P. 1
A Doua Sansa Primar Stiinte Cadru Didactic 3

A Doua Sansa Primar Stiinte Cadru Didactic 3

|Views: 46|Likes:
Published by Stelea Doina

More info:

Published by: Stelea Doina on Jan 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

Sections

 • Cuvânt de bun venit
 • Metodologia aplicãrii programei ºcolare
 • Proiectarea unitãþilor de învãþare
 • Precizãri privind activitatea de predare-învãþare-evaluare în lecþie
 • Prima lecþie
 • Evaluarea iniþialã
 • Lumina ºi cãldura Soarelui
 • ºi a nopþilor, formarea anotimpurilor
 • alternanþa zi-noapte ºi de succesiunea anotimpurilor
 • Aerul. Proprietãþile ºi compoziþia lui
 • Aerul în viaþa noastrã
 • Apa în viaþa noastrã
 • Resursele solului ºi ale subsolului
 • Forme de relief. Mediul acvatic
 • Grãdina. Livada
 • Pãdurile de foioase. Pãdurile de conifere
 • Criterii generale de evaluare a proiectelor
 • Modele de instrumente de evaluare
 • Lecturi didactice

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ Programul „A doua ºansã“

Gabriela Dumitru

CUNOAªTEREA MEDIULUI
Lumea în care trãim Ghidul cadrului didactic
Nivelul III

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“ Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“ Carmen Costina, autoare „Limba englezã“ Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“ Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“ Cristina Ilie, autoare „Istorie/ Geografie“ Indit Sera, autoare „Limba englezã” dr. Doina–Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“ Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analitica pentru disciplina „Cunoasterea mediului” din cadrul programului „A doua sansa - Învatamânt primar”, aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 si este distribuit gratuit cursantilor înscrisi în acest program educational. Toate materialele din cadrul programului educational „A doua sansa” vor fi modificate, conform sugestiilor de îmbunatatire formulate în urma utilizarii lor în scoala. În acest sens, trimiteti comentariile si sugestiile dumneavoastra pe adresa: secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin Design copertã: Dinu Dumbrãvician Design ºi dtp: Adrian Popescu Ilustraþii: Sorin Þârlea Foto copertã: Central Audiovisual Library of the European Commision © European Community, 2005 Acest material este publicat în scopuri educationale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare experimentala a programului educational „A doua sansa - Învatamânt primar”. Autorii s-au straduit sa intre în leg\tura cu proprietarii imaginilor pentru a obtine permisiune a de a le folosi în aceasta editie. Îi rugam pe aceia pe care nu i-am putut contacta sa ia legatura cu noi la secondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“ Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Data publicãrii: martie 2006 Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Cuprins
Cuvânt de bun venit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Metodologia aplicãrii programei ºcolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Întocmirea planificãrii calendaristice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Proiectarea unitãþilor de învãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Precizãri privind activitatea de predare-învãþare-evaluare în lecþie . . . . .13 Prima lecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Familiarizarea cu Ghidul cursantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Evaluarea iniþialã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Lecþia 1 Lecþia 2 Lumina ºi cãldura Soarelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Miºcarea de rotaþie ºi de revoluþie a Pãmântului. Formarea zilelor ºi a nopþilor, formarea anotimpurilor . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Modificãri ºi adaptãri ale lumii vii determinate de alternanþa zi-noapte ºi de succesiunea anotimpurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Aerul. Proprietãþile ºi compoziþia lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Aerul în viaþa noastrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Apa. Proprietãþi. Circuitul apei în naturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Apa în viaþa noastrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Resursele solului ºi ale subsolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Forme de relief. Mediul acvatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Grãdina. Livada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Pãdurile de foioase. Pãdurile de conifere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Criterii generale de evaluare a proiectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Modele de instrumente de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Lecturi didactice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Lecþia 3

Lecþia 4 Lecþia 5 Lecþia 6 Lecþia 7 Lecþia 8 Lecþia 9 Lecþia 10 Lecþia 11

Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III

3

Cuvânt de bun venit
Stimatã învãþãtoare, Stimate învãþãtor,
Felicitãri pentru cã faceþi parte din marea echipã a proiectului „A doua ºansã – Învãþãmânt primar”! Prezentul ghid face parte dintr-o serie de materiale educaþionale elaborate în cadrul proiectului Acces la educaþie pentru grupuri defavorizate care vor fi utilizate în cadrul componentei A doua ºansã pentru învãþãmântul primar de cãtre cadre didactice, directori, inspectori ºcolari care conduc sau coordoneazã clase de tip „A doua ºansã” înfiinþate în octombrie sau în februarie 2005. În acelaºi timp ele, pot fi folosite ºi ca resursã în eforturile de construire a unor ºcoli incluzive. Forma pe care au dobândit-o aceste ghiduri se înscrie în concepþia unitarã a programul A doua ºansã pentru învãþãmântul primar, program definit prin: - modularitate ºi flexibilitate în organizare - caracter activ, practic aplicativ al curriculum-ului - respectarea individualitãþii în învãþare ºi evaluare. Ghidurile pentru cadrele didactice ºi pentru cursanþi au fost realizate în conformitate cu programele ºcolare aprobate pentru anul ºcolar experimental 2005-2006. În ghidurile pentru cursanþi urmãresc aplicarea unui model constructivist, secvenþial, accesibil ºi bine structurat de tip orientare, achiziþie, aplicare ºi transfer. Astfel, modelul didactic ales ºi pãstrat ca un laitmotiv se coreleazã cu etapele pe care le poate parcurge o unitate de învãþare, fiecare dintre momente cuprinzând secvenþe precum cele enumerate: - etapa de orientare poate cuprinde prezentarea scopurilor, semnificaþiei ºi contextului din perspectiva cursantului, activarea ºi valorizarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor anterioare ale acestuia, captarea atenþiei cursanþilor prin conexarea subiectului cu unul de interes vital pentru ei, introducerea unor întrebãri ºi situaþii provocatoare de cãtre cadrul didactic s.a., - etapa de achiziþie cuprinde rezolvarea de sarcini, exerciþii, însuºirea noilor cunoºtinþe având ca rezultat înþelegerea ºi operarea de cãtre cursant cu conceptele, etapa în care sunt alese cele mai eficiente metode de predare-învãþare-evaluare adecvate atât grupului þinta, dar ºi specificului subiectului predat. - etapa de aplicare ºi transfer se concretizeazã prin integrarea conceptelor achiziþionate în contexte noi, elaborarea unor produse ale activitãþii (de tip eseu, poster, tabel, colaj, model, proiect), evaluarea ºi auto-evaluarea atât a proiectului cât ºi a rezultatelor obþinute.

4

Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar

activitãþi de reactualizare a conceptelor cheie ale modulului/ nivelului anterior. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 5 . cu exemple de probe de evaluare construite pe baza standardelor de evaluare regãsite în programele ºcolare pentru fiecare disciplinã ºi nivel de studiu. Ghidurile pentru cadrele didactice pot fi cu usurinþã adaptate ºi individualizate în funcþie de contextul local. dar ºi practice despre realizarea evaluãrii formative dar ºi a celei sumative. resursele de învãþare disponibile. Cadrul didactic împreunã cu clasa pot hotarî în legãturã cu oportunitatea desfãºurãrii sarcinilor ºi aplicaþiilor propuse astfel încât cursanþii sã trãiascã experienþe de succes în învãþare. Fiecare dintre ghidurile pentru cursanþi pentru fiecare disciplinã sau nivel de studiu se completeazã cu ghidul adresat cadrului didactic. dar ºi alternative. particularitãþile grupului cu care lucreazã. a formelor de organizare posibil de abordat. Acestea sunt fie lucrãri de referinþã ale pedagogie sau didacticii dsciplinei. se prezintã sugestii de întocmire a planificãrii. se oferã conceptele ºi achiziþiile cheie ale disciplinei pentru fiecare nivel ºi corespondenþa dintre acestea ºi metodologia didacticã cea mai eficientã. de resursele materiale de care dispune ºcoala. În multe dintre unitãþile de învãþare propuse la diferite discipline de studiu pot fi întâlnite sarcini care se rezolvã cu ajutorul computerului. Ghidurile cadrelor didactice sunt o oglindã a fiecãrei unitãþi de învãþare prezentate ºi o aprofundare a ei din perspectiva scopului. fie adrese utile pentru cadrele didactice care doresc sã se foloseascã de Internet. a metodologiei. dicþionar cu termeni utilizaþi. probe de evaluare ºi auto-evaluare. Ghidurile cuprind ºi referiri la alte surse bibliografice utile pentru derularea demersului didactic specific fiecãrei discipline. Caracterul alternativ al acestor ghiduri se explicã prin aceea cã ordonarea conþinuturilor relevante sugerate. pe lângã unitãþile de învãþare detaliate. Ghidurile cadrelor didactice cuprind într-o manierã flexibilã ºi individualã secþiuni prin care se prezintã programa ºcolarã specificã disciplinei respective. mici proiecte ºi cercetari care se desfãºoarã în comunitate sau în diferite instituþii s. ritmul ºi metodologia abordãrii lor vor fi stabilite de cãtre fiecare cadru didactic în funcþie de stilul sãu didactic.Ghidurile elaborate pentru cursanþi cuprind. Ghidurile pentru cadrele didactice reprezintã cel mai complex instrument prin care programele ºcolare prind viaþã. Ghidurile prezintã într-o manierã succintã informaþii atât teoretice. atât prin forme clasice. pagini pentru aplicaþii ºi proiecte sau anexe cu informaþii esenþializate pentru consolidarea învãþãrii. contextul local în care se defaºoarã învãþarea.a. astfel încât transpunerea în practicã a ideilor programului sã fie cât mai coerentã ºi mai transparentã. de stilul de predare al cadrului didactic ºi de particularitãþile cursanþilor.

• Materiale educaþionale pentru elevi ºi cadre didactice. 5160 din 6. Aºteptãm sugestiile de revizuire.10.2005 în conformitate cu urmãtoarele documente: • Metodologia privind organizarea procesului de învãþãmânt în cadrul Programului „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“. comentariile. observaþiile sau aprecierile pe adresa secondchance@wyginternational.ro. a tuturor celor care lucraþi cu aceste materiale în aceastã perioadã este foarte importantã. Dat fiind caracterul experimental al programului „A doua sansa pentru învãþãmântul primar” în acest an scolar ºi necesitatea revizuirii tuturor materialelor educaþionale elaborate pânã la extinderea programului în anul ºcolar 2006-2007. • Programe ºcolare integrate prin care se realizeazã educaþia de bazã. contribuþia dumneavoastrã.M. • Planul cadru pentru programul „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“.Programul „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“ în anul ºcolar 2005-2006 va fi aplicat pe baza O. nr. Vã multumim ºi va dorim succes! Cristiana Boca 6 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .

Aerul. explorare. Standardele de performanþã reprezintã un sistem de referinþã comun ºi echivalent pentru toþi elevii care au absolvit modulul. de preocupãrile lor. anexe cu exemple de experimente ºi experienþe. vizita la muzeu sau la o expoziþie. Dezvoltarea capacitãþilor ºi abilitãþilor de observare. Programa de învãþãmânt a acestei discipline cuprinde: nota de prezentare. Obiectivele cadru sunt defalcate pe 1 . Conþinuturile abordeazã teme de interes generalfactorii de mediu ºi medii de viaþã . Ele corespund obiectivelor cadru ale disciplinei ºi sunt echivalente celor de la finele ciclului de achiziþii fundamentale ale ciclului primar. de naturã practicã. varietate datã de particularitãþile comunitãþii locale. Ele sunt organizate tematic: Lumina ºi cãldura. pliate pe condiþiile ºi adaptate la nevoile comunitãþii. sugestii metodologice de aplicare a programei. plantarea ºi organizarea unor spaþii verzi). Obiectivele cadru vin în completarea competenþelor generale de la celelalte discipline ale ariilor curriculare „Om ºi societate” ºi „Tehnologie”. Pot fi tratate intradisciplinar. Activitãþile de învãþare propun modalitãþi de organizare a activitãþii în clasã ºi în afara ei (excursia. Formarea unei atitudini pozitive faþã de mediul înconjurãtor. Informaþia teoreticã esenþialã se dobândeºte pornind de la mediul apropiat. dar ºi transdisciplinar. cadrul didactic va elabora criteriile de notare ºi va certifica romovarea/nepromovarea modulului de cãtre fiecare cursant.4 obiectivele de referinþã care specificã rezultatele aºteptate în urma învãþãrii. Totodatã existã diversitate datã de vârstele diferite ale cursanþilor. 3. Medii de viaþã. bibliografie. Pe baza lor. Aceastã diversitate poate fi valorizatã în organizarea activitãþilor de învãþare pe grupe. 2. familiar ºi este transferatã ºi aplicatã în activitãþi. corespunzãtor clasei a III-a (17 ore de curs). obiectivele cadru ºi pe cele de referinþã ale disciplinei. Conþinuturile sunt achiziþiile de naturã cognitivã prin intermediul cãrora se urmãreºte atingerea obiectivelor cadru ºi de referinþã propuse. conþinuturile relevante. Suprafaþa pãmântului. S-a pornit de la premisa cã fiecare cursant are un volum minim de cunoºtinþe ºi deprinderi de la care se porneºte spre dezvoltare. în cea mai mare parte. Activitãþile de învãþare amintite în programã sunt stabilite astfel încât sã se porneascã de la experienþa elevului ºi sã se integreze strategii de învãþare axate pe participarea activã a celui instruit dar. relaþiilor ºi interrelaþiilor din mediul natural. Apa. sugestii de activitãþi de învãþare pentru parcurgerea conþinuturilor.ºi permit elaborarea unor strategii didactice în care accentul sã cadã pe învãþarea activã (prin experienþe ºi experiment). „Lumea în care trãim” este destinat cursanþilor cuprinºi în Programul „A doua ºansã” nivelul al III-lea. drumeþia. adaptat la particularitãþile comunitãþii unde se va desfãºura cursul. Formarea capacitãþii de a utiliza terminologia specificã în descrierea ºi explicarea fenomenelor / legilor obiective. Ele precizeazã capacitãþi pe care cursanþii ºi le vor forma ºi dezvolta progresiv de la un modul la altul. ºi sã se ofere o oarecare flexibilitate prin contextul în care se realizeazã instruirea.Metodologia aplicãrii programei ºcolare Modulul de „Cunoaºterea mediului”. Ele sunt formulate în termeni de capacitãþi ºi atitudini generate de specificul disciplinei: 1. cu specificarea celor destinate a fi studiate adaptat specificului comunitãþii de aplicaþie. prin stimularea interesului faþã de pãstrarea unui mediu echilibrat ºi faþã de propria sãnãtate. În elaborarea programei s-a þinut seama de varietatea contextelor în care va fi aplicatã. standardele de performanþã pentru finele absolvirii de cãtre cursanþi a modulului. de numãrul de ani de ºcolarizare. de influenþele variate pe care mediului natural ºi social în care trãiesc le exercitã asupra lor. investigare a realitãþii prin folosirea unor instrumente ºi practici ºtiinþifice. de personalitatea subiecþilor instruiþi ºi Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 7 .

înlocuirea. Cadrul didactic va facilita activitatea elevului în vederea propriei formãri ºi va face o atentã monitorizare. iar în privinþa ghidului cursantului poate interveni la nivelul conþinutului acestuia prin adaptarea. a propriilor observaþii privind mediul natural ºi social al comunitãþii. activitãþi precum: exprimarea de cãtre elevi. Bucureºti. prin dirijarea observãrii spre fenomenele de studiat ºi prin identificarea lor la nivelul unor cuvinte.cultura lor generalã . Reluarea informaþiilor în contexte ºi forme diferite. de a organiza ºi dirija. cât ºi pentru etapele de asimilare. proceduralã. aplicare ºi evaluare. dezbaterea unor situaþii specifice comunitãþii (cazuri problemã identificate chiar de elevi) ºi activitãþi practice. consolidarea. Repetarea. compuneri.ºi pe ceea ce au asimilat în lecþiile anterioare. Se propun: discutarea situaþiilor problemã existente la nivel local. În elaborarea materialelor pentru modulul Lumea în care trãim s-a þinut seama de faptul cã timpul cursanþilor înscriºi în programul „A doua ºansã” este redus.A. a volumului de achiziþii de care dispune la acel moment. Prin urmare. prin descrierea unor situaþii. care asigurã susþinerea actului predãrii prin aserþiunea conceptelor definite (enunþarea afirmativã sau negativã a unor adevãruri). cadrul didactic poate redistribui resursele temporale etc. Observaþiile personale. colectarea de informaþii din alte surse valorificã ceea ce a fost învãþat deja. În activitatea de predare. este recapitulatã în cadrul unei lecþii cu temã nouã. Aceasta a fost raþiunea pentru care sunt recomandate. anterior abordatã. ca individualitãþi. Orice conþinut pe care programa îl prevede pentru învãþare se bazeazã pe ceea ce elevii ºtiu deja . sistematizarea ºi îmbogãþirea informaþiilor (recapitularea) nu sunt planificate ca lecþii separate. cadrul didactic va putea adapta conþinuturile programei. substituiri care angajeazã ºi opiniile celor educaþi. omiterea. realizarea de produse alese în funcþie de resursele ºi nevoile comunitãþii. simultan cu adãugarea celor noi descoperite prin documentare sau aflate de la învãþãtor ºi colegi permite o învãþare în spiralã ºi dezvoltarea progresivã a competenþelor.de personalitatea educatorilor. elaborarea de studii de caz. compararea ºi clasificarea acestora prin demonstraþii. va fi intermediar între subiectul ºi obiectul instruirii. Se recomandã cunoaºterea ºi recunoaºterea individualitãþii fiecãruia prin prisma nevoilor ºi aspiraþiilor pe care le are. • operaþia de explicare. teleologicã a cunoºtinþelor transmise la nivel de comunicare pedagogicã (vezi Sorin Cristea. 1998. Predarea este util sã fie conceputã ca interacþiune permanentã între cadrul didactic ºi grupul de cursanþi dar ºi între un cursant ºi altul. simboluri. miºcãri. episoade. le va putea regrupa. din experienþa acumulatã. întocmirea de proiecte ºi referate ce redau particularitãþile mediului în care se învaþã. a atitudinilor ºi convingerilor sale. lecþiile trebuie proiectate într-o manierã care sã asigure învãþarea în clasã. Ea trebuie sã debuteze cu o corectã diagnosticare a cursanþilor. normativã. prin efort propriu ºi prin activitãþi individuale ºi/sau comune. dezbateri pe teme alese din realitatea imediatã. EDP-R. din responsabilitãþile generate de rolurile sociale pe care fiecare le deþine. atât pentru activarea informaþiilor elevilor. a punctelor de vedere personale. de a crea contexte în care sã se transmitã cunoºtinþe ºi sã se formeze deprinderi adaptate la particularitãþile colectivului ºi ale cadrului în care are loc învãþarea. În funcþie de cele menþionate. Fiecare temã din programã. adãugarea unor unitãþi ºi elemente de conþinut sau poate utiliza alte materiale suport. Dicþionar de termeni pedagogici. persoane. demersul didactic se va axa pe: 8 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . care asigurã susþinerea actului predãrii prin ordonarea cauzalã consecutivã. Activitatea didacticã trebuie orientatã dupã necesitãþile ºi interesele elevilor. prin mijloace diverse.. experimentele ºi formularea explicaþiilor ºi a concluziilor. Astfel va realiza trei activitãþi complementare: • definirea conceptelor în actul predãrii. efectuarea de teme practice individuale sau în colaborare. în situaþii precum: formularea de rãspunsuri ºi explicaþii la întrebãri. vizite ºi excursii. ca derivate din resursele intelectuale ºi din aptitudinile fiecãruia. De asemenea. • operaþia de expunere. Acestea. experimentarea ºi examinarea fenomenelor în contexte apropiate lor. pag 367-368). exersare. Rolul cadrului didactic va fi de a planifica.

). • înþelegerea sistemului de valori al elevului ºi utilizarea acestuia în formarea ulterioarã. Evaluarea sumativã se va împleti cu autoevaluarea ºi cu interevaluarea. cu accent pe utilizarea informaþiei transmise la lecþie ºi aplicarea acesteia cu scopul formãrii de competenþe. • distribuirea de sarcini individuale adaptate la achiziþiile. atitudini ºi sistem de valori (unitãþi de competenþe): de a gândi critic. La finalul fiecãrei unitãþi de învãþare se va stabili câte o orã de evaluare sumativã. • orientarea ºi îndrumarea activitãþilor spre ceea ce este necesar ºi corespunde intereselor fiecãruia. învãþãtorul va urmãri activitatea fiecãrui cursant sub urmãtoarele aspecte: • cum experimenteazã ºi cum exploreazã (formularea propriilor observaþii ºi a concluziilor de la rubrica Lucreazã ºi vei afla!). suplimentare celor transmise de cãtre învãþãtor. Se poate realiza prin interviu completat de chestionar (vezi ghidul cursantului Ce ºtii despre. • elaborarea de programe de intervenþie personalizate. Ghidul cursantului prevede pentru fiecare temã din programã sarcini de îndeplinit. existenþa unui volum minim de informaþii din domeniul disciplinei (cunoaºterea mediului înconjurãtor din imediata apropiere). filele de portofoliu. de a investiga ºi utiliza experienþa. util ºi posibil de realizat!) Pentru acest tip de evaluare. • cum cautã informaþii necesare sau de interes.. • responsabilizarea fiecãruia în iniþierea ºi desfãºurarea activitãþilor din cadrul grupului. • stimularea permanentã prin recunoaºterea în activitãþile de evaluare continuã a progreselor pe care le-a realizat fiecare. Vor fi evaluate proiectele tematice de învãþare individualã sau pe grupe pe care le prezintã cursanþii. dupã principiul „a învãþa pe/de la alþii”. de a utiliza tehnologii. inclusiv paginile web (rubrica ªtiaþi cã…? ºi Am aflat…). aptitudinile ºi disponibilitãþile proprii. listele de control Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 9 . proiectele ecologice. lucrãrile de investigare proprie. • cum aplicã informaþia ºi cum fructificã experienþa dobânditã pentru rezolvarea unor probleme personale sau ale comunitãþii (Practic. • implicarea în activitãþi individuale de învãþare ºi îndrumare (proiecte tematice de învãþare independentã) ºi de grup. prin prezentarea de cãtre fiecare elev a portofoliului personal. Li se va oferi astfel cursanþilor ocazia de a le prezenta colegilor ºi cadrului didactic ceea ce au realizat. Pentru realizarea acestui tip de evaluare. Se vor lua în consideraþie ºi rezultatele obþinute de acesta în evaluãrile sumative. Propunem ca examinarea de la sfârºitul modulului sã se facã oral.?) Propunem focalizarea pe evaluarea continuã. prin utilizarea altor surse recomandate. referate. o sintezã a rezultatelor obþinute de fiecare. Învãþãtorul va evidenþia observaþiile sale cu privire la progresele individuale (desprinse din grila de observaþii. tabele de control ºi de inventar privind prezenþa unor comportamente etc. studii de caz. Propunem evitarea supraîncãrcãrii cursanþilor prin solicitarea efectuãrii de produse finite suplimentare celor realizate pe parcursul parcurgerii fiecãrei unitãþi de evaluare ºi a fiºelor de evaluare. rezultate înscrise în grilele de observaþii.. • antrenarea fiecãruia în activitãþi de autoevaluare ºi interevaluare. de a înþelege sensul apartenenþei la comunitate ºi a contribuþiei personale în construirea unei vieþi de calitate. de a se adapta la situaþii diferite. dar ºi a unor capacitãþi.• motivarea individualã pornind de la nevoile ºi interesele proprii. • cum valorificã informaþia asimilatã (rezolvarea sarcinilor de la rubrica Am aflat…). • valorificarea experienþei fiecãruia în activitãþile pe grupe ºi în cele frontale. Evaluarea iniþialã (predictivã) va urmãri determinarea nivelului capacitãþilor specifice disciplinei ale fiecãrui cursant la intrare (capacitãþi vizate de obiectivele cadru). Considerãm cã este eficient dacã aceastã evaluare este mai degrabã o analizã de bilanþ a ceea ce a realizat fiecare. pentru fiecare din sarcinile de realizat se vor elabora criterii care vor fi comunicate cursanþilor (vezi anexele 1 ºi 2 ale prezentului ghid). de a comunica.

