Sunteți pe pagina 1din 7

Diagnoza unui invertor trifazat

Student : Musa Sebastian


Grupa : 141 SE
Prof. Indrumator : Razvan Popovici
1. Scopul Lucrarii
Rolul acestui sistem este acela de a face o diagnoza a unui sistem de alimentare a unui
motor asincron trifazat la tensiunea de 400V c.a., prin intermediul unui invertor trifazat de
tensiune, conectat la o sursa de curent continuu de X volti. In cazul detectarii unor defecte in
urma diagnozei, automatul programabil asigura protectia sistemului prin decuplarea acestuia
de la alimentare, implicit intreruperea functionarii acestuia. Mentenanta este facilitata de
faptul ca, pe langa protectia in sine a sistemului de diagnoza, ofera si informatii in privinta
naturii defectelor survenite.

2. Schema Invertorului trifazat si Descrierea Functionarii

Fig.1. Invertor trifazat autonom de tensiune cu condensatoare de stingere pe fiecare faza


având ca sarcina un motor asincron trifazat

Invertorul este format din trei brate de punte identice (3 semipunti), fiecare brat având
în componenta doua tiristoare (ex. T1 si T4 ), doua inductivitati cuplate (ex. Lk1 si Lk4 ),
diode de regim liber (ex. D1 si D4 ) si condensatoare de stingere (ex. Ck1 si Ck4 ).
Intervalele de conductie ale tiristoarelor din acelasi brat sunt de câte 180° electrice.
Ele conduc în contratimp. Stingerea unui tiristor aflat în conductie la un moment dat este
asigurata de intrarea în conductie a tiristorului complementar din acelasi brat datorita
efectului de inductie mutuala din bobinele cuplate.

Fig.3. Formele de unda specifice functionarii invertorului autonom cu condensatoare de


stingere pe fiecare faza.
3. Sistemul de diagnoza ( DESCRIERE DEFECTE + DATE DE
CATALOG)
1. Calitatea alimentarii invertorului :
1.1. Valorea tensiunii de alimentare a invertorului .
In cazul in care tensiunea de alimentare a invertorului este mai mica cu 10% sau
mai mare cu 10% decat tensiunea de la sursa de c.c. pentru care s-a proiectat sistemul
de diagnoza, automatul programabil detecteaza aceasta problema cu ajutorul unui
Senzor de Tensiune DC (CE-VZ02-32MS2-0.5 DC Voltage Sensor 0-75V ). Acest
senzor de tensiune DC măsoară tensiunea DC de până la 75V. Alimentat de o sursă de
alimentare externă 12VDC, senzorul de tensiune DC furnizează un semnal de la 0 la
5VDC, care este direct proporțională cu tensiunea măsurată la blocurile terminale.
In cazul in care, valoarea tensiunii de alimentare nu este in intervalul definit, pe
display-ul acestuia va fi afisata eroarea „ Tensiune c.c. < sau >” .

1.2. Lipsa tensiune la alimentarea invertorului trifazat


In cazul in care, la alimentarea invertorului 3~ tensiunea c.c. este zero, automatul
programabil, are conectat la intrare acelasi senzor de tensiune prezentat la punctul
1.1., doar ca in acest caz, semnalul primit de automat este 0, iar pe display-ul acestuia
va fi afisata eroarea „Lipsa tensiune alimentare”.

1.3. Defect polaritate


Pentru dignoza acestui tip de defect, s-au folosit doua diode puse in serie in stare
blocata pentru sensul curentului de la potentialul Vp+ la potentialul VP-, intre acestea
conectandu-se un divizor de tensiune si un senzor care are ca iesire I/O. Intrarea in
automatul programabil a fost definita ca si Contactor normal-deschis, astfel incat in
momentul in care polaritatea se schimba, senzorul va transmite semnalul 1, iar pe
display-ul PLC-ului va fi afisata eroare „Polaritate inversata”.
Schema aferenta erorii:
2. Calitatea tensiunii la iesirea invertorului trifazat
2.1. In cazul in care, pe una dintre fazele R,S,T, nu exista tensiune, automatul
programabil detecteaza acest defect, cu ajutorul unui senzor de tensiune AC
(asemanator cu cel folosit la punctul 1.1. ), iar pe display-ul acestuia va fi afisata
eroarea „Lipsa tensiune pe una dintre fazele R,S,T”.
2.2. In cazul in care, se produce un dezechilibru intre fazele R,S,T, cum ar fi
decalarea timpului de conductie pe fiecare faza sau ineglaitatea amplitudinii
sinusoidelor, implicit se va schimba valoarea tensiunii de iesire pentru cel putina o
faza. In acest caz, s-a definit tensiunea de iesire de 400V c.a. , iar intervalul tensiunii
pentru care invertorul functioneaza in parametrii normali, egal cu +/-5%*U . S-a
folosit un senzor de tensiunea AC, care trimite un semnal analog catre automatul
programabil, acesta fiind comparat cu parametrii definiti pentru comparatorul analog-
digital. In cazul in care, nu sunt indeplinite conditile impuse mai sus, pe display-ul
PLC-ului va fi afisata eroarea „ Dezechilibru R,S,T” .
2.3. In cazul in care, potentialul neutrului este mai mare ca zero, automatul
programabil va percepe aceasta schimbare cu ajutorul unui senzor de curent, montat
pe cablul neutrului, senzor care va da un semnal pozitiv acestuia, modificandu-i starea
intrarii aferente acestui defect, iar pe display va aparea eroarea „Potential neutru >0” .

