transceiver n banda de 2
m cu de lucru n toate
modurile (AM, FM, SSB CW) De
asemenea, aparatul posibili-
tatea lucrului independent (recep-
pe de cea
de emisie, lucru util n traficul intern
prin repetitoare)
Parametrii transceiverului:
emisia: FM, SSB si CW;
puterea 5 W;
AM, FM, SSB CW;
sensibilitatea: mai de 1 f V:
selectivitatea: pentru AM FM
__ 7,5 kHz, pentru SSB CW
2,5 kHz.
Schema bloc. Transceiverul se
compune din unitati
.
U.1. Circuit de intrare si amplifi-
cator cascod realizat cu trarzis-
toare cu efect de cmp (FET)' mxe-
rul de este E'chipat cu
MOSFET., .
U.2. unitate cuprinde
etaje pentru FM
AM, anume fi-ltru CL cristale de
10,7 MHz, Cu banda de trecere 7,5
kHz; oscilator local cu cristal pe
frecventa 10,245 kHz: mlxer cu FET
rezultnd a doua frecventa interme-
de 455 kHz; etaje ampli-
ficatoare de F.I., demodulator FM
cu TBA 120 S; demodulator AM si
amplificator AGC - S-metru. .
U.3. Cuprinde etaje
pentru emisie circuit de
electronica a filtrului
SSB pe emisie filtru cu
cristale pe 10,7 MHz n ampli-
ficator de F.1. cu circuitul integrat
U-/2
LoU-3
CA detector de produs cu
FET amplificator SSB pe emisie.
U.4. Preamplificator de
realizat cu circuit integrat
{iA 741, filtru n T pentru CW am-
plificator final de J.F. cu TBA790.
U.5. Cuprinde preamplificator
amplificator de microfon, amplifi-
cator VOK modulator echilibrat
oscilator de de unde se
culege semnalul BFO necesar de-
tectorului de produs.
U.6. Amplificator AGC S-metru
cu un amplificator
{iA, 741; realizarea semialternantei
HBC -AH
144""1H U-11 144MHz


J.r: AH
U-1
La.in-
S-metru
OI LUCR RILE
SIMPOZIONULUI
AL RAD AMAT RILOR
BuzAu 1983
pozitive cu amplificare n
curent continuu .. Pe irea 5 ten-
siunea este ntre 42 V -t8 V, n
de semnalul de IF de la in-
trare. tensiune n
mod automat amplificarea circuitu-
lui integrat CA 3028 A.
U.7. unitate cu
U,8. U.12. A B
VFX-ul pentru
variabile de 133,3-135,3 MHz.
U.7. este oscilator cu
cristal multiplicator de
de 112,5 MHz.
u.e U.9. Snt
identice. U.8. este mixerul VFX rea-'
lizat cu tranzistoare FET n montaj
de mixer echilibrat.
Circuitul selectiv L5 L6 selec-
semnalul cu de
1.33,3-:-135,3 care este ampli-
ficat In continuare cu tranzistorul
BF 199.
Tensiunea de R F de la ire se
poate doza din trimerul de 10 kU.
U.9. este mixerul de emisie unde se
produce mixarea tensiunilor de RF
de la VFX cu de
133,3-135.3 MHz a tensiunii de "
RF cu de 10.7 MHz. rezul-
tnd la ire de emisie
144--146 MHz. Dozarea nivelului la
i.re se n limite largi prin
utilizarea tranzistorului MOSFET
U-10 144MHz
U.10. Amplificator liniar la
realizat cu 3 etaje, necesar
amplificarea tensiunii de RF ni-
vel mic dat de mixerui de emisie
la o putere de de 0,5-1 W.
U.11. Amplificator final n regim
liniar pentru o putere de ire de
4-5W.
U.12. A. B. Este oscilatorui cu
(VFO 1 VFO 2)
realizat cu tranzistoare FET. Snt
identice comutabile
prin releu la intrarea mixerulu.i VFX
(U.8), dnd astfel posibilitatea emi-
siei pe diferite de cea a re-

U.13. Este circuitul de
a de pe pe
emisie prin intermediul releu lui RL 4,
comutarea putn'du-se realiza
manual (PTT), cu comutatorul de
pe microfon.
U.14. Monitor BK realizat cu
(CDB400) care
posibilitatea trecerii n mod auto-
mat pe emisie cnd se n te-
legrafie, n momentul ma-
nipulatorului. din CDB
400 generatorul de
de 800 Hz pentru moni-
tor.
Aceste snt
realizate pe blocuri separate, unele
din ele complet ecranate.
x
OH
12,5 MHz

10,7 MHz
FiltruCW VOLUM JF
CD
--+---------"
TEHNIUM 8/1983
_ .. -- - - -- ---..,-.. ----'.:..---,--------.----- -'- - - - 220- -...;. -.. - --- -- -- ----

criN

I
'1
!
!
CriN i

1
!
!
1
!
)---.----- --._-,.-,-_ . _ ........ __ :..._. ___ .....l __________ _. ____ . ____ o ___ .. ________ i
BIBLIOGRAFIE:
Radiotechnika 12/1980, 1-6/
1981
3. Radioelectronik 1-2/1980,
4. Funkamateur 2/1976.
2. Tehnium 2/1978
U-L. Preamplificator ,filtru C.w amplificator final lF (CONTINUARE iN HR. VIITOR)
330
Montajul descris n continuare
face parte din clasa circuitelor cu
de programare
sau Un
exemplu este circuitul integrat
tai. CDB4192
cu de programare
B, C, D - 2,2,2',2'). Un exem-
plu l constituie circuitul integrat di-
gital MOS --;- CD4527. Formele de
realizate de acest crcuit i::te-
OUMmTRIU
obtinute identic cu circuitul
cu TTL-uri experi-
mentat de autor expus n 1,
snt date in figura 5.
3, 4);
r----
j

CEAS
COPl\utlI!:.o.,..
decll1dic
ittlnie&.tvV'i
S.CD.
Fig. 1
I
L __ _
I
_ ____ -.l
- (circuitul 5);
L (circuitul 6).
Blocul al II-lea poate fi nlocuit, la
o programare prin
programabile dinamic, care fur-
nizeze nivelurile de intrare logice
pentru A, S, C, D.
Pe intrarea de C8as
nevoie de scurtat sau de lungit ca-
blu riie respective, ci se folosesc a
cum snt, inclusiv piesele .de
(papucii). Singura "compli-
ie" este faptu I trebu ie
Fig. 1: Programator cu Circuite TTL. SI-
milar cu circuitul integrat digital LOCMOS
CD4527
se introduce semnalul de
cu amplitudinea
de cca 4 V. 10 11 se pun
la Pentru a obtine semnal si
re irea 6, se pune (pentru o func-
fel: cel de la rezervorul cu lichid de
la notat cu A (admi-
sie), iar cel care la dutele de
stropire la notat cu R (refu-
lare).
Ing. MWCl.ESCU dintre polul pozitiv al pom-
pei electrice borna cu LV
de pe maneta de iar
negativ se printr-un alt la
Ct tuburile din ma-
terial plastic, acestea se ast-
Electropompa se pe
suportul din pe
aripa la circa 200
mm de amortizorul la
o ca nu
capota motorului.
Se stie autoturismele "Dacia"
Standard fabricate anterior nu au n
dotarea lor electropompe de
parbrizul atunci cnd acesta
opac pe
umed, a noroiului de
care vin din sens contrar sau care
Din
rea cu ajutorul piciorului stng a
pompei plasate n carose-
riei este foarte greoaie
un timp destul de lung, care la vi-
teza de deplasare mare a autoturis-
mulu zeci de metri
deci posibili-
tate de accident rutier.
preveni astfel de
prinderea de autoturisme a
un dispozitiv de stropire
cu n re-
zervorul de lichid de care
nu se prea te n este
2
55
55
TEHNIUM 8/1983
+
190
+
Fig. 2: Amplasare piese cablaj CD4527
simulat
Fig. 3: Cablaj circuit "Mu Itiplicator de
cu TTL-uri, dublu placat -
de deasupra (implantare piese)
Fig. 4: Cablaj circuit "Multiplicat,x de
cu TTL-uri, dublu placat _.
de dedesubt
tionare 12 la fVlasa
montajului este prin
GND. cu ajutorul blo-
cului II A, 8, C, D. In cazul
nu am uitat alimentarea monta-
jului cu . 5 V (tensiune
formele de unda pe ie-
sire vor fi cele din figura 5. Cablajul.
realizat la scara 1 :2, este dat n figu-
rile 3 4, iar aranjarea pieselor n f-
qura 2
'Pentru a realiza
nu snt necesare circuitul 9,
sporturilor nautice,
pescarilor amatori chiar profesori-
lor si elevilor care se n
Delta sau pe lacuri le
un accesoriu absolut obligatoriu n
aceste pentru a preveni even-
tuale accidente, anume o de.
plutire.
a7
liS'
al2
119
11'0
+
II I "gh
II II
af"
a#
+6'1/ a
a8
8c
86
'1
9
CD84121, condensato-
rul de. temporizare adiacente aces-
tuia, ele ntr-un prim
montaj. Aceste elemente au fost
pentru a putea realiza cu-
plarea n serie a mai multor module
a extinde astfel de pro-
gramare. Astfel, cu schema des-
se pot programa de la
O la 9 impulsuri pentru 10 impulsuri
de ceas, pentru scheme dis-
puse n serie se pot programa sec-
de la O la 99 impulsuri, specific
pentru 100 de impulsuri
de ceas.
Circuitul n
sistemele de programare digitala,
dar poate fi folosit n alte
BIBLIOGRAfiE:
Catalogul Cir-
cuite integrate digitale
f i9. 5: Formele de unda la ire pentru
oricare combinatie a intrarilor A, B, C, D
T ._- perioada unui ciclu de 10 impulsuri
de ceas
I E
MAR.AN VELCEA
Pentru 46 propunem un
model simplu, reprezentat n figura
EI se din
de poliuretan
expandat sau polistiren expandat
Din aceste materiale
snt necesare 23 de cu dimen-
siunile aproximative 100 mm x 150
10 J4 820 43 14 15 ,(;. 17 18 4S lOJl'el
- -
jJ
,\
I
'\
=:==:
I I I

i
IL
Il I
-
I
li
I I
11
1 I
I
rl
I
II I
1---- 1
Jl

111
\\
#
III
1----
II,
II I
,\.. &:v !


i
III
'-
I
III
t--- --
-
li !
li I I I 1
III
I
I
I
II ;
II
II'
I I
i
li
II:
-- - - III
II II i I iii

r--
'II!
I I
h
f---
Il'
I i
I
crg:
-
+t+
r-
f--+
-:.-:1
I
li
f---
I
40
14
<:>
iO
,-
SO
.-
'-
I
I
r
!
rr I
I

17
18
TEHNIUM
@ CEAS
IeSIRE.
(DC :BAi
0000
o o 01
0040
0011
0/00
0101
0410
Oii ;{
100 O
10'01
mm x 20 mm. Acestora li se
muchiile se cu 2-3 stra-
turi de vopsea de ulei.
Materialul folosit
poate fi lat de 70 cm
Se va croi folosind un
prin celui din
croite se vor coase m-
traseul marcat cu linie
in fiecare dintre buzuna-
rele care se va exista cte
o de materia!
ce se trage de
introduce ntre cele
o din
"7"
:l
3
Aceeas i este bi ne
marginile vestei.
are la capete catarame

nchiderea vestei pe corp se
face cu fermoar din mase
sau cu bumbi. Pentru ori-
care dintre solutiile constructive
alese se vor folosi' materiale care
asigure o la efort
la efectul apei. Culorile vor fi vii.
de observat, iar sistemul de n-
va fi sigur.
"Modelist
RAPIDA A
ruginit se scu-
ntr-o ce 10
acid clorhidric concentrat (co-
0,6 hexametilen-tetra-
dizolvate n 89,4
se te din
continuare, obiectul se
ntr-o a doua tot
niu.
ce 15 % carbonat
0,7 % azotit de sodiu. La
se cu o
cu ulei, lac sau vopsea de mi-
9
PENTRU
G SP
TIN
IN
rulmentul n se
va prinde de suportul cu
4 n partea unde se va
monta mecanismul de antrenare
cu 4 M5 se va prinde de
la 50 mm de sus n jos (figura
1). Capacul se va prinde
cu 4 suruburi M3. la fel se va monta
ax n partea
2.
Constructorii care nu vor
tinue lucrarea se pot opri aici,
un pe cu o
nare Pentru mecanis-
EUGEN MIRON, Suceava mlll de antrenare snt necesare ur-
matoarele materiale:
Recomand celor interesat i con-
unui elec-
tric avnd drept de
un sesizor acustic care
cnd copilul plnge.
,este de construit cu
materiale refolosibile are trei
distincte: 1. corpul 2.
mecanismul de antrenare a
lui 3. comanda a elec-
tromotorului.
1. CORPUL
Corpul leaganului va fi
nat din placaj de 8 mm grosime
lemn de brad Materialele necesare
construirii snt:
2 placaj de 800 x 350 x 8 mm
2 bucati placaj de 450 x 350 x 8 mm
1 placaj de 800 x 350 x 8 mm
4 lemn de brad 450 x 8 x 30 mm
2 rulmenti 6202
2 cu capac ca n

