1.

Relaţia între yef şi ymax a unei mărimi sinusoidale yef = √ ∫ ştie că: sin2 cos * Deci ∫ √ ∫ +cos2 + = 1 si cos =∫ √ ∫ cos2

y  y m ax sin t

(30) Dar, din trigonometrie se - sin2 =∫ ∫ (31) incat sin2 = t sin(2*(2π/T)*T) = sin4π = 0 √ = √ /2 = 0,707A (33) = (1-

/2 si deci ∫

(32) deoarece sin0 = 0 si sin si devine yef = √ =√

Formula (33) furnizează relaţia dintre valoarea efectivă a unei mărimi sinusoidale şi valoarea sa maximă (amplitudinea A). Deci Uef = 0,707 Umax; Ief = 0,707 Imax.

2. Stabiliţi reprezentarea în complex asociată mărimii instantanee exprimată prin funcţia sinusoidală: i  I sint  
m ax

I = Ief(cosϕ+jsinϕ) iar Ief = Im / √ = (Im√ /2; Ex: i1= 40√ sin

; Mărimea sinusoidală

asociată mărimii complexe este I = 0 – 40j cu modulul |I| = 40 si argumentul ϕ = -π/2 este i = 40√ sin( π/2 ) = - 40√ cos

3. În figura de mai jos este prezentată schema unui circuit RLC paralel, alimentat sub o diferenţă de potenţial sinusoidală de valoare efectivă U=180V şi pulsaţie = 400 rad/s. Să se calculeze: a) valoarea efectivă a curentului; b) puterea absorbită de către circuit; c) puterea reactivă; d) puterea aparentă. Se cunosc R = 30 Ω, L= 0,1 H, C=125 μF. a) valoarea efectivă a curentului se calculează din expresia legii lui Ohm I = U/Z unde Z=

1/

= 1/(0,1 * 400) = 1/40 = 0,025 Ω-1 = 25 * 10-3 Ω-1;

C (1/

= 125 * 10-6 * 400 Ω-1 = = (25 * 10-3 –

0,05 Ω-1 = 50 * 1 0-3 Ω-1 1/R2 = 1/900 = 0,001111(Ω-1)2 = 1,111 * 10-3(Ω-1)2; 50 * 10-3) Ω-1 = -25 * 10-3 Ω-1 √ 7,5A;

= 0,041665; I = 180 * 0,041665 =

Ω. să se calculeze: a) b) valorile efective ale tensiunilor la bornele c) valorile factorilor (coeficienţilor) de supratensiune la bornele bobinei şi respectiv.16 H. a) Impedanţa echivalentă circuitului este: Z = √ √ UR = RI. 2 * 200V = 400V b) Din definiţia factorului (coeficientului) de supratensiune. elementelor componente. L =0. = 30/1.5 VA = 1350 VA d) Puterea aparentă: S = UI. SC = UC/U = 400/100 = 4. Zb = √ = . Q = -810VAR. P = (180)2/30 = 1080W.32 H.b) Puterea absorbită în rezistorul R: P = U2/R. S = 180 × 7. C= 100 μF. sunt prezentate schemele a două circuite pentru care se cere să se calculeze impedanţele echivalente atunci când la bornele MN ale fiecăruia se aplică o tensiune sinusoidală cu pulsaţia de 250 rad/s. Za = √ √ se = √ =√ √ . . condensatorului. UC = = 500 rad/s. C = 10 μF. Se cunosc: R = 30Ω. alimentat sub o diferenţă de potenţial sinusoidală de valoare efectivă U= 100V şi pulsaţie valoarea efectivă a curentului. rezultă: 320/100 = 3. Pentru circuitul RLC din figură. I = U/Z. Zb = √ Za = √ = 24Ω . În figura de mai jos. Se cunosc: R= 30 I = (100/50)A = 2A. Expresia generală a impedanţei unui circuit R L C paralel: Z = particularizează pentru cele două circuite astfel: a) C b) 1/ = 0.0 S L = UL/U = =√ = 50Ω. UC = I/ UR = 30 * 2V = 60V.25 = 24Ω 5. . L= 0. elementele respective de circuit fiind considerate ideale. UL = L UL = 160 * 2V = 320V. 4. Z= b) . c) Puterea reactivă: Q = U2 . .2.

