Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele:

Test de evaluare sumativa

1.Scrie cu cifre numerele: a) două mii trei sute opt...................................................... b)patru mii două
zeci..............................................................
c)opt mii opt sute...............................................................

2. Scrie cu litere numerele:


a)5614......................................................................................................................
b)6050......................................................................................................................
c)8703......................................................................................................................
3. Descompune in mii, sute, zeci si unitati numerele:
a) 7261 = .................... + ................... + ................. + .................
b) 9038 = .................... + .................. + .................. + .................
c) 5140 = .................... + ................... + .................. + ..................

4. Scrie numerele cuprinse intre :


a) 3127 si 3138; ..........................................................................................................................................
b) pare cuprinse intre 3986 si 4004:..................................................................................................................

5. Scrie unul dintre semnele <, > sau =, pentru a compara perechile de numere:
a) 603 .......630; b) 7430........ 7043; c) 2756 ........2756;

6. Observa sirurile de mai jos si scrie numerele lipsa:


a) 1200, 1300, ..................., ..................., 1600,..................., 1800,..............
b) 2450, 2500, .................., ..................., ...................., 2700, ..................., ...........................
c) 4374, 4376, ...................., ......................., .........................., 4784, .......................,.........................

7. Scrie cu cifre romane numerele: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 19, 20, 23, 24,28, 30.
..........................................................................................................................................................................

8. Scrie cu cifre arabe numerele: XIX, VIII, XVI, XXVII, XIV, XXX.
...........................................................................................................................................................................

9. Completeaza tabelul:

Numar Predecesorul numarului Succesorul numarului Rotunjirea la sute Rorunjirea la mii

5172

6713
SUCCES!