Sunteți pe pagina 1din 8

Nr. ........../.............. Nr. ........../..............

Director,
Prof.Oprea Horia
APROBAT,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, AVIZAT,


PROF. FLORINA STOIAN

Nr........................../........................
PRIMĂRIA MUNICIPALĂ
RM. SĂRAT,
JUDETUL BUZĂU
PRIMAR,
AVIZAT, D-L CÎRJAN SORIN
Nr. ................/............................
CENTRUL CULTURAL
”FLORICA CRISTOFOREANU”
DIRECTOR, PROF. VÎLCU VIOLETA

AVIZAT,
Inspector școlar pentru educație permanentă
și activități extrașcolare,
Prof. dr. VERONICA TRANDAFIR

CONCURS EDUCAȚIONAL REGIONAL

CASA PĂRINTEASCĂ-
LEAGĂNUL COPILĂRIEI MELE

TIPUL ACTIVITĂȚII PRINCIPALE: CONCURS


DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: CULTURAL-ARTISTIC, LITERATURA

Ediţia a III - a

DATA/PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII


PRINCIPALE:
ANUL ȘCOLAR 2017-2018: RM.SĂRAT, JUD.BUZĂU

C.A.E.R. 2018
PARTICIPARE A.) DIRECTĂ; B.) INDIRECTĂ;

Coordonator proiect :
Prof. Dinu Olguta
TEMA CONCURSULUI: ,,CASA PARINTEASCĂ- LEAGĂNUL
COPILĂRIEI MELE”
PARTENERI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
Centrul Cultural,,Florica Cristoforeanu” Rm.Sărat
Primăria Rm.Sărat
COORDONATOR :
Prof.înv.Dinu Olguta

COLABORATORI:
Şcoala Gimnazială nr.6,Rm.Sărat:
Prof. Balan Dragomir Irina
Prof.Barbu Olga
Prof. Nechifor Gina
Înv. Olaru Florentina
Prof. Oprea Diana
Prof. Popescu Florentina
Prof. Pricopi Ionel
Prof. Roman Valeria
itatea
Pornind de la ideea că fiecare elev este bun şi creativ în felul său, ne-am
propus să organizăm acest concurs, care ar putea satisface mai multe tipuri de
inteligenţă.
Astfel ne-a venit ideea studierii mai multor arii curriculare, armonios îmbinate
într-o singură temă: "Copilăria, cea mai frumoasă poveste ".
Ne-am propus să putem oferi un control al activităţii de învăţare bazată pe
teoria inteligenţelor multiple.
Acest concurs se adresează mai ales acelor elevi care doresc să-şi cultive
imaginaţia, care pătrund cu uşurinţă în tainele cuvintelor, ale culorilor şi ale muzicii.
Copilaria farmecul ei,dar mai ales Sfintele Sarbători se pot simţi de fiecare atât
în cuvânt, cât şi în culoare. Concursul Regional ,,CASA PARINTEASCĂ-
LEAGĂNUL COPILĂRIEI MELE” ne va conduce pe tărâmul fanteziei şi al
imaginaţiei literare şi artistice.
Prin aplicarea acestui concurs vom demonstra că elevii cu care lucrăm pot să-
şi atingă proporiile potenţialităţi şi să-şi manifeste creativ şi adaptiv originalitatea.
SCOP:
Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin
realizarea unor lucrări literare şi plastice originale, având ca temă universul
copilariei in casa parinteasca,
Promovarea lucrărilor efectuate de copii, prin editarea auxiliarului ,,CASA
PARINTEASCĂ-LEAGĂNUL COPILĂRIEI MELE”
OBIECTIVE:
 stimularea creativitatii şi imaginaţiei elevilor prin realizarea unor materiale
deosebite;
 valorificarea mesajelor, informaţiilor, gândurilor, trăirilor, sentimentelor legate
de casa parinteasca si emotiile copilariei legate de acest univers;
 dezvoltarea abilităţii de comunicare şi interelaţionare prin limbaj literar şi
plastic între elevii din şcolile partenere;
 antrenarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi extracurriculare

GRUP ŢINTĂ:
 preșcolari
 elevii claselor CP-VIII;
 cadre didactice;
 psihologi
 părinţi.

SECŢIUNI :
1. Creaţie literară
2. Creaţie plastică

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea concursului regional
,,CASA PĂRINTEASCĂ- LEAGĂNUL COPILĂRIEI MELE,,

Creaţiile literare vor respecta următoarele cerinţe de redactare:


- criteriile de elaborare ale unei compuneri/ poezii, în care să prezinte universul
copilariei in casa parintească,
- redactarea pe o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman,
format Portrait, alinirea- justified, margini pagină- 1.5 cm, obligatoriu cu semne
diacritice.
La sfârşitul compunerii/ poeziei, se va specifica numele şi prenumele elevului,
clasa, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail.
Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4,
iar pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa,
şcoala, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.