Z2 = Numeric: Z1 = R1+j(L1 π = 6+j(0. Să presupunem că generatorul care Pentru a se îndeplini condiţia de rezonanţă. = 2πv. Z2 = 2+j*(0. L2 = (0. condiţia de rezonanţă pentru o frecvenţă νrez=ν0 respectiv pentru o pulsaţie nemodificate. T0 ≈ 0. v0 = T0 = 1/C 0. În condiţiile problemei anterioare se poate realiza condiţia de rezonanţă? Vom calcula reactanţele asociate bobinei şi condensatorului în condiţiile date în enunţul problemei: XL = L . folosind metoda transfigurării.5 rad/s. ar trebui să existe posibilitatea de variere (modificare a unora dintre parametrii L. ). valorile pentru L şi C rămânând = 1/4π2LC. s-ar putea îndeplini rez = 0. = 555.01 sec 7. R3=2Ω. Calculăm valorile impedanţelor complexe Z1.32*500Ω = 160Ω XC = 1/ . în acest caz. . L1 = (0.1/ π H. C1 = (25/ π *10-4 F. L 0 alimentează circuitul poate furniza frecvenţă variabilă. v = 50HZ R1=6Ω. = 1/LC. ). = (2πv0)2 = 1/LC. XC = 1/(10*10-6*500)Ω = 200Ω. v0 = . Z3 = R3 . R2=2Ω. π√ Numeric: = 1/v0 = π√ 0 √ 0 √ π√ v0 ≈ 89 Hz. sistemul nu este la rezonanţă. . XL = 0. Reţeaua este alimentată cu tensiune variabilă sinusoidală în timp (U.jXC3 . Vom calcula intensităţile curenţilor din laturile reţelei prezentate în figură.6. Z3 = R3j/(C3 ) = -j/C32π . LC = . Z2 şi Z3: R2 + jXL2. C3 = (50/ π *10-4 F.1*100- 6+j(10-4) = 6+6j(Ω) = 6(1+j)(Ω) Z2 = R2+jL2 .02/π H.02*100 = 2+2j = 2(1+j)(Ω).1/C1 ). XL≠ XC. . U=100V. C.02/π) * 2πv = 2+j*0. Z1 = 6+j( π π π Z1 = R1 + j(XL1-XC1).

I3 = 0.). Circuit RLC echivalent. sistemul devine: . = Z1+Z23. I2 = = (A) = 7+j(A) Verificarea se face scriind prima teoremă Kirchhoff în nodul M: I1 = I2+ I3. I1 + I2 .(prima fig. 2(4 3j) = 1 . E2= 48+64j (V). I1 = = U1 = I1Z1.6j = 8 .7j + 7 + j. Circuit RLC cu impedanţe echiv. I3 = U2/Z3. U-U1. Z3= 3+4j (Ω) În ochiul (1): I1 Z1 2 I1+(3+4j) I3 În nodul A: I1 + I2 = I3. Z1= Z2= 2 (Ω). + I3 Z3 = E1. Reţeaua dată se înlocuieşte cu reţeaua echivalentă următoare. Se cunosc: 48+32j (V). Z23 = 2(Ω).) în care impedanţele Z2 complexe şi Z3sunt conectate în paralel şi pot fi înlocuite prin impedanţa complexă echivalentă Z23 (a doua fig. E1 = a) Prin aplicarea teoremelor Kirchhoff: În ochiul (2): I2 Z2 + I3 Z3 = E2 2 I2 +(3+4j) I3 = 48+64j Înlocuind valorile numerice date. I3 = = Curenţii I2 şi I3 prin impedanţele Z2 şi Z3 conectate în paralel la aceeaşi tensiune U2 vor fi: I2 = U2/Z2.Z3 = 2 π π 2-2j(Ω) = 2(1-j)(Ω). = 2(4-3j)(A) U1 = 2(4-3j)6(1+j) = 12(7+j)(V) = Tensiunea U1 corespunzând porţiunii de circuit cuprinsă între punctele A şi M este: Tensiunea U2 corespunzând porţiunii de circuit cuprinsă între punctele M şi B e: U2 = U2 = 100-12(7+j) = 16-12j = 4(4-3j)(V) = = (A) = 1-7j(A). = 48+32j. 8 . Între bornele A şi B impedanţa totală complexă este: ZAB ZAB= 6+6j+2 = 8+6j = 2(4+3j) (Ω) Curentul I1 care trece prin această impedanţă e: I1 = U/ZAB.6j 8. Z23 = Z2Z3/Z2+Z3. Să se calculeze intensităţile curenţilor prin laturile reţelei prezentate în figura prin aplicarea teoremelor Kirchhoff şi prin metoda curenţilor ciclici. în care elementele au fost înlocuite prin impedanţel asoc.

