Sunteți pe pagina 1din 16

Unitatea de învatare 8:

Bun venit, primăvară!


Comp. Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; Resurse Evaluare
spec. continut
Ed. fizică
- identificarea şi denumirea
formelor plane: pătrat, triunghi,
dreptunghi, cerc
- recunoaşterea şi descrierea formei
Observare
obiectelor/ feţelor unor corpuri din Materiale: figuri și corpuri
MEM mediul apropiat a
geometrice din
1.1; sistematic
- identificarea interiorului şi plastic/lemn, trusă de
1.2; ă (probe
geometrie
1.3; exteriorului unei figuri Figuri plane orale/
Procedurale:
1.4; - jocuri de construcţii cu obiecte cu practice,
1.6; conversaţia,
formă geometrică Pătratul fişe de
3.1; explicaţia,exercițiul elemente
- identificarea numărului de forme lucru,teme
5.2 de problematizare
geometrice plane dintr-un desen )
Organizare:frontal, pe grupe,
portofoliul
dat/dintr-o figură geometrică individual
, proiectul
- gruparea unor forme/corpuri
geometrice după criterii date
- realizarea unor desene/ colaje cu
ajutorul pătratelor
- identificarea personajelor dintr-
un text audiat
- precizarea locului şi timpului
Luni
acţiunii
- relatarea orală, în succesiune
logică, a întâmplărilor din textul observarea
CLR Text
audiat Materiale: sistematic
1.2 suport:
- citirea în forme variate a fisă de lucru ă
1.3 „Cuibul de
enunţurilor şi textelor scurte Procedurale: (fişe de
2.3 păsărele”,
( citire cu voce tare / în şoaptă / în citire explicativă, lucru,
3.1 după Cezar
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire conversaţia, explicaţia, teme),
3.2 Petrescu
ştafetă ) exercitiul portofoliul
4.1 Vocabular,
- citirea selectivă în funcţie de Organizare:frontal, pe grupe, , proiectul
4.2 întrebări
anumite repere (alineatul, linia de individuală
4.3 pe baza
dialog) sau respectând un detaliu /
textului
o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- folosirea convenţiilor limbajului
scris(scrierea cu majusculă/alineat,
utilizarea semnelor de punctuaţie
MM - crearea unei atmosfere propice Materiale: Observare
1.1;1.2 Cântarea a
însuşirii cântecului, prin calculator, CD
vocală
1.3;1.4 prezentarea unor materiale Procedurale: sistematic
2.1;2.3 muzicale sau ilustrative potrivite conversaţia, explicaţia, ă
Cântarea demonstratia, Organizare:
3.1;3.2 - însuşirea cântecelor pe traseul:
vocală frontal, individual, pe
CLR - colectiv – grupuri mici – colectiv: Proba
individuală grupe
2.3 „Tot ce e pe lume” practică
- interpretarea cu solist şi cor a
cântecelor cu refren („O vioară
mică”, „Vulpea și gâsca”, „Azi,
Grivei e mânios”
- respectarea regulilor de câ ntare
corectă individuală

- identificarea şi denumirea
formelor plane: pătrat, triunghi,
dreptunghi, cerc
- recunoaşterea şi descrierea formei
obiectelor/ feţelor unor corpuri din Materiale: figuri și corpuri Observare
MEM geometrice din a
mediul apropiat
1.1; plastic/lemn, trusă de sistematic
1.2; - identificarea interiorului şi
geometrie ă (fişe de
1.3; exteriorului unei figuri Figuri plane
Procedurale: lucru,
1.4; - jocuri de construcţii cu obiecte cu
1.6; conversaţia, explicaţia, teme
formă geometrică Dreptunghiul exercițiul, elemente de pentru
3.1;
- identificarea numărului de forme problematizare acasă),
5.2
geometrice plane dintr-un desen Organizare:frontal, pe grupe, portofoliul
dat/dintr-o figură geometrică individual , proiectul
- gruparea unor forme/corpuri
geometrice după criterii date
- realizarea unor desene/ colaje cu
ajutorul pătratelor
- identificarea personajelor dintr-
Marti un text audiat
- precizarea locului şi timpului
acţiunii observarea
CLR - relatarea orală, în succesiune sistematic
1.3 logică, a întâmplărilor din textul Text ă
2.4 audiat suport: Materiale:
(fişe de
3.1 - citirea în forme variate a „Cuibul de fisă de lucru
lucru,
3.2 enunţurilor şi textelor scurte păsărele”, Procedurale:
teme
4.1 ( citire cu voce tare / în şoaptă / în după Cezar citire explicativă,
pentru
4.2 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Petrescu conversaţia, explicaţia,
acasă),
4.3 ştafetă ) Personaje, exercitiul
- citirea selectivă în funcţie de idei portofoliul
MEM Organizare:frontal, pe grupe,
anumite repere (alineatul, linia de principale , proiectul
– 1.1 individuală
2H dialog) sau respectând un detaliu /
o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- folosirea convenţiilor limbajului
scris(scrierea cu majusculă/alineat,
utilizarea semnelor de punctuaţie
AVAP - combinarea tehnicilor invatate si manual, carioci, suport
2.1. a materialelor necesare pentru a Lumea de hârtie, foarfece, lipici Aprecieri
2.2. reprezenta plastic lumea de sub sub ape Procedurale: globale si
2.3. ape conversaţia, explicaţia,
2.4. - crearea unor pesti prin conturare, Pești exercițiul individual
3.1. hașurare, colorare cu ajutorul Organizare: e
creioanelor colorate sau a frontal, individual
cariocilor Expunerea
- selectarea materialelor de lucru, lucrărilor
în funcţie de scopul propus;
- participarea la jocuri de
identificare a semnificaţiei liniei și
punctului, în funcţie de domeniul
în care este utilizat (pictură,
grafică, sculptură etc.)
Mier- RELIGIE
curi

