1.

Relaţia între yef şi ymax a unei mărimi sinusoidale yef = √ ∫ ştie că: sin2 cos * Deci ∫ √ ∫ +cos2 + = 1 si cos =∫ √ ∫ cos2

y  y m ax sin t

(30) Dar, din trigonometrie se - sin2 =∫ ∫ (31) incat sin2 = t sin(2*(2π/T)*T) = sin4π = 0 √ = √ /2 = 0,707A (33) = (1-

/2 si deci ∫

(32) deoarece sin0 = 0 si sin si devine yef = √ =√

Formula (33) furnizează relaţia dintre valoarea efectivă a unei mărimi sinusoidale şi valoarea sa maximă (amplitudinea A). Deci Uef = 0,707 Umax; Ief = 0,707 Imax.

2. Stabiliţi reprezentarea în complex asociată mărimii instantanee exprimată prin funcţia sinusoidală: i  I sint  
m ax

I = Ief(cosϕ+jsinϕ) iar Ief = Im / √ = (Im√ /2; Ex: i1= 40√ sin

; Mărimea sinusoidală

asociată mărimii complexe este I = 0 – 40j cu modulul |I| = 40 si argumentul ϕ = -π/2 este i = 40√ sin( π/2 ) = - 40√ cos

3. În figura de mai jos este prezentată schema unui circuit RLC paralel, alimentat sub o diferenţă de potenţial sinusoidală de valoare efectivă U=180V şi pulsaţie = 400 rad/s. Să se calculeze: a) valoarea efectivă a curentului; b) puterea absorbită de către circuit; c) puterea reactivă; d) puterea aparentă. Se cunosc R = 30 Ω, L= 0,1 H, C=125 μF. a) valoarea efectivă a curentului se calculează din expresia legii lui Ohm I = U/Z unde Z=

1/

= 1/(0,1 * 400) = 1/40 = 0,025 Ω-1 = 25 * 10-3 Ω-1;

C (1/

= 125 * 10-6 * 400 Ω-1 = = (25 * 10-3 –

0,05 Ω-1 = 50 * 1 0-3 Ω-1 1/R2 = 1/900 = 0,001111(Ω-1)2 = 1,111 * 10-3(Ω-1)2; 50 * 10-3) Ω-1 = -25 * 10-3 Ω-1 √ 7,5A;

= 0,041665; I = 180 * 0,041665 =

Zb = √ Za = √ = 24Ω . C = 10 μF.16 H. să se calculeze: a) b) valorile efective ale tensiunilor la bornele c) valorile factorilor (coeficienţilor) de supratensiune la bornele bobinei şi respectiv. Zb = √ = . .25 = 24Ω 5. SC = UC/U = 400/100 = 4. . I = U/Z. P = (180)2/30 = 1080W. alimentat sub o diferenţă de potenţial sinusoidală de valoare efectivă U= 100V şi pulsaţie valoarea efectivă a curentului. 2 * 200V = 400V b) Din definiţia factorului (coeficientului) de supratensiune.32 H. a) Impedanţa echivalentă circuitului este: Z = √ √ UR = RI. Se cunosc: R= 30 I = (100/50)A = 2A. c) Puterea reactivă: Q = U2 . Ω. elementelor componente. 4.0 S L = UL/U = =√ = 50Ω. UC = I/ UR = 30 * 2V = 60V. Se cunosc: R = 30Ω. C= 100 μF. L =0.5 VA = 1350 VA d) Puterea aparentă: S = UI. Za = √ √ se = √ =√ √ . În figura de mai jos.2. Z= b) . Expresia generală a impedanţei unui circuit R L C paralel: Z = particularizează pentru cele două circuite astfel: a) C b) 1/ = 0. condensatorului. rezultă: 320/100 = 3. S = 180 × 7. Q = -810VAR. UC = = 500 rad/s. elementele respective de circuit fiind considerate ideale. L= 0. .b) Puterea absorbită în rezistorul R: P = U2/R. UL = L UL = 160 * 2V = 320V. Pentru circuitul RLC din figură. = 30/1. sunt prezentate schemele a două circuite pentru care se cere să se calculeze impedanţele echivalente atunci când la bornele MN ale fiecăruia se aplică o tensiune sinusoidală cu pulsaţia de 250 rad/s.

