Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Teoretic “Şerban Vodă” MINISTERUL

Str. Slănicului, nr. 13, Slănic-Prahova EDUCAȚIEI


Tel / Fax: 0 2 4 4 2 4 0 7 0 9/0 2 4 4 2 4 0 6 5 1 ȘI
E-mail: gsslanic@yahoo.com CERCETĂRII
Website: www.serbanvoda.com ȘTIINȚIFICE

AVIZAT
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL:
Oprea –Nicolae Angelescu

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN


CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ
„ COPILĂRIE ÎN CULORI”
EDIȚIA 2
IANUARIE - IUNIE 2018
Liceul Teoretic „Șerban Vodă”
Director, prof. Bîtie Lavinia
Nr……….din………….

COORDONATORI:
PROF.ÎNV.PRIMAR :
FRĂȚILĂ ALINA
MÎNZICU VALENTINA

PARTENERI
Inspector General, Inspectori învățământ
Prof. Oprea-Nicolae primar,
Angelescu Prof. Coralia Matei
Prof. Stroe Bibescu
Camelia
Inspector școlar pentru
activitatea extrascolara și Casa Corpului Didactic
educație permanenta, Prahova
Cristina Petre Director, Mariana
Cazacu
Primăria Orașului Slănic Biblioteca Orăsenească
Primar, Moraru Remus Slănic
Bibliotecar, Alionte
Simona

Centrul de documentare
și informare Slănic
Bibliotecar, Negoescu
Iuliana
COORDONATORI

Prof. înv. primar Frățilă Alina


Prof. înv. primar Mînzicu Valentina

CADRE DIDACTICE IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA ŞI


DESFĂŞURAREA PROIECTULUI:

Director, Prof. Bîtie Lavinia Adriana


Director adj. Prof. Boțoc Loredana

DOMENII ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL

Domeniul: cultural – artistic

TIPUL PROIECTULUI: JUDEŢEAN

TERMEN DE DERULARE: 15 ianuarie - 15 iunie 2018

ARGUMENT

Din fericire există pe lume COPILĂRIA. Este vârsta marilor superlative pe


care le merită viaţa, vârsta celei mai pure sincerităţi, a celei mai depline libertăţi,
vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă prin
exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi. Dacă există copilărie, trebuie să
existe dragoste.
Copilăria este o lume de poveste, duioasă şi nebună. Este vârsta în care totul
e posibil iar intensitatea momentelor este maximă. Copilăria este un tărâm feeric,
în care trăim deplin şi înţelegem tainele existenţei mult mai uşor.
Poveştile, se zice, cresc într-o grădină fermecată. Cuibul poveştilor poartă
numele de … COPILĂRIE. În fiecare poveste locuieşte şi câte o zână bună. În
inimile lor calde, ştiu să adune numai bucurii, ele alungă din jurul copiilor tristeţea,
iar vorbele lor aduc mângâiere.
Copilăria este susurul tuturor izvoarelor de cristal, râs gingaş al răsăritului
lunii, privire candidă şi adiere a dimineţilor care proclamă şi opresc gesturile negre
ale inconştienţei, pulbere de aur şi diamant cu care vrea să se obişnuiască
eternitatea. Copilăria este o imensă nevoie de mirare. Astăzi, speranţa înfloreşte
sub razele calde ale copilăriei, o lume în care ne regăsim. Păşim lin şi încrezători
pe potecile pavate cu necunoscut pe care viitorul ni le pune în faţă. Când suntem la
răscruce de drumuri, vântul nostalgic al copilăriei ne arată drumul corect spre
lumină şi adevăr.
Prin intermediul versurilor şi a culorii, folosind creativitatea, imaginaţia
şi tehnici variate de lucru să aducem magia copilăriei în acest concurs care ne dă
posibilitatea să descoperim, poate, viitorii mari creatori de versuri şi mari artişti
plastici.

SCOP

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului literar şi plastic al copiilor


de ciclul primar.

