Sunteți pe pagina 1din 16

YO7AQM

Conex Club
(Sept . 1999 aug. 2006)

Amplificat or audio de 1 W cu TDA7052
Amplificat or pent ru semnal TV
Apelat or t elefonic prin re eaua GSM
Aspecte t ehnologice privind implementarea t ehnologiei fr plumb (2)
Capt area select iv a impulsurilor de lumin colorat
Cat alog PIC16F84 (5)
Ceas digit al cu circuit e logice TTL
Cent ral automat izri msurri elect ronice pe bus 1-wire
Cheie electronic cu smart-card (cartel telefonic)
Cheie hard pentru eliminarea codurilor de blocare la telefoanele celulare Mit subishi
Comanda a 4 afioare LED cu 7 segment e n cod BCD
Comut ator (releu) stat ic pent ru re eaua de 230 V
Comut ator det ector pentru sarcin minim aliment at n curent alternat iv
Driver pentru motor pas cu pas cu comand manual
Ei tor pent ru comunica ii analogice n infrarou
Frecven met ru digit al cu 8 digi i 0,1 1000 MHz
Iluminator n infrarou pent ru camera video de supraveghere
Int erfa AVR Pony Prog pentru programarea microcont rolerului At mega8515
Int erfa pent ru comanda n t ensiune a unui afior LED cu 7 segment e
Int erfon full duplex pe 3 fire cu apel direct n difuzor
ncrct or p ent ru maxim 4 elemente NiCd sau NiMH t ip R6
ncrct or pent ru acumulatoare NiCd i NiMH low cost
Lamp cu LED alb aliment at de la 1,5 V
Microfon emi tor FM n banda 65 110 MHz
Microfon emi tor FM n banda 88 108 MHz
Numrt or 4 digi i cu afior LED cu 7 segmente
Plac universal cu 5 t riace
Program TARGET 3001 (22)
Programat or pent ru cart ele Fun Card
Prot ec ie la sub i suprat ensiune
Receptor pentru comunica ii analogice n infrarou
Regulat iare de tensiune liniare
Releu de t imp programabil
Releu universal pentru comanda motoarelor de curent cont inuu de mic put ere
Selector electronic 10 canale i afiaj LED cu 7 segment e
Siren de mare put ere
Sonerie muzical
Sonerie muzical cu 2 melodii clasice
Surs de curent const ant pent ru ncrcarea acumulat oarelor
Surs de t ensiune cu control digital
Tast at ur cu conversie de zecimal la BCD
Transmiterea semnalului video la distan prin cablu UTP sau t elefonic
Ut ilizarea LED-ului ca fot odiod
Verificarea modulelor cu tranzist oare IGBT
2006-07/08
Amplificat or audio de 200 W cu t ranzist oare TIP142 i TIP147
Aspecte t ehnologice privind implementarea t ehnologiei fr plumb (1)
Cat alog PIC16F84 (4)
Cat alog TC9153 (cont roler de volum elect ronic up-down
Ceas n format 12 ore cu PIC16F628
Cifru elect ronic cu PIC12F629
Comut ator elect ronic acionat de lumin
Comut ator pentru func ia de mut ing cu soft on/off
Controler de volum st ereo cu comand electronic up-down
Desen cablaj cu folie Press and Pell
Generator de func ii
Int erfa pent ru telefon acces rest ric ionat la linia t elefonic
Msurarea defazajului nt re t ensiune i curent
Modul vocal de nregistrare i redare
Prescaler pent ru 1 GHz cu U813BS
Program TARGET 3001 (21)
Senzor de proximit ate
Separator vocal pentru karaoke
Variator de t uraie pent ru mini-bormaini
2006-06
Amplificat or audio 2x30 W cu BA5406
Cat alog MAX712 (cont roler pentru ncrcarea rapid a acumulat oarelor NiCd sau NiMH)
Cat alog PIC16F84 (3)
Comut ator mast er-slave K8034
Controlul micrii n ambele sensuri la un minimotor de curent cont inuu
2006-05
R
F R
Indicator controler universal
ncrct or pent ru acumulatoare
ncrct or pent ru acumulatoare cu BD135
ncrct or pent ru acumulatoare NiCd i NiMH
Limbaj de programare Tibbo Basic
Msurarea i nregist rarea t emperat urii pe PC ut iliznd iButton-ul DS1820
Osciloscop DPO4000 prezent are
Program TARGET 3001 (20)
Receptor de t elecomand pentru comanda aparatelor elect rice casnice
Senzor volumet ric det ector de geam spart
Surs de t ensiune 1,25 20 V/4 A
Voltmet ru digit al de panou cu ICL7107
Amplificat or audio de 200 W cu LM3886
Cat alog LM385 (surs-referin de t ensiune fix de precizie)
Cat alog PIC16F84 (2)
Comut ator act iv pent ru tensiuni de aliment are
Comut ator senzorial Touch swit ch
Convert or de tensiune cont inu 12/24 V 25 W
Indicator de balans
Indicator performant pentru sigurane fuzibile arse
ncrctor pent ru acumulatoare cu plumb et ane
Program TARGET 3001 (19)
Programat or serial microcont roler AVC
Reglajul digit al al volumului n aplica iile audio
Regulat or de t ura ie pentru motoare de curent alternat iv
Releu elct ronic cu comand universal
Swit ch video automat /manual
Tehnologii alt ernative de conect are a component elor electronice (4)
Termostat elect ronic 0 500
O
C
2006-04
Avert izor pentru t elefon
Cat alog LTP1557AC (mat rice cu 5x7 LED-uri)
Cat alog PIC16F84 (1)
Cat alog PSS1215M (surs n comut a ie 12 V/1,5 A
Cat alog U813BSE (prescaler de 1,1 GHz)
Cent ral int eligent de alarm cu tastat ur i 4 zone
Controler digit al pentru volum
Conversia serial USB
Det ector de gaz, met an, but an sau propan
Int erfa pent ru PC frecven met ru-generat or de semnal
ncrct or pent ru acumulatoare cu LM317
Lamp de veghe cu LED-uriu albe i luminozit at e variabil
Mini-t imer cu bargraph
Program TARGET 3001 (18)
Programat or i plac de dezvolt are pent ru microcont rolere PIC
Tehnologii alt ernative de conect are a component elor electronice (3)
Telefoane conect at e n paralel rest ric ii i confiden ialit atea convorbirilor
Test er pentru amplificatoare opera ionale
2006-03
Automat iluminat noct urn alimentat la reea
Automat t emporizat pentru Yall elect romagnet ic
Bargraph simplu
Cat alog IRFxxx (tranzistoare MOSFET)
Cat alog S202S (releu st at ic)
Ceas electronic n format 12 ore cu alarm
Controler pentru ron
Det ector de micare cu ult rasunet e
Driver pentru motoare pas cu pas cu t ranzistoare MOSFET
Generator de curent const ant pent ru LED-uri
Indicator de nghe pentru aut omobil
Int erfa compact Flash/IDE
Int erfa de comand pent ru mot oare pas cu pas
Int erfa Sony-Ericsson pent ru service i up-frade
Monitor de t ensiune dual cu ieiri pentru supra i subtensiune
Motoare pas cu pas st ruct ur i comand
Mult imetru de laborator cu int erfa RS232 pent ru PC
