Sunteți pe pagina 1din 36

PENTRU

REV\S\RUCTORU
- CONS
AMA SERIE NOU1>-
ANUL 1910, '
FONDAT1>- IN """1 Nr.33g.341)
ANUL "IV',
Cifru electronic
Avertizoare
pentru
Releu regulator
de tensiurte
Preamplificator UUS
pentru a artament
Corpuri de
iluminat
AUTO
RELEU
REGULATOR
DE TENSIUNE
.. Dr. ing. Sorin PISCATI
Acest releu electronic de
lensiune poate echipa orice
uulovehicul din
sau din import care
alternatoare cu
pUleri de la 600 W
pel1lrtt tensiuni de J 2 sau 24 V ce
Aulorul a construit mai multe
exemplare, pe care le-a mon-
lai pe diverse autovehicule,
ncepnd cu /993. Nici unul
din aceste exemplare nu s-a
delectal, n unei

li ensiunea de 14,5
V, n cazul turis-
melor, respectiv, 28,5 V, n
cazu l instalatiilor auto de 24 V
ale ' autocamioanelor
(ROMAN, DAC etc.) se
mentinc avnd aba-
teri ' de maximum 0,1 V
indiferent de con-
sumatorilor electrici care
simultan la un
monlent dat. Elementul regula-
tor propriu-zis (fig. 1) este con-
stituit n jurul tranzistoarelor
TI, T2 cu cuplaj n emitor.
Tranzistorul T3 preia semnalul
electric de la regul atorul TI ,
R1
CI
EI
T2 l transmite, amplificat,
tranzistorului T4. Tranzistoa-
rele Tl T2 sunt de tip npn.
Autorul tranzis-
toarele BCl 07 B sau BC171 B,
dar se pot utiliza alte tipuri
similare, cu ca factorii
"P" de amplificare n curent ai
celor tranzistoare nu
difere semnificativ. Tran-
zistorul T3 (pnp) poate fie
un BD136, 138 sau BD140.
Pentru releele care
tensiunea n instalatiile de 24
V, valorile s'unt trecute
n paranteze. In cazul acestor
relee este necesar ca tranzIs-
torul T3 fie un BD 140.
Finalul T4 este de tipul
2N3055. El trebuie o
tensiune de lucru de minimum
35 de volti. cum se
acest tip de tranzistor, n afara
n semnului 2N3055, mai are
o
tensiunea de
lucru a tranzistorului respectiv,
tensiune care la unele este de
numai 20 V. Utilizarea unor
astfel de tranzistoare n cazul
instalati ilor auto care
sub tensiunea de
24 de volti duce la defectarea
lor din cauza supravol i.
Autorul tranzis-
toarele marcate 2N3055,
nici o sau
deoarece ele pot lucra la
60 V. Tranzistorul final T4 tre-
buie fie n mod obligatori u
cu un radiator termic.
deoarece, n caz contrar, se dis-
truge prin
Radiatorul termic al acest u i
tranzistor final I constituie
suportul metalic, elin
de cu grosimea de
1,5 mm, al releulUl regulator.
Acest suport este fixat mecani c
de aripa a
prin intenn,ediul a
M4. In aceste
se transmite de la
suportul (placa de n
releului regulator la aripa inte-
a autovehiculului, care,
n constituie
radiatorul termic principal.
Izolarea ntre car-
casa tranzistorului final
de a releului . se
printr-o folte de
izolatoare ce se
introduc ntre le de
fixare carcasa tranzistorul u i.
(Continuare n pagina 16)
TEHNIUM martie-aprilie 2001
F
... Ing. Constantin V. CROIF - MAGIC MYG
Sistemul prezentat se poate monta ca
pentru activarea/dezactivarea alarmei unui aparta-
ment, pentru unei yale electromagnetice
sau pentru controlul unor aparate
electrocasnice de copii (TV, PC etc.),
avnd ca un releu de 5 A.
DE CE CIFRU ELEC-
TRONIC?
Securizare - o tas-
cu 12 taste 495 de
posibile, pe care le
utilizatorul;
Economisiti bani - uti-
un sistem de teleco-
radio, costul acestuia
va deoarece fiecare
membru al trebuie
un de teleco-
Cu cifrul electronic,
costurile se reduc, n cele mai
multe cazuri, la
Sistem de avertizare - n
asociere cu o electro-
de tip un temporiza-
tor un detector de
pasiv cu -
PIR -, se un sistem de
avertizare foarte
fiabil ieftin. Cel mai ieftin sis-
tem din combinarea
cifrului cu o baterie n
sau cu "Alarma
de MAGIC MYG, ce
Intrare (IT)
Intrare (II).
TEHN/UM martie-aprilie 2001
Date tehnice
Controlul accesului secu-
rizat prin cod format din patru
cifre, configurabil la utilizator;
pe releu de 5 A, cu
contacte NI/ND;
Semnalizare a
cu LED;
Activare prin tastarea
cifre care nu
codul;
cu 12 taste

Tensiune de alimentare
9 ... 18 V,
Consum n stare de veghe:
37 mA tipic.
UTI-
LIZARE
Schema cuprinde
circuitul integrat U1, rezis-
toarele de polarizare, driverul
pentru releu - tranzistorul Q1 -
releul propriu-zis, cu pe
contactele NI (normal nchis)
ND (normal deschis). LED-ul
starea a montaju-
lui (de supraveghere).
(Continuare in pagina 33)
SUMAR
D
Releu regulator
de tensiune 2
Cifru electronic 3
Sistem de
4
Cuptoare cu microunde 6
Avertizoare
pentru 7
Miniosciloscop catodic 8
Brum terminator 10

de lemnoase 12
Montarea fixarea
pieselor lemnoase 13
Imprimanta cu jet
de 14
de
"Signal FM-7" 17
Corpuri de iluminat 20
Memorator 21
Sfaturi practice 23
Preamplificator UUS 24
Cuptor cu coacere
25
pentru
apartament 26
Radioreceptoare 28
enciclopedie
TEHNIUM 29
Pneu riie
de drum 30
de 31
32
Aparat pliant pentru
jocuri de 34
Mobilier din
modul 34
Dormitor simplu
elegant 35
_Ni<.l!Ilh'fMd_L ______________________________ _
w
SISTEM DE ALARMA ANTIEFRACTIE (II)
(Urmare din n/lmrul trecut)
-au
comenzi suplimentare:
butonul care
monostabilului pentru
inhibarea al armei pe durata T, nece-
nchiderii (tastatura
de cod se n exterior); dioda D3
blocheaz[\ accesul tensiunii de ali-
mentare la circuitului de coin-
n momentul aces-
tei taste;
... Ing. Gabriel RUSU
R
.r: SI
o
K
.---!:_...,R
o
K
o
butonul RESET, pentru oprirea
alannei n cazul I1 care a fost
are efect independent de
circuitul lemporizator diodei
D I se ce con-
Unitate de supraveghere

tactele senzorilor SI au fost nchise.
firelor de dintre
montajul electronic nu are
ca efect anularea efectului alarmei, ci
doar imposibilitatea blocu-
lui de cod.
Un exemplu de realizare a tasta-
turii este dat n figura 3. Confonn
desenului , codul de acces este 1-5-7-
6. Orice a uneia din celelalte
taste atrage sine resetarea bista-
bililor, indiferent de comenzile
corecte date anterior. Astfel, pentru
inducerea n eroare a unei persoane
neavizate care ar dori afle codul de
acces, se poate tasta orice
de taste, dar, obligatoriu, ultimele
patru vor fi n ordine cele corecte.

de cod
Pentru realizarea tastaturii se
poate utiliza cauciucul grafitat recu-
perat de la un calculator de buzunar
defect, cablajul fiind adaptat cores-

lulwn Ardelean, Horia Giuroiu.
Petrescu
Blakcslcc
BIBLlOGRJt
Circuite CMOS.
Manual de utilizare
Digital Design with Standard
MSI and LSI. Design
Tchlliqucs for thc
Microcomputcr Age. (Second
Edition)
Editura
1986
Copyright 1975,
1979, .rohn Wilcyand
& Sons, inc.
lstvan Sztojanov, Eugen De la poarla TTL la micropro- Editura
BorcOl:J. Nicolae Tomcscll . Dan cesor. Circuite integrate digi- 1987
Bulik, Marilcna Petrec, Cristian laIc
Pctnx
Ghl.:orglIl.: Milwi Electronica Editun.l
Pelre prin CMOS 1987
Data Book Microclcctronica 1989
Nicul.lc Agenda radioclcctronistului. Editura
a Il-a 1989
Ing. C. CIFRU.Almanah Tchniul11
1987, pag. 58
II
t V
uo
lfD
lK
M, N. o P o--{""=:r-+Y.
Indicator
ca firele de
ale lor de la fie pre-
cu conectoare tip paptlc-
pe care se
cifra (O, 1, 2 etc.) .
De asemenea, pe placa de
circuit imprimat vor fi cu
conectoare pe care Se
comutatoru-
lui kl, k2 etc.). Respectarea acestei
permite accesul facil la
conexiunile comutatoarelor, pentru a
se putea schimba codul cu
ori de cte ori este nevoie.
pentm codul exem-
plificat mai sus se reali zeaza foarte
simplu, prin cuplarea numerelor 1, 5.
7,6, n ordine, la kl, k2, k3
k4, tastele false fiind cuplate la
V DB prin k5 ... k/1"
se rea Izarea mal
a de cifru, circuitul
lC5 se poate elimina, iar
ultimului bistabil se conecteazfl
direct la anodul diodei D3 .
TEHNIUM martie-aprilie 2001
Extinderea de cifre din
care se compune codul se poate face
prin conectarea n a altor cir-
cuite basculante bistabile mo-
delul de ale circuitului inte-
grat le?), cte unul pentru fiecare
Acestea se vor
introduce n circuit cel de-al
doilea bistabil din le?, ntre !lunctele
notate n cu A B. In acest
caz, intrarea se va cupla la punctul B,
iar ultima la punctul A.
se supravegherea
unui mai mare de sau
ferestre. se
senzorilor al circuitelor basculante
bistabile pe care acestea le
prin introducerea n mon-
laJ a schemei din figura 4.
Astfel, pentru conectarea a
jlatru sesizori punctul e
din figura I se cu punctul O
din figura 4, iar n punctul E. se
cu punctul F. De aseme-
nea, se ntrerupe conexiunea dintre
punctele E G ale figurii 1. Schema
din figura 4 se mai poate cupla de
ori la montajul original, n
mod similar, prin conectarea
punctelor H cu G J cu 1, ntreru-
perea lor dintre G 1, respec-
IiI' dintre 1 restul montajului (ntre-
ruperile necesare sunt marcate cu X
in ti gura 1); punctele O
loare nou montaj realizat
conform figuri i 4 se la C.
eu un minim de compo-
nente suplimentare (cteva tranzis-
loare, LED-uri rezistoare), alarma
deja se poate transforma
ntr-un sistem complex de suprave-
ghere avertizare: la
circuit basculant bistabil din unitatea
de supraveghere se poate
monta cte un indicator optic, con-
fonn figurii 5, care are rolul de a
semnaliza suplimentar prin
aprinderea LED-ului
senzorului afectat. Astfel, spre exem-
plu, acest sistem este folosit
pentru supravegherea unui depozit
oarecare. a intindere este
prin construirea n camera personalu-
lUI de a unui panou care repre-
planul cu locul de insta-
lare a senzor n parte (marcat
cu cte un dispozitiv optoelectronic),
se poate localiza imediat perimetrul
in care s-a realizat
O modalitate de realizare a cir-
cuitului imprimat este n
figura 6, care modul de
cchipare a de circuit. Am
folosit circuit imprimat simplu placat
din considerente economice (am avut
in vederea uzura de
care n cazul circuitului dublu
placat ar fi fost mult mai mare), dar
din considerente practice:
Illontarea circuitelor integrate pe
socluri adecvate, de 14 pini.
TEHNIUM martie-aprilie 2001

CI
r:l
Pl U

Cablajul imprimat modul de amplasare
V a componentelor pe
ISTA DE COMPONENTE:
- rezistoare: RI+R4 - 100 kQ+2MQ; RS, R6, R9+RIS - 10kn: R7.
R8 - 680 1d1; P I - valoarea sc n de tll11-
pul necesar.
- condensatoare: CI - valoarea se n functie de timpul nece-
sar, eonfonn mai sus; C2 - Ib nF; C3 -470 nE
- diode: D 1,03, D4 - 1 N4148; D2-1 N400 1.
-tranzistoare: TI - BC337 sau BD23S, n functie de curentul de lucru
al releului REL; T2-BD23S. '
- circuite integrate: ICI, IC2, lC6, lC7 - MMC4013; Il\-
MMC4002; IC4 - MMC4047; ICS - MMC4012; ICX
MMC4011.
II
_-'3;1'9 _'-___________ _
CUPTOARELE
CU MICROUNDE
n domnului Ion
Mihalache, din care ne-a solicitat date
despre cuptoarele cu microunde n general
despre tipul SAMSUNG RE-570D n special.
uptoarele cu microunde
au pe putnd fi
utilizate de marel e public, la
nceputul deceniului al
( 19,.51-1953). . .
In timpul au fost
construite foarte multe tuburi
electronice magnetron pentru
instalatiile radar. Acest stoc de
magne'troane uti-
I izarea n cuptoarele cu
pentru prepararea
Expenmentele s-au
racut n vagoanele-restaurant
din S.U.A.
Cuptorul cu microunde este
folosit pe
rezerve, este foarte
de utilizat. Schema a
tipului de cuptor la care
referiti , anume SAMSUNO
RE-570D, ali-
mentat direct de la reteaua de
curent alternativ de 220 V. La
intrare este montat un filtru de
retea de tip 'LC, care
pii'trunderea a unor
electricI. RegaslmapOl
motorul pentru temponzare
(Mi) cu cele contacte B
D pentru timp putere.
Contactul A
automat atunci
cnd temperatura peste
un anumit nivel, mai exact, el
temperatura de
lucru n de uti-
lizatorului . Contactul C fi-
timp,lll de a
instalatiei . In mai
un ventilator Mv motorul
MF pentru rotire. Evident, prin
contactul F este alimentat
becul de iluminare, iar prin
Motorpen-
nu tempo-

