Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.2.

2 Profilul de formare, prezentat părinților


Prima ședință din clasa pregătitoare, din prima zi de școală, este un moment important în care
încerc să îi conving și liniștesc pe părinți, că cee ce au ei mai de preț, copilul, va fi în mâini sigure și
responsabile pe tot parcursul activităților școlare și extrașcolare pe care le desfășurăm împreună.
”Omiduțele” de astăzi, vor ajunge la sfârșitul clasei a IV- a fluturi cu aripi multicolore, diferiți,
dar pregătiți pentru zborul în ciclul gimnazial.
Le explic într-un limbaj accesibil aspecte legate de disciplinele de studiu din ciclul primar, și
numărul de ore alocat fiecăreia, pe clase.
Prezint în câteva cuvinte profilul de formare, dar subliniez întotdeauna faptul că familia și
școala trebuie să fie ”împreună” pe drumul de dobăndire de achiziții fundamentale și formare a
personalității.
La final de ciclu primar, elevul:
 Va ști să comunice oral și scris în limba română.
 Va participa la interacțiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor probleme
de şcoală sau de viaţă și va fi capabil să exprime gânduri, păreri, emoţii în cadrul unor
mesaje simple în contexte familiare de comunicare, în limba română sau engleză.
 Va rezolva probleme care prezintă situaţii familiare, utilizând instrumente şi/sau procedee
specifice matematicii.
 Va realiza un demers investigativ simplu prin parcurgerea unor etape în vederea atingerii unui
scop.
 Va manifesta interes pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat.
 Va utiliza în sprijinul învăţării a unor funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale din
mediul apropiat, cu sprijin din partea adulţilor.
 Va utiliza tehnici, metode simple pentru a învăţa, activa cunoştinţe anterioare şi înregistra
informaţii și va urmări concentrarea atenţiei, perseverarea în lucru la o sarcină până la
finalizarea corespunzătoare şi verificarea propriei activităţi.
 Va manifesta interes pentru autocunoaştere, și va pune în practică norme elementare de
conduită în contexte cotidiene.
 Își va asuma roluri şi responsabilităţi prin participarea la acţiuni în contexte de viaţă din
mediul cunoscut.
 Va recunoaşte şi respecta diversitatea (etno-culturală, lingvistică, religioasă etc.)
 Va manifesta curiozitate în abordarea de sarcini noi şi neobişnuite de învăţare , fără teama de
a greşi.
 Își va asuma sarcini simple de lucru, care implică hotărâre, angajament în realizarea unor
obiective, iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalţi.
 Va participa la proiecte culturale (artistice, sportive, de popularizare) organizate în şcoală şi în
comunitatea locală.