Sunteți pe pagina 1din 24

:8. 'E.VIBTAL. U .. HARA EDITATA .. DEC.O.AL ..

,;', ,'1' , ' ,', , '


CONSTRUCTII
(CITITI 19)
baza intregii de educare " formare a tineretul,ui trebuie se afle permanent con-
principiile socialismului care constituie factorul
hnllAlI"jj-tftl!" pentru' o culturi pentru intelegerea profundelor in
toaie domeniile. Trebuie nu nici un moment in fata omenirii - deci a patriei noastre,
nnlnnlruWl,U tineretului din Romnia - stau perspective noi in tainelor naturii unl-'
in legilor economico .. sociale in ridicarea nivelului de dezvoltare ge-
a umane."
.,
I II Illlllfl ,
fii, ffli:lllfl
activ pentru Pltim-
pinarea Congresului
organele
Uniunii Tineretului Comunist,
a patriei pus
tura pe o de n-
scrise generic n
tehnicii pentru tineret", manifes-
nscrise n generosul cadru al
Festivalului "Cntarea Ro-
mniei", ce a stat n acest an sub
semnul Anului
al Tineretului.
ntreaga activitate de cercetare
a tineretu-
lui are la Congresului
al XIII-lea al partidului, Progra-
pentru perioada
1985-1990, programul de partici-
pare a tinerei la realizarea
obiectivelor de cercetare
dezvoltare de intro-
ducere a progresului tehnic adoptat
de Congresul al XII-lea al Uniunii
Tineretului Comunist. Comisiile iu-
PRI
E
Circuitele integrate bazate pe
tranzistorul unipolar MOS (din en-
"metal oxyde-semiconduc-
tor") s-au lansat n de se-
rie ncepnd cu anul 1970 cnd cir-
cuitele integrate bazate pe tehnica
tranzistorului bipolar se aflau deja n ,
maturitate.
Din, clasa circuitelor MOS, o fami-
lie . aparte o circuitele
CMOS ("complementary MOS") lan-
ca serie de
sub indicativul COS/MOS, se-
4000. aceasta a 'urmat Mo-
torola cu seria MCMOS apoi Na-
tional Semiconductor, care a intro-
dus o serie 54C174C,
pin cu pin, cu ten-
siuni cu celebra familie a lui Texas.
54/74 TTL. Scopul introducerii aces-
tei serii a fost de a trecerea la
de
permanent pentru
terea sociale a tinerilor
de executarea n optime
a tuturor sarcinilor cuprinse n pia-
nul de sarcini
decurgnd din marile obiective ale
deceniului tehnicii,
de pen-
tru tineret Produc-
multiple cu
caracter sistematic la care snt
tineri din econo-
mice din fapt ce contribuie
la ridicarea nivelului, de
al acestora, la va-
lorificarea in a
rezultatelor acestei
Trebuie n mod deo-
sebit amplele concursuri de crea-
pentru tineret,
concursuri ce tineri
muncitori, tehnicieni,
ingineri, elevi, ale se
disting printr-un caracter
A TINERILOR
circuite logice CMOS a utilizatorilor
seriei 7400 TTL,
in intregime expe-
anterior.
Avind n vedere pe plan mon-
dial circuitele CMOS au prezentat o
permanent in-
dustria a
cut alinierea la tehnologia de vrf pe
prin In-
treprinderii "Microelectronica"-Bu-
care a nceput din 1983
o de circuite lo-
gice CMOS, NMOS PMOS.
introducere cu
asupra circuitelor CMOS,
n continuare avantajele
dezavantajele acestor noi circuite.
Ca avantaje
1. Circuitele .CMOS foarte
putere. In mod tipic puterea
este de 10 nW pe
aceasta se cu-
de scurgere. Ea este de mii
de ori mai dect cea
de circuitele TTL. Puterea de-
pinde de tensiunea cu care se ali-
circuitul, de de
sarcina de timpul de
la intrare, dar n mod tipic puterea
pe la 1 MHz cu sar-
de 50 pF este mai de 10
mW. Ca urmare a consumului foarte
mic de putere, circuitele pot fi folo-
site n sistemele complexe cu sute
sau mii de capsule, cum ar fi calcu-
latoarele sau centralele telefonice,
nemaifiind nevoie de ancombrantele
costisitoarele echipameflte de
cire.
2. Timpul de propagare prin
CMOS este scurt, depinznd de ten-
siunea de alimentare, tipic de la 25
la 50 ns.
3. Timpul de
este controlat, fiind tipic cu 0,2-0,4
ns mai lung ca timpul de propagare.
4. Imunitatea la zgomot se apro-
pie de 50% (tipic 45%) din ex-
cursia
5. Integrarea acestor circuite SE
face mai mai economic, fiinc
exclusiv din tranzistoare
MOS.
6. Alimentarea circuitelor nu se
face la o tensiune ele putnd
lucreze la orice tensiune n plaja
3-18 V la 20 V).
NIC'OlAE
Ca dezavantaj al acestor circuite
putem cita faptul ele la
relativ joase n
10 MHz). Acest fapt nu le m-
de a constitui o familie lo-

circuitele din fami-
lie erau mai scumpe, pe plan
mondial acestora a
continuu, atingindu-I pe cel al circu-
itelor TTL cu de a cobor
sub acesta. ,
Ou tehnologiile noi s-au construit
circuite CMOS care de la
egal la egal cu circuitele TTL, atit n
::e viteza de lucru,
cit ca
din acest punct de vedere
toare pentru
La baza circuitelor CMOS o
pe care o vom descrie n con-
tinuare.
Circuitul CMOS de este in-
versorul n figura 1. EI este al-
din tranzistoare MOS
din modul cu Unul este
cu canal p, iar cu canal n.
Tensiunea de alimentare la circuite'
CMOS se cu V
oo
(plusul
sursei) V ss (minusul - masa sur-
sei). Nivelurile logice n CMOS snt:
V 00 ("1" logic) V ss ("O" logic).
este
Pentru "O" la intrare, tranzistorul
de sus, PMOS, conduce (poarta este,
snt golurile),
tranzistorul NMOS este blocat (
TEHNIUM 1
de originalitate, aplicabi-
litate Ca urmare, ampla
de introducere a
progresului tehnic prin numeroasele
prin materiali-
zarea unor valoroase idei de optimi-
zare a proceselor tehnologice, ca
prin n general a
a tinerilor,
tire cu largi n activitatea
ce se concreti-
n plusuri de consi-
derabile la nivel
Nu mai este
gama de dedicate edu-
a tineretului,
cu cele mai noi desco-
periri n diferite domenii pe plan na-
mondial, nscrise n .
generoasele colocvii de
organizate cu
participarea unor colaboratori cu
membri ai teh-
- "Tehnium". Astfel, numai n
acest an, au avut loc asemenea ma-
la
Strehaia (jud.
Slobozia, plopeni (jud. Pra-
hova), Intreprinderea de
Grele etc. Colec-
tive largi de tineri s-au ntlnit cu
n astronomie, agricul-

istorie, biologie, psihologie, mo-
toare, dez-
un cerc larg de probleme
specifice acestor domenii cu un im-
pact deosebit de formativ asupra ti-
nerei
Printre cei ce au cu com-
pasiune dialogul cu tinerii
muncitori, elevi,
s-au pilotul inginer cosmo-
naut Dumitru Prunariu, general
maior prof. dr. ing. Ispas, dr.
ing. Mihai Stratulat,
Ioan Stincescu, prof. univ. dr.
Ioan Purlca, dr.Constantin Cru-
geanu, dr. Dumitru lec-
tor univ. lucian Gavrlii, dr. Gheor-
ghe Piun, lector dr. Pavel Mure,an,
dr.Gheorghe Neamu Tinerii cer-
de la Institutul de
de Calcul au
tat n aceste colocvii
pe calculatoare.
Contextul acestor ample
o pregnant pre-
tinerilor pentru traducerea
n fapte a se-
cretarului general al partidului, tova-
NICOLAE de a
cu responsabili-
tate, cu energie elan
tineresc pentru promovarea conti-
a noului, a spiritului creator, n-

se canalul de electroni dato-
minusuljJ pe
trece deci la v DD de
tensiune pe PMOS-ul saturat este
aproape figura 2.
BLDC
Memorie
TEHNIUM 11/1985
Simpozionul Campio-
natul republican de
din domeniul
organizate de
de Radioamatorism cu spri-
jinul revistei Tehnlum, se
printre frumoasele
ce reunesc anual tinerii
ai generosului sport
pe unde. Nu demult a 6-a edi-
a acestor a
de primitorul de pe plaiu-
rile moldovene - Piatra
din toate
nile la prestigioasele ml'lniT,p"l._
au avut prilejul unui amplu
schimb de fiind prezen-
tate referate asupra unor
complexe de tehnicitate, cum
ar fi diferite tipuri de transceivere,
receptoare,
de control etc.
a avut loc vernisajul Ex-
aparaturii realizate de ra-
dioamatori n cadrul Campionatului
republican de expo-
ce a reunit de
fiabilitate, cu deosebite teh-
nice.,
Pri ntre exponatele ce au relevat
ampla capaCitate de
a radioamatorilor au fost remarcate:
pe
defazaj putere RF 1 W (autor:
Iosif, YOSA T, din Satu
Amplificator liniar cu
. pentru banda de 144-146 MHz (au-
tor: Sandu Visarlon, Y06MD, din
Receptor pentru radiogo-
niometrie 144 MHz (autor: Constan-
Un Frisch, YOSAOM, din Satu
Mare); Aparat procedeu pentru te-
letransmiterea a informa-
traficul de radioamatori -
RTTY (autori: lonlci Ioan, Y08AHO,
Tiriti Adrian, Y08AXN, Mlhalcea
Mihai, Y08DOF, Radu Ion,
Y08-15524/NT). Juniorii au fost ei
cu
Pentru "1" la intrare, tranzistorul
PMOS se (plusul pe
respinge golurile), iar NMOS
conduce (plusul pe
canalul de electroni). trece
prin NMOS-ul conductiv la
Deci s-a realizat astfel inversarea
semnalului de intrare.
Pornind de la inversorul de
CMOS se poate realiza numai cu
tranzistoare MOS integrarea
circuit logic.
Pentru un prim contact cu circui-
Complex pentru experimentarea, ve-
rificarea testarea circuitelor logice
(autori: lumini a Milihru,
Y06/5000/SV, Simona,
Y06-S006/BV, Barbos,
Y06/S007/BV); automat
pentru radiogoniometrie (autor: Ale-
xandru Y04DHB, din Ga-
Dispozitiv pentru programarea
memoriilor PROM (autor: Geor-
COl'jin, Y08/15508/N"T).
Autorii acestor aparate au ti-
tlurile de campioni ai R.S. Romnia
pe anul 1985.
De actuala a
prezentat cu aplicabilitate
n industrie cercetare, ce
au rezolvat de multe ori prob.leme
deosebit de complexe au eliminat
costisitoare importuri. Astfel, un
membru al Radioclubului
din Piatra Gheorghe Ciocan,
a expus recenta sa lucrare
la locul de. Complex de apa-
rate utilizate n industria fibrelor sin-
tetice, care, la Combinatul
de Fibre Sintetice din a
adus importante economii valutare,
ridicarea muncii a
n cu un con-
sum minim de energie. Se mai pot
enumera printre deosebit
de interesante: Aparat electronic
medical pentru realizat
de Repka Tamas din Mara-
Calculatorul tip PC, realizat
de un colectiv de radioamatori din
(din care face parte NI-
Paullan, Y03NP), calculator
care ca
cele realizate pe plan mondial la
categorie.
Este de faptul n
au prezentat stan-
duri separate
deri de prestigiu cum ar fi: Intre-
prinderea "Electromagnetica", .. Teh-
ICSIT-TCI Cluj-Napoca,
ce au cunoscute recente reali-
tele CMOS fabricate de "Microelec-
tronica" propun amatorilor de mon-
taje electronice tuturor cititorilor
revistei o de
electronic cu digital.
Schema este in stilul cla-
sic al electronice,
avnd n patru blocuri:
bloc de memorie, decodi-
ficator; 3).
Impulsurile se
de la intrare pe pinul 1 al
IC2-MMC4518, care este un
SCD-dual, linia 1-7 fiind
prima iar 9-15 a doua de-
de decadelor
(notate pe figura 4) merg la memo-
ria din IC4 IC5, de tip
MMC40104 (registru de 4 uni-
versal, Decadele 3
tehnice ale industriei noastre:
computerul PRAE, manipulatorul
electronic cu memorie, ra-
dio de larg consum. De
asemenea, n afara concursului au
fi cunoscute o serie de rea-
de inalt nivel tehnic, ai
autori domenii co-
nexe de mare interes, cum ar fi in-
formatica, aparatura me-
etc. De altfel, la
s-au pregnant preocu-
radioamatorilor din intreaga
de a conjuga eforturile crea-
toare din domeniul
Hor cu cele din domeniul tehnicii de
calcul, de activitate cu largi
orizonturi de aplicabilitate de
concretizare n tehnicile de emi-

