Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA EDITATA DE C.C. AL U.T.C.

ANUL X III - N R. 139 6/82


CONSTRUC II PENTRU AMATORI
RADIORECEPTOR V.S.
C i t i i in pag.
IUCRARIA PRACTICA IIIACIIIIREII
IEGlldl1
SI COMIIIA
ACTIONARilOR
II FORTA
Grupul Tehnoton" din se printre importantele pepiniereale fot-
tei de pentru o de vrf a economiei - industria Dealt-
fel, calitatea ntreprinderii tutelare, in n lume, depinde' logic
de calitatea pregatirii acestui grup de un valo-
ros corp didactic. Productia elevilor a echivalat in decursul anului trecut cu valori impor-
tante, o serie de repere fiind preluate direct din planul ntreprinderii" Tehnoton". Este de
faptul printre beneficiarii semnate de cei peste 1 500 de elevi ai
grupului se mai alte ntreprinderi economice cu profil mecanic
sau agricol.
Un procent de 100% de practice de bacalaureat cu caracter aplicativ mate-
finalizarea cu majoritatea fiind
destinate laboratoarelor, cabinetelor Am ales din-
tre aceste teme care ar putea devem un model util ni pe.,ntru absolventii ,9ltor
licee industriale din anume: REGLAJUL SI COMANDA AC IONARILOR DE CU
AJUTORUL AMPLIDINEI, de absolventul CONSTANTIN L CA, sub ndrumarea pro-
fesorului ing. MIHAI VASILACHE, GENERATOR DE SEMNALE DREPTUNGHIULARE, reali-
de absolventa EMIMA DASCALU, sub ndrumarea profesorului ing. PAUL STOIAN.
Constructorii amatori care doresc despre aceste se pot adresa profesori ..
lor ind tori pe ad resa liceului. (C.S.)
CI AdlTORUI
AIPlllllfl
n sistemele moderne de
a utilajelor industriale, deci
a un loc impor-
tant l are n prezent reglarea auto-
a regimurilor de n
ale n conformi-
tate cu procesului tehnolo-
gic respectiv.
n timpul procesului de
la executarea unor se im-
pun porniri dese ale de lu-
cru, schimbarea sensului de
reglajul vitezei n limite largi sau
strict a vitezei
de lucru n general, executarea
de diferite manevre n de
procesului tehnologic.
Imposibilitatea tuturor
acestor manual, precum
complexitatea schemelor cinematice
ale diferitelor au dus la dez-
voltarea unor sisteme de
reglaj din ce n ce mai complexe,
EIERATOR
acestui 'fapt, utilajele de
productivitate snt n
prezent de grupuri de co-
mandate de aparate electromagne-
tice, relee contactoare, regulatoare,
al se poate ridica la
zeci chiar sute de elemente. Re-
ducerea consumului de energie cere
mai mult ca dispozitivele de
nare electrice electronice fie
la ma-
ximum. Rezolvarea acestei probleme
prin utilizarea comenzilor cu relee
contactoare duce ntr-o
mai mare la complicarea schemelor
existente. n ultimul timp, folosirea
unor speciale de putere
duce la a
problemei. Folosirea acestor
a permis se reduce n mai
mare cantitatea de utilaj fo-
losit, rapiditatea sche-
melor de
Amplidina este o de cu-
rent continuu cu cmp transversal
care este ca amplificator de
putere, debitnd o putere
de 300-500 ori,
cu semnalul primit.
are att rotorul ct stato-
rul executate din tole. Pe ,stator snt
de pen-
tru doi poli care pri-
semnalul), de co-
de compensa-
Pe colector snt patru
rnduri de perii, periile T
1
T
2
, situ-
ate pe axa scurtcircuitate
ntre ele, periile L
1
Le, situate
pe axa polilor de se
de
cu semnalul O'" e, se un flux
inductor slab pe axa
1-1'. Acesta induce n bobinajul indu-
sului o t.e.m. care produce curentul
it de valoare mai mare. ce se nchide
prin periile T
1
, T
2
Curentul

care
prin bobinajul indusuiul pro-
duce la rndul un flux de
.tran9JJersal, orientat axa t-t',
care induce n bobinajul indusului o
t.e.m. E, ce poate fi ta pe-
riile Ll, L
2
Prin periile Ll' Le ampli-
dina n circuitul exterior o
putere de puterea
n bobinajul de
Pentru
periilor Ll, Le, pe stator este
zut un bobinaj de iar
pentru compensarea fluxului de
ce l produce curentul princi-
pal, se prevede un bobinaj de com-
repartizat uniform n cres-

n general, schemele de
cu amplificatoare rotative de tip am-
snt foarte comode ntruct
aproape ntreaga este tre-
asupra circuitelor de
R este
R6 conectat
E BEIIIII
REPIIIGHIIIARI
este prezentat n Este un os-
cilator de tip RC cu 'bucle de
Ca amplificator se
un amplificator integrat
MA 709.
este
printr-un circuit RC. C este unul din
cele trei condensatoare, 'C
6
, C
7
, Ca,
montate la intrarea inversoare 2 a
circuitului integrat prin intermediul
comutatorului K
1
Valorile acestora
cele trei game de frec-

3 a circuitului integrat care este
limitat superior inferior de rezis-
toarele R
5
R
7
Cu ajutorul acestuia
se n mod continuu frec-
n valoarea
si fiind limitate de
R
5
= 100 kn R
7
= 1,8 kn.
Cnd comutatorul K
1
se pe
1 circuitul de este
format din R6 C
6
. Condensatorul
C
6
ncepe se ncarce cnd
Generatorul de semnale dreptun-
ghiulare este un instrument indis-
pensabil pentru lucrul n laboratoare
n domeniul de fidelitate de
n general.
Gen eratoru I un semnal
dreptunghiular de mare simetrie
permite reglajul circui-
telor de de frec-
de
n acest generator este posibil
se varieze n mod conti-
nuu de la 20 la 200 Hz (respectiv n
raport 10 pe fiecare
Semnalul de la este reglabil.
Reglarea se poate face n mod con-
tinuu ia O la 20 Vvv.
- Banda de 20 Hz-
20 kHz n trei game:
20 Hz - 200
200 Hz - 2
2 kHz - 20
- Tensiunea de iesire: maximum
20 Vvv '
- de 600 .o
- Circuit integrat folosit: MA 709
- Alimentarea: 220 V/15 V.
DESCRIEREA CIRCUITULUI
Circuitul electric al generatorului
2 TEHNIUM 6/1982
1o- __ L_-
I
I Si S1
CI C1

:3 ".;',
"
Prin aceste circuite trecnd
mici, de aparate ne ....
cesare se red uce cu peste 50 %, re-
ducndu-se n timp dimen-
siunile lor.
Schema de -cuprinde ca
elemente principale o
un motor de c.c. Pentru
amplidinei se un motor
asincron trifazat. Alimentarea exci-
amplidinei se cu
ajutorul redresoare P
1
, iar ali-
mentarea indusului motorului de c.c.
se cu ajutorul P
2

Pentru tensiunii pe
rarea de a amplidinei se fo-
rezistorul R.
Se motorul asincron ac-
asupra butonului
care nchide circuitul bobinei con-
atinge valoarea de basculare, apare
tensiune de deoarece genera-
torul conden-
satorului pe borna inversoare.
carea si condensatoru-
lui durata deci frec-
semnalului la Perioada
semnalului este de T = 2
R's C
s
, unde R's este R
7

la cursor.
semnalului devine:
f = 1 = 1
2(R7 + R)C
s
Pentru R = Rs => f == 21 Hz, ceea
ce limita a pri-
mei game.
Montajul o si-
care este
n dreptun-
de tranzistorul T
1
din
primul de amplificare. Acest
tranzistor rolul de amplificator
iimitator praguri de limi-
se prin
intrare U
in
" (t) la
este saturat. In re-
saturare coefi-
PIESE COMPONENTE
CI 1 000 F /25 V Rl = R2 = 12 k n
Cl = "j 000 V Rl = 100 kn
C3 = 1 000 ,uF/25 V R4 = 47 n
C4 = 10 pF Rs = 100 kn
C5 = 2,7 pF R6 = 22 k {}
C6 = 1 ,uFR, 1,8 kn
C7 = 100 n F Rs = 560 n
Cg = 10 n F Rg = 39 O
Ol = 1N4148 RlO = 39 n
O2 = 1N4148 Rll = 560 n
L bec control Rl2 = 2,2 kn
TEHNJUM 6/1982
al motorului, dupa cum ur-

L
l
- ten-
siunii n
SEMNAliZARE PROTECTIE
AMPLIDINA AMPUDIN
4> - ampllamei
Le - alimentarea ampli-
dinei
tactorului care nchide contac-
tele din circuitul motorului.
Printr-un contact al lui se reali-
n cuplat.
Pentru excitarea amplidinei se
asupra butonului Ba, care n-
chide circuitul bobinei contactorului
C
4t
care nchide contactele din
circuitul de al amplidinei.
se printr-un
contact C
4
n cu-
plat a contactorului. La nchiderea
contactelor contactorului C
4
ampli-
dina este ten-
siune, alimentnd astfel circuitul de
al motorului de c.c. Acest
circuit este cu un contact
c
1
pentru
motorului de antrenare MA n cazul
n care ar porni cu
cientul de transfer este zero
(K
lim
= O), tensiunea de nu de-
pinde practic de cea de intrare
este cu U
eb
= Ee - leo Re = Ee
n regim de cu U 5 = O n
regim de saturare. Pentru formarea
impulsurilor cu fronturi abrupte se
alege punctul de In
apropierea nivelului U
e
= Ecl2. In
acest caz prin limitator trec regiu-
nile cele mai abrupte ale sinusoidei
n unei mari,
impulsurile de au fronturi
scurte (Ee = +15 V, Rc = 25 kO). Bu-
cla de este consti-
din diodele 0
1
O
2
rezistoa-
rele R1' R
2
R;,.
mireglabil R3 = 100 kO, al carUI
cursor este conectat la boma 2 a cir-
cuitului integrat ale
merg la diodele D
1
D
2
(1N4148).
permite n timpul punerii la punct
reglajul simetriei semnalului drept-
unghiular. Valoarea
lui R3 este de R
1
R
2
. In
cele bucle de avem
egale.
Rezistoarele ::: 560 n,
= 39 .o, Rg = 39 Re = il
cu poten-
R
12
un divizor de semnal.
R
12
(de 2,2 kO)
permite regiajul amplitudinii semna-
lului dreptunghiular ce se culege pe
mufa 11' Alimentarea montajului se
de la printr-un transfor-
mator. Sistemul redresor este com-
pus dintr-o punte redresoare la -
rea se conden-
de filtraj C
l
C
2
.
In paralel cu primarul transforma-
torului este o de
control cu neon, L.
amplidinei. Pentru pornirea acestuia
n sensul de dorit, se
caz asupra butoanelor
8
2
sau 8
3
, care nchid circuitele bobi-
nelor contactoarelor C
2
' respectiv
C
3
. Acestea nchid contactele din
circuitul indusului motorului care,
avnd se va roti
n sensul dorit. Pentru oprirea moto-
rului se asupra butonului
iar pentru oprirea motorului de
a amplidinei se
asupra butonului
Pentru la scurtcircuit a
motorului de antrenare a amplidinei
s-au fuzibile n
circuit, iar pentru la supra-
s-a introdus n circuit un re-
leu termic. Alimentarea cu tensiune
a redresoare P
1
P2 se
face de la un transformator de ten-
siune cu mediane n circuitul secun-
dar.
Pentru observarea co-
recte a schemei, aceasta a fost pre-
cu de semnalizare care
buna sensul de
- ntr-un sens al moto-
rului de c.c.
4J - n sens al
motorului de c.C.
Le - tensiunii n schema
de
Pentru diferitelor ele-
mente ale schemei de
contra scurtcircuitelor snt
zute fuzibile, cum

8.2 .....:.... pentru primarului
transformatorului
Ss, 8
4
- pentru secun-
darului transformatorului
Ss - pentru schemei de