E
r -- ------ --- - -- -----,
Filtru :
I
50Qk
2,2 n I

22 n I
, I
A c
i; L ___ m _____________
contactul E se
intrarea n pri-
marul transformatorului este
alimentat. La secundar, ntr-o
se tensI-
unea foarte nalta de
dioda R, iar
tensiunea de filament a
magnetronului. de
lucru este de 2,45 ORz.
Puterea de 500 W poate fi
la 500, 350, 250, 150
sau 80 W.
o
TEHN/UM martie-aprilie 2001
AVERTIZOA
PENTR RETE
,
.. Ing. M. APOSTOL
Cele montaje prezentate, att de simplu de
construit, sunt eficiente pot oferi utile.
Toate aceste montaje se direct de la
de 220 V afolosi un transformator,
dar aceasta din partea constructoru-
lui a utilizatorului: nu se va lucra atunci cnd mon-
tajul este sub )ensiune, evitndu-se n felul
acesta grave accidente. In plus, aceste montaje se vor
introduce m cutii bine izolate electric
care contactele accidentale.
R2
2710
C 3 470nF/400V

fD
I
R3
mQ
R4
18kn
LED I
R3
2if
C2 +
_
R6
471Q
03

R8
ISQ(I
2?OV"\.
consumator

TEHN/UM martie-aprilie 2001
M ontajul din figura I
prin diode ele<:t!"O-
luminiscente (LED) pn:zen!a
tensiunii n In
timp, el poate ti la losit
ca verificator la prize sau la
un tablou electric i se
cordoan<:: de
cuplare. Circuitul integrat 555
ca multl vibrator
ce energie pri n con-
densatorul C3. Acest conden-
sator trebuie reziste la o ten-
siune de 400 V
de 250 Y.
Multivibratorul alter-
nativ cele LED-uri , care
se a fi de cul ori
diferite: verde. Prin
consumul mediu de enerl!i <: .
LED-urile stabilesc la bOrJ lel e
condensatorului C2 o tensiune
de aproximativ 5 Y. Cnd se
un alt ritm de aprindere
a diodelor, se valorile
luiRl CI.
Ca se evite uitar<::a n
a unui consumator (de
exemplu, ciocanul de lipi t),
este recomandat montajul din
figura 2, care averti zeaza tot
optic
dioda 1 n mod COIl-
tinuu, se faptul insta-
este iar
cele diode lucreaztl alter-
nativ, ele efi un
cO'lsumator a conectat.
In caz de consum, apare o
de tensiune pe R8, iar
diode lor 03 04
tensiune nu
0,6 V. Astfel, tranzistorul 12
este deblocat pe C2
de 50 ori pe Cum C2
se lent prin R4, el nu-l
poate n pe TI .
Circuitul 555 ca nnt!-
tivibrator cnd TI este bl ocat ,
deci cnd nu este conectat un
consumator.
Ca se asigure un COIl SUIll
normal, diodele D3 04 tre-
buie reziste la un <:urcnt de
10 A.
II
_'.,:I.';f.i"';_'--_____________________ _
MINIOSCILOSCOP
CATODIC (III'
.. Dr. ing. Andrei CIONTU
GENERATORUL
DE BALEIAJ
SI
,
AMPLIFICATORUL
(AX)
TI n figura 5 se
schema de principiu a genera-
torului de timp format
dintr-un generator de tensiune
liniar GTLV (CII,
Tl, C12), un repetor pe
(T2) un amplificator final
simetric (n, T4). Schema
pentru GTLV are
remarcabil e:
are o foarte liniaritate
de are o
mare a regiajuiui
de repetare (peste
20: 1). Ea se pe
carea unui condensator C (C',
C", C"') cu un curent con-
stant, a valoare se
cu
trimer P2; depinde
de tensiunea pe pinul 3 al Cll.
a conden-
satorului C se face prin C 12
(PE555) . n tabelul de la pagi-
na 9 se dau rezultatele
torilor efectuate la GTLY.
1-_----------------------,
I
.... +12V
f""
CI 2
5 INT
?5k
555
I FRFr:V
CI 1
1
EXT
741N
8 <4
R?

3k9
C3
K
1
lOn
R7
lc .. lc .. Cl
0.511-
1 1
+200V
O +12V
I
100n
R17
R12*
l8k
62k
C6
O .5J.L
X
T4
+
Rl0
Rl8
1 e7 '10k
9kl
2211-
TEHNIUM martie-aprilie 2001
--=-_______________ ---=--______ ----.J_'NliJ.5ieJi_

Pl
P3
LED SIG. FOC.
I
;'
/

I
O
@
DDD
1: 1 1:10 1:100
0
lI)
o.
ln
o
conectori BNC NIVEL BAZA TIMP SINCRO LUM.
210

-.J
C fmin (kHz) fmax (kHz) a=fmaxlfmin
T()..ls)
mm max
C'=1 000 pF 16,6 381,58 22,98 2,62 60,24
C"=47 nF 0,76 19 25 52,6 I 31 S,R
C"' =l )..lF 0,036 1 27,77 1 000 27 777,7 I
n figura 5a se desenul cablajului imprimat pentru canalul de baleiai la scara t: 1, iar n
I
fig\-lra 5B modul de a componentelor de conectare n ansamblu miniosciloscopul ul. I
In figura 6 este panoul frontal al aparatului realizat, care are dimensiunile 21 () '( 55
dimensiunile boxei) care s-a din sticlotextolit.
TEHNIUM martie-aprilie 2001
BRUM TERMINATOR (III)
Reali::are practicei reglare
Montajul se practic
pe o stielostratitex
cu folie de cupru. O prac-
ce a dat rezultate foarte bune
cste n figura 7, iar
amplasarea componentelor elec-
trice n figura 8. Pentru
unu i montaj ct mai compact,
comutatoarele K 1 K2, duble cu
au fost amplasate pe
de cablaj imprimat.
galvanice, att cele ce
plivesc comutatoarele ct cele la
cosele destinate
montajului - cele canalc
L R -, se rea-
obligatoriu folosindu-se
conductor ecranat.
n de sau prefe-
ri constructorul montajului
BRUM TERMINATOR poate
rolosi pentru intrarea
montajului mufe de tip DIN sau
JACK-IN-LINE. Cele rezis-
RO, amplasate pentru ca
lransformatorul Trl o
ct mai n vederea
i unei forme de ct
mai sinusoidale a semnalului supli-
mentar. se pot conecta direct la bor-
... Ing. Emil MARIAN
nele de ale
secundare. In acest fel am
mai diodele redresoare rapide
D I +D4 am simplificat
cablajul montajului, asigurnd
RO de
optime. Pentru a realiza un reglaj
foarte precis al montajului BRUM
TERMINATOR construit n vari-
anta stereo, slmt necesare
toarele tehnice:
un osciloscop cu spoturi;
preamplificatoare identice
de 40 dB, care lucreze foarte
bine n zona lor joase (30
Hz+SOO Hz), dotate cu filtrare RC
trece-jos de fo ==
400 Hz) limitatoare de amplitu-
dine (Ui
max
== S mV);
un
voltmetre (de tensiuni
continue) electronice (pentm
AF).
Reglajele includ cele trei ope-
la nceput,
anume fazarea, reglajul
centrale a semnalului suplimentar
n final, reglajul de amplitudine
al acestuia.
Osciloscopul se
astfel nct cele spoturi
prezinte de timp. Se
cu energic electricii
montajul BRUM TERMINATOR
cele preamplificatoalT
identice.
Se la intrarea unui pream-
plifieator semnalul audio (prefe-
rabil din zona "de dintre
pasaje muzicale), iar la
intrarea celuilalt senmalul supli-
mentar preluat de la borna de test
(L sau R). Senmalele de ale
preamplificatoarelor se la
oseiloscopului (SpOI I
spot 2). Se comut:l -
toare1e Kl ulterior, K2, astfel
nct, la prima
la ambele spoturi, formeh:
de fie n fapt vizua-
lizat direct. Deoarece brumul arc
pe cele canale L
R proprii semnalului audi o
redresor al aparatului clcc-
troaeustic vechi ce a intTodus bru-
mul), comutatoarelol
(nu se rCI: 1
reglajul).
s-au executat corect leg,i-
turile galvaniee la eomutatoarek
Kl K2 n ceea ce poziti -
ile de lucru "a" "b", nu mai sunt
necesare reglaje suplimentare.
Oricum, nu o verificare, iar n
TEHNIUM martie-aprilie 2001
___________________________ ----'_ .!iU][I_
cazul se
prin comutarea celor
galvanice care au produs eroarea
(de exemplu, KlaL = Klb
R
tre-
buie ca KlaL = KlaR) ' Pentru veri-
ficare se sonda
osciloscopului la sursa celuilalt
scnmal suplimentar (homa de te,st
R) se fazarea In
timpul este posibil ca
forma de a semnalului supli-
mentar nainte sau napoi
dc brumul semnalului audio.
lucru apare dife-
de pe care o eli-
n etapa a doua a reglajelor.
Rcglajul de ncepe cu
brumului la
preamplificatorului ce
semnalul audio cu brum
"n pauzele" dintre
pasajele muzicale!).
cursorul P2, se
a sem-
nalului suplimentar ce c;a
coincide cu cea a brumului. In
cele imagini
de pc ecranul oseiloscopului
perfect stabile. Nu o
toare cu
frecventmetrul, constatndu-se
egalitatea:
fbrul11 = fsenmal suplimentar
Ultimul reglaj n
TEHN/UM martie-aprilie 2001
egalarea amplitudinilor A brum =
Asemnal suplimentm-' prin
cutsOrulUl
metrului P I (la P2 nu se mai
reglajele de
amplitudine sunt iden-
tice pentru cele canale L R
(Ia fazare nu se mai K I
K2

Deoarece amplificatorul ope-
rational A3 inversarea
de cu 180
0
, a semnalului
(audio + brum), iar semnalul supli-
mental faza, brumul va
fi "terminat" cu re!
efectuarea reglajelor la montajul
BRUM TERMINA TOR pe ambele
canale se semnalul audio de
la montajul unui amplificator audio
de putere se n timpul
(mai ales n "pauze"), lipsa
a bnunului.
un constructor
amator poate face reglajele descrise
acum aparatajul de
control anteri-
or, ureche", folosind amplifi-
catorul audio de putere, dar proce-
dura este cere
timp, iar rezul-
tatele finale vor fi bune, nu
foarte bune!
Montajul BRUM TERMINA-
TO R cu Tr 1) se
obligatoriu, folosindu-se
o cutie din de fier cu
de cca 0,3+0,5 nun etc.
Montajul este extrem de eficient
pentru un set de benzi magnetice
sau CBM-uri (casete cu
ce au fost nregi trate
cu aparat electroacustic
(mWletofon, casetofon etc.).
In vederea ll110r rezul-
tate optime pentru
provenite de la un alt aparat elec-
troacustic, este necesar
reglajele anterior,
deoarece avem de-a face cu alt lip
de brum!
n final, consider montajul
BRUM TERMINATOR
o dotare absolut care tre-
buie parte din aparatajul
amatorului de In-FI ce vrea
unele pro-
grame muzicale vechi, dar cu o va-
loare
Realizat reglat corect, monlajul
BRUM TERMINATOR va con-
firma pe deplin numele.
BIBLIOGRAFIE
MARCUS, J. Electronic
Circuits Manual, McGraw Hill ,
1994;
MARIAN E. - Scheme mon-
taje de Ed.
1992;
*** - Electronique Praliquc -
Septembre 1999.
o 1(1
OUTR
INPUl R
OUT L
o-----lH>
O-_-+_dNPUT L
____________________________ _
-
IM
O<>.
o Il vedea 15
lJ10dele de a mbina - simplu sau
consolidat cu colierc metalice -
diferite pentru constructii
din sellduri. Cele 16 desene sunt
identificate cu litere de la A
la O.
Ele vor fi alese lucrate n
de mecanice pe
carc le va suporta n
care vor fi ncadratc, astfel:
Cele din desenele A, C, D, E,
L J, K, L, M, N, O mod-
ele de mbinare prin diferite pro-
file de ncastrare. se
cu ajutorul lor
manuale sau electromecanice
(alese potrivit eu forma
deschideri lor) a unor
plus ciocan. .
La litera B, riglcle din scn-
sunt apoi conso-
lidate prin introducerea unei pene
metalice de
de circa 2 mm.
Desenele F, G H
modul de utilizare a unor coliere
n de L T, montate cu
Grosimea tablei va
fi n de cea a scn-
duri lor a piesei de con-
struit: toc de de fereas-
de etc.
Recomandare la
toate fixe lemn pe
lemn, de ncastrare' vor fi
unse mai nti Cll aracetin pe
ambele piese care vor veni n con-
tact. Aceasta un plus de