Cu acest prilej au fost decernate
diplome ale Consiliului
pentru Sport, pre-
cum titlurile de campioni
att pentru seniori, ct pentru ju-
niori.
Pentru stimularea tehni-
n rndurile tineretului,
pentru stimularea tinerilor n
activitate redac-
revistei Tehnium,
a aplicative aie ti-
nerilor, a acordat 4 premii, n va-
loare de 500 de lei fiecare, pentru
Complex pentru
experimentarea, verificarea testa-
rea circuitelor logice (autori: Ro-
Simona, Barbos lucian de la
Liceul nr. 1 din
automat pentru
(autor: Alexandru
Dispozitiv pentru programarea me-
moriilor PROM (autor: George-Riz-
van Cor)ln din Piatra NeamU Ceas
electronic cu digital
(autor: Sorin Nlcolaescu, elev ia li-
ceul "Ion Maiorescu" din Giurgiu).
manifestare a radioa-
matorilor, parte a pro-
gramului de sportive nscrise
n Cupa U.T.C. de orga-
nele Uniunii Tinere-
tului Comunist, a constituit o
un elocvent argument pentru
popularitatea acestui generos sport
cu imense valori formative n educa-
rea prin pentru a
tinerei n spiritul unui nalt
patriotism.
4 ale blocului de snt
tuite din ICS (MMC4518), legat la
registre ale memoriei
(IC6-IC7). Cu o din IC1
(MMC4011) se la pinul 3
un impuls de transfer n memorie
care se aplici printr-un contact al
comutatorului K, la pi-
nul 11 al registrelor de memorie.
Aici impulsul de transfer este fa-
bricat chiar din semnalul de intrare
negarea acestuia, in fel n-
transferul n memorie se face
imediat ce un nou impuls a fost
n Pe frontul
pozitiv al impulsului .de transfer se
intrarea partilel n registrele
memorie a tuturor Q1' Q2'
Q3t Q 4 ale IC2 IC3.
(CONTINUARE fN PAG. 16)
3
/1 N
O
APLICATII At)
o de amplifi-
cator AF care un
nal de tip f3 A 741 este cea recoman-
n lucrarea "Circuite integrate
analogice", volumul II
neasa), pe care am preluat-o n fi-
gura 7.
Schema este cu alimentare dife-
( 12 V la 15 V)
cu etaj final n contratimp, realizat
cu tranzistoare complemen-
tare. Spre deosebire de montajele
analizate anterior, tranzistoarele fi-
nale T
1
T
2
nu mai snt aici n con-
de repetor pe emitor sime-
tric, ci n conexiune Ee, cu sarcina
de colector
de bobina difuzorului (4-8 .o, la o
putere de minimum 3 W).
Polarizarea acestor tranzistoare se
face prin variabile de ten-
siune pe R
4
R5' co-
nectate n serie cu terminalele de
alimentare ale
Zeroul punctului median din co-
lectoarele tranzistoarelor este asigu-
rat n repaus prin conectarea
neinversoare a AO la (rezis-
de compensare R
3
), iar
n tensiune n
de amplificator inver-
SOI", este dat de raportul
lor din bucla de R
2
/R
1
(se
prin alegerea lui R
2
).
Folosirea
permite cuplarea sursei de semnal
AF la bornele de intrare respectiv
a difuzorului la obligati-
vitatea condensatoarelor de
cuplaj.
Fiz. A. MARCULESCU
n paralel cu de
R
2
a fost plasat condensatorul C
1
(tatonat experimental ntre 5 pF
47 pF), care are rolul de a com-
pensa capacitatea ce apare ntre in-
trarea inversoare a AO (prin
interne de
intrare a cu capaci-
parazite de cablaj), care altfel
ar conduc.e la unui pol ne-
dorit, cu efecte negative n redarea
nalte.
Tot pentru
sului la nalte s-a introdus
condensatorul C
2
, ntre AO
punctul median de
Pentru experimentarea acestui
montaj se mperecherea
a tranzistoarelor facto-
rul beta, efectuindu-se
la un curent de colector de
cel 50 mA.
La intrare se poate aplica orice
de semnal AF cu
de cu nivelul maxim
de ordinul zecilor de bi-
ntre amplificator
se va intercala un
pentru reglarea volumului ki-
loohmi).
Schema din figura 8 tot
un amplificator AF de putere
(0,5-2 W), echipat la intrare cu
f3 A 741 sau similar, cu
deosebirea alimentarea este aici
dintr-o cu
tensiunea de 9-15 V.
Etajul final T
1
- T
2
, n
de repetor simetric, este echipat cu
tranzistoare complementare cu ger-
maniu, pe ct posibil mperecheate,
iar pentru simplificarea schemei s-a
INDICATOR
Montajul o
filatoare de la o
tensiune (4-6 V),
care poate fi de exemplu,
ca avertizor optic de avarie pentru
Pentru becul indicat, de 6
V/0,4 A, se alimentarea
?e la patru bateri,i R6 (1,5 V) legate
In sene.
de plpire duratele
de a becului, respectiv
4
de repaus, se stabilesc prin alegerea
a valorii condensatoru-
lui C
1
(orientativ 100-220 MF), ca
prin tatonarea valorilor lui R
1
R3'
n de parametrii tranzistoare-
lor utilizate. Pentru R3 se va alege o
valoare intre 47 .o 150 .o, fiind
posibil ca acest rezistor se
excesiv, caz n care se va
puterea sa de (2-3
W).
Tranzistorul T
1
poate fi de orice
tip, npncu siliciu, de putere,
iar pentru T
2
se va folosi un 80135,
80137, 80139 etc. (npn), montat pe
un mic radiator n de U, din
de aluminiu (cca 10-15 cm
2
).
In locul de ali-
mentare, 1, se poate introduce even-
tual un comutator cu trei
(gen "cheie" legat astfel
nct comanda
a becWi n extreme
alimentarea n

la prepolarizarea bazelor
acestora (ceea ce desi-
gur, ntr-o oarecare calita-
tea la nivel mic).
este n
de amplificator neinver-
sor, tensiunea de la
(pin 10) n repaus fiind
prin polarizarea a
neinversoare (divizorui rezistiv R
1
,v
R2' R3)
de intrare a montajului
este 'mare, de cca 100 k.o (aproxima-
tiv echivalenta grupului paralel R1'
R
2
), iar global n tensiune se
prin alegerea valorii lui R5'
n de nivelul maxim al sem-
nalelor aplicate la intrare. Pentru a
asigura o stabilitate, precum
80136
T2
+1SV
Dif.
4";'S1l
ov
-'6V
o redare a benzii de au-
nu se va folosi un
tig n tensiune mai mare de 40-50
de ori. Alimentarea se face cu ten-
siune bine (eventual
baterii), puterea
(sub 2 W) fiind desigur,
de valoarea acestei tensiuni, ca
de difuzorului folosit, de
ales de nivelul semnalului
de intrare.
Montajul este destinat
semnalelor AF de ordinul zecilor
sau al sutelor de pentru
doza rea volumului, la intrare se va
monta un logaritmic
de cca 100 k.o.
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
TEHNIUM 11/1985
1,
I
,1
I
"
I
n multe scrisori adresate redac-
constructori! amatori au ridicat
problema modului de
nare a bobinelor, atunci
cnd n schema este
doar acestora.
Pentru a bobine cu
gabarit mic supe-
rioare, este indicat se utilizeze n
circuitul magnetic feritele. Feritele
materiale magnetice con-
stituite din oxizi metalic!, formate la
temperaturi nalte prin sinterizare.
Formele dimensiunile snt dife-
rite, n de domeniul de utili-
zare magnetice
cerute. de celelalte materiale
destinate circuitelor mag-
netice, feritele
rele avantaje:
- permeabilitate ri-

- pierderi specifice de remag-
netizare foarte reduse;
- rezistivitate .. deosebit de mare,
care automat tur-
blonari foarte mici, deci compor-
tare la nalte;
..::.. stabilitatea parametrilor elec-
trici mecanici la de tempe-

pentru realizarea unor
bobine prin care
mici. (de ordinul zecilor de mili-
amperi), aflate n diverse circuite
ale unei scheme electrice, realiza-
rea unor circuite i]1agnetice din fe-
rite este In tabelul 1 snt
prezent,ate patru tipuri de circuite
magnetice pentru bobine, numite n
mod frecvent miezuri tip de fe-
Aceste miezuri se n
la ntreprinderea de Ferite
Constructorul amator poa-
te utiliza cu
miezuri similare produse de alte
firme:
Pe fiecare de este no-
tat un parametru deosebit de im-
portant din punct de vedere al uti-
acesteia, anume
(AL)'

pe care ar avea-o o bo-
de dimensiuni date,
pe un miez ntr-o de-
ar fi dintr-o

L
unde AL = L =
N = de spire.
bobinei cu
miez se poate determina utiliznd

L = N
2

cu rezultatul n nH.
Deci pentru determinarea
rului de spire N al unei bobine cu
miez tip de n scopul
unei date, L.
vom folosi rela,...:t_ia_: __ _
N =V 10
9
L
AL
unde L este exprimat n henry (H).
Exemplu de caEcul. Se cere di-
mensionarea unei bobine care
prezinte o L = 0,1 H. Se
un miez tip de
cu AL ,....4_0:...;;0_.__
N =V '10
9
L = V 10
9
0,1
AL" 400
= 500 spire.
Se ulterior
total de spire ncape pe carcasa bo-
binei care va intra n oala de
TEHNIUM11/1985
Ing. EMIL MAREAN
Pentru acest lucru am prezentat n
tabelul 2 valorile de spire
care ntr-o de 1 cm
2
maxim) pentru diverse
grosimi de conductor cupru izolat
cu email.
n cazul n care total de
spire dintr-un conductor de sec-
nu ncape, ur-

- alegerea unui miez de
cu un AL mai mare;
- alegerea unui miez 'de
cu un destinat bobinei mai
mare;
- alegerea unei mai re-
duse a conductorului de bobinaj.
care
AL -ul oalei de s-a sau nu
se se n felul

- se 100 de spire pe
carcasa ce va intra n oaia de
- se introduce bobina n oala de
se ei, L;
- se AL -ul . utiliznd

A = = __ L_ (n nH/sp2)
L N
2
10000
Ulterior se bo-
bina ca n exemplul de calcul prece-
2/1984 al revistei "Teh-
nium" a fost schema
a unui egalizor parametric
cu zece octave, n
intrau o serie de bobine.
La realizarea lor am folosit
conductor de cupru emailat 0
Miezuri de tip X
Dimensiuni
AL
ntrefier
Material Tip
exterioare AL (mm)

40 1
MZ-5-07 014 x 8 100 3% 0,3 MZ-5
200 0,1

160 0,8
MZ-5-05 023 x 17 280
3% 0,3 MZ-5
400 0,2
il
250 0,8
III

475 0,3 .
MZ-5-06 034 x 28 3% MZ-5
630 0,2
1 000 0,1
Miez
+ 30%
MZ-5-08 30 x 30 x 24 3000
- 20%
- MZ-5
de spire care se pot bobina ntr-un cu o de
1 cm
2
Diametrul
conductor
izolat
(mm)
Sp.lcm
2
0,05 0,06 0,07
16150 11 630 9700
0,15 0,18 0,2
2860 2050 1 715
0,35 0,4 0,45
594 470 371
0,08 0,09 0,1 0,12
8260 6800
0,22 0,25 0,28 0,3
1 460 1 140 925 807
0,5 0,6 0,7 0,8
300 209 153 117
0,12 mm. Pentru circuitul magnetic bobinele cu circuit magnetic
am utilizat oale de de tip tip de vor confirma pe de-
alSlIOGRAFJE
MZ-5-06, cu AL de 1 000, 630 plin estimate
475.
Catalogul Intreprinderii de Ferite
Urziceni, 1979
Se pot utiliza carcase de tip
MZ-5-08, cu rezultate similare.
Modul de realizare
Se alege miezul tip de
utilizindu-se un AL mare pentru in-
de valori mari.
Se de spire.
Se de spire
ncape pe carcasa bobinei ce va in-
tra n oala de
Se carcasa,
du-se cteva spire n plus de
total.
Se bobine!
cu miez de prin scoate-
rea spirelor (cteva se
valoarea
Se bobina, prin
pensulare cu o .de nitrolac
(lacul de impregnare nu trebuie
atace conductorului).
Se introduce bobina n oala de fe-
ulterior se
aceasta cu nitrolac sau vopsea.
Deoarece conductorul de bobi-
naj are de un diametru destul
de redus, se ca termina- .
lele bobinei fie realizate dintr-un
SURS4 DUBLA
Foarte multe montaje electronice
amplificatoare
nale care cer o pentru
alimentarea cu energie
Montajul propus, extrem de simplu,
poate asigura alimentarea aparatelor
ce prin conver-
sia unei surse simple. Pentru a se
o tensiune de 15 V,
pentru majoritatea sche-
melor, montaju'l se va alimenta de la
o de 30 V. Tensiunea de
este de divizorul rezistiv
R1-R2. Curentul de la ie:-
Ing. AURELIAN MATEESCU
este limitat de dezechilibrul din-
tre cele ramuri nu poate de-
curentul maxim de colector al
celor tranzistoare. Numerota-
rea pnilor la {3A741 corespunde
capsulei cu 8 terminale.
LISTA COMPONENTELOR
C1, C2 = 15 /-LF, 30 Vcc; CI1 =
{3 A 741; T1 = BC337; T2 = BC327;
R1, R2 = 100 k,O" 1%; R3, R4 = 10 ,o,
10%, 0,5 W.

ruperea a terminalelor' q,
n timpul sau mon-
oalei de n ansamblul
electronic.
Oala de se mecanic
n locui destinat apoi
se mecanic folosind c-
teva de vopsea. Se reco-
o manipulare a mie-
zurilor tip de deoarece
orice lovire de
material, modificarea AL-UlUi, deci
a
n cazul lucrului cu
. mari sau n cazul n care
montaj electronic un grup de
bobine, cu carcasa n miez tip
de se impune ecranarea fie-
bobine, pentru evitarea influ-
nedorite.
Realizate montate corespun-
C2.