&, - pentru re-
dresoare P
l
- pentru re-
jresoare P
2

Pentru a observa cu ce tensiune
se motorului
de Cf;. este instalat un voltmetru de
c.c. la 40 V, iar pentru a ob-
serva curentul, pe care l ia motorul
de c.c. este un amparmetru
de 10 A. Schema de mai
este cu un contact de
a releului de
al motorului principal.
dela f.R.R.
REZULTATE ALE RADIOAMATORILOR
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE UNDE SCURTE 3,5 MHz
(4 ETAPE) IANUARIE 1982
a) seniori
1 Giurgea Andrei V03AC
2 Bucur Virgil Y09BCM
3 Constantinescu Costel V03ACX
b) seniori echipe
1
2
3
juniori echipe
Instltutulpolitehnic i Y08KGX
op. Y08BDR & Y08CJP
2 A.S. - Azomures Tg. Mures Y06KNI
3 Casa oionierilor Y06KNR
77 250 pct campio"n R.S.R
65460
63999
70500
41196 pet
36936
36283
R.S.R.
PCHm,,,,,, R.S.R.

tl.v.,.;
3
IIIIZI
CU EFECTlE CliP
Pentru a fu corect n regi-
mu! de lucru dorit, FET-ui trebuie
polarizat static, adica terminalelor
sale trebuie sa le aplicam n repaus
(n semnalului de intrare)
anumite continue fixe n
raport cu masa. Alegerea acestor
este echivalenta cu sta-
bilirea unor valori de repaus ale cu-
prin terminale. Se spune -
ca n cazul tranzistorului bipolar
- ca stabilim punctul static de
functionare.
Practic, polarizarea se realizeaza
prin alegerea adecvata a valorilor
pentru de sursa, drena
poarta, cum vom vedea mai
departe. de polarizare tre-
buie proiectata cu grija, ea avnd
totodata rolul de a remedia (oom-
pensa) doua neajunsuri mari ale
FET-urilor, anume dispersia para-
metrilor de semnal mic cu tempe-
ratura mare a para-
metrilor pentru tranzistoarele de
acelasi tip (presupuse identice).
Ne vom referi n continuare la
FET-ului ca amplifi-
cator liniar. Ca la tranzistorul bi-
polar, analiza se face n planul ca-
racteristicilor de 10 = f(Vos)
pentru VGS = constant (parame-
tru). Dupa cum se observa n figura
8, putem distinge trei zone cu com-
portari diferite ale curbelor carac-
teristice:
- zona (1), n care
curentul 10 cu cresterea
Vps, la nceput aproxima-
tIV (de unde atribu-
tul de "ohmica"), apoi tot mai lent;
- zona de (II), unde
curentul de drena creste foarte
cu Vos, putnd fi presupus te-
oretic constant (practic saturatia
nu este totala, ID continund sa m'ai
creasca);
zona de c!acaj sau de ava-
n care caracteristicile pre-
un cot abrupt, lund o
Fiz. A.
aproape verticala (datorita feno-
menelor de de multipli-
care. a purtatorilor de. sarcina).
Pnmele doua zone snt separate
ntre ele printr-o curba (mai exact
o parabola), determinata ca locul
geometric ai punctelor de pe ca-
. racteristici pentru car.e Vos = Vp -
-:- (marimile Vos, Vp VGS se
Iau In valoare absoluta). Acestea
snt tocmai punctele n care curen-
tul 10 ,;atinge" valoarea de saturatie
pentru dat, marcnd deci
rea" curbelor caracteristice din por-
de neliniaritate pronuntata.
Reamintim. ca FET-ul cu jonc-
prezinta conductia maxima a
canalului (deci valoarea maxima a
lui 10) pentru VGS = O conductia
minima (10 = O) pentru VGS = V
p
(marimea Vpse valoare
de prag, de nchidere sau de stran-
gu I are. a" ter:siunii poarta-sursa).
RegasIm In figura 8 marimea Vp
(n modul) ca abscisa a punctului
in care caracteristica VGS = O
,.intra" n zona de saturatie.
rranzistorul poate . fi utilizat
practic n oricare din zonele men-
n de scopul ur-
marit. Pentru n regim
de amplificator liniar, exista n pia-
nul caracteristicilor de iesire o asa-
regiune determi-
de limitarile de tensiune cu-
rent putere ale ca
de mai
ale caracteristicilor, regiune n in-
teriorul careia trebuie sa se situeze
n punctul instantaneu
de fu Mai precis, frontie-
rele regiunii permise de functio-
nare (zona din figura' 9)
snt:
- caracteristica 10 = f(Vos} pen-'
tru VGS = O;
- curba de maxima,
Vos' 10 = Pdmax(O hiperbola n pia-
nul Vos - '0), care separa regiunea
dp sigura, Vos . 10 < Pdmax
------------------------n+E
II
rO
zona de
satur ati
IOSS
___ ______
VGS=O
IDmax1
-----------
VGS-l
VGS2
/
,
I
I
I
III-zona de
/

clc.caj
/ VGS=V
1
o..
>
li
/
(/)
./
",
-.,...
.",'"
VOS
O
V
p
-V
1
V
p
V
GS
< O pentru canal N
VGS >0
pentru canal P
10
cJ
,O?
'EI
(/)
>0'
(Bpre origine) de cea de functionare
Vos' 10> P
dmax
(spre zona
de
- dreapta Vos = VOSmax, care li-
tensiunea la
valoarea maxima sau de strapun-
gere, V(BR)OSS;
- dreapta 10 = 0, cu semnificatie
justificare evidente si .
- regiunii' de saturatie
parabola Vos = Vp - VGS
pre care am vorbit mai nainte.
Putem spune in interiorul zo-
nei permise de carac-
\i-
VGS=O
\

J1'
V
GS1
01
>1
VOSmax.
teristicile sint aproximativ drepte
paralele. Tocmai particu-
laritate alegerea zonei
pentru n regim liniar,
deoarece - cum vom vedea
mai departe - deplasarea punctu-
lui de (n jurul
statice) pe o de cu-
n zona se face prin
ale
VGS Vos (altfel spus, amplificarea
n tensiune este n jurul
punctului static).
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
J
MARK ANDRES
TEHNIUM
Mai mult, deoarece T
31
T
42
. se
deschid la opuse
semnalul de intrare ar
varieze cu 2. V I,;lEQlin 2,2
V de la blocarea unuia pma la des-
chiderea celuilalt, fapt ce se traduce
prin distorsionarea a
semnalului de la nivel mic de
redare.
urmare, schema trebuie pre-
cu un sistem de polarizare
de n
care ur-
m<>+,",<, ...""lo .
asigure n repaus o dife-
de ntre bazele S, S'
aproximativ cu 2. V BEmin 2,2
furnizeze simultan celor
baze al-
de
3) asigure n repaus un poten-
al bazelor aproximativ egal cu
punctului S, de cca
baza lui T
42
fiind cu
dect baza
aceste snt ndepli-
montarea ntre bazele S, S'
trei diode (cu siliciu) nse-
sensul de prin
unui etaj suplimentar
(etaj pilot sau de. exci-
cum se n figura S.
)
25
I
I
II
20
1 5
I

10
J
,/
V
",.
5
o

TEHNIUM 6/1
II I 1
I
M. ALEXANDRUJ Saiu.
AMPLIFICATOR AF SIMPLU
o a modulului
TDA 1420 (integrat sau "imitat"
componente discrete) o
chiar amplificatorul simplu din
gura 5.
Etajul pilot este reiizat cu tranzis-
torul T
5
(npn, cu siliciu, frec-
putere, zgomot propriu
redus), n montaj cu emitorul comun
cu cuplaj galvanic (direct,
condensator) la Pentru a cal-
cula valoarea de colector,
Re. trebuie se cont de carac-
teristicile diodelor 0
3
-0
5
, presupuse
identice. Astfel se va alege un cu-
rent de colector (pentru T
s
) n re-
paus, I
Go
, care o
de tensiune de cca 2,2 V pe grupul
03-D5' Pentru diodele n
capsula lui TDA1420, valoarea aces-
tui curent este de cca S mA. (Ca-
racteristica unei astfel de diode este
celei din figura 6,' de
unde se vede la un curent direct
deS mA, de tensiune pe o
este de cea 0,73 V, deci
pe trei de cca 2,2 V.) Lu-
nd leo= 5 mA VeCi...= 33 V, putem
deduce valoarea lui Hc din
ca n repaus tensiunea c.olector-emi-
tor a lui T
5
fie V
ee
/2.
lemax = 2. 'eo = 10 mA, de unde
Re = 3,3 kn. Dreapta de
a lui T
5
are astfel in-
n figura 7.
vrem fim mai
I
le (mA)
i
I
I
I
i
I
1.
1, O (V)
nu valoarea (20
sau 25 mA).
Pentru o sensibilitate a
lui", se ca microfonul M fie
cu cristal, cu diafragma ct mai mare. Con-
structorii pot. ncerca folo-
n locul microfonului un difuzor mi-
(4-8 fi) cuplat cu un transformator
cu raportul 1:10 - 1:20.
o
1
1----0 +9V
R
B1
33
kQ
putem "corecta" valoarea V
ee
din re-
din ea
derile de tensiune, la curentul ma
xim de 10 mA, pe cele trei diode n-
seriate (cca 0,8 V x 3 = 2,4 V).
* n cazul montajului cu
componente discrete, se pot folosi
pentru D
3
-0
5
diode cu de tip
1N914, 1N4148, SA100. Inseriind trei
diode de- tip, se un
dispozitiv D care se tot ca
o dar are un prag de deschi-
dere de trei ori mai mare n
neral, la curent o
dere proprie de tensiune Ca-
racteristica sa, pe care o
trasa experimental
forma din figura 8. de
P, l vom alege astfel ca
el unei de ten-
siune V
po
cu
necesara ntre bazele
(cca 2,2 V tY<ln.,.ii",tr,,;,,o!o
snt cu siliciu).
6
Pentru a veni n sprijinul cercuri-
lor de navomodele cu dotare mate-
rial: medie, prezen1.im un model
simplu, adecvat pentru teleco-
sau autopropulsate, la o
mi:\rime de 80- 100 cm.
Corpul se pe coaste,
Invelite cu baghete sau cu
transversale din placaj de 1 mm,
acordnd o atentie deosebit5 incas-
trZlrii tuburilor portelice si cirmei.
Principalele caracteristici sint:
Lungimea intre perpendiculare ... 20 m
Liltimea ......................... 4,7 m
Pescaj ................. , ......................... 1,1 m
Deplasament ............................... 41,4 t
Corpul se coloreaz81n rosu, cu
opera vie verde. Puntea este gri
deschis, iar suprastructurile albe.
Gabaritul corpului permite, la o
scara de constructie,
amplasarea unor acumulatoare de
ceea ce navei
un timp de functionare ndelungat
LOZ
Ing. RADU DULGHERU
----- ------ -- -- ------,-- --------- -- - - ---- -- ----
I
(
TEHNIUM 6/1'982
TEHNIUM 6/1982
I \
1 \
trI]
/I. \ -
-,
--, I
I
I
I