IEI
-
W
..J
::J
W
C
W
..J
W
CI)
Q.
g
CI LEMN
Vopsea n 100 mI
se introduc treptat
amestecnd bine 50 g sicativ naftenic
500 g ulei de in fiert.
se face n aer liber, departe de orice
Cnd se va aplica vopseaua,
se va feri de asemenea de foc nu
vor fi folosite elec-
trice dect completa aerisire.
Aceste sunt valabile
pentru de mai jos.
Culoare Se
n stare de pulbere, la omoge-
nizare: 200 g bioxid de titan, 250 g
carbonat de calciu (var stins) 100 g
bicarbonat de magneziu. Amestecnd,
se treptat 300 g ulei de in fiert,
care pasta se cu 25
I
mI dipenten 150 mI parchetin sau
petrosin. Se totul.
Se uscate.
pulberi: 250 g bioxid de
titan, 80 g litopon, 100 g talc 40 g
praf de Se treptat
Frecnd bine o solutie de 150 mI ulei
s;]e in fiert dizolvat n 150 mi petrosin.
In se apoi 150 g
stearat de aluminiu 25 mI dipenten.
Se prin amestecare
timp de zece minute. Vopseau a aceas-
ta (ca toate celelalte vopsele de ulei)
poate fi cu petrosin.
Culoare 500 1111 ulei de in
fiert se bine cu 200 mI pe-
trosin. In se treptat
amestecnd 30 g negru de fUI11 , apoi
TEHN/UM martie -aprilie 2001
_____________________________ --I .. ..
[P igura desenele a
opt uzuale - identifi-
cate cu litere de la A la H -
de a monta provizoriu sau mobil
unele piese din lenm care n
compozitia diferitelor mobile
(ctajere, aulapuri, etc.).
Desenul A: aoua ngle vertI-
cale din sau fixate
n perete cu dibluri sau
conexpan, cu orificii
dreptunghiulare. In acestea se
introduc console (tot din metal
sau lemn) pe care se direct
rafturi din sau pal.
B:
din scnduri verticale (fixate
ntrc pereti sau avnd la capete
alte piese' din montate
ca n desenul E). In acestea se
introduc lungi, pre-
la cu floare cu
suporturi (dopuri cilindrice) din
lemn sau malcrial plastic. Pe ele
se raftul.
C: raft fixat n peretii verticali
ai etajerei prin neastrare n scobi-
turi practicatc cu dalta ciocanul.
D: rafturi din fixate
cu suporti metalici .
F: pe
suport din lemn, vertical cu

G: geamuri ale unei
ferestre (sau dulap) exterioare
montate gli sant n suporturi de
sau metalice -(ficr, alu-
miniu) cu profil dublu V.
H, pe un p'erete
cu ajutorul unor suporturI dm
("urechi") pe crlige
n de L. bme fixate n zid
Cll dibluri din lenm sau material
plastic.
I
I
I

Recomandare toate
de lemn pe lenm care
vor n contact fix definitiv
(de desen E) vor fi unse n
prealabil cu aracetin pe ambele
piese. __
250 mi petrosin, 30 mi dipenten 25
mi din eterul monobutilic al
dietilenglicolului. Se timp
de 10 minute. Atentie la foc!
Vopseaua un luciu intens
acoperite cu ea.
Orice a/Ici cII/oare. Se mai
ll1i o amestecnd treptat 250 g
ulei d" in fiert cu 150 gJigment din
culoarea cn se o
Se apoi
cu petrosin. este o can-
titate mai mare de vopsea, aceasta se
TEHN/UM martie-aprilie 2001
din: pasta de mai sus I kg,
uleI de in fiert 50 g petros in 100 mI.
Email de II/ei. Se la
omogenizare 200 g pigment colorat cu
500 g lac de ulei , apoi se cu
100 mi petrosin se bine
nainte de ntrebumtare.
Lac de zinc stralucitor. Procedati
ca mai sus, folosind: 500 g pulbere d'e
zinc, 500 g lac de ulei 100 mi

Lac de aluminiu. In 500 g lac de
ulei se introduc treptat frecnd con-
tinuu 100 g pulbere de aluminiu. apoi
se se cu 50
mi sau petrosin.
Lac aII riu. Se ca l11aI sus
din 500 g lac de ulei, 100 g pulbere de
bronz 50 mi
Lac mpotriva rugillli. Se
30 g colofoniu (sacz) n 75 mi
tehnic. Se 5 mi de
carbon se treptat 5
g la omogelllzarc. Lacul
se pe melalice. pentru
a le feri de rugini re.
IEI
Imprimanta cu jet de (VII)
Proiectarea unui sistem de
a subansamblu lui de avans al hrtiei
.. Dr. ing. Iosif
Ing. Valeriu Dan MINCIU
(Urmare din trecut)
3. Calculul sistemului de a sub-
ansamhlului de avans al hrtiei.
3. 1. Schema a sistemului de
Vite=a de avans a hrtiei.
schemei cinematice a sistemului
motor pas Cll pas - transmisie cu
tambur de CI hrtiei , n figura 1 O,
are la realizarea pentru a unui ansamblu
compact cu un gabarit ct mai redus, premise caracteris-
tice ale
Viteza de avans a hrtiei s-a adoptat,
valorilor cunoscute pentru similare, de Va = 49,5
111111/ 5, care este cu viteza a
4. Astfel , din aproape n aproape, se poate stabili care tre-
buie tie a motorului pas cu pas de

m
Schema a sistemului
"motor pas cu pas - transmisie
MPP - motor pas cu pas;
1, 2, 3, 4 - 5 - tambur de
a hrtiei ; 1, II, III - arbori.
3.2. Viteze rapoarte de transmitere par{iale.
Conform celor anterior V 4 = V li
= 49,5 mmls.
Rapoartele de transmitere ale transmi siei
mecanice cu se deduc constructiv,
care ndeplinesc il 2 > i
3
4
, ,
3.3. Parametrii principali ai din!ate ale /ra/l.\ -
misiei mecanice.
Pentru determinarea modulului elementelor Ill .
la toate se face apel la dintre axele
acestora, a, a valoare este de de
montaj n carcasa imprimantei. n acest scop
se astfel ca existe ntre axe.
fapt realizabil avndu-se n vedere lor n
cadrul transmisiei mecanice. Adoptndu-se a = 24 Illm, se
poate calcula modulul:
mI 2 = m3 4 = m = 2
a
lzl (1+ il 2) = 2
x
24/24(1 + 4)
0,4 rnn1,' ,
unde s-a considerat zI = 24
rapoartelor de transmitere
detenninate, se deduce de ale celorlalte
anume:
Z2 = il 2
xZ
I = 4 x24 = 96 Z4 = i
3
,4
x
23 -
3x24 = 72
unde Z3 = ZI = 24 pentru asigurarea unui meca-
nism compact cu un gabarit redus.
Parametrii principali caracteristici ai elementelor
s-au calculat cu din tabelul 5.44, pag.
112 ... 114, din [3], conform problemelor rezolvate n [4J
s-au nscris n tabelul 1.
Tabelul 1. Parametrii principali ai rorilvr din!a/e CII
cu profil evolventic, necesari
Roata m h
I
de (mm)
(ml11) j
I 24 II 9 10
2 96 39 37 38 0,4
3 24 Il 9 .10
4 72 29,5 27,5 28,5
n ipoteza angrenajelor zero.
TEHNIUM martie-aprilie 2001
Dimensiunile cilindrice cu
Cli profilul tlancurilor n se
orientativ lor date n tabelul
5.65, pag. 144, completate cu figurile 5.181, e f, pag.
143, din [3].
Cu privire la precizia acestor s-a
seama de din tabelul 5.45, pag. 115 din [3],
adoptndu-se treapta de precizie 7, care
/'{/nJamentul (I/lgrenajelor.
3.4 Turatiile arborilor.
Potrivit schemei cinematice (fig. 10), elementele con-
structive au :
arborele 111
nW n4 60xY 417txdw 4 33 rotlmin;
arborele II '
nIl n3 i3 4xn4 3x33 99 rotlmin.
ntruct 2 3 sunt montate pe
arbore, se deduce:
nIl n3 n2 99 rotlmin ;
arborele I (arborele motorului pas cu pas)
ni il '2xnJl 4x99 396 rotlmin n
m
.
3.5. Puterile la diferite nivele.
Valorile acestora sunt:
la arborele III
Pill 2,655 W,
care puterea la din transmISIa
cu respectiv la arborele elementului
4, prin comparativ cu valorile pu-
terilor utile practicate n cazurile similare ale
tamburului de a
la arborele li
PlJ PIIl/1'\a
x
1'\1 2,655/(0,98
x
O,96) 2,822 W,
la arborele I
P
I
Pll/1'\axll l 2,822/(0,98
x
O,96) 2,998 '" 3 W,
unde lla randamentul angrenajului, iar 1'\1 randa-

n concluzie, motorul pas cu pas pentru va
avea parametrii nominali:
Pm PI 3 W; n
m
ni 396 rotlmin; f
m
50 Hz.
3.6. Momel//ele de torsiune nominale la nivelul arbo-
rilOl:
Acestea se cu Mtnj 9 549,3
x
P/ni'
unde
J 1. Il, /lI , au valorile:
- la arborele 1
Mtnl 9 549,3
x
3/396 72,343 Nxmm;
la arborele Il
MtnIl 9 549,3
x
2,822199 272,203 Nxmm;
la arborele III
M
tn
lIl 9 549,3
x
2,655/33 768,284 Nx mm.
3.7 Compo/lentele forlei de angrenare,
ungrenojelor 1-2 3-4.
Aceste componente, Fti Fri' se cu
Fti 2M
tn
/d
w
i Fri Fti
X
tgnw, unde i 1,2,
3. 4 j 1, II. 1lI, avnd, celor patru
valorile:
TEHNIUM martie-aprilie 2001
Ftl 2M
tnI
/d
wl
2
x
72,343/ 10 14,46 N,
Ft2 2MtnlI/dw2 2
x
272,203/38 14,32 N,
F
t
3 2MtnlI/dw3 2
x
272,203/10 54,44 N,
F
t4
2MtnlII/dw4 2
x
768,284/28,5 53,95 N,
Frl Ftl xtgnw 14,36
x
tg 20 5,26 N,
F
r
2 Ft2xtgaaw 14,32
x
tg 20 5,21 N,
Fr3 = Ft3xtgnw 54,44
x
tg 20 19,81 N,
F
r
4 Ft4xtgnw = 53,95
x
tg 20 19,63 N.
ntre fOI1ele ale
aferente angrenaj este
anume:
Ftl '" F
t
2 F
t3
'" F
t4
,
dintre acestea fiind de la 0,5 N
impreciziei calculului numeric.
3.8. Verificarea la a dall1urii.
Pentru acest calcul se are n vedere doar angrenajul
1-2, n care roata 1, cu rol de se
din OLe 45, STAS 880-88, iar roata
2 - din 6,6 ale caracteris-
tici fizico-mecanice sunt prezentate n tabelul 52 15. pug.
190 din [4].
Angrenajului 4-3 nu i se verificarea la rezis-
,ntruct materialul 3 4 este poliami-
da 6,6.
Se angrenajul 1-2 va tariI
ungere, cu o durabilitate de Lh 104h, posibile
pentru transmisiile mecanice cu folosite n
echipamentele periferice.
Calculul de se conduse 2.
portante mai mici a materialului plastic.
La nceput se de cicluri dejimcliO/IlIl'e:
Din diagrama figurii 5.2.20, pag. 198 din [4] .
modulul este m 0,4 mm, se
valorii lui N <JRlim 32,5 N/mm
2

admisibile a poliamidei 6,6 se deduce pe baza
din tabelul 5.2.15 din [4], anume:
n care: K
t
coeficientul de cu
valoarea 1,65, conform figurii 5.2.16, pag. 196. din [4],
presupunndu-se o de lucru de 60C; KN -
coeficientul de cicluri, care nu se ia n consi-
derare, deoarece <JRlim a fost stabilit din n
raport de N; Kv - coeficientul de apreciat 1, I pen-
tru predimensionare; Kf - coeficientul de ce se
deduce de angrenare a
conduse, f2 uxn2 x I x99 99 cic1uri/min, care,
potrivit tabelului 5.2.16, pag. 191 din [4], este 1.
n valoarea lui (JaR devine
(JaR = 32,5/1,65
x
l,lxl 17,906 N/mm
2
<.aRli111
32,5 N/mm
2
(Continuare n ni : I'ii/o!')
________________________ _
LEU DE T IUNE
(Urmare din pagina 2)
Grosimea de
va fi de cca 0,2-0,3 mm.
fixarea a tranzistoru-
lui , se va rezistenta
dintre carcasa acestuia
radiatorul termic.
trebuie fie de
ordinul zecilor de megaohmi
chiar mai mult.
Valoarea condensatorului
electrolitic de filtraj CI poate
fi de 100-470 pF, iar tensmnea
de lucru, pe carcasa
acestuia, de minimum 25 V
pentru de 12 V de
Montajul este astfel dimen-
sionat nct ntr-o
de releu electromag-
netic tip 1410, produs de
"Electroprecizia" din

