Sunteți pe pagina 1din 6

Numele __________________ _________________

calificativ Matematică
Numerele naturale de la 0 – 10000

1. Scrie în cifre apoi în litere numerele reprezentate pe numărători:

M S Z U M S Z U M S Z U

……………………………… …………………………………….. …………………………………

2. Scrie cu cifre numerele:


a) cu cifre: b) cu litere:
o mie opt sute șaisprezece – 8000 – _____________________________
cinci mii trei sute douăzeci și unu – 1500 – _____________________________
șapte mii nouă sute cinci – 4030 – _____________________________
trei mii trei – 8105 – _____________________________

3. Continuă şirurile:
 1205, 1208, , , , ;
 5510, 5540, , , , ;
 9888,8777, , , , ;

4. Scrie numerele:
a) consecutive, cuprinse între 1 304 și 1 297;
_______, ______, ______, ______, ______, ______.

b) pare, de la 5 890 până la 5 900


_______, ______, ______, ______, ______, ______.
c) impare, cuprinse între 9 007 și 8 994

_______, ______, ______, ______, ______, ______.


5. a) Compune numerele date: b) Descompune numerele date:
8 000 + 200 + 30 +2 = _________ 4976 = ________________________________
7 000 + 100 + 10 + 5 =__________ 9 867 = ________________________________
5 000 + 30 + 1 = ______________ 8 060 =_________________________________
9 000 + 800 + 4 = _____________ 3 102 = ________________________________
2 000 + 10 = _________________ 2 943 = ________________________________
6. Comparați numerele:

8 2 3 2 7 8 3 9 5 1 3 7 5 1 8 7 7 2 1 9 7 2 1 6

3 2 1 1 3 1 2 2 4 0 0 4 4 0 0 3 8 8 3 8 8 8 3 8

7. Completați tabelele:

Predecesorul Numărul Succesorul Predecesorul Numărul Succesorul


3000 X
6300 XVIII
1989 XXX
3 n´30 XXIV

8. Completați tabelul:

Numărul Rotunjire la zeci Rotunjire la sute Rotunjire la mii


3157
7892
2998

9. a) Scrie cu cifre romane următoarele numere:

25 26 27 28 29 30
XXV

b) Scrie cu cifre arabe următoarele numere scrise cu cifre romane:

XXXIX VIII IV XII XV XIV


39

c) Ordonează descrescător următoarele numere:


VIII, XVII, XXVII, IXX, XXIX, II, XVII, XII,V,XXXIX
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________\

d) Scrieți folosind doar cifrele romane învățate ( I, V, X ):

 Cel mai mic număr scris cu trei cifre romane → ______ .


 Cel mai mare număr scris cu trei cifre romane → ______ .
 Cel mai mare număr scris cu trei cifre romane distincte → ______ .
 Cel mai mic număr scris cu trei cifre romane distincte → ______ .
 În ordine crescătoare, toate numerele care se pot forma cu doar două cifre romane distincte → _____, _____,
_____, _____, _____.

e) Completează enunţurile cu numere scrise în cifre romane.


Eu am ……….. ani. Sunt în clasa a …………… . Noi suntem în clasă ………………. de elevi. Numărul
băieţilor din clasă este………………., iar al fetelor este ………………… .

10. Scrieți cu cifre arabe:

a. Cel mai mare număr de trei cifre distincte pare → ________ .

b. Cel mai mare număr de patru cifre distincte impare → _________ .

c. Cel mai mare număr par de patru cifre identice → _________ .

d. Cel mai mare număr par de patru cifre → _________ .

e. Cel mai mic număr de trei cifre distincte impare → ________ .

f. Cel mai mic număr de patru cifre distincte pare → _________ .

g. Cel mai mic număr impar de patru cifre identice → _________ .

h. Cel mai mic număr impar de patru cifre → _________ .

11. Mai jos este reprezentat numărul de jucării vândute într-un magazin timp de o lună. Scrie numele
jucăriilor în ordinea descrescătoare a numărului de obiecte vândute.

1 850 ............................................................................................................................................................
1 600 ...........................................................................................................................................................
1 350 ...........................................................................................................................................................
1 100 ...........................................................................................................................................................
850 ............................................................................................................................................................

păpuşi trenuleţe ursuleţi maşinuţe jocuri Lego

_______________________________________________________________________________________________

12. Elevii clasei a III-a A au participat la un concurs, obținând punctajele trecute în tabelul de mai jos.
Notează cu cifre romane locul ocupat de fiecare.

Numele DIANA ANDRA ALEX SANDA IONUȚ LIA


Punctaj 100 140 125 120 150 115
Locul
Matematică
Numerelenaturale 0 – 10 000

1. Competentespecifice
2.1. Recunoastereanumerelor natural din concentrul 0-10 000
2.2. Comparareanumerelorînconcentrul 0 – 10 000
2.3. Ordonareanumerelorînconcentrul 0 – 10 000

2. Descriptori de performantă

Compe Calificativul
Itemul
- tenta Foarte bine Bine Suficient
Scrie cu cifrenumereformate din mii,
2.1 5-6numere 3-4numere 2-3 numere
sute, zeciunităti
Scrie cu literenumereformate din mii,
2.1 4 numere 3 numere 2 numere
sute, zecisiunităti
Scrienumere care indeplinescconditii
2.1 a, b, c a, b a
date
Comparănumerefolosindsemnele de
2.2 5-6numere 3-4numere 2 numere
relatie<, >, =
2.3 Scrieveciniinumerelor date a, b, c a, b b
11-12
2.3 Ordoneazănumere 15-16 numere 13-14numere
numere
2.3 Rotunjestenumere la miisi la sute 4 numere 3numere 2 numere

2.3 Încercuiestenumarulrotunjit la zeci 3 numere 2 numere 1 numar


2.1 Scrie cu cifreromane 3 numere 2 numere 1 numar
2.1 Scrie cu cifrearabe 3 numere 2 numere 1 numar
2.1 Scriesumadintrecifra Z și a U de mii 3 situatii 2 situatii 1 situatie

3. Evaluarefinală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral sicorect10 - 11itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral sicorect 8 – 9itemi; incorect


BINE
/parţialcorectrestulitemilor

Rezolvă integral sicorect3 – 4itemi; incorect


SUFICIENT
/parţialcorectrestulitemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE


Nr.
Cfinal
crt Numelesiprenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CEN
TRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii: FB –%
B –%
S –%
I –%
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________:

S-ar putea să vă placă și