Observare
- identificarea regulilor de igienă a
MEM
1.1; care trebuiesc respectate în Materiale: obiecte de igienă sistematic
1.2; locuința proprie și curățenie, reviste ă (probe
1.3; - menționarea principalilor factori Despre Procedurale: orale/
1.4; ce constituie un pericol pentru igiena conversaţia, practice,
1.6; locuinței explicaţia,exercițiul fişe de
sănătatea umană
3.1; Organizare:frontal pe lucru,teme
5.2 - utilizarea corectă a oiectelor de
grupe,individual )
igienă personală și a produselor de
portofoliul
curățenie a locuinței , proiectul
- stabilirea efectelor lipsei de
igienă asupra propriei persoane şi
a celor din jur
- identificarea consoanelor /
vocalelor din cuvintele date
- selectarea din text a unor cuvinte
după criterii date Text observarea
CLR
- citirea în forme variate a suport: sistematic
1.3 Materiale:
enunţurilor şi textelor scurte „Cuibul de ă
2.4 fisă de lucru
( citire cu voce tare / în şoaptă / în păsărele”, (probe
3.1 Procedurale:
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire după Cezar orale/
3.2 citire explicativă,
ştafetă ) Petrescu practice,
4.1 conversaţia, explicaţia,
- citirea selectivă în funcţie de Sunetele fişe de
4.2 exercitiul
anumite repere (alineatul, linia de limbii lucru,
4.3 dialog) sau respectând un detaliu / române – Organizare:frontal, pe grupe,
teme),
MEM o idee din text (joc: „Găseşte şi vocale, individuală
portofoliul
– 1.1 citeşte”) consoane , proiectul
- folosirea convenţiilor limbajului
scris(scrierea cu majusculă/alineat,
utilizarea semnelor de punctuaţie
AVAP - combinarea tehnicilor invatate si Materiale:
2.1. a materialelor necesare pentru a Lumea de calculator Aprecieri
2.2. reprezenta plastic lumea de sub sub ape Procedurale: globale si
2.3. ape conversaţia, expli-caţia,
2.4. - crearea unor pesti prin conturare, Acvariul cu exercițiul individual
3.1. hașurare, colorare cu ajutorul pești jocul de rol
e
creioanelor colorate sau a Organizare:
cariocilor frontal, individual, în
echipă Expunerea
- selectarea materialelor de lucru, lucrărilor
în funcţie de temă;
- participarea la jocuri de
identificare a semnificaţiei liniei și
punctului, în funcţie de domeniul
în care este utilizat (pictură,
grafică, sculptură etc.)