REGLAJUL RELEULUI
ELECTRONIC DE TENSI-
UNE
Pentru a regla releul sunt
necesare un voltmetru (prefe-
rabil electronic) o de
curent continuu a tensi-
une de fi

Pentru instalatiile de 12 V
(de exemplu, la ' autoturismul
"Dacia"), valoarea de prag a
tensiunii se la 14,5 V,
valoare de voltmetrul
conectat jntre borna '+
(fig. 1). In becul
de control conectat ntre DF
poate fi aprins sau stins.
montajul releului a fost
corect executat, rotind cursorul
semireglabil SR ntr-un sens
sau altul, becul trebuie se
a fost aprins
invers. Ca o verificare, n
cazul n care becul a fost
aprins, cu 0,1-0,2 V
tensiunea sursei de alimentare
(U = 14,6-14,7 V), becul tre-
buie se Revenind la
14,5 V, becul trebuie se
Cu aceasta reglajul
releului regulator este termil1at.
EI poate fi introdus definitiv n
montat pe
miJ1lmul11 40 V pentru insta-
latiile de 24 V. Nu se vor uti-
liza condensatoare cu tantal.
Condensatorul C2 va fi de
tipul cu poliester, avnd va-
loarea de cca 100 nF la o tensi-
une de 100 de
Toate rezistoarele (R1-R6) vor
ti chimice, de 0,5 W. Vaorile
ohmice ale acestor rezistente
sunt indicate n schema de
pnnClpIU din figura 1.
R5 poate
n cazul instalatiilor
electrice auto care sub
tensiunea de 12 V.
Pentru tensiune
dioda Zen ner DZ poate avea
orice valoare ntre 6,8 7,5
iar pentru 24 de va
fi d,e 15 V.
In figura 2 este o
a de circuit
llTIpn mat pe care se ansam-
piesele regulatorului.
II
n mod permanent. De aseme-
nea, este necesar un bec auto
de 12 sau 24 V, caz.
Voltmetrul se ntre
borna + a releului (fig.
1), iar becul, care va fi de 2-5
W, ntre borna DF
Pentru releele electronice de
24 de becul-martor va
avea tensiune nomi-
iar pragul de functionare
va fi de 28,5 V (28,3-28,5 V) .
Avnd n vedere echipa-
mentele auto trebuie pre-
zinte .o n
autorul reco-
ca executia releu lui
se cu
nici un rabat la
calitate.
LISTA DE PIESE
TI; T2-BCI71 B
T3-BD140
T4-2N3055
DZ-PI6V8 (PLl5Z)
D1-1N4007
SR-100kil (250 kn)
Cl-220 IlF/25 V (63 V)
NQtA;.
e2-100 nF/lOO V
RI-IO il (20 il)
R2-10 kil (20 kn)
R3-1 kn (4,7 kn)
R4-560 il (1 kil)
R5-4,7 kil (10 kil)
R6-0,3 il (6,8 il)
Toate sunt chimice sau cu de 0,5 W.
Valorile din paranteze sunt pentru releele care tensi-
unea la 24 V.
TEHN/UM martie-aprilie 2001
....
TA IA
,
"
Ee MAN
AL M-7"
A
.. Dr. ing. Sorin PISCATI
in ultimii ani, cluburile sportive
au primit n dotare un mare de astfel de
Fabricate infosta RDG, ele
n banda de 27 MHz, cu de
Pentru CI veni n ajutorul celor care aseme-
nea se n cele ce un material
documentar necesar in special de "service ".
cont de principalele caracteristici ale ea
este pentru
telecomanda tipuri de modele:
Aeromodele planoare;
Ve/iere telecomandate din clasa F-5;
Navomodele din clasele F2, FiE, F3E FSR-E;
Alte modele a este
mecanice.
tatia nu se pen-
tru conianda aeromodelelor
l11otol1lodelclor cchipate . cu
motoare termIce, precum SI a
navomodelelor din clasele FI V,
F3V FSR-V. fiind con-
structia mai a receptorului
la aceste modele, cxista riscul
acestuia.
Statia "SIGNAL FM-7"
cu impulsuri pozitive
la reccptoru1ui (dccodifica-
torului). Scrvomecanismele care
bine cu
statie sunt: Slmprop, Futaba,
Satiwa, Schyleader unele tipun
de Graupner. Toate aceste tipuri de
serVOUrI au propric
durata medic a impulsu1ui (pOZI-
tiv) de decca J ,5-1,7 ms,
O caractensttca a acesteI
statii este aceea filtrelc de
ale rccep-
torului sunt acordate pe frecventa
de 465 kHz. Din cauza,
emite pe un canal,
cuartul nicejJtorului va fi ales pen-
tru lin cana imediat superior. De
exemplu,
pe canalul 19 (27,145 MHz),
receptorul va ti echipat cu un cuart
canalului 20
{27,155 MHz). Aceasta. nu
cum a fost mter-
pretat de unii statja
canale alacentc. In
exemplul dat,
statiei pc canalul 19, se
poate emite n acelai timp p'e
canalele 18 20, rara ca ntre ccle
trei Att
TEHN/UM martie-aprilie 2001
ct receptorul pot
lucra n combinatie cu alte recep'-
toare (FM-27MHz),
conditia de mai sus
reteritoare la decalajul dintrc celc
cuarturi. De la
ultimile serii dc statii, filtrele de
medie sun't acordatc pe
455 kHz, ca la toate mo-
dcrne.
de teleco-
'"SfGNAL - FM7"
n banda de 27 MHz,
telecomenzilor. Este pre-
cu canale pro-
portionale, independente simul-
tane. su.nt. la
ca la maJontatea statI-
Ilor moderne de De exem-
plu, trebuie
pe canalul 19 (27,145
MHz), cuartul (FM) utiltzat va
rezona p'e' fundamentala de
13,5725 MHz.
Principalele caracteristici tehni-
coiunctionale ale
- Intervalul de a
mediului ambiant 111 care

normal:
-15 .. ..... +55 C
- Gradul de protectie
IP20 TdL-RGN:720
- Sursa de ahmentare:
acumulatoare NiCd.2*6V/0,5 Ah
- Tensiunea de lucru:
10,8 .. .. 14,4 V
- Curentul mediu:
cca 200 mA la 12 V
- Frecventa de emisie:
20,965 .... 27,275 MHz
- Cuarturi intcrschimbabik
, canale: 1 I 32
- Puterea n antell[l :
cca 0.8 W 12 V
- antenci:
50n ll'pF
- Lungimea antenei tclCSC!-lJlICC:
hO CI1l
- benzii ntre dou{1
canale adiacente
<10 kHz/46 dB
- de comenzi pro-
portionale: 7
Greutatea
. cca 920 g
- Dimensiunile carcasei :
1*b*h=200* 175*50
Partea de a
este prezentata n
figura 1 .
O a acestei statii.
cu raza de actiune de peste 1 klll,
este aceea ' poate lucra Cli
n paralel: vcrsiunea
instructor-elev. Astfel, instruc-
torul, al este cuplat
printr-un cablu multitilar dc cel al
elevului, poate prelua n OrIce
moment comanda modelului.
cum se vede n schema
din figura 2. codi fica-
torul este realizal n
jurul circuitului integrat K576-
lR2. Tranzistoarele npn originale
pot fi nlocuite n caz ac detectare
cu tranzistoare BC 17. I li sau
BC 172B, iar cele de tip pnp cu
BC251B sau BC252B. Se va uti-
liza un ciocan de lipit cu P = 20 W
maximum se va lucra cu
atentie, ntruct circui-
tul imprimat se relativ
la
Partea de a
acestui este
oricc interventie lrebule
cu . .In nIci
un caz nu se vor roti I1llcl.urIle
bobinelor. Acestea nu se
nu se dezacordeazrl

Chiar se nlocuiesc
tranzistoarele cu altele, echiva-
lente, nu este necesar se re<l-
eordeze bobinele (circuitele
oscilante) de IF ale
Puterea n n
acest ultim caz este
Rentru a asigura o de
c I km. In hmpul reparapel nu se
vor scoate? sub 11ICI un 1110tl v, car-
casele (olindajele) bobinelor
de deoarece
n s-au f5cut
cont de prezent,1 aces-
tor ecrane. Pe de partc. apar
(Continuare n I'<lg. 18)
II
I
..
J ..1

. .... 11'''-
00
"'1u .':


;;Ci
r;;7
,

00
.

U
'"


..
u_

rr
L
:Hr.:-=- =-=-=-= -= -= -t$ ...
I
.. ,
G::: ....
..
.... -<
J
.......... '
".;:
.'
L ___ J
radiatii de care
compromit functionarea'
torului. Tranzistoarele 'de
I'0t fi nlocuite
caz cu 2N2369A, 2N914 sau
BF 173, iar finalele cu 2N22l8,
2N219, 2N4427, 2N3866,
2N3553.
Emitfltorul accstei statii este
echipat' cu acumu'Jatoare
CdNi de 6V/5(f0 mA tip 10222
sau 10449 nseriate. Se va da
mare atentie sensului de montare
conform semnelor (+ -) indicate
III
I'e carcasa cele
acumulatoare se
sau
nu va sau se va defecta.
Acumulatoarele originale pot fi
nlocuite n caz de nevoie cu 10
acumulatoare Saft sau Warta de
0,5 AhI 1,2 V. Se va utiliza numai
antena complet depli-
Puterea ultimului etaj de RF
fiind relativ mare, pentru a se
evita distrugerea tranzistoarelor
finale prin nu se va
porni sau
cu antena incomplet. Se
poate utiliza o dar
aceasta trebuie exact
lungimea celei originale; utili znd
o de lungime raza
de scade considerabil ,
existnd pericolul distrugeri i
tranzistoarelor finale IlI'iJl

Antena se prlll
la un cuplaj cu
fixat prin
M3 de carcasa
Pentru fixarea antenci inr-o po-
TEHN/UM martie-aprilie 2001
______________________________________________________ IIIIIIIIIII
- :l>::-
l'
I :q
:;
{; o
...

1
'+
Ilo'
- l
to+
.. :
-""r

1
, ..
I
!
;("


,
.
-

..
.

,
--",

I
I
.1
I

l \::
I
I
-:r t 1


I
a
l]
rn
_\ <.:'1:.,

...I
I
I
---.;.
'1 -
I

-
- ..... -
se n prea-Ia-
bil unul din aceste
Potentiometrelc celor
comenzi
sunt liniare au valoarea
de 10 . kn. dc se 'pot nlocui cu

Pc placa a
lorului un cuplaj complcx
cu pini , care face
cu de
cum
Pinul I (cablul de
maro): cstc legat la
TEHN/UM martie-aprilie 2001
-potentiometrul -comenzii "dreap-
ta-stnga" n partea
a carcasei;-
Plnul 2 (cablul la
potentiometrul comenzii "mainte-
mapo!" din partea a carca-
sei
Pinul 3 (cablul portocaliu): la
potentiomctrul "dreapta-
din partea a carca-
sel'
'Pinul 4 (cablul galben) : la
"nainte-napoi" al

Pinul5 (cablul verde) ; coman-
da nr. 5
Pinul 6 (cablul albasl ru);
comanda nr. 6 (stnga);
Pinul 7 (cablul gri); comanda
nr. 7 (dreapta).
Aceste cuplc se pot schimba
ntre clc
se va face cu nu frecvent.
deoarece acest tip de cuplaj cste
rezistent. Este recomandabil
se respecte schema de
de mai sus, de l!l tre-
prinderea constructoare.
CORPURID
LA PENTRU ATE fER

200
LJ(>.
O (stnga-sus) un mqdel de - tip
aplIca - anume conceput pentru un atelier de amator.
Materiale: (1) = suportul becului, lucrat dm de
la o cutie de potrivit formei cotelor din desenur dreapta-
sus; (2) = fasUll$; (3 (4) = =
dm groasa de , 15-0,20 rnm, ca m desenul de ta III (carOlat) dm
dreapta-jos; (6) = bcci [7) = inel de montare a fasungului (2) pe 'piesa
(1); (8) = corier de taola de 0,2-0,3 l111TI pentru fixare!\ lampii
pe perete - se desenele-detaliu dm dreapta-nuJloc; un
cablu electric bifilar, termmat cu
Prehicrare .1I1onta,re. (1), i8) - mai - (5) e re<.;o-
mandabtl fie taia te dm tabla mchelata sau cromata on de alU1mnill.
(8) pe perete se ,Ya face dibluri, lemn.,In
LUSTRA
Din lemn de brad, plop sau tei,
mai nti trei piese identice,
fonna dimensiunile din
desen. Pentru a le monta, da
cte un orificiu n partea mai a
piese, apoi le mbina
cum reiese din
Cablurile electrice se
ntinse bine, de-a lungul pieselor
din lemn. firelor poate fi
astfel nct fi
aprinse toate becurile dintr-o
sau separat unul plus (aceasta
depinde de tipul J
fixat n perete). Sunt de preferat
abajurun cilindrice, care pot fi
montate cu becurile n jos.
---
LAA PAD P
singuri dimensiu-
nile lucrati indicatiile
din desen .. suportlilui ,
de sau
vor fi din
de fag.sau stcjar.
poate fi tot dm lemn (dar este
mai dificil de perforat n inte-
rior) sau, mai bine, din metal
sau material plastic avnd un
diametru de 3-4 cm. lnstalatia
este extrem de silTI-
Se ia un cordon bifilar de
lungimea i se intro-
duce unul din capete n teava
(printr-un mic orifi-
ciu dat La partea
de sus a tevll se cu un
colier din un fasung la
care se cablul
electric. La al
acestuia se un
Pe fir poate fi montat
un Pe bec se
un abajur I,:cra_t din
sarma carton, panza sau
material plastic, ca n desen.
Poate fi folosit un abajur
din comert. Teava
din material plastic 'poate ti
este
la aragazului
n sectiunea Se
cu un cui
m Poate fi

Q
t
IIUM martie-aprilie 2001
DIODE ZEN NER CU SILICIU
...,. I .o,_",., J fI\1, .."ot-f:!>I)Ii,rr.r(l , N I 'j/r."