2 de prindere 50 x 60 x 3 mm
1 ax cu diametrul de 16 mm lun-
gimea de 60 mm
1 ax cu diametrul de 16 mm si lun- I
gimea de 40 mm .
250 g aracet - cuie
8 M5 x 25
8 M3 x 15
este
cum se vede din figurile 1.2
3.
ce am placajul ia di-
1
. Figura 4

mensiunile date, lIom trece la mon-
tare. Se va cont ca la fie-
care mbinare se aplice un strat
de aracet aceea vom prinde
n cuie.
Suportul l vom face
din lemn de brad. Suportul se va
prinde, de talpa ca n fi-
gura 10.
Se vor procura din 4 rul-
6202 (doi rulment; i vom n-
la mecanismul de
nare a
Se vor
cu axe din Ol 37 cu
o 16 mm, care vor avea lungimea de
60 mm, respectiv 40 mm (figura 6).
la unul din capete se va suda cte o
din de 60 x 60 x 3 mm,
avnd cte 4 2J 6 mm la
(figura 5).
Aceste vor face ra
dintre propriu-zis su-
portul fiind prinse n
cu 4 M5.
Axul. cu lungimea de 60 mm,
ce a fost introdus n rulment
Figura 2
r .ttr""m
_...l5!.
.=
LI...
60
Sesizor
aeustlc
( S.A.)
i
L.L..

I
T
Sectiunea BS
10
2 rulment; 6202
2 carcase cu prindere pe
2 axe Ol 37 cu::21 16 mm l:= 25 mm
1 ax Ol 37 cu (1; 10 mm si l 250
mm, avnd la ambele capete fi-
let M6 cu lungimea 25 mm
disc din cu 220 mm si
grosimea? mm .
electromotor de 12 V cu reduc-
tor de parbnz)
8 suruburi M3 x 15
4 suruburi M4 cu
2 M6.
ce s-au procurat materia-
lele necesare, se trece la construc-
mecanismului. n centrul discu-
lui de antrenare (excentric) se va da
o gaura de ,2) 10 mm se vor decupa
ca n figura 7, pentru
sul este sesizat de casca telefonica
C.T. (aceasta va fi n inte-
riorul pe peretele late-
ral). Semnalul primit este amplificat
de tranzistorul TI aplicat apoi pe
baza tranzistorului T: (figura 1.1).
de pe baza tranzistoru-
lui se pe
acesta ar-
releului RSA Contactele re-
leului de la sesizorul acustic le vom
nota cu litera K. Contactul K fiind
nchis, deoarece s-a sesizat plnsul,
va alime,nta montajuf cu tem pori-
zare (figura 2.1). cum se
vede, n momentul nchiderii con-
tactului K tranzistorul T, va con-
duce, fiind polarizat prin grupul re-
zistiv R-l, Rs.
astfel releului
R'J printr-un contact N.D. notat K'
se va face inerea alimen-
tarii montajului. Printr-un alt con-
tact N.D. se va alimenta un alt releu
R. avnd contactele rezistente la 5 A.
Prin R se va nchide circuitl,J1 de ali-
mentare a electromotorului.
Tranzistoarele TI T, snt blo-
cate, fiind puse la minus prin con-
densatorul C care ncepe se n-
carce prin grupul rezistiv PR (tem-
porizarea se prescrie din P,).
Prin condensatorului
C de pe baza tranzisto-
rului TI devine suficient pentru des-
chiderea sa si bascularea
tranzistoarelor T," T 3.
I ranzistorul T: se deschide, co-
mandnd blocarea tranzistorului T
3
,
R3
C 8C107
iar releu lui se va elibera,
ntrerupnd alimentarea bobinei R'
\ se va ntrerupe alimentarea cu ten-
siune a electromotorului.
P va fi accesibil
din exterior pentru a putea regla la
nevoie durata de temporizare, care
poate fi la 30 minute.
Sensibilitatea sesizorului se va
regla din P
Cablajul circuitelor imprimate
este redat la scara 1 :1.
SCUTEC ELECTRONIC
Montajul prezentat n figura 3.1
,este destul de simplu, ceea ce l
face usor accesibil. EI este de fapt
un am'plificator n montaj. Darling-
ton.
. n momentul n care ntre cele
puncte A B scade
va un curent ntre
emitor prin grupul rezistiv Ri, p,,,
polariznd astfel baza tranzistorului
TI. curent ce este amplificat de T .
se becul montat
n circuitul de colector al tranzisto-
rului T? Becul se va plasa ntr-un
loc vizibil. Elementul de sesizare a
se va face dintr-o
de cablaj imprimat de

Fig 4.1. sesizoare,
scara 1:1
K'
r-:
K 24Vc.c.
680L
8K
Sl
. ______ ________
._ 24Vc.c
Fig 2. 1 Temporizator electronic
1'-+---0----41 +9Vc.c.
Fig. 3.1. Sesizor umiditate.
A. -C
e- ee .c
80
B. T1 -a T2
E- R4 oE o
o i"
fig. 3.2.
tompo nentelor pe cablaj
TEHNIUM 8/1983
30 x 20 mm. Desenul cablajului se
va face cu o ntre electrozi
de minimum 5 mm (figura 4.1). Nu
este o mai
deoarece ar putea dea erori
di!} cauza aerului.
In momentul n care vom pune
scutecul la copil vom pune
sesizoare (figura 4.1) avnd
A la montaj prin
fire flexibile. In momentul n care
copilul a urinat sesizorul va indica
prin aprinderea becului.
Am recurs la acest mijloc de in-
formare deoarece snt unii copii
care nu adorm si nt uzi (iar ii
dorm cnd snt uzi, ceea ce nu este
recomandabil).
o
O
fig. 3.3. ( lajuL Imprimat
seara1:1
.. ..
REl.
-o

