Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Relaia ntre y
ef
i y
max
a unei mrimi sinusoidale
t sin y y
max


y
ef
=

(30) Dar, din trigonometrie se


tie c: sin
2
+cos
2
= 1 si cos cos
2
- sin
2
(31) incat sin
2
= (1-
cos/2 si deci

(32) deoarece sin0 = 0 si sin sin(2*(2/T)*T) = sin4 = 0


Deci

si devine y
ef
=

= /2 = 0,707A (33)
Formula (33) furnizeaz relaia dintre valoarea efectiv a unei mrimi sinusoidale i
valoarea sa maxim (amplitudinea A). Deci Uef = 0,707 Umax; Ief = 0,707 Imax.

2. Stabilii reprezentarea n complex asociat mrimii instantanee exprimat prin funcia
sinusoidal:
t sin I i
max

I = I
ef
(cos+jsin) iar I
ef
= I
m
/ = (I
m
/2; Ex: i
1
= 40sin; Mrimea sinusoidal
asociat mrimii complexe este I = 0 40j cu modulul |I| = 40 si argumentul = -/2
este i = 40sin( /2 ) = - 40cos

3. n figura de mai jos este prezentat schema unui circuit RLC paralel, alimentat
sub o diferen de potenial sinusoidal de valoare efectiv U=180V i pulsaie
= 400 rad/s. S se calculeze: a) valoarea efectiv a curentului; b) puterea
absorbit de ctre circuit; c) puterea reactiv; d) puterea aparent. Se cunosc R
= 30 , L= 0,1 H, C=125 F.
a) valoarea efectiv a curentului se calculeaz din expresia legii lui Ohm I = U/Z unde
Z =


1/ = 1/(0,1 * 400) = 1/40 = 0,025
-1
= 25 * 10
-3

-1
; C = 125 * 10
-6
* 400
-1
=
0,05
-1
= 50 * 1 0
-3

-1
1/R
2
= 1/900 = 0,001111(
-1
)
2
= 1,111 * 10
-3
(
-1
)
2
; (1/ = (25 * 10
-3

50 * 10
-3
)
-1
= -25 * 10
-3

-1

= 0,041665; I = 180 * 0,041665 =


7,5A;
b) Puterea absorbit n rezistorul R: P = U
2
/R; P = (180)
2
/30 = 1080W; c) Puterea
reactiv: Q = U
2

; Q = -810VAR;
d) Puterea aparent: S = UI; S = 180 7,5 VA = 1350 VA

4. n figura de mai jos, sunt prezentate schemele a dou circuite pentru care se
cere s se calculeze impedanele echivalente atunci cnd la bornele MN ale
fiecruia se aplic o tensiune sinusoidal cu pulsaia de 250 rad/s. Se cunosc: R
= 30; L =0,16 H; C= 100 F, elementele respective de circuit fiind considerate
ideale.
Expresia general a impedanei unui circuit R L C paralel: Z =

se
particularizeaz pentru cele dou circuite astfel:
a) C = 0; Za =

; Za =

= 24
b) 1/ ; Zb =

; Zb =

= 30/1,25 = 24

5. Pentru circuitul RLC din figur, alimentat sub o diferen de potenial sinusoidal
de valoare efectiv U= 100V i pulsaie = 500 rad/s, s se calculeze: a)
valoarea efectiv a curentului; b) valorile efective ale tensiunilor la bornele
elementelor componente; c) valorile factorilor (coeficienilor) de
supratensiune la bornele bobinei i respectiv, condensatorului. Se cunosc: R= 30
; L= 0,32 H; C = 10 F.
a) Impedana echivalent circuitului este: Z =

; Z =

= = 50; I = U/Z; I = (100/50)A = 2A; b)


UR = RI; UR = 30 * 2V = 60V; UL = L; UL = 160 * 2V = 320V; UC = I/ ; UC =
2 * 200V = 400V

b) Din definiia factorului (coeficientului) de supratensiune, rezult: SL = UL/U =
320/100 = 3,2; SC = UC/U = 400/100 = 4,0