Toate creaţiile elevilor (literare si plastice) însoţite de fişa de înscriere, un


plic autoadresant timbrat cu minim 5 lei si o sponsorizare de 20 lei (necesari
pentru tipărirea diplomelor, adeverințelor și organizarea expoziției) se vor
expedia în perioada 15 .I. 2018 - 5.III.2018, la adresa:
Prof. DINU OLGUȚA
SAT OREAVUL, NR. 436
COMUNA VALEA RÂMNICULUI
JUD.BUZĂU
CU MENŢIUNEA: PENTRU CONCURSUL ,,CASA PĂRINTEASCĂ- LEAGĂNUL
COPILĂRIEI MELE,,

Cadrele didactice care doresc publicarea creaţiilor literare şi plastice în Auxiliarul


didactic pentru limba și literatura română și educație plastică ”CASA PARINTEASCA-
LEAGANUL COPILARIEI MELE ”, care va avea ISBN, vor trimite lucrările şi
dovada achitării prețului auxiliarului (dacă ați pus banii în plic, precizați în e-
mail) pe adresele de e-mail, împreună cu fişa de înscriere:
e-mail olga_leonardo@yahoo.com în perioada 15 .I. 2018-05 .III. 2018

Se vor publica doar lucrărilor copiilor sau a cadrelor didactice pentru care se
solicită publicarea.
Publicarea lucrărilor implică participarea la concurs.

Taxa pentru publicarea unei lucrări în auxiliar este de 25 lei, pe care o


puteți trimite în plic cu lucrările, puși într-o coală/plic mic pe care să specificați
ce reprezintă (exemplu: 25 lei publicare + 20 lei sponzorizare+10 lei lucrare
proprie) sau pentru siguranță o puteți trimite prin mandat poștal cu mențiunea
”auxiliar” la adresele mai sus menționate. Dacă solicitați achiziționarea unui auxiliar
și aveți și lucrare proprie (vedeți mai jos) se publică lucrarea proprie și o lucrare a
unui elev.
Se publică atâtea lucrări câte auxiliare solicitați.
Plicurile cu valoare mare este obligatoriu să fie trimise recomandate cu confirmare
de primire, să fiți siguri că ajung la noi.
Aceia dintre dvs care ați avut probleme cu primirea documentelor de la noi și nu
numai– sunteți rugați să puneți plic autoadresat pentru poșta privată (dacă este în
zona dvs ) cu adresa scrisă pe plic și nr. sigur de telefon, fără timbre, pt că o să plătiți
coletul la primire.

Evaluarea creaţiilor elevilor va fi făcută de către un juriu format din cadre


didactice de specialitate, în perioada 10.III.2018 -15.III. 2018.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune, diplome de participare pentru
fiecare clasă, la fiecare secţiune şi diplome de participare pentru cadrele didactice
îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.
Diplomele pentru elevi şi pentru cadrele didactice se vor trimite în perioada
06.05.2018 – 01.06.2018 iar pentru cei care au dorit si auxiliare vor fi trimise pana
la 10.06.2018.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 creaţii literare şi 2 creaţii
plastice.
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 02.IV.2018 la Centrul Cultural
”Florica Cristoforeanu” Rm. Sărat.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune, diplome de participare pentru fiecare
clasă, la fiecare secţiune pentru elevi , iar pentru cadrele didactice îndrumătoare:

1. Adeverință de profesor coordonator ;


2. Adeverință de participare la Proiectul Educațional ,,Copilaria , cea mai
frumoasă poveste,,;
3. Adeverință de voluntar pentru implicarea în acțiunea de promovare a interesului
pentru lectură în rândul elevilor ;
4. Adeverință de coordonator de programe educative extrașcolare;
5. Adeverință de profesor evaluator;
6. Adeverință de participare cu lucrări la expoziție la nivel regional;
7. Adeverință de organizator expoziție la nivel regional;
8. Diplomă - Titlu de excelență/Premiul I (pentru cadrele didactice care participă
cu creație literară proprie de maxim o pagină pentru care se achita o taxă
separată de 10 lei);

Criterii de evaluare:
 Lucrarea să fie adecvata vârstei;
 Respectarea secţiunii la care s-a înscris;
 Acurateţea lucrării;
 Originalitatea lucrării;
 Gradul de creativitate, combinarea culorilor (pentru lucrările plastice).

Vor fi descalificate lucrările:


 care nu sunt însoţite de fişa de înscriere;
 care nu respectă tema propusă;
 lucrările copiate;
 în care se observă intervenţia adulţilor.

PROMOVAREA SI MEDIATIZAREA CONCURSULUI:


- Expoziţie la Casa de Cultură Rm.Sărat;
- Expoziţie la Primăria Rm.Sărat;
-Expoziţie la Școala Gimnazială Nr.6, Rm.Sărat;
- Articole în presa locală;
Propunem ca mediatizarea evenimentului să aibă ca finalitate realizarea unei
reviste, care să cuprindă creaţiile literare şi plastice ale elevilor.
Cadrele didactice participante la concurs îşi vor exprima opţiunea pentru
achiziţionarea auxiliarului didactic (unul sau pentru fiecare elev înscris în
concurs). Pretul auxiliarului este de 25 lei si se va trimite in plic impreuna cu
lucrarile elevilor.