f ig 1.2 componentelor pe cablaj
C.T
o
REl
Fig.1.3. Cablajul imprimat
02

REL.
o
Fig.2.2. componentelor pe
o
o
Pt. Fig 2.3. Cablajul i mprimaf' scara 1: 1
k
PATINARI CHIMICE. Adeseori
amatorul, n scopul supra-
metalice, este nevoit ape-
leze la de (de exem-
plu, cnd dea obiectelor
un aspect de vechi). Pentru aseme-
nea .cazuri snt prezentate
rele
PATINAREA ARGINTULUI
_ Se obiectul ntr-o
de de potasiu 0,5 % carbo-
nat de amoniu 1 %, se
care se cu
se
Se n egale o
de de fier (III) 12 %
una de 0,2 %, n
care se obiectul, de
o de zinc metalic. Patina
. apare 10-20 secunde.
PATINAREA CUPRUlUi
Se o prin amesteca-
rea a 20 azotat de cupru (II),
20 de zinc 60
omogenizare, pasta se in-
tinde pe n
prealabil, a obiectului de cupru, se
se se cu
se ..
Se o ce pe
dm
3
cite 20 9 acetat de cupru (II),
20 9 de amoniu 20 cm
3
acid acetic 80 %. Cu ie
se de patinat
se se usuce. se re-
de 5-6 ori.
PATINAREA AUAJlElOR DE
CUPRU. obiectelor se tra-
cu o ce se prin
dizolvarea intr-un dm
3
de a 50 9
de amoniu, 150 9 tartrat de
potasiu, 200 9 de sodiu
250 9 azotat de cupru (II).
PATUNAREA BRONZULUI.
obiectelor, n
prealabil, se cu o ce
6 % azotat de cupru (II)
2 % de sodiu, care
obiectul se ntr-o
ce cont ine 10 9 bicromat de potaSiu
. 50 9 de amoniu, dizolvate
n 940 9 (acid acetic 6-8 %),
care se din nou cu pe-
ria.
MODELISM
n primul mondial, ca nave
Ije se foloseau n special
torpiloarele. Da-
vitezei lor, aceste nave erau
mai indicate ca oricare altele n
lupta contra submarinelor n
1
i timp, suficient de
bine marea pentru a escorta con-
voaie pe parcursuri de mii de mile.
Marina (ntotdeauna
la ieftin) te
n timpul cteva zeci de
de acest tip care se remar-
Muzeografi: GEORGET A BORANOA.
CARMEN ATANASIU
cau nu numai prin linia a cor-
pului linia
ci prin tehnice intro-
duse.
Astfel, din punct de vedere al
combaterii navelor de
cele tunuri de 100 mm puteau
la respect cu oarecare succes
$ i un antisub-
marin era de lansatoarele
de grenade din pupa.
O este introdusa
prin montarea catargelor pe o linie
cu axul navei, nu pe ax;
aceasta pentru a induce n eroare
comandantul de submarin ce ar fi
dorit o torpileze sau inamicul ce
ar fi luat relevment pentru ochit ca-
targele.
In motoarelor, s-au intro-
dus cte motoare diesel de cte
450 CP.
corpului, cano-
nierele realizau cu numai 900 CP 15
noduri la un deplasament de 355
o de de 3000 de mile
pentru o de de 10
noduri si 1 600 mile cu 15 noduri
primul mondial, ma-
rina 4 unitati
de acest tip. Aceste au fost
1. "Locotenent Lepri Remus".
fosta "Chif-
tone", la Lorient n 1917.
2. "Locotenent comandor Stihi
E lJgen", fosta canon
"Prippone", la Lorient n
1916.
3. "Sublocotenent Ghiculescu",
fosta ,,1 mpatiente", la
Brest' n 1916.
4. Dumitrescu", fosta
"Mignonne", la Brest n
1917.
Navele au fost de la
marina la 9 ianuarie 1920
iAu fost botezate la 15 ianuarie
1920, cu nume de eroi marinari
la datorie n primul
mondial.
4
,
: jlLOCOTENENT LEPRE REMUS"
"LOCOTENENT-COMANDOR STEHf
II SUBLOCOTENENT GHICULESCU"
DUMITRESCU"
Diametrul din bielei
+ 0,011 ) d' t I
(0 20,005 + 0,005 mm , lame ru
din bosajele pistonului
+ 0,010
,(0 20 + 0,005 mm), tratamentul
(cementare, cu duritatea 59-64
HRC), joc maxim ai n
bosajele pistonului (0,012 mm).
Segmentii: a - segmentul de foc
este produs din
fiind de b - seg.,-
mentul de este turnat din,
c - segmentul de
ungere (raclor) este executat din ta-
n de U, cu
fante, tip "U-Flex".
Arborele cotit este
din fiind cu
trei fusuri paliere tratate prin
fusuri manetoane. Ansam-
blul arbore cotit este format din trei
asamblate la cald cu cele
biele (fig. 5):1 - partea din
spate; 2, 10 - cuzinet cap
- stinga; 4 :..- partea centrala;
5, 7 - dop tehnologic; 6 - partea
din 8 - picior 9 -
dreapta; A, B - suprafete de
torulul M-G36. n figura 6 se
piesele mobile ale acestui
mecanism: 1 simering 2 - ar-
bore cotit asamblat; 3 - Pi-
cior 4 - piston:
5 - piston; 6 - piston; 7 -
segment de ungere; 8 - segment
raclor; 9 - segment de 10
- i 11 - semicuzi-
net; centrali; 12 -
spate; 13 - simering spate; 14 -
volant.
18 III "OllGII"
Pistoanele au principial o con-
cu cele ale motoru-
lui M-G31. Snt turnate din aliaj de
aluminiu, cu calota de
prelucrate cu ova-
litate conicitate
de pistoanele motorului M-031 , nu
snt interschimbabile stnga-dreapta,
ci numai ntre ele" pe i parte.
Clasele de notate n capul
pistonului, snt: 1 =73.95 - 73.96: 2=
73,96-73,97 3 =, 73,97-73,98,
clase ce nu trebuie confundate cu
clase de ie. La demontarea
motoarelor este necesar a se repara
cilindrii, pistoanele i Bol-
turile pistonului snt de cilin-
produse din aliat flo-
tante. Cteva caracteristici tehnice
prelucrate- mecanic
striuri elicoidale (microturbine).
Cteva caracteristici tehnice ale
arborelui cotit: diametrul fusurilor
paliere (0
1
=57,49 mm; O
2
=52 mm;
0 3=30 mm); diametrul fusurilor ma-
netoane (39 mm - prima
38,8 mm - a doua duri-
tate fusuri paliere manetoane
(HRC=52 minimum), jocul lateral
nereglabil al arborelui cotit.
(0,007-0,140 mm).
palier; de pentru
arborele cotit Snt clasic,
prin turnare sau placare, din aliaj
de mai multe tipuri, n
de
(Sn-Cu-Ni-AI-Pb).
. Blelele snt produse prin matri-
din special. Au
n de I pentru a asigura
rea ungerea a
precum pentru reducerea
Date tehnice importante:
diametrul alezajului n capul bielei
0024 .
(42 +O'!!Ii dlametrul aleza-
jului n piciorul biei ei (prima posibi-
litate: 22 + 0,033. a doua posibili-
- 0,017'
Or. ing. TRAIAN CANTA
litate: 22,2 ntre
axele alezajelor bielei (128 0,03 mm);
jocul ntre corpul biele;, arborele
cotit (0,08-0,13 mm).
\ mai importante: diametrul exterior
nominal (22 mm), diametrul interior
nominal (15,55 mm), lungimea
(63,9 mm), tratamentul (cemental"e,
duritatea 59-64 HRC).
VOlantul, executat din cenu-
ie, avnd la partea pre-
coroana pentru antrenarea
electromotorului de pornire, este fi-
xat pe arborele cotit prin interme- '