Program TARGET 3001 (17)
Prot ec ie pent ru incint acust ic
Tehnologii alt ernative de conect are a component elor electronice (2)
2006-02
Amplificat or audio 2x30 W cu TDA1521
Ceas de t imp real cu sincronizare GPS (2)
Controler Fuzzy descrierea unu sist em real
Msurtor n audiofrecven generator de zgomot roz
Miniemit or FM n banda 100 108 MHz
Osciloscop digital port abil HPS10, HPS40 prezent are
Plac de dezvolt are aplica ii pent ru PIC 16F628
Programat or memorii EEPROM microwire 93Cx6 i 59Cxx
2006-01
Senzor de t emperat ur universal cu LM335
Simulat or de prezen
St a ie de liopit cu cont rol digit al
Surs de curent const ant de put ere
Surs de t ensiune cu LM317
Tehnologii alt ernative de conect are a component elor electronice (1)
Test er pentru t ranzistoare cu PIC16F8872
Amplificat or audio cu TDA2822M
Analizor semnale logice pe port ul paralel
Cat alog MC34064 (monit or t ensiune de aliment are)
Cat alog TDA387 (amplificat or audio 4x25 W)
Ceas de t imp real cu sincronizare GPS (1)
Globuri elect ronice
Lumini dinamice i sgeat de semnalizare
Msurarea performant de t emperat ur prin metode fr cont act (3)
Meninerea ntre 2 limite a nivelelui apei nt r-un rezervor
Modul siren universal cu back-up
Modul vocal de nregistrare i redare
Program TARGET 3001 (16)
Semnalizare luminoas t ip flash (baliz)
Surs de laborator 1,2 35 V/3 A
Termomet ru digital cu 4 canale
2005-12
Amplificat or audio n punt e de 200 W cu TDA2030
Cat alog MC1496, ROB796 (modulat or-demodulator echilibrat)
Cent ral de avert izare la alarm i /sau incendiu cu 2 zone
Convert or DC/DC pentru aut ot urism 12 V/12-24 Vcc
Generator de semnale diverse cu frecven a de 1 kHz
Invertor de tensiune 24 Vcc/230 Vca 50-60Hz, 350 W
Msurarea performant de t emperat ur prin metode fr cont act (2)
Monitor pent ru acumulator
MP3 player cu microcontroler PIC16F877
Preamplificator-format or de intrare pentru frecvenmet ru
Program TARGET 3001 (16)
Temporizat or electronic cu comenzi st art i stop
Test er pentru bobine det ect area spirelor n scurt circuit
TOP209, TOP210 comut ator elect ronic MOSFET cu comand PWM
2005-11
Adaptor pent ru msurarea t ensiunilor alt ernat ive (2)
Alarm complex cu 8 intrri pentru imobil
Analizor pent ru bat erii / acumulatoare test area rezist en ei interne
Conect area mixt n punte/paralel a mai multor amplificat oare audio
Deblocarea t elefoanelor Sagem de ult im genera ie
Impedan met ru pent ru ant ene
Msurarea performant de t emperat ur prin metode fr cont act (1)
Msurri de t emperat ur prin t ermomet rie cu schimbare de culoare
Program TARGET 3001 (15)
Servere seriale Et hernet pent ru conect area perifericelor la calculator
Siguran e termice
Surs de t ensiune n comut a ie 1,25 35 V/3 A
Surs n comut a ie de mic put ere VIPer22A
Termomet ru fr contact n infrarou DVM77 prezentare
Termostat digital cu afior LCD 3 digi i (cu ICL7106)
2005-10
Amplificat or audio de putere performant (4)
Cat alog LM602, LM603, L293 (driver de put ere specializat)
Cheie electronic cu Smart Card (cart el t elefonic)
Elemente de management t ermic al produselor electronice (11)
Generarea semnalelor sinusoidale prin sint ez direct (4)
Int eerfa pentru comanda unui motor de curent cont inuu
Monitorizarea pozi iei axului unui mot or
Program TARGET 3001 (14)
Sist em de alarm aut o cu micront roler PIC18F628
Test er pentru cabluri mult ifilare (voce, dat e, alarm)
Voltmet ru digit al cu PIC12F675
2005-09
Adaptor mult imet ru pent ru msurarea induct an elor de RF
Adaptor pent ru msurarea t ensiunilor alt ernat ive (1)
Amplificat or audio 30 W cu HEX-FET
Amplificat or audio de 100 W mono sau st ereo
Amplificat or audio de putere performant (3)
Amplificat or dist ribuit or video
Amplificat or pent ru semnal video
Automat crepuscular pent ru automobil
Capacitmetru pentru cabluri
Cat alog pun i redresoare (GBU406, GBU408, FBI4V250, GBU606-F, GBU608, GBU806, GBU808, B250C1000DIL,
B80100000DR, GBPC1506W, DF04S, 36MT120, FBI4V40, B250C500000, 70MT12KB)
Det ector de cmp elect romagnet ic
Det ector de semn/detector de t recere a tensiunii prin zero (izolat galvanic)
2005-07/08
Det ector de vibra ii
Experiment e cu nalt Tensiune (3)
Exponomet ru cu LM3914 i bargraph cu LED-uri
Generarea semnalelor sinusoidale prin sint ez direct (3)
Generator de semnal de precizie cu MAX038
Program TARGET 3001 (13)
Regulat or de t ura ie la 230 Vca
Releu regulat or electronic
Semnalizat or pent ru ataarea cent urii de siguran n automobil
Soft grat uit Rfsim99 simularea circuit elor la nalt frecven
St art er elctronic pentru lmpi fluorescent e
St art er Kit pentru GM862/S1 EVK V1.3
Surs de curent const ant pent ru lamp cu LED-uri albe
Surs de curent i t ensiune
Surs de t ensiune cu LM317
Surs de t ensiune dubl +/-5 V maxim 1 A, st abilizat
Surs st abilizat reglabil pentru amplificator de ant en
Telemet rie cu laser (msurarea dist an ei ntre dou puncte)
Voltmet ru electronic universal (cu ICL7106)
Amplificat or audio de putere performant (2)
Aparat cont ra n arilor
Det ector de t recere prin zero
Elemente de management t ermic al produselor electronice (10)
Experiment e cu nalt Tensiune (2)
Generarea semnalelor sinusoidale prin sint ez direct (2)
Istoria radioului (4)
Program TARGET 3001 (12)
Programarea microcont rolerelor din seria 12C i 12F
Service GSM (29)
Sonerie elect ronic
Transceiver digital cu XTR434
Turometru digit al
ZCD generat or de impulsuri sincronizat e cu t recerea tensiunii de 230 V/50 Hz prin zero
2005-06
Amplificat or audio de putere cu tranzist oare (2)
Amplificat or audio de putere performant (1)
Amplificat or de band larg pent ru UHF-VHF
Comut ator Master-Slave la reeaua electric
Efecte luminoase cu clust er
Elemente de management t ermic al produselor electronice (9)
Experiment e cu nalt Tensiune (1)
Generarea semnalelor sinusoidale prin sint ez direct (1)
Istoria radioului (3)
ncrct or-descrctor automat pentru acumulatoare NiCd i NiMH