alocarea timpului pentru fiecare unitate de îvãþare. Întocmirea planificãrii calendaristice În planificarea calendaristicã se vor asocia într-un mod personalizat elementele programei obiective de referinþã ºi conþinuturi cu resursele temporale. 2.Prima mea enciclopedie. asocierea obiectivelor de referinþã cu conþinuturile. sursele de completare a informaþiilor pot fi: colecþia de reviste Arborele Lumii. va monitoriza activitatea cursanþilor la orele de evaluare sumativã. drumeþii ºi vizite la muzee. stabilirea succesiunii de parcurgere a unitãþilor de învãþare. pagini web recomandate în Ghidul cursantului. Cum e vremea. Pe parcursul perioadei de studiu el va anunþa orele destinate evaluãrilor sumative de sfârºit de unitate de învãþare ºi îi va sprijini pe cursanþi sã-ºi elaboreze sistematic ºi consecvent paginile de portofoliu.) petrecute pe plan local. Puteþi organiza excursii tematice. încã de la prima orã. Terra. Tineþi seama de anotimpul în care se parcurge modulul. Totodatã. 4. de genul: Larousse . cadrul didactic sã le prezinte cursanþilor modalitatea de examinare. manuale ºi caiete de lucru pentru clasele I-IV. naþional sau global pot fi repere pentru planificarea activitãþii. pagini Web. La þarã. Orientaþi atenþia elevilor spre ceea ce le va folosi în lecþiile de cunoaºterea mediului. 3. împãrþirea în unitãþi de învãþare. sã le explice felul în care fiecare îºi va întocmi portofoliul personal. Ghidul cursantului pentru limba românã conþine texte suport despre medii de viaþã ºi contribuie la educaþia ecologicã a elevilor. situaþii extreme s. De exemplu. deoarece pe baza lor va fi posibilã examinarea de final de modul.ºi inventar (vezi anexele Ghidului). La educaþie civicã sunt propuse pentru dezbateri cazuri de poluare. lumea pe care o descoperi. Universul. 10 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Se vor parcurge urmãtoarele etape: 1. Lecturile suplimentare recomandate elevilor. În aceastã situaþie este necesar ca. Pãmântul. Anumite evenimente semnalate în mass-media (fenomene meteorologice inedite. Sfaturi Þineþi seama în întocmirea planificãrii calendaristice de posibilitatea de a aborda transdisciplinar conþinuturile.a. enciclopedii pentru copii.

Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 11 .

se pot înlocui.timpul alocat. grilele de verificare ºi inventar. Astfel cã. formele de organizare a clasei. Activitãþi de învãþare . Se poate întocmi dupã urmãtorul model: Unitatea de învãþare Nr. de ore alocat Conþinuturi Obiective de referinþã Activitãþi de învãþare Resurse Evaluare Conþinuturile sunt extrase din cele reprezentative recomandate de programa de învãþãmânt. la fel ca manualul. chestionarele. mijloacele de învãþare folosite (a se consulta în acest sens ghidul cursantului. Obiective de referinþã . grilele de observaþie a comportamentului elevilor.instrumentele aplicate la clasã (fiºele cursanþilor de înregistrare a observaþiilor proprii în urma efectuãrii experimentelor. se adapteazã.Proiectarea unitãþilor de învãþare Proiectarea fiecãrei unitãþi de învãþare este o etapã fundamentalã în organizarea demersului didactic. în care sunt enumerate materialele necesare experimentelor). Evaluare . adãuga sau utiliza alte materiale suport.) Procesul de proiectare a unitãþilor de învãþare se face conform schemei: Identificarea obiectivelor Selectarea conþinuturilor Analiza resurselor Determinarea activitãþilor de învãþare Identificarea obiectivelor Se recomandã ca organizarea demersului didactic corespunzãtor fiecãrei unitãþi de învãþare sã þinã cont de succesiunea urmãtoarelor secvenþe: familiarizarea. pe care cadrul didactic le considerã adecvate pentru atingerea obiectivelor. Resurse .pot fi cele recomandate de programã sau altele.se trec numerele obiectivelor aºa cum apar în programã. se pot regrupa conþinuturile în proiectarea unitãþilor de învãþare. proiectele tematice etc. 12 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . structurarea ºi aplicarea elementelor de conþinut Programa trebuie parcursã obligatoriu dar. omite.

descrierea unor fenomene. Efectuarea experimentelor conferã învãþãrii caracter activ. Valorizaþi curiozitatea cursanþilor! Permiteþi-le sã-ºi formuleze unul altuia întrebãri ºi rãspunsuri! Dacã unii cursanþi anticipeazã demersul experimentelor sau dacã rezultatele ºi experienþele ar putea fi considerate inutile. achiziþia ºi aplicarea. Asiguraþi-vã înaintea lecþiei cã dispuneþi de materialele necesare. Faceþi completãri în ora urmãtoare sau în ora destinatã recapitulãrii ºi evaluãrii de la finalul unitãþii de învãþare. citirea unor scheme. • Orientarea este etapa de conºtientizare de cãtre cursanþi a scopurilor învãþãrii. sintetizate ºi structurate prin intervenþiile punctuale ale cadrului didactic. Corespunde activitãþilor de la rubrica Discutaþi în grup pentru a gãsi rãspunsul! Forma de organizare a activitãþii pentru acest moment al lecþiei va fi cea pe grupe ºi va dura 3-5 minute. Cursanþii învaþã cel mai bine unii de la alþii! Informaþiile pe care le au cursanþii din activitatea proprie vor fi completate. Pe mãsurã ce învaþã. formularea de rãspunsuri la întrebãri. dacã nu aveþi mijloacele necesare pentru realizarea lor sau dacã le consideraþi pe altele mai relevante sau mai interesante pentru cursanþi. Acestea pot fi notate de cursanþi în caiete sau pot fi oferite ca fiºe multiplicate din paginile prezentului ghid. Se recomandã alocarea a 15-20 de minute. Sfaturi Ce ºtii despre…? Ce ai vrea sã afli despre? asigurã feedback lecþiei. transferarea ºi evaluarea achiziþiilor. pentru ca apoi fiecare grupã sã le descrie celorlalþi activitatea desfãºuratã. Tot aici se încadreazã ºi activitatea pentru rubrica Ce ºtii despre…? Ce ai vrea sã afli despre? Se poate organiza ca activitate individualã rezolvatã independent. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 13 . ca activitate pe grupe sau sub formã de brainstorming. Alternaþi experimentele efectuate individual cu cele efectuate pe grupe. recomandaþi elevilor bibliografie pentru studiul individual. Dureazã 5-10 minute. Uneori cursanþii au de observat un fenomen pe o perioadã mai îndelungatã. comentarea unor imagini. în scris.Precizãri privind activitatea de predare-învãþare-evaluare în lecþie Ghidul cursantului permite ca la nivelul fiecãrei lecþii abordarea conþinuturilor sã se facã secvenþial: orientarea în conþinut. insistaþi ca aceºtia sã explice fenomenele folosind vocabularul specific disciplinei. Se identificã în manual la rubrica Lucreazã ºi vei afla! Însuºirea cunoºtinþelor ºi deprinderilor va avea drept rezultat înþelegerea. • Achiziþia ºi aplicarea se vor realiza prin rezolvarea unor sarcini: efectuarea experimentelor ºi notarea observaþiilor. În finalul lecþiei urmãriþi dacã s-au formulat rãspunsurile la nelãmuririle de la început. sã prezinte fenomenele ºi sã tragã concluziile. Dacã nu. a semnificaþiei informaþiei ºi a contextului în care va aplica achiziþiile. Solicitaþi-le cursanþilor de fiecare datã sã întocmeascã fiºe pentru experimente pe care le vor introduce în proiectele tematice. Experimente diferite pot fi efectuate de grupe diferite. cursanþii îºi vor raporta achiziþiile la ceea ce nu ºtiau ºi doreau sã afle. Nu uitaþi sã-i anunþaþi cu o sãptãmânã înainte cum sã se pregãteascã! Înlocuiþi experimentele propuse cu altele.

Nu sunt obligatoriu de reþinut de cãtre cursanþi.Acestei etape îi sunt destinate ºi rubricile Vocabular ºi ªtiai cã…? Vocabular oferã cel mai adesea explicaþii ale cuvintelor din terminologia de specialitate. Anunþaþi suficient de devreme data de prezentare a proiectelor tematice (ultima orã a fiecãrei unitãþi de învãþare). cãutând rãspunsuri la întrebãri precum: • care este nivelul achiziþiilor colectivului cu care lucreazã ºi cum poate fi determinat? • care vor fi pretextele problemã care motiveazã elevii în învãþare ºi cum le veþi înlesni demersul de cãutare? • cum veþi explica noþiunile noi pornind de la ceea ce ºtiu ºi pot face elevii? • cum îi veþi ajuta pe cursanþi sã experimenteze ceea ce au observat.. Sunt fundamentale pentru asimilarea informaþiei. scheme... O parte se vor rezolva prin activitate independentã în clasã. Cele efectuate în afara clasei vor discutate în ora de recapitulare . Se pot efectua individual sau pe grupe ºi asociate cu tehnologiile. Prezentaþi-le criteriile de evaluare ale proiectelor de învãþare ºi solicitaþi-le sã se raporteze le ele în auto ºi interevaluare. În activitatea pe care o desfãºuraþi la clasã. Am aflat. gândiþi-vã ºi sã creaþi situaþii de învãþare. dar ºi pentru descrierea. iar alta prin activitate individualã sau pe grupe în afara clasei. sã defineascã ºi sã formuleze concluzii pe baza observaþiilor fãcute? • cum veþi extinde învãþarea în afara clasei ºi cum veþi da caracter aplicativ celor învãþate? „creion ºi hârtie” (5-10 minute) sau de investigat. Practic. Obiºnuiþi-i ca în prezentarea experimentelor sã se orienteze dupã vocabularul lecþiei.. obiecte confecþionate din materiale refolosibile. Notaþi aprecierile dumneavoastrã despre proiectele tematice ale cursanþilor ºi cereþi-le acestora sã le ataºeze în portofoliu.evaluare sumativã .. recomandându-le surse de informaþii. Rubrica ªtiai cã. explicarea ºi interpretarea fenomenelor. în condiþiile în care elevii sunt solicitaþi sã explice de ce trebuie sau de ce e bine sã urmeze acel sfat. Oferiþi sarcini de activitate practicã pliate pe specificul comunitãþii ºi adaptate la abilitãþile cursanþilor. • Transferarea ºi evaluarea constituie etapa în care. planºe. Pot fi prilej de transfer. cuvinte esenþiale pentru predarea ºi învãþarea conþinuturilor. Pregãtiþi pentru lecþie albume foto. Solicitaþi-le cursanþilor sã procedeze la fel.. Se realizeazã la rubricile: Sfaturi. diapozitive. schimbã perspectiva cursanþilor asupra subiectului studiat. Practic. dar le pot satisface curiozitatea. Încurajaþi-i sã foloseascã dicþionare explicative. util ºi posibil de realizat! La rubrica Sfaturi se urmãreºte formarea unei atitudini pozitive faþã de mediul înconjurãtor ºi faþã de propria sãnãtate. Am aflat. cuprinde teme de rezolvat: teste de tip Sprijiniþi-i în elaborarea cuprinsului ºi a planului pentru proiectele tematice. articole din ziare ºi reviste pentru a vã susþine explicaþiile. articole la ziarele locale organizate în ºcoalã sau în locuri publice din comunitate. Acordaþi gratificaþii pentru îndeplinirea lor.? oferã informaþii suplimentare. Folosiþi auto ºi inter-corectare la testele de tip „creion ºi hârtie”. Explicaþi-le cursanþilor informaþiile ºtiinþifice! Transpuneþi limbajul comun pe care aceºtia îl folosesc în limbaj specific disciplinei.de la sfârºitul fiecãrei unitãþi de învãþare. prin rezolvarea unor sarcini. crearea de site-uri etc. util ºi posibil de realizat! oferã sugestii de activitãþi practice.. fotografii. Nu toate pot fi evaluate ºi nu solicitã neapãrat informaþii. sã caute curiozitãþi pe care sã le împãrtãºeascã celorlalþi ºi pe care sã le ataºeze proiectelor de învãþare. Antrenaþi cursanþii ca prin aceste activitãþi sã îmbunãtãþeascã ambianþa sãlii de clasã ºi împrejurimile ºcolii. sã descrie. susþin atingerea obiectivelor de naturã atitudinalã. Lãsaþi-le ºi cursanþilor iniþiativa de a propune activitãþi practice. cursanþii sunt solicitaþi sã opereze cu ceea ce au învãþat. Au însã rol motivaþional. Organizaþi grupele de cursanþi distribuindu-le sarcinile în grup. 14 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Creaþi ocazii de popularizare a activitãþii cursanþilor: expoziþii de afiºe.