[ 'JI .!I.'''\.''
1 .!:
"
.,

" I !: 5m,;. 1: 511lA Iz ImF.. 1; Sm .... 1 ..
f, I I 1 '1.{; %,1( 6.1 'C
'1,"
1,0
"'"
m;u

!,", A
BZX97-COVS" 073. 0.83 <600 -0.25
_.
- -
BZX97-C2V7 25 ,,2 9 <85 "600
-008 -0.06 < 10000 <50
8ZX97-C3VO 2.6 .3.2 <85 <600 -0.08 -0.06 <4000 i <40
8ZX97-C3V3 3 I .3.5 <85 <600 -0.08 I -0.05 <2000 i <40
BZX97-C3V6 3A .3.8 <85 <600 -0.08 -0.04 <2() i <40
BZX97- C3V9 3.7 ... 4.1 <85 <600 -0.07 -0.03 <2000 I
BZX97- C4V3 4.0 ,,4.6 <75 <600 -0.04 -0.01 < 1000 I <20
BZX97-C4V7 4.4." 5.0 <60 <600 -0.03 .0.01 <500 <10
BZX97-C5Vl 4.8 "SA <35 <550 -002 .005 <100 '-2
BZX97-C5V6 5.2. .6.0 <25 <450 -001 '0.06 <100 "2
BZX97-C6V2 5.8 .. 66 <10 <200

+0.07 <100 <2
BZX97- C6V8 64 7.2 <8 <150 '001 +0.08 <100 <2
BZX97- C7V5 7.0 ... 7.9 <7 <50 +001 +0.09 <100 <2
BZX97-C8V2 77 .. 8.7 <7 <50 +0.01 +0.09 <100 <2
BZX97-C9Vl 05 9.6 <10 <50 '002 ;0.10 i <lDO <"2
BZX97-C1D 9.4. 106 <15 <10 +003 .0.lI I <IDO I <2
BZX97-ClI 104 .. 11,6 <20 <10 '0.03 0.1 1 <100 "'-2
BZX97-C12 ! 11.4 .. 127 <20 <90 -003 ... 0.1\ <100 I <2
BZX97-C13 12.' .. 14 I <26 <lIO 40.03 ; 0.11 <100 I '.2
BZX97-CI5 138 ". 15.6 <30 <110 'om +0.11 <100 I ,'2
BZX97-CI6 153,. 11.1 <40 <170 i +003 ,,0.11 " Ili() 1 ,2
BZX97-CI8 16B . 191 <50 <liO I -003 +0.11 <100 i ,2'
BZX97-C20 IBB . 21.2 <55 <220 I +0.03 +011 <100 I <-2
8ZX97-C22 10 B .23.3 <55 <220 I +003 +0.11 <100 <2
BZX97-C24 22.B ". 256 <80 <220 1-0.04 +0.12 <..::.100 <2
BZX97-C27 25.1 .28.9 <80 <220 .0.04 +0.12 <100 <2
BZX97- C30 28 ,,32 <80 <220 +0.04 +012 <100 <2
BZX97-C33 31 .. 35 <80 <220 +0.04 +012 <IDO ,2
BZX97-C36 34 .. 38 <90 <250 +0.04 +012 <100 <2
BZX97-C39 31..41 < 100" <600" +004 .012 I <. 100 <2
BZX97-C43 40 .. 462; <100" .:..70& +004 ,0.12 <100 "2
BZX97-C47 44 .. 5iI' < 12D" <looo'l +0.04 012 < 100 <2
BZX97- C51 48 .. 54" <135" <1000" ;004 +0,12 <100 ... ..:2
I
,
" v
-
I
1
I
I
I
1
I
I
1
I 2
! 3
5
6
7
75
85
9
10
11
11
14
15
17
16
20
22
24
26
28
32
34
36
\ !":'"'\,;';!H<>
1
"'1J'.er<
"
'- -
50"(:
11 mA
-
135
125
115
105
95
90
85
80
70
6'
58
53
47
43
40
I 36
32
29
21
14
/1
20
18
16
14
13
12
11
10
92
8.5
7.8
I IR
DIODE CU SILICIU - UZ GENERAL
COMUTA
Type Peak Max_ Max. Max. Max. Max
reverse aver_ power juncion forward reverse
voltage rectitied dissip. tempera- voltage current
current at 2S' C ture drop
at
Vo.V 'ornA P1o, mW TI' C - Vf V l, mA
'. nA
1N914 100 75 500 200 1.0 10 25
1N4149
1
) 100 150 500 200
i 1.0
10 25
1N4150 50 200 500 200 1.0 200 100
1N4152 40 150 400 175 0.55 0.10 50
1N4153 75 150 400 175 0.55 0.10 50
1N4447
1
) 100 150 500 200 11.0 20 25
1N4449
1
) 100 150 500 200 1.0 30 25
1N4450 40 150 400 175 0.54 0.50 50
1N4451 40 150 400 175 0.50 10.10 50
1N4453 30 150 400 175 0.55 0.01 50
1N4454 75 150 400 175 1.0 10 100
at
V. V
20
20
50
30
50
20
20
30
30
20
50
lI. "'':gImle ""2-23 preze- . II
spectrului vizibil spectrul
undelor electromagnetIce
----
i
,
i
,
I
I
_________
-------- ------------ --- ------------------ ----- ---- ---- -----
24 21
1A
lm
--1--- 1 .

10-
15
I
I
10-
1
" /1-
/w
10-
10
/ ...
/ O
I ._
>
I
I
" lmi
I
I
I
/
./

/
,25


....:l O
U
-

......
....:l E-<

...... ......
E-<. N Q
Z
..... ......
E-< > Z
CI

--<

O
;::,
E-<
E-<
E-< U
U
U

o...
.....:l
o... VJ

VJ
;' iCt
10-& IX U.V indeDorfof I ' (nml
,.../ UVopropiof
CULOAREA
ti
10- i ::l ............. "
.. , .. .... .
'10 '
iO
70'
:::l ... -
en" .....
O .
IX
el
c:r

'2
,-
\
\
\
\
\
\
\
\
'.
\
\ <1J t>

\ t) ,()
\ o
\ - -o
\ 0:):;
\--:
7'] -J
... .. ....... ... .

-
m
digo
-
N
-
>
v,.
-".,700 ,
f'
'.
"
(t)
N
,
x
,
,
,
, .
,
,
,
,
,
-,
----___________________________ ...J_UiUYUi'ii _
i
raCtl
Cnd de o
cu cositor Intr-un montaj m
care ciocanului de lipit
deterioreze unele piese
nvecinate, toate piesele
senslblie la cu un strat
de de staniol. Acesta
rad de cio-
de lipit rapid
pnn convectle,
fOlll1n astfel un ecran teni1ic
eficace pentru piesele suscepti-
bile de a fi deteriorate.
recomandati pen-
tru lipirea cu aliaje de cositor
alte aliaje moi:
A. Lichid de lipit acid)
- de amoniu
22 ( m greutate);
- de zinc (n cristale)
33
B. de lil)it pentru lipirea
metalelor cu a iaje moi.
- 45
- colofoniu (sacz) topit 5
- seu topit 5 ,
- de ainoniu
macinat in praf 1 parte.
C. Pentru lipirea cu aliaje de
lipit deosebit de moi se uti-
stearina (sub de
praf sau de cu care se
suprafata pieselor ce
a fi lipite.

"
In loc
de
nituri
Un dom de
avnd
vrful de
lucru
fasonat n
patru
muc h i i

cum
in primul
desen al fi-
gurii
rate) este o
foarte
pentru
montaje
metalice.
Cu ajutorul
1 u i L._L.. ___ --1
asambla piese din
(cu grosimea de la 2 mm)
a folosi nituri sau
ci procednd cum reiese
din celelalte trei desene ale fi-
gurii. cum domul
taie direct (dintr-o de
ciocan), intr-una din piese,
patru segmente triunghiulare
echidistante. Acestea sunt
introduse in orificiul circular
practicat in cea de-a doua,
care sunt aplatizate cu
ciocanul.
Grundul se ca prim strat inainte de vopsirea
pentru a se preveni corodarea (ruginirea,
oxidarea).
Cu miniu de fier: ulei de in fiert 100 g, 25
mi, miniu de fier 200 g. Miniul se introduce in ulei trep-
tat amestecndu-se la formarea unei
omogene, apoi se terebentina se
bine.
Cu miniu de plumb: ulei de in fiert 330 g,
90 mi , miniu de plumb 200 g. Se ca mai sus.
Cu galben de zinc: ulei de in fiert 300 g, galben de
zinc 200 g, 25 mI. Se ca mai sus.
ulei de in fiert 400 g, miniu de fier 200
g, galben de zinc 200 g, 30 mI. Se
cei doi apoi se bine cu uleiul la
se tere ben tina, frecndu-se totul la
omogenizare. Se cu pensula.
TEHNIUM martie-aprilie 2001
Cnd de vopsii un
obiect de lemn in culori si
ntindere'a
culori peste limita ce le
folositi I ruc
simplu, dar eficace: cu ajulurul
unei lame de ras sau cu v,irful
unui briceag, linia de
a celor culori .
Mmusculul ce se
intinderea vopscki
peste linia
Pentru a grava pe
(pe borcane sau pe na-
coane de chimicale), Se
o
din c10rurfl de
zinc 14 acid c10rhidric 65
500 a duua
din sare de
36 sulfat de
7 500
Intr-o ntr-o
de parati se
in egale
(nu se va intrebuinta un
vas de sau din alt materi-
al, deoarece
distructiv asupra
lor) se
turi de (nu cernealfl).
Gravarea se face cu pensula
pentru acuarele sau cu ajutorul
vrfului al unei penite
noi, curate. aproxlIllativ
de se
pe stieli\.
Aceasta trebuie bine.
Atentie: substantele ce intr[1 in
sunt
. JJ'."ilM" ii;lJd,J.

A PLIF uu
ou
O n revista Radi ozurnal SRZ nr. 1/99 se reia schema
unui preamplificator destinat benzilor de 144 sau 432
MHz. cu ani in
Schema de principiu din figura I este
componente SMD (surface mounted devices =
montaj pc un tranzistor BFG65. Parametrii
acestui tranzistor sunt:
Tensiune B-C max 20 V
Tensiune C-E max IOV
Curent colector max 50 mA
Putere max 300 mW
Factor <Impliticarc la [c = 15 mA/ UCE = 5 V min 60
de f
T
tipic 7,5 GHz
Amplificare in putere la 2 GHz tipic [0,5 dB
Factor de zgomot pentru UCE = 8 V, f = 800 MHz
le = 5 mA tipic 0,8 dB
le 15 mA tipic 1,5 dB
MonlUJul este alimentat cu 10-28 V, tensiunea fiind
stabili zat[l,
R3 = 100 n este 10 dE.
R3 = 150 n devine 12 dB.
Banda la 3 dB: 4 MHz n 144 MHz 21 MHz in 432
MLl z.
Factor de zgomot < I dB.
Cablaj ul imprimat dispunerea componentelor se
n figura 2 (a b). Figura 3 vederea de sus
a cutiei metalice n care se introduce montajul.
Intrarea se fac pe mufe BNC.
Valorile parametrilor componentelor:
RI = 820 n (SMD) R3 = 100-150 n (SMD)
R2 = 5.6 kn R4 = 220 n (SMD)
Pentru f= 144 MHz bobinelor sunt:
LI = 5 spire pe 0 7 mlll CuAg 0 0,8 mlll, I = [5 111111
L2 = 2 spire pe 0 6 mlll, CuAg 0 0,8 nun, I = 10 mIU
CI, C4 = 3,3 pF (SMD); C2, C3 = 1,8-22 pF
C8. CIO = 100 pF (SMD)
Pentrulllf = 432 MHz avem:
LI = 2 spire pe 0 il 111111 CuAg 0 1 mm, I = 15 mlll
L2 = 2 spire pe 0 4 111111 CuAg 0 I 111111, I = 10 I11m
CI . C4 = 2,2 pF (SMD)
e2. C3 = 1,2-6 pF
C5. C7 = 1 nF (SMD)
C8. CIO = 47 pF (SMD)
Celelalte cOlllponente sunt comune:
C9 = 0, 1-0,47 CII = 100 nF ceralllic (RMS); C12
= 1 nF
D I BAT 17-04 (Schottky SMD); D2, D3 = I N4148
(SMD)
u ..
. uv
I
TEHNIUM martie-aprilie 2001
-; Cllproml CII coacere cOII[orm invell!iei, esle IIli-
Ii=C1I penlrll prepararea cu un conSilII/ redlls de
< ellergie. Cuptorul este dintr-un vas cilindric (1) ,
c: SIISfil/ut de UII suport (Il), care se nchide cu_un capac (2) CII
s: margine ce pere!ii incintei. fn capac se mon-
3 pe un ax (7), un ventilator (6) de motom! elec-
tric (8), re=istoare electrice (4) 1II1 de prolec(ie
& (l0). fn pe mai multe nivele, se
Q,
greitare (9) pel1lm produse/OI: Capacul e.He pre-
CII 1II1 slrat de (5), dintre
vaslll ci/indric (1) capac (2) cu o (3).
Prepararea este mai iar aceasta
calitcilile nutritive datoriici/apluilli se/ormeazci
UII cllrellt forfat de aer cald mpori cu ajutoml rezistoarelor
eleclrice al venlilaLOrului.
'1 -------------------------------------------------------------------------------,
:::!.