2..
<!oM"",
(ov)
u..
2-
e
5
I
I I
NE567 este circuit integrat
analogic din familia PL.L. loc-
ked - 100 p), cu de
utilizat ca de
la intrare
alimentare
la un curent de

_ tensiunea pe colectorul tran-
zistorului de max. 15 V.
Trenuriie de impulsuri de frec-
snt detectate la sub
forma unor impulsuri logice 1
(fig. 1). flata de detectare
pentru crearea unui semnal logic de
(bit) este de 10 perioade la in-
trare 10 cicli per bit), cores-
punznd unei rate de transfer a in-
de fo/10.
Pentru un tren de la in-
trare. este "O", iar n lipsa
acestuia se n ,,1 il,
la
Formulele de calcul snt simple,
anume:
- fo
ling. CRISTBAN COLONATI
- banda de trecere
B=
n% din fo,
unde: Vi ::; 200 (virf la
siunea de intrare
C2 = valoare n microfarazi.
Schema de principiu a
circuitului este n figura
2, iar conexiunile la pni pentru dife-
ritele tipuri de capsule n figura 3.
Cele mai interesante
pentru care schemele
de principiu, snt
_ decodor pentru emisiuni RTTY,
CW - figura 4 a,b,c;
_ decodarea audio a emisiunilor
CW - figura 5;
_ decodor pentl'u tonuri -
figura 6.
Prima este emi-
siunilor RTTY n modul de lucru
AFSK pentru decocjificare cu acor-
dul corect pe un singur ton (n prin-
cipiu pe 1 275 Hz pentru RTTY
L.ED
800-l 000 Hz pentru CW).
Cea de-a doua se n exclu- O
sivitate la cu ajutorul ....
unor tehnici digitale (mJcrocalcula-
toare) a emisiunilor CW, la care tre-
nurile de audio au fost b
transformate n semnale logice. +v
interesant este decodorul pen- 1LJ
tonuri, care poate fi utilizat
pentru emisiu- O ..... ...
nilor RTTY-AFSK sau eventual nu-
mai pentru semnalarea acordului
corect pentru o emisiune cu un shift
dat.
Relativ la figura 5 se
de la receptorul de trafic se la
intrarea decodorului de ton trenuri
de audio, de lungime va-
n ritmul .CW.
audio (tonul) n
de acordul receptorului. Tre-
nurile audio (succesiunile li-
nie-punct) aplicate la intrarea deco-
dorului de ton snt transformate la
n semnal digital, cu
ca audio (de
ca urmare a acordului recepto-
rului n banda de
a circuitului NE567 ajus-
din P1 (fig. 5).
logice ,,0 .. ,,1" (O V +V)
n ritmul pot fi
preluate de un sistem de calcul pen-
tru o translatare n text
clar pe un video ..:...- display sau im-


C2.
IN?
-tV
La intrarea decodorului de ton ,n
vederea semna-
lului de intrare diminuarea sau
eliminarea nivelului de zgomot, se
pot monta filtre active audio (I3A741)
pentru banda de
ale scheme snt cunoscute
relativ larg utilizate.'
BIBLIOGRAFIE
Catalog de circuite integrate ana-
logice Philips, 1982.
CQ, noiembrie 1984, pag. 54-57.
BYTE, octombrie 1976, pag.
12-14.
Engineer's notebook, 1982, pag.
107.
OUT tTL
MICRO

TEHNIUM 11/1985
Necesitatea unor manipulatoare
electronice simple, n
nare, care un re-
dus de componente a dus la realiza-
rea de diferite montaje, folosind
aproape exclusiv circuitele integrate
logice. Manipulatorul prezentat n
continuare o cla-
. a se poate n-
figura 1 ..
In starea de repaus, oscllatorul de
tact nu ntruct
NANO 1.1 1.3 este "O".
Tot blocat este oscilatorul tonal,
construit cu NANO 3.2, 3.3
3.4. Blocarea acestuia se
faptului n repaus ambele
ale celor circuite basculante
bistabile (2.1 2.2) se la nivelul
logic ,,1", ceea ce ,,0 .. pe
3.1.
Prin circuitul SAU (D
2
, 0
3
R
5
)
semnalele de pe O ale circui-
telor basculante bistabile
tranzistorul T, n colectorul
se releul de manipulare.
Dioda 0
4
tranzistorul
mpotriva tensiunilor inverse de au-
ce apar la trecerea din
starea de in cea de blo-
care. Prin borna pe
cu H, releul este alimentat cu ten-
siunea U" care poate fi de
tensiunea de alimentare a montaju-
lui (+ 5 V la borna 1). Valoarea ten-
siunii U
1
depinde de rei eul folosit,
releu a se
ntr,e bornele G F. .
In starea de repaus, tranzistorul
este blocat, ntruct O ale cir-
cuitelor basculante bistabile se
la nivelul logic "O".
Cnd prghia de manipulare este
n "PUNCTE",
rea 1.1 devine ,,1 ", iar genera-
torul de tact ncepe
asigurnd la 1.3 o suc-
cesiune de impulsuri dreptunghiu-
Iare. acestora
viteza de manipulare se poate
modifica prin schimbarea valorii re-
R
1
montat
pe panou) sau a condensatorului C,.
Circuitele basculante bistabile din
montaj, avnd de date co-
nectate la Q, ca di-
vizoare cu 2, vor modifica
starea ia fiecare front pozitiv al im-
11/1985
8ng. VASILE
V03APG
pulsurilor de tact aplicate la intrare.
Impulsurile dreptunghiulare rezul-
tate pe Q a primului bistabil
prin 0
5
deschiderea tran-
zistorului de manipulare. Se
transmit astfel "PUNCTE" avnd du-
rata cu durata "PAUZELOR".
nivelul ,,1" de pe
3.1 ge-
neratorului tonal. acestuia
se n jur de 1 kHz, cu aju-
torul R
4

Circuitul basculant bistabil 2.2
este bloc.t, ntruct "O" pe
intrarea R.
Deblocarea acestuia se face nu-
mai cind se transmit
rea 1.4 devine ,,1". In acest
caz ambele circuite
basculante. Semnalele de pe
O, divizate cu 2, respectiv 4, se n-
prin circuitul SAU, formnd
semnale ce corespund liniilor din al-

x ;:p.
;:ti
II it ti c.::
HOt-, ::o
::s o ::s (ti
("t-::S("t- t<
(b ct"(l) ""',
'1 (b '1 o
n tIl ::s ::s
o
::s I ("t-
ct" "'O ""'.
1-" '1 o
::s (ti ::s tD
(l)
..... Pl Il'
::s (1)1-' ::s
ct"'1 ;:l..
Pl '1 o-
I-'(b(b '"Q
Q...Pl 1-'
C n il'
XtilO ::s .400
(l) ;:s
tIl
(b =>
(TQ(b .......
8 ::s 1+
(b ("1- ............
::s ttl .....
("t-
::r.: '1
tIl N (1)
....... .0
s::::
(ti
::s
n
1-"
(b
t-iC/J ta 29.500
fabetul Morse. a
punctelor liniilor se face cu ajuto-
rul diodelor 0
5
De. Astfel, pentru
transmiterea a unui punct
sau a unei linii, este doar
o atingere a contactelor res-
pective. n aceea
oscilatorul de tact este
n stare de de nivelul "O"
de
l
pe O prin intermediul dio-
delor 0
5
-0
7
,
Montajul a fost construit pe o
de cablaj imprimat, simplu
placat, cu dimensiuni de 74 x 40
mm. Forma cablajului se n
figura 2, unde se dispune-
rea componentelor. Cu linii punc-
R
o't O,.-1N4148
CI1 = COB400
CI2:: COBQ4
CB :: COB 400
IARU REGION HF
tate s-au notat strapurile necesare.
Literele. mari bornele
unde se elementele de
pe panou casca,
cheia de manipulare), precum
sursa de alimentare. Manipulatorul
cu tensiuni cuprinse
ntre 4,3 5 V, consumnd 40, res-
pectiv 48 mA.
BAND PLAN
14.000
M _
casca
telefo
nic
Pentru unei imagini im-
primate stabile, trebuie existe o
potrivire foarte ntre rularea
benzii rotirea capetelor video. Nu-
mai astfel capetele video se vor po-
la redare exact pe traseul pe
care l-au avut n momentul
rii. foarte precise de ur-
a traseului (denumit
"tracking") se cu ajutorul unor
montaje electronice de automati-
zare, dotate cu traductoare, cu aju-
torulunor servomecanisme. Sincro-
nizarea capetelor video re-
lativ la rularea benzii poate fi asigu-
prin diverse procedee, din care
mai snt cele descrise mai
jos.
Pe orice video se
simultan cu imprimarea semnalelor
video audio, pe o
impulsuri care snt comparabile cu
motoarelor din videomagne-
tofon. Motoarele snt de obicei
unul care printr-un
volant a benzii
de derulare ce-
numai rotirea
GEORGE D. OPRESCU
tamburului cu capete video. Binen-
variante numai cu un
singur motor, sau cu un
foarte mare de motoare, din care
unul care are rolul de ventilator.
Pentru simplificare, n cele ce ur-
se va discuta numai cazul
majoritar al sistemelor de
cu motoare. Motoarele pot fi
de diverse tipuri ele; de exemplu
unele folosesc motoare
de curent continuu, cu colector
perii, cum snt cele. folosite la case-
tofoane. Alte
motoare de tip asincron, n,scurtcir-
cuit, de curent alternativ. In
se folosesc motoare tot de curent
alternativ, de tip sincron, a tu-
este de,
curentului de alimentare. in
de tipul de motoare utilizate, monta-
jele de servomecanisme pot avea di-
verse dil'} care trei tipuri
snt caracteristice. Inainte de a
fi descrise, trebuie remarcate cteva
ale montajelor cu ser-
vomecanisme utilizabile n domeniul
magnetice video.
LA 111 RII1ARE
Pe imprimarea semnalelor
de sincronizare, pe pista de sincro-
nizare a benzii, pe scurt
"sincro", asigurat un semnal
de asupra tamburu-
lui cu capete video. Acest semnal,
denumit "tachometric" sau pe scurt
"tacho", este dat de rotirea unui
magnet, fixat pe axul tamburului vi-
deo, magnet care produce impulsuri
n bobina unLii captor cu miez feros,
unui cap de magneto-
fon. La fiecare a tamburului
video, captorului li-
un impuls care, cu ajutorul
unui montaj electronic, este amplifi-
cat standardizat ca pentru
a putea fi de restul servome-
canismului. In linii mari, un compa-
rator de ambele sem-
nale, sincro tacho, le
la lui apare un semnal care
fie a unui motor, fie
a mai multor motoare, modali-
care mult de la o realizare
la alta. De exemplu, n
unele aparate impulsul tacho este
prin metode optoelectronice,
cu diode luminescente
sau, mai prozaic, prin ce-
Se folosesc uneori
oscilatoare de mare precizie pilotate
cu urmate de divizoare de
Unele aparate mai re-
cente microprocesoare
specializate. Nu se poate spune care
este sistemul cel mai bun. De multe
ori un sistem simplu
fiind robust n timp, iar
aparatura foarte poate fi
o de plictiseli cali-
tate a imaginii din cauza fia-
reduse a pieselor a unor
inutile, care duc la dere-
glaje.
Revenind la cele trei tipuri de mo-
toare utilizabile n videomagneto-
foane, se pot spune n rezumat ur-