diul a
Mecanismul al ma-
n de trei pe fie-
care piston, au o
a - segmentul
de foc este de
P'todus din b - seg-
mentul de este turnat din
c - segmentul de
ungere (de radere) este
din in de U,
cu fante, tip "U-Flex".
Arborele com este un ansamblu
realizat i principiu con-
structiv ca cel al motorului M-031.
Este produs din n cinci
la cald cu cele patru
biele. In figura 7 se ile
componente ale arborelui, bielele
astfel: 1, 3 -
2 - partea din 4, 9 -
biele stnga; 5, 14 - interme-
diare de 6, 15 - biele
dreapta; 7 - parte 8, 13
centrali; 10 - partea
din spate; 11, 16 -
spate.
La montarea si demonta'rea arbo-
relui cotit din' carterul motorului
trebuie. de asemenea. se
seama de striurile elicoidale
croturbinele) de la ar-
borelui, create cu scopul de a "m-
pinge" uleiUl spre interior. asigu-
rnd astfel etansarea ansamblului.
Caracteristici tehn'ice: diametrul fusu-
rilor paliere (prima posibilitate: 0
1
=
57,52 mm: 57.44 mm; 0, ::: 57,512
mm; a doua posibilitate: := 57.42
mm; V';,? c 57,34 mm; el, :-:::. 57.412 mm;
diametrul fusurilor manetoane (1: =-
44 mm; II: ;'\ -:43.9 mm); du-
ritate tusuri: HRC 52 min, Compor-
tarea foarte n exploatare a n-
tregului ansamblu arbore cotiHaga-
re, folosit ca sila motorul mic ani de
zile la milioane de motoare. nu a ne-
cesitat introducerea de trepte de
ale fusurilor paliere ma-
netoane.
Caracteristicile tehnice ale euzi-
motorului M-036 snt date
n tabelul nr. 1. Cuzinetul central
are prevazut un guler pentru limita-
rea jocului axial.
TEHN'UM 8/1983
axele ai:zaiielc)r
PTARE
n la ora
patru aparate de cu
cap color, trei din familia KROKUS
unul OPEMUS. se
capete color de tip M E-
OCHROM destinate aparatelor 'de
de tip OPEMUS.
Pentru fotografii amatori, care
doresc un aparat de cu posi-
de lucru n metOda cOlorului
si care nu au alt aparat ae marit,
modelul cel mai indicat este cel de
tip OPEMUS. Recomandarea are la
mediu al acestui aparat
de faptul este singurul tip
care este cu o se-
pentru n alb-negru
(economisindu-se astfel becul cu
halogeni cu care este
capul color).
, Foarte fotoamatori
unul din modelele anterioare de
aparate de KROKUS, prevazute
cu sertar pentru filtrele de
color. Aceste aparate s-au dovedit
mai mult dect n
timp, snt singurele care s-au
livrat cu trei obiective (Mikar-S 4,5/55;
Emitar-S 4,5/80: Amar-S 4,5/105) la un
de vnzare convenabil.. Trecerea
la un aparat KROKUS cu cap color se
a avea deza-
vantaje:
- unui aparat
Ing. V. CALINESCU
lanterna pentru alb-
negru;
-- lipsa obiectivelor de schimb,
aparatul fiind furnizat cu un singur
obiectiv;
- de de
1,5--:"'3,5 ori mai mare dect al ve-
chiului KROKUS,
n cele ce se propune
adaptarea capului color de tip ME-
OCHROM la aparatele KROKUS
din adaptare
ce avantaje:
-- se aparatul de
care se te ca atare
pentru alb-negru;
-- costul ansamblului aparat +
cap color cca 607;; din
costul un'ui aparat, model nou, cu
i de (for-
mat maxim 6 x 9 cm);
-- se o mi-
prin
a capului color; "
, -:- nu este
altor. obiective. Adaptarea propriu-
este presupune exe-
cutia a una sau piese simole.
Sa urmarim figurile 1-3 pentru a
analiza n ce adaptarea. Fi-
\Jura 1 un aparat KROKUS
4 (similar pe ansamblu cu KROKUS
3) si pune n faptul lan-
terna estA din
distincte separabile. Intr-o pnnla
de adaptare pre-
supune plasarea capului color n lo-
cui capacului lanternei, clJm
se poate constata din figura 2. De-
oarece lacondenso-
rul aparatului este relativ mare,
are dezavantajul
unei anumite pierderi a
luminoase. De aceea se poate re-
curge la a doua de adap-
tare, care presupune exe-
unui inel adaptor utilizarea
n locul corpului lanternei a tubului
prelungitor livrat cu aparatul de
Reamintim acest tup avea
de a lan-
ternei n cazul folosirii unor becuri
de putere Figura 3
adaptarea dis-
cap color-condensor ntr-o
mai mare nu mai este posi-
din considerente optice.
Pentru ca montarea capului color
pe corpul lanterne; sau pe tubul
prelungitor fie ne-
realizarea unei piese inter-
mediare, respectiv a unui disc
adaptor. Figura 4 an-
samblul cap color disc adaptor
montat. Asamblarea se face cu
M4 de cca 10 mm,
desigur cu aferent&.
Discul adaptor se 'din
de sau de 0,8 mm
grosime, conform din figura
5. Marginea discului se face din
de 14-15 mm, care-se fi-
TEHNIUM 8/1983
DETALIUL B
j
I
I
@-+-
Profilul canalului
se construct v
prin similitudine cu c a-
luI al cTa-
cului lanternei il
R18
I
SECTIUNEA" A-A"
2
f{) 185
co
rl
10 12
Valoarea se la montaj
f{) 180
__ . __ '-- _______
SI<;CTIUNE nB_B"
141
145
Valorile se la montaj
(prin cositorire sau
de partea Orificiul dreptun-
ghiular se desen sau
profilul de fixare a capu-
lui color. Prinderea discului de cap
se prin intermediul celor
urechi cu cte o
de (2) 5. ie, discul
se tE? cu apara-
tul de
Inelul adaptor te prinderii
tubului prelungitor de placa de
a corpului aparatului de
Prinderea se face cu aceleas i suru-
buri cu care era lanterna,
eventual o a inelului n drep-
tul de trecere fiind nec'-
TEHNIUM 8/1983
se face, conform
din figura 6, din dural sau, n
lipsa acestuia, din ori
Prinderea tubului prelungitor se
face pe de 0 5 montate
presat n inel (se dau de 0 4,9).
Pentru precizie se ca
toate elementele de prindere
turi, canale, fie
prIn montaj.
In final, o scala de pe
coloana aparatului de este o
de posesorul
acestuia, fiind
rii rapoartelor de Construc-
acestei scale a fost n
revista "Tehnium".
Developarea peliculelor revers;-
bile color se poate face conform
proceselor indicate de
sau altele echivalente, de re-
cu unei dife-
rite. Fabrica REANAL din R.P.U.
produce setul de chimicale Dia-
chrom un foarte bine
Proces Diachrom
MARIUS LIVIU
adaptat filmelor ORWO folosite cu
de A foto de cineamato-
rii de la noi. In cele ce se
cititorilor procesul de de-
velopare Diachrom pentru toate ti-
purile de pelicule ORWO, precum
pentru alte pelicule compatibile cu
acest proces.
--
I
..
*

;{.

