Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.1.

Contribuția disciplinelor la profilul de


formare
Pentru o disciplină, la alegere, propuneți activități de învățare care contribuie la profilul de
formare al absolventului de învățământ primar.

Contribuția disciplinei Matematică și explorarea mediului (clasele: pregătitoare, clasa I, clasa a II-a) și
Matematică (clasele a III-a și a IV-a) la realizarea profilului de formare al absolventului

1.Comunicare în limba maternă-- Activități de citire a enunțurilor problemelor, a unor texte de


informare pe teme specifice programelor urmate de rezolvarea sarcinilor de lucru/ itemilor de evaluare

- Discuții în activităț de grup

2.Competenţa de comunicare ȋn limbă străină- Exersarea unor mesaje simple, într-o limbă străină, pe
teme de sănătate personală

-Crearea unor postere pe teme de mediu cu mesaje într-o


limbă străină

3.Competențe matematice (A) și competențe de bază în științe și tehnologii (B)

- Investigarea unor procese simple în scopul găsirii unor


răspunsuri la probleme de tipul: Cum se schimbă rezultatul dacă mărim unul dintre termeni?, Dar dacă îl
micșorăm? Dar dacă modificarea se face de atatea ori?

. - Realizarea de predicții în cadrul investigațiilor


desfășurate

4.Competența digitală- Utilizarea TIC în scopul raportării rezultatelor unui proiect/ unei investigații

- Discutarea unor reguli de compotament în spațiul on-line

5.A învăța să înveți- Exersarea unor etape, parte dintr-un proiect/investigație, pentru îmbunătățirea
executării acestora

- Explicarea unei reguli/etape/soluţii colegilor de grup, în rezolvarea unor probleme

6.Competențe sociale și civice

- Activităţi care promovează cooperarea, colaborarea, integrarea ȋn grup

- Activități focalizate pe acordarea de sprijin colegului de grup pentru rezolvarea


unei sarcini
7.Spirit de inițiativă și antreprenoriat

- Activităţi de creare de produse –resurse didactice pentru ora de matematică (jetoane, cartonașe cu
numere, grupuri de obiecte de numărat, planșe simple), prin reutilizarea unor materiale

8.Sensibilizare și exprimare culturala- Crearea unor postere pe teme de protecția mediului -


Participarea la întâlniri cu specialiști din diverse domenii (medici, oameni de știință, ingineri,
matematicieni) pentru înțelegerea rolului matematicii și al științelor în viața cotidiană