programul ºi orarul. lacurile. datoritã faptului cã nevoile umane se adapteazã într-o mãsurã mai mare sau mai micã mediului. • sã prezentaþi cursanþilor disciplina de studiu. În concluzie. relief. • sã realizaþi evaluarea iniþialã prin testul propus la începutul manualului ºi prin interviu. intercunoaºtere. solul. când vorbeºte despre mediul înconjurãtor. • sã-i familiarizaþi cu ghidul . Totalitatea factorilor naturali determinã condiþiile de viaþã. Aceastã dependenþã cunoaºte un mare grad de reciprocitate. motivele pentru care doresc sã-ºi continue studiile. Cunoaºterea mediului înconjurãtor ne ajutã sã ne organizãm viaþa. În mediul natural distingem componente fizice naturale: aer. ceea ce presupune preluarea din naturã a unor resurse ºi prelucrarea lor pentru a deservi populaþia. Adaptaþi urmãtoarele informaþii la nivelul lor de înþelegere: Mediul natural. Acesta ocupã în mediul înconjurãtor o dublã poziþie: pe de-o parte este componentã ºi. O atmosferã destinsã. beneficiar al mediului. condiþiile de muncã pentru om. peisajele. se poate afirma cã mediul trebuie adaptat ºi organizat pentru a rãspunde nevoilor indivizilor. motivare. solul ºi subsolul ºi formele de viaþã reprezintã imaginea cea mai comunã pe care omul obiºnuit ºi-o face atunci Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 15 . pe de alta. mãrile. CLIMATUL AFECTIV Încurajaþi cursanþii sã-ºi exprime cu sinceritate aºteptãrile ºi sã împãrtãºeascã celorlalþi din experienþa lor. adicã aerul. subsol.se vor studia paginile 1 ºi 2 din ghidul cursantului. ºi activitatea ºi creaþiile omului. în ceea ce priveºte comportamentul nostru. pe de alta. Cunoaºterea unor aspecte legate de aceºti factori ne ajutã sã înþelegem dependenþa vieþii de pe planetã de schimbãrile care se produc la nivelul lor. PREZENTAREA DISCIPLINEI DE STUDIU Puteþi începe cerându-le cursanþilor sã spunã ce înþeleg ei prin „mediu înconjurãtor”.Prima lecþie Aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: • sã creaþi climatului afectiv propice: interacþiune pozitivã. Mediul înconjurãtor include. Ele reprezintã suportul pe fondul cãrora apar ºi se dezvoltã vegetaþia ºi animalele. implicit. sã se completeze ºi sã se sprijine în activitatea de învãþare. determinã condiþiile de viaþã ºi. apele curgãtoare. Ansamblul de relaþii ºi schimburi ce se stabilesc între om ºi naturã. sol. activitãþile pe care le desfãºoarã în mod curent. consumator. Descoperiþi preocupãrile fiecãruia. Prin dezvoltarea activitãþii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporþii diferite. • sã le prezentaþi standardele de performanþã de la finele modulului ºi stilul de examinare pentru promovarea în modulul urmãtor pagina 28 din ghidul cursantului. oceanele. Vã este de real folos pentru activitatea didacticã. o baltã sau un lac sunt medii de viaþã în care vieþuitoarele intercondiþioneazã ºi se readapteazã continuu în cãutarea unui echilibru. apele. fauna. Sintetizaþi rãspunsurile pe care le-au formulat. • sã determinaþi care sunt aºteptãrile cursanþilor în privinþa achiziþiilor de la disciplina Cunoaºterea mediului. apã. pe lângã mediul natural. sã intervenim. precum ºi interdependenþa lor influenþeazã echilibrul ecologic. precum ºi perspectivele dezvoltãrii societãþii în ansamblu. Acest lucru este posibil numai prin cunoaºterea a cât mai multor lucruri despre lumea în care trãim. pe de-o parte în direcþia protejãrii mediului ºi. obiectivele. în care cursanþii se cunosc unul pe celãlalt va permite ca ei sã se asocieze. O pãdure. Printre acestea sunt: aerul. flora.

Recunoaºteþi pe Ghid. Oferiþi-le lãmuriri. Discutaþi despre ce ºtiu ei în legãturã cu mediul înconjurãtor. Prezentaþi-le explicit.Familiarizarea cu Ghidul cursantului Cereþi-le cursanþilor sã citeascã pagina de întâmpinare. Acesta este cartea lor de vizitã ºi cuprinde rezultatele muncii lor constante ºi continue desfãºurate pe parcursul orelor de studiu. Cursanþii vor lucra individual sau în perechi. Asiguraþi-vã cã au înþeles termenii. Identificaþi din cuprins temele propuse spre a fi studiate. a proiectelor. Cereþi-le sã citeascã etichetele din dreptul fiecãrei etape de lucru. a documentelor ce cuprind aprecierile dumneavoastrã. Enumeraþi elemente din cuprinsul unui portofoliu. dacã este necesar. pentru mai multe teme. CE SE AªTEAPTà DE LA CURSANÞI? Studiaþi împreunã ultima paginã a manualului. alegeþi unul care are o citire coerentã ºi clarã sau citiþi dumneavoastrã. aºa cum sunt trecute pe pagina manualului. 16 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Insistaþi asupra necesitãþii ºi importanþei rezolvãrii lecþie de lecþie a cerinþelor ºi asupra necesitãþii pãstrãrii în ordine a fiºelor. Dacã mulþi dintre cursanþi întâmpinã dificultãþi de citire. succesiunea momentelor din lecþie. Precizaþi cã vor fi apreciaþi pe baza portofoliului personal. Identificaþi standardele de performanþã.

. Încurajaþi-i sã-ºi ofere unul altuia soluþii sau sã se documenteze pentru a obþine informaþii necesare. ca ºi în cele de Limba românã ºi de Educaþie civicã. ce activitãþi va prefera. . . cum sã amenajeze o ciupercãrie. ci încercaþi sã cunoaºteþi fiecare cursant. flora ºi fauna specificã. sã foloseascã un spaþiu restrâns pentru a cultiva legume necesare în gospodãrie. Nu vã limitaþi doar la cunoaºterea achiziþiilor pe care se va fundamenta învãþarea.cine cu cine se completeazã. Sugeraþi-le modalitãþile prin care pot sã rezolve o serie de probleme personale sau ale comunitãþii punând în aplicare informaþiile dobândite la disciplina Cunoaºterea mediului (ca.) • abilitãþile pe care s-ar putea sã le aibã. .dezechilibre ecologice identificate.cine. De pildã: • ce ºi cât ºtie fiecare despre mediul înconjurãtor apropiat ºi cum prezintã: . sã picteze.aºezarea geograficã a localitãþii. persoane care lucreazã în mediu poluat etc. • posibilitatea de a obþine informaþii despre mediul înconjurãtor. Veþi ºtii: . În orele de Cunoaºterea mediului.). cum sã pãstreze cãldura în locuinþã. în urma exercitãrii unei profesii (sã planteze. o serã etc. cât ºi priceperile ºi atitudinile generale. • informaþiile pe care le au despre mediul înconjurãtor (persoane care au cãlãtorit. provocaþi-i pe cursanþi sã ofere informaþii despre propria persoanã ºi sã comunice între ei. • preocuparea personalã pentru mediul înconjurãtor. . sã opereze pe calculator etc. În funcþie de ceea ce constataþi. Vã intereseazã atât informaþiile ºi cunoºtinþele specifice disciplinei. de exemplu.) • eventuale deprinderi de muncã intelectualã.cine cu cine are preocupãri comune. forma de relief. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 17 . pe care fiecare cursant le deþine.cine se pricepe ºi la ce se pricepe mai bine. • experienþa de viaþã acumulatã ca persoanã care are un loc de muncã. . sã confecþioneze dispozitive. pagina 5.cine de la cine are de învãþat.fenomenele naturii observate. sã propuneþi experimente ºi activitãþi care îi intereseazã ºi le sunt accesibile.Evaluarea iniþialã Se va face în scris prin formularea de rãspunsuri la întrebãrile din manualul elevului. fie cã este vorba de grupe mixte. . persoane care lucreazã în agriculturã.ce puteþi cere de la fiecare sã facã. Coroboraþi informaþiile obþinute despre fiecare la testul de la Cunoaºterea mediului cu cele obþinute prin testãrile de la alte discipline. cum sã foloseascã sursele de energie neconvenþionalã în obþinerea energiei. Astfel. fie cã este vorba de grupe de nivel. . veþi putea organiza grupele în activitãþi. sã selectaþi informaþiile transmise la lecþie dupã posibilitãþile ºi interesul cursanþilor.cine pe cine poate sã ajute. veþi organiza eficient activitatea didacticã ºi veþi putea realiza o învãþare individualizatã.

• sã redea. .1 Lumina ºi cãldura Soarelui Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. • sã reproducã prin experiment fenomenul de descompunere a luminii albe. 18 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . obiectele încinse. 1) Unele materiale pot bloca razele de luminã. cel puþin printr-un enunþ. adicã atmosfera. • sã descrie miºcarea de rotaþie a Pãmântului în jurul Soarelui. În spatele surselor de luminã se formeazã umbra. • sã foloseascã în descrierea experimentelor vocabularul lecþiei. focul. Aºa se formeazã principalele vânturi (miºcarea aerului poate fi sesizatã vizual. Fãrã lumina ºi cãldura Soarelui. pentru a evidenþia acþiunea forþelor centrifugã ºi centripetã). . Puteþi demonstra fenomenul ºi dacã le cereþi cursanþilor sã priveascã lumina prin jetul de apã al unui furtun. pe baza imaginii. Conþinutul informativ Soarele este o stea. sã se miºte. viaþa nu ar fi posibilã. planetele Sistemului Solar. 3) Lumina albã se descompune în culorile curcubeului . influenþa pe care lumina ºi cãldura o au asupra vieþuitoarelor. cu o râºniþã.experimentul 2. 2) Raza de luminã are traiectorie dreaptã rectilinie. sã se îndepãrteze de el ºi fãrã sã se rãstoarne (puteþi face analogie ºi cu maºina de spãlat. Pãmântul se roteºte în jurul Soarelui pe o traiectorie curbã fãrã sã se apropie. adicã are luminã ºi cãldurã proprie. iar altele le lasã sã treacã prin ele. Pãmântul primeºte luminã ºi cãldurã de la Soare.experimentul 1.experimentul 3. • sã recunoascã în urma experimentelor proprietatea unor corpuri de a reflecta. Aceastã rotaþie face ca aerul care înconjoarã Pãmântul. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã noþiunea de stea. • sã enumere. Se spune cã este planetã a Sistemului Solar. Surse de luminã sunt ºi becurile. dacã în timp ce rotiþi globul îl înveliþi cu o eºarfã). de a refracta sau de a difracta lumina.

Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 19 .în clasã. • sugestii de construire a unor dispozitive care folosesc energia solarã. • imagini ºi fotografii ale Pãmântului.acasã). Se poate completa cu: • informaþii despre planeta Pãmânt. • informaþii despre Soare.Evaluare Pentru proiectul tematic vor fi rezolvate temele de la Lucreazã ºi vei afla! ºi Am aflat… (1 . 2 . Sistemului Solar. Soarelui.