Modul 1 digit cu LED adresabil, cu int erfa serial pent ru PC
Program TARGET 3001 (11)
Releu de avarie
Service GSM (28)
Test area rezist en ei interne a acumulatoarelor elect rice
2005-05
Amplificat or audio de putere cu tranzist oare (1)
Automat crepuscular aliment at direct la re eaua elct ric 230 V/50 Hz
Barier n infrarou
Cat alog LM1875 (amplificator audio de 20 W)
Cat alog VT23N1, VT83N1, VT93N1 (fot orezistoare)
Conexiune IR pentru placa de re ea a PC
Det ector pentru t raseele electrice 230V/50Hz ncastrat e n perete
Elemente de management t ermic al produselor electronice (8)
Emit or i receptor UHF cu act ivare prin comand vocal
ESR-met ru msurarea rezist en ei serie la condensatoarele elect rolit ice
Istoria radioului (2)
Microcont rolere PIC unelte pent ru dezvolt area aplica iilor
Modul GPS LASSEN SQ
Program TARGET 3001 (10)
Programator paralel pentru biii de FUSE i LOCK la ATmega (2)
Service GSM (27)
2005-04
Bobine pe t or de ferit
Capacitmetru digital
Cat alog BA158, BA159, BY228, BY398, BY399, BYW95, UF4004, UF4007, BYV28-200, BYV27-200, BYW98/200, BYW29/200
Elemente de management t ermic al produselor electronice (7)
Emit or de dat e i semnal audio
Indicator de acord pentru recept or MF pe UUS
nregistrator de voce cu familia de procesoare ISD
Istoria radioului (1)
Program TARGET 3001 (9)
Programator paralel pentru biii de FUSE i LOCK la ATmega (1)
Releu int eligent comandat de PC
2005-03
Surs de t ensiune n comut a ie 1,2 35 V/3 A (cu LM257
Ter mostat electronic pentru stupi
Test er electronic pent ru surs de aliment are PC
Amplificat or audio de 300 W cu MOSFET
Amplificat or de radiofrecven ult raliniar (pentru receptoare)
Elemente de management t ermic al produselor electronice (6)
mAh-metru pentru element e de acumulat ori NiCd
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (15)
Monitor audio-video mult ifunc ional
Mult imetrudigit al DVM98 (prezentare)
Plac cu 16 relee comandat prin port ul paralel al PC
Program TARGET 3001 (8)
Senzor de proximit ate aparat pent ru uscat minile
Siguran e termice
Sist em de alarm fr fir
Termomet ru de camer cu afiare n umeric sau bar-graph
VU-met ru stereo pent ru amplificator de nalt fidelit ate
2005-02
Avert izor de t emperat ur crit ic (cu MMC4001)
Cat alog 2N2369, BSX20, 2N2219, 2N2222, 2N3904, 2N3906, 2N2907, 2N2905 (tranzistoare comuta ie)
Cat alog MCC44-12IO1B, MCC56-08IO8B, MCC95-08IO8B, MVD26-08IO8B, MDD95-16N1B (t irist oare, diode de put ere)
Cifru elect ronic programabil
Elemente de management t ermic al produselor electronice (5)
ntreruptor cu comand sonor
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (14)
Modul de achizi ie date cu 4 canale pe USB
Opt imizarea mont ajelor cu diode de t ensiune dublor de t ensiune
Program TARGET 3001 (7)
Prot ec ia la suprat ensiuni a echipament elor electronice
Redresor comandat cu t iristor
Senzor de proximit ate t emporizat
Service GSM (26)
Surs cu back-up 12 V/2 A
Surs de curent programabil 0-5 A
2005-01
Adaptor 40/20 pini pent ru 98C1051/2051
Cat alog S102S01, S202S01, S202S02, S216S02, S216SE2 (releu st at ic)
Controler audio pent ru unit ile CD-ROM
Controler pentru acvariu cu PIC16F84
Elemente de management t ermic al produselor electronice (4)
Int erfa RS232-one wire compat ibil DS9097U pentru iButton
Jocuri de lumini cu LED-uri
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (13)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (13)
Plac pent ru teste cu AT89C2051, AT90S1200, AT90S2313
Program TARGET 3001 (6)
Radiator t ermic dimensionare fizic
Service GSM (25)
Sist em de intercomunicaii simplex pe 2 fire
Sonerie elect ric auxiliar la t elefon
Surs de t ensiune 13,8 V/5 A
Test er pentru cablu UTP/STP i t elefonic
Voltmet ru pentru baterii aut o
2004-12
Codul culorilor pentru mini-induct an e (ocuri) cu 4 benzi
Elemente de management t ermic al produselor electronice (3)
ntreruptor crepuscular pentru aut omat izarea iluminat ului
Luminidinamice cu circuit e analogice
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (12)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (12)
Monitor iluminat de siguran pentru r eaua de 230 Vca
Panou de comand la dist an pentru relee st at ice
Program TARGET 3001 (5)
Programat or plac de dezvolt are aplicaii pent ru C PIC cu 18 pini
Releu de t imp
Service GSM (24)
Sond logic pent ru depanarea plcilor cu CI logice
Tehnici i metode de msurare pent ru priz de pmnt (4)
Termostat digital 0-1000
O
C cu t ermocuplu
Test er pentru t ranzistoare MOSFET
2004-11
Cat alog TSOP17xx (receptor infrarou)
Comenzi n imfrarou (2)
Det ector de t rtasee electrice (cu MMC4017)
Elemente de management t ermic al produselor electronice (2)
GPS port abil cu afiaj LCD
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (11)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (11)
Program TARGET 3001 (4)
2004-10
Releu de avert izare pent ru automobile
Service GSM (23)
Soft pentru instrument a ie de laborator PC-LAB 2000
Tehnici i metode de msurare pent ru priz de pmnt (3)
Termomet ru i termost at de precizie cu LM135
Test er pentru t ransformat oare
Traduct or de t emperat ur t raductoare semiconductoare (3)
Alarm auto cu aut oalarmare
Averizare opt ic flash cu LED
Barier cu raze infraroii
Cat alog JVR07N101K (varistor)
Cat alog FT232BM (adaptor TQFP-PLCC)
Comenzi n imfrarou (1)
Controler digit al pentru volum
Elemente de management t ermic al produselor electronice (1)
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (10)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (10)
Modul de dezvolt are aplica ii cu micont roler PIC16F676
Optot riac func ionare i caracterist ici
Program TARGET 3001 (3)
Service GSM (22)
St roboscop
Tehnici i metode de msurare pent ru priz de pmnt (2)
Traduct or de t emperat ur t raductoare rezist ive (2)
2004-09
Anemomet ru msurarea vitezei vnt ului
Cat alog CD4541, MMC4541 (schem releu de t imp)
Cat alog TDA5051 (modem prin re eaua de prize 230 Vca