OBIECTIVELE URMĂRITE

 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor şi


cadrelor didactice;
 Depistarea elevilor cu reale aptitudini artistice;
 Atragerea în competiţii specifice vârstei şi evenimentului a unui
număr cât mai
mare de elevi;
 Realizarea unei expoziţii si a unei reviste cu cele mai reuşite lucrări
plastice ale elevilor;
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţi şcolare;

TEMA CONCURSULUI: COPILĂRIA


GRUP ŢINTĂ: elevi din ciclul primar, cadre didactice;
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locala

Echipa de proiect și colectivul de jurizare:


Director, prof. Limba română: Bîtie Lavinia
Director adjunct, prof. Limba română: Boțoc Loredana
Prof. înv. primar Frățilă Alina
Prof. înv. primar Mînzicu Valentina
Responsabil CDI, bibliotecar Negoescu Iuliana
Prof. înv. primar Alionte Lavinia
Prof. înv. primar Peneș Loredana
Prof. arte plastice, Moise Grațiela
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Proiectul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din județul Prahova
dar și din țară:
Secţiuni:
1. Concurs de creaţii plastice ( desen/pictura/colaj)
2. Concurs de creaţii literare;

ETAPELE PROIECTULUI
1. Lansarea oficială a proiectului/concursului – postarea acestuia pe site–ul
Liceului Teoretic ”Șerban Vodă”/ www.serbanvoda.ro , www.didactic.ro şi
www. Copiiiph.ro- 15 ianuarie-30 ianuarie 2018
2. Înscrierea participanţilor- Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru
didactic ( anexa 1 ) şi acordul de parteneriat (2 exemplare) vor fi completate şi
trimise împreună cu lucrările copiilor. În fişă se va specifica adresa pentru
trimiterea diplomelor- 1 februarie - 31 martie 2018
3. Concursul judetean ” Copilărie în culori” – 2 - 30 aprilie 2018
4. Jurizarea lucrarilor- 30 aprilie 2018
5. Expedierea diplomelor/adeverinţelor şi a publicaţiei cu ISSN în perioada: 1- 30
mai 2018, pe adresele cadrelor didactice participante.
6. Realizarea expoziţiei în incinta Liceului Teoretic ”Șerban Vodă” Slănic- luna
mai 2018
SECŢIUNE I: CREAŢII PLASTICE sau COLAJE
Vă rugăm respectaţi tema proiectului „ COPILĂRIA”
Creaţiile plastice sau colajele vor fi realizate în format A4 (tehnica la alegere )
SECŢIUNEA a II-a: CREAŢII LITERARE
Vă rugăm respectaţi tema proiectului „ COPILĂRIA”
Creaţiile literare să fie originale. Textele vor fi redactate în Times New Roman,
mărimea 12, la 1 rând, cu diacritice, maxim 2 (două) pagini / lucrare.

Lucrările vor fi expediate pe adresa: Liceul Teoretic ”Șerban Vodă”, str.


Slănicului, nr. 13, judeţul Prahova (specificaţi - Pentru concursul judetean
„Copilărie în culori”) cat si pe email-ul ionita_alinamihaela@yahoo.com .
Lucrările vor fi etichetate pe verso, în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele
şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
şcoala, localitatea.
Lucrările vor fi expediate până la data de 31 martie 2018, data poştei, după această
dată nu se mai primesc lucrări. Un cadru didactic poate participa cu maxim 3
lucrari pentru fiecare sectiune. Diplomele vor fi trimise pe mailul dat în formularul
de înscriere.( ATENȚIE LA SCRIEREA ADRESEI DE EMAIL!!!).Lucrările
înscrise în concurs nu se restituie.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare secţiune, iar cadrele
didactice vor primi adeverinţă de participare. Diplomele şi adeverinţele se vor
expedia prin poştă pâna la începutul lunii iunie 2018.
Concursul judetean ” Copilărie în culori „ se va finaliza prin realizarea unei
reviste cu numele concursului, revista cu ISSN. Cadrele didactice ce doresc
publicarea lucrarilor în aceasta revistă, vor depune în plicul cu lucrările, suma
de 18 ron/ revista. Revista va fi expediată în plic, prin poștă. Cadrele didactice ce
vor achiziționarea revistei trimit în plicul cu lucrările:suma de 18 lei/revista+ un
plic autoadresat+3 lei pentru timbre.( nu puneți timbre în plic deoarece poșta din
oraș nu ne acceptă timbrele)
Relaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail:
ionita_alinamihaela@yahoo.com
Vă rugăm să respectaţi următoare cerinţe:
1) Să se trimită lucrări care nu au mai participat la alte concursuri.
2) Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări.
3) Specificaţi pe plic sau colet - Pentru concursul judetean „Copilărie în culori”
4)Lucrările vor fi etichetate cu datele de identificare ale fiecărui participant. Pentru
a preveni anonimatul lucrărilor, vă rugăm completaţi modelul de etichetă oferit şi
ataşaţi pe fiecare lucrare în colţul din dreapta, jos- pe verso.
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
…………………………………............................
CLASA...................................................................................
SECŢIUNEA ......................................................................................
TITLUL LUCRĂRII.............................................................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………...........................
UNITATEA ŞCOLARĂ……………………………………………………….................
RESURSE