Menţionăm că această acţiune este a treia activitate - concurs, a proiectului


educaţional,, COPILĂRIA, CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE ”, prima a
fost desfășurată in anul scolar 2015-2016, avand titlul ,,PAȘTELE
COPILĂRIEI MELE,, (concurs local) , iar cea de-a doua in anul trecut
( 2016-2017) - ,,CRĂCIUNUL ÎN CASA MEA,, (concurs judetean).

Persoana de contact:

Dinu Olguța –tel: 0765724154

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG ŞI VĂ URĂM MULT SUCCES!


Anexe

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSULUI REGIONAL ,,CASA PĂRINTEASCĂ, LEAGĂNUL COPILĂRIEI MELE


Editia a III-a

Subsemnatul / a.........................................................................., cadru didactic la


Scoala ................................................. Jud................. declar pe propria raspundere ca nu
percep taxa pentru acest proiect de la elevi sau parintii acestora.

Numele si prenumele ........................................... semnatura...............................

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:

………………….....................................................................................................................................

PROFESIA:
…………………………………………………………….....................................................

ŞCOALA………………………………………………………………….............................................

JUDEŢUL...............................................................................................................................................

Numărul de auxiliare pe care doriţi să-l achiziţionaţi :...............

ADRESA de contact: …......… ……...........… …....................... ................................ ........................

…………………………………………………...............................................................................

Adresa de e-mail ..........................................................................................................

Nr. de telefon ..........................…………........................................................................

Nr . Numele si Clasa Creaţie literară Creaţie plastică


crt. prenumele
elevului
1.
2.
3.
4.
PROTOCOL DE COLABORARE
CONCURSUL REGIONAL ,,CASA PĂRINTEASCĂ,LEAGĂNUL COPILĂRIEI MELE ”

Şcoala Gimnazială Nr.6,Rm.Sărat Școala.........................................................................


Judeţul Buzău Județ...........................................................................
Nr. tel. 0338569806 Nr.tel..........................................................................
Nr…….din……………………... Nr.....................din......................................................

Părţile:
1. Şcoala Gimnazială Nr.6 Rm.Sărat, reprezentată de d-nul Opre Horia în calitate de director şi
iniţiator ai concursului regional ,,CASA PĂRINTEASCĂ, LEAGĂNUL COPILĂRIEI MELE ”
2. Unitatea de învăţământ……………………………………………............................... reprezentată de
…………………………………în calitate de director şi d-nul/d-na ……….....................................................în
calitate de partener în cadrul Concursului regional ,,CASA PĂRINTEASCĂ, LEAGĂNUL COPILĂRIEI
MELE ”
Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare:
Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului concursului;
Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învăţare;
Art. 2 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiilor iniţiatoare:
Mediatizarea regulamentului de organizare a concursului;
Preluarea şi selectarea lucrărilor;
Asigurarea spaţiului pentru expunerea lucrărilor;
Expedierea materialelor concursului în format electronic şi a diplomelor de participare;
Publicarea creaţiilor literare respectând tema;
Jurizarea lucrărilor literare şi plastice de către cadre didactice de specialitate.
B. Rolul instituţiei partenere:
Înscrierea la proiect în timp util.
Intocmirea lucrărilor conform regulamentului de participare.
Expedierea materialelor pentru concurs, respectând termenul stabilit.
Exprimarea opţiunii pentru publicarea creaţiilor pe fişa de înscriere.
Cadrele didactice care doresc publicarea mai multor creaţii literare şi plastice, se obligă să
achiziţioneze revista în funcţie de numărul creaţiilor trimise pentru publicare.
Lucrările plastice se trimit prin poştă, împreună cu fişa de înscriere.
Nu se percepe taxa de participare; vor fi întocmite tabele cu participanţii la concurs, iar diplomele se vor
trimite la adresele indicate de catre coordonatori.
EXPRIMAREA ACCEPTULUI DE ACHIZIŢIOANRE A REVISTEI.
Revista/cartea va avea ISBN/ISSN. Titlul ei va fi ,,CASA PĂRINTEASCĂ, LEAGĂNUL COPILĂRIEI
MELE ” Prezentul protocol se expediază împreună cu lucrările elevilor.
Voi pune la dispoziţie protocolul semnat şi stampilat pe e-mail, fără a vi le mai retrimite pe cele expediate de
d-voastră.
Art. 3 Dispoziţii finale:
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va
transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Şcoala Gimnazială Nr.6, Rm.Sărat Şcoala ..............................


Director, Director,
Prof. Oprea Horia
Prof.....................................

S-ar putea să vă placă și