• sã defineascã noþiunile temporale: zi. • sã explice formarea anotimpurilor ºi caracteristicile climei din þara noastrã drept consecinþã a miºcãrii Pãmântului ºi a poziþiei pe glob a României. formarea anotimpurilor Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. Pe Pãmânt existã zone la care lumina ºi cãldura Soarelui ajung foarte puþin: Polii Pãmântului. • sã identifice poziþia României pe glob. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã miºcarea de rotaþie ºi de revoluþie a Pãmântului. aproximativ 365 de zile (experiment 1). Informaþiile se desprind din completarea de cãtre cursanþi a rubricii Ce ºtii despre… Rotaþia Pãmântului în jurul axei sale duce la apariþia zilelor ºi a nopþilor. anotimp. la amiazã. O rotaþie completã a Pãmântului în jurul Soarelui dureazã un an. Cea unde se vede coborând Soarele cãtre searã se numeºte apus sau vest (noþiunile se desprind prin conversaþie euristicã) Lumina ºi cãldura Soarelui primite de zona în care se aflã þara noastrã sunt potrivite (moderate) ca putere ºi ca duratã. În timpul zilei este luminã ºi mai multã cãldurã decât noaptea. Formarea zilelelor ºi a nopþilor. • sã denumeascã punctele cardinale. noapte. Direcþia de unde se vede Soarele apãrând dimineaþa pe cer se numeºte rãsãrit sau est. 20 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .activitatea 2). Se considerã cã ziua începe la ora 0 (12 noaptea) ºi se terminã la ora 24 (12 noaptea a zilei urmãtoare). iar lumina ºi cãldura zilelor sã fie diferitã de-a lungul anului. Alte zone (Ecuatorul) sunt încãlzite de Soare tot timpul anului. Conþinutul informativ O zi ºi o noapte dureazã aproximativ 24 de ore.2 Miºcãrile Pãmântului. În România. Mijlocul zilei este la ora 12. când Soarele este deasupra capului nostru. Rotaþia în jurul Soarelui ºi înclinarea axei Pãmântului fac sã existe anotimpurile. Anul are aproximativ 365 de zile. Aici este mereu iarnã. anul are patru anotimpuri. aici este mereu foarte cald (observaþie dirijatã . • sã identifice pe globul pãmântesc polii Pãmântului ºi Ecuatorul.

Organizaþi o excursie.Nu uitaþi La tema urmãtoare cursanþii trebuie sã formuleze observaþii privind trecerea de la un anotimp la altul. o drumeþie sau pregãtiþi o lecþie în aer liber. vederi care prezintã natura în diferite anotimpuri. Pentru comportamentul adaptat al vieþuitoarelor la alternanþa zi-noapte au de notat observaþii asupra plantelor ºi animalelor. desen cu poziþia Pãmântului faþã de Soare la echinocþii ºi solstiþii. curiozitãþi. astfel încât elevii sã-ºi poatã completa tabelele. explicaþia cuvintelor de la Vocabular. sugestii de activitãþi pe care oamenii la desfãºoarã în scopul trecerii de la un anotimp la altul. Anunþaþi-o ca temã pentru ora viitoare sau aduceþi în clasã una dintre plantele recomandate în ghidul cursantului. Evaluare În proiectul tematic de învãþare vor fi introduse: rezolvãrile de la Lucreazã ºi vei afla! ºi de la Am aflat…. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 21 .

Înfãþiºarea ºi comportamentul lor (de exemplu: . ariciul.la animale: împerecherea. util ºi posibil de realizat!). liliacul. porcul. clasificate dupã criteriul diurne/nocturne. înmugurirea. ursul. cursanþii vor fi capabili: • sã noteze propriile observaþii privind modificãrile lumii vii la alternanþa zi-noapte ºi la succesiunea anotimpurilor. somnul.3 Modificãri ºi adaptãri ale lumii vii determinate de alternanþa zi-noapte ºi de succesiunea anotimpurilor Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. schimbarea penajului sau a blãnii. Evaluare Pentru proiectul tematic se vor întocmi tabelele de la Lucreazã ºi vei afla! ºi prezentarea de la Am aflat. . se numeºte adaptare. Proiectul mai poate conþine: • scurte prezentãri ºi imagini ale vieþuitoarelor. migraþia.la plante: încolþirea. • sã prezinte în scris aspecte observate din activitatea oamenilor care se desfãºoarã conform caracteristicilor anotimpurilor ºi momentelor unei zile. dispozitive prin care oamenii la utilizeazã pentru a se adapta la caracteristicile anotimpurilor (similare cu cele de la Practic. creºterea.) se schimbã dupã anotimp ºi se repetã de la un an la altul. • sã defineascã noþiunea de „adaptare”. • descrieri ale unor practici. unele specii de molii. ºoarecele de câmp.a) ºi vieþuitoare nocturne (regina-nopþii. 22 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . bufniþa º. crapul. înflorirea.. • informaþii din alte surse privind tendinþa de modificare a caracteristicilor anotimpurilor.a) (se desprinde din conversaþia euristicã pe baza observaþiilor pe care ºi le-au notat cursanþii). formarea fructului. Modificarea modului de viaþã al fiinþelor dupã schimbãrile din mediu. înmulþirea etc. Aceasta din urmã va fi realizatã individual ca temã pentru acasã. influenþate de alternanþa zi-noapte ºi de succesiunea anotimpurilor. veveriþa. Viaþa omului ºi ritmul dupã care se desfãºoarã sunt. înmulþirea. hibernarea etc. Succesiunea anotimpurilor produce modificãri ºi transformãri în viaþa plantelor ºi a animalelor. astfel încât ele sã poatã supravieþui. cuibãritul. fluturele de zi. • sã dea exemple de vieþuitoare nocturne ºi diurne. Existã vieþuitoare diurne (floarea-soarelui. gãina.. de asemenea. Conþinutul informativ Alternanþa zi-noapte influenþeazã viaþa de pe Pãmânt ºi ritmul acesteia. omul º.

Se va realiza evaluarea sumativã. se vor recapitula ºi completa informaþiile dobândite pânã acum. diapozitive. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 23 .Nu uitaþi Anunþaþi-le cursanþilor încheierea unitãþii de învãþare Lumina ºi cãldura Soarelui ºi pregãtirea pentru ora urmãtoare a proiectelor tematice. Prezentaþi ce trebuie sã conþinã proiectul tematic ºi criteriile dupã care veþi face evaluarea. 28) Pregãtiþi-vã pentru fiecare cursant fiºele de observaþii ºi grilele de verificare ºi inventar pe care fiecare le va ataºa în portofoliu. Faceþi trimitere la pagina Proiectul de învãþare din Ghidul cursantului (pag. Consultaþi prima paginã din anexa ghidului dumneavoastrã pentru a vã orienta în elaborarea criteriilor de evaluare a proiectului ºi a fiºelor de verificare ºi de inventar. Aveþi în vedere ºi întrebãrile care au rãmas fãrã rãspuns de la rubrica Ce ai vrea sã afli despre…? Solicitaþi-le sã caute rãspunsurile ºi documentaþi-vã ºi dumneavoastrã. Pregãtiþi mijloacele de învãþare (planºe. imagini) pe baza cãrora veþi solicita elevilor sã comenteze ºi sã aplice ceea ce au învãþat.

cu care împinge asupra obiectelor. în apropierea Pãmântului. 4) Aerul are masã. exercitã presiune asupra corpurilor. Informaþii desprinse de cursanþi prin experimente: 1) Aerul nu se vede. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã urmãtoarele concepte: atmosferã. are volum ºi masã. el ia forma vasului în care este pus. 11) Pentru a se hrãni. plantele folosesc dioxid de carbon ºi eliminã oxigen. 9) Cel mai important gaz din aer este oxigenul. Aceste informaþii se desprind în urma conversaþiei euristice. Urcarea ºi coborârea aerului duc la formarea vânturilor. 6) Aerul eliberat dintr-o singurã suflare este cel respirat în plãmâni. conþine dioxid de carbon. El are presiune. picãturi de apã ºi vieþuitoare foarte mici. Lumina ºi cãldura Soarelui pãtrund prin atmosferã. Oxigenul din aer întreþine arderea. • sã explice producerea unor fenomene care sunt determinate de proprietãþile aerului. întreþine viaþa ºi arderea. 2) Apa ºi pãmântul conþin aer. 7) Aerul circulã pe verticalã. dar îi simþim miºcarea. 24 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . 3) Aerul ocupã tot spaþiul. 5) Aerul nu are o formã anume. Aerul este un amestec de gaze. iar cel rece coboarã. respiraþie. Proprietãþile ºi compoziþia lui Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. Conþinutul informativ Pãmântul este înconjurat de o pãturã de aer care se numeºte atmosferã. • sã demonstreze urmãtoarele proprietãþi ale aerului: ocupã tot spaþiul. Reprezentaþi printr-o diagramã compoziþia aerului. În cantitate mai micã. El conþine în cantitate mai mare azot (78%) ºi oxigen (21%). presiune atmosfericã.4 Aerul. Cantitatea de aer suflatã o singurã datã (expiratã) reprezintã capacitatea noastrã pulmonarã. Cel cald urcã. • sã mãsoare temperatura aerului. Cantitate de aer dintr-un balon poate fi cântãritã. Folosiþi cunoºtinþele cursanþilor din lecþiile anterioare: descompunerea luminii ºi miºcarea aerului ca efect al rotaþiei Pãmântului. nu are formã proprie. 8) Cãldura aerului se poate mãsura cu termometrul. Mai conþine praf. • sã redea compoziþia aerului. Miºcarea Pãmântului face ca aerul sã se miºte ºi sã existe vânturile principale. este transparent ºi se deplaseazã. 10) Vieþuitoarele inspirã aer ºi folosesc oxigenul ºi eliminã dioxidul de carbon.

Având în vedere numãrul mare al experienþelor ºi experimentelor... De exemplu: Trebuie sã deschidem uºiþa sobei când ard cãrbunii deoarece. Specifice acestei teme pot fi: tabelul cu valorile temperaturilor pentru o sãptãmânã. Verificaþi caracterul operaþional al informaþiilor cerându-le cursanþilor sã explice necesitatea de a urma sfaturile transmise în manual. Puteþi organiza lecþia în aer liber. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 25 . sugestii de confecþionare a unor moriºti de vânt. Nu uitaþi Pentru ora urmãtoare elevii au de formulat observaþii cu privire la poluarea aerului: efectul gazelor de eºapament asupra structurii aerului ºi diferenþe de temperaturã între aerul dintr-o pãdure ºi cel din apropierea unui drum circulat. organizaþi cursanþii pe grupe. Fiecare grupã va descrie celorlalte experimentul ºi concluzia desprinsã. descrierea unor tehnici de prim ajutor. Sintetizaþi informaþiile desprinse de fiecare grupã ºi realizaþi o schemã.Evaluare Evaluarea se va realiza frontal. Pentru proiectul tematic se recomandã conþinuturile similare celorlalte lecþii.

mori de vânt. Ea poate fi folositã ºi pentru obþinerea curentului electric. Forþa aerului este o resursã inepuizabilã ºi care nu polueazã. vãrsãturi ºi chiar boli foarte grave ale pielii. energie eolianã. Conþinutul informativ Informaþiile pot fi desprinse în urma discuþiilor solicitate de rubrica Discutaþi în grup pentru a gãsi rãspunsul! sau în urma brainstormingului. a animalelor ºi a omului. usturimi ale gâtului ºi ale ochilor. ale plãmânilor. otrãvurile împrãºtiate pentru insecte ºi animale „murdãresc” aerul. substanþele toxice ajung pe pãmânt ºi în apã punând în pericol viaþa plantelor. cãrbunelui. gazele de eºapament ºi cele din coºurile fabricilor. Praful. 1) Substanþele toxice eliberate în atmosfera sunt transportate de picãturile de apã din curenþii de aer. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã noþiunile: poluare. baloane umflate cu aer cald. Astfel se produce efectul de serã. • sã descrie fenomenele de efect de serã ºi ploaie acidã. Astfel.5 Aerul în viaþa noastrã Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. pãdurile se mai numesc „plãmânul verde al Pãmântului”. De aceea. fumul. Picãturile de apã se ridicã la nori ºi se transformã în ploaie. El are ca urmare încãlzirea treptatã a Pãmântului. Ele împrospãteazã aerul. Praful. Cealaltã jumãtate se întoarce în atmosferã. pãcurii. dureri de cap. Aceste boli pot scurta viaþa. oamenii suferã de ameþeli. pornind de la cuvântul cheie „aer”. gunoaielor. 2) Atmosfera lasã jumãtate din razele Soarelui sã pãtrundã pânã la Pãmânt ºi sã-l încãlzeascã. Poluarea aerului se vede adesea sub forma fumului din coºuri ºi a gazelor de la þevile de eºapament ale maºinilor. gazelor. 26 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . 4) Din cele mai vechi timpuri. ale stomacului. • sã numeascã mãsuri de combatere a poluãrii ºi a efectelor acesteia. • sã justifice afirmaþia cã aerul este o resursã. planoare ºi deltaplane. • sã identifice surse ale poluãrii aerului ºi sã deducã urmãrile producerii acestui fenomen. Spunem cã ele polueazã aerul. 3) Plantele folosesc în prepararea hranei dioxidul de carbon din aer ºi elibereazã în schimb oxigenul necesar respiraþiei. fumul provenit din arderea lemnului. Poluarea este o ameninþare pentru viaþã. ale inimii. gazele ºi picãturile de apã din aerul poluat împiedicã razele Soarelui sã se întoarcã în atmosferã. Forþa aerului produce energie numitã energie eolianã. apoi cad pe pãmânt sub formã de ploaie acidã. Când aerul este poluat. oamenii s-au folosit de forþa aerului ºi au construit: bãrci ºi corãbii cu pânze. Aceastã încãlzire este periculoasã pentru întreaga planetã. ale ficatului.