EDUCAȚIE FIZICĂ
- analiza şi sinteza fonetică a
cuvintelor
- identificarea vocalelor şi
consoanelor în silabe şi cuvinte
Text observarea
CLR - schimbarea sensului unui cuvânt
suport: Materiale: sistematic
1.3 prin schimbarea unei silabe/unui
„Cuibul de fisă de lucru ă
2.4 sunet
păsărele”,
- identificarea unor cuvinte date Procedurale: (fişe de
3.1 după Cezar
după criterii precum: număr de citire explicativă, lucru,
3.2 Petrescu
sunete, sunet iniţial, sunet final conversaţia, explicaţia, teme
4.1 Sunetele
- stabilirea poziţiei şi a ordinii exercitiul pentru
4.2 limbii
cuvintelor din propoziţii de 4-6 Organizare:frontal, pe grupe, acasă),
române –
cuvinte - folosirea convenţiilor individuală portofoliul
vocale,
limbajului scris (scrierea cu , proiectul
consoane
Joi majusculă/alineat, utilizarea
semnelor de punctuaţie
- selectarea din text a unor cuvinte
după criterii date
- identificarea şi denumirea
formelor plane: pătrat, triunghi,
dreptunghi, cerc
- recunoaşterea şi descrierea formei
Observare
obiectelor/ feţelor unor corpuri din Materiale: figuri și corpuri
MEM mediul apropiat a
geometrice din
1.1; sistematic
- identificarea interiorului şi plastic/lemn, trusă de
1.2; ă (probe
geometrie
1.3; exteriorului unei figuri Figuri plane orale/
Procedurale:
1.4; - jocuri de construcţii cu obiecte cu practice,
1.6; conversaţia,
formă geometrică Triunghiul fişe de
3.1; explicaţia,exerci-țiul,
- identificarea numărului de forme lucru,teme
5.2 elemente de problematizare
geometrice plane dintr-un desen )
Organizare:frontal, pe grupe,
portofoliul
dat/dintr-o figură geometrică individual
, proiectul
- gruparea unor forme/corpuri
geometrice după criterii date
- realizarea unor desene/ colaje cu
ajutorul pătratelor
Viner ENGLEZĂ
i
MEM - identificarea principalelor grupe Despre Materiale: fructe, legume, Observare
1.4; dieta PPT. cu piramida alimentelor a
de alimente alimentară
1.6; Procedurale: sistematic
3.1; - clasificarea alimentelor în funcție sănătoasă
explicaţia,exercițiulelement ă
5.2 de diferite criterii
e de problematizare
- organizarea alimentelor în
Piramida alimentelor Organizare:frontal, pe grupe, Aprecieri
AVAP - identificarea formelor plane pe individual globale si
– 2.6 care le au anumite alimente individual
- menționarea regulilor necesare
pentru o alimentație corectă
- rezolvarea unor exerciții și e
probleme care au în conținutul lor
exemple de alimentație sănătoasă
- analiza şi sinteza fonetică a Materiale:
cuvintelor suport hârtie, foarfece
- identificarea vocalelor şi Procedurale: Observare
CLR consoanelor în silabe şi cuvinte conversaţia, explicaţia, a
1.3 2.4 - schimbarea sensului unui cuvânt Scrierea exercițiul sistematic
3.1 3.2 prin schimbarea unei silabe/unui cuvintelor Organizare: ă (probe
sunet frontal, individual
4.1 care conțin orale/
- identificarea unor cuvinte date
4.2 grupurile practice,
după criterii precum: număr de
4.3 de sunete fişe de
sunete, sunet iniţial, sunet final
oa, ea, ia, lucru,teme
- stabilirea poziţiei şi a ordinii
MEM ie, ua, uă )
cuvintelor din propoziţii de 4-6
– 1.1 cuvinte portofoliul
- folosirea convenţiilor limbajului , proiectul
scris(scrierea cu majusculă/alineat,
utilizarea semnelor de punctuaţie

DP - crearea unui orar zilnic Când și cât Observare


1.1; personalizat învăț? Cum a
2.3 - enumerarea activităţilor într-o listă învăț? Materiale: sistematic
„Ce fac azi?” calculator ă
- plasarea unor simboluri pentru Procedurale:
CLR-
activităţile programului zilnic în conversaţia, expli-caţia,
1.2 exercițiul
MM- funcţie de succesiune, frecvenţă,
dificultate, durată jocul de rol
1.4 Organizare:
- completarea unor texte lacunare
frontal, individual, în
„Eu învăţ mai echipă
bine… “, “Cel mai uşor învăţ cu..”,
”Îmi place să
învăţ despre …” Pentru a memora
mai uşor am
nevoie de …”, “ Pentru a învăţa,
prefer să
folosesc următoarele obiecte…”
- crearea unei atmosfere propice
însuşirii cântecului, prin
MM prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite Materiale: Observare
1.1;1.2
- însuşirea cântecelor pe traseul: Cântarea calculator, CD a
1.3;1.4
colectiv – grupuri mici – colectiv: vocală Procedurale: sistematic
2.1;2.3
„Buni prieteni” conversaţia, explicaţia, ă
3.1;3.2 demonstratia, Organizare:
- interpretarea cu solist şi cor a Recapitular
CLR - cântecelor cu refren: „Ceata lui e frontal, individual, pe Proba
2.3 Pițigoi”, „Drag mi-e jocul grupe practică
românesc”
- respectarea regulilor de câ ntare
corectă individuală