00
ON
a:: 1-

Tempe- I::lQo
I::J I::l TO 22
() "W
() ..
()iti
ratura TO 32 OI.{)
0
00
1-
00

O"'"
I
......

a::::lO
a::::J 0:.:::J
O
li.. O
O
( C) (mlrute)
1. Revelare alb-negru 25 -0,5 12 6-7 10 9-12
2. 12-18 1 1 1 2
3. Stop-fixare 3 3 3 2
4. 12-18 5 5 5 5
5. Solarizare, de 500 W
la 75 cm 2x2,5 5 (2,5 minute pe fiecare
a peliculei)
6. Revelare color 25::7::0,5 10 10 14 9
7. 12-18 20 20 20 20
8. Albire 20:t::1 5 5 5 9
9. Fixare-tanare 201 7 7 7 7
10. 12-18
11. Uscare
Filmele ORWOCHROM UT18 si
UT20 snt livrabile ca film lat, plari-
film film perforat de 35 mm. Tipul
UK17 se ca film lat, film
perforat de 35 mm si film cine de
2x8 (normal super)', iar tipul UT15
exclusiv ca film cine de 2x8 (normal
super).
25-30 la max. 40 C
pentru filmele avnd cu
fond alb (caractere verzi)
pentru filmele avnd cu
fond verde (caractere albe)
O a contrastufui si der:1-
culorilor se prin
rea duratei color cu cca 1
minut. Aplicarea acestui procedeu
se n baza unei
probe pentru a se verifica
nu aspectul
d::ltorat supraexpunerii.
(URMARE DIN PAG. 15)
17
nata -, iar lumina fngreu-
aprecierea.
2,3
cuite electronice
elementelor
de 'functionare este comun: un re-
zistor de valoare ( de 5 ori
a elementului
vezi tabelul 1 este conectat la
bateriei, montaj elec-
tronic tensiunii la
borne sub valoarea Astfel un
3 pentru
serie ale aces-

____ ____ ____ ______ ______ 1-__ -g+U
LED

A: LED
'/ verde
5
Domeniile de aprindere a LED -urilor :
I

ros u . " ',' , ... ' ,v;;;; " - , : .' , .", ',. ....
- I g' al ben 1:',::::\-,:", ,:,::,:,:'::1 ros u
.. ... . .. . .. .... .. . ..
N
IJ"'I
...-
...J
a..
1,8 k
7
I:DMPEN
11'IIlLIIUII:A
Se urechii
umane conduc la atenuarea frecven-
joase nalte atunci cnd
se face la nivel foarte C:)m-
pensarea acestei caracteristici fizio-
logice se poate face cu ajutorul unui
preamplificator care are ncorporat
un filtru de asi-
gurnd atenuarea medii
n plaja 400-1 200 Hz.
Schema n figura 1
de revista "Radioelektro-
nik" - R. P.
acestui scop, cu
cele
A. MANEA
extreme ale R4'
avnd aspectul din figura 2.'
Circuitul un preampli-
ficator AF cu etaje cuplate di-
rect (galvanic), precedate de un fil-
tru n dublu T. Nivelul semnalului de
ire poate fi r-eglat din
metrul Rle , iar comutatorul K per-
mite eHminarea preamplificatorului
din drcuit (atunci cnd se
face la nivel mare).
Tranzistoarele snt de tip npn, cu si-
liciu, de putere, preferabil sor-
tate pentru zgomot redus (BC109C,
BC173C, BC 108 etc.).
IN ATENTIA CITITORILOR
in curind va AlMANAHUl TEHNIUM '84,
cuprinzind un bogat material Informativ pentru
construclorU amatori: montaje pentru radloamatorl,
tehnici instrumente de
scheme ale unor radloreceptoare casetofoane,
divertisment, umor elc.
TEHNIUM 8/1983
Tabelul 2: Valorile unor componente din figura 4 n
de tensiunea bateriei testate
Tensiunea R:: DZ
electromotoare (V) ( (kU) ( t) (tip)
7,5 1,4 15 270 PL3V3Z
9 1,8 18 360 PL3V9Z
12 2,7 27 ,270 PL5V6Z
Tabelul 3: semnalizate de montajele din fi-
gurile 5 7
Galben Verde
Motorul OPRIT ACUMULATOR BUN - x -
farurile aprinse ACUMULATOR SLAB x - -
Motorul TURAT " - x -
- - x
EXCESiVA X - x
o a tur U produce
deschiderea lui T: prin Zener-ul de
10 V. Un curent important trece
acum prin LED-ul galben care lumi-
simultan cu aceasta LED-ul
u se stinge lui TI.
Cnd U peste 12,7 V, prin
Zener-ul de 12 V se deschide Ca
urmare LED-ul verde se aprinde,
Prin dioda D tranzistorul T1 scurt-
LED-ul galben, care se
sttnge.
In U 15,7
V, baza lui TI curent prin
Zener-ul de 15 V; LED-ul se
aprinde astfel simultan cu cel
verde.
Montajul se pe o
de circuit imprimat de 3 x 5
cm, iar LED-urile se pot monta ntr-
un buton fals de bord, ca n fotogra-
fie. Alimentarea se face prin cheia
de contact.
Pentru amatorii care nu dispun
de LED-uri sau doresc o luminozi-
tate mai mare pentru observare n
. timpul zilei, este n fi-
a..
t-
el
!...
..;.-
C
,......
- 30
gura 7 o cu becuri a indica-
torului descris anterior.
rea este montajului
din figura 5.
LED-ului galben nu mai este aplica-
acum din acest motiv se folo-
un tranzistor n plus (Tl), prin
care se becul galben n
de starea lui
Becurile vor fi plasate n spatele
unor filtre colorate
Este montarea unui
radiator termic pentru cele patru
tranzistoare.
n ncheiere, o privi-
toare la ultimele scheme: pen-
tru a tensiunile indicate n fi-
gura 6 de aprindere a LED-uri lor
(reslilectiv becurilor), de este
o de ajustare a
rezistoarelor notate .cu asterisc, n
limitele 25%. Se pot selecta
exemplare de diode Zener mai
adecvate, avnd n vedere dispersia
destul de mare de catalog
pentru tensiunea de a
tip .

