Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.3.a.

Proiectul unității de învățare


Pic, picătura năzdrăvană
In cadrul activităților voi folosi CD—ul cu filmulețul Pic, picătura năzdrăvană și jocurile propuse

CLR Literele mici şi mari 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri 5 materiale: - observarea
de tipar 1.2 despre jocuri şi jucării, membrii familiei, planșe cu imagini din sistematică a
Elemente grafice 1.3 prieteni, animale, despre conţinuturi povești, CD, elevilor
1.4 audiate. videoproiector ,
Sunetul p și literele P, 1.5 - Forme ale discursului oral - povestirea calculator, Internet -evaluare frontală
p 2.3 după imagini, povestirea unor întâmplări procedurale: metoda
„Povestea cireșelor la 3.1 familiare sau pe baza conţinutului unor fonetico-analitico-
urechi”, după Lidia 3.2 texte audiate. sintetică
Novac 4.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor conversația euristică,
- Sunetul p şi literele P, p dramatizarea, explozia
- Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor stelară
percepute prin diferite semne: bătăi din forme de organizare:
palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, individual, frontal
jetoane puse pe bancă, săritură etc.
- Asocierea unor litere şi sunete
- Desenarea literelor de tipar
- Exersarea poziţiei corecte la scris
- Utilizarea corectă a instrumentelor de
trasare/ de scris
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea:
„Despre ce este vorba (în acest fragment de
poveste)?”
- Formularea unor răspunsuri la întrebări
despre conţinutul unui mesaj/ text scurt
audiat
- Repovestirea unor secvenţe preferate
dintr-un text audiat
- Numirea personajului/ personajelor dintr-
un fragment de poveste audiat
MEM Adunarea şi scăderea 1.4 - Compunerea şi descompunerea unor 4 materiale: - evaluare
în concentrul 0 – 10, 3.1 mulţimi de obiecte având drept cardinal un caiet de lucru, CD, cretă formativă
prin numărare 5.2 număr de elemente mai mic decât 10 colorată, videoproiector
Adunarea cu o unitate - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr- , calculator, creioane
o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind colorate, fișe de lucru, - observarea
Pământul însoţită de numărarea obiectelor bețișoare sistematică a
Prezenţa apei în natură - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o procedurale: elevilor
sub diverse forme mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu explicația, exercițiul,
(precipitaţii, râuri, tot atâtea elemente” jocul didactic,
lacuri, mare etc.) - Rezolvarea de exerciţii de adunarea cu o problematizarea
Fenomene ale naturii: unitate în concentrul 0-10 şi verificarea forme de organizare:
ploaie, ninsoare operaţiilor efectuate prin numărare de individual, frontal, pe
Apa în natură obiecte/ prin desene grupe
- Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru
recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii
reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt
etc.)
- Diferenţierea anotimpurilor, două câte
două, în funcţie de caracteristicile specifice
observate
- Observarea unor modificări apărute în
viaţa omului, animalelor, plantelor, în
funcţie de anotimp
- Identificarea situaţiilor contextuale care
impun rezolvarea unor probleme prin
adunare
- Rezolvarea unor probleme cu sprijin în
imagini date
AVAP Forme spaţiale 1.3 - Decolorarea cu pic 2 materiale:
(lungime, lăţime, 2.1 - Explorarea mediului înconjurător pentru a mapa elevului, șablon, -Observare
înălţime): construcţii; 2.2 identifica forme, culori, materiale, obiecte foarfecă, lipici, ață, sistematică
forme spaţiale foarte 2.4 artistice borcan, hârtie colorată,
uşoare din hârtie - Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: acuarele,cernală, pic -lucrare practică
Povestea unei picături răsucirea, înşiruirea procedurale:
Iarna în borcan - Tehnici simple de prelucrare a firului explicația,
textil: răsucirea demonstrația, activitate
practică
forme de organizare:
individual, frontal
MM Cântarea vocală: 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de 2 materiale: Evaluare orală
cântarea în colectiv 2.1 propunător sau redat cu ajutorul mijloacelor CD-player, CD,
„Omul de nea” 3.4 tehnice ilustrații Observare
- Observarea unor ilustraţii pe textul procedurale: sistematică
cântecului care uşurează receptarea demonstrația, audiția
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind muzicală
mişcarea sugerată de text forme de organizare:
frontal, individual
DP Interacţiuni simple 2.3 - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de 2 materiale: Observare
cu fiinţe şi obiecte tipul „Pot să te prezint eu?” în care fiecare planșe, film didactic, sistematică
familiare: persoane şi copil îşi prezintă prietena/ prietenul secret prezentare PPT
caracteristicile - Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi procedurale: Discuții
acestora - o prietenă/ prietenul/ prietenii mei” în care copilul conversația, exercițiul, individuale
un prieten desenează prietenul/ prietenii, activităţile jocul didactic,
Despre prietenie preferate desfăşurate împreună, obiectele/ forme de organizare:
fiinţele de care se simt ataşaţi individual, frontal,
- Organizarea unor evenimente: „Ziua/
săptămâna prieteniei”, „Întreceri
prietenoase” etc.

Evaluarea va fi făcută prin:


 Observarea sistematică
 Observarea modului de lucru și implicarea în activități
 Observarea reacţiilor copiilor și a modului de lucru

 Aprecieri globale si individuale