Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION NAȚIONAL
„Inițiative didactice”

Titlul lucrării: MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ- TIPURI ȘI MODALITĂȚI DE STIMULARE


Autorul lucrării
Nume: FRĂȚILĂ Prenume : ALINA MIHAELA
Specialitatea : PROFESOR ÎNV. PRIMAR
Instituţia: LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”
Localitatea: SLĂNIC Judeţul: PRAHOVA
Telefon 0742049770
E-mail ionita_alinamihaela@yahoo.com
Secţiunea: I SIMPOZION NAȚIONAL(REFERAT)
Modul de participare
Directă
Indirectă (trimiterea lucrării) X

Prezentare videoproiector
Prezentare flipchart

TITLUL LUCRĂRII/ACTIVITĂȚII: MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ- TIPURI ȘI MODALITĂȚI DE


STIMULARE

Observații __________________________________________________________________________

Data Semnătura
12.10.2017 FRĂȚILĂ ALINA
MIHAELA

1
2