Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume:.................................................................................... 23.10.

2019

TEST DE EVALUARE

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

1. Privește cu atenție imaginile, apoi scrie cu litere :

a) numerele de sub
imaginea câmpiei

b) numerele pare de sub


imaginea dealului
c) numerele impare de sub
imaginea celei mai înalte
forme de relief

2. Scrie în fiecare casetă numerele corespunzătoare:

800+ 20+ 9= 3S7Z= 1S3Z6U=


7Z2S= 9U9S9Z= 7S=
4+ 900+ 10= 500 + 10+ 7= 6S3Z9U=
4S8Z3U= 4U7Z8S= 800+ 30 + 4=

3. Scrie:

 numerele de la 342 până la 336:.......................................................................................................................................


 numerele cuprinse între 898 și 905:..................................................................................................................................
 cel mai mic și cel mai mare număr impar de trei cifre:....................................................................................................
 cel mai mic si cel mai mare număr par de trei cifre distincte:..........................................................................................
 cel mai mic și cel mai mare număr ce se pot forma cu cifrele 1, 3, 5 și 8, luate o singură
dată:......................................
 numerele pare cuprinse între 147 și 158:..........................................................................................................................
 numerele impare de la 945 până la 958:...........................................................................................................................
4. Descompune în sute, zeci și unități ca sumă de trei termeni următoarele numere:

323= 336= 936=


440= 593= 780=
756= 605= 245=

5. Ordonează:

a) crescător: 102,705,587,903,304,631
b) descrescător: 745,475,457,189,981,786

6. Scrie vecinii următoarelor numere:

a) vecinii pari b) vecinii impari


........... , 880, ........... ........... , 634, ............
........... , 449, ........... ........... , 770, ............
........... , 685, ........... ........... , 803, ............
........... , 579, ........... ........... , 74, ............

7. Completează cu ce lipsește (cu semnele <, > , = , cu cifre sau numere):

845 ....... 848 845 < 84..... 99 < .........< 101


245....... 246 627 > 62..... 600<..........< 602
943....... 745 ......46> 346 ..........< 700 < 701
907....... 387 426 =.......26 875< ...........< ..........

8. Rotunjește la ordinul zecilor, apoi la ordinul sutelor următoarele numere:

424 555 323


781 662 213
261 879 672

9. Din imaginile de mai jos, scrie denumirea corpurilor care au nevoie de aer, apă, hrană și lumină pentru a trăi și a se
dezvolta .
......................................
......................................
......................................
......................................

FELICITĂRI! AI
AJUNS LA FINALUL TESTULUI!
CUM CREZI CĂ TE-AI DESCURCAT ?
PROBĂ DE EVALUARE

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

U.T. "Toamna, doamnă ruginie"

Clasa a II-a A

Data: 23.10.2019

Competenţe specifice:
1.1 Recunoaşterea, scrierea, comparerea, ordonarea şi numerelor în concentrul 100- 1000;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat;
Obiective propuse:
 Să scrie după diferite criterii numerele date;
 Să rotunjească numere la ordinul zecilor și la ordinul sutelor;
 Să numere crescător/descrescător în concentrul 0-1000;
 Să compare perechile de numere date, utilizând semnul corespunzător;
 Să scrie denumirea corpurilor care au nevoie de aer, apa, hrana si lumină pentru a trăi și a se dezvolta;
 Să scrie vecinii pari/ impari ai numerelor precizate;
 Să descompună numere în sute, zeci și unități ca sumă de trei termeni.

Itemi:
I1. I2. I3 Scrie numere după criterii date;
I4. Descompune in sute, zeci și unitati sub forma de suma;
I5. Ordoneaza crescator/ descrescator sirurile de numere date;
I6. Scrie vecinii pari si/ sau impari ai numerelor date;
I7. Completează cu ce lipsește (cu semnele <, > , = , cu cifre sau numere);
I8 . Rotunjește la ordinul zecilor, apoi la ordinul sutelor numerele;
I9. Din imaginile de mai jos, scrie denumirea corpurilor care au nevoie de aer, apă, hrană și lumină pentru a trăi și a se
dezvolta.

Descriptori de performanţă:

Calific.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
I1 Scrie corect 8 numere cu cifre/ litere Scrie corect 5-7 numere cu cifre/ litere Scrie corect 3-4 numere cu cifre/
litere
I2 Scrie corect 12 numere Scrie corect 6 - 11 numere Scrie corect 3-5 numere

I3 Scrie corect numerele la cele 7 cerinte Scrie corect numerele la 4-6 cerinte Scrie numere la 2-3 cerinte
I4 Descompune corect 9 numere Descompune 6-8 numere Descompune 3-5 numere
I5 Ordonează corect numerele date Ordonează corect un sir de numere, iar Ordonează parțial ambele șiruri de
al doilea parțial. numere
I6 Scrie vecinii tuturor numerelor date Scrie corect vecinii pentru 5-7 numere Scrie corect vecinii pentru 2-4
numere
I7 Completeaza corect toate relațiile Completeaza corect 6 -11 relații Completeaza corect 3-5 relații
matematice matematice matematice
I8 Rotunjește corect 7-9 numere Rotunjește corect 4-6 numere Rotunjește corect 2-3 numere
I9 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect

Realizarea obiectivelor:

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
FB
Nr. elevilor care au
B
realizat
obiectivele. S
I

Centralizarea calificativelor:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi

Înregistrarea rezultatelor:

Nr. Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9


crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
24
25

S-ar putea să vă placă și