Motoarele de curent continuu, cu
colector perii, au
'TAMBUR
Capete
LA
Osc/lafor
.,... ..... f recvenf
Semnal
de referinta
,
REDA E
TAMBUR
Capete
Oscila for Amnlncafa
m---........ .
"-----.....
alternatIv
8
de amplitudinea tensiunii aplicate la
borne. Cu ct tensiunea este mai
mare, cu att
les la o
existnd riscul arderii bobinajului. In
magnetoscoape aceste motoare se
folosesc cam la 70 ... 90% din tensiu-
nea de limite
n care, prin Cuplaje mecanice opti-
mizate, se transmite
cabestanului tamburului video.
Motoarele sincrone au dic-
de curentului alterna-
tiv de alimentare. Asemenea mo-
toare nu se din fi-
nu este des-
tui de pentru a o sin-
cronizare Se un
oscilator cu de
obicei n jurul a 400 Hz, controlat de
comparatorul de n acest fel
motoarele pot asigura sin-
pentru unei
im,agini stabile.
In cazul motoarelor asin-
crone, depinde de frec-
curentului alternativ, dar n
mai aceste motoare
nu pot cu promp.titudine
unor comenzi de acest fel. n cazul
lor se o
anume a Foucault. Metoda
n asigurarea rotirii tamburu-
lui video, printr-un cuplaj prin curea
de cauciuc, cu la o
mai mare dect cea care ar fi
unei citiri normale a pistei
video. De exemplu, ne-
ar fi de 1 500 rot pe 'minut,
tamburul va fi rotit cu 1 600 rot pe
minut. Un disc metalic nemagnetic, j
din aluminiu, cupru sau este
solidar cu axul tamburului cu capete
video. Marginea acestui disc trece
printre polii unui electromagnet, a
este de
curentul continuu amplificat, de la
(CONTINUARE iN PAG. 10)
.J
BANDA
J
BANDA
TEHNIUM
TEHNIUM 1111985
...-. ...... Spre circuite
video
eparafor
..... " impulsuri
IIVIRHE .......................... -----
VIDEO
L
Divizor
bisfabil
DARE

motor
.,
TAMBUR BANDA
Capele video
COT1J{Bfafor ....................
de
Formafor
.lA
04
Capete video
TAMBUR BANDA


I
con inuu
ELEaROMAliNET
FRNA"
9
n momentul n care un amator de
ele-
mentele componente ale unui
electroacustic sau numai unele din-
tre ele, se va n de a
compara prezentate
de . Atunci cnd
va compara datele referitoare la pu-
terea de a amplificatoarelor,
ca la puterea pe care o soli
sau o incintele acustice, se
va afla ntr-o destul de difi-
nu numeroasele
denumiri qe
pentru aceste date. In
plus, riscul de a utiliza nera-
aparatura de care dispune,
implicit riscul unor piese
costisitoare.
Amplificatoarele audio de putere,
care au n ultima vreme o
snt componente
de ale electroacustic,
caracterizate de o" serie de parametri
electrici, ntre care puterea de
este un parametru de

Examinnd tehnice ale unor
amplificatoare audio de
vom constata puterea de
este n mod diferit
este greu de o n-
tre produselor n

Vom ncerca n continuare pre-
cele mai uzi tate metode de
notare puterii de a amplifi-
de putere.
nomlnalli de a unui
.... +, .. uneori pute-
este puterea de
amplificator n ur-

total de distorsiuni
armonice nu va-
loarea de
mod de determinare a
livrate de este
n multe state mai poate
ntlnit "putere
RMS" (n sinus".
de un
este pe
unor norme elaborate de lnsti-
Hlf11'l--!-I(lPiltv (IHF) din Statele
puterea
un coeficient de dis-
sub 1 % in
la intrarea amplificatorului a unui
impuls suficient de scurt pentru ca
valoarea tensiunii de alimentare
practic,
Puterea de un
amplificator este mai mare dect pu-
terea (RMS, SINUS), ca
ordin de 1,4"';- 1,5 Pn.
Puterea (PEAK POWER)
este puterea de n con-
stabilite pentru determinarea
puterii muzicale. Se admite ca ten-
siunea de alimentare a amplificato-
rului varieze n limite relativ
10
II
Ing. AURELIAN M
strinse n jurul valorii nominale.
Din cele mai sus se poate
trage concluzia ultimele
metode de determinare a puterii de
a amplificatoareior de audio-
nu o imagine con-
pentru aprecierea posibili-
aparatului testat.
Majoritatea amplificatoarelor au-
dio au banda de repro-
de 20-20 000 Hz, uneori mult
mai mare, ceea ce nu
puterea de a amplificatorului
n
De obicei, la joase,
ca la inalte, apar ate-
mai mult sau mai pro-
datorate de lucru
a elementelor semiconductoare, ca-
condensatoarelor de cuplaj
sau de
difuzorului sau incinte! acustice cu
ca altor factori. n ca-
drul grafice care
cuprinde n iar n
puterea, se va lua n consi-
derare de grafic ce repre-
puterea ntre
punctele de ia care atenuarea
derea) puterii 3 dB.
in figura 1 sint prezentate caracte-
risticile . pentru
amplificatoare de
ce se n nor-
mele HI-FI. Unul are puterea nomi-
de 40 W, iar de 20 W.
Din grafic se de-
este de ast-
fel la de 50 Hz
de QmlnUfi"",Ql_
tor este de circa W,
numai 10 W.
Se deseori
damental un l=Irrlnli;fif'::>ltrw
cu puterea (de iVA'OIIiUiU
va "suna" de 10 ori
amplificator cu
Urechea

un asc:;ul'tat()!"
netul emis
va putea
ce
=2
20
putea face
ceea ce
rea. se va rnn"'lr.c.t7Q
in calitatea sunetului, daltorata
micii mari, rezervei de
plificatorului de 40 W,
cu un coeficient de
mult mai redus.
n cazul BncBnteior .mstice al
dlfuzoarelor se folosesc mai multe
moduri de a nota ce se
poate aplica acestora. In literatura
de speCialitate, ca n prospectele
produselor, se ntilnesc denumiri ca:
putere
de vin,
de lucru, etc.
PUt ..... electrici este ca
puterea ce se indiferent
de sunetului reprodus. Ea
este de
u
2
P
1
=--
e Zoom
unde U = tensiunea ce este
sonor
Znom = a re-
sonor.
Puterea mai este denu-
uneori putere
este un parametru utilizat n
e!ectroacustice.
Puterea este ca
fiind puterea a amplifica-
torului de cu care re-
sonor poate lucra un
timp ndelungat de de-
fecte mecanice sau electrice. Pute-
rea este un parametru de
exploatare important deoarece asi-
orientarea utilizatorului celor
agregate n ceea ce
la de
n de exploatare apropiate
de Trebuie rea-
mintim faptul un procentaj mare
(90 - 95 %) din puterea de a
amplificatorului se n
n bobina a difuzoru
lui, ceea ce la

w
- mai mici de 3 % in banda de
250 - 1 000 Hz !a P,:
- ntre 0,3 % 1 % n banda
1 000 - 2 000 Hz la 0,5 PI; .
- mai mici de 1 % n banda 2000 -
8000 Hz la 0,25 PL
Puterea de lucru este un parame-
tru important reflectind randamentul
pe care l are sonor
n Astfel, se
incintele acustice produse de un nu-
mai mare de firme, se va con-
stata pentru un volum al incinte!
de 25 - 45 dm
3
, puterea de lucru.
ntre 3 W 10 W, n timp ce
puterea la
100 W. Atunci cnd se
incinte acustice avnd
putere mai este
aceea care are un randament de
transformare a energiei electrice n
energie mai bun, deci aceea
care are puterea de lucru mai
intensitate
cu o putere mai
Puterea (sau putere li-
conform DIN 45500) este pu-
terea
rului sonor, la care nu apar zgomote
mecanice la componentele n


narea de la un mo-
ment dat se va ajunge la un echili-
bru termic ntre puterea bobi-
nei mobile sa me-
diul Metodele de de-
terminare a puterii nominale
de la un standard la altul, dar rezul-
tatele snt comparabile.
Trebuie faptul conform
normelor DIN 45500, puterea nomi-
este cu puterea
port, denumire frecvent n
U.R.S.S. in R.P. Bulgaria. Ce este
puterea (pasportnaia) este
interesant de avnd n vedere
marea pe care o u n
sonor!
n aceste vecine.
este de
sovietic GOST-16 122-78
de standardul bulgar SDS 6412.
Valoarea sa este n urma
unor executate conform
figurii 2, n care s-au notat: 1 - ge-
nerator de semnal; 2 - filtru de
- dispozitiv
sonor
4 - am-
5 - voitmetru
li-
100 de ore
sau 300 de ore cu ntre-
rupere - semnal, 2 minute
urma acestor
nu se admit nici un
de ale parametrilor meca-
sau electrici ai
sonor.
Puterea de lucru este ca
fiind puterea pe care o
sonor pen-
tru a produce un sunet avnd inten-
sitatea de 96 dB la de 1 m
de acesta. Distorsiunile maxime- ad-
mise pentru sonori
din clasa HI-FI snt date lund n
considerare puterea de lucru PL
Valorile acestor distorsiuni ma-
xime admise sint:
care ale sonor. De-
terminarea se face aplicnd un sem-
nal sinusoidal, cu de
250 Hz durata de 2 se-
cunde. .
n concluzie, putem spune
- puterea cel
mai corect capacitatea unui repro-
sonor de a lucra timp nde-
lungat la mare;
- randamentul unei incinte este
reflectat de puterea de lucru. Un
randament sporit are incinta care
are puterea de lucru cea mai
nr. 12, 1975
Electronica
PAO.
de
este
electromagnetului
semnifica-
pro-
acest
figura A se felul de utili-
zare a motoarelor sincrone, pentru
antrenarea video. Pentru
antrenarea se fie
motor, prin intermediul unei
separate al unei curele, fia
un motor de alt tip, asincron sau de
curent continuu. La imprimare, un
semnal de se din
de sincronizare de cadre,
prin multiplicarea de ac-
un oscilator cu frec-
Semnalul se
cu ajutorul capului sincro pe pista
a benzii. semnal
. printr-un amplificator de
curent continuu, fiind ace-
motorului sincron soli-
dar cu tamburul video.
TEHNIUM 11/1985
I
MUF
cazuri in care
amatori sau snt n si-
de a modifica elec-
trice la cablurile de nregistrare-re-
dare, de a prelungi cablurile micro-
foanelor sau pentru inregistrare-re-
dare, precum de a verifica sau uti-
liza n sau n un
microfon de apara-
tura (preamplificator).
Scopul prezentului articol este
tocmai acela de a scoate din n-
_
toarele mufe adaptoare: 1. in-
versoare (fig. 1 fig. 3), 2.
preamplificatoare (fig. 1 fig. 5)
3. prelungitoare (fig. 2 fig.
4).
Modul de asamblare a
mufelor este identic la
primeie adaptoare. Mufa
se din piesa meta-
de ecranare fixare care
se va monta n orificiul creat n
poarta a mufei de
(din PVC dur, tip TESLA).
In figura 1 cu detaliile de mai jos
snt suficiente elemente pentru
executarea mutelor 1 2.
S-au notat:
1 - corpul mufei de tip
TESLA;
2 - ecran din (ori-
ginal);
3 - de prindere (origi-
nal);
4 - mufa (original);
5 - mufa de
amator;
6 - inel din material plastic (lipit
cu Stirocol);
7 - cheilor de
Mufa prelungitoare (fig. 2 fig. 4)
are corpul 1 din
PVC pentru electrice in-
terioare, iar cele mufe
snt din aflate n co-
de specialitate, la care au
fost urechile de prindere
cu
Detaliile figurii 2 snt suficiente
pentru executarea cu a mu-
fei prelungitoare. S-au notat:
1 - corpul principal al mufei,
PVC 0 18 mm;
2 - de cupru 0,1 mm
pentru ecranare (poate lipsi);
3 - M3 de fixare a celor
mufe;
4, 4' - lamele de fier sau :/:.
0,6 mm, respectiv 1:- 1,2 mm (filetat
La redare, capul sincro
semnalul imprimat il trimite la in-
trarea unui comparator de Un
caplor culege impulsurile tacho le
n comparator de
In caz la redare dife-
de tamburului vi-
deo la imprimare, oscilatorul de
o
tocmai de
tamburul va fi rotit mai ncet sau
mai repede, pentru a se compensa

ntre de la im-
primare cea de la redare,
devine foarte dar servomeca-
nismul foarte prompt la
orice corijnd astfel
ansamblului. Sistemul
este foarte sigur, intruct, lucrnd n
schemele alese pot fi des-
tui de simple, nefiind su-
de termice ale
mediului.
n figura B se felul cum se
sistemul de frnare Foucault
atunci cnd se pentru an-
trenarea tamburului video un motor
asincron alimentat de la Pen-
tru cabestanului se folo-
de asemenea un motor asin-
cron.
La imprimare se obtine separarea
TEHNIUM 11/1985
A
Ing. C. RAMBU
cu M3 orificiul din 4'), lipite la picio-
rul 3;
5, 6 - mufe din

