Sunteți pe pagina 1din 1

Amplificatoare de instrumentaŃie

Amplificatoarele de instrumentaŃie
sunt amplificatoare de măsurare cu
intrare diferenŃială (simetrică) şi ieşire + R3 R5
asimetrică şi trebuie să asigure AO1
amplificare reglabilă a tensiunii - I3 I3
U1
diferenŃiale de intrare, rejecŃia tensiunii R2
de mod comun de la intrare, adaptarea
optimă în impedanŃă atât la intrare cât I1 I1 -
şi la ieşire ( R I foarte mare şi R O UIN RG AO3
foarte mică) etc. R1 I1 +
UO
Circuitul integrat INA 114 este un
amplificator de instrumentaŃie, de
precizie, ideal pentru un domeniu larg - R4 I4
de aplicaŃii: ca amplificator pentru AO2
+ I4
tensiunea de dezechilibru a unei punŃi U2
rezistive, ca amplificator pentru R6
tensiunea generată de un termocuplu,
în instrumentaŃia medicală, în diferite U3
sisteme de achiziŃie de date. UREF
Schema de principiu a circuitului
INA 114 este dată în fig. 1.
Fig. 1
a) Deducerea dependenŃei intrare-ieşire
In absenŃa sursei de tensiune UREF şi neglijând curenŃii de intrare şi diferenŃele de potenŃial dintre bornele de
intrare ale celor trei amplificatoare operaŃionale (AO1, AO2, AO3), se obŃine
 R + R2 
U 2 − U1 = I1 ⋅ (R1 + R 2 + R G ) = U IN ⋅ 1 + 1 .
 R G 
Amplificatorul diferenŃial, format din AO3 şi rezistenŃele R 3 , R 4 , R 5 , R 6 , asigură la ieşire o tensiune
 R  R6 R
U O = 1 + 5  ⋅ ⋅ U 2 − 5 ⋅ U1 .
 R3  R 4 + R6 R3
În condiŃiile în care R1 = R 2 = R 3 = R 4 = R 5 = R 6 =25kΩ, se obŃine
 50kΩ  UO 50kΩ
U O = U 2 − U1 = U IN ⋅ 1 +  şi o amplificarea de tensiune A U = =1+ .
 R G [ kΩ ]  U IN R G [ kΩ ]
b) Ajustarea nivelului tensiunii de ieşire
Tensiunea de referinŃă U REF , reglabilă, permite ajustarea nivelului tensiunii de ieşire U O a amplificatorului de
instrumentaŃie. Pentru aceasta, rezistenŃa R 6 nu este conectată la masă ci la o tensiune de referinŃă (fig.1). Astfel,
U + U REF U − U1
U REF = I 4 ⋅ (R 4 + R 6 ) − U 2 , I 4 = 2 , U O = U1 + I 3 (R 3 + R 5 ) , I 3 = O , U 3 = I 4 ⋅ R 6 − U REF
R4 + R6 R3 + R5
R5 R5 R6
U O = I3 ⋅ R 5 + U3 = UO − U1 + ( U 2 + U REF ) − U REF
R3 + R5 R3 + R5 R4 + R6
Grupând termenii, din ultima relaŃie se obŃine
R + R5 R6 R R + R5 R4
UO = 3 ⋅ ⋅ U 2 − 5 U1 − 3 ⋅ ⋅ U REF .
R3 R4 + R6 R3 R3 R4 + R6
În condiŃiile în care R1 = R 2 = R 3 = R 4 = R 5 = R 6 , rezultă U O = ( U 2 − U1 ) − U REF , adică o decalare cu
− U REF a nivelului componentei continue a tensiunii de ieşire UO .