Nu uitaþi Pentru tema urmãtoare puteþi organiza o aplicaþie practicã: de la o expoziþie de afiºe împotriva poluãrii. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 27 . Cereþi-le cursanþilor pãrerea ºi lãsaþi-le libertatea de a alege activitãþi diferite. referate. Faceþi trimitere la pagina 29 din Ghidul cursantului pentru a se orienta cu privire la elaborarea unui astfel de proiect. Evaluare Evaluarea se va realiza frontal pe parcursul lecþiei. Identificaþi împreunã cu elevii cazurile de poluare din localitate. activitãþi practice. panouri de avertizare pânã la plantarea unor spaþii verzi ºi realizarea de machete ale unor instalaþii care folosesc energie eolianã. Pentru evaluarea sumativã de sfârºit de unitate de învãþare se pot elabora pe grupe sau individual proiecte ecologice.

5) Cãldura transformã apa din stare lichidã în vapori. fãcând sã aparã la înãlþime micã faþã de suprafaþa pãmântului ceaþa. Miºcarea vaporilor de apã produce energie. grindinã. chiciurã. Informaþiile reies din discuþiile cu elevii. 4) Apa se gãseºte în naturã sub trei forme: lichidã . Aceºtia se ridicã în aer pânã la nori. Cãldura ºi miºcarea aerului determinã trecerea apei de la o formã la alta. chiciurã. cursanþii vor fi capabili: • sã identifice stãrile de agregare ale apei. polei. 2) Apa ia forma vasului în care este pusã. Circuitul apei în naturã Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. Conþinutul informativ Apa este indispensabilã vieþii. 28 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Un om consumã aproximativ 3 litri de apã pe zi. Descrieþi precipitaþiile amintite folosind imagini din naturã. lipsa gustului ºi a mirosului. • sã prezinte oral sau grafic circuitul apei în naturã. • sã identifice urmãtoarele proprietãþi ale apei: transparenþa. ia forma vasului în care este pusã. Reprezentaþi schematic circuitul apei în naturã sau solicitaþi-le elevilor sã facã lucrul acesta. râuri. pe grupe sau ca brainstorming. a ninsorii. Este posibil ca proprietãþile apei care vor fi demonstrate sã fie deja cunoscute de cursanþi. brumã. solidã (gheþari) ºi gazoasã (vapori de apã din aer care nu pot fi vãzuþi cu ochiul liber). Vaporii se transformã în picãturi mãrunte ºi dese de apã. a lapoviþei. nu are gust ºi nici miros. • sã formuleze cel puþin douã condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã apa pentru a fi potabilã. ninsoare. cu scopul de a verifica validitatea afirmaþiilor cursanþilor ºi de a exersa limbajul specific disciplinei. a grindinei. ceaþã. 3) Apa este un bun dizolvant. • sã explice producerea unor fenomene naturale: ploaie. Proprietãþi. Apa de la suprafaþa pãmântului se transformã la temperaturi foarte scãzute (sub 0 grade Celsius) în polei. pe baza completãrii tabelului Ce ºtii despre…? operaþie realizatã individual. cantitatea nu se modificã. Aceste fenomene poartã numele de precipitaþii. iar corpul uman este format din 60-70% apã.în mãri. fluvii. în pãmânt. rouã. 1) Apa de bãut se numeºte apã potabilã. oceane. lapoviþã. • sã dea exemple de modalitãþi de economisire a apei. formarea curcubeului. Dacã vaporii ating noaptea obiecte reci (frunze). adicã circuitul apei în naturã. ducând la apariþia ploii. Norii duºi de vânt întâlnesc în calea lor straturi de aer rece sau foarte rece. Vaporii se transformã în picãturi de apã sau fulgi de zãpadã. faptul cã este solvent pentru unele substanþe în situaþia efectuãrii experienþelor. Ea este transparentã. În aceastã situaþie se pot face parþial sau integral experimente. Turnatã dintr-un vas în altul. se formeazã (vara) roua sau (primãvara ºi toamna) bruma.6 Apa.

ca produs finit. sau descrierea structurii ºi funcþionãrii unui astfel de dispozitiv.Evaluare Se va face frontal face pe baza însemnãrilor fãcute de cursanþi în fiºele pentru experimente ºi a temei de la Am aflat… Acestea se vor ataºa proiectului de învãþare. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 29 . • filtrul de apã. Se pot adãuga: • reprezentarea graficã a circuitului apei în naturã cu descrierea felului în care se produc fenomenele din naturã.

ºlepuri care transportã mãrfuri sau persoane. Toate vieþuitoarele consumã apã ºi apoi o eliminã. a unor maºini ºi instalaþii. dar ºi în industrie. Apele poluate pun în pericol viaþa de pe Pãmânt. în agriculturã. ele putrezesc. bãlþi etc. Plantele absorb apa din pãmânt pentru a-ºi prepara hrana. Izvoarele ºi lacurile cu apã mineralã (amarã sau sãratã). Conþinutul informativ Vieþuitoarele nu pot trãi fãrã apa pe care o iau din naturã. insuficientã pentru comunitate. Animalele o beau din râuri. sau pericliteazã viaþa oamenilor. (Prezentaþi imagini din diferite staþiuni balneoclimaterice. 1) Apa din corpul lor participã la circuitul din naturã. la prepararea hranei. • sã enumere urmãrile inundaþiilor ºi cãi prin care acestea pot fi prevenite. • sã precizeze cel puþin un caz înregistrat în localitate în care: apa este poluatã. 2) Forþa apelor curgãtoare este folositã pentru punerea în miºcare a morilor.) Inundaþiile provoacã pagube mari. Pe apã circulã bãrci. Apa este locul unde trãiesc plante ºi animale. lacuri.7 Apa în viaþa noastrã Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. cât ºi cele cu apã caldã sunt folosite în tratarea unor boli. vapoare. 30 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . • sã recunoascã importanþa apei pentru viaþa ºi activitatea oamenilor. • sã desfãºoare o acþiune în scopul protejãrii naturii. Omul se hrãneºte cu plante de apã sau vieþuitoare din apã. cursanþii vor fi capabili: • sã demonstreze experimental existenþa apei în organismul plantelor ºi în sol. Când vieþuitoarele mor. Omul o foloseºte pentru bãut. agriculturã ºi transporturi. neraþional folositã. pentru menþinerea curãþeniei. iar apa din corpul lor intrã în pãmânt. O parte este eliminatã prin transpiraþie. dar ºi pentru producerea curentului electric în hidrocentrale. Cantitãþi mari de apã sunt folosite pentru irigaþii.

Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 31 . Se dau sugestii pentru realizarea unui proiect ecologic. imagini cu peisaje în care se recunosc stãrile de agregare ale apei. Formulaþi-le cuprinsul proiectelor. Indicaþi surse bibliografice. Reamintiþi-le întrebãrile rãmase fãrã rãspuns.Atenþie! Puteþi opta pentru introducerea lecþiei Mediul acvatic în unitatea de învãþare Apa sau pentru introducerea acesteia în unitatea de învãþare Medii de viaþã. pregãtiþi-vã pentru evaluarea de la sfârºitul unitãþii de învãþare Apa. colecþii de articole din ziare ºi reviste despre dezastre ecologice. a sarcinilor rezolvate la Am aflat… ºi ªtiai cã…?. postere. Spuneþi-le cursanþilor cã urmeazã ora de evaluarea de sfârºit de unitate. Evaluare Evaluarea se va realiza frontal. filtre de apã. Proiectele tematice pot cuprinde. scheme ale circuitului apei în naturã ºi referate despre poluarea apei. liste cu reguli de respectat pentru exploatarea raþionalã a apei. scheme ºi descrieri ale funcþionãrii morilor de apã ºi a hidrocentralelor. schiþe ºi descrieri ale unor astfel de dispozitive. pe lângã fiºele completate de cursanþi în urma experimentelor efectuate. Dacã aþi ales prima variantã. desene ºi fotografii corespunzãtoare aspectelor prezentate. studii de caz din comunitate.

argintul. argint. caolinul). legume etc. Apa care pãtrunde în subsol dizolvã unele straturi pe care le întâlneºte în calea ei ºi apare la suprafaþa solului sub formã de izvoare minerale (cu apã sãratã. pietriº. argilã. materialele de construcþie (nisip. cãrbune. calcarul. aurul. 6) Proprietãþile solului îl fac vulnerabil (sensibil) la poluare. dar ºi neregenerabile: minerale ºi combustibili fosili cât ºi permanente: energia solarã. gazele naturale. Fiecare oferã omului condiþii de viaþã ºi posibilitatea de a desfãºura activitãþi variate. puterea de absorbþie ºi fertilitatea. marmurã. pietriº. aer. Ele pot fi regenerabile: apa. resturi de plante ºi animale. • sã enumere elementele componente ale solului. Felul solului influenþeazã speciile de plante ºi de animale care trãiesc într-o anumitã regiune. Omul transformã natura în folosul sãu. prin valorizarea cunoºtinþelor anterioare ale cursanþior. putere de absorbþie. energia apei. • sã dea exemplu de utilizãri ale acestor resurse. Este locul unde trãiesc vieþuitoare foarte mici. plantele ºi animalele. Conþinutul informativ Se desprind din dialog. 2) Solul conþine: apã. marmura. 32 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Straturile de adâncime ale Pãmântului formeazã subsolul. • sã identifice proprietãþile fizice ale unor resurse ale subsolulului: petrol. gazoasã). energia eolianã. În subsol se gãsesc resurse precum: petrolul. cursanþii vor fi capabili: • sã demonstreze experimental proprietãþile solului: permeabilitate. amarã. apa ºi solul compun mediul în care trãim. aerul. solul. cernoziomice (conþin substanþe hrãnitoare pentru plante ºi animale). 4. argilã. piersicii în sol nisipos. cuprul. 1) Solul este stratul de la suprafaþa Pãmântului în care plantele îºi înfig rãdãcina. Solurile pot fi: nisipoase. pietriº. aluminiul. aluminiu. argiloase. fierul. nisip. viþã-de-vie. nisip. aur. Este alcãtuit din: nisip. apã. fertilitate. • sã defineascã proprietãþile solului. argila. cupru. sare. Solicitaþi cursanþilor dea exemple de plante pe care oamenii le cultivã orientându-se dupã tipul de sol: morcovi. Aerul. pietriº. în sol fertil (cernoziom). cãrbunele.8 Resursele solului ºi ale subsolului Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. fier. argilã. Prin resurse naturale înþelegem totalitatea elementelor naturale din mediul înconjurãtor ce pot fi folosite în activitatea umanã. 5) Solul are urmãtoarele proprietãþi: permeabilitatea. 3) Structura solului: cernoziom.

sunt întrebuinþaþi la încãlzire. fotografiile ºi desenele realizate pentru temã. arde cu flacãrã ºi face fum. lucios. fabricarea medicamentelor. a vopselelor. identificarea. uneltelor ºi a pieselor rezistente. Fierul se gãseºte stare solidã. este folosit la fabricarea maºinilor. rugineºte. nu se sparge. colecþii de roci etc. prezentarea cazurilor de poluare din mediul apropiat. tabelele. Se vor reþine în proiectele tematice fiºele. lista de sugestii privind protejarea solului. unsuros. Cãrbunii de pãmânt au culoare de la negru lucios la brun-deschis. referatele întocmite. participarea la activitãþile practice de curãþare a mediului sau de luptã împotriva poluãrii. se sparg uºor. e un metal de culoare cenuºie. din el se obþine pãcura. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 33 . se aprinde greu. cu miros caracteristic. 7) Exemplu: Petrolul este un lichid brun sau negricios-albãstrui. stare solidã. la topirea metalelor. se aprind mai greu decât lemnul. tabelul în care s-au notat proprietãþile resurselor subsolului. nu sunt solubili. nu este solubil.Evaluare Se evalueazã fiºele în care s-au notat observaþiile constatate la experimente.

