Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul I

Discuții, idei, întrebări 1.2.


Documente curriculare

În contextul noului curriculum, conceptul central al proiectării didactice este demersul


didactic personalizat, iar un instrument al acestuia este auxiliarul curricular. Acesta este un
produs curricular utilizat de cadrele didactice și de elevi, în procesul didactic, în vederea
implementării adecvate și eficiente a curriculumului.
Auxiliarul curricular reprezintă o realitate interactivă între educatori și educabili, cu
efecte concrete, anticipate interacționând realist asupra celor din urmă și asupra procesului
însuși. Acesta urmărește să contribuie la formarea și dezvoltarea capacității elevilor de a
reflecta asupra lumii și oferă individului cunoștințele necesare pentru a acționa asupra
acesteia, în funcție de propriile nevoi și dorințe, de a formula și a rezolva probleme pe baza
relaționării cunoștințelor din diferite domenii, precum și la înzestrarea cu un set de
competențe, valori și atitudini menite să contribuie la formarea unei culturi comune pentru toți
elevii, determinând astfel trasee individuale de învățare.
Pe lângă manualele școlare este absolut necesar să se apeleze la auxiliarele curriculare,
în demersul didactic, atât pentru pregătirea de zi cu zi a lecțiilor, cât și pentru pregătirea cu
ocazia participării la diverse concursuri și olimpiade școlare sau în derularea unor activități
extrașcolare. Auxiliarele curriculare oferă diverse și vaste conținuturi actualizate, conform
programelor școlare în vigoare, metode moderne și antrenante, activități de învățare
stimulative, texte multimodale, cadrul didactic dovedindu-și măiestria selectând, îmbinând
util și propunând elevilor conținuturi și activități de predare-învățare-evaluare, prin mijloace
si metode didactice adecvate, care le trezesc și le mențin elevilor interesul, curiozitatea,
atenția, motivația și dragostea pentru învățătură.