3. Lipsa comanda invertor


3.1. In cazul in care, semnalul de comanda a unuia sau mai multor tiristoare este
absent pentru o perioada de timp definita, prin intermediul unui tahometru de
impulsuri, se poate masura intervalul de timp dintre doua impulsuri . In momentul in
care automatul programabil detecteaza aceasta eroare, pe display va fi afisata eroarea
„Lipsa comanda tiristoare”.

4. Defecte racire
4.1. In cazul in care, temperatura pe un brat al invertorului va depasi temperatura
maxima admisibila, cu ajutorul unui senzor de temperatura, se va citi aceasta valoare,
si va transmite un semnal PLC-ului, afisand pe display eroarea „Supraincalzire brat
1,2 sau 3”.
4.2. Pentru racirea cu ventilatoare, s-a ales metoda de racire cu cate un ventilator pe
fiecare brat al invertorului. In cazul in care, un ventilator s-a defectat, automat bratul
respectiv va atinge o temperatura critica perceputa de PLC prin intermediul senzorilor
de temperatura folositi la punctul 4.1. , dar in acelasi timp, cu ajutorul unor
traductoare de curent, montate pe cablurile ventilatoarelor, se va citi valoarea acestora
si implicit se va transmite un semnal automatului programabil, care va afisa eroarea
„Ventilator defect”.

5. Protectia
5.1. Cu ajutorul unui senzor de curent dispus pe nul, curentul poate fi sesizat prin
intermediul campului magnetic ce-l genereaza. Avantajul principal al metodei consta
în lipsa conexiunii electrice directe între circuitul de masura si circuitul masurat.
Aceasta izolare este foarte importanta acolo unde siguranta si masurile de protectie a
muncii sunt stringente. In acest caz, automatul programabil va primi un semnal de la
senzorul de curent, iar pe display-ul acestuia va fi afisata eroarea „ ATENTIE –
Probleme Protectie” .

NOTA: In toate cazurile de mai sus, in cazul aparitiei unui defect, automatul
programabil va comanda incetarea functionarii invertorului.

4. DESCRIEREA MODULELOR PROGRAMATE IN EASYSOFT


Mai jos vom prezenta parametrii asupra carora se aplica diagnoza; in caz de aparitie a
unor defecte in privinta parametrilor respectivi, acestea vor fi depistate si afisate.

Modulul 1 : Selectie comanda (coloanele 001-002)

Selecteaza modul de comanda a invertorului trifazat ( Manual / Automat ).

Modulul 2 : Defecte alimentare invertor trifazat

2.1. Verificare prezenta tensiune de alimentare c.c.

2.2. Verificare incadrare tensiune de alimentare in intervalul dorit de functionare a


invertorului trifazat. S-a ales intervalul +/- 10%.

2.3. Verificare polaritate alimentare invertor.

Modulul 3 : Defecte la iesirea invertorului trifazat

3.1. Verificare prezenta tensiune pe fazele R, S, T ;

3.2. Verificarea echilibrului dintre faze ;

3.3. Verificarea incadrarii tensiunilor de iesire in intervalul dorit. S-a ales intervalul
+/- 5%.

Modulul 4 : Defecte lipsa comanda tiristoare / faza.

4.1. Verificarea comenzii tiristoarelor pe fiecare faza.

Modulul 5 : Defecte racire.

5.1. Verificarea depasirii temperaturii maxime admisibile / brat invertor

5.2. Verificare functionare coolere / brat invertor.


Modulul 6 : Protectia

6.1. Verificarea scurgerilor de curent din instalatie.

Modulul 7 : Modul operational

7.1. Intreruperea functionarii sistemului la aparitia oricarui defect.

Modulul 8 : Comanda manuala

8.1. Invertorul este comandat manual de catre operatorul uman.

VI. CONCLUZII
Sistemul de diagnoza descris în această lucrare este un sistem expert pentru diagnoza
unui invertor trifazat. Construit în softul EasySoft, sistemul prezintă o serie de avantaje:
asistarea operatorilor de sistem, rapiditate, flexibilitate şi transparenţă. El acţionează ca un
expert uman realizând judecăţi corecte cu privire la regimul staţionar al invertorului trifazat.
Interfaţa sa este foarte simplă şi prietenoasă. Regulile de diagnoză utilizate sunt complexe dar
foarte logice, conţinând consideraţii economice, tehnice şi euristice. Diagnoza realizată de
sistem porneşte de la efectele observate ca şi simptome (valori ale parametrilor injectati
neoptimi) şi ajunge la cauze, care sunt de fapt măsurile de reparare aplicate parametrilor
respectivi.