Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.3.b.

Practici stereotipe și clișee didactice


Clișee și modalități eronate de de raportare la programa școlară

Cel mai de temut clișeu, prin efectele sale, este legat de rolul și locul manualului în activitatea didactică,
indifferent de disciplină.

Manualul reprezintă doar un instrument care funcționează ca resursă, element bibliografic pentru elevi.
Cadrul didactic, în schimb, se raportează la programă. Competențele și conținuturile acesteia au caracter
obligatoriu și sunt urmărite în activitatea zilnică la clasă. Este foarte important de menționat faptul că,
conținuturile care depășesc programa, identificate în manuale sau alte auxiliare, trebuie excluse din activitatea de
predareînvățare. Acestea contribuie la încărcarea nejustificată a conținuturilor învățării, aglomerează și, pentru că
că sunt consumatoare din timpul la dispoziția disciplinei, conduc la scăderea randamentului în învățarea
conținuturilor obligatorii.

În cadrul disciplinei AVAP, învățătorul utilizează, în prezentarea subiectului/temei plastice, manualul sau
propriul model ca pe un ,, model universal’’, general valabil. Elevilor li se cere să urmeze modelul dat, fără a li se
da posibilitatea să își manifeste liber imaginația, spiritul de creație.

Evaluarea obiectelor realizate de elevi individual/în echipă se realizează doar la finalul activității, punându-se
accent pe produs nu și pe proces. De altfel, utilitatea produsului realizat este foarte rar pusă în discuție, ca și
criteriu.

Cum depășim clișeele? La clasele mici, ,,modelul’’ poate fi reprezentat de un obiect din mediul familiar, un
obiect din natură, o poveste sau chiar un cântec.Profesorul poate face apel la sensibilitatea copiilor, la emoția pe
care aceștia o manifestă într-un mediu relaxat, armonizat cu natura sau în activităti de joc și mișcare. Evaluarea
produsului elevului, la finalul activității, se poate realiza nu doar prin compararea cu, modelul’’ dat, ci și prin
prisma efortului depus de el, prin gradul de implicare al acestuia pentru realizarea unui produs original și util în
viața de zi cu zi.

De asemenea se va pune accent pe ceea ce simte elevul pe tot parcursul orei, exprimând aceste emoții prin
elementele de limbaj plastic.