-l __
I
I
I
I
amplificat de acest etaj
este transmis condensatorul de
pe
...
sale
modifica
noastre.
se va alimenta
de 220 V.
3W14n..
legate conform schemei.
de este
practic nelimitat, legind
aceasta n paralel cu O
2
un
de difuzoare, fiecare
linieaynd un cu ajuto-
rul se postul
dorit. Pentru acest scop se pot fo-
losi claviaturi de tip "Neptun". AIi-
mentarea se face de la o cu
tensiunea de 9 V, bine
Circuitul o
amuze, desigur, dar numai
ce i descoperi se-
cretul. este vorba
de becuri de
(40-75 W/220 V), a
b,
nuite (deschis-nchis), A
o de (220 V I'V)
conexiunile
unui montaj serie,
rea circuitului este
stranie. Astfel, cu ambele n-
nchise, amn-
becy,rile iar
cu A B deschise becurile
snt stinse. A este
nchis B deschis, lumi-
numai becul a, iar
B este nchis si A
numai becul b.
mult, soclurile (duliile)
celor becuri se inver-
ntre ele n circuit,
A va continua
comande becul iar ntreru-
B becul Nimic nu
este ascuns n placa de lemn
pe care s-a instalat circuitul
nici sub ea. Care este to-
i sec retul
TEHNIUIVl 6/1982
II'
MARIAN
Arad
Propun constructorilor
un radioreceptor cu pentru
banda de 80 m, pentru
rea emisiunilor CW, SSB MA.
Montajul se pe de
sticlotextolit cu dimensiunile de
70/120 mm. Bobinele au o
cu miez reglabil de 0 5 mm. L1 are
A 4 spire CuEm 0,4 mm, iar L
2
are 12
spire CuEm 0,6 mm. Bobinele se
una alta. Din con-
densatorul CV1 se acordul
fin, iar din CV2 acordul brut n
De faptul CV1
si CV2 nu snt pe ax. CV1 se
lamelele dintr-un
condensator variabil stricat
d u- doar lame, .respectiv una
pe stator una pe retor. Din poten-
P1 se modul de
(respectiv CW, .. SSB sau
MA), P
1
doznd tranzistorului
(AF139).
I
GHEORGHE
Din magnetofonul "Maiak"-203 Super nu
este cu pentru deco-
nectarea aparatului n momentul benzii.
Neajunsul se poate prin ctorva
componente active pasive, conform schemei
zentate. de este
dintr-un contact pe
cu de
ROL 31 (cu aflndu-se n
a II-a n benzii de ,..,..,<:,,..,r,ot,--.fr,n
la semnalului luminos,
negativnd baza t ...",n7,,,,t,-,,,.,
T" T
2
blocndu-se. Tranzistorul T
3
va fi stare de
negativ care apare n
colectorul lui releul va
de tensiune. Pentru mag ne- r..J
n vederea unei noi comutatorul va
fi adus n circuitul astabil va intra n lu-
cru, timp n care va semnaliza. Comutatorul
K readus n a II-a, magnetofonul va func-

I
1.
TEHNIUNI 6/1982
se
1 I
Majoritatea schemelor de preampli-
ficatoare cu circuite integrate
dezavantajul folosirii unei tensiuni de
alimentare duble. In montajele
rate acest dezavantaj este eliminat,
preamplificatorul cu o
de tensiune. Apare astfel
posibilitatea de adaptare
a preamplificatorulUi la un amplifica-
tor existent, folosindu-se pentru ali-
mentare doar o Zener o rezis-
(fig. 4).
In figura 1 este schema
a preampllficatorului (un sin-
gur canal) pentru un picup cu
curbei de
(fig. 2) snt nor-
Utiliznd componente de ca-
litate, verificate n prealabil, con-
structorii amatori pot rezul-
tate foarte bune cu montajul
rat, care un amplificator
AF de cca 15 W. Dintre caracteristi-
cile sale mai importante
- tensiunea de alimentare ntre
24 V 40 V, bine la mini-
mum 1 A;
- n tensiune de cca 25;
- de intr.are (cu U
cc
=
40 V) de cca 47 kO;
- banda de trecere la Pmax
(3 dB) ntre 15 Hz 40 kHz;
- distorsiuni sub 0,5%;
- sensibilitatea de intrare (pentru
Pmax) de cca 500 mV.
Tranzistoarele utilizate pot fi: T
1

T
2
- BC 109, SC 108, 2N2219A,
2N2222A; T
3
T
4
- 2N2219A,
2N3053, 80237, BD137; T
s
-
2N2905, 8D238, 80138; T
6
T
7
-
2N3055. Evident, T
4
T
s
respectiv
T
6
T
7
vor fi perechi,
factorilor de amplificare
5-10%.
Ing. EMiL MARIAN
mele RI.A.A. Diagrama este
pentru un semnal sl.andard
3 mV/47 kn.
In figura 3 este schema
a preamplificatorului pentru
microfon. Amplificarea montajului
este de 40 d B pentru un semnal de in-
trare de 2 mV, cu o neliniaritate a
curbei de mai sau
cu 1% n banda de
30 Hz-18 kHz.
Pentru realizarea a monta-
jelor se va executa cablajul imprimat
cu ct mai scurte, cu "intra-
rea" de "ie$ire", se va
evita categoric formarea buclei de

ilS ;1.51(1).
S. MARiN
Se vor folosi rezistoare cu
(exceptnd Rn. R
12
, care
snt bobinate) condensatoare cu
tensiunea ct mai mare,
pentru a prentmpina "fuga" n cu-
rent continuu.
Tranzistorul T
2
rolul de
asigurnd polariza-
rea a etajului final compus
din complementari T
4
- T
6

Ts- T7
Tensiunea n baza lui Ti
este de
suma pe ba-
ale tranzistoarelor T
1
T
3
(U
SE1
+ U
SE3
1,2-1,3 V).
divizorul format din R3 R
4
+ Rs
raportul, punc-
tului median M se va schimba el
Prin urmare,
nnd ajustabilul Rs putem stabili ten-
siunea punctului M de la
valoarea U
cc
/
2
' care -
cum se. - o putere ne-
de
Curentul de repaus prin tranzis-
toarele finale poate fi reglat
20
10
o
-10
-20
2 45 100
Fig. '3: Schema a pream-
plificatorului pentru microfon
Fig, 1: Schema a pream-
plificatorului pentru picup
Fig. 2: Curba de a
preamplificatorului pentru picup
Fig. 4: Adaptarea tensiunilor de
alimentare: A - amplificator; P -
preamplificator; M - mufele de in
trare: V1 - tensiunea amplificatoru'
lui; Va - tensiunea Rreamplificato-
rului; R - Qz' - Ze-
ner PL24Z.
Traseul va avea grosimea
de mm. Se vor utiliza con-
densatoare cu tantal rezistoare cu
iar circuitele inte-
grate FJ A741 se n ceea ce
zgomotul de fond. Montajele
se folosindu-se de
fier cu grosimea de 1 mm.
electrice si
montaj-amplificator se obliga-
toriu cu cablu ecranat.
Montajul de la prima
ncercare, oferind n ceea ce
calitatea de-
constructorului.
nnd asupra de tensiune emi-
tor-colector pe tranzistorul T
21
deci
modificnd raportul divizorului de
polarizare a bazei acestuia.
La se un difuzor
(sau cu de 4-8.n,
de cu o putere de ceLpu- .
25 W (pentru alimentareala
40 V difuzor de 4.0, puten:!a
atinge 25 W sau chiar mai mult).
Redarea este mai se
un difuzor de 8.0., cu
TEHNiUM 6/1982
n cazul unei bune audiomuzi-
cale, pentru compensarea de
nregistrare sau pentru accentuarea anumi-
tor pasaje se folosesc multiple scheme elec-
tronice e corectoare de ton filtre.
Schema (fig. 1) un
corector de foarte eficace, care se
ntre sursa de semnal (picup,
amplificatorul de joasa frec-
ven lucrnd ntr-o foarte de
40 z-15 000 Hz ( 10 dB).
Aparatul este n
putnd fi realizat n mono-
prin suprimarea unui canal. Schema
cablajul, figurate un
singur canal.
Gama de este n 5
subgame, anume 40 Hz, 200 Hz,
3000 Hz. 7000 Hz 15000 Hz.
derea a puterii ma-
xime.
realizarea montajului n
se la mini-
mum de volum, P
(sau, mai bine, se la
minusul lui e,), iar cursorul
lui R
7
se trece n extremitatea din-
spl7e R6' Nu este obligatorie conec-
tarea difuzorului la Se ali-
montajul se un
voltmetru (pus pe 0,6-1,2 V
cc
) la
bornele lui R
12
Se R
7
astfel
nct instrumentul indice aproxi-
mativ 50 mV, ceea ce corespunde
unui curent de. repaus de cca
100 mA. Se trece apoi voltmetrui pe
un domeniu de V
cc
se co-
ntre punctul median M
Se aj R
5
astfel nct
tensiunea fie exact U
cc
/
2
(respectiv 20 V, n cazul
la 40 V). acest reglaj nu este
posibil, se valoarea lui
R
4
aceasta se trece din nou
voltmetrul la bornele .Iui R12' retu-
-- este cazul -
lui R
7
pentru a citi 50 mV (pe o
Amplificatorul este
astfel gata pentru proba "pe viu", cu
semnal AF la intrare (0,1-0,5 V)
cu difuzor la Nu
scurtcircuitul destinat regiaje-
lor.
TEHI\lIUM 6/1982
Ing. N. ILINOIU
Amplificarea montajului este
Semnalul de intrare este amplificat divi-
zat de primele tranzistoare, T1 T2 ,
capetele P
1
... P
s
. Ur-
cte un etaj
p,otentiometru, cu tranzistoarele T3 .. , T7
4) este cel de la radioreceptorul "Zefir". ARm
dispus legarea mufei de intrare a celei \ae
n fel nct, n momentul
montajului de sub tensiune, mufa de intra're
fie direct la mula de
deci semnalul nu mai trece prin corector, ci


180
("
" ... 1
L
==========-- P C+)
x __ ._ Py --'8V
Corectia se face
tric pe fiecare canal separat, putndu-se ob-
ne efecte deosebite.
pot fi du-
ble, n care caz ca-
nale se vor modela simultan. In si-
masca aparatului nu va mai avea 10
butoane de reglaj, ci doar 5. Am folosit po-
cu a cursorului,
dar desigur pot fi nlocuite cu
metre cu deplasare cu conditia de
a avea la mijloc.
In/rOTI pe tOmA
polen//amelre
Panou! {ron IrJl
(etaj filtru), unei 7
specifice, care poate fi pnn
schimbarea valorilor circuitu-
lui respectiv. r;:=================11
Fiecare posibiljtatea
de a unei anumite In po-
de mijloc a cursoarelor, semnalul de
este egal cu semnalul de intrare, frec-
audiO nefiind cu nimic afectate.
Cele tranzistoare finale, Ta Tg, au
rolul de a compensa de tensiune de
pe traseu de a realiza de atac
amplificatorului de frec-
ce dispozitivului corector. l:================:!J
In respectiv
a este accentu-
ata sau. cu plus, respectiv minus
10 dB. In acest fel pot fi puse n r;;::===============:::;"1
anumite instrumente muzicale, umbrite de
sonoritatea altora, sau nregistrate pe disc
ori ntr-o pot fi dis-
torsionate n mod voit anumite
realizndu-se muzicale de o deose-