0,02 0,030,050,1 0,2 0,3 0,5 2 3 5 7 10 f(kHz)
19
PROIiRAmATOR
PEnTRU r-----I--
- o tensiune de -i- 5
V/400
- o tensiune de 30 V /30 mA din
care prin grupul de tranzistoare se
VI'!' = 25 V n timpul pro-

b a comutatorului K

alte date
comutator
la 25 V n
de
re'inscrierii
citirii. S-a ales un
pentru a nu uita
citirii.
a unei date
la o
DATA = 3 F
001 1111
pe grupe
0011:, respectiv
ADRESA 17 11101.
Se vor nchide comutatoarele: K"
K, KI'"
KI"
mEmORII
EPROm
Student GUNTER ZEISEL
Pentru a programa memoria
EPROM din articolele ante-
rior (orga de lumini cu EPROM lu-
minile dinamice cu EPROM) nu
este nevoie de acces la un
microsistem. Cu doar trei circuite
integrate cteva piese auxiliare ne
putem construi fiecare un progra-
mator manual. Schema
se poate folosi pentru EPROM-uri
de tipul 2716 cu o extindere a
de adrese, pentru 2732
2764. Pentru memoria 2708 avem
nevoie de tensiuni de ali-
mentare (-5 V, -:12 V).
Memoria EPROM 2716 are unspre-
zece adrese la care se date de opt
deci o cap,9.citate de 2
11
Bytes,
2 kBytes. In timpul
cele opt iri de date snt folosite ca
de programare (0" .. .0
7
), adre-
sarea ca si n cazul citirii la
A, ... A
11
De asemenea, tre-
buie o tensiune de progra-
mare V p.p de pe tot timpul pro-
iar OE nu fie
avem un ,,1" logic pe pinul
OE). Inscrierea datelor se face astfel:
- Comutatorul de mod KM se
pune a (programare). Ca
efect, OE trece n ,,1" logic, iar Vpp
la 25 V.
- Cu ajutorul comutatoarelor
de date K
1
.. .K
S
se alege
a fi Comutatorul
deschis ,,1" logic, deoa-
rece prin de 10 kn
la.,-5 V se ,,1" logic pe in-
circuitelor tampon T
1
. T
s
(buffere); comutatorul "nchis pune
intrarea la deci "O" logic.
- Cu ajutorul comutatoarelor
de adrese Kg ... K
19
se alege n binar
adresa la care se doreste nscrierea
la' intrarea de
date pentru co-
mutatoarelor snt aceleas i ca la
date). .
- Se comutatorul de
programare Kp , ceea ce duce la
unui impuls cu durata de
50 ms la monostabilului
(realizat cu NE 555), deci implicit Ja
nscrierea datei la adresa In
timpul impulsului de programare se
aprinde dioda LED, O". Intrarea CE
este n ,,1" logic. Pentru verificarea
corectitudinii datei nscrise, se
pune ...Q9mutatorul KM n
deci OE trece n "O" logic, iar CE
este oricum n "O" logic nu se
Kp . Prin intermediul in-
versoarelor 1
1
: .. l
s
se aprind LED-u-
rile de ,,1"
loqic ia adresa
Pentru alimentarea circuitului
snt necesare: ;
TEHNIUM 8/1983
Tip '
max
C d Nr.
admis o poli
(A)
NTRlrRINDIRl1
DI
Ar4B4TAJ
ILECTRIC
DI
I STA ATII
,
CLEME SERIE MULTIPOLARE
.
stringere
conductor
Diametrul
de fixare
(mm)
Diametru'
pentru conductor
(mm)
3,2
4,2
4,5
5,3
6,3
7
8
10
circuit CD 4011 sau
se poate realiza un com-
foarte util n
SSB. Tranzistorul din
montaj este SC 107 sau BC 109.
Alimentarea compresorului se
face cu 9 V.
CQ-Dl 4/1981

Particularitatea montajului
n faptul transformatorul de
tensiune este o de inductie
auto pentru 12 V. Transformatorul
de alimentare Tr. 1 are n secundar o
de 80 V cu prize la 30-50-
60-70-80 V. tensiune este
apoi
face de un tiristor.
n secundar bobina are un ele-
ment redresor (TV 18, cel mai
curent) care la ire are un filtru
C3R3C4. Tensiunea de aproximativ
18 kV este unei grile
de pe care se
aer de la un ventilator.
E
RADIOTECHNIKA, 6/1983
IC COI.OH
I
I '--+--1
llnlAR-14 mHz
Cu tranzistoare BD 139 se poate
construi un amplificator liniar de 10
W n 14 MHz. cum se
coiectoarele bazele se intre
ele direct cu dispunere ca n desen.
Emitoarele snt interconectate prin
rezlistolare chimice de 0,5 n.
irea etajului se face pe emi-
22
tor prin bobina L 1 (7 spire CuEm
(2) 1 mm, diametrul bobinajului
15 mm).
Alimentarea etajului se face cu
24 V.
RADIO COMMUNICATION, 1/1983
____________________________ M
Tr1

(1N4002)
27!JV
TV18-o2-MT
TS18
Gr76S1
AmPllFllATOR
DE
Cu un tranzistor BFY 90 se poate
construi un amplificator de
cu un de peste 15 dB n banda
de 100 kHz - 100 MHz, deci care
gamele de UL, UM, US
UUS.
Acest amplificator se alimen-
din baterii (9 V) ca
zgomot propriu ct mai mic.
Amplificarea se din po-
P1.
PRACTICAl WIRElESS. 3/1980
BFY 90

TEHNIUM 8/1983
[Dnslruiiti. ..
II
Biblioteca din figura 1 se poate
construi foarte repede fO;:lrte sim-
plu, structura ei putind fi
rapid n de
Elementele verticale se reali-
din de 20 x mm
de lungimea Pentru se
folosesc cuie 'in beton
sau dibluri montate n perete la par-
tea a laturi-
lor. Fixarea se face cu mici
metalice
fanta ntre aceste
mai mare de 700-800 mm,
lor fiind ales
de fixarea n perete, la circa 25 mm
ele laturi, se fac o serie de de 8
mm diametru, la o de 15
mm ntre ele. Acestea se dau cu
astfel ca se dis-
cu altfel
vor sta orizontal. 'n aceste
prin introducere
piese metalice de
metru 70-80 mm
din fier-beton de 8 mm
Rafturile pot fi din placaj sau
de 8 mm grosime, n cazul n
care se pun lucruri mai
din pentru

UTIL
este foarte
mai ales, nu mult.
mai nt i o de
se n negru
uscarea a
cu un strat
de parchet. Peste s
gata se pune o
hrtie peste
care se o de celufoid
Se toate aceste efe-
mente, la un cu citeva nituri
mici, iar la se coase sau se
te foaia de hrtie de coala de
celu loid. Deci la un totul este
fix, iar la hrtia celuloidul
se pot ridica de pe placa
(vezi figura).
M. FLORESCU
Scrierea se cu un
cu vrful tare.
ce nu mai
interes, ea se poate prin sim-
pla ridicare a. foii.
Dimensiunile blocnotesului raml n
la aprecierea constructor.
TOMINA GHERGHINA


n unele apare necesitatea in:-
treruperii montajelor
trecerea unui timp de la darea comenzii
de oprire. Una dintre acestea ar fi intre-
ruperea aparatului de radio
seara, la culcare. Rolul
este preluat de un montaj electronic ce
ntreruperea
un anumit timp, dependent de
rea unui condensator pe o
n figura se un mon:-
taj realizat utilizat la radioreceptorul
"GLORIA". Rolul de se trans-
tranzistorului T3, iar durata
care are loc oprirea radioreceptoru[ui
este de grupul C-R5.. Asupra ra-
dioreceptorului se
rele
- se trece potentio-
TEHNIUM 8/1983
metrului de volum pe
pentru reglajul de ton joase
invers;
- se la comanda de iluminare
a scalei, (prin
devenind 11 n montajul
temporizat;
- pe placa de ali-
mentare a radioreceptorului "Gloria", la
punctul 41 se A( din schema
montajului), la punctul 40 se
8, iar la punctul 36 se C.
se fac n paralel cu conexiunile
ex.istente pe
Pentru mOnfajul tempori-
zat se un loc de amplasare cores-
n interiorul radioreceptorului.
RS poate fi de valoare (maximum 250
kHl. n acest caz o
grele.

rafturilor
v
face
Amatorul poate
nze cu fiabilitate
mai ales drepte
o
un arc de ceas
tor- (lat de 3-6 mm), care se
prin recurbare, apoi se
ela lungimea de 135 mm, prin-
u-se ntre unei men-
ine (vezi figura). Se taie cu o
pnzei, la o adincime de


(maximum 60 de minute) la
oprire, sau de valoare
metru liniar de 250 kH), du-
rate reglabile la 60 de !'ninute.
Cnd se ntreruperea tem pori-
11L.
cca 0,3-0,5

a
evacuarea
zultat in timpul lucrului.
Pnza astfel
la
materia! plastic,
etc,
IOAN PETR.a, NI
apCi:8
a radioreceptoft.IlUf, se
RS durata dp (jn(ti'!,
Il "
din. propr:u.
atn timp
CIt a fost fixat

fiz. MARTON ENDRE,
B0135
B
(
23
- MigumiGl.
undelor lungi
de 135 de
ccndensatorul
de spire la cuplaj.
-- Cfmplne. V ii reca-
preampiifica-
nr. 8/1982; are
bune. Piese componente se
n magazinele specializate.
PINTiUE ANATOl
-
Receptorul din acest
gparat n
UL (150-350 kHz) ,
UM (525-1 650 kHz) ,
US {6-16 MHz)
'88-108 MHz).
Awpiificatorul AF
poate furniza 2 x 1,6 W
pe o de 8 0..
Picupul este pre-
3 viteze 78 -
45 33 ture/minut.
Alirr1entarea cu ener-
gie se face din
sau cu 6 pile de
1,5'1-.
I
BUSTYAR
cara apar pe ecran
de pe cana-
lele 6 7 o
o cu 5 eJemente (cel
pent.ru canalul 7 o fie bine
s-ar putea
aceste
Dintr-un comutator de canale (cu
tuburi) se poate face un amplificator
de dar este destul de com-
plicat. i-V numai ia alimenta-
rea cu energie. un ampli-
ficator cu tranzistoare.
RAooCANU AUAEL - Slatina. 1 n
principiu, modifica receptorul
pentru gama 3,5 MHz. Rezultatele
vor fi totU$ i modeste, banda de tre-
cere fiind destul de selectivi-
tatea o fie
PAP FLOFUAN - Consta",&. Int&-
resante propunerile dv. Nu putem
miri de pagini.
pentru aprecieri.
ANDRONIC AURELIAN - Bucu-
retU. Modificarea etajului final ca
debiteze 10 W (Ia receptorul "Paci-
fic") este Construiji un am-
plificator de 10 W n el
semnal de la preamplificatorul re-
lui
CONSTANTiN -
primi
schema
lNA ARSENmE Clul-Na-
poca. Vor IJUIJllvau:, datele apara-
tu!ui ,,Zenit pro-
gramului primi
de Radio TV
j.
BUl.OV MIHAi - Tlmlfoara.
ce canal de teleVIziune
-.\tom trimite
schema
IUE CATALIN - Piatra
aparatul este cuprins n cata-
logul LP.R.S., este
_ .produs chiar de I.P .R.S. Pentru
TRz2SC394-0 TR52SC38o-y
02 1N60 R242.2K
orice suplimentare adresa..:

LUDAE ION - Arad. Vom prezenta
arti<;:ole despre televiziunea color.
ENICA IOSIF - Jud. Consta",&. De-
fectul se pare este n etajul final.
Circuitul integrat folosit TA7229 P
nu are echivalent european direct.
INIGA CONSTANTIN - Balt. Nu
datele bobinelor recepto-
rului "Sharp".
PRODAN CORNEL -
Mira de dv. tele-
viziunii franceze.
ICHIM SENONE - Buziu.
in difuzor nu a un corp
cui, etc.). Pen-
tru televizor construiji un Vagi cu 5
elemente amplificator de
GRIGORESCU ALEXANDRU
Craiova. La televizorul "Stassfurt"
o parte din se
(restul reci) vel'i-
traiectul filamen-
sigur un scurtcircuit.
La tuneru! construit
punctele de aHrnerltar'e
trarea (cuplaj,
10,7 MHz). Simplu,
HRITCU NELU - Magneto-
fonul "Sonet Duo" este construit
pentru alimentare din de
curent alternativ 110-220 V.
montajul a fost experimen-
tat cu COB 4001 nu cum va
cu alt circuit.
AFC

i. M.
TRI42SB54 TR152SB54
'--

S-ar putea să vă placă și