Sunteți pe pagina 1din 11

Diagnoza unui redresor trifazat

Student: Grigore Petre-Catalin


Grupa: 141 SE
CUPRINS

1. Scopul lucrarii....................................................................................................................................3
2. Prezentare generala...........................................................................................................................3
2.1 Principiul de functionare al redresorului.......................................................................................3
2.2 Clasificare redresoare......................................................................................................................4
3. Structura sistemului de diagnoză a redresorului trifazat...............................................................5
3.1.Schema de forță a sistemului de diagnoză a invertorului trifazat................................................6
3.2 Descrierea constructiva..................................................................................................................6
3.3 Date tehnice ale PLC-ului...............................................................................................................8
3.4 Descrierea defectelor diagnosticate de sistem................................................................................8
3.5 Alarmele sistemului de diagnoză....................................................................................................9
3.6. Schema de programare a PLC-ului...............................................................................................9
4. Concluzii...........................................................................................................................................10
Bibliografie...............................................................................................................................................10

2
1. Scopul lucrarii:
Implementarea unui sistem de diagnoza pentru un redresor trifazat. Acest sistem poate
detecta orice defectiune aparuta.

2. Prezentare generala:
Redresorul este un convertor static de putere care realizează conversia unei tensiuni
alternative într-o tensiune continuă, sensul transferului de energie fiind dinspre partea de curent
alternativ spre partea de curent continuu.
Redresorul este, în general, compus dintr-un transformator sau din bobine de limitare a
curentului montate pe partea de alimentare alternativă, din elemente de netezire a curentului
şi/sau tensiunii pe partea de curent continuu, din elemente de protecţie la suprasarcini şi
supratensiuni şi din dispozitive semiconductoare de putere cu conducţie unidirecţională (diode şi
tiristoare) pe fiecare cale de curent, acestea fiind legate astfel încât dispozitivele să aibă aceeaşi
durată de conducţie sau de blocaj. Dispozitivele devin succesiv "conductoare" sub acţiunea
"tensiunii de comutaţie" furnizate de reţeaua de alimentare, legile fiind impuse de modul de
conexiune.

2.1 Principiul de functionare al redresorului:


Diodele conduc doua cate doua, pe rand, in functie de variatia tensiunilor din secundar. In
orice moment, dintre diodele grupului de comutarie P (D 1, D3, D5) va conduce dioda care are
anodul cel mai pozitiv, iar dintre diodele grupului N (D 2, D4, D6) va conduce dioda care are
catodul cel mai negativ. Tensiunea redresata u d este egala cu diferenta dintre potrentialul
anodului si respectiv potentialul catodului diodelor care conduc, adica diferenta dintre
infasuratoarele alternantelor pozitiva si respectiv negativa ale sistemului trifazat de tensiuni din
secundarul
transformatorului (u10, u20, u30). Fiecare dioda conduce un interval egal cu o treime dintr-o
perioada a tensiunii retelei si este supusa pe durata blocarii la o tensiune inverse maxima uRmax.

3
Fig.1 Partea de forta a redresorului trifazat in punte
2.2 Clasificare redresoare :

a) după tensiunea alternativă de alimentare:


- redresoare monofazate alimentare de la reţeaua monofazată;
- redresoare trifazate alimentate de la reţeaua trifazată;

b) după tensiunea continuă de ieşire:


- redresoare necomandate (care nu conţin decât diode). Ele furnizează la
ieşire o tensiune continuă de valoare constantă;
- redresoare semicomdate (cu tiristoare şi diode)
- redresoare comandate (care nu conţin decât tiristoare). Ele furnizează
la ieşire o tensiune continuă de valoare reglabilă;

4
Fig.2 Schema electrica de principiu redresor trifazat in punte complet comandat

Fig.3 Forme de unda in cazul redresorului comandat

5
3. Structura sistemului de diagnoză a redresorului trifazat:
Schema functionala a sistemului de diagnoză este formată din:
o Schema de forță;
o Sursa de alimentare trifazată;
o Automatul programabil (PLC);
o Blocul de masură;
o Blocul de reglare;
o Blocul de supraveghere a siguranțelor;
o Blocul de distribuție;