6. n condiiile problemei anterioare se poate realiza condiia de rezonan?
Vom calcula reactanele asociate bobinei i condensatorului n condiiile date n enunul
problemei: XL = L; XL = 0,32*500 = 160
XC = 1/ ; XC = 1/(10*10
-6
*500) = 200; XL XC, sistemul nu este la rezonan.
Pentru a se ndeplini condiia de rezonan, ar trebui s existe posibilitatea de variere
(modificare a unora dintre parametrii L, C, ). S presupunem c generatorul care
alimenteaz circuitul poate furniza frecven variabil; n acest caz, s-ar putea ndeplini
condiia de rezonan pentru o frecven
rez=0 respectiv pentru o pulsaie rez = 0, valorile pentru L i C rmnnd
nemodificate.
L0 = 1/C0; LC

= 1/LC; (2v0)
2
= 1/LC;

= 1/4
2
LC; v0 =


Numeric: 0 =

; 0 =

= 555,5 rad/s; v0 =

; v0 89 Hz; T0
= 1/v0 = ; T0 0,01 sec

7. Vom calcula intensitile curenilor din laturile reelei prezentate n figur, folosind
metoda transfigurrii. Reeaua este alimentat cu tensiune variabil sinusoidal
n timp (U,).
U=100V; v = 50HZ
R1=6; R2=2; R3=2; L1 = (0,1/ H; L2 = (0,02/ H; C1 =
(25/ *10
-4
F; C3 = (50/ *10
-4
F;
Calculm valorile impedanelor complexe Z1, Z2 i Z3: Z1 = R1 + j(XL1-XC1); Z2 =
R2 + jXL2; Z3 = R3 - jXC3
Numeric: Z1 = R1+j(L1 - 1/C1 ); = 2v; Z1 = 6+j(

= 6+j(0,1*100-

6+j(10-4) = 6+6j() = 6(1+j)()


Z2 = R2+jL2 ; Z2 = 2+j*(0,02/) * 2v = 2+j*0,02*100 = 2+2j = 2(1+j)(); Z3 = R3-
j/(C3 ) = -j/C32;
Z3 = 2 -

2-2j() = 2(1-j)(). Reeaua dat se nlocuiete cu reeaua


echivalent urmtoare,(prima fig.) n care impedanele Z2 complexe i Z3sunt conectate
n paralel i pot fi nlocuite prin impedana complex echivalent Z23 (a doua fig.).
Circuit RLC echivalent, n care elementele au fost nlocuite prin
impedanel asoc. Circuit RLC cu impedane echiv.
Z23 = Z2Z3/Z2+Z3; Z23 = 2(). ntre bornele A i B impedana total complex este: ZAB
= Z1+Z23; ZAB= 6+6j+2 = 8+6j = 2(4+3j) ()
Curentul I
1
care trece prin aceast impedan e: I
1
= U/Z
AB
; I
1
=

= 2(4-3j)(A)
Tensiunea U
1
corespunznd poriunii de circuit cuprins ntre punctele A i M este:
U1 = I1Z1; U1 = 2(4-3j)6(1+j) = 12(7+j)(V)
Tensiunea U
2
corespunznd poriunii de circuit cuprins ntre punctele M i B e: U2 =
U-U1; U2 = 100-12(7+j) = 16-12j = 4(4-3j)(V)
Curenii I
2
i I
3
prin impedanele Z
2
i Z
3
conectate n paralel la aceeai tensiune U
2
vor
fi: I
2
= U
2
/Z
2
; I
2
=

(A) = 1-7j(A); I
3
= U2/Z3; I
3
=

(A) = 7+j(A)
Verificarea se face scriind prima teorem Kirchhoff n nodul M: I
1
= I
2
+ I
3
; 2(4 -
3j) = 1 - 7j + 7 + j; 8 - 6j = 8 - 6j
8. S se calculeze intensitile curenilor prin laturile reelei prezentate n figura prin
aplicarea teoremelor Kirchhoff i prin metoda curenilor ciclici. Se cunosc: E
1
=
48+32j (V); E
2
= 48+64j (V); Z
1
= Z
2
= 2 (); Z
3
= 3+4j ()
a) Prin aplicarea teoremelor Kirchhoff: n nodul A: I
1
+ I
2
= I
3
; n ochiul (1): I
1
Z
1

+ I
3
Z
3
= E
1
; n ochiul (2): I
2
Z
2
+ I
3
Z
3
= E
2
nlocuind valorile numerice date, sistemul devine: I
1
+ I
2
- I
3
= 0; 2 I
1
+(3+4j) I
3
= 48+32j; 2 I
2
+(3+4j) I
3
= 48+64j
==