Det ector de furt un
Int erfa t elefon mobil-PC cu MAX3232
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (9)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (9)
Modul pentru criptare vocal
Numrt or-dozator pentru past ile
Plac pent ru teste cu PIC16F84
Program TARGET 3001 (2)
Programat or Pic Kit 1 USB
Service GSM (21)
St a ie met eo t imp, dat, temperat ur, presiune atmosferic
Surs pentru interfon cu timer i apel elect ronic
Tehnici i metode de msurare pent ru priz de pmnt (1)
Traduct or de t emperat ur t raductoare rezist ive (1)
2004-07/08
Alarm special cu 2 zone cu PIC16F84A
Amplificat or audiofrecven de 4 W cu t ranzist oare
Cifru elect ronic analogic
Emit or de telecomand cu 2 canale
Int erfa pent ru PC cu int rri/ieiri analogice i digit ale
Introducere n pot eniometre digit ale (2)
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (8)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (8)
Program TARGET 3001 (1)
Receptor de t elecomand cu 2 canale
Service GSM (20)
Sint et izor de frecven cu C-VHF (4)
Surs st abilizat 13,8 V/4 A
THD-metru pent ru re eaua de 230 Vca
2004-06
Amplificat or CATV
Automat pent ru iluminat cu barier IR
Cat alog poten iometru digit al AD7376
Cat alog tranzist oare de putere seriile TIP i BD
Comut ator elect ronic activat de voce
Convert or UUS CCIR-OIRT
Introducere n pot eniometre digit ale (1)
Lacuri de prot ec ie pentru plci implant at e
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (7)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (7)
Modulator TV pent ru camere video de supraveghere
Programat or serial IC-Prog pent ru microcont roler PIC i memorii 24Cxx
Service GSM LED-uri albast re la Nokia 3310/3330/3410 (18)
Sint et izor de frecven cu C-VHF (3)
Up-grade la cart ela c 3 relee pentru PC (2)
2004-05
Cat alog senzori de t emperat ur seria KTY KTY10-6, KTY81-210, KTY83-110, KTY83-121, KTY84-130
Cristale de cuar (t eorie) (2)
Det ector de radiofrecven pentru milivoltmet ru
Emit or pent ru t elecomand cu un canal
Frecven met ru digit al (0-1000 MHz)
2004-04
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (6)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (6)
Miniemit or 80-110 MHz
Numrt or up down cu afior 4 digi i (cu PCI16C57)
Programat or AVR ISP; t elecomand GSM via SMS
Receptor pentru t lecomand cu un canal
Service GSM LED-uri albast re la Nokia 3210 (17)
Sint et izor de frecven cu C-VHF (2)
Up-grade la cart ela c 3 relee pentru PC (1)
Aliment are amplificator audio de put ere (t eorie i schem)
Cat alog bargraf cu leduri LTL2300HL, LTR2350HR, LTA1000HR, LTA1000Y, LTA1000G
Cat alog L296, L4960, L4962 (surse n comut a ie)
Comut ator de proximit ate
Cristale de cuar (t eorie) (1)
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (5)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (5)
Monitor pent ru supravegherea liniei t elefonice
Regulat or de t ensiune alt ernat iv de put ere 2 kW
Service GSM (16)
Sint et izor de frecven cu C-VHF (1)
Sist em de supraveghere prin t elefon n t e eaua GSM (2)
Sond pentru osciloscop cu 16 int rri
Surs dubl cu acumulator de back-up i t imer
SWR-metru-Power-met ru
Termomet ru int erfa pentru mult imetru
2004-03
Afioare cu cristale lichide LCD (2)
Ant en EH
Automat pent ru biciclit i
Cart el 3 t riace cu int erfa RS232 pentru PC
Cat alog LM2575, LM2576, LM2577 (st abilizat oare de t ensiune n comut a ie)
Cat alog TDA8571J (amplificator audio 4x40 W
Cat alog Tranzistoare de nalt frecven BF970, BF979, BFR90, BFR91, BFR96T, BFR92, BFR93, BFR106, BFR193, BFT92, BFT93
Int erfa PC-TV
Int erfon full duplex pe 2 fire
ncrct or automat pent ru acumulatoare
Met od alt ernat iv de fabricare rapid a circuit elor imprimate (Toner Transfer Syst em)
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (4)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (4)
Service GSM (15)
Sist em de supraveghere prin t elefon n t e eaua GSM (1)
Tuburi fluorescent e la 12 V
2004-02
Aliment are cu stabilizare dist ribuit
Cat alog amplificator audio dublu LA4445
Cat alog MAX038 (generat or de func ii de nalt frecven )
Cat alog MOC3020, ... MOC3083 (optot riace)
Cat alog st abilizat or de tensiune n comuta ie A78S40
Cent ral de alarm la efrac ie i incendiu
Convert r D/A pent ru PC
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (3)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (3)
Service GSM (14)
St abilizat or de tensiune cu cdere mic de t ensiune intrare-ieire
Termostat digital cu sond K (cu microcotroler AT90S4433)
Voltmet ru digit al cu 3 digi i (cu ICL7107)
2004-01
Afioare cu cristale lichide LCD (1)
Amplificat or final de 40W cu tranzist oare pentru 144 MHz
Brad electronic
Cat alog ICL7760, MAX1044 (convert oare de t ensiune CMOS cu capacit i comut at e)
Cat alog LM3876
Cat alog modul emisie-recep ie XTR-434L
Cat alog optocuploare speciale LTH209-01, LTH301-07, LTH860-T55
Det ector de RF pent ru emi toare spion
Generator de func ii (cu XR2206) (3)
K8055 Intrefa universal USB
Lumin de ambian cu PIC16F84
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (2)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (2)
Minitabel cu text curgtor cu integrat ul PIC16C58
Service GSM (13)
Tast at ur control acces pent ru zvor electronic
Termostat elect ronic
2003-12
Capacitmetru (pent ru mult imet ru digit al)
Emulator de cart el SIM
Generator de func ii (cu XR2206) (2)
Generator de func ii DVM20FGC (prezentare)
2003-11
Generator de mir TV color
Generator PWM
Int erfa PC 4 canale pentru nregist rarea semnalelor analogice
Msurarea pract ic a impedan elor n aparat ura elect ronic (4)
Microcont rolere AVR descriere i ut ilizare (1)
Microcont rolere PIC, prezent are i programare (1)
Modul de dezvolt are cu AT89C2051
Plac de dezvolt are C PIC
Service GSM (12b)
Transvert er 28/144 MHz
Amplificat or de audiofrecven special (t eorie + scheme)
Aparat ur virt ual de laborator Analizor digit al 4 canale
Cat alog TL783C (st abilizator de t ensiune ridicat)
Ceas n format electronic n format 24 ore
Ciocan de lipit cu t emperat ur reglabil
Electronic online (port alul Hobbz Elect ronica) Programat or microcont rolere PIC
Generator de func ii (cu XR2206) (1)
Indicator de nt rerupere a re elei elect rice (cu MMC4013 i MMC4011)
Indicator pentru aliment area bujiilor incandescente
Int erfa DCT3 pentru Nokia
nchidere elect ronic cu buton Dallas
Msurarea pract ic a impedan elor n aparat ura elect ronic (3)
Service GSM (12a)
Tast at ur programabil
Telecomand prin t elefon
2003-10
Amplificat or audio cu tranzist oare
Cat alog TLE4905L, TLE4935L, TLE4945 traductor de proximitat e cu efect Hall
Generator de func ii cu ICL8038 (2)
Indicator de dist orsiuni pent ru amplificatoare
Int erfa pent ru alarm cu 2 zone
Int erfa univerasal de dat e RS232 t elefon mobil
Introducere n IrDA (comunica ii de dat e prin infraroii)
Msurarea pract ic a impedan elor n aparat ura elect ronic (2)
Msurarea t impului de ac ionare i revenire la releu elect romagnet ic
Regulat or de t ensiune alt ernat iv controlat n t ensiune
Service GSM (11)
Sist eme de securitat e (9)
St abilizat or de tensiune n comut a ie
2003-09
Cat alog amplificator audio st ereo LM1896, LM2896
Cat alog amplificator audio TDA7375
Generator de func ii cu ICL8038 (1)
Int erfa grafic pentru proiectare proiect area asist at de PC a t ransformatoarelor (3)
ncrct or de acumulatoare cu circuit ul MC33340
Msurarea pract ic a impedan elor n aparat ura elect ronic (1)
Miniemit or FM de mic put ere
Mult imetru digit al DVM345DI cu int erfa RS232 (prezentare)
Numrt or de impulsuri cu PIC16F84
Prot ec ie pent ru incint ele acust ice
Regulat oare integrat e de t ensiune fix
Service GSM (10)
St abilizat oare de t ensiune negat iv curent ul minim la ieire
Surs de t ensiune 0 30 V i 5 V la 3 A
Swit ch video cu 2 32 canale
Termomet ru -50
O
- +150
O
cu int erfa RS232
2003-07/08
Barier n infrarou
Controler pentru sistem radio VHF
Det ector de cabluri electrice mont at e n perete
Indicator pentru schimbarea t rept ei de vit ez
Int erfa grafic pentru proiectare proiect area asist at de PC a st abilizatoarelor de tensiune seriale (2)
Prot ec ia termic a amplificatoarelor de put ere
Reductor dinamic de zgomot cu LM1894
Regulat or de t ensiune alt ernat iv cu PIC16F84
Service GSM (9)
Sist em int erfon pentru 12 post uri
Surs de t ensiune 13,8 V/3 A cu acumulator de back-up
Variator de t ensiune alt ernat iv pent ru sarcini induct ive
2003-06
Amplificat or audio 40 W
Automat de scar
Cat alog amplificator audio TDA1560Q
Cat alog amplificator audio TDA7293
Cifru elect ronic
Controler pentru sistem radio VHF (1)
Convert or t ensiune efect iv tensiune cont inu
Frecven met ru pent ru PC
Int erfa grafic pentru proiectare asist at de PC a aplica iilor cu E555 (1)
2003-05
Miniemit or FM cu MAX2606
Service GSM (8)
Sist eme de securitat e (8)
Surs de aliment are n comut a ie (t eorie i scheme) (3)
Surs liniar de t ensiune 13,8 V/1 A
Test er pentru cablu de re ea UTP
Aprindere elect ronic pentru motoare cu benzin
Cat alog DS18S20 (senzor de t emperat ur digit al cu bus 1-wire)
Cat alog STK402xxx (amplificator audio)
Cat alog Termomet ru pent ru PC n reea cu DS18B20
Component e elect ronice dest inat e t ehnologiei SMT (5)
Convert or A/D rapid pe t rei bi i
Frecven met ru analogic 10Hz 1 MHz
Induct an met ru pent ru PC
Osciloscop Tektronix (prezent are)
Programare grafic a microcont rolerelor
Service GSM (7)
Sist eme de securitat e (7)
Surs de aliment are n comut a ie (t eorie i scheme) (2)
Temporizat or cu microcontroler CNX198
Voltmet ru de reea pent ru PC cu prot ec ie t emporizat la supratensiune
2003-04
Cat alog generat or de funcii MAX038
Cat alog surs de aliment are n comuta ie cu circuit ul int egrat MC 34063
Cat alog TOIM4232
Cat alog transceiver TDFU4100, TFDS4500, TFDT4500
Component e elect ronice dest inat e t ehnologiei SMT (4)
Modul vocal de nregistrare i redare
Mult imetru digit al PROTEK506 - prezent are
PONY PROG Programat or microcont rolere AVR
Receptor MA pent ru 433 MHz
Service GSM (6)
Sist eme de securitat e (6)
St abilzat oare n comut a ie din seria simple swit chers
Surs de t ensiune 5-40 V/4 A
Surs de aliment are n comut a ie (t eorie i scheme) (1)
2003-03
Acumulatoare PbA, NiCd, NiMH, Li-Ion, i Li-Polimer compara ii
Automat programabil pent ru iluminat cu soft st art
Cat alog amplificator audio de put ere dublu STK401-xxx
Cat alog celeu de put ere Solid St at e 220 Vca/13 A
Component e elect ronice dest inat e t ehnologiei SMT (3)
Det ector de t recere prin zero a t ensiunii re elei
Int erfa pent ru display LCD
ncrct or-descrctor pent ru acumulatoare NiCd i NiMH
Met ode de caracterizare virt ual a sist emelor digit ale high-speed
Modulator TV pent ru minicamere video
Programat or microcont rolere PIC i memorii I
2
C
Service GSM (5)
Sist eme de securitat e (5)
2003-02
Cart el cu 16 intrri digit ale pe RS232
Cat alog amplificator audio TDA1519
Cheie electronic analogic
Component e elect ronice dest inat e t ehnologiei SMT (2)
Egalizor grafic st ereo cu 5 canale
Folia de t ransfer PnP (Press and Peel)
ncrcarea acumulat oarelor Li-Ion
ncrct or int eligent pent ru acumulatoare cu plumb
Msurarea int ervalelor de t imp ut iliznd port ul paralel al PC
Mult imetru digit al DVM8891 (prezent are)
Regulat or de cuplu pent ru minibormaini
Service GSM (4)
Sist em de gest iune eveniment e
Sist eme de securitat e (4)
Telecomand cu 10 canale pe 2 fire
2003-01
Automat programabil de t imp aplica ie de port paralel (2)
Cat alog afior LCD cu mesaje programabile
Cat alog Emit or RF TX-4M50SA051A cu anten ncorporat
Cat alog Generator de func ii 0,01 1 MHz pentru PC
Cat alog Receptor RF RX-4M50RR30SF
Cat alog Receptor RF RX-4M50SA60SF
Cat alog TDA1562Q amplificator audio 70 W n clas H
Component e elect ronice dest inat e t ehnologiei SMT (1)