'OI
Jnlrare
Montajul se pe circuit impri-
mat, ca n figura 2, pentru varianta stereo
executndu-se exemplare, n afara
de alimentare (fig. 3), care este
a fj necesar a se redimensiona trans-
formatorul.
Echipamentul de alimentare trebuie
furnizeze o tensiune de 18 V la
20 mA. Se poate utiliza un transformator
de sonerie bobinajul primar
(220 V), iar In locul secundarului bobinn-
du-se 500 de spire cu conductor CuEm
0,12-0,15 mm.
Comutatorul de punere n functiune (fig.
ditect la amplificatorui
Intregul montaj se intra uca ntr-o cutie
cu dimensiunile de 400x300x120 mm, pe 'pa-
noul frontal fixndu-se co-
mutatorul' de-punere n becul de
control (fig. :J), iar n spate mufele de intra-
cablul de alimentare la
Cu un singur cristal de
drept cheie avnd
ntre 3 4 MHz se poate
realiza un tot
domeniu! scurte n mai
multe game, cu cele mai bune per-
de selectivi-
tate stabilitate. receptor
este adecvat traficului de radioama-
tor, mai ales n noilor
benzi ce vor fi alocate n viitor, dar
poate fi construit de orice
amator care posede un
de radio cu deo-
comutatorului
de selector de TV. Aceste
snt armonicele impare ale
1 II
Ing- EUGEN BOL-BORICI,
VO?BEN
schema sigur
numai n aceste
Pentru fiecare
de acest oscilator se pot
game de fiecare cu n-
tinderea de 3,4 MHz. Prima frec-
de la
convertor, avnd valoarea ntre 1,7
I 8,5 MHz, se celei de-a doua
a aparatului: un receptor cu
conversie capabil recep-
acest interval de n
game a cte 3,4 MHz fiecare:
1,7-5,1 MHz 5,1-8,5 MHz, co-
respunznd celor K
2a

ale comutatorului K
2
(8x2 pozi-
pentru aces-
radioreceptorul
conversie, fiind
care scoate convertorul
antena la
Celel2l1te benzi n d u-
cum din
nscrise
reies din cunos-
f
r
este n-
totdeauna mai mare dect frecventa
f
o
a osciiatorului cu Acesta
face ca pe toate gamele sensul
terii fie acelasi.
cu conversie
etaje:
- amplificatorul de radiofrec-
cu tranzistorul T
5
;
- etajul de amestec cu tranzisto-
rul cu efect de cmp T
6
;
etajul oscilator, format din
oscilatoare separate, cu tran-
zistoarele T
7
Ta. Avnd mai
puncte de comutare, se o
mai stabilitate a Ali-
mentarea se face cu tensiune stabi-
de 5,1 V, cu ajutorul diodei
Zener 0
3
, Circuitele de radiofrec-
snt monocomandate cu ajuto-
rul condensatorului variabil CV
2
de
3x500 pF avnd scara
primul etaj amplificator de
pe 455 kHz
'Cu tranzistorul Tg . Inaintea acestuia
se filtrul de interme-
cu cristalul de curat Q2 (455
n punte, care este foarte util
lucrul n telegrafie, realiznd
o de trecere de 100-300 Hz.
P2 permite reglarea
benzii de trecere prin pier-
derilor din circuitul oscilant, format
din bobina L
20
capacitatea afe-
Comutatorul K3 permite elimi-
narea din prin
scurtcircuitarea lui;
- al doilea etaj amplificator de
cu tranzisto-
rul T
lO
;
- etajul detector AM cu dioda 0
4
;
controlul automat si manual al
cu dioda 0
4
: tranzistorul
T
11
, amplificator de curent continuu
P
3
Acesta
asupra tranzistoarelor T
s
, Tg,
T
lO
;
L
12
...
17
se
carcase cilindrice cu diametru!
5 cu miezuri de si tii
daje aluminiu conform .
din tabelul 2. Aici s-au dat si
pentru cazul'
torul dispune de fel de ca
dect cele indicate. astfel de
de spire poa
diferit de cel indicat, rapoartele
relor se vor aproximativ

Bobinele L1a, L19, L20 , L21' L22'
L
26
snt bobine de in
de la receptorul "Alba
marcate cu Ele au cte 70
spire din conductor CuEm
0,1 Bobinele L
23
, pe
miez, . snt de la
marc:ate cu galben. .
rea are 70 de spire, iar
de cuplaj cu detectorul are 50 d
acelasi conductor.
Constructiv aparatul se co
din trei module:
convertorul se
!VI 6/1
- amplificatorul de in-
etajele detectoare am-
plificatorul de for-
al treilea modul se reali-
pe circuit imprimat blin-
daj.
B!indarea primelor module
si a tuturor bobinelor este absolut
obligatorie pentru a evita interferen-
nedorite.
de ntre
module se fac cu cablu coaxial. O
trebuie
cablului C dintre convertor recep-
torul cu conversie, deoarece
capacitatea lui n capacitatea
circuitelor oscilante de la intrare.
Este bine ca acesta fie ct mai
scurt. Cablul de coborre de televi-
ziune are o capacitate de 0,875
pF/cm, lucru util de n
de
Acordarea circuitelor oscilante se
face metodele cunoscute de
reglare a receptoarelor superhetero-

Raportul de demultiplicare trebuie
fie de cel 1/100. n
A conversie este foarte co-
In conversie apare
necesitatea lui CV
1
pe
De aceea, pe
butonul acestuia se va monta un
disc gradat direct n MHz.
Cei ce nu utilizarea apa-
ratului n trafic pot elimina din
Q2 detectorul de
ucnd, n schimb,
unde medii (0,53-1,7
un comutator K
2
de
astfel un re-
cu game de
constructorul amator
un cu de 3,4

va putea construi aparatul
n vedere obser-
-
este din
lui;
- toate gamele au ntinderea
cu
- de benzi rezultate se
socotind de cte ori se cuprinde
n domeniul un-
delor scurte, ncepnd de la
tea la apro-
>fimativ 30 MHz;
- se vor ajusta circuitele de ra-

In aparatului au stat la
adaptate de constructo-
rii de receptoare de trafic indus-
triale. Se oscilatoarele LC cu
au stabilitate
foarte etalona-
rea timp ndelungat,
lor nu 10-15 MHz. De
aceea, receptorul cu conver-
sie a fost proiectat nu
aceste limite, n cazul de
8,5 MHz. Pentru mai mari
oscilatorul cu din
convertor, asigurnd astfel radiore-
ceptorului o stabilitate o
selectivitate de
imagine, prima interme-
fiind destul de mare. (1,7-8,5
MHz).
flllill
T
Tranzistorul - cel mai important
dispozitiv semiconductor" - a deter-
minat prin inventarea sa o
precedent a de cerce-
tare-dezvoltare n fizica solid ului
n inginerie. EI este un dispozitiv ac-
tiv, pe care se multe circu-
ite semiconductoare hibride
aproape toate circuitele integrate.
inventat n 1948 n laboratorul
BeII (S.U.A.), el' a dat posibilitatea
nlocuirii masive a tuburilor electro-
nice cu catod cald.
tranzistorului a fost
prima de S. Bardeen
W.H. Brattain n articolul "The
Transistor, a Semiconductor
Triode", Phys. Rev. 74,2.30 n 1948,
iar teoria curentului n tranzistoarele
cu a fost de W.
Shockley n "The Theory of P-N
Junctions in Semiconductors and
P-N Junction Transistor", n Beii
System Tech.J., 28,435 n anul 1949.
O clasificare a tranzistoare-
lor se poate face modul n
care se trecerea curentu-
lui electric, anume n tranzistoare
bipolare tranzistoare unipolare.
In tranzistoarele bipolare,. Ia con-
e
1
2 3


)Yc
'.
9
10


b
17 18 19
FLORiN GESAD
curentului electric
att electroni! ct golurile, deci
feluri de de
majoritari mi-
noritari).
Principala a
unui tranzistor bipolar estefe-
nomenul printr-o
invers trece un .curent im-
portant, In veci-
ei a unei polarizate
direct. Un exemplu tipic de tranzis-
tor bipolar l constituie tranzi'storui
"clasic" cu
n tranzistoarele unipolare (mono-
P9lare), controlul curentului ce
trece prin tranzistor se face cu aju-
torul unui cmp electric. Exemplu ti-
pic de tranzistor unipolar este tran-
zistorul cu efect de cmp (FET
MOS).
sub
tranzistoarele cu (bipo-
lare) au fost realizate aproape con-
comitent cu cele cu efect de cmp,
cele bipolare au avut o dezvoltare
mult mai deoarece
impuneau mai din
punct de vedere al tehnologiei de
fab ie.
c
W
4 5
Tranzistoarele cu efect de cmp este tH
au nceput fie fabricate n serie cel mai bun caz
mare 1965, Cnd s-a pu- pentru tranzistoarele bipola
nerea la punct a unor tellnologii germaniu.
"planar" "MOS" pe siliciu. Alte elemente importante de
comparativ cu cele Abipolare tificat snt natura materialul
tranzistoarele cu efect de cimp pre- conductor respectivI po
avantaje certe n unele dome- lui.
<nii de (zgomot mic la frec- Materialele de snt ge
inalte, distors.iuni intermo- si siliciul, iar pot
reduse, mare de NPN; se
intrare, reziduali ten- de tranzistoare cu ge
siuni reziduale. n nule, foarte mult n lume, exi
putere etc.), ele clar acestQra
s-au impus mai greu att fa-
mai trzii pe indus- principalul fabricant de componente
Ct faptului snt semiconductoare din R.S.R.,
mai cunoscute.
n aceste azi cel mai Azi apare din ce n ce mai evi,:-
pndit mai utilizat tranzis- necesitatea ca utilizatorii sa
torulbipolar. Din aceste motive, da- diversele tipuri
tele prezentate n continuare se vor de tranzistoare pe care le au n apa-
referi numai la acest. tip de tranzis- rate att din
tor doar ocazional ia cel cu efect unele din tipurile veclli de tranzis-
de cmp. toare au fost scoase din
Terminalele tranzistorului bipolar iar unele firme fumizoare de piese
snt emitorul, baza colectorul, iar de schimb nu. mai ct mai
la cele desemnate a lucra n ales pentru faptul n
apare al patrulea indigene de
electrod, terminalul tranzistoare este o re-
Modul n care aceste terminaJe proiectare cu aceste componente
snt legate la terminalele ansamblu- chiar n domeniul pieselor de
lui poate diferi de la un
tranzistor la altul. De aceea, n pri- Cel lin
mul rnd este important de cum tip de tranzistor (pe care nu mai are
snt efectuate conexiunile ntre ter- posibilitatea procure) cu altul
minalele propriu-Azise ale tranzisto- trebuie n vedere
rului. In lume se cunosc rele:
peste 150 de moduri de conexiune, - un tranzistor cu germaniu
dar mai snt cele date n poate fi nlocuit, prin modificarea
figurile 1 2. In aceste cablajului, cu unul cu siliciu, acolo
se disting grupe de conexiuni, unde tensiunea de alimentare este
n de de a mai mare de 2..;.,.-3 V;
tranzistorului, grupe speci- - un tranzistor este un element
fice puterii disipate. Pentq.l puteri de de aceea, la
mici medii medii se cuire trebuie cont
ntlnesc conexiunile tipice din 1i- tensiunii a tensiuniI
gura 1 de la 1 la 49; pentru puteri colector-emitor a tensiunii ba-
medii nalte tipice snt cone- nu permisa; .
xiunile 64--81, iar pentru frecven- - un tranzistor care
de lucru nalte conexiunile un curent mai mare cel normal
50-63. recomandat este nefiabil,
De denumirile fiind
de medie
medie mare putere snt
frecvente n literatura de speciali-
tate, nu un consens general,
iar clasificarea din codul
b
e
5 7
b e

b
b
e
c
12 14
ci]:b

e
c
b Ptot(Ta) PlOI' e
b
e
20 21
22
rt
c


e
e\ii..c

e
,
."
25
26
27 28 29 30 31
bC e
ce
c e
33
34
35 35
37 38 39

Je
c$-b
c$-e
le
c e e c
b
. 42
I.J
14
n
+ 12 V
I I II
Conf. cir. ing. M.
ing. A. BAUMGARTEN
Printre animalele 'domestice pu-
snt acelea care
omului o varietate att de de
produse ca iepurele de
a iepurelui de
este carnea sa
cu mare valoare Apoi tre-
buie fie n considerare si
de aceasta
este, n mod la pe-
rioada decembrie-martie, cnd
rul este des, fixat n piele cu
luciu corespunzator. iepu-
rilor de snt moi la
la purtat, frumoase
se folosi cu succes la
.... 1'''n.,..."I''T''"' .... ... "., de man-
gulere,
nite.
de
Cnd blana
ca atare, este
cea . materie
la fabricarea fetrului pentru
a pslei; de asemenea,' el n
stofe de
buna calitate. de la rasa An-
are
puncte de vedere
cunoscut si sub
de Angora. '
Pielea 'a iepurelui consti-
tuie o materie pen-
tru produsele de si ar-
tizanat. '
La de familial se
pot unele de-
osebite, de exterior, pu-
tnd participa la concursuri expo-
Obiliqcltie de ordin a
este a fe-
se cel mai corect
de Fiind fricosi din
se la
orice se
uneori agresivi,
sau chiar musCnd. De aceea
cu cu
mngiem nainte de a-i pe
ct le oferim un pre-
Iepurele nu se va suspen-
dat de urechi, acest procedeu fiind
greu de suportat pentru el
se cu de
Pentru alegerii de
a unei rase de iepuri de
intentiilor
sale, clasifi-
care:
- rase cu greutatea sub
3 kg, cum rasa Hermeline;
- rase cu par lung, cum este
rasa Angora;
,- rase cu scurt, cum este
rasa Rex.
Dintre rasele care se
pentru din
mai importante snt
Rasa belgian este o
mare pentru productia
de carne. n medie 5,5"":"'8
kg uneori chiar 9-10 kg. Culoa-
rea este adesea
celei a iepurelui de cmp, dar poate
fi sau ca-
racteristic, la
negru, alb cu negru (iepurele flu-
ture).
Este o precoce (la
poate ajunge la greutatea de
kg), care se produce
o carne Are o prolificitate
(produce 6-7 pui la o
fatare), este si se creste
are blana de culoare co-
pretinde. mai
mari mai
Rasa Neo-Zeelandez alb este tipul
american al iepurelui, ideal pentru
de carne, aVnd azi o mare
de n toate cu
o Are n
medie o greutate de 4-4,5 kg o