L2 = (0. XL = 0. v0 = .01 sec 7. T0 ≈ 0. ). U=100V. Z2 şi Z3: R2 + jXL2.1/C1 ). LC = . R3=2Ω. . ). XL≠ XC.02*100 = 2+2j = 2(1+j)(Ω). s-ar putea îndeplini rez = 0.1/ π H. Calculăm valorile impedanţelor complexe Z1.jXC3 .02/π) * 2πv = 2+j*0.32*500Ω = 160Ω XC = 1/ . Z3 = R3j/(C3 ) = -j/C32π . C1 = (25/ π *10-4 F.5 rad/s. sistemul nu este la rezonanţă. L 0 alimentează circuitul poate furniza frecvenţă variabilă. C. în acest caz. În condiţiile problemei anterioare se poate realiza condiţia de rezonanţă? Vom calcula reactanţele asociate bobinei şi condensatorului în condiţiile date în enunţul problemei: XL = L . L1 = (0. R2=2Ω.6. v = 50HZ R1=6Ω. Z2 = Numeric: Z1 = R1+j(L1 π = 6+j(0. Z3 = R3 . v0 = T0 = 1/C 0. condiţia de rezonanţă pentru o frecvenţă νrez=ν0 respectiv pentru o pulsaţie nemodificate. ar trebui să existe posibilitatea de variere (modificare a unora dintre parametrii L. Reţeaua este alimentată cu tensiune variabilă sinusoidală în timp (U. Z1 = 6+j( π π π Z1 = R1 + j(XL1-XC1). = 2πv. Vom calcula intensităţile curenţilor din laturile reţelei prezentate în figură. = (2πv0)2 = 1/LC. = 555. Z2 = 2+j*(0.02/π H. π√ Numeric: = 1/v0 = π√ 0 √ 0 √ π√ v0 ≈ 89 Hz. valorile pentru L şi C rămânând = 1/4π2LC. = 1/LC.1*100- 6+j(10-4) = 6+6j(Ω) = 6(1+j)(Ω) Z2 = R2+jL2 . folosind metoda transfigurării. XC = 1/(10*10-6*500)Ω = 200Ω. . Să presupunem că generatorul care Pentru a se îndeplini condiţia de rezonanţă. . C3 = (50/ π *10-4 F.

) în care impedanţele Z2 complexe şi Z3sunt conectate în paralel şi pot fi înlocuite prin impedanţa complexă echivalentă Z23 (a doua fig. U-U1. Între bornele A şi B impedanţa totală complexă este: ZAB ZAB= 6+6j+2 = 8+6j = 2(4+3j) (Ω) Curentul I1 care trece prin această impedanţă e: I1 = U/ZAB. Să se calculeze intensităţile curenţilor prin laturile reţelei prezentate în figura prin aplicarea teoremelor Kirchhoff şi prin metoda curenţilor ciclici. Z23 = Z2Z3/Z2+Z3. sistemul devine: .6j = 8 . Reţeaua dată se înlocuieşte cu reţeaua echivalentă următoare. Circuit RLC echivalent.I3 = 0. I3 = U2/Z3. 2(4 3j) = 1 . + I3 Z3 = E1. = 2(4-3j)(A) U1 = 2(4-3j)6(1+j) = 12(7+j)(V) = Tensiunea U1 corespunzând porţiunii de circuit cuprinsă între punctele A şi M este: Tensiunea U2 corespunzând porţiunii de circuit cuprinsă între punctele M şi B e: U2 = U2 = 100-12(7+j) = 16-12j = 4(4-3j)(V) = = (A) = 1-7j(A). Z3= 3+4j (Ω) În ochiul (1): I1 Z1 2 I1+(3+4j) I3 În nodul A: I1 + I2 = I3.6j 8. I3 = = Curenţii I2 şi I3 prin impedanţele Z2 şi Z3 conectate în paralel la aceeaşi tensiune U2 vor fi: I2 = U2/Z2. 8 . = Z1+Z23. I1 = = U1 = I1Z1. Se cunosc: 48+32j (V).7j + 7 + j.Z3 = 2 π π 2-2j(Ω) = 2(1-j)(Ω). Circuit RLC cu impedanţe echiv. în care elementele au fost înlocuite prin impedanţel asoc.(prima fig. E2= 48+64j (V). Z23 = 2(Ω). = 48+32j.). I2 = = (A) = 7+j(A) Verificarea se face scriind prima teoremă Kirchhoff în nodul M: I1 = I2+ I3. Z1= Z2= 2 (Ω). E1 = a) Prin aplicarea teoremelor Kirchhoff: În ochiul (2): I2 Z2 + I3 Z3 = E2 2 I2 +(3+4j) I3 = 48+64j Înlocuind valorile numerice date. I1 + I2 .