• sã enumere componente ale florei ºi faunei din zona în care trãiesc.a. cum ar fi cele de hrãnire. amarã. între vieþuitoare existã relaþii. Echilibrul natural este adesea perturbat de om. Definiþiile principalelor forme de relief sunt date la rubrica vocabular. plante ºi animale de munte. Ceea ce este comun este faptul cã plantele ºi vieþuitoarele sunt adaptate la condiþiile pe care le oferã apele. Plantele ºi animalele care trãiesc în acest mediu sunt de specii diferite. cu formele principale de relief. lectura din anexa ghidului cadrului didactic (pag. 34 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .9 Forme de relief.între fiinþe existã relaþii de hrãnire. • sã justifice încadrarea zonei unde trãiesc într-o formã de relief sau alta. pagini de calendar cu peisaje în diferite anotimpuri. • sã recunoascã tipurile de medii acvatice specifice zonei în care trãiesc. de concurenþã. • sã dea exemple de relaþii de hrãnire între vieþuitoare.factorii de mediu asigurã fiinþelor condiþii de viaþã (hranã ºi adãpost). de temperaturã ºi de umiditate. formele de relief. dealurile ºi munþii. Puteþi prezenta ºi culorile convenþionale pentru formele de relief. plantele ºi animalele se împart în: plante ºi animale de câmpie. Multiplicaþi ºi oferiþi-le cursanþilor. . de întrajutorare º. pentru proiectul tematic. Prezentaþi-le elevilor atlase botanice ºi zoologice. din cauza favorizãrii unor specii ºi a distrugerii altora. 2) Apa este un mediu de viaþã (mediul acvatic). Amintiþi de Delta Dunãrii rezervaþie naturalã. în funcþie de adâncimea ºi temperatura apei. • sã enunþe mãsuri de protejare a mediului acvatic. apa. De asemenea. plante ºi animale de deal. Între ele ºi mediu se stabilesc relaþii. Mediul acvatic Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. • sã defineascã principalele forme de relief. Vã puteþi referi la legislaþia cu privire protecþia mediului. Pe Pãmânt aerul. diapozitive color. Exemplificaþi pe harta fizicã a României.a. . Folosiþi informaþiile pe care cursanþii le au de la lecþia de limba românã. sãratã). Prezentaþi-le cursanþilor vederi. plantele ºi animalele sunt în strânsã legãturã: . de forma de relief º. direct sau indirect prin modificãrile aduse mediului. Identificaþi pe hartã poziþia localitãþii dumneavoastrã. de faptul cã apa este curgãtoare sau stãtãtoare. Conþinutul informativ 1) Formele principale de relief sunt: câmpiile. cursanþii vor fi capabili: • sã recunoascã formele principale de relief.fiinþele modificã mediul în care trãiesc. În funcþie de formele de relief. de felul apei (dulce. de dependenþã a uneia faþã de alta. 43).

curiozitãþile notate din consultarea altor surse. insectare.Evaluare Se evalueazã însemnãrile cursanþilor fãcute despre mediul acvatic din zona în care trãiesc. lanþurile trofice identificate. vor fi încurajaþi cei care realizeazã produse finite: acvarii. Pentru îndeplinirea sarcinilor laborioase ºi care necesitã mai mult timp. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 35 . formaþi grupe de cursanþi. fiecare având o responsabilitate clar stabilitã. De asemenea. albume foto. file de ierbar cu plante de apã sau din vecinãtatea apei. fiºele de prezentare a vieþuitoarelor din mediul acvatic. afiºe. planºe. diorame. referatele.

Condiþiile pentru ca un teren sã fie amenajat ca grãdinã sunt: solul sã fie fertil. instalarea parazãpezilor. coropiºniþe. • sã foloseascã în comunicare termeni explicaþi la vocabular. lãcuste. Primãvara se cultivã: mazãrea. pãsãri. se pun îngrãºãminte. Vieþuitoarele care trãiesc în grãdinã sunt: râme. • sã amenajeze mini-grãdini. toamna . Pomi roditori sunt: merii. Din fructe se preparã: dulceaþã. cârtiþe. vinete. fluturi. dovleceii. ridichea de varã. Toamna se cultivã: salata. stropirea cu insecticide. pentru cultivarea legumelor. insecte. delimitat de om. omizi. • sã denumeascã pãrþile componente ale unui pom. Aceastã activitate se numeºte pomiculturã. se seamãnã. gândaci de Colorado. • sã precizeze importanþa pe care aceste medii o au pentru om. melci. sã fie expus la sore. în funcþie de culturã. fasolea. vãruirea trunchiurilor. piþigoi. cireºii. varzã. Primãvara sau toamna.a. aprinderea focurilor pentru prevenirea efectelor brumei. acoperirea cu frunze a rãdãcinilor. usturoiul pentru consumul de primãvara. Un pom este alcãtuit din rãdãcinã lemnoasã. cursanþii vor fi capabili: • sã formuleze observaþii cu privire la caracteristicile grãdinii ºi ale livezii din mediul apropiat. viºinii. compot º. Dãunãtori: omizi.sãpatul în jurul rãdãcinii. ardei. salata. tãierea crengilor uscate. perii. Unele plante se rãsãdesc primãvara. sfecla de zahãr. mãrarul. piersicii. ferit de vânt ºi de schimbãri bruºte de temperaturã.10 Grãdina. castraveþii. ceapa verde. a fructelor. între el se fac poteci ºi ºanþuri de irigaþii. vara ºi toamna .culesul poamelor. Primãvara sau toamna. • sã identifice relaþii de hrãnire din aceste medii. rândunele. se sfãrâmã bolovanii. greieri. Terenul este împãrþit în parcele. frunze. castraveþii. pãmântul se sapã. • sã descrie lucrãri de amenajare ºi întreþinere a grãdinilor ºi a livezilor. pepenii. caiºii. sã existe sursã de apã. a pomilor. ceapa din sãmânþã. spanacul. pãtrunjelul. se niveleazã terenul. ridichea de iarnã. Conþinutul informativ Grãdina este spaþiul. se trateazã culturile cu erbicide. trunchi ºi coroanã cu crengi. Suprafeþele mari se arã ºi se grãpeazã. Pentru distrugerea buruienilor se prãºeºte ºi se pliveºte. În solarii se pregãtesc rãsaduri de: pãtlãgele roºii. a florilor.vãruirea trunchiurilor. Livada Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. gutuii.a. prunii. flori ºi fructe. Pomii fructiferi au o deosebitã importanþã pentru industria alimentarã. buburuze. rozãtoare º. ridichea de toamnã. Lucrãrile din livadã: primãvara . 36 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Livada În zonele de deal ºi de câmpie oamenii cultivã pomi. Vara se cultivã: morcovii. marmeladã. vrãbii.

o minicarte de bucate cu reþete de conservare a legumelor ºi a fructelor)... activitatea practicã. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 37 . pe grupe. rezolvarea sarcinilor de la Am aflat. Mai pot fi evaluate: colecþii de seminþe de fructe ºi legume.Evaluare Se vor evalua din proiectele tematice: fiºele de înregistrare a observaþiilor.. descrieri ale unor practici de conservare a fructelor ºi a legumelor (se poate întocmi.

(vezi lectura pag. • straturi de ierburi. • sã dea exemple de hrãnire între vieþuitoarele unei pãduri. frasini. Pãdurile de conifere Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. 44) 38 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Defriºarea produce dezechilibre: dispariþia unor plante ºi animale. inundaþii. carpeni. cãtina. de fag. mãceºi. Plantele din pãduri formeazã flora. cu pãduri în care predominã o anumitã specie de arbori (de stejari. de mesteceni. unde temperatura este potrivitã. ferigi ºi animale care trãiesc ºi se hrãnesc cu acestea. iar vieþuitoarele formeazã fauna. Susþineþi explicaþiile de prezentarea unor imagini cu pãduri din diferite forme de relief. formate din pini. • stratul de frunze sub care trãiesc furnici. temperaturã. Conþinutul informativ Pãdurile sunt medii de viaþã naturale în care intervenþia omului este mai puþin simþitã. alunecãri de teren.a. • pãduri de conifere sau rãºinoase. aluni. murul în zonele de deal ºi de la poalele munþilor. • stratul de sol (cernoziom) bogat în organisme microscopice. O rezervaþie naturalã renumitã în România este cea din Munþii Retezat. larve de insecte. melci º. creºterea temperaturii. ºi cresc ciuperci. cârtiþe etc.11 Pãdurile de foioase. brazi. mesteceni. aluni º. râme.) Pãdurile sunt dispuse dupã înãlþimea reliefului pe urmãtoarele trepte: Conifere Fag Stejar munþi dealuri înalte ºi munþi câmpii înalte ºi dealuri Într-o pãdure. • sã enumere specii de plante ºi animale din pãdurea din mediul apropiat. fagi. umiditate. pe teritoriul þãrii noastre existã: • pãduri de foioase. precum ºi de folosirea raþionalã a acesteia se ocupã ramura agriculturii silvicultura.a. Vieþuitoarele din acest mediu trãiesc fãrã ajutorul omului. implicit de sol. De refacerea ºi protecþia pãdurilor. cursanþii vor fi capabili: • sã noteze propriile observaþii despre pãdurea din vecinãtate. În funcþie de relief ºi. unde cresc stejari. • sã identifice deosebiri între frunzele unui arbore din pãdurea de foioase ºi cele ale unuia din pãdurea de conifere ºi sã le argumenteze. • sã identifice riscurile defriºãrii. molizi din zonele de munte. sunt stratificate urmãtoarele elemente: • stratul de rocã pe care nu cresc plante. • sã enumere mãsuri de protejare a pãdurilor.

reguli de protejare a pãdurilor. Se va aprecia participarea cursanþilor la activitãþi practice de protecþie a mediului. studii de caz. Stabiliþi conþinutul proiectelor tematice. Evaluare Proiectele tematice vor cuprinde: fiºe de înregistrare a observaþiilor cursanþilor.Nu uitaþi Anunþaþi-i pe cursanþii cã urmeazã ora de evaluare. afiºe. sugestii pentru rezolvarea unor probleme de mediu. Reluaþi întrebãrile la care nu s-au gãsit rãspunsuri. Recomandaþi-le bibliografie. creaþii literare etc. fiºe de prezentare a vieþuitoarelor. albume cu flora ºi fauna pãdurii din mediul apropiat. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 39 . referate. pregãtiþi grilele de apreciere ºi listele de verificare ºi de inventar.

