Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.1.

Contribuția disciplinelor la profilul de


formare

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Activități de învățare care contribuie la profilul de formare al absolventului de învățământ


primar:

COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ:

 citirea și scrierea cerințelor matematice/ a problemelor/ a itemilor de evaluare;


 formularea orală și scrisă a unor probleme;
 prezentarea activității investigative/ experimentale desfășurate.
 descrierea unui algoritm de calcul;
 descrierea unor forme plane sau spaţiale;
 verbalizarea paşilor de rezolvare a unor probleme
 discuții în activitățile de grup;

COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE:

 pronunţarea cifrelor într-o altă limbă;


 recunoaşterea unor termeni matematici în texte simple scrise într-o limbă străină;
 jocuri de utilizare a banilor în diferite ţări;
 crearea unor postere pe diverse teme cu mesaje într-o limbă străină.

COMPETENȚE MATEMATICE (A) ŞI COMPETENȚE DE BAZĂ ÎN ŞTIINȚE ŞI


TEHNOLOGII (B):

 utilizarea terminologiei matematice și a unor formule de calcul;


 compararea și ordonarea numerelor;
 formarea algoritmului de calcul matematic;
 rezolvarea de probleme utilizând instrumente şi/sau procedee specifice matematicii;
 realizarea unor desene/ colaje folosind formele geometrice învățate;
 decuparea după contur a desfășurării unui corp geometric dat;
 construirea unor corpuri geometrice folosind diverse materiale;
 interacţiune corectă cu mediul înconjurător

COMPETENȚA DIGITALĂ:
 Rezolvarea de exerciții și probleme utilizând softuri educaționale;
 Utilizarea TIC în scopul raportării rezultatelor unui proiect/ unei investigații
 Utilizarea dispozitivelor digitale pentru ilustrarea unor probleme;
 Selectarea de pe internet a unor informaţii și imagini necesare pentru realizarea unor
proiecte la ştiinţe.

A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI:

 analiza datelor unor probleme;


 explicarea unei reguli/etape/soluţii colegilor de grup, în rezolvarea unor probleme;
 identificarea celei mai potrivite soluţii pentru ȋndeplinirea unei sarcini de grup;
 organizarea informațiilor în diagrame și tabele.

COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE:

 respectarea opiniilor şi a părerilor celorlalţi;


 asumarea unor responsabilităţi în cadrul lucrului în echipă;
 exprimarea propriilor idei pentru rezolvarea unei situaţii –problemă;
 activităţi pe grupe care promovează cooperarea, colaborarea și integrarea;
 activități ce presupun acordarea de sprijin colegului de grup pentru rezolvarea unei
sarcini de lucru.

SPIRIT DE INIȚIATIVĂ ȘI ANTREPRENORIAT:

 participare activă la activitățile care i se potrivesc în cadrul unui grup;


 conștientizarea rolului pe care îl poate avea în cadrul unei activități în grup;
 manifestarea creativităţii şi a curiozităţii pentru o temă dată;
 participarea din proprie inițiativă la proiecte, concursuri;
 creare de produse – resurse didactice pentru ora de matematică (jetoane, cartonașe cu
numere, grupuri de obiecte de numărat, planșe simple), prin reutilizarea unor materiale.

SENSIBILIZARE ȘI EXPRIMARE CULTURALĂ:

 participarea la întâlniri cu specialiști din diverse domenii (medici, oameni de știință,


ingineri, matematicieni) pentru înțelegerea rolului matematicii și al științelor în viața
cotidiană;
 participarea la concursuri matematice organizate în școală și în comunitatea locală.

S-ar putea să vă placă și