7 - cheilor de
Mufa preamplifica-
toare (fig. 5) poate fi att la
radioreceptoarele cu tranzistoare,
ct la cele cu tuburi electronice,
cu "aducerii" la 5
al mufei de pe radioreceptor
a plusului sursei de alimentare, pro-
tetat decuplat ca n figura 6.
In toate cazurile suficient
loc n radioreceptoare sau radioca-
setofoane (eventual picupuri sau
alte amplificatoare electronice) pen-
tru montarea celor piese: re-
S7EIlEO
5
"
TAT'
221<.I2.
Valoarea de + 8,5
V la 5 se
la un consum
al "mufei preamplifica-
toare" de 500 pA
_r----,- ____ ' ___ -,
.-- I ____ .J
I . I
1,5 H Si. '20/(.n..1
y
I1AI1A
zistor sau semiregla-
bil condensatorul de decuplare a
sursei de alimentare.
de 22 kD se
numai atunci cnd micro-
fonul este de tip cu pream-
plificare (pOlarizarea FET
sau CI). .
impuisuf"ilor de cadre, de 50 Hz, ex-
trase din semnalul complex video.
Cu ajutorul unui montaj de divizor
bistabil se o de 25
care se
pe pista sincro, apoi trecnd prin
comparatorul de prin compa-
rare cu tamburului video,
care es'k;l rotit cu o mai mare,
cum s-a mai sus, se ob-
prin comparare cu impulsul ta-
cho, dat de captorul tamburului, un
semnal de amplificat de un
amplificator de curent continuu,
aplicat Aelectromagnetului frnei Fou-
cault In tamburul este
frnat n de impulsurile de
sincronizare cadre ale semnalului vi-
deo.
La redare nu se folosesc
blocuri, anume separatorul de irp-
pulsuri divizorul bistabil. In
schimb se semnalul sincro
cu cel tacho, este amplifi-
la frnei
Foucault Este un sistem simplu
foarte mult utilizat n magnetoscoa-
peJe pentru amatori.
In n figura C este ilustrat
felul cum se folosesc de
curent continuu, att pentru antrena-
rea benzii, ct pentru rotirea tam-
burului cu capete video. La impri-
mare, un separator de impulsuri de
sincronizare cadre frec-
de 50 Hz pe pista sincro.
Intr-un comparator de se trimit
impulsurile tacho date de tamburul
rotitor impulsurile originale de ca-
dre ale semnalului video care se n-
Un etaj amplificator de
curent continuu sau un circuit de
cu tiristor curent de ali-
mentare pentru motorul tamburului.
motor de antrenare a benzii
magnetice este pilotat doar de im-
pulsurile de cadre tot printr-un cir-
cuit de
La redare, ca ia montajele ante-
rioare, impulsurile tacho snt com-
parate cu impulsurile sincro. Dife-
dintre ele la
tamburului cu capete video.
Capul sincro motoru-
lui de antrenare a benzii.
sisteme in care un mic mo-
tor auxiliar compensarea
cabestanului - subturat -, cabes-
tanul tamburul video fiind antre-
nate de un motor de curent conti-
nuu, solidar cu tamburul video.
Montajul electronic este similar ce-
lut prezentat mai sus.
In folosirii unor variante
din cele prezentate mai sus, con-
structorii utilizarea motoare-
+85V

1:
4
Fig. 1: inver-
soare, preamplifi-
catoare
Fig. 2: prelungi-
toare
Rezistoarele snt
de 0,12 W, iar conden-
satorul tub,
la 6,3 V.
250 1< n..
9--1> (h)
SO.)!F
/ ..L (,,()o)
+2:fOV
(.fc/6uri
elecfrOI1/ce)
+9V (a)
(Irol1zis!oare)
lor asincrone cu Foucault la
realizarea videomagnetofoanelor ali-
mentate numai la a celor-
lalte sisteme pentru echipa-
ment portabil, alimentabil din
acumulatoare.
Montaje mai vechi foloseau n lo-
cui frinei Foucault frne cu levier de
presiune, cu sau electromag-
netice, cu disc de tot
de un electromagnet. folo-
sirii frinei contact mecanic, de
tip Foucault, a dus la altor
feluri de frnare.
Montajele practice foarte
mult de ia o la alta
snt partea cea mai din
realizarea reglarea
corecte a videomagnetofonului.
Acesta trebuie fie realizat deose-
bit de precis din punct de vedere
mecanic; altfel apar tot felul de de-
grave (sistemul mecanic nu
destul de rapid la sem-
nalele electronice), ceea ce duce la
de mecanice de ori-
gine la de ima-
gine, rupturi periodice de sincroni-
zare, pe scurt, la efecte nedorite.
11
comune
subsoluri
fluorescente 20 sau 40 W, fie be-
curi cu de 25 W.
Pentru respective aceste
surse snt de ori prea puter-
nice, dau fapt care se
in global
de
Aici
acestea
uitate
nu se u
cazuri
Un bec de 6,3 V 1,S
W, deci, cu un
bec de 25 W, se face o economie de
aproximativ 23 W pe loc de
reducerea consumului cu
SOC/o. Considernd 20 de be-
o
cu 460W doar ntr-un
ce la
mult.
de un
transformator cobortor de tensiune
de la 220 V la 6,3 V, apt debiteze
un curent direct cu nu-
becurilor instalate. Aprinderea
becurilor de 6,3 V se poate face ma-
sau de la un automat care
lumina un timp presta-
La o cu 10 becuri
este de 3 A, deci destul
se poate utiliza trans-
formatorul de la un aparat de radio
cu tuburi scos din uz (de tip Con-
cert, Enescu, Stradivari, Rossini,
Baltica, Estonia, Daugava etc.). Cei
care doresc
transformatorul vor lua un pachet
de tole ferosiliciu de 6 cm
2
la care
pentru primar \/01' bobina 1 750 de
spire CuEm 0,2, iar n secundar 56
de spire CuEm 0 1. Un montaj de
temporizare a perioadei de ilumi-
nare l n figura
1. Acesta tranzistoare
de putere tip BC107, BC171,
BC172 etc. releul se anclan-
12
curent mai mare de 50
tranzistorul T2 va de
etc. Oricum, re-
leul trebuie curent de an-
de maximum 100 mA la 2
V.
dar valoarea
(aproape 1
n stare de repaus,
mentarea becurilor.
becurile fie
se
metrul P.

ciile unui atelier specializat sau la
un dotat cu cele necesare.
va fi montat
de persoa-
.<>,,,,,,rHi''''' a animalelor din
<:>.,,,,,, ...t,,nn,ont cini), locurile
UlC'UCU, aUla sau baia. Se
n
mare.
Estimnd acumulatorul este re-
---......... M
parat adecvat ntr-un mediu
cald (temperatura peste +
10 e). are o capacitate de aproxi-
mativ 50 Ah, deci de la el vom putea
lua cu 5-8 A timp de 4-5
ore. Timpul de este n
schimb mult mai lung, deci redreso-
rul va trebui debiteze .maximum 3
A. Indicat ar fi un redresor cu co-
a tensiunii cu-
rentului debitat, dar acesta este
scump mai greu de realizat.
Deci redresorul nostru este com-
pus dintr-un transformator, o punte
redresoare tip auto (sau 4 diode
6SI-10) care pe acumula-
torul nseriat cu un bec. Rolul becu-
lui este de a limita curentul n acu-
mulator. Acest bec este de fapt o
TEHNIUM 11/1985
parte dintr-un bec de far auto; se fo-
doar unul din filamentele
sau (bec 12
V/45 W). Cnd acumulatorul se n-
filamentul becului va fi de cu-
loare cnd acumulatorul este
bine filamentul aproape
nu mai Transformatorul
se pe un pachet de
tole de 8 cm
2
(de la un aparat de ra-
dio sau televizor scoase din uz) la
care n primar n1 se vor bobina
1 400 de spire CuEm 0,3 mm, iar n
secundar n2 98 de spire CuEm
1,2 mm. Pe acest transformator se
mai poate aplica o de
V, n3, din 84 de
CuEm 0,6.
la un sistem de
economic cu becuri .de 12V
Pentru
menat un
recomand
Tehnium
de
acesta poate maximum 100
n varianta (fig. 5). Spre
o abordare a acestui conver-
de constructori, republi-
schema de principiu.
un oscilator cu circuitul 555 de-
un semnal dreptunghiular de
100 Hz. circuit integrat
CDB474 semnalul cu 2
prin sale etaje
cu cuplate la un trans-
formator. secundarul transforma-
tor-ului se 220 V /50 Hz.
Reamintesc acest convertor
este foarte de construit
constructorii amatori care-I folosesc
s-au declarat foarte de el
atunci Cnd au alimentat de
amplificare, transceivere sau chiar
un televizor cu circuite integrate.
Transformatorul are n compo-
un pachet tole de 10 cm
2
n primar 2x50spire
CuEm 1,5, iar secundar 1 210
spire CuEm
Desigur pot realizate alte mo-
duri de iluminare sau
surse independente de energie, cele
prezentate au fost experimentate
efectele s-au dovedit eficace
1%
t

,f
iEHNIUM 11/1985
Bater'iHe electrice a con-
este n rndurile ur-
pot fi realizate n ntregime
din materiale care n mod
snt aruncate. Prin recuperarea
refolosirea acestor materiale, se pot
constru. elemente gaivanice care
timp indelungat lipsite
de suplimentare sau
veghere,
raturii electronice t,.."n."i",t""i..",,,to
a
de veghe
coboare n borcan mai jos de
tatea acestuia.
Electrolitul 6 este o cu
de 10-15% sulfat de
zinc n sau de ploaie,
care se n borcan, in-
stalarea acestuia pe locul unde ur-
numai cantita-
tea ca nivelul electrolitului
cu milimetri
marginea a electrodului
negativ.
Stratul 7
de

carea
de zinc recuperat de la baterii de
uzate, i se
discul de la suspendn-
du-I prin marginilor
peste marginea scobiturii executate
n stativ.
Terminalele electrozilor
elementelor extreme se cositoresc
de 5, care snt n contact
electric cu bornele 6 ale bateriei.
Electrolitul este o
prin dizolvarea a 20 g de sare
n 1 I de sau de ploaie,
din care se 30-35 g n fie-
care n stativul
din lemn, care se mai
cte un cristal de echi-
valentul de- j 00 g v-
la 1 I de completn-
du-se apoi scobitura cu ulei de pa-
aproape de umplerea
acesteia. La intervale de 2-3 luni se
electroiitul,
astfel nct culoarea al-
de pe fundul scobiturilor
persiste.
Elementul din
1
de
electrodul
",...",,+i,.,. .... ..,+ conform
de
conexiune 6, cositorite de 5
de contact cu 2 bornei
1, instalat electrodul
cositori rea
cu care snt
dotate 4-6 bastoane de
de la baterii uzate.
dintr-o solu-
merl cu n&-
sau
electrodului negativ.
n"..." .."."", .... tensiunea
bornele acestui element
,..,,,,1,,,,,,,,,;1' este de 1,5 V, bateria rezul-
prin conectarea ca n fi-
gura 5, a 4 elemente este
ncarce, n circa 22 de ore, un
element dintr-un acumulator pentru
cu capacitatea de 14
sau 18 sau alimenteze 4-5
conectate n
intermediul conduc-
.-t"'"ti, .... ...,i'''' sonerii-
tor electrice.
13
t
I
, IURIS Ili n II II"
4.1. Repararea motorului M-036
este o lucrare care se im-
pune numai n cazul de de-
fecte majore uzurilor (de-
fectelor) care apar ca urmare a unei
indelungate,

defectelor de materiaL Pentru exe-
cutarea acestor snt nece-
sare 8.0.V.-uri spe-
ciale: A - cheie de bujii; B - ex-
tractor extensibil (cod: 0.00-108),
o 12 cu dispozitiv cu iner-
(COd: 0.00-S01); C - cheiepen-
tru filtrul de ulei (cod: 8.00-104); O
- dispozitiv pentru montarea sime-
ringului motor (cod: 0.20-
172/1); E - dispozitiv pentru monta-
rea simeringului spate motor (cod:
0.20-172/3); F - dorn pentru de-
montare montare axe piston (cod:
0.00-1 OS); G - dispozitiv pentru

