Sunteți pe pagina 1din 2

Compunerea a doua oscilatii armonice, de aceeasi perioada pe aceeasi directie.

Fazori Fie un punct material supus simultan actiunii a doua oscilatii armonice de aceeasi perioada pe aceeasi directie Ox descrise de: x1= A1cos(t+1) x2=A2cos(t+ 2) Sub actiunea celor doua oscilatii, punctul material descrie tot o miscare oscilatorie armonica de aceeasi pulsatie . x= Acos(t+ ) A=? =? x=x1+x2 -> elogatia este suma celor doua elongatii. Acos(t+ )= A1cos(t+1)+ A2cos(t+ 2) Acostcos -Asin(t)sin = A1costcos 1- A1sin(t)sin 1 + A2costcos 2- A2sin(t)sin 2 Acos =A1cos 1+A2cos 2 (1) Asin=A1sin 1+A2sin 2 (2)
() ()

=tg =
2

(1) +(2) --> A2=A12+A22+2A1A2cos(2- 1)

(*)

Cazuri particulare a) 2- 1=2n --> A2=A12+A22+2A1A2=(A1+A2)2 amplitudinea maxima AM=A1+A2 -oscilatiile se numesc in faza b) Amplitudinea are o valoare minima cand cos(2- 1)=-1 2- 1=(2n+1) Amin2= A12+A22-2A1A2=(A1-A2)2 Amin=| A1-A2| -In particular daca A1=A2 -->An=0 => cospul se afla in repaus -oscilatiile se numesc in opozitie de faza -Se considera ca relatia (*) este identica formulei care da rezultanta a doi vectori care fac intre ei unghiul = 2- 1 . Acest fapt permite sa se reprezinte formal o oscilatie armonica printr-un vector numit si fazor.

Oscilatia de forma x= Acos(t+ ) se poate reprezenta sub forma unui vector numit fazor avand marimea egala cu amplitudinea si inclinarea fata de o axa orizontala egala cu faza initiala.

Reprezentarea oscilatiilor prin fazori prezinta importanta prin faptul ca se poate reduce compunerea oscilatiilor la insumarea fazorilor dupa regulile calculului vectorial. Pentru doi fazori: OP1 si OP2 care reflecta oscilatiile : x1= A1cos(t+1) x2=A2cos(t+ 2) se obtine diagrama din figura numita si diagrama FRESNEL.

A2=A12+A22+2A1A2cos(2- 1) Procedeul prezinta interes in optica atunci cand se compune un mare numar de oscilatii iar rezultanta acestora se afla grafic foarte usor utilizand regula poligonului vectorial