Sunteți pe pagina 1din 8

pentru cea mai bună creaţie de HALLOWEEN

Se acordă elevului/ei ………………………………………., din clasa


……., de la Școala Gimnazială nr 4 Arpășel, jud. Bihor pentru participarea la
concursul de creativitate „Carnaval de HALLOWEEN“.

30 octombrie 2019 Coordonator activitate,


Prof. Horgea Cristina
pentru cea mai haioasă mască de HALLOWEEN

Se acordă elevului/ei ………………………………………….., din clasa


……., de la Școala Gimnazială nr. 4 Arpășel, jud. Bihor pentru participarea la
concursul de creativitate „Carnaval de HALLOWEEN“.

30 octombrie 2019 Coordonator activitate,


Prof. Horgea Cristina
pentru cea mai frumoasă mască HALLOWEEN

Se acordă elevului/ei ………………………………….,


din clasa ……., de la Școala Gimnazială nr. 4 Arpășel, jud.
Bihor pentru participarea la concursul de creativitate
„Carnaval de HALLOWEEN“.

30 octombrie 2019
Coordonator activitate,

Horgea Cristina
30 octombrie 2019

pentru cea mai haioasă mască de


pentru cea mai haioasă mască de HALLOWEEN
HALLOWEEN

Se acordă Se acordă elevului/ei


elevulului/ei
……………………………….....….,
................................................ din clasa ……., de la Scoala
…………… din clasa ……., de la Gimnazială nr 4 Arpăsel, jud.
ȘȘ coala Gimnazială nr. 4 Bihor pentru participarea la
ArpășȘ el, jud. Bihor pentru concursul de creativitate
participarea la concursul de „Carnaval de HALLOWEEN“.
creativitate „Carnaval de
HALLOWEEN“. 30 octombrie 2019
Coordon Coordonator activitate,
ator activitate, Horgea Cristina
H
orgea Cristina
pentru cea mai haioasă mască de HALLOWEEN
....................................................
....................., din clasa ……., de
Se acordă elevului/ei la ȘȘ coala Gimnazială nr. 4
ArpășȘ el, jud. Bihor pentru
participarea la concursul de
creativitate „Carnaval de
HALLOWEEN“. ………….......................................
................, din clasa ……., de la
30 octombrie 2009 Coordonatori ȘȘ coala Gimnazială nr. 4 ArpășȘ el,
activitate, jud. Bihor pentru participarea la
concursul de creativitate
Horg
ea Cristina „Carnaval de HALLOWEEN“.
30 octombrie 2019
Coordonatori activitate,

Se acordă Prof. Horgea


Cristina
elevului/ei ……
Se acordă elevului/ei Se acordă elevului/ei

…………....................................... …................................................
.............… din clasa …......, de la ...........…......din clasa ……., de
ȘȘ coala Gimnazială nr. 4 ArpășȘ el, la Scoala Gimnazială nr. 4
jud. Bihor pentru participarea la Arpăsel, jud. Bihor pentru
concursul de creativitate participarea la concursul de
„Carnaval de HALLOWEEN“. creativitate „Carnaval de
30 octombrie 2009 Coordonatori HALLOWEEN“.
activitate,
Prof. 30 octombrie 2009
Horgea Cristina Coordonatori activitate,
Prof. Horgea
Cristina