3.1.Schema de forță a sistemului de diagnoză a invertorului trifazat:

Legenda:
- 1-bloc de traductoare de măsură
- 2-bloc de reglare
- 3-bloc de supraveghere siguranțe
- 4-bloc de distribuție

Reglarea redresorului trifazat se realizeaza cu ajutorul unui sistem de reglare automata


care este format din mai multe blocuri de traductoare.

6
3.2 Descrierea constructiva:
Dulapul Dcda – dulap reglare, comanda
Partea de comanda si reglare este amplasata la partea din fata a dulapului.
Dulapul cuprinde :
- Sistemul de reglare :
o Bloc de masura
o Bloc de reglare si formare a impulsurilor de aprindere
- Automatul programabil ( optional cu modul interfata pentru comunicare la
distanta, fiind posibila selectarea modului de comanda : local sau de la
distanta prin intermediul sistemului SCADA )
- Panou operator ( HMI )
- Sursele de alimentare de +24Vcc pentru alimentarea automatului programabil
si a sistemului de reglare
- Releele pentru interfata cu automatul programabil
- Transformatoare de adaptare pentru sistemul de masura, transformatoare de
sincronizare, traductoare Hall, etc
- Senzori si traductoare
- Intrerupatoare automate, sir cleme , etc

(a) (b)
Fig.4 Dulap redresor parte de comanda (a), parte de forta (b)

Dulapul R1 contine :
o O punte trifazata cu tiristoare, complet comandat
o Circuite de protectie la supratensiuni, la supracurent si la
supratemperatura
o Sistemul de ventilatie

7
o Un bloc electronic pentru supraveghere sigurante fuzibile
o Un bloc electronic de distributie si amplificare a impulsurilor de
aprindere
o Sigurante , intrerupatoare, etc
o Senzori si traductoare
o Sir cleme

3.3 Date tehnice ale PLC-ului:

8
3.4 Descrierea defectelor diagnosticate de sistem:

Defect Alarme Intrare/ Iesire Cauza


Alarma de I03-interventie/Q04
Calitate tensiune foarte avertizare/
slaba vizuala Externa
Alerta automata I04/M01-circuit de
protectie
Senzor blocare I05/M01
Defectiune tiristoare Senzor de fum I04/M01-circuit de Interna
protectie
Circuit suprasolicitat Senzor de fum I06/M01 Interna
Supratensiune Senzor prezenta I02/M01 Mixta

3.5 Alarmele sistemului de diagnoză:

9
Nume alarmă Tip alarmă Actiuni
Lampa de urgenta-Q02 Vizuală Led rosu intermitent
Semnal sonor-Q03 Sonora Avertizare sonora
Circuit de protectie-M01 Cu actiune Oprire tensiune
Alerta automata-I04 Cu actiune Trimitere mesaj catre M01
pentru oprire tensiune

3.6. Schema de programare a PLC-ului:

10
4. Concluzii:
Acest sistem de diagnoza da un randament bun pentru descoperirea defectelor de
tensiune, suprasolicitarea redresorului sau defectiuni ale tiristoarelor.
Utilizarea programului Easy Soft este potrivită doar dacă se dorește utilizarea
automatelor firmei Panasonic. Pentru utilizarea unor automate mai performante, se va
utiliza un software de programare a acestora.

Bibliografie
o https://www.researchgate.net/profile/Constantin_Stanescu/publication/274710519
_Electronica_industriala/links/578902c008ae5c86c99accf9/Electronica-
industriala.pdf
o http://www.infoelectronica.ro/date_upload/lucrari_m/IEAC5N.pdf
o http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/Redresoare-semicomandate-
monof52723.php
o https://www.amci.com/industrial-automation-resources/plc-automation-
tutorials/what-plc/

11