ANEXE Criterii generale de evaluare a proiectelor Criteriile generale de evaluare a proiectelor vor sta la baza evaluãrilor sumative de la sfârºitul unitãþilor de învãþare.abordarea completã a temei. d) Nivelul de elaborare ºi comunicare este criteriul dupã care se realizeazã analiza de conþinut a proiectului. c) Documentarea presupune identificarea bibliografiei necesare. inovativã. Ele trebuie clar definite pentru fiecare caz ºi negociate cu cursanþii. c) Elaborarea ºi structurarea proiectului vizeazã evidenþierea competenþelor demonstrate de cãtre cursant în elaborarea proiectului (acurateþea ºi caracterul ºtiinþific al informaþiilor. Nivelul de comunicare pe care cursantul îl dovedeºte în momentul prezentãrii poate sã se situeze fie într-un plan empiric. capacitatea de adaptare la solicitãrile temei. fie într-un plan analitic. d) Calitatea materialului utilizat de cãtre cursant . prin modul de concepere. care poartã amprenta efortului autorului proiectului. corectitudinea ideilor. din perspectiva valorificãrii proiectului în sfera practicã a activitãþii. corectitudinea ipotezelor ºi a concluziilor. este logic ºi argumentat. gradul de utilitate a proiectului în sine ºi activitãþile desfãºurate de cel care l-a realizat. Se urmãreºte modul în care au fost realizate conexiuni între informaþii. selectarea informaþiei relevante. originalã.mãsura în care proiectul. b) Completitudinea proiectului . e) Creativitatea în abordarea temei .se raporteazã la relevanþa conþinutului ºtiinþific. factual. cadrul didactic îºi întregeºte imaginea despre proiect în ansamblu.vizeazã gradul de noutate pe care îl aduce proiectul respectiv în abordarea tematicii proiectului sau în soluþionarea problemelor generate pe parcursul elaborãrii proiectului. CALITATEA PROIECTULUI a) Validitatea proiectului . pânã la identificarea practicã a tipurilor de greºeli apãrute frecvent. Se urmãreºte mãsura în care cursantul opteazã pentru o strategie de lucru clasicã în finalizarea demersului sãu sau pentru o strategie ineditã. e) Greºelile sunt un criteriu semnificativ. b) Performarea sarcinilor vizeazã nivelul de performanþã la care se plaseazã cursantul în realizarea diferitelor pãrþi componente ale proiectelor. Pornind de la nivelul la care se pot manifesta. care apeleazã la judecãþi de evaluare ºi aprecieri personale în susþinerea punctelor de vedere ºi a opiniilor. Acest criteriu se coreleazã cu elaborarea ºi structurarea proiectului. CALITATEA ACTIVITÃÞII CURSANTULUI a) Raportarea cursantului la tema proiectului se referã la modul în care cursantul a rãspuns prin structurarea ºi conþinutul proiectului sãu cadrului tematic în care acesta se circumscrie. logica ºi argumentarea ideilor. Criteriile se vor adapta dupã specificul temei. Se urmãreºte nivelul la care proiectul este coerent. competenþele ºi abilitãþile de ordin teoretic ºi practic ºi maniera în care acestea se regãsesc în conþinutul ºtiinþific. al explicaþiei argumentate sau într-unul de ordin evaluativ. la semnificaþia ºi acurateþea datelor colectate. Se referã la: calitatea proiectului ºi la calitatea activitãþii cursantului. este adecvat temei. acoperã tema propusã. dupã cerinþele privind cuprinsul sãu ºi dupã modul de realizare. mãsura în care acesta a înþeles sarcina pe care a avut-o de realizat ºi mãsura în care ceea ce a fãcut este valid ºi relevant pentru abordarea temei. abordarea interdisciplinarã a informaþiei. g) Calitatea rezultatelor. Surprinde 40 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . printr-o simplã enumerare a problemelor vizate de conþinutul tematic. având în centrul atenþiei valorizare competenþelor ºi a abilitãþilor cursantului în realizarea proiectului. coerenþa internã. f) Creativitatea se reflectã în produse originale.

Denumeºte fenomene ale naturii ºi caracteristici ale mediului recunoscute în imagini grafice. pe cei care sunt potriviþi descrierii unui anumit fenomen. Descrie corect o situaþie realã observatã în mediu. dupã criterii date sau dupã un plan dat. Descrie corect etapele unui experiment efectuat. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 41 . având ca suport scheme ºi tabele. Utilizeazã în descrieri enumerãri de fenomene. Foloseºte în descrieri concepte specifice disciplinei cunoscând sensul dat acestora prin definiþii Redã. Selecteazã dintr-o listã de termeni. Descrie anumite fenomene sau caracteristici dupã etape sau criterii proprii elaborate.Modele de instrumente de evaluare Scãri de clasificare Descrierea caracteristicilor observabile ale mediului înconjurãtor. de caracteristici. descrieri ale unor fenomene ºi caracteristici. Descrie succesiunea în care se petrec anumite fenomene. ca rãspuns la întrebãri. Numele cursantului: Frecvenþa deseori uneori rareori Comportamentul Denumeºte fenomene ale naturii ºi caracteristici ale mediului recunoscute în realitate.

Noteazã date. κi foloseºte experienþa pentru a propune experimente care demonstreazã anumite fenomene sau caracteristici. 42 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Identificã ipotezele care vor fi verificate.Listã de verificare ºi inventar Efectuarea de experimente. Efectueazã operaþii succesive prezentate printr-un instructaj verbal sau scris. Anticipeazã schimbarea care se va produce prin introducerea unei variabile într-o situaþie datã. Activitatea Da/ Nu Identificã necesarul de instrumente necesare experimentelor. Desprinde concluzii în urma efectuãrii experimentelor. Pornind de la ipoteze ºi concluzii date. observaþii constate prin experimentare. elaboreazã un demers experimental. Utilizeazã instrumentarul în efectuarea experienþelor. Recunoaºte în realitate fenomene similare celor simulate prin experiment.

Delta Dunãrii este un adevãrat paradis faunistic. izvorând din Germania. cei mai mulþi de apã dulce. Pe plaur se formeazã coloniile de pelicani. Aici vieþuieºte 98% din fauna acvaticã europeanã. vulpea. precum ºi de avantajele oferite de prezenþa unui numãr mare de pãsãri în apãrarea cuiburilor cu ouã sau pui. dupã un traseu de 2 860 km. Pãsãrile acvatice sunt cele mai numeroase. Iniþial fixat. Alãturi de stuf întâlnim menta. Aici cuibãresc peste 81 de specii. suprafaþã ce creºte anual cu 40 m. adunând afluenþii din zece þãri ºi traversând patru capitale. lutra. iernii ºi primãverii. Coloniile de cuibãrit au reprezentat dintotdeauna atracþia Deltei. cuibãresc aici 218 specii. Formaþiunea specificã stufãriilor masive este plaurul: un strat gros de 1-1. gârle. ceilalþi. Pagina poate fi multiplicatã ºi distribuitã cursanþilor. troscotul ºi plante agãþãtoare. care împinse de vânt se deplaseazã pe suprafaþa apei. la nord trece peste graniþa cu Ucraina. restul trecând ºi rãmânând aici pentru un timp pe perioada toamnei. Prima ºtire istoricã despre Delta Dunãrii ne-a lãsat-o grecul Herodot. nurca. formeazã la vãrsarea sa în Marea Neagrã o deltã.mediu acvatic Dunãrea. transformându-se în insule plutitoare de diferite mãrimi. format dintr-o împletiturã de rãdãcini de plante în amestec cu resturi organice ºi sol. alcãtuitã din: grinduri. Ea este o câmpie în formare. în amestec cu salcia piticã. iar la est se învecineazã cu Marea Neagrã. În secolul al XV-lea Þara Româneascã ºi Moldova pierd gurile Dunãrii ºi Dobrogea. „pãrintele istoriei” care descrie intrarea flotei persane a lui Darius prin Deltã.6 m.caraorman. plaurul se desprinde. Delta Dunãrii este situatã în sud-estul þãrii. Alte informaþii despre Delta Dunãrii: http://www. bãlþi ºi lacuri. Unele se asociazã în timpul cuibãritului formând colonii. sturionii. Aici se întâlnesc 327 de specii. papura. având forma literei greceºti „∆” (delta) ºi fiind limitatã la sud-vest de Podiºul Dobrogei. rogozul. pãstrugile ºi scrumbiile au importanþã ºtiinþificã ºi economicã. acestea fiind cucerite de Imperiul Otoman ºi astfel.Lecturi didactice Delta Dunãrii . pânã la jumãtatea secolului al XIX-lea. ostroave ºi canalele. migrând primãvara din Marea Neagrã. dupã ce poposise la Histria (515-513 îHr).ro/ Plaur Pãstrugã Pelican Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 43 . Pãsãrile sunt cele care au creat faima Deltei. bizamul. Delta propriu-zisã are o suprafaþã de 2 540 Km². În Delta Dunãrii predominã vegetaþia de mlaºtinã stuficolã. mlaºtini. Este „locul unde se plãmãdeºte un nou uscat” Privitã de pe Dealurile Tulcei. câinele enot. feriga de apã. Cauzele asocierii sunt legate de penuria suprafeþelor de construcþie a cuiburilor. Peºtii sunt prezenþi prin 65 de specii. Între aceºtia din urmã. Principalele specii sunt: stuful. Dintre acestea. datoritã celor 67 milioane tone de aluviuni depuse de cãtre fluviu. Delta Dunãrii apare ca o întindere de verdeaþã strãbãtutã de ºuviþe argintii. Delta era un pãmânt necunoscut. Aici trãiesc ºi porcul mistreþ.

aici existând mai bine de o treime din flora României. cetate de piatrã. Lac glaciar . Apele cristaline ale lacurilor ºi râurilor sunt populate de pãstrãvi. cât ºi în privinþa numãrului mare de exemplare al acestor specii. incluzând relieful glaciar (numeroase circuri. în care mai mult de 60 de piscuri se avântã la peste 2 200 de metri înãlþime. Parcul Naþional Retezat este cea mai mare rezervaþie complexã din România. de dimensiuni variabile. arginþica. Lia. vãi ºi lacuri glaciare).ro Genþiana Cocoºul de munte Capre negre 44 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . fiind astfel primul parc naþional legal constituit din þara noastrã.2 509 m. se întinde pe 20 000 ha. naturale sau puþin modificate de intervenþia umanã. Crestele cele mai înalte sunt cel mai adesea lipsite de vegetaþie. Pagina poate fi multiplicatã ºi distribuitã cursanþilor.Retezat. marmota este ºi ea prezentã. rezultate din dezagregarea stâncilor ºi prãvãlite din munþi sau aduse de gheþari. sângele-voinicului. Grohotiº . floarea-de-colþ. Lacurile glaciare din Munþii Retezat sunt: Bucura.îngrãmãdire de bucãþi de rocã colþuroase.relief provenit din topirea gheþarilor sau rezultat în urma acþiunii gheþarilor în urmã cu 10 milioane de ani în urmã. Dicþionar Relief glaciar . iar covorul jnepenilor protejeazã pãrþile superioare ale culmilor. râsul. cu crengile plecate la pãmânt ºi cu frunze în formã de ace. nucul sãlbatic. rãspândit în regiunile alpine. Jnepen . Zãnoaga.arbust cu tulpinã ramificatã. Lacul Gâlcescu este declarat monument al naturii. orhideea de munte. ghintura. atât în ceea ce priveºte numãrul de specii.) precum ºi exemplare valoroase ale faunei (capra neagrã. Parcul Naþional Retezat adãposteºte o faunã deosebit de bogatã. Munþii Retezat. Retezatul este renumit prin diversitatea floristicã. crinul galben. dintre care multe specii ocrotite: macul galben de munte. Alte informaþii la www. Habitat . Florica. raritãþi ale florei etc. cu peste 80 de circuri glaciare. ursul.Parcul Naþional Retezat Masivul Retezat. capra neagrã. mistreþul). Dintre animale. Ana. cocoºul de munte. una dintre cele mai valoroase zone montane din România. Datoritã habitatelor sale foarte diverse. etc. culminând cu Peleaga . cocoºul de munte ºi ursul pot fi adesea întâlnite. Pãdurea îmbracã pante acoperite cu imense grohotiºuri fosile. de o specie de plante sau de animale. impresioneazã orice drumeþ. cerbul.suprafaþã locuitã de o populaþie.lac format prin topirea gheþarilor. a fost recunoscut ca Parc Naþional încã din anul 1935.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->