8
-
-
- o
ll c:
l> "
::2 .....
0 0
m
ll
l> 0
" c:
-
Z O
el O
O l>
< 0
m m
Z ll
- Im
J]
l>
"tJ
-
O
l><
'1
r 1_.,
r.-..l
a
:i" Jl ""\
3 < m '
;
\. - - )
\
" CD = '
-uJ - \.
-J
)
. / .

-' N' cn
-'CD
n_
-CD
III n
:::J-:!:
'OCD
CD-<I)
-_ .
....
c'tJ
....
OCD
_. N
o CD
:::J :::J
--
C III
...
CD
_ .,iiieJUh tl4d_'-_____________________________ _
w
RADIOALARMA PENT AP RTAM NT
.. Ing. Tony E KARUNDY
U n oscilator de RF simplu, cu
un tranzistor, ca cel a de
princi/1iu se n figura 3, poate fi
modu at pe microfonul M
o de la o
de zgomot (trntirea unei
dC.) sau de sunete articulate (vorbire
dC.). care se face sem-
nalului de RF generat este att
n amplitudine ct n
un radioreceptor (industrial)
avnd benzile de UUS (64-73 MHz
sau 92-108 MHz) este acordat pe
frecventa cu
tranZistor, atunci acest' tandem
tor-receptor poate servi la paza radio
a unei sau a autoturismului
personal aflat n parcare (raza de
une poate ajunge la 150-200_ m),
receptorul sesiznd la
din sau autoturism
(prin zgomotele pe care le produc).
Radioreceptorul "de serviciu" trebuie
ales dintre cele ponabile, cu consum
redus. acordat
/'
/'
./
/'
./
/'
/'
./
/'
pe o ntre posturile
de pe UUS, care s-au cam n
ultimii zece ani.
Pentru paza autoturismului, tensi-
unea de alimentare de + 12 V se' ia,
desigur, de la acumulatorul acestuia.
Pentru paza apartamentului trebuie
realizat un alimentator, care
fie simplu, ieftin, nu un
transformator de care este
costisitor voluminos.
schema de redresor cu
stabilizator (cu Zenner) din
figura 2, care un curent de
la 20 mA (oscilatorul nu con-
mai mult) la tensiunea de 12 V.
Condensatorul C' de reducere a ten-
siunii cu hrtie, nepolarizat,
avnd tensiunea de lucru de mini-
mum 250 V, se va alege prin
astfel nct se asigure tensiunea de
12 V. acestei tensiuni este
de o LED
la vedere.
n figura 1 se o de
realizare a
Antena
la priza
220V
Oscilator
Alimentalor Cutie de plastic
(sopuniera)
lui de alarmare a redresorului de
alimentare. Ambele montaje se vor
face pe o de sticlotextolit
care se ntr-o origi-
o de plasticI 1).
Oscilatorul se la panea de
sus, antena-baston, pe restul
de la un spart
se vor refolosi cum se n fi gu-
ra 1 (sau la 90) pentru a plasa ntreg
montajul ntr-o din camera
de Semnalul se poate auzi la
vecinii de pe palier
(1), la cel de sau de dedesubt
(2) (fig. 4). Intruct este vorba de
de puteri foru1e micI de
RF (10-15 mW), pentru mici
500 m), n scop de alannare.
telecomenzi etc., nu este nevoie de nici
o Singura grijfl
este nu ne bruiem vecinii care
n UUS (frecventele
cunoscute ale posturilor de radio n
UUS trebuie evitate).
Microfon
piezoceromic
Dioda LED
TEHN/UM martie-aprilie 2001
C"
1-3,1.1
250V
O,25A
O E3
I-+-....f:l!---.---Q + 12V
220V
SOHz
PL12
20mA

-l-J
1n I1J.t
15k
,, \ \
\\\
III M
/ / I
unda
acustico
AE

TEHNIUM martie-aprilie 2001
\
\
\
,
I
I
I
I
I
A
5,6p
perete
des porti tor
\
,,\ \
\1,
III
/ / I
unda
radio
cu MF
\
\
\b
, ,
, ,
I R1 I
I I
I I
I I
I
/ vecin
/ /
/ I
itAR2j I
/ /
/ /
/ R2 /
/

in grafice de
lucrarea de ing. II it:
88 de
tehnice simple pentru automa-
tizarea proceselor sau apara-
turii din Confruntat
el cu de li Cll ll-
strui astfel de autorul
a fost nevoit consulte o bi-
bliografie destul de cOlllpkx;l.
ceea ce a condus la dabornrea
unor tehnice n general
simple, realizabile cu compo-
nente de procurat
necostisitoare.
N
se adreseazfl
deopotri celor care doresc s,i

ntr-o dar
celor ce la automa-
utile micilor ferme. Se
de la un la altul
al autorului de
a oferi dintre cele Illai
ingenioase pentru surlinirea
omului in anumite
dar cu posibilitatea
la timp corespun-
a unor Fie este
vorba de o de ori un
sistem de iluminat, de Ull sen-
zor de ori de lIll
pentru aragaz, de un
interfon ori un releu de timp.
toate prezentate au ca
finalitate economia de timp
de bani.
RADIORECEPTOARE (V)
Cele mai potrivite pentru care de \(\ ...
cele mai multe ori sunt elevi, radioreceptoarele, -----d.CJ .....
ntruct rezultatele cu aceste montaje ....
ali mare atractivitate. Radioreceptoarele prezentate dau _\_
rezultate bune, iar unui montaj constituie
un imbold pentru abordarea unor montaje mai complexe.
Radioreceptor
reflex
cu amplificator AF
Particularitatea radioreceptorului
din ti gura 9 n fapt ul uti-
primul tranzistor n montaj cu
reaetie care att
semnalul de ct
semnalul de
Circuitul de intrare este construit
pe o de de
de 8+ I O cm.
Pentru undelor
medii. bobina LI are 50 de spire cu
prizCI la spil'll 40 de la punctul de
conectare a condensatorului variabil.
Bobinajul se face cu CuEm 0
0.1 +0.15 mm, La
de 10 mm de LI, pe
de carton, se L2,
care arc opt spire din
ca LI, bobll1ate
de radio L3 se con-
pe o cu miez fero-
magnetic. avnd 300 de spire u
0 0,08+0, I mm. ln
locul acestui poate fi o
pentru unde lungi de la
aparatele de radio.
Pentru semnalului sunt
diode, OI 02, de
tip cum ar fi EFO 1 06,
EF0109, lN54A, AA1I2, lN542,
02E, 02B etc., care
dublarea tensiunii detectate.
Tranzistorul TI este EFT3l7,
EFT3l9, 2SA38, iar tranzistorul T2
este EFT353, OC75, ACI25 etc.
cum reiese din ali-
mentarea se face cu 9 V, iar
ntr-o pereche de
Condensatorul variabil are capaci-
tatea de 500 pF.
ce montajul a fost realizat,
se bateria, se con-
-- - - -
densatorul variabil cnd n
se aude semnalul unui post de radio-
difuziune. n acest punct se regleazrl
condensatorul Cr, pentru audi\lc
evitndu-se intrarea n
a etajului.
la rotirea condensatorului
Cr nu se n
atunci trebuie inversatc
capetele de la bobina L2
inversare, receptorul va devenI
foarte sensibil selectiv.
n figura IOse o
de conexiuni.
-- - --
II v
II
11
II

II
11
IIL-H----1f--+--i-- --1
LI
25
J' i'
9
I
I
10

TEHN/UM martie-aprilie 2001
encicloped-e

sutelor de primite de la cititorii pre::'(!l1lm
electronice cu aplicabilitate, dar cu grad .\'c::.uf
mediu de complexitate, care att ncejliirori
ct celor realizeze montaje mile.
Ne ndeplinim o datorie selectnd spre publicare o serie de scheme elecrl'llllice
cu mare aplicabilitate de la regretatul radioamator pasionat COI1.1'I/'IIC-
tor ing. Sergiu (Y03SF).
de scheme a fost la redacfiei de prietenul aprecia/1/IZIi
cunoscutwpublicist inf{. Ilie Mihescu
(Redactor al revistei TEHNIUM pna in an1l1 1997).
05
220 V +1-_- --

TEHNIUM martie-aprilie 2001
2N3055
(3723
723;
MAA 723)
2 x B O 135
'g
.G
:':::
,
.:::
'"

'-
V:

",
,.,
,
'"

.:::

-<::
...:::

:::
- --,
J
- 100
jJF
1
11V
+ 1,Sy F
1 P M
0,5
OI311

OZ 3" 1,'5"'
_l __ -I1v
p
EURI
00,.
o n mod nendoielnic, pneul
este care n
cea mai marc tinuta de drum
a vehi culului , gradul ' de confort
securitatea rulajului, ca fiind singu-
ra part c a care n contact
cu solul.
Caracteristicile care
ni velul acestor parametri
sunt uniformitatea pneurilor ca
dimensi uni tip, pe
sol, gradul de echilibrare pre-
si unea de umflare.
n ceea ce uniformitatea
pneuri lor, este nu numai
n vigoare impwl ca
fie de
ti p di mensiuni , dar chiar practica
conducerii pe
punte a cu dimensi-
uni tipuri di ferite (de exemplu, cu
de 155 165 sau de tip dia-
gonal radial ori cu profil al benzii
de rula re pcntru teren) face
ca rectilinie a rulajului
viraj ele nu mai
fi e uni forme n ambele sensuri , sta-
bilitatea vehi culului n timpul
lor la fel ca
lui pe soIuri cu
polei sau

apar 111
cazul In care anvelopele
au grade de diferite,
chi ar uzura se Inscrie n limite
legale. Un pneu mai uzat n
regim de acvaplanare la o mai
dect unul nou, ceea ce face
ca, att la rul ajul normal, dar mai
ales la roata cu pneul mai
uzat intre n regim de plutire n
timp ce vec ina ei se ros-
Efectul? la mersul
normal, n timpul
tinde de
mers sa capete o de rotire.
La viteze mari profunzimile,
(canalele ) anvelopei nu mai sunt n
stare transporte apa din spre
spate k sau n laterale
se un tilm lichid ntre
sol roata prin a
pluti pe drum. Fenomenul este
favori zat de vitezele ridicate, dru-
murile cu pneul uzat sau
cu desen al benzii de rulare necores-
cu adneilll\: a profilului
pre,!
In ceea ce pri gcometria
pe
EI
IT
,
.. Dr. ing. Mihai STRATULAT
sol , ea poate tinuta de
drum cnd valorile unghiurilor de
ale directoare sunt
diferite, ca
lateral la mersul rectiliniu. Cnd
unghiurile de bracaj ale sunt
neegale, aceasta de
"tragere" se n
viraje.
Sunt cnd
a este pro-
cu viteza de deplasare.
volanul nu este de
aceste atunci ele constitu-
ie semnalul uneia din
posterioare. Cnd volanul
el de n
mod sigur una din directoare
este fie din cauza
jantei , fie din cauza
pierderii de echilibrare,
fie pentru anvelopa sau camera
au fost reparate neglijent.
Pentru a preveni
legate de echilibraj, se
ca echilibrarea pe care s-au
montat anvelope noi se
un rulaj prealabil de 400-500 km,
dnd astfel posibilitatea anvelopei
se definitiv corect pe