are o culoare imaculat
lucitoare, cu (jar puf) des:
La vrsta de luni poate atinge
greutatea de 2,3-2,5 kg. Este o
cu 8-10 pui la o iar
iepuroaica puii cu o.afec-
Carnea este de
calitate.
Rasa Californian are o conforma-
pentru de carne
o greutate medie de 4 kg. Culoa-
re'! este pe corp nea-
gra pe. (urechi, labe,
coada), iar ochii snt rosii. de
Neo-Zeelandez, un loc de
frunte n moderne de cres-
tere a iepurilor. '
Rasa Chinchilla este o mijlo-
cie, pentru de
blana carne. Produce o de
calitate foarte
mai ales pentru pe care
o are cu blana de mare valoare a
unui animal originar din
America de Sud si al nume I
Blana are '0 culoare
cu alb.astre.
Produce n timp o canti-
tate mare de carne, iepurii
avnd 5 kg la varietatea Chi.nchilla
mare 2,5-3,5 kg la varietatea
Chinchilla Tineretul la 6 luni
ajunge la greutatea de 2-3 kg. Fi-
ind o precoce si rus-
avnd o de
carne este
din ce n ce mai mult.
Rasa Albastru vienez,
pentru de si carne,
este o mijlocie cu greutatea de
3,5-4,5 kg; la vrsta de 6 luni puii
pot ajunge la 3,5 kg. Blana are o cu-
loare albastru-cenusie si un luciu
metalic uniform pe tot
corpul.
Rasa Argintiu francez este tot o
mijlocie pentru
de carne. Greuta-
tea medie a este de cca 5
kg, iar a puilor la vrsta de 6 luni r;le
kQ. este excep-
Imitind In stare
blana vulpii' argintii. .
Rasa Rex, pentru pro-
de se tot n
rndul raselor mijlocii. Iepurele
2,5-3,5 kg, iar puii la
lUni atmg 2,5 kg. Are mai multe va-
de culoare: castor rex, alb
rex, albastru rex, chinchilla
Alaska rex etc. Firele de
scurte de lungime. Blana
la toate este
putnd imita rare (castor
chinchilla, jder, vulpe de
Alaska etc.) .
Rasa este o
pentru ""H"Hn,l''''
care, fiind lung,
elasticitate si ,""'-"lcton1,,;;
poate toarce' folosi
rea diferitelor tricotaje
medie
de 300-800 g de de iepure.
Ioa rea mai des la noi
este cea
Greutatea este de numai
2-4 kg; cu ct au o
mai cu
este mal mica. Rasa Angora este
(6-8 pui la o
De la bun nceput
locul pentru amplasarea
lui, care este bine fie mai
de grajduri de
pentru ferit de accesul cini-
lor pisicilor, este posibil,
un trebuie
n fel nct vntul dominant
perpendicular pe spatele
lor. Terenul fie uscat, asig
scurgerea apelor rezultate din preei':
fie sursa de
.
de

circa m$
5-12 m
2
carton asfaltat
cum se numai la nvelitori
la pardoselii n
4m
2
de de
1 mm cu ochiuri de 50-80 mm.
La o se deosebi 6
- Podea ua ca re se reco-
Jie tip - ju-
matatea dm partea iar
partea dinspre
de este
Pentru
snt recqmandabile materialele plas-
tice cu miez de
metal.,. 8e ca.re. se pot
eliminarea
prevenirea labeior.
-:- de sub podea (B), aco-
penta cu carton' asfaltat,
din spre s'patele la un
unghi de 40, constituie
plafonul aflate dedesubtul ei.
- custii este usa care
dintr-o de lemn pe care
este o de (C).
snt
din lemn care se poate
cu un strat de carton asfal-
tat sau cu o din
pentru a-I de (D).
a custii este
tot din lemn '
este
dimensiunile pelretilor
cu
pentru scurgerea
aceste aU''''IJ\,J;::'lUI
cuiburi

35 cm pentru rasele ,
micl mijlocii 45cm pentru ra-
sele
de acces n cuib 18x18
cmpentru rasele mici mijlocii
22x22 cm cele Orifi-
ciul este de
este cu un prag de
10-15 cm Peretele de sus
al cuibului fie mobil pen-
tru a permite con-
troleze
Iarna, exterior! se pot
TEHNIUM
3,
4.
5,
6,
1.
8.
9.
cu stuf sau din
iar n se pun paie mai
pentru ca iepurii
face un
Pentru o de 10-12 fe-
meie si 3-4 masculi snt suficiente
trei asemenea
La proiectarea unei
trebuie se seama de necesa-
rul de furaje.
a) Necesarul zilnic de
animale de ...
0,3-0,5 IIcap;
- tineret peste 3 luni ... 0,15-0,4
schelet
11, perete' lateral
podea
suport
14.
perete

asfaltat
asfaltat
schelet
IIcap;
- tineret sub 3 luni ... 0,05-0,1
IIcap.
b} Necesarul zilnic de
(g/cap de animal) - vezi tabelul.
iepurilor de este
n general avnd n vedere
faptul aceste animale snt capa-
bile valorifice foarte bine furajele
calitativ inferioare. In timp
trebuie se seama de
urile specifice de
lor de anumite furaje. Astfel,
dintre urile verzi iepurii con-

de legume
numeroase buruieni
urzici

lui etc.). frunze de salcm dud
altele. Nu se admit n hrana iepuri-
lor, fiind
macul, brndusa de
de
cmp etc. Fnul, n special de legu-
mnoase, este furajul de din
timpul iernii.
Dintre se recomandi1
sfecla, morcovul, topinaburul "(na-
pul) cartofii fierti n amestec cu
uruieli Se mai pot folosi
resturi proaspete de la
coji de cartofi, pine etc. Din-
tre urile concentrate care se
uc n pentru com-
sub le nutritive mai mult
cereale
rumbul grul). n
QC;tO''''''''''i"comandabil se
cnd n cnd n
1, lapte smntnit zer
rea de b rie este
n socotind
g de cap pe zj la anima-
uite 0,5-2 g la tineret.
ia constituie baza
j, economice a cresterii ie-
de " Spre deosebire de
mifere domestice, iepurii de
tot timpul
li se conditii
....... ______ L..::j-tt .. optim
-t
16
-+
cu lucerna trifoiul,
ghizqeiul, spaceta, borceagurile ti-
. nere, iarba de secara ra-
ca prim furaj verde de
varza ca furaj verde de
frunzele de porum-
bul ajunge n lapte, frunze
tulpini verzi de floarea-soarelui, de-
10 1
-
2,40
11 2
-
2,40
12 3
-
2,40
13 1
-
2,40
1
-
2,40
15 6
-
1,80
16 9
-
1,50
17 , 40
- -
18 ' 1
- -
-
0,10

-
-
0,10
20 18
- -
Cu o tre-
se alegerea masculilor
re depinde n mai mare
viitori, ei fecun-
10 femeie.
se ncepe cnd fe-
au vrsta de 6-7 luni, la ra-
mai devreme la rasele
mai trziu. Pentru mperechere,
se va duce n iepu-
e bine se
supravegherea
masculul, ea tre-
n ei
n zilele
mperechere, femela se trece n
ei se ncercarea
6-14 zile. femela
u-se ntr-un
'inron"nrl caracteristic,
fi siguri a fost
avea pui.
normal se 2--4
cu un total de 12-25
mperechetilor
2 pe an
februarie,
rcare la 1 mai, mpe-
I:lnie, la 15 iulie
15 septembrie; la 3
- mperecheri la 1 de-
, 1 aprilie 1 august,
1 ianuarie, 1 mai, 1 septembrie
la 15 martie, 15 iunie, 15
noiembrie; la patru pe an - m-
perecheri la 15 martie, 1 mai, 15
1 august, la 5 aprilie, 1
15 iulie, septembrie la
15 mai, 1 iulie, 15 august, 1 octom-
brie. Se poate folosi metoda
rilor dese (6-9 pe an)
animalele snt n
n temperatura nu scade sub
'15
0
C. In acest sistem se pot de
la o 40-60 de
(CONTINUARE N PAG.

- - -
4,65
-
1,63
--
3,26
-
1,95
-
5,85
---
-
2,02
-
2,02
-
,.
4,03 4,03
-
0,36 2,1$
-
0,10 0,90
-
0,08 5,00
-
- -
7,70
0,64 - 5,76
-
0,32 2,88
0,09
-
1,'
-
analizorul'
Altfel el a n-nc,.,.,r,,.i.,,,,,t
care a o imagine
n continuare ca element de
ie. poa te fi
avndu-se o
nu se .+ ...
reglare. aprinde' lumina
de laborator.
4. Se trece acum la determinarea
pentru negativele noi. Se
introduce pelicula n aparatul de
se aprinde becul acestuia.
Se curente de
alegere a de de re-
glare a Se sonda
aparatului de ast-
nct n fereastra acesteia se
o ace-
ca aceea pe care s-a
analizorului (culoa-
gri, alb).
a) o prin
cele trei filtre de culoare ale sondei,
a se determina treimea de
spectru cu componente de densitate
care, implicit, nu va conta
n filtrajul de
b) Cu selectorul sondei pe
acestei treimi se
diafragma obiectivului
Ia anularea
La unele tipuri de analizoare
. se poate face elec-
tronic dintr-un de
nul, nefiind necesar se mane-
vreze diafragma.
Deoarece majoritatea filmelor ne-
gative de domi-
nante in-
multor analizoare de cu-:
loare drept
aducerea la a pe po-

se
analiza altei treimi,
galben Pe se in-
troduc galbene n calea. fluxu-
lui luminos la anularea indica-

d) Se pentru ul-
tima treime, respectiv cea purpurie
introducndu-se fil-
purpurii la anularea indica-

e) Se refac de la punc-
tele b, c, d, de fiind necesare
mici suplimentare. Filtrele
purpurii se peste cele gal-
bene. filtrajului necesar
duce unei de
parte a punctului de zero,
ceea ce
din culoarea
de determinare a filtraju-
lui se face cei mai rapid
precis la ap&ratele de pre-
cu capete color, va-
continue a de cu-
de acestea.
Pentru a evita deschideri si nchi-
deri repetate ale sertarului' pentru
al aparatului de se vor
filtrele n obiectivului sau
Pa-
fiitre determinat n urma
analizei se va introduce n sertarul
portfiltre.
Se atrage n sertarul de
filtre se vor permanent un
filtru UV filtru antitermic, a
ror trebuie n proce-
sul de programare Aceste
filtre snt indispensabile cnd
se folosesc filtre de din folii
de material plastic.
f) Se comuta sonda pe
pentru determinarea expunerii
(punct alb) se di,?fragma
la anularea In acest
fel se va folosi timp.de expu-
nere ca la
Modelele mai complexe de anali-
zoare dispun de temporizatoare in-
corporate. Prin manevrarea butonu-
lui de a de ex-
punere indi-
la anularea aces-
teia temporizatorul este reglat pen-
tru noua val.oare in acest
caz nu mai este necesar se actio-
neze diafragma obiectivului. '
la aceste modele de analizoare va
,exista un buton de preluare a
hrtiei. Fixnd, la foto-
grafia de timpul de expu-
nere cunoscut pe butonul tempori-
TEHNIUM 6/1982
zatorului,. se butonul de
sensibilitate la anularea indica-
,
5. Se expunerea deve-
loparea fotografiei.
Ca accesoriu se cu orice
analizor un ecran difuzant care se
poate monta n obiectivului
aparatului de
Att negativului de ct
celorlalte nu li se impun att
de severe n gri
sau albe. Imaginile potrivite acestei
metode de vor fi echilibrate,
cu tonuri multe, dar nu excesiv de
contrastante.
Etapele de lucru snt ca
la' analiza c.u
att la programarea analizorului
ct la se va folosi n
obiectului ecranul difuzor.
sondei se va face n dreptul unor
zone dar care nu snt n um-
expunerea hrtiei se
face ecranul difuzor.
Prin
unei gri, albe sau "culoa-
rea pielii" nu mai este Ne-
gativul de filtrajul cunos-
cut se introduc n aparatul de
efectundu-se programarea cu
sonda n centrul
prin intermediul ecranului difuzor.
Analiza de culoare se face n modul
descris, folosind ecran difu-
zor ..
1. Este unui
film i corespunde o corec-
de culoare, care apare. ca urmare
a straturiior de emulsie,
debalansare procesului de

de iluminare duc la unei do-
minante specifice care,
fotografiilor o in-
Nu trebuie uitat ochiul
diferit o aceeasidomi-
de culoare la foto-
grafiere apoi n foto-
grafie. In primul caz, dominanta
poate trece sau neim-
pe cnd n al doilea devine
fotografia fiind oricum
COLORAREA BECURllOR PENTRU ORGA
DE LUMINI
Colorareabecurilor n culori transparente este n general
dar mare de solicitanti ne-a
o.
Pentru acesta ne de
n c"uloarea .,'
Intr-un mojar de se foarte fin pulberea
apoi ,se trepta.t cu silicatul de sodiu:
ce Se bine amestecul, se cu
n egale apoi becul se prin imersie.
O n aer de circa 3-4 ore, se becul
cu 60% din tensiune la uscarea
se poate proteja suplimentar cu o
cuire cu spray uEcran" .
n alte de iluminare.
De aceea, cu
cnd se sau se intro-
duce o de culoare, co-
de culoare se face lund n
considerare modului de
iluminare, astfel nct fotografia
redea corect (sau cel conven-
culorile .
2. Succ.esul corec-
de culoare cu analizorul este
dependent n foarte mare de
gradul de standardizare a procese-
lor, materialelor aparatelor folo-
site. Este de dorit se
mereu tipuri de
procese de developare,
de hrtie,
becuri, blitz, aparate de foto-
grafiat, filtre de
se va respectarea a
valori pentru parametrii de
lucru principali (temperatura de pre-
lucrare, tensiunea de alimentare a
becului aparatului de timpii
de tratament n etc.).
3. Pe durata analizei de culoare
se va sonda pen-
tru a se permanent ace-
a imaginii. Manevrarea
butonului de a filtrelor de
se va face Cu pentru a
nu deplasa sonda.
4. Pentru fiecare pereche negativi
pozitiv de se vor nota va-
loarea filtrajului,
metrelor de memorizare, timpul de
expunere,. diafragma, tipul hrtiei
filtrajul notat pe ambalajul acesteia.
In acest fel se va reface rapid pro-
gramarea analizorului.
5. Semnul plus (+) de pe instru-
mentul indicator corespunde unei
prea mici, el indicnd tre-
buie Semnul minus (-) co-
respunde contrare (filtrajul
este prea puternic trebuie dimi-
nuat). La expunere, cele
semne corespund la prea lu-
respectiv prea
. 6. Se va avea ca la
nu "scape" margini luminoase
printr-o mascare.
xele date de aceste margini lumi-
noase pot denatura programarea
analiza de culoare.
7. Analiza de culoare
se va face totdeauna pe fel
de ca aceea la
programarea analizorului pe foto-
grafia de Este posibil se
ia n considerare alte
colorate dect cele (cu-
loarea pielii, gri, alb), de exemplu
uniforme de cerul
etc. In acest fel se restrnge
foarte mult utilitatea
8. Exponometric, analizorul poate
fi folosit n fotografia alb-negru
att pentru determinarea timpului de
expunere, ct pentru stabilirea
gradului de contrast.
9. Ecranul difuzant folosit la ana-
liza sau la cea in-
nu se va de
mai' departe de 10-12 mm de'
obiectiv.
10. Un . .bec nou l/a fi utilizat pen-
tru color nllmai ce a
fost 30-60 de minute.
Fig. 4 - Sonda analizorului lABOCOlOR PM (Gossen). Se exis-
unui filtru difuzor care poate fi adus prin rotirea suportului in dreptul fe-
restrei fotoiraductorului (fotomultiplicator). Se fac astfel analize integrale.
Fig. :3 - unui analizor cu discret, model WAllNER CA 604.
Dispune de ncorporat Sonda este cu este

19
RIDRIBoARI
n articolul de
montaje de realizat de:
orice electronist amator
care servesc la
a baterii/or auto.
n figura 1 este schema unui
asemenea montaj la care tranzisto-
rul de putere este de tip pnp, un
complementar al npn-ului 2N3055
(este vorba de tranzistorul TIP 2955
'sau BOX 18).
n figura 2 putem observa cea mai
pentru o n-
a bateriei. Conside-
rnd un acumulator care debi-
o tensiune de 10 V (sau mai
este deosebim pe
o (B-C), n .care
la tensiunea de 10 V batena se
la un curent limitat (cca 2
A). limitare de curent Jm- .
suprasolicitarea de catre
acumulator a dispozitivului de
care.
Cnd tensiunea la bornele bateriei
a ajuns la 10 V, o a doua
{O-E), n care acumulatorul se
cu curent de 7
A
7 ------------------------..----""'1
o
--------------------------------- i\,
10 12 14: 16 18 V
14/4 V
1 A
0.".10 A
D5 ... D8
Praf. M. VORNiCU
ajunge la 14,4 V, ncepe a treia
(F-G), n care dispozitivul de
care un curent din ce n
ce mai mic, cnd acumulatorul
ajunge la tensiunea de 16,5 V (este
deci complet dispozitivul
se automat
Acest mecanism de
poate fi n schema din figura
1. La un acumulator (sub.
10 V), curentul care prin OZ
5V6, R
5
R6 este foarte mic, a?a. n-
ct tranzistorul T
1
nu este suficient
polarizat ca atare, este blocat. Pe
de parte, aplicat
intrarea neinversoare a lui CI 1
nul 3, integratul are 4 + 4
cioare), care se din
este mai mic dect de
intrarea inversoare (pinuf 2), astfel
nct lui 741 (pin 6) este dE;!
zero
n aceste prin P1 snt po-
larizate direct tranzistoarele T
2
T
3
,
prin ele trecnd un curent de
care reglabil din P
1
la 2 A.
Cnd tensiunea pe bornele baterie!
ajunge la 10 V, prin divizorul
OZ 5V6, R
5
R6 se deschide tran-
zistorul Ti' Tensiunea de de la
741 este tot deoarece n conti-
nuare de pe intrarea
o
16V
10A
RA 120CR); RA
10SI4(R)-lOSI10CR).
ore (acest curent se calculeaza m$
de ai
bateriei la 7). Pentru un acumulator
de 45 de
care pe va fi de 4?:7
= 6,4 A. In momentul care tensIu-
nea la bornele acumulatorului
20
neinversoare este mai mic dect cel
de pe intrarea inversoare. Cu T
1
deschis, la curentul ce trece spre T
prin P
1
se
ce prin P
2
, iar curentul de
a acumulatorului
poate fi reglat pe
din P
2

Cnd tensiunea de la bornele ba-
teriei peste 14,4 V,
lul neinversoare a lui 741 de-
inver-
soare lui 741 trece spre
plus, tinznd tensiunea Zener a
lui DZ 6V8 plus de tensiune
pe O
2
(care acum conduce) pe R3'
R
4
introduce o
care conduce la o basculare
Bascularea pe T
1
curentul de
scade brusc, iar continuare, prin
tensiunii de a opera-
tionalului, tranzistoarele T
3
conduc din ce n ce mai
la blocarea
F-G).
REGLA.JE
1. La o tensiune de de
14,4 V se din P
3
tensiunea
de iesire a amplificatorului
nal 741 la valoarea
2. Se mparte capacitatea acumu-
latorului n la 25 de ore
se un curent care pentru o
tensiune de 14,5-14,7 V la bornele
bateriei se din P
1

3. Se din P
2
la o ten-
siune ntre 1 14 V cu-
rentul nominal de
din bateriei la
7 ore. .
Tranzistorul de putere, ca pun-
tea de diode trebuje puse obligato-
riu pe radiatoare. In loc de puntea
Rl
12
ILUIIIITUL I N
ILUMINAT Beala l'
2. ASPECTE TEHNICE N
NATUL MODERN
Un prim aspect este cel referitor
la felul sursei propriu-zise de lu-
Vom neglija sursele cu
de genul feli-
narelor, care pot dect
strict ocazional locul n tehnica ilu-
minatului modern. La
snt mari grupe de
surse luminoase cu consum electric
de energie: becurile cu incandes-
fluorescente.
Becurile cu se ca-
printr-o
n culori calde, ceea ce
redarea cald9 din spa-
De aceea, ele snt
indicate pentru iluminarea
de tipul camerelor de zi, dormitoare-
lor, camerelor de lucru. Lumina
de becurile cu
corespunde intervalului
2 500-2 850 K putnd merge
la 3200 K, prin supravoltare.
cirea becurilor cu
este mare, ele neputnd fi utilizate
astfel nct intre direct n cmpul
vederii deoarece ar efecte de
orbire Acest dezavantaj
este compensat de faptul prin
alegerea a plasamentului
felului corpului de iluminat se
poate o dozare a zo-
nelor luminate cu cele umbrite.
Becurile cu se fa-
ntr-o mare varietate de forme
ntr-o de puteri (pen-
tru uz casnic de la 15 la 150 W). Ba-
lonul becului poate fi transparent,
mat, opal, alb sau colorat. Becurile
mate opale o uni-
n cu cele clare,
niveluri bune de in-
tensitate. Prin colorarea n albastru
deschis a sticlei globurilor se
becuri solare, care furni-
o cu spec-
mai de cea
Principalul dezavantaj al becurilor
cu n randa-
mentul lor ceea ce se tra-
duce n costuri de exploatare relativ
mari, fapt ce avantajul pre-
de
fluorescente o

celei de zi, de 4500-5500 K, dar
care de rece n tehnica
iluminatului artificial. Din
ele se folosesc rar n
gen dormitor sau de zi,
unde se o Pe
de parte, forma lor im-
un volum mare al corpului de'
iluminat, ceea ce folosirea
fluorescente n res-
trnse. Principalul avantaj al surselor
fluorescente este cel al randamentu-
lui; pentru un consum de
energie se de 4-6 ori mai
n cu un
bec cu Un alt avan-
taj este cel al uniforme
reduse a tuburilor fluorescente,
ceea ce permite utilizarea lor sim-
corpuri de iluminat care
le mascheze. Este n
timp, lumina favori-
n formarea unor
umbre suficient de dense pentru o
a volumelor.
Pentru a lumina de tu-
burile fluorescente, s-au realizat
variante care o iluminare mai
n galbene
fluorescente se folosesc azi
n mod curent la iluminarea locului
de n n birouri etc. n
ele utilizarea
pentru iluminarea
lor, unor de trecere. Se fa-
de asemenea, veioze de birou
cu un tub fluorescent.
de de insta-
lare a unui sistem de iluminare cu
fluorescente este relativ ridi-
cat, dar este compensat de costurile
de exploata re mai reduse dect n
cazul surselor cu
o mare varietate construc-
de corpuri de iluminat. Ca atare,
o prezentare, chiar o con-
Vom ncerca
facem o neexclu-
clasificare a corpurilor de ilumi-
nat avnd drept criterii modul de
plasare al acestora tipul de ilumi-
nare furnizat.
a) Corpuri de iluminat
de tavan
- Pentru iluminat general
Snt corpurile de il
genul lustrelor, cu unu
multe iluminnd di
direct, prin
cea ma
o
- Pentru il
puri de iluminat
reflectante
lucide, care asi