Or. ing. TRAIAN Cj.\NT
LUCRARI LA
MOTORUL ,,1036
piese, prezentate an-
terior, trebuie unse cu o spe-
de nainte de
a fi montate: prezoane de
obtu rator de ungere, pre-
zoane palier arbore cu came, pre-
zon
"by-pass" radiator ulei.
'-------
Privitor la motor, mai
categorii de de
n de necesitate
(fig. 13).
4. DEMONTAREA MONTA-
REA MOTORULUI M-036
Motorul se poate demonta
cutia de viteze. Motorul cutia de
viteze un grup motopro-
pulsor compact care se
de pe auto-
turism la efectuarea unor de
mai impor-
tante. Pentru montare-demontare
'snt necesare trei S.O.V-uri spe-
ciale: 1 - un dispozitiv de prindere
pentru ridicat ansamblul motor-cu-
tie de viteze (cod: 0.20-171); 2 -
dom pentru demontare levier
schimbare viteze (cod: 0.00-207/1);
3 - dom pentru montare levier
schimbare viteze '(cod: D.00-207/2).
la executarea acestor este
important a se respecta
rele cupluri de strngere, n (daN.
m): de fixare spate a cutiei
de viteze - 3,2; de fixare a
suporturilor elastice - 4,5;
LUCRARI CURE NTE
DE INTRETINERE
DE MON 1 ARE ANSAMBLU
CUTIE VITE ZE DE
PE AUTOTURrSM
b
\ \ i --TT
1 2. it 5 6 ::r
de fixare a arbori-
lor de transmisie pe arborii de
din - 4,7. Pentru de-
montarea montarea grupului mo-
topropulsor se o succe-
de clasice ce nu ri-
probleme deosebite, din care
motiv nu se asupra lor.
Demontarea ,1 montarea motoru-
de pe cutia de viteze se
de asemenea, a ridica pro-
bleme deosebite, cu ajutorul dispo-
zitivului de prindere pentru ridicat
(D.20-171), respectind cuplurile,
date n (daN.m); de fi-
xare a suporturilor - 4,5;
prezoanelor de asamblare a moto-
. ruJui cu cutia de viteze -
14

b
DE Z E C H I PAR E
MOTOR
c
demontat prezoane; H - cheie di-
I - pentru
montarea 0 74 mm
(cod: 0.20-173); J - suport motor
pentru lucru la banc; K - dispozitiv
pentru montare autolubri-
n capul arborelui cotit (COd:
0.00-107); L - cheie pentru imobi-
lizare arbore cu came (cod:
8.20-174); M - dom pentru cen-
trare disc ambreiaj (cod: D.20-175);
N - extractor picior
(cod: 0.00-109); O - dispozitiv de
prindere pentru ridicat ansamblu
motor cutie de viteze (cod:
0.20-171); P - pentru montare
ulei (cod: 0.20-17S); Q -
dispozitiv sertizare "by-
pass" (cod: 0.20-178).
A. Dezechiparea motorului
036. categorie de
este scoaterea de
DE MONTARE
MOTOR
._-t--
9
7-........ ".
9
ADMISIE
pe autoturism a grupului motopro-
"pulsor, n vederea mo-
torului n piese componente (pis-
toane, ambreiaj,
demontarea ambreiajului
j suporturilor motorului; acesta se
cu dispozitivul "O" se 1i-
TEHNIUM 11/1985
RENIFLARD
pe suportul "J", prezentate
anterior, cu la crligul res-
pectiv de fixare.
recuperarea uleiului moto-
rului se n ordine: ca-.
pacele conductelor de an-
samblu carburator-cutie de admi-
4


radiatorul de ulei,
demarorul, racul ventilatorul, cu-
reaua alternatorului, colectorul de
aer, ruptor-distribuitorul, bu-
jiilor cu bujiile, pompa de
alternatorul, manocontactul de ulei,
colecoarele de evacuare, volantul,
conductele de a cilindrilor,
conductele de ghidul jojei
de ulei reniflarduL
demontarea filtrului de ulei
cu ajutorul cheii "C" - clasice - se
scot curelele de cu
respective, rolele
condLictele de ungere.
Demontarea moiorului n piese
componente este n cazul
unor zgomote anormale,
zone etc. (v. fig. 12). Ordi-
nea de demontare a principalelor
piese este arborii cu
carne (cheia L), capacele chiulase-
lor, chiulasele cu conductele res-
pective de u lei. La ci-
lindrilor este necesar a fi
160
0
iar pentru a nu zgria pistoanele se
a introduce cte o bu-
de furtun pe prezoanele infe-
rioare de chiulase. Fiecare piston
cu axul cu respec-
tivi se introduce n cilindrul cores-
n care au n
'------16
7
continuare se vor demonta: PInIO-
nul de al pompei de ulei
cu garnitura (ob-
la extragerea pinionului,
pentru a evita deteriorarea
lui pompei, trebuie se pr-
gh-ie pe puncte diametral
opuse pinioanele pompei de
ulei, (semicarterul
dreapta), simeringurile palier
spate, ambielajul
numai
este strict nlocui-
rea, se pot demonta biete-
lor - cu mare - cu ajutorul
extractorului N.) La demontarea
sorbului, nu se poate scoate,
se a se zona n
care se tubul sorbului.
demontarea ansamblului
de (fig. 14, n care: 1 -
2 - 3 -
4 - piston; 5 - resort; 6 -
7 - taler resort), se scot:
spate ale circuitului
de ungere, supapa "by-pass" a ra-
diatorului de ulei, care semi-
carterul stnga din suportul "J".
n cazul
prezoanelor, se dispoziti-
vul G pentru prezoanele de chiu-
La demontarea chiulaselor se
scot n ordine: axele culbutoarelor,
culbutoarele, arborii cu carne, re-
soartele de supape, supapele
garniturile de
demontarea pieselor, aces-
tea trebuie verificate n
vederea refolosirii lor. La
arborilor trebuie
se evite distrugerea (prin
ire) a de microcanale (micro-
turbina) de pe extre-
fusurilor, unde sntmon-
tate simeringurile spate.
n cazul "topirii" unui cuzinet se
inlocuirea radiatorului de
a sorbului foarte
a tuturor pieselor care se re-

B.
motorulul cu
a unor date
de constructor la
piese: chiulase, biele, pistoane,
cilindri, pompa de ulei,
.,"" ..... .,-"" .. """ .. 0
chiuBsselor. n
de a 10f, se
scaunele lor, care
se face a
n continuare se
dine: supapele cu resoartele
borii came, de
lor.
cazul unei
indelungate, sau acci-
se impune montarea unor
. noi in bielelor.
fiind se impune
a numai de perso-
nalul atelierelor specializate. Pie-
sele de schimb snt prelu-
crate la o mai (cu aproxi-
mativ 0,05 mm de cota de mon-
taj). Din acest motiv, introdu-
cerea de n orificiul "a" al
se prin presare,
cu ajutorul dispozitivului N,
in piciorul bielei, respectnd un-
ghiul de 90 ntre axa bielei orifi-
ciul "a". Apoi se la
cota de 0 22,005 mm, contro-
Hndu-se cu un calbru tampon sau
cu un ax de piston, suflnd mai intii
cu aer comprimat prin orificiul "b"
vaselina particulele rezultate-
(CONTINUARE IN NA. VIITOR)
15
1
NTREII N E REA
REPARAREA
PARDOSELllOR DIN

PIATR
BETON
n le cu caracter rustic, n
unele din mediul n
n garaje,
subsoluri, magazii altele
pardoselile snt executate
din sau din be-
ton, ele fiind rezistente la
umiditate.
Din categoria pardoselilor din pia-'
fac parte cele exe-
cutate din ceramice,
din de gresie ce-
Aceste pardoseli se
cu Pardoselile din
se de praf cu
tura sau o perie moale se cu
o iar cele din mozaic n
sau turnat n cmp continuu
cele din gresie n sau in .
turi se prin cu
cu n care s-a un
detergent. Petele de care
nu au se
cu un tampon de n
Petele de pe
se pot prin fre-
care cu vrful unei sau cu o pe-
rie de
(URMARE on... PAG.3)
al schemei este
a cunoscute aceste
noi componente rndul proiectan-
de circuite electronice, amatori-
lor, putind le incadreze n
noile lor proiecte pe necesi-
concrete, cum ar fi
n automobile,
comenzi industriale, computere, sis-
teme de ter-
minale de date, indus-

16-
Ing. VBOREL
ce pardoselii s-a
uscat, se poate aplica deasupra un
uniform de Se
va folosi de parchet
n sau n parchetin.,
ceruire, se cu o
sau o
pardoselile din
au deteriorate, repararea
acestora n inlocuirea
mizilor sau respective sau a
intregii pardoseli. In acest scop este
mai nti scoaterea
zilor sau deteriorate, cu aju-
torul unei prin lovituri aplicate
cu ciocanul. Apoi se
rii? se locul.
Inainte de a fixa noile
sau se vor reface, caz,
suportul patul pe care acestea se
Trebuie par-
doselile din se
de obicei, n una din va-
riantele a) pe un pat de
nisip pe un suport de
b) pe un strat de beton simplu sau
pe de beton armat, peste
care se un pat de mortar de
ciment de mastic bituminos sau de
nisip; c) pe un pat de nisip
peste suportul din nisip,

suportul din ori din
nisip, trebuie
se cu moloz,
etc. se
prin batere cu un mai improvizat.
Deasupra se un strat de nisip
de circa 3 mm grosime, stropit cu
compactat cumaiul, apoi al
doilea strat de nisip, tot de circa 3
mm grosime, care se afnat.
sau se una
cte una n nisipul afinat, iar cu lovi-
turi de ciocan, aplicate prin in-
termediul unei sCndurele, se

la nivelul celorlalte ale par- '
doselii. Se va desigur, ca
noile sau o
;;:1 culoare ct mai
toare celor vechi, iar lor
respecte modelul anterior dis-
puse n lung, n n
et<t.). '
In cazul suportului de, beton,
acesta nu mai trebuie ci
doar se cu dalta o
vechiul pat (de mortar, mastic
etc.), peste care se un nou
pat din mortar de ciment de circa 3
cm grosime. Mortarul se din
ciment nisip amestecat cu n
4 kg ciment la 10 dm
3
ni-
sip. Apoi se una
cte una, procednd cum s-a
anterior.
ce s-a terminat montarea
sau a se
ntre rosturi mortar de ciment cu
ajl:!torui canciocului.
In categoria pardoselilor din be-
ton pardoselile executate din
beton turnat monolit, din mozaic
turnat din de beton.
Pardoselile din beton se
foarte prin sP?lare cu
cu cirpa. In ceea ce pri-
repararea pardoseliior deterio-
rate, n umplerea
golurilor cu mortar de
ciment. In acest scop se cu
vrful locul respectiv even-
tual, se golul prin sparge-
rea cu dalta ori se
de apoi se urne-
locul se mortarul de
preparat din ciment, nisip
n de 2 kg ciment
la 10 dm
3
nisip se ob-
tur-
nare, mortarul se cu drep-
tarul (o de lemn cu
drepte netede). pardoseala
este din mozaic, peste mortarul de
ciment se fragmente de pia-
gresie, etc., care se
cu dreptarul n stratul de
mortar, astfel ncit se o
ct mai cu
restul pardoselii. pardoseala a
fost anterior ne-
o ope-
de sclivisire. In acest scop se
un strat de circa 2 mm de
praf de ciment pe
a pardoselii turnate se
pardoselii cu dreptarul de-
vine
'TEHNIUM 11/1
Izolarea a
permite economisirea
bil de bani, face

reci zone calde a cOI1dEms,u!lJi.
Presupunnd cazul unei
circa trei sferturi
prin

De aceea,
izolare Intr.",,, .... ,,,,,,,,
construirea
buie permanent
eliminarea pierderilor de
prin ferestrelor,
nlocuirea geamurilor dubla-
rea sau triplarea fArAdrAII')r
sarea de draperii groase, fnl',",""ir."",
de mochete sau covoare pe ntrAj;I('l.::J
a pardoselii etc.
cum este cunoscut,
mele pervazurile ferestrelor
lor
mari, prin care
Aceasta se
cu trecerea
astfel
ale ramelor de lemn se ..
De aceea, pentru a
derea de
se
prin diferite 1"11'('\"''::'1''1",."
de exemplu, de
menaj se pot procura
tite din fibre textile
taie cu un sau
ras la dimensiunile necesare,
se prin pe
de lemn, alegnd
prin nchiderea ferestrei, aceasta
preseze pe burlet. De aseme-
nea, se pot procura de burete
de tipul "Purfix" care se
cu foarfeca se rama
restrei sau pe pervaz lipire.
n lipsa acestor de etan-
se pot folosi
textile de de molton.
de rupte etc.), care se taie cu
1. Se
resturile
2. Se
cat unui,
rama ferestrei trebuie


ajutorul unui
sticla la di-
ia un ate-
4. Se se
sticla cu unor cuie.
5. aceste pe
marginea se cu
un nou strat de chit.
6. Ultima este
rea chitului n culoarea
rest rei.
TEHNIUM 11/1985
realiza
a unei
ct prin
cauciuc, 2
elastice, 3
Pentru montarea furtunului
se n tocul
ciocanul, un canal semi-
diametrul egal cu al fur-
tunului cauciuc. Se taie o
de furtun de cu
unge cu de
se n canalul semicir-
Pentru cu ajutorul
lamele elastice (fig. c) se taie o
de cauciuc, burete,
etc., de circa 5 cm de
lungime cu apoi
aceasta se prin pe
tocul
Prevenirea de de
aer pe sub de aseme-
nea, unele la parteainfe-
a Astfel, de exemplu,
n figura d se cu
ajutorul unui furtun de c,auciuc (4),
fixat prin cuie ntr-o (5) din
la: rndul. ei prin trei
ruburi de lemnul Furtunul se
2
taie la o lungime cu
iar carcasa se face din de
0,4-0,6 mm grosime, din care se
taie o de 60 mm de
lungime cu Tabla
se ndoaie prin pe' muchia
unei mese, la forma din apoi
se cu un burghiu de 1 mm
diametru (5 pentru fixarea
prin cuie a cu un bur-
ghiu de 2 mm diametru (3
pentru fixarea carcasei cu
de lemn. n figura e se cum
sub n cazul n care
este suficient de mare, se poate fixa
o de placaj (6) de circa 5 cm
pe care se prin cui-
un semicircular (7),
din cauciuc. O mai se
n figura f. La partea de jos
a se prinde prin o bu-
de placaj (8), de circa 3-4 cm
n spatele s-a lipit n
prealabil o de molton sau
(9). Partea de molton, de circa
2 cm, care marginea pla-
cajului se sub de f-
cu o
J
17

pieselor ale
montajul poate
din butoanele basculante false
bordul autoturismului. Circuitul im-
primat. monoplacat, are dimensiu-
nile de 30x40 mm. Aprinderea
LED-urilor se face cum este
tensiunea la bornele bateriei, unde
de fapt este conectat montajul,
motor baterie cu tensiu-
pornit. baterie
on""',.",,,,+,,, sau motor accelerat, . ceea
din codul celor trei
"\0".0 .. ''' ..... 0 tensiunea sub 10 V, ca
cea de peste 15 V, este la fel de
pentru bateriei, la
aceste domenii de tensiune va
fi aprins
La intermediare.
LED-urile verde
peste 15 V - aprins LED

