Sunteți pe pagina 1din 3

JURNAL  REFLEXIV

Unitatea de învăţare : ,, Magia primăverii”

Data :

Clasa : I

C.L.R. – Litera  J (mare, de mână). Jurnalul clasei

M.E.M. – Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul  0 – 100 , cu trecere peste


ordin

Ce am intenţionat:

 abordare integrată a conţinuturilor şi o îmbinare a sarcinilor de învăţare care să valorifice


cunoştinţele , abilităţile  şi  atitudinile elevilor.
 încurajarea cooperării în cadrul grupului pentru rezolvarea sarcinilor ;
 dezvoltarea  capacităţilor lingvistice, a gândirii logice , a creativităţii;

 Ce am obţinut:

 realizarea corectă a sarcinilor propuse și  atingerea obiectivelor stabilite; 


 participarea activă  a elevilor la întreaga activitate ;
 climat psihopedagogic optim desfășurării lecției.
 activităţi dinamice , în care elevii au fost implicaţi activ frontal , individual şi pe grupe;
 elevii  au realizat transferuri şi conexiuni rapide între discipline şi au participat  cu
interes la activităţi.
 activităţile au oferit instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.
 timpul alocat fiecărei secvenţe a fost eficient folosit.

În prima oră :

Activitate frontală:

                 -,,Lanţul cuvintelor” – un joc de pronunţare corectă a cuvintelor pe silabe;

                 -,,Jobenul cu surprize „ – exerciţii de citire selectivă  a cuvintelor scrise pe imagini


(cuvinte scrise cu inițială mică și cuvinte scrise cu inițială mare) ce au fost extrase din joben şi
scrierea lor cu litere de mână;

- exemplificarea unor nume care au litera initială J

- asocierea unor imagini cu reprezentarea cuvântului pe care îl sugerează

- citirea textului ,,Jurnalul clasei”


- prezentarea unor activităţi desfăşurate zilnic în clasă

- formulare de întrebări şi răspunsuri

- exerciţii de antonimie

- scrierea literei J de mână

Activitate pe grupe:

                 -,,Propoziţia  ascunsă” – prin  rezolvarea corectă a unor exerciţii de adunare şi scădere
şi ordonarea crescătoare a rezultatelor  vor obţine o propoziţie.

                 -Familia lexicală cuvântului ,,joc”

                 -Realizarea unui jurnal de lectură al clasei;

                În a doua oră:

Activitate frontală

- efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin, respectând
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
- verbalizarea modalităţii de calcul

Activitate pe grupe

-Metoda CADRANELE
- exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului obţinut prin proba scăderii
- completarea de şiruri de numere mai mici decât 100, respectând reguli precizate
- utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total, cu atât mai mare / măriţi numărul
cu...
- completarea unor tabele cu sume potrivite

Reacţiile elevilor:

 Le-au plăcut să descopere cuvintele ascunse in joben;


 Le-au plăcut lucrul pe grupe, provocările pentru că i-au pus în situaţia de a gândi şi
comunica între  ei;
 S-au implicat cu bucurie în activităţile propuse, fiind atrași de metodele didactice folosite
și de concursul între grupe;
 Elevii au fost activi pe tot parcursul orei, rezolvând cu interes toate sarcinile de lucru.
Ce feedback  am oferit elevilor:

 am focalizat  feedback-ul asupra sarcinii de lucru , nu asupra subiecţilor;


 am formulat clar şi obiectiv mesajele ;
 am urmărit evaluarea personală  a învăţării şi atitudinea faţă de  activitatea desfășurată.

Ce aş fi putut face mai bine:

 Implicarea elevilor de a deveni coparticipanţi la evaluare;


 Voi acorda mai mare atenție la formarea grupelor.

Ce îmi propun pentru data următoare:

 să ţin cont de punctul de vedere al elevilor în organizarea următoarelor activităţi,


 să fiu flexibilă şi capabilă să adopt o strategie diferită de cea planificată dacă este
necesar;
 să trezesc şi să menţin în fiecare oră atenţia şi implicarea elevilor la activităţile  de
învăţare;
 să continui aplicarea metodelor  active-participative în cadrul orelor de matematică
 șă utilizez jurnalul reflexiv ca și metodă alternativă de evaluare.