Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume: ….......................................... Data: ..........................

Fișă de lucru

Matematică - Numerele naturale de la 0 la 10 000

(formare, scriere, citire, comparare, ordonare și rotunjire)

1. Scrie următoarele numere în tabelul de mai jos:


349, 987, 1 675, 3 582, 5 699, 7 629, 9 999, 10 000

Clasa Clasa miilor Clasa unităților


milioanelor Sute de Zeci de Unități de Sute Zeci Unități
mii mii mii

2. Scrie cu litere numerele:


- 6712 = ............................................................................................
- 1348 = ............................................................................................
- 4118 = ............................................................................................

3. Scrie cu cifre numerele:


- două mii trei sute paisprezece = ................
- nouă mii nouăzeci și nouă = ....................
- șase mii trei sute trei = ..........................

4. Scrie vecinii numerelor:


........... 1 756 ........... .......... 2 109 ........... .......... 4 899........... ..........6 109.........
...........7 899 ............ ........... 8 000 .......... ......... 9 479........... ......... 9 999 ...........

5. Descoperă regula și continuă șirul cu încă 4 numere:


a) 1 224 , 1 226, 1 228 , ..............................................................................
b) 3 790, 3 890, 3 990 , ...............................................................................
c) 4 627, 4 625, 4 623 , ...............................................................................
d) 7 500, 7 450, 7 400 , ...............................................................................

6. Folosind numerele 2, 5, 9, 8 , scrie toate numerele care îndeplinesc următoarele condiții:


- cel mai mic și cel mai mare număr par: ................ , ...................
- cel mai mare număr cu cifra unităților 9 : ....................
- la clasa miilor avem cifra 8 : ............................................................................................................
- la clasa unităților avem cifra 8 iar la clasa sutelor avem cifra 5 : ................................................

7. Câte numere de 4 cifre se pot scrie având toate cifrele identice?


...................................................................................................................................................................

8. Compară următoarele numere:


1 259 .... 1 529 3 415 .... 4 415 4 239 .... 4 239 6 425 .... 6 424 1 999 .... 1 919
6 458 .... 8 456 6 025 .... 7 025 2 989 .... 3 989 7 515 .... 7 515 8 999 .... 9 999

9. Rotunjește următoarele numere:


a) la zeci : 2 756 = ................ 7 621= ................ 1 674= ............ 8 649= .............
1 452= ........... 3 469= .............. 8 879= ........... 9 212= ............
b) la sute : 2 359= ........... 4 268= .............. 8 427= .............. 7 216= .............
3 129= ........... 6 458= ........... 5 795= ............. 9 641= .............
c) la mii: 2 456=............. 4 538= ............ 7 380=............. 5 602= .............
1 689= ............. 6 501= ............ 9 210= ............. 9 530= .............

10. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) :


- Aproximând la sute numărul 3 460 se obține 3 500. ........... .................
- Numărul 1 252 se aproximează la zeci 1 260. ............. ..................
- Numărul 7 569 se aproximează la mii 8 000. ............. ..................
- Aproximând la sute numărul 9 460 se obține 9 400. ........ ..................