2*


= -2(3+4j)-2(3+4j+2) = -16(1+j);
1 == -


-


; 1 = -224 + 32j = -
32(7 j)
2 ==


-


= 32 224j = 32(1 7j)
I
1
= 1/ =

= 6-8j(A); I
2
= 2/ =

= 6+8j(A);
I
3
= I
1
+ I
2
; I
3
= 6-6j+6+8j = 12A
b) Prin metoda curenilor ciclici: Desenez din nou reeaua dat indicnd curenii
ciclici j1 i j2 ai celor dou ochiuri (1) i (2) delimitate n mod natural, prin nsi structura
geometric a reelei. Nu trebuie confundat unitatea imaginar j (j
2
= -1) cu curenii
ciclici j1 sau j2 din laturile reelei.
Scriind teorema a doua Kirchhoff pentru fiecare ochi (1) i
(2) se obine:
ochiul (1): j
1
( Z
1
+ Z
3
)- j
2
Z
3
= E
1
; ochiul (2): j
2
( Z
2
+ Z
3
)- j
1
Z
3
= - E
2

Ordonnd termenii i fcnd nlocuiri numerice se obine sist. de ec.: (5+4j) j
1
-(3+4j) j
2

= 48+32j; -(3+4j) j
1
+(5+4j) j
2
=-(48+64j) =>
=


= (5+4j)
2
(3+4j)
2
= 16(1+j); 1=


=
224-32j= 32(7-j); 2=


= 32(1-7j)
j1 = 1/ =

= 6-8j; I
1
= j1 = 6 - 8j (A); I
2
= - j2 = 6 8j (A); I
3
=
j
1
- j
2
; I
3
= 6 - 8j + 6 + 8j =12A

9. Un sistem electric conine, conectat n serie, diverse aparate, de rezistene,
inductane i capaciti echivalente cunoscute. Astfel: R = 30 rezistena
echivalent; L = 0,32H inductana echivalent; C = 10F capacitatea echivalent.
Ansamblul este alimentat la o diferen de potenial sinusoidal de valoare
efectiv U = 100V i de pulsaie = 500rad/s. Calculai: a) valoarea efectiv a
curentului; b) valoarea tangentei unghiului de defazaj dintre curent i tensiune;
c) diversele puteri dezvoltate nacest ansamblu.
a) mpedana complex asociat sistemului: Z = R+jX; Expresia n complex, a
curentului: I = U/Z = U/(R+jX)
Modulul curentului: |I| = I =

; = 0,32*500 = 160;

= 200;
X = XL - XC = - (1/ = (160 - 200) = -40; |Z| =

= 50; |I| = I = 100/50 = 2A


b) tg =

; tg = 40/30 = 4/3, = arctg{4/3}; c) Expresia complex


conjugat a curentului este: I
*
=


Puterea aparent: S = U I
*
se expliciteaz S =

= j

+ j*

;
S=

+j*

=120-160j(VA)
Put. activ este partea real, P, a puterii aparente: P = 120W iar put.reactiv este
partea imag., Q, a puterii aparente: Q = -160VAR
Modulul puterii aparente: |S| =

; |S| =

= 200VA

10. Calculai impedanele echivalente circuitelor urmtoare, n care se cunosc
valorile R,L,C i .
a) Ze = ZLZR/ZL+ZR =

; Ze =

+j*

; Ze =

+j*


b) Ze = ZCZR/ZC+ZR =

=
(

-
j*

;
Ze =

j*11. Pentru circuitul din figur, calculai: a) intensitatea curentului; b) defazajul ntre
curent i tensiunea u aplicat la bornele A i B ale acestuia, unde u are expresia
u = 2 cos(t 45)V. Se cunosc: Z
1
= 1 + j (); Z
2
= 2 (); Z
3
= -2j ()
a) I = U/Z; Z = Z
1
+ Z2Z3/Z2+Z3; Z = 1 + j+

= 1 + j+

= 1+ j
-

; Z = 1+ j j+ 1 = 2()
Impedana echivalent acestui circuit se comport ca o rezisten ohmic, reactana
asociat prii imaginare fiind nul.

b) tg = X/R = 0; = arctg0 = 0, curentul i tensiunea sunt n faz.
Ief = Uef/Z = 2/2 = 1A