zute' cu abajururi translucide furni-
o mai moale n com-
cu cele avnd re-
flectante. Un contrast prea mare n-
tre iluminate cele neilumi-
nate nu este dect arareori de dorit.
Corpurile de iluminat suspendate,
cu abajururi pot avea
dublu rol: de iluminare
de iluminare "Abajurul"
poate fi din hrtie etc.
b) Corpuri de iluminat fixate pe
perete
- Pentru iluminat de
Este cazul cel mai des ntlnit. Se fo-
losesc corpurile de ililminat din fa-
mUia aplicelor. Lumina este de
sau medie intensitate.
- Pentru iluminat local se folo-
sesc corpuri de iluminat de genul
veiozelor deplasabile pe paralelo-
gram deformabil de un pe-
rete in imediata apropiere a unui bi-
rou. n ultima vreme se folosesc tot
mai multe corpuri de iluminat de tip
spot, direct de perete sau
prin intermediul unor
c) Corpuri de iluminat pozabile
Snt corpuri de iluminat ce dispun
de o de pot fi
puse pe podea, pe o pe o
etc. Este vorba de corpurile
de iluminat cu picior de veioze.
Corpurile de iluminat din
categorie n marea majori-
tate a cazurilor, un iluminat local.
n figura 1 snt cuprinse cteva
corpuri de iluminat uzuale de con-
Se familia
din
cu picior veioze, aflate n
centrul figurii, piese cu care se pot
asigura curente de ilu-
minare ntr-o
3. SIMPLE iN ILUMINA-
TUl CASNIC
corpurilor de iluminat
dintr-o este determinat de
necesare de ce
a f: acoperit. Tipul corpuri-
:or de iluminat este dat de rolul fie-
Desigur n alegere vor in-
terveni elemente estetice econo-
mice. Se va ca ntre zonele
luminate cele n se cre-
eze un echilibru astfel nct ochiul
nu de suferit la trecerea
dintr-o ntr-alta. Sursele de lu-
vor trebui astfel mascate nct
nu intre direct irf cmpul vederii
normale. Se vor evita abajururile
care duc la formarea unor pete mici
alternante de ilumi-
narea de va fi "moale"
de sau medie intensitate.
n ncheiere, cteva scurte comen-
tarii la figurile
Fig ura 2 o de
tineret n care se pot observa trei fe-
luri de Una de
de un corp de iluminare sus-
pendat deasupra mesei, o iluminare
n dreptul fotoliului
cu o cu picior o iluminare
de o
la capul patului.
Realizarea unei
pentru se poate
cu diferite corpuri de iluminare. Ast-
fel, n figura 3, cu lampa
se o iluminare de
una pe Pentru
este o cu picior.
fi asigurate
de veioze, ca n figura 4.
Figurile 5, 6, 7 diferite
ipostaze ale mese de
lucru. Masa este n dreptul
unei ferestre pentru utilizarea ma-
a luminii naturale.
n figura 5 iluminarea este asigu-
de o pe para-
lelograme deformabile. Figura 6 pre-
varianta cu o
cu un tub fuorescent. Fi-
gUia 7 o modalitate fo-
losind o deplasa-
pe o ntre
Prin alegerea a ilumj-
zone din !OCulnta, din
se' poate
un nivel de iluminare sufi-
cient de intens n unui
consum de energie redus.
11-2711z
Compus din 3 etaje, acest montaj
poate dezvolta o putere de 11 W n
banda de 10 m.
Ca element de stabilitate a frec-
n etajul oscilator este folosit
un cristal de L
1
are 22
de spire din CuEm 0,4, bobinate pe
o cu diametrul de 10 mm,
la scot prize la spira 5 pen-
tru conectarea colectorului la
spira 8 pentru conectarea ului
n 28 MHz).
Bobina L
2
3 spire bobinate
de L
1
In etajul oscilator se
2N1711.
BA lA III
rE R EI
Sistemul poate compensa pierde-
rile pe un canal prin modificarea
circuitelor integrate. La
acest montaj se poate cupla un mi-
crofon sau o stereo.
Se pot monta circuite integrate
A741.
A
.....;:s]
RI
22K.f2

"RADIO', 1/1982
+6,3Y
-
,
echipat cu circuitul integrat
A371. Semnalul FI de 465 kHz este
prin filtrul PF 1 P, amplificat
detectat.
Acordul receptoruiLii fi,'lce din
condensatorul C
14
, iar amplificarea
n iF cu ajutorul
R17.
22
etaj are pentru alimen...,
tare un de 1 mH, iar bobina L3
este din 20 de spire CuEm
0,4, bobinate pe o cu dia-
metrul de 15 mm; lungimea bobina-
jului este 20 mm. Tranzistorul T
2
este tot 2N1711.
Etajul final un tranzistor
BF457 (sau echivalent) ce are ca
W2
* Rl
La poate fi utilizat un ge-
nerator de (V
4
- V
7
) sau un osci-
lator de (V
12
).
Tranzistoarele Vi, V
2
, V
3
, V
4
, V
5
,
V
lO
, V
12
si;";t (i?F241); V11
este KTI 303 (BF 24oJ. este
MP 42 (AC180).
"MODEliST KONSTRUKTOR".
2/1982
lt
antena printr-un fil-
tru".
Bobinele 4 Ls se construiesc pe
carcase cu diametrul de 25 mm; 4
+ 121'0-...-------..-...,
are 9 spire CuEm 0,8, iar L
5
11
spire CuEm 0,8; lungimea
lor este de 20 mm.
"RADIO REF",
liTERA I
Generatorul prezentat este util n
transmisiile radioamatorilor deoa-
rece n momentul trecerii de pe emi-
sie pe el transmite litera K.
Trecerea comutatorului 8
1
pe po-
alimentarea
generatorului format cu tranzistoa-
rele T
1
- T
7

Prin diodele 0
1
, O
2
, 0
3
se alimen-
Ta, intrnd n func-
multivjbratorul cu tranzistoare-
le T
9
- T
1O
In acest mod se
modulatorului impulsuri ce for-
litera K.
"AMATERSKE RADIO', 5/1981
TEHNIUM 6/1982
CE S11M BES',E ..
J 1EBII1EII""A
Cheltuielile totale implicate de orice pro-
dus industrial cuprind, n de costurile
cheltuielile reclamate de
narea produsului, precum cele ale mente-
ale reparatiilor
sale pe ntreaga de
la produsele la care uzura mo-
se la 10 ani, cheltuielile
ponderea
din totalul costurilor.
Autovehiculele rutiere fac parte din pro-
dusele la care cheltuielile mentenantei re-
din cele totale,
astfel nct dedicate reducerii
de a materialelor
manoperei aferente acestora devin de o
din ce n ce mai mare.
Importanta problemei a generat n ulti-
mele -trei decenii ample studii ana-
lize ale cailor de rentabili-
zare a Aceste
au stat la baza unei
noi interdiscip'inare, tero-
(de la verbu din limba "tero"
care Scopul principal
al terotehnicii este de a folosi toate mijloa-
cele tehnicij cu metode avan-
sate n domeniul pentru introdu-
n!li subC!nsambluri
care sa elimine sau sa sen-
sibil de prin
aceasta cheltuielile aferente.
Unele dintre cele mai remarcabile reali-
ale terotehnicii snt n domeniul frigide-
relor televizoarelor.
n tehnica automobilului s-au realizat
n prezent componente terotehnice in-
troduse aproape ,generalizat, cum snt arti-
autolubrifiante, care au
practic de gresare, asigurnd in
n acest caz, femelele se pot impe-
rechea la 1-7 zile re , in-
la vrsta de 22-28 de
zile. se nu-
mai n cazul unei abundente
al unei ngrijiri deosebite.
n medie 30 de
zile, n acest timp trebuind mbu-
de
dnd n mai furaje volu-
minoase verde, fn)
mai multe furaje concentrate.
Cu o naintA de fMa re ,
se introduce de sau se
un strat de paie scun,
pe o o foaie
de sau
Femela trebuie n perma-
la sau lapte. C-
teva zile nainte de re, de obicei
n ultima zi, femela devine
smulge de pe abdomen
face un cuib bine
tarea este
Puii la Sint nu
se greu. Femela produce n
medie la o ta re 6-7 pui. Se vor
efectua din n zile con-
trolul cuibului puilor
Trebuie avem foarte mare
nu introducem miros
n cuib, deci ne pe mini
n ain t e d e ori c e ma-
nipulare. n caz contrar, iepuroaica
poate puii. n
general, iepuroaicele snt bune
mame de
ori pe zi, devreme
seara. Snt Cnd mamele
mai puii, atunci tre-
buind apel la iepuroaice doici,
dar puii trebuie cu n
cuibul femelei numai n lipsa
acesteia, la luarea mirosului
puii 4
ZIle, pUii Incep sa se acopere cu
iar la 10 zile ncep 3
puii ies din cuib n
rea altei hrane ncep consume
din mamei.
rea puilor se face ntre 6
8 n nici un
rea lor nu se face acum.
puilor e bine se la 8-12
TEHNIUM 6/1982
Ing. QAN V AITEANU
timp o mai mare fiabilitate in

Pentru terotehnicizarea unui automobil
din exploatare snt
astfel nct controlul strict al defectiunilo;
parcului de autovehicule al natum aces-
tora printr-o diagnosticare repre-
o de nenlocuit pentru conceJ)e-
rea ce trebuie aduse n vee-
fiabili-
mt" eliminam opera}"lor de
ln afara componente or terotehnice intro-
duse in prezent n automo-
bilulUI, teroteflnicizarea mai departe a aces-
tuia a devenit prin:
- inspec-
tabila a rezervorului de lichid de frina a
preaplinului radiatorului, a rezervorului 'de
lichid pentru parbriz a nivelului electroli-
tului din baterie;
:: cu autoajustare pe
uzam dIsculUi;
- tubulaturii a tobelor de
de sub pentru
accesibilitate la demontare mon-
tare'
- 'amortizoarele arcuri/or spirale plasate
acestora pentru
lor;
- introducerea magnetilor ceramici n
baia de ulei a motorului, cutiei de viteze
pentru prelungirea duratei de
serviciu a lubrifiantului;
- discul frinei montat in exteriorul butu-
cului pentru a permite schimbarea sa
demontarea butucului intrerupe-
rea circuitului hidraulic;
- caroseria din panouri in vede-
rea ieftinirii ca de exemplu pa-
nouri separate pentru laterale
se mai nti mas-
culii (cite unul, ncepnd cu cei mai
bine apoi femelele. Se-
pararea pe sexe a puilor trebuie
se imediat sau
cel trziu la vrsta de 3-3,5 luni.
la Vrsta de 5-6 luni tineretul
de sex poate fi ntretinut pe
grupe n ocoale speciale, care
se trec in individuale,-fie se
opresc pentru fie snt
pentru carne
Pentru evitarea a
alimentare, trebuie res-
pectate n mod riguros
igienice ale furajele
verzi se dea ofilite, nu fie
ncinse, nu fie ude,
fie Apa trebuie o
Orele fi-
xate pentru trebuie pe ct
posibil respectate, asigurndu-se
2-3 tainuri, n cel de adminis-
trndu-se 40-60% din totalul hranei
zilnice.
Iepurii din rasele de carne spo-
resc n greutate cu
0,8-1 kg pe se
poate face n 45-60 de zile fo-
losim concentrate
mari de furaje verzi, morcovi,
cartofi frunze de arbori, sau n
15-30 de zile cnd folosim aproape
numai furaje concentrate.
Cnd iepuri de de
carne, pentru a de ca-
litate trebuie ngrijim
blana pe animalul viu, prin
nare periere, prin evitarea n
a umezelii
rii prea mari, asigurind un ct
mai mare n ie-
purilor blana n
dintre ei. Recoltarea tre-
buie se n sezonul cel mai
potrivit, cele mai bune
nndu-se din noiembrie n mar-
tie, de la animale n de peste
10 luni.
sumare, n-
prezentate n acest articol
pot servi drept pentru startul n
a pro-
animaliere.
laterale spate.
Utilizarea unor astfel de mijloace pe mo-
dele experimentale de autoturisme a dove-
dit se poate realiza ca pri-
mele de fie necesare
numai dupa 16000 km
in continuare doua exemple de gre-
de implicatiile lor econo-