PONY PROG Programat or PIC16C84, PIC16F84 (2)
Programarea afioarelor alfanumerice LCD (3)
Service GSM (3)
Sist eme de securitat e (3)
2002-12
St abilizat oare LDO (Low Drop-Out Volt age Regulators)
Surs de aliment are n comut a ie 13,8 V/20 A
Automat programabil de t imp aplica ie de port paralel (1)
Cat alog Receptor FM superhet erodin audio RX FM AUDIO
Det ector pentru linia t elefonic
Emit or FM 12 V TX FM AUDIO
Experiment convert or de tensiune
Introducere n RS422 i RS485
Met ode i t ehnici de msurare a struct urilor semiconductoare (2)
Paii coreci spre o lipit ur bun
Prescaler pent ru mult imet ru 20 MHz
Programarea afioarelor alfanumerice LCD (2)
PONY PROG Programat or memorii (1)
Releu de t imp generator de frecven cu microcontroler 89C2051
Service GSM (2)
Siguran electronic rapid resetabil
Sist eme de securitat e (2)
Telecomand prin t elefon K6501
Voice over music
2002-11
Cat alog Emit or RF cu TX-SAW/433s-Z
Cat alog Receptor RF t ip AC-Rx reglabil prin induct an
Met ode i t ehnici de msurare a struct urilor semiconductoare (1)
Numrt or reversibil cu memorie
Osciloscop digital pent ru PC
Panel met ru cu 4 digi i
Programarea afioarelor alfanumerice LCD (1)
Receptor de t elecomand cu 2 canale
Receptor FM pentru banda 80-108 MHz
Senzor de prezen cu temporizare
Service GSM (1)
Sist eme de securitat e (1)
Temporuzri soft ware realizate cu microcont rolere din seria C51
2002-09/10
Capacitmetru digital DVM6013 - prezentare
Fabrica ia profesional a circuit elor omprimat e n laborat orul propriu (2)
Ferit e pentru RF i ocuri de band larg
GPS aspect e generale (2)
Int erfa asincron pentru t ransfer de dat e
Lumin dinamic
Mit ralier electronic
Motociclet electronic
Releu de msurat tensiunea temporizat (2)
Transceiver pent ru 144 MHz
Zgomot ul ploii sau valurilor
2002-07/08
Cat alog TDA7381 - amplificat or audio 4x25 W
Mult imetru digit al DVM98 prezent are
Efecte sonore ciripit de psri
Efecte sonore pisic electronic
Fabrica ia profesional a circuit elor omprimat e n laborat orul propriu (1)
Frecven met ru
GPS aspect e generale (1)
Microemi tor Tvindicat or de pozi ie pentru ant en direct iv
Releu de msurat tensiunea temporizat (1)
Service TV receptoare TV color LG, modelele CF-20/21F66/X i CF-20/21K57 EX (2)
2002-06
Automat pent ru iluminat
Cat alog BA6209 (circuit specializat pent ru cotrolul vit ezei i sensului de rot aie al motoarelor cu perii)
Convert or RS232-RS485
Fabrica ia rapid a circuit elor imprimate prin t ehnologii de gravare (2)
Generator BFO
Int erfa numeric
ncrct or pent ru acumulatoare NiCd cu circuit ul U2400B
Laborat orul elect ronist ului
Service TV receptoare TV color LG, modelele CF-20/21F66/X i CF-20/21K57 EX (1)
Sunt nocive t elefoanele mobile_
2002-05
Cat alog convertor DC/DC TPS6021X
Cat alog MC1374P (modulator TV)
Cat alog t irist oare TIC...., BT...., C...., BTW...., CS....
Fabrica ia rapid a circuit elor imprimate prin t ehnologii de gravare (1)
Msurtori cu reflectometrul
Microfon fr fir
Preamplificator pent ru 144 MHz
Programat or PIC, EPROM i cart ele SIM
Schimbri de perspect iv automobilul pe 36 V
Service TV receptoare TV Grunding t ip GT9420, GT9421, GR7490, GR1460
Sist em complex de alarmare
Telecomand prin re eaua electric
2002-04
Cat alog amplificator audio de put ere LM380
Et aloane, erori i msurtori
Gong cu t rei tonuri
Miliohmet ru
Programat or port abil E-Lab ICP-1 (prezent are)
Semnale pert urbatoare n inst ala iile de recep ie TV
Service TV receptoare TV color t ip Telecolor 5601 i 5603
St ruct ura semnalului de ceas proiectare t ehnologic
Transvert er 50/432 MHz
2002-03
Cart ele SIM element e pentru st udiu i aplica ii
Cat alog amplificator cu zgomot redus LM833N
Cat alog demodulator logarit mic AD606
Cat alog IRLR8103, IRLR8503 (convertor DC/DC de put ere)
Cat alog transformatoare de frecven int ermediar
Circuite imprimat e evaluarea unei discont inuit i speciale
Clampmet ru DCM268 (prezent are)
Diplaz mat riceal cu PIC16F84
Experiment e cu fideri
Generator de func ii
Service TV Teletext TV NEI-E5 (4)
2002-02
Amplificat or audio de 70 W
Cat alog MC1374
ETCAI Sist em soft ware de nv are a bazelor electricit ii (2)
Generator de semnal mir pentru TV color
Osciloscop universal pent ru PC cu un canal K8031 (prezent are)
Receptor n infrarou pentru WINAMP
Re ele de dist ribu ie
Service TV Teletext TV NEI-E5 (3)
Test er universal pentru semiconductoare
Universal Serial Bus (USB) arhit ect ur i funcionare
VU-met ru electronic cu t ranzist oare
2002-01
Bloc de comand realizat cu microprocesor PCA84c841p
Cabluri coaxiale flexibile cu dielect ric polietilen masiv
Calibrat or de tensiune cont inu 0-10 V (2)
Capacitmetru adapt or pent ru frecvenmetru
Cat alog AD820
Cat alog receptor AM TDA1072A
Cat alog TDA731
Cat alog TMP01
Cifru elect ronic
Circuite imprimat e struct ura de mas (1)
Convert oare Analog/Digitale i Digital/Analogice
ETCAI Sist em soft ware de nv are a bazelor electricit ii (1)
Frecven met ru 1000 MHz
Generator de semnal 10 Hz 100 kHz (2) (YO7AQM)
ncrct or rapid pentru acumulatoare NiCd i NiMH
Mult imetru digit al DVM340DI (prezent are)
Program pentru calculul impedanelor i traseelor de int erconect are CITS 25 i TXLINE
Receptor cu TDA7000
Sarcin act iv pent ru verificarea surselor de curent
Transvert er 50/28 MHz
Voltmet ru 4 digi i cu ICL7135
2001-11/12
Calibrat or de tensiune cont inu 0-10 V (1)
Cat alog amplificator de frecven intermediar MC3357
Controler stereo (cu LM1036N)
ncrct or port abil pent ru acumulatoare NiCd
Microcont roler AT90S1200
Program de proiect are a circuit elor monost abile i ast abile 555 t imer versiunea 4.1
Service TV et aje de procesare a semnalelor de nivel mic la TV NEI-E5 (2)
St a ie de telecomand mult icanal
Tiristoare cu blocare asist at de poart (GATT Gat e Assisted Turn off Thyristor)
Transvert er pent ru 50 MHz
2001-10
Amplificat or final de put ere de 500 W cu GU81M
Cat alog amplificator de microfon AD797
Cat alog MC1496, MC1596
