Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Data: 9.11.2017
Obiectul: Comunicare în limba română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Unitatea de învăţare: Animalele
Tema: Sunetul şi literele „m” și „M” . Înțelegerea textului.
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Scopul: familiarizarea elevilor cu literele „m” și „M” de tipar; dezvoltarea auzului
fonematic; perceperea noţiunii de reprezentare grafică. Înțelegerea textului ”Muzicanții din
Bremen”.
Obiective operaţionale:
O1- să enumere cuvinte care conţin sunetul „m”
O2- să precizeze silaba în care apare sunetul „m” (la început, la mijloc sau la sfârşit);
O3– să alcătuiască propoziţii pe baza imaginii din manual;
O4- să enumere semnele grafice din care este formată litera „M” mare de tipar;
O5- să recunoască şi să încercuiască litera „M” mare de tipar într-un text dat;
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, problematizarea, observaţia, demonstrația,
exercițiul.,joc didactic
Forme de organizare: frontal, individual
Material didactic: fişe, planşă cu litera predată, alfabetar, caiet auxiliar.
Material bibliografic:
 Prună-Stancu, Maria; Stoica, Anastasia – „Modalităţi de eficientizare a învăţării citirii
şi scrierii”, Editura Aramis, Bucureşti, 2004
 Cucoş, Constantin – „Pedagogie” – Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom,
Iaşi, 2002
 Metodica predării limbii române în clasele primare” – Silviu Niţă, Ed. Aramis, 2001

1
Nr. Momentele Ob. Metode și Evaluare
Conţinutul instructiv educativ
crt. lecţiei op. procedee formativa
1. Moment - Pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei
organizatoric - Stabilirea ordinii şi liniştii în clasă.
2. - Voi prezenta elevilor o planșă, unde au desenate diferite animale
si obiecte care încep sau conțin sunetul „m”. Vom juca un mic joc,
Captarea Conversaţia
la îndemnul meu, elevii vor spune ce animal sau obiect arăt eu.
atenției Jocul didactic
După ce spunem denumirea imaginii propuse, vom despărți în
silabe, cuvintele propuse.
3. Anunțarea O1 Astăzi vom învăţa Sunetul şi litera „m” și „M” mare de tipar. În explicația
temei și a cadrul lecției vom asculta și povestea„Muzicanții din Bremen” și
obiectivelor O2 vom discuta și despre animalele domestice cunoscute. Conversaţia
Vom identifica, desena, colora și scrie literea „m” și „M”.
O3
4. Dirijarea Intuirea literei „M” mare de tipar Capacitatea
învățării O4 - Se prezintă o planşă cu litera „M” -Voi cere să se observe Observaţia de
componenţa literei . observaţie
Intuirea imaginii din caiet
- Cer elevilor să deschidă caietele la pagina 35 Capacitatea
- Cer elevilor să identifice personajul prezentat în imaginea din Conversaţia de a
caiet. identifica
Intuirea literei de mână pe planşa model literele
- elemente grafice componente
- se observă scrierea pe două spaţii exercitiul
- scrierea model la tablă, însoţită de explicaţie.

2
O5 Scrierea literei
- exerciţii de pregătire: încălzirea muşchilor mâinii, reamintirea Capacitatea
poziţiei corecte pentru scris . de citire
Cântec : Ne jucăm cu degeţelele corectă,
- simularea scrierii literei: cu degetul în aer şi apoi pe bancă cu conştientă
creionul
- încercări de scriere (cu creion, culoare) pe caietul cu foaie albă
- scrierea literei în caietul special, cu respectarea cerinţelor
referitoare la titlu, alineat, distanţa dintre litere. După ce au fost
scrise trei litere învăţătorul verifică şi intervine pentru
corectare, dacă este cazul. Apoi fiecare continuă încă trei-patru
rânduri. Elevii care au lucrat foarte corect pot scrie un rând
folosind creion colorat. (Anexa1)

5. Asigurarea O6 Voi citi elevilor povestea „Muzicanții din Bremen”. La finalul Problematiza-
retenţiei şi a lecției, elevilor vor avea de răspuns oral la diferite întrebări pe rea
feed-back-ului baza textului. Explicaţia Deprinderea
La final elevii vor avea de rezolvat căteva exerciții pe baza textului Demonstraţia de a lucra
în caietul auxiliar. (Anexa2) individual

6. Încheierea - Fac aprecieri verbale. La final elevii vor colora fața potrivită conversația
lecţiei răspunsului oferit, referitor la întrearea„ Ți-a plăcut povestea? ”

3
4

S-ar putea să vă placă și