In figura 1 se pentru schimbarea
alternatorului trebuie demontate masca pa-
letele ventilatorului radiatorul,
care 6 ore, n timp ce schimbarea
alternatorului are o de numai 30 de
minute. Ca urmare, cheltuielile aferente sint
se 1 cheltuielile
de 56 de dm care 24 pier-
derile de ntrerupere a
In mod similar, costul inlocuirii unei cu-
rele de ventilator, care este notat conven-
cu 1 se n 10 minute
la 20 pentru accesul 2,5
ore cu inca 17 din cauza intreru-
perii
Deci pentru cazurile cheltuielile de
materiale 3% din totalul cheltuie-
IiIQr
In figura 2 se pentru inlocuirea
unui diSC de ambreiaj uzat - operatie frec-
pentru autovehiculele de
grea - sint necesare 12 ore pentru
degajarea carcasei ambreiaj ului. Cele
rezervoare laterale de combustibil fiind le-
gate de o
care pentru a putea cobori
ambrelaJul, este golirea rezer-
voarelor (deoarece acestea nu sint
zute cu robinete de izolare), care se
poate co.nducta. !n timp. ce schim-
barea ambrelaJulU/ dureaza numai 30 de mi-
nute 100 de
cheltUielile pentru cele 12 ore de degaja re a
!imbreiajulUi _ 120, iar pierderile prin
tntrerupere se ndlca la aproape 100 de uni-

Exemplele precedente, ca alte exemple
analizate, terotehnicizarea autove-
a produse industriale aso-
cIaza economII lor de materiale
il'! reducerii p'lerdenlor prin in-
dlspombllltatea produsulUi realizarea unei
rezerve. de timp de de in
in vederea volumului
acesteia, precum a muncii.
ALTERNA TORIIL
Lhrolo .:tdIimool'ii :.JOmin
Durufo otcesfllui: Bore
Se tlemonleuzo:
yenblolorului
CI/REAliA

tOmin
CUVINTE
"" "lIlB'A IA"IIIIIIII
ORIZONTAL: 1) Fizician italian, consi-
derat inventatorul radioului Miez. 2)
Prenumele francezului Baudot, cel care
la 1881, 6000 de
cuvinte pe De
(pl.). 3) Silvaniei
Inginer radiotehnician american, con-
-structorul unuia dintre primele radiore-
geptoare cu (Edwin Howard). 4)
Intr-un cuvnt... se duse! Ion
Hobana. 5) Sere! Curent final! _
ai poporului nostru. 6} Stlp de
dintr-un crater State din
Orientul Apropiat. 7) Fizician englez, au-
tor al unor cunoscute n electrici-
tate, cel care descrie pentru prima
fenomenul de acord sub numele de sinto-
nie (Driver Joseph) Young Emil. 8)
Acesta. Vechi fotbalist bucu-
9) Camere! - Aur (nv.) Acord
final! 10} ... Tesla, realizator al principiului
cmpului magnetic roti tor pe care l
n motoarele de (deschiznd ca-
lea electromotorului de curent alternativ)
de transmitere a sunetelor
prin unde electromagnetice (cuprinde
aparate de emisie de 11) Ve-
che englez n
care fizicianul Lodge, ncercnd coherorul
lui Branly, (Ia londra)
transmiterea semnalelor telegrafice prin
unde hertziene. 12) Fizician rus care n
anul 1894 produce unde cu o lungime de
milimetri (1866-1912) de
cai.
VERTICAL: 1) Fizician german care
n 1913 principiul elec-
tromagnetice, realiznd prin aceasta
rea aparatelor de
Cu valoare zero. 2) Savantul care
din 1922 avea inventeze sOlenoidul, iar
apoi primul electromagnet, punnd bazele
electrodinamicii (numele
unitatea de a curentu-
lui electric) A avea ... ce 3)
Curie! James ... Maxwell, care
vestita teorie a electromagne-
tismului luminii, natura
a a electro-
magnetice. 4) Artist de circ. simbo-
lic toreadorului. 5) Fizician
danez care n anul 1819 efec-
tul magnetic al (Hans Chris-
tian) '" Vas de lui. 6) Came! .. Afluent al
Nevei Salut roman. 7} Notalte
pentru "duo sermis" n compo-
aparatului de radio (sing.) Mare
de timp. 8) Norme de tehnica
muncii (abr.) l1nitate de
a presiunii. 9) Genial savant expe-
rimentator al fenomenelor electromagne-
tice, descoperitor al legii ind , al le-
gilor electrolizei (Michael)
10) Auviu n Udia 8 Uber
tor Unitate de capacitate n vechea
(= 10,3551). 11) unui
popor (tem. pl.) Separator al materiale-
lor granulare. 12) Profesor italian care n
anul 1893 unde mai puternice
ce Crookes, cu un an mai nainte,
problema transmiterii la a
semnalelor cu ajutorul undelor hertziene)
Prenumele fizicianului german Hertz,
cel care a fundamentat tehnica microun-
detor a telegrafie; fir.
NEC, AOR, MGA; liS, ILO,
DOU
TOMA MaCHINICI
23
Prof. ION - jud. Har-
ghita
Vom publica o pentru
telegrafiei.
RADU -
de semiconductoare
solicitate au fost publicate.
BADEA GHEORGHE - jud. lalo-
mita
radioreceptoare simple
dupa schemele n revista
"Tehnium" sau n din Colec-
"Cristal" a Editurii "Albatros". Se
poate construi o de lumini si
tiristoare, cu tranzistoare de pu-
tere.
D. - jud.
Abonamente se pot face ia oficiile
P.T.T.R.
RADU VASilE -
UI"! rezistor montat ntre catod
pro.duce o
deCI o a curentului prin
tiristoarele T 53 se poate con-
strui o de lumini.
VROREL .- caracal
prezenta unei lu-
nete date despre tranzistoarele
solicitate. ia termi.naie
acest numar.
....... .... g""' ..:U.,jIK!I'II -
COIOPtH3[lva care exe-
la cerere.
HElMUT -
Alimentatoru! AT-1 nu este
dar
aJimentarea unUi
tO\foltaice.
DOBRE ION
n nr. 4/1982 am un
TV pe canalele 6 Folositi cablu
coaxial. .
CMPEANU VICTOR -
Am sugestiile dv.
MATEI, ALEXANDRU - caracal
cu dispozitive de plantare
(socluri) a integrate se
de catre experimenta-
teri. In rest, cu I.N.I.D.
BOGHICI VALERIU -
Ca instrument indicator se poate
folosi un \fU-metru. La orga de
lumini folosi tiristoarele indi-
cate.
Magazinul "Dioda" - Bucuresti
BeL 1 Mai nr. 126. . ,
CORBEANU SILVIU - Constanta
Am publicat vom mai publica
sirene bitonale.
OORU -
un curs de la
Casa de din str.
nr. 16, tel. 11.98.68.
. CRISTESCU VIOREl - TIrgo-

. Nu date referitoare la ar-
aparute n revista "Autotu-
nsm".
BOGHIU cA TA LIN -
Schema unui receptor pentru
UUS a fost
ARDELEAN DANIEL -
pe
foar!e ordinul gigahertzi-
{mtre 2 12). sa so-
liCita componente electronice spe-
ciale. Dimensiunile antenei (horn
sau depind de
de lucru.
BAl:'R. HARRV - jud. Arad
La o de in-
sau un transformator de
Imll de la televizor
un legat la
mint capat la firul pentru
(paza), care este izolat de
pamint.
TERENTE VASILE -
de dv.
ull radioreceptor reflex cu
In amplificator
ASZ15-ASZ17.
. OBROeEA CONSTANTIN - Re-

un montaj experimental
In care sa o de curent al-
ternativ (8-12 V) o (bec
auto 12 V/15 W). n serie cu
(l) diyerse moduri)
legaturile la terminale
HOROPCIUC DUMITRU -

baza
M.T.Tc.
Examenul de radioamator se sus-
la radioclubul
DEBRECZENI CAROL - jud.

cu radiociubul de
care
MASARESCU OORU - Melhedlinti
blocul de
este defect, se poate nlocui cu altul
nou.
ARDELEANU GH. -
Fiecare aparat industrial este con-
struit cu anumite caracteristici elec-
trice, dv., consultnd pros-
pectul amplificatorului de la picup,
constata vreo dife-
ntre datele din prospect
realitate.
La un amplificator de serie mare
nu HI-FI.
CERNAT MIHAI - Roman
Zgomotul provine din modul de care regla nivelul. in rest se
alimentare al amplificatorului. Verifi- va publica.
cati valoarea tensiunilor eventual ROAl STEVIN - 1a,1
piesele defecte. Schimbarea de
SAV DUMITRU - Cluj-Napoca alimentare probabil a afectat
nu n- circuite, nu numai pe UL 1490. De-
tregul al picupului. terminarea a se
PURICE - jud. Suceava; poate face numai prin
ISZLAI GABRIEL - Media,; adecvate, efectuate ntr':l:ln
IONEL - VLlAN HARA- cu personal calificat. '
LAMBIE - BEJAN MIHAI -
Vom reveni cu articole despre del- Este dificil un case-
taplanism. tofon o .
SpATARU P. - 10- Fiecare dispune de anum\te
NESCU M. - BOGDAN G. componente (valori gabarit), apoi
- Rm. Vilcea; TOtH M. - reglajele se fac norme interne
NAGGV E. - necunoscute de marele public.
Nu schemele solicitate. cu o
NISTOR G. - Vaslui; PUIU S. - sau
MATEI O. -
M. - MDII.A CAllNIAC CORNEL -
F. - Normal ar fi ca dioda O 301 fie
Schemele solicitate vor fi publi- n cablajul televizorului.
cate. Daca au fost operate unele modifi-
VALENTIN - jud. trebuie
Dolj CUCERZANI OVIDIU - Cluj-Ha-
Tuburi PL500; PY88; PCL85 etc. poca
se n magazine sau la coo-
perative. tiristoare prin magazinele
PUTU PETRU - jud. Vilcea lui de stat.
In televizor este defect modulul CRISTEA - Craiova
sincroprocesor. primi de la autor.
TIBA C. - Oradea Ol TEANU SORIN -
Nu putem prevedea rezultatele AY-:-3-8500 nu are alt echivalent.
electrice survenite n urma unor BALINT ALEXANDRU -
de circuite integrat,,", PL 84 PASC 80 se n
PTEANCU MiRCEA - Baia.re magazine.
sugestia dv. vom pu- GHEORGH.E -
blica n curnd materiale legate de parametnlor televizorului
activitatea astronomiior amatori. se produce
OLARU CRISTIAN - unor piese n special tu-
Am publicat de curnd burilor electronice.
unui etaj suplimentar pentru"" APOSTOL DUMiTRU - Caranse-
"Maiak" .
SABOFF MARiAN - Nu
Amplificatorul bine
Re de 4 n. bine
MARIUS - Beciean poate
Nu scheme pentru releu schema
regulator la 24 V. Am publicat pen- MIHAi
tru 12 V si, le mod i cores-
folos .
_ Rm. Vil-
rin
Trebuie
zor o cale

GRUNBERGER - Timi-

Nu date tehnice despre
TV la care
MANEA MIHAI _ ..
nlocui
TOMA C -
la
un rezi stor de
amplificatorului
tensiunea
ce apare la Din lJ2= PR
puterea amplificatorului.
IONESCU CIPRIAJIj - Constanta
Nu solici-

PODOREANU - Bu-

La n locul rezistoru-
lui de 39 k.Q un din
Din cele
d\!. va
toml ce un
Tranzistoarele pnp primesc minus.
pe colector.
VASllESCU
apare
mari sau din cauza unui
defect care trebuie
tem Dolby nu
VASILESCU MIHAi -
pentru aprecierile
ad use iei.
Ca oferi "Teh-
nium" pe 1980 "1981
adresa: Str. Vizir nr. 1, bloc 39 ap.
67.
VOICUlESCU RADU -
cum se .face transmisia prin
nu permite accesul marelui
public la transmisie.
I.M.