Educație fizică
- identificarea şi denumirea
formelor plane: pătrat, triunghi,
dreptunghi, cerc
- recunoaşterea şi descrierea formei
Observare
obiectelor/ feţelor unor corpuri din
a
Luni mediul apropiat Materiale: figuri/ corpuri
MEM sistematic
- identificarea interiorului şi Figuri plane geometrice din plastic/lemn,
3.1 ă (probe
trusă de geometrie
exteriorului unei figuri orale/
Procedurale:
AVAP - jocuri de construcţii cu obiecte cu Cercul practice,
– 2.2 conversaţia, explicaţia,
formă geometrică Semicercul fişe de
CLR- elemente de problematizare
- identificarea numărului de forme lucru,teme
2.1 Organizare:frontal, pe grupe,
geometrice plane dintr-un desen )
individual
portofoliul
dat/dintr-o figură geometrică
, proiectul
- gruparea unor forme/corpuri
geometrice după criterii date
- realizarea unor desene/ colaje cu
ajutorul pătratelor
CLR - identificarea personajelor dintr- Text Materiale:manual, fisă de Observare
1.1 un text audiat suport: lucru a
1.2 - precizarea locului şi timpului Buburuza, Procedurale: sistematic
2.1 acţiunii după conversaţia, explicaţia, ă
2.2 - citirea în forme variate a Eugen învăţarea prin descoperire,
3.1 enunţurilor şi textelor scurte Jianu exercitiul Aprecieri
4.2 ( citire cu voce tare / în şoaptă / în Vocabular, Organizare:frontalindividua globale si
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire întrebări l, grupe individual
AVAP ştafetă ) pe baza e
-2.6 - citirea selectivă în funcţie de textului
anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu /
o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- folosirea convenţiilor limbajului
scris(scrierea cu majusculă/alineat,
utilizarea semnelor de punctuaţie
- identificarea poziției corecte de
cânt în imagini
- marcarea locurilor indicate Materiale: Observare
MM
pentru respirație calculator, CD a
1.4;
- interpretarea individuală a unui Evaluare Procedurale: sistematic
2.1
câ ntec cunoscut sumativă conversaţia, explicaţia, ă
- cântarea vocală în colectiv, în orală exercitiul muzical
CLR - Organizare:
grupuri mici şi individual Evaluare
2.3 - poziţia, emisia naturală, tonul, frontal, pe grupe orală
semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
Marți

- identificarea şi denumirea tipurilor


de exerciții fizice
- recunoaşterea şi descrierea Observare
activităților școlare și extrașcolare Materiale: coardă, elastic, a
MEM PPT-uri cu tipuri de ex. sistematic
care duc la dezvoltarea armonioasă
1.4; Despre fizice ă (probe
1.6; - reactualizarea organelor interne
exercițiile Procedurale: orale/
3.1; ale omului și cum pot fi ele
fizice conversaţia, practice,
5.2 influențate de exercițiile fizice explicaţia,exercițiul elemente fişe de
- jocuri practice de antrenare în de problematizare lucru,teme
AVAP
– 2.6 exerciții fizice a diferitelor părți Organizare:frontal, pe grupe, )
ale corpului individual portofoliul
- realizarea unor desene/ colaje , proiectul
privind importanța exercițiilor
fizice
- identificarea personajelor dintr-un
text audiat
- precizarea locului şi timpului
acţiunii Text
CLR - relatarea orală, în succesiune suport: Observare
1.1 logică, a întâmplărilor citite Buburuza, Materiale: fisă de lucru, a
1.2 - citirea în forme variate a după manual
sistematic
2.1 enunţurilor şi textelor scurte ( citire Eugen Procedurale:
ă
2.2 cu voce tare / în şoaptă / în gând; Jianu conversaţia, explicaţia,
3.1 citire în lanţ, pe roluri, citire Harta învăţarea prin descoperire,
exercitiul Aprecieri
4.2 ştafetă ) textului
- citirea selectivă în funcţie de -titlu, Organizare:frontal, globale si
AVAP anumite repere (alineatul, linia de autor, loc, individual, grupe individual
-2.6 dialog) sau respectând un detaliu / o timp, e
idee din text personaje
- folosirea convenţiilor limbajului
scris(scrierea cu majusculă/alineat,
utilizarea semnelor de punctuaţie
AVAP - combinarea tehnicilor invatate si Materiale: Aprecieri
2.1. a materialelor necesare pentru a Lumea de carioci, culori globale si
2.2. reprezenta plastic lumea de sub sub ape Procedurale:
2.3. ape conversaţia, individual
2.4. - crearea unor țestoase prin tehnica Țestoase de explicaţia,exercitiul e
3.1. Origami apă
- selectarea materialelor de lucru, Expunerea
în funcţie de temă; lucrărilor
- participarea la jocuri de Organizare:
identificare a semnificaţiei liniei și frontal, individual
punctului, în funcţie de domeniul
în care este utilizat (pictură,
grafică, sculptură etc.)
Mier- RELIGIE
curi

- identificarea şi denumirea
formelor plane care au axă de
Observare
simetrie
Materiale: figuri și corpuri a
MEM - recunoaşterea şi descrierea formei geometrice din plastic/lemn, sistematic
1.4; obiectelor/ feţelor unor corpuri din Figuri plane trusă de geometrie ă (probe
1.6; mediul apropiat Procedurale: orale/
3.1;
- identificarea interiorului şi Axa de conversaţia, practice,
5.2
exteriorului unei figuri simetrie explicaţia,exercițiul elemente fişe de
AVAP - jocuri de construcţii cu obiecte cu de problematizare lucru,teme
– 2.6 formă geometrică Organizare:frontal, pe grupe, )
individual portofoliul
- identificarea numărului de forme
, proiectul
geometrice plane dintr-un desen
dat/dintr-o figură geometrică
- realizarea unor modele repetitive
(prin desen sau cu obiecte),
respectând o anumită regulă
- citirea în forme variate a
enunţurilor şi textelor scurte
- citirea selectivă în funcţie de
anumite repere sau respectând un
CLR Observare
detaliu / o idee din text Text
1.1 Materiale: manual fisă de a
- folosirea convenţiilor limbajului suport:
1.2 lucru
scris(scrierea cu majusculă/alineat, Buburuza, sistematic
2.1 Procedurale:
utilizarea semnelor de punctuaţie după ă
2.2 conversaţia, explicaţia,
- utilizarea corectă a cuvintelor Eugen
3.1 învăţarea prin descoperire,
sau, s-au în enunțuri proprii, Jianu Aprecieri
4.2 exercitiul
corecte, coerente Scrierea globale si
Organizare:frontal,
- respectarea în scris a regulilor de corectă a individual
AVAP individual, grupe
ortografie, ortografie și de cuvintelor e
-2.6
punctuație sau/s-au
- completarea unor enunțuri
lacunare cu ortogramele
corespunzătoare
AVAP - combinarea tehnicilor invatate si Materiale:suport hârtie, Aprecieri
2.1. a materialelor necesare pentru a Lumea de foarfece globale si
2.2. reprezenta plastic lumea de sub sub ape Procedurale:
2.3. ape conversaţia, explicaţia, individual
2.4. - crearea unor caracatițe prin Caracatița exercițiul e
3.1. conturare, decupare, asamblare Organizare:
- selectarea materialelor de lucru, frontal, individual Expunerea
în funcţie de temă; lucrărilor
- participarea la jocuri de
identificare a semnificaţiei liniei și
punctului, în funcţie de domeniul
în care este utilizat (pictură,
grafică, sculptură etc.)

EDUCȚIE FIZICĂ
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare
a evenimentelor
CLR - repovestirea unui text citit, cu
1.1 accent pe anumite evenimente şi Materiale:manual, fisă de Observare
Scrierea
1.2 informaţii lucru
imaginativ a
2.1 - realizarea unui text pe baza unui Procedurale:
ă a unui sistematică
2.2 șir de întrebări conversaţia,
text pe
3.1 - folosirea convenţiilor limbajului explicaţia,exercitiul
baza unui Aprecieri
4.2 scris(scrierea cu majusculă/alineat, învăţarea prin descoperire,
şir de globale si
AVAP utilizarea semnelor de punctuaţie Organizare:frontal,
întrebări individuale
-2.6 - respectarea în scris a regulilor de individual, grupe
caligrafie, ortografie, ortoepie și
de punctuație
Joi - utilizarea în text a unor epitete,
comparații, expresii
- observarea și analiza în PPT. uri a
diferitelor simptome ale bolilor
Observare
copilăriei, în vederea recunoașterii
a
lor în viața reală Materiale: PPTuri de
sistematică
- recunoaşterea şi descrierea etapelor Despre prezentare a unor boli ale
(probe
MEM din viața unui om copilăriei
exercițiile orale/
1.1; Procedurale:
- identificarea şi denumirea bolilor fizice practice,
1.3; explicaţia,exercițiul
copilăriei fişe de
4.2 elemente de problematizare
- jocuri de rol „ La doctor”, „La lucru,teme
Organizare:frontal, pe
farmacie” )
grupe,individual
portofoliul
- realizarea unor desene/ colaje
, proiectul
privind regulile de menținere a
sănătății
ENGLEZĂ
CLR - aranjarea unei suite de propoziţii Text Materiale: fisă de lucru, Observarea
1.1 după ordinea logică de desfăşurare suport: manual sistematică
Viner 1.2 a evenimentelor Buburuza, Procedurale:
i 2.1 - repovestirea unui text citit, cu după conversaţia, explicaţia, Aprecieri
2.2 accent pe anumite evenimente şi Eugen învăţarea prin globale si
3.1 informaţii Jianu descoperire, exercitiul individuale
4.2 - realizarea unui text pe baza unui Organizare: frontal,
AVAP șir de întrebări Povestire, individual, grupe
-2.6 - folosirea convenţiilor limbajului repovestire,
scris(scrierea cu majusculă/alineat, exerciții de
utilizarea semnelor de punctuaţie vocabular
- respectarea în scris a regulilor de
caligrafie, ortografie, ortoepie și
de punctuație
- utilizarea în text a unor epitete,
comparații, expresii deosebite
- identificarea şi denumirea
corpurilor geometrice (cub,
cuboid, sferă, cilindru, con)
- recunoaşterea şi descrierea formei
Corpuri
obiectelor/ feţelor unor corpuri Materiale: figuri și
geometrice Observarea
geometrice regăsite în mediul corpuri geometrice din
sistematică
apropiat plastic/lemn, trusă de
Cubul, (probe
MEM geometrie
- identificarea fețelor, vârfurilor, orale/
1.2; cuboidul Procedurale:
bazelor corpurilor geometrice practice,
1.4; Despre joc și explicaţia, exercițiul,
- jocuri de construcţii cu obiecte cu fişe de
1.6 „boala elemente de
formă geometrică lucru,teme)
mâinilor problematizare
- identificarea numărului de portofoliul,
Organizare:frontalpe
murdare” proiectul
corpuri geometrice dintr-un desen grupe, individual
dat/dintr-un șir
- realizarea unor modele repetitive
(prin desen sau cu obiecte),
respectând o anumită regulă

Materiale:
DP fisă de lucru,
1.1; - crearea unui orar zilnic Procedurale:
Recapitular
2.3 personalizat conversaţia, expli-caţia, Observarea
e
- enumerarea activităţilor într-o listă Evaluare exercițiul
sistematică
„Ce fac azi?” Organizare:
CLR- frontal, individual, în
1.2 - plasarea unor simboluri pentru Evaluare
activităţile programului zilnic în echipă
AVAP
funcţie de succesiune, frecvenţă,
- 2.6
dificultate, durată
- completarea unor texte lacunare
„Eu învăţ mai bine… “, “Cel mai
uşor învăţ cu..”, ”Îmi place să
învăţ despre …” Pentru a memora
mai uşor am nevoie de …”, “
Pentru a învăţa, prefer să
folosesc…”

- acompanierea cântecelor cu Materiale:


MM calculator, CD Observarea
orchestra de jucării muzicale sau
1.4; PERCUȚI Procedurale: sistematică
cu percuţie corporală diversă, care
2.1 A corporală conversaţia, explicaţia,
să marcheze fie ritmul, fie timpii diversă exercitiul Evaluare
egali Organizare:
CLR - - acompanierea melodiilor orală
2.3 frontal, pe grupe
populare audiate
- însoțirea cântecelor de percuție
corporală diversă (bătăi din palme,
lovit pulpele cu palmele, bătaie cu
piciorul în podea etc.) - „Dacă
vesel se trăiește”
Educație fizică

- identificarea şi denumirea
corpurilor geometrice (cub,
cuboid, sferă, cilindru, con)
- recunoaşterea şi descrierea formei
Observare
obiectelor/ feţelor unor corpuri
MEM Materiale: figuri și corpuri a
geometrice regăsite în mediul Corpuri geometrice din sistematic
3.1
1.1 apropiat geometrice plastic/lemn, trusă de ă (probe
1.3 - identificarea fețelor, vârfurilor, geometrie orale/
4.2 bazelor corpurilor geometrice Sfera. Procedurale: practice,
AVAP - jocuri de construcţii cu obiecte cu Cilindrul. explicaţia, exercițiul, fişe de
– 2.2 elemente de problematizare lucru,
formă geometrică Conul
CLR- Organizare:frontal, pe teme)
2.1 - identificarea numărului de
grupe,individual portofoliul
corpuri geometrice dintr-un desen
, proiectul
dat/dintr-un șir
- realizarea unor modele repetitive
(prin desen sau cu obiecte),
respectând o anumită regulă
Luni - identificarea vocalelor şi
consoanelor în silabe şi cuvinte
- scrierea unor cuvinte pe baza
CLR unor scheme date (VVC, VCVC, Observare
1.2 CVCV, etc) Materiale: a
2.2 - respectarea în scris a regulilor de manual, fisă de lucru sistematic
Recapitular
3.1 caligrafie, ortografie, ortoepie și Procedurale: ă
e
4.1 de punctuație conversaţia, explicaţia,
File din
4.2 - transcrieri selective de cuvinte şi învăţarea prin descoperire,
cartea
fraze dintr-un scurt text pe teme exercitiul Aprecieri
naturii
CLR – cunoscute Organizare:frontal, globale si
1.2 - formularea de răspunsuri la individual, grupe individual
întrebări referitoare la textile e
învățate („Cine?, Ce?, Cu cine?,
Cum?, Unde?, De ce?, Din ce
cauză?, Cu ce scop?” etc.)
- acompanierea cântecelor cu
orchestra de jucării muzicale sau
cu percuţie corporală diversă, care
să marcheze fie ritmul, fie timpii Materiale: Observare
MM
egali calculator, CD a
1.4; Cântarea
- acompanierea melodiilor Procedurale: sistematic
2.1 cu
populare audiate conversaţia, explicaţia, ă
acompania-
- acompanierea melodiilor exercitiul
CLR - ment
interpretate de jucării muzicale sau Organizare: Evaluare
2.3 alte instrumente frontal, pe grupe orală
- audiție muzicală:
„Supercalifragilisticexpialidociou
s” (din filmul „Mary Poppins”)
- identificarea şi denumirea
corpurilor geometrice (cub,
cuboid, sferă, cilindru, con)
- recunoaşterea şi descrierea formei
MEM Materiale: figuri și corpuri Observare
obiectelor/ feţelor unor corpuri Corpuri geometrice din a
3.1
1.1 geometrice regăsite în mediul geometrice plastic/lemn, trusă de sistematic
1.3 apropiat geometrie ă
4.2 - identificarea fețelor, vârfurilor, Desfășurarea Procedurale
AVAP bazelor corpurilor geometrice unui corp explicaţia, exercițiul, Aprecieri
– 2.2 elemente de problematizare globale si
- jocuri practice de desfășurare și geometric
CLR- Organizare:frontal, pe individual
2.1 asamblare a unui corp geometric
grupe,individual e
- realizarea unor corespondențe
între corpurile geometrice și
desene reprezentând desfășurarea
lor
- jocuri de tipul: „Continuă
propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un
cuvânt”, „ Cum poate fi?”
- respectarea în scris a regulilor de
CLR caligrafie, ortografie, ortoepie și Observare
Marti 1.2 de punctuație
Materiale: manual fisă de a
2.2 - vizionarea unor scurte secvenţe
lucru sistematic
3.1 din emisiuni sau a unor filme Recapitular
Procedurale: ă
4.1 româneşti / dublate în limba e
conversaţia, explicaţia,
4.2 română pentru copii şi discutarea File din
învăţarea prin descoperire,
lor cartea
exercitiul Aprecieri
CLR – - transcrieri selective de cuvinte şi naturii
Organizare: globale si
1.2 fraze dintr-un scurt text pe teme
frontal, individual, grupe individual
2h cunoscute
- formularea de răspunsuri la e
întrebări referitoare la textile
învățate („Cine?, Ce?, Cu cine?,
Cum?, Unde?, De ce?, Din ce
cauză?, Cu ce scop?” etc.)
AVAP - combinarea tehnicilor invatate si Materiale: Aprecieri
2.1. a materialelor necesare pentru a Lumea de suport hârtie, foarfece globale si
2.2. reprezenta plastic lumea de sub sub ape Procedurale:
2.3. ape conversaţia, explicaţia, individual
2.4. - crearea unor căluți de mare prin Căluțul de exercițiul e
3.1. conturare, decupare, asamblare mare Organizare:
- selectarea materialelor de lucru, frontal, individual Expunerea
în funcţie de temă; lucrărilor
- participarea la jocuri de
identificare a semnificaţiei liniei și
punctului, în funcţie de domeniul
în care este utilizat (pictură,
grafică, sculptură etc.)
MEM RELIGIE Corpuri Materiale: figuri și corpuri Observare
Mier- 3.1 geometrice geometrice din a
curi 1.1 plastic/lemn, trusă de sistematic
1.3
- identificarea şi denumirea
figurilor și corpurilor geometrice
învățate
- recunoaşterea şi descrierea formei
obiectelor/ feţelor unor corpuri
geometrice regăsite în mediul
apropiat geometrie ă
AVAP Procedurale:
- identificarea fețelor, vârfurilor,
– 2.2 Recapitulare explicaţia, exercițiul, Aprecieri
CLR- bazelor corpurilor geometrice
elemente de problematizare globale si
2.1 - jocuri de construcţii cu obiecte cu Organizare:frontal, pe individual
formă geometrică grupe,individual e
- identificarea numărului de
corpuri geometrice dintr-un desen
dat/dintr-un șir
- realizarea unor modele repetitive
(prin desen sau cu obiecte),
respectând o anumită regulă
- selectarea din text a unor cuvinte
ce conțin grupurile de sunete oa,
ea, ia, ie, ua, uă Observare
- identificarea a
CLR vocalelor/consoanelor din cuvinte sistematic
date Materiale:
1.2 ă
- utilizarea corectă a ortogramelor fise de lucru, manual, CD
2.1
învățate Procedurale:
3.1 Evaluare
- dezvoltarea sau simplificarea conversaţia, explicaţia,
4.1 sumativă Aprecieri
unei propoziţii prin adăugarea / exercitiul
4.2 globale si
eliminarea unor cuvinte Organizare:
CLR – - aranjarea unei suite de propoziţii individual
frontal, individual,
1.2 după ordinea logică de desfăşurare e
a evenimentelor din mesajul audiat
- respectarea în scris a regulilor de Test scris
caligrafie, ortografie, ortoepie și
de punctuație
AVAP - combinarea tehnicilor invatate si Materiale: Aprecieri
2.1. a materialelor necesare pentru a Lumea de suport hârtie, foarfece globale si
2.2. reprezenta plastic lumea de sub sub ape Procedurale:
2.3. ape, într-o lucrare colectivă (evaluare conversaţia, explicaţia, individual
2.4. - crearea unor animale marine prin sumativă) exercițiul e
3.1. utilizare diferitelor materiale și Organizare: Expunerea
tehnici de lucru - proiect frontal, individual lucrărilor
- selectarea materialelor de lucru, colectiv
în funcţie de temă;
- participarea la jocuri de
identificare a semnificaţiei liniei și
punctului, în funcţie de domeniul
în care este utilizat (pictură,
grafică, sculptură etc.)