 Umane:, şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori, comunitatea locala.


 Temporale: ianuarie 2018- iunie 2018;
 Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cameră video,
aparat foto, diplome, adeverinţe, invitaţii, revista cu ISSN.

EVALUARE

Mediatizarea proiectului în mass-media locală, pe site-ul școlii şi pe


www.didactic.ro, expoziţii în incinta unităţii iniţiatoare, precum și în incinta CDI
Slănic și Biblioteca Orăsenească Slănic.

REZULTATE SCONTATE

1. Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;


2. Realizarea unei expoziţii la nivel judeţean;
3. Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din judeţ;
4. Postarea unor fotografii ale lucrărilor pe site-ul www.didactic.ro;
5. Realizarea unei reviste cu ISSN cuprinzând lucrările participanţilor.

VALORIFICAREA PROIECTULUI

 Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, ,şcolarilor, părinţilor,


oficialităţilor locale şi judeţene;
 Crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice.

Persoane de contact:
Frătila Alina, e-mail: ionita_alinamihaela@yahoo.com / tel: 0742049770
Minzicu Valentina , e-mail : robert_raul07@yahoo.com tel: 0747119436
ANEXA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN
CONCURS JUDETEAN
„COPILĂRIE ÎN CULORI”
Ediţia I – 15 IANUARIE 2018- 15 IUNIE 2018

Unitatea
şcolară_____________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Telefon unitate
şcolară_____________________________Fax________________________
Nume cadru didactic
participant_________________________________________________
Specialitatea________________________________________________________
Telefon____________________________________________________________
Adresa e-mail________________________________________________
Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod
poştal)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Doresc sa achizitionez un numar de …………………. reviste.

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării


elevului
LICEUL TEORETIC „ȘERBAN ȘCOALA …………………
VODĂ” STR. SLĂNICULUI, STR…………………………….
NR. 13, SLĂNIC NR……………………………..
TEL: 0244240709 TEL……………………………..
NR……………DIN…………… NR…………DIN……………….

ACORD DE PARTENERIAT
PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN
CONCURS JUDETEAN
„COPILĂRIE ÎN CULORI”
Ediţia II / Inscris CAEJ, pozitia…..,
Încheiat între
LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” SLĂNIC, reprezentat de Director, Prof. Bîtie
Lavinia si de coordonatori proiect: Prof. înv. primar Frățilă Alina, Prof. înv. primar Mînzicu
Valentina, si ..............................................................................................reprezentată
de.........................................în calitate de director si..............................................................,
coordonator proiect scoala partenera.
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant, in cadrul
Concursului cu participare judeţeană : „COPILĂRIE ÎN CULORI".
Şcoala organizatoare se angajează :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să primească lucrările realizate de către elevi;
 Să organizeze expoziţia lucrarilor;
 Să realizeze jurizarea concursului;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Școala participantă se obligă:
 Să înscrie cadrele, elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele ;

LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” SCOALA


……………………………….
SLĂNIC PRAHOVA ………………………………………

DIRECTOR: prof. BÎTIE LAVINIA DIRECTOR:


……………......................