Foarte multe aduce
acest important pe nedrept
neglijat factor care l constituie pre-
siunea din pneuri . Neglijarea sa se
produce probabil pentru cei mai
posesori de va-
loat'ea acestui parametru mai mult
de consumul de combustibil de
uzura pneu lui, ignornd total con-
sale asupra de
drum, confortului , dar mai ales
asupra
Despre neuni formitatea
pneurilor de pe punte s-a
pomenit de multe ori ,
n acest fel rulajul n linie se
mai greu, conducerea
devine mai obositoare, iar stabili-
tatea n timpul se
Dar despre efectul
sau presiunii de
gonflare asupra de drum,
chiar ea este s-a scris
mai fiind mai cunoscut
faptul att nerealizarea ct
valorii nominale a presiu-
nii aerului din anvelope are un
impact asupra
masinii n diverse
In cazul rulajului cu presiuni
inferioare celei nominale apar efecte
chiar periculoas'e
privind comportamentul n VlnIJ,
din curbe,
de ruliu ale caroseriei, de
frnare stabilitatea la rulajul pc
umede.
Este pe sau
polei, reducerea a presiunii
din ntr-o oarecare
ca urmare a
de contact cu drumul.
Dar, acestor
presiunea trebuie din
motivele Mai mult dect
att: presiunea aerului din nll
trebuie doar vizual. Orict
de experimentat ar fi un
auto, el nu va putea constata vizual
o reducere a presiunii cu 20%, mai
ales n cazul anvelopelor diagonale
care sunt mai moi , chiar la
valoare aparent
nivel baric
apar. Pe de parte, refacerca
presiunii din pneu s-a efectuat in
garaj, la dupfl
n traseu pe timp rece, pre-
siunea din pneu scade dat orit;1
reducerii temperaturii; din acest
motiv iarna corectarea presiunii din
pneuri trebuie fie In
ambientalului . Lucruri k
se petrec invers cnd se in
cu pneurile umflatc pe
timpul anotimpului
presiunca
din pneuri nu vizual sau cu vrful
pantofului, ci cu un manometru
fabricantu-
lui . Reducerea presiunii de ulllflarc
cu numai 17% - de la 1,8 bar la 1.5
bar, de exemplu - ,
vizual, produce un efect de subvi-
rare; raza de viraj, la unghi
de rotire a volanului ,
ca capete de a
n exteriorul curbei. mai al es in
timp ce se concomitent n
frnare. Revenirea din viraj se face
mai violent, iar la rulajul rectiliniu
elasticitatea a
largi a lt:
caroseriei.
Traversarea zonelor umede sali
cu devine mai
efectul de acvapl anare putnd
la viteze mult Illai mici (60-
65 krn/h) dect n mod normal (70-
80 km/h). de
frnare cu 3-5 m n raport cu
cel la presiunea dc
umflare a
Cu ct presiunea din pneuri este
mai cu att aceste efecte slin t
TEHNIUM martie-aprilie 200 I
mai accentuate. Cnd nivelul acestui
parametru se reduce cu 45% (de
n cazul Daciei 1300, de la 1,8
bar la 1,0 bar), manevrarea volanu-
lui devine mai grea, n cazul n care
reducerea de presiune s-a produs la
din cnd dereglarea a
la cele din spate,
torul nu simte nimic n timpul con-
ducerii, dar devine mai
n pm1ea efec-
tul mai ales la viraje.
In acest caz de frnare
cu 10% pe drum uscat 12%
pe sol umed, iar acvaplanarea se
poate produce chiar la viteze de
numai 58-62 km/h.
Trebuie subliniat faptul
accentuarea efectului de subvirare
poate creea periculoase ale
care, nu
sc nscrie pe traseul tinde
exagerat brusc vola-
nul, din racndu-se
dificil.
La o presiune n pneu cu
70% (0,5 bar n loc de 1,8 bar), rula-
jul devine de-a dreptul periculos.
Volanul se rotit foarte greu, fapt
care ntrzie corectarea directiei de
mers, efectul neracndu-se'
cnd reducerea presiunii se produce
la din spate. de frnare
cu 8-14% n de starea
solului, iar efectul de acvaplanare
apare la viteze mult reduse (50-60
km/h).
Suprapresiunile se a fi mult
mai n
de drum. Mai mult, ele se
favorabile asupra vitezei
vehicul ului, care
razei efective de rulaj a
pneu lui; consumul este el
fa vorizat, ntr-o
oarecare ca urmare a reducerii
tl'cc[lrii dintre pneu sol. de
drum nu se practic nici la
rulajul rectiliniu, nici n viraje, cnd
caracteristici
supraviratoare, nscriindu-se mai
n curbe, pneul deformndu-se
mai de frnare este
foarte afectat, reducndu-se n
mod nesemnificativ cu
valorii nominale a presiu-
nii de gonflare.
un pericol. Cnd
suprapresiunea din pneu este sensi-
bil apare posibilitatea dete-
anvelopei, mai ales cnd se
cu suprasarcini importante.
In astfel de cazuri, la fundul
canalelor benzii de rulare se produc
tisuri care, prin accentuare, pot
provoca n final explozia pneului,
care, la viteze ridicate,
arc de cele mai multe ori consecinte
dezastruoase. '
TEHN/UM martie-aprilie 2001
w
INJECTIA DE BENZINA (II)
Diagnosticarea
de de
[jI) roliferarea lot mai a
de injcctic de ale motoarclor importate
sau chiar fabricate n aduce tot mai mult la
ordinea zilei problema
operative a care pot n
lor.
Pentru ilustrarea modului n care se
diagnosticarea unei de
mentare prin de s-a ales mo-
delul Bosch L letronic, foarte pc
autoturismele fabricate nu numai n Europa;
cele mai departe pot fi folositoare n
cazul altor tipuri de cu respectarea
datelor priviloare la presiuni debile.
Depistmea simptomelor cauzelor pro-
duccrii se face opernd metodic
asupra cclor trei grupuri de circuite care
pun cel al benzinei, cel de aer cel
electric , bazndu-nc pe schema
in anterior.
Circuitul benzinei
Efectuarea controlului acestui circuit
supune unui tucometon, a unei
stroboscopice a unei pompe de vacuum.
Pentru diagnosticarea pompei de
a regulalontlui ele presiune se impune
deprcsurizarea a
une care se poate face n moduri : fie se
extrage furtunul care regulatorul de pre-
siune cu galeria de admisiune, montnd in
locul lui pompa de vacuum, a
se face cnd rcgulatorul
na din n rezervor atingnd nivelul
atmosfcric, fie se unul din injec-
toare, punndu-I sub tensiune colectnd
zina recipienl. Nu este recomandabil ca
in scopul se in
direct injectorul de pornire, deoarece pc
calc se poate produce necarea
lui.
dcpresurizare se la
ducta un manometru cu domeniul de
bari, fie inaintea injectorului de
pornire, fie filtrul de cu con-
tactul aprindcrii pus, a dcmarorul,
se deschide manual obturatorul (c1apeta de
n acest fel se pune sub tensiune
pompa de fapt care face ca presiunea
n sll la 2,4 ... 2,75 bari,
valoare care trebuie se pc
durata contactului aprinderii
chiar intreruperea lui.
contactului aprinderii. presiunii
buie se lent, la 1,9 ... 2,2 bari, nivel
caracteristic mersului in gol (ralanti).
a presiunii sau stabilizarea ei la o
loare celci
unei pierderi de unor
conexiuni imperfecte, conducte fisurate,
supapei pompei de regula-
torului de presiune ori unor eventuale scurgeri
pc la injcctoarc. Pierderile de exte-
rioare se vizual. Pentru depistarea
celorlalte, se furtunul care
regulatorul de presiune de rezervor se
cheia de contact a porni
motorul, cnd se reface valoarea nomi-
a presiunii n presiunea se
regulatorul de presiune
arc pierderi pc la ca scade
se furtunul care pompa de
regulator in imediata apropiere a regulatoru
lui , se reface presiunea in ca mai sus
apoi se conducta de din
pompa de acum valoarea pre
si unii se defectul se
la supapa de retur a pompei :
scade acesta este semnalu l ctl
un injector este
Un alt parametru al pompei "il tic
verificat este debitul refulat, care. 1;1
tate<1 il baleri ei cu I'l.:zcn urui de
plin cel pUfin la jumfl Lalc din
tatea sa trebuie sc si tuC/': la cel
putin 2,25 Ilmin la de ralanti .
DiagnosliclIJ'eo SI..' !;ICl: prm
observare ".,:nlk:u\::a
bobinelor lor.
Pentru veriti carca sc
intreaga de alimentare a
cu acestea se examineazil ori tieU le
de pulverizare; acestea trebuie S{t tk
cel mult pot ti ul11ezi te sau pc v,i rful lot pOL
maximum picflturi d.; bl:lIl.lllil pc
minut.
La pompci. injcetoan ..'k trebuie
li vreze jeturi foarte tin pul\' e/'izilll' )1 <11,,-
puse simetric; injectoarcle emc IO/,I1lL'<I/;."lI.;tUl i
cu tilitorme sau
triec trebui e tie nlocuite det)urcn:
piese nu se
Injectoarele pot fi diagnoslic;lte Iru';\ a ti
demontate de pc motor, H111UnC prin
eultarc.
Pentna aceasta se un stetoscop (o
mai este util izarc;1 111ll: i
cu cu C;1n: :-.c exa
mincau zgomotele produse n 1110101' 1.1 r..tI.l1l
4
li; zgomotul produs de injectoarc Ircbuil' ,fi tic
identic ca tonalilate. intcnsitHle ii li:!.
cilindrii . Cnd acest lucru nu inl,impl:-I.
ti e acul injeclorului
fic arcul este rupt sau tic buhllm sa
este starea concxIll1liiof
ductorilor d ectric estc se l ezi::;-
tenta bobinci injcctorului . C;tn:: lrc-
buie 1,5 ... 3,0 ohmi . Se controkaz:i.
apoi continuitatea d'll'fl :lC\.::-; tc
teste sunt poziti ve, nsealll115 pane'l
a injecl orului estI.':
Verificarea se face cu un inieclOl' martor cCIrc
este nctivat n locul ce lu i inc'riminat: da..:f11llar-
tona I normal , ill scamn;1 efi ;Jl'ul.
sedi ul sau corpul njeclonllui sUllt lk'kcte.
Injec:forul de pornire re/elll /('I'III/( tie
timp se toloslndu
4
sc urmfllOan::;\ SUI.:
ecsiune de
se injectorul de pornire de
pe galerie, desface dednc.;
nici conducta de
se in drcptul injecLol'uhll un \';15
de colectare;
se starterul (demiJl'lll'ul).
timpul dc functioll<ll'c a i njcl.:
torului ; la o a Iidudului de
de 3SoC. durata de fune!iollarc S[I
fie de cel mult 12 secunde; 1":111
4
injectorul r[II11 ;1 n;1 111.1Cli\,
a picura.
trebuie tic Lipiti. iar
aetivarea injeclOl'ull1i pe duratc Illari l::-. tc
din motive de
In continuare, sc 11l0Iltcaz..; n p;Ir:1lcl cu
conexiunea a injec torului pornire
un stroboscop se aelioneaz :-. 1;llt .;rul.
Stroboscopul trebuie functione/l: cll.:\ ,1
secunde apoi inactiv; 1.:<11'111 contrar