Bascularea la ten-
siunile exacte tabel de-
pinde de alegerea la tensiuni exacte
a diode Zener de 10 V,ii
V 15 Am ales diode de PL
a avea un gabarit mai
al montajului. Rezistoarele
snt de 0,25 W.
pentru injectarea semnalului
alternant pe canalul din stinga al
unui amplificator, din dreapta sau
pe ambele canale, cum cere
modul de testare a amplificatoare-
ior.
de 50 kO se pune
pe panou se direct n
hertzi. un generator etalon.
Comutatoarele K1a, b, K2, K3
mufa de se pun pe panoul
frontal, cu necesare.
Alimentarea montajului se face cu
o de tensiune de 12
V. foarte bine
BIBLIOGRAFIE
Tehnium, 1979-1984
Radio, '1980
Wireless World, 1980
-42.\1'
t" - --,
I
K1b I
_ 1 uVr
,"'-' NVV' I


. I
I
I ,
,.--_ ...
-110/

1'2 v
Q
fS.., f4v
Q." 'ti
15" >
VR It
TEHNIUM 11
GHEORGHE CMITA
NICOARA PAULI Y03NP
de tehnologi!le
foarte pe
pe care au in
apar i \ 1 a unu i nou
de lucru in de zi cu zi:
microcalculalorul.
seria de articole pe care revista'Teh-
nlum' a publicat-o avln.;j ca lemll structura 'ii
partlcularitli\ ile microprocesorului, vi! propu-
nem acum realizarea a unui m.lcrocalcu-
lator. Se impun citeva exp!ica\ll pentru
cititorII mai avizati asupra modului in
care calculatoarele in genera!.
Calculatorul poate ti privit ca o cutie nea-
gl'.\I Ce pre lucreaz.!! i Il forma \ ii. au
sens doar pentru utilizatorul
zinU dobindi te despre
Jurlltoare. Omul
prin 11mbolurl:
etc; aceste simboluri
care IUCriiazl! creierul uman: el
i ile folosind coduri cu
mare rezolvA problemele pe cU
folosind metode euristice.
Calculatorul nu prelucra decit dateI
datele sint I"llIprnenUri sPElclflce calculato-
rului, ale el
cel mai simplu mod de cu
doua dmboluri notate Iona! cu c!1re le O
acestea sint ci tre de care este
in sistemul reprezenta
orice numilr.
O citr!! binar!! se
diglT - cHrli b:!IHlrlll;
1024 odei!
Ikilobyte) etc.
Folosirea acestui extrem de simplu sistem de
reprezentare -sistemul blnal'- are avantaJe ?i
dezavanhJe.
iVIIltaJt I '
- din punct de vedere tehnic - este /Ilai
simplu a se' construi dsteme cu doar aoull sUri
stabile (decit cu 10, de exemp!u): un contact
poate fi inchis sau un tranzistor
poate' conduce sau poate fi o tensiune
poate avea o anumiU valoare
sau poate fi zero
din punct de matematic - existil un
instrument puternic de tratarEi logici! bi-
Boole;
- pentru il reprezenta canll iala de
informat ie este o succes luna ma! lungi!
de slAlbolur! n binar dect in aHe
la uHllzatol"ulu! uman acest
este elimlnat,'prin folosirea siste-
melor de numeratie In bazi! a (ochi) sau 16
(hexazecimal sau hex); sistemul hexazecimal
16 cifre, iar dintre
binar este urmUoarea:
0000 e 1000
0001 9 1001
0010 A 1010
0011 1011
0100 1100
0101 1101
0110 ! 110
0111 lUI
- sint necesare frecl/ente conversii Intre
sistemul binar ,1 sistemul zecimal (sau alte
forme de reprezentare a 0/11).
Avant aje le compenseazll cu
taJele (datori U progrese lor
electron le li) ,1 de
calculatoarelor actuale
rlce blnan.
Datele prelucrate pot fi de multe tipuri;
de eXEimp!u:
- eIate numeric.! numere lntni!gl, reale, com-
plexe; asupra lor se efeduuzll toale
, i1e cun09cufe in matematic:!;
- eIiie 10\l1c8: acestea pot lua doar
adevllrai sau fals; aSuPra lor
operatiile de
etc. cunoscute in
- date il
reprezentind litere,
asupra acestor se execut:!
Ile de compar are, concatenare,
etc.
Calculatorul singur nu poate
intre aceste tipuri de date
reprezentate in acela?1 mod - prtn numere n
sistemul binar); de aceea, esta necesar ca
utilizatorul .1I-i Indice cum .li prelucreze
datele de Intrare pentru a datele de
(rezultatele). Acest lucru se face prin
Intermediul unul .alfiioritl1l.
este un concept intuitiv
Inseamnll cevIl de genul 'metodll de
'YEileU'; el desemneazil o finitl! de
opera! t! cuno,cute, executate in! 1'-0
ordine bine de la lin set de
valor'i initiale, produc in timp fllllt utl ,.t
valori la iell!re (Il.
Un algoritm este deci '0 nnUA de
oper111 I ce trebuie
aibe un caracter
il se aceste s-au
limbaJel1 de programare. de progrll-
limbaje artificiale ce servesc
prin In,truci luni. {n-
executate de calculator, se
intr-un !ntHval finit de
TEHNIUM 11/1985
Se pot
aldltulesc
ce poate in
- se "01 rezol Viii nUlllElrOilSI'I
din diterite domenii de activitate, cu
configurat ie hardware.
zi! datele
care se depozi htad
sus.
uel' - UI1!hbu <1<11 .....
tiCP are rolul
- efectua

- Ctln!,r.ul Procullinll Unii)
dirija celoFlalte dlspozi ti ve .
UCP este compusil.
- unitatea arltmeticA-logicli UAL (ALU
Al'ithmeUc Logic Unit);
- Rag;
de comandii Ued Un it)
i aritmetice,
de comparan'1, decizie, etc.
din memorie in
semnale lor
de la Ued.
sint circuite speciale deslinate
binare in timpul prelu-
e! In uel'. Unele sint accesi-
nu. Registrele
de exe-
l"g!stre de bazll, index, Indicatorul de
l"glsters, stack polnter)
,aa',!re folosite difeYite inoduYi de acces
la 'ii date aflate in memorie.
naacees ibi le programatorului;
- registrul de -
sale in
adrese - folosit
formarea adresei necesare accesului la
sau U 110,
Memoria programele
II UO - dl!
C - [IlPut/Ol.ltput
sau Ilem, pl' in:
datelor aflate in
poate opri transferul.
liP - l'll'ftlr1cQ
IIl!vicl!t)
E? introdUCE/rEIa/extragerea informa-
in/din calculator conversia Intre
de 1 acces ib!le calcul ato-
E/xterne (acc,eslbile ut i1l.za-
as!gul"iI conversia spre
calculator (citi tOl"ul de cadele perforate,
ci t Horul de band!! partoraUiI
- EJ> de le?!re -
calculator ... ,;
rul dEi
- EI' de Intra,'e/leSI!"e
ilaglstralele grupuri conducloare
folosite in comun de unlUlple
pentru transmiterea semnalelor ce
vector binar.
ii lor de memorie sau ale U 110
transmit pe magistrala de adrese. Capaci-
taiea sa determinA cantitatea de memorie
interni! ce poata fi folos!U
de U IlO ce fi
de conduc t oan!
Ve? va putea folos! maximum
Magistrala de control este
de comenzi
Irans-
despre
interconectate.
Solutia la !MIU. cUn
folosirii limbaJului de
unul liMbaJ 'de ntvetl
proceduri"), I\cn-
dt!l erll"r.u rezolvlrH unei
problemtll ce orienhte1lllai degrabll
spre acu pl'oblemil! decit spr$! calculatorul
folos it. Comp I htol'ul estiii care
traduce programe din limbajul de lnllH In
limbajul ExelllPle dE! liAlbaJe de nivel
(FORmula TRl\lilslation -
- Incarcll un
de pe un mediu extern
lanseazll in
monitorul -
COilOL
In
mllmorle
I\ssembl y
& Assoclate.,
19
IICI12:11
Fiz. GH. sAL.UTA. AL. COTTA
Produs de Combinatul VEB Pen-
tacon Dresda (RD.G.) comerciali-
zat din anul 1980, aparatul fotogra-
fic Praktica B200 o serie
de de modelele
anterioare, mai ales n ce
partea de a luminii, motiv
pentru care cititori lor
fotografi sau
amatori.
Reflexmonoobiectiv, pentru for-
mat 24x36 mm, Praktica B200 este
primul dintr-o de
'aparate a firmei Pentacon. Desem-
prin litera B n indicativ, ea are
o modificare de de vechea
serie L, anume montura tip
a obiectivelor. Aceasta conduce la o
mai mare rapiditate n schimbarea
lor la o fiabilitate a siste-
de nchidere a diafragmei n
timpul expunerii. este
- printr-un inel adaptor -
utilizarea obiectivelor cu filet M42,
dar numai lucrnd manual cu dia-
fragma.
O a ca-
merei este expunerea cu
prioritatea diafragmei. Fotograful fi-
sensibilitatea filmului (butonul
1 - fig. 1) diafragma (inelul 2),
iar timpul de expunere
tor subiectului este
n vizor realizat automat, pe un in-
terval de mare: 1/1 000
- 40 s. In acest scop aparatul dis-
pune de o care
va fi n partea a doua a
articolului. Lumina se prin
obiectiv pe o ce re-
20% din imaginii
aproape n centrul aces-
teia (fig. 2). Aparatul are un buton
pentru memorarea expunerii (3): se
zona de interes a subiectu-
lui apoi, tastei de
memorie, se poate rencadra imagi-
nea a fi expunerea.
Lucrul semiautomat este, de ase-
menea, posibil, dar numai n dome-
niul 1/100 - 1 s. Timpul recoman-
dat de exponometru fie
n vizor, dar fotograful stabi-
timpul dorit prin rotirea buto-
nului (4).
Obturatorul este cu lamele meta-
lice ce se de-a latul for-
matului, ca la aparatele din ve-
chea serie L, dar el revine n
terminarea expunerii.
Transportul filmului se face cu o
Obiective cu baioneti Praktlea
(5), dar este
rea unui motor electric ce se
sub aparat. Cu acesta se pot efectua
fotografii cu de 2 imagini/s,
timpul de expunere utilizat
este mai scurt dect 1/60 s.
Vizorul este luminos, o
de O,85x cu obiective nor-
male 95% din
imaginii. Geamul mat are n centru
o cu rupere
la 45 de laturile ca-
drului, apoi un inel cu microprisme
unul mat, n timp ce restul supra-
este realizat ca o Fres-
ne!. Un obturator cu lamele montat
n vi;!Or lumi-
nii parazite n timpul expunerii. Pe
centrul oglinzii de este
zut un divizor de prin care
o parte din este spre
fotodioda lateral de