Cat alog mixer dublu echilibrat AD831
Circuite imprimat e evaluarea capabilit ii de curent a traseelor de circuit imprimat (4)
ECAL 2.0 program de calcul n domeniul circuit elor pasive
Lumin dinamic cu microcontroler AT89C2051
Mir clock TV
Osciloscop PC i analizor de spect ru PCS500 (prezentare)
Telecomand n infrarou cu 16 canale (cu SAA1250)
2001-09
Acumulatoare caracterist ici i modalit i de ncrcare eficient (2)
Amplificat or de 10 GHz
Aplica ii cu procesor de semnal TMS320C6201
2001-07/08
Cat alog amplificator audio MC34119
Cat alog opt ocuploare (4N25, 6N136, CNY17, LTV816, PC816)
Circuite imprimat e efect ul de col (3)
Convert or CATV
Generator de semnal 10 Hz 100 kHz (1) (YO7AQM)
Miniemit or FM
Modul de comand pent ru motoare pas cu pas
Modulator TV cu LM1889
Mult imetru DVM645BI (prezentare)
Receptor RGA pe 3,5 MHz
Service TV Blocul de aliment are folosit pe asiul TV color NEI-E5 (1)
Traduct or opt o-elect ronic
Acumulatoare caracterist ici i modalit i de ncrcare eficient (1)
Amplificat or final de put ere cu tranzist oare scheme i teorie
Cat alog IRF520
Cat alog LT1930
Cat alog LTC3401
Circuite imprimat e efect ul de col (1)
Lumin dinamic
Procesor audio cu SAA1251, TDA1524A, TDA1021, CD4052 (2)
Programat or universal ChipMax
Receptor pentru 144 MHz (cu MC3356)
Regulat or electronic auto
St abilit atea de frecven a oscilatorului (2)
Upgrade pentru kit-ul CNX143 (plac universal cu 3 t riace)
2001-06
Amplificat or RF pentru 432 MHz
Cat alog Circuit pent ru prot ec ie electric TPS3513
Cat alog LM1889, LM2889
Cat alog Transceiver TRF6900
Circuite imprimat e (t eorie) (2)
Preamplificator cont roler st ereo cu TCA 5500
Procesoare microcontrolere (4)
Procesor audio cu SAA1251, TDA1524A, TDA1021, CD4052 (1)
Scal pent ru receptoare TV prin sat elit
Service TV Recept orul Daewoo t ip DMQ2058TXT, asiu CP315 (3)
St abilit atea de frecven a oscilatorului (1)
Surs complex de t ensiune (4) (YO7AQM)
2001-05
Amplificat or final de 25 W cu MOSFET pentru US
Cart el 3 relee pent ru PC cu comand RS232
Cat alog Amplificator audio TPA610xA2
Cat alog LM386
Circuite imprimat e (t eorie) (1)
Repetoare pent ru radioamatori (2)
Rezisten de sarcin
Service TV receptorul Daewoo t ip DMQ2058TXT, asiu CP315 (2)
Surs complex de t ensiune (3) (YO7AQM)
2001-04
Cat alog TD2030
Cat alog tranzist oare bipolare
Generator bitonal de audiofrecven
Met ode moderne de conversie analog-numeric
Microcont rolere, microprocesoare t ehnologie microcip
Mult imetru digit al DVM850BL prezent are
Programat or EPROM microcip
Repetoare pent ru radioamatori (1)
Service TV receptorul Daewoo t ip DMQ2058TXT, asiu CP135 (1)
Surs complex de t ensiune (2) (YO7AQM)
Transceiver pe 29 MHz (4)
2001-03
Amplificat oare de band larg i putere VHF/UHF/CATV din seria 900 (3)
Ant en coaxial cu unde progresive
Ant en F9FT
Cat alog diode Schottky (SD xxx, BAT xxx, SB xxx, 1N xxx)
Cat alog LM317
Cat alog LT1571, LMX1311, LM4808
Cat alog MC2833P
Procesoare microcontrolere (2)
Put ere, tensiune, grade S
Regulat or de vitez pent ru mot oare de curent cont inuu
Service TV INDIANA 100 sursa de aliment are
Surs complex de t ensiune (1) (YO7AQM)
Surs de aliment are n comut a ie pentru curent mare (cu TL497A)
Surs de t ensiune 1,2 30 V/1 A
Transceiver pe 29 MHz (3)
2001-02
Amplificat oare de band larg i putere VHF/UHF/CATV din seria 900 (2)
Amplificat or AF (cu TDA1056)
Barier n infrarou
2001-01
Cat alog QT110, LM74, LTC1627
Ceas 24 ore (cu AT89C51)
Circuite RC act ive cu amplificatoare opera ionale
Controler de t emperat ur
Mult imetru analogig AVM460 prezentare
Mult imetru digit al DMM97EL prezentare
Procesoare microcontrolere (1)
Punte pent ru msurarea coeficient ului de reflexie (6)
Service TV adaptarea select oarelor de hiperband
Surs de aliment are seria PS13 xx prezentare
Transceiver pe 29 MHz (2)
Voltmet ru digit al de panou cu mas comun (cu ICL7107R)
Alarm auto
Amplificat oare de band larg i putere VHF/UHF/CATV din seria 900 (1)
Cat alog MIC2754, MIC2753, LT1638, LT1639, TDA2000D2
Depanarea plcilor de cablaj imprimat
Emit or-receptor pentru t elecomand
Iluminator de balans
Iluminat ul fluorescent modern
Lumin dinamic
Mult imetru DVM6243 prezentare
Programat oare seria EMP
Prot ec ia acumulatoarelor
Regulat or de t ensiune n comut a ie (cu TL497)
Transceiver pe 29 MHz (1)
Transceiver pent ru 144 MHz (3)
2000-12
Adaptor pent ru int erfa serial RS232
Aliment area amplificatoarelor de put ere cu circuite int egrate
Cat alog LM2907, LM29177 aplica ii
Cat alog LM4663, LM4651, LM4652, OP547, OP548, OP549
Cat alog MC3356
Generator de AF
Mult imetrul M66 prezentare
Prot ec ia incint elor acust ice
Punte pent ru msurarea coeficient ului de reflexie (5)
Receptor MF UUS
Service TV defecte t ipice pentru TV pe asiu CKT2190
Transceiver pent ru 144 MHz oscilatorul local (2)
Voltmet ru digit al cu afiaj LCD
2000-11
Cat alog LM3647, LM2677, LT1959
Cat alog TDA2320A aplica ii
Comut ator elect ronic
Iluminat de siguran economic (2)
Prot ec ia surselor de aliment atoare la suprat ensiune
Punte pent ru msurarea coeficient ului de reflexie (4)
Service TV defecte t ipice pentru TV pe asiu CKT2190
Temporizat or cu microcontroler
Tendin e n dezvolt area component elor semiconductoare de put ere (3)
Test er pentru reele RS232
Transceiver pent ru 144 MHz recept orul (1)
Transformator t oroidal prezentare
Voltmet ru digit al de panou (cu ICL7107R)
2000-10
Amplificat or audio de 25 W (cu TDA2030)
Amplificat or de anten TV (prezent are)
Ant en acust ic
Iluminat de siguran economic (1)
Mont aje cu component e SMD (4) (miniemi tor FM)
Punte pent ru msurarea coeficient ului de reflexie (3)
Redresor t rifazat cu absorb ie sinusoidal (2)
Scal digit al
Sist eme ajut t oare de ascult are
Tendin e n dezvolt area component elor semiconductoare de put ere (2)
VU-met ru (cu AN6884)
2000-09
Adaptor stereo (cu TL082)
Ant en ct ig, cmp de recep ie (t eorie)
Convert or UHF/VHF (2)
Frecven met ru digit al