I2 = . C = 10μF capacitatea echivalentă. I3 = I3 = 6 . Ansamblul este alimentat la o diferenţă de potenţial sinusoidală de valoare efectivă U = 100V şi de pulsaţie = 500rad/s.8j + 6 + 8j =12A 9.Δ= Δ1 = 32(7 – j) Δ2 = I1 = Δ1/ Δ = I3 = I1 + I2. inductanţe şi capacităţi echivalente cunoscute.j2 Z3 = E1. = (5+4j)2 – (3+4j)2= 16(1+j). I2 = Δ2/ Δ = = 32 – 224j = 32(1 – 7j) = = 6+8j(A).j1 Z3 = . Scriind teorema a doua Kirchhoff pentru fiecare ochi (1) şi (2) se obţine: ochiul (1): j1 ( Z1 + Z3 ). Δ1 = -224 + 32j = - = = = 6-8j(A). L = 0. I3 = 6-6j+6+8j = 12A b) Prin metoda curenţilor ciclici: Desenez din nou reţeaua dată indicând curenţii ciclici j1 şi j2 ai celor două ochiuri (1) şi (2) delimitate în mod natural. prin însăşi structura geometrică a reţelei. Astfel: R = 30Ω rezistenţa echivalentă.8j (A). .32H inductanţa echivalentă.: (5+4j) j1 -(3+4j) j2 = 48+32j. Calculaţi: a) valoarea efectivă a . -(3+4j) j1+(5+4j) j2=-(48+64j) => Δ= 224-32j= 32(7-j). de rezistenţe. = = - – 2* = -2(3+4j)-2(3+4j+2) = -16(1+j). Δ2= j1 = Δ1/ Δ = j1 . Un sistem electric conţine.E2 Ordonând termenii şi făcând înlocuiri numerice se obţine sist. = = 6-8j. Nu trebuie confundată unitatea imaginară j (j2 = -1) cu curenţii ciclici j1 sau j2 din laturile reţelei. conectat în serie. diverse aparate. Δ1= = = 32(1-7j) I1 = j1 = 6 . ochiul (2): j2 ( Z2 + Z3 ). de ec.j2.j2 = 6 8j (A).

32*500 = 160Ω. X = XL . Expresia în complex.(1/ = 50Ω. Ze = Ze = ZLZR/ZL+ZR = . a = c) diversele puteri dezvoltate înacest ansamblu. = (160 . a puterii aparente: Q = -160VAR Modulul puterii aparente: |S| = √ . tgϕ = 40/30 = 4/3. a) Împedanţa complexă asociată sistemului: curentului: I = U/Z = U/(R+jX) Modulul curentului: |I| = I = √ = 200Ω. Put. b) valoarea tangentei unghiului de defazaj dintre curent şi tensiune.200) = -40Ω.reactivă este partea imag. .L. = = . .. Z = R+jX. Q.XC = √ b) tgϕ = = . |S| = √ = 200VA 10. ϕ = arctg{4/3}. Calculaţi impedanţele echivalente circuitelor următoare. |I| = I = 100/50 = 2A c) Expresia complex |Z| = √ = = √ = 0. activă este partea reală. conjugată a curentului este: I* = Puterea aparentă: S = U I* se explicitează S = S= +j* =120-160j(VA) = =j = + j* . în care se cunosc valorile R. a puterii aparente: P = 120W iar put. Ze = ZCZR/ZC+ZR = = ( ) = = = - – j* . Ze = +j* b) j* Ze = . P.C şi a) +j* .curentului.

11. reactanţa asociată părţii imaginare fiind nulă. Pentru circuitul din figură. b) defazajul între Z3 = -2j (Ω) curent şi tensiunea u aplicată la bornele A şi B ale acestuia. unde u are expresia Z2 = 2 (Ω). Z = Z1+ Z2Z3/Z2+Z3. ϕ = arctg0 = 0. calculaţi: a) intensitatea curentului. Z = 1 + j+ . b) tgϕ = X/R = 0. a) I = U/Z. Z = 1+ j – j+ 1 = 2(Ω) = 1 + j+ = 1+ j Impedanţa echivalentă acestui circuit se comportă ca o rezistenţă ohmică. curentul şi tensiunea sunt în fază. Ief = Uef/Z = 2/2 = 1A . Se cunosc: Z1 = 1 + j (Ω). u = 2√ cos( t − 45°)V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful