Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 13 .11.19

Prof.Înv.Primar : Szakacs Cristina

Unitatea de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALA NR 9 BORSA

Clasa: a II-a

Obiectul: Matematica si explorarea mediului


Unitatea de învăţare:Omul și mediul înconjurător
TITLUL LECŢIEI: Adunarea numerele naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordinul unitaților
TIPUL: consolidare

ACTIVITATI INTEGRATE:AVAP,STIINȚE

SCOPUL:
 Recunoasterea ,scrierea,citirea numerelor naturale în concentrul 0-1000;
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordinul unităților;
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:

O1: – să-și însușească cunoștințe despre un proiect ECO;


O2: – să citească și să scrie corect numerele naturale de la 0 la 1000;
O3: – să efectueze adunarii in concentrul 0-1000;
O4: – să descompună nr.naturale de la 0 la 1000.

 Metode şi procedee:
 exerciţiul,
 conversaţia.

Mijloace de învăţământ:

 markere;
 tabla;
 caietul;
 fisă de lucru;
 pungi de gunoi;
 mănuși.
 Forme de organizare:
 frontală;
 individuală
 pe grupe
Resurse temporale:35 min.+10 min.

BIBLIOGRAFIE:
 Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodic pentru aplicarea programelor de matematică, Editura
Aramis, Bucureşti, 2001
 Ioan Neacşu (coordonator) - Metodica predării matematicii la clasele I –IV, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1998;
 Veronica Păduraru, Ana Platon, Maria Doiniţa Bălan - Matematica pentru perfecţionarea învăţătorilor,
Editura Spiru Haret, Iaşi, 1998.
 ETAPE STRATEGII DIDACTICE
LE Ob. Metode si Resurse Forme de
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI EVALUARE
 LECŢI op. procedee materiale organizare
EI
1. Moment *Asigură condiţiile organizatorice şi psihologice pentru Conversaţia Tabla Frontal Observarea
organizatoric desfăşurarea lecţiei în condiţii optime:pregătirea elevilor şi a sistematica
materialului necesar. .

2. Exerciții ușoare de adunare: Conversaţia Frontal Aprecierea


Reactualizare 35+45= verbală
a 130+150=
cunoştinţelor 137+100=

2. Captarea Pentru captarea atenției am pregătit un mic filmuleț cu un proiect Conversaţia Frontal Observarea
atenţiei ecologic realizat intr-o scoala din țara noastră. sistematică

3.Anunţarea Aduc la cunoştinţa copiilor că azi, ne vom antrena abilitățile


noastre de calcul ,pentru adunarea numerelor de la 0 la 1000 cu
temei şi a
trecere peste ordinul unităților.
obiectivelor

4. Dirijarea Vom începe activitatea prin rezolvarea unor exerciții din Conversatia Fișă de Individual Analiza
învǎţǎrii caietul auxiliar pag.26. ex.1 Explicatia lucru Frontal răspunsurilor
324+ 49= Observarea
256+126= Exerciţiul sistematică
137+258=
78+315=
108+444=
229+465=
128+636=
547+ 37=
235+236=
După care vom rezolva exercitiul 2 ,3,4

5. Obţinerea Explicația Fișă de În echipă Observarea


performanţei Împărțim clasa în două echipe.Fiecare echipă va rezolva sarcina Joc didactic lucru sistematica
cerută.
Echipa 1 :
Adunări cu trecere peste ordinul unităților:
234+147=
345+236=
534+126=
Activităţi în Echipa 2: Convesaţia Stilou În echipă Observarea
completare Adunări și scaderi fară trecere peste ordin sistematică
dezvoltare 123+145= hartie
personală 365-123=
567-157=

ECHIPA 1
Scrieți opinea voastră despre un comportament adecvat în
societate.
ECHIPA 2
Scrieți opinea voastră depre un comportament adecvat la școală.

6. Încheierea Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la


lecţiei lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe parcursul orei.
Notam tema de casa.