Joi EDUCAȚIE FIZICĂ


- identificarea şi denumirea
figurilor și corpurilor geometrice
învățate Proba de
- recunoaşterea şi trasarea axelor de evaluare
MEM simetrie cerute Materiale: figuri și corpuri scrisă
1.1 - identificarea fețelor, vârfurilor, geometrice din
1.4 bazelor corpurilor geometrice plastic/lemn, trusă de Observare
1.2 geometrie a
- jocuri de construcţii cu obiecte cu
1.3 Evaluare Procedurale:explicaţia, sistematic
1.6 formă geometrică exercițiul, elemente de ă
4.2 - identificarea problematizare
AVAP interiorului/exteriorului unei figuri Organizare:frontal, pe Aprecieri
– 2.6 - realizarea unor modele repetitive grupe,individual globale si
(prin desen sau cu obiecte), individual
respectând o anumită regulă e
- recunoașterea valorii de adevăr a
unor enunțuri
- formarea unor cuvinte prin
derivare cu prefixe sau sufixe (fără
terminologie)
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte
alintate”
- dezvoltarea sau simplificarea
CLR unei propoziţii prin adăugarea /
1.2 eliminarea unor cuvinte
1.3 - jocuri de tipul: „Continuă
La pas! Un Materiale:
2.3 propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un
pas mai fisă de lucru
2.4 cuvânt”, „ Ce s-ar fi întâmplat
sus! Procedurale:
3.1 dacă…?” Proba de
citire explicativă,
3.2 - selectarea din text a unor cuvinte evaluare
Activităţi de conversaţia, explicaţia, scrisă
MM- ce conțin grupurile de sunete oa,
ameliorare exercitiul
1.4 ea, ia, ie, ua, uă
şi Organizare:frontal
- identificarea dezvoltare
vocalelor/consoanelor din cuvinte individuală
- utilizarea corectă a ortogramelor
învățate
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare
a evenimentelor
- respectarea în scris a regulilor de
caligrafie, ortografie, ortoepie și
de punctuație
Viner ENGLEZĂ
i
MEM - identificarea şi denumirea Ameliorare, Materiale: figuri și corpuri Observare
1.1 recuperare, geometrice din a
figurilor și corpurilor geometrice dezvoltare
1.4 plastic/lemn, trusă de sistematic
1.2 învățate
geometrie ă (probe
1.3 - recunoaşterea şi trasarea axelor de
Procedurale: orale/
1.6 simetrie cerute
explicaţia, exercițiul, practice,
AVAP - identificarea fețelor, vârfurilor,
– 2.6 elemente de problematizare fişe de
bazelor corpurilor geometrice Organizare:frontal, pe grupe, lucru,teme
- jocuri de construcţii cu obiecte cu individual )
formă geometrică
- identificarea
interiorului/exteriorului unei figuri
- realizarea unor modele repetitive portofoliul
(prin desen sau cu obiecte), , proiectul
respectând o anumită regulă
- recunoașterea valorii de adevăr a
unor enunțuri
- identificarea
vocalelor/consoanelor din cuvinte
date
CLR - utilizarea corectă a ortogramelor La pas! Un Materiale:
1.2 învățate pas mai manual, culegere, fisă de
1.3 - dezvoltarea sau simplificarea sus! lucru Observare
2.3 unei propoziţii prin adăugarea / Procedurale: a
2.4 eliminarea unor cuvinte Activităţi de explicatia, exercitiul sistematic
3.2 - aranjarea unei suite de propoziţii ameliorare problematizare ă
MM- după ordinea logică de desfăşurare şi Organizare:
1.4 a evenimentelor din mesajul audiat dezvoltare frontal, individual
- respectarea în scris a regulilor de
caligrafie, ortografie, ortoepie și
de punctuație
- elaborarea în echipe a unor
postere: “Cum învăţăm?”
- jurnalul învăţării prin imagini sau Cine și ce
DP cuvinte (cum învăţ, ce îmi place să mă ajută/
1.1; învăţ, uşor şi greu în activitatea de mă Observare
2.3 învăţare, cine mă ajută) împiedică a
- prezentarea unor scurte proiecte să învăț? sistematic
Materiale:
CLR- despre condiţiile de învăţare de Importanţa ă
calculator, CD
1.2 acasă şi de la şcoală normelor Procedurale:
AVAP - realizarea unor scurte interviuri de igienă Evaluare
conversaţia, explicaţia,
- 2.6 adresate colegilor de clasă sau pentru orală
exercitiul
părinţilor: „Dacă ai fi director, ce învăţare Organizare:
ai păstra şi ce ai schimba la şcoală, frontal, pe grupe
pentru ca elevii să înveţe mai bine,
mai uşor şi cu plăcere?”

Materiale:
MM calculator, CD
acompanierea cântecelor cu Cântarea Observare
1.4; Procedurale:
orchestra de jucării muzicale sau cu a
2.1 conversaţia, explicaţia,
cu percuţie corporală diversă, care acompania- sistematic
exercitiul
să marcheze fie ritmul, fie timpii ment ă
CLR - Organizare:
egali frontal, pe grupe
2.3 - acompanierea melodiilor Evaluare
populare audiate orală
- acompanierea melodiilor
interpretate de jucării muzicale sau
alte instrumente
- „Joc în cerc”, „Ploaia”