defectarea rclcului termi c dc t mp.
In final, se Comilllltlal Ca ralS-
tenta electric..'i. ale il\jcch' lului de
pornire, care trebuie fie dc 3,0 ... 0111111.
EI
_.,t.! . I_
L
____________ _______________ _
+C,1,\/1I0 Toader -jlld.
un converti zor
12/220 V totul este rezolvat.
+
Horl ,,,th Carol - Tllrda
n majoritatea instrumentelor de
pentru
II1strumentului indicator se folosesc
diode cu gennaniu de tipul EFD sau OA.
Diodele IN4148 sau lN914 sunt
pentru dar pentru alte
scopurI.
..JJ.... Gl/1I1! losij- Brl,," ,
T Comanda r.rin tiristor a unui
matar este numai n curent
alternativ sau pulsatoriu. Toate tiris-
toarele notate T6 sunt pentru 6 A.
este N,
tiristoarele sunt nor-
male. iar este F.
sunt rapide. Evident, tiristoarele TIO
sunt pentru IOA.
..JJ....Dohrc Alexandru -
TGrupul lndustnal UCE-
COM are sediul pe Str. Econom
47, sector 6. Nu
alte detalii.
Constal1lin - jud.
Pra/UiI'O
Sislemele automate pentru
nivelului lichidelor nu
sunt identice pentru
chimice. Pentru acestea din
sisteme speciale. la
intlamabile.
..JJ....Ll/clishl\' - Oradea
TNu detinem schema a
casetofolllilui EM200 l. Avem adresa
,h s. si.
trimitem o copie.
l eno Dragomir - jlld. Timi{
+Un microfon dinamic
o tensiune de aproximativ 5-7 mV
loltan - Oradea
TNu este cazul mai
tubul cinescop;
unul nou.
..JJ....-ilin Neagu - . .
TEste mai comod
un amplificator audio de putere cu
circuit integrat. Se n magazine
ntr- de puten
Dohreanu -
T$<rma pentru bobine este din
cupru acoperit cu email. Diametrul
sannei este de 0,8 mm.
EI
leA
+
Vasile Lazu - Cmpina
Aparatul de MB-l are
posibilitatea de a curentul
la valoarea de 500 mA tensI-
unea la 500 V
este de 1 kON.
..JJ....Ciprian -
T Temperatura tranzistorului serie
din stabilizator nu trebuie
70C.
..JJ....Nicolae Barbu -jud.
o TV pentru
canalul 4 cu cinci elemente
emisiunilor radio din UUS
se va
+
Mihai Dancicoli -
capul magnetic din
casetofon.
+
Romeo Islrate -
Bateria 3R20 are tensiunea nomi-
de 4,5 V trei elemente
R20 (a cte 1,5 V) legate n serie.
Tranzistorul NKT228 este
echivalent cu AC 181.
..JJ....Rencsik Carol - Oradea
T Este recomandabil ca blocul RF
de intrare se realizeze cu un circuit
integrat specializat. Un bloc cu
tranzistoare este mai stabil n
cu unul cu circuit integrat
multe componente
cir-
cuitul AN7205, care un
amplificator RF, un mixer un
oscilator.
+ Vlad Mazei -
Circuitul integrat ULl401 poate
debita o putere de 500 mW pe o
de 40. Probabil nu se mal
nct va trebui nlocuit cu
ceva echivalent. Tranzistorul BC413
este recomandat pentru etajele de
intrare n AF au un zgomot
propriu mic.
..JJ.... Re/u Toader - Turnu Severin
T Circuitul STK4121 2 x
15 W pe 40, alimentat fiind cu tensi-
une de 13 V
Distorsiuni: 0;08%.
..JJ....Virgil Mocal1u -
T Stabilizatoarele de tensiune
notate TDD16XX sunt fabricate de
lTT admit de 350 mA.
Astfel, TDDI612S are tensiunea de
.. in dialog cu c ititorii,
Io n PRICEPUTU
de 12 V tensiunea de intrare
de 19 V.
..JJ....Cocs Gheorghe -
T Canalul TV 28 are
medie de 530 MHz lungimea
medie Am = 0,566 m.
..JJ....Emillon - Arad
T Circuitul integrat LM380 alimen-
tat cu 12 V poate debita o putere
audio de 2,5 W pe o de 4 n.
- Cluj
T lranzistorul ASZI8 nu poate li
nlocuit cu BD248.
..JJ....!Jan -
TBateria PX625, produ,
"Duracell", are tensiunea de 1,35 V.
loltan - Oradea
TCircuitul integrat UL 1221 este Ull
amplificator de lF cu posibilitate de
control al adaptare
S-metru.
...iI..... A.urel -
TNu datele tehnice ale
tubului cinescop la care .
Probabil va trebui
televizorul.
M adu Sorin -
Tnlocuiti AFI25 cu tranzistorul
AF139. AI;'bele sunt pnp.
+ Petre - Sibill
bul electronic PFL200 nu este
echivalent cu PCL85.
Sandll - Suceava
TPentru edificare n materie de
antene, le
"Antene propagare" de Edmond
Nicolau, emisiunilor TV"
de Eugen Statnic .Antene" de E.
Spindler.
Anton -
un divizor TTL de tipul
490,492. Nu se cu
5V
..JJ.... Gheorghe Nislor - Craiol'C/
TNu avem n vedere reeditarea arti -
colelor referitoare la cultivarea ciu-
percilor.
+
Marius -
articolul dupa ce expe
schema.
TEHN/UM martie-aprilie 200 I
CIFRU ELEC RONIC
(Urmare din pagina 3)
cu tastatura o constituie
!
Jinii A, B, C, D E. La pinul A se
n p'aralel toate tastele corespun-
cifrelor ce nu codul.
La pinii B, C. D E se
tastele cifrelor care
codul. Pinul
tensiunii de alimentare t+V) se
la p'unctul comun al
butoanelor tastaturii (COM).
De exemplu, codul ales este
1234, atunci pinul B se la
Illilui tasteI 1, pInul C
la tasta cu cIfra 2, pinul D la tasta pen-
tru cifra 3, pinul E la tasta corespun-
o (de tip
de exemplu) se poate conecta 111 serie
cu contactul nonnal deschis al releu-
lui (bornele ND COM) la sursa de
tenslllne (care trebuie suporte att
conswnat de montaj ct al
slrenel).
Activarea conectarea
se face prin
taste ce nu codul
(tastele 5, 6, 7 8, 9 sau O pentru
exemlJlul considerat). La debrocare,
consiaernd exemplul prezentat, nu
ce taste sunt impor-
tant este ca ultimele cIfre tastate
fie, n ordine, 1, 2, 3, 4.
b Q
-q
<l

DI>_
<:1

!
ii
>
...
:li
,
: I
,
,
cifrei 4, iar la pinul A se
n tastele 5, 6, 7{
8, 9, O, eventual It (ca n desenu
de fie
In schema de principiu este pre-
condensatorul CI,
care are rolul de a bloca formarea
cifrului timp de cteva zeci de
secunde, n cazul n care este
una din tastele care nu
codul de acces. C2 se va monta obli-
gatQriu numai se va monta CI.
In baza tranzistorului Q I avem
,.1" logic pentru cod neformat ,,0"
logic pentru cod tastat corect (situatie
n care Q I se iar rell:ul este
actionat - LED-ul se stinge). In acest
mod, consumul este redus n stare de
veghe.
-=-
o

-=-
u
g
Ou
<
ii -=-
...

1. N,lontajuJ a fost pentru
a altmentat cu tenslllne tot
timpul de la o n tamlJon cu un
acumulator. La conectarea
(pe.ntru prima releul se ya
de aceea se va dezarma pnn
tastarea codului ales, care sis-
temul n regim normal de
functionare.
2'. Tranzistorul Q I se
cu unul npn de tip BC547, cu
respe.ctarea pentru
mal sus.
3. Montajul prezentat, sub
de kit, poate fi prIn
la O 1-233.11.61 de la
firma MAGIC MYG sau din maga-
zinele de specialitate.
N ATENTIA COLABORATORILOR
Revista este cititor, singurul criteriu pentru publi-
care fiind calitatea articolului.
Colaboratorii sunt ne materialele numai dactilo-
grafiate, de bibliografice complete (autor, titlu,
an etc.) (desen n negru sau pe calcu-
lator se poate, fotografii de ansamblu sau detalii).
Pentru ca autorii drepturile integrale,
vor fi de telefon o xerocopie efe pe
adresa din actul de identitate.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie.
In conformitate cu arI. 205-206 Cod Penal, ntreaga
pentru publicate revine
integral autorilor respectivi.
TEHN/UM martie-aprilie 2001
TEHNIUM
International 70
pentru constructorii amatori
n anul 1970
Serie Nr. 339-340
MARTIE-APRILIE 2001
Editor
Presa SA
Presei Libere Nr. 1,
Redactor $ef
Ing. Ioan VOICU
in
C. Popescu - S.U.A.
S. Lozneanu . Israel
G. Rotman Germania
N. & V. Rusu . Republica
Moldova
G. Bonihady . Ungaria
Presei Libere Nr. 1
Casa Presei Corp C, etaj 1,
camera 119, Telefon: 2240067.
interior: 1442
Telefon direct: 2221916; 2243822
Fax: 2224832; 2243631

Revista TEHNIUM
Presei Libere Nr. 1
68, 33
Difuzare
Telefon: 224 00 67/1117
Abonamente
la orice oficiu
(Nr. 4120 din Catalogul Presei
Romne)
cu din
Amaterske Radio (Cehia). Elektor &
Funk Amateur (Germania), Horizonty
Technike (Polonia), Le Haut Parleur
Modelist Constructor &
Radio (Rusia). Radio-Televizia
Electronika (Bulgaria), Radiotechnika
(Ungaria), Radio Rivista (Italia).
Tehnike Novine (Iugoslavia)
Grafica Eugeniu Kedves
DTP Irina
Editorul once
responsabilitate in opInIIlor.
solutiilor formulat e n
aceasla revenind integral autorilor.
Volumul XXXI. Nr. 339-340, ISSN 1224-5925
Toate drepturile rezervate
Reproducerea sau
este cu re in
scrise prealabile
a editorului.
Tiparul Romprint SA
APARAT
PLIA T
pentru jocuri
de miscare
.
"'"
O n partea din dreapta a figuri i
I modelul (gata asamblat)
al unui fcl de cu latura
dc I 000 mm nalt de
I 200 mm, destinat Jocului de
al copiilor. Acest aparat
cu caracter sportiv avan-
tajulmajor de a putea fi instalat
n n orice
curie sau chiar n
restrns al unui apartament, fiind
de fol os pe vrcmc rea. Jucndu-
se cu el, copiii fac, implicit,
fapt care contribuie la
dezvoltarea lor
a membrclor, a
n general. com-
ponente alc aparatului sunt: (1) =
barele verticale, (2) = ori-
zontale. (3) = un pod interior, (4)
= inelul de fixare, (5) = bala-
mal ele metalice.
Materialele necesare constau
n: cusaci de lemn (care pot fi
de . prin
demontarea umil vechI pat pentru
copii). pentru barele (1 )(. de
d 111 fier zIDeat cum sunt
cele l'olosite la de
pentru eiesele (2); trei de
scndura pentru podul (3)f' un' inel
dlll caucIUc sau materIa plastIc
ori lucrat din pentru piesa
(4); balamale metalice mari,
cu respectivele pentru
lemn. pentru piesele (5); plat-
de 1-2 mm
pentru lemn necesare
la asamblarea podului (3); pre-
nadez.
Prelucrare montare.
Dimensionati materialele
(oe serii de piese identice).
formelor cotelor mdlcate 111
desenele cu detalii ale figurii.
Tevile (2) le veti fixa n orificiile
oare lor (f) prin 'ncastrare
In prealabil, ungeti cu prenadez
marginile interioare ale orificiilor
date n lemn. Restul
pieselor este destul de simplu se
rep'ede cu ajutorulliala-
malelor al pentru
lemn. Aparatul termmat nu se
deoa.rece lui v9r
fi supuse uneI freean mtense ID
timpul jocului. Cnd nu e folosit,
el p0.1lte fi pliat, pe l!n bal-
con, mtr:o 10ggJe. etc.! pr9teJat sub
o dm matenal p astlc.

In pag. 36
FOTOGRAFIILE
COLOR
ale celor

Pentru a se un larg de locuit de Eventual, sub orizontale, vor ti
joacfl ntr-o n care locuiesc dOI, treI introduse (ntre pal de burele
copii. aranjamentul de material plastic, gros de 40 mm. Acestea vor
din (pag. 36). locul comod (putnd nlocui bine
Tot I\lobilierul este din pa- saJteaua).
ralelipipedice de trei tipodimensiuni. ver- Modulele pot fi aranjate n diferite schil\l-
ticali al sunt din pal gros de 18 mm, iar bndu-se astfel, cu mare aspeclul
laturile orizontale din placaj gros de 8 mm. Unele estetic al camerei. In timpul zi lei .
dintre module vor avea latura modulele vor fi complet degajate (ca n
cu balamale. ele vor ca d'
capace de In interiorul acestor module servind pentru iar seara pot fi ime Jat aran-
vor putea fi multe obiecte necesare Pe:
n
- jate ca locuri pentru donnit.
tru dormit: saltea, perne, plJa- lor se face lesne cu ajutorul aspiratoru-
male, precum lui de praf, iar prin cu o
Fiecare constructor va stabili singur dimensiunile n a unui detergent
lor. Modulele tenninate - asamblarea cu lichid, de cu o
autofiletate sau doar - vor n uscarea n aer ori (iarna) cujet de
fi complet n sau aer cald. La se va proceda numai ce
asortnd trei culori, folosindu-se cuie de a fost aspirat praful.

II
TEHNIUM martie-aprilie 2001
--------------------_______ ---l_aM3R'ud_
[P aranja n mod economic o pentru donnit - cu un pat dc
mij loc sau de colt - din cteva piese simple, detaJate, astfel:
n ntregime cu mocheta. .. . .
Procurat! o saltea tIp relaxa pentru una sau persoane. In de dImenSi unil e
acesteia, construiti o podium) din pal gr<?s de 12-18 nUll, de . 150-200
mm, care laturIle mal lungI cu 300-360 mm decat cele ale saltelel. mar-
ginile, de jur-mprejur, depe astfel nct aceasta fic
sub platforma cIrca 50 mm. aiCI, pe muchea platformei , cu de
tapIterIe la fiecare 100 mm.
Apoi construiti O a doua ca cu cea dinti , dar
cu laturile mai mIci cu 120-150 mm dect prima. 111 ntregime tot n
dar avnd o mai de cea de la de albastru bleu.
platform(peste cea dinti , a'stfel nct formeze un fel de n pe cel'e
latun lungI perete).
Deasupra salteaua relaxa. Cu aceasta, patul este terminat.
La dinspre perete, construiti o a treia (ca o cu gura n
jos) tot n acestei platforme va fi ct a celei dinti ,
pe ei va fi cu circa 300 mm mai mare dect cea a
celor podiumurJ, plus salteaua. Pe se una sau vciozc,
un bibelou sau o pentru lectura .
. Fiind complet detapbile, piesele patului pot fllesne montate rearanjate
(dm mIjlocul camereI la un platforma poate fi vert ical, de-a lungul
pereteluI etc.).
TEHN/UM martie-aprilie 2001