Mont aje cu component e SMD (3) (miniemi tor FM)
Prescaler divizor cu 10 (cu 74LS90)
Punte pent ru msurarea coeficient ului de reflexie (2)
Redresor cu absorb ie sinusoidal (1)
Service TV Sisteme de comand i cont rol ut ilizat e la TV Sony (2)
Tendin e n dezvolt area component elor semiconductoare de put ere (1)
Termoregulator
2000-08
Amplificat or AF de 6 W (cu TBA810)
Amplificat or audio 2 x 22 W (cu TA8210AH)
Cat alog Relee st at ice (S2 xxx)
Cat alog TDA1602A (dublu deck player/recorder)
Comut a ie st at ic i elect romagnet ic
Condi ionarea semnalelor pent ru msurarea deplasrii
Convert or UHF/VHF (1)
Distribuitor de semnale video pe 3 linii
Egalizor audio (cu LA3600)
Mont aje cu component e SMD (2)
Oscilat or 41 43 MHz
Punte pent ru msurarea coeficient ului de reflexie (1)
Regulat or n comut a ie de 1,5 A (cu LM2563)
Service TV Sisteme de comand i cont rol ut ilizat e la TV Sony (1)
Transmisie TV MA, MF sau digit al
2000-07
Amplificat or AF de 80 W (cu TDA7294)
Ast abil-monost abil mult ifunc ional cu MMC4047 (CD4047)
Calibrat or port abil pent ru Semnal Unificat
Cat alog Relee elect romagnet ice
Convert or DC/DC mult icelular (3)
Lumini dinamice prin soft ware calculat or
Mont aje cu component e SMD (1)
Port ul paralel la calculator
Receptor AM/FM (cu TDA1220B)
Service TV Televizorul Goldst ar CKT2190 (func ionarea incorect a balejului vertical)
St a ie de telecomand cu 4 canale
Sursa st abilizat 5 V/3 A (cu LM317)
2000-06
Amplificat or AF de 5o W (cu TDA2050)
Camere video (teorie)
Cat alog relee REED n capsul DIL (DIP xxx)
Comand automat pentru vent ilat or
Convert or DC/DC mult icelular (2)
Det ector de vrf
Milivoltmet ru de laborator GVT-417B (prezentare)
Mult imetru digit al HC-81 (prezent are)
Service TV Televizorul Goldst ar CKT2190 (lips imagine)
St andardul DTMF
SWR msurare automat
Tehnica SMD (t eorie) (2)
Temporizat or
2000-05
Amplificat or AF st ereo de 2 x 30 W (cu TDA7394)
Amplificat or FI pe 9 MHz
Comparator de capacitat e cu circuit PLL
Convert or DC/DC mult icelular (1)
Det erminarea alcoolemiei
Mont aj pentru controlul t ura iei mainii de gurit la 12 V
Piaa t eleviziunii digit ale
Preamplificator pent ru microfon
Prescaler 1 GHz (cu SAB6456)
Releu de t imp (prezentare)
Service TV Recept or TV cu memorii reinscriptibile
Surs de aliment are st abilizat 12 V/5 A
Tehnica SMD (t eorie) (1)
Termpmet re electronice
Transcever pent ru 144 MHz (3)
Verificarea tranzistoarelor de t ip DTA/DTC
2000-04
Amplificat or audio 10 W
Ant en pentru 144 MHz (t eorie) (2)
Baz de t imp
Cat alog circuitt e integrat e AAF (STK xxx)
Compresor de dinamic
Converor AC/AC cu t ranzist oare
Filtru pentru cuplarea a 3 antene de recep ie
Indicator de nivel (cu UAA180)
Int eract ivit atea DVD
ncrct or pent ru acumulatoare Ni-Cd
ntreruptor stat ic
Multzimet ru digital M92 (prezentare)
Oscilat or VFO 5 5,5 MHz
Prot ec ia incint elor acust ice
Service TV Recept orul Goldstar CKT2190
Transcever pent ru 144 MHz (3)
2000-03
Alarm auto
Amplificat or audio 75 W (cu TDA1514A)
Ant en pentru 144 MHz (t eorie) (1)
2000-02
Automat pent ru rot irea antenei
Cat alog MC33662
Cat alog tranzist oare de putere (BU xxx, BUZ xxx, BUT xxx, BUX xxx)
Circuit e logice CMOS (t eorie)
Induct an met ru
Osciloscop digital pent ru PC (PCS64I prezentare)
Preamplificator pent ru 1,3 GHz
Receptor FM (cu MC3362)
Service TV Defec iuni dat orat e lipit urilor component elor pe cablaj
Simularea unei inductane
Transcever pent ru 144 MHz (2)
Voltmet ru cu 3 digi i (cu C520D)
Amplificat or audio 2 x 15 W (cu TDA2005)
Avant ajele ut ilizrii tranzistoarelor MOSFET
Cat alog MOSFET de put ere (IRF xxx)
Convert or DC/DC
Filtru t rece jos pent ru eliminarea pert urba iilor TV
Minicamere video (prezentare)
Mult imetru digit al MAS830B (prezent are)
Oscilat or cu crist al pentru 100 kHz
Osciloscop port abil (HPS5 prezentare)
Service TV Depanarea etajelor video
Siren cu 4 tonuri
Televiziunea digt al
Tensiunea de zgomot a rezist oarelor
Termostat
Transcever pent ru 144 MHz (1)
Variator de t ensiune alt ernat iv
2000-01
Amplificat or auto 2 x 22 W (cu TDA1553Q)
Automat pent ru iluminat
BIP asociat cu lit era K
Cat alog Triace (TIC xxx, BT xxx, BTA xxx)
Egalizor audio (cu LA3607)
Lumin dinamic
Miniemit or FM
Mixer pent ru emisie n 144 MHz
Mult imetru digit al M890C (prezent are)
Osciloscop 20 MHz (OS-5020G prezent are)
Service TV Dfec iuni ale et ajelor de prelucrare a semnalelor de nivel mic
Timpul de stocare a informa iei suport hrt ie-suport electronic)
Turometru elect ronic (cu LM2917)
1999-12
Acumulatoare cu gel (prezentare i t eorie)
Cat alog MMC22925, MMC22926
Evacuarea cldurii la circuit ele int egrate de put ere
Generator de semnal 10 Hz 1 MHz (GAG809, GAG810 - prezent are)
Org de lumini
Oscilat or de mare stabilitat e cu sint ez de frecven pent ru 144 MHz
Preamplificator st ereo
Service TV Depanarea defect elor de t elet ext
Sonerie pentru t elefon
Supravegherea func ionrii microsistemelor
Temporizat or
1999-11
Amplificat or audio 2 x 40 W (cu TDA8560Q)
Amplificat or audio 250 W (cu TDA7294)
Ant en HB9CV pet r 14 28 MHz
Baz de t imp
Cat alog MC3359
Frecven met ru 0,1 Hz 1,5 GHz (FC 7150U prezent are)
Generator de mir (PG4011 prezent are)
Indicator de nivel (cu LM3915)
Oscilat or universal 20 Hz 200 MHz
Osciloscop 10 MHz (GOS310 prezent are)
Service TV Depanarea etajelor echipat e cu TDA3561A i TDA3592A
St roboscop
Termomet ru elect ronic (cu ICL7107 i diplay TOF5461)
1999-10
Amplificat or audio 100 W (cu TDA7294)
Automat pent ru scar
Concept ul de put ere muzical
Controler stereo (cu TDA1524, TDA1526)
Emo tor-recept or pent ru t elecomand
Oscilat or de mare stabilitat e pentru 144 MHz
Osciloscop 4x100 MHz (OS5100RA prezentare)
Osciloscop port abil (prezent are)
Service TV Indiana 200
Surs de aliment are cu tranzistor MOSFET (IRF220, IRF9530)
1999-09
Surs de aliment are st abilizat 0 30 V (cu A723)
Voltmet ru digit al (cu ICL707)