ochiul (2): j2 ( Z2 + Z3 ). diverse aparate. Scriind teorema a doua Kirchhoff pentru fiecare ochi (1) şi (2) se obţine: ochiul (1): j1 ( Z1 + Z3 ). Ansamblul este alimentat la o diferenţă de potenţial sinusoidală de valoare efectivă U = 100V şi de pulsaţie = 500rad/s.j2 = 6 8j (A). = = - – 2* = -2(3+4j)-2(3+4j+2) = -16(1+j). Astfel: R = 30Ω rezistenţa echivalentă.32H inductanţa echivalentă.8j + 6 + 8j =12A 9. = (5+4j)2 – (3+4j)2= 16(1+j). I2 = Δ2/ Δ = = 32 – 224j = 32(1 – 7j) = = 6+8j(A). Nu trebuie confundată unitatea imaginară j (j2 = -1) cu curenţii ciclici j1 sau j2 din laturile reţelei.E2 Ordonând termenii şi făcând înlocuiri numerice se obţine sist. C = 10μF capacitatea echivalentă. Δ2= j1 = Δ1/ Δ = j1 . inductanţe şi capacităţi echivalente cunoscute.j2. I2 = . conectat în serie.j2 Z3 = E1. de ec.Δ= Δ1 = 32(7 – j) Δ2 = I1 = Δ1/ Δ = I3 = I1 + I2. I3 = 6-6j+6+8j = 12A b) Prin metoda curenţilor ciclici: Desenez din nou reţeaua dată indicând curenţii ciclici j1 şi j2 ai celor două ochiuri (1) şi (2) delimitate în mod natural. Calculaţi: a) valoarea efectivă a . prin însăşi structura geometrică a reţelei. de rezistenţe. L = 0. -(3+4j) j1+(5+4j) j2=-(48+64j) => Δ= 224-32j= 32(7-j). Δ1 = -224 + 32j = - = = = 6-8j(A). Δ1= = = 32(1-7j) I1 = j1 = 6 .8j (A).: (5+4j) j1 -(3+4j) j2 = 48+32j. Un sistem electric conţine. I3 = I3 = 6 .j1 Z3 = . . = = 6-8j.

= = . Ze = Ze = ZLZR/ZL+ZR = .XC = √ b) tgϕ = = . tgϕ = 40/30 = 4/3.reactivă este partea imag. Calculaţi impedanţele echivalente circuitelor următoare. .32*500 = 160Ω. Q. Ze = ZCZR/ZC+ZR = = ( ) = = = - – j* . = (160 .(1/ = 50Ω. X = XL . |I| = I = 100/50 = 2A c) Expresia complex |Z| = √ = = √ = 0. Put. în care se cunosc valorile R. activă este partea reală. a puterii aparente: P = 120W iar put.. |S| = √ = 200VA 10. Z = R+jX. conjugată a curentului este: I* = Puterea aparentă: S = U I* se explicitează S = S= +j* =120-160j(VA) = =j = + j* . a = c) diversele puteri dezvoltate înacest ansamblu.C şi a) +j* . P. Ze = +j* b) j* Ze = . . b) valoarea tangentei unghiului de defazaj dintre curent şi tensiune. a puterii aparente: Q = -160VAR Modulul puterii aparente: |S| = √ .curentului.200) = -40Ω.L. Expresia în complex. a) Împedanţa complexă asociată sistemului: curentului: I = U/Z = U/(R+jX) Modulul curentului: |I| = I = √ = 200Ω. ϕ = arctg{4/3}.

reactanţa asociată părţii imaginare fiind nulă. curentul şi tensiunea sunt în fază. Z = 1+ j – j+ 1 = 2(Ω) = 1 + j+ = 1+ j Impedanţa echivalentă acestui circuit se comportă ca o rezistenţă ohmică. Ief = Uef/Z = 2/2 = 1A . u = 2√ cos( t − 45°)V. unde u are expresia Z2 = 2 (Ω). Z = 1 + j+ . Z = Z1+ Z2Z3/Z2+Z3. Pentru circuitul din figură. b) tgϕ = X/R = 0. a) I = U/Z.11. ϕ = arctg0 = 0. Se cunosc: Z1 = 1 + j (Ω). calculaţi: a) intensitatea curentului. b) defazajul între Z3 = -2j (Ω) curent şi tensiunea u aplicată la bornele A şi B ale acestuia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful