Sunteți pe pagina 1din 2

Amplificatorul de instrumentaţie

Amplificatorul de instrumentaţie
(fig.1) are 2 borne calde de intrare (1 1 + R3 R5
și 2), adică intrare diferenţial, o bornă AO1
caldă de ieșire (3) şi asigură o - I3 I3
amplificare reglabilă a tensiunii U1
diferenţiale de intrare (UIN), dar și R2
adaptarea optimă în impedanţă atât la I1 I1 - 3
intrare cât şi la ieşire (rezistență de UIN AO3
RG
intrare R I foarte mare şi rezistență de R1 I1 +
UO
ieșire R O foarte mică – fig. 1).
Schema de principiu a unui - R4 I4
asemenea circuit ( INA 114) este dată AO2
în fig. 1. 2 + I4
U2
R6 RO
RI
U3
UREF

Fig. 1
a) Deducerea dependenţei intrare-ieşire
In absenţa sursei de tensiune UREF şi neglijând curenţii de intrare şi diferenţele de potenţial dintre bornele de
intrare ale celor trei amplificatoare operaţionale (AO1, AO2, AO3), se obţine
U  R  R2 
U 2  U1  I1  (R1  R 2  R G )  IN  (R1  R 2  R G )  U IN  1  1 .
RG  R G 
Amplificatorul diferenţial, format din AO3 şi rezistenţele R 3 , R 4 , R 5 , R 6 , asigură la ieşire o tensiune
 R  R  R  R6 R
U O  U O U  0  U O U  0  1  5   U 3  5  U1  1  5    U 2  5  U1 .
1 2
 R3  R3  R3  R 4  R6 R3

Se se cunosc valorile R1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6 = R=25kΩ. Ca urmare, se obține


 2R 
 f R G  .
UO 2R
U O  U 2  U1  U IN  1    f ( U IN , R G ) şi amplificarea de tensiune AU   1
 RG  U IN RG
Alegând în mod convenabil pe RG se obține amplificarea de tensiune dorită.

b) Ajustarea nivelului tensiunii de ieşire


 Tensiunea de referinţă U REF , reglabilă, permite ajustarea nivelului tensiunii de ieşire UO .
Pentru aceasta, rezistenţa R 6 nu este conectată la masă ci la o tensiune de referinţă negativă (fig.1).
 R1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6  R .
U  U REF
UREF  I4  R 4  R 6   U2  2R  I4  U2 , de unde rezultă I 4  2 .
2R

1
U O  U1
UO  U1  I3 (R 3  R 5 )  U1  2R  I3 , de unde rezultă I3  ,
2R
U3  I4R 6  UREF  I4R  U REF , iar UO  I3  R 5  U3  I3R  I4R  UREF .
U O  U1 U 2  U REF
Înlocuind pe I3 și I4 se obține UO    U REF  ( U 2  U1 )  U REF .
2 2
Concluzie
Se constată o decalare cu  U REF a nivelului componentei continue (UO) a tensiunii de ieşire a
amplificatorului de instrumentație.

PRECIZARE
Detaliile marcate cu bleu în text nu trebuie memorate.