In partea de jos a vizorului este vi-
diafragma de'
fotograf (fig. 2), optic cu aju-
torul unei mici prisme care "vede" o
a inelului de reglaj de pe
oq,iectiv (reperul 6 n figura 1).
In dreapta vizorului este
timpul de ales de aparat
eventual de fotograf- n regim
semiautomat), prin intermediul a 16
diode electroluminescente
(LED-uri), situate ca n figura 2. In
momentul
la cursei, electronica
n timpul determinat au-
tomat este indicat prin aprinderea
unuia sau a LED-uri
cum el este apropiat de o va-
loare standard sau ntre din
aceste valori. se pe
seamrautomat, n vizor se aprinde n
plus (cu LED-ui cores-
timpului ales de fotograf.
Filmele pot avea sensibilitatea n-
tre 12 36 DIN (butonul 1), cu po-
sibilitatea de sub sau supraexpunere
2 trepte (buton 7). [)eci la nevoie
se poate expune chiar ntre
6 42 DIN.
Un mecanism cu arc (8) permite
automate cu o ntrziere
de circa 10 s.
Designul modern (cutie complet
cu striuri mari
dimensiunile reduse (138x49x87 mm
obiectiv) contribuie la aspectu I
manipularea a ca-
merei.
3.5/17
2,8/20
2,5/24
2,4/28
2,5/28
2,8/28
2,4/35
1,4/50
1,8/50
2,4/50
2,8/55
1,8/80
2,5/90
2,5/135
3,5/135
2,8/200
3,5/24-48
2,8/28-50
3,5/28-50
3,5/35-70
2,8/35-85
2,8170.....,.150
3,5170-150
3;5/70-210
4,5/70-350,
3,8/75-250
3,8/80-210
4,5/100-200
6,9/200-500
20
, 3,5/200
4,0/300
5,6/300
8,0/500
5,6/1 000
Alimentarea electronicii se face de
la o baterie de 6 V tip PX
28 sau Se ase-
menea baterii alcaline, cu oxid de
argint sau cu litiu (n ordine cres-
a Con-
sumul tipic al aparatului este 10 mA,
Cnd se lumina
tor la 35 mA,
cnd se memoria sau n
timpul (inclusiv pe tim-
pul B). Cu o baterie medie, cu oxid
de argint (175 mAh) la tempera-
snt posibile aproxi-
, mativ 2 000 de deci 55
filme a .36 cadre. O deose-
se n cazul lucrului
la temperaturi deoarece la
-i0C capacitatea bateriei date ca
exemplu scade de circa 10 ori
de temperatura de 200 C.
Obiectivele au
Baioneta cu
trei aripioare montarea
obiectivului printr-o rotire cu
600 n sensul acelor de ceas;
rea este Valoarea prese-
a diafragmei este
electric de un logarit-
mic de ncorpo-
rat n obiectiv conectat la
prin trei contacte aurite. Firmele
VEB Pentacon Dresda, Jenoptir
D f*
'f:
::l
,
el
w
...J
GmbH Jena, cu Tamron
Sigma din Tokyo o
foarte de obiective zo-
om-uri pentru aparatele Praktica B;
ele snt pe scurt n tabe-
lul 1.
'in continuare vom descr'ie
narea electronice. Ne vom fo-
losi de o bloc (fig. 3) dato-
marii a sistemului.
Numai partea cuprinde 19
amplificatoare im-
8 reglaje interioare din trimere!
Aparatul are trei circuite integrate
complexe an,alogice unul
logic), pe un circuit imprimat suplu
plasat n pentaprismei.
Cnd se pe este
electronica ce se
cel o
a luminii, se deschide obturatorul
ncepnd expunerea. Un electromag-
net cel de-al doilea set de la-
mele ale obturatorului pentru un
timp (ntre 1/1 000 40 s n regim
automat) determinat de sensibilita-
tea peliculei iluminarea subie'ctu-
lui. '
Detectorul de este o foto-
cu GaAsP, dispozitiv cu timp
mic de sensibilitate spec-
convenabila pentru exponome-
trie (numai n vizibil, ntre 380 700
T* = 1/1*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8192 Hz
4096
2048
0,12 ms
0,2
0,5
10
11
12
13
14
15
16
1 024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25
1
2
4
8
16
32
64
125
250
500
1 000
2000
4000
TEHNIUM 11/1
nm, filtre optice
Ea un
+
+
niar cu iluminare prin obiec-
tivul deschis la maxim.
cator
trare (curentul
este de ordinul a

punctul A se o tensiune ce
cu 18 mV pentru fiecare du-
blare a
Pe de parte, de la
metrul logaritmic ncorporat n
obiectiv se privi-
toare la diafragma pe care
s-o fotograful,
deci atenuarea luminii n momentul
Cnd se va efectua expunerea.
Cele snt nsumate
ntr-un amplificator, echiva-
cu semna)elor
ar fi fost logaritmate. In punctul
avem un semnal care
deci iluminarea reducerea ei prin
d iafrag mare.
Un alt (liniar, deoa-
rece scara este loga-
traduce n semnal electric
butonului pentru sensibilita-
tea peliculei eventuale supra ori
subexpuneri voite. Semnalul este n-
sumat cu 8, astfel se
acum semnalul C care toate
componentele expunerii (iluminare,
sensibilitate). Timpul de
expunere este:
t = const. 2
Pe de prelucrare J:lnJ:lI,-" .... i/'J::!
a semnalelor se fac diverse l'f'\t"nn,Qn_
ale cu temperatura a
unor parametri ai componentelor
active implicate n
Semnalul C ntr-un convertor
analog-digital cu Aici
calea impulsuri!,pr provenite de la un
generator cf,e tct este spre
I II pentru un timp
cu C (exponentul tim-
pului de expunere). I
se ntoarce la zero fiecare 6
impulsuri (deci domeniu
simultan cu unui
spre Il, care
intervalul 0-16. La o
luminii (un ciclu ana-
vor nre-
gistra valorile E respectiv D, care
snt numere ntregi pozitive cuprinse
n intervalele Se face o
deiogaritmare a semnalului,
scriind:

6
unde: O = 0,1, 2 ..... , 16
E = 0,1, ... , 5
Astfel timpul de expunere devine:

2
E
/
6
= 1
poate
mltie mai
6 =6(6 + E)
scrie, cu o aproxi-
de 6
%
:
TEHNIUM 11/1985
spre
'cu
motor
-o::J _
...-uc
QJ
selectie
>
u
"OroQJ

o":::
_.N
c'-
tT1
III
U ro.:::
J:
-1 "O N
Nivel
S tabd i - Comparator
zaloare .... Il10--........ --__ ...... _...11
tensiune V Stingere
const
t = -6-' 2 (6 + E) = TX (6 E)
unor impul-
ce este n
valoarea lui D. Alegerea o
Exemple de timpi de expunere (T.exp.) pe care i aparatul
pentru D = 1, 2, 3, ... , 16.
logic de care
dintr-un de divizoare
prin 2 a de tact o
n de valoarea lui
O, cum se n tabelul 2.
Calea spre IVeste des-
pentru 6, 7 ... , 11 impulsuri cu
f*, cum n
rul I s-a nregistrat valoarea O, 1, ... ,
5. Deci n IV vor fi nre-
gistrate (6+E) impulsuri cu perioada
T*, fenomen care un timp
egal cu produsul acestor
tocmai timpul de expunere
calculat anterior. inregistrarea
lor, electromagnetul care ob-
turatorui deschis nu mai este ali-
mentat expunerea se
pentru fiecare f*
snt posibile 6 valori ale timpului de
!?xpunere, de lui E.
In tabelul 3 s-au exemplificat
timpi pentru patru cal cu-
lndu-se expunerea n de
cum este uzul fotogra-
fic. Se vede valorile cele mai
apropiate de cele standard snt
nute pentru E=2. timpi "stan-
dard" pot fi la
(numai ntre 1/1 000 1 s) pe se-
miautomat, prin rotirea butonului ce
modul de lucru. care ac-
un comutator digital cu 14

? faptul ntreg pro-
ce&Jj1 de (stabilire a expune-
rii) foarte aproximativ
0,006 s. pentru cel mai
lung timp de expunere D=16 E
4
=
4, deci I trebuie con-
torizeze (16x6)+4=100 impulsuri de
tact, a este de 61 j.J.S,
deci n total circa 6 ms se scurg n-
tre momentul electronicii
clipa cnd primul ciclu de
a10st efectuat. Ulterior
se ciclic n momentul
cnd se face (se
complet butonul
Ultimul rezultat al care
a fost stocat n memoriile aferente
I II, este atunci
folosit pentru efectuarea expunerii.
Prin tastei "memorie",
pentru scurt timp, se poate opri
la momentul dorit, iar re-
zultatul acesteia (din blocul de me-
morie) este folosit doar atunci cnd
fotograful s-a
Timpul de expunere pe care l
aparatul este n vi-
zor cu LED-uri. O oarecare aproxi-
deoarece snt marcate
doar valorile standard, iar timpii de
16 32 s lipsesc (fig. 2).
abaterea de la valorile scrise n
vizor este mare = 4,5), atunci blo-
cul aprinderea simul-

8 192 0,122
O 6
1 7
2 8
2 4 096 0,244 3 9
4 10
5 11
O 6
1 7
2 8
3 2 048 0,488 3 9
4 10
5 11
.. ..... ..... ......... ........ ..
O 6
1 7
2 8
16 0,25 4000 3 9
4 10
5 11
toare valoriloi' standard ntre care se
timpul real. Cind se pe
semiautomat, valoarea timpului ales
de fotograf este ea prin
aprinderea cu a LED-u-
lui Deci ma-
xim de LED-uri pe care fotograful le
poate. vedea aprinse "simultan" este
trei. In realitate, ele snt aprinse
succesiv prin multiplexare cu o frec-
de suficient de mare.
Pentru o vizibilitate a
LED-urilor, acestora este
automat n qe lumi-
nozitatea imaginii din vizor. In acest
scop, semnalul A este preluat de un
convertor analog-digital pre-
de precizie iar
mea ce
treptele de intensitate a curentului
prin LEDuri.
Aparatul stabiliza-
toare de tensiune care
+2,S"V +1 ,2S V de ne-
cesari amplificatoarelor
logicii.
Un comparator
rea tensiunii baterie; (nominal de 6
V) sub 3,S V stingerea
LED-urilor de ca semn de
avertizare bateria trebuie schim-
Prin tastei "memorie"
consumul aparatului testa-
rea bateriei devine mai
o particularitate de
0,976 1/1 024
1,098 1/910
1,22 1/819
1,34 1/744
1,46 1/684
1,71 1/584
1,95 1/512
2,20 1/454
2,44 1/409
2,68 1/373
2,93 1/341
3,42 1/308
3,90 1/256
4,39 1/227
4,88 1/204
5,37 1/186
0 0 ............
24000 24
28000 28
32000 32
36000 36
40000 40
lucru a aparatului.
sului rapid al sistemului de
n cazul luminii modulate cu frec-
n jurul valorii de 100 Hz (ca-
zulecranelor de televizor sau tubu-
rilor fluorescente) se uneori
expuneri eronate. Stabilirea expune-
rii se poate ntmpla se
ntr-un moment de iluminare
sau iar expunerea (care
mai mult dect
rea) se face n timpul mai multor
perioade de a
valoarea acesteia. In ase-
menea se va folosi
ruf mod de lucru: se mai n-
ti cu din vizor, pe
care se aprind 3-4 LED-uri succe-
siv ntr-o ordine aleatoare; se
LED-ul plasat ntr-o medie
apoi, trecnd pe "semiautomat", se
alege tocmai timpul indicat de acel
LED.
Amintim n ncheiere
"fratelui mai mic" al lui 8200, apara-
tul 8'100, cu care este similar n
multe 8100 este o
care numai n
regim automat doar n intervalul
1/1 000-1 s, nu are pentru
memorarea expunerii, iar"
timpului de expunere n vizor se
face cu un 'instrument cu ac indica-
tor.
21
>
N

VD 1 ...
VD 71
6 30
VQA13/33
si a diode LED." Limitele
semnalizare a sau n-
acumulatorului se stabilesc
din P1.
PRACTIC, 3/1985
Bn
TEHNIUM 11/19
Este varianta a motortesterului, numai in ..
sumului instantaneu de (n litri la 100 km) la autoturismele
1300. De asemenea, la mersul n gol comportarea acului indicator
eventualele ale motorului chiar de reglare.
Vacuumul care se n conducta de (prin colectorul de
admisiune-evacuare) constituie a aparatului.
Conectarea la conducta de a autoturismului DACIA 1300 se
poate face oriunde, elapeta de admisiune prin intermediul pieselor
anexate. .
Important: Regulatorul, avansului vacuumatic nu
de admisiune, deci instrumentul nu se poate conecta la conducta de
siune a avansului vacuumatic.
-
!:I,.,..' .... iifil"!:It,.',., cu T
1
co-
punctul 0, nu alimentat
divizor.
Din se si-
metria etajului deci valoarea mi-
a distorsiuniloL un tran-
zistor se ambele
tranzistoare serie.
GlAVANA GH. - jud. Vilcea
amplificatorul cu tranzis-
toarele publicate.
Decodorul semnal de la
discriminatorului.
GIUROIU SABtN - Jud. Mehedinti
nti tensiune
de alimentare la
condensatoarele electrolitice).
aOMBAR - Bala Mare
nlocui tranzistoarele se
arametrii montaului.
stereo.
zat prin
tate. Gnd

este minim. Modul cum conec-,
dv. bobinele
cmpului magnetic
IVANCBU GH. -
La magnetofonul
s-a detectat un
,-nIT" "";.,, n ..
UM la receptorul
COMBU MARIAN
Toate cele solicitate
publicate n
GRIGORE RI I!"'B I II',"'Q ii

ne ca-
nal antena.
COMAN MIHAI -
Distorsiuni pot
nivelului prea mare la
DONE VASILE -
Am publicat schema
tor de
,Tehnium".
Rtldactor .. ,.f: ing. IOA,.. ALBESCU
.daclor ..... ' adi.: prof. GHEORGHE BADEA
Secretar responsabil de ing. ILIE. MIHA-Eseu
Aedac:tor,.,pon18bildeftumir: fiI.. ALEXANDRUMARCUL.ESCU
Prezentarea .. MATEESCU

f!cUtura Scinteia
-
nu docu-
ale unor umidometre -
n posesia lor comu-

SIMION CORNEL -
trimitem prin
ALEXANDRU -
n aparatul de radio un
tr'!:I, .. ."ie,tn .. EFT317. Bobinele din apa-
ratul Jupiter se de la ma-
gazinele de specialitate.
RADOVAN CORNEL -
Nu schema a
aparatului dv.
la serviciile unui specialist
care sigur va rezolva
CITITORnOIN ) STati ..
NATATE SE POTABO.A
PRiN
. - SECTORULEX ..
PORT-iMPORT PREsA,
P.0.80X. 12-201, . TELEX
PRSfiH . BUCU .. ):
. GRaVIT!' .
Nft. , 64-66.
..M.

S-ar putea să vă placă și